Strings en string-functies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strings en string-functies"

Transcriptie

1 VI. Strings en string-functies A. Wat zijn strings? Strings zijn eigenlijk teksten. U kunt die bewaren in een stringvariabele. Een tekst bestaat uit karakters zoals letters, cijfers, leestekens, Een karakter wordt door de computer inwendig voorgesteld door een getal van 8 bits (1 of 0), dit stelt getallen voor tussen 0 en 255. Zo stelt de binaire waarde voor een computer het getal 65 voor, of als hij het als een karakter moet tonen een hoofdletter A. Deze overeenkomst wordt samengevat in een internationale norm: de ASCII-tabel (zie bijlage) Enkele karakters hierin kunnen niet afgedrukt worden maar dienen uitsluitend voor de besturing van monitors of printers, zoals het karakter met waarde 12, dat op een printer een nieuw blad inschuift, of op een monitor het scherm leegmaakt. De declaratie van een string-variabele is als volgt: Dim Tekst as String Stel dat u de inhoud van de variabele wilt gelijk zetten aan de tekst: Champions League, dan doet u dat in een programma als volgt: Tekst = "Champions League" B. String-functies van Visual Basic VB komt met een heel aantal methoden om deze strings aan te passen, of er bewerkingen mee uit te voeren. We zullen eerst met enkele functies kennis maken. Meer functies en uitleg vindt u in VB-Help. Gebruik voor de oefeningen het Immediate window. 1) & Voegt strings samen. (engels: concatenation)? ABC & 123? ABC & 99 &! 2) Left(string, n) Geeft n karakters van de linker karakters van de string? left( Diepenbeek,4) a = Hasselt? left(a,3) Visual Basic door ir. C.Daniels VI-1

2 3) Right(string,n) Geeft n karakters vanaf de rechterkant van de string? right( Diepenbeek,4) a = Hasselt?Right(a,3) 4) Mid (string, s, n) Geeft n karakters te tellen vanaf karakter s in de string.? Mid( Diepenbeek,4,3) a = Hasselt?Mid(a,4,2) Kunt u dus ook gebruiken als u bijvoorbeeld één letter van een string nodig heeft: Zo heeft Mid( Hasselt,5,1) als resultaat de letter e. 5) Asc(karakter) Geeft de ASCII-waarde van een karakter.?asc( A ) a = 0?Asc(a)?Asc( XYZ ) 6) Chr(getal) Omgekeerde van Asc. Geeft het karakter dat hoort bij de ASCII-waarde getal.?chr(65) a = 102?Chr(a) 7) Str(getal) Maakt van een getal een tekst. Als u dat probeert gebeurt er precies niets, maar toch is het getal omgevormd tot een string.?str(165) a =456 Visual Basic door ir. C.Daniels VI-2

3 ?Str(a)?mid(str(123),3,1) geeft 2, terwijl u zoudt denken dat dit 3 moet geven waarom zou dat zijn?? Als u het niet vindt, probeer dan eens? ABC +str(123). 8) Val(tekst) Als tekst een getal bevat, wordt dit getal uit de tekst omgezet in een long variabele.?val( 123 )?Val( 123ABC )?Val( ABC123 ) 9) InStr([getal],string1,string2) Deze functie zoekt de plaats van string2 in string1 te beginnen vanaf plaats getal. Als u getal weglaat, wordt gestart vanaf het eerste karakter. (Als u iets tussen rechte haken zet, betekent dit dat u het mag weglaten.)?instr( ABCDEFG, DE )?InStr( ABCDEFG, 12 )?InStr(5, ABCDEFG, ABC ) 10) StrComp(String1,String2) Vergelijkt String1 met String2. - Als ze gelijk zijn wordt een nul teruggegeven. - Als String1 > String2 wordt 1 teruggegeven. - Als String1 < String2 wordt -1 teruggegeven.?strcomp( ABC, ABC )?StrComp( 678, 123 )?StrComp( ABCDEFG, ABC )?StrComp( ABC, ABCDEF )?StrComp( ABC, ) (staat een spatie tussen twee ) 11) Format Drukt datums, getallen en strings volgens een bepaald formaat. Wordt best uitgelegd aan de hand van enkele voorbeelden. Probeer uit in het Immediate venster en noteer het resultaat:?format(date, "Long Date")? Format(Time, "h:m:s") Tijd = #17:04:23# Datum = #January 27, 1993#? Format(Tijd, "hh:mm:ss AMPM")? Format(Datum, "dddd, mmm d yyyy") Visual Basic door ir. C.Daniels VI-3

4 ?Format(5459.4, "##,##0.00")?Format(334.9, "###0.00")?Format(5, "0.00%")?Format("HALLO", "<")?Format("Dat is het!", ">") C. Procedures en functies Event-procedures zijn we al tegengekomen. Telkens u op een knop klikte werd het event Click aangeroepen van die knop. Maar we kunnen ook procedures schrijven die los staan van een event. Maar soms heb u een bepaald programmastukje dikwijls nodig. Dan maakt u daar best een apart subprogramma van. Er zijn twee soorten subprogramma s: - Sub-procedures - Functie-procedures of kortweg Functies 1) Sub-procedures Een Sub-procedure ziet er uit als volgt: Public Private Sub MijnProcedure (parameters). programmacode Op de betekenis van Private en Public komen we later terug. Vanuit het hoofdprogramma roept u deze procedure aan door de programmacode: Mijnprocedure parameters Een voorbeeld maakt dit duidelijker. Stel dat we een procedure willen schrijven die uw naam afdrukt op het formulier. Public DrukNaam(Naam as String) Print "Mijn naam is " & naam Stel dat deze code moet uitgevoerd worden als we op de Knop cmdbutton1 klikken, dat ziet de event-code er zo uit: Private Sub cmdbutton1_click ' Roep de procedure Druknaam aan met parameter "Janssens" DrukNaam "Janssens" Parameters moogt u meegeven, maar u kunt ook procedures schrijven zonder parameters, of met meerdere parameters. Visual Basic door ir. C.Daniels VI-4

5 Voorbeeld 1 van een Sub-procedure: het VisiteKaartje. Maak een nieuw project aan met de naam Visitekaartje. Sla het weer op in zijn eigen directory VisiteKaartje. De bedoeling is de nodige gegevens voor een adreskaartje in te tikken, en deze gegevens door het programma mooi te laten schikken: Project Visitekaartje in werking Plaats de volgende objecten op het formulier: Labels txtvoornaam txtnaam txtadres txtpostnummer cmdpreview txtwoonplaats cmdwissen PictureBox1 Visual Basic door ir. C.Daniels VI-5

6 Geef de objecten de volgende eigenschappen mee: Object Eigenschap Form Name: Form1 Caption: Visitekaartje Heigth: 4185 Width: Labels Name: Label1 tot Label5 Caption: Type je voornaam: Type je familinaam: Adres: Woonplaats: TextBox TextBox TextBox TextBox TextBox CommandButton CommandButton Picturebox Postnummer Name: txtvoornaam Multiline: False Text: (geen) TabIndex: 0 Tabstop: true Name: txtnaam Multiline: False Text: (geen) TabIndex: 1 Tabstop: true Name: txtadres Multiline: False Text: (geen) TabIndex: 2 Tabstop: true Name: txtwoonplaats Multiline: False Text: (geen) TabIndex: 3 Tabstop: true Name: txtpostnummer Multiline: False Text: (geen) TabIndex: 4 Tabstop: true Name: cmdpreview Caption: Preview TabIndex: 5 Tabstop: True Name:cmdWissen Caption: Wissen TabIndex: 6 Tabstop: True Name: Picture1 BackColor: &H00FFFFFF (wit) Visual Basic door ir. C.Daniels VI-6

7 In de event-procedure cmdpreview_click komt volgende code: Private Sub cmdpreview_click() Dim VoorNaam, Naam, Adres, Woonplaats, Postnummer As String 'Haal de nodige gegevens uit de tekstvelden VoorNaam = txtvoornaam.text Naam = txtnaam.text Adres = lbladres.text Woonplaats = txtwoonplaats.text Postnummer = txtpostnummer.text 'Roep de sub-procedure Afdrukken aan Afdrukken VoorNaam, Naam, Adres, Woonplaats, Postnummer Met de lijn Afdrukken VoorNaam, Naam, Adres, Woonplaats, Postnummer Roepen wij de sub-procedure Afdrukken aan met als parameters de gegevens, nodig om het visitekaartje af te drukken. Deze sub-procedure moeten we zelf helemaal schrijven. Plaats ze onder het gedeelte (general)(declarations) als volgt: Private Sub AfDrukken(nVoorn, nnaam, nadres, _ nwoonplaats, npostnummer As String) Dim tekst As String 'Maak de PictureBox leeg Picture1.Cls 'Zet de eigenschappen van het lettertype Picture1.Font = "Palace Script MT" 'lettertype Picture1.Font.Size = Picture1.ScaleHeight / 3 Picture1.Font.Italic = True 'cursief 'lettergrootte 'Druk bovenaan voornaam en naam tekst = nvoorn & " " & nnaam Picture1.CurrentX = (Picture1.ScaleWidth / 2) (Picture1.TextWidth(tekst)/2) Picture1.CurrentY = 0 Picture1.Font.Bold = True 'vetjes aan Picture1.Print tekst ' Adres tekst = nadres Picture1.CurrentX = (Picture1.ScaleWidth / 2) (Picture1.TextWidth(tekst)/2) Picture1.CurrentY = Picture1.TextHeight(tekst) Picture1.Font.Bold = False 'vetjes uit Picture1.Print tekst 'Postnummer en woonplaats Visual Basic door ir. C.Daniels VI-7

8 tekst = npostnummer & nwoonplaats Picture1.CurrentX = (Picture1.ScaleWidth / 2) (Picture1.TextWidth(tekst)/2) Picture1.CurrentY = 2 * Picture1.TextHeight(tekst) Picture1.Font.Bold = False 'vetjes uit Picture1.Print tekst 'Afdrukken in de Picturebox Uitleg: De instructie Cls maakt het formulier of de PictureBox leeg. De instructie Print tekst druk de inhoud van tekst af in het formulier of de picturebox. We moeten nog twee problemen oplossen: de juiste plaatsing van de tekst, en het lettertype. - De plaatsing van de tekst: We gebruiken hiervoor de eigenschappen CurrentX en CurrentY van een Picturebox. Ook in een formulier kunt u deze eigenschappen gebruiken. Geeft de plaats aan waar een tekst of een afbeelding in het object gaat plaatsen. Denk eraan dat de Y-coordinaat van boven naar beneden wijst! CurrentY CurrentX Tekst Om de tekst te horizontaal centreren moeten we dus de volgende berekening maken: Tekstlengte Marge Te centreren tekst Breedte van de PictureBox Uit de figuur blijkt dat: Marge = ( Breedte PictureBox) ( Tekstlengte) 2 2 Visual Basic door ir. C.Daniels VI-8

9 Of in VB-code: Picture1.CurrentX = (Picture1.ScaleWidth/2) (Picture1.TextWidth(tekst)/2) ScaleWidth: breedte van het object PictureBox of van een Form ScaleHeight: hoogte van het object PictureBox of van een Form - Het aanpassen van het lettertype en grootte De teksteigenschappen kunne we aanpassen door de eigenschappen van het font te veranderen: Het lettertype (Font) kiezen: Picture1.Font = "Palace Script MT" De tekstgrootte (Size) kiezen we gelijk aan 1/3 van de hoogte van de PictureBox Picture1.Font.Size = Picture1.ScaleHeight / 3 De tekst cursief maken: Picture1.Font.Italic = True De tekst vetjes maken: Picture1.Font.Bold = True Met de knop cmdwissen worden alle velden en de picturebox leeggemaakt. Schrijf zelf die code. Experimenteer met andere lettertypes, en font-eigenschappen! Zoek ze op in de Help! Hoe kunt u zorgen voor een witte tekst op een blauwe achtergrond? Voorbeeld 2 van een Subprocedure: Conversie van Eenheden. De bedoeling van dit voorbeeld is een snelheid uitgedrukt in een bepaalde eenheid (meter/sec bijvoorbeeld) om te rekenen naar andere grootheden zoals Mijl/seconde of Knopen. Het project Conversie in werking Visual Basic door ir. C.Daniels VI-9

10 Maak een nieuw project Conversie aan, en geef het weer zijn eigen map. Plaats de onderstaande objecten op het ontwerpformulier: Label ListBox TextBox Eigenschappen van de objecten CommandButton Object Form Label TextBox CommandButton ListBox Eigenschappen Name: Form1 Caption: Conversie van Snelheden Height:2040 Width:3400 Name:lblTekst Caption: Waarde: Name: txtwaarde Text: (geen) Multiline: false Name: cmdbereken Caption:Berekenen Name:listEenheden De nodige omrekeningsfactoren plaatsen we als constanten in het gedeelte bovenaan (General)(Declarations) Visual Basic door ir. C.Daniels VI-10

11 De resultaten van de berekening tonen we in een apart venster, form2. Om dat venster bij te voegen aan het project klikt u in het menu op Project Add Form. U krijgt dan onderstaande dialoog. Kies voor Form in het tabblad New en klik op Openen. Uw project bevat nu twee formulieren, Form1 en Form2. Selecteer nu Form2. Visual Basic door ir. C.Daniels VI-11

12 Plaats een CommandButton op het formulier: En geef deze objecten de volgende eigenschappen Object Form CommandButton Name:cmdOK Caption: OK Eigenschappen Name:Form2 Autoredraw: true BackgroundColor: Palette: wit Caption: (niets) ControlBox: False Font: Arial 10p Height: 2800 StartUpPosition: Manual Width: 4800 Zorg dat de twee formulieren Form1 en Form2 zichtbaar zijn, dan kunt u met de muis in het Form Layout Window de juiste plaats van de beide formulieren bij het openen aangeven: Visual Basic door ir. C.Daniels VI-12

13 Klik op de OK-knop en plaats volgende code in de eventprocedure cmdok_click van Form2: Selecteer nu terug Form1. Het event Form_Load van Form1 vullen we als volgt aan: Private Sub Form_Load() ' De keuzemogelijkheden aan de ListBox toevoegen listeenheden.additem ("Km/sec") listeenheden.additem ("Km/uur") listeenheden.additem ("Meter/sec") listeenheden.additem ("Meter/min") listeenheden.additem ("Mijl/uur") listeenheden.additem ("Mijl/sec") listeenheden.additem ("Voet/sec") listeenheden.additem ("Knoop") listeenheden.additem ("Lichtsnelheid") Met de eigenschap AddItem van de ListBox vullen we de keuzelijst in. Private Sub cmdbereken_click() Dim Waarde, conv As Double If listeenheden.listindex = -1 Then 'Waarschuwing als u geen eenheid kiest MsgBox "Kies de eenheid!" ElseIf Not IsNumeric(txtWaarde.Text) Then 'Waarschuwing als u geen geldig getal invult MsgBox "De ingegeven waarde is niet geldig!" Else 'OK, nu kunnen we gaan berekenen 'de waarde uit de textbox halen Waarde = Val(txtWaarde.Text) Visual Basic door ir. C.Daniels VI-13

14 'kies de conversie factor naargelang de gekozen eenheid Select Case listeenheden.listindex Case 0 conv = Kilometer_per_seconde Case 1 conv = Kilometer_per_uur Case 2 conv = Meter_per_seconde Case 3 conv = Meter_per_minuut Case 4 conv = Mijl_per_uur Case 5 conv = Mijl_per_seconde Case 6 conv = Voet_per_seconde Case 7 conv = Knoop Case 8 conv = Lichtsnelheid End Select 'Bereken conv, Waarde Call Bereken(conv, Waarde) 'En toon het ingevulde formulier Form2.Show 1, Me End If Uitleg: - De eigenschap ListIndex geeft het volgnummer van het gekozen item uit de ListBox. Als u geen item aanklikt wordt de waarde 1 teruggegeven. Met de aanroep Call Bereken(conv, Waarde) roepen we de procedure Bereken aan, met als parameters de omrekeningsfactor conv en de waarde uit de TextBox. - Met de instructie Form2.Show 1, Me openen we formulier 2 modaal. Een modaal formulier moet u eerst sluiten voor u kunt verder werken in het originele formulier form1. Dit wordt aangegeven met de waarde 1 achter de instructie Show. De Sub-procedure Bereken moeten we helemaal zelf intypen in het gedeelte (General)(Declarations) van Form1: Sub Bereken(c, w) Form2.Cls Form2.Print Str(w * c / Kilometer_per_seconde) & " Kilometer/sec" Form2.Print Str(w * c / Kilometer_per_uur) & " Kilometer/uur" Form2.Print Str(w * c / Meter_per_seconde) & " Meter/sec" Form2.Print Str(w * c / Meter_per_minuut) & " Meter/min" Visual Basic door ir. C.Daniels VI-14

15 Form2.Print Str(w * c / Mijl_per_uur) & " Mijl/uur" Form2.Print Str(w * c / Mijl_per_seconde) & " Mijl/sec" Form2.Print Str(w * c / Voet_per_seconde) & " Voet/sec" Form2.Print Str(w * c / Knoop) & " Knopen" Form2.Print Str(w * c / Lichtsnelheid) & " Lichtsnelheid" Uitleg: Met de instructie Cls maken we het formulier Form2 eerst schoon. Met de instructie Print kunnen we tekst afdrukken. 2) Functie-procedures Functie-procedures worden ook kortweg functies genoemd. Het grote verschil tussen een subprocedure en een functie is dat een functie een waarde (integer, string, ) teruggeeft aan het aanroepende hoofdprogramma. Voorbeeldje: Stel dat we regelmatig de halve som S van twee getallen A en B moeten berekenen. We kunnen dit als volgt programmeren: A=20.5 B=37.75 S = (A + b)/2 Print S Als dit regelmatig voorkomt in ons programma, kunnen we van die formule beter een functie maken, als volgt: ' de declaratie van de functie Private Function HalveSom(M as double,n as double) as Double HalveSom = (M + N)/2 ' In het hoofdprogramma: A = 20.5 B= Print HalveSom A B 'de syntax Print Halvesom(A,B) mag ook Visual Basic door ir. C.Daniels VI-15

16 Let goed op de structuur van een functie: Private of Public Zelf gekozen naam van de functie Datatype van de berekende waarde in de functie Woordje Function Parameters, echter niet verplicht Private Public Function Functienaam(parameter1 as type, ) as type Programmacode Functienaam = waarde of variabele End Function Teruggeven aan het hoofdprogramma Vergelijk met het bovenstaande voorbeeld van de functie Halvesom. Belangrijk: Bij de aanroep van de functie moet u evenveel parameters meegeven als er bij de declaratie van de functie werden aangegeven. Ook het datatype van elke parameter moet overeenkomen! Een heel eenvoudig voorbeeld van een functieaanroep kunt u als volgt programmeren: Maak een nieuw project Functie1 aan, en plaats de volgende code in het programmavenster: Option Explicit 'De functie Product Private Function Product(a As Double, b As Double) As String Product = Str(a * b) End Function 'De eventprocedure Private Sub Form_Load() AutoRedraw = True Print "Het product van 5 en 7 is" & Product(5, 7) Probeer uit! Wat is het resultaat bij de uitvoering? Uitleg: de functie aanroep Product(5,7) plaatst de waarde 5 in de parameter a van de functie, en de waarde 7 in de parameter b. De functie berekent het product en geeft het resultaat, omgevormd tot een string Str(a*b), terug aan het hoofdprogramma. Voorbeelden van ingewikkelder toepassingen met functies zien we in het volgende hoofdstuk. Visual Basic door ir. C.Daniels VI-16

