DORPSBLAD ANDEL 23STE JAARGANG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DORPSBLAD ANDEL 23STE JAARGANG"

Transcriptie

1 DORPSBLAD ANDEL 23STE JAARGANG AKTU AEL

2 C O L O F O N : DORPSBLAD ANDEL wordt uitgegeven onder auspiciën van Ondernemersvereniging De Linden te Andel. Maandelijks verschijnt Aktu-Ael, alleen de maanden juli en augustus verschijnt het dorpsblad niet. Aktu-Ael wordt verspreid in Andel en wordt toegezonden aan belanghebbenden. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Overnemen van teksten uit dit blad is toegestaan. Redactie: Kees en Ria van der Linden, Abraham Kuyperstraat 28, 4281 ME ANDEL, tel Bankrekening: NL17 RABO t.n.v. Dorpsblad Andel. Kopij plaatsing is vrij voor iedereen, behoudens degene die enig commercieel belang dient. De redactie mag kopij weigeren, zonder opgaaf van redenen. Adverteren is toegestaan voor alle ondernemers uit Andel. Elders gevestigde ondernemers kunnen eveneens adverteren, zij mogen in geen concurrentieverhouding staan met Andelse ondernemers. Advertenties dienen zoveel mogelijk drukklaar aangeleverd te worden. Teksten dienen getypt, of via e- mail aangeleverd te worden. Tarieven advertenties in Euro s per uitgave: Formaat 10x 5x 1x-4x 1/1 A4 125,- 130,- 135,- ¾ A4 95,- 100,- 105,- ½ A4 72,50 77,50 82,50 1/3 A4 56,50 61,50 66,50 ¼ A4 45,- 50,- 55,- 1/8 A4 30,- 35,- 40,-

3 Maart nr. 227 AKTU-AEL Vrienden van Aktu-Ael 26 Seizoen U ziet dat er weer meer mensen zijn die ook Vrienden van Aktu- Ael zijn geworden. Wij zijn hier erg blij mee. Mocht u ook vriend willen worden, hieronder vindt u de gegevens om het dorpsblad te ondersteunen. Rekeningnummer: NL17RABO t.n.v. Dorpsblad Aktu-Ael. Alle giften zijn van harte welkom. OV DE LINDEN Op 12 februari zijn we als bestuur van de ondernemersvereniging samen met het voltallig college van burgemeester en wethouders aan de wandel geweest in het dorp. we kunnen allerlei plannen maken, maar de gemeente moet wel medewerking verlenen door vergunning te verlenen of bestemming te wijzigen. Zomaar in de praktijk kijken wat de problemen en vooral de kansen in Andel zijn, heeft veel meer waarde dan het alleen op papier zetten. Ook het college was hier van overtuigd, overigens het initiatief is ook van het college van B&W uitgegaan. wij hebben deze kans uiteraard aangegrepen om ons verhaal te kunnen doen. Zeer nuttig en dat bleek me ook later, want er was intern op het gemeentehuis over gesproken. Als bestuur zijn we met verschillende zaken bezig waar we later nog op terug komen. De nieuwe website is in de lucht, met foto's van ondernemend Andel. Waar we nog aan moeten werken is om AKtu-Ael ook op onze site te krijgen. De pagina is er al, maar heeft nog even technisch aanpassingen nodig, Zodat ook de mensen die niet meer in Andel wonen en waar ook ter wereld, AKtu-Ael kunnen lezen. Verder gaan we natuurlijk de paasactie voor de kinderen weer organiseren, Maar daarover zullen we U op de gebruikelijke manier informeren. Namens bestuur OV de Linden, Ad de Graaf, voorzitter SOLI DEO GLORIA Chr. Gemengde Zangvereniging "Soli Deo Gloria 55 jaar! "Meneer de voorzitter, dames en heren", in december 1959 werd door de heren van Burgel, Crielaard en van Tilborg een vergadering uitgeschreven met het doel een zangvereniging op te richten. Zo begint het 1 ste jaarverslag over Tijdens deze vergadering werd o.m. besloten dat het een christelijke zangvereniging zou worden onder de naam "Soli Deo Gloria". De vereniging werd op 4 januari 1960 opgericht en startte met 35 leden. Op 11 januari werd de 1 ste repetitie gehouden onder leiding van dhr. L. Groen uit Heusden. In de loop der jaren zijn er veel leden bijgekomen en hebben ons ook veel leden verlaten, hetzij door ouderdom, verhuizing of andere redenen. Op dit moment staat de teller op 44 leden. De vereniging heeft ook diverse dirigenten gekend. Sinds augustus 2008 zwaait dhr. Grad van Wijgerden met het dirigeerstokje. Ook willen we deze avond het jubileum van onze dirigent, Grad van Wijgerden, vieren. Hij mocht in september 2014 zijn 40-jarig dirigentschap herdenken. Hij begon in september 1974 met een kinderkoor in Brakel. De eerste repetitie vond plaats in de huiskamer van de familie van Wijgerden! Door de jaren heen heeft hij diverse koren gedirigeerd. Wij willen deze heuglijke feiten herdenken met een feestelijk jubileumconcert op 28 maart 2015 in de Gereformeerde kerk "De Voorhof" in Andel. Aan dit concert werken o.a. mee: Chr. Gem. Zangvereniging Soli Deo Gloria o.l.v. Grad van Wijgerden. De muzikale begeleiding van samenzang en koren is in handen van Reinier Korver, Rens Prinsen en Piet de Jong. Het Stedelijk Leerdams Mannenkoor "Zang en Vriendschap" o.l.v. Jan Terpstra. Zij worden begeleid op de piano door Marjan Fey. Het Leerdams mannenkoor is opgericht 18 augustus 1928.ln 1978 ontvingen zijn het predicaat "Stedelijk". Zij hebben een breed repertoire van klassiek tot modern en van serieuze tot populaire muziek. Muzikale intermezzo s door Reinier Korver en Rens Prinsen. De avond begint om uur. De toegang is gratis. Wel wordt er aan de uitgang een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Het belooft een prachtige muzikale avond te worden waar u zeker getuige van moet zijn. Tot ziens op zaterdag 28 maart Namens het bestuur, Hendrik ter Harmsel

4 Ledenvergadering en presentaties De maand maart staat elk jaar in het teken van de algemene ledenvergadering. Deze wordt op donderdag 26 maart a.s. in t Buitenhoff gehouden. De avond zal vanaf uur gevuld worden met de volgende agendapunten: 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen 3. Notulen 13 maart Financieel verslag 5. Kascontrole 6. Bestuursverkiezing 7. Terugblik 2014 en overzicht lopende thema s 8. Rondvraag Na een korte pauze zullen vanaf uur presentaties plaatsvinden, waaronder Buurtpreventie door de gemeente en politie en de Werkgroep Dorpsboerderij Andel. Na de pauze is de toegang gratis voor alle belangstellenden!!! BUURTPRE- VENTIE: In de uitgave van februari schreven wij er al over. Buurtpreventie is al in diverse dorpen van de grond gekomen. In drie kernen van Woudrichem heeft men goede ervaringen met buurtpreventie. Ook Andel kunnen we met z n allen veiliger maken, want ook in Andel vinden er regelmatig inbraken en diefstallen plaats. Zelfs complete auto s worden zomaar meegenomen. Een voorbeeld van preventie: een groepje buurtbewoners vormt samen de ogen en oren van de buurt en werkt samen met de politie om de veiligheid en leefbaarheid te vergroten. Elk buurtpreventieteam geeft daar op eigen wijze invulling aan, afhankelijk van de mogelijkheden en van wat er speelt in de buurt. Wilt u daar eens wat meer over horen? Na de algemene ledenvergadering van de Dorpsraad op donderdagavond 26 maart geven de gemeente en de wijkagent een presentatie over buurtpreventie. Wij nodigen u van harte uit bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn en samen met de politie en gemeente de mogelijkheid te bekijken om ook in uw wijk buurtpreventie op te starten. Help mee uw dorp veiliger te maken. U bent om uur van harte welkom in t Buitenhoff. Onderzoeken Gemeente Het college van B & W deelde in ons onderhoud het volgende mee: de gemeente onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om de verkeershandeling en het parkeren van de bussen voor het Prinsentuin College te organiseren in de oksel van de Maasdijk. Nadere aanduiding: ter hoogte van de Huiswerfstoep vanuit Giessen met een extra stoep. Hier moet dan een transferium ontstaan. de gemeente onderzoekt de haalbaarheid van een rotonde bij de Middenweg. De kosten zijn aanzienlijk door onder andere de verschillen in hoogte van het maaiveld. Er gaat een plan naar de raad. Misschien is er nog een goedkoper alternatief. het college bekijkt samen met de ondernemersvereniging of de winkels in Andel kunnen worden gebundeld en verbeterd. het college stelt led verlichting langs het pad naar het zwembad voor met palen van ongeveer 2 meter hoog die vroeg in de avond uitgeschakeld kunnen worden. UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ : 8 APRIL 2015 Bussen Prinsentuin door de Hoofdgraaf Wie denkt dat de bussen met schoolvervoer naar en vanaf het Prinsentuin College permanent richting Giessen gaan heeft het mis. Nog steeds komen ze ook via de Neer-Andelseweg het dorp binnen en verlaten ze ook de school. De bewoners langs de Hoofdgraaf hebben daar genoeg van en samen met de dorpsraad gaan zij actie ondernemen naar de gemeente met een handtekeningen actie. Door het laten plaatsen van verbodsborden om dat stuk door Andel te rijden, willen zij de schoolbussen door de Hoofdgraaf weren. Het brengt ook gevaarlijke situaties teweeg, omdat op hetzelfde moment veel leerlingen per fiets de school verlaten. Daarbij vrezen de bewoners schade aan hun huizen i.v.m. trillingen. De handtekeningen zullen op een goed moment aan de burgemeester aangeboden worden. Rond de Romboutstoren: De eerste beginselen van inrichting zijn zichtbaar. De Oranjeboom met hekwerk wordt verplaatst naar het midden van het terrein en wordt het middelpunt van een stenen cirkel. Het verplaatsen moet in het juiste jaargetijde gebeuren. Bij het historisch kerkhof wordt al drastisch gesnoeid. Namens Dorpsraad Andel, Frans Sterrenburg - voorzitter

5 EVENEMENTEN KALENDER MAART Sparta 30: Klaverjasavond, uur. 18 PCOB: De Zeven Kruiswoorden, a.d.h.v. originele schilderijen, ds. en mevr. Heleen Maliepaard uit Barneveld. 26 Dorpsraad Andel: Algemene jaarlijkse ledenvergadering in t Buitenhoff. 27 AFC: Lentekriebels concert. 28 Herv. Kerk: Vrouwenver. Tabitha organiseert Lentefair in en bij De Ark. 28 Soli Deo Gloria: Jubileumconcert, 55-jaar bestaan mmv Stedelijk Mannenkoor Leerdam uur in De Voorhof (Geref. Kerk) te Andel. APRIL t Buitenhoff: Feestavond 5 jarig jubileum Partycentrum t Buitenhoff. 6 AFC: Paasblaas jeugdorkest AFC. 8 PCOB: Rondreis door Tanzania en St. Hatua, Hans en Paulien Schouten uit Sprang-Capelle. 11 Geref. Kerk: Afgeven goederen rommelmarkt. 22 OV Juliana: Seniorenmiddag. 23 OV Juliana: Bingo. 24 OV Juliana: Tent is Tent avond. 25 OV Juliana: Tonproaters in Andel. 26 Kerken in Andel: Tentdienst m.m.v. koor Van alles Wâ. 27 OV Juliana: Koningsdag BBQ. MEI OV Juliana: Bevrijdingsoptocht. Thema: 200 jaar Koninkrijk. 9 AFC: Toppers of Altena Andels Fanfare Corps. 9 Geref. Kerk: Afgeven goederen rommelmarkt. 13 PCOB: Andel in vroegere tijden, dhr. Teus van Tilborg uit Andel. 23 AFC: Aelse Dag. JUNI Kerken in Andel: Musical Van kaft tot kaft. 13 St. Sport en Spel: TRUCKERDAG. 13 Geref. Kerk: Afgeven goederen rommelmarkt. 27 AFC: Fiets mee met AFC Rabobank fietstocht. JULI AFC: Tap mee met AFC XO Extrema Outdoor Best. SEPTEMBER Geref. Kerk: Rommelmarkt, uur. 26 OV Juliana / AFC: Koningsconcert. OKTOBER AFC: Try-out concert Jeugdorkest. 31 AFC: Altena Streekfestival. NOVEMBER AFC: Concert. 13 AFC: Concert. 14 Sparta 30: Jaarlijkse bazaar. 14 AFC: Deelname aan concertconcours KNMO Enschede. 20: AFC: Dart toernooi Open Andel t/m 2-12 Kerken in Andel: Actie zendingscommissies. AUGUSTUS t/m 3-9 OV Juliana: Feestweek. dik gedrukt = nieuw

6 CITYTRIP NAAR MECHELEN (België) 10,- pp Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei a.s., wordt een citytrip naar Mechelen georganiseerd (met eigen vervoer). Behalve dat het een prachtige historische stad in Vlaanderen is, op 115 km afstand, heeft het net als Andel een Romboutstoren. Het hoogtepunt van de trip zal dan ook een bezoek zijn aan de imposante Sint Rombouts kathedraal. Vanaf de bijna honderd meter hoge toren zal dan de splinternieuwe Rombouts - Jan Claesen klok worden ingeluid. Gevraagd is of het Aels koor Van alles Wâ wil zingen, maar dit is nog niet geheel zeker. Voor de liefhebbers is de razend populaire 7CQ fotowandeling door de prachtige stad. Wandelaars worden uitgedaagd zich te laten sponsoren voor de wandeling van ca. 4 1/2 uur. Natuurlijk ontvangen alle deelnemers het kleinere Romboutsklokje als aandenken. Consumpties zijn voor eigen rekening want de opbrengst is voor het werkgelegenheidsproject van Evelien en Wilson En wat gebeurt er met de Jan Claesen klok? Die wordt op de fiets naar de Romboutstoren in Andel gebracht voor het klok werpen vanaf de Romboutstoren. Opgeven bij Henk van Noorloos Organisatie: werkgroep voor ZWO De Voorhof in samenwerking met het Andels koor Van Alles Wâ en mogelijk ook het stadsbestuur van Mechelen. PROJECTGROEP MAAS (werkgroep Dorpsraad Andel) In maart 2014 hebben we tijdens de Ledenvergadering van de Dorpsraad met veel enthousiasme onze plannen gepresenteerd. Plannen voor herinrichting van de Rib, het aanleggen van een wandelpad in het gebied tussen veevoederbedrijf De Heus en de Andelse sluis, het autoluw maken van de Hoge Maasdijk tussen de Rib en de Kerkestoep, en het betrekken van Camping De Hoge Waard bij het dorp en omgekeerd. Onze plannen werden enthousiast ontvangen. Nu, na pakweg een jaar, is het tijd om een ieder te informeren hoe onze plannen er momenteel voor staan. Begin oktober 2014 hebben we een extra project gerealiseerd. We hebben ruim 200 m 2 basalten bij het strandje vastgelegd in cement. Hierdoor kunnen deze basalten niet meer verplaatst worden en is het voor gebruikers van het strandje een stuk veiliger geworden. Ook het onderhoud van het strandje en directe omgeving is hierdoor eenvoudiger geworden. De gemeente heeft voor dit project een bedrag van 8.000,- beschikbaar gesteld en leden van de Projectgroep Maas, vrijwilligers en Zijlstra Infra hebben deze klus gezamenlijk geklaard. Ook hebben we aanwonenden gevraagd hoe men tegenover het autoluw maken van een deel van de Hoge Maasdijk staat, zodat op dit dijkgedeelte veilig gewandeld en het strandje ook veilig bereikt kan worden. Veel aanwonenden zien dit wel zitten maar er bestaat nog onduidelijkheid hoe bijvoorbeeld visite/bezoekers toegang tot dit dijkgedeelte moeten krijgen. De gemeente heeft ons laten weten dat nog dit voorjaar bewoners benaderd zullen worden en er een informatieavond over dit onderwerp zal worden gehouden. Tijdens een bespreking op het gemeentehuis heeft wethouder Paula Jorritsma ons klip en klaar laten weten dat de gemeente geen geld meer beschikbaar heeft voor onze plannen met de Rib en Camping de Hoge Waard. Het geld dat aanvankelijk beschikbaar was is o.a. besteed aan het zwembad in Andel en een multifunctionele accommodatie in Woudrichem. Voor ons een grote tegenvaller, maar we laten het er beslist niet bij zitten. We bekijken of we via andere wegen hiervoor fondsen kunnen werven. Ons laatste project: de aanleg van het wandelpad (ommetje) nabij de Maas. De gemeente heeft tot onze grote vreugde in de begroting 2015 hiervoor een bedrag van ,- opgenomen en structureel een bedrag van 1.000,- per jaar voor onderhoud van het pad. Wij hebben vervolgens opnieuw en vol goede moed, contact opgenomen met één van de grondeigenaren wiens medewerking beslist noodzakelijk is om überhaupt bij de Maas te kunnen komen. Zijn antwoord was voor ons zeer teleurstellend: hij onderhandelt momenteel over verkoop van het betreffende perceel en wenst daarom geen medewerking te verlenen aan het wandelpad. Wij hopen dat dit perceel snel verkocht wordt zodat we met de nieuwe eigenaar om de tafel kunnen. Mocht dit niet lukken dan bekijken we een alternatieve route, die we gefaseerd kunnen uitvoeren. Kortom: niet alles zit mee, maar we laten ons daardoor niet uit het veld slaan. Gerrit Jan van der Zwaan

7 ZOA HULP-HOOP-HERSTEL Nationale collecteweek ZOA Hulp-Hoop-Herstel 23 tot en met 29 maart In deze wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen wil ZOA bijdragen aan tekenen van Hulp, Hoop en Herstel voor slachtoffers van natuurrampen, gewapende conflicten en vluchtelingenzorg. Een voorbeeld van ZOA s werk. ZOA draagt bij aan noodhulp voor Syrische vluchtelingen in Jordanië. Door hulppakketten met basisbenodigdheden uit te delen en workshops te geven over traumaverwerking. ZOA helpt in Jemen, waar dorpen verwoest zijn door gevechten tussen het leger en opstandelingen, met herstel van watervoorzieningen, zodat mensen kunnen terugkeren naar huis. ZOA helpt in Uruzgan, Afghanistan, waar al dertig jaar (burger)oorlogen en natuurrampen zijn. Gezinnen worden geholpen met noodhulppakketten. ZOA helpt in Ethiopië, waar duizenden mensen ontheemd zijn door extreme droogte en daardoor verbleven in kampen. Daar wordt landbouw- en veeteelttraining en materialen aangeboden om een nieuwe start te maken. In Congo wordt vaktraining gegeven om in eigen onderhoud te voorzien. Duizenden jongeren zijn daar opgegroeid zonder opleiding. Steun. Helpt u mee? Meer informatie over het werk van ZOA staat op de website U kunt ook bellen met het ZOA-kantoor: Wanneer de collectant bij u aanbelt, stel hem of haar niet teleur, uw gift en hun inzet zal er toe bijdrage tot het slagen van de collecteweek en zal tot steun zijn voor het werk van ZOA-Hulp-Hoop- Herstel. Contactpersoon: Tijnie Groenenberg MUSICAL Het National Celebration Choir komt, uitgenodigd door de drie gezamenlijke Kerken, op zaterdag 6 juni 2015 naar Andel met de musical Van Kaft tot Kaft. Het National Celebration Choir gaat dit seizoen een prachtige uitdaging aan! Na de musical Connected van een paar jaar geleden, gaan ze aan de slag met een nieuwe musical: Van Kaft tot Kaft!. Ook dit verhaal speelt zich af in een kerkelijke gemeente die volledig op z n kop komt te staan als men besluit dat het allemaal anders moet en sommige leden de Bijbel wel heel erg letterlijk gaan nemen. Er volgt een zoektocht met een lach en een traan, komische confrontaties en een diep verlangen om uit te komen bij de Bron. Meer informatie over de locatie, tijd en de kaartverkoop volgt, maar reserveert u alvast deze datum in uw agenda. Bezoekt u ook eens de website van het koor: Teunie Crielaard

8 VERENIGING EEN SCHOOL MET DE BIJBEL FUSEERT door Teus van Tilborg Op 1 januari van dit jaar is de vereniging Een school met de Bijbel gefuseerd met de Stroming, een vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in het Land van Heusden en Altena waarbij naast de Zaaier nog zes scholen zijn aangesloten. Het betekent het einde van een verenging die in 1879 is opgericht en daarmee de oudste vereniging van het dorp was. Een vereniging met een geschiedenis dus. Reden om daar nog even bij stil te staan. Overigens, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vereniging in 1979, hebben de toenmalige leerkrachten Arie van den Bogerd en Hans van Dijk een boekje samengesteld met daarin veel informatie over de historie van de vereniging. Wellicht is het een idee ter gelegenheid van deze fusie het boekje, geactualiseerd en aangevuld, her uit te geven. Initiatief Het initiatief om een christelijke school op te richten komt in een tijd dat er nog geen leerplicht is en ook elders in het land plannen worden gemaakt voor christelijk onderwijs. Andel, dat dan ongeveer 820 inwoners telt, heeft dan een openbare school met aan het hoofd J. de Fijter. Er ontstaan problemen op school als daar niet meer gebeden mag worden en de Bijbel dicht moet blijven. Voor de plaatselijke kerken, de Nederlandse Hervormde Gemeente en de Christelijk Gereformeerde Gemeente, de latere Gereformeerde Kerk, is dit aanleiding hierover met elkaar van gedachten te wisselen om na te gaan of het mogelijk is een christelijke school op te richten. Uit een onderzoek onder de inwoners blijkt dat er draagvlak voor is. Kort daarop, op 14 maart 1879, is er een vergadering waar negentien personen verschijnen en besloten wordt tot het oprichten van een christelijke school en de Vereeniging Eene school met den Bijbel te Andel. Onder de aanwezigen ook de twee plaatselijke predikanten Ruys (Hervormd) en De Bruin (Gereformeerd). Marinus de Fijter Mzn wordt de eerste voorzitter. Hij zal die functie tot 1926 bekleden waarna hij wordt opgevolgd door burgemeester A.D. van der Schans. De school start met 109 leerlingen. Er komen ook leerlingen uit andere dorpen omdat daar nog geen christelijke school is. Een leerling komt uit Poederoijen en wordt dagelijks over gevaren omdat dan nog een brug over de Maas ontbreekt. Openbare school Bijzonder is dat het hoofd van de openbare school, dezelfde functie gaat bekleden op de nieuwe christelijke school. Op zijn verzoek wordt hij per 1 juli 1879 op de meest eervolle wijze door de gemeenteraad ontslagen. Als officiële reden daarvoor wordt zijn doofheid en leeftijd aangevoerd. De stichting van de christelijke school betekent nog niet het einde van de openbare school. Ook in de raad zijn er nog drie voorstanders van openbaar onderwijs waaronder burgemeester A. Mijnlieff Azn., die in tegenstelling tot nu, nog deel uitmaakte van de raad. Als hij aan het eind van het jaar vertrekt en A. van Herwijnen als raadslid wordt gekozen, is er nog één voorstander. De openbare school krijgt een nieuw hoofd. Vlnr: G. Vos (hoofd van de school), K. de Lorm, E. Moolenaar, C.H. van Voorst en H. van Ijperen. Het personeel in september 1946.

9 VERENIGING EEN SCHOOL MET DE BIJBEL FUSEERT (vervolg) De belangstelling voor het openbaar onderwijs is en blijft gering met als gevolg dat de gemeenteraad in 1888 besluit de school op te heffen. Aanvankelijk voor een jaar, maar het wordt definitief. Aan de Achterstraat, nu Burgemeester van der Schansstraat, is dan al wel een nieuwe school gebouwd. Aanvankelijk keuren Gedeputeerde Staten het besluit tot opheffing niet goed omdat ze er niet van overtuigd zijn dat er voor ouders die voorstander zijn van openbaar onderwijs de mogelijkheid hebben hun kinderen dat ook te laten volgen. Als hen duidelijk wordt dat die mogelijkheid elders aanwezig is, keuren ze het besluit alsnog goed. De openbare school stond bij de Romboutstoren en was eigendom van de gemeente. Een besluit van de raad om het gebouw te verkopen werd ingetrokken zodat de christelijke school daarin ondergebracht kon worden. Zo gebeurt het ook. Veel inwoners, van geslacht op geslacht, hebben daar bij de toren hun lagere schooltijd doorgebracht. Het gebouw is wel vaak verbouwd, uitgebreid en vernieuwd. In de Tweede Wereldoorlog raakt het, net als het naastgelegen schoolhuis waar het hoofd van de school woont, beschadigd. Wie het terrein voor de toren nu ziet, kan zich nauwelijks meer voorstellen dat hier tot 1973 een school stond. Dat leerlingen op het schoolplein speelden en in de rij stonden om gedisciplineerd naar binnen te gaan. Op 15 september van dat jaar wordt het nieuw schoolgebouw aan de Burgemeester Baxlaan geopend en krijgt het de naam De Zaaier. In de 135 jaar dat de vereniging heeft bestaan, is er veel op onderwijsgebied veranderd. De integratie van het lager- en kleuteronderwijs bijvoorbeeld. Veel inwoners hebben eraan bijgedragen door als bestuurslid, voor kortere of langere tijd, daar vorm en inhoud aan te geven. Ouders zijn meer betrokken geraakt bij de school als lid van de ouderraad bijvoorbeeld. Ook de schoolhoofden hebben hun stempel op de school gedrukt. Van hoofd der school zijn ze directeur geworden. Het betekende ook een andere invulling van de functie. Na J. de Fijter zijn er nog veel hoofden geweest. Vaak waren ze ook actief in de dorpsgemeenschap. In het verenigingsleven en in de kerk bijvoorbeeld. Ook verdienden ze soms wat bij als gemeentelijk aanplakker bijvoorbeeld. Nog een school in het dorp Jarenlang heeft de schoolvereniging zich ook beijverd voor het stichten van een kleuterschool. Tien jaar heeft het geduurd. In 1965 is het zover dat het Bolstertje aan de Gezetstraat kan worden geopend. Eerder heb ik daar uitvoerig over geschreven. Sneller komt er een tweede kleuterschool, De Notendop, aan het Putterplein. Beide gebouwen zijn al weer gesloopt. Na het opheffen van de openbare school in 1888 is de school met de Bijbel de enige lagere school in Andel. In het jaar dat de schoolvereniging haar eeuwfeest viert komt daar verandering in. Andel krijgt er in 1979 een andere christelijke school bij, de Ds.Gisbertus Voetiusschool, Een school uit nood geboren, schrijft de directeur van de school op gereformeerde grondslag in een herdenkingsboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de school. De school heeft vooral ook een streekfunctie. Geraadpleegd: o.a. Vereniging een school met de Bijbel Andel , een uitgave ter gelegenheid van 100-jarig bestaan van de school. Ook de foto met het personeel komt hieruit. Foto school: Collectie Bert van Rijswijk. VERKOOPBEURS IN ALMKERK De kledingbeurs die in Almkerk twee maal per jaar wordt georganiseerd door Stichting De Vleet ondergaat een metamorfose. Van woensdag 8 t/m 11 april 2015 organiseert St. De Vleet een verkoopbeurs. Er kan niet alleen kleding en speelgoed worden ingeleverd en worden gekocht, maar ook cd's, boeken, brocante etc. Op woensdag 8 april is er een kindermiddag met diverse leuke activiteiten. U kunt tevens een kraam huren om zelf uw oude spulletjes te verkopen. Het evenement vindt plaats in t Wapen van Emmickhoven. Kijk op onze website voor meer informatie Of bel Gerda Beulink

10 Verkoop 2e hands baby- en kinderkleding en 2e hands speelgoed Kom op zaterdag 28 maart 2015 naar Hervormd Centrum de Ark waar de jaarlijkse LENTEFAIR wordt gehouden, georganiseerd door Vrouwenvereniging Tabitha en meerdere verenigingen. Plaats: In en bij Hervormd Centrum De Ark Burg. van der Schansstraat 51 Tijd: uur Wat wordt er nog meer gedaan en verkocht? Zie hieronder de activiteiten en ons assortiment Activiteiten Schminken Haren vlechten Enveloppen trekken Kaasverloting Bloemen plukken met mooie prijzen Rad van avontuur Fotograaf maakt foto (13x18) van u/jou/jullie, klaar terwijl u/je wacht wijzigingen voorbehouden Assortiment Paasbloemstukjes/kransen 2 e hands boekenstand Cadeauartikelen Zelfgemaakte kaarten Speelgoed Zelfgebakken producten Slaatjes Pannenkoeken met spek Broodjes hamburger of frikandel 2 e hands artikelen/curiosa Bloemen/planten Deco-cadeauartikelen Wijzigingen voorbehouden Boekenstand van de I.Z.B., boekenbonnen en irisbonnen worden hier geaccepteerd! Ook zijn er diverse mooie en bijzondere artikelen verkrijgbaar voor b.v. tuin, kraamcadeautjes, verjaardagen en voor de komende Paasdagen. Verder kunt u er gezellig koffie/thee/fris drinken met iets lekkers erbij, soep en broodje hamburger of frikandel eten. U bent van harte welkom. TOT ZIENS!

11 KLOKLUIDERSTOCHT Hoe komt de nieuwe Romboutsklok naar Andel? Op Hemelvaartsdag, 14 mei a.s. wordt deze Jan Cleasen door een levend carillon van Mechelen naar Andel gefietst. Twee pelotons van fietsen voorzien van een eigen klokje zal al klingelend de afstand tussen de beide Romboutstorens trachten te overbruggen. Een snelle wielerploeg start s-middags op de Hemelvaartsdag al en fietst de 111 km in een uurtje of vijf naar huis. De ploeg sportieve genieters blijven in Mechelen en starten er de volgende morgen pas. Dan hebben ze de hele dag om klingelend weer thuis te komen. Met een vaartje van twintig km/u en voldoende koffie-stops en fotomomenten om er een sponsorgenieterstocht van te maken. Natuurlijk laten de fietsers zich sponsoren. Een sponsorlijst is te downloaden op De deelnemers aan de citytrip en fietsers kunnen bovendien vooraf in eigen kring zoveel mogelijk kleine Romboutsklokjes verkopen. De opbrengst is voor Meld je snel aan! Mail ORANJEVERENIGING JULIANA 11 februari jl. hadden we onze jaarvergadering met een heeeeeel eeeerrrug goeie opkomst, daar waren we als bestuur natuurlijk heel blij mee. Met algemene stem is een nieuwe penningmeester gekozen, Wim van de Steenhoven, door het bestuur aangedragen. Jaren geleden maakte Wim ook al deel uit van ons bestuur. Nu als penningmeester, daar zijn we zeer blij mee, na bijna een jaar zonder te zijn geweest, maar Arnoud heeft keurig op de centjes gepast en Pauline heeft de centjes keurig uitgegeven. Alle bestuursleden die herkiesbaar waren zijn weer herkozen. Ellen Vos, Herman Bouman, Pauline Goemaat. Dit jaar willen we weer een feestweek neerzetten rondom Koningsdag. Woensdag 22 april wordt 55+ dag, hoe en wat volgt in de flyer. Donderdag 23 april Bingo in de tent altijd weer gezellige drukte. Vrijdag 24 april Tent is Tent avond, dit jaar FOUDTE PAR- TY. Zaterdag 25 april tonpraters, dat wordt weer lachen. Zondag 26 april tentdienst georganiseerd door de gezamenlijke kerken. De dienst begint om uur en thema is Vrij zijn. Spreker Tony Boer, m.m.v. koor Van Alles Wâ. Maandag 27 april Koningsdag uur dorpsontbijt in de tent, 2,50 pp en kinderen gratis uur aubade met medewerking van AFC. Na de aubade is er een vossenjacht door het dorp. Er zullen 2 springkussens op het plein zijn, 1 voor kinderen tot 4 jaar en 1 van 4 tot ong. 9 jaar. Daarna fierljeppen, bijzonderheden via de flyer uur color festival (op veler verzoek) kinderen tot 12 jaar krijgen 3 zakjes gratis en vanaf 12 jaar 1 muntje per zakje.

12 ORANJEVERENIGING JULIANA (vervolg) Vanaf uur schuimparty. Vanaf begint ook de BBQ. Vanaf uur tot ongeveer à uur zal DJ Corné gezellige muziek draaien. Nog even iets heel belangrijks, 5 mei: 70 jaar bevrijd, dit willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan, ga met je buurt of familie of vriendengroep een mooie optochtwagen maken, altijd gezellig, goed voor de saamhorigheid. Geef je op, Laat maar eens zien waartoe Andel in staat is als het gaat om saamhorigheid en gezelligheid. Dus meldt je aan. Nog even over de musical van volgend jaar. De rollen zijn bijna verdeeld, iedereen enthousiast, vanaf mei alvast voorproeven en de bedrijven even door nemen en nog wat aan passen. Na de zomervakantie gaat het los en wordt het repeteren. Wij hebben er zin in. Namens het bestuur, Pauline Goemaat PAASZANGDIENST Op tweede Paasdag wordt er in de Hervormde Kerk in Andel een Paaszangdienst georganiseerd. Het thema van deze dienst is gastvrijheid. Medewerking wordt verleend door het gospelkoor Barechja en de meditatie zal dit jaar verzorgd worden door Dhr. Corné Platschorre. Hij werkt bij tot Heil des volks. Dit is een christelijke koepelorganisatie uit Amsterdam die zich bezig houdt met evangelisatie en hulpverlening. De collecte is ook bestemd voor tot Heil des volks. Aanvang van deze dienst is uur. Allen van harte welkom! Namens de Diaconale Activiteiten Commissie, Marion Kant Huiskamergesprek VVD op 26 maart 2015 De VVD gaat graag in gesprek met de inwoners van Andel om de punten die in Andel leven te bespreken. Op deze manier wil de VVD zich nog sterker maken voor zaken die de bewoners van Andel belangrijk vinden. Wij gaan dat doen door kleinschalige huiskamergesprekken te voeren bij een van de leden van de VVD thuis. Dit is voor de inwoners van Andel een mooie gelegenheid om hun wensen en ideeën aan te kaarten. Het eerste huiskamergesprek vindt plaats op donderdagavond 26 maart 2015 in Andel. De VVD nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Voor nadere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Nicole Scheek via of BESTE KLOKKENLUIDERS OP DE ZAAIER Op de vrijdag vóór Pinksteren, 22 mei a.s. zal het met de rust gedaan zijn op Chr. basisschool De als alle 230 kin- Zaaier deren tegelijk hun Romboutsklok beginnen te luiden. Niet zomaar eventjes, maar zo lang mogelijk. Minutenlang zal het geklingel tot in de verre omtrek te horen zijn. In een vlot tempo van zestig klokslagen per minuut is het de bedoeling samen maar liefst vijfentwintig duizend klokslagen te laten horen. Deze mega uitdaging zal moeten bewijzen dat de beste klokkenluiders in Andel op De Zaaier zitten. De klokkenluiders laten zich per minuut sponsoren en mogen na afloop hun eigen recordklok houden (minimum sponsorbijdrage 5,-). De opbrengst is voor het werkgelegenheidsproject van Wilson en Evelien in Kenya We zijn benieuwd wie de beste klokkenluider wordt enne wie slim is stopt watjes in zijn oren. Een initiatief van werkgroep voor ZWO van De Voorhof in samenwerking met De Zaaier. De aanschaf van de klokken is gesponsord door MVO (Martens en Van Oord) Groep Oosterhout. Henk van Noorloos ANDELS FANFARE CORPS Andels Fanfare Corps op basisschool De Zaaier Ook dit jaar gaat Andels Fanfare Corps weer muziek- oriëntatielessen verzorgen in groep vier van basisschool De Zaaier. Tijdens deze cursus worden introductie lessen gegeven door onze docenten. Zij laten de kinderen kennis maken met alle instrumentengroepen van onze fanfare. We hopen dat er veel kinderen enthousiast worden zodat we ze kunnen verwelkomen bij onze club. Wij bieden deze leerlingen daarom ook nog de mogelijkheid om na afloop van deze oriëntatie cursus, na schooltijd, acht proeflessen te gaan volgen.

13 ANDELS FANFARE CORPS (vervolg) Ze kunnen kiezen uit de verschillende instrumentgroepen. Lentekriebels concert Het thema van het lentekriebels concert dit jaar is Europa. Andels Fanfare Corps neemt u mee naar landen in Zuid Europa, maar ook naar de Hooglanden en natuurlijk ons eigen Nederland! Gasten deze avond zijn Sybille van Gammeren, Helga Buitelaar, Erin Blom en Dane Blom. Deze zangeressen zullen met Andels Fanfare Corps en u meereizen door Europa. U kunt deze avond genieten van verschillende soorten muziek uit verschillende landen. De zaal is open vanaf uur en aanvang van het concert is uur. De entree is 5,= en het is in t Buitenhoff. Iedereen is van harte welkom op onze concert- en feestavond. De bar blijft de hele avond open!! Tot vrijdag 27 maart in t Buitenhoff. Paasblaas Het jeugdorkest van Andels Fanfare Corps neemt op 2e paasdag, 6 april, weer deel aan Paasblaas, het jeugdorkestenfestival in Studio Oosterman te Aarlanderveen. Tijdens het festival verzorgen een aantal jeugdorkesten om beurten een optreden voor belangstellenden en een professionele jury. Aan het einde van alle optredens ontvangen de jeugdorkesten uit handen van deze jury een deskundig juryrapport. Dit juryrapport heeft als doel om de jeugdorkesten handvatten te bieden, zodat zij zich in de toekomst nog meer kunnen ontwikkelen. Niet alleen een leuke, maar vooral ook een leerzame ervaring. Het Festival begint om uur in Studio Oosterman aan het Noordeinde 62 te Aarlanderveen. De toegang is gratis. Toppers van Altena Op zaterdagavond 9 mei het spectaculaire concert Toppers van Altena in De Jager in Giessen! Een avond met zangers uit Altena, die individueel, maar ook samen met Andels Fanfare Corps optreden. Met veel verschillende soorten en stijlen muziek van De Maasmaten, trio Vastgoed, De Verenigde Zangers en Andels Fanfare Corps belooft deze avond een mooie muzikale avond te worden. Maar dit is nog niet alles, want het programma wordt tot in de late uurtjes vervolgd met optredens van zangers en DJ s. Toppers van Altena wordt afgesloten door een top DJ-duo die internationale bekendheid geniet! Kortom een muzikale avond voor jong én oud! Volg voor meer informatie facebook Toppers van Altena! Aelse Dag - 40 e editie! Zaterdag voor Pinksteren, 23 mei dit jaar, organiseert Andels Fanfare Corps voor de 40 e keer de Aelse Dag. Met natuurlijk ook dit jaar weer de jaarmarkt en kinderrommelmarkt. Ook gratis (kinder)attracties, live muziek en een hapje en een drankje vindt u op de markt. De voorbereidingen om er weer een gezellige Aelse Dag van te maken zijn in volle gang! Anders dan andere jaren is het avondprogramma. De Aelse Dag wordt dit jaar muzikaal afgesloten met een concert van Andels Fanfare Corps, samen met Van Alles Wâ en Corné Music. Het concert op 2 e Pinksterdag komt te vervallen. Voor meer informatie en het programma voor de Aelse Dag kunt u ons volgen op faceboek Aelsedag Andel of bezoek de website OUD PAPIER Hieronder treft u nogmaals het ophaalschema, de wijkindeling en de route aan. Let op!! De route loopt niet door iedere straat in deze wijk! Wij vragen u om het oud papier op tijd, langs de route klaar te zetten. De ophalers starten om uur!! Wijk 1-1e zaterdag van de maand; Abr. Kuyperstraat, Alb. Schweitzerlaan, Beatrixstraat, Bellefleur, Buitenlaan, Burg. van der Schansstraat, Cornelis Buizerplein, De Poort, Dokter Esseveldlaan, Dokter Oosteromstraat (gedeeltelijk), Ds. Van der Putstraat, Hofflaan, Hoge Maasdijk (gedeeltelijk), Hoofdgraaf, Huiswerf, Julianastraat, Kerkstraat, Koningin Emmastraat, Koolmeespad, Langenhof, Leeuweriklaantje, Lijsterplein, Merelplein, Nachtegaallaantje, Neer Andelseweg, Notaris Hollestelleplein, Oude Silo, Prins Bernhardstraat, Prinses Christinastraat, Prinses Margrietstraat, Roem van Altena, Romboutstraat, Sterappel, Vinkenpad en Wilhelminastraat.

14 ANDELS FANFARE CORPS (vervolg 2) Dit is de route van Wijk 1. (zie boven) Wijk 2-3e zaterdag van de maand; Burg. Baxlaan, Burg. Scholtenlaan, Clematis, Dokter Oosteromstraat (gedeeltelijk), Dr. Martin Luther Kingplein, Ds. Talmalaan, Duizendmorgen, Gezetstraat, Hoefweg, Hoge Maasdijk (gedeeltelijk), J. Henry Dunantstraat, Jasmijn, Kammetweg, Kamperfoelie, Kennedylaan, Klimop, Mart. van Rijswijkplein, Middenweg, Mr S. Naaijenstraat, Putterplein, Schoolpad, Vuurdoorn en Wingerd. Dit is de route van Wijk 2 (onder) Zet uw oud papier op de juiste dag, op tijd klaar langs de op de plattegrond aangegeven route en het wordt opgehaald!! Wanneer en waar oud papier wordt opgehaald kunt u ook vinden op onze website. Bezoek voor informatie over Andels Fanfare Corps onze site eens en volg ons op Facebook Andels Fanfare Corps. Arja van Herwijnen. AEL IN EEN MINI NOTENDOP Februari Gezien de vele positieve reacties die ik ontving nadat ik gezegd heb te stoppen met de notendop van Ael heb ik blijkbaar vele teleurgesteld. Ik wist niet dat de notendop zoveel impact ( wat een woord hè voor zo iets eenvoudigs als een noten- dop) had bij de lezers. Vorige keer heb ik nog geschreven dat ik mogelijk nog wel eens en bijdrage zou willen leveren en daar kan ik eigenlijk niet meer van buiten. De belangrijkste reden voor mij was eigenlijk wel dat ik van mening was dat De Notendop een afgezaagd verhaal werd. De tijd die ik er in stak was niet het belangrijkste argument, want ik houd zelf ook graag het wel en wee in Ael bij. Maar om dat elke keer weer op een wat afwisselende manier te brengen begon een beetje eentonig te worden en dan is 15 jaar toch een hele periode om dat elke maand weer op papier te zetten. Ik ging ervan uit dat de lezers dat geleuter van mij wel een keer beu zouden zijn. Niets was minder waar, wat ik uit de vele reacties op kan maken. Het schrijven op zich gaat mij vrij gemakkelijk af. Het is misschien niet altijd even mooi geweest, maar ik neem aan dat niemand daar om maalt, anders hoor ik het wel. Het meeste werk zat nog in het verzamelen van de gegevens en daarin was ik ook niet altijd helemaal volledig. Het zij zo. Gezien bovenstaande heb ik nu wel besloten om veel mensen niet al te veel teleur te stellen. Daarom probeer ik verder te gaan met een MINIDOP. Dus niet zo uitgebreid meer en wat kortere punten. In de maand februari vonden er in Ael, zover mij bekend, zelf geen sterfgevallen plaats. Toch werden enkele families wel in rouw gedompeld door de dood van een familielid elders. Zo werd de familie Crielaard (Gijs en Elly Crielaard-Duyzer van de Duizendmorgen) geconfronteerd met het verlies van zuster en schoonzuster Mien Crielaard in de Zuidhollandse hoofdstad s Gravenhage.

15 AEL IN EEN MINI NOTENDOP (vervolg) De meeste Andelnaren zullen haar niet kennen. Ik ook niet want zij is al zo n 75 jaar geleden uit Ael vertrokken naar het Haagse. In die tijd vertrokken veel meisjes naar de Randstad, toen nog niet zo bekend als Randstad. Het was een crisistijd net voor de Wereldoorlog II en daar was in de steden nog werk te vinden. Samen met haar buurmeisje Geert de Fijter ging zij toen dienen in Den Haag. Onder dienen werd dan verstaan dat ze daar huishoudelijk werk gingen doen. Zij was een dochter van Teun Crielaard en Jaantje de Vette e die woonden op de plaats waar tegenwoordig het Hervormd Centrum De Ark staat en Geertje de Fijter was een buurmeisje en die woonde in het huis naast De Ark waar tegenwoordig haar neef Dick de Fijter woont. Mien Crielaard mocht de hoge leeftijd van 93 jaar bereiken. In Dordrecht overleed op 78 jarige leeftijd Peter Hoesen. Hij was een zoon van Teunis en Drika Hoesen de Cloe, die in de Wilhelminastraat woonden. Peet was gehuwd met een zekere Maria en zij hebben langere tijd op de binnenvaart gezeten. Nadat zij daarmee gestopt waren en na het overlijden van zijn vrouw Maria heeft hij nog een tijdje in Ael gewoond in het Leeuweriklaantje, waar de huizen inmiddels aan de sloop ten prooi zijn gevallen. De laatste jaren woonde hij in Rijswijk. Alhoewel hij niets met Ael had wil ik hier toch memoreren het overlijden van Piet van den Hoek, de Biesboschcrosser uit de Tweede Wereldoorlog en Ridder in de Militaire Willemsorde, de hoogste Koninklijke onderscheiding die er is. Regelmatig konden wij hem ontmoeten in Altenahove waar zijn vrouw verpleegd wordt. Heel sympathiek en onderhoudend en bescheiden kwam hij over. Helaas zullen wij hem tijdens de kerkdiensten in Altenahove niet meer ontmoeten. Hij overleed op 93 jarige leeftijd in Werkendam. Of er nog gelukwensen, felicitaties uit te delen waren is mij nu even ontgaan, zodat ik daar wat dat betreft niets over te melden heb. Wel vermeldenswaard is het initiatief van Henri van t Sandt uit Ael die met De Strekerij een soort voedselbank op touw heeft gezet met producten die uit de streek komen. Voor meer informatie, ga naar en je wordt van alle gegevens voorzien. Het Woerkums Sportgala wordt gehouden op 13 maart (vrijdag) in t Rondeel in Woerkum Ik zou zo zeggen dat Robert van Dalen, Jochem Uithoven en Anne van Andel wel in aanmerking kunnen komen voor een sportieve huldiging. NOAD 32 kwam zaterdag 28 februari voor een sportieve afsluiting van de maand februari naar Ael om op de Jan Claesenhof drie punten binnen te halen. De Spartanen waren hen echter te slim af, want op een Duitse manier wonnen zij in de slotfase de wedstrijd zodat NOAD 32 geen revanche kon nemen voor de 4-1 nederlaag die zij eerder dit seizoen op het eigen Korenzand moesten slikken. De Provinciale Statenverkiezingen komen er aan. Politici worden dan ineens weer erg actief. Zo ook de leden van de ChristenUnie en de SGP in het Land van Heusden en Altena. Twee partijen die het zwaar bekritiseerde kabinet van Mark Rutte gedogen en het met heel veel beslissingen van dat kabinet eens zijn ten koste van de burgerij. Toevallig moet er net voor de Statenverkiezingen zo n manifest getekend worden om de inwoners van het Land van Heusden en Altena blij te maken met een dode mus. Het zal wel weer gebakken lucht zijn Zo ook met de eenwording van de drie Altena-gemeentes, waarvoor Cees Veerman, voormalig Minister van Landbouw in het kabinet Balkenende, weer een onderzoek moet gaan doen voor de eenwording. Dankzij de halsstarrigheid van Aalburg mag dit onderzoek, waarvan er als zoveel gehouden zijn, nog eens VIJFENTACHT- UIGDUIZEND EURO gaan kosten. Geld dat in een bodemloze put verdwijnt. Waarom slaat de PvdA minster Plasterk niet eens een keer met zijn vuist op tafel en zegt Nu is het genoeg. Klaar. Eén gemeente!!!! UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ : 8 APRIL 2015

16 AEL IN EEN MINI NOTENDOP (vervolg 2) Wel opvallend was het feit dat op enkele huizen (zeker wel 3) het bordje TE KOOP vervangen kon worden door VERKOCHT. Toch een positief teken dat er verbetering zit in de huizenmarkt. Er is dus nog hoop voor vele anderen die omhoog zitten met een te koop - huis. Sorry Elise maar het weer laten we nu maar buiten beschouwing. Bedankt voor al die keren dat je mij voorzien hebt van de gegevens en in extreme gevallen zal ik mogelijk nog wel eens een beroep op je doen. Mag dat? Niet buiten beschouwing blijven de gedichten van Cees Biesheuvel, waarvan ik er nog een aantal in voorraad heb. Enkele verzen over Oorlog over Altena. Over Altena s landauwen Is de oorlog heengegaan Hield ons in zijn wrede klauwen Niemand kon zijn greep ontgaan Boven onze stille dorpen Zwaar beklemmend angstig-bang Zweefde t dreigend oorlogsmonster Veele weken, maandenlang d Oorlogsdood met zijn verschrikking Waarde alomme in t rond De morgen haakte naar den wind d Avond naar den morgenstond. d Onrust zat ons op de hielen, Greep van alle kant ons aan. Ondermijnde onze krachten Knaagde aan ons droef bestaan. (wordt vervolgd) Cees Biesheuvel Arnold van Andel KLOKWERPEN VANAF ROMBOUTSTOREN OP AELSE DAG Wisseltrofee met een verhaal In navolging van het traditionele klokwerpen vanaf de Sint Romboutstoren in Mechelen zal dit fenomeen ook vanaf de Romboutstoren in Andel gaan plaatsvinden zo is het plan. Voor zover bekend staat alleen in deze beide plaatsen een Romboutstoren. Die in Mechelen is een stuk hoger, maar de Andelse is weer veel ouder. In België bestaat klokwerpen al sinds de vijftiger jaren en nu staat het ook in Andel te gebeuren. Tijdens de Aelse dag, pinksterzaterdag 23 mei a.s. Vanaf de Toren worden papieren klokjes naar beneden gestrooid boven het marktterrein. Op een aantal van deze papiertjes staat een nummer. De eerste drie gelukkige vinders (vangers) ontvangen op vertoon ervan een exclusief massief koperen klokje. Hiervoor moeten ze nog wel enige Jan Claesen opdrachten uitvoeren. Wie dit het beste doet wint de hoofdprijs en mag bovendien een jaar lang de enige echte Rombouts-Jan Claesen klok, DE JAN CLAESEN mee naar huis nemen. Extra speciaal maakt het feit dat deze klok in het Belgische Mechelen op de bijna honderd meter hoge Romboutstoren daar is ingeluid. De kleinere klokjes kunnen mogelijk ook worden gekocht bij de Sint Romboutstoren in Mechelen (Cultureel erfgoed UNESCO). Een prachtige invulling voor een dagje uit. Het stadsbestuur is trouwens benaderd om deel te nemen aan de festiviteiten. De opbrengst is voor het werkgelegenheidsproject Organisatie: AFC in samenwerking met werkgroep voor ZWO De Voorhof Andel en stichting Huis van Jan Claesen. Henk van Noorloos

17 Wilt u echter ook uw klachten en uw gezondheid aanpakken, maar weet u niet hoe of bent u bang voor blessures? Herkent u uw zelf in één of meer van onderstaande klachten? Niet te motiveren Moe uit bed komen STIJF Vol hoofd Bij ons kunt u terecht in één van de trainingsprogramma s die het beste bij uw doelstelling past. Een programma op maat onder het toeziend oog van de specialist in bewegen, de fysiotherapeut. Wilt uw meer weten bel ons Karin Duyndam Vermoeidheid Overal pijn Geen zin Misschien is bewegen dan inderdaad het centrale woord..? Nederland komt langzaam in beweging. We worden ons steeds meer bewust dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze lichaam en geest en het welzijn hiervan. Iedere dag een half uur matig intensief In principe kunnen we alles bewegen geeft volgens de wetenschap al een enorme gezondheidswinst. gebruiken, maar in verband met de beperkte opslagruimte en hoge stortkosten bij de gemeente, kunnen wij bankstellen, grote wandkasten, Wat is matig intensief bewegen? Hier valt een stevige wandeling met de hond onder of even doortrappen op de fiets als u naar de bibliotheek moet, maar ook een aantal keren matrassen en computerap- paratuur helaas niet aannemen. Bij twijfel komen we graag even kijken of het nog bruikbaar is. Alle andere rommel is welkom!!!!!!!!!!! de trap op en af lopen met een behoorlijk tempo. Zo kunt u op een simpele manier, doeltreffend en binnen uw agenda inpassen wanneer u gaat bewegen. OPHALEN ROMMEL- MARKT Jaarlijks organiseren wij op de eerste zaterdag in september onze rommelmarkt. De markt is dit jaar op zaterdag 5 september In de loop van het jaar verzamelen we spullen voor de markt. Op een aantal vaste data heeft u de mogelijkheid om uw oude, nog bruikbare spullen voor de markt alvast af te geven bij onze opslagruimte naast het adres Kammetweg 2. De data voor afgifte zijn: Zaterdag 11 april 2015 Zaterdag 9 mei 2015 Zaterdag 13 juni 2015 van de hiervoor genoemde data. Neem hiervoor contact op via telefoonnummer Rommelmarkt Gereformeerde Kerk Andel Gaat u liever twee tot drie keer per week intensiever sporten om aan voldoende beweging te komen dan zijn er vele mogelijkheden. Van fitness tot tennis en van voetbal tot zwemmen. Wij zijn aanwezig van uur om uw spullen in ontvangst te nemen Als u niet in de gelegenheid bent om de spullen te brengen dan kunnen wij het bij u ophalen op één

18

19

DORPSBLAD ANDEL 23STE JAARGANG

DORPSBLAD ANDEL 23STE JAARGANG DORPSBLAD ANDEL 23STE JAARGANG AKTU AEL 2014-2015 C O L O F O N : DORPSBLAD ANDEL wordt uitgegeven onder auspiciën van Ondernemersvereniging De Linden te Andel. Maandelijks verschijnt Aktu-Ael, alleen

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

V.l.n.r. Ton Visser, Leo van Berchum en Hans Kolijn bij het Line-Crossers monument.

V.l.n.r. Ton Visser, Leo van Berchum en Hans Kolijn bij het Line-Crossers monument. 2 e BRIL GRATIS Kijk op pagina 11 vraag naar de voorwaarden t Rond 15 Woudrichem tel: 0183-745209 www.altenaoptiek.nl Oplage: 21.100 exemplaren 130e jaargang no. 29 Donderdag 17 juli 2014 Theaterhoppen

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Marjan Kooiman mobiel: 06-46140083 marjankooiman@hotmail.com

Marjan Kooiman mobiel: 06-46140083 marjankooiman@hotmail.com Nieuwsbrief Dorpsraad Heerjansdam Nieuwsbrief nr. 4 jaargang 8 oktober 2012 Antoin Scholten: bedankt! De burgemeester van Zwijndrecht én voorzitter van onze dorpsraad Antoin Scholten is door de gemeenteraad

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!!

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!! 45e jaargang nummer 10 29 juni 2013 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ik wil van het gebied van stille, verborgen armoede meer een speerpunt maken

Ik wil van het gebied van stille, verborgen armoede meer een speerpunt maken Wijkkrant e Klarendal Wijkkrant voor groot Klarendal Jaargang 36, 2009 nr. 2 Oplage 4300 www.klarendal.nl In deze lente editie: Een moskee in Klarendal pag. 3 Keurmerk Veilig Ondernemen pag. 4 Buiten Gewoon

Nadere informatie

Dorpsblad NIEUWS VAN FANFARE AMICITIA FILMGALA OPEN ATELIER YVONNE VAN DE GEVEL IN BED & BREAKFAST HILL10. Aansluiten. Andere onderwerpen

Dorpsblad NIEUWS VAN FANFARE AMICITIA FILMGALA OPEN ATELIER YVONNE VAN DE GEVEL IN BED & BREAKFAST HILL10. Aansluiten. Andere onderwerpen Dorpsblad Jaargang 3 nummer 7-29 augustus 2007 Discussie start op vergadering 10 september LEEFBAARHEIDSWERKGROEP WIL NIEUW DORPSPLAN VOOR DEN HOUT! Den Hout - Op de openbare vergadering van maandag 10

Nadere informatie

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl jaargang 9 nummer 2 april 2015 1 2 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 De meest complete thuiszorg. Altijd in de buurt. Bij Livio kunt u met elke zorgvraag terecht, ook als het gaat om complexe zorg. Met onze

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1

Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 Jaargang 36 Juni 2013 No. 1 VAN DE REDACTIE Alweer de eerste uitgave van een nieuwe jaargang. Het heeft de Vriendenkring weer enige moeite gekost voldoende adverteerders te krijgen, om zodoende weer op

Nadere informatie

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1 De doorgeefpen lag bij Jan Meijerink Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits De eerste informatie van de feestcommissie

Nadere informatie

LUIS. IJspret op de ijsbaan in Marknesse. Activiteiten aan de Emmeloordseweg D O R P S K R A N T M A R K N E S S E.

LUIS. IJspret op de ijsbaan in Marknesse. Activiteiten aan de Emmeloordseweg D O R P S K R A N T M A R K N E S S E. D O R P S K R A N T M A R K N E S S E LUIS IJspret op de ijsbaan in Marknesse Eind januari werd de pomp aangezet en liep de ijsbaan op de Punt onder water. De oostenwind kwam opzetten en de nachten werden

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

Presikhaaf. wijknieuws. + afvalwijzer 2015. Presikhaaf vernieuwt. Jaargang 17 nummer 1. aan de bewoner(s) van dit adres

Presikhaaf. wijknieuws. + afvalwijzer 2015. Presikhaaf vernieuwt. Jaargang 17 nummer 1. aan de bewoner(s) van dit adres Presikhaaf wijknieuws aan de bewoner(s) van dit adres Jaargang 17 nummer 1 + afvalwijzer 2015 Presikhaaf vernieuwt PRESIKHAAF Leefstijlcoaches sporen 55-plussers in Presikhaaf aan om te bewegen Goede voornemens?

Nadere informatie

NOVITAS VITAE VIERT 35-JARIG BESTAAN MET MUZIEKFESTIVAL

NOVITAS VITAE VIERT 35-JARIG BESTAAN MET MUZIEKFESTIVAL Dorpsblad Jaa rgang 3 numm e r 5-30 mei 2007 NOVITAS VITAE VIERT 35-JARIG BESTAAN MET MUZIEKFESTIVAL Den Hout - Op 23 mei 2007 is het precies 35 jaar geleden dat de eerste repetitie van (toen nog drumband)

Nadere informatie

Levenslicht. Pasen, een feest van stille verwondering? MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER

Levenslicht. Pasen, een feest van stille verwondering? MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER Jaargang 88 nr. 2 2 Maart 2015 2015 Pasen, een feest van stille verwondering? Het paasfeest was door de eerste mensen van de Weg een feest van

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Van de redactie. Colofon. Inhoudsopgave. Startzondag

Van de redactie. Colofon. Inhoudsopgave. Startzondag Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Colofon...1 Van de redactie...2 Startzondag...2 Scribabbels...3 Boelhuis Gereformeerde kerk De Lier...6 Verjaardagen Hervormde gemeenteleden...7 De Z.W.O.-commissie vraagt

Nadere informatie

Kap bosperceel Boerenverdriet afgewend

Kap bosperceel Boerenverdriet afgewend 2 e BRIL GRATIS Kijk op pagina 13 vraag naar de voorwaarden t Rond 15 Woudrichem tel: 0183-745209 www.altenaoptiek.nl Oplage: 21.100 exemplaren 130e jaargang no. 35 Donderdag 28 augustus 2014 UW NIEUWE

Nadere informatie

Wij steken de vlag uit!

Wij steken de vlag uit! 49 e jaargang No: 4 april 2013 Colofon Rond t Hofke is een zelfstandig wijkblad en wordt verspreid in de wijk "Oud Tongelre". Oplage 3200 exemplaren Redactieadres: t Hofke 15 5641 AH indhoven Redactie:

Nadere informatie

Praat mee over ontmoeten in de Ruwaard. Een zaak van alle inwoners. Winterfair 2014 Kinderboerderij De Elzenhoek. 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014

Praat mee over ontmoeten in de Ruwaard. Een zaak van alle inwoners. Winterfair 2014 Kinderboerderij De Elzenhoek. 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kopij

Nadere informatie

waarin opgenomen t Putje

waarin opgenomen t Putje Souburgsche waarin opgenomen t Putje Courant Mei 2011 - verschijnt sinds 1894-18 Juni zijn er weer Highland Games Het is een vertrouwd beeld op de binnenplaats van de Karolingenburg in Oost-Souburg. Stoere

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

KERK WIJZER. 38e Jaargang nummer 7

KERK WIJZER. 38e Jaargang nummer 7 KERK WIJZER 38e Jaargang nummer 7 juli - augustus 2014 INHOUD 3 meditatie 4-5 gemeentenieuws 6 in memoriam 7 voorstraat 14 / diensten lezing - workshop "luisteren" 8 predikant in de stad 9 kerkelijk bureau

Nadere informatie