RENDON RONDOM. Constructieve veiligheid. INTERVIEW MET KLANT P 04 Samenwerking Kreatief konstruktief en Rendon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RENDON RONDOM. Constructieve veiligheid. INTERVIEW MET KLANT P 04 Samenwerking Kreatief konstruktief en Rendon"

Transcriptie

1 RONDOM RENDON Deze nieuwsbrief is een uitgave van Rendon Onderhoudsgroep. Editie 13, oktober INTERVIEW MET KLANT P 04 Samenwerking Kreatief konstruktief en Rendon INTERVIEW MET KLANT P 08 Samenwerking SGS Intron en Rendon DOORBRAAK IN RELINING P 10 Van asbesthoudende binnenrioleringen Constructieve veiligheid Veiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema dat ons allemaal elke dag bezighoudt. Niet zo verwonderlijk want de mens heeft van nature de drang om te overleven en dus zijn we alert op gevaar. Maar het leven is nu eenmaal niet zonder gevaar dus moeten we methoden vinden om daar mee om te gaan. Ergens las ik: Veiligheid is het bewust nemen van een aanvaardbaar risico. Dat vind ik wel een sterke definitie. In deze Rondom Rendon staat veiligheid centraal. Iedereen wil veilig wonen en werken. Dus moet de constructie van de gebouwen waarin we wonen en werken ook veilig zijn. Wij gebruiken vaak het woord: constructieve veiligheid. Wij merken steeds meer dat overheden op verschillende niveaus initiatieven nemen om de constructieve veiligheid op hun verantwoordelijkheidsterrein te waarborgen. Mogelijk wordt ook u geconfronteerd met vragen over veiligheid van de constructie van het vastgoed waar u verantwoordelijk voor bent. Rendon Advies helpt u graag met het beantwoorden van deze vragen en uiteraard lossen we eventueel geconstateerde gebreken voor u op. In deze Rondom Rendon vindt u diverse artikelen waarin interessante concrete cases behandeld worden. Ook het veilig uitvoeren van de werkzaamheden hebben wij hoog in het vaandel staan. Dit in het belang van de bewoners en of gebruikers van het gebouw waar we werken én van onze eigen werknemers. Sanering van asbesthoudende elementen is daarbij al jaren een hot issue. Trots zijn we dan ook op de nieuwe mogelijkheden tot het relinen van asbesthoudende standleidingen. Ook hierover vindt u een artikel in dit blad. Ik hoop dat deze Rondom Rendon u een goed gevoel geeft, want veiligheid is natuurlijk ook een gevoel. En een belangrijke, want een veilig gevoel is een goed gevoel. William Begthel Algemeen Directeur

2 Balkon vast aan een beugeltje in de muur Tijdens het uitvoeren van betonreparatiewerkzaamheden in Amsterdam medio 2011 werd door een niet nader te noemen betonreparatiebedrijf een adviesbureau ingeschakeld om aard en omvang van de schade vast te stellen. Conclusie: de balkons waren van zéér slechte kwaliteit. Eén balkon zou zelfs slechts aan een beugeltje van het hekwerk aan de gevel vastzitten! Twee dagen later lag het rapport bij de gemeente die onmiddellijk in actie kwam. Het werd de bewoners verboden de balkons te betreden en er werden meteen maatregelen genomen om instorting te voorkomen. Het betonreparatiebedrijf bracht daartoe stalen kabels aan, die dit moesten bewerkstelligen. Vervolgens begon een lang traject van discussies over de vraag hoe één en ander moest worden opgelost en wat dit zou gaan kosten. De rol van deskundigen De Vereniging van Eigenaren legde het probleem voor aan een architectenbureau dat de betonkwaliteit liet onderzoeken door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Met behulp van geboorde cilinders werd vastgesteld dat hier sprake was van een alkali-silica reactie: een chemische reactie tussen een specifieke grindsoort en een bepaald type cement. Deze reactie kan optreden onder invloed van langdurige blootstelling aan een overmaat aan water. Op basis van dit betononderzoek en het inspectierapport uit 2011 werd besloten de bestaande balkons te slopen en door nieuwe te vervangen. Een constructiebureau berekende de constructieve randvoorwaarden en de architect maakte het

3 RONDOMRENDON PAGINA ontwerp voor een nieuwe, lichtere balkonconstructie. Nadat de gemeente de bouwvergunning had afgegeven, werd door het architectenbureau een offerte opgevraagd voor de uitvoering. Tot zover klinkt dit allemaal logisch, maar de bewoners vielen vervolgens van hun stoel toen de enorme kosten bekend werden: bijna E 8.000,00 per balkon! Op zoek naar alternatieven Bij dit soort processen gebeurt het vaker dat de woningeigenaren vervolgens op zoek gaan naar alternatieven. Nadat door weer een ander betonreparatiebedrijf een onderzoek was gestart naar de mogelijkheid om de constructie te versterken met op de (tegel)vloer te verlijmen wapeningsstrippen (koolstofvezel lamellen) kwam de VvE in contact met Rendon Advies. Bij het eerste oriënterende bezoek vielen enkele zaken meteen op. De half uitkragende loggiavloeren waren afgewerkt met een tegelvloer. Bij het uitkragende deel dat buiten de gevel uitstak, waren de tegeltjes onder afschot naar de voorzijde aangebracht zodat water tegen de betonnen borstwering aanliep en vervolgens zijwaarts vrij over de rand kon afstromen. Aan de bovenzijde was geen enkel scheurtje in de vloer waarneembaar. De aangebrachte staalkabels hingen allemaal slap. Door de wijze van bevestiging zouden ze overigens nooit hebben kunnen functioneren. Kortom: het project ademde de sfeer van ondeskundigheid. Terug naar af Hoe is eigenlijk vastgesteld dat er sprake is van een onveilige situatie? Deze vraag kwam als eerste op bij de adviseurs van Rendon. Na alle relevante stukken van de VvE te hebben bestudeerd werd één ding duidelijk: er had nog niemand echt onderzoek naar de constructieve veiligheid gedaan. De conclusies in het eerste inspectierapport waren gebaseerd op een onjuiste interpretatie van de gedane waarnemingen. Naar de aard, omvang, ligging en conditie van de hoofdwapening had nog niemand gekeken. Daarom werd als eerste aan de VvE geadviseerd daadwerkelijk onderzoek naar de constructieve veiligheid te verrichten. Dit onderzoek werd door de VvE aan Rendon Advies opgedragen en niet geheel tot hun verbazing was de uitkomst daarvan bijzonder positief: er was geen enkele aanleiding om aan de constructieve veiligheid te twijfelen: de aanwezige en zichtbare betonschade bij de randen van de balkons was deels het gevolg van roestende wapening, deels ook van de eerder genoemde alkali-silica reactie (met name bij de beide hoeken). Dit betekende dat er sprake was van repareerbare schade: grootschalige sloop of gedeeltelijke vervanging was niet noodzakelijk. De aangebrachte staalkabels waren onzinnig en konden worden verwijderd. Herstelwerkzaamheden De geruststellende conclusie van Rendon Advies werd uitgebreid toegelicht aan de leden van de VvE. Daarna werd een hersteladvies opgesteld dat uitging van behoud van de bestaande constructie. Onderbouwd met het onderzoeksrapport werd door de gemeente goedkeuring gegeven voor de gekozen aanpak. Voor uitvoering van de geadviseerde werkzaamheden werd door Rendon Arkel in concurrentie een offerte opgesteld. Nadat was gebleken dat Rendon ook qua prijs het meest aantrekkelijke voorstel had gedaan werd opdracht tot uitvoering gegeven. Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang en zullen de bewoners binnenkort voor het eerst sinds enkele jaren weer volledig gebruik kunnen gaan maken van een geheel gerenoveerd en veilig balkon. En de prijs? Nog niet de helft van wat eerst was voorgespiegeld!

