GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014"

Transcriptie

1 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014 MEI 2015

2

3 VOORWOORD De SintLucas creative community is actief. Met leren en werken. Met samenwerken en delen, ontwikkelen en verbeteren, presenteren en exposeren. In dit jaarverslag geven wij een inkijk in het afgelopen jaar: onze ambities, activiteiten, ontwikkelingen en prestaties stond in het teken van de invoering van een aantal overheidsmaatregelen waaronder Focus op vakmanschap. Daarnaast lag onze focus op het verder ontwikkelen van het onderwijs, de organisatie en de creative community. In september 2014 is een aantal projecten gestart die de ontwikkeling van het onderwijs conform onze onderwijsvisie mogelijk maken. Ook was er aandacht voor de professionalisering van de medewerkers. Op het gebied van huisvesting zijn grote stappen gezet. De nieuwe ateliers voor de opleiding creatief vakman zijn in gebruik genomen. In Eindhoven zijn alle zaken rondom de bouw op Strijp-S geregeld en kan in 2015 worden gestart met de bouw van een nieuw schoolgebouw op deze inspirerende locatie. Een druk jaar met veel bedrijvigheid. Allemaal met als doel bij te dragen aan het succes van onze leerlingen en studenten. We danken de community- leerlingen, studenten, ouders, (stage) bedrijven, andere scholen en maatschappelijke partners voor de inzet en betrokkenheid en kijken samen terug op een succesvol jaar. Igor van Hooff Ruud Rabelink college van bestuur SintLucas

4 SAMENVATTING WELKE DOELSTELLINGEN HEBBEN WE GEREALISEERD Thema doelstelling gerealiseerd Onderwijs Diplomaresultaat mbo 67% (norm inspectie) 76% Jaarresultaat mbo 64,2% (norm inspectie) 79% Slagingspercentage vmbo 95% 100% VSV vmbo VSV mbo onderbouw 1,0% bovenbouw 4,0% niveau 2 10,0 % niveau 3/4 2,75 % 0,3% 2,1% Tevredenheid leerling vmbo 7,5 7,7 Tevredenheid student opleiding Boxtel Tevredenheid student school Boxtel Tevredenheid student opleiding Eindhoven Tevredenheid student school Eindhoven Organisatie 7,5 8,1 7,5 7,9 7,5 7,5 7,5 7,3 Verzuim medewerkers 4,5% 4,1% Tevredenheid medewerkers Geen onderzoek plaatsgevonden Creative community BPV-tevredenheid minimaal 7 Oud-studenten Boxtel kiezen opnieuw voor SintLucas Oud-studenten Eindhoven kiezen opnieuw voor SintLucas Tevredenheid ouders Financieel perspectief 80% 96% 80% 71% Boxtel 7,3 Eindhoven 7,0 Geen onderzoek plaatsgevonden Liquiditeit 486% Solvabiliteit 87,9% Rentabliteit 5,4%

5 LEESWIJZER Met het geïntegreerd jaardocument legt SintLucas verantwoording af aan stakeholders zoals leerlingen, studenten en hun ouders, bedrijfsleven, toeleverend en afnemend onderwijs en overheden over de activiteiten, ontwikkelingen en resultaten in Het geïntegreerde jaardocument is als volgt opgebouwd: Voorwoord college van bestuur Hoofdstuk 1 belicht de missie, visie en de strategische koers van SintLucas. Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de resultaten van het afgelopen jaar. Hoofdstuk 3 laat de tevredenheid van de stakeholders zien en bevat de verantwoording met het verslag van de raad van toezicht en de ondernemingsraad. Hoofdstuk 4 geeft de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen weer binnen het onderwijs van SintLucas. Hoofdstuk 5 laat over de organisatie: personeel & organisatie, ICT, huisvesting en bedrijfsvoering. Hoofdstuk 6 schetst een beeld van de creative community. Hoofdstuk 7 geeft een impressie van de belangrijkste prijzen en prestaties in Hoofdstuk 8 bevat de financiële gegevens en toelichting bij de jaarrekening Het hoofdstuk sluit af met de controleverklaring van een onafhankelijke accountant. Hoofdstuk 9 belicht de toekomstige ontwikkelingen van SintLucas. Tabellen en grafieken zijn niet als aparte bijlagen opgenomen, maar direct bij de verklarende tekst geplaatst. Von Flotowlaan 1, Eindhoven Burgakker 17, Boxtel Heeft u vragen of opmerkingen over dit geïntegreerde jaardocument, we horen het graag via Meer informatie over SintLucas vindt u op

6 INHOUDSOPGAVE 1. SINTLUCAS De basis Opleidingsportfolio Leerling- & studentpopulatie Instroom leerlingen en studenten Opbouw leerlingen- en studentenpopulatie Interne doorstroom vmbo mbo Medewerkerspopulatie Aantal medewerkers Leeftijdsopbouw Organogram RESULTATEN Opbrengsten vmbo Rendement MBO Voortijdige schoolverlaters (VSV) 17 3.TEVREDENHEID COMMUNITY EN VERANTWOORDING Tevredenheid stakeholders Tevredenheid leerlingen en studenten Tevredenheid oud-studenten Tevredenheid medewerkers Tevredenheid ouders Tevredenheid bedrijfsleven Klachten Verantwoording Inspectie van het onderwijs Raad van Toezicht OR Raad van Advies ONDERWIJS MBO Focus op vakmanschap Toetsing en examinering Excellentie Begeleiding zorgleerlingen Taal- en rekenonderwijs Onderwijsprojecten VMBO Onderwijsontwikkeling Professionalisering team 42

7 INHOUDSOPGAVE 5. ORGANISATIE Personeel & organisatie Beleid Personeel en organisatie Professionalisering Netwerkschool en organisatieontwerp Bedrijfsvoering Administratie Kwaliteitszorg Financiën Risicomanagement ICT: Project SLiM Huisvesting SintLucas Pro CREATIVE COMMUNITY Levensechte opdrachten bij SintLucas Lab Strategische samenwerking Ontwikkeling Creative community PRIJZEN EN PRESTATIES FINANCIELE JAARVERSLAG Financiële gegevens en toelichting Financiële positie Kengetallen Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Begroting Treasury management Het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkering na ontslag Notitie helderheid Handreiking publiek-private arrangementen Controleverklaring van de onafhankelijke accountant TOEKOMSTPARAGRAAF Strategische huisvesting Strategische personeelsplanning Kwantitatieve indicatoren / meerjarenprognose Focus op

8 1. SiNTLUCAS 1.1.DE BASIS Binnen het netwerk van onze creative community biedt SintLucas unieke opleidingen. En is continu vernieuwend en toonaangevend op het gebied van vakinhoud, didactiek en pedagogiek. We werken samen vanuit de kernwaarden: trots, professioneel, gedreven, eigenzinnig en ondernemend. Het leren en vormen van de leerlingen en studenten is het vertrekpunt van onze activiteiten. Onze missie hierbij is tweeledig: Een Sint geeft het beste van zichzelf om het beste uit zichzelf en anderen te halen en Wij hebben succes als onze leerlingen en studenten tijdens en ná SintLucas succesvol zijn. Het is onze ambitie om tot de top vijf van vmbo- en mbo-scholen in Nederland te blijven behoren, zowel wat betreft onderwijskwaliteit, rendement als indicatoren gericht op (financiële) continuïteit. Om deze ambitie te realiseren focussen we onze strategie de komende jaren op de driehoek: creative community onderwijs organisatie en professionalisering. En op ICT-ontwikkeling die daar als rode draad doorheen loopt. Een strategie met als kern verbinding. Verbindingen tussen creativiteit en structuur, vrijheid en kaders, ideaal en resultaat, intern en extern, Eindhoven en Boxtel en tussen onze eigen ambitie en de collectieve ambitie van SintLucas. 1.2.OPLEIDINGSPORTFOLIO SintLucas biedt voor het mbo een gevarieerd aanbod creatief-technische opleidingen in Eindhoven en Boxtel gericht op vormgeven, media, product, ruimte, ambacht, technologie en evenementen (zie tabel 1 voor een overzicht van de kwalificatiedossiers). De vmbo-opleiding van SintLucas in Eindhoven heeft drie leerwegen: kader, gemengd en gemengde leerweg excellent (gelijk aan theoretisch). Tabel1. Overzicht crebo-nummers mbo-opleidingen SintLucas Eindhoven kwalificatiedossier opleiding niveau AV-productie AV-specialist Fotograaf DTP-er Allround DTP-er Game artist Game artist Mediamanagement Mediamanager Applicatie- en mediaontwikkeling Gamedeveloper Mediadeveloper Mediavormgever Animatie/audiovisuele vormgeving Interactieve vormgeving 4 7

9 1. SiNTLUCAS Tabel1. Overzicht crebo-nummers mbo-opleidingen SintLucas Eindhoven kwalificatiedossier opleiding niveau Podium- en evenemententechniek Podium- en evenemententechnicus Geluid Podium- en evenemententechnicus Licht Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging Printmedia Basismedewerker Printmedia Digitaal Drukker Drukker Signmaker Medewerker sign Allround signmaker 3 Tabel 1. Overzicht crebo-nummers mbo-opleidingen SintLucas Boxtel kwalificatiedossier opleiding niveau Mediavormgever Grafische vormgeving Interactieve vormgeving Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud Specialist schilderen Stand-, winkel- en decorvormgever Vormgever productpresentatie Projectleider in- en exterieur Specialist decoratie en restauratie Creatief vakmanschap Glazenier Keramist Ambachtelijk Schoenmaker Hoedenmaker Lederwarenmaker 4 8

10 1. SiNTLUCAS 1.3.LEERLING- & STUDENTPOPULATIE Instroom leerlingen en studenten Onderstaande tabel geeft de instroom van nieuwe leerlingen en studenten per schooljaar weer. Tabel 2. Instroom SintLucas Schooljaar School MBO Eindhoven VMBO MBO Boxtel Eindtotaal Grafisch ziet de instroom er als volgt uit: Grafiek 3. Instroom leeringen en studenten VMBO SintLucas Eindhoven: De stijging van de instroom, van 103 leerlingen in naar 150 in , heeft te maken met de kwaliteitsslag die het vmbo de afgelopen jaren heeft gemaakt. Daarnaast is er veel energie gestoken in het bezoeken van basisscholen om het SintLucas vmbo bekender te maken bij leerlingen en onderwijzers in de regio. Vanaf is het streefcijfer voor de instroom 135 nieuwe leerlingen. In werd daaraan voldaan met een instroom van 144 leerlingen. MBO SintLucas Eindhoven: Vanaf geldt een stijging van de instroom. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan meer sturing tijdens het proces van aanmelden tot en met de instroom. Het streefcijfer voor aankomende schooljaren ligt rond de

11 1. SiNTLUCAS MBO SintLucas Boxtel: De afgelopen jaren is het aantal aanmeldingen fors hoger geweest dan de beschikbare plaatsen Ongeveer de helft van het aantal leerlingen dat zich aanmeldt, wordt aangenomen. In 2014 is een lichte daling in het aantal aanmeldingen geweest die waarschijnlijk te wijten is aan toenemende concurrentie van ROC s in de regio op het gebied van grafische vormgeving en ruimtelijke presentatie & communicatie. De instroom zal in 2015 gelijk blijven Opbouw leerlingen- en studentenpopulatie De studentenpopulatie is opvallend verschillend tussen SintLucas Boxtel en SintLucas Eindhoven voor wat betreft het geslacht. Bij alle opleidingen van het SintLucas Boxtel is de vrouwelijke student in de meerderheid. Bij SintLucas Eindhoven is bij bijna iedere studierichting de mannelijke vertegenwoordiging hoger dan de vrouwelijke. In absolute zin volgen mannelijke (80% Eindhoven en 20% Boxtel) en vrouwelijke (36% Eindhoven en 64% Boxtel) deelnemers ons onderwijs. Het verschil in geslacht is waarschijnlijk toe te schrijven aan de aard van opleidingen die bij SintLucas Eindhoven, meer dan bij SintLucas Boxtel, technisch van aard zijn. Tabel 4.0. Studentenpopulatie naar geslacht SintLucas Boxtel Naam groep aantallen M %M V %V Totaal Creatief vakman (CRV) 17 16% 87 84% 104 Mediavormgever % % 347 P-jaar 2D/3D 54 18% % 307 P-jaar Creatief Vakman/ Specialist schilderen Projectleider in- en exterieur (PIE) Specialist schilderen (SDR) Stand- winkel- en decorvormgever (SWD) 9 11% 70 89% % % % 47 90% % % 223 Vormgever productiepresentatie (VPP) 13 7% % 197 Eindtotaal % %

12 1. SiNTLUCAS Tabel 4.1. Leerlingen en studenten naar geslacht SintLucas Eindhoven Naam groep aantallen M %M V %V Totaal AV-productie 86 80% 21 20% 107 DTP-er % 38 33% 114 Fotografie 19 36% 34 64% 53 Game artist 92 75% 31 25% 123 Gamedeveloper % 0 0% 67 Mediadeveloper % 0 0% 21 Mediamanagement 71 51% 69 49% 140 Mediavormgever Eindhoven % % 271 P-jaar VMT % 87 31% 284 Podium- en evenemententechniek % 11 7% 150 Signmaker/Printmedia 48 59% 33 41% 81 VMBO % % 441 Eindtotaal % % Interne doorstroom vmbo mbo Een deel van de instroom van het mbo komt van het vmbo van SintLucas. Het percentage leerlingen dat intern doorstroomt, neemt af. In het kader van de verticale doorstroom is de interne doorstroom speerpunt en is het de bedoeling dat die in de toekomst weer gaat toenemen. De jaren die vermeld staan zijn altijd examenjaren betekent dat de vmbo-leerling in het studiejaar zijn diploma heeft gehaald. Uit doorstroomcijfers van DUO blijkt dat leerlingen die niet intern doorstromen in de meeste gevallen een opleiding kiezen die het SintLucas niet aanbiedt. Tabel 5. Interne doorstroom vmbo-mbo SintLucas 11

13 1. SiNTLUCAS 1.4. PERSONEEL EN ORGANISATIE Aantal medewerkers Het personeelsbestand is in 2014 behoorlijk gegroeid. Dit komt enerzijds omdat het aantal vmbo- leerlingen is toegenomen. Verder heeft de invoering van de nieuwe CAO ertoe geleid dat in overleg met cvb en OR de werkverdeling opnieuw is bekeken en extra formatie is opgenomen voor het ontwikkelen van de diverse onderwijsprojecten. In totaal zijn er eind 2014 bij de stichting 326 mensen in dienst, 254,5 fte. waarvan 175 mensen onderwijzend personeel zijnde 141 fte. Tabel 6. Aantal medewerkers in Leeftijdsopbouw De gemiddelde leeftijd is bij SintLucas relatief hoog. De gemiddelde leeftijd bij de mannen is in 2014 iets afgenomen van 51 naar 49 jaar. Door natuurlijke uitstroom van oudere medewerkers en beoogde groei van medewerkers in de leeftijdscategorie jaar zal de gemiddelde leeftijd de komende jaren verder dalen. Tabel 7. Leeftijdsopbouw medewerkers Tabel 8. Verwachte uitstroomcijfers Feitelijke uitstroom medewerkers - 23,83 FTE - UItstroom onderwijzend personeel 19 medewerkers - 14,95 FTE - Uitstroom OnderwijsBeheersPersoneel 10 medewerkers - 8,88 FTE 12

14 1. SiNTLUCAS Organogram College van Bestuur Ruud Rabelink Igor van Hooff Raad van Toezicht Leerlingen, studenten, cursisten Team Creatief Vakman Bedrijfsvoering Wim Triepels Team Propedeuse Onderwijsontwikkeling Alide van der Poel Jan van den Biggelaar Onderwijslogistiek & Organisatie Fons Evers Bxl Remy Pisters Ehv Basis scholen Team 2D Teams Boxtel Paul Hamel Eli Beekveld Personeel & Organisatie Renso Vonk Culturele instellingen Team 3D ICT Overheid Leerlingenraad Ondernemingsraad VMBO sattelietscholen Raad van Advies & Opleidingsplatforms Team VMBO Willy Verleg PR & Communicatie HBO scholen Ouderraad Huisvesting & Facilitaire zaken Bedrijven Team Interactief Renso Vonk Joanita Segboer Marion Henckens Team Mediaproductie Teams Eindhoven Ben Oligschlager Dorien Verdier Team Event Examinering Team SintLucas Pro Ouders Team Audiovisueel Frank Hezemans Bxl Mieke van de Heijden Ehv Minon Knepfe Ehv Decanen Arbeidsmarkt & Projecten Coen Pots COMMUNITY NETWERK organogram legenda Onderwijs: vmbo, mbo en SintLucas Pro Bestuur, toezicht & medezeggenschap Teams binnen de verschillende richtingen Ondersteunende diensten Partners 13

15 2. RESULTATEN Dit hoofdstuk laat de resultaten van SintLucas in 2014 zien. Het bevat onder meer cijfers over de in- en doorstroom van leerlingen en studenten, de opbrengstenkaart, het diplomaresultaat, het jaarresultaat en vroegtijdige schoolverlaters OPBRENGSTEN VMBO Elk jaar geeft de inspectie een oordeel over de kwaliteit van de vmboleerwegen die een school aanbiedt. Dit doet ze voornamelijk op basis van normindicatoren. De normindicatoren voor de beoordeling van de opbrengsten van een leerweg zijn: De leerlingen van de afdeling behalen in de onderbouw het opleidingsniveau dat mag worden verwacht. De leerlingen lopen weinig vertraging op in de bovenbouw van de afdeling. De leerlingen van de afdeling behalen voor hun centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht. Bij de afdeling zijn de verschillen tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen van een aanvaardbaar niveau. Onderstaande tabel laat de opbrengsten van het vmbo zien voor het studiejaar Tabel 9. Overzicht opbrengsten vmbo SintLucas Leerwegen vmbo kader gemengd 1 rendement onderbouw v v 2 rendement bovenbouw v v 3 gemiddels cijfer centraal examen v v 4 verschil cijfer schoolexamen en centraal examen v v eindresultaten v v Zoals in tabel 9 valt af te lezen, hebben alle leerwegen bij elke indicator een positieve score (de hoogste score). Het resulteert in alle gevallen in een positief (v) eindresultaat of oordeel. Het zijn voorlopige resultaten voor het schooljaar Bij publicatie van de opbrengstenkaart op de site van de Inspectie van het Onderwijs zijn de resultaten pas definitief 1. Ga naar www. onderwijsinspectie.nl voor het oordeel en de opbrengstenkaart van het SintLucas. 1 Bij het opstellen van het jaarverslag waren de resultaten nog niet gepubliceerd (d.i. opbrengstenkaart 2015) en gaat het derhalve om voorlopige resultaten. 14

16 2. RESULTATEN Keuze leerweg Om te voorkomen dat leerlingen terechtkomen bij de leerweg die niet bij hen past, moet beter gekeken worden naar waar een leerling thuishoort. Het advies van de basisschool is niet het enige dat meeweegt in deze beslissing. We proberen met behulp van de volgende interventies de juiste keuze van een leerweg te bepalen: Objectieve tussentijdse toets (VAS) op het eind van elk leerjaar Diagnostische tussentijdse toets op het eind van leerjaar 2 Het Loopbaancoaching (LOB) laten plaatsvinden vanaf leerjaar 1. Naar verwachting is een leerling dan beter te plaatsen met ondersteuning die meer aansluit bij zijn/haar behoefte RENDEMENT MBO Voor het bepalen van succes van onderwijsinstellingen op mboniveau zijn meerdere indicatoren mogelijk. De afgelopen jaren is het deelnemerssucces als de centrale indicator voor kwalificatiesucces gehanteerd. Het deelnemerssucces bestaat weer uit de indicatoren jaarresultaat en diplomaresultaat, gebaseerd op de inspectienormen en de mbo benchmark. Diplomaresultaat De basisdefinitie die de onderwijsinspectie hanteert met betrekking tot het diplomaresultaat is als volgt: diplomaresultaat totaal aantal gediplomeerde instellingsverlaters per jaar totale instellingsverlaters per jaar In deze berekening wordt het volgende meegenomen: bekostigde deelnemers, niet-bekostigde deelnemers (niet zijnde contractdeelnemers), examendeelnemers en overige gediplomeerden in de jaarperiode (deelnemers die zijn ingestroomd na de teldatum en gediplomeerd zijn uitgestroomd voor de volgende teldatum); eerder behaalde diploma s tellen mee. Jaarresultaat De basisdefinitie die de onderwijsinspectie hanteert met betrekking tot het jaarresultaat is als volgt: jaarresultaat totaal aantal gediplomeerden per jaar totaal aantal gediplomeerden in een teljaar + aantal ongediplomeerde instellingsverlaters In deze berekening wordt het volgende meegenomen: eerder behaalde diploma s tellen niet mee. tussentijds (in het jaar) behaalde diploma s tellen mee. Met andere woorden de datum waarop het diploma is behaald, is bepalend voor wat er in de teller staat. wanneer een deelnemer in een meetperiode meerdere diploma s behaalt wordt het hoogste diploma geteld. 15

17 2. RESULTATEN Diploma- en jaarresultaat Onderstaande tabel laat de resultaten van onze school zien vergeleken met de landelijke benchmark voor vakscholen (=vergelijkingsgroep). Tabel 10. Overzicht diploma- en jaarresultaten SintLucas Diplomaresultaten Jaarresultaten (JR) Naam groep aantallen Stichting SintLucas 66% 69% 71% 77% 76% 65% 69% 71% 78% 79% Vergelijkingsgroep vakscholen 63% 63% 66% 68% n.b. 65% 64% 67% 70% n.b. Inspectien norm 67,3% 67,3% 67,3% 67% 67% 64,2% 64,2% 64,2% 64,2% 64,2% Het rendement is voldoende wanneer het jaar- of het diplomaresultaat, of allebei, boven de norm van de inspectie zitten. Voor de stichting geldt dat beide resultaten vanaf boven de norm van de inspectie zitten en zelfs al vanaf boven die van de vergelijkingsgroep. Voor is het resultaat nagenoeg gelijk aan het voorafgaande schooljaar. Het gaat om voorlopige interne berekeningen, van de vergelijkingsgroep waren op het moment van rapporteren nog geen cijfers beschikbaar. Verbetering van het rendement blijft bij SintLucas ook voor speerpunt. Dit vanwege de focus op VSV (paragraaf 2.3.) en interne instrumenten die het mogelijk maken te anticiperen op uitval. Op de volgende pagina zijn beide rendementscijfers voor de stichting grafisch weergegeven: 16

18 2. RESULTATEN Tabel 11. Diploma- en jaarresultaat 2.3. VOORTIJDIGE SCHOOLVERLATERS (VSV) De onderstaande tabel laat de resultaten van onze VO- en MBO-school zien vergeleken met de landelijke gegevens (bron: de VSV verkenner, Een Voortijdige School Verlater (VSV) is iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatieniveau het onderwijs verlaat. Je hebt een startkwalificatie met het behalen van een Havo- of Vwo-diploma en met het behalen van een diploma op niveau 2 van het MBO. De aanpak en begeleiding van studenten die dreigen uit te vallen bij SintLucas, werpt zijn vruchten af. Sinds is het aantal vsv ers bij zowel het vmbo als bij het mbo sterk afgenomen. Bij het mbo is het verschil met de vergelijkingsgroep groot. Tabel 12. Percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters SintLucas Naam instelling SintLucas VO 3,2% 2,3% 1,2% 0,6% 0,6% 0,3% Vergelijkingsgroep VO 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,6%. 0,5% SintLucas MBO 4,4% 3,3% 3,4% 2,6% 2,5% 2,1% Vergelijkingsgroep MBO 7,8% 7,5% 7,2% 6,9% 5,7% 5,6% 17

19 2. RESULTATEN Grafisch ziet het percentage VSV er als volgt uit: Tabel 13. Percentage VSV Op basis van het bestand Namen en Rugnummers van DUO is het mogelijk om de voortijdig schoolverlaters per opleiding te berekenen. Tabel 14 geeft dit inzicht, de resultaten zijn gesorteerd van laag naar hoog percentage vsv. Met een onderscheid in VO en MBO. Tabel 14. voortijdig schoolverlaters SintLucas per opleiding De absolute aantallen zijn laag waardoor 1 VSV er veel invloed heeft op het percentage VSV. Desalniettemin geeft een differentiatie naar opleiding extra informatie. Het totaal aantal in de tabel (3064*) is niet het totaal aantal deelnemers van de instelling omdat VSV alleen betrekking heeft op de jongeren tussen de 12 en 23 jaar. 18

20 3. TEVREDENHEID COMMUNITY EN VERANTWOORDING 3.1. TEVREDENHEID STAKEHOLDERS De tevredenheid van leerlingen, studenten, medewerkers, ouders en het bedrijfsleven wordt regelmatig getoetst. In dit hoofdstuk wordt per groep een kort overzicht van de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Daarnaast zijn in dit hoofdstuk de bevindingen van de inspectie van het onderwijs vermeld en is de verantwoording van de Ondernemingsraad (OR) opgenomen. Tot slot wordt aandacht besteed aan klachten Tevredenheid leerlingen en studenten Onderzoek leerlingen vmbo Het vmbo van SintLucas onderzoekt jaarlijks de tevredenheid van de leerlingen. Het ene jaar wordt deelgenomen aan de landelijke LAKS-monitor. Het andere jaar voert SintLucas zelf een tevredenheidsonderzoek uit onder alle leerlingen. In 2014 hebben de leerlingen de LAKS-monitor ingevuld. Tabel 15. Rapportcijfers LAKS-monitor SintLucas SintLucas streeft naar een tevredenheid van minimaal een 7,5. Aandachtspunten; roosterwijzigingen schone toiletruimtes Ook bevraagt SintLucas de brugklassers van het vmbo over de overstap naar de middelbare school en de eerste ervaringen met SintLucas. Tabel 16. Rapportcijfers brugklassers onderzoek SintLucas SintLucas streeft naar een tevredenheid van minimaal een 7,5. Aandachtspunten: Voorlichting en begeleiding basisschool Schoolplein 19

21 3. TEVREDENHEID COMMUNITY EN VERANTWOORDING Onderzoek studenten MBO De tevredenheid van studenten bij SintLucas wordt jaarlijks onderzocht. Het ene jaar wordt deelgenomen aan de landelijke JOB-monitor. Het andere jaar voert SintLucas zelf een tevredenheidsonderzoek uit onder alle studenten. In 2014 hebben de studenten de JOB-monitor ingevuld. Tabel 17. Rapportcijfers JOB-monitor SintLucas Aandachtspunten: stagebegeleiding vanuit SintLucas doorgeven roosterwijzigingen internetverbinding Rond-de-tafel gesprekken met leerlingen en studenten Een aantal maal per jaar vinden gesprekken plaats tussen de schoolleider en leerlingen/ studenten. In deze gesprekken worden onder andere de conclusies uit de tevredenheidonderzoeken besproken. Studenten en leerlingen geven aan wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden. Aandachtspunten worden door de schoolleiding meegenomen als input voor verbeterplannen Tevredenheid oud-studenten Hoe oud-studenten terugkijken op hun opleiding en wat hun ervaringen in het bedrijfsleven of op een vervolgopleiding zijn, geeft SintLucas belangrijke input voor de onderwijsontwikkeling. Jaarlijks zet DUO Onderwijsonderzoek het onderzoek MBO kaart uit onder de afgestudeerden van het afgelopen jaar. Ook worden de studenten bevraagd die twee jaar eerder zijn afgestudeerd. Beide onderzoeken worden door ongeveer de helft van de oud-studenten die worden aangeschreven ingevuld. 20

22 3. TEVREDENHEID COMMUNITY EN VERANTWOORDING Tabel 18. Overzicht vervolgstap oud-studenten SintLucas 2013, 6 mnd na afstuderen Gediplomeerden SintLucas 2011: 2,5 jaar na afstuderen Tweeënhalf jaar na afstuderen geven studenten van SintLucas Boxtel aan dat 30% werkt, 53% studeert, 5% combineert studie en werk, 7% is werkloos en 5% doet iets anders. Van deze groep studenten geeft 96% aan dat ze achteraf opnieuw voor SintLucas zouden kiezen. Oud-studenten van SintLucas, locatie Eindhoven geven aan dat na afstuderen 45% werkt, 40% studeert, 3% studie en werk combineert, 9% werkloos is en 3% iets anders doet. Van deze groep zou 71% weer voor SintLucas kiezen Tevredenheid medewerkers Op verzoek van het ministerie van OCW heeft de MBO-raad een MTO (medewerkers-tevredenheidsonderzoek) samengesteld. Behalve dat de resultaten gebruikt worden om te zien wat goed gaat en beter kan, worden de uitkomsten van dit onderzoek gebruikt om een landelijke benchmark samen te stellen van de MBO instellingen. Dit onderzoek wordt in het voorjaar van 2015 uitgezet. Elke twee jaar wordt binnen SintLucas de SLOS (SintLucas Organisatie Ontwikkelingsscan) uitgezet onder medewerkers. De SLOS zal in het schooljaar worden ingevuld. In deze ontwikkelingsscan kunnen medewerkers hun mening geven over bijvoorbeeld de visie van de school, het personeelsbeleid, cultuur, onderwijsprocessen, begeleiding van studenten, communicatie en verantwoording Tevredenheid ouders Voor het meten van de tevredenheid van ouders wordt een cyclus van twee jaar aangehouden. Dit onderzoek wordt in het voorjaar van 2015 uitgezet. 21

23 3. TEVREDENHEID COMMUNITY EN VERANTWOORDING Tevredenheid bedrijfsleven Jaarlijks wordt met het bedrijfstevredenheidsonderzoek gemeten wat de stagebedrijven vinden van SintLucas. Dit onderzoek geeft inzicht in de ervaringen van bedrijven met de invulling en het verloop van de stage alsmede de ondersteuning en begeleiding vanuit SintLucas. Tabel 19. Rapportcijfer Bedrijfstevredenheidsonderzoek SintLucas Er wordt gestreefd naar een bedrijfstevredenheid van minimaal 7,0. Aandachtspunten: bedrijven op de hoogte houden van onderwijsontwikkelingen begeleiding vanuit SintLucas Klachten SintLucas streeft ernaar problemen zo dicht mogelijk bij de oorzaak bespreekbaar te maken en op te lossen. Hierdoor groeien weinig klachten uit tot formele klachten. Door het management zijn in 2014 zestien klachten behandeld. Deze klachten hebben betrekking op het gebouw, bevordering, het rooster, communicatie en begeleiding. Er is, door ouders, één klacht ingediend bij de Onderwijsinspectie. Deze klacht had betrekking op onduidelijkheid met betrekking tot interne communicatie en onderwijsinhoud. De algemene klachtencommissie, de klachtencommissie bezwaar en beroep examens en de commissie ongewenst gedrag hebben in 2014 geen klachten ontvangen. Ook zijn er geen klachten gemeld bij de ombudslijn MBO. 22

24 3. TEVREDENHEID COMMUNITY EN VERANTWOORDING 3.2. VERANTWOORDING Inspectie van het onderwijs De inspectie van het onderwijs heeft in mei 2014 een bezoek gebracht aan SintLucas voor het onderzoek De staat van de Instelling. Bij de opleidingen Signmaker (niveau 2), AV-productie (Fotograaf) en Game Art is, op basis van het waarderingskader van de inspectie, onderzoek verricht naar de kwaliteit van het onderwijs, de examinering en diplomering, de rendementen en de wettelijke vereisten. Daarnaast heeft de inspectie op instellingsniveau naar de kwaliteitsborging en de financiën gekeken. De kwaliteit van het onderwijs beoordeelt de inspectie als voldoende. De inspectie is vol lof over de gepassioneerdheid van de betrokken teamleden en studenten, waarbij de houding en de intentie van het team gericht is op het verzorgen van kwalitatief goed en inspirerend onderwijs. Ook constateren ze dat de student binnen SintLucas steeds centraal staat. Ook over de begeleiding van de studenten zijn ze positief. En ze constateren een grote tevredenheid bij de studenten. De inspectie beoordeelt de examinering van Fotograaf en Game Artist als voldoende. Bij de opleiding Signmaker ziet ze een beperkt risico. De examencommissie heeft onvoldoende zicht op de kwaliteit van afname en beoordeling in de beroepspraktijk. Inmiddels is er een project opgestart om de examinering binnen de BPV beter te borgen. De opbrengsten van de drie opleidingen zijn voldoende evenals de kwaliteitsborging. De inspectie ziet dat het management continu werkt aan het verbeteren en borgen van de onderwijskwaliteit. Ook constateren ze dat het systematisch plannen, monitoren, evalueren en verbeteren in alle geledingen duidelijk zichtbaar is. SintLucas voldoet niet aan de wettelijke plicht van melden van ongeoorloofd verzuim, het zogenaamde VSV-onderzoek. Dit betekent niet dat de begeleiding niet op orde is, maar dat de registraties van ongeoorloofd verzuim niet altijd adequaat zijn en de meldingen van ongeoorloofd verzuim niet altijd (tijdig) worden doorgeven. Ook hiervoor zijn inmiddels verbeteracties opgesteld en worden deze uitgevoerd. Verder constateert de inspectie geen verhoogde financiële risico s en zijn er geen aanwijzingen dat de financiële continuïteit binnen afzienbare termijn in het geding is. De inspectie voert naar aanleiding van het onderzoek De staat van de Instelling, een vervolgtoezicht uit op het niet naleven van de wettelijke plicht van melden van ongeoorloofd verzuim en een vervolgonderzoek naar de kwaliteitsverbetering van de examenkwaliteit bij Signmaker. 23

25 3. TEVREDENHEID COMMUNITY EN VERANTWOORDING Raad van Toezicht Met een grote mate van betrokkenheid volgen de vijf leden van de Raad van Toezicht de ontwikkelingen van SintLucas. De Raad geeft gestructureerd invulling aan haar toezichthoudende taak, haar klankbordfunctie (vooral in de audit- en bouwcommissie en onderwijscommissie) en haar taak als werkgever (jaarlijkse evaluatie, beoordeling en remuneratie van het college van bestuur). Eind 2014 is een begin gemaakt met de vervanging van een drietal leden van de Raad, waaronder de vrijvallende functie van de voorzitter Guus Hoefsloot. In 2014 is bekend geworden dat de Voorzitter van Het college van Bestuur, Walther Tibosch, SintLucas na 12,5 jaar ging verlaten. Walther Tibosch heeft een enorme staat van dienst bereikt binnen SintLucas. De RvT is hem daarvoor zeer erkentelijk en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie als voorzitter CvB van Novadic/Kentron. Igor van Hooff, afkomstig uit het CvB van Designacademy, is vanaf september 2014 de nieuwe voorzitter en vormt nu samen met Ruud Rabelink het college van Bestuur van SintLucas. Elk kwartaal wordt de zorgvuldig opgebouwde managementinformatie doorgenomen en stil gestaan bij de opbrengsten van het onderwijs. Daarnaast worden de begroting, de jaarrekening, het geïntegreerde jaardocument en de managementletter van de accountant doorgenomen en goedgekeurd. Op hoofdlijnen worden ook de jaarlijks voorgenomen activiteiten en de ontwikkeling van de organisatie doorgenomen. In het overleg met het CvB zijn ook dit jaar weer een aantal strategisch belangrijke onderwerpen aan de orde geweest: ontwikkeling, kwalitatief en kwantitatief van personeelsbestand, ontwikkeling en aansturing van de organisatie, de toepassing van ICT binnen Sintlucas, de verwachte groei van studentenaantallen de komende jaren, samenwerking met andere vakscholen, aansluiting van de opleiding op de behoefte van het bedrijfsleven. Afgelopen jaar heeft SintLucas een zestiental onderwijsprojecten geïmplementeerd, welke in de volle breedte de kwaliteit en ontwikkeling van het curriculum van Sintlucas waarborgen. Tevens heeft Sintlucas, beleid uit voorgaande jaren, aangaande resultaatverantwoordelijk werken en werken volgens de principes van de netwerkschool verder geïmplementeerd. De toekomstige huisvesting van SintLucas stond elke vergadering op de agenda. De aankoop van het Natlab op Strijp S werd definitief gemaakt en de aanbesteding van de bouw werd voltooid. Tevens werd veel aandacht besteed aan de financieringsstructuur, de waardering van de huidige en toekomstige vastgoedposities. Ten slotte is een stevig begin gemaakt met de invulling van het totale verhuisproces met de daaraan verbonden consequenties voor de inrichting. Tevens is in 2014 de bouw en verbouw van de ateliers ( levensschool ) succesvol afgerond. Vanaf september wordt daar weer onderwijs gegeven. 24

26 3. TEVREDENHEID COMMUNITY EN VERANTWOORDING In het kader van de ontwikkeling van de creative community is op diverse manieren gewerkt aan het positioneren van SintLucas. SintLucas was tijdens de Designweek vanuit beide locaties Boxtel en Eindhoven prominent vertegenwoordigd op verschillende plekken in de stad. Onze studenten konden zo leren en ervaren, middels workshops, events en exposities. Tevens heeft SintLucas deelgenomen aan het lichtfestival GLOW in Eindhoven en Circo Circolo in Boxtel. In 2014 is na rijp beraad wel besloten om de activiteiten van Sintlucas Pro af te bouwen. Het aanbod van SintLucas Pro kon de afgelopen jaren steeds moeilijker aansluiting vinden op de afnemende vraag uit de markt, waardoor deze keuze onontbeerlijk werd. De Raad van Toezicht kijkt met een zeer positief gevoel terug op 2014, een financieel gezond jaar, binnen een organisatie die haar onderwijs inhoudelijke ambities verder vormgaf. De strategische koers die het nieuwe College van Bestuur heeft uitgezet en de mooie ontwikkelingen op vastgoedgebied binnen beide locaties geven de Raad van toezicht veel vertrouwen voor een mooie toekomst De Raad van Toezicht dankt het CvB en alle medewerkers voor de geleverde prestaties en het commitment waarmee gewerkt wordt aan het verdere succes van onze school. Namens de Raad van toezicht, Guus Hoefsloot, voorzitter 25

27 3. TEVREDENHEID COMMUNITY EN VERANTWOORDING OR Ondernemingsraad jaarverslag 2014 In 2013 heeft de OR geconstateerd dat de vervolgstappen met betrekking tot de voorbereidingen van de nieuwbouw in Eindhoven op een correcte wijze zijn gezet. In 2014 zijn de voorbereidingen afgerond en zijn er na zorgvuldige afwegingen definitieve beslissingen genomen voor de daadwerkelijke realisatie. In Boxtel zijn de nieuwe ateliers voor Vormgeven & Ambacht in gebruik genomen. Medio 2014 heeft SintLucas afscheid genomen van Walther Tibosch en de binnen de procedure van het aanstellen van een nieuwe voorzitter CVB is de OR van begin tot eind meegenomen en gehoord. De aanstelling van Igor van Hooff als nieuwe voorzitter CVB is dan ook in uiterste transparantie gebeurd. De OR heeft in 2014 instemming verleend aan de uitwerking van de vakantieregeling voor de geleding OBP2015. In 2014 worstelt de OR nog steeds met het gegeven dat de afstand richting werkvloer nog te groot is. In 2014 is (zeker in vergelijking met 2013) het vertrouwen in de organisatie om haar verantwoording richting werkvloer te nemen wederom gegroeid, maar er kunnen nog steeds stappen worden gezet. Ook heeft de OR geconstateerd dat de interne communicatie nog niet op het gewenste niveau is. In de externe communicatie zijn stappen gezet, zeker als het gaat om het onder de aandacht brengen van koerswijzigingen binnen het opleidingsportfolio. Een belangrijke verandering binnen de positionering van het opleidingsportfolio is bij externe belanghebbenden echter niet altijd zo ontvangen als het is bedoeld. De OR ziet aan het einde van 2014 een plotselinge wijziging in de voorkeuren van kandidaat-studenten en hoopt van harte dat dit tijdelijk is, zodat de wenselijke studentenaantallen van onderdelen binnen het opleidingsportfolio niet onder druk komen. De afstand tot allerlei betrokkenen binnen de organisatie (medewerkers, studenten/leerlingen en ouders/verzorgers) verkleinen is iets dat de OR ook zelf in 2014 op de agenda heeft laten staan. De OR heeft moeite gedaan om zich beter zichtbaar te maken binnen onze organisatie. Zo is op het gebied van de implementatie van de nieuwe cao-bve de OR tijdig meegenomen door het CVB en is in samenspraak gekozen voor een reëel tijdspad. Het goed werkgeverschap krijgt steeds meer gestalte. Het CVB heeft hierin het voortouw genomen en in de daadwerkelijke invulling hiervan heeft de OR het vertrouwen. Items als juiste inzetbaarheid en kansen tot verdere ontplooiing van personeel zijn duidelijk in beeld. De beoordelings- en functioneringssystematiek van de laatste jaren loopt op zijn einde en als voorbereiding op nieuwe systematiek zal de OR deelnemen in de evaluatie van de huidige. Binnen het kader van duurzame inzetbaarheid blijkt wel dat een correcte strategische keuze tijd vraagt. De OR heeft er het vertrouwen in dat de ingezette koers en de verwachte ontwikkelingen in 2015 verder vorm krijgen en zal waar wenselijk en noodzakelijk haar advies c.q. instemming verlenen. Gesprekspartner zijn en blijven met het CVB ziet de OR nog steeds als een bijzonder goed: samen komen we verder en samen kijken we naar een toekomstbestendig SintLucas. 26

28 3. TEVREDENHEID COMMUNITY EN VERANTWOORDING Raad van Advies In de raad van advies zitten inspirerende vertegenwoordigers uit de beroepenvelden en het vervolgonderwijs waar SintLucas voor opleidt. Zij adviseren gevraagd en ongevraagd het college van bestuur over het te voeren beleid en de ontwikkeling van het onderwijs. Zodoende draagt de raad bij aan actueel en innovatief onderwijs en aan binding met het bedrijfsleven. Twee keer per jaar komt het college van bestuur, met schoolleiders, managers of andere medewerkers van SintLucas samen met de raad van advies. In 2014 zijn de volgend thema s besproken: onderwijs & ICT, externe positionering en strategische allianties. De raad van advies bestaat uit de volgende leden: Naam Functie Bedrijf Wilfred Rubens Mark Hoevenaars Erik Kessels Norbert Panken Marc Vermeulen Camilla van den Boom Wijnand IJsselsteijn Yvonne Koert Projectleider en e-learningadviseur Managing director van de afdeling communicatie medeoprichter en creatief directeur Eigenaar/Directeur/ Consultant Professor in de sociologie /academisch directeur Strategie, innovatie en governance Docent Business Modeling COO Hoogleraar Co-creator/oprichter van Advanced Business Creation, kennisdomein onderzoek, kritisch en creatief denken en innovatie Zelfstandig consultant Technology Enhanced Learning Van Berlo KesselsKramer Sunday International / Pancres Consultancy B.V. / Stepchange Consulting TiasNimbas (UvT) TU/e Business Models Inc. Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences Avans Hogeschool 27

29 4. ONDERWIJS In onze onderwijsvisie staan studenten en leerlingen centraal. Ze ontdekken zélf hun kracht en identiteit, en stippelen hun eigen leerroute uit die past bij hun talent en ambitie. Dit vraagt een ontwikkeling van ons onderwijs die we op een aantal manieren mogelijk maken. In dit hoofdstuk worden de activiteiten en ontwikkelingen belicht die hiervoor in 2014 zijn ingezet en uitgevoerd MBO Focus op vakmanschap De intensivering naar 1000 klokuren is per 2014 gerealiseerd. SintLucas voldoet aan de urennorm vereisten conform de Wet Educatie en beroepsonderwijs. In vastgestelde onderwijskaders is aangegeven hoe de 1000 urennorm dient te worden ingevuld. Met ingang van schooljaar zijn de opleidingen Media- en evenementenmanagement en Podium- en evenemententechniek verkort naar 3 jaar. De niveau 4 opleidingen die 4-jarig mogen blijven zijn ook 4 jarig gebleven. In 2015 starten bijna alle opleidingen met de nieuwe dossiers, behalve Creatief vakman en Applicatie- en mediabeheer. Een van de onderdelen van de vernieuwing is de positionering van de BPV binnen de opleiding. Uitgangspunten waren een SintLucas breed model te kiezen waarbij een deel van de examinering in de BPV plaatsvindt. De BPV periodes zijn vastgesteld en worden (komende jaren) voor alle opleidingen gelijk getrokken. Daarnaast is er een wijziging in de begeleiding van stagiaires. Vanuit de visie op begeleiding wordt de loopbaancoach in de nieuwe situatie de stagebegeleider en is voor de praktijkopleider het aanspreekpunt als het gaat om de stagiair. De bedrijfscontactpersoon is vanuit SintLucas het algemene aanspreekpunt voor het bedrijf, hij zorgt voor de stagematching en de organisatorische zaken rondom een stage. Voor Passend onderwijs is een beleidsnotitie ontwikkeld en een actieplan. Dit wordt vanaf uitgevoerd. Ook voor LOB is een visie ontwikkeld en nemen we deel aan het landelijke project vanuit MBO diensten Toetsing en examinering In 2014 is een aantal veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de examinering binnen SintLucas. Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben beide locaties (Boxtel en Eindhoven) een examenbureau en examencommissie met een gezamenlijke voorzitter en secretaris. In 2014 zijn drie projecten gestart voor een verbetering van de examinering en examenprocessen. In de loop van het studiejaar worden alle meesterproeven herzien en opnieuw vastgesteld. In 2014 is de centrale examinering voor Nederlands voor het eerst uitgevoerd. Door deelname aan de pilotexamens in de voorgaande schooljaren is de organisatie verbeterd en is de invoering van de centrale examinering zonder onregelmatigheden verlopen. De examinering van Nederlands en Engels is verder geprofessionaliseerd door constructie en vaststelling van alle examinerende toetsen. 28

30 4. ONDERWIJS Op het intranet is de centrale site voor de examencommissies en examenbureaus verder verbeterd (bestemd voor de leden van de Examencommissie). Bovendien zijn hier alle examineringsdocumenten voor studenten en beoordelaars beschikbaar Excellentie SintLucas neemt deel aan het landelijk Stimuleringsproject en heeft ervoor gekozen een actieve rol te spelen in het deelproject rondom excellentie. Hierbij ligt de focus met name op het ontwikkelen van een bepaalde grondhouding en is het uitgangspunt dat elke student ergens in excelleert. Als pilot heeft SintLucas gekozen voor introductie van de excellentietitel in een jonge, continu innoverende branche Gamedesign. Partners voor het excellentieprogramma zijn de Dutch Game Association en Dutch Game Garden. Binnen het excellentieprogramma wordt extra aandacht besteed aan succes ná SintLucas, met drie mogelijke vervolgtrajecten: Doorsturen-Ondernemen-Werken Begeleiding zorgleerlingen Bij SintLucas ligt de basisbegeleiding, de eerste lijn, van leerlingen van het vmbo bij de mentor en bij mbo-studenten bij de studieloopbaanbegeleider/loopbaancoach. In beide gevallen is binnen de begeleidingsstructuur deze persoon de centrale figuur, de spin in het web. Hij of zij is aanspreekpunt voor de leerling of student, de ouders/verzorgers en collega-docenten. De afgelopen jaren is behoorlijk geïnvesteerd in professionalisering van de medewerkers in het kader van de begeleiding van leerlingen of studenten. Naast de basisbegeleiding zijn er nog verschillende begeleidingstrajecten: advies en ondersteuning vanuit de Zorgadviesteams (ZAT s) en het klein zorgteam, tot 1 augustus 2014 LGF-begeleiding voor leerlingen/studenten met een leerlinggebonden financiering (LGF) en vanaf 1 augustus extra ondersteuning voor studenten die dat nodig hebben vanuit de wet Passend Onderwijs. Met de invoering van Passend Onderwijs is het accent verschoven van: wat heeft een student naar, wat heeft een student nodig. Concreet betekent dit dat niet een diagnostisch onderzoek of LGF bepalend is voor het wel of niet inzetten van extra ondersteuning maar de ondersteuningsvraag. Zorgadviesteam (ZAT) en klein zorgteam Binnen SintLucas (Eindhoven en Boxtel, vmbo en mbo) bestaan drie Zorgadviesteams (ZAT). Deze teams zijn bedoeld om leerlingen en studenten met leer- en ontwikkelingsproblemen, psychische problemen en/of problemen op sociaal-emotioneel gebied, waardoor studeren en/ of schoolse activiteiten in het gedrang komen, kortdurend te begeleiden dan wel door te verwijzen naar passende externe hulpverlening/ ondersteuning. De insteek van de zorg is niet hulp verlenen maar primair signaleren en doorverwijzen. Tijdig melden van problemen bij het ZAT voorkomt voortijdig uitval. De ZAT-teams werken samen met interne en externe specialisten zoals schoolmaatschappelijk werk, orthopedagoog, leerplichtambtenaar, GGD, Novadic Kentron, wijkagent, MEE en RMC. Naast het ZAT is op het mbo op beide locaties ook een klein zorgteam. Dit klein zorgteam bestaat uit begeleidingscoördinatoren, de zorgcoördinator, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werker. De begeleidingscoördinatoren vormen de 29

31 4. ONDERWIJS brug tussen student, loopbaanbegeleider/loopbaancoach, schoolleider en het ZAT/zorgcoördinator. Loopbaanbegeleiders/loopbaancoaches en mentoren zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het signaleren van problemen en het aanmelden bij het ZAT. Dit gaat volgens vastgestelde procedures. In kalenderjaar 2014 kreeg het ZAT vanuit het VMBO 22 en MBO 109 (49 Eindhoven en 60 Boxtel) nieuwe aanmeldingen. Rugzakbegeleiding (LGF begeleiding) en extra ondersteuning Passend Onderwijs De begeleiding van leerlingen/studenten met LGF, ofwel rugzakje, is tot augustus 2014 ongewijzigd geweest. Leerlingen/studenten met LGF krijgen een coach toegewezen die hen ondersteunt in hun schoolse functioneren. De begeleiding richt zich met name op het plannen en organiseren van schoolwerk en het sociaal functioneren van de student en is te allen tijde maatwerk. Het overgrote deel van de LGF-leerlingen/ studenten bij SintLucas heeft een stoornis in het autistische spectrum. Door de coaching valt slechts een gering aantal van deze studenten voortijdig uit. Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014, is de LGF komen te vervallen en daarmee het geoormerkte geld. Gelden ten behoeve van extra begeleiding/ondersteuning worden opgenomen in de lumpsum en voor het VMBO wordt dit geld verdeeld door het samenwerkingsverband RSV-VO Eindhoven Kempenland onder de deelnemende scholen. Totaal aantal studenten/leerlingen met een LGF in schooljaar : VMBO: 17 MBO: 86 (61 Eindhoven, 25 Boxtel) Voor 2015 heeft begeleiding binnen SintLucas de volgende speerpunten: implementeren van de ondersteuningsprofielen in het kader van de Wet Passend Onderwijs. communiceren van consequenties van Passend Onderwijs binnen alle lagen van de organisatie. scholen van loopbaancoaches/mentoren in het omgaan met de meest voorkomende leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problematiek. betere afstemming van processen en procedures tussen de twee locaties Eindhoven en Boxtel. 30

32 4. ONDERWIJS Taal- en rekenonderwijs De overheid voert in het MBO referentieniveaus taal en rekenen voor alle opleidingen in. Deze niveaus worden getoetst via centraal ontwikkelde, landelijke examens. Van 2010 t/m 2013 is jaarlijks een budget van 50 miljoen naar de mbo-instellingen gegaan, specifiek bestemd voor intensivering van het taal- en rekenonderwijs. Van de instellingen werd verwacht dat ze deze middelen besteedden aan activiteiten die gericht zijn op intensivering van het taal- en rekenonderwijs en dat ze dat doen op basis van een meerjarig Implementatieplan Nederlandse taal en rekenen Eind 2012 werd bekend gemaakt dat het meetellen van Nederlands en rekenen in de zak-/slaagbeslissing resp. 1 en 2 jaar is uitgesteld. De subsidieregeling voor de instellingen is hiermee verlengd en zodoende ook in 2013 en 2014 nog van kracht. SintLucas heeft een implementatieplan Taal en Rekenen voor het mbo opgesteld voor de periode De activiteiten zijn in 2014 voortgezet. De volgende drie pagina s geven inzicht in de activiteiten en een verantwoording van de besteding van de middelen in Een nieuw beleidsplan Taal en rekenen is begin 2015 gereed. 31

33 4. ONDERWIJS Ondernomen activiteiten, bestede middelen en bereikte deelnemers en medewerkers ACTIVITEIT T e/o R ACTIE bestede middelen inkoop bestede middelen personeel totaal bestede middelen aantal bereikte deelnemers aantal bereikte personeelsleden A. Aanpassing didactiek en pedagogiek B. Toetsing TR TR Opstellen / herzien visie en beleid Doorontwikkeling onderwijs n.v.t n.v.t. TR Taal-/rekencoördinator n.v.t. 35 TR Deelnemen aan pilotexamens COE n.v.t. R Inzet TOA toets n.v.t. T C. Extra onderwijstijd D. Faciliteiten R R Ontwikkelen instellingsexamens Extra begeleiding voor studenten met ERWD Extra onderwijstijd rekenen n.v.t n.v.t n.v.t. T Extra onderwijstijd taal n.v.t. TR Oriëntatie op en aanschaf van methoden TR extra kosten methode n.v.t. n.v.t. E1. Professionalisering docenten R Training rekendidactiek CPS n.v.t. 12 TR Diverse externe bijeenkomsten taal, rekenen, examinering n.v.t. 12 TR Vakliteratuur n.v.t. 6 E2. Professionalisering overigen TR F. Andere activiteiten TR TR Diverse externe bijeenkomsten taal, rekenen, examinering Projectleiding en advisering (examinering) taal rekenen Overleg en afstemming vakgroep TOTAAL n.v.t. n.v.t n.v.t n.v.t

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 02PA Mediacollege Amsterdam Ma MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 30BC SintLucas - De Eindhovense sch Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SintLucas

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

MBO Factsheet. 23JA Grafisch Lyceum R'dam

MBO Factsheet. 23JA Grafisch Lyceum R'dam JA Grafisch Lyceum R'dam MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober JA Grafisch Lyceum R'dam Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

23JA Grafisch Lyceum Rotterdam

23JA Grafisch Lyceum Rotterdam 23JA Grafisch Lyceum Rotterdam Aanval op schooluitval Convenantjaar 2009-2010 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Voorlopige cijfers w w w. a a n v a l o p s c h o o l u i t v a l. n l Convenantjaar 2009-2010

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 02PA Mediacollege Amsterdam Ma MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Mediacollege

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2010-2011 1. Inleiding Het schooljaar 2010-2011 stond in het kader van verdere verbetering van kwaliteit en efficiency van de examinering. Er was aandacht voor verdere certificering

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Addendum Toezichtkader bve 2012 Beoordeling opbrengsten bekostigd en niet bekostigd mboonderwijs

Addendum Toezichtkader bve 2012 Beoordeling opbrengsten bekostigd en niet bekostigd mboonderwijs Addendum Toezichtkader bve 2012 Beoordeling opbrengsten bekostigd en niet bekostigd mboonderwijs per 1 januari 2012 1. Inleiding In het toezichtkader bve 2012 is in het waarderingskader nog geen specifieke

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2015

GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2015 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2015 EINDHOVEN, MEI 2016 VOORWOORD 2015 stond bij SintLucas in het teken van bouwen. Op de eerste plaats bouwen aan ons onderwijs. Om het succes van onze studenten tijdens en

Nadere informatie

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 23KG Grafisch Lyceum Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Roelof van Echten College PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Roelof van Echten College PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Roelof van Echten College PRO Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 02VA C1 BRIN nummer : 02VA 04 PRO Onderzoeksnummer : 276718 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 15HX-0 Registratienummer: 3416702 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PN C I B A P Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over C I B A P. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 16TV Arrangementsnummer: 160717, 160718 Onderzoek

Nadere informatie

Jaarresultaten Groenhorst Velp vmbo

Jaarresultaten Groenhorst Velp vmbo Jaarresultaten Groenhorst Velp vmbo Deze pagina s horen bij het complete geïntegreerde jaardocument (jaarverslag en jaarrekening) van de Aeres Groep. Dit document kunt u vinden op de website www.aeres.nl.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Media College, afdeling vmbo-g/t Plaats: : Den Haag BRIN-nummer : 20MJ-2 Onderzoeksnummer : 121697 Onderzoek uitgevoerd op : 13 januari 2011

Nadere informatie

WELKOM. Frank Heezemans. Senior onderwijsadviseur SintLucas

WELKOM. Frank Heezemans. Senior onderwijsadviseur SintLucas WELKOM Frank Heezemans Senior onderwijsadviseur SintLucas DE TEKST SintLucas is een vakinstelling met een breed aanbod aan creatief-technische opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. Jaarlijks stromen zo n

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 23KG Grafisch Lyceum Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM Definitief rapport

KWALITEITSONDERZOEK GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM Definitief rapport KWALITEITSONDERZOEK GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM Definitief rapport een inspectierapport onderzoeksnummer: 103324 BRIN 23JA Breda, 8 december 2008 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 23JA Grafisch Lyceum R'dam Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch Lyceum

Nadere informatie

2e kwartaalrapportage 2014

2e kwartaalrapportage 2014 2e kwartaalrapportage 2014 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014) Definitief 16092014 Inhoudsopgave 2e kwartaalrapportage 2014 Inleiding Hoofdstuk 1 Studenten MBO Hoofdstuk 2 Cursisten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 Datum: 4 december 2014 Colofon Savantis

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 20GD-1 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 18 september

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK Plaats : Maarsbergen BRIN nummer : 07KP C1 BRIN nummer : 07KP 00 VMBOK Onderzoeksnummer : 279808 Datum onderzoek : 18 november 2014

Nadere informatie

02PN C I B A P. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

02PN C I B A P. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 02PN C I B A P MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over C I

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Medewerker ICT BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 277000 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op ROC Kop van Noord-Holland roc in beeld van gewoon goed naar nog beter Kijk voor het volledige jaarverslag 214 op www.rockopnh.nl van gewoon goed naar nog beter! Grafieken en tabellen geven goed weer hoe

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan vmbo-tl Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW Arrangementsnummer: 120604 Onderzoek uitgevoerd op: 9 december 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO Plaats: Dokkum BRIN-nummer: 00ZX-0 en 00ZX-08 Onderzoek uitgevoerd op: 18 december 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT Prinsentuin Breda Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) Plaats: Breda BRIN: 21CY-2 Onderzoek uitgevoerd op: 10 november 2011

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Oostvaarders College Plaats : Almere BRIN nummer : 24RW 00 Onderzoeksnummer : 257399 Datum onderzoek : 31 oktober 2013 Datum vaststelling : Pagina 2 van 9 1.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Groenhorst mbo Nijkerk

Groenhorst mbo Nijkerk Groenhorst mbo Nijkerk Groenhorst Nijkerk biedt diverse groene mbo-opleidingen aan voor de gebieden hovenier (niveau 2 en 3, BOL en BBL) en natuur en recreatie (niveau 2 en 3, BOL). Wanneer je op onze

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Arrangementsnummer: 162437 Onderzoek uitgevoerd op: 25 oktober

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Locatie Mariënpoelstraat Afdeling vwo

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Locatie Mariënpoelstraat Afdeling vwo CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Locatie Mariënpoelstraat Afdeling vwo Plaats: Leiden BRIN-nummer:21GW Registratienummer: 3205849 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL 06 HAVO Onderzoeksnummer : 253981 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.s.g. Piter Jelles.!mpulse Leeuwarden

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.s.g. Piter Jelles.!mpulse Leeuwarden RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.s.g. Piter Jelles!mpulse Leeuwarden Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 20DL-10 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 1 december 2011 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Leeuwarder Lyceum HAVO VWO

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Leeuwarder Lyceum HAVO VWO RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 Leeuwarder Lyceum HAVO VWO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO BRIN nummer : 20DL 00 VWO Onderzoeksnummer : 253983

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29VX Registratienummer: 2857306 Onderzoek uitgevoerd op: 17 november 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Praktijkschool Joannes Nijmegen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Praktijkschool Joannes Nijmegen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Praktijkschool Joannes Nijmegen Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 26JR-00 Arrangementsnummer: 153057 Onderzoek uitgevoerd op: 7 december 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS Plaats: Terneuzen BRIN-nummer: 26LL Onderzoek uitgevoerd op: 8 september 2009 Rapport verzonden op: 20 november 2009 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 01VN-04 Arrangementsnummer: 153937 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 Plaats: Groningen BRIN-nummer: 140R Onderzoek uitgevoerd op: 9 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 1 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL Plaats: Waddinxveen BRIN-nummer: 12PA Onderzoek uitgevoerd op: 23 juni 2009 Registratienummer: 09.2819727.12PA.EEM Conceptrapport

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-2 Onderzoeksnummer: 2881213 Onderzoek uitgevoerd op: 8 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

1. Teller UZS in RMC Regio Utrecht

1. Teller UZS in RMC Regio Utrecht Voorblad bij Rapportage UzS oktober 2014 t/m 1 okt 2015 RMC Regio Utrecht 1. Teller uitschrijvingen zonder startkwalificatie 2. Leeswijzer 3. Conclusies en aanbevelingen 1. Teller UZS in RMC Regio Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Hanze College, afdeling vmbo g/t Plaats: Oosterhout BRIN-nummer: 21GZ Onderzoek uitgevoerd op: 19 april 2011 Conceptrapport verzonden op: 25

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Revius Lyceum Doorn Afdeling vmbo-t Plaats: Doorn BRIN-nummer: 02VR-4 Arrangementsnummer: 226217 HB: 3485445 Onderzoek uitgevoerd op: 28 november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Jaarresultaten Groenhorst Lelystad vmbo

Jaarresultaten Groenhorst Lelystad vmbo Jaarresultaten Groenhorst Lelystad vmbo Deze pagina s horen bij het complete geïntegreerde jaardocument (jaarverslag en jaarrekening) van de Aeres Groep. Dit document kunt u vinden op de website www.aeres.nl.

Nadere informatie

Opleidingsportfolio SintLucas 2016-2017 0 1 2 3 4 FOT78 AVS78 AVA78. CMV910BPV CMV1112 CMV1314 CMV1516BPV Mediavormgever CT56 CMV78 CT78 GA78 GD78

Opleidingsportfolio SintLucas 2016-2017 0 1 2 3 4 FOT78 AVS78 AVA78. CMV910BPV CMV1112 CMV1314 CMV1516BPV Mediavormgever CT56 CMV78 CT78 GA78 GD78 Opleidingsportfolio SintLucas 2016-2017 0 1 2 3 4 Diploma: Vormgeveven, Media & Technologie FOT56 FOT78 FOT910BPV FOT1112 FOT1314 FOT1516BPV Fotograaf AVS56 AVS78 AVS910BPV AVS1112 AVS1314 AVS1516BPV AV-specialist

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma hebben verlaten

SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma hebben verlaten Schoolverlatersonderzoek MBO Inzicht in het extern rendement Gericht werken aan kwaliteitsbeleid SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 Oranje Nassau College Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 20BC 00 Onderzoeksnummer : 286245 Datum onderzoek : 5 november 2015 Datum vaststelling :

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ PRAKTIJKSCHOOL DE TENDER Plaats: Dieren BRIN-nummer: 26NH-0 Onderzoeksnummer: 818089 Documentnummer: H2906319 Onderzoek uitgevoerd op: 25 maart 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1

Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 R eclame, P resentatie en C ommunicatie Ontwikkeling aantal leerlingen Reclame, Presentatie en Communicatie 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: februari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Van der Capellen Scholengemeenschap De Zeven Linden

Van der Capellen Scholengemeenschap De Zeven Linden RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Van der Capellen Scholengemeenschap De Zeven Linden Afdeling vmbo-gt Plaats: BRIN-nummer: Dedemsvaart 17BZ-4 Onderzoek uitgevoerd op: 8 oktober

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO Plaats: Groningen BRIN-nummer: 16NK Onderzoeksnummer: HB2780075 Onderzoek uitgevoerd op: 7 april 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Wellantcollege Oegstgeest Plaats : Oegstgeest BRIN nummer : 01OE 03 Onderzoeksnummer : 291246 Datum onderzoek : 29 november 2016 Datum vaststelling : 13 december 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo Plaats: Delft BRIN-nummer: 01GX-0 Arrangementsnummer: 156778 Onderzoek uitgevoerd op: donderdag 13

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Verkoper (Verkoper detailhandel) Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276487 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek MBO. Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2014/2015 met een diploma hebben verlaten.

Schoolverlatersonderzoek MBO. Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2014/2015 met een diploma hebben verlaten. Schoolverlatersonderzoek MBO BO Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2014/2015 met een diploma hebben verlaten. Inleiding Sinds 1995 voeren wij jaarlijks voor ROC s, AOC s en vakscholen

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C2 BRIN nummer : 01FP 00 VMBOB BRIN nummer : 01FP 00 VMBOGT BRIN nummer : 01FP 00 VMBOK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK VAVO. VAVO Rijnmond College, Zadkine te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK VAVO. VAVO Rijnmond College, Zadkine te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK VAVO VAVO Rijnmond College, Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo definitief November 2013 H3257863/3 Edocs 4208858 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 254712 Onderzoek uitgevoerd in: September

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering Gwendoline van Puttenschool Sint Eustatius, afdeling mbo Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 92640 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 14RC-0 Arrangementsnummer: 133117 en 133118 Onderzoek uitgevoerd op: 21

Nadere informatie

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum Plaats: Brunssum BRIN-nummer: 18DO-0 Arrangementsnummer: 185757 (havo), 185758 (vwo) Onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

Inspecteur van het Onderwijs

Inspecteur van het Onderwijs Bijgaand ontvangt u de digitale versie van het definitieve rapport van het onderzoek naar de Staat van de Instelling 2014 bij Leidse Onderwijsinstellingen BV. Momenteel is het helaas niet mogelijk om dit

Nadere informatie