Europese Jeugdsportdagen Blankenberge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europese Jeugdsportdagen Blankenberge"

Transcriptie

1 Europese Jeugdsportdagen Blankenberge mei 2015 Bitburg Blankenberge Cranendonck Differdange Rethel

2 STADSBESTUUR BLANKENBERGE Aan onze vrienden uit Bitburg, Cranendonck, Differdange, Rethel en Blankenberge, Als burgemeester van de stad Blankenberge heet ik alle deelnemende landen van harte welkom op de 48 ste edi!e van de Europese jeugdsportdagen. Tot mijn groot genoegen merk ik dat we terug een uitgebreid aantal deelnemers mogen verwelkomen. Om een zo goed mogelijk resultaat op deze jeugdsportdagen te bekomen, was er voorafgaandelijk een zorgvuldig voorbereidingsproces. Ik hoop dan ook dat de vele inspanningen spor!eve vruchten mogen afwerpen! Onze badstad garandeert een evenwich!g uitgebouwd palet aan ac!viteiten en a*rac!es. Blankenberge is ook de familiebadplaats bij uitstek. Je geniet er van natuur en cultuur, maar ook sportac!viteiten zijn er bij de vleet. Ik wens alle deelnemers uit Bitburg, Cranendonck, Differdange, Rethel én Blankenberge veel succes toe. Patrick de Klerck, Burgemeester 2

3 STADSBESTUUR BLANKENBERGE Als schepen van sport heet ik alle delega!es van harte welkom voor de 48 ste Europese Jeugdsportdagen die dit jaar in Blankenberge georganiseerd worden van 15 tot 17 mei. Sportbeleid en vooral jeugdsport ligt me nauw aan het hart. Tijdens de jeudsportdagen krijgen 250 jongeren tussen 12 en 16 jaar volop de kans om hun spor!eve vaardigheden met elkaar te meten. Het is geweldig om zo n spor!ef topmoment samen te kunnen beleven. Maar het moeten vooral leuke dagen worden vol van spor!eve uitdagingen. Ik hoop dat deze Europese jeugdsportdagen voor onze jonge atleten een extra s!mulans kunnen zijn om uit te blinken in hun spor*ak. Dit alles onder het mo*o deelnemen is belangrijker dan winnen. Ik dank iedereen voor hun inbreng bij de ontwikkeling van het concept en hoop samen met hen dat alle jongeren zich in een geest van fair play spor!ef zullen inze*en, spannende momenten zullen beleven en kunnen terugblikken op een aangenaam verblijf in Blankenberge. Katrien Van Ryssel, Schepen van sport 3

4 INRICHTENDE STAD Blankenberge, België DEELNEMENDE STEDEN Bitburg (Duitsland) Blankenberge (België) Cranendonck (Nederland) Differdange (Luxemburg) Rethel (Frankrijk) DISCIPLINES Atle!ek (6 jongens en 6 meisjes) Basketbal (7 meisjes) Voetbal (12 jongens) Volleybal (7 meisjes) Zwemmen (6 jongens en 6 meisjes) PLAATS ACTIVITEITEN Atle!ek Basketbal Voetbal Volleybal Zwemmen Bloso Bloso Bloso Bloso FARYS Noordzeebad LOGEMENT Sporters Begeleiders Officiëlen Buschauffeurs Gastgezinnen/Bloso/Wullok Bloso/Wullok Hotel Floreal Hotel Floreal MAALTIJDEN Gastgezinnen Bloso Wullok Hotel 4

5 PROGRAMMA Vrijdag 15 mei u00 Aankomst van de delega!es van de deelnemende steden Bitburg, Cranendonck, Differdange en Rethel in het Bloso sportcentrum, (K. Boudewijnlaan 15). 17u30 18u30-19u30 Ontvangst gastgezinnen. Onderbrenging van de sporters in gastgezinnen. Onderbrenging van de sporters in Jeugdherberg De Wullok. Onderbrenging van de sporters in Bloso. Avondmaal in de accommoda!e waar men logeert. 19u30 Ontvangst en avondmaal (barbecue) officiële delega!e in de O Neill Beachclub. Avondprogramma voor alle buitenlandse sporters. 22u00 Alle sporters dienen terug te zijn waar ze logeren (Bloso, Wullok en gastgezin). 5

6 Zaterdag 16 mei u30-08u30 09u00 9u30 10u00 11u30-13u00 PROGRAMMA Ontbijt in Bloso, De Wullok en hotel voor diegenen die niet in een gastgezin of thuis verblijven. Officiële opening van de Europese Jeugdsportdagen (speech Schepen, Hymnen) in Bloso. Vertrek naar de sportaccommoda!es. Zwemmers met bus naar FARYS-Noordzeebad. Aanvang van de wedstrijden. Middagmaal in Bloso voor iedereen. 14u00 17u15 17u30-19u00 19u30 22u00 22u00 Vervolg van de wedstrijden. ALalen van de sporters door de gastgezinnen in Bloso en/of FARYS - Noordzeebad. Avondmaal in Bloso/Wullok voor alle buitenlandse sporters die niet in een gastgezin verblijven. (Niet voor Blankenbergse sporters.) Fuif Belgium Pier. Einde fuif. ALalen van de sporters door de gastgezinnen. ALalen van de Blankenbergse sporters door ouders. Bus naar Bloso. Bus naar Wullok. 6

7 Zondag 17 mei u30-08u30 PROGRAMMA Ontbijt in Bloso, De Wullok en hotel voor diegenen die niet in een gastgezin of thuis verblijven. Alle sporters begeven zich naar Bloso. 09u45 11u30-13u00 14u00 15u00 Vervolg van de wedstrijden voor voetbal, volleybal en basketbal. Middagmaal in Bloso voor iedereen (Blankenbergse sporters: basket, voetbal en volleybal.) Slui!ngsceremonie in Bloso. Einde van de Europese Jeugdsportdagen en vertrek van de verschillende delega!es. Sportdienst HET BLANKENBERGS TEAM Jochen Maes Pieterjan Vermeiren Atle5ek Eric Heyde / Tim Rosseel Basketbal Rita Nefors / Nick Pauwels / Julie Vermoortele Voetbal André Ballegeer Volleybal Fien Parmen!er Zwemmen Dirk Goegebeur / Peggy Vantorre 7

8 DISCIPLINE ALGEMEEN 1. Atle!ek 6 jongens en 6 meisjes / cat. 1, 2 en 3 2 begeleiders 2. Basketbal 7 meisjes jaargang 1999 of jonger 1 begeleider 3. Voetbal 12 jongens jaargang 2001 of jonger (max. 2 meisjes per team toegelaten) 2 begeleiders 4. Volleybal 7 meisjes jaargang 1999 of jonger 1 begeleider 5. Zwemmen 6 jongens en 6 meisjes / cat. 1, 2 en 3 2 begeleiders LEEFTIJDSGROEPEN Categorie 1 Jaargang 2002 of jonger Categorie 2 Jaargang 2000 of jonger Categorie 3 Jaargang 1999 of jonger Deelname van een speler/speelster uit een lagere categorie in een hogere categorie is toegestaan. PUNTENVERDELING Per discipline ontvangen de landen punten van 1 tot en met 5. Het land met de meeste punten over de vijf disciplines samen is de algemene winnaar. 1 e plaats 5 punten 2 e plaats 4 punten 3 e plaats 3 punten 4 e plaats 2 punten 5 e plaats 1 punt 8

9 ALGEMEEN REGLEMENT De reglementen van de interna!onale sportbonden worden zoveel mogelijk behouden. Ze worden in de geest van de spelen toegepast en aangepast. Iedere deelnemer moet voor de wedstrijd zijn iden!teitskaart voorleggen aan de scheidsrechter of jury. Deelnemerslijsten moeten ten laatste op vrijdag 1 mei 2015 via opgestuurd worden naar het volgend adres: Indien er op het laatste moment wijzigingen zouden zijn, kunnen deze bij aankomst in Bloso worden besproken met alle begeleiders. BLESSURES EN AFWEZIGHEID Elk letsel moet onmiddellijk gemeld worden aan de jury. Geleende speler van het gastland: Een geleende speler van het gastland kan in het eigen team ingezet worden - indien het niet mogelijk is om een voltallige ploeg in te ze*en (zonder wisselspelers) - met volgende bovengrens: Basketbal = max. 1 speler Voetbal = max. 1 speler Volleybal = max. 1 speler Atle!ek = max. 2 sporters Zwemmen = max. 2 zwemmers De uitgeleende speler krijgt de punten toegewezen die hij heeq gerealiseerd. De geleende spelers kunnen maar tot ten laatste vrijdag 1 mei 2015 bij het gastland aangevraagd worden. Het verzoek voor een geleende speler op een later moment is niet meer mogelijk. Bij afwezigheid: 0 punten Ploegsporten (basketbal, voetbal, volleybal): Op zondag mag een geblesseerde of zieke sporter vervangen worden door een sporter uit atle!ek of zwemmen. Dit kan alleen wanneer het niet mogelijk is om een voltallige ploeg in te ze*en op het speelveld. 9

10 TWISTPUNTEN ALGEMEEN In het geval van twistpunten zijn, op aanvraag van de scheidsrechter, per discipline de trainers van elke delega!e verantwoordelijk voor eventuele verdere gevolgen of sanc!es. FAIR PLAY TROFEE De verantwoordelijken en scheidsrechters per discipline geven op het einde van de compe!!e aan welk land de Fair Play trofee wint. 10

11 DISCIPLINES 11

12 ATLETIEK DEELNEMERS 6 jongens en 6 meisjes CATEGORIEEN Categorie 1: Categorie 2: Categorie 3: 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 2002 of jonger) 60m, 800m, verspringen en hoogspringen 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 2000 of jonger) 80m, 1000m, verspringen en hoogspringen 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 1999 of jonger) 100m, 1000m, verspringen en hoogspringen ESTAFETTE 2 teams bestaande uit 3 jongens: A & B 2 teams bestaande uit 3 meisjes: C & D Iedere estafe*e is samengesteld uit: - 1 loper uit Categorie 1: 60m - 1 loper uit Categorie 2: 140m = 400m - 1 loper uit Categorie 3: 200m REGLEMENT - Iedere deelnemer neemt deel aan 3 onderdelen - Een jongere deelnemer mag in een hogere categorie starten - De einduitslag volgt uit de optelling van alle individuele nummers en de estafe*es - Bij afwezigheid zullen geen punten toegekend worden - Aantal pogingen verspringen: 6 - Aantal pogingen hoogspringen: 3 per hoogte - Bij gelijke stand heeq het aantal behaalde eerste plaatsen (resp. 2,3, ) de doorslag voor het algemeen klassement - Korte spikes zijn toegelaten SPORTACCOMMODATIE Bloso Sportcentrum, Koning Boudewijnlaan 15B, 8370 Blankenberge VERANTWOORDELIJKE Eric Heyde Tim Rosseel 12

13 WEDSTRIJDSCHEMA ATLETIEK ZATERDAG 16 mei 2015 Voormiddag 10u m Jongens Categorie 3 10u m Meisjes Categorie 3 10u m Jongens Categorie 2 10u m Meisjes Categorie 2 10u m Jongens Categorie 1 10u m Meisjes Categorie 1 11u m Jongens Categorie 3 11u m Meisjes Categorie 3 11u20 80 m Jongens Categorie 2 11u25 80 m Meisjes Categorie 2 11u35 60 m Jongens Categorie 1 11u40 60 m Meisjes Categorie 1 Namiddag 14u00 Hoogspringen/verspringen Meisjes Categorie 1 Hoogspringen/verspringen Jongens Categorie 1 14u40 Hoogspringen/verspringen Meisjes Categorie 2 Hoogspringen/verspringen Jongens Categorie 2 15u20 Hoogspringen/verspringen Meisjes Categorie 3 Hoogspringen/verspringen Jongens Categorie 3 16u15 Estafe*e Meisjes Team A 16u20 Estafe*e Jongens Team C 16u25 Estafe*e Meisjes Team B 16u30 Estafe*e Jongens Team D 13

14 DEELNEMERS 7 meisjes geboren in 1999 of jonger REGLEMENT BASKETBAL - 5 minuten opwarming - Speel!jd: 4 x 6 minuten - Balgroo*e: 6 - Bij vrijworpen en blessures wordt de!jd s!lgezet! - Rust: 1 minuut - 2 minuten - 1 minuut - 1!me-out per wedstrijd - Er kan alleen vervangen worden wanneer het spel onderbroken is. - 4 persoonlijke fouten per wedstrijd - Bij 6 ploegfouten, elke fout nadien wordt bestraq met 2 vrijworpen. - Bij gelijke stand volgt 5 minuten Over - Time, daarna Sudden Death. - Bij gelijke eindstand aan het einde van de compe!!e, telt het resultaat van de onderlinge wedstrijd. Is dit resultaat gelijk, dan telt het verschil tussen het aantal gescoorde punten. - Een geblesseerde speler mag op zondag worden vervangen door een sporter uit atle!ek of zwemmen. PUNTENVERDELING Winst: 2 punten Verlies: 0 punten SPORTACCOMMODATIE Bloso Sportcentrum, Koning Boudewijnlaan 15B, 8370 Blankenberge VERANTWOORDELIJKE Rita Nefors Julie Vermoortele Nick Pauwels 14

15 WEDSTRIJDSCHEMA BASKETBAL ZATERDAG 16 mei u00 BITBURG - CRANENDONCK 10u45 DIFFERDANGE - RETHEL 11u30 BLANKENBERGE - BITBURG MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 14u00 CRANENDONCK - DIFFERDANGE 14u45 RETHEL - BLANKENBERGE 15u30 BITBURG - DIFFERDANGE 16u15 CRANENDONCK - RETHEL ZONDAG 17 mei u45 BLANKENBERGE - CRANENDONCK 10u30 RETHEL - BITBURG 11u15 DIFFERDANGE - BLANKENBERGE MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 15

16 DEELNEMERS VOETBAL 12 jongens geboren in 2001 of jonger (max. 2 meisjes per team toegelaten) REGLEMENT - duur: 2 x 20 minuten + 5 minuten rust. - Er wordt gespeeld op een regulier (groot) voetbalveld bestaande uit kunstgras: 11 tegen Gele kaart: 5 minuten straqijd. - Rode kaart in de 1ste helq: uitslui!ng voor de rest van de wedstrijd. - Rode kaart in de 2de helq: uitslui!ng voor de rest van de wedstrijd + volgende wedstrijd. - Bij een zware overtreding kan direct een rode kaart gegeven worden. - Er mag doorlopend gewisseld worden. (Enkel bij spelonderbreking.) - Een geblesseerde speler mag op zondag worden vervangen door een sporter uit atle!ek of zwemmen. PUNTENVERDELING Winst: 3 punten Gelijkspel: 1 punt Verlies: 0 punten Bij gelijke eindstand zijn volgende punten doorslaggevend in volgorde van toepassing: 1. Uitslag van de onderlinge wedstrijd tussen 2 teams met gelijke punten 2. Doelsaldo 3. Team met de meest gemaakte doelpunten 4. Fairplay (gele kaart: 1 strafpunt, rode kaart: 3 strafpunten) 5. Lo!ng Voetbalschoenen met ijzeren noppen zijn NIET toegelaten op het kunstgrasveld! Enkel MULTISTUDS uit kunststof zijn toegelaten! SPORTACCOMMODATIE Bloso Sportcentrum, Koning Boudewijnlaan 15B, 8370 Blankenberge VERANTWOORDELIJKE André Ballegeer 16

17 WEDSTRIJDSCHEMA VOETBAL ZATERDAG 16 mei 2015 (kunstgras) 10u00 CRANENDONCK - BITBURG 10u45 RETHEL - BLANKENBERGE 11u30 BITBURG - DIFFERDANGE MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 14u00 RETHEL - CRANENDONCK 14u45 DIFFERDANGE - BLANKENBERGE 15u30 BITBURG - RETHEL 16u15 BLANKENBERGE - CRANENDONCK ZONDAG 17 mei 2015 (kunstgras) 9u45 DIFFERDANGE - RETHEL 10u30 BLANKENBERGE - BITBURG 11u15 CRANENDONCK - DIFFERDANGE MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 17

18 DEELNEMERS 7 meisjes geboren in 1999 of jonger REGLEMENT VOLLEYBAL - Er worden 3 sets gespeeld tot maximaal 25 punten. (minstens 2 punten verschil op einde van de set) - Er wordt gespeeld zonder libero. - 1!me-out per set (30 seconden). - Bij gelijke puntenstand aan het einde van de compe!!e, telt het onderlinge resultaat. Indien nog gelijke stand: saldo van alle punten van de andere wedstrijden. - Een geblesseerde speler mag op zondag worden vervangen door een sporter uit atle!ek of zwemmen. PUNTENVERDELING Per setwinst: 1 punt Winst: 3 of 2 punten Verlies: 1 of 0 punten SPORTACCOMMODATIE Bloso Sportcentrum, Koning Boudewijnlaan 15B, 8370 Blankenberge VERANTWOORDELIJKE Fien Parmen!er 18

19 WEDSTRIJDSCHEMA VOLLEYBAL ZATERDAG 16 mei u00 RETHEL - BITBURG 10u45 BLANKENBERGE - DIFFERDANGE 11u30 RETHEL - CRANENDONCK MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 14u00 BITBURG - BLANKENBERGE 14u45 CRANENDONCK - DIFFERDANGE 15u30 BLANKENBERGE - RETHEL 16u15 DIFFERDANGE - BITBURG ZONDAG 17 mei u45 BITBURG - CRANENDONCK 10u30 DIFFERDANGE - RETHEL 11u15 CRANENDONCK - BLANKENBERGE MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 19

20 DEELNEMERS 6 jongens en 6 meisjes CATEGORIEEN ZWEMMEN Categorie 1: 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 2002 of jonger) Categorie 2: 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 2000 of jonger) Categorie 3: 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 1999 of jonger) SOLO WEDSTRIJDEN Categorie 1: 50m schoolslag en 50m vrije slag Categorie 2: 50m schoolslag en 50m vrije slag Categorie 3: 100m schoolslag en 100m vrije slag ESTAFETTE Iedere deelnemer zwemt 4 estafe*es. 50m 50m 100m vrije slag: 2 groepen met 3 jongens en 2 groepen met 3 meisjes (categorie 1, categorie 2, categorie 3) Team A jongens: 50m vrije slag 50m vrije slag 100m vrije slag Team B jongens: 50m schoolslag 50m schoolslag 100m schoolslag Team A meisjes: 50m vrije slag 50m vrije slag 100m vrije slag Team B meisjes: 50m schoolslag 50m schoolslag 100m schoolslag 4 x 25m schoolslag/vrije slag - per categorie één groep Categorie 1: 25m schoolslag meisjes 25m schoolslag jongens 25m vrije slag meisjes 25m vrije slag jongens Categorie 2: 25m schoolslag meisjes 25m schoolslag jongens 25m vrije slag meisjes 25m vrije slag jongens 12 x 50m vrije slag (meisje - jongen - meisje - jongen ) 12 x 25m vrije slag (meisje - jongen - meisje - jongen ) Categorie 3: 25m schoolslag meisjes 25m schoolslag jongens 25m vrije slag meisjes 25m vrije slag jongens 20

21 WEDSTRIJDREGLEMENT - Iedere deelnemer zwemt 2 solo-wedstrijden en 4 estafe*es. - Jongere deelnemers mogen in categorieën voor oudere deelnemers starten. - Bij keerfouten wordt bij de!jd van de betreffende zwemmer en zijn groep 3 strafseconden opgeteld. - Wanneer 1 zwemmer zich niet aan de regels houdt = 1 punt - De einduitslag wordt bepaald door alle punten van de solo-wedstrijden en de estafe*es samen te tellen. - Afwezigheid van een zwemmer = 0 punten - Bij gelijke stand in het totaalklassement is het aantal eerste plaatsen (daarna tweede, ) doorslaggevend. PUNTENVERDELING 1ste plaats: 10 punten 2de plaats: 9 punten 3de plaats: 8 punten 4de plaats: 7 punten... SPORTACCOMMODATIE FARYS - Noordzeebad, A. Van Ackersquare 1, 8370 Blankenberge VERANTWOORDELIJKE Dirk Goegebeur Peggy Vantorre 21

22 WEDSTRIJDSCHEMA ZWEMMEN ZATERDAG 16 mei u00 50m schoolslag Meisjes 2002 of jonger 50m schoolslag Jongens 2002 of jonger 50m schoolslag Meisjes 2000 of jonger 50m schoolslag Jongens 2000 of jonger 100m schoolslag Meisjes 1999 of jonger 100m schoolslag Jongens 1999 of jonger 10u45 50m vrije slag Meisjes 2002 of jonger 50m vrije slag Jongens 2002 of jonger 50m vrije slag Meisjes 2000 of jonger 50m vrije slag Jongens 2000 of jonger 100m vrije slag Meisjes 1999 of jonger 100m vrije slag Jongens 1999 of jonger MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 14u00 Estafe*e 50m - 50m - 100m schoolslag Estafe*e 50m - 50m - 100m vrije slag Estafe*e 50m - 50m - 100m schoolslag Estafe*e 50m - 50m - 100m vrije slag Meisjes of jonger Meisjes of jonger Jongens of jonger Jongens of jonger 22

23 14u30 Categorie of jonger EstafeKe 4x25m 25m schoolslag Meisje 25m schoolslag 25m vrije slag 25m vrije slag Jongen Meisje Jongen Categorie 2 25m schoolslag 25m schoolslag 25m vrije slag 25m vrije slag 2000 of jonger Meisje Jongen Meisje Jongen Categorie 3 25m schoolslag 25m schoolslag 25m vrije slag 25m vrije slag 1999 of jonger Meisje Jongen Meisje Jongen 15u00 Estafe*e 12x50m vrije slag Meisje - Jongen - Meisje - Jongen u30 Estafe*e 12x25m vrije slag Meisje - Jongen - Meisje - Jongen

24 24

25 25

26 26

27 27

28 STRATENPLAN BLANKENBERGE 28

4.1 Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBVB.

4.1 Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBVB. 1. CATEGORIEEN VOETBAL PIRAMIDAAL PROVINCIAAL Miniemen jongens (2003 + 2002) Cadetten jongens (2001 + 2000) Scholieren jongens (1999 + 1998 + 1997) Categorie 1 meisjes (2003 + 2002 + 2001) Categorie 2

Nadere informatie

Het BFC Exposa-Fashion D-pupillen toernooi

Het BFC Exposa-Fashion D-pupillen toernooi Het BFC Exposa-Fashion D-pupillen toernooi Zondag 22 juni 2014 Sportpark Meerweg 63 Bussum Telefoon: 035-6945648 Email: toernooienbfc@live.nl DEELNEMERSVELD BFC JEUGDTOERNOOIEN 2014 Bussum, juni 2014 Beste

Nadere informatie

u9tornooi@cerclebrugge.be Tornooi Reglement Telenet U9 Internationaal tornooi

u9tornooi@cerclebrugge.be Tornooi Reglement Telenet U9 Internationaal tornooi Tornooi Reglement Telenet U9 Internationaal tornooi Algemeen 1. Het tornooi wordt ingericht voor U9 spelers (geboren tussen 1-1-2006 en 31-12- 2006) 2. Bij het indienen van de spelerslijst moeten de kids-id

Nadere informatie

Rabobank Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25

Rabobank Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25 Voorwoord Beste sportvrienden, Dit jaar, 2014, organiseren we wederom het Rabobank Laarbeekcuptoernooi voor de 4 Laarbeekse voetbalverenigingen, te weten: Sparta 25, ELI Mariahout en ASV 33. Dit jaarlijkse

Nadere informatie

The Final 2011 basisonderwijs reglementen en regels

The Final 2011 basisonderwijs reglementen en regels Versie > 16-02-11 The Final 2011 basisonderwijs reglementen en regels Inhoud THE FINAL basisonderwijs 2011: ALGEMEEN Inhoud 1 Reglementen 2-5 TEAMSPORTEN Basketbal 6 Handbal 7 Korfbal 7 Streetdance 9 Unihockey

Nadere informatie

27 ste JEUGDTORNOOI SK VLIERZELE

27 ste JEUGDTORNOOI SK VLIERZELE 27 ste JEUGDTORNOOI SK VLIERZELE Voor U13 & U15 op zaterdag 10 MEI 2014 Voor U17 & U21 op zondag 11 MEI 2014 Vooreerst wil ik u danken voor uw deelname aan ons jeugdtornooi. Verder volgt het tornooireglement

Nadere informatie

Tornooi Duivels U6 (geboortejaar 2007-2008)

Tornooi Duivels U6 (geboortejaar 2007-2008) Tornooi Duivels U6 (geboortejaar 2007-2008) Algemeen Tornooireglement 1. Het Garage Sander RCFC Duiveltjestornooi, een paastornooi voor Duiveltjesploegen, zal volledig afgewerkt worden op volgende tijdstippen

Nadere informatie

SPELREGELS. voor - 12 JARIGEN. Vlaamse Basketballiga 0 SPELREGELS voor - 12 JARIGEN

SPELREGELS. voor - 12 JARIGEN. Vlaamse Basketballiga 0 SPELREGELS voor - 12 JARIGEN SPELREGELS voor - 12 JARIGEN Vlaamse Basketballiga 0 SPELREGELS voor - 12 JARIGEN INHOUD 1. Spelregels Benjamins 2 2. Spelregels Prémicroben en microben. 4 3. Spelregels Peanuts... 7 BIJLAGE: Wedstrijdblad

Nadere informatie

Atletiek Amsterdam 13 juni 2014

Atletiek Amsterdam 13 juni 2014 Atletiek Amsterdam 13 juni 2014 Voorwoord Gefeliciteerd finalisten en begeleiders! Tijdens Olympic Moves The School Final in het Olympisch Stadion in Amsterdam op 13 juni a.s. strijden jullie tegen andere

Nadere informatie

S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Zaterdag 26 december 2015. Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen

S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI. Zaterdag 26 december 2015. Sporthal Moorslede. Deelnemende ploegen S.V. Moorslede vzw ZESENTWINTIGSTE ZAALVOETBALTORNOOI Zaterdag 26 december 2015 Sporthal Moorslede Deelnemende ploegen Club Stamnummer clubkleuren SV Moorslede A 2505 Geel - Rood - Rood SV Moorslede B

Nadere informatie

We wensen jullie allemaal veel succes en hopen jullie in de toekomst nog te ontmoeten op de Sporting Lokeren Foot Academy.

We wensen jullie allemaal veel succes en hopen jullie in de toekomst nog te ontmoeten op de Sporting Lokeren Foot Academy. Beste sportievelingen In de meimaand organiseert de jeugdwerking van KSC Lokeren reeds voor de 15 de maal de Voskescup. Ons tornooi kleurt ieder jaar meer en meer internationaal: een duidelijk signaal

Nadere informatie

6-5-2013. Inhoudsopgave

6-5-2013. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. 3 Reglement Blz. 4 Veld indeling Blz. 5 Speelschema MB Blz. 6 Penalty bokaal MB Blz. 7 Reglement 4 tegen 4 Blz. 8 Speelschema 4 tegen 4 (4 teams) Blz. 9 Speelschema 4 tegen 4 (5 teams)

Nadere informatie

011 Toernooi 23 augustus 2014. Toernooi info

011 Toernooi 23 augustus 2014. Toernooi info 011 Toernooi 23 augustus 2014 Toernooi info Voorwoord Voor de 3e keer al weer organiseren wij dit seizoen het 011 (23/8) en 013(24/8) toernooi. Over het 011 toernooi hebben we wel het een en ander te vermelden.

Nadere informatie

Joris Helleputtestraat 9 3920 LOMMEL. Openingsuren: maandag t/m vrijdag 8u tot 12u en 12u30 tot 17u00

Joris Helleputtestraat 9 3920 LOMMEL. Openingsuren: maandag t/m vrijdag 8u tot 12u en 12u30 tot 17u00 TURNHOUT TIGERS IN T KORT De Turnhout Tigers richt zich in eerste instantie op de jeugdwerking van de ijshockey in Turnhout. Jeugd vanaf 4 jaar kan zich aanmelden om onze gedeelde passie IJSHOCKEY de snelste

Nadere informatie

Reglementen en spelregels THE FINAL. 19 juni 2014. Versie 1 > 01-05-14

Reglementen en spelregels THE FINAL. 19 juni 2014. Versie 1 > 01-05-14 Reglementen en spelregels THE FINAL 19 juni 201 Versie 1 > 01-05-1 Inhoudsopgave Reglementen 2 Artikel 1.0 Algemene bepalingen 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Gegevens Matrix per sport 2 1.3 Plaatsing 3 1. Extra

Nadere informatie

26 mei 2013. C-toernooi RKSV Nuenen

26 mei 2013. C-toernooi RKSV Nuenen 1 26 mei 2013 C-toernooi RKSV Nuenen C TOERNOOI 26 MEI 2013 EVENEMENTINFORMATIE C toernooi 26 mei 2013 2 VOORWOORD Namens de RKSV Nuenen ben ik verheugd alle teams van onze collega verenigingen te mogen

Nadere informatie

19e Paastornooi U 11 * Pre - miniemen

19e Paastornooi U 11 * Pre - miniemen 19e Paastornooi U 11 * Pre - miniemen Paasdagen 04 april en 06 april 2015 Indeling van de reeksen reeks A reeks B S.K. Berlaar B 9375 groen - rood Lyra T.S.V. 7776 rood - wit S.V. Grasheide 7923 geel -

Nadere informatie

U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen:

U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen: Geel gearceerd de wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen. Wat is Super Elf? Super Elf is een voetbalcompetitie in spelvorm (soort van Coach van het Jaar, zoals dit gespeeld wordt bij het Noord-Hollands

Nadere informatie

AMSTERDAM YOUTH INDOOR

AMSTERDAM YOUTH INDOOR AMSTERDAM YOUTH INDOOR WIE De jeugdteams met het meeste talent WAAR Op drie velden in de Amstelhal@Borchland WAT Boardingtoernooi voor E-selectie en F-selectie teams WANNEER Zaterdag 11 januari Zondag

Nadere informatie

Ontdekken we op dit mooie tornooi de voetbalsterren van morgen? Zeker weten! Want onze kinderen zijn onze sterren, op alle niveaus!

Ontdekken we op dit mooie tornooi de voetbalsterren van morgen? Zeker weten! Want onze kinderen zijn onze sterren, op alle niveaus! Beste voetbalvriend, Ontdekken we op dit mooie tornooi de voetbalsterren van morgen? Zeker weten! Want onze kinderen zijn onze sterren, op alle niveaus! Laat ons genieten van de puurheid waarmee ze het

Nadere informatie

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014.

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Dit jaar wordt het Zilveren Trawler toernooi in Katwijk gehouden en niet in IJmuiden. vv Katwijk en IJ.V.V.

Nadere informatie

REGLEMENTSWIJZIGINGEN

REGLEMENTSWIJZIGINGEN REGLEMENTSWIJZIGINGEN WEDSTRIJDDUUR VOOR OFFICIËLE WEDSTRIJDEN Duur Elite jeugd Interprovinciale, provinciale en gewestelijke 2 x 45 de seniores, behalve voor deze van een bepaalde leeftijd opgesteld in

Nadere informatie

011 Toernooi 22 augustus 2015

011 Toernooi 22 augustus 2015 011 Toernooi 22 augustus 2015 Toernooi info Voorwoord Graag wil ik u allen van harte welkom heten op de eerste editie van het Brabantia-ING BVO toernooi U11. Het deelnemersveld staat garant voor een aantrekkelijk

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND VOETBAL. Programmaboekje. Zaalvoetbal scholencompetitie Rivierenland. Show it

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND VOETBAL. Programmaboekje. Zaalvoetbal scholencompetitie Rivierenland. Show it KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND VOETBAL Programmaboekje Zaalvoetbal scholencompetitie Rivierenland Show it Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2. Algemene informatie... 4 3. Belangrijke mededelingen...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL R13.023 Invoering Beker van België U21 Betaald Voetbal Het UC legt onderstaande interpretatieve beslissing voor aan de Nationale Studiecommissie: 1. Motivering Teneinde de jonge, beloftevolle spelers van

Nadere informatie

Reglement Beachkorfbal België

Reglement Beachkorfbal België Reglement Beachkorfbal België 1. Veld en uitrusting 1.1 Speelveld 1. Het speelveld bedraagt 20x10m, waarop 2 korven geplaatst zijn op een gelijke afstand van de zijlijnen en 4m van de achterlijn. Er zal

Nadere informatie

-programmaboekje- ATC 65. indoor boarding JAAR. zondag 24 januari. Mogelijk gemaakt door:

-programmaboekje- ATC 65. indoor boarding JAAR. zondag 24 januari. Mogelijk gemaakt door: -programmaboekje- ATC 65 indoor boarding zondag 24 januari JAAR Mogelijk gemaakt door: Specialistische groothandel in duurzame energietechnieken energieisleven.nl Hartelijk welkom bij de ATC 65 indoor

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13. Seizoen 2014 2015

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13. Seizoen 2014 2015 Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13 Seizoen 2014 2015 De 8 principes van respect = FAIRPLAY 1. Respect voor de spelregels 2. Respect voor de scheidsrechter en de officials

Nadere informatie

K. Bocholt V.V. vzw Eikenlaan z/n, 3950 Bocholt Tel. 089/ 46 31 90 Bankrek.nr.: 068-0381620-49 BTW nr: 705.100.126

K. Bocholt V.V. vzw Eikenlaan z/n, 3950 Bocholt Tel. 089/ 46 31 90 Bankrek.nr.: 068-0381620-49 BTW nr: 705.100.126 K. Bocholt V.V. vzw Eikenlaan z/n, Bocholt, 5 juli 2013. 089/46 49 09 Beste spelers, bestuursleden, scheidsrechters, ouders, supporters en sympathisanten. De Koninklijke BOCHOLT VV richt voor de ZESDE

Nadere informatie

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. Er wordt bij voorkeur gespeeld met een specifieke minivoetbal low bounce -voetbal.

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. Er wordt bij voorkeur gespeeld met een specifieke minivoetbal low bounce -voetbal. Voetbal: minivoetbal 1 CATEGORIEEN 3 de 4 de leerjaar: jongens meisjes 5 de 6 de leerjaar: jongens meisjes 2 DEELNAME Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. 3 MATERIAAL Er wordt

Nadere informatie

Dit spelregelboekje is speciaal samengesteld voor het peanutbal tijdens de Veldhovense Schoolverlaters Sportdagen.

Dit spelregelboekje is speciaal samengesteld voor het peanutbal tijdens de Veldhovense Schoolverlaters Sportdagen. EEN SPEL VOOR JONGENS EN MEISJES Inleiding Dit spelregelboekje is speciaal samengesteld voor het peanutbal tijdens de Veldhovense Schoolverlaters Sportdagen. Alleen de spelregels, die u hierna aantreft,

Nadere informatie

U12 Gew. KFC TURNHOUT 148. 14 augustus 2015. Miniemen toernooi. Locatie: Sportcomplex De Leemshoeve Steenweg op Merksplas 80 2300 Turnhout

U12 Gew. KFC TURNHOUT 148. 14 augustus 2015. Miniemen toernooi. Locatie: Sportcomplex De Leemshoeve Steenweg op Merksplas 80 2300 Turnhout U12 Gew. KFC TURNHOUT 148 14 augustus 2015 Locatie: Sportcomplex De Leemshoeve Steenweg op Merksplas 80 2300 Turnhout Voorwoord Beste sportvrienden, Van harte welkom op ons 3 de moederdagtoernooi van 14

Nadere informatie

TOERNOOI. C en B JUNIOREN

TOERNOOI. C en B JUNIOREN TOERNOOI C en B JUNIOREN Welkom op het C en B - JUNIOREN Toernooi van SSV 65. Dit is de 3 e editie van een jaarlijks terugkerend evenement. Op deze dag worden 2 Toernooien gespeeld, s ochtends de C-junioren

Nadere informatie

Handbalvereniging The Flyers

Handbalvereniging The Flyers Beste jongens, meisjes en begeleiders, Wij heten jullie allemaal van harte welkom op het 35 ste Wijchense Schoolhandbaltoernooi! Dit jaar doen er 60 teams mee van basisscholen uit de gemeente Wijchen.

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Programmaboekje. knvb.nl

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Programmaboekje. knvb.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Programmaboekje knvb.nl 1. Voorwoord 7 tegen 7 toernooi voor vrouwenteams uit Alkmaar e.o. De KNVB organiseert in samenwerking met Sportbureau Alkmaar

Nadere informatie

RABOBANK GO CHAMPIONS LEAGUE 2014 19 E EDITIE PROGRAMMABOEKJE

RABOBANK GO CHAMPIONS LEAGUE 2014 19 E EDITIE PROGRAMMABOEKJE RABOBANK GO CHAMPIONS LEAGUE 214 19 E EDITIE PROGRAMMABOEKJE Beste voetballiefhebber, Graag heten wij u welkom op de 19 e editie van de Champions League in Recreatiecentrum de Staver. Deze editie is genoemd

Nadere informatie

Toernooischema. F-Toernooi zondag 31 mei 2015, aanvangstijd eerste wedstrijd 10:00.

Toernooischema. F-Toernooi zondag 31 mei 2015, aanvangstijd eerste wedstrijd 10:00. E-Toernooi 31 mei 2015 F-Toernooi 31 mei 2015 Toernooischema E-Toernooi zondag 31 mei 2015, aanvangstijd eerste wedstrijd 10:00. F-Toernooi zondag 31 mei 2015, aanvangstijd eerste wedstrijd 10:00. VV Mariahout

Nadere informatie

Uitnodiging: De Nijlense Zwemclub nodigt u en uw zwemsters en zwemmers uit op haar:

Uitnodiging: De Nijlense Zwemclub nodigt u en uw zwemsters en zwemmers uit op haar: Uitnodiging: De Nijlense Zwemclub nodigt u en uw zwemsters en zwemmers uit op haar: 17 de ZN-Tweedaagse Deze TWEEDAAGSE ( internationale ) wedstrijd wordt georganiseerd op zaterdag 15 en zondag 16 november

Nadere informatie

DE SOEVEREIN-ARENA SPORTVELDENSTRAAT 10 - LOMMEL PROGRAMMA LFW2015. LOMMEL FUTSAL WEEK is een organisatie van:

DE SOEVEREIN-ARENA SPORTVELDENSTRAAT 10 - LOMMEL PROGRAMMA LFW2015. LOMMEL FUTSAL WEEK is een organisatie van: 26 t.e.m. 29 DECEMBER 2015 JEUGD FUTSAL TOERNOOI DE SOEVEREIN-ARENA SPORTVELDENSTRAAT 10 - LOMMEL PROGRAMMA LFW2015 LOMMEL FUTSAL WEEK is een organisatie van: met ondersteuning van Stad Lommel Dit evenement

Nadere informatie

DVV 09 JEUGDTOERNOOIEN 2014. DVV 09 Hondsgalgweg 1B te Dirksland 0187 602029 www.dvv09.nl

DVV 09 JEUGDTOERNOOIEN 2014. DVV 09 Hondsgalgweg 1B te Dirksland 0187 602029 www.dvv09.nl DVV 09 JEUGDTOERNOOIEN 2014 DVV 09 Hondsgalgweg 1B te Dirksland 0187 602029 www.dvv09.nl Beste voetbalvrienden, Hierbij ontvangt u het programmaboekje voor de toernooien die gehouden worden op: zaterdag

Nadere informatie

Dutch Career Cup Draaiboek

Dutch Career Cup Draaiboek Dutch Career Cup Draaiboek Indoortoernooi Almere 20 februari 2015 Inleiding In dit document treft u informatie voor het aankomende indoor Dutch Career Cup op 20 februari 2015 in Almere. Graag verzoeken

Nadere informatie

Einde Seizoen Toernooi

Einde Seizoen Toernooi Organiseert: Te houden op: zaterdag 14 Juni 2014 Einde Seizoen Toernooi Sporthal de Fazant te Hellevoetsluis I n h o u d s o p g a v e Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorwoord Routebeschrijving

Nadere informatie

Holland Cup Almere Eerste editie 2009 19 april - 20 april 2014

Holland Cup Almere Eerste editie 2009 19 april - 20 april 2014 Holland Cup Almere Eerste editie 2009 19 april - 20 april 2014 Holland Cup Aantal teams: 116 Number of games: 5 Categorieën: E-junioren, D-junioren, D-junioren A-B, C-junioren, C-junioren A-B, B-junioren,

Nadere informatie

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor MODALITEITEN SEIZOEN 2015-2016 1ste PROVINCIAAL Eén reeks van 16 ploegen. Kampioen stijgt naar Bevordering. Eindronde: 4 clubs. Als eerste gerechtigde de 2e geklasseerde en de 3 periodekampioenen - de

Nadere informatie

36e Memorial J.-P. D Hondt

36e Memorial J.-P. D Hondt Jeugdtornooi 36e Memorial J.-P. D Hondt 8 & 9 AUGUSTUS 2015 Terrein B-complex, Ten Houte, Schorisse-Maarkedal Tel: 055/ 21 67 17 Welkom Dank voor jullie inschrijving, en van harte welkom op onze 36ste

Nadere informatie

VoetbalParty - ATC 65 Zaterdag 22 augustus 2015

VoetbalParty - ATC 65 Zaterdag 22 augustus 2015 VoetbalParty - T 65 Zaterdag 22 augustus 2015 Voetbalclinic Spel 1 Op de Stropdas / Gatendoek / ucket (Mikspellen) De gehele groep gaat tijdens dit spel om de beurt proberen de bal op (door) de stropdas

Nadere informatie

Goudse Schoolvoetbal Kampioenschappen 2015. Programma Meisjes groep 5/6 8 april 2015

Goudse Schoolvoetbal Kampioenschappen 2015. Programma Meisjes groep 5/6 8 april 2015 Goudse Schoolvoetbal Kampioenschappen 2015 Programma Meisjes groep 5/6 8 april 2015 Voorwoord: Hartelijk welkom bij het Schoolvoetbaltoernooi 2015 voor de basisscholen uit de gemeente Gouda. SPORT.GOUDA

Nadere informatie

21 september 2015. Reglement

21 september 2015. Reglement 2 september 205 Reglement INLEIDING INHOUDSTAFEL Fairplay charter... 3 Regel : Speelveld... 4 Regel 2: Poules... 4 Regel 3: Bal...6 Regel 4: Aantal spelers... 6 Regel 5: Uitrusting van de spelers... 7

Nadere informatie

2015 vv WODAN ZOMERCUP

2015 vv WODAN ZOMERCUP 2015 vv WODAN ZOMERCUP D-TOP 23 augustus 2015 TOERNOOI INFO Voorwoord: Voor de 1e keer organiseren wij dit seizoen het D (geb-jaar: 2005) zomer TOP toernooi op 23 augustus 2015. Dit Zomer TOP toernooi

Nadere informatie

Het Uitvoerend Comité nam in zitting van 28 augustus enkele interpretatieve beslissingen ter verduidelijking. Zie bijlage 2.

Het Uitvoerend Comité nam in zitting van 28 augustus enkele interpretatieve beslissingen ter verduidelijking. Zie bijlage 2. Bij de start van de jeugdkampioenschappen seizoen 2014-2015 (interprovinciaal provinciaal gewestelijk) herinneren wij U volgende reglementswijzigingen in het jeugdvoetbal tot en met U17. Het Uitvoerend

Nadere informatie

REGLEMENT RANKINGTORNOOI CALELLA 2016

REGLEMENT RANKINGTORNOOI CALELLA 2016 REGLEMENT RANKINGTORNOOI CALELLA 2016 1. Doel Tijdens het dartsseizoen 2015 2016 zal door de dartsliga der Zennevallei opnieuw een rankingtornooi georganiseerd worden. Het rankingtornooi zal bestaan uit

Nadere informatie

Schoolzaalvoetbaltoernooi finales

Schoolzaalvoetbaltoernooi finales Schoolzaalvoetbaltoernooi finales 20 februari 2014 Sportcentrum de Mammoet 1 Voorwoord: SPORT.GOUDA heet iedereen hartelijk welkom bij de grote finaledag van het schoolzaalvoetbal 2014. Na spannende voorrondes

Nadere informatie

Uitnodiging: De Nijlense Zwemclub nodigt u en uw zwemsters en zwemmers uit op haar:

Uitnodiging: De Nijlense Zwemclub nodigt u en uw zwemsters en zwemmers uit op haar: Uitnodiging: De Nijlense Zwemclub nodigt u en uw zwemsters en zwemmers uit op haar: 16 de ZN-Tweedaagse Deze TWEEDAAGSE ( internationale ) wedstrijd wordt georganiseerd op zaterdag 16 en zondag 17 november

Nadere informatie

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours uiterlijk drie maanden voor het evenement te laten keuren

Nadere informatie

Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15

Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15 Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15 Spelregels KNVB Schoolvoetbal 11 TEGEN 11 Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15 Deze reglementen gelden vanaf de eerste voorronde tot en met

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste deelnemer / bezoeker,

VOORWOORD. Beste deelnemer / bezoeker, VRIJDAG 2 JANUARI 2015 ZATERDAG 3 JANUARI 2015 ZONDAG 4 JANUARI 2015 BORCHLAND/ Amstelhal U8 Toernooi U10 Toernooi U9 Toernooi www.borchland.nl VOORWOORD Beste deelnemer / bezoeker, Via deze weg heet ik

Nadere informatie

3e Indoortornooi voor debutantjes en duiveltjes van SV Moorslede. 2 januari 2016

3e Indoortornooi voor debutantjes en duiveltjes van SV Moorslede. 2 januari 2016 3e Indoortornooi voor debutantjes en duiveltjes van SV Moorslede 2 januari 2016 U6 Voormiddag U7 Namiddag Contactpersoon: christoph.werbrouck@telenet.be 0478 51 27 20 Geachte, Hierbij willen wij uw club

Nadere informatie

OVERZICHT SPORTIEVE REGLEMENTSWIJZIGINGEN 2015

OVERZICHT SPORTIEVE REGLEMENTSWIJZIGINGEN 2015 OVERZICHT SPORTIEVE REGLEMENTSWIJZIGINGEN 2015 1. INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN 1.1. NIEUWE LEEFTIJDSCATEGORIEËN DAMES De leeftijdscategorieën D30, D40, D50 en D60 worden vervangen door resp. D25, D35, D45

Nadere informatie

BELFELDIA E-TOERNOOI 1 juni 2014

BELFELDIA E-TOERNOOI 1 juni 2014 BELFELDIA E-TOERNOOI 1 juni 2014 Sportvrienden, Vanaf deze plaats heten wij iedereen van harte welkom op ons E- jeugdtoernooi 2014. Er hebben zich dit jaar 30 teams van 13 verschillende voetbalverenigingen

Nadere informatie

Blz. 2 Deelnemers, klassementen en truien 1.0 1.4. Blz. 3 Eindprijzen en truien 2.0 2.3. Blz. 4 Huldigingen en bloemen 3.0 3.3

Blz. 2 Deelnemers, klassementen en truien 1.0 1.4. Blz. 3 Eindprijzen en truien 2.0 2.3. Blz. 4 Huldigingen en bloemen 3.0 3.3 Om de continuïteit van deze unieke Haarlemse Muggenronde te waarborgen is onderstaand wedstrijdreglement opgesteld door de Stichting Haarlemse Muggenronde Inhoud Blz. 1 Inhoud Blz. 2 Deelnemers, klassementen

Nadere informatie

De gezelligheid en sportiviteit voeren vandaag de boventoon dus is de belangrijkste prijs de ING Fair Play Cup.

De gezelligheid en sportiviteit voeren vandaag de boventoon dus is de belangrijkste prijs de ING Fair Play Cup. 2 Terrein: Sportpark Madestein, Madesteinweg 17, Den Haag, Telefoon: 070-3978920 Secretariaat: p/a Valkenierstraat 9, 2694 BN s-gravenzande Telefoon: 0174-420578 of 06-10570872; E-mail: secretaris@svloosduinen.nl

Nadere informatie

2009 13 de TRIARC Kampioenschap van België / Vlaanderen (Individueel & Clubploegen)

2009 13 de TRIARC Kampioenschap van België / Vlaanderen (Individueel & Clubploegen) 2009 13 de TRIARC Kampioenschap van België / Vlaanderen (Individueel & Clubploegen) BOOGSCHIETEN Zat. 4 juli 2009 Wedstrijden van 9 tot 18 uur Aansluitend : prijsuitreiking en huldiging van de kampioenen

Nadere informatie

Spelregels Breda Indoor Soccer Competitie

Spelregels Breda Indoor Soccer Competitie Spelregels Breda Indoor Soccer Competitie 1. Indoor Soccer draait om fairplay. Strijd op sportieve wijze op het veld. Houd rekening met anderen in zowel woord als daad! 2. Teams dienen 5 minuten voor aanvang

Nadere informatie

Michils Christophe Rue de Battice 98/5 4880 Aubel (Belgique) GSM : +32 499 48 06 76 email : challenge@foot2000.be

Michils Christophe Rue de Battice 98/5 4880 Aubel (Belgique) GSM : +32 499 48 06 76 email : challenge@foot2000.be Beste sportvrienden, Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de 9 de editie van ons Internationaal tornooi Challenge Benoît THANS 2011, dat plaatsvindt op 14 mei 2011 (U8 U9), 15 mei (U10 U11) en

Nadere informatie

Manegevoetbal Asten. Spelregels Manegevoetbal Asten Versie 7.1 2015. Manegevoelbal Asten Versie 7.1-2015 Lotusstraat 40 5721 ZV, Asten Pagina 1 van 8

Manegevoetbal Asten. Spelregels Manegevoetbal Asten Versie 7.1 2015. Manegevoelbal Asten Versie 7.1-2015 Lotusstraat 40 5721 ZV, Asten Pagina 1 van 8 Spelregels Manegevoetbal Asten Versie 7.1 2015 5721 ZV, Asten Pagina 1 van 8 Inleiding De spelregels van het manegevoetbal zijn samengesteld door de organisatie van het Manegevoetbaltoernooi. De spelregels

Nadere informatie

NATIONAAL WEDSTRIJDFORMULIER

NATIONAAL WEDSTRIJDFORMULIER NATIONAAL WEDSTRIJDFORMULIER INHOUDSOPGAVE Verkleinde uitgave van wedstrijdformulier 3 I Voor de wedstrijd A Bovenkant van het formulier 4 B Rechteronderkant formulier 4 C Goedkeuring 5 II Na de toss voor

Nadere informatie

REGLEMENT US KIDS VVG TOUR 2011

REGLEMENT US KIDS VVG TOUR 2011 REGLEMENT US KIDS VVG TOUR 2011 DEELNEMINGSVOORWAARDEN De US Kids VVG Tour 2011 is toegankelijk voor spelers/speelsters geboren tussen 1998 en 2004: - lid van een club aangesloten bij de VVG - in regel

Nadere informatie

VERSIE 01.05.04 1. ALGEMEENHEDEN. Wat is mini-volleybal?

VERSIE 01.05.04 1. ALGEMEENHEDEN. Wat is mini-volleybal? VERSIE 01.05.04 1. ALGEMEENHEDEN Wat is mini-volleybal? 1) een spel dat voorbehouden is aan kinderen in de leeftijdscategorie D- en E-jeugd (zie 2.2) 2) een spel dat dient om kinderen te initiëren tot

Nadere informatie

www.flandersjudocup.be 1

www.flandersjudocup.be 1 1 Flanders Judocup 2013 Terugblik Flanders Judocup 2012 + Internationale stage In 2012 namen net geen 800 judoka s uit 13 verschillende landen deel aan de Flanders Judocup; kwantiteit én kwaliteit verzekerd!

Nadere informatie

Via deze weg heet ik jullie van harte welkom op de tweede editie van Amsterdam Youth Indoor in de Amstelhal van Borchland.

Via deze weg heet ik jullie van harte welkom op de tweede editie van Amsterdam Youth Indoor in de Amstelhal van Borchland. ZATERDAG 10 JANUARI 2015 ZONDAG 11 JANUARI 2015 U10 Toernooi U8 Toernooi + U9 Toernooi BORCHLAND/ Amstelhal www.borchland.nl VOORWOORD Beste deelnemer / bezoeker, Via deze weg heet ik jullie van harte

Nadere informatie

7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting

7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting Uitnodiging : Zwemclub Geel nodigt u en uw zwemmers uit op de : 7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting Wanneer: zaterdag 14 en zondag 15 februari 2015 Waar: Stedelijk overdekt zwembad van de stad

Nadere informatie

Jeugdcriterium Frans Claes Reglement

Jeugdcriterium Frans Claes Reglement Jeugdcriterium Frans Claes Reglement Het Jeugdcriterium Frans Claes is een nationale wedstrijd over 3 dagen. Het wordt ingericht door KRV de skeelerclub van de Kempen, Koninklijk Modern Skatersclub Wilrijk

Nadere informatie

Programma BEST OF THE WEST 2009.doc 15-08-2009 BEST OF THE WEST

Programma BEST OF THE WEST 2009.doc 15-08-2009 BEST OF THE WEST BEST OF THE WEST 15 AUGUSTUS 2009 Welkom! Namens de toernooicommissie van Best of the West heten wij u van harte welkom op sportpark Nooitgedacht voor de tweede editie van het toernooi voor derde elftallen

Nadere informatie

Reglement Bpost bank trofee 2015-2016

Reglement Bpost bank trofee 2015-2016 Reglement Bpost bank trofee 2015-2016 Art. 1 De bpost bank trofee is een organisatie van Golazo sports in samenwerking met vzw Sportinez en vzw Fietspromo en start dit seizoen voor de 29ste keer. Art.

Nadere informatie

Programma Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013

Programma Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013 Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013 Programma Nederlandse Sprint Kampioenschappen Zwemmen 2013 Zaterdag 29 juni, series Inzwemmen 08.00 uur, aanvang series 09.00 uur 1. 50 m. vrije slag meisjes

Nadere informatie

Reglement Rood Oranje competitie (mini- en driekwart) KNLTB District Zuid

Reglement Rood Oranje competitie (mini- en driekwart) KNLTB District Zuid Reglement Rood Oranje competitie (mini- en driekwart) KNLTB District Zuid 2012 Inhoudsopgave Algemene info: blz. 3 Ballen en banen rode competitie (mini): blz. 4 Ballen en banen oranje competitie (driekwart):

Nadere informatie

S.C. Dynamo RICOH jeugdtoernooi 2015

S.C. Dynamo RICOH jeugdtoernooi 2015 S.C. Dynamo RICOH zaterdag 6 juni 09:00-17:00 uur -1- Toernooiboekje -2- Beste voetbalvrienden, Welkom op ons sportcomplex van S.C. Dynamo. Voetbal en het kijken hiernaar valt of staat met mooi weer. Laten

Nadere informatie

VOORWOORD. We wensen alle teams en toeschouwers veel succes dit weekend!

VOORWOORD. We wensen alle teams en toeschouwers veel succes dit weekend! VOORWOORD Vandaag start het 10 e en tevens laatste editie van het Freepack Software waterpolo toernooi. Een toernooi dat op weg was een hele mooie traditie op te bouwen in Alphen aan den Rijn. Echter op

Nadere informatie

SPREEKBEURT HANDBAL. door Casper Houtepen

SPREEKBEURT HANDBAL. door Casper Houtepen SPREEKBEURT HANDBAL door Casper Houtepen Mijn onderwerp voor de spreekbeurt is handbal. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik het zelf doe en ik het een leuke sport vind. Misschien willen door mijn spreekbeurt

Nadere informatie

Programmaboekje D pupillen Warming up voetbaltoernooi 2013

Programmaboekje D pupillen Warming up voetbaltoernooi 2013 Programmaboekje D pupillen Warming up voetbaltoernooi 2013 Datum : zondag 18 augustus 2013 Locatie: Sportpark Schuytgraaf Marasingel 251 6846 DX Arnhem 026-3817773 Teamindeling en programma D pupillen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Veld indeling. Poule indeling. Wedstrijdschema. Penaltybokaal en Uitslagen. Route beschrijving

Inhoudsopgave. Veld indeling. Poule indeling. Wedstrijdschema. Penaltybokaal en Uitslagen. Route beschrijving Inhoudsopgave Blz 3 Blz 4 Blz 5 Blz 6 Blz 7 Blz 8 Reglement Veld indeling Poule indeling Wedstrijdschema Penaltybokaal en Uitslagen Route beschrijving 2 Toernooireglement 1. Er wordt gespeeld volgens de

Nadere informatie

CKV DALTO. Schoolkorfbaltoernooi 20 mei 2015. Groep 7 en 8

CKV DALTO. Schoolkorfbaltoernooi 20 mei 2015. Groep 7 en 8 CKV DALTO Schoolkorfbaltoernooi 20 mei 2015 Groep 7 en 8 Schoolkorfbaltoernooi Groep 7 en 8 Poule-indeling Poule F Poule G Poule H De Kring A1 De Kring A2 De Kring A3 De Kring A4 De Vuurvogel A1 De Vuurvogel

Nadere informatie

schoolkorfbaltoernooi

schoolkorfbaltoernooi 1e SCHOOLSPORTTOERNOOI 2015/2016 Namens de organiserende korfbalverenigingen RDZ en De Tovers ben ik blij dat we uw school mogen ontvangen op het eerste schoolsporttoernooi van het schooljaar 2015/2016

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in

Nadere informatie

Zaterdag 26 MEI 2012 SC t GOOI SPORTPARK BERESTEIN

Zaterdag 26 MEI 2012 SC t GOOI SPORTPARK BERESTEIN e Zaterdag 26 MEI 2012 SC t GOOI SPORTPARK BERESTEIN BOOMGAARD TRANSPORT_ WEB WINKEL TOPSPONSORS 1 INHOUD VOORWOORD 2 TOERNOOIPROGRAMMA 3 ONTVANGSTRUIMTEN 3 CONTACT 3 ALGEMENE BEPALINGEN 4 WEDSTRIJDREGLEMENT

Nadere informatie

Sportpark De Groote Stee Smeetlandseweg 15 Rotterdam IJsselmonde

Sportpark De Groote Stee Smeetlandseweg 15 Rotterdam IJsselmonde IJ.V.V. de ZWERVERS Sportpark De Groote Stee Smeetlandseweg 15 Rotterdam IJsselmonde 2 e Pinksterdag, maandag 20 mei 2013 Op maandag 20 mei 2013 wordt bij onze voetbalvereniging IJ.V.V. de Zwervers een

Nadere informatie

Schoolkorfbaltoernooi 2015

Schoolkorfbaltoernooi 2015 Schoolkorfbaltoernooi 2015 Welkom bij het Schoolkorfbaltoernooi 2015! Welkom! Via dit programmaboekje willen wij jullie allemaal welkom heten op dit mooie sportcomplex van KV Heerenveen. KV Heerenveen

Nadere informatie

Info-avond Jeugd. Agenda. Zomerseizoen 2013. Jeugdcommissie Jeugdtrainers De trainingen Wedstrijden Interregio Jeugdcup Andere activiteiten

Info-avond Jeugd. Agenda. Zomerseizoen 2013. Jeugdcommissie Jeugdtrainers De trainingen Wedstrijden Interregio Jeugdcup Andere activiteiten Agenda Info-avond Jeugd Zomerseizoen 2013 Jeugdcommissie Jeugdtrainers De trainingen Wedstrijden Andere activiteiten 03/04/2013 De jeugdcommissie De jeugdcommissie - vacatures Wil je als ouder een handje

Nadere informatie

50 jaar jeugdvoetbal KVV Viering jeugd

50 jaar jeugdvoetbal KVV Viering jeugd Koninklijke Vlaamse Voetbalbond presenteert 50 jaar jeugdvoetbal KVV Viering jeugd Zaterdag 7 september 2013 Voor alle jeugdspelers, clubs, begeleiders en familie Van pupil tot junior, meisjes en jongens,

Nadere informatie

deelnemers GVAV Rapiditas Sportpark Kardinge Bieskemaar 9 9735 AE GRONINGEN 050 5410415 Opgericht: 26 januari 1921

deelnemers GVAV Rapiditas Sportpark Kardinge Bieskemaar 9 9735 AE GRONINGEN 050 5410415 Opgericht: 26 januari 1921 deelnemers Alphense Boys Sportpark De Bijlen Sportlaan 4 5 9 2406 LD ALPHEN A/D RIJN Opgericht: 1 juli 1930 GVAV Rapiditas Sportpark Kardinge Bieskemaar 9 9735 AE GRONINGEN 050 5410415 Opgericht: 26 januari

Nadere informatie

VOLKELSE GASTVRIJHEID

VOLKELSE GASTVRIJHEID Welkom, Willkommen Voor u ligt het programmaboekje van onze jeugdtoernooien. Onze toernooicommissie is er weer in geslaagd een zeer goed bezet jeugdtoernooi te organiseren en daar zijn wij als jeugdcommissie

Nadere informatie

Voorwoord schoolvoetbaltoernooi 2013 van v.v. Brederodes en Sportservice Vianen

Voorwoord schoolvoetbaltoernooi 2013 van v.v. Brederodes en Sportservice Vianen Schoolvoetbal Vianen 2013 Inhoudsopgave 2. Voorwoord Burgemeester 3. Wedstrijdreglement 8. Plattegrond 9. Schema Categorie A Jongens 10. Schema Categorie B Meisjes 11. Schema Categorie C gemengd 12. Schema

Nadere informatie

Programmaboekje Regio Groningen. Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2012/ 2013

Programmaboekje Regio Groningen. Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2012/ 2013 Programmaboekje Regio Groningen Jeugdzaalvoetbalcompetitie 2012/ 2013 Versie 14 januari Wijzigingen: Wedstrijden Poule Gro F2, E1 en E2 van 2 februari te Lewenborg zijn verplaatst naar Sporthal Hoogkerk

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste deelnemer / bezoeker,

VOORWOORD. Beste deelnemer / bezoeker, ZATERDAG 19 DECEMBER 2015 ZONDAG 20 DECEMBER 2015 ZONDAG 27 DECEMBER 2015 BORCHLAND/ Amstelhal U8 Kwalificatietoernooi U9 Kwalificatietoernooi U10 Kwalificatietoernooi www.borchland.nl VOORWOORD Beste

Nadere informatie

Hervorming Jeugdcompetitie. Gevolgen voor VC Bertem-Leefdaal

Hervorming Jeugdcompetitie. Gevolgen voor VC Bertem-Leefdaal Hervorming Jeugdcompetitie Gevolgen voor VC Bertem-Leefdaal Agenda 1. Wie is het VFV? 2. Gewestelijk of Provinciaal? 2.1 Kwaliteitsmeting jeugdopleidingen: Footpass audit 2.2 Extra kwaliteitscriteria 2.3

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste voetballiefhebbers,

VOORWOORD. Beste voetballiefhebbers, VOORWOORD Beste voetballiefhebbers, Namens voetbalvereniging Moerse Boys heten wij iedereen van harte welkom op het 39 e jeugdtoernooi van onze vereniging. Ook dit jaar hebben onze hoofdsponsor van de

Nadere informatie

ALGEMENE INFO. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp.

ALGEMENE INFO. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp. ALGEMENE INFO Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp. We kozen opnieuw voor de schitterende accommodatie van BLOSO

Nadere informatie

ZGEEL 2- daagse internationale zwemmeeting

ZGEEL 2- daagse internationale zwemmeeting Uitnodiging : Zwemclub Geel nodigt u en uw zwemmers uit op : 6 ZGEEL 2- daagse internationale zwemmeeting Wanneer: Waar: Bijkomen info: zaterdag 15 en zondag 16 februari 2014 Stelijk overkt zwembad van

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Hockey Bond vzw Association Royale Belge de Hockey asbl 6-TAL HOCKEY JONGENS: SPEL- EN GEDRAGSREGELS

Koninklijke Belgische Hockey Bond vzw Association Royale Belge de Hockey asbl 6-TAL HOCKEY JONGENS: SPEL- EN GEDRAGSREGELS Referentie : Spelregels FIH Versie: 7-2009 (van toepassing vanaf 1/9/2009) Deze regels zijn van toepassing op eekhoorntjes jongens. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 1-2003 zijn aangegeven

Nadere informatie