anleg&onderh t'" I '-5 44lr'i'*!"'d"'b"e

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "anleg&onderh t'" I '-5 44lr'i'*!"'d"'b"e"

Transcriptie

1

2 anleg&onderh Het stapelen van muren is al zo oud als de weg naaí Kralingen. Het is een manier om eríaíscheidingen en grondkeringen te maken. Stapelen van stenen is weliswaar eenvoudig, maar enige bouwtechnische kennis is wel nodig. Tekst Jacob van Megen / B eld Gerdien de Nooy en Loek Goris in frankrijk hadden woeger de \ I /ijnboeren V V pewoonte om de slenen die ze in het veld vonderiop te stapelen. zo ontstonden er enorme lange stapelmuren als eííafscheidlng rondom de druivenvelden. ook het Britse landschap is her" kenbaar aan gestapelde muultjes als edafscheiding. AIs grondlering doen ze het in Engeland ook goed. Ze overbruggen het niveau van het hogeígelegen maaiveld naar de lagergelegen weg. De muren zelf zijn niet meer zichtbaar. Een dichte begíoeiing van bessen, bramen en fuchsra's onttrekt ze volledig aan het oog. In Nederlandse tuinen worden stapelmuutjes 44lr'i'*!"'d"'b"e t'" I '-5 I

3 r ook toegepast. Erfafscheidingen worden in de meeste gevallen opgetrokken uit los gestapelde stenen. Muurtjes die dienen als grondlering worden grcf gemetseld en ztn hellend geplaatst (zie kader). Stapelmuren kun je maken van veíschillende mateialen: betonnen straatklinkers, kleiklinkers, oude tegels, dakpannen, puinatual, natuursteen, oude stronken ofeen combinatie van deze materialen. Vooral de laatste tijd komen er steeds meer kant-en-klare stapelproducten op de markt. Deze producten lijken op een oude stapelmuur, maar worden verankerd en verlijmd. Dat is wel stevig, maar in de ogen van Loek corris, eigenaar van Ecocare hovenierc en ontwerpbureau in Zut_ phen, schieten kant-en-klare prcducten hun doel voorbij. fen stapelmuur is volgens hem een milieubouwvorm die je veei in natuurtuinen vindt. Hoofddoel van milieubouw is het crcërcn van verschillende leefmilieus voor planten en dieren.,,hoe ruwer en ruiger de structuur van de muut hoe groter de biodiveniteit in de tuin", aldus Gorris. Technische iníormatie Wanneer een stapelmuuí gíond moet tegenhouden of keren kun je niet zomaar gaan stapelen. moet bijvoorbeeld rekening houden met de hoeveelheid te keren grond, de hoogte van de muur, de ondergrond en de uitzetting van de grond door vorst. Een stapelmuur staat het stevigst als de buren ook meedoen. Je kunt de muur dan rond laten lopen. Is samenweíking met de buren niet mogelijk dan kun je overuvegen om op de erfafscheiding betonnen L-elementen plaatsen. De hoogte van de stapelmuur bepaalt hoe de fundeíing eruitziet, Bij stapelmuren tot 40 cm is een fundering van steenslag oí tegel onder maaiveld voldoende. Bij hogere muren is een gestorte fundering noodzakelijk. Een geschikt mengsel voor stortbeton (roo kg) is bijvoorbeeld: 7 kg cement, J7 kg rivierzand (o/4), 52 kg Erind (4/28). Vermeng dit met ongeveer 4 water. Let eíop dat de Íundering bij zware grondkeringen dubbel zo breed moet zijn als de muur zelf en dat de bovenkant van de fundering de juiste hellingshoek heeft (figuuí). Als Íunderingsdiepte geeft conis het staífeltje: voor iedeíe meteí muuí boven de grond, ga je minimaalro cm in de grond. Begroeide muren Gorris werkt in zijn ontwerpen vaak met stapelmuurtjes. zijn doel is een volledig begroeide muur.,,lnheemse planten en exoten mogen er gerust door elkaar groeien", zegt hij. Met een beetje mazzel zit na enige tijd zo'n muur vol met dieren. Egels en vogels komen op de insecten aí die in de muur beschutting vinden. Een levendige muur bereik je volgens de ecohovenier her best én het snelst wanneel je de muuí optrekt uit puinafual. Puinafual is zacht en de plantenwortels kunnen zich daar goed op hechten. Je kunt met puin droog stapelen of gíofmetselen.,,dat is afhankelijk van hoe stlak de tuinbezitter zijn stapelmuur wil en hoeveel ruimte je in de tuin hebt voor de opbouw van de muur." Bij grof metselwerk mengt de hovenier wat tuintud of cocopeat door de mortel. De voeg houdt da n beler wa ter vast en begroeit gemakkelijker.,,stenen onttrekken veel vocht aan hun omgeving. Door cocopeat aan Le blengen bij de wortels van de plantjes hebben ze voldoende water om de ee6te paar weken door te komen." Andere voordeien van het gebruik van puin zijn volgens Gorris dat het matedaal niet duur is en er eenvoudig aan te komen is.,,ëen aannemer die aan het slopen is, komt het gaag bij je afleveíen." Voor de Zutphense hovenier is stapelen met puin de ultieme vorm van hergebmik. r Voor tuineigenaar Ron van Dijk, biologische tomatenteler in Schalkwik, heeft Corris een natuurtuin met gestapelde terrassen, een waterloop en vtveí aangelegd. Eeíst zín de maten uitgezet met piketten, sjalonnen. Daarna is Brond gestod, de vette grond eerst en dan de arme. Inheemse planten. maar ook alpenplanten, hebben behoeíte aan schrale grond. Zorg dan ook dat die bovenop li8t. > ruin&landschap I '"r'*'l4s

4 Meer leven in de tuin met een gestapelde muur Vanuit het huis is in de toekomst zicht op een waterloop van 1,5 m hoog. Met pikeften heeft GoÍÍis de hoogte van het verloop uitgezet. Tegen de piketten worden de dwarslatten vastgezet. De eerste laag stapelstenen is op een fundering van betontegels gemetseld. Venverk de grootsten lelijkste brokken onder in hel bouwwerk. In verband met de hoo8te van het bouwsel heeft GoÍÍis de stenen gíoí gemetseld. AIs de klant de muur wil gebíuiken om op te zitten moet dat sowieso Seoaan woroen. De waterloop wordt in zijn geheel bekleed met Ecolan rubberfolie. De folie wordt tegen de dwarslatten vastgezet met stapelmuurtjes. corris metselt direct op het rubbef, wat volgens hem geen enkel probleem is. Het heeft juist als voordeel dat de viverrand niet afgewerkt hoeft te worden. ook geven de muurtjes een prachtige weerspiegeling in het wateí. crondkeringen stapelt de hovenier bij voorkeur taps, of iets achteroverhellend. Hij vindt dit niet alleen mooieí, maaí de muur wordt zo ook steviger De planten worden gelijk met de stenen meegestapeld. Coíris klemt de planten stevis tussen het bouwmateriaal. HieÍdooÍ ontstaaniet al te 8íote openingen en ziet het geheel eí spontaan uit. Om te voorkomen dat de muur door inklinking van de grond naar achteren kantelt wordt de grond achter de muur stevig aangestampt. 46 ruin&r.andschae I :o l,oos

5 147 r Hovenielsbedrijf Ecocare, BartoksFaat 2, 7204 PP ZutPhen, T (0575) , I X I lnformatie over natuurlik tuinieren is op te vragen bi De Wilde Weelde, Reigerlaan 63, r 24r XC Kortenhoef, T (o3s) , I *'ww.wildeweelde.nl Aan de andere kant van de waterloop is Corris begonnen met het stapelen van oude boomstammen; Op sommige plekken is een combinatie van hout en steen gebruikt. Met hout creëer je een andeíe leeíomgevins dan met steen. Dat hout op den duur veípulvert, heeft volgens de hovenier geen effect op de stevigheid van de muur. Hij meent dat als je consequent steens of halísteens stapelt, de plantenwoítels na veíloop van tijd de boel wel bijeenhouden. vijverbodem is ook bekleed met rubberfolie. CorÍis beplant alleen de oevers van de vijver. De oeverplanten staan in arme grond. De planten moeten dan op zoek naar voedsel en vinden dat in het vijveruvater Doordat de planten de voeding aan het wateí onttrekken blijft het viverwater helder Door het Íubberfolie in te graven en latel te bedekken met keien en puin ontstaat er een diervriendelijke vijverrand. Het grove stapel-mestelwerk heeft Gorris door de hele tuin voortgezet. De muren die niet als grondkering dienen, staan rechtop. Bij muíen hoger dan t m adviseeít hij steens te stapelen, bij la8ere muuéjes volstaat halfsteens. ln de grondkering op de achtergrond is een oude tuinhaard verwerkt. In een ander gedeelte van de tuin heeft een barbecueen plek gevonden. Eigenlijkun je in een stapelmuur alles venverken. ruin&landschap t' " ",.'

Groene gevels. Gert-Jan Middelie Minor stedelijke beplanting 2 september - 20 november 2009

Groene gevels. Gert-Jan Middelie Minor stedelijke beplanting 2 september - 20 november 2009 Groene gevels Gert-Jan Middelie Minor stedelijke beplanting 2 september - 20 november 2009 Foto voorkant: Sportplaza Mercator te Amsterdam Onderzoek naar niet grondgebonden gevelbegroeiing Gert-Jan Middelie

Nadere informatie

Een onderhoudsplan voor de heemtuin in Liendert

Een onderhoudsplan voor de heemtuin in Liendert Een onderhoudsplan voor de heemtuin in Liendert De heemtuin in Liendert is een prachtige tuin op een verrassende plek. De tuin is in drie decennia uitgegroeid tot een volwassen bostuin. Het onderhoud van

Nadere informatie

Stuuk zelf je muren met leem

Stuuk zelf je muren met leem Daniëlle Terpstra Stuuk zelf je muren met leem Stuuk zelf je muren met leem Daniëlle Terpstra 2011 Daniëlle Terpstra Stressvrij verbouwen en bouwen 2 / 15 Dit is versie 1.0 van dit e-book Download de nieuwste

Nadere informatie

SPREEKBEURT GANS VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT GANS VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT GANS l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE GANS BIJ ELKAAR GEZOCHT.

Nadere informatie

Waar komt het vaste (vogel) gaas te hangen?

Waar komt het vaste (vogel) gaas te hangen? Waar komt het vaste (vogel) gaas te hangen? Aan de binnenkant of aan de buitenkant? In de markt bestaan er verschillende manieren van werken en elke fabrikant kiest uiteindelijk voor de ene of de andere

Nadere informatie

Vervangen houten woonkamervloer door een betonvloer

Vervangen houten woonkamervloer door een betonvloer 1/8 Vervangen houten woonkamervloer door een betonvloer Inleiding Met name vanwege de vochtproblematiek is er al het nodige te doen geweest betreffende de houten woonkamervloeren. Bij diverse woningen

Nadere informatie

Aanleg van een natuurlijke vijver

Aanleg van een natuurlijke vijver Aanleg van een natuurlijke vijver Andere werkfiches uit deze reeks zijn: f Een bloemetje voor jou, omdat ik Maak je eigen bloemenweide. f Knus en gezellig. Creëer een zithoek in je tuin. f Kriebel- en

Nadere informatie

Docentenblad 4 Monteren 1

Docentenblad 4 Monteren 1 Docentenblad 4 In monteren 1 krijgt de leerling een overzicht van handboormachines, boorsoorten, boordiameters en plugdiameters. Vervolgens moet hij of zij gaten boren in een gipsmuur met massieve stenen.

Nadere informatie

WARMTE ISOLEER KOKEN (WIK)

WARMTE ISOLEER KOKEN (WIK) HUYS ADVIES WARMTE ISOLEER KOKEN (WIK) BESPAAR 50% KOOKENERGIE VOOR UW AARDAPPEL, RIJST, PASTA EN STOOFGERECHTEN Door: Sjoerd Nienhuys Hernieuwbare Energie Adviseur Datum: oktober 2013 www.nienhuys.info

Nadere informatie

BAKSTEEN AANTASTING VAN METSELWERK. Verwering van steen onder invloed van vochtveranderingen en oplosbare zouten.

BAKSTEEN AANTASTING VAN METSELWERK. Verwering van steen onder invloed van vochtveranderingen en oplosbare zouten. BAKSTEEN Verwering van steen onder invloed van vochtveranderingen en oplosbare zouten. Veel steensoorten bestaan uit een aan elkaar gekitte deeltjes. Tussen die deeltjes blijven gangetjes en holten over

Nadere informatie

I 130-1 Informatieblad herstel buitenpleisterwerk

I 130-1 Informatieblad herstel buitenpleisterwerk I 130-1 Informatieblad herstel buitenpleisterwerk Schoonmaken, schilderen en repareren. Tijdens onze inspectie zijn aan het buitenpleisterwerk gebreken en onvolkomenheden geconstateerd. Om verder verval

Nadere informatie

Een kanaal heeft geen bron. Het verbindt twee (of meer) rivieren met elkaar en kan dus de bekkens doorkruisen. weinig of geen bochten

Een kanaal heeft geen bron. Het verbindt twee (of meer) rivieren met elkaar en kan dus de bekkens doorkruisen. weinig of geen bochten Leerkracht Stromen van water 7 Scheepjes varen al over de baren... Maar om een rivier vlot bevaarbaar te maken, is er meer nodig dan water alleen! 1. Waterlopen in het landschap: enkele definities Een

Nadere informatie

Regenwater leid je niet om de tuin!

Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater is te waardevol om direct het riool in te laten lopen. Vang het op en gebruik het goed. Kijk voor tips op www.denhaag.nl/water Regenwater leid je niet om

Nadere informatie

25 september 2003 20aTHEMA

25 september 2003 20aTHEMA TLTHEMA & 25 september 2003 20aTHEMA TUINVANHETJAAR2003 > colofon > voorwoord > inhoud Wendy Bakker Hoofdredacteur (071) 565 96 55 Paula Klap Redacteur (071) 565 96 54 Joachim Koutstaal Stagiair (071)

Nadere informatie

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI H.A.N.G. PLEKKEN Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI Binnenkort ga je met je klas op bezoek bij het Nederlands Architectuur instituut (NAi). Daar zal je het programma H.A.N.G. plekken volgen.

Nadere informatie

Stappenplan. Direct een aanvraag indienen. Stappenplan Groene Schoolpleinen

Stappenplan. Direct een aanvraag indienen. Stappenplan Groene Schoolpleinen Stappenplan Dit stappenplan is door Fonds 1818 ontwikkeld om scholen te laten zien hoe zij een groen schoolplein kunnen realiseren. Ervaringen van andere scholen, betrokken organisaties en de nodige vakliteratuur

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

6Helpen bij het gebruik van

6Helpen bij het gebruik van Thema 6Helpen bij het gebruik van hulpmiddelen bij verplaatsen 6.1 Inleiding Als zorghulp zul je te maken krijgen met cliënten die lopen met een kruk of twee krukken, een looprek of een rollater. Die hulpmiddelen

Nadere informatie

BEHANDELEN VAN OPTREKKEND VOCHT INJECTEREN + REPLA of HYDROMENT ZONDER INJECTIE?

BEHANDELEN VAN OPTREKKEND VOCHT INJECTEREN + REPLA of HYDROMENT ZONDER INJECTIE? BEHANDELEN VAN OPTREKKEND VOCHT INJECTEREN + REPLA of HYDROMENT ZONDER INJECTIE? De firma Hydrosolf Benelux, verdeler van Hydroment vochtregulerend stucwerk, beweert op haar website dat problemen van optrekkend

Nadere informatie

PUR schuim. Zeer goed isolatiemateriaal

PUR schuim. Zeer goed isolatiemateriaal PUR schuim Polyurethaan, of te wel pur, is een veelzijdige kunststof. We schilderen en lijmen ermee, we slapen en zitten erop. Ook in de bouw is pur niet meer weg te denken. Wat te doen met al die naden

Nadere informatie

Hoe isoleer ik mijn dak?

Hoe isoleer ik mijn dak? Hoe isoleer ik mijn dak? Bespaar fors geld met een goed geïsoleerd dak Milieudienst De belangrijkste principes van een winddicht, isolerend dak op een rijtje. Hoe isoleer je je dak? 1. Onderdak p. 2 Waarvoor

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u?

U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u? U bent openbare aanbieder......wat betekent dat voor u? Waarom krijgt u deze folder? Uw onderneming is bij ons geregistreerd als aanbieder van openbare elektronische communicatieactiviteiten. Daarom moet

Nadere informatie

De Geldboom! Iets voor jou?

De Geldboom! Iets voor jou? De Geldboom! Iets voor jou? http://www.mijntuingeheim.nl De geldboom is onderweg. Beste tuinliefhebber, Zou jij dat ook niet willen zo n boom waar je af en toe wat uit kunt plukken? Ik ben er al een tijd

Nadere informatie

11. Na een aantal keren selecteren en op de delete knop drukken ziet mijn egel er nu zo uit:

11. Na een aantal keren selecteren en op de delete knop drukken ziet mijn egel er nu zo uit: Open Paint.Net 1. Klik op "Bestand" 2. Klik op "Openen " 3. Zoek de afbeelding "eend" op en open hem. 4. Herhaal de stappen 1 tot en met 3 maar open nu de afbeelding "egel". 5. Je hebt nu beide afbeeldingen

Nadere informatie

behanginstructies Inhoudsopgave:

behanginstructies Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 1. Plakinstructies vliesbehang. Plakinstructies duplex- en vinylbehang 3. Plakinstructies glasvezelbehang. Meetinstructies. Behang symbolen. Vraag & antwoord 1. Vliesbehang Vliesbehang is

Nadere informatie

Jakkes... Slakken! Wat eten slakken? Hebben alle slakken een huisje? Slapen slakken ook? Waarom zijn slakken zo glibberig?

Jakkes... Slakken! Wat eten slakken? Hebben alle slakken een huisje? Slapen slakken ook? Waarom zijn slakken zo glibberig? Jakkes... Slakken! Slakken schoolkrant Wat eten slakken? Hebben alle slakken een huisje? Slapen slakken ook? Waarom zijn slakken zo glibberig? Slakken: super of smerig? De meeste mensen vinden slakken

Nadere informatie

Een dromenvanger maken

Een dromenvanger maken Een dromenvanger maken Wat is een dromenvanger? Dit wordt uitgelegd in De legende van de dromenvanger. Een echte dromenvanger wordt gemaakt van wilgenhout, leerband en runderpees, of namaak pees (sinew).

Nadere informatie

Zo kunt u zelf een nieuwe vloer leggen

Zo kunt u zelf een nieuwe vloer leggen Vloeren Zo kunt u zelf een nieuwe vloer leggen Ondervloeren Laminaat Flexxfloors Massieve vloerdelen Afwerken en onderhouden Vloeren leggen Een vloer van GAMMA is altijd een verstandige keuze. Het uitgekiende

Nadere informatie

Ideeën voor vleermuiskasten onder bruggen.

Ideeën voor vleermuiskasten onder bruggen. Ideeën voor vleermuiskasten onder bruggen Erik Korsten Carré 129 5017 JG Tilburg, 013-5440376, erikkorsten@planetnl Inleiding In Zoogmail 2004-40 (3 oktober 2004) stelde Eric Naeyaert de vraag of er mogelijkheden

Nadere informatie