Algemene ledenvergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene ledenvergadering"

Transcriptie

1 Algemene Ledenvergadering 28 maart 2014

2 Uitnodiging voor leden, ouder(s), verzorgers van de jeugdleden en donateurs voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering Welke gehouden zal worden in de Tramhalte op vrijdag 28 maart Aanvang uur Alg. ledenvergadering De agenda ziet er als volgt uit: 1. Opening door de voorzitter 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 22 mrt Ingekomen stukken/ mededelingen 4. Jaarverslag diverse commissies 5. Verslag kascommissie 6. Beleidsplan 7. Pauze 8. Begroting & verkiezing nieuwe kascommissie 9. Bestuurssamenstelling 10. Rondvraag 11. Sluiting Notulen Algemene ledenvergadering TAS 82 d.d. 22 maart 2013 Aanwezig: Ton Berkhout; Hans Naberhuis; Everien van der Waal; Teun Burgers; Ireen Mantel; Leen de Wit. Marry Dassen; Loet Leenders; Jan Jelierse; Michel Stevens; Berend Timmermans; Tonny Houtenbos; Rob Rooijackers; Co Wiskerke; Ivonne Verhagen; Jantine Jes; Aiko Pastoor; Willy Verduijn; Ans Wessel; Paula Franken; Philip Visser; Leo Zonneveld; Ton Stam; Jose van IJzerloo; Nel Hoogmoed; Hans Hammacher; Ger Brakenhof; Christ van den Eijnde; Marijke v Raaij; Franco Shintu, Ed Riedijk; Wilma Naberhuis; Lies en Ad de Klerk; Danny Potveer; Miranda Hensen Verbaten; Fred Makker; Marion Hofland; Jerone Linting; Kees Kersten; Ingrid van Stralen; Ria van Stralen; Ab Hoek; Henk Dassen; Ger Brakenhof; Jan Ferwerda; Lenie de Vries; Dick de Vries; Monique de Vries; Corina Scheeres; Wim Dekker; Corrie Dekker; Jolanda Kok; Annett Balder; Monique Leijen; Willem van Dijck; Ed Rietdijk; Henk Kager; Hans Nijman; Nico Bos; Jan Rabenberg; Lenie Brouwer; Ria Wienstroer; Arie Klaver; Monique Kramer; M. Barsingerhorn; Afwezig met afbericht: Paul vd Oosterkamp; Michel de Vries; Wim Blok; Jaap Zuiker; Piet Wildschut; Max Nuyens; Esther van Zanten en Ton; Petra Buis; Rene en Annemiek Bakker; Anneke Koning; Rene de Vries; Annemiek en Paul Bromlewe; Nienke Broekhoven; Ben Schilder; Kees Kuiper; Ella Heddes en Lia Koedijk. 1. Opening De voorzitter opent de 31e algemene ledenvergadering 2013 met de volgende mededelingen en complimenten: De Voorzitter bedankt een ieder die zich inzet voor de club. Opkomst ALV is groot. Start To Run 2013 wederom succesvol. Ruim 50 aanmeldingen. Mea Ligthart wedstrijdcommissie Jeugd is opgevolgd door Annemarie Glasbergen Aantal leden op 1 september ; op 1 januari Verwachting 2013: meer dan 400 leden. Hoogtepunt 2012 is de nieuwe website. Leo Zonneveld; Nico Bos en Rob Rooijackers ontvangen als dank een bos bloemen en een etensbon bij Chica- Chica Schagen. Ans Wessel vraagt aandacht voor deelname Team Brandweer Schiphol aan Alpe d HuZes. Zoon Johan Wessel fietst mee in dit team. Zij vraagt een ieder een gift te doen in de zelfgemaakte bus. 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 20 april 2012 Notulen goedgekeurd. Geen opmerkingen.

3 3. Ingekomen stukken en mededelingen. Per mail: Jaarverslag PR van Ad de Klerk zie punt 4 Aankondiging Bestuurswisseling zie punt 9 4. Jaarverslag diverse commissies. Voor alle verslagen: zie boekje Algemene jaarvergadering 2013 Jaarverslag Ad de Klerk PR : Media Zoals gewoonlijk hebben we ook in het achter ons liggende jaar weer aardig wat ruimte in de media kunnen regelen t.w. in de Schager Courant, het Schager weekblad, de zondagsbladen, via de beeldkrant Schagen FM en radio FM. Tevens op de website van het Schager weekblad, Schagen vandaag, de kabelkrant, Afrit 71. Ook Sport IN een 2x jaarlijks uitkomende Sport editie uitgave Rodi Media hebben we ook deze keer weer uitgebreid kopij met eigen foto s aangeleverd en wordt deze maand gepubliceerd. Nieuw is dat in samenwerking met Michel de Vries en Marion Hofland bepaalde persberichten met foto s als evenement op Facebook worden geplaatst. Een verrijking voor de P.R. Reclameborden -Het aantal reclameborden is van 26 stuks vorig jaar weer toegenomen naar 27 borden -Markt 15 is overgenomen door 2 Egyptenaren en die hebben het voorlopig verlengt met een jaar. De afspraak gemaakt dat ik in de loop van 2013 een gesprek zal hebben over een nieuw contract voor 5 jaar. -Het bedrijf Luitjes is overgenomen door Dhr. Warmehoven veel gesprekken gevoerd maar uiteindelijk zijn we overeengekomen dat ze een nieuw contract zijn aangegaan voor 5 jaar met de nieuwe prijs. (vanwege nieuw logo is bord omgelabeld) -Grieks Specialiteiten restaurant MYLOS had opgezegd maar na een gesprek hebben ze besloten per jaar te kijken of ze door gaan. -Bord van Johan de Nijs drankenhandel en Tegelhandel wat 5 jaar gratis was geplaatst i.v.m. sponsoring voor het 25 jarig jubileum ben ik nu in gesprek om dat om te zetten met een nieuw logo en een betaald contact voor 5 jaar. - Waren we vorig jaar nog op aangeven van Ireen Mantel in gesprek met Catering bedrijf Haantje de Voorste is het bord nu geplaatst met een contract voor 5 jaar. -Bram de Wilde van Runners World is overgegaan in ALL4running heeft de advertentie opgezegd en op aangeven van Dick de Vries een gesprek gehad voor een bord wat is gehonoreerd met een 5 jarig contract, het bord is verleden maand geplaatst. -Zijn nog in gesprek met Mevr. Hu van China Wok in de Stolpen voor een reclamebord en of een advertentie. Vorig jaar een voorstel gedaan om nieuwe constructie voor ophanging reclameborden te bekijken maar vanwege de kosten besloten om op de oude wijze door te gaan. Advertenties in ons digitale verenigingsblad. Bij de jaarvergadering 20 april 2012 hadden we 20 advertenties. Op dit moment hebben we er 22. Met Danny en de voorzitter besloten er even de stop op te zetten. Er waren tot deze jaarvergadering vier opzeggingen t.w. Sportshop Bouwes, Kaashandel Gerard Wals (2 advertenties), Judith Spanjaard van Spanjaard Disign. En 6 nieuwe aanmeldingen. Nieuwe advertentie geplaatst. -Na gesprek met eigenaar Sport Shop Bouwes toch weer advertentie geplaatst -Margret Dam Pedicure ; -Hans mannen mode ;-Fysiotherapie Marco Heddes; -Reparatiebedrijf AES; -Computer-Internet-televisie Aiko Pastoor. Dit jaar bij de bordsponsors en redacties weer een kerstgroet met een aardigheidje afgegeven. Kerst staaf/of fles wijn. (werd weer zeer op prijs gesteld) Zijn na een voorstel aan het bestuur in gezamenlijk overleg met de website beheerder Leo Zonneveld om de logo s van de bordsponsoren en de adverteerders op de site te plaatsen en waar we groen licht voor kregen aan het werk gegaan. Bordsponsoren konden hier als extra service gratis gebruik van maken. Adverteerders moeten 10,= per jaar extra betalen. Heb alle bordsponsoren en adverteerders bezocht en aangegeven om even op onze website te kijken. Resultaat: zij waren zeer positief over de werkwijze van onze vereniging. Van de 22 adverteerders: hebben er 7 geen website en van de 15 overgeblevenen zijn er 14 akkoord gegaan 10,= extra per jaar te betalen. Daarna met Leo aan het werk gegaan om alle logo s te verzamelen en op de website te plaatsen hetgeen binnen drie weken was geklaard. (met dank aan Leo voor de prima samenwer Alg. ledenvergadering

4 Alg. ledenvergadering king ) Ook dit jaar weer meegedaan aan De DEKA Grote Verenigingactie met drie meisjes pupillen afd. De penningmeester kreeg hierdoor 476,= op de rekening van TAS 82 gestort. Jaarverslag/mededelingen Co Wiskerke : Den Helder Schagen d.d. 2/3 maart jl. 420 deelnemers. Succesvol verlopen! Wijkenloop 2013: donderdag 16, 23 en 30 mei; 13 en 20 juni. Sponsors o.a.: ABN AMRO en Van der Voort Groep. Bevrijdingsestafette loop 5 mei 2013 vanuit Wageningen tot Gemeente Schagen: tot nu toe 17 atleten en 1 fietser ingeschreven. Ten Boekel en Bakker en Van der Voort Groep stellen 2 busjes ter beschikking. (sponsoring) Co bedankt een ieder voor haar of zijn inzet tijdens bovengenoemde evenementen. Annette Balder licht e.e.a. toe wat betreft de 10 Engelse Mijlen op zondag 26 mei 2013: Voornemens om meer PR aandacht te geven aan de wandelroute; nieuw is de elektronische waarneming! ; Sponsor van dit evenement zijn Van der Voort Groep en ABN AMRO. Feestcommissielid Jan Ferwerda doet verslag van 2012: Jan.2012 : voor het eerst nieuwjaarsreceptie op dezelfde dag waarop de halve Marathon van Egmond gelopen wordt. Goed bezocht door groot aantal wandelaars en halve marathonlopers. Weinig kwart marathonlopers. (meestal beginnende atleten van StartToRun) Juni 2013: Prijsuitreiking clubcompetitie inclusief BBQ goed bezocht en gezellig! BBQ door Kees Kersten en Annemarie Kranenburg georganiseerd. Juni 2013: bijeenkomsten EK voetbal in de tramhalte is weinig animo voor. Geen succes. September 2013: Een prachtig geslaagd feest! Met dank aan Monique Leijen. Zij heeft zich ingezet voor het jeugdkamp. Deelnemers jeugdkamp: 30. Aan het jeugdkamp, de spelen, de wandeling en het slotfeest deden ongeveer 150 mensen mee. De feestcommissie heeft het voor elkaar gekregen dat alles, dus ook drank en BBQ geheel gratis was voor de leden inclusief een optreden van de zingende tegelzetter Peter Meijer. De feestcommissie heeft van het voorschot van 1000, 250 teruggestort naar de vereniging. Dit kon gebeuren omdat de verloting op het feest 880,- heeft opgebracht! Sponsoren: van der Voort Groep; Stan Alkemade; Boersen rijwielhandel; Juwelier S. Kroone; Didi; Cinemagnus; Bernardino; Markt 15, Ringfoto Beemster; Karwei Schagen en Albert Heijn Schagen. Kaspositie: in kas 446,-; de prijzen van consumpties blijven 1,-. Hapjes en snert bij de nieuwjaarsreceptie/ after party Egmond zijn gratis. Als de kaspositie blijft stijgen boekt de feestcommissie een bedrag over naar de vereniging zoals in het verleden ook gebeurt is. 5. Verslag kascommissie/ledenadministratie Kascommissie: Loet vertelt: heeft met Ab en Ben de boekhouding gecontroleerd en akkoord bevonden. Geen bijzonderheden. Opmerkingen van vorig jaar zijn aangepast door Hans. Ledenadministratie geen bijzonderheden. 6. Beleidsplan Het maken van een nieuw beleidsplan is niet gelukt door tijdgebrek. Streven is om het plan eind 2013 klaar te hebben inclusief nieuw huishoudregelement en Gedragscode leden. De voorzitter doet tevens een oproep voor deelnemers van de commissie Beleidsplan. 7. Pauze 8. Begroting en verkiezing nieuwe kascommissie Hans licht toe op de begroting: In 2012 waren de inkomsten hoger door ledengroei; in 2013 inkomsten lager door daling aantal leden. Meer inkomsten dan begroot in 2012 door: - Verhuur van de Tramhalte aan leden voor feesten en partijen. - Rabobank sponsorfietstocht - Opbrengsten 10 Engelse Mijlen (sponsor ABN AMRO) - Opbrengsten Schager Wijkenloop - Opbrengsten StartToRun Meer uitgaven dan begroot in 2012 door: - Afdracht Atletiek Unie hoger door groei ledenaantal. - Onderhoud clubhuis - Hogere trainingskosten door StartToRun. De begroting 2013 is bijgesteld: meer onderhoudskosten; meer trainerskosten; minder inkomsten door

