HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING"

Transcriptie

1 NEDERLANDS HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING LYT A COPYRIGHT 2001 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M2D2 DSC Gedrukt in Japan 1201 HOVfIDfVP JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK AAN ONZE KLANTEN: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE VERZEGELDE SOFTWARE PAKKETTEN OPEN MAAKT Wij danken u voor de aanschaf van ons product. Voor u de bijgesloten computerprogrammatuur gaat gebruiken, moet u akkoord gaan met de bepalingen en voorwaarden in de onderstaande overeenkomst. Gebruiksrechtovereenkomst voor software Dit is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u (natuurlijke persoon of rechtspersoon) en Victor Company of Japan, Limited ("JVC"). Door de verzegelde softwarepakketten te openen en/of door het programma te gebruiken, stemt u ermee in aan de bepalingen van deze overeenkomst gebonden te zijn. Indien u niet instemt met de bepalingen van deze overeenkomst, dient u de ongeopende softwarepakketten en daarbij behorende onderdelen direct te retourneren aan de plaats van aankoop. 1 VERLENING VAN HET GEBRUIKSRECHT Deze gebruiksrechtovereenkomst (hierna te noemen "overeenkomst"), verleent u het recht het softwareprogramma in deze verpakking ("programma") en/of het daarbij behorende geschreven materiaal (bijvoorbeeld gedrukte handboeken) te gebruiken. Hoewel u het programma mag laden in het tijdelijke geheugen (RAM) of het één maal mag installeren in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op vaste schijf, CD-R of een ander opslagmedium) van één (1) computersysteem, is het ten strengste verboden het programma te installeren op een netwerkserver met als enige doel de interne distributie van het programma. 2 AUTEURSRECHT Niettegenstaande de bepalingen van artikel 1 van deze overeenkomst, berusten de auteursrechten op het programma exclusief bij JVC, beschermd door de Japanse auteursrechtregelgeving, regelgeving van andere landen, indien van toepassing, en relevante bepalingen van internationale verdragen, waaronder de Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, met amendementen, en de Universal Copyright Convention, met amendementen. Derhalve dient u het programma te behandelen als ieder ander materiaal waarop auteursrecht rust, behalve dat u of (a) één kopie van het programma mag maken, uitsluitend voor persoonlijke backup- of archiefdoeleinden, of (b) het programma op één vaste schijf mag installeren, mits u het origineel uitsluitend bewaart voor persoonlijke backup- of archiefdoeleinden. 3 BEPERKINGEN OP HET PROGRAMMA U mag het programma niet 'reverse engineeren', disassembleren, reviseren of aanpassen, tenzij en voor zover deze beperking uitdrukkelijk is verboden op grond van toepasselijk dwingend recht. JVC en zijn leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, defecten, enz. die ontstaan uit of in samenhang met activiteiten die volgens deze overeenkomst niet zijn toegestaan. 1

2 4 OVERIGE BEPERKINGEN U mag het programma niet verhuren, in lease geven, overdragen of in gebruik geven aan derden. 5 BEPERKTE GARANTIE JVC garandeert dat de media waarop het programma wordt geleverd (bijvoorbeeld diskettes, CD-ROM etc.) geen gebreken vertonen wat betreft materiaal en vakmanschap gedurende een periode van dertig (30) dagen na de datum van aankoop en dat bij het programma geleverde hardware eveneens geen defecten vertoont wat betreft het genoemde in het bijgesloten Garantieformulier. De gehele aansprakelijkheid van JVC en uw enige verhaalsmogelijkheid met betrekking tot het programma is, ter keuze van JVC, ofwel (a) terugbetaling van de aankoopprijs, of (b) vervanging van defecte media van het programma. 6 GEEN ANDERE GARANTIES MET UITZONDERING VAN DE EXPLICIET IN DEZE OVEREENKOMST GENOEMDE GARANTIE EN VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, VERLENEN JVC EN ZIJN LEVERANCIERS GEEN ANDERE GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA EN HET DAARBIJ BEHORENDE MATERIAAL. 7 GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INDIRECTE SCHADE VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, IS JVC NOCH ZIJN LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE, ONGEACHT DE VORM VAN ACTIE, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF OP ANDERE WIJZE (DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDER GELDELIJK VERLIES) DIE IS ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK OF VERHINDERING TOT GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA, OOK INDIEN JVC OP DE HOOGTE GESTELD IS VAN HET RISICO VAN DERGELIJKE SCHADE. Victor Company of Japan, Limited LET OP: Bedien de apparatuur in overeenstemming met de beschrijvingen en instructies in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde CD-ROM. Gebruik geen andere CD-ROM voor deze software. Probeer geen veranderingen in deze software te maken. De gebruiker verliest mogelijk het recht op gebruik van de apparatuur door het maken van veranderingen of modificaties zonder voorafgaande toestemming van JVC. Juiste omgang met een CD-ROM Zorg dat er geen vuil of krassen komen op de glimmende onderkant (tegenover de label-kant). Schrijf niet op een CD-ROM en plak geen etiketten e.d. op de bovenkant of de onderkant. Als een CD-ROM vuil is, kunt u deze met een zachte doek schoonvegen, vanuit het midden naar de rand. Gebruik geen reinigingsmiddelen of antistatische spray voor conventionele grammofoonplaten. Verbuig een CD-ROM niet en raak de glimmende onderkant niet met uw vingers aan. Bewaar uw CD-ROMs niet op een warme, stoffige of vochtige plaats. Laat niet in de volle zon liggen. De meest recente informatie (in het Engels) treft u aan op onze World Wide Web-server via de Internethomepage: Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen. Macintosh is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer. Andere producten en namen van bedrijven die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, zijn gedeponeerde handelsmerken en/of handelsmerken van de overeenkomende eigenaars. 2

3 Gebruiksomgeving U kunt een camcorder aansluiten op een pc die aan de volgende eisen voldoet: Windows OS (Operating System) : Windows 98 (vooraf geïnstalleerd), Windows 98 Second Edition (98SE) (vooraf geïnstalleerd), Windows Millennium Edition (Me) (vooraf geïnstalleerd), of Windows 2000 Professional (vooraf geïnstalleerd) (De werking wordt niet gegarandeerd voor pc s waarop een upgrade vanaf Windows 95 is uitgevoerd.) CPU : Intel MMX Pentium, minimaal 200MHz RAM : Minimaal 64MB aanbevolen Vrije ruimte op de harde : Minimaal 10MB voor de installatie, minimaal 500MB aanbevolen schijf Aansluiting : USB-aansluiting Macintosh Hardware : imac, ibook, Power MacintoshG3, Power MacG4, Power BookG3 of G4 OS (Operating System) : Mac OS tot en met 9.1 (geen Mac OS X) Aansluiting : USB-aansluiting De informatie omtrent de systeemvereisten zoals hierboven aangegeven vormt geen garantie dat de meegeleverde software inderdaad zal werken op alle personal computers die aan deze vereisten voldoen. Als uw PC niet voldoet aan de systeemvereisten, kunt u de optionele USB lezer/schrijver CU-VUSD70, de PC-kaartadapter CU-VPSD60 of de diskette-adapter CU-VFSD50 gebruiken om de bestanden van de geheugenkaart naar de vaste schijf op uw PC te loaden. (Raadpleeg JVC Accessories op onze website: ) Opmerking voor de gebruiker Het gebruik van deze software is onderhevig aan de voorwaarden van de software-licentie. Vul de volgende gegevens in en zorg dat u de juiste informatie klaar heeft alvorens u een JVC kantoor of agent in uw land raadpleegt omtrent deze software. (Zie JVC Worldwide Service Network op Productnaam Model Probleem Foutmelding PC Merk Model Desktop Laptop CPU OS (Operating System) Geheugen MB Beschikbare ruimte op harde schijf MB Afhankelijk van uw probleem kan het even duren voordat u een antwoord op uw vragen kunt krijgen. JVC kan geen vragen beantwoorden aangaande de basisbediening van uw PC/computer of vragen aangaande de specificaties of prestaties van het OS (operating system), andere applicaties of aandrijfunits. 3

4 De software installeren (Windows ) Volg de hieronder beschreven procedure als u de software wilt installeren. Sluit alle andere programma s die u gebruikt af. (Zorg dat er geen toepassingspictogrammen meer in de taakbalk staan.) 1 Plaats de meegeleverde cd-rom in de pc. Even later verschijnt het scherm [Setup]. Als het scherm [Setup] niet verschijnt, dubbelklikt u eerst op [Deze computer] en vervolgens op het cd-rom pictogram. Vanuit het scherm [Setup] kunt u de volgende software installeren. USB Mass Storage Class driver Dank zij dit stuurprogramma kan uw pc lezen van en schrijven naar geheugenkaarten in de camcorder. Sluit de USB-kabel niet aan tussen de camcorder en de pc voordat u het stuurprogramma installeert. Digital Photo Navigator 1.0 Deze toepassing gebruikt u om stilbeelden in elektronische fotoalbums vast te leggen en naar allerlei bestandsindelingen te converteren. NewSoft Presto! Mr.Photo3/ImageFolio Deze toepassing gebruikt u om beelden op te slaan en te catalogiseren of om een elektronisch album te maken. U kunt beelden ook gedetailleerd op de pc bewerken. G.726 decoder (G.726-decoder) Dit is een audiodecoder voor videoclips die met de camcorder zijn gemaakt (bestandsextensie.asf ). Installeer de G.726-decoder alleen als de camcorder is uitgerust met de functie Clip Recording. Adobe Acrobat Reader 5.0 Deze toepassing gebruikt u om PDF-bestanden te lezen. 2 Klik rechts van het gewenste programma op [Install]. (Hier volgt een voorbeeld waarbij Digital Photo Navigator wordt geïnstalleerd.) Het scherm [License Agreement] verschijnt. Klik op [Yes]. Het scherm [Choose Destination Location] verschijnt. 4 VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE

5 Klik op [Next]. Het scherm [Select Program Folder] verschijnt. Klik op [Next]. Het scherm [Setup Status] verschijnt. Wacht even tot de installatie klaar is. Wanneer de installatie klaar is, verschijnt het scherm [Digital Photo Navigator Setup] met de vraag of u een programmapictogram op het bureaublad wilt laten maken. Als u dat wilt, klikt u op [Yes]. Anders klikt u op [No]. 3 Wanneer de vraag verschijnt of u de pc opnieuw wilt opstarten, klikt u op [Yes]. De pc wordt opnieuw opgestart en even later verschijnt het scherm [Setup] uit stap 1. 4 Herhaal stap 2 en 3 om de rest van de gewenste programma s te installeren. OPMERKINGEN: De gebruikshandleiding van Digital Photo Navigator is ook beschikbaar op de cd-rom (in PDF-indeling). Dubbelklik op de map [JVC] en dubbelklik daarna op de map [Docs]. Open het bestand Start.pdf en klik op de knop van de gewenste taal. U kunt PDF-bestanden alleen lezen als Adobe Acrobat Reader op uw computer is geïnstalleerd. Als u de vereenvoudigd-chinese versie van NewSoft Presto! Series installeert, moet Acrobat Reader voor vereenvoudigd Chinees op uw pc zijn geïnstalleerd, anders kunt u de PDF-bestanden niet lezen. Installeer Acrobat Reader voor vereenvoudigd Chinees. Dit programma vindt u in de map [Reader CS] die deel uitmaakt van de map [NewSoft] op de meegeleverde cd-rom. Als u de Koreaanse versie van NewSoft Presto! Series installeert, moet Acrobat Reader voor Koreaans op uw pc zijn geïnstalleerd, anders kunt u de PDF-bestanden niet lezen. Installeer Acrobat Reader voor Koreaans. Dit programma vindt u in de map [Reader K] die deel uitmaakt van de map [NewSoft] op de meegeleverde cd-rom. Als u software installeert die al geïnstalleerd is, wordt het hulpprogramma voor het verwijderen van de bestaande softwareversie gestart. In dat geval voert u de installatie nogmaals uit nadat de bestaande software is verwijderd. 5

6 [Apparaatbeheer] bijwerken (Windows ) Als de camcorder via de USB-kabel is aangesloten op de pc voordat u [USB Mass Storage Class driver] installeert, wordt de installatie mogelijk niet correct uitgevoerd. In dat geval voert u de procedure uit die onderstaand is beschreven om [Apparaatbeheer] bij te werken en [USB Mass Storage Class driver] correct te installeren. Verbreek de verbinding tussen eventuele andere USB-audioapparaten en de pc voordat u de volgende procedure uitvoert. 1 Gebruik de USB-kabel om de camcorder op de pc aan te sluiten. ( Verbindingen (Windows /Macintosh) ) 2 Selecteer [Uitvoeren] [Instellingen] [Configuratiescherm]. Dubbelklik op het pictogram [Systeem]. 3 Windows 98SE/Me: Selecteer het tabblad [Apparaatbeheer]. Windows 2000: Selecteer het tabblad [Hardware] en klik op [Apparaatbeheer]. 4 Verwijder [DV camera] of [JVC] bij [Overige apparaten]. 5 Koppel de USB-kabel los van de camcorder. Start de pc opnieuw op. 6 Plaats de meegeleverde cd-rom in de pc. Installeer [USB Mass Storage Class driver]. ( blz. 4) 7 Gebruik de USB-kabel om de camcorder op de pc aan te sluiten. Het apparaatstuurprogramma is geïnstalleerd. 8 Controleer of het pictogram [Verwisselbare schijf] wordt weergegeven bij [Deze computer]. Verbindingen (Windows /Macintosh) De USB-kabel aansluiten PC Naar USB-aansluiting Naar USB-aansluiting Camcorder USB-kabel Gebruik de USB-kabel om de camcorder op de pc aan te sluiten. We raden u aan de netadapter te gebruiken. OPMERKINGEN: Als u de camcorder in- of uitschakelt of de VIDEO/MEMORY modus op de camcorder activeert terwijl de USB-kabel is aangesloten, zal de pc niet juist werken. Als u de camcorder via een USB-hub aansluit op de pc, kan het zijn dat compatibiliteitsproblemen tussen de hub en de pc leiden tot instabiliteit in het gebruik van de pc. Als dat gebeurt, moet u de camcorder direct op de pc aansluiten en niet via de hub. Gebruik geen USB-verlengkabel. 6

7 De inhoud van een geheugenkaart bekijken (Windows ) 1 Installeer [USB Mass Storage Class driver]. ( blz. 4) 2 Sluit de camcorder met behulp van een USB-kabel op de pc aan. ( blz. 6) 3 Zorg dat de camcorder een geheugenkaart bevat. 4 Stel de camcorder in op weergave via de geheugenkaart. Meer informatie hierover vindt u in de gebruikshandleiding van de camcorder. Op het LCD-scherm van de camcorder verschijnt de tekst [USB MODE]. 5 Dubbelklik op het pictogram [Deze computer] op het bureaublad van Windows. Het pictogram [Verwisselbare schijf] dat de geheugenkaart van de camcorder vertegenwoordigt, wordt in het venster [Deze computer] weergegeven. Het pictogram [Verwisselbare schijf] verschijnt niet als USB Mass Storage Class driver niet correct is geïnstalleerd. Raadpleeg in dit geval [Apparaatbeheer] bijwerken (Windows ) ( blz. 6). 6 Dubbelklik op het pictogram [Verwisselbare schijf]. De volgende mappen worden automatisch aangemaakt in de geheugenkaart. Bestanden van een verschillend type worden in verschillende mappen opgeslagen. Stilbeelden Videoclips Gegevens voor DPOFinstelling Stilbeelden (extensie.jpg ) Videoclips (extensie.asf ) Gegevens voor DPOF-instelling : Bestanden in de map [DCIM] : Bestanden in de map [DCVI] De map [DCVI] wordt alleen weergegeven wanneer de camcorder is uitgerust met de functie Clip Recording en er videoclips op de geheugenkaart zijn opgeslagen. : Bestanden in de map [MISC] OPMERKINGEN: Als u de verkeerde soorten bestanden op een geheugenkaart opslaat of bestanden of mappen van een geheugenkaart verwijdert, kan dit tot problemen met het gebruik van de camcorder leiden. Als u een bestand van een geheugenkaart moet verwijderen, doet u dit via de camcorder. Koppel de USB-kabel nooit los terwijl het bericht [ACCESSING FILES] op het LCD-scherm van de camcorder wordt weergegeven. Wanneer u een gloednieuwe geheugenkaart gebruikt, moet u deze eerst via de camcorder initialiseren. Het kan zijn dat het niet mogelijk is om bestanden van de geheugenkaart naar de pc te kopiëren als u die initialisatie niet uitvoert. 7

8 Bestanden naar de pc kopiëren (Windows ) Stilbeeld- en videoclipbestanden die op een geheugenkaart zijn opgeslagen, kunnen naar de pc worden gekopieerd en op de pc worden afgespeeld. 1 Dubbelklik op het pictogram [Deze computer] op het bureaublad van Windows. Als de camcorder correct op de pc is aangesloten, verschijnt het pictogram [Verwisselbare schijf]. 2 Dubbelklik op het pictogram [Verwisselbare schijf]. De mappen in de geheugenkaart verschijnen. 3 Dubbelklik op de doelmap. 4 Selecteer de map die u wilt kopiëren en sleep die map naar de doelmap. Stilbeelden kopiëren: kopieer de map die deel uitmaakt van de map [DCIM]. Videoclips kopiëren: kopieer de map die deel uitmaakt van de map [DCVI]. Het bericht [ACCESSING FILES] wordt weergegeven op het LCD-scherm van de camcorder en de map wordt van de geheugenkaart naar de pc gekopieerd. Koppel de USB-kabel nooit los terwijl het bericht [ACCESSING FILES] op het LCD-scherm van de camcorder wordt weergegeven. Bestanden op de pc afspelen (Windows ) Stilbeelden Gebruik een toepassing die de bestandsindeling JPEG ondersteunt. Als u een stilbeeld wilt weergeven, dubbelklikt u op het stilbeeldbestand (extensie.jpg ). Videoclips (Alleen voor de camcorder die is uitgerust met de functie Opnemen van een clip) Gebruik Windows Media Player (versie 6.4 of later). U kunt Windows Media Player van de website van Microsoft downloaden: Als u er niet in slaagt een videoclipbestand (extensie.asf ) af te spelen dat u met Windows Media Player hebt geopend, maakt u verbinding met het Internet en probeert u het bestand alsnog te openen. De software die nodig is om het bestand af te spelen, wordt automatisch gedownload en het bestand wordt afgespeeld. Als de videoclip zonder geluid wordt afgespeeld, installeert u de G.726-decoder vanaf de cd-rom. 8

9 De USB-kabel loskoppelen (Windows ) Voordat u geheugenkaarten plaatst of verwijdert, of de pc uitzet, moet u eerst de USB-kabel loskoppelen en de camcorder uitzetten. Als u Windows 98/98SE gebruikt 1 Controleeer het bericht [ACCESSING FILES] momenteel op het LCD-scherm van de camcorder wordt weergegeven. Als het bericht [ACCESSING FILES] wordt weergegeven, wacht u met verdergaan tot het bericht is verdwenen. 2 Dubbelklik op het pictogram [Deze computer] op het bureaublad van Windows. Als de camcorder correct op de pc is aangesloten, verschijnt het pictogram [Verwisselbare schijf]. 3 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram [Verwisselbare schijf] in het venster [Deze computer]. Er verschijnt een menu. 4 Klik op [Eject] in het menu. Het pictogram [Verwisselbare schijf] verdwijnt. Als het pictogram niet verdwijnt, wacht u even en gaat u verder naar stap 5. 5 Koppel de USB-kabel los. Als er een bericht verschijnt, klikt u op [OK]. 6 Zet de spanningsschakelaar van de camcorder op OFF. De camcorder gaat uit. 9

10 Als u Windows 2000/Me gebruikt 1 Controleeer het bericht [ACCESSING FILES] momenteel op het LCD-scherm van de camcorder wordt weergegeven. Als het bericht [ACCESSING FILES] wordt weergegeven, wacht u met verdergaan tot het bericht is verdwenen. 2 Dubbelklik op het pictogram [Hardware ontkoppelen of uitwerpen] op de taakbalk. Het dialoogvenster [Hardware ontkoppelen of uitwerpen] verschijnt. 3 Selecteer [JVC DV Camera Storage] of [USB Disk] en klik op [Stoppen]. Windows 2000 Windows Me Het dialoogvenster [Hardware stoppen] verschijnt. 4 Klik op [OK]. Windows 2000 Windows Me De modelnaam kan anders zijn naar gelang van de aangesloten camcorder. 5 Er verschijnt een bericht dat het apparaat veilig kan worden verwijderd. Klik op [OK]. 6 Koppel de USB-kabel los. 7 Zet de spanningsschakelaar van de camcorder op OFF. De camcorder gaat uit. 10

11 De inhoud van een geheugenkaart bekijken (Macintosh) 1 Sluit de camcorder met behulp van een USB-kabel op de pc aan. ( blz. 6) 2 Zorg dat de camcorder een geheugenkaart bevat. 3 Stel de camcorder in op weergave via de geheugenkaart. Meer informatie hierover vindt u in de gebruikshandleiding van de camcorder. Op het LCD-scherm van de camcorder verschijnt de tekst [USB MODE]. Het pictogram van de geheugenkaart verschijnt op het bureaublad. De naam van het pictogram van de geheugenkaart is untitled. Het is aan te raden om een naam te geven aan het pictogram zodat u het kunt onderscheiden van andere verwijderbare disks of mappen. 4 Klik tweemaal op het pictogram van de geheugenkaart op het bureaublad. De mappen in de geheugenkaart verschijnen. De volgende mappen worden automatisch aangemaakt in de geheugenkaart. Bestanden van een verschillend type worden in verschillende mappen opgeslagen. Stilbeelden Videoclips Gegevens voor DPOF-instelling Stilbeelden (extensie.jpg ) Videoclips (extensie.asf ) Gegevens voor DPOFinstelling : Bestanden in de map [DCIM] : Bestanden in de map [DCVI] De map [DCVI] wordt alleen weergegeven wanneer de camcorder is uitgerust met de functie Clip Recording en er videoclips op de geheugenkaart zijn opgeslagen. : Bestanden in de map [MISC] OPMERKINGEN: Als u de verkeerde soorten bestanden op een geheugenkaart opslaat of bestanden of mappen van een geheugenkaart verwijdert, kan dit tot problemen met het gebruik van de camcorder leiden. Als u een bestand van een geheugenkaart moet verwijderen, doet u dit via de camcorder. Koppel de USB-kabel nooit los terwijl het bericht [ACCESSING FILES] op het LCD-scherm van de camcorder wordt weergegeven. Wanneer u een gloednieuwe geheugenkaart gebruikt, moet u deze eerst via de camcorder initialiseren. Het kan zijn dat het niet mogelijk is om bestanden van de geheugenkaart naar de pc te kopiëren als u die initialisatie niet uitvoert. 11

12 Bestanden naar de pc kopiëren (Macintosh) Stilbeeld- en videoclipbestanden die op een geheugenkaart zijn opgeslagen, kunnen naar de pc worden gekopieerd en op de pc worden afgespeeld. 1 Klik tweemaal op het pictogram van de geheugenkaart op het bureaublad. De mappen in de geheugenkaart verschijnen. 2 Klik tweemaal op de doelmap. 3 Selecteer de map die u wilt kopiëren en sleep die map naar de doelmap. Stilbeelden kopiëren: kopieer de map die deel uitmaakt van de map [DCIM]. Videoclips kopiëren: kopieer de map die deel uitmaakt van de map [DCVI]. Het bericht [ACCESSING FILES] wordt weergegeven op het LCDscherm van de camcorder en de map wordt van de geheugenkaart naar de pc gekopieerd. Koppel de USB-kabel nooit los terwijl het bericht [ACCESSING FILES] op het LCD-scherm van de camcorder wordt weergegeven. Bestanden op de pc afspelen (Macintosh) Stilbeelden Gebruik een toepassing die de bestandsindeling JPEG ondersteunt. Om naar een stilbeeld te kijken, klikt u tweemaal op het stilbeeldbestand (extensie.jpg ) of sleept u het bestand naar het pictogram van de toepassing. Videoclips (Alleen voor de camcorder die is uitgerust met de functie Opnemen van een clip) Gebruik Windows Media Player for Mac (versie 6.4 of later) U kunt Windows Media Player for Mac downloaden vanaf de Microsoft website: De USB-kabel loskoppelen (Macintosh) Voordat u geheugenkaarten plaatst of verwijdert, of de pc uitzet, moet u eerst de USB-kabel loskoppelen en de camcorder uitzetten. 1 Sleep het pictogram van de geheugenkaart op het bureaublad naar het pictogram [Trash] (prullenbak). Klik op [OK] wanneer het bevestigingsvenster verschijnt. 2 Controleeer het bericht [ACCESSING FILES] momenteel op het LCD-scherm van de camcorder wordt weergegeven. Als het bericht [ACCESSING FILES] wordt weergegeven, wacht u met verdergaan tot het bericht is verdwenen. 3 Koppel de USB-kabel los. 4 Zet de spanningsschakelaar van de camcorder op OFF. De camcorder gaat uit. 12

13 Mr. Photo Gold Voor Windows: Presto! Mr. Photo 3 Presto! ImageFolio Voor Macintosh: Presto! Mr. Photo Presto! PhotoAlbum Copyright en Handelsmerken , NewSoft Technology Corp. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NewSoft Technology Corp. (NewSoft) worden gekopieerd of op enigerlei andere wijze worden gereproduceerd. NewSoft verleent geen garantie op deze documentatie en aanvaardt geen enkele impliciete aansprakelijkheid ten aanzien van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Alle informatie in deze handleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle illustraties en de elektronische bestanden in het document en de verspreide materialen vallen onder het copyright van hun respectievelijke fotografen en mogen niet worden gekopieerd of op enigerlei andere wijze worden gereproduceerd. Alle andere produktnamen en alle in dit document genoemde geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken, zijn slechts gebruikt voor identificatie doeleinden, en blijven het exclusieve eigendom van de respectievelijke eigenaren. Technische ondersteuning USA: Taiwan: NewSoft America, Inc Clipper Court, Fremont, CA 94538, U.S.A Tel: Fax: of sale issue: Web-based tech support: NewSoft America Inc. Web site: NewSoft Technology Corp. 3F NO. 19-3, Sanchong RD., Nankang, Taipei, Taiwan Tel: Fax: of sale issue: of tech support issue: NewSoft Technology Corp. Web site: 13 VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE

14 Japan: NewSoft Japan Corp Shinbashi, Minato-Ku, Tokyo , Japan Tel: Fax: of sale issue: of tech support issue: NewSoft Japan Corp. Web site: Europe: England The Software Centre East Way, Lee Mill Industrial Estate, Ivybridge, Devon, PL21 9PE, UK Tel: (44) Fax: (44) German France Other countries MitCom Neue Medien GmbH Anglerstrasse 6 D Muenchen Tel: (0) Fax: (0) Graphics-France 12 rue des bles Saint Denis La Plaine cedex Tel: + 33 (0) Fax: + 33 (0) For any information: For Mr. Photo: For VideoWorks: Grapchics France Web site: newsoft NewSoft German Representative Office Presto! Mr. Photo 3 voor Windows Mr. Photo 3 is een compleet pakket waarmee u uw kostbare foto s en video s kunt beheren, bewerken en delen. Orden en haal makkelijk foto s of video s binnen van digitale camera s, scanners of camcorders. Bekijk snel miniaturen van, krijg informatie over, en zoek naar uw foto s en video s. Met de image processing -en printfuncties, kunt u met Mr. Photo 3 uw favoriete foto s en homevideo s delen en er gemakkelijk toegang tot hebben. Systeem vereisten PC met 200 MHz Pentium processor of hoger. Microsoft Windows 95/98/98 SE/2000/Me. Voor camcorder of andere video apparaten: Microsoft Windows 98/98 SE/2000/Me. 32 MB RAM (64 MB aanbevolen). 180 MB vrij ruimte op de harde schijf voor de installatie. Een CD-ROM station. Internet verbinding: Internet Explorer 4.0 of later. (Optioneel) Een Mass Storage-flexibele of TWAINflexibele digitale camera of scanner. (Optioneel) Een inkjet kleurenprinter. (Optioneel) Een PC Camera (USB capture apparaat). (Optioneel) Video capture board voor capture. (Optioneel) IEEE 1394 kaart voor gebruik met een DV camcorder. (Aanbevolen) Videokaart: SVGA 800X600 Truecolor. Vanwege enkele systeembeperkingen, kan het zijn dat bepaalde video functies van Presto! Mr. Photo 3 niet werken in Windows 95. Daarnaast wordt aanbevolen IE 5.0 of hoger te gebruiken. 14 VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE

15 Presto! ImageFolio voor Windows ImageFolio is een compleet multimedia image-processing programma met een geavanceerd set bewerkingstools. Hiermee kunt u foto s, graphics en tekeningen van scanners, videorecorders, laser discs, digitale camera s, video capture boxes, enzovoort, verwerken. Of u nu nieuwe afbeeldingen maakt of oude bewerkt, met de krachtige tools van Image Folio is de enige limiet uw eigen verbeelding!! Systeem vereisten De volgende hardware en software is nodig om dit programma te kunnen gebruiken: Personal Computer met 200 MHz Pentium Minimaal 32 MB RAM (64 MB aanbevolen). processor of hoger. Microsoft Windows 95/98/2000/Me. Een CD-ROM station. Een harde schijf met minimaal 60 MB vrije ruimte. Om volledig, efficiënt gebruik te maken van het programma, worden de volgende elementen sterk aanbevolen: Een scanner of digitale camera die TWAIN of Mass Storage ondersteunt. Een door Microsoft Windows ondersteunde kleuren printer. Presto! Mr. Photo voor Macintosh Mr. Photo is een compleet pakket waarmee u uw kostbare foto s en video s kunt beheren, bewerken en delen. Orden en haal makkelijk foto s of video s binnen van digitale camera s of camcorders. Bekijk snel miniaturen van, krijg informatie over, en zoek naar uw foto s en video s. Met de image processing -en printfuncties, kunt u met Mr. Photo uw favoriete foto s en homevideo s delen en er gemakkelijk toegang tot hebben. Systeem vereisten Voor Mac OS 8.6 tot en met 9.1: Een Power Macintosh computer. Minimaal 32 MB RAM (64 MB aanbevolen). Minimaal 50 MB vrij schijfruimte na installatie. Aanbevolen apparatuur Een Mass Storage-flexibele digitale camera of DV camcorder Minimaal 36 MB virtueel geheugen. CD-ROM station schermresolutie of meer. Een microfoon, geluidskaart, en speaker. Een kleuren printer. 15 VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE

16 Presto! PhotoAlbum voor Macintosh Met Presto! PhotoAlbum kunt u electronische foto-album s maken om uw herinneringen voor altijd levend te houden. U hoeft alleen foto s, omlijstingen, clip-art, texturen en speciale effecten te verslepen om deze toe te voegen aan uw album. Voeg een persoonlijke tint toe met voice-overs en geluidseffecten. Maak diashows om op internet te zetten, of verstuur complete albums via . Systeem vereisten Een Power Macintosh computer. Systeem 8.6 tot en met 9.1 Minimaal 32 MB RAM (64 MB aanbevolen). Een CD-ROM station. Een harde schijf met minimaal 127 MB vrije ruimte om het programma op te zetten en soepel te laten lopen. (67 MB voor de software, en een minimum van 60 MB als virtueel geheugen om het soepel te laten lopen.) Aanbevolen apparatuur Een geluidskaart en microfoon. Een kleuren printer. Installeer Mr. Photo Gold Voor Windows: Volg onderstaande stappen om Mr. Photo 3 en ImageFolio te installeren. 1 Plaats de programma-cd in uw CD-ROM station. 2 Druk op de Start knop en kies Uitvoeren. 3 Type [station]:\newsoft\setup.exe en klik op OK. Het installatieprogramma detecteert automatisch de gebruikte taal van uw versie van Windows. 4 Volg de instructies op het scherm wanneer ze verschijnen. Wanneer u het programma installeert, kunt u ervoor kiezen om Adobe Acrobat Reader te installeren, indien deze niet op uw systeem staat. Met Adobe Acrobat Reader kunt u electronische handleidingen in PDF formaat lezen. Voor Macintosh: Om Mr. Photo en PhotoAlbum te installeren: 1 Plaats de programma-cd in uw CD-ROM station. 2 Open de CD. Dubbel-klik op het Mr. Photo Installer of PhotoAlbum Installer pictogram om het setup programma te starten. 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Wanneer u het programma installeert, kunt u ervoor kiezen om Adobe Acrobat Reader te installeren, indien deze niet op uw systeem staat. Met Adobe Acrobat Reader kunt u electronische handleidingen in PDF formaat lezen. 16

HANDLEIDING VOOR SOFTWARE- INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING

HANDLEIDING VOOR SOFTWARE- INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING HANDLEIDING VOOR SOFTWARE- INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING NEDERLANDS LYT1037-004A M2D7S WEBCAM COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. Gedrukt in Japan 0302 FOVfIDfVP JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SOFTWARE- INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING

HANDLEIDING VOOR SOFTWARE- INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING HANDLEIDING VOOR SOFTWARE- INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING NEDERLANDS LYT0883-004A COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M1D6L Gedrukt in Japan 0102 FOVfIDfYP JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SOFTWARE- INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING

HANDLEIDING VOOR SOFTWARE- INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING HANDLEIDING VOOR SOFTWARE- INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING NEDERLANDS LYT1254-004A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC Gedrukt in Duitsland 0104HOH-ID-VE In dit document vindt u basisinformatie

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING

HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING NEDERLANDS HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING LYT1085-004A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST M3D7/D3/D1 Gedrukt in Japan 0103-FO-ID-VP

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING

HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING NEDERLANDS HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING LYT1111-004A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST M3D6/D4 Gedrukt in Japan 0103-FO-ID-VP

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE EN AANSLUITEN VAN DE PC

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE EN AANSLUITEN VAN DE PC HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE EN AANSLUITEN VAN DE PC NEDERLANDS LYT1315-004A 2004 Victor Company of Japan, Limited JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK Het gebruiksrecht voor

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE EN AANSLUITEN VAN DE PC

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE EN AANSLUITEN VAN DE PC LYT1467-004A 2005 Victor Company of Japan, Limited JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK AAN ONZE KLANTEN: ZORG DAT U DEZE TEKST AANDACHTIG DOORLEEST VOORDAT U HET SOFTWAREPROGRAMMA DIGITAL

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST NEDERLANDS HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING LYT1334-004A Gedrukt in Japan 2004 Victor Company of Japan, Limited M4S3/S5 0904FOH-AL-VP JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.81 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Issue 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i

QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 4.8 VOOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rechten voorbehouden Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. SYSTEEMVEREISTEN...1 3. PC SUITE INSTALLEREN...2 4. AAN

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC.

Deze handleiding is bedoeld voor PC-gebruikers met minimaal Pentium CPU (of compatibel) of MAC-gebruikers met minimaal PowerPC. Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Inleiding (1) 2. Installeren en aktiveren (2) Verwijderen oude drivers (2.1) Installatie onder Windows 98 SE / 2000 (2.2) Aktiveren onder Windows (2.3) Installatie

Nadere informatie

HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM

HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM LCD MONITOR HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM Versie 2.0 GEBRUIKSAANWIJZING Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TW3/PN-80TC3/

Nadere informatie

NOKIA PC SUITE 5.1 QUICK GUIDE VOOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 QUICK GUIDE VOOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) QUICK GUIDE VOOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Mouse 2.

Inhoudsopgave. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Mouse 2. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Mouse 2. De procedures in deze handleiding zijn gebaseerd op de besturingssystemen Windows 7 en Mac OS X Mountain Lion. Lees deze

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot Installatiehandleiding Installatieprocedure 1. Plaats de OneTouch Zoom Pro installatie-cd in de cd-rom-lezer. OPMERKING: Als u het programma

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding

mobile PhoneTools Gebruikershandleiding mobile PhoneTools Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Vereisten...2 Voorafgaand aan de installatie...3 mobile PhoneTools installeren...4 Installatie en configuratie mobiele telefoon...5 On line registratie...7

Nadere informatie

Nederlands Italiano Español

Nederlands Italiano Español Nederlands Italiano Español Installatie Download Manager Aansluiten op uw PC Opmerking: u moet over de rechten van systeembeheerder beschikken om het programma onder Windows 2000 en XP te installeren.

Nadere informatie

QL-580N QL-1060N. Handleiding voor de installatie van de software. Nederlands LB9156001A

QL-580N QL-1060N. Handleiding voor de installatie van de software. Nederlands LB9156001A QL-580N QL-060N Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB95600A Eigenschappen CD-ROM voorzorgsmaatregelen Maak geen krassen op de cd-rom. Stel de cd-rom niet bloot aan extreem hoge

Nadere informatie

OTOsuite. Installatiehandleiding. Nederlands

OTOsuite. Installatiehandleiding. Nederlands OTOsuite Installatiehandleiding Nederlands In dit document wordt beschreven hoe u de OTOsuite-software kunt installeren vanaf een dvd, een geheugenstick of een zipbestand. Systeemvereisten Processor van

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Gebruiksaanwijzing NW- E55/75 2004 Sony Corporation "WALKMAN" is een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation om producten aan te duiden waarvoor een stereohoofdtelefoon

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE

HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE Ref. INOGRB01 HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE 1.INLEIDING Uw GRABBINO is een apparaat dat speciaal is ontwikkeld om uw video's te converteren naar het MPEG-formaat en daarna HDD-beelden door te sturen

Nadere informatie

Software. Als u video s op een Mac-computer wilt opslaan, kunt u ze naar de gewenste locatie slepen.

Software. Als u video s op een Mac-computer wilt opslaan, kunt u ze naar de gewenste locatie slepen. Voor het op de pc importeren, organiseren en bekijken van video s moet speciale software worden gedownload (alleen voor pc s). Ga naar www.fisher-price.com/kidtough en volg de instructies op het scherm

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere

Nadere informatie

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Mouse Executive 2.

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Mouse Executive 2. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Mouse Executive 2. De procedures in deze handleiding zijn gebaseerd op de besturingssystemen Windows 7 en Mac OS X Mountain Lion.

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN!

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft U het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AL-6 AL-6 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AL-6/6 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER CONFIGUREREN

Nadere informatie

Invoeren/importeren van digitale foto s in je computer

Invoeren/importeren van digitale foto s in je computer Invoeren/importeren van digitale foto s in je computer Foto s die je importeert worden altijd opgeslagen in: Afbeeldingen. Windows 7 beschikt daarnaast over een apart programma om digitale foto s en videoclips

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 9354503 Issue 2 Inhoud 1. INLEIDING...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 INSTALLEREN...1 3. DE TELEFOON ALS

Nadere informatie

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Sharpdesk V3.3 Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Copyright 2000-2009 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB09-410 NOBLE 97ic FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Pagina 1 van 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet zullen alle gebruikersinstellingen, door de gebruiker

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Aan de slag DeskTopBinder V2 Lite installeren Bijlage

Installatiehandleiding. Aan de slag DeskTopBinder V2 Lite installeren Bijlage Installatiehandleiding 1 2 3 Aan de slag DeskTopBinder V2 Lite installeren Bijlage Woord vooraf DeskTopBinder V2 Lite kan diverse gegevens integreren en beheren, zoals bijvoorbeeld bestanden gemaakt met

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Nederlands. Multifunctionele. Digitale camera. Gebruikershandleiding

Nederlands. Multifunctionele. Digitale camera. Gebruikershandleiding Nederlands Multifunctionele Digitale camera Gebruikershandleiding ii INHOUD DE ONDERDELEN IDENTIFICEREN... 1 PICTOGRAMMEN OP HET LCD-SCHERM... 2 VOORBEREIDING... 2 Batterijen laden... 2 De SD/MMC-kaart

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 INSTALLATIE

Hoofdstuk 1 INSTALLATIE 1-1 Hoofdstuk 1 INSTALLATIE Dit hoofdstuk bespreekt de systeemvereisten en de installatie van de Readiris software. SYSTEEMVEREISTEN Dit zijn de minimale systeemvereisten om Readiris te gebruiken: een

Nadere informatie

HULPPROGRAMMA VAN AANRAAKPEN GEBRUIKSAANWIJZING

HULPPROGRAMMA VAN AANRAAKPEN GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR HULPPROGRAMMA VAN AANRAAKPEN GEBRUIKSAANWIJZING Versie 2.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TA3*/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-70TA3*/PN-70TB3/PN-70TW3/PN-80TC3/ PN-L603A*/PN-L603B/PN-L603W/PN-L703A*/PN-L703B/PN-L703W/PN-L803C/

Nadere informatie

EMXXXX Product Title from CMS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon

EMXXXX Product Title from CMS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon EMXXXX Product Title from CMS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon 2 NEDERLANDS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2

Nadere informatie

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

TAB364 GOTAB GRAVITY 8 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN UPGRADE INSTRUCTIES

TAB364 GOTAB GRAVITY 8 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN UPGRADE INSTRUCTIES TAB364 GOTAB GRAVITY 8 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 8 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Dit kunt u vinden op internet via deze link: http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/

Dit kunt u vinden op internet via deze link: http://www.adobe.com/nl/products/digitaleditions/help/ BELANGRIJKE NOOT OVER e-books: e-books in epub formaat, zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) Om digitale E-Books te downloaden en lezen op uw ereader, epub formaat, heeft u het programma

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Bestanden die veel geheugenruimte innemen kun je verkleinen door ze te comprimeren (zippen). Gezipte bestanden zijn een stuk kleiner.

Bestanden die veel geheugenruimte innemen kun je verkleinen door ze te comprimeren (zippen). Gezipte bestanden zijn een stuk kleiner. SAMENVATTING HOOFDSTUK 8 Zippen Bestanden die veel geheugenruimte innemen kun je verkleinen door ze te comprimeren (zippen). Gezipte bestanden zijn een stuk kleiner. Geselecteerde bestanden of mappen kun

Nadere informatie

EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter

EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter 2 NEDERLANDS EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter Waarschuwingen en aandachtspunten Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen!

Nadere informatie

Digitale Video. Gebruikershandleiding

Digitale Video. Gebruikershandleiding Digitale Video Gebruikershandleiding Nl 2 Inhoud Aan de slag Kennismaken met uw digitale video... 3 Het paneel gebruiken... 4 Aan-/uitzetten... 5 Modi... 6 Modusschakelaar... 7 Modus Movie Films opnemen...

Nadere informatie

TAB07-100 LUNA 7 TABLET ANDROID 4.1 UPGRADE INSTRUCTIES

TAB07-100 LUNA 7 TABLET ANDROID 4.1 UPGRADE INSTRUCTIES TAB07-100 LUNA 7 TABLET ANDROID 4.1 UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 8 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

DIT PROGRAMMA EN EEN ADOBE ID DIENT TE GEBEUREN VOORDAT U BOEKEN KOOPT!

DIT PROGRAMMA EN EEN ADOBE ID DIENT TE GEBEUREN VOORDAT U BOEKEN KOOPT! BELANGRIJKE NOOT OVER e-books: e-books in epub formaat, zijn beveiligd met DRM (Digital Rights Management) Om digitale E-Books te kopen, downloaden en lezen op uw ereader, epub formaat, heeft u het programma

Nadere informatie

Inleiding. Over deze handleiding. Disclaimer

Inleiding. Over deze handleiding. Disclaimer Inleiding Welkom bij Hitachi Soft StarBoard Software. StarBoard is een groot beeldscherm voor PC's en visuele apparatuur die tevens dient als interactief whiteboard waarop direct of via een PC geschreven

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

EM1017 USB3.0 Gigabit Netwerkadapter

EM1017 USB3.0 Gigabit Netwerkadapter EM1017 USB3.0 Gigabit Netwerkadapter 2 NEDERLANDS EM1017 - USB3.0 Gigabit Netwerkadapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 1.3 Voordat

Nadere informatie

TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 10 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Multifunctionele Digitale camera

Multifunctionele Digitale camera Nederlands Multifunctionele Digitale camera Gebruikershandleiding ii Nederlands Gebruikershandleiding voor digitale camera Inhoud DE ONDERDELEN IDENTIFICEREN... 1 PICTOGRAMMEN OP HET LCD-SCHERM... 2 VOORBEREIDING...

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

Handleiding voor printersoftware

Handleiding voor printersoftware Handleiding voor printersoftware (Voor Canon Compact Photo Printer Solution Disk versie 6) Windows 1 Inhoud Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen...3 Lees dit eerst...4 Handleidingen...4 Stappen van het afdrukken...5

Nadere informatie

Getting Started Guide Nederlands

Getting Started Guide Nederlands Getting Started Guide Nederlands Inhoud De technologie van PrintShop Mail... 2 Systeemvereisten voor PrintShop Mail... 4 Inhoud van de cd-rom... 5 PrintShop Mail installeren (Windows)... 6 PrintShop Mail

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter LD000020 Sweex Powerline USB Adapter Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Powerline adapter. Met behulp van deze Powerline adapter kan snel en eenvoudig een netwerk worden gecreëerd

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Handleiding IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Toevoeging aansluiten USB Lite Base Station 1213 2 Inhoud Inhoud... 3 Het Lite Base Station aansluiten op de USB-poort... 4 Voorgeïnstalleerde

Nadere informatie

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Predator Pro 3D USB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Acer USB2.0 flashstick

Acer USB2.0 flashstick Acer USB2.0 flashstick Gebruiksaanwijzing Ver 2.0 Copyright Copyright 2005 door Acer Inc., alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, verzonden, overgezet, opgeslagen

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Handleiding van de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

D4600 Duplex Photo Printer

D4600 Duplex Photo Printer KODAK D4000 Duplex Photo Printer D4600 Duplex Photo Printer Handleiding printerstuurprogramma januari 2015 TM/MC/MR-licentie van Eastman Kodak Company: Kodak Kodak Alaris Inc. 2400 Mount Read Blvd., Rochester,

Nadere informatie

Handleiding voor het downloaden en installeren van

Handleiding voor het downloaden en installeren van Handleiding voor het downloaden en installeren van i-link Software Handleiding software i-link ver-1.0 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Downloaden van i-link Software met Windows XP of Windows Vista pagina 3

Nadere informatie

Handleiding EasyCap Video adapter:

Handleiding EasyCap Video adapter: Handleiding EasyCap Video adapter: Gefeliciteerd met uw aankoop! U kunt nu al uw oude video banden digitaal opslaan en bewerken. De EasyCAP Video adapter kan hoge kwaliteit video beelden en audio geluid

Nadere informatie

Problemen met zware bestanden?

Problemen met zware bestanden? Problemen met zware bestanden? zware bestanden, licht werk Herkent u volgende problemen? De klant moet nog steeds een CD-ROM binnenbrengen met zijn bestanden; Een e-mail wil maar niet binnenkomen omdat

Nadere informatie

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N77 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N77 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N77 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten

Nadere informatie

1 Nieuw in de Filr 2.0 Desktop-toepassing

1 Nieuw in de Filr 2.0 Desktop-toepassing Versie-informatie voor de Filr 2.0 Desktop-toepassing Februari 2016 Filr 2.0 Desktop-toepassing introduceert de functie Bestanden op aanvraag. Deze functie biedt een geconsolideerde of virtuele weergave

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Uw gebruiksaanwijzing. CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 in

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. QUICK GUIDE VOOR MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 INSTALLEREN... 1 3. DE TELEFOON ALS EEN MODEM

Nadere informatie

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding Spirometry PC Software Gebruikshandleiding Inhoud Welkom... 5 Systeemvereisten... 5 1. PC vereisten... 5 2. Vereisten besturingssysteem... 6 Installatie Spirometry PC Software... 6 Instellingen Spirometry

Nadere informatie