Titel: Datum: 6/12/ AGRI-C5 Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en Visserijbeleid. Entiteit: Afdeling: Agendapunten: $ per barrel.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel: Datum: 6/12/20122. AGRI-C5 Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en Visserijbeleid. Entiteit: Afdeling: Agendapunten: $ per barrel."

Transcriptie

1 Titel: Datum: Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Afwezigen: Beheerscomité granenn 06 december '2 6/2/2022 AGRI-C5 Gabriël Ysebaert Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en Visserijbeleid Gabriël Ysebaert (VL),,, Danièle Haine (WL) Agendapunten: ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (D.D. 04/2/ 2)... 2 MARKTSITUATIE GRANEN (IGC RAPPORT VAN V 29// 2)... 2 Wereldmarkt granen Tarwe Durum tarwe Gerst Maïs ABATIMENTO MARKTSITUATIE RIJST ( RAPPORT DG AGRI VAN 04/2/ 2) LIJST INTERVENTIECENTRA VOOR RIJST INFORMATIE DOORR DE COMMISSIE OVER THE AGRICULTURAL COMMODITY DERIVATIVES ANDD SPOT MARKETS" ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (d.d. 04/2/ 2) 0 ) =, 3 $ (voordien:,30 $). De Euro iss ongeveer gelijk gebleven versus dollar, vergeleken bij 02 weken geleden. = 6,,34 ARS (Argentijnse peso) = 2,76 BRL (Braziliaanse real). Prijs ruwe olie : 0 $ per barrel. Baltic Dry Index = op 04/2/ 2.

2 2 MARKTSITUATIE GRANEN (IGC RAPPORT VAN 29// 2) Wereldmarkt granen n 2 Wereldproductie: 762 mio t Wereldconsumptie: 806 mio t (minder verbruik als diervoeder en voorr minder voor biobrandstoffen) Tekort: 44 mio t Wereld eindvoorraden:324 mio t ( = redelijk laag) ( waarvan 94 mio t voor de 8 belangrijkste e uitvoerlanden) 2.. Tarwe Wereldproductie: 654 mio t (lagere opbrengsten) Wereldconsumptie : 679 mio t Tekort: 25 mio t voor 202 Mondiale eindvoorraden: 73 mio t, waarvan 8 grootste producenten 500 mio t Belangrijkste producerende landen:vooruitzichten 202 EU: 30 mio t (kwaliteit is boven het gemiddelde) sterk verminderde productie in Kazakhstan, Rusland, en Ukraïne Op wereldvlak: tarwe areaal + 2% Wereldmarktprijzen: Wheat US SRW Gulf: $ 34/t Wheat Argentina Trigo Up River: $ 345/t Wheat Black Sea Feed:geen notering Wheat Black Sea Milling:$ 355/t Wheat US HRW Gulf:$ 367/t (gedaald) Wheat Australia ASW Eastern States :$ 343/t VSA prijzen tegenover EU prijzen: Wheat US Soft Red Winter Gulf: $ 34/t (= 26/t) Wheat FR Rouen: 268/t Omwille van hogere transportkosten voor VSA-tarwe blijft EU-tarwee toch competitief in de Magreb-zone. Termijnmarkten: US CME SRW wheat futures: nearby contract notering voorr dec 2: $ 308/t. De noteringen van volgend verkoopseizoen: dec 203: $ 325/t. Noteringen voor dec 203 liggen duidelijk hoger dan dec 202: is een weergave van de winteraanplantingen, met ongewone seizoensweersomstandighden. US KCBT HRW wheat futures: dec 2: $ 326/t. Notering voor volgend marktjaar: dec 203: $ 34/t. Ook hier zijn de verwachtingen van slechte inzaai omstandigheden. EU milling wheat futures: broodtarwe futures: nearby jan 2: 267/t,, tegenover nov 3: $ 24/t. Er is 26 verschil. Uitvoerverbintenissen voor tarwe: De EC stelt geactualiseerde cijfers vann de graanmarkt ter beschikking 2 Bron: IGC rapport van 23 aug 2 op haar website: 2

3 Tendens huidig seizoen 2-3: rode lijn, ligt na 23 weken boven het h vorige seizoen: lichtblauwe lijn en boven het afgemeten gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren. Er is 8,3 mio t uitgevoerd in de campagne 2-3: cijfers van de eerste 23 weken. Invoervastleggingen: De cijfers 202/203 liggen nu onder het afgemeten gemiddelde voor v de laatste 5 marktjaren, en onder de cijfers van vorig marktseizoen 20/202. Tot nu toe 2, mio t vastgelegd voor invoer ( na 23 weken). Voornaamste handel afgelopen 2 weken: Algerije: heeft t broodtarwee gekocht aan max $ 375/t, zonder oorsprongsspecificatie Japan : heeft t tarwe gekocht in de VSA, Canada, Australië A Egypte: kocht t tarwe aan tussen $ 335 /t en $ 360/t, in de EU (FR, RO) en in de VSA 2..2 Durum tarwe Productie: 35 mio t Consumptie: 36 mio t Voorraden van de 3 belangrijkste uitvoerders: 2,5 mio t, waarvan w, mio t voor Canada. De voorraden zijn dus zeer krap. Prijzen : (27//202) Durum US Minneapolis HADW: 292/t Durum - IT Bologna : 289/t Tarwe - FR Rouen : 268/t Durum FR Port-la-Nouvelle: 305/tt Durum ES Average: 274/t 2..3 Gerst Productie: 3 mio t Consumptie: 32 mio t (ongewijzigd) Voorraden: 24 mio t ( = laagste niveau in 7 jaar), met 07 mio t voor de EU. Argentinië en de EU hebben een betere oogst, maar de totale productiee is 3 %. Minder goedee oogsresultaten zijn er in Australië enn de gewezen Sovjet Unie. De gerstmarkt en gersthandel zijn vrij rustigg gebleven. De prijzen zijn z niet of weinig gewijzigd vergeleken met vorig BC granen. Prijzen bij uitvoer: FR Dlvd Rouen feed: 242/t FI Dlvd Naantali feed: 22/t FR Dlvd Rouen malting: 253/t Black Sea feed FOB: 24/t UK FOB london Feed: 243/t Uitvoervastleggingen: Tendens voor het huidige seizoen is rooskleurig, vergelekenn met de tendens van vorig jaar, en vergeleken bij het 5-jaren getrimde gemiddelde: 2,58 mio t gerst uitgevoerd (23 weken) Maïs Wereldproductie202: 830 mio t. Wereldconsumptie 202: 849 mio t Tekort :9 mio t Mondiale stocks: 6 mio t, waarvan de VSA: 7 mio t. 3

4 De productie ligt mondiaal 5 % lager dan in 20, door daling in dee EU, in Ukraïne, in Rusland, waar de rendementen lager lagen. Het areaal bereikte een record van 7 mio m ha. Prijzen beïnvloed door exportnoteringen voor tawe. US 3YC Gulf: piekprijs, hoger dan inn : $ 329/t Black Sea Feed: $ 305/ /t Brazil Feed Paranagua:$ 300/t Argentina Feed Up River: $ 298/t VSA prijzen tegenover EU prijzen (nov 202): US 3YC Gulf: $ 329 /t (= 252/ /t), HU Budapest ( 248/t),FR Bordeaux ( = 25/t). VS maïs dus op het prijsniveau van de EU maïs. Termijnmarkten: CME maïze futures. Noteringen dec 202: $ 294/t, een groot verschil vergeleken met de notering van dec 203: $ 253/t. EU maïze futures: jan 3: 250/t. Nov 3: 222/t. Invoervastleggingenn voor de EU : we zittenn voor 202/ /203 bovenn het getrimde gemiddelde van de afgelopen 5 marktseizoenen en boven het meest recente marktseizoen 20/202. EU-verbintenissen voor 202/203:invoervastlegging: 3,8 mio t (233 weken). Gecumuleerde invoer: 23 weken: Invoer:6,9 mio t Uitvoer: 2, mio t De EU is netto uitvoerder: 5,2 mio t 3 ABATIMENTO 202 De situatie is identiek aan wat in vorig verslag van BC granen werd geschetst. Dus geen nieuwe gegevens. Quota voor invoer maïs zijn vol. Import sorghum is nul. Er was dus ook geen document daarover beschikbaar. 4 MARKTSITUATIE RIJST 3 ( RAPPORT DG AGRI VAN 04/2/ 2) Wereldmarkt: De situatie van productie en consumptie is zo goed als onveranderd: 202/203: o productie 464 mio t o consumptie: 4666 mio t Wereldvoorraad: 04 mio t De markt vertoont een bijzonder grote stabiliteit. Er is eigenlijk geen verandering in de vooruitzichten 202/203 in vergelijking met 20/202. Tenzij T natuurrampen of slechte weersomstandigheden roet r in het eten gooien. Prijzen op de wereldmarkt: vermits het aanbod goed te voorspellen is, zijn de wereldmarktprijzen stabiel. Er is voldoende voorraad. Wereldmarktprijzen, geslepen rijst: o Thai 000 % B: $ 555/t o US Long 4 %: $ 596/t o India 5 %: $ 425/t o Vietnam 5 %: $ 430/t De vraag naar rijst wordt beantwoord door India en Vietnam. Er worden geen grote prijsveranderingen verwacht in de komende weken. Prijsverschillen tussen tarwe en rijst: het verschil was vorig jaar meer dan $ 300/t. Dit prijsverschil is nu verminderd: nu iss het nog $ 85/t. De marktsituatie voor rijst in nu totaal anders dan in 2008: er zijn z gigantische voorraden in India en e Vietnam. Prijzen voor Basmati: $ 250 tot 450/t. In 202 waren de prijzen stabiel, met een algemene daling, die echter in de voorbije maand is gecorrigeerd naar boven toe. 3 De EC stelt geactualiseerde cijfers vann de rijstmarkt ter beschikking opp haar website: 4

5 Europese markt: prijsniveau s van paddy Japonica rijst zijn stabiel in 202: rond de 300/t. Er zijn geen grote verschillen tussen dee verschillende herkomsten. Europese markt: paddy Indica: tussen 275/t en 293/t. Dus idem dito als voor paddy Japonica. De meeste noteringen ietss onder 300/t. Voor Indica liggen de rendementen hoger dan voor Japonica, en iss er meer concurrentie van buitenaf.. Overeenkomstig VERORDENING (EG) Nr. 709/ /2003 van de d Commissie van 26 september 2003 inzake de oogst- en voorraadaangiften voor rijst, moeten de LS aangifte doen van de voorraden voor 5 nov, en van de oogstramingen voor 5 dec. d 5 LIJST INTERVENTIECENTRA VOOR RIJST In een werkdocument wordt aangegeven wat de tot nu toe bekendee wijzingen zijn van interventiecentra in ES. De Com roept op dat ook andere LS de wijzigingen in interventiecentra moeten doorgeven. In BC granen van 20/2 zal een aangepast document worden voorgelegd en wordt er (mogelijks) over gestemd. 6 INFORMATIE DOOR DE COMMISSIE OVER THE AGRICULTUA URAL COMMODITY DERIVATIVES AND SPOT MARKETS" ". De expertgroep gaat door op 8 december 202. Voor de stakeholders is een lijst vann 6 namen weerhouden. De lijst wordt op CIRCA gezet. De selectie gebeurde op basis van relevantie op Europees niveau. Door de LS zijn er 4 die melding hebben gedaan van deelname. De uitnodiging en agenda werden verstuurd. Er zullen verschillende presentaties zijn door DG Energie, DG D Handel, DG landbouw ( over prijsvolatiliteit). Input door Euronext. Een afgevaardigde van het VK zal het hebben over onderzoek naar landbouw en termijnmarkten. BE delegatiee heeft gevraagd of er terugkoppeling is naar BCC granen. Dee COM meent dat het niet nodig is om dubbelwerk te vermijden. VOLGEND BEHEERSCOMITÉ: 20 /2/202 == ======== ======== ======== ======== ======== ======== == 5

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

1 LTO-Internationale Melkprijsvergelijking 2012

1 LTO-Internationale Melkprijsvergelijking 2012 LTO-Internationale Melkprijsvergelijking 2012 1 COLOFON Uitgave LTO Nederland Vakgroep Melkveehouderij Postbus 29773, 2502 LT Den Haag www.lto.nl juni 2013 In samenwerking met European Dairy Farmers c/o

Nadere informatie

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch

BAY OF ISLAND. Paihia NORTH ISLAND. Lake Taupo. Napier COOK STRAIT. Picton Nelson. Wellington van 28 tot 29 november 2012. Harihari Christchurch Nieuw-zeeland Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending onder het voorzitterschap van ZKH Prins Filip van 27 tot 30 november 2012 Ninety Mile Beach Paihia BAY OF ISLAND

Nadere informatie

Klimaat- en voedselcrisis

Klimaat- en voedselcrisis Klimaat- en voedselcrisis DUURZAME KLEINSCHALIGE LANDBOUW ALS DEEL VAN DE OPLOSSING COLOFON Dit dossier bevat bijdragen van: Brigitte Gloire, Thierry Kesteloot, Marieke Poissonnier, Corentin Dayez, Saar

Nadere informatie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 16: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Hoe houden we de zorg betaalbaar? Een macro-economisch perspectief.

Hoe houden we de zorg betaalbaar? Een macro-economisch perspectief. Hoe houden we de zorg betaalbaar? Een macro-economisch perspectief. Dames en heren, Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne was de toekomst van onze gezondheidszorg één van de hoofdthema s in de debatten.

Nadere informatie

Grip op grondstoffen: Leveringszekerheid en biodiversiteit

Grip op grondstoffen: Leveringszekerheid en biodiversiteit SUSTAINABILITY Grip op grondstoffen: Leveringszekerheid en biodiversiteit In samenwerking met PBEE, CBL, FNLI, IUCN, Natuur & Milieu en VNO NCW Mei 2014 kpmg.com/sustainability National Committee of The

Nadere informatie

Module 14: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 14: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 14: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie erantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. oor deze

Nadere informatie

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Vis, als duurzaam kapitaal De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Inhoud 1. Vis, als duurzaam kapitaal 4 Balans na dertig jaar visserijbeleid 6 Horizon 2020 6 2. De balans na twee

Nadere informatie

Brains & Analysis terugblik

Brains & Analysis terugblik Brains & Analysis terugblik De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: In De komende maanden verwacht ik een uiterst grillig koersverloop op de aandelenmarkten Aandelen in Europa zijn voorlopig

Nadere informatie

Herstel zet zich door, maar groeipotentieel is te laag

Herstel zet zich door, maar groeipotentieel is te laag vbo-analyse Focus Conjunctuur Herstel zet zich door, maar groeipotentieel is te laag Juni 2014 47% II aantal sectoren dat uitgaat van een verbetering van de economische activiteit in de komende zes maanden

Nadere informatie

2014 (In ton) Eigen Derden Q4/14 YoY % Eigen Derden Q4/14 YoY %

2014 (In ton) Eigen Derden Q4/14 YoY % Eigen Derden Q4/14 YoY % 2014 Persmededeling Gereglementeerde informatie Resultaten - Jaarproductie van palmolie steeg met 5,7%, maar tegenvallend vierde kwartaal (-2,8%). - Dalende wereldmarktprijzen voor palmolie, rubber en

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie

10. Uitdagingen voor de toekomst van de EU. Belgisch-Italiaans pedofilienetwerk opgerold door Europol

10. Uitdagingen voor de toekomst van de EU. Belgisch-Italiaans pedofilienetwerk opgerold door Europol 10. Uitdagingen voor de toekomst van de EU Inleiding Braziliaanse boeren dienen klacht in tegen Europees suikerbeleid In vijftig jaar tijd evolueerde de Europese Unie tot de grootste economie en één van

Nadere informatie

melkproductie per koe

melkproductie per koe De impact van melkproductie per koe op het arbeidsinkomen Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Melkvee Baron Ruzettelaan

Nadere informatie

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 INSCOPE - Research for Innovation Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Over brandstofprijzen en automobiliteit. Een beknopte analyse van prijs- en kostenelasticiteiten

Over brandstofprijzen en automobiliteit. Een beknopte analyse van prijs- en kostenelasticiteiten TVW Tijdschrift Vervoerswetenschap Jaargang 48, nummer 3 september 2012 Pagina 68-83 ISSN: 1571-9227 www.vervoerswetenschap.nl Over brandstofprijzen en automobiliteit Een beknopte analyse van prijs- en

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

2015 (In ton) Eigen Derden Q1/15 YoY % Eigen Derden Q1/15 YoY %

2015 (In ton) Eigen Derden Q1/15 YoY % Eigen Derden Q1/15 YoY % 2015 Persmededeling Gereglementeerde informatie Maart Tussentijdse verklaring van de SIPEF-groep Tussentijds beheersverslag per 31 maart 2015 1. Groepsproducties Eerste kwartaal Year To Date 2015 (In ton)

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7.

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7. marktmonitor 14 Inhoudsopgave 1. De ervaringen van de energieafnemers op de energiemarkt in Vlaanderen... 4 A. Gezinnen... 4 1.1. Indeling afnemers... 4 1.2. Hoe ervaren de gezinnen de energiemarkt in

Nadere informatie

Weten waar je aan toe bent?

Weten waar je aan toe bent? Weten waar je aan toe bent? Martine Wouters De mens als medisch experiment Er zijn meerdere medische instanties waarbij men zich op kan geven als proefpersoon voor financiële compensatie. Maar medisch

Nadere informatie

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH?

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? Martijn J. van den Assem en Nico L. van der Sar * Erasmus Universiteit Rotterdam Versie: december 2003 ** In vrijwel elke editie publiceren de Nederlandse dagbladen

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Alternatieve eiwitbronnen in de voeding van vleesvarkens

Alternatieve eiwitbronnen in de voeding van vleesvarkens Alternatieve eiwitbronnen in de voeding van vleesvarkens COLOFON Deze brochure is beschikbaar via de partners (zie p. 2) en te raadplegen via www.varkensloket.be Vormgeving: Katrijn Ingels Tekst: Katrijn

Nadere informatie

Een Verordening Marktmisbruik: wat gaat er straks veranderen?

Een Verordening Marktmisbruik: wat gaat er straks veranderen? Een Verordening Marktmisbruik: wat gaat er straks veranderen? Mr. J.T. de Jong 1 1 Inleiding Op 20 oktober 2011 kondigde de Europese Commissie (Commissie) aan de huidige Richtlijn Marktmisbruik 2 (algemeen

Nadere informatie