Onderwijslogistiek en deelnemersbegeleiding. CVI April 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijslogistiek en deelnemersbegeleiding. CVI April 2014"

Transcriptie

1 Onderwijslogistiek en deelnemersbegeleiding CVI April 2014

2 Agenda: 1. Het Alfa-college 2. LBS & OLS doelstellingen 3. De processen 4. Ontwerp en keuzes 5. Programma waar lopen we tegen aan 6. Eerste opbrengsten

3 Alfa-college Christelijk Regionaal Opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland

4 Alfa-college: Feiten en cijfers Beroepsonderwijs, VAVO en Educatie Cursussen en bedrijfsopleidingen op maat 9 locaties Provincies Groningen, Drenthe en Overijssel Circa studenten medewerkers

5 Feiten en cijfers - vervolg Onderwijslocaties: Groningen (4) Hoogeveen (2) Hardenberg Leek Assen

6 OLS/LBS: Ambitie Integrale ondersteuning van het onderwijs voor planning, roostering, AAR, deelnemerbegeleiding en resultaatbeheer Doelstellingen Flexibilisering: Betere ondersteuning voor clustergroepen, niveaugroepen, keuzegroepen; betere ondersteuning van individueel onderwijs Het doelmatiger omgaan met resources (lokalen, personeel) De informatievoorziening van het Alfa-college te verbeteren.

7 C. Communicatie M. Managementinformatie M1. Operationele management informatie per afdeling C1 Beheer relaties - Extern - Intern (medew, deelnemer) C2. Communiceren intern ** INTRANET** - Regio / Locatie - Team / Onderwijseenheid - Deelnemers / Medewerkers - Klas C3. Communiceren extern ** INTERNET** - potentiele deelnemer - potentieel bedrijfsactiviteit C4. Beheren toegang M2 Processturende informatie M3. Analyse management M4 Decision support. M5 Dashboard informatie Executive Management Informatie. Procesmodel Alfa-college Informatiebeleid Procesmodel ROC Alfa College Versie: Auteurs : J. Onion, S. Marsal B1.1 Instellingsplan B1.2 Meerjarendoelstelling B1.3 Kaderbrief B1.4 Managementcontracten B1.5 Begroting 1.6 Management Intern B1. Bestuur Rapportage Extern B1.7 Jaarverslag B2. Onderwijs B2.1 Business plan / Meerjarenplan B2.2 Budgettering B2.3 Management contract / Jaarplannen B2.4 Management onderwijs projecten B2.5 Vaststellen opleidingen 2.6 Vaststellen Kwaliteitsbeleid B2.7 Inspectie B2.8 Bekostiging B2.9 Verslaggeving B3. Beroepsveld B3.1 Business plan / Meerjarenplan B3.2 Budgettering B3.3 Management contract / Jaarplannen B3.4 Bekostiging B3.5 Verslaggeving B4. Bedrijfsvoering B4.1 Business plan / Meerjarenplan B4.2 Budgettering B4.3 Management contract / Jaarplannen B4.4 Management bedrijfsvoering projecten Facilitair, HRM, ICT, Financieel, Huisvesting, MCV, Inkoop, Kwaliteit S1. Deelnemers- en examenadministratie S1.1 Aanmelding en S1.2 Intake plannen en (her)inschrijven Deelnemer verwerken - (Her)inschrijven - Uitzending intakes - Communicatie met deelnemer - Verwerken intake (incl. te tekenen onderwijsovereenkomsten) S1.3 Verwerken inschrijving S1.4, Initiëren financieel - verwerken gegevens + docs transacties - verwerken her-inschrijvers - toewijzen klas - toewijzen mentor/coach/ begeleider S1.9 Verantwoording S1.5 Mgmt deelnemer gegevens S1.6 Examen processen S1.7 Deelnemer uitschrijven S1.8 Produceren - CFI - contractpartijen S1.10 Archiveren - Mutaties deelnemer - Protocollen - Uitschrijven waardedocumenten - RMC - bedrijven - waardedocumenten - Mutaties studie - Dossiervorming -Tussentijds - Diploma s - DUO - inspectie - verantwoording - BPV/Stage overeenkomsten - Verwerking resultaten - Bij overlijden - Certificaten onderwijs - Verklaringen - inburgering - intern - ad hoc E1. Werving deelnemers P1. Instromen P2. Intro begeleiding & zorgstructuur P3. Opleiden & Ontwikkelen P4. Toewijzen & doorlopen stage (Beroepspraktijkvorming) P5. Examineren/certificeren E2. Alumni E1.1 Volgen marktontwikkeling E1.2 Marketing deelnemers E1.3 Evenementen E1.4 Werving en promotie E1.5 Vastleggen prospects P1.1 Orientatie studiekeuze P1.3 Vaststellen studiekeuze P1.2 Intakegesprek Warme overdracht P1.4 Voorstel EVC en/of vrijstelling P2.1 Beroepsoriëntatie P2.3 Voorlopig resultaat bespreken P2.2 Opstellen POP P2.4 Feedback begeleider/ deelnemer P3.1 Oriëntatie op leerinhoud P3.3 Uitvoeren leeractiviteiten P3.2 Concretisering leeractiviteiten P3.4 Voorlopige resultaten vaststellen (formatief) P4.1 Opstellen Stage profiel P4.3 Stage uitvoeren en begeleiden P4.2 Werven Stage en matchen P4.4 Opnemen in portfolio P5.1 Vaststellen studieresultaat P5.3 Afnemen examen P5.2 Aanvragen waarde-documenten (diploma's, certificeren,verklaringe n) P5.4 Beoordelen examen E2.1 Beheren Alumni bestand E3. Werving bedrijven E3.1 Volgen marktontwikkeling E3.2 Marketing bedrijven E3.3 Evenementen P2.5 Studieloop- Baanbegeleiding Groep/individueel P2.7 Monitoren inschrijvingen P2.9 Incidenten registratie & afhandeling P2.6 Inschrijven (inschrijflessen) P2.8 Tweede lijns begeleiding P2.10 Door- en uitstroomadvies en -ondersteuning P3.5 Feedback geven P3.7 Begeleiden deelnemer P3.9 Opnemen in portfolio P4.6 Aanwezigheidsregistratie P4.8 Beheer & beschikbaar stellen stage bedrijven P3.6 Reflectie P3.8 Aanwezigheidsregistratie P3.10 Monitoren studievoortgang en presentie P4.5 Vastleggen studieresultaat P4.7 Monitoren studievoortgang en presentie P5.5 Vaststellen EVC en/of vrijstelling E2.2 Loopbaan begeleiding E2.3 Kennis en kunde ondersteuning (LLL) E3.4 Werving en promotie E3.5 Registreren potentiële stagebedrijven L1. Onderwijsontwikkeling & Onderwijscatalogus & beheer L1.1 Plan onderwijs ontwikkeling - operationeel L1.2 Onderwijs structuurontwikkeling L1.3 Samenwerkingsverband, L1.4 Aanwezigheidregistratie L1.5 Onderwijs en toets - competenties aansluitingen en afstemming eisen vaststellen beheer (content) - curriculum/ leertrajecten - werkveld incl. - leereenheden / modules - vmbo mbo goedkeuringproces - toetscriteria, toetsen en assessment - mbo - hbo - Vullen leertrajecten -OER en toetsen L1.6 Content Publicatie en zoekbaar maken L1.7 Content - Statistische analyse - Intern evaluatie - Kwaliteitstoets L1.8 Content - Archiveren L2. Onderwijslogistiek & Roosteren L2.1 Plan L2.2 Vaststellen onderwijslogistiek - Intakeprognose - Personeel - Onderwijsaanbod - Operationeel - Onderwijslocaties - Financieel - Onderwijspersoneel - Klassen L2.3 Jaartakenmanagement L2.4 Roosteren L2.5 Terugkoppelen - Onderwijsaanbod - Onoplosbare samen met roosterconflicten intakeprognose, onderwijslocaties en onderwijspersoneel L2.6 Herroosteren met bijgestelde - Intake(prognose) - Onderwijsaanbod - Onderwijslocaties - Onderwijspersoneel L2.7 Publiceren - Rooster intern - Rooster extern L2.8 Plannen, reproductie (of inkoop) en distributie - Onderwijsmaterieel - Onderwijsleermiddelen L2.9 Archiveren - Rooster intern - Rooster extern L3. Offerte Gebaseerde Dienstverlening (2e, 3e geldstroom) L3.1 Plan contractactiviteiten - Personeel - Operationeel - Financieel L3.2 Registreren en classificeren - Marktsignalen L3.3 Marktsignalen - Validatie en kwalificeren - Registreren potentiële stage bedrijven L3.4 Maken, valideren en goedkeuren - Inhoudelijk voorstel - Personeel en middelen reserveren L3.5 Maken, valideren en goedkeuren - Financiële voorstel L3.6 Versturen en monitoren - Offerte L3.7 Rooster op basis van getekende offerte - Producten - Personeel - Middelen - Facturen L3.8 Archiveren - Correspondentie - Goedkeuringen - Offerte - Getekende offerte T1. Facilitair T1.1 T1.2 Bestellingen/ T1.3 Verhuren & T1.4 Beveiliging & T1.5 Opdrachten & T1.6 Informatievoorziening T1.7 Kassa- en Postafhandeling goederenstromen reserveren Incidenten aanpassingen/ wijzigingen recep tie bataalautomaten T1.8 Beheer & controle T1.9 St oringen/ klachten T1.10 Organisat o- rische processen T.1.11Afvalbeheer T1.12 Toegangbeheer & controle T1.13 Cat ering beheer T1.14 Repro T1.15 Printer en print diensten T1.16 Bibliotheek / Mediatheek T1.17 Infoboarden T1.18 Archiveren - Waardedocumenten T2. HRM T3. ICT/Informatisering T4. Financieel T2.1 Instroom - Werving & T2.5 HRM services T2.2 CAO uitvoering T2.3 Formatie budgettering T2.4 POP, competenties T2.6 Flex inhuur T2.7 Doorstroom T2.8 Uitstroom T2.9 Archiveren Selectie, - Sollicitatie, - Aanname - NAW, - Salaris, en portfolio - Waardedocumenten - Registratie - Verlof, - Verzuim T3.1 Project (portfolio) T3.2 Call & Incident T3.3 Change T3.4 Problem T3.5 Release & leveringsmanagement management management management management management management management & beheer T3.6 Configuration T3.7 Service level T.3.8 Availability T3.9 Capacity T3.10 Service continuity T3.11 Security T3.12 Functioneel management management management management T4.1 Beheren T4.2 Verwerken T4.3 Beheren T4.4 Project T4.5 Activa T4.6 Doorbelastingen T4.7 Factureren, T4.8 Debiteuren T4.9 Crediteuren T4.10 Betalingen T4.11 Analyse T4.12 Begroting en Grootboek Boekhoudkundige transacties Bekostigings Boekhouding Boekhouding incasso / storno Rapportage budgetten opstellen - Kas, Bank, Overig opbrengsten T3.13 Telefonie T3.14 Archiveren management - Waardedocumenten & beheer T4.13 Control T4.14 Afsluiting T4.15 Archiveren cyclus - Waardedocumenten T5. Huisvesting T5.1 Verwerving T5.2. Inrichting T5.3 Beheren T5.4 Aanpassen T5.5 Afstoten T5.6 Archiveren - Waardedocumenten T6. MCV T6.1.Beheer huisstijl - Extern - Intern T6.2. Beheer imagovisie T6.3 Beheren standaardteksten T6.4 Produceren publicaties T6.5 Communicatiekanalen managen - Extern - Intern - Persberichten - Aanleverende scholen - Intern - Extern - Jaarverslag - Werkveld, - Internationaal T6.6 Archiveren - Producten T7. Inkoop T7.1 Beheren T7.2 Verwerving (incl. EA) - Inkoopbeleid - Leveranciers - Aanbestedingskalender T7.3. Contracteren - Leveranciers T7.4 Beheren en monitoren T7.5 Aanpassen - Leveranciers - Productassortiment T7.6 Afstoten - Leveranciers T7.7 Publiceren - Productassortiment interen - Productassortiment extern T7.8 Bestellen - Producten - Diensten T7.9 Monitoren bestelingen T7.10 Monitoren kwaliteit - Product leveringen - Product - Dienst leveringen - Dienst T7.11 Archiveren - Waardedocumenten T8. Kwaliteit T8.1 Procesmanagement T8.2 Audit T8.3 Analyse - Afwijkingen t.a.v. norm Arlande 2010

8 Hoe was het

9 Primaire en Logistieke processen S1. Deelnemers- en examenadministratie S1.1 S1.2 Intake Aanmelding en plannen en (her)inschrijven verwerken Deelnemer S1.3 Verwerken inschrijving S1.4, Initiëren financieel transacties S1.5 Mgmt Deelnemergegevens - Mutaties deelnemer- S1.6 Examenprocessen S1.7 Deelnemer uitschrijven S1.8 Produceren waardedocumenten S1.9 Verantwoording S1.10 Archiveren P1. Instromen P2. Intro begeleiding & zorgstructuur P3. Opleiden & Ontwikkelen P4. Toewijzen & doorlopen BPV P5. Examineren & certificeren P1.1 Orientatie studiekeuze P1.3 Vaststellen studiekeuze P1.2 Intakegesprek Warme overdracht P1.4 Voorstel EVC en/of vrijstelling P2.1 Beroepsoriënt atie P2.3 resultaat bespreken P2.5 Studieloop- Baanbegeleidi ng P2.7 Monitoren inschrijvingen P2.9 Incidenten registratie & afhandeling P2.2 Opstellen POP P2.4 Feedback P2.6 Inschrijven (inschrijflesse n) P2.8 Tweede lijns begeleiding P2.10 Door- en uitstroomadvi es P3.1 Oriëntatie op leerinhoud P3.3 Uitvoeren leeractiviteiten P3.2 Concretisering leeractiviteiten P3.4 resultaten vaststellen (formatief) P3.5 Feedback Eduarte P3.7 Begeleiden deelnemer P3.9 Opnemen in portfolio P3.8 Aanwezigheid s-registratie P3.10 studievoortga ng P4.1 Opstellen Stage profiel P4.3 Stage uitvoeren en begeleiden P4.5 Vastleggen studieresultaa t P4.7 Monitoren studievoortga ng en presentie P4.2 Werven Stage en matchen P4.4 Opnemen in portfolio P4.6 Aanwezigheid s-registratie P4.8 Beheer & beschikbaar stellen stage bedrijven P5.1 Vaststellen studieresultaa t P5.3 Afnemen examen P5.5 Vaststellen EVC en/of vrijstelling P5.2 Aanvragen waardedocumenten (diploma's, certificeren,verkla P5.4 ringen) Beoordelen examen L1. Onderwijsontwikkeling & Onderwijscatalogus & beheer L1.1 Plan onderwijs ontwikkeling - operationeel L1.2 Onderwijs structuurontwikkeling OER, etc. L1.3 Samenwerkingsverbanden Aanwezigheidregistrati L1.4 e eisen vaststellen L1.5 Onderwijs en toets beheer (content) L1.6 Content Publicatie L1.7 Content L1.8 Content - Statistische analyse - Archiveren - Intern evaluatie - Kwaliteitstoets L2. Onderwijslogistiek & Roosteren L2.1 Plan Onderwijs logistiek L2.2 Vaststellen Intakeprognose L2.3 Jaartakenmanagement L2.4 Roosteren L2.5 Terugkoppelen - Onoplosbare roosterconflicten L2.6 Herroosteren met L2.7 Publiceren Bijgestelde gegevens - Rooster intern - Rooster extern L2.8 Plannen, reproductie distributie Onderwijsmaterieel Onderwijsleermidd elen L2.9 Archiveren - Rooster intern - Rooster extern

10 Hoe was het S1. Deelnemers- en examenadministratie S1.1 S1.2 Intake Aanmelding en plannen en (her)inschrijven verwerken Deelnemer S1.3 Verwerken S1.4, Initiëren financieel transacties S1.8 Produceren waardedocumenten S1.5 Mgmt Deelnemergegevens - Mutaties deelnemer- inschrijving PS CS 9.0 S1.6 Examenprocessen S1.7 Deelnemer uitschrijven S1.9 Verantwoording S1.10 Archiveren P1. Instromen P2. Intro begeleiding & zorgstructuur P3. Opleiden & Ontwikkelen P4. Toewijzen & doorlopen BPV P5. Examineren & certificeren P1.1 Orientatie studiekeuze P1.3 Vaststellen studiekeuze P1.2 Intakegesprek Warme overdracht P1.4 Voorstel EVC en/of vrijstelling P2.1 Beroepsoriënt atie P2.3 resultaat bespreken P2.5 Studieloop- Baanbegeleidi ng P2.7 Monitoren inschrijvingen P2.9 Incidenten registratie & afhandeling P2.2 Opstellen POP Leerlingbegeleiding P2.4 Feedback P2.6 Inschrijven (inschrijflesse n) P2.8 Tweede lijns begeleiding P2.10 Door- en uitstroomadvi es P3.1 Oriëntatie op leerinhoud P3.3 Uitvoeren leeractiviteiten P3.2 Concretisering leeractiviteiten P3.4 resultaten vaststellen (formatief) P3.5 Feedback Eduarte P3.7 Begeleiden deelnemer P3.8 Aanwezigheid s-registratie P3.9 Opnemen P3.10 in portfolio ELO: SP 2007 studievoortga ng P4.1 Opstellen Stage profiel P4.3 Stage uitvoeren en begeleiden P4.5 Vastleggen studieresultaa t P4.7 Monitoren studievoortga ng en presentie P4.2 Werven Stage en matchen P4.4 Opnemen in portfolio P4.6 Aanwezigheid s-registratie P4.8 Beheer & beschikbaar stellen stage BPV-matching bedrijven PS CS 9.0 P5.1 Vaststellen studieresultaa t P5.3 Afnemen examen P5.5 Vaststellen EVC en/of vrijstelling P5.2 Aanvragen waardedocumenten (diploma's, certificeren,verkla P5.4 ringen) Beoordelen examen L1. Onderwijsontwikkeling & Onderwijscatalogus & beheer L1.1 Plan onderwijs ontwikkeling - operationeel L1.2 Onderwijs structuurontwikkeling OER, etc. L1.3 Samenwerkingsverbanden Aanwezigheidregistrati L1.4 e eisen vaststellen L1.5 Onderwijs en toets beheer (content) L1.6 Content Publicatie L1.7 Content L1.8 Content - Statistische analyse - Archiveren - Intern evaluatie - Kwaliteitstoets L2. Onderwijslogistiek & Roosteren L2.1 Plan Onderwijs logistiek L2.2 Vaststellen Intakeprognose L2.3 Jaartakenmanagement L2.4 Roosteren L2.5 Terugkoppelen - Onoplosbare roosterconflicten GP Untis L2.6 Herroosteren met L2.7 Publiceren Bijgestelde gegevens - Rooster intern - Rooster extern L2.8 Plannen, reproductie distributie Onderwijsmaterieel Onderwijsleermidd elen L2.9 Archiveren - Rooster intern - Rooster extern GP Units

11 Ontwerp S1. Deelnemers- en examenadministratie S1.1 S1.2 Intake Aanmelding en plannen en (her)inschrijven verwerken Deelnemer S1.3 Verwerken S1.4, Initiëren financieel transacties S1.8 Produceren waardedocumenten S1.5 Mgmt Deelnemergegevens - Mutaties deelnemer- inschrijving PS CS 9.0 S1.6 Examenprocessen S1.7 Deelnemer uitschrijven S1.9 Verantwoording S1.10 Archiveren P1. Instromen P2. Intro begeleiding & zorgstructuur P3. Opleiden & Ontwikkelen P4. Toewijzen & doorlopen BPV P5. Examineren & certificeren P1.1 Orientatie studiekeuze P1.3 Vaststellen studiekeuze P1.2 Intakegesprek Warme overdracht P1.4 Voorstel EVC en/of vrijstelling P2.1 Beroepsoriënt atie P2.3 resultaat bespreken P2.5 Studieloop- Baanbegeleidi ng P2.7 Monitoren inschrijvingen P2.9 Incidenten registratie & afhandeling Eduarte P2.2 Opstellen POP P2.4 Feedback P2.6 Inschrijven (inschrijflesse n) P2.8 Tweede lijns begeleiding P2.10 Door- en uitstroomadvi es P3.1 Oriëntatie op leerinhoud P3.3 Uitvoeren leeractiviteiten P3.2 Concretisering leeractiviteiten P3.4 resultaten vaststellen (formatief) P3.5 Feedback Eduarte P3.7 Begeleiden deelnemer P3.8 Aanwezigheid s-registratie P3.9 Opnemen P3.10 in portfolio ELO studievoortga ng P4.1 Opstellen Stage profiel P4.3 Stage uitvoeren en begeleiden P4.5 Vastleggen studieresultaa t P4.7 Monitoren studievoortga ng en presentie P4.2 Werven Stage en matchen P4.4 Opnemen in portfolio P4.6 Aanwezigheid s-registratie P4.8 Beheer & beschikbaar stellen stage BPV-matching bedrijven PS CS 9.0 P5.1 Vaststellen studieresultaa t P5.3 Afnemen examen P5.5 Vaststellen EVC en/of vrijstelling P5.2 Aanvragen waardedocumenten (diploma's, certificeren,verkla P5.4 ringen) Beoordelen examen L1. Onderwijsontwikkeling & Onderwijscatalogus & beheer L1.1 Plan onderwijs ontwikkeling - operationeel L1.2 Onderwijs structuurontwikkeling OER, etc. Eduarte L1.3 Samenwerkingsverbanden Aanwezigheidregistrati L1.4 e eisen vaststellen L1.5 Onderwijs en toets beheer (content) L1.6 Content Publicatie L1.7 Content L1.8 Content - Statistische analyse - Archiveren - Intern evaluatie - Kwaliteitstoets L2. Onderwijslogistiek & Roosteren L2.1 Plan Onderwijs logistiek L2.2 Vaststellen Intakeprognose L2.3 Jaartakenmanagement L2.4 Roosteren Xedule L2.5 Terugkoppelen - Onoplosbare roosterconflicten L2.6 Herroosteren met L2.7 Publiceren Bijgestelde gegevens - Rooster intern - Rooster extern L2.8 Plannen, reproductie distributie Onderwijsmaterieel Onderwijsleermidd elen L2.9 Archiveren - Rooster intern - Rooster extern Xedule

12 Uitgangspunten Integrale aanpak voor: Onderwijs vormgeven Onderwijslogistiek Registraties primair proces In omgeving waarin Onderwijs op teamniveau wordt vormgegeven Vele verschijningsvormen van onderwijs

13 Vijf gebieden Eduarte: Resultaatbeheer (formatief) AAR Begeleiding Xedule: Planning Roostering

14 Onderwijscatalogus centraal Begeleiding Resultaten AAR Onderwijspro duct Lessentabel

15 Vormgeven onderwijs Onderwijs ontwerpen Vullen onderwijscatacolugus Keuzes opgeven AAR Resources (ruimte, personeel) Jaarrooster Prognose; Inzet; Jaartaak; Vullen clustergroepen Rooster

16 Uitgelicht OLS en Roosteren L2.1 Plan Onderwijs logistiek L2.2 Vaststellen Intakeprognose L2.3 Jaartakenmanagement L2.4 Roosteren Xedule L2.5 Terugkoppelen - Onoplosbare roosterconflicten L2.6 Herroosteren met Bijgestelde gegevens L2.7 Publiceren - Rooster intern - Rooster extern L2.8 Plannen, reproductie distributie Onderwijsmaterieel Onderwijsleermidd elen L2.9 Archiveren - Rooster intern - Rooster extern Xedule Uitbreiding Planning & Preroostering Plan onderwijslogistiek: personeel, operationeel, financieel Vaststellen intakeprognoses: onderwijsaanbod, locaties, docenten en klassen Jaartakenmanagement

17 Koppeling as is PeopleSoft CS Eduarte Leerlinggegevens Rooster Xedule

18 Koppeling as is Eduarte Leerlinggegevens Rooster Xedule

19 Ambitie - korte termijn Eduarte Leerlinggegevens Groepen Onderwijpoduct en Teams Rooster Xedule

20 Ambitie - korte termijn Leerlinggegevens Groepen Onderwijpoduct en Eduarte Teams Ontwerp door Alfa, Hoornbeeck, Summa, Up learning en Advitrae Rooster Xedule

21 Ambitie langere termijn Eduarte Organisatiestructuur Leerlinggegevens Groepen Onderwijs - producten Rooster Personeel Xedule Personeel Organisatiestructuur RAET/Youforce Topdesk

22 Issues in het programma - ICT Koppelingen a. PeopleSoft - Eduarte b. Eduarte - Xedule c. Eduarte - QlikView

23 Issues in het programma - Onderwijs Planning Regie willen (moeten) nemen op planning Discussie wie wat moet doen: onderwijs vs. bedrijfsvoering Angst dat het goed komt: personeelsinzet / intensivering Planning en inrichting onderwijsproducten Er wijzigt veel: druk op jul-aug Per onderwijsproduct en form. structuur en les geeft druk bij veel veranderingen

24 Issues in het programma -Roosterbureau Je moet meer gefaseerd en meer gestructureerd werken Het moet nauwkeuriger Onderwijs moet gegevens op tijd aanleveren

25 Eerste opbrengsten - Docent krijgt makkelijker toegang tot leerlinginformatie - Begeleiding wordt veel beter bestuurbaar - Gebruik lesruimtes optimaliseert - Discussie over bezettingsgraad krijgt andere dimensie je kan docentbeschikbaarheid en lokaalbeschikbaarheid aan elkaar koppelen - Betere ondersteuning individueel onderwijs

Matthé Drost 9-6-2012. Procesmanagement Sambo-ICT (Hier ga ik niet over, bestaat hier niet meer!)

Matthé Drost 9-6-2012. Procesmanagement Sambo-ICT (Hier ga ik niet over, bestaat hier niet meer!) Matthé Drost 9-6-2012 Proces Sambo-ICT (Hier ga ik niet over, bestaat hier niet meer!) MAVIM 2008 MAVIM implementatie Uitgangspositie We moeten alle processen beschrijven Niet beantwoord: Wie werken ermee?

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Onderwijslogistiek. Een hype of een must?

Onderwijslogistiek. Een hype of een must? Onderwijslogistiek Een hype of een must? Formatie curriculum inzet planning rooster op orde. Wie zijn wij? Uitdagingen uit FoV/MBO15 voor instellingen 1. Intensiveren Meer uren in minder tijd 2. Vereenvoudiging

Nadere informatie

Kick-off kwalificatiestructuur

Kick-off kwalificatiestructuur Kick-off kwalificatiestructuur Programma's van Eisen Bas Kruiswijk Bianca Buts Amersfoort 5 maart 2014 Agenda Onze opdracht Vertrekpunt: van hotspots naar drie thema s Thema s plus wijzigingen per thema

Nadere informatie

Onderwijscatalogus. Lara Bok & Bram Lankreijer

Onderwijscatalogus. Lara Bok & Bram Lankreijer Onderwijscatalogus Lara Bok & Bram Lankreijer Agenda Welkom! Flex ID Plateau s Onderwijscatalogus Huidige situatie & toekomst Aanpak Korte impressie Vragen? Flex - ID ID College wil met de invoering van

Nadere informatie

Datamanagement. Schoning (kern)registratiesystemen. Gebruikersdag sambo-ict. Bas Kruiswijk. Ede, 24 november 2014

Datamanagement. Schoning (kern)registratiesystemen. Gebruikersdag sambo-ict. Bas Kruiswijk. Ede, 24 november 2014 Datamanagement Schoning (kern)registratiesystemen Gebruikersdag sambo-ict Bas Kruiswijk Ede, 24 november 2014 Agenda Wat is het probleem? Wat is het (wettelijk / juridisch) kader? Wat betekent dit praktisch?

Nadere informatie

Gebruik model bij Politieacademie. Kees van Wijngaarden

Gebruik model bij Politieacademie. Kees van Wijngaarden Gebruik model bij Politieacademie Kees van Wijngaarden Inhoud Vertrekpunt Gewenste situatie Business strategie op basis OW logistiek model Onderwijsplanning 2014 Vertrekpunt Situatieschets na het vertrek

Nadere informatie

Informatiemodel De Haagse Hogeschool D. Greefhorst en H.F. Schouten Versie 11, 24 januari 2012 Overzicht kernobjecten primaire processen

Informatiemodel De Haagse Hogeschool D. Greefhorst en H.F. Schouten Versie 11, 24 januari 2012 Overzicht kernobjecten primaire processen Versie, 24 januari 202 Overzicht kernobjecten primaire processen voert uit Onderzoek Onderzoeks resultaat Contact 0.. met Medewerker levert materiaal Toets materiaal Materiaal.. t uitgevoerd door.. werkt

Nadere informatie

Documentmanagement in het mbo

Documentmanagement in het mbo Documentmanagement in het mbo 27-3-2014 Agenda - Documentmanagement: wat is het, en wat levert het op? - Twee concrete instrumenten - (Ordening van documenten: Model documentair structuurplan) - Consolidatie:

Nadere informatie

ICT BENCHMARK BVE 2014

ICT BENCHMARK BVE 2014 ICT BENCHMARK BVE 2014 16 januari 2014 Martijn Broekhuizen Noorderpoort Jef van den Hurk M&I/Partners AGENDA ICT Kostenbenchmark BVE 2014: Waarom Wat Hoe Nieuw in de benchmark: Triple A Applicatielandschap

Nadere informatie

HORA BIJ DE HVA. Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl)

HORA BIJ DE HVA. Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl) HORA BIJ DE HVA Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl) 1 TOEPASSING HORA In IT governance, sourcing en architectuuradvies 2 IT GOVERNANCE HVA Stuurgroep ICT Informatieregie Secretariaat (PPM, informatie, sourcing,

Nadere informatie

Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen)

Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen) Bijlage 10 Informatie- en applicatie doel-architectuur Albeda College en Zadkine (incl. voorziene koppelingen) Bijlage het Bestek Openbare Europese Aanbesteding SIS Gehele of gedeeltelijke overneming of

Nadere informatie

Op weg naar efficiënte en effectieve studenten registratie 18-9-2014

Op weg naar efficiënte en effectieve studenten registratie 18-9-2014 Op weg naar efficiënte en effectieve studenten registratie 18-9-2014 Martijn Broekhuizen Informatiemanager Noorderpoort Chantal van Minnen Hoofd Studentzaken Noorderpoort 15.000 MBO 1.000 Educatie 1.000

Nadere informatie

Verbeteringen Onderwijslogistiek bij het Drenthe College

Verbeteringen Onderwijslogistiek bij het Drenthe College Verbeteringen Onderwijslogistiek bij het Drenthe College Jacco Heikoop, hoofd ICT Jaap de Mare, kwartiermaker onderwijslogistiek 1-11-2013 Verbetering Onderwijslogistiek 1 Drenthe College: is een doorsnee

Nadere informatie

Inzetplanning met Xedule bij SintLucas

Inzetplanning met Xedule bij SintLucas Inzetplanning met Xedule bij SintLucas Remy Pisters (SintLucas) Peter Verdaasdonk (Advitrae) Wie is SintLucas? (V)MBO vakschool Twee locaties (Eindhoven, Boxtel) 3.300 studenten 200 Docenten Veel parttimers,

Nadere informatie

Verbetersleutels voor informatiemanagement. Henk Kuiper, informatiemanager (Friesland College) Theo Osse (Up Learning) mmv Kai van den Berg (MACAW)

Verbetersleutels voor informatiemanagement. Henk Kuiper, informatiemanager (Friesland College) Theo Osse (Up Learning) mmv Kai van den Berg (MACAW) Verbetersleutels voor informatiemanagement Henk Kuiper, informatiemanager (Friesland College) Theo Osse (Up Learning) mmv Kai van den Berg (MACAW) Bij de start van een nieuw studiejaar Friesland College

Nadere informatie

ICT Beleidsplan Kan je eigenlijk wel vooruit kijken?

ICT Beleidsplan Kan je eigenlijk wel vooruit kijken? Kan je eigenlijk wel vooruit kijken? Marieke Nicolaij Adviseur Informatiemanagement Mp.nicolaij@noorderpoort.nl Martijn Broekhuizen Informatiemanager Twitter: @awini Ma.broekhuizen@noorderpoort.nl Inhoud

Nadere informatie

Bespreking vraagstukken in parallelle sessies

Bespreking vraagstukken in parallelle sessies Verslag ROC-UP!-Conferentie 8 november 2012 Donderdag 8 november 2012 is er met Directies en MT-leden in het Bouwlab van de locatie Gare du Nord een ROC-Up!-Conferentie gehouden. ROC-UP! staat voor Uniformering

Nadere informatie

Hoe kan informatiearchitectuur bijdragen aan externe verantwoording. Danny Greefhorst (HHS, ArchiXL), Henk Schouten (HHS) 3 april 2012

Hoe kan informatiearchitectuur bijdragen aan externe verantwoording. Danny Greefhorst (HHS, ArchiXL), Henk Schouten (HHS) 3 april 2012 Hoe kan informatiearchitectuur bijdragen aan externe verantwoording Danny Greefhorst (HHS, ArchiXL), Henk Schouten (HHS) 3 april 2012 Inhoud Introductie informatie-architectuur Gegevensbeheer en de relatie

Nadere informatie

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht Daniël van Winsum Enterprise Architect Hogeschool Utrecht NGI, 31 oktober 2013 IT Governance bij veranderingen PPM Security Architectuur

Nadere informatie

Professionalisering van de onderwijslogistieke functie

Professionalisering van de onderwijslogistieke functie ROC Eindhoven Professionalisering van de onderwijslogistieke functie Praktijkcasus bij ROC Eindhoven Wichard Rops, directeur School BFH TSV, ROC Eindhoven Peter Verdaasdonk, directeur Advitrae Agenda Introductie

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 06 2014-2015 Horeca en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening 06 Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 2012-2013 en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Invoering HKS en Keuzedelen in PeopleSoft CS bij Noorderpoort. 16 november 2016 Hendrik Jan Smeding

Invoering HKS en Keuzedelen in PeopleSoft CS bij Noorderpoort. 16 november 2016 Hendrik Jan Smeding Invoering HKS en Keuzedelen in PeopleSoft CS bij Noorderpoort 16 november 2016 Hendrik Jan Smeding Wat gaan we doen? De aanleiding? Wat zijn Keuzedelen Korte schets van het project. Wat waren onze doelstellingen?

Nadere informatie

Cohortsystematiek en onderwijslogistiek

Cohortsystematiek en onderwijslogistiek Cohortsystematiek en onderwijslogistiek Gert Idema, 8--0 Achtergrond 00 Ontstaan Inholland 008-00 Team Proceskwaliteit tijdigheid cijfers, tijdigheid roosters ruimtegebruik 0-0 OER 0-05 Project Onderwijslogistiek

Nadere informatie

Presentie/absentie met chipkaart. 60 locaties, 350 opleidingen 26.000 MBO-ers, 3.000 lockers, 300 deuren, 4 liften, 2 garages

Presentie/absentie met chipkaart. 60 locaties, 350 opleidingen 26.000 MBO-ers, 3.000 lockers, 300 deuren, 4 liften, 2 garages Presentie/absentie met chipkaart 60 locaties, 350 opleidingen 26.000 MBO-ers, 3.000 lockers, 300 deuren, 4 liften, 2 garages 1 Waarom digitaliseren van de aanwezigheidsregistratie? Standaardisering/uniformering

Nadere informatie

Kennisdeling Procesmanagement

Kennisdeling Procesmanagement Kennisdeling Procesmanagement Transparantie in Kwaliteit: succes gegarandeerd op basis van de (Referentie) InformatieArchitectuur André Wessels ROC van Twente Jan Kouwenhoven Mavim/The Weels Inventors

Nadere informatie

RETAIL NIVEAU 2-3-4 RETAIL ONDERNEMER RETAIL MANAGER RETAIL VERKOOPSPECIALIST RETAIL VERKOPER

RETAIL NIVEAU 2-3-4 RETAIL ONDERNEMER RETAIL MANAGER RETAIL VERKOOPSPECIALIST RETAIL VERKOPER VKR/RMO-SERVICEDOCUMENT: ORGANISATIE RETAIL NIVEAU 2-3-4 RETAIL ONDERNEMER RETAIL MANAGER RETAIL VERKOOPSPECIALIST RETAIL VERKOPER VERSIE: MAART 2015 DOOR: Jeroen van Esch en Han Swaans MEDE MOGELIJK GEMAAKT

Nadere informatie

HKS als katalysator voor vernieuwing informatie- en applicatie architectuur. Roy Dusink en Jacob Hop 5 februari 2016

HKS als katalysator voor vernieuwing informatie- en applicatie architectuur. Roy Dusink en Jacob Hop 5 februari 2016 HKS als katalysator voor vernieuwing informatie- en applicatie architectuur Roy Dusink en Jacob Hop 5 februari 2016 Agenda IM binnen Aventus Procesmanagement Projecten HKS Opzet Wiki Informatiemanagement

Nadere informatie

Exact Group B.V., All rights belong to their respective owners.

Exact Group B.V., All rights belong to their respective owners. Exact Group B.V., 2017. All rights belong to their respective owners. BEST PRACTICES: DIT MOETEN JULLIE TOCH EERDER HEBBEN GEDAAN? EXACT LIVE 2017 Exact Group B.V., 2017. All rights belong to their respective

Nadere informatie

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Instrumenten voor LLL GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Levenslang leren Leven lang leren Leven Lang leren begint met bewustwording Bedrijven Individuen Visie op HRM Loopbaan management Visie op HRM

Nadere informatie

Onderwijsvisie. Versie: 11/12/ :59:16

Onderwijsvisie. Versie: 11/12/ :59:16 Onderwijsvisie Versie: 11/12/2016 16:59:16 Inhoudsopgave Onderwijsvisie... 2 Verschillende redenen voor vernieuwing van systemen... 2 De onderwijsprocessen vanuit deelnemersperspectief... 4 Inschrijven

Nadere informatie

beperkte belastbaarheid, flexibilisering als antwoord

beperkte belastbaarheid, flexibilisering als antwoord beperkte belastbaarheid, flexibilisering als antwoord Even voorstellen Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën Personeel & Organisatie (P&O) Het werkterrein P&O richt zich, als onderdeel van de doelmatig en doeltreffend laten functioneren van de medewerkers daarin. Het werkterrein P&O geeft uitvoering aan de werkgeversvisie,

Nadere informatie

Individuele studieloopbaanplanning. via de Digitale Onderwijs Catalogus

Individuele studieloopbaanplanning. via de Digitale Onderwijs Catalogus Individuele studieloopbaanplanning via de Digitale Onderwijs Catalogus Inhoud Onderwijsvisie Hanzehogeschool Keuzemogelijkheden Studieloopbaanbegeleiding Digitale Onderwijs Catalogus Ervaringen tot nu

Nadere informatie

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Onderstaand wordt een suggestie gedaan voor de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagement (KMS) in vier jaar. Daarbij is rekening gehouden met de

Nadere informatie

.. en met vertrouwen

.. en met vertrouwen .. en met vertrouwen Transities in schema: eindtermenonderwijs > competentiegericht onderwijs. exclusief klassikaal georganiseerd onderwijs > onderwijs met variëteit in het weekprogramma. beperkte inzet

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma hebben verlaten

SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma hebben verlaten Schoolverlatersonderzoek MBO Inzicht in het extern rendement Gericht werken aan kwaliteitsbeleid SCHOOLVERLATERSONDERZOEK Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2013/2014 met een diploma

Nadere informatie

Sandra J. Lim A Po 1

Sandra J. Lim A Po 1 Sandra J. Lim A Po 1 Voorlopers HKS bij ROCvA en ROCvF In het schooljaar 2015-2016 zijn ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland voorlopers bij de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuren. Wij voeren

Nadere informatie

Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom

Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom Het vmbo en het hbo zijn volop in ontwikkeling. Veranderingen in zowel het vmbo als het hbo hebben effect op het mbo. Met de invoering van de

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

Even voorstellen. Maaike Stam IT Strategy Consultant Winvision. Martijn Kamsteeg Onderwijsleider / Deelprojectleider DsDo Albedacollege

Even voorstellen. Maaike Stam IT Strategy Consultant Winvision. Martijn Kamsteeg Onderwijsleider / Deelprojectleider DsDo Albedacollege Even voorstellen Martijn Kamsteeg Onderwijsleider / Deelprojectleider DsDo Albedacollege Peter Ran Operationeel Directeur Winvision Maaike Stam IT Strategy Consultant Winvision Waar gaan we het vandaag

Nadere informatie

Groenhorst mbo Nijkerk

Groenhorst mbo Nijkerk Groenhorst mbo Nijkerk Groenhorst Nijkerk biedt diverse groene mbo-opleidingen aan voor de gebieden hovenier (niveau 2 en 3, BOL en BBL) en natuur en recreatie (niveau 2 en 3, BOL). Wanneer je op onze

Nadere informatie

VAN A NAAR B(ETERE ICT) TERUG- EN VOORUITBLIK

VAN A NAAR B(ETERE ICT) TERUG- EN VOORUITBLIK VAN A NAAR B(ETERE ICT) TERUG- EN VOORUITBLIK SAMBO-ICT CONFERENTIE 2 OKTOBER 2015 People, Process & Technology SUZAN KOUWENHOVEN FRANK PINXT RENÉ VAN DEN BERG DOMEIN NFORMATIEMANAGER MANAGER ICT OPERATIONS

Nadere informatie

Studentenrooster Presentatie sambo-ict conferentie. 2 oktober 2015, Jeroen van Kessel en Ruth Doornhein

Studentenrooster Presentatie sambo-ict conferentie. 2 oktober 2015, Jeroen van Kessel en Ruth Doornhein Studentenrooster Presentatie sambo-ict conferentie 2 oktober 2015, Jeroen van Kessel en Ruth Doornhein Agenda Welkom! ROC ID College Roosters, waar komen we vandaan? Project studentenrooster Schooljaar

Nadere informatie

Papierloze aanmelding, intake en inschrijving. Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Henk-Jan van Ginkel (sambo-ict) en Tonny Plas (Kennisnet)

Papierloze aanmelding, intake en inschrijving. Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Henk-Jan van Ginkel (sambo-ict) en Tonny Plas (Kennisnet) Papierloze aanmelding, intake en inschrijving Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Henk-Jan van Ginkel (sambo-ict) en Tonny Plas (Kennisnet) Inhoud 1. Sion 2. Principes 3. Streefbeeld 4. Services

Nadere informatie

METEN VOLGEN MATCHEN. www.parantion.nl SCORION. Overzicht toetsvormen

METEN VOLGEN MATCHEN. www.parantion.nl SCORION. Overzicht toetsvormen SCORION TALENT METEN VOLGEN MATCHEN www.parantion.nl Overzicht toetsvormen 1 Scorion als instrument voor het volgen en inzichtelijk maken van leer- en ontwikkelprocessen Toetsend leren en toetsvormen Scorion

Nadere informatie

Deeltijd voor professionals

Deeltijd voor professionals Deeltijd voor professionals Presentatie informatiedossier 13-04-2016 Aanvraag Vooraf Gemeenschappelijk onderwijsmodel Informatiedossier Bijlagen Onze vraag voor NVAO Voldoet opzet en uitwerking 2 Inleiding

Nadere informatie

Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S)

Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S) Implementatie EduArte, Onderwijscatalogus (uitfasering eigen applicatie T&S) Roland Baks Harm Deiman 2 oktober 2015 1 Agenda Even voorstellen Vaststellen vragen - accenten presentatie Toelichting Discussie

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek MBO. Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2014/2015 met een diploma hebben verlaten.

Schoolverlatersonderzoek MBO. Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2014/2015 met een diploma hebben verlaten. Schoolverlatersonderzoek MBO BO Onderzoek onder studenten die uw instelling in schooljaar 2014/2015 met een diploma hebben verlaten. Inleiding Sinds 1995 voeren wij jaarlijks voor ROC s, AOC s en vakscholen

Nadere informatie

Summa Facilitair. Onderwijs- en Examenregeling. ADDENDUM Onderwijsprogramma en overzicht Keuzedelen. Datum van ingang

Summa Facilitair. Onderwijs- en Examenregeling. ADDENDUM Onderwijsprogramma en overzicht Keuzedelen. Datum van ingang Summa Facilitair Onderwijs- en Examenregeling ADDENDUM Onderwijsprogramma en overzicht Keuzedelen Datum van ingang 01-08-2017 Opleiding : Facilitair leidinggevende Niveau : 4 Crebonummer : 25175 Cohort

Nadere informatie

Kennis & expertise. Sturing & beheersing. Herkenbare kwaliteit

Kennis & expertise. Sturing & beheersing. Herkenbare kwaliteit DFS 2020 Kennis & expertise Sturing & beheersing Herkenbare kwaliteit EUROPESE AANBESTEDING NIEUW FINANCIEEL MANAGEMENTSYSTEEM Inlichtingenbijeenkomst 19 april 2016 2 AGENDA 1. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Overzicht van relevante aspecten van personeelsmanagement Inclusief checklist personeelsmanagement MSB s VvAA HRM & Werkgeverszaken 26-1-15 Personeelsmanagement

Nadere informatie

Triple A Encyclopedie

Triple A Encyclopedie Triple A Encyclopedie Van referentiekader naar concrete toepassingen Utrecht, 29 juni 2011 Eric Jongepier Resultaten: encyclopedie Encyclopedie van functionele ontwerpen Gestart vanuit een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Grip op planning van personeel en middelen

Grip op planning van personeel en middelen Grip op planning van personeel en middelen Grip op het planproces bij de HAN Introductie Selectie inzetplanningsysteem Grip op het planproces Waar willen we grip op hebben Hoe doen we dat nu / hoe gaan

Nadere informatie

Contractmanagement; the next step?!

Contractmanagement; the next step?! Contractmanagement; the next step?! FSR Conferentie 2014 Nicky Fleuren 6 november 2014 Inhoud workshop - Even kennismaken - Achtergrondinformatie - De aanleiding - De inrichting - De praktijk - The next

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

ITIL V3. een kennismaking. C.A. van der Eem

ITIL V3. een kennismaking. C.A. van der Eem een kennismaking C.A. van der Eem VOORWOORD een kennismaking Dit is de derde uitgave van ITIL een kennismaking. Dit boek behandelt de onderdelen van foundations. Uitgangspunt is vooral het basisbegrip

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

14 decmber 2009 ComTak. Beoordelen van verschillende onderwijsvormen

14 decmber 2009 ComTak. Beoordelen van verschillende onderwijsvormen 14 decmber 2009 ComTak Beoordelen van verschillende onderwijsvormen Agenda Introductie Onderwijstypen Introductie beoordelen Voorbeelden Demonstratie ComTak BV - oplossingen Onderwijs Module Taken Trajecten

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

TRIPLE A IN DE PRAKTIJK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND

TRIPLE A IN DE PRAKTIJK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND TRIPLE A IN DE PRAKTIJK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND Vrijdag 30 september 2016 Ronde 3, 14:15 15:00 Suzan Kouwenhoven Lennart van Velzen AGENDA Even voorstellen Over ROC Midden Nederland Triple A Informatie-architectuur

Nadere informatie

Facilitaire dienstverlening en Horeca

Facilitaire dienstverlening en Horeca #9 en Horeca,, Hardenberg ca! Jij? In de hore nt groeien! * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-35 85 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het

Nadere informatie

Een 'werkende examencommissie. 04 november 2014

Een 'werkende examencommissie. 04 november 2014 Een 'werkende examencommissie Inhoud workshop Stellingendiscussie Presentatie: hoe hebben we bij Nova de professionalisering van de examencommissie aangepakt? Ervaren van een door ons gebruikte werkvorm:

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Moderne onderwijslogistiek. Wim Konings (Graafschap College) Peter Verdaasdonk (Advitrae) sambo~ict 30 januari 2013

Moderne onderwijslogistiek. Wim Konings (Graafschap College) Peter Verdaasdonk (Advitrae) sambo~ict 30 januari 2013 Moderne onderwijslogistiek Wim Konings (Graafschap College) Peter Verdaasdonk (Advitrae) sambo~ict 30 januari 2013 Visie onderwijslogistiek 8.500 studenten hebben gemiddeld zo n 20 uur les per week. Dan

Nadere informatie

Business Online. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Business Online. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem overgangsbewijs vwo 3 naar vwo 4 een ander bij ministeriële regeling aangewezen

Nadere informatie

Releasenotes. Doorgevoerde wijzigingen per 5 juli 2014 Aan- en afwezigheids registratie

Releasenotes. Doorgevoerde wijzigingen per 5 juli 2014 Aan- en afwezigheids registratie Aan- en afwezigheids registratie Beroeps Praktijk Overeenkomst 10518 Bij Alfa komt er een tekst voor cursusgeld op de POK indien het vinkje 'Vergoedingen afdruken' is aangevink en dln is 18+ op 01-08 van

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0

Netwerkschool concretisering IJkpunten. Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Netwerkschool concretisering IJkpunten Criteria en meetvoorbeelden V1.0 Positief exploitatie saldo Beter onderwijs voor hetzelfde budget Wettelijke kaders - Onderwijstijd - Personeel voldoet aan bekwaamheidseisen

Nadere informatie

Het is hier toch zeker (g)een hotel, of wel?

Het is hier toch zeker (g)een hotel, of wel? Zorg in control? Zorgcontrol dus! Het is hier toch zeker (g)een hotel, of wel? Maarten Kouws Bertine van Winkel 05-06-2015 Introductie Wat gaan we doen? Wat verstaan wij onder zorgcontrol? Zorglogistiek

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties. Ervaringen & Uitdagingen

Erkennen van Verworven Competenties. Ervaringen & Uitdagingen Erkennen van Verworven Ervaringen & Uitdagingen WAAROM laten mensen zich EVC-en? Opleidingsdoel: vrijstelling voor het volgen van (onderdelen van) een opleiding/ verkorte opleidingsduur. Geen opleidingsdoel:

Nadere informatie

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als manager retail geef je leiding aan een

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten RIO mbo

Informatiebijeenkomsten RIO mbo RIO mbo Informatiebijeenkomsten RIO mbo 18, 19 en 20 september 2017 Programma 1. Welkom Wiebe Buising, PM Doorontwikkelen BRON 2. Aanleiding/Achtergrond Pierre Veelenturf, MBO Raad 3. Toelichting RIO-model

Nadere informatie

Onderwijslogistiek? Trend, maar levert het iets op? Theo Osse, Ab Ovo 010-286 15 33

Onderwijslogistiek? Trend, maar levert het iets op? Theo Osse, Ab Ovo 010-286 15 33 Onderwijslogistiek? Trend, maar levert het iets op? Theo Osse, Ab Ovo 010-286 15 33 Inhoud Digitalisering jaarrekening onderwijsinstellingen (EFJ) Voorbereiden invoering Peoplesoft HR Schonen administraties

Nadere informatie

Ouderavond BOC

Ouderavond BOC Ouderavond BOC1 2015-2016 Programma ouderavond Informatie: 19.00-20.00 uur Presentatie is terug te vinden op: www.rijnijssel.nl/cios 2 Inhoud ouderavond 1. Introductie SLB er 2. Opleidingsstructuur CIOS

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Opleidingsdomeinen. Gebruikersdag sambo-ict 2 april 2012

Opleidingsdomeinen. Gebruikersdag sambo-ict 2 april 2012 Opleidingsdomeinen Gebruikersdag sambo-ict 2 april 2012 Frans Bergmans, hoofd studentenbeheer ROC Eindhoven Wim Konings, informatiemanager Graafschap College Pierre Veelenturf, MBO Raad Agenda 1 Waarom

Nadere informatie

14 november ISO Presentatie NEN Claus Hoekstra Directeur ROC A12

14 november ISO Presentatie NEN Claus Hoekstra Directeur ROC A12 14 november 2014 ISO Presentatie NEN Claus Hoekstra Directeur ROC A12 Introductie ROC A12 Middelbaar Beroepsonderwijs voor 6000 studenten, 110 opleidingen, drie hoofdlocaties en 500 medewerkers Mijn arbeidsverleden

Nadere informatie

Roosteren van individuele deelnemers in geflexibiliseerd onderwijs

Roosteren van individuele deelnemers in geflexibiliseerd onderwijs Roosteren van individuele deelnemers in geflexibiliseerd onderwijs Frans Thijssen ROC de Leijgraaf Jaap de Mare Programmamanager OOG De kaarten op tafel Deel 1: Betere roosters door betere planning en

Nadere informatie

ROC wijzer Alfa College

ROC wijzer Alfa College ROC wijzer Alfa College Uitgave van STOOF Inhoudsopgave Inleiding en algemene informatie... 3 Algemene vragen... 4 Vragen over BBL-opleidingen... 5 Vragen over het Ervaringscertificaat (EVC)... 6 2011ROC

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

Integratie van Syllabus in de logistieke keten, wat levert dat op?

Integratie van Syllabus in de logistieke keten, wat levert dat op? Integratie van Syllabus in de logistieke keten, wat levert dat op? SISLink Conferentie 2010 Jacco Jasperse Informatie- en procesmanager Manager Dienst Studentvoorzieningen (Studentenbureau, Roosterbureau,

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

LEEROPBRENGSTEN VAN DE NETWERKSCHOOL ROC NIJMEGEN (maart 2015)

LEEROPBRENGSTEN VAN DE NETWERKSCHOOL ROC NIJMEGEN (maart 2015) LEEROPBRENGSTEN VAN DE NETWERKSCHOOL ROC NIJMEGEN (maart 2015) Op verzoek van de externe stuurgroep van de Netwerkschool ROC Nijmegen brachten het opleidingsteam, de projectgroep en de werkgroep van deze

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Releasenotes. Doorgevoerde wijzigingen per 4 oktober 2014 Beroeps Praktijk Overeenkomst 10903 Fout herstellen op de POK alfa

Releasenotes. Doorgevoerde wijzigingen per 4 oktober 2014 Beroeps Praktijk Overeenkomst 10903 Fout herstellen op de POK alfa Beroeps Praktijk Overeenkomst 10903 Fout herstellen op de POK alfa 10850 waarde "00" in check in de peoplecode toegevoegd Koppeling Bedrijfs Applicaties Onderwijsovereenkomst 10806 Veld geboorteplaats

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A

PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A PORTFOLIO FUNCTIE MANSCHAP A Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in

Nadere informatie

Vmbo-referentieplanning PMVO, april 2000

Vmbo-referentieplanning PMVO, april 2000 (oud, maar hier en daar nog nuttig) Inleiding Augustus 2001 stromen de eerste leerlingen in de leerwegen. Om hen naar de eindstreep te brengen moeten nog de nodige voorbereidingen getroffen worden. Maar

Nadere informatie