Botsing van werelden belemmert zorgcoöperatie. Bron: onderzoek Huisartsen en ziekenhuizen verwijzen niet snel door naar zorgcoöperaties,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Botsing van werelden belemmert zorgcoöperatie. Bron: onderzoek 150724 Huisartsen en ziekenhuizen verwijzen niet snel door naar zorgcoöperaties,"

Transcriptie

1 D W A R S k i j k e n Jaargang 2 Aflevering 28 Achtergronden, opinies en verhalen over en uit het sociaal domein 31 juli 2015 Fris denken & dwars kijken De eigen kracht van mensen en hun organisaties versterken, energie mobiliseren en een gezamenlijke focus ontwikkelen, dat is de missie en kwaliteit van Vondel & Nassau. Samen werkend met u pakken onze medewerkers organisatie- en samenlevingsvraagstukken resultaatgerichte op en aan. Hebt u collega's die Het Decor - Verruim(t) de horizon ook willen ontvangen? Mail dan even uw mailadres naar Botsing van werelden belemmert zorgcoöperatie Bron: onderzoek Huisartsen en ziekenhuizen verwijzen niet snel door naar zorgcoöperaties, maar standaard naar de gebruikelijke thuiszorgorganisatie. Zorgverzekeraars en gemeenten weten als financiers bovendien niet goed waar ze zorgcoöperaties op kunnen beoordelen. Ook worden zorgcoöperaties in hun ontwikkeling belemmerd door de hoeveelheid regels waar ze op allerlei vlakken mee te maken krijgen. Eén en ander blijkt uit onderzoek van het wetenschappelijk instituut van de Universiteit van Tilburg Tranzo en Movisie naar succes- en faalfactoren van zorgcoöperaties. Het Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg en de Universiteit Utrecht constateerde eerder dit jaar dat het aantal zorgcoöperaties en burgerinitiatieven onder invloed van de transitie in het sociaal domein explosief groeit. In totaal telt Nederland nu minstens 131 zorgcoöperaties en burgerinitiatieven, waarvan er dertig afgelopen jaar zijn ontstaan. In het onderzoek Gedeeld Eigenbelang worden de belangrijkste succesfactoren aan de hand van de ervaringen bij drie Brabantse zorgcoöperaties op een rijtje gezet. De door de coöperaties geleverde werkzaamheden hebben vooral betrekking op hulp bij persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp. Zorgvragers zijn met name positief over de betrokken, kleinschalige en persoonlijke werkwijze van zorgcoöperaties. Ze krijgen steeds dezelfde zorgverleners over de vloer, die bovendien flexibel inspelen op hun zorgvraag. Ook verzorgenden waarderen het werken in kleine teams en de zelfstandigheid die werken in zo n team met zich meebrengt. De keerzijde is wel dat het gewerkte aantal uren onvoldoende is om van te kunnen rondkomen. Ook zijn er geen contracten met vaste uren en vervagen de grenzen tussen werk en privé. Zorgverleners worden soms na werktijd nog opgebeld door zorgvragers of zijn thuis nog met de situatie van de zorgvragers bezig. Spanning De belangrijkste hinderpaal voor de doorontwikkeling van zorgcoöperaties is misschien wel de spanning tussen reguliere zorg en zorgcoöperaties, zowel op financieel gebied als het gebied van aanbieden van zorg. In zekere zin is er sprake van een botsing van culturen. Waar reguliere zorgaanbieders bedrijfsmatig werken volgens protocollen en formele verantwoordingsstructuren, ligt bij zorgcoöperaties de nadruk op een persoonlijke, informele benadering. Dit ligt vaak al in de ontstaansgeschiedenis van een zorgcoöperatie besloten. Niet zelden ontstaan coöperaties naar aanleiding van weinig positieve ervaringen met reguliere zorg. Vervolg op pagina 9 Persoonlijke aandacht Jaargang 2 aflevering 29 pagina 1

2 Wanneer men de ezel niet slaan kan, slaat men de stok Een systeem helpt niet. Alleen mensen kunnen dat. Door Peter Paul J. Doodkorte onderzoek preludeert graag op het bijbehorende sentiment: de controle van gemeenten op de jeugdzorg faalt. van het systeem. Op deze manier geven de change agents juist dat stukje autonomie, overtuiging en waardigheid weg dat ze als professional juist moeten opeisen. Driekwart van de medewerkers in de jeugdhulp geeft de overgang van de jeugdzorg naar gemeenten een onvoldoende. Dit blijkt uit een ledenonderzoek van FNV Zorg & Welzijn. Terechte kritiek of een schaamlap die de onmacht van opvoeders moet maskeren, of in het slechtste geval hun gemakzucht? Ik wil de critici dringend verzoeken om ook eens achterom te kijken hoe het in het verleden allemaal ging met de zorg en de zorgverandering vooral de kans en de tijd te geven om zich te bewijzen. Een toontje lager zingen lijkt mij daarbij op zijn plaats. Waarom? Omdat ik In de berichtgeving rond de overgang van taken en bevoegdheden binnen het sociaal domein grofweg twee stromingen zie: rules-based versus principles-based. In de eerste visie functioneert het systeem het best als mensen door slimme regels en prikkels op het juiste pad worden gehouden. Dit heeft zich in het verleden verankerd in een organisatiestructuur, gekenmerkt door aan regels en controlelijstjes onderhevige procedures, verdeling van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties. In de principles-based visie leren en faciliteren wij mensen zelf koers te houden. Regels en prikkels zijn secundair. Ik ben voor zover u dat nog niet wist voorstander van sturing op principes. De geest van de wet en het daarop gebaseerde systeem gaat boven de letter; menselijke moraliteit boven pientere prikkels; eigen verantwoordelijkheid boven het systeem. Wanneer ik nu de berichtgeving rond de overdracht van taken en bevoegdheden binnen het sociaal domein tot mij neem, doemt niet zelden het beeld op van (enkel of vooral) incompetente overheden. Die als systeemfetisjisten bovendien niks klaar krijgen. De berichtgeving rond het hiervoor aangehaalde Moet ik het onderzoek dan niet serieus nemen? Zeker wel! De punten van aandacht en zorg zijn herkenbaar. Maar het gemak waarop dat alles verklaard wordt door de overgang van verantwoordelijkheden gaat mij te ver. 'Het is niet mijn schuld, het is het systeem', is mij te gemakkelijk. Mij komt dit kritiek te veel over als een handige schaamlap voor de onmacht of in het slechtste geval de gemakzucht van professionals zelf. Volgens het hiervoor bedoelde onderzoek vindt een meerderheid van de jeugdzorgmedewerkers dat kinderen die acuut hulp nodig hebben niet tijdig in beeld zijn, waardoor zij in de knel raken. En ja, de praktijk van alledag bevestigt dat beeld vaker dan gewenst. Maar dat dit komt door het systeem of de gemeenten de nieuwe regievoerders alleen? Dat waag ik te betwijfelen. Een systeem helpt niet. Alleen mensen kunnen dat. En dan draait het om de échte professional. De doelgroep binnen het sociaal domein bestaat uit kwetsbare burgers, zoals gezinnen met huiselijk geweld, verslaafden, daken thuislozen, tienermoeders, mensen met een psychiatrische achtergrond, zwerfjongeren, geïsoleerd levende ouderen en ongedocumenteerden. Hun omstandigheden kunnen tijdelijk of permanent zijn, leiden tot enkelvoudige of meervoudige problemen. De oorzaak daarvan kan binnen of buiten het gedrag van deze burgers liggen en de gevolgen kunnen zichtbaar (bij voorbeeld bij overlast) of juist verborgen zijn (eenzaamheid) voor de samenleving. Dat het mensen zijn die vaak moeilijk te bereiken zijn, komt omdat deze zelf vinden dat ze geen hulp nodig hebben (hoewel hun buren of familie daar anders over denken). Of omdat ze de weg niet weten in de systeemwereld van sociaal werk met zijn regelingen, loketten en spreekuren. Of omdat ze daar geen vertrouwen meer in de hebben. Te gemakkelijk worden hier de zwaarwegende eigen verantwoordelijkheden van de persoonlijke en professionele of morele sfeer verschoven naar de al dan niet perverse prikkels Bij een principles-based werkwijze horen begrippen als eigenaarschap, verantwoordelijkheid en professionele ruimte. Zij staan bij de omvorming van onze stelsel dan ook volop in de belangstelling. Maar hoe geef je hier nu concreet vorm aan? In ieder geval niet door jezelf te beschouwen als machteloze slachtoffers van het systeem? En dat is jammer genoeg nog wel te vaak de praktijk. Naarmate de situatie van mensen aangrijpender, ernstiger en complexer is, maakt de bereidheid (het eigenaarschap) om zich menselijk te gedragen (grenzen stellen, ingrijpen en aandacht geven) niet zelden plaats voor de schuilplaats van regels en verwijzingsprocedures of erger nog het masker van professionele privacy! Als het gaat om jeugdigen (en dat geldt ook voor ouderen) met forse problemen die vaak moeilijk zijn te motiveren en die zorgmijdend zijn, vraagt dit van de professionals een outreachende (er op uitgaan) werkwijze. In laats van te roeptoeteren dat het systeem niet deugt, zouden juist zij zich meer moeten bewegen tussen de systeemwereld van instanties en bureaus en de leefwereld van kwetsbare burgers. Komen op de plaatsen waar deze mensen zijn, bijvoorbeeld thuis, (soms) op school of op straat. Zo een werkwijze draagt dragen aan een completer beeld van de doelgroep en daardoor betere zorg. Zo n werkwijze vormt ook een betere voorpost voor de Toegang die veel mensen inderdaad niet op tijd weten te of willen vinden. Het geeft zo blijkt ook uit het aangehaalde onderzoek ook meer voldoening. Jeugdzorgmedewerkers die in zulke wijkteams werken, beoordelen de samenwerking, samenstelling en de kennis binnen het team veel positiever dan anderen. Vervolg op pagina 3 Jaargang 2 aflevering 29 pagina 2

3 Vervolg van pagina 2 Professionals klagen over meer administratie en bureaucratie en geven aan dat zij minder kwaliteit van zorg kunnen bieden. Jeugdzorgmedewerkers hebben daarnaast veel kritiek op de manier waarop gemeenten de jeugdzorg organiseren. Het is veelal onduidelijk hoe gemeenten toezicht houden op de kwaliteit van de zorg en ook weten gemeenten volgens een meerderheid niet welke zorg nodig is. Het moet volgens hen weer gaan om goede zorg in plaats van geld. Waar mijn zorg en irritatie op dit punt ligt? Op de weinig kritische houding onderling van de professionals. Bij de te vaak voorkomende houding van aanbieders die zeggen: geef ons gewoon de macht (en het geld) en we regelen het goed voor de cliënt. De blanco cheque die en het blinde vertrouwen dat (sommige) professionals zo vragen is mij toch echt teveel van het goede. Natuurlijk en gelukkig zijn er ook witte raven, maar die zijn helaas eerder de spreekwoordelijke uitzondering (zie ook: Voor-een-gek-is-een-wijze-gekker-dan-een-gekvoor-een-wijze). En de werkdruk dan, die volgens het onderzoek ook een groot probleem is? Ook hier vind ik dat de criticasters verzuimen de hand (ook) in eigen boezem te steken. Als je een professionele professional bent, dan laat je je toch niet koeioneren door systemen? Dan maak je toch geen onverantwoorde keuzes? En dan geef je toch zaken steeds de aandacht die ze verdienen, in plaats van te jammeren over het tegenovergestelde? Wie klaagt als productiemedewerker te worden bejegend, die is het ook. En als die onverantwoorde keuzes dan kennelijk gemaakt worden, trek dan eens aan de bel. Met namen en rugnummers graag! Samenvattend Nederland is meer dan ooit in de ban van de transitie (overdracht) en transformatie (omvorming) van ons zorgstelsel en het sociaal domein. Dat de doeltreffendheid daarvan een punt van nationale discussie is, verdient ook alle lof. Maar de krampachtigheid waarop dit gebeurt roept echter net zoveel vraagtekens en discussies op als de overdracht en omvorming zelf. De berichtgeving daarover vraagt om enige reflectie; bij alle betrokkenen. Om te kunnen voldoen aan de opdracht waar wij samen voor staan is het van belang om te kiezen voor een fundamenteel andere aanpak: een geïntegreerde kijk op mensen om eerder, beter en sneller hulp en ondersteuning te geven. Die verandering vormt ook een mooi moment om de werkwijze en de resultaten van ons eigen doen en laten eens goed tegen het licht te houden. Wordt er voldoende efficiënt en effectief gewerkt, maar vooral ook samengewerkt? Werken wij inderdaad toe naar een op de maat van mensen gemaakte toekomst, of blijkt dit na verloop van tijd gereduceerd tot een talentenjacht voor de beste schaamlap voor het eigen disfunctioneren, waarin iedereen de ander mag overtuigen van het eigen gelijk? VNG verwacht verzorging alsnog binnen te halen Bron: VNG Persoonlijke verzorging zal hoe dan ook bij gemeenten terecht komen. Dat voorspelt Mariëtte van Leeuwen, voorzitter van de commissie gezondheid en welzijn van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en wethouder van Zoetermeer. In een interview met Zorgvisie praat ze over de tweede transitie die na de zomer van start zal gaan. 'Het overhevelen van verzorging van verzekeraars naar gemeenten is een noot die we nog met het kabinet willen kraken', zegt Van Leeuwen in een interview in het augustusnummer van vakblad Zorgvisie. 'Uit een aantal pilots in de praktijk komt nu al naar voren dat verzorging toch het beste past bij de gemeenten in samenhang met hun andere zorgtaken. Ik verwacht dus dat dit vroeg of laat bij de gemeenten terechtkomt.' Verzorging Verzorging valt sinds de draai van het kabinet in 2013 onder de zorgverzekeringswet (Zvw). Voor 2013 was er altijd sprake dat naast huishoudelijke hulp, begeleiding en ondersteuning ook verzorging in het domein van de gemeenten zou komen. Transitie In het interview in Zorgvisie gaat Van Leeuwen ook in op de voortgang van de transitie van zorg uit de AWBZ naar gemeenten. Deze zogenoemde transitie gaat volgens haar na de zomer een tweede fase in. 'De transitiefase is in feite nog niet klaar. Er komt namelijk nog een tweede transitie aan. In januari moeten mensen een herindicatie krijgen die tot dan AWBZ-dagbesteding en begeleiding via het overgangsrecht hebben. Dat is absoluut een cruciaal moment waarbij de zorg voor al die mensen totaal wordt heroverwogen.' Jaargang 2 aflevering 29 pagina 3

4 Beroepsgeheim moet geen schuilplek voor fraudeurs zijn Bron: Den Haag De ministeries van VWS, SZW en Justitie werken aan een wetsvoorstel om misbruik van AOW-uitkeringen en pgb s tegen te gaan. Nu zijn fraudeurs nog moeilijk te pakken omdat artsen in dienst van onder andere het UWV, CIZ en SVB geen gegevens delen bij vermoedens van fraude. Dit uit angst het medisch beroepsgeheim te schenden. Aan het wetsvoorstel over de inperking van het medisch beroepsgeheim wordt al sinds 2013 gewerkt. 'De nieuwe wetgeving moet bij vermoeden van arbeidsongeschiktheid- en zorgfraude duidelijkheid bieden rondom het medisch beroepsgeheim', aldus minister Schippers van VWS twee jaar geleden, mede namens de ministers Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Opstelten van Veiligheid en Justitie. Dit schreef de minister aan de Kamer naar aanleiding van het schietincident in Alphen aan den Rijn en fraude met pgb's en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Conceptversie Dagblad Trouw schreef afgelopen weekend dat de redactie een conceptversie van het wetsvoorstel in handen heeft. Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken wil alleen bevestigen dat drie departementen nog steeds bezig zijn met een wetsvoorstel om misbruik van uitkeringsregelingen tegen te gaan. 'Dat is nodig omdat zaken bekend zijn waarbij partijen op de hoogte waren van het misdrijf, maar geen melding deden bij justitie. Het beroepsgeheim mag geen schuilplek voor fraudeurs zijn'. Over het voorstel zelf wil de woordvoerder inhoudelijk niets vertellen.' Het voorstel moet eerst nog voor consultatie naar de Raad van State. Als het daar geaccordeerd is, wordt het voorstel pas openbaar gemaakt voor publiek.' Verruim het blikveld Rotterdam Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat desgevraagd weten dat het medisch beroepsgeheim een groot goed is, tenzij het problemen veroorzaakt in juridische onderzoeken. 'Verder kan ik geen inhoudelijke mededelingen doen over het voorstel.' Een omvangrijke fraudezaak in Rotterdam in 2008 was aanleiding voor de ministeries om aan deze wetgeving gaan werken. Twee psychiaters ronselde 'patiënten' die ze ziek verklaarden. Zo konden ze miljoenen aan uitkeringen opstrijken, waaronder pgb's. Artsen die werkzaam waren bij het UWV en het CIZ hadden wel in de gaten dat de patiënten niet ziek waren. Ze deden hier echter geen aangifte van, omdat zij hierdoor het medisch beroepsgeheim zouden schaden. Afstand In de Volkskrant namen gisteren al verschillende zorgkoepels afstand van het voorstel. De vereniging van verzekeringsagenten (NVVG), artsenorganisatie KNMG en Kamerlid Renske Leijten van de SP vinden een mogelijke inperking van het beroepsgeheim ten behoeve van fraudebestrijding 'veel te ver gaan'. Fraude in de zorg Zorgfraude is een structureel probleem dat de maatschappij jaarlijks veel geld kost. Het dossier bevat artikelen over frauduleuze praktijken, fraudebeheersing en foutieve declaraties. Stop met ontwikkelen eigen controlesysteem Bron: Actiz Gemeenten, zorgaanbieders en zorgregio s moeten afspraken maken over het gebruik van de landelijke verantwoording en controle. Op die manier moet voorkomen worden dat de lasten te hoog worden, vindt brancheorganisatie Actiz. Gemeenten, zorgaanbieders en zorgregio s moeten afspraken maken over het gebruik van de landelijke verantwoording en controle. Op die manier moet voorkomen worden dat de lasten te hoog worden, vindt brancheorganisatie Actiz. Wisselend van kwaliteit Veel gemeenten en zorgregio s zijn op dit moment zelf bezig om systemen te ontwikkelen en protocollen op te stellen om de voor verantwoording en controle voor accountants. Deze protocollen zijn heel wisselend van kwaliteit, vindt Actiz. Dit, samen met het feit dat zorgaanbieders straks geconfronteerd worden met veel verschillende protocollen, leidt ertoe dat de administratieve lasten bij zorgaanbieders omhoog gaan, omdat vaak uitgegaan wordt van één controleverklaring per gemeente. Oktober De zorgaanbieders roepen de gemeenten op om hun eigen trajecten te stoppen en afspraken te maken over het gebruik van de landelijke verantwoording en controle. Het project informatievoorziening zorgaanbieders (project iza) werkt sinds maart aan een landelijke financiële verantwoording voor de Wmo. Hierin werkt ActiZ samen met de VGN, GGZ Nederland, BTN, Federatie Opvang en Jeugdzorg Nederland. De centrale verantwoording en het bijbehorende controleprotocol zijn waarschijnlijk in oktober beschikbaar. Jaargang 2 aflevering 29 pagina 4

5 Obama had er niet echt veel zin in. "Ik voelde me belabberd. Ik had wel eens leukere dagen gehad en Anekdotes zijn humoristische voorvallen, vreemde gebeurtenissen of toen ik om mij heen keek zag ik overal slaperige gezichten die ook niet overliepen van enthousiasme. Maar goed, rake uitspraken, gevat in een pakkend verhaal. Een anekdote wordt vaak verteld als een stukje uit het echte leven, al blijft het meestal je bent professional, dus ik sprak met wat mensen en juist onduidelijk of een verhaal ook werkelijk heeft plaatsgevonden. Anekdotes hebben dan ook veel overeenkomsten met Broodje aap- toen ik aan mijn toespraak wilde beginnen hoorde ik achterin het zaaltje een stem die riep: "Fired up!" En even later: "Ready verhalen. Fris & Dwars presenteert wekelijks een bekende of minder to go!" bekende anekdote over beroemdheden uit heden en verleden. Fired up! Ready to go! Tijdens de Amerikaanse presidentscampagne van 2008 gebruikte Barack Obama diverse slogans om zijn publiek enthousiast te maken. Naast de leus "Yes We Can" gebruikte hij ook vaak de yell "Fired up, ready to go". Tijdens een toespraak vlak voor zijn verkiezing tot president vertelde Obama dat hij die tekst niet zelf bedacht had, maar had overgenomen van een oud vrouwtje dat hij aan het begin van de campagne in 2007 was tegengekomen. Barack Obama"Ik was al een paar dagen onderweg om campagne te voeren en ver na middernacht kwam ik aan in een hotel" aldus Obama. Ik was blij dat ik tenminste kon slapen, maar een van mijn medewerkers vertelde me dat ik al om zes uur op moest staan voor een vroege campagne-rally waar ik een toespraak moest houden." "Toen ik wakker werd, was ik vermoeider dan toen ik was gaan slapen. Ik deed de gordijnen open in de hoop dat het zonlicht me wakker zou maken. Het regende pijpenstelen. Tijdens het ontbijt las ik in de New York Times een slecht stuk over mij. Ik moest bijna twee uur in de auto rijden naar de campagnebijeenkomst en toen ik daar kwam bleken er maar twintig mensen in het zaaltje te zijn." Achterin het zaaltje stond een oud vrouwtje van hooguit 1 meter 50 met een grote hoed op. Obama: "Ze riep nog een keer "Fired up!" en de hele zaal riep ook "Fired up". "Ready to go." En de zaal riep: "Ready to go." En ze bleef maar doorgaan. "Fired up!" "Ready to go." Iedereen deed mee. Ik wist in eerste instantie niet zo goed wat ik hier mee aan moest. Ik had na een paar minuten al eens naar mijn medewerkers gekeken, maar zij haalden hun schouders op." "Maar weet je? Ik deed mee en na een paar minuten voelde ik mij inderdaad fired up. Ik was inderdaad ready to go. Nadat ik daar mijn toespraak had gehouden en wegreed, voelde ik me nog steeds fired up en ready to go. Ik was de hele dag vol energie. En toen bedacht ik me hoeveel kracht er uit kan gaan van 1 persoon." "Dat oude vrouwtje wist de stemming van een hele zaal te veranderen. En als je de stemming in een zaal kunt veranderen, kun je de stemming in een heel dorp veranderen. En als je dat kunt, kun je de hele regio veranderen. Dan kun je de hele staat veranderen, dan kun je het hele land veranderen. Dan kun je de hele wereld veranderen. En dat is de reden dat ik campagne voer om president te worden van de Verenigde Staten." Overheveling persoonlijke verzorging niet aan de orde Bron: VWS Een nieuwe poging om alsnog de persoonlijke verzorging naar gemeenten te halen, lijkt gedoemd te mislukken. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) stelt dat het vraagstuk, wat het ministerie betreft, niet aan de orde is. Dat laat de woordvoerder van de staatssecretaris desgevraagd weten. Voorzitter van de VNG-commissie gezondheid en welzijn Mariëtte van Leeuwen, noemt het overhevelen van de verzorging naar gemeenten een noot die we nog met het kabinet willen kraken'. Dat stelde ze in een interview met het vakblad Zorgvisie. Tegen de in het regeerakkoord gemaakte afspraken in, besloot Van Rijn in september 2013 niet gemeenten, maar de zorgverzekeraars verantwoordelijk te maken voor de persoonlijke verzorging. Na een maandenlange strijd, waarbij onder meer de leden werden geraadpleegd en het VNGbestuur nieuwe onderhandelingen met het rijk voerde, delfden de gemeenten het onderspit. Als troostprijs kregen gemeenten extra geld: eenmalig 200 miljoen euro in 2015 voor de overgang van cliënten vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) naar de Wmo. Voor vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning ontvangen gemeenten vanaf 2016 jaarlijks 200 miljoen euro en voor begeleiding van inwoners bij algemene dagelijkse levensverrichtingen structureel 125 miljoen euro per jaar. Ook kwam er geld voor de implementatie van sociale wijkteams. De landelijke politiek voelt er niets voor om gemeenten opnieuw met een extra taak te belasten. Gemeenten moeten eerst hun zaakjes op orde krijgen, stellen onder meer CDA, PVV, SP en GroenLinks in een reactie p de uitspraken van Van Leeuwen. D66 wil pas na de evaluatie van het nieuwe zorgstelsel, die over een aantal jaar plaatsvindt, bekijken of aanpassingen nodig zijn. Jaargang 2 aflevering 29 pagina 5

6 De zorg gaat aan wantrouwen ten onder door Guus Schrijvers Het wantrouwen tussen gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars is alomtegenwoordig. Twee suggesties om het wantrouwen te verminderen en een hoopvolle noot. In Zeeland staan twee ziekenhuizen. Beide werken met verlies. Ze willen niet hun taken herverdelen. Want besturen en medisch specialisten wantrouwen elkaar. Elders in Nederland mogen wijkverpleegkundigen niet indiceren voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten denken: die wijkverpleegkundigen gaan veel zorg indiceren uit de Wmo en niet uit de Zorgverzekeringswet. Immers zij wantrouwen de zorgverzekeraars die de wijkverpleegkundigen betalen. Zorgverzekeraars vragen professionals in de eerste lijn heel veel gegevens. Zij zien in professionals potentiële fraudeurs. Zij vertrouwen hen niet. Ik signaleer dat dit wantrouwen toeneemt ten opzichte van vroeger. Want toen kregen initiatieven gericht op regionale samenwerking makkelijker bijdragen van zorgaanbieders en verzekeraars. Langetermijnvisie terug Deze drie voorbeelden illustreren het alomtegenwoordige wantrouwen tussen gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars en tussen organisaties binnen elk van deze groepen. Hoe dit wantrouwen weg te nemen en om te zetten in positieve samenwerkingsrelaties gericht op innovatie? Ik kom tot twee suggesties om het wantrouwen te verminderen. Voor 2016 verwachten alle zorgaanbieders omzetverlies: de ziekenhuizen vanwege minder poliklinische en klinische patiënten. De geestelijke gezondheidszorg teert in vanwege de beddenreductie van 30 procent en het succes van de psychische hulp van huisartsen en hun ondersteuners. De care sector verliest omzet vanwege de bezuinigingen en decentralisaties. Alleen de eerste lijn kan nog groeien. Maar het loopt de huisartsen over de schoenen: zij kunnen geen extra patiënten meer bedienen. Geen wonder dat kortetermijnbelangen thans overheersen en iedereen elkaar wantrouwt. Daarom moet de langetermijnvisie terug: want daardoor wordt het eigenbelang op korte termijn minder belangrijk. Als zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten werken aan een gemeenschappelijke langetermijnagenda, bijvoorbeeld om ziekenhuiszorg te verplaatsen naar de eerste lijn en het sociale domein, zal het wantrouwen snel afnemen. Relaties opbouwen Als medewerkers van gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars elkaar persoonlijk leren kennen in overleggroepen, op congressen, studiedagen en recepties, zou dat ook voor meer onderling vertrouwen in de zorg zorgen. Vertrouwen groeit naarmate relaties langer duren. Dan leert men elkaar beter kennen en ontstaan gemeenschappelijke ervaringen. Die zijn te benutten in latere contacten. Het zou daarom goed zijn als er minder wisselingen in personen aan de onderhandelingstafels waren. Andere bekostiging geeft hoop Het grote wantrouwen van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten remt zorginnovatie af. De Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bevatten elk een experimenteerartikel dat alleen inhoud krijgt als er meer vertrouwen komt. Regionale partijen die tegenwoordig een andere bekostiging willen dan die per verrichting of per dbc, stuiten niet op wettelijke bezwaren. Argumentatie moet dan wel zijn dat een andere bekostiging innovatie of gezamenlijke besparingen mogelijk maakt. Wetenschap en politiek wachten hoopvol op initiatieven gebaseerd op vertrouwen om gezamenlijk te komen tot herverdeling van taken en meer samenwerking in de zorg. Anders gaat de zorg aan wantrouwen ten onder. Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom Aanpak uitkeringsfraude steden verschilt enorm Bron: BNR De grote steden gaan onderling zeer verschillend om met de uitvoering van de Fraudewet. In 2013 is deze wet aangepast omdat fraudeurs strenger moesten worden aangepakt met hogere boetes Gemeenten kregen meer bevoegdheden om bestuurlijk te handhaven. Maar het aantal boetes dat wordt opgelegd verschilt sterk. Dat blijkt uit cijfers die BNR bij de gemeenten heeft opgevraagd over de jaren 2013 en 2014: Rotterdam: 2678 boetes, Amsterdam: 467 boetes, Den Haag: 1150 boetes en Utrecht: 429 boetes "Gemeenten leggen te weinig en te lage boetes op", aldus de Inspectie SZW in het rapport 'De boete belicht'. In slechts 35 procent van de gevallen wordt een boete opgelegd, terwijl volgens de Fraudewet gemeenten voor elke fraudevordering een boete zouden moeten opleggen. Moedwillig frauderen De gemeenten zijn bang dat ze het bewijs toch niet rond krijgen, merkt de inspectiedienst op. Volgens het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) geven de cijfers aan dat de Fraudewet niet goed werkt. Het maakt blijkbaar uit waar je woont of je wel of niet gestraft wordt, zegt voorzitter Irma Heintzberger. Inmiddels wordt er gewerkt aan een aanpassing van de wet zodat er rekening gehouden kan worden met verwijtbaarheid, maar dat komt voor duizenden mensen te laat. Amsterdam besloot daarom onlangs alle boetebesluiten te herzien, maar de andere steden deden dat niet. Jaargang 2 aflevering 29 pagina 6

7 Procesgestuurd in overheidsland. Een hype? Spontane of politiek gestuurde afwijkingen van het productie proces zijn in commerciële organisaties bijna niet toegestaan. Wat is de core business van gemeenten? - COLUMN - Dit weekend mocht ik samen met veel Zoeterwoudenaren, een blik werpen in de keuken van de grootste bierbrouwer van Nederland: Heineken. Wat een mooi bedrijf! Enerzijds gericht op het zo efficiënt mogelijk produceren van verschillende bieren en anderzijds heel erg bezig met de toekomst door vooruitstrevend te investeren in duurzaamheid. Een rondgang door de brouwerij leerde mij dat Heineken het lopende band principe van Ford heeft geperfectioneerd. Heineken is in mijn ogen een optimaal proces gestuurde organisatie waarbij efficiency, duurzaamheid en een goed resultaat hand in hand gaan. Core business Als ik kijk naar de core business van Heineken is dat het leveren van een product volgens een vast gestandaardiseerd proces waarbij winst maken centraal staat. Waar mogelijk is de menselijke arbeid vervangen door vergaande robotisering. Spontane of politiek gestuurde afwijkingen van het productie proces zijn niet toegestaan. Bij veel gemeenten zijn initiatieven ontstaan om de organisatie niet meer resultaatgericht maar vooral proces gericht te in te richten. Kijkend naar het proces gestuurde Heineken, vraag ik mij oprecht af wat een proces gestuurde gemeente dan zou kunnen inhouden. De core business van gemeenten is het leveren van diensten aan burgers en bedrijven. Dit kan in de vorm van een hard producten zoals een paspoort, of minder harde zaken zoals adviezen op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling, Duurzaamheid, Zorg etc. Lokale politiek dominant Bij de minder harde onderwerpen is de invloed van de lokale politiek een dominante factor. De samenstelling van Raad en College en het Coalitieprogramma of Collegeprogramma is voor een belangrijk deel bepalend voor de koers die een gemeente vaart. Deze politieke invloed geeft aan dat standaardisatie van een proces slechts beperkt mogelijk is. Winst maken is geen leidende factor in het geheel. Daarnaast is het scala van onderwerpen waarvoor gemeenten aan de lat staan, vele malen grotere dan die van Heineken. Gemeentelijk product Als ik de proces gestuurde organisatie van Heineken wil vertalen naar een gemeentelijke organisatie, dan kom ik tot de conclusie dat de verschillende taken die betrekking hebben op een gemeentelijk product, zo dicht mogelijk bij elkaar georganiseerd moeten worden. Hierdoor staan ontwikkeling en uitvoering zo dicht mogelijk bij elkaar. Heel veel anders kan ik niet bedenken, rekening houdend met de politieke invloed en de belangen en behoeften van individuele burgers en bedrijven op de processen. 'Vraaggestuurd' Veel gemeenten zijn al zoveel mogelijk vraag gestuurd ingericht, vooral rekening houdend met de behoeften van hun klanten, de burgers en bedrijven. Het invoeren van het KCC is daar een voorbeeld van. Ook de nieuwe Omgevingswet is gericht op burgers en bedrijven en gaan uit van het principe "Ja, mits..." Deze ontwikkelingen duiden eerder op een verdieping van een vraag gestuurde organisatie, dan een focus op een proces gestuurde inrichting waardoor een groot aantal taken van een product (van ontwikkeling tot uitvoering) samen worden ondergebracht. De proces gestuurde gemeentelijke organisatie beschouw ik als intern gericht. Dit kan in mijn beleving wellicht een middel zijn voor een aantal grote gemeenten om beter in control te kunnen komen om de burger nog efficiënter te kunnen bedienen. Voor gemeenten waarbij de verantwoordelijkheden binnen de verschillende taakvelden helder in de organisatie zijn belegd zie ik vanuit het perspectief van onze klant, de burger, vooralsnog geen toegevoegde waarde. Onze klanten vragen slechts om een efficiënte gemeentelijke organisatie die niet intern maar extern is gericht en in hun behoefte van mate dienstverlening voorziet. Het grote enthousiasme over het proces gestuurde organisatie model roept bij mij de vraag op of het invoeren van dit model nu voor veel gemeenten een doel wordt, in plaats van een van de vele middelen om te komen tot de meest efficiënte wijze van taakuitvoering. Over de auteur: Els Möhle is Waarnemend hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Zoeterwoude Jaargang 2 aflevering 29 pagina 7

8 Kortdurende opname Aanspraak op grond van de Wmo 2015 of de Wlzsubsidieregeling eerstelijns verblijf? Nicolette Cremers, gastredacteur, heeft ruime praktijkervaring in de zorg- en inkomensverzekeringen. Daar heeft ze als leidinggevende en operationeel jurist ervaring opgedaan met vrijwel alle aspecten van de verzekeringsbranche. Door de maatschappelijke ontwikkeling dat mensen, ondanks hun ouderdom, beperkingen of aandoeningen, zo lang mogelijk in de thuissituatie blijven zijn per 2015 veel veranderingen in de gezondheidszorg doorgevoerd. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de wijkverpleegkundige zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) is opgenomen. De wijkverpleegkundige moet dienen als schakel tussen zorg en welzijn naast de huisarts. Als er blijvende behoefte bestaat aan permanent toezicht dan wel 24 uur per dag zorg in de nabijheid van een persoon noodzakelijk is, is dat geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). De indicatie die in dit kader gesteld wordt door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) kan leiden tot zorg via een persoonsgebonden budget (pgb), modulair pakket thuis (dat wil zeggen zorg in natura thuis naast een pgb), een volledig pakket thuis (dat wil zeggen zorg in natura in de thuissituatie) of via zorg in natura geleverd in een instelling. Medio 2014 bleek al dat er in het kader van de eerstelijns zorg een kortdurende opname mogelijk moest zijn voor bepaalde groepen. Onder andere kwetsbare ouderen die thuis wonen vormden een doelgroep. Eerstelijns verblijf hoort onder de Zvw omdat het hier gaat om verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg. Aanvankelijk was het de bedoeling dat eerstelijnsverblijf alleen in 2015 in de vorm van een subsidieregeling op grond van de Wlz aangeboden zou worden. Vanaf 2016 zou dit een prestatie worden op grond van de Zvw. Reden voor deze eenjarige subsidieregeling was het borgen van een zorgvuldige overgang. In de Zvw geldt immers een ander regime dan in de Wlz. Het blijkt niet mogelijk om de huidige prestatie eerstelijns verblijf rechtstreeks vanuit de subsidieregeling over te hevelen naar de Zvw. Daarom wordt in afwachting van onderbrenging in de Zvw in 2017, net als in 2015 eerstelijns verblijf in 2016 via een subsidieregeling gefinancierd. Aanspraak op grond van de Wmo 2015 of eerstelijns verblijf In de praktijk bestaat er regelmatig onduidelijkheid over de vraag of er aanspraak bestaat op eerstelijns verblijf dan wel op crisisopvang op grond van de Wmo De Wmo 2015 vraagt bijzondere aandacht voor onder meer een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, publieke gezondheid, preventie, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Daarnaast moeten gemeenten samenwerken met zorgverzekeraars en zorgaanbieders als bedoeld in de Zvw met het oog op een zo integraal mogelijke dienstverlening. Voor de subsidieregeling eerstelijns verblijf komt uitsluitend in aanmerking behandeling van: verzekerden met een somatische aandoening, verzekerden met een psychogeriatrische aandoening, verzekerden met een lichamelijke beperking, meerderjarige verzekerden met een verstandelijke beperking. In de praktijk betekent dit dat de subsidie dan voorziet in eerstelijns verblijf waarbij: hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen wordt verleend; algemene dagelijkse levensverrichtingen worden overgenomen en waarbij geneeskundige zorg, verpleging, verzorging en paramedische zorg wordt verleend onder substantiële coördinatie, regie en supervisie van een multidisciplinair team; dit palliatief terminaal is: algemene dagelijkse levensverrichtingen worden overgenomen en waarbij in verband met een levensbedreigende ziekte of aandoening met een levensbedreigende ziekte of aandoening met een levensverwachting van minder dan drie maanden intensieve geneeskundige zorg, verpleging, verzorging en paramedische zorg wordt verleend. Belangrijke voorwaarde voor dit verblijf is dat dit medisch noodzakelijk is. De huisarts blijft medisch eindverantwoordelijk tenzij hij deze overdraagt aan een andere arts, bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde. Overigens geldt dat geriatrische revalidatiezorg niet geldt als eerstelijns verblijf. Mochten gemeenten en het zorgkantoor (die de eerstelijns zorg verleent) het niet eens zijn over wie verantwoordelijk is dan is het in gesprek gaan met elkaar aangewezen. Uitgangspunt moet hierbij in ieder geval zijn dat de klant hier niet de dupe van mag worden! eerstelijns verblijf in 2016 verlengd De bestaande onduidelijkheid wordt in 2016 niet opgelost nu de subsidieregeling voor eerstelijns verblijf nog een jaar wordt verlengd. Van belang is dat gemeenten en het zorgkantoor met elkaar in gesprek gaan als onduidelijkheid voor klanten ontstaat. Immers iedereen zal van mening zijn dat veelal kwetsbare klanten in ieder geval van bestaande onduidelijkheid niet de dupe mogen worden. Jaargang 2 aflevering 29 pagina 8

9 Overweldigende respons zorginstellingen bij verbetering verpleeghuizen Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid voorstellen om de kwaliteit van Nederlandse verpleeghuizen te verbeteren, zijn door cliëntenraden en zorgverleners positief beoordeeld. De zorglocaties achter deze voorstellen krijgen van het ministerie van VWS de ruimte om verder te werken aan goede zorg door de ogen van de cliënt en het schrappen van administratieve rompslomp. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) riep op tot het insturen van de voorstellen in het kader van zijn plan Waardigheid en Trots', om de kwaliteit van verpleeghuizen te verbeteren. In totaal hebben de voorstellen betrekking op zo'n 670 locaties. In Waardigheid en Trots was nog uitgegaan van 200 locaties. Van Rijn: 'Wanneer vertegenwoordigers van cliënten en professionals mij vertellen hoe de verpleeghuiszorg beter kan, spat het enthousiasme ervan af. "Geef ons de ruimte!", hoor ik dan. "En schrap alle formulieren die niets zeggen over wat de wensen van een cliënt zijn". Dat is dus nu de weg die we inslaan, ik verwacht er erg veel van.' De voortgang van de voorstellen is te volgen op Beoordeling plannen door cliëntenraden De voorstellen van de instellingen zijn beoordeeld door leden van cliëntenraden, professionals in de zorg en medewerkers van de leden van de Taskforce Kwaliteit Verpleeghuiszorg. Ze zijn geselecteerd omdat ze bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, gezien door de ogen van de cliënt, of vanwege voorstellen voor het wegnemen van regels die niets toevoegen. Uiteindelijk hebben de 151 betrekking op ruim 670 locaties, aanzienlijk meer dan de 200 locaties die waren verwacht. Dit resultaat tekent wat Van Rijn betreft hoe groot de ambitie van de zorgsector is. Waardigheid en trots Van Rijn presenteerde op 11 februari jongstleden zijn plan 'Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen' als startpunt om de ouderenzorg in Nederland te verbeteren. Speerpunten daarbij waren kwaliteit door de ogen van de bewoner, de deur wagenwijd open voor mantelzorgers, trotse zorgverleners en ruim baan voor goede verpleeghuizen met ambitie. VWS heeft de Taskforce Kwaliteit Verpleeghuiszorg ingesteld om samen met de sector te werken aan deze visie voor de verpleeghuiszorg. Naast het ministerie bestaat deze Taskforce uit NPCF, LOC, V&VN, Verenso, ActiZ, BTN, ZN, het Zorginstituut en de IGZ. Hervorming langdurige zorg De hervorming van de langdurige zorg is er op gericht de kwaliteit, houdbaarheid en betrokkenheid van de bij de langdurige zorg te versterken en te verbeteren. Dat doen we door de bij de ondersteuning thuis meer rekening te houden met persoonlijke omstandigheden en versterking van de wijkverpleging. Maar ook door bij de instellingszorg meer rekening te houden met de specifieke zorgvraag per cliënt en niet alleen te zorgen voor, maar ook te zorgen samen' met familie en vrienden. Self/less - Tarsem Singh Nieuw lichaam De oogverblindende films van Tarsem Singh waren zeker in het begin van zijn loopbaan nogal eens gesitueerd in het medische domein. Zo ging zijn eerste film The Cell over een experimentele comabehandeling waarbij zielsverhuizing aan de orde was. En in zijn tweede film, The Fall, bleek haar verblijf in een ziekenhuis de verbeelding van een meisje zodanig te stimuleren dat er een duizelingwekkende reeks verhaallijnen op gang kwam. Nu is er Self/less, over een terminaal zieke miljardair die middels een medisch experiment de kans krijgt op het eeuwige leven. Ook hier is weer sprake van zielsverhuizing: zijn geest wordt namelijk overgezet naar het lichaam van een jongere man. Het blijkt een ingreep met eufemistisch uitgedrukt existentiële bijwerkingen. Want de patiënt voelt zich aanvankelijk beter dan ooit, tot hij geconfronteerd wordt met visioenen van een ander leven dat kennelijk nog in het nieuwe lichaam schuilgaat. Singh maakt zich net als voorheen niet erg druk om het aloude geest-lichaamdualisme. Toch maakte hij een actie- c.q. sciencefictionfilm die interessante filosofische en ethische vragen stelt. Self/less is overigens geïnspireerd op de speelfilm Seconds uit 1966, die in zijn geheel op het internet is te vinden. Voor trailer en film: klik hier. Vervolg van pagina 1 Onderzoek Toch pleiten de onderzoekers er voor om te onderzoeken waar de twee werelden elkaar raken, om zo het spanningsveld te kunnen opheffen en kennisuitwisseling op gang te brengen of samenwerking te verkennen. Dit zou ook een antwoord kunnen zijn op de problematische kanten van de coöperatieve werkwijze, zoals de omgang met privacy. Voor financiers van zorg is het met name van belang om erachter te komen waar zij zorgcoöperaties en burgerinitiatieven op kunnen beoordelen. Tezelfdertijd waarschuwen de onderzoekers er voor om zorgcoöperaties en burgerinitiatieven te veel van bovenaf te regelen. Jaargang 2 aflevering 29 pagina 9

10 BKR: samenwerking gemeenten bij schuldhulp Bron: BKR Volgens de BKR Kredietbarometer zijn er per 1 juli mensen met een betalingsachterstand op een afgesloten lening. Vanaf 1 januari zijn er mensen bijgekomen die hun betalingsverplichtingen niet nakomen. Flinke impact crisis De afgelopen jaren nam het aantal mensen dat in de financiële problemen kwam steeds toe. In 2013 was de stijging het grootst. In dat jaar kwamen er mensen met een betalingsachterstand op geleend geld bij. "Gelukkig zien we dat het aantal betalingsachterstanden op leningen nu minder snel toeneemt dan in 2013 en De crisis heeft weliswaar een flinke impact gehad, maar de werkelijkheid is ook dat de schuldenproblematiek nog dagelijks toeneemt" aldus Peter van den Bosch, algemeen directeur van BKR. Lees ook INZICHT EN OVERZICHT BIJ SCHULDHULP ESSENTI- EEL Veel informatie onzichtbaar Bij BKR worden leningen en betalingsachterstanden daarop geregistreerd. Van hypotheken worden alleen betalingsachterstanden van meer dan vier maanden vastgelegd. Van den Bosch: "De betalingsachterstanden op leningen zijn slechts een klein deel van het maatschappelijke probleem. Er zijn immers nog veel meer betalingsachterstanden waar mensen mee kampen. Denk aan betalingsachterstanden bij de fiscus, huurachterstanden of die bij zorgverzekeraars." Deze achterstanden worden niet centraal vastgelegd en zijn dus niet inzichtelijk. Evenmin zijn bijvoorbeeld studieleningen bij BKR vastgelegd. Samenwerking gemeenten essentieel Door meer informatie over schulden te delen en samen te werken kan volgens BKR de schuldenproblematiek effectief worden aangepakt. Op dit moment werkt BKR samen met een aantal gemeenten om hen via pilotprojecten te ondersteunen met signalen die duiden op schuldenproblemen. Doordat bijvoorbeeld ziektekostenverzekeraars, woningcorporaties en nutsbedrijven data over betalingsachterstanden aanleveren kan BKR voor gemeenten een inschatting van de ernst van de individuele schuldenproblematiek maken. Actieve aanpak gemeenten Met deze inschatting kunnen gemeenten en schuldhulpverleningsinstanties huishoudens die in de financiële problemen dreigen te geraken in een vroegtijdig stadium ondersteuning bieden. "Het gaat er om dat we voorkomen dat mensen wegzakken in een schuldenmoeras. Dat kan met de juiste informatie en een actieve aanpak vanuit de gemeente." zegt Van den Bosch. Klik hier voor het gratis Kennisdocument van XpertSocialeZaken Ruimte voor innovatie in wijkverpleging 2016 Bron: NZa De Nederlandse Zorgautoriteit komt met een nieuwe prestatie waarmee innovatie, kwaliteit en uitkomsten van zorg beloond kunnen worden. De prestatie beloning op maat wordt genoemd in de nieuwe beleidsregels 2016 voor de Verpleging en Verzorging aan huis (wijkverpleging) vanuit de Zorgverzekeringswet. Ruimte voor innovatie in wijkverpleging 2016 De NZa legt uit dat in de regels voor de bekostiging van de wijkverpleging 2016 (PDF) meer ruimte is voor zorgaanbieders om samen met zorgverzekeraars afspraken op maat te maken. Bijvoorbeeld voor het belonen van extra kwaliteit, innovatieve vormen van zorg of de organisatie daarvan. Beeldschermzorg en telezorg Zorgaanbieders kunnen in 2016 uren in rekening brengen voor het leveren van beeldschermcommunicatie en farmaceutische telezorg. Deze extra uren moeten dan wel apart inzichtelijk gemaakt worden op de factuur. Afwijken reguliere bekostiging In 2016 kunnen zorgaanbieders bovendien als experiment afwijken van de reguliere bekostiging voor verpleging en verzorging. Hiervoor spreken zij met de zorgverzekeraar af hoe de prestatie wordt vormgegeven en tegen welk tarief. Er kan een vast bedrag per patiënt afgesproken worden op basis van de samenstelling van de doelgroep. Regionale beschikbaarheidsfunctie onplanbare zorg Verder komt er een nieuwe betaaltitel: 'Regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg'. Hiermee kunnen zorgaanbieders bij de zorgverzekeraar declaraties indienen voor de regionale beschikbaarheid en bereikbaarheid voor ongeplande zorgvragen. Hiervoor geldt als voorwaarde dat er een contract moet zijn tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar over wat er gedaan wordt voor die regionale beschikbaarheidsvoorziening en welk tarief gedeclareerd mag worden. Jaargang 2 aflevering 29 pagina 10

11 Aanpak sociale teams in Gorinchem: snel schakelen bij crisis Bron: Gemeente van de Toekomst Joost Spithoven, regisseur sociaal domein Gorinchem en Helen Verhoef, afdelingshoofd, vertellen over het werk van de sociale teams in hun gemeente. Zo bekijken de teams in een zogenoemd rode dradenoverleg of er verbanden zijn tussen zaken die een structurele aanpak vereisen. De sociale teams zitten letterlijk dicht bij elkaar bijeen in een grote kantoortuin om het delen van informatie en het snel schakelen te bevorderen. In geval van een crisis kunnen de teamleden elkaar snel vinden. Het sociaal team bestaat uit vijf professionals: een wijkverpleegkundige, een jeugdprofessional, een zorgadviseur, iemand van maatschappelijk werk en iemand van de sociale dienst. Op verzoek van de loketten waar burgers terechtkunnen met hun vragen, buigen zij zich over complexe cases en voeren daarop de regie. Joost Spithoven: Een complexe casus is bijvoorbeeld een situatie waarbij een gezin als gevolg van echtscheiding uiteen geslagen is en in verschillende gemeentes woont. Bij ingewikkelde cases als deze is het extra belangrijk dat informatie goed en snel gedeeld wordt. Investeren in contacten in de wijk Van het team wordt dan ook veel verwacht. Joost: Ieder van de leden heeft zijn specialiteit, maar het is de bedoeling dat zij in staat zijn de vraag achter de zorgvraag te herkennen, dat ze overzicht hebben en proactief kunnen handelen. We hebben daar zelfs een speciaal overleg voor: het zogeheten rode dradenoverleg, waarin het team bekijkt of er verbanden zijn tussen zaken, die een structurele aanpak vereisen of preventiemaatregelen. Een goed netwerk helpt daarbij. Dus de teamleden moeten ook investeren in hun contacten met belanghebbenden, zoals de zeventig huisartsen in onze regio en medewerkers van jongerenwerk en buurthuiswerk. Samenwerking met de huisartsen Helen illustreert de interactie met huisarts en wijk aan de hand van een voorbeeld. In een wijkje waar relatief veel ouderen wonen was er een dame die een huurschuld had en daardoor geen geld meer voor eten had. Ze had recht op voedselbonnen maar het voedselpakket halen en aan haar geven was een probleem. We konden er niet de vinger achter krijgen: was mevrouw misschien in de war? In overleg met de huisarts bleek dat dat niet het geval was. Vervolgens hebben we een andere, goedkopere woning kunnen regelen en ervoor gezorgd dat het voedselpakket door buurtbewoners opgehaald en bezorgd werd. Die mevrouw is heel opgelucht en nu bezig haar schuld weg te werken. Wat participatie betreft ligt het accent op sociale activering op wijkniveau. Helen: We zetten in op het zoeken naar eenvoudig werk en schakelen daarbij de omgeving in. Mensen werken graag dicht bij huis en bedrijven hebben vaak praktisch werk dat ze snel geregeld willen hebben. Door met inwoners en de wat kleinere bedrijven in de wijken aan de slag te gaan, hopen we gemakkelijker werk te vinden. Al hun bevindingen delen de sociale teams via Joost en Helen zoveel mogelijk met wethouders en raadsleden. Joost en Helen: Door bestuursleden zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken, krijgen we zelf op onze beurt weer input en feedback waar we verder mee kunnen. Beeld: Marco van Middelkoop / Hollandse Hoogte Buurtcamping brengt bewoners bij elkaar Bron: nieuwsbericht Naar verwachting honderden mensen in Amsterdam en Utrecht gaan dit weekend kamperen in hun buurtpark. Volgens de organisatie van De Buurtcamping is het de ultieme manier om je buren beter te leren kennen. De Buurtcamping vond voor het eerst plaats in 2013 in het Amsterdamse Oosterpark. Vorig jaar kon je al in meer parken kamperen in Amsterdam en dit jaar doet ook Utrecht mee. Buurtbewoners kunnen in totaal zeven parken hun tentje opzetten: het Flevopark, Noorderpark, Rembrandtpark, Sloterpark en Egeldonk in Amsterdam en het Majellapark en het Noordse Park in Utrecht. Buren Volgens de organisatie leren buren elkaar in een weekend beter kennen dan wanneer ze jaren naast elkaar wonen. De kracht is de kleinschaligheid en de gezamelijke activiteite, waardoor je na drie dagen het gevoel hebt dat je de gezichten uit je buurt kent. hebben deze lenen. Het Decor - verruim(t) de horizon Vrijwilligers De Buurtcamping wordt mogelijk gemaakt door een groot aantal vrijwilligers. Een deel van de gasten betaalt om er te overnachten en een groot deel van de campingplekken zijn speciaal voor mensen die geen geld hebben om op vakantie te kunnen gaan. Zij kunnen als ze geen tent Ga hier naar de website van de Buurtcamping >> Als je wilt dat er duurzaam contact ontstaat tussen kwetsbare burgers en hun buren, dan moet je dat organiseren. Contact komt niet vanzelf, blijkt uit onderzoek van Femmianne Bredewold. Lees hier meer over hoe de sociaal makelaar een rol kan spelen >> Jaargang 2 aflevering 29 pagina 11

12 Incidentenmanagement in het sociaal domein: Training is noodzakelijk (doe mee aan de pilot!) Bron: Gemeente van de Toekomst Niet in de risico-regelreflex schieten, maar wel op een goede manier snel reageren op incidenten binnen je gemeente. Ook voor bestuurders soms een uitdaging. In het stadhuis in Veenendaal ging een aantal van hen aan de slag met dit onderwerp in het kader van de bijeenkomst incidentenmanagement sociaal domein. Wat leerden zij? Gerrit de Jong, wethouder Goeree Overflakkee: Leerzame bijeenkomst Er zijn hele crisisorganisaties ingericht voor de brandweer, politie en ambulancezorg met dito oefeningen en allerhande scenario s. Dit vooral vanuit de veiligheidskant en de verantwoordelijkheid van burgemeesters en loco's. Voor de verantwoordelijkheid van wethouders en de toegenomen verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder sociaal domein in het bijzonder is per 1 januari een nieuwe periode ingetreden. Het samenspel met de raad hoe om te gaan met incidenten die zich vroeg of laat voor kunnen doen, is dan belangrijk. Het leukst vond ik het rollenspel in de simulatie met de kleine groepen. Niet in de laatste plaats omdat ik natuurlijk in mijn voortvarendheid dingen wil gaan doen die je bij nader inzien beter niet kunt doen of moet overlaten aan anderen. Burgemeesters die al getraind zijn in crisisbeheersing pakken dit veel beter aan en kunnen ook beter doorpakken dan ik op dit moment zou kunnen. Training is dus echt noodzakelijk om ongelukken te voorkomen. Het punt was in onze gemeente al op de agenda gezet om een keer te gaan doen met de gemeenteraad, maar heeft voor mij hernieuwde prioriteit gekregen. Verder heb ik bevestiging gekregen in onze aanpak met aandacht voor preventie en signalering om duurdere ingewikkelde uithuisplaatsingen te voorkomen. Kortom het was een leerzame bijeenkomst. Hans Keuken, locoburgemeester Neder Betuwe: Verkeerde beeldvorming leidt tot een verkeerde beoordeling Als locoburgemeester vind ik het belangrijk goed op de hoogte te zijn van alles wat crisismanagement raakt. Zo ook met betrekking tot situaties die zich voor doen binnen het sociaal domein. Je komt soms onverwacht voor dingen te staan en dan helpt het als je samen met collega s simulaties oefent. Wat in deze bijeenkomst nadrukkelijk naar voren kwam, was de vereiste rolvastheid van bestuurders en het teamwork in crisissituaties. Niet altijd is de locoburgemeester portefeuillehouder Sociaal Domein en daarom is een goed samenspel met collega s van je eigen gemeente en/of buurgemeente van groot belang. Weet wie wat zegt en wat je zegt. Verkeerde beeldvorming leidt tot een verkeerde beoordeling en kan desastreus zijn voor de besluitvorming. Ik zal mijn collega Sociaal Domein zeker adviseren meer aandacht te hebben voor mogelijke crisissituaties en hierop voldoende getraind te zijn. Duidelijk is geworden dat niet alleen branden of ongevallen een grote impact op de bevolking kunnen hebben, maar ook een ernstig voorval binnen het sociaal domein veel reuring kan veroorzaken. Peter Bollen, wethouder Doesburg: Stuur professionals aan Het onderwerp heeft bij ons geen urgentie meer, want we hebben al een simulatieoefening gedaan in de gemeenteraad. We zullen dit met college, ambtenaren en raad blijven herhalen en uitdiepen omdat het een belangrijk thema is. Het belangrijkst is en blijft wat mij betreft het voorkomen van regelreflex en de juiste aansturing van professionals. Ik kon me daarom goed vinden in het verhaal van Ira Helsloot. Prof. dr. Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid Radboud Universiteit Nijmegen gaf een mini-college risicoregelreflex en zag de spagaat waarin bestuurders zich soms bevinden: Je ziet de worsteling van bestuurders die intellectueel de risico-regelreflex heel goed begrijpen maar ook vanuit hun verantwoordelijkheid de drive voelen om toch direct op incidenten te reageren en om altijd verbetering na te streven. Hij blijft bijna onmenselijk om van eindverantwoordelijken te verlangen dat ze individuele drama s accepteren om daarmee voor meer mensen meer zorg te kunnen garanderen. Toch is dat de bestuurlijke opgave volgens mij. Meedoen aan een pilot? Heeft u als bestuurder interesse in een vervolg op deze bijeenkomst in de vorm van een pilot samen met uw eigen college en/of raad? Er zijn nog een aantal pilots beschikbaar. Neem dan contact op met Gerard Witsmeer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: U kunt meedoen aan de pilot onder de volgende voorwaarden: Een gesprek tussen uw college en raad is het uitgangspunt (al dan niet met ambtenaren). Een voorbeeld: het gaat om een gesprek met uw college en ambtenaren en daarna met uw raad. Of in een samenwerking bijvoorbeeld met raadsleden van een samenwerkingsverband; Het is de bedoeling om de opbrengsten (voor zover veilig voor gemeente anders geanonimiseerd) te delen bij een eventuele publicatie; De uitvoering van de pilots vindt plaats na de zomervakantie; het betreft een co-financiering tussen het Rijk (50%) en gemeenten(50%). Jaargang 2 aflevering 29 pagina 12

13 In Fryslân werken ze er goed omheen Bron: Gemeente van de Toekomst De samenwerking rond de decentralisaties in het sociale domein in Fryslân wordt landelijk gepresenteerd als best practice. Reden voor voorzitter Han Noten van de Transitiecommissie Sociaal Domein om een bezoek te brengen aan Leeuwarden en Drachten. Wat viel u op? Ik sprak in Leeuwarden met bestuurders, mensen van inkoop en gebiedsteams die hulp bieden aan cliënten. Ze werken goed met elkaar samen, gooien de problemen niet over de schutting, kennen elkaars risico s. Ik merkte ook dat mensen nog erg aan het zoeken zijn. Wat voor de één de oplossing is, zorgt bij iemand anders voor complexiteit. Ons werk zit vastgeklonken aan verordeningen, indicatiestellingen, beschikkingen afgeven. De werkelijkheid is dat cliënten hulp nodig hebben en dat niet alles binnen een geldpotje valt. Iemand die geen uitkering heeft en je daarom niet mag helpen, maar wel wil werken bijvoorbeeld. In Friesland had ik vaak het gevoel: ze werken er goed omheen. Dit klinkt alsof ze iets doen dat niet mag. Ze doen dingen die niet mogen, maar wel moeten. Interessant is dat, hè? Je wilt zaken doen die goed zijn voor de mensen, die ons op langere termijn kosten besparen. Vaak mag je dingen niet doen omdat het aan regels is gebonden. Dus werken ze om de regels heen. Ik vind dat dit moet kunnen. Het gaat om de zaak, om mensen te helpen. Redeneren vanuit de vraag van de cliënt, en dat voortdurend blijven doen. Wat deed u in Drachten? We bezochten een instelling, waar ontspoorde gezinnen worden begeleid om hun leven weer op orde te krijgen. Een van de problemen van de instelling was dat ze niet wisten waar hun cliënten onder vielen. De ene interventie is gericht op het kind, de ander op de vader (gemeente, schuldhulpverlening). De instelling die het gezin als geheel neemt, krijgt onmiddellijk het probleem wie nu de opdrachtgever is en wie de rekening betaalt. Maar dat hoort bij dit proces van decentralisatie. Het goede is begonnen en daardoor zien we de problemen. Ik word daar vrolijk van, want bij elk probleem komt de oplossing dichterbij. Wietze Kooistra, wethouder gemeente Opsterland en coördinerend portefeuillehouder Sociaal Domein Vereniging Friese Gemeenten, trad op als gastheer. Werken jullie in Fryslân om de regels heen? Veel gemeenten willen maatwerk leveren. Maatwerk wordt soms uitgelegd als: je houdt je minder aan de regels. Zo bedoelde Han Noten het ook. Hij hoorde in het gesprek met de vertegenwoordigers van het gebiedsteam dat ze met allerlei regeltjes te maken hebben. Als je die letterlijk uitvoert, werkt het niet omdat ze elkaar tegenwerken. Door maatwerk te leveren kunnen we dat voorkomen en een oplossing bieden voor individuele gevallen. Op welke regionale samenwerking bent u het meest trots? Dat we de regionale inkooporganisatie van het Sociaal Domein Fryslân met 24 gemeenten gestalte hebben gegeven. Wat lokaal kan, doen we op gemeentelijk niveau. Zo blijf je dicht bij de burgers. Door de inkoop op provinciale schaal heb je het voordeel van de schaalvergroting. Waar lopen jullie in de praktijk tegenaan? De inkoop van bijvoorbeeld de jeugdzorg kan de gemeente deels zelf inkopen, deels gebeurt het bovenregionaal. De vraag is: waar ligt de grens. Daar moeten we over in gesprek met elkaar en goed op elkaar afstemmen. Niet alleen richting de aanbieders, maar ook intern moet je goed overleggen, zodat iedereen op de hoogte is van deze grenzen. Welke mogelijkheden zijn er om kosten voor samenwerking te verdelen? Wij hebben als gemeente twee soorten kosten. In de eerste plaats de oprichting en instandhouding van het Sociaal Domein Fryslân. Daar hebben we een verdeling gemaakt naar rato van het aantal inwoners. Daarnaast zijn er kosten in het kader van de dienstverlening. Deze wordt verdeeld op basis van het aantal cliënten. De grotere gemeenten betalen meer, maar op die manier kun je de kleinere gemeenten ontzien. Hoe kun je als gemeente de opdrachtgeversrol (regionaal) invullen? Als gemeente heb je een rol bij de werkgroepen van de beleidsvoorbereiding. Er is in de provincie een overleg met secretarissen waarbij we kijken of we binnen de kaders werken. Daar worden ook de gemaakte afspraken beoordeeld en wordt gekeken of die goed worden nagekomen. We kijken hoe de uitvoering loopt, en koppelen dat terug. Wat is hierbij de rol voor bestuurders? In het bestuursoverleg met de portefeuillehouders kunnen vragen vanuit de gemeenten worden ingebracht. Weliswaar worden hier geen echte beslissingen genomen, maar er wordt wel gekeken of er voldoende draagvlak is voor bepaalde beleidsvoornemens. Hoe kijkt u terug op het bezoek? We hebben voldoende thema s besproken en een goed beeld kunnen geven over hoe de zaak op dit moment loopt. Ik vond het een plezierig gesprek. Beeld: Reyer Boxem / Hollandse Hoogte Jaargang 2 aflevering 29 pagina 13

14 De activiteitenbegeleider van vroeger bestaat niet meer Bron: nieuwsbericht Een echte opleiding tot activiteiten begeleider bestaat niet meer. Mensen die aan de slag willen op het gebied van activiteitenbegeleiding of dagbesteding hebben tegenwoordig een keuze uit een groot aantal opleidingen waaronder de opleiding Sociaal Cultureel Werk. Studenten Sociaal Cultureel Werk komen in aanraking met heel uiteenlopende doelgroepen. Door middel van activiteiten leren ze deze mensen weer een plek in de maatschappij te vinden. Het Sociaal Cultureel Werk is een driejarige mbo-opleiding (niveau 4). Michel Frijters, docent bij het Summa College Welzijn in Eindhoven, legt in het vakblad AS (Maandblad voor de Activiteitensector) uit hoe de opleiding en het vak van sociaal-cultureel werker zijn veranderd. Netwerken 'De activiteitenbegeleider van vroeger bestaat niet meer', zegt Frijters. Met alleen activiteiten begeleiden schiet je in deze tijd tekort. 'Je bent na de opleiding Sociaal Cultureel Werk meer een sturend en coördinerend medewerker. Je bent in staat om te netwerken en om een planning op te zetten van activiteiten. Je ontwikkelt activiteiten en stuurt mensen aan. Een sociaal cultureel werker is eerder stuurman dan uitvoerder.' Onze visie op dergelijke vormen van probleemgedrag is de afgelopen decennia behoorlijk veranderd. Lange tijd vonden we het normaal om zulk gedrag te bestraffen. Tegenwoordig proberen we de oorzaak van het moeilijk verstaanbare gedrag te achterhalen. Lees hier het artikel over moeilijk verstaanbaar gedrag uit AS >> Confronterend Niet iedereen is daarom geschikt voor de opleiding, stelt de docent. 'Veel jongeren kiezen voor deze studie omdat ze zelf problemen hebben en daarom graag andere mensen helpen. Tijdens het eerste jaar blijkt een groot aantal niet stabiel genoeg om met kwetsbare mensen om te gaan. De studie is te confronterend.' Ondernemen De nadruk in de opleiding komt meer te liggen op ondernemen. De vraag is: wie ben ik als beroepskracht? En: hoe onderscheid ik mij in mijn werk van anderen 'Sociaal cultureel werkers moeten tegenwoordig meer dan ooit weten waar hun kwaliteiten liggen. Immers, de sociaal cultureel werker in vaste dienst komen we steeds minder tegen. Je wordt zzp'er of projectmedewerker.' Jongerenwerk Frijters ziet dat het aantal mannelijke studenten afneemt. 'Vroeger was die verhouding gelijk. Veel jongens kozen voor deze studie vanwege het jongerenwerk. Maar veel jongerencentra zijn wegbezuinigd.' Ook is er veel werk van de activiteitenbegeleiders wegbezuinigd, maar daarmee zijn activiteitenbegeleiders niet overbodig, zegt de docent. Onder de loep Blijvende inspanning en veel aandacht voor Participatiewet Bron: AWVN Steeds meer werkgevers maken ruimte voor mensen met een beperking, wel is er blijvend inspanning en veel aandacht nodig om in 2026 de banen voor de doelgroep beschikbaar te hebben. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN, die het programma Werkgevers gaan inclusief uitvoert. Via WGI motiveert en ondersteunt AWVN werkgevers die aan de slag gaan om (meer) ruimte te maken voor mensen met een beperking. Ook uit de cijfers van SZW blijkt, dat steeds meer organisaties in beweging komen (tot eind 2014 waren dat in de marktsector in totaal extra banen en bij de overheid 1.508). Al ambities tot in 2026 Op werkgeversgaaninclusief.nl blijft de teller eveneens stijgen. Momenteel staat deze op geambieerde banen tot eind De ambities van werkgevers ná 2015 zijn daar niet zichtbaar. Maar werkgevers kunnen er hun ambities voor latere jaren wel kwijt. Afgelopen week stond de teller voor 2016 op 5.000, het aantal banen voor mensen met een beperking dat 92 werkgevers komend jaar beschikbaar maken. En er zijn zelfs al 45 werkgevers die voor het jaar 2026 een ambitie genoteerd hebben: bij elkaar banen. Veel tijd en aandacht nodig De ervaring leert wel dat het heel veel tijd en aandacht kost om bedrijven daadwerkelijk actief te krijgen. Dat heeft onder andere te maken met commitment op directieniveau, draagvlak op de werkvloer, oog voor de mogelijkheden om werk anders te organiseren en het vinden van geschikte kandidaten. Er is blijvend inspanning en veel aandacht nodig om in 2026 de banen voor de doelgroep beschikbaar te hebben. Jaargang 2 aflevering 29 pagina 14

15 Het Decor - verruim(t) de horizon hoe betalingen kunnen plaatsvinden zonder dat deze geheimhoudingsplicht wordt doorbroken. Ook de Kamerleden vinden dat er naar andere oplossingen moet worden gezocht. Daarnaast moeten cliëntenorganisaties de kans krijgen om tot een gewogen reactie te komen, vindt de LPGGz. Medio juli ontvingen cliëntenorganisaties het verzoek om, binnen een dag, een reactie te geven op het concept van de tijdelijke ministeriële regeling voor persoonsgegevens op jeugdwetfacturen, zo schijft het platform in een brief aan de Kamer. Juist bij een regeling waarbij het beroepsgeheim en de privacy van kinderen in het geding zijn, moet zorgvuldigmedisch beroepsgeheim boven beheid worden betracht. We willen kunnen beoordelen talingsgemak in hoeverre de veiligheid van de patiëntgegevens Bron: Tweede Kamer (van kinderen en hun ouders) goed geborgd zijn en Betalingsgemak mag niet de reden zijn om het meof het beroepsgeheim voldoende erkend wordt en disch beroepsgeheim via een ministeriele regeling daarmee de patiëntgegevens. opzij te schuiven. Dat stellen de Kamerleden Bergkamp (D66) en Keijzer (CDA) in vervolgvragen aan Geen schoonheidsprijs het kabinet. Het Landelijk Platform GGz pleit voor Evenals de LPGGz stellen de Kamerleden Bergkamp uitstel van de tijdelijke regeling persoonsgegevens en Keijzer dat de bewindslieden zich op het verkeerop jeugdwet-facturen. de wetsartikel beroepen. Bovendien stuit de gevolgde procedurele weg waarbij de Kamer in hun ogen Betalingsgemak mag niet de reden zijn om het mewordt gepasseerd hen tegen de borst. Die verdient disch beroepsgeheim via een ministeriële regeling niet de democratische en politieke schoonheidsopzij te schuiven. Dat stellen de Kamerleden Vera prijs, aldus D66 en CDA. Zij nemen geen genoegen Bergkamp (D66) en Mona Keijzer (CDA) in vervolgmet de antwoorden op eerdere Kamervragen voer vragen over het kabinetsbesluit om jeugdzorgverledeze kwestie die staatssecretaris Van Rijn (VWS) ners te verplichten medische gegevens met gedeze week naar de Kamer stuurde. meenten te delen. Het Landelijk Platform GGz pleit voor uitstel van de tijdelijke regeling persoonsgege Vervolg op pagina 17 vens op jeugdwet-facturen. Een fris-dwarse blik Geheimhoudingsplicht Het LPGGz vindt dat eerst moet worden onderzocht Jaargang 2 aflevering 29 pagina 15

16 Het Decor - verruim(t) de hori- Zorg-au-pair kan thuishulp aanvullen Bron: onderzoek Zorg-au-pairs kunnen in potentie lacunes in de sociale ondersteuning van ouderen opvullen. Onderzoek van studenten van de NHL Hogeschool in opdracht van Hof en Hiem Zorggroep laat zien dat er onder mogelijke au-pairs voldoende animo is. Toch zijn er blijkens het onderzoek nog te veel praktische en juridische obstakels om het concept breed toe te passen. Achtergrond van het onderzoek zijn de grote veranderingen in de organisatie en financiering van de ouderenzorg. Ouderen worden geacht langer zelfstandig te blijven. Tezelfdertijd wordt de vergoeding van verschillende vormen van ondersteuning thuis steeds verder teruggeschroefd. Deze ontwikkelingen dwingen tot zoeken naar innovatieve manieren om de zorg en het welzijn voor ouderen te organiseren. Zodoende rees bij Hof en Hiem Zorggroep de vraag of het model van kinder-au-pair ook toepasbaar is in de ouderenzorg, met name in situaties waarin mantelzorg moeilijk te organiseren is en betaalde thuishulp geen haalbare optie is. Ongeveer een derde van de au pairs (28 procent) geeft desgevraagd aan voor zelfstandig wonende ouderen te willen werken. De receptie bij de doelgroep is gemengd. Zo is er de angst voor verlies van privacy. Om die reden is er vooralsnog een voorkeur voor een particuliere hulp in huis. Toch bestaat er ook nieuwsgierigheid naar de mogelijkheden van een zorg-aupair. Passend werk Op grond van binnenlandse en buitenlandse wet- en regelgeving mogen jongeren als au pair alleen lichte huishoudelijke werkzaamheden uitvoeren. Het gaat dan primair om opruimen, schoon maken, wassen, eten koken en boodschappen doen. Maar volgens de onderzoekers zijn er meer werkzaamheden als passend te kwalificeren. Te denken valt aan het samen ondernemen van activiteiten. Deze vorm van activering ontlast het sociale netwerk en is een probaat middel tegen eenzaamheid. Ook zien de onderzoekers mogelijkheden voor lichte vormen van preventie. "Ze kunnen er voor zorgen dat de ouderen voldoende voeding en vocht tot zich krijgen, er voor zorgen dat de ouderen gevarieerde, energie- en eiwitrijke voeding tot zich nemen en samen met de ouderen eten of ervoor zorgen dat één van de ouderen niet alleen eet", schrijven de NHL-studenten. "Deze activiteiten dringen het risico op ondervoeding terug." Ondanks deze pluspunten is de praktijk volgens manager Harrie Dijkstra van Hof en Hiem Thuiszorg vooralsnog "weerbarstig". "De studenten stuitten al snel op een wettelijke bepaling dat au pairs uitsluitend aan het werk mogen als er minimaal twee volwassenen deel uitmaken van een leefeenheid. Terwijl alleenstaande ouderen waarschijnlijk meer behoefte hebben aan een inwonende au pair". Entreetoets Een andere beperkende factor is de communicatie. Een au pair moet in de optiek van de onderzochte ouderen goed Nederlands kunnen spreken en bij voorkeur ook Fries. Om die reden bevelen de NHL-studenten een entreetoets aan om de taal- en communicatievaardigheid van zorg-au-pair vast te stellen. Ook pleiten ze voor een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden. "Aanbevolen wordt om goede afspraken te maken met alle partijen en dit vast te leggen in een contract, zodat duidelijk is wie wat doet en wie waar verantwoordelijk voor is om eventuele problemen op juridisch en persoonlijk gebied te voorkomen." Buurt-au-pair Bovendien maken de studenten zich sterk voor verbreding van het concept van zorg-au-pair naar buurt-au-pair. "We gaan nu bekijken wat wel kan en de mogelijkheden in kaart brengen en uitproberen", reageert Dijkstra. "De studenten komen bijvoorbeeld met de aanbeveling van een 'buurt-au-pair', deze is dan inwonend bij een van de buurtgenoten en doet werkzaamheden voor meerdere ouderen in de buurt, zo voldoe je aan de eis van minimaal twee volwassenen. Een andere suggestie is om studenten goedkoop te laten wonen in een zorgcentrum met als voorwaarde dat ze ouderen in de omgeving vrijwillig gaan helpen. Ook het ministerie van sociale zaken heeft er belangstelling voor, zij zijn verantwoordelijk voor wetgeving rondom au pairs". Factsheet 'Voor alle Kinderen - Jeugdwet minderjarige Vreemdelingen' Bron: VNG Alle kinderen in Nederland hebben recht op de zorg, hulp, begeleiding en bescherming die zij nodig hebben. Ongeacht hoe het komt dat ze hier zijn. Dit is overigens meer dan een morele verantwoordelijkheid, het vloeit voort uit internationale verdragen. Met name uit het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Dit verdrag laat niet toe dat onderscheid gemaakt wordt tussen kinderen die rechtmatig en kinderen die niet rechtmatig in Nederland verblijven. Lees meer in de factsheet. Download: Minderjarige Vreemdelingen Jaargang 2 aflevering 29 pagina 16

17 Uitwisseling zorgdata te ingewikkeld in Nederland Bron: nieuwsbericht Nederland kan een voorbeeld nemen aan Amerika als het gaat om het delen van data tussen zorginstellingen. Dat zeggen Wim de Koning, CEO Fenestrae en Harm-Jan Wessels, CEO Forcare. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in interoperabiliteit tussen systemen in de gezondheidszorg, De Koning en Wessels waren onderdeel van een bezoek aan Amerika in kader van 70 jaar bevrijding van Nederland. Zij waren daar met koning Willem-Alexander en koningin Maxima en bezochten tijdens de handelsmissie diverse zorgorganisaties. Op de website van IHE Nederland doen zij uitgebreid verslag. XDR-model of IHE XDS Het mooie van Amerika is volgens De Koning dat iedereen verplicht is informatie uit te wisselen met een door de overheid vastgestelde standaard Direct, in IHE-termen het XDRmodel (Cross-enterprise Document Reliable Interchange). 'Oftewel, de eerste stap is het point-to-point uitwisselen van informatie, net als . Nederland kiest echter voor een combinatie van het LSP en regionale oplossingen op basis van IHE XDS (Cross-enterprise Document Sharing; een IHEintegratieprofiel voor het transmuraal delen van vooral documentgerichte patiëntinformatie). Een oplossing die behoorlijk complex is. Wat alleen al blijkt uit het feit dat slechts 5 procent van de radiologen het gebruikt om beelden uit te wisselen. Het genoemde XDR-model is veel simpeler en breed ondersteund door de industrie. Dus mijn advies is te pushen op een simpele standaard, hier mee te beginnen.' Top down werkt niet Wessels: 'Nederland heeft inmiddels wel geleerd dat een totale top-down benadering niet werkt. In mijn opinie moet de overheid een faciliterende rol hebben, voorwaarden scheppen en duidelijkheid geven. Voor wat betreft interoperabiliteit en standaarden. Waar investeert de overheid in? Kijk ik naar Amerika, dan zie ik dat de staten nog steeds allemaal hun eigen health information exchange hebben. Ze zijn nog lang niet allemaal gekoppeld. Een top down benadering werkt in de USA ook niet. Het ONC (de Amerikaanse tegenhanger van Nictiz) vervult net als in Nederland een faciliterende rol. Oftewel, ze leggen basisstandaarden neer mét een dresssing er boven op; de Meaningful Use programma's.' Meaningful Use moet goede informatie-uitwisseling tussen systemen bevorderen, patiënten toegang bieden tot hun medische gegevens en het rapporteren van kwaliteitsgegevens verbeteren. Het programma bestaat uit drie stadia. In elk stadium worden hogere eisen gesteld aan zorgprofessionals en aan ziekenhuizen, in de vorm van verplichte criteria en kwaliteitsmetingen. Leerpunten Amerika Amerika kan ook iets van Nederland leren, zien De Koning en Wessels. De Koning: 'Kijk naar het ParkinsonNet, een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 2700 zorgverleners waaronder neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen zijn aangesloten bij dit netwerk. Daar kan Amerika van leren. Ze zijn nog niet zo ver met het organiseren van de zorg rondom de patiënt.' Wessels vult aan: 'De "jongens" van het ParkinsonNet waren mee op handelsmissie. Ze kwamen met een contract op zak terug in Nederland. Michigan gaat nu met hetzelfde concept aan de slag.' Vervolg van pagina 15 Verkeerd wetsartikel Zorgaanbieders moeten in hun rekeningen aan gemeenten duidelijk maken welke zorg is verleend aan welke jongere, zo is vastgelegd in een tijdelijke ministeriële regeling die op korte termijn van kracht wordt. Als zorgaanbieders dat niet doen, kunnen en mogen gemeenten deze rekening niet betalen liet Van Rijn weten in antwoorden op eerdere vragen. De bewindslieden beroepen zich daarbij op artikel (vierde lid van de Jeugdwet). De Kamerleden menen dat staatssecretarissen Van Rijn en Dijkhoff (Justitie) zich op een verkeerd wetsartikel beroepen. Het gebruikte artikel heeft geen betrekking op de inhoud van gegevens, maar op eenduidige terminologie en systemen om te voorkomen dat er een diversiteit aan facturerings- en verantwoordingsinformatie ontstaat, aldus Bergkamp en Keijzer in hun vervolgvragen. Zij willen weten waarom de bewindslieden toch dit artikel uit de kast hebben gehaald. Declaraties De vertrouwelijkheid van bijvoorbeeld gegevens die onder het medisch beroepsgeheim vallen en gegevens over een rechtelijke uitspraak in het kader van jeugdbescherming, zijn in de ogen van Keijzer en Bergkamp dermate belangrijk dat deze niet via een ministeriële regeling opzij geschoven mogen worden, enkel en alleen omdat dit de administratieve verwerking van declaraties ten goede komt. Voor de bewindslieden zijn de betalingsproblemen tussen gemeenten en jeugdzorgaanbieders de belangrijkste reden om aanbieders te verplichten medische gegevens van kinderen met gemeenten te delen. Opheldering De Kamerleden willen tevens opheldering over de zogeheten bestuurlijke afspraken die eind juni zijn gemaakt met gemeentekoepel VNG. In de beantwoording van Van Rijn op eerdere Kamervragen over de regeling, stelde de staatssecretaris dat de gekozen oplossing het resultaat is van afspraken die in dat bestuurlijk overleg zijn gemaakt. Ook aanbieders zijn volgens de bewindslieden akkoord met de gemaakte uitwerking. Precedent Het steekt de Kamerleden bovendien dat de bewindslieden deze stap hebben genomen, terwijl een conceptwet Veegwet voor behandeling bij de Kamer ligt. De afspraken die nu in de tijdelijke ministeriele regeling zijn vastgelegd, moeten uiteindelijk in de Veegwet worden opgenomen. Het LPGGz vreest dat de tijdelijke regeling een precedent schept voor de manier waarop de regeling straks in de Veegwet 2015 wordt opgenomen. Jaargang 2 aflevering 29 pagina 17

18 Het Decor - verruim(t) de horizon COLOFON Het Decor verruim(t) de horizon is een digitaal informatie en inspiratieschrift voor alle mensen en organisaties die betrokken zijn bij het werken met en voor mensen. Het Decor verruim(t) de horizon verschijnt eenmaal per week; op vrijdag. Daarnaast is er eenmaal per week - op dinsdag - een nieuwsflits Fris denken en dwars kijken. You are beautiful remember that Vondel & Nassau is een zelfstandig onderdeel van de Kooyenga Groep en heeft zich gespecialiseerd in Advies, Oplossingen en Interim Management. Onze dienstverlening onderscheidt zich op basis van een persoonlijke aanpak, en concrete en toepasbare adviezen van zeer hoge kwaliteit. Mocht u vragen hebben over wat Vondel & Nassau voor u kan betekenen, dan zijn dit onze contactgegevens. Vondel & Nassau Postadres Postbus AB Dokkum Ieder mens is mooi Zelfs de mensen die leven Met voor en door u geknipte informatie en inspiin de gouden kooi ratie willen wij onze lezers en lezeressen inspireren en informeren. Wij willen zo bijdragen aan We hebben allemaal lief de duurzame vernieuwing van de organisatie van We houden allemaal wel ergens van en de ondersteuning voor en door mensen. En als het even niet meer kan Daarbij staat het stimuleren en ondersteunen Dan laten we een traantje gaan van talentontplooiing op strategisch, tactisch en Emotioneel kunnen we het dan even niet aan uitvoerend niveau centraal. Dan is goed dat er van die momenten zijn Wilt u een eigen bijdrage geplaatst zien? Of hebt Dat de een tegen de ander zegt: u nieuws te melden? Stuur dan een mailbericht houd mij maar even vast De warmte is dan voelbaar met uw bijdrage of persbericht naar Dat is de warmte die in iedereen leeft T F E Website: Hebt u collega's die de nieuwsflits ook willen Elk mens is bijzonder Simpelweg omdat het onbewust geeft ontvangen? Mail dan even het mailadres van uw Omdat elk mens iets moois collega naar In zich heeft Jaargang 2 aflevering 29 pagina 18

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 578 Eerstelijnszorg Nr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Onderhandelingen 1. De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft op 29 november een resolutie aangenomen waarin er stevig voor wordt

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 15 januari 2014 Nr. : 2014-4 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Speech van Directeur Generaal Langdurige Zorg Kees van der Burg op de bijeenkomst KBO-Brabant doet!

Speech van Directeur Generaal Langdurige Zorg Kees van der Burg op de bijeenkomst KBO-Brabant doet! Speech van Directeur Generaal Langdurige Zorg Kees van der Burg op de bijeenkomst KBO-Brabant doet! Den Bosch, 4 september 2014 Dames en heren, Het gaat goed met KBO-Brabant! De vereniging telt maar liefst

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Nieuwe afbakening verzorging kinderen

Nieuwe afbakening verzorging kinderen Factsheet Nieuwe afbakening verzorging kinderen Per 1 januari 2018 verandert de manier waarop verzorging aan kinderen wordt bekostigd en georganiseerd. In deze factsheet wordt uitgelegd wat er gaat veranderen

Nadere informatie

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief Grande Conference 2014 Het Huisartsenperspectief Het Huisartsenperspectief Toekomstvisie huisartsgeneeskunde 2022 kleinschalige, persoonsgerichte zorg dicht bij de patiënt ambities Het Huisartsenperspectief

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet?

Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet? 2 Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet? Afbakening wettelijke kaders: Wlz Wet langdurige zorg: Blijvende behoefte

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de aanpak van pgb-fraude (persoonsgebonden budget) (2013Z07932).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de aanpak van pgb-fraude (persoonsgebonden budget) (2013Z07932). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Wijkverpleging Onderhandelingsresultaat transitie Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Onderwerpen Aanspraak wijkverpleging Toegang Overgang voor cliënten 2014-2015 Transitieperiode Nieuwe bekostigingssystematiek

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Tot slot: Meer doelmatigheid van het professionele aanbod valt te verkrijgen door het kritisch doorlichten

Nadere informatie

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017.

Zorgen over de voorgenomen overheveling van het kortdurend eerstelijnsverblijf naar de Zvw per 2017. Ministerie van VWS Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert Wie zijn wij? We richten ons op Wat gaan we doen? Informeren over veranderingen voor zover mogelijk Veranderingen wegen Wat doen we niet?

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

Q&A s palliatieve zorg voor professionals

Q&A s palliatieve zorg voor professionals Q&A s palliatieve zorg voor professionals Inhoud Wat is palliatieve zorg?... 2 Wanneer begint palliatieve zorg?... 2 Wanneer eindigt palliatieve zorg?... 2 Waar kunnen cliënten de zorg ontvangen?... 2

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg WMO - GEMEENTE Is het al officieel dat de Wmo ingaat op 1 januari 2015? Ja, met dien verstande dat 2015 een overgangsjaar wordt. Verandert het recht op

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Overzicht kortdurende zorg met verblijf

Overzicht kortdurende zorg met verblijf Overzicht kortdurende zorg met verblijf 23 december 2014 Hierbij vindt u een overzicht van de verschillende vormen van kortdurende zorg met verblijf. Wij hebben voor u de definities en situaties vóór en

Nadere informatie

INFORMATIEKAART SPOEDZORG

INFORMATIEKAART SPOEDZORG INFORMATIEKAART SPOEDZORG 1. Inleiding Naar aanleiding van een aantal concrete situaties bij gemeenten bleken er onduidelijkheden te bestaan rond de verantwoordelijkheden en financiering van verschillende

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) N O T I T I E Aan : Leden IVVU Van : Kees Weevers Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) Datum : 13 oktober 2014 Op 4 maart 2014 hebben minister Schippers en staatssecretaris

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2014 Betreft Kortdurend eerstelijns verblijf

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2014 Betreft Kortdurend eerstelijns verblijf > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 januari 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 januari 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Programma 18 november 2014

Programma 18 november 2014 Programma 18 november 2014 19.30 uur Welkom voorzitter 19.35 uur Veranderingen in de zorg Henk Procé, gemeente 19.50 uur PGB 2015 in Zwolle 20.00 uur Veranderingen PGB Bianca van Venetiën SVB 20.30 uur

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015.

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015. Beste ouder, In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 nuari 2015. Bij deze e-mail zijn twee bijlagen bijgesloten: 1. Een brief aan u als ouder

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 17 juni 2015 Betreft eerstelijns verblijf

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 17 juni 2015 Betreft eerstelijns verblijf > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014 Zorg en Welzijn Tirza 20 oktober 2014 1 Veel veranderingen: Transities Herinrichting: Decentralisatie AWBZ Nieuwe wet WMO Wet op de Jeugdzorg Participatiewet Bezuinigingen (25-30%) 2 Hervorming 2015 Zwaarste,

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ CIZ Wet langdurige zorg door CIZ Inhoudsopgave Wet langdurige zorg Extra taken CIZ Eerste lijns verblijf Algemene informatie CIZ is per 1 januari 2015 poortwachter van de Wet langdurige zorg Wat betekent

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 11 september 2017 U Lbr. 17/050 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 11 september 2017 U Lbr. 17/050 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 11 september 2017 Ons kenmerk TIP/U201700651 Lbr. 17/050 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) - Onderwerp Wetswijziging in afbakening persoonlijke verzorging

Nadere informatie

Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee)

Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee) Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee) Het experiment regelarm werken in de zorg werd aan alle kanten enthousiast omarmd. Minder regels zou

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over overgangsproblemen tussen zorgdomeinen (2015Z19261).

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over overgangsproblemen tussen zorgdomeinen (2015Z19261). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Stappenplan realiseren structurele financiering innovatieve ouderenzorg

Stappenplan realiseren structurele financiering innovatieve ouderenzorg Stappenplan realiseren structurele financiering innovatieve ouderenzorg introductie Marc Soeters Gerrold Verhoeks Samenvatting Inleiding Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) heeft de start van tal

Nadere informatie

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Er is in de praktijk onduidelijkheid over de grens tussen de Wlz en de Wmo / Jeugdwet. Inhoud: - Aanspraak Wmo

Nadere informatie

Doel: Kortdurend Verblijf Hoe aanvragen? Welke locatie in mijn gemeente? Wmo-kortdurend verblijf Ontlasten mantelzorg en

Doel: Kortdurend Verblijf Hoe aanvragen? Welke locatie in mijn gemeente? Wmo-kortdurend verblijf Ontlasten mantelzorg en Informatie voor Huisartsen over Kortdurend Verblijf bij Carintreggeland Vanaf 1 januari 2015 is er het een en ander gewijzigd ten aanzien van Kortdurend Verblijf in Verzorgings- en Verpleeghuizen. Hieronder

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

Wat is zorg verandert?

Wat is zorg verandert? Zorg voor kinderen met een beperking? Huis ter Heide VG netwerken 7 November 2015 1 Wat is zorg verandert? Vier jarig samenwerkingsproject van aantal organisaties Bekostigd door VWS Samenwerking met Naar-Keuze

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie