HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING"

Transcriptie

1 NEDERLANDS HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING LYT A COPYRIGHT 2001 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M2D2 DSC Gedrukt in Japan 1201 HOVfIDfVP JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK AAN ONZE KLANTEN: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE VERZEGELDE SOFTWARE PAKKETTEN OPEN MAAKT Wij danken u voor de aanschaf van ons product. Voor u de bijgesloten computerprogrammatuur gaat gebruiken, moet u akkoord gaan met de bepalingen en voorwaarden in de onderstaande overeenkomst. Gebruiksrechtovereenkomst voor software Dit is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u (natuurlijke persoon of rechtspersoon) en Victor Company of Japan, Limited ("JVC"). Door de verzegelde softwarepakketten te openen en/of door het programma te gebruiken, stemt u ermee in aan de bepalingen van deze overeenkomst gebonden te zijn. Indien u niet instemt met de bepalingen van deze overeenkomst, dient u de ongeopende softwarepakketten en daarbij behorende onderdelen direct te retourneren aan de plaats van aankoop. 1 VERLENING VAN HET GEBRUIKSRECHT Deze gebruiksrechtovereenkomst (hierna te noemen "overeenkomst"), verleent u het recht het softwareprogramma in deze verpakking ("programma") en/of het daarbij behorende geschreven materiaal (bijvoorbeeld gedrukte handboeken) te gebruiken. Hoewel u het programma mag laden in het tijdelijke geheugen (RAM) of het één maal mag installeren in het permanente geheugen (bijvoorbeeld op vaste schijf, CD-R of een ander opslagmedium) van één (1) computersysteem, is het ten strengste verboden het programma te installeren op een netwerkserver met als enige doel de interne distributie van het programma. 2 AUTEURSRECHT Niettegenstaande de bepalingen van artikel 1 van deze overeenkomst, berusten de auteursrechten op het programma exclusief bij JVC, beschermd door de Japanse auteursrechtregelgeving, regelgeving van andere landen, indien van toepassing, en relevante bepalingen van internationale verdragen, waaronder de Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, met amendementen, en de Universal Copyright Convention, met amendementen. Derhalve dient u het programma te behandelen als ieder ander materiaal waarop auteursrecht rust, behalve dat u of (a) één kopie van het programma mag maken, uitsluitend voor persoonlijke backup- of archiefdoeleinden, of (b) het programma op één vaste schijf mag installeren, mits u het origineel uitsluitend bewaart voor persoonlijke backup- of archiefdoeleinden. 3 BEPERKINGEN OP HET PROGRAMMA U mag het programma niet 'reverse engineeren', disassembleren, reviseren of aanpassen, tenzij en voor zover deze beperking uitdrukkelijk is verboden op grond van toepasselijk dwingend recht. JVC en zijn leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, defecten, enz. die ontstaan uit of in samenhang met activiteiten die volgens deze overeenkomst niet zijn toegestaan. 1

2 4 OVERIGE BEPERKINGEN U mag het programma niet verhuren, in lease geven, overdragen of in gebruik geven aan derden. 5 BEPERKTE GARANTIE JVC garandeert dat de media waarop het programma wordt geleverd (bijvoorbeeld diskettes, CD-ROM etc.) geen gebreken vertonen wat betreft materiaal en vakmanschap gedurende een periode van dertig (30) dagen na de datum van aankoop en dat bij het programma geleverde hardware eveneens geen defecten vertoont wat betreft het genoemde in het bijgesloten Garantieformulier. De gehele aansprakelijkheid van JVC en uw enige verhaalsmogelijkheid met betrekking tot het programma is, ter keuze van JVC, ofwel (a) terugbetaling van de aankoopprijs, of (b) vervanging van defecte media van het programma. 6 GEEN ANDERE GARANTIES MET UITZONDERING VAN DE EXPLICIET IN DEZE OVEREENKOMST GENOEMDE GARANTIE EN VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, VERLENEN JVC EN ZIJN LEVERANCIERS GEEN ANDERE GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA EN HET DAARBIJ BEHORENDE MATERIAAL. 7 GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INDIRECTE SCHADE VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, IS JVC NOCH ZIJN LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE, ONGEACHT DE VORM VAN ACTIE, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF OP ANDERE WIJZE (DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDER GELDELIJK VERLIES) DIE IS ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK OF VERHINDERING TOT GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA, OOK INDIEN JVC OP DE HOOGTE GESTELD IS VAN HET RISICO VAN DERGELIJKE SCHADE. Victor Company of Japan, Limited LET OP: Bedien de apparatuur in overeenstemming met de beschrijvingen en instructies in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde CD-ROM. Gebruik geen andere CD-ROM voor deze software. Probeer geen veranderingen in deze software te maken. De gebruiker verliest mogelijk het recht op gebruik van de apparatuur door het maken van veranderingen of modificaties zonder voorafgaande toestemming van JVC. Juiste omgang met een CD-ROM Zorg dat er geen vuil of krassen komen op de glimmende onderkant (tegenover de label-kant). Schrijf niet op een CD-ROM en plak geen etiketten e.d. op de bovenkant of de onderkant. Als een CD-ROM vuil is, kunt u deze met een zachte doek schoonvegen, vanuit het midden naar de rand. Gebruik geen reinigingsmiddelen of antistatische spray voor conventionele grammofoonplaten. Verbuig een CD-ROM niet en raak de glimmende onderkant niet met uw vingers aan. Bewaar uw CD-ROMs niet op een warme, stoffige of vochtige plaats. Laat niet in de volle zon liggen. De meest recente informatie (in het Engels) treft u aan op onze World Wide Web-server via de Internethomepage: Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen. Macintosh is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer. Andere producten en namen van bedrijven die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, zijn gedeponeerde handelsmerken en/of handelsmerken van de overeenkomende eigenaars. 2

3 Gebruiksomgeving U kunt een camcorder aansluiten op een pc die aan de volgende eisen voldoet: Windows OS (Operating System) : Windows 98 (vooraf geïnstalleerd), Windows 98 Second Edition (98SE) (vooraf geïnstalleerd), Windows Millennium Edition (Me) (vooraf geïnstalleerd), of Windows 2000 Professional (vooraf geïnstalleerd) (De werking wordt niet gegarandeerd voor pc s waarop een upgrade vanaf Windows 95 is uitgevoerd.) CPU : Intel MMX Pentium, minimaal 200MHz RAM : Minimaal 64MB aanbevolen Vrije ruimte op de harde : Minimaal 10MB voor de installatie, minimaal 500MB aanbevolen schijf Aansluiting : USB-aansluiting Macintosh Hardware : imac, ibook, Power MacintoshG3, Power MacG4, Power BookG3 of G4 OS (Operating System) : Mac OS tot en met 9.1 (geen Mac OS X) Aansluiting : USB-aansluiting De informatie omtrent de systeemvereisten zoals hierboven aangegeven vormt geen garantie dat de meegeleverde software inderdaad zal werken op alle personal computers die aan deze vereisten voldoen. Als uw PC niet voldoet aan de systeemvereisten, kunt u de optionele USB lezer/schrijver CU-VUSD70, de PC-kaartadapter CU-VPSD60 of de diskette-adapter CU-VFSD50 gebruiken om de bestanden van de geheugenkaart naar de vaste schijf op uw PC te loaden. (Raadpleeg JVC Accessories op onze website: ) Opmerking voor de gebruiker Het gebruik van deze software is onderhevig aan de voorwaarden van de software-licentie. Vul de volgende gegevens in en zorg dat u de juiste informatie klaar heeft alvorens u een JVC kantoor of agent in uw land raadpleegt omtrent deze software. (Zie JVC Worldwide Service Network op Productnaam Model Probleem Foutmelding PC Merk Model Desktop Laptop CPU OS (Operating System) Geheugen MB Beschikbare ruimte op harde schijf MB Afhankelijk van uw probleem kan het even duren voordat u een antwoord op uw vragen kunt krijgen. JVC kan geen vragen beantwoorden aangaande de basisbediening van uw PC/computer of vragen aangaande de specificaties of prestaties van het OS (operating system), andere applicaties of aandrijfunits. 3

4 De software installeren (Windows ) Volg de hieronder beschreven procedure als u de software wilt installeren. Sluit alle andere programma s die u gebruikt af. (Zorg dat er geen toepassingspictogrammen meer in de taakbalk staan.) 1 Plaats de meegeleverde cd-rom in de pc. Even later verschijnt het scherm [Setup]. Als het scherm [Setup] niet verschijnt, dubbelklikt u eerst op [Deze computer] en vervolgens op het cd-rom pictogram. Vanuit het scherm [Setup] kunt u de volgende software installeren. USB Mass Storage Class driver Dank zij dit stuurprogramma kan uw pc lezen van en schrijven naar geheugenkaarten in de camcorder. Sluit de USB-kabel niet aan tussen de camcorder en de pc voordat u het stuurprogramma installeert. Digital Photo Navigator 1.0 Deze toepassing gebruikt u om stilbeelden in elektronische fotoalbums vast te leggen en naar allerlei bestandsindelingen te converteren. NewSoft Presto! Mr.Photo3/ImageFolio Deze toepassing gebruikt u om beelden op te slaan en te catalogiseren of om een elektronisch album te maken. U kunt beelden ook gedetailleerd op de pc bewerken. G.726 decoder (G.726-decoder) Dit is een audiodecoder voor videoclips die met de camcorder zijn gemaakt (bestandsextensie.asf ). Installeer de G.726-decoder alleen als de camcorder is uitgerust met de functie Clip Recording. Adobe Acrobat Reader 5.0 Deze toepassing gebruikt u om PDF-bestanden te lezen. 2 Klik rechts van het gewenste programma op [Install]. (Hier volgt een voorbeeld waarbij Digital Photo Navigator wordt geïnstalleerd.) Het scherm [License Agreement] verschijnt. Klik op [Yes]. Het scherm [Choose Destination Location] verschijnt. 4 VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE

5 Klik op [Next]. Het scherm [Select Program Folder] verschijnt. Klik op [Next]. Het scherm [Setup Status] verschijnt. Wacht even tot de installatie klaar is. Wanneer de installatie klaar is, verschijnt het scherm [Digital Photo Navigator Setup] met de vraag of u een programmapictogram op het bureaublad wilt laten maken. Als u dat wilt, klikt u op [Yes]. Anders klikt u op [No]. 3 Wanneer de vraag verschijnt of u de pc opnieuw wilt opstarten, klikt u op [Yes]. De pc wordt opnieuw opgestart en even later verschijnt het scherm [Setup] uit stap 1. 4 Herhaal stap 2 en 3 om de rest van de gewenste programma s te installeren. OPMERKINGEN: De gebruikshandleiding van Digital Photo Navigator is ook beschikbaar op de cd-rom (in PDF-indeling). Dubbelklik op de map [JVC] en dubbelklik daarna op de map [Docs]. Open het bestand Start.pdf en klik op de knop van de gewenste taal. U kunt PDF-bestanden alleen lezen als Adobe Acrobat Reader op uw computer is geïnstalleerd. Als u de vereenvoudigd-chinese versie van NewSoft Presto! Series installeert, moet Acrobat Reader voor vereenvoudigd Chinees op uw pc zijn geïnstalleerd, anders kunt u de PDF-bestanden niet lezen. Installeer Acrobat Reader voor vereenvoudigd Chinees. Dit programma vindt u in de map [Reader CS] die deel uitmaakt van de map [NewSoft] op de meegeleverde cd-rom. Als u de Koreaanse versie van NewSoft Presto! Series installeert, moet Acrobat Reader voor Koreaans op uw pc zijn geïnstalleerd, anders kunt u de PDF-bestanden niet lezen. Installeer Acrobat Reader voor Koreaans. Dit programma vindt u in de map [Reader K] die deel uitmaakt van de map [NewSoft] op de meegeleverde cd-rom. Als u software installeert die al geïnstalleerd is, wordt het hulpprogramma voor het verwijderen van de bestaande softwareversie gestart. In dat geval voert u de installatie nogmaals uit nadat de bestaande software is verwijderd. 5

6 [Apparaatbeheer] bijwerken (Windows ) Als de camcorder via de USB-kabel is aangesloten op de pc voordat u [USB Mass Storage Class driver] installeert, wordt de installatie mogelijk niet correct uitgevoerd. In dat geval voert u de procedure uit die onderstaand is beschreven om [Apparaatbeheer] bij te werken en [USB Mass Storage Class driver] correct te installeren. Verbreek de verbinding tussen eventuele andere USB-audioapparaten en de pc voordat u de volgende procedure uitvoert. 1 Gebruik de USB-kabel om de camcorder op de pc aan te sluiten. ( Verbindingen (Windows /Macintosh) ) 2 Selecteer [Uitvoeren] [Instellingen] [Configuratiescherm]. Dubbelklik op het pictogram [Systeem]. 3 Windows 98SE/Me: Selecteer het tabblad [Apparaatbeheer]. Windows 2000: Selecteer het tabblad [Hardware] en klik op [Apparaatbeheer]. 4 Verwijder [DV camera] of [JVC] bij [Overige apparaten]. 5 Koppel de USB-kabel los van de camcorder. Start de pc opnieuw op. 6 Plaats de meegeleverde cd-rom in de pc. Installeer [USB Mass Storage Class driver]. ( blz. 4) 7 Gebruik de USB-kabel om de camcorder op de pc aan te sluiten. Het apparaatstuurprogramma is geïnstalleerd. 8 Controleer of het pictogram [Verwisselbare schijf] wordt weergegeven bij [Deze computer]. Verbindingen (Windows /Macintosh) De USB-kabel aansluiten PC Naar USB-aansluiting Naar USB-aansluiting Camcorder USB-kabel Gebruik de USB-kabel om de camcorder op de pc aan te sluiten. We raden u aan de netadapter te gebruiken. OPMERKINGEN: Als u de camcorder in- of uitschakelt of de VIDEO/MEMORY modus op de camcorder activeert terwijl de USB-kabel is aangesloten, zal de pc niet juist werken. Als u de camcorder via een USB-hub aansluit op de pc, kan het zijn dat compatibiliteitsproblemen tussen de hub en de pc leiden tot instabiliteit in het gebruik van de pc. Als dat gebeurt, moet u de camcorder direct op de pc aansluiten en niet via de hub. Gebruik geen USB-verlengkabel. 6

7 De inhoud van een geheugenkaart bekijken (Windows ) 1 Installeer [USB Mass Storage Class driver]. ( blz. 4) 2 Sluit de camcorder met behulp van een USB-kabel op de pc aan. ( blz. 6) 3 Zorg dat de camcorder een geheugenkaart bevat. 4 Stel de camcorder in op weergave via de geheugenkaart. Meer informatie hierover vindt u in de gebruikshandleiding van de camcorder. Op het LCD-scherm van de camcorder verschijnt de tekst [USB MODE]. 5 Dubbelklik op het pictogram [Deze computer] op het bureaublad van Windows. Het pictogram [Verwisselbare schijf] dat de geheugenkaart van de camcorder vertegenwoordigt, wordt in het venster [Deze computer] weergegeven. Het pictogram [Verwisselbare schijf] verschijnt niet als USB Mass Storage Class driver niet correct is geïnstalleerd. Raadpleeg in dit geval [Apparaatbeheer] bijwerken (Windows ) ( blz. 6). 6 Dubbelklik op het pictogram [Verwisselbare schijf]. De volgende mappen worden automatisch aangemaakt in de geheugenkaart. Bestanden van een verschillend type worden in verschillende mappen opgeslagen. Stilbeelden Videoclips Gegevens voor DPOFinstelling Stilbeelden (extensie.jpg ) Videoclips (extensie.asf ) Gegevens voor DPOF-instelling : Bestanden in de map [DCIM] : Bestanden in de map [DCVI] De map [DCVI] wordt alleen weergegeven wanneer de camcorder is uitgerust met de functie Clip Recording en er videoclips op de geheugenkaart zijn opgeslagen. : Bestanden in de map [MISC] OPMERKINGEN: Als u de verkeerde soorten bestanden op een geheugenkaart opslaat of bestanden of mappen van een geheugenkaart verwijdert, kan dit tot problemen met het gebruik van de camcorder leiden. Als u een bestand van een geheugenkaart moet verwijderen, doet u dit via de camcorder. Koppel de USB-kabel nooit los terwijl het bericht [ACCESSING FILES] op het LCD-scherm van de camcorder wordt weergegeven. Wanneer u een gloednieuwe geheugenkaart gebruikt, moet u deze eerst via de camcorder initialiseren. Het kan zijn dat het niet mogelijk is om bestanden van de geheugenkaart naar de pc te kopiëren als u die initialisatie niet uitvoert. 7

8 Bestanden naar de pc kopiëren (Windows ) Stilbeeld- en videoclipbestanden die op een geheugenkaart zijn opgeslagen, kunnen naar de pc worden gekopieerd en op de pc worden afgespeeld. 1 Dubbelklik op het pictogram [Deze computer] op het bureaublad van Windows. Als de camcorder correct op de pc is aangesloten, verschijnt het pictogram [Verwisselbare schijf]. 2 Dubbelklik op het pictogram [Verwisselbare schijf]. De mappen in de geheugenkaart verschijnen. 3 Dubbelklik op de doelmap. 4 Selecteer de map die u wilt kopiëren en sleep die map naar de doelmap. Stilbeelden kopiëren: kopieer de map die deel uitmaakt van de map [DCIM]. Videoclips kopiëren: kopieer de map die deel uitmaakt van de map [DCVI]. Het bericht [ACCESSING FILES] wordt weergegeven op het LCD-scherm van de camcorder en de map wordt van de geheugenkaart naar de pc gekopieerd. Koppel de USB-kabel nooit los terwijl het bericht [ACCESSING FILES] op het LCD-scherm van de camcorder wordt weergegeven. Bestanden op de pc afspelen (Windows ) Stilbeelden Gebruik een toepassing die de bestandsindeling JPEG ondersteunt. Als u een stilbeeld wilt weergeven, dubbelklikt u op het stilbeeldbestand (extensie.jpg ). Videoclips (Alleen voor de camcorder die is uitgerust met de functie Opnemen van een clip) Gebruik Windows Media Player (versie 6.4 of later). U kunt Windows Media Player van de website van Microsoft downloaden: Als u er niet in slaagt een videoclipbestand (extensie.asf ) af te spelen dat u met Windows Media Player hebt geopend, maakt u verbinding met het Internet en probeert u het bestand alsnog te openen. De software die nodig is om het bestand af te spelen, wordt automatisch gedownload en het bestand wordt afgespeeld. Als de videoclip zonder geluid wordt afgespeeld, installeert u de G.726-decoder vanaf de cd-rom. 8

9 De USB-kabel loskoppelen (Windows ) Voordat u geheugenkaarten plaatst of verwijdert, of de pc uitzet, moet u eerst de USB-kabel loskoppelen en de camcorder uitzetten. Als u Windows 98/98SE gebruikt 1 Controleeer het bericht [ACCESSING FILES] momenteel op het LCD-scherm van de camcorder wordt weergegeven. Als het bericht [ACCESSING FILES] wordt weergegeven, wacht u met verdergaan tot het bericht is verdwenen. 2 Dubbelklik op het pictogram [Deze computer] op het bureaublad van Windows. Als de camcorder correct op de pc is aangesloten, verschijnt het pictogram [Verwisselbare schijf]. 3 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram [Verwisselbare schijf] in het venster [Deze computer]. Er verschijnt een menu. 4 Klik op [Eject] in het menu. Het pictogram [Verwisselbare schijf] verdwijnt. Als het pictogram niet verdwijnt, wacht u even en gaat u verder naar stap 5. 5 Koppel de USB-kabel los. Als er een bericht verschijnt, klikt u op [OK]. 6 Zet de spanningsschakelaar van de camcorder op OFF. De camcorder gaat uit. 9

10 Als u Windows 2000/Me gebruikt 1 Controleeer het bericht [ACCESSING FILES] momenteel op het LCD-scherm van de camcorder wordt weergegeven. Als het bericht [ACCESSING FILES] wordt weergegeven, wacht u met verdergaan tot het bericht is verdwenen. 2 Dubbelklik op het pictogram [Hardware ontkoppelen of uitwerpen] op de taakbalk. Het dialoogvenster [Hardware ontkoppelen of uitwerpen] verschijnt. 3 Selecteer [JVC DV Camera Storage] of [USB Disk] en klik op [Stoppen]. Windows 2000 Windows Me Het dialoogvenster [Hardware stoppen] verschijnt. 4 Klik op [OK]. Windows 2000 Windows Me De modelnaam kan anders zijn naar gelang van de aangesloten camcorder. 5 Er verschijnt een bericht dat het apparaat veilig kan worden verwijderd. Klik op [OK]. 6 Koppel de USB-kabel los. 7 Zet de spanningsschakelaar van de camcorder op OFF. De camcorder gaat uit. 10

11 De inhoud van een geheugenkaart bekijken (Macintosh) 1 Sluit de camcorder met behulp van een USB-kabel op de pc aan. ( blz. 6) 2 Zorg dat de camcorder een geheugenkaart bevat. 3 Stel de camcorder in op weergave via de geheugenkaart. Meer informatie hierover vindt u in de gebruikshandleiding van de camcorder. Op het LCD-scherm van de camcorder verschijnt de tekst [USB MODE]. Het pictogram van de geheugenkaart verschijnt op het bureaublad. De naam van het pictogram van de geheugenkaart is untitled. Het is aan te raden om een naam te geven aan het pictogram zodat u het kunt onderscheiden van andere verwijderbare disks of mappen. 4 Klik tweemaal op het pictogram van de geheugenkaart op het bureaublad. De mappen in de geheugenkaart verschijnen. De volgende mappen worden automatisch aangemaakt in de geheugenkaart. Bestanden van een verschillend type worden in verschillende mappen opgeslagen. Stilbeelden Videoclips Gegevens voor DPOF-instelling Stilbeelden (extensie.jpg ) Videoclips (extensie.asf ) Gegevens voor DPOFinstelling : Bestanden in de map [DCIM] : Bestanden in de map [DCVI] De map [DCVI] wordt alleen weergegeven wanneer de camcorder is uitgerust met de functie Clip Recording en er videoclips op de geheugenkaart zijn opgeslagen. : Bestanden in de map [MISC] OPMERKINGEN: Als u de verkeerde soorten bestanden op een geheugenkaart opslaat of bestanden of mappen van een geheugenkaart verwijdert, kan dit tot problemen met het gebruik van de camcorder leiden. Als u een bestand van een geheugenkaart moet verwijderen, doet u dit via de camcorder. Koppel de USB-kabel nooit los terwijl het bericht [ACCESSING FILES] op het LCD-scherm van de camcorder wordt weergegeven. Wanneer u een gloednieuwe geheugenkaart gebruikt, moet u deze eerst via de camcorder initialiseren. Het kan zijn dat het niet mogelijk is om bestanden van de geheugenkaart naar de pc te kopiëren als u die initialisatie niet uitvoert. 11

12 Bestanden naar de pc kopiëren (Macintosh) Stilbeeld- en videoclipbestanden die op een geheugenkaart zijn opgeslagen, kunnen naar de pc worden gekopieerd en op de pc worden afgespeeld. 1 Klik tweemaal op het pictogram van de geheugenkaart op het bureaublad. De mappen in de geheugenkaart verschijnen. 2 Klik tweemaal op de doelmap. 3 Selecteer de map die u wilt kopiëren en sleep die map naar de doelmap. Stilbeelden kopiëren: kopieer de map die deel uitmaakt van de map [DCIM]. Videoclips kopiëren: kopieer de map die deel uitmaakt van de map [DCVI]. Het bericht [ACCESSING FILES] wordt weergegeven op het LCDscherm van de camcorder en de map wordt van de geheugenkaart naar de pc gekopieerd. Koppel de USB-kabel nooit los terwijl het bericht [ACCESSING FILES] op het LCD-scherm van de camcorder wordt weergegeven. Bestanden op de pc afspelen (Macintosh) Stilbeelden Gebruik een toepassing die de bestandsindeling JPEG ondersteunt. Om naar een stilbeeld te kijken, klikt u tweemaal op het stilbeeldbestand (extensie.jpg ) of sleept u het bestand naar het pictogram van de toepassing. Videoclips (Alleen voor de camcorder die is uitgerust met de functie Opnemen van een clip) Gebruik Windows Media Player for Mac (versie 6.4 of later) U kunt Windows Media Player for Mac downloaden vanaf de Microsoft website: De USB-kabel loskoppelen (Macintosh) Voordat u geheugenkaarten plaatst of verwijdert, of de pc uitzet, moet u eerst de USB-kabel loskoppelen en de camcorder uitzetten. 1 Sleep het pictogram van de geheugenkaart op het bureaublad naar het pictogram [Trash] (prullenbak). Klik op [OK] wanneer het bevestigingsvenster verschijnt. 2 Controleeer het bericht [ACCESSING FILES] momenteel op het LCD-scherm van de camcorder wordt weergegeven. Als het bericht [ACCESSING FILES] wordt weergegeven, wacht u met verdergaan tot het bericht is verdwenen. 3 Koppel de USB-kabel los. 4 Zet de spanningsschakelaar van de camcorder op OFF. De camcorder gaat uit. 12

13 Mr. Photo Gold Voor Windows: Presto! Mr. Photo 3 Presto! ImageFolio Voor Macintosh: Presto! Mr. Photo Presto! PhotoAlbum Copyright en Handelsmerken , NewSoft Technology Corp. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NewSoft Technology Corp. (NewSoft) worden gekopieerd of op enigerlei andere wijze worden gereproduceerd. NewSoft verleent geen garantie op deze documentatie en aanvaardt geen enkele impliciete aansprakelijkheid ten aanzien van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Alle informatie in deze handleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle illustraties en de elektronische bestanden in het document en de verspreide materialen vallen onder het copyright van hun respectievelijke fotografen en mogen niet worden gekopieerd of op enigerlei andere wijze worden gereproduceerd. Alle andere produktnamen en alle in dit document genoemde geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken, zijn slechts gebruikt voor identificatie doeleinden, en blijven het exclusieve eigendom van de respectievelijke eigenaren. Technische ondersteuning USA: Taiwan: NewSoft America, Inc Clipper Court, Fremont, CA 94538, U.S.A Tel: Fax: of sale issue: Web-based tech support: NewSoft America Inc. Web site: NewSoft Technology Corp. 3F NO. 19-3, Sanchong RD., Nankang, Taipei, Taiwan Tel: Fax: of sale issue: of tech support issue: NewSoft Technology Corp. Web site: 13 VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE

14 Japan: NewSoft Japan Corp Shinbashi, Minato-Ku, Tokyo , Japan Tel: Fax: of sale issue: of tech support issue: NewSoft Japan Corp. Web site: Europe: England The Software Centre East Way, Lee Mill Industrial Estate, Ivybridge, Devon, PL21 9PE, UK Tel: (44) Fax: (44) German France Other countries MitCom Neue Medien GmbH Anglerstrasse 6 D Muenchen Tel: (0) Fax: (0) Graphics-France 12 rue des bles Saint Denis La Plaine cedex Tel: + 33 (0) Fax: + 33 (0) For any information: For Mr. Photo: For VideoWorks: Grapchics France Web site: newsoft NewSoft German Representative Office Presto! Mr. Photo 3 voor Windows Mr. Photo 3 is een compleet pakket waarmee u uw kostbare foto s en video s kunt beheren, bewerken en delen. Orden en haal makkelijk foto s of video s binnen van digitale camera s, scanners of camcorders. Bekijk snel miniaturen van, krijg informatie over, en zoek naar uw foto s en video s. Met de image processing -en printfuncties, kunt u met Mr. Photo 3 uw favoriete foto s en homevideo s delen en er gemakkelijk toegang tot hebben. Systeem vereisten PC met 200 MHz Pentium processor of hoger. Microsoft Windows 95/98/98 SE/2000/Me. Voor camcorder of andere video apparaten: Microsoft Windows 98/98 SE/2000/Me. 32 MB RAM (64 MB aanbevolen). 180 MB vrij ruimte op de harde schijf voor de installatie. Een CD-ROM station. Internet verbinding: Internet Explorer 4.0 of later. (Optioneel) Een Mass Storage-flexibele of TWAINflexibele digitale camera of scanner. (Optioneel) Een inkjet kleurenprinter. (Optioneel) Een PC Camera (USB capture apparaat). (Optioneel) Video capture board voor capture. (Optioneel) IEEE 1394 kaart voor gebruik met een DV camcorder. (Aanbevolen) Videokaart: SVGA 800X600 Truecolor. Vanwege enkele systeembeperkingen, kan het zijn dat bepaalde video functies van Presto! Mr. Photo 3 niet werken in Windows 95. Daarnaast wordt aanbevolen IE 5.0 of hoger te gebruiken. 14 VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE

15 Presto! ImageFolio voor Windows ImageFolio is een compleet multimedia image-processing programma met een geavanceerd set bewerkingstools. Hiermee kunt u foto s, graphics en tekeningen van scanners, videorecorders, laser discs, digitale camera s, video capture boxes, enzovoort, verwerken. Of u nu nieuwe afbeeldingen maakt of oude bewerkt, met de krachtige tools van Image Folio is de enige limiet uw eigen verbeelding!! Systeem vereisten De volgende hardware en software is nodig om dit programma te kunnen gebruiken: Personal Computer met 200 MHz Pentium Minimaal 32 MB RAM (64 MB aanbevolen). processor of hoger. Microsoft Windows 95/98/2000/Me. Een CD-ROM station. Een harde schijf met minimaal 60 MB vrije ruimte. Om volledig, efficiënt gebruik te maken van het programma, worden de volgende elementen sterk aanbevolen: Een scanner of digitale camera die TWAIN of Mass Storage ondersteunt. Een door Microsoft Windows ondersteunde kleuren printer. Presto! Mr. Photo voor Macintosh Mr. Photo is een compleet pakket waarmee u uw kostbare foto s en video s kunt beheren, bewerken en delen. Orden en haal makkelijk foto s of video s binnen van digitale camera s of camcorders. Bekijk snel miniaturen van, krijg informatie over, en zoek naar uw foto s en video s. Met de image processing -en printfuncties, kunt u met Mr. Photo uw favoriete foto s en homevideo s delen en er gemakkelijk toegang tot hebben. Systeem vereisten Voor Mac OS 8.6 tot en met 9.1: Een Power Macintosh computer. Minimaal 32 MB RAM (64 MB aanbevolen). Minimaal 50 MB vrij schijfruimte na installatie. Aanbevolen apparatuur Een Mass Storage-flexibele digitale camera of DV camcorder Minimaal 36 MB virtueel geheugen. CD-ROM station schermresolutie of meer. Een microfoon, geluidskaart, en speaker. Een kleuren printer. 15 VERVOLG OP VOLGENDE BLADZIJDE

16 Presto! PhotoAlbum voor Macintosh Met Presto! PhotoAlbum kunt u electronische foto-album s maken om uw herinneringen voor altijd levend te houden. U hoeft alleen foto s, omlijstingen, clip-art, texturen en speciale effecten te verslepen om deze toe te voegen aan uw album. Voeg een persoonlijke tint toe met voice-overs en geluidseffecten. Maak diashows om op internet te zetten, of verstuur complete albums via . Systeem vereisten Een Power Macintosh computer. Systeem 8.6 tot en met 9.1 Minimaal 32 MB RAM (64 MB aanbevolen). Een CD-ROM station. Een harde schijf met minimaal 127 MB vrije ruimte om het programma op te zetten en soepel te laten lopen. (67 MB voor de software, en een minimum van 60 MB als virtueel geheugen om het soepel te laten lopen.) Aanbevolen apparatuur Een geluidskaart en microfoon. Een kleuren printer. Installeer Mr. Photo Gold Voor Windows: Volg onderstaande stappen om Mr. Photo 3 en ImageFolio te installeren. 1 Plaats de programma-cd in uw CD-ROM station. 2 Druk op de Start knop en kies Uitvoeren. 3 Type [station]:\newsoft\setup.exe en klik op OK. Het installatieprogramma detecteert automatisch de gebruikte taal van uw versie van Windows. 4 Volg de instructies op het scherm wanneer ze verschijnen. Wanneer u het programma installeert, kunt u ervoor kiezen om Adobe Acrobat Reader te installeren, indien deze niet op uw systeem staat. Met Adobe Acrobat Reader kunt u electronische handleidingen in PDF formaat lezen. Voor Macintosh: Om Mr. Photo en PhotoAlbum te installeren: 1 Plaats de programma-cd in uw CD-ROM station. 2 Open de CD. Dubbel-klik op het Mr. Photo Installer of PhotoAlbum Installer pictogram om het setup programma te starten. 3 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Wanneer u het programma installeert, kunt u ervoor kiezen om Adobe Acrobat Reader te installeren, indien deze niet op uw systeem staat. Met Adobe Acrobat Reader kunt u electronische handleidingen in PDF formaat lezen. 16

HANDLEIDING VOOR SOFTWARE- INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING

HANDLEIDING VOOR SOFTWARE- INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING HANDLEIDING VOOR SOFTWARE- INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING NEDERLANDS LYT0883-004A COPYRIGHT 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M1D6L Gedrukt in Japan 0102 FOVfIDfYP JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING

HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING NEDERLANDS HANDLEIDING VOOR SOFTWARE-INSTALLATIE EN USB-AANSLUITING LYT1085-004A COPYRIGHT 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. JVC SOFTWARE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST M3D7/D3/D1 Gedrukt in Japan 0103-FO-ID-VP

Nadere informatie

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING LYT1124-004A 2 NE INHOUD INLEIDING... 5 Dit document lezen... 5 Betekenis van symbolen... 6 Copyrightinformatie... 6 ONBEGRENSDE

Nadere informatie

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-42(1) Memory Stick USB Reader/Writer Gebruiksaanwijzing MSAC-US40 Nederlands Lees alvorens het apparaat in gebruik te nemen deze handleiding aandachtig door en bewaar ze als naslagwerk. Kennisgeving

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO PCG-FX404 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4331942

Uw gebruiksaanwijzing. SONY VAIO PCG-FX404 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4331942 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Software op uw Sony notebook. PCG-FX serie

Software op uw Sony notebook. PCG-FX serie N Software op uw Sony notebook PCG-FX serie Lees eerst dit Lees eerst dit Opmerking Dit product bevat zowel software waarop Sony een gebruiksrecht verleent als software waarop een gebruiksrecht wordt verleend

Nadere informatie

Handleiding van de computertoepassingen

Handleiding van de computertoepassingen 2-672-704-41(1) Aan de slag 6 Handleiding van de computertoepassingen DCR-SR100/SR90E/ SR100E DVD branden met één druk op een toets Beelden kopiëren naar/ weergeven op een computer Een DVD maken met bewerkte

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees a.u.b. eerst deze handleiding voordat u de scanner gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding na het lezen goed om eventueel in de toekomst te kunnen raadplegen. Internationaal

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HEIR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties,

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR NOKIA PC SUITE 5.8. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 1/22

KORTE HANDLEIDING VOOR NOKIA PC SUITE 5.8. Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 1/22 KORTE HANDLEIDING VOOR NOKIA PC SUITE 5.8 1/22 Copyright 2002-2004 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. INLEIDING...4 2. SYSTEEMVEREISTEN...6 3. EEN COMPATIBELE TELEFOON EN EEN COMPATIBELE

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING GZ-HD3E HD HARD DISK CAMCORDER. Geachte klanten

GEBRUIKSAANWIJZING GZ-HD3E HD HARD DISK CAMCORDER. Geachte klanten GEBRUIKSAANWIJZING HD HARD DISK CAMCORDER GZ-HD3E DU NEDERLANDS Geachte klanten Dank u voor de aanschaf van deze harddisk-camera. Het is belangrijk dat u weet hoe u deze camera veilig kunt gebruiken, lees

Nadere informatie

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. UW HERCULES eplug 200-ADAPTER... 2 1.1. Aanbevelingen... 2 1.2. Specificaties... 3 1.3. Minimale

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID Klik hier voor toegang tot een up-to-date online versie van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie

Nadere informatie

PDF Reader 6. Snel aan de slag. Nuance PDF Reader 6 - Snel aan de slag 1

PDF Reader 6. Snel aan de slag. Nuance PDF Reader 6 - Snel aan de slag 1 PDF Reader 6 Snel aan de slag Nuance PDF Reader 6 - Snel aan de slag 1 Inleiding Welkom bij Nuance PDF Reader 6. Dit programma zorgt ervoor dat u PDF-bestanden kunt bekijken en ermee kunt werken. U kunt

Nadere informatie

ImageMate 12-in-1 lezer/schrijver Gebruiksaanwijzing

ImageMate 12-in-1 lezer/schrijver Gebruiksaanwijzing ImageMate 12-in-1 lezer/schrijver Gebruiksaanwijzing Modelnummer SDDR-89 Beschrijving van het product Multi-Function Hi-Speed USB 2.0 lezer/schrijver voor CompactFlash Type I/II, SD TM, minisd TM, MultiMediaCard

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

Windows & Macintosh V1.00

Windows & Macintosh V1.00 Windows & Macintosh V1.00 Inhoudstafel Info over deze gebruikershandleiding... 2 Opmerkingen voor deze handleiding... 2 Veiligheidsinformatie... 3 Verzorging en schoonmaak... 3 1. Inleiding tot het product...

Nadere informatie

Handleiding bizhub C35P

Handleiding bizhub C35P Handleiding bizhub C35P A0VD-9581-12Q Dank u Wij danken u voor de aanschaf van een bizhub C35P. U hebt een zeer goede keuze gemaakt. Uw bizhub C35P is speciaal ontworpen voor optimale prestaties in Windows-,

Nadere informatie

AR-M160 AR-M205 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AR-M160 AR-M205 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AR-M60 AR-M05 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AR-M60/M05 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER

Nadere informatie

Versie 3. Voor Macintosh. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc.

Versie 3. Voor Macintosh. Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc. Versie 3 Contactgegevens van de klantenservice van ArcSoft Inc. Noord-Amerika 46601 Fremont Blvd Fremont, CA 94538 Tel: 1.510.440.9901 Fax: 1.510.440.1270 Website: www.arcsoft.com Email: support@arcsoft.com

Nadere informatie

Lees dit eerst. Opmerking ENERGY STAR. Software gids. Lees dit eerst

Lees dit eerst. Opmerking ENERGY STAR. Software gids. Lees dit eerst 1 Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerking Dit product bevat zowel software van Sony als software waarop gebruiksrecht wordt verleend door derden. Het gebruik van deze software is onderworpen aan de algemene

Nadere informatie

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AL-6 AL-6 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AL-6/6 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER CONFIGUREREN

Nadere informatie

TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding

TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding TruVision Navigator 5.0 Gebruikershandleiding P/N 1064107 REV E ISS 03OCT13 Copyright Handelsmerken en patenten Fabrikant 2013 United Technologies Corporation Interlogix is onderdeel van UTC Climate Controls

Nadere informatie

Versie 7. Snel aan de slag

Versie 7. Snel aan de slag Versie 7 Snel aan de slag Inleiding Welkom bij Nuance PDF Reader 7! Dit programma zorgt ervoor dat u PDFbestanden kunt bekijken en ermee kunt werken. U kunt onder andere: in- en uitzoomen op pagina's,

Nadere informatie

HP Notebook-pc. Gebruikshandleiding

HP Notebook-pc. Gebruikshandleiding HP Notebook-pc Gebruikshandleiding Kennisgeving Dit handboek en alle hierin vermelde voorbeelden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Hewlett-Packard biedt ten aanzien van dit materiaal

Nadere informatie

Handleiding. Copyright 2010 BitDefender

Handleiding. Copyright 2010 BitDefender Handleiding Copyright 2010 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Handleiding Uitgegeven 2010.04.16 Copyright 2010 BitDefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Copyright 2007 BitDefender

Gebruiksaanwijzing. Copyright 2007 BitDefender Gebruiksaanwijzing Copyright 2007 BitDefender BitDefender Internet Security 2008 Gebruiksaanwijzing Uitgegeven 2007.12.05 Copyright 2007 BitDefender Wettelijke verklaring Alle rechten voorbehouden. Geen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Copyright 2007 BitDefender

Gebruiksaanwijzing. Copyright 2007 BitDefender Gebruiksaanwijzing Copyright 2007 BitDefender BitDefender Internet Security 2008 Gebruiksaanwijzing Uitgegeven 2007.09.06 Copyright 2007 BitDefender Wettelijke verklaring Alle rechten voorbehouden. Geen

Nadere informatie