RENDON RONDOM. Constructieve veiligheid. INTERVIEW MET KLANT P 04 Samenwerking Kreatief konstruktief en Rendon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RENDON RONDOM. Constructieve veiligheid. INTERVIEW MET KLANT P 04 Samenwerking Kreatief konstruktief en Rendon"

Transcriptie

1 RONDOM RENDON Deze nieuwsbrief is een uitgave van Rendon Onderhoudsgroep. Editie 13, oktober INTERVIEW MET KLANT P 04 Samenwerking Kreatief konstruktief en Rendon INTERVIEW MET KLANT P 08 Samenwerking SGS Intron en Rendon DOORBRAAK IN RELINING P 10 Van asbesthoudende binnenrioleringen Constructieve veiligheid Veiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema dat ons allemaal elke dag bezighoudt. Niet zo verwonderlijk want de mens heeft van nature de drang om te overleven en dus zijn we alert op gevaar. Maar het leven is nu eenmaal niet zonder gevaar dus moeten we methoden vinden om daar mee om te gaan. Ergens las ik: Veiligheid is het bewust nemen van een aanvaardbaar risico. Dat vind ik wel een sterke definitie. In deze Rondom Rendon staat veiligheid centraal. Iedereen wil veilig wonen en werken. Dus moet de constructie van de gebouwen waarin we wonen en werken ook veilig zijn. Wij gebruiken vaak het woord: constructieve veiligheid. Wij merken steeds meer dat overheden op verschillende niveaus initiatieven nemen om de constructieve veiligheid op hun verantwoordelijkheidsterrein te waarborgen. Mogelijk wordt ook u geconfronteerd met vragen over veiligheid van de constructie van het vastgoed waar u verantwoordelijk voor bent. Rendon Advies helpt u graag met het beantwoorden van deze vragen en uiteraard lossen we eventueel geconstateerde gebreken voor u op. In deze Rondom Rendon vindt u diverse artikelen waarin interessante concrete cases behandeld worden. Ook het veilig uitvoeren van de werkzaamheden hebben wij hoog in het vaandel staan. Dit in het belang van de bewoners en of gebruikers van het gebouw waar we werken én van onze eigen werknemers. Sanering van asbesthoudende elementen is daarbij al jaren een hot issue. Trots zijn we dan ook op de nieuwe mogelijkheden tot het relinen van asbesthoudende standleidingen. Ook hierover vindt u een artikel in dit blad. Ik hoop dat deze Rondom Rendon u een goed gevoel geeft, want veiligheid is natuurlijk ook een gevoel. En een belangrijke, want een veilig gevoel is een goed gevoel. William Begthel Algemeen Directeur

2 Balkon vast aan een beugeltje in de muur Tijdens het uitvoeren van betonreparatiewerkzaamheden in Amsterdam medio 2011 werd door een niet nader te noemen betonreparatiebedrijf een adviesbureau ingeschakeld om aard en omvang van de schade vast te stellen. Conclusie: de balkons waren van zéér slechte kwaliteit. Eén balkon zou zelfs slechts aan een beugeltje van het hekwerk aan de gevel vastzitten! Twee dagen later lag het rapport bij de gemeente die onmiddellijk in actie kwam. Het werd de bewoners verboden de balkons te betreden en er werden meteen maatregelen genomen om instorting te voorkomen. Het betonreparatiebedrijf bracht daartoe stalen kabels aan, die dit moesten bewerkstelligen. Vervolgens begon een lang traject van discussies over de vraag hoe één en ander moest worden opgelost en wat dit zou gaan kosten. De rol van deskundigen De Vereniging van Eigenaren legde het probleem voor aan een architectenbureau dat de betonkwaliteit liet onderzoeken door een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Met behulp van geboorde cilinders werd vastgesteld dat hier sprake was van een alkali-silica reactie: een chemische reactie tussen een specifieke grindsoort en een bepaald type cement. Deze reactie kan optreden onder invloed van langdurige blootstelling aan een overmaat aan water. Op basis van dit betononderzoek en het inspectierapport uit 2011 werd besloten de bestaande balkons te slopen en door nieuwe te vervangen. Een constructiebureau berekende de constructieve randvoorwaarden en de architect maakte het

3 RONDOMRENDON PAGINA ontwerp voor een nieuwe, lichtere balkonconstructie. Nadat de gemeente de bouwvergunning had afgegeven, werd door het architectenbureau een offerte opgevraagd voor de uitvoering. Tot zover klinkt dit allemaal logisch, maar de bewoners vielen vervolgens van hun stoel toen de enorme kosten bekend werden: bijna E 8.000,00 per balkon! Op zoek naar alternatieven Bij dit soort processen gebeurt het vaker dat de woningeigenaren vervolgens op zoek gaan naar alternatieven. Nadat door weer een ander betonreparatiebedrijf een onderzoek was gestart naar de mogelijkheid om de constructie te versterken met op de (tegel)vloer te verlijmen wapeningsstrippen (koolstofvezel lamellen) kwam de VvE in contact met Rendon Advies. Bij het eerste oriënterende bezoek vielen enkele zaken meteen op. De half uitkragende loggiavloeren waren afgewerkt met een tegelvloer. Bij het uitkragende deel dat buiten de gevel uitstak, waren de tegeltjes onder afschot naar de voorzijde aangebracht zodat water tegen de betonnen borstwering aanliep en vervolgens zijwaarts vrij over de rand kon afstromen. Aan de bovenzijde was geen enkel scheurtje in de vloer waarneembaar. De aangebrachte staalkabels hingen allemaal slap. Door de wijze van bevestiging zouden ze overigens nooit hebben kunnen functioneren. Kortom: het project ademde de sfeer van ondeskundigheid. Terug naar af Hoe is eigenlijk vastgesteld dat er sprake is van een onveilige situatie? Deze vraag kwam als eerste op bij de adviseurs van Rendon. Na alle relevante stukken van de VvE te hebben bestudeerd werd één ding duidelijk: er had nog niemand echt onderzoek naar de constructieve veiligheid gedaan. De conclusies in het eerste inspectierapport waren gebaseerd op een onjuiste interpretatie van de gedane waarnemingen. Naar de aard, omvang, ligging en conditie van de hoofdwapening had nog niemand gekeken. Daarom werd als eerste aan de VvE geadviseerd daadwerkelijk onderzoek naar de constructieve veiligheid te verrichten. Dit onderzoek werd door de VvE aan Rendon Advies opgedragen en niet geheel tot hun verbazing was de uitkomst daarvan bijzonder positief: er was geen enkele aanleiding om aan de constructieve veiligheid te twijfelen: de aanwezige en zichtbare betonschade bij de randen van de balkons was deels het gevolg van roestende wapening, deels ook van de eerder genoemde alkali-silica reactie (met name bij de beide hoeken). Dit betekende dat er sprake was van repareerbare schade: grootschalige sloop of gedeeltelijke vervanging was niet noodzakelijk. De aangebrachte staalkabels waren onzinnig en konden worden verwijderd. Herstelwerkzaamheden De geruststellende conclusie van Rendon Advies werd uitgebreid toegelicht aan de leden van de VvE. Daarna werd een hersteladvies opgesteld dat uitging van behoud van de bestaande constructie. Onderbouwd met het onderzoeksrapport werd door de gemeente goedkeuring gegeven voor de gekozen aanpak. Voor uitvoering van de geadviseerde werkzaamheden werd door Rendon Arkel in concurrentie een offerte opgesteld. Nadat was gebleken dat Rendon ook qua prijs het meest aantrekkelijke voorstel had gedaan werd opdracht tot uitvoering gegeven. Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang en zullen de bewoners binnenkort voor het eerst sinds enkele jaren weer volledig gebruik kunnen gaan maken van een geheel gerenoveerd en veilig balkon. En de prijs? Nog niet de helft van wat eerst was voorgespiegeld!

4 INTERVIEW MET KLANT De samenwerking Krekon konstruktie-adviesburo & RENDON ONDERHOUDSGROEP Het in 1992 opgerichte konstruktie-adviesburo Krekon (Kreatief konstruktief, destijds de correcte spelling) in Heeze heeft een aanzienlijke ervaring, nationaal en internationaal, in het uitbrengen van constructief advies op bouwkundig en civieltechnisch gebied. Al in een vroeg stadium werd de nieuwe Europese standaard in de bouwwereld, de Eurocode 2010, geïmplementeerd. Zo ook andere internationale normen. Mede hierdoor kan het bureau over de hele wereld passende adviezen verstrekken die instaan voor de verlenging van de constructief technische levensduur en de constructieve veiligheid van gebouwen. Roland Verbrugge, directeur bij Krekon, en Peter Nuiten van Rendon kwamen elkaar in 2001 voor het eerst tegen in Indonesië. Beiden waren daar voor een door de Indonesische overheid samen met de universiteit van Bandung geïnitieerd project betreffende prefabricated lowcost housing en Maintenance and repair of concrete structures. Samenwerking Roland Verbrugge: Er was meteen een klik met Peter Nuiten. Alhoewel wij samenwerkten met meerdere Nederlandse partijen is deze relatie duurzaam gebleken. Aan dit Indonesische project heb ik de allerleukste herinneringen ook vanwege de nabesprekingen in de hotels. De eerste echte samenwerking tussen Krekon en Rendon betrof een pand in Amsterdam waar onderzocht moest worden of het hele pand kon worden opgetild in verband met een kelder die functioneel moest worden ingezet. Vanwege daglichttoetredingseisen moest er een raamstrook op maaiveldhoogte worden gerealiseerd. Uiteindelijk is dit project niet uitgevoerd maar vele andere zouden nog volgen. Verbrugge: Dit was het eerste project waar ons duidelijk was dat Rendon een proactieve rol als ontwikkel- en oplossingspartner wilde innemen. Ook zoeken naar nieuwe technieken en verrassende oplossingen ging Rendon niet uit de weg. Het optillen van gebouwen is immers geen standaard oplossing. Juist die vormen van samenwerking zoeken wij op omdat dit volgens ons een aantoonbare toegevoegde waarde levert voor de gemeenschappelijke klant. In 2006 leidde de samenwerking tussen beide bedrijven tot een constructief ontwerp van een ophangsysteem voor vrijdragende balkons aan bestaande gebouwen. Dit systeem werd toegepast bij een appartementencomplex in Zandvoort. De balkons werden in de binnenvloer verankerd door horizontale ankerstaven die in de constructievloer werden geboord en verlijmd. De verticale belasting werd langs de gevel direct afgedragen naar de vergrote funderingsstrook via kleine stalen kolommen. Voor beide partijen was dit project een enorme uitdaging omdat het constructieve ontwerp door diverse con-collega s als onhaalbaar was bestempeld en

5 RONDOMRENDON PAGINA TNO al een contra-expertiseonderzoek had verricht. Theoretische en praktische samenwerking leidde hier uiteindelijk tot een aantoonbaar haalbare, zelfs door TNO geaccepteerde oplossing! Galerijvloeren De ene keer kan na intensief onderzoek worden aangetoond dat balkons of galerijvloeren constructief veilig zijn, maar vaak genoeg blijkt dat de normen van enkele decennia geleden volstrekt niet meer voldoen. Roland Verbrugge hanteert in dit geval graag de metafoor van een koelkast. Waar vroeger een kleine koelkast de flat werd binnengedragen, wordt nu een groot Amerikaans model verkozen. Zoiets legt gewicht in de schaal. Bij eerdere berekeningen werd daar geen rekening mee gehouden. Balkons en galerijvloeren moeten voldoen aan de huidige eisen; zwaardere belasting vereist een norm van gemiddeld ruim 125%. Toen zo n twee jaar geleden in Leeuwarden een galerijvloer bezweek, was dat een teken aan de wand. Voor veel eigenaren van flats met uitkragende galerijvloeren was het voldoende reden om preventief onderzoek te laten uitvoeren. Rendon Advies is op dit gebied in de laatste jaren uitgegroeid tot specialist. Samen met Krekon werden een onderzoeksaanpak en rekentechnische toets ontwikkeld die eventuele problemen qua constructieve veiligheid volledig bloot leggen. Indien nodig worden er gezamenlijk efficiënte en effectieve herstelmethoden ontworpen. Dat is vaak lastig uit te leggen aan de bewoners, zegt Roland Verbrugge. Die zeggen dan dat in de 50 jaar dat ze er wonen nog nooit iets is gebeurd. Maar ja, is dan ons antwoord, had je een dag voor de watersnoodramp gevraagd of de dijken sterker moesten worden, dan was dat ook ontkend en toch vond die ramp plaats. Zo n vergelijking brengt dan wel het besef bij mensen dat er onverwachte dingen kunnen gebeuren. Het is dus altijd wel te verklaren, maar het is slecht te verkopen. Gelukkig is Rendon er ook heel goed in om deze problemen aan opdrachtgevers en bewoners uit te leggen. Gevelrenovatie Provinciehuis In Den Bosch werd door Rendon op de gevelrenovatie van het Provinciehuis ingeschreven. Ook Krekon had zitting in het advies- en ontwerpteam. De betonnen gevelelementen langs de 4 hoekkolommen van het markante, ruim 100 meter hoge gebouw moesten worden gerenoveerd. Weersinvloeden hadden sinds de oplevering in 1971 de achterzijde van de betonnen panelen aangetast. Betonnen schollen lieten los en de wapening van de elementen kwam op diverse plaatsen bloot te liggen. Om de elementen eraf te kunnen halen werd een speciaal voor dit werk gemodificeerde kraan op het dak geplaatst. Langs de 4 hoekkolommen werden hefsteigers geplaatst om de demontage en hermontage te kunnen uitvoeren. Zowel de ophangconstructie van de hefsteigers als de voorzieningen voor de kraan op het dak waren ontworpen door Krekon, aan de hand van een speciaal vervaardigd 3d model. De gevelelementen die van de toren moesten worden gehaald en de hijskraan op het dak vormden een hele uitdaging. Verbrugge: Rendon stelde Ook zoeken naar nieuwe technieken en verrassende oplossingen ging Rendon niet uit de weg Directeur bij Krekon, Roland Verbrugge voor om met een zware helicopter e.e.a. op het dak te zetten, zoals in de bergen zend- en electriciteitmasten worden gezet. Na onderzoek bleek dit ook haalbaar. Kijk dat noem ik out- of de box denken, daar gaan wij graag in mee. Het belang van de opdrachtgever Adviezen van Krekon zijn meer dan alleen maar berekeningen. Voorop staat steeds het belang van de opdrachtgever. Daarom wordt er gekeken naar het gehele bouwproces en worden alle overwegingen in het advies opgenomen. Niet verwonderlijk dus dat Krekon regelmatig gevraagd wordt om deel te nemen aan samenwerkingsverbanden en bouwteams van allerlei betrokken partijen in de bouw. De specialisten van Krekon kijken vaak mee over de schouder van architect, aannemer en/of opdrachtgever om daar waar mogelijk, mee te denken over een zo goed mogelijk eindresultaat. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor schadeonderzoeken waarbij Rendon vervolgens regelmatig als herstellend aannemer wordt ingeschakeld. Enkele recente projecten Rendon trad in samenwerking met Krekon op als herstellend aannemer om de schade die het Kennedy Business Center in Eindhoven had opgelopen, teniet te doen. De tweelaagse parkeerkelder onder het KBC, doorlopend onder het plein en het VGZ gebouw, had naast bouwkundige schades, die veel wateroverlast veroorzaakten, ook een aantal constructieve schades en bouwfouten. Rendon herstelde hier onder meer circa 8 km aan scheurvorming. Een andere calamiteit vond plaats in Helmond: een gasexplosie in een woongebouw aan de Arcadestraat. Ook hierbij werd Rendon ingeschakeld als herstellend aannemer. Voor de ontstane schade aan de onderzijde van de eerste verdiepingsvloer moest een constructieve oplossing worden bedacht. Naast brandschade betrof het ook betonschade door hitte en betonschade door de drukgolf van de explosie. Er werd gekozen voor een herstelmethode op basis van gelijmde koolstofwapening om de woonsituatie van vóór de explosie terug te krijgen. En op de vliegbasis Woensdrecht nam Rendon met Krekon deel aan constructief onderzoek aan het brandweeroefengebouw. Voor ons is Rendon een zeer betrouwbare partner gebleken met wie wij nog heel veel complexe bouwproblemen willen oplossen, zo besluit Roland Verbrugge.

6 PROJECTEN IN UITVOERING Opdrachtgever VvE Geelgorslaan Werkadres Geelgors-, Goudvink-en Groenlinglaan te Bilthoven Uitgevoerd Spouwankers aanbrengen, dakopbouw renoveren, nieuw voegwerk, schilderwerk en metselwerk aan brengen Periode September 2013 Opdrachtgever VvE Parnassus 2 Werkadres Dina Apeldoornstraat te Amsterdam Uitgevoerd Betonherstel, hemelwaterafvoeren vervangen, tegelvloeren vervangen, nieuwe dekvloeren en vloercoating aanbrengen en overig schilderwerk aan de balkons uitvoeren Periode Medio september Opdrachtgever SGS Intron/Thuisvester Oosterhout Werkadres Rozenstraat e.o. te Oosterhout Uitgevoerd Onderzoek naar de constructieve veiligheid aan de galerijvloeren Periode Juli/aug Opdrachtgever Gemeente Veldhoven Werkadres Onderzijde wandelpromenade De Bree te Veldhoven Uitgevoerd Technische inspectie en onderhoudsadvies Periode Juli/aug Opdrachtgever Grontmij Vastgoedmanagement BV tbv VvE Bredasingel Werkadres Appartementencomplex Nijverheidssingel te Breda Uitgevoerd Renovatiewerkzaamheden aan de gevels Periode 2013

7 RONDOMRENDON PAGINA Opdrachtgever Stichting Beheer Activa Summa College (ROC) Eindhoven Werkadres Sterrenlaan te Eindhoven Uitgevoerd Herinrichting van het Summa College Periode 2013 Opdrachtgever VvE Leksmondhof Werkadres Leksmondhof Uitgevoerd Schilderwerk, beton- en houtrotherstel, nieuwe hekwerken plaatsen, metselwerkherstel, etc. Periode 2013 Opdrachtgever Amvest Werkadres Cornelis de Wittlaan Den Haag Uitgevoerd Aanbrengen nieuwe waterdichting entrees Periode 2013 Opdrachtgever MVGM Vastgoedmanagement Werkadres Houtzagerssingel e.o. te Den Haag Uitgevoerd Vervangen dilatatievoegen, lekkage parkeergarage aanpakkent Periode September 2013 Opdrachtgever MVGM Vastgoedmanagement Werkadres Ringweg Randenbroek te Amersfoort Uitgevoerd Betonreparaties op de balkons, putten vervangen en coaten Periode Begin september 2013

8 INTERVIEW MET KLANT Martin de Jonker is Senior Consultant bij SGS INTRON SGS INTRON is een onafhankelijke, dienstverlenende onderneming op de gebieden van kwaliteit vaststellen, kwaliteit verbeteren en kwaliteit voorspellen van bouwmaterialen zoals beton. Dankzij diepgaande kennis en eigen laboratoria staat de organisatie in voor een optimaal resultaat voor haar klanten. De samenwerking SGS INTRON & RENDON ONDERHOUDSGROEP De verbindende schakel tussen SGS INTRON en Rendon wordt veelal gevormd door een gezamenlijke opdrachtgever. SGS INTRON onderzoekt en adviseert als onafhankelijke deskundige over de onderhoudstoestand van bijvoorbeeld betonconstructies. De resultaten van deze werkzaamheden worden veelal in een bestek vastgelegd en gelden voor Rendon vervolgens als leidraad bij het uitvoeren van betonherstel. Door de kennis en ervaring van beide bedrijven hierbij op elkaar af te stemmen, worden de onderhoudsvraagstukken voor de opdrachtgever snel en efficiënt opgelost. Toezicht op het werk Martin de Jonker is Senior Consultant bij SGS INTRON. Het eerste contact dat hij met Rendon (destijds BIM) had, dateert van ruim 25 jaar terug. Rendon was toen in Zeist bezig met het vervangen van galerijvloeren in een grootschalig project. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vroeg de opdrachtgever zich af of de kwaliteit wel aan de gestelde eisen voldeed. SGS IN- TRON kreeg toen opdracht om de opdrachtgever te ondersteunen bij het houden van toezicht op het werk. Een werk dat uiteindelijk naar volle tevredenheid van alle betrokkenen is afgerond.

9 Hoogwaardig betonherstel Hij vervolgt: Sindsdien is er een open relatie gegroeid, waarbij het realiseren van hoogwaardig betonherstel centraal staat. Met open bedoel ik dat specifieke technische kennis, die bij elk van de twee organisaties op hun eigen vakgebied aanwezig is, zo nodig wordt gedeeld. Door bundeling van deze kennis wordt de kwaliteit van het betonherstel voor de opdrachtgever geoptimaliseerd. Naast zijn functie bij SGS INTRON is Martin de Jonker voorzitter bij VABOR, de vereniging van adviseurs op het vakgebied van betononderhoud en -reparatie. De leden van deze vereniging geven kwalitatief hoogwaardige adviezen aan zowel beheerders van onroerend goed als de betonreparatiebranche (VBR en VLB). De Rendon Onderhoudsgroep is actief lid van VABOR en VBR (Vereniging van gecertificeerde Betonreparatiebedrijven). Die grote betrokkenheid, die ten goede komt aan alle opdrachtgevers, garandeert ook dat alle werkzaamheden voldoen aan de laatste stand van zaken binnen de techniek. Kwaaitaal-problematiek Rond de eeuwwisseling speelde de zogeheten Kwaaitaalproblematiek. Met name in de jaren 70 zijn Kwaaitaal vloeren, oftewel prefab vloerelementen van gewapend beton, als begane grondvloer in veel woningen toegepast. Het specifieke probleem van deze vloerelementen was dat tijdens de productie soms chloriden als versneller voor de verharding van het beton is toegepast. Deze toevoeging aan het beton kan de constructieve veiligheid van de vloeren bedreigen. Martin de Jonker: Het oplossen van dit probleem vormde een bijzondere moeilijkheidsgraad, die dankzij een goede samenwerking tussen Rendon en SGS INTRON veel tevreden opdrachtgevers heeft opgeleverd. Zo konden de onderzijde van de vloeren alleen vanuit de kruipruimte worden geïnspecteerd. Rendon verzorgde het graven van kruipgaten onder de funderingsbalken, waarna SGS INTRON de vloeren, vanuit soms zeer nauwe ruimtes, kon inspecteren. De resultaten van de inspecties en de mogelijkheden tot herstel zijn door Rendon / SGS INTRON gepresenteerd tijdens bewonersbijeenkomsten. De individuele wensen en belangen van de bewoners van woningen binnen één woonblok leverden dan soms lastige discussies op. Het door Rendon uitgevoerde herstel werd daarna door SGS INTRON gecontroleerd. Al deze projecten zijn tot tevredenheid van de opdrachtgevers afgerond. Dit was mogelijk doordat Rendon en SGS INTRON beide de doelstelling hebben om kwalitatief goed werk te leveren en bereid zijn om van elkaars specialistische inbreng te leren. Bouwteam Martin de Jonker: Bij het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan betonconstructies is, met name bij chloriden geïnitieerde wapeningscorrosie, de constructieve veiligheid een belangrijk aandachtspunt. Door deze vorm van corrosie kan de doorsnede van het wapeningsstaal, en daarmee de sterkte van de construc- RONDOMRENDON PAGINA tie, lokaal zover afnemen, dat de veiligheid in het geding komt. Om deze schadevorm te lokaliseren en de constructie vervolgens te versterken is het samenvoegen van kennis en inzichten een belangrijk instrument, om de kosten voor de opdrachtgever te beperken. In een dergelijke situatie heeft het werken vanuit een bouwteam, waarin ook de opdrachtgever zijn inbreng heeft, nadrukkelijk mijn voorkeur. Kathodische bescherming Corrosie van wapeningsstaal in beton wordt veelal zichtbaar doordat de betondekking wordt afgedrukt. Tijdig betonherstel voorkomt dan dat de constructieve veiligheid in gevaar komt. Bij chloriden geïnitieerde wapeningscorrosie ligt dit anders. Corrosie van de betonwapening blijft dan maar al te vaak onzichtbaar. Bij aanwezigheid van chloriden in het beton zijn daarom veelal extra beschermende maatregelen noodzakelijk om actieve corrosie te bestrijden: kathodische bescherming. SGS INTRON en de betonreparateurs van Rendon hebben met deze beschermingstechniek al meer dan 20 jaar ervaring. Ze beschikken over gespecialiseerde meetapparatuur om corrosie op een niet-destructieve manier op te sporen en op basis daarvan een ontwerp voor het meest geschikte KB-systeem te maken. Martin de Jonker heeft goede herinneringen aan een project aan de Noordwijkse boulevard waar het wapeningsstaal door chloriden was aangetast. Herstel en het aanbrengen van kathodische bescherming was technisch de beste optie. Omdat dit echter een relatief hoge investering vergde, kostte het de nodige inspanning om de opdrachtgever, een Vereniging van Eigenaren, hiervan te overtuigen. Het is heel bevredigend om te constateren dat nu, na ruim 15 jaar, ondanks vele wisselingen van bestuur binnen de VvE, de kathodische bescherming nog steeds zijn beschermende functie van het beton vervult en daarmee de constructieve veiligheid van het project borgt. Galerijvloer Leeuwarden Inmiddels is het naar beneden vallen van een galerijplaat van de Antillenflat te Leeuwarden een veel aangehaald voorbeeld geworden om de noodzaak van onderzoek naar de constructieve veiligheid te benadrukken. Naar aanleiding van dit probleem is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties een protocol opgesteld (CURpublicatie 248) voor het onderzoeken van soortgelijke flatgebouwen in Nederland. Ook SGS INTRON en Martin de Jonker hebben deze problematiek intensief bestudeerd. Als een groot voorstander van kennisoverdracht zal hij op de studiemiddag van de Betonvereniging over constructieve veiligheid van uitkragende betonnen galerijplaten op 3 oktober hierover een presentatie houden, onder de titel: Wat gebeurt daar in dat beton? Niet alleen Rendon en haar opdrachtgevers, maar iedereen kan zijn voordeel doen met de enorme kennis van beton die Martin de Jonker en SGS INTRON hebben.

10 DOORBRAAK IN RELINING van asbesthoudende binnenrioleringen Ongeveer twee jaar geleden introduceerde Rendon het relinen van binnenrioleringen in Nederland. Sinds dat moment is de vraag naar deze methode van leidingrenovatie sterk toegenomen. Bij dit in Zweden ontwikkelde systeem wordt een glasvezel gewapende polyester in de bestaande riolering aangebracht waardoor er een nieuwe rioleringsbuis ontstaat. Extra voordeel Dit systeem heeft grote voordelen ten opzichte van het traditioneel vervangen van leidingwerk of het toepassen van een koustechniek. De overlast voor bewoners is nihil, de uitvoeringsduur is kort en er zijn geen bijkomende uitvoeringskosten zoals het herstellen van tegelwerk. Daar is nu nog een groot, extra voordeel bijgekomen. Veel binnenrioleringen in Nederland zijn asbesthoudend en deze gaan, na verloop van jaren, lekkages vertonen. Het vervangen van dergelijke leidingen zal onder containment moeten worden uitgevoerd. Dit brengt aanzienlijke kosten en extra overlast voor bewoners met zich mee. Daarom kregen wij van diverse klanten de vraag of deze wijze van relinen bij AC-leidingen kan worden toegepast, en wel zonder aanvullende maatregelen. Deze vraag is extra relevant aangezien wij met dit systeem de aansluitingen van het sanitair op de standleidingen mee kunnen nemen en direct vanuit de woning kunnen werken. Werkprocedure Om deze vraag te kunnen beantwoorden is in samenwerking met Ingenieursbureau Search een werkprocedure opgesteld. Deze procedure is gevalideerd tijdens een test en wel als volgt: bij een renovatie van asbesthoudende binnen-rioleringen, die onder containment (volledige asbestcondities) werd uitgevoerd, heeft Search gedurende het gehele proces de concentratie vrijkomende asbestdeeltjes gemeten. De heer Hellings van Ingenieursbureau Search zegt hierover: De onderzoeksresultaten tonen aan dat gedurende het gehele proces de concentratie asbestdeeltjes ruimschoots binnen

11 RONDOMRENDON PAGINA Uit de praktijk van Rendon Advies: Sterke staaltjes onveiligheid! Een onafhankelijk onderzoek dat werd uitgevoerd door Ingenieursbureau Search heeft aangetoond dat asbesthoudende binnenrioleringen zonder bijzondere aanvullende maatregelen gerenoveerd kunnen worden vanuit de woning. Een electraleiding door een console geboord de gestelde normen blijft. Ingewikkelde containment maatregelen zijn dus niet meer nodig bij deze manier van renovatie van asbesthoudende binnenrioleringen. Klasse 1 sanering Gezien de positieve uitslag van de validatie zal deze procedure nu niet meer door een gecertificeerd saneringsbedrijf hoeven te worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen vergelijkbare werkzaamheden worden aangemeld als zijnde een klasse 1 sanering waarbij geen beschermde werkruimte nodig is in de woningen en voldaan wordt aan de geldende asbest wet- en regelgeving betreffende het relinen van stand- en aansluitleidingen. Precies ter hoogte van de hoofdwapening! En de bovenliggende vloer was al flink gezakt!

12 Rendon stelt voor Het zijn de mensen die het doen. Daarom stellen wij u graag voor aan twee vakkundige medewerkers: Hans van Daalen (vestiging Arkel) en René van den Berk (vestiging Eindhoven). HANS VAN DAALEN Hans van Daalen (53) werkt alweer enige tijd als voorman/uitvoerder bij Rendon Arkel. Voorheen was hij werkvoorbereider bij Villaforte Timmerfabriek te Woudrichem en daarvoor projectleider buitendienst bij Vurehawa. In de functie van voorman kreeg hij bij Rendon meer gelegenheid om buiten te werken, en dat spreekt hem bijzonder aan. Een groot combinatieproject van Rendon Arkel en Rendon Voorburg te Delft, waarbij Hans nu 7 maanden betrokken is, bevalt hem prima. Met de verschillende details en verwerkingsmogelijkheden is het een mooi werk waar hij helemaal in opgaat. Om een project van deze omvang met collega s van andere vestigingen te doen, vindt hij een hele uitdaging. Een strakke planning en goede samenwerking zijn van groot belang, en dat lukt zeer goed! Hans woont samen met zijn vrouw Jolanda en nog twee van de vier kinderen (drie dochters en één zoon) in Nieuwendijk. De oudste twee zijn inmiddels het huis al uit. Maar er is nog steeds leven genoeg in huize Van Daalen, want ze zijn allemaal dol op dieren. Naast de hond, is er ook nog een duif en er zijn een aantal konijnen. Als er tijd over blijft wordt er met veel plezier geknutseld. En als het weer het even toelaat wordt er met de boot in de Biesbosch gevaren. Hans mag van daaruit of van de wal dan graag een hengeltje uitgooien. RENé van den BERK Bijna 20 jaar geleden, op 11 april 1994, begon René van den Berk (44) als onderhoudsschilder bij Rendon Eindhoven, toen nog Schilderwerken Eindhoven. Als 15-jarige was hij in het schildersbedrijf van zijn vader begonnen: 4 dagen in de praktijk en één dag naar school. Toen het familiebedrijf 35 jaar bestond besloot vader Van den Berk om te stoppen. Jan van Gennip, de toenmalige directeur van Schilderwerken Eindhoven en een goede bekende van de familie Van den Berk, bood René en zijn broer Hein direct een mooie baan aan. Iedereen tevreden, en nog steeds. Anno 2013 gaan beide broers dagelijks met veel plezier aan de slag. Geen wonder als het afleveren van goed schilderwerk je zo in de vingers zit. Ook al heeft René een aantal schilderdiploma s op zak, zelf vindt hij de ervaring die hij in al die jaren opdeed belangrijker dan die papiertjes. Anderhalf jaar geleden werd René werkvoorbereider. In plaats van buiten nu binnen op het kantoor, dat was uiteraard even wennen. René is getrouwd met Anita. Ze hebben samen twee kinderen: Robbie 13 en Rens 10 jaar oud. Voetbal is zijn hele leven al zijn grote passie. Maar twee jaar geleden liep hij op het voetbalveld een open beenbreuk op. Sindsdien gaat hij twee keer per week wielrennen. En dat geeft ook veel voldoening. Rendon Onderhoudsgroep Rendon Arkel BV, Vlietskade 1005, 4241 WD Arkel, T , F , E Rendon Eindhoven BV, Dillenburgstraat 27A, 5652 AM Eindhoven, T , F , E Rendon Haarlem BV, Emrikweg 11, 2031 BT Haarlem, T , F , E Rendon Voorburg BV, Prinses Irenelaan 81, 2273 DH Voorburg, T , F , E Rendon Advies BV, Vlietskade 1007, 4241 WD Arkel, T , F , E Concept en vormgeving Estay reclame-adviesbureau - Zwijndrecht Rendon. Renderend onderhoud!

RENDON RONDOM. Een nieuwe naam, een nieuw magazine VOORWOORD HANS NIJSSEN. RESULTAATGERICHT SCHILDEREN P 06 Monumentaal pand weer strak in de verf

RENDON RONDOM. Een nieuwe naam, een nieuw magazine VOORWOORD HANS NIJSSEN. RESULTAATGERICHT SCHILDEREN P 06 Monumentaal pand weer strak in de verf RONDOM RENDON Deze nieuwsbrief is een uitgave van Rendon Onderhoudsgroep. Editie 1, januari 2009 1 RESULTAATGERICHT SCHILDEREN P 06 Monumentaal pand weer strak in de verf INTERVIEW MET KLANT P 08 Samenwerking

Nadere informatie

ADVIES EN RAPPORTAGE AAN BESTUUR EN LEDEN VVE SKYDOME

ADVIES EN RAPPORTAGE AAN BESTUUR EN LEDEN VVE SKYDOME ADVIES EN RAPPORTAGE AAN BESTUUR EN LEDEN VVE SKYDOME Doel Met deze rapportage en advies informeer ik, Aletta van Aalst, leden en bestuur van onze VvE vrij uitgebreid over mijn bevindingen en visie op

Nadere informatie

BILFINGER ACTIEF MET ZES DISCIPLINES

BILFINGER ACTIEF MET ZES DISCIPLINES BILFINGER 01.2013 1 RELATIEMAGAZINE Bilfinger Brabant Mobiel Bilfinger ICT Bilfinger Industrial Services België Bilfinger Industrial Services Nederland 01.2013 DOW EN BILFINGER ontwikkelen SAMEN INNOVATIE

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Postbus 31070 6503 CB Nijmegen 024 3237611 www.kcwregionijmegen.nl info@kcwregionijmegen.nl

Jaarverslag 2011. Postbus 31070 6503 CB Nijmegen 024 3237611 www.kcwregionijmegen.nl info@kcwregionijmegen.nl Postbus 31070 6503 CB Nijmegen 024 3237611 www.kcwregionijmegen.nl info@kcwregionijmegen.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2. De Klachtencommissie... 3 2.1 Doel... 3 2.2 Samenstelling... 3 2.3 Werkwijze...

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Nieuwbouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Nieuwbouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Nieuwbouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en bestaande

Nadere informatie

Vertrekkend directeur Jan Neeft kijkt vooruit

Vertrekkend directeur Jan Neeft kijkt vooruit Vertrekkend directeur Jan Neeft kijkt vooruit Al 30 jaar werk maken van beton Aandacht voor bewonerswelzijn wordt beloond Voordelen voor opdrachtgever door kennisdeling Gebundelde kracht door samenwerking

Nadere informatie

Grootschalige inkoopacties

Grootschalige inkoopacties Grootschalige inkoopacties Ervaringen en leerpunten Onderzoeksrapport SMZ2013001 Utrecht, 22 februari 2013 Stichting Monitoring Zonnestroom Grootschalige inkoopacties 1 Projecttitel Onderzoeksrapport Grootschalige

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 Inhoud Voorwoord 5 Leeswijzer 6 1 De Klachtencommissie 7 1.1 Nieuwe ontwikkelingen in 2010 7 1.2 De Klachtencommissie in 2010 8 1.3 Doel 8 2 Klachten

Nadere informatie

jaargang 16 april 2015 nummer PERSIST, het stilste wegdek directeur SGS INTRON sgsintron bulletin 1

jaargang 16 april 2015 nummer PERSIST, het stilste wegdek directeur SGS INTRON sgsintron bulletin 1 jaargang 16 april 2015 nummer 22 SGS INTRON ontwikkelt PERSIST, het stilste wegdek ter wereld Ron Leppers directeur SGS INTRON Visuele inspecties op een (nog) hoger niveau sgsintron bulletin sgsintron

Nadere informatie

BoorInfo. Magazine 1. Een uitdaging of gewoon werk? Speciale klus. In deze uitgave: En verder... Uitgave april 2006.

BoorInfo. Magazine 1. Een uitdaging of gewoon werk? Speciale klus. In deze uitgave: En verder... Uitgave april 2006. BoorInfo Magazine 1 Uitgave april 2006 In deze uitgave: Speciale klus Een uitdaging of gewoon werk? 4 En verder... Stof tot nadenken Ik was sceptisch Als slopen niet lukt All over the world 8 12 17 20

Nadere informatie

Stammershoefstraat Toen en nu. LEKSTEDEwonen pakt aan! Waar gaat uw huur naar toe? Kennismaken met... Jaargang 1 november 2014

Stammershoefstraat Toen en nu. LEKSTEDEwonen pakt aan! Waar gaat uw huur naar toe? Kennismaken met... Jaargang 1 november 2014 01 Stammershoefstraat Toen en nu LEKSTEDEwonen pakt aan! Waar gaat uw huur naar toe? Kennismaken met... 1 Jaargang 1 november 2014 Inhoud 03 Beste lezer 04 Stammershoefstraat Toen en nu 06 Parlementaire

Nadere informatie

The Edge: Op het gebied van duurzaamheid dagen we elkaar voortdurend uit.

The Edge: Op het gebied van duurzaamheid dagen we elkaar voortdurend uit. april 2015 #4 The Edge: Op het gebied van duurzaamheid dagen we elkaar voortdurend uit. BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling In-Use Nieuwbouw en Renovatie Sloop en Demontage Vijf vragen aan Sannie Verweij, BREEAM-NL

Nadere informatie

de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor wie wil er niet efficiënter bouwen? de emotionele waarde van een pand is niet te koop

de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor wie wil er niet efficiënter bouwen? de emotionele waarde van een pand is niet te koop themanummer 4, december 2012 verder kijken VISIE Veronique Marks: topwetenschappers zie je niet snel in een klankbordgroep 180 de william schrikker groep: héél snel een nieuw kantoor eerste graads wie

Nadere informatie

Bouwen. Oosten. In dit nummer: in het. De Citadel timmert aan de weg. Raalte krijgt een vernieuwd HOFtheater

Bouwen. Oosten. In dit nummer: in het. De Citadel timmert aan de weg. Raalte krijgt een vernieuwd HOFtheater Magazine voor bouwend Oost Nederland 20e 21e Jaargang no. no. 1-1 februari 2012 2013 Bouwen in het Oosten In dit nummer: De Citadel timmert aan de weg Lean bouwen als basis voor renovatie flat in Ede Raalte

Nadere informatie

Het project dat helpt te verdienen aan duurzaamheid

Het project dat helpt te verdienen aan duurzaamheid Eerste tastbare resultaten van Energieke Regio Goeree-Overflakkee Van de benaderde bedrijven en maatschappelijke ondernemingen is ca. 80% deelnemer geworden. Inmiddels is door de deelnemers voor meer dan

Nadere informatie

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN DISCLAIMER De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de input van 268 respondenten. Hoewel

Nadere informatie

Woonzorgcentrum De Luwte AMSTELVEEN

Woonzorgcentrum De Luwte AMSTELVEEN Woonzorgcentrum De Luwte AMSTELVEEN 2 V I N K B O U W N I E U W K O O P D e L u w t e A m s t e lv e e n VINK BOUW NIEUWKOOP De Luwte Amstelveen 3 Vink Bouw ontzorgt Anno 2011 hebben we een geheel andere

Nadere informatie

Betrokkenheid medewerkers. Vastleggen processen 6. Culemborg wil overstappen op. Implementatie van het. Voor ieder zwembad

Betrokkenheid medewerkers. Vastleggen processen 6. Culemborg wil overstappen op. Implementatie van het. Voor ieder zwembad KWARTAALMAGAZINE OVER DE OPTIMALE WAARDE VAN SPORTFONDSEN NEDERLAND NV JAARGANG 3, NR. 1 februari 2007 Kwaliteit Betrokkenheid medewerkers is essentieel! 4 Vastleggen processen lijkt Allemaal zo simpel

Nadere informatie

Hoog & Breed UITGAVE 2 - APRIL 2010. Van leveringsvoorwaarden naar werkkapitaal management. Gevel- en dakonderhoud in de spotlight [zie pag.

Hoog & Breed UITGAVE 2 - APRIL 2010. Van leveringsvoorwaarden naar werkkapitaal management. Gevel- en dakonderhoud in de spotlight [zie pag. Hoog & Breed 1 Nieuwsbrief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk - en Betonbekistingbedrijven [vsb] Van leveringsvoorwaarden naar werkkapitaal management [Zie pag. 3] Gevel- en dakonderhoud in de spotlight

Nadere informatie

INHOUT. Groothuisbouw ademt kwaliteit. Shoesme ontwerpt eigen hoofdkantoor. GiesbersWijchen maakt Meijhorst Mooier

INHOUT. Groothuisbouw ademt kwaliteit. Shoesme ontwerpt eigen hoofdkantoor. GiesbersWijchen maakt Meijhorst Mooier INSPIRATIE VOOR TOEPASSING VAN HOUT INHOUT FEBRUARI 2015/NUMMER 44 Groothuisbouw ademt kwaliteit Shoesme ontwerpt eigen hoofdkantoor GiesbersWijchen maakt Meijhorst Mooier 2 e Jongeneel+ vestiging staat

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Daken zonder grenzen. totaalvisie op het platte dak

Daken zonder grenzen. totaalvisie op het platte dak totaalvisie op het platte dak september 2015 / nummer 22 DAK Daken zonder grenzen In deze uitgave: Zwitserse kwekerij voorzien van Royal dakmaterialen Een groen dak in een handomdraai Valbeveiliging nagenoeg

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

aan ambities / bouwen Het nieuwe samenwerken Integrale advisering heeft de toekomst Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum Constructief glas in Gouda

aan ambities / bouwen Het nieuwe samenwerken Integrale advisering heeft de toekomst Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum Constructief glas in Gouda / bouwen aan ambities Het nieuwe samenwerken Integrale advisering heeft de toekomst Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum Constructief glas in Gouda Spoorzone Delft The Base, Schiphol: Houten diagrid voor

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging vakgroep Bliksembeveiliging Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging De techniek waarop Nederland draait 1 Voorwoord In opdracht van de Vakgroep Bliksembeveiliging heeft Nick van der Giessen,

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

VERPLAATSBARE WONINGEN. Succesvolle experimenten en andere ervaringen

VERPLAATSBARE WONINGEN. Succesvolle experimenten en andere ervaringen VERPLAATSBARE WONINGEN Succesvolle experimenten en andere ervaringen Verkort rapport 17 december 2010 Voor u ligt de ingekorte versie van dit rapport. Naast deze korte versie is een volledige versie verschenen,

Nadere informatie