Patiënten en medewerkers verdienen deze prachtige IC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Patiënten en medewerkers verdienen deze prachtige IC"

Transcriptie

1 15 november 2012 nummer 23 Vertrouwenspersonen in VUmc VUmc Xtra Awards uitgereikt AMC participeert in KIDS spreekuur Ik ga altijd uit van de vraag Betere zorg voor cliënten met verslaving Anne Marie Stassen begeleidt medewerkers die lijden onder ongewenst gedrag van collega s pagina 2 Drie donateurs zijn in de schijnwerpers gezet wegens hun trouwe steun aan een fondsenwervend project pagina 3 Om de week komt een kinderdermatoloog vanuit het AMC naar De Boelelaan voor het KIDS spreekuur pagina 4 Jeroen Geurts slaat met boeken en tv-optredens een brug tussen neurowetenschappers en de maatschappij pagina 7 Het project Dubbele Diagnose helpt cliënten in de langdurige psychiatrie met een verslavingsprobleem indrukken Lichtjesfeest Medewerkers en patiënten kunnen op 22 november kennis maken met het Hindoestaanse lichtjesfeest Divali. Dit feest is gewijd aan Lakshmi, godin van geluk en licht, rijkdom en voorspoed. Het symboliseert de overwinning van het goede op het kwade, van het licht op de duisternis. De bijeenkomst vindt plaats in en rond de kapel tijdens lunchtijd. De inloop start vanaf uur en van tot ongeveer uur is er een doorlopend programma met dans en muziek, Divali-lichtjes en hapjes. Iedereen is welkom om elkaar Shubh Divali, gelukkig lichtjesfeest, te wensen. Award naar verloskunde Verhuizing intensive care volwassenen Patiënten en medewerkers verdienen deze prachtige IC Frans Corstens, lid van de raad van bestuur (midden), liet zich rondleiden over de hypermoderne intensive care volwassenen 7B. Plaatsvervangend hoofd Hans van der Spoel, (links) en Armand Girbes, hoofd van de ICV, legden hem uit wat de voordelen zijn nu alle apparatuur aan het plafond is bevestigd Na 7C is nu ook 7B helemaal gemoderniseerd. De intensive care volwassenen biedt ruimte aan 32 bedden in een state-of-theart omgeving. Alle apparatuur is aangesloten op BRAND_NEW, zodat informatie optimaal wordt verwerkt. Met het doorknippen van een rood/wit lint opende Frans Corstens, lid van de raad van bestuur, de vernieuwde zorgeenheid 7B. De verbouwde intensive care volwassenen is een combinatie van hightech patiëntenruimten, sfeervolle gangen en huiselijke familiekamers. Onze patiënten verdienen deze faciliteiten, aldus Frans Corstens, lid van de raad van bestuur, tijdens de opening. Ik wist al voor ik naar VUmc kwam dat de ic hier van hoge kwaliteit was. Het hoofd van de ic van umc St. Radboud vertelde mij namelijk bij mijn afscheid daar dat er twee goede intensive care-afdelingen in Nederland zijn: de zijne en die van VUmc. Hightech Na de officiële opening konden de icv-medewerkers, de raad van bestuur en andere belangstellenden een kijkje nemen in de verbouwde ruimten. De patiëntenkamers ogen hightech. De apparatuur hangt aan het plafond zodat medewerkers ongehinderd van alle kanten bij de patiënt kunnen, en ook de hygiëne optimaal wordt gewaarborgd. Bijzonder is ook dat elke kamer een raam heeft. Het daglicht wordt aangevuld met een verlichting in een kleur naar keuze. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat goede verlichting het herstel bevordert en de kans op complicaties zoals delier verkleint. Ook voor artsen en verpleegkundigen is de verlichting optimaal. Bij de balie is er daglicht zodat de biologische klok van verpleegkundigen en artsen in de nachtdienst minder ontregelt. Kortom, aan iedereen is gedacht. Na de verhuizing naar 7B neemt projectbureau huisvesting de medium care onder handen, want ook deze krijgt een complete metamorfose. n MK foto Mark van den Brink Else Poot, junior onderzoeker sociale geneeskunde, en Saskia Beijer, klinisch verloskundige bij gynaecologie en verloskunde, hebben de Patiëntveiligheids Award gewonnen met hun idee om multidisciplinaire briefing in te zetten om de zorg beter op elkaar af te stemmen. Hun verbeteridee kreeg als titel: Briefing als instrument ter verbetering van situation awareness. Iedere medewerker vormt zich een eigen beeld van de situatie van de patiënt. Het beeld kan echter per medewerkers anders zijn, bijvoorbeeld door onvolledige informatie of verschillende interpretaties. Binnenkort zal aan het begin van de dagdienst daarom op de verloskamers een multidisciplinaire briefing worden gehouden. kort geding Op 13 november heeft de rechter vonnis gewezen in het kort geding dat was aangespannen door Piet Postmus en waarin hij eiste weer aan de slag te kunnen gaan als afdelingshoofd longziekten binnen VUmc. De uitspraak van de rechter luidt dat de eisen van Postmus worden afgewezen en dat VUmc terecht aan Postmus heeft aangeboden terug te komen als staflid en niet als afdelingshoofd. VUmc heeft kennis genomen van deze uitspraak. Postmus kan wat VUmc betreft spoedig weer aan de slag als staflid en longarts en wacht zijn reactie af. Verkiezingen OR in voorjaar 2013 Gezocht: ogen en oren op de werkvloer Voorjaar 2013 zijn er weer verkiezingen voor de ondernemingsraad. Op 15 november gaan de kiesregisters open. Ook kandidaat stellen? Scheidend voorzitter Inge Schadee vertelt hoe boeiend en nodig de OR is. We worden betrokken bij alle grote kwesties binnen VUmc. n Ellen Kleverlaan Inge Schadee gaat volgend jaar afscheid nemen van VUmc, dan wordt ze 65. Opnieuw verkiesbaar stellen voor de or zit er dus niet in. Schadee is sinds 1971 in dienst en in 2001 trad ze toe tot de ondernemingsraad. Over de grenzen van je eigen werkplek heen kijken, dat is in het kort zo mooi aan het werk van de ondernemingsraad, zegt ze. Betrokken worden bij alle grote kwesties die binnen VUmc spelen, dat is bij een organisatie als de onze vanzelfsprekend. Alle geledingen weten wel dat het vroegtijdig betrekken van de or ervoor zorgt dat het besluitvormingsproces sneller en met een bepaalde vanzelfsprekendheid verloopt. Dwarsdoorsnede Er zijn 21 posities binnen de or. Naast een voorzitter en een vice-voorzittter, die samen met nog twee leden het dagelijks bestuur vormen, worden in de or ook specialistische commissies gevormd, waaronder financiën, hrm, milieu en veiligheid, onderwijs en opleiding. Maar specialistische kennis of bestuurlijke ervaring hebben, is geen must benadrukt Schadee. Gemiddeld stelt de helft van de orleden zich weer opnieuw kandidaat en is de andere helft dus nieuw. Het is de kracht van de or als de leden met elkaar een dwarsdoorsnede van de organisatie vormen, met allemaal verschillende achtergronden, ervaringen en kennis. Naast ervaren bestuurders zijn nieuwere medewerkers dus ook van harte welkom. Ogen en oren Hoe stel je je kandidaat? Schadee: Op 15 november openen we het kiesregister. Daarin staat wie zich allemaal kandidaat kan stellen. Wie bijvoorbeeld nog geen jaar in dienst is, mag dat nog niet. Vakbonden stellen kandidaten voor maar ook individuen kunnen zich kandidaat stellen. Dan moet je wel een handtekeningenlijst overhandigen met 30 medewerkers die jouw kandidatuur steunen. Van 12 tot 19 maart 2013 hebben we een speciale digitale verkiezingsweek, de kandidaatstelling sluit twee weken daarvoor. Als meer dan 21 mensen zich aanmelden, gaat er een heuse verkiezing plaatsvinden. Als het er 21 of minder zijn, worden alle kandidaten geïnstalleerd. De uren die je besteedt aan de or, worden gecompenseerd op de werkplek, haast Schadee nog even te zeggen. Als or ben je de ogen en oren van de organisatie, zegt Schadee. Met een goede or kun je een organisatie echt helpen, want je hoort en ziet wat een raad van bestuur niet altijd hoort en ziet. We hebben een roerige tijd achter de rug. Een goede or is meer dan ooit nodig. Meer informatie bij bureau medezeggenschap, tel ,

2 Iedereen kan op zijn werk te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. VUmc wil de medewerkers een veilig werkklimaat bieden en voert daarom actief beleid om dit te bestrijden. Onderdeel van dit beleid zijn de vertrouwenspersonen. n Pauline Diemel Anne Marie Sassen is een van de vier vertrouwenspersonen van VUmc. Zij combineert dat met haar functie van bedrijfsmaatschappelijk werker. Iedere functie vraagt om een heel andere benadering. Als bedrijfsmaatschappelijk werker dien ik de belangen van zowel de medewerker als de leidinggevende of werkgever, maar als vertrouwenspersoon ligt mijn focus op de begeleiding van de medewerker die ergens mee zit. Om rolverwarring te voorkomen, is Sassen bedrijfsmaatschappelijk werker van divisie IV en vertrouwenspersoon voor de overige divisies en stafdiensten. Hulp inroepen Als je als medewerker te maken krijgt met ongewenst gedrag dan zijn er drie dingen die je kunt doen. Het eerste is dat je de veroorzaker aanspreekt op het ongewenste gedrag. Als hierna niets verandert of je vindt het moeilijk om dit te doen, dan kun je de hulp inroepen van een vertrouwenspersoon. De laatste optie is een formele klacht in te dienen. Sassen: De meeste mensen zijn er al bij gebaat als ze hun verhaal kwijt kunnen en een advies krijgen. Een formele klacht proberen we te voorkomen, om een werkbare arbeidsverhouding te behouden. Soms is het ongewenst gedrag echter zo ernstig dat er geen andere oplossing is. Als het zover komt, helpen we de mensen door Tracer 11e jaargang nr 23, 15 november 2012 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: Tracer wordt gemaakt onder verantwoor de lijk heid van de dienst communicatie. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Caroline Arps, Dyske Beelen, Maartje van Boekel, Annemarie Burgers, Bernie Hermes, Gert de Jager, Edith Krab, Marcel Licher, Marre Roozen, Marieke Schutte, Jan Spee Redactieraad Henk Groenewegen, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Ronald Gabel, Marcel van der Haagen, Marga Jaspers, Inèz de Jonge, Willy Schuppert, Maybritt Stal, Esther van t Riet en Cora Visser Vaste bijdragen Rick Dros, Henriëtte van der Horst, Chris Mulder, Fred Plukker Redactiesecretariaat dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 telefoon (020) , Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Druk DeltaHage, Den Haag Opgave en vragen over abonnementen dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190 (020) , Copyright 2012 VUmc, Amsterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Volgende Tracer De volgende Tracer verschijnt op donderdag 29 november. Deadline voor kopij is 21 november om uur. Foto Mark van den Brink Vertrouwenspersonen in VUmc de hele klachtenprocedure heen. Uit het jaarverslag van 2011 blijkt dat 27 medewerkers een beroep hebben gedaan op de vertrouwenspersonen; ruim twintig procent meer dan het jaar er voor. Wat hier precies de reden van is, is volgens Sassen moeilijk te zeggen. De ervaring leert dat wanneer mensen een hoge werkdruk ervaren, ze ook een grotere mate van onveiligheid voelen. Daarnaast kunnen zaken buiten het werk van invloed zijn. Verharding van de maatschappij, een slechte economie, Plukker unplugged Je moet niet alles geloven wat er in de krant staat I Mijn vader was journalist. Hij werkte bij Het Vrije Volk, ooit een gerenommeerd dagblad, inmiddels ter ziele. Wij kregen dagelijks vier kranten in de bus, die hij ambtshalve las. Soms had mijn moeder een krant eerder uit. Dan vroeg zij: Heb je al gelezen dat? Verder kwam zij nooit. Steevast onderbrak mijn vader haar met de woorden: Je moet niet alles Fred Plukker, voorzitter geloven wat er in de krant van de raad van bestuur staat. Wie de ins en outs van een onderwerp kent en leest wat journalisten erover berichten, weet: vaak kloppen de feiten maar half en wat als feiten wordt gepresenteerd, zijn dikwijls meningen of speculaties. Een fenomeen waarmee velen van u inmiddels vertrouwd zullen zijn. Het is een misverstand dat de inhoud van een boodschap moet kloppen, willen journalisten hem wereldkundig maken. Als ik morgen roep dat medisch specialisten de intelligentie hebben van een goudvis, is dat, inhoudelijk gesproken, Anne Marie Stassen begeleidt medewerkers die lijden onder ongewenst gedrag van collega s Meestal is het genoeg als ze hun verhaal kwijt kunnen de angst om je baan te verliezen. Sassen geeft aan dat de vertrouwenspersonen ook een signaleringsfunctie hebben. Krijgen we bijvoorbeeld het idee dat er op bepaalde afdelingen vaker ongewenst gedrag voorkomt, dan geven we daar voorlichting over de effecten van ongewenst gedrag. We hopen dat het onderwerp daarmee in ieder geval bespreekbaar wordt. Martin Kersloot, beleidsadviseur P&O: Het beleid (on)gewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersonen zijn onderdeel van de activiteiten die P&O ondersteunt om de sociale veiligheid binnen VUmc te bevorderen. Sociale veiligheid is belangrijk om zorg te dragen voor een organisatiecultuur waarbinnen zaken in een open dialoog bespreekbaar zijn. Dit voorkomt conflicten, verhoogt het werkplezier en verbetert de werkresultaten. niet waar. Wel waar is, dat ik het geroepen heb en díé waarheid telt in de journalistiek. Wanneer vervolgens vijf mensen beweren dat zij altijd al gedacht hadden dat medisch specialisten een goudvissen-iq hebben, gaat de argeloze lezer of luisteraar al gauw denken dat mijn stelling toch niet helemáál uit de lucht gegrepen is. Schrijf ik dit om de media de schuld te geven van het feit dat wij zo negatief in het nieuws komen? Nee. We kunnen het hún niet verwijten dat VUmc onder verscherpt toezicht staat. En toch, ik deel uw verontwaardiging over de wijze waarop sommige journalisten feiten selecteren en interpreteren. Er is één troost: veel lezers nemen hun berichten lang niet zo serieus als wij dat doen. In elk geval is het aantal nieuwe patiënten in de afgelopen maand alleen maar toegenomen. Deze patiënten weten kennelijk wat mijn vader wist: Je moet niet alles geloven wat er in de krant staat. Calamiteitenprotocol met 10-stappenplan Als een patiënt in VUmc onverwacht en onbedoeld ernstige schade ondervindt, gaat de calamiteitenprocedure in werking. Deze is deze zomer herzien en onlangs bovendien samengevat in een 10 stappenplan. Het is belangrijk dat medewerkers hiervan op de hoogte zijn. Maar, zegt Chris Polman, interim directeur medische zaken, zeker zo belangrijk is de attitude om met elkaar van calamiteiten te leren. n Ben de Graaf In ziekenhuizen wordt hard gewerkt en vallen calamiteiten met patiënten niet helemaal uit te sluiten, zegt Chris Polman. Met een calamiteit bedoelt hij gebeurtenissen in de patiëntenzorg waarbij een patiënt schade ondervindt die niet bedoeld en niet verwacht was, maar wel een grote impact heeft. Bijvoorbeeld een gezonde patiënt die een blijvende handicap overhoudt of zelfs overlijdt na een relatief kleine ingreep als een oogcorrectie of een meniscusoperatie. Of een patiënt die blijvend letsel oploopt als gevolg van een brand op de operatiekamer. Het gaat bijvoorbeeld niet om een heupkneuzing na een val bij het uit bed stappen op een verpleegafdeling, hoe vervelend dit ook is voor de patiënt. Voor het melden van incidenten heeft VUmc het decentraal incidenten melden (dim) ingevoerd. 10-stappenplan De calamiteitenprocedure van VUmc beschrijft wat medewerkers moeten doen bij calamiteiten. Dit uitgebreide document bevat veel informatie en is daardoor niet voor iedereen even toegankelijk, vooral niet in acute situaties. Daarom is het 10-stappenplan opgesteld. Dit stappenplan maakt in één oogopslag duidelijk welke handelingen een medewerker moet uitvoeren als zich een calamiteit met een patiënt heeft voorgedaan. Bijvoorbeeld welke wettelijke regels moeten worden gevolgd en wanneer het incident bij de Inspectie moet worden gemeld. Veiliger ziekenhuis Het 10-stappenplan zorgt ervoor dat we in de emotie rond een calamiteit niets over het hoofd zien, benadrukt Polman. Maar zeker zo belangrijk is de manier waarop we met calamiteiten omgaan. We roepen medewerkers van VUmc op om na een calamiteit niet tegen elkaar, maar met elkaar op te trekken. Elkaar na een ernstig incident niet de zwartepiet toe te spelen, maar ervan te leren en er met elkaar voor te zorgen dat het niet weer gebeurt. Dit melden moet dan wel blame free kunnen gebeuren. De raad van bestuur garandeert dit. Een medewerker die een calamiteit meldt, wordt hier niet op afgerekend. Een calamiteit hoe vervelend ook voor alle betrokkenen is ook een kans om de onderlinge samenwerking te vergroten en te bouwen aan een veiliger ziekenhuis. Patiënten en hun familie hebben hier recht op. Het 10-stappenplan wordt verspreid binnen VUmc en staat op het KwaliteitsNet. Neem voor meer informatie en vragen contact op met 2 Tracer november 2012 Organisatie Onderzoek Onderwijs Patiëntenzorg

3 Ziekenhuizen starten proef met Cardiff-model Alle ziekenhuizen in de regio Amsterdam starten samen met de gemeente een project om geweldsincidenten te voorkomen. Daartoe is op 8 november een convenant ondertekend voor een proef met het zogenoemde Cardiff-model. In 1996 is in het Engelse Cardiff een experiment gestart, waarbij informatie over geweldsincidenten geanonimiseerd werd gedeeld met politie en gemeente. Uitsluitend door het registeren waar, wanneer en hoe een wapenincident zich voordoet, is het aantal geweldsgerelateerde ziekenhuisopnamen in Cardiff met ongeveer 30% gedaald. Over de oorzaken van geweldsincidenten is nog te weinig bekend. Dit komt omdat slechts 12% van de slachtoffers van geweld aangifte doet bij de politie. Bij ernstige vormen van geweld, zoals wapenincidenten en uitgaansgeweld, is dit minder dan 25%. Samenwerking met ziekenhuizen verbetert de informatiepositie van de politie, zodat er preventief kan worden opgetreden. De samenwerking in Amsterdam moet binnen drie jaar leiden tot een vermindering van het aantal slachtoffers van ernstige gewelds- en wapenincidenten, in het bijzonder uitgaansgeweld onder jongeren. VUmc krijgt huisartsenpost De spoedeisende hulp en de Huisartsenpost Zuid Amsterdam gaan samenwerken. Medio 2014 zal de huisartsenpost (hap) samen met de Universitaire Huisartsenpraktijk (uhp) verhuizen naar een ruimte naast de seh. Zodra de verhuizing gerealiseerd is, zal er overdag en s avonds huisartsenzorg beschikbaar zijn op de seh. Op deze manier kan veel gemakkelijker de juiste zorg door de juiste behandelaar gegeven worden. Daarnaast is bij veel zelfverwijzers eerder goede huisartsenzorg gewenst dan specialistische zorg van de seh. Het plan voor de verhuizing van de hap was vorig jaar al gemaakt, maar werd door huisartsen in Amsterdam Zuid tijdelijk stop gezet. Redenen hiervoor waren de bezuinigingen op huisartsenzorg en de toename van de werkdruk voor praktijkhoudende huisartsen. Inmiddels zijn het ministerie van vws en de lhv (landelijke huisartsen vereniging) weer on speaking terms. De lhv heeft zelfs de samenwerking tussen hap en seh tot speerpunt gemaakt. Bovendien wil Achmea (preferente zorgverzekeraar) voor de praktijkhoudende huisartsen een maximale werkbelasting afspreken. Door deze ontwikkelingen zijn de blokkades voor een hap bij VUmc van de baan en hebben de huisartsen uit Zuid Amsterdam de voortgang van het project bekrachtigd. Met spoed wordt nu de bouwtekening afgerond en het plan voor samenwerking verder uitgewerkt. Opvallend!Internist-hematoloog Jeroen Janssen heeft euro van de stichting leukemie.nl gekregen voor zijn onderzoek naar chronische myeloïde leukemie. cml is een vorm van kanker die uitgaat van gemuteerde bloedvormende stamcellen in het beenmerg. Doel van het onderzoek is te achterhalen waarom de kwaadaardige stamcellen niet gevoelig zijn voor chemotherapie. Verder hoopt Janssen een nieuwe therapie te ontwikkelen die specifiek de leukemische stamcel vernietigt terwijl de normale stamcel niet wordt beschadigd. kwf Kankerbestrijding heeft uit het Alpe d HuZes/kwf fonds 5,5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan VUmc CCA, het umcg en umc St Radboud voor onderzoek naar de waarde van moleculaire beeldvorming bij de gepersonaliseerde behandeling van kanker. In het onderzoek zal worden gekeken welke tracers het beste resultaat opleveren bij patiënten met borstkanker, niercelkanker en darmkanker. Het vijfjarig onderzoek, dat bekendstaat onder het acroniem impact (IMaging PAtients for Cancer drug selec- Tion), gaat binnenkort van start. VUmc Xtra Awards uitgereikt Drie bijzondere donateurs zijn in de schijnwerpers gezet wegens hun speciale en trouwe steun aan een van de fondsenwervende projecten van VUmc en ggz ingeest. Zij ontvingen de VUmc Xtra Award 2012 uit handen van bestuurders en projectleiders van VUmc en ggz ingeest. Het is de derde maal dat de Awards werden uitgereikt. De stichting 12-inch race, bestaande uit vijf jonge ondernemers, organiseert al vele jaren in Pijnacker een groot dorpsfeest gekoppeld aan een goed doel. Centraal staat een race van honderden mensen op kleine fietsjes. vonk deelt al Henriëtte van der Horst Op een akkoordje gegooid Terwijl in de vs Obama en Romney als gezworen vijanden het land doortrokken om de zieltjes van de kiezers te winnen (kosten zo n slordige 6 miljard dollar), werden hier in Den Haag Samson en Rutte dikke maatjes. Laten we de forenzentaks toch maar niet invoeren, maar dan gaan we wel de hypotheekrenteaftrek verlagen. Als jij nu eens akkoord gaat met wat minder geld voor ontwikkelingssamenwerking, dan leg ik me neer bij een inkomensafhankelijke zorgpremie. Stukje bij beetje lekten hun afspraken uit, zonder al te veel opwinding te veroorzaken. Zelf waren ze overduidelijk erg tevreden over hun regeerakkoord dat eind oktober gepresenteerd werd. En even overduidelijk leek Mark niet berekend op de storm van protesten die uitbrak toen iedereen naarstig aan vijf jaar in de grote opbrengst van het evenement. Olav de Roos van de stichting ontving de Award uit handen van Gert Jan Kasper, hoogleraar kinderoncologie. Erica van Broeckhuijsen is werkzaam bij het Fonds Psychische Gezondheid. Thijs Stoop, voorzitter van de raad van bestuur van ggz ingeest roemde haar betrokkenheid bij het leefstijlproject van ggz ingeest, die uitstijgt boven haar professionele inzet. Als ambassadeur heeft zij met groot enthousiasme en veel inzet de aandacht voor leefstijl een belangrijke impuls gegeven. Zij heeft cliënten de kans het rekenen sloeg om de consequenties van die inkomensafhankelijke zorgpremie uit te zoeken. Dat wekt wat verbazing. Kent hij z n achterban dan zo slecht of is hij in de opwinding van het ruilspelletje (dat hij volgens diverse kenners niet zo heel slim heeft gespeeld) vergeten dat het ook om het echie gaat? Daarnaast hadden de heren ook wel kunnen bedenken dat als er slechts summiere informatie beschikbaar is, iedereen daar zo zijn eigen draai aan geeft. Allerlei doemscenario s werden in geuren en kleuren geschetst in de media. Samson spreekt bezwerende woorden en Schippers gaat het allemaal uit laten zoeken. Het zal vast wel goed komen. gegeven een opleiding tot sportinstructeur te volgen om hen zo meer kansen op de arbeidsmarkt en zicht op een toekomst te bieden. De bedrijven aim Action in Marketing uit Badhoevedorp, Drukkerij Schuttersmagazijn/ smg uit Hasselt en ttc Direct Mail uit Alkmaar, zorgen al tien jaar samen voor de totstandkoming van de nieuwsbrief van VUmc Cancer Center Amsterdam. De drie bedrijven verzorgen kosteloos de vormgeving, het drukken en de verspreiding. Zij zorgen zo dat donateurs en relaties geïnformeerd en betrokken blijven bij de ontwikkelingen in het onderzoek naar kanker in VUmc. Henk Verheul, directeur VUmc cca, reikte aan de drie bedrijven een Award uit. Bij de uitreiking van de Awards waren vele trouwe relaties en donateurs aanwezig. Fred Plukker, voorzitter van de raad van bestuur van VUmc en algemeen bestuur van ggz ingeest, dankte alle aanwezigen voor hun steun in de afgelopen periode en sprak vol trots over de bereikte resultaten. Hij uitte zijn bewondering voor het enthousiasme en de daadkracht waarop veel projecten in beide organisaties kunnen rekenen. Al is de storm voorlopig nog niet geluwd. Voor alle duidelijkheid, ik vind een inkomensafhankelijke zorgpremie een goed idee. Laat de sterkste schouders, die ook vaak de gezondste zijn, maar de grootste lasten dragen en stop dan niet bij een arbitraire grens van euro. Maar ik blijf me verbazen over de naïviteit van doorgewinterde politici, die zich blijkbaar nog steeds niet realiseren dat halve informatie geen informatie is. Of is die naïviteit uiteindelijk ook alleen maar voor de bühne net als het verkiezingscircus in de vs. Henriëtte van der Horst is hoogleraar huisartsgeneeskunde Foto jean pierre jans Hein van Hout en Henriëtte van der Roest, onderzoekers bij het emgo+ Instituut, hebben een EU-subsidie ontvangen van drie miljoen euro voor het ontwikkelen van een benchmark methode, om de kosteneffectiviteit van (thuis)zorg voor kwetsbare ouderen te meten. Naast het VUmc zullen ook ggz ingeest en zes buitenlandse partners in dit onderzoek participeren. Het gaat om Università Cattolica del Sacro Cuore (Italië), Katholieke Universiteit Leuven (België), Landspitali University Hospital (IJsland), Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos (Finland), Hochschule für Technik und Wirtschaft (Duitsland) en de European Health Management Association, Ltd. (Ierland). Het project, IBenC, start per januari Afscheid Op 1 januari 2013 gaat Kees Klarenbeek, manager bedrijfsvoering divisie III, VUmc verlaten. De functie van manager bedrijfsvoering wordt thans waargenomen door Carine van den Boom. Klarenbeek zal te zijner tijd in besloten gezelschap afscheid nemen van VUmc. OR presenteert eigen onderzoek Het onderzoek van de ondernemingsraad naar de gebeurtenissen in augustus zijn eind oktober met de raad van bestuur besproken. Basis van het rapport zijn een 25-tal gesprekken met medewerkers die direct of indirect betrokken waren bij de crisis. In de rapportage beschrijft de OR wat de rode draden zijn, die aanleiding hebben gegeven tot de escalatie en formuleert een aantal aanbevelingen. Zo zouden verpleegkundigen - als grootste beroepsgroep binnen VUmc - beter moeten worden geïnformeerd en betrokken bij het multidisciplinair overleg en de beleidsvoering. Nu is dat vaak niet het geval. Verder moet de intercollegiale samenwerking binnen en tussen enkele afdelingen en stafdiensten verbeteren. Maar het belangrijkste element is dat er een aanspreekcultuur moet ontstaan waarbij medewerkers elkaar kunnen aanspreken en verantwoording afleggen. De raad van bestuur onderschrijft het merendeel van de aanbevelingen en heeft inmiddels een programma opgezet om de noodzakelijke veranderingen in gang te zetten. Ook wordt er een gedragscode ontwikkeld. Tracer november 2012 Organisatie Onderzoek Onderwijs Patiëntenzorg 3

4 AMC-dermatoloog ondersteunt KIDS spreekuur VUmc We maken er the best of both worlds van Om de week komt kinderdermatoloog Henk Sillevis Smitt vanuit het AMC naar De Boelelaan. Bij receptie N in de polikliniek superviseert hij de AIOS dermatologie bij de diagnostiek en behandeling van kinderen met complexe huidproblemen. Het onlangs gestarte KIDS spreekuur is een goed voorbeeld van de uitstekende samenwerking tussen VUmc en AMC. n Monique Krinkels Eigenlijk bestaat de specialisatie kinderdermatologie niet. Officieel ben ik dermatoloog, met een bijzondere belangstelling voor kinderen, legt amc-dermatoloog Henk Sillevis Smitt uit. Voor mij is het de perfecte combinatie, want ik heb heel lang getwijfeld tussen de specialisaties kindergeneeskunde en dermatologie. Beide vond ik heel interessant. Geen hobbels Sinds de afdelingen dermatologie van amc en VUmc begin dit jaar bestuurlijk werden samengevoegd, is er veel gebeurd. Afdelingshoofd Rick Hoekzema en zijn collega en plaatsvervangend hoofd Menno de Rie zijn erg tevreden. We hadden rekening gehouden met wat hobbels, maar het verloopt erg soepel allemaal, merkt Hoekzema op. Ja, er zijn cultuurverschillen tussen VUmc en amc, maar dat ervaren we juist als iets positiefs, onderstreept De Rie. Zelfs de taakverdeling tussen beide umc s, bij de meeste afdelingen een bijzonder teer punt, heeft nauwelijks tegenstand ondervonden. We maken er the best of both worlds van, meent De Rie. Zo gaan alle patiënten met allergieklachten naar VUmc, terwijl kinderen voor de Foto jean pierre jans Het KIDS spreekuur met Henk Sillevis Smitt (tweede van rechts) is een van de positieve gevolgen van de samenvoeging van dermatologie van AMC en VUmc. Afdelingshoofd Rick Hoekzema (tweede van links) en zijn voorganger Theo Starink (rechts) zijn erg tevreden over de samenwerking met het AMC. Het culmineert op 21 december in een dubbeloratie van Hoekzema en Menno de Rie (links) topreferente zorg van hun huidziekten naar het amc worden verwezen. Maar voor de kinderen die hier naar de dermatoloog gaan, reist Sillevis Smitt elke veertien dagen naar VUmc. Soms moet de patiënt in de metro stappen en een andere keer de dokter, vindt Hoekzema. En Sillevis Smitt is een autoriteit op het gebied van kinderdermatologie. Andere benadering Sillevis Smitt: Wat ik hier vooral doe, is aios ondersteunen bij het kids spreekuur. Kinderen hebben soms heel andere aandoeningen dan volwassenen.. Een huidprobleem kan een signaal zijn voor een uitgebreidere ziekte, een genetische afwijking bijvoorbeeld. Als huisarts of kinderarts er niet uitkomen, komt het patiëntje bij de dermatoloog terecht in de hoop dat wij de puzzel op kunnen lossen. Maar wat hij minstens zo belangrijk vindt, is dat ouders met een jong patiëntje een andere benadering vereisen dan een volwassen patiënt. Je kunt niet alleen met de volwassenen praten. Je moet ook het kind op z n gemak kunnen stellen, want je moet af en toe een vervelend onderzoek doen zoals een biopt afnemen. En je moet andere vragen stellen. Naar de nachtrust bijvoorbeeld, want dat kan invloed hebben. Volwassen patiënten melden dat vaak spontaan, maar een kind niet. Stel dat een kind slecht slaapt van de jeuk en ook de ouders wakker houdt. Dan raken ouders oververmoeid en geïrriteerd, wat weer effect op het kind heeft. Die kan dan weer meer last van bijvoorbeeld zijn eczeem krijgen. Zo n vicieuze cirkel moet je zien te doorbreken. Hoofdbehandelaar voor iedereen duidelijk Patiënt moet weten wie verantwoordelijk is Het lijkt zo logisch. Voor iedere patiënt moet één arts de eindverantwoordelijkheid dragen voor de behandeling. Dat schept duidelijkheid, in de eerste plaats voor de patiënt zelf. Maar behandelaars werken vaak in teamverband. De operateur, artsassistent, zaalarts, etc. hebben ieder hun eigen functie en al stellen zij zich aan het bed altijd voor, toch kan dit voor de patiënt soms onoverzichtelijk zijn. n Terri Kester Toen de afdeling kno werd benaderd voor een pilotproject om een situatie te creëren waarin het voor alle betrokkenen zonneklaar zou zijn wie op enig moment de hoofdbehandelaar is van een specifieke patiënt, pakte de afdeling kno de handschoen op. Rico Rinkel, specialist in de laryngologie, vertelt: We zijn op 1 april begonnen met de voorbereidingen voor de pilot. De regelgeving van het ziekenhuis hebben we verder uitgewerkt en de afspraken zijn op afdelingsniveau vastgelegd in ons reglement. Het ging erom te formuleren wat dit zou betekenen voor kno patiënten, zodat onze bevindingen vervolgens naar andere afdelingen konden worden vertaald. Expliciet Rinkel illustreert de noodzaak van eenduidig hoofdbehandelaarschap met een voorbeeld. Er kan zich een situatie voordoen waar een patiënt wordt opgenomen met het vermoeden van een goedaardige keelafwijking. Als deze afwijking na onderzoek kwaadaardig blijkt te zijn, is niet iedere kno arts opgeleid om deze te behandelen. Volgens de nieuwe procedure wordt dan concreet een andere hoofdbehandelaar aangesteld. Dit wordt meegedeeld aan de patiënt en in de status vastgelegd. Op een kaartje waarop alle behandelaars staan, dat we aan patiënten gaan uitreiken, vermelden we de hoofdbehandelaar uiteraard ook. In het verleden werd de nieuwe naam soms stilzwijgend overgenomen. Nu maken we het explicieter, en dus duidelijker. Kaartjes Duidelijkheid was precies waar het in de pilot om ging. kno heeft al een nieuw formulier ingevoerd waarop de hoofdbehandelaar en de risicofactoren voor een bepaalde patiënt worden vermeld. Rinkel: Het uitreiken van kaartjes aan de patiënten is de volgende stap. De administratieve handelingen zijn relatief gemakkelijk, maar belangrijker is de bewustwording. We moeten leren denken in termen van hoofdbehandelaars en behandelaars. Er moet regelmatig over gesproken worden, zodat deze manier van werken rijpt. Er zal enige tijd overheen gaan voor het zover is. Rinkel verwacht dat het principe van het hoofdbehandelaarschap relatief gemakkelijk door andere afdelingen kan worden overgenomen. Ziekenhuisbrede implementatie per 1 januari lijkt hem een haalbare kaart. Ik denk dat we op deze manier kunnen garanderen dat geen enkele patiënt over het hoofd wordt gezien en dat er geen misverstand kan zijn over de eindverantwoordelijke. We moeten hierover onderling blijven praten. Niet alleen over de administratieve wijzigingen, maar ook over het beleid. Uit de Agenda Luister naar het verhaal van de depressieve patiënt vrijdag 16 november aula, uur, Th.M. van den Boogaard, The negotiated approach in the treatment of depressive disorders Een goed begrip van psychotherapeuten voor de ideeën van de patiënt zelf over de oorzaak van hun depressie verkleint de kans op voortijdig afbreken van de behandeling en bevordert de effectiviteit. Dit concludeert Michael van den Boogaard in zijn proefschrift. Psychotherapeuten die depressieve patiënten behandelen doen er goed aan om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de ideeën die hun patiënten zelf hebben over de oorzaak van hun depressie en de daarmee samenhangende verwachtingen die zij hebben van de behandeling. Als een therapeut er vervolgens goed in slaagt daar bij aan te sluiten - een goede compatibiliteit weet te bereiken - treedt het effect van de behandeling duidelijk sneller in, aldus Van den Boogaard. Het was al eerder bekend dat een goede compatibiliteit het vroegtijdig stoppen van de behandeling door de patiënt sterk doet afnemen, maar dat het effect van de behandeling er door versneld wordt was nog niet eerder wetenschappelijk aangetoond. Daarbij komt, dat het onderzoek laat zien dat therapeuten sterk verschillen in de mate waarin zij deze compatibiliteit nastreven. Dat opent perspectieven voor het verbeteren van de behandeling van depressieve patiënten. Interessant is verder dat dit effect van compatibiliteit min of meer los staat van het vermogen van de therapeut om een goede relatie op te bouwen met zijn patiënt. Sterker nog, de invloed van compatibiliteit op het effect van de behandeling is sterker dan de invloed van de kwaliteit van de relatie tussen de patiënt en de therapeut. Dat laatste werd tot nog toe algemeen aangenomen. Ten onrechte blijkt nu. 4 Tracer november 2012 Organisatie Onderzoek Onderwijs Patiëntenzorg

5 Vacatures VUmc Alle vacatures zijn te lezen op intranet onder P&O, klik op: interne vacatures en werving en daarna op, interne vacatures. Ons adres is: Werving & selectie, polikliniek 7Z 163. Vacatures 29 oktober tot 5 november. Uiterlijke reactie datum zie intranet. Wetenschappelijk onderzoek/onderwijs Junior onderzoeker hoe zwangeren denken over nieuwe prenatale testmethode D YO Hoe beslissen zwangere vrouwen en experts over een nieuwe bloedtest op aandoeningen bij het ongeboren kind? Afdeling: Klinische genetica, sectie community genetics, Divisie III OK personeel Medewerker steriele medische hulpmiddelen D MB Heb jij oog voor details? Afdeling: dienst operatiekamers, Divisie IV Ondernemingsraad Unitleider chirurgie D MB Ben jij een leidinggevende met een stevige persoonlijkheid in staat om te innoveren en out of the box te denken? Afdeling: dienst operatiekamers, Divisie IV Vacatures 5 november tot 12 november. Uiterlijke reactie datum zie intranet. Wetenschappelijk onderzoek/onderwijs Medisch Adviseur Onderwijs / huisarts (duobaan mogelijk!) D WH Bent u de innoverende huisarts die onderwijs en onderzoek verbindt? Afdeling: huisartsgeneeskunde, Divisie VI Verpleegkundigen/Verzorgenden Verpleegkundige interventiecardiologie D MB Voer jij de regie op onze hartcatherisatiekamer? Afdeling: cardiologie, Divisie IV Dagelijks bestuur OR; Inge Schadee-Eestermans (voorzitter), Willy Arjaans (vice-voorzitter), Andy Higgs, Emile Heilbron, Rene van Andel (ambtelijk secretaris) Inlichtingen: Bureau medezeggenschap, Hoogbouw H 322, Tel 43478, OR verkiezingen op 19 maart 2013 Vandaag, 15 november, is het officiële startschot van de verkiezing van de op 19 maart 2013 te houden verkiezingen voor de nieuwe ondernemingsraad. Regelmatig zal in deze rubriek hier aandacht aan worden besteed. De kieslijst ligt van 15 november t/m 22 november 2012 ter inzage op het Bureau Medezeggenschap, H Aan de hand van deze lijst wordt vastgesteld of u actief of passief kiesgerechtigd bent. In het eerste geval bent u op 19 maart 2013 minimaal een jaar in dienst, en kunt u zich kandidaat stellen voor lidmaatschap van de OR. In het tweede betreft dit het uitbrengen van uw stem en daarvoor dient u op 19 maart 2013 minimaal een half jaar in dienst te zijn. Kandidaatstelling verloopt via uw vakvereniging of via een vrije lijst. Als u zich via de vakvereniging kandidaat stelt, dient u zich aan te melden bij deze organisaties: ABVA KABO FNV, CNV Publieke Zaak, Het Ambtenaren Centrum, NU 91 en de Orde van Medisch Specialisten. Mocht u vinden dat deze opsomming niet compleet is, dan kunt u dat kenbaar maken bij het bureau medezeggenschap van de OR, tel of De deadline voor aanmelding via de vakverenigingen is 4 februari Het alternatief is de vrije lijst. U dient dan onder uw collega s minimaal 30 handtekeningen te verzamelen om kandidaatstelling te steunen. De deadline voor aanmelding via de vrije lijsten is 25 februari Voor uw inzet als OR lid wordt uw afdeling of dienst gecompenseerd. Voor elk uur dat een ondernemingsraadlid besteedt aan een OR activiteit wordt deze 1:1 naar salarisschaal en periodiek met de afdeling of dienst verrekend. Publieksversie waarheidsvinding rond samenwerkingsproblematiek VUmc De ondernemingsraad heeft zijn eigen onderzoek gedaan, ingegeven door de gebeurtenissen half augustus, die aanleiding zijn geweest tot het vertrek van 2 van de 3 leden van de raad van bestuur. Middels dit bericht willen wij u vertellen waarom we het onderzoek hebben gedaan, hoe het onderzoek eruit zag en hoe wij als OR verder willen met onze bevindingen. Net als u waren ook wij ontdaan door het aantal schokkende gebeurtenissen, die zo snel op elkaar volgden en die ingrijpende gevolgen hadden voor ons huis. Net als u waren we geraakt door het feit dat de buitenwereld telkens zo kritisch keek naar de handelswijze van VUmc. Voor ons allemaal had dat weerslag op hoe wij elke dag naar ons werk gaan. Verpleegkundige MPU D MB Een uitstekende baan voor een ervaren HBO-V verpleegkundige met aandacht voor de combinatie somatiek en psychiatrie. Afdeling: medisch psychiatrische unit, Divisie SEH verpleegkundige in opleiding april 2013 D YO Onze opleiding tot verpleegkundige SEH is Snel, Enerverend en Hoogcomplex! Afdeling: spoedeisende hulp, Divisie IV (Medisch) analisten Klinisch farmaceutisch en toxicologisch analist D YO Analist met interesse in ontwikkeling. Afdeling: Klinische farmacologie, Divisie V Analist D CN Ben jij een enthousiaste, accurate analist op zoek naar een afwisselende functie? Afdeling: pathologie, Divisie V Laboratoriumcoördinator / analist tijdelijk 5 maanden D YO Ter vervanging van zwangerschapsverlof zoeken wij een coördinator voor ons laboratorium. Afdeling: klinische chemie, biobank, Divisie V Wetenschappelijk onderzoek/onderwijs Statisticus / Wetenschappelijk onderzoeker D YO Ben jij een statisticus die wil werken aan medisch-wetenschappelijk onderzoek? Afdeling: Epidemiologie en Biostatistiek, Divisie VI Staf/management Systeembeheerder citrix D WH Een dynamische, innovatieve en uitdagende functie in VUmc Afdeling: ICT, Facilitair bedrijf / Stafdiensten Systeembeheerder microsoft D WH Een dynamische, innovatieve en uitdagende functie in VUmc Afdeling: ICT, Facilitair bedrijf / Stafdiensten Systeembeheerder netwerk D WH Een dynamische, innovatieve en uitdagende functie in VUmc Afdeling: ICT, Facilitair bedrijf / Stafdiensten Wat heeft de ondernemingsraad gedaan en waarom De OR heeft eind augustus besloten om een eigen waarheidsvinding te doen. Wij hebben gekozen voor het voeren van een 25-tal gesprekken, met medewerkers die direct of indirect betrokken waren bij de crisis. In de rapportage hebben we beschreven wat voor ons de rode draden zijn, die aanleiding hebben gegeven tot de escalatie in augustus. De rapportage, die aan de raad van bestuur is meegegeven, is met hen besproken op 9 oktober en 30 oktober jl. De rapportage eindigt met conclusies en aanbevelingen. Deze laatste staan vermeld in de publieksversie die op intranet staat. De reden waarom wij een publieksversie plaatsen is om tegemoet te komen aan het vertrouwelijke karakter van de gesprekken die wij gevoerd hebben. Bovendien is de afgelopen maanden gebleken, dat veel interne communicatie en dus ook de communicatie via intranet toegankelijk is voor de media. Het doel wat de OR voor ogen heeft met de rapportage en aanbevelingen, is bruikbare input mee te geven voor het proces van herstel in huis. Uiteindelijk willen wij weer een werkplek waar we ons veilig en prettig voelen en trots op kunnen zijn. Aan de hand van onze aanbevelingen willen wij de komende tijd onze nieuwe raad van bestuur ook kritisch volgen in hun inspanningen om het herstelproces in gang te zetten. Het overleg met de raad van bestuur is daarom ook intensiever geworden. Via de intranetsite van de OR, intranet/or, zullen wij u op de hoogte blijven houden van onze inspanningen en vorderingen in deze. Agenda Promoties: donderdag 15 november - aula, uur, G.J. Tack, On the work-up of (Refractory) Coeliac Disease promotor: prof.dr. C.J.J. Mulder copromotoren: dr. M.W.J. Schreurs, dr. B.M.E. von Blomberg-van der Flier vrijdag 16 november - aula, uur, Th.M. van den Boogaard, The Negotiated Approach in the Treatment of Depressive Disorders. The impact on patient-treatment compatibility and outcome promotoren: prof.dr. R. van Dyck, prof. dr. Ph. Spinhoven, prof.dr. H. Vertommen woensdag 21 november - aula, uur, M.R. Dahele, The implementation of advanced technologies in high-precision radiotherapy promotoren: prof.dr. S. Senan, prof.dr. B.J. Slotman donderdag 22 november - aula, uur, R.R. de Vries, The Surgical Management of Invasive Bladder Cancer promotor: prof.dr. S. Horenblas vrijdag 23 november - aula, uur, G. Codacci Pisanelli, Biochemical Modulation of 5-fluorouracil by uridine and leucovorin promotor: prof.dr. G.J. Peters copromotoren: dr. C.J. van Groeningen, dr. C.L. van der Wilt vrijdag 23 november - aula, uur, D.H. van Raalte, Diabetogenic effects of glucocorticoid drugs: the knowns and the unknows promotor: prof.dr. M. Diamant maandag 26 november - aula, uur, R.J. Trof, Optimizing fluid management in critically ill patients promotoren: prof.dr. A.B.J. Groeneveld, prof.dr. A.R.J. Girbes copromotor: dr. A. Beishuizen dinsdag 27 november - auditorium, uur, J.L. Bron, Novel Regenerative Strategies For The Treatment Of Intervertebral Disc Herniation promotoren: prof.dr. B.J. van Royen, prof.dr.ir. Th.H. Smit copromotor: prof.dr. G.H. Koenderink woensdag 28 november - aula, uur, V.E. Baur, Participation & Partnership. Developing the influence of older people in residential care homes promotor: prof.dr. T.A. Abma copromotor: prof.dr. G.A.M. Widdershoven donderdag 29 november - aula, uur, M.J.W.D. Vosjan, Nanobody constructs, targeting growth factors and their receptors, for PET imaging and cancer therapy promotor: prof.dr. G.A.M.S. van Dongen copromotoren: dr. G.W.M. Visser, dr. P.M.P. van Bergen en Henegouwen vrijdag 30 november - aula, uur, G.A. Kraan, The extraforaminal ligaments of the human spinal nerves. Anatomical and Biomechanical study promotoren: prof.dr. P.V.J.M. Hoogland, prof.dr. B.J. van Royen copromotoren: prof.dr.ir. Th.H. Smit, dr. R.M. Bloem Oraties vrijdag 21 december- aula, uur, prof. dr. R. Hoekzema & prof.dr. M.A. de Rie, Naar HUIDig inzicht Symposia/congres donderdag 15 november - Valeriussymposium meer informatie: Irene van Baardwijk en Christel Sluis, tst , maandag 19 november Kliniek Amstel 0A2 (auditorium), Diabetes en Leefstijl: De beste dokter bent u zelf! toegang gratis, meer informatie: donderdag 22 november Diabeteszorg voor allochtone Nederlanders, de Doelen Rotterdam meer inlichtingen over het programma en de wijze van inschrijven op donderdag 6 t/m zaterdag 8 december - SBRT-Symposium meer informatie: Irene van Baardwijk en Christel Sluis, tst , 5 Tracer november 2012 Servicepagina

6 Menu Informatie over het menu vindt u ook op de startpagina van intranet Oproepen & advertenties Medewerkers en vrijwilligers van VUmc kunnen gratis een advertentie plaatsen. Niet meer dan 25 woorden en voorzien van achternaam en toestelnummer. Prijzen niet hoger dan 2250 euro. Aanleveren via donderdag 15 november gebakken vis, remouladesaus, koninginne melange, frites, gebonden pindasoep, heldere aspergesoep, vegetarische gebonden pindasoep, vegetarische heldere aspergesoep vrijdag 16 november Italiaansesaus met kip, vegetarische Italiaansesaus, tomatensalade, fussili tricolore, geraspte kaas, gebonden tomatensoep, heldere Chinese kippensoep, vegetarische gebonden tomatensoep, vegetarische heldere Chinese soep zaterdag 17 november varkensfricandeau, omelet tomaat-kaas, jus of vegetarische jus, bloemkool met bechamelsaus, gekookte aardappelen, gebonden aspergesoep, heldere groentesoep, vegetarische gebonden aspergesoep, vegetarische heldere groentesoep zondag 18 november gemarineerde kipfilet, groentestrüdel, jus of vegetarische jus, tuinbonen, frituur aardappel, gebonden kip-kerriesoep, heldere tomaat-vermicellisoep, vegetarische gebonden kerriesoep, vegetarische heldere tomaat-vermicellisoep maandag 19 november varkenslapje, bloemkool-kaasburger, paprikasaus, doperwten, gekookte aardappelen, gebonden champignonsoep, heldere madrileense soep, gebonden vegetarische champignonsoep, heldere vegetarische madrileense soep dinsdag 20 november ajam bali, sajorboontjes, mihoen, gebonden kippensoep, heldere aspergesoep, gebonden vegetarische crème soep, heldere vegetarische aspergesoep woensdag 21 november tonijn-tomatensaus, salade Pescatore, penne, gebonden erwtensoep, heldere Chinese kippensoep, gebonden vegetarische erwtensoep, heldere vegetarische Chinese soep donderdag 22 november kipsaté, omelet naturel, satésaus, nasi, vegetarische nasi, atjar + kroepoek, gebonden aspergesoep, heldere groentesoep, gebonden vegetarische aspergesoep, heldere vegetarische groentesoep vrijdag 23 november gebakken vis, remouladesaus, tomaatkomkommersalade, frites, gebonden kip-kerriesoep, heldere tomaatvermicellisoep, gebonden vegetarische kerriesoep, heldere vegetarische tomaatvermicellisoep zaterdag 24 november kalfssaucijsje, bloemkool-kaasburger, jus + vegetarische jus, spinazie, gekookte aardappelen, gebonden goulashsoep, heldere vermicellisoep, gebonden vegetarische paprikasoep, heldere vegetarische vermicellisoep zondag 25 november cordon bleu, omelet tomaat-kaas, tomatensaus + jus, Mexicaanse groenten, frituur aardappel, gebonden tomatensoep, heldere kippensoep, gebonden vegetarische tomatensoep, heldere vegetarische groentesoep maandag 26 november rookworst, vegetarische worst, jus + vegetarische jus, boerenkool, vegetarische boerenkool, gebonden bruine bonensoep, heldere kerriesoep, vegetarische gebonden bruine bonensoep, vegetarische heldere kerriesoep dinsdag 27 november roti kip, roti vegetarisch, gebonden champignonsoep, minestronesoep, vegetarische gebonden champignonsoep, vegetarische minestronesoep woensdag 28 november babi pangang, quorn pangang, pangangsaus, pangang groenten, witte rijst, gebonden kippensoep, heldere aspergesoep, vegetarische gebonden crème soep, vegetarische heldere aspergesoep Dossiervoering nefrologie Op 1 april 2012 is de papieren dossiervoering van de afdeling NEFROLOGIE gestopt, en vervangen door medische gegevensvastlegging in het elektronisch patiëntendossier systeem DIAMANT. Vanaf die datum is de medische informatie alleen toegankelijk via dit systeem. Voor meer informatie en/of toegang tot het systeem DIAMANT kunt u contact opnemen met NIERCENTRUM VUmc afdeling NEFRO- LOGIE, mevr. Margriet Burgers telefoon: / Alle oudere papieren medische dossiers van de afdeling NEFROLOGIE die zich op dit moment nog in het CMA bevinden worden de komende periode in hoog tempo gedigitaliseerd. Na digitalisering zijn deze dossiers 24 uur per dag tevens decentraal na te slaan via het digitale systeem E-CODIS. Mocht u ook deze gedigitaliseerde dossiers willen inzien dan kunt u bevoegd gemaakt worden voor inzage in dit systeem. In dat geval wordt u verzocht contact op te nemen met ondergetekende. Ophalen medische dossiers Zoals u ongetwijfeld bekend is het beleid t.a.v het door bevoegde medewerkers persoonlijk ophalen van medische (spoed) dossiers uit het CMA verder aangescherpt. In verband met een zo goed mogelijke bewaking van de VUmc privacyregels wordt Personeelsactiviteiten Informatie over activiteiten Tip van Boots, ruimte 1 A 14.2, tst , website: U kunt de Tip van Boots ook bezoeken op de intranet homepage/direct naar/tip van Boots. Personeelskorting bij Trendline-hairstudio Op vertoon van uw medewerkerspas ontvangt u 10% korting op alle kappers behandelingen. Deze actie is geldig van U aan de balie van het CMA altijd gevraagd uw persoonlijke, van eigen foto voorziene medewerkerspas te tonen voordat u een medisch dossier meekrijgt. Daarnaast wordt uw medewerkers pas op dat moment tevens gecontroleerd op actualiteit van werkplek. Toch komt het met enige regelmaat voor dat medewerkers medische dossiers komen ophalen zonder dat zij hun persoonlijke medewerkers pas kunnen tonen. Daarnaast komt het voor dat de persoonlijke pas niet correspondeert met de officiële huidige werkplek van de betreffende medewerker. In deze twee gevallen wordt afgifte van het dossier helaas geweigerd. Ik kan mij voorstellen dat dit beleid in sommige gevallen irritatie oplevert. Toch vraag ik U begrip te tonen voor de strikte handhaving van dit beleid. Ter verdere onderbouwing wil ik u tevens het volgende meegeven: - Vooral nieuwe of tijdelijke medewerkers binnen het CMA kennen niet persoonlijk iedere afdelingsmedewerker die zich aan de balie meldt. In die gevallen is het niet werkbaar en efficiënt om op dat moment een andere CMA medewerker er bij te vragen die mogelijk die persoon wel kent. - Het is enige tijd geleden tot twee keer voorgevallen dat er bij de balie een 1 november t/m 15 december Bel voor een afspraak tst maandag t/m vrijdag van uur. Kijk op tot nu toe onbekende persoon een dossier trachtte mee te nemen zonder legitimatie. - Door alertheid van een CMA medewerker heeft dit voorval gelukkig niet geleid tot schending van de privacy. Het incident is vervolgens gemeld als incident bij de MIP. Daarom wil ik u nogmaals wijzen op het strikte beleid t.a.v afgifte van dossiers vanuit de balie van het CMA: 1. Het CMA geeft geen medische dossiers af aan medewerkers die zich niet kunnen identificeren met een actuele en van persoonlijke foto voorziene medewerkerspas. 2. Op de medewerkerspas dient de afdelingsnaam vermeld te zijn van de huidige afdeling waar de medewerker op dat moment werkzaam is. 3. Bij geringste twijfel wordt er geen dossier afgegeven en wordt direct contact opgenomen met de leiding van de betreffende afdeling waar het dossier is aangevraagd. Bedankt! Vele van de VU/VUmc heb ik afgelopen donderdag de hand mogen schudden bij mijn afscheid in de brandweergarage. Iedereen persoonlijk te bedanken is onmogelijk, daarom via deze weg mijn dank voor de s, kaarten hartelijke woorden, handdruk, lach, cadeau en/of uw aanwezigheid. Het was een mooie afsluiting van mijn werkzaamheden als instructeur BHV en instructie kleine Blusmiddelen en Alarmering. Het is Amstel Academie een prachtig begin van mijn pensioen. Kees (C.) van Setten Uitreiking 2 cheques tijdens Rosariumbijeenkomst Tijdens de recente IKNL nascholingsdag in het Rosarium kregen dr. Arnon Kater en dr. Jeroen Janssen, beiden internisthematoloog in resp. het AMC en Vumc een cheque uitgereikt van dhr Gijs Beukhof van de stichting Leukemie.nl. Deze stichting stimuleert onderzoek dat moet leiden tot verbetering van de behandeling van allerlei vormen van leukemie. Het bedrag voor het AMC is bedoeld ter ondersteuning van de vorming van een biobank van chronische lymfatische leukemiecellen waarop nieuw onderzoek verricht kan worden. De euro voor Vumc is bedoeld om volledige transcriptoom sequencing te kunnen verrichten op gezuiverde stamcelpopulaties van chronische myeloide leukemie. Het doel van dit onderzoek is stamcelspecifieke aangrijpingspunten voor behandeling te ontwikkelen, hetgeen uiteindelijk genezing mogelijk moet maken. Ophalen 23 ringshoezen Bij het centraal medisch archief kan iedere VUmc medewerker 23 ringshoezen ophalen. Belt u met het CMA tst en vraagt u naar Johan Tamse. De Boelelaan HV Amsterdam (020) Centrum voor Leiderschapsontwikkeling en Effectiviteitsverbetering en Bij- en nascholingen F. Broekhof (020) Medisch ondersteunende opleidingen en Verpleegkundige vervolgopleidingen K. Jonker (020) Het aanbod van het Centrum voor Leiderschapsontwikkeling en Effectiviteitsverbetering najaar 2012 voorjaar 2013 van VUmc Academie staat op internet: vumc.nl/opleidingen/ VUmc Academie biedt inspirerende trainingen en workshops aan, die u ondersteunen bij het optimaal benutten van uw kwaliteiten. Weet u nog niet welke training u wilt volgen? Kijk snel op onze website en schrijf nu in! Persoonlijke ontwikkeling APK/Loopbaancheck; 10 januari 2013 (12.00 tot uur) Waar sta ik nu in mijn loopbaan en wat is een volgende stap? Leiderschapsontwikkeling Workshops voor gevorderd leidinggevenden (sneller gaan door stil te staan); 13 december 2012 (ochtend) Vertragen: ruimte en rust voor u zelf creëren om te reflecteren op waar u mee bezig bent. Als collega de baas spelen; 4 en 18 december coaching 5, 6 of 7 februari 2013 (2 hele dagen en een coaching van 1,5 uur) Als coördinator, senior of meewerkende voorman/vrouw zit u in een driehoeksverhouding met uw leidinggevende (tevens de leidinggevende van uw collega s) en uw collega s, die u aanstuurt maar met wie u ook samenwerkt. Triggy! Wetenschappers Persoonlijke ontwikkeling voor promovendi; 11 en 12 december en 19 december 2012 (2 hele dagen en 1 ochtend) Om een promotie succesvol tot een goed einde te brengen is meer nodig dan inhoudelijke en wetenschappelijke vaardigheden. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Editha Samsom. Tel. (020) , Het opleidingsaanbod van Bij- en nascholingen najaar 2012 voorjaar 2013 van VUmc Academie staat op internet: vumc.nl/opleidingen/ Inhoudelijke informatie over de Bij- en nascholingen kunt u vinden onder de gelijknamige rubriek op de website. De Amstel Academie biedt ook inspirerende trainingen en workshops aan, die u ondersteunen bij het optimaal benutten van uw kwaliteiten. Kijk snel op onze website en schrijf u nu in voor ons nieuwe aanbod! OA Wervelkolomchirurgie; 14 en 15 januari 2013 (hele dagen) Excel 2010 basis; 15 en 22 januari 2012 (middagen) Enterale en Parenterale voeding; 16, 17 en 18 januari 2013 (hele dagen) Immuno-biotherapie; 21, 22 en 23 januari 2013 (hele dagen) Terugkommiddag trainer Voorbehouden handelingen; 21 januari (middag) Proactive Nursing: klinisch redeneren voor gespecialiseerd verpleegkundigen; 24 januari 2013 (hele dag) Intensive Care: Thema 7; 28 en 29 januari 2013 (hele dagen) Maag-Darm-Lever oncologie; 31 januari en 1 februari 2013 (hele dagen) Morello: het VUmc systeem om uw websites te beheren: 31 januari 2013 (hele dag) De gezondheidszorg blijft in beweging, dus ook ons opleidingsaanbod! Het volledige aanbod en inhoudelijke informatie over al deze Bij- en nascholingen kunt u vinden op opleidingen/ Daar treft u ook het digitale inschrijfformulier. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Sharon Schoo, Tel , Tracer november 2012 Servicepagina 6

7 Neurowetenschapper Jeroen Geurts is een spreekwoordelijke duizendpoot. Met populairwetenschappelijke boeken, publiekslezingen, radio- en tvoptredens en zijn activiteiten voor Stichting Brein in Beeld slaat hij een stevige brug tussen wetenschap en maatschappij. In oktober werd Geurts benoemd tot hoogleraar. n Ursula Wopereis Professor Barabas Als kind wilde ik professor Barabas worden, uit Suske en Wiske. Toen ik werd uitgeloot voor geneeskunde ben ik medische biologie gaan studeren. Dat wilde ik ook liever. Ik wilde niet praktiseren, maar filosoferen. In het derde jaar maakte ik kennis met neurobiologie. Snijden in schapenhersenen, dat vond ik zo fascinerend. Dat systeem van al die cellen die met elkaar communiceren en ook nog zoiets complex als bewustzijn kunnen maken! Bij de mens althans, bij schapen wat minder. Die fascinatie is nooit verminderd. Met mijn team doe ik onderzoek naar grijze stof beschadigingen bij MS. Brein in Beeld Ik heb twee populairwetenschappelijke boeken geschreven over de werking van het brein en daaraan gerelateerd veel publiekslezingen en radio- en televisieoptredens gedaan. Ik denk dat je een betere wetenschapper wordt, als je wat je bezighoudt kunt vertalen naar een breder publiek. Veel wetenschappers hebben moeite met populariseren. Om hen daarbij te helpen heb ik Stichting Brein in Beeld opgericht. Ons ideaal is een wetenschap die echt in de maatschappij geworteld is. Via je wortels zuig je als wetenschapper maatschappelijke vraagstukken op die je in de academie kunt uitwerken. Vijf x V volgens Jeroen Geurts Verwanten Mijn man is wetenschapper en politicus Vakantie We zijn allebei druk. Vakanties plannen we pas op het laatste moment in. De laptops gaan mee. We gaan gewoon door en rusten tussendoor uit Vrije tijd Wat is dat? Ik werk, ik lees, ik ben altijd in beweging en sta nooit stil Voer We koken eigenlijk nooit, om de hoek zit een heel goede Italiaan Vervoer Ik kan lopend naar mijn werk maar heb wel een Audi TT. Daar schaam ik me kapot voor, maar het is zo n gaaf karretje Foto mark van den brink Ik ga altijd uit van de vraag Er staan 80 miljard antwoorden op internet, maar ik ben meer vraaggeïnteresseerd. Waar het om gaat is dat je de juiste vraag stelt. De juiste vraag brengt je inzicht een uniek stukje verder en ligt vaak achter de initiële vraag. Daarvoor heb je een brede blik nodig, maar die dreigt door alle superspecialisatie te verdwijnen. Om vanuit de context naar die vraag toe te sturen, dat vind ik heel erg mooi. Daarom ben ik ook zo verschrikkelijk blij met mijn leerstoel. Mijn leeropdracht is translationeel neurowetenschappelijk onderzoek. Ik probeer mensen en vakgebieden te verbinden om vanuit een vraag gezamenlijk aan een oplossing te werken. Jeroen Geurts (1978) studeert medische biologie aan de UvA. Hij promoveert in 2005 bij VUmc op hersenonderzoek bij MS en start vanuit de afdeling radiologie (en pathologie) een eigen onderzoekgroep. Geurts publiceert Over de kop (2007) en Kopstukken (2009) en verhuist in 2010 met zijn onderzoekgroep naar de afdeling anatomie en neurowetenschappen. In 2012 wordt Jeroen Geurts benoemd tot hoogleraar neurowetenschappen. Jonge Akademie Sinds dit jaar ben ik lid van de Jonge Akademie van de knaw, dat vind ik echt super. Ik ben voorzitter van het tracé wetenschapsbeleid, dat is een mooie aanvulling op mijn publieksgerichte activiteiten voor Brein in Beeld. Ik ben daar echt onder gelijkgestemden. Iedereen is heel gedreven en werkt tot diep in de nacht, net als ik. Gewoon, omdat we het zo mooi vinden wat we doen. Dat geeft heel veel energie. Patiënten zijn meer tevreden over de geboden zorg als hun informatie goed is doorgegeven, dan wanneer er geen kennisoverdracht is geweest. Bart Schweitzer, huisarts en promovendus, onderzocht de patiënttevredenheid over palliatieve zorg buiten kantooruren. Nederlands Dagblad, 23 oktober We zijn met z n állen doorgeslagen, maar het aantal antidepressivaslikkers moet naar beneden en huisartsen spelen daar nu eenmaal een belangrijke rol in. Aartjan Beekman, psychiater, over het hoge aantal mensen dat antidepressiva slikt. Vrij Nederland, 27 oktober We organiseren nascholingen op het gebied van psychiatrie in Suriname voor bijvoorbeeld huisartsen en verpleegkundigen. Audrey van Schaik, psychiater, over de stichting Yeye. Apintie televisie, 30 oktober We doen al jaren onderzoek naar wat mensen met dementie beleven. Als je die kennis hebt, dan is het ook belangrijk om die over te dragen aan mantelzorgers, vrijwilligers en professionals die werken met mensen met dementie. Rose- Marie Droës, onderzoeker, over de medewerking aan de ontwikkeling van een dementiesimulator. Tijd voor Max, 31 oktober Niemand kan vanaf de buitenkant bepalen wat de precieze oorzaak is van overlijden. Het is puur speculatief. Frank van de Goot, patholoog, pleit voor gerichter onderzoek naar doodsoorzaak bij sterfgevallen. 31 oktober Verder onderzoek is nodig om een goed beeld van hun ontwikkeling te krijgen. Om adequaat te kunnen inspelen op hun problematiek zullen we een vervolgafspraak maken met een deel van de eerder onderzochte groep. Theo Doreleijers, psychiater, over zijn conclusie dat jonge zedendelinquenten vaak veroordeeld worden voor andere vergrijpen. Metronieuws.nl, 1 november Overleven van een brand is topsport. Paul van Zuijlen, plastisch chirurg. De Volkskrant, 31 oktober Bij veel ziekten is nog niet duidelijk welke genen precies een rol spelen bij het ontstaan ervan. Het gaat vaak niet om een enkel defect gen, maar om een combinatie van een heleboel genen. En we weten in veel gevallen niet welke combinaties een ziekte veroorzaken. Daniëlle Posthuma, onderzoeker. Trouw, 2 november Oncologie en longziekten starten met loncolean Dagelijks het hart luchten verbetert werksfeer Sinds augustus houdt oncologie in het kader van lean elke middag een korte evaluatie van de dag. Omdat er geen leancoach beschikbaar was, geeft de afdeling zijn eigen invulling aan het verbetertraject. loncolean begint nu al vruchten af te werpen. n Jeroen Kleijne We zijn vorig jaar met de afdeling verhuisd naar de nieuwe dakopbouw, legt José Stolker uit. Bij oncologie is ze leidinggevende van de medische administratie. We kregen algemene longziekten als specialisme erbij en dus ook een aantal nieuwe medewerkers. Voor iedereen was het behoorlijk wennen aan het werken in een grotere groep en op een nieuwe locatie, wat soms leidde tot onvrede en spanningen. Gezamenlijk hebben we besloten om te gaan leanen. Omdat er op dat moment geen leancoach beschikbaar was, hebben we het zelf opgepakt. We hebben de benodigde materialen aangeschaft en ik heb zelf een week meegelopen bij interne geneeskunde en dermatologie om te zien hoe zij lean aanpakken. Daarna zijn we begonnen met loncolean. Wennen Sinds augustus houdt de afdeling oncologie en longziekten elke dag van kwart voor vier tot vier uur een korte evaluatie van de dag. Alle aanwezigen kunnen positieve en negatieve opmerkingen plaatsen, die op een bord worden aangegeven met groene en rode magneten. Als iemand rood heeft, krijgt hij de kans om uit te leggen wat er aan de hand is. Zo nodig zoeken we gezamenlijk naar oplossingen voor het probleem. Iedereen heeft een beetje aan de leansessies moeten wennen, maar over het algemeen bevalt het heel goed. Mensen vinden het sowieso prettig om even hun hart te luchten. Eventuele irritaties worden meteen uitgesproken en blijven niet voortsudderen. We houden nog wel één keer per maand een werkoverleg voor de zaken die iets meer tijd vragen. Verbeteringen In korte tijd hebben de dagelijkse leansessies al tot concrete verbeteringen geleid, met name op het gebied van de communicatie op de afdeling. Stolker: Een aantal werkafspraken die niet goed liepen, hebben we voor de artsen vastgelegd in een lijstje met do s en don ts. Een aantal zaken loopt al een stuk beter, zoals het overboeken van dossiers, een duidelijke overdracht voor het maken van afspraken en het meegeven van de juiste formulieren. Dat scheelt een hoop ergernis. De artsen werden op hun beurt in de backoffice soms van de een naar de ander gestuurd. We hebben nu een groot object gemaakt, een soort pijl, dat staat op het bureau van degene die op dat moment voor hen aanspreekpunt is. In de praktijk werkt dat heel goed. Dankzij loncolean verloopt de samenwerking soepeler en is de werksfeer duidelijk verbeterd. We gaan er dan ook zeker mee door. 7 Tracer november 2012 Organisatie Onderzoek Onderwijs Patiëntenzorg

8 Prikbord Gezocht: vrijwilligers Het prikbord op intranet biedt medewerkers de mogelijkheid om oproepen te plaatsen. Dagelijks zijn er nieuwe vraag- en aanbodadvertenties te vinden. Sommige berichten zijn wel erg bijzonder. foto paul le clercq VUmc heeft patiënttevredenheid en gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Daarom werken we in de wachtruimtes met gastvrouwen en -heren. Zij kunnen de mensen hier persoonlijke aandacht geven, iets waar de zorgverleners niet altijd aan toekomen. Vandaar dat er bij VUmc vrijwilligers werkzaam zijn. Op dit moment zijn wij opzoek naar gastvrouwen en -heren voor receptie W, VUmc cca, legt Geraldine van der Waal, coördinator vrijwilligerswerk, uit. Het is een bijzondere omgeving die helemaal in het teken staat van welbevinden. Als je dat ook in de wachtruimte wilt uitdragen, zijn vrijwilligers onontbeerlijk om patiënten en bezoekers op te vangen. Er werken in totaal meer dan 130 vrijwilligers bij VUmc. We willen onze patiënten een beetje extra bieden, zodat zij ons een volgende keer weer als ziekenhuis kiezen, of ons aanbevelen bij hun familie en vrienden. Steeds meer afdelingen besluiten om daarvoor vrijwilligers in te schakelen. Wat de taken precies zijn, is per afdeling verschillend. Bij receptie W hebben de nieuwe vrijwilligers de koffiecorner en het informatiecentrum als uitvalsbasis. Ze zorgen dat patiënten zich op hun gemak voelen, of ze nu behoefte hebben aan een kop koffie, concrete informatie of aan een luisterend oor. Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers en wij verwachten van de vrijwilligers dat zij twee dagdelen per week beschikbaar zijn. Ook is het een pre als ze affiniteit hebben met het medische of verpleegkundige vakgebied. Maar bovenal is het van belang dat zij rust uitstralen en patiënten tot steun kunnen zijn, zeker op een polikliniek voor oncologische patiënten, aldus Geraldine. Mochten medewerkers iemand kennen die als vrijwilliger aan de slag wil, dan kunnen ze dat aan Geraldine of aan haar collega Emilie Holthuizen doorgeven. Is het iets voor een van je ouders, broer of zus, een vriendin of een aardige buurman, dan hopen we natuurlijk dat je hen op onze vacature wijst. Met meer gastvrouwen en -heren kunnen we de oncologische patiënten en hun begeleiders nog beter van dienst zijn. Poppen Tot dusver is er weinig belangstelling voor de porseleinen poppen van medisch secretaresse Carla van Rooy. Helaas, heb ik nog geen reactie mogen ontvangen, vertelt ze. De zes handgemaakte poppen uit de Leonardo Collection zijn geliefd bij verzamelaars. Maar blijkbaar hebben die het stukje in Tracer niet gelezen. Tweet #VUmc Tradities vieren hoogtij op Offerfeest Op het social medium Twitter wordt veel gezegd over VUmc. Door patiënten, bezoekers, studenten, medewerkers en vele anderen. Een greep uit de leukste (geanonimiseerde) reacties van afgelopen week: Op Schiphol om grote US collega en vriend Jeff Cummings op te halen. Morgen met hem symposium Dementia 2012 Philip Scheltens, hoogleraar neurologie en directeur Alzheimercentrum VUmc, 7 november om 8.12 uur Of je nu van Marokkaanse muntthee houdt of van Turkse koffie, op het offerfeest in VUmc kregen medewerkers en patiënten de kans om met verschillende aspecten van het Offerfeest kennis te maken. Imam Mohamed Ben Ayad, van de dienst pastoraat en geestelijke verzorging opende op 5 november dit Islamitische feest en vertelde wat over de achtergronden van het Offerfeest. Collega s serveerden daarna verschillende traditionele gerechten. Naast de lamsspiesjes die gebruikelijk zijn bij dit feest waren er bijvoorbeeld ook bladerdeeghapjes met geitenkaas en kip, Marokkaanse sosit en merquez worstjes en Turkse dolma, Marokkaanse lamsemen en Turkse baklava. Gezellig en interessant, merkte een medewerker op. Heerlijk dat ik vanaf de zorgeenheid in zo n cultureel diverse sfeer terecht kom, merkte een patiënte op. Vergeet al die ranglijstjes. #VUmc is een prima ziekenhuis. #ervaringsdeskundige Patiënt, 7 november om Dé toekomst van patiëntenzorg volgens hoogleraar Guus van Dongen #RS4TS #innovatie Philips Nederland, 7 november om uur Ik doe mee! Doe mee aan de Westrandweg Run, en steun onderzoek van #VUmc #MS Centrum. Deelneemster Westrandweg Run, 9 november om uur Ons #kenniscentrum is een unieke microfiche verzameling rijker: Nutting en Dock Historical Nursing Collection, Dank aan #VUmc Florence Nightingale Institute, 12 november om uur Lorenzo In cijfers Elk jaar publiceert VUmc de kerncijfers over het afgelopen jaar. BIZA heeft echter veel meer en spannender gegevens over wat er binnen de organisatie gebeurt Tot 9 november zijn er in het VUmc patiënten geregistreerd. In verband met de patiëntveiligheid heeft het voorkomen van dubbel ingeschreven patiënten hoge prioriteit. Door een lean verbeterproject is het gemiddeld aantal dubbel ingeschreven patiënten per maand teruggelopen van 260 in 2011 naar 206 in Een verbetering van bijna 20%. 8 Tracer 20 4 oktober 2012 Organisatie Onderzoek Onderwijs Patiëntenzorg 8

9 medewerkersblad van donderdag 15 november 2012 nummer 23 Geen gedwongen ontslagen GGZ ingeest treedt op tijdens Zorgfestival Kijken in de geest Foto Jean Pierre Jans Met ingang van 1 november 2012 is geen sprake meer van mogelijk gedwongen ontslag van boventallig verklaarde medewerkers. Van het oorspronkelijke aantal boventallig verklaarde fte s is 77 procent (48 fte) niet langer boventallig omdat zij zijn herplaatst of (vrijwillig) ontslag genomen hebben. In april 2012 werd met de vakbonden afgesproken dat er een addendum kwam op het doorlopend sociaal plan. Als in november procent van de boventalligheid zou zijn opgelost, zou het addendum vervallen. Het percentage opgeloste boventalligheid ligt met 77 procent boven deze grens. Het addendum is daarom met ingang van 1 november 2012 niet meer van toepassing. Dit betekent ook dat er geen sprake meer is van gedwongen ontslag van de medewerkers die nog niet zijn herplaatst. Een andere afspraak was dat boventalligheid werd bepaald aan de hand van het afspiegelingsprincipe. Het vervallen van het addendum wijzigt echter niets in wie in 2012 als gevolg van de bezuinigingen in de circuits boventallig is verklaard. Voor eventuele komende reorganisaties is alleen het Doorlopend Sociaal Plan weer van toepassing. Dit hanteert het anciënniteitsprincipe als methode voor het eventueel boventallig verklaren van medewerkers. ngdj De afdeling initiële opleidingen, onderdeel van de dienst PO&O, heeft op het Groot Amsterdams Zorgfestival op 9 november jl. een aantal workshops georganiseerd onder de naam Kijken in de geest. Astrid Wiggers, hoofd verpleegkundige opleidingen, doet verslag: Op het sfeervolle terrein van de Westergasfabriek hadden wij de beschikking over een ruimte in het mc-theater. Bezoekers konden een kijkje nemen in de geest van cliënten en ervaringsdeskundigen uit de geestelijke gezondheidszorg. (Ex-)cliënten deelden hun ervaringen over de worsteling met problemen in de geest. Dit varieerde van het depressief of angstig zijn tot een eetverslaving, psychosen en het horen van stemmen. Eetverslaving en depressie Specifiek voor mbo-leerlingen die voor de zorg hebben gekozen, organiseerde ggz ingeest twee workshops. Daarnaast vond er ook nog één workshop plaats voor andere bezoekers aan het zorgfestival. De workshops werden allemaal verzorgd door ervaringsdeskundigen. In de eerste bijeenkomst stond eetverslaving en depressie centraal. Wiggers vertelt: De deelnemers kregen informatie over de sociale en lichamelijke gevolgen van een vreetbui en wanneer dit kan leiden tot een depressie. In de discussie kwam naar voren dat een eetprobleem een bekend verschijnsel is, maar dat dit toch iets anders is dan een eetstoornis die tot een depressie kan leiden. Dit overkomt mij niet De tweede bijeenkomst, getiteld Dit overkomt mij niet, ging over angststoornissen. Uit de discussie tijdens deze workshop kwam naar voren dat dit velen kan overkomen, vaak tegen alle verwachtingen in. Met behulp van een stellingenspel werd tijdens de laatste workshop onder meer aandacht besteed aan het verschil tussen somberheid en depressie. Wiggers: Somberheid herkent iedereen wel, maar een depressie is toch wel iets anders. De discussie over tips voor de hulpverlening gaf een nieuw inzicht in de behoefte van cliënten. Als je angstig bent, wil je dat er iemand naast je staat. De workshops werden goed bezocht en de deelnemers lieten na afloop weten het zeer indrukwekkend te hebben gevonden. Wiggers besluit: We hebben met twee scholen zelfs afspraken gemaakt om gastlessen te verzorgen over het werk in de ggz. Het is goed dat er op scholen aandacht wordt besteed aan het kijken in de geest! nab Meer informatie Astrid Wiggers Gedicht Een van de workshops werd afgesloten met een gedicht van Adrienne Garber: Keek naar mezelf zoals ik werd bestond ik nog onzichtbaar transparant woordeloos overgeleverd aan pijn kon niet meer zijn die ik was schaduw de weg kwijt in oneindigheid van het niet kunnen zijn. Stem op vrijwilligers Zuiderpoort De gastvrouwen en -heren van locatie Zuiderpoort zijn genomineerd voor de Vrijwilligersprijs 2012 van de Vrijwilligerscentrale Haarlem. De vrijwillige gastvrouwen en gastheren van Zuiderpoort zijn sinds 2007 werkzaam op een kortdurende opnamekliniek voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. Zij zijn er om het verblijf van cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Omdat het project dit jaar vijf jaar bestaat, is het een uitgelezen moment om deze groep gastvrouwen en gastheren in het zonnetje zetten. De winnaar van de Vrijwilligersprijs wordt bepaald door een publieksjury en door publieksstemmen. Breng daarom je stem uit op nl/vrijwilligerscentrale-nieuws. Dit kan nog tot 20 november. nab Geen Ster Familie Ervaring Maandag 5 november werden op het landelijk congres Van familie moet je het hebben de eerste Sterren Familie Ervaring uitgereikt. Veertig afdelingen uit heel Nederland hadden zich aangemeld voor deze onderscheiding. Elf afdelingen werden genomineerd, waarvan twee van ggz ingeest: Westerpoort (Bennebroek) en f-act Haarlem-Zuid. Familieleden werden gevraagd naar hun ervaringen op het gebied van de thema s: informeren, betrekken, ondersteunen en een contactpersoon toewijzen. Westerpoort scoorde gemiddeld een 8, f-act Haarlem- Zuid kreeg gemiddeld een 7 op het rapport. Maar ondanks de algemeen goede waardering, kreeg ggz ingeest toch geen ster. De familieleden gaven aan dat ze meer betrokken willen worden bij het behandelplan, de behandeling of begeleiding. Hulpverleners kunnen meer vragen naar de wensen en behoeften van familieleden en mensen actiever wijzen op het ondersteuningsaanbod voor familieleden. Ook vonden familieleden dat hulpverleners zich meer in kunnen zetten voor een goed contact tussen cliënt en hulpverlener. Familievertrouwenspersoon Elly Driebergen: We zijn teleurgesteld, we hadden die ster verdiend. Aan de andere kant hebben we twee mooie, waardevolle rapporten liggen waarin familie ons heel duidelijk vertelt waar het nog aan schort. Deze adviezen nemen we ter harte. We gaan voor de ster in 2013! nps Psychische problemen op school Professionals op en rond scholen gaan een steeds belangrijkere rol spelen in het omgaan met psychische problemen bij leerlingen en hun ouders. De gemeente verwacht steeds meer expertise van de school bij het signaleren, doorverwijzen of juist binnen de school aanpakken van deze psychische klachten. Op 26 november a.s. organiseert Prezens van uur een studiemiddag over psychische problemen van leerlingen en/of hun ouders. Deze studiemiddag vindt plaats in Vrouw en Vaart en is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk te maken heeft met de zorg voor leerlingen en/of hun ouders in Amsterdam Zuid en Nieuw- West. Maar ook als je in een ander stadsdeel werkt, ben je van harte welkom. Je kunt twee workshops volgen, waarbij je de keus hebt uit: - adhd: is het te temmen? - Omgaan met ouders met lastig gedrag. - Jongeren en depressie. - Preventie van psychische problemen. Deelname aan de studiemiddag is gratis, dankzij een bijdrage van de Dienst Maatschappelijke Ondersteuning. Meer info en aanmelding Maartje Goudriaan (Prezens Preventie) T (020) nab Ruim 200 euro statiegeld voor kookactiviteit Zuiderpoort Blij namen activiteitenbegeleider Ankie Kerkvliet en afdelingsmanager Bouke Bijnsdorp op maandag 9 november een cheque van 213,65 euro in ontvangst. Dit is de opbrengst van de emballagebonnenactie van de Vomar in Haarlem die werd gehouden van 8 oktober tot en met 3 november De opbrengst komt ten goede aan de kookactiviteit voor de cliënten van de gesloten kliniek, locatie Zuiderpoort. Kerkvliet: We zullen het geld besteden aan een kerstdiner of -lunch voor cliënten en hun familie. Het geldbedrag is zeer welkom, want door bezuinigingen in de ggz is er geen geld meer voor de kookactiviteit van cliënten. njvb

10 De PAR is een verbindend platform Voorzitter Annemieke Noteboom van de Psychologen Advies Raad (PAR): De PAR verbindt niet alleen psychologen onderling, maar wil ook een brug vormen naar beleidsmakers binnen GGZ ingeest. Soms lijken dat nog gescheiden werelden. n Mariëlle van der Zwet Sinds begin april behartigt de par de belangen van alle psychologen binnen ggz ingeest. Noteboom: We zijn nu bezig met achterstallig onderhoud. Maar uiteindelijk willen we een actief meedenkende en initiërende rol vervullen bij beleidsontwikkelingen die relevant zijn voor psychologen. Enerzijds hebben de verschillende psychologenberoepen op een aantal vlakken dezelfde belangen. Anderzijds verschillen ze ook veel van elkaar. Dat is een lastige discussie. Waar eindigt het deskundigheidsgebied, dan wel de verantwoordelijkheid van de één en begint die van de ander? Dit geldt ook als het gaat om afbakening van andere disciplines. Dus een van de belangrijke dingen die ons te doen staat, is actief bijdragen aan een herziening van het huidig professioneel statuut. Samen met po&o proberen we ook eenduidigheid in de functieomschrijvingen te krijgen. Dit zijn voor ons belangrijke speerpunten die gelukkig ook onderschreven worden door de raad van bestuur. Bijscholing Een ander speerpunt is na- en bijscholing. Zo moet een klinisch psycholoog zich elke vier jaar laten herregistreren. Doe je dat niet, dan verlies je je titel. Voor die herregistratie is onder andere bijscholing verplicht. Maar er is intern nog niks vastgelegd over hoe dit vergoed wordt. En dat is natuurlijk vreemd, stelt Noteboom. De noodzaak voor bijscholing geldt overigens ook voor andere psychologenberoepen, zoals in de beroepscode en cao is terug te vinden. ggz ingeest heeft het nu financieel zwaar. Dat levert een spanningsveld op. Als par kunnen we daar een constructieve rol in spelen door samen met professionals en bestuur in gesprek te gaan over wat nodig en haalbaar is. We hebben tenslotte het gezamenlijke belang van het bieden van kwalitatief goede zorg. Samenwerking Bijna de helft van de psychologen binnen ggz ingeest was aanwezig op het oprichtingssymposium dit voorjaar. Noteboom: Velen daarvan Een deel van het PARbestuur (v.l.n.r.): Patricia van Oppen, Sigfried Schouws, Annemieke Noteboom, Nel Draijer en Ysk Vondeling. Op de foto ontbreken Osvaldo Heredia, Anna Kalksma, Merijn Merbis, Dorine Sellenraad en Hetty Vromen. hebben aangegeven actief betrokken te willen worden bij de par. Dat geeft aan hoeveel behoefte, maar ook, enthousiasme en draagvlak er is. Het par-bestuur bestaat uit psychologen van verschillende locaties en verschillende psychologenberoepen, zodat we ook echt de hele beroepsgroep kunnen vertegenwoordigen. We hebben net onze eerste nieuwsbrief uitgegeven en we organiseren jaarlijks een symposium. Voorheen kende je alleen de mensen van je eigen locatie. Door de par wordt het nu veel meer overstijgend en dat vind ik echt geweldig! Foto Mark van den Brink Betere zorg voor cliënten met verslaving Zo n 70 procent van de cliënten in de langdurige psychiatrie kampt ook met een verslavingsprobleem. Om deze groep beter te kunnen helpen, is GGZ ingeest in september begonnen met het project Dubbele Diagnose. Alle ACT- en F-ACT-teams krijgen de komende maanden speciale begeleiding. n Jeroen Kleijne Van oudsher is ggz ingeest natuurlijk goed in het behandelen van psychiatrische problemen, vertelt Annemiek van der Steenhoven, directeur behandelzaken van het circuit sociale psychiatrie Zuid-Kennemerland. Met de behandeling van verslavingsproblemen weten we minder goed raad. En dat terwijl verslaving en psychiatrische problemen elkaar vaak versterken. Vaak verwijzen we door naar een verslavingsinstelling, terwijl cliënten het al lastig genoeg vinden om alleen bij ons te komen. De bedoeling van het project Dubbele Diagnose is dat we in het behandelplan een aanpak voor beide problemen opnemen en vanuit één instelling de behandeling doen. In voor zorg! Voor de uitvoering van het project heeft ggz ingeest subsidie gekregen van In voor zorg!, een instelling die vanuit de overheid instellingen helpt met de implementatie van noodzakelijke zorgaanbod. Het mooie van In voor zorg! is dat ze niet alleen helpen bij de implementatie, maar ook kijken naar de samenstelling van de teams en de organisatie op alle niveaus. Zo komen er leiderschapstrainingen en werken alle betrokken teams aan eigenaarschap. Alle medewerkers leren gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor het aanbod dat we nodig hebben. Sinds september werkt een coach via In voor zorg! achttien maanden lang aan de uitvoering van iddt, de behandeling van Dubbele Diagnose, samen met twee interne projectleiders. Zij gaan langs alle act- en f-act-teams om te zien wat er nodig is om dit nieuwe behandelaanbod vorm te geven en in hoeverre de teams in staat zijn om dat op zich te nemen. Van veel cliënten weten we nog onvoldoende welke drugs en welke alcohol ze gebruiken, terwijl je dat met een eenvoudige vragenlijst in kaart kunt brengen. Als je weet wat mensen gebruiken en hoeveel kun je ze in elk geval goede voorlichting geven. In het behandelplan kun je vastleggen hoe je de problemen tegelijkertijd gaat aanpakken en op welke manier. Echt helpen Vanaf de zomer van 2013 profiteren cliënten voor het eerst van iddt, verwacht Annemiek van der Steenhoven. We gaan alle cliënten in de langdurige psychiatrie ook vragen naar hun verslavingsproblemen en deze in kaart brengen. Vervolgens gaan we ze echt helpen bij het aanpakken van die problemen. Dat zal zeker bijdragen aan het welzijn van de betreffende cliënten, bijvoorbeeld door het voorkomen van opnames of problemen met financiën en huisvesting. Van het begin af loopt straks een onderzoek mee, dus we zullen de resultaten zorgvuldig monitoren. GGZ ingeest 2.0 Chatten over een verlieservaring 4e jaargang, nummer november 2012 indrukken is het tweewekelijkse medewerkersblad van GGZ ingeest. Oplage: indrukken wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de dienst communicatie. Eindredactie Annemarie Burgers Redactie Dienst communicatie Aan dit nummer werkten mee Joke van Ballegooijen, Marlin Burkunk, Ben de Graaf, Gert de Jager, Ellen Kleverlaan Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam Drukwerk DeltaHage, Den Haag Redactieadres GGZ ingeest, dienst communicatie t.a.v. indrukken Postbus 74077, 1070 BB Amsterdam T (020) E In deze rubriek vind je nieuwe apps, websites en andere ITtoepassingen in de wereld van de geestelijke gezondheidszorg. Helder uitgelegd, zonder jargon. Suggesties voor deze rubriek kun je mailen naar of via n Marlin Burkunk Praten over een verlieservaring werkt meestal helend. Maar niet iedereen die een partner, ouder of een andere dierbare verloren heeft, wil zijn omgeving lastig vallen met te veel verhalen. Stichting Humanitas ontwikkelde in samenwerking met Yarden voor deze groep hulpzoekers de website www. pratenoververlies.nl. De chatbox biedt een anonieme omgeving waar men ongeremd zijn hart kan uitstorten. Goed opgeleide vrijwilligers staan vier avonden per week iedereen te woord. In tegenstelling tot meer algemene e-hulp sites (bijvoorbeeld www. hetluisterendoog.nl) heeft deze site zich gespecialiseerd in alle problemen rond verlies en rouw. De bezoeker registreert zich, kiest een nickname en steekt van wal. Veel deelnemers ervaren de chatbox als een veilige omgeving waar in eerste instantie meer wordt besproken dan in een persoonlijk gesprek. indrukken 15 november

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Inhoud Inleiding 3 Een verzoek om erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting 3 Wachten op de uitslag 3 Kosten 4 Het doel van

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Wij zijn er voor jou. Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE.

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Wij zijn er voor jou. Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE. Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Wij zijn er voor jou Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE medewerkers >> 1 Tevreden, gezonde en gemotiveerde medewerkers dragen bij aan een

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer

Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer Depressie en angstklachten tijdens de zwangerschap komen regelmatig voor. Toch wordt dit onderwerp nog vaak als taboe ervaren en is niet duidelijk welke

Nadere informatie

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening.

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Jaarverslag klachten 2010 Patiëntenservice Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Totaal aantal klachten, meldingen

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Ellen van Steekelenburg, Femke Beelen, 5 oktober 2017 Onze bijdrage in grote lijnen: Positieve

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Een patiënt met stress en burnout

Een patiënt met stress en burnout Een patiënt met stress en burnout Een patiënt met stress en burnout in de huisartspraktijk Bart Verkuil Arnold van Emmerik Roelf Holtrop Houten 2010 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Mét familie gaat het beter

Mét familie gaat het beter Mét familie gaat het beter GGZ ingeest staat voor een gelijkwaardige samenwerking tussen patiënt, hulpverlener en u. In deze brochure leest u hoe we u als familielid, vriend of andere naaste van de patiënt

Nadere informatie

GRIP OP JE LOOPBAAN. Praktische checklist

GRIP OP JE LOOPBAAN. Praktische checklist GRIP OP JE LOOPBAAN Praktische checklist GRIP OP JE LOOPBAAN PRAKTISCHE CHECKLIST Hoe krijg je grip op je loopbaan? Nadenken over wie je bent, wat je wilt en wat je kan, helpt om meer grip te krijgen

Nadere informatie

Samenvatting werkwijze bij calamiteiten in de patiëntenzorg. Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg April versie 3

Samenvatting werkwijze bij calamiteiten in de patiëntenzorg. Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg April versie 3 Samenvatting werkwijze bij calamiteiten in de patiëntenzorg Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg April versie 3 Inleiding en definities Enkele woorden vooraf Calamiteiten in de patiëntenzorg hebben veelal

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening

Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening Wat zijn uw ervaringen? Informatie voor mantelzorgers Wat houdt het onderzoek in? Er kan nog veel verbeteren

Nadere informatie

Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris

Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Op school, in de zorg of in de hulpverlening: overal kunnen helaas ongewenste omgangsvormen

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66 VERTROUWENSPERSOON z.v.v. Blauw Wit 66 Februari 2015 1 Inhoud 1. Doel en aanpak pag. 3 2. Regelement vertrouwenspersoon pag. 5 Vastgesteld door het bestuur d.d. 2 februari 2015 - Holten 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Verslag bijeenkomst 21 januari 2011 Erasmus MC RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Partners Mijnpijn.nl vinden dat chronische pijn prioriteit

Nadere informatie

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo pagina 1 van 11 Vragenlijst Veilige Zorg Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Veiligheid in de gezondheidszorg Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

10 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren

10 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren 0 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Postbus 0011 00 ea Den Haag www.rijksoverheid.nl Maand 0 B-0000 0 tips

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent Klachtenopvang Als u niet tevreden bent Informatie voor patiënten over het indienen van een klacht Wij nemen klachten altijd serieus Wij doen ons uiterste best om goed voor u te zorgen en zowel u als

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Contact

Vrijwilligerswerk. Contact Werken bij Gelre Vacatures Vrijwilligerswerk Contact Zoeken Werken bij Gelre Home / Vacatures Vacatures Alle vacatures Alle vacatures Algemeen Ondersteunend Algemeen Ondersteunend Verpleegkundigen Apeldoorn

Nadere informatie

Handleiding informatie uitwisseling tussen (G)GZ, AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad

Handleiding informatie uitwisseling tussen (G)GZ, AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad Handleiding informatie uitwisseling tussen (G)GZ, AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad Deze Handleiding is gebaseerd op het model Samenwerkingsafspraken informatie uitwisseling tussen (G)GZ en AMK, Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Verzekeringen & erfelijkheid

Verzekeringen & erfelijkheid Verzekeringen & erfelijkheid U wilt een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? Hier vindt u de www.bpv.nl antwoorden op veelgestelde vragen over erfelijkheid en het aanvragen van een verzekering.

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek Rechten en plichten Weet u wat uw rechten zijn? Als patiënt heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over behandelingen en onderzoeken. Ook heeft u recht op inzage in uw dossier. In de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

24/7 hulplijn Vertrouwenspersoon Juridisch advies

24/7 hulplijn Vertrouwenspersoon Juridisch advies 24/7 hulplijn Vertrouwenspersoon Juridisch advies 24/7 Hulplijn Een hulpvraag kan zich op ieder moment van de dag voordoen. Het laat zich niet forceren door reguliere kantoortijden. Daarom bieden wij de

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenfunctionarissen. en medewerkers servicecentrum patiënt & zorgverlener

Jaarverslag klachtenfunctionarissen. en medewerkers servicecentrum patiënt & zorgverlener Jaarverslag klachtenfunctionarissen en medewerkers servicecentrum patiënt & zorgverlener 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuw klachtregistratiesysteem... 3 Verdeling naar complexiteit... 3 Facilitaire

Nadere informatie

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Samen komen we verder Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Uw bijdrage zorgt voor vooruitgang Juan Garcia, onderzoeker bij VUmc CCA: Ik studeerde geneeskunde omdat ik mensen wilde

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Opgesteld nov 2013 maart 2014 Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Vooraf In de klachtenregeling van de stichting (30 september 2014) staan elementen opgenomen over de taken en verantwoordelijkheden van de

Nadere informatie

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Het programma Mother and Father for the First time wordt aangeboden in Greve, een gemeente in Denemarken van ongeveer 48.000 inwoners. Denemarken

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Inknippen van je tongriempje

Inknippen van je tongriempje Wilhelmina Kinderziekenhuis Inknippen van je tongriempje Wat staat er in deze folder Inleiding voor ouders 2 Informatie voor jongeren vanaf 12 jaar 4 Inknippen van het tongriempje 6 Tips 9 Wil je meer

Nadere informatie

Meer informatie MRS 0610-2

Meer informatie MRS 0610-2 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en angststoornissen. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Beste Bezoeker, U vindt meer informatie over onze organisatie op onze website

Beste Bezoeker, U vindt meer informatie over onze organisatie op onze website Aardoom & de Jong Nieuwsbrief juni 2011 Beste Bezoeker, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Aardoom & de Jong - werving en selectie. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen zijn wij (Maarten Aardoom en

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Een crisiskaart omdat je het voor jezelf het beste weet

Een crisiskaart omdat je het voor jezelf het beste weet Crisiskaart Een crisiskaart omdat je het voor jezelf het beste weet Consulent Crisiskaart Nel van kempen Diane Hek Crisiskaart Wat is een crisiskaart: Een uitvouwbaar kaartje van bankpasformaat. Samenvatting

Nadere informatie

Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting

Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Inhoud Inleiding Een verzoek om erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting 1 Wachten op de uitslag 2 Het doel van erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Opname op de longafdeling

Opname op de longafdeling Opname op de longafdeling De longarts vond het nodig om u op te nemen. Tijdens een opname gebeurt er veel en er komen heel wat mensen bij u langs. Een opname is meestal niet prettig: u voelt zich niet

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 februari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Opname op de longafdeling. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Opname op de longafdeling. rkz.nl Patiënteninformatie Opname op de longafdeling rkz.nl De longarts vond het nodig om u op te nemen. Tijdens een opname gebeurt er veel en er komen heel wat mensen bij u langs. Een opname is meestal niet

Nadere informatie

Nummer november t/m 09 november 2017

Nummer november t/m 09 november 2017 Nummer 45 03 november t/m 09 november 2017 COLOFON Kopij kan (uiterlijk op dinsdag, 17.00 uur) worden aangeleverd bij de afdeling PR/Communicatie via de SelfServiceDesk T 0492-504813 Wijkzorg symposium

Nadere informatie

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS HENGELO OV. PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD (TUSSEN OUDERS EN SCHOOL) Indien er sprake is van een calamiteit in de zin van geweld op school kan het

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, ons ziekenhuis met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, óns ziekenhuis De eerste keer dat ik binnenkwam bij de Ommelander Ziekenhuis Groep in 2011 voelde dat voor mij als binnenlopen in een huis

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn

Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn Praat erover: 1. Je hoeft niet alles te weten of te begrijpen over euthanasie bij

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek

leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek Galvanistraat 51 6716 AE Ede T 0318-631 670 E info@elektroraad.nl www.elektroraad.nl leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek een initiatief van Elektroraad auteur: Peter Treffers gewijzigd:

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

HOORzaken januari 2011

HOORzaken januari 2011 HOORzaken januari 2011 Zo wil ik wel vaker een nieuw jaar beginnen: na de kerstperiode ontvingen we berichten dat we verschillende projectsubsidies hebben binnengehaald. Twee projecten die te maken hebben

Nadere informatie

Algemene informatie Aanmelding voor therapie Persoonsgegevens

Algemene informatie Aanmelding voor therapie Persoonsgegevens Algemene informatie Wij proberen zo helder mogelijk te zijn in alles wat we voor en met u doen. Daartoe hebben we de meest belangrijke items op een rijtje gezet en deze vervolgens nader voor u uiteengezet.

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Behoud basis (spoed)zorg Weert

Behoud basis (spoed)zorg Weert 00 Behoud basis (spoed)zorg Weert Wat is er aan de hand? Als het aan de zorgverzekeraars ligt, verdwijnt de complexe spoedzorg in de toekomst uit Weert. Wellicht heeft u hierover al in de media gelezen.

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling F

Welkom op verpleegafdeling F Welkom op verpleegafdeling F Welkom U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Zwijndrecht. In de folder vertellen we graag hoe de gang van zaken is op verpleegafdeling F en met welke

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ROSCAN Huidkanker Biobank

ROSCAN Huidkanker Biobank Kanker Instituut Uw behandelend arts in het Erasmus MC heeft u geïnformeerd over het bestaan van de ROSCAN Biobank. Hij/zij heeft u al het een en ander uitgelegd. Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

Maatschappelijk perspectief op Pensioen Communicatie

Maatschappelijk perspectief op Pensioen Communicatie Maatschappelijk perspectief op Pensioen Communicatie Naar een totaalaanpak; denkmodel ter bespreking in de discussiegroep Pensioen Communicatie van de KPS Hoevelaken, 12 februari 2008 Deelnemers gaan in

Nadere informatie

Wat te doen bij Calamiteiten Patiëntenzorg? Acuut Melden Informeren Analyseren en afhandelen

Wat te doen bij Calamiteiten Patiëntenzorg? Acuut Melden Informeren Analyseren en afhandelen Wat te doen bij Calamiteiten Patiëntenzorg? Acuut Melden Informeren Analyseren en afhandelen Definitie calamiteit Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen:

De Klachtencommissie heeft op grond van de beschikbare informatie de volgende feiten als vaststaand aangenomen: Klachtencommissie Huisartsenzorg Midden-Nederland Uitspraak Kern: de ongeruste patiënt of ouder die voor de tweede keer in korte tijd of dezelfde dag naar de huisartsenpraktijk belt en het belang van registratie

Nadere informatie

Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017

Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017 Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017 Overleg van Plan van Aanpak 1 WEEK 47 (15 weken voor verkiezingen) 2 Overleg en bekendmaking verkiezingsdatum Opstellen lijsten actief en passief kiesgerechtigden

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging. FC 60 C 22 M 21 Y 10K PMS 549 FC 0 C 54 M 100 Y 0 K PMS 144 Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.nl

Nadere informatie

De Stemmenpolikliniek

De Stemmenpolikliniek Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) De Stemmenpolikliniek Inhoud Inleiding 1 Stemmen horen 1 De behandeling 2 Kennismaking 3 De inhoud van de behandeling 3 Behandelaars 4 Vragen 4 Belangrijke adressen

Nadere informatie

Thinking out of the inside the box. Effectieve leefstijlverandering in de langdurige zorg

Thinking out of the inside the box. Effectieve leefstijlverandering in de langdurige zorg Thinking out of the inside the box Effectieve leefstijlverandering in de langdurige zorg Thinking Inside the Box Effectieve leefstijlverandering in de langdurige zorg Mensen met een ernstig psychiatrische

Nadere informatie

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Jongeren Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Vragen? Voor wie is deze brochure? Je hebt deze brochure gekregen omdat je autisme hebt of nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli?

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli? INTERVIEW d.d. 28 december 2009 Coeliakiepoli Op het interview-wenslijstje van Nynke en Zara staat Dr. Luisa Mearin. Zij is kinderarts MDL in het LUMC te Leiden en heeft als eerste met haar collega s in

Nadere informatie

Vier kernvragen in de palliatieve zorg:

Vier kernvragen in de palliatieve zorg: Palliatieve thuiszorg in het nieuws In deze presentatie: 1. Palliatieve zorg in de 21 e eeuw, de stand van zaken Het PaTz project Een andere focus op palliatieve zorg 2. Het PaTz project in de praktijk

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Stap 1 Vermoeden van mishandeling klik hier Stap 2 Overleg Stap 3 Informatie verzamelen Stap 4 Actie Stap

Nadere informatie

COMMUNICATIEFORMULIER VAN DE ZIEKE WERKNEMER voor verbetering van communicatie tussen behandelaars

COMMUNICATIEFORMULIER VAN DE ZIEKE WERKNEMER voor verbetering van communicatie tussen behandelaars COMMUNICATIEFORMULIER VAN DE ZIEKE WERKNEMER voor verbetering van communicatie tussen behandelaars Gebruik dit formulier wanneer naar uw mening (voldoende) overleg tussen uw behandelaars ontbreekt of als

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013:

Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013: Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013: Van perspectief middels plan naar resultaat! Inleiding Eigenlijk is het feit dat ook 2013 een roerig jaar is geweest, normaler dan het zou zijn als het een rustig

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie