12 Interview Frans van Haarlem. het Tijdschrift voor de Politie jg.76/nr.4/5/14. De kans dat beleid en uitvoering het niet eens worden, acht ik klein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12 Interview Frans van Haarlem. het Tijdschrift voor de Politie jg.76/nr.4/5/14. De kans dat beleid en uitvoering het niet eens worden, acht ik klein"

Transcriptie

1 12 Interview Frans van Haarlem De kans dat beleid en uitvoering het niet eens worden, acht ik klein

2 Interview Frans van Haarlem 13 Die schaalgrootte, daar is men bij de politie niet aan gewend Claudia Verhagen is voormalig wnd. districtschef Politieregio Utrecht en redactielid van dit Tijdschrift. Matthijs Hogendoorn is eindredacteur van dit Tijdschrift. Frans van Haarlem is sinds augustus vorig jaar directeur van het Politiedienstencentrum van de Nationale Politie. Tijdens de immense fusie van de voormalige korpsen en vtspn moet de winkel openblijven terwijl hij wordt opgebouwd. En de mensen van het PDC zelf maken ook onderdeel uit van het veranderingsproces. Hoe kijkt Van Haarlem met zijn ervaring en frisse blik vanuit het bedrijfsleven naar deze omvangrijke en complexe operatie? Strategische planning op de langere termijn zit nog niet in de haarvaten van deze organisatie. Met de deur in huis. Wat is de stand van zaken ten aanzien van het PDC? Op dit moment vallen Communicatie, Facility Management en HRM onder het PDC, maar dat zijn nog niet alle bedrijfsvoeringsdiensten. Stukken van sommige strategische of politiek gevoelige dossiers zitten nog bij de desbetreffende beleidsdirecties, zoals het strategisch huisvestingsplan en inkoop bij Facility Management of PTSS en LFNP bij HRM. Wij willen de overdracht op een ordentelijke manier kunnen doen. Dat is een samenspel tussen PDC, beleidsdirecties en de bedrijfsvoering in de eenheden. ICT en Informatiemanagement komen in januari 2015 over. Ten aanzien van Financiën zijn we dat moment nu aan het bekijken. Het gehele proces moet in 2017 zijn afgerond, maar per 1 januari 2015 gaan we al op de nieuwe manier werken. Going concern is dus de winkel openhouden terwijl we werken aan de veranderingen. Is er een neiging vanuit de politiek en de korpsleiding centraal controle over die gevoelige dossiers te willen houden? Nee, die neiging is er niet en ze hebben er trouwens straks ook de mensen niet meer voor. Maar er zitten nu eenmaal facetten aan die een snelle overdracht moeilijk maken om allerlei redenen. Neem inkoop. Als in de oude organisatie 26 korpsen elk euro ergens aan besteedden, komt dat nu als geheel boven de Europese aanbestedingsnorm uit. Terwijl er ook nog contracten doorlopen. Dat soort zaken speelt natuurlijk een rol. Maar er is een knip gemaakt tussen beleid en uitvoering en dat is niet voor niets. Maar daar moeten dus wel goed afspraken tussen worden gemaakt Zeker, en daar is nog wel wat werk te verrichten. De directies zullen op dat gebied zo klein mogelijk moeten zijn, anders ga je het grijze gebied in. Maar voor alle duidelijkheid: uiteindelijk zou voor mij ieder model werken, als je het maar met elkaar doet ten behoeve van dienstverlening en integraliteit. Ik ben in de uitvoering van de werkzaamheden van het PDC vooral geïnteresseerd in de vraag vanuit de eenheden. We willen de dienstverlening straks op een gelijke manier richting de blauwe collega s kunnen doen. Dus één loket, één gezicht, één manier van werken. Hoe zit dat bij de eenheden? Is men klaar voor deze nieuwe manier van werken? De hoofden bedrijfsvoering zijn lid van de eenheidsleiding en hebben daarin die portefeuille. Ze noemen zichzelf gekscherend wel eens generaal zonder leger, want er worden op dat gebied niet meer zelfstandig beslissingen genomen. Hun leger zit nu bij het PDC. Die rol verandert dus en dat is onderdeel van de transitie. Daar zijn we dan ook heel nadrukkelijk mee bezig. Voor de eenheden gaat het nu vooral om zogeheten vraagarticulatie. Wat heeft men nodig? Dat is onderdeel van een samenspel tussen lokale vraag, wensen vanuit het lokaal gezag, nationale politiek en beleid, en uiteraard budget. Je bevindt je als PDC dus op de knip tussen beleid en uitvoering èn tussen vraag en aanbod. Als beleid en uitvoering het niet eens zijn, zit je met een onmogelijke opdracht Ik acht de kans dat dit gebeurt vrij klein. We hebben de afspraak dat we elkaar over en weer betrekken bij beleidsvorming en -uitvoering. Verder doen we als PDC een haalbaarheidstoets als het beleid in concept klaar is. Dat smoort horrorscenario s in de kiem. En overigens kennen we bij de politie een lange traditie van voorbeeldige collegiale samenwerking. Maar dat is vooral ruimte die u pakt bij anderen Nee. Het gaat erom dat het beter gaat lopen. Het wàt is het beleid, het hoé is aan mij in samenspraak met de eenheden en mijn medewerkers. Natuurlijk is niet alles leuk, gaat niet

3 14 Interview Frans van Haarlem alles meteen van een leien dakje. Maar het is wèl een gezamenlijke ontdekkingsreis en als iets echt niet blijkt te werken, zoeken we naar een oplossing. Maar we zijn echt samen op pad. Het is ons gezamenlijk belang. U onttrekt macht Van Haarlem is even stil. Boeiend dat je dat zegt. Ik kom uit een wereld waar het gaat om geld verdienen en resultaten. Ik denk helemaal niet in machtstermen. Men zal het zelf ook niet zo zeggen Ik herken wel wat je zegt, heb het ervaren. En me erover verbaasd. We hebben toch hetzelfde doel? Maar dan blijkt er soms iets anders achter te zitten. Aan de beleidskant zien ze echt wel dat samenwerking noodzakelijk is bij zo n gigaklus, al was het maar omdat het De bedrijfsmatige ervaring en visie is niet het eerste wat de politieman kenmerkt werk ons regelmatig over de schoenen loopt. Dat moet soms nog wat verder doorsijpelen in de organisatie. Ik probeer elke dag inzichtelijk en overzichtelijk te maken hoe we met afhankelijkheden van doen hebben. Hoe samenwerking cruciaal is ten behoeve van de organisatie en de BV Nederland als geheel en hoe we dat kunnen doen. Denkt men bij de politie te weinig op die manier? Grootschalige operaties, dat kunnen we wel bij de politie, neem alleen al de kroning en de NSS. Maar waar het hier om gaat: hoe plan je een strategische verandering? De politieorganisatie was in de afgelopen twintig jaar nooit groter dan maximaal 5000 mensen bij het grootste korps. Dat worden nu medewerkers. Zó moet je denken. Die schaalgrootte, daar is men bij de politie nog niet aan gewend, dat maakt het echt complexer. Daarom zijn we nu bezig met andere besturingsmodellen. Daarin komen vragen aan de orde als: welke beslissingen neem je als korpsleiding, welke kun je aan lagere leidinggevenden over laten, waar ligt het onderscheid? Ik zie dat de manier waarop men kijkt verandert, maar dat is natuurlijk niet één-twee-drie voor elkaar. Zit dat in de aard van het bedrijf of de cultuur van leidinggevenden? Ik denk allebei. We willen veel tegelijk, zijn er niet aan gewend keuzes te maken. Politiemensen reageren als er iets gebeurt, daar zijn ze op getraind, daar zijn ze goed in. Strategische planning op langere termijn, ook dat zit nog niet in de haarvaten van de organisatie. Een klein incident kan zomaar tot Kamervragen leiden Precies, dus op dat niveau controle houden is de politie eigen. Maar daarmee stel je je niet op als bestuurder. Ik vind overigens niet dat er per definitie meer bestuurders bij de politie zouden moeten komen. Eerder dat de ervaren politiemensen leren zich meer als bestuurder te gedragen. Zij kennen het werk van binnenuit. U komt zelf ook van buiten Zeker, en dat heeft het voordeel van de frisse blik. De bedrijfsmatige ervaring en visie is immers niet het eerste wat de politieman kenmerkt. Maar er was één punt waarop ik niet voldeed aan het profiel van de functie: ik ben niet blauw. Net zoals voor andere zij-instromers geldt, zal het wel even duren voordat ik mezelf zo kan noemen. Je kunt me geen politiechef maken. Wat behelst die frisse blik? Dat je het kritieke pad herkent en overziet, daarin de afhankelijkheden onderkent en dat in samenhang presenteert in een strategie over langere tijd met betrekking tot een complexe verandering. Dat dit nieuw is in deze organisatie, is niet vreemd. Zoals ik zei, bijna niemand heeft dat nog meegemaakt bij de politie. Deze manier van kijken is inmiddels opgenomen in de projecten die vallen onder Samen beter sturen bij de Nationale Politie. In de eerste plaats in mijn eigen programma, maar ook in aanpalende projecten en het versterken van de nationale regie erop. Niet alleen op de operatie, maar ook voor de bedrijfsvoering, ook voor de veranderagenda. Wat valt u op als concreet verschil met het bedrijfsleven waar u uit afkomstig bent? In ieder geval niet in het opbouwen van een shared service center op zich. Daarin zit m hier ook niet de complexiteit. In het bedrijfsleven zijn de budgetten voor een soortgelijk veranderingsproces aanzienlijk groter, gebaseerd op een business case en een bepaalde terugverdientijd. Bij de overheid wordt niet op die manier gekeken. Daar bepaalt de politiek wat het budget kan zijn, zonder rekening te houden met wat daarvoor moet gebeuren, terwijl de besparingen al worden ingeboekt. Concreet betekent dit dat je minder gespecialiseerde mensen kunt inhuren. Dan gaat de verandering dus minder snel. Maar van sommige zaken vindt men dat ze tóch heel snel moeten. In deze omgeving speelt multi-stakeholder management ook een veel grotere rol. Naast de politiek en het ministerie is er natuurlijk de context van bonden en ondernemingsraad. De benoeming van leidinggevenden gaat volgens een

4 Interview Frans van Haarlem 15 Foto s: Roel Dijkstra / Fred Libochant tijdrovend proces. In het bedrijfsleven zou ik dat top-down in zes weken van de grond hebben getrokken. Ik weet overigens wel hoe essentieel medewerkersparticipatie is, dus ik ben alleen maar vóór die inbreng. Maar leidinggevenden zijn de ruggengraat van een veranderingsproces. Hoe kunnen zij nou hun rol in het proces pakken, als zij niet zeker zijn van hun benoeming? Dat maakt het complex, het is een totaal ander speelveld. Weet u zelf eigenlijk wel waar u aan toe bent? Ik weet een paar dingen. Aan het inrichtingsplan met de organisatie en de bijbehorende manier van werken, daar wordt strak aan vastgehouden. Terecht: laten we het eerst maar eens op die manier laten werken. Maar dat zijn mijlpalen, je kunt niet alles vastleggen. Ook in het bedrijfsleven kun je maar een jaar of twee vooruitkijken, daarna kan er weer van alles anders zijn. Dus je richt een proces van vijf jaar in in plateaus. Geldt dat ook voor de drie PDC-locaties? Nee, het geldt voor alle veertig locaties. Tachtig procent van Facility Management bijvoorbeeld zit bij de eenheden. Let wel: bij. Niet: in. Essentieel punt, daar wil men zich nu nog wel eens in vergissen. Iets als financiële administratie kan natuurlijk veel beter bij elkaar zitten, met uitzondering van enkele controllers bij de eenheden. Dus daar is het precies omgekeerd. Op de drie centrale locaties komt uiteindelijk iets minder dan de helft van de mensen te werken. Er worden nu business cases voor de drie locaties gemaakt. We hebben met de COR afgesproken jaarlijks te monitoren, want ik heb de wijsheid ook niet in pacht. Als er wat verandert in de personele reorganisatie en iets blijkt beter voor de medewerkers en goed te passen, waarom zouden we dat dan niet doen? Wanneer gaan die locaties open? Opening gebeurt gefaseerd, want we hebben het niet alleen over mensen maar ook over werkprocessen en computersystemen. Daarom hebben we in kaart gebracht wat er op het kritieke pad voor de basisteams zit. Daarvoor ontwikkelen we een hulpstructuur zodat er daadwerkelijk met die systemen per januari 2015 centraal kan worden gewerkt. Teams die minder kritiek zijn, kunnen best nog een tijdje op hun oude plek blijven, tot uiteindelijk in 2017 alles over is. Het is een onzeker proces voor de politie als geheel. De opbouw moet je verrichten met mensen die zelf ook onderdeel uitmaken van dat proces en onzeker zijn over hun eigen positie. Hoe geef je daar leiding aan? What s new? Ik heb altijd dit soort klussen gedaan. Het is best heftig, toch? Tijdens de wereldwijde veiling van de UMTS-frequenties in 2000 is er door regeringen miljarden binnengeharkt, dat is wel bekend. Dus telefoonmaatschappijen, zoals KPN bij ons, hadden daarna geen geld meer voor vaste netwerken. Laat dat nu in die periode de core business zijn geweest van Ericsson, waar ik later kwam te werken. Moet je nagaan: een bedrijf met werknemers verliest 90% van z n handel in 140 landen! In zes maanden tijd hebben ze daar mensen moeten ontslaan. Wat ik daar aantrof toen ik er shared service centers ging helpen opzetten Is relativering bij de politie op z n plaats? Ik begrijp de onzekerheid ten aanzien van posities en werkplek. Maar er valt geen ontslag. Dus wat dat betreft, ja. Zeuren we te veel? Op dat vlak wel, denk ik. Maar goed, het is een ander speelveld zoals ik zei. Vanuit mijn positie zie ik ook hele goede mensen vertrekken uit de organisatie die ik er graag bij had gehouden. Zij willen niet afwachten. Erg jammer, want die specialisten en leidinggevenden zijn straks als ruggengraat essentieel.

5 16 Interview Frans van Haarlem Ik zie hele goede mensen vertrekken die ik er graag bij had gehouden. Erg jammer Hoe beoordeelt u de kwaliteit van leidinggevenden bij de politie? Ik onderscheid naast het bekende IQ en EQ ook een spiritueel en fysiek quotiënt. De laatste drie zijn mijns inziens beter ontwikkeld bij de politie dan in het bedrijfsleven. Politiemensen hebben geleerd onder extreme druk in balans te blijven. Politieleiders zouden in veel gevallen zonder meer topfuncties kunnen vervullen in het bedrijfsleven, juist vanwege die extra kwaliteiten. Maar daar kiezen ze niet voor, ze kiezen voor wat ze zinvol vinden. Ze willen een bijdrage leveren. Ik herken en waardeer dat. Wat zouden de nieuwe leidinggevenden anders moeten doen? Ik heb het over bedrijfsvoering, niet over blauw, want er zijn overlappingen maar ook verschillen. Wat ik hoor over waardegestuurd leidinggeven, over moraliteit en over voorbeeldgedrag, daar kan ik me zeer in vinden. Maar iets als volgerschap, waar ik over lees, werkt voor mij anders. Ik stel alleen kaders. Ik wil zo sterk mogelijke mensen om me heen, die het op hun terrein beter weten dan ik. Ik faciliteer, zorg voor de integratie met anderen en ben het aanspreekpunt naar hogere niveaus. Ik wil op de hoogte zijn en niet voor verrassingen komen te staan, maar zolang ze het zelf kunnen oplossen, laat ik mensen hun gang gaan. Alleen als er iets misgaat, piepen ze. Periodiek doen we natuurlijk een doorloop. Hoe stelt u de kaders? Eigenlijk hetzelfde als ik doe als in veranderingsprocessen. Iemand komt met een planning. Mijn vraag is dan: wat is het risico als dit niet wordt gehaald? En ik vraag dóór. Uiteindelijk komen de afhankelijkheden bloot te liggen. Die cruciale koppelingen worden meestal niet benoemd, maar dat doe ik dus wel. Hetzelfde geldt voor budget, voor scope. Steeds weer de risico s die je wilt afdekken in beeld brengen in de hele keten van handelingen. In het bedrijfsleven wordt gewerkt met zogeheten kpi s: key performance indicators. Die parameters moet je goed identificeren. Voor veranderingsprocessen heb ik die aardig door, voor de bedrijfsvoering bij het PDC moeten die nog nader worden gedefinieerd. En uiteraard hou je altijd strategische hoofdpijndossiers die je in de gaten moet houden. Maar als je op deze manier werkt, en je mensen doen dat ook, kun je verdere besluitvorming overlaten aan de operatie. En dus heel veel delegeren. En als het misgaat? Als we de goede mensen aanstellen, betekent dat voor mij dat ze het recht hebben hun eigen fouten te herstellen. Daar moet je een systeem voor bouwen om lerend vermogen in je organisatie te brengen. Het recht om fouten te maken niet iets wat je direct associeert met de huidige politie. Kan ik me wel wat bij voorstellen. Ik ging bijvoorbeeld rapporteren in de vorm van stoplichten. Dan moet ik het wel vertellen als ik een probleem heb. Iemand riep: Niet rood maken! Dan gaat je kop eraf! Maar waar gaat het feitelijk over? Groen betekent: alles goed, oranje is: probleem, maar ik kan het zelf oplossen, en rood is: probleem, ik heb je hulp nodig. Daar moest men aan wennen. Nu vindt iedereen het mooi. Dus die stijl van leidinggeven, van vertrouwen krijgen en fouten mogen maken, wordt ook op u toegepast? Ja, en dat dwing ik ook af. En ik wil dat mijn mensen het ook doen. Naarmate je lager in de organisatie komt, kan het niet altijd, omdat het ook erg met vak- en taakvolwassenheid heeft te maken. Over vakvolwassenheid gesproken, zien we je ooit nog in uniform? Frans van Haarlem zegt niet meteen nee, zoveel is duidelijk. Als ik op een meldkamer kom, of bij een RIEC of bij de Landelijke Eenheid waar ze me dingen laten zien, voel ik me als een jongetje in een snoepwinkel, echt waar. En dat jongetje wil wel. Of deze man met de klus die hij heeft daar nog de tijd in kan steken, dat betwijfel ik. Maar ik vind het een fantastisch vak. «

Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013

Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013 Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013 Agenda Voorstellen Waarom doen we het? Hoe ziet de verandering eruit? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen? 2 Voorstellen

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook Opening 1. Introductie Menti vraag 1 2. Opzet Nationale Politie & IV organisatie Menti vraag 2 3. Inrichting

Nadere informatie

Een organisatorisch perspectief

Een organisatorisch perspectief Eddy Lassche Programmamanager realisatie NP - de Hoftoren Een organisatorisch perspectief Project: Datum: Versienummer: KNP 28 februari 2013 Eddy Lassche Workshop 1: De keuze voor een nieuw bestel in Nederland

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates HET BLOEMMODEL Peter van Leeuwen Directeur Instellingen Mid Corporates MID CORPORATES Doelgroep Bedrijven met omzet > 5 en < 250 miljoen of > 50 werknemers Instellingen uit gezondheidszorg of Public Sector

Nadere informatie

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Dit vacatureprofiel betreft de functie van kwartiermaker nationale politie en tevens beoogd korpschef. Bureau ABD Politietop 31 maart 2011 ALGEMEEN Aanstelling

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

Derde ronde toezicht op de vorming van de nationale politie

Derde ronde toezicht op de vorming van de nationale politie Derde ronde toezicht op de vorming van de nationale politie Plan van aanpak Inleiding en aanleiding Gewijzigde doelstelling De Inspectie Veiligheid en Justitie houdt gedurende de looptijd van de reorganisatie

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie

Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie 1 TOP Finance 25 juni 2015 Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie kwartiermakers T.b.v. Finance medewerkers 2 1 Functies 1.0 Om welke functies gaat het? Het gaat om de volgende functies: Manager

Nadere informatie

De transitie van een omvangrijk contract van KPN

De transitie van een omvangrijk contract van KPN De transitie van een omvangrijk contract van KPN Het is cruciaal dat het KPN-netwerk 24/7 in de lucht is, ook omdat vitale communicatiediensten ervan afhankelijk zijn. Onderhoud, schoonmaak en beveiliging

Nadere informatie

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele 12 magazine Juni 2015 De droom van Kees Boele DE DROOM VAN Kees Boele CVB-voorzitter van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en onderwijsman in hart en nieren, Kees Boele, doet een appèl op leidinggevenden

Nadere informatie

In het Korpsleidingbesluit van 13 oktober 2014 is onderstaande formatie opgenomen voor het VIK PDC: Teamchef C 1fte

In het Korpsleidingbesluit van 13 oktober 2014 is onderstaande formatie opgenomen voor het VIK PDC: Teamchef C 1fte 7 Voorstel herverdeling 55fte voor VIK taken Aanleiding In het Inrichtingsplan is bepaald dat de eenheden de VIK werkzaamheden voor het PDC uitvoeren. Per eenheid is in 2012, in de zogenaamde 'wasstraat

Nadere informatie

Cloud vraagt om een ander type datacenter- en IT-manager. Ben Meesters, SPIE ICS

Cloud vraagt om een ander type datacenter- en IT-manager. Ben Meesters, SPIE ICS Cloud vraagt om een ander type datacenter- en IT-manager Ben Meesters, SPIE ICS Vernieuwing van onze steden Ontwikkeling van gerichte oplossingen voor groeiende behoeften op het gebied van energieprestatie,

Nadere informatie

Checklist Audit voor Shared Service Centers SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Wel of niet een SSC? Evidence/brondocument Opmerkingen

Checklist Audit voor Shared Service Centers SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Wel of niet een SSC? Evidence/brondocument Opmerkingen Checklist Audit voor Shared Service Centers 1 SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Stel vast dat een SSC als accountable eenheid georganiseerd is Grootboeknummer in boekhoudsysteem, er moet een budget

Nadere informatie

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden Timemanagement Als manager heb je veel verschillende werkzaamheden: je geeft leiding aan je medewerkers, maar je hebt ook je eigen taken. Je hebt met je medewerkers te maken, met andere collega s en afdelingen

Nadere informatie

Grip op accommodatie beheer. een gezonde instelling. advies - begeleiding - software

Grip op accommodatie beheer. een gezonde instelling. advies - begeleiding - software Grip op accommodatie beheer een gezonde instelling advies - begeleiding - software Maurits Jansen, manager Vastgoed & ICT bij de zorginstelling Abrona Abrona is een christelijke organisatie die is gespecialiseerd

Nadere informatie

Welkom. Samenwerkingsverbanden en ICT Case De Friese Meren. Gerard de Wolff Rolf Meursing. Tekening Odinfo vlag

Welkom. Samenwerkingsverbanden en ICT Case De Friese Meren. Gerard de Wolff Rolf Meursing. Tekening Odinfo vlag Welkom Samenwerkingsverbanden en ICT Case De Friese Meren Tekening Odinfo vlag Gerard de Wolff Rolf Meursing Agenda 1. Voorstellen 2. Toelichting op de Case (Gerard) 3. Odinfo s kijk op ICT-integraties

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Kennismiddag: Demand Management

Kennismiddag: Demand Management Kennismiddag: Demand Management Agenda Agenda Even voorstellen Inleiding FM FM en uitbesteden Een praktijkvoorbeeld Pauze Wat is Demand management? Borrel 9-10-2014 Kennismiddag: Demand Management Even

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Jolan. Jolanda Omvlee (42),

Jolan. Jolanda Omvlee (42), Jolan Jolanda Omvlee (42), getrouwd met Ron (48), moeder van Lise (10) en Emmely (6) is directeur van Compassion. Ze geeft leiding aan 38 personen, haar contacten gaan internationaal. 22 tekst Wieteke

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Direct MEER impact met je uitstraling. Marlie Franssen Color Connect 2015

Direct MEER impact met je uitstraling. Marlie Franssen Color Connect 2015 Direct MEER impact met je uitstraling Marlie Franssen Color Connect 2015 Dit is ie! Je E-book voor meer impact met je uitstraling. Veel vrouwen worstelen met het probleem hoe ze zichzelf kunnen laten zien.

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Het bepalen van je waarden: Stap voor stap

Het bepalen van je waarden: Stap voor stap Het bepalen van je waarden: Stap voor stap Het Demartini Waardebepaling Proces TM is een multi-step proces waarin je je antwoorden blijft verfijnen tot je hiërarchie van waarden uiteindelijk glashelder

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis r Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA o o o k a l e Symposium Het nieuwe werken, een schone taak Kaatsheuvel, 6 oktober

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws Programma Versterking Professionele Weerbaarheid NIEUWSBRIEF Nr. 17 juli 2015 Weerbaarheidsnieuws Eind 2015 stopt het programma. De onderzoek-portefeuille gaat over naar de Politieacademie. Tijdens het

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 Inhoud 1. De functievergelijking 2 2. Functievolger of herplaatsingskandidaat? 4 3. Ik ben mogelijk functievolger.

Nadere informatie

De ijnmanager. Cartoons januari 2015. Luc Timmers

De ijnmanager. Cartoons januari 2015. Luc Timmers De ijnmanager Cartoons januari 2015 Luc Timmers Gezelligheid kent geen tijd Is het alweer 2015? Wat vliegt de tijd hé? Logisch toch? Ooit spaghetti de kop boven het maaiveld uit zien steken? Nou dan!

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Datum Antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het stopzetten van de uitbesteding van de cateringdiensten bij Defensie

Datum Antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het stopzetten van de uitbesteding van de cateringdiensten bij Defensie > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN WAAROM DIT BOEKJE? Dit boekje gaat over seksuele intimidatie op het werk. Je hebt te maken met seksuele intimidatie als een collega je steeds aanraakt. Of steeds grapjes maakt over seks. Terwijl je dat

Nadere informatie

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008 Ik zie mijn inleiding vooral als een opwarmer voor de discussie. Ik ga daarom proberen zo veel mogelijk vragen op te roepen, waar we dan straks onder leiding van Wilma Borgman met elkaar over kunnen gaan

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

De vrouw van vroeger (Die Frau von früher)

De vrouw van vroeger (Die Frau von früher) Roland Schimmelpfennig De vrouw van vroeger (Die Frau von früher) Vertaling Tom Kleijn Personen FRANK, midden veertig CLAUDIA, zijn vrouw ROMY VOGTLÄNDER ANDI, zoon van Frank en Claudia TINA, Andi's vriendin

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Whitepaper. Inzetten op integrale veiligheid

Whitepaper. Inzetten op integrale veiligheid Whitepaper Inzetten op integrale veiligheid Inzetten op integrale veiligheid Verliezen lijden? Door fraude, diefstal of schade? Of letsel? Daar zit u niet op te wachten. Sterker nog, u heeft zich ertegen

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

ze er iets gewichtigs mee wil aangeven, al is het nooit duidelijk haar schouders reikte, is nagenoeg gehalveerd. Een simpele

ze er iets gewichtigs mee wil aangeven, al is het nooit duidelijk haar schouders reikte, is nagenoeg gehalveerd. Een simpele En, wat vind je? Hoe bedoel je, wat vind ik? Mijn haar. Kijk nou even. Mark kijkt op van zijn scherm. Yvonne staat in de deuropening van de woonkamer, een bakje yoghurt in haar hand. Ze beweegt niet. Ze

Nadere informatie

Clinic Service Excellence Ralph Nieuwland Zeist, 17 februari 2015. One size fits nobody. Van hypotheekfabriek naar klantbedrijf

Clinic Service Excellence Ralph Nieuwland Zeist, 17 februari 2015. One size fits nobody. Van hypotheekfabriek naar klantbedrijf Clinic Service Excellence Ralph Nieuwland Zeist, 17 februari 2015 One size fits nobody Van hypotheekfabriek naar klantbedrijf Schot voor de boeg: hoe klantgericht zijn we eigenlijk? NPS +46 +66-2 Onze

Nadere informatie

6555 BW Wat kun je doen als je te snel boos bent.indd 12

6555 BW Wat kun je doen als je te snel boos bent.indd 12 Hoofdstuk twee Een geheimpje over boosheid Iedereen wordt wel eens boos. Het is zelfs zo n gewoon gevoel dat we een heleboel woorden hebben om het te beschrijven. Hier zijn een paar woorden die allemaal

Nadere informatie

Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC

Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC VOC Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) is het opleidingsinstituut voor de carrosseriebranche en

Nadere informatie

FM bij de overheid. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

FM bij de overheid. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus FM bij de overheid Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief een vierdelige artikelenreeks over de transformatie naar een nieuwe

Nadere informatie

Piet Boon. Van timmerman tot meester ontwerper. 114 All Inn Home magazine

Piet Boon. Van timmerman tot meester ontwerper. 114 All Inn Home magazine Piet Boon Van timmerman tot meester ontwerper 114 All Inn Home magazine Het is gewoon waanzinnig leuk om iets te creëren en je visitekaartje achter te laten. Hij begon 25 jaar geleden als timmerman/aannemer

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma

Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma Geachte aanwezigen, Hartelijk welkom op ons jaarlijkse seminar Klantgericht Verzekeren. Het Keurmerk viert zijn eerste lustrum. Vijf jaar Keurmerk is

Nadere informatie

JLI. Fundamenten voor de meldkamerorganisatie. «waakzaam en dienstbaar» De voorzitter van de regiegroep LMO Mr. Postbus EH Den Haag

JLI. Fundamenten voor de meldkamerorganisatie. «waakzaam en dienstbaar» De voorzitter van de regiegroep LMO Mr. Postbus EH Den Haag Organisatieonderdeel Staf Korpsleiding Directie Operatiën Behandeld door Williët Brouwer Functie Adviseur Bezoekadres Juliana van stolberglaan 2595 CL Den Haag Telefoon E-mall Williet.brouwer@politie.nl

Nadere informatie

DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISEREND NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES INZAKE EEN GESCHIL TUSSEN:

DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISEREND NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES INZAKE EEN GESCHIL TUSSEN: Advies: RP.165 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISEREND NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES INZAKE EEN GESCHIL TUSSEN: mevrouw N.H.J. Eggers-Beltman, hierna te noemen:

Nadere informatie

Handleiding bij het invullen

Handleiding bij het invullen O L A 4243 North Sherry Drive Marion, IN 46952 jlaub@indwes.edu (765) 677-2520 Organizational Leadership Assessment Beoordeling van Leiderschap in Organisaties Handleiding bij het invullen Het doel van

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

De medewerker de baas. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

De medewerker de baas. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Zelfsturende teams in de praktijk De medewerker de baas Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Geen verlofkaarten of handtekeningen onder declaraties meer. Wel eigen verantwoordelijkheid, een

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioen krant augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioenheld Nieuws Ik vind het leuk om iets nieuws te leren

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Voorbereiding assessment

Voorbereiding assessment Voorbereiding assessment 1. Zelfportret gemaakt door malou... 1 2. Samenvatting... 3 3. Zelfportret door een docent... 5 4. Zelfportret door Slc er... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5. Aanvullende

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

De ijnmanager. Cartoons juni 2012. Luc Timmers

De ijnmanager. Cartoons juni 2012. Luc Timmers De ijnmanager Cartoons juni 2012 Luc Timmers Alle cartoons mogen gratis gekopieerd en verspreid worden Gratis? Jazeker! Tegenprestatie? De Lijnmanager Gratis is voor bijna niks Volg @Delijnmanager op Twitter

Nadere informatie

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is.

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. De manier waarop we het werk organiseren en samenwerken

Nadere informatie

De transitie van een omvangrijk contract van KPN

De transitie van een omvangrijk contract van KPN De transitie van een omvangrijk contract van KPN Het is cruciaal dat het KPN-netwerk 24/7 in de lucht is, ook omdat vitale communicatiediensten ervan afhankelijk zijn. Onderhoud, schoonmaak en beveiliging

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

De ijnmanager. Cartoons januari 2014. Luc Timmers

De ijnmanager. Cartoons januari 2014. Luc Timmers De ijnmanager Cartoons januari 2014 Luc Timmers Dag 1 2014 20 14 Is er iets veranderd? Het blijft een gok Ik heb een casino bezoek cadeau gekregen Daarmee nemen mijn kansen op een bonus aanzienlijk toe

Nadere informatie

WHAT S THE CASE? CLIENT CASE PROVINCIE UTRECHT

WHAT S THE CASE? CLIENT CASE PROVINCIE UTRECHT WHAT S THE CASE? CLIENT CASE PROVINCIE UTRECHT Sinds 1981 verzorgt Sodexo de cateringservices bij de Provincie Utrecht. Vanaf 2010 is deze dienstverlening geleidelijk uitgebreid. Sodexo werd toen aangenomen

Nadere informatie

CGOP GOP 29 november 2013 CGOP ink 650A. NPB-reactie Inrichtingsplan Politiedienstencentrum (PDC)

CGOP GOP 29 november 2013 CGOP ink 650A. NPB-reactie Inrichtingsplan Politiedienstencentrum (PDC) NPB-reactie Inrichtingsplan Politiedienstencentrum (PDC) CGOP GOP 29 november 2013 CGOP ink 650A Sinds 1 januari 2013 werkt de operationele sterkte binnen de Nederlandse Politie in tien regionale eenheden

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

De ijnmanager. Cartoons september 2012. Luc Timmers

De ijnmanager. Cartoons september 2012. Luc Timmers De ijnmanager Cartoons september 2012 Luc Timmers Alle cartoons mogen gratis gekopieerd en verspreid worden Gratis? Jazeker! Tegenprestatie? De Lijnmanager Gratis is voor bijna niks Volg @Delijnmanager

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Ebook. De vijf geheimen van succesvol delegeren

Ebook. De vijf geheimen van succesvol delegeren Ebook De vijf geheimen van succesvol delegeren Ir. Jo Spiertz www.mkbleerplan.nl Gefeliciteerd met het downloaden van dit EBook! Stuur dit Ebook gerust door naar collega s, relaties, of vrienden en bekenden

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

Onderzoek naar e-mail gebruik laat je niet onderbreken!

Onderzoek naar e-mail gebruik laat je niet onderbreken! Onderzoek naar e-mail gebruik laat je niet onderbreken! Rijnsburg, 15 oktober 2015 - Onlangs hield ik, Arjan Zuidhof, een kleinschalig onderzoek rond e- mailgebruik onder leidinggevenden, uitvoerend professionals

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review

sturen om tot te komen Rijnconsult Business Review Je moet behoorlijk sturen om tot zelfsturing te komen 56 Rijnconsult Business Review Het creëren van effectieve autonome teams is geen nieuw onderwerp voor veel organisaties. Maar de dynamiek waarin veel

Nadere informatie

Verslag Landelijke Bijeenkomst Expertgroepen 21 november 2013

Verslag Landelijke Bijeenkomst Expertgroepen 21 november 2013 In Nijkerk kwamen op donderdag 21 november 120 leden van de expertgroepen multicultureel vakmanschap (mcv) bijeen. Dagvoorzitter Roy Segers en Sidney Mutueel openen de dag en zij heten allen aanwezigen

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

Zeven tips om uw klant-leveranciersrelatie om zeep te helpen

Zeven tips om uw klant-leveranciersrelatie om zeep te helpen Zeven tips om uw klant-leveranciersrelatie om zeep te helpen Seminar Verbeteren klant/leveranciersrelatie 14 januari 2016 De ene klant/leverancier-relatie is de andere niet Partner Provider Profiteer Mutualism

Nadere informatie