Nummer 178 maart Protestants Christelijke Ouderenbond ( P.C.O.B.) afdeling s-gravenzande Heenweg Monster.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer 178 maart 2015. Protestants Christelijke Ouderenbond ( P.C.O.B.) afdeling s-gravenzande Heenweg Monster."

Transcriptie

1 Nummer 178 maart 2015 Protestants Christelijke Ouderenbond ( P.C.O.B.) afdeling s-gravenzande Heenweg Monster. Beste leden, Op D.V. woensdag 25 maart 2015 om uur, houden wij, als PCOB deze keer onze bijeenkomst in zalencentrum De Kiem, Kon. Julianaweg te s-gravenzande. Deze middag zal de heer Henk Griffioen uit Utrecht een lezing houden met behulp van een beamerpresentatie over Dakloos: keuze of noodlot. Veel mensen denken vaak dat in het welvarende Nederland met al zijn sociale voorzieningen je toch niet dakloos hoeft te zijn. Als je dat dus wel bent, dan kies je daar kennelijk voor. Is dat echt waar? Een indringend en soms ontroerend verhaal van een vrijwilliger die al meer dan 15 jaar in verschillende functies zich voor daklozen inzet. Velen heeft hij gevraagd hoe ze dakloos zijn geworden, wat ze als daklozen hebben meegemaakt en wat zij verwachten van de toekomst. Een verhaal dat een andere kijk geeft op daklozen en iedereen raakt. Bij deze lezing ziet u ook wat beelden om een indruk te geven van de opvang van daklozen in het Snurkhuis en Smulhuis in Utrecht. 1

2 Indien u vervoer nodig heeft, kunt u bellen met Joop Gideonse (412023) of Ful Jonker (414981) Een ieder, ook zij die (nog) geen lid zijn, is hartelijk welkom. U komt toch ook! Het bestuur van de afdeling PCOB Overleden Op 22 januari 2015 is overleden mevr. C.A. van Geest - de Geus. Zij woonde Heenweg 69 en was 66 jaar. Op 6 februari 2015 is overleden mevr. M. de Hoog - van Vliet. Zij woonde Fl. Nightingalelaan 68 en was 81 jaar. Op 9 februari 2015 is overleden dhr. L Drewes. Hij woonde De Kruithof 10 in Monster en was 88 jaar. Moge de Here God hun nabestaanden sterken met dit verlies. Nieuwe leden P.C.O.B. Wij mochten inschrijven als leden van onze afdeling: De heer P.C. Verboom en mevrouw C.M. Verboom-Haaring Koningin Julianaweg 12 Heel hartelijk welkom! Van de voorzitter Het kan je soms zo maar aanvliegen: de datum om kopij in te leveren is al bijna voorbij. Dus snel achter de computer om een en ander gereed te maken, zodat het toch nog op tijd binnen is. Woensdag 18 februari begint de Veertigdagentijd. Sommigen noemen het de vastentijd of de lijdenstijd. Eigenlijk een voorbereiding op Pasen. In het kerkelijk jaar: het begin van de paaskring. We volgen Jezus op reis. Preciezer: Op het laatste gedeelte van Zijn reis. Op het diepte- en tegelijk hoogtepunt van Zijn levensverhaal. Hij, die de wereld wil redden, die een eind wil maken aan het eeuwige lijden van de mens. Het kwaad de wereld uit wil helpen. Een man met een verhaal over een nieuw begin. Een koninkrijk. Met andere begrippen en nieuwe gebruiken: de laatste wordt de eerste, de heerser wordt een dienaar en de onderdrukte wordt een vrij mens. Zijn woorden zijn als vuur en ze worden niet begrepen. Natuurlijk niet. Hij maakt vijanden bij de vleet. En zijn vrienden staan erbij en kijken ernaar. 2

3 Hij was een Jood en zijn reis ging door Israël. Ook in Zijn tijd was dat niet zonder spanning en gevaar. Het Laatste stuk voert Hem naar Jeruzalem. Zware wolken pakken zich samen boven de stad en boven zijn hoofd. Vernedering, lijden, dood. Zijn verhaal lijkt te eindigen in een zwart gat van wanhoop en mislukking. Lijkt. En wij? Wij gaan met Hem mee. Op een afstandje. Omdat we er maar zo weinig van begrijpen. Wat zoekt Hij hier, in de stad van zijn dromen? En wat zoeken wij eigenlijk in zijn spoor? Welk toneelstuk wordt hier opgevoerd? Als Hij er niet zo ernstig bij had gekeken, hadden we Hem tenminste nog uit kunnen lachen, Hem voor gek of tenminste zonderling kunnen houden. Maar het licht dat in Zijn ogen brandt, weerhoudt ons ervan. We proberen in woorden en verhalen Zijn gezicht te zien. Zijn stem te horen in de stilte van een kerk en op de bodem van ons hart. Tot we Zijn tranen zien, tot Zijn lachen ons verwarmt, tot Zijn ontroering de haren op onze armen overeind zet. Tot Zijn lijden onze pijn wordt en Zijn opstanding onze inspiratie om te leven. Het is een verhaal dat zich iedere keer opnieuw voltrekt in ons eigen hart en hoofd. We vinden woorden en gebaren, gebruiken en gebeden die de kerk van alle eeuwen heeft gebruikt om dat verhaal te vertellen. Kleuren en geuren, stilte en opwinding, donker en licht. Het zijn grote woorden die gebruikt worden: liefde, lijden, vernedering, troost, dood, verrijzenis. Woorden waarvan we niet verwachten dat we de diepte ervan kunnen peilen. Maar zonder die woorden gaat het ook niet. Want als Hij is opgestaan vannacht dan ook onze moed om te doen als Hij Want als Hij is opgestaan in deze vroege ochtend dan ook onze wil Hem te volgen Want als Hij is opgestaan dan ook ons geloof dat het donker niet het laatste woord spreekt Als er iets nieuw is deze dag is het onze liefde geboren uit Hem en bestemd voor de wereld Want als er iets is opgestaan is het ons antwoord op: heb je Me lief 3

4 ... want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Vandaag, als ik dit schrijf is het 16 februari en op die datum in 1922 ontdekte de Egyptoloog Harold Carter de tombe van Farao Toetanchamon. Een jaar later opende hij de grafkamer en de sarcofaag van de Farao. Zo vond hij een enorme schat in die grafkamer die met de Farao daar begraven was. Dat moet voor een archeoloog een onbeschrijfelijke blijde dag zijn om een dergelijk prachtige vondst te ontdekken! De dag van zijn leven, hij is daarna gestopt als archeoloog en is verzamelaar geworden. Carter stierf in 1939 op 64-jarige leeftijd, een voor die tijd een relatief vrij hoge leeftijd. Men zag dat als een bewijs dat de vermeende vloek van de Farao hem niet had getroffen. (Bron: Wikipedia) In de Bijbel gaat het ook vaak over het ontdekken van een schat, o.a. in Matt.13:44 Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Dat is een mens die Christus gevonden heeft en er alles voor over heeft om de schat van het geloof te ontvangen. Hij verkoopt al wat hij heeft; alles wat de relatie met God in de weg zou kunnen staan wil hij wegdoen om God te kunnen dienen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar mij lukt dat hier maar ten dele. Ik heb de Heilige Geest hard nodig om niet de schatten op deze aarde te verzamelen. Dan gaat het niet alleen over geld maar het kan zoveel zijn dat ons vasthoudt en van Jezus afhoud. Jezus zei: Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ds v.d.kaaij ontkent het historisch bestaan van Jezus, zoals in de kranten stond. Dan heb je een lege Bijbel en nog niet de ware Schat gevonden. Dan vraag ik me af; welke boodschap moet je dan op de kansel brengen? Carter mocht de schat niet houden, u en ik wel, als we Jezus gevonden hebben, of beter, door Hem gevonden zijn. Een hartelijke groet, Bert v.d.meer. 4

5 Even stil staan bij hen die in 2014 zijn overleden Graag voldoe ik aan het verzoek om het gedicht dat ik heb voorgelezen om stil te staan bij de mensen die ons ontvallen zijn in 2014 en tot troost voor de achterblijvers, door te geven Kan ik ooit Kan ik ooit wel verder leven in een wereld zonder jou. Waar is alle zin gebleven, elke helderheid is grauw. Nooit meer samen in de regen, nooit meer samen in de zon. Hoe vind ik nu weer de wegen die ik eerst bereizen kon. t Is alsof ik weer moet leren hoe ik verder lopen moet. Stap voor stap weer te proberen, toch een toekomst tegemoet. Nooit meer echt dat veilig delen, verder ik in plaats van wij, k Weet dat dit verdriet moet helen. Nu ben jij nog te dichtbij. k Weet dat ooit een tijd zal komen dat t ergst gesleten is. Dat k mezelf weer heb hernomen maar dat niets vergeten is. Altijd blijf je in mijn gedachten. Altijd hoor je echt bij mij. Alle dagen, alle nachten, dat gevoel gaat nooit voorbij. Joseph M. Scriven schreef de tekst in 1855 in Canada om zijn moeder te troosten die aan de andere kant van de oceaan in Ierland woonde. Kan ik ooit is ook te zingen op de wijs van: Welk een vriend is onze Jezus. Rob van der Kraan 5

6 Hoe is het met uw kwaliteit van leven? De zorgt verandert. Wat betekent dat voor u? Hebben de veranderingen in de zorg invloed op uw situatie? U kunt dat nu zelf bijhouden met de landelijke kwaliteitsmeter, Als u zich aanmeldt krijgt u twee keer per jaar een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. Hierna ontvangt u een rapportage. Dit is een persoonlijk overzicht van hoe het met u gaat, wat voor u belangrijk is en wat u daar voor nodig heeft. Belangrijke informatie voor als u in gesprek gaat met uw naasten, uw gemeenten of uw zorgverlener. verzamelt en analyseert alle ingevulde vragenlijsten (anoniem). De resultaten laten zien hoe het met mensen gaat per gemeente en in heel Nederland. Wat gaat goed? Wat kan beter? Belangrijke informatie voor beleidsmakers die werken in de zorg en bij gemeenten. Ze zien hoe de veranderingen in de zorg uitpakken in het dagelijks leven van mensen en kunnen bijsturen waar dat nodig is. De PCOB werkt met Mijnkwaliteitvanleven.nl samen met patiëntenfederatie NPCF, het Nationaal Ouderenfonds, Per Saldo, Mezzo, Zorgbelang Nederland, NOOM, Unie KBO en NVOG. Samen spannen wij ons in om de kwaliteitsmeter aan zoveel mogelijk mensen beschikbaar te stellen. Ten eerste om hen ermee te helpen. Ten tweede omdat met zoveel mogelijk verzamelde ervaringen en gegevens de kans het grootst is dat de zorg ook echt om mensen blijft draaien. Rob van der Kraan Mail of bel het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg van de PCOB De zorg verandert. Wat gaat er goed? Wat gaat er mis? Waar moet er bijgestuurd worden? Om dit in beeld te krijgen, zijn de PCOB, Omroep MAX en Unie KBO eind 2014 het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg gestart. Ouderen, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers in de zorg én zorgverleners kunnen bij het meldpunt aangeven hoe de veranderingen positief of negatief effect hebben op het dagelijks leven. Het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg verwerkt alle signalen en brengt in de media en bij de overheid in beeld hoe de veranderingen in de dagelijkse praktijk uitpakken. 6

7 Hoe kan ik melden? U doet uw melding bij voorkeur door het formulier in te vullen op Indien u problemen ondervindt bij het invullen of geen beschikking hebt over een computer met internet, hebben wij elke werkdag tussen en uur een telefonisch spreekuur. Het nummer van dit spreekuur is Rob van der Kraan Vrijwillige ouderen adviseur (VOA s) De Voa is een vrijwillige ouderenadviseur die op verzoek van de hulpvrager ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert over regelgeving en voorzieningen op de terreinen inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. De taak ligt in het meedenken en aanreiken van mogelijkheden. De VOA is opgeleid via een cursus, die georganiseerd wordt door de gezamenlijke ouderenbonden (PCOB,KBO en de ANBO). De Westlandse PCOB afdelingen hebben (nog) geen VOA s onder hun leden. Onze leden kunnen wel een beroep doen op de VOA s van VITIS. Nu de Wet Maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2015 een verandering heeft ondergaan, is er behoefte aan meer VOA s in gemeente Westland. Hierbij een oproep aan u om eens na te denken of deze taak iets voor u is. Als u de cursus (gratis en verplicht) heeft gevolgd kunt u hulpvragers helpen om een oplossing te vinden voor hun probleem. Bij ingewikkelde vraagstukken kunt u terug vallen op een beroepskracht. U kunt mensen helpen de weg te vinden in zorgland, zoals: - hoe kan ik mij voorbereiden op het keukentafelgesprek als ik een WMOaanvraag doe? ik weet geen raad met mijn administratie nu ik er alleen voorsta, of hoe hoog is de eigen bijdrage voor de WMO (of WLZ) als ik hulp ga ontvangen. Dit zijn zomaar een aantal vragen welke u tegen kan komen als VOA. Wilt u meer inlichtingen over de functie bel of mail dan even met Rieneke Bruin tel: Verslag van de ledenmiddag gehouden op 21 januari 2015 in de Larix. Om precies half drie opende de voorzitter, Rob v.d. Kraan, de ledenmiddag met een hartelijk welkom; in het bijzonder mevr. L.Scheltema van de Hersenstichting Nederland en Joke v.d. Wel die de piano bespeelde deze middag. We begonnen met het zingen van 7

8 lied 249: 1: "Wij leven van de wind, die aanrukt uit de hoge". Nadat Rob een zegen heeft gevraagd ging hij dieper op het onderwerp 'wind' in met als titel: "leven met de wind": Net als Franciscus spreek ik jou, Wind, aan als broeder. Nooit ben je afwezig ook al kan het bijna windstil zijn. Soms waai je krachtig als een storm, maar ook als een zachte, lichte bries die verkoeling brengt. Zo ben jij, die de natuur laat bewegen, voor ons het beeld geworden van de geest, de adem. Jij, broeder Wind, als levensadem en geestkracht, zet in beweging, inspireert en bemoedigt. Door jou zijn er mensen die zelfs tegen de wind in weten te leven. Die niet met elke tijdgeest meewaaien. Zo ben jij, broeder Wind, aanwakkeraar en aanblazer van onze bezieling. Een dergelijke windkracht hebben we soms hard nodig, wanneer rationaliteit en economisch gewin de boventoon voeren. Waai maar eigenzinnig en houd mijn geest wakker. Toen kreeg mevrouw Scheltema het woord: Drie doelstellingen heeft de Hersenstichting: Preventieve maatregelen; hersenaandoeningen bestrijden en informatie verstrekken. De Hersenstichting subsidieert onderzoek, krijgt zelf geen subsidie, maar is afhankelijk van donaties en van de collecte. Daarom stond er ook een collectebus op de tafel, zodat we er een donatie in konden doen aan het eind van de middag. De lezing is verdeeld in de volgende hoofdstukjes: 1.Hoe werkt het geheugen? 2. Waar ligt het geheugen? 3.Wie vergeet? 4. Verschil tussen jong en oud. 5.Meest voorkomende problemen. 6. Hoe kun je goed onthouden? Het geheugen bestaat uit drie fases: Waarneming met de zintuigen. Opslaan van informatie. Terughalen van informatie. Korte termijn geheugen: er wordt geselecteerd wat moet worden onthouden. In het lange termijngeheugen wordt opgeslagen wat belangrijk is. Zo werden ook de andere onderwerpen uitgediept. Het is ondoenlijk om al het gehoorde hier weer te geven. Informatie kan worden gevonden op de site van de hersenstichting of op het adres Hersenstichting Nederland, Postbus 191, 2501 CD Den Haag. Voor de pauze deelde de voorzitter mee, dat op 25 februari as. een snertmiddag is gepland. Na de pauze behandelde mevrouw Scheltema nog het onderwerp: Geheugen en ouder worden en gaf ze ons tips hoe we zelf kunnen constateren of we alleen vergeetachtig zijn of beginnend dementerend. Een 0-meting kan worden gedaan door het bijhouden van een geheugendagboek: bijhouden wat je overkomt op geheugengebied. Opschrijven wat je die dag bent vergeten, wat de oorzaak was en hoe het kan worden voorkomen. Als het elke dag voorkomt wordt het tijd de huisarts te raadplegen. Die heeft een standaardlijst met vragen waaruit opgemaakt kan worden 8

9 of de geheugenpoli moet worden geraadpleegd. Nog een paar trucjes om te onthouden: aandacht schenken aan wat je wilt onthouden en verbanden leggen; informatie ordenen(ezelsbruggetjes); briefjes; vaste gewoontes. Geheugen kan worden getraind (Maxgeheugentrainer op de TV). We besloten met het zingen van lied 409: 1 en 5 'Laat ons de Heer lofzingen'. Mieke Borst PCOB-0ntmoetingsdag 2015 Het Provinciaal Overleg Zuid-Holland organiseert voor de laatste keer de bekende PCOB-ontmoetingsdag. Dit jaar doen we dit in samenwerking met het bestuur van de afdeling Gouda en we nodigen u bij deze van harte uit om samen naar de Sint-Jan in Gouda te komen. Datum: dinsdag 12 mei 2015 Tijd: van tot uur Locatie: Sint-Jan, Achter de Kerk 16, 2801 JX Gouda Deze dag is in eerste instantie bedoeld voor PCOB-leden die actief zijn in hun afdeling, maar ook andere leden zijn van harte welkom! Er is plaats voor 200 personen. Aanmelden per afdeling (dus wilt u mee, geef het snel door aan de secretaris) tot uiterlijk 1 april. Rob van der Kraan Programma Het is weer hoog tijd om het programma voor het komend seizoen ( ) te gaan samenstellen. Er wordt weer geprobeerd om een gevarieerd programma in elkaar te zetten. Heeft u nog ideeën of wensen laat het de voorzitter weten. Een mailtje naar en we kijken of we het kunnen inpassen. Niet te lang wachten, want we willen het rond half maart uiterlijk hebben. Rob van der Kraan Rabo Clubkas Campagne Geachte leden, Nu wij een rekening hebben geopend bij de Rabobank kunnen wij meedoen met de Rabobank Clubkas Campagne. Dit is een jaarlijkse actie van de Rabobank om verenigingen zoals de PCOB te sponsoren. 9

10 Het werkt als volgt: Wanneer u lid bent van de Rabobank, alleen een rekening is niet voldoende, dan heeft u een dezer dagen een schrijven ontvangen van de bank met daarop een code om totaal 5 stemmen uit te brengen op een door u te kiezen vereniging. Maximaal 2 stemmen op een vereniging, dit stemmen vindt plaats via de website van de Rabo in de periode die loopt van 2 t/m 15 maart Wij vragen u een deel van die stemmen uit te brengen op de PCOB - Gravenzande- Heenweg- Monster. Onze afdeling dingt dan, naar rato van het aantal op haar uitgebrachte stemmen, mee naar een deel van de prijzenpot. Bent u niet zelf in staat uw stem uit te brengen, vraag het uw kinderen of kleinkinderen. M. van den Berg ( penningmeester) Betaling contributie 2015 Geachte leden van de P.C.O.B. s-gravenzande- Heenweg- Monster Bij deze Nieuwsbrief treft u aan een acceptgiro bestemd voor de betaling van de contributie De contributie bedraagt voor individuele leden 32,- en voor paren 55,-. Op de linkerzijde van de acceptgiro is het te betalen bedrag aangegeven. Wij verzoeken u dit bedrag voor 1 april aan ons over te maken. Wanneer u voor betaling de acceptgiro gebruikt wilt u er dan aan denken uw volledige 18 posities tellende Ibannummer daarop in te vullen? Betaalt u via internet let u dan op ons gewijzigde banknummer. ( zie voor dat banknummer de acceptgiro) Mocht u, gezien uw financiële situatie, problemen hebben met de betaling neem dan contact op met mij voor het vinden van een oplossing. Aan hen die het werk van onze P.C.O.B. afdeling extra willen steunen vragen wij, als bestuur, boven de contributie een extra gift te schenken, zodat wij leden die moeite hebben met deze contributie, kunnen compenseren. Extra giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! M. van den Berg ( penningmeester) tel

11 Plus Servicelijn De landelijke PCOB50Plus Servicelijn. Tel. nr Stip Westland, loket voor wonen, zorg en welzijn Het Stiploket in `s-gravenzande, is geopend op alle werkdagen van uur m.u.v. donderdag, in de Van der Horstweg 10, Het Stiploket in Monster is geopend op alle werkdagen van uur. Stip Westland is telefonisch te bereiken op werkdagen van uur op PCOB Ombudsfunctie Voor al uw vragen op het terrein van regelgeving kunt u contact opnemen met de PCOB Ombudsfunctionaris mr. Arie Slob, Noordzijde 31, 4225PH Noordeloos tel Wmo Een luisterend oor mevrouw Henny Kamminga, Marktplein 15, telefoon , mevrouw Rody Noordam, Meidoornstraat 94,telefoon Ook als u vragen heeft over de Wmo of ondersteuning nodig heeft, kunt u bellen met bovenstaande leden. Vitis Welzijn Lees over de activiteiten van Vitis Welzijn in de plaatselijke bladen. Er is altijd wel iets voor u bij. U kunt ook kijken op de site:www.vitiswelzijn.nl Rob van der Kraan Lief en Leed Riet de Groot en Henny Hoogenraad bemannen samen het aandachtsveld Lief en Leed. Indien u uw Lief of Leed in onze nieuwsbrief wilt laten plaatsen, kunt u deze bestuursleden bellen. Het telefoonnummer van Riet de Groot is Van Henny Hoogenraad is het nummer

12 Bestuur PCOB s-gravenzande/ Heenweg/Monster Voorzitter: Rob v.d. Kraan Topaas 2, 2691 SR Tel: Secretaris: Rosie de Groot Becker v.d. Binckhorststraat SE 's- Gravenzande Tel: Penningmeester: Maarten v.d. Berg Kon.Julianaweg 77,2691GC Bankrek. Nr: NL69 RABO t.n.v. P.C.O.B. s-gravenzande/heenweg Tel: Overige bestuursleden: Judith Buter tel Riet de Groot tel Henny Hoogenraad Tel P.C.O.B. s-gravenzande van ouderen in de maatschappij. PCOB Gemeenschappelijk actief De PCOB is van en voor senioren die vanuit het protestantschristelijke gedachtegoed opkomen voor de positie van ouderen in de maatschappij. Als één van de grotere maatschappelijke organisaties is de PCOB op zowel landelijk, provinciaal als lokaal niveau actief. Niet alleen via de landelijke organisatie, maar juist ook via de gewesten en de honderden afdelingen zijn wij een belangrijke gesprekspartner voor diverse instanties, overheden, overlegorganen en politieke partijen. De seniorenorganisatie is vooral actief op het terrein van gezondheid, wonen, welzijn,financiën, identiteit en vervoer. Kopij april 2015 nummer 179 uiterlijk dinsdag 17 maart 2015 naar Dick Verlare, en Judith Buter, 12

Voorlichting en cursus over spanning en psychosomatische klachten voor Marokkaanse vrouwen

Voorlichting en cursus over spanning en psychosomatische klachten voor Marokkaanse vrouwen Juli/Augustus 2014 13e J a ar g an g,nummer 111 Zorgvragersorganisatie Voorlichting en cursus over spanning en psychosomatische klachten voor Marokkaanse vrouwen GGZ Midden-Holland Tielweg 3 2803 PK Gouda

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

A N B O d e. Kantoorvilla Rokkeveen. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen -------------------------------------------------

A N B O d e. Kantoorvilla Rokkeveen. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen ------------------------------------------------- A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen ------------------------------------------------- NUMMER 2 19 e Jaargang APRIL/MEI 2015 Kantoorvilla Rokkeveen Telefoon: 06-232 25

Nadere informatie

Protestants Christelijke Ouderenbond

Protestants Christelijke Ouderenbond Nieuwsbrief Okt. 2014 nr. 264 Belangenbehartiging van Senioren plaatselijk, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal; op het gebied van zorg, welzijn identiteit en mobiliteit: inkomen, huisvesting,

Nadere informatie

Negenentwintigste jaargang nr. 8. oktober 2012

Negenentwintigste jaargang nr. 8. oktober 2012 Negenentwintigste jaargang nr. 8 oktober 2012 We kunnen het allemaal. Het is echt niet alleen de pastoor, de pastoraal werker, de gebedsleider of welke beroepskracht dan ook, die ons voorhoudt hoe de boodschap

Nadere informatie

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 192 november 2014 Humor is het gat in de traan waardoor de lach ontsnapt. Ruth Zwijgers In dit nummer

Nadere informatie

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3 ROOTZ Theorie ROOTZ Theorie 1 1. Over de training 3 1.1. Voorbereiding door de cursist 3 1.1.1. Interview met een niet-christen 3 1.1.2. Het leren van de theorie 4 1.1.1. Voorbereidingsrooster 5 1.2. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

KWADRANT Informatieblad van de r.k. parochie Haarlem-Schalkwijk Jaargang 43, nummer 6 6-6-2015 tot 15-8-2015 Uitgave 364

KWADRANT Informatieblad van de r.k. parochie Haarlem-Schalkwijk Jaargang 43, nummer 6 6-6-2015 tot 15-8-2015 Uitgave 364 KWADRANT Informatieblad van de r.k. parochie Haarlem-Schalkwijk Jaargang 43, nummer 6 6-6-2015 tot 15-8-2015 Uitgave 364 PINKSTEREN Waar wij niet leven in de Geest van uw liefde, dooft ons vuur, ontbreekt

Nadere informatie

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12

Veranderingen voor mensen met een laag inkomen ->3. special. Nieuw beleid >2. Vragen? Bel de helpdesk >10. Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 special is een uitgave van Sociale Zekerheid Amersfoort > December 2011 jaargang 3 nr. 4 Nieuw beleid >2 Vragen? Bel de helpdesk >10 Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds >12 Veranderingen voor mensen met een

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Aandacht. 197 mei 2015

Aandacht. 197 mei 2015 Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 197 mei 2015 Geluk is de kunst een boeket te maken met de bloemen waar je bij kunt. In dit nummer o.a.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Van de directie... 3

Inhoudsopgave Van de directie... 3 Zorg voor het leven Inhoudsopgave Van de directie... 3 Collectieve belangenbehartiging... 5 Eenzaamheid... 5 Voltooid Leven... 6 Subsidie PGO-organisaties... 6 Brochure over levensbeschouwelijke aspecten

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Individueel lotgenotencontact. Telefonisch en in persoon De waarde en vaardigheden van de contactpersoon. www.pgosupport.

Individueel lotgenotencontact. Telefonisch en in persoon De waarde en vaardigheden van de contactpersoon. www.pgosupport. Individueel lotgenotencontact Telefonisch en in persoon De waarde en vaardigheden van de contactpersoon ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Individueel lotgenotencontact, telefonisch en in persoon Locatie: Organisatie:

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Inhoud: Aan onze leden,

Inhoud: Aan onze leden, 2 Jaargang 7 Inhoud: Aan onze leden,... 2 Elke nieuwe dag is het begin van een nieuw jaar.... 3 Oproep fondsenwerver.... 4 Aktiviteitenkalender... 4 Oproep Oproep... 4 Verslag Nationale MS dag op 8.11.2001...

Nadere informatie

Bijpraten. Beraber konuşalım. Laat duisternis niet overheersen bij uw verwachtingen voor 2015

Bijpraten. Beraber konuşalım. Laat duisternis niet overheersen bij uw verwachtingen voor 2015 Bijpraten Beraber konuşalım Bijpraten nr. 66 december 2015 Laat duisternis niet overheersen bij uw verwachtingen voor 2015 Crisismeldpunt: 088-3580999 Crisisdienst: 088-3571999 Ma t/m vrijdag 17.00 09.00

Nadere informatie

the work of byron katie Het einde van lijden

the work of byron katie Het einde van lijden the work of byron katie Het einde van lijden Niemand behalve jijzelf kan jou vrijheid geven. Dit boekje laat zien hoe. - Byron Katie Over Katie & The Work In 1986, was Byron Kathleen Reid (beter bekend

Nadere informatie

Seniorenkrant. Gratis. Namens het bestuur, medewerkers én vrijwilligers van Woej. Die goeie ouwe tijd! En verder. Kerstdiner.

Seniorenkrant. Gratis. Namens het bestuur, medewerkers én vrijwilligers van Woej. Die goeie ouwe tijd! En verder. Kerstdiner. Seniorenkrant Een informatief kwartaalblad voor de 55+-er december 2009 / jaargang 3 / nummer 1 / oplage 13000 in Leidschendam-Voorburg Ouderenadviseurs in beeld P. 2 Duik in het verleden P. 3-5 Programma

Nadere informatie

Niet altijd zichtbaar, maar wel aanwezig

Niet altijd zichtbaar, maar wel aanwezig Niet altijd zichtbaar, maar wel aanwezig Het was schrikken bij de thuiskomst van onze vakantie toen we hoorden dat twee trouwe gemeenteleden waren overleden. Wat ontzettend verdrietig. Het geeft veel te

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Prayer Night? Inhoud Inleiding Pagina 1 Waar begin ik? Pagina 2 Met wie regel ik het? Pagina 2 Aanpakken doe je zo Pagina 3 Wanneer moet wat? Pagina 4 Bezoekers trekken Pagina 5 Invulling

Nadere informatie

God of Goud - Hoeveel is genoeg?

God of Goud - Hoeveel is genoeg? FEBRUARI 2015 Informatiekrant van het Bisdom Rotterdam s www.bisdomrotterdam.nl s jrg. 42 s nr. 1 God of Goud - Hoeveel is genoeg? Ieder jaar presenteert Vastenaktie een hongerdoek. Dit jaar staat in de

Nadere informatie

Aandacht 198 juni 2015

Aandacht 198 juni 2015 Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 198 juni 2015 Geluk is een kortstondig bijproduct van een leuke gebeurtenis. In dit nummer o.a. * Koninklijke

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie