Nummer 178 maart Protestants Christelijke Ouderenbond ( P.C.O.B.) afdeling s-gravenzande Heenweg Monster.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer 178 maart 2015. Protestants Christelijke Ouderenbond ( P.C.O.B.) afdeling s-gravenzande Heenweg Monster."

Transcriptie

1 Nummer 178 maart 2015 Protestants Christelijke Ouderenbond ( P.C.O.B.) afdeling s-gravenzande Heenweg Monster. Beste leden, Op D.V. woensdag 25 maart 2015 om uur, houden wij, als PCOB deze keer onze bijeenkomst in zalencentrum De Kiem, Kon. Julianaweg te s-gravenzande. Deze middag zal de heer Henk Griffioen uit Utrecht een lezing houden met behulp van een beamerpresentatie over Dakloos: keuze of noodlot. Veel mensen denken vaak dat in het welvarende Nederland met al zijn sociale voorzieningen je toch niet dakloos hoeft te zijn. Als je dat dus wel bent, dan kies je daar kennelijk voor. Is dat echt waar? Een indringend en soms ontroerend verhaal van een vrijwilliger die al meer dan 15 jaar in verschillende functies zich voor daklozen inzet. Velen heeft hij gevraagd hoe ze dakloos zijn geworden, wat ze als daklozen hebben meegemaakt en wat zij verwachten van de toekomst. Een verhaal dat een andere kijk geeft op daklozen en iedereen raakt. Bij deze lezing ziet u ook wat beelden om een indruk te geven van de opvang van daklozen in het Snurkhuis en Smulhuis in Utrecht. 1

2 Indien u vervoer nodig heeft, kunt u bellen met Joop Gideonse (412023) of Ful Jonker (414981) Een ieder, ook zij die (nog) geen lid zijn, is hartelijk welkom. U komt toch ook! Het bestuur van de afdeling PCOB Overleden Op 22 januari 2015 is overleden mevr. C.A. van Geest - de Geus. Zij woonde Heenweg 69 en was 66 jaar. Op 6 februari 2015 is overleden mevr. M. de Hoog - van Vliet. Zij woonde Fl. Nightingalelaan 68 en was 81 jaar. Op 9 februari 2015 is overleden dhr. L Drewes. Hij woonde De Kruithof 10 in Monster en was 88 jaar. Moge de Here God hun nabestaanden sterken met dit verlies. Nieuwe leden P.C.O.B. Wij mochten inschrijven als leden van onze afdeling: De heer P.C. Verboom en mevrouw C.M. Verboom-Haaring Koningin Julianaweg 12 Heel hartelijk welkom! Van de voorzitter Het kan je soms zo maar aanvliegen: de datum om kopij in te leveren is al bijna voorbij. Dus snel achter de computer om een en ander gereed te maken, zodat het toch nog op tijd binnen is. Woensdag 18 februari begint de Veertigdagentijd. Sommigen noemen het de vastentijd of de lijdenstijd. Eigenlijk een voorbereiding op Pasen. In het kerkelijk jaar: het begin van de paaskring. We volgen Jezus op reis. Preciezer: Op het laatste gedeelte van Zijn reis. Op het diepte- en tegelijk hoogtepunt van Zijn levensverhaal. Hij, die de wereld wil redden, die een eind wil maken aan het eeuwige lijden van de mens. Het kwaad de wereld uit wil helpen. Een man met een verhaal over een nieuw begin. Een koninkrijk. Met andere begrippen en nieuwe gebruiken: de laatste wordt de eerste, de heerser wordt een dienaar en de onderdrukte wordt een vrij mens. Zijn woorden zijn als vuur en ze worden niet begrepen. Natuurlijk niet. Hij maakt vijanden bij de vleet. En zijn vrienden staan erbij en kijken ernaar. 2

3 Hij was een Jood en zijn reis ging door Israël. Ook in Zijn tijd was dat niet zonder spanning en gevaar. Het Laatste stuk voert Hem naar Jeruzalem. Zware wolken pakken zich samen boven de stad en boven zijn hoofd. Vernedering, lijden, dood. Zijn verhaal lijkt te eindigen in een zwart gat van wanhoop en mislukking. Lijkt. En wij? Wij gaan met Hem mee. Op een afstandje. Omdat we er maar zo weinig van begrijpen. Wat zoekt Hij hier, in de stad van zijn dromen? En wat zoeken wij eigenlijk in zijn spoor? Welk toneelstuk wordt hier opgevoerd? Als Hij er niet zo ernstig bij had gekeken, hadden we Hem tenminste nog uit kunnen lachen, Hem voor gek of tenminste zonderling kunnen houden. Maar het licht dat in Zijn ogen brandt, weerhoudt ons ervan. We proberen in woorden en verhalen Zijn gezicht te zien. Zijn stem te horen in de stilte van een kerk en op de bodem van ons hart. Tot we Zijn tranen zien, tot Zijn lachen ons verwarmt, tot Zijn ontroering de haren op onze armen overeind zet. Tot Zijn lijden onze pijn wordt en Zijn opstanding onze inspiratie om te leven. Het is een verhaal dat zich iedere keer opnieuw voltrekt in ons eigen hart en hoofd. We vinden woorden en gebaren, gebruiken en gebeden die de kerk van alle eeuwen heeft gebruikt om dat verhaal te vertellen. Kleuren en geuren, stilte en opwinding, donker en licht. Het zijn grote woorden die gebruikt worden: liefde, lijden, vernedering, troost, dood, verrijzenis. Woorden waarvan we niet verwachten dat we de diepte ervan kunnen peilen. Maar zonder die woorden gaat het ook niet. Want als Hij is opgestaan vannacht dan ook onze moed om te doen als Hij Want als Hij is opgestaan in deze vroege ochtend dan ook onze wil Hem te volgen Want als Hij is opgestaan dan ook ons geloof dat het donker niet het laatste woord spreekt Als er iets nieuw is deze dag is het onze liefde geboren uit Hem en bestemd voor de wereld Want als er iets is opgestaan is het ons antwoord op: heb je Me lief 3

4 ... want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Vandaag, als ik dit schrijf is het 16 februari en op die datum in 1922 ontdekte de Egyptoloog Harold Carter de tombe van Farao Toetanchamon. Een jaar later opende hij de grafkamer en de sarcofaag van de Farao. Zo vond hij een enorme schat in die grafkamer die met de Farao daar begraven was. Dat moet voor een archeoloog een onbeschrijfelijke blijde dag zijn om een dergelijk prachtige vondst te ontdekken! De dag van zijn leven, hij is daarna gestopt als archeoloog en is verzamelaar geworden. Carter stierf in 1939 op 64-jarige leeftijd, een voor die tijd een relatief vrij hoge leeftijd. Men zag dat als een bewijs dat de vermeende vloek van de Farao hem niet had getroffen. (Bron: Wikipedia) In de Bijbel gaat het ook vaak over het ontdekken van een schat, o.a. in Matt.13:44 Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Dat is een mens die Christus gevonden heeft en er alles voor over heeft om de schat van het geloof te ontvangen. Hij verkoopt al wat hij heeft; alles wat de relatie met God in de weg zou kunnen staan wil hij wegdoen om God te kunnen dienen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar mij lukt dat hier maar ten dele. Ik heb de Heilige Geest hard nodig om niet de schatten op deze aarde te verzamelen. Dan gaat het niet alleen over geld maar het kan zoveel zijn dat ons vasthoudt en van Jezus afhoud. Jezus zei: Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ds v.d.kaaij ontkent het historisch bestaan van Jezus, zoals in de kranten stond. Dan heb je een lege Bijbel en nog niet de ware Schat gevonden. Dan vraag ik me af; welke boodschap moet je dan op de kansel brengen? Carter mocht de schat niet houden, u en ik wel, als we Jezus gevonden hebben, of beter, door Hem gevonden zijn. Een hartelijke groet, Bert v.d.meer. 4

5 Even stil staan bij hen die in 2014 zijn overleden Graag voldoe ik aan het verzoek om het gedicht dat ik heb voorgelezen om stil te staan bij de mensen die ons ontvallen zijn in 2014 en tot troost voor de achterblijvers, door te geven Kan ik ooit Kan ik ooit wel verder leven in een wereld zonder jou. Waar is alle zin gebleven, elke helderheid is grauw. Nooit meer samen in de regen, nooit meer samen in de zon. Hoe vind ik nu weer de wegen die ik eerst bereizen kon. t Is alsof ik weer moet leren hoe ik verder lopen moet. Stap voor stap weer te proberen, toch een toekomst tegemoet. Nooit meer echt dat veilig delen, verder ik in plaats van wij, k Weet dat dit verdriet moet helen. Nu ben jij nog te dichtbij. k Weet dat ooit een tijd zal komen dat t ergst gesleten is. Dat k mezelf weer heb hernomen maar dat niets vergeten is. Altijd blijf je in mijn gedachten. Altijd hoor je echt bij mij. Alle dagen, alle nachten, dat gevoel gaat nooit voorbij. Joseph M. Scriven schreef de tekst in 1855 in Canada om zijn moeder te troosten die aan de andere kant van de oceaan in Ierland woonde. Kan ik ooit is ook te zingen op de wijs van: Welk een vriend is onze Jezus. Rob van der Kraan 5

6 Hoe is het met uw kwaliteit van leven? De zorgt verandert. Wat betekent dat voor u? Hebben de veranderingen in de zorg invloed op uw situatie? U kunt dat nu zelf bijhouden met de landelijke kwaliteitsmeter, Als u zich aanmeldt krijgt u twee keer per jaar een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Hierna ontvangt u een rapportage. Dit is een persoonlijk overzicht van hoe het met u gaat, wat voor u belangrijk is en wat u daar voor nodig heeft. Belangrijke informatie voor als u in gesprek gaat met uw naasten, uw gemeenten of uw zorgverlener. verzamelt en analyseert alle ingevulde vragenlijsten (anoniem). De resultaten laten zien hoe het met mensen gaat per gemeente en in heel Nederland. Wat gaat goed? Wat kan beter? Belangrijke informatie voor beleidsmakers die werken in de zorg en bij gemeenten. Ze zien hoe de veranderingen in de zorg uitpakken in het dagelijks leven van mensen en kunnen bijsturen waar dat nodig is. De PCOB werkt met Mijnkwaliteitvanleven.nl samen met patiëntenfederatie NPCF, het Nationaal Ouderenfonds, Per Saldo, Mezzo, Zorgbelang Nederland, NOOM, Unie KBO en NVOG. Samen spannen wij ons in om de kwaliteitsmeter aan zoveel mogelijk mensen beschikbaar te stellen. Ten eerste om hen ermee te helpen. Ten tweede omdat met zoveel mogelijk verzamelde ervaringen en gegevens de kans het grootst is dat de zorg ook echt om mensen blijft draaien. Rob van der Kraan Mail of bel het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg van de PCOB De zorg verandert. Wat gaat er goed? Wat gaat er mis? Waar moet er bijgestuurd worden? Om dit in beeld te krijgen, zijn de PCOB, Omroep MAX en Unie KBO eind 2014 het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg gestart. Ouderen, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers in de zorg én zorgverleners kunnen bij het meldpunt aangeven hoe de veranderingen positief of negatief effect hebben op het dagelijks leven. Het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg verwerkt alle signalen en brengt in de media en bij de overheid in beeld hoe de veranderingen in de dagelijkse praktijk uitpakken. 6

7 Hoe kan ik melden? U doet uw melding bij voorkeur door het formulier in te vullen op Indien u problemen ondervindt bij het invullen of geen beschikking hebt over een computer met internet, hebben wij elke werkdag tussen en uur een telefonisch spreekuur. Het nummer van dit spreekuur is Rob van der Kraan Vrijwillige ouderen adviseur (VOA s) De Voa is een vrijwillige ouderenadviseur die op verzoek van de hulpvrager ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert over regelgeving en voorzieningen op de terreinen inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. De taak ligt in het meedenken en aanreiken van mogelijkheden. De VOA is opgeleid via een cursus, die georganiseerd wordt door de gezamenlijke ouderenbonden (PCOB,KBO en de ANBO). De Westlandse PCOB afdelingen hebben (nog) geen VOA s onder hun leden. Onze leden kunnen wel een beroep doen op de VOA s van VITIS. Nu de Wet Maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2015 een verandering heeft ondergaan, is er behoefte aan meer VOA s in gemeente Westland. Hierbij een oproep aan u om eens na te denken of deze taak iets voor u is. Als u de cursus (gratis en verplicht) heeft gevolgd kunt u hulpvragers helpen om een oplossing te vinden voor hun probleem. Bij ingewikkelde vraagstukken kunt u terug vallen op een beroepskracht. U kunt mensen helpen de weg te vinden in zorgland, zoals: - hoe kan ik mij voorbereiden op het keukentafelgesprek als ik een WMOaanvraag doe? ik weet geen raad met mijn administratie nu ik er alleen voorsta, of hoe hoog is de eigen bijdrage voor de WMO (of WLZ) als ik hulp ga ontvangen. Dit zijn zomaar een aantal vragen welke u tegen kan komen als VOA. Wilt u meer inlichtingen over de functie bel of mail dan even met Rieneke Bruin tel: Verslag van de ledenmiddag gehouden op 21 januari 2015 in de Larix. Om precies half drie opende de voorzitter, Rob v.d. Kraan, de ledenmiddag met een hartelijk welkom; in het bijzonder mevr. L.Scheltema van de Hersenstichting Nederland en Joke v.d. Wel die de piano bespeelde deze middag. We begonnen met het zingen van 7

8 lied 249: 1: "Wij leven van de wind, die aanrukt uit de hoge". Nadat Rob een zegen heeft gevraagd ging hij dieper op het onderwerp 'wind' in met als titel: "leven met de wind": Net als Franciscus spreek ik jou, Wind, aan als broeder. Nooit ben je afwezig ook al kan het bijna windstil zijn. Soms waai je krachtig als een storm, maar ook als een zachte, lichte bries die verkoeling brengt. Zo ben jij, die de natuur laat bewegen, voor ons het beeld geworden van de geest, de adem. Jij, broeder Wind, als levensadem en geestkracht, zet in beweging, inspireert en bemoedigt. Door jou zijn er mensen die zelfs tegen de wind in weten te leven. Die niet met elke tijdgeest meewaaien. Zo ben jij, broeder Wind, aanwakkeraar en aanblazer van onze bezieling. Een dergelijke windkracht hebben we soms hard nodig, wanneer rationaliteit en economisch gewin de boventoon voeren. Waai maar eigenzinnig en houd mijn geest wakker. Toen kreeg mevrouw Scheltema het woord: Drie doelstellingen heeft de Hersenstichting: Preventieve maatregelen; hersenaandoeningen bestrijden en informatie verstrekken. De Hersenstichting subsidieert onderzoek, krijgt zelf geen subsidie, maar is afhankelijk van donaties en van de collecte. Daarom stond er ook een collectebus op de tafel, zodat we er een donatie in konden doen aan het eind van de middag. De lezing is verdeeld in de volgende hoofdstukjes: 1.Hoe werkt het geheugen? 2. Waar ligt het geheugen? 3.Wie vergeet? 4. Verschil tussen jong en oud. 5.Meest voorkomende problemen. 6. Hoe kun je goed onthouden? Het geheugen bestaat uit drie fases: Waarneming met de zintuigen. Opslaan van informatie. Terughalen van informatie. Korte termijn geheugen: er wordt geselecteerd wat moet worden onthouden. In het lange termijngeheugen wordt opgeslagen wat belangrijk is. Zo werden ook de andere onderwerpen uitgediept. Het is ondoenlijk om al het gehoorde hier weer te geven. Informatie kan worden gevonden op de site van de hersenstichting of op het adres Hersenstichting Nederland, Postbus 191, 2501 CD Den Haag. Voor de pauze deelde de voorzitter mee, dat op 25 februari as. een snertmiddag is gepland. Na de pauze behandelde mevrouw Scheltema nog het onderwerp: Geheugen en ouder worden en gaf ze ons tips hoe we zelf kunnen constateren of we alleen vergeetachtig zijn of beginnend dementerend. Een 0-meting kan worden gedaan door het bijhouden van een geheugendagboek: bijhouden wat je overkomt op geheugengebied. Opschrijven wat je die dag bent vergeten, wat de oorzaak was en hoe het kan worden voorkomen. Als het elke dag voorkomt wordt het tijd de huisarts te raadplegen. Die heeft een standaardlijst met vragen waaruit opgemaakt kan worden 8

9 of de geheugenpoli moet worden geraadpleegd. Nog een paar trucjes om te onthouden: aandacht schenken aan wat je wilt onthouden en verbanden leggen; informatie ordenen(ezelsbruggetjes); briefjes; vaste gewoontes. Geheugen kan worden getraind (Maxgeheugentrainer op de TV). We besloten met het zingen van lied 409: 1 en 5 'Laat ons de Heer lofzingen'. Mieke Borst PCOB-0ntmoetingsdag 2015 Het Provinciaal Overleg Zuid-Holland organiseert voor de laatste keer de bekende PCOB-ontmoetingsdag. Dit jaar doen we dit in samenwerking met het bestuur van de afdeling Gouda en we nodigen u bij deze van harte uit om samen naar de Sint-Jan in Gouda te komen. Datum: dinsdag 12 mei 2015 Tijd: van tot uur Locatie: Sint-Jan, Achter de Kerk 16, 2801 JX Gouda Deze dag is in eerste instantie bedoeld voor PCOB-leden die actief zijn in hun afdeling, maar ook andere leden zijn van harte welkom! Er is plaats voor 200 personen. Aanmelden per afdeling (dus wilt u mee, geef het snel door aan de secretaris) tot uiterlijk 1 april. Rob van der Kraan Programma Het is weer hoog tijd om het programma voor het komend seizoen ( ) te gaan samenstellen. Er wordt weer geprobeerd om een gevarieerd programma in elkaar te zetten. Heeft u nog ideeën of wensen laat het de voorzitter weten. Een mailtje naar en we kijken of we het kunnen inpassen. Niet te lang wachten, want we willen het rond half maart uiterlijk hebben. Rob van der Kraan Rabo Clubkas Campagne Geachte leden, Nu wij een rekening hebben geopend bij de Rabobank kunnen wij meedoen met de Rabobank Clubkas Campagne. Dit is een jaarlijkse actie van de Rabobank om verenigingen zoals de PCOB te sponsoren. 9

10 Het werkt als volgt: Wanneer u lid bent van de Rabobank, alleen een rekening is niet voldoende, dan heeft u een dezer dagen een schrijven ontvangen van de bank met daarop een code om totaal 5 stemmen uit te brengen op een door u te kiezen vereniging. Maximaal 2 stemmen op een vereniging, dit stemmen vindt plaats via de website van de Rabo in de periode die loopt van 2 t/m 15 maart Wij vragen u een deel van die stemmen uit te brengen op de PCOB - Gravenzande- Heenweg- Monster. Onze afdeling dingt dan, naar rato van het aantal op haar uitgebrachte stemmen, mee naar een deel van de prijzenpot. Bent u niet zelf in staat uw stem uit te brengen, vraag het uw kinderen of kleinkinderen. M. van den Berg ( penningmeester) Betaling contributie 2015 Geachte leden van de P.C.O.B. s-gravenzande- Heenweg- Monster Bij deze Nieuwsbrief treft u aan een acceptgiro bestemd voor de betaling van de contributie De contributie bedraagt voor individuele leden 32,- en voor paren 55,-. Op de linkerzijde van de acceptgiro is het te betalen bedrag aangegeven. Wij verzoeken u dit bedrag voor 1 april aan ons over te maken. Wanneer u voor betaling de acceptgiro gebruikt wilt u er dan aan denken uw volledige 18 posities tellende Ibannummer daarop in te vullen? Betaalt u via internet let u dan op ons gewijzigde banknummer. ( zie voor dat banknummer de acceptgiro) Mocht u, gezien uw financiële situatie, problemen hebben met de betaling neem dan contact op met mij voor het vinden van een oplossing. Aan hen die het werk van onze P.C.O.B. afdeling extra willen steunen vragen wij, als bestuur, boven de contributie een extra gift te schenken, zodat wij leden die moeite hebben met deze contributie, kunnen compenseren. Extra giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! M. van den Berg ( penningmeester) tel

11 Plus Servicelijn De landelijke PCOB50Plus Servicelijn. Tel. nr Stip Westland, loket voor wonen, zorg en welzijn Het Stiploket in `s-gravenzande, is geopend op alle werkdagen van uur m.u.v. donderdag, in de Van der Horstweg 10, Het Stiploket in Monster is geopend op alle werkdagen van uur. Stip Westland is telefonisch te bereiken op werkdagen van uur op PCOB Ombudsfunctie Voor al uw vragen op het terrein van regelgeving kunt u contact opnemen met de PCOB Ombudsfunctionaris mr. Arie Slob, Noordzijde 31, 4225PH Noordeloos tel Wmo Een luisterend oor mevrouw Henny Kamminga, Marktplein 15, telefoon , mevrouw Rody Noordam, Meidoornstraat 94,telefoon Ook als u vragen heeft over de Wmo of ondersteuning nodig heeft, kunt u bellen met bovenstaande leden. Vitis Welzijn Lees over de activiteiten van Vitis Welzijn in de plaatselijke bladen. Er is altijd wel iets voor u bij. U kunt ook kijken op de site:www.vitiswelzijn.nl Rob van der Kraan Lief en Leed Riet de Groot en Henny Hoogenraad bemannen samen het aandachtsveld Lief en Leed. Indien u uw Lief of Leed in onze nieuwsbrief wilt laten plaatsen, kunt u deze bestuursleden bellen. Het telefoonnummer van Riet de Groot is Van Henny Hoogenraad is het nummer

12 Bestuur PCOB s-gravenzande/ Heenweg/Monster Voorzitter: Rob v.d. Kraan Topaas 2, 2691 SR Tel: Secretaris: Rosie de Groot Becker v.d. Binckhorststraat SE 's- Gravenzande Tel: Penningmeester: Maarten v.d. Berg Kon.Julianaweg 77,2691GC Bankrek. Nr: NL69 RABO t.n.v. P.C.O.B. s-gravenzande/heenweg Tel: Overige bestuursleden: Judith Buter tel Riet de Groot tel Henny Hoogenraad Tel P.C.O.B. s-gravenzande van ouderen in de maatschappij. PCOB Gemeenschappelijk actief De PCOB is van en voor senioren die vanuit het protestantschristelijke gedachtegoed opkomen voor de positie van ouderen in de maatschappij. Als één van de grotere maatschappelijke organisaties is de PCOB op zowel landelijk, provinciaal als lokaal niveau actief. Niet alleen via de landelijke organisatie, maar juist ook via de gewesten en de honderden afdelingen zijn wij een belangrijke gesprekspartner voor diverse instanties, overheden, overlegorganen en politieke partijen. De seniorenorganisatie is vooral actief op het terrein van gezondheid, wonen, welzijn,financiën, identiteit en vervoer. Kopij april 2015 nummer 179 uiterlijk dinsdag 17 maart 2015 naar Dick Verlare, en Judith Buter, 12

Nummer 179 april 2015. Protestants Christelijke Ouderenbond ( P.C.O.B.) afdeling s-gravenzande Heenweg Monster.

Nummer 179 april 2015. Protestants Christelijke Ouderenbond ( P.C.O.B.) afdeling s-gravenzande Heenweg Monster. Nummer 179 april 2015 Protestants Christelijke Ouderenbond ( P.C.O.B.) afdeling s-gravenzande Heenweg Monster. Beste leden, Op D.V. woensdag 15 april 2015, houden wij, als PCOB afdeling onze maandelijkse

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Afdeling Giessenlanden. Februari 2012.

Afdeling Giessenlanden. Februari 2012. Afdeling Giessenlanden. Deze maand in de Nieuwsbrief: -Mensen. -Van de Ombudsman -Lukt het even niet met uw PC? -Van het bestuur: >lief en leed > programma 2011/12 Wat gaan we doen deze maandag Uitje 2

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Nummer 180 mei 2015. Protestants Christelijke Ouderenbond ( P.C.O.B.) afdeling s-gravenzande Heenweg Monster.

Nummer 180 mei 2015. Protestants Christelijke Ouderenbond ( P.C.O.B.) afdeling s-gravenzande Heenweg Monster. Nummer 180 mei 2015 Protestants Christelijke Ouderenbond ( P.C.O.B.) afdeling s-gravenzande Heenweg Monster. Beste leden, Op D.V. woensdag 13 mei 2015, houden wij, als PCOB afdeling onze maandelijkse bijeenkomst.

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 2. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels Zoals de Vader mij zond, zend ik ook jullie. Jezus We houden van iemand wanneer we het goede voor hen zoeken als doel op zich. Dallas Willard

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel JUBILEUM CONCERT 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel 2. Dirigent: Monica de Geus Musici: Rob Dommisse Ruben van Hemert Martin Verbeek Mirjam de Geus Koen Dommisse Margot Kraaij Henk Teuling Alijda

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014. Organist Cornelis Jacobi

Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014. Organist Cornelis Jacobi Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014 Voorganger Organist Beamer ds Henk-Jan de Groot Cornelis Jacobi Welkom en mededelingen Zingen allemaal: - Goedemorgen welkom allemaal Goedemorgen,

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 oktober 2014

Liederen voor zondag 5 oktober 2014 Liederen voor zondag 5 oktober 204 Lied 224 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Zondag 24 april 2016 Thema: Hoop voor de kerk in Syrië en Irak Voorganger : Marten de Vries Welkom: Wiena Bakker Vleugel: Dick van der Niet m.m.v. de cantorij

Nadere informatie

6 december, 2 e advent dienst rondom Sint Nicolaas Plaskerk, Raalte

6 december, 2 e advent dienst rondom Sint Nicolaas Plaskerk, Raalte 6 december, 2 e advent dienst rondom Sint Nicolaas Plaskerk, Raalte Voorganger: Medewerking: ds. Karolien Zwerver Mariëlle Booijink, piano en zang Opening: welkom allemaal! Zingen: lied 442 1. Op U, mijn

Nadere informatie

Abraham op de proef gesteld

Abraham op de proef gesteld Abraham op de proef gesteld Viering Oecumenische Basisgroep 1-2 - 2015 Welkom Aansteken van de kaars Kaars jij mag branden, jij geeft ons licht Jij bent een teken, God houdt ons in het zich Openingslied:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Lied van de maand 2014-2015

Lied van de maand 2014-2015 Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook

Nadere informatie

Ontmoetingskerk, Laren NH 6 december 2015 Lucas 1, 26-38

Ontmoetingskerk, Laren NH 6 december 2015 Lucas 1, 26-38 Ontmoetingskerk, Laren NH 6 december 2015 Lucas 1, 26-38 Als je de Bijbel goed leest merk je dat elk verhaal over jou en mij gaat. Over onze werkelijkheid, over wat wij dagelijks zien en meemaken. De theoloog

Nadere informatie

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan.

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Samen zingen Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Aansteken paaskaars Om te beginnen, goede God geeft U op aarde licht;

Nadere informatie

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13 Kerstviering: Geloof, hoop en liefde 1. Samenzang : Ps alm 116: 1, 11 God heb ik lief, want die ge trouwe Heer Hoort m ijne stem, mijn s m ekingen, m ijn klagen Hij neigt Zijn oor, k roep tot Hem, al m

Nadere informatie

Een paar indringende vragen 1. Geloof je dat ieder mens de boodschap van het Evangelie nodig heeft? 2. Stel dat iemand je de vraag stelt wat jouw geloof inhoudt, heb je dan een antwoord? 3. Ervaar jij

Nadere informatie

weeknieuws 24 cursus 2014 2015 6 maart 2015

weeknieuws 24 cursus 2014 2015 6 maart 2015 PC basisschool Stadskwartier Catharinastraat 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 (ook voor afmeldingen) weeknieuws

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 onder redactie van P. Rossel en A. teravest Bankrekening penningmeester: NL37INGB0000475721 t.n.v. PCOB afd. Houten. Website: www.pcobhouten.nl Webmaster: B.P. Tunderman, webmaster@pcobhouten.nl.

Nadere informatie

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding.

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Welkom Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Gebed (groep 6) Lieve God, we zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren het feest van de opstanding

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

LITURGIE voor de kinderdienst op zondag 15 februari Oude Jeroenskerk Noordwijk. Thema: Spoorzoekers: Bram: David Baak

LITURGIE voor de kinderdienst op zondag 15 februari Oude Jeroenskerk Noordwijk. Thema: Spoorzoekers: Bram: David Baak LITURGIE voor de kinderdienst op zondag 15 februari Oude Jeroenskerk Noordwijk Thema: Spoorzoeken Voorganger: Organist: Spoorzoekers: ds Ad van Houwelingen Jaco van Leeuwen Sara: Sanne Heemskerk Bram:

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Preek Johannes 3 : 16

Preek Johannes 3 : 16 Preek Johannes 3 : 16 Liturgie 21 november 2010 Houten - dienst door jeugd - D.Vonck Voor de dienst: http://www.youtube.com/watch?v=eshqcoeit4w&feature=fvsr Beamer: Psalm 13:6 Ik vertrouw op uw liefde:

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Ge dicht bij de dood

Ge dicht bij de dood Ge dicht bij de dood Men moet niet wenen om wat niet meer is maar gelukkig zijn om wat is geweest De laatste dagen van het einde dan wordt de grote wereld klein is plotseling alles onbeduidend tot het

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 24 mei, Pinksteren Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ton Timmerman Zondagskind: Lincy Vetker Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = =

Nadere informatie

LET OP WAT JE HOORT! LET OP WAT JE VAN DE HERE HOORT! 1. dan vind je Hem. 2. dan wordt je rijk met Hem. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p.

LET OP WAT JE HOORT! LET OP WAT JE VAN DE HERE HOORT! 1. dan vind je Hem. 2. dan wordt je rijk met Hem. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p. 1 LET OP WAT JE HOORT! Liturgie: Votum & groet Zingen: Psalm 145:1.3 Wet Zingen: Psalm 40:2.3 Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 1:18-25 & 2:6-9 Zingen: Gezang 91

Nadere informatie

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a)

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) Bijbelstudie 6 Leven met lef Een vrouw voor Izak: op zoek naar de ware Jacob(a) Hervormde Gemeente van Enter Contact: Ds.

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH, 5 april 2015 - Pasen Johannes 20

Ontmoetingskerk - Laren NH, 5 april 2015 - Pasen Johannes 20 Ontmoetingskerk - Laren NH, 5 april 2015 - Pasen Johannes 20 Zal ik mijn man nog tegenkomen na de dood? Zullen we elkaar herkennen? Dat vroeg een vrouw me, enkele weken geleden. De vraag klinkt niet voor

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Nummer 183 september 2015. Protestants Christelijke Ouderenbond ( P.C.O.B.) afdeling s-gravenzande Heenweg Monster.

Nummer 183 september 2015. Protestants Christelijke Ouderenbond ( P.C.O.B.) afdeling s-gravenzande Heenweg Monster. Nummer 183 september 2015 Protestants Christelijke Ouderenbond ( P.C.O.B.) afdeling s-gravenzande Heenweg Monster. Uitnodiging ledenmiddag PCOB, Op D.V. woensdag 16 september 2015 om 14.30 uur, houden

Nadere informatie

Aandacht voor zingeving bij leven, ziekte en gezondheid

Aandacht voor zingeving bij leven, ziekte en gezondheid Aandacht voor zingeving bij leven, ziekte en gezondheid Dienst Geestelijke Verzorging Ik vind het best, ik vind het best, als je niet komt maar smst, of als je op het internet, een leuk gesprekje met mij

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Exodus 4:18-26 /Lucas 2:21 / Romeinen 2:28,29 (40-dagentijd 2010, Brouwershaven)

Exodus 4:18-26 /Lucas 2:21 / Romeinen 2:28,29 (40-dagentijd 2010, Brouwershaven) Exodus 4:18-26 /Lucas 2:21 / Romeinen 2:28,29 (40-dagentijd 2010, Brouwershaven) Voor de kinderen: Rozen hebben doornen (ik heb rozen meegenomen) Kijk maar. Vind je ze mooi? Maar ze hebben ook doornen,

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3)

het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3) het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3) We zijn volop bezig met het project. Er worden workshops gegeven. Sommige groepen gaan op excursie. We

Nadere informatie

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1-

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1- Orde van dienst voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord Thema: Zondag Vaderdag Voorganger Ouderling van dienst Organist Koster : ds. A.H. Groen : Eef van Neuren

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Het is om wanhopig te worden. t Drukt je neer, je komt geen stap vooruit. Vooral in je zwakste momenten word je door een machtige vijand gestuit.

Het is om wanhopig te worden. t Drukt je neer, je komt geen stap vooruit. Vooral in je zwakste momenten word je door een machtige vijand gestuit. Overwinning Je twijfelt of je wel in de hemel zult komen, een stemmetje in je zegt van niet. Te zondig voor al die mooie dromen. Dat loopt op niets uit, zoals je zelf toch wel ziet. Het is om wanhopig

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

Oktober 2013. Aan leden van de SARW,

Oktober 2013. Aan leden van de SARW, Redaktie Nieuwsbrief F.J.J. Scholtes-Brinkman email:francinescholtes@sarw.nl Oktober 2013 Aan leden van de SARW, In de laatste bijeenkomst van de SARW (afgevaardigden van ANBO, PCOB en KBO) werd aangegeven

Nadere informatie

Tekst http://www.kapucijnen.com/liturgie/liturgie05.html foto H. Oude Groote Beverborg Presentatie A. Borgers

Tekst http://www.kapucijnen.com/liturgie/liturgie05.html foto H. Oude Groote Beverborg Presentatie A. Borgers Tekst http://www.kapucijnen.com/liturgie/liturgie05.html foto H. Oude Groote Beverborg Presentatie A. Borgers 1. Jezus wordt ter dood veroordeeld 1. Jezus wordt ter dood veroordeeld 2.Jezus neemt het

Nadere informatie

Eva luisterend naar het lied Steun maar op Mij van Herman Boon. Hij zong dit voor Eva op de doe een wens -dag.

Eva luisterend naar het lied Steun maar op Mij van Herman Boon. Hij zong dit voor Eva op de doe een wens -dag. Eva luisterend naar het lied Steun maar op Mij van Herman Boon. Hij zong dit voor Eva op de doe een wens -dag. Eva wordt binnengebracht. Pianomuziek: Opwekking 557 Laat Uw glorie zien Begroeting Zingen:

Nadere informatie

Het koninkrijk van God vlakbij

Het koninkrijk van God vlakbij Het koninkrijk van God vlakbij Dit werkboek is van : Cellessen voor kinderen van 8-12 jaar Serie lessen voor kleine groepen; leeftijd 8-12 jaar Lessen zijn geschreven op basis van het boek Natuurlijk BOVENnatuurlijk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1 Geestelijk Klimaat onze identiteit Pagina 1 Adresgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Contactgegevens Dhr. A. van den Berkt (Algemeen Directeur) Telefoon: 0342-478243

Nadere informatie

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 Welkom en inleiding 1 Goede mensen, van harte welkom in deze gebedsviering naar aanleiding van het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 De teksten gelezen De twee schriftlezingen geven twee manieren van kijken naar God : Spreuken (het lied van de wijsheid)

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Bijbel voor Kinderen presenteert GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer,

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28 Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, "Nu even niet", was ooit de reclameslogan van een landelijk bekend

Nadere informatie

Jaarverslag Senioren Advies Raad Westland (SARW) 2015

Jaarverslag Senioren Advies Raad Westland (SARW) 2015 Jaarverslag Senioren Advies Raad Westland (SARW) 2015 Prioriteit nr. 1 in 2015 was het voorstel van het bestuur van de SARW om te komen tot een nieuwe structuur van de SARW. De participatie in de maatschappij

Nadere informatie

Het sacrament van de ziekenzalving.

Het sacrament van de ziekenzalving. Het sacrament van de ziekenzalving. Vooraf rustige muziek. 1. Kruisteken en vredeswens door pater Gerard. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen Vrede zij u allen en allen die u lief

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. Pinksteren zondag 24 mei 2015 Scheppingskerk - 12 -

ORDE VAN DIENST. Pinksteren zondag 24 mei 2015 Scheppingskerk - 12 - Heenzending en zegen 3 In stilte werkt de Geest van God, stuwt voort met zachte krachten, een wijze moeder die ons hoedt, een bron van goede machten. Zij geeft ons moed om door te gaan, doet mensen weer

Nadere informatie

TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ

TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opwekking 553) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie