hennie 2 augustus 2002 t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hennie 2 augustus 2002 t"

Transcriptie

1 Rituelen zijn vrmen m verdriet draaglijker te maken. Een ritueel werkt p zichzelf, is eenvudig en direct, kmt tegemet aan de persnlijke nd en biedt huvast in een vergangstijd. Een witte steen kan die rl vervullen bij het verlies van iets dierbaars. Kinderen willen graag iets tastbaars in hun buurt hebben na een verlies van iets dierbaars. Of dat nu de dde gudvis, hamster, knijn, pa f ng dichter bij is zals brertje,lusje, mama f papa. Het vrdeel van een steen is dat je de steen kunt mvatten met je beide handen. Dat alleen al geeft een stukje warm verdriet. Een steen met je nit pdringen. Je kunt de mgelijkheden van de steen uitleggen. Die steen heeft namelijk al een hele reis afgelegd. In verleg met het kind kun je er een naam pschrijven en eventueel de datum met een watervaste stift. Smmige kinderen willen er graag een kruisje, vlinder f vgel bij. Wat den kinderen zal met die stenen? Eerst de rest van de schldag in de klas bij een kaarsje. Dan mee naar huis. Ze leggen ze p hun slaapkamer neer. Eerst meestal p hun nachtkastje, later p een dierbaar piekje elders in de kamer bij bv een ft van de verledene. Smmige kinderen leggen de steen p het graf. Vaak vragen ze dan m een extra steen vr thuis. hennie 2 augustus 2002 t

2 Besturenraad DE ORGANISATIE VAN HET CHRISTELIJK ONDERWIJS

3 Prtcl Sterfgeval van een gezinslid van een leerling. Het bericht kmt birmen De ntvanger zrgt vr: '" De pvang van degene die het meldt.!/! De verdracht van de melding rechtstreeks aan de schlleiding. Schlleiding cördineert '" Verifiëren van de mstandigheden waarnder de gebeurtenis plaatsvnd. e Het bericht tt nader rder geheim huden.., Cntact pnemen met nabestaanden. f!i Cl Zrgen vr telefnische bereikbaarheid van de schl. Zrg dragen vr de pvang van de nauwst betrkken leerkracht. " Samenstellen van cördinatieteam. (Iemand van de schlleiding, grepsleerkracht, ruwcördinatr. Wanneer een gezinslid van een leerling verngelukt f verlijdt in een schlvakantie geldt hetzelfde prtcl met enkele aanvullingen... Prbeer als ntvanger van het bericht de schlleiding in te lichten. '" Prbeer z mgelijk met enkele cllega's crisisteam te vrmen. Cördinatieteam Het verstrekken van de infrmatie: Persneel... Klas van de leerling/ leerlingen van de hele schl. '" Familieleden zals brertjes, zusjes, neven, nichten die p schl zitten. " Chauffeur van de taxi en leerlingen waar het betreffende (ruwende) kind mee reist.., Ouders van alle leerlingen: De gebeurtenis. Organisatrische rsterwijzigingen. De zrg vr de leerlingen p schl. Cntactpersnen p schl. Regels ver aanwezigheid. Ruwbezek en aanwezigheid bij de uitvaart. Eventuele afscheidsdienst p schl. Nazrg vr de leerlingen... MRI schlbestuur... Persnen en instanties die mgelijk cntact pnemen met de familie zals externe hulpverlening, GGD, RIAGG, Bureau Jeugdzrg e.d... Afspreken wie wie infrmeert... Cntact met pers; artikel/ ruwadvertentie Opvang leerlingen:.. Tijd en ruimte vrijmaken vr emties.., Wees erp vrbereid dat dit drevige bericht andere verlieservaringen kan reactiveren, zwel bij leerlingen als bij leerkrachten. Ol Ok denken aan afwezige cllega's en leerlingen.

4 I!J Het betrkken klaslkaal als rustige ruimte beschikbaar stellen in pauzes en eventueel k na schltijd vr klasgenten tt en met de dag van de uitvaart Geen ruw pdringen. Geen mausleum van de klas maken. Ok persneel mag emties hebben en tnen. Ruimte bieden aan kinderen die een persnlijk briefje willen schrijven aan klasgent die ruwt, bv een trstbek. Opvang in grepsverband van de klas. Dd bespreekbaar maken. Bereid je ged vr als grepsleerkracht; wat ga je zeggen, wees duidelijk, eerlijk en feitelijk znder ermheen te draaien, welke effecten kun je verwachten. In eerste instantie alleen de hgst ndzakelijke infrmatie geven. Neem vldende tijd vr emties. Wanneer de emties wat luwen kun je verstappen naar de vlgende infrmatie: m Vertel he het cntact verlpt met de familie. " Geef uitleg ver gevelens van verdriet die naar bven kmen. (Huilen mag, niet huilen is k nrmaal.) 8 Vertel bij wie de leerlingen terecht kunnen vr een persnlijk gesprek. " Laat de kinderen weten he het prgramma van deze dag en de kmende dagen eruit ziet. " Geef als er naar gevraagd wrdt, heel summier uitleg ver ruwbezek en uitvaart. (Vaak kan dat beter in een later stadium.) Stilteplek in de klas creëren p een tafeltje. Bedenk met de klas he je het best kunt gedenken; ft, kaars, blemen, attributen. Cd's draaien met geschikte muziek. (Cnquest f paradise van Vangelis bv werkt erg rustgevend en ntspannend bij kinderen evenals zachte klassieke muziek.) Zrg dat er werkvrmen bij de hand zijn die verwerking stimuleren. (gekleurd A4 papier vr trstbek, papieren vlinders, vgels etc.) Maak zndig gebruik van speciale lessen m met de leerlingen te praten ver hun gevelens en te werken aan het afscheid nemen. (Is hiervr materiaal p schl aanwezig?) Bespreek de bij de kmende uitvaartdienst gebruikelijke symblen. (Dit kunnen christelijke, niet christelijke, islamitische, Rms-kathlieke en andere rituelen zijn.) " Bijwnen uitvaartdienst indien mgelijk dr de grepsleerkracht en de ruwcördinatr... Hud rekening met cultuurverschillen; een Mlukse begrafenis is cmpleet anders dan een Rms-kathlieke f Turks/ Markkaanse viering. (Is hiervr literatuur p schl aanwezig?) Cntact uder(s), verzrger(s) Het eerste bezek: 11 Maak z snel mgelijk een afspraak vr een huisbezek. I! Ga bij vrkeur niet alleen als grepsleerkracht. Stel je van te vren p de hgte van de rituelen die je thuis kunt verwachten. In bepaalde culturen is het de gewnte dat je in het zwart gekleed kmt, een aantal uren blijft en mee de maaltijd gebruikt... Hud er k rekening mee dat het eerste bezek meestal alleen een uitwisseling van gevelens is... Vraag f je een tweede bezek mag brengen m wat verdere afspraken te maken. Het tweede bezek:.. Vraag wat de schl kan betekenen vr de uders. Dit zal nauw samenhangen met wie er verleden is. Is dat de vader f meder van de leerling f het brertje f zusje e.d.

5 " Overleg ver alle te nemen stappen: Bezekmgelijkheden van enkele klasgenten. Het plaatsen van de ruwadvertentie. Nazrg il Creëer vr enige tijd (maximaal een kleine week) een blijvende plek vr de verledene, maar laat de leerlingen k merken dat het leven weer drgaat. " Omgaan met de zichtbare leegte. Ergens tussen: het er niet meer ver hebbenen erver blijven praten. e Organiseer eventueel enkele gerichte activiteiten m het ruwprces bij het betreffende ruwkind te bevrderen zals schrijven, tekenen f het werken met gevelens. (Zijn er videbanden p schl aanwezig, die aanleiding kunnen geven tt gesprek?) Let p signalen van het kind. Smmige kinderen stellen hun ruw uit en tnen pas na maanden verdriet... Let speciaal p risicleerlingen, zals kinderen die al eerder verlies hebben geleden. Sta af en te stil bij herinneringen, besteedt aandacht aan speciale dagen zals de verjaardag en de sterfdag van het verleden gezinslid. Denk p speciale dagen k aan de familie van de leerling in kwestie. Heb g vr de meilijke mmenten van de leerling; schlreisjes, uderavnden, afscheidsavnd eindgrep en dergelijke. Een kaartje f een gebaar p die mmenten is vr het gezin heel ndersteunend. Administratieve zaken Dit draaibek blijven aanpassen en verbeteren.

