Europese Jeugdsportdagen Blankenberge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europese Jeugdsportdagen Blankenberge"

Transcriptie

1 Europese Jeugdsportdagen Blankenberge mei 2015 Bitburg Blankenberge Cranendonck Differdange Rethel

2 STADSBESTUUR BLANKENBERGE Aan onze vrienden uit Bitburg, Cranendonck, Differdange, Rethel en Blankenberge, Als burgemeester van de stad Blankenberge heet ik alle deelnemende landen van harte welkom op de 48 ste edi!e van de Europese jeugdsportdagen. Tot mijn groot genoegen merk ik dat we terug een uitgebreid aantal deelnemers mogen verwelkomen. Om een zo goed mogelijk resultaat op deze jeugdsportdagen te bekomen, was er voorafgaandelijk een zorgvuldig voorbereidingsproces. Ik hoop dan ook dat de vele inspanningen spor!eve vruchten mogen afwerpen! Onze badstad garandeert een evenwich!g uitgebouwd palet aan ac!viteiten en a*rac!es. Blankenberge is ook de familiebadplaats bij uitstek. Je geniet er van natuur en cultuur, maar ook sportac!viteiten zijn er bij de vleet. Ik wens alle deelnemers uit Bitburg, Cranendonck, Differdange, Rethel én Blankenberge veel succes toe. Patrick de Klerck, Burgemeester 2

3 STADSBESTUUR BLANKENBERGE Als schepen van sport heet ik alle delega!es van harte welkom voor de 48 ste Europese Jeugdsportdagen die dit jaar in Blankenberge georganiseerd worden van 15 tot 17 mei. Sportbeleid en vooral jeugdsport ligt me nauw aan het hart. Tijdens de jeudsportdagen krijgen 250 jongeren tussen 12 en 16 jaar volop de kans om hun spor!eve vaardigheden met elkaar te meten. Het is geweldig om zo n spor!ef topmoment samen te kunnen beleven. Maar het moeten vooral leuke dagen worden vol van spor!eve uitdagingen. Ik hoop dat deze Europese jeugdsportdagen voor onze jonge atleten een extra s!mulans kunnen zijn om uit te blinken in hun spor*ak. Dit alles onder het mo*o deelnemen is belangrijker dan winnen. Ik dank iedereen voor hun inbreng bij de ontwikkeling van het concept en hoop samen met hen dat alle jongeren zich in een geest van fair play spor!ef zullen inze*en, spannende momenten zullen beleven en kunnen terugblikken op een aangenaam verblijf in Blankenberge. Katrien Van Ryssel, Schepen van sport 3

4 INRICHTENDE STAD Blankenberge, België DEELNEMENDE STEDEN Bitburg (Duitsland) Blankenberge (België) Cranendonck (Nederland) Differdange (Luxemburg) Rethel (Frankrijk) DISCIPLINES Atle!ek (6 jongens en 6 meisjes) Basketbal (7 meisjes) Voetbal (12 jongens) Volleybal (7 meisjes) Zwemmen (6 jongens en 6 meisjes) PLAATS ACTIVITEITEN Atle!ek Basketbal Voetbal Volleybal Zwemmen Bloso Bloso Bloso Bloso FARYS Noordzeebad LOGEMENT Sporters Begeleiders Officiëlen Buschauffeurs Gastgezinnen/Bloso/Wullok Bloso/Wullok Hotel Floreal Hotel Floreal MAALTIJDEN Gastgezinnen Bloso Wullok Hotel 4

5 PROGRAMMA Vrijdag 15 mei u00 Aankomst van de delega!es van de deelnemende steden Bitburg, Cranendonck, Differdange en Rethel in het Bloso sportcentrum, (K. Boudewijnlaan 15). 17u30 18u30-19u30 Ontvangst gastgezinnen. Onderbrenging van de sporters in gastgezinnen. Onderbrenging van de sporters in Jeugdherberg De Wullok. Onderbrenging van de sporters in Bloso. Avondmaal in de accommoda!e waar men logeert. 19u30 Ontvangst en avondmaal (barbecue) officiële delega!e in de O Neill Beachclub. Avondprogramma voor alle buitenlandse sporters. 22u00 Alle sporters dienen terug te zijn waar ze logeren (Bloso, Wullok en gastgezin). 5

6 Zaterdag 16 mei u30-08u30 09u00 9u30 10u00 11u30-13u00 PROGRAMMA Ontbijt in Bloso, De Wullok en hotel voor diegenen die niet in een gastgezin of thuis verblijven. Officiële opening van de Europese Jeugdsportdagen (speech Schepen, Hymnen) in Bloso. Vertrek naar de sportaccommoda!es. Zwemmers met bus naar FARYS-Noordzeebad. Aanvang van de wedstrijden. Middagmaal in Bloso voor iedereen. 14u00 17u15 17u30-19u00 19u30 22u00 22u00 Vervolg van de wedstrijden. ALalen van de sporters door de gastgezinnen in Bloso en/of FARYS - Noordzeebad. Avondmaal in Bloso/Wullok voor alle buitenlandse sporters die niet in een gastgezin verblijven. (Niet voor Blankenbergse sporters.) Fuif Belgium Pier. Einde fuif. ALalen van de sporters door de gastgezinnen. ALalen van de Blankenbergse sporters door ouders. Bus naar Bloso. Bus naar Wullok. 6

7 Zondag 17 mei u30-08u30 PROGRAMMA Ontbijt in Bloso, De Wullok en hotel voor diegenen die niet in een gastgezin of thuis verblijven. Alle sporters begeven zich naar Bloso. 09u45 11u30-13u00 14u00 15u00 Vervolg van de wedstrijden voor voetbal, volleybal en basketbal. Middagmaal in Bloso voor iedereen (Blankenbergse sporters: basket, voetbal en volleybal.) Slui!ngsceremonie in Bloso. Einde van de Europese Jeugdsportdagen en vertrek van de verschillende delega!es. Sportdienst HET BLANKENBERGS TEAM Jochen Maes Pieterjan Vermeiren Atle5ek Eric Heyde / Tim Rosseel Basketbal Rita Nefors / Nick Pauwels / Julie Vermoortele Voetbal André Ballegeer Volleybal Fien Parmen!er Zwemmen Dirk Goegebeur / Peggy Vantorre 7

8 DISCIPLINE ALGEMEEN 1. Atle!ek 6 jongens en 6 meisjes / cat. 1, 2 en 3 2 begeleiders 2. Basketbal 7 meisjes jaargang 1999 of jonger 1 begeleider 3. Voetbal 12 jongens jaargang 2001 of jonger (max. 2 meisjes per team toegelaten) 2 begeleiders 4. Volleybal 7 meisjes jaargang 1999 of jonger 1 begeleider 5. Zwemmen 6 jongens en 6 meisjes / cat. 1, 2 en 3 2 begeleiders LEEFTIJDSGROEPEN Categorie 1 Jaargang 2002 of jonger Categorie 2 Jaargang 2000 of jonger Categorie 3 Jaargang 1999 of jonger Deelname van een speler/speelster uit een lagere categorie in een hogere categorie is toegestaan. PUNTENVERDELING Per discipline ontvangen de landen punten van 1 tot en met 5. Het land met de meeste punten over de vijf disciplines samen is de algemene winnaar. 1 e plaats 5 punten 2 e plaats 4 punten 3 e plaats 3 punten 4 e plaats 2 punten 5 e plaats 1 punt 8

9 ALGEMEEN REGLEMENT De reglementen van de interna!onale sportbonden worden zoveel mogelijk behouden. Ze worden in de geest van de spelen toegepast en aangepast. Iedere deelnemer moet voor de wedstrijd zijn iden!teitskaart voorleggen aan de scheidsrechter of jury. Deelnemerslijsten moeten ten laatste op vrijdag 1 mei 2015 via opgestuurd worden naar het volgend adres: Indien er op het laatste moment wijzigingen zouden zijn, kunnen deze bij aankomst in Bloso worden besproken met alle begeleiders. BLESSURES EN AFWEZIGHEID Elk letsel moet onmiddellijk gemeld worden aan de jury. Geleende speler van het gastland: Een geleende speler van het gastland kan in het eigen team ingezet worden - indien het niet mogelijk is om een voltallige ploeg in te ze*en (zonder wisselspelers) - met volgende bovengrens: Basketbal = max. 1 speler Voetbal = max. 1 speler Volleybal = max. 1 speler Atle!ek = max. 2 sporters Zwemmen = max. 2 zwemmers De uitgeleende speler krijgt de punten toegewezen die hij heeq gerealiseerd. De geleende spelers kunnen maar tot ten laatste vrijdag 1 mei 2015 bij het gastland aangevraagd worden. Het verzoek voor een geleende speler op een later moment is niet meer mogelijk. Bij afwezigheid: 0 punten Ploegsporten (basketbal, voetbal, volleybal): Op zondag mag een geblesseerde of zieke sporter vervangen worden door een sporter uit atle!ek of zwemmen. Dit kan alleen wanneer het niet mogelijk is om een voltallige ploeg in te ze*en op het speelveld. 9

10 TWISTPUNTEN ALGEMEEN In het geval van twistpunten zijn, op aanvraag van de scheidsrechter, per discipline de trainers van elke delega!e verantwoordelijk voor eventuele verdere gevolgen of sanc!es. FAIR PLAY TROFEE De verantwoordelijken en scheidsrechters per discipline geven op het einde van de compe!!e aan welk land de Fair Play trofee wint. 10

11 DISCIPLINES 11

12 ATLETIEK DEELNEMERS 6 jongens en 6 meisjes CATEGORIEEN Categorie 1: Categorie 2: Categorie 3: 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 2002 of jonger) 60m, 800m, verspringen en hoogspringen 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 2000 of jonger) 80m, 1000m, verspringen en hoogspringen 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 1999 of jonger) 100m, 1000m, verspringen en hoogspringen ESTAFETTE 2 teams bestaande uit 3 jongens: A & B 2 teams bestaande uit 3 meisjes: C & D Iedere estafe*e is samengesteld uit: - 1 loper uit Categorie 1: 60m - 1 loper uit Categorie 2: 140m = 400m - 1 loper uit Categorie 3: 200m REGLEMENT - Iedere deelnemer neemt deel aan 3 onderdelen - Een jongere deelnemer mag in een hogere categorie starten - De einduitslag volgt uit de optelling van alle individuele nummers en de estafe*es - Bij afwezigheid zullen geen punten toegekend worden - Aantal pogingen verspringen: 6 - Aantal pogingen hoogspringen: 3 per hoogte - Bij gelijke stand heeq het aantal behaalde eerste plaatsen (resp. 2,3, ) de doorslag voor het algemeen klassement - Korte spikes zijn toegelaten SPORTACCOMMODATIE Bloso Sportcentrum, Koning Boudewijnlaan 15B, 8370 Blankenberge VERANTWOORDELIJKE Eric Heyde Tim Rosseel 12

13 WEDSTRIJDSCHEMA ATLETIEK ZATERDAG 16 mei 2015 Voormiddag 10u m Jongens Categorie 3 10u m Meisjes Categorie 3 10u m Jongens Categorie 2 10u m Meisjes Categorie 2 10u m Jongens Categorie 1 10u m Meisjes Categorie 1 11u m Jongens Categorie 3 11u m Meisjes Categorie 3 11u20 80 m Jongens Categorie 2 11u25 80 m Meisjes Categorie 2 11u35 60 m Jongens Categorie 1 11u40 60 m Meisjes Categorie 1 Namiddag 14u00 Hoogspringen/verspringen Meisjes Categorie 1 Hoogspringen/verspringen Jongens Categorie 1 14u40 Hoogspringen/verspringen Meisjes Categorie 2 Hoogspringen/verspringen Jongens Categorie 2 15u20 Hoogspringen/verspringen Meisjes Categorie 3 Hoogspringen/verspringen Jongens Categorie 3 16u15 Estafe*e Meisjes Team A 16u20 Estafe*e Jongens Team C 16u25 Estafe*e Meisjes Team B 16u30 Estafe*e Jongens Team D 13

14 DEELNEMERS 7 meisjes geboren in 1999 of jonger REGLEMENT BASKETBAL - 5 minuten opwarming - Speel!jd: 4 x 6 minuten - Balgroo*e: 6 - Bij vrijworpen en blessures wordt de!jd s!lgezet! - Rust: 1 minuut - 2 minuten - 1 minuut - 1!me-out per wedstrijd - Er kan alleen vervangen worden wanneer het spel onderbroken is. - 4 persoonlijke fouten per wedstrijd - Bij 6 ploegfouten, elke fout nadien wordt bestraq met 2 vrijworpen. - Bij gelijke stand volgt 5 minuten Over - Time, daarna Sudden Death. - Bij gelijke eindstand aan het einde van de compe!!e, telt het resultaat van de onderlinge wedstrijd. Is dit resultaat gelijk, dan telt het verschil tussen het aantal gescoorde punten. - Een geblesseerde speler mag op zondag worden vervangen door een sporter uit atle!ek of zwemmen. PUNTENVERDELING Winst: 2 punten Verlies: 0 punten SPORTACCOMMODATIE Bloso Sportcentrum, Koning Boudewijnlaan 15B, 8370 Blankenberge VERANTWOORDELIJKE Rita Nefors Julie Vermoortele Nick Pauwels 14

15 WEDSTRIJDSCHEMA BASKETBAL ZATERDAG 16 mei u00 BITBURG - CRANENDONCK 10u45 DIFFERDANGE - RETHEL 11u30 BLANKENBERGE - BITBURG MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 14u00 CRANENDONCK - DIFFERDANGE 14u45 RETHEL - BLANKENBERGE 15u30 BITBURG - DIFFERDANGE 16u15 CRANENDONCK - RETHEL ZONDAG 17 mei u45 BLANKENBERGE - CRANENDONCK 10u30 RETHEL - BITBURG 11u15 DIFFERDANGE - BLANKENBERGE MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 15

16 DEELNEMERS VOETBAL 12 jongens geboren in 2001 of jonger (max. 2 meisjes per team toegelaten) REGLEMENT - duur: 2 x 20 minuten + 5 minuten rust. - Er wordt gespeeld op een regulier (groot) voetbalveld bestaande uit kunstgras: 11 tegen Gele kaart: 5 minuten straqijd. - Rode kaart in de 1ste helq: uitslui!ng voor de rest van de wedstrijd. - Rode kaart in de 2de helq: uitslui!ng voor de rest van de wedstrijd + volgende wedstrijd. - Bij een zware overtreding kan direct een rode kaart gegeven worden. - Er mag doorlopend gewisseld worden. (Enkel bij spelonderbreking.) - Een geblesseerde speler mag op zondag worden vervangen door een sporter uit atle!ek of zwemmen. PUNTENVERDELING Winst: 3 punten Gelijkspel: 1 punt Verlies: 0 punten Bij gelijke eindstand zijn volgende punten doorslaggevend in volgorde van toepassing: 1. Uitslag van de onderlinge wedstrijd tussen 2 teams met gelijke punten 2. Doelsaldo 3. Team met de meest gemaakte doelpunten 4. Fairplay (gele kaart: 1 strafpunt, rode kaart: 3 strafpunten) 5. Lo!ng Voetbalschoenen met ijzeren noppen zijn NIET toegelaten op het kunstgrasveld! Enkel MULTISTUDS uit kunststof zijn toegelaten! SPORTACCOMMODATIE Bloso Sportcentrum, Koning Boudewijnlaan 15B, 8370 Blankenberge VERANTWOORDELIJKE André Ballegeer 16

17 WEDSTRIJDSCHEMA VOETBAL ZATERDAG 16 mei 2015 (kunstgras) 10u00 CRANENDONCK - BITBURG 10u45 RETHEL - BLANKENBERGE 11u30 BITBURG - DIFFERDANGE MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 14u00 RETHEL - CRANENDONCK 14u45 DIFFERDANGE - BLANKENBERGE 15u30 BITBURG - RETHEL 16u15 BLANKENBERGE - CRANENDONCK ZONDAG 17 mei 2015 (kunstgras) 9u45 DIFFERDANGE - RETHEL 10u30 BLANKENBERGE - BITBURG 11u15 CRANENDONCK - DIFFERDANGE MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 17

18 DEELNEMERS 7 meisjes geboren in 1999 of jonger REGLEMENT VOLLEYBAL - Er worden 3 sets gespeeld tot maximaal 25 punten. (minstens 2 punten verschil op einde van de set) - Er wordt gespeeld zonder libero. - 1!me-out per set (30 seconden). - Bij gelijke puntenstand aan het einde van de compe!!e, telt het onderlinge resultaat. Indien nog gelijke stand: saldo van alle punten van de andere wedstrijden. - Een geblesseerde speler mag op zondag worden vervangen door een sporter uit atle!ek of zwemmen. PUNTENVERDELING Per setwinst: 1 punt Winst: 3 of 2 punten Verlies: 1 of 0 punten SPORTACCOMMODATIE Bloso Sportcentrum, Koning Boudewijnlaan 15B, 8370 Blankenberge VERANTWOORDELIJKE Fien Parmen!er 18

19 WEDSTRIJDSCHEMA VOLLEYBAL ZATERDAG 16 mei u00 RETHEL - BITBURG 10u45 BLANKENBERGE - DIFFERDANGE 11u30 RETHEL - CRANENDONCK MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 14u00 BITBURG - BLANKENBERGE 14u45 CRANENDONCK - DIFFERDANGE 15u30 BLANKENBERGE - RETHEL 16u15 DIFFERDANGE - BITBURG ZONDAG 17 mei u45 BITBURG - CRANENDONCK 10u30 DIFFERDANGE - RETHEL 11u15 CRANENDONCK - BLANKENBERGE MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 19

20 DEELNEMERS 6 jongens en 6 meisjes CATEGORIEEN ZWEMMEN Categorie 1: 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 2002 of jonger) Categorie 2: 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 2000 of jonger) Categorie 3: 2 jongens en 2 meisjes (jaargang 1999 of jonger) SOLO WEDSTRIJDEN Categorie 1: 50m schoolslag en 50m vrije slag Categorie 2: 50m schoolslag en 50m vrije slag Categorie 3: 100m schoolslag en 100m vrije slag ESTAFETTE Iedere deelnemer zwemt 4 estafe*es. 50m 50m 100m vrije slag: 2 groepen met 3 jongens en 2 groepen met 3 meisjes (categorie 1, categorie 2, categorie 3) Team A jongens: 50m vrije slag 50m vrije slag 100m vrije slag Team B jongens: 50m schoolslag 50m schoolslag 100m schoolslag Team A meisjes: 50m vrije slag 50m vrije slag 100m vrije slag Team B meisjes: 50m schoolslag 50m schoolslag 100m schoolslag 4 x 25m schoolslag/vrije slag - per categorie één groep Categorie 1: 25m schoolslag meisjes 25m schoolslag jongens 25m vrije slag meisjes 25m vrije slag jongens Categorie 2: 25m schoolslag meisjes 25m schoolslag jongens 25m vrije slag meisjes 25m vrije slag jongens 12 x 50m vrije slag (meisje - jongen - meisje - jongen ) 12 x 25m vrije slag (meisje - jongen - meisje - jongen ) Categorie 3: 25m schoolslag meisjes 25m schoolslag jongens 25m vrije slag meisjes 25m vrije slag jongens 20

21 WEDSTRIJDREGLEMENT - Iedere deelnemer zwemt 2 solo-wedstrijden en 4 estafe*es. - Jongere deelnemers mogen in categorieën voor oudere deelnemers starten. - Bij keerfouten wordt bij de!jd van de betreffende zwemmer en zijn groep 3 strafseconden opgeteld. - Wanneer 1 zwemmer zich niet aan de regels houdt = 1 punt - De einduitslag wordt bepaald door alle punten van de solo-wedstrijden en de estafe*es samen te tellen. - Afwezigheid van een zwemmer = 0 punten - Bij gelijke stand in het totaalklassement is het aantal eerste plaatsen (daarna tweede, ) doorslaggevend. PUNTENVERDELING 1ste plaats: 10 punten 2de plaats: 9 punten 3de plaats: 8 punten 4de plaats: 7 punten... SPORTACCOMMODATIE FARYS - Noordzeebad, A. Van Ackersquare 1, 8370 Blankenberge VERANTWOORDELIJKE Dirk Goegebeur Peggy Vantorre 21

22 WEDSTRIJDSCHEMA ZWEMMEN ZATERDAG 16 mei u00 50m schoolslag Meisjes 2002 of jonger 50m schoolslag Jongens 2002 of jonger 50m schoolslag Meisjes 2000 of jonger 50m schoolslag Jongens 2000 of jonger 100m schoolslag Meisjes 1999 of jonger 100m schoolslag Jongens 1999 of jonger 10u45 50m vrije slag Meisjes 2002 of jonger 50m vrije slag Jongens 2002 of jonger 50m vrije slag Meisjes 2000 of jonger 50m vrije slag Jongens 2000 of jonger 100m vrije slag Meisjes 1999 of jonger 100m vrije slag Jongens 1999 of jonger MIDDAGMAAL IN BLOSO: 11u30-13u00 14u00 Estafe*e 50m - 50m - 100m schoolslag Estafe*e 50m - 50m - 100m vrije slag Estafe*e 50m - 50m - 100m schoolslag Estafe*e 50m - 50m - 100m vrije slag Meisjes of jonger Meisjes of jonger Jongens of jonger Jongens of jonger 22

23 14u30 Categorie of jonger EstafeKe 4x25m 25m schoolslag Meisje 25m schoolslag 25m vrije slag 25m vrije slag Jongen Meisje Jongen Categorie 2 25m schoolslag 25m schoolslag 25m vrije slag 25m vrije slag 2000 of jonger Meisje Jongen Meisje Jongen Categorie 3 25m schoolslag 25m schoolslag 25m vrije slag 25m vrije slag 1999 of jonger Meisje Jongen Meisje Jongen 15u00 Estafe*e 12x50m vrije slag Meisje - Jongen - Meisje - Jongen u30 Estafe*e 12x25m vrije slag Meisje - Jongen - Meisje - Jongen

24 24

25 25

26 26

27 27

28 STRATENPLAN BLANKENBERGE 28

SPELREGELS. voor - 12 JARIGEN. Vlaamse Basketballiga 0 SPELREGELS voor - 12 JARIGEN

SPELREGELS. voor - 12 JARIGEN. Vlaamse Basketballiga 0 SPELREGELS voor - 12 JARIGEN SPELREGELS voor - 12 JARIGEN Vlaamse Basketballiga 0 SPELREGELS voor - 12 JARIGEN INHOUD 1. Spelregels Benjamins 2 2. Spelregels Prémicroben en microben. 4 3. Spelregels Peanuts... 7 BIJLAGE: Wedstrijdblad

Nadere informatie

Via deze weg heet ik jullie van harte welkom op de tweede editie van Amsterdam Youth Indoor in de Amstelhal van Borchland.

Via deze weg heet ik jullie van harte welkom op de tweede editie van Amsterdam Youth Indoor in de Amstelhal van Borchland. ZATERDAG 10 JANUARI 2015 ZONDAG 11 JANUARI 2015 U10 Toernooi U8 Toernooi + U9 Toernooi BORCHLAND/ Amstelhal www.borchland.nl VOORWOORD Beste deelnemer / bezoeker, Via deze weg heet ik jullie van harte

Nadere informatie

Olympic Moves 2014-2015. Algemeen reglement. Algemene voorwaarden Olympic Moves Schooljaar 2014/2015

Olympic Moves 2014-2015. Algemeen reglement. Algemene voorwaarden Olympic Moves Schooljaar 2014/2015 Algemeen reglement Algemene voorwaarden Olympic Moves Schooljaar 2014/2015 Artikel 1 Definities 1) Toernooi: regionale finale en The School Final van Olympic Moves; 2) (de organisatie van) Olympic Moves:

Nadere informatie

5 e Internationaal Hoofdtornooi. FCV Dender EH 2015. Zaterdag 30 mei. Zondag 31 mei (U8 & U9) (U10 & U11)

5 e Internationaal Hoofdtornooi. FCV Dender EH 2015. Zaterdag 30 mei. Zondag 31 mei (U8 & U9) (U10 & U11) 5 e Internationaal Hoofdtornooi FCV Dender EH 2015 Zaterdag 30 mei (U8 & U9) Zondag 31 mei (U10 & U11) Inhoud Tornooibrochure Internationaal Hoofdtornooi FCV Dender EH 2015 - Voorwoord - Overzicht deelnemende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter m.u.v.

Nadere informatie

Het verkrijgen van jeugdlicenties

Het verkrijgen van jeugdlicenties 2. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 10.02.2014 (13-17) Jeugdlicenties REE D S G O E D G E K EURD OP 16. 12. 2013 INWERKINGTREDING: 01.01.2014 Artikel 334 Het verkrijgen van jeugdlicenties

Nadere informatie

Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15

Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15 Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15 Spelregels KNVB Schoolvoetbal 11 TEGEN 11 Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15 Deze reglementen gelden vanaf de eerste voorronde tot en met

Nadere informatie

7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting

7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting Uitnodiging : Zwemclub Geel nodigt u en uw zwemmers uit op de : 7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting Wanneer: zaterdag 14 en zondag 15 februari 2015 Waar: Stedelijk overdekt zwembad van de stad

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR U6 TOT U13

SPELREGELS VOOR U6 TOT U13 SEIZOEN 2009-2010 SPELREGELS VOOR U6 TOT U13 Redactie : KBVB, Michel Sablon, Technisch Directeur K.U. Leuven, Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie Prof. Dr. Werner Helsen Bart Gilis 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

REGLEMENT ANTWERP STUDENTS LEAGUE ZAALVOETBAL 2011-2012

REGLEMENT ANTWERP STUDENTS LEAGUE ZAALVOETBAL 2011-2012 REGLEMENT ANTWERP STUDENTS LEAGUE ZAALVOETBAL 2011-2012 1. Deelnemen 1.1. Meedoen aan deze competitie kan enkel als men in het bezit is van een geldige sportsticker. Sportstickers kunnen ter plaatse aangekocht

Nadere informatie

Programma boekje E- D Toernooi VV Spijkenisse 2015

Programma boekje E- D Toernooi VV Spijkenisse 2015 Programma boekje E- D Toernooi VV Spijkenisse 2015 Welkom beste sportvrienden, VV Spijkenisse heet u van harte welkom op het Rabobank E- D Toernooi van 6 juni 2015. Een uniek toernooi waarbij kleine spelers

Nadere informatie

CKV DALTO. Schoolkorfbaltoernooi 20 mei 2015. Groep 7 en 8

CKV DALTO. Schoolkorfbaltoernooi 20 mei 2015. Groep 7 en 8 CKV DALTO Schoolkorfbaltoernooi 20 mei 2015 Groep 7 en 8 Schoolkorfbaltoernooi Groep 7 en 8 Poule-indeling Poule F Poule G Poule H De Kring A1 De Kring A2 De Kring A3 De Kring A4 De Vuurvogel A1 De Vuurvogel

Nadere informatie

Nieuws, verslagen en berichten van Het Baarnsch Lyceum Jaargang 6, nr. 2 Donderdag 21 september 2010. Sport Interlyceale Amsterdams Lyceum

Nieuws, verslagen en berichten van Het Baarnsch Lyceum Jaargang 6, nr. 2 Donderdag 21 september 2010. Sport Interlyceale Amsterdams Lyceum Agenda Nieuws, verslagen en berichten van Het Baarnsch Lyceum Jaargang 6, nr. 2 Donderdag 21 september 2010 vr 24 september za 25 september t/m za 2 oktober ma 27 september di 28 september do 30 september

Nadere informatie

Challenge RBSC Team Race. voor Optimist. Zondag 26 april 2015. Notice of Race

Challenge RBSC Team Race. voor Optimist. Zondag 26 april 2015. Notice of Race Challenge RBSC Team Race voor Optimist Zondag 26 april 2015 Notice of Race 1- Organisatie RBSC Teamrace Challenge voor Optimisten zal plaats hebben op zondag 26 april 2015 en wordt georganiseerd door RBSC

Nadere informatie

NUMMER 1/2011-2012. Verantwoordelijke uitgever : Buts Gert P/a. Vlaamse Ski & Snowboard Federatie (VSSF) vzw Boomgaardstraat 22 bus 27 2600 Berchem

NUMMER 1/2011-2012. Verantwoordelijke uitgever : Buts Gert P/a. Vlaamse Ski & Snowboard Federatie (VSSF) vzw Boomgaardstraat 22 bus 27 2600 Berchem NUMMER 1/2011-2012 Verantwoordelijke uitgever : Buts Gert P/a. Vlaamse Ski & Snowboard Federatie (VSSF) vzw Boomgaardstraat 22 bus 27 2600 Berchem 03/286.07.85 De inhoud van deze uitgave mag vrij gekopieerd

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Artikel 1. Algemeen Dit reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Open

Nadere informatie

Uitzendreglement van de NGoB

Uitzendreglement van de NGoB Uitzendreglement van de NGoB Ronald Verhagen Versie 1.0 NGoB Versie 1.0 1/23 Voorwoord Met enige regelmaat nemen er (jeugd)spelers namens de Nederlandse Go Bond (NGoB) deel aan (buitenlandse) toernooien.

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL

REGELS VAN HET VOETBALSPEL REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2012-2013 3 OPMERKINGEN BIJ DE SPELREGELS Wijzigingen Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze Regels onaangetast

Nadere informatie

Hoe korfbal is ontstaan

Hoe korfbal is ontstaan Hoe korfbal is ontstaan Korfballers hebben hun sport te danken aan een onderwijzer, Nico Broekhuysen is zijn naam. Hij woonde in Amsterdam en hij moest een cursus gaan volgen in Zweden. s Avonds deden

Nadere informatie

Vriendinnendag draaiboek

Vriendinnendag draaiboek Vriendinnendag draaiboek Voorwoord Vriendinnendag draaiboek De KNVB heeft de afgelopen decennia veel energie gestoken in de ontwikkeling van het vrouwen- en meisjesvoetbal in Nederland. Jeugdplan Nederland,

Nadere informatie

Boekingsvoorwaarden entreekaarten

Boekingsvoorwaarden entreekaarten Boekingsvoorwaarden Boekingsvoorwaarden entreekaarten ATP Event Experts is voor de Olympische Spelen 2014 in Sochi door NOC*NSF en het IOC aangewezen als "Official Ticket & Travel Agent" voor de verkoop

Nadere informatie

SCHUTTERSVERSTANDHOUDING ZAND & LEEMSTREEK REGLEMENT

SCHUTTERSVERSTANDHOUDING ZAND & LEEMSTREEK REGLEMENT SCHUTTERSVERSTANDHOUDING ZAND & LEEMSTREEK REGLEMENT 1956 INHOUD Pagina 1&2 1.Algemene bepalingen 2&3 2.Technische gegevens schietstand 3&4 3.Schietbepalingen 4&5&6&7 4.Wedstrijdbepalingen 7&8 5.Keuren

Nadere informatie

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord?

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? Het is een gewoonte die we al lang bij ODO hebben: het bestuur biedt bij de start van het korfbalseizoen alle leden een uitgave met algemene informatie over onze vereniging

Nadere informatie

svcdw E-JEUGDtoernooi Zaterdag 13 juni 2015

svcdw E-JEUGDtoernooi Zaterdag 13 juni 2015 svcdw E-JEUGDtoernooi Zaterdag 13 juni 2015 Programmaboekje Welkomstwoord Wij heten u van harte welkom bij het svcdw JEUGDtoernooi 2015 voor E-pupillen. (7x7) Maar liefst 32 teams gaan in 4 verschillende

Nadere informatie

V.S.V. Velserbroek D Selectie

V.S.V. Velserbroek D Selectie Seizoen 2014 2015 V.S.V. Velserbroek D Selectie Beste spelers van V.S.V. Velserbroek, Komend seizoen zal de D1 spelen in de hoofdklasse. Door een prachtig resultaat van de oude D1 spelen we komend seizoen

Nadere informatie

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal Buitenspel! Buitenspel! Nee, hij niet! Nee, hij Samenvatting van de spelregels veldvoetbal niet! Inhoudsopgave klik op de hoofdstukken om door het boekje te gaan Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

INDEZESTIEN. Steun en vertrouwen. Beste ARC ers

INDEZESTIEN. Steun en vertrouwen. Beste ARC ers INDEZESTIEN De digitale nieuwsbrief van SV ARC Seizoen 2012-2013 Steun en vertrouwen door Nick Bouman De filmdocumentaire Etre et Avoir gaat over een schoolklasje in Frankrijk, Nick Bouman dat passievol

Nadere informatie

Obstacle Course Racing. Rulebook

Obstacle Course Racing. Rulebook Obstacle Course Racing Rulebook 2015 1 Officiële regels van Obstacle Course Racing 2015 Vastgesteld en gepubliceerd door de Obstacle Course Racing Association Benelux De Obstacle Course Association Benelux

Nadere informatie

Playfootball Brinkmanplan 2 2728DH Zoetermeer - kvk:2735414 INGbank: 5721917 BTW nummer: NL2005.50.391.B01 - Register Calibris nummer: 124538

Playfootball Brinkmanplan 2 2728DH Zoetermeer - kvk:2735414 INGbank: 5721917 BTW nummer: NL2005.50.391.B01 - Register Calibris nummer: 124538 1 Info Schoolfootball (schoolfootball is onderdeel van Playfootball) Schoolfootball heeft ten doel het bevorderen van de maatschappelijke en sociale ontwikkeling van jongeren door middel van sportbeoefening

Nadere informatie