Route, tekst en foto s: Jan Bornebroek, Enschede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Route, tekst en foto s: Jan Bornebroek, Enschede"

Transcriptie

1 Route, tekst en foto s: Jan Bornebroek, Enschede

2 Praktische informatie: z De route heeft een lengte van ongeveer 42 kilometer. z RA = rechtsaf; LA = linksaf; RD = rechtdoor. Achter deze aanwijzingen staat waar nodig en tussen haakjes aanvullende informatie: de hoeveelste weg u moet afslaan, informatie m.b.t. het wegdek, etc. Daarachter staat de naam van de weg die u moet inrijden. z GB = geen straatnaambord. Die aanduiding wordt gebruikt als een weg wel een naam heeft, maar een straatnaambord ontbreekt. Als er geen straatnaam bekend is, wordt de aanduiding NAAMLOOS gebruikt. z Bij alle aanwijzingen in de routebeschrijving gaat het uitsluitend om VERHARDE wegen en fietspaden, tenzij anders vermeld. Inritten en DOODLOPENDE wegen tellen NIET mee! z De meeste wegen en fietspaden zijn gedurende het hele jaar goed berijdbaar. Een uitzondering vormen enkele korte stukken onverharde weg en paden die bij extreme weersomstandigheden minder goed berijdbaar zijn. z De route loopt over overwegend vlak terrein. ROUTEBESCHRIJVING Beginpunt: Boerderijmuseum De Pothaar, Pothaarsweg 8, 7437 SE Bathmen. Tel.: De boerderij dankt haar naam aan de scheepjes die vroeger op de Oude Schipbeek voeren (zgn. potten) en aan de lichte verhoging in het terrein waarop ze gebouwd is: een haar. De Pothaar dateert van De huidige boerderij is gebouwd in Het raamwerk van balken, de kern van het gebouw, is in het museum (de voormalige deel) nog goed te zien. Zie INFO 1. u Inrit van de De Pothaar uitrijden. v RD (Rechtdoor verharde weg oprijden) POTHAARSWEG w RA (Einde weg rechtsaf) VEENWEG x LA (Einde weg linksaf) OUDENDIJK y RD (Doodlopende weg rechtdoor bij ANWBpaddestoel Verharde weg wordt verhard fietspad) BRITSPAD INFO 1 DE POTHAAR Hendrik Scheperboer kocht De Pothaar in Er woonde toen nog een pachter, Derk Pothaar. Nadat die vertrokken was, maakte Scheperboer een groot spul van zijn bezit. Behalve boer was hij ook handelaar en schipper. Achter de boerderij was vroeger een haventje waar de potten of zompen konden aanleggen. In 2010 is de haven in ere hersteld. De Pothaar beschikt sindsdien ook weer over een zomp. Uit het bewaard gebleven huisarchief is gebleken dat Hendrik Scheperboer voornamelijk in hout handelde, maar dat zijn nazaten tevens in schapen, varkens en boter deden. De familie was ook actief in de plaatselijke politiek en het lokale, kerkelijke leven. Lange tijd veranderde er weinig. Eind 20ste eeuw kregen de boeren het echter moeilijk. Reden voor de bewoners van De Pothaar om alternatieven te zoeken. Het melkvee verdween van het bedrijf en er werd een begin gemaakt met de omvorming van boerderij tot landgoed. De deel werd museum en in 2007 waren de eerste boerderijkamers en appartementen voor gasten klaar. De Pothaar is overigens nog steeds een boerenbedrijf. Met alle bedrijvigheid die daar bij hoort. INFO 14 DORTH De edelman die zetelde op de (Overijsselse!) Hof van Dorth bouwde kasteel Dorth in de eerste helft van de 14de eeuw nét over de grens met Gelderland. Een lepe zet, want zo kon hij in beide provincies zitting

3 ERVE BRITS Het pad dankt zijn naam aan de boerderij links van het fietspad, nr.1. Die wat merkwaardige naam heeft niets met Engeland of een slaapplaats te maken. Hoogstwaarschijnlijk is het afgeleid van het dialectwoord bret, dat plank betekent. Mogelijk dat op het erf bomen tot planken werden gezaagd. U LA (Eerste weg links) BAARHORSTERDIJK V LA (Aan overkant brug over Schipbeek, verhard fietspad links. Wordt verharde weg) BEEKWAL W RA (Eerste weg rechts) BRONSVOORDERDIJK X RA (Eerste onverharde fietspad schuin rechts) LANGENBERGERWEG at RD (Fietspad komt uit op verharde weg) LANGENBERGERWEG ak RA (Einde weg rechtsaf. Neem fietspad aan overzijde weg) BRAAKMANSSTEEG al LA (Direct linksaf) VELDKAMPSTEEG am LA (Einde weg linksaf) GORSSELSEWEG HOF VAN DORTH/ERVE DE MEIJER Rechts van de weg, nr. 38, nog nét in Overijssel, ligt het erve De Meijer. Nu een moderne woning met rechts ervan een nieuw gebouwd, villa-achtig huis. In de 13de eeuw was hier de Hof van Dorth gevestigd; een havezate waarvan de eigenaar recht had op een (lucratieve!) zetel in de Staten van Overijssel. an RD (Weg verandert van naam) BATHMENSEWEG LET OP: De weg verandert van naam op de grens van de provincies Overijssel en Gelderland. HUIS DORTH Vanuit de Hof van Dorth werd in de 14de eeuw op Gelders grondgebied kasteel Dorth gebouwd. Het huidige aanzien is het resultaat van verbouwingen in de eerste helft van de 20ste eeuw. De voormalige havezate omvat een kleine 100 hectare. Zie INFO 14. ao LA (Eerste weg links bij ANWB-paddestoel 20441) KASTEELWEG ap RA (Eerste weg rechts) JUFFERDIJK aq RD (Einde weg rechtdoor. Lochemseweg oversteken. Onverhard fietspad) JUFFERDIJK nemen in het hoogste bestuurscollege, de Statenvergadering. Dat gaf hem toegang tot de macht en allerlei goed betaalde functies. De Heren van Dorth muntten niet bepaald uit in bescheidenheid. Ze bestuurden hun grondgebied de Kring van Dorth als waren zij soevereine vorsten. Conflicten waren er dan ook bij de vleet! Begin 16de eeuw verving een meer comfortabele behuizing de oude burcht. De laatste heer van Dorth had slechts één dochter. Zij trouwde met een heer van Flodrop. Tot het midden van de 18de eeuw bleef het huis in die familie. Door de jaren heen is Dorth meerdere malen verbouwd. De laatste verbouwing in 1932 bepaalde het huidige aanzien. Het park (de aanleg dateert uit de 17de eeuw) is grotendeels bewaard gebleven en voor publiek toegankelijk. INFO 22 ALMENS KERKJE In 1834 kwam in het kerkportaal een zeldzaam doopvont van Bentheimer zandsteen boven de grond, waarin het jaartal 1787 was gekrast. Een vreemd verhaal waaruit wel duidelijk wordt dat Almens kerkje (A.C.W. Staring) een hele geschiedenis heeft. In 1849 is het schip van de kerk sterk vergroot. Na het openen van één van de 14 kisten in de grafkelder onder het koor, bleek het lichaam op natuurlijke wijze te zijn gemummificeerd. De kelder is niet toegankelijk voor publiek. De kerk is wél regelmatig ter bezichtiging geopend. De naar verhouding grote kerk was een zware last voor de Almense gemeenschap. In jnaober fietst i door Salland en de Noord-Achterhoekh

4 ar RD (Kruising Reevesweg oversteken) BRAAKHEKKEWEG V1 LANCEERPLATFORM Na ongeveer 600 meter zijn rechts van de weg de restanten van een V1 lanceerplaats te zien. De Duitsers schoten deze vliegende bommen van eind 1944 tot voorjaar 1945 richting bevrijd gebied. Met name de havens van Antwerpen waren het doelwit. Merkwaardig dat het lanceerplatform zo dicht bij een openbare weg werd aangelegd. De V1 operaties waren streng geheim. ERVE BRAAKHEKKE Links van de weg, voorbij de viersprong met onverharde wegen, ligt de boerderij die de naamgever van de weg is. De naam duidt erop dat de boerderij een doorgang door de landweer die bij de viersprong lag moest bewaken. Zo n landweer kon bij onraad met een hek worden afgesloten. Een landweer is een uit de Middeleeuwen daterende aarden wal die rechtsgebieden van elkaar scheidde. In dit geval Harfsen en Almen. De mensen konden zo n dicht met doornige struiken beplante landweer alleen via een enkele doorgang passeren. Reden waarom de wegen van oudsher in de richting van zo n opening liepen. Het woord braak geeft aan dat de boerderij vroeger in een woest, braakliggend gebied lag. as RD (Weg verandert van naam) ASSELERWEG bt RA (Einde weg rechtsaf) SCHEGGERTDIJK bk LA (Eerste weg links. Twentekanaal oversteken) KAPELWEG TWENTEKANAAL Deze waterweg is in de crisisjaren vóór de Tweede Wereldoorlog aangelegd. Duizenden werklozen moesten in het kader van de werkverschaffing met schop en kruiwagen aan de slag. Het is nauwelijks voor te stellen dat het kanaal met louter menselijke spierkracht is gegraven. bl RD (Weg verandert van naam. Bij splitsing in centrum dorp links aanhouden. Rijd langs kerk) DORPSSTRAAT de 16de eeuw bestelde het kerkbestuur een klok die het eigenlijk niet kon betalen. Om zijn centen te krijgen heeft de klokkengieter heel wat druk moeten uitoefenen op de beminde gelovigen. Te langen leste kreeg hij een boerderij als onderpand voor zijn vordering. Een kleine honderd jaar later had de bekende klokkengieter Hemony net zo n akkefietje. Twaalf jaar na levering van twee klokken had hij nog geen dubbeltje gezien! In 1472 had Almen een twijfelachtige primeur. Toen vond hier de eerste heksenverbranding in de regio plaats. Wegens schadelijke toverij ging Aleyd, de pastoorsmeid, op de brandstapel. INFO 23a DE BERKEL De rivier ontspringt bij het Duitse Billerbeck en mondt bij Zutphen uit in de IJssel. Voor die stad was het vroeger de belangrijkste verbinding met het Duitse achterland. Het riviertje was niet echt geschikt voor scheepvaart. En dan was Deventer er nog, dat scheepvaartverkeer op de Berkel onmogelijk probeerde te maken. De Spitholderbrug bij Almen speelde een belangrijke rol in de handelsoorlog tussen beide Hanzesteden. Het kwam zover dat Deventer de IJssel afsloot voor Zutphense schepen. Daar hadden ze in Zutphen niet van terug. De strijdbijl werd begraven en in 1712 kreeg de Spitholderbrug zijn definitieve plek. Net als op de Schipbeek werd in de 19de eeuw het scheepvaartverkeer op de Berkel onrendabel. De zompen verdwenen uit het landschap, al zijn ze inmiddels wel terug. Puur voor de pleziervaart.

5 DORPSKERK ALMEN De huidige kerk dateert uit de 14de eeuw. Ze is in de 19de eeuw vergroot. Aan de oostkant, onder het koor, staan in een grafkelder 14 kisten. Die zijn te zien door een opening in de muur naast hotel-restaurant De Hoofdige Boer. Zie INFO 22. bm RD (Weg verandert van naam. Links aanhouden EHZER ALLEE SPITHOLDERBRUG Waar de weg van naam verandert ligt rechts de Spitholderbrug over de Berkel. Deze brug was eeuwenlang een twistpunt tussen Deventer en Zutphen. Zie INFO 23A. DE EHZE Links van de weg ligt het landgoed De Ehze. Nauwelijks voor te stellen dat op deze plek, in het begin van de 14de eeuw, een groot kasteel stond, een bolwerk van de adellijke familie van Heeckeren. Op de fundamenten van de oude burcht staat nu een 20ste eeuws landhuis, eigendom van Het Geldersch Landschap. Zie INFO 23B. bn RA (Bij scherpe bocht naar links doodlopende weg rechts nemen) NAAMLOOS bo RA (Bij einde verharde weg rechts aanhouden. Onverhard smal fietspad) NAAMLOOS bp LA (Brug over Berkel oversteken. Einde pad linksaf. Onverhard fietspad) NAAMLOOS bq LA (Einde pad linksaf) NAAMLOOS DE VELHORST Al in het jaar 1105 is er sprake van een zekere Wenzo de Vrollehorst. Deze plek is dus al heel lang bewoond. Tot in de 17de eeuw stond hier slechts een boerderij met spieker, een versterkte graanopslagplaats. In 1649 werd er een landhuis bijgebouwd, dat in 1741 door een groot huis werd vervangen. Bij een verbouwing in 1819 kreeg het huis zijn huidige aanzien. De Velhorst was lang eigendom van Zutphense magistraten. Ook woonden er diverse adellijke families. Het landgoed van 325 hectare is sinds 1972 eigendom van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. INFO 23b DE EHZE Frederick van Heeckeren, telg van een belangrijke, adellijke familie, bouwde de Ehze een stevige burcht rond Een (veel) latere eigenaar, Evert van Lintelo, maakte er een comfortabeler huis van. In de 18de eeuw kwam het pand in handen van een zekere meneer von Knuth. Deze liefhebber van Wein, Weib und Gesang verblijdde zijn dienstmeisje met een dochter die later de hele boel erfde. Zij liet een groot deel van het huis afbreken en verpatste wat er te verpatsen was. In 1919 besloten de toenmalige eigenaren, het echtpaar van der Harst-Jansen, het huis te vervangen door een moderne villa. Volgens de overlevering, omdat het in het oude huis gruwelijk spookte! De spoken lieten zich echter niet verjagen en gingen in het nieuwe huis gewoon door met hun gedonderjaag. Sinds het vertrek van de familie is het rustig in het huis dat in 1986 eigendom werd van de Stichting Het Geldersch Landschap. INFO 39 VERWOLDE Natuurlijk is er in de loop de jaren van alles aan verbouwd, maar het Huis Verwolde ziet er in grote trekken nog net zo uit als toen het gebouwd werd in Frederik Willem van der Borch van Verwolde was de opdrachtgever en Philip Willem Schonck, een beroemdheid in zijn tijd, de architect. De heren des huizes vervulden door de jaren heen belangrijke functies in het openbaar bestuur (gedeputeerde van de provincie, lid van de Tweede Kamer) en hielden zich daarnaast bezig met het besturen van hun landgoed. Er heersten nog lang feodale toestanden. Verplichte herendiensten door pachters waren bijvoorbeeld heel gewoon. Hoewel er rijkelijk personeel was, leefde de familie zuinig. Al aan het begin van de 20ste eeuw was het huis van alle moderne gemakken jnaober fietst i door Salland en de Noord-Achterhoekh

6 br RA (Eerste, smalle, onverharde fietspad rechts) NAAMLOOS bs LA (Einde pad linksaf. GB) DOCHTERENSEWEG TWENTEKANAAL EN SPOORLIJN OVERSTEKEN HET ROSS Links staat, op enige afstand, landhuis Het Ross. Het dateert uit de 18de eeuw en is gebouwd op de plaats van een boerderij Veltkamp die in 1458 voor het eerst wordt genoemd. Het huis is nogal eens van eigenaar verwisseld en van aanzien veranderd. Van 1962 tot 1998 was het eigendom van de Reaper s Fellowship, een schimmige organisatie uit de Verenigde Staten, die er een Bijbelstudiecentrum in vestigde onder de naam De Vluchtheuvel. Het ging er nogal geheimzinnig aan toe. Zo werd de toegang tot het terrein vrijwel onmogelijk gemaakt. Een beetje vreemd voor een Bijbelstudiecentrum. Onder buurtbewoners ging al gauw het gerucht dat de eigenaren zich bezig hielden met spionage ct RA (Meteen voorbij de spoorwegovergang rechtsaf) NENGERSTEEG ck RA (Einde weg rechtsaf) ROSSWEG cl RD (Kruising met Rengersweg oversteken. Voorzichtig! Drukke weg!) AMPSENSEWEG cm LA (Eerste onverharde fietspad schuin links) EXELSEWEG cn LA (Eerste weg links) DIJKMANSWEG co RA (Einde weg rechtsaf) VERWOLDSEWEG cp LA (Eerste weg links) BOOMKAMPSWEG cq LA (Eerste weg links. Verboden in te rijden, behalve voor fietsers. Wordt onverharde weg. Slecht wegdek) NAAMLOOS cr RA (Eerste onverharde weg rechts, bij gele slagboom met opschrift Eigen weg Verwolde. GB) JONKER EMILELAAN DIKKE EIK Sla het eerste onverharde fietspad rechts in. Na een paar honderd meter is de dikste eik van Nederland te bewonderen. Er zijn in Nederland overigens méér bomen die aanspraak maken op die eretitel. Het is wel een flinke knaap die zeker al honderden jaren uitkijkt over zijn omgeving. In de 18de eeuw werd al eens het als elektriciteit, stromend water en telefoon voorzien. Het wasgoed werd evenwel nog lang opgeslagen in kisten op zolder. Gewassen werd er niet vaker dan drie of vier keer per jaar! Tot 1977 heeft de familie van der Borch het huis bewoond. Daarna kwam het in handen van de Stichting Vrienden der Geldersche Kastelen. INFO 53 BERKENDIJK In 1874 haastte pachter Roeterdink van boerderij Het Snatergat zich met een wagen vol hooi over de Berkendijk naar huis, want er kwam een dikke onweersbui opzetten. In vliegende vaart passeerde hij een koetsje. Zijn grote wagen hulde het kleine voertuig in een dichte wolk stof. Hij was goed en wel bij de boerderij, toen het koetsje ook het erf opreed. De kwade inzittende bleek de eigenaar van Het Snatergat te zijn, de heer Jordens uit Deventer. Hij zat van top tot teen onder het stof. Jordens was woest dat Roeterdink hem gepasseerd was. Een pachter hoorde keurig achter het voertuig van de grote meneer te blijven, of diens hooi nu nat werd of niet. Roeterdink werd met onmiddellijke ingang de pacht van zijn boerderij opgezegd. Het Snatergat ligt een paar honderd meter achter De Pothaar. Volgens de overlevering is de boerderij genoemd naar een grote, nu bijna dichtgegroeide kolk in de buurt, waar veel eenden zaten. Met dank aan de volgende kenners van de regio: Familie Elmerink, Familie Paalman, B. Bosgoed en H. Wilmerink.

7 voor die tijd forse bedrag van 250 gulden geboden voor de dikke boom, omdat er toen al! twee molenassen uit konden worden gemaakt. cs RD (Onverhard fietspad, komt uit op verharde weg bij Huis Verwolde. GB) JONKER EMILELAAN HUIS VERWOLDE Al in 1326 is er sprake van een kasteel op deze plaats. Het huidige gebouw dateert hoofdzakelijk uit In 1926 is de toren gebouwd en het grootste deel van de gracht gedempt. Zie INFO 39. dt RD (Kruising met Markeloseweg overversteken. Onverharde weg) NAAMLOOS dk RA (Einde weg rechtsaf. Onverhard fietspad) OUDE HOLTERWEG dl RD (Bij einde fietspad rechtdoor) OUDE HOLTERWEG dm RD (Weg verandert van naam) HAZENDIEKSKE dn RD (Bij einde verharde weg rechtdoor. Deels verharde weg. Wordt onverhard fietspad. GB) HAZENDIEKSKE do LA (Einde weg linksaf. GB) WARFVEENDIJK dp RA (Eerste weg rechtsaf) ROOWINKELWEG dq LA (Einde weg linksaf) BUISWEERDWEG dr RD (Viaduct oversteken. Voorrangsweg oprijden) HOLTERWEG DE WIPPERT Het café, rechts van de weg, is een oude schippersherberg. De schippers die op de erachter liggende Schipbeek voeren, konden er overnachten. Het was tevens een overslagpunt voor goederen. ds RD (Voorbij brug over Schipbeek verandert weg van naam. GB) LARENSEWEG et LA (Voorbij viaduct over de autosnelweg A1 eerste weg links bij ANWB-wegwijzer 20498) OUDE STATIONSWEG ek LA (Voorbij haakse bocht eerste weg links. Wordt onverharde weg) OUDE STATIONSWEG el RD (Weg verandert van naam bij gemeentegrens Holten/Deventer) BERKENDIJK em RD (Rechts aanhouden) BERKENDIJK Zie INFO 53. EINDPUNT: Boerderijmuseum/Gasterij/Landgoed De Pothaar. Nota bene: Deelname aan Naober fietst gebeurt op eigen risico. RAS Uitgevers sluit aansprakelijkheid voor letsel en/of schade van deelnemers en/of derden ten gevolge van het rijden van de route geheel uit. Aansprakelijkheid is eveneens uitgesloten m.b.t. wijzigingen van het wegennet, omleidingen, naamsverandering van wegen, verwijderde straatnaamborden, wegwerkzaamheden en alle andere omstandigheden die het rijden van de route bemoeilijken en/of onmogelijk maken, voor zover die zich voordoen ná het samenstellen van de route. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëen, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Win een trendy fiets! Naobers die de tocht door Salland en de Noord-Achterhoek fietsen in de maanden juni en juli 2011 maken kans op een prachtige fiets, beschikbaar gesteld door Vico fietsen, de inkoopcombinatie van oostelijke rijwielhandelaren. Beantwoord de vraag hieronder en stuur uw oplossing vóór 1 augustus 2011 naar: Naober, Naober fietst, postbus 133, 7040 AC s-heerenberg. Mailen kan ook: Vraag: Welk vaartuig staat afgebeeld op het groene bord links van het fietspad, vlak voor de brug over de Berkel? (Routeaanwijzing 25) jnaober fietst i door Salland en de Noord-Achterhoekh

8 Vico fietsspeciaalzaken. Er is altijd een Vico (Electro)fietsspecialist in uw regio. En met de Vico fietsverzekering gaat u een rustgevende fietstocht tegemoet. VICO-DEALERS: Fa. Aanstoot Rijssensestraat AA NIJVERDAL Tel: Fa. Alfons Arends Zenderseweg TK ALBERGEN Tel: Profile Bleumink Dorpsstraat BB VORDEN Tel: Profile Bleumink Spittaalstraat EE ZUTPHEN Tel: Fa.Brama Nieuwe Kerkstraat LG BORNE Tel: Bennie ten Brincke Windmolenweg BM BOEKELO Tel: V.O.F. Harry Buyvoets Grotestraat CK TUBBERGEN Tel: Fa. Fluit Hengelosestraat AC KEYENBORG Tel: Geerdink Fietsen Geerdinksweg DN HENGELO (O) Tel: Jos Harmelink Deurningerstraat CM ENSCHEDE Tel: Bike Totaal Heisterkamp Denekamperstraat AC OOTMARSUM Tel: Hengeveld Bike Center Landstraat CR AALTEN Tel: Herbers Tweewielers Molenplein BC HARDENBERG Tel: Fa.Holtkamp Tweewielers Oldenzaalsestraat GJ HENGELO (O) Tel: Kamphuis Rijwielen Eurowerft DE DENEKAMP Tel: Fa. Paul Knippenborg Harreveldseweg LW ZIEUWENT Tel: Konijnenbelt Tweewielers V.O.F. G.H.Kappertstraat RC NIJVERDAL-HULSEN Tel: Fa. Kornegoor Dorpsstraat 94, 7468 CN ENTER Tel: Landewé B.V. Broekheurnerweg ES ENSCHEDE Tel: Landewé Zuid v.o.f. Wesseler-Nering 1 E 7544 JA ENSCHEDE Tel: Fa.Leloux Oranjestraat BJ ALMELO Tel: Luvro Tweewielers Linderflier ZL VROOMSHOOP Tel: Profile Luvro Coevorden Bentheimerstraat JH COEVORDEN Tel: Tweewielerreparatie Center Jos Overmeer Langeveenseweg VH GEESTEREN (O) Tel : Fa. t Polletje Stationsstraat EL TWELLO Tel: De Fietsenmakers van Riesewijk Koopcentrum De Snipperling Essenstraat BM DEVENTER Tel: Winkelcentrum Colmschate Flora LT DEVENTER Tel: Molenweg 16 a 6953 CT DIEREN Tel: Frans Rödel & Zoon Gronausestraat 32/ CG LOSSER Tel: Jan Roosken Tweewielercentrum Langestraat GL KLAZIENAVEEN Tel: Fa. G.J. Smoes & Zn Westeinde GC VRIEZENVEEN Tel: Fa. W. Sok & Zn Elsenerstraat DP RIJSSEN Tel: Rijwielen en bromfietsen B.V. Sprenkeler Ruurloseweg KA GROENLO Tel: Stegink Tweewielers Rengerweg NA LAREN(Gld) Tel: Fa. Harm Takke Weversstraat CM DINXPERLO Tel: Telman Tweewielers Stationsstraat AR GRAMSBERGEN Tel: Temmink Tweewielers Laagte BS EIBERGEN Tel: Bike Totaal Tijdhoff Enschedesestraat AA OLDENZAAL Tel Fa. Jan Wild Nieuwstraat AD ALMELO Tel: Fietswereld Zwiep Ootmarsumsestraat GN OLDENZAAL Tel:

OET DORP EN MARKE 1 mei optocht 1937 in Overdinkel

OET DORP EN MARKE 1 mei optocht 1937 in Overdinkel OET DORP EN MARKE 1 mei optocht 1937 in Overdinkel Bij het lezen van het inleidende hoofdstuk van"op en om een klein stationnetje." (G.W.Th. van Slageren, uitgave Historische Kring Losser, 2003) en met

Nadere informatie

drie OF vijf dagen Fietsen langs de IJssel Via de Synagogeroute

drie OF vijf dagen Fietsen langs de IJssel Via de Synagogeroute een uitgave van www.aandevoetvandeberg.com en www.geheimvandemolenaer.nl drie OF vijf dagen Fietsen langs de IJssel Via de Synagogeroute Hasselt Kampen Zwolle Hattem Elburg Deventer Zutphen Dieren Arnhem

Nadere informatie

VORDENSE KRONYCK. VERENIGING OUD VORDEN te Vorden

VORDENSE KRONYCK. VERENIGING OUD VORDEN te Vorden VORDENSE KRONYCK VERENIGING OUD VORDEN te Vorden 32 e jaargang, no. 1, juni 2014 VORDENSE KRONYCK Vordense Kronyck is het verenigingsblad van de oudheidkundige vereniging Oud Vorden. Het stimuleren van

Nadere informatie

De voormalige havezate De Breedenhorst

De voormalige havezate De Breedenhorst De voormalige havezate De Breedenhorst Verzamelde informatie door Johan Journée te Pijnacker (t.b.v. het maken van een maquette van deze havezate in haar direkte omgeving) 02 december 2007 Internet: www.shipmotions.nl

Nadere informatie

onder redactie van Pith Schure ISBN/EAN: 978-90-811664-4-7 La Licorne, Boxtel, NL 5281 CM 32-13

onder redactie van Pith Schure ISBN/EAN: 978-90-811664-4-7 La Licorne, Boxtel, NL 5281 CM 32-13 1 TTwweeeeddee ddr ruukk,,, ookkt ttoobbeer r 22001111 BOKHOVEN op de KAART Bundel verhalen van Agnes van den Brink, Anneke Branten-van den Broek, Annette Jehoel-van der Lee, Arthur & Jeanne Borgsteyn,

Nadere informatie

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN Cronyck de Geyn 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N Het is tijd voor het museum. Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Nadere informatie

`Over de Heg gekeken. Een bewogen familiegeschiedenis. Door Dick van de Heg. t- - 'dm- - - 5. A4.1 '.

`Over de Heg gekeken. Een bewogen familiegeschiedenis. Door Dick van de Heg. t- - 'dm- - - 5. A4.1 '. `Over de Heg gekeken Een bewogen familiegeschiedenis.. A4.1 '. t- - 'dm- - - 5. -..0P 1 Door Dick van de Heg r HOOFDSTUK 1 `Van wie bin jie er één?' Die vraag werd mij eens gesteld door een Barneveldse

Nadere informatie

HISTORISCHE ACHTERGRONDINFORMATIE BRETTEN NATUURPAD

HISTORISCHE ACHTERGRONDINFORMATIE BRETTEN NATUURPAD 1 HISTORISCHE ACHTERGRONDINFORMATIE BRETTEN NATUURPAD Inleiding 1 A. Amsterdam tot de Gouden Eeuw 1 B. Vervoer 2 C. Watermanagement 3 D. Strijd tegen water 5 E. Boerengemeenschap en boerderijen 6 F. Volkstuinen

Nadere informatie

DIJK NAAR DUIN/DUIN NAAR DIJK LOOP/FIETSTOCHT of van AMSTERDAM NAAR AMSTERDAM BAD OF OMGEKEERD

DIJK NAAR DUIN/DUIN NAAR DIJK LOOP/FIETSTOCHT of van AMSTERDAM NAAR AMSTERDAM BAD OF OMGEKEERD DIJK NAAR DUIN/DUIN NAAR DIJK LOOP/FIETSTOCHT of van AMSTERDAM NAAR AMSTERDAM BAD OF OMGEKEERD Casablanca Variété, Zeedijk 24, 1012 AZ Amterdam Telefoon: 020-6255 685 / 065 1053 604 Welkom Dames en /of

Nadere informatie

Kasteelkatern. September 2010 jaargang 12 nummer 30

Kasteelkatern. September 2010 jaargang 12 nummer 30 Kasteelkatern September 2010 jaargang 12 nummer 30 P e r i o d i e k v a n d e N e d e r l a n d s e K a s t e l e n s t i c h t i n g Colofon Kasteelkatern is een uitgave van de Nederlandse Kastelenstichting

Nadere informatie

Het Laar. Geschiedenis van het huis Ontwikkeling van het landschap. water verbindt

Het Laar. Geschiedenis van het huis Ontwikkeling van het landschap. water verbindt Het Laar Geschiedenis van het huis Ontwikkeling van het landschap water verbindt Voorwoord Het rivierdal van de Overijsselse Vecht behoort zonder enige twijfel tot de meest waardevolle en best bewaard

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hi. liumlllt.'i' 4. winter 2002

Nieuwsbrief Hi. liumlllt.'i' 4. winter 2002 Nieuwsbrief Hi. liumlllt.'i' 4. winter 2002 Av~av I. HISTORISCHE VERENIGING CAPELLE AAN DEN USSEL Secretariaat: Postbus 136, 2900 AC Capelle aan den Usse) Redactieadres: Atlanta 2, 2903 PH CapeHe aan den

Nadere informatie

03331' T~l. Uitgave van de Historische Kring Haaksbergen. 47e jaargang nr. 2, mei 2014. Verschijnt 5x per jaar. T""S T*ï '

03331' T~l. Uitgave van de Historische Kring Haaksbergen. 47e jaargang nr. 2, mei 2014. Verschijnt 5x per jaar. TS T*ï ' Uitgave van de Historische Kring Haaksbergen 03331' T~l.~, f J ; -^" - ;~~-«M*-» «* '^Ji ^,.J. T""S T*ï ' 47e jaargang nr. 2, mei 2014. Verschijnt 5x per jaar. (Colofon Aold Hoksebarge Uitgave: Adres:

Nadere informatie

botanische tuin voor bezoekers met groene vingers

botanische tuin voor bezoekers met groene vingers Beetje groen van Fort Hoofddijk tussen kolossale studeerfabriek botanische tuin voor bezoekers met groene vingers De forten van de Waterlinie hebben allemaal wel iets eigens. In deze bonte verzameling

Nadere informatie

Mei 2015: Openluchtspel-maand!

Mei 2015: Openluchtspel-maand! Hierbij bieden wij u de recreatiekrant voor 2015 aan. Stichting Bathmen Promotie is er weer in geslaagd om samen met de plaatselijke instellingen en verenigingen de recreatiekrant samen te stellen. Ook

Nadere informatie

HeerlijkHeden. Tijdschrift over de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek

HeerlijkHeden. Tijdschrift over de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek Tijdschrift over de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek HeerlijkHeden Jaargang 39 winter 2012 nummer 151 De buitenplaatsen in Heemstede en Bennebroek De woningen van woningbouwvereniging Het Oude

Nadere informatie

OUD BROEK.NL DECEMBER 2009

OUD BROEK.NL DECEMBER 2009 OUD BROEK.NL DECEMBER 2009 Kees den Hartoog, plattelandsdokter De watersnood van 1916 Oorlog, maar de Fanfare viert feest Coverfoto: Hotel Concordia aan de Dorpsstraat, dat 4 juli 1980 in vlammen is opgegaan.

Nadere informatie

VAN EILÂN NAAR M EER 60 JAAR STAYOKAY HEEG ZEILSCHOOL IT BEAKEN

VAN EILÂN NAAR M EER 60 JAAR STAYOKAY HEEG ZEILSCHOOL IT BEAKEN VAN EILÂN NAAR M EER 60 JAAR STAYOKAY HEEG ZEILSCHOOL IT BEAKEN Van Eilân naar m eer 60 jaar Stayokay Heeg zeilschool It Beaken Een geschiedenis Auteur en productie Klaas Smit 2006 Stayokay Heeg/zeilschool

Nadere informatie

Reisverslag Le Marron 2010.

Reisverslag Le Marron 2010. Reisverslag Le Marron 2010. Reis door Nederland en Noord-Duitsland van 9 juni t/m 18 juli 2010. Woensdag, 9 juni 2010. Niftrik. Om 21.00 uur aan boord gegaan. Ik had vanmiddag en de afgelopen dagen al

Nadere informatie

150 Jaar Belvédère. van koffiehuis naar hotel

150 Jaar Belvédère. van koffiehuis naar hotel M A G A Z I N E H E T L E V E N I N S C H O O N H O V E N N U M M E R 2 M A A R T 2 0 1 1 4, 9 5 Eten en drinken D e D a m F r i e t k r a a m C a f é L e k z i c h t U i t g e v e r i j Q u a d r a a

Nadere informatie

Onze zomer reis naar de Franse Ardennen - 2005

Onze zomer reis naar de Franse Ardennen - 2005 Onze zomer reis naar de Franse Ardennen - 2005 Eerst iets over de planning : In ons tweede motorboot jaar wilden we graag met de Toermalijn naar Frankrijk. Over de Franse bevaarbare wateren wisten we niet

Nadere informatie

Ondanks de Fietsersbond. eigen kracht. Knelpunten: opgeloste en nieuwe. UPDATE: Actie tegen scooteroverlast. Waar zijn we vóór en waar zijn we tégen?

Ondanks de Fietsersbond. eigen kracht. Knelpunten: opgeloste en nieuwe. UPDATE: Actie tegen scooteroverlast. Waar zijn we vóór en waar zijn we tégen? OEK Op Blad van de afdeling Amsterdam van de Fietsersbond eigen kracht nummer 83 februari 2011 Ondanks de Fietsersbond Waar zijn we vóór en waar zijn we tégen? UPDATE: Actie tegen scooteroverlast Knelpunten:

Nadere informatie

Het Vleutense Café De Tol en omgeving (deel 1 van 2)

Het Vleutense Café De Tol en omgeving (deel 1 van 2) Het Vleutense Café De Tol en omgeving (deel 1 van 2) Iedereen kent de uitspraak wel: iets van de kaart vegen. Meestal gaat het hierbij om krijgshandelingen, waarbij de totale vernietiging van de vijand

Nadere informatie

Baltische Landen rondreis 14 mei tot en met 25 juni 2014

Baltische Landen rondreis 14 mei tot en met 25 juni 2014 Baltische Landen rondreis 14 mei tot en met 25 juni 2014 Duitsland Polen Litouwen Letland Estland - 1 - - 2 - Inhoudsopgave Voorwoord 4 Algemene informatie 5 6 Programma 7 9 Lijst van Deelnemers 10 11

Nadere informatie

BINNENDEMURENVANMARXVELDANNO2008

BINNENDEMURENVANMARXVELDANNO2008 Christelijke Hogeschool Windesheim School: School of Built Environment & Transport Opleiding: Deeltijd- maatwerk Bouwkunde Onderwijsmodules: Landschapsarchitectuur-Tuinkunde & Stedenbouw Docent: Ir. J.J.A.

Nadere informatie

DE KOSTERSTEEN Nummer 89 Augustus 2004

DE KOSTERSTEEN Nummer 89 Augustus 2004 DE KOSTERSTEEN DE KOSTERSTEEN Nummer 89 Augustus 2004 OPEN MONUMENTENDAG: ZIE PAG. 14 e.v. Herinneringen aan De Born Verteld door Gaatske Feenstra-Wouda, opgetekend door Riet Hoogkamer-Weijman Hoe komt

Nadere informatie

DOEL ECOFIETSROUTE 1

DOEL ECOFIETSROUTE 1 DOEL ECOFIETSROUTE 1 Geschiedenis en natuur op het ritme van eb en vloed Denk je in de omgeving van de kerncentrale van Doel slechts industrie aan te treffen? Dan vergis je je. Er is heel wat natuur te

Nadere informatie

Lions Deventer IJsselvallei Classics. 7e editie, Tweede Pinksterdag

Lions Deventer IJsselvallei Classics. 7e editie, Tweede Pinksterdag Lions Deventer IJsselvallei Classics 1 7e editie, Tweede Pinksterdag 20 mei 2013 Voorwoord Geen mooier gezicht dan klassiekers op de Brink Tweede Pinksterdag: dat is, elk jaar weer, Classicsdag van Lions

Nadere informatie

De Gouden Eeuw van Nederland

De Gouden Eeuw van Nederland Lesboek De Gouden Eeuw van Nederland Aan het eind van de Middeleeuwen veranderde veel in Nederland. Vooral op het gebied van de handel, wetenschap en de kunst. Vooral de handelaren profiteerden hiervan,

Nadere informatie

winter 2012 28e jaargang nummer 4 kwartaalblad Themanummer: BUITENPLAATSEN

winter 2012 28e jaargang nummer 4 kwartaalblad Themanummer: BUITENPLAATSEN winter 2012 28e jaargang nummer 4 kwartaalblad Themanummer: BUITENPLAATSEN GEEF UW MENING! 6 BORGEN EN BUITENPLAATSEN 8 KOETSHUYS ENNEMABORGH 10 Nivelleren is weer helemaal terug in de politiek, maar was

Nadere informatie