Europese Jeugdsportdagen Blankenberge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europese Jeugdsportdagen Blankenberge"

Transcriptie

1 Europese Jeugdsportdagen Blankenberge mei 2015 Bitburg Blankenberge Cranendonck Differdange Rethel

2 STADSBESTUUR BLANKENBERGE Aan onze vrienden uit Bitburg, Cranendonck, Differdange, Rethel en Blankenberge, Als burgemeester van de stad Blankenberge heet ik alle deelnemende landen van harte welkom op de 48 ste edi!e van de Europese jeugdsportdagen. Tot mijn groot genoegen merk ik dat we terug een uitgebreid aantal deelnemers mogen verwelkomen. Om een zo goed mogelijk resultaat op deze jeugdsportdagen te bekomen, was er voorafgaandelijk een zorgvuldig voorbereidingsproces. Ik hoop dan ook dat de vele inspanningen spor!eve vruchten mogen afwerpen! Onze badstad garandeert een evenwich!g uitgebouwd palet aan ac!viteiten en a*rac!es. Blankenberge is ook de familiebadplaats bij uitstek. Je geniet er van natuur en cultuur, maar ook sportac!viteiten zijn er bij de vleet. Ik wens alle deelnemers uit Bitburg, Cranendonck, Differdange, Rethel én Blankenberge veel succes toe. Patrick de Klerck, Burgemeester 2

3 STADSBESTUUR BLANKENBERGE Als schepen van sport heet ik alle delega!es van harte welkom voor de 48 ste Europese Jeugdsportdagen die dit jaar in Blankenberge georganiseerd worden van 15 tot 17 mei. Sportbeleid en vooral jeugdsport ligt me nauw aan het hart. Tijdens de jeudsportdagen krijgen 250 jongeren tussen 12 en 16 jaar volop de kans om hun spor!eve vaardigheden met elkaar te meten. Het is geweldig om zo n spor!ef topmoment samen te kunnen beleven. Maar het moeten vooral leuke dagen worden vol van spor!eve uitdagingen. Ik hoop dat deze Europese jeugdsportdagen voor onze jonge atleten een extra s!mulans kunnen zijn om uit te blinken in hun spor*ak. Dit alles onder het mo*o deelnemen is belangrijker dan winnen. Ik dank iedereen voor hun inbreng bij de ontwikkeling van het concept en hoop samen met hen dat alle jongeren zich in een geest van fair play spor!ef zullen inze*en, spannende momenten zullen beleven en kunnen terugblikken op een aangenaam verblijf in Blankenberge. Katrien Van Ryssel, Schepen van sport 3

4 INRICHTENDE STAD Blankenberge, België DEELNEMENDE STEDEN Bitburg (Duitsland) Blankenberge (België) Cranendonck (Nederland) Differdange (Luxemburg) Rethel (Frankrijk) DISCIPLINES Atle!ek (6 jongens en 6 meisjes) Basketbal (7 meisjes) Voetbal (12 jongens) Volleybal (7 meisjes) Zwemmen (6 jongens en 6 meisjes) PLAATS ACTIVITEITEN Atle!ek Basketbal Voetbal Volleybal Zwemmen Bloso Bloso Bloso Bloso FARYS Noordzeebad LOGEMENT Sporters Begeleiders Officiëlen Buschauffeurs Gastgezinnen/Bloso/Wullok Bloso/Wullok Hotel Floreal Hotel Floreal MAALTIJDEN Gastgezinnen Bloso Wullok Hotel 4

5 PROGRAMMA Vrijdag 15 mei u00 Aankomst van de delega!es van de deelnemende steden Bitburg, Cranendonck, Differdange en Rethel in het Bloso sportcentrum, (K. Boudewijnlaan 15). 17u30 18u30-19u30 Ontvangst gastgezinnen. Onderbrenging van de sporters in gastgezinnen. Onderbrenging van de sporters in Jeugdherberg De Wullok. Onderbrenging van de sporters in Bloso. Avondmaal in de accommoda!e waar men logeert. 19u30 Ontvangst en avondmaal (barbecue) officiële delega!e in de O Neill Beachclub. Avondprogramma voor alle buitenlandse sporters. 22u00 Alle sporters dienen terug te zijn waar ze logeren (Bloso, Wullok en gastgezin). 5

6 Zaterdag 16 mei u30-08u30 09u00 9u30 10u00 11u30-13u00 PROGRAMMA Ontbijt in Bloso, De Wullok en hotel voor diegenen die niet in een gastgezin of thuis verblijven. Officiële opening van de Europese Jeugdsportdagen (speech Schepen, Hymnen) in Bloso. Vertrek naar de sportaccommoda!es. Zwemmers met bus naar FARYS-Noordzeebad. Aanvang van de wedstrijden. Middagmaal in Bloso voor iedereen. 14u00 17u15 17u30-19u00 19u30 22u00 22u00 Vervolg van de wedstrijden. ALalen van de sporters door de gastgezinnen in Bloso en/of FARYS - Noordzeebad. Avondmaal in Bloso/Wullok voor alle buitenlandse sporters die niet in een gastgezin verblijven. (Niet voor Blankenbergse sporters.) Fuif Belgium Pier. Einde fuif. ALalen van de sporters door de gastgezinnen. ALalen van de Blankenbergse sporters door ouders. Bus naar Bloso. Bus naar Wullok. 6

7 Zondag 17 mei u30-08u30 PROGRAMMA Ontbijt in Bloso, De Wullok en hotel voor diegenen die niet in een gastgezin of thuis verblijven. Alle sporters begeven zich naar Bloso. 09u45 11u30-13u00 14u00 15u00 Vervolg van de wedstrijden voor voetbal, volleybal en basketbal. Middagmaal in Bloso voor iedereen (Blankenbergse sporters: basket, voetbal en volleybal.) Slui!ngsceremonie in Bloso. Einde van de Europese Jeugdsportdagen en vertrek van de verschillende delega!es. Sportdienst HET BLANKENBERGS TEAM Jochen Maes Pieterjan Vermeiren Atle5ek Eric Heyde / Tim Rosseel Basketbal Rita Nefors / Nick Pauwels / Julie Vermoortele Voetbal André Ballegeer Volleybal Fien Parmen!er Zwemmen Dirk Goegebeur / Peggy Vantorre 7

8 DISCIPLINE ALGEMEEN 1. Atle!ek 6 jongens en 6 meisjes / cat. 1, 2 en 3 2 begeleiders 2. Basketbal 7 meisjes jaargang 1999 of jonger 1 begeleider 3. Voetbal 12 jongens jaargang 2001 of jonger (max. 2 meisjes per team toegelaten) 2 begeleiders 4. Volleybal 7 meisjes jaargang 1999 of jonger 1 begeleider 5. Zwemmen 6 jongens en 6 meisjes / cat. 1, 2 en 3 2 begeleiders LEEFTIJDSGROEPEN Categorie 1 Jaargang 2002 of jonger Categorie 2 Jaargang 2000 of jonger Categorie 3 Jaargang 1999 of jonger Deelname van een speler/speelster uit een lagere categorie in een hogere categorie is toegestaan. PUNTENVERDELING Per discipline ontvangen de landen punten van 1 tot en met 5. Het land met de meeste punten over de vijf disciplines samen is de algemene winnaar. 1 e plaats 5 punten 2 e plaats 4 punten 3 e plaats 3 punten 4 e plaats 2 punten 5 e plaats 1 punt 8

9 ALGEMEEN REGLEMENT De reglementen van de interna!onale sportbonden worden zoveel mogelijk behouden. Ze worden in de geest van de spelen toegepast en aangepast. Iedere deelnemer moet voor de wedstrijd zijn iden!teitskaart voorleggen aan de scheidsrechter of jury. Deelnemerslijsten moeten ten laatste op vrijdag 1 mei 2015 via opgestuurd worden naar het volgend adres: Indien er op het laatste moment wijzigingen zouden zijn, kunnen deze bij aankomst in Bloso worden besproken met alle begeleiders. BLESSURES EN AFWEZIGHEID Elk letsel moet onmiddellijk gemeld worden aan de jury. Geleende speler van het gastland: Een geleende speler van het gastland kan in het eigen team ingezet worden - indien het niet mogelijk is om een voltallige ploeg in te ze*en (zonder wisselspelers) - met volgende bovengrens: Basketbal = max. 1 speler Voetbal = max. 1 speler Volleybal = max. 1 speler Atle!ek = max. 2 sporters Zwemmen = max. 2 zwemmers De uitgeleende speler krijgt de punten toegewezen die hij heeq gerealiseerd. De geleende spelers kunnen maar tot ten laatste vrijdag 1 mei 2015 bij het gastland aangevraagd worden. Het verzoek voor een geleende speler op een later moment is niet meer mogelijk. Bij afwezigheid: 0 punten Ploegsporten (basketbal, voetbal, volleybal): Op zondag mag een geblesseerde of zieke sporter vervangen worden door een sporter uit atle!ek of zwemmen. Dit kan alleen wanneer het niet mogelijk is om een voltallige ploeg in te ze*en op het speelveld. 9

10 TWISTPUNTEN ALGEMEEN In het geval van twistpunten zijn, op aanvraag van de scheidsrechter, per discipline de trainers van elke delega!e verantwoordelijk voor eventuele verdere gevolgen of sanc!es. FAIR PLAY TROFEE De verantwoordelijken en scheidsrechters per discipline geven op het einde van de compe!!e aan welk land de Fair Play trofee wint. 10

11 DISCIPLINES 11

12 ATLETIEK DEELNEMERS 6 jongens en 6 meisjes CATEGORIEEN Categorie 1: Categorie 2: Categorie 3: 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 2002 of jonger) 60m, 800m, verspringen en hoogspringen 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 2000 of jonger) 80m, 1000m, verspringen en hoogspringen 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 1999 of jonger) 100m, 1000m, verspringen en hoogspringen ESTAFETTE 2 teams bestaande uit 3 jongens: A & B 2 teams bestaande uit 3 meisjes: C & D Iedere estafe*e is samengesteld uit: - 1 loper uit Categorie 1: 60m - 1 loper uit Categorie 2: 140m = 400m - 1 loper uit Categorie 3: 200m REGLEMENT - Iedere deelnemer neemt deel aan 3 onderdelen - Een jongere deelnemer mag in een hogere categorie starten - De einduitslag volgt uit de optelling van alle individuele nummers en de estafe*es - Bij afwezigheid zullen geen punten toegekend worden - Aantal pogingen verspringen: 6 - Aantal pogingen hoogspringen: 3 per hoogte - Bij gelijke stand heeq het aantal behaalde eerste plaatsen (resp. 2,3, ) de doorslag voor het algemeen klassement - Korte spikes zijn toegelaten SPORTACCOMMODATIE Bloso Sportcentrum, Koning Boudewijnlaan 15B, 8370 Blankenberge VERANTWOORDELIJKE Eric Heyde Tim Rosseel 12

13 WEDSTRIJDSCHEMA ATLETIEK ZATERDAG 16 mei 2015 Voormiddag 10u m Jongens Categorie 3 10u m Meisjes Categorie 3 10u m Jongens Categorie 2 10u m Meisjes Categorie 2 10u m Jongens Categorie 1 10u m Meisjes Categorie 1 11u m Jongens Categorie 3 11u m Meisjes Categorie 3 11u20 80 m Jongens Categorie 2 11u25 80 m Meisjes Categorie 2 11u35 60 m Jongens Categorie 1 11u40 60 m Meisjes Categorie 1 Namiddag 14u00 Hoogspringen/verspringen Meisjes Categorie 1 Hoogspringen/verspringen Jongens Categorie 1 14u40 Hoogspringen/verspringen Meisjes Categorie 2 Hoogspringen/verspringen Jongens Categorie 2 15u20 Hoogspringen/verspringen Meisjes Categorie 3 Hoogspringen/verspringen Jongens Categorie 3 16u15 Estafe*e Meisjes Team A 16u20 Estafe*e Jongens Team C 16u25 Estafe*e Meisjes Team B 16u30 Estafe*e Jongens Team D 13

14 DEELNEMERS 7 meisjes geboren in 1999 of jonger REGLEMENT BASKETBAL - 5 minuten opwarming - Speel!jd: 4 x 6 minuten - Balgroo*e: 6 - Bij vrijworpen en blessures wordt de!jd s!lgezet! - Rust: 1 minuut - 2 minuten - 1 minuut - 1!me-out per wedstrijd - Er kan alleen vervangen worden wanneer het spel onderbroken is. - 4 persoonlijke fouten per wedstrijd - Bij 6 ploegfouten, elke fout nadien wordt bestraq met 2 vrijworpen. - Bij gelijke stand volgt 5 minuten Over - Time, daarna Sudden Death. - Bij gelijke eindstand aan het einde van de compe!!e, telt het resultaat van de onderlinge wedstrijd. Is dit resultaat gelijk, dan telt het verschil tussen het aantal gescoorde punten. - Een geblesseerde speler mag op zondag worden vervangen door een sporter uit atle!ek of zwemmen. PUNTENVERDELING Winst: 2 punten Verlies: 0 punten SPORTACCOMMODATIE Bloso Sportcentrum, Koning Boudewijnlaan 15B, 8370 Blankenberge VERANTWOORDELIJKE Rita Nefors Julie Vermoortele Nick Pauwels 14

15 WEDSTRIJDSCHEMA BASKETBAL ZATERDAG 16 mei u00 BITBURG - CRANENDONCK 10u45 DIFFERDANGE - RETHEL 11u30 BLANKENBERGE - BITBURG MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 14u00 CRANENDONCK - DIFFERDANGE 14u45 RETHEL - BLANKENBERGE 15u30 BITBURG - DIFFERDANGE 16u15 CRANENDONCK - RETHEL ZONDAG 17 mei u45 BLANKENBERGE - CRANENDONCK 10u30 RETHEL - BITBURG 11u15 DIFFERDANGE - BLANKENBERGE MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 15

16 DEELNEMERS VOETBAL 12 jongens geboren in 2001 of jonger (max. 2 meisjes per team toegelaten) REGLEMENT - duur: 2 x 20 minuten + 5 minuten rust. - Er wordt gespeeld op een regulier (groot) voetbalveld bestaande uit kunstgras: 11 tegen Gele kaart: 5 minuten straqijd. - Rode kaart in de 1ste helq: uitslui!ng voor de rest van de wedstrijd. - Rode kaart in de 2de helq: uitslui!ng voor de rest van de wedstrijd + volgende wedstrijd. - Bij een zware overtreding kan direct een rode kaart gegeven worden. - Er mag doorlopend gewisseld worden. (Enkel bij spelonderbreking.) - Een geblesseerde speler mag op zondag worden vervangen door een sporter uit atle!ek of zwemmen. PUNTENVERDELING Winst: 3 punten Gelijkspel: 1 punt Verlies: 0 punten Bij gelijke eindstand zijn volgende punten doorslaggevend in volgorde van toepassing: 1. Uitslag van de onderlinge wedstrijd tussen 2 teams met gelijke punten 2. Doelsaldo 3. Team met de meest gemaakte doelpunten 4. Fairplay (gele kaart: 1 strafpunt, rode kaart: 3 strafpunten) 5. Lo!ng Voetbalschoenen met ijzeren noppen zijn NIET toegelaten op het kunstgrasveld! Enkel MULTISTUDS uit kunststof zijn toegelaten! SPORTACCOMMODATIE Bloso Sportcentrum, Koning Boudewijnlaan 15B, 8370 Blankenberge VERANTWOORDELIJKE André Ballegeer 16

17 WEDSTRIJDSCHEMA VOETBAL ZATERDAG 16 mei 2015 (kunstgras) 10u00 CRANENDONCK - BITBURG 10u45 RETHEL - BLANKENBERGE 11u30 BITBURG - DIFFERDANGE MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 14u00 RETHEL - CRANENDONCK 14u45 DIFFERDANGE - BLANKENBERGE 15u30 BITBURG - RETHEL 16u15 BLANKENBERGE - CRANENDONCK ZONDAG 17 mei 2015 (kunstgras) 9u45 DIFFERDANGE - RETHEL 10u30 BLANKENBERGE - BITBURG 11u15 CRANENDONCK - DIFFERDANGE MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 17

18 DEELNEMERS 7 meisjes geboren in 1999 of jonger REGLEMENT VOLLEYBAL - Er worden 3 sets gespeeld tot maximaal 25 punten. (minstens 2 punten verschil op einde van de set) - Er wordt gespeeld zonder libero. - 1!me-out per set (30 seconden). - Bij gelijke puntenstand aan het einde van de compe!!e, telt het onderlinge resultaat. Indien nog gelijke stand: saldo van alle punten van de andere wedstrijden. - Een geblesseerde speler mag op zondag worden vervangen door een sporter uit atle!ek of zwemmen. PUNTENVERDELING Per setwinst: 1 punt Winst: 3 of 2 punten Verlies: 1 of 0 punten SPORTACCOMMODATIE Bloso Sportcentrum, Koning Boudewijnlaan 15B, 8370 Blankenberge VERANTWOORDELIJKE Fien Parmen!er 18

19 WEDSTRIJDSCHEMA VOLLEYBAL ZATERDAG 16 mei u00 RETHEL - BITBURG 10u45 BLANKENBERGE - DIFFERDANGE 11u30 RETHEL - CRANENDONCK MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 14u00 BITBURG - BLANKENBERGE 14u45 CRANENDONCK - DIFFERDANGE 15u30 BLANKENBERGE - RETHEL 16u15 DIFFERDANGE - BITBURG ZONDAG 17 mei u45 BITBURG - CRANENDONCK 10u30 DIFFERDANGE - RETHEL 11u15 CRANENDONCK - BLANKENBERGE MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 19

20 DEELNEMERS 6 jongens en 6 meisjes CATEGORIEEN ZWEMMEN Categorie 1: 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 2002 of jonger) Categorie 2: 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 2000 of jonger) Categorie 3: 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 1999 of jonger) SOLO WEDSTRIJDEN Categorie 1: 50m schoolslag en 50m vrije slag Categorie 2: 50m schoolslag en 50m vrije slag Categorie 3: 100m schoolslag en 100m vrije slag ESTAFETTE Iedere deelnemer zwemt 4 estafe*es. 50m 50m 100m vrije slag: 2 groepen met 3 jongens en 2 groepen met 3 meisjes (categorie 1, categorie 2, categorie 3) Team A jongens: 50m vrije slag 50m vrije slag 100m vrije slag Team B jongens: 50m schoolslag 50m schoolslag 100m schoolslag Team A meisjes: 50m vrije slag 50m vrije slag 100m vrije slag Team B meisjes: 50m schoolslag 50m schoolslag 100m schoolslag 4 x 25m schoolslag/vrije slag - per categorie één groep Categorie 1: 25m schoolslag meisjes 25m schoolslag jongens 25m vrije slag meisjes 25m vrije slag jongens Categorie 2: 25m schoolslag meisjes 25m schoolslag jongens 25m vrije slag meisjes 25m vrije slag jongens 12 x 50m vrije slag (meisje - jongen - meisje - jongen ) 12 x 25m vrije slag (meisje - jongen - meisje - jongen ) Categorie 3: 25m schoolslag meisjes 25m schoolslag jongens 25m vrije slag meisjes 25m vrije slag jongens 20

21 WEDSTRIJDREGLEMENT - Iedere deelnemer zwemt 2 solo-wedstrijden en 4 estafe*es. - Jongere deelnemers mogen in categorieën voor oudere deelnemers starten. - Bij keerfouten wordt bij de!jd van de betreffende zwemmer en zijn groep 3 strafseconden opgeteld. - Wanneer 1 zwemmer zich niet aan de regels houdt = 1 punt - De einduitslag wordt bepaald door alle punten van de solo-wedstrijden en de estafe*es samen te tellen. - Afwezigheid van een zwemmer = 0 punten - Bij gelijke stand in het totaalklassement is het aantal eerste plaatsen (daarna tweede, ) doorslaggevend. PUNTENVERDELING 1ste plaats: 10 punten 2de plaats: 9 punten 3de plaats: 8 punten 4de plaats: 7 punten... SPORTACCOMMODATIE FARYS - Noordzeebad, A. Van Ackersquare 1, 8370 Blankenberge VERANTWOORDELIJKE Dirk Goegebeur Peggy Vantorre 21

22 WEDSTRIJDSCHEMA ZWEMMEN ZATERDAG 16 mei u00 50m schoolslag Meisjes 2002 of jonger 50m schoolslag Jongens 2002 of jonger 50m schoolslag Meisjes 2000 of jonger 50m schoolslag Jongens 2000 of jonger 100m schoolslag Meisjes 1999 of jonger 100m schoolslag Jongens 1999 of jonger 10u45 50m vrije slag Meisjes 2002 of jonger 50m vrije slag Jongens 2002 of jonger 50m vrije slag Meisjes 2000 of jonger 50m vrije slag Jongens 2000 of jonger 100m vrije slag Meisjes 1999 of jonger 100m vrije slag Jongens 1999 of jonger MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 14u00 Estafe*e 50m - 50m - 100m schoolslag Estafe*e 50m - 50m - 100m vrije slag Estafe*e 50m - 50m - 100m schoolslag Estafe*e 50m - 50m - 100m vrije slag Meisjes of jonger Meisjes of jonger Jongens of jonger Jongens of jonger 22

23 14u30 Categorie of jonger EstafeKe 4x25m 25m schoolslag Meisje 25m schoolslag 25m vrije slag 25m vrije slag Jongen Meisje Jongen Categorie 2 25m schoolslag 25m schoolslag 25m vrije slag 25m vrije slag 2000 of jonger Meisje Jongen Meisje Jongen Categorie 3 25m schoolslag 25m schoolslag 25m vrije slag 25m vrije slag 1999 of jonger Meisje Jongen Meisje Jongen 15u00 Estafe*e 12x50m vrije slag Meisje - Jongen - Meisje - Jongen u30 Estafe*e 12x25m vrije slag Meisje - Jongen - Meisje - Jongen

24 24

25 25

26 26

27 27

28 STRATENPLAN BLANKENBERGE 28

4.1 Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBVB.

4.1 Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBVB. 1. CATEGORIEEN VOETBAL PIRAMIDAAL PROVINCIAAL Miniemen jongens (2003 + 2002) Cadetten jongens (2001 + 2000) Scholieren jongens (1999 + 1998 + 1997) Categorie 1 meisjes (2003 + 2002 + 2001) Categorie 2

Nadere informatie

Zomertornooi 2016. Van U6 tot en met U13. Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2016 ( opgelet nieuw kunstgrasveld > A Veld! )

Zomertornooi 2016. Van U6 tot en met U13. Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2016 ( opgelet nieuw kunstgrasveld > A Veld! ) Zomertornooi 2016 Van U6 tot en met U13 Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2016 ( opgelet nieuw kunstgrasveld > A Veld! ) Zomertornooi Schelle Sport 2016 U9 Blz. 1/9 GRONDPLAN DUIVELTJES Zomertornooi Schelle

Nadere informatie

Draaiboek: Voorbereidingstornooi 11 tegen 11 Talentengroepen U12/U13

Draaiboek: Voorbereidingstornooi 11 tegen 11 Talentengroepen U12/U13 Draaiboek: Voorbereidingstornooi 11 tegen 11 Talentengroepen U12/U13 Woensdag 17 februari 2016 Sportcomplex van KVK Westhoek Een initiatief van de Club Academy van Club Brugge KV in samenwerking met de

Nadere informatie

Tornooi E.M.I. Essene. Zaterdag 23 Augustus 2014 Zondag 24 Augustus 2014

Tornooi E.M.I. Essene. Zaterdag 23 Augustus 2014 Zondag 24 Augustus 2014 Tornooi E.M.I. Essene Zaterdag 23 Augustus 2014 Zondag 24 Augustus 2014 1 Beste sportvriend(in), Hartelijk welkom op het 44 ste jeugdtornooi van EMI Essene! We willen iedere deelnemende ploeg van harte

Nadere informatie

KVV SINT DENIJS SPORT. U17 Tornooi. 10 mei 2014. Met dank aan het bestuur van KVV SINT DENIJS SPORT

KVV SINT DENIJS SPORT. U17 Tornooi. 10 mei 2014. Met dank aan het bestuur van KVV SINT DENIJS SPORT KVV SINT DENIJS SPORT U17 Tornooi 10 mei 2014 Met dank aan onze sponsor, ContraLift. Bezoek de website voor meer info. www.contralift.be PROGRAMMA Zaterdag 10 mei 2014 Vanaf 09u00 Wedstrijden U17 op terrein

Nadere informatie

Het BFC Exposa-Fashion D-pupillen toernooi

Het BFC Exposa-Fashion D-pupillen toernooi Het BFC Exposa-Fashion D-pupillen toernooi Zondag 22 juni 2014 Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035-6945648 Email: toernooienbfc@live.nl DEELNEMERSVELD BFC JEUGDTOERNOOIEN 2014 Bussum, juni 2014 Beste

Nadere informatie

u9tornooi@cerclebrugge.be Tornooi Reglement Telenet U9 Internationaal tornooi

u9tornooi@cerclebrugge.be Tornooi Reglement Telenet U9 Internationaal tornooi Tornooi Reglement Telenet U9 Internationaal tornooi Algemeen 1. Het tornooi wordt ingericht voor U9 spelers (geboren tussen 1-1-2006 en 31-12- 2006) 2. Bij het indienen van de spelerslijst moeten de kids-id

Nadere informatie

K. HOVE SPORT -- ZATERDAG 24 mei 2014 -- ZONDAG 25 mei 2014 ZONDAG. Locatie: K. Hove Sport Leon Dumortierstraat 38Y 2540 Hove

K. HOVE SPORT -- ZATERDAG 24 mei 2014 -- ZONDAG 25 mei 2014 ZONDAG. Locatie: K. Hove Sport Leon Dumortierstraat 38Y 2540 Hove K. HOVE SPORT -- ZATERDAG 24 mei 2014 -- ZONDAG 25 mei 2014 ZONDAG 25 mei 2014 U8 Locatie: K. Hove Sport Leon Dumortierstraat 38Y Voorwoord Beste Sportvrienden, K.Hove Sport dankt alle aanwezige clubs

Nadere informatie

Info Jeugdvoetbaldag. 2 juni 2012. Sportpark Ervenbos te Emmeloord. Organisatie KNVB district Noord i.s.m. vv Flevo Boys en SC Emmeloord

Info Jeugdvoetbaldag. 2 juni 2012. Sportpark Ervenbos te Emmeloord. Organisatie KNVB district Noord i.s.m. vv Flevo Boys en SC Emmeloord Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Info Jeugdvoetbaldag Sportpark Ervenbos te Emmeloord 2 juni 2012 Organisatie KNVB district Noord i.s.m. vv Flevo Boys en SC Emmeloord Jeugdvoetbaldag, een voetbaldag

Nadere informatie

Rabobank Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25

Rabobank Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25 Voorwoord Beste sportvrienden, Dit jaar, 2014, organiseren we wederom het Rabobank Laarbeekcuptoernooi voor de 4 Laarbeekse voetbalverenigingen, te weten: Sparta 25, ELI Mariahout en ASV 33. Dit jaarlijkse

Nadere informatie

The Final 2011 basisonderwijs reglementen en regels

The Final 2011 basisonderwijs reglementen en regels Versie > 16-02-11 The Final 2011 basisonderwijs reglementen en regels Inhoud THE FINAL basisonderwijs 2011: ALGEMEEN Inhoud 1 Reglementen 2-5 TEAMSPORTEN Basketbal 6 Handbal 7 Korfbal 7 Streetdance 9 Unihockey

Nadere informatie

27 ste JEUGDTORNOOI SK VLIERZELE

27 ste JEUGDTORNOOI SK VLIERZELE 27 ste JEUGDTORNOOI SK VLIERZELE Voor U13 & U15 op zaterdag 10 MEI 2014 Voor U17 & U21 op zondag 11 MEI 2014 Vooreerst wil ik u danken voor uw deelname aan ons jeugdtornooi. Verder volgt het tornooireglement

Nadere informatie

Tornooi Duivels U6 (geboortejaar 2007-2008)

Tornooi Duivels U6 (geboortejaar 2007-2008) Tornooi Duivels U6 (geboortejaar 2007-2008) Algemeen Tornooireglement 1. Het Garage Sander RCFC Duiveltjestornooi, een paastornooi voor Duiveltjesploegen, zal volledig afgewerkt worden op volgende tijdstippen

Nadere informatie

Het BFC F-pupillen toernooi

Het BFC F-pupillen toernooi Het BFC F-pupillen toernooi Zaterdag 30 mei 2015 Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035-6945648 Email: toernooienbfc@live.nl BFC F-pupillen Toernooi, zaterdag 30 mei 2015 Bussum, mei 2015 Beste sportvrienden,

Nadere informatie

MARKERBEER TOERNOOI 28 MEI 2011

MARKERBEER TOERNOOI 28 MEI 2011 MARKERBEER TOERNOOI 28 MEI 2011 Welkom! Namens de toernooicommissie van het Markerbeertoernooi heten wij u van harte welkom op sportpark Nooitgedacht voor de 23 ste editie van het Markerbeertoernooi. Dit

Nadere informatie

SPELREGELS. voor - 12 JARIGEN. Vlaamse Basketballiga 0 SPELREGELS voor - 12 JARIGEN

SPELREGELS. voor - 12 JARIGEN. Vlaamse Basketballiga 0 SPELREGELS voor - 12 JARIGEN SPELREGELS voor - 12 JARIGEN Vlaamse Basketballiga 0 SPELREGELS voor - 12 JARIGEN INHOUD 1. Spelregels Benjamins 2 2. Spelregels Prémicroben en microben. 4 3. Spelregels Peanuts... 7 BIJLAGE: Wedstrijdblad

Nadere informatie

www.vsts.nl TopJeugdToernooi_2008.indd 1 15-12-2008 19:04:36

www.vsts.nl TopJeugdToernooi_2008.indd 1 15-12-2008 19:04:36 e TopJeugdtoernooi 15 www.vsts.nl TopJeugdToernooi_2008.indd 1 15-12-2008 19:04:36 15 e TopJeugdToernooi Dit jaar organiseert alweer voor de 15 e keer het Topjeugdtoernooi. Dit toernooi is bedoeld als

Nadere informatie

zondag 8 mei 2016 (elite/interprov. U7/U8/U9)

zondag 8 mei 2016 (elite/interprov. U7/U8/U9) zondag 8 mei 2016 (elite/interprov. U7/U8/U9) REGLEMENT INRICHTER VAN HET TORNOOI Het 37 Optima duiveltjes- en preminiementornooi wordt ingericht door FC Sint-Martens-Latem (stamnummer 5842). Terreinen:

Nadere informatie

S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Zaterdag 26 december 2015. Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen

S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Zaterdag 26 december 2015. Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI Zaterdag 26 december 2015 Sporthal Moorslede Deelnemende ploegen Club Stamnummer clubkleuren SV Moorslede A 2505 Geel - Rood - Rood SV Moorslede B

Nadere informatie

6-5-2013. Inhoudsopgave

6-5-2013. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. 3 Reglement Blz. 4 Veld indeling Blz. 5 Speelschema MB Blz. 6 Penalty bokaal MB Blz. 7 Reglement 4 tegen 4 Blz. 8 Speelschema 4 tegen 4 (4 teams) Blz. 9 Speelschema 4 tegen 4 (5 teams)

Nadere informatie

De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale.

De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale. REGLEMENT ATLETIEK De onderstaande regels gelden zowel voor de regionale kwalificatiewedstrijden als voor de nationale finale. TEAMS Per regionale kwalificatiewedstrijd nemen 6 teams per middelbaar jaar

Nadere informatie

Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035 6945648

Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035 6945648 Het BFC toernooi Zaterdag 28 mei 2016 Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035 6945648 Email: toernooienbfc@live.nl Bussum, mei 2016 Beste sportvrienden, Namens BFC van harte welkom op ons sportcomplex.

Nadere informatie

26 ste JEUGDTORNOOI SK VLIERZELE

26 ste JEUGDTORNOOI SK VLIERZELE 26 ste JEUGDTORNOOI SK VLIERZELE Voor U15 & U17 op zaterdag 11 MEI 2013 Voor U13 op zondag 12 MEI 2013 Vooreerst wil ik u danken voor uw deelname aan ons jeugdtornooi. Verder volgt het tornooireglement

Nadere informatie

Atletiek Amsterdam 13 juni 2014

Atletiek Amsterdam 13 juni 2014 Atletiek Amsterdam 13 juni 2014 Voorwoord Gefeliciteerd finalisten en begeleiders! Tijdens Olympic Moves The School Final in het Olympisch Stadion in Amsterdam op 13 juni a.s. strijden jullie tegen andere

Nadere informatie

Het BFC D&C toernooi. Zaterdag 16 mei 2015. Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035-6945648.

Het BFC D&C toernooi. Zaterdag 16 mei 2015. Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035-6945648. Het BFC D&C toernooi Zaterdag 16 mei 2015 Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035-6945648 Email: toernooienbfc@live.nl BFC D&C Toernooi, zaterdag 16 mei 2015 Bussum, mei 2015 Beste sportvrienden, Namens

Nadere informatie

Reglementen en spelregels THE FINAL. 19 juni 2014. Versie 1 > 01-05-14

Reglementen en spelregels THE FINAL. 19 juni 2014. Versie 1 > 01-05-14 Reglementen en spelregels THE FINAL 19 juni 201 Versie 1 > 01-05-1 Inhoudsopgave Reglementen 2 Artikel 1.0 Algemene bepalingen 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Gegevens Matrix per sport 2 1.3 Plaatsing 3 1. Extra

Nadere informatie

Het BFC E-pupillen toernooi

Het BFC E-pupillen toernooi Het BFC E-pupillen toernooi Zondag 31 mei 2015 Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035-6945648 Email: toernooienbfc@live.nl BFC E-pupillen Toernooi, zondag 31 mei 2015 Bussum, mei 2015 Beste sportvrienden,

Nadere informatie

19e Paastornooi U 11 * Pre - miniemen

19e Paastornooi U 11 * Pre - miniemen 19e Paastornooi U 11 * Pre - miniemen Paasdagen 04 april en 06 april 2015 Indeling van de reeksen reeks A reeks B S.K. Berlaar B 9375 groen - rood Lyra T.S.V. 7776 rood - wit S.V. Grasheide 7923 geel -

Nadere informatie

U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen:

U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen: Geel gearceerd de wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen. Wat is Super Elf? Super Elf is een voetbalcompetitie in spelvorm (soort van Coach van het Jaar, zoals dit gespeeld wordt bij het Noord-Hollands

Nadere informatie

Het BFC D&C toernooi. Zaterdag 23 mei 2015. Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035-6945648.

Het BFC D&C toernooi. Zaterdag 23 mei 2015. Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035-6945648. Het BFC D&C toernooi Zaterdag 23 mei 2015 Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035-6945648 Email: toernooienbfc@live.nl BFC D&C Toernooi, zaterdag 23 mei 2015 Bussum, mei 2015 Beste sportvrienden, Namens

Nadere informatie

011 Toernooi 23 augustus 2014. Toernooi info

011 Toernooi 23 augustus 2014. Toernooi info 011 Toernooi 23 augustus 2014 Toernooi info Voorwoord Voor de 3e keer al weer organiseren wij dit seizoen het 011 (23/8) en 013(24/8) toernooi. Over het 011 toernooi hebben we wel het een en ander te vermelden.

Nadere informatie

Joris Helleputtestraat 9 3920 LOMMEL. Openingsuren: maandag t/m vrijdag 8u tot 12u en 12u30 tot 17u00

Joris Helleputtestraat 9 3920 LOMMEL. Openingsuren: maandag t/m vrijdag 8u tot 12u en 12u30 tot 17u00 TURNHOUT TIGERS IN T KORT De Turnhout Tigers richt zich in eerste instantie op de jeugdwerking van de ijshockey in Turnhout. Jeugd vanaf 4 jaar kan zich aanmelden om onze gedeelde passie IJSHOCKEY de snelste

Nadere informatie

KBVB NR 8005. Beste voetballiefhebbers, Vooreerst wensen wij u te danken voor uw deelname aan dit unieke voetbal-event!

KBVB NR 8005. Beste voetballiefhebbers, Vooreerst wensen wij u te danken voor uw deelname aan dit unieke voetbal-event! KBVB NR 8005 Beste voetballiefhebbers, Vooreerst wensen wij u te danken voor uw deelname aan dit unieke voetbal-event! Hieronder vindt u het reglement van ons OUTDOOR Boarding Tornooi van donderdag 1 mei

Nadere informatie

AMSTERDAM YOUTH INDOOR

AMSTERDAM YOUTH INDOOR AMSTERDAM YOUTH INDOOR WIE De jeugdteams met het meeste talent WAAR Op drie velden in de Amstelhal@Borchland WAT Boardingtoernooi voor E-selectie en F-selectie teams WANNEER Zaterdag 11 januari Zondag

Nadere informatie

REGLEMENTEN & SPELREGELS

REGLEMENTEN & SPELREGELS REGLEMENTEN & SPELREGELS 2017 V3 Inhoudsopgave Reglementen Artikel 1.0 Algemene bepalingen 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Ondergrond 3 1.3 Afmetingen velden 3 1.4 Afgelasting 3 1.5 Gegevens per sport 3 1.6 Extra

Nadere informatie

We wensen jullie allemaal veel succes en hopen jullie in de toekomst nog te ontmoeten op de Sporting Lokeren Foot Academy.

We wensen jullie allemaal veel succes en hopen jullie in de toekomst nog te ontmoeten op de Sporting Lokeren Foot Academy. Beste sportievelingen In de meimaand organiseert de jeugdwerking van KSC Lokeren reeds voor de 15 de maal de Voskescup. Ons tornooi kleurt ieder jaar meer en meer internationaal: een duidelijk signaal

Nadere informatie

26 mei 2013. C-toernooi RKSV Nuenen

26 mei 2013. C-toernooi RKSV Nuenen 1 26 mei 2013 C-toernooi RKSV Nuenen C TOERNOOI 26 MEI 2013 EVENEMENTINFORMATIE C toernooi 26 mei 2013 2 VOORWOORD Namens de RKSV Nuenen ben ik verheugd alle teams van onze collega verenigingen te mogen

Nadere informatie

13 e S.V.G. Zoontjens G-voetbalcup

13 e S.V.G. Zoontjens G-voetbalcup 13 e S.V.G. Zoontjens G-voetbalcup SVG ZOONTJENS G-VOETBAL CUP 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave pag. 3 2. Voorwoord pag. 5 3. Informatie pag. 6 4. Dagprogramma pag. 7 5. Indeling poules kleedkamers pag.

Nadere informatie

Reglement Beachkorfbal België

Reglement Beachkorfbal België Reglement Beachkorfbal België 1. Veld en uitrusting 1.1 Speelveld 1. Het speelveld bedraagt 20x10m, waarop 2 korven geplaatst zijn op een gelijke afstand van de zijlijnen en 4m van de achterlijn. Er zal

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE. Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2013

PROGRAMMABOEKJE. Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2013 PROGRAMMABOEKJE Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2013 Beste sportvrienden, Voor de 27e keer in haar bestaan organiseert de H.V.C. (Hellendoornse Voetbal Clubs) weer het schoolvoetbaltoernooi.

Nadere informatie

Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035 6945648

Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035 6945648 Het BFC toernooi Zaterdag 11 juni 2016 Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035 6945648 Email: toernooienbfc@live.nl Bussum, juni 2016 Beste sportvrienden, Namens BFC van harte welkom op ons sportcomplex.

Nadere informatie

Ontdekken we op dit mooie tornooi de voetbalsterren van morgen? Zeker weten! Want onze kinderen zijn onze sterren, op alle niveaus!

Ontdekken we op dit mooie tornooi de voetbalsterren van morgen? Zeker weten! Want onze kinderen zijn onze sterren, op alle niveaus! Beste voetbalvriend, Ontdekken we op dit mooie tornooi de voetbalsterren van morgen? Zeker weten! Want onze kinderen zijn onze sterren, op alle niveaus! Laat ons genieten van de puurheid waarmee ze het

Nadere informatie

K. Bocholt V.V. vzw Eikenlaan z/n, 3950 Bocholt Tel. 089/ 46 31 90 Bankrek.nr.: 068-0381620-49 BTW nr: 705.100.126

K. Bocholt V.V. vzw Eikenlaan z/n, 3950 Bocholt Tel. 089/ 46 31 90 Bankrek.nr.: 068-0381620-49 BTW nr: 705.100.126 K. Bocholt V.V. vzw Eikenlaan z/n, Bocholt, 5 juli 2013. 089/46 49 09 Beste spelers, bestuursleden, scheidsrechters, ouders, supporters en sympathisanten. De Koninklijke BOCHOLT VV richt voor de ZESDE

Nadere informatie

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014.

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Dit jaar wordt het Zilveren Trawler toernooi in Katwijk gehouden en niet in IJmuiden. vv Katwijk en IJ.V.V.

Nadere informatie

REGLEMENTSWIJZIGINGEN

REGLEMENTSWIJZIGINGEN REGLEMENTSWIJZIGINGEN WEDSTRIJDDUUR VOOR OFFICIËLE WEDSTRIJDEN Duur Elite jeugd Interprovinciale, provinciale en gewestelijke 2 x 45 de seniores, behalve voor deze van een bepaalde leeftijd opgesteld in

Nadere informatie

Zaterdag 18 juni 2016 Sportcomplex Develstein Aanvang: 9.30

Zaterdag 18 juni 2016 Sportcomplex Develstein Aanvang: 9.30 2016 Zaterdag 18 juni 2016 Sportcomplex Develstein Aanvang: 9.30 Het MEESTERWERK Schoolkorfbaltoernooi 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door: Meesterwerk is het bedrijf van Marthijn Zoutewelle en Timon

Nadere informatie

Woensdag 2 maart 2016 Woensdag 20 april 2016 Woensdag 4 mei 2016 VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP

Woensdag 2 maart 2016 Woensdag 20 april 2016 Woensdag 4 mei 2016 VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Woensdag 2 maart 2016 Woensdag 20 april 2016 Woensdag 4 mei 2016 VLAAMS SCHOOLSPORT KAMPIOENSCHAP Deze voetbalwedstrijden maken deel uit van de Vlaamse piramidale schoolsportcompetitie. Er wordt gespeeld

Nadere informatie

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. Er wordt bij voorkeur gespeeld met een specifieke minivoetbal low bounce -voetbal.

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. Er wordt bij voorkeur gespeeld met een specifieke minivoetbal low bounce -voetbal. Voetbal: minivoetbal 1 CATEGORIEEN 3 de 4 de leerjaar: jongens meisjes 5 de 6 de leerjaar: jongens meisjes 2 DEELNAME Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. 3 MATERIAAL Er wordt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL R13.023 Invoering Beker van België U21 Betaald Voetbal Het UC legt onderstaande interpretatieve beslissing voor aan de Nationale Studiecommissie: 1. Motivering Teneinde de jonge, beloftevolle spelers van

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE. Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2016

PROGRAMMABOEKJE. Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2016 PROGRAMMABOEKJE Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2016 Beste sportvrienden, Dit jaar wordt voor de 30 e keer het schoolvoetbaltoernooi in de gemeente Hellendoorn georganiseerd. De organisatie

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND VOETBAL. Programmaboekje. Zaalvoetbal scholencompetitie Rivierenland. Show it

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND VOETBAL. Programmaboekje. Zaalvoetbal scholencompetitie Rivierenland. Show it KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND VOETBAL Programmaboekje Zaalvoetbal scholencompetitie Rivierenland Show it Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2. Algemene informatie... 4 3. Belangrijke mededelingen...

Nadere informatie

U12 Gew. KFC TURNHOUT 148. 14 augustus 2015. Miniemen toernooi. Locatie: Sportcomplex De Leemshoeve Steenweg op Merksplas 80 2300 Turnhout

U12 Gew. KFC TURNHOUT 148. 14 augustus 2015. Miniemen toernooi. Locatie: Sportcomplex De Leemshoeve Steenweg op Merksplas 80 2300 Turnhout U12 Gew. KFC TURNHOUT 148 14 augustus 2015 Locatie: Sportcomplex De Leemshoeve Steenweg op Merksplas 80 2300 Turnhout Voorwoord Beste sportvrienden, Van harte welkom op ons 3 de moederdagtoernooi van 14

Nadere informatie

TOERNOOI. C en B JUNIOREN

TOERNOOI. C en B JUNIOREN TOERNOOI C en B JUNIOREN Welkom op het C en B - JUNIOREN Toernooi van SSV 65. Dit is de 3 e editie van een jaarlijks terugkerend evenement. Op deze dag worden 2 Toernooien gespeeld, s ochtends de C-junioren

Nadere informatie

011 Toernooi 22 augustus 2015

011 Toernooi 22 augustus 2015 011 Toernooi 22 augustus 2015 Toernooi info Voorwoord Graag wil ik u allen van harte welkom heten op de eerste editie van het Brabantia-ING BVO toernooi U11. Het deelnemersveld staat garant voor een aantrekkelijk

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13. Seizoen 2014 2015

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13. Seizoen 2014 2015 Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13 Seizoen 2014 2015 De 8 principes van respect = FAIRPLAY 1. Respect voor de spelregels 2. Respect voor de scheidsrechter en de officials

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE. Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2015

PROGRAMMABOEKJE. Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2015 PROGRAMMABOEKJE Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2015 Beste sportvrienden, Dit jaar wordt voor de 29 e keer het schoolvoetbaltoernooi in de gemeente Hellendoorn georganiseerd. De organisatie

Nadere informatie

U7-U9-U11 tornooi zaterdag 26 december 2015

U7-U9-U11 tornooi zaterdag 26 december 2015 VC Groot Dilbeek organiseert: U7-U9-U11 tornooi zaterdag 26 december 2015 U6-U8-U10 tornooi zondag 27 december 2015 Sporthal Ten Gaerde J. Mertensstraat 27a 1702 Groot-Bijgaarden (DILBEEK) Beste, Wij heten

Nadere informatie

DE SOEVEREIN-ARENA SPORTVELDENSTRAAT 10 - LOMMEL PROGRAMMA LFW2015. LOMMEL FUTSAL WEEK is een organisatie van:

DE SOEVEREIN-ARENA SPORTVELDENSTRAAT 10 - LOMMEL PROGRAMMA LFW2015. LOMMEL FUTSAL WEEK is een organisatie van: 26 t.e.m. 29 DECEMBER 2015 JEUGD FUTSAL TOERNOOI DE SOEVEREIN-ARENA SPORTVELDENSTRAAT 10 - LOMMEL PROGRAMMA LFW2015 LOMMEL FUTSAL WEEK is een organisatie van: met ondersteuning van Stad Lommel Dit evenement

Nadere informatie

-programmaboekje- ATC 65. indoor boarding JAAR. zondag 24 januari. Mogelijk gemaakt door:

-programmaboekje- ATC 65. indoor boarding JAAR. zondag 24 januari. Mogelijk gemaakt door: -programmaboekje- ATC 65 indoor boarding zondag 24 januari JAAR Mogelijk gemaakt door: Specialistische groothandel in duurzame energietechnieken energieisleven.nl Hartelijk welkom bij de ATC 65 indoor

Nadere informatie

Amersfoorts Voetbal Kampioenschap 2016 D-, E- en F-PUPILLEN

Amersfoorts Voetbal Kampioenschap 2016 D-, E- en F-PUPILLEN Amersfoorts Voetbal Kampioenschap 2016 D-, E- en F-PUPILLEN Sportpark Dorrestein Dorresteinsesteeg, Amersfoort Versie 08052016 Welkomswoord Een aantal jaren geleden zijn we als AFC Quick 1890 gestart met

Nadere informatie

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor MODALITEITEN SEIZOEN 2015-2016 1ste PROVINCIAAL Eén reeks van 16 ploegen. Kampioen stijgt naar Bevordering. Eindronde: 4 clubs. Als eerste gerechtigde de 2e geklasseerde en de 3 periodekampioenen - de

Nadere informatie

HANSSEN EN VLEMMIX WINTERCUP 2015 VV WODAN

HANSSEN EN VLEMMIX WINTERCUP 2015 VV WODAN HANSSEN EN VLEMMIX WINTERCUP 2015 VV WODAN 10 JANUARI 2015 Toernooi Informatie Voorwoord: Voor de 1e keer organiseren wij dit seizoen het O10 toernooi (geb. jaar 2005) d.d. 10 januari 2015. De voetbalacademie

Nadere informatie

36e Memorial J.-P. D Hondt

36e Memorial J.-P. D Hondt Jeugdtornooi 36e Memorial J.-P. D Hondt 8 & 9 AUGUSTUS 2015 Terrein B-complex, Ten Houte, Schorisse-Maarkedal Tel: 055/ 21 67 17 Welkom Dank voor jullie inschrijving, en van harte welkom op onze 36ste

Nadere informatie

Goudse Schoolvoetbal Kampioenschappen 2015. Programma Meisjes groep 5/6 8 april 2015

Goudse Schoolvoetbal Kampioenschappen 2015. Programma Meisjes groep 5/6 8 april 2015 Goudse Schoolvoetbal Kampioenschappen 2015 Programma Meisjes groep 5/6 8 april 2015 Voorwoord: Hartelijk welkom bij het Schoolvoetbaltoernooi 2015 voor de basisscholen uit de gemeente Gouda. SPORT.GOUDA

Nadere informatie

Dit spelregelboekje is speciaal samengesteld voor het peanutbal tijdens de Veldhovense Schoolverlaters Sportdagen.

Dit spelregelboekje is speciaal samengesteld voor het peanutbal tijdens de Veldhovense Schoolverlaters Sportdagen. EEN SPEL VOOR JONGENS EN MEISJES Inleiding Dit spelregelboekje is speciaal samengesteld voor het peanutbal tijdens de Veldhovense Schoolverlaters Sportdagen. Alleen de spelregels, die u hierna aantreft,

Nadere informatie

REGLEMENT RANKINGTORNOOI CALELLA 2016

REGLEMENT RANKINGTORNOOI CALELLA 2016 REGLEMENT RANKINGTORNOOI CALELLA 2016 1. Doel Tijdens het dartsseizoen 2015 2016 zal door de dartsliga der Zennevallei opnieuw een rankingtornooi georganiseerd worden. Het rankingtornooi zal bestaan uit

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN 2013-2014 REGLEMENT Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Deze competitie heeft tot doel de

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE. Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2014

PROGRAMMABOEKJE. Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2014 PROGRAMMABOEKJE Schoolvoetbaltoernooi Gemeente Hellendoorn 2014 Beste sportvrienden, Dit jaar wordt voor de 28 e keer het schoolvoetbaltoernooi in de gemeente Hellendoorn georganiseerd. De organisatie

Nadere informatie

LMO Girls Night meiden toernooi. 20 mei 2016

LMO Girls Night meiden toernooi. 20 mei 2016 LMO Girls Night meiden toernooi 20 mei 2016 L.M.O. Girls Night meiden toernooi Rotterdam, mei 2016 Beste sportvrienden, 2016 Voetbalvereniging L.M.O. heet u van harte welkom op het jeugdtoernooi meiden

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Programmaboekje. knvb.nl

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Programmaboekje. knvb.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Programmaboekje knvb.nl 1. Voorwoord 7 tegen 7 toernooi voor vrouwenteams uit Alkmaar e.o. De KNVB organiseert in samenwerking met Sportbureau Alkmaar

Nadere informatie

Handbalvereniging The Flyers

Handbalvereniging The Flyers Beste jongens, meisjes en begeleiders, Wij heten jullie allemaal van harte welkom op het 35 ste Wijchense Schoolhandbaltoernooi! Dit jaar doen er 60 teams mee van basisscholen uit de gemeente Wijchen.

Nadere informatie

Rijnpoort Makelaars A & B junioren Selectietoernooi

Rijnpoort Makelaars A & B junioren Selectietoernooi Rijnpoort Makelaars A & B junioren Selectietoernooi Maandag 16 mei 2016 Aanvang:10.00 uur Sportpark Hoge Bomen Deelnemende A teams ARC A1 Legmeervogels A1 Sparta (AV) A1 VCS A1 VELO A1 Westlandia A1 Deelnemende

Nadere informatie

Regionaal atletiekreglement. (versie 2015)

Regionaal atletiekreglement. (versie 2015) Regionaal atletiekreglement (versie 2015) Voorwoord Het regionaal atletiekreglement van KLJ Oost-Vlaanderen is vastgelegd door de regionale monitorenraad en bekrachtigd door het Regionaal Bestuur. Het

Nadere informatie

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours uiterlijk drie maanden voor het evenement te laten keuren

Nadere informatie

RABOBANK GO CHAMPIONS LEAGUE 2014 19 E EDITIE PROGRAMMABOEKJE

RABOBANK GO CHAMPIONS LEAGUE 2014 19 E EDITIE PROGRAMMABOEKJE RABOBANK GO CHAMPIONS LEAGUE 214 19 E EDITIE PROGRAMMABOEKJE Beste voetballiefhebber, Graag heten wij u welkom op de 19 e editie van de Champions League in Recreatiecentrum de Staver. Deze editie is genoemd

Nadere informatie

12 e ASC Nieuwland Jeugdtoernooi

12 e ASC Nieuwland Jeugdtoernooi 12 e ASC Nieuwland Jeugdtoernooi vrijdag 20 mei 2011 zaterdag 21 mei 2011 D en C toernooi zaterdag 28 mei 2011 F, D, MB en E toernooi Sportpark ASC Nieuwland Laan van Duurzaamheid 10 3824 DZ Amersfoort

Nadere informatie

VB Meerkampen 2016 Zuid-West Nederland. Zaterdag 30 april Breda Zaterdag 18 juni - Spijkenisse Zaterdag 3 september Terneuzen

VB Meerkampen 2016 Zuid-West Nederland. Zaterdag 30 april Breda Zaterdag 18 juni - Spijkenisse Zaterdag 3 september Terneuzen VB Meerkampen 2016 Zuid-West Nederland Zaterdag 30 april Breda Zaterdag 18 juni - Spijkenisse Zaterdag 3 september Terneuzen VB Meerkampen Zuid-West Nederland In 2010 is door een aantal atletiekverenigingen

Nadere informatie

Toernooischema. F-Toernooi zondag 31 mei 2015, aanvangstijd eerste wedstrijd 10:00.

Toernooischema. F-Toernooi zondag 31 mei 2015, aanvangstijd eerste wedstrijd 10:00. E-Toernooi 31 mei 2015 F-Toernooi 31 mei 2015 Toernooischema E-Toernooi zondag 31 mei 2015, aanvangstijd eerste wedstrijd 10:00. F-Toernooi zondag 31 mei 2015, aanvangstijd eerste wedstrijd 10:00. VV Mariahout

Nadere informatie

Schoolhandbal toernooi 2015 Zaterdag 7 november 2015 HV FIQAS Aalsmeer en RKDES Kudelstaart

Schoolhandbal toernooi 2015 Zaterdag 7 november 2015 HV FIQAS Aalsmeer en RKDES Kudelstaart Schoolhandbal toernooi 2015 Zaterdag 7 november 2015 HV FIQAS Aalsmeer en RKDES Kudelstaart 1 Vanuit: Handbalvereniging RKDES Handbalvereniging HV FIQAS Aalsmeer. Informatie: - Vanaf half 8:30 kunnen de

Nadere informatie

Uitnodiging: De Nijlense Zwemclub nodigt u en uw zwemsters en zwemmers uit op haar:

Uitnodiging: De Nijlense Zwemclub nodigt u en uw zwemsters en zwemmers uit op haar: Uitnodiging: De Nijlense Zwemclub nodigt u en uw zwemsters en zwemmers uit op haar: 17 de ZN-Tweedaagse Deze TWEEDAAGSE ( internationale ) wedstrijd wordt georganiseerd op zaterdag 15 en zondag 16 november

Nadere informatie

DVV 09 JEUGDTOERNOOIEN 2014. DVV 09 Hondsgalgweg 1B te Dirksland 0187 602029 www.dvv09.nl

DVV 09 JEUGDTOERNOOIEN 2014. DVV 09 Hondsgalgweg 1B te Dirksland 0187 602029 www.dvv09.nl DVV 09 JEUGDTOERNOOIEN 2014 DVV 09 Hondsgalgweg 1B te Dirksland 0187 602029 www.dvv09.nl Beste voetbalvrienden, Hierbij ontvangt u het programmaboekje voor de toernooien die gehouden worden op: zaterdag

Nadere informatie

3e Indoortornooi voor debutantjes en duiveltjes van SV Moorslede. 2 januari 2016

3e Indoortornooi voor debutantjes en duiveltjes van SV Moorslede. 2 januari 2016 3e Indoortornooi voor debutantjes en duiveltjes van SV Moorslede 2 januari 2016 U6 Voormiddag U7 Namiddag Contactpersoon: christoph.werbrouck@telenet.be 0478 51 27 20 Geachte, Hierbij willen wij uw club

Nadere informatie

Holland Cup Almere Eerste editie 2009 19 april - 20 april 2014

Holland Cup Almere Eerste editie 2009 19 april - 20 april 2014 Holland Cup Almere Eerste editie 2009 19 april - 20 april 2014 Holland Cup Aantal teams: 116 Number of games: 5 Categorieën: E-junioren, D-junioren, D-junioren A-B, C-junioren, C-junioren A-B, B-junioren,

Nadere informatie

Dutch Career Cup Draaiboek

Dutch Career Cup Draaiboek Dutch Career Cup Draaiboek Indoortoernooi Almere 20 februari 2015 Inleiding In dit document treft u informatie voor het aankomende indoor Dutch Career Cup op 20 februari 2015 in Almere. Graag verzoeken

Nadere informatie

Einde Seizoen Toernooi

Einde Seizoen Toernooi Organiseert: Te houden op: zaterdag 14 Juni 2014 Einde Seizoen Toernooi Sporthal de Fazant te Hellevoetsluis I n h o u d s o p g a v e Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorwoord Routebeschrijving

Nadere informatie

VoetbalParty - ATC 65 Zaterdag 22 augustus 2015

VoetbalParty - ATC 65 Zaterdag 22 augustus 2015 VoetbalParty - T 65 Zaterdag 22 augustus 2015 Voetbalclinic Spel 1 Op de Stropdas / Gatendoek / ucket (Mikspellen) De gehele groep gaat tijdens dit spel om de beurt proberen de bal op (door) de stropdas

Nadere informatie

Streetball. Amstelveen

Streetball. Amstelveen Streetball Amstelveen 13 juni 2014 Voorwoord Gefeliciteerd finalisten en begeleiders! Tijdens Olympic Moves The School Final in het Olympisch Stadion in Amsterdam op 13 juni a.s. strijden jullie tegen

Nadere informatie

K.SK. HEIST ZWANENCUP,

K.SK. HEIST ZWANENCUP, WELKOMSTWOORD Beste sportvrienden, De Jeugdacademie van K.SK. Heist dankt u van harte voor uw deelname aan de 2 e editie van de K.SK. HEIST ZWANENCUP, voetbal- indoortornooi dat plaatsvindt in De Sporthal,

Nadere informatie

BELFELDIA E-TOERNOOI 1 juni 2014

BELFELDIA E-TOERNOOI 1 juni 2014 BELFELDIA E-TOERNOOI 1 juni 2014 Sportvrienden, Vanaf deze plaats heten wij iedereen van harte welkom op ons E- jeugdtoernooi 2014. Er hebben zich dit jaar 30 teams van 13 verschillende voetbalverenigingen

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste deelnemer / bezoeker,

VOORWOORD. Beste deelnemer / bezoeker, VRIJDAG 2 JANUARI 2015 ZATERDAG 3 JANUARI 2015 ZONDAG 4 JANUARI 2015 BORCHLAND/ Amstelhal U8 Toernooi U10 Toernooi U9 Toernooi www.borchland.nl VOORWOORD Beste deelnemer / bezoeker, Via deze weg heet ik

Nadere informatie

2009 13 de TRIARC Kampioenschap van België / Vlaanderen (Individueel & Clubploegen)

2009 13 de TRIARC Kampioenschap van België / Vlaanderen (Individueel & Clubploegen) 2009 13 de TRIARC Kampioenschap van België / Vlaanderen (Individueel & Clubploegen) BOOGSCHIETEN Zat. 4 juli 2009 Wedstrijden van 9 tot 18 uur Aansluitend : prijsuitreiking en huldiging van de kampioenen

Nadere informatie

21 september 2015. Reglement

21 september 2015. Reglement 2 september 205 Reglement INLEIDING INHOUDSTAFEL Fairplay charter... 3 Regel : Speelveld... 4 Regel 2: Poules... 4 Regel 3: Bal...6 Regel 4: Aantal spelers... 6 Regel 5: Uitrusting van de spelers... 7

Nadere informatie

Blz. 2 Deelnemers, klassementen en truien 1.0 1.4. Blz. 3 Eindprijzen en truien 2.0 2.3. Blz. 4 Huldigingen en bloemen 3.0 3.3

Blz. 2 Deelnemers, klassementen en truien 1.0 1.4. Blz. 3 Eindprijzen en truien 2.0 2.3. Blz. 4 Huldigingen en bloemen 3.0 3.3 Om de continuïteit van deze unieke Haarlemse Muggenronde te waarborgen is onderstaand wedstrijdreglement opgesteld door de Stichting Haarlemse Muggenronde Inhoud Blz. 1 Inhoud Blz. 2 Deelnemers, klassementen

Nadere informatie

Het Uitvoerend Comité nam in zitting van 28 augustus enkele interpretatieve beslissingen ter verduidelijking. Zie bijlage 2.

Het Uitvoerend Comité nam in zitting van 28 augustus enkele interpretatieve beslissingen ter verduidelijking. Zie bijlage 2. Bij de start van de jeugdkampioenschappen seizoen 2014-2015 (interprovinciaal provinciaal gewestelijk) herinneren wij U volgende reglementswijzigingen in het jeugdvoetbal tot en met U17. Het Uitvoerend

Nadere informatie

2015 vv WODAN ZOMERCUP

2015 vv WODAN ZOMERCUP 2015 vv WODAN ZOMERCUP D-TOP 23 augustus 2015 TOERNOOI INFO Voorwoord: Voor de 1e keer organiseren wij dit seizoen het D (geb-jaar: 2005) zomer TOP toernooi op 23 augustus 2015. Dit Zomer TOP toernooi

Nadere informatie

Michils Christophe Rue de Battice 98/5 4880 Aubel (Belgique) GSM : +32 499 48 06 76 email : challenge@foot2000.be

Michils Christophe Rue de Battice 98/5 4880 Aubel (Belgique) GSM : +32 499 48 06 76 email : challenge@foot2000.be Beste sportvrienden, Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de 9 de editie van ons Internationaal tornooi Challenge Benoît THANS 2011, dat plaatsvindt op 14 mei 2011 (U8 U9), 15 mei (U10 U11) en

Nadere informatie

Beste bestuursleden, trainers, zwemmers en ouders,

Beste bestuursleden, trainers, zwemmers en ouders, Beste bestuursleden, trainers, zwemmers en ouders, Sinds een aantal maanden bestaat er een nieuwe vereniging in Nederland; De Nautoiren. Een netwerk van topzwemmers die generaties met elkaar willen verbinden

Nadere informatie

KRC GENK 1 MEI 2008. Tornooi -10-9 -8-7

KRC GENK 1 MEI 2008. Tornooi -10-9 -8-7 KRC GENK 1 MEI 2008 Tornooi 10 9 8 7 PSV l. achen 1 FC Köln FC rugge Willem II Lokeren Gent Lierse SK G KV Mechelen W.Mannheim FC Hennef 05 SintTruiden MVV ergen Roda JC SK everen 2008 1 MEI TORNOOI 10

Nadere informatie

www.flandersjudocup.be 1

www.flandersjudocup.be 1 1 Flanders Judocup 2013 Terugblik Flanders Judocup 2012 + Internationale stage In 2012 namen net geen 800 judoka s uit 13 verschillende landen deel aan de Flanders Judocup; kwantiteit én kwaliteit verzekerd!

Nadere informatie

REGLEMENT US KIDS VVG TOUR 2011

REGLEMENT US KIDS VVG TOUR 2011 REGLEMENT US KIDS VVG TOUR 2011 DEELNEMINGSVOORWAARDEN De US Kids VVG Tour 2011 is toegankelijk voor spelers/speelsters geboren tussen 1998 en 2004: - lid van een club aangesloten bij de VVG - in regel

Nadere informatie