ADAMAS. Product catalogus Metselwerk-Herstel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADAMAS. Product catalogus Metselwerk-Herstel"

Transcriptie

1 ADAMAS Product catalogus Metselwerk-Herstel Restauratie Wapeningen Renovatie Accessoires

2

3 Professioneel scheurherstel van gemetselde muren door middel van spiraalankersystemen Het ABC ADAMAS spiraalankersysteem Het ABC-ADAMAS spiraalankersysteem bestaat uit (I) een wapeningsstaaf van austenitisch edelstaal (roestvast staal met een Ø 6 tot 10 mm), die uit een ronde staaf is gewalst en gedraaid, en (II) een minerale tweecomponenten mortel, die qua sterkte, toepassing en vloeigedrag speciaal is ontwikkeld voor scheur- en constructief herstel. Voor het uitvoeren van de verschillende wapening- en verankeringsmethoden zijn diverse accessoires en hulpmiddelen verkrijgbaar. Deze variëren van inbrenghulpstukken voor het droog verankeren van binnen- en buitenmuur, via mortelpistolen voor de natte methode, tot meetapparatuur om te controleren of de aangebrachte spouwmuurankers aan de vereiste treksterkte voldoen. Achtergrond Het spiraalankersysteem is oorspronkelijk ontwikkeld door Britse ingenieurs en werd circa 20 jaar geleden op de Nederlandse markt ingevoerd. Het ABC-ADAMAS systeem wordt heden ten dage aangewend voor een drietal toepassingen: Spouwmuurverankering (binnen- en buitenblad worden opnieuw met elkaar verbonden), Scheurherstel in gemetselde muren Wapening (constructief herstel) van beschadigde en/of gescheurde muurdelen. Hoewel de toepassing van spiraalankers goedkoop, eenvoudig en efficiënt is en de reparatie-werkzaamheden vrijwel onzichtbaar kunnen worden uitgevoerd, bleek het aanvankelijk moeilijk om het systeem in de markt geaccepteerd te krijgen. Enerzijds omdat de bouwsector behoudend van karakter is en anderzijds omdat destijds het eraan ten grondslag liggende cijfermateriaal maar ten dele aan de verwachtingen voldeed. Drie ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat het systeem vandaag de dag heel populair is bij renovatie en restauratie van gebouwen met gemetselde muren: Monumentenzorg startte jaren geleden in samenwerking met gespecialiseerde restauratie- en renovatiebedrijven de praktische toepassing van het spiraalankersysteemen. Positieve praktijkervaringen droegen bij aan de praktische ontwikkelingen. Resultaten in de praktijk bleken verder te gaan dan de theoretische berekeningsmodellen. Dat overtuigde de markt.diverse producenten zagen in dat zonder data uit eigen onderzoek op den duur bij woningbouwcorporaties en eigenaren van gebouwen geen interesse te wekken viel. Om die reden werden verschillende onderzoeksopdrachten verstrekt aan universiteiten en testinstituten.verder zijn er intussen verschillende aanbieders op de markt gekomen waardoor de bekendheid van het systeem aanzienlijk is toegenomen. Spouwmuurverankering Naast het belangrijkste toepassingsgebied scheur- en constructief herstel van gemetselde murenworden spiraalankers succesvol toegepast bij spouwmuurverankering van bestaande muren. In de praktijk is vastgesteld dat de traditionele spouwankers, die tijdens de bouw werden aangebracht, met name in kustgebieden te maken krijgen met verhevigde roestvorming. Daardoor verliezen zij hun functie en komt de stabiliteit van een gebouw in het gedrang. In de praktijk zijn muurdelen van flatgebouwen daardoor losgekomen en met hevige wind naar beneden gestort. ABC-ADAMAS biedt spouwmuurankers aan die vergeleken met de traditionele methoden, een efficiënte, betaalbare en beproefde oplossing bieden voor het stabiliseren van bestaande spouwmuren. Daarbij kan de verankering met ABC-ADAMAS spouwmuurankers op twee verschillende manieren plaatsvinden: 1 Droge methode Bij het verankeren van spouwmuren volgens de droge methode worden spiraalankers (Ø 6,8 of 10 mm) met behulp van speciaal inbrenggereedschap en een slagboormachine droog in het metselwerk gedreven. Voorboren is in de meeste gevallen noodzakelijk: afhankelijk van de hardheid van de binnenmuur is het voorgeboorde gat één tot drie millimeter minder in diameter dan het in te brengen ABC-ADAMAS 1

4 spouwmuuranker. Indien de binnenmuur van beton is en derhalve een grotere hardheid heeft dan het gemetselde buitenblad dienen ABC-ADAMAS asymmetrische spouwmuurankers te worden gebruikt. Na het verdiept (ca 1 cm) inbrengen van de spouwankers wordt het boorgat in de buitenmuur met ABC- ADAMAS steenpasta in de juiste kleur afgedicht. 2 Natte methode De natte methode komt in principe overeen met de wapening, die ook bij scheurherstel wordt toegepast. Hierbij wordt op regelmatige plaatsen door de gehele te verankeren wand (zowel de binnen als de buitenmuur) een gat met een diameter van 6 mm groter dan het te gebruiken spiraalanker geboord en aansluitend met ABC-ADAMAS ankermortel gevuld. Daarna wordt het spiraalanker (met beleid) in het met ankermortel opgevulde boorgat gedreven. Voorwaarde voor succesvolle toepassing van de natte methode is dat de boorgaten vrij van boorstof moeten zijn alvorens de mortel wordt ingebracht. Met name het boorgat in de binnenmuur is hierop moeilijk te controleren. Het boorgat in de buitenmuur met ABC-ADAMAS steenpasta in de juiste kleur afgedicht. Scheurherstel Scheuren in een gemetselde constructie ontstaan meestal ten gevolge van onvoorziene drukbelasting. De stabiliteit van de gemetselde muur is daarbij in de regel niet aangetast. Een uitzondering hierop vormen gemetselde lateien en scheuren die het gevolg zijn van problemen met de fundering. Maar ook als de stabiliteit van een muur niet in het geding is, is handelen geboden omdat (I) in het dagelijks gebruik en (II) esthetisch gezien het bouwwerk is aangetast. Bovendien vormen scheuren altijd een zwakke plek van het gebouw. De meest voorkomende oorzaak voor scheuren is een eenmalige of in ernst afnemende gebeurtenis (verandering van drukverdeling, schokken/trillingen en uitzettings- en krimpprocessen als gevolg van temperatuurverschillen). Ondanks zorgvuldig onderzoek naar de oorzaak en/of het toepassen van stabiliserende maatregelen is de ware oorzaak van onvoorziene drukbelasting in het metselwerk vaak moeilijk aan te wijzen. Met andere woorden: metselwerk beweegt als gevolg van diverse oorzaken vaak meer dan men aanvankelijk vooraf verwachtte. Het doel van ABC-ADAMAS scheurherstel met het speciaal ontwikkelde spiraalanker systeem is daarom het beperken van de nadelige effecten van bewegingen in en rond de aanwezige scheuren in het metselwerk en het voorkomen dat op andere plaatsen nieuwe scheuren ontstaan. De scheursanering vindt plaats volgens het onderstaand verkorte schema: - De horizontale voegen van het metselwerk op enkele vooraf te bepalen plaatsen rond de scheur uitslijpen - Voegen reinigen en bevochtigen - Eerste laag ankermortel inbrengen - Spiraalanker in de mortel drukken - Tweede laag ankermortel inbrengen en voeg sluiten Over de voegengeometrie, de ankerlengte en spiraalankerpositie bestaan uitvoerige constructieregels, ontwikkeld op basis van testwaarden en berekeningen. ABC-ADAMAS raad aan deze regels vanzelfsprekend zorgvuldig toe te passen. Bij de aanbevolen plaatsingsdiepte van circa 5 cm in de voeg aan slechts één zijde van de muur zou je kunnen verwachten dat krommingen of welvingen kunnen optreden door bijvoorbeeld temperatuurverandering. Dit omdat de muurdelen eenzijdig uitzetten of krimpen. In de praktijk komt dit echter alleen bij zeer lange, hoge, onverankerde muren voor. Meestal zorgen de in het gebouw aanwezige vloeren, plafonds en binnenmuren voor tegenkracht. Om toch eventuele bijwerkingen van de excentrische wapening te voorkomen, kunnen de spiraalankers ook aan beide zijden worden aangebracht. Dit is aan te bevelen wanneer behalve scheurherstel ook een wapening achteraf aangebracht moet worden (bijv. bij lateien). Constructief herstel Ook wanneer nog geen scheuren zichtbaar zijn, kan het zinvol zijn het metselwerk constructief te wapenen en/of te stabiliseren door spiraalankers in de voegen van het metselwerk aan te brengen. De 2

5 doorsnede van het spiraalanker dient gekozen te worden afhankelijk van de voeghoogte. De lengte dient gekozen te worden op basis van de te wapenen/stabiliseren constructie. Het advies van een deskundige is bij constructief herstel altijd noodzakelijk. De werkwijze is gelijk aan die voor scheurherstel. Eerst worden de aangewezen voegen uitgeslepen tot circa 5 cm diep. Daarna wordt de speciale ankermortel ingebracht, waarin de ankers vervolgens worden gedrukt. Daarna wordt een tweede laag ankermortel aangebracht, gevolgd door het afvoegen in de kleur van de bestaande voeg. Constructief herstel biedt een optimale stabilisatie van het metselwerk en tegelijk de noodzakelijke flexibiliteit om de bewegingen in het metselwerk op te vangen, zodat geen (nieuwe) scheuren in het metselwerk ontstaan. Constructief herstel wordt heden ten dage vaak gebruikt om in bestaand metselwerk bijvoorbeeld boven kozijnen achteraf lateien te construeren. ABC-ADAMAS heeft daarvoor spiraalankers met een lengte tot 5 meter beschikbaar. Bij een muurdikte van 22 cm mag de maximale overspanning nooit meer zijn dan 3 meter indien het spiraalanker systeem wordt toegepast. Een expert of constructeur dient de noodzakelijke berekeningen te maken. Aantal, lengte en tussenafstanden van de ankers Bij een te groot aantal spiraalankers in een relatief dunne muur kan bij temperatuur-verandering een te grote drukbelasting in het omliggende metselwerk optreden, omdat het aangebrachte spiraalanker relatief weinig uitzet. Vervormingen moeten dan vrijwel alleen door uitzetten van het omgevende metselwerk worden opgevangen. Een te starre overbrugging van de scheur leidt dus gemakkelijk tot nieuwe schade op andere plaatsen. Aan de andere kant leidt een te gering aantal spiraalankers tot het heropenen van de scheur. Voor het bepalen van het voor het scheurherstel benodigde aantal spiraalankers en de positionering ervan bestaan uitvoerige constructieregels. Volgens die regels moet onder meer de verticale afstand maximaal 45 cm en de lengte van de ankers aan beide kanten van de scheur minstens 40 cm bedragen. Het abrupt inwerken van krachten op het omliggende metselwerk moet tevens worden vermeden. Zodoende is de algemene aanbeveling om bij scheurherstel spiraalankers van 1 meter lengte aan te brengen op een zodanige wijze dat aan weerszijden van de scheur afwisselend met een ankerlengte van 40 resp. 60 cm wordt gewerkt. Conclusie Het spiraalankersysteem is een intelligent systeem voor scheurherstel in gemetselde constructies. In Nederland wordt het al bijna 20 jaar toegepast en in Duitsland 10 jaar. De verschillende componenten (spiraalanker en ankermortel) zijn met het oog op de speciale eisen en restauratiedoelstellingen voor metselwerk ontwikkeld. Dat waarborgt een duurzaam scheurherstel waarbij nieuwe scheurvorming wordt vermeden. Voorwaarde is wel dat de fundering voor de juiste stabiliteit van het gebouw zorgt. Het systeem wordt theoretisch onderbouwd door een calculatiemethode op basis waarvan de voor de restauratie van een concreet bouwwerk benodigde hoeveelheid spiraalankers berekend kan worden. ABC-ADAMAS rekent u graag de voordelen van haar spiraalanker systeem voor. 3

6 Basis-set Basis-set ø 6 mm of ø 8 mm voor scheurherstel bestaande uit: - ø 6 mm: 10 x 1 m spiraalanker - ø 8 mm: 8 x 1 m spiraalanker (EN ) hoge treksterkte bij navenante elasticiteit - 1 emmer à 3 liter tweecomponenten ankermortel - 1 mortelpistool - 1 opzetspuitstuk plat - 1 mortelmixer - 1 voegijzer Omschrijving Aantal per verpakking Basisset 6 mm per set Bassiset 8 mm per set Spiraalanker Roestvast stalen spiraalankers voor scheurherstel Leverbaar in (EN ) (EN ) Diameter Lengte Aantal per verpakking mm 1 m 20 stuks mm 1 m 16 stuks mm 1 m 12 stuks Diameter Lengte Aantal per verpakking mm 1 m 20 stuks mm 1 m 16 stuks mm 1 m 12 stuks Spiraalanker Roestvast staal spiraalanker voor contructief herstel Leverbaar in (EN ) (EN ) Levering per lengte van 5 m. Diameter Lengte Aantal per verpakking mm 5 m per stuk mm 5 m per stuk mm 5 m per stuk Diameter Lengte Aantal per verpakking mm 5 m per stuk mm 5 m per stuk mm 5 m per stuk 4

7 Symmetrische spouwankers voor bestaande bouw Met de roestvast stalen spouwankers worden binnen- en buitenblad van een bestaande spouwmuur (opnieuw) met elkaar verbonden. Beide zijden aangepunt Leverbaar in (EN ) (EN ) Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10 mm Lengte* Aantal 100 stuks per verpakking *andere lengtes op aanvraag 5

8 Restauratie en renovatie van gemetselde muren A-symmetrische spouwankers voor bestaande bouw Te gebruiken in die gevallen waar het binnenblad van een harde tot zeer harde steen of betonsoort is. Men kan in die gevallen volstaaan met het boren van een kleinere diameter boorgat in het binnenblad. Beide zijden aangepunt Leverbaar in (EN ) (EN ) 8 mm x 6 mm Lengte* 10 mm x 8 mm 10 mm x 8.5 mm Aantal 100 stuks per verpakking 6 8 mm x 6.5 mm *andere lengtes op aanvraag

9 Spouwmuurankers voor nieuwbouw Roestvast stalen spouwmuurankers voor nieuwbouw of bij het plaatsen van een nieuw buitenblad. Deze spouwmuurankers zijn aan één kant voorzien van een punt, dit gedeelte moet met behulp van het indrijfhulpstuk ingebracht worden in het bestaande binnenblad, hetzij metstelwerk, gastbeton, beton of hout. De andere kant wordt in de voeg van het buitenblad ingemetseld. Eén zijde aangepunt Ø 4.5 mm Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10 mm Lengte* *andere lengtes op aanvraag Aantal 100 stuks per verpakking Spouwmuurankers Tweezijdig aangepunt Leverbaar in (EN ) (EN ) Ø 7mm - 8mm - 9mm Ø 9 mm Ø 9 mm Ø 9 mm Länge Länge Länge

10 Spouwmuuranker trekproefkit Met de spouwmuuranker trekproefkit kunnen trekproeven worden gedaan, waarmee gecontroleerd wordt of de spouwmuurankers op de juiste wijze zijn aangebracht Indrijfhulpstuk Voor het verdiept aanbrengen van spouwmuurankers met een SDS-boorhamer. Het spouwmuuranker wordt ca. 1 cm. verdiept ingedreven Inhoud per verpakking Diameter per stuk Indrijfhulpstuk voor 6 t/m 8 mm spouwmuurankers per stuk Indrijfhulpstuk voor 9 en 10 mm spouwmuurankers Startset met 4 SDS Boren Boren Ø mm en 7 mm Lengte 250/310 mm Inhoud per verpakking Indrijfhulpstuk voor 6 t/m 8 mm spouwmuurankers + 4 boren Indrijfhulpstuk voor 9 en 10 mm spouwmuurankers + 4 boren 8

11 Restauratie en renovatie van gemetselde muren SDS Boren Type L.B. SDS Boren voor slaghamer boormachine, Ten behoeve van inbrengen spouwmuurankers Inhoud Diameter Lengte* pak à 10 stuks 5 mm 250 / pak à 10 stuks 5 mm 400 / pak à 10 stuks 5.5 mm 250 / pak à 10 stuks 5.5 mm 400 / pak à 10 stuks 6 mm 250 / pak à 10 stuks 6 mm 400 / pak à 10 stuks 6.5 mm 250 / pak à 10 stuks 6.5 mm 400 / pak à 10 stuks 7 mm 250 / pak à 10 stuks 7 mm 400 / per stuk 12 mm 390 / per stuk 14 mm 390 / per stuk 18 mm 390 / per stuk 20 mm 390 / per stuk 24 mm 390 / per stuk 18 mm 90 / 1000 *andere dia s en/of lengtes op aanvraag Injectie Ankers Voor het aanbrengen van spiraalankers met een grote benodigde lengte/diepte en of voor het aanbrengen onder een hoek Diameter Lengte mm 500 mm mm 900 mm mm 500 mm mm 900 mm 9

12 Ankermortel -6 liter ankermortel kan bij: -6 mm spiraalanker ca. 20 m verwerken -8 mm spiraalanker ca. 16 m verwerken Vorstbestendig, gietmortel op cementbasis, gemakkelijk te pompen en te verwerken, geringe krimp, sterke hechting, geschikt voor binnen en buiten, drukvastheid 27 N/mm 2-2 doseringen à 3 liter, twee componenten Ankermortel S. Voor gebruik bij restauratie in een sterk sulfaat/gips/zout houdende omgeving -6 liter ankermortel kan bij: -6 mm spiraalanker ca. 20 m verwerken -8 mm spiraalanker ca. 16 m verwerken Vorstbestendig, gietmortel op cementbasis, gemakkelijk te pompen en te verwerken, geringe krimp, sterke hechting, geschikt voor binnen en buiten, drukvastheid 27 N/mm 2-2 doseringen à 3 liter, twee componenten Mortelpistool Omschrijving Mortelpistool inlcusief hulpstukken en reserveonderdelen Mortelpistool HD (Hoge druk) Mortelpistool (elektrisch aangedreven) 10

13 RVS Spuitmond RVS Spuitmond voor mortelpistool. Hogere slijtvastheid t.o.v. de kunststofspuitmond Steenpasta 8 verschillende kleuren ca. 1 kg. per kleur in afsluitbare verpakking 8 kleuren per verpakking wordt geleverd als set Kleurnr. en kleur Inhoud Kleurnr. en kleur Inhoud alle 8 kleuren per set van 8 kleuren 1120 wit 1 kg wit 10 kg geel 1 kg geel 10 kg oker 1 kg oker 10 kg rood 1 kg rood 10 kg bruin 1 kg bruin 10 kg roodbruin 1 kg roodbruin 10 kg donkerbruin 1 kg donkerbruin 10 kg zwart 1 kg zwart 10 kg. Kleurmonsters Steenpasta De mengverhoudingen gelden alleen voor de door ons geleverde kleuren en bijhorende kleurnummers

14 Voegenfrees incl. 2 schijven Type D88E Specificaties: Freesdiepte max. 50 mm Freeshoogte max. 46 mm Freesafstand tot de hoeken: voor 23 mm en achter 28 mm Afm. 380 x 230 x 22 (lxbxh) Gewicht 5.6 kg 2200 watt Schijfdia 150 mm Schijven Set van 2 schijven voor voegenfrees Type D88E Schijf type silver Dia 150 mm Aantal per verpakking stuks Stofzuiger voor voegenfrees Type AC 1625, aan te sluiten op voegenfrees D88E Specificaties: Met intervalschakelaar Antistatisch-systeem Speciale filters voor verlengde levensduur 1600 watt Capaciteit 25 liter incl. 5 m. slang Zuigvermogen 3840 ltr/minuut Gewicht 12 kg SDS Slaghamer Boormachine Type 455 SDS Slaghamer Boormachine speciaal voor het verwijderen van voegen. Hamerboormachine met gering gewicht van 4.3 kg en 710 watt 4 posities voor de beitelinstelling, de vibratie mogelijkheid van deze hamerboormachine breidt de mogelijkheden voor het voegbedrijf uit

15 Steen- en voegenzaag Type Arbortech AS170 Specificaties: Zaagbreedte 6,35 mm/7,2 mm afhankelijk van type zaagbladen Gewicht met zaagbladen 4.3kg (9.5lb) Afmetingen zonder zaagbladen Lengte 345 mm (13 1/2 ) Breedte 75 mm (3 ) Hoogte 210 mm (8 1/4 ) Geluidsniveau 108 db Snelheid zonder belasting 5,100rpm Zaagbladen Omschrijving Zaagdiepte Breedte Universeel zaagblad G Om efficiënt en stofarm in bakstenen (tot 20nm/ mm) en mortel te zagen. Ook geschikt voor het zagen van hout en boomwortels. 115 mm 7,2 mm Doorvoer zaagblad P Ideaal voor het zagen van rechthoekige openingen in muren voor bijvoorbeeld sanitair- of elektrische installaties. Zaagt tot 120 mm diep! 120 mm 7,2 mm Stootvoeg zaagblad S Zeer geschikt voor het uitzagen van één steen of uittanden 120 mm 7,2 mm Stootvoeg zaagblad T Geschikt voor verwijderen van lintvoegen en ondiep zaagwerk. 35 mm 7,2 mm Stootvoeg zaagblad (kort) Q Speciaal gemaakt voor het verwijderen van stootvoegen. Door de korte lengte kan er zeer nauwkeurig gewerkt worden, zonder beschadigen aan het omliggende metselwerk. 75 mm 7,2 mm Stootvoeg zaagblad (dun) R Dunne zaagbreedte (3mm) Voor het verwijderen van dunne voegen. 35 mm 3 mm Universeel zaagblad XL Zaagt tot 170mm diep! Ideaal voor het zagen van openingen in muren en dat stofarm. 170 mm 7,2 mm Zaagblad XL-hout Zeer geschikt om efficiënt hout, dak- en isolatiepannen enz. te zagen tot 170 mm diep. 170 mm 7,2 mm 13

16 Beitel Speciale stalen beitel voor het verwijderen van zacht voegwerk. Optimaal gebruik samen met de SDS Slaghamer Boormachine Muuranker STA-RUB Innovatieve keilbout-verankering Meervoudig te gebruiken Keilbout verbinding Op natuurlijke rubber gebaseerde bevestigings methode. HP anker voor gebruik in gemetselde muren alsmede in beton en balustrades. Verkrijgbaar in HT Carbonstaal en/of Roestvrijstaal. Geschikt voor hergebruik. Geen gebruik van epoxy of mortel. Geeft in de muur of in het beton een betere spreiding van de benodigde krachten waardoor het uitbreken tijdens het aanbrengen sterk wordt gereduceerd. Inhoud Diameter Lengtes ds. à 50 st. M6 te boren gat van ø 12 mm 60 mm tot 150 mm ds. à 50 st. M8 te boren gat van ø 14 mm 70 mm tot 180 mm ds. à 50 st. M10 te boren gat van ø 16 mm 100 mm tot 190 mm ds. à 50 st. M12 te boren gat van ø 20 mm 120 mm tot 210 mm Timber quick-fix Een eenvoudige maar snelle en zekere methode ter bevestiging van houten delen aan gasbeton (bijvoorbeeld kozijnen). Dit gebeurt met behulp van een SDS slagboormachine, zonder voorboren. Een indrijfhulpstuk wordt meegeleverd. Inhoud Diameter st. 8 mm x 75 mm st. 8 mm x 100 mm st. 8 mm x 125 mm st. 8 mm x 150 mm 14

17 Flat Head Timber Fix De verbinding om multiplex- of isolatieplaten te bevestigen. Voor handhamer gebruik -Niet boren -Niet schroeven -Snelle installatie -Draait zich tijdens het inslaan vast -Veel betere houdkracht dan spijkers Vocht stop Injectie cream ter bestrijding van optrekkend vocht in muren en/of te bestrijding van vochtige muren. Dit is een siliconen cream die ontwikkeld is om het probleem van vochtige muren te bestrijden. Door de van te voren horizontaal geboorde gaten van ø 12 mm wordt de cream ingespoten, nadat het boorgat geen stof en boorresten meer bevat. Muurdikte Diepte te boren gat ml. per geboord gat ca. verbruik per 10 mtr aantal cartridges per 10 mtr 115 mm 100 mm 11.3 ml 900 ml mm 210 mm 23.7 ml 1900 ml mm 320 mm 36.2 ml 2900 ml mm 430 mm 48.6 ml 3900 ml Lood-clip Weerhaken Bevestigt een loodslap klemvast in elke voeg, eenvoudig aan te brengen d.m.v. een meegeleverd aanbreng hulpstuk. Klemt zichzelf vast d.m.v. weerhaakjes. Materiaal: Roestvast staal Hulpstuk Hulpstuk

18 16

19 17

20 Specificaties spiraalanker Diameter 6 mm 8 mm 10 mm Massa 67 g/m 79 g/m 111 g/m Strekgrens 6,0 kn 7,5 kn 8,3 kn Dwarsdoorsnee 8 mm 10 mm 13 mm Max. trekbelasting7,2 kn 8,8 kn 10,7 kn ABC-ADAMAS GmbH Kolpingstraße Messingen Deutschland T F Richtlijnen & Normen DIN EN 845, Teil 1-3 Ergänzungsbauteile für Mauerwerk (Deel 1-3, Extra onderdelen voor metselwerk) DIN 1053, Teil 3 Bewehrtes Mauerwerk (Deel 3, Gewapend metselwerk) WTA-Merkblatt /D Instandsetzen von Mauerwerk Standsicherheit und Tragfähigkeit (Reparatie van metselwerk - stabiliteit en draagkracht) Literatuur Spiralanker für die Mauerwerksinstandsetzung Heinz Meichsner, Fraunhofer; IRB-Verlag, Ausgabe 2009 Rissschäden an Mauerwerk Pfefferkorn, Werner; Klaas, Helmut; IRB Verlag, Auflage 2002 Mauerwerksbau Schneider, Schubert, Wormuth; Werner-Verlag, 6. Auflage 1999 Meer info vindt u op Voor drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. quint

verwerking 101 B.3 Verwerking

verwerking 101 B.3 Verwerking B3 Verwerking B3 verwerking 101 B.3 Verwerking In dit hoofdstuk zijn voorschriften m.b.t. de verwerking van blokken, lateien e.d. opgenomen. Per paragraaf vindt u in het volgende hoofdstuk B4 telkens een

Nadere informatie

Tekst brochure Vrijstaande muren

Tekst brochure Vrijstaande muren Tekst brochure Vrijstaande muren Metselwerk van baksteen wordt van oudsher en nog altijd veelvuldig toegepast voor erfafscheidingen, tuinmuren, grondkeringen en kademuren. De voordelen van een in baksteen

Nadere informatie

Richtlijnen en adviezen. Voor verwerking van Porotherm binnenmuurstenen

Richtlijnen en adviezen. Voor verwerking van Porotherm binnenmuurstenen Richtlijnen en adviezen Voor verwerking van Porotherm binnenmuurstenen Verwerkingsmethode en productkeuze Binnenmuurstenen hebben een dragende functie in de bouw constructie. Daarnaast leveren ze ook een

Nadere informatie

WATERDICHTING WATERDICHTING. Keuzegids waterdichting. De producten. Waterdichting uitgelegd. Waterdichting binnen toepassen. Probleem - Oplossing

WATERDICHTING WATERDICHTING. Keuzegids waterdichting. De producten. Waterdichting uitgelegd. Waterdichting binnen toepassen. Probleem - Oplossing 199 Keuzegids waterdichting 211 De producten 201 Waterdichting uitgelegd weber.dry cement weber.dry bitumen 211 213 weber.dry hoek 215 203 Waterdichting binnen toepassen weber.dry net weber.dry tape weber.dry

Nadere informatie

FERMACELL gipsvezelplaten. Handleiding voor de verwerking

FERMACELL gipsvezelplaten. Handleiding voor de verwerking FERMACELL gipsvezelplaten Handleiding voor de verwerking 2 Voordelen FERMACELL voordelen. FERMACELL bestaat uit gips en papiervezels. Zonder gebruik van bindmiddel. Bouwbiologisch geen bezwaaren. Voor

Nadere informatie

Start nog dit voorjaar met de innovatieve vochtbestrijding systemen van

Start nog dit voorjaar met de innovatieve vochtbestrijding systemen van Start nog dit voorjaar met de innovatieve vochtbestrijding systemen van Inhoudsopgave Kelderbinnenafdichting 5 Kelderbuitenafdichting 17 Scheurinjectie 21 Stop optrekkend vocht 21 Groene Gids voor Vochtwering

Nadere informatie

Prijscourant. Start nog dit jaar met de innovatieve vochtbestrijding systemen van. Uitgave april 2012. Prijscourant

Prijscourant. Start nog dit jaar met de innovatieve vochtbestrijding systemen van. Uitgave april 2012. Prijscourant Prijscourant Prijscourant Uitgave april 2012 Start nog dit jaar met de innovatieve vochtbestrijding systemen van www.vochtwering.nu Inhoudsopgave Kelderbinnenafdichting 5 Kelderbuitenafdichting 17 Scheurinjectie

Nadere informatie

Massieve, warmte-isolerende gevels met dikke, energiezuinige blokken van Ytong

Massieve, warmte-isolerende gevels met dikke, energiezuinige blokken van Ytong Massieve, warmte-isolerende gevels met dikke, energiezuinige blokken van Ytong energiezuinige blokken 1 inhoud Massief bouwen met Ytong in het Nederlandse klimaat 3 Profiteren van pluspunten van Ytong

Nadere informatie

Module Injecties van metselwerk

Module Injecties van metselwerk Opleiding restauratievakman moderne bouwchemie Module Injecties van metselwerk Yves Vanhellemont, Willem Van Peer, Nathalie Vernimme (eds) Opleiding restauratievakman moderne bouwchemie Module Injecties

Nadere informatie

7. Afwerking van cellenbeton

7. Afwerking van cellenbeton 96 7. Afwerking van cellenbeton 7.1 Afwerking van cellenbetonblokken Buitenmuren in cellenbetonmetselwerk moeten tegen de weersomstandigheden worden beschermd. Hierdoor worden de uitstekende isolerende

Nadere informatie

LEIDRAAD MONUMENTEN OPKNAPPEN & INSTANDHOUDEN GEMEENTE EDE

LEIDRAAD MONUMENTEN OPKNAPPEN & INSTANDHOUDEN GEMEENTE EDE Inhoudsopgave - 1 - LEIDRAAD MONUMENTEN OPKNAPPEN & INSTANDHOUDEN GEMEENTE EDE Leidraad MOOI Ede voor onderhoud en restauratie van beschermde monumenten in Ede LEIDRAAD MONUMENTEN OPKNAPPEN & INSTANDHOUDEN

Nadere informatie

VBS-M fischer VBS-M Renovatie spouwvanker

VBS-M fischer VBS-M Renovatie spouwvanker fischer Korte algemene Renovatie informatie Spouwanker fischer Renovatie spouwvanker fischer mechanisch Renovatie Spouwanker Systeem Korte algemene fischer Renovatieinformatie Spouwanker Renovatie spouwvanker

Nadere informatie

White Paper: Oorzaken van scheurvorming

White Paper: Oorzaken van scheurvorming White Paper: Oorzaken van scheurvorming 1 Inhoudsopgave 1. Introductie:... 4 1.1 Meer informatie?... 4 2. Scheuren in muren... 5 2.1 Analyseren van de schade... 5 2.2 Wat is de wijdte en richting van de

Nadere informatie

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for European Association for Handboek ETICS Thermisch buitengevelisolatiesysteem technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie Member of External thermal insulation composite systems INHOUDSTAFEL 1]

Nadere informatie

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN Kennisoverdracht Nederlandse markt In t Hart van de Bouw Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. Achtergrondrapport bouwfysica buitengevelisolatiesystemen

Nadere informatie

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN CIVIELE PRODUCTEN In dit hoofdstuk wordt een aantal prefab-betonproducten toegelicht, die voornamelijk worden toegepast in de Civiele sector, ook wel de G.W.W.-sector genoemd (Grond-, weg- en waterbouw).

Nadere informatie

KELDERAFDICHTING / BUITEN EN BINNEN

KELDERAFDICHTING / BUITEN EN BINNEN KELDERAFDICHTING / BUITEN EN BINNEN Droog en dicht volgens systeem : B 338/11.06 Remmers Bouwchemie B.V.. Hoogeveen. Tel.: 0528 229 333. Fax: 0528 268 199 www.remmersbouwchemie.nl INHOUD Instandhouden,

Nadere informatie

Monumentenwacht. voor de Boerderij

Monumentenwacht. voor de Boerderij Monumentenwacht voor de Boerderij Onderhoud is behoud Sinds hun ontstaan in de jaren zeventig van de vorige eeuw inspecteren de elf Nederlandse monumentenwachten jaarlijks zo n vijftienduizend monumentale

Nadere informatie

Tipgids. Nieuw! Rigips TopStuc Zie pagina 24 & 25. Kijk voor nog meer tips. om uw huis gemakkelijk en mooi te verbouwen op www.rigips.

Tipgids. Nieuw! Rigips TopStuc Zie pagina 24 & 25. Kijk voor nog meer tips. om uw huis gemakkelijk en mooi te verbouwen op www.rigips. Kijk voor nog meer tips om uw huis gemakkelijk en mooi te verbouwen op www.rigips.nl Daar elke toepassing in de praktijk gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren VEA Binnenisolatie van buitenmuren Inleiding Inleiding 3 1 Aandachtspunten bij de toepassing van binnenisolatie van buitenmuren 4 2 Checklist voor de start van de werken 7 3 Keuze binnenisolatieconcept

Nadere informatie

Indicatie tilsysteem. Praktische informatie voor besluitvorming technische mogelijkheden en bouwkundige aanpassingen

Indicatie tilsysteem. Praktische informatie voor besluitvorming technische mogelijkheden en bouwkundige aanpassingen Indicatie tilsysteem Praktische informatie voor besluitvorming technische mogelijkheden en bouwkundige aanpassingen Voor wie is dit boekje bedoeld? Inhoudsopgave Sinds 1996 wordt er door ons geadviseerd

Nadere informatie

Richtlijnen voor onderhoud en restauratie van monumenten en panden binnen het beschermd stadsgezicht van Naarden

Richtlijnen voor onderhoud en restauratie van monumenten en panden binnen het beschermd stadsgezicht van Naarden Richtlijnen voor onderhoud en restauratie van monumenten en panden binnen het beschermd stadsgezicht van Naarden April 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Algemeen...4 3 Fundering...5 4 Gevels...6 5 Constructieve

Nadere informatie

Spouwankers Koppelankers Isolatiebevestigingen Toebehoren spouwankers

Spouwankers Koppelankers Isolatiebevestigingen Toebehoren spouwankers Spouwankers Koppelankers Isolatiebevestigingen Toebehoren spouwankers Spouwankers Inhoud Spouwankers Informatie 3 Slagspouwankers Welle 4 Slagspouwankers ZV-Welle 5 Slagspouwankers PU Welle 6 Slagspouwankers

Nadere informatie

K8 Spouwplaat. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2

K8 Spouwplaat. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 Insulation Achtste editie Februari 2012 HOOGWAARDIGE ISOLATIE VOOR SPOUWMUREN Uitstekende lambdawaarde van 0,021 W/m. K Milieuvriendelijk; beschikt als enige harde isolatieplaat over het DuBo keurmerk

Nadere informatie

Verwerking & metselwerk gevelbakstenen

Verwerking & metselwerk gevelbakstenen Building Value Verwerking & metselwerk gevelbakstenen Technische richtlijnen Baksteen. Voor mensen gemaakt. Richtlijnen voor ontwerp & toepassing Baksteen wordt gebruikt voor gevel- of muurconstructies.

Nadere informatie

K8 spouwplaat. Energiezuinig Bouwen - Minder CO 2

K8 spouwplaat. Energiezuinig Bouwen - Minder CO 2 Insulation Zevende editie Mei 2011 K8 spouwplaat HOOGWAARDIGE ISOLATIE VOOR SPOUWMUREN Uitstekende lambdawaarde van 0,021 W/m. K Milieuvriendelijk; beschikt als enige harde isolatieplaat over het DuBo-keurmerk

Nadere informatie

Stop Optrekkend vocht. met het unieke Köster

Stop Optrekkend vocht. met het unieke Köster Stop Optrekkend vocht met het unieke Köster Crisin 76 Muurtapsysteem gepatenteerd SYSTEeM Waarom is optrekkend vocht een thema voor huiseigenaren? Optrekkend vocht behoort tot de meest voorkomende aangetroffen

Nadere informatie

Inventarisatie van hersteltechnieken bij problemen met houten funderingen

Inventarisatie van hersteltechnieken bij problemen met houten funderingen Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport 2007-D-R0607/A Inventarisatie van hersteltechnieken bij problemen met houten funderingen www.tno.nl T 015 276 30 00 F 015 276 30 10 info-beno@tno.nl

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN Uitgave van de VZW Bouwen met Baksteen Visverkopersstraat 13 bus 22 1000 Brussel Tel.: 02/511.25.81 Fax: 02/513.26.40 E-mail: pub02424@innet.be Internet: http://www.baksteen.be

Nadere informatie