Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad economie, (voltijd).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad economie, (voltijd)."

Transcriptie

1 Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad economie, (voltijd). In dit document zijn een aantal bijlagen opgenomen die horen bij de OER. In deze bijlagen wordt nader uitgewerkt hoe de opleiding tot leraar in de tweede graad economie (voltijd) is opgebouwd. De belangrijkste en ook de grootste bijlagen, zijn die welke de inhoud van de onderwijseenheden (OWE s) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad economie (voltijd) beschrijven. Die geven je een gedetailleerd beeld van de inrichting van deze opleiding. Ze beschrijven de vier studiejaren zoals ze in het studiejaar zijn ingericht. Je kunt hier ook zien welke prestaties je moet verrichten om voldoendes te behalen voor de tentamens in deze opleiding. Enkele tentamens dragen het predicaat integrale toets. Dit zijn tentamens waarin de student aantoont dat hij de onderlinge samenhang van onderwijsinhouden begrijpt en kan hanteren in het praktische handelen. Over de gehele opleiding leg je in totaal drie keer een integrale toets af. Deze integrale toetsen zijn ook opgenomen in het overzicht van de onderwijseenheden.

2 Nadere uitwerking OER ILS-lerarenopleidingen Bacheloropleiding tot leraar in de 2 de graad economie VOLTIJD. Inhoud Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad economie Voltijd... 3 Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad economie Voltijd Hoofdstuk 3 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Post Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad economie Voltijd... 37

3 Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad economie Voltijd

4 Programma en tentamenoverzicht economie Propedeuse Onderwijseenheid Code Centrale beroepstaak Semester en periode Inleiding bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie 7,5 stp Inleiding in de Algemene economie 7,5 stp Vakdidactiek Economie P1: Inleiding Vakdidactiek Economie (vad1) ILS Ec621/1 ILS Ec622/1 ILS Ec623 BT 5: Ontwikkelen van vakdeskundigheid BT 5 Ontwikkelen van vakdeskundigheid BT 1: Lesgeven en trainen in het vak Economie Semester 1: periode 1 en 2 Semester 1: periode 1 en 2 Tentaminering Code Alluris Cijfer / V en eis Toetsperiode 1e kans 2e kans Kennistoets BA 1 KT BA 1 Cijfer: min. 5.5 P1 P2 Kennistoets BA 2 KT BA 2 Cijfer: min. 5.5 P2 P3 Kennistoets BE 2 KT BE 2 Cijfer: min. 5.5 P2 P3 Leertaak BE1: wat is een bedrijf? LT BE 1 Voldaan P1 P2 Kennistoets Algemene Economie 1 KT AE 1 Cijfer: min. 5,5 P1 P2 Kennistoets Algemene Economie 2 KT AE 2 Cijfer: min. 5,5 P2 P3 Kennistoets Recht KT Recht Cijfer: min. 5,5 P2 P3 Kennistoets Wiskunde KT Wiskunde Cijfer: min. 5,5 P1 P2 Semester 1: periode 1 en 2 Leertaak 1 ik als docent economie LT1 docent EC Voldaan P1 P2 Leertaak 2 directe instructie LT2 dir instr Cijfer: min. 5.5 P2 P3 7,5 stp Ondernemen 7,5 stp Inleiding Europese Integratie en globalisering 7,5 stp ILS Ec625/1 ILS Ec626/1 BT 5: Ontwikkelen van vakdeskundigheid BT 5: Ontwikkelen van vakdeskundigheid Semester 2: periode 3 en 4 Semester 2, periode 3 en 4 Kennistoets Bedrijfsadministratie 3 (BA3) Kennistoets Bedrijfseconomie 3 (BE3) KT BA 3 Cijfer: min. 5.5 P3 P4 KT BE 3 Cijfer: min. 5.5 P3 P4 Kennistoets Marketing, Sales en AO KT marketing Cijfer: min. 5.5 P4 P4 Leertaak ondernemingsplan LT ond.plan Voldaan P4 P4 Kennistoets Globalisering KT Glob Cijfer: min. 5.5 P3 P4 Kennistoets Europese Integratie KT EU int Cijfer: min. 5.5 P4 P4

5 Oriëntatie op lesgeven owk 1a (7,5 studiepunten) Vakdidactiek 2 Werk en toetsvormen en leergebieddidactiek (vad 2) (7,5 Studiepunten) Integraal handelen in de beroepspraktijk 1 owk 1b (7,5 studiepunten) ILS Ec624/1 ILS Ec627 ILS Ec628/1 BT 1 Lesgeven en trainen in het vak Economie BT 3 Ontwerpen van leerarrangementen in het vak Economie BT 2 Begeleiden van lerende(n) Semester 1, periode 1 en 2 Semester 2 perioden 3 en 4 Semester 2. Perioden 3 en 4 Kennistoets Oriëntatie op lesgeven 1a (owk1a) KT ori les/o Cijfer: min. 5,5 P1 P2 Dossier onderwijskunde 1a DS owk1a Cijfer: min. 5,5 P2 P3 ILS taaltoets ILS taaltoets V P1 P3 Leertaak 3 AD/SL LT 3 AD/SL C 5.5 P3 P4 Leertaak 4 Visiestuk CLK Leertaak 5 Ontwikkeltaak CLK en toets LT4 visiestuk CLK C 5.5 P3 P4 LT5 CLK + toets C 5.5 P4 P4 Leertaak 6 EHBO boekje LT6 EHBO b C 5.5 P3 P4 Leertaak 7 Aanvulling ik als docent economie Integrale toets Deeltoetsen Portfoliobeoordeling integraal handelen 1 LT7 doc EC V P3 P4 Portfbeoor Cijfer: min. 5,5 P4 P4 Eindbeoordeling wpl1 Eindbeoor Cijfer: min. 6,0 P3 P3 Kennistoets onderwijskunde 1b Dossier onderwijskunde 1b Vaardigheidstoets drama KT ok1b Cijfer: min. 5,5 P4 P4 DS ok1b Cijfer: min. 5,5 P3 P4 VT Drama 1 Cijfer: min. 5,5 P4 P4

6 Post propedeuse Hoofdfase Onderwijseenheid Code Centrale beroepstaak Managementaccounting 7,5 stp Overheid en markten 7,5 stp ILS EC629/2 ILS Ec630/1 BT 5: Ontwikkelen van vakdeskundigheid BT 5 Ontwikkelen van vakdeskundigheid Semester en periode Semester 1, Periode 1 en 2 Semester 1 Periode 1 en 2 Tentaminering Code Alluris Cijfer / V en eis Toetsperiode 1e kans 2e kans Kennistoets de industrie KT industrie Cijfer: min. 5,5 P1 p2 Kennistoets budgetteren KT budgetteren Cijfer: min. 5,5 P2 p3 Leertaak onderzoeksopzet marktonderzoek LT marktoz Cijfer: min. 5,5 P2 P3 Kennistoets Overheid KT overheid Cijfer: min. 5,5 P1 P2 Kennistoets recht KT recht Cijfer: min. 5,5 P1 P2 Leertaak Overheid LT overheid Cijfer: min. 5,5 P1 P2 Kennistoets Marktvormen KT marktvorm Cijfer: min. 5,5 P2 P3 Vakdidactiek Economie 3: inductief economieonderwijs ontwerpen, toetsen en evalueren 7,5 stp ILS Ec631 BT 3: Ontwerpen van leerarrangementen voor het vak Economie Semester 1, Periode 1 en 2 Leertaak 1: Een inductief leerarrangement LT 1 Cijfer: min. 5,5 P1 P1 Leertaak 2: Toetsing LT 2 Cijfer: min. 5,5 P2 P2 Leertaak 3: Persoonlijk beroepsbeeld (VAD) LT 3 V P2 P2 Financiering en internationaal ondernemen ILS EC632/2 BT 5: Ontwikkelen van vakdeskundigheid. Semester 2, Periode 3 en 4 Kennistoets Financiering KT fin Cijfer: min. 5,5 P3 P4 Kennistoets financiële rekenkunde KT FRK Cijfer: min 5,5 P3 P4 7,5 stp Kennistoets Internationaal ondernemen KT IO Cijfer: min. 5,5 P4 P4 Leertaak Internationaal ondernemen LT IO Cijfer: min. 5,5 P4 P4 Kennistoets Jaarverslag KT JV Cijfer: min. 5,5 P4 P4 Data & Modellen 7,5 stp ILS Ec633/1 BT5: Ontwikkelen van vakdeskundigheid Semester 2 Periode 3 en 4 Kennistoets statistiek KT statistiek Cijfer: min. 5,5 P3 P4 Leertaak statistiek LT statistiek Cijfer: min. 5,5 P3 P4 Kennistoets modellen KT modellen Cijfer: min. 5,5 P4 P4 Leertaak modellen LT modellen Cijfer: min. 5,5 P4 P4

7 Vakdidactiek Economie 4: ICT rijk economie onderwijs ontwikkelen en leermiddelen evalueren ILS Ec634 /1 BT 1: Lesgeven en trainen in het vak Economie Semester 2, Periode 3 en 4 Leertaak 4: Ontwerp vernieuwend ICT materiaal Leertaak 5: Onderzoeksrapportage leermiddelenanalyse (incl. posterpresentatie) LT 4 ICt Cijfer: min. 5,5 P3 P4 LT 5 analyse Cijfer: min. 5,5 P4 P4 7,5 stp Leren lesgeven owk 2a (7,5 studiepunten) ILS Ec641 BT 1 Lesgeven en trainen in het vak Economie Semester 1, periode 1 en 2 Leertaak 6: Positief leef en leerklimaat (VAD) LT 6 klimaat V P4 P4 Kennistoets leren lesgeven LT leren lesg Cijfer: min. 5,5 P2 P3 Leertaak persoonlijk beroepsbeeld LT pers berbld Cijfer: min. 5,5 P2 P3 Vaardigheidstoets Drama 2 VT drama 2 Cijfer: min. 5,5 P1 P2 Leren begeleiden owk 2b ILS EC642 BT 2 Begeleiden van lerende(n) Semester 2, periode 3 en 4 Vaardigheidstoets Spreken voor de klas VT Spreken V P1 4 1 P1 4 2 Kennistoets leren begeleiden KT leren beg Cijfer: min. 5,5 P4 P4 (7,5 studiepunten) Eindbeoordeling WPL2A Eindbeo wpl2a Cijfer: min. 6,0 P4 P4 Dossier leertaak positief leef en leerklimaat DS lt pos L&L Cijfer: min. 5,5 P4 P4 Integraal handelen in de beroepspraktijk 2 (22,5 studiepunten) ILS Ec636/2 BT 2 Begeleiden van lerende(n) BT 3 Ontwerpen van leerarrangementen in het vak Economie BT 4 Bijdragen aan de onderwijsorganisatie Semester 1, periode 1 en 2 Portfoliobeoordeling integraal handelen 2 PF beo WPL2B Cijfer: min. 5,5 P2 P3/4 Eindbeoordeling wpl 2B PF beo WPL2b Cijfer min 6,0 Dossier leertaken onderwijskunde LT OWK Cijfer: min. 5,5 P2 P3 P2 P2 kennistoets vad 5 rekenen, wiskunde en vakdidactiek KT rekenen Cijfer: min. 5,5 P2 P3 Leertaak vad 5 Ontwerp en Onderzoek rapport LT ontwerp Cijfer: min. 5,5 P2 P3 1 Afhankelijk van wanneer de lessen spreken voor de klas geroosterd worden 2 Afhankelijk van wanneer de lessen spreken voor de klas geroosterd worden

8 Leertaak vad 5 Aanvulling 'Ik als docent economie' LT docent V P2 P3 Geld en organisaties 7,5 stp ILS EC635/2 BT5: Ontwikkelen van vakdeskundigheid Semester 1 Periode 1 en 2 Kennistoets geld KT geld Cijfer: min. 5,5 P1 P2 Leertaak geld LT geld Cijfer: min. 5,5 P2 P3 Kennistoets organisaties KT organisatie Cijfer: min. 5,5 P2 P3 Leertaak organisaties LT organisatie Cijfer: min. 5,5 P3 P4 Eindfase Onderwijseenheid Code Centrale beroepstaak Integraal handelen in de beroepspraktijk 3 30 stp Casus Bedrijfseconomie: Ondernemingsplan 7,5 stp Casus AE 7,5 stp ILS Ec643 ILS Ec638/1 ILS Ec639/1 BT 1 Lesgeven en trainen in het vak Economie BT 2 Begeleiden van lerende(n) BT 3 Ontwerpen van leerarrangementen in het vak Economie BT 4 Bijdragen aan de onderwijsorganisatie BT 5: Ontwikkelen van vakdeskundigheid BT5: Ontwikkelen van vakdeskundigheid Semester en periode Semester 1 en 2, periode 1 t/m 4. Semester1 en 2 Semester 1 en 2 Tentaminering Code Alluris Cijfer / V en eis Integrale toetsing Portfoliobeoordeling integraal handelen 3 Toetsperiode 1e kans 2e kans PFbeoor Cijfer: min. 5,5 P1 P4 P1 P4 Eindbeoordeling wpl 3 Eindbeoor Cijfer: 6.0 P1 P4 P1 P4 Dossier leertaken Vakdidactiek 6 Kennistoets vad 6: rekenen wiskunde en vakdidactiek Landelijke Kennistoets Economie (Alleen voor studenten die in 2011 of later zijn gestart met de opleiding) Leertaak: Werkstuk Ondernemingsplan DS vakdid Cijfer: min. 5,5 P1 P4 P1 P4 KT rekenen Cijfer: min. 5,5 P2 P3 LKT Eco Cijfer 6,0 LT Ond.Plan BE Nov/dec Mei/juni Cijfer: min. 5,5 P1 P4 P1 P4 Leertaak casus AE LT casus AE Cijfer: min. 5,5 P1 P4 P1 P4

9 Afstudeeronderzoek 15 stp ILS Ec640/2 BT 1 Lesgeven en trainen in het vak Economie BT 2 Begeleiden van lerende(n) Semester 1 en 2, periode 1, 2, 3 en 4 Onderzoeksverslag (schriftelijke verslaglegging) Ozverslag Cijfer min 6,0 P1 4 P1 4

10 Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad economie Voltijd

11 Onderwijseenheid Code Opleiding Doelgroep Inleiding bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie ILS Ec621/1 Opleiding tot leraar van de 2 de graad economie voltijd Onderwijsperiode Semester 1, periode 1 en 2 Beroepstaken Studenten in de propedeuse van de opleiding tot leraar economie voltijd BT 5: Ontwikkelen van vakdeskundigheid Centrale beroepstaak BT 5: Ontwikkelen van vakdeskundigheid (Beroeps)Producten Het middels een deeltentamen kunnen aantonen van het beheersen van kennis en inzicht in de toepassing van de basisbegrippen in de bedrijfseconomie. Het middels een deeltentamen kunnen aantonen van het beheersen van kennis en inzicht in de toepassing van de basisbegrippen in de bedrijfsadministratie. en de administratieve organisatie. Een rapportage van een "bedrijfsfoto", waarin van een bestaand bedrijf relevante informatie wordt beschreven. De rapportage zal moeten voldoen aan de in de studiewijzer opgegeven criteria en onderdelen. Studiepunten, studielast (les en contacturen) Deze onderwijseenheid omvat 7,5 stp, hetgeen overeenkomt met een totale studielast van 210 klokuren. Deze 210 uur zijn als volgt te verdelen: - contacttijd 16 weken à 6 lesuren per week 72 uur - zelfstudie leerwerktaak 40 uur - zelfstudie lesvoorbereiding 70 uur - deeltentamens inclusief voorbereiding 28 uur Totaal 210 uur Samenhang met andere onderwijseenheden Ingangseisen en aanwezigheidsverplichting Algemene omschrijving Vanuit de basiskennis uit deze onderwijseenheid vindt verder verdieping plaats binnen de onderwijseenheden ondernemen, industrie en financiering en jaarverslag. Daarnaast worden directe verbanden gelegd met de vakdidactische onderwijseenheid in dit semester. Niet van toepassing. In deze onderwijseenheid staan de basisbegrippen van de bedrijfsadministratie en de bedrijfseconomie centraal. Deze onderwijseenheid vormt daarom een inleiding op het bedrijfskundige deel van een bedrijf. De vraag wordt gesteld wat een bedrijf is. Van de kennis daaruit kunnen de economische begrippen waarmee een bedrijf te maken heeft nader worden ingevuld. Om dit te bereiken zullen verschillende bedrijven bezocht worden en zullen vertegenwoordigers van bedrijven tijdens de les worden uitgenodigd. Dit onderdeel zal getoetst worden in de leertaak de bedrijfsfoto. Bij het maken van deze bedrijfsfoto baseert de student zich op bronnen. Het selecteren, verzamelen, analyseren en het verwerken daarvan tot een bedrijfsfoto is een wezenlijk onderdeel van de opdracht. Tijdens de bedrijfsadministratie lessen maakt de student kennis met het boekhoudmodel en de toepassing daarvan. De belangrijkste worden in de boekhouding verwerkt, zoals de inkoop en verkoopfacturen, de betalingen en ontvangsten per kas of bank en er wordt een begin gemaakt met de uitleg en boekingen vanuit de permanence. Naast de handmatige bewerking van de boekingsregels wordt ook de geautomatiseerde verwerking als lesstof aangeboden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een financieel administratief softwarepakket. Tijdens de lessen bedrijfseconomie staan kosten en opbrengsten van een onderneming centraal. De beginselen van de kostprijsberekening komen aan de orde. Tijdens deze lessen worden ook de uitgangspunten van de administratieve organisatie behandeld.

12 Kennisbases Vakkennisbasis Bedrijfseconomie Financiële administratie Inkoop en verkoopadministratie De onderstaande punten verwijzen naar de kennisbasis lerarenopleiding BE. Thema Categorie/kernconcept B.1 Kosten B.1.1. Kosten/offers B.1.2. Kostenindelingen B.1.3. Kostensoorten B.1.4. Kostprijs B.2 Financiering B.2.2. Financieringsplan B.2.4. Winst en verliesrekening F.1 Boekhoudkundige cyclus F.1.1. Dubbel boekhouden; boekhoudregels F.2. Ondernemingsvormen F.3. Permanence F.4. Inkoop en verkoopadministratie F.2.1. Eenmanszaak/VOF F.3.1. Kosten/uitgaven F.3.2. Opbrengsten/ontvangsten F.4.1. Boekingen in koopverkoopfacturen F.7 Geautomatiseerde systemen F.7.1 Computerboekhouden IV.1 Goederenstroom inkoop IV.1.1. Voorraden IV.1.2. Inkopen IV.2 Goederenstroom verkoop IV 2.1. Verkopen IV.2.2 Magazijnwerkzaamheden en expeditie Competenties De onderwijseenheid richt zich, middels het vergaren van kennis en het toepassen er van in standaardsituaties, op competentie 3, waarin de student bezig is met de vakinhoudelijke en vakdidactische competentie. Daarnaast zal de student bij de leerwerktaak "bedrijfsfoto" actief zijn bij het ontwikkelen van competentie 5, waarbij het samenwerken met collega's centraal staat. Bij het maken van de bedrijfsfoto brengt de student een bestaand bedrijf in kaart. Daarbij zal hij een start maken met de ontwikkeling van competentie 6: competent in het samenwerken met de omgeving. Voor de inhoud van de competenties wordt verwezen naar de beschrijving daarvan in de ruggengraat van de lerarenopleiding zoals dat aangetroffen wordt op de scholarsite van ILS algemeen. Beoordelingscriteria Deeltentamen: Kennistoets BA 1 De student beheerst bij de kennistoets Boekhoudkundig model de kennis van de subdomeinen F1, F2 en F4. Deeltentamen: Kennistoets BA 2 De student beheerst bij de kennistoets BA de kennis van de subdomeinen F1, F2, F4 en F7 op propedeuseniveau zoals beschreven in de landelijke kennisbasis. Deeltentamen: Kennistoets BE 2 De student beheerst bij de kennistoets BE de kennis van de B1, B2, IV1 en IV2 op propedeuseniveau zoals beschreven in de landelijke kennisbasis. Deeltentamen: Leertaak BE 1: wat is een bedrijf? De student kan met een bedrijfsfoto processen en activiteiten in een bedrijf in kaart brengen. Tentaminering Deeltentamen: Kennistoets BA 1 Code KT BA 1 C en 2 20% 1 á 2 55% van het te behalen aantal 120 minuten punten per kennistoets Deeltentamen: Kennistoets BA 2 Code KT BA 2

13 Verplicht onderwijsmateriaal Aanbevolen onderwijsmateriaal Werkwijze (activiteiten en werkvormen) Maximum aantal deelnemers Onderwijseenheid Code Opleiding Doelgroep C en 3 40% 1 of 2 55% van het te behalen aantal 120 minuten punten per kennistoets Deeltentamen: Kennistoets BE 2 Code KT BE2 C en 3 40% 1 of 2 55% van het te behalen aantal punten per kennistoets 120 minuten Deeltentamen: Leertaak BE 1: wat is een bedrijf? Code LT BE 1 V Voldaan 2 1 en 2 n.v.t. 1 of 2 Alle subonderdelen van de leertaak zijn voldoende n.v.t. - Heeswijk, G. van, Bouman, D., & Kloos, J. (2015) Boekhouden voor het hbo, deel 1,. opgaven. Den Haag: Academic Service. - Heeswijk, G. van, Bouman, D, Stienstra, S., (2014). Boekhouden voor het hbo, deel 1,. Den Haag: Academic Service. - Stuive, R. (2011). Wat is een bedrijf? Groningen: Noordhoff Uitgevers. - Heezen, A.W.W. (2012). Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties. Groningen: Noordhoff Uitgevers. - Heezen, A.W.W. (2012). Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties; opgaven. Groningen: Noordhoff Uitgevers. - Jans, E.O.J. (2013). Inleiding administratieve organisatie. Groningen: Noordhoff Uitgevers. - Boer, P. de, Brouwers, M.P., Koetsier, W. (2011) Basisboek bedrijfseconomie, opgaven; Groningen: Noordhoff Uitgevers. - Boer, P. de, Brouwers, M.P., Koetsier, W. (2011) Basisboek bedrijfseconomie, studentenuitwerkingen; Groningen: Noordhoff Uitgevers In deze onderwijseenheid wordt gewerkt met een combinatie van hoorwerkcolleges. Terugkerende onderdelen tijdens de lessen zijn o.a. het beantwoorden van vragen naar aanleiding van de bestudering van de in een vorige bijeenkomst aangeboden stof of van gemaakte huiswerkopgaven; theoretische verdieping van de onderwerpen in de vorm van hoorcollege; het maken van oefenopgave om de aangeboden theorie te verankeren in de vorm van werkcollege. Daarnaast werken studenten in groepjes zelfstandig werken aan het maken en beschrijven van een "bedrijfsfoto". Tijdens deze werkzaamheden kunnen de studenten gebruik maken van het vaklokaal en van het studiecentrum. Voor deeltijdstudenten is een bedrijfsbezoek facultatief onderdeel van de onderwijseenheid. Voor het onderdeel computerboekhouden wordt gewerkt met een ingeroosterd computerpracticum. Niet van toepassing. Inleiding Algemene Economie ILS Ec622/1 Opleiding tot leraar van de 2 de graad economie voltijd Studenten in de propedeuse van de opleiding tot leraar economie voltijd.

14 Onderwijsperiode Semester 1 periode 1 en 2 Beroepstaken BT 5: Ontwikkelen van vakdeskundigheid Centrale beroepstaak BT 5: Ontwikkelen van vakdeskundigheid (Beroeps)Producten - Het middels twee deeltentamens kunnen aantonen van het beheersen van kennis en inzicht in de toepassing van de basisbegrippen in de algemene economie - Het middels een deeltentamen kunnen aantonen van het beheersen van kennis en inzicht in de toepassing van de basisbegrippen van verschillende onderdelen van het Nederlands recht - Het middels een deeltentamen kunnen aantonen van het beheersen van kennis en inzicht in de toepassing van de basisbegrippen in de wiskunde. Studiepunten, studielast (les en contacturen) Deze onderwijseenheid omvat 7,5 stp, hetgeen overeenkomt met een totale studielast van 210 klokuren. Deze 210 uur zijn als volgt te verdelen: contacttijd 16 weken à 6 lesuur per week 72 uur zelfstudie lesvoorbereiding 98 uur deeltentamens inclusief voorbereiding 40 uur Totaal: 210 uur Samenhang met andere onderwijseenheden Ingangseisen en aanwezigheidsverplichting Algemene omschrijving Vanuit de basiskennis uit deze onderwijseenheid kan verdere verdieping plaatsvinden binnen de clusteronderwijseenheid in de propedeusefase en binnen Overheid en markten, Data en modellen en Beleid van monetaire organisaties. Niet van toepassing In deze onderwijseenheid staan de basisbegrippen van de algemene economie centraal. Deze onderwijseenheid vormt daarom een eerste kennismaking met concepten en contexten in dit vakgebied. Daarnaast wordt stilgestaan bij algemene concepten in het recht en met name t.a.v. staats en bestuursrecht, publiek en privaatrecht, ovk recht, ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Kennisbases Tevens is er aandacht voor enkele belangrijke reken en wiskundige kennis en vaardigheden voor de econoom, zoals procent rekenen, vergelijkingen oplossen, grafieken interpreteren en differentiëren. Vakkennisbasis Thema Categorie/kernconcept Algemene economie A1 Arbeid A1.1 Beroepsbevolking A1.2 Arbeidsmarkt A1.3 Arbeidsvoorwaarden A2 Internationale economie A2.2 Valutamarkt A3 Geld en bankwezen A3.1 Geldverkeer en geldbeleid A3.2 Financiële instellingen A3.4 Inflatie A4 Consumptie A4.1 Schaarste en behoeften A4.2 Consumentengedrag A4.4 Verzekeren A5 Productie A5.1 Productieproces A5.2 Productiefactoren A5.3 Producentengedrag A5.4 Elementaire bedrijfscalculatie A5,5 Economische groei A5.6 Werking markten A6 Overheid en bestuur A6.1 Taken van de overheid

15 Competenties A6.2 Sociale zekerheid A6.3 Openbare financiën A7 Modellen A7.3 Kringloop Recht R1 Algemeen R1.1 Algemene concepten R3 Privaatrecht R3.1 Overeenkomsten/verbintenissen R3.2 Ondernemingsrecht Wiskunde W1 Wiskunde W1.1 Algemene vaardigheden W1.2 Vergelijkingen De onderwijseenheid richt zich, middels het vergaren van kennis en vaardigheden en het toepassen er van in standaardsituaties, op competentie 3, waarin de student bezig is met de vakinhoudelijke en vakdidactische competenties Beoordelingscriteria Deeltentamen: Kennistoets Algemene Economie 1 De student beheerst de kennis van bovengenoemde domeinen A4 t/m A7 zoals beschreven in de landelijke kennisbasis. Deeltentamen: Kennistoets Algemene Economie 2 De student beheerst de kennis van bovengenoemde domeinen A1 t/m A5 zoals beschreven in de landelijke kennisbasis. Deeltentamen: Kennistoets Recht De student beheerst de kennis van bovengenoemde domeinen R1 en R2 zoals beschreven in de landelijke kennisbasis. Deeltentamen: Kennistoets Wiskunde De student beheerst de kennis van bovengenoemde domein W1 zoals beschreven in de landelijke kennisbasis. Tentaminering Deeltentamen: Kennistoets AE1: Algemene Economie 1 Code: KT AE 1 Verplicht onderwijsmateriaal C 5,5 2 1 en 2 30% 1 55% van het te behalen aantal punten per kennistoets 120 min. Deeltentamen: Kennistoets AE: Algemene Economie 2 Code: KT AE 2 C 5,5 2 2 en 3 30% 1 55% van het te behalen aantal punten per kennistoets Deeltentamen: Kennistoets Recht 120 min. Code: KT recht C 5,5 2 2 en 3 20% 1 55% van het te behalen aantal 120 min. punten per kennistoets Deeltentamen: Kennistoets Wiskunde Code: KT wiskunde C 5,5 2 1 en 2 20% 1 55% van het te behalen aantal punten per kennistoets 120 min. - Algemene economie: Jong, D.J. de, Algemene Economische basisprincipes, - Lesbrief Micro economie, LWEO

16 Aanbevolen onderwijsmateriaal Werkwijze (activiteiten en werkvormen) Maximum aantal deelnemers - Wiskunde: Groen, Basisboek toegepast rekenen, - Wetteksten hoger onderwijs Niet van toepassing In deze onderwijseenheid wordt gewerkt met een combinatie van hoorwerkcolleges. Tijdens deze werkzaamheden kunnen de studenten gebruik maken van het vaklokaal en van het studiecentrum. De in deze onderwijseenheid aangegeven contacttijd wordt gedurende dit semester als volgt ingericht: Periode 1: Algemene economie: 4 lesuren hoor /werkcollege per week. Wiskunde 2 lesuren hoor werkcollege per week Periode 2: Algemene economie: 4 lesuren hoor werkcollege per week. Recht: 2 lesuren uur hoor werkcollege per week N.v.t.

17 Onderwijseenheid Code Opleiding Doelgroep Vakdidactiek Economie P1 (vad 1): Inleiding Vakdidactiek Economie ILS Ec623 Opleiding tot leraar van de 2 de graad economie voltijd Onderwijsperiode Semester 1, periode 1 en 2 Beroepstaken Centrale beroepstaak (Beroeps)Producten Studiepunten, studielast (les en contacturen) Samenhang met andere onderwijseenheden Ingangseisen en aanwezigheidsverplichting Algemene omschrijving Studenten propedeuse lerarenopleiding economie voltijd BT 1: Lesgeven en trainen in het vak economie BT 1: Lesgeven en trainen in het vak economie Motivatie en een lesontwerp Deze onderwijseenheid omvat 7,5 stp, hetgeen overeenkomt met een totale studielast van 210 klokuren. Deze 210 uur zijn als volgt te verdelen: - contacttijd 8 weken à 6 lesuur per week 36 uur - zelfstudie lesvoorbereiding 174 uur 210 uur Er zijn links met de vakinhoudelijke thema's van parallelle OWE's van BT 5 Niet van toepassing De vakdidactiek houdt zich vooral bezig met de vakspecifieke kanten van het lesgeven: het verduidelijken en presenteren van leerinhouden en het plannen en reguleren van het leerproces. Sommige van deze onderwerpen worden ook i.h.k.v. algemene didactiek aan de orde gesteld, maar zij krijgen bij de vakdidactiek een vakspecifieke invulling. Het gaat dan om vragen als: Wat is kenmerkend voor economisch denken? Welke onderdelen zijn van belang om te behandelen? Welke soort onderwerpen past het best bij deze leerling? Wat is de meest zinvolle ordening van de leerstof? Welke werkvormen passen het beste bij de doelen, de inhouden en de leerlingen? Hoe kan ik de leerling het beste leren hoe zij vakspecifieke vaardigheden en werkwijzen (zoals grafieken lezen) kunnen uitvoeren? Hoe kan ik daarbij ICT inzetten? Hoe maak ik een lesvoorbereiding? Hoe hanteer ik het model voor directe instructie? En hoe gebruik ik het bord? In deze eerste OWE Vakdidactiek gaan we met dergelijke vraagstukken aan de slag. Ondermeer door actuele vakliteratuur (artikelen) te lezen in het Engels en het Nederlands, werk je in deze OWE tevens aan je onderzoeksvaardigheden. Kennisbases In het kader van leren en lesgeven met ICT komen diverse praktische aspecten van ICT gebruik naar voren, zoals de inzet van het digitale schoolbord, didactische ICT apps en de inzet van mobile devices. Vanuit de eindkwalificaties van de leerlijn leren en lesgeven met ict focussen we ons dus op instrumentele vaardigheden (1), het pedagogisch didactisch gebruik van ict (5) en het beginnen te ontwerpen van ict rijke leerarrangementen (6). Vakkennisbasis Thema Categorie/kernconcept 2 Economisch denken en handelen 2.2 Denken in modellen 3 Economie in het onderwijs 3.1 Ontwikkelingen in het economieonderwijs Veranderingen op hoofdlijnen van het economie onderwijs vanaf 1968 (Mammoetwet) tot nu en de rol van vakorganisaties hierbij Eigen omgeving en actualiteit gebruiken als didactische setting binnen het economisch onderwijs. 4 Onderwijs in economie Kerndoelen c.q. competenties en kerntaken van de programma's

18 Competenties Generieke kennisbasis Beoordelingscriteria 4.1 Doelen economie VMBO, MBO, HAVO en VWO. 4 Ontwikkelingen in het economieonderwijs 4.2 Omgaan met verschillen tussen de leerlingen. 4 Ontwikkelingen in het economieonderwijs 4.3 Structureren van de leerstof 4 Ontwikkelingen in het economieonderwijs 4.4 Leeractiviteiten 4 Ontwikkelingen in het economie onderwijs 4.5 Werkvormen 4 Ontwikkelingen in het economie onderwijs 4.6 Leermiddelen Domein 2. Didactiek en leren Formuleren van leerdoelen voor lessen Economie Vertalen van leerdoelen naar concrete leeractiviteiten Inspelen op taalproblemen (thuistaal/vaktaal/sms taal/ beeldtaal) en rekenproblemen (dyscalculie) Analyseren, ordenen en concretiseren van leerstof economie Keuze voor verschillende leeractiviteiten in een leersituatie Inzet en het effect van de verschillende werkvormen in een leersituatie Inzet van adequate bestaande leermiddelen Inzet van adequate zelf te ontwikkelen leermiddelen. Subdomein 2.1 Model didactische analyse 2.1.a. Didactiek en didactisch handelen van de docent. 2.2 Leerdoelen en instructiemodellen 2.1.d. Organisatie van de leerstof en de inhouden. 2.2.a. Taxonomie als structurering van leerinhouden en beheersingsniveaus. 2.2.b. Formulering van doelen. 2.2.d. Directe instructie. 2.2.f. Strategieën voor het leren van specifieke leerinhouden. 2.2.g. Het principe van leerwerktaken. 2.2 k. Huiswerkdidactiek 2.3 Vormgeving van leerprocessen 2.3.e. Taalgericht vakonderwijs en bijdragen aan taalverwerving. 2.4 Selectie en ontwerp van leerprocessen 2.3.g. Verbinden van het leren met context. 2.4.a. Doel, functie en soorten onderwijsleermiddelen. 2.4.c. Onderscheid tussen DAT, CAT en vaktaal. 2.5 Begeleiden van leerprocessen 2.5.a. Verschillende docentrollen. SBL 3: Vakinhoudelijk vakdidactisch competent SBL 7 Competentie in reflectie en ontwikkeling Deeltentamen: Leertaak 1 ik als docent economie

19 NB: In de studiewijzer worden subcriteria per deeltentamen/deeltoets beschreven. Tentaminering / Integrale toetsing Verplicht onderwijsmateriaal Aanbevolen onderwijsmateriaal Werkwijze (activiteiten en werkvormen) Maximum aantal deelnemers De student kan, vanuit visie en onderbouwing vanuit leerervaringen en literatuur, zijn motivatie om met jongeren en in het onderwijs te werken verwoorden (APArichtlijnen). Deeltentamen: Leertaak 2 directe instructie Deze leertaak is gekoppeld aan het programma van onderwijskunde. Binnen vakdidactiek wordt de focus gelegd op hoe een student vanuit literatuur tot het opstellen, uitvoeren en evalueren van een gefaseerde les op basis van het directe instructiemodel komt voor het vakgebied van de economie. Deeltentamen: Leertaak 1 (LT1): ik als docent economie Code: LT1 docent EC V V 2 1 en 2 n.v.t. 1 of 2 55 van de 100 punten N.v.t. Deeltentamen: Leertaak 2 (LT2): directe instructie Code: LT2 dir instr C >=5,5 2 2 en 3 50% 1 of 2 55 van de 100 punten N.v.t. - Ebbens, S., & Ettekoven, S. (2013). Effectief Leren. Groningen: Noordhoff Uitgeverij. - Scholar (digitale leeromgeving), met actuele artikelen, waaronder: o Anderson, L. (2002). Curricular Alignment: A Re Examination. Theory into Practice, 41(4), pp o Krathwohl, D. (2002). A revision of Bloom's Taxonomy: An Overview. Theory into Practice, 41(4), pp Zie scholar. Interactieve colleges, zo mogelijk gekoppeld aan activiteiten op de werkplek. De in deze onderwijseenheid aangegeven contacttijd wordt gedurende dit semester als volgt ingericht in periode 1 en 2: voor beide periodes geldt een contacttijd van 3 lesuren per week, waar alle deelthema s aan de orde komen. N.v.t.

20 Onderwijseenheid Code Opleiding Doelgroep Oriëntatie op lesgeven owk 1a ILS Ec624/1 Opleiding tot leraar van de 2 de graad economie Studenten voltijd propedeuse Onderwijsperiode Semester 1, periode 1 en 2 Beroepstaken Centrale beroepstaak (Beroeps)Producten Studiepunten, studielast (les en contacturen) Samenhang met andere onderwijseenheden Ingangseisen en aanwezigheidsverplichting Algemene omschrijving Kennisbasis Generieke kennisbasis BT 1 Lesgeven en trainen in het vak economie BT 1 Lesgeven en trainen in het vak economie In periode 2 werken studenten aan het dossier leertaken onderwijskunde 1a. In dit dossier zullen de beginselen van het lesgeven centraal staan en het uitvoeren van een klein praktijkonderzoek. 7.5 studiepunten, 210 studielasturen - Werkplekleren 64 uur - Contacttijd 48 uur - Dossier leertaken onderwijskunde 45 uur - Zelfstudietijd 53 uur Deze onderwijseenheid maakt deel uit van de leerlijn onderwijskunde die gebaseerd is op de landelijk vastgestelde generieke kennisbasis. In jaar 1 maakt ook de onderwijseenheid integraal handelen in de beroepspraktijk 1 deel uit van deze leerlijn. Deze onderwijseenheid wordt in semester 2 van het eerste leerjaar aangeboden. Een leerwerkplan is voorwaarde om te kunnen starten met het werkplekleren. Voor de lessen onderwijskunde geldt dezelfde participatieregeling als die van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven. De eerste lessen van periode 1 richten zich op een oriëntatie van het Nederlandse onderwijs systeem. Speciaal aandacht zal uitgaan naar het (v)mbo. Verschillende onderwijsvaardigheden zullen deze periode worden geoefend zoals het observeren, presenteren, reflecteren en het zicht krijgen op (eigen) leerstrategieën. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de pedagogische thema s motivatie, de psychologische basisbehoeften en hoe hij daar als leerkracht rekening mee kan houden. Tot slot leert de student in periode 1 waaraan een leerwerkplan moet voldoen ter voorbereiding op het werkplekleren 1. In periode 2 vindt het eerste deel van het werkplekleren 1 plaats. De eerste lessen krijgt de student zicht op het werken in de beroepspraktijk. Verschillende thema s worden behandeld in het licht van de beroepspraktijk; directe instructiemodel, motivatie, leerling behoeften en orde houden. Eén van de leertaken in het dossier onderwijskunde vormt een introductie op het doen van praktijkgericht onderzoek. Het onderzoek in jaar 1 is te kenschetsen als een beschrijvend onderzoek en er wordt vooral geleerd hoe op verschillende manieren data kunnen worden verzameld. De leertaak met aansluitende bijeenkomsten is van de doorlopende leerlijn onderzoek. In deze onderwijseenheid werkt de student aan de volgende kwalificaties van de leerlijn leren en lesgeven met ict: - kwalificatie 1 instrumentele vaardigheden - kwalificatie 3 mediavaardigheid - kwalificatie 4 Opleiden tot ict geletterde leerlingen - kwalificatie 6 ontwerpen van ict rijke leerarrangementen Domein Subdomein 1: Leren in diverse contexten 1.4 Leerling kenmerken 2: Didactiek en leren 2.2 Leerdoelen en instructiemodellen 6: Professionele docent 6.1 Werken aan de eigen professionele ontwikkeling 6.2 Praktijk onderzoek 7: Nederlands onderwijssysteem 7.1 Nederlands onderwijsstelsel

21 Competenties 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent 4. Organisatorisch competent 5. Competent in het samenwerken met collega s 6. Competent in het samenwerken met de omgeving 7. Competent in reflectie en ontwikkeling De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de Ruggengraat van de lerarenopleiding. Beoordelingscriteria Deeltentamen: Kennistoets Oriëntatie op lesgeven 1a (owk 1a) De student beheerst de kennis van eerder genoemde domeinen en subdomeinen uit de generieke kennisbasis op het niveau van onthouden/kennis, het begrijpen/ herkennen en het toepassen in eenvoudige situaties. Tijdens dit deeltentamen staan de onderwerpen groepsprocessen, de motivatie van individuele leerlingen, leerling behoeften en orde houden centraal. Deeltentamen: Dossier onderwijskunde 1a (owk 1a) De student laat in het dossier aan de hand van vastgestelde opdrachten zien dat hij de aangeboden leerstof (theorie) in zijn eigen onderwijspraktijk kan toepassen. Deeltentamen: ILS taaltoets De student beheerst het taalniveau B2 volgens Talige startcompetenties Hoger Onderwijs, SLO, Enschede Het gaat hierbij om de onderdelen: Formuleren; werkwoordspelling; niet werkwoordspelling; interpunctie; woordkeuze en woordenschat. De student beheerst het taalniveau 3f volgens Advies commissie Meijerink Over de drempels met taal en rekenen (2008). Tentaminering Deeltentamen: Kennistoets oriëntatie op lesgeven 1a Code: KT ori lesg Verplicht onderwijsmateriaal C 5,5 2 Periode 1 en 2 1 n.v.t. Deeltentamen: Dossier onderwijskunde 1a 65% van het totale aantal punten is voldoende 1.5 uur Code : DS owk1a C 5,5 2 Periode 2 en Alle leertaken die deel uit maken van het dossier moeten voldoende worden afgesloten. Deeltentamen: ILS taaltoets n.v.t. Code : ILS taaltoets V V 2x Periode 1 en 3 N.v.t. n.v.t. 105 punten van het totale aantal punten is voldoende, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de toets kan hier van afgeweken worden. 1,5 uur - Donk, C. van der, Lanen, B. van (2012). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Coutinho. ISBN: Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2013). Effectief leren. Groningen: Noordhoff

22 Aanbevolen onderwijsmateriaal Werkwijze (activiteiten en werkvormen) Uitgevers. ISBN: Geerts, W., Kralingen, R. van (2011). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho. ISBN: Ros, A., Castelijns, J., Loon, A. van., Verbeeck, K. (2014) Gemotiveerd leren en lesgeven. De kracht van intrinsieke motivatie. Bussum: Uitgeverij Coutinho ISBN Reader onderwijskunde 1a (scholar) - Kas, W. (2006). Zinnen schrijven. Taalconditietraining. Den Haag: Sdu Uitgevers. ISBN (Werk)colleges waarin theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen en verwerkingsopdrachten. - Tijdens het werkplekleren werk je d.m.v. het uitvoeren van leertaken aan je competentieontwikkeling.

23 Onderwijseenheid Code Opleiding Doelgroep Ondernemen ILS Ec625/1 Opleiding tot leraar van de 2 de graad economie voltijd Onderwijsperiode Semester 2, periode 3 en 4 Beroepstaken Studenten in de propedeuse van de opleiding tot leraar economie voltijd. BT 5: Ontwikkelen van vakdeskundigheid Centrale beroepstaak BT 5: Ontwikkelen van vakdeskundigheid (Beroeps)Producten Het middels een deeltentamen kunnen aantonen van het beheersen van kennis en inzicht in de toepassing van de permanence in de bedrijfsadministratie en de bedrijfseconomie Het middels een deeltentamen kunnen aantonen van het beheersen van kennis en inzicht van de marketing Een criteriumgericht interview waarin de presentatie van de visie op sales in het (v)mbo, een productpresentatie, administratie organisatie en het management games centraal staan. Studiepunten, studielast Deze onderwijseenheid omvat 7,5 stp, hetgeen overeenkomt met een totale studielast van 210 klokuren. Deze 210 uur zijn als volgt te verdelen: - contacttijd 16 weken à 6 lesuur per week 72 uur - zelfstudie leertaak 40 uur - zelfstudie lesvoorbereiding 70 uur - deeltentamens inclusief voorbereiding 28 uur Totaal 210 uur Samenhang met andere onderwijseenheden Ingangseisen m.b.t. tentamens De onderwijseenheid bouwt voort op de basisbegrippen uit de onderwijseenheid inleiding BE en BA. Verdieping in het vervolg van deze opleiding gebeurt binnen de onderwijseenheden industrie en financiering en jaarverslag. Er zullen directe verbanden gelegd worden met de vakdidactische onderwijseenheid in dit semester. Aan de onderwijseenheid inleiding in de bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie moet zijn deelgenomen. Algemene omschrijving Tijdens de aanvangslessen in deze onderwijseenheid komen begrippen als kosten uitgaven en opbrengsten inkomsten aan de orde. De belangrijke verschillen tussen deze begrippen worden verder toegepast in de administratie volgens de permanence en in de bedrijfseconomie bij kostprijsberekeningen en ondernemingsplannen. Voor een onderneming is het belangrijk de markt te verkennen waarin die onderneming werkzaam is. Daarom wordt in de lessen aandacht besteed aan de marketing. Daarbinnen wordt aandacht besteed aan het onderwerp verkopen / sales. Vak Kennisbases Bedrijfseconomie Je maakt in deze onderwijseenheid ook kennis met het managementgame. Deze simulatie laat de consequenties zien van eigen economisch handelen. Op basis van de informatie leert de student om adequate beslissingen te nemen om de organisatie succesvol te laten zijn op economisch gebied. De onderstaande punten verwijzen naar de kennisbasis lerarenopleiding bedrijfseconomie. Thema Categorie/kernconcept B.1 Kosten B.1.1. Kosten/offers B.1.5. resultaatberekeningen B.2 Financiering B.2.1. investeringsbegroting B.2.3. Liquiditeitsbegroting

24 Financiële administratie B.2.4. Winst en verliesrekening B.2.5. Kengetallen F.3 Permanence F.3.3. voorzieningen F.3.4. Gemengde rekening F.4.Inkoop en verkoopadministratie F.6. Duurzame productiemiddelen F.4.1. Boekingen in koopverkoopfacturen F.4.2. Voorraadwaarderingssystemen F.4.3. Scheiding van ontvangen en verzenden van formulieren en goederen F.6.1. Aanschaf F.6.2. Afschrijvingen F.6.3. Buitengebruikstelling F.7 Geautomatiseerde systemen F.7.1 Computerboekhouden Competenties Inkoop en verkoopadmi nistratie Beoordelingscriteria per deeltentamen IV.1 Goederenstroom inkoop IV.2 Goederenstroom verkoop IV.1.1. Voorraden IV.1.2. Inkopen IV 2.1. Verkopen IV.2.2. Magazijnwerkzaamheden en expeditie Marketing M.1. Marketingbeleid M.1.1. Definitie van Marketing M.1.2. Beleid M.1.3. Ondernemingsstrategie / marketingstrategie M.1.4. Marktsegmentatie en doelgroepbepaling M.1.5. Marketing varianten M.2. Marketingmix M.3. Consumentengedrag M.2.1. Product M.2.2. Prijs M.2.3. Promotie M.2.4. Distributie M.3.1. koopbeslissingsproces vormen van aankoopgedrag/oriëntatie M.3.2. Invloeden op consumentengedrag M.3.3. Koopgedrag van organisaties (DMU) Voor de inhoud van de competenties wordt verwezen naar de beschrijving daarvan in de ruggengraat van de lerarenopleiding zoals dat aangetroffen wordt op de scholarsite van ILS algemeen 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent 5. Competent in het samenwerken met collega s 6. Competent in het samenwerken met de omgeving. Deeltentamen: Kennistoets BE 3 De student beheerst de kennis van de B1, B2, IV1 en IV2 zoals beschreven in de landelijke kennisbasis. Deeltentamen: Kennistoets BA 3 De student beheerst de kennis van de subdomeinen F3, F4, F6 en F7 zoals beschreven in de landelijke kennisbasis. Deeltentamen: Kennistoets Marketing, Sales en AO De student beheerst de kennis van de subdomeinen F1, F2, F4 en F7 zoals beschreven in de landelijke kennisbasis.

25 Deeltentamen: Leertaak Sales en AO De student laat in deze leertaak zien dat hij de aangeboden leerstof (theorie) op propedeuseniveau kan toepassen in de volgende onderdelen: een mondeling; vanuit de opdracht administratieve organisatie en management game de presentatie en interview vanuit de opdracht Sales Tentaminering Deeltentamen: Kennistoets Bedrijfsadministratie (BA3) Code: KT BA 3 Verplicht onderwijsmateriaal Aanbevolen onderwijsmateriaal Werkvormen C 5,5 2 3 en herkansingsperiode 4 40% 2 55% van het totaal aantal te behalen punten Deeltentamen: Kennistoets Bedrijfseconomie (BE3) 120 minuten Code: KT BE3 C 5,5 2 4 en herkansingsperiode 4 30% 2 55% van het totaal aantal te behalen punten Deeltentamen: Kennistoets Marketing, Sales en AO 120 minuten Code: KT marketing C 5,5 2 4 en herkansingsperiode 4 30% 2 55% van het totaal aantal te behalen punten 150 minuten Code:LT Sales en Deeltentamen: Leertaak ondernemen AO V Voldaan 2 4 en herkansing in 4 n.v.t. 1 Voldoende voor alle individuele leeropdrachten. n.v.t. - Heeswijk, G. van, Bouman, D., Stienstra, S. (2015) Boekhouden voor het hbo, deel 1, opgaven.. Den Haag: Academic Service. - Heeswijk, G. van, Bouman, D, Stienstra, S., (2014). Boekhouden voor het hbo, deel 1, Den Haag: Academic Service. - Heezen, A.W.W. (2012). Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties. Groningen: Noordhoff Uitgevers. - Heezen, A.W.W. (2012). Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties; opgaven. Groningen: Noordhoff Uitgevers. - Jans, E.O.J. (2007). Inleiding administratieve organisatie. Groningen: Noordhoff Uitgevers. - Verhage, B. (2015). Inleiding tot de marketing. Groningen: Noordhoff Uitgevers. Niet van toepassing In deze onderwijseenheid wordt gewerkt met een combinatie van hoorwerkcolleges. Terugkerende onderdelen tijdens de lessen zijn o.a. - Het beantwoorden van vragen naar aanleiding van de bestudering van de in een vorige bijeenkomst aangeboden stof of van gemaakte huiswerkopgaven.

26 Contacturen - Theoretische verdieping van de onderwerpen in de vorm van hoorcollege. - het maken van oefenopgave om de aangeboden theorie te verankeren in de vorm van werkcollege. - Daarnaast zullen studenten in groepjes zelfstandig werken aan het managementgame. - Tijdens de colleges voor het onderdeel sales zal ook gebruik gemaakt worden van andere werkvormen, zoals rollenspel. Er zal voor het onderdeel computerboekhouden gewerkt worden met een ingeroosterd computerpracticum. De in deze onderwijseenheid aangegeven contacttijd wordt gedurende dit semester als volgt ingericht: Periode 3: Bedrijfsadministratie: 3 lesuren hoor /werkcollege per week; Bedrijfseconomie: 3 lesuren hoor werkcollege per week, inclusief begeleiding van het managementgame en het computerpracticum Exact On Line Bedrijfsbezoek: 1 dagdeel gedurende deze periode.. Periode 4: Marketing: 3 lesuren uur hoor werkcollege per week inclusief begeleiding managementgame. Sales: 2 of 3 lesuren hoor werkcollege per week gedurende 5 weken. Administratieve organisatie: 1 uur hoor werkcollege gedurende 4 weken. Gastcollege: 1 dagdeel gedurende deze periode.

27 Onderwijseenheid Inleiding Europese Integratie en globalisering Code ILS Ec626/1 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2 de graad economie voltijd Doelgroep Studenten in de propedeuse van de opleiding tot leraar economie voltijd. Onderwijsperiode Semester 2, periode 3 en 4 Beroepstaken BT 5: Ontwikkelen van vakdeskundigheid Centrale beroepstaak BT 5: Ontwikkelen van vakdeskundigheid (Beroeps)Producten - Het middels een deeltentamen kunnen aantonen van het beheersen van kennis en inzicht in de toepassing van de basisbegrippen van verschillende onderdelen van globalisering. - Het middels een leertaak kunnen aantonen dat basisbegrippen kunnen worden toegepast, uitgewerkt en geplaatst in een aangegeven kader. - Het middels een deeltentamen kunnen aantonen van het beheersen van kennis en inzicht in de toepassing van de basisbegrippen van verschillende onderdelen van Europese Integratie. - Het middels een leertaak kunnen aantonen dat basisbegrippen kunnen worden toegepast, uitgewerkt en geplaatst in een aangegeven kader van Europese integratie. Studiepunten, studielast (les en contacturen) Deze onderwijseenheid omvat 7,5 stp, hetgeen overeenkomt met een totale studielast van 210 klokuren. Deze 210 uur zijn als volgt te verdelen: - contacttijd 16 weken à 6 lesuur per week 72 uur - zelfstudie lesvoorbereiding 98 uur - deeltentamens inclusief voorbereiding 40 uur 210 uur (Zie studiewijzer voor nadere specificatie) Samenhang met andere onderwijseenheden Ingangseisen en aanwezigheidsverplichting Algemene omschrijving Kennisbases Vakkennisbasis Algemene economie Vanuit de basiskennis uit deze onderwijseenheid kan verder verdieping plaatsvinden binnen de algemene economie in de propedeusefase en binnen Overheid en markten en Beleid van monetaire organisaties. Voldoet aan de toelatingseisen voor de opleiding In deze onderwijseenheid staan de basisbegrippen van Globalisering en Europese Integratie centraal. Deze onderwijseenheid vormt daarom een eerste kennismaking met concepten en contexten in het clustergebied mens en maatschappij. De onderstaande punten verwijzen naar de kennisbasis lerarenopleiding algemene economie Thema Categorie/kernconcept A1 Arbeid A1.1 Beroepsbevolking A2 Internationale ontwikkelingen A2.1 Internationale handel A2.3 Ontwikkelingseconomie A2.4 Europese Integratie A3 Geld en bankwezen A3.1 Geldverkeer en geldbeleid A3.2 Financiële instellingen A4 Consumptie A4.1 Schaarste en behoeften A4.2 Consumentengedrag A4.4 Verzekeren A5 Productie A5.2 Productiefactoren A5.5 Economische groei A5.6 Werking markten A6 Overheid en bestuur A6.1 Taken van de overheid A6.3 Openbare financiën

28 Competenties Beoordelingscriteria per deeltentamen Tentaminering / Integrale toetsing Verplicht onderwijsmateriaal Aanbevolen onderwijsmateriaal Werkwijze (activiteiten en werkvormen) Maximum aantal deelnemers A9 Leergebied Mens en Maatschappij A9.1 Consumeren en budgetteren A9.2 Europese samenwerking, Europese Unie A9.3 Verdeling welvaart en armoede De onderwijseenheid richt zich, middels het vergaren van kennis en vaardigheden en het toepassen er van in standaardsituaties, op competentie 3, waarin de student bezig is met de vakinhoudelijke vakdidactische competenties. In de studiewijzer worden criteria per deeltentamen / deeltoets beschreven als onderdeel van de toetsprocedure. Deze criteria worden afgeleid van de landelijk vastgestelde vakkennisbasis Deeltentamen: Kennistoets Globalisering In het tentamen dient op propedeuseniveau te worden aangetoond dat studenten kennis en inzicht in globaliseringsvraagstukken hebben. Daarnaast dient visie op de toepassing van de basisbegrippen van verschillende onderdelen van globalisering, vanuit een historisch, economisch en geografisch perspectief gevormd te worden. Deeltentamen: Kennistoets Europese Integratie In het tentamen komen historische, economische, geografische, politieke en culturele aspecten van Europese Integratie aan de orde Deeltentamen: Kennistoets Globalisering Code KT GLOB C en 4 0,5 1 á 2 55% van het aantal punten 90 minuten Deeltentamen: Kennistoets Europese Integratie Code KT EU int C en 4 0,5 1 á 2 55% van het aantal punten 90 minuten Europese Integratie: Vleuten, van der A, De bestuurlijke kaart van de Europese Unie, derde herziene druk 2012; ISBN: Globalisering: Nederpelt, van J., Een wereld apart, 3 e druk 2011, Niet van toepassing In deze onderwijseenheid wordt gewerkt met een combinatie van hoor en werkcolleges. Tijdens deze werkzaamheden kunnen de studenten gebruik maken van het vaklokaal en van het studiecentrum. In deze onderwijseenheid wordt gewerkt met een combinatie van hoor en werkcolleges. Tijdens deze werkzaamheden kunnen de studenten gebruik maken van het vaklokaal en van het studiecentrum.

29 Onderwijseenheid Code Opleiding Doelgroep Vakdidactiek Economie P2 (vad2): Werk en toetsvormen en leergebieddidactiek ILS Ec627/1 Opleiding tot leraar van de 2 de graad economie voltijd Onderwijsperiode Semester 2, periode 3 en 4 Beroepstaken Centrale beroepstaak (Beroeps)Producten Studiepunten, studielast (les en contacturen) Samenhang met andere onderwijseenheden Ingangseisen en aanwezigheidsverplichting Algemene omschrijving Kennisbases Studenten propedeuse lerarenopleiding economie voltijd BT 1: Lesgeven en trainen in het vak economie BT 3: Ontwerpen van leerarrangementen voor het vak economie BT 3: Ontwerpen van leerarrangementen voor het vak economie Visiedocument, toets, motivatie, lesactiviteiten, EHBO boekje en een leerarrangement. Deze onderwijseenheid omvat 7,5 stp, hetgeen overeenkomt met een totale studielast van 210 klokuren. Deze 210 uur zijn als volgt te verdelen: - contacttijd 16 weken à 4 lesuur per week 48uur. - Werkplekleren 24 uur - excursie 40 uur - zelfstudie 98 uur Totaal 210 uur Er zijn links met de vakinhoudelijke thema's van parallelle OWE's van BT 5 en bouwt voort op vakdidactiek ec P1. Aan Vakdidactiek Economie 1 moet zijn deelgenomen. In deze tweede OWE Vakdidactiek Economie vervolgen we de zoektocht naar hoe we onderwijs in economie het beste kunnen vormgeven. We zullen ons focussen op diverse activerende werkvormen en samenwerkingsvormen (onderwijsleeractiviteiten) en een eerste aanzet maken voor de toetsing van leerdoelen. Daarnaast vormen we ons een visie op het werken in het leergebied mens en maatschappij (M&M). Uiteraard zal ook de vertaalslag gemaakt worden naar de praktijk. In het kader van internationalisering zal een excursie plaatsvinden naar Berlijn, waarbij het verzamelen van een diversiteit van authentieke bronnen centraal zal staan, welke verwerkt zullen worden in een lessenserie voor het leergebied M&M. In deze OWE is, vanuit de leerlijn leren en lesgeven met ict, aandacht voor instrumentele vaardigheden (1), het pedagogisch didactisch gebruik van ict (5) en het beginnen te ontwerpen van ictrijke leerarrangementen (6). Vakkennisbasis Thema Categorie/kernconcept 1 Nut en noodzaak van het economie onderwijs 1.2. De bijdrage van het economie onderwijs in het begrijpen van maatschappelijke verschijnselen en het ontwikkelen van interesse en een kritische houding ten aanzien van deze verschijnselen. 2 Economisch denken en handelen 2.1. De bijdrage van het economieonderwijs aan het inzichtelijk maken van de gevolgen van het economisch handelen (milieu, ethiek en duurzaamheid). 3 Economie in het onderwijs 3.1 Ontwikkelingen in het economieonderwijs Actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen en inhouden m.b.t. het schoolvak Economie en de relevante leergebieden.

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN STUDIEWIJZER Opleiding tot leraar in de 2 de graad Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN ONDERWIJSKUNDE 1A PERIODE 2 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De OWE-beschrijving... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad economie voltijd Studiejaar

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad economie voltijd Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad ECONOMIE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad geschiedenis Voltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad geschiedenis Voltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad GESCHIEDENIS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Pedagogiek Deeltijd... 2

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Pedagogiek Deeltijd... 2 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad PEDAGOGIEK, KOPopleiding (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN STUDIEWIJZER Opleiding tot leraar in de 2 de graad Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN ONDERWIJSKUNDE 1A PERIODE 1 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De OWE-beschrijving... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad Economie deeltijd... 2

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad Economie deeltijd... 2 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad ECONOMIE (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad, KOPopleidingen Voltijd

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad, KOPopleidingen Voltijd Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad KOPopleiding voltijd, Duits, Engels, Frans en Nederlands. In dit document zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde Voltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde Voltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad WISKUNDE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad pedagogiek, kopopleiding Studiejaar

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad pedagogiek, kopopleiding Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad PEDAGOGIEK (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Opleiding tot leraar van de tweede graad voltijd pedagogiek (voltijd en deeltijd), economie,

Opleiding tot leraar van de tweede graad voltijd pedagogiek (voltijd en deeltijd), economie, Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad KOPopleiding voltijd, aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, pedagogiek,

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad, KOPopleiding pedagogiek deeltijd... 2

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad, KOPopleiding pedagogiek deeltijd... 2 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad PEDAGOGIEK, KOPopleiding (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad, KOPopleidingen.

Hoofdstuk 1. Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad, KOPopleidingen. Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad KOPopleiding voltijd, Duits, Engels, Frans en Nederlands. In dit document zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad KOPopleidingen

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad KOPopleidingen Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad KOPopleiding voltijd, aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, pedagogiek,

Nadere informatie

Inhoud. Opleiding tot leraar van de 2 de graad geschiedenis voltijd Hoofdstuk 3 Gegevens onderwijseenheden post propedeutische fase

Inhoud. Opleiding tot leraar van de 2 de graad geschiedenis voltijd Hoofdstuk 3 Gegevens onderwijseenheden post propedeutische fase Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad GESCHIEDENIS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad aardrijkskunde voltijd Studiejaar

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad aardrijkskunde voltijd Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad AARDRIJKSKUNDE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Duits Deeltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Duits Deeltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten. Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde voltijd Studiejaar

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten. Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde voltijd Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad WISKUNDE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad aardrijkskunde voltijd

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad aardrijkskunde voltijd Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad AARDRIJKSKUNDE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad geschiedenis voltijd Studiejaar

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad geschiedenis voltijd Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad GESCHIEDENIS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten

Nadere informatie

Kopopleidingen leraar aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, pedagogiek, natuurkunde, scheikunde, wiskunde Voltijd

Kopopleidingen leraar aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, pedagogiek, natuurkunde, scheikunde, wiskunde Voltijd Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad KOPopleiding voltijd, aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, pedagogiek,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels Deeltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels Deeltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad ENGELS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Leerwerktaak Spreken is goud!

Leerwerktaak Spreken is goud! Leerwerktaak Spreken is goud! Titel Spreken is goud! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch

Nadere informatie

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding).

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding). Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels Voltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels Voltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad ENGELS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding).

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding). Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad Nederlands, (voltijd).

Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad Nederlands, (voltijd). Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad Nederlands, (voltijd). In dit document zijn een aantal bijlagen opgenomen die horen bij

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad biologie Voltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad biologie Voltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad BIOLOGIE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?!

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Titel Hoor je wat ik zeg?! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO Alle 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Nederlands Deeltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Nederlands Deeltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad NEDERLANDS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenspraak

Leerwerktaak Samenspraak Leerwerktaak Samenspraak Titel Niveau Samenspraak 2 hoofdfase WPL 2B Competenties(s) 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Frans Deeltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Frans Deeltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad FRANS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Recht Privaatrecht IRPE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenwerkend lezen

Leerwerktaak Samenwerkend lezen Leerwerktaak Samenwerkend lezen Titel Niveau Samenwerkend lezen Hoofdfase WPL 2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht. Opleiding tot leraar van de 2 de graad Frans deeltijd... 12

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht. Opleiding tot leraar van de 2 de graad Frans deeltijd... 12 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad FRANS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Inleiding Recht Publiekrecht Code OWE IRUE Eigenaar OWE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels voltijd Studiejaar

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels voltijd Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad ENGELS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten. Opleiding tot leraar van de 2 de graad scheikunde voltijd Studiejaar

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten. Opleiding tot leraar van de 2 de graad scheikunde voltijd Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad SCHEIKUNDE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Inhoud. De opleidingen tot leraar natuurkunde en tot leraar scheikunde hebben een gemeenschappelijke propedeutische fase.

Inhoud. De opleidingen tot leraar natuurkunde en tot leraar scheikunde hebben een gemeenschappelijke propedeutische fase. Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad NATUURKUNDE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Leerwerktaak Voor alles is een woord

Leerwerktaak Voor alles is een woord Leerwerktaak Voor alles is een woord Titel Niveau Voor alles is een woord Hoofdfase WPL2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven

Nadere informatie

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad FRANS (voltijdopleiding).

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad FRANS (voltijdopleiding). Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad FRANS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden Checklist vakdidactisch Kennisbasis Biologie Voor het begin van de 3 e jaars stage vullen de studenten deze checklist in. De studenten formuleren leerdoelen die aansluiten op de uitkomst van deze list.

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

kennisbasis vakdidactiek biologie auteurs Teresa Maria Dias Pedro Gomes, Stefan Bosmans en Marnix van Meer

kennisbasis vakdidactiek biologie auteurs Teresa Maria Dias Pedro Gomes, Stefan Bosmans en Marnix van Meer kennisbasis vakdidactiek biologie auteurs Teresa Maria Dias Pedro Gomes, Stefan Bosmans en Marnix van Meer Domein B1.1 Biologie leren Begripsontwikkeling en jargon Leren van biologische vaardigheden Verschillen

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk ontwerpen

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk ontwerpen Leerwerktaak: Titel Gekoppeld aan beroepstaak OWE ILS-wi 614 Gekoppeld aan de volgende competenties(s) Niveau Geschikt voor de volgende vakken Ontwerper/ ontwerpgroep/ sectie/ school Relevantie/ kader

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Titel Schatrijk aan woorden Niveau Hoofdfase WPL2A Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding).

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding). Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. OFRE OFRE-1AO: mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) OFRE-1AF: de heer mr. R.F.M.

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. OFRE OFRE-1AO: mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) OFRE-1AF: de heer mr. R.F.M. Titel Onderwijseenheid (OWE) Ondernemingsrecht en faillissementsrecht Code OWE Eigenaar OWE 1 Opleiding HBO-Rechten OFRE : mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) : de heer mr. R.F.M. Ritzen (RZNR)

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Engels Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Engels

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels voltijd

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels voltijd Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad ENGELS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad Wiskunde deeltijd... 2

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad Wiskunde deeltijd... 2 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad WISKUNDE (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk nakijken en bespreken

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk nakijken en bespreken Leerwerktaak: Titel Gekoppeld aan beroepstaak OWE ILS-wi 614 Gekoppeld aan de volgende competenties(s) Niveau Geschikt voor de volgende vakken Ontwerper/ ontwerpgroep/ sectie/ school Relevantie/ kader

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Effectief leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Effectief leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2015-2016 Stageopdracht Effectief leren 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties... 3 Praktijkopdracht Effectief leren... 3 Bijlage 1: Beoordelingsformulier...

Nadere informatie

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP)

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster B-cluster

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde Deeltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde Deeltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad WISKUNDE (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016 Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS 13 april 2016 Het komende uurtje... 14.15-14.35 uur Implementatie afstudeerrichtingen HAN ILS 14.35 14.45 uur Uitwisseling 14.45-15.05 uur

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

KPB Observeren en differentiëren

KPB Observeren en differentiëren 2014-2015 Cursuscode: Cohort 2012: LGWKOD40P2 Cohort 2013: LGWKOD40P2 Cohort 2014: LGWKOD40P2 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Werken aan competenties 3 Praktijkopdracht observeren en differentiëren 3 Bijlage

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Staats- en Bestuursrecht ISBE de heer mr. G. van Keeken 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster

Nadere informatie

Sport & Economie. Bedrijfseconomie. Voltijd

Sport & Economie. Bedrijfseconomie. Voltijd Sport & Economie Bedrijfseconomie Voltijd Auteurs : Tom Falk Versie : 3.0 Opleiding : SGM / ALO / SBE / externe opleidingen Studiejaar : Hoofdfase 3 Blok : Blok 1 /2 Onderwijseenheid : Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Onderwijs en Opvoeding MODULEHANDLEIDING Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Fase Hoofdfase, jaar 2 Leerroute Voltijd en deeltijd Schrijver(s)/docenten Ilona de Milliano, Catherine van Beuningen,

Nadere informatie

Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen

Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen Titel Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak Geschikt voor de volgende vakken Aansluitend bij de volgende onderwijseenheid Digibordgebruik

Nadere informatie

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 Cursuscode(s) Opleiding Cursusnaam Cursusnaam Engels : PABFMT14X : Pabo : Gecijferdheid 7, Factoren, Machten en Talstelsels : [vertaling via BB] Studiepunten : 1 Categorie Cursusbeheerder

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene economie CROHO-nummer: 35202 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht. Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels deeltijd... 42

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht. Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels deeltijd... 42 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad ENGELS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Staatsrecht STD De heer mr. C Wisse 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster C- en D-cluster Niveau van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad biologie voltijd

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad biologie voltijd Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad BIOLOGIE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde CROHO-nummer: 35201 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016 Commerciële Calculaties 1 Inleiding 1.1 Doel van het leerarrangement In de toekomst zal vaak van je verwacht

Nadere informatie

Lerarenopleidingen voor de 21 ste eeuw

Lerarenopleidingen voor de 21 ste eeuw Lerarenopleidingen voor de 21 ste eeuw Eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict en beginmeting Anne-Marieke van Loon Dana Uerz Aanleiding Lerarenopleiding voor de 21e eeuw; Stand van zaken / beginmeting;

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis CROHO-nummer 35197 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent?

Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent? Leertaak onderwijskunde Praktijkonderzoek deel B onderzoeksverslag Wat vind ik een goede docent? In periode 2 heb je een onderzoeksplan geschreven voor een praktijkonderzoek tijdens je stage. Je hebt inmiddels

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk)

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Christine Prast, onderwijskundige Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Vooraf Onderwijskundig kader waarbinnen herontwerp plaatsvond Uitgangspunt bij het hier

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Verslag Vakprofilering Geschiedenis Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5

Beoordelingsformulier Verslag Vakprofilering Geschiedenis Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5 Beoordelingsformulier 3.1.2 Verslag Vakprofilering Geschiedenis 2015-2016 Code: OTR3-PRWT1-15 EC: 5 Studentnaam: Klas: Beoordelaar Studentnummer: Datum: KERN- EN DEELTAKEN DIE HOREN BIJ DEZE TOETS: 2.1,

Nadere informatie

Inleiding Ondernemingsrecht. IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. van Onzen

Inleiding Ondernemingsrecht. IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. van Onzen Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad Nederlands voltijd... 2

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad Nederlands voltijd... 2 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad NEDERLANDS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Didactisch beleid opleiding maatschappijleer

Didactisch beleid opleiding maatschappijleer Didactisch beleid opleiding maatschappijleer Docenten maatschappijleer 12-11-2008 Herzien: 12-12-2014 Inleiding In dit stuk staande principes, afspraken en concrete maatregelen die we als docenten maatschappijleer

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Nederlands voltijd Studiejaar

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Nederlands voltijd Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad NEDERLANDS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde CROHO-nummer: 35421 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie