Silvia Terribili, radiomaker: De geur van de studio maakt me enthousiast!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Silvia Terribili, radiomaker: De geur van de studio maakt me enthousiast!"

Transcriptie

1 jaargang 17 / nr 59 / december 2008 Silvia Terribili, radiomaker: De geur van de studio maakt me enthousiast! In dit nummer o.a: Open school, betrokken ouders pag. 3 Spaanse Hagenaar Aurelio Alonso pag. 6 Vrouwen ontdekken hun kracht pag. 7 Achterbandag pag. 8 Silvia Terribili is geboren in Amelia (Terni) in Umbrië in Italië en is sinds 1980 in Nederland. In Nederland voltooide zij haar doctoraalscriptie over Rembrandt, studeerde af in Italië en kwam weer terug naar Nederland. Ze is getrouwd, moeder van Mario en Laura en werkt in Amsterdam. Ze is een van de initiatiefnemers van Radio Onda Italiana, die dit jaar vijftien jaar bestaat, presenteert iedere week een programma en is ook betrokken bij Radio Cicada, de opvolger van Radio Zera. Ze vertaalt, acteert, zingt, presenteert en is politiek actief. Maar het liefst zit zij in de radiostudio. De geur van de studio maakt haar enthousiast!

2 Silvia Terribili, radiomaker: We misten de stem en de muziek van de Zuid-Europeanen op de radio. Het is maandagavond en ik zit met Silvia Terribili in studio 3 van Salto in Amsterdam. Iedere week presenteert zij een Italiaanstalige uitzending met muziek, informatie over culturele evenementen en live interviews over verschillende onderwerpen. Het interviewen heb ik in mijn jeugd in Italië geleerd. Toen ik veertien was moesten we van de godsdienstleraar mensen vragen stellen over God. Ik ging op pad met zo n ouderwetse bandrecorder en stelde vragen aan de caissière van de plaatselijke supermarkt. Ik stond verbaasd hoeveel zij wist van God en hoe zij God zag in haar leven. Later, toen ik achttien was, werkte ik vrijwillig bij de plaatselijke radio en kreeg lessen in het interviewen. Wat ik me herinner van de lessen van de ervaren radiomakers is, dat je moest lachen en je stem goed moest gebruiken. Niemand ziet je, maar horen doen ze je wel, was hun advies. In 1980 ben je naar Amsterdam gekomen om je doctoraalstudie over Rembrandt af te ronden. Hoe heb je deze tijd in Amsterdam beleefd? Toen ik als student naar Amsterdam kwam was ik zeer leergierig, maar ook nieuwsgierig. Die eigenschap heb ik trouwens nog steeds. Ik wilde alles zien en wilde overal naar toe. Alles te weten komen over de Nederlandse kunst, in het bijzonder over Rembrandt. Ik sloot mij ook aan bij de Amsterdamse studentenradiozender De Vrije Keijzer en maakte programma s over culturele, maar ook maatschappelijke onderwerpen. Met veel culturele bagage om mijn scriptie af te ronden vertrok ik na een jaar weer naar Italië om af te studeren. In mijn hoofd speelde toen al de gedachte om na mijn afstuderen terug te keren naar Amsterdam. Daarna ging alles razendsnel. Je werd verliefd, trouwde, kreeg kinderen en ging werken in Amsterdam. Wanneer en waarom ben je met je vrienden begonnen met het opzetten van een Zuideuropese radio in Amsterdam? We misten de stem en de muziek van de Zuid-Europeanen op de radio en later op de televisie in Amsterdam. Wel was er een vereniging ZERA, die op gemeentelijk niveau de belangen behartigde van de Zuideuropese gemeenschappen in Amsterdam. We hebben toen met een aantal actievelingen Radio Zera opgericht. Ook Radio Onda Italiana was een onderdeel van dit initiatief. We hebben veel tijd en energie gestoken in het aanvragen van zendtijd bij de lokale zendgemachtigde, het opbouwen van de Zuideuropese radioorganisatie en het produceren en presenteren van uitzendingen in de verschillende Zuideuropese talen en het Nederlands. We waren zo trots toen de eerste radio-uitzending de lucht in ging. Ik ben geloof ik nog de enige actieve radiomaker uit die tijd. Hoe is het verder gegaan met Radio Zera en met Radio Onda Italiana in het bijzonder? In de afgelopen jaren hebben we verschillende periodes gehad, hoogtepunten, maar ook dieptepunten, waarbij het voortbestaan van Radio Zera op het spel stond. Maar altijd was er wel iemand die zijn of haar schouders er onder zette en Radio Zera uit het moeras trok. Ik denk aan Betta Plebani en later aan Inez de Fluiter. Nu is Renee van Vlaardingen de spil waar alles om draait bij Radio Cicada, de opvolger van Radio Zera. De stichting Quelli di Astaroth, een hechte club van Amsterdamse Italiaanse kunstenaars en creatievelingen, vormt de basis van Radio Onda Italiana Amsterdam. Dat we dit jaar vijftien jaar bestaan is voornamelijk te danken aan de inzet van deze Italiaanse Amsterdammers. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Ik ben er trots op! Die actieve Italiaanse Amsterdammers hebben op 30 november met een groot feest het vijftienjarig bestaan gevierd van Radio Onda Italiana. Hoe zie je de toekomst van de Italiaanse Radio in Amsterdam? Ik denk en weet het wel zeker, dat Radio Onda Italiana een goede toekomst tegemoet gaat. We hebben zeer actieve (Italiaanse) radiomakers: Roberto Bacchilega, Nello Allocca Booms, Hedy Luchtmeyer, Gino Calenda di Tavani, Barbara Summa, Marina Vizzinisi, Alma Anselmi, Sebastiano Gentile en Fabio Testini. Zij maken iedere maandag en dinsdag een Italiaans en Nederlandstalig programma. Ikzelf merk dat ik steeds enthousiaster wordt om radioprogramma s te maken met interviews met (Italiaanse) personen, die mijn persoonlijke nieuwsgierigheid prikkelen. Hier wil ik mee doorgaan, maar ook de landelijke en Europese politiek trekt mij aan. // Boudewijn Sittrop Radio-uitzendingen Radio Onda Italiana: maandag en dinsdag van tot uur op wereldfm van Salto: Kabel, 99,4 ether. www. ondaitaliana.org Lizebulletin / nr 59 / december

3 De opvatting dat opvoeden een gedeelde verantwoordelijkheid is van ouders en van de school, hoor je tegenwoordig vaak. Maar wat die gedéélde verantwoordelijkheid precies betekent is niet helder. Wie doet wat? En wat doen ouders en school samen? Hoe vaak en waarover moeten ouders en scholen met elkaar overleggen? Het is voor zowel ouders als leerkrachten vaak niet duidelijk wie precies welke verantwoordelijkheid heeft. Wat echter wél duidelijk is, is dat wederzijdse betrokkenheid onmisbaar is. Ouders willen natuurlijk weten hoe het hun kind op school vergaat en omgekeerd hechten scholen er belang aan te weten hoe het thuis gaat met hun leerlingen. Er is veel winst te behalen in het contact tussen ouders en school en dan niet alleen als het - vanuit de ouders gezien - om het eigen kind gaat of - vanuit de school gezien - om het gebruikelijke contact over het welbevinden en de resultaten van een kind. Open school, betrokken ouders Staatssecretaris Sharon Dijksma bij het landelijke congres van Platform Allochtone Ouders & Onderwijs, 31 mei 2008 Copyright Mladen Pikulic, Project PAOO - FORUM 2008 Formele inspraak Het kunnen meepraten en meebeslissen over zaken die op school gebeuren, bestaat in Nederland al tientallen jaren. Elke school heeft een ouderraad en een medezeggenschapsraad, waarin ouders hun stem kunnen laten horen. Wat vaak blijkt is dat allochtone ouders een drempel ervaren om deel te nemen aan dergelijke raden. De ouders zijn onbekend met de mogelijkheden en onzeker over wat zij zouden kunnen bijdragen. Toch onderschatten deze ouders hun toegevoegde waarde. Kennis van culturele verschillen in de opvoeding of een aangepaste benaderingswijze voor ouders met een andere etnische achtergrond kunnen voor de scholen van groot belang zijn. Bovendien zijn er naast de officiële organen waarin ouders een rol kunnen spelen, veel meer mogelijkheden om als ouder betrokken te zijn bij de school. Veel scholen hebben tegenwoordig klankbordgroepen die uit ouders bestaan. Daarbinnen worden veel onderwerpen besproken die ouders, leerlingen en school aangaan. Vroeger ging het misschien over het huishoudboekje van de school en over de buitenschoolse activiteiten, tegenwoordig gaat het ook over omgangsvormen, veilig internetten, sociale vaardigheden, pesten, gezonde voeding in de kantine, etc. Zaken die veel dichter bij de opvoeding van de kinderen liggen. Openheid van beide kanten Natuurlijk hebben veel ouders het in deze tijd erg druk: ze houden het gezin draaiend en werken daarnaast vaak buitenshuis en soms s avonds. Juist daarom is het belangrijk dat de opvoedingstaken onderwerp van gesprek zijn tussen ouders en school en dat zij daarover regelmatig en open communiceren. De verwachtingen van de school kunnen het beste al bij het intake gesprek of de eerste ouderavond helder gecommuniceerd worden. Daarna zou het contact op verschillende manieren onderhouden moeten worden. Dus niet alleen schriftelijk met standaardinformatie maar ook telefonisch en intensief als er problemen zijn. Een huisbezoek is bijvoorbeeld een uitstekende manier voor een open en informele kennismaking die tegelijkertijd het wederzijdse begrip vergroot. OUDERS DOE(N) MEE! Manifest betrokkenheid allochtone ouders bij school Wij, de LOM-samenwerkingsverbanden, doen een oproep aan ouders (van verschillende etnische afkomst) om zich actief in te zetten voor het vergroten en versterken van hun betrokkenheid bij het onderwijs aan hun kinderen en de samenwerking aan te gaan met de lokale Platforms Allochtone Ouders en Onderwijs in de 31 gemeenten waar die actief zijn. Het is van belang dat allochtone leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Ouders spelen een belangrijke rol als het gaat om het stimuleren en ontwikkelen van de talenten van hun kinderen. Ouders willen ook een succesvolle onderwijsloopbaan voor hun kind. Vorming en opvoeding van leerlingen in het onderwijs is daarom een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en onderwijsperso- Ouders kunnen hun betrokkenheid niet alleen tonen door aanwezig te zijn op vaste momenten zoals ouderavonden maar ook door deelname aan de verschillende activiteiten op of rondom de school. Tegenwoordig zijn scholen verantwoordelijk voor het regelen van veel zaken buiten de lessen om waarbij ouders als vrijwilliger hard nodig zijn. Denk maar eens aan ouders die begeleiden bij het overblijven, bij activiteiten na schooltijd of bij het voorlezen. Al dit soort bijdragen zijn niet alleen van onschatbaar belang voor het reilen en zeilen op school, maar ze vergroten ook de betrokkenheid van ouders bij de school, die immers samen met de ouders de opvoeding van de kinderen voor haar rekening neemt. Ouders doe(n) mee! De betrokkenheid van allochtone ouders bij de school van hun kinderen is een prioriteit voor Lize en alle samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM). Daarom participeren wij in het project Platforms Allochtone Ouders & Onderwijs dat in de 31 grote steden de deelname van allochtone ouders aan ouder- en medezeggenschapsraden wil vergroten. Daarnaast proberen deze lokale platforms de onderlinge betrokkenheid van scholen, gemeente, welzijnsinstellingen en migrantenorganisaties te vergroten. De LOM-samenwerkingsverbanden willen zich extra inzetten om de ouderbetrokkenheid te vergroten. In dat kader zal het LOM binnenkort het manifest Ouders doe(n) mee aanbieden aan staatssecretaris Dijksma van Onderwijs. We hopen dan van harte op uw aanwezigheid om die betrokkenheid zichtbaar te maken. // Dimitris Grammatikas Meer informatie: 3 Lizebulletin / nr 59 / december 2008

4 Zaterdagavond: college Versterking van de eigen culturele identiteit is een middel om beter in de Nederlandse samenleving te kunnen integreren. Vanuit die invalshoek wordt sinds oktober van dit jaar in Rotterdam een collegereeks aangeboden aan Servische jongeren die hun kennis van de Servische geschiedenis, cultuur en taal willen bijspijkeren. Een jaar lang komen daarom gerenommeerde gastdocenten uit Servië naar Rotterdam om over de meest uiteenlopende onderwerpen te onderwijzen. Verschillende thema s zoals de Servische taal en letterkunde, kunst en cultuur, geschiedenis en staatkunde komen daarbij aan bod. De collegereeks bestaat uit lezingen die twee keer per maand op de zaterdagavond worden aangeboden. Gezien de belangstelling kan er nu al van een succes worden gesproken. De cursisten, allemaal achttien jaar of ouder, zijn enthousiast en verbazen zich in de meeste gevallen over het feit hoe weinig ze van huis uit over hun eigen achtergrond hebben meegekregen. Mladi jongeren met ambassadeur Miranda Sidran Mladi BiH De Bosnische jongerenorganisatie Mladi BiH heeft op zaterdag 8 november 2008 in de grote zaal van De Balie in Amsterdam een culturele netwerkbijeenkomst georganiseerd. Meer dan 300 bezoekers, voornamelijk jongeren met hun roots in Bosnië-Herzegovina, hebben genoten van een cultureel programma dat bestond uit poëzie, cabaret, een jongerenforum, dans en muziek. Almedina Ademovic, voorzitter van Mladi BiH, presenteerde het programma en had de nieuwe ambassadeur van Bosnië-Herzegovina, mevrouw Miranda Sidran, speciaal voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Zo was er veel interesse voor de novemberlezing van dr. Branimir Jovanovic, directeur van het centrum Tesla in Belgrado, die verhaalde over de wereldberoemde Servische wetenschapper Nikola Tesla ( ), die met zijn uitvindingen in Amerika er onder andere voor heeft gezorgd dat we nu elektriciteit in onze huiskamer hebben. Naast de genoemde thema s vormen catecheselessen en levensbeschouwelijke onderwerpen een belangrijke pijler van de cursus. Ten tijde van het communisme in voormalig Joegoslavië was dit aspect naar de privé-sfeer verdrongen, maar nu de Orthodoxie openlijk in Servië beleden kan worden, willen ook Servische jongeren in Nederland meer te weten komen over het geloof en de manier hoe dat in het alledaagse leven invulling kan krijgen. De cursisten krijgen daarom onder andere colleges over het belang van een parochiale gemeenschap, het huwelijk en het gezin, de orthodoxe missie in relatie tot de uitdagingen van de informatiemaatschappij, alsook over identiteit. Deze cursus wordt aangeboden door de Servisch-Orthodoxe Kerk te Rotterdam en heeft naast een onderwijzende functie ook tot doel de Servische jongeren in Nederland met elkaar te verbinden en te stimuleren om tot vrijwilligerswerk en organisatievorming over te gaan. Voor vragen en aanmelding: Goran Kovacevic, Matra/KPA bijeenkomst voor Kroaten Amra en Amar Mustafic droegen gedichten voor van Aleksa Santic, Mustafa Hadziibrahimovic had een gedeelte van het boek Dervis i smrt van Mesa Slimovic vertaald, Ajtana Mujovic en Adnan Malkoc droegen het gedicht Sarajevo van Izet Sarajlic voor en Edela Smajlovic en Haris Avdic toonden zich ware cabaretiers met de sketch De macht van Pita. Het jongerenforum, waar o.a. Ernad Cilacevic van het Lize-bestuur aan deelnam, werd afgesloten met een optreden van de folkloregroep Zlatni Ljiljan uit Arnhem. Het optreden van accordeonist Nihad Hrustanbegovic en violiste Melika Hadzic was het hoogtepunt van de avond. Met een wervelende muzikale performance kregen zij het publiek zo enthousiast dat een langdurig staand applaus hen ten deel viel. De ambassadeur complimenteerde het bestuur en de leden van Mladi BiH en hoopte dat het een jaarlijks terugkerende netwerkbijeenkomst zou worden. Lizebulletin / nr 59 / december Op initiatief van Helena Kosec en Thea Petric vond op zondag 16 november 2008 een themabijeenkomst plaats voor de Kroatische gemeenschap in Nederland over het Matra/KPA project. Matra/KPA staat voor Maatschappelijke transformatie en kleinschalige plaatselijke activiteiten. De Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO), waar het project Matra/ KPA onder valt, wordt door het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking gefinancierd voor het ondersteunen van kleinschalige projecten, die gericht zijn op de versterking van het maatschappelijk middenveld en organisatieopbouw in de Matralanden. Dat zijn ondermeer Bosnië-Herzegovina, Servië, Kroatië, Macedonië en Montenegro. Aanvragen voor projecten op het gebied van o.a. volkshuisvesting, onderwijs, welzijn, milieu, gezondheidszorg, arbeid en sociaal beleid komen in aanmerking voor subsidie. Aaman Sulchan van Matra/KPA was uitgenodigd om informatie te geven over de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor subsidie. In het zevenjarige bestaan van het Matra/KPA project zijn er voor Kroatië tien projecten financieel ondersteund. Tijdens de goedbezochte bijeenkomst werden met de aanwezigen afspraken gemaakt om een aantal projecten voor Kroatië te ontwikkelen en een vervolgbijeenkomst te organiseren. Meer informatie: dhr. Aaman Sulchan,

5 EU-Kaapverdië conferentie Op zaterdag 11 oktober organiseerde Stichting Avanço in samenwerking met de NCDO, de deelgemeente Delfshaven en COS Rijnmond & Midden Holland de eerste EU-Kaapverdië conferentie in de Raadzaal van deelgemeente Delfshaven in Rotterdam. De EU-commissie heeft in oktober 2007 besloten om een akkoord te sluiten met Kaapverdië om de relatie tussen de EU en Kaapverdië te stimuleren. De conferentie, die vooral was gericht op de tweede generatie Kaapverdianen, stelde deze groep in de gelegenheid om op EU-niveau te praten met enkele invloedrijke sleutelfiguren: dhr. Roberto Rensi van de Europese Commissie uit Brussel en de heer Jorn van der Meer van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Na het rondetafel interview dat voor werd gezeten door Prof. Dr. Van Hasselt, waren de aanwezigen nog niet geheel verzadigd en werd al snel duidelijk dat een vervolg op deze conferentie gewenst was. Daarna verdeelden de aanwezigen zich over een drietal workshops: ondernemen in Kaapverdië, maatschappelijke projecten en het EU- Kaapverdië platform/stages. De verschillende workshops werden gegeven door ervaringsdeskundigen. Er is veel informatie uitgewisseld over de diverse mogelijkheden op de verschillende gebieden. Aan het einde van de dag werden de bevindingen uit de workshops gepresenteerd. Tijdens de afsluitende borrel werd volop nagepraat en werden visitekaartjes uitgewisseld. Met een vervolgconferentie in het vooruitzicht, werd de dag afgesloten en kon er worden teruggekeken op een geslaagde bijeenkomst. Tijdens de drukbezochte EigenWijze Blend-it Beurs op zaterdag 8 november in Utrecht bezocht minister Ella Vogelaar, zes dagen voor haar aftreden, de presentatie van het project Zoet & Zout van Lize en het ZID Theater. Ook Sten Fierant van het project EigenWijze Buurten van de Wijkalliantie was aanwezig. Monica Moreno Diniz en Sebo Bakker hebben de minister uitgebreid geïnformeerd over dit community art project, waaraan bewoners van verschillende generaties en van verschillende culturen uit Amsterdam Nieuw West deelnemen. De bewoners gaan op ontdekkingsreis naar eetrituelen en verhalen uit diverse windstreken. Door middel van theater, dans en muziek worden verhalen uitgewisseld die de dialoog tussen generaties en culturen stimuleren. Het project wordt door het ministerie van VROM, Directie Inburgering en Integratie gefinancierd in het kader van het Europees Jaar van de Interculturele Dialoog. De feestelijke afsluiting van het project vindt eind januari 2009 plaats in Amsterdam. Hiervoor hebben wij de nieuwe minister van Wonen, Wijken en Integratie, Eberhard van der Laan, al uitgenodigd. Informatie over Zoet & Zout bij Monica Moreno Diniz, Zoet Zout De klant denkt mee Sinds 2003 zijn er bij het UWV en het CWI cliëntenraden actief. In de cliëntenraden zitten nu eens geen professionals maar, zoals het woord cliëntenraden al zegt, de uitkeringsgerechtigden zelf. Cliëntenparticipatie is medezeggenschap voor uitkeringsgerechtigden. Per 1 januari 2009 gaan UWV en CWI fuseren tot het WERK-bedrijf: voor alles wat te maken heeft met een (tijdelijke) uitkering, werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie naar passend werk. Na de fusie zijn er nog 11 regionale raden en één landelijke raad. In elke cliëntenraad zitten 16 personen, die allemaal klant zijn van wat nu nog UWV en CWI zijn: mensen die een uitkering hebben, op zoek zijn naar passend werk of gebruik maken van reïntegratiefaciliteiten. Een cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van het eigen regiokantoor over alles wat te maken heeft met de dienstverlening en de behandeling door het UWV en CWI (straks dus het WERK-bedrijf). Het gaat dan om uw ervaringen als klant. Een cliëntenraad geeft bijvoorbeeld haar mening over de brieven en folders en over hoe de keuringen verlopen. Ook beoordeelt de cliëntenraad nieuwe plannen, bijvoorbeeld toen besloten werd om WW-werkbriefjes ook per computer te kunnen invullen. Misschien heeft u belangstelling om zelf deel te nemen in een cliëntenraad. Dat is mogelijk. De samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden kunnen werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden voordragen voor een zetel in een cliëntenraad. De belangrijkste voorwaarde is dat u niet alleen vanuit uw eigen ervaring praat maar ook op de hoogte bent van de ervaringen van andere migranten en in staat bent om signalen van andere uitkeringsgerechtigden te verzamelen en te vertalen naar bruikbare adviezen over de dienstverlening. Een cliëntenraad is er niet voor individuele problemen maar juist voor de problemen die meerdere mensen ondervinden. Praktische eisen zijn ondermeer voldoende Nederlands kunnen lezen en spreken (schrijven is minder belangrijk, er is een secretaris) en om kunnen gaan met en internet. Verder is het van belang om in grote lijnen iets te weten van de Nederlandse sociale zekerheid, of op zijn minst geïnteresseerd zijn om er wat van te leren. Tot slot: u moet een uitkering ontvangen van het UWV en/of ingeschreven zijn als werkzoekende of gebruik maken van reïntegratiefaciliteiten. Voor de landelijke raad wordt HBO werk- en denkniveau gevraagd. Onkosten worden vergoed en de benoeming is in principe voor drie jaar. We zijn op zoek naar mensen die het interessant vinden om deel te nemen in zo n raad: één voor de landelijke raad en daarnaast één persoon voor elk van de volgende regio s: - Groningen Leeuwarden Assen Hoogeveen; - Utrecht Almere Amersfoort Hilversum; - Hengelo Zwolle Apeldoorn Enschede; - Den Haag Leiden Alphen aan den Rijn; - Breda Roosendaal Terneuzen Zierikzee Walcheren; - Arnhem Nijmegen Ede Tiel; - Alkmaar Den Helder Haarlem IJmond Zaanstreek. Nadere informatie bij Lize, Gonnie Kaptein, , 5 Lizebulletin / nr 59 / december 2008

6 Spaanse Hagenaar Aurelio Alonso: Mij kan je wakker maken voor stroopwafels en haring Aurelio Alonso is in 1966 in Cartagena in het zuiden van Spanje geboren en woont en werkt sinds tien jaar in Nederland, eerst in Leiden en daarna in Den Haag. Ik ben vrijgezel en kwam niet voor de liefde naar Nederland, maar om met een EU-beurs in een laboratorium te werken in Leiden. Hij heeft biologie en diergeneeskunde gestudeerd en werkt nu bij een Amerikaans bedrijf, dat ook producten maakt voor de Spaanse markt. Zijn passie is de Spaanse dans, de Sevillanas (een aan de Flamenco gerelateerde dansvorm), de Paso Doble en de Keltische dans en muziek uit Galicië. Als teenager heeft hij de Sevillanas geleerd van Spaanse dansers in El Puerto de Santa Maria in Cadiz. Nu geeft hij zelf dansles in Nederland en België en treedt hij op met de groep España y Olé van Raquel Pico Duboy. Door het beroep van zijn vader verhuisde het gezin van Aurelio Alonso om de twee jaar van woonplaats. Ik heb hele goede herinneringen aan mijn jeugd en het verhuizen van de ene naar de andere plaats is voor mij nooit een probleem geweest. Ik heb het zelfs als positief ervaren: weer een nieuwe school en nieuwe vrienden. Voor zijn komst naar Nederland wist Aurelio erg weinig van Nederland. Alleen van televisie en van verhalen van vrienden die in Nederland met vakantie waren geweest. Toen ik met de trein aankwam op het station in Leiden, zag ik op het plein de glinstering van de zon op de vele fietssturen. Dat waren die lichtjes die ik vanuit de trein zag. Indrukwekkend. In Leiden werd hij echter direct geconfronteerd met de gewoonte van de Nederlanders om alles te regelen en schoon te houden. Hij kreeg een boete van de gemeente omdat hij zijn vuilniszak niet op de juiste dag buiten had gezet. Ik kon niet geloven dat in een land als Nederland alleen maar een keer per week het vuilnis werd opgehaald. In Spanje doen ze dat elke dag. Na jaren van wonen en werken in Nederland voelt Aurelio zich inmiddels thuis in Nederland, met name in Den Haag, een grote stad die niet chaotisch is en waar veel van zijn vrienden wonen. Hij houdt van Nederland en de Nederlanders. Het weer in Nederland is prima. Ik hou niet zo van zon en warmte en de Nederlanders zijn zo netjes, zo precies en zo stipt. Je kan mij wakker maken voor stroopwafels en haring. Heerlijk! Meer dan werk alleen Naast zijn werk heeft Aurelio één passie: de Spaanse dans! De Sevillanas, de Paso Doble en de Keltische dans uit Galicië. Twee jaar geleden ben ik lid geworden van de Galicische vereniging O Lar Galego in Rotterdam, waar ze een dansgroep Rosalia de Castro hebben. Ik begon met het leren van de Galicische dansen en ik vond het steeds leuker worden. Een jaar later leerde ik doedelzak spelen, een muziekinstrument dat de basis vormt voor de Galicische dansen en ik ben er aan verslaafd geraakt. Zijn vrienden zijn van alle nationaliteiten. Velen van hen waren eerst zijn leerlingen op de Sevillanas cursus en daarna is het contact blijven bestaan. Met de Spaanse groep España y Olé organiseert hij nu Spaanse en Latino-getinte feesten. Wij vinden het leuk om met andere mensen onze cultuur te delen en hen mee te laten genieten. Tijdens onze feesten wordt veel gedanst; de verschillende typische dansen uit Spanje en Latijns-Amerika. Sangria en tapas verhogen de sfeer. Mensen van alle leeftijden en verschillende nationaliteiten komen naar onze feesten. Tenslotte heeft Aurelio enkele tips voor (Spaanse) nieuwkomers in Nederland. Leer de Nederlandse taal, iets wat ik nog niet gedaan heb. Misschien ben ik een beetje lui geweest. Verder is het belangrijk om mee te doen in de samenleving zonder je culturele roots te vergeten. En natuurlijk moet je naar onze Spaanse feesten komen. // Soledad Ortiz Molero & Boudewijn Sittrop Lizebulletin / nr 59 / december

7 Vrouwen ontdekken hun kracht Binnen het Landelijk Overleg Minderheden neemt Lize deel aan het project 1001 Kracht door op lokaal niveau empowermenttrainingen aan Zuideuropese vrouwen aan te bieden. Het doel van het project is de activering van vrouwen uit etnische minderheden en het bevorderen van hun maatschappelijke participatie via vrijwilligerswerk. Tevens is het de bedoeling de toegankelijkheid van vrijwilligersorganisaties voor deze groep vrouwen te vergroten en de vrijwilligersorganisaties te doen interculturaliseren. Vrijwilligerswerk wordt hierbij gezien als een mogelijkheid om door te stromen naar vervolgtrajecten die de positie van de vrouwen in de samenleving versterken. Bijvoorbeeld door het volgen van een taalopleiding of het leggen van contact met het CWI voor het vinden van een betaalde baan. uitoefenen maar daarvoor moet ik wel de taal beter beheersen. Naast de taallessen die ik volg in het kader van de inburgeringcursus biedt vrijwilligerswerk de kans om het geleerde in de praktijk te brengen en de taal te oefenen. Ook in Rotterdam, waar een groep Kaapverdiaanse en Bosnische vrouwen aan de training heeft meegedaan, bleek het verbeteren van de taal de grootste wens. Naar aanleiding hiervan wordt nu geprobeerd om deze vrouwen te koppelen aan een taalmaatje. Het project 1001 Kracht is een ambitieus project waarbij de empowermenttrainingen niet het einddoel vormen maar onderdeel uitmaken van een breder proces. Een proces waarbij het creëren van kansen het uitgangspunt is, zodat de vrouwen hun kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen en inzetten. Kwaliteiten die niet verloren mogen gaan. // Monica Moreno Diniz Met de empowermenttraining hoopt Lize veranderingsprocessen bij vrouwen in gang te zetten die te maken hebben met bewustwording van de eigen mogelijkheden en capaciteiten. Tegelijkertijd wordt met de training gewerkt aan zelfontwikkeling op het gebied van competenties en vaardigheden. Vrouwen worden tijdens de training ondersteund in het verkrijgen van een beter inzicht in wie ze zijn en wat ze willen bereiken. Vervolgens schrijven zij zich in bij de lokale vrijwilligerscentrale en worden zij op basis van hun interesses en behoeften gekoppeld aan een vacature of vervolgtraject. Inmiddels hebben in 2007 en 2008 in totaal 75 Zuideuropese vrouwen deelgenomen aan trainingen in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Lidia Villegas Zuleta (links op de foto) is een van de vrouwen die afgelopen juni in Amsterdam heeft meegedaan. Geïnspireerd door de training is zij zelf trainingen gaan geven aan Spaanstalige vrouwen in Casa Migrante, een vrijwilligersorganisatie voor Spaanstaligen. De deelnemende vrouwen hebben weinig zelfvertrouwen, vooral in de beginperiode van hun verblijf in Nederland vormt de taal een groot probleem en ontstaat het risico op sociale uitsluiting. Tijdens de empowermenttraining ging er bij mij een lampje branden: dit kan ik ook! Er bleek veel behoefte aan een dergelijk initiatief want de belangstelling was erg groot. Bovendien maakte het veel emoties los, vertelt Lidia, die zelf ruim drie jaar in Nederland woont. Bij elke bijeenkomst raakte er wel iemand ontroerd, op een gegeven moment hadden de zakdoekjes een prominente plek op tafel gekregen en maakten ze onderdeel uit van de training. De vrouwen zijn het niet gewend om zichzelf centraal te stellen en uiting te geven aan hun wensen en verlangens. Kathleen Pastran die Casa Migrante regelmatig bezoekt, herkent dit en betreurt het dan ook dat ze niet heeft kunnen deelnemen aan de empowermenttraining. Ik zou graag vrijwilligerswerk willen doen, ik denk dat het een goede manier is om jezelf te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de wereld om je heen. Lidia doet veel vrijwilligerswerk bij Casa Migrante maar ziet een grote meerwaarde in het doen van vrijwilligerswerk bij een Nederlandse organisatie. Het leren van de Nederlandse taal is voor mij prioriteit nummer één. Voordat ik in Nederland kwam, begeleidde ik gehandicapte kinderen en gaf les aan kinderen met leerstoornissen. Het liefst wil ik mijn beroep hier in Nederland ook Op basis van de aanbevelingen van de voormalige adviescommissie PaVEM (Participatie van Vrouwen uit Etnisch Minderheden), is in 2007 het project 1001 Kracht van start gegaan. Met de ondersteuning van maar liefst vier verschillende ministeries (VROM, OCW, SZW en VWS), zijn zes gemeenten begonnen met het opzetten en het uitvoeren van het project. Naast de gemeenten zijn ook vrijwilligersorganisaties en -centrales, migrantenorganisaties en maatschappelijke organisaties betrokken bij het bereiken van de doelen van het project. Het project 1001 Kracht bestaat uit vijf deelprojecten: 1. Scholing en EVC; 2. Doorstroom naar betaald werk; 3. Activering van allochtone vrouwen; 4. Verkleuring van vrijwilligersorganisaties; 5. Bundeling van kennis en uitwisseling. Lize organiseert komend jaar nog trainingen in Utrecht en Nijmegen. Vrouwen uit deze steden die geïnteresseerd zijn in deelname, kunnen contact opnemen met Monica Moreno Diniz, Meer informatie: 7 Lizebulletin / nr 59 / december 2008

8 Achterbandag 9 november 2008 De jaarlijkse achterbandag van Lize vond dit jaar plaats op een nieuwe locatie. Niet bij Instituto Cervantes in Utrecht, niet in Hotel van der Valk in Breukelen, maar bij het Nieuwegein s Business Center. Een modern en open gebouw, waar alle ruimte was om elkaar te ontmoeten, geïnformeerd te worden over de activiteiten van Lize, om deel te nemen aan de workshops en lekker te eten. Het thema van dit jaar was samenwerken. Het kenmerk van Lize is immers dat elf verschillende Zuideuropese gemeenschappen met elkaar samenwerken. Meer dan 150 Zuid-Europeanen kwamen met de trein of auto naar Nieuwegein om deel te nemen aan de achterbandag. De bezoekers werden verwelkomd door Isabella Magioncalda, voorzitter van Lize. Joan Kensmil van de Directie Inburgering en Integratie van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (VROM) maakte voor de eerste keer kennis met de achterbandag van Lize. Tijdens de achterbandag van vorig jaar hadden verschillende bezoekers gevraagd om wat meer te laten zien van wat Lize nu precies doet en wat er is bereikt. In een gecombineerde visuele en mondelinge presentatie werd antwoord gegeven op deze vragen. Voor vragen over dit blad of andere zaken: Lize Postbus SC Utrecht tel fax Kopij voor het Lize bulletin kan gestuurd worden naar bovenstaand adres. Eindredactie: Gonnie Kaptein Bijdrage: Predrag Vitkovic Foto s: Lize, Silvia Terribili, Aurelio Alonso Vormgeving: C&P Communicatie Lizebulletin / nr 59 / december s Middags namen de bezoekers deel aan een ISSN van de zes workshops. Laura Kerszenblat leidde een workshop waar het wij-gevoel centraal stond en Giovanni Massaro en Dimitris Grammatikas lieten de deelnemers een televisie-item maken. Herman Obdeijn en Ernad Cilasevic spraken met de deelnemers over hun eigen Zuideuropese geschiedeniscanon, terwijl Anna Maria Andriol in een Lagerhuisdebat de deelnemers activeerde met prikkelende stellingen. Het project Zoet & Zout van Lize en het ZID Theater werd door Karolina Spaic en Monica Moreno Diniz gepresenteerd en de deelnemers kregen de Lize behartigt bij de landelijke overheid gelegenheid om te vertellen over hun de belangen van personen afkomstig uit eetgewoonten en eetrituelen. Bewegen Bosnië-Herzegovina, Griekenland, Italië, was het motto van de workshop van Kaapverdië, Kroatië, Macedonië FYR, Elly Smits, die de deelnemers kennis liet Montenegro, Portugal, Servië, Slovenië en maken met de Amerikaanse Country Spanje en hun nakomelingen. Line Dance. Het programma werd Lize maakt deel uit van het Landelijk Overleg afgesloten met een presentatie van Minderheden dat de belangen behartigt van alle activiteiten in de workshops en alle doelgroepen van het rijksintegratiebeleid. een borrel. Tenslotte wilde iedereen nog even met elkaar praten en Lize vervult met haar kennis van en haar relatie afspraken maken. Lize kan terugzien op een geslaagde achter- beleidsbeïnvloedende rol bij de overheid. met de Zuideuropese gemeenschappen een bandag. Lize functioneert tevens als informatiemakelaar tussen overheid en achterban. In haar belangenbehartiging zoekt Lize de balans tussen het belang In november 2009 wordt, in plaats van de achterbandag, van de achterban en het politiek haalbare. Om haar het 20 jarig bestaan van Lize kerntaak uit te voeren, voert Lize regelmatig overleg gevierd. Nu al iets om naar uit met de minister van integratiebeleid, bewindslieden, te kijken. ambtenaren en leden van de Tweede Kamer. Daarnaast werkt Lize nauw samen met andere landelijke partners.

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur Hoe ontwikkel ik Ineke Strouken een ijzersterk volkscultuurproject? Geachte dames en heren, Welkom op deze studiedag Hoe ontwikkel ik een ijzersterk volkscultuurproject. Sinds een tweetal jaren staat volkscultuur

Nadere informatie

Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugdwet

Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugdwet Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugdwet Artikel 12 VN Kinderrechtenverdrag De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te vormen, het

Nadere informatie

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons 12 Sardes Speciale Editie nummer 13 juni 2012 Karin Hoogeveen (Sardes) Ouders en de Van Ostadeschool in Den Haag Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons In opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking.

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Studio Sterk: Sterker door Participatief Drama Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Theater als middel om een stem te geven aan mensen die nauwelijks gehoord worden.

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

20151760547AEEC0F9509496C92EC0EDAAB0D4FFDtxt Aan de leden van de gemeenteraad,

20151760547AEEC0F9509496C92EC0EDAAB0D4FFDtxt Aan de leden van de gemeenteraad, 20151760547AEEC0F9509496C92EC0EDAAB0D4FFDtxt Aan de leden van de gemeenteraad, Ter attentie van de griffier Geachte leden van de gemeenteraad, Graag bieden we u namens het JeugdWelzijnsBeraad, LOC Zeggenschap

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

professionele tussenschoolse opvang

professionele tussenschoolse opvang professionele tussenschoolse opvang Bent u medewerker of coördinator tussenschoolse opvang en wilt u meer weten over hoe u het beste kunt omgaan met de leerlingen in uw groep? Kom ook naar een van onze

Nadere informatie

Nieuws om door te geven

Nieuws om door te geven 3 Nieuws om door te geven Info 153 (oktober 2014) Haarlem, 25 september 2014 Inhoud 1. Bijbel in Gewone Taal: activiteiten in heel Nederland 2. Nieuw: Bijbel in Gewone Taal 3. Bijbel in Gewone Taal: duidelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Examen VMBO-BB 2012. Arabisch CSE BB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30 15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB 2012. Arabisch CSE BB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30 15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2012 tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30 15.00 uur Arabisch CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor

Nadere informatie

Workshop Seksuele opvoeding een gave (op) gave

Workshop Seksuele opvoeding een gave (op) gave Workshop Seksuele opvoeding een gave (op) gave Seksuele opvoeding l 18-22 jaar oud Wat is de bagage die uw kind meegekregen moet hebben rond sekuele vorming als hij/zij volwassen is geworden? uw kind als

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Natuurlijk heet ik onze a.s. vertrouwenspersonen hartelijke welkom en u allen die zich betrokken voelt bij deze uitreiking!

Natuurlijk heet ik onze a.s. vertrouwenspersonen hartelijke welkom en u allen die zich betrokken voelt bij deze uitreiking! Geachte Wethouder, Hartelijk welkom! We zijn verheugd over uw komst in het Dialooghuis, waarin u in een feestelijke sfeer voor het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) het Certificaat Vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Remigratie: teruggaan of blijven?

Remigratie: teruggaan of blijven? Regelingen en voorzieningen CODE 1.7.6.52 Remigratie: teruggaan of blijven? brochure bronnen het Nederlands Migratie Instituut, www.nmigratie.nl, brochure van december 2011, 3 e herz. druk NL Teruggaan

Nadere informatie

Trainershandboek Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie

Trainershandboek Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Trainershandboek Man actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Trainershandboek Man Actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Perihan Utlu en Wil Verschoor

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

De Hyves-generatie. jaargang 16 / nr 55 /december 2007. In dit nummer o.a:

De Hyves-generatie. jaargang 16 / nr 55 /december 2007. In dit nummer o.a: jaargang 16 / nr 55 /december 2007 De Hyves-generatie In dit nummer o.a: Zuideuropese zelforganisaties blijven als sociaal netwerk noodzakelijk pag. 3 Ouderen horen niet in de bijstand! pag. 5 Zuideuropese

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie

1 december 2008 DE 79440

1 december 2008 DE 79440 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 1 december 2008 DE 79440 Onderwerp Emancipatie van vrouwen en mannen uit etnische minderheidsgroepen

Nadere informatie

Informatie VOOR studenten:

Informatie VOOR studenten: Informatie VOOR studenten: Welkom op de Maria Basisschool! Op deze pagina vind je praktische informatie over onze school. Het is zowel voor jou als student als voor de school fijn om zoveel mogelijk duidelijkheid

Nadere informatie

Beeldspraak. NIEUW BESTUUR voor de AVN. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 april werden vijf nieuwe bestuursleden benoemd.

Beeldspraak. NIEUW BESTUUR voor de AVN. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 april werden vijf nieuwe bestuursleden benoemd. NIEUW BESTUUR voor de AVN Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 april werden vijf nieuwe bestuursleden benoemd. Sinds 1999 heeft Ellens moeder afasie. Daardoor kan zij niet meer praten en schrijven.

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Taal: de sleutel naar echt meedoen

Taal: de sleutel naar echt meedoen Taal: de sleutel naar echt meedoen Leren en participeren, hoe doe je dat? www.wmoradar.nl Bewoners die moeite hebben met de Nederlandse taal, kunnen bij Radar Wmo diensten een taalcursus volgen in hun

Nadere informatie

het wereldhuis adoptieprogramma

het wereldhuis adoptieprogramma het wereldhuis adoptieprogramma Het wereldhuis - een centrum voor informatie en advies, scholing en cultuur voor ongedocumenteerde migranten is een project van de Protestantse Diaconie Amsterdam. adres:

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Een goede relatie tussen ouders en school komt het leerresultaat ten goede en dat is wat we allemaal willen! Convenant Impuls Kwaliteitsverbetering Onderwijs

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

dichterbij jongeren in Zwolle

dichterbij jongeren in Zwolle dichterbij jongeren in Zwolle teamleider ronald welmers in oktober 2009 stonden we met vijf vrijwilligers, een pannakooi en een voetbal in Park de hogenkamp. geen tiener die kwam de eerste drie maanden,

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Kanjertraining: koploper in pedagogisch partnerschap ouders en school

Kanjertraining: koploper in pedagogisch partnerschap ouders en school Kanjertraining: koploper in pedagogisch partnerschap ouders en school Het Instituut voor Kanjertrainingen betrekt al jaren ouders bij het pedagogisch klimaat op school. Vandaar ook dat het instituut regelmatig

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015 NUMMER 93, 20 MAART 2015 IN DIT NUMMER Cursus Klantgericht denken en handelen lees verder Molen zoekt molenaar (m/v) lees verder Maand van de geschiedenis 2015 lees verder Officiële aftrap Knoal! lees

Nadere informatie

Verslag lanceringsbijeenkomst Handreiking patiëntenparticipatie van migranten in de gezondheidszorg

Verslag lanceringsbijeenkomst Handreiking patiëntenparticipatie van migranten in de gezondheidszorg Verslag lanceringsbijeenkomst Handreiking patiëntenparticipatie van migranten in de gezondheidszorg CBO en Pharos hebben de handen ineen geslagen om samen met de migranten organisaties SIGN en NOOM een

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Rondetafelgesprek Mantelzorg 22 november 2012

Rondetafelgesprek Mantelzorg 22 november 2012 22 november 2012 Voor u ligt het verslag van het rondetafelgesprek over mantelzorg op 22 november 2012. Dit gesprek was een eerste aanzet - een experiment - om met sleutelfiguren en vrijwilligers uit verschillende

Nadere informatie

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11 Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 4 De Organisatie 5 - Organisatie ontwikkelingen 6 Activiteiten en projecten in Nederland 7 - Spreekuren 7 - Ontmoeting 7 - Bespreking taboe onderwerpen 8 - Conferentie gemeente

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Bank: NL97INGB0007619758 t.n.v. Stichting Mudanthe

Bank: NL97INGB0007619758 t.n.v. Stichting Mudanthe Stichting Mudanthe Mudanthe brengt mensen samen in diverse laagdrempelige activiteiten en projecten. Onze sleutelwoorden zijn diversiteit, ontmoeting, enthousiasme, laagdrempelig en gewoon doen. Mudanthe

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg 25 november 2010, Rotterdam 1 Kleur in de Zorg Projectleider: Yasmin Seddiki Fotografie: Mladen

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 Op: donderdag 12 april 2012 in Utrecht Graag nodigen wij u uit voor de eerste Stadsingenieurs G23 Netwerkdag in Utrecht. Deze dag staat vooral in het teken om

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Migratie en Onderwijs

Migratie en Onderwijs Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (Minderhedenforum vzw) = samenwerkingsverband van verenigingen van etnisch-culturele minderheden Erkend als belangenorganisatie en officiële gesprekspartner van

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Algemene gegevens Stichting Cemin. Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134

Algemene gegevens Stichting Cemin. Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134 Algemene gegevens Stichting Cemin Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134 Doel Cemin streeft naar een samenleving waarin burgers in vrede met elkaar

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten.

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten. Beste cliënten, In deze folder leggen we uit wat medezeggenschap is, wat de cliëntenraad (CR) doet, hoe wij werken en wie wij zijn. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten. 2 Wat doen

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 1 Marketing/PR/Communicatiemedewerker Specialisatie Social Media SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding aan.

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie Samen de Wereld Kleuren Pedagogische visie 2 SWK-Kinderopvang Samen de Wereld Kleuren Samen de Wereld Kleuren SWK-Kinderopvang: Samen de Wereld Kleuren Onze kinderopvangorganisaties hebben aandacht voor

Nadere informatie

Begeleiding. novacollege.nl/welzijn. Kinderopvang. Onderwijs. Sociaal werk. Welzijn 2016/2017

Begeleiding. novacollege.nl/welzijn. Kinderopvang. Onderwijs. Sociaal werk. Welzijn 2016/2017 novacollege.nl/welzijn Begeleiding Kinderopvang Onderwijs Sociaal werk Welzijn 2016/2017 Van jongs af weet ik al dat ik wil werken met verstandelijk beperkte jongeren. Dat is vanwege mijn broertje, ik

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Bedir, voor kwaliteit en identiteit. Basisschool. Onderwijs. Educatie. Adres: Klarinetstraat 4, 5402 ZC Uden

Bedir, voor kwaliteit en identiteit. Basisschool. Onderwijs. Educatie. Adres: Klarinetstraat 4, 5402 ZC Uden Bedir, voor kwaliteit en identiteit Basisschool Onderwijs Educatie Adres: Klarinetstraat 4, 5402 ZC Uden Basisschool Bedir: Thuis voelen en jezelf zijn. Op basisschool Bedir bepaalt de islamitische levensbeschouwelijke

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

De Kunst van het Ondernemen. Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN

De Kunst van het Ondernemen. Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN De Kunst van het Ondernemen Boekhandel Voorhoeve, Amin Usman & Kunstenaar Elganan Jelsma 2014 BLOG door ELGANAN Voorjaar 2014: Start van een nieuw Kunstproject Woensdag 5 maart 2014 Na een paar mails te

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat kun je meenemen?

Onderwerpen. Wat kun je meenemen? Werk zoeken Dit thema gaat over werk zoeken in Amersfoort en omgeving. Onderwerpen Vacatures zoeken Het UWV-werkbedrijf Uitzendbureaus Netwerken Stap 1 Introductie Wat kun je meenemen? printfoto nr.47

Nadere informatie

Jaaroverzicht Hoensbroekse Amateurkunst HAK 2015.

Jaaroverzicht Hoensbroekse Amateurkunst HAK 2015. Jaaroverzicht Hoensbroekse Amateurkunst HAK 2015. Visie HAK gelooft in een duurzame gemeenschappelijke artistieke kracht en de kwaliteiten van mensen uit Hoensbroek bij de vorming van gemeenschapszin in

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren

Aflevering 2: Solliciteren Aflevering 2: Solliciteren Vragen vooraf: Heb je wel eens gesolliciteerd naar een baan? Hoe deed je dat? Heb je een curriculum vitae? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud: Milouska en Bayu kijken hoe je kunt

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Sjaan de haan draaiboek

Sjaan de haan draaiboek 1 Inhoud INLEIDING 3 AANGENAAM, DE NAAM IS SJAAN 4 DOELEN 5 HET PROJECT Introductie in de klas 6 De week van dag tot dag: een voorbeeld 7 Opbouw project 8 Onderzoek 9 Dialoog en ontmoeting 9 Creatie 10

Nadere informatie

De Paulusschool Bso de eerste stap Zorgboerderij de Hagert Natuureducatie het dijkmagazijn Kunsteducatie Lesinkunst Edu-art Cultuurnetwerk

De Paulusschool Bso de eerste stap Zorgboerderij de Hagert Natuureducatie het dijkmagazijn Kunsteducatie Lesinkunst Edu-art Cultuurnetwerk Project heerlijk buiten De Paulusschool Bso de eerste stap Zorgboerderij de Hagert Natuureducatie het dijkmagazijn Kunsteducatie Lesinkunst Edu-art Cultuurnetwerk Partners in dit project Samenwerking Subsidie

Nadere informatie

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Wmo krant Nummer 1 voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Samen tot goede oplossingen komen Voor u ligt de Wmo-krant van Syndion. We hebben deze krant gemaakt omdat er veel verandert

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren

Aflevering 2: Solliciteren Aflevering 2: Solliciteren Vragen vooraf: Heb je wel eens gewerkt in je land van herkomst? Hoe heb je die baan gevonden? Heb je wel eens in Nederland naar werk gezocht? Hoe heb je dat gedaan? Hoofditem

Nadere informatie

053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl. nr 14 Nieuwsbrief 14 november 2014. Juf Willeke

053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl. nr 14 Nieuwsbrief 14 november 2014. Juf Willeke Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl nr 14 Nieuwsbrief 14 november 2014 Juf Willeke Juf Willeke is de afgelopen week weer volledig aan het werk gegaan.

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

Juli 2013. Nieuwsbrief Vrijwilligersservicepunt

Juli 2013. Nieuwsbrief Vrijwilligersservicepunt Juli 2013 Nieuwsbrief Vrijwilligersservicepunt Slotbijeenkomst Maatschappelijke Stage (MAS) Meer dan tweehonderd leerlingen van OSG Sevenwolden en Bornego College in Joure hebben het afgelopen schooljaar

Nadere informatie

Donderdag 18 september 2014

Donderdag 18 september 2014 Donderdag 18 september 2014 Informatieavonden op de Vroonhoeve Beste ouders en verzorgers, de leden van de MR en de AC nodigen u bij deze van harte uit voor de informatieavonden van a.s. maandag (onderbouw)

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Eigen kweek. buitenaf

Eigen kweek. buitenaf Ontdek Scouting WAT IS MAATSCHAPPELIJKE STAGE? Iedere scholier krijgt er wel mee te maken: de maatschappelijke stage. Sommige scholieren gaan aan de slag in peuterspeelzalen, bejaardentehuizen of sociale

Nadere informatie

Kennisdocument 2: INTERCULTUREEL PARTNERSCHAP

Kennisdocument 2: INTERCULTUREEL PARTNERSCHAP Kennisdocument 2: INTERCULTUREEL PARTNERSCHAP Inhoud 1. DE PROJECTEIGENAAR 4 2. HET VERWACHTINGSPATROON & WEDERZIJDSE KWALITEITEN 5 3. PROJECT GEZAMENLIJK PLANNEN EN OPZETTEN 6 4. VASTLEGGEN AFSPRAKEN

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Welke maatschappelijke problemen bestrijdt de Buzinezzclub? Hoe pakt de Buzinezzclub dit aan?

Welke maatschappelijke problemen bestrijdt de Buzinezzclub? Hoe pakt de Buzinezzclub dit aan? Contactgegevens Naam organisatie/initiatief: Stichting Stimulering Jong Ondernemerschap Naam primair contactpersoon: Leo van Loon Post adres: Maashaven Zuid Zijde 2, 3081 AE Rotterdam Telefoonnummer: +31

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

voor cliëntenraden en lokale groepen Stichting CliP steunpunt participatiebevordering en armoedebestrijding

voor cliëntenraden en lokale groepen Stichting CliP steunpunt participatiebevordering en armoedebestrijding voor cliëntenraden en lokale groepen Stichting CliP steunpunt participatiebevordering en armoedebestrijding Ons aanbod Met onze cursussen sluiten we zo goed mogelijk aan bij de cliëntenraad of lokale groep.

Nadere informatie

gratis app Radio509 is een toegankelijk radiostation met de perfecte muziekmix, nieuws, reportages en interviews: 24 uur per dag, 7 dagen per week.

gratis app Radio509 is een toegankelijk radiostation met de perfecte muziekmix, nieuws, reportages en interviews: 24 uur per dag, 7 dagen per week. ONTDEK RADIO 509 Radio509 is een toegankelijk radiostation met de perfecte muziekmix, nieuws, reportages en interviews: 24 uur per dag, 7 dagen per week. WEKELIJKS BEREIKT RADIO509 RUIM 25.000 LUISTERAARS.

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSCENTRALE

VRIJWILLIGERSCENTRALE VRIJWILLIGERSCENTRALE HAARLEM Vacaturebank Trajectbegeleiding Bedrijf & Samenleving Gilde Training - Advies Nieuwe Groenmarkt 51 2011 TV Haarlem Telefoon 023-5314862 info@vwc-haarlem.nl http://www.vwc-haarlem.nl

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer:

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer: Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 6, 28-01-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 6, 28-01-2015 In dit nummer: Het beste idee 1 Carnaval 1 Schoolreis 2 Kinderen en hun sociale

Nadere informatie

Inleiding door de burgemeester

Inleiding door de burgemeester Toespraken ter gelegenheid van de uitreiking van Koninklijke Onderscheidingen bij de Algemene Gelegenheid van 2012 (vrijdag 27 april 2012, in de Raadzaal van het gemeentehuis van Soest), uitgesproken door

Nadere informatie

Statistics and Facts of Diaspora Suriname in the Netherlands

Statistics and Facts of Diaspora Suriname in the Netherlands Statistics and Facts of Diaspora Suriname in the Netherlands How to Engage the Diaspora for the Development of Suriname? Seminar 7 February 2015 7-2-2015 1 Surinaams Diasporabeleid: Geschenk uit Suriname

Nadere informatie