6 Bestl1renraad DE ORGANISATIE VAN HET CHRISTElIJI( ONDERWIJS

7 Prtcl Pltseling sterfgeval van een leerling als gevlg van een ddelijk ngeluk p f nabij de schl. Het bericht kmt binnen De ntvanger zrgt vr:., De pvang van degene die het meldt en de eventuele getuigen. De verdracht van de melding rechtstreeks aan de schlleiding. Schlleiding cördineert., Verifiëren van de mstandigheden waarnder de gebeurtenis plaatsvnd. Hulpverlening p gang brengen... Nagaan f iedereen die p schl dient te zijn er k werkelijk is... Er vr zrgen dat leerlingen die zich p de plaats van het ngeval bevinden naar schl wrden gehaald.., Gegevens van de verledene nagaan... Het bericht tt nader rder geheim huden... Cntact pnemen met nabestaanden. (In samenwerking met plitie, huisarts, schlarts, slachtfferhulp en dergelijke.).. Zrgen vr telefnische bereikbaarheid van de schl... Zrg dragen vr de pvang van de nauwst betrkken leerkracht. > Samenstellen van cördinatieteam. (Iemand van de schlleiding, grepsleerkracht, ruwcördinatr, aangevuld met eventueel andere cllega's.).. Wanneer een leerling verngelukt f pltseling verlijdt in een schlvakantie geldt hetzelfde prtcl met enkele aanvullingen: Prbeer als ntvanger van het bericht de schlleiding in te lichten. Prbeer z mgelijk met enkele cllega's crisisteam te vrmen. Prbeer zveel mgelijk leerlingen van de klas in te lichten. (adreslijst) Prbeer zveel mgelijk cllega's in te lichten. (adreslijst) Prbeer met de te bereiken leerlingen en leerkrachten p schl bij elkaar te kmen. Cördinatieteam Het verstrekken van de infrmatie:.. Persneel.., Klas van de leerling/ leerlingen van de hele schl.., Familieleden zals brertjes, zusjes, neven, nichten die p schl zitten. " Vrienden en vriendinnen in andere klassen... Chauffeur van de taxi en leerlingen waar de kinderen mee reizen. <) Ouders van alle leerlingen: De gebeurtenis. Organisatrische rsterwijzigingen. De zrg vr de leerlingen p schl. Cntactpersnen p schl. Regels ver aanwezigheid. Ruwbezek en aanwezigheid bij de uitvaart. Eventuele afscheidsdienst p schl. Nazrg vr de leerlingen. " MR/ schlbestuur.

8 (ji e Ol Eventueel buurtschlen (nazrg aanwezige leerlingen bij het ngeval) en buurthuizen rndm de schl indien ndzakelijk geacht. Persnen en instanties die mgelijk cntact pnemen met de familie zals externe hulpverlening, leerplichtambtenaar, GGD, RIAGG, Bureau Jeugdzrg e.d. Afspreken wie wie infrmeert. > Cntact met pers; artikel/ ruwadvertentie -1- leerlingen hierbij betrekken. Opvang leerlingen en cllega's: Q Tijd en ruimte vrijmaken vr emties. Wees erp vrbereid dat dit drevige bericht andere verlieservaringen kan reactiveren, zwel bij leerlingen als bij leerkrachten. Ok denken aan afwezige cllega's en leerlingen... Het betrkken klaslkaal als rustige ruimte beschikbaar stellen in pauzes en eventueel k na schltijd vr klasgenten tt en met de dag van de uitvaart: Geen ruw pdringen. Geen mausleum van de klas maken. Ok persneel mag emties hebben en tnen. Ruimte bieden aan kinderen die een persnlijk briefje willen schrijven aan klasgent die nabestaande is gewrden. Opvang in grepsverband van de klas. Dd bespreekbaar maken. Dit kan vr de betrkken grepsleerkracht alleen te zwaar zijn. Overleg hierver in cördinatieteam. Elkaar hierin ndersteunen als cllega's. Bereid je ged vr; wat ga je zeggen, wees duidelijk, eerlijk en feitelijk znder ermheen te draaien, welke effecten kun je verwachten. In eerste instantie alleen de hgst ndzakelijke infrmatie geven. Neem vldende tijd vr emties. Wanneer de emties wat luwen kun je verstappen naar de vlgende infrmatie: m Vertel he het cntact verlpt met de familie. m m Geef uitleg ver gevelens van verdriet die naar bven kmen. (Huilen mag, niet huilen is k nrrnaai.) Vertel bij wie de leerlingen terecht kunnen vr een persnlijk gesprek. Laat de kinderen weten he het prgramma van deze dag en de kmende dagen eruit ziet. Geef als er naar gevraagd wrdt, heel summier uitleg ver ruwbezek en uitvaart. (Vaak kan dat beter in een later stadium.) Als leerlingen perse naar huis willen, ga dan na f de uders thuis zijn, p de hgte zijn en hun kind kunnen phalen f zrg vr begeleiding naar huis. Regel desgewenst de rganisatie van een afscheidsdienst p schl. Stilteplek in de klas creëren p de tafel van de gestrven leerling. Laat zijn/haar tafel nit een lege plek zijn in deze dagen en zeker niet wegzetten. Bedenk met de klas he je het best kunt gedenken; ft, kaars, blemen, attributen van het kind, speelged en dergelijke. Cd's draaien met geschikte muziek. (Cnquest f paradise van Vangelis bv werkt erg rustgevend en ntspannend bij kinderen evenals zachte klassieke muziek.) Opvang bieden buiten de klas in een daarvr geschikte ruimte aan individuele kinderen die alleen maar kunnen huilen/ erg verstuur zijn. Zrg dat er werkvrmen bij de hand zijn die verwerking stimuleren. (gekleurd A4 papier vr trstbek, papieren vlinders, vgels etc.)

9 Creëer veel ruimte vr leerlingen die niet z verbaal zijn, zij uiten zich liever creatief. Vr de jngere kinderen kan spelen, bv in de pppenhek (begrafenisje spelen) de verwerking bevrderen. Maak zndig gebruik van speciale lessen m met de leerlingen te praten ver hun gevelens en te werken aan het afscheid nemen. (Is hiervr materiaal p schl aanwezig?) Spreek af wie het cntact met de uders nderhudt. Ga na verleg met de uders van de verledene, met de kinderen aan het werk m bijdragen te leveren vr de dienst(en); teksten, tekstbekjes maken, muziek maken, blemen dragen, etc. Bespreek de bij de kmende uitvaartdienst gebruikelijke symblen. (Dit kunnen christelijke, niet christelijke, islamitische, Rms-kathlieke en andere rituelen zijn.) Cntrleer zndig f de verleden leerling tnbaar is alvrens met de kinderen p ruwbezek te gaan. Als het maar enigszins mgelijk is dit bezek dr laten gaan. Het is heel belangrijk m echt reëel afscheid te kunnen nemen, k vr jnge kinderen. Bereid het bijwnen van de uitvaart ged vr. Vertel aan de leerlingen wat ze kunnen verwachten. Bijwnen uitvaartdienst. Samen heen, samen terug, napraten. Hud rekening met cultuurverschillen; een Mlukse begrafenis is cmpleet anders dan een Rms-kathlieke f Turks/ Markkaanse viering. (Is hierver literatuur p schl aanwezig?)., Is er een vlaggenstk p schl, verweeg dan de vlag halfstk te hangen... Algemene stilteplek creëren in gemeenschappelijke ruimte: Een plek waar tt en met de dag van de uitvaart een paaskaars brandt, Eventueel een ft van de gestrvene staat (altijd in verleg met de familie) en Waar kinderen uit andere klassen die daar behefte aan hebben een tekening f iets dergelijks neer kunnen leggen Ruwregister penen... Organisatrische aanpassingen lesrsters. Ontzien grepsleerkracht. Cntact uder(s), verzrger(s) Het eerste bezek:.. Maak z snel mgelijk een afspraak vr een huisbezek. " Ga bij vrkeur niet alleen als grepsleerkracht. Stel je van te vren p de hgte van de rituelen die je thuis kunt verwachten. In bepaalde culturen is het de gewnte dat je in het zwart gekleed kmt, een aantal uren blijft en mee de maaltijd gebruikt... Hud er k rekening mee dat het eerste bezek meestal alleen een uitwisseling van gevelens is... Vraag f je een tweede bezek mag brengen m wat verdere afspraken te maken. Het tweede bezek:.. Vraag wat de schl kan betekenen vr de uders. " Overleg ver alle te nemen stappen: Bezekmgelijkheden van leerlingen. Het plaatsen van de ruwadvertentie. Het afscheid nemen van de verleden leerling. Bijdragen aan de uitvaart. Bijwnen van de uitvaart.

10 Afscheidsdienst p schl. (Om zveel mgelijk kinderen de kans te geven afscheid te nemen. Niet verplicht, maar k niet te vrijblijvend. Het kan zijn dat een leerling verngelukt is in de schlvakantie. Dan zeker iets rganiseren na de vakantie, f als slechts enkelen de plechtigheid knden f mchten bijwnen. Nazrg e Creëer vr enige tijd een blijvende plek vr de verledene, maar laat de leerlingen k merken dat het leven weer drgaat. Omgaan met de zichtbare leegte. Ergens tussen: <I> '" het er niet meer ver hebbenen erver blijven praten. Prbeer z mgelijk de dag na de uitvaart weer te starten met de lessen. Organiseer gerichte activiteiten m het ruwprces te bevrderen zals schrijven, tekenen f het werken met gevelens. (Zijn er videbanden p schl aanwezig, die aanleiding kunnen geven tt een gesprek?) ~ Let p signalen van kinderen die het meilijk hebben. Smmige kinderen stellen hun ruw uit en tnen pas na maanden verdriet. Ij) Let speciaal p risicleerlingen, zals kinderen die al eerder verlies hebben geleden. Sta af en te stil bij herinneringen, besteedt aandacht aan speciale dagen zals de verjaardag en de sterfdag van de verleden leerling. " Denk p speciale dagen k aan brers en zussen en de uders van de verleden leerling. " Heb g vr de meilijke mmenten van de uders van de verledene; schlreisjes, uderavnden, afscheidsavnd eindgrep en dergelijke. Een kaartje f een gebaar p die mmenten is vr uders heelndersteunend. Rnd aan het einde van het schljaar iets af met de kinderen van de klas van de veledene. '" Hud g vr de brertjes en zusjes van het verleden kind indien p dezelfde schl aanwezig. Administratieve zaken Handel de administratieve zaken zrgvuldig af:.. Ga zrgvuldig m met alles wat er van het verleden kind ng p schl is. Vr uders zijn dat hele waardevlle zaken. Geef geen bezittingen mee aan brertjes f zusjes.!lo Ol!lO Tijdens latere cntacten kunnen k financiële zaken ter sprake kmen, zals eventueel gedeeltelijke restitutie van uderbijdragen. Administratie. Streep geen namen dr. Wel een andere cde. Onmiddellijk uitgaande pst blkkeren... Dit draaibek blijven aanpassen en verbeteren.

11 Besturenraad DE ORGANISATIE VAN HET CHRISTELIJK ONDERWIJS

12 Prtcl Sterfgeval van een leerling als gevlg van een ziekteprces. Hei: bericht kmt binnen De ntvanger zrgt vr: G De pvang van degene die het meldt. & De verdracht van de melding rechtstreeks aan de schlleiding. Schlleiding cördineert " Het bericht tt nader rder geheim huden. " Cntact pnemen met nabestaanden.., Zrgen vr telefnische bereikbaarheid van de schl. " Zrg dragen vr de pvang van de nauwst betrkken klas. ~ Samenstellen van cördinatieteam. (Iemand van de schlleiding, de grepsleerkracht ruwcördinatr en enkele cllega's... Wanneer een leerling verlijdt in een schlvakantie geldt hetzelfde prtcl met enkele aanvullingen: Prbeer als ntvanger van het bericht de schlleiding in te lichten. Prbeer z mgelijk met enkele cllega's crisisteam te vrmen. Prbeer zveel mgelijk cllega's in te lichten. (adreslijst) Prbeer met de te bereiken leerlingen van de klas en leerkrachten p schl bij elkaar te kmen. Cördinatieteam Het verstrekken van de infrmatie:., Persneel. " Klas van de leerling... Leerlingen van de hele schi... Ouders van alle leerlingen: De gebeurtenis. Organisatrische rsterwijzigingen. De zrg vr de leerlingen p schl. Cntactpersnen p schl. Regels ver aanwezigheid. Ruwbezek en aanwezigheid bij de uitvaart. Eventuele afscheidsdienst p schl. Nazrg vr de leerlingen. " MR/ schlbestuur... Persnen en instanties die mgelijk cntact pnemen met de familie zals externe hulpverlening, leerplichtambtenaar, indien van tepassing de VOKK= vereniging van uders van kinderen en kanker. e.d... Afspreken wie wie infrmeert. " Cntact met pers; artikel/ ruwadvertentie -+ cllega's en leerlingen hierbij betrekken. Opvang leerlingen en cllega's:.. Tijd en ruimte vrijmaken vr emties: Wees erp vrbereid dat dit drevige bericht andere verlieservaringen kan reactiveren, zwel bij leerlingen als bij leerkrachten.

13 "" Ok denken aan afwezige cllega's en leerlingen. '" Het betrkken klaslkaal als rustige ruimte beschikbaar stellen in pauzes en eventueel k na schltijd vr klasgenten tt en met de dag van de uitvaart: Geen ruw pdringen. Geen mausleum van de klas maken. Ok persneel mag emties hebben en tnen. Ruimte bieden aan kinderen die een persnlijk briefje willen schrijven aan de leerling die nabestaande is gewrden. Opvang in grepsverband van de klas. Dd bespreekbaar maken. Dit kan dr de ruwcördinatr gebeuren. Overleg hierver in cördinatieteam. Elkaar hierin ndersteunen als cllega's. Bereid je ged vr; wat ga je zeggen, wees duidelijk, eerlijk en feitelijk znder ermheen te draaien, welke effecten kun je verwachten. In eerste instantie alleen de hgst ndzakelijke infrmatie geven. Neem vldende tijd vr emties. Wanneer de emties wat luwen kun je verstappen naar de vlgende infrmatie: Vertel he het cntact verlpt met de familie. Geef uitleg ver gevelens van verdriet die naar bven kmen. (Huilen mag, niet huilen is k nrmaal.) g m Vertel bij wie de leerlingen terecht kunnen vr een persnlijk gesprek. Laat de kinderen weten he het prgramma van deze dag en de kmende dagen eruit ziet. Geef als er naar gevraagd wrdt, heel summier uitleg ver ruwbezek en uitvaart. (Vaak kan dat beter in een later stadium.) Als leerlingen perse naar huis willen, ga dan na f de uders thuis zijn, p de hgte zijn en hun kind kunnen phalen f zrg vr begeleiding naar huis. Regel desgewenst de rganisatie van een afscheidsdienst p schl. Stilteplek in de klas creëren. Laat zijn/haar tafel nit een lege plek zijn in deze dagen en zeker niet wegzetten. Bedenk met de klas he je het best kunt gedenken; ft, kaars, blemen, attributen van de leerling, speelged en dergelijke. Cd's draaien met geschikte muziek. (Cnquest f paradise van Vangelis bv werkt erg rustgevend en ntspannend bij kinderen evenals zachte klassieke muziek.) Opvang bieden buiten de klas in een daarvr geschikte ruimte aan individuele kinderen die alleen maar kunnen huilen/ erg verstuur zijn. Zrg dat er werkvrmen bij de hand zijn die verwerking stimuleren. (gekleurd A4 papier vr trstbek, papieren vlinders, vgels etc.) Creëer veel ruimte vr leerlingen die niet z verbaal zijn, zij uiten zich liever creatief. Vr de jngere kinderen kan spelen, bv in de pppenhek (begrafenisje spelen) de verwerking bevrderen. Maak zndig gebruik van speciale lessen m met de leerlingen te praten ver hun gevelens en te werken aan het afscheid nemen. (Is hiervr materiaal p schl aanwezig?) Spreek af wie het cntact met de naaste familie nderhudt. Ga na verleg met de familie van de verledene, met de kinderen aan het werk m bijdragen te leveren vr de dienst( en); teksten, tekstbekjes maken, muziek maken, blemen dragen, etc. Bespreek de bij de kmende uitvaartdienst gebruikelijke symblen. (Dit kunnen christelijke, niet-christelijke, islamitische, Rms-kathlieke en andere rituelen zijn.)

14 Wanneer de familie testemming geeft dat de leerlingen persnlijk afscheid kunnen nemen cntrleer zndig f de verleden leerling tnbaar is alvrens met de kinderen p ruwbezek te gaan. Als het maar enigszins mgelijk is dit bezek dr laten gaan. Het is heel belangrijk m echt reëel afscheid te kunnen nemen, k vr jnge kinderen. Keuze uiteraard vrijlaten. Bereid het bijwnen van de uitvaart ged vr. Vertel aan de leerlingen wat ze kunnen verwachten. Bijwnen uitvaartdienst Samen heen, samen terug, napraten. Hud rekening met cultuurverschillen; een Mlukse begrafenis is cmpleet anders dan een Rms-kathlieke f Turks/ Markkaanse viering. (Is hierver literatuur p schl aanwezig?) '" Is er een vlaggenstk p schl, verweeg dan de vlag halfstk te hangen. " Algemene stilteplek creëren in gemeenschappelijke ruimte: Een plek waar tt en met de dag van de uitvaart een paaskaars brandt, Eventueel een ft van de gestrvene staat (altijd in verleg met de familie) en Waar kinderen uit andere klassen die daar behefte aan hebben een tekening f iets dergelijks neer kunnen leggen. Ruwregister penen... Organisatrische aanpassingen lesrsters. Cntact met de nabestaanden Het eerste bezek: Ol Maak z snel mgelijk een afspraak vr een huisbezek dr bv. 2 mensen uit het cördinatieteam, waarnder de grepsleerkracht. " Ga bij vrkeur niet alleen. Stel je van te vren p de hgte van de rituelen die je thuis kunt verwachten. In bepaalde culturen is het de gewnte dat je in het zwart gekleed kmt, een aantal uren blijft en mee de maaltijd gebruikt. e '" Hud er k rekening mee dat het eerste bezek meestal alleen een uitwisseling van geveiens is. Vraag f je een tweede bezek mag brengen m wat verdere afspraken te maken. Het tweede bezek:.. Vraag wat de schl kan betekenen vr de nabestaanden... Overleg ver alle te nemen stappen: Bezekmgelijkheden van leerlingen. Het plaatsen van de ruwadvertentie. Het afscheid nemen van de verleden leerling. Bijdragen aan de uitvaart. Bijwnen van de uitvaart. Afscheidsdienst p schl. (Om zveel mgelijk kinderen de kans te geven afscheid te nemen. Niet verplicht, maar k niet te vrijblijvend. Het kan zijn dat een leerling gestrven is in de schlvakantie. Dan zeker iets rganiseren na de vakantie, f als slechts enkelen de plechtigheid knden f mchten bijwnen. Nazrg Ol Creëer vr enige tijd een blijvende plek vr de verledene, maar laat de leerlingen k merken dat het leven weer drgaat... Omgaan met de zichtbare leegte. Ergens tussen: () het er niet meer ver hebben en

15 erver blijven praten. Prbeer z mgelijk de dag na de uitvaart weer te starten met de lessen.!; Organiseer gerichte activiteiten m het ruwprces te bevrderen zals schrijven, tekenen f het werken met gevelens. (Zijn er videbanden p schl aanwezig, die aanleiding kunnen geven tt een gesprek?) <11 Let p signalen van kinderen die het meilijk hebben. Smmige kinderen stellen hun ruw uit en tnen pas na maanden verdriet e let speciaal p risicleerlingen, zals kinderen die al eerder verlies hebben geleden.., Sta af en te stil bij herinneringen, besteedt aandacht aan speciale dagen zals de verjaardag en de sterfdag van de verleden leerkracht. " Denk p speciale dagen k aan vruw! man! partner! kinderen van de verleden cllega. e Heb g vr de meilijke mmenten van de familie van de verledene; schlreisjes, uderavnden, afscheidsavnden en dergelijke. Een kaartje f een gebaar p die mmenten is vr familie heelndersteunend. \!> Rnd aan het einde van het schljaar iets af met de kinderen van de klas van de verleden leerkracht... Hud g vr alle cllega's. Administratieve zaken.. Handel de administratieve zaken zrgvuldig af... Ga zrgvuldig m met alles wat er van het verleden kind ng p schl is. Vr uders! verzrgers zijn dat hele waardevlle zaken. Geef geen bezittingen mee aan brertjes f zusjes. " Tijdens latere cntacten kunnen k financiële zaken ter sprake kmen, zals eventueel gedeeltelijke restitutie van uderbijdragen... Administratie. Streep geen namen dr. Wel een andere cde. " Onmiddellijk uitgaande pst blkkeren... Dit draaibek biijven aanpassen en verbeteren.

16 Besturenraad DE ORGANISATIE VAN HET CHRISTELIJK ONDERWIJS

17 Prtcl Pltseling sterfgeval van een cllega als gevlg van een ngeluk, hartstilstand e.d. Het bericht kmt binnen De ntvanger zrgt vr: De pvang van degene die het meldt. /) De verdracht van de melding rechtstreeks aan de schlleiding. Schlleiding cördineert G In geval van een ngeluk in de buurt van de schl verifiëren van de mstandigheden waarnder de gebeurtenis plaatsvnd. Er vr zrgen dat leerlingen die zich p de plaats van het ngeval bevinden naar schl wrden gehaald. Gegevens van de verledene nagaan. Het bericht tt nader rder geheim huden. Cntact pnemen met nabestaanden. (In samenwerking met plitie, huisarts, schlarts, slachtfferhulp en dergelijke.) " Zrgen vr telefnische bereikbaarheid van de schl. lil Zrg dragen vr de pvang van de nauwst betrkken klas. 11> Samenstellen van cördinatieteam. (Iemand van de schlleiding, ruwcördinatr en enkele cllega's.) lil Wanneer een leerkracht verngelukt f pltseling verlijdt in een schlvakantie geldt hetzelfde prtcl met enkele aanvullingen: Prbeer als ntvanger van het bericht de schlleiding in te lichten. Prbeer z mgelijk met enkele cllega's crisisteam te vrmen. Prbeer zveel mgelijk cllega's in te lichten. (adreslijst) Prbeer met de te bereiken leerlingen van de klas en leerkrachten p schl bij elkaar te krnen. Cördinatieteam Het verstrekken van de infrmatie: 11> Persneel.., Klas van de leerkracht. 11> Leerlingen van de hele schl. " Ouders van alle leerlingen: De gebeurtenis. Organisatrische rsterwijzigingen. De zrg vr de leerlingen p schl. Cntactpersnen p schl. Regels ver aanwezigheid. Ruwbezek en aanwezigheid bij de uitvaart. Eventuele afscheidsdienst p schl. Nazrg vr de leerlingen. 11> MR/ schlbestuur. Eventueel buurtschlen (nazrg aanwezige leerlingen bij het ngeval) en buurthuizen rndm de schl indien ndzakelijk geacht. e Persnen en instanties die mgelijk cntact pnemen met de familie zals externe hulpverlening, leerplichtambtenaar, GGD, RIAGG, Bureau Jeugdzrg e.d.

18 '" a Afspreken wie wie infrmeert. Cntact met pers; artikel! ruwadvertentie ---+ cllega's en leerlingen hierbij betrekken. Opvang leerlingen en cllega's: & Tijd en ruimte vrijmaken vr emties: Wees erp vrbereid dat dit drevige bericht andere verlieservaringen kan reactiveren, zwel bij leerlingen als bij leerkrachten... Ok denken aan afwezige cllega's en leerlingen. '" Het betrkken klaslkaal als rustige ruimte beschikbaar stellen in pauzes en eventueel k na schltijd vr klasgenten tt en met de dag van de uitvaart: Geen ruw pdringen. Geen mausleum van de klas maken. Ok persneel mag emties hebben en tnen. Ruimte bieden aan kinderen die een persnlijk briefje willen schrijven aan de leerkracht die nabestaande is gewrden. Opvang in grepsverband van de klas. Dd bespreekbaar maken. Dit kan dr de ruwcördinatr gebeuren. Overleg hierver in cördinatieteam. Elkaar hierin ndersteunen als cllega's. Bereid je ged vr; wat ga je zeggen, wees duidelijk, eerlijk en feitelijk znder ermheen te draaien, welke effecten kun je verwachten. In eerste instantie alleen de hgst ndzakelijke infrmatie geven. Neem vldende tijd vr emties. Wanneer de emties wat luwen kun je verstappen naar de vlgende infrmatie: ~ Vertel he het cntact verlpt met de familie. m w m Geef uitleg ver gevelens van verdriet die naar bven kmen. (Huilen mag, niet huilen is k nrmaal.) Vertel bij wie de leerlingen terecht kunnen vr een persnlijk gesprek. Laat de kinderen weten he het prgramma van deze dag en de kmende dagen eruit ziet. Geef als er naar gevraagd wrdt, heel summier uitleg ver ruwbezek en uitvaart. (Vaak kan dat beter in een later stadium.) Als leerlingen perse naar huis willen, ga dan na f de uders thuis zijn, p de hgte zijn en hun kind kunnen phalen f zrg vr begeleiding naar huis. Regel desgewenst de rganisatie van een afscheidsdienst p schl. Stilteplek in de klas creëren als het m een grepsleerkracht gaat. Laat zijn/haar bureau nit een lege plek zijn in deze dagen en zeker niet wegzetten. Bedenk met de klas he je het best kunt gedenken; ft, kaars, blemen, attributen van de leerkracht en dergelijke. Cd's draaien met geschikte muziek. (Cnquest f paradise van Vangelis bv werkt erg rustgevend en ntspannend bij kinderen evenals zachte klassieke muziek.) Opvang bieden buiten de klas in een daarvr geschikte ruimte aan individuele kinderen die alleen maar kunnen huilen! erg verstuur zijn. Zrg dat er werkvrmen bij de hand zijn die verwerking stimuleren. (gekleurd A4 papier vr trstbek, papieren vlinders, vgels etc.) Creëer veel ruimte vr leerlingen die niet z verbaal zijn, zij uiten zich liever creatief. Vr de jngere kinderen kan spelen, bv in de pppenhek (begrafenisje spelen) de verwerking bevrderen.

19 Maak zndig gebruik van speciale lessen m met de leerlingen te praten ver hun gevelens en te werken aan het afscheid nemen. (is hiervr materiaal p schl aanwezig?) Spreek af wie het cntact met de naaste familie nderhudt. Ga na verleg met de familie van de verledene, met de kinderen aan het werk m bijdragen te leveren vr de dienst(en); teksten, tekstbekjes maken, muziek maken, blemen dragen, etc. Bespreek de bij de kmende uitvaartdienst gebruikelijke symblen. (Dit kunnen christelijke, niet christelijke, islamitische, Rms-kathlieke en andere rituelen zijn.) Wanneer de familie testemming geeft dat de leerlingen persnlijk afscheid kunnen nemen cntrleer zndig f de verleden leerkracht tnbaar is alvrens met de kinderen p ruwbezek te gaan. Als het maar enigszins mgelijk is dit bezek dr laten gaan. Het is heel belangrijk m echt reëel afscheid te kunnen nemen, k vr jnge kinderen. Keuze uiteraard vrijlaten. Bereid het bijwnen van de uitvaart ged vr. Vertel aan de leerlingen wat ze kunnen verwachten. Bijwnen uitvaartdienst. Samen heen, samen terug, napraten... Hud rekening met cultuurverschillen; een Mlukse begrafenis is cmpleet anders dan een Rms-kathlieke f Turks/ Markkaanse viering. (Is hierver literatuur p schl aanwezig?).. Is er een vlaggenstk p schl, verweeg dan de vlag halfstk te hangen... Algemene stilteplek creëren in gemeenschappelijke ruimte: Een plek waar tt en met de dag van de uitvaart een paaskaars brandt, Eventueel een ft van de gestrvene staat (altijd in verleg met de familie) en Waar kinderen uit andere klassen die daar behefte aan hebben een tekening f iets dergelijks neer kunnen leggen. Ruwregister penen,., Organisatrische aanpassingen lesrsters, Cntact met de nabestaanden Het eerste bezek: <& Maak z snel mgelijk een afspraak vr een bezekje dr bv. 2 mensen uit het cördinatieteam... Ga bij vrkeur niet alleen. Stel je van te vren p de hgte van de rituelen die je thuis kunt verwachten. In bepaalde culturen is het de gewnte dat je in het zwart gekleed kmt, een aantal uren blijft en mee de maaltijd gebruikt. Hud er k rekening mee dat het eerste bezek meestal alleen een uitwisseling van gevelens is. Vraag f je een tweede bezek mag brengen m wat verdere afspraken te maken. Het tweede bezek:., Vraag wat de schl kan betekenen vr de nabestaanden.., Overleg ver alle te nemen stappen: Bezekmgelijkheden van leerlingen. Het plaatsen van de ruwadvertentie. Het afscheid nemen van de verleden leerkracht. Bijdragen aan de uitvaart. Bijwnen van de uitvaart.

20 Afscheidsdienst p schl, (Om zveel mgelijk kinderen de kans te geven afscheid te nemen. Niet verplicht, maar k niet te vrijblijvend. Het kan zijn dat een leerkracht verngelukt is in de schlvakantie. Dan zeker iets rganiseren na de vakantie, f als slechts enkelen de plechtigheid knden f mchten bijwnen. Nazrg Creëer vr enige tijd een blijvende plek vr de verledene, maar laat de leerlingen k merken dat het leven weer drgaat. " Omgaan met de zichtbare leegte. Ergens tussen: het er niet meer ver hebben en erver blijven praten. Ol Prbeer z mgelijk de dag na de uitvaart weer te starten met de lessen. e Organiseer gerichte activiteiten m het ruwprces te bevrderen zals schrijven, tekenen f het werken met gevelens. (Zijn er videbanden p schl aanwezig, die aanleiding kunnen geven tt een gesprek?) " Let p signalen van kinderen die het meilijk hebben. Smmige kinderen stellen hun ruw uit en tnen pas na maanden verdriet. Let speciaal p risicleerlingen, zals kinderen die al eerder verlies hebben geleden. Ol Sta af en te stil bij herinneringen, besteedt aandacht aan speciale dagen zals de verjaardag en de sterfdag van de verleden leerkracht... Denk p speciale dagen k aan vruw/ man/ partner/ kinderen van de verleden cllega. " Heb g vr de meilijke mmenten van de familie van de verledene; schlreisjes, uderavnden, afscheidsavnden en dergelijke. Een kaartje f een gebaar p die mmenten is vr familie heel ndersteunend. " Rnd aan het einde van het schljaar iets af met de kinderen van de klas van de verleden leerkracht. " Hud g vr alle cllega's. Administratieve zaken '" Handel de administratieve zaken zrgvuldig af. " Ga zrgvuldig m met alles wat er van de verleden cllega ng p schl is. Vr familie zijn dat hele waardevlle zaken. Geef geen bezittingen mee aan derden. " Tijdens latere cntacten kunnen k financiële zaken ter sprake kmen. '" Administratie. Streep geen namen dr. Wel een andere cde. " Onmiddellijk uitgaande pst blkkeren. " Dit draaibek blijven aanpassen en verbeteren.

21 Bestul'enraad DE ORGANISATIE VAN HET CHRISTELIJK ONDERWIJS

22 Prtcl Sterfgeval van een cllega als gevlg van een ziekteprces. Het bericht kmt binnen De ntvanger zrgt vr: lil De pvang van degene die het meldt De verdracht van de melding rechtstreeks aan de schlleiding. Schlleiding cördineert Het bericht tt nader rder geheim huden. '" '" Cntact pnemen met nabestaanden. Zrgen vr telefnische bereikbaarheid van de schl. Zrg dragen vr de pvang van de nauwst betrkken klas. Samenstellen van cördinatieteam. (Iemand van de schlleiding, ruwcördinatr en enkele cllega's. " Wanneer een leerkracht verlijdt in een schlvakantie geldt hetzelfde prtcl met enkele aanvullingen: Prbeer als ntvanger van het bericht de schlleiding in te lichten. Prbeer z mgelijk met enkele cllega's crisisteam te vrmen. Prbeer zveel mgelijk cllega's in te lichten. (adreslijst) Prbeer met de te bereiken leerlingen van de klas en leerkrachten p schl bij elkaar te kmen. Cördinatieteam Het verstrekken van de infrmatie: " Persneel.., Klas van de leerkracht " Leerlingen van de hele schl. " Oudms van alle leerlingen: De gebeurtenis. Organisatrische rsterwijzigingen. De zrg vr de leerlingen p schl. Cntactpersnen p schl. Regels ver aanwezigheid. Ruwbezek en aanwezigheid bij de uitvaart Eventuele afscheidsdienst p schl. Nazrg vr de leerlingen. " MRI schlbestuur. " Eventueel buurtschlen en buurthuizen rndm de schl indien ndzakelijk geacht.. Persnen en instanties die mgelijk cntact pnemen met de familie zals externe hulpverlening, leerplichtambtenaar e.d... Afspreken wie wie infrmeert " Cntact met pers; artikel/ ruwadvertentie -0 cllega's en leerlingen hierbij betrekken. Opvang leerlingen en cllega's:.. Tijd en ruimte vrijmaken vr emties: Wees erp vrbereid dat dit drevige bericht andere verlieservaringen kan reactiveren, zwel bij leerlingen als bij leerkrachten... Ok denken aan afwezige cllega's en leerlingen.

23 \\l Het betrkken klaslkaal als rustige ruimte beschikbaar stellen in pauzes en eventueel k na schltijd vr klasgenten tt en met de dag van de uitvaart Geen ruw pdringen, Geen mausleum van de klas maken, Ok persneel mag emties hebben en tnen, Ruimte bieden aan kinderen die een persnlijk briefje willen schrijven aan de leerkracht die nabestaande is gewrden, Opvang in grepsverband van de klas, Dd bespreekbaar maken, Dit kan dr de ruwcördinatr gebeuren, Overleg hierver in cördinatieteam, Elkaar hierin ndersteunen als cllega's, Bereid je ged vr; wat ga je zeggen, wees duidelijk, eerlijk en feitelijk znder ermheen te draaien, welke effecten kun je verwachten, In eerste instantie alleen de hgst ndzakelijke infrmatie geven, Neem vldende tijd vr emties, Wanneer de emties wat luwen kun je verstappen naar de vlgende infrmatie: Vertel he het cntact verlpt met de familie, Geef uitleg ver gevelens van verdriet die naar bven kmen, (Huilen mag, niet huilen is k nrmaal.) ~ Vertel bij wie de leerlingen terecht kunnen vr een persnlijk gesprek, ~ Laat de kinderen weten he het prgramma van deze dag en de kmende dagen eruit ziet. Geef als er naar gevraagd wrdt, heel summier uitleg ver ruwbezek en uitvaart (Vaak kan dat beter in een later stadium,) ~ Als leerlingen perse naar huis willen, ga dan na f de uders thuis zijn, p de hgte zijn en hun kind kunnen phalen f zrg vr begeleiding naar huis, Regel desgewenst de rganisatie van een afscheidsdienst p schl. Stilteplek in de klas creëren als het m een grepsleerkracht gaat Laat zijn/haar bureau nit een lege plek zijn in deze dagen en zeker niet wegzetten, Bedenk met de kias he je het best kunt gedenken; ft, kaars, blemen, attributen van de leerkracht en dergelijke, Cd's draaien met geschikte muziek, (Cnquest f paradise van Vangelis bv werkt erg rustgevend en ntspannend bij kinderen evenals zachte klassieke muziek.) Opvang bieden buiten de klas in een daarvr geschikte ruimte aan individuele kinderen die alleen maar kunnen huilen/ erg verstuur zijn, Zrg dat er werkvrmen bij de hand zijn die verwerking stimuleren, (gekleurd A4 papier vr trstbek, papieren vlinders, vgels etc.) Creëer veel ruimte vr leerlingen die niet z verbaal zijn, zij uiten zich liever creatief. Vr de jngere kinderen kan spelen, bv in de pppenhek (begrafenisje spelen) de verwerking bevrderen, Maak zndig gebruik van speciale lessen m met de leerlingen te praten ver hun gevelens en te werken aan het afscheid nemen, (Is hiervr materiaal p schl aanwezig?) Spreek af wie het cntact met de naaste familie nderhudt. Ga na verleg met de familie van de verledene, met de kinderen aan het werk m bijdragen te leveren vr de dienst(en); teksten, tekstbekjes maken, muziek maken, blemen dragen, etc, Bespreek de bij de kmende uitvaartdienst gebruikelijke symblen, (Dit kunnen christelijke, niet christelijke, islamitische, Rms-kathlieke en andere rituelen zijn,)

24 Wanneer de familie testemming geeft dat de leerlingen persnlijk afscheid kunnen nemen cntrleer zndig f de verleden leerkracht tnbaar is alvrens met de kinderen p ruwbezek te gaan. Als het maar enigszins mgelijk is dit bezek dr laten gaan. Het is heel belangrijk m echt reëel afscheid te kunnen nemen, k vr jnge kinderen. Keuze uiteraard vrijlaten. Bereid het bijwnen van de uitvaart ged vr. Vertel aan de leerlingen wat ze kunnen verwachten. Bijwnen uitvaartdienst. Samen heen, samen terug, napraten. Hud rekening met cultuurverschillen; een Mlukse begrafenis is cmpleet anders dan een Rms-kathlieke f Turks/ Markkaanse viering. (Is hierver literatuur p schl aanwezig?) Is er een vlaggenstk p schl, verweeg dan de vlag halfstk te hangen. Algemene stilteplek creëren in gemeenschappelijke ruimte. Een plek waar tt en met de dag van de uitvaart een paaskaars brandt, Eventueel een ft van de gestrvene staat (altijd in verleg met de familie) en Waar kinderen uit andere klassen die daar behefte aan hebben een tekening f iets dergelijks neer kunnen leggen. Ruwregister penen... Organisatrische aanpassingen lesrsters. Cntact met de nabestaanden Het eerste bezek: " Maak z snel mgelijk een afspraak vr een bezekje dr bv. 2 mensen uit het cördinatieteam. " Ga bij vrkeur niet alleen. Stel je van te vren p de hgte van de rituelen die je thuis kunt verwachten. In bepaalde culturen is het de gewnte dat je in het zwart gekleed kmt, een aantal uren blijft en mee de maaltijd gebruikt... Hud er k rekening mee dat het eerste bezek meestal alleen een uitwisseling van gevelens is. " Vraag f je een tweede bezek mag brengen m wat verdere afspraken te maken. Het tweede bezek: " Vraag wat de schl kan betekenen vr de nabestaanden... Overleg ver alle te nemen stappen: Bezekmgelijkheden van leerlingen. Het plaatsen van de ruwadvertentie. Het afscheid nemen van de verleden leerkracht. Bijdragen aan de uitvaart. Bijwnen van de uitvaart. Afscheidsdienst p schl. (Om zveel mgelijk kinderen de kans te geven afscheid te nemen. Niet verplicht, maar k niet te vrijblijvend. Het kan zijn dat een leerkracht verngelukt is in de schlvakantie. Dan zeker iets rganiseren na de vakantie, f als slechts enkelen de plechtigheid knden f mchten bijwnen. Nazrg '" Creëer vr enige tijd een blijvende plek vr de verledene, maar laat de leerlingen k merken dat het leven weer drgaat... Omgaan met de zichtbare leegte. Ergens tussen: het er niet meer ver hebben en

25 erver blijven praten. \!) Prbeer z mgelijk de dag na de uitvaart weer te starten met de lessen. Organiseer gerichte activiteiten m het ruwprces te bevrderen zals schrijven, tekenen f het werken met gevelens. (Zijn er videbanden p schl aanwezigd, die aanleiding kunnen geven tt gesprek?) Let p signalen van kinderen die het meilijk hebben. Smmige kinderen stellen hun ruw uit en tnen pas na maanden verdriet. \!) Let speciaal p risicleerlingen, zals kinderen die al eerder verlies hebben geleden. '1> Sta af en te stil bij herinneringen, besteedt aandacht aan speciale dagen zals de verjaardag en de sterfdag van de verleden leerkracht. Denk p speciale dagen k aan vruw/ man/ partner/ kinderen van de verleden cllega. Heb g vr de meilijke mmenten van de familie van de verledene; schlreisjes, uderavnden, afscheidsavnden en dergelijke. Een kaartje f een gebaar p die mmenten is vr familie heel ndersteunend. Rnd aan het einde van het schljaar iets af met de kinderen van de klas van de verleden leerkracht... Hud g vr alle cllega's. Administratieve zaken.. Handel de administratieve zaken zrgvuldig af... Ga zrgvuldig m met alles wat er van de verleden cllega ng p schl is. Vr familie zijn dat hele waardevlle zaken. Geef geen bezittingen mee aan derden... Tijdens latere cntacten kunnen k financiële zaken ter sprake kmen. Administratie. Streep geen namen dr. Wel een andere cde. \!) Onmiddellijk uitgaande pst blkkeren. Dit draaibek blijven aanpassen en verbeteren.

26 BesturenrlJiild DE ORGANISATIE VAN HET CHRISTELIJK ONDERWIJS

27 Prtcl Sterfgeval van de levenspartner van een cllega. Het bericht kmt binnen De ntvanger zrgt vr: e De pvang van degene die het meldt. De verdracht van de melding rechtstreeks aan de schlleiding. Schlleiding cördineert l Het bericht tt nader rder geheim huden. Cntact pnemen met nabestaanden. " Zrg dragen vr de pvang van de nauwst betrkken leerkrachten... Samenstellen van cördinatieteam. (Iemand van de schlleiding, grepsleerkracht, l ruwcördinatr, aangevuld met eventueel andere cllega's.) Wanneer een sterfgeval zich vrdet in de schlvakantie geldt hetzelfde prtcl met enkele aanvullingen: Prbeer als ntvanger van het bericht de schlleiding in te lichten. Prbeer z mgelijk met enkele cllega's crisisteam te vrmen. Prbeer zveel mgelijk cllega's in te lichten. (adreslijst) Prbeer met de te bereiken leerkrachten p schl bij elkaar te kmen. Cördinatieteam Het verstrekken van de infrmatie: Ol Persneel. " Klas van de leerling/ leerlingen van de hele schl. <ll Ouders van alle leerlingen: t De gebeurtenis. Organisatrische rsterwijzigingen. De zrg vr de leerlingen p schi. Cntactpersnen p schl. Regels ver aanwezigheid. Nazrg vr de leerlingen. MRI schlbestuur. '" Afspreken wie wie infrmeert... Cntact met pers; artikel/ ruwadvertentie. Opvang leerlingen en cllega's. '" Tijd en ruimte vrijmaken vr emties: Wees erp vrbereid dat dit drevige bericht andere verlieservaringen kan reactiveren, zwel bij leerlingen als bij leerkrachten... Ok denken aan afwezige cllega's en leerlingen... Opvang in grepsverband van de cllega's. Dd bespreekbaar maken. (Zie vr details: pvang in grepsverband van de klas.) Ol Opvang in grepsverband van de klas. Dd bespreekbaar maken. Elkaar hierin ndersteunen als cllega's. Bereid je ged vr; wat ga je zeggen, wees duidelijk, eerlijk en feitelijk znder ermheen te draaien, welke effecten kun je verwachten. In eerste instantie alleen de hgst ndzakelijke infrmatie geven. Neem vldende tijd vr emties. Wanneer de emties wat luwen kun je verstappen naar de vlgende infrmatie: Vertel he het cntact verlpt met de familie.

28 e Geef uitleg ver gevelens van verdriet die naar bven kmen" (Huilen mag, niet huilen is k nrmaal) Vertel bij wie de leerlingen terecht kunnen vr een persnlijk gesprek" Laat de kinderen weten he het prgramma van deze dag en de kmende dagen eruit ziet Geef als er naar gevraagd wrdt, heel summier uitleg ver ruwbezek en uitvaart (Vaak kan dat beter in een later stadium") Eventueel stilteplek in de klas creëren" Bedenk met de klas he je het best kunt gedenken; ft, kaars, blemen en dergelijke" Cd's draaien met geschikte muziek" (Cnquest f paradise van Vangelis bv werkt erg rustgevend en ntspannend bij kinderen evenals zachte klassieke muziek,).. Zrg dat er werkvrmen bij de hand zijn die verwerking stimuleren. (gekleurd A4 papier vr '" trstbek, papieren vlinders, vgels etc,) Creëer veel ruimte vr leerlingen die niet z verbaal zijn, zij uiten zich liever creatief. Vr de jngere kinderen kan spelen, bv in de pppenhek (begrafenisje spelen) de verwerking bevrderen... Maak zndig gebruik van speciale lessen m met de leerlingen te praten ver hun Ol e gevelens en te werken aan afscheid nemen. (Is hiervr materiaal p schl aanwezig?) Bespreek de bij de kmende uitvaartdienst gebruikelijke symblen, (Dit kunnen christelijke, niet christelijke, islamitische, Rms-kathlieke en andere rituelen zijn, Afgevaardigden naar de ruwdienst Samen heen, samen terug, " Hud rekening met cultuurverschillen; een Mlukse begrafenis is cmpleet anders dan een Rms-kathlieke f Turksl Markkaanse viering, (Is hierver literatuur p schl aanwezig?).. Algemene stilteplek creëren in gemeenschappelijke ruimte: Een plek waar tt en met de dag van de uitvaart een paaskaars brandt, Waar kinderen uit andere klassen die daar behefte aan hebben een tekening f iets dergelijks neer kunnen leggen, Rûuwregister ûpenen, Organisatrische aanpassingen lesrsters, Ontzien grepsleerkrachl Cntact met de betrkken cllegal kinderen... Maak z snel mgelijk een afspraak vr een bezek,.. Ga bij vrkeur niet alleen, Ol Hud er k rekening mee dat het eerste bezek meestal alleen een uitwisseling van gevelens is, Een tweede bezek is misschien prettig, " Vraag wat de schl kan betekenen, e Overleg ver alle te nemen stappen: Het plaatsen van de ruwadvertentie, Het afscheid nemen van de verledene dr cllega's en verdere betrkkenen, Bijwnen van de uitvaart. Nazrg " Omgaan met de zichtbare leegte, Ergens tussen: het er niet meer ver hebbenen erver blijven praten, " Het starten van het lesgeven dr de betrkken leerkracht in verleg met directie regelen, " Let p signalen van ruw,

29 IJ> '" Sta stil bij herinneringen, besteedt aandacht aan speciale dagen zals de verjaardag en de sterfdag van de verledene. Heb g vr de meilijke mmenten. Gezamenlijke persneelsuitjes e.d. Rnd aan het einde van het schljaar iets af met alle cllega's. Administratieve zaken Dit draaibek blijven aanpassen en verbeteren.

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Rouwprotocol Bij het overlijden van een collega na een lange ziekte.

Rouwprotocol Bij het overlijden van een collega na een lange ziekte. Rouwprotocol Bij het overlijden van een collega na een lange ziekte. Het protocol is bestemd voor het primair onderwijs. Het is ontwikkeld en samengesteld door mevrouw Roelie Loois, IB'er bij SBO Mozaïek

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

Rouwprotocol Bij het overlijden van een leerling door een ongeluk op of bij de school.

Rouwprotocol Bij het overlijden van een leerling door een ongeluk op of bij de school. Rouwprotocol Bij het overlijden van een leerling door een ongeluk op of bij de school. Het protocol is bestemd voor het primair onderwijs. Het is ontwikkeld en samengesteld door mevrouw Roelie Loois, IB'er

Nadere informatie

Draaiboek bij ziekte en overlijden

Draaiboek bij ziekte en overlijden Datum Draaiboek bij ziekte en overlijden Hoe kan de school handelen bij het overlijden van een leerling? In dit overzicht vindt u een samenvatting van deze informatie in een checklist per onderdeel. Dit

Nadere informatie

Rouwprotocol. Valentijnschool. een ziekte. een ongeluk. een leerling. oom, tante etc. van een leerling. collega. een ziekte.

Rouwprotocol. Valentijnschool. een ziekte. een ongeluk. een leerling. oom, tante etc. van een leerling. collega. een ziekte. Rouwprotocol Valentijnschool 1. Bij het overlijden van een leerling na een ziekte 2. Bij het overlijden van een leerling door een ongeluk 3. Bij het overlijden van een gezinslid van een leerling 4. Bij

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ EEN PLOTSELING STERFGEVAL

STAPPENPLAN BIJ EEN PLOTSELING STERFGEVAL STAPPENPLAN BIJ EEN PLOTSELING STERFGEVAL Inleiding... 1 Cnsultatie... 1 Stap 1: Het bericht... 1 Stap 2: Sleuteltri... 2 Stap 3: Duidelijkheid... 3 Stap 4: Het infrmeren van de schlgemeenschap... 4 Stap

Nadere informatie

Draaiboek bij overlijden

Draaiboek bij overlijden Draaiboek bij overlijden Inhoudsopgave DRAAIBOEK BIJ OVERLIJDEN VAN EEN LEERLING...3 DRAAIBOEK BIJ OVERLIJDEN VAN EEN COLLEGA...8 DRAAIBOEK BIJ OVERLIJDEN VAN EEN OUDER VAN EEN LEERLING...12 DRAAIBOEK

Nadere informatie

Draaiboek bij overlijden (leerling of collega)

Draaiboek bij overlijden (leerling of collega) Draaiboek bij overlijden (leerling of collega) Het bericht komt binnen (vink de checklist af): Bij een ongeval, bij een overlijden op school of een overlijden waarbij de school betrokken is: Zorgt de ontvanger

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Protocol bij overlijden Kinderopvang bij Lotte

Protocol bij overlijden Kinderopvang bij Lotte Prtcl bij verlijden Kinderpvang bij Ltte Kinderen, leidsters, de huder van het kinderdagverblijf (kdv) f peuterspeelzaal(psz), administratief en huishudelijk persneel van een kdv/psz vrmen met elkaar een

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een leerling

Protocol bij het overlijden van een leerling Protocol bij het overlijden van een leerling Algemeen: Er worden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het locatie aanspreekpunt of de directeur meldt alleen dat onze 1 ste zorg de nabestaanden en de medeleerlingen

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

De betrokkenheid van ouders bij de voorbereiding op de eerste communie

De betrokkenheid van ouders bij de voorbereiding op de eerste communie De betrkkenheid van uders bij de vrbereiding p de eerste cmmunie 1. De betrkkenheid van uders Paus Franciscus benadrukt dat wij als Kerk de taak hebben m naar buiten te gaan en het evangelie te verkndigen

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Kinderen uit de lagere school opvangen na een overlijden

Kinderen uit de lagere school opvangen na een overlijden VCLB Leuven Centrum vr Leerlingenbegeleiding vr Vrij en Gemeentelijk Onderwijs vzw Karel Van Ltharingenstraat 5 3000 Leuven Tel. 016 28 24 00 Fax 016 28 24 99 inf@vclbleuven.be www.vclbleuven.be Kinderen

Nadere informatie

draaiboek suïcidepreventie

draaiboek suïcidepreventie draaibek suïcidepreventie Algemeen Een draaibek is een handleiding f stappenplan waarin stap vr stap wrdt behandeld wat er p je af kan kmen mcht er zich een bepaalde gebeurtenis f crisis vrden. Elke gebeurtenis

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Voor. Introductie. Internet. Installatie. Voorbereiding. Opstart

Voor. Introductie. Internet. Installatie. Voorbereiding. Opstart Vr Intrductie Internet Kennismaking en infrmatiemment Samen uitzeken f Bednet in deze mstandigheden een ged idee is Speedtest uitveren: http://www.bednet.be/speedtest Bednet werkt enkel p bekabeld netwerk!

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot Gastuderbureau KeKeK Anja Rijkens & Rianne Descht 2 Helaas kmt het in Nederland wel eens vr, dat een baby verlijdt aan wiegendd. Dit zu dus k kunnen gebeuren tijdens de pvanguren. Gastuderbureau KeKeK

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie 24 februari 2012

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie 24 februari 2012 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie 24 februari 2012 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes 2. Meldcde kindermishandeling en

Nadere informatie

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :.

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :. Dit aanmeldfrmulier is pgesteld ten beheve van een zrgvuldige aanmelding van leerlingen. Aanmeldfrmulier vr basisschl ndergetekenden melden hun kind aan bij RKBS Panta Rhei te Cevrden (naam/plaats schl)

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Openbare basisschool Westerkim Daltonschool Hoofdluisprotocol 15-09-2015

Openbare basisschool Westerkim Daltonschool Hoofdluisprotocol 15-09-2015 Openbare basisschl Westerkim Daltnschl Vermeerstraat 1 5102 DC Dngen 0162-313836 westerkim@bswesterkim.nl www.bswesterkim.nl Hfdluisprtcl 15-09-2015 Inhudspgave Inleiding 3 Wat wrdt er van verschillende

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen Paasvakantie 2013 Basisschlen Drngen De basisschlen van de deelgemeente Drngen rganiseren een netverschrijdende vakantiepvang. We rganiseren in de 2 e Idee Kids vzw. week van de paasvakantie themaweken

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat 2010-09-17 Omgaan met kindermisbruik in nderwijs f internaat 1 Inleiding De vrbije maanden werd de Kerk gecnfrnteerd met verschillende klachten rnd kindermisbruik dr haar geestelijken. Smmige geestelijken

Nadere informatie

ONDERWIJSPR PR1MAIR. Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties

ONDERWIJSPR PR1MAIR. Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen vr verlf buiten de schlvakanties 1. Vakantieverlf Een verzek m vakantieverlf p grnd van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken van tevren aan de directeur van de schl

Nadere informatie

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt.

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt. Inventarisatie tips en tps De tips waar niets bij staat, wrden pgepakt. Thema: cmmunicatie Stelling: Het gebruik van digitale cmmunicatiemiddelen (Schudercm) in cmbinatie met persnlijke gesprekken zrgt

Nadere informatie

Iedere groep heeft minimaal twee luizenouders die na de vakanties op luizen controleren.

Iedere groep heeft minimaal twee luizenouders die na de vakanties op luizen controleren. LUIZENPROTOCOL DALTONSCHOOL DE MEER De verschijnselen: Jeuk, vral achter de ren en in de nek Bij nauwgezette cntrle zijn de luizen/neten te zien. Besmetting kan k znder klachten verlpen Besmetting: Luizen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK NIEUWSBRIEF 3 Vrijdag 28 januari 2011 DE PIRAMIDE lcatie BREDE SCHOOL MEERWIJK Belangrijke data de kmende peride....... Dinsdag 1 februari CITO Eindtets grep 8 p 1, 2 en 3 februari Maandag 7 februari Juf

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

Omgaan met gescheiden ouders.

Omgaan met gescheiden ouders. In deze Inf nder andere: Schen zetten, de deur gaat iets later pen. Hud u rekening met de kinderen? Die gaan vr He gaan wij m met gescheiden uders? Dnna Bakker is vrleeskampien!! 26 nvember 2014 Jaargang

Nadere informatie

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Onderdeel van het Basismdel meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen 01-01-2013 9301 BC Rden

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Een natuurlijk proces

Een natuurlijk proces Ik vel het weer. Het is er weer. Sms even, dan de hele tijd. Ik wil je niet kwetsen. Ik wil het niet weer zeggen, maar het is er weer. (Gijs Hrvers) Overprikkeling Veel mensen met autisme hebben gede intellectuele

Nadere informatie

Belangrijke gegevens voor mijn nabestaanden. Uitvaartwensen van. Wilsbeschikking

Belangrijke gegevens voor mijn nabestaanden. Uitvaartwensen van. Wilsbeschikking Belangrijke gegevens vr mijn nabestaanden Uitvaartwensen van Wilsbeschikking Wensen van nu, vr later. Vr de nabestaanden is het een geruststellende gedachte te weten dat, zij de uitvaart hebben kunnen

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht p een veilige mgeving en een plezierige schltijd Achtergrnd - Wat is pesten? 'Iemand wrdt getreiterd f is het mikpunt van pesterijen als hij f zij herhaaldelijk

Nadere informatie

Ouders en loopbaankeuzes

Ouders en loopbaankeuzes Vragenlijst kennismakingsgesprek Vul in/kruis aan wat van tepassing is. Naam van de uder: Bereikbaar via telefnnummer: en mail: Hij/zij is O de vader O de meder O iemand anders*, namelijk: *Indien niet

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Eenzaamheid. 1. Ter inleiding 2. 2. Wat is eenzaamheid? 2

Eenzaamheid. 1. Ter inleiding 2. 2. Wat is eenzaamheid? 2 Eenzaamheid Idske de Haan- de Jng> 1. Ter inleiding 2 2. Wat is eenzaamheid? 2 3. He ntstaat eenzaamheid 3 a. Externe factren 3 b. Persnlijkheidskenmerken f karakter 4 c. Gedragspatrnen

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen Relatiegeschenk Design en Maatschappij ntwerpen STAP 1 Wat is de pdracht? Ontwerp vr een winkel f bedrijf bij ju in de buurt een relatiegeschenk. Een relatiegeschenk geef je aan juw klanten m ze aan juw

Nadere informatie

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes.

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes. Geachte mijnheer/mevruw, Wij heten u van harte welkm als patiënt van de SHG! In nze praktijken wrdt u als eerste te wrd gestaan dr één van nze assistentes. Om de vergang van uw huidige huisarts naar uw

Nadere informatie

Protocol rouwverwerking:

Protocol rouwverwerking: Protocol rouwverwerking: 1. het overlijden van een leerling: A. Het bericht komt binnen: Toezeggen dat er iemand terug zal bellen. Vragen op welke nummers men bereikbaar is en op welk tijdstip. Dus niet

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar)

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) 2 Inleiding Uw kind heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen zijn/haar hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie

Nadere informatie

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprtcl 1. Del Dit PESTPROTOCOL heeft als del: Alle kinderen meten zich in hun basisschlperide veilig kunnen velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen Dr regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Jij bent de centrale contactpersoon en staat in contact met de permanentieverantwoordelijke van Rode Kruis-Vlaanderen.

Jij bent de centrale contactpersoon en staat in contact met de permanentieverantwoordelijke van Rode Kruis-Vlaanderen. CHECKLIST IN NOOD Jij bent de centrale cntactpersn en staat in cntact met de permanentieverantwrdelijke van Rde Kruis-Vlaanderen. Juw vrnaamste taak is dan k INFORMEREN de ndige infrmatie verzamelen en

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Fan e Wiken Continurooster

Fan e Wiken Continurooster Fan e Wiken Cntinurster m.i.v. schljaar 2014-2015 CBS Fan e Wiken Wlfsklauw 27 8411RC Jubbega www.cbsfanewiken.nl Inhudspgave Vrwrd 1. Uitwerking cntinurster 1.1 Lestijden 1.2 Uren verantwrding 2. De lunch

Nadere informatie

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF Onze grep bezekt de vrstelling p: LESBRIEF 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geachte leerkracht, Deze lesbrief is bedeld

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding Vrstelfrmulier vr een Kninklijke nderscheiding Wie wilt u vrdragen vr een lintje? Vul hier de gegevens in van degene die u wilt vrdragen. Persnsgegevens Vrnamen (vluit): Tussenvegsel(s): Achternaam: Geslacht

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering bestuursvergadering OV- OBS De Vogels

Notulen Algemene Ledenvergadering bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Ntulen Algemene Ledenvergadering bestuursvergadering OV- OBS De Vgels Datum: 7 ktber 2014 Lcatie: Schlgebuw De Vgels Tijd: 19.30u Aanwezig: Ancin (vrzitter), Jeren van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Montessori College MAVO/HAVO

Montessori College MAVO/HAVO Mntessri Cllege MAVO/HAVO Onderwijsaanbd Dit ndersteuningsprfiel heeft betrekking p het vlgende nderwijsaanbd: Regulier nderwijs praktijknderwijs vmb/basis vmb/kader vmb/gemengd þ vmb/theretisch þ hav

Nadere informatie

Notulen Bestuursvergadering OV OBS De Vogels

Notulen Bestuursvergadering OV OBS De Vogels Ntulen Bestuursvergadering OV OBS De Vgels Datum: Dinsdag 9 september 2014 Lcatie: Schlgebuw De Vgels Tijd: 19.00u Aanwezig: Afgemeld: Ancin (vrzitter), Jeren van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in buitenschoolse opvang (4-13 jaar) Versie 4 maart 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in buitenschoolse opvang (4-13 jaar) Versie 4 maart 2013 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in buitenschlse pvang (4-13 jaar) Versie 4 maart 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes 2. Meldcde kindermishandeling

Nadere informatie

Handreiking. Spreken over wensen en verwachtingen t.a.v. behandeling en overlijden

Handreiking. Spreken over wensen en verwachtingen t.a.v. behandeling en overlijden Handreiking Spreken ver wensen en verwachtingen t.a.v. behandeling en verlijden Clfn Handreiking behandelbeperking is een uitgave van 100. Uw welzijns- en zrgnetwerk. T (024) 361 82 82 Inf@netwerk100.nl

Nadere informatie

GEDRAGSCODE BIJ OVERLIJDEN VAN EEN KIND OF COLLEGA

GEDRAGSCODE BIJ OVERLIJDEN VAN EEN KIND OF COLLEGA GEDRAGSCODE BIJ OVERLIJDEN VAN EEN KIND OF COLLEGA Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Melding 3. Coördinatie 4. Het vertellen van het nieuws aan de kinderen 5. Organisatorische aanpassingen 6. Contacten met

Nadere informatie

Verbetering begeleiding op de werkplek. Checklists

Verbetering begeleiding op de werkplek. Checklists Verbetering begeleiding p de werkplek Checklists Rapprtage Equal 2004, Cnnectins, delstelling 4.1 Delstelling 4.1 van het prject Equal 2004 luidt: Het ndersteunen van werkgevers bij het bieden van een

Nadere informatie

Vrije Basisschool de Regenboog

Vrije Basisschool de Regenboog Protocol Rouwverwerking 1. Het overlijden van een leerling 2. Het overlijden van een personeelslid 3. Het overlijden van een ouder, broer of zus van een leerling 1. Het overlijden van een leerling 1.1.

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Overblijfprotocol tussenschoolse opvang

Overblijfprotocol tussenschoolse opvang Schlkinderpvang Overblijfprtcl tussenschlse pvang Inhud: 0. Inleiding... 2 1. Delstelling... 2 2. Het draaibek... 2 3. Kwaliteitseisen... 3 4. Incidenten... 3 5. Taken en verantwrdelijkheden van alle betrkken

Nadere informatie