RENDON RONDOM. Constructieve veiligheid. INTERVIEW MET KLANT P 04 Samenwerking Kreatief konstruktief en Rendon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RENDON RONDOM. Constructieve veiligheid. INTERVIEW MET KLANT P 04 Samenwerking Kreatief konstruktief en Rendon"

Transcriptie

1 RONDOM RENDON Deze nieuwsbrief is een uitgave van Rendon Onderhoudsgroep. Editie 13, oktober INTERVIEW MET KLANT P 04 Samenwerking Kreatief konstruktief en Rendon INTERVIEW MET KLANT P 08 Samenwerking SGS Intron en Rendon DOORBRAAK IN RELINING P 10 Van asbesthoudende binnenrioleringen Constructieve veiligheid Veiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema dat ons allemaal elke dag bezighoudt. Niet zo verwonderlijk want de mens heeft van nature de drang om te overleven en dus zijn we alert op gevaar. Maar het leven is nu eenmaal niet zonder gevaar dus moeten we methoden vinden om daar mee om te gaan. Ergens las ik: Veiligheid is het bewust nemen van een aanvaardbaar risico. Dat vind ik wel een sterke definitie. In deze Rondom Rendon staat veiligheid centraal. Iedereen wil veilig wonen en werken. Dus moet de constructie van de gebouwen waarin we wonen en werken ook veilig zijn. Wij gebruiken vaak het woord: constructieve veiligheid. Wij merken steeds meer dat overheden op verschillende niveaus initiatieven nemen om de constructieve veiligheid op hun verantwoordelijkheidsterrein te waarborgen. Mogelijk wordt ook u geconfronteerd met vragen over veiligheid van de constructie van het vastgoed waar u verantwoordelijk voor bent. Rendon Advies helpt u graag met het beantwoorden van deze vragen en uiteraard lossen we eventueel geconstateerde gebreken voor u op. In deze Rondom Rendon vindt u diverse artikelen waarin interessante concrete cases behandeld worden. Ook het veilig uitvoeren van de werkzaamheden hebben wij hoog in het vaandel staan. Dit in het belang van de bewoners en of gebruikers van het gebouw waar we werken én van onze eigen werknemers. Sanering van asbesthoudende elementen is daarbij al jaren een hot issue. Trots zijn we dan ook op de nieuwe mogelijkheden tot het relinen van asbesthoudende standleidingen. Ook hierover vindt u een artikel in dit blad. Ik hoop dat deze Rondom Rendon u een goed gevoel geeft, want veiligheid is natuurlijk ook een gevoel. En een belangrijke, want een veilig gevoel is een goed gevoel. William Begthel Algemeen Directeur

2 Balkon vast aan een beugeltje in de muur Tijdens het uitvoeren van betonreparatiewerkzaamheden in Amsterdam medio 2011 werd door een niet nader te noemen betonreparatiebedrijf een adviesbureau ingeschakeld om aard en omvang van de schade vast te stellen. Conclusie: de balkons waren van zéér slechte kwaliteit. Eén balkon zou zelfs slechts aan een beugeltje van het hekwerk aan de gevel vastzitten! Twee dagen later lag het rapport bij de gemeente die onmiddellijk in actie kwam. Het werd de bewoners verboden de balkons te betreden en er werden meteen maatregelen genomen om instorting te voorkomen. Het betonreparatiebedrijf bracht daartoe stalen kabels aan, die dit moesten bewerkstelligen. Vervolgens begon een lang traject van discussies over de vraag hoe één en ander moest worden opgelost en wat dit zou gaan kosten. De rol van deskundigen De Vereniging van Eigenaren legde het probleem voor aan een architectenbureau dat de betonkwaliteit liet onderzoeken door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Met behulp van geboorde cilinders werd vastgesteld dat hier sprake was van een alkali-silica reactie: een chemische reactie tussen een specifieke grindsoort en een bepaald type cement. Deze reactie kan optreden onder invloed van langdurige blootstelling aan een overmaat aan water. Op basis van dit betononderzoek en het inspectierapport uit 2011 werd besloten de bestaande balkons te slopen en door nieuwe te vervangen. Een constructiebureau berekende de constructieve randvoorwaarden en de architect maakte het

3 RONDOMRENDON PAGINA ontwerp voor een nieuwe, lichtere balkonconstructie. Nadat de gemeente de bouwvergunning had afgegeven, werd door het architectenbureau een offerte opgevraagd voor de uitvoering. Tot zover klinkt dit allemaal logisch, maar de bewoners vielen vervolgens van hun stoel toen de enorme kosten bekend werden: bijna E 8.000,00 per balkon! Op zoek naar alternatieven Bij dit soort processen gebeurt het vaker dat de woningeigenaren vervolgens op zoek gaan naar alternatieven. Nadat door weer een ander betonreparatiebedrijf een onderzoek was gestart naar de mogelijkheid om de constructie te versterken met op de (tegel)vloer te verlijmen wapeningsstrippen (koolstofvezel lamellen) kwam de VvE in contact met Rendon Advies. Bij het eerste oriënterende bezoek vielen enkele zaken meteen op. De half uitkragende loggiavloeren waren afgewerkt met een tegelvloer. Bij het uitkragende deel dat buiten de gevel uitstak, waren de tegeltjes onder afschot naar de voorzijde aangebracht zodat water tegen de betonnen borstwering aanliep en vervolgens zijwaarts vrij over de rand kon afstromen. Aan de bovenzijde was geen enkel scheurtje in de vloer waarneembaar. De aangebrachte staalkabels hingen allemaal slap. Door de wijze van bevestiging zouden ze overigens nooit hebben kunnen functioneren. Kortom: het project ademde de sfeer van ondeskundigheid. Terug naar af Hoe is eigenlijk vastgesteld dat er sprake is van een onveilige situatie? Deze vraag kwam als eerste op bij de adviseurs van Rendon. Na alle relevante stukken van de VvE te hebben bestudeerd werd één ding duidelijk: er had nog niemand echt onderzoek naar de constructieve veiligheid gedaan. De conclusies in het eerste inspectierapport waren gebaseerd op een onjuiste interpretatie van de gedane waarnemingen. Naar de aard, omvang, ligging en conditie van de hoofdwapening had nog niemand gekeken. Daarom werd als eerste aan de VvE geadviseerd daadwerkelijk onderzoek naar de constructieve veiligheid te verrichten. Dit onderzoek werd door de VvE aan Rendon Advies opgedragen en niet geheel tot hun verbazing was de uitkomst daarvan bijzonder positief: er was geen enkele aanleiding om aan de constructieve veiligheid te twijfelen: de aanwezige en zichtbare betonschade bij de randen van de balkons was deels het gevolg van roestende wapening, deels ook van de eerder genoemde alkali-silica reactie (met name bij de beide hoeken). Dit betekende dat er sprake was van repareerbare schade: grootschalige sloop of gedeeltelijke vervanging was niet noodzakelijk. De aangebrachte staalkabels waren onzinnig en konden worden verwijderd. Herstelwerkzaamheden De geruststellende conclusie van Rendon Advies werd uitgebreid toegelicht aan de leden van de VvE. Daarna werd een hersteladvies opgesteld dat uitging van behoud van de bestaande constructie. Onderbouwd met het onderzoeksrapport werd door de gemeente goedkeuring gegeven voor de gekozen aanpak. Voor uitvoering van de geadviseerde werkzaamheden werd door Rendon Arkel in concurrentie een offerte opgesteld. Nadat was gebleken dat Rendon ook qua prijs het meest aantrekkelijke voorstel had gedaan werd opdracht tot uitvoering gegeven. Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang en zullen de bewoners binnenkort voor het eerst sinds enkele jaren weer volledig gebruik kunnen gaan maken van een geheel gerenoveerd en veilig balkon. En de prijs? Nog niet de helft van wat eerst was voorgespiegeld!

4 INTERVIEW MET KLANT De samenwerking Krekon konstruktie-adviesburo & RENDON ONDERHOUDSGROEP Het in 1992 opgerichte konstruktie-adviesburo Krekon (Kreatief konstruktief, destijds de correcte spelling) in Heeze heeft een aanzienlijke ervaring, nationaal en internationaal, in het uitbrengen van constructief advies op bouwkundig en civieltechnisch gebied. Al in een vroeg stadium werd de nieuwe Europese standaard in de bouwwereld, de Eurocode 2010, geïmplementeerd. Zo ook andere internationale normen. Mede hierdoor kan het bureau over de hele wereld passende adviezen verstrekken die instaan voor de verlenging van de constructief technische levensduur en de constructieve veiligheid van gebouwen. Roland Verbrugge, directeur bij Krekon, en Peter Nuiten van Rendon kwamen elkaar in 2001 voor het eerst tegen in Indonesië. Beiden waren daar voor een door de Indonesische overheid samen met de universiteit van Bandung geïnitieerd project betreffende prefabricated lowcost housing en Maintenance and repair of concrete structures. Samenwerking Roland Verbrugge: Er was meteen een klik met Peter Nuiten. Alhoewel wij samenwerkten met meerdere Nederlandse partijen is deze relatie duurzaam gebleken. Aan dit Indonesische project heb ik de allerleukste herinneringen ook vanwege de nabesprekingen in de hotels. De eerste echte samenwerking tussen Krekon en Rendon betrof een pand in Amsterdam waar onderzocht moest worden of het hele pand kon worden opgetild in verband met een kelder die functioneel moest worden ingezet. Vanwege daglichttoetredingseisen moest er een raamstrook op maaiveldhoogte worden gerealiseerd. Uiteindelijk is dit project niet uitgevoerd maar vele andere zouden nog volgen. Verbrugge: Dit was het eerste project waar ons duidelijk was dat Rendon een proactieve rol als ontwikkel- en oplossingspartner wilde innemen. Ook zoeken naar nieuwe technieken en verrassende oplossingen ging Rendon niet uit de weg. Het optillen van gebouwen is immers geen standaard oplossing. Juist die vormen van samenwerking zoeken wij op omdat dit volgens ons een aantoonbare toegevoegde waarde levert voor de gemeenschappelijke klant. In 2006 leidde de samenwerking tussen beide bedrijven tot een constructief ontwerp van een ophangsysteem voor vrijdragende balkons aan bestaande gebouwen. Dit systeem werd toegepast bij een appartementencomplex in Zandvoort. De balkons werden in de binnenvloer verankerd door horizontale ankerstaven die in de constructievloer werden geboord en verlijmd. De verticale belasting werd langs de gevel direct afgedragen naar de vergrote funderingsstrook via kleine stalen kolommen. Voor beide partijen was dit project een enorme uitdaging omdat het constructieve ontwerp door diverse con-collega s als onhaalbaar was bestempeld en

5 RONDOMRENDON PAGINA TNO al een contra-expertiseonderzoek had verricht. Theoretische en praktische samenwerking leidde hier uiteindelijk tot een aantoonbaar haalbare, zelfs door TNO geaccepteerde oplossing! Galerijvloeren De ene keer kan na intensief onderzoek worden aangetoond dat balkons of galerijvloeren constructief veilig zijn, maar vaak genoeg blijkt dat de normen van enkele decennia geleden volstrekt niet meer voldoen. Roland Verbrugge hanteert in dit geval graag de metafoor van een koelkast. Waar vroeger een kleine koelkast de flat werd binnengedragen, wordt nu een groot Amerikaans model verkozen. Zoiets legt gewicht in de schaal. Bij eerdere berekeningen werd daar geen rekening mee gehouden. Balkons en galerijvloeren moeten voldoen aan de huidige eisen; zwaardere belasting vereist een norm van gemiddeld ruim 125%. Toen zo n twee jaar geleden in Leeuwarden een galerijvloer bezweek, was dat een teken aan de wand. Voor veel eigenaren van flats met uitkragende galerijvloeren was het voldoende reden om preventief onderzoek te laten uitvoeren. Rendon Advies is op dit gebied in de laatste jaren uitgegroeid tot specialist. Samen met Krekon werden een onderzoeksaanpak en rekentechnische toets ontwikkeld die eventuele problemen qua constructieve veiligheid volledig bloot leggen. Indien nodig worden er gezamenlijk efficiënte en effectieve herstelmethoden ontworpen. Dat is vaak lastig uit te leggen aan de bewoners, zegt Roland Verbrugge. Die zeggen dan dat in de 50 jaar dat ze er wonen nog nooit iets is gebeurd. Maar ja, is dan ons antwoord, had je een dag voor de watersnoodramp gevraagd of de dijken sterker moesten worden, dan was dat ook ontkend en toch vond die ramp plaats. Zo n vergelijking brengt dan wel het besef bij mensen dat er onverwachte dingen kunnen gebeuren. Het is dus altijd wel te verklaren, maar het is slecht te verkopen. Gelukkig is Rendon er ook heel goed in om deze problemen aan opdrachtgevers en bewoners uit te leggen. Gevelrenovatie Provinciehuis In Den Bosch werd door Rendon op de gevelrenovatie van het Provinciehuis ingeschreven. Ook Krekon had zitting in het advies- en ontwerpteam. De betonnen gevelelementen langs de 4 hoekkolommen van het markante, ruim 100 meter hoge gebouw moesten worden gerenoveerd. Weersinvloeden hadden sinds de oplevering in 1971 de achterzijde van de betonnen panelen aangetast. Betonnen schollen lieten los en de wapening van de elementen kwam op diverse plaatsen bloot te liggen. Om de elementen eraf te kunnen halen werd een speciaal voor dit werk gemodificeerde kraan op het dak geplaatst. Langs de 4 hoekkolommen werden hefsteigers geplaatst om de demontage en hermontage te kunnen uitvoeren. Zowel de ophangconstructie van de hefsteigers als de voorzieningen voor de kraan op het dak waren ontworpen door Krekon, aan de hand van een speciaal vervaardigd 3d model. De gevelelementen die van de toren moesten worden gehaald en de hijskraan op het dak vormden een hele uitdaging. Verbrugge: Rendon stelde Ook zoeken naar nieuwe technieken en verrassende oplossingen ging Rendon niet uit de weg Directeur bij Krekon, Roland Verbrugge voor om met een zware helicopter e.e.a. op het dak te zetten, zoals in de bergen zend- en electriciteitmasten worden gezet. Na onderzoek bleek dit ook haalbaar. Kijk dat noem ik out- of de box denken, daar gaan wij graag in mee. Het belang van de opdrachtgever Adviezen van Krekon zijn meer dan alleen maar berekeningen. Voorop staat steeds het belang van de opdrachtgever. Daarom wordt er gekeken naar het gehele bouwproces en worden alle overwegingen in het advies opgenomen. Niet verwonderlijk dus dat Krekon regelmatig gevraagd wordt om deel te nemen aan samenwerkingsverbanden en bouwteams van allerlei betrokken partijen in de bouw. De specialisten van Krekon kijken vaak mee over de schouder van architect, aannemer en/of opdrachtgever om daar waar mogelijk, mee te denken over een zo goed mogelijk eindresultaat. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor schadeonderzoeken waarbij Rendon vervolgens regelmatig als herstellend aannemer wordt ingeschakeld. Enkele recente projecten Rendon trad in samenwerking met Krekon op als herstellend aannemer om de schade die het Kennedy Business Center in Eindhoven had opgelopen, teniet te doen. De tweelaagse parkeerkelder onder het KBC, doorlopend onder het plein en het VGZ gebouw, had naast bouwkundige schades, die veel wateroverlast veroorzaakten, ook een aantal constructieve schades en bouwfouten. Rendon herstelde hier onder meer circa 8 km aan scheurvorming. Een andere calamiteit vond plaats in Helmond: een gasexplosie in een woongebouw aan de Arcadestraat. Ook hierbij werd Rendon ingeschakeld als herstellend aannemer. Voor de ontstane schade aan de onderzijde van de eerste verdiepingsvloer moest een constructieve oplossing worden bedacht. Naast brandschade betrof het ook betonschade door hitte en betonschade door de drukgolf van de explosie. Er werd gekozen voor een herstelmethode op basis van gelijmde koolstofwapening om de woonsituatie van vóór de explosie terug te krijgen. En op de vliegbasis Woensdrecht nam Rendon met Krekon deel aan constructief onderzoek aan het brandweeroefengebouw. Voor ons is Rendon een zeer betrouwbare partner gebleken met wie wij nog heel veel complexe bouwproblemen willen oplossen, zo besluit Roland Verbrugge.

6 PROJECTEN IN UITVOERING Opdrachtgever VvE Geelgorslaan Werkadres Geelgors-, Goudvink-en Groenlinglaan te Bilthoven Uitgevoerd Spouwankers aanbrengen, dakopbouw renoveren, nieuw voegwerk, schilderwerk en metselwerk aan brengen Periode September 2013 Opdrachtgever VvE Parnassus 2 Werkadres Dina Apeldoornstraat te Amsterdam Uitgevoerd Betonherstel, hemelwaterafvoeren vervangen, tegelvloeren vervangen, nieuwe dekvloeren en vloercoating aanbrengen en overig schilderwerk aan de balkons uitvoeren Periode Medio september Opdrachtgever SGS Intron/Thuisvester Oosterhout Werkadres Rozenstraat e.o. te Oosterhout Uitgevoerd Onderzoek naar de constructieve veiligheid aan de galerijvloeren Periode Juli/aug Opdrachtgever Gemeente Veldhoven Werkadres Onderzijde wandelpromenade De Bree te Veldhoven Uitgevoerd Technische inspectie en onderhoudsadvies Periode Juli/aug Opdrachtgever Grontmij Vastgoedmanagement BV tbv VvE Bredasingel Werkadres Appartementencomplex Nijverheidssingel te Breda Uitgevoerd Renovatiewerkzaamheden aan de gevels Periode 2013

7 RONDOMRENDON PAGINA Opdrachtgever Stichting Beheer Activa Summa College (ROC) Eindhoven Werkadres Sterrenlaan te Eindhoven Uitgevoerd Herinrichting van het Summa College Periode 2013 Opdrachtgever VvE Leksmondhof Werkadres Leksmondhof Uitgevoerd Schilderwerk, beton- en houtrotherstel, nieuwe hekwerken plaatsen, metselwerkherstel, etc. Periode 2013 Opdrachtgever Amvest Werkadres Cornelis de Wittlaan Den Haag Uitgevoerd Aanbrengen nieuwe waterdichting entrees Periode 2013 Opdrachtgever MVGM Vastgoedmanagement Werkadres Houtzagerssingel e.o. te Den Haag Uitgevoerd Vervangen dilatatievoegen, lekkage parkeergarage aanpakkent Periode September 2013 Opdrachtgever MVGM Vastgoedmanagement Werkadres Ringweg Randenbroek te Amersfoort Uitgevoerd Betonreparaties op de balkons, putten vervangen en coaten Periode Begin september 2013

8 INTERVIEW MET KLANT Martin de Jonker is Senior Consultant bij SGS INTRON SGS INTRON is een onafhankelijke, dienstverlenende onderneming op de gebieden van kwaliteit vaststellen, kwaliteit verbeteren en kwaliteit voorspellen van bouwmaterialen zoals beton. Dankzij diepgaande kennis en eigen laboratoria staat de organisatie in voor een optimaal resultaat voor haar klanten. De samenwerking SGS INTRON & RENDON ONDERHOUDSGROEP De verbindende schakel tussen SGS INTRON en Rendon wordt veelal gevormd door een gezamenlijke opdrachtgever. SGS INTRON onderzoekt en adviseert als onafhankelijke deskundige over de onderhoudstoestand van bijvoorbeeld betonconstructies. De resultaten van deze werkzaamheden worden veelal in een bestek vastgelegd en gelden voor Rendon vervolgens als leidraad bij het uitvoeren van betonherstel. Door de kennis en ervaring van beide bedrijven hierbij op elkaar af te stemmen, worden de onderhoudsvraagstukken voor de opdrachtgever snel en efficiënt opgelost. Toezicht op het werk Martin de Jonker is Senior Consultant bij SGS INTRON. Het eerste contact dat hij met Rendon (destijds BIM) had, dateert van ruim 25 jaar terug. Rendon was toen in Zeist bezig met het vervangen van galerijvloeren in een grootschalig project. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vroeg de opdrachtgever zich af of de kwaliteit wel aan de gestelde eisen voldeed. SGS IN- TRON kreeg toen opdracht om de opdrachtgever te ondersteunen bij het houden van toezicht op het werk. Een werk dat uiteindelijk naar volle tevredenheid van alle betrokkenen is afgerond.

9 Hoogwaardig betonherstel Hij vervolgt: Sindsdien is er een open relatie gegroeid, waarbij het realiseren van hoogwaardig betonherstel centraal staat. Met open bedoel ik dat specifieke technische kennis, die bij elk van de twee organisaties op hun eigen vakgebied aanwezig is, zo nodig wordt gedeeld. Door bundeling van deze kennis wordt de kwaliteit van het betonherstel voor de opdrachtgever geoptimaliseerd. Naast zijn functie bij SGS INTRON is Martin de Jonker voorzitter bij VABOR, de vereniging van adviseurs op het vakgebied van betononderhoud en -reparatie. De leden van deze vereniging geven kwalitatief hoogwaardige adviezen aan zowel beheerders van onroerend goed als de betonreparatiebranche (VBR en VLB). De Rendon Onderhoudsgroep is actief lid van VABOR en VBR (Vereniging van gecertificeerde Betonreparatiebedrijven). Die grote betrokkenheid, die ten goede komt aan alle opdrachtgevers, garandeert ook dat alle werkzaamheden voldoen aan de laatste stand van zaken binnen de techniek. Kwaaitaal-problematiek Rond de eeuwwisseling speelde de zogeheten Kwaaitaalproblematiek. Met name in de jaren 70 zijn Kwaaitaal vloeren, oftewel prefab vloerelementen van gewapend beton, als begane grondvloer in veel woningen toegepast. Het specifieke probleem van deze vloerelementen was dat tijdens de productie soms chloriden als versneller voor de verharding van het beton is toegepast. Deze toevoeging aan het beton kan de constructieve veiligheid van de vloeren bedreigen. Martin de Jonker: Het oplossen van dit probleem vormde een bijzondere moeilijkheidsgraad, die dankzij een goede samenwerking tussen Rendon en SGS INTRON veel tevreden opdrachtgevers heeft opgeleverd. Zo konden de onderzijde van de vloeren alleen vanuit de kruipruimte worden geïnspecteerd. Rendon verzorgde het graven van kruipgaten onder de funderingsbalken, waarna SGS INTRON de vloeren, vanuit soms zeer nauwe ruimtes, kon inspecteren. De resultaten van de inspecties en de mogelijkheden tot herstel zijn door Rendon / SGS INTRON gepresenteerd tijdens bewonersbijeenkomsten. De individuele wensen en belangen van de bewoners van woningen binnen één woonblok leverden dan soms lastige discussies op. Het door Rendon uitgevoerde herstel werd daarna door SGS INTRON gecontroleerd. Al deze projecten zijn tot tevredenheid van de opdrachtgevers afgerond. Dit was mogelijk doordat Rendon en SGS INTRON beide de doelstelling hebben om kwalitatief goed werk te leveren en bereid zijn om van elkaars specialistische inbreng te leren. Bouwteam Martin de Jonker: Bij het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan betonconstructies is, met name bij chloriden geïnitieerde wapeningscorrosie, de constructieve veiligheid een belangrijk aandachtspunt. Door deze vorm van corrosie kan de doorsnede van het wapeningsstaal, en daarmee de sterkte van de construc- RONDOMRENDON PAGINA tie, lokaal zover afnemen, dat de veiligheid in het geding komt. Om deze schadevorm te lokaliseren en de constructie vervolgens te versterken is het samenvoegen van kennis en inzichten een belangrijk instrument, om de kosten voor de opdrachtgever te beperken. In een dergelijke situatie heeft het werken vanuit een bouwteam, waarin ook de opdrachtgever zijn inbreng heeft, nadrukkelijk mijn voorkeur. Kathodische bescherming Corrosie van wapeningsstaal in beton wordt veelal zichtbaar doordat de betondekking wordt afgedrukt. Tijdig betonherstel voorkomt dan dat de constructieve veiligheid in gevaar komt. Bij chloriden geïnitieerde wapeningscorrosie ligt dit anders. Corrosie van de betonwapening blijft dan maar al te vaak onzichtbaar. Bij aanwezigheid van chloriden in het beton zijn daarom veelal extra beschermende maatregelen noodzakelijk om actieve corrosie te bestrijden: kathodische bescherming. SGS INTRON en de betonreparateurs van Rendon hebben met deze beschermingstechniek al meer dan 20 jaar ervaring. Ze beschikken over gespecialiseerde meetapparatuur om corrosie op een niet-destructieve manier op te sporen en op basis daarvan een ontwerp voor het meest geschikte KB-systeem te maken. Martin de Jonker heeft goede herinneringen aan een project aan de Noordwijkse boulevard waar het wapeningsstaal door chloriden was aangetast. Herstel en het aanbrengen van kathodische bescherming was technisch de beste optie. Omdat dit echter een relatief hoge investering vergde, kostte het de nodige inspanning om de opdrachtgever, een Vereniging van Eigenaren, hiervan te overtuigen. Het is heel bevredigend om te constateren dat nu, na ruim 15 jaar, ondanks vele wisselingen van bestuur binnen de VvE, de kathodische bescherming nog steeds zijn beschermende functie van het beton vervult en daarmee de constructieve veiligheid van het project borgt. Galerijvloer Leeuwarden Inmiddels is het naar beneden vallen van een galerijplaat van de Antillenflat te Leeuwarden een veel aangehaald voorbeeld geworden om de noodzaak van onderzoek naar de constructieve veiligheid te benadrukken. Naar aanleiding van dit probleem is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties een protocol opgesteld (CURpublicatie 248) voor het onderzoeken van soortgelijke flatgebouwen in Nederland. Ook SGS INTRON en Martin de Jonker hebben deze problematiek intensief bestudeerd. Als een groot voorstander van kennisoverdracht zal hij op de studiemiddag van de Betonvereniging over constructieve veiligheid van uitkragende betonnen galerijplaten op 3 oktober hierover een presentatie houden, onder de titel: Wat gebeurt daar in dat beton? Niet alleen Rendon en haar opdrachtgevers, maar iedereen kan zijn voordeel doen met de enorme kennis van beton die Martin de Jonker en SGS INTRON hebben.

10 DOORBRAAK IN RELINING van asbesthoudende binnenrioleringen Ongeveer twee jaar geleden introduceerde Rendon het relinen van binnenrioleringen in Nederland. Sinds dat moment is de vraag naar deze methode van leidingrenovatie sterk toegenomen. Bij dit in Zweden ontwikkelde systeem wordt een glasvezel gewapende polyester in de bestaande riolering aangebracht waardoor er een nieuwe rioleringsbuis ontstaat. Extra voordeel Dit systeem heeft grote voordelen ten opzichte van het traditioneel vervangen van leidingwerk of het toepassen van een koustechniek. De overlast voor bewoners is nihil, de uitvoeringsduur is kort en er zijn geen bijkomende uitvoeringskosten zoals het herstellen van tegelwerk. Daar is nu nog een groot, extra voordeel bijgekomen. Veel binnenrioleringen in Nederland zijn asbesthoudend en deze gaan, na verloop van jaren, lekkages vertonen. Het vervangen van dergelijke leidingen zal onder containment moeten worden uitgevoerd. Dit brengt aanzienlijke kosten en extra overlast voor bewoners met zich mee. Daarom kregen wij van diverse klanten de vraag of deze wijze van relinen bij AC-leidingen kan worden toegepast, en wel zonder aanvullende maatregelen. Deze vraag is extra relevant aangezien wij met dit systeem de aansluitingen van het sanitair op de standleidingen mee kunnen nemen en direct vanuit de woning kunnen werken. Werkprocedure Om deze vraag te kunnen beantwoorden is in samenwerking met Ingenieursbureau Search een werkprocedure opgesteld. Deze procedure is gevalideerd tijdens een test en wel als volgt: bij een renovatie van asbesthoudende binnen-rioleringen, die onder containment (volledige asbestcondities) werd uitgevoerd, heeft Search gedurende het gehele proces de concentratie vrijkomende asbestdeeltjes gemeten. De heer Hellings van Ingenieursbureau Search zegt hierover: De onderzoeksresultaten tonen aan dat gedurende het gehele proces de concentratie asbestdeeltjes ruimschoots binnen

11 RONDOMRENDON PAGINA Uit de praktijk van Rendon Advies: Sterke staaltjes onveiligheid! Een onafhankelijk onderzoek dat werd uitgevoerd door Ingenieursbureau Search heeft aangetoond dat asbesthoudende binnenrioleringen zonder bijzondere aanvullende maatregelen gerenoveerd kunnen worden vanuit de woning. Een electraleiding door een console geboord de gestelde normen blijft. Ingewikkelde containment maatregelen zijn dus niet meer nodig bij deze manier van renovatie van asbesthoudende binnenrioleringen. Klasse 1 sanering Gezien de positieve uitslag van de validatie zal deze procedure nu niet meer door een gecertificeerd saneringsbedrijf hoeven te worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen vergelijkbare werkzaamheden worden aangemeld als zijnde een klasse 1 sanering waarbij geen beschermde werkruimte nodig is in de woningen en voldaan wordt aan de geldende asbest wet- en regelgeving betreffende het relinen van stand- en aansluitleidingen. Precies ter hoogte van de hoofdwapening! En de bovenliggende vloer was al flink gezakt!

12 Rendon stelt voor Het zijn de mensen die het doen. Daarom stellen wij u graag voor aan twee vakkundige medewerkers: Hans van Daalen (vestiging Arkel) en René van den Berk (vestiging Eindhoven). HANS VAN DAALEN Hans van Daalen (53) werkt alweer enige tijd als voorman/uitvoerder bij Rendon Arkel. Voorheen was hij werkvoorbereider bij Villaforte Timmerfabriek te Woudrichem en daarvoor projectleider buitendienst bij Vurehawa. In de functie van voorman kreeg hij bij Rendon meer gelegenheid om buiten te werken, en dat spreekt hem bijzonder aan. Een groot combinatieproject van Rendon Arkel en Rendon Voorburg te Delft, waarbij Hans nu 7 maanden betrokken is, bevalt hem prima. Met de verschillende details en verwerkingsmogelijkheden is het een mooi werk waar hij helemaal in opgaat. Om een project van deze omvang met collega s van andere vestigingen te doen, vindt hij een hele uitdaging. Een strakke planning en goede samenwerking zijn van groot belang, en dat lukt zeer goed! Hans woont samen met zijn vrouw Jolanda en nog twee van de vier kinderen (drie dochters en één zoon) in Nieuwendijk. De oudste twee zijn inmiddels het huis al uit. Maar er is nog steeds leven genoeg in huize Van Daalen, want ze zijn allemaal dol op dieren. Naast de hond, is er ook nog een duif en er zijn een aantal konijnen. Als er tijd over blijft wordt er met veel plezier geknutseld. En als het weer het even toelaat wordt er met de boot in de Biesbosch gevaren. Hans mag van daaruit of van de wal dan graag een hengeltje uitgooien. RENé van den BERK Bijna 20 jaar geleden, op 11 april 1994, begon René van den Berk (44) als onderhoudsschilder bij Rendon Eindhoven, toen nog Schilderwerken Eindhoven. Als 15-jarige was hij in het schildersbedrijf van zijn vader begonnen: 4 dagen in de praktijk en één dag naar school. Toen het familiebedrijf 35 jaar bestond besloot vader Van den Berk om te stoppen. Jan van Gennip, de toenmalige directeur van Schilderwerken Eindhoven en een goede bekende van de familie Van den Berk, bood René en zijn broer Hein direct een mooie baan aan. Iedereen tevreden, en nog steeds. Anno 2013 gaan beide broers dagelijks met veel plezier aan de slag. Geen wonder als het afleveren van goed schilderwerk je zo in de vingers zit. Ook al heeft René een aantal schilderdiploma s op zak, zelf vindt hij de ervaring die hij in al die jaren opdeed belangrijker dan die papiertjes. Anderhalf jaar geleden werd René werkvoorbereider. In plaats van buiten nu binnen op het kantoor, dat was uiteraard even wennen. René is getrouwd met Anita. Ze hebben samen twee kinderen: Robbie 13 en Rens 10 jaar oud. Voetbal is zijn hele leven al zijn grote passie. Maar twee jaar geleden liep hij op het voetbalveld een open beenbreuk op. Sindsdien gaat hij twee keer per week wielrennen. En dat geeft ook veel voldoening. Rendon Onderhoudsgroep Rendon Arkel BV, Vlietskade 1005, 4241 WD Arkel, T , F , E Rendon Eindhoven BV, Dillenburgstraat 27A, 5652 AM Eindhoven, T , F , E Rendon Haarlem BV, Emrikweg 11, 2031 BT Haarlem, T , F , E Rendon Voorburg BV, Prinses Irenelaan 81, 2273 DH Voorburg, T , F , E Rendon Advies BV, Vlietskade 1007, 4241 WD Arkel, T , F , E Concept en vormgeving Estay reclame-adviesbureau - Zwijndrecht Rendon. Renderend onderhoud!

De beantwoording van de categorieën A, B en C steeds op een nieuw vel papier beginnen.

De beantwoording van de categorieën A, B en C steeds op een nieuw vel papier beginnen. Deelexamen : Betononderhoudskundige Datum : 16 april 2015 Tijd : 14.00 16.30 uur (150 minuten) Het examen bestaat uit drie gedeelten met een totaal van 13 vragen: categorie A (5 vragen), categorie B (4

Nadere informatie

17-12-2013 RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES. Renovatie van Parkeergarages. Christian Carlie. Agenda.

17-12-2013 RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES. Renovatie van Parkeergarages. Christian Carlie. Agenda. Renovatie van Parkeergarages Christian Carlie Tebecon B.V. Innovatiesachter de slagboom? UITDAGINGEN achter de slagboom! Agenda Even voorstellen Even voorstellen Schadebeelden in parkeergarages Stappenplan

Nadere informatie

Instructie onderhoud balkons

Instructie onderhoud balkons Instructie onderhoud balkons 1. Geschiedenis van de balkons. 2. Wat zijn de meest voorkomende balkonconstructie. 3. Wat voor type schades zijn herkenbaar. 4. Hoe dient het onderhoud te worden uitgevoerd.

Nadere informatie

ACTUEEL. (2017, 09, maart) Geraadpleegd van

ACTUEEL. (2017, 09, maart) Geraadpleegd van ACTUEEL Uit het artikel Honderden balkons in Venlo afgesloten na twijfels over veiligheid van 9 maart 2017 op NU.nl bleek dat honderden bewoners van flats in de Venlose wijk het Vinckenbosje hun balkon

Nadere informatie

totdat het te laat is!

totdat het te laat is! Vloerproblemen onopgemerkt totdat het te laat is! Voordelen van Ervas Vloer Support Veel van onze opdrachtgevers hebben de voordelen van de door ons gepatenteerde Ervas Vloer Support al leren kennen ten

Nadere informatie

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken.

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken. Nadere informatie over de werkzaamheden n.a.v. de vochtproblematiek in de kruipruimtes van het woonblok aan de Joos Banckersweg, de Jan van Galenstraat en de Adm. de Ruyterweg De VvE heeft in haar vergadering

Nadere informatie

Notitie Dossier 8915

Notitie Dossier 8915 Notitie 02 03 2016 Dossier 8915 Brandschade bergingen Tichelberg Noord te Zoetermeer Verslag inspecties d.d. 21 en 26 januari 2016 tijdens verwijderen dakbedekking 1 Inleiding Op 31 december 2014 heeft

Nadere informatie

Aangepaste beoordeling constructieve veiligheid uitkragende betonnen vloeren. Balkons en galerijplaten: veilig genoeg?

Aangepaste beoordeling constructieve veiligheid uitkragende betonnen vloeren. Balkons en galerijplaten: veilig genoeg? 1 Aangepaste beoordeling constructieve veiligheid uitkragende betonnen vloeren Balkons en galerijplaten: veilig genoeg? 44 5 2015 Balkons en galerijplaten: veilig genoeg? Eerste uitgave protocol Deze constatering

Nadere informatie

Uitkragende Galerijvloeren

Uitkragende Galerijvloeren Uitkragende Galerijvloeren IR. DIK-GERT MANS N A M E N S P L AT F O R M C O N S T R U C T I E V E V E I L I G H E I D D.G. M A N S @ M EG E D. N L Aanleiding Mei 2011 Een galerijplaat van de 5 e woonlaag

Nadere informatie

Bartels Safety Dashboard

Bartels Safety Dashboard Bartels Safety Dashboard Nederland - Duitsland - Ghana - Ierland - Polen - Turkije www.bartels.nl Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra Foto: kantorencomplex Univé in Apeldoorn Bartels Ingenieurs voor Bouw

Nadere informatie

Impact van schade; omgaan met verkregen informatie

Impact van schade; omgaan met verkregen informatie Impact van schade; omgaan met verkregen informatie Prof.dr.ir. Dick Hordijk Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. en TU-Delft Aanleiding COBc-dag 2012: Presentatie Winkelcentrum t Loon (Peeters) Onderzoek

Nadere informatie

Kindcentrum Olingertil te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

Kindcentrum Olingertil te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Kindcentrum Olingertil te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 17 november 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2

Nadere informatie

Gecertificeerd onderhoud en reparatie van uw parkeergarages

Gecertificeerd onderhoud en reparatie van uw parkeergarages Gecertificeerd onderhoud en reparatie van uw parkeergarages Uitdagingen achter de slagboom 23 april 2015 ParkeerVak 2015 Christian Carlie Commercieel Manager Tebecon B.V. Even voorstellen: Tebecon Reeds

Nadere informatie

Is mijn galerij of balkon wel veilig genoeg? Wat gebeurt daar in dat beton? Over schademechanismen en onderzoekstechnieken

Is mijn galerij of balkon wel veilig genoeg? Wat gebeurt daar in dat beton? Over schademechanismen en onderzoekstechnieken Is mijn galerij of balkon wel veilig genoeg? Wat gebeurt daar in dat beton? Over schademechanismen en onderzoekstechnieken Martin de Jonker Voorzitter VABOR Mederapporteur CUR-Publicatie 248 Aanleiding:

Nadere informatie

// PROJECT RENOVATIE. 50-54_Project Renovatie_50-54 06-01-12 13:33 Pagina 50

// PROJECT RENOVATIE. 50-54_Project Renovatie_50-54 06-01-12 13:33 Pagina 50 50-54_Project Renovatie_50-54 06-01-12 13:33 Pagina 50 De Hortensiaflat krijgt dankzij een ingrijpende renovatie een A-label. Leidend bij de verbouwing is het vervangen van de oude balkons. 50 // BOUWWERELD

Nadere informatie

TOTAL WALL CONCEPT. Metselwerk renovatie: Nr.1 in muurherstel. * INSPECTIES (Free scan / Quick-scan) * HERSTEL ADVIEZEN

TOTAL WALL CONCEPT. Metselwerk renovatie: Nr.1 in muurherstel. * INSPECTIES (Free scan / Quick-scan) * HERSTEL ADVIEZEN Metselwerk renovatie: TOTAL WALL CONCEPT Nr.1 in muurherstel * INSPECTIES (Free scan / Quick-scan) * HERSTEL ADVIEZEN * UITVOERING DOOR GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN * 10 tot 25 JAAR GARANTIE Scheurherstel

Nadere informatie

2. Overall scope Bouwkundig Versterken 250 Schadegevallen

2. Overall scope Bouwkundig Versterken 250 Schadegevallen NOTITIE AANPAK BOUWKUNDIG VERSTERKEN URGENTE SCHADEGEVALLEN 1. Inleiding In deze notitie wordt de scope en de aanpak van het bouwkundig versterken van 250 schadegevallen op hoofdlijnen toegelicht. In paragraaf

Nadere informatie

Uw woning van Zayaz en asbest

Uw woning van Zayaz en asbest Uw woning van Zayaz en asbest Uw woning van Zayaz en asbest Algemene informatie over asbest 4 Veelgestelde vragen over asbest 7 Wat doet Zayaz? 9 Waar in uw woning kan asbest voorkomen? 10 Asbest en uw

Nadere informatie

AUGUSTINUS IJzersterk fundament onder elk bouwproject

AUGUSTINUS IJzersterk fundament onder elk bouwproject AUGUSTINUS IJzersterk fundament onder elk bouwproject Augustinus Aannemersbedrijf gaat graag de diepte in. Betonwerken in de grond voor verschillende toepassingen en in elke gewenste afmeting zijn ons

Nadere informatie

Renovatie Transport logistiek industrie

Renovatie Transport logistiek industrie Renovatie Transport logistiek industrie WWW.VOORTMANDAKENWAND.NL 01 introductie Er kunnen diverse redenen zijn om het dak en de wanden (gebouwschil) van bestaande bedrijfsruimtes te herstellen en/of te

Nadere informatie

VAN DER HAAR GROEP. Duurzame oplossingen. voeg- en metselwerkrenovatie. www.vanderhaargroep.nl. Gevelrenovatie - Onderhoud

VAN DER HAAR GROEP. Duurzame oplossingen. voeg- en metselwerkrenovatie. www.vanderhaargroep.nl. Gevelrenovatie - Onderhoud VAN DER HAAR GROEP Gevelrenovatie - Onderhoud Duurzame oplossingen voor de levensduur van uw gevel Gespecialiseerd in voeg- en metselwerkrenovatie www.vanderhaargroep.nl VAN DER HAAR GROEP Gevelrenovatie

Nadere informatie

PS architecten bna. Kerkstraat 335b 1017hv Amsterdam t e datum : onderwerp: DO

PS architecten bna. Kerkstraat 335b 1017hv Amsterdam t e datum : onderwerp: DO onderwerp: DO Kerkstraat 335b 1017hv msterdam schaal : opdrachtgever : Oberon ouw bv afm : 3 gew. : extra verdieping op gebouw Danzigerkade 3c t/m 3g In 2008 is door Leen rak bouwkundig adviesbureau bv

Nadere informatie

Restaureren van monumentale betonconstructies. Inhoud presentatie. Laveren tussen richtlijnen en beleving.

Restaureren van monumentale betonconstructies. Inhoud presentatie. Laveren tussen richtlijnen en beleving. Restaureren van monumentale betonconstructies Restaureren van monumentale betonconstructies. Laveren tussen richtlijnen en beleving. Laveren tussen richtlijnen en beleving. Peter Nuiten (Rendon Onderhoudsgroep)

Nadere informatie

Mooi van buiten, mooi van binnen. Gevelrenovatie en vochtwering volgens Buijs Project

Mooi van buiten, mooi van binnen. Gevelrenovatie en vochtwering volgens Buijs Project Mooi van buiten, mooi van binnen Gevelrenovatie en vochtwering volgens Buijs Project Het visitekaartje van uw bedrijf of woning... Complete aanpak Wat mooi is, wilt u graag mooi houden. Bij Buijs Project

Nadere informatie

Vraag 1 Herinnert u zich uw antwoorden op de eerdere vragen over de veiligheid van de A4-tunnel Midden-Delfland? 1

Vraag 1 Herinnert u zich uw antwoorden op de eerdere vragen over de veiligheid van de A4-tunnel Midden-Delfland? 1 Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Ontwikkeling van het Verankeringsysteem van Vogel B.V. voor Uitkragende betonnen Vloeren (VVUV) Inhoud presentatie uitkragende vloeren

Ontwikkeling van het Verankeringsysteem van Vogel B.V. voor Uitkragende betonnen Vloeren (VVUV) Inhoud presentatie uitkragende vloeren Inhoud presentatie uitkragende vloeren Even voorstellen Inleiding Ontwikkeling VVUV-systeem Projecten gereed / in uitvoering 2 Even voorstellen. Vogel B.V. te Zwijndrecht sinds 1897 Van stucadoorsbedrijf

Nadere informatie

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer Inspectie rapport Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo Ing. B. Wortelboer 28 mei 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Historische weging... 5 1.1. Opname binnenzijde voorhuis... 5 1.2. Opname

Nadere informatie

ASBEST TOTAAL HERSTEL

ASBEST TOTAAL HERSTEL Inventarisatie Verwijdering Herstel INVENTARISATIE VERWIJDERING HERSTEL Eén aanspreekpunt voor alle werkzaamheden: totale ontzorging INVENTARISATIE VERWIJDERING HERSTEL Asbest: Veilig aan de slag! Asbest

Nadere informatie

OBS Togtemaarschool te Bedum Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS Togtemaarschool te Bedum Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS Togtemaarschool te Bedum Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 11 september 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH

Nadere informatie

GBS Het Baken te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

GBS Het Baken te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen GBS Het Baken te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

CBS De Akker te Zuidwolde Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

CBS De Akker te Zuidwolde Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen CBS De Akker te Zuidwolde Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 11 september 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

OBS Roodschoul te Roodeschool Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS Roodschoul te Roodeschool Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS Roodschoul te Roodeschool Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 1 december 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH

Nadere informatie

opgelost door de boel maar te vervangen. Dat betekent hak- en breekwerk, met alle gevolgen van dien. Puin, stof, geluidsoverlast en een leidingnet

opgelost door de boel maar te vervangen. Dat betekent hak- en breekwerk, met alle gevolgen van dien. Puin, stof, geluidsoverlast en een leidingnet Problemen met het riool en afvoerleidingen in huis worden vaak opgelost door de boel maar te vervangen. Dat betekent hak- en breekwerk, met alle gevolgen van dien. Puin, stof, geluidsoverlast en een leidingnet

Nadere informatie

Service & Onderhoud. Beautiful, protective, sustainable

Service & Onderhoud. Beautiful, protective, sustainable Service & Onderhoud Beautiful, protective, sustainable Service & Onderhoud ZND NEDICOM is gespecialiseerd in het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van de duurzame buitenschil van een gebouw, oftewel

Nadere informatie

OBS De Garven en CBS De Vore te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS De Garven en CBS De Vore te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS De Garven en CBS De Vore te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg

Nadere informatie

Dit beslispunt is ter vergadering toegevoegd aan de besluitenlijst. Registratie en afhandeling in Corsa moet nog plaatsvinden.

Dit beslispunt is ter vergadering toegevoegd aan de besluitenlijst. Registratie en afhandeling in Corsa moet nog plaatsvinden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: B. Atema Tel nr: 06-29038788 Nummer: 17A.01096 Datum: 9 oktober 2017 Team: Vastgoed Tekenstukken: Ja Bijlagen: Afschrift aan: N.a.v.

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief 21 juli 2015

Nieuwsbrief 21 juli 2015 Nieuwsbrief 21 juli 2015 Verslag Technische Commissie (TC) Fongersstede 7 juli 2015. De 1 na laatste vergadering van de TC voor de ALV, waarin het besluit moet worden genomen over de vervanging van de

Nadere informatie

Dé bus. Voor onze klanten. Die bus van jullie kom je echt overal tegen. Wij horen het steeds vaker. En eerlijk gezegd kunnen

Dé bus. Voor onze klanten. Die bus van jullie kom je echt overal tegen. Wij horen het steeds vaker. En eerlijk gezegd kunnen Even voorstellen. Dé bus. Die bus van jullie kom je echt overal tegen. Wij horen het steeds vaker. En eerlijk gezegd kunnen we er geen genoeg van krijgen. Het onderstreept dat we doen wat we beloven en

Nadere informatie

KIJKEN NAAR GEBOUWEN. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444

KIJKEN NAAR GEBOUWEN. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444 KIJKEN NAAR GEBOUWEN Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2013 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2. 10 PANDEN IN OSS... 3 3. PATIOWONING HEISCHEUTSTRAAT... 4 4. WONING ST.LEONARDUSSTRAAT...

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE Muurhuizen 1 3 3811 EC AMERSFOORT SSW Groep B.V. Postbus 536, 3760 AM te Soest T: 035-6023113 E: info@ssw-groep.nl I: www.ssw-woningkeur.nl Rabobank: 1099.80.840

Nadere informatie

Inmeting en Opname. Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp. (Bouw)vergunning aanvraag. 2D, 3D en BIM tekenwerk. Maatvoering.

Inmeting en Opname. Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp. (Bouw)vergunning aanvraag. 2D, 3D en BIM tekenwerk. Maatvoering. Inmeting en Opname Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp (Bouw)vergunning aanvraag 2D, 3D en BIM tekenwerk Maatvoering Projectmanagement Wie zijn wij? Van Zaal Bouwtechniek is een onafhankelijk projectmanagementbureau

Nadere informatie

Intelligent betononderhoud en CUR publicatie 248

Intelligent betononderhoud en CUR publicatie 248 Intelligent betononderhoud en CUR publicatie 248 Voor intelligent beton is intelligent betononderhoud nodig. Ing. Chris Uittenbogaard Directeur SealteQ West onderdeel van de SealteQ Group Bestuurslid VBR

Nadere informatie

ALUMINIUM METAMORFOSE PORTIEKETAGEFLATS VELDHOVEN

ALUMINIUM METAMORFOSE PORTIEKETAGEFLATS VELDHOVEN ALUMINIUM METAMORFOSE PORTIEKETAGEFLATS VELDHOVEN transformatie x appartementen + maisonnettes mullerlaan + oortlaan zonderwijk veldhoven nl ontwerp september 00 - oplevering augustus 0 ALUMINIUM METAMORFOSE

Nadere informatie

Renovatie balkons. Molukkenstraat , Nijmegen

Renovatie balkons. Molukkenstraat , Nijmegen Renovatie balkons Molukkenstraat 60-146, Nijmegen 02-04-2012 0Molukkenstraat Nijmegen april 2012 Molukkenstraat Nijmegen april 2012 Partijen Opdrachtgever: VvE Molukkenstraat 60-146, Nijmegen Aannemer:

Nadere informatie

ASBEST. Alles wat u moet weten over asbest in en om uw huis

ASBEST. Alles wat u moet weten over asbest in en om uw huis ASBEST Alles wat u moet weten over asbest in en om uw huis ASBEST. VEILIGHEID. GEZONDHEID. BOUWMATERIAAL. SINDS 1993 VERBODEN. Asbest Wat is asbest? Wat is asbest? Is het gevaarlijk? Waar zit het in? Asbest

Nadere informatie

Informatieboekje Onderhoud/energie. Buys Ballotsingel 6 t/m 9 Krimpen aan den IJssel

Informatieboekje Onderhoud/energie. Buys Ballotsingel 6 t/m 9 Krimpen aan den IJssel Informatieboekje Onderhoud/energie Buys Ballotsingel 6 t/m 9 Krimpen aan den IJssel Inhoud Inleiding Onderhoud en energiemaatregelen Uitvoering Planning Energiebeleid Werkwijze renovatievoorstel Vervolg

Nadere informatie

De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld,

De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld, De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld, heeft wel de toekomst. Over vijf jaar zal één op de vijf bouwwerken in Nederland volgens een concept gebouwd worden. Wat is dat en wat betekent het voor

Nadere informatie

Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Kindcentrum OPwierde te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 17 november 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723

Nadere informatie

Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag

Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag Project: Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg Opdrachtgever: Architect: Onderdeel: Badhoeve Projectontwikkeling BV Postbus 40 1170 AA Badhoevedorp Tel 020 6595657 Kentie

Nadere informatie

OBS De Waarborg te Wagenborgen Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS De Waarborg te Wagenborgen Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS De Waarborg te Wagenborgen Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH

Nadere informatie

Wédéflex Established. Meesters in bewezen duurzaamheid

Wédéflex Established. Meesters in bewezen duurzaamheid Wédéflex Established Meesters in bewezen duurzaamheid Nog eens 10 jaar extra zekerheidsstelling Onze opdrachtgevers zijn het eens: kiezen voor Wédéflex Established is kiezen voor zekerheid. En dat bewijzen

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 1 oktober 2017

VOORTGANGSRAPPORTAGE. Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 1 oktober 2017 VOORTGANGSRAPPORTAGE Faculteit Geowetenschappen te Utrecht 1 oktober 2017 2017 Oktober De opdrachtgever, Universiteit Utrecht, zal in de maand oktober de vaste inrichting gaan plaatsen. Naast de vaste

Nadere informatie

WELCOME TO A WORLD OF INSIDE EVOLUTION

WELCOME TO A WORLD OF INSIDE EVOLUTION WELCOME TO A WORLD OF INSIDE EVOLUTION 02 Vernieuwde binnen- huisriolering zonder hak- of breekwerk Zo makkelijk kan het! De bestaande afvoerleidingen die niet meer voldoen laat u van binnenuit vernieuwen

Nadere informatie

Memo. Berend Feddes. Simon Duivenvoorde april 2005

Memo. Berend Feddes. Simon Duivenvoorde april 2005 Memo Dienst Beheer Infrastructuur afdeling Technisch Specialistisch Onderhoud Aan Berend Feddes Van Telefoonnummer Datum Simon Duivenvoorde 0182-62 22 82 21 april 2005 Betreft Korte notitie met aandachtspunten

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

refab Beton Prefab Beton Uw specialist voor maatwerk in beton

refab Beton Prefab Beton Uw specialist voor maatwerk in beton refab Beton Prefab Beton Uw specialist voor maatwerk in beton Prefab Jansen Prefab Beton B.V. Uw specialist voor maatwerk in beton Jansen Prefab Beton B.V. is onderdeel van A. Jansen B.V. en is dé specialist

Nadere informatie

evit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picture-manager door afbeelding bewerken /comprimer

evit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picture-manager door afbeelding bewerken /comprimer 21; evit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picture-manager door afbeelding bewerken /comprimer nager een foto op formaat ca 21 x 24 dmv bewerken/snijden ng in knoppenbalk

Nadere informatie

Bijzondere Ledenvergadering Onderhoudsfonds Het Witte Dorp november 2011

Bijzondere Ledenvergadering Onderhoudsfonds Het Witte Dorp november 2011 Bijzondere Ledenvergadering Onderhoudsfonds Het Witte Dorp november 2011 Voorbereiding en planning schilderproject 2012 Vereniging en Stichting Beheer Onderhoudsfonds Het Witte Dorp Uitgevoerde werkzaamheden:

Nadere informatie

Thermografie/ Lekdetectie

Thermografie/ Lekdetectie Thermografie/ Lekdetectie Vanuit nazorg wordt Bouwinspect vaak geconfronteerd met diverse soorten lekkages, regelmatig komt het voor dat de lekkages niet gelijk getraceerd kunnen worden vanwege het feit

Nadere informatie

Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer

Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer Onafhankelijk Bureau Onderhoud is een onafhankelijk adviesbureau. Wij geven advies, training en ondersteuning aan professionals in vastgoedbeheer en onderhoud

Nadere informatie

Coördinerend constructeur

Coördinerend constructeur Coördinerend constructeur Jack van de Huygevoort Sectiehoofd afdeling Bouw- en Woningtoezicht Gemeente Breda 6 april 2011 Coördinerend constructeur De Bredase ervaringen Programma Introductie BWT Aanleiding

Nadere informatie

CUR-Aanbeveling 118 Het nieuwe betonrepareren

CUR-Aanbeveling 118 Het nieuwe betonrepareren C.A. van der Steen -13, 14, 15 oktober 2015 TechnoConsult BV CUR-Aanbeveling 118 Het nieuwe betonrepareren Ir. Corné van der Steen Voorzitter VABOR (vereniging adviseurs betononderhoud en reparatie) Directeur

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017. Beheer in balans

Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017. Beheer in balans Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK-2) 2015-2017 Beheer in balans Opsteller : DSB/R&W Concept : versie 6 januari 2015 1 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Terugblik MJPK-1 3. Programma 4. Financiering

Nadere informatie

KETENINTEGRATIE VOOR TOTAALONDERHOUD! Concreet en compleet!

KETENINTEGRATIE VOOR TOTAALONDERHOUD! Concreet en compleet! KETENINTEGRATIE VOOR TOTAALONDERHOUD! Concreet en compleet! PARTNER VOOR: Renovatie en onderhoud Ontwerp, uitvoering en beheer Meerjaren onderhoudsplanning Herontwikkeling en herbestemming Dat is wat Concreet

Nadere informatie

CBS De Burcht te Spijk Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

CBS De Burcht te Spijk Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen CBS De Burcht te Spijk Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

Galerij ingestort Antillenweg in Leeuwarden Gepubliceerd op 23 mei, 2011

Galerij ingestort Antillenweg in Leeuwarden Gepubliceerd op 23 mei, 2011 2011 Galerij ingestort Antillenweg in Leeuwarden Gepubliceerd op 23 mei, 2011 LEEUWARDEN: Aan de Antillenweg 2 t/m 40 in Leeuwarden zijn maandag 23 mei rond het middaguur vijf delen van galerijen van de

Nadere informatie

RENDON RONDOM. Rendon: duurzaam in alle opzichten. FSC-CERTIFICAAT ONTVANGEN P 02 Rendon Onderhoudsgroep verwerft FSC-certificaat

RENDON RONDOM. Rendon: duurzaam in alle opzichten. FSC-CERTIFICAAT ONTVANGEN P 02 Rendon Onderhoudsgroep verwerft FSC-certificaat RONDOM RENDON Deze nieuwsbrief is een uitgave van Rendon Onderhoudsgroep. Editie 8, oktober 2011 8 FSC-CERTIFICAAT ONTVANGEN P 02 Rendon Onderhoudsgroep verwerft FSC-certificaat INTERVIEW MET KLANT P 04

Nadere informatie

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Bouwkundig rapport (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Bedrijf SSW Woningkeur B.V. Adres

Nadere informatie

Praktijkonderwijs Eemsdeltacollege te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

Praktijkonderwijs Eemsdeltacollege te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Praktijkonderwijs Eemsdeltacollege te Appingedam Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 17 november 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg

Nadere informatie

Helder over asbest. Alles over het onderzoek, de risico s en acties. thuis in Deventer

Helder over asbest. Alles over het onderzoek, de risico s en acties. thuis in Deventer Helder over asbest Alles over het onderzoek, de risico s en acties. thuis in Deventer Over asbest Rentree staat voor prettig wonen in Deventer. En dat is natuurlijk ook veilig en gezond wonen. Daarom vinden

Nadere informatie

nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX

nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX ADRESGEGEVENS: Geert Hein van der Neut Polluxstraat 42 1363 VB Almere COURAGE architecten bna t +31 (0)55 360 55 63 u www.courage.nl Veenhuizerweg 207 f +31 (0)55 360

Nadere informatie

CBS De Noordkaap/NBS De Sterren te Uithuizermeeden Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

CBS De Noordkaap/NBS De Sterren te Uithuizermeeden Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen CBS De Noordkaap/NBS De Sterren te Uithuizermeeden Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 1 december 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg

Nadere informatie

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE)

Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stappenplan bij het plaatsen zonnepanelen bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) Stap 1. Oriëntatie/Vooronderzoek U vindt uw energiekosten te hoog? U hebt in uw koopflat een eigen cv-ketel en u vindt uw

Nadere informatie

MEESTERS IN KWALITEIT

MEESTERS IN KWALITEIT vastgoedonderhoud sinds 1894 MEESTERS IN KWALITEIT vijf jaar garantie op buitenschilderwerk KWALITEIT-OP-MAAT! Al sinds 1894 verrichten de vakschilders van Ham Schilderwerken in Velsen hun werkzaamheden

Nadere informatie

CBS De Blinke te Wagenborgen Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

CBS De Blinke te Wagenborgen Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen CBS De Blinke te Wagenborgen Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

Verzakking zet door onder winkelcentrum 't Loon Vandaag konden bewoners van de 18 appartementen boven winkelcentrum 't Loon even terug naar huis

Verzakking zet door onder winkelcentrum 't Loon Vandaag konden bewoners van de 18 appartementen boven winkelcentrum 't Loon even terug naar huis 1 Verzakking zet door onder winkelcentrum 't Loon Vandaag konden bewoners van de 18 appartementen boven winkelcentrum 't Loon even terug naar huis mogen om spullen op te halen. Dat gold ook voor 40 winkeliers

Nadere informatie

Uitkragende balkons en galerijen

Uitkragende balkons en galerijen Inhoud Uitkragende balkons en galerijen Wijze van onderzoek Ervaringen Hageman tot nu toe Hersteloplossing: in te lijmen (traditionele) wapening Hersteloplossing: staalconstructie Ervaringen met onderzoek,

Nadere informatie

UITKRAGENDE GALERIJPLATEN VANUIT CONSTRUCTIEF OOGPUNT BESCHOUWD MAARTEN SWINKELS; SGS INTRON WAT IS VAN BELANG VOOR DE STERKTE

UITKRAGENDE GALERIJPLATEN VANUIT CONSTRUCTIEF OOGPUNT BESCHOUWD MAARTEN SWINKELS; SGS INTRON WAT IS VAN BELANG VOOR DE STERKTE VANUIT CONSTRUCTIEF OOGPUNT BESCHOUWD INSPECTIE, VERIFICATIE, TESTING en CERTIFICATIE Meer dan 85 000 werknemers in 1 800 kantoren en laboratoria Totale omzet van ongeveer 6 miljard euro 16 juni 2016 Maarten

Nadere informatie

WELKOM. Bedrijfspresentatie

WELKOM. Bedrijfspresentatie WELKOM Bedrijfspresentatie KANTOOR DE GROEP BOUW EN VASTGOEDONDERHOUD MISSIE VISIE Wij leveren hoogwaardige diensten die een zorgeloze oplossing bieden voor onze relaties. Onze ambitie, deskundigheid,

Nadere informatie

Overdrachtsinspectie Gemeente Steenbergen In het kader van de overheveling onderhoudsgelden per 1-1-2015

Overdrachtsinspectie Gemeente Steenbergen In het kader van de overheveling onderhoudsgelden per 1-1-2015 Overdrachtsinspectie Gemeente Steenbergen In het kader van de overheveling onderhoudsgelden per 1-1-2015 Brede school De Nieuwe Veste te Steenbergen Petrus en Paulus te Dinteloord Pius X te Welberg De

Nadere informatie

Joost Gulikers PROJECT LIGGERKOPPEN. Rijkswaterstaat GPO Afdeling Bruggen en Viaducten. Studiemiddag kathodische bescherming Utrecht - 28 mei 2015

Joost Gulikers PROJECT LIGGERKOPPEN. Rijkswaterstaat GPO Afdeling Bruggen en Viaducten. Studiemiddag kathodische bescherming Utrecht - 28 mei 2015 Joost Gulikers GPO Afdeling Bruggen en Viaducten PROJECT LIGGERKOPPEN Studiemiddag kathodische bescherming Utrecht - 28 mei 2015 Inhoud presentatie Problematiek Oplossingen inventariseren Gekozen oplossing

Nadere informatie

Agenda als in voorafgaande uitnodiging.

Agenda als in voorafgaande uitnodiging. Aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn 43 van de 54 uit te brengen stemmen. Van de 43 stemmen zijn 18 stuks machtigingen. De Vereniging Parkeergarage Lissenvaart is vertegenwoordigd. Namens de Bestuurder

Nadere informatie

In de complexe utiliteits- en industriebouw is Visser & Smit Bouw een begrip

In de complexe utiliteits- en industriebouw is Visser & Smit Bouw een begrip In de complexe utiliteits- en industriebouw is Visser & Smit Bouw een begrip Kantoorgebouwen, onderwijsgebouwen, ondergrondse parkeergarages, ziekenhuizen, energiecentrales, zuiveringsinstallaties en afvalverbrandingsinstallaties:

Nadere informatie

Verbouwing pand aan de Heisteeg in het centrum van Amsterdam

Verbouwing pand aan de Heisteeg in het centrum van Amsterdam Verbouwing pand aan de Heisteeg in het centrum van Amsterdam Foeliestraat 16 1011 TM Amsterdam Tel +31 (0)20 4230303 Fax +31 (0)20 4230404 E-mail info@morikokira.nl Internet www.morikokira.nl Verbouwing

Nadere informatie

Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden.

Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden. Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden. Nieuwe balkons Privacy&vluchten Komen er schotten tussen de balkons t.b.v. privacy? Worden de balkonhekken transparant? Komen

Nadere informatie

RISICO INVENTARISATIE- EN EVALUATIE

RISICO INVENTARISATIE- EN EVALUATIE RISICO INVENTARISATIE- EN EVALUATIE (BOUWDEEL DAKEN) OPDRACHTGEVER :... T.a.v. de heer/mevrouw. PROJECT : PROJECTNUMMER : (JvS/.) d.d. 2012 ADVISEUR : De heer, veiligheidsadviseur. INHOUDSOPGAVE Bijwerken

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11 inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Bestaande situatie. 3 1.2 Nieuwe situatie. 5 1.2.1 Winkeluitbreiding zuidzijde. 5 1.2.2 Winkeluitbreiding hoofdentree. 7 1.2.3 Betonnen stabiliteitswand. 9 2 Brandwerendheid. 10

Nadere informatie

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw)

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Algemeen Belangrijkste functie van een dakkapel is het creëren van extra leefruimte in een woning. De dakkapel wordt geplaatst op een hellend dak. wat is het verschil?

Nadere informatie

Geschakelde woning met een persoonlijke

Geschakelde woning met een persoonlijke Geschakelde woning met een persoonlijke inbreng Hans en Wilma hebben lang getwijfeld, verhuizen of verbouwen. De keuze is op het laatste gevallen. Met hulp van Het Fundament Architectuur en Slijkhuis Interieur

Nadere informatie

Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem

Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem Reparatie methoden Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem Hierbij informeren wij u over de Total Wall Concept herstel methode voor gescheurd metselwerk. Door middel van het Total Wall Concept (TWC)

Nadere informatie

RENDON RONDOM. Duurzaam in alle opzichten. PLATFORM BETONONDERHOUD P 02 Van samen werken naar samenwerken

RENDON RONDOM. Duurzaam in alle opzichten. PLATFORM BETONONDERHOUD P 02 Van samen werken naar samenwerken RONDOM RENDON Deze nieuwsbrief is een uitgave van Rendon Onderhoudsgroep. Editie 9, april 2012 9 PLATFORM BETONONDERHOUD P 02 Van samen werken naar samenwerken INTERVIEW MET KLANT P 04 Samenwerking Woningcorporatie

Nadere informatie

Wij bouwen aan uw woonwensen!

Wij bouwen aan uw woonwensen! Wij bouwen aan uw woonwensen! es Bouw B.V. Dynamoweg 27, 2627 CG Delft T (015) 285 08 64 F (015) 261 40 72 E info@rdevriesbouw.nl I www.rdevriesbouw.nl Een totaalpakket voor es S Een totaalpakket voor

Nadere informatie

UITVOERING 2017 TER REEDE VREDEHOFLAAN VLISSINGEN GEVELRENOVATIE A.M.G. SCHMIDTHUIS EN HANS WARRENHUIS

UITVOERING 2017 TER REEDE VREDEHOFLAAN VLISSINGEN GEVELRENOVATIE A.M.G. SCHMIDTHUIS EN HANS WARRENHUIS UITVOERING 2017 TER REEDE VREDEHOFLAAN VLISSINGEN GEVELRENOVATIE A.M.G. SCHMIDTHUIS EN HANS WARRENHUIS GEVELRENOVATIE GECONSTATEERDE PROBLEMEN MET HET METSELWERK Zoals de bewoners van het complex Ter Reede

Nadere informatie

Reddingmuseum Dorus Rijkers

Reddingmuseum Dorus Rijkers Reddingmuseum Dorus Rijkers adres: Willemsoord 60G, Den Helder oplevering: september 2015 ontwerper: temp. contactpersoon: Maarten van Tuijl adres: Baarsjesweg 224, Amsterdam m: 06-45182968, info@temparchitecture.com

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond

Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond Versterken Inspecties Schade Veiligheid Wie doet wat? Informatie en begeleiding Vragen over versterken Wie leidt het versterkingsprogramma? De Nationaal

Nadere informatie

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015 Project: Hotel Ibis Styles Hoofddorp Onderdeel: Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag Opdrachtgever: NBM Koningslaan 68 1075 AG AMSTERDAM Architect: Constructeur: Mulderblauw Architecten Keer-weer

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen!

Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen! Uw woningvoorraad is er aan toe De nieuwe, revolutionaire methode om al uw woningen moeiteloos te verduurzamen! snelle realisatie in duurzame renovatie Met Renolution is uw woningbezit verrassend snel

Nadere informatie