DE KRACHT VAN BRABANT IN ONDERWIJS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE KRACHT VAN BRABANT IN ONDERWIJS"

Transcriptie

1 DE KRACHT VAN BRABANT IN ONDERWIJS Verslag bijeenkomst Stichting Brabant Onderneemt De Kracht Van Brabant In Onderwijs

2 VOORWOORD Het non-profit platform Stichting Brabant Onderneemt heeft maandag 28 januari op de Avans Hogeschool te Breda een bijeenkomst gehouden onder het thema De Kracht van Brabant in Onderwijs. Een dertigtal Brabantse beslissers, als afgevaardigden van de verschillende provinciale ondernemers- en onderwijsnetwerken, schoven in de hogeschool aan voor een interactieve brainstormsessie. Onder de aanwezigen waren de verschillende onderwijspartijen uit Noord-Brabant. Daaronder Paul Rüpp, naast bestuursvoorzitter van Avans Hogeschool lid van het Comité van Aanbeveling binnen Stichting Brabant Onderneemt. Onderwerpen die tijdens de bijeenkomst ter sprake kwamen waren: - Opleiden voor generalist of specialist? - Hoe behouden we studenten in Brabant? - Sluiten opleidingen aan bij behoeften van organisaties? Wij wensen u veel leesplezier toe. 2

3 INLEIDING Samenvatting De Kracht Van Brabant 4 Tafelindeling Stichting Brabant Onderneemt Stichting Brabant Onderneemt is een non-profit platform opgericht door ondernemers, voor ondernemers. Brabant Onderneemt richt zich op de stimulering van de Brabantse economie, om op die wijze de provinciale regio een boost te geven. De werking is dan ook gericht op het actief delen van kennis en contacten. We streven naar betrokkenen die trots zijn op het Brabantse ondernemersklimaat en een bijdrage daaraan willen leveren. Wat doen we? Een actieve en betrokken partner: dat is wat Brabant Onderneemt wil zijn. Vanuit deze rol gaan we de samenwerking aan met betrokkenen binnen de drie O s (ondernemingen, onderwijs- en overheidsinstellingen). Brabant Onderneemt wil participeren en ondersteunen in gezamenlijke ontwikkelingen. Dit komt onder andere tot uiting in de De Kracht van Brabant: Stichting Brabant Onderneemt organiseert De Kracht van Brabant in, waarbij beslissers van de verschillende initiatieven aanschuiven om plannen te concretiseren. De uitkomsten, ideeën en evaluaties daarvan zullen leiden tot bepaalde plannen. Wij zullen een actieve aanjagende en verbindende rol spelen in het concretiseren van deze actiepunten. Tafel 1 5 Tafel 2 5 Tafel 3 5 Tafel 4 5 Stelling 1 Tafel 1 6 Tafel 2 6 Tafel 3 6 Stelling 2 Tafel 1 7 Tafel 4 7 Stelling 3 Tafel 2 8 Tafel 3 8 Tafel 4 8 De uitkomsten, ideeën en evaluaties daarvan zullen leiden tot bepaalde plannen. Wij zullen een actieve aanjagende en verbindende rol spelen in het concretiseren van deze actiepunten 3

4 SAMENVATTING De Kracht Van Brabant Het non-profit platform Stichting Brabant Onderneemt heeft maandag 28 januari op de Avans Hogeschool te Breda een bijeenkomst gehouden onder het thema De Kracht van Brabant in Onderwijs. Een dertigtal Brabantse beslissers, als afgevaardigden van de verschillende provinciale ondernemers- en onderwijsnetwerken, schoven in de hogeschool aan voor een interactieve brainstormsessie. Onder de aanwezigen waren de verschillende onderwijspartijen uit Noord-Brabant. Daaronder Paul Rüpp, naast bestuursvoorzitter van Avans Hogeschool lid van het Comité van Aanbeveling binnen Stichting Brabant Onderneemt. Onderwerpen die tijdens de bijeenkomst ter sprake kwamen waren: - Opleiden voor generalist of specialist? - Hoe behouden we studenten in Brabant? - Sluiten opleidingen aan bij behoeften van organisaties? Aan een viertal tafels ontspon zich in de sessie een stevige discussie naar aanleiding van enkele stellingen. Het zorgde voor diverse aardige statements en conclusies. Met name het naar voren komende verschil tussen het opleidingstraject voor het MBO en het HBO leverde belangrijke gespreksstof op. Maar ook de belangen van de ondernemingen liet het onderwijs niet ongeroerd. Vanuit het MKB en de ondernemers luidde het Aan een viertal tafels ontspon zich in de sessie een stevige discussie naar aanleiding van enkele stellingen. Het zorgde voor diverse aardige statements en conclusies overduidelijke advies om als onderwijsinstellingen helderheid proberen te scheppen in het werkelijke opleidingsdoel. Het is de ondernemers op dit moment nogal onduidelijk waar studenten nu tot worden opgeleid. Het moge duidelijk zijn dat een kwalitatief hoogstaande arbeidsmarkt leidend dient te zijn en ook dient te blijven. De taak ligt dus bij de onderwijsinstellingen om duidelijke communicatie te verschaffen naar deze ondernemers. Door betere interactie weten zij wat er speelt en op hun beurt weet de onderwijsinstelling wat de behoeften zijn van de ondernemer. Dit feit van onwetendheid speelt echter ook parten bij de studenten zelf. Een zeer heikel punt was de overweldiging waarmee potentiële studenten min of meer binnengedragen worden. Opleidingen worden heden ten dage in een mooi jasje gestoken, sexy gemaakt om maar te kunnen concurreren tegen de opleiding twee steden verder. Over het hoofd gezien wordt te communiceren wat de opleiding nu werkelijk kan betekenen voor zo n toekomstig branchemedewerker. Hier dienen indien mogelijk van bovenaf aangescherpte regels en voorwaarden voor gecreëerd moeten worden. Een punt van kritiek klonk ook richting de uitwaaiende studenten. Zij die hun heil zoeken buiten Brabant bij de switch van bijvoorbeeld HBO naar WO. Geconcludeerd werd dat diezelfde universitaire opleidingen eenmaal specifieker opleiden dan dat binnen Brabant op dit moment wordt aangeboden. Deze grensverlegging moet nu eenmaal geaccepteerd worden. Het hardmaken voor het uiteindelijk terugwinnen van deze afgestudeerden is wel een punt van urgentie. De kennis, cultuur en kunde die zij immers hebben verworven is een meer dan welkome toevoeging aan het sterke ondernemersklimaat dat Brabant kent. 4

5 TAFELINDELING Tafel 1 Luuk Haegens Adagium Tafel 3 Nancy Ummels Effect-HR Roy Beerens Janssen en Janssen Paul Rüpp Avans Hogeschool Pierre Urlings Henk Hendrikx Summa College Eindhoven Zoomvliet Studio (ROC West-Brabant) Jan Thijs Jac van Stratum Stichting Techniekportaal de Kempen Van Stratum Techniek BV. Guido van Gageldonk Unit040 Ontwerp Annie van Doremalen Summa College Eindhoven Alida Luteyn Heerbeeck College Bart van de Loo Hazenberg Tafel 2 Ben Oligschlager SintLucas Tafel 4 Elke Knapen Stichting Brabant Onderneemt Frank Cuijpers DeltaZuid Catrien Coolen APS Personeelservices Bart Janssen Summa College Edgar de Beule Markteffect Marko Louwes Merk Brabant Rob van der Vorst Heerbeeck College André van der lee 3Masters BV Nus Waleson Fontys Hogeschool Jan de Jong Broadcast Business Jeroen van Glabeek CM Marcel de Heer Gemeente Breda Enrico Koenen Blue Twinkle Hans Westendorp Stichting Brabant Onderneemt

6 STELLING 1 1 Hoe behouden we studenten in Brabant bij een switch van HBO naar WO? Tafel 1 Het grote manco lijkt te zijn dat de communicatie tussen het HBO en het WO vele malen verbeterd kan worden. Deze lijken geen of in ieder geval weinig contact te hebben met elkaar. Dit kan geoptimaliseerd worden door bepaalde programma s of informatie over het WO aan de studenten te verschaffen. Vanuit de onderwijsinstellingen wordt überhaupt weinig gepromoot. Het onderwijs in Noord-Brabant moet trotser zijn. Net zoals de concollega s van boven de rivieren meer te koop lopen met de kracht van je onderwijsinstelling. Ook die reden vormt dat studenten eerder geneigd zijn weg te trekken naar andere grote studentensteden waar universiteiten zich wel goed profileren. Het onderwijs in Noord-Brabant moet trotser zijn Tafel 3 Bepaalde groep studenten wil hoe dan ook uitvliegen. Zij zijn klaar voor zelfstandigheid en trekken er dan ook op uit. Als ze eenmaal hun plek gevonden hebben, is het vervolgens zo dat ze niet snel terugkeren naar hun vroegere woon- of studeerplaats. Die groep is moeilijk tegen te houden. Noord-Brabant schiet op universiteit vlakken tekort. Voor echte specifieke universitaire opleidingen moet je simpelweg niet in Brabant zijn. Echter, het overlappende vlak wat het WO in Brabant aanbiedt kan wel gecommuniceerd worden. Dit gebeurt heden ten dage te weinig. Tafel 4 Een omgekeerd inzicht. Moet je deze groep studenten wel binnen de provinciegrenzen willen houden? Deze kunnen de wereld buiten Brabant proeven, om vervolgens terug te komen met een zak kennis en ervaring. Maar hoe hier invulling aan te geven? De manier om studenten terug te krijgen blijft een heikel punt. De drie belangrijkste opleidingen leiden op voor lokaal beroep. Het is daarom van belang om zich te focussen op de arbeidsmarkt in de regio. Zodat afgestudeerden de mogelijkheid hebben meteen in de buurt aan de slag te gaan. Oplossingen / conclusies / adviezen voor stelling 1: - Betere communicatie tussen HBO en WO - Brabants onderwijs moet trots uitstralen - Je eigen kracht ook promoten - HBO-studenten blijven in regio - WO-studenten waaien uit - Opleiden voor beroepen in regio - Vertrek studenten is deels onhoudbaar - Je eigen kracht promoten 6

7 STELLING 2 2 Sluiten de opleidingen voldoende aan bij wat er speelt en leeft bij ondernemers/studenten in Brabant? Tafel 1 Zo n 60% van de studenten stroomt in met het idee dat het ze wel een leuk beroep voor ze lijkt. Dit is het gevolg van de overkill aan keuzes. Door dit legio aan opleidingen wordt het de student lastig gemaakt te kiezen, waardoor zij niet door hebben waar ze nu werkelijk voor opgeleid worden. Dit laatste punt is een essentieel onderdeel van de vaak verkeerde studiekeuze van de studenten. Dit beperkt de kwaliteit van de werknemers in spé, waar de opleidingen uiteindelijk de dupe van zijn. Studenten denken enkel aan de financiële tegemoetkoming. Hierbij zien zij vaak over het hoofd dat er onderaan de bedrijfsstructuur begonnen moet worden. Deze vorm van omhoog werken sluit niet aan bij de mindset van de student. Onderwijsinstellingen zouden een realistisch beeld moeten scheppen van wat de opleiding nu werkelijk inhoudt. Dit zal echter een lastig punt blijven, vanwege de hevige concurrentiestrijd tussen de verschillende onderwijspartijen. Ook bij deze tafel komt duidelijk naar voren dat de studievoorlichting op de middelbare school aan de late kant gegeven wordt. Leerlingen worden namelijk geïnformeerd bij jaar 4-5. Dit hoort volgens naar blijkt jaar 1-2 te zijn, omdat in die periode de echte keuze in grote lijnen al gemaakt dient te worden. Denk aan samenstellen van de zogenaamde pakketten. Oplossingen / conclusies / adviezen voor stelling 2: - Overkill aan keuzemogelijkheden - Verkeerde mindset studenten - Opleidingen worden te mooi verpakt en verkocht - Mindset studenten verkeerd - Studenten worden door onderneming(en) gevormd - Studievoorlichting VO te laat Tafel 4 Er is naar het blijkt een verkeerde mindset bij studenten. Zij hebben het idee dat je al manager bent wanneer je afstudeert. Deze visie sluit niet aan bij die van het onderwijs: talent ondernemers afleveren die 50 jaar gekneed en gevormd kunnen worden door ondernemingen. De onderwijsinstellingen vormen de ruggengraat van de student, de ervaring, kennis en cultuur van de ondernemingen alles daar rondom heen. Er is naar het blijkt een verkeerde mindset bij studenten. Zij hebben het idee dat je al manager bent wanneer je afstudeert 7

8 STELLING 3 3 Moet de school opleiden voor een generalist of een specialist? Tafel 2 Het competentiegericht leren waar het onderwijs nu massaal gebruik maakt, betekent niets leren. Het leidt studenten op tot generalist. Er moeten hardere afspraken gemaakt worden. Dit is alleen makkelijker gezegd dan gedaan. Ondernemers (van MKB-grootte) kunnen niet 4-5 jaar vooruitkijken om te zeggen of ze bepaalde typen specialisten kunnen gebruiken. Het gevaar hiervan is dat onderwijsinstellingen tot op bepaalde hoogte op blijven leiden tot generalisten. Tot het moment dat bedrijven aangeven zo n bewuste specialist te willen. Op dat laatste moment kan de opleiding pas focussen op dat specialisme. Tafel 3 Een trend van tegenwoordig is meer generiek opleiden. Het gevolg daarvan is dat studenten het vak pas echt leren in het beroepenveld. Maar waar moeten opleidingen aan blijven voldoen? Lastig om aan te geven wat studenten moeten kennen en kunnen. Daarbij moeten docenten de praktijk ook proeven. Enkel theorie is niet genoeg om van de student kennis maar voornamelijk kunde over te brengen. Cursussen of stages zouden hier schikken. Tafel 4 Gemakzucht speelt parten bij de studenten. Er wordt al snel gekozen voor een breedteopleiding in de regio. Dit laat de student een groot spectrum aan beroepsmogelijkheden na. Het onderwijs speelt daar op in door veel van deze breedteopleidingen aan te bieden. Dit creëert alleen maar generalisten. Er wordt opgeleid voor de massa, niet voor specialistische beroepen. Dit is tegenstrijdig aan de wensen van bedrijven. Werkgevers verwachten bepaald denk- en werkniveau. Zij verlangen specialistische werknemers. Het kost ze immers tijd om van een generalist een specialist te maken. Oplossingen / conclusies / adviezen voor stelling 3: - Hardere afspraken maken - Docenten praktijk kennen - Er wordt opgeleid voor massa - Werkgevers verlangen specialisten Er wordt opgeleid voor de massa, niet voor specialistische beroepen 8

9 S T I C H T I N G B R A B A N T O N D E R N E E M T Postbus AM Eindhoven

Zorgtechnologie in de schoolbanken

Zorgtechnologie in de schoolbanken 2014 Zorgtechnologie in de schoolbanken D. Morcus Onderwijsgroep Tilburg 13-01-2014 1 De toekomst van zorgopleidingen van het ROC Tilburg D. Morcus, 2048925 Tilburg, 2014 Opleiding: gezondheidszorg technologie,

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting)

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Een online onderzoek onder leerlingen en ouders in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

Aansluiting en verwachting tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de sector Laboratoriumtechniek 2011-2012

Aansluiting en verwachting tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de sector Laboratoriumtechniek 2011-2012 Aansluiting en verwachting tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de sector Laboratoriumtechniek 2011-2012 1 Voorwoord Kwaliteit is een subjectief begrip, het is moeilijk te kwantificeren. Met dit rapport

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Leerbanen: kansen voor jongeren, investering voor werkgevers

Leerbanen: kansen voor jongeren, investering voor werkgevers Leerbanen: kansen voor jongeren, investering voor werkgevers Onderzoek naar motieven en ervaringen van werkgevers Eindrapport Een onderzoek in opdracht van de Taskforce Jeugdwerkloosheid Patricia van Echtelt

Nadere informatie

Manifest. voor het excellentieonderwijs van de toekomst

Manifest. voor het excellentieonderwijs van de toekomst Manifest voor het excellentieonderwijs van de toekomst Leren is een persoonlijke reis Sta op in de samenleving Talentontwikkeling begint bij de docent Behoud excellentieprogramma s als proeftuinen voor

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst: hoe doen jongeren dat?

Kiezen voor de toekomst: hoe doen jongeren dat? Kiezen voor de toekomst: hoe doen jongeren dat? Trends Highlightsrapportage in de van Baarsjes R een kwalitatief onderzoek onder jongeren vóór en na hun keuze voor een hogeschool. Voor: de techniek instituten

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress Besturen in het HBO: een sector met keuzestress De keuzes die bestuurders in de HBO sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe die

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Position paper PARTICIPATIETOP Den Haag

Position paper PARTICIPATIETOP Den Haag Kansen in de krachtwijken Recent zijn de 4 wijkactieplannen van de Haagse krachtwijken bestuurlijk vastgesteld. Een belangrijke constatering in deze plannen is de huidige onderbenutting van het talent

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

10 juni 2013 Bijeenkomst sociaal aanbesteden Huis der Provincie, Arnhem Verslag

10 juni 2013 Bijeenkomst sociaal aanbesteden Huis der Provincie, Arnhem Verslag 10 juni 2013 Bijeenkomst sociaal aanbesteden Huis der Provincie, Arnhem Verslag POA de Liemers Bijeenkomst sociaal aanbesteden Inleiding Op 10 juni 2013 zijn 130 aanwezigen te gast bij de Platforms Onderwijs

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken volgens Generatie

Het Nieuwe Werken volgens Generatie Het Nieuwe Werken volgens Generatie Y 2 Het Nieuwe Werken volgens Generatie Y Tamar van der Riet Sofia Skoblikov Peter Becker Gerben Jacobs Ronald Katoen Jan Krans 3 2011 Twitteren over dit boek? De officiële

Nadere informatie

Herkenning en erkenning enorm verbeterd

Herkenning en erkenning enorm verbeterd Herkenning en erkenning enorm verbeterd Marc Hendrikse (lid topteam) en Wim Boomkamp (Saxion) over het op de kaart zetten van HTSM in Nederland Op weg naar een goed businessmodel Twee nanolectoren over

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Met Eigen Kracht naar een baan

Met Eigen Kracht naar een baan Met Eigen Kracht naar een baan Met Eigen Kracht naar een baan Een experiment met Eigen Kracht-conferenties bij de start van de loopbaan van jongeren met een beperking Eindrapport Monique Spierenburg Mariëlle

Nadere informatie

Duurzame digitale leermiddelen: nog een grote slag te slaan

Duurzame digitale leermiddelen: nog een grote slag te slaan voorjaar 2008 Duurzame digitale leermiddelen: nog Anatomieboek Grégoire Trendwatching: een grote slag te is basis voor uiteenlopende inzicht in belevings- slaan opleidingen wereld studenten 1 4 6 8 Succesvol

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Is Bergen merkwaardig?

Is Bergen merkwaardig? Is Bergen merkwaardig? Advies over de te volgen merkstrategie voor de gemeente Bergen (NH) Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Stuurgroep Toerisme en Recreatie Bergen Leisure Result Datum: Mei 2009 INHOUD SAMENVATTING

Nadere informatie

De Balansschool. Generatie Einstein over herontwerp mbo. Procesmanagement herontwerp mbo

De Balansschool. Generatie Einstein over herontwerp mbo. Procesmanagement herontwerp mbo De Balansschool Generatie Einstein over herontwerp mbo Procesmanagement herontwerp mbo Horaplantsoen 20 6717 LT Ede Postbus 7001 6710 CB Ede Tel. (0318) 64 85 65 procesmanagement@herontwerpmbo.nl www.herontwerpmbo.nl

Nadere informatie