Competentiekaart Praktijkleren Manager buitenteelt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Competentiekaart Praktijkleren Manager buitenteelt"

Transcriptie

1 Competentiekaart Praktijkleren Manager buitenteelt Aequor Ede, december juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 1 van 30

2 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 2 van 30

3 Inleiding Als u zich wel eens hebt afgevraagd hoe u een deelnemer binnen het bedrijf beter kunt begeleiden bij het leerproces, dan bieden Competentiekaarten Praktijkleren mogelijk uitkomst. Het is een hulpmiddel om tijdens het leren in de praktijk te gebruiken. Dit document bevat de competentiekaart voor de Manager buitenteelt. De deelnemer voert niet alleen (beroeps)taken uit, maar dient zich ook correct te gedragen naar de klant en de collega s. Dit alles in de dagelijkse beroepssituatie. Welke handelingen en gedragingen belangrijk zijn, hebben wij op een rij gezet. Daarbij kijkt u vooral naar de ontwikkeling van de zogenoemde competenties. U kunt daarvoor de competentiekaart gebruiken en hierop aantekeningen maken. Competentiekaarten zijn gebaseerd op de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur, die binnen het scholenveld wordt gebruikt. Binnen deze kwalificatiestructuur zijn kwalificatiedossiers ontwikkeld die de diplomavereisten voor alle reguliere MBO-opleidingen beschrijven. In het stappenplan leest u hoe de kaarten gebruikt kunnen worden. Houd er wel rekening mee dat in de kaarten beschreven wordt wat het gewenste gedrag is aan het einde van de opleiding! Heeft u een extra exemplaar nodig voor een volgende deelnemer dan kunt u deze via onze website printen. Ga naar Downloadcentrum en kies competentiekaarten. 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 3 van 30

4 Stappenplan voor de begeleiding van deelnemers 1. start met de leerdoelen Bespreek bij het begin van de stageperiode met de deelnemer wat zijn leerdoelen zijn en hoe hij die denkt waar te maken. Motiveer de deelnemer om zijn ambities waar te maken maar wees wel realistisch. Laat de deelnemer zijn leerdoelen benoemen in Uitwerking deel 1: leerdoelen. Geef de deelnemer een exemplaar en houd er ook een voor uzelf. 2. competenties ontwikkelen Begeleid stap voor stap. Leg de lat na iedere stap wat hoger om een volgend doel te halen. De competentiekaarten in uitwerking deel 2 kunnen u daarbij helpen: ze geven de essentie weer van het hele beroep. Ze gaan uit van kerntaken, onderverdeeld in werkprocessen. Een overzicht van deze kerntaken en werkprocessen vindt u op bladzijde 3. Deze werkprocessen bestaan uit (beschrijvingen van) competenties. Bespreek met de deelnemer en eventueel de begeleider van school aan welk(e) werkproces(sen) (of welke competenties daarbij) hij in een bepaalde periode gaat werken. Geef de deelnemer meerdere malen feedback (minimaal 3 beoordelingsmomenten) bij de diverse werkprocessen. U kunt uw beoordeling kwijt op de competentiekaarten zelf. Moedig de deelnemer aan, help/ondersteun hem indien nodig en geef hem voldoende complimenten als blijk van waardering (al gaat iets nog niet helemaal zoals het moet). Ook verbeterpunten zijn belangrijk om te noemen, maar wees niet te kritisch. Als de deelnemer een werkproces nog onvoldoende beheerst bij een beoordelingsmoment, blijft het een doelstelling voor de volgende periode. Bedenk dat een startende deelnemer nu nog niet op het gewenste niveau is en de ervaring heeft die later verwacht kan worden. De competentiekaarten geven u een algemeen en schematisch beeld van het beroep. De beroepsbeschrijving vindt u op bladzijde 4. Uw eigen bedrijfssituatie kan daar van afwijken. U kunt dit bespreken met de deelnemer en zo nodig onderwerpen toevoegen of andere accenten leggen. Besteed regelmatig tijd aan de persoonlijke leerdoelen van de deelnemer, zoals vermeld in uitwerking deel beeld over het totaal Kijk steeds na afloop van een periode naar het totale beeld: Hoe ver is de deelnemer? Wat is zijn ontwikkelproces? Voer hierbij een voortgangsgesprek met de deelnemer om uw bevindingen aan de deelnemer duidelijk te maken, almede om de deelnemer zijn ervaringen te laten vertellen. U kunt uw totaalbeeld weergeven in Uitwerking deel 3: beeld over het totaal. 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 4 van 30

5 Overzicht kerntaken en werkprocessen Manager buitenteelt Legenda: U1: Manager buitenteelt Kerntaak Werkproces U1 Kerntaak 1: Managet bedrijfsonderdeel of bedrijf Kerntaak 2: Beheerst productieproces 1.1 Maakt marktanalyse x 1.2 Stelt marketingmix vast x 1.3 Bewaakt financiële situatie en verantwoordt deze x 1.4 Beheert bedrijfsadministratie x 1.5 Voert personeelsbeleid x 1.6 Zorgt voor informatie naar en ontwikkeling van werknemers x 1.7 Koopt in x 1.8 Zorgt voor afzet x 1.9 Bewaakt uitvoering van kwaliteitsbeleid x 1.10 Maakt afdelingsplan x 1.11 Begeleidt medewerkers x 2.1 Plant en verdeelt werkzaamheden x 2.2 Voert gemechaniseerde werkzaamheden uit x 2.3 Beheert teeltproces x 2.4 Onderhoudt gebouwen, terreinen en landschapselementen x Voor meer informatie kijk op: Klik op kwalificatiedossier Klik op cohort Klik op naam dossier * Voor een beschrijving van de gehele beroepengroep zie bijlage 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 5 van 30

6 Beroepsbeschrijving De manager buitenteelt werkt in de primaire sector en daarbinnen in de plantenteelt. Hij werkt op een bedrijf dat zich richt op buitenteelten. Onder deze open teelten vallen onder meer de akkerbouw, de vollegrondsgroenteteelt, de bloembollenteelt, de boomteelt en de fruitteelt. De manager buitenteelt houdt zich bezig met de bedrijfsvoering van (een onderdeel van) de onderneming. Hij houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector en spant zich in voor de toekomst van het bedrijf. De bedrijfsleider bedekte teelt heeft ambitie om zijn bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van het bedrijf, is innovatief en heeft lef om zich te onderscheiden in het werkveld. De manager buitenteelt houdt voortdurend de veiligheid en het welzijn van medewerkers en zichzelf in het oog. Hij tracht bij alle voorkomende werkzaamheden en het te voeren beleid het milieu te ontzien. Het werken met levende en kwetsbare producten vereist een zorgvuldige handelswijze. 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 6 van 30

7 Uitwerking Deel 1. Persoonlijke leerdoelen Deel 2. Competentiekaart Deel 3. Beeld over het totaal 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 7 van 30

8 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 8 van 30

9 Deel 1. Persoonlijke leerdoelen Op deze pagina kunt u samen met de deelnemer opschrijven wat de deelnemer op uw bedrijf goed wil oefenen en leren beheersen. Het kan gaan om onderwerpen waarmee de deelnemer nog wat moeite heeft of onderwerpen die heel belangrijk zijn. Het is goed voor uzelf en voor de deelnemer om te weten waar de deelnemer aan wil werken en waar zijn interesse ligt. Iedere keer als u met de deelnemer een leerdoel hebt besproken kunt u uw paraaf zetten. Leerdoelen van: Datum 1 Datum 2 Datum 3 Ik wil tijdens deze praktijkperiode werken aan. 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 9 van 30

10 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 10 van 30

11 Deel 2. Competentiekaart 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 11 van 30

12 Kerntaak 1 Managet bedrijfsonderdeel of bedrijf Werkproces 1.1 Maakt marktanalyse Omschrijving: De manager buitenteelt maakt een marktanalyse. Hij brengt de (potentiële) klanten/afnemers, de concurrenten en het (koop)gedrag van de doelgroep in kaart door verschillende marktgegevens te verzamelen en te analyseren. Hij gebruikt informatie over politieke, juridische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen om voornamelijk de toekomstige situatie in kaart te brengen. Op basis van deze analyse maakt hij een inschatting van de kansen en bedreigingen voor de onderneming. Beheersingscriteria (inclusief competenties) Datum 1 Datum 2 Datum 3 Hij analyseert de verzamelde marktgegevens en de informatie over de politieke, juridische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, zodat hij de huidige en de toekomstige marktsituatie kan vertalen in kansen en bedreigingen voor de onderneming. Hij heeft inzicht in de strategie en de doelen van de onderneming. Hij kent de markt waarin de onderneming actief is, weet wat de ontwikkelingen zijn en besteedt aandacht aan markttrends en marktfactoren omdat deze een invloed kunnen hebben op de toekomstige situatie van de onderneming. Hij verzamelt verschillende marktgegevens om de (potentiële) klanten/afnemers, concurrenten, (koop)gedrag van de doelgroep in kaart kan brengen en informatie over de politieke, juridische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Feedback Datum 1 Datum 2 Datum 3 Complimenten Verbeterpunten 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 12 van 30

13 Werkproces 1.2 Stelt marketingmix vast Omschrijving: De manager buitenteelt stelt de productie/diensten die hij aanbiedt vast, de prijs van deze producten/diensten, de manier waarop hij de promotie en presentatie van zijn onderneming vormgeeft en de plaats waar hij zijn onderneming vestigt. Beheersingscriteria (inclusief competenties) Datum 1 Datum 2 Datum 3 Hij analyseert de beschikbare informatie met betrekking tot producten, prijs, promotie en vestigingsplaats grondig en ziet hoe deze onderling samenhangen en elkaar beïnvloeden. Hij neemt de bedrijfsformule, de doelen, de markt, de doelgroepen, de concurrentie en mogelijke veranderingen in deze elementen als uitgangspunt bij het bepalen van de marketingmix. Hij weet wat er speelt op de markt en bepaalt mede op basis daarvan de marketingmix. Op grond van inzicht, ervaring en onderzoek bepaalt hij de producten die hij aanbiedt, de prijs van deze producten, de manier waarop hij de promotie en presentatie van zijn onderneming vormgeeft en de plaats waar hij zijn onderneming vestigt zodat hij bij een onderneming passende marketingmix vaststelt. Feedback Datum 1 Datum 2 Datum 3 Complimenten Verbeterpunten 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 13 van 30

14 Werkproces 1.3 Bewaakt financiële situatie en verantwoordt deze Omschrijving: De manager buitenteelt controleert en bewaakt de vastgestelde begroting en budgetten. Hij analyseert periodiek de financiële informatie en neemt op basis hiervan in overleg maatregelen. Samen met de administrateur stelt hij een jaarrekening op waardoor hij zich kan verantwoorden. Beheersingscriteria (inclusief competenties) Datum 1 Datum 2 Datum 3 Hij toetst de financiële informatie aan de opgestelde begroting en de budgetten zodat eventuele overschrijding van de begroting zichtbaar wordt. Daarbij komt hij met haalbare oplossingen wanneer er maatregelen genomen moeten worden om de financiële situatie bij te sturen. Hij maakt gebruik van de beschikbare financiële gegevens van het bedrijf om financiële overzichten te maken. Hij kent de wettelijke richtlijnen die gelden voor de financiën van een bedrijf en past deze toe. Hij maakt melding van afwijkingen op de begroting aan zijn leidinggevende. Feedback Datum 1 Datum 2 Datum 3 Complimenten Verbeterpunten 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 14 van 30

15 Werkproces 1.4 Beheert bedrijfsadministratie Omschrijving: De manager buitenteelt voert de financiële administratie uit. Hij besteedt eventueel een deel van de administratie uit aan derden. Beheersingscriteria (inclusief competenties) Datum 1 Datum 2 Datum 3 Hij besteedt een deel van de administratie uit aan derden om de financiële administratie rond te krijgen. Hij registreert de financiële gegevens accuraat. Hij voert de financiële administratie zodat hij voldoet aan de wettelijke richtlijnen die gelden voor een financiële administratie van de onderneming. Hij past bij het uitvoeren van de administratie de juiste methoden en technieken op de correcte wijze toe. Feedback Datum 1 Datum 2 Datum 3 Complimenten Verbeterpunten 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 15 van 30

16 Werkproces 1.5 Voert personeelsbeleid Omschrijving: De manager buitenteelt stelt de behoefte van personeel vast en gaat na aan welke eisen medewerkers moeten voldoen. Hij werft kandidaten voor de betreffende functie, voert met deze personen een sollicitatiegesprek en selecteert een medewerker. Beheersingscriteria (inclusief competenties) Datum 1 Datum 2 Datum 3 Hij selecteert op basis van de in het sollicitatiegesprek verkregen informatie een geschikte medewerker. Hij stelt op basis van de eisen waaraan medewerkers moeten voldoen, de juiste vragen in het sollicitatiegesprek. Hij werft zelf kandidaten of besteedt dit uit. Hij stelt zijn behoefte aan personeel vast en aan welke eisen de medewerkers moeten voldoen, hierbij houdt hij rekening met de veranderingen op lange en korte termijn binnen en buiten de organisatie die van invloed zijn op de personeelsbehoefte. Feedback Datum 1 Datum 2 Datum 3 Complimenten Verbeterpunten 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 16 van 30

17 Werkproces 1.6 Zorgt voor informatie naar en ontwikkeling van werknemers Omschrijving: De manager buitenteelt informeert werknemers over zaken die het bedrijfsbeleid aangaan, over (technische) ontwikkelingen en over het gebruik en de consequenties van bepaalde arbeidsmiddelen en materialen. Hij maakt werknemers duidelijk wat van hen verwacht wordt en wat hun eventuele rechten en plichten zijn. Beheersingscriteria (inclusief competenties) Datum 1 Datum 2 Datum 3 Hij licht medewerkers begrijpelijk en correct voor. Hij informeert werknemers tijdig over zaken die het bedrijfsbeleid aangaan, over (technische) ontwikkelingen en over het gebruik en de consequenties van het werken met bepaalde arbeidsmiddelen en materialen (werken volgens Arbo-richtlijnen). Feedback Datum 1 Datum 2 Datum 3 Complimenten Verbeterpunten 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 17 van 30

18 Werkproces 1.7 Koopt in Omschrijving: De manager buitenteelt stelt op basis van de voorraadregistratie het inkoopvolume vast en koopt in, waarbij hij werkt volgens de inkoopprocedures van het bedrijf. Hij vraagt zo nodig offertes op voor de gewenste producten. Hij maakt een keuze uit de inkoopkanalen en leveranciers. Hij onderhandelt met leveranciers over (inkoop)prijzen, kwaliteit en leveringsvoorwaarden. Hij registreert en evalueert de inkoop. Beheersingscriteria (inclusief competenties) Datum 1 Datum 2 Datum 3 Hij analyseert de voorraadgegevens, komende uit de voorraadregistratie, en stelt op basis van deze analyse het inkoopvolume vast zodat er voldoende en tijdig wordt ingekocht. Hij vergelijkt diverse inkoopkanalen en leveranciers en maakt op basis hiervan een keuze zodat er tegen gunstige voorwaarden producten afgenomen kunnen worden. Hij zorgt voor een volledige en nauwkeurige registratie van de inkoopgegevens. Hij koopt in volgens de inkoopprocedures van de organisatie. Hij kent de markt waarin hij actief is, hij weet wat er speelt in de markt, hij weet de juiste inkoopkanalen te vinden en is op de hoogte van de trends en ontwikkelingen zodat hij hier bij de inkoop aandacht aan kan besteden. Hij gebruikt de juiste onderhandelingstechnieken bij de onderhandelingen met leveranciers om daarmee tot gunstige voorwaarden te komen waartegen de producten afgenomen kunnen worden. Hij koopt tijdig in zodat producten op het juiste moment beschikbaar zijn voor verkoop. Hij overlegt tijdig met en informeert zo nodig de leidinggevende over het inkoopvolume, de keuze voor de inkoopkanalen en leveranciers en hij schakelt bij problemen en bijzonderheden tijdig de leidinggevende in. Feedback Datum 1 Datum 2 Datum 3 Complimenten Verbeterpunten 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 18 van 30

19 Werkproces 1.8 Zorgt voor afzet Omschrijving: De manager buitenteelt stemt de verkoop van producten en de oogst en de oogstverwerking op elkaar af. Hij voert onderhandeling over de prijs en zoekt de juiste afzetkanalen. Daartoe raadpleegt of zoekt hij samenwerkingsverbanden met relevante betrokken om zo een goede positie op te bouwen, zodat er optimale omstandigheden gecreëerd kunnen worden om de afzet plaats te laten vinden. Beheersingscriteria (inclusief competenties) Datum 1 Datum 2 Datum 3 Hij grijpt kansen aan om de naamsbekendheid van de organisatie te vergroten, zodat de commerciële positie wordt uitgebouwd. Hij achterhaalt de behoeften van een (potentiële) klant of afzetkanaal en bekijkt ze in relatie tot dat wat de organisatie te bieden heeft om het belang van de (potentiële) klant voor de onderneming in te kunnen schatten. Hij gebruikt de juiste onderhandelingstechnieken bij de onderhandelingen om daarmee tot gunstige voorwaarden te komen waartegen de producten verkocht kunnen worden. Hij brengt de benodigde activiteiten in kaart en zorgt ervoor dat het moment van oogst(verwerking) aansluit op het moment van de verkoop. Hij onderhoudt goede contacten met zijn afzetkanalen en legt daarbij actief contact met mensen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de organisatie en gebruikt dat contact om een goede afzet te kunnen realiseren. Hij raadpleegt zijn leidinggevende bij het zoeken van de juiste contacten en de juiste afzetkanalen. Hij bepaalt de gewenste prijs van de producten aan de hand van kennis van de markt en marktconforme prijzen en kiest de beste afzetkanalen op basis van zijn vakkennis. Feedback Datum 1 Datum 2 Datum 3 Complimenten Verbeterpunten 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 19 van 30

20 Werkproces 1.9 Bewaakt uitvoering van kwaliteitsbeleid Omschrijving: De manager buitenteelt past de zorgsystemen toe. Hij informeert de medewerkers en bewaakt of er wordt gewerkt volgens de geldende zorgsystemen. Hij houdt administratie bij en levert informatie voor aanpassingen en het ontwikkelen van het systeem aan de beheerder of betrokkenen. Hij formuleert verbetervoorstellen. Beheersingscriteria (inclusief competenties) Datum 1 Datum 2 Datum 3 Hij informeert de medewerkers over de zorgsystemen en ziet toe op de naleving hiervan, zodat de medewerkers werken volgens de zorgsystemen. Hij houdt administratie bij en levert nauwkeurige en volledige documentatie voor aanpassing en ontwikkeling van het zorgsysteem aan betrokkenen en schrijft duidelijk geformuleerde verbetervoorstellen. Hij bewaakt de kwaliteit en productiviteit van het werk zodat er gewerkt wordt volgens de opgestelde eisen in het kwaliteitsbeleid. Hij kijkt kritisch naar het zorgsysteem en formuleert op basis hiervan verbetervoorstellen. Feedback Datum 1 Datum 2 Datum 3 Complimenten Verbeterpunten 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 20 van 30

21 Werkproces 1.10 Maakt afdelingsplan Omschrijving: De manager buitenteelt stelt in overleg met zijn leidinggevende een afdelingsplan op aan de hand van het bedrijfsplan. Hij beschrijft in het plan aan welke tactische en operationele doelstellingen de afdeling moet voldoen. Hij besteedt hierbij aandacht aan werkwijzen, werkmethoden en het gebruik van hulpmiddelen. Tevens monitort hij de uitvoering aan de hand van het plan en stelt dit indien nodig in overleg bij. Beheersingscriteria (inclusief competenties) Datum 1 Datum 2 Datum 3 Hij stelt een volledig en nauwkeurig afdelingsplan op, volgens correcte spelling en grammatica. Hij formuleert in het plan duidelijke en concrete tactische en operationele doelstellingen aan de hand van het ondernemingsplan en brengt de daarvoor benodigde werkzaamheden en mensen en middelen in kaart. Hij stelt de werkwijze/methoden en het gebruik van hulpmiddelen vast zodat er een volledig op het organisatiebeleid afgestemd plan voor de afdeling ligt. Feedback Datum 1 Datum 2 Datum 3 Complimenten Verbeterpunten 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 21 van 30

22 Werkproces 1.11 Begeleidt medewerkers Omschrijving: De manager buitenteelt motiveert en stimuleert de medewerkers. Hij coacht medewerkers bij hun verdere ontwikkeling. Beheersingscriteria (inclusief competenties) Datum 1 Datum 2 Datum 3 Hij voert functionerings- en beoordelingsgesprekken. Hij zorgt ervoor dat mensen met enthousiasme en een positieve instelling hun taken en opdrachten uitvoeren en benadrukt het belang van hun inbreng bij het behalen van resultaten en stimuleert medewerkers. Hij stimuleert medewerkers om kritisch naar de eigen ontwikkelmogelijkheden te kijken. Feedback Datum 1 Datum 2 Datum 3 Complimenten Verbeterpunten 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 22 van 30

23 Kerntaak 2 Beheerst productieproces Werkproces 2.1 Plant en verdeelt werkzaamheden Omschrijving: De manager buitenteelt maakt een planning voor de inzet van materieel en personeel. Hij houdt hierbij rekening met de wensen van de klant, de kwaliteiten en (ontplooiings)wensen van de medewerkers, de beschikbare middelen en actuele ontwikkelingen met betrekking tot de werkzaamheden. Hij bewaakt de voortgang van de werkzaamheden en past de planning wanneer nodig aan. Beheersingscriteria (inclusief competenties) Datum 1 Datum 2 Datum 3 Hij wijst medewerkers verantwoordelijkheden toe die bij hen passen. Hij maakt een planning voor de inzet van materieel en personeel en houdt bij het plannen rekening met kwaliteiten en (ontplooiings)wensen van medewerkers, de beschikbare middelen en actuele ontwikkelingen met betrekking tot de werkzaamheden en past indien nodig de gemaakte planning aan. Hij overlegt tijdig over de op te stellen planning en een eventuele aanpassing van de planning. Feedback Datum 1 Datum 2 Datum 3 Complimenten Verbeterpunten 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 23 van 30

24 Werkproces 2.2 Voert gemechaniseerde werkzaamheden uit Omschrijving: De manager buitenteelt bedient machines en werktuigen en stemt de werkwijze af op de bodem en de relevante weersinvloeden. Hij controleert de voortgang van de werkzaamheden en neemt maatregelen bij stagnaties. In geval van onvolkomenheden in de werkuitvoering of kleine storingen verhelpt hij deze. Beheersingscriteria (inclusief competenties) Datum 1 Datum 2 Datum 3 Hij neemt binnen de gestelde kaders tijdig beslissingen als er stagnaties in de werkzaamheden zijn over de te nemen maatregelen. Hij voert gemechaniseerde werkzaamheden uit volgens de veiligheidsvoorschriften. Hij is goed op de hoogte van de werking van de machines en werktuigen en gebruikt ze effectief en op verantwoorde wijze. Hij controleert de voortgang van de werkzaamheden. Bij het uitvoeren van gemechaniseerde werkzaamheden stemt hij de werkwijze af op klimaatbeheersing en teeltmedium. Feedback Datum 1 Datum 2 Datum 3 Complimenten Verbeterpunten 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 24 van 30

25 Werkproces 2.3 Beheert teeltproces Omschrijving: De manager buitenteelt plant in overleg met zijn leidinggevende de productie op langere termijn. Hij verricht waarnemingen aan het gewas met het oog op gewasbescherming, bemesting en bodemvruchtbaarheid. Hij past onkruidbestrijdingsmethoden toe. Hij selecteert gewas op groeikracht en kwaliteit. Hij voert in veel gevallen alle voorkomende teeltwerkzaamheden uit. Beheersingscriteria (inclusief competenties) Datum 1 Datum 2 Datum 3 Hij stelt een plan voor de productie op, waarbij hij correcte spelling en grammatica hanteert. Hij voert teeltwerkzaamheden binnen de wettelijke richtlijnen en volgens de voorgeschreven procedures uit. Tijdens de teeltwerkzaamheden richt hij zich erop om een hoge kwaliteit werk te leveren. Hij overlegt met zijn leidinggevende over zijn waarnemingen en het opstellen van een teeltwisselingsprogramma. Hij verzorgt de gewassen zodanig dat er een kwalitatief en kwantitatief optimale oogst kan worden gerealiseerd. Feedback Datum 1 Datum 2 Datum 3 Complimenten Verbeterpunten 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 25 van 30

26 Werkproces 2.4 Onderhoudt gebouwen, terreinen en landschapselementen Omschrijving: De manager buitenteelt onderhoudt gebouwen, terreinen en landschapselementen en de natuurontwikkeling. In overleg met zijn leidinggevende stelt hij een inrichtingsplan en beheersplan op. Beheersingscriteria (inclusief competenties) Datum 1 Datum 2 Datum 3 Hij past de veiligheidsvoorschriften toe bij de beheerswerkzaamheden. Hij kiest de juiste materialen en middelen voor de beheerswerkzaamheden en gebruikt materiaal en materieel waarvoor ze bedoeld zijn. Hij overlegt met zijn leidinggevende over het inrichtingsplan en het beheersplan. Op basis van vaktechnisch inzicht maakt hij materiaal en materieel gebruiksklaar en voert hij de beheerswerkzaamheden vakkundig en accuraat uit, waarbij hij op verantwoorde wijze fysieke inspanning verricht en hij stelt een inrichtingsplan en een beheersplan op basis van zijn vakkennis op. Feedback Datum 1 Datum 2 Datum 3 Complimenten Verbeterpunten 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 26 van 30

27 Deel 3. Beeld over het totaal Wat is uw algemene indruk van de deelnemer t.a.v. het uitoefenen van het (gehele) beroep? Naast uw indruk m.b.t. het beheersen van (een aantal) van de zojuist geschetste werkprocessen die het beroep kenmerken, kunt u in uw oordeel meenemen in hoeverre een deelnemer met de voor het vak geldende beroepsdilemma s om kan gaan. Kwaliteit versus kwantiteit Veiligheid en arbeidsomstandigheden versus bedrijfsresultaat Milieu versus bedrijfsresultaat Zekerheid versus risico Datum 1: Datum 2: Datum 3: 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 27 van 30

28 Bijlage Beschrijving van de beroepengroep Kwalificaties De kwalificatie Assistent medewerker voedsel en leefomgeving is bruikbaar voor medewerkers op assistentenniveau in de sector voedsel en leefomgeving. De uitstroom assistent natuur en groen is specifiek op de sector natuur en leefomgeving gericht. Binnen de sector natuur en leefomgeving bestaan er 3 kwalificaties (beschrijving van een beroepengroep), die elk weer uitstromen hebben (herkenbare functies binnen die beroepengroep en de vereisten). Op het diploma van een deelnemer komt de naam van de kwalificatie én de uitstroom. Kwalificatie Assistent medewerker voedsel en leefomgeving Uitstroom Assistent plantenteelt (niveau 1) Buitenteelt Medewerker buitenteelt (niveau 2) Vakbekwaam medewerker buitenteelt (niveau 3) Teelt en ondernemerschap Manager buitenteelt (niveau 4) Voor meer informatie over de kwalificaties, zie Klik op kwalificatiedossiers en vervolgens op bekijk dossier. 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 28 van 30

29 Omschrijvingen van de uitstromen binnen de sector natuur en leefomgeving Assistent plantenteelt De assistent plantenteelt heeft een assisterende en uitvoerende rol met beperkte uitvoeringsverantwoordelijkheid: hij is verantwoordelijk voor eigen werk, voor het correct gebruik van voorgeschreven materialen en middelen, voor de eigen veiligheid en voor de veiligheid van omstanders. Hij werkt onder toezicht of directe begeleiding en op basis van instructies en veiligheidsvoorschriften. De assistent plantenteelt voert routinematige werkzaamheden uit. Hij heeft algemene basiskennis en bezit basisvaardigheden om eenvoudige werkzaamheden uit te voeren. In drukkere seizoenen blijft hij zijn werkzaamheden uitvoeren. Kerntaak: Voert werkzaamheden uit binnen de sector voedsel en leefomgeving Medewerker buitenteelt De medewerker buitenteelt functioneert op niveau 2. Hij heeft een uitvoerende en signalerende rol. Hij is verantwoordelijk voor het na instructie zelfstandig uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden en het onder begeleiding uitvoeren van minder eenvoudige werkzaamheden. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en voor de ingezette bedrijfsuitrusting en voor de invloed daarvan op zijn directe werkomgeving. Hij legt voor zijn werkzaamheden verantwoording af aan de direct leidinggevende. Hij signaleert afwijkingen en meldt deze aan zijn leidinggevende. Het beroep wordt gekenmerkt door werkzaamheden van reproductieve en gestandaardiseerde aard. Hij voert routinematige werkzaamheden uit, waarvoor feitelijke basiskennis en cognitieve en praktische basisvaardigheden nodig zijn. Een aantal werkzaamheden vereist het werken in tempo. Veel werkzaamheden komen steeds terug in de elkaar opvolgende teeltcycli. Steeds moet echter worden ingespeeld op verander(en)de omstandigheden. Kerntaken: Voert teelt uit Oogst en verwerkt oogst van teelt Onderhoudt gebouwen en terreinen (alleen open teelt) 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 29 van 30

30 Vakbekwaam medewerker buitenteelt De vakbekwaam medewerker buitenteelt functioneert op niveau 3. Hij is vanwege zijn vakkennis en vaardigheden klankbord voor de ondernemer. Enerzijds heeft hij een uitvoerende rol. Hij verricht de meeste werkzaamheden in teamverband. Waar in teams wordt gewerkt, heeft hij een aansturende rol: hij is veelal de direct leidinggevende voor de medewerkers. De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd, op eigen initiatief en zonder toezicht van de leidinggevende. Hij onderkent de belangrijkste factoren die de bedrijfsvoering kunnen verstoren en zet oplossingen in of meldt ze aan de bedrijfsleider. Hierin heeft hij een signalerende rol. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen werk. Het beroep wordt gekenmerkt door werkzaamheden van reproductieve en gestandaardiseerde aard. Een aantal werkzaamheden vereist het werken in tempo. Er is in de teelt sprake van een cyclus, waarbij in elke cyclus dezelfde werkzaamheden terugkomen. Steeds moet echter ingespeeld worden op verander(en)de (weers)omstandigheden. Hij heeft een diversiteit aan werkzaamheden. Kerntaken: Voert buitenteelt uit Oogst en verwerkt oogst Organiseert en begeleidt werkzaamheden Onderhoudt gebouwen, terreinen en landschapselementen Manager buitenteelt Manager buitenteelt functioneert op niveau 4. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid van zijn afdeling. Hij heeft een leidinggevende, signalerende, aansturende en coördinerende rol. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid, het financieel beleid en het commercieel beleid. Hij is verantwoordelijk voor het functioneren van zijn medewerkers en voor het behalen van de afdelingsdoelen. Hij is verantwoordelijk voor een efficiënte teelt die voldoet aan de kwaliteitseisen van de gehanteerde zorgsystemen. Het verbeteren van de teeltmethoden valt ook onder zijn verantwoordelijkheid. De manager buitenteelt heeft een diversiteit aan werkzaamheden en moet dus van vele markten thuis zijn. Enerzijds zijn specialistische vaardigheden en kennis belangrijk, anderzijds ook de beroepsonafhankelijke vaardigheden en kennis, zoals managementvaardigheden. Deze verscheidenheid in vereiste kennis en vaardigheden maken het beroep van de manager buitenteelt tot een complex geheel. Kerntaken: Managet bedrijfsonderdeel of bedrijf Beheerst productieproces 5 juni 2013 Manager buitenteelt l cohort pagina 30 van 30

Medewerker vershandel, logistiek en transport

Medewerker vershandel, logistiek en transport Competentiekaart Praktijkleren Medewerker vershandel, logistiek en transport Logistiek vakman Aequor Ede, augustus 2011 Inleiding Als u zich wel eens hebt afgevraagd hoe u een deelnemer binnen het bedrijf

Nadere informatie

Competentiekaarten Praktijkleren. Inkoper vershandel. Aequor

Competentiekaarten Praktijkleren. Inkoper vershandel. Aequor Competentiekaarten Praktijkleren Inkoper vershandel Aequor Ede, december 2008 Inleiding Als u zich wel eens hebt afgevraagd hoe u een deelnemer binnen het bedrijf beter kunt begeleiden bij het leerproces,

Nadere informatie

Manager vershandel, logistiek en transport

Manager vershandel, logistiek en transport Competentiekaart Praktijkleren Manager vershandel, logistiek en transport Logistiek vakman Aequor Ede, augustus 2011 Inleiding Als u zich wel eens hebt afgevraagd hoe u een deelnemer binnen het bedrijf

Nadere informatie

Specialist logistiek en kwaliteit

Specialist logistiek en kwaliteit Competentiekaart Praktijkleren Specialist logistiek en kwaliteit Logistiek vakman Aequor Ede, augustus 2011 29 mei 2013 Specialist logistiek en kwaliteit cohort 2011-2012 pagina 1 van 21 29 mei 2013 Specialist

Nadere informatie

Competentiekaarten Praktijkleren. Vakbekwaam medewerker natuur en vormgeving. Aequor

Competentiekaarten Praktijkleren. Vakbekwaam medewerker natuur en vormgeving. Aequor Competentiekaarten Praktijkleren Vakbekwaam medewerker natuur en vormgeving Aequor Ede, december 2008 Inleiding Als u zich wel eens hebt afgevraagd hoe u een deelnemer binnen het bedrijf beter kunt begeleiden

Nadere informatie

Competentiekaarten Praktijkleren. Manager dierverzorging. Aequor

Competentiekaarten Praktijkleren. Manager dierverzorging. Aequor Competentiekaarten Praktijkleren Manager dierverzorging Aequor Ede, december 2008 Inleiding Als u zich wel eens hebt afgevraagd hoe u een deelnemer binnen het bedrijf beter kunt begeleiden bij het leerproces,

Nadere informatie

Competentiekaart Praktijkleren. Rundveepedicure. Gespecialiseerde dierverzorging vee. Aequor

Competentiekaart Praktijkleren. Rundveepedicure. Gespecialiseerde dierverzorging vee. Aequor Competentiekaart Praktijkleren Rundveepedicure Gespecialiseerde dierverzorging vee Aequor Ede, augustus 2011 Inleiding Als u zich wel eens hebt afgevraagd hoe u een deelnemer binnen het bedrijf beter

Nadere informatie

Competentiekaarten Praktijkleren. Begeleider paardensport II. Aequor

Competentiekaarten Praktijkleren. Begeleider paardensport II. Aequor Competentiekaarten Praktijkleren Begeleider paardensport II Aequor Ede, december 2008 Inleiding Als u zich wel eens hebt afgevraagd hoe u een deelnemer binnen het bedrijf beter kunt begeleiden bij het

Nadere informatie

Competentiekaarten Praktijkleren. manager biologischdynamisch. Aequor

Competentiekaarten Praktijkleren. manager biologischdynamisch. Aequor Competentiekaarten Praktijkleren manager biologischdynamisch bedrijf Aequor Ede, december 2008 Inleiding Als u zich wel eens hebt afgevraagd hoe u een deelnemer binnen het bedrijf beter kunt begeleiden

Nadere informatie

Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Competentiekaart Praktijkleren Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Aequor Ede, december 2008 30 mei 2013 Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent cohort 2008-2009 pagina 1 van 22 30 mei 2013 Arbeidsmarktgekwalificeerd

Nadere informatie

Ondernemer/ manager recreatiedieren

Ondernemer/ manager recreatiedieren Competentiekaart Praktijkleren Ondernemer/ manager recreatiedieren Recreatiedieren Aequor Ede, augustus 2011 28 mei 2013 Ondernemer/manager recreatiedieren cohort 2011-2012 pagina 1 van 42 28 mei 2013

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Arbeidsparticipatie. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo

Keuzedeel mbo. Arbeidsparticipatie. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Keuzedeel mbo Arbeidsparticipatie behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Outdoor Manager 3. Inleiding

Outdoor Manager 3. Inleiding Outdoor Manager 3 Inleiding Over deze examenstandaard Deze examenstandaard behoort tot cohort 2012-2013. Alle examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene standaard.

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, schooljaar 2011-2012

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, schooljaar 2011-2012 Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, schooljaar 2011-2012 Overzicht van de Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap Werkprocessen van de CE Ondernemerschap CEO wp. 1 Bepaalt het (toekomst)beeld van

Nadere informatie

Contactcenter teamleider

Contactcenter teamleider Contactcenter teamleider Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Manager werkvoorbereiding groen, grond, infra

Manager werkvoorbereiding groen, grond, infra Manager werkvoorbereiding groen, grond, infra Kerntaken Werkprocessen 3 Organiseert en begeleidt werkzaamheden 3.2 Maakt en bewaakt planning 4 Managet bedrijfsonderdelen 4.1 Beheert bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, vanaf schooljaar 2012-2013

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, vanaf schooljaar 2012-2013 Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, vanaf schooljaar 2012-2013 Overzicht van de Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap Werkprocessen van de CE Ondernemerschap CEO wp. 1 Bepaalt het (toekomst)beeld

Nadere informatie

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 NIVEAU 4 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Dossier Paardensport en houderij AVO

Dossier Paardensport en houderij AVO Dossier Paardensport en houderij Basis Profiel Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij AVO Bedrijfsleider paardensport en houderij Begeleiden en adviseren klanten Aansturen en organiseren Leiden

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Directiesecretaresse / Managementassistent (95391),niveau 4 BBL Cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Ondernemingsplan (melkveehouder)

Ondernemingsplan (melkveehouder) Ondernemingsplan (melkveehouder) Inleiding Over deze eamenstandaard Deze eamenstandaard behoort tot cohort 2012-2013. Alle eamenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap retail Ondernemer retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie.

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Kwaliteitszorg voor MZ Cursus Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Een presentatie

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie De BPV-Begeleider. Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie 1 is de directe coach van de deelnemer gedurende de gehele stage. 2 hanteert een oplossingsgerichte begeleidingssteil.

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Dossier Bloem, groen en styling

Dossier Bloem, groen en styling Dossier Bloem, groen en styling Basis Maken van bloemwerk, groene decoraties en/of presentaties Verzorgen groene producten Winkel- / productpresentatie Informeren / adviseren AVO Profiel Medewerker bloem,

Nadere informatie

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode:

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode: BPV BEOORDELINGSFORMULIER Naam: BPV bedrijf: BPV periode: Opleiding: 95323 Netwerkbeheerder BPV eindbeoordeling Deze eindbeoordeling is gebaseerd op de beoordelingsformulieren. BPV BPV I Oriënterend BPV

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Vormen van kleinschalig wonen Project Sociaal-cultureel werk Boekje/brochure met alle informatie over het opzetten

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Afdelingsmanager) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Frontofficemedewerker Hoofd informatie. Frontofficemedewerker.

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Frontofficemedewerker Hoofd informatie. Frontofficemedewerker. Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Frontofficemedewerker Frontofficemedewerker Hoofd informatie Hoofd informatie Uitstroom : Hoofd informatie Niveau : 4 Crebonr. : 94071 Kerntaak

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap op basis van vakmanschap Vakman-ondernemer - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Reizen. Reizen Manager verkoop reizen. Manager verkoop reizen

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Reizen. Reizen Manager verkoop reizen. Manager verkoop reizen Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Reizen Reizen Manager verkoop reizen Manager verkoop reizen Uitstroom : Manager verkoop reizen Niveau : 4 Crebonr. : 94100 Kerntaak : alle

Nadere informatie

Servicedocument. Examenplan. Reizen Manager verkoop reizen. Uitstroom : Manager verkoop reizen. Niveau : 4. Crebonr. : 94100. Dossier : 2012-2016

Servicedocument. Examenplan. Reizen Manager verkoop reizen. Uitstroom : Manager verkoop reizen. Niveau : 4. Crebonr. : 94100. Dossier : 2012-2016 Servicedocument Examenplan Reizen Manager verkoop reizen Uitstroom : Manager verkoop reizen Niveau : 4 Crebonr. : 94100 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016 Versie : 1v2 oktober 2015 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Logistiek teamleider Uitstroom: Logistiek teamleider Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 90201 Niveau: 3 Deel A: Beeld van de beroepengroep De logistiek

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93860 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep Wat doet een contactcenter teamleider? Het werk van een contactcenter

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf (ZZP 1-10 medewerkers)

Zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf (ZZP 1-10 medewerkers) Zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf (ZZP 1-10 medewerkers) Midden- en Grootwinkelbedrijf kleinbedrijf Hoofdkantoor Distrib.centrum Filialen Food X X Non-Food X X Ambulante handel X X = aanwezig

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Eind- en toetstermen Basisopleiding leidinggevenden 1 Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Eind- en toetstermen Basisopleiding leidinggevenden 1 Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Eind- en toetstermen Basisopleiding leidinggevenden 1 Schoonmaak- en Glazenwassersbranche NB: In dit document staan alle eindtermen beschreven voor de basisopleidingen voor meewerkend voorman-/vrouw en

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Dat we er maar weer netjes bijzitten.! ( Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Helpen bij huishouding, wonen en recreëren. Niveau Startbekwaam

Nadere informatie

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio: Hieronder volgt een uitleg over de beoordeling van de werkprocessen en een beschrijving

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting)

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Uitstromen: Calculator/onderhoudsspecialist (niveau 4) Uitvoerder (niveau 4) Ondernemer (niveau 4) Kleur- en interieuradviseur

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF ALGEMENE KENMERKEN De locatiemanager heeft een leidinggevende functie waarbij de primaire taak bestaat uit het begeleiden van het operationele proces.

Nadere informatie

Show design. Inleiding

Show design. Inleiding Show design Inleiding Wat is het doel van deze eamenstandaard? Deze eamenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 olofon Het gecombineerde kwalificatieprofiel handboogtrainer 4 en opleider 4 is gebaseerd op de gelijnamige profielen uit de Kwalificatiestructuur

Nadere informatie

C.1 Competentie-matrix kerntaak 4.3: Ondersteunen sporttechnisch beleid

C.1 Competentie-matrix kerntaak 4.3: Ondersteunen sporttechnisch beleid Wielertrainer 4 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Basisgegevens: Naam van de functie: Bedrijfsleider... Datum: 20 augustus 2009 Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van: Directie...

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: ( Junior ) Accountmanager Crebonummer: 93801 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning Specificaties Medewerker Maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Onderzoeksvaardigheden Training In elk werkgebied kan onderzoek plaatsvinden. Voorbeelden: onderzoek naar het welzijn

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer: 90111 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Werken als artiest drama

Werken als artiest drama 08763 Atirst Drama 29-10-2008 11:52 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als artiest drama Artiest Drama Wat laat je zien? Je hebt passie voor theater Je laat jezelf zien Je gaat ervoor en je zet door

Nadere informatie

Profiel Praktijkopleider juli 2013. Standaard rapportopmaak 2

Profiel Praktijkopleider juli 2013. Standaard rapportopmaak 2 Profiel Praktijkopleider juli 2013 Standaard rapportopmaak 2 Profiel Praktijkopleider 2013 Kenwerk 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 3 Overzicht van het profiel... 6 4 Kerntaak en werkprocessen Praktijkopleider...

Nadere informatie

Uitgangspunten en principes bij het beoordelen van beroepsbekwaamheid

Uitgangspunten en principes bij het beoordelen van beroepsbekwaamheid Uitgangspunten en principes bij het beoordelen van beroepsbekwaamheid 1. De beoordeling van beroepsbekwaamheid van de Ondernemer is gebaseerd op reguliere clusters van taken binnen het beroep waarvoor

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur?

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? MBO-beroep in beeld Commercieel medewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 ISHOKYTRAINR/OAH 4 KWALIIATIROIL ISHOKYTRAINR/OAH 4 agina 1 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie.

Nadere informatie

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek.

basis-cv, gericht cv, profielschets, open sollicitatiebrief, gerichte sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek en netwerkgesprek. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Niveau: 3 KD: Pedagogisch werk 2012-2013 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg T Instructies en procedures opvolgen Prestatie-indicatoren

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Logistiek Logistiek medewerker - niveau 2 Parts-/baliemedewerker - niveau 2 Logistiek teamleider - niveau 3 Beroepspraktijkvorming op

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Pistool te behalen, moet je vijf kerntaken op

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerkerbeheer ICT 95070 Leeromgeving

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Plantenteelt. incl. Sierteelt

Wat maak jij. morgen mee MBO. Plantenteelt. incl. Sierteelt Wat maak jij morgen mee MBO incl. Sierteelt Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie