Algemene begraafplaats Heemstede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene begraafplaats Heemstede"

Transcriptie

1 Algemene begraafplaats Heemstede

2 aula De mensen van voorbij De mensen van voorbij zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij zij zijn met ons verweven. de mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij. Serviceloket Begraafplaats Op alle werkdagen is het serviceloket geopend voor bezoekers van uur. U kunt hier met al uw vragen over de begraafplaats terecht! Het serviceloket vindt u aan de rechterkant van de hoofdingang. Telefonisch is het serviceloket bereikbaar van uur via: Telefoon (023) Fax (023) Adres Website Herfstlaan AV Heemstede ( gemeente Heemstede begraafplaats) De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. 1

3 Inleiding Niemand staat graag stil bij de dood. Toch krijgt iedereen tijdens het leven met de dood te maken. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u een dierbare verliest of wanneer u uw eigen uitvaart wilt regelen. Meestal worden uitvaarten geregeld via een uitvaartondernemer. Met deze brochure krijgt u inzicht wat de mogelijkheden zijn bij de Algemene begraafplaats Heemstede. Zo leest u onder meer over welke uitvaartvoorzieningen de begraafplaats heeft, de verschillende soorten graven en het onderhoud. In deze brochure gaan we in op: De geschiedenis en beschrijving van de begraafplaats Uitvaartvoorzieningen Soorten graven Grafbedekkingen Onderhoud De cultuurhistorische grafstenentuin Het digitaal informatiepaneel Wanneer u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met het serviceloket op de begraafplaats. Geschiedenis en beschrijving begraafplaats De Heemsteedse gemeentelijke begraafplaats is gelegen aan de Herfstlaan. Hij behoort tot een van de mooiste begraafplaatsen van Nederland. De landschappelijke opzet van de begraafplaats is in 1828 ontworpen door de beroemde tuinarchitect J.D. Zocher. Het oorspronkelijke ontwerp is nog terug te vinden in de oudste delen van de begraafplaats. De nieuwe aangelegde delen zijn zodanig ontworpen dat ze een geheel vormen met de oudere delen. Van oudsher bestaat de begraafplaats uit twee delen, een algemeen gedeelte en een rooms-katholiek gedeelte. Deze tweedeling, door waterpartijen, is nog steeds terug te zien op de begraafplaats. Bij de ingang van de begraafplaats staat een aula die dateert uit De aula is gebouwd in Art Deco-stijl met schitterende glas-in-loodramen. De ramen bij de ingang tonen een zonsopgang en bij de uitgang een zonsondergang. De kleurstelling van de ramen, de gordijnen en de stoelen is in paarsblauwe en goudgele tinten. De aula wordt voor allerlei diensten en als condoleanceruimte gebruikt. Op de begraafplaats bevinden zich ook enkele bijzondere grafmonumenten en grote, gemetselde grafkelders, waaronder die van de families Van Merlen, Enschedé en Van Vollenhoven. De sfeer is ingetogen en rustig, mede dankzij de aanwezigheid van veel grote bomen. De groenblijvende bomen en heesters staan symbool voor het eeuwige leven. Behalve als laatste rustplaats fungeert de begraafplaats ook als wandelgebied voor mensen, die zich graag wanen in de rustgevende omgeving en de natuurlijke uitstraling. 2 3

4 Goed, betrouwbaar en voordelig... Iedereen, die zijn of haar uitvaart nu voor later wil regelen, kan een UZET basis-natura-uitvaartverzekering afsluiten. Er is geen leeftijdsgrens en er worden geen gezondheidsvragen gesteld. Wilt u meer weten? Bel gratis: en u krijgt alle informatie. Dag en nacht bereikbaar voor het verzorgen van een begrafenis of crematie. Parklaan KW Haarlem. Telefoon (023) Internet: ALTIJD DIRECTE HULP BIJ OVERLIJDEN Uitvaartvoorzieningen De aula van de begraafplaats biedt talloze mogelijkheden voor een mooie uitvaart. U kunt er een dienst of afscheidswoord houden. Door de aanwezigheid van diverse audioapparatuur kan tijdens de uitvaart muziek worden afgespeeld. Verder is er een orgel aanwezig. Er wordt een geluidsopname gemaakt van de dienst en de muziek. Er zijn in totaal 85 zitplaatsen in de aula. Voor mindervaliden is een rolstoel aanwezig. De aula is tevens te gebruiken als condoleanceruimte. U kunt met de uitvaartondernemer bespreken wat uw wensen zijn ten aanzien van (eigen) dragers, een kort afscheidswoord bij het graf en dergelijke. De mogelijkheid bestaat het graf groen te maken. Dit houdt in dat rond het graf takken van wintergroene bomen en heesters neergelegd worden. Het kan natuurlijk zijn dat u naast de mogelijkheden die hierboven beschreven staan zelf nog specifieke wensen heeft ten aanzien van de uitvaart. In dit geval kunt u contact opnemen met ons of uw uitvaartondernemer. Uitvaartbureau Tijd voor kwaliteit. - PiÎteitvolle uitvaartverzorging - Alles in eigen beheer - Muziek aan het graf - Cadillac begrafenisautoís - Vernieuwende kistenlijn - Voor alle gezindten - Natura uitvaartpolissen - Wilsbeschikking - Voor iedereen, ongeacht waar u verzekerd bent Dag & Nacht Bereikbaar Jan Gijzenkade BC Haarlem 4 5

5 Soorten graven Een overwogen keuze voor het soort graf dat u wenst, is belangrijk. Hieronder volgt een overzicht van de soorten graven. Algemene graven: In deze graven worden, opeenvolgend in tijd, drie overledenen van verschillende families begraven. De nabestaanden hebben geen zeggenschap over wie in het graf wordt begraven. Er wordt niet gekeken naar familiebanden en relaties. De algemene graven kennen een rustperiode van twintig jaar. Deze periode kan niet verlengd worden. Wanneer twintig jaar verstreken zijn, wordt het graf geruimd. Huurgraven: U kunt op de begraafplaats, samen met een medewerker, een graf uitzoeken. Dit kan wanneer iemand overleden is, maar u kunt ook bij leven een graf reserveren. Deze graven kennen een huurtijd van twintig jaar. Deze termijn gaat in na betaling van het huurgraf. Na twintig jaar kan de huurtijd worden verlengd met telkens tien jaar. Deze graven zijn bestemd voor drie personen, waarbij de rechthebbende mag bepalen wie erin wordt begraven. Naast het bijzetten van drie kisten is er plaats voor het bijzetten van maximaal vier asbussen in een urnenkelder. De urnenkelder wordt in het graf bijgeplaatst. De algemene kindergraven kennen een rustperiode van twintig jaar, welke niet verlengd kan worden. Wanneer twintig jaar verstreken zijn, wordt het graf geruimd. Kinderhuurgraven: Hier is er onderscheid aangebracht tussen graven voor kinderen tot en met 1 jaar en kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Deze graven kennen een eerste huurtijd van twintig jaar. Deze termijn gaat in na betaling van het graf. Na de eerste twintig jaar kan de huurtijd worden verlengd met telkens tien jaar. Deze graven zijn bestemd voor drie kinderen, waarbij de rechthebbende mag bepalen wie erin begraven wordt. Een bijzetting kan alleen wanneer de huurtijd voor het graf twintig jaar bedraagt. Wanneer dit niet zo is, dient u bij te huren voor het ontbrekende aantal jaren. Algemene kindergraven: Deze graven zijn bestemd voor kinderen tot 1 jaar. In deze graven worden, opeenvolgend in tijd, drie kinderen begraven. De nabestaanden hebben geen zeggenschap over wie in het graf begraven wordt. Er wordt niet gekeken naar familiebanden of relaties. 6 7

6 Asbestemming Op de begraafplaats is geen crematorium aanwezig. Wel zijn er mogelijkheden om de as van een overledene een bestemming te geven op de begraafplaats. Naast de mogelijkheid om een asbus bij te zetten in een huurgraf bestaan er de volgende asbestemmingen: Urnengraf Deze graven kennen een eerste huurtijd van twintig jaar. Hierna kan de huurtijd worden verlengd met telkens tien jaar. Deze graven bieden plaats aan maximaal vier asbussen in een daarvoor bestemde urnenkelder, waarbij de rechthebbende zeggenschap heeft over wie erin worden bijgezet. Samen met een medewerker van de begraafplaats kunt u de plaats van het graf uitzoeken. donkergroen gekleurde natuursteen. In deze steen kunnen de nabestaanden een tekst laten graveren. Strooiveld Op de begraafplaats is een strooiveld aanwezig. Hier kunt u de as van de overledene uit laten strooien. Ter herinnering aan de overledene kan een koperen nagedachtenisplaat een plek krijgen op de achterzijde van het columbarium. Deze plaat wordt door de gemeente geleverd. In deze plaat kunnen de nabestaanden een tekst laten graveren. De plaat is eenmalig voor tien jaar, verlenging is niet mogelijk. Columbarium Op de begraafplaats Heemstede is een columbarium (urnenmuur) aanwezig. In het columbarium zijn 72 urnennissen aanwezig. Een urnennis biedt ruimte aan maximaal vier asbussen. De rechthebbende heeft het recht te bepalen wie in de urnennis bijgezet wordt. Een bijzetting kan alleen plaatsvinden wanneer de huurtijd voor de nis twintig jaar bedraagt. Wanneer dit niet zo is, dient u bij te huren voor het ontbrekende aantal jaren. Alle nissen hebben dezelfde afmeting. De nis wordt afgesloten met een door de gemeente geleverde dekplaat van serpentinosteen, een fraai 8 9

7 Communicatie over de graven De communicatie over de graven verloopt via de rechthebbende. U moet als rechthebbende schriftelijk mededeling doen van elke wijziging zoals; het aanwijzen van een ander persoon als rechthebbende, het doorgeven van een adreswijziging en een wens tot verlenging van de huurtijd van het graf. Bij deze schriftelijke mededelingen moet u altijd het grafnummer vermelden. Communicatie over de ruiming van het graf Bij de voorgenomen ruiming van een huurgraf wordt de rechthebbende op de hoogte gebracht. Er wordt een brief gestuurd naar de rechthebbende waarin een mededeling van de ruiming staat. Bij algemene graven worden alleen publicatiebordjes geplaatst en er komt een publicatie op de website van de gemeente: ( gemeente Heemstede Begraafplaats)) Tarievenlijst Het is van belang dat u de meest recente prijslijst voor u heeft. Voor actuele prijzen kunt u kijken op ( gemeente Heemstede Begraafplaats) of een tarievenlijst opvragen bij het serviceloket op de begraafplaats. CATERING YVERDA voor al uw wensen ten aanzien van de catering bij condoleance in de aula van de begraafplaats te Heemstede. Informatie: Yvonne Beck tel. /fax of mobiel Valkenburgerlaan AP Heemstede Grafbedekkingen Grafstenen houden de herinnering levend aan wie hier rusten. Grafstenen dragen namen. Namen van mensen, wier levens geschiedenis geworden is. Mensen, over wie men iets of tot wie men nog iets wilde zeggen. Voor het plaatsen van een grafbedekking (grafornamenten, plintbanden en beplanting) is een vergunning nodig. De aanvraag voor een vergunning moet een tekening van de grafbedekking bevatten. De aanvraag loopt meestal via de steenhouwer. Particulieren kunnen een aanvraag indienen bij het serviceloket op de begraafplaats. De vergunning kan snel geregeld worden, waarna u een grafornament kunt plaatsen. Voor de verschillende graven bestaan eisen ten aanzien van de maatvoering van de grafbedekkingen en ornamenten. Algemeen graf De lengte is 1/3 van 2.00 meter. De breedte is 1.00 meter. De hoogte is maximaal 0,40 meter. Huurgraf De lengte is 2.00 meter. De breedte is 1.00 meter. De hoogte van een grafsteen bedraagt maximaal 1.00 meter. Huurgraven voor kinderen De lengte is 1.50 / 1.80 meter. De breedte is 0.75 / 0.80 meter. Dit is afhankelijk van de leeftijd. De hoogte van een grafsteen bedraagt maximaal 1.00 meter. Algemene kindergraven De lengte is 1/3 van 1.50 meter. De breedte is 0.75 meter. De hoogte van een grafsteen bedraagt maximaal 0.40 meter

8 Urnengraven De lengte is 1.00 meter. De breedte is 1.00 meter. De hoogte van een grafsteen bedraagt maximaal 0.70 meter. Columbarium Bij elke urnennis is standaard een afdekplaat aanwezig. U kunt een tekst in/op de afdekplaat laten graveren. Strooiveld Er is een standaard nagedachtenisplaat aanwezig. U kunt een tekst in de plaat laten graveren. Vergunning tot het plaatsen van ornamenten Het is van belang dat u de meest recente prijslijst voor u heeft. Voor actuele prijzen kunt u kijken op ( gemeente Heemstede Begraafplaats) of een tarievenlijst opvragen bij het serviceloket op de begraafplaats. Onderhoud Op de algemene begraafplaats betaalt u voor het onderhoud van de begraafplaats en daarbij de graven. U betaalt het onderhoudsrecht in een keer voor de gehele huurperiode van het graf. Onder onderhoud wordt verstaan: uitgebloeide bloemen verwijderen, de planten snoeien, het onkruid schoffelen en harken en verzakte graven ophogen. Verder wordt een keer per jaar het grafmonument algenvrij gemaakt. Naast het basisonderhoud bent u natuurlijk altijd vrij om zelf het graf te verfraaien. Wel moet u zich hierbij aan de eisen ten aanzien van de grafbedekkingen houden. Zo blijft de begraafplaats een mooie uitstraling behouden en zullen de graven goed onderhouden blijven. De kosten voor het onderhoudsrecht Het is van belang dat u de meest recente prijslijst voor u heeft. Voor actuele prijzen kunt u kijken op ( gemeente Heemstede Begraafplaats) of een tarievenlijst opvragen bij het serviceloket op de begraafplaats. Verstand van (nabestaanden) zaken, gevoel voor mensen Waar twee ogen sluiten hebben vele handen werk. In de moeilijke periode na overlijden, waarin veel zaken geregeld moeten worden, biedt Via Verspoor praktische en discrete ondersteuning aan de nabestaanden: van administratie tot huisontruiming. Samen met de nabestaanden (of executeur) wordt gezocht naar passende oplossingen voor de administratie en eventuele goederen van de overledene. Het eerste gesprek, ter kennismaking, is gratis en vrijblijvend. Samenstellen Nabestaandendossier De registratie (tijdens leven) van alle belangrijke zaken die nabestaanden moeten weten. telefoon

9 Cultuurhistorische grafstenentuin wij kunnen u bieden: een zeer ruime sortering levering direct aan particulier snelle levering ruime openingstijden: deskundig advies showtuin gehele week toegankelijk grote keuze in accesoires openingstijden: maandag t/m vrijdag donderdagavond zaterdag BOOT NATUURSTEEN BV 08:00 17:30 uur 19:00 21:00 uur 10:00 13:00 uur Ruim 200 modellen opgesteld in onze showroom, welke vrij toegankelijk is. Een bezoek aan huis, indien gewenst, is altijd mogelijk. G R A F M O N U M E N T E N ons adres: Meer en Duin HB Lisse Telefoon Fax Op de begraafplaats is een plek voor oude grafornamenten: de cultuurhistorische grafstenentuin. In deze tuin kunt u bijzondere grafornamenten vinden. Dit zijn bijvoorbeeld ornamenten van bekende Heemstedenaren, bekende Nederlanders, provinciaal beschermde ornamenten of ornamenten die gewoonweg te mooi zijn om weg te doen. Wanneer de huurtijd van een graf verlopen is, kan de rechthebbende er voor kiezen om zelf het grafornament te bewaren. Wil de rechthebbende het ornament niet hebben, dan wordt het ornament vernietigd. Dit zou betekenen dat ook zeer bijzondere ornamenten verloren kunnen gaan. Speciaal voor deze ornamenten is de cultuurhistorische grafstenentuin ingericht. Begraafplaats op zoek naar rechthebbenden en/of nabestaanden van familiegraven De Algemene begraafplaats te Heemstede is op zoek naar recente adresgegevens van nabestaanden. Het is gebleken dat de gegevens van een groot aantal rechthebbenden van huurgraven moeilijk te traceren zijn. Als de grafduur van een huurgraf verlopen is, heeft de gemeente het recht de betreffende graven te ruimen. Bij eigen graven kan het onderhoudsrecht verlopen zijn. Dan heeft de gemeente het recht om alle ornamenten en/of beplanting te verwijderen. Contact Voordat tot een definitieve ruiming van huurgraven of het verwijderen van beplanting en/of ornamenten wordt overgegaan, doet de gemeente een dringende oproep aan rechthebbenden contact op te nemen met het Serviceloket Begraafplaats. Het verzoek geldt met name voor personen die niet zeker zijn van de huurtijden, recent verhuisd zijn of lange tijd niet op de begraafplaats zijn geweest. Bij elke ingang van de begraafplaats is een informatiepaneel geplaatst met daarin een aantal mededelingen om rechthebbenden en/of familieleden op te sporen

10 Digitaal informatiepaneel s Avonds en in de weekenden is het serviceloket gesloten. Om bezoekers ook buiten deze tijden van informatie te voorzien, is het digitaal informatiepaneel dé uitkomst. Bij het serviceloket is een digitaal informatiepaneel geplaatst. Het paneel heeft het uiterlijk van een computer met beeldscherm. Na het invoeren van de naam van de overledene wordt de locatie van het specifieke graf aangegeven op een plattegrond. Vervolgens bestaat de mogelijkheid de plattegrond af te drukken. Uiteraard kan het informatiepaneel ook geraadpleegd worden op momenten dat het serviceloket geopend is. Korte Verspronckweg BS Haarlem - tel

11 plattegrond begraafplaats heemstede

12 Gebaseerd op ruim een eeuw vakmanschap, verzorgen wij al uw grafwerk naar ons of uw eigen ontwerp, bijschrijving van namen en teksten, vernieuwing en alles wat ermee verband houdt. LAVERTU steenhouwers Zuidermolenweg CG Amsterdam tel fax ma. t/m vr uur zaterdag uur LAVERTU steenhouwers Kamerlingh Onnesstraat CB Zandvoort telefoon geopend op afspraak TROUPIN NATUURSTEEN B.V. Sinds 1898 uw grafwerkspecialist Wij zijn een familiebedrijf dat reeds 5 generaties lang staat voor zorg, kwaliteit en garantie. Wij beschikken over twee grote overdekte showrooms met een ruim assortiment gedenkstenen, urnvazen en accessoires in elke prijsklasse. Lange Herenstraat Haarlem Nabij station en parkeergarage. Telefoon Fax Openingstijden maandag t/m vrijdag tot zaterdag tot andere tijden volgens afspraak Troupin Natuursteen B.V. is ook gespecialiseerd in: Het bijwerken van inscripties op bestaande monumenten Handgehakte letters Het opknappen/restaureren van bestaande monumenten Foto s, lantaarns, vazen, bronswerken COLOFON Uitgave Gemeente Heemstede Redactie Bureau Communicatie, Afdeling Groen & Reiniging Foto s H.D. van Hoorn, J.G.P. van de Reep, Ap-art B.V./diz Advertentieacquisitie J.G.P. van de Reep 2007

13

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Zó wil ik het. als mijn sterven daar is. C.J. Droger

Zó wil ik het. als mijn sterven daar is. C.J. Droger Zó wil ik het als mijn sterven daar is C.J. Droger Zó wil ik het als mijn sterven daar is Naam... Adres... Woonplaats... Handtekening... 1 WOORD VOORAF Bij dezen bied ik u een brochure aan die gebruikt

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

2 0 1 0 VOORZORG INFO

2 0 1 0 VOORZORG INFO o k t o b e r 2 0 1 0 VOORZORG INFO 16 De Voorzorg voortvarend aan de slag met nieuwe projecten Maak kennis met Dennis Budé van ons Bedrijfsbureau Wethouder Riet de Wit onthult Parc Buirette Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen?

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? 2 netwerk notarissen 3 3 Levenstestament of volmacht Wat is het? 5 Verschillende mogelijkheden Wat kan er allemaal

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

zorg dat alles goed geregeld is IK BEPAAL ALLES ZELF

zorg dat alles goed geregeld is IK BEPAAL ALLES ZELF { Ik} zorg dat alles goed geregeld is { } Ik zorg dat alles goed geregeld is Mijn afscheid. Mijn wensen. 2 } Ooit komt er moment waarop uw persoonlijke wensen het grootste respect verdienen. Ooit komt

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden Zo gepiept? Praktische tips voor ondernemingsraad en kaderleden Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt?

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? OVERLIJDEN Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Zo zit het Alles over doneren en registreren

Zo zit het Alles over doneren en registreren Dit is een uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting transplantatiestichting.nl Zo zit het Alles over doneren en registreren Inhoud Inleiding... 3 Organen en weefsels... 4 Donor worden... 6 Orgaandonatie

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Als de ambtenaar komt te overlijden. Informatie voor de partner

Als de ambtenaar komt te overlijden. Informatie voor de partner Informatie voor de partner Mei 2006 Redacteur(en): HDPO/PM/PO/PK 2005 Inhoudsopgave Pagina 1 Emotionele en sociale aspecten 5 1.1 Verdriet en rouw 5 1.2 Omgeving 5 2 Overlijden in het buitenland 6 2.1

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie