GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014"

Transcriptie

1 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014 MEI 2015

2

3 VOORWOORD De SintLucas creative community is actief. Met leren en werken. Met samenwerken en delen, ontwikkelen en verbeteren, presenteren en exposeren. In dit jaarverslag geven wij een inkijk in het afgelopen jaar: onze ambities, activiteiten, ontwikkelingen en prestaties stond in het teken van de invoering van een aantal overheidsmaatregelen waaronder Focus op vakmanschap. Daarnaast lag onze focus op het verder ontwikkelen van het onderwijs, de organisatie en de creative community. In september 2014 is een aantal projecten gestart die de ontwikkeling van het onderwijs conform onze onderwijsvisie mogelijk maken. Ook was er aandacht voor de professionalisering van de medewerkers. Op het gebied van huisvesting zijn grote stappen gezet. De nieuwe ateliers voor de opleiding creatief vakman zijn in gebruik genomen. In Eindhoven zijn alle zaken rondom de bouw op Strijp-S geregeld en kan in 2015 worden gestart met de bouw van een nieuw schoolgebouw op deze inspirerende locatie. Een druk jaar met veel bedrijvigheid. Allemaal met als doel bij te dragen aan het succes van onze leerlingen en studenten. We danken de community- leerlingen, studenten, ouders, (stage) bedrijven, andere scholen en maatschappelijke partners voor de inzet en betrokkenheid en kijken samen terug op een succesvol jaar. Igor van Hooff Ruud Rabelink college van bestuur SintLucas

4 SAMENVATTING WELKE DOELSTELLINGEN HEBBEN WE GEREALISEERD Thema doelstelling gerealiseerd Onderwijs Diplomaresultaat mbo 67% (norm inspectie) 76% Jaarresultaat mbo 64,2% (norm inspectie) 79% Slagingspercentage vmbo 95% 100% VSV vmbo VSV mbo onderbouw 1,0% bovenbouw 4,0% niveau 2 10,0 % niveau 3/4 2,75 % 0,3% 2,1% Tevredenheid leerling vmbo 7,5 7,7 Tevredenheid student opleiding Boxtel Tevredenheid student school Boxtel Tevredenheid student opleiding Eindhoven Tevredenheid student school Eindhoven Organisatie 7,5 8,1 7,5 7,9 7,5 7,5 7,5 7,3 Verzuim medewerkers 4,5% 4,1% Tevredenheid medewerkers Geen onderzoek plaatsgevonden Creative community BPV-tevredenheid minimaal 7 Oud-studenten Boxtel kiezen opnieuw voor SintLucas Oud-studenten Eindhoven kiezen opnieuw voor SintLucas Tevredenheid ouders Financieel perspectief 80% 96% 80% 71% Boxtel 7,3 Eindhoven 7,0 Geen onderzoek plaatsgevonden Liquiditeit 486% Solvabiliteit 87,9% Rentabliteit 5,4%

5 LEESWIJZER Met het geïntegreerd jaardocument legt SintLucas verantwoording af aan stakeholders zoals leerlingen, studenten en hun ouders, bedrijfsleven, toeleverend en afnemend onderwijs en overheden over de activiteiten, ontwikkelingen en resultaten in Het geïntegreerde jaardocument is als volgt opgebouwd: Voorwoord college van bestuur Hoofdstuk 1 belicht de missie, visie en de strategische koers van SintLucas. Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de resultaten van het afgelopen jaar. Hoofdstuk 3 laat de tevredenheid van de stakeholders zien en bevat de verantwoording met het verslag van de raad van toezicht en de ondernemingsraad. Hoofdstuk 4 geeft de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen weer binnen het onderwijs van SintLucas. Hoofdstuk 5 laat over de organisatie: personeel & organisatie, ICT, huisvesting en bedrijfsvoering. Hoofdstuk 6 schetst een beeld van de creative community. Hoofdstuk 7 geeft een impressie van de belangrijkste prijzen en prestaties in Hoofdstuk 8 bevat de financiële gegevens en toelichting bij de jaarrekening Het hoofdstuk sluit af met de controleverklaring van een onafhankelijke accountant. Hoofdstuk 9 belicht de toekomstige ontwikkelingen van SintLucas. Tabellen en grafieken zijn niet als aparte bijlagen opgenomen, maar direct bij de verklarende tekst geplaatst. Von Flotowlaan 1, Eindhoven Burgakker 17, Boxtel Heeft u vragen of opmerkingen over dit geïntegreerde jaardocument, we horen het graag via Meer informatie over SintLucas vindt u op

6 INHOUDSOPGAVE 1. SINTLUCAS De basis Opleidingsportfolio Leerling- & studentpopulatie Instroom leerlingen en studenten Opbouw leerlingen- en studentenpopulatie Interne doorstroom vmbo mbo Medewerkerspopulatie Aantal medewerkers Leeftijdsopbouw Organogram RESULTATEN Opbrengsten vmbo Rendement MBO Voortijdige schoolverlaters (VSV) 17 3.TEVREDENHEID COMMUNITY EN VERANTWOORDING Tevredenheid stakeholders Tevredenheid leerlingen en studenten Tevredenheid oud-studenten Tevredenheid medewerkers Tevredenheid ouders Tevredenheid bedrijfsleven Klachten Verantwoording Inspectie van het onderwijs Raad van Toezicht OR Raad van Advies ONDERWIJS MBO Focus op vakmanschap Toetsing en examinering Excellentie Begeleiding zorgleerlingen Taal- en rekenonderwijs Onderwijsprojecten VMBO Onderwijsontwikkeling Professionalisering team 42

7 INHOUDSOPGAVE 5. ORGANISATIE Personeel & organisatie Beleid Personeel en organisatie Professionalisering Netwerkschool en organisatieontwerp Bedrijfsvoering Administratie Kwaliteitszorg Financiën Risicomanagement ICT: Project SLiM Huisvesting SintLucas Pro CREATIVE COMMUNITY Levensechte opdrachten bij SintLucas Lab Strategische samenwerking Ontwikkeling Creative community PRIJZEN EN PRESTATIES FINANCIELE JAARVERSLAG Financiële gegevens en toelichting Financiële positie Kengetallen Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Begroting Treasury management Het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkering na ontslag Notitie helderheid Handreiking publiek-private arrangementen Controleverklaring van de onafhankelijke accountant TOEKOMSTPARAGRAAF Strategische huisvesting Strategische personeelsplanning Kwantitatieve indicatoren / meerjarenprognose Focus op

8 1. SiNTLUCAS 1.1.DE BASIS Binnen het netwerk van onze creative community biedt SintLucas unieke opleidingen. En is continu vernieuwend en toonaangevend op het gebied van vakinhoud, didactiek en pedagogiek. We werken samen vanuit de kernwaarden: trots, professioneel, gedreven, eigenzinnig en ondernemend. Het leren en vormen van de leerlingen en studenten is het vertrekpunt van onze activiteiten. Onze missie hierbij is tweeledig: Een Sint geeft het beste van zichzelf om het beste uit zichzelf en anderen te halen en Wij hebben succes als onze leerlingen en studenten tijdens en ná SintLucas succesvol zijn. Het is onze ambitie om tot de top vijf van vmbo- en mbo-scholen in Nederland te blijven behoren, zowel wat betreft onderwijskwaliteit, rendement als indicatoren gericht op (financiële) continuïteit. Om deze ambitie te realiseren focussen we onze strategie de komende jaren op de driehoek: creative community onderwijs organisatie en professionalisering. En op ICT-ontwikkeling die daar als rode draad doorheen loopt. Een strategie met als kern verbinding. Verbindingen tussen creativiteit en structuur, vrijheid en kaders, ideaal en resultaat, intern en extern, Eindhoven en Boxtel en tussen onze eigen ambitie en de collectieve ambitie van SintLucas. 1.2.OPLEIDINGSPORTFOLIO SintLucas biedt voor het mbo een gevarieerd aanbod creatief-technische opleidingen in Eindhoven en Boxtel gericht op vormgeven, media, product, ruimte, ambacht, technologie en evenementen (zie tabel 1 voor een overzicht van de kwalificatiedossiers). De vmbo-opleiding van SintLucas in Eindhoven heeft drie leerwegen: kader, gemengd en gemengde leerweg excellent (gelijk aan theoretisch). Tabel1. Overzicht crebo-nummers mbo-opleidingen SintLucas Eindhoven kwalificatiedossier opleiding niveau AV-productie AV-specialist Fotograaf DTP-er Allround DTP-er Game artist Game artist Mediamanagement Mediamanager Applicatie- en mediaontwikkeling Gamedeveloper Mediadeveloper Mediavormgever Animatie/audiovisuele vormgeving Interactieve vormgeving 4 7

9 1. SiNTLUCAS Tabel1. Overzicht crebo-nummers mbo-opleidingen SintLucas Eindhoven kwalificatiedossier opleiding niveau Podium- en evenemententechniek Podium- en evenemententechnicus Geluid Podium- en evenemententechnicus Licht Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging Printmedia Basismedewerker Printmedia Digitaal Drukker Drukker Signmaker Medewerker sign Allround signmaker 3 Tabel 1. Overzicht crebo-nummers mbo-opleidingen SintLucas Boxtel kwalificatiedossier opleiding niveau Mediavormgever Grafische vormgeving Interactieve vormgeving Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud Specialist schilderen Stand-, winkel- en decorvormgever Vormgever productpresentatie Projectleider in- en exterieur Specialist decoratie en restauratie Creatief vakmanschap Glazenier Keramist Ambachtelijk Schoenmaker Hoedenmaker Lederwarenmaker 4 8

10 1. SiNTLUCAS 1.3.LEERLING- & STUDENTPOPULATIE Instroom leerlingen en studenten Onderstaande tabel geeft de instroom van nieuwe leerlingen en studenten per schooljaar weer. Tabel 2. Instroom SintLucas Schooljaar School MBO Eindhoven VMBO MBO Boxtel Eindtotaal Grafisch ziet de instroom er als volgt uit: Grafiek 3. Instroom leeringen en studenten VMBO SintLucas Eindhoven: De stijging van de instroom, van 103 leerlingen in naar 150 in , heeft te maken met de kwaliteitsslag die het vmbo de afgelopen jaren heeft gemaakt. Daarnaast is er veel energie gestoken in het bezoeken van basisscholen om het SintLucas vmbo bekender te maken bij leerlingen en onderwijzers in de regio. Vanaf is het streefcijfer voor de instroom 135 nieuwe leerlingen. In werd daaraan voldaan met een instroom van 144 leerlingen. MBO SintLucas Eindhoven: Vanaf geldt een stijging van de instroom. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan meer sturing tijdens het proces van aanmelden tot en met de instroom. Het streefcijfer voor aankomende schooljaren ligt rond de

11 1. SiNTLUCAS MBO SintLucas Boxtel: De afgelopen jaren is het aantal aanmeldingen fors hoger geweest dan de beschikbare plaatsen Ongeveer de helft van het aantal leerlingen dat zich aanmeldt, wordt aangenomen. In 2014 is een lichte daling in het aantal aanmeldingen geweest die waarschijnlijk te wijten is aan toenemende concurrentie van ROC s in de regio op het gebied van grafische vormgeving en ruimtelijke presentatie & communicatie. De instroom zal in 2015 gelijk blijven Opbouw leerlingen- en studentenpopulatie De studentenpopulatie is opvallend verschillend tussen SintLucas Boxtel en SintLucas Eindhoven voor wat betreft het geslacht. Bij alle opleidingen van het SintLucas Boxtel is de vrouwelijke student in de meerderheid. Bij SintLucas Eindhoven is bij bijna iedere studierichting de mannelijke vertegenwoordiging hoger dan de vrouwelijke. In absolute zin volgen mannelijke (80% Eindhoven en 20% Boxtel) en vrouwelijke (36% Eindhoven en 64% Boxtel) deelnemers ons onderwijs. Het verschil in geslacht is waarschijnlijk toe te schrijven aan de aard van opleidingen die bij SintLucas Eindhoven, meer dan bij SintLucas Boxtel, technisch van aard zijn. Tabel 4.0. Studentenpopulatie naar geslacht SintLucas Boxtel Naam groep aantallen M %M V %V Totaal Creatief vakman (CRV) 17 16% 87 84% 104 Mediavormgever % % 347 P-jaar 2D/3D 54 18% % 307 P-jaar Creatief Vakman/ Specialist schilderen Projectleider in- en exterieur (PIE) Specialist schilderen (SDR) Stand- winkel- en decorvormgever (SWD) 9 11% 70 89% % % % 47 90% % % 223 Vormgever productiepresentatie (VPP) 13 7% % 197 Eindtotaal % %

12 1. SiNTLUCAS Tabel 4.1. Leerlingen en studenten naar geslacht SintLucas Eindhoven Naam groep aantallen M %M V %V Totaal AV-productie 86 80% 21 20% 107 DTP-er % 38 33% 114 Fotografie 19 36% 34 64% 53 Game artist 92 75% 31 25% 123 Gamedeveloper % 0 0% 67 Mediadeveloper % 0 0% 21 Mediamanagement 71 51% 69 49% 140 Mediavormgever Eindhoven % % 271 P-jaar VMT % 87 31% 284 Podium- en evenemententechniek % 11 7% 150 Signmaker/Printmedia 48 59% 33 41% 81 VMBO % % 441 Eindtotaal % % Interne doorstroom vmbo mbo Een deel van de instroom van het mbo komt van het vmbo van SintLucas. Het percentage leerlingen dat intern doorstroomt, neemt af. In het kader van de verticale doorstroom is de interne doorstroom speerpunt en is het de bedoeling dat die in de toekomst weer gaat toenemen. De jaren die vermeld staan zijn altijd examenjaren betekent dat de vmbo-leerling in het studiejaar zijn diploma heeft gehaald. Uit doorstroomcijfers van DUO blijkt dat leerlingen die niet intern doorstromen in de meeste gevallen een opleiding kiezen die het SintLucas niet aanbiedt. Tabel 5. Interne doorstroom vmbo-mbo SintLucas 11

13 1. SiNTLUCAS 1.4. PERSONEEL EN ORGANISATIE Aantal medewerkers Het personeelsbestand is in 2014 behoorlijk gegroeid. Dit komt enerzijds omdat het aantal vmbo- leerlingen is toegenomen. Verder heeft de invoering van de nieuwe CAO ertoe geleid dat in overleg met cvb en OR de werkverdeling opnieuw is bekeken en extra formatie is opgenomen voor het ontwikkelen van de diverse onderwijsprojecten. In totaal zijn er eind 2014 bij de stichting 326 mensen in dienst, 254,5 fte. waarvan 175 mensen onderwijzend personeel zijnde 141 fte. Tabel 6. Aantal medewerkers in Leeftijdsopbouw De gemiddelde leeftijd is bij SintLucas relatief hoog. De gemiddelde leeftijd bij de mannen is in 2014 iets afgenomen van 51 naar 49 jaar. Door natuurlijke uitstroom van oudere medewerkers en beoogde groei van medewerkers in de leeftijdscategorie jaar zal de gemiddelde leeftijd de komende jaren verder dalen. Tabel 7. Leeftijdsopbouw medewerkers Tabel 8. Verwachte uitstroomcijfers Feitelijke uitstroom medewerkers - 23,83 FTE - UItstroom onderwijzend personeel 19 medewerkers - 14,95 FTE - Uitstroom OnderwijsBeheersPersoneel 10 medewerkers - 8,88 FTE 12

14 1. SiNTLUCAS Organogram College van Bestuur Ruud Rabelink Igor van Hooff Raad van Toezicht Leerlingen, studenten, cursisten Team Creatief Vakman Bedrijfsvoering Wim Triepels Team Propedeuse Onderwijsontwikkeling Alide van der Poel Jan van den Biggelaar Onderwijslogistiek & Organisatie Fons Evers Bxl Remy Pisters Ehv Basis scholen Team 2D Teams Boxtel Paul Hamel Eli Beekveld Personeel & Organisatie Renso Vonk Culturele instellingen Team 3D ICT Overheid Leerlingenraad Ondernemingsraad VMBO sattelietscholen Raad van Advies & Opleidingsplatforms Team VMBO Willy Verleg PR & Communicatie HBO scholen Ouderraad Huisvesting & Facilitaire zaken Bedrijven Team Interactief Renso Vonk Joanita Segboer Marion Henckens Team Mediaproductie Teams Eindhoven Ben Oligschlager Dorien Verdier Team Event Examinering Team SintLucas Pro Ouders Team Audiovisueel Frank Hezemans Bxl Mieke van de Heijden Ehv Minon Knepfe Ehv Decanen Arbeidsmarkt & Projecten Coen Pots COMMUNITY NETWERK organogram legenda Onderwijs: vmbo, mbo en SintLucas Pro Bestuur, toezicht & medezeggenschap Teams binnen de verschillende richtingen Ondersteunende diensten Partners 13

15 2. RESULTATEN Dit hoofdstuk laat de resultaten van SintLucas in 2014 zien. Het bevat onder meer cijfers over de in- en doorstroom van leerlingen en studenten, de opbrengstenkaart, het diplomaresultaat, het jaarresultaat en vroegtijdige schoolverlaters OPBRENGSTEN VMBO Elk jaar geeft de inspectie een oordeel over de kwaliteit van de vmboleerwegen die een school aanbiedt. Dit doet ze voornamelijk op basis van normindicatoren. De normindicatoren voor de beoordeling van de opbrengsten van een leerweg zijn: De leerlingen van de afdeling behalen in de onderbouw het opleidingsniveau dat mag worden verwacht. De leerlingen lopen weinig vertraging op in de bovenbouw van de afdeling. De leerlingen van de afdeling behalen voor hun centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht. Bij de afdeling zijn de verschillen tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen van een aanvaardbaar niveau. Onderstaande tabel laat de opbrengsten van het vmbo zien voor het studiejaar Tabel 9. Overzicht opbrengsten vmbo SintLucas Leerwegen vmbo kader gemengd 1 rendement onderbouw v v 2 rendement bovenbouw v v 3 gemiddels cijfer centraal examen v v 4 verschil cijfer schoolexamen en centraal examen v v eindresultaten v v Zoals in tabel 9 valt af te lezen, hebben alle leerwegen bij elke indicator een positieve score (de hoogste score). Het resulteert in alle gevallen in een positief (v) eindresultaat of oordeel. Het zijn voorlopige resultaten voor het schooljaar Bij publicatie van de opbrengstenkaart op de site van de Inspectie van het Onderwijs zijn de resultaten pas definitief 1. Ga naar www. onderwijsinspectie.nl voor het oordeel en de opbrengstenkaart van het SintLucas. 1 Bij het opstellen van het jaarverslag waren de resultaten nog niet gepubliceerd (d.i. opbrengstenkaart 2015) en gaat het derhalve om voorlopige resultaten. 14

16 2. RESULTATEN Keuze leerweg Om te voorkomen dat leerlingen terechtkomen bij de leerweg die niet bij hen past, moet beter gekeken worden naar waar een leerling thuishoort. Het advies van de basisschool is niet het enige dat meeweegt in deze beslissing. We proberen met behulp van de volgende interventies de juiste keuze van een leerweg te bepalen: Objectieve tussentijdse toets (VAS) op het eind van elk leerjaar Diagnostische tussentijdse toets op het eind van leerjaar 2 Het Loopbaancoaching (LOB) laten plaatsvinden vanaf leerjaar 1. Naar verwachting is een leerling dan beter te plaatsen met ondersteuning die meer aansluit bij zijn/haar behoefte RENDEMENT MBO Voor het bepalen van succes van onderwijsinstellingen op mboniveau zijn meerdere indicatoren mogelijk. De afgelopen jaren is het deelnemerssucces als de centrale indicator voor kwalificatiesucces gehanteerd. Het deelnemerssucces bestaat weer uit de indicatoren jaarresultaat en diplomaresultaat, gebaseerd op de inspectienormen en de mbo benchmark. Diplomaresultaat De basisdefinitie die de onderwijsinspectie hanteert met betrekking tot het diplomaresultaat is als volgt: diplomaresultaat totaal aantal gediplomeerde instellingsverlaters per jaar totale instellingsverlaters per jaar In deze berekening wordt het volgende meegenomen: bekostigde deelnemers, niet-bekostigde deelnemers (niet zijnde contractdeelnemers), examendeelnemers en overige gediplomeerden in de jaarperiode (deelnemers die zijn ingestroomd na de teldatum en gediplomeerd zijn uitgestroomd voor de volgende teldatum); eerder behaalde diploma s tellen mee. Jaarresultaat De basisdefinitie die de onderwijsinspectie hanteert met betrekking tot het jaarresultaat is als volgt: jaarresultaat totaal aantal gediplomeerden per jaar totaal aantal gediplomeerden in een teljaar + aantal ongediplomeerde instellingsverlaters In deze berekening wordt het volgende meegenomen: eerder behaalde diploma s tellen niet mee. tussentijds (in het jaar) behaalde diploma s tellen mee. Met andere woorden de datum waarop het diploma is behaald, is bepalend voor wat er in de teller staat. wanneer een deelnemer in een meetperiode meerdere diploma s behaalt wordt het hoogste diploma geteld. 15

17 2. RESULTATEN Diploma- en jaarresultaat Onderstaande tabel laat de resultaten van onze school zien vergeleken met de landelijke benchmark voor vakscholen (=vergelijkingsgroep). Tabel 10. Overzicht diploma- en jaarresultaten SintLucas Diplomaresultaten Jaarresultaten (JR) Naam groep aantallen Stichting SintLucas 66% 69% 71% 77% 76% 65% 69% 71% 78% 79% Vergelijkingsgroep vakscholen 63% 63% 66% 68% n.b. 65% 64% 67% 70% n.b. Inspectien norm 67,3% 67,3% 67,3% 67% 67% 64,2% 64,2% 64,2% 64,2% 64,2% Het rendement is voldoende wanneer het jaar- of het diplomaresultaat, of allebei, boven de norm van de inspectie zitten. Voor de stichting geldt dat beide resultaten vanaf boven de norm van de inspectie zitten en zelfs al vanaf boven die van de vergelijkingsgroep. Voor is het resultaat nagenoeg gelijk aan het voorafgaande schooljaar. Het gaat om voorlopige interne berekeningen, van de vergelijkingsgroep waren op het moment van rapporteren nog geen cijfers beschikbaar. Verbetering van het rendement blijft bij SintLucas ook voor speerpunt. Dit vanwege de focus op VSV (paragraaf 2.3.) en interne instrumenten die het mogelijk maken te anticiperen op uitval. Op de volgende pagina zijn beide rendementscijfers voor de stichting grafisch weergegeven: 16

18 2. RESULTATEN Tabel 11. Diploma- en jaarresultaat 2.3. VOORTIJDIGE SCHOOLVERLATERS (VSV) De onderstaande tabel laat de resultaten van onze VO- en MBO-school zien vergeleken met de landelijke gegevens (bron: de VSV verkenner, Een Voortijdige School Verlater (VSV) is iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatieniveau het onderwijs verlaat. Je hebt een startkwalificatie met het behalen van een Havo- of Vwo-diploma en met het behalen van een diploma op niveau 2 van het MBO. De aanpak en begeleiding van studenten die dreigen uit te vallen bij SintLucas, werpt zijn vruchten af. Sinds is het aantal vsv ers bij zowel het vmbo als bij het mbo sterk afgenomen. Bij het mbo is het verschil met de vergelijkingsgroep groot. Tabel 12. Percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters SintLucas Naam instelling SintLucas VO 3,2% 2,3% 1,2% 0,6% 0,6% 0,3% Vergelijkingsgroep VO 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,6%. 0,5% SintLucas MBO 4,4% 3,3% 3,4% 2,6% 2,5% 2,1% Vergelijkingsgroep MBO 7,8% 7,5% 7,2% 6,9% 5,7% 5,6% 17

19 2. RESULTATEN Grafisch ziet het percentage VSV er als volgt uit: Tabel 13. Percentage VSV Op basis van het bestand Namen en Rugnummers van DUO is het mogelijk om de voortijdig schoolverlaters per opleiding te berekenen. Tabel 14 geeft dit inzicht, de resultaten zijn gesorteerd van laag naar hoog percentage vsv. Met een onderscheid in VO en MBO. Tabel 14. voortijdig schoolverlaters SintLucas per opleiding De absolute aantallen zijn laag waardoor 1 VSV er veel invloed heeft op het percentage VSV. Desalniettemin geeft een differentiatie naar opleiding extra informatie. Het totaal aantal in de tabel (3064*) is niet het totaal aantal deelnemers van de instelling omdat VSV alleen betrekking heeft op de jongeren tussen de 12 en 23 jaar. 18

20 3. TEVREDENHEID COMMUNITY EN VERANTWOORDING 3.1. TEVREDENHEID STAKEHOLDERS De tevredenheid van leerlingen, studenten, medewerkers, ouders en het bedrijfsleven wordt regelmatig getoetst. In dit hoofdstuk wordt per groep een kort overzicht van de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Daarnaast zijn in dit hoofdstuk de bevindingen van de inspectie van het onderwijs vermeld en is de verantwoording van de Ondernemingsraad (OR) opgenomen. Tot slot wordt aandacht besteed aan klachten Tevredenheid leerlingen en studenten Onderzoek leerlingen vmbo Het vmbo van SintLucas onderzoekt jaarlijks de tevredenheid van de leerlingen. Het ene jaar wordt deelgenomen aan de landelijke LAKS-monitor. Het andere jaar voert SintLucas zelf een tevredenheidsonderzoek uit onder alle leerlingen. In 2014 hebben de leerlingen de LAKS-monitor ingevuld. Tabel 15. Rapportcijfers LAKS-monitor SintLucas SintLucas streeft naar een tevredenheid van minimaal een 7,5. Aandachtspunten; roosterwijzigingen schone toiletruimtes Ook bevraagt SintLucas de brugklassers van het vmbo over de overstap naar de middelbare school en de eerste ervaringen met SintLucas. Tabel 16. Rapportcijfers brugklassers onderzoek SintLucas SintLucas streeft naar een tevredenheid van minimaal een 7,5. Aandachtspunten: Voorlichting en begeleiding basisschool Schoolplein 19

21 3. TEVREDENHEID COMMUNITY EN VERANTWOORDING Onderzoek studenten MBO De tevredenheid van studenten bij SintLucas wordt jaarlijks onderzocht. Het ene jaar wordt deelgenomen aan de landelijke JOB-monitor. Het andere jaar voert SintLucas zelf een tevredenheidsonderzoek uit onder alle studenten. In 2014 hebben de studenten de JOB-monitor ingevuld. Tabel 17. Rapportcijfers JOB-monitor SintLucas Aandachtspunten: stagebegeleiding vanuit SintLucas doorgeven roosterwijzigingen internetverbinding Rond-de-tafel gesprekken met leerlingen en studenten Een aantal maal per jaar vinden gesprekken plaats tussen de schoolleider en leerlingen/ studenten. In deze gesprekken worden onder andere de conclusies uit de tevredenheidonderzoeken besproken. Studenten en leerlingen geven aan wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden. Aandachtspunten worden door de schoolleiding meegenomen als input voor verbeterplannen Tevredenheid oud-studenten Hoe oud-studenten terugkijken op hun opleiding en wat hun ervaringen in het bedrijfsleven of op een vervolgopleiding zijn, geeft SintLucas belangrijke input voor de onderwijsontwikkeling. Jaarlijks zet DUO Onderwijsonderzoek het onderzoek MBO kaart uit onder de afgestudeerden van het afgelopen jaar. Ook worden de studenten bevraagd die twee jaar eerder zijn afgestudeerd. Beide onderzoeken worden door ongeveer de helft van de oud-studenten die worden aangeschreven ingevuld. 20

22 3. TEVREDENHEID COMMUNITY EN VERANTWOORDING Tabel 18. Overzicht vervolgstap oud-studenten SintLucas 2013, 6 mnd na afstuderen Gediplomeerden SintLucas 2011: 2,5 jaar na afstuderen Tweeënhalf jaar na afstuderen geven studenten van SintLucas Boxtel aan dat 30% werkt, 53% studeert, 5% combineert studie en werk, 7% is werkloos en 5% doet iets anders. Van deze groep studenten geeft 96% aan dat ze achteraf opnieuw voor SintLucas zouden kiezen. Oud-studenten van SintLucas, locatie Eindhoven geven aan dat na afstuderen 45% werkt, 40% studeert, 3% studie en werk combineert, 9% werkloos is en 3% iets anders doet. Van deze groep zou 71% weer voor SintLucas kiezen Tevredenheid medewerkers Op verzoek van het ministerie van OCW heeft de MBO-raad een MTO (medewerkers-tevredenheidsonderzoek) samengesteld. Behalve dat de resultaten gebruikt worden om te zien wat goed gaat en beter kan, worden de uitkomsten van dit onderzoek gebruikt om een landelijke benchmark samen te stellen van de MBO instellingen. Dit onderzoek wordt in het voorjaar van 2015 uitgezet. Elke twee jaar wordt binnen SintLucas de SLOS (SintLucas Organisatie Ontwikkelingsscan) uitgezet onder medewerkers. De SLOS zal in het schooljaar worden ingevuld. In deze ontwikkelingsscan kunnen medewerkers hun mening geven over bijvoorbeeld de visie van de school, het personeelsbeleid, cultuur, onderwijsprocessen, begeleiding van studenten, communicatie en verantwoording Tevredenheid ouders Voor het meten van de tevredenheid van ouders wordt een cyclus van twee jaar aangehouden. Dit onderzoek wordt in het voorjaar van 2015 uitgezet. 21

23 3. TEVREDENHEID COMMUNITY EN VERANTWOORDING Tevredenheid bedrijfsleven Jaarlijks wordt met het bedrijfstevredenheidsonderzoek gemeten wat de stagebedrijven vinden van SintLucas. Dit onderzoek geeft inzicht in de ervaringen van bedrijven met de invulling en het verloop van de stage alsmede de ondersteuning en begeleiding vanuit SintLucas. Tabel 19. Rapportcijfer Bedrijfstevredenheidsonderzoek SintLucas Er wordt gestreefd naar een bedrijfstevredenheid van minimaal 7,0. Aandachtspunten: bedrijven op de hoogte houden van onderwijsontwikkelingen begeleiding vanuit SintLucas Klachten SintLucas streeft ernaar problemen zo dicht mogelijk bij de oorzaak bespreekbaar te maken en op te lossen. Hierdoor groeien weinig klachten uit tot formele klachten. Door het management zijn in 2014 zestien klachten behandeld. Deze klachten hebben betrekking op het gebouw, bevordering, het rooster, communicatie en begeleiding. Er is, door ouders, één klacht ingediend bij de Onderwijsinspectie. Deze klacht had betrekking op onduidelijkheid met betrekking tot interne communicatie en onderwijsinhoud. De algemene klachtencommissie, de klachtencommissie bezwaar en beroep examens en de commissie ongewenst gedrag hebben in 2014 geen klachten ontvangen. Ook zijn er geen klachten gemeld bij de ombudslijn MBO. 22

24 3. TEVREDENHEID COMMUNITY EN VERANTWOORDING 3.2. VERANTWOORDING Inspectie van het onderwijs De inspectie van het onderwijs heeft in mei 2014 een bezoek gebracht aan SintLucas voor het onderzoek De staat van de Instelling. Bij de opleidingen Signmaker (niveau 2), AV-productie (Fotograaf) en Game Art is, op basis van het waarderingskader van de inspectie, onderzoek verricht naar de kwaliteit van het onderwijs, de examinering en diplomering, de rendementen en de wettelijke vereisten. Daarnaast heeft de inspectie op instellingsniveau naar de kwaliteitsborging en de financiën gekeken. De kwaliteit van het onderwijs beoordeelt de inspectie als voldoende. De inspectie is vol lof over de gepassioneerdheid van de betrokken teamleden en studenten, waarbij de houding en de intentie van het team gericht is op het verzorgen van kwalitatief goed en inspirerend onderwijs. Ook constateren ze dat de student binnen SintLucas steeds centraal staat. Ook over de begeleiding van de studenten zijn ze positief. En ze constateren een grote tevredenheid bij de studenten. De inspectie beoordeelt de examinering van Fotograaf en Game Artist als voldoende. Bij de opleiding Signmaker ziet ze een beperkt risico. De examencommissie heeft onvoldoende zicht op de kwaliteit van afname en beoordeling in de beroepspraktijk. Inmiddels is er een project opgestart om de examinering binnen de BPV beter te borgen. De opbrengsten van de drie opleidingen zijn voldoende evenals de kwaliteitsborging. De inspectie ziet dat het management continu werkt aan het verbeteren en borgen van de onderwijskwaliteit. Ook constateren ze dat het systematisch plannen, monitoren, evalueren en verbeteren in alle geledingen duidelijk zichtbaar is. SintLucas voldoet niet aan de wettelijke plicht van melden van ongeoorloofd verzuim, het zogenaamde VSV-onderzoek. Dit betekent niet dat de begeleiding niet op orde is, maar dat de registraties van ongeoorloofd verzuim niet altijd adequaat zijn en de meldingen van ongeoorloofd verzuim niet altijd (tijdig) worden doorgeven. Ook hiervoor zijn inmiddels verbeteracties opgesteld en worden deze uitgevoerd. Verder constateert de inspectie geen verhoogde financiële risico s en zijn er geen aanwijzingen dat de financiële continuïteit binnen afzienbare termijn in het geding is. De inspectie voert naar aanleiding van het onderzoek De staat van de Instelling, een vervolgtoezicht uit op het niet naleven van de wettelijke plicht van melden van ongeoorloofd verzuim en een vervolgonderzoek naar de kwaliteitsverbetering van de examenkwaliteit bij Signmaker. 23

25 3. TEVREDENHEID COMMUNITY EN VERANTWOORDING Raad van Toezicht Met een grote mate van betrokkenheid volgen de vijf leden van de Raad van Toezicht de ontwikkelingen van SintLucas. De Raad geeft gestructureerd invulling aan haar toezichthoudende taak, haar klankbordfunctie (vooral in de audit- en bouwcommissie en onderwijscommissie) en haar taak als werkgever (jaarlijkse evaluatie, beoordeling en remuneratie van het college van bestuur). Eind 2014 is een begin gemaakt met de vervanging van een drietal leden van de Raad, waaronder de vrijvallende functie van de voorzitter Guus Hoefsloot. In 2014 is bekend geworden dat de Voorzitter van Het college van Bestuur, Walther Tibosch, SintLucas na 12,5 jaar ging verlaten. Walther Tibosch heeft een enorme staat van dienst bereikt binnen SintLucas. De RvT is hem daarvoor zeer erkentelijk en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie als voorzitter CvB van Novadic/Kentron. Igor van Hooff, afkomstig uit het CvB van Designacademy, is vanaf september 2014 de nieuwe voorzitter en vormt nu samen met Ruud Rabelink het college van Bestuur van SintLucas. Elk kwartaal wordt de zorgvuldig opgebouwde managementinformatie doorgenomen en stil gestaan bij de opbrengsten van het onderwijs. Daarnaast worden de begroting, de jaarrekening, het geïntegreerde jaardocument en de managementletter van de accountant doorgenomen en goedgekeurd. Op hoofdlijnen worden ook de jaarlijks voorgenomen activiteiten en de ontwikkeling van de organisatie doorgenomen. In het overleg met het CvB zijn ook dit jaar weer een aantal strategisch belangrijke onderwerpen aan de orde geweest: ontwikkeling, kwalitatief en kwantitatief van personeelsbestand, ontwikkeling en aansturing van de organisatie, de toepassing van ICT binnen Sintlucas, de verwachte groei van studentenaantallen de komende jaren, samenwerking met andere vakscholen, aansluiting van de opleiding op de behoefte van het bedrijfsleven. Afgelopen jaar heeft SintLucas een zestiental onderwijsprojecten geïmplementeerd, welke in de volle breedte de kwaliteit en ontwikkeling van het curriculum van Sintlucas waarborgen. Tevens heeft Sintlucas, beleid uit voorgaande jaren, aangaande resultaatverantwoordelijk werken en werken volgens de principes van de netwerkschool verder geïmplementeerd. De toekomstige huisvesting van SintLucas stond elke vergadering op de agenda. De aankoop van het Natlab op Strijp S werd definitief gemaakt en de aanbesteding van de bouw werd voltooid. Tevens werd veel aandacht besteed aan de financieringsstructuur, de waardering van de huidige en toekomstige vastgoedposities. Ten slotte is een stevig begin gemaakt met de invulling van het totale verhuisproces met de daaraan verbonden consequenties voor de inrichting. Tevens is in 2014 de bouw en verbouw van de ateliers ( levensschool ) succesvol afgerond. Vanaf september wordt daar weer onderwijs gegeven. 24

26 3. TEVREDENHEID COMMUNITY EN VERANTWOORDING In het kader van de ontwikkeling van de creative community is op diverse manieren gewerkt aan het positioneren van SintLucas. SintLucas was tijdens de Designweek vanuit beide locaties Boxtel en Eindhoven prominent vertegenwoordigd op verschillende plekken in de stad. Onze studenten konden zo leren en ervaren, middels workshops, events en exposities. Tevens heeft SintLucas deelgenomen aan het lichtfestival GLOW in Eindhoven en Circo Circolo in Boxtel. In 2014 is na rijp beraad wel besloten om de activiteiten van Sintlucas Pro af te bouwen. Het aanbod van SintLucas Pro kon de afgelopen jaren steeds moeilijker aansluiting vinden op de afnemende vraag uit de markt, waardoor deze keuze onontbeerlijk werd. De Raad van Toezicht kijkt met een zeer positief gevoel terug op 2014, een financieel gezond jaar, binnen een organisatie die haar onderwijs inhoudelijke ambities verder vormgaf. De strategische koers die het nieuwe College van Bestuur heeft uitgezet en de mooie ontwikkelingen op vastgoedgebied binnen beide locaties geven de Raad van toezicht veel vertrouwen voor een mooie toekomst De Raad van Toezicht dankt het CvB en alle medewerkers voor de geleverde prestaties en het commitment waarmee gewerkt wordt aan het verdere succes van onze school. Namens de Raad van toezicht, Guus Hoefsloot, voorzitter 25

27 3. TEVREDENHEID COMMUNITY EN VERANTWOORDING OR Ondernemingsraad jaarverslag 2014 In 2013 heeft de OR geconstateerd dat de vervolgstappen met betrekking tot de voorbereidingen van de nieuwbouw in Eindhoven op een correcte wijze zijn gezet. In 2014 zijn de voorbereidingen afgerond en zijn er na zorgvuldige afwegingen definitieve beslissingen genomen voor de daadwerkelijke realisatie. In Boxtel zijn de nieuwe ateliers voor Vormgeven & Ambacht in gebruik genomen. Medio 2014 heeft SintLucas afscheid genomen van Walther Tibosch en de binnen de procedure van het aanstellen van een nieuwe voorzitter CVB is de OR van begin tot eind meegenomen en gehoord. De aanstelling van Igor van Hooff als nieuwe voorzitter CVB is dan ook in uiterste transparantie gebeurd. De OR heeft in 2014 instemming verleend aan de uitwerking van de vakantieregeling voor de geleding OBP2015. In 2014 worstelt de OR nog steeds met het gegeven dat de afstand richting werkvloer nog te groot is. In 2014 is (zeker in vergelijking met 2013) het vertrouwen in de organisatie om haar verantwoording richting werkvloer te nemen wederom gegroeid, maar er kunnen nog steeds stappen worden gezet. Ook heeft de OR geconstateerd dat de interne communicatie nog niet op het gewenste niveau is. In de externe communicatie zijn stappen gezet, zeker als het gaat om het onder de aandacht brengen van koerswijzigingen binnen het opleidingsportfolio. Een belangrijke verandering binnen de positionering van het opleidingsportfolio is bij externe belanghebbenden echter niet altijd zo ontvangen als het is bedoeld. De OR ziet aan het einde van 2014 een plotselinge wijziging in de voorkeuren van kandidaat-studenten en hoopt van harte dat dit tijdelijk is, zodat de wenselijke studentenaantallen van onderdelen binnen het opleidingsportfolio niet onder druk komen. De afstand tot allerlei betrokkenen binnen de organisatie (medewerkers, studenten/leerlingen en ouders/verzorgers) verkleinen is iets dat de OR ook zelf in 2014 op de agenda heeft laten staan. De OR heeft moeite gedaan om zich beter zichtbaar te maken binnen onze organisatie. Zo is op het gebied van de implementatie van de nieuwe cao-bve de OR tijdig meegenomen door het CVB en is in samenspraak gekozen voor een reëel tijdspad. Het goed werkgeverschap krijgt steeds meer gestalte. Het CVB heeft hierin het voortouw genomen en in de daadwerkelijke invulling hiervan heeft de OR het vertrouwen. Items als juiste inzetbaarheid en kansen tot verdere ontplooiing van personeel zijn duidelijk in beeld. De beoordelings- en functioneringssystematiek van de laatste jaren loopt op zijn einde en als voorbereiding op nieuwe systematiek zal de OR deelnemen in de evaluatie van de huidige. Binnen het kader van duurzame inzetbaarheid blijkt wel dat een correcte strategische keuze tijd vraagt. De OR heeft er het vertrouwen in dat de ingezette koers en de verwachte ontwikkelingen in 2015 verder vorm krijgen en zal waar wenselijk en noodzakelijk haar advies c.q. instemming verlenen. Gesprekspartner zijn en blijven met het CVB ziet de OR nog steeds als een bijzonder goed: samen komen we verder en samen kijken we naar een toekomstbestendig SintLucas. 26

28 3. TEVREDENHEID COMMUNITY EN VERANTWOORDING Raad van Advies In de raad van advies zitten inspirerende vertegenwoordigers uit de beroepenvelden en het vervolgonderwijs waar SintLucas voor opleidt. Zij adviseren gevraagd en ongevraagd het college van bestuur over het te voeren beleid en de ontwikkeling van het onderwijs. Zodoende draagt de raad bij aan actueel en innovatief onderwijs en aan binding met het bedrijfsleven. Twee keer per jaar komt het college van bestuur, met schoolleiders, managers of andere medewerkers van SintLucas samen met de raad van advies. In 2014 zijn de volgend thema s besproken: onderwijs & ICT, externe positionering en strategische allianties. De raad van advies bestaat uit de volgende leden: Naam Functie Bedrijf Wilfred Rubens Mark Hoevenaars Erik Kessels Norbert Panken Marc Vermeulen Camilla van den Boom Wijnand IJsselsteijn Yvonne Koert Projectleider en e-learningadviseur Managing director van de afdeling communicatie medeoprichter en creatief directeur Eigenaar/Directeur/ Consultant Professor in de sociologie /academisch directeur Strategie, innovatie en governance Docent Business Modeling COO Hoogleraar Co-creator/oprichter van Advanced Business Creation, kennisdomein onderzoek, kritisch en creatief denken en innovatie Zelfstandig consultant Technology Enhanced Learning Van Berlo KesselsKramer Sunday International / Pancres Consultancy B.V. / Stepchange Consulting TiasNimbas (UvT) TU/e Business Models Inc. Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences Avans Hogeschool 27

29 4. ONDERWIJS In onze onderwijsvisie staan studenten en leerlingen centraal. Ze ontdekken zélf hun kracht en identiteit, en stippelen hun eigen leerroute uit die past bij hun talent en ambitie. Dit vraagt een ontwikkeling van ons onderwijs die we op een aantal manieren mogelijk maken. In dit hoofdstuk worden de activiteiten en ontwikkelingen belicht die hiervoor in 2014 zijn ingezet en uitgevoerd MBO Focus op vakmanschap De intensivering naar 1000 klokuren is per 2014 gerealiseerd. SintLucas voldoet aan de urennorm vereisten conform de Wet Educatie en beroepsonderwijs. In vastgestelde onderwijskaders is aangegeven hoe de 1000 urennorm dient te worden ingevuld. Met ingang van schooljaar zijn de opleidingen Media- en evenementenmanagement en Podium- en evenemententechniek verkort naar 3 jaar. De niveau 4 opleidingen die 4-jarig mogen blijven zijn ook 4 jarig gebleven. In 2015 starten bijna alle opleidingen met de nieuwe dossiers, behalve Creatief vakman en Applicatie- en mediabeheer. Een van de onderdelen van de vernieuwing is de positionering van de BPV binnen de opleiding. Uitgangspunten waren een SintLucas breed model te kiezen waarbij een deel van de examinering in de BPV plaatsvindt. De BPV periodes zijn vastgesteld en worden (komende jaren) voor alle opleidingen gelijk getrokken. Daarnaast is er een wijziging in de begeleiding van stagiaires. Vanuit de visie op begeleiding wordt de loopbaancoach in de nieuwe situatie de stagebegeleider en is voor de praktijkopleider het aanspreekpunt als het gaat om de stagiair. De bedrijfscontactpersoon is vanuit SintLucas het algemene aanspreekpunt voor het bedrijf, hij zorgt voor de stagematching en de organisatorische zaken rondom een stage. Voor Passend onderwijs is een beleidsnotitie ontwikkeld en een actieplan. Dit wordt vanaf uitgevoerd. Ook voor LOB is een visie ontwikkeld en nemen we deel aan het landelijke project vanuit MBO diensten Toetsing en examinering In 2014 is een aantal veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de examinering binnen SintLucas. Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben beide locaties (Boxtel en Eindhoven) een examenbureau en examencommissie met een gezamenlijke voorzitter en secretaris. In 2014 zijn drie projecten gestart voor een verbetering van de examinering en examenprocessen. In de loop van het studiejaar worden alle meesterproeven herzien en opnieuw vastgesteld. In 2014 is de centrale examinering voor Nederlands voor het eerst uitgevoerd. Door deelname aan de pilotexamens in de voorgaande schooljaren is de organisatie verbeterd en is de invoering van de centrale examinering zonder onregelmatigheden verlopen. De examinering van Nederlands en Engels is verder geprofessionaliseerd door constructie en vaststelling van alle examinerende toetsen. 28

30 4. ONDERWIJS Op het intranet is de centrale site voor de examencommissies en examenbureaus verder verbeterd (bestemd voor de leden van de Examencommissie). Bovendien zijn hier alle examineringsdocumenten voor studenten en beoordelaars beschikbaar Excellentie SintLucas neemt deel aan het landelijk Stimuleringsproject en heeft ervoor gekozen een actieve rol te spelen in het deelproject rondom excellentie. Hierbij ligt de focus met name op het ontwikkelen van een bepaalde grondhouding en is het uitgangspunt dat elke student ergens in excelleert. Als pilot heeft SintLucas gekozen voor introductie van de excellentietitel in een jonge, continu innoverende branche Gamedesign. Partners voor het excellentieprogramma zijn de Dutch Game Association en Dutch Game Garden. Binnen het excellentieprogramma wordt extra aandacht besteed aan succes ná SintLucas, met drie mogelijke vervolgtrajecten: Doorsturen-Ondernemen-Werken Begeleiding zorgleerlingen Bij SintLucas ligt de basisbegeleiding, de eerste lijn, van leerlingen van het vmbo bij de mentor en bij mbo-studenten bij de studieloopbaanbegeleider/loopbaancoach. In beide gevallen is binnen de begeleidingsstructuur deze persoon de centrale figuur, de spin in het web. Hij of zij is aanspreekpunt voor de leerling of student, de ouders/verzorgers en collega-docenten. De afgelopen jaren is behoorlijk geïnvesteerd in professionalisering van de medewerkers in het kader van de begeleiding van leerlingen of studenten. Naast de basisbegeleiding zijn er nog verschillende begeleidingstrajecten: advies en ondersteuning vanuit de Zorgadviesteams (ZAT s) en het klein zorgteam, tot 1 augustus 2014 LGF-begeleiding voor leerlingen/studenten met een leerlinggebonden financiering (LGF) en vanaf 1 augustus extra ondersteuning voor studenten die dat nodig hebben vanuit de wet Passend Onderwijs. Met de invoering van Passend Onderwijs is het accent verschoven van: wat heeft een student naar, wat heeft een student nodig. Concreet betekent dit dat niet een diagnostisch onderzoek of LGF bepalend is voor het wel of niet inzetten van extra ondersteuning maar de ondersteuningsvraag. Zorgadviesteam (ZAT) en klein zorgteam Binnen SintLucas (Eindhoven en Boxtel, vmbo en mbo) bestaan drie Zorgadviesteams (ZAT). Deze teams zijn bedoeld om leerlingen en studenten met leer- en ontwikkelingsproblemen, psychische problemen en/of problemen op sociaal-emotioneel gebied, waardoor studeren en/ of schoolse activiteiten in het gedrang komen, kortdurend te begeleiden dan wel door te verwijzen naar passende externe hulpverlening/ ondersteuning. De insteek van de zorg is niet hulp verlenen maar primair signaleren en doorverwijzen. Tijdig melden van problemen bij het ZAT voorkomt voortijdig uitval. De ZAT-teams werken samen met interne en externe specialisten zoals schoolmaatschappelijk werk, orthopedagoog, leerplichtambtenaar, GGD, Novadic Kentron, wijkagent, MEE en RMC. Naast het ZAT is op het mbo op beide locaties ook een klein zorgteam. Dit klein zorgteam bestaat uit begeleidingscoördinatoren, de zorgcoördinator, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werker. De begeleidingscoördinatoren vormen de 29

31 4. ONDERWIJS brug tussen student, loopbaanbegeleider/loopbaancoach, schoolleider en het ZAT/zorgcoördinator. Loopbaanbegeleiders/loopbaancoaches en mentoren zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het signaleren van problemen en het aanmelden bij het ZAT. Dit gaat volgens vastgestelde procedures. In kalenderjaar 2014 kreeg het ZAT vanuit het VMBO 22 en MBO 109 (49 Eindhoven en 60 Boxtel) nieuwe aanmeldingen. Rugzakbegeleiding (LGF begeleiding) en extra ondersteuning Passend Onderwijs De begeleiding van leerlingen/studenten met LGF, ofwel rugzakje, is tot augustus 2014 ongewijzigd geweest. Leerlingen/studenten met LGF krijgen een coach toegewezen die hen ondersteunt in hun schoolse functioneren. De begeleiding richt zich met name op het plannen en organiseren van schoolwerk en het sociaal functioneren van de student en is te allen tijde maatwerk. Het overgrote deel van de LGF-leerlingen/ studenten bij SintLucas heeft een stoornis in het autistische spectrum. Door de coaching valt slechts een gering aantal van deze studenten voortijdig uit. Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014, is de LGF komen te vervallen en daarmee het geoormerkte geld. Gelden ten behoeve van extra begeleiding/ondersteuning worden opgenomen in de lumpsum en voor het VMBO wordt dit geld verdeeld door het samenwerkingsverband RSV-VO Eindhoven Kempenland onder de deelnemende scholen. Totaal aantal studenten/leerlingen met een LGF in schooljaar : VMBO: 17 MBO: 86 (61 Eindhoven, 25 Boxtel) Voor 2015 heeft begeleiding binnen SintLucas de volgende speerpunten: implementeren van de ondersteuningsprofielen in het kader van de Wet Passend Onderwijs. communiceren van consequenties van Passend Onderwijs binnen alle lagen van de organisatie. scholen van loopbaancoaches/mentoren in het omgaan met de meest voorkomende leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problematiek. betere afstemming van processen en procedures tussen de twee locaties Eindhoven en Boxtel. 30