5 daling ledenaantal. - Subsidie 2013 is toegewezen. (ruim 4000,-). Subsidie 2014 afwachten i.v.m. nieuwe gemeente. - Contributieverhoging in 2013 van ongeveer een kleine 2%, geheel volgens de verhoging van de Atletiek Unie. - Hans: we eindigen met verlies in de begroting. Indien we gunstiger uitkomen zal de vereniging de volgende leningen gaan aflossen: Meer obligaties uitbetalen; Lening van de Gemeente Schagen; Lening van de voorzitter Ton Berkhout. - Verkiezing nieuwe kascommissie Loet Leenders treedt af. Ab en Ben gaan door. Monique Kramer biedt zich aan als reserve. 9. Bestuurssamenstelling Ton Berkhout, Hans Naberhuis en Leen de Wit treden volgens rooster af en stellen zich herkiesbaar. Geen commentaar vanuit de zaal, dus zij treden weer aan. Teun Burgers treedt af en stelt zich niet herkiesbaar. Willem van Dijck volgt hem op. Niemand heeft bezwaar. Teun wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet met een bos bloemen en dinerbon van ChicaChica Schagen. 10. Rondvraag Fred Makker: wat hem opviel tijdens Den Helder- Schagen veel deelnemers van Tas, echter weinig in het gele clubshirt! Zijn voorstel is om elk nieuw lid gratis een clubshirt te geven. Desnoods met verhoging contributie en een deal levering shirts met All4Running? Bestuur zal dit bespreken tijdens de volgende bestuursvergadering. Paula Franken: vraagt aandacht voor de spinningmarathon op zondag 24 maart a.s. in het Makadocentrum: De opbrengst is voor het Hospice Schagen. Paula vroeg het bestuur toestemming om haar clubfoto s bij aanvraag in volle resolutie te verkopen voor 1,- per stuk. De baten komen ten goede van het Hospice. Bijzonder leuk inititiatief zonder bezwaar akkoord bevonden. Co Wiskerke: Berend Timmermans en Alex Kuiper stappen uit de organisatie van Den Helder Schagen, wegens andere drukte. Ab Hoek is bereid gevonden als vervanger. Maar er is nog iemand nodig! Co doet een oproep aan de aanwezigen om dit team te komen versterken. Berend Timmermans: vraagt zich af of de Oudejaarsloop Den Helder toegevoegd kan worden in de ClubCompetitie en richt zich tot de aanwezige Kees Kersten. Kees zal dit verzoek om vernieuwing met Jaap Zuiker bespreken. Rob Rooijackers: waarom gaan de trainingen tijdens de Wijkenloop gewoon door? De wijkenloop is toch een verenigingsactiviteit? Fred Makker licht toe: het 1e jaar van de Wijkenloop was er inderdaad geen training en in het 2e jaar is er, op verzoek van het bestuur 1 training op de donderdagavond ingelast. Reden: Er was wel behoefte aan bij de leden.! Monique Leijen: zoekt vrijwilligers voor testen van de atleten op hun prestaties en ze op onze eigen baan kennis te laten maken met het wedstrijdgebeuren in ongedwongen sfeer: Maandag 8 april 2013: kogelstoten en sprint en 400 mtr Maandag 13 mei 2013: speer of bal werpen en verspringen Maandag 17 juni 2013 hoogspringen en/of discus plus een estafette. Pupillen van uur Junioren van uur. Dick de Vries: zijn er eigenlijk nog baten uit Den Helder Schagen? Hans Naberhuis: Jazeker! Echter komen deze niet ten bate van TAS82. Deze baten/lasten zitten in de commissie van de NOORDKOP en worden ook door Noordkop bewaakt. Het bedrag is ongeveer 4000/4500,-. Binnenkort hebben Ton Berkhout en Hans Naberhuis een gesprek met de voorzitter van de Noordkop om e.e.a. te bespreken. Ad de Klerk doet vervolgens de zeer leuke verloting. De leuke aardigheidjes zijn geschonken door : Vomar; Deka Markt; ING; Marco Mooij; Keurslager; Brilservice; Steady Fit. Tevens meld hij de inhoud van de Goody Bags die men krijgt bij vertrek: Heren: o.a. fles rode wijn (DekaMarkt); 1 week-sporten-bon van Steady Fit; SuperTank autowasbeurt Dames: o.a. doos bonbons (DekaMarkt); 1 week-sporten-bon van Steady Fit en een bos tulpen van Fluwel. Ad is zeer tevreden met zijn sponsors. 11. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering en bedankt allen voor hun aanwezigheid. Ireen Mantel Secretariaat Alg. ledenvergadering

6 Alg. ledenvergadering Jaarverslagen 2013 Verslag wedstrijdsecretariaat jeugd Sinds februari heb ik deze taak overgenomen van Mea Ligthart. In het zomerseizoen van 2013 zijn er door de vereniging een 3 tal onderlinge wedstrijden georganiseerd voor de jeugd. De wedstijden zijn gehouden tijdens de reguliere trainingsuren op de maandagavond. Dit wordt gedaan om de wedstrijddeelname van de jeugd te stimuleren en om de jeugdleden een indruk te geven van hun prestaties en talenten. Aan deze wedstrijden is door alle jeugdleden deelgenomen. Aan de junioren zomercompetitie van 2013 heeft TAS met 3 teams meegedaan. Totaal 15 junioren hebben meegedaan aan 3 wedstrijddagen. Door het groeiende aantal deelnemers ontstaat er op deze competitiedagen een gezellige TAS club met een eigen honk en zelfs een tent. Met een zomerzonnetje en een bakkie koffie erbij is het dan prima toeven op de atletiekbaan en de jeugd kan elkaar aanmoedigen. Voor de pupillen waren er in 2013 ook 3 competitiewedstrijden op de baan. Deze wedstrijden zijn door zo n 15 jeugdleden bezocht. Naast de competitie is er altijd vroeg in het seizoen een trainingspakkenwedstrijd, dit jaar bij Hera in Heerhugowaard. Ook hier hebben een aantal Tas leden aan meegedaan. In het winterseizoen doen een aantal jeugdatleten mee aan de regionale cross competitie van de KNAU. Dit seizoen vonden er crossen plaats in Heiloo, Wieringermeer en Obdam. Deze wedstrijden zijn steeds door een vaste groep van 8 jeugdatleten bezocht. 2 jeugdleden hebben zich geplaatst voor de finale op 8 maart Door AV Noordkop en AV Wieringermeer zijn deze winter indoor jeugdwestrijden georganiseerd waarbij deelname open stond voor verenigingen uit de regio. Deze wedstrijden worden enthousiast door de jeugdleden bezocht. Aan beide wedstrijden hebben 15 jeugdleden deelgenomen. Door het regionale karakter van deze wedstrijden is de kans op succeservaringen voor de jeugd groter, dit komt het enthousiasme voor de sport ten goede. Ook een van onze trainers Hans Verschuur gaf het goede voorbeeld en deed mee op 3 onderdelen. Bij AV Noordkop zijn totaal 11 medailles behaald door de deelnemers. Een uitstekende prestatie. Van de indoorwedstrijd bij AV Wieringermeer zijn op het moment van schrijven nog geen uitslagen bekend. Ook het indoorsportgala van AV Hylas uit Alkmaar mag rekenen op deelnemers van TAS 82. Het exacte deelnemersaantal van deze wedstrijd is niet bekend omdat de deelnemers zich zelf konden inschrijven buiten het wedstrijdsecretariaat om. Voor het komende zomerseizoen 2014 zijn inmiddels 3 teams ingeschreven, een d-ploeg meisjes, een c-ploeg voor de jongens en een c-ploeg voor de meisjes. De data voor de zomercompetitie 2014 zijn 10 mei, 24 mei en 21 juni. Monique Leijen Jaarverslag Secretariaat 2013 We zijn in 2013 zes keer bij elkaar gekomen om te vergaderen. Deze vergaderingen verlopen zeer prettig.teun Burgers is in 2013 vertrokken als bestuurslid senioren. Zijn opvolger is Willem van Dijck. Wij bedanken nogmaals Teun voor zijn inzet en heten Willem van harte welkom. De meeste post komt via de digitale snelweg en wordt dan ook via de mail naar de desbetreffende persoon doorgestuurd voor verdere afhandeling. Langzamerhand verdwijnen de dikke mappen vol met papperassen in de kast. Ik probeer steeds meer alle correspondentie digitaal te bewaren. Een goede back-up is daarbij van groot belang. Maar wat is een goede back-up? Van de week is er een groot bollenbedrijf in Nederland in vlammen opgegaan. In zijn schuur stond een grote voorraad plantgoed. Hoeveel hij aan plantgoed in de schuur had staan, had hij keurig geadministreerd in een bestandje op zijn computer; vervolgens een back up hiervan op een stickie gezet. Keurig, zou je zeggen, want als de computer crasht, heb je altijd nog je back-up. Maar wat te doen als je je stickie naast je computer of in de kast opbergt en de boel vliegt in de fik? Tsja, dan heb je dus ook niets meer aan dat stickie! Ik heb ook mijn back up op een externe harde schijf. En die schijf ligt naast mijn laptop Dit deed me nadenken! Oplossing: back-up van al je documenten op de ICloud. Ik heb het maar gelijk geregeld. Je moet er toch niet aan denken al je documentjes kwijt te zijn! Ik wens jullie allen weer een sportief 2014! Groetjes Ireen Mantel

7 Jaarverslag senioren Wij zijn dit jaar begonnen met een nieuw jaarplan. Het plan is zo opgesteld dat getraind wordt naar vier loopevenementen waaraan veel van onze leden meedoen: De Dam-tot-Dam-loop, de Boerenkoolloop, Egmond en onze eigen 10 EM van Schagen. De overige wedstrijden van onze clubcompetitie worden als testlopen ingepland. Nieuw is het huiswerk. Train je voor een van de vier wedstrijden, dan is het verstandig om een extra duurlooptraining in je programma op te nemen. Lopen is een technische sport. Daarom is loopscholing een vast onderdeel van de dinsdag- en donderdagtraining. Per maand wordt aandacht aan een bepaald aspect gegeven, bijvoorbeeld kort grondcontact. Omdat velen van ons op hartslag trainen worden de tempo s tegenwoordig in hartslagzones aangegeven. Omdat je maximale hartslag hiervoor de basis is, wordt om de paar maanden een maximaaltest aangeboden en wordt een Zoladztest in het programma opgenomen. We hebben afscheid genomen van Erik Dijkstra en Yvon van Stralen. Monique Kramer is begonnen aan de trainerscursus Basis Looptrainer 3. Start to Run blijft een succes. We zijn inmiddels al ruim vijf jaar bezig en nog steeds met veel enthousiaste deelnemers en trainers. Sommige deelnemers lopen de eerste training schoorvoetend de baan op en geloven niet dat zij over tien weken vijf kilometers achter elkaar kunnen lopen. De eerste testloop van drie kilometer is een echte mijlpaal. En zie ze eens glunderen als zij hun vijf kilometer volbracht hebben! Voor cursisten die lid zijn geworden, zijn we op de zaterdagochtend doorgegaan met duurlooptrainingen in Schoorl. Op zo n manier worden zij goed voorbereid voor de duurlopen in Schoorl. In het najaar hebben de meeste trainers de Loopsportdag van de KNAU bezocht en daar weer veel inspiratie opgedaan. Namens de seniorentrainers, Fred Makker Jaarverslag wandelafdeling En weer was het een mooi en succesvol wandeljaar bij TAS `82. Want ook 2013 bracht ons weer meer dan voldoende mooie wandeldagen. De wandelcompetitie waar we nu voor de derde jaar mee bezig zijn doet het best wel goed. Men kijkt er echt wel naar en maakt dan een keus wie van de tien er gewandeld wordt of soms zelfs alle tien, geweldig hoor. De 21.1 van Egmond is best wel zwaar maar er zijn ook vlakkere van 10 km voor een ieder te doen en zo kom je best wel aan vijf wandelingen die moet hebben gemaakt voor een herinnering aan het eind van het seizoen De zaterdagmiddag in Schoorl had het best wel even moeilijk met de opkomst vorig jaar er kwamen maar enkele op af om in dat prachtige gebied te wandelen. Maar dan Ad en Wim zij hebben de schouders er onder gezet en hebben die zaterdagmiddag weer nieuw leven ingeblazen en wat levensvatbaarheid gegeven. Er komen weer meer wandelaars op af waardoor het nu ook weer een gezellig gebeuren is en zo dus ook weer meer mensen trekt. Hulde voor die mannen. Op woensdagavond bij het Sportief Wandelen moet het mooi weer zijn want de opkomst is sterk afhankelijk van het weer. Bij goed weer zijn er 20 bij iets minder weer maar 2 of 3 wandelaars en dat is dan jammer want zo erg is het nooit met een fris windje of een spatje regen kan er nog best gewandeld worden op die prachtige baan van ons. Het is toch zo goed voor lichaam en geest en ik hoop dat wanneer het ook wat minder weer is men evengoed komt wandelen. En nu het voorjaar voor de deur staat zal het weer beter worden en de opkomst weer groter zijn. Op dinsdagochtend met het Nordic Walken is er daar in tegen een geweldige opkomst. Regen, wind of kou men komt gewoon, soms in Schagen en anders bij de Goudvis in St Maartenszee om in het duin en om langs het strand te Nordic Walken. Eigenlijk zie je maar weinig mensen met stokken wandelen langs de straat of ergens langs de kust en als wij dan met zòn 25 Nordic Walkers langskomen Blijft men stilstaan om naar ons te kijken. Geweldig dat geeft mij dan een kick en de andere ook natuurlijk. Ook de sfeer is enorm goed want dat merkte ik dat ik 65 jaar werd, een heus gebak buffet met koffie en thee en versiert met vlaggen en parasols midden in het Pettemerbos. Geweldig mooi vond ik dat mijn dank hier nog voor. En zo hoop ik maar dat naast het Nordic Walken ook de zaterdag middag en woensdagavond het goed blijven doen want het is toch een prachtige manier om te bewegen wat zo nodig is plus de altijd gezellige sfeer bij TAS maakt van die wandelingen een feest Jaap Alg. ledenvergadering

8 Alg. ledenvergadering Jaarverslag P.R Media Zoals gewoonlijk hebben we ook in het achter ons liggende jaar weer aardig wat ruimte in de media kunnen regelen. Deze keer zelfs met meer ruimte voor veel mooie interviews met Tasleden in de Schager Courant; het Schager Weekblad; de Zondagsbladen; via de Beeldkrant Schagen FM en radio FM; op de website van het Schager Weekblad, Schagen Vandaag, De kabelkrant en Afrit 71. Ook in de SportIN, een 2x jaarlijks uitkomende Sport editie uitgave Rodi Media, hebben we ook deze keer weer uitgebreid kopij met eigen foto s aangeleverd wat is gepubliceerd. Nieuw is: dat in goede samenwerking met Marion Hofland bepaalde persberichten met foto s als evenement op Facebook worden geplaatst, en via Leo Zonneveld tegelijkertijd ook op Twitter. Een verrijking voor de samenwerking met de PR. Voor een ieder te volgen op de website TAS 82. (Klik op de balk Media en vervolgens aan de linkerzijde Social Media). Reclameborden Het aantal reclameborden is momenteel 26 stuks. In 2013 zijn een aantal borden opgezegd t.w.: 1. Polytex Textiel-Zeef en Transferdrukkerij: Bord heeft 11 jaar op de baan gestaan. 2. Autozenter Schagen B.V. Renault dealer: Na 5 jarig contract. 3. Johan de Nijs Dranken en Tegelhandel: Na 5 jaar. I.v.m. sponsoring aan Tas 82 niet verlengt. Maar, na intensief bezoek aan een aantal bedrijven zijn er ook weer 3 reclameborden bijgekomen voor een contractperiode van 5 jaar! t.w.: 1. ANFY internet professionals 2. BLD advies 3. All4running Op 7 februari is het contract voor een periode van 5 jaar voor een reclamebord getekend door Peter Slijkerman voor zijn nieuwe bakkerij t Are Brood. Wij zijn bezig met het logo ontwerp en daarna starten we de procedure voor het plaatsen op de baan. Lode Pesch Zonwering-Vloerbedekking en Gordijnen is gestopt. Ben met de nieuwe eigenaar in gesprek of hij door wil gaan met het reclamebord en de advertentie. Hotel Lunch en Diner Café Markt 15 van Ibram en Amir N.K. Awad is van onder tot boven gestript en gaat onder de nieuwe naam: Rumors Bar & Cuisine door. Ik ben aanwezig bij de opening en maak daarna een afspraak of ze doorgaan door het bord om te labelen met de nieuwe naam. Advertenties in ons digitale verenigingsblad. Bij de jaarvergadering 20 april 2013 hadden we 22 advertenties. Met Danny en voorzitter Ton besloten er even de stop op te zetten. Dit jaar waren er 2 opzeggingen t.w.: Piet Blauw bouwbedrijf en Bakkerij Wil Beers (i.v.m.overname door Bakkerij Jonker). Beide hebben jaren in ons verenigingblad geadverteerd. We hebben dit weer opgevuld met 2 nieuwe advertenties t.w.: 1. China Wok. Chinees-Japans Gril en Wok Restaurant: met logo op de website 2. Romaike Visser Bloemen & Schagen: met logo op de website Ook dit jaar heb ik bij de bordsponsors en redacties weer een kerstgroet met een aardigheidje afgegeven. Kerststol/of fles wijn. Uiteraard werd dit gebaar zeer op prijs gesteld! Waren vorig jaar met een voorstel aan het bestuur in gezamenlijk overleg met de website beheerder Leo Zonneveld gekomen om de logo s van de bordsponsoren en de adverteerders op de site te plaatsen en waar we groen licht voor kregen. Zijn aan het werk gegaan en na een maand stonden alle logo s van de bordsponsoren (gratis) en van de adverteerders die hier een extra bijdragen van 10 euro per jaar voor betalen op de website. Met Leo is prima samen te werken alle veranderingen die ik doorgeef worden onmiddellijk verwerkt. Van de 22 adverteerders zijn er 15 akkoord gegaan om het logo op de website te plaatsen. 5 adverteerders hebben geen eigen website, waardoor er veel animo was voor het idee! P.R. Afdeling Tas 82 Ad de klerk

9 Jaarverslag SCHAGER WIJKENLOOP 2013 Ook in 2013 was het weer een succes. Wederom 5 donderdagavonden in mei en juni klonk om het startschot. Op donderdag 20 juni was het de 5e en laatste wijkenloop met een record aantal deelnemers van 120 atleten. Het weer heeft ons wel parten gespeeld maar dat mocht het enthousiasme van de vrijwilligers niet deren. Elke week waren er voor de winnaars van de jongens en meisjes bij de finish elk 3 medailles. De Julianaschool was dit seizoen met de meeste leerlingen aanwezig over deze vijf avonden en ontving daarvoor een fraaie prijs, beschikbaar gesteld door Sportservice. Een kist met spel en speel attributen voor op school in het kader van gezond bewegen. De Aloysiusschool werd 2e en De Ark 3e. Alle kinderen ontvingen bij de finish weer een aardigheidje, beschikbaar gesteld door de Omring Dieetiek en voor alle deelnemers was er een lekker stuk fruit van De Verswinkel. Met dank aan de financiële sponsors All4running, Van der Voort Groep en ABNAMRO. Mede daardoor konden de kinderen van het voortgezet onderwijs ook gratis meelopen. Wij hebben wederom de accommodaties mogen gebruiken van RUSH, Sporthal Waldervaart, Clusius College en het Regius College. Verslag Den Helder-Schagen 2013 Sportieve groet, Co Wiskerke In totaal hadden 52 teams en 168 individuele lopers vooringeschreven, samen 324 deelnemers. Beduidend meer dan het jaar ervoor. Uiteindelijk zijn er 411 atleten w.o. 66 teams gestart. Wederom een record! Uitslagen: Mannen individueel 1. Cees Kersten TAS 82 1:27:20 2. Harald van Doorn Lycurgus 1:31:48 3. Raymond Koen Noordkop 1:33:25 4. Hans Nijman TAS 82 1:34:08 5. Peter Tas DOKEV 1:34:22 Vrouwen individueel 1. Irene Zonneveld 1:45:13 2. Naomi Hendriksen Hylas 1:50:37 3. Saskia Veerman AV Edam 1:53:18 4. Eline Rampen Hera 1:54:51 5. Ilona Ploeger DOKEV 1:55:18 Estafetteteams: Mannen 1. Noordkop Runningteam 2 DOKEV 1:30:15 2. Sportlust mannen SV Sportlust 1:31:57 3. Noordkop Runningteam 1 Noordkop 1:32:41 Vrouwen 1. Sportlust SV Sportlust 1:44:30 2. De Veters TAS :57:59 (Ella, Ireen en Lia) Een pracht dag dankzij het record aantal deelnemers, het mooie loopweer en de ca. 100 vrijwilligers (TAS 82 en SV Noordkop) en vele sponsors, die dit mogelijk maakten. Berend Timmermans en Alex Kuiper nemen na deze editie afscheid. De wandeltocht de dag ervoor had wat minder deelnemers als anders (90). Sportieve groet, Co Wiskerke Verslag 10 EM van Schagen 2013 De 10 EM vond in 2013 op zondag 26 mei plaats. De start was dit jaar op de gedempte gracht naast de Koeienhemel, het startschot werd gedaan door Dirk Block. En voor het eerst dit jaar werd er gebruik gemaakt van chips. De automatische registratie scheelt veel werk en tijd, de deelnemers kunnen gelijk bekijken welke tijd men heeft gelopen. Hoewel het behoorlijk waaide en erg koud was, was de opkomst van de deelnemers weer enorm. De nainschrijvingen waren nog zoveel dat de starttijd met een kwartier werd uitgesteld. De hele dag is goed verlopen en de organisatie kan met een tevreden gevoel terugkijken. Heel belangrijk zijn de sponsors en de vrijwilligers die dit alles hebben mogelijk gemaakt. Zij vervullen een hele belangrijke rol, zonder hen zou het evenement geen doorgang kunnen vinden Alg. ledenvergadering

10 Alg. ledenvergadering We merken hierbij wel op dat het ieder jaar moeilijker wordt om vrijwilligers te vragen voor evenementen als de 10 EM. Want: Zonder vrijwilligers geen evenementen. De 10 EM voor 2014 is gepland op zondag 25 mei, dit wordt dan het 20e keer! Namens de organisatie, Annett Balder Bevrijdingsvuurloop estafette 4-5 mei 2013 Een groep atleten van TAS 82 en AV NOVA hebben op 5 mei het bevrijdingsvuur van Wageningen naar Schagen gebracht. Dit gebeurde voor het laatste in De organisatie was in handen van Co Wiskerke, die door de stichting gevraagd was dit te organiseren. Met deze activiteit werd zowel de nieuwe gemeente Schagen op de kaart gezet, maar ook bevordert het de samenwerking van de twee atletiekverenigingen in de nieuwe gemeente,tas 82 en AV NOVA. Een oproep bij TAS 82 en AV NOVA had 18 atleten opgeleverd, allen goede lopers. Na deelname aan de dodenherdenking op 4 mei in Schagen zijn zij naar Wageningen gereden en rond uur gestart en daarna op 5 mei om uur te finishen voor het cultuurhuis Markt 18. Daar werd de vlam overhandigd aan de burgemeester. Willem de Maare, van AV NOVA, was het hele traject de vaste voorfietser. Niet overal kon worden gelopen en met de twee busjes worden gereden. Co en Willem hebben daarom 2 routes gemaakt van te voren. Omdat de eerste uren in het donker werd gelopen was het noodzakelijk dat er ook twee voorfietsers voorop reden om bij te lichten en de weg te wijzen. De afstand die overbrugt moest worden was ca. 152 Km. Vervoer in de vorm van twee busjes was geregeld en werd gesponsord door Ten Boekel en Bakker ( NISSAN- en KIA dealer), en Van der Voort Groep Verzekeringen. Toen bij de finish het formele gedeelte bij Markt 18 was afgelopen zijn de atleten naar De Koeienhemel vertrokken voor een lunch buffet, aangeboden door het comité De koppels die liepen waren René Bakker en Pascal Kroone/Rob en Mieke Molenaar/Cees Kersten en Nils Trintelman/Co Wiskerke en Paula Greuter/ Sandra Nieuwland en Arie Koster-Benschop/Henry Hofman en Marcel Blankevoort/Sander Wijdemans en Henk Evers/Peter van Nuland en Andre Brugman. Sylvia Groen had de organisatie tijdens het hele traject. Sportieve Groet, Co Wiskerke 2013 Activiteiten van de feestcommissie De activiteiten van de feestcommissie zijn het afgelopen jaar beperkt geweest. Jaarvergadering Tas 82 (22maart) Tijdens en na de jaarvergadering in maart 2013 heeft de feestcommissie de catering verzorgd. Prijsuitreiking interne clubcompetitie (4 juni) Bij de jaarlijkse prijsuitreiking van de bekers van de interne clubcompetitie heeft de feestcommissie de catering verzorgd en heeft de feestcommissie de kosten van de BBQ betaald. Nieuwjaarsreceptie/ After Party Egmond (12 januari 2014) Voor de derde achtereenvolgende keer werd deze gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst werd zeer goed bezocht ( ca. 90 bezoekers) en vertoont nog steeds een stijgende lijn. Dit is dus reden om daar een langdurige traditie van te maken. Verwachtingen komend jaar Dit jaar staan reguliere zaken op de agenda zoals : jaarvergadering, uitreiking interne clubcompetitie en op nieuw de gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie/Afterparty Egmond (11 januari 2014). Gepolst zal nog worden of er belangstelling is voor het organiseren van bijeenkomsten in de Tramhalte tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal. Als deze belangstelling er is zullen deze georganiseerd worden. Kaspositie Het afgelopen jaar is het saldo van de kaspositie iets gedaald van 446,- naar 440,-. Het is dus stabiel gebleven. De opbrengsten staan goed in verhouding met de uitgaven. De consumptieprijzen zullen dus op 1 euro blijven. Dit is voldoende om de extra uitgaven naast de verkoop van bier, wijn, koffie, thee en frisdranken te bekostigen ( hapjes, snert en bbq). Indien het saldo te hoog oploopt zal het teveel naar de vereniging worden overgemaakt. De feestcommissie

11 JAARVERSLAG JEUGDLEDEN 2013/2014 Esmee/Monique (pupillen) 2013 was wel een gezellig jaar voor de pupillen van Tas 82. We trainen met de hele groep die tijdens de training opgesplitst worden in C, B, A1 en A2 groepjes. Die dan met hun eigen leeftijdjes genootjes training krijgen. Er komen nu wat meer atleten bij mede door het JSP (JeugdSportProject) van Sportservice Schagen en enthousiaste leden die hun vriendjes meenemen. Halverwege het jaar waren er dan helaas een paar afmeldingen waardoor de groep wel wat wisselend is van samenstelling. Het motiveren van de groep om deel te nemen aan wedstrijden is goed gelukt. We hebben met een C en A1 pupilen groep meegedaan aan de zomercompetitie. Ook waren er atleten die in hun eigen catergorie meededen en diverse PR,s zijn gesneuveld. De winter crossen waren iets minder populair maar werden ook in de regen en prut volbracht. De afgelopen driekampen Indoor in Alkmaar, den Helder en Wieringermeer waren populair en werden bijna alle inspanningen van de training beloond met PR s en podiumplaatsen Vriendjes en vriendinnetjes mogen dan lekker meedoen met de training. Hisse de ruyter C-junior helpt nu mee als trainer om zijn maatschappelijke stage te doen. Hans/ Roy en Monique L (Junioren D1, D2, C1) De junioren is een stabiele groep echter zonder nieuwe mensen die kwamen kijken. Ook deze groep heeft een fanatieke instelling. Er wordt getraind op diverse onderdelen en er zijn ook afgelopen herfst diverse gasttrainers geweest wat zeer positief werd ervaren. Bij de atleten D en C word er regelmatig tot vaak meegedaan aan wedstrijden. Er is afgelopen zomer een meisjes C en D en een jongens C team uitgekomen in de competitie. Hier en daar zal extra stimulatie moeten plaats vinden om hun over de streep te trekken om wel mee te blijven doen met wedstrijden. Bij de crossen is ook hier het animo minder maar diegene die meedoen verbeteren hun Pr,s. Bij de Indoor wedstrijden en driekamp werden ook diverse Pr en podiumplaatsen bezet door onze atleten. We vinden het jammer dat de betere junioren doorstromen naar een andere vereniging maar wel begrijpelijk omdat het optrekken /tegenstand van mede atleten daar groter is. Hans Verschuur heeft aangegeven aan het eind van dit seizoen te willen stoppen met training geven dus zijn we op zoek naar een trainer die technische training kan geven. MONIQUE K/ CEES D. (Junioren C2,B,A) De atleten zijn een constante vaste groep die looptraining krijgen, Er zijn er ook dit jaar weer leden verloren die verder gingen studeren en er is weinig nieuwe leden. Doorstroming uit de C2 junioren dames is nog niet gedaan omdat deze graag technisch wilden blijven trainen. Emmy (Junioren D1,D2,C1) Emmy geeft looptraining aan de kleine groep atleten en heeft ook aangegeven om te willen stoppen na de zomervakantie ivm studie Fysiotherapie.k na de zomer te stoppen metatleten Monique de Vries (Junioren C2,B,A) Gestart met Running and More trainingen,die een groot succes zijn. Er trainen 7 eigen leden mee en nieuwe atleten doen mee en er zijn uit de 1ste sessie 5 lid geworden. De 2 keer is nu volop bezig en de atleten zijn heel enthousiast. Monique heeft veel succes met dit nieuwe concept en wil dit evt ook bij andere verenigingen uitdragen. Erik en Roy Buter (Pupillen en junioren wedstrijd) De groep wedstrijdatleten trainen de specifieke wedstrijdonderdelen, hoog- en verspringen, kogel en balwerpen, sprint en horden en lange afstand lopen in een kleine gemotiveerde groep. Mede door deze training worden de atleten zekerder over hun prestaties. Accommodatie De baan is weer vernieuwd en dus goed om weer wedstrijden op te houden. De training in de winter is in de waldervaarthal maar deze was erg glad dit jaar. Wij zouden graag willen verkassen naar de spartahal ivm met ruimte en dan ook evt meer materiaal kunnen uitwisselen met de baan. Algemeen Ciska (trainer van Noordkop) is 1 keer bij TAS 82 geweest om (gast)training te geven. Ciska heeft een discus, speer en kogel training gegeven. Iedereen reageerde erg enthousiast op Alg. ledenvergadering

12 Alg. ledenvergadering deze trainingen. Ook in 2014 gaan we proberen gasttrainingen te laten geven. Monique de vries heeft ook enkele hoogspringtrainingen gegeven bij de pupillen en de junioren in voor bereiding op de wedstrijden was een goed jaar! We gaan er weer tegenaan in 2014! De Jeugdtrainers van TAS 82 Cees, Monique K, Emmy, Monique de V/. Roy, Esmee, Erik, Hans en Monique L Jaarverslag Trambaan 2014 is de 31e uitgave van de Trambaan. Zoals jullie weten komt ie 10 x per jaar uit plus het boekje voor de A.L.V. De estafettestok wordt iedere maand geschreven door atleten en door wandelaars. Een week Activa Boekhouding TAS 82 Begroting 2014 van te voren krijgen ze een kattebelletje per mail. We hebben geen jeugdestafettestok, wel geprobeerd maar sloeg niet aan. Advertenties genoeg, moesten zelfs tijdelijk een advertentiestop invoeren. Wat een P.R. man al niet voor elkaar krijgt. Genoeg aangeleverde kopie om een editie mee te vullen, maar alles is welkom. We publiceren geen aankondiging van wegwedstrijden in de regio, wel onze eigen wedstrijden. De uitslagen van de wedstrijden worden wel in de Trambaan gepubliceerd. Iedere maand wordt de Trambaan op de site gezet en elk lid krijgt daar bericht van via de mail. Er zijn leden met een mailbox die vol zit, helaas. Geen papieren uitgave, te duur. Passiva Redactie Trambaan, Danny Potveer Eigen vermogen per 1/1/ ,40 Accommodatie ,26 - Leningen 67890,00 - Giro 820,42 Kapitaal rekening 11,89 Bank 5620,08 Bank renterekening 97,72 Moneyoy 778,03 Totaal ,40 Totaal ,40 Winst- en Verliesrekening Lasten Begroting 2014 Baten Begroting 2014 Attenties L&L 500 Advertenties 850 Bank- Giro 350 Cont tributie Bestuur 600 Start to run / NW 2000 Schager Wijkenlopen 750 BordReclame 4500 Cursussen 2500 Rente 250 Energie 5000 Sponsor10 or10 EM 3600 Huurzaal 600 Startgeld 150 Huurbaan 4300 Verhuurbaan 0 Jeugdatletiek 650 Vomaractie 400 Atletiekunie 9000 Diversen 1000 Sportraad 20 Verhuur accommodatie 4900 Ledenadmin 100 Obligaties 0 Materiaal 1000 Subsidie 4100 OHaccomm 250 Schager Wijkenlopen 850 OH clubhuis 1000 OHLicht 1200 Clubcomp en wedstrijden 1000 Verzekering 550 Trainers Website en clubblad EM 2300 Clubhuis exploitatie 1200 Rente & aflossing 7500 Vrijwilligersavond 700 Diversen 350 WOZ & Waterschap 800 Onderhoud alarmar 625 Winst 0 Verlies 1195 Totaal Totaal 58795

13 Alg. ledenvergadering Boekhouding TAS 82 Jaaroverzicht Activa 41639, ,00 Passiva 41639, ,00 Eigen vermogen 49216, ,00 Lening ,00 Accommodatie , ,26 Aflossing -2560,00 Giro 820,42 11,26 Lening 67890, ,00 Obligaties bij Moneyou 778, ,17 Obligaties af -2625,00 Kapitaal rekening 11,89 10,05 Aflossing Berkhout -5000,00 Bank 5620,08 859,07 Lening ,00 Bank renterekening 97,72 96,19 Totaal , ,00 Totaal , ,00 * Toename EV 12468,40 Datum 19 februari, 2014 Winst- en Verliesrekening Lasten Realisatie 2013 Begroting 2013 Baten Realisatie 2013 Begroting 2013 AttentiesL&L 560, Advertenties 860, JP Naberhuis Bank- Giro 325, Contributie 33739, Penningmeester Bestuur 656, Diversen 1841, Cursus 2346, BordReclame 5155, Energie 5798, Rente 213, Huurzaal 525, Sponsor10 EM 5242, A Hoek Huurbaan 0, Startgeld 0, Kascommissie Jeugdatletiek 648, Vomaractie 373, Atletiekunie 8735, Start torun/nw 2556, SportRaad 40,00 0 Verhuuraccommodatie 4919, Ledenadmin 0, SWL 1226, B Schilder Materiaal 217, Subsidie 4101, Kascommissie OHaccomm 62, OHClubhuis 645, OHLicht 935, Clubcomp &wedstrijden 850, M Kramer WOZ HHS 774, Kascommissie Alarm 626, Verzekering 528, Trainers 15405, Website en Clubblad 366, T Berkhout SWL 121, Voorzitter 10 EM 3455, Clubhuisexploitatie 919, Rente &Aflossing 12412, Vrijwilligersavond 693, I Mantel Diversen 294, Secretaris Reservering baanhuur 2093,98 Winst 189,42 Verlies 0, Totaal 60228, Totaal 60228,

14

En dan ben je dus voorzitter ja en dan?

En dan ben je dus voorzitter ja en dan? En dan ben je dus voorzitter ja en dan? Inhoud Als golfer, die vooral bezig is met het in zo weinig mogelijk slagen de cup te bereiken, sta je normaal gesproken nauwelijks stil bij hetgeen er allemaal

Nadere informatie

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1 www.rkvvbergeijk. n l De BVV-er Het clubblad van RKVV Bergeijk Seizoen 2014-2015, editie 1 Colofon Kopij kan worden ingeleverd via clubblad@rkvvbergeijk.nl of kan worden afgeleverd op het volgende adres:

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Nieuw: BWO kledinglijn Carnavalstrio stelt zich voor Opening speeltuin VOOR HANDBAL- EN VOETBALLEDEN VAN KSV BWO HOOFDSPONSOR: MULTIMATE HENGELO

Nieuw: BWO kledinglijn Carnavalstrio stelt zich voor Opening speeltuin VOOR HANDBAL- EN VOETBALLEDEN VAN KSV BWO HOOFDSPONSOR: MULTIMATE HENGELO VOOR HANDBAL- EN VOETBALLEDEN VAN KSV BWO Jaargang 67 no. 5 december 2014 Nieuw: BWO kledinglijn Carnavalstrio stelt zich voor Opening speeltuin HOOFDSPONSOR: MULTIMATE HENGELO > BLAUW-wITTER 1 VOORWOORD

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV KADE11 SLUIS NR 35 december 2011 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENINGING ALMERE HAVEN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT ALLE UITSLAGEN VERSLAG VAN DE ALV MIJNMONIQUE TE WATER MAN OVER BOORD! OOK NIEUW: DE WILDE

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2008 Medewonen=Medeleven

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking

E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking jaargang 8 nummer 2 2013 www.ggze.nl E-Lab: kleine projecten met groot resultaat Nieuwbouw GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie PSV: bijzondere samenwerking Colofon Dit magazine verschijnt vier keer

Nadere informatie

thuiswedstrijd van Vitesse naar keuze. Bij de seniorenteams gaat de Fair Play prijs naar Spero 6. Zij krijgen een bijschrijving op hun teampas.

thuiswedstrijd van Vitesse naar keuze. Bij de seniorenteams gaat de Fair Play prijs naar Spero 6. Zij krijgen een bijschrijving op hun teampas. 1. Lieve mensen. Er is altijd meer dan hetgeen je waarneemt. En dat maakt het moeilijk de werkelijkheid te beoordelen. Als jurist weet ik dat natuurlijk. Dat is immers zo n beetje de kern van je vak. De

Nadere informatie

Wel & Wee. van Pinokio. December 2011 nr 35. Hadesstraat 8, 1363 TK Almere Tel. 036-5352023 ING Bank: 67.57.72.559 ING Bank: 529223 www.pinokio.

Wel & Wee. van Pinokio. December 2011 nr 35. Hadesstraat 8, 1363 TK Almere Tel. 036-5352023 ING Bank: 67.57.72.559 ING Bank: 529223 www.pinokio. Wel & Wee van Pinokio December 2011 nr 35 Hadesstraat 8, 1363 TK Almere Tel. 036-5352023 ING Bank: 67.57.72.559 ING Bank: 529223 www.pinokio.nl Voorwoord Inhoud Voorwoord... 3 Momenten van spanningen...

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk?

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Inhoudsopgave Wat beweegt jongeren? 2 1. Pleziergerichte motieven 5 2. Carrièregerichte motieven 9 3. Normatieve motieven 13 4. Sociale motieven 17 5. Leermotieven

Nadere informatie

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken

Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken De favorieten van Linda Engwerda 25 april 2014 jaargang 18 Mijn favoriete hobby: kralensieraden maken In deze editie van het Klaverblad spreken wij Linda Engwerda, coördinator zorg van locatie Kempenhaeve.

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE!

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! ( ( impuls Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! CEES WEET RAAD Een nieuwe cao GEDRAGSSPECIALIST RIANNE KATHMANN Niet alles zomaar aannemen RAPPORT VAN DE ONDERWIJSRAAD Verslaafd aan een dealer

Nadere informatie

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers mei 2013 Voorwoord van Minister Asscher Op 4 februari van dit jaar gingen medewerkers van mijn ministerie en ik in gesprek met honderd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Bierfust en paardenspan

Bierfust en paardenspan Opgericht 1937 I Jaargang 2014 I nummer 42 Spoorstraat 155 I 6591 GT I Gennep I 0485-490070 G-STAR - PME-LEGEND PEARLY KING - CAST IRON - DESTREZZED - DEPT - BRIDGET - VILA JACK AND JONES p J E A N S W

Nadere informatie

13 mei 14.00 uur: FC Hilversum - AFC (routebeschrijving op pagina 7)

13 mei 14.00 uur: FC Hilversum - AFC (routebeschrijving op pagina 7) Dit is de Schakel die komt binden. De oude club aan d oude vrinden. 10 mei 2007 85 e jaargang nr. 13 Autobedrijf De Jong 13 mei 14.00 uur: FC Hilversum - AFC (routebeschrijving op pagina 7) Woensdag 16

Nadere informatie

r5. 95 v.d. Geest keurslager Raadhuisstraat 94 tel. 528 64 17 Wim Kuijk keurslager J. van Goyenstr. 24 tel. 528 90 00

r5. 95 v.d. Geest keurslager Raadhuisstraat 94 tel. 528 64 17 Wim Kuijk keurslager J. van Goyenstr. 24 tel. 528 90 00 De leukste krant van heemstede! 6 juni 2012 Tel. 023-8200170 WWW.HEEMSTEDER.NL 5 Het grootste schilderij van Heemstede Heemstede - Als speciale activiteit tijdens de Engelse Country Fair die zondag 10

Nadere informatie

"We leggen de lat steeds hoger"

We leggen de lat steeds hoger DESLAGER 2 Februari Maandblad voor de Nederlandse slager 2012 nr. Keurslager Arie Arisse "We leggen de lat steeds hoger" Locatiescan, een quick scan op bedrijfseconomisch niveau Toon Naber: "Samen vechten

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

Eerst het bordje van een ander. leeg eten

Eerst het bordje van een ander. leeg eten Eerst het bordje van een ander 1 leeg eten J a a r g a n g 7 7 n u m m e r 2 Van de vrouw met de hamer Begin maart hebben we helaas afscheid moeten nemen van Joop van Nimwegen. Niet alleen erelid van het

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen Oog voor u Nieuwsmagazine Hoornvlies Patiënten Vereniging Jaargang 6 Nummer 3 In dit nummer THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen DUBBELINTERVIEW Patrick Bosch en zijn ouders;

Nadere informatie

Elk schot wordt geregistreerd

Elk schot wordt geregistreerd 22E JAARGANG NR. 8 D É K R 3 5 7 6 JULI 2009 A N T V O O Een maand gemeente Oude IJsselstreek, Galerie bij de Boeken De vernemstok Matroos Gert Mulder, Wijnhandel Schoemaker R U L F T Advies 9 DRU-fabriek,

Nadere informatie