In deze folder vindt u onze opleidingskalender voor We bieden volgende opleidingen en trainingen aan:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze folder vindt u onze opleidingskalender voor 2013. We bieden volgende opleidingen en trainingen aan:"

Transcriptie

1 1 Geachte, In deze folder vindt u onze opleidingskalender voor We bieden volgende opleidingen en trainingen aan: - Van Criminologische theorie naar forensic case formulationʼ; - Risicotaxatie bij volwassenen met de HCR-20; - Risicotaxatie bij minderjarigen met de YLS:CM; - Empathie binnen grenzen: werkzame interventies in een forensisch-therapeutisch contact - Gebruik van de psychopathie checklist; - Forensische Sociale Netwerkanalyse; - Ontwikkeling van psychopathie; - Opmaken van een delictketen; - Supervisie delictgericht interveniëren. De opleidingsfolders bevatten informatie over doel, inhoud, en verantwoordelijke van de opleiding/training, en de nodige praktische informatie. Een aantal van deze opleidingen en trainingen kunnen voor geïnteresseerde diensten ook intern worden georganiseerd. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kan u ons steeds contacteren voor een geïndividualiseerde offerte op We hopen u tijdens een of meerdere van de opleidingen te kunnen verwelkomen.

2 2 Basistraining Delictketenprocedure Doelstelling De deelnemers hebben na de basistraining de nodige theoretische kennis om een criminogenese op te maken, en hebben praktische vaardigheden onder de knie om samen met de cliënt een verklaring van het delict op te maken. Inhoud Een grondig begrip van een individueel delict is de meest essentiële stap om plegers van normoverschrijdend gedrag effectief te kunnen behandelen. Delictanalyse leidt tot het formuleren van factoren die het individuele delict hebben veroorzaakt, eventuele recidive mee zullen bepalen (en dus behandelingsdoelen zijn), maar eveneens tot het herkennen van factoren die een effectieve behandeling kunnen bemoeilijken. Deze vijfdaagse training biedt een diepgaande analyse van de delictketenprocedure in haar wetenschappelijk en klinisch meest recente vorm. Tijdens de eerste twee dagen maken deelnemers kennis met de delictketenprocedure als gespreksmethodiek. Er wordt stilgestaan bij fasering, gespreksvaardigheden, en methodieken om de cliënt actief te betrekken bij de bespreking en analyse van de door hem of haar gepleegde feiten. De derde dag bespreekt hoe een delict geanalyseerd kan worden, gebruikt maken van recente inzichten uit de criminologische psychologie. Vragen die behandeld worden zijn o.a.: wat is een delict vanuit psychologisch perspectief? Welke psychologisch revelante situatiekenmerken kunnen het delictverloop mee sturen? Welke basisprocessen (gedachten, emoties, aspecten van zelfregulatie, psychologische doelstellingen ) kunnen doorheen een delict herkend worden. Tijdens de vierde en vijfde dag wordt de delictketenprocedure concreet ingeoefend a.h.v. casussen. Deelnemers oefenen zowel gespreksvaardigheden, delictbespreking, als psychologische analyse van het delictgedrag. Doelgroep Psychologen, psychiaters, (ortho)pedagogen, en criminologen, maatschappelijk assistenen en assistenten in de psychologie. Lesgever Prof. S. Decoene is als docent criminologische en forensische psychologie verbonden aan de V.U.Brussel. Prijs 700 inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en water. Datum: De vorming gaat door op 26 en 27 september, 4, 10, en 11 oktober 2013, telkens van 9:30 16u.

3 3 Inschrijven Inschrijven gebeurt per voorkeur per naar met vermelding van naam, eventueel organisatie, en vooropleiding. Inschrijving wordt afgesloten twee weken voor de start van de cursus. De training gaat slechts door indien er voldoende inschrijvingen zijn. De inschrijving is definitief na betalen van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer , met vermelding van naam en delictketen. Locatie Bedrijvencentrum Tienen, Leuvenselaan 172, 3300 Tienen. De locatie bevindt zich op 5 minuten van het station Tienen en op 10 minuten van de afrit E40.

4 4 Van Criminologische Theorie naar Forensic Case Formulation. Doelstelling Aan de deelnemers verduidelijken hoe criminologische theorieën over delinquentie, en recente criminologisch-psychologische modellen over individueel normoverschrijdend gedrag gebruikt kunnen worden om bij individuele cliënten een forensisch handelsplan op te stellen. Inhoud Driedaagse opleiding. De dagen vormen een geïntegreerd pakket, maar de dagen kunnen ook apart gevolgd worden. Dag 1: Criminologie, sociologie, en psychologie kennen enkele zeer goed uitgewerkte theorieën over delinquentie. De opleidingsdag biedt een overzicht van vier van deze theorieën: de sociale leertheorie, de algemene stresstheorie, de zelfcontrole-theorie, en de rationele-keuze en routineactiviteiten theorie. De psychologische implicaties van deze vier theorieën voor het inzichtelijk maken van normoverschrijdend gedrag worden met concrete casussen geïllustreerd. Dag 2: Het behandelen van daders van (ernstig) normoverschrijdend gedrag vraagt specifieke interventies, én een basishouding gericht op het installeren van een effectieve (forensische) werkrelatie. De voorbije dertig jaar werd doorheen onderzoek veel kennis verworven over hoe een forensische werkrelatie het meest effectief kan zijn, én welke interventies het meest bijdragen tot het vermijden van herval in het probleemgedrag. De vormingsdag biedt een globaal maar concreet overzicht van de basisprincipes van de what works benadering, wat geweten is over effectieve behandelingsmethodieken, én over hoe een forensische werkrelatie het best vorm krijgt. Inzichten uit de Good Lives en Desistance benadering worden mee aangereikt. Het cognitief-affectief procesmodel van persoonlijkheid wordt gebruikt als integrerend kader. Dag 3: Vaak lijkt er een grote kloof ervaren te worden tussen wetenschappelijke basiskennis en het toepassen ervan bij analyse en behandeling van individueel normoverschrijdend gedrag. Tijdens deze derde dag wordt met behulp van concrete voorbeelden geïllustreerd hoe dit kan gebeuren. Niet alleen de recente methodiek van ʻforensic case formulationʼ maar ook begrippen zoals ʻoffense paralleling behaviorʼ worden besproken en aangeleerd. Doelgroep Psychologen, maatschappelijk assistenten, assistenten i/d psychologie, psychiaters, (ortho) pedagogen, criminologen.

5 Lesgever Prof. S. Decoene is als docent criminologische en forensische psychologie verbonden aan de V.U.Brussel 5 Prijs per dag (inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en water): 160. Wie zich inschrijft voor de drie dagen betaalt 400. Datum: De vorming gaat door op 24 april, 19 september en 4 december 2013, van 9:30 16u. Inschrijven Inschrijven gebeurt per voorkeur per naar met vermelding van naam, eventueel organisatie, en vooropleiding. Inschrijving wordt afgesloten twee weken voor de start van de cursus. De opleiding gaat slechts door indien er voldoende inschrijvingen zijn. De inschrijving is definitief na betalen van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer , met vermelding van naam en Forensic Case Management. Locatie Bedrijvencentrum Tienen, Leuvenselaan 172, 3300 Tienen. De locatie bevindt zich op 5 minuten van het station Tienen en op 10 minuten van de afrit E40.

6 6 Risicotaxatie bij volwassen daders. Wetenschappelijk kader en gebruik van de HCR-20 Doelstelling De deelnemers vertrouwd maken met de gehanteerde begrippen en methodieken van risicotaxatie, en dit inoefenen a.h.v. het in Vlaanderen meest frequent gebruikte risicotaxatieinstrument. Inhoud De tweedaagse training gaat uitgebreid in op de basisbegrippen die het domein van de risicotaxatie kenmerken: Welke soorten voorspellende variabelen zijn er? Wat is hun relatief nut bij het helpen beheersen van vastgestelde risicoʼs? Welke factoren beïnvloeden de kwaliteit van een risicotaxatie? Daarna wordt de verworven kennis toegepast op casusmateriaal, gebruik makend van de de HCR-20. Dag 1: Basisbegrippen van risicotaxatie, mogelijkheden en beperkingen Dag 2: HCR-20, en oefenen van een casus Doelgroep Psychologen, maatschappelijk assistenten, assistenten i/d psychologie, psychiaters, (ortho) pedagogen, criminologen. Lesgever Prof. S. Decoene is als docent criminologische en forensische psychologie verbonden aan de V.U.Brussel. Prijs 350 inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en water. Datum: De vorming gaat door op 17 en 18 oktober 2013, telkens van 9:30 16u. Inschrijven Inschrijven gebeurt per voorkeur per naar met vermelding van naam, eventueel organisatie, en vooropleiding. Inschrijving wordt afgesloten twee weken voor de start van de cursus. De opleiding gaat slechts door indien er voldoende inschrijvingen zijn. De inschrijving is definitief na betalen van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer , met vermelding van naam en HCR-20. Locatie Bedrijvencentrum Tienen, Leuvenselaan 172, 3300 Tienen. De locatie bevindt zich op 5 minuten van het station Tienen en op 10 minuten van de afrit E40.

7 7 Risicotaxatie bij minderjarige delinquenten. Wetenschappelijke kader, en gebruik van de YLS:CM Doelstelling De deelnemers vertrouwd maken met de gehanteerde begrippen en methodieken van risicotaxatie zoals dit gebruikt worden bij minderjarige delinquenten, en deze begrippen leren toepassen a.h.v. de Youth Level of Service: Handelingsplanning. Inhoud De tweedaagse training gaat uitgebreid in op de basisbegrippen die het domein van de risicotaxatie kenmerken: Welke soorten voorspellende variabelen zijn er? Wat is hun relatief nut bij het helpen beheersen van vastgestelde risicoʼs? Welke factoren beïnvloeden de kwaliteit van een risicotaxatie? Wat zijn bijzondere valkuilen bij het gebruiken van risicotaxatie bij minderjarige delinquenten. Daarna wordt de verworven kennis toegepast op casusmateriaal, en gebruik makend van het recent in het Nederlands vertaalde instrument, de YLS:CM. Dag 1: Basisbegrippen van risicotaxatie, mogelijkheden en beperkingen Dag 2: YLS:CM, en oefenen van een casus Doelgroep Psychologen, maatschappelijk assistenten, assistenten i/d psychologie, psychiaters, (ortho) pedagogen, criminologen. Lesgever Prof. S. Decoene is als docent criminologische en forensische psychologie verbonden aan de V.U.Brussel. Prijs 350 inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en water. Datum: De vorming gaat door op 22 en 23 mei 2013, telkens van 9:30 16u. Inschrijven Inschrijven gebeurt per voorkeur per naar met vermelding van naam, eventueel organisatie, en vooropleiding. Inschrijving wordt afgesloten twee weken voor de start van de cursus. De opleiding gaat slechts door indien er voldoende inschrijvingen zijn. De inschrijving is definitief na betalen van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer , met vermelding van naam en YLS:CM. Locatie Bedrijvencentrum Tienen, Leuvenselaan 172, 3300 Tienen. De locatie bevindt zich op 5 minuten van het station Tienen en op 10 minuten van de afrit E40.

8 8 Empathie binnen grenzen: werkzame interventies in een forensisch-therapeutisch contact Doelstelling Tweedaagse training van essentiële therapeutische vaardigheden in het werken met plegers. Empathie en directiviteit worden beschouwd als wezenlijke ingrediënten om het therapeutisch proces en effect te bevorderen. Inhoud Theoretische begrippen en achtergrond worden interactief aangebracht. Er wordt stilgestaan bij de noodzaak, moeilijkheden en mogelijkheden om een goede werkrelatie op te bouwen. Veel meer dan de techniek die gebruikt wordt, bepaalt het therapeutisch contact de kans op verandering. Empathie opbrengen en uitdrukken voor iemand die grensoverschrijdend (geweest) is, is niet evident. Dit kan enkel binnen een duidelijk therapeutisch kader. Empathie voor de beleving van de cliënt, zijn noden en zijn (problematisch) functioneren dient samen te gaan met empathie voor de noden, beleving, verwachtingen van de hulpverlener zelf. Goede afstemming is echter onvoldoende. De therapeut/begeleider moet op een afgestemde wijze het veranderingsproces ook sturen, zonder te vervallen in een dwingende of confronterende rol. Er wordt ruimte gemaakt voor inbreng van eigen casussen en het inoefenen van de therapeutische attitude, vaardigheden en interventiewijzen. Doelgroep Psychologen, maatschappelijk assistenten, assistenten i/d psychologie, psychiaters, (ortho) pedagogen, criminologen, verpleegkundigen, die werken met plegers in een begeleidende of therapeutische opdracht. Lesgever Ellen Gunst, psycholoog en cliëntgerichte (groeps)psychotherapeute. Ze heeft vijftien jaar ervaring in het werken met plegers, en is werkzaam bij FIDES, P.C. St-Amandus, Beernem. Prijs 350 inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en water. Datum: De vorming gaat door op 29 november en 13 december 2013, telkens van 9:30 16u. Worden nog bepaald. Gelieve te mailen naar voor bijkomende informatie. Inschrijven Inschrijven gebeurt per voorkeur per naar met vermelding van naam, eventueel organisatie, en vooropleiding. Inschrijving wordt afgesloten vier weken voor de start van de cursus, en gaat enkel door indien er voldoende deelnemers zijn. De inschrijving is definitief na betalen van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer , met vermelding van naam en therapeutische attitude.

9 Locatie Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11A, 3010 Kessel-Lo. Vlakbij het station van Leuven (uitgang Kessel-Lo). 9

10 10 Basistraining Psychopathie Checklist-Revised Doelstelling Deelnemers basiskennis over psychopathie aanbieden, en een grondige basistraining in het gebruik van de PCL-R, haar mogelijkheden én beperkingen. Inhoud De driedaagse basistraining biedt tijdens de eerste dag een inleiding op het wetenschappelijk onderzoek naar psychopathie, mogelijke methoden van psychodiagnostiek, en een grondige bespreking van het internationaal als betrouwbaar en valide erkende instrument de Psychopathie Checklist --zowel in zijn volwassenen als jongeren versie. Tijdens dag twee en drie worden casussen aan de hand van video en dossierinformatie beoordeeld met de PCL, en interactief geanalyseerd en besproken. Dag 1: basisbegrippen, psychodiagnostische methoden, PCL Dag 2: training Dag 3: training Doelgroep Psychologen, psychiaters, (ortho)pedagogen, en criminologen. Maatschappelijk assistenen en assistenten in de psychologie kunnen deelnemen maar ontvangen géén certificaat van basistraining. Lesgever Prof. S. Decoene is als docent criminologische en forensische psychologie verbonden aan de V.U.Brussel. Prijs 500 inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en water. Datum: De training gaat door op 31 mei, 6 en 7 juni 2013, telkens van 9:30 16u. Inschrijven Inschrijven gebeurt per voorkeur per naar met vermelding van naam, eventueel organisatie, en vooropleiding. Inschrijving wordt afgesloten twee weken voor de start van de cursus. De training gaat slechts door indien er voldoende inschrijvingen zijn.

11 De inschrijving is definitief na betalen van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer , met vermelding van naam en PCL-R. 11 Locatie Bedrijvencentrum Tienen, Leuvenselaan 172, 3300 Tienen. De locatie bevindt zich op 5 minuten van het station Tienen en op 10 minuten van de afrit E40.

12 12 Basistraining Forensische Sociale Netwerken Doelstelling De driedaagse opleiding introduceert de basisprincipes en methodiek van de forensische sociale netwerkanalyse, en analyseert en bespreekt samen met de deelnemers eigen casussen. De training veronderstelt bij de deelnemers een voldoende actieve kennis van risicotaxatie. De opleiding risicotaxatie met de HCR-20 of YLS:CM zal voor sommige deelnemers een benodigde vooropleiding zijn. Inhoud Het sociale netwerk bij (ex-)gedetineerden en forensisch-psychiatrische patiënten is in eerste instantie voornamelijk van betekenis in het kader van risicotaxatie en management. Het bepaalt mee de sociale en contextuele zwaktes en sterktes waarbinnen een regelvolgend gedrag zich dient te ontwikkelen en stand te houden. Forensische Sociale Netwerkanalyse (FSNA) analyseert en interpreteert het sociale en relationele gedrag van de patiënt/gedetineerde en zijn omgeving zowel voor het delict, tijdens de intramurale fase, als tijdens de resocialisatie -of reclasseringsfase. Het onderzoekt met welke doelen de cliënt relaties aangaat, welke sociale competenties hij heeft, maar ook welke structurele omgevingen (netwerkconfiguraties) sensitief zijn voor delictsituaties, opbouw van lust, woede, onmacht, geldnood enz. uitlokken, welke structurele omgevingen protectief zijn... Het bekijkt welke netwerkconfiguraties gerelateerd zijn aan een laag of hoog risico op herval-- wanneer de ongunstige sociale netwerkconfiguratie voorafgaand aan het delict herhaald wordt in de resocialisatiefase (of zelfs reeds tijdens de intramurale fase), is dat een sterke aanwijzing voor (toenemend) hervalrisico. Tijdens de introductiedag worden principes en methode van de forensische sociale netwerkanalyse besproken en aangeleerd. Daarna kan de deelnemer aan de slag met de methodiek in de eigen praktijk. Tijdens de twee terugkomdagen brengen deelnemers dan eigen casussen mee die ze met de FSNA, en worden deze met de opleider besproken. De lesgevers verwachten dat deelnemers na de eerste, vooral theoretische dag, zelf een casus uitwerken, zodat deze tijdens de tweede en derde dag besproken kunnen worden. Doelgroep Psychologen, (ortho)pedagogen, en criminologen, maatschappelijk assistenten en assistenten in de psychologie.

13 Lesgevers Prof. Marinus Spreen is verbonden aan de afdeling Onderzoek van Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag te Groningen, waar hij o.a. de de rol en invloed van het systeem op het gedrag van een patiënt onderzoekt. Hij ontwierp hiertoe de forensische sociale netwerkanalyse als sociaal-contextuele verdieping van conventionele risicotaxatie en individuele forensische behandeling. Hij is sinds 2009 lector Social Work and Art Therapies verbonden aan de Stenden Hogeschool. Hij is tenslotte regelmatig betrokken als netwerk-analyst bij het Cold Case team van de politieregioʼs Amsterdam Amstelland, Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Prof. Stefan Bogaerts is hoogleraar Forensische Psychologie en Victimologie aan de Universiteit Tilburg, en deeltijds hoogleraar aan het K.U.Leuven departement Criminologie. Hij doet onderzoek over o.a. risicobeheersing, effectiviteit van interventies, en sociale netwerkanalyse. Hij heeft een ruime ervaring in het werken met seksueel delinquenten. 13 Prijs 550 inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en water. Datum De training gaat door op 6 juni, 26 september, en 10 oktober 2013, telkens van 9:30-16u. Inschrijven Inschrijven gebeurt per voorkeur per naar met vermelding van naam, eventueel organisatie, en vooropleiding. Inschrijving wordt afgesloten twee weken voor de start van de cursus. De inschrijving is definitief na betalen van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer , met vermelding van naam en ʻFSNA. Locatie Bedrijvencentrum Tienen, Leuvenselaan 172, 3300 Tienen. De locatie bevindt zich op 5 minuten van het station Tienen en op 10 minuten van de afrit E40.

14 14 Ontwikkeling van psychopathie. Een overzicht van wetenschappelijk onderzoek, psychodiagnostiek, en effectieve behandelingsmethodieken Doelstelling De deelnemers op de hoogte brengen van recente wetenschappelijke inzichten in het ontwikkelingstraject van jongeren met psychopathische kenmerken. Inhoud De tweedaagse opleiding biedt een overzicht van recent onderzoek over de ontwikkelingspsychologische voorlopers en oorzaken van psychopathie, leeftijdsgevoelige psychodiagnostiek, en handvaten voor interventies en begeleiding. Het situeert de relatie tussen psychopathie en antisociale gedrags/persoonlijkheidsstoornissen, de complexe interactie tussen psychopathische kenmerken en omgevingsfactoren, de beschikbare diagnostische instrumenten met elk hun mogelijkheden én beperkingen, de wijze waarop er professioneel én realistisch met deze jongeren gewerkt kan worden, én de deontologische problemen die het begrip op zich stelt. Dag 1: Theorieën over het ontstaan van psychopathie, psychodiagnostiek Dag 2: Valkuilen bij de psychodiagnostiek van psychopathie, behandelingsstrategieën. Doelgroep Psychologen, maatschappelijk assistenten, assistenten i/d psychologie, psychiaters, (ortho) pedagogen, opvoeders, criminologen. Lesgever Prof. S. Decoene is als docent criminologische en forensische psychologie verbonden aan de V.U.Brussel. Prijs 400 inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en water. Inschrijven Inschrijven gebeurt per voorkeur per naar met vermelding van naam, eventueel organisatie, en vooropleiding. Inschrijving wordt afgesloten twee weken voor de start van de cursus. De cursus gaat enkel door indien er voldoende inschrijvingen zijn. De inschrijving is definitief na betalen van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer , met vermelding van naam en ontwikkeling psychopathie.

15 15 Datum: De vorming gaat door op 12 en 13 september 2013, telkens van 9:30 16u. Locatie Bedrijvencentrum Tienen, Leuvenselaan 172, 3300 Tienen. De locatie bevindt zich op 5 minuten van het station Tienen en op 10 minuten van de afrit E40.

16 16 Supervisie forensische visie-ontwikkeling Steeds meer diensten en instellingen kiezen, of worden gevraagd, om ook een forensisch behandelaanbod te organiseren t.a.v. plegers en/of slachtoffers. Dergelijk forensisch of delictgericht behandelaanbod impliceert én specifieke diagnostiek, aangepaste vaardigheden en basishoudingen, én een coherente behandelvisie. helpt team om dergelijke visie te ontwikkelen, te stimuleren, of vol te houden. We maken gebruiken van de meest recente evidence-based inzichten over wat kan werken met specifieke forensische doelgroepen--what works principes, desistance en good-lives--, en de beschikbare practice-based kennis over het werken met daders en slachtoffers. Diensten en instellingen die hun team graag willen ondersteunen of versterken in het realiseren van een forensische visie bij het werken met plegers en/of slachtoffers, kunnen hun vraag aan ons overmaken, zodat we samen met hen een op maat gesneden supervisie-aanbod kunnen realiseren. Geïnteresseerde teams kunnen ons hiervoor mailen op of een boodschap inspreken op

Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten

Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten 2012 2013 Groningensingel 1, etage 4a Arnhem 3 1/6 INHOUD Over Cure & Care Development 4 Missie 4 Wetenschappelijke

Nadere informatie

CCD. WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2011 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 4A ARNHEM

CCD. WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2011 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 4A ARNHEM CCD WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2011 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 4A ARNHEM INHOUDSOPGAVE Over Cure & Care Development 4 Werkwijze 4 Website 4 Incompany 4 Duur en locatie van de workshops en

Nadere informatie

Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem

Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten Groningensingel 1, etage 4a Arnhem 3 INHOUD Over Cure & Care Development B.V. 4 Wetenschappelijke Raad van Advies

Nadere informatie

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz Workshops, opleidingen en symposia in de GGz Groningensingel 1, etage 4a Arnhem 3 1/6 INHOUD Over Cure & Care Development 4 Missie 4 Wetenschappelijke Raad van Advies 4 Werkwijze 4 Website 4 Incompany

Nadere informatie

Tijdschrift voor Seksuologie (2010) 34, 19-32 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl Behandelprogramma s voor plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag met een lichte verstandelijke beperking in Nederland

Nadere informatie

VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt

VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt VOORJAAR 2014 2 VONX VONX: één organisatie, vier brochures VONX organiseert vorming voor volwassenen van 18 tot 108 jaar. We hebben een

Nadere informatie

Voorjaar. Prevent Opleidingen

Voorjaar. Prevent Opleidingen Voorjaar 2009 Prevent Opleidingen Inhoud Wie we zijn 4 Een multidisciplinair kennisinstituut 4 Consultancy 4 Onze opleidingen 5 Praktijkgerichte opleidingen 5 In company 5 Lucina-Academy for Working Life

Nadere informatie

1. ACTUEEL NIEUWS. Expertisecentrum Forensische Psychiatrie Oktober 2007, nr. 10

1. ACTUEEL NIEUWS. Expertisecentrum Forensische Psychiatrie Oktober 2007, nr. 10 Expertisecentrum Forensische Psychiatrie Oktober 2007, nr. 10 In deze nieuwsbrief: 1. Actueel nieuws pagina 1 2. In de spotlights - Lydia Pomp pagina 2 3. Lopende zaken pagina 4 t/m 7 4. Zorgprogrammering

Nadere informatie

CCD WORKSHOPS & OPLEIDINGEN. in de GGz 2009 GRONINGENSINGEL 1 ETAGE 9A ARNHEM

CCD WORKSHOPS & OPLEIDINGEN. in de GGz 2009 GRONINGENSINGEL 1 ETAGE 9A ARNHEM CCD WORKSHOPS & OPLEIDINGEN in de GGz 2009 GRONINGENSINGEL 1 ETAGE 9A ARNHEM INHOUDSOPGAVE Over CURE & CARE DEVELOPMENT 4 Werkwijze 4 Incompany 4 Duur en locatie van de workshops en opleidingen 4 Actueel

Nadere informatie

BEGELEIDINGSACTIVITEITEN in de RECLASSERING. Lectoraat Werken in Justitieel Kader Hogeschool Utrecht

BEGELEIDINGSACTIVITEITEN in de RECLASSERING. Lectoraat Werken in Justitieel Kader Hogeschool Utrecht BEGELEIDINGSACTIVITEITEN in de RECLASSERING Lectoraat Werken in Justitieel Kader Hogeschool Utrecht Auteurs Lous Krechtig, Marije Lans, Ada Andreas en Anneke Menger Met medewerking van Jaap van Vliet Eindredactie

Nadere informatie

opleiding tot Psychosociaal Therapeut cursusjaar 2015-2016

opleiding tot Psychosociaal Therapeut cursusjaar 2015-2016 Bureau De Roos studiegids opleiding tot Psychosociaal Therapeut cursusjaar 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Over Bureau De Roos 3 Hoofdstuk 2 Missie en uitgangspunten van Bureau De Roos

Nadere informatie

Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6. Oplossingsgericht werken p. 16. Basishouding p. 10

Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6. Oplossingsgericht werken p. 16. Basishouding p. 10 Omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak p. 6 Signalen van welzijn & Signalen van veiligheid p. 14 Basishouding p. 10 Oplossingsgericht werken p. 16 Weerstandspatronen p. 11 Combi Basishouding

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT. Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek

ONDERZOEKSRAPPORT. Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek ONDERZOEKSRAPPORT Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek EEN ONDERZOEK NAAR DE METHODIEK VAN HERSTELBEMIDDELING BIJ MINDERJARIGEN Projectleider: Greet van der Wielen Onderzoekers: Stéphanie Légat en Ilse

Nadere informatie

Zien, bewogen worden, in beweging komen. Inaugurele rede door Petri Embregts

Zien, bewogen worden, in beweging komen. Inaugurele rede door Petri Embregts Zien, bewogen worden, in beweging komen Inaugurele rede door Petri Embregts Prof.dr. P.J.C.M. (Petri) Embregts is bijzonder hoogleraar op de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie

Nadere informatie

Vormingsaanbod najaar 2015 Vormingscentrum Guislain - Gent

Vormingsaanbod najaar 2015 Vormingscentrum Guislain - Gent Vormingsaanbod najaar 2015 Vormingscentrum Guislain - Gent 1 Di 08/09 & Di 15/09 13.30u. - 16.30u. Basiscursus boekhouden voor medewerkers facturatie administratief departement 4 2 Do 10/09 13.30u. - 16.30u.

Nadere informatie

Managementhandleiding Grip op Agressie (GoA)

Managementhandleiding Grip op Agressie (GoA) 1 Managementhandleiding Grip op Agressie (GoA) Behandelprogramma voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstig agressief (delict)gedrag 2 Juli 2013 Trajectum en Van Montfoort. Grip op

Nadere informatie

Leefstijltraining-PLUS

Leefstijltraining-PLUS Drs. Koos de Haan Froukje Wielenga, MSc. Dr. Berno van Meijel Hogeschool Inholland, Domein Gezondheid, Sport & Welzijn Lectoraat GGZ-verpleegkunde Juli 2012 2012 Hogeschool Inholland/Brijder Verslavingszorg

Nadere informatie

TOOLKIT LVB EN VERSLAVING

TOOLKIT LVB EN VERSLAVING TOOLKIT LVB EN VERSLAVING Utrecht, Trimbos-instituut Juli 2012 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 VISIE EN BELEID... 5 OPEN EN ALERT, ALCOHOL EN DRUGSPREVENTIE IN LVG-SETTING... 5 DIAGNOSTIEK... 7 SUMID-Q...

Nadere informatie

Hulpverleningsconcept Ondo

Hulpverleningsconcept Ondo Hulpverleningsconcept Ondo 1. Motivatie De belangrijkste drijfveer voor het uitwerken van dit concept zit in het streven een zo hoog mogelijke kwaliteit van begeleiding te bieden aan onze cliënten. Het

Nadere informatie

stellen zichzelf voor

stellen zichzelf voor Op zoek naar VORMING TRAINING BEGELEIDING om agressie te beheersen? Vormingsorganisaties stellen zichzelf voor Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 1 OPLEIDERS ACT Academie 5 Corepower 39 De Onderstroom 6 Informant

Nadere informatie

Afstemming van gedragsinterventies voor jeugdige delinquenten

Afstemming van gedragsinterventies voor jeugdige delinquenten Afstemming van gedragsinterventies voor jeugdige delinquenten Ministerie van Justitie Programma Aanpak Jeugdcriminaliteit 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 13 1.1 Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Programmahandleiding Grip op Agressie (GoA) Behandelprogramma voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstig agressief (delict)gedrag

Programmahandleiding Grip op Agressie (GoA) Behandelprogramma voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstig agressief (delict)gedrag 1 Programmahandleiding Grip op Agressie (GoA) Behandelprogramma voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstig agressief (delict)gedrag 2 Juli 2013 Trajectum en Van Montfoort. Grip op Agressie,

Nadere informatie

Expertisecentrum voor ontwikkeling en leren: Innovatief en inclusief onderwijs Ontwikkelingsstoornissen: Meertaligheid & interculturaliteit

Expertisecentrum voor ontwikkeling en leren: Innovatief en inclusief onderwijs Ontwikkelingsstoornissen: Meertaligheid & interculturaliteit CODE Thomas More Expertisecentrum voor ontwikkeling en leren: Innovatief en inclusief onderwijs Ontwikkelingsstoornissen: ADHD & ASS; taal- en leerstoornissen Meertaligheid & interculturaliteit 2014-2015

Nadere informatie

Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten. Versie 1.2

Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten. Versie 1.2 Basis Zorgprogramma Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten Versie 1.2 Laatst gewijzigd: 3 januari 2013 1 Colofon Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP), 2013 Eindredactie

Nadere informatie

Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten. Versie 2.0

Basis Zorgprogramma. Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten. Versie 2.0 Basis Zorgprogramma Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten Versie 2.0 Laatst gewijzigd: 19 juni 2014 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging 1.0 20-07-2010: Eerste versie BasisZP

Nadere informatie

Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional

Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional Voorwoord Met deze brochure stellen we graag het nascholingsaanbod 2014-2015 van de Vrije- CLB-Koepel vzw in de kijker. Met onze nascholing willen we jou als CLB-medewerker ondersteunen in je opdracht.

Nadere informatie

Jes! Het Zwolsche Brugproject

Jes! Het Zwolsche Brugproject Interventie Jes! Het Zwolsche Brugproject Samenvatting Doel Algemene doel van "JES! Het Zwolsche Brugproject" is de nadelige effecten van een scheiding op kinderen, zoals onaangepast gedrag of twijfels

Nadere informatie

2013-2014. Nascholingsaanbod voor leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.

2013-2014. Nascholingsaanbod voor leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov. 2013-2014 Nascholingsaanbod voor leidinggevenden Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.be Inhoud Doelgroep... 3 Inschrijvingen... 3 Vormingsfonds

Nadere informatie

Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg

Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg Landelijk zorgprogramma voor patiënten binnen de langdurige forensische psychiatrie Versie 2.0 Laatst gewijzigd: 21-11-2014 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging

Nadere informatie

Lectoraat Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Lectoraat Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Lectoraat Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Intreerede (in verkorte vorm) uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie