De (on)mogelijkheid om Jezus te volgen in de wereld van vandaag Openingscollege academisch jaar Baptistenseminarium 5 september 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De (on)mogelijkheid om Jezus te volgen in de wereld van vandaag Openingscollege academisch jaar Baptistenseminarium 5 september 2015"

Transcriptie

1 De (on)mogelijkheid om Jezus te volgen in de wereld van vandaag Openingscollege academisch jaar Baptistenseminarium 5 september 2015 Door drs. Daniël Drost Geachte dames en heren, studenten, oudstudenten, bijna oudstudenten en docenten van het seminarium, familie, vrienden, geïnteresseerden, Het onderwerp van dit openingscollege is De (on)mogelijkheid om Jezus te volgen in de wereld van vandaag Wat ga je doen in zo n college? Empirisch bewijs verzamelen van mensen die het echt doen, Jezus navolgen, als bewijs dat dit echt kan? Ook in deze tijd? Een kritische onderzoeker zou daar dan al snel zijn vraagtekens bij zetten, want zelfs onze helden blijken niet zo Jezus achtig te zijn als we hadden gehoopt. De burgerrechtenactivist ds Martin Luther King ging vreemd bij de vleet, onze inspirator voor geweldloze actie Mahatma Gandi sloeg zijn vrouw, en Moeder Theresa had ook haar nare trekjes. Ik wil in dit college iets anders gaan doen, een stap terug zetten, en kijken naar theoretische bezwaren, omdat die namelijk vaak de praktijk gaan bepalen. Waarom zou Jezus volgen in deze tijd niet mogelijk zijn? Er zijn allerlei filosofische of theologische redenen waarom we denken dat Jezus echt navolgen, wel een mooi idee is, maar niet in de praktijk te brengen is. Naar deze theoretische bezwaren wil ik vanmiddag met jullie kijken, een theologische duiding van deze bezwaren geven en vervolgens doe ik vanuit hoe Jezus zelf spreekt over de mogelijkheid om hem na te volgen drie aanbevelingen. Het is enigszins saai om te beginnen met het geven van een aantal definities, maar ja, als ik het niet doe vraagt u zich mss de hele tijd af: waar heeft hij het nu precies over? Om die verwarring te vermijden wil ik drie zaken verhelderen: Navolging: de concrete mogelijkheid van individuen en gemeenschappen om de wil van Christus te onderscheiden en hiernaar te handelen. Dit handelen creëert gemeenschappen die het evangelie belichamen, vrijheid geven aan haar leden en een profetische, politieke stem hebben door de alternatieve manier van leven die ze concreet laat zien. Mogelijkheid: geen volmaaktheid in praktijk, maar een mogelijkheid in principe die echter wel leidt tot een concrete praktijk En tot slot, wat betekent de wereld van vandaag? De oorlogen, de volksverhuizingen, de gruwelijke moordpartijen, we worden er, ook deze week, door overweldigd. Iemand met historisch besef zal echter al snel de vraag stellen: is dit ooit anders geweest? De geschiedenis van de mens is een geschiedenis vol dood en 1

2 geweld, met een bloedig hoogtepunt in de 20 ste eeuw. Hoewel de 21 ste eeuw ook alweer stevig op weg is. In deze tijd, betekent wat dat betreft dan ook: zoals in elke tijd. Toch is deze tijd ook anders: we leven in een post christendom tijdperk, in een na-christelijke cultuur, met z n gevoeligheden voor christelijke bevoogdzucht. Tegelijkertijd staat religie weer op de agenda. De islam, het christelijk geloof op een nieuwe wijze, en een algemene openheid naar spiritualiteit, en hoe dit het maatschappelijk debat bepaalt, laten zien dat we alweer in een post secular richting bewegen. De methode en definities zijn helder, laat ik dan beginnen met een aantal redenen waarom navolging niet mogelijk zou kunnen zijn. (toch beginnen met een praktisch bewaar) 1. Praktisch bezwaren: op het gebied van de naïviteit: - de wereld staat in brand, wat hebben we aan vergeving en de andere wang toekeren? - Heb je de plaatselijke kerk wel eens gezien: dat laat goed zien wat er mogelijk is (te weinig) Voorafgaand aan deze praktische bezwaren gaan echter filosofische en theologische bezwaren over wat navolging nu is, over hoe de mens is en over wat het evangelie nu precies is. 2. Filosofische bezwaren: 3-1. Filosofische bezwaren vanuit de voortdurende wisselwerking determinisme voluntarisme: is het überhaupt wel mogelijk keuzes te maken die een impact hebben? Of zijn we al voorgeprogrammeerd en ligt alles al vast? Of dit nu door een waarheidsbegrip, een godheid of onze genen is, de filosofische determinist staat cynisch tov de mogelijkheid om als individu of gemeenschap concrete keuzes te maken die de werkelijkheid beïnvloeden. De voluntarist, de uitgaat van de vrije wil, ziet deze mogelijkheid dan weer wel, maar de klepel lijkt de laatste tijd weer naar de deterministische kant door te slaan Filosofische bezwaren vanuit een Neo platoonse houding. Deze wordt regelmatig niet zo benoemd of simpelweg ontkent, toch is de basishouding herkenbaar: de ideeën doen er toe, concrete handelingen hebben toch iets banaals. Iemand als Hannah Arendt is oa om die reden kritisch op de erfenis van de platoonse filosofie. Als mss typisch Joods denker, stelt ze in The Human Condition dat juist handelen van belang is, maar dat neoplatoonse denkers het handelen wantrouwen, en zich het liefst terugtrekken in de wereld van de Ideeën. Om toch filosofische taal te vinden om het belang van handelen te verwoorden, grijpt ze terug op Griekse filosofen van voor Plato, maar ook op iemand als Jezus. Zodra je inzet op handelen ontstaat er in de filosofie (die vaak neoplatoons van aard is) dus een soort verlegenheid. 2

3 In de kerk herkennen we dit neoplatonisme en deze verlegenheid ook, oa in het wel uiten van allerlei stelligheden rondom theologische ideeën als schriftgezag, Israël en eindtijdscenarios, maar een verlegenheid rondom het concrete handelen (wat er voor de neoplatonist ook minder toe doet) - 3. Filosofische bezwaren vanuit Kants categorische imperatief, wrsch weinig doeltreffender verwoordt dan ooit door je moeder: als iedereen zijn rotzooi op de grond gooit, wordt het hier binnen de kortste keren een enorme bende. Vandaaruit gekeken hebben we aan Jezus ethiek niets: als iedereen het zou doen zou er geen maatschappij overblijven. 3. Theologisch zijn er ook allerlei redenen waarom concrete navolging niet mogelijk is. Uit het hele woud aan redenen wil ik er drie uitlichten: - 1. Een Lutherse lezing van wet en evangelie, dwz het sterk contrasteren van deze twee, heeft er in de populaire praktijk voor gezorgd dat elke oproep tot gedrag of handelen geplaatst werd onder wet. Populaire uitspraak: we moeten niet wettisch worden, hoor, waarbij de goede verstaander hoort: hier heb ik geen zin in. Vanuit dit Luthers scherp tegenover elkaar zetten van wet en evangelie, leidt elke concretisering (wat navolging toch is) tot theologische kramp. Niet alleen bij Luthers protestantse of evangelische volgelingen, maar ook al bij hem zelf: daarom irriteerde hij zich zo aan de brief van Jacobus, met zijn nadruk op concreet handelen vanuit je geloof, en noemde het een strooien brief, oftewel: klaar voor het vuur De filosofische discussie over determinisme had ook een theologisch component: in de voortgaande discussie over de vrije wil en vraag over de mogelijkheid te handelen in reactie op Jezus woorden. Het theologisch determinisme (de mens kan niets) werd vertegenwoordigd door mensen als Augustinus, Luther en Gomarus, die hun standpunt en passant ook nog eens als de orthodoxe lijn claimden, terwijl hun opponenten Pelagius, Erasmus en Arminius aangaven dat de soep niet zo heet gegeten werd als ie opgediend werd Een andere vraag: Is het nog mogelijk te spreken over een levende God in ons post shoa tijdperk, of is er nog vertrouwen op te brengen in onze mogelijkheid om de wil van Christus te onderscheiden? Dit zijn prangende vragen en moeilijke theologische overwegingen. Alhoewel, er zijn een aantal theologische denkers, zoals Sören Kierkegaard, Dietrich Bonhoeffer en John Howard Yoder, die zeggen dat dit geen moeilijke theologische overwegingen zijn, maar dat ze ten diepste een theologische sublimatie van een houding van ongeloof laten zien. Citaat Bonhoeffer: (verfijnde stijl herkenbaar) het pseudo-theologisch gedresseerde kind Innerlijke bereidheid als vervanging van concrete gehoorzaamheid: P 47 3

4 Citaat Kierkegaard (gaat er als altijd met gestrekt been in) De zaak is vrij simpel. De Bijbel is erg gemakkelijk te begrijpen. Maar wij Christenen zijn een stelletje zwendelaars. We doen alsof we de bijbel niet kunnen begrijpen omdat we beseffen dat zodra we de Bijbel wel begrijpen, we verplicht zijn om er naar te handelen. Neem welke tekst dan ook uit het Nieuwe Testament en vergeet alles behalve jezelf erop toe te leggen er naar te handelen. Mijn God, zul je zeggen, als ik dat doe zal mijn hele leven naar de knoppen zijn. Hoe zou ik ooit verder komen in de wereld? Hierin ligt de werkelijke taak van de Christelijke theologie. Christelijke theologie is de fantastische uitvinding van de kerk om zichzelf tegen de Bijbel te verdedigen, zodat we zeker weten dat we goede christenen kunnen blijven zonder dat de Bijbel te dichtbij komt. Oh, waardevolle theologie, wat zouden we zonder je moeten? Het is vreselijk om in de handen te vallen van de levende God. Ja, het is even vreselijk alleen te zijn met het Nieuwe Testament. Deze theologen zeggen kortweg: je kunt hele theologische rookgordijnen optrekken, maar ten diepste zit er een houding van ongeloof achter. Een houding van ongeloof is voor deze denkers niet alleen een onwillige houding, maar ook een onmogelijkheid de woorden van Jezus op hun eigen voorwaarden te lezen. Er worden andere, vreemde, criteria naar de tekst toegebracht, als realiteitszin (we moeten wel realistisch blijven) en verantwoordelijkheid (door Bonhoeffer een ongeloofsargument genoemd), waardoor er nog nauwelijks gezien kan worden wat Jezus nu zegt, waar hij toe oproept en welke consequenties dat voor ons leven kan hebben. Jezus wordt daarmee eigenlijk irrelevant voor ethische keuzes. Dat is de reden dat een groot gedeelte van de christelijke ethiek zich niet beroept op de Bergrede, maar op een scheppingsleer. Als we de lijn volgen van theologen als Kierkegaard, Bonhoeffer en Yoder, komen we uit op een theologie van de navolging, van de eenvoudige gehoorzaamheid. In dit college wil ik deze lijn volgen, niet alleen in dit college, maar als uitgangspunt van heel onze manier van theologie bedrijven aan het seminarium. Hoe kunnen we dit soort theologie bedrijven, of anders gezegd: hoe kunnen we Jezus navolgen en er op reflecteren wat dit betekent? 1. Theoretisch puin ruimen In ons theologiseren, lesgeven, publicaties, prediking Wat grove lijnen schetsen: -We moeten afscheid nemen van elke theologie die bezwaren opwerpt tegen een concreet gehoorzamen aan de woorden van Jezus, vgl bouwen op de rots, Matt 7 (theologische methode?) 4

5 -Laat ons theologie bedrijven Post christendom theologie zijn: geen ethiek voor de hele samenleving, geen constantijns kerstenen vd cultuur, maar een ethiek voor de leerlingen van Jezus (vgl Matt 5:1) - Laat ons theologie bedrijven Anabaptistisch zijn: het evangelie niet versmald tot een Jezus is gestorven voor mijn zonden, maar het evangelie als een nieuw leven in de navolging van Jezus - Laat ons theologie bedrijven Gemeenschappelijk en belichaamd zijn: Navolging krijgt vorm in een gemeenschap en dit belichaamde evangelie heeft, het kan niet anders, (politieke) impact. 2. Vanuit handelen naar woorden *De christelijke anarchist Shane Claiborne heeft het over goedheid beramen: Ga doen waarvan je gelooft dat je toe geroepen wordt. Vind er concrete vormen voor Zoek bondgenoten, verbind je aan iets, zet iets op Raak als gemeente betrokken bij een missionair project, doe iets voor vluchtelingen, geef bijscholing, bid voor mensen, begin een woongemeenschap, met een monastieke insteek of als een thuisplek voor gehandicapten, durf je kerkgebouw open te stellen voor de wijk en te zien wat Jezus daardoor heen wil doen, of verkoop je gebouw en investeer in mensen die iets kunnen betekenen in je stad. Durf te handelen op datgene wat Jezus je laat zien, oftewel op dat wat je samen onderscheid als Christus wil. Mss zoekend, tastend, lerend, maar dat was altijd al de vorm waarin navolging geleerd werd Vervolgens: **Geef er woorden aan (niet om op te scheppen, maar om te vieren en te inspireren), -Allereerst spiritueel en ter inspiratie: deel de verhalen, vertel ze door, laat je inspireren. Zo hebben bijv The Irrisistable Revolution van Shane Claiborn en Jezus in de Millinx van Daniel de Wolf velen geïnspireerd om zich ook beschikbaar te stellen voor het koninkrijk aan de rafelranden van samenleving. Deze week is dat Ik ben een gastgezin voor een vreemdeling : het delen hiervan inspireert anderen, en er ontstaat een beweging. Verhalen als inspiratiebron voor concrete navolging. Dat is niet nieuw, vgl de Martelaren Spiegel in de doopsgezinde traditie. Het is dus belangrijk de verhalen te horen en onze denkkracht en creativiteit en hoop te laten groeien. -Geef er woorden aan: ook theologisch: reflecteer er theologisch op. Theologie als reflectie op een navolgingspraktijk. Daarom is er een leerstoel Mapping Baptist Identities. Daarom is er onderzoek van theologen en studenten naar allerlei missionaire initiatieven. Deze reflectie brengt de vragen en worstelingen in beeld, duidt hoe het koninkrijk vorm krijgt, wat het zegt over onze christologische, soteriologische, ecclesiologische en eschatologische uitgangspunten, en kan hierin voorgangers, gemeentestichters en gemeenteleden helpen de juiste vragen te stellen en te zien wat er echt toe doet. Deze theologische methode zou je ook doxologisch kunnen noemen: theologie als reflectie op veranderde levens en gemeenschappen die eer brengen aan God. 3. De vraag naar geloof en motivatie 5

6 Fascinerende woorden van Jezus in Luc 18:8 Maar als de mensenzoon komt, zal hij geloof vinden op aarde? In de taal van Jezus is geloof geen instemmen met een gedachte, maar zoveel vertrouwen hebben in de Vader, dat je heel je leven er op in durft te zetten. Je leven verliezen, noemt Jezus dat. En dan blijkt navolging het goede nieuws te zijn, het evangelie een vrijheid om te handelen naar datgene waar God je toe roept. We zagen dat Kierkegaard en Bonhoeffer een theologie die navolging problematiseert ontmaskerde als een houding van ongeloof. En daar stemden we mee in (hoop ik). We omarmen een navolgingstheologie, we omarmen the baptist way, theologie als reflectie op de navolgingspraktijken van de geloofsgemeenschap. Maar. Als theoloog, als voorganger, is het de uitdaging niet alleen iemand te zijn die reflecteert op wat navolging van anderen is, maar juist zélf allereerst een leerling te zijn, een discipel. Niet als de einzelgänger die je als theoloog wrsch van nature bent, maar in de gemeenschap waar je bij hoort. Die handelt naar wat hij als Christus wil heeft onderscheiden. Die durft te handelen. Die het ja maar, ja maar, wat hij telkens in zijn achterhoofd hoort, als hij geconfronteerd wordt met de woorden van Jezus, dit gebrek aan durf, niet met theologische rookwolken laat vervagen, maar het bij zichzelf ontmaskert als het ongeloof dat het is. Om weer opnieuw bij zichzelf te zeggen: waar zouden we anders heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Theologie als zelfdiagnose zou je dat kunnen noemen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij geloof vinden op aarde? Maar als de mensenzoon komt, zal hij geloof vinden op de startdag van het seminarium? In mijn voorstellen heb ik een beweging van buiten naar binnen gemaakt. Van de theologie, naar de navolgingspraktijk, naar onze diepste motivatie. Je zou op elk van de drie kunnen insteken, maar ze zijn om maar wat chalcédonische ontkenningen te gebruiken ongedeeld en ongescheiden. Is het mogelijk Jezus na te volgen in deze tijd? Ondanks de al te menselijke trekjes van christenen, de weerbarstigheid van het kerkelijk leven, de intense gebrokenheid en onverzadigbare gewelddadigheid van de wereld om ons heen, zou ik het anders willen stellen: Ik zie geen andere mogelijkheden om kerk te zijn en om theologisch bezig te zijn, dan vanuit navolging. Ik zie geen andere mogelijkheid om missionair aanwezig te zijn, dan vanuit navolging. Ik zie weinig hoop voor ons en voor de wereld als er geen kerk is die Jezus navolgt als haar Heer. Laat ik daarom afsluiten met het credo van de moravische broeders: Vicit Agnus Noster, Eum Sequamur: Ons lam heeft overwonnen, laten we hem volgen Ik heb gezegd 6

7 7

De Linkeroever. werkplaats voor levende spiritualiteit. Vier avonden over de vraag wat dat is, en wat ervoor nodig is om een spiritueel mens te zijn

De Linkeroever. werkplaats voor levende spiritualiteit. Vier avonden over de vraag wat dat is, en wat ervoor nodig is om een spiritueel mens te zijn Spiritualiteit? [Ralf Grossert] M1 Iets voor mensen die graag zweverig doen? Of moet je met je beide benen op de grond staan om spiritueel te kunnen zijn? En welke spiritualiteit past bij mij? Er is zoveel

Nadere informatie

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels Zoals de Vader mij zond, zend ik ook jullie. Jezus We houden van iemand wanneer we het goede voor hen zoeken als doel op zich. Dallas Willard

Nadere informatie

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS?

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS? AANTEKENINGEN Alles draait om de visie op Jezus Christus. Door de eeuwen heen is er veel discussie geweest over Jezus. Zeker na de Verlichting werd Hij zeer kritisch bekeken. De vraag is waar je je op

Nadere informatie

Aurelius Augustinus. Wie was Augustinus

Aurelius Augustinus. Wie was Augustinus Wie was Augustinus Aurelius Augustinus Op 1 juli a.s. wordt de Augustinusparochie opgericht. Eind november is tijdens een parochieavond voor de vier samenwerkende parochies verteld over de Heilige Augustinus.

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar BSO Bij 1 BSO worden sommige benadering door elkaar verweven. Het leven van Jezus uit de bijbelse benadering wordt geïntegreerd in het onderdeel

Nadere informatie

Doel A bestaat uit vier inhoudelijke elementen waar we bij stil zullen staan in deze studie:

Doel A bestaat uit vier inhoudelijke elementen waar we bij stil zullen staan in deze studie: Doel A: Geboren in het Koninkrijk : studenten zowel kerkelijk als niet-kerkelijk komen tot persoonlijke geloofsovergave aan Jezus en leren dit proces voor zichzelf verwoorden. Doel A bestaat uit vier inhoudelijke

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 13:1-20 8 maart 2015 Thema 7: Geroepen om te dienen

Deel het leven Johannes 13:1-20 8 maart 2015 Thema 7: Geroepen om te dienen Preek Gemeente van Christus, Wat heeft je geloof te maken met de afwas? Wat een vreemde vraag is dat! Geloof en afwas, hebben die iets met elkaar te maken dan? Bij geloof denk je aan naar de kerk gaan,

Nadere informatie

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 2 e jaar BSO

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 2 e jaar BSO Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 2 e jaar BSO Historische benadering: 4 lessen De Primitieve Kerk: De kenmerken van de eerste christenen. Het Apostolisch Concilie (begrip, aanvaarding).

Nadere informatie

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht,

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Teksten: Gen. 18, 20-33 en Luc.11, 1-13 Vragen staat vrij. Heer, leer ons bidden De leerlingen vroegen aan Jezus; Heer, leer ons bidden.

Nadere informatie

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent De Bijbel Een geloofsboek EWe kunnen vele wegen gaan met de Bijbel. De één ervaart het vooral als een mooi kunstobject. Vele kunstenaars hebben er inspiratie in gevonden om een kunstwerk te maken. We kennen

Nadere informatie

Geworteld leven. Je weg gaan in de Geest van Jezus 14 JANUARI 2015

Geworteld leven. Je weg gaan in de Geest van Jezus 14 JANUARI 2015 Geworteld leven Je weg gaan in de Geest van Jezus 14 JANUARI 2015 Psalm 1 Gelukkig de mens Die vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom,

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs 2.0

Gereformeerd onderwijs 2.0 Gereformeerd onderwijs 2.0 Eindrapport werkgroep Toekomst gereformeerd onderwijs Noord-Nederland Opdrachtgever: bestuur Noorderbasis, bestuur GBS De Wierde, bestuur GBS Eben Haëzer, bestuur VGSO, bestuur

Nadere informatie

Abstract: Not available.

Abstract: Not available. Artikel: In de wortel gespleten. De historische mythe van de ongedeelde kerk Auteur: Peter-Ben Smit Verschenen in: Skript Historisch Tijdschrift, jaargang 22.4, 75-79. 2014 Stichting Skript Historisch

Nadere informatie

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 De teksten gelezen De twee schriftlezingen geven twee manieren van kijken naar God : Spreuken (het lied van de wijsheid)

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

Numeri 21 : 9. dia 1. Num21v09 1

Numeri 21 : 9. dia 1. Num21v09 1 Numeri 21 : 9 het wordt een beetje eentonig: Israël moppert God straft het af maar er is ook een nieuw element verrassend positief de Israëlieten komen zelf tot inkeer zij vragen Mozes om voor hen te bidden

Nadere informatie

1) Jouw leven op Gods manier

1) Jouw leven op Gods manier 1) Jouw leven op Gods manier Een uitnodiging om eerst Gods Koninkrijk te zoeken Matteus 6:33 Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. (HSV)

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets

11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets 11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets Opdracht 1 Wat is de Sokratische methode? Opdracht 2 Waarom werd Sokrates gedwongen de gifbeker te drinken? Opdracht 3 Waarom zijn onze zintuigen

Nadere informatie

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één De scholen van Catent - afzonderlijk en gezamenlijk - zijn als een

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH Stoekeplein 8a 7902 HM Hoogeveen tel.: 0528-234494 info@pricoh.nl www.pricoh.nl PricoH heeft acht christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze acht scholen werken ruim 200 medewerkers, in diverse

Nadere informatie

Christus, Eerstgeborene van de Schepping

Christus, Eerstgeborene van de Schepping Christus, Eerstgeborene van de Schepping 1 Kolossenzen 1:15-17 (HSV) 1 Kolossenzen 2:6-10 (HSV) Herinnert u zich nog waar we met Pasen over hebben gesproken? Christus Jezus heeft écht bestaan, en is écht

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Gods Geest en het echte leven Het herstel van Israël Leven als

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER

DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER De PThU kent twee competentieprofielen, die voor de gemeentepredikant en die voor de geestelijk verzorger. Ze verschillen in onderdelen, maar

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, Aan de deur wordt niet gekocht... En... bekeerd zijn we al... Je leest die woorden nogal eens op een deur. Erg uitnodigend

Nadere informatie

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar ASO

Leerplan Orthodoxe Godsdienst Secundair Onderwijs - 1 e jaar ASO Historische benadering: 4 lessen De Orthodoxe Kerk in de wereld vandaag: De Orthodoxe Kerk: inleiding - algemene situering. De Orthodoxe Kerk in België. De term Orthodox : juiste lofprijzing, geloof. De

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij deze Bijbelstudieserie: Leven om te groeien. De Driehoek. Evangelische Gemeente

Hartelijk welkom bij deze Bijbelstudieserie: Leven om te groeien. De Driehoek. Evangelische Gemeente Hartelijk welkom bij deze Bijbelstudieserie: Leven om te groeien De Driehoek Evangelische Gemeente Leven om te groeien Studie 2: Sterven om echt te gaan leven! De mensheid heeft twee problemen: De mensheid

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

a. Deze Schrifttekst vertelt hoe bij Jezus doopsel de hemel openging en de Geest

a. Deze Schrifttekst vertelt hoe bij Jezus doopsel de hemel openging en de Geest Homiletische suggesties bij het doopsel van kinderen Inleiding Dit document biedt enige homiletische suggesties aan die gebruikt kunnen worden in een doopviering. Elke suggestie tracht aan de hand van

Nadere informatie

LESONDERWERP - LESINHOUD ALGEMENE DOELSTELLINGEN WERKVORMEN MEDIA

LESONDERWERP - LESINHOUD ALGEMENE DOELSTELLINGEN WERKVORMEN MEDIA ORTHODOXE GODSDIENST MINISTERIE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT ONDERWIJS School: Titularis: Klas: 2 Lestijden/week: 2 Studierichting: JAARPLAN Sept. LISEERD LESONDERWERP - LESINHOUD ALGEMENE DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Liturgie zondagmiddag 22 augustus 2010 Ds. D. Vonck Votum / zegengroet Psalm 133 Gebed Terugblik / Galaten 5 : 13,14 Liedboek 92 : 1,5 Al kon ik alle talen

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding De enquête waarvan de resultaten hier gepresenteerd worden, is georganiseerd door de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Vrije

Nadere informatie

Jezus geneest ook vandaag nog! De kerk en de dienst van de genezing

Jezus geneest ook vandaag nog! De kerk en de dienst van de genezing Jezus geneest ook vandaag nog! De kerk en de dienst van de genezing Leerdienst zondagmiddag 20 april om 17.00 uur in de Fonteinkerk in Haarlem Liturgie voor de Leerdienst Welkom Stiltemoment Gezongen votum,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Culemborg, 8 november 2015 - Doopdienst. Tekst: Marcus 12: 28-34 Thema: God liefhebben Voorganger: ds. Henri Veldhuis

Culemborg, 8 november 2015 - Doopdienst. Tekst: Marcus 12: 28-34 Thema: God liefhebben Voorganger: ds. Henri Veldhuis Culemborg, 8 november 2015 - Doopdienst Tekst: Marcus 12: 28-34 Thema: God liefhebben Voorganger: ds. Henri Veldhuis Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, De meesten van ons zijn wel vertrouwd met de

Nadere informatie

Wanneer Jezus zegt tegen zijn volgelingen dat zij het licht in de wereld zijn, wat zou hij er dan mee bedoelen? Welke associatie past daarbij?

Wanneer Jezus zegt tegen zijn volgelingen dat zij het licht in de wereld zijn, wat zou hij er dan mee bedoelen? Welke associatie past daarbij? 1 Zondag 9 februari: Lichtdragers in crisistijd Lezingen: Exodus 13:21-22 en Matteüs 5:13-16 Vier associaties met licht: 1. Hoe kostbaar licht is: wordt u ook overspoeld met reclame voor goedkope energie?

Nadere informatie

Fundamenten van het Christelijk geloof. Deel 3: Een Nieuw leven

Fundamenten van het Christelijk geloof. Deel 3: Een Nieuw leven Fundamenten van het Christelijk geloof Deel 3: Een Nieuw leven Inhoud Inleiding Avond 1 Avond 2 Avond 3 Avond 4 Avond 5 Nieuw leven Wat is vrijheid? Een nieuwe kijk op jezelf Babushka God in jou De Bijbel

Nadere informatie

Toen ik dit las dacht ik dat is allemaal heel zinnig maar toch ook herken ik het niet een blinde vlek een kloof.

Toen ik dit las dacht ik dat is allemaal heel zinnig maar toch ook herken ik het niet een blinde vlek een kloof. INLEIDING: een citaat uit een persbericht: Christenen kun je niet uit zetten, ook niet op het werk door Maarten Pijnacker Hordijk* HOUTEN Een christelijk foldertje kun je weggooien, een christelijk tv-programma

Nadere informatie

Rapport Nieuwe Geloofsgemeenschappen

Rapport Nieuwe Geloofsgemeenschappen Een blik op de nieuwe geloofsgemeenschap Natan Mulder Stagiair IKON Nieuwe Media Inhoud pagina Vooraf 3 Samenvatting 4 Resultaten - opstartfase nieuwe geloofsgemeenschap 5 - stromingen en kerkgenootschappen

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Heeft God het Kwaad geschapen?

Heeft God het Kwaad geschapen? Heeft God het Kwaad geschapen? Zondagavond 22 september 2013 (Genade & Waarheid Preek) Inleiding A. Genade & Waarheid Preken (Soms) Ingewikkelde of wettisch toegepaste onderwerpen bekeken vanuit Genade

Nadere informatie

Thema: Roepingen, een teken van de hoop die is gebaseerd op het geloof

Thema: Roepingen, een teken van de hoop die is gebaseerd op het geloof Boodschap van paus Benedictus XVI voor de 50 ste Wereldgebedsdag voor roepingen 21 april 2013 Thema: Roepingen, een teken van de hoop die is gebaseerd op het geloof Geliefde broeders en zusters, Op de

Nadere informatie

Onderzoeksvraag; welke motieven leidden in de middeleeuwen tot de kruistochten?

Onderzoeksvraag; welke motieven leidden in de middeleeuwen tot de kruistochten? Onderzoeksvraag; welke motieven leidden in de middeleeuwen tot de kruistochten? Rond 1080 bedreigen de minder tolerante Seldjoeken Constantinopel. Het werd voor christelijke pelgrims steeds moeilijker

Nadere informatie

Geloven, een woord met verschillende betekenissen

Geloven, een woord met verschillende betekenissen 1. Wat is geloven? Ze spreken elkaar regelmatig op het schoolplein. Twee vrouwen, de een christen, de ander niet. Ze delen wat er gebeurt in hun leven, op hun werk, met de kinderen en drinken af en toe

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde I

Doop van kinderen Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

De evangeliën en hun betrouwbaarheid

De evangeliën en hun betrouwbaarheid De evangeliën en hun betrouwbaarheid blok F - nivo 3 - avond 3 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik en intro 19.20 Discussie: het evangelie van Judas 19.30 Historisch betrouwbaar?

Nadere informatie

Durf te denken. Oriëntatie in geloof, wetenschap en cultuur. Roel Kuiper Robert van Putten Maarten Vogelaar. Herziene uitgave

Durf te denken. Oriëntatie in geloof, wetenschap en cultuur. Roel Kuiper Robert van Putten Maarten Vogelaar. Herziene uitgave Durf te denken Oriëntatie in geloof, wetenschap en cultuur Roel Kuiper Robert van Putten Maarten Vogelaar Herziene uitgave Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Templeton World

Nadere informatie

Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt

Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt bedoeld: het Israël dat wij ontmoeten in de bijbel en

Nadere informatie

Wat is een universiteit? Over de res publica en het publiek maken van dingen

Wat is een universiteit? Over de res publica en het publiek maken van dingen Wat is een universiteit? Over de res publica en het publiek maken van dingen Een denkoefening Prof. Dr. Jan Masschelein Historische uitvindingen: De school De Academie van Plato De middeleeuwse universiteit

Nadere informatie

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR Bijbel voor Kinderen presenteert Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

Inleiding Christendom

Inleiding Christendom Wie zijn de grondleggers van het christendom? Jezus zei: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren

Nadere informatie

christen en maatschappij

christen en maatschappij christen en maatschappij 1. Een realistisch engagement De liefde voor de naaste moet ons leiden tot een actief burgerschap, in een geest van dienst aan de gemeenschap, want het geloof zonder de werken

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Ik geloof (4) in de Heilige Geest. Preek over zondag 20 van de catechismus

Ik geloof (4) in de Heilige Geest. Preek over zondag 20 van de catechismus Ik geloof (4) in de Heilige Geest. Preek over zondag 20 van de catechismus Na wat we net gezegd en gezien hebben lijkt het antwoord van de catechismus misschien een beetje mager. Maar, zondag 20 is het

Nadere informatie

Argumenten voor de verbonds/kinderdoop

Argumenten voor de verbonds/kinderdoop Verbondsdoop of geloofsdoop blok C - nivo 3 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik en intro 19.20 Argumenten inventariseren; discussie 19.45 De bijbels-gerefomeerde visie

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars,

HC zondag 32 en 33. Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, HC zondag 32 en 33 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten en luisteraars, Ik vind de vraag van zondag 32, en dan bedoel ik de eerste vraag (86) een beetje raar. Of eigenlijk: wel begrijpelijk maar

Nadere informatie

Les 5 God: Zoon Ketters over Jezus

Les 5 God: Zoon Ketters over Jezus Les 5 God: Zoon Doelstelling: de catechisant kan in 1 minuut aan een ander uitleggen wie Jezus voor hem/haar is, weet welke afwijkende meningen er in de loop der tijd geweest is m.b.t. de Here Jezus en

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

Wondertekenen in het Johannesevangelie

Wondertekenen in het Johannesevangelie Hugo Bouter Wondertekenen in het Johannesevangelie De acht tekenen van Jezus in het Johannesevangelie Johannes 2:1 21:14 Tekenen bevestigden de prediking van het evangelie Volgens Handelingen 2:22 is het

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Lees- en werkboek voor belijdeniscatechese

Lees- en werkboek voor belijdeniscatechese Lees- en werkboek voor belijdeniscatechese Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam Colofon Follow Up! is een complete leeromgeving. Naast de boekjes hebt u de beschikking over handleidingen, extra werkbladen,

Nadere informatie

Wie niet liefheeft kent God niet (God is liefde 1)

Wie niet liefheeft kent God niet (God is liefde 1) Wie niet liefheeft kent God niet (God is liefde 1) Preek over 1 Johannes 4:8 (ds. Jos Douma) Wie niet liefheeft kent God niet want God is liefde. Hoe kun je het zeggen? Zie je het dan niet? Al die ellende

Nadere informatie

Ontmoeting met moslims als gemeente van Jezus Christus

Ontmoeting met moslims als gemeente van Jezus Christus Ontmoeting met moslims als gemeente van Jezus Christus Notitie, op 9 december 2008 aangeboden aan het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze notitie kwam tot stand onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Onderwijs voor de hele mens

Onderwijs voor de hele mens Onderwijs voor de hele mens De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over onderwijs Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet

Nadere informatie

De lessen. Hieronder vind je een uitwerking van de lessen die komen gaan.

De lessen. Hieronder vind je een uitwerking van de lessen die komen gaan. De lessen Hieronder vind je een uitwerking van de lessen die komen gaan. Voor de lessen over het christendom heb je het lesboek Wegen van navolging nodig. Daarnaast neem je elke les het bronnenboek, een

Nadere informatie

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013) Uitgeverij

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

Stroom Avond Academie 2014 2015

Stroom Avond Academie 2014 2015 Stroom Avond Academie 2014 2015 Naast de tafelkring en de samenkomst heeft Stroom het hele jaar door ook allerlei cursussen die je kunt volgen. Deze cursussen zijn allemaal binnen Stroom zelf ontwikkeld

Nadere informatie

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen.

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Preek over zondag 21. Ik geloof wat geloof jij van de kerk? Vanmiddag gaat het over de kerk. En de kerk, daar vindt iedereen wel iets van. Want de kerk is, in tegenstelling tot veel andere dingen die we

Nadere informatie

Beleidsnotitie over de eredienst

Beleidsnotitie over de eredienst Beleidsnotitie over de eredienst Inleiding Gedurende een klein jaar heeft op de website de gespreksnotitie gestaan over de inrichting van de eredienst. In die periode is er in de gemeente op verschillende

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Overdenking op zondag 26 juli, Uw wil geschiede, GHK

Overdenking op zondag 26 juli, Uw wil geschiede, GHK Overdenking op zondag 26 juli, Uw wil geschiede, GHK Lieve mensen, gemeente, zusters en broeders, Tijdens de jaren van mijn theologiestudie in Kampen besloot ik om Belijdenis van mijn Geloof te doen. De

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Hoe komt iemand tot geloof, of hoe ontstaat nu eigenlijk die relatie met God?

Hoe komt iemand tot geloof, of hoe ontstaat nu eigenlijk die relatie met God? 1 Zo was er een Farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met

Nadere informatie

De Organische Kerk. Iets Nieuws. Voor het geval je geïnteresseerd zou zijn

De Organische Kerk. Iets Nieuws. Voor het geval je geïnteresseerd zou zijn De Organische Kerk Iets Nieuws Voor het geval je geïnteresseerd zou zijn We zijn het moe naar de kerk te gaan en besluiten daarom zelf KERK te zijn Wij zijn Christenen. Ons verbond met de Heer is levend.

Nadere informatie

Fundamenten van het Christelijk geloof. Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding-

Fundamenten van het Christelijk geloof. Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding- Fundamenten van het Christelijk geloof Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding- Beste kringleider, Hieronder vind je per hoofdstuk een aantal aanvullende gedachten bij het kringmateriaal Fundamenten

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie