EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING"

Transcriptie

1 EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING WEBSITE:

2 Dames en Herenkapsalon Roos Verschuuren Burgemeester Sweenslaan 52a 2262 BP Leidschendam Telefoon

3 VAN DE VOORZITTER Op de verenigingsavond van april was de helft van het ledenbestand aanwezig, niet slecht voor een kleine vereniging. Als je soms de berichten hoort bij andere verenigingen, waar maar 6 of 8 leden aanwezig zijn; mogen wij niet klagen, alhoewel dat het altijd beter kan. Een aantalleden hadden zich om diverse reden afgemeld. Bij de mededelingen waren een paar opmerkelijke meldingen, zoals een keurmerk voor vogelbeurzen en een voorstel om beginnende vogelliefhebbers een cursus te geven hoe om te gaan met vogels na een goed gevolg krijgt men dan een soort diploma. Verder was er een mededeling om bij het aanvragen van een tentoonstelling kopieën van een keurcontract mee te sturen. Bij het rondje kweek kwamen er verschillende verhalen naar boven, over het algemeen ging het bij iedereen wel goed, alleen als je luchtreiniger in de brand vliegt wordt je daar niet vrolijk van! Na de pauze was er een presentatie over Europese cultuurvogels, bij drie verschillende kwekers thuis gepresenteerd door Franz Poortier. We hebben er denk ik veel van opgestoken. Franz nogmaals bedankt voor deze mooie presentatie. Als ik dit zit te schrijven is het weer niet zo best. Het is hopen dat we nu eens wat beter weer krijgen hemelvaart en Pinksteren in het vooruitzicht. De eerst volgende vergadering is 21 mei a.s. met twee presentaties bij de kweker thuis, tussen de presentatie hebben we even aandacht voor de komende rui en dan beginnen we aan de vakantieperiode. Ik wens u mooie feestdagen en een fijne en gezellige vakantie met veel mooi weer. Tot ziens, Wim Stoop Ringenbestelling 2013 Ringenbestelling De tweede bestelronde inleveren voor bij de ringencommissaris.

4 De Eerste Voorburgse Kanarievogelvereniging Opgericht 1 Maart Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid-Holland. Koninklijk goedgekeurd en erkend door de gemeente Voorburg. Bestuur Voorzitter: W.H. Stoop Secretaris (ledenadministratie): W.H. Stoop Penningmeester: H. van Wessel heg.van Commissaris jeugd zaken: W.H. Stoop Commissaris ringen: H. van Wessel heg.van Alg.Commissaris B.A.Th.Bol Ballotagecommissie Gespreksleider: W.H. Stoop Leden: B.A.Th.Bol, H. van Wessel. Kascontrolecommissie Dhr. F.Poortier, Mevr. Van Veen Website Maandblad Redactie: W.H. Stoop Inhoud: Het is voor iedereen mogelijk om stukken in te zenden. Deze stukken dienen bij de redactie te zijn ingeleverd vóór de 15e dag van de voorafgaande maand. Niet tijdig ingeleverde stukken worden later geplaatst. De redactie neemt geen verantwoording voor de inhoud van de ingezonden stukken en behoudt zich het recht voor om plaatsing om redactionele redenen te weigeren. Distributie: C.J.M. Scheffers, W. van Weelden, Mevr.J.Jansen-Vegt Contributie per jaar voor 2012 Seniorlid 36,50 Jeugdlid (t/m 16 jaar) 24, lid 29,50 Gastlid 22,50 Donateur 7,50 Inschrijfgeld 2,50 Betalingen Het uitvoeren van betalingen aan de vereniging geschiedt via de penningmeester. Dit kan contant of d.m.v. het storten op het volgende gironummer: , t.n.v. Penningmeester "de Kanarievogel", Leidschendam. Thuishaven t Heuvelhonk, Burg. Sweenslaan 6, 2262 EB, Leidschendam tel:

5 Jaarprogramma januari Verenigingsavond met nieuwjaarsborrel 20 februari Jaarvergadering. 19 maart Verenigingsavond met: Korte ledenvergadering. Thema: kleurkanaries. 16 april Verenigingsavond met: Korte ledenvergadering. Thema: Europse Cultuurvogels. 21 mei Verenigingsavond met: Korte ledenvergadering. Thema: Tropen. juni, juli, augustus Tijd om vakantie te houden en de jonge vogels te zien opgroeien. 17 september Verenigingsavond Korte ledenvergadering. Thema: postuurkanaries. 15 oktober Verenigingsavond met: Algemene ledenvergadering. 15 november Opbouw TT Thema: het keuren van vogels 16 november Keurdag en opening november De jaarlijkse tentoonstelling. 15 december Leuke feestavond met prijsuitreiking van de tentoonstelling, bingo, leuke muziek, lekkere hapjes en drankjes. Doorlopend Behandelen van door leden meegebrachte vogels. Leden wisselen ervaringen uit. Behandelen van vragen en problemen. De verenigingsavonden vinden plaats in: t Heuvelhonk, Burg. Sweenslaan 6, 2262 EB, Leidschendam. tel:

6 UITNODIGING VERENIGINGSAVOND Bij deze nodigt het bestuur u uit voor de verenigingsavond op : Maandagavond 21 mei 2012, aanvang uur In het heuvelhonk, Burg. Sweenslaan 6, 2262 EB Leidschendam. ( Zijstraat van de Noordsingel).Tel En wij rekenen weer op u aanwezigheid. AGENDA 1) Opening en mededelingen 2) Aanvullingen en wijziging op de agenda 3) Post 4) Notulen van 16 april ) Uitslag voorstellen A.V. NBvV 6) Vragen uit de vergadering 7) Rondje kweek 8) Rondvraag 9) sluiting Er zal op een geschikt moment een pauze worden ingelast. Het overige deel van de avond is een presentatie bij de kweker thuis. Twee leden presenteren hun volière en hebben we aandacht voor de aankomende ruiperiode. (Zie het artikel over de rui) Bij voorbaat dank, namens het bestuur Wim Stoop

7 NOTULEN LEDENBIJEENKOMST 16 april 2012 Notulist: van Wessel. Opening: Met een welkomst woord werd de vergadering geopend. Aanvulling c.q. wijzigingen op de agenda: Er waren geen wijzigingen c.q. aanvullingen op de agenda: Mededelingen: Zie ingekomen post. Post ingekomen : 1 ) Verenigingen die een vogelbeurs c.q. vogelmarkt willen organiseren moeten voortaan voor 15 Mei in het jaar dat men dit wil organiseren een keurmerk aanvragen bij de Bond. 2 ) Er is bij de Bond een commissie in het leven geroepen die voor beginnende vogelliefhebbers een cursus gaan geven met al zijn ups en downs over deze liefhebberij, bij goed gevolg krijgt men een diploma, een kleine discussie ontstond er na deze mededeling. 3 ) Bij de aanvraag om de TT. te organiseren, moeten voortaan kopieën van de contracten van de keurmeesters - die op een vereniging komen keuren - worden meegezonden. Dit is om te voorkomen dat keurmeesters meer keuringen opgeven dan dat zij gedaan hebben. Reden: bij veel keuringen maken de keurmeesters meer kans om in Apeldoorn te mogen keuren. Notulen van 19 maart 2012: Er waren geen op c.q. aanmerkingen en werd door de vergadering goedgekeurd. Voorstellen AV vergadering, vergadering N.B.v.V. Aan de vergadering werden bijlagen van de algemene vergadering en stemformulieren uitgereikt waar men te kennen kon geven of men, vóór, tegen, of blanco was met de voorstellen van de bond. De uitslag van de stemming: De uitslag van de stemming was als volgt: 1 ) Agendapunt 9. Penningmeester 15 voor. Commissaris 15 voor. Secretaris 15 voor. Tegen 0 2 ) Agendapunt 10. Tuchtcommissie 14 voor en 1 blanco, Tegen 0. Overnemen van sancties 14 voor en 1 blanco. Tegen 0

8 Vragen uit de vergadering : Dhr. Vrijmoed kwam met een voorstel. Hij is ook lid bij een vogelvereniging in Leiden, deze vereniging gaat op excursie naar de De witte Molen met o.a. een rondleiding door de fabriek, zijn vraag was, of dat ook niet iets is voor onze vereniging. De vergadering had daar wel oren naar. Rondje kweek: Bij Dhr. Poortier gaat het beter. Bij Dhr. Hoobroeckx matig. Bij Dhr. Vrijmoed gaat het goed, bijna voortreffelijk. Dhr. Scheffers is tevreden. Dhr. v/d. Kolk is nog steeds afwachtend. Dhr. Lobee idem. Mevr. v. Veen heeft vier nestjes met eieren. Mevr. Jansen heeft drie nestjes met jongen, gaat goed. Dhr. Zandvliet heeft 48 geringde jongen. Dhr. Kortekaas is tevreden. Dhr. Bol heeft in zijn kweekruimte brand gehad, de luchtreiniging is gaan smelten, diverse vogels hebben dat spijtig genoeg met hun leven moeten bekopen. Bij de Fam. Stoop ging de 1ste ronde goed over de tweede ronde zijn zij niet zo over te spreken. Rondvraag: Niemand van de vergadering had iets voor de rondvraag. Na de pauze was er een film van Dhr. Poortier over Europese cultuurvogels. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

9 Graveren Sportprijzen- naamplaten Columbusstraat AW Den Haag Tel: Fa: WIJ GRAVEREN ALLES IN ALLES Computergraveren Glasgraveren Lasergraveren Relatiegeschenken Computerborduren Bedrijfslogo s Verenigingslogo s Sublimatiedruk Meer dan artikelen op voorraad ER KAN ER MAAR ÉÉN DE GOEDKOOPSTE ZIJN!!!!! KvK te Den Haag BTW.nr.: B02 Voor al uw: LOOD & ZINKWERKEN DAKWERKEN CV-WERKEN SANITAIR COMPLETE BADKAMERS Ook voor het kleinere werk kunt u bij ons terecht. Schipholboog HL Voorburg Tel.: K.v.K.: BEL VOOR EEN VRIJBLIJVEND ADVIES EN UITGEBREIDE OFFERTE:

10 Vogels in uw eigen tuin Ik ben best trots op onze tuin, het wordt al een echte oase. Er is natuurlijk best wat werk aan verzet. Wim met timmeren en verven en ik met spitten en snoeien. Verder genieten we van alle vogels om ons heen en was ik laatst toch zeer aangenaam verrast. Wat was het geval er zat een goudvink op het hek, een mannetje. Nou die was wel het laatste wat ik verwachtte. Toch wel bijzonder. In Wales zag ik ze als mussen scharrelen tussen de auto s en zomaar op ons tuinhekje. Er zit van alles, zo hadden we een nest staartmezen in de boom links- net nog zichtbaar op de foto. Natuurlijk had ik het fototoestel niet bij me. Er zit van alles halsbanden bij de vleet en zo mooi van kleur. Ze hangen als bosje aan vogelhuisjes en natuurlijk was ik weer te laat met het fototoestel. Het zal mee eens wel eens lukken. MOLENAARSBEDRIJF VAN LEEUWEN BV Voor al uw dierenbenodigdheden Gaagweg AG Schipluiden Tel

11 De rui bij vogels De rui is geen ziekte maar, een wisseling van bevedering; welke vogels jaarlijks meemaken. Ze doen hun oude verenpak uit en krijgen tussen de 6 tot acht weken een geheel nieuw verenpak. Dit gebeurd bij overjarige vogels, bij jonge vogels gaat het anders. Na ongeveer zes weken begint wat we noemen de jeugdrui. Hierbij blijven de vleugel- en staartpennen intact. De rest van de bevedering ruit wel, zoals de donsbevedering. Mensen die een kanarie in de kamer voor de zang houden, hebben vaak een probleem met de rui. De oorzaak daarvan is dat de vogel onregelmatig in het licht zit, je kunt dit verhelpen door s avonds om ± uur een doek over de kooi te hangen. Dit noemen we stokrui. Ook tijdens de kweek kan er rui voordoen, dit ontstaat doordat het licht op onregelmatige tijden aan en uitgaan, gebruik daarom altijd een tijdklok. Bij de wisseling van winter naar zomertijd mag u niets aan de tijdklok veranderen, als u de tijklok gebruikt. Gaat u toch de tijd toch aanpassen, dan kunnen de vogels ook hiervan in de rui schieten. Als er tijdens het kweekseizoen rui optreedt, stoppen de vogels met broeden, meestal krijgt men al deze problemen door ons eigen toedoen. Het vinden van een antwoordt op deze problemen helpt ons misschien een stuk vooruit, zodat we in de toekomst er niet meer mee geconfronteerd worden. Kijk maar eens rond, in de winter vind je in de natuur geen vogel die in de rui is. Zou dat wel het geval zijn dan legt hij gauw het loodje. De hypofyse van de vogel zorgt er voor dat elke periode het hele jaar goed verloopt, de rustperiode, de kweek en de ruitijd. Ik zal er één periode uithalen - de kweek willen we met de kweek starten, dan zal er voldoende licht moeten zijn. Door voldoende licht gaat de hypofyse werken waardoor er hormonen worden afgescheiden die de vogels driftig maken. Ze fluiten en baltsen dat het een lieve lust is en gaan ze geleidelijke over tot het vormen van een paar, het leggen van eieren, het broeden en het groot brengen van de jongen. Nu het oplossen van al die ruiproblemen, één heb ik er al genoemd, die bij de kamerzangers! Het is belangrijk dat de vogels tijdens de rui ook goed verzorgd worden een goed zaadmengeling, ook gewoon eivoer blijven geven en niet na de kweek daarmee stoppen. Ook regelmatig schoon drinkwater verstrekken met 1x per week wat appelazijn in het drinkwater 10ml op 1 liter water, ook regelmatig badwater verstrekken, met daarin wat badzout voor vogels. Verder de vogels met rust laten, niet steeds verplaatsen, want dat verstoord het ruiproces en koop niet allerlei hulpmiddeltjes, zoals ruihulp en wat nog meer ter koop wordt aangeboden. Het heeft praktisch geen resultaat. Nog een goed advies, doe het licht - als u daar gebruik van maakt na de kweek in één keer uit. Moet u toch kunstlicht gebruiken omdat u bijvoorbeeld in een kelder zit, laat het buiten de kweekperiode niet langer branden dan 9 uur. Dat is voldoende voor de vogels om voedsel en drinken tot zich te nemen. En nog een goede tip, als u vogels terug komen van de tentoonstelling en hebben daar zo n 12 en meer uren licht gehad, doe dan thuis ook, om zo te voorkomen dat ze in de rui vallen en geef ze na het thuiskomen 2 dagen uienwater. Veel succes Wim Stoop

12 1) = gastlid Ledenlijst Berg, J.v.d Leidschendam 0RVE Bol, B.A.Th Leidschendam 8NXJ Dupré, D. 1) Voorschoten R220 Hagenaars, P.C. 1) Katwijk aan Zee U203 Haleber, H.H.P Leiderdorp 1LFV Haleber, mv. 1) Leiderdorp Jansen-Vegt, mv. J. 1) Wassenaar 6KZA Kiffers E Laurentius praktijkschool Delft 2RHP Kortekaas, J.W.G.1) Wassenaar 4KEW Kolk, vd. P, Leidschendam Kranenburg,R. Zoetermeer MM19 Krogt, vd Th. 1) Voorschoten HU60 Lobee, G.B Voorschoten 2RST Lochem, J. v Voorburg 5LTB Oostra, N Den Haag 8NNG Onvlee, mv. C. 1) Wassenaar 9PKF Onvlee, Sammy 1) Wassenaar 2PMS Poortier, F.M Den Haag 9HZV Scheffers, C.J.M Leidschendam 7AZJ Staas, mv. J Leidschendam D288 Stoop-de Vos, mv. G.J Den Haag 8HHQ Stoop, W.H Den Haag 9CYE Veen, mv. C.A.G. v Voorburg 2PHS Velden, A. v Leidschendam 8EPS Verweij, J.A.C.1) Zoetermeer BQ50 Verweij, D.1) Zoetermeer H757 Vollebrecht, E.1) Wassenaar BV89 Vrijmoed, C Den Haag K779 Wessel, G. v. 1) Leidschendam Wessel, H. v. Leidschendam 2JZD Wessel,v. E.R. Leidschendam 6RMN Zandvliet, CH.1) Wassenaar 8PKF

13 Donateurslijst Hoobroeckx-Bish, mevr. M.Th JR Voorburg Hoobroeckx, J Voorburg Leugering.D. Wassenaar Stoop, I GP Spijkenisse Fam. G. Lelieveld 2264 SV Leideschendam Mevr. C. Lelieveld 2264 SV Leidschendam Mevr. W. Blok 2283 XM Rijswijk PRETTIGE VACANTIE!!!!!!!!

14 KWEKERSADVERTENTIES Ben Bol kweker van Rood mozaiëken Type 1 en 2 Mevr. Jansen-Vegt Kweekster van Fife fancy H.van Wessel Kweker van Zwartgeel intensief en schimmel Geel Mozaiëk type Agaat geel mozaiëk type 1+2 C.J.M.Scheffers Kweker van Rood: intensief -schimmel Mozaiëk type 1-2 W.H. Stoop Kweker van: Agaat topaas wit Zwart rood mozaïek type Agaat geel mozaïek type Agaat rood mozaïek type Satinet rood mozaïek type Agaat topaas geel mozaïek type 1+2 G.J. Stoop www. Vogelmagazine.nl Kweekster van: Agaat topaas wit Parijse Frisé Noord Hollandse Frisé Scotch Fancy Japan Hoso Raza Mex. Roodmussen Driekleurpapegaaiamadines Grasparkieten ParkietenkwekerijVerwey tel: Engelse en Hollandse P.Hagenaars Harzers Timbrado s in verschillende kleurslagen

15 EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING WEBSITE: L

16 Dames en Herenkapsalon Roos Verschuuren Burgemeester Sweenslaan 52a 2262 BP Leidschendam Telefoon

17 VAN DE VOORZITTER Op de verenigingsavond van april was de helft van het ledenbestand aanwezig, niet slecht voor een kleine vereniging. Als je soms de berichten hoort bij andere verenigingen, waar maar 6 of 8 leden aanwezig zijn; mogen wij niet klagen, alhoewel dat het altijd beter kan. Een aantalleden hadden zich om diverse reden afgemeld. Bij de mededelingen waren een paar opmerkelijke meldingen, zoals een keurmerk voor vogelbeurzen en een voorstel om beginnende vogelliefhebbers een cursus te geven hoe om te gaan met vogels na een goed gevolg krijgt men dan een soort diploma. Verder was er een mededeling om bij het aanvragen van een tentoonstelling kopieën van een keurcontract mee te sturen. Bij het rondje kweek kwamen er verschillende verhalen naar boven, over het algemeen ging het bij iedereen wel goed, alleen als je luchtreiniger in de brand vliegt wordt je daar niet vrolijk van! Na de pauze was er een presentatie over Europese cultuurvogels, bij drie verschillende kwekers thuis gepresenteerd door Franz Poortier. We hebben er denk ik veel van opgestoken. Franz nogmaals bedankt voor deze mooie presentatie. Als ik dit zit te schrijven is het weer niet zo best. Het is hopen dat we nu eens wat beter weer krijgen hemelvaart en Pinksteren in het vooruitzicht. De eerst volgende vergadering is 21 mei a.s. met twee presentaties bij de kweker thuis, tussen de presentatie hebben we even aandacht voor de komende rui en dan beginnen we aan de vakantieperiode. Ik wens u mooie feestdagen en een fijne en gezellige vakantie met veel mooi weer. Tot ziens, Wim Stoop Ringenbestelling 2013 Ringenbestelling De tweede bestelronde inleveren voor bij de ringencommissaris.

18 De Eerste Voorburgse Kanarievogelvereniging Opgericht 1 Maart Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid-Holland. Koninklijk goedgekeurd en erkend door de gemeente Voorburg. Bestuur Voorzitter: W.H. Stoop Secretaris (ledenadministratie): W.H. Stoop Penningmeester: H. van Wessel heg.van Commissaris jeugd zaken: W.H. Stoop Commissaris ringen: H. van Wessel heg.van Alg.Commissaris B.A.Th.Bol Ballotagecommissie Gespreksleider: W.H. Stoop Leden: B.A.Th.Bol, H. van Wessel. Kascontrolecommissie Dhr. F.Poortier, Mevr. Van Veen Website Maandblad Redactie: W.H. Stoop Inhoud: Het is voor iedereen mogelijk om stukken in te zenden. Deze stukken dienen bij de redactie te zijn ingeleverd vóór de 15e dag van de voorafgaande maand. Niet tijdig ingeleverde stukken worden later geplaatst. De redactie neemt geen verantwoording voor de inhoud van de ingezonden stukken en behoudt zich het recht voor om plaatsing om redactionele redenen te weigeren. Distributie: C.J.M. Scheffers, W. van Weelden, Mevr.J.Jansen-Vegt Contributie per jaar voor 2012 Seniorlid 36,50 Jeugdlid (t/m 16 jaar) 24, lid 29,50 Gastlid 22,50 Donateur 7,50 Inschrijfgeld 2,50 Betalingen Het uitvoeren van betalingen aan de vereniging geschiedt via de penningmeester. Dit kan contant of d.m.v. het storten op het volgende gironummer: , t.n.v. Penningmeester "de Kanarievogel", Leidschendam. Thuishaven t Heuvelhonk, Burg. Sweenslaan 6, 2262 EB, Leidschendam tel:

19 Jaarprogramma januari Verenigingsavond met nieuwjaarsborrel 20 februari Jaarvergadering. 19 maart Verenigingsavond met: Korte ledenvergadering. Thema: kleurkanaries. 16 april Verenigingsavond met: Korte ledenvergadering. Thema: Europse Cultuurvogels. 21 mei Verenigingsavond met: Korte ledenvergadering. Thema: Tropen. juni, juli, augustus Tijd om vakantie te houden en de jonge vogels te zien opgroeien. 17 september Verenigingsavond Korte ledenvergadering. Thema: postuurkanaries. 15 oktober Verenigingsavond met: Algemene ledenvergadering. 15 november Opbouw TT Thema: het keuren van vogels 16 november Keurdag en opening november De jaarlijkse tentoonstelling. 15 december Leuke feestavond met prijsuitreiking van de tentoonstelling, bingo, leuke muziek, lekkere hapjes en drankjes. Doorlopend Behandelen van door leden meegebrachte vogels. Leden wisselen ervaringen uit. Behandelen van vragen en problemen. De verenigingsavonden vinden plaats in: t Heuvelhonk, Burg. Sweenslaan 6, 2262 EB, Leidschendam. tel:

20 UITNODIGING VERENIGINGSAVOND Bij deze nodigt het bestuur u uit voor de verenigingsavond op : Maandagavond 21 mei 2012, aanvang uur In het heuvelhonk, Burg. Sweenslaan 6, 2262 EB Leidschendam. ( Zijstraat van de Noordsingel).Tel En wij rekenen weer op u aanwezigheid. AGE DA 1) Opening en mededelingen 2) Aanvullingen en wijziging op de agenda 3) Post 4) Notulen van 16 april ) Uitslag voorstellen A.V. NBvV 6) Vragen uit de vergadering 7) Rondje kweek 8) Rondvraag 9) sluiting Er zal op een geschikt moment een pauze worden ingelast. Het overige deel van de avond is een presentatie bij de kweker thuis. Twee leden presenteren hun volière en hebben we aandacht voor de aankomende ruiperiode. (Zie het artikel over de rui) Bij voorbaat dank, namens het bestuur Wim Stoop

21 OTULE LEDE BIJEE KOMST 16 april 2012 otulist: van Wessel. Opening: Met een welkomst woord werd de vergadering geopend. Aanvulling c.q. wijzigingen op de agenda: Er waren geen wijzigingen c.q. aanvullingen op de agenda: Mededelingen: Zie ingekomen post. Post ingekomen : 1 ) Verenigingen die een vogelbeurs c.q. vogelmarkt willen organiseren moeten voortaan voor 15 Mei in het jaar dat men dit wil organiseren een keurmerk aanvragen bij de Bond. 2 ) Er is bij de Bond een commissie in het leven geroepen die voor beginnende vogelliefhebbers een cursus gaan geven met al zijn ups en downs over deze liefhebberij, bij goed gevolg krijgt men een diploma, een kleine discussie ontstond er na deze mededeling. 3 ) Bij de aanvraag om de TT. te organiseren, moeten voortaan kopieën van de contracten van de keurmeesters - die op een vereniging komen keuren - worden meegezonden. Dit is om te voorkomen dat keurmeesters meer keuringen opgeven dan dat zij gedaan hebben. Reden: bij veel keuringen maken de keurmeesters meer kans om in Apeldoorn te mogen keuren. otulen van 19 maart 2012: Er waren geen op c.q. aanmerkingen en werd door de vergadering goedgekeurd. Voorstellen AV vergadering, vergadering.b.v.v. Aan de vergadering werden bijlagen van de algemene vergadering en stemformulieren uitgereikt waar men te kennen kon geven of men, vóór, tegen, of blanco was met de voorstellen van de bond. De uitslag van de stemming: De uitslag van de stemming was als volgt: 1 ) Agendapunt 9. Penningmeester 15 voor. Commissaris 15 voor. Secretaris 15 voor. Tegen 0 2 ) Agendapunt 10. Tuchtcommissie 14 voor en 1 blanco, Tegen 0. Overnemen van sancties 14 voor en 1 blanco. Tegen 0

22 Vragen uit de vergadering : Dhr. Vrijmoed kwam met een voorstel. Hij is ook lid bij een vogelvereniging in Leiden, deze vereniging gaat op excursie naar de De witte Molen met o.a. een rondleiding door de fabriek, zijn vraag was, of dat ook niet iets is voor onze vereniging. De vergadering had daar wel oren naar. Rondje kweek: Bij Dhr. Poortier gaat het beter. Bij Dhr. Hoobroeckx matig. Bij Dhr. Vrijmoed gaat het goed, bijna voortreffelijk. Dhr. Scheffers is tevreden. Dhr. v/d. Kolk is nog steeds afwachtend. Dhr. Lobee idem. Mevr. v. Veen heeft vier nestjes met eieren. Mevr. Jansen heeft drie nestjes met jongen, gaat goed. Dhr. Zandvliet heeft 48 geringde jongen. Dhr. Kortekaas is tevreden. Dhr. Bol heeft in zijn kweekruimte brand gehad, de luchtreiniging is gaan smelten, diverse vogels hebben dat spijtig genoeg met hun leven moeten bekopen. Bij de Fam. Stoop ging de 1ste ronde goed over de tweede ronde zijn zij niet zo over te spreken. Rondvraag: Niemand van de vergadering had iets voor de rondvraag. a de pauze was er een film van Dhr. Poortier over Europese cultuurvogels. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

23 Graveren Sportprijzen- naamplaten Columbusstraat AW Den Haag Tel: Fa: WIJ GRAVERE ALLES I ALLES Computergraveren Glasgraveren Lasergraveren Relatiegeschenken Computerborduren Bedrijfslogo s Verenigingslogo s Sublimatiedruk Meer dan artikelen op voorraad ER KAN ER MAAR ÉÉN DE GOEDKOOPSTE ZIJN!!!!! KvK te Den Haag BTW.nr.: B02 Voor al uw: LOOD & ZINKWERKEN DAKWERKEN CV-WERKEN SANITAIR COMPLETE BADKAMERS Ook voor het kleinere werk kunt u bij ons terecht. Schipholboog HL Voorburg Tel.: K.v.K.: BEL VOOR EEN VRIJBLIJVEND ADVIES EN UITGEBREIDE OFFERTE:

24 Vogels in uw eigen tuin Ik ben best trots op onze tuin, het wordt al een echte oase. Er is natuurlijk best wat werk aan verzet. Wim met timmeren en verven en ik met spitten en snoeien. Verder genieten we van alle vogels om ons heen en was ik laatst toch zeer aangenaam verrast. Wat was het geval er zat een goudvink op het hek, een mannetje. Nou die was wel het laatste wat ik verwachtte. Toch wel bijzonder. In Wales zag ik ze als mussen scharrelen tussen de auto s en zomaar op ons tuinhekje. Er zit van alles, zo hadden we een nest staartmezen in de boom links- net nog zichtbaar op de foto. Natuurlijk had ik het fototoestel niet bij me. Er zit van alles halsbanden bij de vleet en zo mooi van kleur. Ze hangen als bosje aan vogelhuisjes en natuurlijk was ik weer te laat met het fototoestel. Het zal mee eens wel eens lukken. MOLENAARSBEDRIJF VAN LEEUWEN BV Voor al uw dierenbenodigdheden Gaagweg AG Schipluiden Tel

25 De rui bij vogels De rui is geen ziekte maar, een wisseling van bevedering; welke vogels jaarlijks meemaken. Ze doen hun oude verenpak uit en krijgen tussen de 6 tot acht weken een geheel nieuw verenpak. Dit gebeurd bij overjarige vogels, bij jonge vogels gaat het anders. Na ongeveer zes weken begint wat we noemen de jeugdrui. Hierbij blijven de vleugel- en staartpennen intact. De rest van de bevedering ruit wel, zoals de donsbevedering. Mensen die een kanarie in de kamer voor de zang houden, hebben vaak een probleem met de rui. De oorzaak daarvan is dat de vogel onregelmatig in het licht zit, je kunt dit verhelpen door s avonds om ± uur een doek over de kooi te hangen. Dit noemen we stokrui. Ook tijdens de kweek kan er rui voordoen, dit ontstaat doordat het licht op onregelmatige tijden aan en uitgaan, gebruik daarom altijd een tijdklok. Bij de wisseling van winter naar zomertijd mag u niets aan de tijdklok veranderen, als u de tijklok gebruikt. Gaat u toch de tijd toch aanpassen, dan kunnen de vogels ook hiervan in de rui schieten. Als er tijdens het kweekseizoen rui optreedt, stoppen de vogels met broeden, meestal krijgt men al deze problemen door ons eigen toedoen. Het vinden van een antwoordt op deze problemen helpt ons misschien een stuk vooruit, zodat we in de toekomst er niet meer mee geconfronteerd worden. Kijk maar eens rond, in de winter vind je in de natuur geen vogel die in de rui is. Zou dat wel het geval zijn dan legt hij gauw het loodje. De hypofyse van de vogel zorgt er voor dat elke periode het hele jaar goed verloopt, de rustperiode, de kweek en de ruitijd. Ik zal er één periode uithalen - de kweek willen we met de kweek starten, dan zal er voldoende licht moeten zijn. Door voldoende licht gaat de hypofyse werken waardoor er hormonen worden afgescheiden die de vogels driftig maken. Ze fluiten en baltsen dat het een lieve lust is en gaan ze geleidelijke over tot het vormen van een paar, het leggen van eieren, het broeden en het groot brengen van de jongen. Nu het oplossen van al die ruiproblemen, één heb ik er al genoemd, die bij de kamerzangers! Het is belangrijk dat de vogels tijdens de rui ook goed verzorgd worden een goed zaadmengeling, ook gewoon eivoer blijven geven en niet na de kweek daarmee stoppen. Ook regelmatig schoon drinkwater verstrekken met 1x per week wat appelazijn in het drinkwater 10ml op 1 liter water, ook regelmatig badwater verstrekken, met daarin wat badzout voor vogels. Verder de vogels met rust laten, niet steeds verplaatsen, want dat verstoord het ruiproces en koop niet allerlei hulpmiddeltjes, zoals ruihulp en wat nog meer ter koop wordt aangeboden. Het heeft praktisch geen resultaat. Nog een goed advies, doe het licht - als u daar gebruik van maakt na de kweek in één keer uit. Moet u toch kunstlicht gebruiken omdat u bijvoorbeeld in een kelder zit, laat het buiten de kweekperiode niet langer branden dan 9 uur. Dat is voldoende voor de vogels om voedsel en drinken tot zich te nemen. En nog een goede tip, als u vogels terug komen van de tentoonstelling en hebben daar zo n 12 en meer uren licht gehad, doe dan thuis ook, om zo te voorkomen dat ze in de rui vallen en geef ze na het thuiskomen 2 dagen uienwater. Veel succes Wim Stoop

26 1) = gastlid Ledenlijst Berg, J.v.d Leidschendam 0RVE Bol, B.A.Th Leidschendam 8NXJ Dupré, D. 1) Voorschoten R220 Hagenaars, P.C. 1) Katwijk aan Zee U203 Haleber, H.H.P Leiderdorp 1LFV Haleber, mv. 1) Leiderdorp Jansen-Vegt, mv. J. 1) Wassenaar 6KZA Kiffers E Laurentius praktijkschool Delft 2RHP Kortekaas, J.W.G.1) Wassenaar 4KEW Kolk, vd. P, Leidschendam Kranenburg,R. Zoetermeer MM19 Krogt, vd Th. 1) Voorschoten HU60 Lobee, G.B Voorschoten 2RST Lochem, J. v Voorburg 5LTB Oostra, N Den Haag 8NNG Onvlee, mv. C. 1) Wassenaar 9PKF Onvlee, Sammy 1) Wassenaar 2PMS Poortier, F.M Den Haag 9HZV Scheffers, C.J.M Leidschendam 7AZJ Staas, mv. J Leidschendam D288 Stoop-de Vos, mv. G.J Den Haag 8HHQ Stoop, W.H Den Haag 9CYE Veen, mv. C.A.G. v Voorburg 2PHS Velden, A. v Leidschendam 8EPS Verweij, J.A.C.1) Zoetermeer BQ50 Verweij, D.1) Zoetermeer H757 Vollebrecht, E.1) Wassenaar BV89 Vrijmoed, C Den Haag K779 Wessel, G. v. 1) Leidschendam Wessel, H. v. Leidschendam 2JZD Wessel,v. E.R. Leidschendam 6RMN Zandvliet, CH.1) Wassenaar 8PKF

27 Donateurslijst Hoobroeckx-Bish, mevr. M.Th JR Voorburg Hoobroeckx, J Voorburg Leugering.D. Wassenaar Stoop, I GP Spijkenisse Fam. G. Lelieveld 2264 SV Leideschendam Mevr. C. Lelieveld 2264 SV Leidschendam Mevr. W. Blok 2283 XM Rijswijk PRETTIGE VACANTIE!!!!!!!!

28 KWEKERSADVERTENTIES Ben Bol kweker van Rood mozaiëken Type 1 en 2 Mevr. Jansen-Vegt Kweekster van Fife fancy H.van Wessel Kweker van Zwartgeel intensief en schimmel Geel Mozaiëk type Agaat geel mozaiëk type 1+2 C.J.M.Scheffers Kweker van Rood: intensief -schimmel Mozaiëk type 1-2 W.H. Stoop Kweker van: Agaat topaas wit Zwart rood mozaïek type Agaat geel mozaïek type Agaat rood mozaïek type Satinet rood mozaïek type Agaat topaas geel mozaïek type 1+2 G.J. Stoop www. Vogelmagazine.nl Kweekster van: Agaat topaas wit Parijse Frisé Noord Hollandse Frisé Scotch Fancy Japan Hoso Raza Mex. Roodmussen Driekleurpapegaaiamadines Grasparkieten ParkietenkwekerijVerwey tel: Engelse en Hollandse P.Hagenaars Harzers Timbrado s in verschillende kleurslagen

Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949. 28 e jaargang.

Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949. 28 e jaargang. Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee Opgericht 10 augustus 1949 maart 2014 28 e jaargang 1 Verenigingsinfo ERELEDEN P.C. Hagenaars en J.A. Plokker BESTUUR Voorzitter

Nadere informatie

F 2 3 4 / 5 6 / 9 2013/2014 10 / 11 11 12 / 14 14 15 / 16 NL

F 2 3 4 / 5 6 / 9 2013/2014 10 / 11 11 12 / 14 14 15 / 16 NL 1 Bestuur EKVV 51 Voorzitter: Wim Bastiaans, Brechtstr. 55 5924 BX Blerick. 077 3828944. E-mail: wjbastiaans@home.nl 1 e penningmeester: Petra Savelkouls, Klagenfurtlaan 246, 5916BB, Venlo. 077 3542840

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Het eerste nieuws over Badmintonvereniging BC Epe

Het eerste nieuws over Badmintonvereniging BC Epe surf ook eens naar onze vernieuwde website www.badmintonepe.nl Het eerste nieuws over Badmintonvereniging BC Epe Gaat digitaal! Seizoen 2011-2012 Mei 2012 Jaargang 15 Nr. 4 1 Colofon Buitenkant Lijn: Buitenkant

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 26 Vereniging van Carnica Imkers Tevens uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2010 te Wageningen

Nieuwsbrief nummer 26 Vereniging van Carnica Imkers Tevens uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2010 te Wageningen Nieuwsbrief nummer 26 VCI cursus beoordeling van bijenvolken voor de teelt 15 en 16 mei 2010 De VCI organiseert dit jaar een cursus met de heer Dirk Ahrens-Lagast van de universiteit Würzburg in Duitsland.

Nadere informatie

Redactie adres De kringloop 137 2614 WK Delft

Redactie adres De kringloop 137 2614 WK Delft Danio Rerio Delft Vereniging van Aquarium En Terrariumliefhebbers Opgericht 1 mei 1919 - aangesloten bij de N.B.A.T. Koninklijk goedgekeurd sinds 16 juli 1919 Redactie adres De kringloop 137 2614 WK Delft

Nadere informatie

DRUKWERK. KOYA bij Kom in de kas in Poeldijk. Uitgave van Bonsaivereniging KOYA Mei 2010 Regio West Nederland 19 e jaargang nr.

DRUKWERK. KOYA bij Kom in de kas in Poeldijk. Uitgave van Bonsaivereniging KOYA Mei 2010 Regio West Nederland 19 e jaargang nr. lange ervaring van deze mentor een rol spelen, want ik krijg meer mogelijkheden aangereikt. Door een geheel andere voorkant te kiezen, lijkt de gewraakte tak ineens minder storend te worden. De mentor

Nadere informatie

H e t B l a d. Senioren Vereniging Midden-Holland. M é t e l k a a r, V ó ó r e l k a a r. Oktober 2010; Nummer 25

H e t B l a d. Senioren Vereniging Midden-Holland. M é t e l k a a r, V ó ó r e l k a a r. Oktober 2010; Nummer 25 H e t B l a d Senioren Vereniging Midden-Holland Oktober 2010; Nummer 25 M é t e l k a a r, V ó ó r e l k a a r Foto: P. Kossen Gouda, Omlooppad, September 2010 Kopij voor de volgende uitgave inleveren

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

Buitengewone Ledenvergadering 16 november 2013

Buitengewone Ledenvergadering 16 november 2013 Buitengewone Ledenvergadering 16 november 2013 Dagvoorzitter: Dhr. A. Waalderbos Bericht van verhindering: Dhr. R. de Grijs Dhr. F. Kluivingh Mevr. E. van Engelen Voorzitter Taakgroep OOKU Erelid Oud-penningmeester

Nadere informatie

De Schapendoes Club NIEUWSBRIEF 12: 4 de jaargang 2 de kwartaal 04-05-2012. 1. Van de bestuurstafel, 2. ALV 3 JUNI 2012

De Schapendoes Club NIEUWSBRIEF 12: 4 de jaargang 2 de kwartaal 04-05-2012. 1. Van de bestuurstafel, 2. ALV 3 JUNI 2012 De Schapendoes Club NIEUWSBRIEF 12: 4 de jaargang 2 de kwartaal 04-05-2012 De volgende punten komen aan bod: 1 Van de bestuurstafel 2 ALV 3 Juni 2012 3 Beoordeling 3 Juni 2012 4 Van de leden 1. Belevenissen

Nadere informatie

Het Verenigingsbestuur

Het Verenigingsbestuur 1 2 43 e Jaargang nummer 259 augustus 2013 -------------------------------------------------------------------------- Het Verenigingsbestuur G. Kapitein secretaris 240897 Mendelssohnstraat 4 1962 EA Heemskerk

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 22 maart 2013

Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Aanwezigen van het bestuur: Dhr. K. v.d Zwet Slotenmaker, voorzitter Mw. M. van Wiggen, penningmeester Mw. I. de la Vieter, secretaris Dhr. M Rozemeijer, namens

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 1

Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 1 Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 1 Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 2 Het bestuur van Volkstuinvereniging "Elsgeest" bestaat uit de volgende leden met de bijbehorende

Nadere informatie

De Dansende Dobber. Officieel orgaan van Hengelsportvereniging Naarden Bussum

De Dansende Dobber. Officieel orgaan van Hengelsportvereniging Naarden Bussum De Dansende Dobber Officieel orgaan van Hengelsportvereniging Naarden Bussum Ingeschreven bij Kamer van Koophandel Oplage +.800 Verschijnt 3x per jaar maart 203 Jaargang 35, nr. ---------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

H e t B l a d. Senioren Vereniging Midden-Holland. M é t e l k a a r, V ó ó r e l k a a r. Maart 2013; Nummer 49

H e t B l a d. Senioren Vereniging Midden-Holland. M é t e l k a a r, V ó ó r e l k a a r. Maart 2013; Nummer 49 H e t B l a d Senioren Vereniging Midden-Holland Maart 2013; Nummer 49 M é t e l k a a r, V ó ó r e l k a a r Foto: P. Kossen Gouda, Winterdijk, januari 2013 Kopij voor de volgende uitgave inleveren vóór

Nadere informatie

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 VAN DE REDACTIE Alweer de eerste uitgave van een nieuwe jaargang. Het heeft de Vriendenkring weer enige moeite gekost voldoende adverteerders te krijgen, om zodoende weer op

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Vereniging Dorpshuis Niehove Algemene ledenvergadering 19 april 2013

Vereniging Dorpshuis Niehove Algemene ledenvergadering 19 april 2013 Vereniging Dorpshuis Niehove Algemene ledenvergadering 19 april 2013 Tijdens de vergadering zijn 20 leden en 5 bestuursleden aanwezig. 1. Opening en mededelingen De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom,

Nadere informatie

Komende bijeenkomst: 2 februari, Aanvang 20.15 uur. BRAC Oscillator avond

Komende bijeenkomst: 2 februari, Aanvang 20.15 uur. BRAC Oscillator avond 1 Jaargang 34 nummer 02 februari 2007 Verenigingsblad van de Veron afdeling s-hertogenbosch Convocatie De VERON afdeling s-hertogenbosch nodigt alle leden hierbij uit tot het bijwonen van de maandelijkse

Nadere informatie

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie

Nadere informatie

----------------------------------------- ------------------------------------------ Voorwoord

----------------------------------------- ------------------------------------------ Voorwoord Voorwoord Je hebt net een spik splinter nieuwe WP opengeslagen. Vers van de pers. Alle ouwe trouwe leden en abonnees weten inmiddels al wat het inhoud, maar voor al onze nieuwe leden een korte uitleg:

Nadere informatie

CLUB NEDERLAND. foto gemaakt tijdens de ALV van 22 januari 2006

CLUB NEDERLAND. foto gemaakt tijdens de ALV van 22 januari 2006 BMW CLUB NEDERLAND foto gemaakt tijdens de ALV van 22 januari 2006 JAARGANG NR. 7 Januari 2006 IN DIT NUMMER 1. Bestuur info 2. Notulen ALV 22 januari 2006 3. Jaarverslag 2005 zoals voorgelezen tijdens

Nadere informatie

Gemaakt door: Kelly.

Gemaakt door: Kelly. De kanjertraining. Gemaakt door: Kelly. Inhoud. Inhoud. 1 Inleiding. 2 Wat is de Kanjertraining? 3 Hoe en wanneer is de Kanjertraining ontstaan? 4 Wanneer ga je naar de Kanjertraining? 6 Welke stappen

Nadere informatie

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners,

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners, up shuttle 2014 1 Inhoudsopgave Van de voorzitter.3 Recreanten Activiteitenkalender 2014. 9 Dorpencompetitie.. 10 Jaarverslag Recreatiecommissie 2013...12 Kampioenen BVC 1 ste team...20 Wist u dat???...21

Nadere informatie

Colofon t Oplappertje

Colofon t Oplappertje 1 2 Colofon t Oplappertje EHBO afd. Sint-Pancras Uitgave 32e jaargang, nummer 1, maart 2012 t Oplappertje is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. afdeling Sint-Pancras. Dit blad

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie