Energiewinning in het waddengebied

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiewinning in het waddengebied"

Transcriptie

1 Energiewinning in het waddengebied Inleiding In Nederland en in veel andere landen is de elektriciteitsproductie grotendeels gebaseerd op de verbranding van kolen, gas en olie. De Nederlandse voorraad aardgas is waarschijnlijk in 2020 op, de voorraad aardolie in (Bron: Er wordt volop gezocht naar andere, duurzame energiebronnen zoals aardwarmte, zon en wind. Andere duurzame energiebronnen, zoals biomassa en de getijden worden ook onderzocht. Veel van deze duurzame energiebronnen zijn op de wadden in overvloed aanwezig. Ook speelt er het vraagstuk van de gaswinning in het waddengebied. Gaswinning is jarenlang door natuurorganisaties en opeenvolgende regeringen in het waddengebied tegengehouden. Door verschillende wetenschappers werd al jarenlang verkondigd dat gaswinning in de waddenzee, onder de moderne bedrijfsvoering, weinig schade zou veroorzaken. Veel van het wetenschappelijk onderzoek hiernaar is in het verleden betaald door olie-, en gasmaatschappijen en werden mede om deze reden als niet objectief beschouwd door de milieulobby. Inmiddels mag er gas gewonnen worden uit de waddenzee, mits de natuur geen schade berokkend wordt (met de hand aan de kraan). Is gaswinning in het waddengebied nu wel of niet acceptabel? Windmolens in het waddenlandschap. Wat ga je doen? Je kunt onderzoek doen naar de duurzame energiebronnen die op dit moment in het waddengebied gewonnen en gebruikt worden. In hoeverre zijn deze energiebronnen toereikend voor de bewoners van de wadden? Wat zijn de kosten van exploitatie en de nadelen voor natuur en landschap? Welke obstakels moeten er nog genomen worden voordat alle energie duurzaam gewonnen kan worden? Welke discussies spelen er en welke voor- en tegens zitten er aan deze vorm van energiewinning? Zonnepanelen op het dak van Ecomare, Texel.

2 Je kunt ook kijken wat de effecten van gaswinning in het waddengebied zijn. Dit kun je op verschillende manieren doen. Literatuurstudie en interviews met mensen uit het veld (gaswinningindustrie, milieugroeperingen, wetenschappers, kokkelvissers, politici) kunnen een helder beeld geven van deze complexe materie. Je kan onderzoek doen naar bodemdaling die door gaswinning veroorzaakt wordt, naar de verlichting die op deze boorplatforms aangebracht zijn, naar vervuiling (tijdens calamiteiten) etc. etc. en de effecten van al deze ingrepen op het milieu in de Waddenzee. Platform bij nacht. Informatie Windenergie Op en aan zee waait het meestal harder dan in het binnenland. In het waddengebied, met zijn lange kustlijn, is de gemiddelde windsnelheid vrij hoog. Dat maakt de wadden en de kustprovincies geschikte plaatsen voor het opwekken van windenergie. Windmolens leveren schone, milieuvriendelijke stroom, maar vragen soms offers van landschap en natuur. Op dit moment is er veel aandacht voor windparken op zee. Windenergie is in Nederland de snelst groeiende energiebron. In 2005 werd 1,8% van de totale hoeveelheid gebruikte energie in Nederland door windmolens geleverd.

3 Zonne-energie Aan de oppervlakte van de aarde is de zon veruit de belangrijkste energiebron. Dit door directe straling (opwarming) en het feit dat planten zonne-energie kunnen vastleggen (fotosynthese). De instraling van de zon bedraagt in Noordwest-Europa ongeveer 2 kilowattuur per vierkante meter. Een deel van die energie kan door zonnecellen worden omgezet in elektriciteit. Veel lichtboeien langs scheepvaartroutes werken op elektriciteit uit zonnecellen. Energie uit biomassa (energiegewassen) Door organisch materiaal, zoals plantsoen- en bollenafval, afvalhout, rioolslib, mest, papier en groente-, fruit- en tuinafval te vergassen komt stookgas vrij waarmee men een energiecentrale zou kunnen voeden. De vergassing van alle reststromen in Nederland zou kunnen voorzien in 4% van de huidige Nederlandse energiebehoefte. Ook is het mogelijk biomassa rechtstreeks te verbranden, zonder het eerst te vergassen. Bij het Energie-Onderzoekscentrum Nederland (ECN) in Petten staat een experimentele bio-energiecentrale. Bio-energiecentrale bij Petten. Energie uit zeewater Uit het verschil in elektrochemische spanning tussen zoet en zout water kan energie gewonnen worden met hulp van membranen die zout-ionen doorlaten. Door grote aantallen membranen met elkaar te verbinden kan bijvoorbeeld energie tussen het IJsselmeer en de Waddenzee worden gewonnen. In theorie kan daar 3300 megawatt opgewekt worden, vergelijkbaar met de opbrengst van vijf grote energiecentrales. Probleem is de aangroei van bacteriën die voor een hinderlijke biofilm zorgen. Dit kan met chemicaliën worden tegengegaan, maar die zijn weer slecht voor het milieu. Ook zijn de membranen nu nog erg duur. Getijden- en golf energie Op plaatsen met een groot getijverschil (het hoogteverschil van de zeespiegel tussen hoog- en laagwater) is het mogelijk om energie op te wekken uit de zich verplaatsende watermassa's. Het zeewater passeert dan bij de eb- en vloedbeweging een stuwdam met ingebouwde generatoren (net als bij een stuwmeer). Wereldwijd is het op deze manier mogelijk om zo'n megawatt op te wekken. Dit is vier keer het totale vermogen van alle Nederlandse elektriciteitscentrales bij elkaar. Deze manier van energieopwekking is echter maar op een paar plaatsen rendabel. Gaswinning In het Nederlandse deel van de Waddenzee werd altijd maar op één plek aardgas gewonnen: op de locatie Zuidwal, ten westen van Harlingen. De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) wint vanaf 2007 op meer plaatsen gas uit de Waddenzee. Een deel van de opbrengst vloeit naar het Waddenfonds dat gebruikt gaat worden voor natuurbescherming, onderzoek en economische ontwikkelingen in het waddengebied. In Denemarken en Hamburg is het winnen van olie en gas in het beschermde deel van het waddengebied verboden.

4 De Nederlandse overheid en de mijnbouwmaatschappijen hadden tot 1995 de afspraak dat het waddengas niet verder zou worden opgespoord en/of gewonnen. Sinds die afspraak is verlopen wil de NAM in het oostelijk deel van het gebied gaan boren. Milieuorganisaties zijn fel tegen de boringen. Zij vrezen voor verstoring, ongelukken en daling van de wadbodem. Eind 1999 werd een verbod op gaswinning afgesproken, maar in 2004 werd er alweer door de Adviesgroep Waddenzeebeleid voorgesteld om de gaswinning toe te staan. De Commissie was ingesteld om advies te geven over gaswinning en schelpdiervisserij in relatie tot de natuur. Bij het uitkomen van het rapport in 2004 werd voorgesteld om de kokkelvisserij in 7 jaar af te bouwen en gaswinning toe te staan. Maar in 2005 werd de kokkelvisserij in de Waddenzee al verboden. Het kabinet stond positief tegenover dit advies. Het gaat om tenminste 40 miljard kubieke meter, dat 3 miljard euro kan opleveren. Mogelijk zit er nog veel meer. De Europese Commissie waarschuwt dat gaswinning strijdig kan zijn met Europese richtlijnen voor natuurgebieden. Bron: De Vleet. Gaswinning vanaf 2007 In 2006 heeft de NAM vergunningen aangevraagd om onder de Waddenzee 25 tot 40 miljard kubieke meter gas te winnen. Ter vergelijking: in de Noordzee wordt elk jaar rond de 20 miljard kuub gewonnen en in Slochteren (Groningen) rond de 30 miljard kuub. De gaswinning is in 2007 van start gegaan en zal het rijk de komende 20 jaar zo'n 10 miljard euro opleveren. De eerste vier jaar wil het bedrijf op tweederde van de capaciteit gas oppompen vanuit Moddergat. Op die manier hoopt de NAM dat de Waddenzee er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt en dat de zandaanvoer vanuit de Noordzee de bodemdaling bij kan houden. De bestaande gaswinning vanaf Ameland zal geleidelijk aan verminderen, waarna de winning vanuit Moddergat opgevoerd kan worden. Het plan is om in 2008 gas te gaan winnen vanuit Vierhuizen en later dat jaar ook vanuit Lauwersoog. De winning van de 29 miljard kubieke meter zal zo'n 20 tot 30 jaar gaan duren. De NAM is in staat om over een afstand van maximaal 9 kilometer het gas schuin aan te boren. Gasplatform in de Waddenzee. Een onafhankelijke commissie van deskundigen speelt vervolgens een rol in het beoordelen van de schade aan de natuur. Als er sprake is van schade, heeft de overheid de bevoegdheid om de winning langzamer te laten verlopen of te stoppen. Voorafgaand aan de gaswinning is een milieueffectreportage uitgevoerd. Hierin wordt geconcludeerd dat de natuur in de Waddenzee zelf geen last zal hebben van de gaswinning. Wel zullen veldmuizen en daarmee hun predatoren, grauwe en bruine kiekendieven, last krijgen van de bodemverzakking in het Lauwersmeer. Hun leefgebied dreigt onder water te lopen. Bron: De Vleet.

5 Weblinks Bedenk van tevoren wat je wilt weten en welke instantie of organisatie je hiervoor kunt benaderen. Kijk op de website van een krant voor actuele informatie! Vergeet ook niet om in de zee-encyclopedie van de Waddenzeeschool website te kijken. Stichting de Noordzee strijdt voor een schone Noordzee. Centrum voor de wadden en de Noordzee op Texel. Je kunt er van alles te weten komen over de natuur op Texel, het waddengebied en de Noordzee en over de invloed van de mens in dit gebied. Voor actuele beleidsinformatie van het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij met betrekking tot natuur en milieu kun je hier terecht. Waterland bundelt de bestaande waterinformatie in Nederland. Deze informatie wordt op een overzichtelijke manier gepresenteerd en toegankelijk gemaakt voor het brede publiek. Deze website is het trefpunt voor vragen, antwoorden en meningen over de Waddenzee. De Waddenvereniging strijdt voor de belangen van de Waddenzee in de breedste zin van het woord. Ze zijn erg actief en hebben veel jeugdleden. Hier vindt u algemene informatie over de NAM. Aan bod komen de geschiedenis en de ontwikkeling van de NAM en de rol van aardgas in Nederland. Daarnaast bevat deze website een overzicht van links naar andere relevante internetsites en een bibliotheek. Nederland is één van de meest lichtvervuilde gebieden ter wereld. Platform lichthinder probeert hier verandering in te brengen. Greenpeace is een internationale milieuorganisatie die door onderzoek, overleg en acties werkt aan een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu. Hoe ziet de toekomstige energievoorziening eruit? Hoe kunnen we de afhankelijkheid van fossiele brandstof verminderen? Zijn er alternatieven, zijn er duurzame alternatieven en zo ja hoe kunnen die economisch winbaar worden gemaakt? Meer vragen, maar ook antwoorden op deze website van Shell Nederland.

Ruimte voor de Wadden in vraag en antwoord

Ruimte voor de Wadden in vraag en antwoord Ruimte voor de Wadden in vraag en antwoord Vragen over het waddenzeebeleid zoals voorgesteld door de Commissie-Meijer Projectteam Adviesgroep Waddenzeebeleid 23 juni 2004 1 Ruimte voor de Wadden in vraag

Nadere informatie

Gaswinning onder de Waddenzee

Gaswinning onder de Waddenzee Gaswinning onder de Waddenzee Gaswinning onder de Waddenzee Inleiding Midden jaren 90 heeft de NAM een aantal gasvelden aangeboord onder de Waddenzee. De NAM wil deze nieuwe velden binnenkort in gebruik

Nadere informatie

Energie voor de Toekomst

Energie voor de Toekomst Energie voor de Toekomst 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding pagina 3 Hoe werkt een turbine? Pagina 5 Kolenenergie pagina 7 Kernenergie pagina 9 STEG Centrales pagina 13 Zonne-energie pagina

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Zelfvoorzienend Terschelling

Zelfvoorzienend Terschelling Zelfvoorzienend Terschelling Martijn Jongsma & Daan Gunnink 31-01-2014 Inleiding Zelfvoorzienend Terschelling, een idee waarin Terschelling zelf in staat is om haar elektrische behoefte te verzorgen. Binnen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken Prof. dr. W. Sinke 24 mei 2011 Zonne-energie en vrede Wanneer je kijkt naar zonne-energie en de link met vrede, dan kun je een aantal verbanden leggen. Ik

Nadere informatie

Hoofdstuk 10: Bronnen van energie

Hoofdstuk 10: Bronnen van energie Hoofdstuk 10: Bronnen van energie Dit hoofdstuk sluit aan bij kerndoel 49. De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen

Nadere informatie

Verbetering Europees klimaat door kassenbouw Nederland Profielwerkstuk naar aanleiding van het YES project

Verbetering Europees klimaat door kassenbouw Nederland Profielwerkstuk naar aanleiding van het YES project Verbetering Europees klimaat door kassenbouw Nederland Profielwerkstuk naar aanleiding van het YES project Christelijk Lyceum Delft, VWO 6 Profiel: Economie en Maatschappij door: M Hordijk en ACM Vijverberg

Nadere informatie

Een relativerend verhaaltje over ENERGIE

Een relativerend verhaaltje over ENERGIE augustus 2015 zie ook: www.energiefeiten.nl Een relativerend verhaaltje over ENERGIE Inhoud blz. Enkele definities en fundamentele wetten - - 6 - Vermogen - - - - - - - 6 - Energie - - - - - - - 6 - Wet

Nadere informatie

WAAR VINDEN WE NIEUWE ENERGIE?

WAAR VINDEN WE NIEUWE ENERGIE? In een vlak land waar de wind vrij spel heeft is de vraag waar we nieuwe energie kunnen vinden eenvoudig te beantwoorden. Vooral langs de Noordzeekust en in de noordelijke provincies staat er meestal TenneT,

Nadere informatie

BLUE ENERGY ZONNE-ENERGIE UIT WATER

BLUE ENERGY ZONNE-ENERGIE UIT WATER BLUE ENERGY ZONNE-ENERGIE UIT WATER Colofon De module Blue Energy: zonne-energie uit water is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 3 februari 2010 gecertificeerd door

Nadere informatie

de toekomst van energie en ruimte Inleiding

de toekomst van energie en ruimte Inleiding de toekomst van energie en ruimte Inleiding In dit hoofdstuk gaat het over het toekomstig gebruik van energiesystemen en het ruimtebeslag dat daarmee gepaard gaat. De behoefte aan energie zal ook op de

Nadere informatie

Offshore windenergie voor de Waddeneilanden, een verkenning

Offshore windenergie voor de Waddeneilanden, een verkenning Offshore windenergie voor de Waddeneilanden, een verkenning Chris Westra Niels Sijpheer Dit project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie LEADER+ ECN-X--08-069 Augustus 2008 ECN-X--08-069 1 Verantwoording

Nadere informatie

Verkenning Energielandschappen en erfgoed

Verkenning Energielandschappen en erfgoed Verkenning Energielandschappen en erfgoed Verkenning Energielandschappen en erfgoed Met de Visie Erfgoed en Ruimte (VER) geeft de rijksoverheid invulling aan een goede omgang met het onroerend cultureel

Nadere informatie

DELTA en kernenergie

DELTA en kernenergie DELTA en kernenergie Kernenergie is nodig om elektriciteit betaalbaar te houden en het broeikaseffect terug te dringen. Door toepassing van kernenergie zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst over voldoende

Nadere informatie

SLIMME ENERGIE. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt

SLIMME ENERGIE. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt SLIMME ENERGIE Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt COLOFON Tekst: Herman Bosman Illustraties: CMO en zijn licentiegevers, Flickr, Wikipedia De inhoud is met zorg samengesteld. Mocht u

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE DE LEERLINGENHANDLEIDING HAVO/VWO Naam: Klas: Datum: Pagina 2 INLEIDING De mens maakt op grote schaal gebruik van fossiele brandstoffen. Dit zijn bijvoorbeeld aardolie, aardgas en steenkool. Fossiele brandstoffen

Nadere informatie

Abstract. Geothermische Energie rendabel binnen tien jaar? 25 maart 2014

Abstract. Geothermische Energie rendabel binnen tien jaar? 25 maart 2014 Abstract In dit essay bespreken wij verschillende aspecten van geothermische energie. Eerst leggen wij uit wat geothermische energie is, voeren we een kosten-batenanalyse uit voor geothermische energie.

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie windenergie op zee binnen de 12-mijlszone

Haalbaarheidsstudie windenergie op zee binnen de 12-mijlszone Haalbaarheidsstudie windenergie op zee binnen de 12-mijlszone Inhoudsopgave Samenvatting Eind 2012 hebben de ministers van EZ en IenM met het IPO afgesproken om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn

Nadere informatie

Welk nut heeft de zee? Onderzoek aan gebruiksvoorwerpen

Welk nut heeft de zee? Onderzoek aan gebruiksvoorwerpen Onderzoek aan gebruiksvoorwerpen Doel: Materialen: Groepsgrootte: Duur: De leerlingen ontdekken dat de zee invloed heeft op veel gebruiksvoorwerpen en andere zaken in hun dagelijkse leven. Afbeeldingen

Nadere informatie

14% DUURZAME ENERGIE IN 2020

14% DUURZAME ENERGIE IN 2020 14% DUURZAME ENERGIE IN 2020 EEN RAPPORT OVER DE HAALBAARHEID EN DE INVULLING VAN DEZE DOELSTELLING Auteur: Vak: Opleiding: Instelling: Scriptie begeleider: Tweede begeleider: T. Berg (2503121) Bachelorthesis

Nadere informatie

Ruimte voor de Wadden: conclusies en aanbevelingen 3

Ruimte voor de Wadden: conclusies en aanbevelingen 3 nhoud Ruimte voor de Wadden: conclusies en aanbevelingen 3 1 Inleiding 11 2 De Wadden: waarden en ontwikkelingen 13 3 De problematiek van de Wadden: een analyse 18 4 Tussenbalans: nieuwe ruimte nodig voor

Nadere informatie

Geachte docent, In deze map geven we op telkens één pagina informatie over de volgende onderwerpen:

Geachte docent, In deze map geven we op telkens één pagina informatie over de volgende onderwerpen: Geachte docent, Deze map bevat informatie over het programma Schools at University voor Klimaat en Energie waar u met uw klas in april aan deelneemt. De inhoud van deze map geeft u achtergrondinformatie

Nadere informatie

Bio-energie, een kans voor uw gemeente? Antwoorden op uw vragen

Bio-energie, een kans voor uw gemeente? Antwoorden op uw vragen Bio-energie, een kans voor uw gemeente? Antwoorden op uw vragen Inleiding Als raadslid of bestuurder heeft u ongetwijfeld te maken met bio-energie. Bijvoorbeeld omdat u een oplossing zoekt voor de duurzame

Nadere informatie

Het ideé fixe van zonnecellen en windmolens

Het ideé fixe van zonnecellen en windmolens Het ideé fixe van zonnecellen en windmolens L.J.Giling emeritus-hoogleraar zonnecel- en materiaalgroep Radboud Universiteit Nijmegen Wanneer iemand gevraagd wordt hoe hij denkt dat de opwarming van de

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie Windenergie op Zee binnen de 12-mijlszone

Haalbaarheidsstudie Windenergie op Zee binnen de 12-mijlszone Haalbaarheidsstudie Windenergie op Zee binnen de 12-mijlszone Haalbaarheidsstudie Windenergie op Zee binnen de 12-mijlszone 2 Haalbaarheidsstudie Windenergie op Zee binnen de 12-mijlszone Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Groep 8 - Les 1 Energiebronnen

Groep 8 - Les 1 Energiebronnen Leerkrachtinformatie Groep 8 - Les 1 Energiebronnen Lesduur: 50 minuten (zelfstandig) DOEL De leerlingen weten hoe elektriciteit wordt opgewekt in een van de elektriciteitscentrales. De leerlingen kunnen

Nadere informatie

Quickscan Haalbaarheidsstudie windparken binnen 12-mijlszone

Quickscan Haalbaarheidsstudie windparken binnen 12-mijlszone Quickscan Haalbaarheidsstudie windparken binnen 12-mijlszone Juni 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding Haalbaarheidsstudie... 3 2 Uitgangspunten... 3 3 Aanpak quickscan... 4 4 Uitkomsten quickscan... 4 5 Hoe

Nadere informatie