Europese Jeugdsportdagen Blankenberge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europese Jeugdsportdagen Blankenberge"

Transcriptie

1 Europese Jeugdsportdagen Blankenberge mei 2015 Bitburg Blankenberge Cranendonck Differdange Rethel

2 STADSBESTUUR BLANKENBERGE Aan onze vrienden uit Bitburg, Cranendonck, Differdange, Rethel en Blankenberge, Als burgemeester van de stad Blankenberge heet ik alle deelnemende landen van harte welkom op de 48 ste edi!e van de Europese jeugdsportdagen. Tot mijn groot genoegen merk ik dat we terug een uitgebreid aantal deelnemers mogen verwelkomen. Om een zo goed mogelijk resultaat op deze jeugdsportdagen te bekomen, was er voorafgaandelijk een zorgvuldig voorbereidingsproces. Ik hoop dan ook dat de vele inspanningen spor!eve vruchten mogen afwerpen! Onze badstad garandeert een evenwich!g uitgebouwd palet aan ac!viteiten en a*rac!es. Blankenberge is ook de familiebadplaats bij uitstek. Je geniet er van natuur en cultuur, maar ook sportac!viteiten zijn er bij de vleet. Ik wens alle deelnemers uit Bitburg, Cranendonck, Differdange, Rethel én Blankenberge veel succes toe. Patrick de Klerck, Burgemeester 2

3 STADSBESTUUR BLANKENBERGE Als schepen van sport heet ik alle delega!es van harte welkom voor de 48 ste Europese Jeugdsportdagen die dit jaar in Blankenberge georganiseerd worden van 15 tot 17 mei. Sportbeleid en vooral jeugdsport ligt me nauw aan het hart. Tijdens de jeudsportdagen krijgen 250 jongeren tussen 12 en 16 jaar volop de kans om hun spor!eve vaardigheden met elkaar te meten. Het is geweldig om zo n spor!ef topmoment samen te kunnen beleven. Maar het moeten vooral leuke dagen worden vol van spor!eve uitdagingen. Ik hoop dat deze Europese jeugdsportdagen voor onze jonge atleten een extra s!mulans kunnen zijn om uit te blinken in hun spor*ak. Dit alles onder het mo*o deelnemen is belangrijker dan winnen. Ik dank iedereen voor hun inbreng bij de ontwikkeling van het concept en hoop samen met hen dat alle jongeren zich in een geest van fair play spor!ef zullen inze*en, spannende momenten zullen beleven en kunnen terugblikken op een aangenaam verblijf in Blankenberge. Katrien Van Ryssel, Schepen van sport 3

4 INRICHTENDE STAD Blankenberge, België DEELNEMENDE STEDEN Bitburg (Duitsland) Blankenberge (België) Cranendonck (Nederland) Differdange (Luxemburg) Rethel (Frankrijk) DISCIPLINES Atle!ek (6 jongens en 6 meisjes) Basketbal (7 meisjes) Voetbal (12 jongens) Volleybal (7 meisjes) Zwemmen (6 jongens en 6 meisjes) PLAATS ACTIVITEITEN Atle!ek Basketbal Voetbal Volleybal Zwemmen Bloso Bloso Bloso Bloso FARYS Noordzeebad LOGEMENT Sporters Begeleiders Officiëlen Buschauffeurs Gastgezinnen/Bloso/Wullok Bloso/Wullok Hotel Floreal Hotel Floreal MAALTIJDEN Gastgezinnen Bloso Wullok Hotel 4

5 PROGRAMMA Vrijdag 15 mei u00 Aankomst van de delega!es van de deelnemende steden Bitburg, Cranendonck, Differdange en Rethel in het Bloso sportcentrum, (K. Boudewijnlaan 15). 17u30 18u30-19u30 Ontvangst gastgezinnen. Onderbrenging van de sporters in gastgezinnen. Onderbrenging van de sporters in Jeugdherberg De Wullok. Onderbrenging van de sporters in Bloso. Avondmaal in de accommoda!e waar men logeert. 19u30 Ontvangst en avondmaal (barbecue) officiële delega!e in de O Neill Beachclub. Avondprogramma voor alle buitenlandse sporters. 22u00 Alle sporters dienen terug te zijn waar ze logeren (Bloso, Wullok en gastgezin). 5

6 Zaterdag 16 mei u30-08u30 09u00 9u30 10u00 11u30-13u00 PROGRAMMA Ontbijt in Bloso, De Wullok en hotel voor diegenen die niet in een gastgezin of thuis verblijven. Officiële opening van de Europese Jeugdsportdagen (speech Schepen, Hymnen) in Bloso. Vertrek naar de sportaccommoda!es. Zwemmers met bus naar FARYS-Noordzeebad. Aanvang van de wedstrijden. Middagmaal in Bloso voor iedereen. 14u00 17u15 17u30-19u00 19u30 22u00 22u00 Vervolg van de wedstrijden. ALalen van de sporters door de gastgezinnen in Bloso en/of FARYS - Noordzeebad. Avondmaal in Bloso/Wullok voor alle buitenlandse sporters die niet in een gastgezin verblijven. (Niet voor Blankenbergse sporters.) Fuif Belgium Pier. Einde fuif. ALalen van de sporters door de gastgezinnen. ALalen van de Blankenbergse sporters door ouders. Bus naar Bloso. Bus naar Wullok. 6

7 Zondag 17 mei u30-08u30 PROGRAMMA Ontbijt in Bloso, De Wullok en hotel voor diegenen die niet in een gastgezin of thuis verblijven. Alle sporters begeven zich naar Bloso. 09u45 11u30-13u00 14u00 15u00 Vervolg van de wedstrijden voor voetbal, volleybal en basketbal. Middagmaal in Bloso voor iedereen (Blankenbergse sporters: basket, voetbal en volleybal.) Slui!ngsceremonie in Bloso. Einde van de Europese Jeugdsportdagen en vertrek van de verschillende delega!es. Sportdienst HET BLANKENBERGS TEAM Jochen Maes Pieterjan Vermeiren Atle5ek Eric Heyde / Tim Rosseel Basketbal Rita Nefors / Nick Pauwels / Julie Vermoortele Voetbal André Ballegeer Volleybal Fien Parmen!er Zwemmen Dirk Goegebeur / Peggy Vantorre 7

8 DISCIPLINE ALGEMEEN 1. Atle!ek 6 jongens en 6 meisjes / cat. 1, 2 en 3 2 begeleiders 2. Basketbal 7 meisjes jaargang 1999 of jonger 1 begeleider 3. Voetbal 12 jongens jaargang 2001 of jonger (max. 2 meisjes per team toegelaten) 2 begeleiders 4. Volleybal 7 meisjes jaargang 1999 of jonger 1 begeleider 5. Zwemmen 6 jongens en 6 meisjes / cat. 1, 2 en 3 2 begeleiders LEEFTIJDSGROEPEN Categorie 1 Jaargang 2002 of jonger Categorie 2 Jaargang 2000 of jonger Categorie 3 Jaargang 1999 of jonger Deelname van een speler/speelster uit een lagere categorie in een hogere categorie is toegestaan. PUNTENVERDELING Per discipline ontvangen de landen punten van 1 tot en met 5. Het land met de meeste punten over de vijf disciplines samen is de algemene winnaar. 1 e plaats 5 punten 2 e plaats 4 punten 3 e plaats 3 punten 4 e plaats 2 punten 5 e plaats 1 punt 8

9 ALGEMEEN REGLEMENT De reglementen van de interna!onale sportbonden worden zoveel mogelijk behouden. Ze worden in de geest van de spelen toegepast en aangepast. Iedere deelnemer moet voor de wedstrijd zijn iden!teitskaart voorleggen aan de scheidsrechter of jury. Deelnemerslijsten moeten ten laatste op vrijdag 1 mei 2015 via opgestuurd worden naar het volgend adres: Indien er op het laatste moment wijzigingen zouden zijn, kunnen deze bij aankomst in Bloso worden besproken met alle begeleiders. BLESSURES EN AFWEZIGHEID Elk letsel moet onmiddellijk gemeld worden aan de jury. Geleende speler van het gastland: Een geleende speler van het gastland kan in het eigen team ingezet worden - indien het niet mogelijk is om een voltallige ploeg in te ze*en (zonder wisselspelers) - met volgende bovengrens: Basketbal = max. 1 speler Voetbal = max. 1 speler Volleybal = max. 1 speler Atle!ek = max. 2 sporters Zwemmen = max. 2 zwemmers De uitgeleende speler krijgt de punten toegewezen die hij heeq gerealiseerd. De geleende spelers kunnen maar tot ten laatste vrijdag 1 mei 2015 bij het gastland aangevraagd worden. Het verzoek voor een geleende speler op een later moment is niet meer mogelijk. Bij afwezigheid: 0 punten Ploegsporten (basketbal, voetbal, volleybal): Op zondag mag een geblesseerde of zieke sporter vervangen worden door een sporter uit atle!ek of zwemmen. Dit kan alleen wanneer het niet mogelijk is om een voltallige ploeg in te ze*en op het speelveld. 9

10 TWISTPUNTEN ALGEMEEN In het geval van twistpunten zijn, op aanvraag van de scheidsrechter, per discipline de trainers van elke delega!e verantwoordelijk voor eventuele verdere gevolgen of sanc!es. FAIR PLAY TROFEE De verantwoordelijken en scheidsrechters per discipline geven op het einde van de compe!!e aan welk land de Fair Play trofee wint. 10

11 DISCIPLINES 11

12 ATLETIEK DEELNEMERS 6 jongens en 6 meisjes CATEGORIEEN Categorie 1: Categorie 2: Categorie 3: 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 2002 of jonger) 60m, 800m, verspringen en hoogspringen 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 2000 of jonger) 80m, 1000m, verspringen en hoogspringen 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 1999 of jonger) 100m, 1000m, verspringen en hoogspringen ESTAFETTE 2 teams bestaande uit 3 jongens: A & B 2 teams bestaande uit 3 meisjes: C & D Iedere estafe*e is samengesteld uit: - 1 loper uit Categorie 1: 60m - 1 loper uit Categorie 2: 140m = 400m - 1 loper uit Categorie 3: 200m REGLEMENT - Iedere deelnemer neemt deel aan 3 onderdelen - Een jongere deelnemer mag in een hogere categorie starten - De einduitslag volgt uit de optelling van alle individuele nummers en de estafe*es - Bij afwezigheid zullen geen punten toegekend worden - Aantal pogingen verspringen: 6 - Aantal pogingen hoogspringen: 3 per hoogte - Bij gelijke stand heeq het aantal behaalde eerste plaatsen (resp. 2,3, ) de doorslag voor het algemeen klassement - Korte spikes zijn toegelaten SPORTACCOMMODATIE Bloso Sportcentrum, Koning Boudewijnlaan 15B, 8370 Blankenberge VERANTWOORDELIJKE Eric Heyde Tim Rosseel 12

13 WEDSTRIJDSCHEMA ATLETIEK ZATERDAG 16 mei 2015 Voormiddag 10u m Jongens Categorie 3 10u m Meisjes Categorie 3 10u m Jongens Categorie 2 10u m Meisjes Categorie 2 10u m Jongens Categorie 1 10u m Meisjes Categorie 1 11u m Jongens Categorie 3 11u m Meisjes Categorie 3 11u20 80 m Jongens Categorie 2 11u25 80 m Meisjes Categorie 2 11u35 60 m Jongens Categorie 1 11u40 60 m Meisjes Categorie 1 Namiddag 14u00 Hoogspringen/verspringen Meisjes Categorie 1 Hoogspringen/verspringen Jongens Categorie 1 14u40 Hoogspringen/verspringen Meisjes Categorie 2 Hoogspringen/verspringen Jongens Categorie 2 15u20 Hoogspringen/verspringen Meisjes Categorie 3 Hoogspringen/verspringen Jongens Categorie 3 16u15 Estafe*e Meisjes Team A 16u20 Estafe*e Jongens Team C 16u25 Estafe*e Meisjes Team B 16u30 Estafe*e Jongens Team D 13

14 DEELNEMERS 7 meisjes geboren in 1999 of jonger REGLEMENT BASKETBAL - 5 minuten opwarming - Speel!jd: 4 x 6 minuten - Balgroo*e: 6 - Bij vrijworpen en blessures wordt de!jd s!lgezet! - Rust: 1 minuut - 2 minuten - 1 minuut - 1!me-out per wedstrijd - Er kan alleen vervangen worden wanneer het spel onderbroken is. - 4 persoonlijke fouten per wedstrijd - Bij 6 ploegfouten, elke fout nadien wordt bestraq met 2 vrijworpen. - Bij gelijke stand volgt 5 minuten Over - Time, daarna Sudden Death. - Bij gelijke eindstand aan het einde van de compe!!e, telt het resultaat van de onderlinge wedstrijd. Is dit resultaat gelijk, dan telt het verschil tussen het aantal gescoorde punten. - Een geblesseerde speler mag op zondag worden vervangen door een sporter uit atle!ek of zwemmen. PUNTENVERDELING Winst: 2 punten Verlies: 0 punten SPORTACCOMMODATIE Bloso Sportcentrum, Koning Boudewijnlaan 15B, 8370 Blankenberge VERANTWOORDELIJKE Rita Nefors Julie Vermoortele Nick Pauwels 14

15 WEDSTRIJDSCHEMA BASKETBAL ZATERDAG 16 mei u00 BITBURG - CRANENDONCK 10u45 DIFFERDANGE - RETHEL 11u30 BLANKENBERGE - BITBURG MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 14u00 CRANENDONCK - DIFFERDANGE 14u45 RETHEL - BLANKENBERGE 15u30 BITBURG - DIFFERDANGE 16u15 CRANENDONCK - RETHEL ZONDAG 17 mei u45 BLANKENBERGE - CRANENDONCK 10u30 RETHEL - BITBURG 11u15 DIFFERDANGE - BLANKENBERGE MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 15

16 DEELNEMERS VOETBAL 12 jongens geboren in 2001 of jonger (max. 2 meisjes per team toegelaten) REGLEMENT - duur: 2 x 20 minuten + 5 minuten rust. - Er wordt gespeeld op een regulier (groot) voetbalveld bestaande uit kunstgras: 11 tegen Gele kaart: 5 minuten straqijd. - Rode kaart in de 1ste helq: uitslui!ng voor de rest van de wedstrijd. - Rode kaart in de 2de helq: uitslui!ng voor de rest van de wedstrijd + volgende wedstrijd. - Bij een zware overtreding kan direct een rode kaart gegeven worden. - Er mag doorlopend gewisseld worden. (Enkel bij spelonderbreking.) - Een geblesseerde speler mag op zondag worden vervangen door een sporter uit atle!ek of zwemmen. PUNTENVERDELING Winst: 3 punten Gelijkspel: 1 punt Verlies: 0 punten Bij gelijke eindstand zijn volgende punten doorslaggevend in volgorde van toepassing: 1. Uitslag van de onderlinge wedstrijd tussen 2 teams met gelijke punten 2. Doelsaldo 3. Team met de meest gemaakte doelpunten 4. Fairplay (gele kaart: 1 strafpunt, rode kaart: 3 strafpunten) 5. Lo!ng Voetbalschoenen met ijzeren noppen zijn NIET toegelaten op het kunstgrasveld! Enkel MULTISTUDS uit kunststof zijn toegelaten! SPORTACCOMMODATIE Bloso Sportcentrum, Koning Boudewijnlaan 15B, 8370 Blankenberge VERANTWOORDELIJKE André Ballegeer 16

17 WEDSTRIJDSCHEMA VOETBAL ZATERDAG 16 mei 2015 (kunstgras) 10u00 CRANENDONCK - BITBURG 10u45 RETHEL - BLANKENBERGE 11u30 BITBURG - DIFFERDANGE MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 14u00 RETHEL - CRANENDONCK 14u45 DIFFERDANGE - BLANKENBERGE 15u30 BITBURG - RETHEL 16u15 BLANKENBERGE - CRANENDONCK ZONDAG 17 mei 2015 (kunstgras) 9u45 DIFFERDANGE - RETHEL 10u30 BLANKENBERGE - BITBURG 11u15 CRANENDONCK - DIFFERDANGE MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 17

18 DEELNEMERS 7 meisjes geboren in 1999 of jonger REGLEMENT VOLLEYBAL - Er worden 3 sets gespeeld tot maximaal 25 punten. (minstens 2 punten verschil op einde van de set) - Er wordt gespeeld zonder libero. - 1!me-out per set (30 seconden). - Bij gelijke puntenstand aan het einde van de compe!!e, telt het onderlinge resultaat. Indien nog gelijke stand: saldo van alle punten van de andere wedstrijden. - Een geblesseerde speler mag op zondag worden vervangen door een sporter uit atle!ek of zwemmen. PUNTENVERDELING Per setwinst: 1 punt Winst: 3 of 2 punten Verlies: 1 of 0 punten SPORTACCOMMODATIE Bloso Sportcentrum, Koning Boudewijnlaan 15B, 8370 Blankenberge VERANTWOORDELIJKE Fien Parmen!er 18

19 WEDSTRIJDSCHEMA VOLLEYBAL ZATERDAG 16 mei u00 RETHEL - BITBURG 10u45 BLANKENBERGE - DIFFERDANGE 11u30 RETHEL - CRANENDONCK MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 14u00 BITBURG - BLANKENBERGE 14u45 CRANENDONCK - DIFFERDANGE 15u30 BLANKENBERGE - RETHEL 16u15 DIFFERDANGE - BITBURG ZONDAG 17 mei u45 BITBURG - CRANENDONCK 10u30 DIFFERDANGE - RETHEL 11u15 CRANENDONCK - BLANKENBERGE MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 19

20 DEELNEMERS 6 jongens en 6 meisjes CATEGORIEEN ZWEMMEN Categorie 1: 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 2002 of jonger) Categorie 2: 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 2000 of jonger) Categorie 3: 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 1999 of jonger) SOLO WEDSTRIJDEN Categorie 1: 50m schoolslag en 50m vrije slag Categorie 2: 50m schoolslag en 50m vrije slag Categorie 3: 100m schoolslag en 100m vrije slag ESTAFETTE Iedere deelnemer zwemt 4 estafe*es. 50m 50m 100m vrije slag: 2 groepen met 3 jongens en 2 groepen met 3 meisjes (categorie 1, categorie 2, categorie 3) Team A jongens: 50m vrije slag 50m vrije slag 100m vrije slag Team B jongens: 50m schoolslag 50m schoolslag 100m schoolslag Team A meisjes: 50m vrije slag 50m vrije slag 100m vrije slag Team B meisjes: 50m schoolslag 50m schoolslag 100m schoolslag 4 x 25m schoolslag/vrije slag - per categorie één groep Categorie 1: 25m schoolslag meisjes 25m schoolslag jongens 25m vrije slag meisjes 25m vrije slag jongens Categorie 2: 25m schoolslag meisjes 25m schoolslag jongens 25m vrije slag meisjes 25m vrije slag jongens 12 x 50m vrije slag (meisje - jongen - meisje - jongen ) 12 x 25m vrije slag (meisje - jongen - meisje - jongen ) Categorie 3: 25m schoolslag meisjes 25m schoolslag jongens 25m vrije slag meisjes 25m vrije slag jongens 20

21 WEDSTRIJDREGLEMENT - Iedere deelnemer zwemt 2 solo-wedstrijden en 4 estafe*es. - Jongere deelnemers mogen in categorieën voor oudere deelnemers starten. - Bij keerfouten wordt bij de!jd van de betreffende zwemmer en zijn groep 3 strafseconden opgeteld. - Wanneer 1 zwemmer zich niet aan de regels houdt = 1 punt - De einduitslag wordt bepaald door alle punten van de solo-wedstrijden en de estafe*es samen te tellen. - Afwezigheid van een zwemmer = 0 punten - Bij gelijke stand in het totaalklassement is het aantal eerste plaatsen (daarna tweede, ) doorslaggevend. PUNTENVERDELING 1ste plaats: 10 punten 2de plaats: 9 punten 3de plaats: 8 punten 4de plaats: 7 punten... SPORTACCOMMODATIE FARYS - Noordzeebad, A. Van Ackersquare 1, 8370 Blankenberge VERANTWOORDELIJKE Dirk Goegebeur Peggy Vantorre 21

22 WEDSTRIJDSCHEMA ZWEMMEN ZATERDAG 16 mei u00 50m schoolslag Meisjes 2002 of jonger 50m schoolslag Jongens 2002 of jonger 50m schoolslag Meisjes 2000 of jonger 50m schoolslag Jongens 2000 of jonger 100m schoolslag Meisjes 1999 of jonger 100m schoolslag Jongens 1999 of jonger 10u45 50m vrije slag Meisjes 2002 of jonger 50m vrije slag Jongens 2002 of jonger 50m vrije slag Meisjes 2000 of jonger 50m vrije slag Jongens 2000 of jonger 100m vrije slag Meisjes 1999 of jonger 100m vrije slag Jongens 1999 of jonger MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 14u00 Estafe*e 50m - 50m - 100m schoolslag Estafe*e 50m - 50m - 100m vrije slag Estafe*e 50m - 50m - 100m schoolslag Estafe*e 50m - 50m - 100m vrije slag Meisjes of jonger Meisjes of jonger Jongens of jonger Jongens of jonger 22

23 14u30 Categorie of jonger EstafeKe 4x25m 25m schoolslag Meisje 25m schoolslag 25m vrije slag 25m vrije slag Jongen Meisje Jongen Categorie 2 25m schoolslag 25m schoolslag 25m vrije slag 25m vrije slag 2000 of jonger Meisje Jongen Meisje Jongen Categorie 3 25m schoolslag 25m schoolslag 25m vrije slag 25m vrije slag 1999 of jonger Meisje Jongen Meisje Jongen 15u00 Estafe*e 12x50m vrije slag Meisje - Jongen - Meisje - Jongen u30 Estafe*e 12x25m vrije slag Meisje - Jongen - Meisje - Jongen

24 24

25 25

26 26

27 27

28 STRATENPLAN BLANKENBERGE 28

2.2 Eventueel kunnen 2 tornooien naast elkaar worden georganiseerd: 1 voor aangeslotenen en 1 voor niet -aangeslotenen.

2.2 Eventueel kunnen 2 tornooien naast elkaar worden georganiseerd: 1 voor aangeslotenen en 1 voor niet -aangeslotenen. Basket 3 on 3 Kern lokale schoolsport 1 CATEGORIEEN Miniemen A: jongens meisjes. Miniemen B: jongens meisjes. Cadetten A: jongens meisjes. Cadetten B: jongens meisjes. Scholieren A: jongens meisjes. Scholieren

Nadere informatie

4.1 Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBVB.

4.1 Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBVB. 1. CATEGORIEEN VOETBAL PIRAMIDAAL PROVINCIAAL Miniemen jongens (2003 + 2002) Cadetten jongens (2001 + 2000) Scholieren jongens (1999 + 1998 + 1997) Categorie 1 meisjes (2003 + 2002 + 2001) Categorie 2

Nadere informatie

Zomertornooi Van U6 tot en met U13. Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2016 ( opgelet nieuw kunstgrasveld > A Veld! )

Zomertornooi Van U6 tot en met U13. Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2016 ( opgelet nieuw kunstgrasveld > A Veld! ) Zomertornooi 2016 Van U6 tot en met U13 Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2016 ( opgelet nieuw kunstgrasveld > A Veld! ) Zomertornooi Schelle Sport 2016 U8 Blz. 1/9 GRONDPLAN DUIVELTJES Zomertornooi Schelle

Nadere informatie

Voetbal 1 CATEGORIEEN 2 DEELNAME 3 MATERIAAL 4 WEDSTRIJDREGLEMENT. Piramidaal provinciaal

Voetbal 1 CATEGORIEEN 2 DEELNAME 3 MATERIAAL 4 WEDSTRIJDREGLEMENT. Piramidaal provinciaal Voetbal Piramidaal provinciaal 1 CATEGORIEEN Miniemen jongens (A + B). Cadetten jongens (A + B). Scholieren jongens (A + B). Meisjes cat. 1: miniemen (A + B) + cadetten A. Meisjes cat. 2: cadetten B +

Nadere informatie

U15 zaterdag 13 augustus 2016

U15 zaterdag 13 augustus 2016 Zomertornooi Memorial Freddy De Craene op 13, 14 en 15/08/2016 8 v 8 U15 zaterdag 13 augustus 2016 1. Het tornooi wordt ingericht door KVV Zomergem (05641). Onze terreinen liggen in de Sportlaan, aan de

Nadere informatie

Zomertornooi 2016. Van U6 tot en met U13. Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2016 ( opgelet nieuw kunstgrasveld > A Veld! )

Zomertornooi 2016. Van U6 tot en met U13. Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2016 ( opgelet nieuw kunstgrasveld > A Veld! ) Zomertornooi 2016 Van U6 tot en met U13 Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2016 ( opgelet nieuw kunstgrasveld > A Veld! ) Zomertornooi Schelle Sport 2016 U9 Blz. 1/9 GRONDPLAN DUIVELTJES Zomertornooi Schelle

Nadere informatie

4.1 De competitie verloopt over het algemeen over 3 speeldagen. Er wordt afgesloten met een provinciale finale.

4.1 De competitie verloopt over het algemeen over 3 speeldagen. Er wordt afgesloten met een provinciale finale. Basketbal Piramidaal provinciaal 1 CATEGORIEEN Miniemen (A + B): Cadetten (A + B): Scholieren (A + B): 2 DEELNAME Elke ploeg bestaat uit maximum 12 spelers. 3 MATERIAAL Elke ploeg dient in het bezit te

Nadere informatie

KFC Meulebeke jeugd. Presenteert!!

KFC Meulebeke jeugd. Presenteert!! KFC Meulebeke jeugd Presenteert!! Beste sportvrienden, Al 32 maal werd het zomertornooi georganiseerd! Uiteraard is de club daar fier op Maar we zijn vooral tevreden dat u als club er opnieuw bent, misschien

Nadere informatie

Zomertornooi Van U6 tot en met U13. Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2016 ( opgelet nieuw kunstgrasveld > A Veld! )

Zomertornooi Van U6 tot en met U13. Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2016 ( opgelet nieuw kunstgrasveld > A Veld! ) Zomertornooi 2016 Van U6 tot en met U13 Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2016 ( opgelet nieuw kunstgrasveld > A Veld! ) Zomertornooi Schelle Sport 2016 U12 &U13 Blz. 1/10 GRONDPLAN MINIEMEN Zomertornooi

Nadere informatie

Zomertornooi Van U6 tot en met U13. Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2016 ( opgelet nieuw kunstgrasveld > A Veld! )

Zomertornooi Van U6 tot en met U13. Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2016 ( opgelet nieuw kunstgrasveld > A Veld! ) Zomertornooi 2016 Van U6 tot en met U13 Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2016 ( opgelet nieuw kunstgrasveld > A Veld! ) Zomertornooi Schelle Sport 2016 U10 &U11 Blz. 1/11 GRONDPLAN PREMINIEMEN Zomertornooi

Nadere informatie

REGLEMENTEN. Stedelijke Toernooien Schoolsport#

REGLEMENTEN. Stedelijke Toernooien Schoolsport# REGLEMENTEN Stedelijke Toernooien Schoolsport#010 2016-2017 Inhoudsopgave Reglementen Artikel 1.0 Algemene bepalingen 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Ondergrond 2 1.3 Afmetingen velden 2 1.4 Afgelasting 2 1.5 Gegevens

Nadere informatie

S.C. CITY PIRATES - KBVB 544

S.C. CITY PIRATES - KBVB 544 S.C. CITY PIRATES - KBVB 544 in samenwerking met het District Merksem en de Sportraad Antwerpen Tornooileiding te bereiken op het nummer 0475/67 02 92 (Hilde) of 0476/31 58 27 (Eric) PIERRE PAUWELS TORNOOI

Nadere informatie

26 ste MARKERBEER TOERNOOI

26 ste MARKERBEER TOERNOOI 26 ste MARKERBEER TOERNOOI 24 MEI 2014 Welkom! Namens de toernooicommissie van het Markerbeertoernooi heten wij u van harte welkom op sportpark Nooitgedacht voor de 26 ste editie van het Markerbeertoernooi.

Nadere informatie

Draaiboek: Voorbereidingstornooi 11 tegen 11 Talentengroepen U12/U13

Draaiboek: Voorbereidingstornooi 11 tegen 11 Talentengroepen U12/U13 Draaiboek: Voorbereidingstornooi 11 tegen 11 Talentengroepen U12/U13 Woensdag 17 februari 2016 Sportcomplex van KVK Westhoek Een initiatief van de Club Academy van Club Brugge KV in samenwerking met de

Nadere informatie

KVV HOUTEM WELKOMSTWOORD

KVV HOUTEM   WELKOMSTWOORD WELKOMSTWOORD Beste sportvrienden, VV Houtem heeft het genoegen u te verwelkomen op haar eerste indoor jeugdtornooi dat plaatsvindt op zaterdag 19 december 2015 voor U8 (2008) en U9 (2007) en zondag 20

Nadere informatie

Tornooi E.M.I. Essene. Zaterdag 23 Augustus 2014 Zondag 24 Augustus 2014

Tornooi E.M.I. Essene. Zaterdag 23 Augustus 2014 Zondag 24 Augustus 2014 Tornooi E.M.I. Essene Zaterdag 23 Augustus 2014 Zondag 24 Augustus 2014 1 Beste sportvriend(in), Hartelijk welkom op het 44 ste jeugdtornooi van EMI Essene! We willen iedere deelnemende ploeg van harte

Nadere informatie

Reglement Streetsoccertoernooi 2017

Reglement Streetsoccertoernooi 2017 Reglement Streetsoccertoernooi 2017 De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2017 verloopt via formdesk. De schoolsportcoordinator ontvangt de link waar men zich kan inschrijven.

Nadere informatie

KVV-JEUGDCUP Zondag 1 mei 2016 op de terreinen van Groenenhoek te Deurne. In samenwerking met:

KVV-JEUGDCUP Zondag 1 mei 2016 op de terreinen van Groenenhoek te Deurne. In samenwerking met: KVV-JEUGDCUP 2016 Zondag 1 mei 2016 op de terreinen van Groenenhoek te Deurne In samenwerking met: BELANGRIJKE INFORMATIE Datum: Zondag 1 mei 2016 Alle clubs worden minstens 45 minuten voor de start van

Nadere informatie

(geboren 2009) ZATERDAG 27 Augustus 2016 Schonenboomstraat, 3080 Duisburg (Tervuren)

(geboren 2009) ZATERDAG 27 Augustus 2016 Schonenboomstraat, 3080 Duisburg (Tervuren) 31 ste TORNOOI STEFAN NOTE 2016 1 ste Jaar DUIVELTJES U8 (geboren 2009) ZATERDAG 27 Augustus 2016 Schonenboomstraat, 3080 Duisburg (Tervuren) DEELNEMENDE PLOEGEN DUIVELTJES U8 GROEP A U8 KV TERVUREN-DUISBURG

Nadere informatie

KVV SINT DENIJS SPORT. U17 Tornooi. 10 mei 2014. Met dank aan het bestuur van KVV SINT DENIJS SPORT

KVV SINT DENIJS SPORT. U17 Tornooi. 10 mei 2014. Met dank aan het bestuur van KVV SINT DENIJS SPORT KVV SINT DENIJS SPORT U17 Tornooi 10 mei 2014 Met dank aan onze sponsor, ContraLift. Bezoek de website voor meer info. www.contralift.be PROGRAMMA Zaterdag 10 mei 2014 Vanaf 09u00 Wedstrijden U17 op terrein

Nadere informatie

u9tornooi@cerclebrugge.be Tornooi Reglement Telenet U9 Internationaal tornooi

u9tornooi@cerclebrugge.be Tornooi Reglement Telenet U9 Internationaal tornooi Tornooi Reglement Telenet U9 Internationaal tornooi Algemeen 1. Het tornooi wordt ingericht voor U9 spelers (geboren tussen 1-1-2006 en 31-12- 2006) 2. Bij het indienen van de spelerslijst moeten de kids-id

Nadere informatie

Het BFC Exposa-Fashion D-pupillen toernooi

Het BFC Exposa-Fashion D-pupillen toernooi Het BFC Exposa-Fashion D-pupillen toernooi Zondag 22 juni 2014 Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035-6945648 Email: toernooienbfc@live.nl DEELNEMERSVELD BFC JEUGDTOERNOOIEN 2014 Bussum, juni 2014 Beste

Nadere informatie

K. HOVE SPORT -- ZATERDAG 24 mei 2014 -- ZONDAG 25 mei 2014 ZONDAG. Locatie: K. Hove Sport Leon Dumortierstraat 38Y 2540 Hove

K. HOVE SPORT -- ZATERDAG 24 mei 2014 -- ZONDAG 25 mei 2014 ZONDAG. Locatie: K. Hove Sport Leon Dumortierstraat 38Y 2540 Hove K. HOVE SPORT -- ZATERDAG 24 mei 2014 -- ZONDAG 25 mei 2014 ZONDAG 25 mei 2014 U8 Locatie: K. Hove Sport Leon Dumortierstraat 38Y Voorwoord Beste Sportvrienden, K.Hove Sport dankt alle aanwezige clubs

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE. Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2017

PROGRAMMABOEKJE. Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2017 PROGRAMMABOEKJE Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2017 Beste sportvrienden, Dit jaar wordt voor de 31 e keer het schoolvoetbaltoernooi in de gemeente Hellendoorn georganiseerd. De organisatie

Nadere informatie

Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25

Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25 Voorwoord Beste sportvrienden, Dit jaar, 2017, organiseren we wederom het Laarbeekcuptoernooi voor de 4 Laarbeekse voetbalverenigingen, te weten: ASV 33, ELI, Mariahout en Sparta 25. Dit jaarlijkse evenement

Nadere informatie

11 de JEUGDHAPPENING KVC ARDOOIE 23 AUGUSTUS 2015

11 de JEUGDHAPPENING KVC ARDOOIE 23 AUGUSTUS 2015 11 de JEUGDHAPPENING KVC ARDOOIE 23 AUGUSTUS 2015 REGLEMENT JEUGDHAPPENING 23 AUGUSTUS 2015 1. Het tornooi is aangevraagd bij de K.B.V.B. 2. De basisregels zijn deze welke bij de K.B.V.B. gelden bij U7-U8-U9-U10-U11

Nadere informatie

The Final 2011 basisonderwijs reglementen en regels

The Final 2011 basisonderwijs reglementen en regels Versie > 16-02-11 The Final 2011 basisonderwijs reglementen en regels Inhoud THE FINAL basisonderwijs 2011: ALGEMEEN Inhoud 1 Reglementen 2-5 TEAMSPORTEN Basketbal 6 Handbal 7 Korfbal 7 Streetdance 9 Unihockey

Nadere informatie

VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP

VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Woensdag 23 maart 2016 Voorrondes M/kwartfinales J (reservedag) Woensdag 20 april 2016 Halve Finales M&J Woensdag 4 mei 2016 Finales M&J VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Deze voetbalwedstrijden maken deel

Nadere informatie

memorial geert verhaege (u12) achiel deceuninck (u13)

memorial geert verhaege (u12) achiel deceuninck (u13) memorial geert verhaege (u12) achiel deceuninck (u13) Editie 2016 Infobrochure Beste clubs Namens KSV Rumbeke willen we u van harte bedanken voor uw deelname aan ons jaarlijkse miniementornooi dat dit

Nadere informatie

VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP

VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Woensdag 8 maart 2017Voorrondes M/kwartfinales J (reservedag) Woensdag 26 april 2017 Halve Finales M&J Woensdag 10 mei 2017Finales M&J VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Deze voetbalwedstrijden maken deel

Nadere informatie

Info Jeugdvoetbaldag. 2 juni 2012. Sportpark Ervenbos te Emmeloord. Organisatie KNVB district Noord i.s.m. vv Flevo Boys en SC Emmeloord

Info Jeugdvoetbaldag. 2 juni 2012. Sportpark Ervenbos te Emmeloord. Organisatie KNVB district Noord i.s.m. vv Flevo Boys en SC Emmeloord Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Info Jeugdvoetbaldag Sportpark Ervenbos te Emmeloord 2 juni 2012 Organisatie KNVB district Noord i.s.m. vv Flevo Boys en SC Emmeloord Jeugdvoetbaldag, een voetbaldag

Nadere informatie

Tornooi Duivels U8 (geboortejaar 2005)

Tornooi Duivels U8 (geboortejaar 2005) Tornooi Duivels U8 (geboortejaar 2005) Algemeen Tornooireglement 1. Het Garage Sander RCFC Duiveltjestornooi, een paastornooi voor Duiveltjesploegen, zal volledig afgewerkt worden op volgende tijdstippen

Nadere informatie

S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Zaterdag 26 december 2015. Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen

S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Zaterdag 26 december 2015. Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI Zaterdag 26 december 2015 Sporthal Moorslede Deelnemende ploegen Club Stamnummer clubkleuren SV Moorslede A 2505 Geel - Rood - Rood SV Moorslede B

Nadere informatie

Voor U11 op zaterdag 4 MEI Voor U7, U8 & U9 op zondag 5 mei 2013

Voor U11 op zaterdag 4 MEI Voor U7, U8 & U9 op zondag 5 mei 2013 26 ste JEUGDTORNOOI SK VLIERZELE Voor U11 op zaterdag 4 MEI 2013 17 de DUIVELTJESTORNOOI SK VLIERZELE Voor U7, U8 & U9 op zondag 5 mei 2013 Vooreerst wil ik u danken voor uw deelname aan ons tornooi. Verder

Nadere informatie

MiniDuivels. organiseert

MiniDuivels. organiseert Welkom op ons MiniDuivels tornooi PEEPL CUP oi Organisator: MiniDuivels vzw Contact: info@miniduivels.be 0496/ 35 25 24 Locatie: Sporthal De Warande Warandelaan 14B, 9230 Wetteren Elk team moet uiterlijk

Nadere informatie

Bolk Assurantiën. 4/4 toernooi voor F enejeugd Woensdag 29 mei 2013

Bolk Assurantiën. 4/4 toernooi voor F enejeugd Woensdag 29 mei 2013 Bolk Assurantiën 4/4 toernooi voor F enejeugd Woensdag 29 mei 2013 Voorwoord Namens Bolk Assurantiën heet ik u van harte welkom op het Sportcomplex de Echelpoel van v.v. UD Weerselo bij het Bolk Assurantiën

Nadere informatie

MARKERBEER TOERNOOI 28 MEI 2011

MARKERBEER TOERNOOI 28 MEI 2011 MARKERBEER TOERNOOI 28 MEI 2011 Welkom! Namens de toernooicommissie van het Markerbeertoernooi heten wij u van harte welkom op sportpark Nooitgedacht voor de 23 ste editie van het Markerbeertoernooi. Dit

Nadere informatie

Rabobank Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25

Rabobank Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25 Voorwoord Beste sportvrienden, Dit jaar, 2014, organiseren we wederom het Rabobank Laarbeekcuptoernooi voor de 4 Laarbeekse voetbalverenigingen, te weten: Sparta 25, ELI Mariahout en ASV 33. Dit jaarlijkse

Nadere informatie

27 ste JEUGDTORNOOI SK VLIERZELE

27 ste JEUGDTORNOOI SK VLIERZELE 27 ste JEUGDTORNOOI SK VLIERZELE Voor U13 & U15 op zaterdag 10 MEI 2014 Voor U17 & U21 op zondag 11 MEI 2014 Vooreerst wil ik u danken voor uw deelname aan ons jeugdtornooi. Verder volgt het tornooireglement

Nadere informatie

KBVB NR Beste voetballiefhebbers, Vooreerst wensen wij u te danken voor uw deelname aan dit unieke voetbal-event!

KBVB NR Beste voetballiefhebbers, Vooreerst wensen wij u te danken voor uw deelname aan dit unieke voetbal-event! KBVB NR 8005 Beste voetballiefhebbers, Vooreerst wensen wij u te danken voor uw deelname aan dit unieke voetbal-event! Hieronder vindt u het reglement van ons OUTDOOR Tornooi van donderdag 1 mei 2014,

Nadere informatie

VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP

VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Woensdag 8 maart 2017Voorrondes M/kwartfinales J Woensdag 26 april 2017Halve Finales M&J Woensdag 10 mei 2017Finales M&J VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Deze voetbalwedstrijden maken deel uit van de Vlaamse

Nadere informatie

SPELREGELS. voor - 12 JARIGEN. Vlaamse Basketballiga 0 SPELREGELS voor - 12 JARIGEN

SPELREGELS. voor - 12 JARIGEN. Vlaamse Basketballiga 0 SPELREGELS voor - 12 JARIGEN SPELREGELS voor - 12 JARIGEN Vlaamse Basketballiga 0 SPELREGELS voor - 12 JARIGEN INHOUD 1. Spelregels Benjamins 2 2. Spelregels Prémicroben en microben. 4 3. Spelregels Peanuts... 7 BIJLAGE: Wedstrijdblad

Nadere informatie

Het BFC F-pupillen toernooi

Het BFC F-pupillen toernooi Het BFC F-pupillen toernooi Zaterdag 30 mei 2015 Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035-6945648 Email: toernooienbfc@live.nl BFC F-pupillen Toernooi, zaterdag 30 mei 2015 Bussum, mei 2015 Beste sportvrienden,

Nadere informatie

Reglementen en Regels. THE FINAL Basis Onderwijs Versie 2 >

Reglementen en Regels. THE FINAL Basis Onderwijs Versie 2 > Reglementen en Regels THE FINAL Basis Onderwijs 1-06-2012 Versie 2 > 01-02-12 Inhoud THE FINAL BO 2012 ALGEMEEN Inhoud 1 Reglementen 2-6 TEAMSPORTEN Basketbal 7 Handbal 8 Korfbal 9 Streetdance 10 Unihockey

Nadere informatie

Tornooi Duivels U6 (geboortejaar 2007-2008)

Tornooi Duivels U6 (geboortejaar 2007-2008) Tornooi Duivels U6 (geboortejaar 2007-2008) Algemeen Tornooireglement 1. Het Garage Sander RCFC Duiveltjestornooi, een paastornooi voor Duiveltjesploegen, zal volledig afgewerkt worden op volgende tijdstippen

Nadere informatie

Toernooi Mini Pupillen v.v. Wieldrecht

Toernooi Mini Pupillen v.v. Wieldrecht Toernooi Mini Pupillen v.v. Wieldrecht Zaterdag 14 mei 2016 Deelnemende teams v.v. Wieldrecht MP1, MP2, MP3, MP4, MP6 Beek Vooruit MP9 v.v. Dubbeldam MP1, MP3, MP4 RCD MP1, MP2, MP3 TVC Breda MP4 v.v.

Nadere informatie

Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035 6945648

Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035 6945648 Het BFC toernooi Zaterdag 28 mei 2016 Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035 6945648 Email: toernooienbfc@live.nl Bussum, mei 2016 Beste sportvrienden, Namens BFC van harte welkom op ons sportcomplex.

Nadere informatie

Atletiek Amsterdam 13 juni 2014

Atletiek Amsterdam 13 juni 2014 Atletiek Amsterdam 13 juni 2014 Voorwoord Gefeliciteerd finalisten en begeleiders! Tijdens Olympic Moves The School Final in het Olympisch Stadion in Amsterdam op 13 juni a.s. strijden jullie tegen andere

Nadere informatie

DOOR VRIENDSCHAP STERK AMERONGEN

DOOR VRIENDSCHAP STERK AMERONGEN DOOR VRIENDSCHAP STERK AMERONGEN Van harte welkom op het hutspottoernooi van DVSA. Hopelijk werkt het weer goed mee. Uiteraard hopen we ook op een spannend, sportief en gezellig toernooi. Hieronder volgen

Nadere informatie

VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP

VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Woensdag 23 maart 2016 Voorrondes M/kwartfinales J (reservedag) Woensdag 20 april 2016 Halve Finales M&J Woensdag 4 mei 2016 Finales M&J VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Deze voetbalwedstrijden maken deel

Nadere informatie

SPORTAANBOD EUROPEAN COMPANY SPORT GAMES

SPORTAANBOD EUROPEAN COMPANY SPORT GAMES SPORTAANBOD EUROPEAN COMPANY SPORT GAMES Atletiek Individueel man Individueel vrouw 100 meter 1 atleet 1 atleet 200 meter 1 atleet 1 atleet 400 meter 1 atleet 1 atleet 800 meter 1 atleet 1 atleet 1500

Nadere informatie

KNVB 35+/45+ Voetbal s.v. Veensche Boys

KNVB 35+/45+ Voetbal s.v. Veensche Boys KNVB 35+/45+ Voetbal s.v. Veensche Boys Deelnemende verenigingen 1. Veensche Boys A 2. Veensche Boys B 3. Sparta Nijkerk A 4. Sparta Nijkerk B 5. SO Soest 6. Terschuurse Boys 7. Elspeet 8. Otterlo Locatie

Nadere informatie

Reglement: Atletiek Vijfkamp

Reglement: Atletiek Vijfkamp Reglement: Atletiek Vijfkamp Categorieën: Er wordt gewerkt in drie categorieën: - klas 1-2 - klas 3-4 - schoolteam Alle categorieën zijn onderverdeeld in een jongens- en een meisjescategorie. Onderdelen

Nadere informatie

Paastornooi. Eendracht Hekelgem 2015 (U7, U9, U11, U13 & U15) (U6, U8, U10 & U 12)

Paastornooi. Eendracht Hekelgem 2015 (U7, U9, U11, U13 & U15) (U6, U8, U10 & U 12) Paastornooi Eendracht Hekelgem 2015 Zaterdag 04 April Maandag 06 April (U7, U9, U11, U13 & U15) (U6, U8, U10 & U 12) Voorwoord. Beste voetbalvrienden, Eendracht Hekelgem organiseert naar jaarlijkse gewoonte

Nadere informatie

Meihappening F.C. Lembeke 2015

Meihappening F.C. Lembeke 2015 Meihappening F.C. Lembeke 2015 Zaterdagvoormiddag 2 mei voor U10 / U11 / U12 / U13 Zaterdagnamiddag 2 mei voor U15 Zondagvoormiddag 10 mei voor U6 / U7 Zondagnamiddag 10 mei voor U8 / U9 1 VOORWOORD Beste

Nadere informatie

Organisatie KSV ROESELARE. Dinsdag 3 januari 2017 t.e.m. Vrijdag 6 januari 2017

Organisatie KSV ROESELARE. Dinsdag 3 januari 2017 t.e.m. Vrijdag 6 januari 2017 REGLEMENT 14 e EURO SHOP INDOOR CUP Organisatie KSV ROESELARE Dinsdag 3 januari 2017 t.e.m. Vrijdag 6 januari 2017 1. De tornooien vinden plaats op de Site Schiervelde Expohallen Diksmuidsesteenweg 374

Nadere informatie

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr. HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.) INHOUDSOPGAVE: Algemeen Het wedstrijdreglement Draaiboek Algemeen

Nadere informatie

zondag 8 mei 2016 (elite/interprov. U7/U8/U9)

zondag 8 mei 2016 (elite/interprov. U7/U8/U9) zondag 8 mei 2016 (elite/interprov. U7/U8/U9) REGLEMENT INRICHTER VAN HET TORNOOI Het 37 Optima duiveltjes- en preminiementornooi wordt ingericht door FC Sint-Martens-Latem (stamnummer 5842). Terreinen:

Nadere informatie

Tennis: voorbeeldsport zijn & blijven Plezier van tennissport niet bederven Faire club = juiste sfeer = positief clubimago Ondersteuning door VTV &

Tennis: voorbeeldsport zijn & blijven Plezier van tennissport niet bederven Faire club = juiste sfeer = positief clubimago Ondersteuning door VTV & IN ONZE CLUB Tennis: voorbeeldsport zijn & blijven Plezier van tennissport niet bederven Faire club = juiste sfeer = positief clubimago Ondersteuning door VTV & Lotto Omgang met regels reglementen kennen

Nadere informatie

1 v.v. Bunnik mei 2013

1 v.v. Bunnik mei 2013 1 v.v. Bunnik 73 18 mei 2013 2 v.v. Bunnik 73 Voorwoord Beste spelers, leiders, trainers, vrijwilligers en supporters, namens v.v. Bunnik 73 wens ik u en jullie allen van harte welkom op ons v.v. Bunnik

Nadere informatie

Het wedstrijdreglement is van toepassing. Nijmegen, juni Organisatie en officials NSK Teams 2016

Het wedstrijdreglement is van toepassing. Nijmegen, juni Organisatie en officials NSK Teams 2016 Wedstrijdreglement NSK Teams 2016 Inleiding Het wedstrijdreglement van het NSK Teams 2016 is een verzameling spelregels en richtlijnen om dit kampioenschap technisch en organisatorisch in goede banen te

Nadere informatie

Tornooi Beker Kamiel Lambrecht Vrijdag 15/08/2013

Tornooi Beker Kamiel Lambrecht Vrijdag 15/08/2013 Tornooi Beker Kamiel Lambrecht Vrijdag 15/08/2013 Geachte heer, mevrouw Vooreerst willen we alle jeugdploegen bedanken voor hun deelname aan ons jeugdtornooi. In deze brochure vinden jullie alle nodige

Nadere informatie

www.vsts.nl TopJeugdToernooi_2008.indd 1 15-12-2008 19:04:36

www.vsts.nl TopJeugdToernooi_2008.indd 1 15-12-2008 19:04:36 e TopJeugdtoernooi 15 www.vsts.nl TopJeugdToernooi_2008.indd 1 15-12-2008 19:04:36 15 e TopJeugdToernooi Dit jaar organiseert alweer voor de 15 e keer het Topjeugdtoernooi. Dit toernooi is bedoeld als

Nadere informatie

6-5-2013. Inhoudsopgave

6-5-2013. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. 3 Reglement Blz. 4 Veld indeling Blz. 5 Speelschema MB Blz. 6 Penalty bokaal MB Blz. 7 Reglement 4 tegen 4 Blz. 8 Speelschema 4 tegen 4 (4 teams) Blz. 9 Speelschema 4 tegen 4 (5 teams)

Nadere informatie

Beste voetbalvrienden

Beste voetbalvrienden Dworp, 25 april 2015 Beste voetbalvrienden ALGEMENE INFO Stam. nr: 07744 Btw. nr: 412.096.184 Clubkleuren: Geel Rood-Geel http://www.fcdworp.be/ fcdworp@live.be VELD: Rilroheidestraat 61 1653 Dworp Tel:

Nadere informatie

KARDINAALSBEKER VOLLEYBAL 2017 REGLEMENT

KARDINAALSBEKER VOLLEYBAL 2017 REGLEMENT KARDINAALSBEKER VOLLEYBAL 2017 REGLEMENT 1. DEELNEMERS A. De competitie staat open voor de leerlingen van het Secundair Onderwijs, behorende tot het net van het Vrij Katholiek Onderwijs. B. School = een

Nadere informatie

011 Toernooi 23 augustus 2014. Toernooi info

011 Toernooi 23 augustus 2014. Toernooi info 011 Toernooi 23 augustus 2014 Toernooi info Voorwoord Voor de 3e keer al weer organiseren wij dit seizoen het 011 (23/8) en 013(24/8) toernooi. Over het 011 toernooi hebben we wel het een en ander te vermelden.

Nadere informatie

Programmaboekje 29e s.v. De Meer Jeugdvoetbal Paastoernooi 2014

Programmaboekje 29e s.v. De Meer Jeugdvoetbal Paastoernooi 2014 Programmaboekje 29 e s.v. De Meer Jeugdvoetbal Paastoernooi 2014 Woord van welkom Namens s.v. De Meer Amsterdam heten wij u van harte welkom op het 29 e De Meer Jeugdvoetbal Paastoernooi 2014. Wederom

Nadere informatie

Tornooi Verbroedering Beersel Drogenbos Zaterdag 7 mei 2016: U6, U7, U8 en U9 Zondag 8 mei 2016: U10 en U11

Tornooi Verbroedering Beersel Drogenbos Zaterdag 7 mei 2016: U6, U7, U8 en U9 Zondag 8 mei 2016: U10 en U11 Tornooi Verbroedering Beersel Drogenbos Zaterdag 7 mei 2016: U6, U7, U8 en U9 Zondag 8 mei 2016: U10 en U11 Verbroedering Beersel Drogenbos staat garant voor kwaliteit in jeugdopleiding en gemeenschapsengagement.

Nadere informatie

Het BFC D&C toernooi. Zaterdag 16 mei 2015. Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035-6945648.

Het BFC D&C toernooi. Zaterdag 16 mei 2015. Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035-6945648. Het BFC D&C toernooi Zaterdag 16 mei 2015 Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035-6945648 Email: toernooienbfc@live.nl BFC D&C Toernooi, zaterdag 16 mei 2015 Bussum, mei 2015 Beste sportvrienden, Namens

Nadere informatie

Het BFC E-pupillen toernooi

Het BFC E-pupillen toernooi Het BFC E-pupillen toernooi Zondag 31 mei 2015 Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035-6945648 Email: toernooienbfc@live.nl BFC E-pupillen Toernooi, zondag 31 mei 2015 Bussum, mei 2015 Beste sportvrienden,

Nadere informatie

Reglementen en spelregels THE FINAL. 19 juni 2014. Versie 1 > 01-05-14

Reglementen en spelregels THE FINAL. 19 juni 2014. Versie 1 > 01-05-14 Reglementen en spelregels THE FINAL 19 juni 201 Versie 1 > 01-05-1 Inhoudsopgave Reglementen 2 Artikel 1.0 Algemene bepalingen 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Gegevens Matrix per sport 2 1.3 Plaatsing 3 1. Extra

Nadere informatie

KBVB NR 8005. Beste voetballiefhebbers, Vooreerst wensen wij u te danken voor uw deelname aan dit unieke voetbal-event!

KBVB NR 8005. Beste voetballiefhebbers, Vooreerst wensen wij u te danken voor uw deelname aan dit unieke voetbal-event! KBVB NR 8005 Beste voetballiefhebbers, Vooreerst wensen wij u te danken voor uw deelname aan dit unieke voetbal-event! Hieronder vindt u het reglement van ons OUTDOOR Boarding Tornooi van donderdag 1 mei

Nadere informatie

10e Herdenkingstornooi " Nicky Goossens "

10e Herdenkingstornooi  Nicky Goossens 10e Herdenkingstornooi " Nicky Goossens " 7e Paastornooi U 9 / U 8 (gemengd) Paasdagen 15 april en 17 april 2017 Indeling van de reeksen reeks A reeks B SK Rita Berlaar B 9375 groen-rood Lierse S.K. 30

Nadere informatie

Het BFC D&C toernooi. Zaterdag 23 mei 2015. Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035-6945648.

Het BFC D&C toernooi. Zaterdag 23 mei 2015. Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035-6945648. Het BFC D&C toernooi Zaterdag 23 mei 2015 Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035-6945648 Email: toernooienbfc@live.nl BFC D&C Toernooi, zaterdag 23 mei 2015 Bussum, mei 2015 Beste sportvrienden, Namens

Nadere informatie

Deelname van de categorie 9- en 10-jarigen (geboren in 2005 & 2004): beperkt tot 1 individuele wedstrijd + 1 aflossingswedstrijd

Deelname van de categorie 9- en 10-jarigen (geboren in 2005 & 2004): beperkt tot 1 individuele wedstrijd + 1 aflossingswedstrijd 19 september 2014 Bijlagen : 1 VP INTERNATIONALE DRIEKAMP 2014 WEST-VLAANDEREN - OOST-VLAANDEREN ZEELAND WEDSTRIJDREGLEMENT De Internationale Driekamp West-Vlaanderen / Oost-Vlaanderen / Zeeland, georganiseerd

Nadere informatie

K.S.C. CITY PIRATES - KBVB 544

K.S.C. CITY PIRATES - KBVB 544 K.S.C. CITY PIRATES - KBVB 544 in samenwerking met het District Merksem en de Sportraad Antwerpen Tornooileiding te bereiken op het nummer 0475/67 02 92 01 MEI 2016 - JULIEN BAETENS TORNOOI Volgende categorieën

Nadere informatie

OM4U JO15 en JO13 jeugd toernooi 2017

OM4U JO15 en JO13 jeugd toernooi 2017 Inhoudsopgave 1. Deelnemende verenigingen 2 2. Toernooi reglement 3 3. Veldindeling JO15 en JO13 toernooi zaterdag 3 juni 2017 4 4. Poule-indeling en wedstrijdschema JO13-teams zaterdag 3 juni 5 5. Poule-indeling

Nadere informatie

13 e S.V.G. Zoontjens G-voetbalcup

13 e S.V.G. Zoontjens G-voetbalcup 13 e S.V.G. Zoontjens G-voetbalcup SVG ZOONTJENS G-VOETBAL CUP 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave pag. 3 2. Voorwoord pag. 5 3. Informatie pag. 6 4. Dagprogramma pag. 7 5. Indeling poules kleedkamers pag.

Nadere informatie

CBV BINNENLAND STARTTOERNOOI

CBV BINNENLAND STARTTOERNOOI CBV BINNENLAND STARTTOERNOOI 27 AUGUSTUS 2016 Algemene zaken Toernooileiding De toernooileiding is in handen van Michel Appers (06-41860093). Sporthal Het toernooi vindt plaats in sporthal De Driesprong,

Nadere informatie

1e Matexi Indoor Cup 10 december december 2016

1e Matexi Indoor Cup 10 december december 2016 1e Matexi Indoor Cup 10 december 2016 11 december 2016 De Matexi Indoor Cup gaat door in samenwerking met de D store soccerarena, waarvoor dank! Een uniek project in Tienen: de D'Store Soccer Arena Indoor

Nadere informatie

26 ste JEUGDTORNOOI SK VLIERZELE

26 ste JEUGDTORNOOI SK VLIERZELE 26 ste JEUGDTORNOOI SK VLIERZELE Voor U15 & U17 op zaterdag 11 MEI 2013 Voor U13 op zondag 12 MEI 2013 Vooreerst wil ik u danken voor uw deelname aan ons jeugdtornooi. Verder volgt het tornooireglement

Nadere informatie

S.V. Moorslede vzw ZEVENENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Woensdag 28 december Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen U13

S.V. Moorslede vzw ZEVENENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Woensdag 28 december Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen U13 S.V. Moorslede vzw ZEVENENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI Woensdag 28 december 2016 Sporthal Moorslede Deelnemende ploegen U12 Club Stamnummer clubkleuren SV Moorslede 2505 Geel - Rood - Rood SC Zonnebeke

Nadere informatie

Programmaboekje schoolvoetbaltoernooi gemeente Heerde 15 april 2015

Programmaboekje schoolvoetbaltoernooi gemeente Heerde 15 april 2015 Programmaboekje schoolvoetbaltoernooi gemeente Heerde 15 april 2015 VOORWOORD SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 Beste sportvrienden en -vriendinnen, De voetbalvereniging WZC en de toernooicommissie heet u en

Nadere informatie

De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale.

De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale. REGLEMENT ATLETIEK De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale. TEAMS Per regionale kwalificatiewedstrijd nemen 6 teams per middelbaar jaar

Nadere informatie

REGLEMENTEN & SPELREGELS THE FINAL juni 2016

REGLEMENTEN & SPELREGELS THE FINAL juni 2016 REGLEMENTEN & SPELREGELS THE FINAL 2016 2 juni 2016 Inhoudsopgave Reglementen Artikel 1.0 Algemene bepalingen 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Gegevens Matrix per sport 2 1. Plaatsing 1. Extra Artikel 2.0 Teams/Individueel

Nadere informatie

19e Paastornooi U 11 * Pre - miniemen

19e Paastornooi U 11 * Pre - miniemen 19e Paastornooi U 11 * Pre - miniemen Paasdagen 04 april en 06 april 2015 Indeling van de reeksen reeks A reeks B S.K. Berlaar B 9375 groen - rood Lyra T.S.V. 7776 rood - wit S.V. Grasheide 7923 geel -

Nadere informatie

Deelneming van de categorie 9- en 10-jarigen (geboren in 2007 & 2006): beperkt tot 1 individuele wedstrijd + 1 aflossingswedstrijd

Deelneming van de categorie 9- en 10-jarigen (geboren in 2007 & 2006): beperkt tot 1 individuele wedstrijd + 1 aflossingswedstrijd 25 februari 2016 Bijlagen : 1 VP DRIEKAMP 2016 WEST-VLAANDEREN - OOST-VLAANDEREN ZEELAND WEDSTRIJDREGLEMENT De Driekamp West-Vlaanderen / Oost-Vlaanderen / Zeeland, georganiseerd door het Bestuur van de

Nadere informatie

Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035 6945648

Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035 6945648 Het BFC toernooi Zaterdag 11 juni 2016 Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035 6945648 Email: toernooienbfc@live.nl Bussum, juni 2016 Beste sportvrienden, Namens BFC van harte welkom op ons sportcomplex.

Nadere informatie

20ste Herdenkingstornooi " Francis Huysmans "

20ste Herdenkingstornooi  Francis Huysmans 20ste Herdenkingstornooi " Francis Huysmans " 21ste Paastornooi U 11 * U 10 (gemengd) Paasdagen 15 april en 17 april 2017 Indeling van de reeksen reeks A reeks B SK Rita Berlaar C 9375 groen - rood Lyra

Nadere informatie

011 Toernooi 22 augustus 2015

011 Toernooi 22 augustus 2015 011 Toernooi 22 augustus 2015 Toernooi info Voorwoord Graag wil ik u allen van harte welkom heten op de eerste editie van het Brabantia-ING BVO toernooi U11. Het deelnemersveld staat garant voor een aantrekkelijk

Nadere informatie

reglementen THE FINAL Basis Onderwijs

reglementen THE FINAL Basis Onderwijs reglementen THE FINAL Basis Onderwijs 18-06-2015 Versie 2 > juni 2015 Inhoud THE FINAL BO 2015 ALGEMEEN Inhoud 1 Reglementen 2-6 TEAMSPORTEN Basketbal 7 Handbal 8 Korfbal 9 Streetdance 10 Unihockey 11

Nadere informatie

24 ste JEUGDTORNOOI 6 en 7 MEI 2017

24 ste JEUGDTORNOOI 6 en 7 MEI 2017 24 ste JEUGDTORNOOI 6 en 7 MEI 2017 DUIVELTJES PREMINIEMEN MINIEMEN GEMEENTELIJK SPORTCENTRUM - DUFFEL - Niet op de openbare weg werpen a.u.b. JEUGDTORNOOI KFC DUFFEL 6 en 7 mei 2017 Beste spelers, ouders

Nadere informatie

zaterdag 23 augustus 2014 Z.S.V. Schaerweijde Zeist

zaterdag 23 augustus 2014 Z.S.V. Schaerweijde Zeist zaterdag 23 augustus 2014 Z.S.V. Schaerweijde Zeist 1 mede mogelijk gemaakt door: s p o r t s p e c i a l i s t zeist www.sunnycamp.nl Schaerweijde Horeca Redactie: Opmaak/drukwerk: Commissie Valkentoernooi

Nadere informatie

CUP155 Tornooi Reglement U11

CUP155 Tornooi Reglement U11 CUP155 Tornooi Reglement U11 Maandag17 april 2017 1. Inrichter van het tornooi Het U11 CUP155 tornooi wordt ingericht door de afdeling jeugd van KFCO Beerschot-Wilrijk met stamnummer 155. 2. Deelnemende

Nadere informatie

26 mei 2013. C-toernooi RKSV Nuenen

26 mei 2013. C-toernooi RKSV Nuenen 1 26 mei 2013 C-toernooi RKSV Nuenen C TOERNOOI 26 MEI 2013 EVENEMENTINFORMATIE C toernooi 26 mei 2013 2 VOORWOORD Namens de RKSV Nuenen ben ik verheugd alle teams van onze collega verenigingen te mogen

Nadere informatie

4 e Jeugdtornooi Hubert Van Schoors. 5 e Individueel Duiveltjestornooi Herman De Meutter

4 e Jeugdtornooi Hubert Van Schoors. 5 e Individueel Duiveltjestornooi Herman De Meutter Voetbalclub VK Jong Geraardsbergen vzw Voldersstraat 32 9500 Geraardsbergen Stamnummer 8349 4 e Jeugdtornooi Hubert Van Schoors U12-U17 : zaterdag 7 mei 2016 U10-U11-U13-U15 : zondag 8 mei 2016 5 e Individueel

Nadere informatie

Tevens bedanken wij ons bestuur, kantine uitbaters, sponsors, scheidsrechters en alle helpers die meewerken aan het welslagen van ons tornooi.

Tevens bedanken wij ons bestuur, kantine uitbaters, sponsors, scheidsrechters en alle helpers die meewerken aan het welslagen van ons tornooi. Het jeugdbestuur van V.C. DE LEEUWKENS TERALFENE heet alle jeugdspelers, bestuursleden, trainers, afgevaardigden, scheidsrechters en supporters van harte welkom op hun jaarlijks tornooi voor U7 t.e.m.

Nadere informatie

TORHOUT 1992 KM HEET U VAN HARTE WELKOM OP HUN

TORHOUT 1992 KM HEET U VAN HARTE WELKOM OP HUN TORHOUT 1992 KM HEET U VAN HARTE WELKOM OP HUN ZATERDAG 26 MAART 2016 VANAF 14.30 UUR TERREINEN SPORTSTADION BENNY VANSTEELANT Hoek Bruggestraat - Industrielaan te 8820 Torhout 24 ste PAASHAPPENING TORHOUT

Nadere informatie

Kwartfinale Cruyff Court 6 vs 6 voetbaltoernooi

Kwartfinale Cruyff Court 6 vs 6 voetbaltoernooi Kwartfinale Cruyff Court 6 vs 6 voetbaltoernooi Georganiseerd door : Alkmaar Sport N.V. Datum : 10 mei 2017 Coördinatoren : Mieke Tesselaar & Milan Loos 1 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Poule indeling

Nadere informatie