17 3) Private en Public Wanneer gebruikt u nu de instructie Private en Public? Een programma (project) bestaat meestal uit verschillende modules. Zo is er voor elk formulier (window) dat u nodig heeft een module met de layout van dat venster (met extensie *.frm) en de bijbehorende programmacode voor de afhandeling van events, en andere sub-programmas. U kan ook aparte programma-modules maken met alleen maar programmacode bevatten (extensie *.bas). Als een procedure Private wordt gedeclareerd, kan zij alleen maar aangeroepen worden vanuit deze module. Als zij Public wordt gedeclareerd is zij te gebruiken overal in het ganse project. Men noemt dat de scope van een procedure. Programma project MijnProject Module 1 Module 2 Module 3 Private Sub ProcX. Andere procedures en functies van module 1. Aanroep: ProcX() OK ProcY() verboden ProcZ() OK Private Sub ProcY. Andere procedures en functies van module 2.. Aanroep: ProcX() verboden ProcY() OK ProcZ() OK Public Sub ProcZ. Andere procedures en functies van module 3.. Aanroep: ProcX() verboden ProcY() verboden ProcZ() OK Bovenstaand programma bestaat uit drie modules. De procedure X is alleen te gebruiken in Module 1. De procudure Y is alleen te gebruiken in Module 2. Terwijl de procedure Z te gebruiken is in de drie modules. Visual Basic door ir. C.Daniels VI-17

Datum, Tijd en Timer-object

Datum, Tijd en Timer-object IX. Datum, Tijd en Timer-object A. Hoe worden tijd en datum in VB aangeduid? Zowel datum als tijd worden als een getal met decimalen opgeslagen. Het gedeelte voor de komma geeft de datum aan, het gedeelte

Nadere informatie

Stel dat u 15 tellers nodig heeft. Dat kunt u een array van tellers als volgt declareren:

Stel dat u 15 tellers nodig heeft. Dat kunt u een array van tellers als volgt declareren: V. Arrays A. Wat zijn arrays? Een array is een verzameling van variabelen. Ze hebben allen dezelfde naam en hetzelfde type. Men kan ze van elkaar onderscheiden door een volgnummer, index genoemd. Enkele

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Werken met variabelen

Hoofdstuk 2: Werken met variabelen Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, februari 2001 Hoofdstuk 2: Werken met variabelen 2.0

Nadere informatie

1) Een sequentieel bestand schrijven

1) Een sequentieel bestand schrijven VIII. Werken met Bestanden Al de informatie die u in het RAM-geheugen van een computer opslaat, verdwijnt als u het programma afsluit. Als u gegevens langer wil bewaren, moet u deze gegevens op een schijf

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een eerste Visual Basic project

Hoofdstuk 1: Een eerste Visual Basic project Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, februari 2001 Hoofdstuk 1: Een eerste Visual Basic

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een eerste Visual Basic project

Hoofdstuk 1: Een eerste Visual Basic project Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

6.3 VBA Syntax Instructie. Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken.

6.3 VBA Syntax Instructie. Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken. 6.3 VBA Syntax Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken. Klik te tab Hulpmiddelen voor databases Klik in het groepsvak Macro op

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Nieuwe objecten

Hoofdstuk 4: Nieuwe objecten Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4. Hoofdstuk 4 : De Selectie

Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4. Hoofdstuk 4 : De Selectie Leren Programmeren met Visual Basic 6.0 Les 3+4 Hoofdstuk 4 : De Selectie Visual Basic 6.0 1 Basisstructuren (herhaling) Sequentie (HK2) : Alle opdrachten gewoon na mekaar uitvoeren. Hier worden geen keuzes

Nadere informatie

1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox

1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox 1 Werken met (keuze)lijstjes: de control listbox 1.1 Keuzelijstjes: wat en waarom In een educatief programma wordt vaak gebruik gemaakt van keuzelijstjes. Enkele voorbeelden: * bij het opstarten van een

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen

Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, maart 2005 Hoofdstuk 9: Menu s toevoegen 9.0 Leerdoel

Nadere informatie

Parallelle Poort Aansturen Met Visual Basic

Parallelle Poort Aansturen Met Visual Basic Parallelle Poort Aansturen Met Visual Basic 1. Waarom? (Voor Beginners) Er zijn geregeld vragen over hoe je nu eigenlijk een parallelle poort moet aansturen. Op het internet is heel wat te vinden, maar

Nadere informatie

Programmeren: Visual Basic

Programmeren: Visual Basic PETERSTUYVESANT COLLEGE INFORMATICA 2009-2010 Programmeren: Visual Basic Algemene Kennis: 01. Programmeren Programmeren is het schrijven van een computerprogramma, een concrete verzameling instructies

Nadere informatie

HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS)

HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS) HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS) LES 4 In deze les gaan we een eenvoudig dobbelspelletje maken: Allereerst krijgt de speler de gelegenheid zijn/haar naam in te vullen en daarna op OK te klikken

Nadere informatie

Visual Basic door ir. C.Daniels 1

Visual Basic door ir. C.Daniels 1 Visual Basic door ir. C.Daniels 1 I. Lab 1 - Inleiding en kennismaking met VB A. Waarom Visual Basic? Visual Basic is een grafische programmeeromgeving, waarmee u makkelijk windowsprogramma s kunt schrijven.

Nadere informatie

Een eerste applicatie

Een eerste applicatie Een eerste applicatie 2.1 Inleiding Programmeren in Visual Basic.NET doe je niet alleen door regels met code te schrijven. Je begint met het ontwerpen van een venster in de design mode met allerlei controls,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. www.ffxs.nl/diy-elektro - 2 - Visual Basic 6.0

Inhoudsopgave. www.ffxs.nl/diy-elektro - 2 - Visual Basic 6.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 Project 1: Begroeting...4 Starten van Visual Basic...4 Programmeeromgeving...4 De werkbalk...4 Het formuliervenster...4 Het projectvenster...5 Het eigenschappenvenster...5

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Functies voor getallen en teksten

Hoofdstuk 5: Functies voor getallen en teksten Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, maart 2001 Hoofdstuk 5: Functies voor getallen en teksten

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Zelf functies maken

Hoofdstuk 6: Zelf functies maken Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, januari 2004 Hoofdstuk 6: Zelf functies maken 6.0 Leerdoel

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Werken met arrays

Hoofdstuk 7: Werken met arrays Programmeren in Microsoft Visual Basic 6.0, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Marnix Gymnasium Rotterdam, januari 2004 Hoofdstuk 7: Werken met arrays 7.0 Leerdoel

Nadere informatie

Variabelen en statements in ActionScript

Variabelen en statements in ActionScript Ontwikkelen van Apps voor ios en Android Variabelen en statements in ActionScript 6.1 Inleiding Als we het in de informatica over variabelen hebben, bedoelen we een stukje in het geheugen van de computer

Nadere informatie

9.19 Macro s: oefeningen

9.19 Macro s: oefeningen 9.19 Macro s: oefeningen Oefening 84.: Macro relatief opnemen Open een nieuwe map. Plaats uw invoercel ergens in de linker-bovenhoek van het blad (bijvoorbeeld in B2). Start het opnemen van een macro met

Nadere informatie

II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES

II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES II. ZELFGEDEFINIEERDE FUNCTIES In Excel bestaat reeds een uitgebreide reeks van functies zoals SOM, GEMIDDELDE, AFRONDEN, NU enz. Het is de bedoeling om functies aan deze lijst toe te voegen door in Visual

Nadere informatie

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding OVERZICHT VAN HET PROGRAMMEREN Inleiding Als je leert programmeren lijkt het nogal overweldigend om die eerste stappen te doorworstelen. Er zijn dan ook heel wat programmeertalen (Java, Ruby, Python, Perl,

Nadere informatie

Dieper in Visual Basic.Net

Dieper in Visual Basic.Net Visual Basic.NET Dieper in Visual Basic.Net 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk is bedoeld om je wat handiger te maken in het programmeren in Visual Basic. Je leert geen nieuwe programmeervaardigheden, maar je

Nadere informatie

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET

Visual Basic.NET. Visual Basic.NET. M. den Besten 0.3 VB. NET Visual Basic.NET M. den Besten 0.3 VB. NET Inhoud Voorwoord Deel 1 Visual Basic.NET 1.1 Inleiding...13 1.2 De programmeertaal Visual Basic.NET...14 1.3 Microsoft Visual Basic 2010 Express Edition...15

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. Programmeren met Visual Basic

Cursus Onderwijs en ICT. Programmeren met Visual Basic Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 2, deel 23 (versie 1.0 NL 2-7-2011) Programmeren met Visual Basic door Serge de Beer Inleiding In sommige gevallen biedt het aanbod op de softwaremarkt niet wat je zoekt.

Nadere informatie

[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 16 oktober 2009

[Microsoft Access 2007 Een eigen database maken] 16 oktober 2009 Inleiding Deze nota s bevatten enkel de instructies (acties) die je moet uitvoeren om een bepaalde taak in Access te volbrengen. Het waarom van al deze acties wordt uitvoering uitgelegd in de lessen Microsoft

Nadere informatie

Briefhoofd maken in Word. Handleiding van Helpmij.nl

Briefhoofd maken in Word. Handleiding van Helpmij.nl Briefhoofd maken in Word Handleiding van Auteur: CorVerm Januari 2011 We gaan ons deze keer wagen aan het maken van een briefhoofd met invulformulier in Word. De bedoeling is dat we eerst een briefhoofd

Nadere informatie

In de tweede regel plaatsen we in het gereserveerde stukje geheugen een getal.

In de tweede regel plaatsen we in het gereserveerde stukje geheugen een getal. 4. Array s Een array is een geïndexeerde variabele. Deze zin zal de nodig vragen oproepen, waarop enige uitleg van toepassing is. Met variabelen hebben we al kennis gemaakt. In een variabele kun je iets

Nadere informatie

ADRESSEN-BEHEER (24-12-2013)

ADRESSEN-BEHEER (24-12-2013) ADRESSEN-BEHEER (24-12-2013) SYSTEEMVEREISTEN... 2 ALGEMEEN... 2 BESTAND... 4 - ANDER ADRESSENBESTAND... 4 - KOPIËREN NAAR ANDERE DRIVE... 4 - KOPIËREN VANAF ANDERE DRIVE... 4 - AFSLUITEN... 4 AANPASSEN...

Nadere informatie

DELPHI VOOR ELEKTRONICI. Deel 2: Een rekenmachine programmeren CURSUS

DELPHI VOOR ELEKTRONICI. Deel 2: Een rekenmachine programmeren CURSUS DELPHI VOOR ELEKTRONICI CURSUS Deel 2: Een rekenmachine programmeren Herman Bulle met dank aan Anton Vogelaar In het vorige artikel hebben we de programmeeromgeving van Delphi geïntroduceerd en zijn er

Nadere informatie

Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking september 2015 Concept Carol Esmeijer

Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking september 2015 Concept Carol Esmeijer Sato CG4 Labelprinter Sato CG4 koppelen Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 22 september 2015 Concept Carol Esmeijer Inleiding U kunt Compad Bakkerij koppelen aan de onder meer

Nadere informatie

Derde Delphi Programma verkenning

Derde Delphi Programma verkenning Derde Delphi Programma verkenning In deze opdracht gaan we een aantal typische componenten en gegevenstypen van Windows en Delphi verkennen. We bouwen een eenvoudige rekenmachine en ondertussen leer je

Nadere informatie

9.18 Macro s: oefeningen

9.18 Macro s: oefeningen 9.18 Macro s: oefeningen Oefening 77.: Macro relatief opnemen Open een nieuwe map. Plaats uw invoercel ergens in de linker-bovenhoek van het blad (bijvoorbeeld in B2). Start het opnemen van een macro met

Nadere informatie

1. Inleiding van het.net programmeerplatform

1. Inleiding van het.net programmeerplatform 1. Inleiding van het.net programmeerplatform In deze module ga je kennis maken met een programmeeromgeving dat voor de meesten van jullie nieuw is, namelijk: het.net programmeer platform (.NET spreek je

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Keuzestructuren

Hoofdstuk 3: Keuzestructuren Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inleiding Visual Basic en VBA. Karel Nijs 2009/01

Inleiding Visual Basic en VBA. Karel Nijs 2009/01 Inleiding Visual Basic en VBA Karel Nijs 2009/01 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen Ms Excel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA

Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA Blog-Het gebruik van variabelen in Excel VBA Versie : 2012.01.31.1 (Blog http://www.reinder.eu) Dank voor de leuke reacties op het vorige blog en ook dank voor de kritische noot over het nivo dat de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding Mijneigenweb.nl

Handleiding Mijneigenweb.nl Handleiding Mijneigenweb.nl Inhoud 1 Inloggen 2 Kleurenschema en lettertype 2.1 Kies een standaard kleurenschema 2.2 Kleurenschema en lettertypes aanpassen/ zelf samenstellen 3 Logo 4 Visual 4.1 Eigen

Nadere informatie

Programmeren (1) Examen NAAM:

Programmeren (1) Examen NAAM: Schrijf al je antwoorden op deze vragenbladen (op de plaats die daarvoor is voorzien) en geef zowel klad als net af. Bij heel wat vragen moet je zelf Java-code schrijven. Hou dit kort en bondig. Je hoeft

Nadere informatie

waarin u gegevens in verschillende het wel goed doen Internet Opleidingscentrum

waarin u gegevens in verschillende het wel goed doen Internet Opleidingscentrum 8 Kruistabellen 8.1 Inleiding Stel dat u een rapport wilt maken dat het aantal verkochte producten per provincie laat zien. u kunt dan een rapport maken waarin u gegevens groepeert per provincie en/of

Nadere informatie

Macro's in OpenOffice.org

Macro's in OpenOffice.org Macro's in OpenOffice.org Ynte Jan Kuindersma (BIRD Automation) Nationale Officedag Ede - Sessie B2 6 maart 2008 1 van 22 Doel Kennismaken met macro's en OO Basic Laten zien dat vrijwel alles wat in MS

Nadere informatie

SNEL WERKEN MET EXCEL

SNEL WERKEN MET EXCEL SNEL WERKEN MET EXCEL 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Snel werken met Excel C O M P

Nadere informatie

In deze leeropdracht leer je properties (of eigenschappen) van een component te veranderen met behulp van het properties panel.

In deze leeropdracht leer je properties (of eigenschappen) van een component te veranderen met behulp van het properties panel. 0. Componenten, properties, methodes en events Als je een nieuw project maakt met VS.NET, dan kun je gebruik maken van de toolbox om componenten op een formulier (form) te plaatsen. Op deze wijze kun je

Nadere informatie

OEFENINGEN PYTHON REEKS 1

OEFENINGEN PYTHON REEKS 1 Vraag 1: Expressies & Types OEFENINGEN PYTHON REEKS 1 Python maakt gebruik van enkele vaak voorkomende (data)types. Zo zijn er integers die behoren tot de gehele getallen (VB: 3), zijn er float s die behoren

Nadere informatie

Tutorial 1, Delphi: Geldspraak

Tutorial 1, Delphi: Geldspraak Tutorial 1, Delphi: Geldspraak Versie Datum Auteurs Opmerkingen 1 25-09-2001 Kees Hemerik (code) Gebaseerd op Delphi 5 Enterprise. Roel Vliegen (tekst) 2 17-03-2005 Kees Hemerik Aanpassingen: Delphi 7,

Nadere informatie

8. Adresetiketten maken

8. Adresetiketten maken 8. Adresetiketten maken In deze module leert u: - Hoe u een adressenbestand kunt maken; - Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan Writer; - Hoe u adresetiketten van dat adressenbestand kunt maken;

Nadere informatie

Datum. Vraag het bedrag in BEF. Reken om naar EURO. Toon het bedrag in EURO. --- Vraag het bedrag in BEF--- --- Reken om naar EURO---

Datum. Vraag het bedrag in BEF. Reken om naar EURO. Toon het bedrag in EURO. --- Vraag het bedrag in BEF--- --- Reken om naar EURO--- 3UREOHPHQRSORVVHQPHW9%$WRHSDVVLQJHQELMGHHO Naam. NR : Klas. PC : Datum. 23*$9( Hieronder vind je het algoritme om een bedrag in BEF om te rekenen naar EURO. Zet het algoritme om in programmacode. Noem

Nadere informatie

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen;

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen; 15. Tabellen Misschien heeft u al eens geprobeerd om gegevens in een aantal kolommen te plaatsen door gebruik te maken van spaties, kolommen of tabs. Dat verloopt goed totdat u gegevens wilt wijzigen of

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 - Snelfiches Word

Hoofdstuk 8 - Snelfiches Word Hoofdstuk 8 - Snelfiches Word 8.1. Word starten 93 8.2. Een nieuwe tekst maken 94 8.3. Tekst meteen bewaren 95 8.4. Tekst schrijven 96 8.5. Tekst veranderen en verplaatsen 97 8.6. Een tabel maken 99 8.7.

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Een expressie zoals leeftijd>=65 wordt een boolean expressie genoemd. Een boolean expressie kan dus de waarde true of de waarde false geven

Een expressie zoals leeftijd>=65 wordt een boolean expressie genoemd. Een boolean expressie kan dus de waarde true of de waarde false geven 2. Selectiestatements 2.1 Het if-statement Selectiestatements heb je in de module WO.PHP.basis al geleerd. Het zijn de coderegels met if( ) en swich( ). De syntax (schrijfwijze) van deze code wijkt niet

Nadere informatie

Formulierbeheer Importeren bestaand (model)formulier... 2 Wat is exporteren/importeren eigenlijk?... 3 Formulier aanpassen/opbouwen...

Formulierbeheer Importeren bestaand (model)formulier... 2 Wat is exporteren/importeren eigenlijk?... 3 Formulier aanpassen/opbouwen... Formulierbeheer Importeren bestaand (model)formulier... 2 Wat is exporteren/importeren eigenlijk?... 3 Formulier aanpassen/opbouwen... 4 Bewerken formulier in formulierbeheer... 4 Bewerken formulier -

Nadere informatie

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding. Het spiraalmodel. De programmeertaal. vervolgens de berekening van het totale bedrag, incl. BTW:

VAN HET PROGRAMMEREN. Inleiding. Het spiraalmodel. De programmeertaal. vervolgens de berekening van het totale bedrag, incl. BTW: OVERZICHT VAN HET PROGRAMMEREN Inleiding Als je leert programmeren lijkt het nogal overweldigend om die eerste stappen te doorworstelen. Er zijn dan ook heel wat programmeertalen (Java, Ruby, Python, Perl,

Nadere informatie

Computer Club Bodegraven. 10-4-2012

Computer Club Bodegraven. 10-4-2012 1 8 Alvorens we etiketten kunnen afdrukken moet u beschikken over: 1. Programma Works 2. Vellen met etiketten; noteer merk en nummer, dat heeft u straks nodig. b.v. Rank Xerox, nr. 3R96298 (21 stuks/vel

Nadere informatie

Labo 2 Programmeren II

Labo 2 Programmeren II Labo 2 Programmeren II L. Schoofs K. van Assche Gebruik Visual Studio 2005 om een programma te ontwikkelen dat eenvoudige grafieken tekent. Deze opgave heb je vorig academiejaar reeds in Java geïmplementeerd.

Nadere informatie

Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen

Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Oefening 1 : Het gebruik van een OPZOEKTABEL Maak eerst een backup van de werkende versie In onze eigen database moeten we het principe van een opzoektabel

Nadere informatie

Module 2: Wat is Scratch?

Module 2: Wat is Scratch? Module 2: Wat is Scratch? Inhoudsopgave Module 2: Wat is Scratch?...1 Wat is Scratch?...2 Eerste stappen...3 Je eerste Scratch programma...6 Scratch coördinaten...7 Verander de achtergrond van je werkgebied...10

Nadere informatie

Android apps met App Inventor 2 antwoorden

Android apps met App Inventor 2 antwoorden 2014 Android apps met App Inventor 2 antwoorden F. Vonk versie 1 11-11-2014 inhoudsopgave Mollen Meppen... - 2 - Schrandere Scholier... - 15 - Meteoor... - 21 - Dit werk is gelicenseerd onder een Creative

Nadere informatie

HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS)

HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS) HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS) Vereiste voorkennis Voldoende kennis van het besturingssysteem (in deze handleiding wordt uitgegaan van Windows) De basisprincipes van programmeren Vereiste

Nadere informatie

Sorteren, groeperen en totaliseren

Sorteren, groeperen en totaliseren 6 Sorteren, groeperen en totaliseren 6.1 Inleiding Een rapport maken begint met het selecteren van de tabellen en het plaatsen van de velden die u in uw rapport wilt afdrukken. Vervolgens sorteert, groepeert

Nadere informatie

Som Van Twee Getallen

Som Van Twee Getallen Public Class frmsomvantweegetallen Som Van Twee Getallen Private Sub btnberekensom_click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnberekensom.click 'Declareer de variabelen '-----------------------

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit zoveel

Nadere informatie

Datatypes Een datatype is de sort van van een waarde van een variabele, veel gebruikte datatypes zijn: String, int, Bool, char en double.

Datatypes Een datatype is de sort van van een waarde van een variabele, veel gebruikte datatypes zijn: String, int, Bool, char en double. Algemeen C# Variabele Een variabele is een willekeurige waarde die word opgeslagen. Een variabele heeft altijd een datetype ( De soort waarde die een variabele bevat). Datatypes Een datatype is de sort

Nadere informatie

Les 1. Digitale Media - DTP 1

Les 1. Digitale Media - DTP 1 Intro InDesign werkt met objecten, dit zijn alle elementen die je op een pagina kunt plaatsen. Bijvoorbeeld hulplijnen, om aan te geven waar de marges van de pagina s komen, maar ook tekstkaders, illustratiekaders,

Nadere informatie

1. Open het programma KompoZer Het grote witte vlak is een nog lege webpagina. Deze gaan we nu van inhoud voorzien.

1. Open het programma KompoZer Het grote witte vlak is een nog lege webpagina. Deze gaan we nu van inhoud voorzien. Minicursus KompoZer In deze cursus ga je leren werken met het computerprogramma KompoZer. Stapsgewijs maak je een voorbeeldsite. Daarna kun je alles wat je geleerd hebt gebruiken om je eigen website te

Nadere informatie

Standaard salarisspecificaties in CashLonen aanwezig. Via het CashLonen programma worden de volgende salarisspecificaties standaard vervaardigd:

Standaard salarisspecificaties in CashLonen aanwezig. Via het CashLonen programma worden de volgende salarisspecificaties standaard vervaardigd: Layout salarisspecificatie Standaard salarisspecificaties in CashLonen aanwezig. Via het CashLonen programma worden de volgende salarisspecificaties standaard vervaardigd: Blanco papier. Blanco briefpapier.

Nadere informatie

Informatica: C# WPO 6

Informatica: C# WPO 6 Informatica: C# WPO 6 1. Inhoud Timers, switch cases, combobox 2. Oefeningen Demo 1: Bounce Demo 2: Hex to decimal converter Demo 3: Debug oplossing demo 1 A: Count to 10 A: Biljarttafel A: Azerty to qwerty

Nadere informatie

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09

Programmeren in Excel VBA beginners. Karel Nijs 2010/09 Programmeren in Excel VBA beginners Karel Nijs 2010/09 Leswijze Eerst wat theorie Begeleid met (korte) oefeningen MsExcel 2003 Online hulp: http://www.ozgrid.com/vba/ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sh9ywfdk(vs.80).aspx

Nadere informatie

Technische specificaties Tracking & Tracing

Technische specificaties Tracking & Tracing Netherlands B.V. Technische specificaties Tracking & Tracing Copyright 2006 GLS Netherlands B.V. Versie 052006 1.5 1 Inleiding... 3 Technische uitwerking... 4 Berekening CHK-component... 5 Voorbeelden...

Nadere informatie

File: M.Peters / Powerpoint 1

File: M.Peters / Powerpoint 1 PowerPoint 2003. File: M.Peters / Powerpoint 1 Een PowerPoint presentatie maken. Met behulp van een diapresentatie kun je een groep mensen informatie geven over een bepaald onderwerp of product. Een voorbeeld:

Nadere informatie

Instellen Labelprinter

Instellen Labelprinter Instellen Labelprinter Sjabloon voor de labelprinter aanpassen 1. Het bestand Dymo Labelprinter Turbo.dot in de map RADAR\SJABLONEN\ Indien dit bestand niet aanwezig is kunt u het standaard etiketsjabloon

Nadere informatie

Subrapporten. 5.1 Inleiding

Subrapporten. 5.1 Inleiding 5 Subrapporten 5.1 Inleiding Een subrapport is een rapport in een rapport. Een subrapport maak je dan ook net zoals je een gewoon rapport maakt. Een subrapport heeft bijna alle eigenschappen die een normaal

Nadere informatie

Welk programma gebruiken we? Om onze foto s te verkleinen gebruiken we het programma IrfanView. Het icoontje van IrfanView ziet er als volgt uit:

Welk programma gebruiken we? Om onze foto s te verkleinen gebruiken we het programma IrfanView. Het icoontje van IrfanView ziet er als volgt uit: Inleiding Om het laden op de website vlot te laten verlopen zijn er enkele afspraken gemaakt m.b.t. tot het formaat van een foto. Het formaat van een foto gaan we MAXIMUM instellen op 640 * 480 pixels.

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Functies voor getallen en teksten

Hoofdstuk 5: Functies voor getallen en teksten Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

Herhalingsoefeningen

Herhalingsoefeningen Herhalingsoefeningen bij Websites maken met WEB! Pro ISBN 90 5905 193 9 2 Oefeningen hoofdstuk 2 2.1 Nieuwe website maken en opslaan Open een lege webpagina Open het venster Document Eigenschappen Typ

Nadere informatie

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print

INSTALLATIE IN PRINT INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate In Print AAN DE SLAG INSTALLATIE In deze handleiding worden de stappen besproken die doorlopen worden bij het installeren van de volledige versie Communicate In Print LET OP! WANNEER U EERDER EEN VERSIE VAN IN

Nadere informatie

Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing

Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing Voor Delphi bestaan uiteraard verschillende libraries om emails te versturen, maar in dit voorbeeld wordt een C# Dotnet library gebruikt en aangesproken

Nadere informatie

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel.

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel. Excel Inleiding Het woord computer betekent zoiets als rekenmachine. Daarmee is is eigenlijk aangegeven wat een computer doet. Het is een ingewikkelde rekenmachine. Zelf voor tekstverwerken moet hij rekenen.

Nadere informatie

P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 2000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken

P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 2000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken P O W E R P O I N T - onderdeel van Microsoft Office 000 pakket (nl) De Windows versies van Powerpoint kunnen onderling afwijken DEEL I De zes basisstappen Met het programma Powerpoint kun je zelf een

Nadere informatie

Lab Webdesign: Javascript 7 april 2008

Lab Webdesign: Javascript 7 april 2008 H8: FORMULIEREN In dit hoofdstuk komt het "form"-object aan de orde: we zullen zien hoe we JavaScript kunnen gebruiken voor het manipuleren en valideren van de gegevens die een eindgebruiker invult in

Nadere informatie

Bestanden bewaren met SkyDrive

Bestanden bewaren met SkyDrive Bestanden bewaren met SkyDrive Wat is SkyDrive? Met SkyDrive (www.skydrive.live.com) kun je bestanden opslaan op een beveiligde, gratis website. De bestanden kun je overal ter wereld weer downloaden. De

Nadere informatie

Omschrijf bij ieder onderdeel van de methode de betekenis ervan. Java kent twee groepen van klassen die een GUI kunnen maken: awt en swing.

Omschrijf bij ieder onderdeel van de methode de betekenis ervan. Java kent twee groepen van klassen die een GUI kunnen maken: awt en swing. irkel (met Jpanel) ij de onderstaande opdracht behoort het bestand Panels: JPanels_1.java (map Panel) in de map irkel. pplicaties in Java hebben altijd een publieke klasse waarin een methode main voorkomt.

Nadere informatie

Praktijk Grafische media 2de graad Notitieboekje

Praktijk Grafische media 2de graad Notitieboekje Notitieboekje 1 Van den Bogaert Ronny M12-09 Grafische media www.vtst.be Kattebelletjes Van den Bogaert Ronny M12-09 Grafische media www.vtst.be - 2 voorbeelden van een scheurblokje dewelke jullie zullen

Nadere informatie

Etiketten maken en printen (word 2010).

Etiketten maken en printen (word 2010). Etiketten maken en printen (word 2010). Klik op het tabblad Verzendlijsten. (Zie pijl). Het onderstaande venster komt nu: Klikt u nu op Afdruk samenvoegen starten Er komt weer een venster: Zie hier naast.

Nadere informatie

Inleiding. 3.. Widget maken. 7... Widget publiceren. 8...Widget aanpassen. 9...Mini widget. 13...Banners

Inleiding. 3.. Widget maken. 7... Widget publiceren. 8...Widget aanpassen. 9...Mini widget. 13...Banners Handleiding Inleiding 3.. Widget maken 7... Widget publiceren 8...Widget aanpassen 9...Mini widget 13...Banners 2 2 Widget maken Als u ingelogd bent in uw account dan komt u terecht in een keuzemenu. Als

Nadere informatie

23. Standaardbrieven (MailMerge)

23. Standaardbrieven (MailMerge) 23. Standaardbrieven (MailMerge) In deze module leert u: 1. Wat een standaardbrief is. 2. Hoe u een standaardbrief maakt. 3. Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan een standaardbrief. 4. Hoe u een

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Handleiding om rapporten en printers in te stellen

Handleiding om rapporten en printers in te stellen Handleiding om rapporten en printers in te stellen (versie april-2012, auteur JL/PtK, revisie PtK) Het instellen en gebruik van rapporten Om te kunnen printen vanuit OmniHisScipio is het nodig om: 1. een

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Een pagina toevoegen en/of bewerken.

Een pagina toevoegen en/of bewerken. Een pagina toevoegen en/of bewerken. Na het inloggen in het CMS zie u het volgende: 2 3. Een klik op dit menu geeft een overzicht van alle pagina s waar de website op dat moment uit bestaat: 2. Een klik

Nadere informatie

Een macro met een knop opstarten.

Een macro met een knop opstarten. Een macro met een knop opstarten. Introductie Dit document is een werkinstructie voor het maken van een knop op een Excel-werkblad om daarmee een macro of een Visual Basic for Applications (VBA) toepassing

Nadere informatie

Scratch voor mobiel: AppInventor

Scratch voor mobiel: AppInventor Scratch voor mobiel: AppInventor Beginnen AppInventor is Scratch voor Android. Je maakt hiermee apps voor op je mobiele telefoon of tablet. Beginnen: Start chrome.exe en ga naar http://appinventor.mit.edu/explore

Nadere informatie

Word 2010 Les 1. CSV 21st century skills. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Word 2010 Les 1. CSV 21st century skills. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Word 2010 Les 1 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres CSV 21st century skills 15 November 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/69688 Dit lesmateriaal

Nadere informatie