Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding Beginnen Het versturen van een scanbestand per Scanbestanden versturen met scan-to-folder Opslaan van bestanden Scanbestanden bezorgen Het apparaat gebruiken als een TWAIN-compatibele netwerkscanner Scaninstellingen configureren/vastleggen Troubleshooting Begininstellingen van de scanner Appendix Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en houd hem bij de hand voor toekomstig gebruik. Lees de Bedieningshandleiding Standaardinstellingen voor veilig gebruik van het apparaat.

2 Inleiding Deze handleiding bevat gedetailleerde aanwijzingen en opmerkingen over de bediening en het gebruik van dit apparaat. Lees voor uw veiligheid en voordeel deze handleiding eerst zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding op een handige plaats om informatie snel te kunnen opzoeken. In deze handleiding worden twee soorten maateenheden gehanteerd. Voor dit apparaat geldt de metrieke versie. Belangrijk De inhoud van deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. In geen enkele omstandigheid kan het bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, speciale of toevallige schade of gevolgschade voortvloeiend uit het hanteren of de bediening van het apparaat. Originelen waarvan de reproductie is verboden bij wet, niet kopiëren of afdrukken. Het kopiëren of afdrukken van de volgende originelen is in het algemeen verboden door de plaatselijke wetgeving: bankbiljetten, belastingzegels, obligaties, aandeelbewijzen, bankcheques, cheques, paspoorten en rijbewijzen. Deze lijst is alleen maar een richtlijn en is niet volledig. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid of nauwkeurigheid. Overleg met uw juridische adviseur, mocht u vragen hebben over de rechtmatigheid van het kopiëren of afdrukken van bepaalde originelen.

3 Handleidingen voor dit apparaat In de onderstaande handleidingen wordt de bediening van dit apparaat beschreven. Raadpleeg voor de werking van specifieke functies het desbetreffende hoofdstuk in de handleiding. De handleidingen zijn specifiek per type apparaat. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader is nodig om de handleidingen als PDF-bestand te bekijken. Er worden twee cd-rom s bij het apparaat geleverd: Cd-rom 1 "Operating Instructions" Cd-rom 2 "Scanner Driver and Document Management Utility" Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Geeft een overzicht van het apparaat en beschrijft systeeminstellingen (zoals instellingen voor papierlade), Document Server-functies en troubleshooting. Raadpleeg deze handleiding voor adresboekprocedures zoals het opslaan van faxnummers, adressen en gebruikerscodes. Beveiligingshandleiding Deze handleiding is voor beheerders van dit apparaat. De handleiding beschrijft de beveiligingsfuncties die de beheerders kunnen gebruiken om te voorkomen dat er wordt geknoeid met de gegevens of het apparaat te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. De handleiding beschrijft de beveiligingsfuncties die de beheerders kunnen gebruiken om te voorkomen dat er wordt geknoeid met de gegevens of het apparaat te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Netwerkhandleiding (PDF-bestand - CD-ROM 1) Geeft informatie over de configuratie en het gebruik van de printer in een netwerkomgeving of het gebruik van de software. Deze handleiding behandelt alle modellen en bevat daarom functies en instellingen die op uw model misschien niet beschikbaar zijn. Plaatjes, afbeeldingen, functie en ondersteunde besturingssystemen kunnen verschillen van die van uw model. Kopieerhandleiding Beschrijft bewerkingen, functies en troubleshooting voor de kopieerfunctie van het apparaat. Faxhandleiding <standaard eigenschappen> Beschrijft bewerkingen, functies en troubleshooting voor de faxfunctie van het apparaat. Faxhandleiding <geavanceerde eigenschappen> Beschrijft geavanceerde faxfuncties zoals regelinstellingen en procedures voor het registreren van ID s. i

4 Printerhandleiding Beschrijft systeeminstellingen, bewerkingen, functies en troubleshooting voor de afdrukfunctie van het apparaat. Scannerhandleiding (deze handleiding) (PDF-bestand - CD-ROM 1) Beschrijft bewerkingen, functies en troubleshooting voor de scannerfunctie van het apparaat. Handleidingen voor DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite is een hulpfunctie die staat op de CD-ROM met het label "Scanner Driver and Document Management Utility". DeskTopBinder Lite Installatiehandleiding (PDF-bestand - CD-ROM 2) Beschrijft de installatie van DeskTopBinder Lite en de bedieningsomgeving voor DeskTopBinder Lite in detail. Deze handleiding kan worden weergegeven van het dialoogvenster [Instellingen] als DeskTopBinder Lite is geïnstalleerd. DeskTopBinder Lite Introductiehandleiding (PDF-bestand - CD-ROM 2) Beschrijft de bewerkingen van DeskTopBinder Lite en geeft een overzicht van zijn functies. Deze handleiding wordt toegevoegd aan het menu [Starten] wanneer DeskTopBinder Lite wordt geïnstalleerd. Auto Document Link Handleiding (PDF-bestand - CD-ROM 2) Beschrijft de bewerking en functies van Auto Document Link dat wordt geïnstalleerd met DeskTopBinder Lite. Deze handleiding wordt toegevoegd aan het menu [Starten] wanneer DeskTopBinder Lite wordt geïnstalleerd. Overige handleidingen PS3 Supplement (PDF-bestand - cd-rom 1) UNIX Supplement (verkrijgbaar bij een erkende leverancier of als PDF-bestand op onze website.) ii

5 INHOUDSOPGAVE Handleidingen voor dit apparaat...i Verklaring van symbolen in deze handleiding...1 Symbolen...1 Namen van belangrijke functies Beginnen Bedieningspaneel...3 Netwerkscanner Scan-to-folder...6 Opslag...7 Netwerkbezorgingsscanner...8 TWAIN-compatibele netwerkscanner...9 Software installeren...11 Quick Install...11 TWAIN Driver...11 DeskTopBinder...12 Gebruikersverificatie...13 Verificatie van de gebruikerscode (Configuratiescherm gebruiken)...13 Login (Configuratiescherm gebruiken)...13 Loguit (Configuratiescherm gebruiken) adressen en mappen programmeren Het versturen van een scanbestand per Voorbereiding voor het versturen per scherm...18 Het versturen van een scanbestand per Procedure voor het versturen van berichten...20 Gelijktijdig opslaan en verzenden per resultaten controleren Scanbestanden versturen met scan-to-folder Voorbereiding voor het versturen met scan-to-folder...33 Scan-to-folderscherm...34 Scanbestanden versturen met scan-to-folder...36 Procedure voor het versturen met scan-to-folder...36 Gelijktijdige opslag en verzending met scan-to-folder...43 De resultaten van scan-to-folder controleren...45 iii

6 4. Opslaan van bestanden Opslaan van bestanden...47 Opslagprocedure...48 De lijst met opgeslagen bestanden weergeven...51 De lijst bekijken...52 Zoeken naar bestanden...53 Verzenden van opgeslagen bestanden met of scan-to-folder of bezorgen...54 Opgeslagen bestanden controleren vanaf een clientcomputer...55 Opgeslagen bestanden beheren...57 Bestanden verwijderen...57 Bestandsinformatie wijzigen Scanbestanden bezorgen Voorbereiding van bezorging...62 Scherm voor netwerkbezorgingsscanner...63 Scanbestanden bezorgen...64 Bezorgprocedure...64 Gelijktijdige opslag en bezorging...69 Het controleren van de bezorgstatus Het apparaat gebruiken als een TWAIN-compatibele netwerkscanner Voorbereidingen om het apparaat te gebruiken als een TWAIN-compatibele netwerkscanner...71 Originelen scannen Scaninstellingen configureren/vastleggen Scaninstellingen opgeven...75 Instellingen opgeven in verband met de richting van het origineel en de gescande zijden...78 Voor , scan-to-folder en netwerkbezorgingsscanner...78 Voor een TWAIN-compatibele netwerkscanner...80 Originelen in een paar keer scannen...81 Wanneer er een tijdsbeperking is ingesteld voor extra originelen...81 Wanneer er geen tijdsbeperking is ingesteld voor extra originelen...83 Programma s...84 Een programma registreren...84 Een programma oproepen...85 Een geregistreerd programma wijzigen...85 Een programma wissen...85 Programmanaam wijzigen...86 iv

7 8. Troubleshooting Als uw apparaat niet werkt zoals u wilt...87 Als het scannen niet naar verwachting wordt uitgevoerd...87 De bezorgfunctie werkt niet...88 Als opgeslagen bestanden niet toegankelijk zijn...88 Er kan niet op het netwerk worden gebladerd wanneer u een scanbestand verstuurd...88 De TWAIN Driver kan niet worden gestart...88 Opgeslagen bestanden kunnen niet worden bewerkt...89 De functie netwerkbezorging kan niet worden gebruikt...89 Wanneer er een bericht wordt weergegeven...90 Wanneer een foutmelding op het bedieningspaneel wordt weergegeven...90 Wanneer een foutmelding op de cliëntcomputer wordt weergegeven Begininstellingen van de scanner Scannereigenschappen...99 Scannereigenschappen aanpassen Instellingen Scaninstellingen Instellingen Bestem.lijst Verzendinstellingen Beheerdertoepas Appendix Het verband tussen de resolutie en de bestandsomvang Bij gebruik als , scan-to-folder, opslag, netwerkbezorgingsscanner Bij gebruik als een netwerk TWAIN-scanner Verband tussen Opgegeven bestandstype voor scannen en Opgegeven bestandtype voor /bestand Originelen plaatsen Documenten met verschillende afmetingen scannen Software meegeleverd op cd-rom Bestandentabel TWAIN-stuurprogramma DeskTopBinder Specificaties voor functies Verzending/Opslag/Aflevering Verzending Opslag De functie netwerkbezorgingsscanner Specificaties INDEX v

8 vi

9 Verklaring van symbolen in deze handleiding Symbolen In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijk Als u deze instructie niet opvolgt, treedt mogelijk een papierstoring op, de originelen raken wellicht beschadigd, of er kunnen bestanden verloren gaan. Lees deze instructie. Voorbereiding Dit symbool duidt op bepaalde feiten waarvan u kennis moet nemen of voorbereidingen die u moet treffen voordat u een bepaalde handeling kunt uitvoeren. Dit symbool geeft voorzorgsmaatregelen aan voor juiste bediening of voor acties na foutieve bediening. Beperking Dit symbool duidt op numerieke beperkingen, functies die niet tegelijkertijd kunnen worden gebruikt of omstandigheden waarin een bepaalde functie niet kan worden gebruikt. Verwijzing Dit symbool verwijst naar een referentie. [ ] Toetsen die op het displaypaneel van het apparaat verschijnen. [ ] Toetsen en knoppen die op het scherm van de computer verschijnen. { } Toetsen op het bedieningspaneel van het apparaat. { } Toetsen op het toetsenbord van de computer. Namen van belangrijke functies Naar belangrijke opties van dit apparaat wordt in deze handleiding als volgt verwezen: File Format Converter Type B * Converteerder van bestandsindelingen. Naar de volgende software wordt verwezen met behulp van een algemene benaming: DeskTopBinder Lite en DeskTopBinder Professional * DeskTopBinder ScanRouter EX Professional * en ScanRouter EX Enterprise * de ScanRoutersoftware * Optioneel 1

10 2

11 1. Beginnen Bedieningspaneel Deze afbeelding toont het bedieningspaneel met geïnstalleerde opties. NL-ABD000S 1. {Gebruikersinstellingen/Teller}-toets Wordt gebruikt voor het wijzigen van standaardparameters of bedieningsparameters overeenkomstig de bedrijfscondities. 2. Indicatoren De indicatoren geven fouten en de status van het apparaat aan. Zie de Bedieningshandleiding Standaardinstellingen. d: indicator voor het bijvullen van nietjes D: indicator voor het bijvullen van toner B: indicator papier bijvullen L: indicator voor service-oproep M: indicator voor klep open x: indicator voor invoerfout 3. Displaypaneel Toont de bedieningsstatus en meldingen. 4. {Instellingen controleren}-toets Indrukken om de huidig geselecteerde bestemmingen te controleren. 5. {Programma}-toets Gebruik deze om instellingen die regelmatig als programma worden gebruikt te registreren of om het vastgelegde programma op te roepen. 6. {Wisfunctie}-toets Indrukken om de huidige instellingen te wissen. 7. {Spaarstand}-toets Druk op deze toets om het opwarmen te starten. Door deze toets opnieuw in te drukken in de opwarmen-modus, wordt het opwarmen geannuleerd. Deze toets is inactief tijdens het scannen of het instellen van de standaardwaarden van de scanner. 8. {Onderbreken}-toets Druk op deze toets om de scannermodus te onderbreken en de kopieermodus te activeren. 3

12 Beginnen 1 9. Hoofdschakelaarindicator en aan/uit-indicator De hoofdschakelaarindicator brandt als de hoofdschakelaar is ingeschakeld. De aan/uit-indicator brandt als het apparaat aan staat. Belangrijk Schakel de hoofdschakelaar niet uit als de aan/uit-indicator brandt of knippert. Dit zou beschadiging van de harde schijf tot gevolg kunnen hebben. 10. Bedieningsschakelaar Druk op deze schakelaar om de machine in te schakelen. De aan/uit-indicator gaat branden. Druk opnieuw op deze schakelaar om het apparaat uit te zetten. Zie Bedieningshandleiding Algemene instellingen. Deze toets is inactief tijdens het scannen of het instellen van de standaardwaarden van de scanner. 11. Functiestatus-indicatoren Wanneer de indicator groen is, is de overeenkomstige functie actief. Wanneer de indicator rood is, is de overeenkomstige functie onderbroken. Druk de desbetreffende toets in en volg de instructies die op het scherm verschijnen. 12. Functietoetsen Druk op de toets {Kopiëren}, {Document Server}, {Fax}, {Printer} of {Scanner} om de betreffende functie te activeren. De inhoud van het display verandert overeenkomstig daarmee. De indicator voor de geselecteerde functie gaat branden. 13. Cijfertoetsen Dient om numerieke waarden in te voeren. 14. {#}-toets (Enter-toets) Gebruik deze toets om de ingevoerde numerieke waarde te bevestigen. 15. {Wis/Stop}-toets Wis: Wist een ingevoerde numerieke waarde Stop: Stopt het scannen 16. {Start}-toets Dient om het scannen te starten, bestanden op te slaan of te bezorgen. 4

13 Netwerkscanner Netwerkscanner Het apparaat kan worden gebruikt als een netwerkscanner. Als netwerkscanner kunt u het apparaat gebruiken voor het versturen van , het versturen van bestanden naar de FTP-server of de gedeelde mappen van de cliëntcomputers, het opslaan van scangegevens, het functioneren als een netwerkbezorgingsscanner en het functioneren als een netwerk TWAIN-scanner. 1 Een gescande afbeelding die bij een wordt ingevoegd kan door middel van het systeem via LAN of het Internet worden verstuurd. Verwijzing Pag.17 Het versturen van een scanbestand per ZZZ601S 1. Dit apparaat Een gescand bestand kan aan een worden toegevoegd en naar een mailserver worden gestuurd. In combinatie met een functie voor bestandopslag kunnen gescande bestanden van meerdere originelen die tijdelijk zijn opgeslagen in één keer worden verstuurd. 2. Mailserver Een server is de SMTP-server die bij een systeem wordt gebruikt. De server stuurt een ontvangen via een LAN of het Internet door naar een aangegeven bestemming. 3. Cliëntcomputer Een met een toegevoegd, gescand bestand wordt ontvangen van de mailserver. Controleer de inhoud van het bestand met de juiste toepassing. 4. LDAP-server De LDAP-server biedt een directoryservice voor de inlichtingen- of raadpleeghandeling van de cliëntcomputer op hetzelfde netwerk. U kunt de LDAP-server gebruiken om gegevens op te zoeken wanneer de server wordt gebruikt als database voor vaststelling van de gebruiker en account. 5

14 Beginnen Scan-to-folder 1 Het gescande bestand kan naar de mappen op de FTP-server of naar de gedeelde mappen van Windows op hetzelfde netwerk worden gestuurd. Verwijzing Pag.33 Scanbestanden versturen met scan-to-folder ZZZ602S 1. Dit apparaat Een gescand bestand kan met het FTPprotocol naar de mappen op de FTP-server worden gestuurd of met het SMBprotocol naar de gedeelde mappen van Windows. In combinatie met een functie voor bestandopslag kunnen gescande bestanden van meerdere originelen die tijdelijk zijn opgeslagen in één keer worden verstuurd. 2. FTP-server De FTP-server is een server die zorgt voor de overdracht van bestanden tussen computers op hetzelfde netwerk. Een gescand bestand dat naar de FTP-server is gestuurd, wordt opgeslagen en de opgeslagen bestanden kunnen worden gedownload door een cliëntcomputer die inlogt op de FTP-server. 3. Cliëntcomputer Het gescande bestand dat vanaf het apparaat is verzonden, wordt in de gedeelde mappen van Windows ontvangen. Controleer de inhoud van het bestand met de juiste toepassing. 6

15 Netwerkscanner Opslag Een gescand bestand wordt opgeslagen op de harde schijf van het apparaat en kan met DeskTopBinder vanaf een cliëntcomputer via een netwerk worden bekeken, opgehaald, gekopieerd of gewist. Een bestand kan worden gezocht op gebruikersnaam of bestandsnaam. Ook kan worden voorkomen dat anderen een bestand kunnen bekijken door voor het bestand een wachtwoord in te stellen. 1 Verwijzing Pag.47 Opslaan van bestanden ZZZ603S 1. Dit apparaat Een gescand bestand van de originelen die door het apparaat zijn gescand, wordt opgeslagen. 2. Cliëntcomputer Een opgeslagen bestand kan worden bekeken, gekopieerd of gewist door een verbinding met het apparaat tot stand te brengen met behulp van DeskTopBinder. Een bestand dat opgeslagen is op het apparaat kan ook worden bekeken, gedownload of verwijderd via een Web Image Monitor. Verwijzing Zie de DeskTopBinder-handleidingen voor meer informatie over DeskTopBinder. Zie Pag.i Handleidingen voor dit apparaat. 7

16 Beginnen Netwerkbezorgingsscanner 1 Een van de originelen door het apparaat gescande bestand wordt opgeslagen in de bezorgingsserver en afgeleverd in de mappen van cliëntcomputers op hetzelfde netwerk. Verwijzing Pag.61 Scanbestanden bezorgen Om de functie bezorgingsscanner te kunnen gebruiken moet er een bezorgingsscanner zijn geïnstalleerd met de ScanRouter-software Als de ScanRouter-software wordt gebruikt, kan het apparaat de gescande bestanden ook bezorgen via , kunnen de gescande bestand worden opgeslagen op de document server en kunnen de bestanden vanaf de cliëntcomputer worden bekeken met Web Image Monitor. ZZZ604S 1. Dit apparaat Een van de originelen door het apparaat gescande bestand wordt naar de bezorgingsserver gestuurd. In combinatie met een functie voor bestandopslag kunnen gescande bestanden van meerdere originelen die tijdelijk zijn opgeslagen in één keer worden verstuurd. Zie Pag.69 Gelijktijdige opslag en bezorging. 2. Bezorgingsserver De ScanRouter-software is geïnstalleerd op deze computer, die is ingesteld als een bezorgingsserver. Een te ontvangen bestand wordt afgeleverd in de in-lade van de opgegeven bestemming (A in de afbeelding). Op basis van de instellingen van de in-lade wordt het bestand opgeslagen in de in-lade of in een Windows-map (B in de afbeelding). 8

17 Netwerkscanner 3. Cliëntcomputer De inhoud van een opgeslagen bestand kan op de volgende manieren worden gecontroleerd: Gebruik DeskTopBinder om het bestand weer te geven in de in-lade, zodat u de inhoud kunt controleren (C in de afbeelding). Gebruik Auto Document Link om het bestand te ontvangen dat is opgeslagen in een in-lade en controleer de inhoud met een geschikte toepassing. (D in de afbeelding). Open via het netwerk de Windowsmap waarin het bestand is opgeslagen en controleer de inhoud met een geschikte toepassing. (E in de afbeelding). 1 Verwijzing Zie de desbetreffende documentatie voor meer informatie over DeskTopBinder of Auto Document Link. Zie Pag.i Handleidingen voor dit apparaat. TWAIN-compatibele netwerkscanner De scanfunctie van dit apparaat kunt u vanaf een cliëntcomputer via een netwerk gebruiken door middel van Ethernet, IEEE 1394 (IP meer dan 1394) optioneel of IEEE b (draadloze LAN) optioneel. Verwijzing Pag.71 Het apparaat gebruiken als een TWAIN-compatibele netwerkscanner ZZZ605S 1. Dit apparaat De scanfunctie van het apparaat kunt u vanaf een cliëntcomputer via een netwerk gebruiken. 2. Cliëntcomputer Originelen worden gescand met de TWAIN Driver van een toepassing. 9

18 Beginnen 1 Wanneer u het apparaat gebruikt als netwerk TWAIN-scanner, is het niet noodzakelijk om {Scanner} te selecteren op het bedieningspaneel. Wanneer TWAIN Driver actief wordt op een cliëntcomputer, verschijnt op het display automatisch het volgende scherm. Druk op [Afsluiten] om andere functies te gebruiken dan de TWAIN-compatibele netwerkscanner. 10

19 Software installeren Software installeren Dit gedeelte beschrijft hoe u de software moet installeren die op de Scanner Driver and Document Management Utility CD-ROM staat. Verwijzing Zie Pag.119 Software meegeleverd op cd-rom voor gegevens over de software op de CD-ROM en de systeemvereisten van de software. Quick Install Wanneer de CD-ROM wordt geplaatst in een cliëntcomputer onder Windows 95/98/Me/2000/XP, Windows Server 2003 of Windows NT 4.0 begint het installatieprogramma automatisch (Auto Run) met het installeren van de diverse software. Als Plug and Play begint, klik dan op [Annul.] in het dialoogvenster [Nieuwe hardware gevonden], [Wizard Stuurprogramma s] of [Wizard Nieuwe hardware gevonden], en stop vervolgens de CD-ROM in de speler. Het dialoogvenster [Nieuwe hardware gevonden], [Wizard Stuurprogramma s] of [Wizard Nieuwe hardware gevonden] verschijnt afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem. Auto Run kan mogelijk niet automatisch werken bij bepaalde instellingen van het besturingssysteem. Als dat gebeurt, start SETUP.exe dan in de root directory van de CD-ROM. Druk op de toets {SHIFT} wanneer u de CD-ROM in de speler stopt en houd de toets ingedrukt totdat de computer de CD-ROM heeft gelezen, als u Auto Run wilt uitschakelen. Als [Annuleren] wordt geselecteerd tijdens de installatie, wordt de installatie geannuleerd en wordt de resterende software niet geïnstalleerd. Als [Annuleren] is geselecteerd, installeert u de resterende software nadat u de client computer opnieuw heeft opgestart. Zie Pag.119 Software meegeleverd op cd-rom voor informatie over de software die kan worden geïnstalleerd met Auto Run. Beperking Login als een lid van de groep Beheerders bij een installatie onder Windows 2000/XP, Windows Server 2003 of Windows NT 4.0 TWAIN Driver Om het apparaat als TWAIN-compatibele netwerkscanner te gebruiken, is het van essentieel belang dat TWAIN Driverwordt geïnstalleerd op een clientcomputer. Is een toepassing die TWAIN ondersteunt, niet geïnstalleerd op de client computer, dan moet ook DeskTopBinder worden geïnstalleerd. Zie Pag.12 DeskTopBinder voor informatie over de installatie van DeskTopBinder. Voorbereiding Controleer vóór de installatie de systeemeisen voor de TWAIN Driver. Zie Pag.119 Software meegeleverd op cd-rom voor informatie over systeemeisen. Gebruik Auto Run voor het installeren. 1 11

20 Beginnen 1 A Start Windows en stop vervolgens de CD-ROM Scanner Driver and Document Management Utility in het CD-ROMspeler van de client computer. Verwijzing Zie Pag.11 Quick Install als het installatieprogramma niet automatisch start. B Klik op [TWAIN Driver]. Het scherm voor de software-installatie verschijnt. C Het installatieprogramma van TWAIN Driver wordt gestart. Volg de aanwijzingen op. Wanneer de installatie is voltooid, kan er een bericht worden weergegeven waarin u wordt gevraagd de client computer opnieuw op te starten. Start in dat geval de cliëntcomputer opnieuw op. Nadat de installatie is voltooid, staat er een map met de naam van het apparaat in gebruik in [Programma] in het menu [Start]. Vanuit deze map kan Help worden weergegeven. In Readme.txt vindt u aantekeningen over het gebruik van de TWAIN-compatibele netwerkscanner. Zorg ervoor dat u ze voor gebruik gelezen hebt. DeskTopBinder U moet DeskTopBinder installeren op de client computer om een in-lade te controleren of bestanden op te halen via de functie Netwerkbezorgingsscanner. Voorbereiding Controleer vóór de installatie de systeemvereisten voor DeskTopBinder. Zie Pag.119 Software meegeleverd op cd-rom. Verwijzing Zie de Installatiehandleiding die vanuit het installatiescherm kan worden weergegeven voor de desbetreffende software voor informatie over de daaropvolgende installatieprocedure. Gebruik Auto Run voor het installeren. Om de functie Netwerkbezorgingsscanner te kunnen gebruiken, moet u de ScanRouter-software (optioneel) installeren op de computer die wordt gebruikt als bezorgingsserver. A Start Windows en stop vervolgens de CD-ROM Scanner Driver and Document Management Utility in het CD-ROMspeler van de client computer. Het cd-rom-startscherm verschijnt. B Klik op [DeskTopBinder Lite]. Het installatievenster van DeskTop- Binder Lite verschijnt. C Klik op [DeskTopBinder Lite]. Het installatieprogramma van DeskTop- Binder wordt gestart. Volg de instructies op het scherm. Verwijzing Zie de Installatiehandleiding die vanuit het installatiescherm kan worden weergegeven voor Desk- TopBinder voor informatie over de daaropvolgende installatieprocedure. 12

21 Gebruikersverificatie Gebruikersverificatie Is gebruikersverificatie (verificatie van de gebruikerscode, basisverificaties, Windows-verificatie of LDAP-verificatie) ingesteld, dan wordt het verificatiescherm weergegeven. U kunt niets doen met het apparaat tenzij een geldige gebruikersnaam en wachtwoord zijn ingevoerd. Log in om het apparaat te gebruiken en log uit wanneer u klaar bent met de bewerkingen. Zorg ervoor uit te loggen om te voorkomen dat niet bevoegde gebruikers het apparaat gebruiken. Raadpleeg de gebruikersbeheerder over uw log-in gebruikersnaam, wachtwoord en gebruikerscode. Raadpleeg de juiste beheerders voor informatie over de verschillende soorten gebruikersverificatie. Voer een nummers in dat is vastgelegd in het adresboek als [Gebruikerscode] voor de verificatie van de gebruikerscode. Verificatie van de gebruikerscode (Configuratiescherm gebruiken) Het volgende scherm verschijnt wanneer gebruikersverificatie is ingesteld. Login (Configuratiescherm gebruiken) Volg de volgende procedure om in te loggen als basisverificaties, Windowsverificatie of LDAP-verificatie is ingesteld. Volg de volgende procedure als basisverificaties, Windows-verificatie of LDAP-verificatie is ingesteld. A Druk op [Invoeren] voor [Log-in gebruikersnaam]. B Voer een logingebruikersnaam in en druk vervolgens op [OK]. C Druk op [Invoeren] voor [Log-in wachtwoord]. D Voer een loginwachtwoord in en druk vervolgens op [OK]. E Druk op [Log-in]. Het scherm verschijnt voor de functie die u gebruikt, als de gebruiker is geverifieerd. 1 Voer een Gebruikerscode in (acht cijfers), en druk vervolgens op [#]. U hoeft niet uit te loggen na de verificatie van de gebruikerscode. 13

22 Beginnen 1 Loguit (Configuratiescherm gebruiken) Volg de volgende procedure om uit te loggen als basisverificaties, Windowsverificatie of LDAP-verificatie is ingesteld. A Druk op {Gebruikers tools/teller}. B Druk op [Log-out]. C Druk op [Ja]. D Druk op {Gebruikersinstellingen/Teller}. 14

23 adressen en mappen programmeren adressen en mappen programmeren U kunt adressen en mappen programmeren met Adresboekbeheer in het menu Beheerderstoepas. onder Systeeminstellingen. U kunt ook de geprogrammeerde adressen en mappen in een groep vastleggen. 1 U kunt gegevens invoeren in het adresboek met Web Image Monitor of SmartDeviceMonitor for Admin. Zie Netwerkhandleiding voor informatie over het installeren van SmartDeviceMonitor for Admin. Zie de Help van iedere toepassing voor informatie over het vastleggen van adressen. Afhankelijk van het soort apparaat kunt u mogelijk het apparaat niet gebruiken wanneer het het adresboek aan het bijwerken is met CSV-bestanden (opgehaald met SmartDeviceMonitor for Admin) waarin gebruikerscodes staan Verwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 15

24 Beginnen 1 16

25 2. Het versturen van een scanbestand per Scanbestanden kunnen met behulp van het systeem naar een opgegeven bestemming worden verstuurd. Dit hoofdstuk beschrijft de voorbereidingsprocedure voor het versturen van een bestand met het systeem, diverse displays, zendprocedures en hoe het verzendresultaat kan worden gecontroleerd wanneer deze functie wordt gebruikt. Voorbereiding voor het versturen per De onderstaande voorbereidingsprocedure is nodig om scanbestanden via het systeem te versturen. Als u een server binnen het netwerk wilt gebruiken, moet u de server eerst in het netwerk instellen. Voor informatie over het instellen van een server verwijzen wij naar de handleidingen van de te gebruiken server en de te installeren software. 1 Sluit het apparaat aan op het netwerk via een Ethernet-kabel, een IEEE 1394-kabel of een draadloos LAN. Als u een IEEE 1394-kabel wilt gebruiken, hebt u een IEEE interfacekaart nodig. Als u een draadloos LAN wilt gebruiken, hebt u de IEEE b-interface-unit nodig. Zie de Netwerkhandleiding. 2 Als u scanbestanden per wilt versturen, moeten de volgende [Systeeminstellingen] correct worden opgegeven. (Evenals sommige andere instellingen.) IP-adres subnetmasker DNS-server SMTP-servernaam Meer informatie over het (opgeven) van instellingen kunt u vinden in de Netwerkhandleiding. Ook moet u bestemmingen en andere informatie registreren in het adresboek. Zie de Bedieningshandleiding Standaardinstellingen voor meer informatie. 3 Stel de instellingen voor het versturen van s in, zoals bestandstypeprioriteit en standaardwaarden van de afzender. Zie Pag.108 Verzendinstellingen. 17

26 Het versturen van een scanbestand per scherm 2 De wordt hieronder weergegeven. De weergegeven functieonderdelen fungeren als selectietoetsen. U kunt een onderdeel selecteren of opgeven door er zacht op te drukken. Wanneer u een onderdeel op het displaypaneel selecteert of opgeeft, wordt het als volgt gemarkeerd:. NL Toetsen die niet kunnen worden geselecteerd, zien er zo uit:. NL 1. Bestemmingsveld Hier wordt de geselecteerde bestemming weergegeven. Als er verschillende bestemmingen zijn geselecteerd, worden de bestemmingen in de geselecteerde volgorde weergegeven door op [UVorige] of [TVolg.] te drukken. U kunt de geselecteerde bestemmingen controleren door op de toets {Instellingen controleren} te drukken. 2. [ ] /scan-to-folder Druk erop om te schakelen tussen de functie en de scan-to-folderfunctie. U kunt tegelijkertijd het bestand naar bestemmingen voor zowel als scanto-folder versturen. 3. pictogram ( ) Dit pictogram geeft aan dat het scherm wordt weergegeven. 4. [Registratienr.] Druk hierop om een bestemming te specificeren met behulp van een registratienummer van vijf cijfers. 5. [Handmatige invoer] Bij het specificeren van een bestemming die niet in de lijst staat, kunt u op [Handmatige invoer] drukken en vervolgens via het soft-toetsenbord de bestemming invoeren. 6. [Naam afzender bijv.] [Ontvangstbevestiging] [Onderwerp/Bericht] [Bijgevoegd bestand] Geef de afzender, een ontvangstbevestiging per , het onderwerp en het bericht op van de die u wilt versturen. Selecteer indien nodig het bestandstype en de bestandsnaam van het scanbestand dat als bijlage bij het bericht wordt verstuurd. 7. [ ] Bestem.lijst veranderen/zoeken/veranderen van titel Druk op deze knop om een bestemming in de bezorgingsserverlijst over te brengen naar de bestemmingslijst van dit apparaat, om te zoeken op de naam van de bestemming. 18

27 Voorbereiding voor het versturen per 8. Bestemmingenoverzicht Geeft de bestemmingen weer die zijn geregistreerd op de bezorgingsserver of op dit apparaat. Wanneer het volledige overzicht niet op één scherm past, kunnen [U] of [T] gebruikt worden om door de lijst te bladeren. Groepsbestemmingen worden aangegeven met het symbool. 2 19

28 Het versturen van een scanbestand per Het versturen van een scanbestand per 2 Procedure voor het versturen van berichten Een scanbestand wordt verzonden nadat de scaninstellingen en bestemmingen ervan zijn opgegeven. A Druk op de {Scanner}-toets. ZZZ606S De illustratie is een voorbeeld. In werkelijkheid kan het er anders uitzien. B Zorg ervoor dat alle oude instellingen verwijderd worden. Als de voorgaande instelling van toepassing blijft, drukt u op de {Instellingen verwijderen}-toets. C Plaats de originelen. Verwijzing De procedure voor het plaatsen van originelen is dezelfde als bij kopiëren. Meer informatie over het plaatsen van originelen kunt u vinden in de Kopieerhandleiding. D Geef de instellingen op voor de afdrukstand van de originelen en de zijden die gescand moeten worden, plus eventuele andere gewenste instellingen. Verwijzing Pag.78 Instellingen opgeven in verband met de richting van het origineel en de gescande zijden E Maak de scaninstellingen. Verwijzing U kunt op twee manieren scaninstellingen opgeven, zoals hieronder beschreven: Elke instelling apart configureren. Zie Pag.75 Scaninstellingen opgeven voor meer gegevens. Geregistreerde instellingen ophalen. Zie Pag.84 Programma s voor meer gegevens. F Als het scherm voor de netwerkbezorgingsscanner wordt geopend, schakelt u over naar het scherm. A Druk op [ ]. B Druk op [Bestem.lijst veranderen]. C Druk op [ ]. D Druk op [Afsluiten]. Het scherm wordt weergegeven. 20

29 Het versturen van een scanbestand per G Specificeer de bestemming. U kunt de bestemming als volgt opgeven: De bestemming selecteren uit de bestemmingslijst. Het registratienummer opgeven. Het adres direct invoeren. De bestemming zoeken in de bestemmingslijst. De bestemming zoeken op de LDAP-server. Bestemmingen in de bestemmingslijst en registratienummers moeten vooraf worden geregistreerd in [Systeeminstellingen]. Zie Bedieningshandleiding Standaardinstellingen voor meer informatie. Zie Pag.121 voor informatie over het maximum aantal bestemmingen dat kan worden geselecteerd voor iedere verzending. Voordat u de bestemming selecteert, zorg er dan voor dat u [Naar] selecteert. Selecteer indien nodig [Cc] of [Bcc] en de respectievelijke bestemmingen. Sommige bestemmingen worden, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen, mogelijk niet weergegeven. Een bestemming selecteren uit het overzicht A Selecteer de bestemming. De geselecteerde bestemming wordt gemarkeerd en verschijnt in het bestemmingsveld bovenaan het scherm. Als de gewenste bestemming niet wordt weergegeven, voert u één van de volgende stappen uit: Geef de bestemming weer door de eerste letter uit de titel te selecteren. Geef de bestemming weer door op [U] of [T] te drukken. B Voor het selecteren van meerdere bestemmingen, herhaalt u stap A. Om een bestemming te deselecteren, druk nogmaals op de bestemming, of druk op [UVorige] of [TVolg.] om de bestemming in het bestemmingsveld te krijgen en druk vervolgens op de {Wis/Stop}-toets. Het registratienummer gebruiken voor het selecteren van een bestemming A Druk op [Registratienr.]. B Gebruik de cijfertoetsen om het 5-cijferige registratienummer in te voeren dat aan elke bestemmingsmap is toegekend. Als het ingevoerde nummer korter is dan 5 cijfers, druk dan na het laatste cijfer op de toets {#}. Voorbeeld: u wilt invoeren 2 21

30 Het versturen van een scanbestand per Druk op de {3}-toets en vervolgens op de {#}-toets. C Herhaal de stappen A tot B om meer bestemmingen te selecteren. Om de bestemming te deselecteren, druk op [UVorige] of [TVolg.] om de bestemming in het bestemmingsveld weer te geven, en druk dan op de {Wis/Stop}-toets. Handmatige invoer van een adres A Druk op [Handmatige invoer]. Het soft-toetsenbord wordt weergegeven. [Handmatige invoer] wordt, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen, mogelijk niet weergegeven. B Voer het adres in. Zie Pag.121 voor informatie over het maximum aantal tekens dat kan worden ingevoerd. U kunt alfanumerieke tekens en punten gebruiken. De symbolen ( )\, ; : en spaties kunnen niet worden gebruikt. Zie Pag.121 voor meer gegevens. C Druk op [OK]. Een handmatig ingevoerd adres kan worden geregistreerd in de lijst. Als u op [Prog.Best.] drukt, wordt een scherm voor het registreren van het adres weergegeven. Zie de Bedieningshandleiding Standaardinstellingen voor meer informatie. Voor het wijzigen van een ingevoerd adres, drukt u op [Wijzigen] dat zich aan de linkerzijde van het bestemmingsveld bevindt. Het softtoetsenbord wordt weergegeven. Breng de gewenste wijzigingen aan en druk vervolgens op [OK]. U kunt de geselecteerde bestemmingen controleren door op de toets {Instellingen controleren} te drukken. [Prog.Best.] wordt, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen, mogelijk niet weergegeven. D Herhaal de stappen A tot C om meer bestemmingen in te voeren. Om de bestemming te deselecteren, druk op [UVorige] of [TVolg.] om de bestemming in het bestemmingsveld weer te geven, en druk dan op de {Wis/Stop}-toets.

31 Het versturen van een scanbestand per Een bestemming zoeken in de bestemmingslijst E Selecteer een bestemming. A Druk op [ ]. 2 F Druk op [Afsluiten]. B Druk op [Zoek op bestem.naam]. Een bestemming zoeken op de LDAP-server A Druk op [ ]. Het soft-toetsenbord wordt weergegeven. Voor het zoeken aan de hand van adressen drukt u op [ adres]. C Voer een deel van de bestemmingsnaam in. Voer het eerste teken of de eerste tekens van de bestemmingsnaam in. Het is ook mogelijk een gecombineerde zoekactie uit te voeren door het intoetsen van [Zoek op bestem.naam] en [ adres]. U moet onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine letters. D Druk op [OK]. B Druk op [Zoek LDAP]. C Druk op [Selecteer Server]. D Selecteer de LDAP-server. De LDAP-server kan vooraf worden geregistreerd in [Systeeminstellingen]. Meer informatie vindt u in de Netwerkhandleiding. 23

32 Het versturen van een scanbestand per 2 Zorg ervoor dat de LDAP-server waarop uw wilt zoeken is geselecteerd en gemarkeerd. Als er geen server is geselecteerd, wordt de zoekbewerking niet uitgevoerd en wordt een foutbericht weergegeven. E Druk op [OK]. F Druk op [Geavanceerd zoeken]. G Geef een tekenreeks met betrekking tot de bestemming op voor een zoekvoorwaarde zoals [Naam], [ adres], [Faxnummer], [Bedrijfsnaam], of [Afdelingsnaam]. Als u [SZoekopties] selecteert in [Programmeer/Wijzig/Verwijder LDAP server ] in [Beheerdertoepas.] in [Systeeminstellingen], kunt u een veld toevoegen voor de zoekbewerking. Meer informatie vindt u in de Netwerkhandleiding. Wanneer de zoekvoorwaarde [Naam] wordt gebruikt voor de zoekbewerking, hangt het van de instelling die de beheerder heeft opgegeven af of naar de voornaam of achternaam wordt gezocht. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar "Kees Jansen", bepaalt deze instelling of u "Kees" of "Jansen" moet invoeren. Vraag aan uw beheerder welke naam u moet gebruiken. H Druk op [Zoek criteria] overeenkomstig met elk onderdeel en selecteer criteria uit de lijst die wordt weergegeven. Elke zoekvoorwaarde (Naam, adres, Faxnummer, Bedrijfsnaam en Afdelingsnaam) correspondeert met een item dat is geregistreerd op de LDAP-server. Als u op een item van de zoekvoorwaarde drukt, wordt het soft-toetsenbord weergegeven. Geef het eerste teken (of de eerste tekens) op voor de naam, het adres of het nummer. U kunt criteria uit de volgende lijst selecteren: [Zoek begin woord]: De namen die beginnen met het opgegeven teken (of de opgegeven tekens) worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar ABC, typt u A. 24

33 Het versturen van een scanbestand per [Zoek eind woord]: De namen die eindigen met het opgegeven teken (of de opgegeven tekens) worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar ABC, typt u C. [Exacte overeenkomst]: De namen die overeenkomen met het opgegeven teken (of de opgegeven tekens) worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar ABC, typt u ABC. [Bevat één v/d woorden]: De namen die het opgegeven teken (of de opgegeven tekens) bevatten, worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar ABC, typt u A, B of C. [Woorden uitsluiten]: De namen die niet een opgegeven teken (of opgegeven tekens) bevatten, worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar ABC, typt u D. [Ongestruct. zoeken]: een vage zoekbewerking (De werking van deze vage zoekbewerking is afhankelijk van het door de LDAPserver ondersteunde systeem.) I Druk op [OK]. Het adres waarnaar op de LDAP-server wordt gezocht, kan niet correct worden opgegeven als het te veel tekens bevat. Zie Pag.121 voor informatie over het maximum aantal tekens dat kan worden ingevoerd. Als er geen gebruikersnaam en wachtwoord zijn ingesteld voor de LDAP-serverautorisatie, wordt een inlogvenster weergegeven. Voer een gebruikersnaam en een wachtwoord in. Er kunnen weliswaar voor dezelfde persoon meerdere adressen worden geregistreerd, maar een zoekbewerking zal altijd slechts één adres per persoon opleveren. Afhankelijk van de LDAP-server, zal meestal het adres worden gevonden dat als eerste is geregistreerd. Als u meer informatie over de bestemming wilt weergeven, drukt u op [Details]. J Selecteer een bestemming. K Druk op [Afsluiten]. Een adres dat tijdens een zoekbewerking wordt gevonden, kan worden geregistreerd in de lijst. Als u op [Prog.Best.] drukt, wordt een scherm voor het opgeven van het adres weergegeven. Zie de Bedieningshandleiding Standaardinstellingen voor meer informatie. 2 25

34 Het versturen van een scanbestand per 2 Het controleren van geselecteerde bestemmingen A Gebruik het bestemmingsveld bovenaan het scherm om te controleren welke bestemmingen worden geselecteerd. Druk op [UVorige] of [TVolg.] om door het de lijst te bladeren. De bestemmingen worden weergegeven in de volgorde waarin ze zijn geselecteerd. U kunt de geselecteerde bestemmingen controleren door op de toets {Instellingen controleren} te drukken. H Voor een ontvangstbevestiging per drukt u op [Ontvangstbevestiging]. Als u de afzender niet heeft opgegeven, kunt u niet op deze toets drukken. Wanneer [Ontvangstbevestiging] is geselecteerd, ontvangt de hier geselecteerde afzender een wanneer het verzonden bericht is gelezen op de bestemming. Als de software van de geadresseerde echter geen ondersteuning biedt voor MDN (Message Disposition Notification), kan het voorkomen dat de niet wordt verzonden. I Selecteer indien nodig het bestandstype. A Druk op [Bijgevoegd bestand]. B Druk op [Bestandstype]. C Selecteer het bestandstype. D Druk tweemaal op [OK]. J Selecteer indien nodig de bestandsnaam. A Druk op [Bijgevoegd bestand]. B Druk op [Bestandsnaam]. Het soft-toetsenbord wordt weergegeven. C Voer een bestandsnaam in. D Druk tweemaal op [OK]. K Geef de afzender op. U kunt de afzender als volgt opgeven: De afzender selecteren uit de lijst. Het registratienummer van de afzender opgeven met de cijfertoetsen. Zoeken naar de afzender. Stap K is niet nodig als [Ja] is geselecteerd voor [Naam standaardafzender] in [Verzendinstellingen] in [Scannereigensch.]. Als u de afzender opgeeft, wordt informatie over deze afzender opgenomen in het bestand dat wordt verzonden. De naam van de opgegeven afzender wordt automatisch in het Van-veld van het bericht geplaatst, zodat de afzender kan worden geïdentificeerd wanneer het bericht wordt ontvangen. 26

35 Het versturen van een scanbestand per Om misbruik van een afzendernaam te voorkomen, adviseren wij u een beveiligingscode voor de afzendernaam te gebruiken. Zie de Bedieningshandleiding Standaardinstellingen. Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen, kan bij het inloggen [Naam afzender bijv.] worden geselecteerd als de gebruikersnaam. Een registratienummer gebruiken voor het selecteren van een afzendernaam A Druk op [Naam afzender bijv.]. 2 Een afzender selecteren uit de lijst A Druk op [Naam afzender bijv.]. B Selecteer de afzender. B Gebruik de cijfertoetsen om het 5-cijferige registratienummer in te voeren dat aan elke bestemmingsmap is toegekend. Als het ingevoerde nummer korter is dan 5 cijfers, druk dan na het laatste cijfer op de toets {#}. Voorbeeld: u wilt invoeren Druk op de {6}-toets en vervolgens op de {#}-toets. Als een beveiligingscode is ingesteld, verschijnt nadat de afzender is geselecteerd, het scherm voor het invoeren van de beveiligingscode. Voer de beveiligingscode in en druk vervolgens op [OK]. Als de door u ingevoerde beveiligingscode juist is, verschijnt de naam van de afzender. C Druk op [OK]. Als een beveiligingscode is ingesteld, verschijnt nadat de afzender is geselecteerd, het scherm voor het invoeren van de beveiligingscode. Voer de beveiligingscode in en druk vervolgens op [OK]. Als de door u ingevoerde beveiligingscode juist is, worden de naam van de afzender en [Ontvangstbevestiging] weergeven. C Druk op [OK]. 27

36 Het versturen van een scanbestand per 2 Zoeken naar een afzender A Druk op [Naam afzender bijv.]. Het is ook mogelijk een gecombineerde zoekactie uit te voeren door het intoetsen van [Naam gebr.(bestemm)] en [ adres]. U moet onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine letters. E Druk op [OK]. F Selecteer de afzender. B Druk op [ ]. C Druk op [Naam gebr.(bestemm)]. Het soft-toetsenbord wordt weergegeven. U kunt zoeken naar een adres door op [ adres] te drukken. D Voer een deel van de afzendernaam in. Voer het eerste teken of de eerste tekens van de afzendernaam in. Als een beveiligingscode is ingesteld, verschijnt nadat de afzender is geselecteerd, het scherm voor het invoeren van de beveiligingscode. Voer de beveiligingscode in en druk vervolgens op [OK]. Als de door u ingevoerde beveiligingscode juist is, wordt de naam van de afzender gemarkeerd. G Druk op [Afsluiten]. H Druk op [OK]. L Voor een ontvangstbevestiging per drukt u op [Ontvangstbevestiging]. Als u de afzender niet heeft opgegeven, kunt u niet op deze toets drukken. 28

37 Het versturen van een scanbestand per Wanneer [Ontvangstbevestiging] is geselecteerd, ontvangt de hier geselecteerde afzender een wanneer het verzonden bericht is gelezen op de bestemming. Als de software van de geadresseerde echter geen ondersteuning biedt voor MDN (Message Disposition Notification), kan het voorkomen dat de niet wordt verzonden. M Geef indien nodig een onderwerp op. U kunt een onderwerp opgeven door het uit de lijst te kiezen, rechtstreeks in te voeren of beiden. Zie Pag.121 voor informatie over het maximum aantal tekens dat kan worden ingevoerd. Wanneer een onderwerp is opgegeven, wordt deze informatie toegevoegd aan het scanbestand. Het onderwerp wordt automatisch in het onderwerpveld van de geplaatst. Onderwerpen die uit de lijst kunnen worden geselecteerd, moeten wel vooraf zijn geregistreerd in [Systeeminstellingen]. Zie de Netwerkhandleiding. De procedure voor het opgeven van het onderwerp [Urgent] Nieuwe productvormgeving wordt hier aan de hand van een voorbeeld uitgelegd. A Druk op [Onderwerp/Bericht]. B Druk op [Onderwerp bijvoegen]. C Selecteer het onderwerp [Urgent]. D Druk op [Handmatige invoer]. Het soft-toetsenbord wordt weergegeven. E Voer het onderwerp Nieuw productvormgeving in. F Druk op [OK]. G Druk tweemaal op [OK]. N Voer indien nodig een bericht in. Zie Pag.121 voor informatie over het maximum aantal tekens dat kan worden ingevoerd. Wanneer een bericht is ingevoerd, wordt deze informatie toegevoegd aan het scanbestand. 2 29

38 Het versturen van een scanbestand per 2 Berichten die uit de lijst kunnen worden geselecteerd, moeten wel vooraf zijn geregistreerd in [Systeeminstellingen]. Zie de Netwerkhandleiding. Een bericht kan worden geselecteerd uit de lijst of direct worden getypt. Een bericht selecteren uit de lijst A Druk op [Onderwerp/Bericht]. B Druk op [ bericht]. C Druk op [Handmatige invoer]. Het soft-toetsenbord wordt weergegeven. D Voer het bericht Bedankt voor wat u gisteren heeft gedaan in. E Druk drie keer op [OK]. C Selecteer een bericht. D Druk tweemaal op [OK]. Handmatige invoer van een bericht A Druk op [Onderwerp/Bericht]. B Druk op [ bericht]. O Druk op de {Start}-toets. Zie Pag.121 voor informatie over de maximum grootte van het gescande bestand en het maximum aantal pagina s dat kan worden verzonden. Druk voor het onderbreken van het scanproces op de toets {Wis/Stop} of druk op [Stoppen] op het displaypaneel. Als u de originelen één voor één invoert, plaats dan nu het volgende origineel. Zie Pag.81 Originelen in een paar keer scannen voor meer gegevens. Gelijktijdig opslaan en verzenden per U kunt de functie en de opslagfunctie gelijktijdig gebruiken. Het scanbestand wordt per verzonden en gelijktijdig opgeslagen. 30

39 Het versturen van een scanbestand per In dit gedeelte wordt voornamelijk de procedure voor gelijktijdige versturing en -opslag uitgelegd. Zie Pag.20 Procedure voor het versturen van berichten voor meer gegevens. Het bestand dat gelijktijdig is opgeslagen en verzonden per kan niet opnieuw vanuit het scherm worden verzonden. Als u de het bestand opnieuw wilt verzenden, selecteert u het bestand in het scherm [Select. opgesl. best.] en verstuurt u het. Zie Pag.54 Verzenden van opgeslagen bestanden met e- mail of scan-to-folder of bezorgen. A Plaats de originelen. De procedure voor het plaatsen van originelen is dezelfde als bij kopiëren. Meer informatie over het plaatsen van originelen kunt u vinden in de Kopieerhandleiding. B Geef de instellingen op voor de afdrukstand van de originelen en de zijden die gescand moeten worden, plus eventuele andere gewenste instellingen. Verwijzing Pag.78 Instellingen opgeven in verband met de richting van het origineel en de gescande zijden C Maak de scaninstellingen. U kunt op twee manieren scaninstellingen opgeven, zoals hieronder beschreven: Elke instelling apart configureren. Zie Pag.75 Scaninstellingen opgeven voor meer gegevens. Geregistreerde instellingen ophalen. Zie Pag.84 Programma s voor meer gegevens. D Specificeer de bestemming. E Geef de afzender en een onderwerp op. F Druk op [Bestand opslaan]. G Zorg ervoor dat [Opslaan & verzenden] is geselecteerd. H Geef indien nodig bestandsinformatie op. Verwijzing Zie Pag.49 Bestandsinformatie opgeven voor informatie over het opgeven van bestandsinformatie. I Druk op [OK]. J Druk op de {Start}-toets. 2 31

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Printer/Scanner Unit Type 3045 Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Beginnen Het versturen van een scanbestand per e-mail Scanbestanden versturen met scan-to-folder Opslaan van bestanden

Nadere informatie

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 Het versturen van een scanbestand per e-mail Scanbestanden naar mappen verzenden Bestanden opslaan met de scanfunctie Scanbestanden bezorgen Originelen

Nadere informatie

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding 1 2 3 4 5 6 Het versturen van een scanbestand per e-mail Scanbestanden versturen met scan-to-folder Scanbestanden bezorgen Het apparaat gebruiken als een TWAIN-compatibele

Nadere informatie

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding Gebruiksaanwijzing

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding <Basis functies> Gebruiksaanwijzing FAX Option Type 3030 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 Aan de slag Faxen Internetfaxfuncties gebruiken Programmeren Probleemoplossing Lees deze handleiding aandachtig door voordat

Nadere informatie

Printerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Printerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Printerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 Het apparaat voorbereiden Het printerstuurprogramma instellen Andere afdrukbewerkingen GL/2- en TIFF-bestanden afdrukken Opslaan en afdrukken met gebruikmaking

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beginnen Bewerkingen met gecombineerde functies Document Server Gebruikersinstellingen (Systeeminstellingen) Adressen en

Nadere informatie

Faxhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Faxhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 6 Verzending Verzendinstellingen Ontvangst Informatie over de communicatie wijzigen/controleren Faxen via de computer Bijlage Lees deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 Het apparaat aansluiten Systeeminstellingen Eigenschappen Kopieerapparaat/Document Server Printereigenschappen Scannereigenschappen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Het apparaat aansluiten Systeeminstellingen Eigenschappen Kopieerapparaat/Document Server Faxeigenschappen Printereigenschappen

Nadere informatie

AR-NB2 NETWERK UITBREIDINGS KIT. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner)

AR-NB2 NETWERK UITBREIDINGS KIT. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) MODEL AR-NB NETWERK UITBREIDINGS KIT GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) INLEIDING VOORDAT U DE NETWERKSCANNERFUNCTIE GEBRUIKT DE NETWERKSCANNERFUNCTIE PROBLEMEN OPLOSSEN NETWERK UITBREIDINGS KIT

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

MODEL: MX-2300N MX-2700N. Scannerhandleiding

MODEL: MX-2300N MX-2700N. Scannerhandleiding MODEL: MX-2300N MX-2700N Scannerhandleiding INHOUD OVER DEZE HANDLEIDING.................... 3 MET HET APPARAAT MEEGELEVERDE HANDLEIDINGEN......................... 4 VOORDAT U DE MACHINE ALS NETWERKSCANNER

Nadere informatie

AR-M256 AR-M316 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner)

AR-M256 AR-M316 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) INLEIDING VOORDAT U DE NETWERKSCANNERFUNCTIE GEBRUIKT HOE U DE NETWERKSCANNERFUNCTIE GEBRUIKT PROBLEMEN OPLOSSEN

Nadere informatie

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing DX-C200P Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding 1 Voorbereiden voor afdrukken 2 Het printerstuurprogramma instellen 3 Andere afdrukbewerkingen 4 Rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera (PictBridge)

Nadere informatie

In deze handleiding worden twee maateenheden gebruikt.

In deze handleiding worden twee maateenheden gebruikt. Netwerkhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beschikbare printerfuncties via een netwerk De netwerkkabel aansluiten op het netwerk Installatie van het apparaat in een netwerk Windows-configuratie De printerfunctie

Nadere informatie

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies......

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies...... U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows

Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie. Afdrukken uit Windows Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300-serie Afdrukken uit Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

MODEL MX-NB11 NETWERKEXPANSIEKIT BEDIENINGSHANDLEIDING

MODEL MX-NB11 NETWERKEXPANSIEKIT BEDIENINGSHANDLEIDING MODEL MX-NB NETWERKEXPANSIEKIT BEDIENINGSHANDLEIDING INLEIDING Met de optionele netwerkuitbreidingskit (MX-NB) kunt u het apparaat gebruiken als netwerkscanner en -printer. Deze handleiding verwijst naar

Nadere informatie

Handleiding voor netwerkprinten

Handleiding voor netwerkprinten Handleiding voor netwerkprinten 1 2 3 4 5 6 7 Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie

Nadere informatie

Definitie van Waarschuwing, Let op en Opmerking

Definitie van Waarschuwing, Let op en Opmerking Netwerkhandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit product gebruikt en houd deze bij de hand voor toekomstige referentie. Voor een veilig en correct gebruik, zorg ervoor dat u de Belangrijke

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURSYSTEMEN

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURSYSTEMEN LEES PRZECZYTAJ DIT BOEK W PIERW EERST KOLEJNOŚ MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURSYSTEMEN Verkorte handleiding Overzicht van onze handleidingen Een aantal van deze handleidingen zijn beschikbaar in gedrukte

Nadere informatie

SOFTWARE- INSTALLATIEGIDS

SOFTWARE- INSTALLATIEGIDS SOFTWARE- INSTALLATIEGIDS DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM INLEIDING INHOUD Pagina 5 DE BIJ DE MACHINE MEEGELEVERDE SOFTWARE INSTALLEREN 7 SOFTWARE INSTALLEREN (VOOR OPTIES) 0 PROBLEEM OPLOSSING EN NUTTIGE

Nadere informatie

1 Afdrukken. 2 Scannen. Inhoudsopgave. Sectie I Windows

1 Afdrukken. 2 Scannen. Inhoudsopgave. Sectie I Windows Softwarehandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit product gebruikt en houd deze bij de hand voor toekomstige referentie. Voor een veilig en correct gebruik, zorg ervoor dat u de Belangrijke

Nadere informatie

Handleiding software-installatie

Handleiding software-installatie DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING Deze handleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Voor een veilig en juist gebruik, zorg ervoor dat u de "Veiligheidsinformatie" leest voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Versie 0 DUT

Netwerkhandleiding. Versie 0 DUT Netwerkhandleiding Versie 0 DUT Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 Netwerkfuncties...1 Overige netwerkfuncties...2 2 Netwerkinstellingen wijzigen 3 De netwerkinstellingen van het apparaat wijzigen...3 Het bedieningspaneel

Nadere informatie

SOFTWAREHANDLEIDING MFC-9420CN

SOFTWAREHANDLEIDING MFC-9420CN SOFTWAREHANDLEIDING MFC-9420CN Inhoudsopgave Sectie I Windows 1 Afdrukken De Brother-printerdriver gebruiken...1-1 Een document afdrukken...1-1 Handmatig Duplex printen...1-2 Gelijktijdig afdrukken, scannen

Nadere informatie

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in Lees dit eerst te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE Inleiding...7 Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in Lees dit eerst te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE Inleiding...6 Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie