Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningshandleiding Standaardinstellingen"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Het apparaat aansluiten Systeeminstellingen Kopieereigenschappen Faxeigenschappen Printereigenschappen Scannereigenschappen Adressen en gebruikers registreren voor fax-/scannerfuncties Andere gebruikersinstellingen Bijlage Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en houd hem bij de hand voor eventueel gebruik. Lees voor een veilig en correct gebruik van het apparaat eerst de veiligheidsinformatie.

2 Inleiding Deze handleiding bevat uitgebreide aanwijzingen voor en aantekeningen over de bediening en het gebruik van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u met het apparaat gaat werken voor een veilig en effectief gebruik. Bewaar de handleiding in de buurt zodat u deze snel kunt raadplegen. Belangrijk De inhoud van deze handleiding kan zonder kennisgeving worden veranderd. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, bijzondere, toevallige of gevolgschade tengevolge van de behandeling of het gebruik van het apparaat. Opmerkingen: Sommige illustraties wijken mogelijk iets af van hetgeen u op uw apparaat ziet. Bepaalde opties zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor meer informatie. Afhankelijk van het land waarin u woont, zijn bepaalde eenheden mogelijk optioneel. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor meer informatie. Opgelet: Het gebruik van controles of procedure-aanpassingen of -uitvoeringen anders dan deze beschreven in deze handleiding kan leiden tot een gevaarlijke blootstelling aan straling. Opmerkingen: De modelnamen van de apparaten worden niet vermeld op de volgende pagina s. Controleer het type van uw apparaat voordat u deze handleiding leest. Type 1: 16 kopies/minuut (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Type 2: 20 kopies/minuut (A4K, 8 1 / 2 " 11"K) Bepaalde types zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor meer informatie. Deze gebruiksaanwijzing voorziet in twee maatsystemen. Gebruik de metrische maten voor dit apparaat.

3 Handleidingen voor dit apparaat Verwijzen naar de handleidingen die betrekking hebben op hetgene dat u met het apparaat wilt doen. Belangrijk Media verschillen naargelang de handleiding. De gedrukte en elektronische versies van een handleiding hebben dezelfde inhoud. U moet Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader geïnstalleerd hebben om de handleidingen als PDF-bestanden te kunnen bekijken. Afhankelijk van het land waarin u woont, bestaan er mogelijk ook html-handleidingen. U moet een webbrowser installeren om deze handleidingen te kunnen raadplegen. Over dit apparaat Lees de Veiligheidsinformatie in deze handleiding voordat u het apparaat gaat gebruiken. Deze handleiding geeft een inleiding op de functies van het apparaat. Het geeft tevens uitleg over het bedieningspaneel, voorbereidende procedures voor het gebruik van het apparaat, hoe u tekst kunt invoeren en hoe u de meegeleverde cd-roms moet installeren. Bedieningshandleiding Systeeminstellingen Geeft uitleg over gebruikersinstellingen en adresboekprocedures zoals het opslaan van faxnummers, adressen en gebruikerscodes. Wij verwijzen u tevens naar deze handleiding voor uitleg over het aansluiten van het apparaat. Problemen oplossen Geeft aanwijzingen over hoe u algemene problemen kunt oplossen en legt uit hoe u papier, toners en andere verbruiksartikelen kunt vervangen. Veiligheidsinformatie Deze handleiding is bedoeld voor beheerders van het apparaat. In de handleiding worden de beveiligingsfuncties uitgelegd die de beheerders kunnen gebruiken om te voorkomen dat er wordt geknoeid met de gegevens of om het apparaat te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. In deze handleiding vindt u tevens de procedures voor het registreren van beheerders, evenals het instellen van verificaties voor gebruikers en beheerders. Kopieerhandleiding Geeft uitleg over Kopieerfuncties en -bewerkingen. Wij verwijzen u tevens naar deze handleiding voor uitleg over het plaatsen van originelen. Faxhandleiding Geeft uitleg over Faxfuncties en -bewerkingen. i

4 Printerhandleiding Geeft uitleg over Printerfuncties en -bewerkingen. Scannerhandleiding Geeft uitleg over Scannerfuncties en -bewerkingen. Netwerkhandleiding Geeft uitleg over hoe u het apparaat in een netwerkomgeving configureert en bedient en hoe u de meegeleverde software moet gebruiken. Deze handleiding beslaat alle modellen en bevat beschrijvingen van functies en instellingen die mogelijk niet op dit apparaat beschikbaar zijn. Afbeeldingen, illustraties en informatie over bedieningssystemen die worden ondersteund kunnen enigszins afwijken van diegene van dit apparaat. Overige handleidingen Handleidingen voor dit apparaat Veiligheidsinformatie Verkorte Kopieerhandleiding Verkorte Faxhandleiding Verkorte Printerhandleiding Verkorte Scanhandleiding PostScript3 Supplement UNIX Supplement Handleidingen voor DeskTopBinder Lite: DeskTopBinder Lite Installatiehandleiding DeskTopBinder Introductiehandleiding Handleiding Auto Document Link Opmerking De meegeleverde handleidingen zijn specifiek voor alle apparaattypes. Bezoek onze website of raadpleeg een erkende dealer voor een UNIX-supplement. Het PostScript3-supplement en het UNIX-supplement bevatten beschrijvingen van functies en instellingen die mogelijk niet beschikbaar zijn op dit apparaat. Productnaam DeskTopBinder Lite en DeskTopBinder Professional *1 ScanRouter EX Professional *1 en ScanRouter EX Enterprise *1 Algemene naam DeskTopBinder de ScanRouter leveringssoftware *1 Optioneel ii

5 INHOUDSOPGAVE Handleidingen voor dit apparaat...i Gebruik van deze handleiding...1 Symbolen...1 Bedieningspaneel...2 Het display aflezen en de toetsen gebruiken...3 Gebruikersinstellingen...4 Instellingen wijzigen...4 Gebruikersinstellingen verlaten...5 Menu beveiligen...6 Instellingen wijzigen met gebruik van Web Image Monitor Het apparaat aansluiten Aansluiten op de interfaces...7 Aansluiten op de Ethernet-interface...8 Aansluiten op de USB-interface...10 Aansluiten op de IEEE 1284-interface...11 Aansluiten op de IEEE b (draadloos LAN)-interface...12 Netwerkinstellingen...16 Instellingen die nodig zijn voor het gebruik van de Printer/LAN-fax...16 Vereiste instellingen voor het gebruik van internetfax...20 Vereiste instellingen voor het gebruik van de functie...24 Vereiste instellingen om de functie Scan to Folder te gebruiken...27 Vereiste instellingen voor het gebruik van de netwerkbezorgingsscanner...30 Vereiste instellingen voor het gebruik van de netwerk-twain-scanner...33 Voorzieningen gebruiken om netwerkinstellingen te maken...36 Het apparaat uitsluiten op een telefoonlijn en telefoon...45 De telefoonlijn aansluiten...45 Het lijntype selecteren Systeeminstellingen Algemene functies...47 Instellingen voor uitvoerlades...49 Papierlade-instellingen...50 Timerinstellingen...53 Interface-instellingen...56 Netwerk...56 Parallelle interface...59 IEEE b...60 I/F-instellingenlijst afdrukken...61 Bestandsoverdracht...62 Beheerdertoepassingen...67 Programmeer/wijzig/verwijder LDAP-server...73 De LDAP-server programmeren...76 iii

6 3. Kopieereigenschappen Kopieereigenschappen Faxeigenschappen Algemene instell./aanpas...89 Ontvangstmodus instellingen...92 IP-faxinstellingen...94 Beheerdertoepassingen...97 Faxinformatie registreren Faxinformatie registreren Faxinformatie verwijderen Doorzenden Een eindontvanger programmeren Ontvangerinstellingen annuleren Een doorzendteken afdrukken Parameterinstelling De gebruikersparameters wijzigen De parameterinstellingenlijst afdrukken Uitgangspositie De uitgangspositie wijzigen Bijzondere afzender programmeren Geautoriseerd ontvangst Doorzenden Geheugenbeveiliging Bijzondere afzender programmeren/wijzigen Geautoriseerde RX (Geautoriseerd ontvangst) Doorzenden Geheugenbeveiliging Aanvankelijke set-up van een bijzondere afzender programmeren Een bijzondere afzender verwijderen Bijzondere afzenderlijst afdrukken Printereigenschappen Lijst- / proefafdruk De lijst-/proefpagina afdrukken Onderhoud Systeem Host Interface PCL-menu PS Menu PDF Menu iv

7 6. Scannereigenschappen Scaninstellingen Instellingen bestemmingslijst Verzendinstellingen Adressen en gebruikers registreren voor fax-/scannerfuncties Adresboek Namen in het adresboek beheren Fax verzenden met snelkeuze met snelkeuze verzenden Gescande bestanden direct naar een gedeelde map verzenden Ongeoorloofde toegang tot gedeelde mappen vanaf het apparaat voorkomen Gebruikers en apparaatgebruik beheren Namen registreren Namen registreren Een geregistreerde naam veranderen Een geregistreerde naam verwijderen Verificatie-informatie Een gebruikerscode registreren Een gebruikerscode veranderen Een gebruikerscode verwijderen De teller weergeven voor elke gebruiker De teller afdrukken voor elke gebruiker De teller voor alle gebruikers afdrukken Het aantal afdrukken wissen Faxbestemming Faxbestemming IP-faxbestemming bestemming bestemming registreren Een geregistreerde bestemming veranderen Een geregistreerde bestemming verwijderen Mappen registreren SMB gebruiken voor het verbinden FTP gebruiken voor het verbinden NCP gebruiken voor het verbinden Namen in een groep registreren Een nieuwe groep registreren Namen in een groep registreren Een groep aan een andere groep toevoegen Namen weergeven die in groepen zijn geregistreerd Een naam uit een groep verwijderen Een groep in een andere groep verwijderen Een groepsnaam veranderen Een groep verwijderen Een beveiligingscode registreren Een beveiligingscode voor een enkele gebruiker registreren Een beveiligingscode voor een groep gebruikers registreren v

8 SMTP- en LDAP-verificatie registreren SMTP-verificatie LDAP-verificatie Zoeken Zoeken op naam Vanuit de lijst zoeken Zoeken op registratienummer Zoeken op gebruikerscode Zoeken op faxnummer Zoeken op adres Zoeken op naam van de bestemmingsmap Web Image Monitor gebruiken Andere gebruikersinstellingen De taal van het display wijzigen Teller De teller voor Totaal weergegeven Bijlage Copyrightgegevens over de geïnstalleerde software expat NetBSD Sablotron JPEG LIBRARY SASL MD MD Samba(Ver 3.0.4) RSA BSAFE Open SSL Open SSH Open LDAP INDEX vi

9 Gebruik van deze handleiding Symbolen Deze handleiding gebruikt de volgende symbolen: Duidt belangrijke veiligheidsvoorschriften aan. Het negeren van deze voorschriften kan leiden tot ernstige verwondingen of overlijden. Lees altijd de voorschriften. Ze staan in het hoofdstuk Veiligheidsinformatie van Over dit apparaat. Duidt belangrijke veiligheidsvoorschriften aan. Het negeren van deze voorschriften kan leiden tot middelmatige of lichte verwondingen, of schade aan het apparaat of eigendommen. Lees altijd de voorschriften. Ze staan in het hoofdstuk Veiligheidsinformatie van Over dit apparaat. Duidt aan dat u moet opletten als u het apparaat gebruikt, en signaleert waarschijnlijke oorzaken voor papierstoringen, schade aan originelen, of verlies van gegevens. Lees altijd deze uitleg. Dit symbool geeft de informatie of voorbereidingen aan die nodig zijn voorafgaand aan de bediening. Geeft extra uitleg over de apparaatfuncties en instructies voor het oplossen van gebruikersfouten. Dit symbool staat aan het einde van secties. Het geeft aan waar u verdere relevante informatie kunt vinden. [ ] Geeft de namen van toetsen aan die verschijnen op het bedieningspaneel van het apparaat. { } Geeft de namen van toetsen aan op het bedieningspaneel van het apparaat. 1

10 Bedieningspaneel Op het display worden de status van het apparaat, foutberichten en functiemenu s weergegeven. Belangrijk Een schok of stoot van meer dan 30 N (ca. 3 kgf) zal het bedieningspaneel beschadigen. Als u drukt op de {Gebruikersinstellingen/Teller}-toets, dan verschijnt het menu Gebruikersinstellingen. Dit gedeelte gebruikt het menuscherm Systeeminstellingen als een voorbeeld en legt uit de werking van het bedieningspaneel van het apparaat uit. 2 1 NL ARG001S 1. Het menu Instellingen verschijnt. Druk op de {U}- of {T}toets om naar de instelling te bladeren die u wilt opgeven of wijzigen en druk vervolgens op de {OK}-toets om het scherm weer te geven voor het opgeven van deze instelling. 2. Het aantal pagina s in het weergegeven instellingenmenu verschijnt. Als u het hele menu niet kunt zien, druk dan op de toets {U} of {T} om in het scherm te bladeren. 2

11 Het display aflezen en de toetsen gebruiken Deze sectie beschrijft hoe u het display moet aflezen en de selectietoetsen moet gebruiken. Als u drukt op de {Kopieer}-toets, dan verschijnt het startscherm voor kopiëren. Dit gedeelte gebruikt het oorspronkelijke kopieermenuscherm als een voorbeeld en legt uit de werking van het bedieningspaneel van het apparaat uit. NL ARG002S 1. Selectietoetsen Deze komen overeen met items op de onderste regel van het display. Wanneer in deze handleiding de instructie "druk op {100%}" wordt vermeld, drukt u op de linkse selectietoets. Wanneer in deze handleiding de instructie "druk op {R/E}" wordt vermeld, drukt u op de middelste selectietoets. Wanneer in deze handleiding de instructie "druk op {Auto R/E}" wordt vermeld, drukt u op de rechter selectietoets. 2. {Escape}-toets Druk op deze toets om een bewerking te annuleren of terug te keren naar het vorige display. 3. {OK}-toets Druk op deze toets om een geselecteerd item of een ingegeven numerieke waarde in te stellen. 4. Schuiftoetsen Druk op deze toetsen om de cursor stap voor stap in een bepaalde richting te bewegen. Wanneer de toets {U}, {T}, {V} of {W} in deze handleiding vermeld staat, moet u op de schuiftoets met dezelfde richting drukken. 3

12 Gebruikersinstellingen Via de Gebruikersinstellingen kunt u standaardinstellingen wijzigen of instellen. Opmerking Bewerkingen voor de systeeminstellingen wijken af van de gewone bewerkingen. Verlaat Gebruikersinstellingen altijd wanneer u gedaan heeft. Elke wijziging die u aanbrengt met Gebruikersinstellingen blijft van kracht, zelfs als de hoofdschakelaar of de bedrijfsschakelaar wordt uitgeschakeld of als u op de toets {Instellingen verwijderen} drukt. Verwijzing Pag.4 Instellingen wijzigen Instellingen wijzigen Dit gedeelte beschrijft hoe u de instellingen van Gebruikersinstellingen kunt wijzigen. Belangrijk Als Beheerderverificatiebeheer is opgegeven, neem dan contact op met uw beheerder. A Druk op de toets {Gebruikersinstellingen/Teller}. NL ARG012S B Selecteer het menu met behulp van {U} of {T}, en druk vervolgens op de {OK}-toets. Om de Systeeminstellingen te wijzigen, selecteert u [Systeeminst.]. Om de Kopieereigenschappen te wijzigen, selecteert u [Kopieereigenschappen]. Om de Faxeigenschappen te wijzigen, selecteert u [Faxeigenschappen]. 4

13 Om de Printereigenschappen te wijzigen, selecteert u [Printereigenschappen]. Om de Scannereigenschappen te wijzigen, selecteert u [Scannereigenschappen]. Om de taal te wijzigen die op het display wordt gebruikt, selecteert u [Taal]. Om de teller te controleren, selecteert u [Teller]. C Selecteer het item met behulp van{u} of {T}, en druk vervolgens op de {OK}-toets. D ijzig de instellingen door de instructies op het display te volgen en druk vervolgens op de {OK}-toets. Opmerking Druk op de {Escape}-toets om terug te keren naar het vorige scherm. Om de bewerking te stoppen en terug te gaan naar de oorspronkelijke display, drukt u op de toets {Gebruikersinstellingen/Teller}. Gebruikersinstellingen verlaten Dit gedeelte beschrijft hoe u Gebruikersinstellingen kunt afsluiten. A Druk op de toets {Gebruikersinstellingen/Teller}. NL ARG012S 5

14 Menu beveiligen Met Menu beveiligen kunt u voorkomen dat niet-geverifieerde gebruikers de Gebruikersinstellingen kunnen wijzigen. Menu beveiligen kan worden ingesteld voor ieder onderstaand gebruikersinstellingenmenu. Kopieereigenschappen Faxeigenschappen Printereigenschappen Scannereigenschappen Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder. Instellingen wijzigen met gebruik van Web Image Monitor Dit gedeelte beschrijft hoe u Web Image Monitor kunt gebruiken. U kunt ook de instellingen van dit apparaat wijzigen door gebruik te maken van Web Image Monitor. A Start de webbrowser. B Typ van het apparaat)/ in de URL-balk van de webbrowser. De bovenste pagina van Web Image Monitor verschijnt. Als de hostnaam van het apparaat is geregistreerd op de DNS- of WINS-server, kunt u deze invoeren. Bij het instellen van SSL, een protocol voor gecodeerde communicatie, in een omgeving waarvoor een serververificatie is gebeurd, voert u https://(adres van het apparaat)/ in. C Klik op [Inloggen]. D Voer de log-in gebruikersnaam en het wachtwoord in en klik dan op [Inloggen]. Voor meer informatie over uw log-in gebruikersnaam en wachtwoord, raadpleegt u uw netwerkbeheerder. E Klik op [Configuratie]. F Klik op het menu. G Wijzig de instellingen. Voor meer informatie over het gebruik van Web Image Monitor, zie de Netwerkhandleiding en Web Image Monitor Help. 6

15 1. Het apparaat aansluiten Dit hoofdstuk beschrijft hoe u het apparaat moet aansluiten op het netwerk en hoe u de netwerkinstellingen moet instellen. Aansluiten op de interfaces Dit gedeelte legt uit hoe u de interface van het apparaat kunt identificeren en hoe u het apparaat aansluit volgens de netwerkomgeving. NL ARG003S 1. USB-poort Poort voor het aansluiten van de USB 2.0- kabel 2. 10BASE-T/100BASE-TX-poort Poort voor het aansluiten van de 10BASE-T- of 100BASE-TX-kabel 3. IEEE 1284-poort (optioneel) Poort voor het aansluiten van de IEEE 1284-interfacekabel 4. IEEE b (draadloos LAN)- poort (optioneel) Poort voor het gebruik van het draadloos LAN Opmerking U kunt twee of meer van de opties hieronder niet installeren: IEEE b wireless LAN-kaart, IEEE 1284 interfacekaart. 7

16 Het apparaat aansluiten Aansluiten op de Ethernet-interface 1 Sluit 10BASE-T- of 100BASE-TX-kabel aan op de Ethernet-interface. Belangrijk Als de hoofdstroom is ingeschakeld, schakel deze dan uit. A Met dit apparaat is een ferrietkern voor de Ethernetkabel meegeleverd. Maak een lus in de kabel op ongeveer 15 cm (6 inch) (A) vanaf het einde van de kabel. Bevestig de ferrietkern. ARG004S B Zorg ervoor dat de hoofdstroomschakelaar van het apparaat is uitgeschakeld. C Sluit de Ethernet-interfacekabel aan op de 10BASE-T/100BASE-TX-poort. ARG005S D Sluit het andere uiteinde van de Ethernetkabel aan op een aansluitapparaat van het netwerk, bijvoorbeeld een hub. 8

17 Aansluiten op de interfaces E Schakel de hoofdschakelaar van het apparaat in. 1 AME005S A Lampje (groen) Groen licht brandt als het apparaat correct op het netwerk is aangesloten. B Lampje (geel) Geel licht brandt wanneer 100 BASE-TX in bedrijf is. Gaat uit wanneer 10 BASE-T in bedrijf is. Opmerking Voor meer informatie over het installeren van het printerstuurprogramma verwijzen wij u naar Printerhandleiding. Verwijzing Over dit apparaat Printerhandleiding 9

18 Het apparaat aansluiten Aansluiten op de USB-interface 1 Sluit de USB 2.0-interfacekabel aan op de USB 2.0-poort. A Sluit de USB 2.0-interfacekabel aan op de USB 2.0-poort. ARG006S B Sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van de hostcomputer. Opmerking Dit apparaat wordt niet geleverd met een USB-interfacekabel. Zorg ervoor dat u de juiste kabel koopt voor het apparaat en uw computer. Het USB 2.0-interfacekaart wordt ondersteund door Windows Me / 2000 / XP, Windows Server 2003, Mac OS X of hoger. Voor Windows Me: Installeer USB-afdruksupport. Wanneer u Windows Me gebruikt, is er slechts een snelheid gelijk aan die van USB 1.1 mogelijk. Voor Mac OS: Om Macintosh te kunnen gebruiken, moet het apparaat zijn uitgerust met de optionele PostScript 3-eenheid. In combinatie met Mac OS X of hoger wordt een overdrachtssnelheid van USB 2.0 ondersteund. Voor meer informatie over het installeren van het printerstuurprogramma verwijzen wij u naar Printerhandleiding. Verwijzing Printerhandleiding 10

19 Aansluiten op de interfaces Aansluiten op de IEEE 1284-interface De IEEE 1284-interfacekabel op de IEEE 1284-interfacekaart aansluiten. A Zorg ervoor dat de hoofdstroomschakelaar op het apparaat is uitgeschakeld. Als de hoofdstroom is ingeschakeld, schakel deze dan uit. B Schakel de hoofdstroomschakelaar van de hostcomputer uit. C De IEEE 1284-interfacekabel op de IEEE 1284-poort aansluiten. 1 ARG007S Gebruik de conversieconnector (1) die bij de IEEE 1284-interfacekaart wordt geleverd. D Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de interfaceconnector op de hostcomputer. Controleer de vorm van de connector met de computer. Sluit de kabel goed aan. E Schakel de hoofdschakelaar van het apparaat in. F Schakel de hostcomputer in. In combinatie met Windows 95/98/Me/2000/XP en Windows Server 2003 kan er een installatiescherm voor het printerstuurprogramma verschijnen bij het inschakelen van de computer. In dit geval, klikt u op [Annuleren] op het scherm. Opmerking Voor meer informatie over het installeren van het printerstuurprogramma verwijzen wij u naar Printerhandleiding. Verwijzing Over dit apparaat Printerhandleiding 11

20 Het apparaat aansluiten Aansluiten op de IEEE b (draadloos LAN)-interface 1 Aansluiten op de IEEE b (draadloos LAN)-interface. Opmerking Controleer de instellingen van het IPv4-adres en het subnetmasker van dit apparaat. Voor informatie over het instellen van het IPv4-adres en subnetmasker van het bedieningspaneel van het apparaat, raadpleegt u Interface-instellingen. Verwijzing Pag.56 Netwerk Installatieprocedure Installeer IEEE b (draadloos LAN) volgens de onderstaande procedure: 12

21 Aansluiten op de interfaces Opmerking Selecteer [ Ad hoc]-modus wanneer u Windows XP als een draadloze LAN-client aansluit met het standaardstuurprogramma of de voorzieningen van Windows XP, of als u de infrastructuurmodus niet gebruikt. Voor informatie over het opgeven van draadloze LAN-instellingen van het bedieningspaneel van het apparaat, raadpleegt u IEEE b. Voor informatie over het opgeven van draadloze LAN-instellingen anders dan die van het bedieningspaneel van het apparaat, raadpleegt u Netwerkinstellingen maken met voorzieningen. Voor informatie over de instellingsitems, raadpleegt u IEEE b. 1 Verwijzing Pag.60 IEEE b Pag.36 Voorzieningen gebruiken om netwerkinstellingen te maken Controleer de verbinding Controleer de draadloze LAN-verbinding. Zorg ervoor dat de LED van de IEEE b-interface-eenheid brandt. Bij gebruik van infrastructuurmodus 1 2 ZGDH600J A Als [Type LAN] op het [Instellingen Interface] / [Netwerk]-scherm niet is ingesteld op [IEEE b], dan brandt het niet, zelfs niet als de hoofdspanning is ingeschakeld. B Als het correct is aangesloten op het netwerk, dan brandt de LED groen in infrastructuurmodus. Als de LED knippert, dan zoekt het apparaat naar apparaten. 13

22 Het apparaat aansluiten Bij gebruik van een ad hoc-modus / ad hoc-modus ZGDH600J A Als de IEEE b-interface-eenheid werkt, dan brandt de LED oranje. B Als het correct is aangesloten op het netwerk, dan brandt de LED groen in ad hoc- of ad hoc-modus. Als de LED knippert, dan zoekt het apparaat naar apparaten. De LED gaat na een paar seconden branden. Druk de configuratiepagina af om instellingen te controleren. Opmerking Voor informatie over het afdrukken van een configuratiepagina, raadpleegt u I/F-instellingen afdrukken. Verwijzing Pag.61 I/F-instellingenlijst afdrukken 14

23 Aansluiten op de interfaces Het signaal controleren Bij gebruik van een infrastructuurmodus kunt u de radiogolvenstatus van het apparaat controleren via het bedieningspaneel. A Selecteer [Systeeminst.] met behulp van {U} of {T} en druk vervolgens op de toets {OK}. B Selecteer [Instellingen Interface] met behulp van {U} of {T} en druk vervolgens C Selecteer [IEEE b] met behulp van {U} of {T} en druk vervolgens op de toets {OK}. D Selecteer [Wireless LAN signaal] met behulp van {U} of {T} en druk vervolgens De radiogolvenstatus van het apparaat verschijnt. E Na het controleren van de radiogolvenstatus drukt u op de {OK}-toets. F Druk op de {Gebruikersinstellingen/Teller}-toets om terug te keren naar het menu Gebruikersinstellingen/Teller. 1 Opmerking Om de radiogolvenstatus te controleren, drukt u op [IEEE b] onder [Type LAN] in Netwerkmenu van Interface-instellingen. Voor de procedure van het invoeren de systeeminstellingen, zie Gebruikersinstellingen. Verwijzing Pag.4 Gebruikersinstellingen Pag.36 Voorzieningen gebruiken om netwerkinstellingen te maken Pag.60 IEEE b 15

24 Het apparaat aansluiten Netwerkinstellingen 1 Dit gedeelte beschrijft de netwerkinstellingen die u kunt wijzigen met de gebruikersinstellingen (systeeminstellingen). Maak instellingen al naargelang functies die u wilt gebruiken en de interface die moet worden aangesloten. Belangrijk Deze instellingen zouden moeten worden gemaakt door de systeembeheerder of met advies van de systeembeheerder. Instellingen die nodig zijn voor het gebruik van de Printer/LANfax Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het gebruik van de printerof LAN-faxfunctie. Ethernet Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het gebruik van de printerof LAN-faxfunctie met een Ethernet-verbinding. Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instellingen. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres Apparaat IPv6 adres IPv6 Gateway-adres IPv6 Statusloze instelling DNS-configuratie DDNS-configuratie Domain Name WINS-configuratie Effectief protocol Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Noodzakelijk 16

25 Netwerkinstellingen Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Instellingen interface/netwerk NCP-bezorgingsprotocol Zoals vereist Instellingen interface/netwerk NW-frametype Zoals vereist 1 Instellingen interface/netwerk SMB-computernaam Zoals vereist Instellingen interface/netwerk SMB-werkgroep Zoals vereist Instellingen interface/netwerk Ethernet-snelheid Zoals vereist Instellingen interface/netwerk Type LAN Noodzakelijk Instellingen interface/netwerk SNMPv3-comm. toestaan Zoals vereist Instellingen interface/netwerk SSL / TLS-comm. toestaan Zoals vereist Instellingen interface/netwerk Hostnaam Zoals vereist Instellingen interface/netwerk Apparaatnaam Zoals vereist Opmerking IPv6 kan alleen worden gebruikt voor de printerfunctie. In [Actief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [Type LAN] wordt weergegeven wanneer de draadloze LAN-kaart is geïnstalleerd. Als Ethernet en IEEE b (draadloos LAN) beide zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. Verwijzing Pag.56 Interface-instellingen 17

26 Het apparaat aansluiten IEEE b (draadloos LAN) 1 Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het gebruik van de printerof LAN-faxfunctie met een IEEE b (draadloos LAN). Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instellingen. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres Apparaat IPv6 adres IPv6 Gateway-adres IPv6 Statusloze instelling DNS-configuratie DDNS-configuratie Domain Name WINS-configuratie Effectief protocol NCP-bezorgingsprotocol NW-frametype SMB-computernaam SMB-werkgroep Type LAN SNMPv3-comm. toestaan SSL / TLS-comm. toestaan Hostnaam Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist 18

27 Netwerkinstellingen Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Instellingen interface/netwerk Apparaatnaam Zoals vereist Interface-instelling/IEEE b Communicatiemodus Noodzakelijk 1 Interface-instelling/IEEE b SSID-instelling Zoals vereist Interface-instelling/IEEE b Kanaal Zoals vereist Interface-instelling/IEEE b Beveiligingstype Zoals vereist Interface-instelling/IEEE b Communicatiesnelheid Zoals vereist Opmerking In [Actief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [IEEE b] en [Type LAN] worden weergegeven wanneer de draadloze LAN-kaart is geïnstalleerd. Als zowel Ethernet als draadloos LAN (IEEE b) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. Verwijzing Pag.56 Interface-instellingen 19

28 Het apparaat aansluiten Vereiste instellingen voor het gebruik van internetfax 1 Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het gebruik maken van internetfax. Ethernet Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het gebruik maken van internetfax. Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instellingen en Bestandsoverdracht. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie DDNS-configuratie Domain Name WINS-configuratie Effectief protocol Ethernet-snelheid Type LAN SNMPv3-comm. toestaan SSL / TLS-comm. toestaan Hostnaam Noodzakelijk Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Noodzakelijk Zoals vereist Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Bestandsoverdracht SMTP-server Noodzakelijk Bestandsoverdracht SMTP-verificatie Zoals vereist Bestandsoverdracht POP voor SMTP Zoals vereist Bestandsoverdracht Ontvangstprotocol Zoals vereist Bestandsoverdracht POP3 / IMAP4-instellingen Zoals vereist 20

29 Netwerkinstellingen Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Bestandsoverdracht adres van de beheerder Zoals vereist Bestandsoverdracht communicatiepoort Noodzakelijk Bestandsoverdracht Ontv.interval Zoals vereist Bestandsoverdracht Max. ontv. formaat Zoals vereist 1 Bestandsoverdracht opslag in server Zoals vereist Bestandsoverdracht account faxen Noodzakelijk Opmerking In [Actief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [Type LAN] wordt weergegeven wanneer de draadloze LAN-interfacekaart is geïnstalleerd. Als zowel Ethernet als draadloos LAN (IEEE b) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. De SMTP-server en het Fax account moeten worden gespecificeerd om de zendfunctie te kunnen gebruiken. Als Pop voor SMTP is ingesteld op [Aan] voer dan ook de instellingen uit voor ontvangstprotocol en POP3/IMAP4 instellingen. Als SMTP Verificatie is ingesteld op [Aan], stel dan ook het adres van de beheerder in. De communicatiepoort en het Fax account moeten worden gespecificeerd om de ontvangstfunctie te kunnen gebruiken. Bij het instellen van Pop voor SMTP in [Aan] controleer het POP3-poortnummer in de communicatiepoort. Verwijzing Pag.56 Interface-instellingen Pag.62 Bestandsoverdracht 21

30 Het apparaat aansluiten IEEE b (draadloos LAN) 1 Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het gebruik maken van internetfax met IEEE b (draadloos LAN). Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instellingen en Bestandsoverdracht. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Interface-instelling/IEEE b Interface-instelling/IEEE b Interface-instelling/IEEE b Interface-instelling/IEEE b Interface-instelling/IEEE b IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie DDNS-configuratie Domain Name WINS-configuratie Effectief protocol Type LAN SNMPv3-comm. toestaan SSL / TLS-comm. toestaan Hostnaam Communicatiemodus SSID-instelling Kanaal Beveiligingstype Communicatiesnelheid Noodzakelijk Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Noodzakelijk Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Bestandsoverdracht SMTP-server Noodzakelijk Bestandsoverdracht SMTP-verificatie Zoals vereist 22

31 Netwerkinstellingen Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Bestandsoverdracht POP voor SMTP Zoals vereist Bestandsoverdracht Ontvangstprotocol Zoals vereist Bestandsoverdracht POP3 / IMAP4-instellingen Zoals vereist Bestandsoverdracht adres van de beheerder Zoals vereist 1 Bestandsoverdracht communicatiepoort Noodzakelijk Bestandsoverdracht Ontv.interval Zoals vereist Bestandsoverdracht Max. ontv. formaat Zoals vereist Bestandsoverdracht opslag in server Zoals vereist Bestandsoverdracht account faxen Noodzakelijk Opmerking In [Actief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [IEEE b] en [Type LAN] worden weergegeven wanneer de draadloze LAN-kaart is geïnstalleerd. Als zowel Ethernet als draadloos LAN (IEEE b) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. De SMTP-server en het Fax account moeten worden gespecificeerd om de zendfunctie te kunnen gebruiken. Als Pop voor SMTP is ingesteld op [Aan] voer dan ook de instellingen uit voor ontvangstprotocol en POP3/IMAP4 instellingen. Als SMTP Verificatie is ingesteld op [Aan], stel dan ook het adres van de beheerder in. De communicatiepoort en het Fax account moeten worden gespecificeerd om de ontvangstfunctie te kunnen gebruiken. Bij het instellen van Pop voor SMTP in [Aan] controleer het POP3-poortnummer in de communicatiepoort. Verwijzing Pag.56 Interface-instellingen Pag.62 Bestandsoverdracht 23

32 Het apparaat aansluiten Vereiste instellingen voor het gebruik van de functie 1 Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het verzenden van . Ethernet Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het verzenden van met een Ethernetkabel. Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instellingen en Bestandsoverdracht. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie DDNS-configuratie Domain Name WINS-configuratie Effectief protocol Ethernet-snelheid Type LAN SNMPv3-comm. toestaan Hostnaam Noodzakelijk Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Noodzakelijk Zoals vereist Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Bestandsoverdracht SMTP-server Noodzakelijk Bestandsoverdracht SMTP-verificatie Zoals vereist Bestandsoverdracht POP voor SMTP Zoals vereist Bestandsoverdracht Ontvangstprotocol Zoals vereist Bestandsoverdracht POP3 / IMAP4-instellingen Zoals vereist Bestandsoverdracht adres van de beheerder Zoals vereist Bestandsoverdracht communicatiepoort Zoals vereist 24

33 Netwerkinstellingen Opmerking In [Actief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [Type LAN] wordt weergegeven wanneer de draadloze LAN-interfacekaart is geïnstalleerd. Als zowel Ethernet als draadloos LAN (IEEE b) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. Als Pop voor SMTP is ingesteld op [Aan] voer dan ook de instellingen uit voor ontvangstprotocol en POP3/IMAP4 instellingen. Bij het instellen van Pop voor SMTP in [Aan] controleer het POP3-poortnummer in de communicatiepoort. 1 Verwijzing Pag.56 Interface-instellingen Pag.62 Bestandsoverdracht IEEE b (draadloos LAN) Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor verzenden van met IEEE b (draadloos LAN). Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instellingen en Bestandsoverdracht. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie DDNS-configuratie Domain Name WINS-configuratie Effectief protocol Type LAN SNMPv3-comm. toestaan SSL / TLS-comm. toestaan Noodzakelijk Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Noodzakelijk Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist 25

34 Het apparaat aansluiten Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Instellingen interface/netwerk Hostnaam Zoals vereist 1 Interface-instelling/IEEE b Communicatiemodus Noodzakelijk Interface-instelling/IEEE b SSID-instelling Zoals vereist Interface-instelling/IEEE b Kanaal Zoals vereist Interface-instelling/IEEE b Beveiligingstype Zoals vereist Interface-instelling/IEEE b Communicatiesnelheid Zoals vereist Bestandsoverdracht SMTP-server Noodzakelijk Bestandsoverdracht SMTP-verificatie Zoals vereist Bestandsoverdracht POP voor SMTP Zoals vereist Bestandsoverdracht Ontvangstprotocol Zoals vereist Bestandsoverdracht POP3 / IMAP4-instellingen Zoals vereist Bestandsoverdracht adres van de beheerder Zoals vereist Bestandsoverdracht communicatiepoort Zoals vereist Opmerking In [Actief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [Type LAN] wordt weergegeven wanneer de draadloze LAN-interfacekaart is geïnstalleerd. Als zowel Ethernet als draadloos LAN (IEEE b) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. Als Pop voor SMTP is ingesteld op [Aan] voer dan ook de instellingen uit voor ontvangstprotocol en POP3/IMAP4 instellingen. Bij het instellen van Pop voor SMTP in [Aan] controleer het POP3-poortnummer in de communicatiepoort. Verwijzing Pag.56 Interface-instellingen Pag.62 Bestandsoverdracht 26

35 Netwerkinstellingen Vereiste instellingen om de functie Scan to Folder te gebruiken Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het verzenden van bestanden. Ethernet 1 Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het verzenden van bestanden met een Ethernetkabel. Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instellingen en Bestandsoverdracht. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Bestandsoverdracht IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie DDNS-configuratie Domain Name WINS-configuratie Effectief protocol Type LAN SNMPv3-comm. toestaan SSL / TLS-comm. toestaan Hostnaam Stand.gebruikersnaam/WW (Verzenden) Noodzakelijk Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Noodzakelijk Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist 27

36 Het apparaat aansluiten 1 Opmerking In [Actief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [Type LAN] wordt weergegeven wanneer de draadloze LAN-interfacekaart is geïnstalleerd. Als zowel Ethernet als draadloos LAN (IEEE b) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. Verwijzing Pag.56 Interface-instellingen Pag.62 Bestandsoverdracht IEEE b (draadloos LAN) Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor verzenden van bestanden met IEEE b (draadloos LAN). Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instellingen en Bestandsoverdracht. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Interface-instelling/IEEE b IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie DDNS-configuratie Domain Name WINS-configuratie Effectief protocol Type LAN SNMPv3-comm. toestaan SSL / TLS-comm. toestaan Hostnaam Communicatiemodus Noodzakelijk Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Noodzakelijk Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Noodzakelijk 28

37 Netwerkinstellingen Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Interface-instelling/IEEE b SSID-instelling Zoals vereist Interface-instelling/IEEE b Kanaal Zoals vereist 1 Interface-instelling/IEEE b Beveiligingstype Zoals vereist Interface-instelling/IEEE b Communicatiesnelheid Zoals vereist Bestandsoverdracht Stand.gebruikersnaam/WW (Verzenden) Zoals vereist Opmerking In [Actief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [IEEE b] en [Type LAN] worden weergegeven wanneer de draadloze LAN-kaart is geïnstalleerd. Als zowel Ethernet als draadloos LAN (IEEE b) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. Verwijzing Pag.56 Interface-instellingen Pag.62 Bestandsoverdracht 29

38 Het apparaat aansluiten 1 Vereiste instellingen voor het gebruik van de netwerkbezorgingsscanner Dit gedeelte geeft de instellingen de vereist zijn voor het bezorgen van gegevens aan het netwerk. Ethernet Dit gedeelte geeft de instellingen de vereist zijn voor het bezorgen van gegevens aan het netwerk met een Ethernetkabel. Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instellingen en Bestandsoverdracht. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie DDNS-configuratie Domain Name WINS-configuratie Effectief protocol Ethernet-snelheid Type LAN SNMPv3-comm. toestaan SSL / TLS-comm. toestaan Hostnaam Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Noodzakelijk Zoals vereist Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Bestandsoverdracht Bezorgingsoptie Zoals vereist 30

39 Netwerkinstellingen Opmerking In [Actief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [Type LAN] wordt weergegeven wanneer de draadloze LAN-interfacekaart is geïnstalleerd. Wanneer zowel Ethernet als draadloos LAN (IEEE b) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. Als de afleveringsoptie is ingesteld op [Aan] controleer of het IPv4 adres is ingesteld. 1 Verwijzing Pag.56 Interface-instellingen Pag.62 Bestandsoverdracht IEEE b (draadloos LAN) Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het bezorgen van gegevens aan het netwerk met IEEE b (draadloos LAN). Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instellingen en Bestandsoverdracht. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie DDNS-configuratie Domain Name WINS-configuratie Effectief protocol Type LAN SNMPv3-comm. toestaan SSL / TLS-comm. toestaan Hostnaam Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Noodzakelijk Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist 31

40 Het apparaat aansluiten Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Interface-instelling/IEEE b Communicatiemodus Noodzakelijk 1 Interface-instelling/IEEE b SSID-instelling Zoals vereist Interface-instelling/IEEE b Kanaal Zoals vereist Interface-instelling/IEEE b Beveiligingstype Zoals vereist Interface-instelling/IEEE b Communicatiesnelheid Zoals vereist Bestandsoverdracht Bezorgingsoptie Zoals vereist Opmerking In [Actief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [IEEE b] en [Type LAN] worden weergegeven wanneer de draadloze LAN-kaart is geïnstalleerd. Wanneer zowel Ethernet als draadloos LAN (IEEE b) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. Als de afleveringsoptie is ingesteld op [Aan] controleer of het IPv4 adres is ingesteld. Verwijzing Pag.56 Interface-instellingen Pag.62 Bestandsoverdracht 32

41 Netwerkinstellingen Vereiste instellingen voor het gebruik van de netwerk-twainscanner Dit gedeelte geeft de instellingen die vereist zijn voor het gebruik van de TWAIN-scanner in de netwerkomgeving. 1 Ethernet Dit gedeelte geeft de instellingen die vereist zijn voor het gebruik van de netwerk-twain-scanner met een Ethernetkabel. Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instellingen. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie DDNS-configuratie Domain Name WINS-configuratie Effectief protocol Type LAN Ethernet-snelheid SNMPv3-comm. toestaan SSL / TLS-comm. toestaan Hostnaam Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Noodzakelijk Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist 33

42 Het apparaat aansluiten 1 Opmerking In [Actief protocol] moet u controleren of het protocol dat u wilt gebruiken, staat ingesteld op [Actief]. [Type LAN] wordt weergegeven wanneer de draadloze LAN-interfacekaart is geïnstalleerd. Wanneer zowel Ethernet als draadloos LAN (IEEE b) zijn aangesloten, dan heeft de geselecteerde interface voorrang. Verwijzing Pag.56 Interface-instellingen IEEE b (draadloos LAN) Dit gedeelte geeft de instellingen die nodig zijn voor het gebruik maken van netwerk-twain-scanner met IEEE b (draadloos LAN). Voor details over hoe u de functie moet gebruiken, zie Interface-instellingen. Menu Gebruikersinstellingen Instellingsvereisten Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Instellingen interface/netwerk Interface-instelling/IEEE b Interface-instelling/IEEE b IPv4-adres apparaat IPv4 Gateway-adres DNS-configuratie DDNS-configuratie Domain Name WINS-configuratie Effectief protocol Type LAN SNMPv3-comm. toestaan SSL / TLS-comm. toestaan Hostnaam Communicatiemodus SSID-instelling Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Noodzakelijk Noodzakelijk Zoals vereist Zoals vereist Zoals vereist Noodzakelijk Zoals vereist 34

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Systeeminstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Het apparaat aansluiten Systeeminstellingen Kopieereigenschappen Faxeigenschappen Printereigenschappen Scannereigenschappen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Het apparaat aansluiten Systeeminstellingen Eigenschappen Kopieerapparaat/Document Server Faxeigenschappen Printereigenschappen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Het apparaat aansluiten Systeeminstellingen Eigenschappen Kopieerapparaat/Documentserver Faxeigenschappen Printereigenschappen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Het apparaat aansluiten Systeeminstellingen Eigenschappen kopieerapparaat/document Server Faxeigenschappen Printereigenschappen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 Het apparaat aansluiten Systeeminstellingen Eigenschappen Kopieerapparaat/Document Server Printereigenschappen Scannereigenschappen

Nadere informatie

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding 1 2 3 4 5 6 Het versturen van een scanbestand per e-mail Scanbestanden versturen met scan-to-folder Scanbestanden bezorgen Het apparaat gebruiken als een TWAIN-compatibele

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 Scanbestanden per e-mail verzenden Scanbestanden verzenden via scan-to-folder Bestanden opslaan met de scanfunctie Scanbestanden bezorgen Originelen

Nadere informatie

Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN

Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstige raadpleging. Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN In

Nadere informatie

Fax Connection Unit Type C Gebruiksaanwijzing

Fax Connection Unit Type C Gebruiksaanwijzing Fax Connection Unit Type C Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE Hoe werkt

Nadere informatie

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 Het versturen van een scanbestand per e-mail Scanbestanden naar mappen verzenden Bestanden opslaan met de scanfunctie Scanbestanden bezorgen Originelen

Nadere informatie

Inleiding Belangrijk Aanduidingen voor softwareversies in deze handleiding Handelsmerken

Inleiding Belangrijk Aanduidingen voor softwareversies in deze handleiding Handelsmerken Netwerkhandleiding 1 2 3 4 5 6 Starten Aansluiting en installatie Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN

Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstige raadpleging. Opmerkingen voor gebruikers van wireless LAN In

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

Instellingen voor Scannen naar e-mail

Instellingen voor Scannen naar e-mail Handleiding Snelle configuratie scanfuncties XE3024NL0-2 In deze handleiding vindt u instructies voor het volgende: Instellingen voor Scannen naar e-mail op pagina 1 Instellingen voor Scannen naar mailbox

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

In deze handleiding worden twee maateenheden gebruikt.

In deze handleiding worden twee maateenheden gebruikt. Netwerkhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beschikbare printerfuncties via een netwerk De netwerkkabel aansluiten op het netwerk Installatie van het apparaat in een netwerk Windows-configuratie De printerfunctie

Nadere informatie

FAX Option Type 3045. Faxhandleiding Gebruiksaanwijzing

FAX Option Type 3045. Faxhandleiding <Basisfuncties> Gebruiksaanwijzing FAX Option Type 3045 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 Aan de slag Faxen Internetfax-functies gebruiken Programmeren Probleemoplossing Lees deze handleiding aandachtig door voordat

Nadere informatie

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding Gebruiksaanwijzing

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding <Basis functies> Gebruiksaanwijzing FAX Option Type 3030 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 Aan de slag Faxen Internetfaxfuncties gebruiken Programmeren Probleemoplossing Lees deze handleiding aandachtig door voordat

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze gids wordt uitgelegd hoe u de functies Verzenden naar e-mail en Opslaan in gedeelde map kunt instellen met behulp van de Instel-tool Zendfunctie en hoe u kunt controleren

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 2 Installatiehandleiding Kabelinternet BetuweNet BetuweNet Helpdesk Julianastraat 9 6851 KJ Huissen 026 3263010 026 3257011 helpdesk@betuwe.net www.betuwe.net Installatiehandleiding - pagina 0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat. Naslagkaart Wordt gekopieerd Kopieën maken Snel kopiëren 3 Druk op het bedieningspaneel van de printer op. 4 Als u het document op de glasplaat hebt gelegd, raakt u Finish the Job (Taak voltooien) aan

Nadere informatie

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Printer/Scanner Unit Type 3045 Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Beginnen Het versturen van een scanbestand per e-mail Scanbestanden versturen met scan-to-folder Opslaan van bestanden

Nadere informatie

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Beginnen Het versturen van een scanbestand per e-mail Scanbestanden versturen met scan-to-folder Opslaan van bestanden Scanbestanden bezorgen

Nadere informatie

In deze handleiding worden twee maateenheden gebruikt.

In deze handleiding worden twee maateenheden gebruikt. Netwerkhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beschikbare printerfuncties via een netwerk De netwerkkabel aansluiten op het netwerk Installatie van het apparaat in een netwerk Windows-configuratie De printerfunctie

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen.?

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Lees dit eerst Handleidingen voor deze printer...8 Voorbereiden voor afdrukken Snelinstallatie...9 De verbindingsmethode bevestigen...11 Netwerkverbinding...11 Lokale

Nadere informatie

In deze handleiding worden twee soorten maateenheden gehanteerd. Voor dit apparaat geldt de metrieke

In deze handleiding worden twee soorten maateenheden gehanteerd. Voor dit apparaat geldt de metrieke Netwerkhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 Beschikbare functies via een netwerk De netwerkkabel aansluiten op het netwerk Installatie van het apparaat in een netwerk Windows-configuratie Gebruik van de printer Het

Nadere informatie

Voor gebruikers van de Ricoh Smart Device Connector: Het apparaat configureren

Voor gebruikers van de Ricoh Smart Device Connector: Het apparaat configureren Voor gebruikers van de Ricoh Smart Device Connector: Het apparaat configureren INHOUDSOPGAVE 1. Voor alle gebruikers Inleiding...3 Hoe werkt deze handleiding?...3 Handelsmerken...4 Wat is Ricoh Smart

Nadere informatie

Online Handleiding Start

Online Handleiding Start Online Handleiding Start Klik op "Start". Inleiding Deze handleiding beschrijft de printerfuncties van de e-studio6 multifunctionele digitale systemen. Voor informatie over de volgende onderwerpen raadpleeg

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

Faxhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Faxhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 6 Verzending Verzendinstellingen Ontvangst Informatie over de communicatie wijzigen/controleren Faxen via de computer Bijlage Lees deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT NETWERKHANDLEIDING Afdruklogboek op netwerk opslaan Versie 0 DUT Definities van opmerkingen Overal in deze handleiding gebruiken we de volgende aanduiding: Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde

Nadere informatie

Printerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Printerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Printerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 8 Aan de slag De machine voorbereiden Het printerstuurprogramma instellen Andere afdrukbewerkingen Printeigenschappen De Document Server gebruiken De

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 7800-serie Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 7800-serie Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. ABC DEF Menu's GHI

Nadere informatie

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AL-6 AL-6 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AL-6/6 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER CONFIGUREREN

Nadere informatie

Handleiding WiFi-instellingen

Handleiding WiFi-instellingen Handleiding WiFi-instellingen Modelnummer SP 212/SP 213 serie Inleiding Er zijn twee draadloze LAN-modi: infrastructuurmodus voor verbinding via een toegangspunt en ad-hoc-modus voor het maken van een

Nadere informatie

AirPrint handleiding DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint handleiding DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint handleiding DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Voordat u uw Brother-machine gebruikt Definities van opmerkingen Handelsmerken Belangrijke opmerking Definities van opmerkingen In deze

Nadere informatie

Hulp krijgen. Systeemberichten. Aanmelden/Afmelden. Pictogrammen op het bedieningspaneel

Hulp krijgen. Systeemberichten. Aanmelden/Afmelden. Pictogrammen op het bedieningspaneel Hulp krijgen Voor informatie/assistentie, raadpleegt u het volgende: Handleiding voor de gebruiker voor informatie over het gebruik van de Xerox 4595. Ga voor online hulp naar: www.xerox.com Klik op de

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

Printer/Scanner Unit Type 3260

Printer/Scanner Unit Type 3260 Printer/Scanner Unit Type 3260 Gebruiksaanwijzing Printerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 8 Aan de slag De machine voorbereiden Het printerstuurprogramma instellen Andere afdrukbewerkingen Printeigenschappen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Lees dit eerst Handleidingen voor deze printer...11 Specifieke modelinformatie...12 Aanwijzingen voor het lezen van deze handleiding...13 Symbols...13 Voorbereiden

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Printerproblemen oplossen

Printerproblemen oplossen 1 De display op het bedieningspaneel is leeg of er worden alleen ruitjes weergegeven. Taken worden niet De zelftest van de printer is mislukt. De printer is niet gereed om gegevens te ontvangen. De aangegeven

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox

Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox Introductie Het Kodak Scan Station 100 welke gebruikt wordt t.b.v. TBlox factuurscanning is een zelfstandige oplossing, waarvoor geen

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Multifunctionele USB-netwerkserver serie

Multifunctionele USB-netwerkserver serie Multifunctionele USB-netwerkserver serie Beknopte installatiegids Inleiding Dit document beschrijft de stappen voor het installeren en configureren van de multifunctionele USB-netwerkserver als een USB-apparaatserver

Nadere informatie

VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN

VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN Gefeliciteerd met de aanschaf van dit product.

Nadere informatie

DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM

DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM MODEL: MX-2300N MX-2700N DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM Handleiding software-installatie Houd deze handleiding bij de hand zodat u hem indien nodig kunt raadplegen. Gefeliciteerd met de aanschaf

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Installatie- en gebruikershandleiding Arseus barcode scanner

Installatie- en gebruikershandleiding Arseus barcode scanner Installatie- en gebruikershandleiding Arseus barcode scanner Documentversie: 1 Installatiehandleiding Vóór ingebruikname 1. Controleer of u installatierechten heeft op uw Windows-computer. Macintosh wordt

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Handleiding software-installatie

Handleiding software-installatie DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN

Nadere informatie

Problemen oplossen. Gebruiksaanwijzing

Problemen oplossen. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Problemen oplossen 1 2 3 4 5 6 7 8 Het apparaat functioneert niet naar wens Probleemoplossing bij gebruik van de kopieerfunctie Probleemoplossing bij gebruik van de faxfunctie Probleemoplossing

Nadere informatie

Installatie- en gebruikershandleiding Arseus barcode scanner

Installatie- en gebruikershandleiding Arseus barcode scanner Installatie- en gebruikershandleiding Arseus barcode scanner Installatiehandleiding Vóór ingebruikname 1. Controleer of u installatierechten heeft op uw Windows-computer. Macintosh wordt niet ondersteund.

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5 Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5 Dit document bevat informatie over de Fiery EX4112/4127 versie 2.5. Voordat u de Fiery EX4112/4127 gebruikt, moet u een kopie maken van deze Versienotities

Nadere informatie

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n Naslagkaart voor de 5210n / 5310n 1 2 3 4 VOORZICHTIG: Neem zorgvuldig de veiligheidsvoorschriften in de Handleiding voor eigenaren door voordat u de Dell-printer gaat instellen en gebruiken. 5 6 7 8 1

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN

VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN Gefeliciteerd met de aanschaf van dit product.

Nadere informatie

AR-M160 AR-M205 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AR-M160 AR-M205 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AR-M60 AR-M05 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AR-M60/M05 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER

Nadere informatie

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Mywebshop Email configuratie Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Deze handleiding mag gebruikt worden om met behulp van de mywebshop.net infrastructuur een webwinkel/website te bouwen.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Bijvoegsel

Bedieningshandleiding Bijvoegsel Bedieningshandleiding Bijvoegsel Snijmachine Product Code: 891-Z01 Lees dit document voordat u de machine gebruikt. Houd dit document bij de hand, zodat u het kunt raadplegen. Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

AirPrint handleiding

AirPrint handleiding AirPrint handleiding Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Nadere informatie

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1 Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen Versie 1.3 20-04-2015 1 PostBase (Mini) verbindingsinstellingen Deze handleiding zal u stapsgewijs door de verbindingsinstellingen helpen. Dit is een aanvulling

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

AirPrint handleiding. Deze documentatie is voor inkjetmodellen. Versie B DUT

AirPrint handleiding. Deze documentatie is voor inkjetmodellen. Versie B DUT AirPrint handleiding Deze documentatie is voor inkjetmodellen. Versie B DUT Modellen Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen. DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding PIXMA MG5500 series Installatiehandleiding CANON INC. 2013 Installatiehandleiding In deze handleiding leest u hoe u een netwerkverbinding voor de printer instelt. Netwerkverbinding Draadloze verbinding

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA

GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA GEAVANCEERDE NETWERK BEWAKING- EN KOEPELCAMERA INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiegids

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Aan de slag DeskTopBinder V2 Lite installeren Bijlage

Installatiehandleiding. Aan de slag DeskTopBinder V2 Lite installeren Bijlage Installatiehandleiding 1 2 3 Aan de slag DeskTopBinder V2 Lite installeren Bijlage Woord vooraf DeskTopBinder V2 Lite kan diverse gegevens integreren en beheren, zoals bijvoorbeeld bestanden gemaakt met

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

Scannen op de MultiCopier

Scannen op de MultiCopier Scannen op de MultiCopier Aanmelden bij de MultiCopier Indien nodig, haal de machine uit de slaap-modus. Afhankelijk van het type machine kan dit wat verschillen ofwel drukt u op de ECO-knop op de rechterkant

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Hardwarehandleiding

Gebruiksaanwijzing Hardwarehandleiding Gebruiksaanwijzing Hardwarehandleiding Lees dit eerst Plaats van etiketten met WAARSCHUWING en LET OP...5 Handleidingen voor deze printer...7 Verklaring van symbolen in deze handleiding...8 Symbolen...8

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Canon Digitale Camera Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Inhoudsopgave Inleiding....................................... Beelden overbrengen via een draadloze verbinding.....

Nadere informatie

Raspberry Pi met de mediasoftware XBMC

Raspberry Pi met de mediasoftware XBMC Raspberry Pi met de mediasoftware XBMC De Raspberry PI is een minicomputer die wij hebben ingericht als mediaplayer door hierin een SD-kaart met XBMC te installeren. Door de grote flexibiliteit is het

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Handleiding software-installatie

Handleiding software-installatie DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING Deze handleiding

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie 0 DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende aanduiding gebruikt: en leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen of hoe

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

1Aansluiting van de ADSL modem op uw telefoonlijn

1Aansluiting van de ADSL modem op uw telefoonlijn 123 - Installatiegids SpeedTouch 716v5 WL versie 1.0 Deze korte handleiding beschrijft alleen een aantal basiszaken om de router online te kunnen krijgen en te kunnen telefoneren. Raadpleeg de uitgebreide

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie 0 DUT Definitie van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende aanduiding gebruikt: Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma

Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding stuurprogramma Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie B DUT Definitie van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende stijl voor opmerkingen gebruikt: Opmerkingen leggen uit wat u in een bepaalde situatie

Nadere informatie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie

BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie BUITEN IR-NETWERKCAMERA Serie INSTALLATIEGIDS Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door en bewaar het voor later naslag. 1. OVERZICHT 1.1 Inhoud verpakking Netwerkcamera Installatiesticker Installatiegids

Nadere informatie

1Aansluiting van de ADSL modem op uw telefoonlijn

1Aansluiting van de ADSL modem op uw telefoonlijn 123 - Installatiegids SpeedTouch 780/716v5 WLversie 1.3 Deze korte handleiding beschrijft alleen een aantal basiszaken om de router online te kunnen krijgen en te kunnen telefoneren. Raadpleeg de uitgebreide

Nadere informatie

LASERPRINTER. Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING

LASERPRINTER. Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING MODEL: MX-B380P LASERPRINTER Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN Houd deze handleiding

Nadere informatie