EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING"

Transcriptie

1 EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING WEBSITE:

2 Dames en Herenkapsalon Roos Verschuuren Burgemeester Sweenslaan 52a 2262 BP Leidschendam Telefoon

3 VAN DE VOORZITTER Op de verenigingsavond van april was de helft van het ledenbestand aanwezig, niet slecht voor een kleine vereniging. Als je soms de berichten hoort bij andere verenigingen, waar maar 6 of 8 leden aanwezig zijn; mogen wij niet klagen, alhoewel dat het altijd beter kan. Een aantalleden hadden zich om diverse reden afgemeld. Bij de mededelingen waren een paar opmerkelijke meldingen, zoals een keurmerk voor vogelbeurzen en een voorstel om beginnende vogelliefhebbers een cursus te geven hoe om te gaan met vogels na een goed gevolg krijgt men dan een soort diploma. Verder was er een mededeling om bij het aanvragen van een tentoonstelling kopieën van een keurcontract mee te sturen. Bij het rondje kweek kwamen er verschillende verhalen naar boven, over het algemeen ging het bij iedereen wel goed, alleen als je luchtreiniger in de brand vliegt wordt je daar niet vrolijk van! Na de pauze was er een presentatie over Europese cultuurvogels, bij drie verschillende kwekers thuis gepresenteerd door Franz Poortier. We hebben er denk ik veel van opgestoken. Franz nogmaals bedankt voor deze mooie presentatie. Als ik dit zit te schrijven is het weer niet zo best. Het is hopen dat we nu eens wat beter weer krijgen hemelvaart en Pinksteren in het vooruitzicht. De eerst volgende vergadering is 21 mei a.s. met twee presentaties bij de kweker thuis, tussen de presentatie hebben we even aandacht voor de komende rui en dan beginnen we aan de vakantieperiode. Ik wens u mooie feestdagen en een fijne en gezellige vakantie met veel mooi weer. Tot ziens, Wim Stoop Ringenbestelling 2013 Ringenbestelling De tweede bestelronde inleveren voor bij de ringencommissaris.

4 De Eerste Voorburgse Kanarievogelvereniging Opgericht 1 Maart Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid-Holland. Koninklijk goedgekeurd en erkend door de gemeente Voorburg. Bestuur Voorzitter: W.H. Stoop Secretaris (ledenadministratie): W.H. Stoop Penningmeester: H. van Wessel heg.van Commissaris jeugd zaken: W.H. Stoop Commissaris ringen: H. van Wessel heg.van Alg.Commissaris B.A.Th.Bol Ballotagecommissie Gespreksleider: W.H. Stoop Leden: B.A.Th.Bol, H. van Wessel. Kascontrolecommissie Dhr. F.Poortier, Mevr. Van Veen Website Maandblad Redactie: W.H. Stoop Inhoud: Het is voor iedereen mogelijk om stukken in te zenden. Deze stukken dienen bij de redactie te zijn ingeleverd vóór de 15e dag van de voorafgaande maand. Niet tijdig ingeleverde stukken worden later geplaatst. De redactie neemt geen verantwoording voor de inhoud van de ingezonden stukken en behoudt zich het recht voor om plaatsing om redactionele redenen te weigeren. Distributie: C.J.M. Scheffers, W. van Weelden, Mevr.J.Jansen-Vegt Contributie per jaar voor 2012 Seniorlid 36,50 Jeugdlid (t/m 16 jaar) 24, lid 29,50 Gastlid 22,50 Donateur 7,50 Inschrijfgeld 2,50 Betalingen Het uitvoeren van betalingen aan de vereniging geschiedt via de penningmeester. Dit kan contant of d.m.v. het storten op het volgende gironummer: , t.n.v. Penningmeester "de Kanarievogel", Leidschendam. Thuishaven t Heuvelhonk, Burg. Sweenslaan 6, 2262 EB, Leidschendam tel:

5 Jaarprogramma januari Verenigingsavond met nieuwjaarsborrel 20 februari Jaarvergadering. 19 maart Verenigingsavond met: Korte ledenvergadering. Thema: kleurkanaries. 16 april Verenigingsavond met: Korte ledenvergadering. Thema: Europse Cultuurvogels. 21 mei Verenigingsavond met: Korte ledenvergadering. Thema: Tropen. juni, juli, augustus Tijd om vakantie te houden en de jonge vogels te zien opgroeien. 17 september Verenigingsavond Korte ledenvergadering. Thema: postuurkanaries. 15 oktober Verenigingsavond met: Algemene ledenvergadering. 15 november Opbouw TT Thema: het keuren van vogels 16 november Keurdag en opening november De jaarlijkse tentoonstelling. 15 december Leuke feestavond met prijsuitreiking van de tentoonstelling, bingo, leuke muziek, lekkere hapjes en drankjes. Doorlopend Behandelen van door leden meegebrachte vogels. Leden wisselen ervaringen uit. Behandelen van vragen en problemen. De verenigingsavonden vinden plaats in: t Heuvelhonk, Burg. Sweenslaan 6, 2262 EB, Leidschendam. tel:

6 UITNODIGING VERENIGINGSAVOND Bij deze nodigt het bestuur u uit voor de verenigingsavond op : Maandagavond 21 mei 2012, aanvang uur In het heuvelhonk, Burg. Sweenslaan 6, 2262 EB Leidschendam. ( Zijstraat van de Noordsingel).Tel En wij rekenen weer op u aanwezigheid. AGENDA 1) Opening en mededelingen 2) Aanvullingen en wijziging op de agenda 3) Post 4) Notulen van 16 april ) Uitslag voorstellen A.V. NBvV 6) Vragen uit de vergadering 7) Rondje kweek 8) Rondvraag 9) sluiting Er zal op een geschikt moment een pauze worden ingelast. Het overige deel van de avond is een presentatie bij de kweker thuis. Twee leden presenteren hun volière en hebben we aandacht voor de aankomende ruiperiode. (Zie het artikel over de rui) Bij voorbaat dank, namens het bestuur Wim Stoop

7 NOTULEN LEDENBIJEENKOMST 16 april 2012 Notulist: van Wessel. Opening: Met een welkomst woord werd de vergadering geopend. Aanvulling c.q. wijzigingen op de agenda: Er waren geen wijzigingen c.q. aanvullingen op de agenda: Mededelingen: Zie ingekomen post. Post ingekomen : 1 ) Verenigingen die een vogelbeurs c.q. vogelmarkt willen organiseren moeten voortaan voor 15 Mei in het jaar dat men dit wil organiseren een keurmerk aanvragen bij de Bond. 2 ) Er is bij de Bond een commissie in het leven geroepen die voor beginnende vogelliefhebbers een cursus gaan geven met al zijn ups en downs over deze liefhebberij, bij goed gevolg krijgt men een diploma, een kleine discussie ontstond er na deze mededeling. 3 ) Bij de aanvraag om de TT. te organiseren, moeten voortaan kopieën van de contracten van de keurmeesters - die op een vereniging komen keuren - worden meegezonden. Dit is om te voorkomen dat keurmeesters meer keuringen opgeven dan dat zij gedaan hebben. Reden: bij veel keuringen maken de keurmeesters meer kans om in Apeldoorn te mogen keuren. Notulen van 19 maart 2012: Er waren geen op c.q. aanmerkingen en werd door de vergadering goedgekeurd. Voorstellen AV vergadering, vergadering N.B.v.V. Aan de vergadering werden bijlagen van de algemene vergadering en stemformulieren uitgereikt waar men te kennen kon geven of men, vóór, tegen, of blanco was met de voorstellen van de bond. De uitslag van de stemming: De uitslag van de stemming was als volgt: 1 ) Agendapunt 9. Penningmeester 15 voor. Commissaris 15 voor. Secretaris 15 voor. Tegen 0 2 ) Agendapunt 10. Tuchtcommissie 14 voor en 1 blanco, Tegen 0. Overnemen van sancties 14 voor en 1 blanco. Tegen 0

8 Vragen uit de vergadering : Dhr. Vrijmoed kwam met een voorstel. Hij is ook lid bij een vogelvereniging in Leiden, deze vereniging gaat op excursie naar de De witte Molen met o.a. een rondleiding door de fabriek, zijn vraag was, of dat ook niet iets is voor onze vereniging. De vergadering had daar wel oren naar. Rondje kweek: Bij Dhr. Poortier gaat het beter. Bij Dhr. Hoobroeckx matig. Bij Dhr. Vrijmoed gaat het goed, bijna voortreffelijk. Dhr. Scheffers is tevreden. Dhr. v/d. Kolk is nog steeds afwachtend. Dhr. Lobee idem. Mevr. v. Veen heeft vier nestjes met eieren. Mevr. Jansen heeft drie nestjes met jongen, gaat goed. Dhr. Zandvliet heeft 48 geringde jongen. Dhr. Kortekaas is tevreden. Dhr. Bol heeft in zijn kweekruimte brand gehad, de luchtreiniging is gaan smelten, diverse vogels hebben dat spijtig genoeg met hun leven moeten bekopen. Bij de Fam. Stoop ging de 1ste ronde goed over de tweede ronde zijn zij niet zo over te spreken. Rondvraag: Niemand van de vergadering had iets voor de rondvraag. Na de pauze was er een film van Dhr. Poortier over Europese cultuurvogels. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

9 Graveren Sportprijzen- naamplaten Columbusstraat AW Den Haag Tel: Fa: WIJ GRAVEREN ALLES IN ALLES Computergraveren Glasgraveren Lasergraveren Relatiegeschenken Computerborduren Bedrijfslogo s Verenigingslogo s Sublimatiedruk Meer dan artikelen op voorraad ER KAN ER MAAR ÉÉN DE GOEDKOOPSTE ZIJN!!!!! KvK te Den Haag BTW.nr.: B02 Voor al uw: LOOD & ZINKWERKEN DAKWERKEN CV-WERKEN SANITAIR COMPLETE BADKAMERS Ook voor het kleinere werk kunt u bij ons terecht. Schipholboog HL Voorburg Tel.: K.v.K.: BEL VOOR EEN VRIJBLIJVEND ADVIES EN UITGEBREIDE OFFERTE:

10 Vogels in uw eigen tuin Ik ben best trots op onze tuin, het wordt al een echte oase. Er is natuurlijk best wat werk aan verzet. Wim met timmeren en verven en ik met spitten en snoeien. Verder genieten we van alle vogels om ons heen en was ik laatst toch zeer aangenaam verrast. Wat was het geval er zat een goudvink op het hek, een mannetje. Nou die was wel het laatste wat ik verwachtte. Toch wel bijzonder. In Wales zag ik ze als mussen scharrelen tussen de auto s en zomaar op ons tuinhekje. Er zit van alles, zo hadden we een nest staartmezen in de boom links- net nog zichtbaar op de foto. Natuurlijk had ik het fototoestel niet bij me. Er zit van alles halsbanden bij de vleet en zo mooi van kleur. Ze hangen als bosje aan vogelhuisjes en natuurlijk was ik weer te laat met het fototoestel. Het zal mee eens wel eens lukken. MOLENAARSBEDRIJF VAN LEEUWEN BV Voor al uw dierenbenodigdheden Gaagweg AG Schipluiden Tel

11 De rui bij vogels De rui is geen ziekte maar, een wisseling van bevedering; welke vogels jaarlijks meemaken. Ze doen hun oude verenpak uit en krijgen tussen de 6 tot acht weken een geheel nieuw verenpak. Dit gebeurd bij overjarige vogels, bij jonge vogels gaat het anders. Na ongeveer zes weken begint wat we noemen de jeugdrui. Hierbij blijven de vleugel- en staartpennen intact. De rest van de bevedering ruit wel, zoals de donsbevedering. Mensen die een kanarie in de kamer voor de zang houden, hebben vaak een probleem met de rui. De oorzaak daarvan is dat de vogel onregelmatig in het licht zit, je kunt dit verhelpen door s avonds om ± uur een doek over de kooi te hangen. Dit noemen we stokrui. Ook tijdens de kweek kan er rui voordoen, dit ontstaat doordat het licht op onregelmatige tijden aan en uitgaan, gebruik daarom altijd een tijdklok. Bij de wisseling van winter naar zomertijd mag u niets aan de tijdklok veranderen, als u de tijklok gebruikt. Gaat u toch de tijd toch aanpassen, dan kunnen de vogels ook hiervan in de rui schieten. Als er tijdens het kweekseizoen rui optreedt, stoppen de vogels met broeden, meestal krijgt men al deze problemen door ons eigen toedoen. Het vinden van een antwoordt op deze problemen helpt ons misschien een stuk vooruit, zodat we in de toekomst er niet meer mee geconfronteerd worden. Kijk maar eens rond, in de winter vind je in de natuur geen vogel die in de rui is. Zou dat wel het geval zijn dan legt hij gauw het loodje. De hypofyse van de vogel zorgt er voor dat elke periode het hele jaar goed verloopt, de rustperiode, de kweek en de ruitijd. Ik zal er één periode uithalen - de kweek willen we met de kweek starten, dan zal er voldoende licht moeten zijn. Door voldoende licht gaat de hypofyse werken waardoor er hormonen worden afgescheiden die de vogels driftig maken. Ze fluiten en baltsen dat het een lieve lust is en gaan ze geleidelijke over tot het vormen van een paar, het leggen van eieren, het broeden en het groot brengen van de jongen. Nu het oplossen van al die ruiproblemen, één heb ik er al genoemd, die bij de kamerzangers! Het is belangrijk dat de vogels tijdens de rui ook goed verzorgd worden een goed zaadmengeling, ook gewoon eivoer blijven geven en niet na de kweek daarmee stoppen. Ook regelmatig schoon drinkwater verstrekken met 1x per week wat appelazijn in het drinkwater 10ml op 1 liter water, ook regelmatig badwater verstrekken, met daarin wat badzout voor vogels. Verder de vogels met rust laten, niet steeds verplaatsen, want dat verstoord het ruiproces en koop niet allerlei hulpmiddeltjes, zoals ruihulp en wat nog meer ter koop wordt aangeboden. Het heeft praktisch geen resultaat. Nog een goed advies, doe het licht - als u daar gebruik van maakt na de kweek in één keer uit. Moet u toch kunstlicht gebruiken omdat u bijvoorbeeld in een kelder zit, laat het buiten de kweekperiode niet langer branden dan 9 uur. Dat is voldoende voor de vogels om voedsel en drinken tot zich te nemen. En nog een goede tip, als u vogels terug komen van de tentoonstelling en hebben daar zo n 12 en meer uren licht gehad, doe dan thuis ook, om zo te voorkomen dat ze in de rui vallen en geef ze na het thuiskomen 2 dagen uienwater. Veel succes Wim Stoop

12 1) = gastlid Ledenlijst Berg, J.v.d Leidschendam 0RVE Bol, B.A.Th Leidschendam 8NXJ Dupré, D. 1) Voorschoten R220 Hagenaars, P.C. 1) Katwijk aan Zee U203 Haleber, H.H.P Leiderdorp 1LFV Haleber, mv. 1) Leiderdorp Jansen-Vegt, mv. J. 1) Wassenaar 6KZA Kiffers E Laurentius praktijkschool Delft 2RHP Kortekaas, J.W.G.1) Wassenaar 4KEW Kolk, vd. P, Leidschendam Kranenburg,R. Zoetermeer MM19 Krogt, vd Th. 1) Voorschoten HU60 Lobee, G.B Voorschoten 2RST Lochem, J. v Voorburg 5LTB Oostra, N Den Haag 8NNG Onvlee, mv. C. 1) Wassenaar 9PKF Onvlee, Sammy 1) Wassenaar 2PMS Poortier, F.M Den Haag 9HZV Scheffers, C.J.M Leidschendam 7AZJ Staas, mv. J Leidschendam D288 Stoop-de Vos, mv. G.J Den Haag 8HHQ Stoop, W.H Den Haag 9CYE Veen, mv. C.A.G. v Voorburg 2PHS Velden, A. v Leidschendam 8EPS Verweij, J.A.C.1) Zoetermeer BQ50 Verweij, D.1) Zoetermeer H757 Vollebrecht, E.1) Wassenaar BV89 Vrijmoed, C Den Haag K779 Wessel, G. v. 1) Leidschendam Wessel, H. v. Leidschendam 2JZD Wessel,v. E.R. Leidschendam 6RMN Zandvliet, CH.1) Wassenaar 8PKF

13 Donateurslijst Hoobroeckx-Bish, mevr. M.Th JR Voorburg Hoobroeckx, J Voorburg Leugering.D. Wassenaar Stoop, I GP Spijkenisse Fam. G. Lelieveld 2264 SV Leideschendam Mevr. C. Lelieveld 2264 SV Leidschendam Mevr. W. Blok 2283 XM Rijswijk PRETTIGE VACANTIE!!!!!!!!

14 KWEKERSADVERTENTIES Ben Bol kweker van Rood mozaiëken Type 1 en 2 Mevr. Jansen-Vegt Kweekster van Fife fancy H.van Wessel Kweker van Zwartgeel intensief en schimmel Geel Mozaiëk type Agaat geel mozaiëk type 1+2 C.J.M.Scheffers Kweker van Rood: intensief -schimmel Mozaiëk type 1-2 W.H. Stoop Kweker van: Agaat topaas wit Zwart rood mozaïek type Agaat geel mozaïek type Agaat rood mozaïek type Satinet rood mozaïek type Agaat topaas geel mozaïek type 1+2 G.J. Stoop www. Vogelmagazine.nl Kweekster van: Agaat topaas wit Parijse Frisé Noord Hollandse Frisé Scotch Fancy Japan Hoso Raza Mex. Roodmussen Driekleurpapegaaiamadines Grasparkieten ParkietenkwekerijVerwey tel: Engelse en Hollandse P.Hagenaars Harzers Timbrado s in verschillende kleurslagen

15 EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING WEBSITE: L

16 Dames en Herenkapsalon Roos Verschuuren Burgemeester Sweenslaan 52a 2262 BP Leidschendam Telefoon

17 VAN DE VOORZITTER Op de verenigingsavond van april was de helft van het ledenbestand aanwezig, niet slecht voor een kleine vereniging. Als je soms de berichten hoort bij andere verenigingen, waar maar 6 of 8 leden aanwezig zijn; mogen wij niet klagen, alhoewel dat het altijd beter kan. Een aantalleden hadden zich om diverse reden afgemeld. Bij de mededelingen waren een paar opmerkelijke meldingen, zoals een keurmerk voor vogelbeurzen en een voorstel om beginnende vogelliefhebbers een cursus te geven hoe om te gaan met vogels na een goed gevolg krijgt men dan een soort diploma. Verder was er een mededeling om bij het aanvragen van een tentoonstelling kopieën van een keurcontract mee te sturen. Bij het rondje kweek kwamen er verschillende verhalen naar boven, over het algemeen ging het bij iedereen wel goed, alleen als je luchtreiniger in de brand vliegt wordt je daar niet vrolijk van! Na de pauze was er een presentatie over Europese cultuurvogels, bij drie verschillende kwekers thuis gepresenteerd door Franz Poortier. We hebben er denk ik veel van opgestoken. Franz nogmaals bedankt voor deze mooie presentatie. Als ik dit zit te schrijven is het weer niet zo best. Het is hopen dat we nu eens wat beter weer krijgen hemelvaart en Pinksteren in het vooruitzicht. De eerst volgende vergadering is 21 mei a.s. met twee presentaties bij de kweker thuis, tussen de presentatie hebben we even aandacht voor de komende rui en dan beginnen we aan de vakantieperiode. Ik wens u mooie feestdagen en een fijne en gezellige vakantie met veel mooi weer. Tot ziens, Wim Stoop Ringenbestelling 2013 Ringenbestelling De tweede bestelronde inleveren voor bij de ringencommissaris.

18 De Eerste Voorburgse Kanarievogelvereniging Opgericht 1 Maart Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid-Holland. Koninklijk goedgekeurd en erkend door de gemeente Voorburg. Bestuur Voorzitter: W.H. Stoop Secretaris (ledenadministratie): W.H. Stoop Penningmeester: H. van Wessel heg.van Commissaris jeugd zaken: W.H. Stoop Commissaris ringen: H. van Wessel heg.van Alg.Commissaris B.A.Th.Bol Ballotagecommissie Gespreksleider: W.H. Stoop Leden: B.A.Th.Bol, H. van Wessel. Kascontrolecommissie Dhr. F.Poortier, Mevr. Van Veen Website Maandblad Redactie: W.H. Stoop Inhoud: Het is voor iedereen mogelijk om stukken in te zenden. Deze stukken dienen bij de redactie te zijn ingeleverd vóór de 15e dag van de voorafgaande maand. Niet tijdig ingeleverde stukken worden later geplaatst. De redactie neemt geen verantwoording voor de inhoud van de ingezonden stukken en behoudt zich het recht voor om plaatsing om redactionele redenen te weigeren. Distributie: C.J.M. Scheffers, W. van Weelden, Mevr.J.Jansen-Vegt Contributie per jaar voor 2012 Seniorlid 36,50 Jeugdlid (t/m 16 jaar) 24, lid 29,50 Gastlid 22,50 Donateur 7,50 Inschrijfgeld 2,50 Betalingen Het uitvoeren van betalingen aan de vereniging geschiedt via de penningmeester. Dit kan contant of d.m.v. het storten op het volgende gironummer: , t.n.v. Penningmeester "de Kanarievogel", Leidschendam. Thuishaven t Heuvelhonk, Burg. Sweenslaan 6, 2262 EB, Leidschendam tel:

19 Jaarprogramma januari Verenigingsavond met nieuwjaarsborrel 20 februari Jaarvergadering. 19 maart Verenigingsavond met: Korte ledenvergadering. Thema: kleurkanaries. 16 april Verenigingsavond met: Korte ledenvergadering. Thema: Europse Cultuurvogels. 21 mei Verenigingsavond met: Korte ledenvergadering. Thema: Tropen. juni, juli, augustus Tijd om vakantie te houden en de jonge vogels te zien opgroeien. 17 september Verenigingsavond Korte ledenvergadering. Thema: postuurkanaries. 15 oktober Verenigingsavond met: Algemene ledenvergadering. 15 november Opbouw TT Thema: het keuren van vogels 16 november Keurdag en opening november De jaarlijkse tentoonstelling. 15 december Leuke feestavond met prijsuitreiking van de tentoonstelling, bingo, leuke muziek, lekkere hapjes en drankjes. Doorlopend Behandelen van door leden meegebrachte vogels. Leden wisselen ervaringen uit. Behandelen van vragen en problemen. De verenigingsavonden vinden plaats in: t Heuvelhonk, Burg. Sweenslaan 6, 2262 EB, Leidschendam. tel:

20 UITNODIGING VERENIGINGSAVOND Bij deze nodigt het bestuur u uit voor de verenigingsavond op : Maandagavond 21 mei 2012, aanvang uur In het heuvelhonk, Burg. Sweenslaan 6, 2262 EB Leidschendam. ( Zijstraat van de Noordsingel).Tel En wij rekenen weer op u aanwezigheid. AGE DA 1) Opening en mededelingen 2) Aanvullingen en wijziging op de agenda 3) Post 4) Notulen van 16 april ) Uitslag voorstellen A.V. NBvV 6) Vragen uit de vergadering 7) Rondje kweek 8) Rondvraag 9) sluiting Er zal op een geschikt moment een pauze worden ingelast. Het overige deel van de avond is een presentatie bij de kweker thuis. Twee leden presenteren hun volière en hebben we aandacht voor de aankomende ruiperiode. (Zie het artikel over de rui) Bij voorbaat dank, namens het bestuur Wim Stoop

21 OTULE LEDE BIJEE KOMST 16 april 2012 otulist: van Wessel. Opening: Met een welkomst woord werd de vergadering geopend. Aanvulling c.q. wijzigingen op de agenda: Er waren geen wijzigingen c.q. aanvullingen op de agenda: Mededelingen: Zie ingekomen post. Post ingekomen : 1 ) Verenigingen die een vogelbeurs c.q. vogelmarkt willen organiseren moeten voortaan voor 15 Mei in het jaar dat men dit wil organiseren een keurmerk aanvragen bij de Bond. 2 ) Er is bij de Bond een commissie in het leven geroepen die voor beginnende vogelliefhebbers een cursus gaan geven met al zijn ups en downs over deze liefhebberij, bij goed gevolg krijgt men een diploma, een kleine discussie ontstond er na deze mededeling. 3 ) Bij de aanvraag om de TT. te organiseren, moeten voortaan kopieën van de contracten van de keurmeesters - die op een vereniging komen keuren - worden meegezonden. Dit is om te voorkomen dat keurmeesters meer keuringen opgeven dan dat zij gedaan hebben. Reden: bij veel keuringen maken de keurmeesters meer kans om in Apeldoorn te mogen keuren. otulen van 19 maart 2012: Er waren geen op c.q. aanmerkingen en werd door de vergadering goedgekeurd. Voorstellen AV vergadering, vergadering.b.v.v. Aan de vergadering werden bijlagen van de algemene vergadering en stemformulieren uitgereikt waar men te kennen kon geven of men, vóór, tegen, of blanco was met de voorstellen van de bond. De uitslag van de stemming: De uitslag van de stemming was als volgt: 1 ) Agendapunt 9. Penningmeester 15 voor. Commissaris 15 voor. Secretaris 15 voor. Tegen 0 2 ) Agendapunt 10. Tuchtcommissie 14 voor en 1 blanco, Tegen 0. Overnemen van sancties 14 voor en 1 blanco. Tegen 0

22 Vragen uit de vergadering : Dhr. Vrijmoed kwam met een voorstel. Hij is ook lid bij een vogelvereniging in Leiden, deze vereniging gaat op excursie naar de De witte Molen met o.a. een rondleiding door de fabriek, zijn vraag was, of dat ook niet iets is voor onze vereniging. De vergadering had daar wel oren naar. Rondje kweek: Bij Dhr. Poortier gaat het beter. Bij Dhr. Hoobroeckx matig. Bij Dhr. Vrijmoed gaat het goed, bijna voortreffelijk. Dhr. Scheffers is tevreden. Dhr. v/d. Kolk is nog steeds afwachtend. Dhr. Lobee idem. Mevr. v. Veen heeft vier nestjes met eieren. Mevr. Jansen heeft drie nestjes met jongen, gaat goed. Dhr. Zandvliet heeft 48 geringde jongen. Dhr. Kortekaas is tevreden. Dhr. Bol heeft in zijn kweekruimte brand gehad, de luchtreiniging is gaan smelten, diverse vogels hebben dat spijtig genoeg met hun leven moeten bekopen. Bij de Fam. Stoop ging de 1ste ronde goed over de tweede ronde zijn zij niet zo over te spreken. Rondvraag: Niemand van de vergadering had iets voor de rondvraag. a de pauze was er een film van Dhr. Poortier over Europese cultuurvogels. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

23 Graveren Sportprijzen- naamplaten Columbusstraat AW Den Haag Tel: Fa: WIJ GRAVERE ALLES I ALLES Computergraveren Glasgraveren Lasergraveren Relatiegeschenken Computerborduren Bedrijfslogo s Verenigingslogo s Sublimatiedruk Meer dan artikelen op voorraad ER KAN ER MAAR ÉÉN DE GOEDKOOPSTE ZIJN!!!!! KvK te Den Haag BTW.nr.: B02 Voor al uw: LOOD & ZINKWERKEN DAKWERKEN CV-WERKEN SANITAIR COMPLETE BADKAMERS Ook voor het kleinere werk kunt u bij ons terecht. Schipholboog HL Voorburg Tel.: K.v.K.: BEL VOOR EEN VRIJBLIJVEND ADVIES EN UITGEBREIDE OFFERTE:

24 Vogels in uw eigen tuin Ik ben best trots op onze tuin, het wordt al een echte oase. Er is natuurlijk best wat werk aan verzet. Wim met timmeren en verven en ik met spitten en snoeien. Verder genieten we van alle vogels om ons heen en was ik laatst toch zeer aangenaam verrast. Wat was het geval er zat een goudvink op het hek, een mannetje. Nou die was wel het laatste wat ik verwachtte. Toch wel bijzonder. In Wales zag ik ze als mussen scharrelen tussen de auto s en zomaar op ons tuinhekje. Er zit van alles, zo hadden we een nest staartmezen in de boom links- net nog zichtbaar op de foto. Natuurlijk had ik het fototoestel niet bij me. Er zit van alles halsbanden bij de vleet en zo mooi van kleur. Ze hangen als bosje aan vogelhuisjes en natuurlijk was ik weer te laat met het fototoestel. Het zal mee eens wel eens lukken. MOLENAARSBEDRIJF VAN LEEUWEN BV Voor al uw dierenbenodigdheden Gaagweg AG Schipluiden Tel

25 De rui bij vogels De rui is geen ziekte maar, een wisseling van bevedering; welke vogels jaarlijks meemaken. Ze doen hun oude verenpak uit en krijgen tussen de 6 tot acht weken een geheel nieuw verenpak. Dit gebeurd bij overjarige vogels, bij jonge vogels gaat het anders. Na ongeveer zes weken begint wat we noemen de jeugdrui. Hierbij blijven de vleugel- en staartpennen intact. De rest van de bevedering ruit wel, zoals de donsbevedering. Mensen die een kanarie in de kamer voor de zang houden, hebben vaak een probleem met de rui. De oorzaak daarvan is dat de vogel onregelmatig in het licht zit, je kunt dit verhelpen door s avonds om ± uur een doek over de kooi te hangen. Dit noemen we stokrui. Ook tijdens de kweek kan er rui voordoen, dit ontstaat doordat het licht op onregelmatige tijden aan en uitgaan, gebruik daarom altijd een tijdklok. Bij de wisseling van winter naar zomertijd mag u niets aan de tijdklok veranderen, als u de tijklok gebruikt. Gaat u toch de tijd toch aanpassen, dan kunnen de vogels ook hiervan in de rui schieten. Als er tijdens het kweekseizoen rui optreedt, stoppen de vogels met broeden, meestal krijgt men al deze problemen door ons eigen toedoen. Het vinden van een antwoordt op deze problemen helpt ons misschien een stuk vooruit, zodat we in de toekomst er niet meer mee geconfronteerd worden. Kijk maar eens rond, in de winter vind je in de natuur geen vogel die in de rui is. Zou dat wel het geval zijn dan legt hij gauw het loodje. De hypofyse van de vogel zorgt er voor dat elke periode het hele jaar goed verloopt, de rustperiode, de kweek en de ruitijd. Ik zal er één periode uithalen - de kweek willen we met de kweek starten, dan zal er voldoende licht moeten zijn. Door voldoende licht gaat de hypofyse werken waardoor er hormonen worden afgescheiden die de vogels driftig maken. Ze fluiten en baltsen dat het een lieve lust is en gaan ze geleidelijke over tot het vormen van een paar, het leggen van eieren, het broeden en het groot brengen van de jongen. Nu het oplossen van al die ruiproblemen, één heb ik er al genoemd, die bij de kamerzangers! Het is belangrijk dat de vogels tijdens de rui ook goed verzorgd worden een goed zaadmengeling, ook gewoon eivoer blijven geven en niet na de kweek daarmee stoppen. Ook regelmatig schoon drinkwater verstrekken met 1x per week wat appelazijn in het drinkwater 10ml op 1 liter water, ook regelmatig badwater verstrekken, met daarin wat badzout voor vogels. Verder de vogels met rust laten, niet steeds verplaatsen, want dat verstoord het ruiproces en koop niet allerlei hulpmiddeltjes, zoals ruihulp en wat nog meer ter koop wordt aangeboden. Het heeft praktisch geen resultaat. Nog een goed advies, doe het licht - als u daar gebruik van maakt na de kweek in één keer uit. Moet u toch kunstlicht gebruiken omdat u bijvoorbeeld in een kelder zit, laat het buiten de kweekperiode niet langer branden dan 9 uur. Dat is voldoende voor de vogels om voedsel en drinken tot zich te nemen. En nog een goede tip, als u vogels terug komen van de tentoonstelling en hebben daar zo n 12 en meer uren licht gehad, doe dan thuis ook, om zo te voorkomen dat ze in de rui vallen en geef ze na het thuiskomen 2 dagen uienwater. Veel succes Wim Stoop

26 1) = gastlid Ledenlijst Berg, J.v.d Leidschendam 0RVE Bol, B.A.Th Leidschendam 8NXJ Dupré, D. 1) Voorschoten R220 Hagenaars, P.C. 1) Katwijk aan Zee U203 Haleber, H.H.P Leiderdorp 1LFV Haleber, mv. 1) Leiderdorp Jansen-Vegt, mv. J. 1) Wassenaar 6KZA Kiffers E Laurentius praktijkschool Delft 2RHP Kortekaas, J.W.G.1) Wassenaar 4KEW Kolk, vd. P, Leidschendam Kranenburg,R. Zoetermeer MM19 Krogt, vd Th. 1) Voorschoten HU60 Lobee, G.B Voorschoten 2RST Lochem, J. v Voorburg 5LTB Oostra, N Den Haag 8NNG Onvlee, mv. C. 1) Wassenaar 9PKF Onvlee, Sammy 1) Wassenaar 2PMS Poortier, F.M Den Haag 9HZV Scheffers, C.J.M Leidschendam 7AZJ Staas, mv. J Leidschendam D288 Stoop-de Vos, mv. G.J Den Haag 8HHQ Stoop, W.H Den Haag 9CYE Veen, mv. C.A.G. v Voorburg 2PHS Velden, A. v Leidschendam 8EPS Verweij, J.A.C.1) Zoetermeer BQ50 Verweij, D.1) Zoetermeer H757 Vollebrecht, E.1) Wassenaar BV89 Vrijmoed, C Den Haag K779 Wessel, G. v. 1) Leidschendam Wessel, H. v. Leidschendam 2JZD Wessel,v. E.R. Leidschendam 6RMN Zandvliet, CH.1) Wassenaar 8PKF

27 Donateurslijst Hoobroeckx-Bish, mevr. M.Th JR Voorburg Hoobroeckx, J Voorburg Leugering.D. Wassenaar Stoop, I GP Spijkenisse Fam. G. Lelieveld 2264 SV Leideschendam Mevr. C. Lelieveld 2264 SV Leidschendam Mevr. W. Blok 2283 XM Rijswijk PRETTIGE VACANTIE!!!!!!!!

28 KWEKERSADVERTENTIES Ben Bol kweker van Rood mozaiëken Type 1 en 2 Mevr. Jansen-Vegt Kweekster van Fife fancy H.van Wessel Kweker van Zwartgeel intensief en schimmel Geel Mozaiëk type Agaat geel mozaiëk type 1+2 C.J.M.Scheffers Kweker van Rood: intensief -schimmel Mozaiëk type 1-2 W.H. Stoop Kweker van: Agaat topaas wit Zwart rood mozaïek type Agaat geel mozaïek type Agaat rood mozaïek type Satinet rood mozaïek type Agaat topaas geel mozaïek type 1+2 G.J. Stoop www. Vogelmagazine.nl Kweekster van: Agaat topaas wit Parijse Frisé Noord Hollandse Frisé Scotch Fancy Japan Hoso Raza Mex. Roodmussen Driekleurpapegaaiamadines Grasparkieten ParkietenkwekerijVerwey tel: Engelse en Hollandse P.Hagenaars Harzers Timbrado s in verschillende kleurslagen

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING WEBSITE: WWW.EVKV.WEBKLIK.NL Dames en Herenkapsalon Roos Verschuuren Burgemeester Sweenslaan 52a 2262 BP Leidschendam Telefoon 070-327 55 51 VAN DE VOORZITTER Beste

Nadere informatie

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING WEBSITE: WWW.EVKV.WEBKLIK.NL Dames en Herenkapsalon G. van der Holst & Zn. b.v. Roos Verschuuren www.gvdholstzn.nl Burgemeester Sweenslaan 52a 2262 BP Leidschendam

Nadere informatie

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING WEBSITE: WWW.EVKV.WEBKLIK.NL Dames en Herenkapsalon Bloemen- en en Plantenboetiek Roos Verschuuren Burgemeester Sweenslaan 52a 2262 BP Leidschendam Telefoon 070-327

Nadere informatie

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING WEBSITE: WWW.EVKV.WEBKLIK.NL Dames en Herenkapsalon Bloemen- en en Plantenboetiek Roos Verschuuren Burgemeester Sweenslaan 52a 2262 BP Leidschendam Telefoon 070-327

Nadere informatie

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING WEBSITE: WWW.EVKV.WEBKLIK.NL Dames en Herenkapsalon Roos Verschuuren Burgemeester Sweenslaan 52a 2262 BP Leidschendam Telefoon 070-327 55 51 VAN DE VOORZITTER De

Nadere informatie

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING WEBSITE: WWW.EVKV.WEBKLIK.NL Dames en Herenkapsalon Roos Verschuuren Burgemeester Sweenslaan 52a 2262 BP Leidschendam Telefoon 070-327 55 51 VAN DE VOORZITTER Op

Nadere informatie

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING WEBSITE: WWW.EVKV.WEBKLIK.NL Dames en Herenkapsalon Bloemen- en en Plantenboetiek Roos Verschuuren Burgemeester Sweenslaan 52a 2262 BP Leidschendam Telefoon 070-327

Nadere informatie

WEBSITE: EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING

WEBSITE:  EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING WEBSITE: WWW.EVKV.WEBKLIK.NL EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING Dames en Herenkapsalon Roos Verschuuren Burgemeester Sweenslaan 52a 2262 BP Leidschendam Telefoon 070-327 55 51 VAN DE VOORZITTER We

Nadere informatie

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING WEBSITE: WWW.EVKV.WEBKLIK.NL Dames en Herenkapsalon Bloemen- en en Plantenboetiek Roos Verschuuren Burgemeester Sweenslaan 52a 2262 BP Leidschendam Telefoon 070-327

Nadere informatie

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING WEBSITE: WWW.EVKV.WEBKLIK.NL Dames en Herenkapsalon Roos Verschuuren Burgemeester Sweenslaan 52a 2262 BP Leidschendam Telefoon 070-327 55 51 VAN DE VOORZITTER We

Nadere informatie

V.V. WITROKA RIDDERKERK

V.V. WITROKA RIDDERKERK V.V. WITROKA RIDDERKERK Opgericht in november 1956 Aangesloten bij N.B.v.V. Oktober November 2017 ( 1 ) ( 2 ) Deze maand in ons clubblad: Inhoud boekje 03 Bestuursgegevens 05 Agenda 07 Hans Dijksman 09

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Maart 2012 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie

de Vogelvrienden Leusden

de Vogelvrienden Leusden de Vogelvrienden Leusden Tentoonstellingsreglement 37 e kampioenschap Van Amersfoort 2014 De show wordt gehouden op de volgende data: Vrijdag Zaterdag Zondag 7 november van 20.00 tot 22.00 uur 8 november

Nadere informatie

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING WEBSITE: WWW.EVKV.WEBKLIK.NL Dames en Herenkapsalon Bloemen- en en Plantenboetiek Roos Verschuuren Burgemeester Sweenslaan 52a 2262 BP Leidschendam Telefoon 070-327

Nadere informatie

Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949. 27 e jaargang.

Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949. 27 e jaargang. Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee Opgericht 10 augustus 1949 september 2013 27 e jaargang Verenigingsinfo ERELEDEN P.C. Hagenaars en J.A. Plokker BESTUUR

Nadere informatie

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING WEBSITE: WWW.EVKV.WEBKLIK.NL Dames en Herenkapsalon Roos Verschuuren Burgemeester Sweenslaan 52a Denkt u ook aan onze adverteerders. Zij steunen onze vereniging

Nadere informatie

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING

EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING EERSTE VOORBURGSE KANARIEVOGELVERENIGING WEBSITE: WWW.EVKV.WEBKLIK.NL Dames en Herenkapsalon Bloemen- en en Plantenboetiek Roos Verschuuren Burgemeester Sweenslaan 52a 2262 BP Leidschendam Telefoon 070-327

Nadere informatie

Volierevereniging Zanglust Fügelnijs, mei 2015

Volierevereniging Zanglust Fügelnijs, mei 2015 1 Volierevereniging Zanglust Fügelnijs, mei 2015 Nieuwe lay-out Nieuwe mensen hebben vaak andere ideeën, zo ook nu weer. Het Fugelnijs kon wel wat kleur gebruiken en styling. Voor je ligt het resultaat.

Nadere informatie

Opgericht 10 augustus mei e jaargang

Opgericht 10 augustus mei e jaargang Opgericht 10 augustus 1949 mei 2010 24 e jaargang 1 Verenigingsinfo ERELEDEN P.C. Hagenaars en J.A. Plokker BESTUUR Voorzitter : Jaap Plokker, Hercules 86, (Waarnemend) 2221 MD Katwijk, tel: 071-402 75

Nadere informatie

Groep 3.006 Lipochroom Lutino intensief witte pennen. Groep 3.008 Lipochroom Geel schimmel witte pennen

Groep 3.006 Lipochroom Lutino intensief witte pennen. Groep 3.008 Lipochroom Geel schimmel witte pennen 1. Zangkanaries Hoofdgroep 01: Zangkanaries 1 Kooi: zangkooi Groep 1.001 Harzers klas 1.001.001 Harzers Hoofdgroep 02: Zangkanaries 2 Kooi: zangkooi Groep 1.002 Waterslagers klas 1.002.001 Waterslagers

Nadere informatie

TT show ter ere van onze 51 ste Vogel tentoonstelling van Tropenpracht en onze 24 ste Bijzondere Tentoonstelling

TT show ter ere van onze 51 ste Vogel tentoonstelling van Tropenpracht en onze 24 ste Bijzondere Tentoonstelling TT show ter ere van onze 51 ste Vogel tentoonstelling van Tropenpracht en onze 24 ste Bijzondere Tentoonstelling Reglementen en Inschrijfformulier 26 november t/m 29 november 2014 in Zalencentrum Muller,

Nadere informatie

LEDENVERGADERING. Op maandag 09 september 2013 wordt er een vergadering voor de leden gehouden. 20:00 uur in de broeikas. Adres: JULIANAWEG 47

LEDENVERGADERING. Op maandag 09 september 2013 wordt er een vergadering voor de leden gehouden. 20:00 uur in de broeikas. Adres: JULIANAWEG 47 Email: prachtenpraalakersloot@gmail.com Pracht en Praal 42 Bestuur. Voorzitter: Penningmeester en N.Stobbe. Pr.Irenelaan 11 1911 HT Uitgeest.Tel.0251-313645 e.mail: C.Arends. 2é Voorzitter: Dorpsstraat

Nadere informatie

VOGELVERENIGING "ONS IDEAAL" BOXTEL EN OMSTREKEN. Nationale tentoonstelling 2012 (met verkoopklasse)

VOGELVERENIGING ONS IDEAAL BOXTEL EN OMSTREKEN. Nationale tentoonstelling 2012 (met verkoopklasse) VOGELVERENIGING "ONS IDEAAL" BOXTEL EN OMSTREKEN Nationale tentoonstelling 2012 (met verkoopklasse) T.T.-voorwaarden/ reglement/ prijzenschema Nationale tentoonstelling, die gehouden zal worden op zaterdag

Nadere informatie

REGLEMENT vogeltentoonstelling 2015

REGLEMENT vogeltentoonstelling 2015 REGLEMENT vogeltentoonstelling 2015 Van Vogelvereniging Spijkenisse en omstreken lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Clubgebouw vogelvereniging, Maaswijkweg 10 te Spijkenisse. Sluiting inschrijving:

Nadere informatie

Prijzenreglement Vogelvereniging Gieten e.o.

Prijzenreglement Vogelvereniging Gieten e.o. Prijzenreglement Vogelvereniging Gieten e.o. Eigen kweek vogels Alle Eigen Kweek (EK) vogels (inclusief stellen en stammen) van de show worden ingedeeld in de volgende hoofdcategorieën: - Zang (EK) - Kleur

Nadere informatie

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J.

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J. BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J. Nijeboer Voorzitter: Dhr. W. Krijt Putterweg 39 3851 GA Ermelo 0341-560549 w.krijt@vodafonevast.nl

Nadere informatie

ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER FEBRUARI 2012 AANGESLOTEN BIJ:

ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER FEBRUARI 2012 AANGESLOTEN BIJ: ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER FEBRUARI 2012 2008 2008 AANGESLOTEN BIJ: 2008 BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen en

Nadere informatie

WAAROM LID WORDEN VAN EEN VOGELVERENIGING

WAAROM LID WORDEN VAN EEN VOGELVERENIGING WAAROM LID WORDEN VAN EEN VOGELVERENIGING Vragen die aan de orde komen zijn: Op welke manieren kun je vogels houden? Waar moet je op letten bij het aanschaffen en verzorgen van vogels? Waarom is het belangrijk

Nadere informatie

vogelvereniging DE NACHTEGAAL Rosmalen

vogelvereniging DE NACHTEGAAL Rosmalen vogelvereniging DE NACHTEGAAL Rosmalen Vogelvereniging de Nachtegaal uit Rosmalen nodigt u uit om deel te nemen aan: Open Rosmalens Kampioenschap 2017 icm kringtentoonstelling Maasland-Meierij Deze tentoonstelling

Nadere informatie

No.2 UITGAVE FEBRUARI 2016

No.2 UITGAVE FEBRUARI 2016 CLUBBLAD VAN VOGELVERENIGING GEMERTS KLEUR 13e JAARGANG No.2 UITGAVE FEBRUARI 2016 COPY NAAR: joentheo44@kpnmail.nl www.gemertskleur.nl Secretariaat:Theo van den Eijnde De Haag 41 5421 NL joentheo44@kpnmail.nl

Nadere informatie

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT TENTOONSTELLINGSREGLEMENT ARTIKEL 1 De afdeling organiseert jaarlijks een vogeltentoonstelling. Het bestuur van de afdeling is belast met de zorg voor de totstandkoming van de tentoonstelling. Indien zich

Nadere informatie

Uitnodiging 35 ste V.V.W. VOGELTENTOONSTELLING 2015

Uitnodiging 35 ste V.V.W. VOGELTENTOONSTELLING 2015 Uitnodiging 35 ste V.V.W. VOGELTENTOONSTELLING 2015 Wommelgem, 9 augustus 2015. Beste vogelvriend, Graag nodigen wij U uit om deel te nemen aan onze 35 ste vogelshow op 26 en 27 september a.s.. We organiseren

Nadere informatie

Tentoonstellingsreglement Boxtelse kampioenschappen t/m 14 december Heidezoom 2 Liempde. Tel

Tentoonstellingsreglement Boxtelse kampioenschappen t/m 14 december Heidezoom 2 Liempde. Tel Tentoonstellingsreglement Boxtelse kampioenschappen 2014. 12 t/m 14 december 2014. Heidezoom 2 Liempde. Tel. 0411-631427. Deelnemende vogelverengingen: Vogelvereniging Vogelvreugd Boxtel. Vogelvereniging

Nadere informatie

ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN EN REGLEMENTEN VAN DE NGC-DBS.

ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN EN REGLEMENTEN VAN DE NGC-DBS. ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN EN REGLEMENTEN VAN DE NGC-DBS. Per 1-1-2015 Subreglement 2 van artikel 25 van het Huishoudelijk reglement NGC-DBS. SUBARTIKEL 1. Tentoonstellingen: Alle door de vereniging

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

Nationale TT 2015, Volière Vereniging De Huisvriend.

Nationale TT 2015, Volière Vereniging De Huisvriend. Geachte vogelliefhebber, Van 30 oktober t/m 1 november organiseert Volière vereniging De Huisvriend uit Rothem-Meerssen voor de 17-de keer op rij een Nationale Vogeltentoonstelling. We willen net zoals

Nadere informatie

Afdeling: Tentoonstellingscommissie. Beste Vogelvrienden,

Afdeling: Tentoonstellingscommissie. Beste Vogelvrienden, Afdeling: Tentoonstellingscommissie Beste Vogelvrienden, Hieronder volgt het nieuwe tentoonstellingsreglement van Folière feriening Súd West Hoek, bestemd voor de afdelingstentoonstelling 2012. Alle voorgaande

Nadere informatie

~ 1 ~ Indien onbestelbaar retouneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949

~ 1 ~ Indien onbestelbaar retouneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949 Indien onbestelbaar retouneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee Opgericht 10 augustus 1949 Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ~ 1 ~ ~ 2 ~ Verenigingsinfo ERELEDEN

Nadere informatie

Vogelvereniging Schagen en Omgeving

Vogelvereniging Schagen en Omgeving 43 e jaargang oktober 2015 Zie ook www.vseno.nl Vogelvereniging Schagen en Omgeving Opgericht:10 januari 1963 Aangesloten bij de Nederlandse bond van Vogelliefhebbers Postadres: Vogelvereniging S&O Stroet

Nadere informatie

Vogelvereniging De Goudvink Opgericht juni 1965 te Vught www.degoudvink.nl www.facebook.nl/degoudvink.vught

Vogelvereniging De Goudvink Opgericht juni 1965 te Vught www.degoudvink.nl www.facebook.nl/degoudvink.vught Vogelvereniging De Goudvink Opgericht juni 1965 te Vught www.degoudvink.nl www.facebook.nl/degoudvink.vught Bij deze nodigen wij u uit om deel te nemen aan onze 1965 2015 Jubileum vogelshow Het Gouden

Nadere informatie

Eigen oogst. Kwartaalblad van Volkstuindersvereniging De Kavel te Westervoort

Eigen oogst. Kwartaalblad van Volkstuindersvereniging De Kavel te Westervoort Eigen oogst Kwartaalblad van Volkstuindersvereniging De Kavel te Westervoort December 2016 1 Bestuur Voorzitter: W.L.Geul Vuurdoornpad 5 6921EJ Duiven tel: 0316-268060 kavel 73 Secretaris: T. Kortekaas

Nadere informatie

V.V. WITROKA RIDDERKERK

V.V. WITROKA RIDDERKERK V.V. WITROKA RIDDERKERK Opgericht in november 1956 Aangesloten bij N.B.v.V. Tentoonstelling 2017 Tstelling regtentoonst ( 1 ) Tentoonstelling reglement voor de Bijzondere Vogeltentoonstelling 2017 De vogelshow

Nadere informatie

Gefriseerde rassen en Houdingrassen

Gefriseerde rassen en Houdingrassen Open Nederlandse kampioenschappen Gefriseerde rassen en Houdingrassen Op zaterdag 19 november 2011 Plaats: Verenigingsgebouw De Vogelvriend P.M. van Gentstraat 23 4142 BM Leerdam Tel. 0345-618024 De kampioenen

Nadere informatie

Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard

Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard Secretariaat Organisatie: Huub Mertens P.P.Rubensstraat 32 6137 XX Sittard 06-19053510; huubmertns54@gmail.com Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard Tentoonstellingsregels Inschrijfformulier:

Nadere informatie

Nieuwsbrief E.V.v.V

Nieuwsbrief E.V.v.V Nieuwsbrief E.V.v.V. 3 2016 3 e kwartaal 2016 Aangesloten bij de NBvV, afdelingscode A39 KvK Almere 4006.1188 Bankrekening NL05INGB0005339101 EVvV-Almere 1 2 Van de voorzitter Met enige trots kan ik melden

Nadere informatie

Aquariumvereniging ``A.V. Waterweelde ``

Aquariumvereniging ``A.V. Waterweelde `` Heerlerheide Aquariumvereniging ``A.V. Waterweelde `` Opgericht: 7 oktober 1961 te Heerlerheide gemeente Heerlen. Koninklijk goedgekeurd bij besluit van 4 september 1975 Aangesloten bij de N.B.A.T. en

Nadere informatie

vogelvereniging DE NACHTEGAAL Rosmalen

vogelvereniging DE NACHTEGAAL Rosmalen vogelvereniging DE NACHTEGAAL Rosmalen VOGELTENTOONSTELLING Open Rosmalens Kampioenschap 2015. Locatie: TT-secretariaat Handboogschutterij NIMROD Christiaan Kannemansstraat 26 5246 AM Rosmalen ( Hintham)

Nadere informatie

CATALOGUS BIJZONDERE TT 2011 VOGELVERENIGING DE NACHTEGAAL, HEERJANSDAM 1,50

CATALOGUS BIJZONDERE TT 2011 VOGELVERENIGING DE NACHTEGAAL, HEERJANSDAM 1,50 VOGELVERENIGING DE NACHTEGAAL, HEERJANSDAM 1,50 CATALOGUS BIJZONDERE TT 2011 1 VOGELVERENIGING "DE NACHTEGAAL" Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers Opgericht: 7 april 1964 BESTUUR VOORZITTER

Nadere informatie

Vogelvereniging Noordwijkerhout en Omstreken. Opgericht 8 mei 1957

Vogelvereniging Noordwijkerhout en Omstreken. Opgericht 8 mei 1957 Vogelvereniging Noordwijkerhout en Omstreken. Opgericht 8 mei 1957 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 01-01-2013 NAAM; Artikel 1. De vereniging draagt de naam V.V. "De Kolibri". Zij is een afdeling van de Nederlandse

Nadere informatie

Uitnodiging aan alle leden en Ereleden van de vogelvereniging De Edelzanger Bennekom voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging aan alle leden en Ereleden van de vogelvereniging De Edelzanger Bennekom voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering Uitnodiging aan alle leden en Ereleden van de vogelvereniging De Edelzanger Bennekom voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op MAANDAG 3 november 2014 Aanvang: 20.00 uur in ons verenigingsgebouw

Nadere informatie

`s-gravenhaagse Vereniging van Vogelliefhebbers LUSCINIA. Maandblad Koninklijk Goedgekeurd: 2522 ZM 29 27 December 1921 No 6

`s-gravenhaagse Vereniging van Vogelliefhebbers LUSCINIA. Maandblad Koninklijk Goedgekeurd: 2522 ZM 29 27 December 1921 No 6 `s-gravenhaagse Vereniging van Vogelliefhebbers LUSCINIA Maandblad Afzender: Koninklijk Goedgekeurd: 2522 ZM 29 27 December 1921 No 6 1 Voorzitter: F.M.Poortier Materiaal- v.d.berghstraat 29, 2522 ZM commissaris

Nadere informatie

Gelukkig Nieuwjaar KASCONTROLECOMMISSIE UITNODIGING

Gelukkig Nieuwjaar KASCONTROLECOMMISSIE UITNODIGING KASCONTROLECOMMISSIE De kascontrolecommissie bestaat bij onze vereniging uit drie personen, die geen zitting hebben in het bestuur. Ieder jaar is er één aftredend. Wilt u ook eens in deze commissie plaatsnemen,

Nadere informatie

Vraagprogramma ste Nationale Vogeltentoonstelling. Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Vraagprogramma ste Nationale Vogeltentoonstelling. Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers Vraagprogramma 2016 41 ste Nationale Vogeltentoonstelling Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers VRAAGPROGRAMMA Van de 41ste Nationale Vogeltentoonstelling boven het Noordzeekanaal: Van

Nadere informatie

CATALOGUS Drechtstreekcup Prijs: 2,-

CATALOGUS Drechtstreekcup Prijs: 2,- Prijs: 2,- 1 VOGELVERENIGING "DE NACHTEGAAL" Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers Opgericht: 7 april 1964 BESTUUR VOORZITTER Lex Kaptein Palissanderhout 64 2994 HK Barendrecht Tel.:

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

Reglement District Tentoonstelling. Vogelkampioenschappen 2017

Reglement District Tentoonstelling. Vogelkampioenschappen 2017 District GELDERLAND en FLEVOLAND Vogelvereniging "De Martel" Huissen Algemeen; Organisatie door: District Gelderland in samenwerking met Vogelvereniging "DE MARTEL" te Huissen afd. Code: H 05 Locatie:

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

1 ste Internationale T.T. Kleur en Vriendschap 85 Kerkrade

1 ste Internationale T.T. Kleur en Vriendschap 85 Kerkrade 1 ste Internationale T.T. Kleur en Vriendschap 85 Kerkrade Secretariaat Organisatie: W.J Offermans Meuserstraat 10 6464 EG Kerkrade 06-31249531 / 045-8883231 : kleur.en.vriendschap@ziggo.nl Vogelvereniging

Nadere informatie

Pagodespreeuw (Sturnus Pagodarum)

Pagodespreeuw (Sturnus Pagodarum) Pagodespreeuw (Sturnus Pagodarum) Na een aantal jaren met zaadeters te hebben gekweekt heb ik toch weer besloten om spreeuwen te gaan houden. Een aantal jaren geleden heb ik ook verschillende koppels gehad

Nadere informatie

Inschrijfgeld is 2,00 euro per vogel. Inzenders die meer dan tien vogels inbrengen betalen boven de tien 1 euro per vogel.

Inschrijfgeld is 2,00 euro per vogel. Inzenders die meer dan tien vogels inbrengen betalen boven de tien 1 euro per vogel. Op deze Districtstentoonstelling zijn het reglement en het thans geldende vraagprogramma van de N.B.v.V. van toepassing. Zie het maandblad Onze Vogels, het katern 2015-2019 ten behoeve van tentoonstellingen

Nadere informatie

Nederlandse Grasparkieten Club Budgie nr. 4 mei 2015

Nederlandse Grasparkieten Club  Budgie nr. 4 mei 2015 G.B.partners staat voor Ruud Groenendijk en Koos Bakkenes. De twee mannen zijn al vele jaren vrienden, ze leerde mekaar kennen op de plaatselijk vogel vereniging en daar ze beiden overschakelde naar de

Nadere informatie

Mededelingenblad 4e kwartaal 2012

Mededelingenblad 4e kwartaal 2012 Mededelingenblad 4 e kwartaal 2012 1 Vogelvereniging Vogelvreugd Delft Opgericht op 9 april 1954 Wijkcentrum de Parel v. Beresteynstraat 99 2614 HE DELFT Gironummer: 1590314 Email: info@vogelvreugddelft.nl

Nadere informatie

PRIJZEN GALA 2013 WISSELBEKER

PRIJZEN GALA 2013 WISSELBEKER PRIJZEN GALA 2013 VOLIEREVERENIGING "DE NACHTEGAAL" HEERJANSDAM BONDSKRUIS Kooinummer : 233 Naam inzender : J. Wit Punten : 93 Soort vogel : Donkerrode Amarant WISSELBEKER Kooinummer : 233 Naam inzender

Nadere informatie

Vogelvereniging. Kleur en Zang. IJsselstein

Vogelvereniging. Kleur en Zang. IJsselstein Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein Uitnodiging voor inschrijving districtstentoonstelling 2015 district Utrecht georganiseerd door vogelvereniging Kleur en Zang te IJsselstein in verband met het

Nadere informatie

Klasse Soort en/of kleurslag van de vogel Bedrag

Klasse Soort en/of kleurslag van de vogel Bedrag Wedstrijdklasse : (JEUGD GRATIS) Naam Adres Enkelingen:... x. 1,00 =.... Postc.+ woonplaats Stel..... x. 2,00 =.... Telefoon Stam:... x. 4,00 =.... Afdelingscode Catalogus (verplicht): =. 2,50 Kweeknr:

Nadere informatie

`s-gravenhaagse Vereniging van Vogelliefhebbers LUSCINIA. Maandblad Koninklijk Goedgekeurd: 2522 ZM December 1921 No 6

`s-gravenhaagse Vereniging van Vogelliefhebbers LUSCINIA. Maandblad Koninklijk Goedgekeurd: 2522 ZM December 1921 No 6 `s-gravenhaagse Vereniging van Vogelliefhebbers LUSCINIA Maandblad Afzender: Koninklijk Goedgekeurd: 2522 ZM 29 27 December 1921 No 6 1 Voorzitter: W.H.Stoop Perponcherstraat 48 2518 SW Den Haag Tel. 070-3461831

Nadere informatie

Vogelvereniging. Musselkanaal & Omstreken.

Vogelvereniging. Musselkanaal & Omstreken. Vogelvereniging Jaargang 62 nummer 1 In vogelvlucht is het verenigingsorgaan van de vogelvereniging Musselkanaal & Omstreken. Aangesloten bij de Nederlandse bond van Vogelliefhebbers met bondscode M06.

Nadere informatie

Nieuwsbrief E.V.v.V. 4 2015

Nieuwsbrief E.V.v.V. 4 2015 Nieuwsbrief E.V.v.V. 4 2015 Isabel rood intensief, F.J. Spaargaren, 94 pnt TT Almere 2015 4 e kwartaal 2015 Aangesloten bij de NBvV, afdelingscode A39 KvK Almere 4006.1188 Bankrekening NL05INGB0005339101

Nadere informatie

T.T. REGLEMENT Vogelvereniging Midden-Holland

T.T. REGLEMENT Vogelvereniging Midden-Holland Vogelvereniging Midden-Holland T.T. REGLEMENT 2010 Artikel 1 Onder tentoonstelling wordt verstaan een expositie van vogels voorafgegaan door een keuring van de vogels. De keuring geschiedt door vanwege

Nadere informatie

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen en Dhr. E.J.

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen en Dhr. E.J. BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen en Dhr. E.J. Nijeboer Voorzitter: Dhr. W. Krijt Putterweg 39 3851 GA Ermelo 0341-560549 w.krijt@vodafonevast.nl

Nadere informatie

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J.

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J. BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J. Nijeboer Voorzitter: Dhr. W. Krijt Putterweg 39 w.krijt@vodafonevast.nl 3851

Nadere informatie

Agenda Ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering Almere, 10 februari 2015. 1. Opening vergadering Remco (voorzitter) opent de vergadering. 2. Mededelingen. Er is een overzicht beschikbaar van de Bestuursactiviteiten welke het afgelopen jaar plaats hebben

Nadere informatie

Een presentatie van Gea Stoop april 2008

Een presentatie van Gea Stoop april 2008 & Een presentatie van Gea Stoop april 2008 Agenda Herkomst Ontwikkeling Verervingen Standaardeisen Discussie BORDER x GEKUIFDE HARZER = GLOSTER Ur Frise 1690 Grote van Gent 1700 Lizard 1640 Kuifkanarie

Nadere informatie

December 2015. Jaargang 37

December 2015. Jaargang 37 December 2015 Jaargang 37 Bij ons voelt uw viervoeter zich thuis! T 0162 437822 F 0162 437284 I www.teraalst.nl Aquariumvereniging De Siervis Ingeschreven onder 40258165 bij de K.v.K te Tilburg. Goedgekeurd

Nadere informatie

Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544

Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544 Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544 UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Vrijdag 22 mei 2009 Mercure Hotel - Kosterijland

Nadere informatie

22e Bijzondere Tentoonstelling

22e Bijzondere Tentoonstelling 22e Bijzondere Tentoonstelling Reglementen en Inschrijfformulier 28 november t/m 1 december 2012 in Zalencentrum Muller, de Paltz 7 te Beilen. Waarin opgenomen: Speciaalclub Australische Prachtvinken en

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

in Vogelvlucht Jaargang 62 nummer 2 Vogelvereniging

in Vogelvlucht Jaargang 62 nummer 2 Vogelvereniging in Vogelvlucht Jaargang 62 nummer 2 Vogelvereniging Musselkanaal & Omstreken. In vogelvlucht is het verenigingsorgaan van de vogelvereniging Musselkanaal & Omstreken. Aangesloten bij de Nederlandse bond

Nadere informatie

GGPF Nieuwsbrief. Juli 2015

GGPF Nieuwsbrief. Juli 2015 GGPF Nieuwsbrief Juli 2015 Nog vóór de grote uittocht van de vakantiegangers een korte nieuwsbrief met daarin zoals toegezegd de volledige uitslagen. Valt er dan verder niets te melden? Zeker wel. Het

Nadere informatie

Keurmeestervereniging kleur- en postuurkanaries. van de. Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Jaarverslag

Keurmeestervereniging kleur- en postuurkanaries. van de. Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Jaarverslag Keurmeestervereniging kleur- en postuurkanaries van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers Jaarverslag 2010-1 - 1 Voorwoord jaarverslag 2010 Regulier zijn er elk jaar terugkomende werkzaamheden, zo ook

Nadere informatie

DE SOESTER VOGELVRIENDEN

DE SOESTER VOGELVRIENDEN DE SOESTER VOGELVRIENDEN De Soester Vogelvrienden (SVV) is een vereniging van en voor vogelliefhebbers in de gemeente Soest en omstreken. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Nadere informatie

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen en Dhr. E.J.

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen en Dhr. E.J. BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen en Dhr. E.J. Nijeboer Voorzitter: Dhr. W. Krijt Putterweg 39 3851 GA Ermelo 0341-560549 w.krijt@vodafonevast.nl

Nadere informatie

Overzicht uitslagen OTT 2014 blz. 1

Overzicht uitslagen OTT 2014 blz. 1 Overzicht uitslagen OTT 2014 blz. 1 33 inzenders hebben 674 vogels ingezonden welke zijn gekeurd door 9 keurmeesters 101 vogels van 91 punten. 39 vogels van 92 punten. 10 vogels van 93 punten. Enkelingen

Nadere informatie

catalogus Onderlinge tentoonstelling E.U.K.V. kooi ring naam kls klr/zng pnt. opm. prijs D

catalogus Onderlinge tentoonstelling E.U.K.V. kooi ring naam kls klr/zng pnt. opm. prijs D catalogus Onderlinge tentoonstelling E.U.K.V. kooi ring naam kls klr/zng pnt. opm. prijs D B waterslagers stammen B01-001 Waterslagers 1 20 10 Kesteren, v. A.C. A 6 124 2 19 10 Kesteren, v. A.C. A 6 129

Nadere informatie

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra.

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra. Nieuwsbrief maart 2009 nr.1. Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 26 maart 2009 2. POPEL Jaarverslag 2008 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. SIMA Service abonnement C.V.-installatie

Nadere informatie

124 vogels van 91 punten. 70 vogels van 92 punten. 15 vogels van 93 punten.

124 vogels van 91 punten. 70 vogels van 92 punten. 15 vogels van 93 punten. 1 Overzicht algemene gegevens 31 inzenders hebben 683 vogels ingezonden welke zijn gekeurd door 9 keurmeesters 124 vogels van 91 punten. 70 vogels van 92 punten. 15 vogels van 93 punten. Enkelingen Europese

Nadere informatie

DRUTEN 2015 AANVULLEND TENTOONSTELLINGSREGLEMENT VOOR DE INTERNATIONALE N.Z.C. SHOW 2015.

DRUTEN 2015 AANVULLEND TENTOONSTELLINGSREGLEMENT VOOR DE INTERNATIONALE N.Z.C. SHOW 2015. DRUTEN 2015 AANVULLEND TENTOONSTELLINGSREGLEMENT VOOR DE INTERNATIONALE N.Z.C. SHOW 2015. Speciaalclub voor Zebravinkenliefhebbers, aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. NZC TENTOONSTELLINGS

Nadere informatie

`s-gravenhaagse Vereniging van Vogelliefhebbers LUSCINIA. Maandblad Koninklijk Goedgekeurd: 2522 ZM December 1921 No 6

`s-gravenhaagse Vereniging van Vogelliefhebbers LUSCINIA. Maandblad Koninklijk Goedgekeurd: 2522 ZM December 1921 No 6 `s-gravenhaagse Vereniging van Vogelliefhebbers LUSCINIA Maandblad Afzender: Koninklijk Goedgekeurd: 2522 ZM 29 27 December 1921 No 6 1 Voorzitter: W.H.Stoop Perponcherstraat 48 2518 SW Den Haag Tel. 070-3461831

Nadere informatie

catalogus V.V. de Polderzanger kooi ring naam kls klr/ pnt. opm. prijs D

catalogus V.V. de Polderzanger kooi ring naam kls klr/ pnt. opm. prijs D catalogus V.V. de Polderzanger kooi ring naam kls klr/ pnt. opm. prijs D 07 Lipochroom geel intensief, schimmel en mozaןek 3003001 Geel intensief 1 - Wijk, van J. EK 90 2 - Wijk, van J. EK 91 3 - Wijk,

Nadere informatie

CLUBBLAD VAN VOGELVERENIGING GEMERT KLEUR 12e JAARGANG No.2 UITGAVE FEBRUARI 2015 COPY NAAR -www.gemertskleur.

CLUBBLAD VAN VOGELVERENIGING GEMERT KLEUR 12e JAARGANG No.2 UITGAVE FEBRUARI 2015 COPY NAAR -www.gemertskleur. Secretariaat:Theo van den Eijnde De Haag 41 5421 NL joentheo44@kpnmail.nl Opgericht en aangesloten bij N.B.v.V op 1 oktober 1976. Ingeschreven bij KvK. onder nr.17143214. Bankreferenties NL 86 RABO 0116

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Gefriseerde rassen en Houdingrassen

Gefriseerde rassen en Houdingrassen Open Nederlandse Kampioenschappen Gefriseerde rassen en Houdingrassen Op zaterdag 16 november 2013 Plaats: Verenigingsgebouw De Vogelvriend P.M. van Gentstraat 23 4142 BM Leerdam Tel. 0345-618024 Voor

Nadere informatie

Prijswinnaars Tentoonstelling

Prijswinnaars Tentoonstelling 6 Lipochroom wit Groep 3.1 Lipochroom Wit 3.1.2 Wit Kooi 2 H Kollenburg 2 187 Kooi 8 H Kollenburg 9 4 368 Kooi 173 H Kollenburg Kooi 174 H Kollenburg 7 Lipochroom geel intensief, schimmel en mozaïek Groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949. 28 e jaargang.

Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949. 28 e jaargang. Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee Opgericht 10 augustus 1949 maart 2014 28 e jaargang 1 Verenigingsinfo ERELEDEN P.C. Hagenaars en J.A. Plokker BESTUUR Voorzitter

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

VOGELVERENIGING "ONS IDEAAL" BOXTEL EN OMSTREKEN. Nationale tentoonstelling 2016

VOGELVERENIGING ONS IDEAAL BOXTEL EN OMSTREKEN. Nationale tentoonstelling 2016 VOGELVERENIGING "ONS IDEAAL" BOXTEL EN OMSTREKEN Nationale tentoonstelling 2016 T.T.-voorwaarden/ reglement/ prijzenschema Nationale tentoonstelling, die gehouden zal worden op zaterdag 12 en zondag 13

Nadere informatie

SWV (Zwitserse Grasparkieten Club) Clubshow 2011

SWV (Zwitserse Grasparkieten Club) Clubshow 2011 SWV (Zwitserse Grasparkieten Club) Clubshow 2011 Op 5 en 6 november werd de 53 e nationale clubshow van de SWV in Oberwangen (Zwitserland) gehouden. Dit jaar waren Jan van Meeteren en Han Schrijver, beiden

Nadere informatie

TT show ter ere van onze 54 ste Vogel tentoonstelling van Tropenpracht en onze 26 ste Bijzondere Tentoonstelling

TT show ter ere van onze 54 ste Vogel tentoonstelling van Tropenpracht en onze 26 ste Bijzondere Tentoonstelling TT show ter ere van onze 54 ste Vogel tentoonstelling van Tropenpracht en onze 26 ste Bijzondere Tentoonstelling Reglementen en Inschrijfformulier 29 november t/m 2 december 2017 in Zalencentrum Muller,

Nadere informatie