32 4. ONDERWIJS Taal- en rekenonderwijs De overheid voert in het MBO referentieniveaus taal en rekenen voor alle opleidingen in. Deze niveaus worden getoetst via centraal ontwikkelde, landelijke examens. Van 2010 t/m 2013 is jaarlijks een budget van 50 miljoen naar de mbo-instellingen gegaan, specifiek bestemd voor intensivering van het taal- en rekenonderwijs. Van de instellingen werd verwacht dat ze deze middelen besteedden aan activiteiten die gericht zijn op intensivering van het taal- en rekenonderwijs en dat ze dat doen op basis van een meerjarig Implementatieplan Nederlandse taal en rekenen Eind 2012 werd bekend gemaakt dat het meetellen van Nederlands en rekenen in de zak-/slaagbeslissing resp. 1 en 2 jaar is uitgesteld. De subsidieregeling voor de instellingen is hiermee verlengd en zodoende ook in 2013 en 2014 nog van kracht. SintLucas heeft een implementatieplan Taal en Rekenen voor het mbo opgesteld voor de periode De activiteiten zijn in 2014 voortgezet. De volgende drie pagina s geven inzicht in de activiteiten en een verantwoording van de besteding van de middelen in Een nieuw beleidsplan Taal en rekenen is begin 2015 gereed. 31

33 4. ONDERWIJS Ondernomen activiteiten, bestede middelen en bereikte deelnemers en medewerkers ACTIVITEIT T e/o R ACTIE bestede middelen inkoop bestede middelen personeel totaal bestede middelen aantal bereikte deelnemers aantal bereikte personeelsleden A. Aanpassing didactiek en pedagogiek B. Toetsing TR TR Opstellen / herzien visie en beleid Doorontwikkeling onderwijs n.v.t n.v.t. TR Taal-/rekencoördinator n.v.t. 35 TR Deelnemen aan pilotexamens COE n.v.t. R Inzet TOA toets n.v.t. T C. Extra onderwijstijd D. Faciliteiten R R Ontwikkelen instellingsexamens Extra begeleiding voor studenten met ERWD Extra onderwijstijd rekenen n.v.t n.v.t n.v.t. T Extra onderwijstijd taal n.v.t. TR Oriëntatie op en aanschaf van methoden TR extra kosten methode n.v.t. n.v.t. E1. Professionalisering docenten R Training rekendidactiek CPS n.v.t. 12 TR Diverse externe bijeenkomsten taal, rekenen, examinering n.v.t. 12 TR Vakliteratuur n.v.t. 6 E2. Professionalisering overigen TR F. Andere activiteiten TR TR Diverse externe bijeenkomsten taal, rekenen, examinering Projectleiding en advisering (examinering) taal rekenen Overleg en afstemming vakgroep TOTAAL n.v.t. n.v.t n.v.t n.v.t

SintLucas creative community

SintLucas creative community Geïntegreerd jaardocument 2013 Geïntegreerd jaardocument 2013 SintLucas creative community Voorwoord Het vertrekpunt van al onze activiteiten en inspanningen is het waarmaken van onze missie: SintLucas

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

2012 geïntegreerd jaardocument. maak het verschil

2012 geïntegreerd jaardocument. maak het verschil 2012 geïntegreerd jaardocument maak het verschil Voorwoord Het thema van dit jaarverslag is Maak het verschil. Dat dit ook de titel is van ons eigen actieplan is geen toeval. Ons actieplan loopt vooruit

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE ROC Nova College Postbus 2110 2002 CC Haarlem Telefoon: (023) 530 20 10 E-mail: info-advies@novacollege.nl 4 Jaarverslag 2013 ROC Nova

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Geïntegreerd Jaarverslag 2013 Stichting Hout- en Meubileringscollege

Geïntegreerd Jaarverslag 2013 Stichting Hout- en Meubileringscollege Geïntegreerd Jaarverslag 2013 Stichting Hout- en Meubileringscollege INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 4 Verslag Raad van Toezicht 5 Voorwoord College van Bestuur 8 Profiel van het HMC 11 Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. ROC Midden nederland

Jaarverslag 2012. ROC Midden nederland Jaarverslag 2012 ROC Midden nederland roc midden nederland Jaarverslag 2012 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht Dienst Marketing &

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP. inspiratie. energie. passie

2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP. inspiratie. energie. passie 2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP energie inspiratie passie Organisatie en beleid Personeel VOORWOORD 'Vakmanschap' is de titel van dit jaarverslag, een begrip dat naadloos past bij het Grafisch

Nadere informatie

Jaarverslag COG 2010. Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College

Jaarverslag COG 2010. Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College Jaarverslag COG 2010 Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College 1 Jaarverslag COG 2010 Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College 2 Geïntegreerd jaardocument 2010 3 Inhoud A Jaarverslag

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Dit SintLucas gevoel is wat de studenten en medewerkers beweegt. Bij SintLucas en in hun verdere loopbaan. SintLucas draag je met je mee.

Dit SintLucas gevoel is wat de studenten en medewerkers beweegt. Bij SintLucas en in hun verdere loopbaan. SintLucas draag je met je mee. SintLucas draag je met je mee In 1948 begon SintLucas met het opleiden van meesterschilders. In 2008, 60 jaar later, levert SintLucas nog steeds meesters af; studenten tonen door middel van de meesterproef

Nadere informatie

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

met Zoomvliet sta ik sterk Jaarverslag 12

met Zoomvliet sta ik sterk Jaarverslag 12 Zoomvliet College Jaarverslag 2012 met Zoomvliet sta ik sterk Jaarverslag 12 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2012

Nadere informatie

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 I N H O U D S O P G A V E 0. I N L E I D I N G... 2 A1. B E S T U U R S V E R S L A G... 3 A2. T O E L I C H T I N G B I J D E J A A R R E K E N I N G... 40 A3. L E

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

JAARverslag 2014. Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014. Colofon

JAARverslag 2014. Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014. Colofon Jaarverslag 2014 JAARverslag 2014 Dit jaarverslag maakt onlosmakelijk deel uit van de Jaarrekening 2014 Colofon Koning Willem I College, s-hertogenbosch juni 2015 Postadres Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Geïntegreerd Jaardocument 2013

Geïntegreerd Jaardocument 2013 Geïntegreerd Jaardocument 2013 Inhoud Voorwoord 4 Verklaring inzake Governancecode 5 Leeswijzer 6 Hoofdstuk 1 - Schets van ROC Mondriaan 1. Missie, visie en strategische ambities 8 2. Organisatie 11 3.

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden 18 juni 2014 Versie 6.0 Samensteller: Paula Koelewijn, Bestuurssecretaris Inhoudsopgave 1 Voorwoord blz. 3 2 Missie en Visie blz. 4 3 Strategie

Nadere informatie