Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Voor een veilig en juist gebruik, zorg ervoor dat u de "Veiligheidsinformatie" leest voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding

2

3 INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?... 4 Inleiding...4 Wettelijk verbod... 4 Disclaimer...4 Het IP-adres... 5 Verschillen in prestaties/functies van verschillende modellen...5 Modelspecifieke informatie... 6 Belangrijke veiligheidsvoorschriften... 7 Gebruikersinformatie over elektrische en elektronische apparaten...7 Advies met betrekking tot het milieu...7 Opmerking m.b.t. het batterij-/accusymbool (alleen voor EU-landen)... 8 Belangrijke veiligheidsvoorschriften Opmerkingen voor gebruikers van de staat Californië Overzicht van het apparaat Overzicht van alle apparaatonderdelen Buitenkant Binnenkant Wat is Smart Organizing Monitor? Netwerkinstellingen configureren Verander het LAN-type met behulp van Web Image Monitor De IP-adresinstellingen met de Web Image Monitor configureren...15 Draadloos LAN configureren Papier plaatsen Ondersteund papier...21 Niet aanbevolen papiertypen...23 Afdrukgebied...24 Papier plaatsen...25 Papier plaatsen in lade Papier in de handinvoer plaatsen...29 De papiersoort en het papierformaat opgeven met Smart Organizing Monitor Documenten afdrukken Basisbewerking Dubbelzijdig afdrukken

4 Een afdruktaak annuleren Als papier niet overeenkomt...37 Doorgaan met afdrukken met papier dat niet overeenkomt De afdruktaak resetten Het apparaat configureren met hulpprogramma's Web Image Monitor gebruiken...39 De beginpagina weergeven...39 De taal van de interface wijzigen...40 Menu...40 De apparaatinstellingen wijzigen...42 Lijst met instellingen...42 Smart Organizing Monitor gebruiken...52 De statusinformatie controleren De apparaatinstellingen configureren De configuratiepagina of testpagina afdrukken De firmware updaten Het apparaat onderhouden De printcartridge vervangen Aandachtspunten bij het schoonmaken...59 De binnenkant van het apparaat schoonmaken Problemen oplossen Veelvoorkomende problemen...63 Problemen met papierdoorvoer...64 Een papierstoring verwijderen...65 Problemen met de afdrukkwaliteit...71 De toestand van het apparaat controleren Problemen met de printer Afdrukposities komen niet overeen met het computerscherm...73 Fout- en statusmeldingen die in Smart Organizing Monitor worden weergegeven Bijlage Opmerkingen over de toner...77 Het apparaat verplaatsen en vervoeren Het apparaat weggooien

5 Waar kan ik meer informatie krijgen?...79 Verbruiksartikelen...80 Inktcartridge Specificaties van het apparaat Algemene functie Specificaties Specificaties van de printerfunctie...82 Handelsmerken INDEX

6 Hoe werkt deze handleiding? Inleiding Deze handleiding bevat gedetailleerde instructies en opmerkingen over de bediening en het gebruik van dit apparaat. Lees voor uw eigen veiligheid deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding op een handige plaats binnen handbereik. Wettelijk verbod Kopieer of druk geen documenten af waarvan de reproductie verboden is door de wet. Het kopiëren of afdrukken van de volgende documenten is over het algemeen verboden door plaatselijke wetgeving: bankbiljetten, belastingzegels, obligaties, aandeelcertificaten, bankcheques, cheques, paspoorten, rijbewijzen. De bovenstaande lijst is alleen bedoeld als richtlijn en is zeker niet volledig. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de volledigheid of nauwkeurigheid ervan. Als u vragen heeft betreffende de wettelijkheid van het kopiëren of afdrukken van sommige documenten, neem dan contact op met uw wettelijk adviseur. Disclaimer De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tot de maximale mate die is omschreven in de betreffende wetten, is de fabrikant in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit storingen van dit product, verlies van opgeslagen gegevens of het gebruik of het niet gebruiken van dit product en de gebruikershandleidingen die zijn meegeleverd. Zorg ervoor dat u altijd een kopie heeft of back-ups maakt van de gegevens die op dit apparaat staan opgeslagen. Documenten of gegevens kunnen mogelijk gewist worden vanwege bedieningsfouten of apparaatstoringen. De fabrikant is in geen enkel geval aansprakelijk voor documenten die door u zijn gemaakt met behulp van dit apparaat of voor de resultaten die voortvloeien uit het gebruik van gegevens door u. Voor een goede afdrukkwaliteit adviseert de fabrikant u om de originele toner van de fabrikant te gebruiken. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade of kosten die kunnen voortvloeien uit het gebruik van onderdelen die geen originele onderdelen van de fabrikant zijn bij uw kantoorapparatuur. In deze handleiding gebruiken we twee soorten vermeldingen voor de afmetingen. 4

7 Sommige illustraties of toelichtingen in deze handleiding verschillen mogelijk van uw product wegens verbetering of verandering van het product. Het IP-adres In deze handleiding verwijst 'IP-adres' naar zowel de IPv4- als de IPv6-omgeving. Lees de instructies door die betrekking hebben op de omgeving die u gebruikt. Verschillen in prestaties/functies van verschillende modellen De verschillen in hoofdprestaties/functies van verschillende modellen zijn als volgt: Type 1 Type 2 Model SP 201N SP 201Nw Draadloos LAN Niet beschikbaar Beschikbaar 5

8 Modelspecifieke informatie In dit gedeelte wordt uitgelegd tot welke regio uw apparaat behoort. Op de achterkant van het apparaat bevindt zich een sticker op de plaats die hieronder wordt weergegeven. De sticker bevat gegevens waarmee de regio van uw apparaat wordt geïdentificeerd. Lees wat er op de sticker staat. CTT110 De volgende informatie is regiospecifiek. Lees de informatie onder het symbool dat overeenkomt met de regio van uw apparaat. (voornamelijk in Europa en Azië) Als de sticker de volgende informatie bevat, is uw apparaat een Regio A-model: CODE XXXX V (voornamelijk in Noord-Amerika) Als de sticker de volgende informatie bevat, is uw apparaat een Regio B-model: CODE XXXX V De afmetingen in deze handleiding worden gegeven in twee meeteenheden: metrisch en in inches. Als uw apparaat een model uit regio A is, raadpleegt u de metrische meeteenheid. Als uw apparaat een model uit regio B is, raadpleegt u de meeteenheid in inch. 6

9 Belangrijke veiligheidsvoorschriften Gebruikersinformatie over elektrische en elektronische apparaten Voor gebruikers in landen waar het symbool zoals hier is afgebeeld is gespecificeerd in de nationale wetgeving aangaande de verwerking van elektronisch afval Onze producten bevatten hoogwaardige componenten en zijn ontworpen om het recyclen te vergemakkelijken. Onze producten of productverpakkingen zijn gemarkeerd met het onderstaande symbool. Het symbool geeft aan dat het product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. Als u het apparaat wilt afdanken, doe dit dan via de aangewezen afvalverzamelingsystemen die hiervoor ter beschikking gesteld zijn. Door deze instructies na te leven, bent u zeker dat dit product op de juiste manier wordt verwerkt en helpt u de mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu en de openbare gezondheid, die het resultaat kunnen zijn van een foutieve verwerking van het product, te beperken. Het recyclen van producten is ten behoeve van het behoud van de natuurlijke grondstoffen en ter bescherming van het milieu. Voor meer informatie over inzamelsystemen en de recycling van dit product neemt u contact op met de winkel waar u het product gekocht heeft, of met uw plaatselijke dealer of leverancier. Alle overige gebruikers Als u dit product wilt afvoeren, neem dan contact op met uw gemeente of provincie, de winkel waar u dit product gekocht heeft, uw plaatselijke dealer of uw leverancier. Advies met betrekking tot het milieu Gebruikers in de EU, Zwitserland en Noorwegen Rendement van verbruiksartikelen Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor deze informatie of de verpakking van het verbruiksartikel. 7

10 Gerecycled papier Het apparaat kan gerecycled papier verwerken dat is geproduceerd volgens de Europese norm EN 12281:2002 of DIN Voor producten die gebruik maken van de EP-printtechnologie, kan het apparaat afdrukken op papier van 64 g/m 2. Dit papier bevat minder ruwe materialen en is gemaakt met een lagere hoeveelheid nieuw gewonnen grondstoffen. Dubbelzijdig afdrukken (indien van toepassing) Met dubbelzijdig afdrukken maakt u gebruik van beide zijden van het papier. Dit bespaart papier en vermindert het aantal vellen per afgedrukt document. We raden u aan om dubbelzijdig afdrukken standaard in te schakelen, zodat u altijd dubbelzijdig afdrukt. Recycleprogramma voor toner- en inktcartridges U kunt toner- en inktcartridges gratis inleveren, zodat deze gerecycled worden. Dit gebeurt in overeenstemming met de milieuvoorschriften van uw gemeente. Voor meer informatie over het recycleprogramma, zie onze website of raadpleeg uw servicevertegenwoordiger. https://www.ricoh-return.com/ Energiezuinig De hoeveelheid elektriciteit die een apparaat verbruikt is zowel afhankelijk van zijn specificaties als van de manier waarop u er gebruik van maakt. Het apparaat is speciaal ontworpen om uw elektriciteitskosten te verminderen door over te schakelen naar de modus 'Gereed' nadat de laatste pagina is afgedrukt. Indien nodig kan het apparaat vanuit deze modus direct afdrukken. Als u geen extra afdrukken meer hoeft te maken en de opgegeven tijdsperiode verstrijkt, schakelt het apparaat over naar de energiespaarstand. In deze modi verbruikt het apparaat minder elektriciteit (Watt). Als het apparaat weer moet afdrukken, heeft het iets langer nodig om te herstellen uit de energiespaarstand dan uit de modus 'Gereed'. Als u een maximale energiebesparing wilt behalen, adviseren wij u om de standaardinstelling voor elektriciteitsbeheer te gebruiken. Producten die voldoen aan de Energy Star-vereisten zijn altijd energiezuinig. Opmerking m.b.t. het batterij-/accusymbool (alleen voor EU-landen) Overeenkomstig de Batterijrichtlijn 2006/66/EC artikel 20, Informatie voor eindgebruikers, bijlage II, wordt het hierboven weergegeven symbool weergegeven op batterijen en accu's. 8

11 Dit symbool geeft aan dat in de Europese Unie gebruikte batterijen en accu's gescheiden van uw huishoudelijke afval afgevoerd moeten worden. In de EU bestaan aparte inzamelingssystemen voor elektrische en elektronische apparaten, maar ook voor batterijen en accu's. Zorg ervoor dat u deze op de juiste wijze inlevert bij uw lokale afvalinzamelings-/recyclingcentrum. 9

12 Belangrijke veiligheidsvoorschriften Opmerkingen voor gebruikers van de staat Californië Perchloormaterialen - speciale behandeling is mogelijk van toepassing. Zie: hazardouswaste/perchlorate 10

13 1. Overzicht van het apparaat Overzicht van alle apparaatonderdelen In dit deel staan de namen van de verschillende onderdelen van de voor- en achterkant van het apparaat samen met een beschrijving van hun functie. Buitenkant CTT [Job Reset]-knop Druk op deze knop om een lopende taak te annuleren. 2. [Start]-knop Druk op deze knop om het afdrukken te hervatten als het afdrukken is gestopt omdat het papier op was of er een fout in de papierinstellingen is gemaakt. U kunt ook op deze knop drukken om een testpagina af te drukken. (Door twee tellen op de knop te drukken, kan de netwerkinstellingenlijst worden afgedrukt.) U kunt deze knop ook gebruiken om op de achterkant van papier af te drukken bij dubbelzijdig afdrukken en om afdrukken te forceren. 3. Indicatielampje apparaat aan/uit Dit indicatielampje brandt blauw als het apparaat aan staat. Het lampje knippert als een afdruktaak wordt ontvangen en als er wordt afgedrukt. 11

14 1. Overzicht van het apparaat 4. Waarschuwingsindicatielampje Dit indicatielampje brandt rood als het papier of de verbruiksartikelen in het apparaat op zijn, als de papierinstellingen niet met de instellingen overeenkomen die in het stuurprogramma zijn opgegeven of als er andere storingen optreden. 5. Papierstopper Zet dit klepje omhoog om te voorkomen dat het papier eraf valt. 6. Voorpaneel Open dit paneel om verbruiksartikelen te vervangen of om vastgelopen papier te verwijderen. 7. Handinvoer Deze lade kan één vel normaal papier bevatten. 8. Lade 1 Deze lade kan maximaal 150 vellen normaal papier bevatten. 9. Aan-/uitschakelaar Gebruik deze schakelaar om het apparaat aan of uit te zetten. 10. Voeding Hier sluit u de stroomkabel op het apparaat aan. Steek de stekker van de kabel in een stopcontact. 11. Achterklep Open deze klep om vellen papier met de bedrukte zijde naar boven te plaatsen of om vastgelopen papier te verwijderen. 12. USB-poort Gebruik deze poort om het apparaat op een computer aan te sluiten met een USB-kabel. 13. Ethernetpoort Gebruik deze poort om het apparaat met een ethernetkabel op het netwerk aan te sluiten. 14. Ladeklep Bevestig deze klep als u de lade eruit trekt. Binnenkant 1 CTT065 12

15 Overzicht van alle apparaatonderdelen 1. Printcartridge Dit verbruiksartikel zorgt ervoor dat u afdrukken op papier kunt maken. Voor meer informatie over het vervangen van de cartridge raadpleegt u Pag. 57 "De printcartridge vervangen". 13

16 1. Overzicht van het apparaat Wat is Smart Organizing Monitor? Installeer dit hulpprogramma vanaf de meegeleverde cd-rom op uw computer. Zie de Software-installatiehandleiding voor meer informatie over het installeren van Smart Organizing Monitor. Smart Organizing Monitor bevat de volgende functies: Geeft de status van het apparaat weer Geeft berichten over vastgelopen papier en andere foutmeldingen weer. Instellingen voor papierformaat en -type Geeft de instellingen voor papierformaten of -types die beschikbaar zijn op dit apparaat weer. Test- en configuratiepagina's afdrukken Drukt lijsten/rapporten af voor het controleren van de instellingenlijst voor dit apparaat en andere informatie. Het IPv4-adres aanpassen Hiermee kunt u het IPv4-adres opgeven. De systeeminstellingen wijzigen Hiermee kunt u de aangepaste instellingen voor het papierformaat en andere instellingen op dit apparaat wijzigen. De printerinstellingen wijzigen Gebruik deze om afdrukinstellingen op dit apparaat zoals [Fout overslaan:] en [I/O-time-out:] te wijzigen. Stel voor Type 2-modellen [Automatisch doorgaan:] in plaats van [Fout overslaan:] in. De instellingen van het draadloos LAN wijzigen Hiermee kunt u de instellingen van het draadloos LAN handmatig configureren. Voor meer informatie over basisinstructies bij het gebruik van Smart Organizing Monitor raadpleegt u Pag. 39 "Het apparaat configureren met hulpprogramma's". 14

17 Netwerkinstellingen configureren Netwerkinstellingen configureren In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de netwerkinstellingen moet configureren. De instellingen voor Ethernet en draadloos LAN kunnen niet tegelijkertijd worden ingeschakeld. Met behulp van de meegeleverde cd-rom kunt u stuurprogramma's installeren en de netwerkinstellingen configureren. Voor meer informatie raadpleegt u de Softwareinstallatiehandleiding. Verander het LAN-type met behulp van Web Image Monitor Hier kunt u kiezen uit [Ethernet] en [Wireless LAN]. U hoeft deze instelling alleen te configureren voor het Type 2-model. 1. Start de internetbrowser. 2. Voer "http://(ip-adres van het apparaat)/" in op de adresbalk. 3. Klik op [Inloggen]. 4. Voer het beheerderswachtwoord in en klik vervolgens op [Inloggen]. Voer bij de eerste keer inloggen "admin133" als wachtwoord in. 5. Klik op [Interface-instellingen]. 6. Stel [LAN-type] in op [Ethernet] of [Draadloos LAN]. 7. Klik op [OK]. Als er een instelling gewijzigd is, start het apparaat automatisch opnieuw op. De IP-adresinstellingen met de Web Image Monitor configureren De stappen om de netwerkinstellingen te configureren variëren afhankelijk van of de informatie over het IP-adres automatisch door het netwerk (DHCP) wordt toegewezen of dat dit handmatig gebeurt. Selecteer voor Type 2 [Wireless LAN] in [LAN-type] om de draadloze LAN-verbinding tot stand te brengen of selecteer [Ethernet] in [LAN-type] om de bekabelde LAN-verbinding tot stand te brengen. 15

18 1. Overzicht van het apparaat Voor meer informatie over het configureren van het IPv4-adres, zie de Softwareinstallatiehandleiding. Het apparaat instellen zodat het automatisch een IPv6-adres verkrijgt Alleen met een DHCP-server op het netwerk kan het apparaat automatisch een IPv6-adres krijgen. Controleer of [IPv6] en [DHCPv6] op [Inschakelen] zijn ingesteld in [IPv6] in Web Image Monitor. Als [DHCPv6] is ingesteld op [Inschakelen], haalt het apparaat het IP-adres automatisch op. Het IPv6-adres van het apparaat handmatig toewijzen Het IPv6-adres dat het apparaat toegewezen krijgt, mag niet door een ander apparaat op hetzelfde netwerk gebruikt worden. 1. Start de internetbrowser. 2. Voer "http://(ip-adres van het apparaat)/" in op de adresbalk. 3. Klik op [Inloggen]. 4. Voer het beheerderswachtwoord in en klik vervolgens op [Inloggen]. Voer bij de eerste keer inloggen "admin133" als wachtwoord in. 5. Klik op [IPv6]. 6. Stel [IPv6] in op [Inschakelen]. 7. Stel [DHCPv6] in op [Uitschakelen]. 8. Geef het IP-adres op in [Handmatig configuratie-adres]. 9. Voer de prefixlengte in het vak in na de slash rechts van [Handmatig configuratie-adres]. 10. Geef indien nodig andere instellingen op. 11. Klik op [OK]. Draadloos LAN configureren Controleer of [LAN-type] is ingesteld op [Draadloos LAN] in [Interface-instellingen] in Web Image Monitor. 16

19 Netwerkinstellingen configureren Druk de lijst met netwerkinstellingen af voordat u de instellingen voor het draadloze LAN configureert zodat u de juiste informatie heeft om dit te doen. Zie de Handleiding WiFi-instellingen voor meer informatie. Zorg ervoor dat de ethernetkabel van het apparaat is ontkoppeld. Voor details over het configureren van de infrastructuurmodus, zie de Handleiding WiFiinstellingen. De Ad-hoc modus configureren met behulp van Smart Organizing Monitor In een ad-hocnetwerk moet aan elk apparaat handmatig een IP-adres voor TCP/IP worden toegewezen als er geen DHCP-server is. Indien [Communicatiemodus:] is ingesteld op [ Ad-hoc modus], kunnen [WPA2 - PSK - AES] en [WPA/WPA2 Gem. modus] in [Beveiligingsmethode:] niet worden geselecteerd. 1. Sluit het apparaat op de computer aan met een USB-kabel. 2. Klik in het [Start]-menu op [Alle programma's]. 3. Klik op [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 4. Klik op [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 5. Als het apparaat dat u gebruikt, niet is geselecteerd, klik dan op [Apparaat select...] en selecteer vervolgens het apparaatmodel. 6. Klik op [OK]. 7. Klik op [Printerconfiguratie] op het tabblad [Gebruikerstool]. 8. Stel in het tabblad [WiFi] de optie [Communicatiemodus:] in op [ Ad-hoc modus]. 9. Voer bij [SSID:] het SSID in. De tekens die kunnen worden gebruikt zijn ASCII 0x20-0x7e (32 tekens). 10. Selecteer [Beveiligingsmethode:]. 11. Voer in het vak [Kanaalnummer:] het kanaalnummer in. 12. Geef de juiste instellingen op voor [WEP / WPA / WPA2-instellingen]. Het maximum aantal tekens dat kan worden ingevoerd in [WEP-sleutel/ww.zin (PSK):] is afhankelijk van de instellingen voor [Sleutellengte:] en [Sleutelindeling:]. Geef instellingen op die overeenkomen met de volgende tabel: 17

20 1. Overzicht van het apparaat Beveiligingsmethode Sleutellengte Sleutelindeling WEP-sleutel (Maximum aantal tekens) Open systeem Geen *1 Open systeem WEP 64 bit ASCII 5 tekens Hexadecimaal 10 tekens 128 bit ASCII 13 tekens Hexadecimaal 26 tekens Gedeelde sleutel WEP 64 bit ASCII 5 tekens Hexadecimaal 10 tekens 128 bit ASCII 13 tekens Hexadecimaal 26 tekens *1 De sleutellengte, sleutelindeling en WEP-sleutel kunnen niet worden geconfigureerd. 13. Voer [WEP-sleutel/ww.zin (PSK):] in. 14. Klik op [IPv4-configuratie] als het IPv4-adres geconfigureerd moet worden. Het IPv6-adres kan alleen met behulp van Web Image Monitor geconfigureerd worden. 15. Klik op [OK]. Als er een instelling gewijzigd is, start het apparaat automatisch opnieuw op. 16. Met behulp van het WiFi-statusrapport kunt u controleren of de verbinding is gelukt of mislukt. Als [Statusrapport Draadloos LAN:] is ingesteld op [Aan], wordt een rapport afgedrukt waarin het voltooien van de draadloos LAN-instelling wordt bevestigd. Indien "OK" verschijnt voor "Verbinding" is de verbinding gelukt. Indien "Mislukt" verschijnt voor "Verbinding", probeer dan de instellingen opnieuw te configureren. Verbinding maken in Ad-hoc modus via het configuratiescherm 1. Zorg ervoor dat de ethernetkabel van het apparaat is ontkoppeld. 2. Zet het apparaat aan. Ga naar de volgende stap nadat het aan/uit indicatielampje drie keer heeft geknipperd. 18

21 Netwerkinstellingen configureren 3. Houd de [Job Reset]-knop ingedrukt. Houd de knop twee seconden of langer ingedrukt totdat het aan/uitlampje gaat knipperen. 4. Als u Ad-hoc modus wilt selecteren, drukt u op de [Job Reset]-knop. Indien het apparaat in de Infrastructuur-modus staat, start hij uit zichzelf op na stap 4 en schakelt over op de Ad-hoc modus. Als [Statusrapport Draadloos LAN:] is ingesteld op [Aan], wordt een rapport afgedrukt waarin het voltooien van de draadloos LAN-instelling wordt bevestigd. Indien "OK" verschijnt voor "Verbinding" is de verbinding gelukt. Indien "Mislukt" verschijnt voor "Verbinding", probeer dan de instellingen opnieuw te configureren. Tijdens de configuratie van [Open systeem - WEP] lijkt de verbinding tot stand te zijn gebracht, zelfs als u de verkeerde WEP-sleutel invoert en de verbinding mislukt. Voer in dit geval de juiste WEP-sleutel in. 19

22 20 1. Overzicht van het apparaat

23 2. Papier plaatsen Ondersteund papier Papierformaat A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) 8 1 / 2 " 14 " (Legal) B5 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Half Letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) Aangepast papierformaat De volgende aangepaste papierformaten worden ondersteund: Breedte Lade 1: ongeveer mm (3,9-8,5 inch) Handinvoer: ongeveer mm (3,6-8,5 inch) Lengte Ongeveer mm (5,8-14 inch) Papiertype Normaal papier (65-99 g/m 2 (17-26 lb.)) Gerecycled papier (75-90 g/m 2 (20-24 lb.)) Dun papier (52-64 g/m lb.)) Dik papier ( g/m 2 (26,6-34 lb.)) Papiercapaciteit Lade vellen (70 g/m 2 19 lb.) 21

24 2. Papier plaatsen Handinvoer 1 vellen (70 g/m 2 19 lb.) 22

25 Niet aanbevolen papiertypen Niet aanbevolen papiertypen Gebruik de volgende papiertypen niet: Papier voor inkjetprinters Speciaal GelJet-papier Gegolfd, gevouwen of gekreukeld papier Opgekruld of verdraaid papier Gekreukt papier Vochtig papier Vuil of beschadigd papier Papier dat droog genoeg is om statische elektriciteit te veroorzaken Papier waarop al is afgedrukt, met uitzondering van een voorgedrukt briefhoofd. Storingen kunnen in het bijzonder worden verwacht, indien papier wordt gebruikt dat reeds door een andere dan een laserprinter is bedrukt (bijvoorbeeld door zwart/wit of kleurenkopieerapparaten, inkjetprinters, enz.) Speciaal papier, zoals thermisch papier of carbonpapier Papier dat zwaarder of lichter dan de limiet is Papier met vensters, gaatjes, perforaties, uitsparingen of reliëf Zelfklevende etikettenvellen waarvan de lijm of de onderlaag zichtbaar is Papier dat met paperclips of nietjes bijeen wordt gehouden Raak tijdens het plaatsen van papier het oppervlak van het papier niet aan. Zelfs als papier geschikt is voor het apparaat, kan papier dat niet juist wordt opgeslagen, leiden tot papierstoringen, een slechte afdrukkwaliteit of defecten. 23

26 2. Papier plaatsen Afdrukgebied De volgende illustratie laat het gedeelte van het papier zien waarop het apparaat kan adrukken. Van het printerstuurprogramma CHZ Afdrukgebied 2. Invoerrichting 3. Ongeveer 4,2 mm (0,2 inch) 4. Ongeveer 4,2 mm (0,2 inch) Het afdrukgebied kan variëren, afhankelijk van het papierformaat en de instellingen van het printerstuurprogramma. Om de afdrukpositie aan te passen, geeft u [Lade 1: Registratie] of [Handinvoer: Registratie] op op het [Systeem]-tabblad in Smart Organizing Monitor. 24

27 Papier plaatsen Papier plaatsen Plaats een stapel papier om op af te drukken in de invoerlade. Als u papier plaatst, zorg er dan voor dat het papierformaat en het papiertype voor de handinvoer en lade 1 zijn geconfigureerd. Als u een document afdrukt, geef dan het papierformaat en het papiertype op en selecteer de papierlade in het printerstuurprogramma zodat de instellingen die geconfigureerd zijn als het papier is geplaatst, voor het afdrukken kunnen worden gebruikt. Als u testpagina's afdrukt en er bevindt zich papier in de handinvoer, dan wordt het papier in de handinvoer eerst ingevoerd. Plaats geen papier in de handinvoer als het apparaat aan het opwarmen is. Plaats geen papier in de handinvoer als de energiespaarmodus actief is. Gekruld papier kan vast komen te zitten. Strijk gekruld papier plat voordat u het papier plaatst. Papier plaatsen in lade 1 1. Trek lade 1 langzaam uit en haal deze er met beide handen uit. CTT062 Plaats de lade op een vlak oppervlak. 25

28 2. Papier plaatsen 2. Maak de klemmen aan de zijgeleiders vast en schuif deze tot het standaardformaat. CTT Knijp in de eindgeleider en schuif deze naar binnen tot het standaardformaat. CTT Waaier de stapel even los voordat u deze in de lade plaatst. 5. Plaats het papier zodanig dat de afdrukzijde naar beneden ligt. Zorg dat het papier niet hoger wordt gestapeld dan de bovenste limietmarkering binnenin de lade. CTT075 26

29 Papier plaatsen 6. Duw lade 1 voorzichtig recht in het apparaat. CTT029 Zorg om papierstoringen te voorkomen, dat de lade stevig is geplaatst. Om de vellen met de afdrukzijde naar boven te leveren, dient u de achterklep te openen. CTT094 Lade 1 uittrekken om papier te plaatsen 1. Trek lade 1 langzaam uit en haal deze er met beide handen uit. 2. Ontgrendel de vergrendelingen van het verlengstuk aan beide zijden van de lade en trek het verlengstuk uit. CTT077 Let op dat de binnenkant van het verlengstuk en de schaal uitgelijnd zijn. 27

30 2. Papier plaatsen U kunt de lengte van het verlengstuk in drie stappen aanpassen. Als u papier van A4-formaat of Letter-formaat gebruikt, pas de lengte dan aan tot de positie die wordt aangegeven met de markering " " in de lade. 3. Trek het verlengstuk uit en vergrendel het. CTT Volg stap 2 tot en met 6 in 'Papier in lade 1 plaatsen'. 5. Plaats de ladeklep. CTT095 Legal papier of papier met een aangepast formaat groter dan A4 moeten worden geplaatst zonder de ladeklep te bevestigen. 28

31 Papier plaatsen Papier in de handinvoer plaatsen 1. Open de handinvoer. CTT Schuif de zijgeleiders naar buiten, plaats het papier met de afdrukzijde naar boven en druk dit aan totdat het niet verder kan. CTT Pas de zijgeleiders aan de papierbreedte aan. Om de vellen met de afdrukzijde naar boven te leveren, dient u de achterklep te openen. CTT033 29

32 2. Papier plaatsen CTT094 De papiersoort en het papierformaat opgeven met Smart Organizing Monitor De procedure in dit onderdeel is een voorbeeld en is gebaseerd op Windows 7. De werkelijke procedure kan afwijken afhankelijk van het door u gebruikte besturingssysteem. De papiersoort en het papierformaat opgeven 1. Klik in het [Start]-menu op [Alle programma's]. 2. Klik op [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klik op [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Als het apparaat dat u gebruikt, niet is geselecteerd, klik dan op [Apparaat select...] en selecteer vervolgens het apparaatmodel. 5. Klik op [OK]. 6. Klik op [Wijzigen...] op het tabblad [Status]. 7. Selecteer de papiersoort en het papierformaat en klik op [OK]. 8. Klik op [Afsl.]. Het aangepaste papierformaat wijzigen 1. Klik in het [Start]-menu op [Alle programma's]. 2. Klik op [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klik op [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Als het apparaat dat u gebruikt, niet is geselecteerd, klik dan op [Apparaat select...] en selecteer vervolgens het apparaatmodel. 5. Klik op [OK]. 6. Klik op [Printerconfiguratie] op het tabblad [Gebruikerstool]. 30

33 Papier plaatsen 7. Selecteer [mm] of [inch] in de lijst [Meeteenheid:] op het tabblad [Systeem]. 8. Voer de breedte in het venster [Horizontaal: (100 tot 216 mm)] in. 9. Voer de lengte in het venster [Verticaal: (148 tot 356 mm)] in. 10. Klik op [OK]. 11. Klik op [Afsl.]. Het is niet mogelijk de instellingen van het papier in de handinvoer via Smart Organizing Monitor op te geven. 31

34 32 2. Papier plaatsen

35 3. Documenten afdrukken Basisbewerking Gebruik het printerstuurprogramma om een document vanaf uw computer af te drukken. 1. Nadat u een document hebt aangemaakt, opent u het dialoogvenster [Voorkeursinstellingen] in de oorspronkelijke toepassing van het document. 2. Wijzig desgewenst ook andere afdrukinstellingen. De volgende afdrukinstellingen kunnen met het printerstuurprogramma worden opgegeven: Meerdere pagina's op een vel afdrukken Een pagina over meerdere vellen verdelen Dubbelzijdig afdrukken Geen blanco pagina's afdrukken Afdrukken laten sorteren Instellingen van het printerstuurprogramma als bestand opslaan Opgeslagen instellingen van printereigenschappen ophalen en verwijderen Op papier met aangepast formaat afdrukken Een document met een groot papierformaat op eem kleiner papierformaat afdrukken Een documentformaat verkleinen en vergroten De afdrukresolutie wijzigen Toner besparen tijdens het afdrukken Ditheringpatroon aanpassen Tekst op afdrukken laten stempelen Voor meer informatie over elke instellingsitem, klikt u op [Help]. 33

36 3. Documenten afdrukken 3. Als de wijzigingen van de instellingen voltooid zijn, klik dan op [OK]. 4. Druk het document af met de afdrukfunctie in de toepassing waarin het document is opgesteld. Als er een papierstoring optreedt, stopt het afdrukken halverwege. Open het voorpaneel, verwijder de printcartridge en verwijder vervolgens het vastgelopen papier. Als het papier op deze manier niet kan worden verwijderd, verwijder het dan door het fuseerpaneel te openen. Het afdrukken wordt automatisch hervat als het paneel is gesloten. Als het apparaat te heet wordt tijdens het afdrukken, stopt het. Wanneer het apparaat is afgekoeld, wordt het afdrukken automatisch hervat. Dubbelzijdig afdrukken Deze functie is niet beschikbaar bij de handinvoer. 1. Nadat u een document hebt aangemaakt, opent u het dialoogvenster [Voorkeursinstellingen] in de oorspronkelijke toepassing van het document. 2. Selecteer in het lijstvenster [Duplex:] op het tabblad [Setup] hoe u de ingebonden uitvoer wilt openen. 3. Geef eventueel nog verdere instellingen op en klik op [OK]. 4. Start de afdruktaak. Het apparaat drukt alleen één en dezelfde zijde van de pagina's af en geeft dan op het scherm van Smart Organizing Monitor een bericht weer dat aangeeft dat de uitgevoerde pagina's moeten worden omgedraaid en opnieuw moeten worden geplaatst. 5. Pak alle afdrukken uit de uitvoerlade en plaats ze in lade 1. Om op de achterkant van de afdrukken af te drukken, draait u deze om en plaatst u ze in lade 1 zodat ze met de blanco zijde naar beneden liggen. 34

37 Basisbewerking Staand CTT009 Liggend CTT Druk op de [Start]-knop. Als het achterpaneel open is, wordt het papier met de bedrukte zijde omlaag en achterstevoren uitgevoerd. Plaats de afgedrukte vellen in de juiste volgorde. Een afdruktaak annuleren U kunt afdruktaken annuleren door het bedieningspaneel van het apparaat of uw computer te gebruiken, afhankelijk van de status van de taak. Een afdruktaak annuleren voordat het afdrukken is gestart 1. Dubbelklik op het printerpictogram in de taakbalk van uw computer. 2. Selecteer de afdruktaak die u wilt annuleren en klik vervolgens op [Annuleren] in het menu [Document]. 35

38 3. Documenten afdrukken Als u een afdruktaak annuleert die al verwerkt wordt, kan het afdrukken een paar pagina's doorgaan voordat het wordt geannuleerd. Het kan wat tijd kosten om een grote afdruktaak te annuleren. Een afdruktaak annuleren tijdens het afdrukken 1. Druk op de [Job Reset]-knop. 36

39 Als papier niet overeenkomt Als papier niet overeenkomt Als het papierformaat of -type niet overeenkomt met de instellingen voor de afdruktaak, zal het apparaat een foutmelding weergeven. Er zijn twee manieren om deze foutmelding op te lossen: Doorgaan met afdrukken met gebruik van papier dat niet overeenkomt Gebruik de functie paginadoorvoer om de fout te negeren en ga verder met afdrukken met papier dat niet overeenkomt. Reset de afdruktaak Annuleer het afdrukken. Doorgaan met afdrukken met papier dat niet overeenkomt Als het papier te klein is voor de afdruktaak, wordt de afgedrukte afbeelding verkleind zodat het past. 1. Als de foutmelding wordt weergegeven op de Smart Organizing Monitor, druk dan op de [Start]-knop. De afdruktaak resetten 1. Als de foutmelding wordt weergegeven op de Smart Organizing Monitor, druk dan op de [Job Reset]-knop. 37

40 38 3. Documenten afdrukken

41 4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's Web Image Monitor gebruiken Beschikbare bewerkingen De volgende bewerkingen kunnen vanaf een computer op afstand worden uitgevoerd met Web Image Monitor: De apparaatstatus weergeven Netwerkinstellingen configureren Het wachtwoord voor de beheerder instellen Apparaatconfiguratie terugzetten naar de fabrieksinstellingen Ondersteunde webbrowsers Internet Explorer 6 of hoger Firefox 3,0 of hoger De beginpagina weergeven Als u via Web Image Monitor toegang tot het apparaat verkrijgt, wordt de bovenste pagina in uw browservenster weergegeven. 1. Start de internetbrowser. 2. Voer "//(het IP-adres van het apparaat)/" in de adresbalk van uw internetbrowser in om toegang te krijgen tot dit apparaat. Als een DNS-server gebruikt wordt en de hostnaam van het apparaat is opgegeven, kunt u in plaats van het IP-adres de hostnaam opgeven. De eerste pagina van Web Image Monitor wordt weergegeven. Bovenste pagina Elke pagina van Web Image Monitor is onderverdeeld in de volgende gedeeltes: 39

42 4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's NL CTT Menugedeelte Als u een menuoptie selecteert, wordt de inhoud hiervan weergegeven. 2. Koptekstgebied Hier kunt u overschakelen van de gebruikersmodus naar de beheerdersmodus en andersom. Het menu van de betreffende modus wordt hier weergegeven. Klik op de [Vernieuwen]-knop rechts bovenaan het werkgebied om de apparaatinformatie bij te werken. Klik op de knop [Vernieuwen] in de webbrowser om het hele browserscherm te vernieuwen. 3. Basisgegevensgebied Hiermee geeft u de basisgegevens voor het apparaat weer. Als er een oudere versie van een ondersteunde browser wordt gebruikt of JavaScript en cookies zijn uitgeschakeld, kunnen er weergave- en bewerkingsproblemen optreden. Als u een proxyserver gebruikt, wijzigt u de instellingen van de webbrowser indien nodig. De vorige pagina wordt mogelijk niet weergegeven, zelfs niet als op de knop [Vorige] in de webbrowser wordt geklikt. Als dit gebeurt, klikt u op de knop [Vernieuwen] van de webbrowser. De taal van de interface wijzigen Selecteer de weergavetaal die u wilt gebruiken en klik vervolgens op [Overschakelen]. Menu In dit gedeelte worden de items in het webbrowsermenu uitgelegd. Gastmodus In de gastenmodus kunnen de apparaatstatus en instellingen worden bekeken, maar de apparaatinstellingen kunnen niet worden gewijzigd. 40

43 Web Image Monitor gebruiken 1. Interface-instellingen De interface-instellingen worden weergegeven. 2. IPv4 De IPv4-configuratie wordt weergegeven. 3. IPv6 De IPv6-configuratie wordt weergegeven. 4. Apparaatinformatie De apparaatinformatie wordt weergegeven. Beheerdersmodus In de beheerdersmodus kunt u verschillende apparaatinstellingen configureren. 1. Interface-instellingen U kunt de interface-instelling wijzigen. 41

44 4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's 2. IPv4 U kunt de IPv4-instelling wijzigen. 3. IPv6 U kunt de IPv6-instelling wijzigen. 4. SNMP U kunt het SNMP wijzigen. 5. Beheerderinstellingen U kunt het wachtwoord van de beheerder wijzigen. 6. Standaarden herstellen U kunt het wachtwoord van de beheerder en andere netwerkinstellingen wijzigen. 7. Apparaatinformatie De apparaatinformatie wordt weergegeven. De apparaatinstellingen wijzigen Als u de apparaatinstellingen wilt wijzigen, dient u als beheerder in te loggen op het apparaat. 1. Start de internetbrowser. 2. Voer "http://(ip-adres van het apparaat)/" in op de adresbalk. 3. Klik op [Inloggen]. 4. Voer het beheerderswachtwoord in en klik vervolgens op [Inloggen]. Voer bij de eerste keer inloggen "admin133" als wachtwoord in. 5. Selecteer in het menugebied de instelling die u wilt opgeven. 6. Geef de apparaatinstellingen op. 7. Klik op [OK]. De opgegeven instellingen worden naar het apparaat verzonden. Lijst met instellingen In dit onderdeel worden de instellingen van de Web Image Monitor uitgelegd. De systeeminformatie controleren Op de bovenste pagina kunt u de huidige systeeminformatie controleren zoals de apparaatinformatie, de status van de papierlade en toner en de totale tellerstand. 42

45 Web Image Monitor gebruiken Item Beschrijving Status Toner Totaal tellerstand Papier Geeft het pictogram weer dat de apparaatstatus aangeeft. Geeft de resterende toner weer. Geeft de totale tellerstand weer. Geeft het formaat en het type papier weer dat in lade 1 en de handinvoer is geplaatst. De interface-instellingen configureren Klik op [Interface-instellingen] om de pagina voor configuratie van de interface-instellingen weer te geven. Item Type LAN Netwerk MAC Address Beschrijving Hiermee kunt u de interface schakelen tussen Ethernet en draadloos LAN. Dit is alleen beschikbaar als het apparaat beide interfaces ondersteunt. Geeft de bewerkingsstatus van ethernet weer. Geeft het MAC-adres (Media Access Control-adres) van de netwerk-interfacekaart weer. 43

46 4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's Item I/O time-out (netwerk) Ethernetsnelheid Beschrijving Selecteer of er een time-out moet worden toegepast als het apparaat langer over een taak doet dan de opgegeven tijd. Ethernet-communicatiesnelheid. Selecteer Automatisch selecteren voor normaal gebruik. Hierdoor kan het apparaat de optimale snelheid selecteren. Als communicatie met het apparaat mislukt, selecteer dan 10 Mbps full duplex, 10 Mbps half duplex, 100 Mbps full duplex of 100 Mbps half duplex. De IPv4-instellingen configureren Klik op [IPv4] om de pagina voor configuratie van de IPv4-instellingen te configureren. U kunt bij [LAN-type] in [Interface-instellingen] de optie [Ethernet] selecteren om het IP-adres van het bekabelde LAN weer te geven, of [Wireless LAN] selecteren om het IP-adres van het draadloze LAN weer te geven. IPv4 IPv4 Item Geeft aan dat IPv4 is ingeschakeld. Beschrijving Ethernet Item Hostnaam Beschrijving Voer de hostnaam in die u voor de netwerkinterfacekaart of draadloos LANinterface wilt instellen en gebruik hierbij maximaal 63 tekens. De standaardinstelling is RNP, gevolgd door het MAC-adres van de actieve interface-kaart. Als u de naam wijzigt in iets anders dan de standaardnaam, kan de nieuwe naam niet met "RNP" of "rnp" beginnen. 44

47 Web Image Monitor gebruiken Item Beschrijving DHCP Domeinnaam IPv4-adres Subnet Mask DDNS Selecteer [Inschakelen] om de netwerkinstellingen automatisch te configureren met de DHCP-server. Selecteer [Uitschakelen] om de netwerkinstellingen handmatig te configureren. Geef op of de domeinnaam die van de DHCP-server is opgehaald, gebruikt moet worden of de domeinnaam die voor het apparaat is ingesteld. "Automatisch verkrijgen (DHCP)" is geselecteerd Als u DHCP gebruikt, wordt de domeinnaam gebruikt die van de DHCPserver is opgehaald. Als de domeinnaam niet van de DHCP-server kan worden opgehaald, wordt de domeinnaam die voor het apparaat is ingesteld, gebruikt. "Specificeren" is geselecteerd De domeinnaam die voor het apparaat is ingesteld, wordt gebruikt. Voer de domeinnaam in met maximaal 63 tekens. Spaties kunnen niet worden gebruikt. Voer het IPv4-adres in van de netwerkinterfacekaart of de draadloos LANinterface. Bij DHCP-bewerkingen wordt het adres dat van de DHCP-server is opgehaald, gebruikt. Voer het subnetmasker in van de netwerkinterfacekaart of de draadloos LANinterface. Het subnetmasker is het onderdeel van het IP-adres dat als netwerkadres wordt gebruikt. Als u DHCP gebruikt, wordt het subnetmasker dat van de DHCP-server wordt opgehaald, gebruikt. Selecteer of DDNS-naamresolutie (Dynamic DNS) voor de netwerkinterfacekaart of draadloos LAN-interface actief of inactief is. Als dit actief is, wordt de DNS-database direct geüpdatet. 45

48 4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's Details Item Standaard gateway-adres DNS-server LPR RAW IPP Geef het standaard gateway-adres op. Beschrijving Het standaard gateway-adres is het IP-adres van de host of router die als poortwachter wordt gebruikt bij communicatie (afdrukinformatie of bij het uitwisselen van informatie) met een computer of een ander netwerk. Als DHCP gebruikt wordt, wordt het standaard gateway-adres dat van de DHCP-server is opgehaald, gebruikt. Als het adres niet van de DHCP-server kan worden opgehaald, wordt het standaard gateway-adres dat voor het apparaat is ingesteld, gebruikt. Selecteer of de DNS-server die van de DHCP-server is opgehaald, moet worden gebruikt of de DNS-server die voor het apparaat is ingesteld. Selecteer dit item om netwerkafdrukken met LPR/LPD mogelijk te maken. Selecteer deze optie om RAW-afdrukken via het netwerk in te schakelen. Selecteer dit item om netwerkafdrukken met Internet Print Protocol mogelijk te maken. De IPv6-instellingen configureren Klik op [IPv6] om de pagina voor configuratie van de IPv6-instellingen te configureren. U kunt bij [LAN-type] in [Interface-instellingen] de optie [Ethernet] selecteren om het IP-adres van het bekabelde LAN weer te geven, of [Wireless LAN] selecteren om het IP-adres van het draadloze LAN weer te geven. 46

49 Web Image Monitor gebruiken IPv6 IPv6 Item Geef aan of IPv6 actief of inactief is. Beschrijving Ethernet Item Hostnaam Domeinnaam Link-lokaal adres Staatloos adres Stateful adres Handmatig configuratie-adres DHCPv6 DDNS Beschrijving Voer de hostnaam in die u voor de netwerkinterfacekaart of draadloos LANinterface wilt instellen en gebruik hierbij maximaal 63 tekens. De standaardinstelling is RNP, gevolgd door het MAC-adres van de actieve interface-kaart. Als u de naam wijzigt in iets anders dan de standaardnaam, kan de nieuwe naam niet met "RNP" of "rnp" beginnen. Voer de naam van het domein waartoe het apparaat behoort in met maximaal 63 letters en/of cijfers. Geeft het link-lokaal adres weer van de netwerkinterfacekaart of draadloos LAN-interface. Het link-lokale adres is alleen op het lokale netwerk (lokale segment) van toepassing en begint met "fe80::", gevolgd door een identificatieteken dat vanaf het MAC-adres van de actieve interfacekaart wordt gegenereerd. Geeft het staatloze adres voor de router weer. Dit geeft het stateful adres weer. Voer in het linkervak het IPv6-adres in dat aan de netwerk-interfacekaart is toegewezen. Voer in het rechtervak de prefixlengte van het IPv6-adres in. Kies hierbij een waarde tussen 0 en 128. De standaardinstelling is 64. De volgende adressen kunnen niet worden ingesteld: Link-lokale adressen, multicast-adressen, loopback-adressen, IPv4- compatibele adressen en IPv4-mapped adressen Selecteer [Inschakelen] om de DHCPv6-server te gebruiken om de netwerkinstellingen automatisch te configureren. Selecteer [Uitschakelen] om de netwerkinstellingen handmatig te configureren. Selecteer of DDNS-naamresolutie (Dynamic DNS) voor de netwerkinterfacekaart of draadloos LAN-interface actief of inactief is. Als dit actief is, wordt de DNS-database direct geüpdatet. 47

50 4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's Details Item Standaard gateway-adres DNS-server DHCPv6-modus IAID LPR RAW IPP Geef het standaard gateway-adres op. Beschrijving Het standaard gateway-adres is het IP-adres van de host of router die als poortwachter wordt gebruikt bij communicatie (afdrukinformatie of bij het uitwisselen van informatie) met een computer of een ander netwerk. Als DHCP gebruikt wordt, wordt het standaard gateway-adres dat van de DHCP-server is opgehaald, gebruikt. Als het adres niet van de DHCP-server kan worden opgehaald, wordt het standaard gateway-adres dat voor het apparaat is ingesteld, gebruikt. Selecteer of de DNS-server die van de DHCP-server is opgehaald, moet worden gebruikt of de DNS-server die voor het apparaat is ingesteld. Selecteer een bewerkingsmodus voor DHCPv6. DHCPv6 Functioneert in DHCPv6-modus. Haalt het IPv6-adres en andere parameters op. DHCPv6-lite Functioneert in DHCPv6-lite-modus. Haalt parameters op, maar niet het IPv6-adres. IAID is een ID om het IPv6-adres te identificeren en dit is nodig om het gereserveerde IPv6-adres te verkrijgen. Selecteer dit item om netwerkafdrukken met LPR/LPD mogelijk te maken. Selecteer deze optie om RAW-afdrukken via het netwerk in te schakelen. Selecteer dit item om netwerkafdrukken met Internet Print Protocol mogelijk te maken. De SNMP-instellingen configureren Klik op [SNMP] om de pagina voor configuratie van de SNMP-instellingen weer te geven. 48

51 Web Image Monitor gebruiken SNMP SNMP Item Beschrijving Selecteer of SNMP actief of inactief is voor de interfacekaart(en). SNMPv1,v2-instelling Item Beschrijving SNMPv1 Trapcommunicatie SNMPv2 Trapcommunicatie Selecteer of er SNMPv1-trap moet worden verstuurd. Selecteer of er SNMPv2-trap moet worden verstuurd. Gemeenschap Item Groepsnaam Beschrijving Voer de naam van de gebruikersgroep in waartoe de netwerk-interfacekaart behoort en gebruik hierbij maximaal 15 tekens. Als de naam van de gebruikersgroep afwijkt van de naam van de hosts, worden verzoeken van de hosts niet geaccepteerd. 49

52 4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's Item Toegangstype $ {index}: Protocol, Actief/ Inactief Adres manager Beschrijving Selecteer in de lijst de toegangsrechten van de gebruikersgroep. Niet toegankelijk Toegang is niet toegestaan. alleen-lezen U kunt informatie wel lezen, maar niet bewerken. lezen-schrijven U kunt informatie lezen en bewerken. trap Hiermee krijgt de manager informatie over fouten. Voer de ontvanger van de foutmelding in het vak Adres manager in. Configureer instellingen voor elk protocol dat de gebruikersgroep gebruikt. Voer het adres van de hostcomputer in aan de hand van het protocol dat in gebruik is. Het beheerderswachtwoord configureren Klik op [Beheerderinstellingen] om het beheerderswachtwoord op te geven. Beheerderinstellingen Item Beschrijving Huidig wachtwoord Nieuw wachtwoord Geef het huidige beheerderswachtwoord op. Het standaard wachtwoord is "admin133". Voer het nieuwe beheerderswachtwoord in. Gebruik hierbij drie tot acht tekens. 50

53 Web Image Monitor gebruiken Item Wachtwoord bevestigen Beschrijving Voer hetzelfde wachtwoord in ter bevestiging. De apparaatinstellingen resetten Klik op [Standaarden herstellen] om de instellingen en het beheerderswachtwoord te resetten. De apparaatinformatie controleren Klik op [Apparaatinformatie] om de apparaatinformatie weer te geven. Apparaatinformatie Item Firmwareversie Firmwareversie van apparaat Apparaat-ID Totale hoeveelheid geheugen Beschrijving Toont de versie van de firmware die op het apparaat is geïnstalleerd. Toont het versienummer voor de firmware van de elektromotor van het apparaat. Toont het serienummer van het apparaat. Toont het totale geheugen dat in het apparaat is geïnstalleerd. 51

54 4. Het apparaat configureren met hulpprogramma's Smart Organizing Monitor gebruiken Installeer het printerstuurprogramma om Smart Organizing Monitor te gebruiken. De statusinformatie controleren NL CTT Afbeeldingsgebied Geeft de status van dit apparaat met een pictogram weer. 2. Statusgebied Papierformaat Geeft het papierformaat weer dat op het apparaat is geconfigureerd. Papiertype Geeft het papiertype weer dat op het apparaat is geconfigureerd. Toner Het niveau van de resterende toner wordt in tien niveaus weergegeven. Teller Geeft het aantal pagina's weer dat door het apparaat is afgedrukt. 3. Gebied om apparaat te selecteren Geeft de naam van het geselecteerde model weer. 52

55 Smart Organizing Monitor gebruiken 4. Berichtengebied Geeft de status van dit apparaat weer met een bericht. Zie Pag. 74 "Fout- en statusmeldingen die in Smart Organizing Monitor worden weergegeven" voor meer informatie over foutmeldingen. De apparaatinstellingen configureren Smart Organizing Monitor wordt gebruikt om de apparaatinstellingen te wijzigen. 1. Klik in het [Start]-menu op [Alle programma's]. 2. Klik op [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klik op [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Als het apparaat dat u gebruikt, niet is geselecteerd, klik dan op [Apparaat select...] en selecteer vervolgens het apparaatmodel. 5. Klik op [OK]. 6. Klik op [Printerconfiguratie] op het tabblad [Gebruikerstool]. 7. Pas desgewenst de instellingen aan. 8. Klik op [OK]. 9. Klik op [Afsl.]. Tabbladinstellingen Dit onderdeel geeft per tabblad een overzicht van de apparaatinstellingen die met Smart Organizing Monitor gewijzigd kunnen worden. Ga voor meer informatie over elke instelling naar de helpfunctie van de Smart Organizing Monitor. Systeemtabblad Aangepaste papierformaten registreren. Pas de afdrukpositie of -belichting aan om de afdrukkwaliteit te verbeteren als de afgedrukte resultaten niet naar behoren zijn. Schakel de Energiespaarstand in of uit en geef de hoeveelheid tijd op waarna naar deze modus overgeschakeld moet worden. Update de firmware van het apparaat. Printertabblad Configureer hoe het apparaat zich dient te gedragen als de instellingen van het papierformaat en/of -type niet overeenkomen met die van het printerstuurprogramma. Geef op hoeveel tijd het apparaat moet wachten als het ontvangen van een afdruktaak mislukt. 53

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Voor een veilig en juist gebruik, zorg ervoor dat u de "Veiligheidsinformatie" leest voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing DX-C200P Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding 1 Voorbereiden voor afdrukken 2 Het printerstuurprogramma instellen 3 Andere afdrukbewerkingen 4 Rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera (PictBridge)

Nadere informatie

CS310 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 5027 Model(len): 210, 230

CS310 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 5027 Model(len): 210, 230 CS310 Series Gebruikershandleiding September 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 5027 Model(len): 210, 230 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...5 Omgaan met de printer...7 Informatie

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding CLP-36x Series CLP-36xW Series BASIS Deze handleiding geeft informatie met betrekking tot de installatie, normaal gebruik en het oplossen van problemen in Windows. GEAVANCEERD Deze

Nadere informatie

BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING

BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Niet alle modellen zijn leverbaar in alle landen. Versie D DUT/BEL-DUT Als u de klantenservice moet

Nadere informatie

MS310 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 4514 Model(len): 220, 230

MS310 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 4514 Model(len): 220, 230 MS310 Series Gebruikershandleiding Augustus 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 4514 Model(len): 220, 230 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...5 Omgaan met de printer...7 Informatie

Nadere informatie

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding SP 3300 Series Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voor u dit apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding zodat u ze steeds kunt raadplegen. Met het oog op een veilig en correct gebruik

Nadere informatie

Printerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Printerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Printerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 Het apparaat voorbereiden Het printerstuurprogramma instellen Andere afdrukbewerkingen GL/2- en TIFF-bestanden afdrukken Opslaan en afdrukken met gebruikmaking

Nadere informatie

BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING

BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING DCP-J25 DCP-J35W Versie 0 DUT/BEL-DUT Als u de klantenservice moet bellen Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: DCP-J25 en DCP-J35W (omcirkel

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4894-03 NL

Gebruikershandleiding NPD4894-03 NL NPD4894-03 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

HP Deskjet 6940 series. Gebruikershandleiding

HP Deskjet 6940 series. Gebruikershandleiding HP Deskjet 6940 series Gebruikershandleiding Kennisgevingen van Hewlett-Packard Company De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging,

Nadere informatie

Beknopte gebruikershandleiding

Beknopte gebruikershandleiding Beknopte gebruikershandleiding DCP-J140W Versie 0 DUT/BEL-DUT Als u de klantenservice wilt bellen Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Aankoopdatum:

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding DCP-J132W Versie 0 DUT/BEL-DUT Wanneer u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: DCP-J132W Serienummer:

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C1020MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3631174

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C1020MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3631174 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Basishandelingen 14 Onderdelen en de bijbehorende functies 15 Voorzijde

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Lees dit eerst Handelsmerken...3 Veiligheidsinformatie...4 Plaats van etiketten met RWAARSCHUWING en RLET OP...8 ENERGY STAR-programma...9 Verklaring van symbolen in deze handleiding...10

Nadere informatie

M5100 Series. Gebruikershandleiding. Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E

M5100 Series. Gebruikershandleiding. Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E M5100 Series Gebruikershandleiding Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Oktober 2014 www.lexmark.com Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie

Nadere informatie

OFFICEJET 6000. Gebruikershandleiding E609

OFFICEJET 6000. Gebruikershandleiding E609 OFFICEJET 6000 Gebruikershandleiding E609 HP Officejet 6000 (E609)-serie printers Gebruikershandleiding Copyright informatie 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uitgave 1, 6/2009

Nadere informatie

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Basishandleiding

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Basishandleiding HP Photosmart C5100 All-in-One series Basishandleiding HP Photosmart C5100 All-in-One -series Basishandleiding 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe en het Acrobat-logo zijn handelsmerken

Nadere informatie

HP LaserJet P3010-serie-printers Gebruikershandleiding

HP LaserJet P3010-serie-printers Gebruikershandleiding HP LaserJet P3010-serie-printers Gebruikershandleiding Gebruik van het apparaat Beheer van het apparaat Onderhoud van het apparaat Problemen oplossen Aanvullende informatie over het apparaat: www.hp.com/support/ljp3010series

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2013. 5 A63N-9560-01Q - 1 - Inhoudsopgave 1 Informatie over veiligheid... 10 2 Omgaan met de printer... 15 Informatie zoeken over de printer... 15 Een locatie voor de printer selecteren...

Nadere informatie

M3100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n):M3150 Model(len):TRID'OR Service

M3100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n):M3150 Model(len):TRID'OR Service M3100 Series Gebruikershandleiding Augustus 2012 www.lexmark.com Machinetype(n):M3150 Model(len):TRID'OR Service Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...6 Overzicht...8 Het gebruik van

Nadere informatie

Verkorte Handleiding FS-C1020MFP+ Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken

Verkorte Handleiding FS-C1020MFP+ Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken FS-C1020MFP+ Verkorte Handleiding Namen en locaties De kopieerfunctie gebruiken De scannerfunctie gebruiken De faxfunctie gebruiken Problemen oplossen Papierstoringen oplossen Inktcartridges Lees deze

Nadere informatie

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in Lees dit eerst te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE Inleiding...7 Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

T656dne. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 4062, 4864 Model(len): 630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2

T656dne. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 4062, 4864 Model(len): 630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2 T656dne Gebruikershandleiding September 2013 www.lexmark.com Machinetype(n): 4062, 4864 Model(len): 630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...9 Algemene informatie

Nadere informatie

FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding

FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit product gebruikt en houd deze bij de hand voor toekomstige referentie. Voor een veilig en correct gebruik, zorg ervoor

Nadere informatie

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding Gebruiksaanwijzing

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding <Basis functies> Gebruiksaanwijzing FAX Option Type 3030 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 Aan de slag Faxen Internetfaxfuncties gebruiken Programmeren Probleemoplossing Lees deze handleiding aandachtig door voordat

Nadere informatie