J A A R G A N G 19 N U M M E R 3 A P R I L

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J A A R G A N G 19 N U M M E R 3 A P R I L 2 0 1 4"

Transcriptie

1 J A A R G A N G 19 N U M M E R 3 A P R I L

2 Nieuws Bulletin Contact informatie Postadres: De Kersenplukkers Heer van Rodestraat109A, 5731 VR Mierlo Website: adres secretariaat: adres Nieuws Bulletin: Rekeningnummer: Rabobank: NL96 RABO Verenigingsgebouw : De Vliegert Heer van Rodestraat 109A, 5731VR Mierlo tel Beheerder: Annelies Verbeek tel Elaine Varga tel Openingstijden: zie achterzijde van dit Nieuws Bulletin Bestuur Voorzitter: Noud van Stiphout tel Vicevoorzitter/ 2de Secr. Joop van Zwet tel Secretaris: Ton van den Bruele tel Penningmeester: Wim Schreurs tel de Penningmeester: Ben Janssen tel Lid: Nellie van der Sanden tel Lid: Nelly de Hoon tel Lid: Mariet van Tilborg tel Aanspreekpunten voor velerlei zaken Ledenadministratie: Nico van de Kimmenade tel Arno Buij tel Redactie Nieuws Bulletin: Lies Beks tel Ton van den Bruele tel Noud van Stiphout tel Jaap Veneman tel Website/Lichtkrant: Jaap Veneman tel Invulhulp Belastingen: aanvragen bij de bar tel Klussendienst: aanvragen bij de bar tel

3 Inhoudsopgave Contact informatie 2 Woord van de voorzitter 4 Contributiebetaling Optreden Shantykoor De Klotvaarders 8 Optreden Theatergroep Buuut Vrij 10 Seniorentoneel De Kersenplukkers presenteert 11 Dankwoord van CV De Kersenplukkers 12 Brabantse middag 13 Overleden Kersenplukkers / Nieuwe leden 14 Van de redactie / Ouderenadviseurs / Wandelschema 15 Voorlichting over Vergeetachtigheid en Dementie 16 Dankwoord van Prinses Annelies 17 Dagtocht de Keukenhof 18 Nieuws over de website 19 Meerdaagse reis naar Altenahr Duitsland 20 Verslag Algemene Vergadering 22 Nieuws uit de Biljartzaal 24 Nieuwsbrief van KBO Mierlo 26 Agenda 27 3

4 Beste Kersenplukkers. het is Het staat nog helder op ons netvlies dat Carnaval 2014 in De Vliegert een prachtig feest was. Maar dat kan bijna ook niet anders als Pastoor Kloeg in de carnavalsmis onze Prinses aanspreekt met: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Annelies. En wanneer uit handen van onze Burgemeester Mevrouw Rianne Donders-de Leest de sleuteloverdracht plaats heeft gevonden, heeft onze Annelies meer dan bewezen dat zij haar verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat. Dit alles heeft met ondersteuning van de onverwoestbare Adjudant Gerard Steijvers, Vorst Tiny van de Vossenberg en de raad van elf, vele mensen kostelijk kunnen vermaken. Bij de afsluiting op dinsdag was het Playback optreden een geweldige show, nooit eerder was het van zo n uitzonderlijk hoge kwaliteit. Tijdens onze jaarvergadering van 18 maart hebben we terug gekeken op een mooi verenigingsjaar Tijdens deze vergadering is van de gelegenheid gebruik gemaakt om op beschuit met muisjes te trakteren, vanwege de geboorte van ons e lid, mevrouw Marion de Wit, de dirigent van het klassiek koor, Canta Classica. De jaarcontributie voor 2014 is gehandhaafd op 12, -. Het bestuur is blij dat we, onder helder omschreven voorwaarden, tegemoet kunnen komen aan de wens om lid te worden van De Kersenplukkers van personen die niet in Mierlo woonachtig zijn, maar wel als ex-bewoner zeer nauwe bindingen met Mierlo hebben. Het bestuur is verguld met het voornemen om te komen tot een fonds, genaamd: Vrienden van De Kersenplukkers. Met de donaties aan dit fonds hopen wij gelden beschikbaar te krijgen voor die goede doelen waaraan wij tot op dit moment nog geen aandacht hebben kunnen geven. De activiteitencommissie schotelt ons een programma met veel variatie voor. Voor iedereen zitten er wel nieuwe en uitdagende dingen in. 4

5 Zo starten op donderdag 20 maart ruim 25 geïnteresseerde leden met de minicursus: Klassieke Muziek en Schilderkunst. Deze is voort gekomen uit de lezingen van Kunst en Muziek waarvoor het aantal belangstellenden nog steeds groeiende is. Op 22 maart vond weer een Line Dance Avond plaats, georganiseerd door de Black Cherrys Dancers. De fietsclub staat te popelen om van start te gaan en te genieten van de mooie natuur die onze omgeving rijk is. Vrijdag 28 maart is er een optreden van Shantykoor de Klotvaarder. Op vrijdag 4 april komt Theatergroep: Buuut Vrij ons vermaken. In vervolg op het overweldigende succes van Jong ontmoet Oud van enkele jaren geleden, zal op zondag 6 april een Brabantse Middag plaatsvinden vol met amusement, hapjes, drankjes en nog veel meer verrassingen. Woensdag 9 april is er in samenwerking met alle ouderenbonden van de gemeente Geldrop-Mierlo een voorlichtingsbijeenkomst over Dementie. Er zal naast een presentatie en een film ook een Forum aanwezig zijn, bestaande uit zorg- en hulpverleners, als ook een ervaringsdeskundige van het huisartsencentrum uit Mierlo. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor mantelzorgers, familie en bekenden, maar ook professionele hulpverleners zijn van harte welkom. Op 10 en 11 april zal onze seniorentoneelgroep De Kersenplukkers weer een, naar verwachting, geweldig blijspel opvoeren in een totaal vernieuwd toneeldecor. Op dinsdag 29 april wordt door het Oranje Comité een amusementsavond verzorgd in het kader van Koningsdag. U ziet wel een overvolle agenda voor iedereen, buiten de vaste activiteiten van alle clubs. Het is vanzelfsprekend dat verder in dit Nieuws Bulletin uitgebreid zal worden ingegaan op deze activiteiten. Als er daarna nog vragen zijn kunt u terecht op onze website: of aan de bar in De Vliegert. Geniet vooral met volle teugen Dat is ook goed voor uw geheugen. 5

6 Contributiebetaling 2014 Circa 97% van onze leden betaalt de jaarlijks verschuldigde contributie door middel van een, aan onze Seniorenvereniging De Kersenplukkers, verleende incassomachtiging. Leden zonder incassomachtiging Er zijn echter nog 44 leden die de contributie jaarlijks zelf betalen met een bankopdracht. Ter voorkoming van extra administratieve werkzaamheden en kosten doen wij opnieuw een dringend beroep op deze leden om een incassomachtiging aan De Kersenplukkers te verstrekken. U kunt daartoe een formulier bij de bar in De Vliegert invullen. Wanneer een bezoekje aan de Vliegert een probleem is, kunt u ook een van de volgende telefoonnummers bellen en vragen om een machtigingsformulier ter invulling naar u op te sturen. Telefoonnummer: Wim Schreurs Telefoonnummer: Ben Janssen Wanneer u onze Vereniging alsnog een incassomachtiging verstrekt en u de voor 2014 verschuldigde contributie op 1 april 2014 nog niet zelf hebt betaald, zullen wij de contributie voor 2014 van uw bankrekening incasseren. Zie hiervoor de regels hieronder. Leden met incassomachtiging Voor de leden die onze Vereniging al eerder hebben gemachtigd om de verschuldigde contributie jaarlijks te incasseren is de volgende informatie van belang. Onze Vereniging maakt voor de inning van de contributie over 2014 gebruik van de zogenaamde Euro-incasso. Hierbij kunnen wij de eerder door u afgegeven incassomachtiging hergebruiken. U hoeft dus geen nieuwe incassomachtiging in te vullen. Bij de Euro-incasso moeten wij wel de bepalingen van de nieuwe Europese betalings- en incassoregels (ook wel SEPA genoemd) in acht nemen. Hierbij gelden een aantal informatieverplichtingen waaraan moet worden voldaan. 6

7 Wij moeten u vooraf informeren over ons Incasseerders-kenmerk (Incassant-ID), uw unieke machtigings-kenmerk, het te incasseren bedrag en de datum waarop de incasso wordt uitgevoerd. Deze gegevens treft u hierna aan: Het Incasseerders-kenmerk van De Kersenplukkers is: NL15ZZZ Uw machtigings-kenmerk is gelijk aan uw adrescode in onze ledenadministratie. Deze adrescode is hetzelfde als uw eigen lidnummer of het lidnummer van uw eventuele partner in onze administratie. De voor 2014 verschuldigde contributie bedraagt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering op 19 maart 2014, 12,00 per lid. De datum waarop de incasso wordt uitgevoerd is 15 april Dit geldt voor iedereen die op 19 maart 2014 lid is van onze Vereniging. U hebt binnen acht weken na incassodatum een terugboekingrecht. Wanneer u iets niet duidelijk is, kunt u altijd contact opnemen met een van onze penningmeesters. Wim Schreurs en Ben Janssen 7

8 Gastoptreden Shantykoor De Klotvaarders uit Deurne in De Vliegert in Mierlo op vrijdag 28 maart om uur Het Shantykoor De Klotvaarders is op 12 november 2008 opgericht door enkele enthousiaste mensen. Het koor staat onder leiding van dirigent Luuk Jonkers. De dirigent tekent ook voor de arrangementen van De Klotvaarders. Er is verder een ensemble dat bestaat uit 4 accordeonisten, een klarinet, een altsax, een pianist en een drummer. Shanty Een shanty is een lied dat vroeger onder het werk aan boord van grote zeilschepen werd gezongen. Er zijn verschillende soorten shanty s afhankelijk van het werk dat moest worden gedaan aan boord van het schip. Onder shanty s worden ook wel verstaan de liederen die werden gezongen in de beperkte vrije tijd. Deze liederen verhalen vaak van verre oorden. Hierbij zijn de onderwerpen vaak de vrouwen in de havensteden en verre landen en de liefde. De liederen die in de vrije tijd werden gezongen werden forebitters (GB) of forecastle songs (USA)genoemd. Shanty wordt ook gezien als een protestlied over de slechte werkomstandigheden en de tirannie van de kapitein, stuurlieden en bootsman. De Shantyman zong de coupletten voor en de bemanning zong het refrein. Er zijn veel shantykoren. Het repertoire moet hoofdzakelijk bestaan uit shanty s en kan aangevuld worden met zeemansliederen of lokale liederen verwant aan de zee, haven of visserij. 8

9 Smartlappen behoren niet tot het repertoire gezongen op de shantyfestivals. Verwant aan de shantykoren zijn de zogenaamde viswijvenkoren. Zij bezingen de historie van de zeevisserij vanuit het thuisperspectief. Op shantyfestivals zijn zij vaak een aanvulling op het shanty-repertoire. De oorsprong van het woord shanty is niet duidelijk. Het wordt vaak verwant geacht met de slave shanty ofwel slavenhut. Hierbij worden dan de liederen die door de slaven op de plantages werden gezongen als voorloper gezien van de liederen op de zeilvaart. Ook wordt het woord shanty wel gezien als een verbastering van het Franse woord "chant", dat "lied" betekent. En nu komt dit koor gelukkig eens een keer naar Mierlo. Waarbij het ons zal meenemen in zijn inspirerende repertoire. U kunt daar bij zijn. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is een kaartje te kopen à 4, - bij de bar van De Vliegert. Kaartverkoop tm uiterlijk 27 maart. Aanvang uur. Bij binnenkomst wordt u voor die prijs ook nog verwelkomd met een kopje koffie of thee. 9

10 Theatergroep BuuuT Vrij brengt vrijdag 4 april de show Humor van Toen en Nu Buuut Vrij is een theatergroep met erg veel podiumervaring. De voorstelling staat van begin tot het eind bol van slappe en droge humor. Hiervoor staan de namen garant van Frans Bevers als Ciske, met zijn groot improvisatievermogen, Ton Brekelmans met zijn geweldige mimiek, als Toontje de Sauwelér- en Bert Seegers de muzikant van het gezelschap. In deze samenstelling hebben ze de afgelopen jaren veel theaterervaringen opgedaan. Daarnaast zijn Ton en Frans bij elkaar opgeteld al ruim 55 jaar graag geziene conferenciers bij allerlei programma's. Dit hoge humorgehalte hebben ze weten te bundelen en heeft ze doen besluiten om een theatergroep te vormen. Deze Theatergroep BuuuT Vrij voelt zich vrij en is subliem in staat om datgene te brengen waar de mensen op zitten te wachten, namelijk: kolderieke humor. Ze brengen in De Vliegert een show vol herkenbare situaties onder de titel Humor van Toen en Nu. Frans en Ton zullen u met een sketch, een conference en een lied vermaken. Bert zal dit ondersteunen met zijn prachtige muziek op toetsen, accordeon, en zijn zang. U mag zelfs meezingen. De voorstelling staat garant voor veel gezelligheid, waarbij de lachspieren, sluitspieren en buikspieren behoorlijk op de proef worden gesteld. Kortom een theatershow op vrijdag 4 april a.s. aanvang uur in De Vliegert die u niet mag missen. Kaartjes à 7,50 zijn verkrijgbaar aan de bar van de Vliegert tm uiterlijk 3 april. 10

11 Bokkesprongen in De Vliegert Ons seniorentoneel De Kersenplukkers presenteert donderdagmiddag 10 april en vrijdagavond 11 april a.s. het blijspel in drie bedrijven Bokkesprongen. Dit toneelstuk is geschreven door D.J. Eggengoor en geregisseerd door Thieu Smeets. Frederik Schotkikker wordt vandaag 71 jaar. De hele familie komt hem feliciteren. Dat zijn z'n altijd in geldnood verkerende neef Harm met zijn bijdehante vrouw Lolle. Dan z'n dik doenerige neef Lambert, die wethouder is van Veldhoven, met z'n onderdanige vrouw Gerrie. En tenslotte zijn verzuurde schoonzus Sijbeltje. Als iedereen buiten in het zonnetje zit koffie te drinken verschijnt er nog een vijfde gast, Edeltraut Auguste Gruber, helemaal uit Duitsland. De familie is brandend nieuwsgierig en probeert deze dame uit te horen. Ze blijkt in de twintiger jaren als klein kind naar Holland te zijn gekomen om op de boerderij van Frederiks ouders aan te sterken. Het contact is nooit verbroken en nu wil ze na al die jaren het vriendje uit haar jeugd terugzien. Het wordt zo'n onvergetelijk weerzien dat de familie zich danig ongerust begint te maken vanwege de erfenis. Frederik en Edeltraut gaan samen op reis naar Californië om daar Edeltrauts kinderen te bezoeken. Natuurlijk met het vliegtuig. En dat vliegtuig moet over de beruchte Bermuda driehoek waar zoveel vliegtuigen en schepen spoorloos zijn verdwenen... maar ja, het leven gaat verder, nietwaar? Hoewel... niet op de manier zoals de "bedroefde" familie dat gedacht had. Kortom een toneelavond waar u geboeid de perikelen kunt volgen en waarom u veel zult lachen. Kaarten zijn verkrijgbaar - tot uiterlijk een dag voor de voorstelling - aan de bar van De Vliegert. Donderdagmiddagvoorstelling 10 april, is alleen toegankelijk voor leden van De Kersenplukkers, aanvang uur, toegangsprijs 2,50. Vrijdagavond voorstelling 11 april, is ook voor niet-leden. Aanvang uur, toegangsprijs 5, -. 11

12 Carnaval 2014 kan in de boeken als zeer geslaagd Hoe kan t ook anders met een prinses als Annelies en haar adjudant Gerrit. Te beginnen met de geslaagde bekendmaking en een aantal goeie kletsers. De geheel opgeknapte en opnieuw geschilderde carnavalswagen. Ook de versiering van het huis van Annelies mag genoemd worden. CV De Kersenplukkers had eer van haar werk. Maar het meest verheugende is toch, als je ziet hoeveel mensen er naar De Vliegert zijn gekomen. Dit hebben wij mede te danken aan onze geweldige DJ, Henk Slegers, de optredende zangers en Kapel Simpelzat die in een mum van tijd de boel op zunne kop han gezet En wat te denken van onze dansmarietjes, de Pittige Pitjes. Hun optredens zijn perfect. Ze zijn niet meer weg te denken. Zo ook de Playback Show. In een woord geweldig! Iedereen, maar dan ook iedereen, bedankt, bedankt en nog eens bedankt namens: CV De Kersenplukkers Wilt u e.e.a. nog eens op uw gemak beleven, bekijk dan de foto s op de site van De Kersenplukkers (www.kersenplukkers.nl). 12

13 Summa studenten gaan op zoek naar de Brabantkenner van Mierlo tijdens de Brabantse middag Op zondag 6 april a.s. wordt er in Mierlo een Brabantse middag georganiseerd bij De Vliegert. Dit wordt gedaan voor het goede doel PiNK PiT. PiNK PiT zet zich in voor vrouwen uit Mierlo met borstkanker, het bijzondere is dat deze organisatie los staat van landelijke organisaties als Pink Ribbon en het KWF. Zo komt het geld ook echt lokaal terecht. De Brabantse middag is een afstudeeropdracht van studenten van het Summa Business College (voormalig ROC). Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door slijterij de Bottelarij en seniorenvereniging De Kersenplukkers. Tijdens het evenement zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden in het verenigingsgebouw van De Kersenplukkers. Tijdens deze middag, onder het thema Jong ontmoet oud zorgt een quiz ervoor dat de kenner van Brabant wordt gevonden. Muzikale intermezzo s en presentaties van lokale ondernemingen zorgen voor een typische Brabantse sfeer. Wij nodigen iedereen, in het bijzonder leden van De Kersenplukkers, uit voor deze leuke ontspannende middag. De entree is gratis. Wij vragen u zich op te geven vóór 4 april a.s., zodat de studenten rekening kunnen houden met het aantal gasten. Inschrijven kan aan de bar van De Vliegert. Het aantal plaatsen is beperkt, dus zorg dat u er vroeg bij bent. De Brabantse middag zal op zondag 6 april worden gehouden in De Vliegert, van 14:00 tot 17:00 uur. Telefoon Voor meer informatie over de Brabantse middag kunt u contact opnemen met: Martin Schenkels, Tel:

14 Overleden Mevr. W. Mathey-Cuijten 24 februari 2014 Dhr. R. van Stekelenburg 28 februari 2014 Wij wensen familie en naasten van de overledene veel sterkte toe. Nieuwe Leden Dhr. C.T. Janssen Molenhoek 20 Mevr. J.C.W. Janssen-Smits Molenhoek 20 Mevr. C.H.M. Rongen Vaanakker 30 bij de Kersenplukkers. 14

15 Oproep van de redactie Begeleiders of bestuurders van de clubs en activiteiten kunnen, wanneer zij behoefte hebben aan ledenaanwas of iets bijzonders te melden hebben, dit altijd doorgeven aan de redactie. Let wel op de sluitingstijd van de redactie, want informatie die na sluitingstijd binnenkomt kan niet meer worden verwerkt. Deze data staan op de website: De uiterste inleverdatum voor het volgende Nieuws Bulletin is Maandag 7 april 2014 U kunt e.e.a. sturen naar: Ouderenadviseurs: Henk van der Vleuten tel Nelly de Hoon tel Wim van Amelsvoort tel Inge Vossen tel Bets v.d. Riet voor bewoners Hof van Bethanië tel Wandeldata In de komende periode kan er weer worden gewandeld op, dinsdag 4 april 15/20 km. vrijdag 11/25 april 5/6 km. dinsdag 6 mei 15/20 km. vrijdag 9/23 mei 5/6 km. Vertrek telkens om 9.30 uur bij De Vliegert. Inlichtingen tel , of 15

16 Voorlichtingsbijeenkomsten over vergeetachtigheid en dementie in Geldrop en Mierlo Op woensdag 9 april wordt om uur in het SCC Hofdael, Molenstraat 23 in Geldrop en om uur in De Vliegert in Mierlo door projectgroep Dementie, óók onze zorg! een voorlichtingsbijeenkomst gegeven over het thema Mijn geheugen laat me in de steek heb ik dan dementie? De bijeenkomst is bedoeld voor alle geïnteresseerde inwoners van de gemeente Geldrop-Mierlo. De voorlichtingen duren circa twee uur. De voorlichting wordt gegeven door het Verenigde Bonden Overleg Brabant - VBOB - op verzoek van de provincie Noord-Brabant, is tot stand gekomen met medewerking van de gemeente Geldrop-Mierlo, Stichting Alzheimer Nederland en de ouderenbonden ANBO, KBO-Brabant, NOMB, PCOB en PVGE, De Kersenplukkers, SeniorenbelangenGeldrop- Mierlo en de dementheek i.o.. Het doel van deze bijeenkomst is enerzijds geruststellen. Dementie is het schrikbeeld voor vele ouderen, maar iets vergeten wil lang niet altijd zeggen dat je dement aan het worden bent. Anderzijds willen de initiatiefnemers goede informatie bieden voor mensen met dementie, partners en kinderen, het thema bespreekbaar maken en onnodige angst bij ouderen proberen weg te nemen. Tijdens de voorlichting krijgt men antwoorden op de vragen: Wat is normale vergeetachtigheid en wanneer kan er sprake zijn van dementie? Welke kansen en risico s loopt u, uw partner of familielid om een vorm van dementie te krijgen? Hoe verloopt het ziekteproces? Wat zijn de gevolgen voor het dagelijks leven? 16

17 Waar kunt u in de gemeente Geldrop-Mierlo voor dienstverlening, ondersteuning, hulpmiddelen, veiligheid en praktische zaken terecht? Het voorlichtingsprogramma bestaat uit een PowerPoint presentatie, een film en een vragenronde met een panel van deskundigen uit de gemeente Geldrop-Mierlo. Na afloop is er een informatiestand van Stichting Alzheimer Nederland en overige deelnemende organisaties. Aanmelden voor de bijeenkomst in Geldrop hoeft niet. Voor de bijeenkomst in Mierlo is het gewenst dat u zich van tevoren meldt bij de bar van De Vliegert (telefoon: ). De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema. De zalen zijn een half uur voor aanvang open en zijn rolstoelvriendelijk. * * * * * Dankwoord van Prinses Annelies Ik, Prinses Annelies, wil graag C.V. De Kersenplukkers bedanken, omdat ze met mij in zee durfden te gaan. Ook wil ik het bestuur van De Kersenplukkers bedanken, dat ze mij in de gelegenheid stelden om mijn taak als Prinses uit te voeren. Dan nog een woord van dank aan alle barmedewerksters voor hun grote inzet het was TOP. En als laatste wil ik alle bezoekers bedanken want zonder hen was ik nergens. Bedankt, bedankt... en nog eens bedankt! 17

18 Een dagje Keukenhof 22 april, nog plaatsen vrij in de bus Op 22 april bezoeken de leden van De Vliegert de Keukenhof. Indien u zich nog niet heeft opgegeven, kunt u dit alsnog doen bij de barmedewerkers van De Vliegert. Keukenhof heeft een rijke geschiedenis. Eeuwenlang maakte het gebied deel uit van het landgoed van Slot Teylingen. In de ongerepte bossen en duinen werd in de 15de eeuw gejaagd en verzameld voor de keuken van het kasteel van Jacoba van Beieren; vandaar de naam Keukenhof. Landschapsarchitecten Jan David Zocher en zijn zoon Louis Paul Zocher, later ook de ontwerpers van het Vondelpark, richtten in 1857 de tuin rondom het kasteel opnieuw in. In 2014 staat Holland centraal met tentoonstellingen over de geschiedenis van de tulp, de tulpengekte in de 17e eeuw en de hedendaagse tulpenteelt. Er zijn in oktober 2013 bovendien bollen geplant voor een spectaculaire bloemenmozaïek van 22 bij 13 meter van Amsterdamse grachtenpanden. We gaan vroeg de deur uit op dinsdag 22 april, want om uur staat de bus al voor bij De Vliegert en deze brengt ons allereerst naar de koffiestop in de Meern. Hiervandaan volgen we een toeristische route richting de Keukenhof. Anders dan anders gaan we nu niet gezamenlijk lunchen maar ontvangt u bij het verlaten van de bus, ca uur, een lunchpakketje, zodat u op eigen gelegenheid rond kunt lopen, op een bankje uw broodje op kunt eten en op uw gemak alles kunt bekijken. 18

19 Er zijn in beperkte mate rolstoelen (gratis) en scootmobiels voor 10,- beschikbaar bij de Keukenhof. Deze kunnen van tevoren worden gereserveerd. Geef het door aan de reiscommissie en wij regelen dit voor u. Voor degenen die de mooie foto s direct naar het thuisfront door willen sturen: er is gratis Wifi in het park! Om ongeveer kwart voor drie vertrekken we naar de aanlegsteiger in Lisse voor een rondvaart over de Kagerplassen. Hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind. Het diner zullen we gebruiken in Haarzuilens en de planning is zo rond uur in Mierlo terug te zijn, met hopelijk een heleboel mooie beelden in ons hoofd. De Reiscommissie. Onze website gaat op de schop. De huidige website bestaat al sinds april Hoog tijd dus om er een nieuw moderner en frisser gezicht aan te geven. Maar vooral om de inhoud eens kritisch te bekijken, verouderde informatie op te ruimen of bij te werken. Ook willen we de informatie beter en sneller toegankelijk maken. Het belang van de website is om onze vereniging, de activiteiten, clubs en afdelingen te promoten en een bron van informatie te zijn. Daarom zullen een aantal medewerkers van de redactie de contactpersonen van de clubs en afdelingen benaderen om de informatie over hun clubactiviteiten, doel en contactpersonen te vernieuwen en zo met uw hulp de Website van De Kersenplukkers weer helemaal bij de tijd te krijgen. Hebt u suggesties of het idee dat u ons hiermee kan helpen neem dan contact op met, uw Webmaster: Jaap Veneman, tel , 19

20 Meerdaagse reis naar Altenahr Duitsland Zoals aangekondigd is de reiscommissie aan het inventariseren of er voldoende animo is voor een meerdaagse reis. Gelukkig zijn er al veel geïnteresseerden en kunnen we snel beslissen of we de reis definitief kunnen organiseren. We hebben de keuze uit de volgende data: Van juni of van juni. Altenahr, de bekende wijn- en vakantieplaats met een geschiedenis van meer dan 1000 jaar, is gelegen in het romantische Ahrdal en omringd door grillige rotsen, bossen en wijngaarden. U vindt hier de bouwkunst van de Romeinen, de sprookjesachtige kastelen uit de middeleeuwen en de schilderachtige vakwerkhuizen. Globaal ziet de reis er onder voorbehoud - als volgt uit: Dag 1: heenreis via Monschau Rechtstreeks vanuit Mierlo vertrekt u richting Luxemburg. Onderweg maken we een stop voor een kop koffie met gebak. Vervolgens rijden we naar het mooie plaatsje Monschau. Hier maakt u een stadsrondrit met een treintje en gebruikt u vervolgens de lunch. Daarna rijden we door het Eifelgebergte naar het hotel in Altenahr. s Avonds wordt een heerlijk diner geserveerd. Dag 2: Cochem en boottocht Moezel Vandaag brengen we een bezoek aan de meest toeristische plaats aan de Moezel, Cochem. Het karakteristieke stadje heeft een gezellig marktplein, pittoreske straatjes en steegjes, vakwerkhuizen, stadspoorten en delen van de middeleeuwse muur. Langs de Moezel is een gezellige promenade met winkels en terrassen. We gebruiken de lunch in Cochem en u maakt een boottocht over de Moezel. Aansluitend rijden we terug naar het hotel, waar een heerlijk diner wordt geserveerd. 20

21 Dag 3: terugreis via Keulen De laatste dag is al weer aangebroken. Na het ontbijt verlaten we het hotel om langs de Rijn naar Keulen te rijden, waar u enige tijd vrijaf heeft. U kunt bijvoorbeeld de bekende Dom bezoeken, het chocolade- museum, of genieten op één van de vele terrasjes. Vervolgens rijden wij terug naar Nederland, waar de reis wordt afgesloten met een afscheidsdiner. Daarna wordt u teruggebracht naar Mierlo en zit deze korte vakantie er helaas weer op. Reissom is inclusief: Vervoer per luxe touringcar Koffie/thee met gebak op de heenreis 2 overnachtingen in één- of tweepersoonskamer 2x ontbijt, 3x lunch en 3 x diner Excursieprogramma naar Monschau, Cochem, Keulen Treinrit Monschau Boottocht over de Moezel Prijs afhankelijk van aantal deelnemers ca. 225, - per persoon Toeslag eenpersoonskamer 25, -. Voor hen die interesse hebben: We willen graag weten hoeveel personen daadwerkelijk interesse hebben voor een 3-daagse reis naar het Ahrdal in Duitsland. Bij de barmedewerkers van De Vliegert ligt een lijst waarop u uw naam, mailadres en/of telefoonnummer kunt vermelden. Hier zijn geen verplichtingen aan verbonden. Half maart, zal blijken of er voldoende animo (minimaal 30 deelnemers) is voor een dergelijke vakantie en kunnen we onze plannen concretiseren. Deze reis willen we begin juni ondernemen. In het volgende Nieuws Bulletin komen we hier op terug. 21

22 Algemene Vergadering 2014: Zinvol en Aangenaam Op 19 maart 2014 vond in De Vliegert de 62 e Algemene Vergadering van seniorenvereniging De Kersenplukkers plaats. Er waren circa 120 leden aanwezig. De notulen van die vergadering kunt u op een later moment lezen, maar met dit artikel willen wij u op de hoogte stellen van de behandeling van de belangrijkste agendapunten. Naar aanleiding van een aantal vragen op dat gebied werd eens temeer uitgelegd welke organisatorische constructie is gekozen om de nieuwe afdeling van KBO Mierlo onder te brengen bij De Kersenplukkers. Gememoreerd werd het gereed komen van de renovatie, ver- en aanbouw van De Vliegert en de voorzieningen die zijn getroffen om in de toekomst niet te worden geconfronteerd met onverwachte uitgaven voor onderhoud van het gebouw. Door de voorzitter werd dank uitgesproken aan alle vrijwilligers, aan de vaste medewerkers en aan zijn medebestuursleden voor het vele werk dat door hen gedurende het jaar 2013 weer zijn verricht. Het jaaroverzicht, de financiële jaarstukken, het jaarplan en de begroting voor 2014 werden behandeld, toegelicht en aanvaard. Naar aanleiding daarvan verklaarde de kascommissie de jaarstukken te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. De heer Peter van Dijk heeft de kascommissie verlaten en in zijn plaats zal de heer Nico van de Kimmenade gaan optreden. De contributie voor 2014 werd op voorstel van het bestuur gehandhaafd op 12, -. De automatische inning daarvan zal, zoals u in dit Nieuws Bulletin kunt lezen, plaatsvinden op 15 april a.s. Aandacht werd gegeven aan de per 31 december 2013 bereikte mijlpaal van het e lid, in de persoon van mevrouw Marion de Wit- Holwerda, dirigente van het klassiek koor Canta Classica. 22

23 Zij werd verblijd met een prachtig boeket bloemen, terwijl de aanwezigen werden getrakteerd op een beschuitje met roze muisjes in verband met de zogenaamde geboorte van het e lid. voor wat betreft de plannen voor dit jaar werd vooral aandacht gegeven aan het voornemen wat extra s te gaan doen voor de kwetsbare ouderen, aan het idee om de jongere senioren wat meer te gaan betrekken bij onze vereniging en aan het verder structureren van de communicatie en pr van onze vereniging. Ingestemd werd, na enige discussie, met het voorstel van het bestuur om het huishoudelijk reglement in die zin aan te passen, dat personen die niet in Mierlo wonen, maar van oudsher een nauwe band met ons dorp hebben, onder strikte voorwaarden, toch lid kunnen worden van onze vereniging. In het bestuur waren Nelly van der Sanden, Wim Schreurs, Ben Janssen en Joop van Zwet aftredend. Zij werden alle vier door de vergadering herkozen. Medegedeeld werd dat Wim Schreurs en Ben Janssen in hun functie van 1 e en 2 e penningmeester van rol wisselen. Medegedeeld werd tenslotte dat het bestuur heeft besloten tot het oprichten van een fonds, genaamd: Vrienden van De Kersenplukkers, om daarmee activiteiten voor die leden mogelijk te maken, waaraan zij anders wellicht niet zouden kunnen deelnemen. Door het bestuur is in dit fonds al een bedrag van 1.200, - gestort. In een volgend Nieuws Bulletin zal hier nader op worden terug gekomen. Na afloop van de vergadering was er geen koffietafel, maar werden een drankje en een hapje geserveerd onder de gezellige klanken van een dixielandorkest. En geloof het of niet, dit orkest wist een aantal van onze leden te verleiden tot een dansje. Het Bestuur 23

24 Nieuws uit de biljartzaal, maart 2014 Het worden drukke tijden voor de leden van onze bijartclub. Libre competite De librecompetitie seizoen is afgelopen. Het bleef in sommige poules spannend tot op de laatste speeldag. De periode winnaars van de poules nemen deel aan het: Groepskamioenschap op 24 maart Maandagmiddag 24 maart speelden de winnaars van de periodes 1, 2 en 3 van elke groep tegen elkaar om uit te maken wie zich groepskampioen 2014 mag noemen. Onderstaand de periodewinnaars van elke groep: periode1 periode 2 periode 3 Groep A: Koos v Eijk Tiny Meulendijks Jan v Hoof Groep B: Jan Mastbroek Piet Derwig Toon v. Heugten Groep C: Ben Jansen Miel v. Heugten Paul vd Graaf Groep D: Paul Stax John Cabri Jan Reniers Groep E: Antoon v. Hoof Toon Dekker Piet de Hoon Groep F: Frits de Groof André Jacobs Maria vd Kimmenade De groepskampioenen nemen deel aan het algemeen clubkampioenschap. Als u dit leest hebben de bovenstaande periode winnaars van de poules deel genomen aan de Groepskampioenschappen op 24 maart en is de Groepskampioen bekend. De competitie resultaten zijn te zien op de website bcdevliegert.nl Algemeen clubkampioenschap op 31 maart en 1 april Op maandagmiddag 31 maart en dinsdagmiddag 1 april strijden de groepskampioenen om het algemeen clubkampioenschap libre Het algemeen clubkampioenschap is een van de hoogtepunten van ons competitiejaar en is vrij toegankelijk vanaf 13:00 uur. 24

25 Lentetoernooi op 7,8, 9 en 11 april In de week van 7 t/m 11 april wordt het lentetoernooi gehouden. Anders dan het Kersttoernooi dat individueel gericht is, wordt hier in teamverband (4 spelers per team) gestreden om de eer wie zich een jaar lang het beste team van de club mag noemen. Elk jaar weer een garantie voor veel biljartplezier en hilariteit. Dit jaar een speciale verrassing door toevoeging van een wedstrijdelement dat vooral het teamtactische vermogen op de proef zal stellen. Details in de vliegerpost van maart. Zomercompetitie Bandstoten De zomercompetitie start dit jaar op 15 april en loopt t/m 1 juli. Dit jaar is gekozen voor de discipline bandstoten. Elke dinsdagmiddag vanaf 13:00 uur. Stadscompetitie & PK De stadscompetitie loopt weer langzaam naar het einde toe. Er zijn nog enkele teams die kans maken op het kampioenschap, dus maak er iets moois van. Op donderdag 1 mei,vrijdag 2 mei, donderdag 8 mei en vrijdag 9 mei wordt in de Vliegert om het kampioenschap in de Hoofdklasse, (gemiddelde vanaf 3.50) gespeeld. Namens BC De Vliegert wordt hier aan deelgenomen door Jo van de Kimmenade en Walter van der Westen. Verder vindt u op onze site alle informatie betreffende de stadscompetitie en PK wedstrijden. Website Het laatste nieuws, standen en mededelingen vind je op onze website. Inmiddels is de site ook aangepast voor Ipad gebruikers. Bestuur biljartvereniging 25

26 Nieuwsbrief 3, april KBO Mierlo Beste KBO-ers, De afgelopen maand en nog enkele weken te gaan, hebben onze belastingadviseurs voor een aantal van u de belastingaangifte weer ingevuld. Dat is een van de activiteiten die KBO Mierlo zichtbaar verricht. De VOA s (vrijwillige ouderen adviseurs) die momenteel bij De Kersenplukkers werkzaam zijn, zijn opgeleid via KBO Brabant. Ook nieuwe VOA s zullen in de toekomst worden opgeleid onder de KBO vlag. Beide zijn activiteiten die u al jaren kent. Maar hoe kunnen we u bijstaan in de toekomst? Onze samenleving verandert voortdurend. In politiek Den Haag maar ook dichterbij, in gemeenten worden in hoog tempo nieuwe wetten gemaakt en regelingen aangepast. Vaak met ingrijpende gevolgen voor ouderen. Neem bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom zorg en inkomens. Als KBO Mierlo willen we u dan ook informeren, ondersteunen en voor uw belangen opkomen in een onzekere tijd. Om dit te kunnen doen is het belangrijk om te weten wat er bij u speelt. Wat wilt u weten en met welke informatie kunnen wij u helpen. Via een digitale enquête op de website van KBO Brabant kunt u nu als lid van KBO Mierlo een enquêteformulier aanvinken over welke onderwerpen u geïnformeerd wilt worden. Een aantal onderwerpen hebben we alvast voorgeselecteerd omdat we denken dat die zonder meer belangrijk zijn. En deze helpen u wellicht om ook uw onderwerp(en) te ontdekken. U kunt zelf ook onderwerpen toevoegen. We willen u vragen om het formulier in te vullen. Na verwerking van de resultaten informeert KBO Brabant onze afdeling, KBO Mierlo. KBO Mierlo informeert u vervolgens over de informatiebehoefte en komt met actieplannen. Die plannen gaan we samen met U uitvoeren. Als er veel actieplannen zijn en veel animo om dat uit te voeren hebben we een bloeiende KBO. Denk er maar over na en we horen graag van u op welke manier ook. Samen zijn we sterk. Namens KBO Mierlo, Frans Sools, uw Contactpersoon tel

27 Agenda dag datum aanvang Optreden Shantykoor De Klotvaarders Deurne vrijdag 28 maart uur Start Fietsclub 1 Start Fietsclub 2 maandag woensdag 31 maart 2 april uur uur Theatergroep BuuuT Vrij vrijdag 4 april uur Brabantse middag Jong ontmoet oud Voorlichting Mijn geheugen - heb ik dan dementie? Mini-Cursus Klassieke Muziek en Schilderkunst III Seniorentoneelgroep De Kersenplukkers Seniorentoneelgroep De Kersenplukkers zondag 6 april uur woensdag 9 april uur donderdag 10 april uur donderdag 10 april uur vrijdag 11 april uur Bridgeclub Paasdrive vrijdag 18 april uur Mini-Cursus Klassieke Muziek en Schilderkunst IV donderdag 24 april uur Oranje feestavond dinsdag 29 april uur Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende Nieuws Bulletin is maandag 7 april De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen of in te korten. U kunt e.e.a. sturen naar: Druk: Drukkerij Messerschmidt 27

28 Verenigingsgebouw De Vliegert Heer van Rodestraat 109a, 5731VR Mierlo telefoon: Openingstijden: maandag t/m donderdag van tot uur van tot uur woensdag / donderdagavond van tot uur 28 vrijdag van tot uur van tot uur

Nieuws Bulletin. De Kersenplukkers Mierlo SENIORENVERENIGING JAARGANG 18 SEPTEMBER 2013 NUMMER 7

Nieuws Bulletin. De Kersenplukkers Mierlo SENIORENVERENIGING JAARGANG 18 SEPTEMBER 2013 NUMMER 7 Nieuws Bulletin JAARGANG 18 SEPTEMBER 2013 NUMMER 7 SENIORENVERENIGING De Kersenplukkers Mierlo Nieuws Bulletin Contact informatie Postadres: De Kersenplukkers Heer van Rodestraat109A, 5731 VR Mierlo Website:

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank NL55RABO 0156521466 uitgave: maart 2015 Artikelen in dit Afdelingsnieuws 01 Uitnodiging voor de Algemene vergadering

Nadere informatie

8 september: Treinreis De wereldtuinen van Mondo Verde

8 september: Treinreis De wereldtuinen van Mondo Verde Van de voorzitter De vakantie is voor velen nog niet helemaal voorbij en u ontvangt alweer de Nieuwsbrief van augustus/september. Vanaf januari is de gemeente Best verantwoordelijk voor de huishoudelijke

Nadere informatie

Webadres: www.pvge-geldrop.nl. Oktober 2014

Webadres: www.pvge-geldrop.nl. Oktober 2014 Webadres: www.pvge-geldrop.nl Oktober 2014 VAN DE REDACTIE oor u ligt alweer de laatste Nieuwsbrief van dit jaar. Namens de redactie wensen wij alle lezers van de Nieuwsbrief daarom nu al prettige feestdagen

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD VOOR OUDEREN IN DE GEMEENTE VENRAY jaargang 30 nummer 5 29 mei 2015

INFORMATIEBLAD VOOR OUDEREN IN DE GEMEENTE VENRAY jaargang 30 nummer 5 29 mei 2015 INFORMATIEBLAD VOOR OUDEREN IN DE GEMEENTE VENRAY jaargang 30 nummer 5 29 mei 2015 De Schakel is een uitgave van de Centrale van Ouderenvereniging Venray Erop uit. Moesten we ons de vorige maand de lente

Nadere informatie

Webadres: www.pvge-geldrop.nl. Oktober 2011

Webadres: www.pvge-geldrop.nl. Oktober 2011 Webadres: www.pvge-geldrop.nl Oktober 2011 oor u ligt alweer de laatste Nieuwsbrief van dit jaar. Het redactieteam is V er weer in geslaagd om ook deze Nieuwsbrief op tijd gereed te krijgen. Dat lijkt

Nadere informatie

De Cirkel Maandelijks infoblad voor de Vereniging van Senioren Beuningen

De Cirkel Maandelijks infoblad voor de Vereniging van Senioren Beuningen De Cirkel Een middagje dansen Wel of geen uittreding zie pagina 3 zie pagina 13 Maandelijks infoblad voor de Vereniging van Senioren Beuningen Juni 2013 Colofon De Cirkel is een uitgave voor de senioren

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2 ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE Gängelproat 2014, nr. 2 Colofon Bestuur Hennie Horst (voorzitter), Dirk Haan (vice voorzitter), Gert Nieterau (secretaris), Hennie Klootwijk (penningmeester),

Nadere informatie

op zoek naar leuk... ...vrijwilligerswerk? scouting De trappers hoogezand verwelkomt Nieuw schip zeus ii

op zoek naar leuk... ...vrijwilligerswerk? scouting De trappers hoogezand verwelkomt Nieuw schip zeus ii devrijwilligerskrant Vrijwilligers Huis aan Huis in de Gemeente Hoogezand-Sappemeer Jaargang 1 Nummer 3 Oplage: 20.000 exemplaren op zoek naar leuk... samenloop voor hoop Op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni

Nadere informatie

Praat mee over ontmoeten in de Ruwaard. Een zaak van alle inwoners. Winterfair 2014 Kinderboerderij De Elzenhoek. 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014

Praat mee over ontmoeten in de Ruwaard. Een zaak van alle inwoners. Winterfair 2014 Kinderboerderij De Elzenhoek. 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kopij

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7 17e Jaargang NOVEMBER 2013 Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 Colofon ANBOde is een uitgave van de ANBO afdeling Zoetermeer/Benthuizen

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH

KBO INFO AFD. HEESCH KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG OKTOBER 2013 NO. 10 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Samen zingen... 4 Ut strötje... 5 Raad Gecoördineerd Ouderenwerk... 6 Tweeduizenddertien (acht)... 8 Verslag

Nadere informatie

Aandacht. 197 mei 2015

Aandacht. 197 mei 2015 Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 197 mei 2015 Geluk is de kunst een boeket te maken met de bloemen waar je bij kunt. In dit nummer o.a.

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 192 november 2014 Humor is het gat in de traan waardoor de lach ontsnapt. Ruth Zwijgers In dit nummer

Nadere informatie

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012 KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012 1 Voorwoord Dit is al weer de vierde editie dat het bestuur het jaarverslag in zijn nieuwe vorm aan U mag aanbieden. Op de voorpagina de machtige toren van de prachtige

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

EindhovenActueel! Vereniging voor senioren Eindhoven

EindhovenActueel! Vereniging voor senioren Eindhoven EindhovenActueel! Vereniging voor senioren Eindhoven Impressie van het interessante PVGE-evenement 'verkeersregels' : wat is er zoal veranderd? (lees verder) Worden we als senior nog wel serieus genomen

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

Achtentwintigste jaargang nr. 10 december 2011

Achtentwintigste jaargang nr. 10 december 2011 Nieuw Achtentwintigste jaargang nr. 10 december 2011 De voorbereiding naar Kerstmis beleef ik dit jaar anders, dat wil ik best bekennen. Dat heeft vooral te maken met de onlangs intens beleefde heropening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Vereniging voor senioren Nuenen

Jaarverslag 2013. Vereniging voor senioren Nuenen Vereniging voor senioren PVGE Vereniging voor senioren Afdeling Vrouwkensakker 15 5673 PE tel: 040 283 89 16 e-mail: pvge-nuenen@onsbrabantnet.nl Jaarverslag 2013 Algemene ledenvergadering en bestuur.

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

Negenentwintigste jaargang nr. 8. oktober 2012

Negenentwintigste jaargang nr. 8. oktober 2012 Negenentwintigste jaargang nr. 8 oktober 2012 We kunnen het allemaal. Het is echt niet alleen de pastoor, de pastoraal werker, de gebedsleider of welke beroepskracht dan ook, die ons voorhoudt hoe de boodschap

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

10 oktober 2011 NR 17

10 oktober 2011 NR 17 10 oktober 2011 NR 17 Stichting 10 oktober 2011 NR 17 Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel www.gemeenschapsblad.nl Jaargang 41 Oplage 2500 STICHTINGSBESTUUR: Jan den Mulder, Lieshoutseweg 26 382067 Cisca Verschuuren

Nadere informatie

juni 2011 Actuele informatie Afdeling Eindhoven

juni 2011 Actuele informatie Afdeling Eindhoven 1 Vereniging voor senioren Eindhoven EindhovenActueel! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- juni 2011 Actuele informatie

Nadere informatie