Committed to Green. leven lang groen leren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Committed to Green. leven lang groen leren"

Transcriptie

1 Committed to Green leven lang groen leren

2 Het Ontwikkelcentrum biedt als expertisecentrum voor groen leren in samenwerking met andere organisaties diensten aan die een bijdrage leveren aan effectief leren. Committed to Green leven lang groen leren

3 4 5 Wat wij doen 1) Leermiddelen maken: Kwaliteit voorop Onze wortels liggen in het ontwikkelen van valide en betrouwbare leermiddelen voor het groen onderwijs. In de afgelopen twintig jaar hebben we binnen groen een ruime expertise opgebouwd in het ontwikkelen van (digitale) leermiddelen, metadatering en tools waarmee u het digitaal lesmateriaal naar eigen inzicht kan samenstellen tot één geheel. We bieden ondersteuning bij de implementatie en het gebruik van het leermiddel. Ook geven wij advies over de kwaliteit van het lesmateriaal dat u gebruikt, of adviseren wij hoe u dit lesmateriaal toegankelijk kunt maken voor uw doelgroep. De afgelopen jaren zijn we door schoolbesturen in het groen onderwijs ook steeds meer betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van leermiddelenbeleid. Wij maken een analyse van uw leermiddelenbeleid en brengen op basis daarvan advies uit dat u direct kunt toepassen in uw onderwijsinstelling. 2) Kennistransfer (voor onderwijs en bedrijfsleven): Van zes jaar naar zes maanden Het Ontwikkelcentrum is al langere tijd de verbindende schakel tussen wetenschappelijk vergaarde, groene kennis, en de inzet van die kennis in het onderwijs en het bedrijfsleven. Gemiddeld doen wetenschappelijke innovaties er zes jaar over om hun weg te vinden naar het onderwijs en het bedrijfsleven. Innovatie en kennis update gaan echter steeds sneller. Het Ontwikkelcentrum streeft daarom naar een versnelling van dat traject; wij willen de wetenschappelijke kennis binnen zes maanden geschikt en beschikbaar gaan maken voor het (post-)initieel onderwijs en het bedrijfsleven. Ons doel is om de kennistransfer vanuit de groene thema s uit de topsectoren te ondersteunen door, onder andere, samen te werken met Centra voor Innovatie (CIV). Samen met onze samenwerkingspartners zetten we samenwerkingsverbanden (communities) op waarbij alles draait om kennisuitwisseling. 3) Digitaal leermagazijn: Leermiddelen binnen handbereik Naast het maken van leermiddelen, kunnen wij ook digitale leermagazijnen inrichten. In een leermagazijn, een content catalogus, kunt u digitale leermiddelen opslaan en publiceren voor een door u bepaalde doelgroep. Het leermagazijn heeft diverse functies: zoeken en vinden, het toekennen van rollen en rechten aan de gebruikers, het plaatsen van eigen content, het arrangeren van eigen en bestaande content, het toevoegen van metadata én het vormgeven van het lesmateriaal. 4) Trainingen & workshops: Op maat gesneden Het Ontwikkelcentrum heeft in de afgelopen jaren een aantal trainingen en workshops opgezet rondom het ontwikkelen van lesmateriaal of het faciliteren van kennistransfer en de implementatie daarvan in de organisatie. Onderwerpen die in de trainingen en workshops aan de orde komen, zijn onder meer: trends&trendanalyse; veranderings- en vernieuwingsprocessen en effectief leren. Het Ontwikkelcentrum kan deze trainingen en workshops geheel op maat van uw organisatie inrichten.

4 6 7 Hoe wij dat doen Leermiddelen ontwikkelen: Samen doen Het samen met partners ontwikkelen van lesmateriaal, in co-creatie en transparant; dát is de essentie van de werkwijze van het Ontwikkelcentrum als het gaat om leermiddelontwikkeling. U geeft aan, aan welke materialen er in uw organisatie behoefte is. Ook geeft u input voor het ontwikkelen van de betreffende leermiddelen. Het Ontwikkelcentrum maakt het betreffende lesmateriaal, zorgt dat de gebruikers er toegang toe hebben en geeft op verzoek trainingen ten behoeve van implementatie en gebruik. partners activiteiten resources propositie distributie relatie klantgroepen Community uitgeven: Samen ontwikkelen Het businessmodel dat wij hanteren noemen wij community uitgeven. Community uitgeven is een nieuwe manier van uitgeven die gebaseerd is op het Osterwalder-model; dit model vertrekt vanuit de vraag van de klant en stelt kennistransfer centraal. Deze kennistransfer kan verschillende gedaanten aannemen; lesmateriaal, handleidingen, trainingen of andere, op maat gesneden, producten. De afrekening wordt niet louter bepaald door de waarde van het eindproduct, maar door de waarde die de deelnemers hechten aan deelname aan de community die dit product ontwikkelt. De waardenuitruil die plaatsvindt, heeft betrekking op zeggenschap over het gewenste eindproduct. kosten opbrengsten Het businessmodel canvas van Alex Osterwalder bestaat uit negen bouwstenen; alles draait om de Propositie. Community Uitgeven naar lesmateriaal kan, zoals gezegd, op verschillende manieren worden opgelost. Elke oplossing kent een eigen structuur en een eigen businessmodel. Het businessmodel voor het Samen maken van lesmateriaal noemt het Ontwikkelcentrum Community Uitgeven. Het model is opgesteld aan de hand van het schema zoals Alex Osterwalder dat heeft ontwikkeld in zijn boek Businessmodel Generatie (Deventer, 2009). Osterwalders boek biedt een keur aan handvatten en voorbeelden die organisaties en bedrijven helpen bij het maken van keuzes. Businessmodel canvas Osterwalder heeft een schema ontwikkeld waarin hij de verschillende aspecten van een businessmodel in kaart brengt. Dit zogenaamde businessmodel canvas bestaat uit negen vakjes. Door het invullen van de vakjes (niet noodzakelijkerwijs in de volgorde 1 tot en met 9) krijgt men een beeld van de aspecten die van belang zijn bij het maken van een bepaald product. Let op: het schema bepaalt niet of de gemaakte keuzes daadwerkelijk leiden tot succes. Daarbij spelen ook andere factoren een rol zoals ondernemerschap, time to market en geluk. 18

5 8 9 Waar wij voor staan Sparringpartner voor groen leren Het Ontwikkelcentrum noemt zich, met ingang van het beleidsjaar 2013: Expertisecentrum voor groen leren. Groen, omdat we ons bezig houden met alle onderwerpen die spelen op het gebied van planten, dieren, voeding, natuur, recreatie, gezondheid, duurzaamheid, milieu en de circulaire economie. Leren omdat we ons richten op het volledige spectrum van activiteiten die vallen onder de definitie van Leven Lang Leren. En expertisecentrum omdat we alle deskundigheden bundelen die nodig zijn om de kwaliteit van (post-)initieel onderwijs te garanderen. Kortom: 1 Wij zorgen voor de transfer van kennis van ondernemingen en wetenschappelijke kennis naar activiteiten in het kader van een leven lang (groen) leren. 2 Wij werken dicht bij de betrokkenen, de mensen die de activiteiten voor leven lang (groen) leren organiseren. Wij willen daarmee Leven Lang Groen Leren faciliteren. Én wij willen aansluiten bij groene innovaties; we willen meebewegen met de voorlopers. Het Ontwikkelcentrum biedt daarnaast unieke content op de twee thema s Ondernemerschap en Duurzaamheid: 1 Ondernemerschap: De groene ondernemer; Groene groei. 2 Duurzaamheid: Circulaire economie (afval als grondstof); Biobased economy (biomassa); Cradle to cradle; Duurzame voedselvoorziening en voedselzekerheid. In alles wat wij doen, zijn wij daarmee Committed to Green, toegewijd aan groen. Contact Voelt u zich aangesproken door onze manier van werken en de producten die wij maken? Wij gaan graag het gesprek met u aan om met u van gedachten te wisselen over uw wensen en ambities. Ontwikkelcentrum Willy Brandtlaan 81 Postbus BL Ede T (0318)

6 Voorbeeldproject Voorbeeldproject EFFECTIEF LESMATERIAAL Cursus Dierenwelzijn (2012) EFFECTIEF LESMATERIAAL Integraal arrangement Loonwerk (2012) s Dierenbescherming en Lectoraat Welzijn van Dieren Cursus over dierenwelzijn voor de vrijwilligers van de Dierenbescherming. Actueel en toegankelijk cursusmateriaal over dierenwelzijn voor mbo groen. Een complete en interactieve webbased cursus, voor iedereen vrij toegankelijk via het Dierenwelzijnsweb; ook beschikbaar via het netwerk van de Dierenbescherming voor haar vrijwilligers en medewerkers. Zes leereenheden over Dierenwelzijn, toegankelijk via het onderwijsportaal van Groen Kennisnet, voor iedereen met een abonnement op de Educatieve Contentcatalogus (ECC). Branchevereniging CUMELA Bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar brengen. Een leermiddel waar leerlingen zowel op school als op hun stageplek toegang toe hebben, zodat ze in hun eigen tempo naar de einddoelen van hun opleiding kunnen werken. Integraal arrangement Loonwerk, gepubliceerd via de website van de Branchevereniging CUMELA (www.groengrondinfra.nl). Leerbedrijven van AOC Oost, branchevereniging CUMELA, Ontwikkelcentrum Het afstellen van machines, dat heb ik echt geleerd met behulp van dit arrangement. (Richard, tweedejaars student Groen, grond en infra aan het Wellantcollege, over het arrangement Loonwerk) Goed voorbeeld van hoe mooi en multifunctioneel lesmateriaal ontsloten kan worden. (LinkedIn groep Leren met ICT in Groen Onderwijs over de cursus Dierenwelzijn) Dierenbescherming, Groene Kennis Coöperatie (GKC), Dierenwelzijnsweb, Ontwikkelcentrum. De vakinhoudelijke input kwam van CITAVERDE College Horst, AOC Oost Almelo, de Dierenbescherming en Wageningen UR Livestock Research.

7 12 59 Schoffelen 1 Voorbereiding Met een schoffel kun je makkelijk onkruid verwijderen. Als je schoffelt, maak je het onkruid en de grond los. Voorbeeldproject Voorbeeldproject EFFECTIEF LESMATERIAAL TRAINING Doen in. instructiekaarten en -video s (2009) Effectief inzetten van digitale arrangementen (2011) Ministerie OC&W Edudelta College Beeldend lesmateriaal voor de praktijkhandelingen voor leerlingen in het Praktijkonderwijs. Effectief omgaan met en actieve inbreng van de leerling bij de digitale arrangementen die het Edudelta College beschikbaar stelt via Moodle, een open source Elektronische Leeromgeving (ELO). Vraag je begeleider waar je gaat werken. 2 Wat heb je nodig? Schoffel die bij jouw lengte past Moestuin met onkruid 3 Aan het werk Instructiekaarten en -video s waarop/waarin een afgebakende praktijkhandeling stapsgewijs wordt uitgelegd met behulp van veel beeld en weinig tekst. De praktijkkaarten en instructievideo s zijn te vinden via De praktijkkaarten zijn ook in druk verkrijgbaar (geplastificeerde kaarten in mappen). Tools voor de docent hoe hij, op basis van leerrendement, een keuze kan maken uit de beschikbare digitale leerarrangementen. De docent leert hoe hij de arrangementen in kan zetten tijdens zijn lessen, en hoe hij de opgedane ervaringen deelt en evalueert met collega s. Edu Alert, verschillende praktijkscholen, Ontwikkelcentrum Edudelta College, Ontwikkelcentrum 13 Pak de schoffel. Loop naar de moestuin.! Draag een schoffel altijd met het blad naar beneden. De arrangementen in Moodle kennen een vaste opbouw: van Oriëntatie via Werkwijzer naar Leeractiviteiten en Afronding. Kijk goed wat onkruid is en wat niet. Ga in een hoek staan. Verzorgen Binnenwerk instructiekrt PLANT MAP 2.indd 47 SLA OM :55

8 Voorbeeldproject Voorbeeldproject DIGITAAL LEERMAGAZIJN Opslaan en afspelen video s binnen bestaande ELO (2013) EFFECTIEF LESMATERIAAL Cursusboek Knaagdierbeheersing (2013) Summa College Eindhoven Een oplossing bieden voor de opslag van digitaal lesmateriaal. Met name door het toenemende gebruik van video lopen de scholen tegen de grenzen aan van momenteel beschikbare oplossingen. Er wordt gewerkt met Fronter als Elektronische Leeromgeving (ELO). De oplossing moet daarbij aansluiten. Het uitvoeren van een pilot, waarin een Contentcatalogus wordt ingericht. De pilot geeft antwoord op de vraag op welke wijze video s kunnen worden opgeslagen en afgespeeld en hoe kan worden aangesloten op Fronter. Vervolgens uitrol naar alle scholen van het Summa College. Summa College, Dienst Informatisering & Automatisering, Ontwikkelcentrum Stuurgroep Gewasbescherming AOC Raad Cursusmateriaal voor agrarische ondernemers ten behoeve van het vakbekwaamheidsbewijs knaagdierbestrijding. Cursusboek Knaagdierbeheersing op agrarische bedrijven. De beheersing van knaagdieren is een vak apart. Dat blijkt wel uit het feit dat de bruine rat, zwarte rat huismuis al eeuwenlang bestreden worden, maar nog steeds voor aardig heid. De professionele plaagdierbeheersers bezit zijn van een bewijs voor vakbekwaam- wat overlast kunnen zorgen. Het zijn dragers volgen hiervoor een beroepsopleiding. Vanaf van verschillende ziekteverwekkers, stelen september 2015 moet ook de agrarisch ondernemer Kenniscentrum voedsel Dierplagen dat bedoeld is voor menselijke (KAD), con- Cito, in het Ontwikkelcentrum bezit zijn van een bewijs van sumptie of voor onze huisdieren, knagen aan materialen en zorgen daardoor voor schade. Bij een goede beheersing wordt veel aandacht besteed aan preventie: het voorkomen van knaagdieractiviteit door gebouwen en omgeving ongeschikt en onbereikbaar te maken voor deze dieren. Zijn ze aanwezig, dan moeten ze in veel gevallen bestreden worden. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met klemmen, vallen en honden, maar ook met biociden. De biociden die zijn toegelaten voor knaagdieren worden rodenticiden genoemd. Om rodenticiden te mogen kopen en gebruiken voor beroepsdoeleinden, moet men in het bekwaamheid en zal hiervoor een opleiding moeten volgen. Dit cursusboek vormt daarvoor de basis. Het is in opdracht van het Bureau Erkenningen tot stand gekomen en mede gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit cursusboek Knaagdierbeheersing op agrarische bedrijven is ontwikkeld door het Kenniscentrum Dierplagen (KAD) en het Ontwikkelcentrum Cursusboek Knaagdierbeheersing op agrarische bedrijven knaagdierbestrijding-omslag.indd :49

9 Voorbeeldproject Voorbeeldproject TRAINING & WORKSHOPS Mindshift (2013) KENNISTRANSFER Impact (2011) s Klanten Veranderings- en vernieuwingsprocessen op gang brengen. Methode waarmee in spelvorm en in een open sfeer veranderings- en vernieuwingsprocessen in gang worden gezet. Deelnemers formuleren eerst stellingen bij vooraf vastgestelde velden van een matrix. De deelnemers brengen deze stellingen in tijdens een plenaire discussie; stellingen waarover consensus bereikt wordt, worden op een speelbord gesplaatst. Vervolgens geven de deelnemers aan welke stellingen de hoogste prioriteit hebben. Het Ontwikkelcentrum legt de resultaten vast in een rapportage die de klant kan gebruiken voor het plannen van vervolgacties. Bestuurders, managers, beleidsadviseurs, Ontwikkelcentrum Wageningen UR (University & Research centre) Vergroten van de doorstroom van actuele wetenschappelijke kennis van de WUR (Universiteit Wageningen) naar het mbo. Kennisarrangementen die zich richten op kennisoverdracht. Het gaat daarbij om kennis die van belang is om praktijksituaties beter te kunnen verklaren. Zo begrijpt een leerling wanneer welke (beroeps)handelingen moeten plaatsvinden en waarom ze moeten gebeuren. Binnen een kennisarrangement is het beeld ondersteunend aan de tekst. Wageningen UR (University & Research centre), Ontwikkelcentrum

10 Colofon Het Ontwikkelcentrum heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Bent u desondanks van mening dat we u hebben benadeeld, dan kunt u contact met ons opnemen. Ontwikkelcentrum, Ede, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Ontwikkelcentrum.

11 Ontwikkelcentrum Willy Brandtlaan 81 Postbus BL Ede T (0318)

Van ontzorgen naar zorgen

Van ontzorgen naar zorgen januari 2009 20093 In deze uitgave staat leermiddelenbeleid centraal. Scholen denken daarover na vanwege nieuwe onderwijsvormen zoals competentiegericht onderwijs en onderwijs-op-maat en ook omdat er nieuwe

Nadere informatie

Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS

Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS Nederland Introductie Elk mens is een uniek individu, met unieke ambities en unieke mogelijkheden. Elk mens leert en ontwikkelt zich op zijn eigen, unieke manier,

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Projectplan SingaporeNext. versie 1-31 augustus 2011

Projectplan SingaporeNext. versie 1-31 augustus 2011 Projectplan SingaporeNext versie 1-31 augustus 2011 Colofon Artikelnummer: EP47810003 Versie: augustus 2011 Samenstelling: projectleider Marinus Janssen Steenberg ism MicrowebEdu Beeldmateriaal: Marinus

Nadere informatie

Ict werkt in het vmbo! Een onderzoek naar rendement van ict in het vmbo

Ict werkt in het vmbo! Een onderzoek naar rendement van ict in het vmbo KENNISNET Onderzoeksreeks Ict werkt in het vmbo! Een onderzoek naar rendement van ict in het vmbo 2 Voorwoord Waarom een publicatie over ict-gebruik in het vmbo? Voor u ligt de derde publicatie in de Kennisnet

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

Digitale didactiek INLEIDING INFORMATIE

Digitale didactiek INLEIDING INFORMATIE Digitale didactiek INLEIDING Digitale didactiek betreft de kennis en kunde om ICT toe te passen met een meerwaarde voor het leerproces van leerlingen. Het gaat over het kunnen beantwoorden van onder meer

Nadere informatie

Wat je wordt, bepaal je zelf

Wat je wordt, bepaal je zelf Wat je wordt, bepaal je zelf Wat je wordt, bepaal je zelf De kracht van zelfsturend leren in een zelfsturende organisatie Hans Bax Walter van Limpt Uitgave Stichting Estinea Eerste druk 2010 Tekstbewerking:

Nadere informatie

Dwars tegen de stroom in

Dwars tegen de stroom in Dwars tegen de stroom in Meerjarenbeleid 2014-2016 Bibliotheek Hengelo en Bibliotheek Hof van Twente Colofon Versie Definitief Datum update 09 2014 Auteur(s) Monic Gierveld Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

strategie tactiek operatie

strategie tactiek operatie tactiek Advies borging opbrengsten van model inrichting het programma Groen Proeven uitgeef juni 2012 zij bedrijfseconomisch ik wij zij strategie tactiek operatie blended model inrichting ik wij zij uitgeef

Nadere informatie

Eindrapportage roadmap fase II Opbrengsten publiek-private tafels

Eindrapportage roadmap fase II Opbrengsten publiek-private tafels Oktober 2014 Het Doorbraakproject is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad, VO-raad en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken. Samen met onderwijsinstellingen, bedrijfsleven

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Vormen van samenwerking tussen scholen en partners

Vormen van samenwerking tussen scholen en partners SCHOOL EN OMGEVING VO De kracht van samenwerking Vormen van samenwerking tussen scholen en partners drs. Boudewijn Hogeboom Jump Koch Susan Potiek Sander van Veldhuizen drs. Boudewijn Hogeboom, Jump Koch,

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Digitale leermiddelen

Digitale leermiddelen Digitale leermiddelen Inventariserend onderzoek naar de inzet van digitale leermiddelen in het voortgezet onderwijs Onderzoek uitgevoerd in het kader van SLOA Publieksversie tussenrapportage RAO-267.11.01

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 Handreiking Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 1 2 Colofon Dit is een uitgave van Amsterdam West. Aan de organisatie van de Talentenbeurs hebben

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@samen.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Focus op co-makership

Focus op co-makership 16 juni 2011 Focus op co-makership Onderzoekspublicatie Werkplekleren is een samenwerking tussen ROC Eindhoven en Fontys, Lunetzorg, Vitalis en de Gemeente Eindhoven Focus op co-makership Onderzoekspublicatie

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES Managementboek voor professionals in de NME-sector IN WOORD ÉN BEELD BEKIJK DIRECT FILMPJES MET DE QR-CODES!

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Publiek-private tafel Schoolcontext. Advies voor stuurgroep doorbraakproject

Publiek-private tafel Schoolcontext. Advies voor stuurgroep doorbraakproject Publiek-private tafel Schoolcontext Advies voor stuurgroep doorbraakproject Datum: 16 september 2014 1 1. Inleiding Het vuur moet aangewakkerd! De samenleving ontwikkelt zich in razend tempo. De leefwereld

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens

Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens Als je daadwerkelijk een doorgaande lijn wilt realiseren, dan kun je niet anders dan verbanden leggen en verbindingen aangaan. Ingrid Veeke Marijke Bertu

Nadere informatie

Magazine. Een vaste koers > Werken vanuit de behoefte van onze opdrachtgevers. contr actgestuurde dienst verlening. december

Magazine. Een vaste koers > Werken vanuit de behoefte van onze opdrachtgevers. contr actgestuurde dienst verlening. december contr actgestuurde dienst verlening Magazine december 2014 > 2 Contractgestuurde Dienstverlening werkt vraaggericht > 3 Team O&O versterkt regio met innovatieve diensten en producten > 4 Breedband in héél

Nadere informatie

Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs. Jorieke Potters en Michaela van Leeuwen

Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs. Jorieke Potters en Michaela van Leeuwen Beeldvorming over biologische landbouw onder studenten en docenten in het groen onderwijs Jorieke Potters en Michaela van Leeuwen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business

Nadere informatie