Bijlage V - Gunningscriteria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage V - Gunningscriteria"

Transcriptie

1 Bijlage V - Gunningscriteria 1. Gunningscriterium Kwaliteit (K1 t/m K9) Hieronder zijn de gunningscriteria beschreven die betrekking hebben op de kwaliteit van de door u geboden oplossing. Uw Inschrijving wordt op de genoemde punten beoordeeld met een maximum dat per onderdeel is aangegeven. Per onderdeel wordt uw Inschrijving beoordeeld als goed, voldoende, onvoldoende of slecht of ontbrekend. De te behalen punten per kwalificatie zijn onder elk hoofdonderdeel weergegeven. De maximaal te behalen score op het totale onderdeel Kwaliteit is 700. Opdrachtgever wenst in uw beschrijving van de gunningscriteria een sluitend aanbod te ontvangen. U neemt in uw beschrijving van de gunningscriteria dan ook alleen die elementen op die u binnen uw Inschrijving levert. Optionele functionaliteiten vermeld u hierbij niet, tenzij expliciet aangegeven. Kwaliteit (maximale score totaal 700) Maximale score K1. Kennis van de arbeidsmarkt (binnen de lokale overheid) 35 K1.1 Beschrijf uw kennis en visie op het gebied van arbeidsmarkt vraagstukken. Richt 25 u zich hier ook specifiek op de arbeidsmarkt binnen de lokale overheid. K1.2 Beschrijf op welke wijze u met de door u aangeboden oplossing een bijdrage levert aan de arbeidsmarkt vraagstukken en (in algemene zin) de huidige doelstellingen van Werken in het Westen (zie Beschrijvend Document, paragraaf 1.3 ) goed : 25, punten voldoende : 12.5, 5 punten onvoldoende : 6, 2.5 punten K2. Plan van Aanpak (maximaal 12 pagina s A4) 70 K2.1 Het Plan van Aanpak wordt beschreven in maximaal 12 pagina s A4 (lettertype Arial, pnt. ) en houdt rekening met de in het Programma van Eisen gestelde uitgangspunten. In dit plan komen verder onder andere de volgende onderdelen aan de orde: 1. Management samenvatting; 2. Projectaanpak; 3. Uitgewerkte planning (inclusief nadere fasering totale ontwikkelingsperiode); 4. Risico analyse en maatregelen tot beheersing van mogelijke risico s; 5. Sturing en bijstelling planning (flexibiliteit); 6. Bereidheid tot samenwerken, betrokkenheid en rol(len) van de Opdrachtgever; 7. De mate waarin wensen van Opdrachtgever in de ontwikkelfase kunnen worden ingebracht. 8. Bereidheid tot eigen verantwoordelijkheid: aanbieden onder behoud van vaste prijs; 9. Implementatieplan;. Opleiding van functionarissen van Werken in het Westen in de back-end toepassing. 50 Bijlage V - Gunningscriteria Pagina 1 van 9

2 U scoort hoger op dit onderdeel naar mate de genoemde elementen specifieker naar voren komen in het Plan van Aanpak. K2.2 De mate waarin praktische kennis rondom agile projectmatig werken aanwezig is bij het team, bij voorbeeld SCRUM. K2.3 Mate waarin creativiteit en innovatieve ideeën van Opdrachtnemer tot uiting komen in het plan van aanpak en verbetervoorstellen t.a.v. gevraagde functionaliteiten. goed : 50,, punten voldoende : 25, 5, 5 punten onvoldoende : 12.5, 2.5, 2.5 punten K3. Servicelevel Agreement (SLA) 70 K3.1 Service, ondersteuning en onderhoud Werken in het Westen hecht belang aan goede service, ondersteuning en onderhoud op de door Opdrachtnemer aangeboden oplossing. Beschrijf het Servicelevel Agreement dat u biedt bij de door u aangeboden oplossing. Besteed hierin aandacht aan ten minste: 1. Performance; 2. Beschikbaarheid; 3. Ondersteuning, service window, reactietijden, etc.; 4. (Planning van) onderhoud en releases en de invloed op de beschikbaarheid; 5. Backup en restore; 6. Servicemanagement en -rapportage. 50 U scoort hoger naar mate de performance, beschikbaarheid en ondersteuning hoger zijn, het service window ruimer en de reactietijden korter zijn en in hogere mate aandacht wordt besteed aan servicemanagement en -rapportage en evt. releaseplanning. K3.2 Informatieveiligheid Opdrachtgever vindt het zeer belangrijk dat er in hoge mate aandacht is voor informatieveiligheid. Hierom is in het Programma van Eisen (Bijlage IV) een Bewerkersovereenkomst opgenomen. Geef vervolgens bij uw SLA aan, welke maatregelen u treft ten aanzien van informatieveiligheid, bescherming tegen hackers, virussen, etc. Vermeld op deze plek ook eventuele certificeringen t.a.v. dit punt. U scoort hoger naar mate u meer maatregelen treft ten aanzien van informatieveiligheid. Voor de score worden per onderdeel de volgende gradaties gehanteerd: goed : 50, punten voldoende : 25, punten onvoldoende : 12.5, 5 punten K4. Functionele specificaties 270 K4.1 Website (front-end) Uw oplossing bevat een website (front-end), zoals beschreven onder 'specificaties'. Geef aan hoe, benoem de eigenschappen van uw product en hoe deze aansluiten bij de vastgestelde specificaties en de doelstellingen van Werken Bijlage V - Gunningscriteria Pagina 2 van 9

3 in het Westen. K4.2 Content Management Systeem (CMS) Uw oplossing bevat een CMS, zoals beschreven in het Programma van Eisen, onder 'specificaties'. Geef aan hoe, benoem de eigenschappen van uw product en hoe deze aansluiten bij de vastgestelde specificaties en de doelstellingen van Werken in het Westen. K4.3 Back-end toepassing Uw oplossing bevat een back-end toepassing, zoals beschreven in het Programma van Eisen, onder 'specificaties'. Geef aan hoe, eigenschappen van uw product en hoe deze aansluiten bij de vastgestelde specificaties en de doelstellingen van Werken in het Westen. Besteed hierbij ten minste aandacht aan: 1. Autorisaties/Rollen; 2. Gebruiksvriendelijkheid; 3. Beheeraspecten K4.4 Pijler 1: Opleiden Uw oplossing faciliteert de pijler Opleiden, zoals beschreven in het Aanbestedingsdocument en in het Programma van Eisen, onder 'specificaties' (Bijlage IV). Geef aan hoe, benoem de eigenschappen van uw product en hoe deze pijler. K4.5 Pijler 2: Ontwikkelen Uw oplossing faciliteert de pijler Ontwikkelen, zoals beschreven in het Aanbestedingsdocument en in het Programma van Eisen, onder 'specificaties'(bijlage IV). Geef aan hoe, benoem de eigenschappen van uw product en hoe deze aansluiten bij de vastgestelde specificaties en de gewenste situatie onder deze pijler. K4.6 Pijler 3: Uitwisselen Uw oplossing faciliteert de pijler Uitwisselen, zoals beschreven in het Aanbestedingsdocument en in het Programma van Eisen, onder 'specificaties'. (Bijlage IV) Geef aan hoe, benoem de eigenschappen van uw oplossing en hoe deze pijler. K4.7 Pijler 4: Begeleiden Uw oplossing faciliteert de pijler Begeleiden, zoals beschreven in het Aanbestedingsdocument en in het Programma van Eisen, onder 'specificaties' (Bijlage IV). Geef aan hoe, benoem de eigenschappen van uw oplossing en hoe deze pijler. K4.8 Pijler 5: Mobiliseren Uw oplossing faciliteert de pijler Mobiliseren, zoals beschreven in het Aanbestedingsdocument en in het Programma van Eisen, onder 'specificaties' (Bijlage IV). Geef aan hoe, benoem de eigenschappen van uw oplossing en hoe deze pijler. K4.9 Pijler 6: Werven Uw oplossing faciliteert de pijler Werven, zoals beschreven in het Aanbestedingsdocument en in het Programma van Eisen, onder 'specificaties' (Bijlage IV). Geef aan hoe, benoem de eigenschappen van uw oplossing en hoe Bijlage V - Gunningscriteria Pagina 3 van

4 deze pijler. Maak hierbij inzichtelijk dat uw oplossing alle relevante processtappen ondersteunt die bij een werving- en selectieproces van toepassing zijn. Toelichting beoordeling gunningscriterium G4: U scoort hoger naar de mate waarin de volgende onderdelen duidelijk terug komen in uw Inschrijving: - Mate waarin deze aansluit bij de strategische doelstellingen van Werken in het Westen - De mate waarin deze aansluit bij de gewenste situatie bij deze pijler; - De mate waarin u gedetailleerd de specificaties van uw oplossing benoemd. - De mate waarin u aanvullende functionaliteiten biedt bovenop de gestelde specificaties en criteria. - De mate van innovatie in uw oplossingen. Voor de score worden per onderdeel de volgende gradaties gehanteerd: goed :, 30, 30, 40,,,,, 80 punten voldoende : 5, 15, 15,,,,,, 40 punten onvoldoende : 2.5, 7.5, 7.5,, 5, 5, 5, 5, punten K5. Management informatie 40 K5.1 Opdrachtgever wil graag middels de door Opdrachtnemer geboden oplossing managementinformatie vergaren over de verschillende producten en diensten van Werken in het Westen. In het Programma van Eisen (Bijlage IV) is hiervoor een minimum aan vereisten meegegeven. Buiten de minimumvereisten laten wij ons graag door Opdrachtnemer inspireren betreffende de mogelijkheden. 40 Geef aan welke aanvullende managementinformatie middels de door u geboden oplossing is te vergaren en hoe u deze informatie ontsluit. U scoort hoger naar mate: 1. Uw oplossing in hogere mate geautomatiseerd management informatie beschikbaar stelt; 2. Uw oplossing meer relevante aanvullende informatie beschikbaar stelt; 3. de presentatie van de informatie overzichtelijk en de toepassing gebruiksvriendelijk is; 4. U dit onderbouwt met visuele voorbeelden. goed : 40 punten voldoende : punten onvoldoende : punten K6. Vergroten bereik van vacatures 60 K6.1 Bereik onder interne kandidaten Werken in het Westen wenst met haar vacatures een zo goed mogelijk bereik te genereren onder interne kandidaten. Hierbij is de ervaring dat het publiceren van interne vacatures op enkel de website van Werken in het Westen niet afdoende is. De intranetten van deelnemende organisaties vormen een logischer plek voor 30 Bijlage V - Gunningscriteria Pagina 4 van 9

5 interne kandidaten om vacatures gepresenteerd te krijgen. Een groot bereik is in dezen even relevant als een kwalitatief bereik, omdat de zichtbaarheid van wat Werken in het Westen biedt, ook een rol speelt. Tegelijkertijd willen we veroorzaken dat het elders publiceren van vacatures geen handmatige acties vergt, dat de website van Werken in het Westen de bron blijft van de vacatures en dat sollicitaties altijd via dit platform verlopen. Opdrachtgever verwacht dat hedendaagse online technieken als scripting, API s, widgets en software embedding, het mogelijk maken om hier geschikte oplossingen voor te ontwikkelen. Opdrachtgever maakt hier graag gebruik van. Geef aan hoe u het bereik van vacatures vergroot onder interne kandidaten. Uw inzicht in de laatste technische mogelijkheden stellen wij zeer op prijs. U scoort hoger naar mate uw Inschrijving meer aan de volgende zaken voldoet: 1. De mogelijkheid tot het maken van onderscheid tussen interne vacatures van één, een aantal of alle deelnemende organisaties en externe vacatures. 2. De mate waarin de kandidaat geleid wordt naar de website van Werken in het Westen. 3. De wijze waarop de website van Werken in het Westen de bron van de vacature blijft. 4. De mate van inzicht in de (technische) details van uw oplossing. 5. Voorziene afhankelijkheden en risico s buiten uw invloedsfeer. K6.2 Bereik onder externe kandidaten Voor de externe werving wenst Opdrachtgever een zo groot mogelijk bereik van de vacatures te bewerkstelligen onder gekwalificeerde kandidaten. Hierbij is het de wens dat de website van Werken in het Westen de bron blijft van de vacature, dat kandidaten naar dit platform worden geleid en via dit platform solliciteren. 30 Opdrachtgever laat zich bij voorkeur zo min mogelijk beperken in de mogelijkheden om vacatures op andere platforms te presenteren en maakt hierbij graag gebruik van de laatste (technische) mogelijkheden. Benoem de eigenschappen van uw oplossing en geef aan hoe deze aansluiten bij de wensen van de Opdrachtgever. goed : 30, 30 punten voldoende : 15, 15 punten onvoldoende : 7.5, 7.5 punten K7. Design elementen website (front-end) 80 K7.1 Restyle 60 Opdrachtgever wenst een website met een open uitstraling, waarin de aangeboden dienstverlening goed inzichtelijk is voor alle doelgroepen. De omgeving nodigt uit tot doorklikken, verder lezen en actie ondernemen. Een helder onderscheid tussen doelgroepen leidt iedere bezoeker naar de relevante diensten. De vormgeving / huisstijl van de huidige websites wordt daarom losgelaten. Beschrijf op welke wijze uw oplossing bijdraagt aan deze doelstelling en ondersteun dit met visuele voorbeelden. Bijlage V - Gunningscriteria Pagina 5 van 9

6 K7.2 Responsive design/ apps Online toepassingen worden in toenemende mate op responsive devices gebruikt. Het gebruik van apps op tablet PC s en smartphones is gemeengoed. Geef aan of en op welke wijze uw oplossing hierop inspeelt. Toon evt. aan door middel van visuele voorbeelden. goed : 60, punten voldoende : 30, punten onvoldoende : 15, 5 punten K8. Online communicatie 55 K8.1 Naamsbekendheid, registraties en afnemen van diensten. 25 De tactische doelstellingen van Werken in het Westen voor 16 beschrijven een drietal targets. Om deze te bereiken zetten we de door Opdrachtnemer geboden oplossing graag efficiënt in voor online communicatie. Beschrijf hoe uw Inschrijving bijdraagt aan het behalen van deze doelen en de gewenste situatie bij de zes pijlers van Werken in het Westen. Geef aan welke middelen uw oplossing hiervoor biedt. Uw creativiteit op gebied van online toepassingen en sociale media wordt op prijs gesteld. Efficiëntie vanuit de met communicatie belaste functionarissen van Werken in het Westen is eveneens een belangrijk uitgangspunt. K8.2 Profilering individuele organisaties De website van Werken in het Westen vormt tevens de paraplu waaronder individuele organisaties zich presenteren aan de arbeidsmarkt. De nieuwe website biedt ruimte voor deze organisaties zich als aantrekkelijk werkgever te presenteren. Het bereik van deze presentatie beperkt zich niet per definitie tot de website van Werken in het Westen. Beschrijf hoe uw oplossing bijdraagt aan deze doelstelling. K8.3 Concept Communicatieplan Opdrachtgever wenst de implementatie van de nieuwe Website van Werken in het Westen bij diverse doelgroepen goed onder de aandacht te brengen. Hiervoor is reeds een Concept Communicatieplan (Bijlage IX) opgesteld. Graag verneemt Opdrachtgever op welke wijze de Opdrachtnemer hieraan een bijdrage kan leveren. Beschrijf op welke wijze u een bijdrage levert aan het Concept Communicatieplan (Bijlage XI). U scoort hoger naar mate uw Inschrijving ingaat op verbetervoorstellen en/of aanvullingen op het Concept Communicatieplan en u binnen uw Inschrijving inzet pleegt op de uitvoering van het communicatieplan. goed : 25,, punten voldoende : 12.5, 5, punten onvoldoende : 6, 2.5, 5 punten K9. Wensen buiten initiële scope (maximaal 2 pagina s A4) K9.1 Opdrachtgever houdt de mogelijkheid open om gedurende de looptijd van de overeenkomst, voor alle of een beperkt aantal deelnemers aan Werken in het Westen, de dienstverlening uit te breiden met: Digitale registratie Van Werk Naar Werk-trajecten (VWNW) Bijlage V - Gunningscriteria Pagina 6 van 9

7 Of en in welke mate Opdrachtgever hiervan gebruik wenst te maken, staat op dit moment niet vast. Derhalve zijn geen eisen opgenomen ten aanzien van deze functionaliteiten. Beschrijf op maximaal één A4 (lettertype Arial, pnt), of en op welke wijze u invulling kunt geven aan deze wens. Benoem de eigenschappen van uw oplossing en hoe deze aansluiten bij de overige geboden functionaliteiten in uw inschrijving. K9.2 Opdrachtgever houdt de mogelijkheid open om gedurende de looptijd van de overeenkomst, voor alle of een beperkt aantal deelnemers aan Werken in het Westen, de dienstverlening uit te breiden met: Marktplaats voor externe inhuur Of en in welke mate Opdrachtgever hiervan gebruik wenst te maken, staat op dit moment niet vast. Derhalve zijn geen eisen opgenomen ten aanzien van deze functionaliteiten. Beschrijf op maximaal één A4 (lettertype Arial, pnt), of en op welke wijze u invulling kunt geven aan deze wens. Benoem de eigenschappen van uw oplossing en hoe deze aansluiten bij de overige geboden functionaliteiten in uw inschrijving. goed :, punten voldoende : 5, 5 punten onvoldoende : 2.5, 2.5 punten Als aan een Inschrijver voor het Gunningscriterium Kwaliteit minder dan 350 punten toegekend worden door de beoordelingscommissie, dan wordt de desbetreffende Inschrijving als onaanvaardbaar terzijde gelegd. Dit fungeert in dat geval als knock-out. Bijlage V - Gunningscriteria Pagina 7 van 9

8 2. Subgunningscriterium Prijs (P1 t/m P3) Voor het gunningscriterium Prijs gebruikt u voor uw Inschrijving invulblad Prijsformulier (Bijlage 8). In onderstaande tabel leest u welke weging en score wordt toegepast voor dit onderdeel. De maximaal te behalen score op het onderdeel Prijs is 300. Gunningscriterium Prijs (maximale score totaal 300) Max. score Ontwikkeling 50 P1. Voor de ontwikkelfase is het budget gemaximeerd op ,= exclusief BTW. Uw Inschrijving blijft op dit onderdeel onder het gestelde maximum budget. Binnen het geboden bedrag ontwikkelt en implementeert Opdrachtnemer alle in de Inschrijving aangeboden functionaliteiten. Het betreft een éénmalige all-in prijs voor de ontwikkeling en implementatie van alle door Inschrijver aangeboden functionaliteiten. U kunt op het onderdeel P1 punten scoren, door beneden dit gemaximeerde bedrag in te schrijven. De score wordt als volgt bepaald: ( ,= minus uw prijs) / 500 = uw score De maximaal te behalen score op dit onderdeel is 50 punten. Wanneer u op basis van de formule hoger scoort dan dit maximum, wordt uw score afgerond op 50 punten. Voorbeeld 1: ( ) / 500 = 40 punten Voorbeeld 2: ( ) / 500 = 60 -> afgerond naar max. = 50 punten. Jaarlijkse kosten beheer en onderhoud 0 P2. Voor beheer en onderhoud, evt. benodigde licenties, etc. is een maximaal budget van ,= exclusief BTW per jaar beschikbaar. Dit bedrag is inclusief alle benodigde middelen van Opdrachtnemer en de voor rekening van Opdrachtnemer bij derden afgenomen producten en diensten. U kunt op het onderdeel P2 punten scoren, door beneden dit bedrag in te schrijven. De score wordt als volgt bepaald: ( ,= minus uw prijs per jaar) / 0 = uw score De maximaal te behalen score op dit onderdeel is 0 punten. Wanneer u op basis van de formule hoger scoort dan dit maximum, wordt uw score afgerond op 0 punten. Voorbeeld 1: ( ) / 0 = 75 punten Voorbeeld 2: ( ) / 0 = 225 -> afgerond naar max. = 0 punten. Uurtarieven doorontwikkeling 50 Bijlage V - Gunningscriteria Pagina 8 van 9

9 P3. Opdrachtgever overweegt om gedurende de looptijd van de Overeenkomst (een deel van) het verschil tussen het beschikbare budget voor beheer en onderhoud en uw geboden prijs, te investeren in de doorontwikkeling van de oplossing. Aanbestedende dienst gaat uit van de volgende benodigde rollen, welke door Inschrijver aan te vullen zijn: Projectcoördinator; Ontwerper / architect ; Grafisch ontwerper; Functioneel consultant; Database engineer; Front-end ontwikkelaar;; Back-end ontwikkelaar; Benodigde rol volgens Inschrijver. Indien er door Aanbestedende dienst een rol opgevoerd is, die door Inschrijver niet nodig geacht wordt voor de doorontwikkeling van het arbeidsmarktplatform dan streept Inschrijver deze rol door op het invulblad Prijsformulier (Bijlage VIII). De door Opdrachtnemer geboden uurtarieven zijn exclusief BTW en bindend gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst en eventuele verlengingsjaren. U gebruikt het invulblad Prijsformulier (Bijlage VIII)) om de door u gehanteerde uurtarieven per rol te vermelden. Aanvullende benodigde rollen voegt u zelf toe. U verdeelt daarbij naar eigen inzicht in totaal 15 punten (= uw weging) over de rollen. Hierbij maakt u een reële inschatting van de uren per rol die voor doorontwikkeling doorgaans benodigd zijn. De score voor dit onderdeel komt als volgt tot stand: 1500 de som van (uw uurtarief per rol * uw weging per rol) / = score De maximale score voor dit onderdeel is 50 punten. Wanneer u basis van de formule op dit onderdeel boven dit maximum uitkomt, wordt dit afgerond naar 50. Een negatieve score wordt afgerond naar 0. Bijlage V - Gunningscriteria Pagina 9 van 9

Bijlage IV - Programma van Eisen

Bijlage IV - Programma van Eisen Bijlage IV - Programma van Eisen In deze bijlage vindt u alle eisen die Opdrachtgever stelt aan de gevraagde oplossing. Met uw Inschrijving op deze opdracht accepteert u onvoorwaardelijk de hieronder gestelde

Nadere informatie

Bijlage 16 Gunningscriteria Perceel 3 Buitendienst

Bijlage 16 Gunningscriteria Perceel 3 Buitendienst Bijlage 16 Gunningscriteria Perceel 3 Buitendienst behorende bij de Europese aanbesteding inhuur uitzendkrachten Versie 1.0 Definitief 09 maart 2017 1 1. Algemeen Onderstaande vijf (5) gunningscriteria

Nadere informatie

2. Op maandag 16 december 2013 heeft DPC de Nota van Inlichtingen 1 gepubliceerd.

2. Op maandag 16 december 2013 heeft DPC de Nota van Inlichtingen 1 gepubliceerd. Nota van Inlichtingen 2 Van Dienst Publiek en Communicatie Datum 8 januari 2014 Opdrachtnaam Aanbestedingsnummer Europese aanbesteding Inhuur webredactiecapaciteit TED nummer: 2013/S 223-388432 Ea0029

Nadere informatie

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder Offertes worden als volgt beoordeeld: 1. Op procedurele aspecten 2. Op uitsluitingsgronden 3. Op bekwaamheid (selectie eisen) 4. Op gunningscriteria

Nadere informatie

WENSEN Perceel 1 Interieurbeplanting

WENSEN Perceel 1 Interieurbeplanting WENSEN Perceel 1 Interieurbeplanting Bijlage 8 bij het Aanbestedingsdocument voor de Europese aanbesteding interieurbeplanting en buitengroenvoorzieningen, perceel 1 van Hogeschool Rotterdam. 1. Inleiding

Nadere informatie

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Openbare procedure Opdrachtgever Open Universiteit Datum 15 februari 2016 Kenmerk U2015/7006 Status Definitief blad: 2/7 Bestek Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Bestek riooladvies & -Onderhoud

Nota van Inlichtingen Bestek riooladvies & -Onderhoud Nota van Inlichtingen Bestek riooladvies & -Onderhoud 2016-2019 Aanbesteding Bestek riooladvies & -Onderhoud 2016-2019 Aanbestedende Dienst: Gemeente Hellevoetsluis Referentie: 15-029 Omschrijving: Data:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 20/08/2014 S076. I. II. IV. V. VI. AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting Slachtofferhulp Nederland 472213272 PallasAthenedreef

Nadere informatie

De Veiligheidsregio IJsselland heeft een Lijst van Wensen opgesteld die onderverdeeld is in de volgende drie onderdelen:

De Veiligheidsregio IJsselland heeft een Lijst van Wensen opgesteld die onderverdeeld is in de volgende drie onderdelen: Bijlage 4.B Lijst van Wensen De Veiligheidsregio IJsselland heeft een Lijst van Wensen opgesteld die onderverdeeld is in de volgende drie onderdelen: K1: Inventarisatie en toegangsplan o K1.1: Inventarisatieplan

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan Voorstel # ECC1501 Inhoudsopgave OPDRACHTOMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE ONTWERP REALISEREN VAN HET ONTWERP PLAATSEN VAN DE DOOR EUROPEAN CREDIT CONTROL AANGELEVERDE CONTENT VERPLAATSEN

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Appendix 4 Gunningscriteria Aanbesteding Taxidiensten. gemeente Eindhoven

Appendix 4 Gunningscriteria Aanbesteding Taxidiensten. gemeente Eindhoven Appendix 4 Gunningscriteria Aanbesteding Taxidiensten gemeente Eindhoven Economisch meest voordelige inschrijving De opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving

Nadere informatie

Bijlage 11 Casus. Het betreft hier de volgende functies: 1. Teamfocus. 2. Leiderschapsontwikkeling.

Bijlage 11 Casus. Het betreft hier de volgende functies: 1. Teamfocus. 2. Leiderschapsontwikkeling. Inleiding Deze casus moet gezien worden als een test. In deze test wordt zoveel mogelijk een echte uitvraag benaderd om te kunnen zien of de inschrijvende partij ook daadwerkelijk in staat is om aan de

Nadere informatie

Introductie. Contact informatie. Communicatie is de sleutel voor een succesvol project.

Introductie. Contact informatie. Communicatie is de sleutel voor een succesvol project. Introductie Communicatie is de sleutel voor een succesvol project. We hebben dit document opgesteld om jullie te helpen een duidelijk visie op papier te zetten voor het project. Zie het als een business

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 15/01/2015 S076. I. II. IV. V. VI. AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) IUC Belastingdienst 12629279 John F. Kennedylaan

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

BRIEFING TEMPLATE. De ideale gids die je helpt bij het opstellen van de briefing

BRIEFING TEMPLATE. De ideale gids die je helpt bij het opstellen van de briefing BRIEFING TEMPLATE De ideale gids die je helpt bij het opstellen van de briefing Aanleiding Deze white paper is opgesteld voor bedrijven en instellingen die op zoek zijn naar een template die hen helpt

Nadere informatie

Project : Renovatie gebouwen Kokmeeuw, IJsmeeuw en Stormmeeuw te Den Helder

Project : Renovatie gebouwen Kokmeeuw, IJsmeeuw en Stormmeeuw te Den Helder EMVI- Beoordeling Project : Renovatie gebouwen Kokmeeuw, IJsmeeuw en Stormmeeuw te Den Helder EMVI EMVI bepaling : prijs minus waarde -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

Debriefing. Bedrijf: Electric Sportstore Contactweg 36 1014 AN Amsterdam

Debriefing. Bedrijf: Electric Sportstore Contactweg 36 1014 AN Amsterdam Debriefing Bedrijf: Electric Sportstore Contactweg 36 1014 AN Amsterdam Contactpersoon en functie: Hugo Verlaat h.verlaat@ma-web.nl 06-123 45 678 Mediacollege Amsterdam Hugo Verlaat is docent Mediatechnologie

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak.

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5.1 GUNNINGSCRITERIA EN WEGING Gunning vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Inschrijvingen

Nadere informatie

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers.

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers. Aan de geselecteerde gegadigden Begeleidend schrijven Natuurlijke begrazing door schapen in de gemeente Leeuwarden 2016-Z8801 Stadsontwikkeling en -beheer Wijkzaken, team Buitendienst Hans Sterkenburg

Nadere informatie

Bij de beoordeling welke inschrijver de inschrijving heeft gedaan met de beste prijs-kwaliteitverhouding worden de onderstaande criteria gehanteerd:

Bij de beoordeling welke inschrijver de inschrijving heeft gedaan met de beste prijs-kwaliteitverhouding worden de onderstaande criteria gehanteerd: Bijlage D Gunningscriteria Overzicht gunningscriteria Bij de beoordeling welke inschrijver de inschrijving heeft gedaan met de beste prijs-kwaliteitverhouding worden de onderstaande criteria gehanteerd:

Nadere informatie

Bijlage 7. Proefafdrukken Open vragen 1. PROEFAFDRUKKEN

Bijlage 7. Proefafdrukken Open vragen 1. PROEFAFDRUKKEN Bijlage 7 Proefafdrukken Open vragen 1. PROEFAFDRUKKEN Om een goede indruk te krijgen van de afdrukkwaliteit van de aangeboden MFP s (type 3 en type 4) en de repromachines (type 5) zullen de afdrukken

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Hireserve recruitmentsoftware. Brochure 2017

Hireserve recruitmentsoftware. Brochure 2017 Hireserve recruitmentsoftware Brochure 2017 Wie we zijn en wat we doen Over Hireserve Hireserve is leverancier van recruitment software. We maken, onderhouden en verkopen een gebruiksvriendelijk en veilig

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo)

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Februari 2016 Colofon Uitgave Datum Februari 2016 Versie definitief Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem

Nadere informatie

BOH is de Aanbestedende Dienst en is voornemens één Overeenkomst Omgevingswet af te sluiten met één partij namens de beide gemeenten en de BOH.

BOH is de Aanbestedende Dienst en is voornemens één Overeenkomst Omgevingswet af te sluiten met één partij namens de beide gemeenten en de BOH. 1. Over ons De gemeenten Ommen en Hardenberg liggen in het groene Overijsselse Vechtdal. Ambitie, dynamiek, sociale cohesie en gastvrijheid kenmerken de gemeenten. Niet alleen praten maar vooral doen!

Nadere informatie

Omschrijving: Implementatie en bouw van de websites van ROC van Flevoland en Amsterdam in CMS

Omschrijving: Implementatie en bouw van de websites van ROC van Flevoland en Amsterdam in CMS Nota van Inlichtingen Implementatie en bouw van de websites van ROC van Flevoland en Amsterdam in CMS Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Implementatie en bouw van de websites van ROC van Flevoland

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS

KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS Inhoud 1 Situering... 2 2 Informatie over de Stad Aalst als KLB... 2 3 Technische bepalingen... 3 1. Functioneel... 3 2. Technisch... 3 4 Inventaris... 5 5 Gunningscriteria...

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

 eerstelijns ondersteuning  reparatie van de mobiele apparaten  inname en retouren   try and buyâ van nieuwe apparaten  demoâ s organiseren

 eerstelijns ondersteuning  reparatie van de mobiele apparaten  inname en retouren   try and buyâ van nieuwe apparaten  demoâ s organiseren AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amersfoort Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort ( Nederland ) Ter attentie van: Thea SmidVerheul Telefoon: +31 334694635,

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Inhoud! Debriefing pagina 2 t/m 4

Inhoud! Debriefing pagina 2 t/m 4 Inhoud Debriefing pagina 2 t/m 4 Inleiding pagina 5 Projectgrenzen & risico s pagina 5 Projectorganisatie pagina 6 Planning pagina 7 Begroting pagina 8 Technische specificaties pagina 9 Juridische zaken

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING MEUBILIAR Datum 26 september 2014 Kenmerk Bijlagenboek Betreft Versie Deltion-meubilair-2014 Definitief Pagina 1 van 11

Nadere informatie

Arbeidsmarktsituatie

Arbeidsmarktsituatie Informatiebrochure Arbeidsmarktsituatie De arbeidsmarkt kent een aantal bekende complexe vraagstukken, waaronder een oplopende werkloosheid, scholing en pensionering. Daarnaast heeft de arbeidsmarkt een

Nadere informatie

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse Dennis Eijsten 15 september 28 september 2010 WAT KOMT ERAAN? 2 Beeld > Koptekst en voettekst... 3 28 september 2010 28 september 2010

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Creatieve vormgeving is zintuigen prikkelen. www.studiofont.nl

Creatieve vormgeving is zintuigen prikkelen. www.studiofont.nl Creatieve vormgeving is zintuigen prikkelen www.studiofont.nl Studio Font is een klein bureau voor grafische vormgeving, dat groots meedenkt. Of het nu gaat om een logo, huisstijl, website, flyer of een

Nadere informatie

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding coacher Loopbaancoach als regisseur U wilt als loopbaanbureau minder administratieve handelingen, de kansen van uw kandidaten vergroten en meer klanten werven.

Nadere informatie

Communicatieplan Cantorclin

Communicatieplan Cantorclin Communicatieplan Cantorclin T.b.v. Certificering op CO 2 -prestatieladder Niveau 3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Stuurcyclus 3. Interne betrokkenen en communicatie 4. Externe betrokkenen en communicatie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Utrecht Nationale identificatie: 71663234 Postadres: Stadsplateau

Nadere informatie

Gemeente Brunssum. Na uw goedkeuring zal het criterium EMVI gecommuniceerd worden naar de Gegadigden bij het begin van de Dialoog.

Gemeente Brunssum. Na uw goedkeuring zal het criterium EMVI gecommuniceerd worden naar de Gegadigden bij het begin van de Dialoog. 30 november Gemeente Brunssum 2009 MEMO Gunning Aan: College van B&W en Gemeenteraad van Brunssum Van: Projectteam Urgent: Ja Gewenste actie: besluitvorming Onderwerp :Gunningscriteria Inleiding Het project

Nadere informatie

WERKGEVERSPRESENTATIES, TARGET INGS, VACATURES, BUSINESS COURSES, CV SEARCH, AFSTUDEEROPDRACHTEN, TRAINEESHIPS, INHOUSEDAGEN, STAGES,

WERKGEVERSPRESENTATIES, TARGET  INGS, VACATURES, BUSINESS COURSES, CV SEARCH, AFSTUDEEROPDRACHTEN, TRAINEESHIPS, INHOUSEDAGEN, STAGES, WERKGEVERSPRESENTATIES, TARGET EMAILINGS, VACATURES, BUSINESS COURSES, CV SEARCH, AFSTUDEEROPDRACHTEN, TRAINEESHIPS, INHOUSEDAGEN, STAGES, ADVERTORIALS, BANNERING Jobnet is dé carrièreportal voor hoogopgeleide

Nadere informatie

7 Beoordeling Offertes

7 Beoordeling Offertes 7 Beoordeling Offertes 7.1 Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) Opdrachtgever heeft ervoor gekozen om bij de onderhavige aanbesteding naast het maatschappelijk verantwoord ondernemen zwaar accent

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep 1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding IT-dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse Scholengroep Contactpersoon : P. van Buuren, lid College

Nadere informatie

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat.

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat. Stappenplan Een interface is in principe alles wat de communicatie tussen de gebruiker en de computer bepaalt of vorm geeft. Het is het deel van de website of webapplicatie dat de interactie met de gebruiker

Nadere informatie

BIJLAGE Gunningscriteria

BIJLAGE Gunningscriteria BIJLAGE Gunningscriteria Behorende bij bestek en voorwaarden Onderhoud Openbare Verlichting Bestek: 2013-19 Gunningscriteria d.d. 28 oktober 2013 Opdrachtgever : gemeente Den Helder Postbus 36 1780 AA

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Marktconsultatie Vervoersmobiliteit

Marktconsultatie Vervoersmobiliteit Marktconsultatie Vervoersmobiliteit Publicatiedatum: 28 oktober 2015 Samenwerken aan veiligheid Inhoudsopgave 1. TOELICHTING MARKTCONSULTATIE 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Procedure 3 1.4 Vertrouwelijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Versie: 0.3 Datum vaststelling: 6 december 2013 Datum herziening: december 2014 Documenteigenaar: P&O Omvang document: 5 pagina s incl. voorblad De digitale

Nadere informatie

De opdracht werd gepubliceerd op 27 oktober 2016 in het Bulletin der Aanbestedingen nr 275 publicatienummer

De opdracht werd gepubliceerd op 27 oktober 2016 in het Bulletin der Aanbestedingen nr 275 publicatienummer Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0448 22-12-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Gunningsverslag met betrekking tot de open offerteaanvraag voor de studieopdracht voor de opmaak van outputspecificaties

Nadere informatie

BIJLAGE 7 FORMULIER D1: UITWERKING GESELECTEERDE GROEP(EN) EISEN

BIJLAGE 7 FORMULIER D1: UITWERKING GESELECTEERDE GROEP(EN) EISEN BIJLAGE 7 FORMULIER D1: UITWERKING GESELECTEERDE GROEP(EN) EISEN De uitwerking van de kwaliteitscriteria mag maximaal uit het onderstaand aantal pagina s, inclusief eventuele bijlagen, per criteria bestaan.

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 Inhoudsopgave 1.0 Inhoudsopgave 1 1.0 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Mijn leerdoelen 2 2.0 Beschrijving leerdoel 2 3 2.1 Responsive 3 2.2 Up- to- date HTML&CSS

Nadere informatie

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur Hoe migreer je naar de Cloud Wilbert van Beek Directeur OVER ICTIVITY Opgericht in 1998 120 medewerkers Onafhankelijk van de verkoop van producten Dienstverlening op het gebied van ICT infrastructuren

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 10/02/2015 S076. I. II. IV. V. VI. AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schiedam 3764939 Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college gaat akkoord de opdracht volgens de Nationaal Openbare procedure in de markt te zetten.

B&W Vergadering. 2. Het college gaat akkoord de opdracht volgens de Nationaal Openbare procedure in de markt te zetten. 2.1.4 Aanbesteding Beveiligingsdiensten Stadskantoor 2018-2022 1 Dossier 2198 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2198 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 10 oktober 2017 Agendapunt 2.1.4 Omschrijving

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Inhuur Ambulancepersoneel RAV

Nota van Inlichtingen Inhuur Ambulancepersoneel RAV Nota van Inlichtingen Inhuur Ambulancepersoneel 160168RAV Nr. Pagina Onderwerp Vraag Antwoord 1. 8 Paragraaf 1.6 U stelt: Bij nadere uitvragen is het mogelijk dat er aanvullende eisen worden gesteld of

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Aanbesteding gerechtsdeurwaarders. 5 juli 2016

Aanbesteding gerechtsdeurwaarders. 5 juli 2016 Aanbesteding gerechtsdeurwaarders 5 juli 2016 INHOUD 01 Doelstellingen van de aanbesteding 02 Resultaten van de marktconsultatie 03 Aanbestedingsstrategie 04 Planning en belangrijkste mijlpalen Doelstellingen

Nadere informatie

Aanvrager: Zorginstituut Nederland zaaknr april 2015

Aanvrager: Zorginstituut Nederland zaaknr april 2015 1 van 6 Aanvrager: Zorginstituut Nederland zaaknr. 2015051992 Behandelaar: Corjan de Koff, Hoofd Personeel en Organisatie Tel Datum E-mail inkoop@zinl.nl 23 april 2015 Onderwerp Offerteaanvraag HR Projectleider

Nadere informatie

4. Gunningcriteria. Pagina 11

4. Gunningcriteria. Pagina 11 4. Gunningcriteria De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving. Daarbij kunnen inschrijvers een aanbieding doen per perceel. Bij de beoordeling gelden de

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

NOTE: Iedere beantwoording moet betrekking hebben op de onderhavige opdracht en op de organisatie van de opdrachtgever.

NOTE: Iedere beantwoording moet betrekking hebben op de onderhavige opdracht en op de organisatie van de opdrachtgever. Bijlage 7 Kwaliteit en open vragen Het interview Kwaliteit en open vragen Naast de gestelde eisen uit de onderhavige aanbesteding is de opdrachtgever op zoek naar een opdrachtnemer die haar gedurende de

Nadere informatie

Inzake de Europese aanbesteding (number of document 2013/S ) ICT Beheer van Stichting Orion, kunnen wij u het volgende mededelen.

Inzake de Europese aanbesteding (number of document 2013/S ) ICT Beheer van Stichting Orion, kunnen wij u het volgende mededelen. NOTA VAN INLICHTINGEN_1 Waalwijk, 25 september 2013 Ref. 13.029/MvR/bs Betreft: Nota van Inlichtingen Stichting Orion te Amsterdam Geachte heer/mevrouw, Inzake de Europese aanbesteding (number of document

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 mei 2015 CO 2 Communicatieplan 18 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

14-1.pdf pdf. 2.8 Hoe vindt de beoordeling plaats (aantal beoordeelaars/proces)?

14-1.pdf pdf. 2.8 Hoe vindt de beoordeling plaats (aantal beoordeelaars/proces)? Datum publicatie Nota v Inl: 14-12-2012 Nota van Inlichtingen programmamanager "Castricum volop in beweging" 1.3 Inschrijver vermoedt dat er sprake is van een verschrijving. Is de aanname correct dat gedoeld

Nadere informatie

Your story, delivered

Your story, delivered Your story, delivered Wat is een webinar? Een webinar is een live online presentatie die vanaf elke locatie door duizenden deelnemers tegelijkertijd kan worden gevolgd. U betrekt uw deelnemers met interactieve

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

Datum: 23 oktober 2014 Versie: 1.0 Definitief. Publicatiedatum Bestek: 10 september 2014 Referentie: van 9

Datum: 23 oktober 2014 Versie: 1.0 Definitief. Publicatiedatum Bestek: 10 september 2014 Referentie: van 9 2 de Nota van Inlichtingen van de Europese Aanbesteding volgens de openbare procedure voor het Klantenpanel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Publicatiedatum Bestek: 10 september 2014 Referentie:

Nadere informatie

Bijlage 7. Programma van eisen en wensen. Grondhuurovereenkomst van 50 strandhuisjes op het Noordzeestrand nabij Petten

Bijlage 7. Programma van eisen en wensen. Grondhuurovereenkomst van 50 strandhuisjes op het Noordzeestrand nabij Petten Bijlage 7 Programma van eisen en wensen Grondhuurovereenkomst van 50 strandhuisjes op het Noordzeestrand nabij Petten 1 Inleiding In deze bijlage treft u het Programma van en & en (PvE&W) voor de grondhuurovereenkomst

Nadere informatie

Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt

Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt dibbadoo Een onvergetelijke eerste indruk met een website van Dibbadoo Bestaande en potentiële klanten zoeken elke dag op internet naar producten en diensten.

Nadere informatie

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report 02-09-2013 design inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inhoudsopgave & contactgegevens 2

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: ROC van Amsterdam,

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Projectleider Foodsquad Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Projectleider Foodsquad gemeente 's-hertogenbosch Omschrijving: Het vinden van een ervaren projectleider met

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Masterclass SharePoint 2013 Advanced

Masterclass SharePoint 2013 Advanced Masterclass SharePoint 2013 Advanced APS IT-diensten Utrecht Pagina 1 SharePoint 2013 Advanced Inleiding Onderwijsorganisaties maken vaak en veel gebruik van diverse vormen van samenwerking en het delen

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie