Onderwijslogistiek en deelnemersbegeleiding. CVI April 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijslogistiek en deelnemersbegeleiding. CVI April 2014"

Transcriptie

1 Onderwijslogistiek en deelnemersbegeleiding CVI April 2014

2 Agenda: 1. Het Alfa-college 2. LBS & OLS doelstellingen 3. De processen 4. Ontwerp en keuzes 5. Programma waar lopen we tegen aan 6. Eerste opbrengsten

3 Alfa-college Christelijk Regionaal Opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland

4 Alfa-college: Feiten en cijfers Beroepsonderwijs, VAVO en Educatie Cursussen en bedrijfsopleidingen op maat 9 locaties Provincies Groningen, Drenthe en Overijssel Circa studenten medewerkers

5 Feiten en cijfers - vervolg Onderwijslocaties: Groningen (4) Hoogeveen (2) Hardenberg Leek Assen

6 OLS/LBS: Ambitie Integrale ondersteuning van het onderwijs voor planning, roostering, AAR, deelnemerbegeleiding en resultaatbeheer Doelstellingen Flexibilisering: Betere ondersteuning voor clustergroepen, niveaugroepen, keuzegroepen; betere ondersteuning van individueel onderwijs Het doelmatiger omgaan met resources (lokalen, personeel) De informatievoorziening van het Alfa-college te verbeteren.

7 C. Communicatie M. Managementinformatie M1. Operationele management informatie per afdeling C1 Beheer relaties - Extern - Intern (medew, deelnemer) C2. Communiceren intern ** INTRANET** - Regio / Locatie - Team / Onderwijseenheid - Deelnemers / Medewerkers - Klas C3. Communiceren extern ** INTERNET** - potentiele deelnemer - potentieel bedrijfsactiviteit C4. Beheren toegang M2 Processturende informatie M3. Analyse management M4 Decision support. M5 Dashboard informatie Executive Management Informatie. Procesmodel Alfa-college Informatiebeleid Procesmodel ROC Alfa College Versie: Auteurs : J. Onion, S. Marsal B1.1 Instellingsplan B1.2 Meerjarendoelstelling B1.3 Kaderbrief B1.4 Managementcontracten B1.5 Begroting 1.6 Management Intern B1. Bestuur Rapportage Extern B1.7 Jaarverslag B2. Onderwijs B2.1 Business plan / Meerjarenplan B2.2 Budgettering B2.3 Management contract / Jaarplannen B2.4 Management onderwijs projecten B2.5 Vaststellen opleidingen 2.6 Vaststellen Kwaliteitsbeleid B2.7 Inspectie B2.8 Bekostiging B2.9 Verslaggeving B3. Beroepsveld B3.1 Business plan / Meerjarenplan B3.2 Budgettering B3.3 Management contract / Jaarplannen B3.4 Bekostiging B3.5 Verslaggeving B4. Bedrijfsvoering B4.1 Business plan / Meerjarenplan B4.2 Budgettering B4.3 Management contract / Jaarplannen B4.4 Management bedrijfsvoering projecten Facilitair, HRM, ICT, Financieel, Huisvesting, MCV, Inkoop, Kwaliteit S1. Deelnemers- en examenadministratie S1.1 Aanmelding en S1.2 Intake plannen en (her)inschrijven Deelnemer verwerken - (Her)inschrijven - Uitzending intakes - Communicatie met deelnemer - Verwerken intake (incl. te tekenen onderwijsovereenkomsten) S1.3 Verwerken inschrijving S1.4, Initiëren financieel - verwerken gegevens + docs transacties - verwerken her-inschrijvers - toewijzen klas - toewijzen mentor/coach/ begeleider S1.9 Verantwoording S1.5 Mgmt deelnemer gegevens S1.6 Examen processen S1.7 Deelnemer uitschrijven S1.8 Produceren - CFI - contractpartijen S1.10 Archiveren - Mutaties deelnemer - Protocollen - Uitschrijven waardedocumenten - RMC - bedrijven - waardedocumenten - Mutaties studie - Dossiervorming -Tussentijds - Diploma s - DUO - inspectie - verantwoording - BPV/Stage overeenkomsten - Verwerking resultaten - Bij overlijden - Certificaten onderwijs - Verklaringen - inburgering - intern - ad hoc E1. Werving deelnemers P1. Instromen P2. Intro begeleiding & zorgstructuur P3. Opleiden & Ontwikkelen P4. Toewijzen & doorlopen stage (Beroepspraktijkvorming) P5. Examineren/certificeren E2. Alumni E1.1 Volgen marktontwikkeling E1.2 Marketing deelnemers E1.3 Evenementen E1.4 Werving en promotie E1.5 Vastleggen prospects P1.1 Orientatie studiekeuze P1.3 Vaststellen studiekeuze P1.2 Intakegesprek Warme overdracht P1.4 Voorstel EVC en/of vrijstelling P2.1 Beroepsoriëntatie P2.3 Voorlopig resultaat bespreken P2.2 Opstellen POP P2.4 Feedback begeleider/ deelnemer P3.1 Oriëntatie op leerinhoud P3.3 Uitvoeren leeractiviteiten P3.2 Concretisering leeractiviteiten P3.4 Voorlopige resultaten vaststellen (formatief) P4.1 Opstellen Stage profiel P4.3 Stage uitvoeren en begeleiden P4.2 Werven Stage en matchen P4.4 Opnemen in portfolio P5.1 Vaststellen studieresultaat P5.3 Afnemen examen P5.2 Aanvragen waarde-documenten (diploma's, certificeren,verklaringe n) P5.4 Beoordelen examen E2.1 Beheren Alumni bestand E3. Werving bedrijven E3.1 Volgen marktontwikkeling E3.2 Marketing bedrijven E3.3 Evenementen P2.5 Studieloop- Baanbegeleiding Groep/individueel P2.7 Monitoren inschrijvingen P2.9 Incidenten registratie & afhandeling P2.6 Inschrijven (inschrijflessen) P2.8 Tweede lijns begeleiding P2.10 Door- en uitstroomadvies en -ondersteuning P3.5 Feedback geven P3.7 Begeleiden deelnemer P3.9 Opnemen in portfolio P4.6 Aanwezigheidsregistratie P4.8 Beheer & beschikbaar stellen stage bedrijven P3.6 Reflectie P3.8 Aanwezigheidsregistratie P3.10 Monitoren studievoortgang en presentie P4.5 Vastleggen studieresultaat P4.7 Monitoren studievoortgang en presentie P5.5 Vaststellen EVC en/of vrijstelling E2.2 Loopbaan begeleiding E2.3 Kennis en kunde ondersteuning (LLL) E3.4 Werving en promotie E3.5 Registreren potentiële stagebedrijven L1. Onderwijsontwikkeling & Onderwijscatalogus & beheer L1.1 Plan onderwijs ontwikkeling - operationeel L1.2 Onderwijs structuurontwikkeling L1.3 Samenwerkingsverband, L1.4 Aanwezigheidregistratie L1.5 Onderwijs en toets - competenties aansluitingen en afstemming eisen vaststellen beheer (content) - curriculum/ leertrajecten - werkveld incl. - leereenheden / modules - vmbo mbo goedkeuringproces - toetscriteria, toetsen en assessment - mbo - hbo - Vullen leertrajecten -OER en toetsen L1.6 Content Publicatie en zoekbaar maken L1.7 Content - Statistische analyse - Intern evaluatie - Kwaliteitstoets L1.8 Content - Archiveren L2. Onderwijslogistiek & Roosteren L2.1 Plan L2.2 Vaststellen onderwijslogistiek - Intakeprognose - Personeel - Onderwijsaanbod - Operationeel - Onderwijslocaties - Financieel - Onderwijspersoneel - Klassen L2.3 Jaartakenmanagement L2.4 Roosteren L2.5 Terugkoppelen - Onderwijsaanbod - Onoplosbare samen met roosterconflicten intakeprognose, onderwijslocaties en onderwijspersoneel L2.6 Herroosteren met bijgestelde - Intake(prognose) - Onderwijsaanbod - Onderwijslocaties - Onderwijspersoneel L2.7 Publiceren - Rooster intern - Rooster extern L2.8 Plannen, reproductie (of inkoop) en distributie - Onderwijsmaterieel - Onderwijsleermiddelen L2.9 Archiveren - Rooster intern - Rooster extern L3. Offerte Gebaseerde Dienstverlening (2e, 3e geldstroom) L3.1 Plan contractactiviteiten - Personeel - Operationeel - Financieel L3.2 Registreren en classificeren - Marktsignalen L3.3 Marktsignalen - Validatie en kwalificeren - Registreren potentiële stage bedrijven L3.4 Maken, valideren en goedkeuren - Inhoudelijk voorstel - Personeel en middelen reserveren L3.5 Maken, valideren en goedkeuren - Financiële voorstel L3.6 Versturen en monitoren - Offerte L3.7 Rooster op basis van getekende offerte - Producten - Personeel - Middelen - Facturen L3.8 Archiveren - Correspondentie - Goedkeuringen - Offerte - Getekende offerte T1. Facilitair T1.1 T1.2 Bestellingen/ T1.3 Verhuren & T1.4 Beveiliging & T1.5 Opdrachten & T1.6 Informatievoorziening T1.7 Kassa- en Postafhandeling goederenstromen reserveren Incidenten aanpassingen/ wijzigingen recep tie bataalautomaten T1.8 Beheer & controle T1.9 St oringen/ klachten T1.10 Organisat o- rische processen T.1.11Afvalbeheer T1.12 Toegangbeheer & controle T1.13 Cat ering beheer T1.14 Repro T1.15 Printer en print diensten T1.16 Bibliotheek / Mediatheek T1.17 Infoboarden T1.18 Archiveren - Waardedocumenten T2. HRM T3. ICT/Informatisering T4. Financieel T2.1 Instroom - Werving & T2.5 HRM services T2.2 CAO uitvoering T2.3 Formatie budgettering T2.4 POP, competenties T2.6 Flex inhuur T2.7 Doorstroom T2.8 Uitstroom T2.9 Archiveren Selectie, - Sollicitatie, - Aanname - NAW, - Salaris, en portfolio - Waardedocumenten - Registratie - Verlof, - Verzuim T3.1 Project (portfolio) T3.2 Call & Incident T3.3 Change T3.4 Problem T3.5 Release & leveringsmanagement management management management management management management management & beheer T3.6 Configuration T3.7 Service level T.3.8 Availability T3.9 Capacity T3.10 Service continuity T3.11 Security T3.12 Functioneel management management management management T4.1 Beheren T4.2 Verwerken T4.3 Beheren T4.4 Project T4.5 Activa T4.6 Doorbelastingen T4.7 Factureren, T4.8 Debiteuren T4.9 Crediteuren T4.10 Betalingen T4.11 Analyse T4.12 Begroting en Grootboek Boekhoudkundige transacties Bekostigings Boekhouding Boekhouding incasso / storno Rapportage budgetten opstellen - Kas, Bank, Overig opbrengsten T3.13 Telefonie T3.14 Archiveren management - Waardedocumenten & beheer T4.13 Control T4.14 Afsluiting T4.15 Archiveren cyclus - Waardedocumenten T5. Huisvesting T5.1 Verwerving T5.2. Inrichting T5.3 Beheren T5.4 Aanpassen T5.5 Afstoten T5.6 Archiveren - Waardedocumenten T6. MCV T6.1.Beheer huisstijl - Extern - Intern T6.2. Beheer imagovisie T6.3 Beheren standaardteksten T6.4 Produceren publicaties T6.5 Communicatiekanalen managen - Extern - Intern - Persberichten - Aanleverende scholen - Intern - Extern - Jaarverslag - Werkveld, - Internationaal T6.6 Archiveren - Producten T7. Inkoop T7.1 Beheren T7.2 Verwerving (incl. EA) - Inkoopbeleid - Leveranciers - Aanbestedingskalender T7.3. Contracteren - Leveranciers T7.4 Beheren en monitoren T7.5 Aanpassen - Leveranciers - Productassortiment T7.6 Afstoten - Leveranciers T7.7 Publiceren - Productassortiment interen - Productassortiment extern T7.8 Bestellen - Producten - Diensten T7.9 Monitoren bestelingen T7.10 Monitoren kwaliteit - Product leveringen - Product - Dienst leveringen - Dienst T7.11 Archiveren - Waardedocumenten T8. Kwaliteit T8.1 Procesmanagement T8.2 Audit T8.3 Analyse - Afwijkingen t.a.v. norm Arlande 2010

8 Hoe was het

9 Primaire en Logistieke processen S1. Deelnemers- en examenadministratie S1.1 S1.2 Intake Aanmelding en plannen en (her)inschrijven verwerken Deelnemer S1.3 Verwerken inschrijving S1.4, Initiëren financieel transacties S1.5 Mgmt Deelnemergegevens - Mutaties deelnemer- S1.6 Examenprocessen S1.7 Deelnemer uitschrijven S1.8 Produceren waardedocumenten S1.9 Verantwoording S1.10 Archiveren P1. Instromen P2. Intro begeleiding & zorgstructuur P3. Opleiden & Ontwikkelen P4. Toewijzen & doorlopen BPV P5. Examineren & certificeren P1.1 Orientatie studiekeuze P1.3 Vaststellen studiekeuze P1.2 Intakegesprek Warme overdracht P1.4 Voorstel EVC en/of vrijstelling P2.1 Beroepsoriënt atie P2.3 resultaat bespreken P2.5 Studieloop- Baanbegeleidi ng P2.7 Monitoren inschrijvingen P2.9 Incidenten registratie & afhandeling P2.2 Opstellen POP P2.4 Feedback P2.6 Inschrijven (inschrijflesse n) P2.8 Tweede lijns begeleiding P2.10 Door- en uitstroomadvi es P3.1 Oriëntatie op leerinhoud P3.3 Uitvoeren leeractiviteiten P3.2 Concretisering leeractiviteiten P3.4 resultaten vaststellen (formatief) P3.5 Feedback Eduarte P3.7 Begeleiden deelnemer P3.9 Opnemen in portfolio P3.8 Aanwezigheid s-registratie P3.10 studievoortga ng P4.1 Opstellen Stage profiel P4.3 Stage uitvoeren en begeleiden P4.5 Vastleggen studieresultaa t P4.7 Monitoren studievoortga ng en presentie P4.2 Werven Stage en matchen P4.4 Opnemen in portfolio P4.6 Aanwezigheid s-registratie P4.8 Beheer & beschikbaar stellen stage bedrijven P5.1 Vaststellen studieresultaa t P5.3 Afnemen examen P5.5 Vaststellen EVC en/of vrijstelling P5.2 Aanvragen waardedocumenten (diploma's, certificeren,verkla P5.4 ringen) Beoordelen examen L1. Onderwijsontwikkeling & Onderwijscatalogus & beheer L1.1 Plan onderwijs ontwikkeling - operationeel L1.2 Onderwijs structuurontwikkeling OER, etc. L1.3 Samenwerkingsverbanden Aanwezigheidregistrati L1.4 e eisen vaststellen L1.5 Onderwijs en toets beheer (content) L1.6 Content Publicatie L1.7 Content L1.8 Content - Statistische analyse - Archiveren - Intern evaluatie - Kwaliteitstoets L2. Onderwijslogistiek & Roosteren L2.1 Plan Onderwijs logistiek L2.2 Vaststellen Intakeprognose L2.3 Jaartakenmanagement L2.4 Roosteren L2.5 Terugkoppelen - Onoplosbare roosterconflicten L2.6 Herroosteren met L2.7 Publiceren Bijgestelde gegevens - Rooster intern - Rooster extern L2.8 Plannen, reproductie distributie Onderwijsmaterieel Onderwijsleermidd elen L2.9 Archiveren - Rooster intern - Rooster extern

10 Hoe was het S1. Deelnemers- en examenadministratie S1.1 S1.2 Intake Aanmelding en plannen en (her)inschrijven verwerken Deelnemer S1.3 Verwerken S1.4, Initiëren financieel transacties S1.8 Produceren waardedocumenten S1.5 Mgmt Deelnemergegevens - Mutaties deelnemer- inschrijving PS CS 9.0 S1.6 Examenprocessen S1.7 Deelnemer uitschrijven S1.9 Verantwoording S1.10 Archiveren P1. Instromen P2. Intro begeleiding & zorgstructuur P3. Opleiden & Ontwikkelen P4. Toewijzen & doorlopen BPV P5. Examineren & certificeren P1.1 Orientatie studiekeuze P1.3 Vaststellen studiekeuze P1.2 Intakegesprek Warme overdracht P1.4 Voorstel EVC en/of vrijstelling P2.1 Beroepsoriënt atie P2.3 resultaat bespreken P2.5 Studieloop- Baanbegeleidi ng P2.7 Monitoren inschrijvingen P2.9 Incidenten registratie & afhandeling P2.2 Opstellen POP Leerlingbegeleiding P2.4 Feedback P2.6 Inschrijven (inschrijflesse n) P2.8 Tweede lijns begeleiding P2.10 Door- en uitstroomadvi es P3.1 Oriëntatie op leerinhoud P3.3 Uitvoeren leeractiviteiten P3.2 Concretisering leeractiviteiten P3.4 resultaten vaststellen (formatief) P3.5 Feedback Eduarte P3.7 Begeleiden deelnemer P3.8 Aanwezigheid s-registratie P3.9 Opnemen P3.10 in portfolio ELO: SP 2007 studievoortga ng P4.1 Opstellen Stage profiel P4.3 Stage uitvoeren en begeleiden P4.5 Vastleggen studieresultaa t P4.7 Monitoren studievoortga ng en presentie P4.2 Werven Stage en matchen P4.4 Opnemen in portfolio P4.6 Aanwezigheid s-registratie P4.8 Beheer & beschikbaar stellen stage BPV-matching bedrijven PS CS 9.0 P5.1 Vaststellen studieresultaa t P5.3 Afnemen examen P5.5 Vaststellen EVC en/of vrijstelling P5.2 Aanvragen waardedocumenten (diploma's, certificeren,verkla P5.4 ringen) Beoordelen examen L1. Onderwijsontwikkeling & Onderwijscatalogus & beheer L1.1 Plan onderwijs ontwikkeling - operationeel L1.2 Onderwijs structuurontwikkeling OER, etc. L1.3 Samenwerkingsverbanden Aanwezigheidregistrati L1.4 e eisen vaststellen L1.5 Onderwijs en toets beheer (content) L1.6 Content Publicatie L1.7 Content L1.8 Content - Statistische analyse - Archiveren - Intern evaluatie - Kwaliteitstoets L2. Onderwijslogistiek & Roosteren L2.1 Plan Onderwijs logistiek L2.2 Vaststellen Intakeprognose L2.3 Jaartakenmanagement L2.4 Roosteren L2.5 Terugkoppelen - Onoplosbare roosterconflicten GP Untis L2.6 Herroosteren met L2.7 Publiceren Bijgestelde gegevens - Rooster intern - Rooster extern L2.8 Plannen, reproductie distributie Onderwijsmaterieel Onderwijsleermidd elen L2.9 Archiveren - Rooster intern - Rooster extern GP Units

11 Ontwerp S1. Deelnemers- en examenadministratie S1.1 S1.2 Intake Aanmelding en plannen en (her)inschrijven verwerken Deelnemer S1.3 Verwerken S1.4, Initiëren financieel transacties S1.8 Produceren waardedocumenten S1.5 Mgmt Deelnemergegevens - Mutaties deelnemer- inschrijving PS CS 9.0 S1.6 Examenprocessen S1.7 Deelnemer uitschrijven S1.9 Verantwoording S1.10 Archiveren P1. Instromen P2. Intro begeleiding & zorgstructuur P3. Opleiden & Ontwikkelen P4. Toewijzen & doorlopen BPV P5. Examineren & certificeren P1.1 Orientatie studiekeuze P1.3 Vaststellen studiekeuze P1.2 Intakegesprek Warme overdracht P1.4 Voorstel EVC en/of vrijstelling P2.1 Beroepsoriënt atie P2.3 resultaat bespreken P2.5 Studieloop- Baanbegeleidi ng P2.7 Monitoren inschrijvingen P2.9 Incidenten registratie & afhandeling Eduarte P2.2 Opstellen POP P2.4 Feedback P2.6 Inschrijven (inschrijflesse n) P2.8 Tweede lijns begeleiding P2.10 Door- en uitstroomadvi es P3.1 Oriëntatie op leerinhoud P3.3 Uitvoeren leeractiviteiten P3.2 Concretisering leeractiviteiten P3.4 resultaten vaststellen (formatief) P3.5 Feedback Eduarte P3.7 Begeleiden deelnemer P3.8 Aanwezigheid s-registratie P3.9 Opnemen P3.10 in portfolio ELO studievoortga ng P4.1 Opstellen Stage profiel P4.3 Stage uitvoeren en begeleiden P4.5 Vastleggen studieresultaa t P4.7 Monitoren studievoortga ng en presentie P4.2 Werven Stage en matchen P4.4 Opnemen in portfolio P4.6 Aanwezigheid s-registratie P4.8 Beheer & beschikbaar stellen stage BPV-matching bedrijven PS CS 9.0 P5.1 Vaststellen studieresultaa t P5.3 Afnemen examen P5.5 Vaststellen EVC en/of vrijstelling P5.2 Aanvragen waardedocumenten (diploma's, certificeren,verkla P5.4 ringen) Beoordelen examen L1. Onderwijsontwikkeling & Onderwijscatalogus & beheer L1.1 Plan onderwijs ontwikkeling - operationeel L1.2 Onderwijs structuurontwikkeling OER, etc. Eduarte L1.3 Samenwerkingsverbanden Aanwezigheidregistrati L1.4 e eisen vaststellen L1.5 Onderwijs en toets beheer (content) L1.6 Content Publicatie L1.7 Content L1.8 Content - Statistische analyse - Archiveren - Intern evaluatie - Kwaliteitstoets L2. Onderwijslogistiek & Roosteren L2.1 Plan Onderwijs logistiek L2.2 Vaststellen Intakeprognose L2.3 Jaartakenmanagement L2.4 Roosteren Xedule L2.5 Terugkoppelen - Onoplosbare roosterconflicten L2.6 Herroosteren met L2.7 Publiceren Bijgestelde gegevens - Rooster intern - Rooster extern L2.8 Plannen, reproductie distributie Onderwijsmaterieel Onderwijsleermidd elen L2.9 Archiveren - Rooster intern - Rooster extern Xedule

12 Uitgangspunten Integrale aanpak voor: Onderwijs vormgeven Onderwijslogistiek Registraties primair proces In omgeving waarin Onderwijs op teamniveau wordt vormgegeven Vele verschijningsvormen van onderwijs

13 Vijf gebieden Eduarte: Resultaatbeheer (formatief) AAR Begeleiding Xedule: Planning Roostering

14 Onderwijscatalogus centraal Begeleiding Resultaten AAR Onderwijspro duct Lessentabel

15 Vormgeven onderwijs Onderwijs ontwerpen Vullen onderwijscatacolugus Keuzes opgeven AAR Resources (ruimte, personeel) Jaarrooster Prognose; Inzet; Jaartaak; Vullen clustergroepen Rooster

16 Uitgelicht OLS en Roosteren L2.1 Plan Onderwijs logistiek L2.2 Vaststellen Intakeprognose L2.3 Jaartakenmanagement L2.4 Roosteren Xedule L2.5 Terugkoppelen - Onoplosbare roosterconflicten L2.6 Herroosteren met Bijgestelde gegevens L2.7 Publiceren - Rooster intern - Rooster extern L2.8 Plannen, reproductie distributie Onderwijsmaterieel Onderwijsleermidd elen L2.9 Archiveren - Rooster intern - Rooster extern Xedule Uitbreiding Planning & Preroostering Plan onderwijslogistiek: personeel, operationeel, financieel Vaststellen intakeprognoses: onderwijsaanbod, locaties, docenten en klassen Jaartakenmanagement

17 Koppeling as is PeopleSoft CS Eduarte Leerlinggegevens Rooster Xedule

18 Koppeling as is Eduarte Leerlinggegevens Rooster Xedule

19 Ambitie - korte termijn Eduarte Leerlinggegevens Groepen Onderwijpoduct en Teams Rooster Xedule

20 Ambitie - korte termijn Leerlinggegevens Groepen Onderwijpoduct en Eduarte Teams Ontwerp door Alfa, Hoornbeeck, Summa, Up learning en Advitrae Rooster Xedule

21 Ambitie langere termijn Eduarte Organisatiestructuur Leerlinggegevens Groepen Onderwijs - producten Rooster Personeel Xedule Personeel Organisatiestructuur RAET/Youforce Topdesk

22 Issues in het programma - ICT Koppelingen a. PeopleSoft - Eduarte b. Eduarte - Xedule c. Eduarte - QlikView

23 Issues in het programma - Onderwijs Planning Regie willen (moeten) nemen op planning Discussie wie wat moet doen: onderwijs vs. bedrijfsvoering Angst dat het goed komt: personeelsinzet / intensivering Planning en inrichting onderwijsproducten Er wijzigt veel: druk op jul-aug Per onderwijsproduct en form. structuur en les geeft druk bij veel veranderingen

24 Issues in het programma -Roosterbureau Je moet meer gefaseerd en meer gestructureerd werken Het moet nauwkeuriger Onderwijs moet gegevens op tijd aanleveren

25 Eerste opbrengsten - Docent krijgt makkelijker toegang tot leerlinginformatie - Begeleiding wordt veel beter bestuurbaar - Gebruik lesruimtes optimaliseert - Discussie over bezettingsgraad krijgt andere dimensie je kan docentbeschikbaarheid en lokaalbeschikbaarheid aan elkaar koppelen - Betere ondersteuning individueel onderwijs

Matthé Drost 9-6-2012. Procesmanagement Sambo-ICT (Hier ga ik niet over, bestaat hier niet meer!)

Matthé Drost 9-6-2012. Procesmanagement Sambo-ICT (Hier ga ik niet over, bestaat hier niet meer!) Matthé Drost 9-6-2012 Proces Sambo-ICT (Hier ga ik niet over, bestaat hier niet meer!) MAVIM 2008 MAVIM implementatie Uitgangspositie We moeten alle processen beschrijven Niet beantwoord: Wie werken ermee?

Nadere informatie

Hoe kan informatiearchitectuur bijdragen aan externe verantwoording. Danny Greefhorst (HHS, ArchiXL), Henk Schouten (HHS) 3 april 2012

Hoe kan informatiearchitectuur bijdragen aan externe verantwoording. Danny Greefhorst (HHS, ArchiXL), Henk Schouten (HHS) 3 april 2012 Hoe kan informatiearchitectuur bijdragen aan externe verantwoording Danny Greefhorst (HHS, ArchiXL), Henk Schouten (HHS) 3 april 2012 Inhoud Introductie informatie-architectuur Gegevensbeheer en de relatie

Nadere informatie

FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A. aasdad

FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A. aasdad FACTSHEET SONAR 7 MET VERGELIJKING ARCHITECTUUR TRIPLE A Functionaliteiten Sonar 7 l met vergelijking architectuur Triple A l De Overdracht 2010 SONAR 7 BEGELEIDINGSYSTEEM MET EEN VERGELIJKING MET DE

Nadere informatie

Netwerkschool. Analyse en advies over functionaliteit en ICT-ondersteuning

Netwerkschool. Analyse en advies over functionaliteit en ICT-ondersteuning Netwerkschool Analyse en advies over functionaliteit en ICT-ondersteuning Opdracht In opdracht van ROC Nijmegen is een onderwijsconcept ontwikkeld voor de opleiding Zorg en Welzijn in Boxmeer. Dit concept

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2014 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag 2014 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 20-1-2015 Eerste concept 0.5 15-2-2015 Bijdragen sambo-ict team 0.9 21-2-2015 Gecorrigeerde versie tbv bestuur sambo-ict 0.95 3-3-2015 Kleine

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

TITEL SIG ONDERWIJSLOGISTIEK ONDERWIJSLOGISTIEKMODEL BETER COMMUNICEREN DOOR GEMEENSCHAPPELIJKE TAAL

TITEL SIG ONDERWIJSLOGISTIEK ONDERWIJSLOGISTIEKMODEL BETER COMMUNICEREN DOOR GEMEENSCHAPPELIJKE TAAL TITEL SIG ONDERWIJSLOGISTIEK ONDERWIJSLOGISTIEKMODEL BETER COMMUNICEREN DOOR GEMEENSCHAPPELIJKE TAAL 2 Onderwijslogistiekmodel Beter communiceren door gemeenschappelijke taal Onderwijslogistiekmodel Beter

Nadere informatie

FLORIJNCOLLEGE JAARPLAN 2010 THINK GLOBAL ACT LOCAL

FLORIJNCOLLEGE JAARPLAN 2010 THINK GLOBAL ACT LOCAL 09-10 FLORIJNCOLLEGE JAARPLAN 2010 THINK GLOBAL ACT LOCAL Inhoud Toelichting bij het jaarplan 2010 pag. 3 Jaarplan 2010 pag. 4 1. Onderwijs pag. 4 2. Medewerkers pag. 6 3. Organisatie pag. 7 Realisatie

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Managementinformatiesystemen in het MBO Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Mogelijkheden 4 3 en analyse vier scholen 6 3.1 Wellantcollege 8 3.2 Noorderpoortcollege

Nadere informatie

met Zoomvliet sta ik sterk Jaarverslag 12

met Zoomvliet sta ik sterk Jaarverslag 12 Zoomvliet College Jaarverslag 2012 met Zoomvliet sta ik sterk Jaarverslag 12 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE ROC Nova College Postbus 2110 2002 CC Haarlem Telefoon: (023) 530 20 10 E-mail: info-advies@novacollege.nl 4 Jaarverslag 2013 ROC Nova

Nadere informatie

Student Recruitment. met behulp van Microsoft Dynamics CRM. CRM Resultants whitepaper

Student Recruitment. met behulp van Microsoft Dynamics CRM. CRM Resultants whitepaper Student Recruitment met behulp van Microsoft Dynamics CRM CRM Resultants whitepaper Inleiding De aard van studentenwerving en instroommanagement is de afgelopen jaren sterk veranderd. Waar het voorheen

Nadere informatie

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 2 Uitgave Alfa-college, het christelijk Regionaal Opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland Redactie Michiel Commandeur,

Nadere informatie

Kellebeek College JAARVERSLAG 2013

Kellebeek College JAARVERSLAG 2013 Kellebeek College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Kellebeek College Datum: 8 april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 2. Directieverslag 4 2.a Strategie 4 2.b Realisatie van speerpunten opgenomen in het

Nadere informatie

Van managementinformatie naar stuurinformatie Interactie tussen teamleider en informatiemanager in het mbo

Van managementinformatie naar stuurinformatie Interactie tussen teamleider en informatiemanager in het mbo Van managementinformatie naar stuurinformatie Interactie tussen teamleider en informatiemanager in het mbo In samenwerking met Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie 4 1 Inleiding 5 1.1 Sturing op basis

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2013

Hogeschool VHL Jaarverslag 2013 Hogeschool VHL Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) Overgangsjaar op weg naar de groenste hogeschool 1 Inhoudsopgave Voorwoord College van Bestuur... 4 1. Hogeschool VHL

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Referentiemodellen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit data Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening Technologie

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

Informatie uit wiki Onderwijslogistiek

Informatie uit wiki Onderwijslogistiek Informatie uit wiki Onderwijslogistiek Deze reader bevat informatie uit de wiki Onderwijslogistiek. Deze wiki is niet meer online. De informatie is deels verouderd en bevat niet-werkende links. Op de volgende

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Wat is de Triple A-architectuur? 4. 3. Hoe kan ik kennismaken met Triple A? 8. 4. Voor wie is Triple A nuttig?

1. Inleiding 3. 2. Wat is de Triple A-architectuur? 4. 3. Hoe kan ik kennismaken met Triple A? 8. 4. Voor wie is Triple A nuttig? Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat is de -architectuur? 4 3. Hoe kan ik kennismaken met? 8 4. Voor wie is nuttig? 11 5. Doelmatig veranderen met 14 6. Fase 1: Wat wil ik en hoe kom ik daar? 16

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Netwerkschoolproject. Summa Engineering. TU/e Campus Eindhoven

Verantwoordingsdocument Netwerkschoolproject. Summa Engineering. TU/e Campus Eindhoven Verantwoordingsdocument Netwerkschoolproject Tekstuele aanpassing nav sg vergadering 08-12-2015 Pagina 1 Inhoud Hoofdstuk 1... 3 Vraag: Hoe is de instelling omgegaan met de besteding van de toegekende

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN + KRITISCHE REFLECTIE MBO-3/MBO-4 SCHOEVERS STUDIEJAAR 2012/2013 Inhoud Inleiding... 4 Kenmerken... 5 1 Algemene informatie... 7 1.1 Ontstaan en groei van de Schoevers Groep...

Nadere informatie