Route, tekst en foto s: Jan Bornebroek, Enschede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Route, tekst en foto s: Jan Bornebroek, Enschede"

Transcriptie

1 Route, tekst en foto s: Jan Bornebroek, Enschede

2 Praktische informatie: z De route heeft een lengte van ongeveer 42 kilometer. z RA = rechtsaf; LA = linksaf; RD = rechtdoor. Achter deze aanwijzingen staat waar nodig en tussen haakjes aanvullende informatie: de hoeveelste weg u moet afslaan, informatie m.b.t. het wegdek, etc. Daarachter staat de naam van de weg die u moet inrijden. z GB = geen straatnaambord. Die aanduiding wordt gebruikt als een weg wel een naam heeft, maar een straatnaambord ontbreekt. Als er geen straatnaam bekend is, wordt de aanduiding NAAMLOOS gebruikt. z Bij alle aanwijzingen in de routebeschrijving gaat het uitsluitend om VERHARDE wegen en fietspaden, tenzij anders vermeld. Inritten en DOODLOPENDE wegen tellen NIET mee! z De meeste wegen en fietspaden zijn gedurende het hele jaar goed berijdbaar. Een uitzondering vormen enkele korte stukken onverharde weg en paden die bij extreme weersomstandigheden minder goed berijdbaar zijn. z De route loopt over overwegend vlak terrein. ROUTEBESCHRIJVING Beginpunt: Boerderijmuseum De Pothaar, Pothaarsweg 8, 7437 SE Bathmen. Tel.: De boerderij dankt haar naam aan de scheepjes die vroeger op de Oude Schipbeek voeren (zgn. potten) en aan de lichte verhoging in het terrein waarop ze gebouwd is: een haar. De Pothaar dateert van De huidige boerderij is gebouwd in Het raamwerk van balken, de kern van het gebouw, is in het museum (de voormalige deel) nog goed te zien. Zie INFO 1. u Inrit van de De Pothaar uitrijden. v RD (Rechtdoor verharde weg oprijden) POTHAARSWEG w RA (Einde weg rechtsaf) VEENWEG x LA (Einde weg linksaf) OUDENDIJK y RD (Doodlopende weg rechtdoor bij ANWBpaddestoel Verharde weg wordt verhard fietspad) BRITSPAD INFO 1 DE POTHAAR Hendrik Scheperboer kocht De Pothaar in Er woonde toen nog een pachter, Derk Pothaar. Nadat die vertrokken was, maakte Scheperboer een groot spul van zijn bezit. Behalve boer was hij ook handelaar en schipper. Achter de boerderij was vroeger een haventje waar de potten of zompen konden aanleggen. In 2010 is de haven in ere hersteld. De Pothaar beschikt sindsdien ook weer over een zomp. Uit het bewaard gebleven huisarchief is gebleken dat Hendrik Scheperboer voornamelijk in hout handelde, maar dat zijn nazaten tevens in schapen, varkens en boter deden. De familie was ook actief in de plaatselijke politiek en het lokale, kerkelijke leven. Lange tijd veranderde er weinig. Eind 20ste eeuw kregen de boeren het echter moeilijk. Reden voor de bewoners van De Pothaar om alternatieven te zoeken. Het melkvee verdween van het bedrijf en er werd een begin gemaakt met de omvorming van boerderij tot landgoed. De deel werd museum en in 2007 waren de eerste boerderijkamers en appartementen voor gasten klaar. De Pothaar is overigens nog steeds een boerenbedrijf. Met alle bedrijvigheid die daar bij hoort. INFO 14 DORTH De edelman die zetelde op de (Overijsselse!) Hof van Dorth bouwde kasteel Dorth in de eerste helft van de 14de eeuw nét over de grens met Gelderland. Een lepe zet, want zo kon hij in beide provincies zitting

3 ERVE BRITS Het pad dankt zijn naam aan de boerderij links van het fietspad, nr.1. Die wat merkwaardige naam heeft niets met Engeland of een slaapplaats te maken. Hoogstwaarschijnlijk is het afgeleid van het dialectwoord bret, dat plank betekent. Mogelijk dat op het erf bomen tot planken werden gezaagd. U LA (Eerste weg links) BAARHORSTERDIJK V LA (Aan overkant brug over Schipbeek, verhard fietspad links. Wordt verharde weg) BEEKWAL W RA (Eerste weg rechts) BRONSVOORDERDIJK X RA (Eerste onverharde fietspad schuin rechts) LANGENBERGERWEG at RD (Fietspad komt uit op verharde weg) LANGENBERGERWEG ak RA (Einde weg rechtsaf. Neem fietspad aan overzijde weg) BRAAKMANSSTEEG al LA (Direct linksaf) VELDKAMPSTEEG am LA (Einde weg linksaf) GORSSELSEWEG HOF VAN DORTH/ERVE DE MEIJER Rechts van de weg, nr. 38, nog nét in Overijssel, ligt het erve De Meijer. Nu een moderne woning met rechts ervan een nieuw gebouwd, villa-achtig huis. In de 13de eeuw was hier de Hof van Dorth gevestigd; een havezate waarvan de eigenaar recht had op een (lucratieve!) zetel in de Staten van Overijssel. an RD (Weg verandert van naam) BATHMENSEWEG LET OP: De weg verandert van naam op de grens van de provincies Overijssel en Gelderland. HUIS DORTH Vanuit de Hof van Dorth werd in de 14de eeuw op Gelders grondgebied kasteel Dorth gebouwd. Het huidige aanzien is het resultaat van verbouwingen in de eerste helft van de 20ste eeuw. De voormalige havezate omvat een kleine 100 hectare. Zie INFO 14. ao LA (Eerste weg links bij ANWB-paddestoel 20441) KASTEELWEG ap RA (Eerste weg rechts) JUFFERDIJK aq RD (Einde weg rechtdoor. Lochemseweg oversteken. Onverhard fietspad) JUFFERDIJK nemen in het hoogste bestuurscollege, de Statenvergadering. Dat gaf hem toegang tot de macht en allerlei goed betaalde functies. De Heren van Dorth muntten niet bepaald uit in bescheidenheid. Ze bestuurden hun grondgebied de Kring van Dorth als waren zij soevereine vorsten. Conflicten waren er dan ook bij de vleet! Begin 16de eeuw verving een meer comfortabele behuizing de oude burcht. De laatste heer van Dorth had slechts één dochter. Zij trouwde met een heer van Flodrop. Tot het midden van de 18de eeuw bleef het huis in die familie. Door de jaren heen is Dorth meerdere malen verbouwd. De laatste verbouwing in 1932 bepaalde het huidige aanzien. Het park (de aanleg dateert uit de 17de eeuw) is grotendeels bewaard gebleven en voor publiek toegankelijk. INFO 22 ALMENS KERKJE In 1834 kwam in het kerkportaal een zeldzaam doopvont van Bentheimer zandsteen boven de grond, waarin het jaartal 1787 was gekrast. Een vreemd verhaal waaruit wel duidelijk wordt dat Almens kerkje (A.C.W. Staring) een hele geschiedenis heeft. In 1849 is het schip van de kerk sterk vergroot. Na het openen van één van de 14 kisten in de grafkelder onder het koor, bleek het lichaam op natuurlijke wijze te zijn gemummificeerd. De kelder is niet toegankelijk voor publiek. De kerk is wél regelmatig ter bezichtiging geopend. De naar verhouding grote kerk was een zware last voor de Almense gemeenschap. In jnaober fietst i door Salland en de Noord-Achterhoekh

4 ar RD (Kruising Reevesweg oversteken) BRAAKHEKKEWEG V1 LANCEERPLATFORM Na ongeveer 600 meter zijn rechts van de weg de restanten van een V1 lanceerplaats te zien. De Duitsers schoten deze vliegende bommen van eind 1944 tot voorjaar 1945 richting bevrijd gebied. Met name de havens van Antwerpen waren het doelwit. Merkwaardig dat het lanceerplatform zo dicht bij een openbare weg werd aangelegd. De V1 operaties waren streng geheim. ERVE BRAAKHEKKE Links van de weg, voorbij de viersprong met onverharde wegen, ligt de boerderij die de naamgever van de weg is. De naam duidt erop dat de boerderij een doorgang door de landweer die bij de viersprong lag moest bewaken. Zo n landweer kon bij onraad met een hek worden afgesloten. Een landweer is een uit de Middeleeuwen daterende aarden wal die rechtsgebieden van elkaar scheidde. In dit geval Harfsen en Almen. De mensen konden zo n dicht met doornige struiken beplante landweer alleen via een enkele doorgang passeren. Reden waarom de wegen van oudsher in de richting van zo n opening liepen. Het woord braak geeft aan dat de boerderij vroeger in een woest, braakliggend gebied lag. as RD (Weg verandert van naam) ASSELERWEG bt RA (Einde weg rechtsaf) SCHEGGERTDIJK bk LA (Eerste weg links. Twentekanaal oversteken) KAPELWEG TWENTEKANAAL Deze waterweg is in de crisisjaren vóór de Tweede Wereldoorlog aangelegd. Duizenden werklozen moesten in het kader van de werkverschaffing met schop en kruiwagen aan de slag. Het is nauwelijks voor te stellen dat het kanaal met louter menselijke spierkracht is gegraven. bl RD (Weg verandert van naam. Bij splitsing in centrum dorp links aanhouden. Rijd langs kerk) DORPSSTRAAT de 16de eeuw bestelde het kerkbestuur een klok die het eigenlijk niet kon betalen. Om zijn centen te krijgen heeft de klokkengieter heel wat druk moeten uitoefenen op de beminde gelovigen. Te langen leste kreeg hij een boerderij als onderpand voor zijn vordering. Een kleine honderd jaar later had de bekende klokkengieter Hemony net zo n akkefietje. Twaalf jaar na levering van twee klokken had hij nog geen dubbeltje gezien! In 1472 had Almen een twijfelachtige primeur. Toen vond hier de eerste heksenverbranding in de regio plaats. Wegens schadelijke toverij ging Aleyd, de pastoorsmeid, op de brandstapel. INFO 23a DE BERKEL De rivier ontspringt bij het Duitse Billerbeck en mondt bij Zutphen uit in de IJssel. Voor die stad was het vroeger de belangrijkste verbinding met het Duitse achterland. Het riviertje was niet echt geschikt voor scheepvaart. En dan was Deventer er nog, dat scheepvaartverkeer op de Berkel onmogelijk probeerde te maken. De Spitholderbrug bij Almen speelde een belangrijke rol in de handelsoorlog tussen beide Hanzesteden. Het kwam zover dat Deventer de IJssel afsloot voor Zutphense schepen. Daar hadden ze in Zutphen niet van terug. De strijdbijl werd begraven en in 1712 kreeg de Spitholderbrug zijn definitieve plek. Net als op de Schipbeek werd in de 19de eeuw het scheepvaartverkeer op de Berkel onrendabel. De zompen verdwenen uit het landschap, al zijn ze inmiddels wel terug. Puur voor de pleziervaart.

5 DORPSKERK ALMEN De huidige kerk dateert uit de 14de eeuw. Ze is in de 19de eeuw vergroot. Aan de oostkant, onder het koor, staan in een grafkelder 14 kisten. Die zijn te zien door een opening in de muur naast hotel-restaurant De Hoofdige Boer. Zie INFO 22. bm RD (Weg verandert van naam. Links aanhouden EHZER ALLEE SPITHOLDERBRUG Waar de weg van naam verandert ligt rechts de Spitholderbrug over de Berkel. Deze brug was eeuwenlang een twistpunt tussen Deventer en Zutphen. Zie INFO 23A. DE EHZE Links van de weg ligt het landgoed De Ehze. Nauwelijks voor te stellen dat op deze plek, in het begin van de 14de eeuw, een groot kasteel stond, een bolwerk van de adellijke familie van Heeckeren. Op de fundamenten van de oude burcht staat nu een 20ste eeuws landhuis, eigendom van Het Geldersch Landschap. Zie INFO 23B. bn RA (Bij scherpe bocht naar links doodlopende weg rechts nemen) NAAMLOOS bo RA (Bij einde verharde weg rechts aanhouden. Onverhard smal fietspad) NAAMLOOS bp LA (Brug over Berkel oversteken. Einde pad linksaf. Onverhard fietspad) NAAMLOOS bq LA (Einde pad linksaf) NAAMLOOS DE VELHORST Al in het jaar 1105 is er sprake van een zekere Wenzo de Vrollehorst. Deze plek is dus al heel lang bewoond. Tot in de 17de eeuw stond hier slechts een boerderij met spieker, een versterkte graanopslagplaats. In 1649 werd er een landhuis bijgebouwd, dat in 1741 door een groot huis werd vervangen. Bij een verbouwing in 1819 kreeg het huis zijn huidige aanzien. De Velhorst was lang eigendom van Zutphense magistraten. Ook woonden er diverse adellijke families. Het landgoed van 325 hectare is sinds 1972 eigendom van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. INFO 23b DE EHZE Frederick van Heeckeren, telg van een belangrijke, adellijke familie, bouwde de Ehze een stevige burcht rond Een (veel) latere eigenaar, Evert van Lintelo, maakte er een comfortabeler huis van. In de 18de eeuw kwam het pand in handen van een zekere meneer von Knuth. Deze liefhebber van Wein, Weib und Gesang verblijdde zijn dienstmeisje met een dochter die later de hele boel erfde. Zij liet een groot deel van het huis afbreken en verpatste wat er te verpatsen was. In 1919 besloten de toenmalige eigenaren, het echtpaar van der Harst-Jansen, het huis te vervangen door een moderne villa. Volgens de overlevering, omdat het in het oude huis gruwelijk spookte! De spoken lieten zich echter niet verjagen en gingen in het nieuwe huis gewoon door met hun gedonderjaag. Sinds het vertrek van de familie is het rustig in het huis dat in 1986 eigendom werd van de Stichting Het Geldersch Landschap. INFO 39 VERWOLDE Natuurlijk is er in de loop de jaren van alles aan verbouwd, maar het Huis Verwolde ziet er in grote trekken nog net zo uit als toen het gebouwd werd in Frederik Willem van der Borch van Verwolde was de opdrachtgever en Philip Willem Schonck, een beroemdheid in zijn tijd, de architect. De heren des huizes vervulden door de jaren heen belangrijke functies in het openbaar bestuur (gedeputeerde van de provincie, lid van de Tweede Kamer) en hielden zich daarnaast bezig met het besturen van hun landgoed. Er heersten nog lang feodale toestanden. Verplichte herendiensten door pachters waren bijvoorbeeld heel gewoon. Hoewel er rijkelijk personeel was, leefde de familie zuinig. Al aan het begin van de 20ste eeuw was het huis van alle moderne gemakken jnaober fietst i door Salland en de Noord-Achterhoekh

6 br RA (Eerste, smalle, onverharde fietspad rechts) NAAMLOOS bs LA (Einde pad linksaf. GB) DOCHTERENSEWEG TWENTEKANAAL EN SPOORLIJN OVERSTEKEN HET ROSS Links staat, op enige afstand, landhuis Het Ross. Het dateert uit de 18de eeuw en is gebouwd op de plaats van een boerderij Veltkamp die in 1458 voor het eerst wordt genoemd. Het huis is nogal eens van eigenaar verwisseld en van aanzien veranderd. Van 1962 tot 1998 was het eigendom van de Reaper s Fellowship, een schimmige organisatie uit de Verenigde Staten, die er een Bijbelstudiecentrum in vestigde onder de naam De Vluchtheuvel. Het ging er nogal geheimzinnig aan toe. Zo werd de toegang tot het terrein vrijwel onmogelijk gemaakt. Een beetje vreemd voor een Bijbelstudiecentrum. Onder buurtbewoners ging al gauw het gerucht dat de eigenaren zich bezig hielden met spionage ct RA (Meteen voorbij de spoorwegovergang rechtsaf) NENGERSTEEG ck RA (Einde weg rechtsaf) ROSSWEG cl RD (Kruising met Rengersweg oversteken. Voorzichtig! Drukke weg!) AMPSENSEWEG cm LA (Eerste onverharde fietspad schuin links) EXELSEWEG cn LA (Eerste weg links) DIJKMANSWEG co RA (Einde weg rechtsaf) VERWOLDSEWEG cp LA (Eerste weg links) BOOMKAMPSWEG cq LA (Eerste weg links. Verboden in te rijden, behalve voor fietsers. Wordt onverharde weg. Slecht wegdek) NAAMLOOS cr RA (Eerste onverharde weg rechts, bij gele slagboom met opschrift Eigen weg Verwolde. GB) JONKER EMILELAAN DIKKE EIK Sla het eerste onverharde fietspad rechts in. Na een paar honderd meter is de dikste eik van Nederland te bewonderen. Er zijn in Nederland overigens méér bomen die aanspraak maken op die eretitel. Het is wel een flinke knaap die zeker al honderden jaren uitkijkt over zijn omgeving. In de 18de eeuw werd al eens het als elektriciteit, stromend water en telefoon voorzien. Het wasgoed werd evenwel nog lang opgeslagen in kisten op zolder. Gewassen werd er niet vaker dan drie of vier keer per jaar! Tot 1977 heeft de familie van der Borch het huis bewoond. Daarna kwam het in handen van de Stichting Vrienden der Geldersche Kastelen. INFO 53 BERKENDIJK In 1874 haastte pachter Roeterdink van boerderij Het Snatergat zich met een wagen vol hooi over de Berkendijk naar huis, want er kwam een dikke onweersbui opzetten. In vliegende vaart passeerde hij een koetsje. Zijn grote wagen hulde het kleine voertuig in een dichte wolk stof. Hij was goed en wel bij de boerderij, toen het koetsje ook het erf opreed. De kwade inzittende bleek de eigenaar van Het Snatergat te zijn, de heer Jordens uit Deventer. Hij zat van top tot teen onder het stof. Jordens was woest dat Roeterdink hem gepasseerd was. Een pachter hoorde keurig achter het voertuig van de grote meneer te blijven, of diens hooi nu nat werd of niet. Roeterdink werd met onmiddellijke ingang de pacht van zijn boerderij opgezegd. Het Snatergat ligt een paar honderd meter achter De Pothaar. Volgens de overlevering is de boerderij genoemd naar een grote, nu bijna dichtgegroeide kolk in de buurt, waar veel eenden zaten. Met dank aan de volgende kenners van de regio: Familie Elmerink, Familie Paalman, B. Bosgoed en H. Wilmerink.

7 voor die tijd forse bedrag van 250 gulden geboden voor de dikke boom, omdat er toen al! twee molenassen uit konden worden gemaakt. cs RD (Onverhard fietspad, komt uit op verharde weg bij Huis Verwolde. GB) JONKER EMILELAAN HUIS VERWOLDE Al in 1326 is er sprake van een kasteel op deze plaats. Het huidige gebouw dateert hoofdzakelijk uit In 1926 is de toren gebouwd en het grootste deel van de gracht gedempt. Zie INFO 39. dt RD (Kruising met Markeloseweg overversteken. Onverharde weg) NAAMLOOS dk RA (Einde weg rechtsaf. Onverhard fietspad) OUDE HOLTERWEG dl RD (Bij einde fietspad rechtdoor) OUDE HOLTERWEG dm RD (Weg verandert van naam) HAZENDIEKSKE dn RD (Bij einde verharde weg rechtdoor. Deels verharde weg. Wordt onverhard fietspad. GB) HAZENDIEKSKE do LA (Einde weg linksaf. GB) WARFVEENDIJK dp RA (Eerste weg rechtsaf) ROOWINKELWEG dq LA (Einde weg linksaf) BUISWEERDWEG dr RD (Viaduct oversteken. Voorrangsweg oprijden) HOLTERWEG DE WIPPERT Het café, rechts van de weg, is een oude schippersherberg. De schippers die op de erachter liggende Schipbeek voeren, konden er overnachten. Het was tevens een overslagpunt voor goederen. ds RD (Voorbij brug over Schipbeek verandert weg van naam. GB) LARENSEWEG et LA (Voorbij viaduct over de autosnelweg A1 eerste weg links bij ANWB-wegwijzer 20498) OUDE STATIONSWEG ek LA (Voorbij haakse bocht eerste weg links. Wordt onverharde weg) OUDE STATIONSWEG el RD (Weg verandert van naam bij gemeentegrens Holten/Deventer) BERKENDIJK em RD (Rechts aanhouden) BERKENDIJK Zie INFO 53. EINDPUNT: Boerderijmuseum/Gasterij/Landgoed De Pothaar. Nota bene: Deelname aan Naober fietst gebeurt op eigen risico. RAS Uitgevers sluit aansprakelijkheid voor letsel en/of schade van deelnemers en/of derden ten gevolge van het rijden van de route geheel uit. Aansprakelijkheid is eveneens uitgesloten m.b.t. wijzigingen van het wegennet, omleidingen, naamsverandering van wegen, verwijderde straatnaamborden, wegwerkzaamheden en alle andere omstandigheden die het rijden van de route bemoeilijken en/of onmogelijk maken, voor zover die zich voordoen ná het samenstellen van de route. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëen, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Win een trendy fiets! Naobers die de tocht door Salland en de Noord-Achterhoek fietsen in de maanden juni en juli 2011 maken kans op een prachtige fiets, beschikbaar gesteld door Vico fietsen, de inkoopcombinatie van oostelijke rijwielhandelaren. Beantwoord de vraag hieronder en stuur uw oplossing vóór 1 augustus 2011 naar: Naober, Naober fietst, postbus 133, 7040 AC s-heerenberg. Mailen kan ook: Vraag: Welk vaartuig staat afgebeeld op het groene bord links van het fietspad, vlak voor de brug over de Berkel? (Routeaanwijzing 25) jnaober fietst i door Salland en de Noord-Achterhoekh

8 Vico fietsspeciaalzaken. Er is altijd een Vico (Electro)fietsspecialist in uw regio. En met de Vico fietsverzekering gaat u een rustgevende fietstocht tegemoet. VICO-DEALERS: Fa. Aanstoot Rijssensestraat AA NIJVERDAL Tel: Fa. Alfons Arends Zenderseweg TK ALBERGEN Tel: Profile Bleumink Dorpsstraat BB VORDEN Tel: Profile Bleumink Spittaalstraat EE ZUTPHEN Tel: Fa.Brama Nieuwe Kerkstraat LG BORNE Tel: Bennie ten Brincke Windmolenweg BM BOEKELO Tel: V.O.F. Harry Buyvoets Grotestraat CK TUBBERGEN Tel: Fa. Fluit Hengelosestraat AC KEYENBORG Tel: Geerdink Fietsen Geerdinksweg DN HENGELO (O) Tel: Jos Harmelink Deurningerstraat CM ENSCHEDE Tel: Bike Totaal Heisterkamp Denekamperstraat AC OOTMARSUM Tel: Hengeveld Bike Center Landstraat CR AALTEN Tel: Herbers Tweewielers Molenplein BC HARDENBERG Tel: Fa.Holtkamp Tweewielers Oldenzaalsestraat GJ HENGELO (O) Tel: Kamphuis Rijwielen Eurowerft DE DENEKAMP Tel: Fa. Paul Knippenborg Harreveldseweg LW ZIEUWENT Tel: Konijnenbelt Tweewielers V.O.F. G.H.Kappertstraat RC NIJVERDAL-HULSEN Tel: Fa. Kornegoor Dorpsstraat 94, 7468 CN ENTER Tel: Landewé B.V. Broekheurnerweg ES ENSCHEDE Tel: Landewé Zuid v.o.f. Wesseler-Nering 1 E 7544 JA ENSCHEDE Tel: Fa.Leloux Oranjestraat BJ ALMELO Tel: Luvro Tweewielers Linderflier ZL VROOMSHOOP Tel: Profile Luvro Coevorden Bentheimerstraat JH COEVORDEN Tel: Tweewielerreparatie Center Jos Overmeer Langeveenseweg VH GEESTEREN (O) Tel : Fa. t Polletje Stationsstraat EL TWELLO Tel: De Fietsenmakers van Riesewijk Koopcentrum De Snipperling Essenstraat BM DEVENTER Tel: Winkelcentrum Colmschate Flora LT DEVENTER Tel: Molenweg 16 a 6953 CT DIEREN Tel: Frans Rödel & Zoon Gronausestraat 32/ CG LOSSER Tel: Jan Roosken Tweewielercentrum Langestraat GL KLAZIENAVEEN Tel: Fa. G.J. Smoes & Zn Westeinde GC VRIEZENVEEN Tel: Fa. W. Sok & Zn Elsenerstraat DP RIJSSEN Tel: Rijwielen en bromfietsen B.V. Sprenkeler Ruurloseweg KA GROENLO Tel: Stegink Tweewielers Rengerweg NA LAREN(Gld) Tel: Fa. Harm Takke Weversstraat CM DINXPERLO Tel: Telman Tweewielers Stationsstraat AR GRAMSBERGEN Tel: Temmink Tweewielers Laagte BS EIBERGEN Tel: Bike Totaal Tijdhoff Enschedesestraat AA OLDENZAAL Tel Fa. Jan Wild Nieuwstraat AD ALMELO Tel: Fietswereld Zwiep Ootmarsumsestraat GN OLDENZAAL Tel:

Route, tekst en foto s: Jan Bornebroek, Enschede

Route, tekst en foto s: Jan Bornebroek, Enschede Route, tekst en foto s: Jan Bornebroek, Enschede Praktische informatie: z De route heeft een lengte van ruim 36 kilometer. z RA = rechtsaf; LA = linksaf; RD = rechtdoor. Achter deze aanwijzingen staat

Nadere informatie

Op vertoon van deze routebeschrijving ontvangt u ná het volbrengen van de Noaber-fietstocht maximaal 2 glazen frisdrank GRATIS bij Herterij Twente.

Op vertoon van deze routebeschrijving ontvangt u ná het volbrengen van de Noaber-fietstocht maximaal 2 glazen frisdrank GRATIS bij Herterij Twente. Route, tekst en foto s: Jan Bornebroek, Enschede LET OP! Op vertoon van deze routebeschrijving ontvangt u ná het volbrengen van de Noaber-fietstocht maximaal 2 glazen frisdrank GRATIS bij Herterij Twente.

Nadere informatie

Bathmen: Sallandse Landweer (Salland) Fietsroute: 28 km

Bathmen: Sallandse Landweer (Salland) Fietsroute: 28 km Fietsen in Overijssel BEKIJK DEZE ROUTE OOK IN ONZE GRATIS APP landschapoverijssel.nl/wandeleninoverijssel Bathmen: Sallandse Landweer (Salland) Fietsroute: 28 km Korte introductie Een reis langs de middeleeuwse

Nadere informatie

www.wandelwiki.be Landgoederen Klarenbeek en De Haere. 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk

www.wandelwiki.be Landgoederen Klarenbeek en De Haere. 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk 27-11-2012 Wandelroute Veluwe - Doornspijk Landgoederen Klarenbeek en De Haere. We wandelen met Lupus in het overgangsgebied tussen de voormalige Zuiderzee en de Veluwe. Doornspijk is een overwegend agrarische

Nadere informatie

2007 Stichting ReCreatief Fietsen Traject 1 uit Fietsen langs Hunebedden Deze route mag alleen gebruikt worden voor eigen gebruik en op geen enkele

2007 Stichting ReCreatief Fietsen Traject 1 uit Fietsen langs Hunebedden Deze route mag alleen gebruikt worden voor eigen gebruik en op geen enkele 2007 Stichting ReCreatief Fietsen Traject 1 uit Fietsen langs Hunebedden Deze route mag alleen gebruikt worden voor eigen gebruik en op geen enkele andere manier worden vermenigvuldigd of verspreid. traject

Nadere informatie

MGCC Regio Midden-Nederland

MGCC Regio Midden-Nederland MGCC Regio Midden-Nederland Start: Pannenkoekenhuis De Stapel(b)akker Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt Oude Waag 21 4153 RC BEESD Tel. 0345-618901 Tijdstip: Ontvangst vanaf: 11.30 uur Start: wanneer

Nadere informatie

: Dorpsstraat 47 : 7863 PB Gees. : 70% onverhard

: Dorpsstraat 47 : 7863 PB Gees. : 70% onverhard Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 21 km : Drenthe : Gees : Tourist Info Gees : Dorpsstraat 47 : 7863 PB Gees Bijzonderheden : bos, heide, mooie ven : 70% onverhard RA = Rechtsaf LA = Linksaf RD =

Nadere informatie

Door landgoed Nieuw Rande naar Diepenveen

Door landgoed Nieuw Rande naar Diepenveen Alternatieve NS-wandelroute dag 2 Er zijn twee redenen om een alternatief te bieden voor deze bekende NS-wandeling. De eerste is dat op dit moment in de uiterwaarden langs de IJssel gewerkt wordt aan het

Nadere informatie

Exodus WO II-fietsroute Lingezegen

Exodus WO II-fietsroute Lingezegen Exodus WO II-fietsroute Lingezegen 1 29 28 31 07 02 05 03 2 01 Fietsknooppunt Luisterkei Herdenkingskapel De Heuvel Schuttersput(paneel) Bevrijdingsbrug 1 Exodusmonument De Praets 2 Exodusmonument De Vleugel

Nadere informatie

Wandeling 1 Afstand : 15 km Percentage verhard-onverhard 15% - 85%

Wandeling 1 Afstand : 15 km Percentage verhard-onverhard 15% - 85% Trage Tocht Voorstonden Wandeling 1 Afstand : 15 km Percentage verhard-onverhard 15% - 85% Duur : 4 uur Toegankelijkheid : Graspad langs de Oekense beek kan op sommige stukken begroeidzijn of flink nat

Nadere informatie

Wandeling Landgoed Wouwse Plantage Zurenhoek ca. 12,5 km.

Wandeling Landgoed Wouwse Plantage Zurenhoek ca. 12,5 km. Wandeling Landgoed Wouwse Plantage Zurenhoek ca. 12,5 km. De wandeling gaat door een afwisselend landschap, gedeeltelijk open gebied maar voornamelijk bos (naaldbos en loofbos). De paden kunnen op sommige

Nadere informatie

LUZENKAMPROUTE. Beschrijving van deze wandeling.

LUZENKAMPROUTE. Beschrijving van deze wandeling. LUZENKAMPROUTE Deze route voert door het Bremmersbos, de Luzenkamp en een gedeelte van de Melickerheide. Houdt u bij het volgen van de route ook het bijgevoegde kaartje bij de hand. Beschrijving van deze

Nadere informatie

: Zuidwolderweg 38 : 7932 PR Echten. Bijzonderheden : onverhard 80% : heide, bos en ven : Versie februari Restaurant Boszicht

: Zuidwolderweg 38 : 7932 PR Echten. Bijzonderheden : onverhard 80% : heide, bos en ven : Versie februari Restaurant Boszicht Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 17 KM : Drenthe : Echten : P van Restaurant Boszicht : Zuidwolderweg 38 : 7932 PR Echten RA = Rechtsaf LA = Linksaf RD = Rechtdoor ri. = Richting Bijzonderheden :

Nadere informatie

: Rondom Bakkeveen. : Bakkeveenseweg 15 : 9343 YB Een West. : 80% onverhard

: Rondom Bakkeveen. : Bakkeveenseweg 15 : 9343 YB Een West. : 80% onverhard Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 17.5 KM : Friesland : Rondom Bakkeveen : De Drie Provinciën : Bakkeveenseweg 15 : 9343 YB Een West Bijzonderheden : Hei, bos mooie vennen : 80% onverhard RA = Rechtsaf

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

27-12-2013 Wandelroute Twente Hezingen. www.wandelwiki.be

27-12-2013 Wandelroute Twente Hezingen. www.wandelwiki.be 27-12-2013 Wandelroute Twente Hezingen Galgenberg en Paardenslenkte. We maken een prachtige wandeling in het buitengewoon stille en glooiende grensgebied van Nederland en Duitsland ten noorden van Ootmarsum.

Nadere informatie

Saleminkpad (Terborg, Silvolde, Sinderen, Ulft) versiedatum 16 maart 2015

Saleminkpad (Terborg, Silvolde, Sinderen, Ulft) versiedatum 16 maart 2015 Saleminkpad (Terborg, Silvolde, Sinderen, Ulft) versiedatum 16 maart 2015 Naar: Ondankbare Grond, een boerenepos, door Leo en Theo Salemink. Uitgeverij Fagus, Aalten [ISBN 978-94-91634-25-3] http://www.fagus-uitgeverij.nl/site/verschenen/artikelen/2014/11/15_ondankbare_grond.html

Nadere informatie

De wandelroute is op de kaart te bekijken via:

De wandelroute is op de kaart te bekijken via: Wandelroute Gelderland DR 2016.05 Deze Op Verkenning beschrijft een ongeveer 16,3 km lange lijnwandeling vanaf halte Hoofdige Boer in Almen (beginpunt) naar het station van Vorden als eindpunt. Lijn 54

Nadere informatie

Steun Het Drentse Landschap

Steun Het Drentse Landschap Steun Het Drentse Landschap In Drenthe vind je nog échte stilte en kostbare natuur. Je vindt er plekjes om even weg te dromen, uitzichten om nooit te vergeten en alle ruimte voor stevige wandelingen met

Nadere informatie

Net over de grens 37 km

Net over de grens 37 km STARTPUNT: Postelhoek Laagsestraat 56, 7637 PC Oud Ootmarsum Overijssel Net over de grens 37 km De fietsroute Net over de grens brengt u vanaf eetcafé Postelhoek in Oud-Ootmarsum al snel in Duitsland.

Nadere informatie

Steun Het Drentse Landschap

Steun Het Drentse Landschap Steun Het Drentse Landschap In Drenthe vind je nog échte stilte en kostbare natuur. Je vindt er plekjes om even weg te dromen, uitzichten om nooit te vergeten en alle ruimte voor stevige wandelingen met

Nadere informatie

HERINNERINGS-FIETSROUTE Tweede Wereldoorlog Steenwijk en omgeving, lengte 30 km

HERINNERINGS-FIETSROUTE Tweede Wereldoorlog Steenwijk en omgeving, lengte 30 km HERINNERINGS-FIETSROUTE Tweede Wereldoorlog Steenwijk en omgeving, lengte 30 km 001 Start fietstocht op de Johan van den Kornputkazerne bij het Kelderbarretje met wandschilderingen Duitse Kriegsmarine

Nadere informatie

De Vuursche. Scootmobiel. Door de bossen met de scootmobiel

De Vuursche. Scootmobiel. Door de bossen met de scootmobiel Staatsbosbeheer Regio West Naritaweg 221, 1043 CB Amsterdam T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Scootmobiel De Vuursche Door de bossen met de scootmobiel Scootmobielroute in De Vuursche In deze folder

Nadere informatie

Uitwerking van de gehele route

Uitwerking van de gehele route Uitwerking van de gehele route Bij Gazelle Experience Center, Nijkerkerstraat Hoevelaken Start Nijkerkerstraat Nijkerkerveen en Nijkerk Frieswijkstraat Nijkerk Oosterstraat Nijkerk Molenplein Nijkerk Vetkamp

Nadere informatie

Wandeling De Kleine Kievit ruim 4 uren (in te korten tot 3 uren).

Wandeling De Kleine Kievit ruim 4 uren (in te korten tot 3 uren). Wandeling De Kleine Kievit ruim 4 uren (in te korten tot 3 uren). Start bij dorpshuis de Spil; U verlaat het dorpshuis en steekt over bij de oversteekplaats; Ga het fiets-/voetpad op (Zoomweg), langs de

Nadere informatie

: Beetsterzwaag. : Hoofdstraat 34 : 9244 CN Beetsterzwaag. : Bos, weiland, heide, meer

: Beetsterzwaag. : Hoofdstraat 34 : 9244 CN Beetsterzwaag. : Bos, weiland, heide, meer Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 13 KM : Friesland : Beetsterzwaag : Bakkerij Verloop : Hoofdstraat 34 : 9244 CN Beetsterzwaag Bijzonderheden : 90% onverhard : Bos, weiland, heide, meer RA = Rechtsaf

Nadere informatie

Wandeling Landgoed Wouwse Plantage ca. 9km.

Wandeling Landgoed Wouwse Plantage ca. 9km. Wandeling Landgoed Wouwse Plantage ca. 9km. De wandeling gaat door een afwisselend landschap, gedeeltelijk open gebied maar voornamelijk loofbos. De paden kunnen op sommige plaatsen modderig zijn in natte

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be VERKEERSBORDEN www.gratisrijbewijsonline.be GEVAARSBORDEN ALGEMEEN Zoals de naam van deze reeks het laat vermoeden, wijzen de gevaarsborden op een mogelijk gevaar. De gevaarsborden worden rechts geplaatst.

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 122282 Almelo, Wierdenseveld en het Nijreesbos

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 122282 Almelo, Wierdenseveld en het Nijreesbos Fietsroute 122282 Almelo, Wierdenseveld en het Nijreesbos Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats kotermeerstal Kotermeerstalpad 7701 Hardenberg Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt

Nadere informatie

6.1 MOLENROUTE LANGS VECHT, ANGSTEL EN GEIN Een fietsroute van A = 34 kilometer, B en C ieder 10 kilometer

6.1 MOLENROUTE LANGS VECHT, ANGSTEL EN GEIN Een fietsroute van A = 34 kilometer, B en C ieder 10 kilometer Utrecht 6.1 MOLENROUTE LANGS VECHT, ANGSTEL EN GEIN Een fietsroute van A = 34 kilometer, B en C ieder 10 kilometer Deze route is gebaseerd op de ANWB/VVV toeristenkaart, schaal 1:100.000 Route A: Deze

Nadere informatie

STRUIN BULLETIN STRUINROUTE Augustus Nijmeegse Waal-Wildernis en Boerenland Ooijpolder

STRUIN BULLETIN STRUINROUTE Augustus Nijmeegse Waal-Wildernis en Boerenland Ooijpolder STRUIN BULLETIN STRUINROUTE 26 16 Augustus 2015 Nijmeegse Waal-Wildernis en Boerenland Ooijpolder Door Frans Sijben Nijmegen Deze Struinroute start midden in de bewoonde wereld van de stad Nijmegen. Maar

Nadere informatie

: Hotel Restaurant Eeserhof : Dorpsstraat 2 : 9536 PD Ees. : 80% onverhard. Route samengesteld door Wandelvanuit.nl.

: Hotel Restaurant Eeserhof : Dorpsstraat 2 : 9536 PD Ees. : 80% onverhard. Route samengesteld door Wandelvanuit.nl. Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 12 KM : Drenthe : Ees : Hotel Restaurant Eeserhof : Dorpsstraat 2 : 9536 PD Ees Bijzonderheden : Bos, heide, stormbos : 80% onverhard RA = Rechtsaf LA = Linksaf RD

Nadere informatie

P = paddenstoel / Y = wegwijzer / RI = richting / LA = linksaf / RA = rechtsaf / RD = rechtdoor

P = paddenstoel / Y = wegwijzer / RI = richting / LA = linksaf / RA = rechtsaf / RD = rechtdoor Tiengemeten P = paddenstoel / Y = wegwijzer / RI = richting / LA = linksaf / RA = rechtsaf / RD = rechtdoor Routes A, B & C Alleen route C: punt 12 1. Op Tiengemeten, bij splitsing links aanhouden en op

Nadere informatie

De Karstenhoeve. Wandelroute Ruinerwold. Ontdek het authentieke Drenthe in Ruinerwold, het dorp met meer dan duizend perenbomen

De Karstenhoeve. Wandelroute Ruinerwold. Ontdek het authentieke Drenthe in Ruinerwold, het dorp met meer dan duizend perenbomen Wandelroute Ruinerwold De Karstenhoeve Wandeling van ongeveer 3,5 uur. Circa 13 km. Ontdek het authentieke Drenthe in Ruinerwold, het dorp met meer dan duizend perenbomen Ruinerwold, het dorp met meer

Nadere informatie

STADSWANDELING ZUTPHEN

STADSWANDELING ZUTPHEN STADSWANDELING ZUTPHEN ROUTE 5 km 20 17 Deze route laat u de hoogtepunten van de oude Hanzestad Zutphen zien. Zutphen is een van de oudste steden van Nederland, en is al 1700 jaar bewoond. In Zutphen is

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Fietsen over het Regge fietspad.

Fietsen over het Regge fietspad. Fietsen over het Regge fietspad. In het buitenland zijn ze er al jaren, goed bewijzerde fietspaden langs rivieren. Zo kun je in Duitsland fietsen langs de Moezel, de Donau of de Elbe. Ook kleinere rivieren

Nadere informatie

Route A Punt 1-62 - 80-79 - 75-65 - 66-76 - 44-39 - 38-77 - 78-60 - 61 - punt 39 + 40

Route A Punt 1-62 - 80-79 - 75-65 - 66-76 - 44-39 - 38-77 - 78-60 - 61 - punt 39 + 40 Fietsroute Ede P=paddenstoel / Y=wegwi jzer / ri =richting / 62/80/79=knooppunt / LA=linksaf / RA=rechtsaf / RD=rechtdoor Route A Punt 1-62 - 80-79 - 75-65 - 66-76 - 44-39 - 38-77 - 78-60 - 61 - punt 39

Nadere informatie

BOERDERIJENROUTE Olst en Wijhe

BOERDERIJENROUTE Olst en Wijhe BOERDERIJENROUTE Olst en Wijhe Het Sallandse landschap heeft zijn oorsprong in de voorlaatste ijstijd, toen een dik pak landijs door het brede stroomgebied van het IJsseldal naar het zuiden schoof. De

Nadere informatie

Diepenheim, Lochem en Laren

Diepenheim, Lochem en Laren Diepenheim, Lochem en Laren Nederland Overijssel Hof van Twente 49,74 (ongeveer 2:55 u) Fietsroute 395650 47 20 6 7 37 38 39 23 22 18 21 45 41 44 17 15 12 13 77 43 42 46 Leaflet (http://leafletjs.com)

Nadere informatie

Routebeschrijvingen naar de startpunten Twenterand fiets 4 daagse Grand Café Seven, Kanaalweg Zuid 1, 7671 GD Vriezenveen FIETS vanuit Den Ham

Routebeschrijvingen naar de startpunten Twenterand fiets 4 daagse Grand Café Seven, Kanaalweg Zuid 1, 7671 GD Vriezenveen FIETS vanuit Den Ham Routebeschrijvingen naar de startpunten Twenterand fiets 4 daagse 2017 Startpunt dag 1: Grand Café Seven, Kanaalweg Zuid 1, 7671 GD Vriezenveen vanuit Den Ham ca. 14 kilometer via de knooppunten: 25-30-32-36-37-43,

Nadere informatie

De fietssnelweg F35 is een snelle, veilige en non-stop fietsverbinding van 62 kilometer van de Duitse grens naar Nijverdal.

De fietssnelweg F35 is een snelle, veilige en non-stop fietsverbinding van 62 kilometer van de Duitse grens naar Nijverdal. 25-03-2017 Tunnelplan 187 De fietssnelweg F35 in Nijverdal. De fietssnelweg F35 is een snelle, veilige en non-stop fietsverbinding van 62 kilometer van de Duitse grens naar Nijverdal. De naam fietssnelweg

Nadere informatie

: Bieskemaar 1 : 9735 AE Groningen. : 70% verhard. -- Een verrassende route, vertrekt vanaf het recreatiepark

: Bieskemaar 1 : 9735 AE Groningen. : 70% verhard. -- Een verrassende route, vertrekt vanaf het recreatiepark Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 15 KM : Groningen : Groningen : P Kardinge bij : Bieskemaar 1 : 9735 AE Groningen Bijzonderheden : Park, bos, hoge land : 70% verhard RA = Rechtsaf LA = Linksaf RD

Nadere informatie

: Beetsterzwaag. : Hoofdstraat 34 : 9244 CN Beetsterzwaag. : Bos, weiland, heide, meer

: Beetsterzwaag. : Hoofdstraat 34 : 9244 CN Beetsterzwaag. : Bos, weiland, heide, meer Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 10,5 KM : Friesland : Beetsterzwaag : Bakkerij Verloop : Hoofdstraat 34 : 9244 CN Beetsterzwaag Bijzonderheden : 90% onverhard : Bos, weiland, heide, meer RA = Rechtsaf

Nadere informatie

Route, tekst en foto s: Jan Bornebroek, Enschede

Route, tekst en foto s: Jan Bornebroek, Enschede Route, tekst en foto s: Jan Bornebroek, Enschede Praktische informatie: z De route heeft een lengte van ruim 42 kilometer. z RA = rechtsaf; LA = linksaf; RD = rechtdoor. Achter deze aanwijzingen staat

Nadere informatie

Running on Sunshine. Uitleg Fietsroutes

Running on Sunshine. Uitleg Fietsroutes Uitleg Fietsroutes De routes voor auto- en fietsteams zijn verschillend, maar de routebeschrijvingen zijn gelijk van opzet. Autoploegen Bij autoploegen is het gebruikelijk dat er met twee auto s of busjes

Nadere informatie

Route, tekst en foto s: Jan Bornebroek, Enschede

Route, tekst en foto s: Jan Bornebroek, Enschede Route, tekst en foto s: Jan Bornebroek, Enschede Praktische informatie: De route heeft een lengte van ruim 42 kilometer. RA = rechtsaf; LA = linksaf; RD = rechtdoor. Achter deze aanwijzingen staat waar

Nadere informatie

Wandelroute Rondom de Soester Duinen

Wandelroute Rondom de Soester Duinen Wandelroute Rondom de Soester Duinen Deze route wordt aangeboden door de toeristisch georiënteerde bedrijven rondom de Soester Duinen Start- en eindpunt: De route heeft 8 mogelijke startpunten Afstand:

Nadere informatie

Fietsroute langs de waterwegen van Coevorden (lengte 43 km)

Fietsroute langs de waterwegen van Coevorden (lengte 43 km) Fietsroute langs de waterwegen van Coevorden (lengte 43 km) Algemene informatie: Coevorden heeft zijn ontstaan te danken aan het water. Temidden van moerassen en riviertjes ontstond Coevorden aan een doorwaadbare

Nadere informatie

Het Snijdersplein. Voorwoord

Het Snijdersplein. Voorwoord Het Snijdersplein Voorwoord Ruim 4 jaar ben ik nu bezig om alle gegevens van de kadastrale percelen van de vestingstad s-hertogenbosch, in 1832 aangeduid als de secties G en H, vanaf het begin van het

Nadere informatie

specimen Dorpsommetje Izakje de Vries Zuidwest Drenthe www.drenthe.nl Wandelen en genieten van de omgeving! De lengte van deze route is 12 kilometer

specimen Dorpsommetje Izakje de Vries Zuidwest Drenthe www.drenthe.nl Wandelen en genieten van de omgeving! De lengte van deze route is 12 kilometer Dorpsommetje Izakje de Vries Zuidwest Drenthe De lengte van deze route is 12 kilometer Wandelen en genieten van de omgeving! www.drenthe.nl Dorpsommetje Izakje de Vries De Dorpsvereniging Nijeveen heeft

Nadere informatie

Midden-Delflandroute. Route. 47.1 km

Midden-Delflandroute. Route. 47.1 km Route 6 47.1 km Midden-Delflandroute Midden-Delfland is een mini-groen Hart, dat ingeklemd ligt tussen Den Haag, Rotterdam en Delft. Het is nog steeds verrassend rustig en landelijk in dit mooie polderland.

Nadere informatie

Monumenten fietsroute Nijbroek

Monumenten fietsroute Nijbroek Monumenten fietsroute Nijbroek Ter gelegenheid van de Open Monumentendag op 12 september 2015 is voor de Nijbroekse polder een speciale fietsroute samengesteld die u langs tal van rijks- en gemeentelijke

Nadere informatie

An hard fietsen he-j nich völ. Iej mot op tied van hoes goan!

An hard fietsen he-j nich völ. Iej mot op tied van hoes goan! Landal Green Park De Hellendoornseberg Tunnelweg 71 7448 RV Haarle 0548 597050 AFKORTINGEN: ri = richting LA = linksaf RA = rechtsaf RD = rechtdoor pad. = paddestoel splitsing: een weg splitst zich in

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op Fietsroute Vorden, Wichmond en Wildenborch

Vind de mooiste fietsroutes op  Fietsroute Vorden, Wichmond en Wildenborch Fietsroute 121575 Vorden, Wichmond en Wildenborch Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats kotermeerstal Kotermeerstalpad 7701 Hardenberg Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt kotermeerstal

Nadere informatie

365 Dagen Hart van Overijssel Routes - Holterberg-Borkeldroute 48,5 km.*

365 Dagen Hart van Overijssel Routes - Holterberg-Borkeldroute 48,5 km.* 365 Dagen Hart van Overijssel Routes - Holterberg-Borkeldroute 48,5 km.* http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1123946. RA = rechtsaf LA = links af RD = rechtdoor Deze route wordt vooral gekenmerkt door

Nadere informatie

ARENDPAD 1 en 2 WANDELINGEN ROND S-HEER ARENDSKERKE

ARENDPAD 1 en 2 WANDELINGEN ROND S-HEER ARENDSKERKE De Meeldijk vormt de grens van s-heer Arendskerke en de Ankeverepolder. Beide polders bevinden zich op een oude kreekrug, die zich van Goes via s-heer Arendskerke richting Lewedorp uitstrekt. 12. Meeldijk

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK HULST Vertrek: voor de school. Fiets richting Vogelwaarde via de Hengstdijkse Kerkstraat. Let op: fiets achter elkaar, want er is hier

Nadere informatie

RE-CREATIEVE BOERDERIJ DE GANZENHOF

RE-CREATIEVE BOERDERIJ DE GANZENHOF FOTOPUZZELTOCHT RE-CREATIEVE BOERDERIJ DE GANZENHOF 1. Vertrek vanaf de inrit rechtsaf het fietspad op. 2. Na 350 mtr. Linksaf Beverdijcken in. Vrg. 1 Tel de huisnummers van de Beverdijcken bij elkaar

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 121668 Zwolle, Hoonhorst en Dalfsen

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 121668 Zwolle, Hoonhorst en Dalfsen Fietsroute 121668 Zwolle, Hoonhorst en Dalfsen Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats kotermeerstal Kotermeerstalpad 7701 Hardenberg Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt kotermeerstal

Nadere informatie

inventaris van een huisarchief (2015)

inventaris van een huisarchief (2015) inventaris van een huisarchief 1882-1982 (2015) Titel Huisarchief Piet Heinstraat 119 Auteur Carla van Beers Drukkerij BraveNewBooks 2015 Carla van Beers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op Fietsroute De Lutte, Denekamp en Oldenzaal

Vind de mooiste fietsroutes op  Fietsroute De Lutte, Denekamp en Oldenzaal Fietsroute 122160 De Lutte, Denekamp en Oldenzaal Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats de poppe A30 48455 Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt de poppe A30 48455 Dichtstbijzijnde

Nadere informatie

Deze fietstocht wordt u aangeboden door. In samenwerking met. Ter gelegenheid van

Deze fietstocht wordt u aangeboden door. In samenwerking met. Ter gelegenheid van Deze fietstocht wordt u aangeboden door In samenwerking met Ter gelegenheid van Editie met zonder beschrijving van de interessante punten. 2 Punt Afstand routebeschrijving De fietstocht start voor het

Nadere informatie

STRUIN BULLETIN KORTE STRUIN 4. Rondje Mook Anders. Aangepaste Versie Maart 2011. Een wandeling langs de Limburgs Gelderse Grens

STRUIN BULLETIN KORTE STRUIN 4. Rondje Mook Anders. Aangepaste Versie Maart 2011. Een wandeling langs de Limburgs Gelderse Grens STRUIN BULLETIN KORTE STRUIN 4 Rondje Mook Anders Aangepaste Versie Maart 2011 Zicht op de Mookerheide Een wandeling langs de Limburgs Gelderse Grens Door: Frans Sijben - Nijmegen Korte Struin 4: Rondje

Nadere informatie

Wandelroute café du Midi (9,5 km)

Wandelroute café du Midi (9,5 km) Wandelroute café du Midi (9,5 km) 7 Wandelroute Café du Midi (9,5 km) Stempelplaats Café du Midi, Noordeindseweg 70, Delfgauw. wwwdumididelfgauw.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur zaterdag

Nadere informatie

Fietsroute Afferden Gennep Boxmeer Bergen Afferden. 62,9 km. Paviljoen Bleijenbeek Vertrekpunt en eindpunt Fietsroute

Fietsroute Afferden Gennep Boxmeer Bergen Afferden. 62,9 km. Paviljoen Bleijenbeek Vertrekpunt en eindpunt Fietsroute Fietsroute Afferden Gennep Boxmeer Bergen Afferden 62,9 km Paviljoen Bleijenbeek Vertrekpunt en eindpunt Fietsroute Deze route is gebaseerd op knooppunten. Vertrekpunt Horsterbeekweg in Siebengewald (Bergen

Nadere informatie

Een rondje Oude Dorp Nieuwerkerk aan den IJssel

Een rondje Oude Dorp Nieuwerkerk aan den IJssel Een rondje Oude Dorp Nieuwerkerk aan den IJssel Inleiding We beginnen in de Zuidplaspolder op de kruising van de Ringvaartlaan en het fietspad dat omhooggaat naar de Gele Brug en het Oude Dorp. Bij het

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Toeristische route door BLERICK

Toeristische route door BLERICK Toeristische route door BLERICK pag. 2 TOERISTISCHE ROUTE DOOR BLERICK VOOR ROLSTOELERS EN SCOOTMOBIELEN Het is raadzaam om wat te drinken mee te nemen Wij beginnen bij het Oude Raadshuis op het Antoniusplein.

Nadere informatie

Fietsroute Gelderse Vallei en Grebbelinie

Fietsroute Gelderse Vallei en Grebbelinie Fietsroute Gelderse Vallei en Grebbelinie Deze route wordt aangeboden 50 50 Hotel Belmont Start- en eindpunt: 50 50 Hotel Belmont, Goorsteeg 66 in Ede Afstand: 39,5 km Op de rand van Veluwe en Gelderse

Nadere informatie

Veluwe route 19 April 2015

Veluwe route 19 April 2015 Veluwe route 19 April 2015 Een toerrit langs bezienswaardigheden op de Veluwe We starten bij Restaurant De Hof Arnhemseweg 3 Renswoude 0318-571213 www,dehof.nl de start en finish zijn op het zelfde adres:

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 122132 Hoek van Holland, Loosduinen en Naaldwijk

Vind de mooiste fietsroutes op www.route.nl. Fietsroute 122132 Hoek van Holland, Loosduinen en Naaldwijk Fietsroute 122132 Hoek van Holland, Loosduinen en Naaldwijk Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats staeldiep Rotterdam Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt staeldiep Rotterdam Dichtstbijzijnde

Nadere informatie

Routebeschrijving Tweedaagse wandeling van Maastricht naar Luik (43km)

Routebeschrijving Tweedaagse wandeling van Maastricht naar Luik (43km) Copyright: Hans Farjon & Bert Stok, 2011 Graag terugmelding bij onvolkomenheden in beschrijving: hans.farjon@planet.nl Routebeschrijving Tweedaagse wandeling van Maastricht naar Luik (43km) Start: Maastricht

Nadere informatie

Een verre reis rond st Jan...

Een verre reis rond st Jan... Een verre reis rond st Jan... Gelderland Laren 65,30 (ongeveer 3:50 u) Fietsroute 341191 68 77 67 66 65 86 98 24 9 29 25 24 23 Leaflet (http://leafletjs.com) 2017 Falkplan BV, OpenStreetMap contributors

Nadere informatie

Vind de mooiste fietsroutes op Fietsroute Raalte, Hellendoorn en Luttenberg

Vind de mooiste fietsroutes op  Fietsroute Raalte, Hellendoorn en Luttenberg Fietsroute 122274 Raalte, Hellendoorn en Luttenberg Praktische informatie Dichtstbijzijnde parkeerplaats kotermeerstal Kotermeerstalpad 7701 Hardenberg Dichtstbijzijnde parkeerplaats vanaf eindpunt kotermeerstal

Nadere informatie

KUNSTPROJECT VLAG - SIGRID CALON een fietstocht langs de grens van Tilburg, gemarkeerd door vlaggen.

KUNSTPROJECT VLAG - SIGRID CALON een fietstocht langs de grens van Tilburg, gemarkeerd door vlaggen. KUNSTPROJECT VLAG - SIGRID CALON een fietstocht langs de grens van Tilburg, gemarkeerd door vlaggen. Vanaf 20 juli hangen er veertig vlaggen op de grens van de stad Tilburg. Deze zijn ontworpen en gemaakt

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes

Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes Route.nl - Meer dan 1900 gratis fietsroutes 1 van 6 Nederland Utrecht Baarn 31.6 (ongeveer 1:49 u.) Fietsroute 129307 900m 2015 Falkplan BV 2 van 6 Nederland Utrecht Baarn 31.6 (ongeveer 1:49 u.) Fietsroute

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Stadswandeling Deventer (W1)

Stadswandeling Deventer (W1) Stadswandeling Deventer (W1) Sla vanaf Homestay Dreamtime LA en ga aan het einde van de straat RA (Bessenstraat). Aan het einde van deze straat LA (Bloemstraat). Negeer afslag R. Volg de bocht RA (Ligusterpad;

Nadere informatie

ZAANSTREEK WATERLAND

ZAANSTREEK WATERLAND ZAANSTREEK WATERLAND CABRIOTOCHT 2 JUNI 2013 1. Vanaf parkeerplaats brug over LA 2. Rotonde 1 e afslag Richting Breukelen 3. Met bocht mee naar rechts richting Breukelen 4. RD op de rotonde, 2 e afslag

Nadere informatie

LIEMERS-KNOOPPAD. H = Horeca (koffiehuis/café/restaurant) Beschrijving route 3. (Zevenaar, Groessen, Pannerden, Ooij, Zevenaar) Legenda

LIEMERS-KNOOPPAD. H = Horeca (koffiehuis/café/restaurant) Beschrijving route 3. (Zevenaar, Groessen, Pannerden, Ooij, Zevenaar) Legenda LIEMERS-KNOOPPAD Beschrijving route 3 (Zevenaar, Groessen, Pannerden, Ooij, Zevenaar) Legenda = Markering = Markering: looprichting = Markering: hier niet ingaan H = Horeca (koffiehuis/café/restaurant)

Nadere informatie

Bijzonderheden : Aekingerzand, Kale Duinen, Canadameer en de ven Grenspoel --

Bijzonderheden : Aekingerzand, Kale Duinen, Canadameer en de ven Grenspoel -- Afstand : 13 km Provincie : Drenthe Plaats : Appelscha Vertrekpunt : Buitencentrum Drents- : : Friese Wold : Terwisscha 6a : 8426 SJ Appelscha Bijzonderheden : 80% onverhard : Heide, bos en vennen RA =

Nadere informatie

LABELKAMPEERTERREIN ' T SPELDERHOLT HOENDERLOO

LABELKAMPEERTERREIN ' T SPELDERHOLT HOENDERLOO LABELKAMPEERTERREIN ' T SPELDERHOLT HOENDERLOO tocht Hoenderloo - Loenen (ongeveer 12 km) De tocht is bedoeld zo te gebruiken of als bouwsteen te dienen bij het maken van een eigen tocht van Hoenderloo

Nadere informatie

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden)

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) Superfietser 2015 Belangrijkste regels -Volg de aanwijzingen van de politie. -Iedereen moet stoppen. -Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) -Je mag doorrijden. -STOP

Nadere informatie

Vanaf de Tippe als je er met de rug naar toestaat. RA. Van Royenlaan. Daarna tweede RA fietspad ri. Vledderveen.

Vanaf de Tippe als je er met de rug naar toestaat. RA. Van Royenlaan. Daarna tweede RA fietspad ri. Vledderveen. Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 17 Km : Drenthe : Vledder : Restaurant de Tippe : Lesturgeonplein 5 : 8381 EX Vledder Bijzonderheden : bos, heide en vennen : 90% onverhard RA = Rechtsaf LA = Linksaf

Nadere informatie

Start en finish in café Het wapen van Liempde, Raadhuisplein 4 in Liempde. (Voor treinreizigers via station Boxtel, zie route vanaf Raaphof blz.

Start en finish in café Het wapen van Liempde, Raadhuisplein 4 in Liempde. (Voor treinreizigers via station Boxtel, zie route vanaf Raaphof blz. Dommelroute Mooie wandeling, veel langs en over de rivier den Dommel. Van Liempde richting Gemonde, st. Michielsgestel en via Boxtel weer terug naar Liempde. Start en finish in café Het wapen van Liempde,

Nadere informatie

MOEDERS MEMORIAL FIETSTRIP, VERSLAG

MOEDERS MEMORIAL FIETSTRIP, VERSLAG MOEDERS MEMORIAL FIETSTRIP, VERSLAG foto s Ben, Marga &Wim teksten: moeder, Joop, Marga, Tom & Wim 17 juni 2015 Op vakantie ging ik vaak naar de familie Lansdaal in Purmerend. Met de trein. Ik reisde dan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De fietsers krijgen te maken met een tractor van links. Moeten de fietsers voorrang geven? Ja Nee Vraag 1.2 Milla en Rosan krijgen te maken met een auto die uit een uitrit

Nadere informatie

: Diever, Drents Friese Wold. : bij informatiecentrum : Bosweg 2a : 9781 LE Diever

: Diever, Drents Friese Wold. : bij informatiecentrum : Bosweg 2a : 9781 LE Diever Afstand Provincie Plaats Vertrekpunt : 18 KM : Drenthe : Diever, Drents Friese Wold : P Diever : bij informatiecentrum : Bosweg 2a : 9781 LE Diever RA = Rechtsaf LA = Linksaf RD = Rechtdoor ri. = Richting

Nadere informatie

6Plekjes met voelbare historie

6Plekjes met voelbare historie 6Plekjes met voelbare historie Waterwegen hebben in heel veel belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis een rol gespeeld. Voor aanval en verdediging tijdens oorlogen, voor het vervoer van goederen

Nadere informatie

KERSTWANDELING KM

KERSTWANDELING KM KERSTWANDELING 2017 8 KM ROUTE 8 km 20 17 Welkom bij de kerstwandeling 2017 op een bijzondere locatie, dit jaar. We starten in de weidse nieuwe natuur bij vliegveld Twente en wandelen via Hof Espelo, waar

Nadere informatie

Rondje Vledder. een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis

Rondje Vledder. een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis Rondje Vledder een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis 10 11 1 8 9 2 4 5 6 7 3 Het plattegrondje geeft een beeld van Vledder tussen ca. 1930 en 1940. De nummers langs de

Nadere informatie