BELGOSPACE ACTIVITEITENVERSLAG INTERPROFESSIONELE BELGISCHE VERENIGING VOOR RUIMTEVAARTACTIVITEITEN (VZW opgericht in 1962)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGOSPACE ACTIVITEITENVERSLAG 2009. INTERPROFESSIONELE BELGISCHE VERENIGING VOOR RUIMTEVAARTACTIVITEITEN (VZW opgericht in 1962)"

Transcriptie

1 BELGOSPACE INTERPROFESSIONELE BELGISCHE VERENIGING VOOR RUIMTEVAARTACTIVITEITEN (VZW opgericht in 1962) ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Belgospace A. Reyerslaan 80 B-1030 Brussel Tel Fax

2 INHOUDSTAFEL BELGOSPACE Algemene informatie pagina 3 Samenstelling van de Raad van Bestuur van Belgospace pagina 4 tijdens het boekjaar 2010 INLEIDING 1. Boodschap van de Voorzitter pagina 6 EERSTE DEEL: TECHNISCH ARTIKEL 2. Newtec pagina 8 TWEEDE DEEL: TECHNISCH RAPPORT 3. Activiteiten van de bedrijven in 2009 pagina Draagraketten pagina Man Space Transportation Programme (MSTP) pagina International Space Station (ISS) pagina Telecommunicatie pagina Navigatie pagina Aardobservatie pagina Technologisch onderzoek pagina Wetenschappelijke programma's pagina Satellieten pagina Ruimtevaarttoepassingen pagina Varia pagina Vooruitzichten pagina 81 2

3 BELGOSPACE Belgospace is de Belgische vereniging van de ruimtevaartindustrie, die de meeste Belgische ruimtevaartbedrijven verenigt. Belgospace, onder de vorm van een VZW, werd op verzoek van de Regering in 1962 opgericht met het oog op coördinatie van de activiteiten. De eerste activiteit van Belgospace was de realisatie van een geleidingsstation in Australië in opdracht van de organisatie ELDO. Sindsdien is Belgospace een industrieel forum geworden waar de gemeenschappelijke problemen aan bod komen en de grote industriële oriëntaties van het Belgische ruimtevaartbeleid worden besproken. Sinds 2004 heeft de Algemene ledenvergadering beslist om de toegang tot de vereniging uit te breiden voor onderwijsinstellingen die in België een activiteit uitoefenen in nauw verband met de ruimtevaartsector en die over belangrijke technologische verworven kennis beschikken. Door de aansluiting van de academische wereld hoopt Belgospace zijn representativiteit van de sector te verbeteren en zo de globale belangen van de sector nog efficiënter te kunnen verdedigen. De leden: Cegelec, SA Gillam-Fei, SA Newtec Cy OIP Sensor Systems S.A.B.C.A., SA/NV Sonaca, SA Space Applications Services, NV/SA Spacebel SA/NV Techspace Aero, SA Thales Alenia Space ETCA, SA QinetiQ Space, NV Koninklijke Militaire School 3

4 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN BELGOSPACE TIJDENS HET BOEKJAAR 2010 a. Effectieve bestuurders, de hh. R. PELLICHERO Voorzitter van Belgospace Voorzitter van de Raad van Bestuur van S.A.B.C.A., SA/NV D. BREYNAERT Vice-Voorzitter van Belgospace Chief Technical Officer (CTO) van NEWTEC CY T. du PRE WERSON Vice-Voorzitter van Belgospace Gedelegeerd Bestuurder - Algemeen Directeur van SPACEBEL, SA/NV D. VAN DE VEN Directeur van Belgospace Directeur van Agoria, vzw b. Plaatsvervangende bestuurders, de hh. G. DEDEURWAERDER Marketing Manager van S.A.B.C.A., SA/NV F. PREUD HOMME Commercial director van QinetiQ Space NV/SA J-M PRATX Gedelegeerd Bestuurder, Algemeen Directeur van THALES ALENIA SPACE ETCA, SA/NV 4

5 PROBA2 5

6 1 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER Hoewel 2009 wereldwijd een zwart jaar was voor de economie, is de ruimtevaartsector er toch in geslaagd om de moeilijkheden onder controle te houden en zelfs succesvolle operaties te laten optekenen. In onze bedrijfstak wordt echter over het algemeen op lange termijn geïnvesteerd. De crisis van 2009 zou dan ook een impact kunnen hebben als ze de opkomende landen de kans biedt om hun ontwikkeling sneller voort te zetten dan wij. 1. In de sector van de draagraketten, een van de domeinen waarin België uitblinkt, was 2009 een succesvol jaar met voor het eerst zeven ARIANE 5-lanceringen en een ongeëvenaarde dienstverlening in de hele wereld, met bestellingen goed voor meer dan 50% van de markt en een orderboek dat gevuld is voor de volgende drie jaren. De dollarkoers bleef zorgen baren: eerdere dekkingen maakten het dan wel mogelijk om het hoofd te bieden aan de koersdaling, maar in 2009 konden geen voordelige nieuwe dekkingen worden afgesloten. Belangrijke discussies moeten gevoerd worden over het operationeel houden van het ARIANE-programma. Hetzelfde geldt voor noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen zoals ARIANE 5 Evolution of ARIANE 6 met als doel het leiderschap van ARIANE voor lanceerdiensten in de hele wereld te behouden, ondanks de opgang van enkele nieuwe spelers. Voor België is het ARIANE-programma het resultaat van een coherente en gezamenlijke ontwikkelingsstrategie die al meer dan twintig jaar door het Federaal Wetenschapsbeleid en de industrie wordt gevolgd. Hierdoor beschikt ons land over unieke knowhow in Europa die onmisbaar is in de sector van draagraketten. Dankzij de VEGA-draagraket, waarvan de ontwikkeling afloopt, zal het Europese gamma draagraketten worden uitgebreid en zullen Europese institutionele satellieten kunnen worden gelanceerd. Ook hier is de Belgische bijdrage uitermate relevant en zal ze de komende jaren een spitstechnologische activiteit voortbrengen. 2. Een ander Belgisch speerpunt in de ruimtevaartsector zijn de kleine satellieten, waarvoor ons land aan de top staat. De exploitatie en het succesvolle gebruik van PROBA 1 en 2 bevestigden de voordelen van kleine satellieten zowel voor aardobservatie als wetenschappelijke missies en de perfecte technologische beheersing van deze goedkopere satellieten door de Belgische industrie. De opstart van de PROBA V missie en de later geplande missie ALTIUS bevestigen de voortzetting van de strategie die door het Federaal Wetenschapsbeleid, ESA en de Belgische industrie gevolgd wordt. Deze toekomstige uitdagende missies zullen aantonen dat de mogelijkheden van kleine satellieten nog veel breder zijn dan momenteel aangenomen wordt, wat bevestigd wordt door de groeiende interesse wereldwijd voor dit type van missies. Deze successen mogen de successen niet aan het oog onttrekken die de Belgische ruimtevaartindustrie op de markt van commerciële systemen van ruimtevaartcommunicatie behaald heeft, gestuwd door de HDTV uitzendingen en de broadband access of het nu gaat om levering van on board satellietmateriaal of de installatie van grondsystemen. Dankzij deze successen is er bijkomende industriële deelname van ons land aan grote Europese programma's." Eveneens in het domein van de satellieten, zal MUSIS aan Defensie een continuïteit bezorgen met zijn globale veiligheids- en informatie middelen en zal MUSIS België positioneren in het centrum van de naties die inspanningen leveren om een veiligheids- en defensie beleid op te stellen. Het is dus zeer belangrijk en noodzakelijk dat België nu zijn deelname bevestigd aan MUSIS opdat de bijdrage van onze bedrijven en test centra van de sector voor dit programma kan gewaarborgd blijven. 6

7 Ten slotte moet ook de aandacht worden gevestigd op de geslaagde missie van Frank DE WINNE, de eerste niet-amerikaanse commandant van het internationale ruimtestation. Zijn steun in de politiek en de media zal bijdragen tot een grotere belangstelling voor wetenschap, want de nood in ons land is groot. Ik wil hem hierbij dan ook feliciteren met zijn missie. Ik ben ervan overtuigd dat de persoonlijke inzet van Frank DE WINNE om bekendheid te geven aan bemande ruimtemissies heel wat jongeren zal aanzetten om mee te bouwen aan de exploratiedroom van de mensheid die de ouderen onder ons ervaren hebben toen Neil Armstrong op de maan wandelde. 3. Ook binnen de telecommunicatie- en navigatiesector werpt de gezamenlijke ontwikkelingsstrategie voor nieuwe producten die door het Federaal Wetenschapsbeleid en de industrie gevolgd wordt, zijn vruchten af met nieuwe competitieve producten voor HDTV en Internet Broadband Access. Het is belangrijk dat blijvend wordt geïnvesteerd in de toekomst om de rol van België en zijn competenties in deze sector te ontwikkelen. Hoewel de huidige politieke onrust kan leiden tot enige vertraging, blijft het moedige besluit van minister van Wetenschapsbeleid Sabine LARUELLE om het ruimtevaartbudget op te trekken, uitzicht bieden op een beloftevolle toekomst. De ruimtevaartstrategie wordt al vele jaren geleid door het Federaal Wetenschapsbeleid, onder de operationele verantwoordelijkheid van mevrouw Monique WAGNER. Iedereen die in de ruimtevaartsector meetelt, kent en waardeert mevrouw WAGNER. Dankzij haar zin voor compromis en het vertrouwen dat de spelers in de ruimtevaartsector in haar stellen, staat België aan de top onder de middelgrote landen in de ruimtevaart. Samen met alle leden van BELGOSPACE ben ik haar erkentelijk voor haar moedige en vastberaden optreden. Nu zij met pensioen gaat, kan ik stellen dat zij deel uitmaakt van de groep mensen die van België een ruimtevaartnatie hebben gemaakt die wordt erkend en benijd. Minister LARUELLE heeft heel recentelijk mevrouw Agnès GRANDJEAN benoemd als opvolgster van mevrouw Wagner. Mevrouw GRANDJEAN geniet al grote bekendheid in de ruimtevaartwereld van de ESA maar ook bij de Europese Commissie dankzij het Galileo-programma. Door haar kennis van de sector en de duidelijke standpunten die ze vurig verdedigt, heeft ze nu al een benijdenswaardige reputatie. Ik ben ervan overtuigd dat zij een dynamische strategie zal volgen om de Belgische ruimtevaartsector verder te ontwikkelen en in naam van iedereen wil ik haar bedanken voor haar persoonlijke inzet. Ik hoop dat er snel een oplossing komt voor de huidige politieke perikelen en dat de economische en sociale problemen zullen worden behandeld met de prioriteit die ze verdienen. Zo kan de ruimtevaartsector blijven rekenen op de steun van de politieke wereld en van de administratie om zijn succes en zijn ontwikkeling veilig te stellen. Remo Pellichero Voorzitter Belgospace 7

8 2 TECHNISCHE TEKST NEWTEC 2009 was een annus horribilis voor de Belgische economie. In 2010 zien we tekenen van herstel, al blijft de werkloosheid nog steeds toenemen. Voor Newtec was 2009 echter het beste jaar ooit. Onze omzet is met bijna 20% gestegen, waardoor we voor het eerst de grens van 50 miljoen euro hebben doorbroken. Die omzetgroei en de versterking van ons imago van technologische koploper in de wereld van satellietcommunicatie hebben we te danken aan onze continue focus op technologische innovatie, een aangepaste marketingstrategie en wereldwijde verkoopsinspanningen. In 2009 hebben we twee belangrijke innovatieprijzen gewonnen: die van de World Teleport Association in Washington (voor onze FleACMtechnologie) en nog een andere prijs (voor onze MENOS-technologie: Multimedia Exchange Network Over Satellite) tijdens de International Broadcasting Conference in Amsterdam. Dat is het belangrijkste congres in de broadcastingindustrie. We zijn er trots op te kunnen zeggen dat dagelijks meer dan 2 miljard mensen tv-kijken dankzij onze transmissietechnologieën, die door tv-zenders overal ter wereld worden gebruikt. Newtec is actief in een geglobaliseerde markt en moet daarbij voornamelijk opboksen tegen veel grotere Amerikaanse concurrenten, die vaak lucratieve contracten hebben met het Amerikaanse leger. De ARTES-programma s en de daaruit voortvloeiende financiële steun vanwege het Federaal Wetenschapsbeleid en ESA zijn noodzakelijk om ons te helpen investeren in nieuwe, innovatieve oplossingen en technologieën. In onze R&D-afdelingen werken meer dan 100 collega s, op een totaal van bijna 275 personeelsleden. Zonder deze ESA ARTES-programma s zou Newtec niet competitief kunnen zijn op wereldschaal. Vermits wij moeten concurreren met bedrijven van buiten de Europese Unie zijn de hoge loonkosten in België een zware handicap. Dat probleem moet worden aangepakt op politiek niveau om onze lokale economie een positieve toekomst te garanderen. Het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid en ESA hebben de voorbije jaren uitstekend werk verricht met hun inspanningen om bedrijven te ondersteunen bij de uitbouw van hun strategie en marktpositionering. We hopen oprecht dat deze bedrijven in de toekomst verder kunnen rekenen op steun en hulpmiddelen vanwege de nationale en Europese politiek en overheidsorganen, om zich zo te blijven ontwikkelen van kleine en middelgrote bedrijven tot internationale spelers. Auteur : Serge Van Herck, CEO Newtec. 8

9 3 ACTIVITEITEN VAN DE BEDRIJVEN IN DRAAGRAKETTEN ARIANE 5 CEGELEC Eind 2008 heeft Cegelec in samenwerking met de maatschappij Werum (Duitsland) de renovatie van de motorproefbank P5 van het DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) in Lampoldhausen (Duitsland) beëindigd. Deze nieuwe proefbank wordt voortaan door het DLR gebruikt om de Vulcain-motor te testen, die zich in de eerste trap van de Ariane-raket bevindt. Deze testen, die in het kader van het project ARTA worden verwezenlijkt, hebben als doel om wijzigingen en evoluties aan de motor aangebracht, te valideren. Tijdens 2009, niet minder dan 6 testcampagnes werden verwezenlijkt. Tijdens de eerste testcampagnes geleid door het DLR, gaf Cegelec zijn technische steun aan de gebruikers om hun te helpen het gebruik van dit nieuwe werktuig te vervolmaken. Parallel met deze testactiviteiten, verwezenlijkt Cegelec eveneens het preventief en correctief onderhoud van het systeem. Inrichting van het MCS2000 systeem op het landschap van DLR in Lampoldshausen De technische hoofdvoorwaarden zijn de volgende: Verzameling en archivering van 1024 logische ingangen, verworven om de milliseconde. Sturing van 512 logische uitgangen. Verzameling en archivering van 608 analoge, laagfrequente ingangen, verworven om de milliseconde. Sturing van 32 analoge uitgangen. Verzameling en archivering van 128 analoge, hoogfrequente ingangen, verworven met een snelheid van stalen per seconde. Sturing en bediening mogelijk vanuit 12 bedieningsposten. Opslag en verwerking van de gearchiveerde gegevens tijdens de proeven. 9

10 Het real-time -gedeelte (front-end-processors, verwerkingsprocessors) wordt rond het systeem MCS2000 (Measurement & Control System) van Cegelec georganiseerd. Werum neemt hierbij de functies van koppeling tussen mens en machine en systeemconfiguratie voor haar rekening. De MCS2000 is een gedecentraliseerd meet- en stuursysteem: Open systeem, dat continu evolueert in functie van de behoeften van de klanten en de technologische ontwikkelingen. Werkt met diverse hardware (PCI, cpci, PXI, VME) en software (Windows XP, XPE, CE, RTX, VxWorks). Beschikt over een hele reeks in/uitgangen en communicatiekanalen: o Standaard in/uitgangen. o Conditionering van de in/uitgangen. o Snelle gegevensverzameling (tot punten/sec.). o Industriële interfaces (Ethernet IP, Profibus, Modbus, ). o Gespecialiseerde interfaces (1553, IRIG, ). Geïntegreerde, krachtige configuratie- en programmeersoftware, die een zeer grote flexibiliteit toelaat bij het configureren van de apparatuur en het programmeren van de proeftoepassingen. Deze zeer intuïtieve software beschikt onder andere over krachtige programmeertalen (IEC 1131 FBD, SFC, ST). Zet alle middelen in om goede proefresultaten te verkrijgen: o Kalibrering van de in/uitgangen en conditioneringen. o Archivering in reële tijd van de verzamelde gegevens. o Datering in reële tijd. o Synchronisatie. Laat stuur- en meetbanken toe, gaande van de eenvoudigste (een industriële PC en enkele in/uitgangen) tot de meest ingewikkelde configuratie (diverse front-end-processors, verwerkingsprocessors, databanken, onderling verbonden via een redundant netwerk met reflectief geheugen). S.A.B.C.A. S.A.B.C.A. staat op het punt om de productie af te ronden van de reeksen onderdelen van de draagraket voor het 'onderste composiet'-onderdeel van de productieschijf van dertig draagraketten (PA). Tegelijk is het bedrijf begonnen met de productie van dezelfde elementen voor de volgende productieschijf van vijfendertig draagraketten (PB). - Structuurelementen: - voormantel (JAV) - achtermantel (JAR) voor elke stuwmotor met vaste brandstof (EAP) - Servosturingen: - GAT (activeringsgroep straalpijp) voor elke stuwmotor met vaste brandstof (EAP) - GAM (activeringsgroep motor) voor de centrale cryogene trap (EPC) - De rol van de systemen voor de activering van de straalpijp en de motor bestaat erin om de draagraket in een stabiel evenwicht te houden en tegelijk de door de boordcomputer vastgelegde baan te laten volgen. - Pneumatische houders (PCP) voor de EPC. Ter herinnering: al deze elementen zijn ontwikkeld door de engineering van S.A.B.C.A. die blijft zorgen voor permanente kwalificering: - de JAR ondersteunt en houdt het geheel van de raket samen voor het opstijgen - de JAV brengt via de DIAS-demper de volledige stuwkracht van de twee stuwmotoren met vaste brandstof over op het centrale gedeelte en dempt daarbij de trillingen. Ontwerp en realisatie komen voor rekening van S.A.B.C.A. en zijn een wereldpremière. - de GAT-servosturingen van 380 bar behoren tot de krachtigste of zijn misschien wel de krachtigste die ooit voor de ruimtevaart zijn ontworpen en gerealiseerd. Wat de cryogene bovenste trap (ESC-A) betreft, realiseert S.A.B.C.A. bovendien de twee hierna beschreven elementen. 10

11 GHSM (hydraulische servomotorgroep) De GHSM, die in het kader van het Ariane 4-programma werd ontwikkeld en gebruikt, wordt nu ingezet voor de sturing van de straalpijp van de motor van de cryogene bovenste trap van de Ariane 5 (ESC-A). ARF (Acceleration Rocket Frame) Het ARF, ontwikkeld door S.A.B.C.A., is een draagframe voor twee stuwraketten van de derde trap van de Ariane 5-draagraket (versie ESC-A, met een bovenste cryogene trap). Dit frame bestaat voornamelijk uit een kader dat de raketten ondersteunt, een aerodynamische kap en twee flenzen voorzien van een pyrotechnisch ontkoppelingssysteem waardoor het ARF na zijn werking kan worden losgekoppeld. S.A.B.C.A. heeft de productie afgerond van de GHSM's en de ARF's van de PA-schijf (vijfentwintig exemplaren elk) voor de ECA-trap en is de productie gestart van dezelfde elementen voor de volgende schijf van vijfendertig draagraketten (PB). Ariane 5 - Acceleration Rocket Frame A5ME TVAS (A5 Mid-life Evolution - Thrust Vector Actuation System) In het kader van de voorbereiding van een modernisering op de helft van de levensduur van de A5-draagraket, die gericht is op de ontwikkeling van een herontsteekbare bovenste cryogene trap, heeft S.A.B.C.A., in partnership met TAS ETCA, de opdracht gekregen om de technologie verder te ontwikkelen gericht op de redundantie van elektromechanische systemen voor het richten van de straalpijp van dit soort motor, waarvan een demonstratiemodel - de VINCI-motor al verschillende jaren op de testbank ligt. Deze technologie van motoren die opnieuw kunnen worden ontstoken, maakt het de bovenste trap van de draagraket mogelijk om de satellieten die hij bij zich heeft te begeleiden tot hun transferbaan. Op die manier moeten de satellieten hun eigen energiebron niet aanspreken om hun juiste positie te bereiken. Bijgevolg wordt hun levensduur verlengd, wat zeker een belangrijke factor vormt waardoor de draagraketten van de nieuwe generatie zich onderscheiden. Deze activiteiten passen in het kader van een voorbereidend contract dat de ESA eind december aankondigde aan ASTRIUM-ST, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de herontsteekbare bovenste cryogene trap. Dit moet uitmonden in een voorstel van ontwikkelingsprogramma dat zal worden voorgelegd aan de volgende ministeriële conferentie. Dankzij zijn recente ervaring in het VEGA-programma kreeg S.A.B.C.A. de verantwoordelijkheid voor het subsysteem waarmee de straalpijp van de motor wordt gestuurd. 11

12 In 2009 zijn gedurende zes maanden de betrokken industriëlen en bouwheren samengekomen bij ASTRIUM- ST (Les Mureaux). S.A.B.C.A. heeft er met name de resultaten voorgesteld van zijn onderzoek ter zake, gebaseerd op het principe van pannetolerantie van de elektrische motor en zijn vermogenselektronica. De technologieontwikkelingsactiviteiten zullen in 2010 worden voortgezet en zullen worden gekenmerkt door twee reviews: de SSCR (Stage& System Critical Review), gepland in april of mei, en de start van de ontwikkeling (KOM), gepland in oktober Aan de hand van de SSCR moet op basis van de voorgestelde resultaten een uitspraak worden gedaan over de voortzetting van de technologieontwikkelingsactiviteiten met als doel om het TRL (Technology Readiness Level) te verhogen van de nieuwe technologische oplossingen die aan het begin van hun ontwikkeling staan. TECHSPACE AERO Productie Ariane 5 De uitrusting van Techspace Aero, die wordt geïntegreerd in de centrale cryogene trap van de Ariane 5, heeft diverse functies die verband houden met de voortstuwing van de draagraket zoals het vullen met stuwstoffen, de koeling, de voeding en de mengselverhouding van de stuwstoffen in de Vulcain 2-motor die een stuwkracht van 136 ton heeft. Het werk van de afgelopen jaren m.b.t. het hetegasventiel maakte het mogelijk om de duur van het afstellen van de motor aan de grond aanzienlijk te verkorten. Bovendien werd het PB-productiecontract ondertekend waardoor het productietempo van zeven reeksen per jaar kon worden voortgezet. Daarnaast werd ook het contract voor de levering van hydraulische actuatoren voor de regeling van de Vulcain-motor aan de grond hernieuwd. 12

13 THALES ALENIA SPACE ETCA In 2009 is Thales Alenia Space ETCA doorgegaan met de productie van boordelektronicakasten voor de draagraket Ariane 5 van klant Astrium. De laatste uitrustingsgoederen van het PA-contract van 30 draagraketten werden dat jaar geleverd. Ze zijn bedoeld om de elektriciteit aan boord van de draagraket te verdelen en om de raket zelf te sturen, door het veranderen van de positie van de hydraulische en elektrische straalpijpen ervan. Ook moeten ze de opdrachten doorgeven voor het afstoten van trappen van de draagraket en van de beschermende kap, waaronder de satelliet schuilgaat en zo nodig ook de opdracht aan de draagraket om zichzelf te vernietigen, als ze gevaarlijk van haar baan zou afwijken. Daarnaast heeft Thales Alenia Space ETCA met Astrium in 2009 ook een overeenkomst ondertekend voor diezelfde vluchtelektronicakasten voor de volgende Ariane 5-raketten van het lot PB, die tussen 2010 en 2014 gelanceerd zullen worden. Het gaat om 35 draagraketten van het type ECA (met een cryogene bovenste trap) die in staat zijn om een massa tot 10 ton in een geostationaire baan te brengen. Die overeenkomst is de grootste die de onderneming ooit aanging en als dusdanig een bewijs van het vertrouwen dat Astrium en Arianespace al dertig jaar stellen in Thales Alenia Space ETCA. In 2009 is Thales Alenia Space ETCA dus begonnen met de productie van 21 elektronische uitrustingsgoederen voor elk van de 35 draagraketten van het PB-lot. Nieuw daarbij is dat Thales Alenia Space ETCA zich voortaan ook bezighoudt met de productie en het upgraden van de componenten voor 2 elektronische kaarten van de inertiële navigatiesystemen van de Ariane 5. Die kaarten maken het mogelijk om in realtime de positie van de draagraket en de evolutie van haar snelheid te berekenen. Inertiële navigatiesysteem van Ariane 5 In het kader van zijn partnerschap met ASTRIUM ST met het oog op het elektrische en softwaresysteem van de draagraket ARIANE, heeft Thales Alenia Space ETCA tal van stappen gezet in de voorbereidende fasen voorafgaand aan de validering van de PB-versie van de draagraket (boord en grond), alsook bij de analyse van de volgende upgrades van de vluchtelektronica. Verder is Thales Alenia Space ETCA zich ondertussen ook blijven bezighouden met het onderhoud, de exploitatie en het voortbestaan van de informatica- en controle- en sturingssystemen (controlebanken) van de lanceringssystemen voor de Ariane 5. Het is daarbij de bedoeling om de informaticasystemen voor de integratie van de draagraket operationeel te houden, in te staan voor de lanceercampagnes en de evoluties te garanderen die ervoor zorgen dat de veiligheid, de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de lanceringen voortdurend verbeteren. 13

14 Dit wordt tot een goed einde gebracht door de inspanningen van een team van 20 medewerkers van Thales Alenia Space ETCA, die permanent op de lanceerbasis van Ariane in Kourou, Frans-Guyana gestationeerd zijn en een gelijkwaardig team dat in Charleroi betrokken is bij de ontwikkeling van de evoluties. De onderneming heeft parallel hieraan zes nieuwe contracten in de wacht gesleept voor het upgrademanagement van de controlebanken en de elektronica die ze levert voor de Ariane 5. Tot slot, wat de cijfers betreft, heeft Thales Alenia Space ETCA in uitrustingsonderdelen geproduceerd voor de PA- en PB-loten van de Ariane 5 en met succes 7 Ariane 5-lanceringen begeleid, wat een recordaantal is voor deze draagraket! 14

15 DE ANDERE DRAAGRAKETTEN S.A.B.C.A. VEGA - Structuur In 2006 voerde S.A.B.C.A. de ontwikkeling en de kwalificatietests van de structuur tussen de trappen 0/1 uit. Een trillingstest en een test m.b.t. de mechanische sterkte bevestigden alle prognoses die uit de digitale modellen naar voren waren gekomen. De kwalificatiebeoordeling werd in 2007 met succes uitgevoerd. In de loop van 2008 leverde S.A.B.C.A. aan Kourou het eerste exemplaar bestemd voor systeemtests en werd het eerste vluchtexemplaar gebouwd. In 2009 gaf ELV S.A.B.C.A. de opdracht om een studie uit te voeren naar een systeem om de draagraket te koppelen aan zijn voertuig voor het transport voor de vlucht. Dit systeem is ontwikkeld en gevalideerd. Intussen zijn de eerste vluchtstructuur en de daarmee verbonden uitrusting klaar voor de eerste vlucht. Mantel tussen trappen 0/1 tijdens bewerking VEGA - Mechatronica Er moet aan worden herinnerd dat verschillende terugkoppelingsrondes tussen het systeem (ELV en Europropulsion) en het subsysteem (S.A.B.C.A.) het mogelijk hebben gemaakt om de TVC's (Thrust Vector Control) van de vier trappen van de draagraket te rationaliseren en te optimaliseren. Het TVC-subsysteem dat door S.A.B.C.A. is ontwikkeld, verzekert de stabiliteit van de draagraket en het volgen van zijn baan. Het subsysteem bevat voor elke trap: de besturingselektronica, rechtstreeks verbonden met de boordcomputer (OBC) met een 1553-bus de vermogenselektronica de elektromechanische actuatoren de energiebron (lithiumionbatterij) 15

16 Er moet op worden gewezen dat het hart van de besturingselektronica wordt gevormd door een specifieke microprocessor die werd ontwikkeld door S.A.B.C.A., de HBRISC2, die berekend is op de ruimte (ESA GSTP2- contract). Deze processor biedt alle functies en interfaces die nodig zijn om elektrische motoren van allerlei types optimaal te besturen. Dit is een Belgisch/Europees product, waardoor er geen problemen zijn met buitenlandse licenties. Dankzij dit programma evolueert S.A.B.C.A. van leverancier van uitrusting (de elektrohydraulische servosturingen van Ariane 5) naar een subsysteembouwer (subsystemen voor het sturen van de straalpijpen). In april 2009 vond de geslaagde tweede kwalificatiebanklancering van de motor met vaste propergols Z9A plaats. In dat jaar werd ook de kwalificatiecampagne van de TVC's van de vier trappen gestart. De kwalificatiebeoordelingen van de TVC's zullen in het eerste trimester van 2010 worden uitgevoerd. De vluchtmodellen van de TVC's van de vier trappen werden in 2009 geassembleerd met het oog op een eerste vlucht eind Ze zullen worden opgeleverd na het einde van de kwalificatiecampagne en geleverd in de eerste helft van Testbanklancering in Sardinië van de Zefiro-motor uitgerust met de TVC van S.A.B.C.A. 16

17 SONACA EXPERT EXPERT is een ruimtetuig voor het testen van de condities bij een terugkeer in de atmosfeer. Het toestel heeft een twaalftal wetenschappelijke experimenten aan boord. Het doel is om de kennis te verbeteren en aerothermische rekenmodellen op punt stellen voor het efficiënter ontwerpen van ruimtevoertuigen. Dit is heel belangrijk want de terugkeer in de atmosfeer na een ruimte missie blijft de meest kritische fase. SONACA en SABCA, ontwikkelden in samenwerking, het geheel van de «koude» structuur. Dit is het geheel van de structuur, uitgezonderd het hitteschild. Sinds de Preliminary Design review (PDR) in 2006 zijn verschillende fases van het ontwikkelingstraject doorlopen tot aan het volledig ontwerp, voorgesteld tijdens een Critical Design Review (CDR) eind Na deze review was het project gedurende het eerste semester van 2009 op stand-by gezet wegens budgettaire onzekerheden. Vervolgens is het contract tussen ESA en TAS-I getekend en is het project officieel heropgestart in september Dankzij een enorme inzet van beide partijen zijn SONACA en SABCA erin geslaagd om de elementen van het ruimtetuig te produceren en de project milestone Mandatory Inspection Point (MIP) Before Assembly te behalen op 17 december De levering van de constructie is voorzien voor eind maart 2010 met de bedoeling om het ruimtetuig te lanceren met behulp van een VOLNA raket in oktober IXV Het project IXV (Intermediate Experimental Vehicle) is een samenwerking tussen ESA en TAS-I. Het project wordt geleid door ESA en uitgevoerd door TAS. Het doel van dit ruimtetuig is om nieuwe technologie op het vlak van terugkeer in de atmosfeer te testend. SONACA heeft de fase B1 voor het ontwerp van de structuur van het ruimtetuig met succes afgesloten tijdens de Preliminary Design Review (PDR) in New launchers: Advanced Thrust Frame (ATF) In het kader van ESA FLTP hebben SONACA en SABCA samengewerkt aan de ontwikkeling van een composieten prototype structuur voor de bevestiging van de motoren (thrust frame). Het ontwerp van deze structuur is bedoeld voor de nieuwe generatie van lanceer voertuigen. In de loop van 2009 hebben beide bedrijven de structuur geproduceerd. De bijdrage ven SONACA bestond erin om de krachtinleidingsonderdelen te ontwerpen en produceren met behulp van de RTM (resin transfer moulding) techniek en het geheel te assembleren door middel van een structurele verlijming. Het concept van het Advanced Thrust Frame werd gevalideerd door mechanische testen, uitgevoerd bij SABCA in mei

18 New launchers: Cryo Upper Stage Technology (CUST) Gedurende de eerste maanden van 2009 heeft SONACA vernieuwde composiet concepten onderzocht die gebruikt kunnen worden bij de teugelverbinding van de binnenverdieping en de koolstofvezel reservoirs. Een eerste fase is afgesloten met succes in april 2009 door een TPDR (Tailored Preliminary Design Review). Door een samensmelting van het programma, deel uitmakend van ASTRIUM-EADS als Prime systeem referentie, zal de activiteit vervolgd worden in SPACE APPLICATIONS SERVICES EXPERT European EXPerimental re-entry Testbed Aansluitend aan vroeger werk in het kader van EXPERT voerde Space Applications Services in 2008 activiteiten in fase C/D en werden operationele procedures opgesteld met het oog op de lanceringscampagne, post-flight recovery en verwerkingsactiviteiten. Een post-cdr (Critical Design Review) voertuig- en missieconfiguratie werd bestudeerd met het oog op het opstellen van de EXPERT-gebruikershandleiding. IXV Intermediate experimental Vehicle In 2008 verrichtte Space Applications Services, als enige Belgische niveau 1-subcontractor van de IXVhoofdcontractor, omvangrijk werk in fase B2-C1 van het IXV onder het Future Launcher Preparatory Programme (FLPP) van de ESA. Hierbij werden het missieontwerp, de voertuigoperaties, de operaties op de lanceersite en post-flight analyseactiviteiten gedefinieerd vanuit het standpunt van het grondsegment, met als resultaat de Preliminary Design Review. TECHSPACE AERO Nieuwe bovenste trap en Vinci-motor Wat de nieuwe ontwikkelingen betreft, werkte Techspace Aero voort aan de technologie m.b.t. de cryogene kleppen van de Vinci-motor van de bovenste trap, die opnieuw kan worden ontstoken. Het werk in het kader van dit programma werd in 2009 volledig hervat. Het geheel van de afsluit- en sturingskleppen van de nieuwe motor met 180 kn stuwkracht werd toevertrouwd aan Techspace Aero, waarmee de volgende functies worden bestreken: inspuiting in de kamer, koeling, ontgassing, bypass van de turbines en elektropneumatische sturing van de actuatoren, zowel wat waterstof als vloeibare zuurstof betreft. Bovendien werd aan Techspace Aero gevraagd om alle elektromagnetische kleppen voor de sturing van de Vinci-motor te ontwikkelen. Dit biedt grote vooruitzichten wat betreft de uitrusting van de bovenste trap (ESCB). In Europa werd met de Vinci-motor in 2007 een motor van het 'expander'-type voor het eerst opnieuw ontstoken. De eerste twee Vinci-motoren hebben samen meer dan seconden gewerkt, wat voor een deel voor rekening komt van de goede prestaties van de uitrusting van Techspace Aero. 18

19 Uitrusting voor toekomstige draagraketten De vloeibare-stuwstofmotoren voor de centrale trappen van de toekomstige lanceersystemen (vanaf 2020) of nog hun herbruikbare aanloopmotoren moeten een probleemloze werking garanderen maar mogen ook geen grote maintenance vergen wat betreft de herbruikbare systemen, waarbij sprake is van zo'n vijftig retourvluchten (vanaf 2030). Dat is de ambitieuze doelstelling die vandaag algemeen wordt erkend en waarvoor nieuwe technologieën moeten worden ontwikkeld, in het bijzonder voor de organen waarmee de voortstuwing wordt gestuurd. Het werk in het kader van dit programma hield om te beginnen in dat de technische domeinen moesten worden geïdentificeerd en onderzocht waarvoor de huidige technologieën al dan niet toereikend zijn om de vastgelegde doelstellingen te halen. Er werden ook voorafgaande technologische tests uitgevoerd, waaronder dichtheidstests bij hele hoge druk (600 kg/cm 2 ). Doel was om het onderzoek voor het komende decennium, met name voor een demonstratiemodel met een stuwkracht van 200 ton (HTE), beter te oriënteren. In juli 2009 ging de fase van start met betrekking tot de voorbereidende review van de definitie van de motor met getrapte verbranding. Naast de uitrusting werkte Techspace Aero ook aan nieuwe numerieke modellen voor het Health Monitoring System, waarmee onregelmatigheden en storingen kunnen worden vastgesteld en real time diagnoses kunnen worden uitgevoerd. 19

20 Elektrische kleppen en nieuwe technologische demonstratiemodellen Dankzij de meer elektrisch georiënteerde technologie die wordt ontwikkeld voor de voortstuwingsorganen, zorgt deze uitrusting voor een fijne regeling van de uitstroom en aanzienlijke flexibiliteit bij het gebruik van vloeibarestuwstofmotoren, met een minimale impact op de elektronische architectuur van het systeem. Een GSTPproject werd met succes uitgevoerd tot en met de eerste validatietests van een klep waarmee de mengselverhouding wordt geregeld, met als eerste toepassing het demonstratiemodel Vulcain X van het CNES. Met dit project worden een grotere werkingsflexibiliteit, minder mechanische beperkingen, lagere kosten en een scheiding van functies beoogd. De tests vonden in 2009 plaats en zullen in de eerste helft van 2010 worden voortgezet. Nu al kan worden gesteld dat de doelstellingen ruimschoots zijn gehaald. THALES ALENIA SPACE ETCA Soyoez In 2009 heeft Thales Alenia Space ETCA de inontvangstneming op zich genomen van 3 backupkits voor de Russische Soyoez-draagraketten, die vanaf 2010 vanuit Frans-Guyana zullen vertrekken. Daarna is onderhandeld over de levering van 3 nieuwe backupkits en heeft de onderneming twee nieuwe overeenkomsten afgesloten voor de verbinding van de draagraket en haar satellieten met de grond: - netwerk van telemetrieantennes op de lanceerplaats voor de verbinding met de grondstations van Guyana - telemetriecommunicatie tussen de satellieten en de grond om zich tot aan het opstijgen van de goede gezondheid ervan te verzekeren. Ter herinnering, Thales Alenia Space ETCA is verantwoordelijk voor het backupsubsysteem voor de Soyoez en zal de komende vijftien jaar de uitrusting voor dat subsysteem leveren, a rato van twee tot vier draagraketten per jaar. Het gaat om radarreflectoren, ontvangers voor de afstandsbediening, batterijen en antennes, schakelkasten, voedingen en bijkomende uitrusting. Tegelijkertijd verzekert de onderneming in Samara (Rusland), vóór de integratie van de uitrusting in de draagraket, de validering van elk backupsubsysteem op de testbank. Ze is op de lanceerbasis in Frans-Guyana ook verantwoordelijk voor de installatie van de antennes voor de interface met de telemetrie-infrastructuur van het Ruimtecentrum 20

21 Integratie van een Soyoez VEGA Thales Alenia Space ETCA is ook betrokken bij het avontuur van de toekomstige draagraket Vega, bestemd om vanuit Frans-Guyana kleinere satellieten in een baan rond de aarde te brengen. De onderneming heeft zich in 2009 beziggehouden met de omgevingstests voor de sturingsorganen van de draagraket. Ook de elektronische uitrusting van het inertiële navigatiesysteem zal in Charleroi geproduceerd worden. Testapparatuur In 2009, heeft Thales Alenia Space ETCA de bestelling ontvangen voor 2 testbanken: een eerste voor het subsysteem voor de vermogenscontrole van LISA Pathfinder 2 en een tweede voor de aardobservatiesatelliet Sentinel 3. Parallel daarmee heeft de onderneming ook de Power SCOE geleverd (Specific Check-Out Equipment) voor het programma van de telecommunicatieconstellatie Globalstar2. 21

22 3.2 MSTP - MAN SPACE TRANSPORTATION PROGRAMME SPACE APPLICATIONS SERVICES Mens-machine-interfacetechnologie De ontwikkeling van mens-machine-interfacetechnologie werd voortgezet met verbeterde collaborative engineering tools en -processen die ook buiten het domein van de ruimtevaart, in luchtvaarttoepassingen, zijn gebruikt. HMI-CSTS HMI voor het Crew Space Transportation System, uitgevoerd voor ESA/ESTEC HME. In het kader van het HMI-CSTS-project werden prototypes gemaakt van Human Machine Interfacecomponenten (HMI) voor de cockpit van de Soyuz TMA- en KLIPER-ruimtecapsules en voor de monitoring- en controlesystemen in het controlecentrum voor de grondoperaties. De missies betroffen voornamelijk het transport van de bemanning van en naar het ISS, met een evolutie naar maan- en verkenningsmissies. Het HMI-CSTS-project omvatte onder meer een studie van de accommodatie van de bemanning, ergonomie, gebruiksvriendelijkheid, analyse van het situationeel bewustzijn, het ontwerp van display- en controlesoftware en hardware voor de verwerking van de gegevens van het voertuig. Het project leverde een HMIdemonstratiemodel op met twee verschillende elementen, elk met een eigen ontwikkelingsproces: het HMI-subsysteem van het demonstratiemodel, ontwikkeld volgens het ESA-handboek voor HMIontwikkeling de simulator van het demonstratiemodel, gebaseerd op een missiesimulatiekader dat gegevens levert aan de HMI en HMI-commando's verwerkt. De missiesimulator ondersteunt de definitie van de rollen van de actoren op een interactieve manier, zodat de taken en verantwoordelijkheden van alle actoren snel kunnen worden geëvalueerd en gewijzigd. Dit kan worden gebruikt als een hulpmiddel bij de definitie van de HMI. Het project ging van start in 2005 en werd afgerond in juni Crew Space Transportation System (CSTS) Crew Avionics Subsystem Bread Boarding In het kader van het Space Transportation System bestudeerde Space Applications Services het concept van een Crew Avionics Subsystem (CAS) voor bemande capsules. Het CAS is een systeem voor operationele support en elektronische display dat het mogelijk maakt om de ruimtecapsules en hun operaties te monitoren, te controleren en te beheren. 22

23 De voornaamste doelstellingen van het Crew Avionics Subsystem zijn om de veiligheid, gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit en het situationeel bewustzijn te verbeteren t.o.v. de huidige systemen en tegelijk om te komen tot een betrouwbaar en robuust systeem. Dit subsysteem maakt het de bemanning mogelijk om de capsule goed te volgen, te beheren en te besturen dankzij een efficiënte elektronische display en een operationeel supportsysteem dat efficiënt situationeel bewustzijn en beslissingsondersteuning biedt. Tegelijk wordt de werklast geminimaliseerd door gebruik te maken van state-of-the-art multimodale HMI-technologieën. Deze activiteit leidde tot de ontwikkeling en de set-up van een avionicaplatform (software en hardware) en applicatiesoftware om te bepalen welke resources nodig zijn om de interactie tussen de bemanning en de capsulesystemen en het succes van single pilot-missies te verbeteren. Dit werd gerealiseerd dankzij: de ontwikkeling van representatieve avionica-architectuur om de realtime beeldvorming op de geïntegreerde computer te evalueren. de analyse van een aantal moderne HMI-technologieën om de voordelen van HMI-apparatuur (aanraakscherm, displays en aanwijsapparatuur) en -technologieën en hun ergonomie te identificeren. de demonstratie van een concept voor verbeterde procedurevisualisatie met focus op single pilotoperaties, waarbij de werklast wordt verminderd en tegelijk het situationeel bewustzijn wordt behouden. Het bread boarding platform is ontworpen rond een avionicacomputer, die een representatief platform biedt voor realtime integratie en prestatieanalyse van kritische applicaties. De testfaciliteiten zijn gebaseerd op een Cross Development Environment die een schaalbare omgeving biedt voor de ondersteuning van softwareontwikkeling, tests en debugging. Voorts bieden simulatiemogelijkheden een interface met het systeem. Het huidige platform is te zien in de afbeelding hieronder. Avionics computer vxworks RTOS Digital buses SVGA i/f Application software I/f with CDE Through SVGA i/f CDE Eclipse based Simulator Dit project ging van start in januari 2008 en zal na een jaar worden afgerond. SPACEBEL EXPERT De missie EXPERT (ESA) heeft tot doel de studie van de atmosferische terugkeer door middel van een vrijgemaakte experimentele capsule op een ballistische baan. De hoofdrol van de vlucht software is het registreren van de meetgegevens die door de verschillende laadvermogens tijdens de twintig minuten vlucht en vooral tijdens de re-entry zelf geleverd werden, in het wijdlopend massa geheugen. 23

24 De faciliteiten van functionele validatie maken het mogelijk om de vlucht software te valideren in een omgeving die representatief is voor de boordcomputer en het laadvermogen. Spacebel is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de onboard software en de faciliteiten van functionele validatie voor rekening van Thales. Na een schorsing van het programma gedurende enkele maanden, werd de uitvoeringsfase midden 2009 hervat met productie-activiteiten en testen. De integratie is voorzien in 2010 met een lancering gepland tegen eind van het jaar. THALES ALENIA SPACE ETCA De programma s EXPERT en IXV Thales Alenia Space ETCA heeft in 2009 zijn werkzaamheden voor het Expert-programma voortgezet. De onderneming moet daarvoor een PCDU leveren (Power Conditioning and Distribution Unit), de apparatuur voor de conditionering en de verdeling van de energie, alsook een testbank waarmee in de stadia van de integratie en de lancering de hele ruimtevaartelektronica van de experimentele Expert-capsule kan getest worden. Via het programma bestudeert de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA de terugkeer in de atmosfeer van een experimentele capsule. Thales Alenia Space ETCA zal ook deelnemen aan het programma IXV voor de analyse en het ontwerp van de testapparatuur. QINETIQ SPACE International berthing docking mechanism IBDM IBDM is een docking-berthing systeem dat ontwikkeld wordt voor het koppelen van ruimtetuigen aan het ISS of voor het koppelen van modules in het kader van interplanetaire missies. IBDM is uniek gezien het voorziet in een soft-docking functie, belangrijk bij het koppelen aan ISS om bv. lopende micrograviteitsexperimenten niet te verstoren. De soft-docking wordt mogelijk gemaakt door een platform met 6 vrijheidsgraden, dat zorgt voor de uitlijning en het uitdempen van de relatieve beweging tussen de 2 voertuigen. Verder voorziet het systeem zowel in een docking functie (2 free-flying voertuigen) als een berthing functie (voertuigen staan stil relatief t.o.v. elkaar; bv wanneer de robotarm van het Space Station gebruikt wordt). 24

25 In 2009 werden extensieve soft-docking testen verder uitgevoerd en werd het latch systeem verder geoptimaliseerd om grotere krachten te weerstaan in een compacter volume. Een gerelateerde studie voor het gebruik van de dual-fault tolerant IBDM in toekomstige exploratiemissies, zoals CSTS (Crew Space Transprotation System) werd afgewerkt. IBDM 6 DOF platform IBDM Latch Subsystem 25

26 3.3 INTERNATIONAL SPACE STATION SPACE APPLICATIONS SERVICES ACES-grondsegment EM-fase ACES (Atomic Clock Ensemble in Space) betreft ESA-apparatuur (payload) die in het kader van een experiment aan de buitenkant van de Columbus-module van het Internationaal Ruimtestation ISS zal worden geïnstalleerd. Het gaat om complexe apparatuur met hoogtechnologische instrumenten en subsystemen. Het hart van ACES bestaat uit een lasergekoelde cesiumatoomklok (Projet d Horloge Atomique par Refroidissement d Atomes en Orbite - PHARAO), die wordt gecombineerd met een waterstofmaserklok (Space Hydrogen Maser - SHM). Het signaal van de ACES-klok voegt de goede frequentiestabiliteit op korte en middellange termijn van de SHM samen met de stabiliteit en nauwkeurigheid op lange termijn van een primaire frequentiestandaard gebaseerd op gekoelde cesiumatomen. De vergelijking van de klokken (PHARAO vs. SHM) en de signaaldistributie worden verzorgd door het zogenaamde Frequency Comparison and Distribution Package (FCDP). De gegevensverwerking daarentegen wordt gestuurd door de external PayLoad Computer (XPLC). Een van de voornaamste doelstellingen van de ACES-missie is het verzekeren van een stabiele en nauwkeurige tijdsbepaling aan boord, die kan gebruikt worden voor zowel ruimte-grond- als grondgrondvergelijkingen van frequentiestandaarden. De stabiele en accurate overdracht van tijd en frequentie wordt verkregen door gebruik te maken van een speciaal daarvoor ontwikkelde state-of-the-art-microgolfverbinding (Microwave Link - MWL). Deze verbinding is niet alleen nodig om ACES te karakteriseren maar ook om algemene relativiteitstests van groot wetenschappelijk belang uit te voeren. Uniek aan ACES (in vergelijking met andere apparatuur bedoeld voor experimenten aan boord van het ISS) is de opstelling van het grondsegment: dit bestaat uit het missiecontrolecentrum in het Cadmos (CNES, Toulouse) en tot 35 MWL-terminals in kloklaboratoria over de hele wereld. De grondterminals genereren zelf wetenschappelijke gegevens als gevolg van grond-ruimteklokvergelijkingen. Space Applications Services is als onderaannemer van Astrium betrokken bij het ontwerp en de implementatie van het ACES-grondsegment. 26

27 De in 2009 uitgevoerde taken maken deel uit van de voorbereidende ontwerpfase en betreffen o.a.: het leveren van ondersteuning bij het ontwerp op systeemniveau (System Level Design Support) om de functies en de vereisten voor de faciliteiten samen te voegen. het leveren van deskundige ondersteuning bij het afsluiten van acties die zijn voortgevloeid uit de tussentijdse beoordeling van het grondsegment betreffende de ACES Microwave Link Ground Terminals Console, de Archive Server, de External Applications Server en de Data Server en het bijdragen tot het geheel van grondsegmentoperaties, onderhoud en redundantieconcepten. het definiëren van de vereisten, de architectuur en de interface voor de ACES Microwave Terminals Console die het beheer van de MWL-grondterminals verzekert. het definiëren van de vereisten, de architectuur en de interface voor de Archive Server, die instaat voor de opslag en de toegankelijkheid van alle ACES-gegevens (grond en ruimte). het definiëren van de vereisten, de architectuur en de interface voor de External Applications Server, die instaat voor de distributie van zowel realtime als gearchiveerde gegevens naar wetenschappers, de payload developer en de internationale ACES-werkgroep (IWG). het ondersteunen en het garanderen van het succes van de ACES Ground Segment Preliminary Design Review (PDR). ISS-operaties Nu Columbus zijn plaats had gevonden als Europees laboratorium van het ISS, voerde het personeel van Space Applications Services het hele jaar door wetenschappelijke operaties uit voor B.USOC en Erasmus USOC. De B.USOC-operaties werden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) terwijl de Erasmus USOC-operaties gezamenlijk worden gerealiseerd door Space Applications Services en het NLR (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium). Consoleoperatoren controleren en bedienen de instrumenten voor de experimenten dagelijks volgens de richtlijnen van de wetenschappers. Ze leveren ook de noodzakelijke input voor planning en operationele producten aan de internationale ISS-partners. De operaties worden gecoördineerd door het Columbus-controlecentrum bij München. 27

28 Het voornaamste operationele werk werd verricht op de externe platforms van Columbus. Bij benadering 15 dagen per maand werkte B.USOC de klok rond aan SOLAR. De teams van Erasmus USOC werkten dan weer de klok rond aan EuTEF tot deze payload meeging met de Discovery-shuttle in september (STS128/17Amissie). SOLAR is een zonneobservatorium met drie instrumenten om de zonnestraling te meten (SOLSPEC, SOVIM en SOLACES). Er zijn wetenschappers in België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. EuTEF (European Technology Exposure Facility) integreert negen technologiegeoriënteerde instrumenten die aan de ruimte moeten worden blootgesteld. Er waren wetenschappers uit heel Europa. Van april tot juni voerden beide USOC's operaties uit op de EDR/PCDF, eveneens 24 uur per dag en zeven dagen per week. Dit experiment is gericht op proteïnekristallisatie en werd uitgevoerd voor Belgische en Spaanse wetenschappers. Het was de eerste Europese payload waarvoor een concept voor telewetenschap werd uitgewerkt en met succes werd toegepast. Door een nauw contact met de wetenschappers en snelle toegang tot het instrument was dit een unieke ervaring. Ten slotte leidde B.USOC de uitvoering van een aantal kortere educatieve experimenten die hoofdzakelijk door Frank De Winne werden verricht: Les-2 en EPO-3. Doel van deze experimenten was om een aantal fundamentele natuurkundige experimenten op het vlak van microzwaartekracht uit te voeren en te verklaren als onderdeel van een educatief programma voor Europese schoolkinderen. Naast de uitvoering van operaties waren beide USOC's ook betrokken bij de voorbereiding van toekomstige experimenten: FOCUS, KID, ERB-2, FASTER, SCDF, DIRSOL en VIP-GRAN. Het gaat hier om de definitie, de voorbereiding en de validatie van alle operationele concepten en producten alsook de training en de certificatie van de payload-operatoren en de grondcontrollers. Dankzij dit tweede activiteitenjaar bleef het Space Applications Services operatieteam (grondcontrollers en operatoren) unieke expertise verwerven op het vlak van realtime operaties. Deze expertise zal in 2010 en daarna worden gevaloriseerd aangezien het hele jaar zal worden gewerkt aan SOLAR en verschillende nieuwe experimenten. SPACEBEL EUROPEAN ROBOTIC ARM Het systeem van voorbereiding en training geassocieerd met de robotarm (Mission Preparation and Training Equipment) zal gebruikt worden voor de missie voorbereiding, de training van operatoren, ondersteuning van de missie en de beoordeling daarvan. Het omvat een subsysteem genaamd "On- Line Support and Assessment Mission", die in 2009 werd goedgekeurd bij Spacebel en geleverd aan het Nederlandse Dutch Space, hoofdaannemer van het project. Nieuwe versies van de mens-machine-interface en het trainingssysteem (Refresher Trainer) van de kosmonauten aan de bediening van de arm, werden eveneens aan het nederlandse Dutch Space geleverd Hun ontvangst is begin 2010 gepland. 28

connection Terug naar de maan Goedkoper naar de ruimte

connection Terug naar de maan Goedkoper naar de ruimte 63Space connection Terug naar de maan Goedkoper naar de ruimte Terug naar de maan De laatste man op de maan Voorpagina: Astronaut Eugene Cernan in de maanwagen tijdens de Apollo 17 expeditie. Op 14 december

Nadere informatie

ESA s wetenschappelijke programma: verleden, heden en toekomst

ESA s wetenschappelijke programma: verleden, heden en toekomst ESA s wetenschappelijke programma: verleden, heden en toekomst Ir. L.J. Timmermans In oktober 1995 werd in Toulouse de ESA-ministersconferentie gehouden. Een belangrijk discussiepunt was het budget van

Nadere informatie

SPACE CONNECTION #38. DOSSIER Ruimtetuigen in miniatuur. Mei 2002

SPACE CONNECTION #38. DOSSIER Ruimtetuigen in miniatuur. Mei 2002 #38 Mei 2002 SPACE CONNECTION DOSSIER Ruimtetuigen in miniatuur 0 2 Space Connection # 38 Mei 2002 Inhoud Dossier : Ruimtetuigen in miniatuur 03 05 06 07 10 12 14 15 16 18 20 21 25 27 31 Ruimte voor het

Nadere informatie

Ruimtevaart. Inhoud. Rubrieken. April2005 Jaargang 54 Nummer 2

Ruimtevaart. Inhoud. Rubrieken. April2005 Jaargang 54 Nummer 2 Ruimtevaart April2005 Jaargang 54 Nummer 2 Inhoud 3 Sloshsat FLEVO, het lanceerverhaal ir. J.J.M. Prins Na jarenlange voorbereidingen is het er dan toch van gekomen, de lancering van Sloshsat FLEVO. Een

Nadere informatie

+""37&34-"( %FOJFVXFUFDIOPMPHJFqO UFOEJFOTUFWBOJFEFSFFO

+37&34-( %FOJFVXFUFDIOPMPHJFqO UFOEJFOTUFWBOJFEFSFFO +""37&34-"( %FOJFVXFUFDIOPMPHJFqO UFOEJFOTUFWBOJFEFSFFO Mission statement Het CIBG is de Instelling van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die verantwoordelijk is voor informatica. Het

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office)

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office) Bestuursovereenkomst 2012-2015 Federaal Wetenschapsbeleid Belspo (Belgian Science Policy Office) Ref.: CAB_1_N 7 juni 2012 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1 A. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 B. OPDRACHT... 13 C. ORGANIGRAM

Nadere informatie

de invoering van intelligente meetsystemen: visie van BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

de invoering van intelligente meetsystemen: visie van BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130111-162) betreffende: de invoering van intelligente meetsystemen: visie van BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Versterkte en langdurige relaties in onderwijs en onderzoek

Jaarverslag 2010. Versterkte en langdurige relaties in onderwijs en onderzoek Jaarverslag 21 Versterkte en langdurige relaties in onderwijs en onderzoek 21 Jaarverslag Inhoudsopgave Kerncijfers... 1 Markante gebeurtenissen...12 Uitdagingen en Strategie... 15 Continuïteit...16 Klanten

Nadere informatie

Jaarverslag. Alle schijnwerpers op de klantrelatie

Jaarverslag. Alle schijnwerpers op de klantrelatie Jaarverslag 2011 Alle schijnwerpers op de klantrelatie Inhoudsopgave Inleiding 2 Wie zijn wij? 2 missie-doelstellingen 3 BERICHT VAN DE DIRECTEUR 4 Kerncijfers 8 Markante gebeurtenissen 10 FOCUS 12 Ondersteuning

Nadere informatie

MEMORANDUM AGORIA ICT VERKIEZINGEN 2014 VOOR EEN AMBITIEUS DIGITAAL PLAN EN CONSEQUENT ICT-BELEID. Verantwoordelijke Agoria: Baudouin CORLUY

MEMORANDUM AGORIA ICT VERKIEZINGEN 2014 VOOR EEN AMBITIEUS DIGITAAL PLAN EN CONSEQUENT ICT-BELEID. Verantwoordelijke Agoria: Baudouin CORLUY MEMORANDUM AGORIA ICT VERKIEZINGEN 2014 VOOR EEN AMBITIEUS DIGITAAL PLAN EN CONSEQUENT ICT-BELEID Verantwoordelijke Agoria: Baudouin CORLUY Inhoudstafel 1. Benutten van ICT om een slimme, duurzame en innovatieve

Nadere informatie

het belang van dnw voor nederland

het belang van dnw voor nederland h e t b e l a n g va n D N W v o o r n e d e r l a N D het belang van dnw voor nederland Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) is één van de Grote Technologische Instituten in Nederland.

Nadere informatie

IPv6 Waarom? >> Om in de race te blijven

IPv6 Waarom? >> Om in de race te blijven IPv6 Waarom? >> Om in de race te blijven Handelingen van het colloquium 2011 IPv6 Waarom? Om in de race te blijven Handelingen van het colloquium 2011 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Gecoördineerd

Nadere informatie

Inhoud 2004 B IB C G SLA ER V R A JA

Inhoud 2004 B IB C G SLA ER V R A JA Inhoud Dynamiek van het Ondernemingsplan 2004-2009 1 Informatie- en Communicatietechnologieën (ICT) uitdagingen in een Europees perspectief 5 Inleiding 13 Professionalisering van de Infrastructuur 14 Project

Nadere informatie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie De Laka-bibliotheek Dit is een pdf van één van de publicaties in de bibliotheek van Stichting Laka, het in Amsterdam gevestigde documentatie-

Nadere informatie

1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4

1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 Jaarverslag 2013 INHOUD 1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... 35 4. FINANCIEEL VERSLAG -

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005. Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

JAARVERSLAG 2005. Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG 2005 Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Mission statement Het CIBG is de Instelling van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Innoveren doe je niet alleen

JAARVERSLAG 2014. Innoveren doe je niet alleen JAARVERSLAG 2014 Innoveren doe je niet alleen JAARVERSLAG 2014 ENKELE CONCRETE RESULTATEN VAN 2014 > 25 VCL > 52 THALES ALENIA SPACE > 85 JTEKT 06>07 VOORWOORD > 38 FOMECO > 39 HULSMANS > 40 PANIMPEX >

Nadere informatie

Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het Defensieonderzoek Corporate governance 2013

Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het Defensieonderzoek Corporate governance 2013 JAARVERSLAG 2013 4 8 10 13 16 21 26 30 42 44 47 49 50 51 52 53 60 70 75 76 77 78 79 83 85 87 90 93 99 109 Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, Arnhem Pagina 1 van 34 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 16 Balans per 31 december 2009 (voor winstbestemming) 17 Winst-en-verliesrekening over 2009

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be

JAARVERSLAG 2013. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be JAARVERSLAG 2013 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel Innovatie.vrt.be 1 Dit document heeft betrekking op de toegevoegde opdracht van de VRT beheersovereenkomst 2012-2016. De opdracht

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Markante feiten in 2011 P. 4 P. 6. Brief van de voorzitter P. 7. Brief van de CEO. De telecommunicatiewereld P. 8 P.

INHOUDSTAFEL. Markante feiten in 2011 P. 4 P. 6. Brief van de voorzitter P. 7. Brief van de CEO. De telecommunicatiewereld P. 8 P. JAARVERSLAG 2011 INHOUDSTAFEL Markante feiten in 2011 Brief van de voorzitter Brief van de CEO De telecommunicatiewereld De strategie van Mobistar De merk- en marketingstrategie De distributie De klantendienst

Nadere informatie

Holland Space Cluster

Holland Space Cluster Holland Space Cluster Ready for take-off Colofon Redactie: Redacteur: Christiaan de Goeij ( cdgoeij@hollandrijnland.net ) Co redacteur: Simon Bremmer ( sbremmer@hollandrijnland.net ) In opdracht van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

Bestuur Het bestuur van de NVR wordt gekozen door de leden en bestaat uit: Redactie Ruimtevaart

Bestuur Het bestuur van de NVR wordt gekozen door de leden en bestaat uit: Redactie Ruimtevaart Kleine satellieten Bestuur Het bestuur van de NVR wordt gekozen door de leden en bestaat uit: Voorzitter Dr. G. Blaauw Secretaris Drs. R.A. v.d. Berg Penningmeester Ir. J.A. Meijer Algemeen bestuurslid

Nadere informatie

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid M a m u t M a g a z i n e H e r f s t 2 0 0 9 E e n k l a n t e n t i j d s c h r i f t g e r i c h t o p h e t v e r e e n v o u d i g e n v a n u w w e r k d a g Focus op winstgevendheid Software+Services

Nadere informatie

KATERN VAN HET C.I.B.G. Nr23. Mei 2004. IRISnet. Een troef voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

KATERN VAN HET C.I.B.G. Nr23. Mei 2004. IRISnet. Een troef voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest KATERN VAN HET C.I.B.G. Nr23 Mei 2004 IRISnet Een troef voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Kunstlaan 21, 1000 Brussel T 32 2 282 47 70 F 32 2 230 31 07 www.cibg.irisnet.be, info@cibg.irisnet.be HET

Nadere informatie

Cloudcomputing. Een kans voor de Belgische economie

Cloudcomputing. Een kans voor de Belgische economie Cloudcomputing Een kans voor de Belgische economie Cloudcomputing Een kans voor de Belgische economie ii Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel

Nadere informatie

Uitdagingen en vooruitzichten

Uitdagingen en vooruitzichten 02 Uitdagingen en vooruitzichten Als beheerder van het hoogspanningsnet moet Elia talrijke uitdagingen aangaan om het hoofd te bieden aan de energierevolutie die zich nu voordoet. De Europese integratie,

Nadere informatie