4 INTERVIEW MET KLANT De samenwerking Krekon konstruktie-adviesburo & RENDON ONDERHOUDSGROEP Het in 1992 opgerichte konstruktie-adviesburo Krekon (Kreatief konstruktief, destijds de correcte spelling) in Heeze heeft een aanzienlijke ervaring, nationaal en internationaal, in het uitbrengen van constructief advies op bouwkundig en civieltechnisch gebied. Al in een vroeg stadium werd de nieuwe Europese standaard in de bouwwereld, de Eurocode 2010, geïmplementeerd. Zo ook andere internationale normen. Mede hierdoor kan het bureau over de hele wereld passende adviezen verstrekken die instaan voor de verlenging van de constructief technische levensduur en de constructieve veiligheid van gebouwen. Roland Verbrugge, directeur bij Krekon, en Peter Nuiten van Rendon kwamen elkaar in 2001 voor het eerst tegen in Indonesië. Beiden waren daar voor een door de Indonesische overheid samen met de universiteit van Bandung geïnitieerd project betreffende prefabricated lowcost housing en Maintenance and repair of concrete structures. Samenwerking Roland Verbrugge: Er was meteen een klik met Peter Nuiten. Alhoewel wij samenwerkten met meerdere Nederlandse partijen is deze relatie duurzaam gebleken. Aan dit Indonesische project heb ik de allerleukste herinneringen ook vanwege de nabesprekingen in de hotels. De eerste echte samenwerking tussen Krekon en Rendon betrof een pand in Amsterdam waar onderzocht moest worden of het hele pand kon worden opgetild in verband met een kelder die functioneel moest worden ingezet. Vanwege daglichttoetredingseisen moest er een raamstrook op maaiveldhoogte worden gerealiseerd. Uiteindelijk is dit project niet uitgevoerd maar vele andere zouden nog volgen. Verbrugge: Dit was het eerste project waar ons duidelijk was dat Rendon een proactieve rol als ontwikkel- en oplossingspartner wilde innemen. Ook zoeken naar nieuwe technieken en verrassende oplossingen ging Rendon niet uit de weg. Het optillen van gebouwen is immers geen standaard oplossing. Juist die vormen van samenwerking zoeken wij op omdat dit volgens ons een aantoonbare toegevoegde waarde levert voor de gemeenschappelijke klant. In 2006 leidde de samenwerking tussen beide bedrijven tot een constructief ontwerp van een ophangsysteem voor vrijdragende balkons aan bestaande gebouwen. Dit systeem werd toegepast bij een appartementencomplex in Zandvoort. De balkons werden in de binnenvloer verankerd door horizontale ankerstaven die in de constructievloer werden geboord en verlijmd. De verticale belasting werd langs de gevel direct afgedragen naar de vergrote funderingsstrook via kleine stalen kolommen. Voor beide partijen was dit project een enorme uitdaging omdat het constructieve ontwerp door diverse con-collega s als onhaalbaar was bestempeld en

5 RONDOMRENDON PAGINA TNO al een contra-expertiseonderzoek had verricht. Theoretische en praktische samenwerking leidde hier uiteindelijk tot een aantoonbaar haalbare, zelfs door TNO geaccepteerde oplossing! Galerijvloeren De ene keer kan na intensief onderzoek worden aangetoond dat balkons of galerijvloeren constructief veilig zijn, maar vaak genoeg blijkt dat de normen van enkele decennia geleden volstrekt niet meer voldoen. Roland Verbrugge hanteert in dit geval graag de metafoor van een koelkast. Waar vroeger een kleine koelkast de flat werd binnengedragen, wordt nu een groot Amerikaans model verkozen. Zoiets legt gewicht in de schaal. Bij eerdere berekeningen werd daar geen rekening mee gehouden. Balkons en galerijvloeren moeten voldoen aan de huidige eisen; zwaardere belasting vereist een norm van gemiddeld ruim 125%. Toen zo n twee jaar geleden in Leeuwarden een galerijvloer bezweek, was dat een teken aan de wand. Voor veel eigenaren van flats met uitkragende galerijvloeren was het voldoende reden om preventief onderzoek te laten uitvoeren. Rendon Advies is op dit gebied in de laatste jaren uitgegroeid tot specialist. Samen met Krekon werden een onderzoeksaanpak en rekentechnische toets ontwikkeld die eventuele problemen qua constructieve veiligheid volledig bloot leggen. Indien nodig worden er gezamenlijk efficiënte en effectieve herstelmethoden ontworpen. Dat is vaak lastig uit te leggen aan de bewoners, zegt Roland Verbrugge. Die zeggen dan dat in de 50 jaar dat ze er wonen nog nooit iets is gebeurd. Maar ja, is dan ons antwoord, had je een dag voor de watersnoodramp gevraagd of de dijken sterker moesten worden, dan was dat ook ontkend en toch vond die ramp plaats. Zo n vergelijking brengt dan wel het besef bij mensen dat er onverwachte dingen kunnen gebeuren. Het is dus altijd wel te verklaren, maar het is slecht te verkopen. Gelukkig is Rendon er ook heel goed in om deze problemen aan opdrachtgevers en bewoners uit te leggen. Gevelrenovatie Provinciehuis In Den Bosch werd door Rendon op de gevelrenovatie van het Provinciehuis ingeschreven. Ook Krekon had zitting in het advies- en ontwerpteam. De betonnen gevelelementen langs de 4 hoekkolommen van het markante, ruim 100 meter hoge gebouw moesten worden gerenoveerd. Weersinvloeden hadden sinds de oplevering in 1971 de achterzijde van de betonnen panelen aangetast. Betonnen schollen lieten los en de wapening van de elementen kwam op diverse plaatsen bloot te liggen. Om de elementen eraf te kunnen halen werd een speciaal voor dit werk gemodificeerde kraan op het dak geplaatst. Langs de 4 hoekkolommen werden hefsteigers geplaatst om de demontage en hermontage te kunnen uitvoeren. Zowel de ophangconstructie van de hefsteigers als de voorzieningen voor de kraan op het dak waren ontworpen door Krekon, aan de hand van een speciaal vervaardigd 3d model. De gevelelementen die van de toren moesten worden gehaald en de hijskraan op het dak vormden een hele uitdaging. Verbrugge: Rendon stelde Ook zoeken naar nieuwe technieken en verrassende oplossingen ging Rendon niet uit de weg Directeur bij Krekon, Roland Verbrugge voor om met een zware helicopter e.e.a. op het dak te zetten, zoals in de bergen zend- en electriciteitmasten worden gezet. Na onderzoek bleek dit ook haalbaar. Kijk dat noem ik out- of de box denken, daar gaan wij graag in mee. Het belang van de opdrachtgever Adviezen van Krekon zijn meer dan alleen maar berekeningen. Voorop staat steeds het belang van de opdrachtgever. Daarom wordt er gekeken naar het gehele bouwproces en worden alle overwegingen in het advies opgenomen. Niet verwonderlijk dus dat Krekon regelmatig gevraagd wordt om deel te nemen aan samenwerkingsverbanden en bouwteams van allerlei betrokken partijen in de bouw. De specialisten van Krekon kijken vaak mee over de schouder van architect, aannemer en/of opdrachtgever om daar waar mogelijk, mee te denken over een zo goed mogelijk eindresultaat. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor schadeonderzoeken waarbij Rendon vervolgens regelmatig als herstellend aannemer wordt ingeschakeld. Enkele recente projecten Rendon trad in samenwerking met Krekon op als herstellend aannemer om de schade die het Kennedy Business Center in Eindhoven had opgelopen, teniet te doen. De tweelaagse parkeerkelder onder het KBC, doorlopend onder het plein en het VGZ gebouw, had naast bouwkundige schades, die veel wateroverlast veroorzaakten, ook een aantal constructieve schades en bouwfouten. Rendon herstelde hier onder meer circa 8 km aan scheurvorming. Een andere calamiteit vond plaats in Helmond: een gasexplosie in een woongebouw aan de Arcadestraat. Ook hierbij werd Rendon ingeschakeld als herstellend aannemer. Voor de ontstane schade aan de onderzijde van de eerste verdiepingsvloer moest een constructieve oplossing worden bedacht. Naast brandschade betrof het ook betonschade door hitte en betonschade door de drukgolf van de explosie. Er werd gekozen voor een herstelmethode op basis van gelijmde koolstofwapening om de woonsituatie van vóór de explosie terug te krijgen. En op de vliegbasis Woensdrecht nam Rendon met Krekon deel aan constructief onderzoek aan het brandweeroefengebouw. Voor ons is Rendon een zeer betrouwbare partner gebleken met wie wij nog heel veel complexe bouwproblemen willen oplossen, zo besluit Roland Verbrugge.

6 PROJECTEN IN UITVOERING Opdrachtgever VvE Geelgorslaan Werkadres Geelgors-, Goudvink-en Groenlinglaan te Bilthoven Uitgevoerd Spouwankers aanbrengen, dakopbouw renoveren, nieuw voegwerk, schilderwerk en metselwerk aan brengen Periode September 2013 Opdrachtgever VvE Parnassus 2 Werkadres Dina Apeldoornstraat te Amsterdam Uitgevoerd Betonherstel, hemelwaterafvoeren vervangen, tegelvloeren vervangen, nieuwe dekvloeren en vloercoating aanbrengen en overig schilderwerk aan de balkons uitvoeren Periode Medio september Opdrachtgever SGS Intron/Thuisvester Oosterhout Werkadres Rozenstraat e.o. te Oosterhout Uitgevoerd Onderzoek naar de constructieve veiligheid aan de galerijvloeren Periode Juli/aug Opdrachtgever Gemeente Veldhoven Werkadres Onderzijde wandelpromenade De Bree te Veldhoven Uitgevoerd Technische inspectie en onderhoudsadvies Periode Juli/aug Opdrachtgever Grontmij Vastgoedmanagement BV tbv VvE Bredasingel Werkadres Appartementencomplex Nijverheidssingel te Breda Uitgevoerd Renovatiewerkzaamheden aan de gevels Periode 2013

7 RONDOMRENDON PAGINA Opdrachtgever Stichting Beheer Activa Summa College (ROC) Eindhoven Werkadres Sterrenlaan te Eindhoven Uitgevoerd Herinrichting van het Summa College Periode 2013 Opdrachtgever VvE Leksmondhof Werkadres Leksmondhof Uitgevoerd Schilderwerk, beton- en houtrotherstel, nieuwe hekwerken plaatsen, metselwerkherstel, etc. Periode 2013 Opdrachtgever Amvest Werkadres Cornelis de Wittlaan Den Haag Uitgevoerd Aanbrengen nieuwe waterdichting entrees Periode 2013 Opdrachtgever MVGM Vastgoedmanagement Werkadres Houtzagerssingel e.o. te Den Haag Uitgevoerd Vervangen dilatatievoegen, lekkage parkeergarage aanpakkent Periode September 2013 Opdrachtgever MVGM Vastgoedmanagement Werkadres Ringweg Randenbroek te Amersfoort Uitgevoerd Betonreparaties op de balkons, putten vervangen en coaten Periode Begin september 2013

8 INTERVIEW MET KLANT Martin de Jonker is Senior Consultant bij SGS INTRON SGS INTRON is een onafhankelijke, dienstverlenende onderneming op de gebieden van kwaliteit vaststellen, kwaliteit verbeteren en kwaliteit voorspellen van bouwmaterialen zoals beton. Dankzij diepgaande kennis en eigen laboratoria staat de organisatie in voor een optimaal resultaat voor haar klanten. De samenwerking SGS INTRON & RENDON ONDERHOUDSGROEP De verbindende schakel tussen SGS INTRON en Rendon wordt veelal gevormd door een gezamenlijke opdrachtgever. SGS INTRON onderzoekt en adviseert als onafhankelijke deskundige over de onderhoudstoestand van bijvoorbeeld betonconstructies. De resultaten van deze werkzaamheden worden veelal in een bestek vastgelegd en gelden voor Rendon vervolgens als leidraad bij het uitvoeren van betonherstel. Door de kennis en ervaring van beide bedrijven hierbij op elkaar af te stemmen, worden de onderhoudsvraagstukken voor de opdrachtgever snel en efficiënt opgelost. Toezicht op het werk Martin de Jonker is Senior Consultant bij SGS INTRON. Het eerste contact dat hij met Rendon (destijds BIM) had, dateert van ruim 25 jaar terug. Rendon was toen in Zeist bezig met het vervangen van galerijvloeren in een grootschalig project. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vroeg de opdrachtgever zich af of de kwaliteit wel aan de gestelde eisen voldeed. SGS IN- TRON kreeg toen opdracht om de opdrachtgever te ondersteunen bij het houden van toezicht op het werk. Een werk dat uiteindelijk naar volle tevredenheid van alle betrokkenen is afgerond.

9 Hoogwaardig betonherstel Hij vervolgt: Sindsdien is er een open relatie gegroeid, waarbij het realiseren van hoogwaardig betonherstel centraal staat. Met open bedoel ik dat specifieke technische kennis, die bij elk van de twee organisaties op hun eigen vakgebied aanwezig is, zo nodig wordt gedeeld. Door bundeling van deze kennis wordt de kwaliteit van het betonherstel voor de opdrachtgever geoptimaliseerd. Naast zijn functie bij SGS INTRON is Martin de Jonker voorzitter bij VABOR, de vereniging van adviseurs op het vakgebied van betononderhoud en -reparatie. De leden van deze vereniging geven kwalitatief hoogwaardige adviezen aan zowel beheerders van onroerend goed als de betonreparatiebranche (VBR en VLB). De Rendon Onderhoudsgroep is actief lid van VABOR en VBR (Vereniging van gecertificeerde Betonreparatiebedrijven). Die grote betrokkenheid, die ten goede komt aan alle opdrachtgevers, garandeert ook dat alle werkzaamheden voldoen aan de laatste stand van zaken binnen de techniek. Kwaaitaal-problematiek Rond de eeuwwisseling speelde de zogeheten Kwaaitaalproblematiek. Met name in de jaren 70 zijn Kwaaitaal vloeren, oftewel prefab vloerelementen van gewapend beton, als begane grondvloer in veel woningen toegepast. Het specifieke probleem van deze vloerelementen was dat tijdens de productie soms chloriden als versneller voor de verharding van het beton is toegepast. Deze toevoeging aan het beton kan de constructieve veiligheid van de vloeren bedreigen. Martin de Jonker: Het oplossen van dit probleem vormde een bijzondere moeilijkheidsgraad, die dankzij een goede samenwerking tussen Rendon en SGS INTRON veel tevreden opdrachtgevers heeft opgeleverd. Zo konden de onderzijde van de vloeren alleen vanuit de kruipruimte worden geïnspecteerd. Rendon verzorgde het graven van kruipgaten onder de funderingsbalken, waarna SGS INTRON de vloeren, vanuit soms zeer nauwe ruimtes, kon inspecteren. De resultaten van de inspecties en de mogelijkheden tot herstel zijn door Rendon / SGS INTRON gepresenteerd tijdens bewonersbijeenkomsten. De individuele wensen en belangen van de bewoners van woningen binnen één woonblok leverden dan soms lastige discussies op. Het door Rendon uitgevoerde herstel werd daarna door SGS INTRON gecontroleerd. Al deze projecten zijn tot tevredenheid van de opdrachtgevers afgerond. Dit was mogelijk doordat Rendon en SGS INTRON beide de doelstelling hebben om kwalitatief goed werk te leveren en bereid zijn om van elkaars specialistische inbreng te leren. Bouwteam Martin de Jonker: Bij het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan betonconstructies is, met name bij chloriden geïnitieerde wapeningscorrosie, de constructieve veiligheid een belangrijk aandachtspunt. Door deze vorm van corrosie kan de doorsnede van het wapeningsstaal, en daarmee de sterkte van de construc- RONDOMRENDON PAGINA tie, lokaal zover afnemen, dat de veiligheid in het geding komt. Om deze schadevorm te lokaliseren en de constructie vervolgens te versterken is het samenvoegen van kennis en inzichten een belangrijk instrument, om de kosten voor de opdrachtgever te beperken. In een dergelijke situatie heeft het werken vanuit een bouwteam, waarin ook de opdrachtgever zijn inbreng heeft, nadrukkelijk mijn voorkeur. Kathodische bescherming Corrosie van wapeningsstaal in beton wordt veelal zichtbaar doordat de betondekking wordt afgedrukt. Tijdig betonherstel voorkomt dan dat de constructieve veiligheid in gevaar komt. Bij chloriden geïnitieerde wapeningscorrosie ligt dit anders. Corrosie van de betonwapening blijft dan maar al te vaak onzichtbaar. Bij aanwezigheid van chloriden in het beton zijn daarom veelal extra beschermende maatregelen noodzakelijk om actieve corrosie te bestrijden: kathodische bescherming. SGS INTRON en de betonreparateurs van Rendon hebben met deze beschermingstechniek al meer dan 20 jaar ervaring. Ze beschikken over gespecialiseerde meetapparatuur om corrosie op een niet-destructieve manier op te sporen en op basis daarvan een ontwerp voor het meest geschikte KB-systeem te maken. Martin de Jonker heeft goede herinneringen aan een project aan de Noordwijkse boulevard waar het wapeningsstaal door chloriden was aangetast. Herstel en het aanbrengen van kathodische bescherming was technisch de beste optie. Omdat dit echter een relatief hoge investering vergde, kostte het de nodige inspanning om de opdrachtgever, een Vereniging van Eigenaren, hiervan te overtuigen. Het is heel bevredigend om te constateren dat nu, na ruim 15 jaar, ondanks vele wisselingen van bestuur binnen de VvE, de kathodische bescherming nog steeds zijn beschermende functie van het beton vervult en daarmee de constructieve veiligheid van het project borgt. Galerijvloer Leeuwarden Inmiddels is het naar beneden vallen van een galerijplaat van de Antillenflat te Leeuwarden een veel aangehaald voorbeeld geworden om de noodzaak van onderzoek naar de constructieve veiligheid te benadrukken. Naar aanleiding van dit probleem is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties een protocol opgesteld (CURpublicatie 248) voor het onderzoeken van soortgelijke flatgebouwen in Nederland. Ook SGS INTRON en Martin de Jonker hebben deze problematiek intensief bestudeerd. Als een groot voorstander van kennisoverdracht zal hij op de studiemiddag van de Betonvereniging over constructieve veiligheid van uitkragende betonnen galerijplaten op 3 oktober hierover een presentatie houden, onder de titel: Wat gebeurt daar in dat beton? Niet alleen Rendon en haar opdrachtgevers, maar iedereen kan zijn voordeel doen met de enorme kennis van beton die Martin de Jonker en SGS INTRON hebben.

10 DOORBRAAK IN RELINING van asbesthoudende binnenrioleringen Ongeveer twee jaar geleden introduceerde Rendon het relinen van binnenrioleringen in Nederland. Sinds dat moment is de vraag naar deze methode van leidingrenovatie sterk toegenomen. Bij dit in Zweden ontwikkelde systeem wordt een glasvezel gewapende polyester in de bestaande riolering aangebracht waardoor er een nieuwe rioleringsbuis ontstaat. Extra voordeel Dit systeem heeft grote voordelen ten opzichte van het traditioneel vervangen van leidingwerk of het toepassen van een koustechniek. De overlast voor bewoners is nihil, de uitvoeringsduur is kort en er zijn geen bijkomende uitvoeringskosten zoals het herstellen van tegelwerk. Daar is nu nog een groot, extra voordeel bijgekomen. Veel binnenrioleringen in Nederland zijn asbesthoudend en deze gaan, na verloop van jaren, lekkages vertonen. Het vervangen van dergelijke leidingen zal onder containment moeten worden uitgevoerd. Dit brengt aanzienlijke kosten en extra overlast voor bewoners met zich mee. Daarom kregen wij van diverse klanten de vraag of deze wijze van relinen bij AC-leidingen kan worden toegepast, en wel zonder aanvullende maatregelen. Deze vraag is extra relevant aangezien wij met dit systeem de aansluitingen van het sanitair op de standleidingen mee kunnen nemen en direct vanuit de woning kunnen werken. Werkprocedure Om deze vraag te kunnen beantwoorden is in samenwerking met Ingenieursbureau Search een werkprocedure opgesteld. Deze procedure is gevalideerd tijdens een test en wel als volgt: bij een renovatie van asbesthoudende binnen-rioleringen, die onder containment (volledige asbestcondities) werd uitgevoerd, heeft Search gedurende het gehele proces de concentratie vrijkomende asbestdeeltjes gemeten. De heer Hellings van Ingenieursbureau Search zegt hierover: De onderzoeksresultaten tonen aan dat gedurende het gehele proces de concentratie asbestdeeltjes ruimschoots binnen

11 RONDOMRENDON PAGINA Uit de praktijk van Rendon Advies: Sterke staaltjes onveiligheid! Een onafhankelijk onderzoek dat werd uitgevoerd door Ingenieursbureau Search heeft aangetoond dat asbesthoudende binnenrioleringen zonder bijzondere aanvullende maatregelen gerenoveerd kunnen worden vanuit de woning. Een electraleiding door een console geboord de gestelde normen blijft. Ingewikkelde containment maatregelen zijn dus niet meer nodig bij deze manier van renovatie van asbesthoudende binnenrioleringen. Klasse 1 sanering Gezien de positieve uitslag van de validatie zal deze procedure nu niet meer door een gecertificeerd saneringsbedrijf hoeven te worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen vergelijkbare werkzaamheden worden aangemeld als zijnde een klasse 1 sanering waarbij geen beschermde werkruimte nodig is in de woningen en voldaan wordt aan de geldende asbest wet- en regelgeving betreffende het relinen van stand- en aansluitleidingen. Precies ter hoogte van de hoofdwapening! En de bovenliggende vloer was al flink gezakt!

12 Rendon stelt voor Het zijn de mensen die het doen. Daarom stellen wij u graag voor aan twee vakkundige medewerkers: Hans van Daalen (vestiging Arkel) en René van den Berk (vestiging Eindhoven). HANS VAN DAALEN Hans van Daalen (53) werkt alweer enige tijd als voorman/uitvoerder bij Rendon Arkel. Voorheen was hij werkvoorbereider bij Villaforte Timmerfabriek te Woudrichem en daarvoor projectleider buitendienst bij Vurehawa. In de functie van voorman kreeg hij bij Rendon meer gelegenheid om buiten te werken, en dat spreekt hem bijzonder aan. Een groot combinatieproject van Rendon Arkel en Rendon Voorburg te Delft, waarbij Hans nu 7 maanden betrokken is, bevalt hem prima. Met de verschillende details en verwerkingsmogelijkheden is het een mooi werk waar hij helemaal in opgaat. Om een project van deze omvang met collega s van andere vestigingen te doen, vindt hij een hele uitdaging. Een strakke planning en goede samenwerking zijn van groot belang, en dat lukt zeer goed! Hans woont samen met zijn vrouw Jolanda en nog twee van de vier kinderen (drie dochters en één zoon) in Nieuwendijk. De oudste twee zijn inmiddels het huis al uit. Maar er is nog steeds leven genoeg in huize Van Daalen, want ze zijn allemaal dol op dieren. Naast de hond, is er ook nog een duif en er zijn een aantal konijnen. Als er tijd over blijft wordt er met veel plezier geknutseld. En als het weer het even toelaat wordt er met de boot in de Biesbosch gevaren. Hans mag van daaruit of van de wal dan graag een hengeltje uitgooien. RENé van den BERK Bijna 20 jaar geleden, op 11 april 1994, begon René van den Berk (44) als onderhoudsschilder bij Rendon Eindhoven, toen nog Schilderwerken Eindhoven. Als 15-jarige was hij in het schildersbedrijf van zijn vader begonnen: 4 dagen in de praktijk en één dag naar school. Toen het familiebedrijf 35 jaar bestond besloot vader Van den Berk om te stoppen. Jan van Gennip, de toenmalige directeur van Schilderwerken Eindhoven en een goede bekende van de familie Van den Berk, bood René en zijn broer Hein direct een mooie baan aan. Iedereen tevreden, en nog steeds. Anno 2013 gaan beide broers dagelijks met veel plezier aan de slag. Geen wonder als het afleveren van goed schilderwerk je zo in de vingers zit. Ook al heeft René een aantal schilderdiploma s op zak, zelf vindt hij de ervaring die hij in al die jaren opdeed belangrijker dan die papiertjes. Anderhalf jaar geleden werd René werkvoorbereider. In plaats van buiten nu binnen op het kantoor, dat was uiteraard even wennen. René is getrouwd met Anita. Ze hebben samen twee kinderen: Robbie 13 en Rens 10 jaar oud. Voetbal is zijn hele leven al zijn grote passie. Maar twee jaar geleden liep hij op het voetbalveld een open beenbreuk op. Sindsdien gaat hij twee keer per week wielrennen. En dat geeft ook veel voldoening. Rendon Onderhoudsgroep Rendon Arkel BV, Vlietskade 1005, 4241 WD Arkel, T , F , E Rendon Eindhoven BV, Dillenburgstraat 27A, 5652 AM Eindhoven, T , F , E Rendon Haarlem BV, Emrikweg 11, 2031 BT Haarlem, T , F , E Rendon Voorburg BV, Prinses Irenelaan 81, 2273 DH Voorburg, T , F , E Rendon Advies BV, Vlietskade 1007, 4241 WD Arkel, T , F , E Concept en vormgeving Estay reclame-adviesbureau - Zwijndrecht Rendon. Renderend onderhoud!

17-12-2013 RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES. Renovatie van Parkeergarages. Christian Carlie. Agenda.

17-12-2013 RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES. Renovatie van Parkeergarages. Christian Carlie. Agenda. Renovatie van Parkeergarages Christian Carlie Tebecon B.V. Innovatiesachter de slagboom? UITDAGINGEN achter de slagboom! Agenda Even voorstellen Even voorstellen Schadebeelden in parkeergarages Stappenplan

Nadere informatie

totdat het te laat is!

totdat het te laat is! Vloerproblemen onopgemerkt totdat het te laat is! Voordelen van Ervas Vloer Support Veel van onze opdrachtgevers hebben de voordelen van de door ons gepatenteerde Ervas Vloer Support al leren kennen ten

Nadere informatie

Instructie onderhoud balkons

Instructie onderhoud balkons Instructie onderhoud balkons 1. Geschiedenis van de balkons. 2. Wat zijn de meest voorkomende balkonconstructie. 3. Wat voor type schades zijn herkenbaar. 4. Hoe dient het onderhoud te worden uitgevoerd.

Nadere informatie

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken.

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken. Nadere informatie over de werkzaamheden n.a.v. de vochtproblematiek in de kruipruimtes van het woonblok aan de Joos Banckersweg, de Jan van Galenstraat en de Adm. de Ruyterweg De VvE heeft in haar vergadering

Nadere informatie

Bartels Safety Dashboard

Bartels Safety Dashboard Bartels Safety Dashboard Nederland - Duitsland - Ghana - Ierland - Polen - Turkije www.bartels.nl Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra Foto: kantorencomplex Univé in Apeldoorn Bartels Ingenieurs voor Bouw

Nadere informatie

Impact van schade; omgaan met verkregen informatie

Impact van schade; omgaan met verkregen informatie Impact van schade; omgaan met verkregen informatie Prof.dr.ir. Dick Hordijk Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. en TU-Delft Aanleiding COBc-dag 2012: Presentatie Winkelcentrum t Loon (Peeters) Onderzoek

Nadere informatie

// PROJECT RENOVATIE. 50-54_Project Renovatie_50-54 06-01-12 13:33 Pagina 50

// PROJECT RENOVATIE. 50-54_Project Renovatie_50-54 06-01-12 13:33 Pagina 50 50-54_Project Renovatie_50-54 06-01-12 13:33 Pagina 50 De Hortensiaflat krijgt dankzij een ingrijpende renovatie een A-label. Leidend bij de verbouwing is het vervangen van de oude balkons. 50 // BOUWWERELD

Nadere informatie

Is mijn galerij of balkon wel veilig genoeg? Wat gebeurt daar in dat beton? Over schademechanismen en onderzoekstechnieken

Is mijn galerij of balkon wel veilig genoeg? Wat gebeurt daar in dat beton? Over schademechanismen en onderzoekstechnieken Is mijn galerij of balkon wel veilig genoeg? Wat gebeurt daar in dat beton? Over schademechanismen en onderzoekstechnieken Martin de Jonker Voorzitter VABOR Mederapporteur CUR-Publicatie 248 Aanleiding:

Nadere informatie

AUGUSTINUS IJzersterk fundament onder elk bouwproject

AUGUSTINUS IJzersterk fundament onder elk bouwproject AUGUSTINUS IJzersterk fundament onder elk bouwproject Augustinus Aannemersbedrijf gaat graag de diepte in. Betonwerken in de grond voor verschillende toepassingen en in elke gewenste afmeting zijn ons

Nadere informatie

Kindcentrum Olingertil te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

Kindcentrum Olingertil te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Kindcentrum Olingertil te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 17 november 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2

Nadere informatie

VAN DER HAAR GROEP. Duurzame oplossingen. voeg- en metselwerkrenovatie. www.vanderhaargroep.nl. Gevelrenovatie - Onderhoud

VAN DER HAAR GROEP. Duurzame oplossingen. voeg- en metselwerkrenovatie. www.vanderhaargroep.nl. Gevelrenovatie - Onderhoud VAN DER HAAR GROEP Gevelrenovatie - Onderhoud Duurzame oplossingen voor de levensduur van uw gevel Gespecialiseerd in voeg- en metselwerkrenovatie www.vanderhaargroep.nl VAN DER HAAR GROEP Gevelrenovatie

Nadere informatie

TOTAL WALL CONCEPT. Metselwerk renovatie: Nr.1 in muurherstel. * INSPECTIES (Free scan / Quick-scan) * HERSTEL ADVIEZEN

TOTAL WALL CONCEPT. Metselwerk renovatie: Nr.1 in muurherstel. * INSPECTIES (Free scan / Quick-scan) * HERSTEL ADVIEZEN Metselwerk renovatie: TOTAL WALL CONCEPT Nr.1 in muurherstel * INSPECTIES (Free scan / Quick-scan) * HERSTEL ADVIEZEN * UITVOERING DOOR GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN * 10 tot 25 JAAR GARANTIE Scheurherstel

Nadere informatie

Mooi van buiten, mooi van binnen. Gevelrenovatie en vochtwering volgens Buijs Project

Mooi van buiten, mooi van binnen. Gevelrenovatie en vochtwering volgens Buijs Project Mooi van buiten, mooi van binnen Gevelrenovatie en vochtwering volgens Buijs Project Het visitekaartje van uw bedrijf of woning... Complete aanpak Wat mooi is, wilt u graag mooi houden. Bij Buijs Project

Nadere informatie

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer Inspectie rapport Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo Ing. B. Wortelboer 28 mei 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Historische weging... 5 1.1. Opname binnenzijde voorhuis... 5 1.2. Opname

Nadere informatie

ASBEST TOTAAL HERSTEL

ASBEST TOTAAL HERSTEL Inventarisatie Verwijdering Herstel INVENTARISATIE VERWIJDERING HERSTEL Eén aanspreekpunt voor alle werkzaamheden: totale ontzorging INVENTARISATIE VERWIJDERING HERSTEL Asbest: Veilig aan de slag! Asbest

Nadere informatie

Renovatie Transport logistiek industrie

Renovatie Transport logistiek industrie Renovatie Transport logistiek industrie WWW.VOORTMANDAKENWAND.NL 01 introductie Er kunnen diverse redenen zijn om het dak en de wanden (gebouwschil) van bestaande bedrijfsruimtes te herstellen en/of te

Nadere informatie

CBS De Noordkaap/NBS De Sterren te Uithuizermeeden Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

CBS De Noordkaap/NBS De Sterren te Uithuizermeeden Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen CBS De Noordkaap/NBS De Sterren te Uithuizermeeden Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 1 december 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg

Nadere informatie

Kerto-Ripa. Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen

Kerto-Ripa. Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen Kerto-Ripa Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen Kerto-Ripa Een innovatief constructiesysteem Welk constructiesysteem maakt het mogelijk om: een vrije overspanning tot wel 20 meter te

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE Muurhuizen 1 3 3811 EC AMERSFOORT SSW Groep B.V. Postbus 536, 3760 AM te Soest T: 035-6023113 E: info@ssw-groep.nl I: www.ssw-woningkeur.nl Rabobank: 1099.80.840

Nadere informatie

Bijzondere Ledenvergadering Onderhoudsfonds Het Witte Dorp november 2011

Bijzondere Ledenvergadering Onderhoudsfonds Het Witte Dorp november 2011 Bijzondere Ledenvergadering Onderhoudsfonds Het Witte Dorp november 2011 Voorbereiding en planning schilderproject 2012 Vereniging en Stichting Beheer Onderhoudsfonds Het Witte Dorp Uitgevoerde werkzaamheden:

Nadere informatie

evit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picture-manager door afbeelding bewerken /comprimer

evit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picture-manager door afbeelding bewerken /comprimer 21; evit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picture-manager door afbeelding bewerken /comprimer nager een foto op formaat ca 21 x 24 dmv bewerken/snijden ng in knoppenbalk

Nadere informatie

Informatieboekje Onderhoud/energie. Buys Ballotsingel 6 t/m 9 Krimpen aan den IJssel

Informatieboekje Onderhoud/energie. Buys Ballotsingel 6 t/m 9 Krimpen aan den IJssel Informatieboekje Onderhoud/energie Buys Ballotsingel 6 t/m 9 Krimpen aan den IJssel Inhoud Inleiding Onderhoud en energiemaatregelen Uitvoering Planning Energiebeleid Werkwijze renovatievoorstel Vervolg

Nadere informatie

OBS De Garven en CBS De Vore te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS De Garven en CBS De Vore te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS De Garven en CBS De Vore te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg

Nadere informatie

Service & Onderhoud. Beautiful, protective, sustainable

Service & Onderhoud. Beautiful, protective, sustainable Service & Onderhoud Beautiful, protective, sustainable Service & Onderhoud ZND NEDICOM is gespecialiseerd in het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van de duurzame buitenschil van een gebouw, oftewel

Nadere informatie

CUR-Aanbeveling 118 Het nieuwe betonrepareren

CUR-Aanbeveling 118 Het nieuwe betonrepareren C.A. van der Steen -13, 14, 15 oktober 2015 TechnoConsult BV CUR-Aanbeveling 118 Het nieuwe betonrepareren Ir. Corné van der Steen Voorzitter VABOR (vereniging adviseurs betononderhoud en reparatie) Directeur

Nadere informatie

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stap 1. Oriëntatie/Vooronderzoek U vindt uw energiekosten te hoog? U hebt in uw koopflat een eigen cv-ketel en u vindt uw

Nadere informatie

WELCOME TO A WORLD OF INSIDE EVOLUTION

WELCOME TO A WORLD OF INSIDE EVOLUTION WELCOME TO A WORLD OF INSIDE EVOLUTION 02 Vernieuwde binnen- huisriolering zonder hak- of breekwerk Zo makkelijk kan het! De bestaande afvoerleidingen die niet meer voldoen laat u van binnenuit vernieuwen

Nadere informatie

RENDON RONDOM. Rendon: duurzaam in alle opzichten. FSC-CERTIFICAAT ONTVANGEN P 02 Rendon Onderhoudsgroep verwerft FSC-certificaat

RENDON RONDOM. Rendon: duurzaam in alle opzichten. FSC-CERTIFICAAT ONTVANGEN P 02 Rendon Onderhoudsgroep verwerft FSC-certificaat RONDOM RENDON Deze nieuwsbrief is een uitgave van Rendon Onderhoudsgroep. Editie 8, oktober 2011 8 FSC-CERTIFICAAT ONTVANGEN P 02 Rendon Onderhoudsgroep verwerft FSC-certificaat INTERVIEW MET KLANT P 04

Nadere informatie

Thermografie/ Lekdetectie

Thermografie/ Lekdetectie Thermografie/ Lekdetectie Vanuit nazorg wordt Bouwinspect vaak geconfronteerd met diverse soorten lekkages, regelmatig komt het voor dat de lekkages niet gelijk getraceerd kunnen worden vanwege het feit

Nadere informatie

ALUMINIUM METAMORFOSE PORTIEKETAGEFLATS VELDHOVEN

ALUMINIUM METAMORFOSE PORTIEKETAGEFLATS VELDHOVEN ALUMINIUM METAMORFOSE PORTIEKETAGEFLATS VELDHOVEN transformatie x appartementen + maisonnettes mullerlaan + oortlaan zonderwijk veldhoven nl ontwerp september 00 - oplevering augustus 0 ALUMINIUM METAMORFOSE

Nadere informatie

Coördinerend constructeur

Coördinerend constructeur Coördinerend constructeur Jack van de Huygevoort Sectiehoofd afdeling Bouw- en Woningtoezicht Gemeente Breda 6 april 2011 Coördinerend constructeur De Bredase ervaringen Programma Introductie BWT Aanleiding

Nadere informatie

Verzakking zet door onder winkelcentrum 't Loon Vandaag konden bewoners van de 18 appartementen boven winkelcentrum 't Loon even terug naar huis

Verzakking zet door onder winkelcentrum 't Loon Vandaag konden bewoners van de 18 appartementen boven winkelcentrum 't Loon even terug naar huis 1 Verzakking zet door onder winkelcentrum 't Loon Vandaag konden bewoners van de 18 appartementen boven winkelcentrum 't Loon even terug naar huis mogen om spullen op te halen. Dat gold ook voor 40 winkeliers

Nadere informatie

Wij bouwen aan uw woonwensen!

Wij bouwen aan uw woonwensen! Wij bouwen aan uw woonwensen! es Bouw B.V. Dynamoweg 27, 2627 CG Delft T (015) 285 08 64 F (015) 261 40 72 E info@rdevriesbouw.nl I www.rdevriesbouw.nl Een totaalpakket voor es S Een totaalpakket voor

Nadere informatie

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw)

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Algemeen Belangrijkste functie van een dakkapel is het creëren van extra leefruimte in een woning. De dakkapel wordt geplaatst op een hellend dak. wat is het verschil?

Nadere informatie

ASBEST. Alles wat u moet weten over asbest in en om uw huis

ASBEST. Alles wat u moet weten over asbest in en om uw huis ASBEST Alles wat u moet weten over asbest in en om uw huis ASBEST. VEILIGHEID. GEZONDHEID. BOUWMATERIAAL. SINDS 1993 VERBODEN. Asbest Wat is asbest? Wat is asbest? Is het gevaarlijk? Waar zit het in? Asbest

Nadere informatie

Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 17 november 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723

Nadere informatie

Wédéflex Established. Meesters in bewezen duurzaamheid

Wédéflex Established. Meesters in bewezen duurzaamheid Wédéflex Established Meesters in bewezen duurzaamheid Nog eens 10 jaar extra zekerheidsstelling Onze opdrachtgevers zijn het eens: kiezen voor Wédéflex Established is kiezen voor zekerheid. En dat bewijzen

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11 inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Bestaande situatie. 3 1.2 Nieuwe situatie. 5 1.2.1 Winkeluitbreiding zuidzijde. 5 1.2.2 Winkeluitbreiding hoofdentree. 7 1.2.3 Betonnen stabiliteitswand. 9 2 Brandwerendheid. 10

Nadere informatie

Agenda als in voorafgaande uitnodiging.

Agenda als in voorafgaande uitnodiging. Aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn 43 van de 54 uit te brengen stemmen. Van de 43 stemmen zijn 18 stuks machtigingen. De Vereniging Parkeergarage Lissenvaart is vertegenwoordigd. Namens de Bestuurder

Nadere informatie

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Bouwkundig rapport (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Bedrijf SSW Woningkeur B.V. Adres

Nadere informatie

nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX

nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX ADRESGEGEVENS: Geert Hein van der Neut Polluxstraat 42 1363 VB Almere COURAGE architecten bna t +31 (0)55 360 55 63 u www.courage.nl Veenhuizerweg 207 f +31 (0)55 360

Nadere informatie

fundamentele verbetering voor woningbouw

fundamentele verbetering voor woningbouw fundamentele verbetering voor woningbouw KanaalBreedPlaat gecertificeerd KOMO Het beste van twee werelden De KanaalBreedPlaat combineert het beste van de kanaalplaatvloer en de breedplaatvloer. De KanaalBreedPlaat

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S20-37 Datum uitspraak: 22 oktober 2013 Plaats uitspraak: Zaandam Bindend Advies in het geschil tussen: M.A. Van Dalen en S.F. Beijleveld-van Dalen te Dordrecht verder te

Nadere informatie

Overdrachtsinspectie Gemeente Steenbergen In het kader van de overheveling onderhoudsgelden per 1-1-2015

Overdrachtsinspectie Gemeente Steenbergen In het kader van de overheveling onderhoudsgelden per 1-1-2015 Overdrachtsinspectie Gemeente Steenbergen In het kader van de overheveling onderhoudsgelden per 1-1-2015 Brede school De Nieuwe Veste te Steenbergen Petrus en Paulus te Dinteloord Pius X te Welberg De

Nadere informatie

MEESTERS IN KWALITEIT

MEESTERS IN KWALITEIT vastgoedonderhoud sinds 1894 MEESTERS IN KWALITEIT vijf jaar garantie op buitenschilderwerk KWALITEIT-OP-MAAT! Al sinds 1894 verrichten de vakschilders van Ham Schilderwerken in Velsen hun werkzaamheden

Nadere informatie

RISICO INVENTARISATIE- EN EVALUATIE

RISICO INVENTARISATIE- EN EVALUATIE RISICO INVENTARISATIE- EN EVALUATIE (BOUWDEEL DAKEN) OPDRACHTGEVER :... T.a.v. de heer/mevrouw. PROJECT : PROJECTNUMMER : (JvS/.) d.d. 2012 ADVISEUR : De heer, veiligheidsadviseur. INHOUDSOPGAVE Bijwerken

Nadere informatie

RENDON RONDOM. Kijken naar de lange termijn. WOONSTAD ROTTERDAM P 02 Samenwerking met Rendon

RENDON RONDOM. Kijken naar de lange termijn. WOONSTAD ROTTERDAM P 02 Samenwerking met Rendon RONDOM RENDON Deze nieuwsbrief is een uitgave van Rendon Onderhoudsgroep. Editie 6, januari 2011 6 WOONSTAD ROTTERDAM P 02 Samenwerking met Rendon HAAL MEER UIT UW CONSTRUCTIE P 08 Lijmwapening met CVK-koolstoflamellen

Nadere informatie

Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw

Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw 2011 Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw Veelzijdigbouw Walnootstraat 26 2461 DV Ter Aar Telefoon 06-43822608 Fax 0847-593939 info@veelzijdigbouw.nl www.veelzijdigbouw.nl Het bouwproces volgens

Nadere informatie

5 PRODUCTEN 5.3 SYSTEEMVLOEREN

5 PRODUCTEN 5.3 SYSTEEMVLOEREN PRODUCTEN.3 SYSTEEMVLOEREN RIBBENVLOER Een ribbenvloer is een vrijdragende systeemvloer van geprefabriceerde vloerelementen die in de lengterichting (overspanningsrichting) van ribben zijn voorzien. Ook

Nadere informatie

WELKOM. Bedrijfspresentatie

WELKOM. Bedrijfspresentatie WELKOM Bedrijfspresentatie KANTOOR DE GROEP BOUW EN VASTGOEDONDERHOUD MISSIE VISIE Wij leveren hoogwaardige diensten die een zorgeloze oplossing bieden voor onze relaties. Onze ambitie, deskundigheid,

Nadere informatie

Heerdehoeve en Lemsterlandhoeve

Heerdehoeve en Lemsterlandhoeve Heerdehoeve en Lemsterlandhoeve Informatiebrochure groot onderhoud Heerdehoeve 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 en 25 Lemsterlandhoeve 4, 10, 12, 16, 18, 24, 26, 28, 30 en

Nadere informatie

Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek

Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek Specialist in lekdetectie en geofysisch onderzoek www.texplor.nl BENELUX Texplor Benelux bv is gespecialiseerd in (permanente) lekdetectie op het gebied van milieu, bouw en civiel. Texplor voert geofysische

Nadere informatie

Renovatie seniorenwoningen Loefzij, Huizen

Renovatie seniorenwoningen Loefzij, Huizen locatie: Huizen NH, tussen Gemeenlandslaan, Loefzij, Vooronder en Plecht opdrachtgever: De Alliantie Ontwikkeling, Huizen oplevering: augustus 2010 In nauw overleg met de bewoners is vastgesteld op welke

Nadere informatie

KIJKEN NAAR GEBOUWEN. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444

KIJKEN NAAR GEBOUWEN. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444 KIJKEN NAAR GEBOUWEN Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2013 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2. 10 PANDEN IN OSS... 3 3. PATIOWONING HEISCHEUTSTRAAT... 4 4. WONING ST.LEONARDUSSTRAAT...

Nadere informatie

RENDON RONDOM. Duurzaam in alle opzichten. PLATFORM BETONONDERHOUD P 02 Van samen werken naar samenwerken

RENDON RONDOM. Duurzaam in alle opzichten. PLATFORM BETONONDERHOUD P 02 Van samen werken naar samenwerken RONDOM RENDON Deze nieuwsbrief is een uitgave van Rendon Onderhoudsgroep. Editie 9, april 2012 9 PLATFORM BETONONDERHOUD P 02 Van samen werken naar samenwerken INTERVIEW MET KLANT P 04 Samenwerking Woningcorporatie

Nadere informatie

Werken met een Architect. Jeroen de Vries Architecten

Werken met een Architect. Jeroen de Vries Architecten Werken met een Architect Jeroen de Vries Architecten WERKEN MET EEN ARCHITECT Je loopt rond met het idee je droomhuis te gaan bouwen of je huis te laten verbouwen, maar eigenlijk weet je niet precies hoe

Nadere informatie

RENDON RONDOM. Duurzaam in alle opzichten. PLATFORM BETONONDERHOUD P 02 Van samen werken naar samenwerken

RENDON RONDOM. Duurzaam in alle opzichten. PLATFORM BETONONDERHOUD P 02 Van samen werken naar samenwerken RONDOM RENDON Deze nieuwsbrief is een uitgave van Rendon Onderhoudsgroep. Editie 9, maart 2012 9 PLATFORM BETONONDERHOUD P 02 Van samen werken naar samenwerken INTERVIEW MET KLANT P 04 Samenwerking Woningcorporatie

Nadere informatie

Veelzijdig Vakmanschap. Echte service is bereikbaar zijn. Altijd. via 088-429 00 00. Service & Onderhoud

Veelzijdig Vakmanschap. Echte service is bereikbaar zijn. Altijd. via 088-429 00 00. Service & Onderhoud Veelzijdig Vakmanschap Echte service is bereikbaar zijn. Altijd. via 088-429 00 00 Service & Onderhoud Friso neemt uw zorg uit handen. Voor onderhoud... Wat kunnen wij voor u betekenen? Reparatie Onderhoud

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding Nieuwsbrief maart 2012 In deze nieuwsbrief: Inleiding 1. Verhuizing wijkinfopunt 2. Wisselwoningen 3. Resultaten 2 e ronde woningtoewijzing 4. Dichtzetten woningen 5. Daken 6. ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen)

Nadere informatie

Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode)

Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode) Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode) Vebo borstweringssteun: altijd op zijn taak berekend Toepassing De borstweringssteun wordt toegepast in gemetselde borstweringen om deze voldoende sterkte

Nadere informatie

Project: MM12200 Onderzoek draagkracht kelderdek Lindekwartier te Oisterwijk

Project: MM12200 Onderzoek draagkracht kelderdek Lindekwartier te Oisterwijk Project: MM12200 Onderzoek draagkracht kelderdek Lindekwartier te Oisterwijk -- Notitie bestaand kelderdek Datum: 3-12-2012 Opgesteld door: ir. W.L. Savelkouls (sr. constructeur) paraaf: Gezien: ing. J.P.

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

fundamentele verbetering voor grondgebonden woningbouw

fundamentele verbetering voor grondgebonden woningbouw fundamentele verbetering voor grondgebonden woningbouw KanaalBreedPlaat gecertificeerd KOMO HET BESTE VAN TWEE WERELDEN De KanaalBreedPlaat combineert het beste van de kanaalplaatvloer en de breedplaatvloer.

Nadere informatie

Informatie. InRIO. Delen van kennis en ervaring. InRIO. praktijkgerichte ondersteuning op het gebied van riolering en water

Informatie. InRIO. Delen van kennis en ervaring. InRIO. praktijkgerichte ondersteuning op het gebied van riolering en water Informatie Inhoud Over Advies en beleid Ondersteuning bij rioolrenovatieprojecten Sterkteberekeningen bij rioolrenovaties en leidingsystemen Laboratoriumonderzoek van proefstukken bij kousrenovatie Cursussen

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen

INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen Monumentenwacht Groningen Hoge der A 5 9712 AC Groningen tel. 050-5891585/ fax. 050-3123362 info@monumentenwachtgroningen.nl

Nadere informatie

KENNISBANK 2012. VRAAGFORMULERING OF VRAAGSPECIFICATIE Serie over de praktijk van innovatief aanbesteden deel 2 -

KENNISBANK 2012. VRAAGFORMULERING OF VRAAGSPECIFICATIE Serie over de praktijk van innovatief aanbesteden deel 2 - KENNISBANK 2012 VRAAGFORMULERING OF VRAAGSPECIFICATIE Serie over de praktijk van innovatief aanbesteden deel 2 - Yuri van Bergen en Martin Liebregts, 2 juli 2012 De huidige aanpak van rijtjeswoningen Bij

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden.

Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden. Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden. Nieuwe balkons Privacy&vluchten Komen er schotten tussen de balkons t.b.v. privacy? Worden de balkonhekken transparant? Komen

Nadere informatie

Symposium: Gemetselde kopgevels naoorlogse hoogbouw vragen aandacht

Symposium: Gemetselde kopgevels naoorlogse hoogbouw vragen aandacht Symposium: Gemetselde kopgevels naoorlogse hoogbouw vragen aandacht Geconstateerde gebreken 17 juni 2009 Patrice de Vos Adviesbureau ir. J.G. Hageman BV Rijswijk Inhoud presentatie geconstateerde gebreken

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

Project 150 Voormalig woonhuis en kantoor architect van der Laan Gele Hoeve, Rosmalen

Project 150 Voormalig woonhuis en kantoor architect van der Laan Gele Hoeve, Rosmalen Project 150 Voormalig woonhuis en kantoor architect van der Laan Gele Hoeve, Rosmalen Opdrachtgever: Particulier januari 2010 - juni 2012 Tuinontwerp: P.A.M. Buijs, Vught, 1956 & 2012 Fotograaf: René de

Nadere informatie

Duurzame veiligheid van gemetselde gevels

Duurzame veiligheid van gemetselde gevels Duurzame veiligheid van gemetselde gevels Door schade en schande wijzer? Industriedag Stichting Stapelbouw Simon Wijte Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. Rijswijk Technische Commissie Stichting Stapelbouw

Nadere informatie

Verslag Bewonersbijeenkomst Ringweg en Westzanerdijk

Verslag Bewonersbijeenkomst Ringweg en Westzanerdijk Verslag Bewonersbijeenkomst Ringweg en Westzanerdijk Dinsdag 25 november 2014 Locatie: het Blauwe Pand in Zaandam Verslaglegging: Suzanne Witteman van De Wijde Blik Op dinsdagavond 25 november 2014 organiseerde

Nadere informatie

Kwaliteit ssprong voor bestaande flatwoningen

Kwaliteit ssprong voor bestaande flatwoningen Techniek zorgt voor meer dan nieuwe jas Kwaliteit ssprong voor bestaande flatwoningen 32 Zijn architectenbureau stond in de persoon van E.F. Groosman middenin de toenmalige volkshuisvestingsopgave en industrialisatie

Nadere informatie

lekdetectie droogtechniek bouwkundig onderzoek

lekdetectie droogtechniek bouwkundig onderzoek lekdetectie droogtechniek bouwkundig onderzoek 2 ˉ TRITION EVEN VOORSTELLEN EVEN VOORSTELLEN EVEN VOORSTELLEN: WIJ ZIJN TRITION Trition is een dienstverlenend bedrijf, gespecialiseerd in het opsporen,

Nadere informatie

Kerto-Ripa. Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen

Kerto-Ripa. Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen Kerto-Ripa Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen Kerto-Ripa Een innovatief constructiesysteem Welk constructiesysteem maakt het mogelijk om: een vrije overspanning tot wel 20 meter te

Nadere informatie

Onderhoudsproject de Donge. 1 t/m 23, 30 t/m 52

Onderhoudsproject de Donge. 1 t/m 23, 30 t/m 52 Onderhoudsproject de Donge 1 t/m 23, 30 t/m 52 Geachte bewoner(s) Met dit boekje willen we u als bewoner van de Donge informeren over het groot onderhoud dat Patrimonium Barendrecht laat uitvoeren aan

Nadere informatie

INFOBULLETIN bewoners Stanleylaan 17 t/m 135

INFOBULLETIN bewoners Stanleylaan 17 t/m 135 Graag informeren wij u over de start van de saneringswerkzaamheden bij de dakrand van uw flat aan de Stanleylaan 17 t/m 135. Medewerkers van Mitros hebben u begin deze week gebeld om u over deze werkzaamheden

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

Bouwen met Karelsen Soest BV, dat is topkwaliteit voor de juiste prijs! Bouwbedrijf. Karelsen Soest bv. Smitsweg 5 3765 CA SOEST T 035 6016438

Bouwen met Karelsen Soest BV, dat is topkwaliteit voor de juiste prijs! Bouwbedrijf. Karelsen Soest bv. Smitsweg 5 3765 CA SOEST T 035 6016438 Bouwbedrijf Karelsen Soest bv Smitsweg 5 3765 CA SOEST T 035 6016438 F 035 6027560 E info@karelsensoestbv.nl I www.karelsensoestbv.nl B o u w e n m e t K a r e l s e n S o e s t B V Bouwen met Karelsen

Nadere informatie

De filosofie van planmatig onderhoud

De filosofie van planmatig onderhoud De filosofie van planmatig onderhoud Effectiever, duurzamer en efficiënter onderhoud Effectiever, duurzamer en efficiënter onderhoud Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding Filosofie resultaatgericht vastgoedonderhoud

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

OPSLAGRUIMTE. Ariën Brandsteeg 21 4201 GG Gorinchem

OPSLAGRUIMTE. Ariën Brandsteeg 21 4201 GG Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTE. Rijksweg 81 III 4255 GH Nieuwendijk

BEDRIJFSRUIMTE. Rijksweg 81 III 4255 GH Nieuwendijk blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen!

Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen! Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen! snelle realisatie in duurzame renovatie Met Renolution is uw woningbezit verrassend snel

Nadere informatie

Projectinformatie Bedrijfs en kantoorruimte

Projectinformatie Bedrijfs en kantoorruimte Projectinformatie Bedrijfs en kantoorruimte Kleine Landtong 23 Postbus 373 4200 AJ Gorinchem Kolk 23 4241 TH Arkel (0183) 30 40 50 www.bmak.nl info@bmak.nl Kleine Landtong 23 Rabobank 37.25.21.630 Postbus

Nadere informatie

Asbest Feiten, risico s en maatregelen

Asbest Feiten, risico s en maatregelen Asbest Feiten, risico s en maatregelen Asbest in woonhuizen De feiten op een rij Asbest is een veel besproken onderwerp, ook in de media. We zetten graag voor u de feiten op een rij. Om te beginnen met

Nadere informatie

Verhuur Grondverzetmachines Aanneming Cultuurtechnische werken. www.kavandaalenenzn.nl. Grondig specialist en betrouwbare partner

Verhuur Grondverzetmachines Aanneming Cultuurtechnische werken. www.kavandaalenenzn.nl. Grondig specialist en betrouwbare partner Verhuur Grondverzetmachines Aanneming Cultuurtechnische werken www.kavandaalenenzn.nl Grondig specialist en betrouwbare partner HET BEDRIJF Met onze kennis, goede service en een klantgerichte aanpak willen

Nadere informatie

Beleid zelf aangebrachte voorzieningen

Beleid zelf aangebrachte voorzieningen Beleid zelf aangebrachte voorzieningen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken hanteert beleid voor het zelf aanbrengen van veranderingen in uw woning. Aanpassingen die uw woonplezier en wooncomfort vergroten

Nadere informatie

RENDON RONDOM. De vastgoedbranche maakt zich op voor moeilijke tijden. ophoogsysteem voor galerijen en balkons. succesvol getest.

RENDON RONDOM. De vastgoedbranche maakt zich op voor moeilijke tijden. ophoogsysteem voor galerijen en balkons. succesvol getest. RONDOM RENDON Deze nieuwsbrief is een uitgave van Rendon Onderhoudsgroep. Editie 5, september 2010 5 INNOVATIE UIT EIGEN HUIS P 02 het LP3 - ophoogsysteem voor galerijen en balkons INTERVIEW MET KLANT

Nadere informatie

pror.tinci renthe r (o592) 36 tt tt Vraao2 n (o592) 36 t7 77 Assen, 13 septembet 2012 Vraao 1 Antwoord 1 ernstige situatie.

pror.tinci renthe r (o592) 36 tt tt Vraao2 n (o592) 36 t7 77 Assen, 13 septembet 2012 Vraao 1 Antwoord 1 ernstige situatie. Provinciehuis \ütesterbrink r, Assen Postdd,res Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt tt n (o592) 36 t7 77 pror.tinci renthe Aan: mevrouw W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen (i.a.a. de overige

Nadere informatie

PROTOCOL VOOR SANERING VAN ASBEST EN KERAMISCHE VEZELS EN KLACHTENREGELING

PROTOCOL VOOR SANERING VAN ASBEST EN KERAMISCHE VEZELS EN KLACHTENREGELING PROTOCOL VOOR SANERING VAN ASBEST EN KERAMISCHE VEZELS EN huurders- en verhuurderszaken maart 2001 Inhoud Toelichting I Inleiding II Uitgangspunten III Gebruik van de procedures IV Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Geschakelde woning met een persoonlijke

Geschakelde woning met een persoonlijke Geschakelde woning met een persoonlijke inbreng Hans en Wilma hebben lang getwijfeld, verhuizen of verbouwen. De keuze is op het laatste gevallen. Met hulp van Het Fundament Architectuur en Slijkhuis Interieur

Nadere informatie

SPECIALISTEN IN RESTAURATIE, RENOVATIE EN REPRODUCTIE

SPECIALISTEN IN RESTAURATIE, RENOVATIE EN REPRODUCTIE SPECIALISTEN IN RESTAURATIE, RENOVATIE EN REPRODUCTIE Authentiek Vakmanschap RESTAURATIE BESCHERMEN VAN ONS ERFGOED Cees Terlouw Mijn hart en ziel ligt in het in leven houden van wat verloren dreigt te

Nadere informatie

Zijpendaalstraat groot onderhoud

Zijpendaalstraat groot onderhoud Inhoud Wat komen we doen? Wie gaat het werk uitvoeren? Met wie heeft u contact? Planning Nieuwe sleutels Isolatieglas Steigers Wat doet de aannemer voor u? Wat wordt er van u verwacht? Rustwoning Bouwplaatsinrichting

Nadere informatie

Wat u moet weten over asbest. Samen werken aan wonen

Wat u moet weten over asbest. Samen werken aan wonen Wat u moet weten over asbest Asbest: feiten, risico s en maatregelen Waar komt asbest het vaakst voor in en om woningen? Vuistregels voor asbest Samen werken aan wonen Asbest: feiten, risico s en maatregelen

Nadere informatie

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51)

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) WERKNUMMER 2007-05. DATUM 12 februari 2008 KORTE OMSCHRIJVING VAN HET WERK Het werk bestaat uit het verbouwen van de begane grond van een winkelruimte

Nadere informatie

RENDON RONDOM. Rendon investeert in service en dienstverlening VOORWOORD HANS NIJSSEN

RENDON RONDOM. Rendon investeert in service en dienstverlening VOORWOORD HANS NIJSSEN RONDOM RENDON Deze nieuwsbrief is een uitgave van Rendon Onderhoudsgroep. Editie 7, mei 2011 7 INTERVIEW MET KLANT P 02 Samenwerking European Patent Office met Rendon RENDONFIX GEVELANKERS P 04 Voor altijd

Nadere informatie

KANTOOR /WINKEL /PRAKTIJKRUIMTE. Binnenhof 1 4286 BX Almkerk

KANTOOR /WINKEL /PRAKTIJKRUIMTE. Binnenhof 1 4286 BX Almkerk KANTOOR /WINKEL /PRAKTIJKRUIMTE Binnenhof1 4286BXAlmkerk blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Indeling bedrijfsobject...

Nadere informatie