i iciessirf ii in liet Arrondissement Kortrijk ITEUNEN! Opgaan aep Belgische Werkliedenpartij. Sociaal politiële Overzicht Derenstriji in het Bouwvak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "i iciessirf ii in liet Arrondissement Kortrijk ITEUNEN! Opgaan aep Belgische Werkliedenpartij. Sociaal politiële Overzicht Derenstriji in het Bouwvak"

Transcriptie

1 HS&i-vi 112 Prijs per nummer ; voor België 3 ctiem, voor d Vreemde 5 ctieme s Heel. m Hém, 24-1 IBONHEMEHTSPBUS Drakster-titgeefster: Sam : Maatschappij HET LIC Hf België Orla naandea.... tr. Zes naiaa.,,. fr. EsajMr..,, tr. Nederland Orli niaadai,... ir. Verantwoordelijke bestuurde^ p. De Visdi, Mooriaanstraat, iog, Ledeberg. REDACTIE U aboaoeert zich op alls phttmmitn Opgaan aep Belgische Werkliedpartij. al de ander die zull bijkom, 25. SiJELFDE INSCHKWVIKOSLIJSÏ garfabriek: Vital Herregodts, 275. ld. VOOR PROPAGANDABLADEN VOOR DEN KIESSTRIJD IN HET ARRONDIS- J. Engel, 205. ld. Isidoor Breckx, 215. ld. F. Gossye, 220. Alfred Bookstael, SEMENT KORTRIJK 125. ld. Jules Smidts, 165. ld. Ch. De(Prijs der blad: 1 tr. per 103 exempl.) moor, 190. Id. David, V., Nieuwhove, Overdracht 16ê.97/f exemplar ld. Berckmans, 215. ld. Remy, DeGENT. Omdat Debunne zou overwin- clercq, 70. Du Bois d'enghi, 65. ld. n, L. Oost, 100 exemplar. Rondge- Oscar De Laoke, 120. ld. De Fraisne, 60. haald na de meeting van maandag in «Vrij- Id. Merckx Aug. 60. Oruseer, 60. heid door Broederschap Zandstraat, 201. F. D. M Idem na de meeting in «Oosmorama, GENTBRÜGQE. Rondgehaald "door Rietstraat, 725. H. Van Daele, 500. H. eige gezell van het Arsaal, Ie afdeede Ruyck, 50. Vooruit'a Bedidénver- ling, tijds e bezoek aan e stadsgebouw eiging 500. Octaaf Clothilde, exemplar. Omdat Debunne e strijnotelaarstraat: Deux amis de la rue Wel- der is voor onze belang, verget wij linckx, 20. Voor de goede zaak altijd tevre- hem niet ondanks ons ontoereikd loon 50. d, 20. Voor de zegepraal van Debunne, Dat alle Staats- spoorwegbedid 10. Opdat Debunne zeker zou gekoz zijn ons voorbeeld volg, het is voor ons goed, SU. Debunne moet terug naar het parle- 75 exemplar. mt, 20. Nog eige klapp bij, 100. LEDEBERG. J. L., 20 exemplar. Bneore de deux amis, 30. Van ee jonge OOSTENDE. -* Pier De Deyster, 50 ex. gezellin, 30. G. V. D. B., 30. Van e E oud-soldaat, 70. vrid die aan d triomf niet twijfelt, 20. ISEGHEM. Rondgehaald na de mee Van e goed hart, 10. Voor d triomf ting der kristdemokrat om aan de kieder zaak, 20. Van Heoke, 30. G. Hardyna zing van Debunne, d werkersvrid te hel4s. Ré De Vos, 35. De Wilde, Albert, p fr. 4,40. De kristdemokrat heb50. Jan Vooruit, 20. Schollaert, 20. b 0000 opgehaald, 440 exemplar. Frans D'Havé, 10. Dispa (vader) 20. OOMINES. Textielvereiging, 500. Dispa (zoon) 10. J a n Duick, 32. Frans Emiel Sieuw, 50. Naamloos van WeFlips, 30. Frans Coryn, 20 Gustaaf velgem, 60. Ee socialistische vrouw van Eoets, 10. J a n Drappier, 25. Lefèvre, Moorseele, Rosalie De Meester, 15. Wijkclub ROESELAERE. Na de vergadering Verbroedering, 260. der spaarkas «Voorzorg 100 exemplar. GANSHOREN. H. Eeckhont, 26 exem- Jan Libbrecht, 60. Wartje, 60. De plar. J. Eeckhout, 60. J. Brodess, 10. Wachter, 26. Om onz volksvertegwoor J. Desavoye, 15. De Schulder, 15. F. diger Debunne te behoud, 25. Eampelberg, 25. Huygs, 100. J. De WETTEREN. De partijgoot van Leer, 10. Huygs, 20. Larts, 20. Wetter volg met belangstelling d L. Van d Meerschant, 20. Dhanet, 20. strijd onzer kamerad van het arrondisse De Koster, H., 20. mt Kortrijk zull juich in d GEERAARDSBEEGEN. Maatschap- triomf van d volksvrid Debunne, Rondpij De Vereigde Vrid, Volkshuis, 500 gehaald na de vergadering der S. W. M. exemplar. Alfons Moyer, 100. F. D. «t De Zon op zondag 17 April, 374 exem. M., 50. Frans De Vlaeminck, 41. Jules SCHAARBEEK. B. Ch. 100 exempl. Tummeleer, 60. Haeghemar Theophiel, 60 BRUSSEL. Omdat alle distbod die De Vos, Petrus, 50. Petrus Van Rokke- wsch es hun lot te zi verbeter ghem, 25. Alfons Demoyer, 50. Collyns meer recht te bekom t einde zich meer Emiel, 50. Adolf Frak, 60. Vrouw- als msch te zi behandel, mijn voorbond, 500. S. W, M. De Verbroedering, beeld zoud volg, e distknecht. Sus SCO. T Helper Trooster, Bij Mau- van Brussel, 300 exemplar, rice De Zutter te Overboedaere, 150. I n GEERAAEDSBERGEN. séaéfosloorbede Café Américain, 72. Gustaaf Paljasj- werkeisstbn -bewerksters, 2500 exemplar Cyriel t%oruit, 50. Alfons öé^ HOBbKEN. Epndgehaald bij Gust Verss, 100. Fr. Motte, 50. V a s t e e l s ^ ^ haeg, na het spel van e deuntje door F. D. M., 50. Bij Luoie op OverKSër Pol Stubbe, 100 exemplar. laere, 150. Koolmijnderbond; 600. P. Totaal exemplar. D. M., 60. Omdat Slom Beystje van aan 'de Gaz heilig wordt: hij neemt zijne muts af All i steun te zd aan POL DE aan de kapelle van d Heilig Eochus 25. VISCH, «Ons Huis, Vrijdagmarkt, te Schimpers, let op, niet de eéne mnziekant GENT, aan v/i3 m ook inschrjjvingslijst 'die zondag bijkwam maakt ons sterk, maar kan vrag. lisimsli liet lu p aan de M i e z i n i van Debunne ITEUNEN! i iciessirf in liet Arrondissemt Kortrijk «3' 9i O v r e e m d e Brie aiaanit [drie maal per wee HJKMto)..,. ir. 6^75 ADMINISTRATIE Hoogpoort, ag, Gi 4«18 4* Zatepdau 23 pr1 m&, De klerikale blad kiesschrift tracht met alle geweld de strooming teg te houdiem, doch hunne wanhopige inspanning om de Werklïedpartij d zetel teontrukk, zull niet bij machte zijn d triomf van Debunne te belett. Verled zondag werd ons wekelijksch kiesorgaan, getiteld «De Zaaier door gansch het arrondissemt op 35 duizd exemplar verspreid buit kele fanatiek klerikale kiesagtv/die d goed indruk zoek te vernietig, word onze moedige propagandist overal met de meeste gulhartigheid ontvang. Vastberad, met volharding trekk deze apostels elke weet op brg ons de aanmoedigdste bericht. Er valt niet meer te twijfel: Debunne is gekoz gansch de werkde klasse van ons arrondissemt zal op mei de zegepraal geestdriftig vier. Onze propagai4datocht voerde verled zondag naar Ceurne, Hulste Ldelede. Wij vertrokk na d no met het muziek van Me per spoor uit Kortrijik, om de vrid van Harelbeke te vervoeg. Te Harelbeke veel volk aan de statie onder de kret: Leve Debunne! steld wij ons in rang ' t muziek vooraan. De groep deed e toerke om in «het Oost te kom. Debunne sprak daar kele minut in ope lucht stak het vuur in de hart onzer noeste arbeiders van het bouwvak,die slechts hoop op verbetering zi in d triomf van het socialisme. Rond 2 ure steld wij ons op marsch naar Ceurne, vergezeld van e honderdtal partijgoot van ee groep werkvrouw die gewoon zijn als er muziek bij is eige oogblikk kommer verdriet te verget. Te Ceurne trokk wij het dorp dwars door tot wij aan het lokaal kwam «Au Nouveau Monde, waar de Meeting moest plaats hebb. De herberg was proppsvol ook in d omtrek was de beweging van de vrid die ge plaats vond zeer druk. Gezel Van Vlaander sprak e half uur '. Debuane.omtrt sea volle jyn^. nog eischte het publiek meer. De vlaswerkers van Ceurne, die Debunne voor de eerste maal.hoord, war niet te verzadig wij kond maar weg mits de stellige verzekering te gev van in ' t korte Terug te gaan. Het was onder de herhaalde kret van: Leve August Debunne! dat wij afscheid nam van onze nieuwe kniss vrid. Het zaad t e Ceurne is geworp wij zijn overtuigd dat,het in deze nijverige gemete goede vrucht zal afwerp. Te Hulste was het e ander paar mouw. Zoodra wij het dorp naderd bespeurd wij onraad. Schooljongs, meisjes mannetjes van 10 tot 13 jaar verrez als uit d grond, rookde als Turk aan eindjes cigarett cigar. Wij dacht, e r i s hier e «charivari van kinders op touw gezet wij war niet bedrog. Bij het ingaan van het dorp begonn de jongs e liedje fe zing teg Debunne. Vrouw mann kwam op zekere teeks uit de herberg gekrop om onz stoet te volg de kinders hulp e te bied. Wij maakt halt rechtover het Gemetehuis to het muziek zijne marsch eindigde steeg plotseling e gehuil gejouw op, gevoed door ee groep dorpeling die in e insprong post hadd gevat.. Wij werd d tijd niet gelat ons rekschap te gev van hetge die lied beoogd, want daar kwam e rijtuig in volle vaart op ons afgered. Pas voorbij maakte het gespan half draai wilde met geweld terug door het volk drav, terwijl e der geleiders rechts links met de' zweep kapte. Er viel niet meer aan te twijfel, 't was e opgemaakt spel, e schandig complot teg de socialist op touw gezet. Tegover dergelijke uitdaging, aangevuurd gesteund door de brieschde boer, hadd onze vrid Debunne, Van Vlaander, Debaere, Pannecoucke Mattelaer de grootste moeite om iedere tot bedar te brg ongelukk te vermijd. Wij moest ai onze wilskracht gebruik om e bloedbad te voorkom in dit moordershol, wajit de opgehitste boer, die zilijk waps op zich droeg, war beslot er e moordkuil van te mak. Wij trokk af naar Irandelede toe, ge- volgd door die bde bezet aan wie wij vruchteloos het verkeerde Runner handelwijze hadd do inzi. Moest wij 't zelfde do als ge naar de stad komt, ded wij opmerk, wat zoudt ge zegg?! Waarom, als ge ge socialist kunt zi of hoor, niet binn geblev 11 Wij kom niet om iemand kwaad te do als ge naar ons niet luister wilt dan gaan wij he zooals wij gekom zijn; aldus sprak onze vrid. En zegg dat de priesters de opstekers, de bewerkers zijn van zulk e schandalig oompiot teg de vrijheid de recht van burgers uit e vrij grondwettelijk land! Ook de gemeteoverheid was daaromtrt de ergste muiters war de onderhoorig van d kerkraad, nevs wie schoolmeesters hadd post gevat.. E half uur ver buit het dorp war er werklied van Hulste die ons hunne verontschuldiging kwam aanbied verzekerd voor Debunne te zull stemm, doch als bewijs hoe erg de vrijheid in onze gewest nog aan band ligt, verklaard zij mete dat ze verplicht war hed zondag, 24 april, deel te nem aan d klerikal stoet to Me. E meisje was ons ook gevolgd - vertelde ophertig dat alles dag op voorhand was geregeld1 beslot. De kinders in de.school werd sedert 14 dag het liedje teg Debunne aangeleerd moest het alle dag herhal. Er werd langs alle kant bericht gevraagd gezond om zeker te wet of de socialist naar Hulste zoud gaan. De koster had per velo op verkning geweest. Vloek schande voor die mann, ook voor de klerikale partij hare kandidat die niet alle hunne verkiezing will bezegel met bedrog, laster leug, maar ook met geweld. Te Ldelede zijn wij te laat aangekom doek de ontvangst was allerhartelijkst. Welk e verschil bij Hulste, de bevolking is ons daar stellig sympathiek, geword. Ondanks de groote kiegvergadering der klerikale partij moest honderde msch voor de deur der herberg waar.wij sprak, blijv sta^n. De kamerad Van Vlaander vooral Debunne hebb d meest bijval behaald. De vrid van Ldelede zull weldra onder onze ijvisèjgster^ropagandist tell help om in H<3ste Bavichove vast voet fe krijgi. Te Moorseele sprak E. Anseele in het «Volkshuis voor minsts 200 kiezers. De gtsche Volfcstribun werd stormach?tig toegejuicht. Het kieslied werd gezong dat het kraakte, terwijl onze gezell Plancke Vanneste hun oogst opded voor d kiespning. Te Kortrijk. Gezel Anseele vergezeld van onz oud veteraan G. Desmedt werd door e goed honderdtal partijgoot aan de Mepoort afgewacht. Zingd trok m Overleie door naar het lokaal «Volksrecht, waar de kamerad J.Coole E. Anseele het woord voerd voor ee volle zaal met volk. Prachtige geestdriftige meeting die onze strijdmakkers zal opgezweept hebb bewijst dat Kortrijk niet t achter zal blijv. E. Anseele heeft e dier meesterlijke redevoering uitgesprok waarvan hij het geheim bezit. Anseele is nog steeds de vurige, medeslepde vlaamsche agitator, de kleurrijke schilder der maatschappelijke toestand. 't Was dan ook e triomf voor hem, * * * PRACHTIGE BETOOGING TE HERSEEUW Meer dan 1500 betoogers hebb zondag deelgom aan het Vlaggteest te Herseeuw. De volgde federaties.war goed vertegwoodigd : Moeskro met harmonie; Muziek van Kom-Werviok groep; Dottignies muziek; Roubaix, Leers, Estaimpuis, Mouveaux, Roncq, Wattrelos, Tourcoing, Doornijk, de fanfare van Herseeuw meer dan 200 manifestant der gemete, ' t Was wonderbaar! Wanneer de stoet voorbij e klooster trok door fransche nonn bewoond werd de betoogers door de leerling die op d koer speeld, gesmaad met ste geworp, zoodat verscheide kamerad gekwetst zijn.gezel Deltoer van Kom, landbouwer oud-gemeteraadslid, werd aan het voorhoofd getroff zoodanig dat het b.loed hem langs het gezicht droop. Christelijke opvoeding!... Dit geval bracht ee groote opschudding e oponthoud teweeg. De redevoering door gezel So'yer uitgesprok, was prachtig. Het nieuw vaandel door hem overhandigd was schoon de kamerad van Herseeuw moet wij geluk wsch over hunne goede keus. 's Avonds hebb de vrid hun lokaal schitterd verlicht, 't Is e uitmuntde dag voor de partij geweest. F. M. "Geeft M M foort aan «we isleée Yfid es kniss ae dag. Derstriji in het Bouwvak vormig mak van de reeds bestaande ou-. derdoms-, ongevall- ziekteverzeke-< ringswett bewerkt, waaraan de nieuw in te voer verzekering van nagelat betrekking zal word toegevoegd waardoor de arbeiders van het landbouwbedrijf in de sociale verzekering zull word opgom. De omtvsmg der uitssuitêng ENGELAND DE KIESRECHTHERVORMING Het blauw-zwarte kiesrecht-misbaksel^ is na ee allesbehalve welwillde bespreking in opbare zitting door het Pruisische Heerliuis naar e commissie verwez. In de zitting van deze commissie is von Bethmann kom mededeel, dat, zal het ontwerp voor de regeering aannemelijk word, er de verandering indid te word aangebracht, welke door hem in opbare zitting reeds war aangegev. Deze verandering betreff e bevoorrecht kiesrecht voor de z.g. cultuur-dragers e compsatie van de in het ontwerp vastgelegde indirecte verkiezing door bepaling over de verdeeling der kiesdistrict. 1ÏET VERZEKERINGSWEZEN De 'Rijksdag is begonn met de eerste beraadslaging, over de rijksverzekeringswet, die de instelling van plaatselijke verzekerinp^sbur.eanx. de samvoeging het e-r FRANKRIJK. OngeluhUge. Giste^ r werd de rue J. J. Rousseau in rep es roer gebracht door mevrouw Augustine Elis, 47 jaar, die aldaar bij hare dochter inwoont. De ongelukkige leed aan vervolgingswaan-s zin, in iedere die haar omringde, mede zij e vijand te zi. _. Gister namiddag, rond 3 ure, liep zij de straat op, e revolver in de vuist. Zij vuurde daar op d 60jarig gebuur Désiré Prunier, portier, schreeuwd: «Gij hebt mijn broeder vermoord. De man werd ge^ lukkiglijk niet gewond e tweede schot trof evmin doel. De ongelukkige werd overmeesterd naar het gasthuis gevoerd. Erge val. Gister sprong te Rou de hotelhouder Aug. Delavault, wonde ruo Verte, van de overgangsbrug, die op 60 me-' ters bov de Seine ligt. De man kon gered ;word, ruaar to inea Sociaal politiële Overzicht DUITSCHLAND DE POLITIEK Eerst over kele dag zal e volledig overzicht over d omvang der uitsluiting Minister Lloyd George heeft bij de wedermogelijk zijn. indiing der begrooting in het Lagerhuis Maar. zooveel staat nu wel reeds vast, dat e rede gehoud, waarin hij het tekort, de uitsluiting lang niet di omvang zal heb- dat de cijfers aanwijz, verklaarde uit de b, lang niet door alle bouwvak-patroons verwerping der begrooting door het Hoogermet die eheid wordt toegepast, als door huis het achterwege blijv als gevolg het ctraal-bureau, waarvan het misdadi- van di van het binnkom der inkom-: stbelasting,zegelrecht andere bat. ge bevel er toe uitging, werd verwacht. Vooraluit Zuid-Duitschland waaide in dekom die, zoodra dè begrooting zal zijn ze kwestie e echte ophitsde wind. Van goedgekeurd in, dan zeal het schijnbaar te^ daar werd het sterkst de uitsluiting gepro- kort in e effectief batig slot verkeer. pageerd. Nu is het des te belangwekkder Vier maand lang, zeide. de minister, te vernem,dat de voorzitter van d Wur- war nu door de schuld van de Lords, 's temburgsch bond van werkgevers, de heer lands financiën in déayar. Gustav Busch, niet uitgeslot heeft! DesDiettegstaande.had de regeering 3 In de streek rond Frankfort aan de Main millio pond sterling uit gewone ontvangis de massa der uitgeslot bij lange na st gebruikt tot schuld-aflossing toch' niet zoo talrijk, als verwacht werd. nog bijna e gelijk bedrag overgehoud Meerdere georganiseerde werkgevers heb ter beschikking van door het Lagerhuis te b d oproep tot'uitsluit kalm naast kiez doeleind. zich neergelegd. En van andere, die er gelloyd George schreef deze gunstige uithoor aan hebb gegev, als b.v. de firma komst uitsluitd toe aan de basis van' Hanke in Frankfort, verluidt, dat ze maan- d vrijhandel, waarop de gelsche finan-r cieele politiek rust. Zonder die basis zou die dag weer beginn te werk. Weer ander, die aan de uitsluiting mee- politiek door de andervond stremming do, hebb hun bouwwerk overgedra- hebb moet schipbreuk lijd, mede g aan niet-uitsluitde collega's, die de hij. door de eerst uitgeslot arbeiders hebblijks mededeeling van minister Lord b aangom voor die werk. Crewe in het Hoogerhuis zal de begrooting Terwijl dus de arbeiders d hun opge- d 28st bij dit Huis word ingedid. drong strijd rustig aanvaard, schijnt Tzij de Lords meer dan 1 dag er ovei! hij in het kamp der werkgevers met gemg- beraadslaagd zou reeds d 29st de ko-i ninklijke bekrachtiging er op word afge-^ de gevoels te word begonn. De betrouwbaarheid van de opgav,door kondigd, vóór de voorgestelde verdaging dus de aannemers aan de burgerlijke pers ge- van het Huis. daan moge met e kel voorbeeld word Lord Crewe deelde t aanzi van de' toegelicht. grondwetskwestie mee, dat de regeering bein Duisburg zoud volgs h, vrijdag reid was, nog vóór d 29st Roseberry's hervormingsbeslnit in behandeling te neavond 3000 uitsluiting volg. Ondanks herhaalde oproeping tellin- m. g van de uitgeslot. echter war er De beraadslaging over haar eig veto-bebij de gezamlijke vakorganisaties zater- sluit wschte zij uit te stell tot na de' dagavond slechts e 350taPopgeget.' ' lte-vakantie, tot de 2e helft van Mei dus. 2;a ' ^n ^ i e n tossebtijd h ^ Het zal hierbij mogelijk niet l ^ ^ m. Maar ' ^ê^m6^11^ et blijkt «e l dttttjelljfe uit, hwe de «feêa «m op de door het Lagerhuis bekrachtigde feai sis opgetrokk wetst^fc^verp inzake het veander loop hebb dan de werkgevers to der Lords bekd makeij;', stellig hadd verwacht. In Oost-Pruis is de uitsluhaig op ge RüiliJND stukk na algeme. In de hoofdstad Konigsberg zijn slechts e vierde van de lepinlands's INLIJVING d der organisaties dusver uitgeslot. De vernietiging van Finland als zelfstanin het overige deel der provincie staat het dige staat schijnt inderdaad althans te worer ongeveer precies zoo voor. Alle in e d uitgesteld. paar plaats is de uitsluiting vollediger. De Peterburgsche correspondt van In West-Pruis gaat het klaarblijkelijk Stockholms «Tidning schrijft, dat het eves heftiger naar t o e : zoo geeft-dant- weer voor Finland licht schijnt te word. zig e getal van 2000 op. Stolypin's wetsvoorstel komt niet voor het In Wilhelmshav-Nustringer is het heel eind van ' t jaar in eindbehandeling. niet tot uitsluiting gekom, wijl de aannevan verschillde zijd wordt er in de mers van de bouwwerk aan de hav (Wil- Doema teg het wetsontwerp geprotesteerd helmhav is pas groote oorlogshav ge- En m hoopt, dat ook de houding van de word) der militaire kazernes verlof buitlandsche geldmarkt de regeering tot hebb gekreg van het bondsbestuur om voorzichtigheid zal man. door te werk, mits zij ge nieuwe werk M beweert ook, dat de tsaar anders aannem. over de zaak gaat dk. Ook te Kiel is de uitsluiting lang niet algede houding, aangom in Engelsche me. En te Neumunster Bordeshalm is handelskring, waarvan wij gister e er in ' t geheel ge uitsluiting. Te Keul ander meedeeld, zal aan deze gewijomvat de uitsluiting niet, gelijk de burger- zigde houding wel niet vreemd wez. lijke pers meedeelt 4000 arbeiders, maar slechts AUSTRALIË PROTESTVERGADERING MINISTRIEELE CRISIS Te Heilbronn werd maandag avond e d uitslag van de verkiezing voor protestvergadering teg de uitsluiting ge- hetwegs Parlemt van het Australisch Gemeehoud. nebest heeft het ministerie Deakin zijn ont4000 werklied nam er aan deel, slag gom. hield na afloop e optocht, die, waar de politie zich niet bemoeide, in de beste orde AMERIKA afliep. ROOSEVELT EN HET EEN SAMENVATTEND OVERZICHT PRESIDENTSCHAP De «Frankische Tagespost te Neurberg Roosevelt, de voormalige presidt der ontving op haar aanvraag van het ctraal Vereigde stat van Noord-Amerika, reist bestuur van d Bouwarbeidersbond het op het oogblik in Europa. volgd samvattd overzicht van d Tijds zijn verblijf in Hongarije heeft hij stand der uitsluiting: nu aan journalist mededeeling gedaan, In Hannover, Thuringn, Saks waarin hij liet doorschemer, dat hij in Mecklburg zijn de arbeiders vrij volledig voorkomd geval opnieuw het presidt-; uitgeslot, in Sleeswijck-Holstein slechts schap zou will aanvaard. voor ongeveer de helft, in Pommer voor Taft zou dus misschi kel zich hebb e klein deel evzoo in de provincie lat kiez, om zijn stoel warm te houd. Brandburg. Het Oost des Rijks de Gelijk uit e bericht blijkt, heeft hij verprovincie Silezië nem tot dusver slechts klaard, niet voor e tweede periode zich weinig deel aan de uitsluiting. Uit het Zui- beschikbaar te stell. d West kwam weinig bericht, maar zijn omvangrijke uitsluiting zeker. v*. J

2 Zate rdag 2 3 A p s4! SI assrs Werkongeluk; Gister namiddag hadd onderling ee majitschappij gesticht ANTWERPEN was e 17jarig6 jongeling van de Volksde «Cercle Limited, met het doel tombolaantwerpen. Verdronk. E plaats, zekere Ketels, bezig met hout te lotjes der ttoonstelling te koop.de geluk- droevig ongeval had 'gister plaats aan kige winners, waartssoli de twee zon boord vaa de Belgische maalboot «Marie loss ia de herberg de «Casino, op de van d herbergier, bezat vijfti volle- Hrietta, liggde voor de zaat van Coc- Gasinoplaats, voor reking van Jules Verdige reefa lotjes. 'Iserill. De stoker De Vos van Oostde, deed cruysse. De jongeling werd door e zwaar «tuk De «Cercle des XV, gevestigd in e fe^j het aan boord gaan eea oestap, struihout op het be getroff, dat gebrok lokaal van de Behotrwerstraat, te Brus- kelde, viel in de Schelde verdronk. is. Het slachtoffer werd naar zijne woning sel, heeft e der lot van 5000 frank gezijn lijk is tot hed nog niet opgevischt gevoerd, waar e geesheer hem kwam wonn; e ander lot van 5000 fr. is gevaltwee mann ia de Schelde gevalleu, l aaa M. Jozef Boncck, pelswerjper, Hey- Verlad natëht was jer aangekom cje verzorg. OOSTÖCJINKERKE. Rijtuigongcluk. vaertstraat, te Anderlecht. B dm-dejotéé duitsche stoomboot Prinz Regt, welke gevan 5000 fr. is gevall aan d serjant-foe- meerd werd aan afdak 20. Twee stewards Gister reed de landbouwer Fler, van rier Devroey, van het regimt carabiniers. Kolberg Karel Muhcker, -ginijea bij do deze gemete, met: zijn gespan naar de mairfct van Veu!$(. Op het grondgebied van aankomst dades^r aan wal i*ett er e i.öoxyde verschrikte het'paard door het gegoed glas bier op. van d stoomtram. Het dier begon te Het was reeds half drie in dea morgd, Ip'tjll, geraakte onder dèn«train werd goed aangedaan, eer zij er aan dacht aah 'stêïgereb, poot afgered. Door d schok werd.boord van hun schip terug te keer. Op d e boter de eier, die op de kar lag, EEN ERNSTIG GEVAL! EK WENEN boord van d kaaimaur staande, zwijniei- de op d grond geslingerd. De landbouwer de beid nevs de loopplank tussch DRINGENDE MAATREGELEN Fier heeft gelukkig ge letsel bekum. schip kaai in de Schelde. GENOMEN TE WORDEN ' m i B L T. Brand. Verled nact is De van waefet zijnde bemanning snelde op brand uitgebrok in de woning van de webet gerucht vaa d val toe, na veel moeide typbuskoorts is in de kazerne der sol- te, gelukte ze erin beid bov te hal. duwe Victor Blondeel, op d steweg van dates vaa de Gie uitgebrok. geesheer van 't schip verlede h al- Wynghehe, op e half uur van de stad. Er zijn reeds verscheide slachtoffers, Demogelijke zorg. Munkér was nogal spoe- Met de grootste moeite zijn do gebur er waarvan twee het met hét lev betaald le in gelukt eige kleedingstukk t e. reddig weer bij de hand. behbeu. Slechter liep het af met zijn kameraad: d. (Vervolg ett slot) De kwaal is sedert drie wek vastgesteld e Verder is heel de inboedel de prooi der vol uur werd alle njiddelot beproefd - ê loqigu wat heeft m van hoogerhand gedaan om heoi terug in het lev te roep, doch vlamm geword. E jreslacht zwijn, d a t om ze t e bestrijd % in het zout lag, is mede m d brand gevruchteloos. ifillls S1 Niets! hoegaamd niets! Het lijk van Frederich Kolberg is naar ble7. De schade is belangrijk, doch geluk' Waarom? Omdat, volgs m ons vertelkig door verzekering gedekt, die, er eerst drie dobd moet zijn, voor- het doodhuis overgebracht Ó67WS aleer definitieve maatregeje gom woroost-vlaa^ideren LUIK lö ' d..gentbrugge. Doodelijk tramongeluik. Outplofflag. Eergister nade feit schijn dit te stav!, Ó Welnu, ouders, partijgoot, wat zegt middag brak braad uit ia de spiegéifabriek luk. Ivo Bracke, die maandag nacht eoo 11Ó ê541,liÓ263 5 llójisig yerachrikkeljjk aan het hoofd gekwetst werd van de weduwe Aretz, in de rue Dothée gij ervan? Is dat niet wraakroepd? ?ë E der werklied, Nicolas Buchbinder, door d elektrisch tram, op d Brusael't Is dus niet voldode dat de werkers 11* M S kinder verplicht zijn lang tijd dist 26 jaar oudj was b e z «toet e stok aan het sch steweg, is in het gasthuis aan de " ?! te do in het leger, dat slechts di moet roer in ee manafleeoh, bevattde 50 gevolg bezwek, om onze eig klasse te onderdrukk, m liters vernis. De stok stootte al t e geweldig LEDE. Inbraak. Verled nacht zijn " S- 118SS mag ze daarbij nog slecht behandel la- op d bodem van de flesch, deze brak er diev ingebrok in d winkel van " Jan-Baptist D'Haeseleer, wonde Dreefde vernis werd over d grond verspreid ? 182^ t creveerea net als e hondl Dat het die fijne beschaafde diepgede gevaarlijke vloeistof werd door het straat. De diev hadd ee ruit met zeep,1^ bestrek vervolgs ingeslag. Langs Btó365A4' ^ voelige heer officier weinig kan sche- jachtwiei van d gazmeter op ee vlam ' lêlms 1 lê l dat wet wij, zij zegg voor hun red geslingerd, ee geweldige ontploffingi die oping zijn zij binngedrong klëergoed 11* ^2 «de aartsbisschop van Mechel zal wel had plaats. I a e oogwk stond Buch- hebb verscheide stukk aorg dat er intijds versche zijn om in de binder in laaie vlam. Terzelfdertijd brak voor mann vrouw e 25tal manshemd gestol, het al voor ee waarde Ï tó8q4ê pan t e hakk maar, zijn wij daarmede er e geweldige braad uit S 't akkoord? De pompiers sneld onmiddellijk ter van 459 frank. SgOSOll S De sc^hn moet door het e of het Ne, niet waar! Daarom vrag wij aan plaats ea begonn het vuur met twee spuiislblis i de werkde klas^ wier zon wij zijn, met t te bestrijd. Na e half uur werk ander gerucht op de vlucht gejaagd zijn, ISiWSai M p g P S want zij hebb verscheide stukk kleer ^75 ons mede protest aaa te teek teg de- was de brand gebluscht.de schade bedraagt J?fi9B} 5 1 TO02 ze verregaande nalatigheid, waarvan wij de rond de 15,000 fr. is door vereekering stoff, die gereed lag om medegom te word, achtergelat. M heeft ter gedekt. it Ï381S22 slachtoffers zijn l'lSsM'3 Ï3S ?SB813 Nicolas Buchbinder werd, nadat de vlam- plaatse e stuk metsersgereedschap gevone groep soldat van de Gie. 13S877S ^ m die hem verteerd door de werklied d, waarmede de vsterblinde opge É uitgedoofd war, naar het Beierschgast- brok was. ï l t ó l U 14060S1 W0I « huis overgebracht. De brandwond van S d ongelukkige zijn zoo talrijk zoo erg, * ^a^asa. -raütt'ftim.ti. dat er weijg hoop op redi&pg bestaat. Het 3468U1 14il4l fil771 i M 4 9 litoll? slachtoffer is geïiuwd vader des huisgeim ^ i481$8 4:i48S S3 BRABANT ' zins.. 'As&ishof van, Oost-Vlaander f SÖ4484 1B04B13 BRUSSEL. Botsing. De wielrüder SPA. - Nog de vierilubbelc moord Norbert Van Oalck, 24 jaar oud, wonde Xijst der zak te beoordeel door het Hof S S9Bl in de Vooruitgangstraat, botste gister voor M weet dat e Fransehiaani Justin Gar- van Assis, gedurde d tweed zittijd, de Nperdstatie op e huurrijtuig. De man nier, te Bourges aangehoud werd op ver- eerste regks van het jaar 1S10, onder voorzitaë49si«.ï8« werd met geweld t gronde geslingerd zoek van het parket vaa Verviers, daar h^ terschap van raadsheer de Kerchove verdacht wordt betrokk t zijn in de ait^ het rijtuig reed hem over het lichaam. moordiag van de familie Evrard, ia de res- d'exaerde. M S M I S75S tófmöê Hij werd het rechterbe vermorzeld tauratie van La Sauvière. Het parket is Maandag 25 dinsdag 26 april : Emiei 'tó97gl S i ibl{>edde-,-evervioedi^ntót-ee gapde won-.'^vthrtuigd dat Garni^'feetf der drie p ^ o 1 ^lyssèi- wotej^tèè^seeloo, betie&i(.=mv«>i4w$ de aan'-jtet voorhoofd. lêwsil wm% ImM'x^sl imim. n is die, in gezelschap van Louis Juli, raamde moodpo ^èi^?j$n bedreiging, te S83I2B t8«p'4'1.643ösil N a d e ; ^ e r ^ zorg.'in ee nabjige her- d vemoedeïïjk pleger der vieïvoadige Eecloo, deifcao; januari 1910,. ^ Opbaar 16441Q^'' * ÖS , berg. antïahg.,te, hebb,. werd,h<?t slacht- moord, daags van de teisdaad naar'spa ge- miawfemi3si,m^yan,mall«gbi^^:,3?erdedig6r: , " ' ' offer naar zijne woning gevoerd. M. Joris Wurth. kom is Ongelukkige. Eergister werd de Ümït Wosdag 27 april : Egbert Van Brugg, Daar Garnier Fransohman is in zijn ! omtrek der Noordstatie in rep roer gezet land aangehoud wesd, kan hij niet uitge- dokwerfcer, te Gtatr, beticht van beraamde 1TO ITgÖBOS door het geroep eer vrouw: «Moord! leverd word zoo min als Juli. Hij zal moorpoging bedreiging, te Gt, d 26 17ft8Q.t 1^8808, ^68 2' Hulp! Twee agt sneld toe be$ ? merkt vrouw die in het hoofd geraakt naar Amis gevoerd word, waar m februari 1910; Opbaar ministerie: Mr hem met deeea laatste zal konïroateer. Van Malleghemj Verdediger: M. Juliaan i w a è I was. Het parket van Amis is overtuigd dat Vaa d Bossche. raeoss i7 ê M leidde haar naar het policiebureel ' ?ê Louis Juli de echta pliefctige is. Het pardonderdag, 28, vrijdag, 29 april: Fer S der Kruisvaartstraat, waar de geesheè- ket van Verviers heeft aan het fransch paraïsoil * r bestatigd dat de vrouw door vervol- ket inlichting bezorgd over do twee an- dinand Verbuurst, koolmijner, te Meerbeke, beticht van brandstichting te Meerbeke, dea gingswaanzin aangetast is. De ongelukkiga Ï ^ Keet Josephine C, van Duinkerke. Zij was dere kerels, die het akelig viertal volledig- 7 januari Opbaar ministerie: Mr dep. De ee zou zekere Aimê zijn, de an- Van Malleghem; Verdedigers: Mrs Leo De J I M? j p m iü doorreis te Blfüssel. dere e gaamde Ballly, t minste in Ó Erge val. De kleine J a n Billaert, di de nam echt zijn, iets waar sterk Cooman Flort Dauwe ? S jaar oud, wonde in de Bloéffistraat, Zaterdag, 30 april: Juliana Brys, zondef ISSfOSl voor te vreez is. Die twee mann, die 13, vermaakte zich in de ouderlijke woning ge gekd beroep hebb, zijn uit Brus- beroep, te Elversele, betiefet van beraamde 188S1SS met zich van de trapleuning te lat glijd sel vertrokk ea moet zich in Frankrijk kindermoord, te Èlversele, in dea nacht van EgBsklaps verloor de knaap het evwicht schuil houd. 80 tot 21 februari Opbaar minis Ï98Ö7B Stuikte op de vloerste. terie. Mr ridder vaa Elewyck è «l Ï S S i m De ongelukkige werd d schedel d Maandag, 2 mei, volgde dag: Con, SS linkerarm gebrok bekwam kneuzing WEST-VLAANOEREN raiesll stantin Schollaert, werkman te Schellebeli^ over heel het lichaam. Zijn toestand is zoo lm56e' Ö0ÏS KORTRIJK. Bedreiging. Bij Phi- beticht van beraamde moord te W^tterea, in ï97039l'19'fflw erg dat m hem naar ' t gasthuis heeft moe- lemon Deflandre, op d Voetweg^ heeft d nacht vaa 4 tot ö octöfeer Opeat drag S29 S «persoon ee vsterblinde afgerukt baar ministerie; Mr ridder Vaa Éicwyckï LAKEN. - " IJselijk arbeidsongeluk. vier ruit ea geaige beeld die langs bxa- Verdediger: Mr Oscar Buysse Zekere K. Verschuere, fabrikwerkr, won- «a op d véasteipeail stondsfi, verbrijzeld. de op d«a Antwerpschsteweg, werd gis- Opk badrêigde hij Dèflandre met de dood, * * * DE LOTEN DER TOMBOLA ter namiddag in ee fabriek van gemeldea zoo hij dierf buit kom. De policie moest Hof van Beroep van Gt Het lot van 150,000 frank 'der tombola is steweg de rechterhand tusseh de rade- t «lette tussch kom. gewonn door e groep van ti gewone be- r eer machiea zoo vreesêlijkvesölör*diefstallen IN DE VILLAS Gister kwam de kerel opnieuw voor de zoekers der van ouds gekde herberg «I n 8t- zeld, dat de geesheer onmiddellijk het woning van Dèflandre doodsbedreiging Gister werd de zaak opgeroep van de verminkt lidmaat moest afzett. Pieter, St-Pietersstraat, te Brussel. Zij uit. Hij zal reohtsrjk vervolgd word. neg person, door de correotionneele hem naar het gasthuis overbracht, gaf hij onder weg -d geest. Aanslag. De minister van koloniën Vernewjlt per cablegram, dat ee bom geplaatst werd op d deurdrempel van d heer Gérault Eichard, aïgevaardigde. De deur werd verbrijzeld maar niemand werd gekwetst. SERVIË. Overstraommg. Inlichting te Belgrado oivtvajng uit Kragoutzevatch, Lapo Kraljevo, meld, dat ee verschpjfé^elijke ramp, te wijt aan het zwell der waters, het binndeel van Ser1.vie verwoest heeft. E groot deel van Kragoutzevatch werd overstroomd. M telt reeds 10 slachtoffers. AMERIKA. De katonijverheid. E telegram uit New-York meldt dat 78 ka*, tofabriek, met e millio spill, be.ibwtén hebb hare voortbrgst met e dersi^ t8 verminder. Öa arbeiders hebb dat nog te kort! KlaoMsn uitliet l f p Trefelèg Ér Tflrtftla van É MoonsWg te Brussel FKBItLETON TAN 23 APBIL (KO DB JODIN VAN H8T Cevloelte Kas door P0N80ft 011 TERRAIL Ik geef toe 'dat gij e roeispaan kunt hanteer, antwoordde hij, maar kunt gij e mast hijsch, e zeil opstek of het roer houd 7 Oh, o h! zei Galaor, in de Tam var wij zonder roer. / De wind was zuid-west tamelijk hede boot had e mast. Die uit Ag stak hem op, spande het j zeil ging dan aan 't roer, zitt. Laat uwe riem maar rust, f jseide hij teg Raoul Galaor, wij hebb ze niet meer noodig. Inderdaad, weldra zwoll de zeil 'Op de boot vaarde de stroom op kliefde vroolijk de schuimde baran. ' Wij var nog spoediger dan het stroom af zou gebeur, merkte die uit, 'Ag op. De wind is goed. Binn ee, uur zijn wij in de «Drie Gapers. Sarah zat achter in de boot.wasraltijd ev nadkd. ^^s.mm, Raoul Galaor sprak sam.met lïögehoud stem! Het is de eerste maal, sedert twee ur, zei Galaor, dat ik begin vrij te adem. Wij hebb ongetwijfeld e onrustige naöhi gehad, antwoordde Raoul. En ik rekde voorzeker niet zoohaast Bordeaux te verlat. Evals ik. En dkt gij dat m ons in uw kasteel niet zal kooi opzoek? T eerste, het is ver van hier, zei Raoul. Goed I En t tweede, het is bov op ee rots gebouwd. Goed geleg. Eindelijk, ik hoop 'dat mijn neef Philips binn de acht veertig ur in vrijheid zal gesteld word. Gij dkt zulks? Oh! daarvan b ik verzekerd 1 En dan 7 Dan zal hij zijne vrouw kom hal wij zull met hem terug aaaï Bordeaux keer noch gij, noch onze andere vrid zull zich over het gebeurde te beklag hebb. Laat ons t minste hop dat Samuel, die gewoonlijk zoo lastig is om uit te le, nu niet meer zal weiger ons e honderd kron te verschiet. Voorzeker niet! De boot schoot vooruit als e pijl Bordeaux was reeds in d nevel verdw. De nacht was min duister dan des avonds te vor. Welk uur mag het wel zijn? vroeg die uit Ag. Zoo ik op de sterr mag rek, antwoordde Raoul, dan moet het nu omtrt vier ure zijn. Zoodat wij voor het aanbrek van d nacht zull aankom. Ik hoop het, ik heb u eelfs e voorstel te do. Snreek. zei Raoul, Heeft mevrouw Sarah straks niet gezegd dat de baas uit de «Drie Gapers eigszins aan har oom verplicht was? Ja wel, sprak Sarah die gehuiverd had, to zij har naam hoorde uitsprek. Zoodat hij t onz diste zal staan, ons zelfs wel zou verberg. Waarom ons verberg? vroeg die uit Ag. Luistert, hernam Galaor. Ofwel zal de gevangschap van onz vrid, graaf Philips, slechts van kort dmuzijn ; de intdant zal zijne partij aan-' klev de markiezin bescham; ofwel zal deze gansch overwinn. Wat zal er dan gebeur? vroeg Raoul. In de eerste veronderstelling is het onnoodig dat wij zoo haast Bordeaux verlat. En in de tweede? Is het noodig dat wij de spor onzer vlucht do verdwijn. Indi de graaf Philips gevang blijft, dat is PPH % teek dat de markiezin overwonn heeft. Goed I En dat mm langs alle kant soldat op onze hiel zou zd. Red te meer, zei die uit Ag,om ons zoo haast mogelijk uit de voet te mak. r- Dat dunkt mij niet. Zool En wij zoud beter do- e paar dag ia de «O m Gapers t e verblijv zoo het mogelijk is. De meest bezochte herberg uit de streek ; dank u! Sarah viel hem in de rede. Indi de baas ons wil verberg, sprak zij, dat kan hij gemakkelijk., Hoe dat I Oh! dit huis heeft onbekde hoek, antwoordde zij glimlachd. En wederom zonk zij in hare gepeinz weg. De boot gleed immer, immer voort. M begint aan het Oost reeds eig licht te bemerk. Het eerste daglicht, zei Raoul. En ziedaar de «Drie Gapers, sprak Galaor,do afspanning op eig afstand aanduidd. Er is ge licht aan de vsters, merkte Raoul op. Hoe heet die baas 1 Simon. Ik heb hem nooit anders höor noem. Oh I ik vraasr dit kol nm hem I P I rechtbank veroordeeld'voor de diefte in de villa van d heer Claeys, andere diefstall. Het lez van ' t verslag,duurde ruim 11/3 ure. Het h o beeft al de straff, door de correctionnéèle rechtbank uitgesprok, behoud de voorwaardelijkheid voor kele ingetrokk. * * Bechibcv&& van Jis Audaarde DE ONTVREEMDINGEN IN HET VOEDEBMAGAZIJN VAN AUDENAARDE Gister heeft de rechtbank uitspraak ge, daan in de zaak der ontvreemding, die gei pleagd werd in het voedermagq,zijn van Andaerde. Adolf Dury, gewez bestuun der van dat magazijn, thans bostuursofficier te Brunei, is veroordeeld tot 1 jaar ga«vang 100 fr. boete, mé' afatelliag vaa zijn ambt ia het leger; Pharailde De Knock, vrouw Gerlache, van Brussel, is verwez tot 3 maand gevang 50 frank boete, voorwaardelijk; Constant Cojjssemt, van Oycke, is vrijgespro^n. : ' STAöJpM ; 6T trekking. 20 april 1910 SS seriesuithetaalbaar d! sept Serie n, 19 üibêtaalh. met fr. 30,000 aêrsi. 3 8 K B 1, n. ö a ) > SO n. 9 )> 2S0 3 f ISO n. 12 ^SSO Do volgde series isijn uitkeerbaar meu80 frank. Serie SI14 n. 8 Serie 206^6 n n. 12 9S090 n n. 8 VUU n. 2-2 «830 n, 18 2S085 n St6 n n n. 20 n msi n. H n, i a. 20 i n, 9,7675 n, 20 I imm n, n, n. 1 HO n. Uitgezonderd de nummers lerbov aangeduid, zijn de andere series uitkeerbaar met 100 frank, U 'MU H J i\m 8328 ö* ' 967S S STAD BLANKENBERGE ILcclHg; vam S, M{>,WM> ffrartk S S ) 3S9 trekking. 4 april 1910 De 17 volgde obligaties zijn uitbetaal baar aan pari (500 frank d 1 mei S36 269S : B E L G I S ^ «; eoln'fio SLclas v m i S S sitijocn (mtiak (SSSSS! Obligatiui&eerbaar dèn IS april Serie n. 1, uitkeerbaar met fr. 150,0M Serie n. 14, 1,500 Serie 2S280 n, 10, : 75(1 Serie 3töö8 n. S S, VSO SerieS , 759 De auoners é e r wjgde series zijn mtkaer baar met400 frank. irie 7SS4 n. 1 Serie 49Ö8S n. ' 1 yi 490gS n S4 n n. IS 7SS4 n n n. 2! &fêe8 n. o SSSsW- n n. 12 5^2? n S2309 n. r n. 1! U44Ö3 a SÜ. M n n. 2 Uitgezonderd de ammefs lerbov aangjduid, zijn do volgde series uitkeerbaar met 8l ïraié SB'SSO S13 S2S ! t ^ ê 3886^ 3$K) 'SOSfeS 888M :8884S S37 Sf227,84514 De uitgekom obligaö^t ïaoetèa wordf jwiseèfd'tc Brussel door dtóaemsêftêa schat' JWaarder van d onafi$fteelijk CotgO" staat. ", tëü voorafgaand termijn vaa acht dagêhm gêêiseht word voor hét ïiaziöht der oblipks uitgekom met 100,000 frahkeft meer. kunn roep, terwijl ik bij hetó zsl aanklopp. Ti minut later landd zij aan. Raoul spïoag eerst'aan wal. En wat zuil wij met de boot aas* vang? vroeg Galaor. Wij zull hem met dèn stroom!& t afvar, zei die uit Ag. Hij bond de zeil- toe, plaatste de rism zorgvuldig ia de.schuit bood <S> hand aaa Sarah om haar te help aah land te kom. Dan stiet hij de boot d stroom in. Raoul klopte reeds aan de deur aet afspaohïg, Eh! Simon! baas Simon! riep Mi Het duurde eigèn tijd vooraleer hij antwoord kreeg. Eindelijk werd er e vster geopa de baas' versche, Zijn al de kamers uwer afspanninl j bezet, meester Simon? Bezet 1 Drommel?! Bezet I ËK 'S gee ziel vandaag. Des te beter., Zoo spreek ik niet.zei Simon. Waw ik zal kom op do. Simon kleedde zich in zev haaste* aan ging met ee lantaarn naar w ned.. Hij'herkde Raoul. Zoo! riep hij, gij komt zeker u paard hal'? imsrdi mafqimt)*

3 Maceziasay:^^3B Bji^^a^a^Taa«jgft^ de vermindering der werkur zoo groot indrukwekkd moet zijn dat deregeering de fabrikant zióh verplicht gevoelfeö reking vaa oaze eisoh te houd. Hij wijst er op dat vooral de Textielbewerkers goed moet opkom omdat de vérmindering der werkur alle het middel is om de crisiss die elkaar opvolg, te keer te gaaa. Daarna komt gezel Lefevre aan het woord die op zijne beurt de verschillde werkstakingea bespreekt die in de laatste drie maand plaats hadd. Hij drukte er vooral op dat de patroons in d laatst tijd tot staking uitdag ea dit moet voor de werklied e-bewijs zijn dat zij meer dan ooit de vereiging moet inlicht over de klacht griev stipt d raad die hun gegev wordt moet volg. Hij herinnert tevs het besluit die Vroeger gom werd, dat gèe kele staking door de vereiging zal erkd werd, wanneer zij niet in de gelegheid is geweest om al het mogelijke te do om al werkeade de klaebtea weg -te ruim of verbetering te bekom. Verder bespreekt hij de noodzakelijkheid der vermindering der werkur haalt het onderhoud aan dia plaats heeft gehad tussch d heer Mavaut, eerste sefcretaris van het ministerie van Arbeid, Handel Nijverheid de afgevaardigd der versehillde vakvereiging vergezeld doar afgevaardigd van d socialistisoh kamergroep, onderhoud, waarvan destijds in Fooruit e uitgebreid verslag versche riep alle led op om meer dan Ooit te ijver voor de vermindering der werkur. Daarna bespreekt hij de wet op de werkongevall die ook nog mag geklasseerd word bij de groep fagadeweti. Hij wijst op de verschillde gebrek toont tevs aan welke verbetering er zoud moet aan gebracht word. Vervolgs geeft hij eeaige beschouwing betreffde de uitgav waaronder deze vaa werkloosheid die de som bedraagt van meer dan 1300 frank deze der braak die beloopt tot som van Voeg daarbij de 11,626 frank 90 ctiem welke in d loop der drie maand aan de verschillde werkstaking werd uitgegev dit gaf aan de led het beeld der groote verdist welke de vereiging aan de katobewerkers schkt. Daarna spoorde hij de led aan all krachtig mede te werk tot grootmaking der Vereiging na nog e aanmoedigd woord van d voorzitter sloot deze schoone vergadering in de beste stemming. - De 7ert#M,gde Katohevierkeri. groote internationale match in te richt met de medewerking van ee zeer sterke Engelsche pleog. AAN DE INWONERS DER BRÜGSCHEPOORT. De ouders wis kindereu deel nem aan de feestcantate, wordea t dringdste verzocht hunne kinderea BIJ DB STAATSBEDIENDEN zaterdag om 11/2 ure naar het lokaal der «Tö SS m. Zondag 24 April heeft ds Vlaginhuldiging Volkskinder te zd in de Geitstraat. plaats van de stielmann van d Grand Van daar zull zij onder geleide aaar d Ctral van Blauwput. Nieuw Cirk gaan. Afzonderlijk kunn De stoet zal gevormd word om 11 1/2 de kinder niet binn in d Cirk. ure op de Statieplaats de volgde straouders neemt daar nota van zdt ze t doortrekk : M kan hed, vrijdag avond, kaart zaterdag naar de Waar dia. i a de GeitMaria-ïhéresiastraat, Thischestraat, bekom in «Ons Huis van 8 tot 91/2 ure straat. Groote Markt, Brusselschestraat, Lei, Me zondag in het Feestlokaal van 6 tot 8 ure, Oproep voor de browcrsgastcn. - chelschestraat, Margarethplaats, Dietschevoor Krijssinanseer,in d Grootea SchouwZondag, om 10 l/s ure 's morgs- ia «Ons &traat.. burg. Vrijdagmarki. Dagorde: Het besluit Om 2 ure namiddag, overhandiging der Gummerde, plaats aan 0,15, 0,30, 0,50, Huis, der baz. Gezi, mann, de gewichtigv'lag op het gemetems van Kesselloo, 0,V5, 1,00, 1,25 1,30. Daarna zal er ee voordracht in de zaal Partijgoot, koopt uwe kaart! E heid der dagorde, moet gij all op post zijn.. N.-B. De oudere vafcgeaoot.word «Frascati,. te Blauwput, plaats hebb. onvergetelijke roode Siax zal te Gt beleefd verzocht hunne circulair, na ze 81 groep 12 muziekkorps zond plaats hebb. te hebb voort te gev aan hunne hunne bijtreding, m schat het getal Van uit de verste hoek van Arm Vlaan- galezea jongo werkgêzell, die op de kiezerslijst deelnemers op 8 k 10 duizd man. der komt m naar Gt zi om te lee- nog niet ingeschrev, zijn. Welkom hier 1, r moed te putt. E goed gelukkig huwelijk kunlier smdtó 29 deelnemers voor de vertooliedekekavond n de jonge rnekjes blij te gemoet zi als ning in dea Groet Schouwburg bij te woaarileerea van het Meilied n j er zull d zondag morgd 1060 zij kloek wel te pas zijn, bloz e Gezell, gezellinn, komt morg Zonvreemde deelnemers aan d stoet deelne- gezond uitzicht toon. P i t verschaft ons dag 24 April, om 5 ure namiddag zeer stipt, m, van al de gefedereerde socialistische zeker het gebruik van 2 of 3 fiesscheu all nskar het lokadl «De Proletaar, om THEOBROMA van 3 frank. tooneelkriag. Baraea met «De Volkskinder, het V«ouBeproeft om overtuigd te zijn. Koopt kaart! wkoor «L'Aurore, d Turn- ZangHoofddepot: Apotheek DE MOOR, Gt. Wie lijst in hun bezit hebb kome om kring' «Echo. des Erolétaires het. Meilied (30 de kaart. aan te leer. ' ' Q>~ Bond der Oud=ieerling.ea der StedeIedere wordt toegelat!,54. lijke Amfeaoktsekelea van Gt. Wetènv Hoe meer hoe liever. schappelijke vergadering op zaterdag 23 demimm Mh wwmm* Gezell gezellinn, daarhe!! Op zondag toekomèndo, ti Aprü, iegertrr zer, om 8 l/s ure. Vooral op de zangers van «L'Eoho des 4de voordracht over Stoomketels, spresprskélijhe Meeting, i a het lokaal De Eerste Prolétaiïes wordt gerekd. ker dêa heer R. Dacseleire. Hotel d'allemei, Beukstraat. 7 YEBLOSEIS Dagorde: Lasterde aanv&u der libera- magne (Koornmarkt). Zwarte sohepershond, lang haar, groot l. Spreker: Willem Meyer. - Voorwerp gevond t a n 1 tot 16.0 tot Së.Êèotimetars, alhangd staart Naar m ona verzekert zull de liberal april hond, 9 sleutels, 6 geldlange stekde oor, lang snuit e kom tegsprek, daarom verwacht wij beugels, 1 koper doos, inhoudde 1 meimn'g het haar af. ee goede opkomst om dit debat bij te wo- daljón, 3 portrett 5 ctiem, kopeterug te brg, teg goede belooning: n. Set Bestuur. r kran; 1 zakje met heelkundige voorijodewijk Melsstraat, 5, Leuv. (485 werp voor geesheer, 1 vlot boom, 1 NOG DB VELODIEPSTALLEN neusnijper, 1 zilver ketting met brelok, 1 lal kinderklak, 1 vrouwhandscho, 1 bankhet schijnt dat de policie op het spoor is briefje, 1 pelerine van e mantel, 1 gouvan d dader der rijwieldiefstall in de De repötótiën marcheer uitstekd, d uurwerk, 1 zilver damuurwerfc, 1 Nationale BeKik elders. De vermede meer dan 700 kinder woond deze van damuurwerk. dader is e jongeling van e 20tal jar', gister avond bij. Zich te bevrag, middbureel van Polnwoner onzer stad, die er zoo wat e stieltje van maakte sinds ee maand o OPGELET! De repetitie vaa Zaterdag cie, Botermarkt, 4. acht. Hij heeft nogal af te rek gehad gebeurt in het FEESTLOKAAL niet ia Het schijnt dat de liefhebbers van nipt de justioie. d Cirk. goed koffie in feest zijn van als zij de De repetition in d Cirk beginn toe- suikerij der «Trappist Vineart zoon komde week. gebruik.tekoop bij huiz Delhaize. (5077 Ziehier de volgorde : Gevall. Gister is zékere Minaert, woneade Twaalf Kawerstraat, op de CouZaterdag, om i ure, Feestlokaal. Maandag, om 6 ure, Feestlokaal (met de pure gevallea. Hij werd liflht gekwetst aan het aangezicht. Harmonie). Dinsdag, om 8 ure, in d Cirk. ~- Hoorndul. Gister terwijl m $i '& & Wosdag, om 6 ure, in cf Girk. bezig was aan liet loss van stier, op Zondag hield de Vereigde Katobehet Oefingsplein, is e stier, toebewerkers hunne dïiemaandelijksche vergadehoütbewekkees VAN GENT boorde aan eea pachter van Bouchoute, ring onder voorzitterschap van gezel Marto. Maandag 2S April word al de houtbebtmssmeyws esklaps hoorndul geword; het beest F a ee korte inleiding van d voorzitter werkers opgeroep in «Ons Huis (Groote ging op hol, doch het werd teggehoud - GEWEZEN VOLKSKINDEREN. gaf da schrijver verslag over d werking der Zaal), om 6 ure, waar stielgoot over de verfierijgipg in de verloep drie maand. gevraagde loonsverhooging zull sprek Vrijdag avond, om 8 ure, zeer stipt. Alge* in de Petroolstraat, door d eigaar. Het dier moest onmiddellijk ia bet slachtdaarna besprak de voorzitter de werksta- de middel zull aantoon hoe wij mee Vergadering voor de led in de Eetking dor fabriek Jozef de Hemptinne di opslag zull bekom. zaal van «Ons Huis. Strge maatregel huis afgemaakt wordea. Pipijn. In het kleermagazsjn «Vooruit In die vergadering zal er ook uitlegging zull gom word voor de afwezig. Alhoewel de werklied der eerst goem- gegev word over de eerste zitting van Marxkriug. Zaterdag avond, om 9 vindt m de grootste keus van allerhande de fabriek aan de ergste griev bloot ge- d Gemgd Verzöingsraad, die Maan- ure stipt, repetitie voor Ie 8e bass, in vrouwstoff (laatste nlwigbcd) aan steld war vooraamelijk..de'etiragemgis- dagjjjgïsij^ehoud werd. het «Feestlokaal;.,j^s?f;>jc.sio jj& die iaën- verpliehtté.-^p 24 hoofd te werallo houtjbsiverkers hebb..jjjfjtor plicht Botsing. Gister namiddag, had Op post, led. *&*%s^ié <i k daarbov tot 3 frank per-week naar di oproep te kom, want het zal op de Vporhav ee botsing, plaats, tua Om ee valling te gei«n op e dag faisnirónn danftroegeï iaet 18 hoofd te kel aan de.gr.oote.opkomst te dank zijn, neemt de Tablett Laxatives van Bromo Quinine. aehea-eea-wielrijder e rijtuig. \ toebebewerk, koa m h niet beweg om naar wanneer wij opslag zull bekom. De apothekers gev bet geld terug bij niét ge- hooreade aan d heer Verpraet. Met rijfie opro^eü te kom dit was e der In die vergadering moet wij all het zing. Eisoht het bandteek, E. \V. Grove, op elke wiel werd gansch ontredderd. De wielrij-red waardoor de handelwijze van d on- ordewoord ontvang wat wij te do heb- doos, van (r. 1,25. (:31l der bleef ongedeerd. derbestuurder steeds vereygerde. b, zull de middels aangeduid word > Metsers. Vrijdag avond om 7 ure, Lijk opgehaald. Gister heeft mea Zulks kon niet anders dan de werklied bijaldi m oas d opslag zon weiger. bestuurzitting. Niemand mag ontbrek. uit de Leie fet lijk opgehaald neer vrouw. verbitter op e gegevea oogblik verall die willea dat er verbetering in In het water. Gister avond rond Zij werd herkd als zijnde J. Werry, seliet al de kardemhewerkers -bewerk- onz toestand komt, die will dat er meer zonder de vereiging te brood voor vrouw kinder gewonn half zev is e knaapje uit de Kazematte- dert 8 dag verdw. sters het EdvraiJd Blaes herdacht! De plechverwittig, waardoor het ons dus onmoge- wordt, zull op di oproep aanwezig zijn. straat in 't water gevall met bliekjes te will vang aan d Klein Dok, recht- tige osthulliagf van het grafgestete Edlijk was het zoo noodige voorbereidd werk Onze stielgoot winn te Brussel he^ te verricht om e strijd met goed gevolg d 50 tot 60 ctiem. Wij moet door over d houthandel van Mad. Van Caefie- ward Blaes zal in d loop der maand mei te kunn voer. Voegt daarbij het groot onze opkomst bewijz dat wij niet onbekwa- ghem. E voorbijganger heeft de kleine uit plaats grijp. Het borstbeeld van d gekdea overled meester werd geboetseerd getal onverêigd dat nog in deze fabriek mer zijn dan zij, ea wij ook e redelijk het water getrokk naar huis geleid. Brand.. Gister avond, iets over door d gekd Gtsch beeldhouwer werkzaam was ea het zal niemand verwon-.opslag will. Vercauter. dering bar dat de strijd na 14 dag verlodat dus niemand in die vergadering ont- 71/9 ure, brak plotseling brand uit in het' r is gegaan. E buitgewoon bezoek. De Nebreke ea dat all hunne werfaaakkers zoo- werkhuis vaa M.Joris,juweliér, Langemunt, Verdêï Wees hij op d strijd^ij de Hemp- veel mogelijk aanspor om er aaar toe te Het werkhuis is echter langs da Hoogpoort. derlandsche Dansvereiging van MonniDe pompiers war spoedig ter plaats, k, eiland March (Zuiderzee), zal in d tinne die mislukt is door de ywakheid der kom. onverêigd; dareateg is deze bij Pipijn Gee onverschilligheid, gee thuisblij- doch kond aists van het werkhuis redd. loop der maand juni de stad Gt bezoek, E werkman die nog aan d arbeid was r e buitgewoon feest inricht. De waar de werklied goed vereigd war, vers! moest bijmiddel eeaer ladder gered wordea. bekde «Monnifceadamdans -zal er met met eea veel bet&r uitslag bekroond To bij bed was viel hij in bezwijming. pracht uitgevoerd word. Het gezelschap geword. Na ee uur werks, was het vuur over- zal ook de Ttoonstelling van Brussel bespreker spoort dus alle led aan hunne meesterd. zoek. ónvêi'eigde werkgêzell aan te zett deel De schade door water vuur veroorzaakt te mak van hun syndikaat om in geval zij Zwemkom der Stropstraat. Opeis zeer groot, doch door verzekering gedekt. ning d 15 mei M kan zich, in het in de noodzakelijkheid verkeer e strijd De oorzaak is onbekd. aan te gaan ev als deze, het te kunn volde EONDE VAN VLAANDEREN gesticht, de volgde abonnemt verhoud. Dit jaar zal de aankoüi^t der ronde van Oproep veor d Ruim- on water- 'êefeaff e*i; Daarna spreekt hij over het feest van d Vlaander plaats hebb op hét terrein der dist. Zaterdag, om 6 1/2 u,, bij Pagnon A) Abonnemt geldig voor al de dag, Eerst Mei, die dit jaar, gezi het op e A. A. G. M weet dat deze groote baan- Voetweg, 66 in de «Volksvriefadftfi. waarop de ingangprijs aan SO of 15 ctiezondag is al de werkuéd van Gt op de koers gered wordt op mei. Te Dagorde : Het verwerp van d l Mei m is (de zondag uitgezonderd), zij het be moet brg ea de manifestatie voor dier gelegheid dkt de A. A. G. e 107 dag, aan 15 frank; Mann all op post vereigt ü. LEÜV ifeuilhjtos VAN Ü 3 APRIL SO i^oi* UPTON S i i n y i i i i Hij was bijzonder tro4sch op zijn klein A n t a n a s ; alles w a t hem betrof, tot ^zelfs het allergeringste, boezemde hem 'belang in hoe hij gewassch werd gekleed, hoe hij at sliep, hij deed allerlei rare vrag. En het duurde heusch e tijdje voor bij zijne ongerustheid had lat var over de ongelooflijk kleine betjes van het kleine weztje..maar Jurgis h a d helaas heel weinig wjd om zijn kindje te z i e n ; nooit h a d "'J zijn ket zóó gevoeld als juist n u. Als hij 's avonds thuis kwam,sliep het kind al het was louter toeval als het wakker werd voor Jurgis zelf naar bed was, 's morgs had h i j ge tijd om er naar tekijk, zoodat hij er eiglijk op Zondag alle gelegheid toe had. Maar voor Ona was het nog wreedar, want zij behoorde toch te k u n n e n thuisblijv om haar.kindje te voed, zooals de dokter zei, zoowel voor h a a r eig gezondheid als voor di van het vtje. Maar.Q nfi moest naai; b a a r w^rk het kind moest aan Teta Elzbieta word toevertrouwd, o m gevoed te word met het licht-blauwe vergif dat m e n i n d kruidierswinkel op d hoek d n a a m meik gaf. Ona's bevalling kostte h a a r slechts ee wesek loon d t w e e c t o m a a n d a g wilde zij alweer n a a r het fabriek het eige w a t Jurgis van haar kon gedaan '"-^ötsn w a s dat zij d tram n a m nem daarachter liet holl om haar, nadat zij was uitgestapt,verder n a a r Brown te brg. Het zou allemaal wel in orde kom, zei Ona, het was ge i n s p a n n e n d werk leder d a g h a m m e n te verpakk als zij langer wegbleef kon die yerschrikkelijkc opzichteres wel es iemand anders in h a a r plaats hebb gom. En dat zou n u, n u 't k i n d er was, e grooter r a m p zijn geweest dan ooit, zij n u allemaal h a r d e r werk. Het w a s zoo'n verantwoordelijkheid zij moest er voor zorg dat het kind, als 't emaaal volwass we*, niet zoo zou moet lijd als zij n u. En dit w a s indtead ook het eerste geweest w a a r Jurgis zelf aan h a d gedacht hij h a d zijne h a n d e n saamgékl&md nieuwe kracht verzameld voor d strijd, terwille van d i t kleine dreumesje d a t es e msch wordt j;ou. kreeg h a a r werk weer terug het scheelde h a a r ook ee Week loon, m a a r daarmee bezorgde zij zich e v a n die duizd.onsrasj'k. diö d e vrouweji iet Silgfeesl m 11 lafll'skrlbi Izaite met d naam v a n «vrouwziekte HOOFDSTUK XI aanduid w a s zoolang zij' leefde nooit meer volkom gezond. Gedurde d zomer war de pakhet is moeilijk in woord saam te vatt w a t d i t alzoo voor Ona beteek- huiz weer in voll gang Jurgis de ; het leek toch m a a r e zeer kleine vwdide meer geld. Maar toch niet zooveel als d vorizonde toch w a s de straf zoo onevred i g groot d a t noch zij, noch iemand g zomer, want de pakkers hadd anders die twee omstandighed ooit meer arbeiders aangom. met elkaar in v e r b a n d bracht. ledere week war er nieuwe, het «V r o u w e n z i e k t e beteakde voor sche e bepaald stelsel te zijn, dat Ona niet de diagnose v a n ee speciali- aantal zou blijv tot de slappe tijd teit e «stelselmatige behandeling weer kwaan,, zoodat ieder m i n d e r zou misschi e of twee operaties, het hebb d a n ooit. beieetde evoudig hoofdpijn pijn Daardoor zoud dan vroeger of later in d r u g zwaarmoedigheid pijn al d e losse arbeiders in Chicago in aan 't h a r t zuwachtigheid als zij in staat zijn om wanneer de gelegheid d reg n a a r h a a r werk moest. zich voordeed het werk d e r vakarbeihet meerdeel van de vrouw die ders te do. E n dat was.ee slimme in de Packingtown werkt leed a a n streek! De arbeiders moest de nieuweling dezelfde ziekte door dezelfde oorzaak, zoodat m.be-t niet es vond waarvoor onderrichtt, die op goed d a g m e n n a a r d dokter g i n g ; in plaats h u n n e w e r k s t a k i n g zoud do misdaarvan probeerde Ona het met allerlei lukk tegelijkertijd werd zij zoo kwakzalversmiddel, de e n a de an- a r m gehoud dat zij zich zelfs niet dere, zooals hare vridinn h a a r kond voorbereid om de proef te nem! die aanraadd. Doch m e n moet zich niet voorstell En daar ze all alcohol bevatt of 'n ander opwekkd middel, bleek bet dat iemand het gemakkelijker h a d door h a a r dat zij h a a r wel hielp, zoolang di overvloed van arbeiders 1 Integdeel sche bet opjag hoe ze m a a r i n n a m daardoor bleef zij altijd het droombeeld najag v a n ee langer hoe woester te w o r d e n ; voortdurd werd e r nieuwe list bedacht, goede gezondheid, m a a r verloor het weer omdat zij te a r m w a s om vol t" om d gang v a n het w e r k n o g te ver2 snell h e t w a s voor iedere als de houd. i duimsobtoef u i t de m i d d e l e e u w ^ f l. * ^ B) Abonnemt geldig voor al de dag, waarop de iagangprijs aan 50 ceatiem i s ; d dinsdag d donderdag namiddag, zij -bet 82 dagea, aaa 9 frank; C) Abonnemt voor 30 bad, geldig voor al de dag, waarop de ingangprijs aan IS ctiem is (de zondag uitgezonderd), aan 4 frank. Schooibond Akhergem. Op zondag, 24 April, om 4 ure, bestuurzitting voor d Rad.-Soc. Schooibond Akkergem, bij Verbustel, Rasphuisstraat. Dat niemand ontbreke. Multatuli'skriug, De mann-ledea word verzocht vrijdag avoad, om 8 ure in «Ons Huis te zijn (zaal 15) voor de rege-«üng der figuratie der Meiwags. fti- vraagt in do Samwerkeado W' ertj bekwame naaisters "cor fantaisieraassbemdeu. «KHE'J^CISiSIEEKÏESJÏ M vraagt te liure 3 #j groot, overdekt magaaija met groote ingangpoort. Opgave der ligging prijs te stur aan' het adres: A,, Z. Adnïitra-s «Vooruit Hoogpoopt, 29. GENT. Aangekom d Si April Eag. s. Saltmarshe, k. Wilmott vaa Goole roet köop.wa-r voor De Baerdeïnaeckor. f Holl. st. Hermina-, k. Huyvrecht, van Rotterdam met id. voor De Brabant. Eng, s,fc. Amulet, k. Sutherland vaa Leith, met id. v^or B^utruy ea Cie. ViriroJiksn: Eng. st. Mersey, k. Mapplebeok voor Goqle met.koopwar. Eng-?* Trurs, k. FdisS,. voor Hull, met id- Eng. st. Sea Gull, k.' Barnard, voor Lond, met id. Zweed. st. Calla, k. Meyer, voor Stettin met ballast. Eng. z. Gravelines I I I, k. Bóatwri'ght voor Exètér met koopwar. Holl. st. Telegraaf 7, k. Minnaert, voor Rotterdam, id. Wind: Zuid-West. Waterpeil: 5m30. Hoogwater te Ter neuz: 's Morg6ndB,0.54 's Avonds, 1.11 ure. Borprlljki sw. lifi Ss Geboort, van d S0 April 1910 Elisabeth Verleye, Provierstraat, l a. ' Isidoor Lancfcrock, Brusselschelaaa, 52. Maria Stuer, Popjuliérgtraat, IS. Arseaia Öajes, Berouwstraat, 169. Ratus De Nert Weldadigheidsstraat, 43. Maria Verheug, TJilkstraat, 72. Maria Vaa der Schuerea, Voetweg, 22. Ireaa Cjornél, Oude Sasschepoortst-raat, 103. Lodewijk Reyniers, Dracoastraat, 53/4. Sterfgevall van d&i 80 J,pi$ 1910 Oamiel Vaa Ganjpelaere, 3 w.. Karperstraat, 52. Juliaaa Kees, 39 j., haarkapn per, Stropstraat 133. Olemce Francet, 74 j., wed. Jean Meert, Saoekstraat, 52. Desideer Dbondt, 76 j., landbouwer, Audaarschsteweg. Frans Hoys, wever, 53 j.. Kasteellaan, 373. Jeanne De Rockers 29 j., ecjüg. Gerard Damans, Weidadlgheidstr.aat, 88,, i ^ i «' ïergiérlügsn m isértnpn VHÏJCAG Hariaoale Vooruit. Om 8 ure, solfègeles voor de spelde led, om 9 ure stipt, algemes repetitie. Fanfare «De Volksvrid. Om 8 ur les der 2 partij; om 8 1/4 ure, bestna?jting; om 9 ure, zeer dringde repetitie! voor muziekant, clairons tambours, voor het concert vaa zondag ea het feest van Eerst Mei. Dus op post wez.ea is plicht. WUkelnb «CewÈp Do i'aepe. Jm 8 l/a ure, bestunrzitting.. Wijkciub Jlooittcni. Eik vrijdag avond om 6 1/2 ure, bestuurzitting in «De Waardin Geitstraat, 64. Wpdsiti Zaadstraat. Om 8 1/2 ure, b$> stuurzittiug. Wijkciub Akkergera-Oonpuregang, «Om 8 1/2 ar J "stipt, bestuurzitting \i3j. -.astel, R.aspbuisstraat, 17. L'rr-agandaclnb M tuide. Om 8 \a!a. s #«gadermg in d Biekorf, Meubnsteedsch steweg. Wijkclnb Babot. Om 8 ure, bestuurzitting, in he tlokaal «Cosmorama, Rietstraat. Wijkciub Dok. Om 7 1/2 ure rititiag üi het lok?al Samwerkde Weverij, Metserstraat, 239. terkamer. Er werd nieuwe gangmakers aangom teg hooger l o o n ; de arbeiders werd voortgesleept door n i e u w e machines m e n beweerde dat in de lokal w a a r varks w e r d e n gedood de snelheid w a a r m e e de varks voortbewog door e u u r w e r k w e r d geregeld dat die ieder dag e weinig toam. Bij stukwerk werd de tijd telks verkort, hetzelfde werk werd geëischt in korter tijd teg hetzelfde loon als d a n de arbeiders emaal a a n d i e snelheid gewd war, werd de loonschaal verlaagd overekomstig de verkorting van tijd. In de conserveer!abriek was d i t zoo dikwijls geschied dat de meisjes er wanhopig onder werd : h u n loon w a s met e derde v e r m i n d e r d gedurde d e laatste twee jaar, e r broeide e storm v a n ontevredheid, die elk m o m e n t tot uitbarsting kon kom. Juist ee m a a n d nadat Marya vleschsnijdster w a s geword, werd in de konserveerfabri ek,waar zij p a s w a s ontslag, ee loonsverlaging afgekondigd, waarbij het loon v a n de arbeidsters tot bijna op d e helft v e r m i n d e r d w e r d e n h u n n e verontwaardigng w a s zoo groot dat zij de fabriek uitliep, zonder zelfs e onderhoud aan te vrag zich buit op straat organiseer-d. -- -^s^..,...

4 Zaterdag 2 3 A p r i l 1910 Van Gele, (zoon), 0,10. Pol Bockstael, 0,10 t-muzikant. Donderdag 23, om 5u., Casheur, 0,10. De Clerk, 0,10. L. Park, militair muziek. Zondag 26, des Bruynswyck, 0,10. Andries, 0,10. Spaey middags. Kouter, militair muziek. Zon(Buit de Terantwoordelijkheid der Redactie) 0,10. Meyer, 0,10. Deef, Pol, 0,10. dag 26, om 5ure, Park, Postharmonie. Maandag 27, om 5 ure, Park-Speelplein, Overdracht: fr. 487,85 V. D. Coek, 0,25. GENT. Concierge «Ons Huis, 0,25. LEDEBEEG. Eondgehaald op de ver- Politiefanfar. Maandag 27, om 8 ure,.brouwerij, 1,30. Snijders pompiers gadering der Staatswerklied, 8,00 waar- Koornmarkt, Kunst in ' t Vermaak. kleermagazijn Vooruit, 0,50. Bestuur van de helft voor de strijdpning van het Wosdag 29, om 8 1/2 ure, Kouter, Artist-Muzikant, Donderdag 30, om 5 u., jvooruit, 9,15. Ohartreuz, magazijn, 0,80 blad Vooruit, Be Volksstem, 4,00. g H. 15, 0,10. H. 17, 0,10. H. 14, 0,20. HEÜSDEN. E vrouw ging ter kerk Park, militair muziek. 'H. 10, 0,30. Schowinkel Wondelgem- als meter voor e gebuur. Buit hare verjuli : Zondag 3, 's igiddags. Kouter, mietraat, 0,20. H. 16, 0,15. H. 2, 1,50. wachting werd zij ondervraagd over het hou- litair muzjek. Zondag 3, om 5 ure, Park, H. 18, 0,10. H. 6, 0,10. H. 4, 0,20. H. 1 d van haar Pasch. De vrouw antwoordde Kunst in 't Vermaak. Maandag 4,om 8 u., Ö.^O. ~ H. 8, 0,20. H. 11, 0,30. H. 5, 0,40. aan d zieleherder zeer gepast, dat zij daar- Koornmarkt, Oud-Muzikant van ' t leger. H. 8, 0,60. PI. 12, 0,20. H. 9, 0,10. omtrt vrij in haar do lat was. Of Wosdag 6, om 8 1/2 ure. Kouter, Artist-Muzikant. Donderdag 7,-om 5 ure. H. 7, 0,20. Bedid der Schomakerij, de herder aardig opzag, 0,50. Park, militair muziek-,;-, Zondag 10, des 1,95. Buréélbedid, 1,15. De muzieleuven. Béosier, 1,60. middags. Kouter, militair muziek. Zontant van d Cinema Vooruit, 1,10. VILVOOEDEN. Trap, 0,19. ciag 10, om 5 ure, Park, Harmonie Akker^Èedid kleermagazijn, 0,60. Keghels, BEÜSSEL. Octaaf Clothilde, 0,25. gem. Zondag 10, om 5 ure, Park-Speel"0,10. P. Van Ti, 0,10. Coussemt, Over te drag: fr.5is,7s. plein, Vaderlandsliefde. Maandag 11, des 0;i0. ' V. d. Bossche, 0,10. Van Glabeke, middags, Kouter, Artist-Muzikant. 0,10. De Clercq, Pol. 0,10. Bury, 0,10. Maandag lij om 5 ure, Parki St-Jozef. De Schepper, 0,10. Serlipps, 0,10. Maandag 11, om 5 ure, Park-Speelplein, De Coryn, 0,10. Orayeveldt, 0,10. Baronius, Vrede. Dinsdag 12, 's middags. Kouter, Huweiyk van 20 April 0,10. Tango, 0,10. Blomme, 0,10. Vin Dinsdag 12, om ct, 0,10. Üyttersproot, 0,10. Seghers, Karel Parys, ondernemer, Lievekaai 21, Artist-Muzikant. 5 ure. Park, Ste-Coleta. Wosdag 13, 0,10. Eige bedid kleermagazijn, Maria Bytebier, z. b., Elisabethgracht 82. om 8 1/2 ure. Kouter, Artist-Muzikant. 0,50. Séghers, 0,10. Callebaut, 0,10. Euge Bson, wasscher, Akkergemlaan Van Thi, 0,10. Keghels, 0,10. Cous49, Maria Van Eterghem, distm., Donderdag 14, om 5 ure, militair muziek. Zondag 17, 's middags. Kouter, Harmosemt,' 0,10. Van Glabeke, 0,10. Baro-. Savaanstr. 14. nius, 0,10. Vand Bossche, 0,10. De Bernardin Maesschalck, autogeleider. Klein nie Babot. Zondag 17, om 5 ure, ParkSchepper, 0,10. Serlipps, 0,10. VinTurkije 18, Serafina De Loof, keuk- Speelplein, Grétry. Maandag 18, om 5u., Park-Speelplein, Oud-Muzikant. ct, 0,10. De Clercq, Pol., 0,10. Tange, meid, Hoogstr. 0,10. Coryn, 0,10. ~ Bury, 0,10. Craye- Julius Bucks, vleeschhouwer, Groot Ge- Wosdag 20, om 8 1/2 ure, Kouter, Artisveldt, 0,10. üyttersproot, 0,10. Blomme, wat 19, Maria Willaert, z. b., Gezond- t-muzikant. Donderdag 21, omöu.. Park, militair muziek. Zondag 24, des 0,10. Eige bedid kleermagazijn, 0,60 heidstr. 71. Kouter, militair muziek. Zon' Ch. Van Damme, 0,10. Avanti, 0,15. Boni V Nieuwhuyze, schipper, Brus- middags. 24, om 5 ure. Park, Harmonie AkkerVan Thi, 0,10. Keghels, 0,10. Blomselsohestr. 19, Maria Sleeuwaert, id., dag gem. Zondag 24, om 8 ure, St-Jan-BapMeirelbeke. me, 0,10. Callebaut, 0,10. Coussemt, tist, Ste-Cecilia. Maandag 25, om 8 ure, 0,10. De Clercq, P., 0,10. Van Glabeke, Alberic Goethals, onderwijzer, te Dter- Koornmarkt, Grétry. Wosdag 27, om gem, Marie De Meyer, z. b., Kasteel- 8 1/2 ure. Kouter, Artist-Muzikant. 0,10. Baronius, 0,10. V. d. Bossche, laan 27. 0,10. Seghers, 0,10. De Schepper, 0,10. Donderdag 28, om 5 ure. Park, militair mu Bury, 0,10. Serlipps, 0,10. Vin- Jan Bonne, metser, Metserstr. 15, Eu- ziek. Zondag 31, 's middags. Kouter, migie Braeckman, z. b., Van Crombrug- litair muziek. Zondag 31, om 5 ure,park, ct, 0,10. Tanghe, 0,10. üyttersproot, ghestr ,10.. Graeyveldt, 0,10. Coryn, 0,10. Vooruit. Zondag 31, om 5 ure, Oud-BeAchiel Bontinck, bakkersgast, Dampoortstr. gijnhof, Postharmonig. i ë Backer, Pieters, 0,35. 94, Augusta D'Hondt, strijkster, KasB., 0,10. J. Eeynebeau, 0,10. Wordt OOGST : Maandag 1, om 8 ure, Koornteelkaai 29/1. lid van d Soo. Propagandaclub, 0,10. markt, Nijverheid Wetschapp. Nant, 0,10. Jaeok, 0,10. Leest onze pro- Npël Deville, ijzergieter, Grivegnée, Geor- Wosdag 3, om 8 1/2 ure, Kouter, Artisgette Van de Bruire, distm., Vrouwpagandaschrift, W. M., 0,10. Wordt lid t-muzikant. Donderdag 4, om 5 ure, straat 41. van d Marxkring, 0,10. J. V. D. HaePark, militair muziek. Zondag 7, des. Octaaf Standaert, schipper, Nijverheidsgh, 0,10. Voor ons bla.d, O. D. G., 0,10. middags. Kouter, militair muziek. Zonkaai 67, Hriette Van Isterbach, z.b., J.: S., 0,10. Colman, 0,10. A. Dilman, dag 7, om 5 ure, Park, Het Volk. ZonStadhuisstege 3. 0,10. -r- Ph. Laporte, 0,10. Eudolf Vercamdag 7, om 5 ure, Maria-Theresiaplaats, Emiel Gtier, paardsmid, Zwijnaardm, 0,10. Concierge Volksdrukkerij, 0,10 schestw. 177, Maria Verhaeg, fabw., Kunst in 't Vermaak. Wosdag 10, om Avanti, 0,15. Ch. V. D., 0,10. A. De 8 1/2 ure. Kouter, Artist-Muzikant. idem. Backer, 0,25. S. Pieters, 0,10. Snoeck, Donderdag 11, om 5 ure v Park, militair mu0,09. Mussohe, 0,10. Eedje, 0,10. Miele Ludovik Hye, haarsnijder, Fixstr. 71, ziek. Zondag 14, 's middags, Kouter, mihela Demuyter, kleerm., Hulststr. 53. litair muziek. Zondag 14, om 5 ure. Park, 6^10. Van Swed, 0,25. Van Moerkerke, 0,10. Hannick, 0,10. Alfons Geiregat, fabw., Vlierstr. 35, Kunst in 't Vermaak. Zondag 14, om 5 u., Justine Bigot, id., Kortrijkschestr Vrijdagmarkt, Volksvrid. Maandag B. Pycke, 0,10. Helderweerdt, 0,10. J. Franclin, 0,10. Taartbakkers, 0,40. Polydoor Stehaut, schrijnwerker, Merel- 15, om 5 ure, Park, Ste-Coleta. Maandag str. 60, Hela Lefevre, fabw., Sint- 15, om 8 ure, Koornmarkt, Oud-Muzikani. D. Van Voor, 0,10. Er. De Meyer, 0,10. Amandsberg. ; lp Trifon Vermeul, 0,10. Joseph Ver-*- Wosdag 17, om 8 1/2 ure, Kouter, Ari cruys, 0,10. Leroux, 0,10. G. Deef, Hri Boit,, schilder. Oude Voetweg 2, tist-muzikant. Donderd&g 18, om Isabella Verbrugg, weefster, id. 5 ure. Park, militair muziek. Zondag 21, t 0,10. V. D. Voorde, 0,10. E. Van Gele, militair muziek. 0,10. Brosse, 0,10. J. Heyndrickx, 0,10. Gaston Eeckman, metaalbewerker, Pijlstr. 's middags Kouter, 14, Georgine Caokbergh, z. b., GalZondag 21, om J5;-'Sire, Park, Nijverheid > De Büdt, 0,10. Van Langeraert, 0,10. gbergstr. 18. Wetschapp. : Zondag 21, om 5 ure, De Pauw, 0,10. Thysbaert, Gustaaf, 0,15 Ch. Boot, 0,10. Spaey, 0,10. Hry, Karel Vandewalle, timmerman, Brugsohe- Kortrijksche steweg. Vrede. Wosdag steweg, 441, met Germaine Carels, 0,10. Meyer, 0,10. Ü Deef, Pol, 0,10. 24, om 8 1/2 ure. Kouter, Artist-Muzikanfabr., idem, 483. Andriés, 0,10. V. D. Cock, 0,25. De t. Donderdag 25, om 5'ure. Park, mialfred Dhondt, magazijnier. Keizer KarelClercq, 0,10. Meersman, 0,10. Tydtstraat, 77, Emma De Eyckere, dist- litair muziek. Zondag 28, 's middags, «^dtykso. FranigjE'ps, 0,25. H. Van Zondag, 28j.i! p, fflefd; Jaëfsr."^" -. I-M ri^-^-.^-?, Kout^fijvmilitai'fe-piuziekd Bogaert, 0,10. -^-J. Vermeul, 0,10. 5 ure, Parlri'^jpteit. Zondag 28, ovaé^i., Hri Medo, ijzerdraaier, Saliestr. 64, t!iorael..p,10. -^Fresheyr, 0,10. Dé Pauw, ^KHaaiardsshSlf^WKêSi Vrede,.-^^jjft;. MaïJa^ffligKg^e^^.ster, IJperstr. 29. $$c), '"'"Soetaeilf-ojt Oasheur, Ö,10'. dag 31^.ö,8'll/2 ure, KouèwtArtisfcMi^MuziEduard Codron, haarkapper, Mirystr. 1Ö, Dl: Clee, 0,10. Van Gele, Ed. (zoon), 0,10 Elvire Merts, naaister, Hoogstr. 3. kant. Bockstael, 0,10. Leon Ackerman, 0,10. SEPTEMBER : Donderdag 1, om 4 ure. Karel Caes, kamslager, Berouwstr. 290, Cnudde, 0,10. Vander Haegh, 0,10. Park,, militair muziek. Zondag 4, des Anna Roos, weefster, St-Lievsstr.158. Bruynswyck, 0,10. Jozef Rier, loodgieter. Schaerbeek, met middags, Kou^ff militair muziek. Zondag 4, om B uré, Park,Nijvéjheid WetConcierge Ons Huis, 0,25. Brauwerij, Elvire Verlodt, kleerm., Rabotlaan, 43. 1,40. Bedid der schomakerij, 1,85. Alfons Nouts, handelaar in oudhed, Lei- schapp. Zondag 4,Brugsch steweg, Kunst Vermaakt. Maandag 5, om 5 u., i Snijders pompiers kleermagazijn Voorkaai, 24, met Othilie Herman, z. b., id. uit, 0,50. Feestlokaal, E. De Baets, Pa- Octaaf Wuyts, bedide. Van Hulthemstr. Park-Speelplein, Politizfanfar. Wosdag 7, om 8 1/2 ure. Kouter, Artist-Muzignon, 1,30. Se prijs gewonn door Ber4, Ludovika Mathieu, z. b., IJperstr. kant. Donderdag 8, om 4 ure, Park, nard Braecke, 0,50. 7e Prijs gewonn door militair muziek. Zondag 11, 's middags, Bomanie, 1,00. Bureelbedid, 1,15. Kouter, militair muziek. Zondag 11, om B., 0,10. R. V., 0,10. J. Eeynebeau, Tabel der conoert van het Zomer- 5 ure, Park, Het Volk. Zondag 11', om 0,10. V. Duprez, 0,05. J. V. D. Haegh seizo 1910 : 4 ure, Zandstraat, Vaderlandsliefde. 0,10. Miele, 0,10. Jaeck, 0,10. Wordt, APRIL : Zondag 24, om 5 ure, Park, Nij- Wosdag 14, om 8 1/2 ure. Kouter, Artislid van d Marxkring, 0,10. Wordt lid verheid Wetschapp. Zondag 24, van d Soc. Propagandaclub, 0,10. Voor om 5 ure, Vrijdagmarkt, Volksvrid. t-muzikant. Donderdag 15,om 4 ure, militair muziek. Zondag 18, des 6ns blad, O. D. G., 0,10. P. V., 0,10. J. Wosdag 27, oin 8 1/2 ure. Kouter, Artis- Park, middags. Kouter, militair muziek. Zon8., 0,10. Voor ons blad, O. F., 0,06. A. t-muzikant. dag 18, om 5 ure. Park, Postharïnonie. Van Me, 0,10. Concierge VolksdrukMEI : Zondag 1, 's middags. Kouter, mili- Zondag 18, om 4 ure, Heirnis, Werk kerij, 0,10. Ph. Laporte, 0,10. Mad. tair, muziek. Zondag 1, om 5 ure. Park, Leer. Wosdag 21, om 8 1/2 ure,koupeelman, 0,10. Avanti, 0,15. Ch. V. D., Ste-Coleta. Wosdag 4, om 8 1/2 ure, ter, 'Artist-Muzikant. Donderdag 22, 0,10. Ad. De Backer, 0,25. S. P., 0,10. Kouter, Artist-Muzikant. Donder- om 4 ure. Park, militair muziek. Zondag Leest onze propagandaschrift, W. M., 0,10 dag 5, om 5 ure. Park, militair muziek. Colman, 0,10. Van Swed, 0,25. Donderdag 5, om 5 ure, Meulestedebrug, 25, 's middags. Kouter, militair muziek. Nant, 0,10. Over, 0,05. Wérk Leer. Zondag 8, 's middags, Zondag 25, om 4 1/2 ure. Park, Ste-Cecilia. Van Moerkerke, 0,10. Hannick, 0,10. Kouter, militair muziek. Zondag 8, om Zondag 25, om 4 ure, Vandeveldestraat, B. Pycke, 0,10. Helderweerdt, 0,10. J. 5 ure. Park, Het Volk. Zondag 5, om St-Jozef. "Maandag 26, om 4 ure, Park! Franclin, 0,10. Taartbakkers, 0,40. 5 ure, Eabotplein, Vaderlandsliefde. Speelplein, Pöjlcjefanfar. Donedrdag D. Van Voor, 0,10. Tr. Vermeul, 0,10. Maajidag 9, om 5 ure, Park-Speelplein,Har- 29, om 4 ure. Park, militair muziek. O C T O B E B :,Zondag 2, om 4 ure. Park, A. Lipps, 0,10. J. Veroruyss, 0,10. monie Akkergem. Wosdag, 11, om 8 1/2 ' Lerou, 0,10. Frans De Meyer, 0,10. uré. Kouter, Artist-Muzikant. Don- Postharmonie. Zondag 9, om 4 ure. Park,.Thydtgadt, 0,10. Heyndrickx, 0,10. derdag 12, om 5 ure, Park, Militair Muziek. Grétry. Zondag.9, om 4 ure, VrijdagBrosse, 0,10. Th. Hry, 0,10. E. Van Zondag 15, 's middags, Kouter,. Militair markt, Harmonie Akkergem. Gele, 0,10. Van Langeraert, 0,10. De Muziek. Zondag 15, om 5 ure, Park, StPauw, 0,3,0. Waelraeve, J. Van de zef. Zondag 15, om 5 ure, Bardstraat, Vraagt sfeit prijz der Voorde, 0,10. Aug. Delcour, 0,10. Ch. Vrede. Maandag 16, om 5 ure, ParkBoot, 0,10. A. Roets, 0,10. Fresheyr, Speelplein,Oud-Muzikant leger. Wos0,10. Oornel, 0,10. De Pauw, 0,10. dag 18, om 8 1/2 ure, Kouter, Artist-MuziSoetaert, 0,10. De Clercq, 0,10. Bruyn- kant. Donderdag 19, om 5 ure, Park, AAN HET H ü l S swyck, 0,10. Andries, 0,10. Ronse, 0,10. Militair Muziek. Zondag 22, 's middags. e G. Deef, 0,10. Meyer, 0,10. Thys- Kouter, Militair Muziek. Zondag 22, om baert, 0,15. Spaey, 0,10. Deef, Pol., 5 ure. Park, Vooruit. Zondag 22, om 5 ure, 0,10. V. D. Cook, 0,25. HUNDELGEMSCHBN STEENWEG, 287,! Oud Begijnhof, Volksvrid. Wosdag LEDEBBR6. Th. Scaillet, (Van Geertstraat, 1) te Le- 25, om 8 1/2 ure, Kouter, Artist-Muzikant. Donderdag 26, om 5 ure, Park, Mili'deberg, 0,50. _Van eige- sigarmakers jgaassasbs van het Sam. Sigarfabriek, der Jan Brey- tair Muziek. Zondag 29, 's middags. Kou'delstraat, 1,60. Concierge Ons Huis, 0,25. ter, militair muziek. Zondag 29, om 5 u.,' " Wijnaftrekkér, 1,50. Snijders pom- Park, Harmonie Babot. Zondag 29, om piers kleermagazijn Vooruit, 0,50. Brou- 5 ure, St-Amandsplein, Werk Leer..werij, 1,40. Bedid schomakerij, 1,70 Maandag 30, om 5 ure. Park, Oud-Muzi2, IIMIlMSTflMT, 2 3 H. 10, 0,30. H. 2, 0,30. H. 16, 0,20. kant leger. Maandag 30, om 8u.,KoornH. 14, 0,20. H. 17, 0,10. H. 10, 0,10. markt, Gretry. Ons brei* d v p«ïê 18, 0,10. H. 19, 0,10. H. 6, 0,10. J U N I ; Wosdag 1, om 8 1/2 ure. Kouter, AlscMsn vasi zulverhesd; van H. 4, 0,20. H. 1. 0,20. H. 8, 0,60. H. ArtistrMuzikant. Donderdag 2, om 9, 0,lbr: H. 3, 0,20. - H. 11, 0,20. H. 7, 5 ure, Park, Militair muziek. Zondag 5, bpaanstoftéti is l3t on i-iffifw 0,30. H. 15, 0,10. H. 12,0,30. H. 21, 's middags. Militair Muziek. Zondag 5, 0,10. Magazijn, 0,80. Bureelbediond, om 5 ure. Park, Ste-Cecilia. Maandag 6, péljn van «Btgaiezan hoédanlghesda 1,15. om 5 ure, Park-Speelplein, Policiefanfare. Van Moerkerke, 0,10. Hannick, 0,10. Wosdag 8, om 8 1/2 ure. Kouter, Artisfónteoi. 1/2 1/4 'B. Pycke, 0,10. Helderweerdt, 0,10. J. t-muzikant. Donderdag 9, om 5 rue. [Enkel x ^ fi*. f1' 8 fs.. 4 fi% Franolin, 0,10. Taartbakkers, 0,40. Park, Militair Muziek. Zondag 12, 's mid1 Tydtgadt, 0,10. D. Van Voor, 0,10. dags. Kouter, Militair Muziek, g- Zondag tismi3feef-péio fp..^ r j 10 fr. w S ÏPW De Meyer, Frans, 0,10. Lipps, 0,10. 12, om 5 ure. Park, Vooruit. Maandag Lerou, 0,15. Vercruysse, 0,10. Aug. Del- 13, om 8 ure, Koornmarkt, Kunst in 't Verraiag 2i a- do cour, 0,10. Hdrickx, 0,10. Brosse, 0,10 maak. Wosdag 15, om 8 1/2 ure. Koun ai dé wflnketsy bij de broed Van Langeraert, 0,10. De Pauw, IL, ter, Artist-Muzikant. Donderdag 16, ij za 0,10, E. V. Gele, 0,10. Walraeve, 0,10. om 5 ure. Park, militair muziek. ZonF. Ronse, 0,10. Th. Hry, 0,10. De dag 19, 's middags, Kouter,militair muziek. TELEF OK S4 Budt, 0,10. Ch. Boot, 0,10. J. Vande Zondag 19, om 5 ure. Park, Het Vplk. Voord, 0,10. G. Deef, 0,10. Thys- Zondag 19, om 5 ure, Meulesteedsche stebaert, Gust., 0,15. A. Roets, 0,10. Fres- weg. Werk Leer. Maandag 20, «heyr, 0,10. Cornel, 0,10. De Pauw, 0,10. om 8 ure, Koornmarkt, Sïe-Ooleta. i &.CaaWëji %10. == Soetaert, 0,10. ^ E^uard.Wosdag 22, om 8 1/2 ure, Kguter, Artis- StrijdpniDg Burgerlijke s W van Gt iatrass in l i i i i t a W J. DüMüRTIEB-yAN 6ÜHSEN MWEBIJïMM 11 * n ^Mjftjjffitt^ntirtjb,'^ ~v^> Door woodsiveranderisg TE KOOP E praclilige langliai'ige Scliapershond, bij Machoin, Nieuwstraat, Weiter. ekwame TAP1SSIER Bvraagd wordt dringd gedoor De Paepe, U E W I T T 6 GSPSULËII gez snel ea t volle al!e ziekt ontsteking de pisivegeft, <Sei blaas dei nier bij oelde geslaoljtea i druiping, irerhitting;,v eickte, militaire druiping, galblaa, prostatlet, witte vloed, troebele brandige ol«. S trank de doos. Bescheide verzding teg fr 3.i2 Hoofddepot l Brussc!, Apotheek. 15 rue des Croisadej Oep' in Antwerp :Tru!r 68, Mercalorstraat j Qcn«' Oemoor. 3S. Burgstraat Burgstraat. in de Federatie dor Coöperatiev, Rupelstraat, 48, Antwerp : CORRESPONDENT, dacty- lograplie, frar.scli Vlaams, praktijk hebbde, voor 1 mei. CAMONNEUR^'ransch vlaa'nscli, de stad kkde, Is u niet tevred over ' uw gas : wdt ü Zaairaanstraat, 4; nieu-\ve.bekk,één ctiem of 90 liters gas per uur gebruikde,3 fr. Manchons g!aze,0,2s Er. glaz manchons v, rversés, Sfr. 'tdozijn Zaaimanstraaf, 4. Ailes moet verkocht word: Eik acajour slaapkamers, eik fafel tmreau-ministre, gordijn.tapijt.spie. gels keukmeuoel per occasie. Zaaimanstraat, 4. per week, aan Heer, Damea zonder bedieet II3-lf. nirgjongeling, te verlat. Zeer deflig, gemakkelijk, see bijzondere knis noorc;. «8 Verzekerde verljuop. A. G. HOBTON a6, r. jams, wanö-hon(rodp(seiro)frailrk flfey&ï^w&s&&ibira&)3eslt M vraagt mouleer ders, af werkers on veel^. Leest de gït-ose geïho* kleurige schilders in de freerda brochmir S E C Ü kunst-ateliers van Has- E I T A S o v e r d s nieuwste, wettige beselt Cie, rue de la zekerste hoedmlddéls om het groot Sculpture, 16, achter do getal kinders te ver mi1 d, kazerne der Guld,. Bijzondere nuttige raadgeving voor tnan Brussel. O V E K T E ^'ESSEW eehe welgekalindeerde l'rituurkar met standplaats op Akkergem, voor de conditie Wellinckstraaf, ÏTOUW. Beate middel om tachterblijv dermaand' Stond te voorkom. Verzding onder omslag teg i ir, in postzegel* aan SECURITARIA, 15. r u e des Croisades BruielUis N o r d. (immaammjjgg^^^ja^sga^m^mj^^gfflsssggiss 3, mrekarda hsrstelag door ds «I l w J zonder antipyrine noch sühadslijka drogoa. 1 fr., p. posf Ir. l.fls «^31 ioih. Duilousrai, 36, Kaasmarkt, Brussol. -* Bepsls: 601$ 8 Hpoib. De ioor, Barehistraai ea ïsn Im'am, Baidauaf, 3 1 ) rfactfflkmr^wy^-qsffiraagtt-^a-ttsmi^^r^ajyagr. 'EiRT f w^rw is II (lérmaandstomoenwonderbareultvttf Êfl Vrangfc de kostelóozs inöhtiggèn W*& moet gij voop de rechtbank ver GflitimiKUulj. SCiETAi-IWG K A O E G E M E Z S f t i O ffil schijn; wordt (dj door schumeisebers lastig gevall moet gij!toor de Koopnandelsrechtbank verschijn; moet gij erv; hebt gij luoeilijklied gelijk voor wat... wdt u tot bet BBisMATTHYS.Zandbsfi, S, 8eal bureel op van 9 tot il ure van 5 tot 5" ure. ~ 's Zondags van 8 to* 41 sre 's morg?. la raad milttestaimgegsva m8!3i i&ib&mgm^^ü!ls&&&ummssm^.^s2&ms s^.w^zs&^ ^1$ ibrgaatlmda! k OOSïEMl onleilbaar is tég i ^flrabeteölieid, M f p S i P Vsrdminigg der fmfllji tetomls, of mim 1 is M eap msje nparlijsips ESSÏ RIGSJW w93*k sjsstögïït iüs «Join dei* WeirMsdsn-IPar'dl J HètishQlaoHÊiacJaS in aegsvati Wd zekéf'q uïtelagon spsevept p M s r uitwdig mtï on frsns'o dsjezonda tsosü M e fr. HI zsgêls êf psstbon aaa dsn pstuurder tot m ^Artsvelda-Apothesk, ARTEVEL0ESÏB&AT.50 J - i / m Samemrkda Vsrzakeringamaaisehappij op 'i Levsi ea iegon HAATECHAPPELÏJKE Z E T E L 3 ^ VBLKSfimS van Brussel, iozef Steveitstreai awb o BUKEELEN 4 4, Regtiestraat, 4 4, Bpssei Ï8S7 ïêraszlpe zak gedurde de 30 eersfe maanfti O o o > Gital lerzskmicb , q.9TO S -9 g e $ ' Na 2 1/2 jar bestaan heeft de Maatschappij 755 sterfgevall betaald voor ee som van 4 e trimester fwmkerda Kapifaln H , 5, ,02 6,805,586.^ 8, e08.4j BEHEERRAAB1 «SB 1/1 pak, 500 gramm i/s fr. ÏÉÏ! 'tem 113, DB MERODESTRAAT, BRUSSEL Ik ondergeteekda, gemete-geesheer te Westzaan, verklaar igaarne, dat het KIN"DERMEEL, door d Heer P. MOLENAAR in d handel gebracht, naar mijne overtuiging e zeer goed Kindervoedscl is. Sinds jar wordt het vrij algeme in mijne gemete gebruikt kan ik over het algeme getuig, dat het goed aan zijn doel beantwoordt. De prijs brgt het onder ieders bereik de groote zuiverheid maakt, dat het gerust door ieder kan word beproefd, WESTZAAN, 1 April Dr. J. VAN DE BROECKE, II 6 S i^ BEHEERDERS ; " -il A N S E E L E, Eduard, Volksvertegwoordiger, te GtA B E R T R A N D, Louis, Volksvert,, te Schaarbe*, / B ü U R C i U l N, Jules, Ingieur, te Eise. C L E R B B A U T. Ricliard, bedide, te Gt,, COLLEAUX, Êéon, landbouwer, te Haut&y. j L A B O U L L E, Alfred, lid der Bestdige Deputatie, i Luik. I! L A F O N l A I N E, Hdrik, Sator, te Brusjel. L E O N A R D, Hdrik, Volksvertegw., te La Heil MAES, Georges, schrijver der Belgische WerkliedPartij, te Brussel. M A N S A R T, Jules, Volksvertegw,, te La Louviê* P I R A R D, Louis, Volksvertegw.. te Verviers. ' KOMMISSARÏESEN D E M I D D E L A E R, J.-B., beheerder van het Voü* ' huis, te St-Gilles. S O L A U, G., schrijver van de Federatie der Metatl", bewerkers, te Brussel. BKHEESDER-GE\01.M4CItHGDE HENDERICKX. Jan, Satöröe Brussêf. De Maatschappij vraagt ovepal deftige Wfflj same agt. Zich te wd tot het Bestuur. ËÏÏJ Ik heb gebruik gemaakt van uwe doosjes Poeders P*"" mser tege de schele hoofdpij-n teikeüs mras ik geie* «j> fl 3> mlnsitea Sijd, Vervolgs is de houfdpijn, die nu) vroeger dikwijls kwelde, msrlkelijk veraaimlert. Wilt mij es doos zd ontvangt mijne gelukwsch. HENRIETTE DAUMERIB, ie Lahmaidi {Wodeetj). E kele doos MEiSSïgÊS PARlfflESTiE geest de migraine cje ergste hoofdpijn in ti minut, zonder ooi' schade te do aan de gezondheid; door het gebruik der poedert heeft m zeld nog hoofdpijn 't Is e souverain middel teg alle hoofdpijn. BÏBa^S&aasJJM, BEïSSCmSP. Er zijn nabotsers e jvan de Poeders S^arsasHer. Vraagt wel het Bserk ipnpincber, het eige onfeilbaar middw I teg migraine erge hoofdi:lijn. Onderzoekt goed of het fabriekmerk wel op de dooz pakjes staat, zooniet weigert* poeders. Wordt overal verkocli ' : 4 1 ctiem in próefpakjes; JS frank de dcos van zes pakj* j

5 t;ïs^ka5b-a^aahaaatiaaaaar^ija3e^^ saam^^jctssjejrag^masiagaimisslgfflma; rfm7w^a^'jaigtjq^tj.ilm..jt ILLI J!3fflM i v ^iranm jasa " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M S ^ s s i s s i ^ - -, «.-. ^ ^ ^ p ^ ^ ^ g ^_i SS.ffe ^ S S i -g^v «^ ^ «f fe$ IQ"PITpPV I ^ iff aös KfJ! T2^EV3^v^22rE3EE Sijvoegse! van Zaterdag 2 3 A p r i l 1910 laierzlltipi m (vervolg) ' m M HELLEPUTTE. 0m vast te stell, dat zij inderdaad t'ie begrafis bijgewoond hadd om het bestuur over te hal, hebb zij bij hunn terugkeer uit eig beweging ce verklaring van d pasl r overgelegd, doch het is onjuist dat m van h eig getuigschrift gpvergd heeft. M. LEMONNIER. Zi] hebb wel vermoed dat de zaak in d reine was met e getuigschrift van d pastoor. (Gelach, links.) M. HELLEPUTTE. Toch bekwam zij niets, waaruit de onpartijdigheid van het bestuur blijkt, zoodat uw vertelsel in duig valt. Hierbij me ik het te mog lat. De toestand van d spoorweg is, zon'der schitterd te zijn, niet slechter dan in andere jar. Ons beheer houdt d eerst rang t aanzi van het gemak, de zuinigheid de veiligheid van het vervoer, ik zal mijn uiterste best do om het ook op d eerst rang te houd t aanzi van d toestand van het personeel. (Zeer wel! levdige goedkeuring, rechts.) M. DE VOORZITTER. Nog e dertigtal redaars zijn ingeschrev in de algemee beraadslaging. Ik stel de Kamer voor, morg voormiddag de algemee beraadslaging te sluit 's namiddags te stemm over de artikel - amdemt aldus tot de eindstemming te'kom. (Ja! ja!) M. MONVILLE. Zoo gij niet aan'dringt, zal de zitting van 4 mei niet geslot word vóór middernacht. M. DE VOORZITTER. Het moet wel verstaan blijv dat bij artikel 1 de algemee beraadslaging niet mag word hervat.-.de heer Royer'deed zich inschrijv b-i artikel i. Gezel ROYER. Ik verlangde ige woord te zegg over de buurtspoorweg. M. DB VOORZITTER. Spreek morg voormiddag. Is m het es om morg voormid'dag de algemee beraadslaging te sluit? (Ja! Ja!) 's Namiddags zal m de artikel onderzoek over de begrooting in haar geheel stemm.' Vrijdag ochtd vatt wij aan met de begrooting van nijverheid arbeid. (Instemming.) i' Aldus zal het geschied wij zett I 'de algemee beraadslaging voort; de spreektijd voor eik redaar blijft be. pa aid op vijfti minut. M. MULLENDORFF. Ik kom nogmaals op teg de traagheid waarmede aan de statie Verviers gewerkt wordt. ' In 1897 werd bij Koninklijk besluit tot die werk beslot. Sinds 1900 is de grond aangekocht, doch zev jaar lang werd niets verricht. Sommige voorbereidde werk did voor liet najaar uitgevoerd te word; naar mij dunkt kan m dan op weinig tijds de gebouw voltooi de spor legg. Doch de bouwmeesters wacht nog steeds op de noodige onderrichting ik voorzie weer vertraging, als ik de begrooting naga. Daarin is sprake van 1915, ik vrees erg, dat wij zelfs tot in 1917 zull moet wacht. {. M. HELLEPÜÏTE. Ik noodig u uit op de inhuldiging der gebouw in 1913 of nog vroeger.. M. MULLENDORFF. ~ Dat is nog te Iaat. Ga (och te werk als eeu particulier. M. HELLEHUTTE. Ik weet wel wat hij do zou. gij zoudt uiterst ontevred zijn. M. MULLENDORFF. - H i j zou het aanstaande goed seizo te baat nem om de grondvest te legg, op het einde van het loopd jaar, de werk aanbested, opdat zi] in 1910 uitgevoerd in voltrokk zoud zijn. 't Is hoog tijd dat zoo ee voorname stad als Verviers op d duur voldoing krijge die zij sedert veertig jaar eisclit. De statie raaakl slecht indruk op de vreemdeling;. m loopt er allerhande gevar, die door drukte van vervoer nog zull vererger. M. RENS. Er bestaat ee klas werklied, die onder elk opzicht belangstelling verdi, die niet per maand, maar per dag word betaald; ik wil zegg de ambachtslied bij d trekdist. Daar zij slechts 3 frank daags trekk, verdi zij maar 7S frank per maand, terwijl onderge- schikte mann van 90 tot 93 frank per maand trekk. 'I Is ee onrechtvaardigheid die moet verdwijn. E soortgelijke toestand bestaat voor de ploegbaz. M. HELLEPUTTE. Die toestand is geregeld, want Gutta ctvaa lapidem, non vi sed scepe caddo! M. RENS. Ik vestig de aandacht op d erbamelijk staat der statiën in de Ddervallei. De heer minister heeft slechts e zijner beloft gestand gedaan welke hij ons deed tijds zijn bezoek te Geeraardsberg. Zoo is ei' destatiein eonduklbar staat geblev. M. HELLEPUTTE. Zijt gij tevred met ons ontwerp? M. RENS. Voer het beste ontwerp uit. Ai. HELLEPUTTE. Ge weet wel dat ons plan te Geeraardsberg opspraak verwekte. M. RENS. Ik vestig ook uwe aandacht op de gebrekkige halte te Overboelare. Gezel W A U T E R S. De heer Das haalde gister de dagelijksche uitgav van e arbeidsgezin aan, om ie bewijz dat de huisvader minsts ifrank daags moet verdi. E werkman uit het land van Luik geeft mij ee bereking die. tot dezelfde slotsom komt, hij sluit zelfs uitgav uit die nochtans als onvermijdelijk kunn word beschouwd. De loonsverhooging is des te dringder, daar de levsbehoeft steeds duurder word. Te Borgworm kostte in 1907 het brood 20 ctiem, thans 37 ctiem; de boter steeg van fr tot op fr. 3.40; het Amerikaansch spek van fr lot op 2 frank, z. Alle prijz verhoogd met 23 t. h. Vele klass beambt drag bij tot de regelmatigheid van d dist trekk gee premjën. Die ongerijmdheid moet verdwijn. Verder werd de premiën afgeschaft, namelijk te Ans, omdat m daar zooveel wags per dag deed in gang stell, dat de werklied de taak schier niet kond volbrg. Die premiën verschill van statie tot statie, de werklied acht terecht,- dat dit verschil niet is te rechtvaardig. De seinwachters krijg die premiën; maar de blokwachters dis ze niet krijg, zoud ze ook di te erlang. In de kleine statiën duurt de dist te lang; voor dagwerkers bedraagt hij tot 14 ur tot 11 ur voor de nachtwerkers. Het dagloon van 3 frank is ontoereikd van de gehuwde mann. Bij de private nijverheid is het loon overal grooter.. Gezel DEMBLON. De'broodbestellers van «Vooruit winn 28 frank per week. Gezel WALTERS. Ter statie Land heeft m belangrijke werk aangevang. De ondernemers hebb er geklaagd omdat zij nooit werd uitgoodigd om in te schrijv. M heeft hunne klacht ingewilligd maar h uitgoodigd hunne inschrijving op versehillde dag in te di dat verwekte de nietigverklaring der aanbesteding. Thans word de werk door d Staat zelf uitgevoerd. Deze onregelmatigheid is van zeer ernslig aard. Dit wordt nog verergerd door het feit dat de bevoordeelde aannemer rijkelijk eet champagne drinkt in de koffiehuiz in de buurt der statie zulks met ambtar, die te Land verdacht word zulke buitgewone toestand in de hand te werk. Ik kan nog andere feit aanvoer. Op 1 Februari legde de sectie Thi het levever van sparrhout l e klasse van 1 m. 30 lgte om de baan naar Land lager te legg, in aanbesteding. E inschrijver vroeg d ue of hij ge timmerhout mocht lever, daar zulk tiout niet bestaat. De aanbesteding had d 7e plaats. D 8e ontving de inschrijver bericht, dat hij inderdaad timmerhout mocht lever. Het was wel tijd! De aannemer, altijd dezelfde man, levert feitelijk timmerhout. M heeft ook e sectie-onderoverste uit ter hand e werk aan e aardwerker zi toevertrouw. Hij deed hem in 1908 tgevolge van klacht, nog ee inschrijving toekn van 99 ctiem per wag voor de lossing, zonder andere voorwaarde. De sectie-onderoverste stak dit waardeloos papier in zijn zak 's anderdaags zegde hij aan Guimet dat hij als aannemer was aangeduid. Guimet ondernam het werk, hij werd betaald dit is volkom onregelmatig rechtstreeks door d onderoverste. De door Guimet gebezigde werklied war niet verzekerd. De meing van Aj plaatselijke aannemers was, dat de ware «annemer dezelfde was, e vrid van d sectie-onderoverste dat slechts ee in schijn aanbesteding plaats had. De werk te Land te Borgworm zoud in es moet uitgevoerd word, zonder gedurige schorsing. M. DE SADELEER. De statie Dderleeuw is bestemd ee der belangrijkste van het land te word. Het bestu-r der spoorweg heeft e plan do opmak, dat e groot getal nieuwe spor bedraagt, alsook de afschaffing van d overweg, het aanlegg.van nieuwe weg, z. Teg het plan, aan d gemeteraad onderworp, werd door de bevolking hevig verzet aangeteekd. Ik heb d heer minister afvaardigd van do gemeterad van Dderleeuw, Iddergem Dderhoutcm voorgesteld. De heer minister heelt welwilld hunne griev aanhoord. Ik hoop dat de goedkeuring der verandering door de belanghebbd voorgesteld aan het oorspronkelijk plan niet zull blijv. Betreffde de werk te Aalst herinner ik d minister het vertoog hem door het gemetebestuur gezond behelzde ee reeks klacht, onder andere over vertraging van het peil der opbare weg, hetge aanleiding kan gev tot overstrooming van d Dder. Het haalt ee reeks vrag aan betreffde de uitvoering van de kasseiwerk, het mak van stoep, de uitgav aan de stad veroorzaakt, z. Ik hoop dat Aalst voldoing zal bekom ook dat het ontvangstgebouw spoedig klaar zal zijn. Er is sprake geweest van e gedeelte der plaats in te nem, vlak vóór de statie; doch die plaats is reeds te klein op dag met druk verkeer. Het is volstrekt noodigee voldode opbare plaats vóór de statie te behoud. Ik dring aan opdat in alle geval de huidige plaats nfet verkleind worde. Herhaaldelijk wees ik op noodzakelijkheid omj^geeraard^berg ee nieuwe statiök^bouwe!^.waardig van har handel.m'fe-jyjï jh*mrik stem dus in met wat gezegd w«pd omee spoedige oplossing te bekom. Mijnerzijds vestig ik s'ministers aandacht nog es óp d jammerlijk staat der halte Haltert-Eede. Het is dringd noodig dat aldaar behoorlijke lokal word ingericht voor het personeel van de halte voor de reizigers. Honderd geabonneerde werklied, talrijke reizigers uit H^ltert, Meire, Nieuwerkerk, Kerksk nem er dagelijks d trein staan er in weer wind. Sedert drie jaar werd mij beloofd de noodige gebouw op te richt. Ik sluit mij aan bij wat gezegd werd over dehalte te Overboelare-bij-Geeraardsberg. De gemete Welle vraagt sedert lang dat hare halte worde ingericht als goederstatie. Ingezet van Iddergem, Dderleeuw, Dderhautem, did e verzoekschrift in, om insgelijks ee goederstatie te hebb ter stopplaats Iddergem ee onderontvangerij of e overdraagkantoor te Iddergem. De gemete Kerksk vraagt insgelijks ee onder-ontvangerij. Sedert lang werd de stad Ninove e beschutting voor reizigers beloofd. Ik hoop dat haar voldoing zal gêsohohk word. Het is ook te hop dat het nieuwe plan van de statie Dderleeuw beschutting voor reizigers voorziet, die sinds lang zijn gevraagd. De inwoners van llerzele, Burst, Haaltert bij Welle vrag het inricht van e nieuw Irein naar Brussel, 's morgs tussch 9 12 uur. Dikwijls drong ik daarop aan. Op mijne beurt brg ik hulde aan d minister voor de maatregel die hij nam tot verbetering van het lot der-bedid. De uitbreiding van de Zondagrust, van het minimum-loon van 3 fr., de talrijke verhooging van wedde loon werd goed onthaald. Voorzeker blijft er nog veel te verbeter. De nieuwe krediet voor de loonsverhooging bedrag meer dan 6 millio op de huidige begrooting, waarvan meer dan 5 millio voor het lagere personeel. Ik hoop dat door middel van nieuwe krediet talrijke vrag kunn ingewilligd word. De ambachtslied in de werkhuiz te Aalst, paswerkers, draaiers, smed, z., vrag 60 ctiem loonsverhooging per dag. Hel buitgewoon werk dat 's Zondag wordt opgelegd, alsmede het nachtwerk, zijn niet goeg betaald. Anderdeels, bestaan nadeelige verschill van loon, tussch zekere klass, namelijk voor oud-werklied. Dank zij de nieuwe krediet, zal de achtbare heer minister, hoop ik, die wsch kunn voldo. Er vnlt op te merk dat die soort van werklied bijzondere beroepsbekwaamhed moet bezitt. Ik steun ook de verzoelischrift der ma- chinist stokers, der hoofdwachters wachters. Hunne klacht word breedvoerig uitegezet in de verzoekschrift die ik d minister overhandigde. Ik wijs t slotte op ee vraag die onlangs het kleiue personeel van de statie Aalst uitte. Ai die vrag moet zeer ernstig onderzocht word. Tgevolge van werk, sedert jar te Aalst uitgevoerd, werd heel het personeel afgetobd. Het heeft dag nacht trouw zijn plicht gedaan. Het werk was er vaak gevaarlijk, talrijke ongevall zijn voorgekom. Ik hoop dat het personeel voldoing zal gegev word. Terecht werd er geklaagd over d toestand van sommige overwegwachters die e volstrekt ontoereikd loon trekk, namelijk het loon der vrouw. M. HELLEPUTTE. ~- Als de overwegwachtsler getrouwd is met e bedide van d spoorweg, houdtm daarmede reking voor het bepal van haar loon. M. DE SADELEER. Zeker, doch niettemin moet gij bekn. dat m haar voor het persoonlijk werk, door die person geleverd dat soms 10 ur per dag duurt, voldode vergelding moet gev. (De heer Nerincx, eerst ondervoorzitter, vervangt d heer Cooreman in d zetel.) M. NEVEN. Herhaaldelijk wees ik verled jaar op de noodzakelijkheid om de lijn Hasselt-Maaseik te naast te verlg. De heer minister antwoordde, dat de Nederlandsche regeering deze verlging niet inwilligde; welnu, deze bewering wordt uitdrukkelijk teggesprok in e brief in 1868 door d tomalig minister aan d burgemeester van Maaseik geschrev. Op 7 Februari 1905 verklaarde de heer minister, dat naar de heerschde meing in ü - m t a ^ j i e ^ s g a o r a ^.^jpife, lang zou,..yjer,lgd znil indi de^^aat maar gewild had dat wij aldus de gemakkelijkste meest -rechtsfeeekscha -aansluit!ng-^ussoli Parij s Hamburg kond hebb. M. HELLEPUTTE. Ee rechte lijn, die gij vao. Hamburg op Parijs zoudt trekk, loopt over Maaseik.. M. NEVEN. Heeft de heer minister iets gedaan öm die verlging te'bekom? Hoever zijn de onderhandeling met de Neclerlandsche regeering bevorderd? M. HELLEPUTTE. Ik heb u honderdmaal gezegd dat ik niet van meing was veranderd. M. NEVEN. Op de bewijsvoering die ik uitezette t voordeele der overneming door d Staat, kom ik niet terug. Onder andere maakte ik de Regeering er opmerking op dat het haar dringde pficht was, de naasting niet te verdag, wilde zij binn kele jar ge mlio meer betal. De minister verstrekte ge antwoord. De heer Hanrez raamt de overneming op 4,125,874 frank, dus twee millio min dan de beruchte tunnel van Lak. Watbeteek deze mlio tegover die welke de minister wil verkwist bij de verbinding 1' o mi-zuid? H HELLEPUTTE. De verbinding Noord-Zuid zal uiterst voordeelig zijn voor de inwoners van Limburg. Zij zal overigs veel nuttiger zijn voor de inwoners van buit de hoofdstad, dan voor de Brusselar. Wat kan het de Brusselaars schel dat zij d trein moet nem in de ctraalstatie eerder dan in de Noordstatie? Doch voor de reizigers is het gemakkelijker door Brussel te reiz zonder over te stapp. [Onderbreking gesprekkeri). M. NEVEN. In het belang van het publiek dringt de overneming zich op. Het materieel is oud verslet. Wanneer de handelaars ee reeks wags noodig hebb, moet zij die verschillde wek vooral' aanvrag. Hetzelfde gebrek aan materieel bestaat voor de rij tuig voor reizigers. Eparig vraagt Limburg de overneming van de lijn door d Staat, de gemeteraad van Maaseik heeft in di zin ee dagorde gestemd voor de verlging van de lijn tot in Nederland. De provincieraad heeft dit voorbeeld gevolgd. Dat de heer minister evzoo handele ons t spoedigste de overneming voorstelle. De spoorweg die het nieuw kolbekk zal doorloop,.wordt aangelegd door de mijnmaatschappij die d grond koop dé spor legg, terwijl de Staat kel het materieel levert. Intussch wordt die lijn door die maatschappij buttigd de Staat verliest aldus ee groote inkomst. Daarbov kan het goed gebeur dat die lijn maar vrij laat ter beschikking van het publiek worde gesteld. Ik hoop dat de heer minister ons diaangaande volkom-gerust zal stell. De woning der bareelwachters zijn niet ruim goeg in slecht staat, n.amelijk op het Luiker-Limbyrgsch spoor, dat reeds vóór twaalf jaar gaast werd. In stede van hier daar e hokje bij die woning te plakk, ware het beter, die door betamelijke huisjes te vervang. Op de lijn HasséltLand bestaat e dergelijke tóestand ook ik hoop wel dat daar verandering aan toegebracht zal word. Op ee vraag, door mij op 11 Maart jongstled gesteld, aangaande de ongelooflijke traagheid van de reizigerstrein tussch Hasselt, Tonger Luik, antwoordde mij de heer minister, dat m tussch Hasselt Lier niet sneller dan 70 kilometer per uur mag rijd 60 kilometer tussch Liers Luik. Indi dergelijke snelheid wordt toegelat, waarom doet de minister ze niet bereik? Zoo de trein tussch Hasselt Luik 30 kilometer per uur moet rijd, zooals de minister zegt, zou de reis tussch beide sted, met alle trein, binn één uur geschied. Hetzelfde geldt voorde lijn HasseltAcbel. Het overige van mijne aanmerking behoud ik voor tot de beraadslaging over de artikel; dan zal ik tot d heer minister de vrag richt over de punt die ik niet kon aanrak. De zitting wordt kwart vóór zes ure geslot. Morg, opbare vergadering te 10 ure. -*- iklftlng van Donderdag 2t April i9iq OCHTENDZITTING Voorzitterschap van d heer Nerinckx^ eerste ondervoorzitter Te 10 ure wordt de zitting geopd. MEDEDEEELING De heer Buisset De Winter verhinderd, de heer Pil ongesteld', kunn de zitting van hed niet bijwon. BEGROOTING VAN SPOORWEGEN. POSTERIJEN EN TELEGRAFEN. Vervolg van de algemee beraadslaging M. DE VOORZITTER. Daar de Kamer heeft beslist dez ochtd gedaan te mak met de algemee beraadslaging, raad ik de sprekers aan het zeer kort te mak stel ik voor d spreektijd te beperk tot 10 minut. (Instemming). M. DE BEGKER-REMY. Het is noodig e bijzonder kader in te richt voor bewakers toezichters, die verlang te word behandeld als in de private nijverheid. Dit personeel wordt boemd bij wedstrijd. M kan Min niet ontzegg wat bijvoorbeeld aan da overgom beambt der West-vlaamsche'spoorweg werd toegestaan. Ik vestig de welwillde aandacht van d heer minister op de inrichting van de jjsiokas voor werklied.zij krijg eerst op zevtigjarig leeftijd psio, terwijl de bedid het erlang op 66 jaar. Ook het lot der werklied, overgom van d Grand Ctral, verdit dg ernstigste aandacht. M. HELLEPUTTE. Wij hebb e zeer nauwgezet volledig werk verricht. Al de vroegere beambt van defl Grand Ctral werd overgom met inachtneming van hunne diestjar. Na nauwkeurige bereking, bevond wij dat niet e hunner eig verlies heeft geled.all hebb minder gestort dan indi zij bij d Staat hadd gewerkt. Evwel bestaat er verschil tussch d e werkman d ander sommig zi met leede oog dat hunne makkers beter bedeeld schijn dan zij. Niettemin wil ik volgaarne onderzoek of er middel bestaat ze te bevredig. M. PERSOONS. Zult gij hetzelfde do voor de werklied, overgom van de Oostvlaamsche lijn van Ddcrmonde-St-Nikolaas? M. HELLEPUTTE. Thans is hun toestand veel beter dan vroeger. M. DE BECKER-REMY. Ik d&nk d heer minister voor zijne goede woord. Hij vergete echter niet,, dat hij niet alle oude wags, maar ook oude werklied he'eft overgom. Herinner u het Summum jus summum injuria wees edelmoedijr. M. HELLEPUTTE. Dat zal ik. M. DE BECKER-REMY. Psiokass di te wordon afgesc^id van onderstandskass. Vele klass vaa werklied kreg hooger loon, maar toch zijn er nog misnoegd, omdat, zoo het lot van sommig werd verbeterd, ander, van ds-

6 EÜÊïiö*^ËS >&3 l^tesegsss^blgjgsbggbagggzsaaghjfikka zelfde soort, niets kreg. Er moet toelag word verstrekt. M. HELLEPÜTTE. Zooveel mogelijk nem wij algemee maatregel. M. DE BECKER-REMY. Ik wijs d heer minister ook op d toestand der brievbestellers, alsmede op kele punt van plaatselijk belang. Onder de nieuwe draaibrug te Wilsele, over de Leuvsche vaart, zou m e voetbrugje moet aanbrg of t minste de voetgangers toegang gev over de spoorbrug. Tussch Leuv, Antwerp Charleroi zijn doorloopige trein -met aansluiting voor Parijs. Te Hert is er behoefte aan eee overdekte schuilplaats. M. i DELBEKE (in 't Vlaamsch). 3 heer minister heeft reeds veel goeds tot stand gebracht t bate van het personeel van d overgom spoorweg van West-Vlaander, evals tot verbetering van de toestand op d spoorweg in 't algeme. Ik zeg er hem dank voor. Er blijft echter nog veel te do., In de statie van Roeselare blijv nog de oude uitstijgpad bestaan, die zoo gevaarlijk zijn voor reizigers bij het uitstapp uit de trein. Er is daar ook e hoogst gevaarlijke overweg, op d steweg naar Ardoye; dikwijls is de bareel geslot, soms zeer lang, zoodat het verkeer gestremd wordt. Om di toestand te verhelp is het noodig zoo spoedig mogelijk de daartoe vereischte werk te voltrekk ; dat zal niet moeilijk vall, vermits al de plans gereed mx. E ander punt namelijk de loonsverhooging. Aan de barreelwachters zou m niet langer het spotloon van 0,10 fr. per uur mog betal ; ik weet wel dat het e bijloon is, doch het is in elk ge.val ontoereikd. Ook de ploegbaz verlang verhooging van loon hunne aanvraag acht ik gegrond. Ik zet d heer minister aan het verzoek van beide klass van bedid in aanmerking te nem daaraan zoo spoedig mogelijk gevolg te gev. M. HELLEPÜTTE. Voor de ploegiaz is de zaak reeds geregeld. M. J. DELBEKE. Dan dring ik niet verder aan ; de belanghebbd zulha het met goeg vernem ik bedank u in hunn naam. Ik vraag ook betere aansluiting met de 'trein voor de groote sted ; Roeselare is ee zeer belangrijke stad ; vooral des avonds moest er nog betere aansluiting zijn, onder andere voor de groote sted. E voorbeeld : Om hier te zijn 'ie 10 ure, moet ik te 5 ure vertrekk uit Roeselare; met e beetje goed wil van het spoorwegbestuur, zou het mogelijk zijn te vertrekk te 7 ure. Dezelfde toestand do zich voor in d namidü a g ea-'s avonds. M. HELLEPÜTTE. Ik heb u reeds mige betere aansluiting gegev. M. DE GHBLLINGK D'ELSEGHEM. i Ik steun de opmerking van d heep Thipont. betreffde de statiën Oudaarde Ronse. Herhaaldelijk vroeg ik.voor de nijveraars van Ronse hetzelfde gunsttarief dat de Gtsche nijveraars giet voor het vervoer van kol. Wel weet ik dat m de Belgische mijn i" staat moet stell binn zeker kring mede te ding teg vreemde mijn, doch dit geeft d Gtaars werkelijk voordeel op de nijveraars van Ronse. Het gunsttarief dit afgeschaft of tot Ronse uitgestrekt te word. Tussch Gt Ronse bestaat fr. 8,20 verschil op ti ton. Daarom ook kunn onze weverij het niet degelijk uithoud. Ook hoop il: dat de heer minister de nijveraars van Ronse zal bevredig. Ik dring aan opdat ee halte worde ingericht te Baufaux op de lijn RonseLess, te Orroir-Mont-de-l'EncIos, op de lijn Ronse-Avelghem. Het loon der kabiwachters staat niet in verhoudng tot de 14 ur daags die zij soms aan d arbeid zijn. De abonnemtsprijs tussch sommige jlsats is te hoog. Zoo betaalt m 225 frank van Gt naar Oudaarde, zooveel als het algeme abonnemt. Kan m niet onderzoek of het bestaande stelsel van abonnemt niei ware te ver,1 vang door kilometris2è' abonnemt. M. GIROüL. De toestand der brievbestellers is erbarmelijk. De landelijke trekk van 900 tot 1,300 frank, de plaatselijke hebb het niet veel beter, vermits zij van 1,000 tot 1,400 frank trekk. Dit zijn hongerloon. De heer minister heeft onlangs 40 frank per kind jonger dan 14 jaar toegestaan, waar er meer dan drie kinder zijn. Dat is echter gee loonsverhooging. U'. HELLEPÜTTE. Gij vergeet 'de loonsverhooging voor die bestellers. Die 40 frank word bij algeme maatregel toegekd aan al de bedid die in' bedoeld toestand verkeer. M. GIROüL. Op 10 October 1909 hebb de brievbestellers, in congres vereigd do opmerk dat de aanvangwedde der landelijke brievbestellers 900 frank bedroeg. M. HELLEPÜTTE. Thans 950 fr. M. DE LIMBOÜRG STIRUM. Ik steun de laatste opmerking van d heer Giroul; maatregel moet gom word om de ongevall te voorko.m die dfe buurtspoorweg verwekjk. Gezi de maatregel door d heer Minister gom t voordeele van het personeel, hoef ik dit jaar niet aan te Bet^p te?-inaansluitins: bkomde ^ïareïi^^^sb^ösfisfflïïï2^fira^m5w^ra^^ 'ftöï^^^^3p 5SKï'K'T^^CT dring op het vraagstuk der loon. Ik bepaal mij er toe d heer minister kele punt van bijatoder aard aan te wijz. In de i aigmakerij te Jumelle werd het stukwerkstelsel se.dert lang ingevoerd, dit wil zegg dat m het dagloon tot 30 p. h. opslaat bij ee bepaalde levering van werk. Deze verhooging werd steeds beschouwd als ee premie voor vlijt, toegekd aan de werklied die om in dist van d Staat te tred, c ernstig proeftijd moet do. Bij de andere ambacht doet m, meestal zijn proeftijd in het werkhuis zelf. Nu dat de regelmatige loonsverhooging hun niet meer wordt toegekd, is dit stelsel voor de bekwaamste werklied eerder e nadeel, want zij moet meer werk lever dan de andere ambachtslied i bij ziekte, verlof of psio is hun toestand ook nadeeliger-, want 't psio wordt berekd op het vaste loon ; daar de schrijnwerkers dus later hun maximum bereik, moet zij in hunn oud dag werk lever dat hunne kracht te bov gaat; zij kunn ge 30 t. h. meer opbrg moet vroegtijdig hun psio aanvrag. Da zondagrust wordt niet goegzaam toegepast. Met wat meer nauwgezetheid in de inrichting van d dist, zou m de weldaad van de zondagrust meer kunn uitbreidi&n. Het zwaar vervoer zou in de week moet geschied. Zekere klass van bedid krijg in de Paaschweek twee ur verlof om hunn Paaschplicht te vervull mog daartoe d dag verkiez; ander is het verbod d zaterdag d maandag te kiez. Waarom? In 't belang, niet zoozeer van het personeel, doch van d dist, vestig ik de aandacht op het volgde. Eige dag geled werd ee verschrikkelijke botsing tussch twee trein te Melreux vermed, dank zij de koelbloedigheid van het personeel, dat zijn lev blootstelde. Deze verkleefde beambt wea d minister aanbevol voor ee belooning ee aanmoediging. Gezel HORLAIT. Waarom wordt de tweede lijn op dit spoor aangelegd, niet gebruikt? M. DE LIMBOÜRG STIRÜM. Goed, iroaar dit is gee red om deze zeer verdistelijke beambt ntet te beloon. Gezel HORLAIT. Daarin hebt ge gelijk! M. DE LIMBOÜRG STIRÜM. De brug te Bovignies is gevaarlijk. Daar is e behoorlijke kairewög op-étèödig. lijn in Luxemburg is öoodig, want de dist laat er te wsch over; bijvoorbeeld 's morgs van Salm'"aaar"&ouvy 's avonds van Aarl naar A t h u ^ Uit jdia, joja^r^eru,(yian5^,tl)1i*8.^jnl^fl vela hezoeleers'!'iïaai?,''d«f','tioonsit^ièhg kom daar is 's avonds ge 'trein beschikbaar. E rijtuig voor reizigers 's avonds aan d goedertrein gehaakt ware voldode. Halt te Achy Weer e postkantoor ter sitati Pourches zijn er ook wel noodig. Goed ware het mede buurtlijn aan te legg van Amberloux naar Houffalize Laroche Houffalize Gouvy Aarl, alsmede van Athus naar Etalle. De ontwerp daartoe zijn goedgekeurd doch de maatschappij der buurtspoorweg of de ee of de andere gemete stek stokk in het wiel, waaruit vertraging ontstaat. De minister gelieve als bemiddelaar op te tred. Gezel LAMPENS (in 't Vlaamsch). Het spijt mij. niet langer te mog sprek bij de behandeling van ee zoo belangrijke begrooting als die van de spoor weg, waarbij 80,000 bedid werklied arbeid : deze behandeling dide wel breedvoeriger te zijn. Dit gezegd zijnde, wsch ik in 't bijzonder te wijz op de noodzakelijkheid dt duur van d arbeidsjd bij de spoorweg te verminder. De heer Helleputte, wanneer hij pas minister van spoorweg was geword, bekde zelf dat de werkur moest verminderd word. Wanneer zal hij hervorming hieromtrt invow? Ongetwijfeld werd loonsverhooging toegestaan, doch wij vrag dat de minister nog kele millio zou bested tot het verle van degelijke loon, zoodat zij in verhouding zoud zijn toj; het getal werkur, aan het personeel opgelegd. Zijn er verbetering bekom, dan is het te dank aan het herhaaldelijk optred van de socialist, die voortdurd belang steld in d toestand van het spoorwegpersoneel, de vakcongress bijwoond in deze Kamer optrad als de tolk hunnar i'echtmatige wschm eisch._ De heer minister met dat lj d vogel heeft afgeschot door e minimumloon van 3 frank te betal. Is hij van meéning dat dit loon toereikd is voor e.gezin? Pater Hutt zelf zegde onlangs te Gt dat voor e gezin bestaande uit vader, moeder twee kinder t minste fr. 27,50 per week noodig zijn, opdat het in al zijne be hoeft kunn voorzi. En voorwaar dat is geszins overdrev. Nu, Mijnheer de minister, welke werkman in uw dist verdit zoo e loon? Ik kan hieromtrt ee lange reeks nam mededeel namelijk voor de werklied arbeidde in de werkhuiz van Gtbrugge Meirelbeke. Uit die cijfers, die ik hier heb blijkt dat de loon die aldaar word betaald hoegaamd niet waardig zijn van ambachtslied; berekt m die loon per uur, dant wint niemand het loon dat de private nijverheid betaalt zelfs i a de Z a t e r d a g ^ 3 Ap^H 1910 «tsgmsabbaatb^^bb^amgjbggggm-gssi^ kleine sted. Al die loon zijn berekd op d grondslag van 10 ur arbeid. Er zoud algèmee regel moet ingevoerd word, waarbij het loon zou word bepaald volgs d leeftijd,de jar dist; zij zoud ook het aanvangsloon de verhooging moet bepal. Op die wijze zou m elke willekeur buitsluit de verhobging zoud niet kel aan de lieve kinder word verled. i Zijn de loon. der werklied in de arsal ontoereikd, ook zoo is het geleg met de loon der stokers, machinist, remmers, seinbuiswachters, wisselwachters, magazijniers, eleotriekwerkers; echte hongerloon word betaald aan de overwegwaohters -wachtsters, die slechts 80 ctiem daags trekk voor e overgroot -getal arbeidsur. En hunne woning? Hoe zijn ze gesteld? De gevang zijn beter gehuisvest dan die bedid! De remmers vrag, in het bijzonder, e minimumloon van 100 frank in de maand in plaats van 90 fr., regelmatige verhooging op 5 jaar in plaats van 9 of 10 jaar, e maximum van 150 fr. in plaats van 120 fr., d overgang tot het ambt van schouwers, vermindering van de distur tot derti. De werklied klag ook in 't algeme over d geeskundig dist; deze zou merkelijk moet verbeterd word. De tijd ontbreekt mij om in het bijzónder te sprek van de rangeerders, locomotiefaanstokers, lampist, schouwers, z., Ik sluit mij t volle aan bij wat vorige sprekers hieromtrt hebb gezegd, evals bij wat zij zegd betreffde de brievbestellers, -''ftv"; De minister zegge niet: Er ontbreekt geld om al die verbetering te verwezlijk! Ik antwoord dat dit ge steek houdt, wanneer m millio besteedt aan nuttelooze werk zooals dé tunnel te Lak. E woord nu over de verpachting van d vervoerdist, die binn kort moet plaats hebb. M zou de ondernemers moet verplicht e minimumloon te betal, iets wat tot nu niet gebeurde voor de facteurs, voerlied, voermann, z. Ik sluit met e woord betreffde het reglemt der Federatie, gesticht in 1908: in dit reglemt word het doel de werking van die Federatie uitegezet. Zal de minister ze ontbind? Valt zij onder de toepassing van het ontwerp reglemt dat hij voorstelt? De werklied zoud graag hieromtrt iets vernem. Gezel SCHINLEIl. Te Luik-Guillemins is het verbandhuis slechts drie u m daags op er koin regelmatig verscheide dozijn werklied. Het geeskundig onderzoek is noodzakelijk meer dan beknopt. Soms weigert m geesmiddel af te lever die ai te duur aan de hulpkas zoud kost. De heer minister zou zich moet ijttsd^ jjjerikj.ei., ^ I B werkliedrfjbag kele dag yjérlof mep beteïip K:Zij verdi deze kleine gunsé.' Hunne psio zijn onbeduidd laattijdig. De rustjar zoud van 70 tot 65 moet gebracht word. Ik vraag d heer minister ee schuilplaats voor de statie Comblain-au-Pont. Het wordt hoogdringd door personeel reizigers gevraagd. Op 8 februari antwoordde de minister dat het toekn van premiën wegs degelijk spoedig gebruik van het materieel jaarlijks na het drukke vervoer onderzocht wordt.tot hed toe ontving zij nog niets. De minister gelieve daarop te lett. M. PERSOONS. Er werd geklaagd over aangom geesheer van het spoor, die naar gezegd wordt, de ziek gekwetst in verbandhuiz niet behoorlijk onderzoek. Dit is niet altijd mogelijk vaak nutteloos, want agt, die zich daar aanbied zijn doorgaans kel wat gekneusd licht gekwetst. Reizigers op onze hoofdlijn giet er alle macht; op de andere lijn ziet het er, zelfs in de Ie klasse, maar povertjes uit. M. HELLEPÜTTE. Hebt ge in d vreemde reeds op mindere rijtuig gereisd? M. PERSOONS. Sprek wij niet van d vreemde? Wij besprek uwe begrooting. M. HELLEPUTTE. Ik zal u zegg hoeveel oude rijtuig ik nog heb gij zult mij inlicht wa^r ik ze moet bezig. M. GLAES. De heer Persoons zal ze heel zeker niet overnem. (Gelach). M. P E E S O O N S J Wel hoegaamd niet! (Herhaald gelach). M. HELLEPUTTE. Moet ik al het oude materieel verbrand er mede stok? M. DAENS. Toch niet, verkoop, het! (Gelach). M. PERSOONS. Voorhe zegde de heer Liebaert: «Geeft ons reizigers ik zal u trein gev! M. Helleputte roept dezelfde redeering in teg ons,om ons trein te weiger,aan ons, ongelukkige inwoners der afgeleg provincies, alhoewel hij gister voor de groote lijn erkde dat m het getal trein moet vermeerder omdat het, volgs hem, 't beste middel is om reizigers-, goedervervoer uit te lokk. De minister zegt dus wit zwart volgs de gevall. M. HELLEPUTTE. Toch niet, ik gedraag mij inderdaad naar de gevall. Ik dk dat wij weldra tot e besluit zull kom'. M. PERSOONS. Geef ons betere aansluiting. Geef ons e avondtrein, door d trein die uit Brussel te 21 u. 37 vertrekt te Ddermonde te 22 u. 36 aankomt te lat doorrijd tot Moerkerke-Waas. Tot e werk dat voor het land van Waas van het hoogste belang is, werd beslot: namelijk het verbind van de twee oevers der Schelde. Op d linkeroever, zal ee stad oprijz; de Heliopolis van d heer de Smet de Nayer. M. HELLEPÜTTE... Heliopolis? M. PERSOONS. Zoo heeft hij de toekomstige stad goemd. Ik hoop dat het spoorwegnet van 't land van Waas, aan aanleiding van die belangrijke werk zal word verbeterd. In e physiologisch opzicht, dring ik aan op het verhoog der jaarwedd van de werklied on beambt bij het departemt van spoorweg. Es dat zij beter gevoed zijn, zull zij ook d Staat meer dist kunn bewijz. M. HEYNEN. De achtbare minister beeft geantwoord dat het loon van de werklied ea bedid over 't algeme was verhoogd. Dank daarvoor, doch de wachters hoofwachters mag hij niet verget. De bezoldiging der toegelat geesheer moet beter overekom met het hun opgelegd werk. De artikel van de statu t der onderstandkas voor werklied hoev te di einde te word herzi. Over di geeskundig dist werd in 1909 e verslag uitgebracht door d bond der Luxemburgsche geeskundig. Het kan di tot grondslag aan onderhandeling tussch het bestuur de belanghebbd." Wil de minister gevolg gev aan zeer gegronde vrag tot wijziging van de uurtabell? Op de lijn Libramont-Bertrix-Dinant dit meer gerieflijkheid zindelijkheid te word verstrekt; dit eischt het steeds drukker bezoek van de Ardn. Onze bevolking klaagt over het uitblijv van de aanbesteding der buurtlijn Freux- 6t-Hubert. M. DE VOORZITER. 't Is middag. Volgs de gom beslissing is de algèmee beraadslaging afgeloop. De- vergadering wordt te 12 uur geslot. NAMIDDAGZÏTTING Voorzitterschap van d heer COOREMAN, voorzitter. De zitting wordt te 2 uur geopd. MEDEDEELING De heer J. Delbeke kan de zitting van dez namiddag niet bijwon. BEGROOTING VAN HET MINISTERIE VAN SPOORWEGEN, POSTERIJEN EN TELEGRAFEN. Bespreking van artikel Eerste artikel : (Jaarwedde van d minister). Gezel ROYER. De belang van alle soort agt van d spoorweg werd hier flink verdedigd, doch er was ge sprake van de meest ongelukkige arbeiders ; ik bedoel die der maatschappij van buurtspoorweg vergunninghoudde vnootschapp. M. DE VOORZITTER. Dit behoort niet bij de begrooting van spoorweg. Gezel ROYER. Verschooning, de achtbare minister heeft de buurtspoorweg ónder.zija bevoegdheid daar hij zich niet bekommerd om het lot dier arbeiders, stel ik voor zijne jaarwedde met 10,000 fr. te verminder. M. HELLEPÜTTE. Maar ik b totaal onbevoegd tot het regel van de loon dier arbeiders. Gezel ROYER. Ik stelde e amdemt onder eig verantwoordelijkheid voor; ik wsch dit nader toe te licht; zeg ik dwaashed die zull wel opgemerkt word. M. DE VOORZITTER. üit de toelichting van uw amdemt blijkt, dat het niet ontvankelijk is. M. HELLEPÜTTE. Ik erk uw recht om voor mij vermindering van jaarwedde voor te stell, doch herhaal, dat ik niets te zi heb in het loon der arbeiders van de buurtspoorweg. Gezel B.OYER. De buurtspoorweg hang als inrichting af van de Regeerine: dus heb ik h;!; recht er over te sprek naar aanleiding van deze begrooting, of tot welk minister moet ik mij dan wd? M. DE VOORZITTER. Gij kunt best over buurtspoorweg sprek naar aanleiding van de begrooting van 's lands schuld ; bij artikel 34. Gezel ROYER. Het is dus verstaan dat m dit debat niet zal wurg. Ik heb schandal aan '.3 klag zal het do in d loop der beraadslaging over de begrooting van 's lands schuld. Gezel WALTERS. Artikel 13 van de begrootinsr waarover wij beraadslag, gewaagt van de buurtspoorweg. M. HELLEPÜTTE. Daar geldt het e technische dist, die zich met de richting- van de buurtlijn bezig houdt, maar van arbeidersloon is er ge sprake. M. MONVILLE. Ik vraag dat m d heer Royer niet belette te sprek over de buurtspoorweg, daar die bespreking heel wel te pas komt, naar aanleiding van de hinderpal die door de spoorweg teg het aanlegg van de buurtspoorlijn steeds word opgeworp. De kwestie van de buurtspoorweg behoort ook tot de begrooting van binnlandsche zak tot die van financiën. Daar die zaak zoowel het land als de Kamer aanbelangt,-vraag ik bij welke begrooting het de heer ministers belieft, de opmerking te aanhoor die wij diaangaande will mak. M. HELLEPUTTE. Ik heb al de vrag, die mij betreffde de spoorweg werd gesteld, beantwoord, al was ik er niet toe verplicht. Nu geldt het de loon die de werklied verdi. Gezel ROYER. Namelijk bij despoorweg van Leuv, waarvan gij zoo lang tijd voorzitter waart. M. HELLEPUTTE. Ik heb niets te verberg zal op alles antwoord. Maar het is nu 't gepaste oogblik niet. Gezel ROY1R. Ja wel! M. HELLEPUTTE. Ne 1... Bij artikel 13 van mijne begrooting is r slechts sprake van d technisch dist, belast met het bestüdeer'van de richting te gev aan de buurtspoorlijn. Met het loon dat aan de werklied op die lijn wordt betaald heb ik niets te mak. Gezel ROYER. Er bestaat dus e dist van buurtspoorweg in uw departemt. M. HELLEPÜTTE. Ja, maar het is slechts e technische dist. Gezel ROYER. De Kamer moet zich het lot van de werklied der buurtspoorweg aantrekk de minister heeft ongelijk dit ook niet te do. M. HELLEPÜTTE. Daarin b ik niet bevoegd! M. VERlfAEGEN. Dat de heer Royer bij de begrooting van financiën spreke: deze voorziet de staatsbemoeiis met het oog ojp de waarborg. Gezel ROYER. Ik wacht dat ««hoofd der regeering mij antwoorde. " M. SCHOLLAERT. Het hoofd der Regeering verzoekt u het reglemt te eerbiedig. (Rechts : Zeer wél 1) Gezel ROYER. Dit is ge antwoord. M. SCHOLLAERT. Mijn plicht 69 mijn recht is u naar het reglemt te verwijz. M. HELLEPUTTE. Indi de heer Royer van meing is aan de National Maatschappij van Buurtspoorweg het minimumloon op te legg, dat hij e wetsvoorstel indie. Gezel VANDERVELDE. En gij zu«het steun? M.HELLEPÜTTE. Voorzeker.Wanneer ik mij met de Leuvsche Maatschappij van Buurtspoorweg bezig hield, was deze de eerste die het minimumloon oplegde. Gezel VANDERVELDE. Waarom neemt de Regeering het initiatief van e wetsontwerp niet? M. HELLEPUTTE. M kan niet alles te gelijk do. Gezel VANDERVELDE. Op maatschappelijk gebied moet het parlemtaire initiatief altijd handel. Gezel ROYER. Er zijn daar werklied die 15 ur daags teg 3 ix. moet arbeid, die verscheide dag in de week niet thuis kom, die op strooi slap, wij mog ge verzet aanteek M. DE VOORZITTER. Dit behoort niet tot de bespreking. Gezel VANDERVELDE. Het is eeftter niet aan te nem, dat e lid het woord niet moge voer over eig.belangrijk punt. Gezel ROYER. In dit geval wsch ik ee gunstbeurt voor mijne vraag^m uitlegging. M. DE VOORZITTER. Daar kan de Kamer over besliss, doch lat wij om Gods wil bij de behandelde zaak blijv. De heer Verhey is aan de beurt, doch ik herinner hem dat hij de algèmee beraadslaging niet mag hervatt, M. VERHEYEN. Graag wilde ilt o paar woord zegg, over wat da achtbare minister over de vier werklied van Gtbrugge heeft gezegd. M. DE VOORZITTER. Gij komt terug tot de algèmee beraadslaging. M. VERHEYEN. Dan vraag ik hel woord voor e persoonlijk feit. M. DE VOORZITTER. Er is in dez ge sprake van persoonlijk feit. M. VERHEYEN. Ik dring aan. M. DE VOORZITTER. Omschrijf dan beter dit persoonlijk feit. M. VERHEYEN. De minister trok mijne woord over die werklied van Gtbrugge in twijfel. (Tegspraak Tschts ] M. DE VOORZITTER. Indi gü e dier vier werklied waart, zou ik begrijp dat gij er nog over spreekt, doch dit is het geval niet. M. VERHEYEN. De achtbare minister doet de waarheid te kort. M. DE VOORZITTER. Ik ontemffl u het woord. [Gerucht). Het eerste artikel wordt aango- m door zitt opstaan. Artikel 3. (Jaarwedd vergoeding voor.de ambtar beambt,269,600 fr.) De heer Buyl stelt voor dit artikel tó -brg tot 276,000 fr. M. BUYL. Dit amdemt werd ingegev door dezelfde gedachte als de andere amdemt die ik voor de verbetering van d toestand van het personeel heb overgelegd. Wij will d toestand verbeter van alle bedid die minder dan 1,500 fr. verdi ee verhooging van 5 t. h. toestaan aan de bedid wier wedde verschil' van 1,500 fr. tot 3,000 fr. In 1875 werd soortgelijke bepaling gestemd : * prijs der levsbehoeft was zooals thans merkelijk gesteg. M heeft zich schuldig gemaakt^an geldverspilling in al de ministerieeledepartemt daarom komt de Re geering t ontijde ver1 'ar dat de kaj leeg is. M heeft verzet aangeteek" m teekt verzet aan in het geheel land teg de geldverspilling voor o8 automobiel van d heer Delbeke e" teg het- millio aan de kloosters toegestaan onder voorwdsel van toelage aa" vrije schol. (Uitroeping hevif tegspraak, rechts.) M. GOLFS. Hofi kunt sü. oud on-1

7 ggssesbssxiagsgggbsgqgassg^at^^ derwijzer, verzet aanteek teg loonsverhooging van arme vrije onderwijzers, ï M. BUYL. Ik zal bewijz dat die geldverspilling algeme zijn. M. GILLES DE PELICHY. En het Weldadigheidsbureel van Oostde. M. BUYL. Wij hebb d schuldige do vervolg. Voor feit in uwe Weldadigheidsbureel zorgt gij dat schuldig ongestraft blijv. (Onderbreking.) M. DE VOORZITTER. Wij zull nooit klaar kom. M. MONVILLE. Het verzet van d heer Buyl was noodig. M. BUYL. Ik heb de somm es onderzocht, voor Staatstelegramm verspild. M beschouwt echter als dusdanig de telegramm die tot bijzondere vergadering der rechterzijde uitnood:g. M. DE VOORZITTER. Dit heeft niets te mak met artikel 4. M. BUYL. M beschouwt alsstaatstelegramm tal van telegramm die daar niets mede te mak hebb. Êoo zdt de heer Rkin e telegram van Brussel naar Hastières... M, DB VOORZITTER. Ik raep u terug tot de zaak. M. BUYL. Daarover zal ik sprek bij het artikel telegraf. Dan zal ik bewijz hoe geld verkwist wordt. Gij zult er niet aan ontsnapp. M. HELLEPUTTE. Reeds heb ik de red opgegev waarom de wijze van loonverhooging, door d heer Buyl voorgesteld, niet aan te nem is. Wat wij verle, bereikt overigs overtreft zelfs in vele gevall hetge M. Buyl voorstelt; dat voorstel zou aan e aantal belanghebbd schade berok k. Het amdemt van d heer Buyl op artikel 2 wordtt verworp, door zit-. t opstaan ; artikel 2 wordt aangom. Artikel: (Reis- verblijfkost :4,500 frank) wordt aangom. Artikel 4 : [Jaarwedde werkloon der deurwaarders, z. 35,860 frank). M. DE VOORZITTER. De heer Buyl stelt voor het krediet te brg op 36,760 frank. M. BUYL. Ik trek mijn amdemt in, maar zal er andere handhav, om aan de led van ctö rechterzijde de gelegheid te gev hunne welwilldheid > jegs de spoorwegbeambt te betoon. Gezel A. DELPORTE. De sorteerders bod wsch door d minister te word boemd, daar zij nu slechts als werklied word beschouwd. Zij hebb d heer minister e verzoekschrift toegestuurd, waarop ik zijne Welwillde aandacht vestig. ffcsp-'het a i.^i i e i W ordt aangom, als,?sme artikel 5 6. Artikel 7. «Dist, gemet. Jaarwedd vergoeding: 599,215 frank. M. DE VOORZITTER. De heer Buyl stelt voor dit krediet te brg tot 614,185 frank. M. COLPS. De deurwaarders onzer ministeriën word d minister aanbe. vol; er hoeft gelijkheid voor h te heersch. E beroepsraad voor met ernstige straf bedreigde beambt werd ingericht doch in het besluit diaangaande vind ik niets betreffde de agt, die voor dit besluit in hunne bevordering, naar hun zegg, t onrechte gestremd word, hoe kunn die beroep aanteek? M. PLECHET. Statie-onderoverst word beschouwd als tot d kantoor dfist behoorde; hun psio lijdt daaronder. Ik wsch dat hierin veranidering kome. M. HELLEPUTTE. To de beroepsraad werd ingesteld, werd aangom, dat slechts onlangs toegepaste straff in aanmerking zoud kom, zoo niet kwam di raad nooit klaar met het werk. De vraag van d heer Plechet verlies ik niet uit het oog, doch die is van belang voor nog andere beambt. M. MEGHELYNCK. Het uitgangspunt voor het berek van het p' sic is bepaald op 21 jaar, ofschoon vela beambt voor di leeftijd in dist tred. Kan in dez niets gedaan word? M. HELLEPUTTE. Ik wil ik op lett op mijn algeme onderzoek over de psio, waarmede ik mij onledig houd. Er zijn echter beambt, wier Üisttijd vóór 21 jaar begint te tell. M. PLEGHET. E woord over de exam tot bevordering van orde-klerk. M. HELLEPUTTE. Daarover werd tijds de algemee beraadslaging gehandeld ; ik b geigd om die herintevoer. ' I : I I M. PLECHET. De inrichting van deze exams is gebrekkig; 23 Vlaming hebb geslaagd werd all aangom. Onder de 100 Wal die slaagd werd maar 48 aangom. M. HELLEPUTTE. - Het getal kandidat is groot, er is tijd noodig om de proev te verbeter. M. PLECHET. Ik klaag niet over vertraging, gij hebt drie maand noodig gehad om mij de oorzaak van de vertraging van e trein op te gev. M. HELLEPUTTE. De onderzoek naar vertraging vg,n trein word altijd met nauwgezetheid gedaan daarom is er wat tijd noodig. Het is ons zeer moeilijk voor de plaats van ordeklerk e voldod getal candidat te vind die Vlaainseh kn. Aldus moet*i er twoo klerk die het Vlaamsch exam hebb afgelegd verplaatst word omdat zij zich niet behoorlijk met- het Ylaainsöhe publiek kunn onderhoud. Dat de beor Plechet zich dus niet verwonder, aoo m nog niet meer candidat aanwerft die ge Vlaamsch kn. Artikel 7 wordt zonder aarmierkjg goedgekeurd. MOTIE VAN ORDE Gezel ROYER. Ik vraag dat m mijne vraag om uitlegging over de buurtspoorweg bepale op Dinsdag. Het vereischte getal led staat recht om die vraag te steun. Bijgevolg wordt de vraag om uitlegging bepaald op Dinsdag. DE BERAADSLAGING WORDT HERVAT Bij artikel 8. (Werkloon van de hulpbeambt, aangesteld werklied 187,333 frank): DE VOORZITTER. De heer Buyl stelt voor, dit krediet te brg tot op 192,028 f r. Het amdemt wordt verworp door zitt opstaan. M. AUGUSTEYNS Mijne heer. I n di ik mij heb lat inschrijv voor de bespreking van het artikel 8 is het omdat ik onlangs aan afgevaardigd van d dist der schouwers vap het materieel d dist der stielmann die mij zijn kom sprek over hunn toestand beloofd heb hier eige woord t hunn gunste te zegg. Daar evwel andere collega's de lotsverbetering van deze zoo verdistelijke bedid werklied al hebb gepleit, zal ik mij kunn bepal met mij bij hem aaa te sluit op mijne beurt bij d achtbar heer minister aan te dring opdat hij in hunn toestand die voorwaarlijk erbarmelijk is, ee zeer ernstige verandering zou brg. De achtbare heer minister heeft gister gesprok van verhooging van loon. Ik wsch duidelijk te vernem hoeverre zij de schouwers van het materieel aanbelang. Ik b overtuigd dat in het algeme wanneer de reizigers in d trein stapp zij zich weinig bekommer om d bedide die gelast is aandachtig het materieel te bezichtig vooral de goede werking na te gaan van de reiïim. die de ziel uitmak van de trein alsook dat zij doorgaans er niet aan dk dat de minste onoplettdheid van zijntwege de oorzaak kan wez van de grootste ramp. Welnu, ondanks de zware verantwoordelijkheid die op dez bedide rust de belangrijkheid van de dist welke van hun word verlangd, wordt hij slecht, zeer slecht betaald. Wanneer hij tussch de schouwers wordt opgom na e zeer moeilijk onderzoek van technisch aard krijgt hij ee wedde van 100 frank per maand met het vooruitzicht als hij nog betrefcfeelijk jong is wel te verjstaaü ha 30 '35 jar dist'het te Irrt'nén brg tot de wedde van 150 frank per maand. Naast mij door de belanghebbd werd verzekerd bekom hunne collega's der naburige land hun maximum na 15 jar dist kunn zij ee jaarwedde van frank bereik. De zoo geringe wedde toegekd aan de schouwers is des te minder te verrechtvaardig daar de meeste, ik bedoel dege van de reizigerstrein van alle premiën zijn uitgeslot. Ik k tamelijk goed d dist der schouwers van de reizigersstatie Antwerp-Zuid waar hunne verplichting nog grooter zijn dan in andere statiën. In d Winter zijn ze zelf gelast met de verwarming van de trein, wat in andere statiën wordt opgedrag aan schouwers bijzonder daartoe aangesteld welke maandelijks ee vergoeding daarvoor krijg. Over drie jar werd m\ di hoofde voor hun ee vergoeding voorgesteld van 22 fr. doch zij hebb niets bekom. En let wel dat in de reizigersstatie Antv.erpZuid de schouwers zelv de herstellingswerk do aan deur, vsters, kass, kusss, riem, remm, z. Ik beveel deze bedid in het bijzonder aan bij d achth'^-e heer minister. Naar ik vernom heb werd aan schouwers van Nam, Luik, Ans Leuv na 2 1/2 4 jar bijzondere verhooging van 10 frank per maand toegestaan. Waarom zoud de schouwers te Antwerp die ook niet bekom. Het zou niet mog zijn dat de schouwers eer groote stad waar de levsmiddel verblijfkost zoo buitgewoon duur iljn achteruit gesteld word door collega's van kleinere sted. P Zaterdag 23 April tsio dag per maand zoo dat lu] als hij fr. 0,34. per uur wint maandelijks tot 85 frank komt waarvan echter nog ee afhouding af moet voor het psio. Als hij hiervan in ee groote stad moet won vrouw kind'.n moet onderhoud kan het toch niet and, 3 of hij moet armoe lied met de zijn. En zegg dat hij daarvoor 5 of 6 j-w zich toegelegd heeft ( 1 e stiel aan te ieer. En dan dat hatelijk stelsel van verhc-glng volgs welk de jonger moet wacht tot de ouder verdwijn om voon 't te kunn gaan. Zoo is 't dat de tijd van de verhooging ook verschilt van plaats tot plaats dat zij, hier na 7 ginder weer na 9 jar word bekom. Wanneer zulke verhooging dan 2 ctiem bedraagt maakt dat voor de 250 ur i. de maand de kolossale som van r> frank. Is het te verwonder in die voorwaard dat er misnoegdheld heerscht onder de stielmann? Die misnoegdheld is ge. grond wij hebb tot plicht haar aan het publiek bekd te mak. Indi de minister naar ons niet luister wil, dan zal, hoop ik, het publiek naar ons luister. Het zal erkn dat de loon onvoldode zijn dat zich e betere loonstandaard opdringt. De afdeeling van Antwerp van do maatschappij «Edracht stelt e minimum voor van 4 fr. met ee verhooging van 0,40 fr. alle vijf jar, na goed dist, om te gerak tot e maximum van 6 fr. Is 't overdrev? Ik geloof het niet. De duurte van de levsmiddel is daar om zulk voorstel te verrechtvaardig. Ik k de inzicht niet van d achtbar heer minister nops de stielmann. Ik hoop dat hij medelijd zal hebb met de vrouw de kinder vaa de stielmann. Het zijn de vrouw de kinder die vooral door de hongerloon zijn getroff. De kinder, zij vrag slechts om gelukkig te zijn. Zij zoud voldode gevoed voldode gekleed moétkunn zijn van wat de vader door zijn hard arbeid verdit. Welnu, het lijdt ge twijfel dat de arme klein heel dikwijls het hoogst noodige moet derv, omdat moeder verplicht is eerst aan h te dk van wis schamele broodwinning zij all moet lev. M. HELLEPUTTE. Gister heb ik breedvoerig geantwoord op de vrag die de heer Augusteyns thans heeft behandeld ; bijgevolg zal de Kamer niet verlang dat ik dit antwoord he'd herhale. Artikel 8 wordt aangom, alsook artikel 9 tot 12. Bij artikel 13 (weg werk ; jaarwedd vergoeding : 3,064,700 fr.). M. DE VOORZITTBig- De heer Buyl stelt voor dit krediet te brg tot op 3,141,325 fr. Gezel WAUTERS. Ik heb d heer minister overhandigd e plan van de buurtspoorlijn, zooals de stad Borgworm ze verlangt, zal de verzoekschrift van de belanghebbd liet geword. M. HELLEPUTTE. Het vraagstuk, door d heer Wauters opgeworp,' zal ik onderzoek. Wat betreft het ongemak waarop 'de heer Pevsoons wijst, doe ik opmerk, dat m, om het te vermijd, de lijn in vele gevall van hunne richting zou moet afwd e afzonderlijk spoor legg, wat duur zou kost. Ik doe d heer Nolf opmerk, 'dat de Staat zich niet bemoeit met het opmak van de uurtabell der buurtlijn, dat m niet altijd de belang van eieder kan voldo. Het amdemt van d heer Buyl wordt verworp door zitt opstaan, artikel 13 wordt aangom. Artikel 14 (Werkloon van aangesteld, z., 9,749,638 frank.) M. DE VOORZITTER. De heer Buyl stelt voor dit krediet te brg tot op 10,044,523 frank de heer Das stelt ee verhooging voor van 25,000 frank «om het loon der overwegwachters, die nu slechts 80 ctiem verdi voor 14 ur dist, op e frank daags te brg. M. HELLEPUTE. Het loon der overwegwachters zal word verhoogd ; dus zal de heer Das in ruime mate voldoing krijg. M. DAENS. Ik houd mijn amdemt staande, indi de heer minister ons niet de verzekering geeft dat de schandige loon van 0,80 fr. voor 14 ur daags zull afgeschaft zijn. Terzelvertijd moet Ik mijn groot spijt uitdrukk dat het woord van d verslaggever, d heer Pollet, schijnt in uit; voering te kom, namelijk dat er met de loonsverhooging meer moet gewerkt word. Dat is rechtstreeks teg de belofte van d heer minister, daar de overtolige werkur moet verminder. Tot staving van mijn gezegde haal ik aan dat in 't werkhuis te Aalst 13 stokers machlkuischers 10 u. verscheide met 4 è, 5 jaar dist t'huis gelat zijn. Is het niet verschrikkelijk esklaps zonder brood gezet word 1 Als er moet gespaard word op bedld, waarom bij 't arm werkvolk gaan niet in de Dit gezegd voeg ik mij by mijne achtbare collega's der linkerzijde om voor de schouwers van het materiaal In het algeme e ernstig loonstandaard te verkrijg. Ik geloof niet dat het zou overdrev zijn het minimum te brg op 120 frank, het maximum op 180 fr. met verhooging alle drie jar. En thans e woord ever de stielmann die ook klag met red volgs mij. Terwijl de stielmann van de private nijverheid van fr. 0,45 tot fr. 0,70 per uur winn trekk die van d Staat maar fr. 0,34 tot 0,48 per uur. En hun loon verschilt dan nog van plaats tot plaats. Waarom dit verschil? Is het e gevolg misschi van de economische voorwaard die ook verander van plaats tot plaats ~ Voorzeker niet vermits uit het onderzoek van de loon blijkt dat soms de laagste loon daar be- hoogte? taald word waar het lev het duurst is. En wan'"om voor ds stielmann andere, loonstandaar ^ n als v.^r de bedid der treinwachters, de machinisokl t stokers de looi standaard dezelfde zijn in al de plaats van ons land 1 wniteft van De stlelman werkt door d band 25 (Wordt vervolgd.) steeds aan het Lezers voor OW Iské ^KEa^!aBia!f?WVt'ffiSSE2ïï232RI?3SSl? S^S^H*"^^ ü fis Bugs m a H IW él ffllw j ) De brief van gezel Vander-velde aan zijn vrid Ed. Anseele in «Vooruit versch, is raak geweest. «La Flandre Liberale is ontroostbaar. Vandervelde bekt dat hij liever e liberaal socialistisch college zou gezi hebb in plaats van e klerikaal-socialistisch, zelfs liever dan e drievoudig college. Onze kameraad zegt hierdoor niets aieuws, wij zijn eparig vaa zijn gedacht wij hebb het getoond. Wij zegg meer: als wij ee ideale oplossing mog gev, dan verkiez wij e zuiver socialistisch college, steunde op ee sociaal-democratische meerderheid in d raad. Ons einddoel, Fland-re, ligt dus wel links niet rechts. Onze vrid Vanderveliéte weet dat ook, want hij voegt er onmiddellijk bij dat, indi het tweevoudig college, liberal socialist, er niet doorging, zulks de schuld is der liberal, die niet. alle als minderheid wild beschikk over het college, maar dan nog zoo brutaal war, dat zij weigerd de besluit van de meerderheid van d raad uit te voer. Dat is de waarheid e dergelijke toestand was onduldbaar. «La Flandre gevoelt het, zij wil zich uit d slag trekk steekt er zich in tot over het hoofd. Het liberaal blad zegt dat de radieo-socialist nooit het voorstel gedaan hebb om met de liberal sam het college te vorm altijd hardnekkig het drievoudig bestuur hebb verdedigd. «La Flandre is wel kort van geheug «Le Journal de Gand herinnert haar, dat de radioo-boeialist herhaalde mal sinds 1895 het kartel hebb voorgesteld, om de klerikal geheel al uit d raad te drijv, dus geheel zekes ook om h te belett van ooit in het college te kom. Zulks werd nog voorgesteld bij de laatste gemetekiezing. Ehwel «Flandre wat dunkt er u van? Was er e beter middel om e college te hebb zooals gij het wilt, met vrijheid van opinie, maar doortrokk van gemeschappelijke groote gedacht?_ Deze gedacht zoud zich gevormd,afgeteekd hebb door e kiepstrijd sam gevoerd door onderhandeling betere knismaking. Welnu, dat hebt gij niet gewild! Gij hebt verkoz de werkmsch brutaal van u af te stoot. Aan die zware verantwoordelijkheid ontsnapt gij niet. ^ ^afea-fc^jn^resatsa H o, y ska lai««s w «a3? Wij hebb de E. V. zuiver verdedigd. Zekerlijk in de gegev omstandigh -? d bleef er maar dat middel. Gij verwerpt het kartel weigerdet ons recht in het college. Anderzijds aanvaardt gij het krediet der klerikal het lukt u derti jaar lang aldus op vernederde wijze voor te sukkel. In die voorwaarde, gezi de gelijke vertegwoordiging der partij in d raad bleef er ons maar e middel: bet compleeé recht der drie partij in zijne volheid te verdedig. Dat ded wij wij hebb er ons goed bij bevond gij zijt gevall op e artikel 'uit OKS PSOGEAMMA: voedsel voor alle kiuder, wie of wat hunne okdors zijn mog. En au wordt gij gestraft voor uwe handelwijze, voor onz raad te hebb afgewez, onze hand te hebb geweigerd. Ziehier hoe Le Bicn Public u striemde zweepslag toedit: Er was e tijd dat de socialist aan d vooravond der gemetekiezing aan de liberale voorsteld om ee gemeschappelijke, anti-klerikale lijst' te vorm, t einde do katholiek uit d raad te drijv. De liberal verwierp dit aanbod, niet uit rechtvaardigheidsgeest, maar omdat zij dacht dat zij, trots hun antï-olerikalisme, eeuwig op d steua van' do katholiek mocht rek om de socialist in toom te houd. Ehwel «Flandre moet uwe partij nu niet beschaamd treurig zijn over de ikzuchti-? ge, volkshatde daad barer chefs? Zij heeft het papkrediet aanvaard de" eerlijke sociaal-demokratische werkershand geweigerd. En nu wordt gij het verwet door diege* n van wie zij het gadebrood at, die de liberale partij voedde in anti-volksgezinde, : in reactionnaire gedacht. En verre van dat al die ondervinding diej msch iets zoir leer, maakt zij ze vui-i Ier, slechter, meer razd. Noch de wetgevde kiezing van Mei,, aanstaande, noch de gemetekiezing van' October 1911,dat alles zegt hun niemdalle. : Hunne pers wordt vuiler gemeer, hunne houding vijandiger zij gunn zelf de werklied d Eerst Mei niet meer op e zondag meer meer staan de gt' scho liberal alle afgezonderd in het land. Dat is gee goede, gee breede politiek in ee stad als Gt zal zij eindig met dieg t val te brg die ze in prak-f tijk stell. F. H. WH I n d«iaatste dag heeft het s Handelsblad elthwj^a'eiffilagefi-gegexea over de zitting- i«iret 'parlemli; wnavgesppofc werd over de wel op de vervlaams^h^ van het vrij middelbaar onderwijs. In de zitting van 19 werd de interpellatiebertrand voortgezet, over het verbod aan de «I8«tsbedid werklied gegev ee betooging in te richt, om aan hunne verzuchting uiling le gev. Daarvoor heeft het vlaamsch blad 30 regel over. Of dat nu vlaaiasche of waalsche werklied zijn wier vrijheid aan band wordt gelegd, komt er voor het «Handelsblad niet op aan. 't Is van veel méér belang dal er in de middelbare gestlctit e uur onder of bov in het vlaamsch onderwez wordt, dan wel of de vlaamsche spoorwegwerklied voor lange ur werk e hongerloon belaald krijg, zelfs de vrijheid moet miss te do wat d'è grondwet hem toelaat : te manifesteer, vreedzaam, om in hunn toestand verbering te le brg. Dal is flamingantisme van d smalst kant. De kunst-concerto van 'ssivonds wordt opgeluisterd door de medewerking der harmonie «De Werker verscheide kunstangers zangeress van de Vlaamsclie Opera. Alles wijst erop dat we nooit to Antwerp zulk Meifeest zull gekd hebb, Xlazickwetstrlji!. Kamping tussch de 4 ingeschrevs maatschappij, op april, in het 2 ark (op hetstadskiosk). Elke maatschappij zal moet opvoer : L K der vier door haar opgegev stukk (door lot aan te duid!. 2. Het opgelegd stuk : «Jour de Fête, kleine romantische looneel, door Gabriel Pares. 3. E stuk volgs de keus der maatschappij. rdo «Ier liajjssisnk. Om 9 1/2 ure, e Da Ware Vrid, fanfare, SS uilvoerders, besluurder: M. Fr. Van Havberghe. Opgegev stukk : 1. «Sylvana, opingstuk, C, M. von Weber. 2. «Racokzy, marsch uit La Damnation de Faust, Hector Berlioz. 3.«Uoorlie, het wérk van Peter Poit (le gedeelte), Felix De Grez. p ééa dag ontvang wij twee nieuwe i. «Le Naufrage de la Méduse, Beissiger. blad. Stak ajwap keus : Picchüg operinghet ee «De Fabriekarbeider. orgaan van stuk 11 P. Tshaïkowskij,omschrijving voor fand Belgisch Fabriekarbeidersbsnd, het a:i- fare door Fr. Van Havberghe. dere «Excelsior, orgaan van de Solidaireu Om t B/4urc,«De Werker, harmonie,s3 van Antwerp. uitvoerders, bestuurder: M. Hdrik Leemans. Aan beide blad zy e lang bestaan toege- Opgegev stukkon : wscht. 1. «Klokke Roeland n, ranrsch, E. Tinel. 2. o Yelva, opingstuk, C. G, Rcissiger. iffet Meifeest belooft dit jaar prachtig te 3. «Kroningmarseh, G..Meyerbeer. zijn. 4. «Maritana 9, opingstuk, W.V.Wallace, D avond van d l Mei wordt in de stad Stnk nanb' ks «Légde Moscovite, e taptoe gehoud n «De Vredekring, «De Dageraad. de Clovis L cail. Om S S ure, «De Broederband, fanfare, SS harmonie «De Toekomst, van Borgorhout, kom op versehillde punt der stad bije. uitvoerders, 'besluurder; M. Frans Van Dyck, Vandaar gaan zij met deelnemers naar de Gro- Opgegev stokk: 1. 4 De Belgisce Natie, opingstuk, Peter plaats, waar de harmonie «De Werker tot 10 u. Bcnoit. e concert speelt. 2. Rapsodie, PaulGüson. De deelnemers zijn verzocht zich van e 3. «Marche Cortege, Paul Gilson. lichtlantaarn te voorzi. 4. «De Meesterzangers, (fanlazij op het Na liet concert, gezamelijk optocht door de zangspel), Richard Wagner. stad. S!ak naar fetus «De Merode-Cantate, Do alsieraise taptoe wordt op de Statieplein Lod. Mortolmans. ontbond Om 'i S S/S ure, «De Antwerpsche HarmoD zondag.morgd krigg wij ee groolnie, harmonie, 48 uitvoerders, bestuurder: sche manifestatie, Aan het hoofd gaat de harmonie «De Wer- M. J, Coolmans Opgegev stukk ; 1. o Feestmarsch, Hdrik Willems. ker B, gevolgd door de deelnemde kinder Ü o Par Monls et par Vaux, fanlazij, L. J, vrouw,dan «De Dageraad mold Werkcrsboml, A D.B. Mejaalhewerkersbond, de Baudonck. 3. «Corlège Byzantin, C. Lecail. harmonie«arbeid Kunst met de Sigar4. ei Rapsodie, op werk van Chopin, Garmakers- Dökwerkersbond, do harmonie diamantbewerkers van Borgerhout met de Af- nicr-marcliand. deeling van B A. I). B., «De Vredekrins; Sink n a a r kesss «Richard UI 11, opemet al de andere vakband van Borgorhout, nigsluk, Paul Gilson. Berchera Zangkring, Merxcra, GebuurteElke maatschappij moet zich l behoeve der ki i'ng van Antwerp. naamafroeping der uitvoerders, binn de Daaiachlcr volg al de andere deelnemde omheining, rond het kiosk van het Park groep. bevind, ee halve uur vóór het aangewez Na d optocht feeslzitling in de«harmonie uur. waar de kinder der diamantbewerkers zing De loting tussch de vier stukk opgegev «De Dageraad s speelt. Voor slot zingt Jank door elke maalschappij, zal geschied op hel Graré e Meilied, waarvan het refrein door al oogblik dat de muziekanl plaats nem op do aanwezig wordt meegezong. hét kiosk. Tutscn de uitvoering sprek Bartels, De maatschappij, die ee vraag of o ia naam der algemee federatie van vak- reklaam te do hebb, moet zich wd bond. Gliapielle m os^n der partij, de feest- tot d secretaris. red uit; De jury ial beraadslag na afloop der

8 'Zater-öag ^^s^^jmissm^smmsim^mksaibgswsst^isaammisxsmsrs fssbsssscira damping, bare uitspraak zal onmiddellijk aan de maatscbappij medegedeeld word. Maandag hadd wij e schitterd gelukte meeting te Berchem. Niet minder dan 300 toehoorders die niet tot de partij behooreu onze beginsel dus niet of heel oppervlakkig geg zijn. Meest allemaal insch die we nooit anders onder ons gehoor krijg. De gezell Louis de Brouckère, Terwagno Eeckeleers voerd onder groot geestdrift het woord. Alles wijst er op dat héél veel msch in Berchem, die zich anders door de liberal liet meeslep, ditmaal rood zull stemto. Onze vrid van Berchem werk goed. Van e betrouwswaardig partijgoot ontvang wij volgd briefje: Maandag avond, 18 april 1.1. wasjk ooggetuige van ee brutale handelwijze van e policie-agt. Drie vrid kwam om 8 1/2 ur 's avonds uit de Roode straat, op de Paavdemarkt, to ee op d hoek van gezégde straat teg e politieke agt stootte, gelijk het overigs met e ieder kan voorvall. De agt greep d man bij 'de keel. Deze ontrukte, zich, hem de laffe daad verwijtde. E andere van de drie vrid wilde beleefd zijn vrid medeaem, to op es de agt zijn sa,bel trok de 2e persoon langs achter i slag toebracht aohter het rechteroor, daarna e schot in de lucht loste, wat aanleiding g a f - d a t d e gekwetste werd opgebracht naar het policie bureel, gevolgd door de twee andere vrid. De man wilde gewillig mede gaan, maar werd voortgetrokk, erger als e beest, had ee der drie iets misdaan, wij zoud er niet over sprek, maar niets, zelfs war zij deftig'. Ons blad staat op voor de belang om dè politie-agt te verdedig, maar de laffe dad van sommig mog ook in ons blad kbaar gemaakt word. Dank ob voorhand voor de opname. E. L. _ ^«3, Wij rek dus op d goed wil van all Terwacht u met ee talrijke opkomst'. Nams het riestuur van Soc. Wérkersb. Harm. De Toekomst, De Schrijver, R. VKREEKEN. N.' B. De bi.iek => mst heeft plaats aan de «Worstepan, begin der Turnhoutsche baan, om S u r e slipt. üe groep, welke met d trein kom, word verzocht hunne bijtreding te stur aan d schrijver R. Vereek, Schildstraat, 6, Borgerhout. Zij zull door e commissaris afgehaald word. Voor liet ieifiss! Milan de orad-led vasa '( Sotlerkot r «A.8&.as. de fiewezcu WoSkskisjdiereti)) Wij verzoek bij deze al de oud-led van het Kinderkoor «A.D.B, de Gewez Volkskinderon n de herhaling van- bet ffiaellied te will bijwon op zaterdag 23 april, om 8 ure s avonds, in de zaal «Poter Boit, Handels lei, rechtover d Nededandsch Schouwburg. Partijgoot, spoort uwe kinder aan, ook indi zij ge lid geweest hebb van hoogergoeradé kring, naar de herhaling te kom. All zijn wcbkom! De Meikommissie. ÜEE' 24 iets voor de lachspier dit laatste stukje is doorspekt met lieve zang. De kinder zull ook het Meilied zing welke al dé kindereu der partijgoot moet kn als ook al de vrid vridinn dio in d lichtstoet mede maroheereu. Ge ziet het dus, wederom e puik avond aan fr. 0,25 per ingangkaart wij verzeker U dat ge ze niet zult beklag. En ook wie eè kaart koopt steunt de kas der Volkskinder om h de reis te lat do naar de ïtoonstelling van Brussel. Allo, al wie de kinder liefhebb mopt zorg voor d kaartverkoop, de zaal moet deze maal te klein zijn. Voor de Volkskinder, E. V. V. R G JU*. OP POST De propagandist moet zaterdag avond in het lokaal wez voor het verspreid van het kiesblad. BOND MOYSON Zondag, om 4 ure namiddag, algemee vergadering.. MEETINGS Zondag, om 10 ure 's morgds, te Coolkerke. ' Maandag, om 7 ure 's avonds, te St-Kruis, in de Stad Gt, Prins Albrechtstraat, met gezel HARDVNS als spreker. ÜFÜIL' MERXEM. Om 5 ure, in het Volkshuis. Spreker: Teckelers. HEMIXËM. Om 5 ure, in het Volkshuis, Heuvelstraat. Sprekers: Dokter Terwagne, Chapelle Van As. DEÜRNE. Bij de Pruis, Ruggeveld, om 5 ure. Sprekers: Longville Wieme. WILRIJK. Om 5 ure, lokaal Flora, Militairelaan. Spreker: De Bruyn, HOBOKEN. Om 7 ure, in het Volkshuis. Sprekers: Terwagne De Bruyn. OP DEN DAM. Bij Ké Block, Bredabaan, 77, met lichtbeeld. Spreker: Frans Engels. 2 3 Ajsr-i! 1910, gui^i3siak5gj gs^gia!viti ^gy.?i?gaag3 zi, zij zull e aangam leerzam avond doorbrg de kamarad vridinn van d tooneelbond bewijs lever van waardeering. las De plaats in de zaal zijn wederom goed Vrijdag. 22 April. voorbehoud als volgt gesteld: om 8 ure 's morgs. Eerste rang, stoel, fr. 0,30. Tweede rang, stoel, fr. 0,25. Derde rang, bank, fr. 0,20,^ i : S& ' Strg verbod te rook. 'Wï' VOOR HET MEIFEEST Op zaterdag, 30 april, groot komiek concert, in ons Volkshuis, door de ge&de «De Kasse. VERLICHTUK4 VAIf HET LOKAAL OP EERSTEN MEI Om- 6 ure 's avonds GROOT BAL Hel lokaal zal tevs schitterd verlicht zijn. Do partijgoot word t dringdste op die feestelijkhed uitgénoodigd. Barsisetsr diod morg.) 7fi3.s Opgang der zon * Mi; Bistersn mldag 77?,o Ondergang der i m ISu4t ST-AMANDSBERG. Spaarkas, ZonTerinonKiei- ctigrad Opgang der r-isan IC «33 dag 24 april, om 3 1/2 ure, lichting der kas Hed morgsnd i i Ondergang der maan 4 «13 on om 4 ure, algemee vergadering. De Bmeginsïan d IMaïld!UinI6,0 ïolls maan 24 april led die lijst van d prijskamp in hun Tsrmomeisrinhet) Laatste kwartier 2 mei 13 «30 bezit hebb, moet op de.; vergadering, varloop van d dag),... Hleuwp maan 9 mei 5K53 aanwezig zijn om te rek. De kampstrijd van gister. (Mmmn 9,S Eerste kwartier 16 met 2 «13 Wind Noord-West heeft om 6 ure stipt plaats, niemand mag Waarschijnlijk weder: schoon dus verzuim want de tijd is kort voor Eet & ^!& jjk ïfc stf sfc 4: & :& 5$; 4t & & j's j$: ^ & jfe $ concert. Weeitefe MEENEN OPROEP Hed avond, ora 7 «re, Oproep voor al de propagandist in het «Volkshuis. OPGELET! Zaterdag avond, verrassing in het «Volkshuis voor alle nieuwsgierige partijgoot. LA LOIJVIBSE. Zondag 24 april, om 3 ure namiddag, algemee verplichtde vergadering, op boete van 10 ctiem, voor de led van d SocialisAan «!c po5ijie!iegr<!e >, tisch Ziekbond«De Solidariteit. in het werkers- eti vakbond Volkshuis. Wij rek op do tegwoordigheid van al Waarde gezell, deled, daar de Ziekbond gedurig aande strijd van de Werkliedpartij teg de groeit, zal er overgegaan word tot het aanstelburgerpa'rtij is zwaar. Voor ons, partijgoovan e bestdig ziekbezoeker. t van bet klerikale nest«borgerhout, is die De tram van. Wilrijci. Sinds e lallons. achterblijvers, gaat gij wacht tot er strijd bijzonder zwaar, omdat de,werklied nog paar maand laat d tramdist op de. niei. wakker geschud izijn uit d slaap der lijn van de Ciroplaats naar de Dikke Meê u e ongeluk overkomt om u te lat inschrijonverscbilligheid. Al is ons getal klein, toch nog al veel te wsch. De oorzaak daarvan v in uwe ziekkas? Kn gij, aangeslot bij de liberal, hoe will wij ónz plicht do tracht het is dat m de Anselmostraat e gedeelte onze bij te brg, om het getal socialistische der Lozanastraat sinds eige wek aan het lang gaat go nog de roede kuss ^yaarmede m u geeself, of wat verwacht ge aan die libe^ kiezers' te do stijg. herkassei is. rale baz, die eerelid zijn in uw bond? Üe Werkersbond heeft beslot om eige Botsing. E camion van 'de krijgsindi gij dkt dat bet op die manier is dat dag vóór de kiezing, behouwerij is Wosdag morgd aan d gij verbetering zult bekom in uw toestand, i ;WiSI 1 9 S O Tskelder, te Merxem met d stoomtram in zijl gij leelijk mis, want het springt maar te botsing geweest. Alles bepaalde zich bip stof- goed in 't oog dat de rijke fabrikanl-eereled felijke schade. u 's middags maar l/s uur toestaan om uw a Bedriegerij?... E leurder bood 1 et in te slikk, waarteg gij niet durft of aan e inwoonster der Van" D"ytks1* at;ee kunt protesteer. omdat gij>vê neehtaijt,. ;ei^lla;<s fïftor eeisc Toont vi'jj.ggggeg/imiujn. d war Wer-, tapijt te koop aan, zeggde dafc &j "3S& f r. ; w3ard!e"hadi?"h-ij"zo«i45e 'lat'-wor SOCKifr.t ito'?^te^$sslpfr' '^ tów&l' isëlw3?'^5 omdat 'daar h.ï]"ghyd ik^fdig'hs.^'öffi të ug"flaar 'fcijn' asrwrqjjèl veèrgrooter zy-a, t twe&de,! n te 'richt, ter gelegheid van de inliul- land te keer. De koop werd op d duur omdat er daar gewerkt wordt aan de verbetering diging der vlag onzer Harmonie «De Toe- geslot voor 125 fr.; later bemerkte de van uw toestand... ï?*^ komst. Allons, propagandist, zooals de laatste koopster 'dat 'dezelfde tapijt in e magalaat ons u bekd mak dat de led van zijn der stad 25 fr. geteekd stond. De be- maand e So'-al nieuwe led medegebracht! GELDHOF. onze Harmonie met ee prijzswaardige be- droge vrouw heeft bij de policie ee langloosheid al do wat mogelijk is, om te klacht neergelegd. steun in de partij, zoowel in de stad als in het Verdw. Aan de policie zijn de omliggde. Wij do daarom e oproep tot al de verdwijning gemeld van mevr. Cornelia SAM. MAATSCH. «DE ZON ï jociasüschc groep, die bij de partij zijn aan- Durosal, 31 jaar oud, wonde Leopold de geslot, ons hunne medewerking te verle Waelstraat, 84 van Alfred Beugnier, 45 j. Wij bericht de led partijgoot, ons te steun (ot welgelukk van dit oud, woonachtig Pierbergstraat, 4. dat, om alle misverstand te vermijd, de Lijk opgevischt. Wosdag morgrootsch feest, fdat kunt ge door talrijk op te verandering van distpersoneel in onz gd heeft m uit de Amerikadok het lijk windel lokaal der Nieuwstraat, het gekom met vlag of kartel.. Aangezi het Federaal Comiteit hare mede- opgevischt van e Duitsch matroos van volg is van in volle vrijheid gom ont-. werking verled heeft, hop wij dat alle ver- de boot Adelheid Mzell, die op 8 februari slag. Gee welkdanigo klacht hebb wij eiging, zoow,el politieke als vakvercigin- over boord is gevall verdronk. Hot h t laste te legg. lijk is naar het doodhuis overgebracht. g, tegwoordig zull zijn.. Wij rek op de hulp onzer led om steeds voor d vooruitgang onzer inrichting te werk. De Sam. Maatschappij «De Zon bakt het beste brood geeft aan zijne led hulp ecss3ei2ekesaheffi51sc3 bij ziekte. ^SEE2SEES!^EK?3S373aS^G5KE In onzon kruidierswinkel der Nieuwzijn werk heeft gehad, kan hij toch niet overhaald word. Zijne haat teg het werk- straat te bekom, goed bonbons, lekkere volk overtreft zijn christelijk gevoel. Maar chocolade én fijne wijnon. Op al hunne aanwat dan zegg van d vrederechter, aan koop hebb de led e sohoon deel, EERSTE MEIEEEST wie de werklied die uitgeslot zijn, hun- war zij zoo verstandig al hunne aanzondag, om 2 ure namiddag, repetitie ne zaak hadd in hand gegev, 't is te kopp te do in onze samwerking niet voor do Meilieder in het lokaal. De kin- zegg de opeisching van hunne 8 dag ver- eljs afzonderlijk bij groote of kleine winkeder moet all tegwoordig zijn. Wij goeding waarop zij recht hadd, e- liers, wij zoud onze voordeel kunn rek daarbij op ee talrijke opkomst voudig door. deze msch voor d aap verdubbel. Gedankt dit alles. vati mann vrouw. gehoud word daar het reeds 4 wek gech. V. Insgelijks word al de bestuurled der led is er tot nu toe niets van in hius partij opgeroep om Dinsdag op de zitting is gekom of gevolg aan gegev. m van het Midd-Oomiteit tegwoordig te Wij staan hier voor ee gezamlijke zijn, waar de laatste maatregel zull be- onderdrukking, doch of het daarmee zal gekunstfeest SOBMÜS sprok word om het feest van Eerst past blijv, is ee andere vraag. 't Is maandag aanstaande 25 april, dat Mei zoo grootsch mogelijk te mak. De ziter IS VOOR ting heeft plaats dm 8 1/2 ure 's avonds, bij deze week met de kiezing wederom werk op beroemde russische kunstaar Sormus het lokaal «De Palm e concert komt i de weduwe Wijmiers. de plank. v. VERGADERINGEN VAN ZONDAG Zaterdag avond opbare meeting in Partijgoot, voorziet u ijds ' van Jonge Wacht : om 2 ure namiddag, bij de Arecdonck. kaart. weduwe Cussoers. Zondag morgd in Eynthout in d naziekcnbond : om 5 ure namiddag,, 'drie- middag te Vorst, 's avonds om 6 ure in maandelijksche vergadering in het gewoon Moll. De Kemp let zich dus goed voor de socialistische propaganda lokaal. Het bestuur vergadert om 4 ure. BENEFIETVERÏOONING TE BLAESVELD ALWIE VOOR HET Maandag, om 8 1/3 ure 's avonds, vergade- ee of andere feit over d dist van de Zondag, 24 April, om 6 ure, geoft de «Deping voor al de led bij ge^el Wells.' bakkerij te klag heeft, wordt vridelijk fuisseauxkring zijn afscheidsconcert t verzocht hunne reklam bij het bestuur in voordeele zijner reiskas. Gewichtige dagorde. G. L. De vertooning bestaat uit: HEGTOE BOte di, dat zijn best zal do om alles in orde te brg, daar alles bij het begin DING, historisch drama in drie bedrijv DE GRILLIGE MEID, blijspel in één bepifi zeer moeilijk is. Juli. dvijf. Hector Rodino is eén familiedrama, gede' MEETING trokk uit de gruwelijke geschiedis der r'an Huysmans heeft e groot indruk tespaansche inquisitie, ton tijde van d bloedweegbracht op de aanhoorders. Onze zaal, 'ONS LAATSTE FEEST VOOR hertog Alva. bomvol bezet, gaf d aanblik van bewonwaarde lezeress lezers. wie gelegheid had ee bladzijde uit dering voor de uitgesproke kunstrede. Zondag, d 24 April 1910, om 6 1/3 ure diealverschrikkelijke tijdperk te lez, zal Vele msch niet tot onze gedacht b'e- stipt, gev onzo Volkskinder hun laatste wét wat al ikwaad én wreedaardigs er in boorde, zijn wederom naar huis gekeerd, winterfeest. Wij hop dat ü onze lievelin- de Nederland gebeurd is op last van d na e paar ur aandachtig geluisterd te g zult kom aanmoedig om toekom- ziekelijk dweepziek Filips I I op hebb, vervuld met wat meer eerbied voor d winter nog meer schoone, aangame aanstok der geestelijkheid, die voor ge onze leering, het socialisme. avondstond van h te mog kom ge- verraed gee honderde moord terugkreg wij maar wat meer zoo'n leerrijke niet. Wij verzeker U, dat dit laatste deinsde om har scepter 'over onze vlaamding te hoor, het zou zoo ons all in feest niet zal moet onderdo voor de sohe nederlandsohe land te kunn onze overtuiging wat meer stal. voorgaand, want de klein voer drie blijv 'Kwaai. BE UITSLUITING bijzonderetooneelwerkjesop, namelijk: VerWij kunn d gebur der Dampoort bij Meses blijft maar dur. Alhoewel die lor Juweel; Assche P.oes Belofte de partijgoot van St-Amandsberg, niet yaftt,reeds duizd frank schade aan maakt Schuld, ot Het spookt op d Mol, f^ioes aanzett Hector, Eod.ino, te kom 1lestatie r Willebroeck GEi IK IJ' Q E IMÖIIT QOSfEMDE Hl m zssfipnp m ZIGII de keai door Uit Evergem Gister vond m langs d ijzerweg d gaamd Frans Van de W., te midd van e bloedplas. De hals was doorgesned bij middel van e groot mes dat naast hem lag. De ongelukkige leefde nog, maar hij stierf vooraleer de geesheer, die m ging roep, daar was. De ongelukkige man had zelfmoord gepleegd. E huis verwoest Uit Ressaix;. Ee.bde kwade kerels war gebet op d chef-garde van de koolmijn van Ressaix, zekere P., die in de rue des Garnes woont. Verled nacht was 'd man van 'dist de bde heeft daarvan gebruik gemaakt om geheel het huis te verwoest, zoowel dak, deur vsters als de meubel. Dé gdarmerie van Binche heeft e mijnwerker, zekere Lucas R., franschman, kunn afhoud, de overig zijn ge- vlucht. m MMm Uit Luik. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft liet aanhoudingsmandaat bekrachtigd afgeleverd teg zeker Dieudonné Bovy dat de raadskamer van \ Neufchateau verlgd had. Bovy loocht nog altijd, maar er zijn teg hem verpletterde bewijz. M. Crépin, chef der veiligheid, heeft vastgesteld dat Bovy zijn kostuum te Luik heeft aangek<scht d avond der misdaad. I n het magazijn heeft hij e billet van 50 fr. getoond. M herinnert zich dat er gestol werd. bij mad. Gilain. Elders heeft Bovy betaald bij middel van stukk van vijf frank. De gestol som bestond groot'deels uit 'die muntstukk. T slotte, Bovy was te Luik aangekom schier zonder hemd. M\\ in os staa m Pr brpes Uit Bergeu : E afgrijselijk ongeluk is gister voorgevall in de statie van Erquelinnes. E jonge werkman, de gaamde Victor Causier, 17 jaar oud, Haulchin bewonde, was bezig met v/agons te manoeuvreer, wanneer ee gansche rij koopwarwagons op hem liep. De arme jong word de borst ingedrukt. Hij werd naar zijn huis gebracht, waar hij kort nadi stierf. <& ' ' To de Derucnte bde Pollet - nog in haar vol lev was overal, in Frankrijk in België, op rooftocht uitging, kwam de bandiet dikwijls sam t huize van ee kaartlegster, Marie Deram, weduwe Picquet,.wonde te Hazebroeck. Het was ook die vrouw die de gestol voorwerp verheelde. Op zeker nacht hadd Abel Pollet zijne handlangers bij e landbouwer van Morbecque ee partij boter, eige hesp andere voorwerp gestol. 's Anderdaags ging de landbouwer naar do woning van de kaartlegster, om haar te verzoek hem door hare «geheime kunst 1 de diev bekd te mak; de man ging das, zonder het te wet, bij d duivel te biecht. Vrouw Deram, die do gestol voorwerp in d kolder ligg had, zegde aan d bestole dat hij gerust mocht zijn, dat hij wel de diev zou kn, doch dat hij geduld moest hebb! Het feit werd, tijds het langdurig proces voor het assishof van Saint-Ömars aangehaald, gaf to aanleiding tot e vermakelijk tooneel. Marie Deram, die als medeplichtige van de bde veroordeeld werd, is nu in de ge- vangis van Rnes,waar zij hare straf uitboette gestorv in d ouderdom van DJ jaar. NIEUWE AANHOUDINGEN JOLIMONT Uit La Louvlere : T gevolge der huiszoeking in het logemt der rue des Bureaux, van Haume, heeft de gdarmerie gister avond d gaamd Adolf O..., oud 24 jaar, geboortig van St-Gils (Brussel), alsook zijne bijzit, Josephine H..., 22 jaar, aangehoud. Ook de bijzit van V..., de gaamde He riette T..., 24 jaar oud, werd geknipt. Deze trio is naar het gevang van Charleroi L... V... gaan vervoeg, wis aanhouding wij gemeld hebb. M. Quinet, rechter, is met het onderzoek gelast. De vrouw T... heeft ee valsche persoonlijkheid opgegev zij zal uit di hoofde vervolgd word. In werkelijkheid heet zij Zoé D..., 22 jaar oud, van fransch oorsprong. Zoé D... Josephihe F... zijn door d onderzoeksrechter van La Louviete veroor-1 deeld tot opsluiting in de vrouwkokyp van Brugge v<jor laudloopcrij. Is het e misdadigeruit Verviers : De policie komt e Duitscher aan f houd, Hri Dale gaamd, 28 jaar oud, wonde op e garni in de rue du vieil Hópital. Deze persoon leefde daar met ee duitsche weduwe, onlangs van Bonn naar Verviers gekom. Het was zekere H..., 36 jaar oud. Zaterdag laatst, gedurde e twist, bracht Dale haar ee messteek toe in hei gelaat, die ee wonde veïoorzaakte van dri ctimeters lang. Zij wachtte vier dag om zich bij de po- ; licie te beklag omdat, zegde zij. Dale vreesde, die gedreigd had haar te doed. Zij zegt ook dat Dale haar bekd lieett dat hij ee moord had gepleegd in Duitscli- ; land, waarvoor het parket van Leipzig hem opzocht. Dale loocht met kracht. Hij werd provisoir opgeslot. 1 Sam : V P.De Ledeb AD.tui Sb Zaterdag avo ceau-sur-saml Wij vind d J o u r n a geszins aan Wij zijn.van Anseele ie M weerklank m( sted. Waarhed word, voora dadig goeg dezer. Anseele zei j Ka me In de werkl heel dikwijls loetsler. als ee verre achter de revolutionnam M dierf ze e zekere v Slimme bou met plezier, over de leiders Dit was natu die er onder 1 sclie de soci Asschepoetster «Gij zijt op e de werkersfam Dk niet a e:v op winst, ging in al liarei betind gij!)o toovergod «Gij hebt eer het'slecht wede blijv kan. woon koffiehui ji&udt. gij uw se jjwe broeders e -reftasschcpo! L Ër is wefitö keloozeb; 'WffiT Gij hebt kapi lat nedervelle patroon weersta Zdt gij bro< weiger aan zi «Ne, zei «Hewel, gij socialisme. En langzaam land, zijn de sai gekom. En dit jaar tionaal Congres d word, za werking e o opbeuring van 1 Én over t verachtte m e tijd verbeuzelde M zegde onze erg te verkoop help. Het was be k, werkstakin te dk. De samwi zegg. On?e opvattin) van de bourgcoi Deze zag ir V lü1 BE TOEBEREIDSBEEN VOOR DE OPINING 't Is zaterdag, t 2 ure namiddag, dat ü«plechtige oping der ttoonstelling moet plaats hebb. Onnoodig te zegg dat m in de laatsts dag, zelfs in de laatste nacht, dub' bel gewerkt heeft, om zooveel mogelijk orde te brg in d warboel, die nog in de fm schillde gaanderij heerschte. Morg zull drie ploeg werklied overal in de drev kiezel strooi om d weg begaanbaar te mak. In de hall der ttoonstelling zal er hed namiddag,ook ee algemee opn'iming geschied. De'kass, welke door ds ttoonstellers niet weggehaald zijn, ïnllei des noods gewapderhand weggebracht ff* d. AVONDFEEST Ter gelegheid van de oping der ttoonstelling zull er 's avonds groote fe68-1 t plaats hebb. T 9 ure is er concert op de terrm de* groote hall door de harmonie der ttoonstelling. T 9 1/2 ure lichtstoet met mu«!elt aan ' t hoofd. Van af 9 ure zull de hore der ttoonstelling voor d groot voornaamst gevel prachtig verlicht typ-j gekleurd word door bgaalsch vuur.6 l e 11 ure algemee verlichting afschi ' van e vuurwerk, gevolgd door d aftoe ll DE KOLONIALE TENTOONSTELLD'^ De offoieele inhuldiging der koloniale t^ ^ toonstelling yan Tervuer zal pi'l'a'h SL b op zaterdag 30 april. De koning, de K ningin, de ministers, de led van ^ " L Saat al de vreemde algemee KW", missariss zull er deel aan nem. om de werfeliezo. Zij wild da rond verbete zoud giete: verlat h Maar het soc king e verin revolutionnair Revolutie ma barricad opr revolutie njpe -vervang door Wij zijn de akker, in het ' mijn! Wij zijn het kapitalist, die met hun diabolo, M; : wij wille g, svat wij wi taal, door het brgst. En de Goopei bereik. M zegt dat niets do kuni zonder de kaj. niets zoud be pitalist moei sch, dat, z ongelukkig zou Maar het on dat is de re( De rede is n mer zijn, klasse ongeschi De priester p t e i d zijn die b( gehoorzaamt. En de anderi loov, omdat

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Paasviering. Sing-in 2017

Paasviering. Sing-in 2017 Paasviering Sing-in 2017 Welkom en gebed Psalm 100:1 Juich, aarde, juich alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. Wij

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron MAAR TOEN HIJ VOELDE HOE HARD HET WAAIDE, WERD HIJ BANG EN BEGON TE ZINKEN. HEER, RED MIJ! Ds. Nelleke Beimers, voorganger Gerrit

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden!

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden! KOPIEERBLADEN THEMA 5: Ik wil ridder worden! 97 97 Wat moet je doen om ridder te worden? Vind je dit goed? Moet er nog iets bij? Als je de opdrachten hier goed uitvoert, krijg je een ridderdiploma. Page

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951.

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 5. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. Lucas 15 Vertaling L. ten Kate

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Het buitenleven. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: 1087 F 23 Het buitenleven. I. de Haan, Haarlem

Het buitenleven. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: 1087 F 23 Het buitenleven. I. de Haan, Haarlem bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: 1087 F 23. I. de Haan, Haarlem 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_bui002buit01_01/colofon.htm 2010 dbnl 1 [] Kijk

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

Welke les moesten de Egyptenaren leren?

Welke les moesten de Egyptenaren leren? De eerste vier plagen. Welke les moesten de Egyptenaren leren? Exodus 7:2-5 2 U moet alles wat Ik u gebieden zal tegen Aäron zeggen, en Aäron, uw broer, moet tot de farao spreken, dat hij de Israëlieten

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8

Hartelijk welkom. Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8 Hartelijk welkom Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Maar hij ziet niemand. Ik zal het wel gedroomd hebben, denkt hij dan. Hij gaat weer liggen en slaapt verder.

Maar hij ziet niemand. Ik zal het wel gedroomd hebben, denkt hij dan. Hij gaat weer liggen en slaapt verder. Over dit boek Karel en Elegast is een oud verhaal. Het gaat over trouw aan de koning en over verraad. Het is één van de eerste verhalen die in de Nederlandse taal zijn opgeschreven. De Karel in dit verhaal

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

De geschiedenis van een muis

De geschiedenis van een muis bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: XKP 098. J. Vlieger, Amsterdam 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_ges005gesc01_01/colofon.htm 2010 dbnl 1 De Geschiedenis

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT Wie zei: Het is mijn taak om dit land goed te besturen. Maar al die ministers moeten zich er niet mee bemoeien. 1. koning Willem I 2. koning Willem II 3. koning

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap 11 juli Vakantieoefeningen Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap Bijbelhoekje: het verhaal van de verloren zoon. Deel 5. Lees het verhaal, dan kun je de vraagjes oplossen. Er wordt

Nadere informatie

Door welke oorzaak voelde Saul zich alleen en onbeschermd? En wat had hij vernomen?

Door welke oorzaak voelde Saul zich alleen en onbeschermd? En wat had hij vernomen? Dood van Saul en zijn zonen. Door welke oorzaak voelde Saul zich alleen en onbeschermd? En wat had hij vernomen? Zie 1 Samuel 30 en 31 Saul echter voelde zich alleen en onbeschermd, omdat God hem verlaten

Nadere informatie

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school.

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het

Nadere informatie

Kastelen in Nederland

Kastelen in Nederland Kastelen in Nederland J In ons land staan veel kastelen. Meer dan honderd. De meeste van die kastelen staan in het water. Bijvoorbeeld midden in een meer of een heel grote vijver. Als er geen water was,

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid. Directie-generaal Oorlogsslachtoffers

FOD Sociale Zekerheid. Directie-generaal Oorlogsslachtoffers FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Oorlogsslachtoffers 1944-2014 > repatriëring van displaced persons (DP s) > directe hulp > vergoeding Leuven, herfst 1914 Wet 10/6/1919 Art. 2 invaliditeit 100%

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 GKv Drachten ZW & O Lezen : Psalm 4 Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 Voor de kinderen: Op de gebedsmuur mag je een briefje

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

Liedboekje kinderkoor de Bubbel. september t/m december 2017

Liedboekje kinderkoor de Bubbel. september t/m december 2017 Liedboekje kinderkoor de Bubbel september t/m december 2017 Volg het spoor : Kijk eens naar een vlinder luister naar een eend die kwaakt kijk eens naar de bloemen zie hoe mooi ze zijn gemaakt kijk eens

Nadere informatie

Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan?

Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan? Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan? Genesis 2:8-10 8 Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. 9 En de HEERE

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Zingen: OTH 45 - als een hert dat verlangt naar water. Zingen: Opwekking 468 - wij willen dat Jezus wordt verhoogd

Zingen: OTH 45 - als een hert dat verlangt naar water. Zingen: Opwekking 468 - wij willen dat Jezus wordt verhoogd Welkom Zingen: OTH 204 - kom tot de Vader Votum en groet Zingen: OTH187 - maak mij rein voor u Gebed Gezongen geloofsbelijdenis: Opwekking 426 Ja, ik geloof in Jezus Schriftlezing: Psalm 27 Zingen: OTH

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13 Kerstviering: Geloof, hoop en liefde 1. Samenzang : Ps alm 116: 1, 11 God heb ik lief, want die ge trouwe Heer Hoort m ijne stem, mijn s m ekingen, m ijn klagen Hij neigt Zijn oor, k roep tot Hem, al m

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

De minnaar van koningin Martha. Voor Martha Craenenburgh

De minnaar van koningin Martha. Voor Martha Craenenburgh De minnaar van koningin Martha Voor Martha Craenenburgh De minnaar van koningin Martha Er was eens een mooie koningin, haar naam was Martha. Ze was koningin van Craenenburgh. Koningin Martha woonde in

Nadere informatie

Welke in Gods ogen juiste handeling had Saul na de dood van Samuel laten uitvoeren?

Welke in Gods ogen juiste handeling had Saul na de dood van Samuel laten uitvoeren? De verkeerde keuzes van Saul. Welke in Gods ogen juiste handeling had Saul na de dood van Samuel laten uitvoeren? 1 Samuel 28:3 3 Samuel nu was gestorven en heel Israël had rouw over hem bedreven. Zij

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

THEMAREEKS: 10 GEBODEN

THEMAREEKS: 10 GEBODEN THEMAREEKS: 10 GEBODEN STEEL NIET! ACTIE 4 KIDS 6 november 2016 10:30 uur Voorganger: ds. W. Gugler Ouderling: Marrian Meiling Organist: Ans Kuus Lector: Lieske Gijsbertsen Koster: H. van Polen/ M. van

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Welkom in deze dienst

Welkom in deze dienst Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Johannes 11 vers 33 t/m 46 Samen zijn wij hier gekomen Psalm 100 vers 1 en 2 Rozelaarkoor Lied 165 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Nu gaan

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

Piet met de speen. Lize met de speen

Piet met de speen. Lize met de speen Piet met de speen. Lize met de speen Dora Maehler bron. Z.n., z.p. ca. 1906 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/maeh001piet01_01/colofon.php 2010 dbnl 1 Piet met de speen. Ja kind'ren-lief,

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Voorganger: Ds. W. Gugler Ouderling: Ariëtte van Kempen Muziek: Double DJ Music Koster: H. Hoorn / J. Hijmissen

Voorganger: Ds. W. Gugler Ouderling: Ariëtte van Kempen Muziek: Double DJ Music Koster: H. Hoorn / J. Hijmissen Voorganger: Ds. W. Gugler Ouderling: Ariëtte van Kempen Muziek: Double DJ Music Koster: H. Hoorn / J. Hijmissen Welkom Opwekking 623 met wierook van aanbidding. met de wolk van mijn Geest. met het brood

Nadere informatie

De barmhartige Samaritaan

De barmhartige Samaritaan De barmhartige Samaritaan Focus van dit verhaal De focus van dit verhaal ligt bij de Samaritaan en de gewonde reiziger (Lucas 10:30-35). Dit verhaal is een parabel en behoort tot de kernverhalen. Leerplandoelen

Nadere informatie

Viering van de Geboorte van Christus, op Kerstmorgen 25 december 2014 om uur in de Protestantse Gemeente Elburg Ichthuskerk

Viering van de Geboorte van Christus, op Kerstmorgen 25 december 2014 om uur in de Protestantse Gemeente Elburg Ichthuskerk Viering van de Geboorte van Christus, op Kerstmorgen 25 december 2014 om 10.00 uur in de Protestantse Gemeente Elburg Ichthuskerk Voorganger: ds. W. Smit uit Kampen Organist: Johan Hoeve Lector: Ilse Tissingh

Nadere informatie

Lied van de maand 2014-2015

Lied van de maand 2014-2015 Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

De drie beeren. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304 De drie beeren. K.H. Schadd, Amsterdam 1869

De drie beeren. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304 De drie beeren. K.H. Schadd, Amsterdam 1869 bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304. K.H. Schadd, Amsterdam 1869 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_dri007drie01_01/colofon.htm 2010 dbnl *1 [] 1 Een zeer

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 15 november 2015 U bent welkom - opwekking 573 We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

WELKOM. Zondag 5 juli Voorganger : Ds. Pieter van Winden Muzikale leiding : Willem Blonk Met medewerking van: Open Hof Cantorij

WELKOM. Zondag 5 juli Voorganger : Ds. Pieter van Winden Muzikale leiding : Willem Blonk Met medewerking van: Open Hof Cantorij WELKOM Zondag 5 juli 2015 Voorganger : Ds. Pieter van Winden Muzikale leiding : Willem Blonk Met medewerking van: Open Hof Cantorij Laudato si - Een bewerking van het Zonnelied van Franciscus van Assisi

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Samen houden we de website up-to-date!

Samen houden we de website up-to-date! Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het weten aan communicatie@boei90.nl!

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Wie waren boos dat de muren van Jeruzalem hersteld werden?

Wie waren boos dat de muren van Jeruzalem hersteld werden? Samaritanen proberen de bouw van de muur te beletten. Wie waren boos dat de muren van Jeruzalem hersteld werden? Nehemia 4:7-8 7 Het gebeurde, toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Orde van de dienst Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Geroepen om op weg te gaan In deze dienst zal ds. Jan Minnema afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Bennekom Voorganger: Ds. Jan Minnema Ouderling

Nadere informatie

Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015. Gedicht: Kaarsenlicht

Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015. Gedicht: Kaarsenlicht Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015 Gedicht: Kaarsenlicht Omdat ieder lichtje een verhaal is groter dan alle woorden van missen en dood van liefde levensgroot die we ooit spraken en hoorden

Nadere informatie

Het is om wanhopig te worden. t Drukt je neer, je komt geen stap vooruit. Vooral in je zwakste momenten word je door een machtige vijand gestuit.

Het is om wanhopig te worden. t Drukt je neer, je komt geen stap vooruit. Vooral in je zwakste momenten word je door een machtige vijand gestuit. Overwinning Je twijfelt of je wel in de hemel zult komen, een stemmetje in je zegt van niet. Te zondig voor al die mooie dromen. Dat loopt op niets uit, zoals je zelf toch wel ziet. Het is om wanhopig

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

De magische deur van KASTEEL013

De magische deur van KASTEEL013 De magische deur van KASTEEL013 Auteurs: Thomas, Liana, Elyas, Brit en Tijn van BS Cleijn Hasselt, begeleiding: Saskia Dellevoet Op een regenachtige dag verveelde ik me. Ik appte Lisa. Zullen we naar de

Nadere informatie

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde.

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde. Mt.5:16 De Week van gebed voor de eenheid van alle kerken. Ieder jaar is dit gebed in dezelfde week in januari. Het zal puur toeval zijn, maar ieder jaar valt ook de actie Kerkbalans in deze periode. Met

Nadere informatie

Rotsvast vertrouwen. De voorganger is ds. M.P.D. Barth.

Rotsvast vertrouwen. De voorganger is ds. M.P.D. Barth. Rotsvast vertrouwen Liturgie van de themazondagdienst kerk en school op zondag 26 januari 2014 in de Oude Kerk om 10.45 uur samen met de Willem van Oranjeschool. De voorganger is ds. M.P.D. Barth. Welkom

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld!

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld! Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22 Abraham wordt door God op de proef gesteld! Wat verzoekt God aan Abraham? Genesis 22:2 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw

Nadere informatie

KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest.

KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest. KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest. WAKKER MET EEN WIJSJE Als ik door de stad loop Vraag ik me vaak af Waarom zijn alle mensen Zo nors en zo kortaf?

Nadere informatie