ADAMAS. Product catalogus Metselwerk-Herstel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADAMAS. Product catalogus Metselwerk-Herstel"

Transcriptie

1 ADAMAS Product catalogus Metselwerk-Herstel Restauratie Wapeningen Renovatie Accessoires

2

3 Professioneel scheurherstel van gemetselde muren door middel van spiraalankersystemen Het ABC ADAMAS spiraalankersysteem Het ABC-ADAMAS spiraalankersysteem bestaat uit (I) een wapeningsstaaf van austenitisch edelstaal (roestvast staal met een Ø 6 tot 10 mm), die uit een ronde staaf is gewalst en gedraaid, en (II) een minerale tweecomponenten mortel, die qua sterkte, toepassing en vloeigedrag speciaal is ontwikkeld voor scheur- en constructief herstel. Voor het uitvoeren van de verschillende wapening- en verankeringsmethoden zijn diverse accessoires en hulpmiddelen verkrijgbaar. Deze variëren van inbrenghulpstukken voor het droog verankeren van binnen- en buitenmuur, via mortelpistolen voor de natte methode, tot meetapparatuur om te controleren of de aangebrachte spouwmuurankers aan de vereiste treksterkte voldoen. Achtergrond Het spiraalankersysteem is oorspronkelijk ontwikkeld door Britse ingenieurs en werd circa 20 jaar geleden op de Nederlandse markt ingevoerd. Het ABC-ADAMAS systeem wordt heden ten dage aangewend voor een drietal toepassingen: Spouwmuurverankering (binnen- en buitenblad worden opnieuw met elkaar verbonden), Scheurherstel in gemetselde muren Wapening (constructief herstel) van beschadigde en/of gescheurde muurdelen. Hoewel de toepassing van spiraalankers goedkoop, eenvoudig en efficiënt is en de reparatie-werkzaamheden vrijwel onzichtbaar kunnen worden uitgevoerd, bleek het aanvankelijk moeilijk om het systeem in de markt geaccepteerd te krijgen. Enerzijds omdat de bouwsector behoudend van karakter is en anderzijds omdat destijds het eraan ten grondslag liggende cijfermateriaal maar ten dele aan de verwachtingen voldeed. Drie ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat het systeem vandaag de dag heel populair is bij renovatie en restauratie van gebouwen met gemetselde muren: Monumentenzorg startte jaren geleden in samenwerking met gespecialiseerde restauratie- en renovatiebedrijven de praktische toepassing van het spiraalankersysteemen. Positieve praktijkervaringen droegen bij aan de praktische ontwikkelingen. Resultaten in de praktijk bleken verder te gaan dan de theoretische berekeningsmodellen. Dat overtuigde de markt.diverse producenten zagen in dat zonder data uit eigen onderzoek op den duur bij woningbouwcorporaties en eigenaren van gebouwen geen interesse te wekken viel. Om die reden werden verschillende onderzoeksopdrachten verstrekt aan universiteiten en testinstituten.verder zijn er intussen verschillende aanbieders op de markt gekomen waardoor de bekendheid van het systeem aanzienlijk is toegenomen. Spouwmuurverankering Naast het belangrijkste toepassingsgebied scheur- en constructief herstel van gemetselde murenworden spiraalankers succesvol toegepast bij spouwmuurverankering van bestaande muren. In de praktijk is vastgesteld dat de traditionele spouwankers, die tijdens de bouw werden aangebracht, met name in kustgebieden te maken krijgen met verhevigde roestvorming. Daardoor verliezen zij hun functie en komt de stabiliteit van een gebouw in het gedrang. In de praktijk zijn muurdelen van flatgebouwen daardoor losgekomen en met hevige wind naar beneden gestort. ABC-ADAMAS biedt spouwmuurankers aan die vergeleken met de traditionele methoden, een efficiënte, betaalbare en beproefde oplossing bieden voor het stabiliseren van bestaande spouwmuren. Daarbij kan de verankering met ABC-ADAMAS spouwmuurankers op twee verschillende manieren plaatsvinden: 1 Droge methode Bij het verankeren van spouwmuren volgens de droge methode worden spiraalankers (Ø 6,8 of 10 mm) met behulp van speciaal inbrenggereedschap en een slagboormachine droog in het metselwerk gedreven. Voorboren is in de meeste gevallen noodzakelijk: afhankelijk van de hardheid van de binnenmuur is het voorgeboorde gat één tot drie millimeter minder in diameter dan het in te brengen ABC-ADAMAS 1

4 spouwmuuranker. Indien de binnenmuur van beton is en derhalve een grotere hardheid heeft dan het gemetselde buitenblad dienen ABC-ADAMAS asymmetrische spouwmuurankers te worden gebruikt. Na het verdiept (ca 1 cm) inbrengen van de spouwankers wordt het boorgat in de buitenmuur met ABC- ADAMAS steenpasta in de juiste kleur afgedicht. 2 Natte methode De natte methode komt in principe overeen met de wapening, die ook bij scheurherstel wordt toegepast. Hierbij wordt op regelmatige plaatsen door de gehele te verankeren wand (zowel de binnen als de buitenmuur) een gat met een diameter van 6 mm groter dan het te gebruiken spiraalanker geboord en aansluitend met ABC-ADAMAS ankermortel gevuld. Daarna wordt het spiraalanker (met beleid) in het met ankermortel opgevulde boorgat gedreven. Voorwaarde voor succesvolle toepassing van de natte methode is dat de boorgaten vrij van boorstof moeten zijn alvorens de mortel wordt ingebracht. Met name het boorgat in de binnenmuur is hierop moeilijk te controleren. Het boorgat in de buitenmuur met ABC-ADAMAS steenpasta in de juiste kleur afgedicht. Scheurherstel Scheuren in een gemetselde constructie ontstaan meestal ten gevolge van onvoorziene drukbelasting. De stabiliteit van de gemetselde muur is daarbij in de regel niet aangetast. Een uitzondering hierop vormen gemetselde lateien en scheuren die het gevolg zijn van problemen met de fundering. Maar ook als de stabiliteit van een muur niet in het geding is, is handelen geboden omdat (I) in het dagelijks gebruik en (II) esthetisch gezien het bouwwerk is aangetast. Bovendien vormen scheuren altijd een zwakke plek van het gebouw. De meest voorkomende oorzaak voor scheuren is een eenmalige of in ernst afnemende gebeurtenis (verandering van drukverdeling, schokken/trillingen en uitzettings- en krimpprocessen als gevolg van temperatuurverschillen). Ondanks zorgvuldig onderzoek naar de oorzaak en/of het toepassen van stabiliserende maatregelen is de ware oorzaak van onvoorziene drukbelasting in het metselwerk vaak moeilijk aan te wijzen. Met andere woorden: metselwerk beweegt als gevolg van diverse oorzaken vaak meer dan men aanvankelijk vooraf verwachtte. Het doel van ABC-ADAMAS scheurherstel met het speciaal ontwikkelde spiraalanker systeem is daarom het beperken van de nadelige effecten van bewegingen in en rond de aanwezige scheuren in het metselwerk en het voorkomen dat op andere plaatsen nieuwe scheuren ontstaan. De scheursanering vindt plaats volgens het onderstaand verkorte schema: - De horizontale voegen van het metselwerk op enkele vooraf te bepalen plaatsen rond de scheur uitslijpen - Voegen reinigen en bevochtigen - Eerste laag ankermortel inbrengen - Spiraalanker in de mortel drukken - Tweede laag ankermortel inbrengen en voeg sluiten Over de voegengeometrie, de ankerlengte en spiraalankerpositie bestaan uitvoerige constructieregels, ontwikkeld op basis van testwaarden en berekeningen. ABC-ADAMAS raad aan deze regels vanzelfsprekend zorgvuldig toe te passen. Bij de aanbevolen plaatsingsdiepte van circa 5 cm in de voeg aan slechts één zijde van de muur zou je kunnen verwachten dat krommingen of welvingen kunnen optreden door bijvoorbeeld temperatuurverandering. Dit omdat de muurdelen eenzijdig uitzetten of krimpen. In de praktijk komt dit echter alleen bij zeer lange, hoge, onverankerde muren voor. Meestal zorgen de in het gebouw aanwezige vloeren, plafonds en binnenmuren voor tegenkracht. Om toch eventuele bijwerkingen van de excentrische wapening te voorkomen, kunnen de spiraalankers ook aan beide zijden worden aangebracht. Dit is aan te bevelen wanneer behalve scheurherstel ook een wapening achteraf aangebracht moet worden (bijv. bij lateien). Constructief herstel Ook wanneer nog geen scheuren zichtbaar zijn, kan het zinvol zijn het metselwerk constructief te wapenen en/of te stabiliseren door spiraalankers in de voegen van het metselwerk aan te brengen. De 2

5 doorsnede van het spiraalanker dient gekozen te worden afhankelijk van de voeghoogte. De lengte dient gekozen te worden op basis van de te wapenen/stabiliseren constructie. Het advies van een deskundige is bij constructief herstel altijd noodzakelijk. De werkwijze is gelijk aan die voor scheurherstel. Eerst worden de aangewezen voegen uitgeslepen tot circa 5 cm diep. Daarna wordt de speciale ankermortel ingebracht, waarin de ankers vervolgens worden gedrukt. Daarna wordt een tweede laag ankermortel aangebracht, gevolgd door het afvoegen in de kleur van de bestaande voeg. Constructief herstel biedt een optimale stabilisatie van het metselwerk en tegelijk de noodzakelijke flexibiliteit om de bewegingen in het metselwerk op te vangen, zodat geen (nieuwe) scheuren in het metselwerk ontstaan. Constructief herstel wordt heden ten dage vaak gebruikt om in bestaand metselwerk bijvoorbeeld boven kozijnen achteraf lateien te construeren. ABC-ADAMAS heeft daarvoor spiraalankers met een lengte tot 5 meter beschikbaar. Bij een muurdikte van 22 cm mag de maximale overspanning nooit meer zijn dan 3 meter indien het spiraalanker systeem wordt toegepast. Een expert of constructeur dient de noodzakelijke berekeningen te maken. Aantal, lengte en tussenafstanden van de ankers Bij een te groot aantal spiraalankers in een relatief dunne muur kan bij temperatuur-verandering een te grote drukbelasting in het omliggende metselwerk optreden, omdat het aangebrachte spiraalanker relatief weinig uitzet. Vervormingen moeten dan vrijwel alleen door uitzetten van het omgevende metselwerk worden opgevangen. Een te starre overbrugging van de scheur leidt dus gemakkelijk tot nieuwe schade op andere plaatsen. Aan de andere kant leidt een te gering aantal spiraalankers tot het heropenen van de scheur. Voor het bepalen van het voor het scheurherstel benodigde aantal spiraalankers en de positionering ervan bestaan uitvoerige constructieregels. Volgens die regels moet onder meer de verticale afstand maximaal 45 cm en de lengte van de ankers aan beide kanten van de scheur minstens 40 cm bedragen. Het abrupt inwerken van krachten op het omliggende metselwerk moet tevens worden vermeden. Zodoende is de algemene aanbeveling om bij scheurherstel spiraalankers van 1 meter lengte aan te brengen op een zodanige wijze dat aan weerszijden van de scheur afwisselend met een ankerlengte van 40 resp. 60 cm wordt gewerkt. Conclusie Het spiraalankersysteem is een intelligent systeem voor scheurherstel in gemetselde constructies. In Nederland wordt het al bijna 20 jaar toegepast en in Duitsland 10 jaar. De verschillende componenten (spiraalanker en ankermortel) zijn met het oog op de speciale eisen en restauratiedoelstellingen voor metselwerk ontwikkeld. Dat waarborgt een duurzaam scheurherstel waarbij nieuwe scheurvorming wordt vermeden. Voorwaarde is wel dat de fundering voor de juiste stabiliteit van het gebouw zorgt. Het systeem wordt theoretisch onderbouwd door een calculatiemethode op basis waarvan de voor de restauratie van een concreet bouwwerk benodigde hoeveelheid spiraalankers berekend kan worden. ABC-ADAMAS rekent u graag de voordelen van haar spiraalanker systeem voor. 3

6 Basis-set Basis-set ø 6 mm of ø 8 mm voor scheurherstel bestaande uit: - ø 6 mm: 10 x 1 m spiraalanker - ø 8 mm: 8 x 1 m spiraalanker (EN ) hoge treksterkte bij navenante elasticiteit - 1 emmer à 3 liter tweecomponenten ankermortel - 1 mortelpistool - 1 opzetspuitstuk plat - 1 mortelmixer - 1 voegijzer Omschrijving Aantal per verpakking Basisset 6 mm per set Bassiset 8 mm per set Spiraalanker Roestvast stalen spiraalankers voor scheurherstel Leverbaar in (EN ) (EN ) Diameter Lengte Aantal per verpakking mm 1 m 20 stuks mm 1 m 16 stuks mm 1 m 12 stuks Diameter Lengte Aantal per verpakking mm 1 m 20 stuks mm 1 m 16 stuks mm 1 m 12 stuks Spiraalanker Roestvast staal spiraalanker voor contructief herstel Leverbaar in (EN ) (EN ) Levering per lengte van 5 m. Diameter Lengte Aantal per verpakking mm 5 m per stuk mm 5 m per stuk mm 5 m per stuk Diameter Lengte Aantal per verpakking mm 5 m per stuk mm 5 m per stuk mm 5 m per stuk 4

7 Symmetrische spouwankers voor bestaande bouw Met de roestvast stalen spouwankers worden binnen- en buitenblad van een bestaande spouwmuur (opnieuw) met elkaar verbonden. Beide zijden aangepunt Leverbaar in (EN ) (EN ) Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10 mm Lengte* Aantal 100 stuks per verpakking *andere lengtes op aanvraag 5

8 Restauratie en renovatie van gemetselde muren A-symmetrische spouwankers voor bestaande bouw Te gebruiken in die gevallen waar het binnenblad van een harde tot zeer harde steen of betonsoort is. Men kan in die gevallen volstaaan met het boren van een kleinere diameter boorgat in het binnenblad. Beide zijden aangepunt Leverbaar in (EN ) (EN ) 8 mm x 6 mm Lengte* 10 mm x 8 mm 10 mm x 8.5 mm Aantal 100 stuks per verpakking 6 8 mm x 6.5 mm *andere lengtes op aanvraag

9 Spouwmuurankers voor nieuwbouw Roestvast stalen spouwmuurankers voor nieuwbouw of bij het plaatsen van een nieuw buitenblad. Deze spouwmuurankers zijn aan één kant voorzien van een punt, dit gedeelte moet met behulp van het indrijfhulpstuk ingebracht worden in het bestaande binnenblad, hetzij metstelwerk, gastbeton, beton of hout. De andere kant wordt in de voeg van het buitenblad ingemetseld. Eén zijde aangepunt Ø 4.5 mm Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10 mm Lengte* *andere lengtes op aanvraag Aantal 100 stuks per verpakking Spouwmuurankers Tweezijdig aangepunt Leverbaar in (EN ) (EN ) Ø 7mm - 8mm - 9mm Ø 9 mm Ø 9 mm Ø 9 mm Länge Länge Länge

10 Spouwmuuranker trekproefkit Met de spouwmuuranker trekproefkit kunnen trekproeven worden gedaan, waarmee gecontroleerd wordt of de spouwmuurankers op de juiste wijze zijn aangebracht Indrijfhulpstuk Voor het verdiept aanbrengen van spouwmuurankers met een SDS-boorhamer. Het spouwmuuranker wordt ca. 1 cm. verdiept ingedreven Inhoud per verpakking Diameter per stuk Indrijfhulpstuk voor 6 t/m 8 mm spouwmuurankers per stuk Indrijfhulpstuk voor 9 en 10 mm spouwmuurankers Startset met 4 SDS Boren Boren Ø mm en 7 mm Lengte 250/310 mm Inhoud per verpakking Indrijfhulpstuk voor 6 t/m 8 mm spouwmuurankers + 4 boren Indrijfhulpstuk voor 9 en 10 mm spouwmuurankers + 4 boren 8

11 Restauratie en renovatie van gemetselde muren SDS Boren Type L.B. SDS Boren voor slaghamer boormachine, Ten behoeve van inbrengen spouwmuurankers Inhoud Diameter Lengte* pak à 10 stuks 5 mm 250 / pak à 10 stuks 5 mm 400 / pak à 10 stuks 5.5 mm 250 / pak à 10 stuks 5.5 mm 400 / pak à 10 stuks 6 mm 250 / pak à 10 stuks 6 mm 400 / pak à 10 stuks 6.5 mm 250 / pak à 10 stuks 6.5 mm 400 / pak à 10 stuks 7 mm 250 / pak à 10 stuks 7 mm 400 / per stuk 12 mm 390 / per stuk 14 mm 390 / per stuk 18 mm 390 / per stuk 20 mm 390 / per stuk 24 mm 390 / per stuk 18 mm 90 / 1000 *andere dia s en/of lengtes op aanvraag Injectie Ankers Voor het aanbrengen van spiraalankers met een grote benodigde lengte/diepte en of voor het aanbrengen onder een hoek Diameter Lengte mm 500 mm mm 900 mm mm 500 mm mm 900 mm 9

12 Ankermortel -6 liter ankermortel kan bij: -6 mm spiraalanker ca. 20 m verwerken -8 mm spiraalanker ca. 16 m verwerken Vorstbestendig, gietmortel op cementbasis, gemakkelijk te pompen en te verwerken, geringe krimp, sterke hechting, geschikt voor binnen en buiten, drukvastheid 27 N/mm 2-2 doseringen à 3 liter, twee componenten Ankermortel S. Voor gebruik bij restauratie in een sterk sulfaat/gips/zout houdende omgeving -6 liter ankermortel kan bij: -6 mm spiraalanker ca. 20 m verwerken -8 mm spiraalanker ca. 16 m verwerken Vorstbestendig, gietmortel op cementbasis, gemakkelijk te pompen en te verwerken, geringe krimp, sterke hechting, geschikt voor binnen en buiten, drukvastheid 27 N/mm 2-2 doseringen à 3 liter, twee componenten Mortelpistool Omschrijving Mortelpistool inlcusief hulpstukken en reserveonderdelen Mortelpistool HD (Hoge druk) Mortelpistool (elektrisch aangedreven) 10

13 RVS Spuitmond RVS Spuitmond voor mortelpistool. Hogere slijtvastheid t.o.v. de kunststofspuitmond Steenpasta 8 verschillende kleuren ca. 1 kg. per kleur in afsluitbare verpakking 8 kleuren per verpakking wordt geleverd als set Kleurnr. en kleur Inhoud Kleurnr. en kleur Inhoud alle 8 kleuren per set van 8 kleuren 1120 wit 1 kg wit 10 kg geel 1 kg geel 10 kg oker 1 kg oker 10 kg rood 1 kg rood 10 kg bruin 1 kg bruin 10 kg roodbruin 1 kg roodbruin 10 kg donkerbruin 1 kg donkerbruin 10 kg zwart 1 kg zwart 10 kg. Kleurmonsters Steenpasta De mengverhoudingen gelden alleen voor de door ons geleverde kleuren en bijhorende kleurnummers

14 Voegenfrees incl. 2 schijven Type D88E Specificaties: Freesdiepte max. 50 mm Freeshoogte max. 46 mm Freesafstand tot de hoeken: voor 23 mm en achter 28 mm Afm. 380 x 230 x 22 (lxbxh) Gewicht 5.6 kg 2200 watt Schijfdia 150 mm Schijven Set van 2 schijven voor voegenfrees Type D88E Schijf type silver Dia 150 mm Aantal per verpakking stuks Stofzuiger voor voegenfrees Type AC 1625, aan te sluiten op voegenfrees D88E Specificaties: Met intervalschakelaar Antistatisch-systeem Speciale filters voor verlengde levensduur 1600 watt Capaciteit 25 liter incl. 5 m. slang Zuigvermogen 3840 ltr/minuut Gewicht 12 kg SDS Slaghamer Boormachine Type 455 SDS Slaghamer Boormachine speciaal voor het verwijderen van voegen. Hamerboormachine met gering gewicht van 4.3 kg en 710 watt 4 posities voor de beitelinstelling, de vibratie mogelijkheid van deze hamerboormachine breidt de mogelijkheden voor het voegbedrijf uit

15 Steen- en voegenzaag Type Arbortech AS170 Specificaties: Zaagbreedte 6,35 mm/7,2 mm afhankelijk van type zaagbladen Gewicht met zaagbladen 4.3kg (9.5lb) Afmetingen zonder zaagbladen Lengte 345 mm (13 1/2 ) Breedte 75 mm (3 ) Hoogte 210 mm (8 1/4 ) Geluidsniveau 108 db Snelheid zonder belasting 5,100rpm Zaagbladen Omschrijving Zaagdiepte Breedte Universeel zaagblad G Om efficiënt en stofarm in bakstenen (tot 20nm/ mm) en mortel te zagen. Ook geschikt voor het zagen van hout en boomwortels. 115 mm 7,2 mm Doorvoer zaagblad P Ideaal voor het zagen van rechthoekige openingen in muren voor bijvoorbeeld sanitair- of elektrische installaties. Zaagt tot 120 mm diep! 120 mm 7,2 mm Stootvoeg zaagblad S Zeer geschikt voor het uitzagen van één steen of uittanden 120 mm 7,2 mm Stootvoeg zaagblad T Geschikt voor verwijderen van lintvoegen en ondiep zaagwerk. 35 mm 7,2 mm Stootvoeg zaagblad (kort) Q Speciaal gemaakt voor het verwijderen van stootvoegen. Door de korte lengte kan er zeer nauwkeurig gewerkt worden, zonder beschadigen aan het omliggende metselwerk. 75 mm 7,2 mm Stootvoeg zaagblad (dun) R Dunne zaagbreedte (3mm) Voor het verwijderen van dunne voegen. 35 mm 3 mm Universeel zaagblad XL Zaagt tot 170mm diep! Ideaal voor het zagen van openingen in muren en dat stofarm. 170 mm 7,2 mm Zaagblad XL-hout Zeer geschikt om efficiënt hout, dak- en isolatiepannen enz. te zagen tot 170 mm diep. 170 mm 7,2 mm 13

16 Beitel Speciale stalen beitel voor het verwijderen van zacht voegwerk. Optimaal gebruik samen met de SDS Slaghamer Boormachine Muuranker STA-RUB Innovatieve keilbout-verankering Meervoudig te gebruiken Keilbout verbinding Op natuurlijke rubber gebaseerde bevestigings methode. HP anker voor gebruik in gemetselde muren alsmede in beton en balustrades. Verkrijgbaar in HT Carbonstaal en/of Roestvrijstaal. Geschikt voor hergebruik. Geen gebruik van epoxy of mortel. Geeft in de muur of in het beton een betere spreiding van de benodigde krachten waardoor het uitbreken tijdens het aanbrengen sterk wordt gereduceerd. Inhoud Diameter Lengtes ds. à 50 st. M6 te boren gat van ø 12 mm 60 mm tot 150 mm ds. à 50 st. M8 te boren gat van ø 14 mm 70 mm tot 180 mm ds. à 50 st. M10 te boren gat van ø 16 mm 100 mm tot 190 mm ds. à 50 st. M12 te boren gat van ø 20 mm 120 mm tot 210 mm Timber quick-fix Een eenvoudige maar snelle en zekere methode ter bevestiging van houten delen aan gasbeton (bijvoorbeeld kozijnen). Dit gebeurt met behulp van een SDS slagboormachine, zonder voorboren. Een indrijfhulpstuk wordt meegeleverd. Inhoud Diameter st. 8 mm x 75 mm st. 8 mm x 100 mm st. 8 mm x 125 mm st. 8 mm x 150 mm 14

17 Flat Head Timber Fix De verbinding om multiplex- of isolatieplaten te bevestigen. Voor handhamer gebruik -Niet boren -Niet schroeven -Snelle installatie -Draait zich tijdens het inslaan vast -Veel betere houdkracht dan spijkers Vocht stop Injectie cream ter bestrijding van optrekkend vocht in muren en/of te bestrijding van vochtige muren. Dit is een siliconen cream die ontwikkeld is om het probleem van vochtige muren te bestrijden. Door de van te voren horizontaal geboorde gaten van ø 12 mm wordt de cream ingespoten, nadat het boorgat geen stof en boorresten meer bevat. Muurdikte Diepte te boren gat ml. per geboord gat ca. verbruik per 10 mtr aantal cartridges per 10 mtr 115 mm 100 mm 11.3 ml 900 ml mm 210 mm 23.7 ml 1900 ml mm 320 mm 36.2 ml 2900 ml mm 430 mm 48.6 ml 3900 ml Lood-clip Weerhaken Bevestigt een loodslap klemvast in elke voeg, eenvoudig aan te brengen d.m.v. een meegeleverd aanbreng hulpstuk. Klemt zichzelf vast d.m.v. weerhaakjes. Materiaal: Roestvast staal Hulpstuk Hulpstuk

18 16

19 17

20 Specificaties spiraalanker Diameter 6 mm 8 mm 10 mm Massa 67 g/m 79 g/m 111 g/m Strekgrens 6,0 kn 7,5 kn 8,3 kn Dwarsdoorsnee 8 mm 10 mm 13 mm Max. trekbelasting7,2 kn 8,8 kn 10,7 kn ABC-ADAMAS GmbH Kolpingstraße Messingen Deutschland T F Richtlijnen & Normen DIN EN 845, Teil 1-3 Ergänzungsbauteile für Mauerwerk (Deel 1-3, Extra onderdelen voor metselwerk) DIN 1053, Teil 3 Bewehrtes Mauerwerk (Deel 3, Gewapend metselwerk) WTA-Merkblatt /D Instandsetzen von Mauerwerk Standsicherheit und Tragfähigkeit (Reparatie van metselwerk - stabiliteit en draagkracht) Literatuur Spiralanker für die Mauerwerksinstandsetzung Heinz Meichsner, Fraunhofer; IRB-Verlag, Ausgabe 2009 Rissschäden an Mauerwerk Pfefferkorn, Werner; Klaas, Helmut; IRB Verlag, Auflage 2002 Mauerwerksbau Schneider, Schubert, Wormuth; Werner-Verlag, 6. Auflage 1999 Meer info vindt u op Voor drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. quint

ADAMAS. Product catalogus Metselwerk-Herstel

ADAMAS. Product catalogus Metselwerk-Herstel ADAMAS Product catalogus Metselwerk-Herstel Restauratie Wapeningen Renovatie Accessoires ADAMAS METSELWERKSANERING - WAPENINGEN - ACCESSOIRES CERTIFICAAT Voor de succesvolle deelname aan de cursus Muurwerk

Nadere informatie

Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem

Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem Reparatie methoden Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem Hierbij informeren wij u over de Total Wall Concept herstel methode voor gescheurd metselwerk. Door middel van het Total Wall Concept (TWC)

Nadere informatie

Toepassingsmaat L boor Inslagdiepte Materiaal Art. nr. Art. nr. Isolatiedikte mm mm Ø mm binnenblad mm UNI-Flexplug Inslaghulpstuk

Toepassingsmaat L boor Inslagdiepte Materiaal Art. nr. Art. nr. Isolatiedikte mm mm Ø mm binnenblad mm UNI-Flexplug Inslaghulpstuk GB-Spouwverankering UNI-Flexplug Artikel Informatie Toepassingsmaat L boor Inslagdiepte Materiaal Art. nr. Art. nr. Isolatiedikte mm mm Ø mm binnenblad mm UNI-Flexplug Inslaghulpstuk 45 t/m 60 100 Ø 8x50-70

Nadere informatie

DryStone Gel Combibox

DryStone Gel Combibox Product Solventvrij en gebruiksklaar injectie systeem op basis van siloxanen en silanen voor het blokkeren van opstijgend vocht. Eenvoudig in te brengen met een silicone pistool in boorgaten in een horizontale

Nadere informatie

Arbotech AS170 complete set

Arbotech AS170 complete set Zaagblad: G Zaagblad: P Zaagblad: Q Zaagblad: R Arbotech AS170 - Voegenzaag om veilig en gezond te werken. Geschikt voor: Uittanden, inboeten, voegen verwijderen, enkele steen uit gevel zagen en inspectie.

Nadere informatie

DESOI spiralanker-systeem

DESOI spiralanker-systeem Scheurherstel met het DESOI spiralanker-systeem Toepassing......... DESOI spiralanker-systeem Made in Germany ...... DESOI spiralanker-systeem... Informatie De omschreven systemen zijn slechts globaal

Nadere informatie

DryStone Gel Combibox

DryStone Gel Combibox Product Solventvrij en gebruiksklaar injectie systeem op basis van siloxanen en silanen voor het blokkeren van opstijgend vocht. Eenvoudig in te brengen met een kokerpistool in boorgaten in een horizontale

Nadere informatie

Nr. 1 in muurherstel

Nr. 1 in muurherstel Nr. 1 in muurherstel Schade in een gemetselde muur herstellen is specialistenwerk. Tenminste, als het goed moet gebeuren. Er is daar de afgelopen jaren een professionele methode voor ontwikkeld: Total

Nadere informatie

Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1

Injectiesysteem WIT-PE 500, optie 1 Injectiesysteem WIT-PE 00, optie 1 Injectiemortel, epoxy Ankerstang W-VD-A Ankerstang W-VI-A Draadeind 3,1 Goedkeuringen Seismische Europese goedkeuring Technische Goedkeuring Categorie C1 (M12 - M30)

Nadere informatie

ChimFix. Product. Volumes. Eigenschappen. Toepassingsgebied. Beperkingen

ChimFix. Product. Volumes. Eigenschappen. Toepassingsgebied. Beperkingen Product Universeel 2-komponenten chemisch anker op basis van een styreenvrij vinylester voor het bevestigen en monteren van haken, draadstangen, palen, profielen, enz. met zware lasten tot 1400 kg in holle

Nadere informatie

ChimFix. Product. Volumes. Eigenschappen. Toepassingsgebied. Beperkingen

ChimFix. Product. Volumes. Eigenschappen. Toepassingsgebied. Beperkingen Product Universeel 2-komponenten chemisch anker op basis van een styreenvrij vinylester voor het bevestigen en monteren van haken, draadstangen, palen, profielen, enz. met zware lasten tot 1400 kg in holle

Nadere informatie

TOTAL WALL CONCEPT. Metselwerk renovatie: Nr.1 in muurherstel. * INSPECTIES (Free scan / Quick-scan) * HERSTEL ADVIEZEN

TOTAL WALL CONCEPT. Metselwerk renovatie: Nr.1 in muurherstel. * INSPECTIES (Free scan / Quick-scan) * HERSTEL ADVIEZEN Metselwerk renovatie: TOTAL WALL CONCEPT Nr.1 in muurherstel * INSPECTIES (Free scan / Quick-scan) * HERSTEL ADVIEZEN * UITVOERING DOOR GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN * 10 tot 25 JAAR GARANTIE Scheurherstel

Nadere informatie

Ankerstang W-VD-A. Ankerstang W-VI-A. Statische mengbuis op koker schroeven. Verwerkingspistool gebruiken.

Ankerstang W-VD-A. Ankerstang W-VI-A. Statische mengbuis op koker schroeven. Verwerkingspistool gebruiken. WIT-VM 20, OPTIE 1 Styreenvrije 2-componenten injectiemortel op vinlylesterbasis Ankerstang W-VD-A Ankerstang W-VI-A Draadeind 3,1 Enkele bevestiging: Gescheurd en ongescheurd beton. Ankerstang W-VD-A

Nadere informatie

Hieronder zie je allerlei zaken die met metselen te maken hebben. Bekijk ze goed, zodat je weet wat de woorden betekenen. Woord Betekenis Afbeelding

Hieronder zie je allerlei zaken die met metselen te maken hebben. Bekijk ze goed, zodat je weet wat de woorden betekenen. Woord Betekenis Afbeelding Hieronder zie je allerlei zaken die met metselen te maken hebben. Bekijk ze goed, zodat je weet wat de woorden betekenen. Woord Betekenis Afbeelding Compriband Dit is materiaal om dilatatievoegen elastisch

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2003

Examenopgaven VMBO-BB 2003 Examenopgaven VMBO-BB 2003 tijdvak 1 maandag datum 19 mei 13.30 tijd 13.30-15.00-15.00 uur BOUWTECHNIEK-METSELEN CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen

Nadere informatie

Gevelprof Hoge Rijndijk 207 c/d 2382 AL Zoeterwoude Tel: 0031-(0)71-7511788 info@gevelprof.nl www.gevelprof.nl www.thorhelical.nl

Gevelprof Hoge Rijndijk 207 c/d 2382 AL Zoeterwoude Tel: 0031-(0)71-7511788 info@gevelprof.nl www.gevelprof.nl www.thorhelical.nl Gevelprof Hoge Rijndijk 207 c/d 2382 AL Zoeterwoude Tel: 0031-(0)71-7511788 info@gevelprof.nl www.gevelprof.nl www.thorhelical.nl Constructieve problemen? Wij bieden u uitgebreide verankeringssystemen

Nadere informatie

HALFEN TEPLO SPOUWHAAK TEPLO 16 - BV GEVELS

HALFEN TEPLO SPOUWHAAK TEPLO 16 - BV GEVELS HALFEN TEPLO SPOUWHAAK TEPLO 16 - BV GEVELS DUURZAAM EN ENERGIE-EFFICIËNT BOUWEN HALFEN Teplo spouwhaak met lage thermische geleidbaarheid De HALFEN Teplo composiet spouwhaak, samengesteld uit gepultrudeerde

Nadere informatie

PROFILE SYSTEMS MICRODILATATIE VOOR VLOEREN. MicrAtec

PROFILE SYSTEMS MICRODILATATIE VOOR VLOEREN. MicrAtec MICRODILATATIE VOOR VLOEREN MicrAtec MicrAtec MicrAtec dilatatieprofielen zijn 3 mm smalle profielen die uitzetting én krimp opvangen in alle vloeren met harde afwerking. Het profiel voorkomt breuk en

Nadere informatie

WIT-VM 250, metselwerk 24.1

WIT-VM 250, metselwerk 24.1 WIT-VM 250, metselwerk 2.1 2-componenten reactieharsmortel, vinylester styreenvrij Enkele bevestiging Metselwerk van holle en volle steen, gasbeton WIT-VM 250, statische mengkoker 330 ml incl. statische

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

Doelgerichte behandeling tegen opstijgende vochtigheid!

Doelgerichte behandeling tegen opstijgende vochtigheid! WILLCO Dry Wall Doelgerichte behandeling tegen opstijgende vochtigheid! SNEL Niet boren en injecteren in stappen, bij het injecteren geen wachttijden tot verzadiging. Met WILLCO Dry Wall krijgt u veel

Nadere informatie

Rechtstreeks toe te passen op buizen die waterdicht door vloerplaten of muren dienen gevoerd te worden.

Rechtstreeks toe te passen op buizen die waterdicht door vloerplaten of muren dienen gevoerd te worden. P R E V E N T I E V E W A T E R D I C H T I N G WATERDICHTE MUURKRAAG RONDO TOEPASSING Rechtstreeks toe te passen op buizen die waterdicht door vloerplaten of muren dienen gevoerd te worden. EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

INJECTIE TIE SYSTEMEN

INJECTIE TIE SYSTEMEN INJECTIE SYSTEMEN 5 128 BIS - MORTEL INJECTIE SYSTEMEN BIS Product Vergelijking ETA - 14/0350 ETA - 14/0351 Pure Epoxy 3:1 Lasten: Ultra Hoog ETA: Optie 1 (gescheurd beton) Optie 7 (diamant geboorde gaten)

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen

INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen Monumentenwacht Groningen Hoge der A 5 9712 AC Groningen tel. 050-5891585/ fax. 050-3123362 info@monumentenwachtgroningen.nl

Nadere informatie

Brugman betonspecialisten bv

Brugman betonspecialisten bv Brugman betonspecialisten bv Betonspecialisten en méér Brugman Betonspecialisten BV uit Winkel biedt deskundigheid op het gebied van boren, hakken, frezen en zagen. Beton, steen en vele andere materialen,

Nadere informatie

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC MONTAGEHANDLEIDING BELANGRIJKE INFORMATIE Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC Lees de hele handleiding aandachtig. Als de hierin vermelde instructies niet worden opgevolgd, is

Nadere informatie

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer)

Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) Handleiding EPDM dakbedekking. Kenmerken: * Synthetische EPDM rubber (ethyleenpropyleendieen-monomeer) *100% UV-bestendig *Blijvend soepel en elastisch * Hoge elasticiteit. Tot 400% rek * Scheur-, breuk-,

Nadere informatie

SPIT EPOBAR SPIT EPOMAX. Range. Verankeringssysteem voor wapeningsstaven EPOBAR PATRONEN INJECTEER PISTOLEN REINIGINGSKITS EN AANSLUITSTUK MENGMONDEN

SPIT EPOBAR SPIT EPOMAX. Range. Verankeringssysteem voor wapeningsstaven EPOBAR PATRONEN INJECTEER PISTOLEN REINIGINGSKITS EN AANSLUITSTUK MENGMONDEN Verankeringssysteem voor wapeningsstaven EPOBAR Vinylester epoxy basis Snelle uitharding Opslag levensduur: 16 maanden Te gebruiken in vochtige omgeving Te gebruiken in diamant geboorde gaten Goede prestaties

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Om splinterige boorgaten te voorkomen moet er onder de HPL-plaat, hardhout of multiplex worden gelegd. In het algemeen wordt een

Om splinterige boorgaten te voorkomen moet er onder de HPL-plaat, hardhout of multiplex worden gelegd. In het algemeen wordt een Owokern HPL Technische informatie. Boren Om splinterige boorgaten te voorkomen moet er onder de HPL-plaat, hardhout of multiplex worden gelegd. In het algemeen wordt een spiraalboor (HSS) gebruikt om te

Nadere informatie

WIT-PM 200, METSELWERK

WIT-PM 200, METSELWERK WIT-PM 200, METSELWERK Styreenvrije 2-componenten injectiemortel op polyesterbasis Enkele bevestiging: Metselwerk holle en volle steen, gasbeton Statische mengkoker 300 ml incl 1 statische mengbuis Te

Nadere informatie

Productnaam: Artikelnr: 21009 RC DRYGEL 74

Productnaam: Artikelnr: 21009 RC DRYGEL 74 Productnaam: Artikelnr: 21009 RC DRYGEL 74 GECONCENTREERDE INJECTIECREME OP BASIS VAN SILAAN/SILOXAAAN MENGSEL VOOR EEN DOELTREFFENDE INJECTIE BEHANDELING TEGEN OPSTIJGEND VOCHT IN MUREN Beschrijving RC

Nadere informatie

SlimBrick: Slimmerik onder de bakstenen

SlimBrick: Slimmerik onder de bakstenen Slim in ruimte : Slimmerik onder de bakstenen Slim in comfort Slim in esthetiek Slim in duurzaamheid 3 Slim in duurzaamheid Slim in ruimte en comfort van Wienerberger. Een slanke baksteen met 30% minder

Nadere informatie

Mortel Injectie Systeem

Mortel Injectie Systeem Mortel Injectie Systeem NIEUW! ETA - /03 ETA - /0351 C1 C2 SEISMIC C1: M - M30/Ø- 32 C2: M - M Product Informatie voor de Installatie van Draad- & Stekeinden in Gescheurd & Ongescheurd Beton 2 NIEUW! Documentatie

Nadere informatie

Aan Van e-mail Belangstellenden Bureau Aanbestedingen aanbestedingen@leiden.nl

Aan Van e-mail Belangstellenden Bureau Aanbestedingen aanbestedingen@leiden.nl Financiële en Juridische Dienstverlening Team Juridische Dienstverlening Memo Aan Van e-mail Belangstellenden Bureau Aanbestedingen aanbestedingen@leiden.nl Onderwerp Datum: 13 oktober 2009 Nota van inlichtingen

Nadere informatie

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een cellenbeton- of gipsblokkenmuur

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een cellenbeton- of gipsblokkenmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 8 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad weber.mix 6 in 1 is een kant-en-klare mortel geschikt voor diverse toepassingen. Ideale oplossing voor renovatieklussen en verbouwingen Vloer & wand Binnen & buiten Veelzijdig inzetbare mortel welke geschikt

Nadere informatie

Porotherm Lijmblokken PL25 en PL-I

Porotherm Lijmblokken PL25 en PL-I Porotherm Lijmblokken PL25 en PL-I Technische informatie Baksteen. Voor mensen gemaakt. Porotherm Lijmblokken: sterk, snel en kostenefficiënt lijmen Porotherm vormt hét wereldmerk voor keramische binnenmuurstenen

Nadere informatie

SPOUWVERANKERING. Uw verdeler :

SPOUWVERANKERING. Uw verdeler : SPOUWVERANKERING Uw verdeler : Nieuw : LongLife spouwverankering, Gegarandeerde levensduur van minstens 50 jaar Duurzaamheid van verzinkte spouwankers is reeds langer een thema. Standaard verzinkte spouwankers

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

Mortel Injectie Systeem

Mortel Injectie Systeem Mortel Injectie Systeem ETA - 15/0526 ETA - 15/0527 STYREEN VRIJ Product Informatie voor de Installatie van Draadeinden in Ongescheurd Beton 2 Full Documentation www.bbtectools.com STYREEN VRIJ Economische

Nadere informatie

SIGMAFOR -MUURWAPENING

SIGMAFOR -MUURWAPENING SIGMAFOR -MUURWAPENING Ronde gegalvaniseerde uitvoering voor metselwerk Ronde Sigmafor wordt gebruikt bij mortelvoegen. (gewoon metselwerk) Sigmafor is een geprefabriceerde muurwapening van verzinkt staaldraad,

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :cellenbeton of gipsblokken

MONTAGEHANDLEIDING. :cellenbeton of gipsblokken MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :cellenbeton of gipsblokken => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. => Volg gedurende de montage de 7 stappen

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een cellenbeton- of gipsblokkenmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een cellenbeton- of gipsblokkenmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 7 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

SPOUWVERANKERING. Moerman Wire Bending Ropswalle 26 8930 Menen info@moerman-mono.be www.moerman-mono.be

SPOUWVERANKERING. Moerman Wire Bending Ropswalle 26 8930 Menen info@moerman-mono.be www.moerman-mono.be SPOUWVERANKERING Moerman Wire Bending Ropswalle 26 8930 Menen info@moerman-mono.be www.moerman-mono.be spouwankers Moerman Wire Bending Ropswalle 26 8930 Menen info@moerman-mono.be www.moerman-mono.be

Nadere informatie

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Voor een optimaal resultaat heeft u een aantal eenvoudige gereedschappen nodig: - Scherp mes, bijvoorbeeld een hobbymes (voor het op maat snijden van de lamellen)

Nadere informatie

Frank Treuren BV Burg. Sloblaan AC Meerkerk tel: fax:

Frank Treuren BV Burg. Sloblaan AC Meerkerk tel: fax: Frank Treuren BV tel: 0183 35 18 89 fax: 0183 35 11 91 Golfplaten uit hard PVC Leveringsprogramma van PVC licht doorlatende golfplaten Profiel Totale breedte mm Nuttige breedte mm Dikte mm 1100 1050 1.1

Nadere informatie

SECAUGEL INJECT 2 INJECTIEGEL TEGEN OPSTIJGEND VOCHT WTCB-RAPPORT DE 622X748-2

SECAUGEL INJECT 2 INJECTIEGEL TEGEN OPSTIJGEND VOCHT WTCB-RAPPORT DE 622X748-2 SECAUGEL INJECT 2 INJECTIEGEL TEGEN OPSTIJGEND VOCHT WTCB-RAPPORT DE 622X748-2 Hoogwaardig injectieproduct voor de behandeling van opstijgend vocht in muren Enkel te gebruiken na raadpleging van onze technische

Nadere informatie

Injecteren tegen opstijgend vocht

Injecteren tegen opstijgend vocht Injecteren tegen opstijgend vocht Basisprincipes Capillair opstijgend grondvocht = vocht dat uit de bodem langs deporiën in de muur opstijgt Dit kan enkel bij een ideale poriëndiameter (zoals bvb in baksteen).

Nadere informatie

Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode)

Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode) Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode) Vebo borstweringssteun: altijd op zijn taak berekend Toepassing De borstweringssteun wordt toegepast in gemetselde borstweringen om deze voldoende sterkte

Nadere informatie

Symposium: Gemetselde kopgevels naoorlogse hoogbouw vragen aandacht

Symposium: Gemetselde kopgevels naoorlogse hoogbouw vragen aandacht Symposium: Gemetselde kopgevels naoorlogse hoogbouw vragen aandacht Geconstateerde gebreken 17 juni 2009 Patrice de Vos Adviesbureau ir. J.G. Hageman BV Rijswijk Inhoud presentatie geconstateerde gebreken

Nadere informatie

Slank en duurzaam bouwen met SlimBrick en EcoBrick

Slank en duurzaam bouwen met SlimBrick en EcoBrick Geveloplossingen Slim in ruimte Slank en duurzaam bouwen met SlimBrick en EcoBrick Slim in esthetiek Ecologisch en duurzaam Slim in comfort Geveloplossingen Gevelbakstenen SlimBrick en EcoBrick Slim in

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

zonweringkoopjehier.com - Uitval Schermen - Installatie instructies

zonweringkoopjehier.com - Uitval Schermen - Installatie instructies Contents Inhoud Waarschuwing 1,0 m - 3,0m Zonwering 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep Bevestigings Set Bouten M6 Bouten M8 Uitbreiding

Nadere informatie

1,0 m - 3,0m Uitvalscherm 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x Muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep

1,0 m - 3,0m Uitvalscherm 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x Muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep Inhoudts Waarschuwing 1,0 m - 3,0m Uitvalscherm 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x Muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep Bevestigings Set Bouten M6 Bouten M8 Uitbreiding

Nadere informatie

BESTEKBESCHRIJVINGEN

BESTEKBESCHRIJVINGEN HALFEN NATUURSTEENVERANKERINGEN Natuursteenankers : mortelankers De natuursteenplaten worden bevestigd aan de draagstructuur met ankers in roestvast staal 18/10/2,5 Cr/Ni/Mo (mat.nr. 1.4571/1.4404). Deze

Nadere informatie

Instructie onderhoud balkons

Instructie onderhoud balkons Instructie onderhoud balkons 1. Geschiedenis van de balkons. 2. Wat zijn de meest voorkomende balkonconstructie. 3. Wat voor type schades zijn herkenbaar. 4. Hoe dient het onderhoud te worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Installatiegids aluminium onderstructuur voor de Neofibra terrasplanken

Installatiegids aluminium onderstructuur voor de Neofibra terrasplanken Installatiegids aluminium onderstructuur voor de Neofibra terrasplanken Proficiat met de aankoop van uw aluminium onderstructuur voor de Neofibra terrasplanken. Het is van vitaal belang om de onderstaande

Nadere informatie

Monteren. Kvik-keuken

Monteren. Kvik-keuken Monteren. Kvik-keuken Gefeliciteerd met uw nieuwe Kvik-keuken! Voordat u de eerste maaltijd kunt bereiden, moet u nu eerst de montage uitvoeren. Met deze handleiding willen wij u op de montage voorbereiden

Nadere informatie

Montagehandleiding voor Douchevloer Type: inbouw met Douchevloer-frame

Montagehandleiding voor Douchevloer Type: inbouw met Douchevloer-frame Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 8 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Detaillering Porotherm Eco-Brick

Detaillering Porotherm Eco-Brick Detail 1 Aansluiting op een vloer in een skelet Als een warmtewand van Porotherm Eco-Brick in een betonskelet wordt toegepast, dient de detaillering hierop te zijn aangepast. Het toepassen van een glijlaag

Nadere informatie

Porotherm Eco-Brick warmtewandstenen

Porotherm Eco-Brick warmtewandstenen Porotherm Eco-Brick warmtewandstenen Technische informatie Baksteen. Voor mensen gemaakt. Porotherm Eco-Brick, keramische warmtewandstenen 1. Porotherm vormt hét wereldmerk voor keramische binnenmuurstenen

Nadere informatie

Spouwankers Koppelankers Isolatiebevestigingen Toebehoren spouwankers

Spouwankers Koppelankers Isolatiebevestigingen Toebehoren spouwankers Spouwankers Koppelankers Isolatiebevestigingen Toebehoren spouwankers Spouwankers Inhoud Spouwankers Informatie 3 Slagspouwankers Welle 4 Slagspouwankers ZV-Welle 5 Slagspouwankers PU Welle 6 Slagspouwankers

Nadere informatie

NHC Singelborch te Utrecht. Datum 20 januari 2011

NHC Singelborch te Utrecht. Datum 20 januari 2011 over NHC Singelborch te Utrecht Datum 20 januari 2011 Inhoud Het afvijzelen van een vloerveld met een oppervlak ca 1.500 m2 over een hoogte van 415 mm in Singelborch te Utrecht. 1. Vijzelen, waarom? 2.

Nadere informatie

WALL HORIZONTALE PLAATSING. 3.1.1. Montage van het systeem 3.1.2. Onderstructuur 3.1.3. Uitzettingsregels 3.1.4. Afwerking

WALL HORIZONTALE PLAATSING. 3.1.1. Montage van het systeem 3.1.2. Onderstructuur 3.1.3. Uitzettingsregels 3.1.4. Afwerking PLAATSING HORIZONTALE PLAATSING 3.1.1. Montage van het systeem 3.1.2. Onderstructuur 3.1.3. Uitzettingsregels 3.1.4. Afwerking 23/03/2011 3.1. Horizontale plaatsing 3.1.1. Montage van het systeem: Stap

Nadere informatie

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 7 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Handleiding voor het ClickFit Montage Systeem voor Schuindak met dakpannen

Handleiding voor het ClickFit Montage Systeem voor Schuindak met dakpannen Handleiding voor het ClickFit Montage Systeem voor Schuindak met dakpannen Meer info www.click-fit.nl Patent pending Materiaal Een ClickFit montage set bevat de volgende onderdelen: 1 dakhaken 2 montage

Nadere informatie

Sneeuwklokjestraat 29-51 T 070 312 34 75 E info@zwager.net 2565 GM s-gravenhage F 070 345 08 03 I www.zwager.net

Sneeuwklokjestraat 29-51 T 070 312 34 75 E info@zwager.net 2565 GM s-gravenhage F 070 345 08 03 I www.zwager.net Een goed gebouw heeft open stootvoegen voor de ventilatie van de spouwmuur. Ongedierte zoals wespen en muizen maken graag gebruik van deze openingen en komen door de kleinste openingen een huis binnen.

Nadere informatie

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle bouwstenenmuur

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle bouwstenenmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 8 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

SPREID ANKERS FAX: MAIL: 149

SPREID ANKERS FAX: MAIL: 149 SPREID ANKERS 6 FAX: 0168-331 250 MAIL: BOUWCAT@BBTEC.NL 149 150 SPREIDANKERS INHOUD Kanaalplaatanker EASY M8 - M12 Lasten: 0,7-4,3 KN 151 Slaganker SD M5 - M20 Lasten: 1,4-14,3 KN 152 Snelmontage anker

Nadere informatie

Duofor zwaluwstaartplaat / staalplaat betonvloer

Duofor zwaluwstaartplaat / staalplaat betonvloer Omschrijving : In zwaluwstaart profiel gewalste stalen bekisting- en wapening plaat speciaal voor het dun construeren van betonvloeren op houten balklagen en slanke staalconstructies Door uniek zwaluwstaartprofiel

Nadere informatie

Constructie Overzichten

Constructie Overzichten Datum ber: 18-03-2016 blad: 1 Constructie Overzichten Blad: Bladnr: Voorblad 1 Fundering 2 Grondverbetering 3 Vloeroverzicht Dakvloer 4 Lateien 5 Metselwerkcontrole 5 Constructieoverzichten Datum ber:

Nadere informatie

Hoe repareer je een beschadigde steenvoeg?

Hoe repareer je een beschadigde steenvoeg? Hoe repareer je een beschadigde steenvoeg? Hoe repareer je een beschadigde steenvoeg? Materialen Gereedschap Weber easyrepair steenvoegen 5kg Hamer Beitel Boormachine Plantenspuit http://bit.ly/29ggrfn

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Algemene informatie: Het product is CE-gecertificeerd: prestatieverklaring op www.doerken.be. De folie beantwoordt

Nadere informatie

Porotherm Lijmblokken PL25 en PL-I

Porotherm Lijmblokken PL25 en PL-I Porotherm Lijmblokken PL25 en PL-I Sterk, kostenefficiënt en snel lijmen Baksteen. Voor mensen gemaakt. Een heldere visie op bouwen Building Value Wienerberger produceert keramische bouwmaterialen met

Nadere informatie

Als alles glad moet verlopen. Het nieuwe Brillux pleisterassortiment

Als alles glad moet verlopen. Het nieuwe Brillux pleisterassortiment Als alles glad moet verlopen Het nieuwe Brillux pleisterassortiment Grondig vernieuwd Brillux pleister Achter elk perfect oppervlak gaat een perfecte voorbereiding schuil. Om deze belangrijke werkzaamheden

Nadere informatie

9 T n o c ebv e b ho ^rx en I oij[ci CZYZgaVcYh

9 T n o c ebv e b ho ^rx en I oij[ci CZYZgaVcYh Toebehoren Systeem TI Ingeschoven Uitgeschoven Omschrijving Systeem TI Art. Nr. 106.00203 Toepassingsgebied: Hoogteverstelling van werkbanken, montagetafels en toevoersystemen Technische gegevens Belasting

Nadere informatie

WIT-REBAR- de systeemoplossing voor het achteraf aanbrengen van wapeningsstaven

WIT-REBAR- de systeemoplossing voor het achteraf aanbrengen van wapeningsstaven WIT-REBAR- de systeemoplossing voor het achteraf aanbrengen van wapeningsstaven Inhoud Productvoorstelling WIT-REBAR......... pagina 2/3 Montagehandleiding WIT-REBAR....... pagina 4 Injectiemortel WIT-PE

Nadere informatie

BETONSCHROEF W-BS 01.3

BETONSCHROEF W-BS 01.3 Enkele bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton Meervoudige bevestiging in beton en kanaalplaatvloeren Goedgekeurd voor na stelmogelijkheden na montage. Bijv. uitlijnen van balustrades. Goedkeuringen

Nadere informatie

voor de professioneel Montage instructies AMBIENTE

voor de professioneel Montage instructies AMBIENTE AMBIENTE Montage instructies voor de professioneel index Voorbereiding Benodigd gereedschap Onderbalken...4 Keuze materiaal Plaatsing onderbalken Plaatsing onderbalken bij terras zonder kaderprofiel (sit.

Nadere informatie

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Keramische prefab wandelementen opgebouwd uit keramische snelbouwstenen Omschrijving De keramische muurelementen zijn uitgevoerd uit geperforeerde,

Nadere informatie

Installatiehandleiding Sensa Verticaal

Installatiehandleiding Sensa Verticaal Installatiehandleiding Sensa Verticaal Versienummer 06.00 NL Algemeen Eisen bij installatie Binnenspouwblad sterk genoeg om ClimaRad Sensa Verticaal te kunnen dragen. Stijve en sterke muurconstructie achter

Nadere informatie

Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging

Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging TacoBouwadvies Bovenbergweg 4 te Markelo Bevindingen en opmerkingen bij inmeting werknr.201205 Behorende bij tekeningen : 1205BT-01,02 en 03

Nadere informatie

Plano. Het tegelelement voor de wandafwerking. Verwerkingsinstructies

Plano. Het tegelelement voor de wandafwerking. Verwerkingsinstructies Plano Het tegelelement voor de wandafwerking Verwerkingsinstructies Algemeen Toepassingsgebied Deze verwerkingsinstructies beschrijven het gebruik en de verwerking van JACKOBOARD Plano als tegel-, plaat-

Nadere informatie

Installatie voorschriften Rigid Core XL. Ga voor meer informatie naar:

Installatie voorschriften Rigid Core XL. Ga voor meer informatie naar: Installatie voorschriften Rigid Core XL Ga voor meer informatie naar: www.rigidcorexl.nl Voor u begint / Voorbereidingen: Lees alle instructies voor u start met de installatie. Bij een onjuiste installatie

Nadere informatie

09 Kwaliteit van metselwerk 04 Kwaliteit van voegwerk; doorstrijkwerk

09 Kwaliteit van metselwerk 04 Kwaliteit van voegwerk; doorstrijkwerk 09 Kwaliteit van metselwerk 04 Kwaliteit van voegwerk; doorstrijkwerk Doel Deze informatie behandelt het principe, de voor- en nadelen van het doorstrijken van voegen. Zij geeft antwoord op vragen als:

Nadere informatie

PRODUCTEN LATE I E N/KA N TP LA N K E N/D O R P E LS/A F D E K B A N D E N/ G E V E L B A N D E N / V O R S T R A N D E N

PRODUCTEN LATE I E N/KA N TP LA N K E N/D O R P E LS/A F D E K B A N D E N/ G E V E L B A N D E N / V O R S T R A N D E N 5 5.7 PRODUCTEN LATE I E N/KA N TP LA N K E N/D O R P E LS/A F D E K B A N D E N/ G E V E L B A N D E N / V O R S T R A N D E N LATEIEN Lateien zijn balkvormige prefab elementen voor het dragen van metselwerk

Nadere informatie

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening.

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening. Holle wanden Montage handleiding 1.1 Transport De wanden kunnen op 2 manieren vervoerd worden afhankelijk van de grote van de wanden. a) horizontaal op een platte wagen, elementen boven op elkaar. b) Verticaal

Nadere informatie

Voor de toepassing van : Isomar Eurokoumé multiplex Isogarant 20 jaar Eurokoumé multiplex Isoprime Eurokoumé multiplex Isopaint 20 jaar Eurokoumé

Voor de toepassing van : Isomar Eurokoumé multiplex Isogarant 20 jaar Eurokoumé multiplex Isoprime Eurokoumé multiplex Isopaint 20 jaar Eurokoumé Hl Voor de toepassing van : Isomar Eurokoumé multiplex Isogarant 20 jaar Eurokoumé multiplex Isoprime Eurokoumé multiplex Isopaint 20 jaar Eurokoumé multiplex INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Opslag pag. 3

Nadere informatie

Calduran. dilataties en aansluitingen

Calduran. dilataties en aansluitingen Calduran Bouwtechniek en Voorlichting Postbus 97 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341 464 004 dilataties en aansluitingen Wanden van kalkzandsteen kunnen beter niet onbeperkt lang gemaakt worden. De lengte

Nadere informatie

World s favorite hole saw system

World s favorite hole saw system World s favorite hole saw system & Click & Drill: eenvoudig de prop verwijderen en een bestaand gat vergroten Volledig overzicht van gatzagen en accessoires voor de professional Alles over Multi Purpose

Nadere informatie

Vloeibare producten Productoverzicht. Icopal vloeibare producten voor optimaal dakwerk

Vloeibare producten Productoverzicht. Icopal vloeibare producten voor optimaal dakwerk Vloeibare producten Productoverzicht Icopal vloeibare producten voor optimaal dakwerk Meer informatie over Icopal s vloeibare producten? Scan de QR code met uw mobiele telefoon of ga naar: www.icopal.nl

Nadere informatie

Porotherm Poriso binnenmuurstenen

Porotherm Poriso binnenmuurstenen Porotherm Poriso binnenmuurstenen Technische informatie Baksteen. Voor mensen gemaakt. Porotherm Poriso, pure kwaliteit Porotherm vormt hét wereldmerk voor keramische binnenmuurstenen van Wienerberger.

Nadere informatie

HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR DE BOUW ISTALLATIERICHTLIJNEN SUPERQUILT. Meerlaagse isolatiedeken voor gevels. BDA Praktijkbladen

HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR DE BOUW ISTALLATIERICHTLIJNEN SUPERQUILT. Meerlaagse isolatiedeken voor gevels. BDA Praktijkbladen HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR DE BOUW ISTALLATIERICHTLIJNEN SUPERQUILT Meerlaagse isolatieken voor gevels Voor diverse geveltoepassingen High performance isolatie Voorzien van BDA keur Iaal voor nieuwbouw

Nadere informatie

Snelheidsdrempel ONE-PIECE

Snelheidsdrempel ONE-PIECE Snelheidsdrempel ONE-PIECE Geen losse elementen! Dus géén naden of kieren, waardoor zand en vuil minder grip hebben en de levensduur verlengd wordt. De flexibele eigenschappen van het materiaal past zich

Nadere informatie

B E V E S T I G I N G S M A T E R I A A L

B E V E S T I G I N G S M A T E R I A A L 4 evestigingsmateriaal Pluggen... 4-3 Klemmen... 4-5 Ophanging voor geleiders... 4-6 indbanden... 4-8 Klemmen voor bindbanden... 4-9 lle klemmen, ophangingen voor geleiders en bindbanden voldoen aan U-richtlijnen.

Nadere informatie

Klik op www.debedijking.nl of www.badhoevese.nl om onze site te bezoeken.

Klik op www.debedijking.nl of www.badhoevese.nl om onze site te bezoeken. Rubbercover EPDM Rubbercover: bewezen prestaties Het Firestone rubbercover membraan is gemaakt van synthetisch rubber, EPDM genoemd. Het Rubbercover Systeem is afgeleid van de hoogwaardige Firestone EPDM

Nadere informatie

Porotherm Eco-Brick warmtewandstenen

Porotherm Eco-Brick warmtewandstenen Building Value Porotherm Eco-Brick warmtewandstenen Technische informatie. Baksteen. Voor mensen gemaakt. Porotherm Eco-Brick. Keramische warmtewandstenen. 1. Porotherm vormt hét wereldmerk voor keramische

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Krimparme gietmortel Five Star 190 voor het ondergieten van staalconstructies en betonelementen. Deze mortel voldoet aan CUR-Aanbeveling 24 en waar van toepassing aan NEN-EN 206-1. Unieke formule, bouwt

Nadere informatie