In deze folder vindt u onze opleidingskalender voor We bieden volgende opleidingen en trainingen aan:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze folder vindt u onze opleidingskalender voor 2013. We bieden volgende opleidingen en trainingen aan:"

Transcriptie

1 1 Geachte, In deze folder vindt u onze opleidingskalender voor We bieden volgende opleidingen en trainingen aan: - Van Criminologische theorie naar forensic case formulationʼ; - Risicotaxatie bij volwassenen met de HCR-20; - Risicotaxatie bij minderjarigen met de YLS:CM; - Empathie binnen grenzen: werkzame interventies in een forensisch-therapeutisch contact - Gebruik van de psychopathie checklist; - Forensische Sociale Netwerkanalyse; - Ontwikkeling van psychopathie; - Opmaken van een delictketen; - Supervisie delictgericht interveniëren. De opleidingsfolders bevatten informatie over doel, inhoud, en verantwoordelijke van de opleiding/training, en de nodige praktische informatie. Een aantal van deze opleidingen en trainingen kunnen voor geïnteresseerde diensten ook intern worden georganiseerd. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kan u ons steeds contacteren voor een geïndividualiseerde offerte op We hopen u tijdens een of meerdere van de opleidingen te kunnen verwelkomen.

2 2 Basistraining Delictketenprocedure Doelstelling De deelnemers hebben na de basistraining de nodige theoretische kennis om een criminogenese op te maken, en hebben praktische vaardigheden onder de knie om samen met de cliënt een verklaring van het delict op te maken. Inhoud Een grondig begrip van een individueel delict is de meest essentiële stap om plegers van normoverschrijdend gedrag effectief te kunnen behandelen. Delictanalyse leidt tot het formuleren van factoren die het individuele delict hebben veroorzaakt, eventuele recidive mee zullen bepalen (en dus behandelingsdoelen zijn), maar eveneens tot het herkennen van factoren die een effectieve behandeling kunnen bemoeilijken. Deze vijfdaagse training biedt een diepgaande analyse van de delictketenprocedure in haar wetenschappelijk en klinisch meest recente vorm. Tijdens de eerste twee dagen maken deelnemers kennis met de delictketenprocedure als gespreksmethodiek. Er wordt stilgestaan bij fasering, gespreksvaardigheden, en methodieken om de cliënt actief te betrekken bij de bespreking en analyse van de door hem of haar gepleegde feiten. De derde dag bespreekt hoe een delict geanalyseerd kan worden, gebruikt maken van recente inzichten uit de criminologische psychologie. Vragen die behandeld worden zijn o.a.: wat is een delict vanuit psychologisch perspectief? Welke psychologisch revelante situatiekenmerken kunnen het delictverloop mee sturen? Welke basisprocessen (gedachten, emoties, aspecten van zelfregulatie, psychologische doelstellingen ) kunnen doorheen een delict herkend worden. Tijdens de vierde en vijfde dag wordt de delictketenprocedure concreet ingeoefend a.h.v. casussen. Deelnemers oefenen zowel gespreksvaardigheden, delictbespreking, als psychologische analyse van het delictgedrag. Doelgroep Psychologen, psychiaters, (ortho)pedagogen, en criminologen, maatschappelijk assistenen en assistenten in de psychologie. Lesgever Prof. S. Decoene is als docent criminologische en forensische psychologie verbonden aan de V.U.Brussel. Prijs 700 inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en water. Datum: De vorming gaat door op 26 en 27 september, 4, 10, en 11 oktober 2013, telkens van 9:30 16u.

3 3 Inschrijven Inschrijven gebeurt per voorkeur per naar met vermelding van naam, eventueel organisatie, en vooropleiding. Inschrijving wordt afgesloten twee weken voor de start van de cursus. De training gaat slechts door indien er voldoende inschrijvingen zijn. De inschrijving is definitief na betalen van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer , met vermelding van naam en delictketen. Locatie Bedrijvencentrum Tienen, Leuvenselaan 172, 3300 Tienen. De locatie bevindt zich op 5 minuten van het station Tienen en op 10 minuten van de afrit E40.

4 4 Van Criminologische Theorie naar Forensic Case Formulation. Doelstelling Aan de deelnemers verduidelijken hoe criminologische theorieën over delinquentie, en recente criminologisch-psychologische modellen over individueel normoverschrijdend gedrag gebruikt kunnen worden om bij individuele cliënten een forensisch handelsplan op te stellen. Inhoud Driedaagse opleiding. De dagen vormen een geïntegreerd pakket, maar de dagen kunnen ook apart gevolgd worden. Dag 1: Criminologie, sociologie, en psychologie kennen enkele zeer goed uitgewerkte theorieën over delinquentie. De opleidingsdag biedt een overzicht van vier van deze theorieën: de sociale leertheorie, de algemene stresstheorie, de zelfcontrole-theorie, en de rationele-keuze en routineactiviteiten theorie. De psychologische implicaties van deze vier theorieën voor het inzichtelijk maken van normoverschrijdend gedrag worden met concrete casussen geïllustreerd. Dag 2: Het behandelen van daders van (ernstig) normoverschrijdend gedrag vraagt specifieke interventies, én een basishouding gericht op het installeren van een effectieve (forensische) werkrelatie. De voorbije dertig jaar werd doorheen onderzoek veel kennis verworven over hoe een forensische werkrelatie het meest effectief kan zijn, én welke interventies het meest bijdragen tot het vermijden van herval in het probleemgedrag. De vormingsdag biedt een globaal maar concreet overzicht van de basisprincipes van de what works benadering, wat geweten is over effectieve behandelingsmethodieken, én over hoe een forensische werkrelatie het best vorm krijgt. Inzichten uit de Good Lives en Desistance benadering worden mee aangereikt. Het cognitief-affectief procesmodel van persoonlijkheid wordt gebruikt als integrerend kader. Dag 3: Vaak lijkt er een grote kloof ervaren te worden tussen wetenschappelijke basiskennis en het toepassen ervan bij analyse en behandeling van individueel normoverschrijdend gedrag. Tijdens deze derde dag wordt met behulp van concrete voorbeelden geïllustreerd hoe dit kan gebeuren. Niet alleen de recente methodiek van ʻforensic case formulationʼ maar ook begrippen zoals ʻoffense paralleling behaviorʼ worden besproken en aangeleerd. Doelgroep Psychologen, maatschappelijk assistenten, assistenten i/d psychologie, psychiaters, (ortho) pedagogen, criminologen.

5 Lesgever Prof. S. Decoene is als docent criminologische en forensische psychologie verbonden aan de V.U.Brussel 5 Prijs per dag (inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en water): 160. Wie zich inschrijft voor de drie dagen betaalt 400. Datum: De vorming gaat door op 24 april, 19 september en 4 december 2013, van 9:30 16u. Inschrijven Inschrijven gebeurt per voorkeur per naar met vermelding van naam, eventueel organisatie, en vooropleiding. Inschrijving wordt afgesloten twee weken voor de start van de cursus. De opleiding gaat slechts door indien er voldoende inschrijvingen zijn. De inschrijving is definitief na betalen van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer , met vermelding van naam en Forensic Case Management. Locatie Bedrijvencentrum Tienen, Leuvenselaan 172, 3300 Tienen. De locatie bevindt zich op 5 minuten van het station Tienen en op 10 minuten van de afrit E40.

6 6 Risicotaxatie bij volwassen daders. Wetenschappelijk kader en gebruik van de HCR-20 Doelstelling De deelnemers vertrouwd maken met de gehanteerde begrippen en methodieken van risicotaxatie, en dit inoefenen a.h.v. het in Vlaanderen meest frequent gebruikte risicotaxatieinstrument. Inhoud De tweedaagse training gaat uitgebreid in op de basisbegrippen die het domein van de risicotaxatie kenmerken: Welke soorten voorspellende variabelen zijn er? Wat is hun relatief nut bij het helpen beheersen van vastgestelde risicoʼs? Welke factoren beïnvloeden de kwaliteit van een risicotaxatie? Daarna wordt de verworven kennis toegepast op casusmateriaal, gebruik makend van de de HCR-20. Dag 1: Basisbegrippen van risicotaxatie, mogelijkheden en beperkingen Dag 2: HCR-20, en oefenen van een casus Doelgroep Psychologen, maatschappelijk assistenten, assistenten i/d psychologie, psychiaters, (ortho) pedagogen, criminologen. Lesgever Prof. S. Decoene is als docent criminologische en forensische psychologie verbonden aan de V.U.Brussel. Prijs 350 inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en water. Datum: De vorming gaat door op 17 en 18 oktober 2013, telkens van 9:30 16u. Inschrijven Inschrijven gebeurt per voorkeur per naar met vermelding van naam, eventueel organisatie, en vooropleiding. Inschrijving wordt afgesloten twee weken voor de start van de cursus. De opleiding gaat slechts door indien er voldoende inschrijvingen zijn. De inschrijving is definitief na betalen van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer , met vermelding van naam en HCR-20. Locatie Bedrijvencentrum Tienen, Leuvenselaan 172, 3300 Tienen. De locatie bevindt zich op 5 minuten van het station Tienen en op 10 minuten van de afrit E40.

7 7 Risicotaxatie bij minderjarige delinquenten. Wetenschappelijke kader, en gebruik van de YLS:CM Doelstelling De deelnemers vertrouwd maken met de gehanteerde begrippen en methodieken van risicotaxatie zoals dit gebruikt worden bij minderjarige delinquenten, en deze begrippen leren toepassen a.h.v. de Youth Level of Service: Handelingsplanning. Inhoud De tweedaagse training gaat uitgebreid in op de basisbegrippen die het domein van de risicotaxatie kenmerken: Welke soorten voorspellende variabelen zijn er? Wat is hun relatief nut bij het helpen beheersen van vastgestelde risicoʼs? Welke factoren beïnvloeden de kwaliteit van een risicotaxatie? Wat zijn bijzondere valkuilen bij het gebruiken van risicotaxatie bij minderjarige delinquenten. Daarna wordt de verworven kennis toegepast op casusmateriaal, en gebruik makend van het recent in het Nederlands vertaalde instrument, de YLS:CM. Dag 1: Basisbegrippen van risicotaxatie, mogelijkheden en beperkingen Dag 2: YLS:CM, en oefenen van een casus Doelgroep Psychologen, maatschappelijk assistenten, assistenten i/d psychologie, psychiaters, (ortho) pedagogen, criminologen. Lesgever Prof. S. Decoene is als docent criminologische en forensische psychologie verbonden aan de V.U.Brussel. Prijs 350 inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en water. Datum: De vorming gaat door op 22 en 23 mei 2013, telkens van 9:30 16u. Inschrijven Inschrijven gebeurt per voorkeur per naar met vermelding van naam, eventueel organisatie, en vooropleiding. Inschrijving wordt afgesloten twee weken voor de start van de cursus. De opleiding gaat slechts door indien er voldoende inschrijvingen zijn. De inschrijving is definitief na betalen van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer , met vermelding van naam en YLS:CM. Locatie Bedrijvencentrum Tienen, Leuvenselaan 172, 3300 Tienen. De locatie bevindt zich op 5 minuten van het station Tienen en op 10 minuten van de afrit E40.

8 8 Empathie binnen grenzen: werkzame interventies in een forensisch-therapeutisch contact Doelstelling Tweedaagse training van essentiële therapeutische vaardigheden in het werken met plegers. Empathie en directiviteit worden beschouwd als wezenlijke ingrediënten om het therapeutisch proces en effect te bevorderen. Inhoud Theoretische begrippen en achtergrond worden interactief aangebracht. Er wordt stilgestaan bij de noodzaak, moeilijkheden en mogelijkheden om een goede werkrelatie op te bouwen. Veel meer dan de techniek die gebruikt wordt, bepaalt het therapeutisch contact de kans op verandering. Empathie opbrengen en uitdrukken voor iemand die grensoverschrijdend (geweest) is, is niet evident. Dit kan enkel binnen een duidelijk therapeutisch kader. Empathie voor de beleving van de cliënt, zijn noden en zijn (problematisch) functioneren dient samen te gaan met empathie voor de noden, beleving, verwachtingen van de hulpverlener zelf. Goede afstemming is echter onvoldoende. De therapeut/begeleider moet op een afgestemde wijze het veranderingsproces ook sturen, zonder te vervallen in een dwingende of confronterende rol. Er wordt ruimte gemaakt voor inbreng van eigen casussen en het inoefenen van de therapeutische attitude, vaardigheden en interventiewijzen. Doelgroep Psychologen, maatschappelijk assistenten, assistenten i/d psychologie, psychiaters, (ortho) pedagogen, criminologen, verpleegkundigen, die werken met plegers in een begeleidende of therapeutische opdracht. Lesgever Ellen Gunst, psycholoog en cliëntgerichte (groeps)psychotherapeute. Ze heeft vijftien jaar ervaring in het werken met plegers, en is werkzaam bij FIDES, P.C. St-Amandus, Beernem. Prijs 350 inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en water. Datum: De vorming gaat door op 29 november en 13 december 2013, telkens van 9:30 16u. Worden nog bepaald. Gelieve te mailen naar voor bijkomende informatie. Inschrijven Inschrijven gebeurt per voorkeur per naar met vermelding van naam, eventueel organisatie, en vooropleiding. Inschrijving wordt afgesloten vier weken voor de start van de cursus, en gaat enkel door indien er voldoende deelnemers zijn. De inschrijving is definitief na betalen van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer , met vermelding van naam en therapeutische attitude.

9 Locatie Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11A, 3010 Kessel-Lo. Vlakbij het station van Leuven (uitgang Kessel-Lo). 9

10 10 Basistraining Psychopathie Checklist-Revised Doelstelling Deelnemers basiskennis over psychopathie aanbieden, en een grondige basistraining in het gebruik van de PCL-R, haar mogelijkheden én beperkingen. Inhoud De driedaagse basistraining biedt tijdens de eerste dag een inleiding op het wetenschappelijk onderzoek naar psychopathie, mogelijke methoden van psychodiagnostiek, en een grondige bespreking van het internationaal als betrouwbaar en valide erkende instrument de Psychopathie Checklist --zowel in zijn volwassenen als jongeren versie. Tijdens dag twee en drie worden casussen aan de hand van video en dossierinformatie beoordeeld met de PCL, en interactief geanalyseerd en besproken. Dag 1: basisbegrippen, psychodiagnostische methoden, PCL Dag 2: training Dag 3: training Doelgroep Psychologen, psychiaters, (ortho)pedagogen, en criminologen. Maatschappelijk assistenen en assistenten in de psychologie kunnen deelnemen maar ontvangen géén certificaat van basistraining. Lesgever Prof. S. Decoene is als docent criminologische en forensische psychologie verbonden aan de V.U.Brussel. Prijs 500 inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en water. Datum: De training gaat door op 31 mei, 6 en 7 juni 2013, telkens van 9:30 16u. Inschrijven Inschrijven gebeurt per voorkeur per naar met vermelding van naam, eventueel organisatie, en vooropleiding. Inschrijving wordt afgesloten twee weken voor de start van de cursus. De training gaat slechts door indien er voldoende inschrijvingen zijn.

11 De inschrijving is definitief na betalen van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer , met vermelding van naam en PCL-R. 11 Locatie Bedrijvencentrum Tienen, Leuvenselaan 172, 3300 Tienen. De locatie bevindt zich op 5 minuten van het station Tienen en op 10 minuten van de afrit E40.

12 12 Basistraining Forensische Sociale Netwerken Doelstelling De driedaagse opleiding introduceert de basisprincipes en methodiek van de forensische sociale netwerkanalyse, en analyseert en bespreekt samen met de deelnemers eigen casussen. De training veronderstelt bij de deelnemers een voldoende actieve kennis van risicotaxatie. De opleiding risicotaxatie met de HCR-20 of YLS:CM zal voor sommige deelnemers een benodigde vooropleiding zijn. Inhoud Het sociale netwerk bij (ex-)gedetineerden en forensisch-psychiatrische patiënten is in eerste instantie voornamelijk van betekenis in het kader van risicotaxatie en management. Het bepaalt mee de sociale en contextuele zwaktes en sterktes waarbinnen een regelvolgend gedrag zich dient te ontwikkelen en stand te houden. Forensische Sociale Netwerkanalyse (FSNA) analyseert en interpreteert het sociale en relationele gedrag van de patiënt/gedetineerde en zijn omgeving zowel voor het delict, tijdens de intramurale fase, als tijdens de resocialisatie -of reclasseringsfase. Het onderzoekt met welke doelen de cliënt relaties aangaat, welke sociale competenties hij heeft, maar ook welke structurele omgevingen (netwerkconfiguraties) sensitief zijn voor delictsituaties, opbouw van lust, woede, onmacht, geldnood enz. uitlokken, welke structurele omgevingen protectief zijn... Het bekijkt welke netwerkconfiguraties gerelateerd zijn aan een laag of hoog risico op herval-- wanneer de ongunstige sociale netwerkconfiguratie voorafgaand aan het delict herhaald wordt in de resocialisatiefase (of zelfs reeds tijdens de intramurale fase), is dat een sterke aanwijzing voor (toenemend) hervalrisico. Tijdens de introductiedag worden principes en methode van de forensische sociale netwerkanalyse besproken en aangeleerd. Daarna kan de deelnemer aan de slag met de methodiek in de eigen praktijk. Tijdens de twee terugkomdagen brengen deelnemers dan eigen casussen mee die ze met de FSNA, en worden deze met de opleider besproken. De lesgevers verwachten dat deelnemers na de eerste, vooral theoretische dag, zelf een casus uitwerken, zodat deze tijdens de tweede en derde dag besproken kunnen worden. Doelgroep Psychologen, (ortho)pedagogen, en criminologen, maatschappelijk assistenten en assistenten in de psychologie.

13 Lesgevers Prof. Marinus Spreen is verbonden aan de afdeling Onderzoek van Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag te Groningen, waar hij o.a. de de rol en invloed van het systeem op het gedrag van een patiënt onderzoekt. Hij ontwierp hiertoe de forensische sociale netwerkanalyse als sociaal-contextuele verdieping van conventionele risicotaxatie en individuele forensische behandeling. Hij is sinds 2009 lector Social Work and Art Therapies verbonden aan de Stenden Hogeschool. Hij is tenslotte regelmatig betrokken als netwerk-analyst bij het Cold Case team van de politieregioʼs Amsterdam Amstelland, Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Prof. Stefan Bogaerts is hoogleraar Forensische Psychologie en Victimologie aan de Universiteit Tilburg, en deeltijds hoogleraar aan het K.U.Leuven departement Criminologie. Hij doet onderzoek over o.a. risicobeheersing, effectiviteit van interventies, en sociale netwerkanalyse. Hij heeft een ruime ervaring in het werken met seksueel delinquenten. 13 Prijs 550 inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en water. Datum De training gaat door op 6 juni, 26 september, en 10 oktober 2013, telkens van 9:30-16u. Inschrijven Inschrijven gebeurt per voorkeur per naar met vermelding van naam, eventueel organisatie, en vooropleiding. Inschrijving wordt afgesloten twee weken voor de start van de cursus. De inschrijving is definitief na betalen van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer , met vermelding van naam en ʻFSNA. Locatie Bedrijvencentrum Tienen, Leuvenselaan 172, 3300 Tienen. De locatie bevindt zich op 5 minuten van het station Tienen en op 10 minuten van de afrit E40.

14 14 Ontwikkeling van psychopathie. Een overzicht van wetenschappelijk onderzoek, psychodiagnostiek, en effectieve behandelingsmethodieken Doelstelling De deelnemers op de hoogte brengen van recente wetenschappelijke inzichten in het ontwikkelingstraject van jongeren met psychopathische kenmerken. Inhoud De tweedaagse opleiding biedt een overzicht van recent onderzoek over de ontwikkelingspsychologische voorlopers en oorzaken van psychopathie, leeftijdsgevoelige psychodiagnostiek, en handvaten voor interventies en begeleiding. Het situeert de relatie tussen psychopathie en antisociale gedrags/persoonlijkheidsstoornissen, de complexe interactie tussen psychopathische kenmerken en omgevingsfactoren, de beschikbare diagnostische instrumenten met elk hun mogelijkheden én beperkingen, de wijze waarop er professioneel én realistisch met deze jongeren gewerkt kan worden, én de deontologische problemen die het begrip op zich stelt. Dag 1: Theorieën over het ontstaan van psychopathie, psychodiagnostiek Dag 2: Valkuilen bij de psychodiagnostiek van psychopathie, behandelingsstrategieën. Doelgroep Psychologen, maatschappelijk assistenten, assistenten i/d psychologie, psychiaters, (ortho) pedagogen, opvoeders, criminologen. Lesgever Prof. S. Decoene is als docent criminologische en forensische psychologie verbonden aan de V.U.Brussel. Prijs 400 inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en water. Inschrijven Inschrijven gebeurt per voorkeur per naar met vermelding van naam, eventueel organisatie, en vooropleiding. Inschrijving wordt afgesloten twee weken voor de start van de cursus. De cursus gaat enkel door indien er voldoende inschrijvingen zijn. De inschrijving is definitief na betalen van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer , met vermelding van naam en ontwikkeling psychopathie.

15 15 Datum: De vorming gaat door op 12 en 13 september 2013, telkens van 9:30 16u. Locatie Bedrijvencentrum Tienen, Leuvenselaan 172, 3300 Tienen. De locatie bevindt zich op 5 minuten van het station Tienen en op 10 minuten van de afrit E40.

16 16 Supervisie forensische visie-ontwikkeling Steeds meer diensten en instellingen kiezen, of worden gevraagd, om ook een forensisch behandelaanbod te organiseren t.a.v. plegers en/of slachtoffers. Dergelijk forensisch of delictgericht behandelaanbod impliceert én specifieke diagnostiek, aangepaste vaardigheden en basishoudingen, én een coherente behandelvisie. helpt team om dergelijke visie te ontwikkelen, te stimuleren, of vol te houden. We maken gebruiken van de meest recente evidence-based inzichten over wat kan werken met specifieke forensische doelgroepen--what works principes, desistance en good-lives--, en de beschikbare practice-based kennis over het werken met daders en slachtoffers. Diensten en instellingen die hun team graag willen ondersteunen of versterken in het realiseren van een forensische visie bij het werken met plegers en/of slachtoffers, kunnen hun vraag aan ons overmaken, zodat we samen met hen een op maat gesneden supervisie-aanbod kunnen realiseren. Geïnteresseerde teams kunnen ons hiervoor mailen op of een boodschap inspreken op

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB mensenkennis Ik vond het een meerwaarde om binnen te kijken in een andere keuken. Het is inhoudelijk een sterke opleiding, mede door de goede organisatie en begeleiding. Postmaster opleiding diagnostiek

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

Mastertrack, Klinische Forensische Psychologie

Mastertrack, Klinische Forensische Psychologie Mastertrack, Klinische Forensische Psychologie 5. Klinisch Forensische Psychologie 5.1 Doelgroep, toelatingseisen, selectie De track Klinisch Forensische Psychologie is in principe toegankelijk voor studenten

Nadere informatie

Rehabilitatie in de forensische psychiatrie, een schijnbare tegenstrijdigheid een zicht op de visie van een forensischpsychiatrische

Rehabilitatie in de forensische psychiatrie, een schijnbare tegenstrijdigheid een zicht op de visie van een forensischpsychiatrische Rehabilitatie in de forensische psychiatrie, een schijnbare tegenstrijdigheid een zicht op de visie van een forensischpsychiatrische PVT Steven Degrauwe U.P.C. Sint- FRT, een visie gebaseerd op rehabilitatie

Nadere informatie

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN Wil jij... Effectief en goed PASTORAAT verlenen? LEREN eerlijk, liefdevol en zorgvuldig te confronteren? Met je eigen unieke KARAKTER anderen tot zegen zijn? ENERGIE overhouden in plaats van leeg lopen?

Nadere informatie

Specialisatie Geweld en delinquentie Hulp aan plegers van normoverschrijdend en strafbaar gedrag Kris Decraemer

Specialisatie Geweld en delinquentie Hulp aan plegers van normoverschrijdend en strafbaar gedrag Kris Decraemer Specialisatie Geweld en delinquentie Hulp aan plegers van normoverschrijdend en strafbaar gedrag Kris Decraemer Voor wie Hulpverleners en therapeuten die in een gedwongen of vrijwillig kader werken met

Nadere informatie

LEREN DOOR OP BASIS VAN E R VA R I N G E N NIEUWE VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN. Acceptance and Commitment Therapy ACT - TRAININGEN VOOR PROFESSIONALS

LEREN DOOR OP BASIS VAN E R VA R I N G E N NIEUWE VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN. Acceptance and Commitment Therapy ACT - TRAININGEN VOOR PROFESSIONALS LEREN DOOR E R V A R I N G Acceptance and Commitment Therapy OP BASIS VAN E R VA R I N G E N NIEUWE VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN ACT - TRAININGEN VOOR PROFESSIONALS ACT Training Alexander 2013. Niets uit deze

Nadere informatie

Postmaster opleiding spelpsychotherapie. De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven.

Postmaster opleiding spelpsychotherapie. De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven. mensenkennis De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven. Postmaster opleiding spelpsychotherapie Postmaster opleiding spelpsychotherapie Kinderen

Nadere informatie

EFFECTIEF COMPAREREN Voor advocaten en gemachtigden. Vaardigheidstraining

EFFECTIEF COMPAREREN Voor advocaten en gemachtigden. Vaardigheidstraining EFFECTIEF COMPAREREN Voor advocaten en gemachtigden Vaardigheidstraining COMPAREREN: Inlichtingen geven, een schikking beproeven en nadere instructies krijgen Introductie Het lijkt heel praktisch en eenvoudig,

Nadere informatie

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek!

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! Jaargang 2009-2010 NIFP NEDERLANDS INSTITUUT VOOR FORENSISCHE PSYCHIATRIE EN PSYCHOLOGIE Een forensisch psychiater

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

Postmaster opleiding seksuologie

Postmaster opleiding seksuologie mensenkennis De docenten komen uit het werkveld. Dit vind ik een plus, op deze manier worden theorie en praktijk goed met elkaar verbonden. Postmaster opleiding seksuologie Postmaster opleiding seksuologie

Nadere informatie

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s me nse nkennis Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s Veiligheid in gezinnen staat of valt met goede samenwerking in de keten, daarom hebben wij samenwerking tot de kern van deze opleiding

Nadere informatie

Uitnodiging. Congres: Het gezin centraal. Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling

Uitnodiging. Congres: Het gezin centraal. Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling Uitnodiging Congres: Het gezin centraal Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling Datum: Donderdag 1 oktober 2015 Tijd: Plaats: 09.30-16.00 uur The colour kitchen, Utrecht Project: Gezinsgericht

Nadere informatie

ACT Academie Doen wat werkt!

ACT Academie Doen wat werkt! ACT Academie Doen wat werkt! Folder zesdaagse opleiding te Mortsel & Ranst Een zesdaagse opleiding bestaat uit 6 volledige opleidingsdagen: 1) 8-10 aug en 22-24 aug. 2013 (deze zit volzet, er is een wachtlijst)

Nadere informatie

BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID geestelijke gezondheidszorg

BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID geestelijke gezondheidszorg BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID geestelijke gezondheidszorg De opleiding komt tegemoet aan het ministerieel besluit en de behoefte aan vorming binnen het werkveld. Met het ministerieel besluit van 24 april

Nadere informatie

Diagnostiek fase. Behandelfase. Resocialisatiefase. Psychosociale behandeling. Medicamenteuze behandeling. Terugvalpreventie Herstel

Diagnostiek fase. Behandelfase. Resocialisatiefase. Psychosociale behandeling. Medicamenteuze behandeling. Terugvalpreventie Herstel Diagnostiek fase Samenvattingskaart WANNEER, HOE? 1. Diagnostiek middelengebruik 2. Vaststellen problematisch middelengebruik en relatie met delict Aandacht voor interacties psychische problemen en middelengebruik

Nadere informatie

DOOR-ZIEN EN ANTICIPEREN VOOR ADVOCATEN Non-verbale strategie analyse Vaardigheidstraining

DOOR-ZIEN EN ANTICIPEREN VOOR ADVOCATEN Non-verbale strategie analyse Vaardigheidstraining DOOR-ZIEN EN ANTICIPEREN VOOR ADVOCATEN Non-verbale strategie analyse Vaardigheidstraining Door-zien en anticiperen voor advocaten Introductie doorzie persoonlijkheden met behulp van non verbale kenmerken

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum Educatief),

Nadere informatie

FP11A. Forensische psychiatrie POST-HBO OPLEIDING. mensenkennis

FP11A. Forensische psychiatrie POST-HBO OPLEIDING. mensenkennis FP11A POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum

Nadere informatie

Coaching en coachend leiderschap

Coaching en coachend leiderschap S.E. Booij Consultancy Coaching en coachend leiderschap voor leidinggevenden in de zorg in samenwerking met drs Joep Choy prof dr Jan Moen prof dr Willem van der Does Burgemeester Ketelaarstraat 29 2361

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE. ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE EN SPIRAL DYNAMICS Groep 1

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE. ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE EN SPIRAL DYNAMICS Groep 1 STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE EN SPIRAL DYNAMICS Groep 1 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze intensieve tweedaagse over toegepaste ontwikkelingspsychologie en Spiral

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3)

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Waar en wanneer? 20/11 & 27/11/2012 in het Maaltebruggekasteel te Gent In de basisopleiding (DAG 1) werden de meest

Nadere informatie

CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN

CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN Navorming en opleiding in de geestelijke gezondheidszorg VOORJAAR 2016 CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN RINOVLAANDEREN.BE INHOUD Introductie in de psychodynamische kindertherapie...4 De draad...5 6 DRUK DRUK DRUK...7

Nadere informatie

HSP VOOR PROFESSIONALS HOE GA JE ALS PROFESSIONELE HULP- EN ZORGVERLENER OM MET HOOGSENSITIEVE PERSONEN?

HSP VOOR PROFESSIONALS HOE GA JE ALS PROFESSIONELE HULP- EN ZORGVERLENER OM MET HOOGSENSITIEVE PERSONEN? PERMANENTE VORMING ACADEMISCH PROGRAMMA HSP VOOR PROFESSIONALS HOE GA JE ALS PROFESSIONELE HULP- EN ZORGVERLENER OM MET HOOGSENSITIEVE PERSONEN? MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK INTERACTIEVE OPZET EVIDENCE BASED

Nadere informatie

Het delict als maatstaf

Het delict als maatstaf Het delict als maatstaf Methodiek voor werken in gedwongen kader Anneke Menger Lous Krechtig Hoofdstuk 1 Wat is methodiek? Begeleidingscommissie: Mw. A. Andreas Beleidsmedewerker, Reclassering Nederland

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

Over de krachtgerichte basismethodiek. Over de basistraining. Doel van de basistraining. Leerdoelen

Over de krachtgerichte basismethodiek. Over de basistraining. Doel van de basistraining. Leerdoelen Over de krachtgerichte basismethodiek In de Academische werkplaats Opvang & Herstel is in de afgelopen jaren samen met uitvoerend werkers en beleidsfunctionarissen van de deelnemende opvanginstellingen

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014 Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Voorlichting 19 Maart 2014 WELKOM Dr. Maaike Cima (Onderwijs Directeur/ Forensische Psychologie) Drs. Liselotte den Boer (Kinderen & Jeugd en Stage Coördinator)

Nadere informatie

Werken op de Mat voor coaches & therapeuten

Werken op de Mat voor coaches & therapeuten Ik vind de Mat therapeutisch heel sterk. Een waardevolle manier om een brug te slaan tussen cognitie en gevoel. Sandra Goedhart, psycholoog Clavisgroep. Werken op de Mat voor coaches & therapeuten een

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Vaak is er sprake van problematiek thuis of op school met betrekking tot het gedrag van de jongere waarvan de oorzaak en dus de oplossing nog onvoldoende duidelijk

Nadere informatie

CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN

CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN Navorming en opleiding in de geestelijke gezondheidszorg NAJAAR 2014 CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN RINOVLAANDEREN.BE INHOUD Psychodiagnostiek als proces...4 Supervisie in groep...5 Het DIR-/Floortime model

Nadere informatie

Aanbod scholingen PEDI-NL November 2010 SCHOLINGEN PEDI-NL

Aanbod scholingen PEDI-NL November 2010 SCHOLINGEN PEDI-NL SCHOLINGEN PEDI-NL De PEDI-NL is de Nederlandse vertaling en bewerking van Pediatric Evaluation of Disability Inventory. Met de PEDI kan de mate van zelfstandigheid in het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk.

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. Post-hbo forensische psychiatrie Werken in

Nadere informatie

SEABISCUIT CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie? Een ervaringsgericht totaalconcept

SEABISCUIT CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie? Een ervaringsgericht totaalconcept Equiboost presenteert SEABISCUIT CLASS Seabiscuit. Een van Amerika s grootste kampioenen onder de renpaarden, geboren in 1933, gestorven in 1947. Een doorzetter, een underdog die uitgroeide tot een leider,

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple

Nadere informatie

Folder zesdaagse opleiding

Folder zesdaagse opleiding ACT Academie Doen wat werkt! Folder zesdaagse opleiding Deze opleiding bestaat uit 6 volledige opleidingsdagen. U kan een zesdaagse volgen in Ranst, Mortsel of Hasselt. Inhoud Er is voldoende ruimte om

Nadere informatie

Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk

Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk Kring Andragologie Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk Versterking zelfregulerend vermogen van individu, groep en organisatie als antwoord op toegenomen complexiteit Zeven interactieve werkcolleges

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation mensenkennis De partijen op één lijn te krijgen en zo het conflict ombouwen naar een goede samenwerking. Dat is een fantastische uitdaging. Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation Arbeids-

Nadere informatie

Misbruik, hulpverlening en therapie, met oog voor

Misbruik, hulpverlening en therapie, met oog voor ksgv-studiebijeenkomst Misbruik, hulpverlening en therapie, met oog voor zingeving en spiritualiteit Antwerpen-Wilrijk, donderdag 13 juni 2013, 9.00 13.00 uur Theologisch en Pastoraal Centrum (tpc), Groenenborgerlaan

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Wil jij? Verdieping in je begeleiders vaardigheden

Nadere informatie

Evidence-based interventies voor agressieregulatie en woedebeheersing

Evidence-based interventies voor agressieregulatie en woedebeheersing Evidence-based interventies voor agressieregulatie en woedebeheersing Hoe vergelijk je methodieken op basis van welke criteria? Marjolein Oudhof Mariska van der Steege 23 april 2009 Inhoud workshop Werken

Nadere informatie

Dagen van de tabakologie

Dagen van de tabakologie Het tabakspreventieteam van de VRGT nodigt u uit op de eerste editie Dagen van de tabakologie 26 en 27 november 2012 Antwerp Expo De voorbije twintig jaar bouwde het tabakspreventieteam van de VRGT aan

Nadere informatie

Sherborne en gehechtheid

Sherborne en gehechtheid Kerngroep Sherborne Nederland organiseert Studiedag: Sherborne en gehechtheid Sherborne bewegingspedagogiek met kinderen bij wie sprake is van basisonveiligheid 25 juni 2010 Locatie: Opleidingscentrum

Nadere informatie

Training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS

Training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS Training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS ADOS-training Karakter organiseert een training in het gebruik, de scoring en interpretatie van de ADOS. Wat is ADOS? Het Autisme Diagnostisch

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Agressiebehandeling in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie

Agressiebehandeling in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie Agressiebehandeling in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen GGzE centrum kinder- en jeugd psychiatrie Universiteit van Tilburg, Tranzo http://www.youtube.com/watch?list=pl9efc

Nadere informatie

Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening

Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening me nse nkennis Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening Door te werken met de laatste wetenschappelijke inzichten, vergroot je de kans dat je adviezen juist blijken. Postmaster

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Incompany maatwerk Leergangen BRUG verbindt Incompany, modulaire Leergangen, zorgvuldig afgestemd op úw praktijk Persoonlijk

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Zedendelicten vormen een groot maatschappelijk probleem met ernstige gevolgen voor zowel het slachtoffer als voor de dader. Hoewel de meeste zedendelicten worden gepleegd door

Nadere informatie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie Opleiding Psychologie Universiteit Gent wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck voorzitter Opleidingscommissie Psychologie wat? finaliteit van de opleiding... + universitaire opleiding Ψ: wetenschappelijke

Nadere informatie

Rooster Mastercourse Zelfregie door Positieve Psychologie

Rooster Mastercourse Zelfregie door Positieve Psychologie Rooster Mastercourse Zelfregie door Positieve Psychologie Startdata en locatie De mastercourse start op 19 november 2015 op Saxion in Deventer. De lesdag is tweewekelijks op donderdag van 15.15 tot 21.00

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Werken in en met groepen Code: Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

Informatiebrochure. Stichting. Goed. met. Training, voorlichting & scholing. voor iedereen die met psychiatrie te maken heeft

Informatiebrochure. Stichting. Goed. met. Training, voorlichting & scholing. voor iedereen die met psychiatrie te maken heeft Informatiebrochure Stichting Goed met Training, voorlichting & scholing voor iedereen die met psychiatrie te maken heeft Waar denkt u aan bij het woord psychiatrie? Gek Geuzennaam of stigma? Psychiatrie

Nadere informatie

Tabel 2: Overzicht programma in middelen, doelen en leerstijlen in fase 2

Tabel 2: Overzicht programma in middelen, doelen en leerstijlen in fase 2 Bijlage Romeo Deze bijlage hoort bij de beschrijving van de interventie Romeo, zoals die is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer informatie: www.nji.nl/jeugdinterventies December

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Afgelopen jaren hebben we Arjan van Dijk uitgenodigd

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen DESKUNDIG AAN HET WERK Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen nodig?! 4 Praktische informatie 5 Zicht op

Nadere informatie

Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. Vormingsaanbod 2015. worskhops en studiedagen

Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. Vormingsaanbod 2015. worskhops en studiedagen Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen Vormingsaanbod 2015 worskhops en studiedagen Permanente vorming - workshops Naar aanleiding van haar beleidsplan 2014-2016 heeft VVKP ervoor gekozen om meer

Nadere informatie

De eerstelijnspsycholoog: naar een laagdrempelige psychologische hulpverlening voor Vlaanderen!

De eerstelijnspsycholoog: naar een laagdrempelige psychologische hulpverlening voor Vlaanderen! Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen Studiedag Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen De eerstelijnspsycholoog: naar een laagdrempelige psychologische hulpverlening voor Vlaanderen! Vrijdag

Nadere informatie

Ambulante forensisch-psychiatrische behandelingen op de AFPN

Ambulante forensisch-psychiatrische behandelingen op de AFPN Ambulante forensisch-psychiatrische behandelingen op de AFPN H. Wubs G.H. Wijnen Inleiding De forensische psychiatrie in Nederland maakt een snelle ontwikkeling door. Tot het eind van de jaren 80 werd

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

WORKSHOP: Competentiegericht opleiden

WORKSHOP: Competentiegericht opleiden Praktijkopleidersmiddag 15 november 2012 RINO Groep WORKSHOP: Competentiegericht opleiden Prof. dr. Theo K. Bouman & Drs. Valerie A. Hoogendoorn Hoofdopleider GZ & Praktijkcoördinator Opleidingsinstituut

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

DE KUNST VAN HET VRAGEN STELLEN. Intensieve training

DE KUNST VAN HET VRAGEN STELLEN. Intensieve training DE KUNST VAN HET VRAGEN STELLEN Intensieve training De la Salle Centrum, Brussel-Dilbeek, 6-8 mei 2016 Waarom een training in vragen stellen? In het gesprek met een cliënt, collega, student of patiënt

Nadere informatie

CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN

CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN Navorming en opleiding in de geestelijke gezondheidszorg NAJA A R 2015 CURSUSSEN EN OPLEIDINGEN RINOVLA ANDEREN.BE INHOUD Psychodiagnostiek als proces...4 Ontroostbare baby's...5 Doe het in groep...6 I

Nadere informatie

EXECUTIEVE FUNCTIES. Congres DONDERDAG 5 JUNI 2014 JAARBEURS UTRECHT

EXECUTIEVE FUNCTIES. Congres DONDERDAG 5 JUNI 2014 JAARBEURS UTRECHT EXECUTIEVE FUNCTIES Kinderen en adolescenten met problemen met inhibitie, cognitieve controle, emotieregulatie, werkgeheugen, motivatie en zelfregulatie thuis en op school Congres DONDERDAG 5 JUNI 2014

Nadere informatie

CURSUSAANBOD VIBEG 2010 1. VERSLAVING EN VERSTANDELIJKE HANDICAP

CURSUSAANBOD VIBEG 2010 1. VERSLAVING EN VERSTANDELIJKE HANDICAP CURSUSAANBOD VIBEG 2010 1. VERSLAVING EN VERSTANDELIJKE HANDICAP De tweedaagse vorming voor begeleiders van mensen met een handicap zoomt in op preventie, behandeling en nazorg bij volwassenen met een

Nadere informatie

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals Cursus op 6 en 20 maart en 3 en 24 april 2009 Autisme zonder verstandelijke handicap Cursus voor professionals PICOWO

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze module Plusklas! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje.

Nadere informatie

ANGST, DWANG EN TICSTOORNISSEN BIJ KINDEREN

ANGST, DWANG EN TICSTOORNISSEN BIJ KINDEREN ANGST, DWANG EN TICSTOORNISSEN BIJ KINDEREN 10 maart 2015 CONGRES Regardz WTC Arnhem Angst, dwang en ticstoornissen Angst, dwang en tics komen bij meer dan 10% van alle kinderen en adolescenten voor. Maar

Nadere informatie

Post-hbo cursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement van de patiënt

Post-hbo cursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement van de patiënt Post-hbo cursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement van de patiënt de bewogen fysiotherapeut Geaccrediteerd door het KNGF Doel De post-hbo nascholingscursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

STEMMINGS- STOORNISSEN. Afdelingsbrochure

STEMMINGS- STOORNISSEN. Afdelingsbrochure PZ SINT-CAMILLUS Doelgroep Behandelvisie BEHANDELAANBOD Het PZ Sint-Camillus is een acuut psychiatrisch ziekenhuis opgericht in 1936 door de Mariazusters van Franciscus van Waasmunster. Het PZ Sint-Camillus

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

Opleiding ouderbegeleiding

Opleiding ouderbegeleiding Opleiding ouderbegeleiding me nse nkennis vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling Als je krachtgericht werken met het netwerk rond het kind wilt invullen, dan zit hier alles in. Vanuit een betere

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Doelgroepen B Code: Doelgroepen B Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands Lector(en):

Nadere informatie

CGt binnen de ambulante forensische GGz: nieuwe ontwikkelingen

CGt binnen de ambulante forensische GGz: nieuwe ontwikkelingen CGt binnen de ambulante forensische GGz: nieuwe ontwikkelingen Achtergrond symposium Criminaliteit heeft grote gevolgen voor samenleving: -Fysieke verwondingen -Psychische klachten -Materiële schade -Kosten:

Nadere informatie

Symposium. Werken met een lichaam dat moeilijk doet. zaterdag 27 april 2013 ǀ universiteit Hasselt ǀ gebouw D, Agoralaan ǀ 3590 Diepenbeek

Symposium. Werken met een lichaam dat moeilijk doet. zaterdag 27 april 2013 ǀ universiteit Hasselt ǀ gebouw D, Agoralaan ǀ 3590 Diepenbeek Symposium Werken met een lichaam dat moeilijk doet zaterdag 27 april 2013 ǀ universiteit Hasselt ǀ gebouw D, Agoralaan ǀ 3590 Diepenbeek PHYSICAL THERAPY IN BELGIUM Werken met een lichaam dat moeilijk

Nadere informatie

Principes bij de behandeling in de forensische psychiatrie

Principes bij de behandeling in de forensische psychiatrie Principes bij de behandeling in de forensische psychiatrie Inleiding Binnen de forensisch psychiatrische behandelsetting is het doel van de behandeling primair het verminderen van delictrisico s of risico

Nadere informatie

WORK SHOPS [ [ [ [ [ VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN DE FORENSISCHE PSYCHIATRIE DOOR DR. RUUD H. J. HORNSVELD

WORK SHOPS [ [ [ [ [ VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN DE FORENSISCHE PSYCHIATRIE DOOR DR. RUUD H. J. HORNSVELD WORK SHOPS VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN DE FORENSISCHE PSYCHIATRIE [ [ [ [ [ DOOR DR. RUUD H. J. HORNSVELD 1 WORKSHOP GROEPSBEHANDELING VAN (SEKSUEEL) GEWELDDADIGE FORENSISCH PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG (M/V) 75% tewerkstelling

KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG (M/V) 75% tewerkstelling Je functie Als klinisch neuropsycholoog werk je binnen de doelgroep organische psychiatrie. Je voert zowel diagnostische, therapeutische als wetenschappelijke activiteiten uit. Je brengt het (neuro)psychologisch

Nadere informatie

Leen Poppe & Clara De Ruysscher 4 december 2015

Leen Poppe & Clara De Ruysscher 4 december 2015 Leen Poppe & Clara De Ruysscher 4 december 2015 Onderzoek naar de inbedding van emotionele ontwikkeling in de ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking en de impact hiervan op de geestelijke

Nadere informatie

Diagnostiekbrochure Juli 2010

Diagnostiekbrochure Juli 2010 Diagnostiekbrochure Juli 2010 Faculteit psychologie Inleiding Alvorens in te gaan op de diagnostiekstage voor studenten van de faculteit Psychologie, schetsen wij een beeld van de doelstellingen en werkwijze

Nadere informatie

CURSUS BETONTECHNOLOGIE LEUVEN 2007

CURSUS BETONTECHNOLOGIE LEUVEN 2007 DOEL VAN DE CURSUS Het doel van de cursus is het verschaffen van grondige kennis over de bestanddelen, de samenstelling, het vervaardigen en het verwerken van beton. Ook de eigenschappen, het uiterlijk,

Nadere informatie

Basiscursus Cliëntgerichte Psychotherapie

Basiscursus Cliëntgerichte Psychotherapie Basiscursus Cliëntgerichte Psychotherapie Februari 2014 Basiscursus in het kader van de opleiding Psychotherapeut CgP Docent: mw. drs. W.J.H.P. Schapendonk Locatie: de Plank 101 te Veldhoven - Inhoudsopgave

Nadere informatie