SDL Audience Manager en SDL Outbound SP1 Gebruikershandleiding. Web Content Management Solutions Division of SDL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SDL Audience Manager en SDL Outbound E-mail 2011 SP1 Gebruikershandleiding. Web Content Management Solutions Division of SDL"

Transcriptie

1 SDL Audience Manager en SDL Outbound SP1 Gebruikershandleiding Web Content Management Solutions Division of SDL

2 SDL Audience Manager en SDL Outbound SP1 Gebruikershandleiding Copyright SDL Tridion Development Lab B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel onderdeel van deze documentatie mag geheel of gedeeltelijk worden gedupliceerd of in enige vorm worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SDL plc. Dit product kan open source-software of soortgelijke software bevatten. Het bestand NOTICE.pdf, dat beschikbaar is op de cd-rom met het product, bevat een lijst met software van derden die in dit product is gebruikt. Tridion is een gedeponeerd handelsmerk en BluePrinting, Content Manager Explorer, SDL Archive Manager, SDL Audience Manager, SDL Content Porter, SDL Outbound , SDL SafeGuard, SDL SiteEdit, SDL SmartTarget, SDL Tridion Business Connector, SDL Tridion Content Delivery, SDL Tridion Content Distributor, SDL Tridion Content Manager, SDL Tridion Dynamic Content Broker, SDL Tridion Presentation Server, SDL TriDoc, SDL Web Content Management, SDL WebForms, WebDAV Connector en Word Connector zijn handelmerken van SDL Tridion Corporate Services B.V. Hoewel SDL plc en zijn dochterondernemingen (samen "SDL") alle redelijke maatregelen hebben genomen om accurate en uitgebreide informatie over het product te verschaffen, wordt deze informatie 'as-is' aangeboden en worden alle garanties, bepalingen of andere voorwaarden met betrekking tot de documentatie, hetzij uitdrukkelijk of geïmpliceerd bij wet of anderszins (met inbegrip van die met betrekking tot bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel) uitgesloten voor zover dit wettelijk is toegestaan. De informatie in deze documentatie, inclusief URL's en andere verwijzingen naar websites, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zonder beperkingen te stellen aan rechten onder het auteursrecht, mag geen enkel onderdeel van deze documentatie worden opgeslagen of ingevoerd in een zoeksysteem of in enige vorm of op enige wijze of voor enig doel (elektronisch, mechanisch, via fotokopieën, opname, of anderszins) worden verzonden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SDL. De nieuwste documentatie vindt u op de documentatieportal van SDL Tridion: docportal.sdl.com/sdltridion. U hebt een gebruikersnaam en wachtwoord, verstrekt door SDL, nodig om toegang te krijgen tot deze content.

3 Inhoud Info over deze gebruikershandleiding... 1 Hoofdstuk 1 Audience Manager Gebruikersinterface van Audience Manager Rechten en machtigingen in Audience Manager... 4 Hoofdstuk 2 Outbound s maken en verzenden Gebruikersinterface van Outbound De interface van Content Manager Explorer Rechten en machtigingen in Outbound Juridische kennisgeving Hoofdstuk 3 Contactpersonen beheren Adresboeken Filteren van contactpersonen Contactpersonen maken of bijwerken Een contactpersoon deactiveren en verwijderen Contactpersonen doorzoeken Filteroperatoren s van contactpersonen weergeven Een lokaal adresboek maken Contactpersonen en trefwoorden importeren Het importbestand met contactpersonen maken Contactpersonen importeren Het importbestand met trefwoorden maken Trefwoorden importeren Contactpersonen en trefwoorden exporteren Contactpersonen exporteren Trefwoorden exporteren Hoofdstuk 4 Segmenten beheren Segmenten maken of bijwerken Een segment maken via een zoekopdracht Segmenten kopiëren of verplaatsen Segmenten in kindpublicaties bewerken Segmenten verwijderen Hoofdstuk 5 Distributielijsten beheren Distributielijsten Een distributielijst maken of wijzigen via een zoekopdracht Contactpersonen toevoegen aan een statische distributielijst Contactpersonen verwijderen uit een statische distributielijst Een dynamische distributielijst maken en wijzigen Een snapshot van een dynamische distributielijst maken Hoofdstuk 6 content beheren Mappen maken voor mailings, distributielijsten en segmenten Componenten maken Een pagina maken en er een voorbeeld van weergeven Een pagina aanpassen Content en contactpersonen classificeren Een categorie maken Trefwoorden toevoegen i

4 Hoofdstuk 7 Mailings beheren Een mailing maken Een mailing aanpassen Samenvoegvelden toevoegen Doelgroepen maken voor Outbound Een mailing testen Een campagne maken Alle mailings in een campagne verzenden Een mailing verzenden Een mailing automatiseren Een geautomatiseerde mailing maken De wachtrij voor een mailing wissen Hoofdstuk 8 Mailingstatistieken weergeven Mailingstatistieken Mailingstatistieken weergeven Statistieken van distributielijsten weergeven Distributielijsten maken op basis van statistieken Contactpersonen exporteren uit statistieken Contactpersoongegevens en mailinggegevens weergeven Statistieken vernieuwen... ii

5 Info over deze gebruikershandleiding In dit document wordt toegelicht hoe u de functies van Audience Manager en Outbound gebruikt. Met Audience Manager kunnen marketingafdelingen informatie verzamelen over doelgroepen, zoals interesses en kenmerken. Outbound is bedoeld voor marketingafdelingen die campagnes moeten uitvoeren en beheren. en is opgedeeld in de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk 1 Audience Manager: in dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat Audience Manager is, waarvoor u het kunt gebruiken en welke taken u ermee kunt uitvoeren. Hoofdstuk 2 Outbound in dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat Outbound is, waarvoor u het kunt gebruiken en welke taken u ermee kunt uitvoeren. Hoofdstuk 3 Contactpersonen beheren: dit hoofdstuk bevat instructies voor het toevoegen, verwijderen, importeren, exporteren, wijzigen van contactpersonen en het zoeken naar contactpersonen in adresboeken. Hoofdstuk 4 Segmenten beheren: in dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u segmenten kunt maken waarmee websitecontent wordt gepersonaliseerd Hoofdstuk 5 Distributielijsten beheren: in dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de doelgroepen voor uw mailings kunt definiëren door dynamische en statische distributielijsten te maken en bij te werken. Hoofdstuk 6 Content maken: in dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u content (componenten) voor een mailing kunt maken en hoe u een pagina kunt samenstellen op basis van deze content. Hoofdstuk 7 Mailings beheren: in dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manieren u een mailing kunt maken en versturen naar geselecteerde contactpersonen. Hoofdstuk 8 Mailingstatistieken weergeven: in dit hoofdstuk wordt uitgelegd waar u statistische gegevens met betrekking tot de respons op mailings kunt vinden. Doelgroep De gebruikershandleiding is bedoeld voor marketingmedewerkers. 1

6 Hoofdstuk 1 Audience Manager Met Audience Manager kunnen marketingafdelingen informatie verzamelen over doelgroepen, zoals interesses, voorkeuren en kenmerken. Deze informatie kan worden gebruikt om doelgroepen aan te spreken. Audience Manager bestaat uit contactpersonen en segmenten: Een contactpersoon bevat details over een werkelijke persoon of organisatie. Contactpersonen worden opgeslagen in adresboeken. Met een segment worden voorkeuren, interesses en kenmerken van contactpersonen gedefinieerd die een doelgroep vertegenwoordigen van bekende contactpersonen die toegang hebben tot content op uw websites. Het volgende diagram bevat een overzicht van Audience Manager: 1.1 Gebruikersinterface van Audience Manager Het knooppunt Audience Manager in een publicatie bevat Content Manageritems die specifiek gelden voor Audience Manager. Het knooppunt is toegankelijk voor gebruikers die beschikken over Audience Manager-rechten, zoals die zijn gedefinieerd door een Tridion-systeembeheerder. 2

7 Audience Manager-items Het knooppunt Audience Manager Pictogram Type item Adresboek bevat de volgende items: Beschrijving Een adresboek bevat een lijst met contactpersonen. Als de publicatie twee of meer adresboeken bevat, wordt er een knooppunt (Alle contactpersonen) met alle contactpersonen in de publicatie toegevoegd. Adresboeken worden door een Tridionsysteembeheerder aan een publicatie toegevoegd. ContactpersoonEen Contactpersoon bevat de persoonlijke gegevens en mailinghistorie van een klant. Map Mappen in het knooppunt Audience Manager worden gebruikt om segmenten te ordenen. Segment Een segment is een logische groepering van personen die een doelgroep vertegenwoordigen. Het lint van Doelgroepbeheer Selecteer Doelgroepbeheer in Content Manager Explorer. Op het tabblad worden taken weergegeven die u kunt uitvoeren in het knooppunt Audience Manager in een publicatie. Afhankelijk van uw huidige context worden taken in- of uitgeschakeld: Zoeken en lijstweergave 3

8 Selecteer een adresboek in het navigatiedeelvenster om de contactpersonen van het adresboek te bekijken. Definieer zoekcriteria en klik op Zoeken om de lijst te filteren. In dat geval worden in de lijstweergave de contactpersonen weergegeven die voldoen aan de criteria. U kunt een gefilterde lijst als een distributielijst opslaan of de contactpersonen exporteren: 1.2 Rechten en machtigingen in Audience Manager Rechten bepalen het type items (bijvoorbeeld contactpersonen of segmenten) waarmee u kunt werken en Machtigingen bepalen welke handelingen u kunt uitvoeren op de items waarvoor u rechten hebt (bijvoorbeeld of u contactpersonen of segmenten kunt weergeven, maken of verwijderen). De systeembeheerder kent u specifieke rechten toe voor elke publicatie waarmee u werkt: Als u met contactpersonen wilt werken, moet u over contactpersonenbeheer-rechten beschikken en over lees-/schrijf-/ verwijdermachtigingen voor het bovenliggende adresboek. Als u met segmenten wilt werken, moet u over rechten voor segmentatiebeheer beschikken en over lees-/schrijf-/ verwijdermachtigingen voor de bovenliggende map. 4

9 Als u wilt werken met mappen in het knooppunt Audience Manager, moet u rechten voor mappenbeheer in Outbound hebben en lees-/ schrijf-/verwijdermachtigingen voor de bovenliggende map. 5

10 Hoofdstuk 2 Outbound Outbound is bedoeld voor marketingafdelingen die campagnes moeten uitvoeren en beheren. Marketingmedewerkers kunnen persoonlijke s leveren aan specifieke doelgroepen en bijhouden hoe effectief hun communicatie is. Gebruikers van Outbound voeren de volgende taken uit om communicatiecampagnes via te beheren: 1. Contactpersonen maken en beheren 2. Inhoud maken en classificeren 3. Contactpersonen en content in mailings combineren en desgewenst mailings combineren in campagnes Het volgende diagram bevat een overzicht van gebruikerstaken voor Outbound 6

11 Dit hoofdstuk bevat informatie over het beheren van contactpersonen, het maken van inhoud en het combineren van deze items tot mailings in de Content Manager-gebruikersinterface s maken en verzenden Het maken en verzenden van s in Outbound betreft het beheren van contactpersonen, het maken van content en het combineren ervan in een mailing: 1. Contactpersonen zijn de personen waarnaar u mailings verzendt: U voegt contactpersonen toe aan Adresboeken. Een adresboek vertegenwoordigt een marktsegment of belangengroep. U bereikt de doelgroep van een mailing door Distributielijsten te maken die een subgroep (selectie) van uw contactpersonen bevatten. 2. Content omvat het opstellen en classificeren van de content van s: U stelt een als volgt op: Maak Componenten aan: elke component definieert een deel van een (een fragment) Maak een Pagina: een pagina combineert content (componenten) met lay-out (Pagina- en componentsjablonen) Geef Doelgroepen op: als u een component aan de pagina toevoegt, kunt u ook opgeven op welke doelgroep(en) de content betrekking heeft U kunt content classificeren met behulp van Categorieën en trefwoorden. U maakt categorieën en trefwoorden voor onderstaande doeleinden: Het classificeren van content: het belangrijkste doel van categorieën en trefwoorden in Content Manager is om content (componenten) te classificeren en te labelen. Het classificeren van uw content helpt u bij het vinden van gerelateerde content. Contactpersonen classificeren: het andere doel van categorieën en trefwoorden is het opgeven van voorkeuren en interesses van contactpersonen die u kunt gebruiken als basis voor het maken van dynamische distributielijsten en het definiëren van doelgroepen (categorieën gebruikers) om componentpresentaties af te stemmen op deze doelgroepen 3. Mailings combineren Contactpersonen en Content. U kunt een Mailing afstemmen op de gebruikers door persoonlijke gegevens aan de toe te voegen en de content van een bericht aan te passen aan specifieke gebruikerscategorieën. Gebruik Samenvoegvelden (in sjablooncode of andere tekstvelden) om aan te geven waar bepaalde informatie zoals naam en achternaam moet worden ingevoegd met behulp van Outbound . 7

12 Gebruik doelgroepen om gebruikerscategorieën (ontvangers van ) te definiëren die u vervolgens kunt gebruiken om bepaalde delen van een mailing (componentpresentaties op een pagina) op te nemen of uit te sluiten. Met doelgroepen kunt u de content van de mailing afstemmen op het profiel van de contactpersoon: verschillende versies van dezelfde mailing worden naar verschillende contactpersonen verzonden. 4. Met campagne kunt u een mailingcampagne coördineren door verschillende mailings samen te voegen en deze in een keer te testen en te verzenden. U kunt mailings van meerdere publicaties toevoegen in een campagne. Met een campagne kunt u: Het verzenden van één voor meerdere publicaties coördineren Het verzenden van een serie van s bestaande uit bijvoorbeeld een beginmailing, geplande mailing, geautomatiseerde mailing en herinneringsmailing coördineren Nadat u een mailing hebt verzonden kunt u de respons van uw contactpersonen op de mailing bekijken en deze informatie gebruiken om een indruk te krijgen wie in de is geïnteresseerd en voor welk soort content zij interesse tonen. U kunt deze informatie gebruiken om distributielijsten te maken waarmee een meer doelgerichte mailing kunt verzenden. Opmerking: Adresboeken worden door Tridion-systeembeheerders gemaakt die deze vervolgens beschikbaar stellen voor gebruikers in publicaties van Outbound Gebruikersinterface van Outbound Het Outbound -knooppunt in een publicatie bevat specifiek voor Outbound bedoelde Content Manager-items. Gebruikers met door een Tridion-systeembeheerder gedefinieerde Outbound -rechten hebben toegang tot het knooppunt. 8

13 Het lint van beheer Selecteer beheer in Content Manager Explorer. Op het tabblad worden taken weergegeven die u kunt uitvoeren in het knooppunt Outbound in een publicatie. Afhankelijk van uw huidige context worden taken in- of uitgeschakeld: Het knooppunt Outbound Het navigatiedeelvenster Contentmanagement aan de linkerzijde bevat publicaties en snelkoppelingen: Open een publicatie om het knooppunt Outbound weer te geven waarin u mailings en distributielijsten maakt en deze ordent in mappen van Outbound . Open campagnes om campagnes weer te geven. 9

14 Zoeken en lijstweergave Selecteer een distributielijst in het navigatiedeelvenster om de bijbehorende contactpersonen weer te geven. Definieer zoekcriteria en klik op Zoeken om de lijst te filteren. In dat geval worden in de lijstweergave de contactpersonen weergegeven die voldoen aan de criteria. U kunt een gefilterde lijst als een distributielijst opslaan of de contactpersonen exporteren: 10

15 Pictogrammen van Outbound Het knooppunt Outbound Pictogram Type item Map van Outbound bevat de volgende items: Beschrijving Mailings en distributielijsten worden ingedeeld aan de hand van Outbound -mappen. Distributielijst In een distributielijst worden de ontvangers van een mailing gedefinieerd. Mailing In een mailing wordt inhoud (een pagina) gecombineerd met contactpersonen (distributielijsten). Het knooppunt campagnes kan op publicatieniveau de volgende items bevatten: Pictogram Type item Beschrijving EIn een campagne kunt u mailings groeperen mailcampagne om het verzenden en testen van mailings in meerdere publicaties te coördineren en/of om een aantal verwante mailings die samen een campagne vormen te groeperen. 11

16 2.3 De interface van Content Manager Explorer Uw interface met Outbound wordt gevormd door Content Manager Explorer. In de volgende afbeelding worden de knooppunten van het hoogste niveau in ene publicatie weergegeven: In de volgende tabel worden de knooppunten van het hoogste niveau in een publicatie beschreven en wordt uitgelegd hoe u deze gebruikt in Outbound PictogramType item Publicatie Beschrijving Een publicatie die is bedoeld voor het mailingkanaal (bevat items voor Outbound alsmede andere Content Manager-items) Building blocks (mappen) Mappen zijn organisatie-items die, onder andere, componenten bevatten die de inhoud van mailings definiëren en doelgroepen die worden gebruikt voor het personaliseren van de inhoud van mailings Structuurgroepen Structuuritems die pagina's bevatten voor het definiëren van de content (componenten) en van de lay-out en functionaliteit (sjablonen) die worden gebruikt in een mailing Categorieën Trefwoorden die worden gebruikt voor het classificeren en van inhoud (componenten) en contactpersonen sleutelwoorden Outbound Een containerknooppunt voor alle specifieke items in Outbound . Zie Gebruikersinterface van Outbound (zie pag. 8) EEen containerknooppunt voor campagnes. mailcampagnes 12

17 Opmerking: Deze handleiding beschrijft de Content Manager-items die direct te maken hebben met Outbound . Raadpleeg de documentatie bij SDL Tridion voor meer informatie over de functionaliteit van Content Manager. 2.4 Rechten en machtigingen in Outbound Rechten bepalen het type items (bijvoorbeeld mailings of distributielijsten) waarmee u kunt werken en Machtigingen bepalen welke handelingen u kunt uitvoeren op de items waarvoor u rechten hebt (bijvoorbeeld of u mailings of distributielijsten kunt weergeven, maken of verwijderen). De systeembeheerder kent u specifieke rechten toe voor elke publicatie waarmee u werkt: Als u met distributielijsten wilt werken, moet u over rechten voor distributielijstbeheer beschikken en over lees-/schrijf-/ verwijdermachtigingen voor de bovenliggende map. Als u met mailings wilt werken, moet u over rechten voor mailingbeheer of mailing uitvoeren beschikken en over lees-/schrijf-/ verwijdermachtigingen voor de bovenliggende map. Als u met mappen wilt werken in het knooppunt Outbound , moet u over rechten voor mappenbeheer voor Outbound beschikken en over lees-/schrijf-/verwijdermachtigingen voor de bovenliggende map. 2.5 Juridische kennisgeving Het gebruik van Outbound is wellicht onderhevig aan nationale, Europese en/of internationale privacywetten en wetten op het gebied van gegevensbescherming. Het is de verantwoordelijkheid van de persoon die de gegevens verwerkt om ervoor te zorgen dat hij of zij zich aan de toepasselijke wetgeving houdt. Het is mogelijk dat deze regels op u van toepassing zijn als u van plan bent handmatige of elektronische bewerkingen uit te voeren op persoonlijke gegevens. We raden u aan u hierover grondig te informeren voordat u Outbound gaat gebruiken in een actieve omgeving. 13

18 Hoofdstuk 3 Contactpersonen beheren Een contactpersoon bevat details over een persoon of organisatie. U kunt contactpersonen gebruiken voor targeting en personalisatie. In Outbound maakt u distributielijsten met de contactpersonen die u wilt benaderen in een mailingcampagne. U beheert contactpersonen in een adresboek. 3.1 Adresboeken Een adresboek bevat een lijst met contactpersonen. De volgende typen adresboeken worden door systeembeheerders gemaakt en in publicaties beschikbaar gemaakt voor gebruikers: 14

19 Een adresboek bevat een lijst met contactpersonen die zijn gesegmenteerd op basis van eigendom. Hierbij is de eigenaar doorgaans een organisatie-eenheid die de communicatie met deze contactpersonen beheert. U kunt bijvoorbeeld adresboeken hebben voor de contactpersonen Zweden, Denemarken en Noorwegen. Een dynamisch adresboek bevat een lijst met contactpersonen die zijn gesegmenteerd op interesse, kenmerk of voorkeur van de contactpersoon. U kunt bijvoorbeeld een dynamisch adresboek hebben waarmee contactpersonen op basis van de regio Scandinavisch worden gefilterd. In een publicatie kunt u ook lokale adresboeken maken. Een lokaal adresboek is een tijdelijk adresboek dat gebruikers kunnen maken en dat een verzameling contactpersonen bevat die vanuit een externe gegevensbron zijn geïmporteerd. Een lokaal adresboek is bedoeld voor een eenmalige marketingactie en wordt niet gebruikt om contactpersonen te beheren. 3.2 Filteren van contactpersonen In Audience Manager en Outbound kunt u doelgroepen (contactpersonen) segmenteren met filters. Met een filter worden velden van Outbound , uitgebreide gegevensvelden of trefwoorden gedefinieerd op basis waarvan u contactpersonen wilt filteren. Voor het definiëren van dynamische adresboeken, dynamische distributielijsten en segmenten gebruikt u dezelfde filters. U kunt een dynamisch adresboek, dynamische distributielijst of segment baseren op een ander dynamisch adresboek, andere dynamische distributielijst of ander segment om zo een keten van filters te maken. Met elke filter in een reeks worden de gefilterde contactpersonen verfijnd waarop het filter is gebaseerd. Door een keten van filters te gebruiken, kunt u algemene filters gebruiken om specifiekere filters te maken. U kunt als volgt een keten van filters maken: U kunt een dynamisch adresboek baseren op een ander dynamisch adresboek. U kunt een dynamische distributielijst baseren op een dynamisch adresboek, op een andere dynamische distributielijst, of op een segment. U kunt een segment op een ander segment baseren. Elke filter in een keten van filters wordt opeenvolgend toegepast. Bijvoorbeeld: u past de volgende filters in een keten toe: Filter Filter Filter Filter Filter A "Abonnementstatus=Geabonneerd" B "Nationaliteit=Italiaans" C "Geslacht=Vrouw" D "Leeftijd=18-30" E "Voorkeurskleding=Spijkerbroek" Filter B wordt toegepast op de resultatenset van Filter A, Filter C op de resultatenset van Filter B en zo verder omlaag in de keten. Met Filter E wordt daarom een lijst met contactpersonen gefilterd van Italiaanse vrouwen die tussen 18 en 30 jaar oud zijn, die zijn geabonneerd op s en die hebben aangegeven dat ze het liefst een spijkerbroek dragen. 15

20 In de volgende gedeelten vindt u een gedetailleerd voorbeeld van het filteren van contactpersonen. Systeembeheer Een systeembeheerder voegt adresboeken toe in Systeembeheer. Adresboeken bevatten contactpersonen, bijvoorbeeld Denemarken, Zweden, Noorwegen. Dynamische adresboeken bevatten een subset van gefilterde contactpersonen en kunnen worden gebaseerd op één adresboek of op alle contactpersonen. Met het dynamische adresboek Scandinavisch worden bijvoorbeeld (Alle contactpersonen) gefilterd op basis van het trefwoord Scandinavisch. Een dynamisch adresboek kan ook worden gebaseerd op een ander dynamisch adresboek om de filter verder te verfijnen. Het dynamische adresboek Scandinavisch (geabonneerd) is gebaseerd op Scandinavisch en met dit adresboek worden deze contactpersonen gefilterd op de vraag of zij zijn geabonneerd om s te ontvangen. Publicaties Een systeembeheerder voegt adresboeken aan publicaties toe en definieert rechten en machtigingen voor gebruikers. Aan de publicatie Denemarken zijn bijvoorbeeld de adresboeken Denemarken en Scandinavisch (geabonneerd) toegewezen. Gebruikers met toegang tot deze publicatie en rechten voor contactpersonenbeheer mogen contactpersonen lezen, schrijven en verwijderen in het adresboek Denemarken, maar ze hebben geen machtigingen voor het adresboek Scandinavisch (geabonneerd) en kunnen daarom geen contactpersonen in dit adresboek bekijken. Het knooppunt (Alle contactpersonen) "bevat" alle contactpersonen in de publicatie, maar alleen de contactpersonen (in de publicatie) waarvoor een gebruiker leestoegang heeft, worden weergegeven (in dit geval dus niet contactpersonen in het adresboek Scandinavisch (geabonneerd): 16

21 Dynamische distributielijsten Gebruikers met rechten voor distributielijstbeheer en lees- en schrijfmachtigingen kunnen distributielijsten maken. Met distributielijsten worden contactpersonen gefilterd die in één adresboek of alle adresboeken binnen een publicatie beschikbaar zijn. U kunt een dynamische distributielijst maken op basis van een segment, een adresboek of een dynamisch adresboek: Als u een segment selecteert, worden de in het geselecteerde segment gedefinieerde filters gebruikt naast andere filters die u wellicht definieert, en worden deze voor alle contactpersonen binnen de publicatie gebruikt. Als u een dynamisch adresboek selecteert, worden de in het geselecteerde dynamische adresboek gedefinieerde filters gebruikt naast andere filters die u wellicht definieert, en worden deze voor contactpersonen binnen dit adresboek gebruikt. Als u een gewoon adresboek selecteert, worden de filters die u definieert gebruikt voor contactpersonen binnen dit adresboek. Als u geen selectie maakt (geen), worden de filters voor alle contactpersonen binnen de publicatie gebruikt. De dynamische distributielijst Scandinavische skiërs is gebaseerd op het adresboek Scandinavisch (geabonneerd) en het trefwoord Skiërs wordt gebruikt om deze contactpersonen te filteren. Met de volledige filter worden contactpersonen daarom gefilterd op Scandinavisch->Geabonneerd->Skiërs. Daarnaast wordt met de dynamische distributielijst Scandinavische skiërs downhill de dynamische distributielijst Scandinavische skiërs gefilterd op het trefwoord downhill. Met de volledige filter worden contactpersonen daarom gefilterd op Scandinavisch->Geabonneerd->Skiërs->Downhill. Het is van belang te weten dat wanneer u (Alle contactpersonen) selecteert en een filter maakt met het trefwoord Skiërs, u alleen Deense skiërs ziet (geabonneerd en niet-geabonneerd), omdat u geen leestoegang tot Scandinavisch (geabonneerd) hebt. Als u echter een dynamisch adresboek maakt op basis van deze zoekopdracht, bevat de distributielijst het volgende: 17

22 Zweedse geabonneerde skiërs Noorse geabonneerde skiërs Deense geabonneerde en niet-geabonneerde skiërs Met andere woorden: als u een distributielijst selecteert, kunt u alle contactpersonen zien die de mailing mogelijk ontvangen, ongeacht of u leesmachtigingen voor de contactpersonen heeft. Mailings Als u een mailing maakt, dient u de distributielijsten op te geven waaraan u de mailing wilt verzenden. U moet ook de adresboeken opgeven waartoe de contactpersonen in uw distributielijsten moeten behoren (een contactpersoon moet zich daarom in een geselecteerde distributielijst en een geselecteerd adresboek bevinden om een mailing te ontvangen). 3.3 Contactpersonen maken of bijwerken U kunt handmatig een contactpersoon toevoegen in de context van een één-op-één klantencontact, of een bestaande contactpersoon bewerken, bijvoorbeeld als u een fout wilt corrigeren die u hebt gevonden in de gegevens van een individuele contactpersoon, of u kunt eenvoudigweg de gegevens bijwerken. U voegt contactgegevens toe in een adresboek en bewerkt contactgegevens in een adresboek of distributielijst. Vereisten Als u contactpersonen wilt maken of bijwerken, moet u beschikken over rechten voor het beheren van contactpersonen en over schrijfmachtigingen voor het adresboek. Context Een contactpersoon bevat de volgende informatie of een persoon of een organisatie: Algemeen: mailinggegevens zoals het adres van een contactpersoon, de indeling waarin de moet worden verzonden, de abonnementstatus, de foutstatus, en of de contactpersoon actief of inactief is 18

23 Details: specifieke gegevens over een contactpersoon, zoals een naam, achternaam, telefoonnummer enzovoort. Trefwoorden: eigenschappen of kenmerken van een contactpersoon die de voorkeuren en interesses van een contactpersoon definiëren, zoals een geprefereerd automerk of specifieke hobby's. Een contactpersoon kan over meerdere trefwoorden uit een of meerdere categorieën beschikken. Raadpleeg Content en contactpersonen classificeren (zie pag. 80) voor meer informatie. Uit te voeren stappen 1. Open Content Manager Explorer. 2. Navigeer naar het knooppunt Publicatie > Audience Manager. 3. Selecteer een adresboek en voer een van de volgende bewerkingen uit: Klik op het pictogram Nieuwe contactpersoon op de werkbalk. Kies Nieuw > Contactpersoon in het contextmenu. 4. Zo werkt u een bestaande contactpersoon bij: Selecteer de contactpersoon in een adresboek of distributielijst en kies Openen in het contextmenu (of dubbelklik op het item) Gebruik de functionaliteit voor het doorzoeken van contactpersonen, die wordt beschreven in Contactpersonen doorzoeken (zie pag. 24), in een adresboek of distributie om een contactpersoon te vinden. 5. Vul op het tabblad Algemeen de details van de mailing in of wijzig deze: adres; het adres van de persoon in kwestie type: de geprefereerde indeling van een contactpersoon: HTML: met HTML kunt u de tekst van uw opmaken en koppelingen waarop kan worden geklikt en afbeeldingen opnemen. Mogelijk zijn echter niet al uw contactpersonen in staat in HTML-indeling te bekijken. Dit is de standaardwaarde. 19

24 Tekst: bij het gebruik van gewone tekst, weet u zeker dat de geadresseerde van de het bericht kan lezen. U hebt in dat geval echter niet de mogelijkheid om uw bericht op te maken. Meerdere delen: HTML en gewone tekst gecombineerd in een bericht dat uit meerdere delen bestaat. De client van de geadresseerde bepaalt welke indeling de geadresseerde te zien krijgt. Abonnementstatus: geeft de status van het abonnement van een contactpersoon aan: Bevestigd: de contactpersoon heeft zich aangemeld als abonnee en heeft de registratie bevestigd. Geabonneerd: de contactpersoon heeft zich aangemeld als abonnee maar heeft de registratie nog niet bevestigd. Niet-geabonneerd: de contactpersoon wil geen ontvangen. foutstatus: geeft aan of er problemen zijn opgetreden tijdens het verzenden van s naar de contactpersoon. Geen problemen: naar deze contactpersoon verzonden s zouden probleemloos moeten aankomen. Tijdelijke problemen: er zijn tijdelijke problemen opgetreden tijdens het verzenden van naar deze contactpersoon, bijvoorbeeld omdat het postvak van de contactpersoon vol was. Voortdurende problemen: er is sprake van voortdurende problemen met s naar deze contactpersoon, zoals een niet-bestaand adres. Actief: schakel dit selectievakje uit om te voorkomen dat deze contactpersoon nog berichten kan ontvangen. 6. Vul op het tabblad Details de uitgebreide gegevens van de contactpersoon in of wijzig deze: Opmerking: Verplichte uitgebreide gegevensvelden zijn aangegeven met een sterretje. Uitgebreide gegevens zijn configureerbaar en specifiek voor een implementatie. 7. Voeg op het tabblad Categorieën en sleutelwoorden de trefwoorden voor een contactpersoon toe, of verwijder deze: 20

25 a. Klik op Toevoegen. b. c. d. e. f. Blader naar een trefwoord en selecteer het. Klik op Invoegen. Herhaal de procedure om meer trefwoorden toe te voegen. Klik op Sluiten wanneer u de trefwoorden hebt toegevoegd. Als u een trefwoord wilt verwijderen, selecteert u het en klikt u op de knop Verwijderen. Opmerking: De lijst met weergegeven trefwoorden is geen afspiegeling van de trefwoordhiërarchie (de trefwoorden worden in een platte lijst weergegeven). U kunt meerdere trefwoorden uit verschillende categorieën en in verschillende publicaties gebruiken. Een contactpersoon kan tevens meerdere trefwoorden uit dezelfde categorie hebben. Als een contactpersoon bijvoorbeeld zowel een zakelijke contactpersoon als een consumentencontactpersoon is, gelden beide trefwoorden. Voor meer informatie over het maken van categorieën en trefwoorden raadpleegt u Content en contactpersonen classificeren (zie pag. 80) 21

26 Opmerking: Als een categorie en trefwoord in de lijst beide zijn gemarkeerd als ***VERWIJDERD***, is het trefwoord verwijderd. 8. Klik op Opslaan en sluiten. Resultaat U hebt een contactpersoon gemaakt of bijgewerkt. Opmerking: Het bijwerken van de gegevens van een contactpersoon kan resulteren in wijzigingen in het lidmaatschap van deze persoon in (dynamische) distributielijsten. Volgende stappen Op het tabblad kunt u mailingstatistieken voor de contactpersoon bekijken. Raadpleeg s van contactpersonen weergeven (zie pag. 30) voor meer informatie. 3.4 Een contactpersoon deactiveren en verwijderen U kunt een contactpersoon deactiveren of verwijderen. Bij deactivering wordt voorkomen dat een contactpersoon mailings kan ontvangen, maar blijft deze contactpersoon wel opgenomen in een adresboek zodat u nog steeds toegang hebt tot het profiel van de contactpersoon en de responshistorie mailing. Bij verwijdering wordt de contactpersoon permanent verwijderd uit een adresboek (en het systeem). Vereisten Als u een contactpersoon wilt deactiveren of verwijderen, moet u beschikken over rechten voor het beheren van contactpersonen en over schrijfmachtigingen voor het adresboek. Uit te voeren stappen 1. Open Content Manager Explorer. 2. Navigeer naar het knooppunt Publicatie > Audience Manager. 3. Ga als volgt te werk om een contactpersoon te deactiveren: a. Selecteer een adresboek. b. Selecteer in de lijstweergave een contactpersoon en kies Openen in het contextmenu. c. Schakel het selectievakje Actief uit om te voorkomen dat deze contactpersoon nog berichten kan ontvangen. d. Klik op Opslaan en sluiten. 22

27 4. Ga als volgt te werk om een contactpersoon te verwijderen: a. Selecteer een adresboek. b. Selecteer in de lijstweergave een of meer contactpersonen en kies Verwijderen in het contextmenu of klik op de knop Verwijderen op de werkbalk. c. Klik, als u wordt gevraagd om de verwijdering te bevestigen, op Ja om de contactpersoon te verwijderen. 23

28 Resultaat De contactpersoon wordt gedeactiveerd of verwijderd. Als u een contactpersoon verwijdert, heeft dit geen gevolgen voor de mailingstatistieken. U kunt echter geen statistische informatie meer bekijken voor die specifieke contactpersoon. 3.5 Contactpersonen doorzoeken U kunt zoekacties naar contactpersonen uitvoeren in een adresboek of distributielijst om contactpersonen te vinden die aan bepaalde criteria voldoen. Met de zoekfunctie kunt u de contactgegevens van een klant controleren en wijzigen, de mailinghistorie van een contactpersoon en diens respons op een mailing controleren en gerichte mailings versturen door distributielijsten te maken. Vereisten Als u contactpersonen in een adresboek wilt doorzoeken, dient u over beheerrechten voor contactpersonen en over leesmachtigingen voor het adresboek te beschikken. Als contactpersonen in een distributielijst wilt doorzoeken, hebt u beheerrechten voor de distributielijst en leesmachtigingen voor de Outbound -map nodig. Context U kunt zoeken naar contactpersonen met de volgende zoekfilters die u desgewenst kunt weergeven of verbergen in de gebruikersinterface: Standaardfilters Algemene mailingformatie over contactpersonen. Filters voor contactgegevens Specifieke informatie over een persoon of organisatie. Trefwoordfilters Specifieke voorkeuren, kenmerken of interesses van contactpersonen. Het resultaat van een zoekactie is een lijst met contactpersonen die voldoen aan de gedefinieerde zoekcriteria. Dankzij de functie Zoeken kunt u de volgende taken uitvoeren: De contactpersoongegevens van een klant controleren en wijzigen; zie Contactpersonen maken of bijwerken (zie pag. 18) De mailgeschiedenis van een contactpersoon en zijn of haar reactie op een mailing controleren; zie s van contactpersonen weergeven (zie pag. 30) Gerichte mailings maken via distributielijsten; zie Distributielijsten beheren (zie pag. 57) Uit te voeren stappen 1. Open Content Manager Explorer. 24

29 2. Selecteer een adresboek of distributielijst om de zoekfilters weer te geven: Navigeer naar het knooppunt Publicatie > Audience Manager en selecteer een adresboek. Selecteer het knooppunt (Alle contactpersonen) als u een zoekopdracht wilt uitvoeren op alle contactpersonen in alle adresboeken in de publicatie. Navigeer naar het knooppunt Publicatie > Outbound , vouw de mappen uit en selecteer een distributielijst. 3. Definieer Standaardfilteropties: adres: voer het adres helemaal of gedeeltelijk (de eerste tekens) in. Gebaseerd op: u kunt alleen voor distributielijsten contactpersonen filteren op basis van filters die in een ander segment, adresboek of dynamisch adresboek zijn gedefinieerd (naast andere filters die u kunt definiëren). type: geef de stijl op waaraan de contactpersoon de voorkeur geeft. Selecteer HTML, Tekst of Meerdere delen. Abonnementstatus: de status van het abonnement van een contactpersoon. Bevestigd: de contactpersoon heeft zich aangemeld als abonnee en heeft de registratie bevestigd. Geabonneerd: de contactpersoon heeft zich aangemeld als abonnee maar heeft de registratie nog niet bevestigd. Dit is de standaardwaarde. Niet-geabonneerd: de contactpersoon wil geen ontvangen. foutstatus: geeft aan of er problemen zijn opgetreden tijdens het verzenden van s naar de contactpersoon. 25

30 Geen problemen: naar deze contactpersoon verzonden s zouden probleemloos moeten aankomen (de standaardwaarde). Tijdelijke problemen: er zijn tijdelijke problemen opgetreden tijdens het verzenden van naar deze contactpersoon, bijvoorbeeld omdat het postvak van de contactpersoon vol was. Voortdurende problemen: er is sprake van voortdurende problemen met s naar deze contactpersoon, zoals een niet-bestaand adres. Actief: selecteer Ja of Nee om aan te geven of contactpersonen al dan niet s kunnen ontvangen. 4. Definieer filteropties voor Contactgegevens met behulp van Filteroperatoren (zie pag. 28). Opmerking: Uitgebreide gegevens zijn configureerbaar en specifiek voor een implementatie. 5. Definieer Categorieën en trefwoorden-filters om contactpersonen te filteren op basis van aan hen toegewezen trefwoorden: a. Klik op Toevoegen. b. Blader naar een trefwoord en selecteer het. 26

31 c. d. e. f. Klik op Invoegen. Herhaal de procedure om meer trefwoorden toe te voegen. Klik op Sluiten wanneer u de trefwoorden hebt toegevoegd. Schakel het selectievakje Resultaten beperken in als u alleen contactpersonen wilt opnemen van wie de contactpersoondetails ALLE weergegeven trefwoorden bevatten (als u het selectievakje Resultaten beperken uitgeschakeld laat, worden contactpersonen opgenomen die een of meer van de weergegeven trefwoorden bevatten). Opmerking: De lijst met weergegeven trefwoorden is geen afspiegeling van de trefwoordhiërarchie (de trefwoorden worden in een platte lijst weergegeven). U kunt meerdere trefwoorden uit verschillende categorieën en in verschillende publicaties gebruiken. 6. Klik op de knop Zoeken als u de zoekcriteria hebt gedefinieerd. De lijstweergave bevat een gefilterde lijst met contactpersonen van wie de gegevens overeenkomen met de opgegeven zoekcriteria: U kunt de resultaten sorteren op een bepaald contactpersonenveld door op de corresponderende kolomkop te klikken. 27

32 Selecteer een contactpersoon en kies Openen in het contextmenu om de contactpersoon te openen en te kunnen bewerken. Selecteer een of meerdere contactpersonen in de lijstweergave en kies Contactpersonen toevoegen aan distributielijst in het contextmenu. Opmerking: uit prestatie-overwegingen worden maximaal 1000 contactpersonen weergegeven in de lijst. Als u specifieke contactpersonen zoekt, dient u uw zoekcriteria te verbeteren. Als u de resultaten opslaat in een distributielijst, ontvangen alle contactpersonen die aan de zoekcriteria voldoen de mailing, niet alleen de 1000 weergegeven contactpersonen. Resultaat U hebt een zoekopdracht uitgevoerd naar contactpersonen in een adresboek of distributielijst en hebt de lijst weergegeven met contactpersonen die voldoen aan de opgegeven zoekparameters. Volgende stappen Nadat de zoekopdracht is uitgevoerd, kunt u als volgt te werk gaan: Klik op Exporteren om de gefilterde contactpersonen in de lijstweergave te exporteren. Klik op Opslaan om een distributielijst of segment te maken op basis van de gefilterde contactpersonen in de lijstweergave. Klik op Wissen om alle contactpersonen weer te geven en een nieuwe zoekopdracht te starten Filteroperatoren Uitgebreide gegevensvelden van contactpersonen bevatten vervolgkeuzelijsten waarmee u contactpersonen kunt filteren met behulp van operatoren, al naargelang de velden tekenreeksen, getallen of datums zijn: Operatoren voor tekenreeksvelden U kunt de volgende operators gebruiken om te zoeken naar uitgebreide gegevensvelden die tekenreeksen bevatten: begint met zoekt naar contactpersonen waarvan de waarde in dit veld begint met de opgegeven waarde. is leeg zoekt naar contactpersonen die geen gegevens in dit veld bevatten. is niet zoekt naar contactpersonen die deze waarde niet bevatten (sluit contactpersonen met deze waarde uit). = zoekt naar contactpersonen waarvan velden exact overeenkomen met de opgegeven waarde. 28

33 Operatoren voor numerieke velden of datumvelden U kunt de volgende operators gebruiken om te zoeken naar uitgebreide gegevensvelden die getallen of datums bevatten: = zoekt naar contactpersonen waarvan velden exact overeenkomen met de opgegeven waarde. is leeg zoekt naar contactpersonen die geen gegevens in dit veld bevatten. is niet zoekt naar contactpersonen die deze waarde niet bevatten (sluit contactpersonen met deze waarde uit). < zoekt naar contactpersonen waarvan de waarde in dit veld kleiner dan de opgegeven waarde is. <= zoekt naar contactpersonen waarvan de waarde in dit veld kleiner dan of gelijk aan de opgegeven waarde is. > zoekt naar contactpersonen waarvan de waarde in dit veld meer dan de opgegeven waarde is. >= zoekt naar contactpersonen waarvan de waarde in dit veld groter dan of gelijk aan de opgegeven waarde is. Wanneer u <, <=, > of >= kiest, verschijnt er een tweede vervolgkeuzelijst waarmee u een reeks waarden kunt definiëren. Opmerking: Uitgebreide gegevens zijn configureerbaar en specifiek voor een implementatie. 29

34 3.6 s van contactpersonen weergeven Outbound houdt bij welke berichten elke contactpersoon ontvangt, of de contactpersonen de berichten openen en welke koppelingen in de berichten ze aanklikken. U kunt deze statistieken weergeven voor een specifieke contactpersoon. Vereisten U dient over beheerrechten voor contactpersonen en over leesmachtigingen voor het adresboek te beschikken om statistieken van contactpersonen te kunnen weergeven. Als u de voorbeeldweergave van een verzonden wilt kunnen bekijken, moet u het selectievakje Gepersonaliseerde archiveren inschakelen in uw mailing. Context Opmerking: U kunt deze statistieken ook weergeven via de mailingstatistieken waarvoor u uitvoer- of beheerrechten voor mailings en leesmachtigingen voor de Outbound -map nodig hebt. Uit te voeren stappen 1. Open Content Manager Explorer. 2. Navigeer naar het knooppunt Publicatie > Audience Manager. 3. Open een contactpersoon als volgt: Gebruik de in Contactpersonen doorzoeken (zie pag. 24) beschreven functie voor contactpersonen doorzoeken in een adresboek of distributielijst om een lijst met contactpersonen weer te geven waarin ook de contactpersoon voorkomt van wie u de statistieken wilt weergeven. Selecteer de contactpersoon in een adresboek of distributielijst en kies Openen in het contextmenu (of dubbelklik op het item). 4. Selecteer het tabblad s om te zien welke mailings naar de contactpersoon zijn gestuurd en om de status van de mailings weer te geven: Mailing: de naam van de mailing die de contactpersoon heeft ontvangen. Laatste statusupdate: de datum waarop de statistieken van de contactpersoon voor het laatst zijn bijgewerkt Status: de status van de Afgeleverd, Gelezen, Mislukt of Actie ondernomen (een of meerdere koppelingen in de zijn aangeklikt). 30

35 5. Selecteer een mailing en klik op gegevens om te zien hoe de feitelijke van een mailing op het scherm van deze contactpersoon is verschenen. De gepersonaliseerde wordt in een nieuw venster weergegeven: 6. Sluit het venster. Resultaat U hebt de mailingstatistieken voor een specifieke contactpersoon bekeken. Volgende stappen Meer informatie over statistieken vindt u in Mailingstatistieken weergeven (zie pag. 115) 31

36 3.7 Een lokaal adresboek maken Een lokaal adresboek bevat een verzameling contactpersonen die uit een externe gegevensbron zijn geïmporteerd en bevat meestal een lijst met adressen die voor een eenmalige marketingactie is gebruikt. Lokale adresboeken zijn voor tijdelijk gebruik en niet bestemd voor het beheren van contactpersonen. Vereisten Als u een lokaal adresboek wilt maken, moet u over Contact Managementrechten beschikken. Opmerking: Alleen Tridion-systeembeheerders kunnen een lokaal adresboek bewerken of verwijderen. Uit te voeren stappen 1. Open Content Manager Explorer. 2. Navigeer naar het knooppunt Publicatie > Audience Manager. 3. Selecteer het knooppunt Adresboeken en voer een van de volgende handelingen uit: Klik op het pictogram Nieuw lokaal adresboek maken werkbalk. Kies Nieuw > Lokaal adresboek in het contextmenu. Het venster Nieuw adresboek wordt weergegeven. 4. Geef op het tabblad Algemeen de volgende gegevens op: De Naam van de groep: voer een logische naam in De Sleutel van de groep: hiermee wordt het adresboek op databaseniveau uniek gedefinieerd. 5. Klik op de knop Opslaan en sluiten op de werkbalk. 32 op de

37 Resultaat Er wordt een lokaal adresboek gemaakt en aan het knooppunt Adresboeken toegevoegd. Alle gebruikers met rechten voor contactpersonenbeheer hebben machtigingen voor lezen, schrijven en verwijderen van contactpersonen in het adresboek. Volgende stappen Nadat u een lokaal adresboek hebt toegevoegd, moet u er contactpersonen in het lokale adresboek importeren. Neem contact op met uw Tridionsysteembeheerder als u het lokale adresboek weer wilt verwijderen. 3.8 Contactpersonen en trefwoorden importeren U kunt uw lijst met contactpersonen actueel houden door contactpersonen toe te voegen of bij te werken of door trefwoorden toe te voegen aan of bij te werken voor contactpersonen, door gegevens vanuit een bestand te importeren. Dit bestand is meestal een export van uw eigen database met contactpersonen en moet een bestand met scheidingstekens zijn, bijvoorbeeld een CSV-bestand of een ander ondersteund bestandsformaat met scheidingstekens Het importbestand met contactpersonen maken U kunt contactpersonen vanuit een bestand met scheidingstekens, zoals een CSV-bestand, importeren in een adresboek. In dit gedeelte worden de vereisten beschreven voor het importbestand dat wordt gebruikt voor het importeren van contactpersonen: De gegevens in het bestand moeten zijn gescheiden volgens de ondersteunde indeling (zie hieronder) Het bestand moet zijn gecodeerd met UTF-8 als het Unicode-tekens bevat De eerste rij met gegevens in het bestand moet de namen bevatten van de verschillende gegevenskolommen: Ten minste één kolom moet een identifier bevatten waarmee contactpersonen uniek worden geïdentificeerd (zie Identificatie van contactpersonen hieronder) Andere kolommen waarvan u de waarden wilt importeren moeten worden gekoppeld aan de uitgebreide gegevensvelden die worden gebruikt Als u contactpersonen wilt importeren in het knooppunt (Alle contactpersonen) op systeembeheerniveau, moet het bestand een kolom bevatten die u kunt toewijzen aan het veld GROUP_KEYVALUE (de rijwaarde moet de sleutelwaarde van een bestaand adresboek bevatten) Configureer logboekregistratie voor import in het configuratiebestand Outbound .xml (raadpleeg de SDL Tridion Installation Manual) 33

38 Identificatie van contactpersonen Contactpersonen hebben een standaardset uitgebreide gegevensvelden waarin de combinatie van IDENTIFICATION_KEY en IMPORT_SOURCE wordt gebruikt voor unieke identificatie van individuele contactpersonen. De procedure voor het wijzigen en configureren van identificatievelden voor contactpersonen en voor het toevoegen van uitgebreide gegevens van contactpersonen (uitgevoerd door een databasebeheerder) wordt beschreven in de implementatiedocumentatie. Standaardtoewijzing opgeven In het gedeelte <ContactDetails> van het configuratiebestand Outbound .xml moet u uitgebreide gegevensvelden voor contactpersonen opgeven. Deze velden bevatten de uitgebreide gegevens zoals zijn gedefinieerd in Audience Manager-databases. U kunt standaardtoewijzing mogelijk maken door in het bestand dezelfde kolomnamen op te geven als die zijn opgegeven voor de uitgebreide gegevensvelden. Raadpleeg de SDL Tridion Installation Manual voor meer informatie over configuratie. Behalve de velden voor uitgebreide gegevens bevatten contactpersonen ook een vaste set velden voor elke contactpersoon die standaardwaarden bevatten als ze niet worden toegewezen. U kunt ervoor zorgen dat de toewijzing standaard werkt door kolommen te maken met de namen in de volgende tabel: Veld SUBSCRIBE_STATUS_ID _TYPE BOUNCE_STATUS_ID Mogelijke waarden 1 = Niet geabonneerd 2 = Geabonneerd 3 = Bevestigd Standaardwaarde 2 1 = Html 2 = Tekst 3 = Meerdere delen 1 1 = Geen problemen 2 = Tijdelijke problemen 3 = Voortdurende problemen ENABLED waar of onwaar GROUP_KEYVALUE De waarde Key van een bestaand adresboek 1 waar Bestandsopmaak In de volgende tabel wordt beschreven hoe de gegevens kunnen worden opgemaakt in uw importbestanden voor contactpersonen: Opmaakoptie Beschrijving Scheidingsteken Hiermee wordt opgegeven voor velden hoe velden/kolommen van elkaar worden gescheiden. 34 Ondersteunde waarden, (komma) ; (puntkomma) : (dubbele punt) (Tab) (tab) (verticaal streepje)

SDL Tridion 2011 SP1 Gebruikershandleiding. Web Content Management Solutions Division of SDL

SDL Tridion 2011 SP1 Gebruikershandleiding. Web Content Management Solutions Division of SDL SDL Tridion 2011 SP1 Gebruikershandleiding Web Content Management Solutions Division of SDL SDL Tridion 2011 SP1 Gebruikershandleiding Copyright 1999-2011 SDL Tridion Development Lab B.V. Alle rechten

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Help voor eindgebruikers

IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Help voor eindgebruikers IBM Connections Versie 5 IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Help voor eindgebruikers Bij deze uitgave Opmerking: Lees eerst "Kennisgevingen" Deze publicatie heeft betrekking op het programma

Nadere informatie

Key-user OTYS Recruiting Technology

Key-user OTYS Recruiting Technology Key-user OTYS Recruiting Technology Versie 2.0 K E Y U S E R H A N D L E I D I N G V. 1. 4 P A G I N A 8 1 OTYS Recruiting Technology OTYS Academy E: academy@otys.nl Datum 1-8-2013 Adres- en contactgegevens

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Beperkte Outlook-invoegtoepassing Symantec Enterprise Vault: Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook

Nadere informatie

IBM InfoSphere MDM Inspector Gebruikershandleiding

IBM InfoSphere MDM Inspector Gebruikershandleiding IBM InfoSphere Master Data Management Versie 11 Release 0 IBM InfoSphere MDM Inspector Gebruikershandleiding GI13-2653-00 IBM InfoSphere Master Data Management Versie 11 Release 0 IBM InfoSphere MDM Inspector

Nadere informatie

Beheerdershandleiding Revisie D. SaaS Email Archiving

Beheerdershandleiding Revisie D. SaaS Email Archiving Beheerdershandleiding Revisie D SaaS Email Archiving COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiëren zonder toestemming is verboden. HANDELSMERKEN McAfee, het McAfee logo, McAfee Active Protection, McAfee

Nadere informatie

ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK

ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Connect Enterprise, voor Windows en Macintosh Als bij dit handboek software wordt geleverd

Nadere informatie

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Gebruikershandleiding

FileMaker Pro 12. Gebruikershandleiding FileMaker Pro 12 Gebruikershandleiding 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken

Nadere informatie

FileMaker 11. Handleiding voor Instant Web Publishing

FileMaker 11. Handleiding voor Instant Web Publishing FileMaker 11 Handleiding voor Instant Web Publishing 2004-2010 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker is een handelsmerk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Quickstart Ontdek Solcon secure webmail in vijf eenvoudige stappen: 1. Start uw computer op. 2. Open de internetbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer. 3. Typ

Nadere informatie

GS1 Data Source Invoeren en wijzigen van artikeldata in de webinterface 27 november 2013 Versie 1.1

GS1 Data Source Invoeren en wijzigen van artikeldata in de webinterface 27 november 2013 Versie 1.1 GS1 Data Source Invoeren en wijzigen van artikeldata in de webinterface 27 november 2013 Versie 1.1 Inhoud 1 Inloggen 5 1.1 In- en uitloggen 5 2 Het dashboard 6 2.1 Het tabblad starten 6 2.2 Indeling van

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding BlackBerry Internet Service Versie: 4.5.1 Beheerdershandleiding Gepubliceerd: 2014-01-16 SWD-20140116142402976 Inhoud 1 Aan de slag...6 Beschikbaarheid van beheerdersfuncties... 6 Beschikbaarheid van functies

Nadere informatie

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 51. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

LotusLive inotes. LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker

LotusLive inotes. LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker LotusLive inotes LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker LotusLive inotes LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 55. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

FileMaker Pro 13 Advanced. Functieoverzicht

FileMaker Pro 13 Advanced. Functieoverzicht FileMaker Pro 13 Advanced Functieoverzicht 2007-2013 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

GFI-producthandleiding. Handleiding Outlook Connector

GFI-producthandleiding. Handleiding Outlook Connector GFI-producthandleiding Handleiding Outlook Connector De informatie en inhoud van dit document is alleen bedoeld ter informatie en wordt geleverd als zodanig en zonder garantie in welke vorm dan ook, expliciet,

Nadere informatie

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding Open-Xchange Server Open-Xchange Server: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 29. augustus 2012 v.6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc.,

Nadere informatie

Posters voor de verkoop

Posters voor de verkoop - Océ Posterizer Pro Client Posters voor de verkoop o Gebruikershandleiding Applicatiegids Copyright copyright-2010 Océ Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gekopieerd,

Nadere informatie

Softwarehandleiding. Brother QL-serie

Softwarehandleiding. Brother QL-serie Softwarehandleiding Brother QL-serie De inhoud van deze handleiding en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Brother behoudt zich het recht voor om

Nadere informatie

FileMaker Pro 11 Advanced. Ontwikkelaarsgids

FileMaker Pro 11 Advanced. Ontwikkelaarsgids FileMaker Pro 11 Advanced Ontwikkelaarsgids 2007-2010 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker is een handelsmerk

Nadere informatie

Migratiecursus MS Office 2007

Migratiecursus MS Office 2007 Migratiecursus MS Office 2007 Copyright 2008, Hugo Bakker Trainer en Coach Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

CA Clarity PPM. Gebruikershandleiding Financieel management. Versie 14.2.00

CA Clarity PPM. Gebruikershandleiding Financieel management. Versie 14.2.00 CA Clarity PPM Gebruikershandleiding Financieel management Versie 14.2.00 Deze Documentatie, inclusief de ingesloten Help-systemen en de elektronisch gedistribueerde materialen (hierna genoemd "Documentatie"),

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

TRIPOLIS DIALOGUE Gebruikers Handleiding

TRIPOLIS DIALOGUE Gebruikers Handleiding TRIPOLIS DIALOGUE Gebruikers Handleiding Versie 3.0.20 Eigendomsrecht Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten berust bij Tripolis. Vermenigvuldiging

Nadere informatie

GFI-producthandleiding. Handleiding Outlook ConnectorImplementatiehandleiding GFI MailArchiver en Office 365

GFI-producthandleiding. Handleiding Outlook ConnectorImplementatiehandleiding GFI MailArchiver en Office 365 GFI-producthandleiding Handleiding Outlook ConnectorImplementatiehandleiding GFI MailArchiver en Office 365 De informatie en inhoud van dit document is alleen bedoeld ter informatie en wordt geleverd als

Nadere informatie

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. All Rights Reserved. Portions used under license from third parties. Please send any comments to: Netop Business Solutions

Nadere informatie