WERKINGSVERSLAG. Sainctelettesquare Brussel Tel. : Fax :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKINGSVERSLAG. Sainctelettesquare 19 1000 Brussel Tel. : 02 204 08 00 - Fax : 02 204 08 09 info@kunstenloket.be www.kunstenloket."

Transcriptie

1 Sainctelettesquare Brussel Tel. : Fax : WERKINGSVERSLAG 2014 Brussel maart 2015

2 INHOUD 1. Voorwoord 3 2. Missie en kerntaken van het Kunstenloket 4 3. Raad van Bestuur en Algemene Vergadering 5 Vergaderingen 5 Samenstelling Algemene Vergadering 5 Leden Raad van Bestuur 6 4. Werking 7 Advies en consult 7 Informatieverstrekking 8 Opleiding 9 Specifieke projecten 12 Netwerking 13 Onderzoek Medewerkers 18 Personeel 18 Vrijwilligers Online communicatie en databankmanagement 19 Online communicatie en promotie 19 Offline communicatie en promotie 20 CRM Huisvesting en locaties Financieel 22 Overzicht van de bijlagen 23 Bijlagen 24 2

3 1. VOORWOORD Bijzonder in 2014 was de viering van het tienjarig bestaan van Kunstenloket vzw. In tien jaar evolueerde het Kunstenloket naar een kenniscentrum over zakelijke en juridische aspecten in de Culturele en Creatieve Sectoren (CCS). De kennis van het Kunstenloket wordt gevormd door betrokkenheid op de doelgroep, de opgebouwde ervaring en onderzoek. Ook werd ons in het Nieuwe Kunstendecreet een nieuwe kerntaak opgelegd, nl. het maken van een veldanalyse m.b.t. ondernemerschap in de sector. Op basis van permanente evaluatie, toegepast onderzoek, informatie en documentatie levert het Kunstenloket een bijdrage de continue ontwikkeling van het ondernemerschap bij kunstenaars en het overheidsbeleid ter zaken. Binnen de ruime context van de CCS richten de activiteiten van het Kunstenloket zich bij voorbaat tot de kunstuitingen die het uitgangspunt zijn van het Kunstendecreet. Het Kunstenloket blijft kunstenaars en creatieven zien, informatie verstrekken, advies geven en opleiding verstrekken waarbij de focus, van bij de start al, ligt op de zakelijke professionalisering. In deze zin is het Kunstenloket complementair aan andere sectororganisaties die instaan voor de inhoudelijke dienstverlening. De werking van het Kunstenloket blijft tot eind 2016 vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst met de subsidiërende overheid. Jaarlijks wordt deze overeenkomst geactualiseerd en concreet gemaakt in een jaarplan. Deze werkwijze zorgde ook m.b.t voor continuïteit in de werking. 3

4 2. MISSIE EN KERNTAKEN VAN HET KUNSTENLOKET Missie: Kunstenloket vzw is het aanspreekpunt voor zakelijk en juridisch advies voor individuele kunstenaars en creatieven. In art.74 S1 van het nieuwe Kunstendecreet 1 worden de kerntaken van het Kunstenloket als volgt omschreven: - Veldanalyse: op basis van een permanente evaluatie, toegepast onderzoek, informatie en documentatie een bijdrage leveren aan een continue ontwikkeling van het ondernemerschap bij kunstenaars en het overheidsbeleid ter zake; - Informatieverstrekking en consultatie betreffende de organisatorische, zakelijke en juridische aspecten van artistieke activiteiten, met inbegrip van een helpdesk rond financieringsbegeleiding; - Begeleiding en opvolging van de implementatie van het statuut van de kunstenaar; - Organiseren en stimuleren van vormings- en opleidingsprojecten die de zakelijke professionalisering van kunstenaars en creatieven tot doel hebben, die het ondernemerschap bevorderen en die de cultuur van levenslang leren stimuleren. 1 Het Kunstenloket wordt per 1 januari 2017 gesubsidieerd via het Kunstendecreet. Het bestaande samenwerkingsakkoord met de Vlaamse Gemeenschap loopt tot 31 december Als overgangsregel wordt het samenwerkingsakkoord met 1 jaar verlengd. 4

5 3. RAAD VAN BESTUUR EN ALGEMENE VERGADERING VERGADERINGEN De Raad van Bestuur kwam in 2014 vier keer samen over ondermeer: - opvolgen van activiteiten i.v.m.: o wetswijzigingen i.v.m. het sociaal statuut van de kunstenaar; o veldanalyse op vlak van ondernemerschap; o beleidsnota van de Minister van Cultuur; o relatie met Upwards cvba; o projecten: creatieve partnerschappen en routeplanner; - medewerkers: o onthaalfunctie; - vervanging voor ouder- en zwangerschapsverlof; - opmaak begroting en budgetopvolging; - besparingen en effect op het Kunstenloket; - De Algemene Vergadering kwam samen op 17/03/2014 met op de agenda: - Goedkeuring verslag AV van 19 maart Bespreking werkingsverslag Goedkeuring rekeningen Goedkeuring begroting Voorstel tot wijziging van statuten - Kwijting van de bestuurders - Rondvraag SAMENSTELLING ALGEMENE VERGADERING (op 31/12/2014) Leden voorgedragen door de erkende werkgeversorganisaties: Ann Andries, Paul Corthouts, Liesbeth Dejonghe; Leden voorgedragen door Kunstenpunt vzw: Sam Eggermont, Filip Touchant, Nicole Wellens; Leden voorgedragen door de erkende werknemersorganisaties: Servaas Le Compte, Laurette Muylaert, Tim Lycke; Onafhankelijke deskundigen: Chantal De Smet, Ellen De Bin, Mekhitar Garabedian, Kristien Gerets, Jan Hautekiet, Julie Vandenbroucke. Voorzitter: Jan Hautekiet. 5

6 LEDEN RAAD VAN BESTUUR (PER 31/12/2014) Paul Corthouts, Ellen De Bin, Sam Eggermont, Kristien Gerets, Jan Hautekiet, Servaas Le Compte, Laurette Muylaert, Julie Vandenbroucke. Voorzitter: Jan Hautekiet. 6

7 4. WERKING Jaarplan De dagelijkse werking van het Kunstenloket wordt vastgelegd in het jaarplan. Daarnaast is er aandacht voor de toekomst. Het is nodig om in te spelen op trends en evoluties in verband met nieuwe manieren van werken en hoe zich te als creatieveling. Het jaarplan geeft een beeld van de voorziene activiteiten. Daarin kan niet alles worden opgesomd. Vaak doet men ad hoc een beroep op het Kunstenloket. Ook scholen met artistieke finaliteit hebben hun weg naar ons gevonden. We krijgen Regelmatig vragen van kabinetsmedewerkers, parlementairen, diverse administraties, pers, Een schema van het jaarplan werd als bijlage toegevoegd aan de samenwerkingsovereenkomst met Vlaamse Gemeenschap Cultuur. De overheid kan bijkomende opdrachten die buiten de lopende samenwerkingsovereenkomst vallen, toekennen aan het Kunstenloket. 1. ADVIES EN CONSULT 2 Het Kunstenloket geeft zakelijk en juridisch advies aan kunstenaars en creatieven. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: het statuut van de kunstenaar, boekhouding, auteursrechten, communicatie en promotie, strategisch plannen, enz. Voor een aantal onderwerpen doet het Kunstenloket beroep op externe experts. Zo is er gemiddeld twee keer per maand op een vaste dag een fiscalist aanwezig. Het advies wordt op twee manieren gegeven: Telefonisch advies (op afspraak) De consulenten analyseren en beantwoorden elke maandag en donderdag telefonisch korte, concrete vragen. Consultatie (op afspraak) Kunstenaars, creatieven met uitgebreide vragen en complexe problemen, kunnen een afspraak maken. Gedurende een uur kunnen ze hun persoonlijke situatie met een consulent bespreken. De consultaties vinden wekelijks op vaste dagen plaats in Antwerpen, Gent en Brussel. Ook consultatie via skype is mogelijk. 2 Zie bijlage 1.1: Aantal telefonisch advies en consults. Zie bijlage 1.2: Onderwerpen tijdens telefonisch advies en consults. Zie bijlage 1.4: Aantal contacten telefonisch advies en consults volgens sector. 7

8 In 2014 introduceerden we de groepsconsultatie. We brengen gedurende één uur maximaal vier cliënten met eenzelfde vraagstelling samen. Deze werkwijze kent niet alleen praktische voordelen. De groepsdynamiek zorgt tevens voor leerrijke ervaringsuitwisselingen tussen de creatieven. In 2014 zetten we het concept check-up gesprek 3 verder en dit telkens op donderdag en vrijdag. Tijdens een twee uur durend gesprek begeleidt een consulent de kunstenaar in zijn zakelijke vaardigheden. Hiermee wil het Kunstenloket het zelfmanagement van de individuele creatieveling stimuleren en begeleiden. 2. INFORMATIEVERSTREKKING Website Onze website is een bron van zakelijke en juridische informatie, die een eerste antwoord biedt op vragen. In 2014 hebben we alle content op de website grondig gereviseerd. Er is een intern instrument opgesteld waarbij jaarlijkse updates secuur worden opgevolgd door eindverantwoordelijken in hun vakgebied. We vulden het zakelijke luik op de website aan met talrijke nieuwe items over o.a. financiering, prijszetting, marketing in de creatieve sector, enz. We vertaalden het onderdeel transport en douane naar het Frans en het Engels. Daarenboven creëerden we een nieuwsbrievenarchief op de startpagina van de website. Hierdoor kan de bezoeker steeds grasduinen in de verzonden nieuwsbrieven naar onderwerpen die voor hem of haar van belang zijn. Brochures De volgende brochures zijn (her)uitgegeven: Belastingsaangifte aanslagjaar 2013 Deze brochure is een leidraad in het invullen van de jaarlijkse belastingsaangifte in juni. Btw in de artistieke sector Kunstenaars die op zelfstandige basis werken, zijn in principe btw-plichtig. Toch kan een kunstenaar in bepaalde gevallen vrijgesteld zijn van btw. De btw-reglementering is zeer complex. In deze brochure zetten we uiteen welk btw-regime deze doelgroep kan toepassen en wat de administratieve aspecten ervan zijn. 3 Zie bijlage 1.3: Aantal check-up en vervolggesprekken. 8

9 3. OPLEIDING 4 Het Kunstenloket organiseert opleidingen voor het eigen cliënteel. Maar ook scholen 5 en andere organisaties 6 kunnen een beroep doen op het Kunstenloket voor het organiseren van een opleiding op maat of voor consultaties. Deze zijn betalend: 150 euro per dagdeel voor scholen en 300 euro voor andere organisaties. Op eigen initiatief K-lok on tour Dit initiatief brengt gratis infosessies in verschillende steden. Het zijn telkens korte bijeenkomsten van twee uur waarbij we de essentie van een bepaald onderwerp meegeven. Dit met als doel de deelnemers nadien op consultatie uit te nodigen voor een meer diepgaande, persoonlijke aanpak. In 2014 behandelden we 9 onderwerpen, verspreid over 26 sessies. Duiding ontwikkelingen kunstenaarsstatuut Met deze infosessie geven we steeds de laatste stand van zaken betreft het sociale statuut van de kunstenaar. Na het schetsen van een algemeen kader en een korte historiek, lichten we de eventuele wijzigingen inzake werkloosheid en sociale zekerheid toe. 28/01/2014 (Antwerpen); 19/02/2014 (Gent); 7/03/2014 (Antwerpen); 26/03/2014 (Kortrijk); 04/04/2014 (Gent); 13/05/2014 (Leuven); 18/06/2014 (Mechelen); 11/09/2014 (Oostende); 14/10/2014 (Hasselt) Docent: Tobias Van Royen (consulent Kunstenloket) Starten als zelfstandige in bijberoep in de creatieve sector. Het aantal zelfstandige bijberoepers die een creatieve activiteit uitoefenen, zit al enkele jaren in de lift. In een heldere uiteenzetting leggen we uit wie aan de voorwaarden voldoet om een zelfstandig bijberoep te kunnen starten en welke alternatieven er voorhanden zijn. Verder worden de fiscale gevolgen van het statuut en de voor-en nadelen die hieraan verbonden zijn overlopen. 29/01/2014 (Gent) Docent: Michaël Van den Eynde (consulent Kunstenloket) Marktstrategie in de creatieve sector Promotie in de creatieve en culturele sectoren kan niet herleid worden tot één van de vier P s van de klassieke marketingmix. Het is veel complexer en maakt 4 Zie bijlage 2.4: Aantal opleidingen, events en deelnemers. 5 Zie bijlage 2.1: Overzicht infosessies en onderwerpen in scholen. 6 Zie bijlage 2.2: Overzicht infosessies en onderwerpen bij organisaties. 9

10 deel uit van een groter proces. Tijdens deze sessie gaan we op zoek naar een strategie op maat. Hiermee houden we rekening met wat de creatieve sector kenmerkt, nl. de meerwaarde die creativiteit meegeeft aan een product. 25/02/2014 (Brussel); 22/04/2014 (Gent); 17/06/2014 (Antwerpen) Docent: Jan Van den Bossche (consulent Kunstenloket) VZW oprichten stap voor stap Op een praktische manier overlopen we de verschillende stappen die je moet ondernemen om een vzw op te richten. Met tips en een duidelijke checklist komen creatieven te weten welke afwegingen ze moeten maken. 19/03/2014 (Brussel) Docent: Michaël Van den Eynde (consulent Kunstenloket) Kiezen voor het juiste statuut In de artistieke en creatieve sectoren bestaat er een waaier aan mogelijke statuten om je vergoeding te verkrijgen. In deze sessie geven we een overzicht met telkens de mogelijke voor- en nadelen met daarbij de sociaalrechtelijke en fiscale gevolgen. Aan de hand van concrete voorbeelden verliezen we de praktijk niet uit het oog. 24/04/2014 (Brussel); 11/6/2014 (Gent); 16/9/2014 (Antwerpen); 16/12/2014 (Leuven) Docent: Christine Nozaradan (consulent Kunstenloket) Inkomsten, kosten en belastingen Creatieven krijgen vaak verschillende soorten inkomsten binnen: als tijdelijke werknemer, al dan niet via een sociaal bureau voor kunstenaars, als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep, enz. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt nagegaan welke impact dit heeft op o.a. de beroepskosten en het belastingstarief. Met deze sessie willen we de deelnemers inzicht geven in de algemene principes om hen zo de meest optimale keuze te laten maken. 15/05/2014 (Antwerpen); 11/06/2014 (Brussel) Docent: Koen Huygebaert (consulent Kunstenloket) Van zakelijk voorstel tot factuur Deze praktijkgerichte infosessie geeft inzicht en interessante tips over het beheer van offertes en facturen. We laten de wettelijke en praktische aspecten aan bod komen: wat zijn inkomende en uitgaande facturen, hoe kunnen facturen aanvaard of geprotesteerd worden, hoe moet je handelen bij liquiditeitsproblemen en wat zijn de minder aangename gevolgen als deze problemen blijven duren. 10

11 24/09/2014 (Brussel); 9/10/2014 (Gent); 3/12/2014 (Antwerpen) Docent: Jan Van den Bossche (consulent Kunstenloket) Wegwijs arbeidsrecht in de creatieve sector Deze sessie behandelt zowel het individueel arbeidsrecht als het collectief arbeidsrecht. In het individuele arbeidsrecht zien we de verhouding tussen werkgever en werknemer op het vlak van het ontstaan, de uitvoering, de schorsing en de beëindiging van de arbeidovereenkomst. In het luik over het collectief arbeidsrecht behandelen we de verhouding tussen de groep werkgevers en werknemers, met ondermeer de bijzondere bepalingen en loonbarema s per setor. Deze infosessie geeft een overzicht van de belangrijkste regels van het arbeidsrecht met een focus op de creatieve sector. 21/10/2014 (Brussel); Docent : Christine Nozaradan (consulent Kunstenloket) Abc van de btw We kaarten de elementaire principes van btw aan, met een focus op de creatieve en artistieke sector: Waar wordt de btw geregeld? Wie valt er onder die regelgeving? Wat wordt er belast? Hoeveel btw moet je aanrekenen? Welke administratieve verplichtingen komen hier bij kijken? En kan je ook genieten van een vrijstelling van btw? Met cases en voorbeelden vertalen we de theorie naar de praktijk. 12/11/2014 (Brussel); 10/12/2014 (Antwerpen); Docent : Koen Huyghebaert (consulent Kunstenloket) Op maat voor scholen Om kunstenaars in opleiding voldoende te informeren over de zakelijke aspecten van de artistieke beroepspraktijk, gaven we in kunstscholen 18 opleidingen 7 rond 9 verschillende onderwerpen. Om het aanbod naar scholen toe te verruimen, hebben we in 2014 enkele juridische en zakelijke pakketten met basisinformatie samengesteld 8. Deze pakketten bestaan steeds uit een reeks lesmodules waarbij voldoende aandacht besteed wordt aan het opdoen van praktische kennis, dit aan de hand van zorgvuldig uitgekozen voorbeelden uit de dagdagelijkse praktijk. 7 Zie bijlage 2.1: Overzicht infosessies en onderwerpen in scholen. 8 Zie bijlage 5: Lesmodules Stel je eigen pakket samen. 11

12 Op maat voor andere organisaties Het Kunstenloket wordt regelmatig uitgenodigd door andere organisaties om een opleiding of consultaties te geven voor hun leden en/of doelgroep. We passen deze opleidingen aan de specifieke vragen van de organisatoren en deelnemers aan. In 2014 werden consulenten van het Kunstenloket 26 keer uitgenodigd om verscheidene onderwerpen te brengen SPECIFIEKE PROJECTEN Check-up gesprek en trajectbegeleiding 10 Ook in 2014 konden geïnteresseerden op check-up gesprek komen: dit is een overleg van twee uur waarbij een consulent de creatieveling begeleidt in zijn zakelijke vaardigheden. Als voorbereiding bezorgt de kandidaat zijn CV, een beschrijving van zijn/haar activiteit en beoogde ambities. Tijdens het gesprek brengen we de zakelijke gegevens in kaart (o.a. infrastructuur, tijdsgebruik, investeringen, ) en op basis daarvan kan de kandidaat al dan niet beslissen om over te gaan tot een persoonlijke trajectbegeleiding. Dit bestaat uit periodieke gesprekken waarbij timing en to do s worden vastgelegd en opgevolgd. Hiermee wil het Kunstenloket het ondernemerschap van creatieven stimuleren en ondersteunen. Internationale mobiliteit Aan het Kunstenloket wordt regelmatig informatie en advies gevraagd over internationale mobiliteit. Zo werd in 2014 het Kunstenloket uitgenodigd om een presentatie te geven tijdens een seminarie van de Europese Commissie omtrent artist mobility. Ook gingen we in gesprek met een Nederlands initiatief Common Knowlegde die als doel heeft het culturele ondernemerschap in de EU-regio te bevorderen. Verder is het Kunstenloket lid van On The Move, een internationale organisatie met zetel in Brussel die zich eveneens bezighoudt met internationale mobiliteit. Interculturaliteit Met dit project wil het Kunstenloket zich beter bekend maken bij kunstenaars en creatieven met een niet West-Europese achtergrond. De positie van kunstenaars van vreemde herkomst die niet genaturaliseerd zijn, is moeilijk. Het Kunstenloket gaf ook in 2014 eerstelijns informatie over het ingewikkelde kluwen van regels op de kruising van vreemdelingenwet, arbeidswetgeving en de specifieke regelingen voor kunstenaars en creatieven. We zijn er niet toe gekomen om met vrijwilligers dit traject verder uit te bouwen. 9 Zie bijlage 2.2: Overzicht opleidingen en onderwerpen bij organisaties. 10 Zie bijlage 1.3: Aantal check-up en vervolggesprekken. 12

13 Routeplanner Het Agentschap Ondernemen startte met de opbouw van een tool voor het opstellen van een ondernemingsplan voor de culturele en creatieve sectoren met als werktitel Routeplanner. Het Kunstenloket engageerde zich in 2014 in de eerste fase van de ontwikkeling van de Routeplanner. Om een optimale toepasbaarheid van de Routeplanner voor kunstenaars en creatieven te bewerkstelligen namen we actief deel aan de stuurgroep en verschillende workshops. Samenwerking met Upwards cvba Om de werking van het Kunstenloket voor kunstenaars en creatieven verder te kunnen ontwikkelen, brachten we de dienstverlening voor rechtspersonen onder in een aparte entiteit: Upwards cvba. Upwards richtte zich bij aanvang uitsluitend tot rechtspersonen actief in de creatieve industrieën. Recent werd de samenwerking door beide organisaties geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de samenwerking aan een nieuwe invulling toe is. In samenspraak met de subsidiërende overheid zal vanaf 2015 het Kunstenloket zich focussen op eerstelijnsadvies voor zowel individuen en rechtspersonen in de creatieve en artistieke sectoren. Vragen en problemen waarvoor dossierstudie, bijstand en langere begeleiding nodig zijn, worden doorverwezen (zgn. tweede lijn). Upwards is hiervoor een preferente partner. 5. NETWERKING De medewerkers van het Kunstenloket blijven contact onderhouden met andere organisaties om informatie uit te wisselen en na te gaan of samenwerking mogelijk en/of wenselijk is. We zijn aanwezig op evenementen en netwerkmomenten om de organisatie meer bekend te maken bij het doelpubliek. Zelf organiseerden we in 2014 drie bijeenkomsten naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het Kunstenloket (zie verder). We gingen enerzijds een partnerschap aan met Voka omtrent het opzetten van een ontmoeting tussen bedrijven en kunstenaars (zie verder). Anderzijds engageerden we ons in een project generation creatives van Flanders DC waarbinnen we gezamenlijk een train-the-trainer programma en een lerend netwerk concreet uitwerkten (zie verder). Daarnaast is het Kunstenloket nog steeds in overleg met de gebruikers van het Kaaigebouw, waarmee voornamelijk praktische zaken in verband met de huisvesting worden geregeld. We kijken ook uit naar opportuniteiten in verband met samenaankoop en beheer. Verder is er overleg met de steunpunten, de organisaties die advies verstrekken aan kunstenaars, de sociale fondsen, 13

14 Het Kunstenloket wordt ook regelmatig door een aantal organisaties gevraagd om informatie te verstrekken. - INTER.MEZZO: Kunstenloket biedt uitvoerende kunstenaars consultaties op maat binnen een loopbaanbegeleidingproject van het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten en Mediarte. - ISOC: een overleg waar kennis en knelpunten worden gedeeld in de socioculturele sector. - OCI (overleg creatieve industrieën) - Werkgroep adviesverleners : overleg met de sociale partners binnen de sector omtrent afstemming van adviesverlening over het sociaal statuut. - Commissie Kunstenaars: Kunstenloket werd uitgenodigd omtrent de stand van zaken van de werking van de commissie en het sociaal statuut. - Kunstenaarsplatform: belangengroepering in verband met de wijzigingen van het kunstenaarsstatuut. - IDEA consult: input bij onderzoek naar de mogelijkheden van Europese financieringsprogramma s voor de creatieve en culturele sectoren. - Input bij expertgroep over crowdfunding van de Europese commissie. - Evenementen Om onze werking meer bekend te maken, zijn we aanwezig of stappen we mee in de organisatie van evenementen die rechtreeks onze doelgroep aanspreken. In 2014 waren we aanwezig op 19 events 11 en bereikten we in totaal 320 creatieven. Creatieve Partnerschappen i.s.m. Voka 12 Naar aanleiding van het onderzoek Creatieve Partnerschappen organiseerden we op 11 juli in samenwerking met Voka en het departement CJSM een ontmoetingsmoment tussen de culturele wereld en de bedrijfswereld. Wanneer het op creativiteit en innovatie aankomt, lijken partnerschappen steeds vaker een hefboom voor toekomstig succes. Tegelijkertijd roepen dergelijke samenwerkingen ook veel vragen op. Daarom brachten we geïnteresseerde ondernemers, betrokken kunstenaars en organisaties samen om hierover openlijk in discussie te gaan. Train-the-trainer en lerend netwerk i.s.m. Flanders DC 13 Dit programma brengt adviseurs, coaches en consulenten van dienstverleners binnen de culturele en creatieve sectoren samen om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Samen met Flanders DC realiseren we een zestal 11 Zie bijlage 2.3: Overzicht evenementen. 12 Zie bijlage 6: Eindverslag sensibiliseringsactiviteit Creatieve partnerschappen. 13 Zie bijlage 7: Programma train-the-trainer en lerend netwerk Generation Creatives. 14

15 bijeenkomsten waarbij de inhoud van de sessies bestaat uit workshops, organisatiebezoeken en thema-uiteenzettingen. 10 jaar Kunstenloket Kunst & creatie in perspectief Artist Talks In 2014 vierde het Kunstenloket haar tienjarig bestaan. Om dit niet onopgemerkt te laten voorbijgaan, organiseerden we drie bijeenkomsten rond actuele tendensen die het kunstenlandschap kenmerken. We kozen voor drie concrete thema s die juridische, zakelijke en organisatorische implicaties hebben. Naargelang het thema lieten we inspirerende gastsprekers aan het woord: creatieven die uit eigen ervaring spreken, aangevuld met een expert ter zake. Elke avond werd afgesloten met een kleine receptie. o Internationalisering 27/11/2014 Brussel (Wiels) Tijdens deze sessie zoomden we in op hoe je als kunstenaar of creatieveling kan internationaliseren. Het hoe en waarom van internationaliseren en welke euvels hiermee gepaard gaan. Sprekers: Robbert&Frank Frank&Robbert (kunstenaarsduo), Frederik Verrote (Rosas), Hans De Wolf (VUB), Leen Laconte (De Brakke Grond, Boris vzw) o Aanvullende Financiering 20/11/2014 Antwerpen (Het Bos) Kunstenaars of creatieven doen steeds meer beroep op financiering naast de standaardkanalen zoals subsidies. Aan de hand van cases, lieten we het publiek kennismaken met enkele kanalen. Sprekers: Peter De Maegd (Potemkino), Wim Wouters (Grin), Byron Bay (muziekband), Ilja De Coster (senior consultant fondsenwerving) o Digitalisering 13/11/2014 Gent (Timelab) Hoe kunstenaars of creatieven omgaan met digitalisering stond centraal tijdens deze bijkomst. De digitale stroom omvat nieuwe (re)productie -en distributiemogelijkheden en nieuwe business- en verdienmodellen. We lieten enkele creatieven aan het woord die sterk op deze trend inzetten. Sprekers: Dries Verbruggen (Unfold), Geert De Kockere (auteur), Joris Raport (Modo Law) 6. ONDERZOEK Voor het verder ontplooien van de werking van het Kunstenloket is onderzoek interessant. Het kan leiden tot vernieuwing van het dienstenpakket, trends worden duidelijk, enz In 2014 bogen we ons over de volgende onderwerpen. 15

16 Veldanalyse ondernemerschap 14 Kunstenloket verrichte een veldanalyse van de sector op vlak van ondernemerschap. Deze veldanalyse werd toegevoegd aan de landschapstekening van het Kunstenpunt. Deze landschapstekening is te beschouwen als een sterkte en zwakteanalyse van de kunstensector en dient als input voor de strategische visienota van de Vlaamse regering. Het volledige document is terug te vinden op de website van het Kunstenloket: ondernemerschap.pdf Update boek Sociale & fiscale spelregels voor kunstenaars Dit boek, een eerste keer uitgegeven in 2009, was aan een tweede druk toe. Het wil een antwoord bieden aan kunstenaars en hun opdrachtgevers met vragen over de sociale zekerheid en fiscale reglementering. De teksten en de inhoud zijn in samenwerking met de diverse auteurs geüpdate en gereviseerd. De effectieve druk staat gepland in Positionering Kunstenloket VUB 15 Masterstudenten Communicatiewetenschappen voerden voor het vak Actuele gevalstudies onderzoek naar de positie van het Kunstenloket in het creatieve landschap. Om de huidige situatie van het Kunstenloket in kaart te brengen werd ervoor geopteerd om eerst een analyse te maken van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de organisatie. Daarna onderzochten de studenten de werking en dienstverlening van de voornaamste concullega s, om vervolgens via een cliëntensurvey meer te weten te komen over de noden en de belangen van de doelgroep van het Kunstenloket. Begeleiding praktijkproject Afhaakgedrag bij beeldende kunstenaars 16 Deze scriptie van een masterstudent Cultuurmanagement is een onderzoek naar de redenen waarom een beeldend kunstenaar, tijdelijk of permanent, uit zijn kunstpraktijk stapt of deze praktijk sterkt vermindert. Het onderzoek van dit werk is exploratief en kwalitatief. Aan de hand van van een semigestructureerde vragenlijst organiseerde de student diepte-interviews met tien respondenten. Een consulent van het Kunstenloket begeleidde deze student gedurende zijn werk. 14 Zie bijlage 8 : Conclusies Veldanalyse i.v.m. ondernemerschap 15 Zie bijlage 9 : Besluit onderzoek Positionering Kunstenloket 16 Zie bijlage 10: Aanbevelingen scriptie Afhaakgedrag bij beeldende kunstenaars. 16

17 5. MEDEWERKERS 1. PERSONEEL In 2014 verlieten de volgende medewerkers het Kunstenloket: Uschi De Neve, jurist, per 18 februari Elke Vandervale, medewerker onthaal & administratie, per 25 augustus Volgende medewerkers kwamen in dienst: Nathalie De Maseneire, medewerker onthaal & administratie, vanaf 3 maart 2014, 100% Maarten Kayaert, administratieve ondersteuning, van 5 februari tot 5 maart 2014, 100% Met volgende medewerkers werd op freelancebasis samen gewerkt: Michaël Van den Eynde, jurist, vanaf 1 januari 2014, +/- 1 dag per week Koen Huygebaert, accountant, vanaf 1 januari 2014, +/- 2 dagen per maand. Lawrence Van den Eede, zakelijk consulent, vanaf 1 januari 2014 tot 18 december 2014, 0,5 dag per week. Els Van Heusden, jurist, van 1 januari tot 30 januari 2014, +/- 1,5 dag per week 2. VRIJWILLIGERS In 2014 was er 1 vrijwilliger actief in het Kunstenloket. Zij werd ingezet bij ondermeer de invoer van gegevens in de databank, het verzamelen van foute links op de website, enz. 17

18 6. COMMUNICATIE & DATABANKMANAGEMENT 1. ONLINE COMMUNICATIE EN PROMOTIE Nieuwsbrief 17 In 2014 stuurden we 36 elektronische nieuwsbrieven naar onze contactadressen. In deze nieuwsbrieven kwamen wetswijzigingen, activiteiten en ander nieuws dat verband houdt met de werking van het Kunstenloket aan bod. Daarnaast werden de opleidingen en events systematisch aangekondigd. We startten het jaar met contacten. Doorheen het jaar hebben er 511 contacten zich ingeschreven, 356 uitgeschreven en 444 adressen zijn gebounced. Sociale media 18 Op sociale media blijft het aantal volgers groeien. Zo ging de Facebookpagina van naar volgers. Op Twitter staat de balans op 934 volgers. Website 19 Voor het genereren van cijfers in verband met onze website baseren we ons op Google analytics. Onze website werd maal bezocht, waarvan nieuwe bezoekers en terugkerende bezoekers. Dit, met een gemiddeld paginabezoek van 2,52 pagina s per bezoeker en een gemiddeld verblijf van ongeveer 2 minuten. Interviews met creatieven Ter promotionele tool organiseerden we op maandelijkse basis een interview met een kunstenaar rond de zakelijke kant van de creatieve activiteit. Deze publiceerden we vervolgens via alle online kanalen van het Kunstenloket (sociale media, nieuwsbrief, website). 17 Zie bijlage 4.1: Aantallen nieuwsbrief, inschrijvingen, uitschrijvingen en bounces. 18 Zie bijlage 4.2: Aantal volgers Facebook en Twitter. 19 Zie bijlage 3: Aantal bezoeken website Kunstenloket. 18

19 2. OFFLINE COMMUNICATIE EN PROMOTIE Promofolder In 2014 publiceerden we een nieuwe, zeer visuele promofolder. De illustraties werden verzorgd door een grafisch kunstenaar. Het doel is enerzijds de doelgroep informeren over de werking van het kunstenloket. Anderzijds geven we ook kort het traject mee dat de creatieveling moet doorlopen om aan de slag te kunnen. Deze promofolder wordt verspreid op plaatsen en momenten waar medewerkers van het Kunstenloket aanwezig zijn. Voorstelling werking Kunstenloket Om onze werking bekend te maken bij een breder publiek, stellen we regelmatig bij scholen en organisaties het Kunstenloket voor. In 2014 deden we dit op de volgende plaatsen. o VAF Brussel, (13/05/2014) o Sint-Lukas Brussel interieurvormgeving (15/05/2014) 3. CRM Om de informatie van contacten en cliënten die dagelijks toestroomt optimaal te kunnen ontsluiten en om de communicatie te onderbouwen, werken we met een CRM-pakket (Cliënt Relationship Management. De toepassing Microsoft dynamics 4.0 stond onder grote druk wegens de overgang naar een nieuwe server in de cloud. Louter een upgrade van het systeem behoorde niet tot de opties wegens een te hoog prijskaartje. Om deze reden startten we in 2014 met de implementatie van het nieuwe CRM-systeem Salesforce. Deze open-source toepassing is gratis voor non-profit organisaties tot 10 gebruikers. De testomgeving voor het Kunstenloket werd ontwikkeld met een externe partner (CloudInnovation). We gebruiken deze opportuniteit om enkele aanpassingen door te voeren, gebaseerd op het onderzoek uit De effectieve overgang is voorzien begin

20 7. HUISVESTING EN LOCATIES Het Kunstenloket is gehuisvest in het Kaaitheatergebouw te Brussel. Sinds januari 2013 wordt een deel van de ruimten in gebruik op de tweede verdieping verhuurd aan Upwards cvba. Het Kaaitheater treedt op als hoofdhuurder van de Vlaamse Gemeenschap en zorgt ook voor het nodige eigenaarsonderhoud. Voor de consultaties in Gent werden de nodige lokalen en technische faciliteiten ter beschikking gesteld door Kunstencentrum Vooruit. In Antwerpen kunnen we beroep doen op een ruimte in desingel. Voor de 10-jarige events en onze K-lok on tour kozen we voor diverse locaties verspreid over Vlaanderen. In 2014 trokken we naar Z33 (Hasselt), Wiels (Brussel), De Markten (Brussel), Het Bos (Antwerpen), Zebrastraat (Gent), Muziekcentrum Track (Kortrijk), STUK (Leuven), t Arsenaal (Mechelen), Vrijstaat O (Oostende) en Timelab (Gent). 20

21 8. FINANCIEEL Het Kunstenloket wordt nominatim gesubsidieerd via een samenwerkingsovereenkomst met een looptijd van vijf jaar. Voor 2014 was de subsidie euro. Eind 2013 werd er het Departement CJSM een overeenkomst afgesloten voor de uitvoering van een sensibiliseringsactiviteit naar Creatieve Partnerschappen in Vlaanderen. Deze activiteit werd in 2014 gerealiseerd en hiervoor werd door de Vlaamse Gemeenschap euro voorzien. Rekeningen De rekeningen wordt opgemaakt met het boekhoudkantoor Andante. In 2014 werd driemaal een status opgemaakt en werd de realiteit getoetst aan de begroting. 20 Zie bijlage 11: Rekeningen

22 Overzicht van de bijlagen Bijlage 1: Aantal contacten en onderwerpen telefonisch advies en consults 1.1 Aantal telefonisch advies en consults 1.2 Onderwerpen tijdens telefonisch advies en consults 1.3 Aantal check-up & vervolggesprekken 1.4 Aantal contacten tel.advies en consults volgens sector Bijlage 2: Overzicht infosessies, onderwerpen en deelnemers 2.1 Overzicht infosessies en onderwerpen in scholen 2.2 Overzicht infosessies en onderwerpen bij organisaties 2.3 Overzicht evenementen 2.4 Aantal opleidingen, events en deelnemers Bijlage 3: Statistieken website 3.1 Aantal bezoeken 3.2 Verbinding naar via 3.3 Zoekwoorden op website Bijlage 4: Statistieken online communicatie 4.1 Aantallen nieuwsbrief, inschrijvingen, uitschrijvingen en bounces 4.2 Sociale media Bijlage 5: Lesmodules Stel je eigen pakket samen Bijlage 6: Eindverslag sensibiliseringsactiviteit Creatieve partnerschappen Bijlage 7: Programma train-the-trainer en lerend netwerk Generation Creatives Bijlage 8: Conclusies Veldanalyse i.v.m. Ondernemerschap Bijlage 9: Besluit onderzoek Positionering Kunstenloket Bijlage 10: Aanbevelingen scriptie Afhaakgedrag bij beeldende kunstenaars Bijlage 11: Rekeningen

23 Bijlage 1: Aantal contacten en onderwerpen telefonisch advies en consults 1.1 Aantal telefonisch advies en consults Legende: PA = Consultaties TA = Telefonisch advies maand aantal maand aantal maand aantal 01 January January January 276 PA 98 PA 77 PA 70 TA 247 TA 281 TA February February February 231 PA 47 PA 56 PA 73 TA 92 TA 199 TA March March March 254 PA 89 PA 57 PA 83 TA 89 TA 215 TA April April April 301 PA 33 PA 62 PA 96 TA 149 TA 203 TA May May May 282 PA 80 PA 68 PA 90 TA 272 TA 190 TA June June June 303 PA 44 PA 66 PA 85 TA 128 TA 182 TA July July July 238 PA 92 PA 66 PA 95 TA 211 TA 146 TA August August August 229 PA 165 PA 59 PA 75 TA 525 TA 146 TA September September September 297 PA 95 PA 64 PA 73 TA 260 TA 172 TA October October October 308 PA 95 PA 80 PA 88 TA 303 TA 225 TA November November November 244 PA 98 PA 76 PA 68 TA 293 TA 153 TA December December December 225 PA 53 PA 53 PA 51 TA 211 TA 131 TA 174 Jaartotaal Jaartotaal Jaartotaal PA 989 PA 784 PA 947 TA 2780 TA 2243 TA

24 1.2 Onderwerpen tijdens tel.advies en consults Onderwerp Kwalificatie van artistieke inkomens 48,26% 49,62% 46,98% 02. Vervangingsinkomsten + artistieke activiteit 16,95% 18,67% 21,51% 03. Projectbeheer 14,01% 14,83% 10,69% 04. Auteursrecht 7,38% 6,77% 4,71% 05. Contracten (nalezen+geschillen) 1,88% 3,30% 2,12% 06. Subsidies (worden doorverwezen) 1,25% 1,59% 1,53% 07. Verzekering 0,96% 0,59% 0,81% 08. Visa en arbeids of beroepskaarten 0,32% 0,36% 0,56% 09. Arbeidsmarkt 0,19% 0,26% 0,22% 10. Opleidingen 0,11% 0,26% 0,06% 11. Andere 2,41% 2,58% 1,84% 12. Geen onderwerp 5,81% 1,02% 7,86% TOTAAL 100,00% 100,00% 100,00% 1.3 Aantal check-ups en vervolggesprekken Check-up gesprekken Vervolggesprekken (persoonlijke trajectbegeleiding) Totaal

25 1.4 Contacten voor tel. advies & consults volgens sector Sector Aantal contacten advies 2013 % Aantal contacten advies 2014 % Beeldende kunsten ,8% ,2% Podiumkunsten ,8% ,0% Muziek ,3% ,4% Audiovisueel 271 9,0% ,4% Andere 222 7,3% 197 6,5% Literatuur 162 5,4% 140 4,6% Design 100 3,3% 137 4,5% Geen sector 100 3,3% 7 0,2% Cultureel erfgoed 57 1,9% 33 1,1% Mode 56 1,9% 41 1,4% Grafische vormgeving 46 1,5% 48 1,6% Architectuur 10 0,3% 7 0,2% Gaming 8 0,3% 4 0,1% Totaal

26 Bijlage 2: Overzicht opleidingen, onderwerpen en deelnemers 2.1 Overzicht opleidingen en onderwerpen in scholen Artesis Hogeschool Antwerpen, Woord/Drama Onderwerp: Theorie Auteursrecht (14/01/2014) Artesis Hogeschool Antwerpen, Woord/Drama Onderwerp: Theorie, Cases personenbelasting en btw (28/01/2014) Artesis Hogeschool Antwerpen, Woord/Drama Onderwerp: Cases Auteursrecht (03/02/2014) KASK Gent, Beeldende Kunsten Onderwerp: Kunstenaarsstatuut en auteursrecht (25/02/2014) KASK Gent, Drama Onderwerp: Kunstenaarsstatuut en auteursrecht (05/03/2014) Sint-Lukas Antwerpen, Grafische/Juwelenontwerp/Vrije Kunst Onderwerp: Kunstenaarsstatuut (11/03/2014) KASK Gent, Drama Onderwerp: Theorie en cases personenbelasting en btw (19/03/2014) EHB Brussel, Muziekmanagement Onderwerp: Organisatievormen (20/03/2014) Sint-Lukas Antwerpen, Grafische/Juwelenontwerp/Vrije Kunst Onderwerp: Werken met SBK s (25/03/2014) KASK Gent, Fotografie Onderwerp: Regelgeving vzw (22/04/2013) KASK Gent, Departement TEBEAC Onderwerp: Statuut van een freelancer (27/06/2014) KASK Gent, Vrije Kunsten Onderwerp : Kunstenaarsstatuut (21/10/2014) 26

27 KASK Gent, Vrije Kunsten Onderwerp : Vergoedingen en organisatievormen (28/10/2014) KASK Gent, Film & Animatiefilm Onderwerp : Kunstenaarsstatuut en organisatievormen (30/10/2014) KASK Gent, Muziek Onderwerp : Vergoedingen en organisatievormen (14/11/2014) Universiteit Antwerpen, Cultuurmanagement Onderwerp: Theorie en cases personenbelasting en btw (17/11/2014) Artevelde Hogeschool Gent, Sociaal werk Onderwerp : Auteursrecht (02/12/2014) BBS Brugge 'expert class cultuurmanagement' Onderwerp: Individueel arbeidsrecht & contracteren met artiesten (15/12/2014) 2.2 Overzicht opleidingen en onderwerpen bij organisaties Flanders DC Leuven, Kortrijk, Genk, Gent en Antwerpen Onderwerp: Positionering en communicatie (13/01/2014, 14/01/2014, 15/01/2014, 16/01/2014, 20/01/2014) ACOD Cultuur, Gent Onderwerp: Duiding ontwikkelingen kunstenaarsstatuut (03/02/2014) KOOR en STEM, Leuven Onderwerp: Vergoedingen voor dirigenten (8/02/2014) ACOD Cultuur, Antwerpen Onderwerp: Duiding ontwikkelingen kunstenaarsstatuut (17/02/2014) VDAB, Gent Onderwerp: Duiding ontwikkelingen kunstenaarsstatuut (20/02/2014) Syntra West, Brugge Onderwerp: Kunstenaarsstatuut (12/03/2014) OKO, Brussel Onderwerp: Duiding ontwikkelingen kunstenaarsstatuut (01/04/2014) 27

28 Syntra West, Brugge Onderwerp: Inkomstenbelastingen en btw (02/04/2014) Vlaams Circuscentrum, Antwerpen Onderwerp: Vergoedingen voor circusartiesten en btw (18/04/2014) P.A.R.T.S., Brussel Onderwerp: Auteursrecht (28/04/2014) T-heater Leuven, Brussel, Hasselt, Antwerpen, Gent Onderwerp: Duiding ontwikkelingen kunstenaarsstatuut (28/04/2014, 30/04/2014, 06/05/2014, 12/05/2014, 14/05/2014 ) VDAB, Brussel Onderwerp: Duiding ontwikkelingen kunstenaarsstatuut (21/05/2014) Syntra West, Brugge Onderwerp: Tentoonstellingsovereenkomsten (21/05/2014) Muziekcentrum Vlaanderen, Brussel Onderwerp: Duiding ontwikkelingen kunstenaarsstatuut (02/06/2014) HVCO, Deurne Onderwerp: Duiding ontwikkelingen kunstenaarstatuut (04/07/2014) FFI, Antwerpen Onderwerp: Intellectuele eigendomsrechten en contracten (02/09/2014) VAF, Brussel Onderwerp: Kunstenaarsstatuut en organisatievormen (15/09/2014) VAF Summerschool, Brussel Onderwerp: Law & Order / The Negotiator (16/09/2014) 2.3 Overzicht evenementen Symposium: Staat van het Boek / Vlaams Parlement (21/03/2014) Activiteit: Infostand Kunstenloket Kunstwedstrijd: Ithaka 23 / LOKO, Leuven Onderwerp: Consultaties over juridische en zakelijke aangelegenheden (28/03/2014) 28

29 Train-The-Trainer: Generation Creatives (25/04/2014), (09/05/2014), (06/06/2014), Activiteiten: Starters en hun organisatie Starters en financiering Starters & ondersteuning. Lerend netwerk: Generation Creatives (19/09/2014, 06/11/2014) Activiteiten: Kick-off en internationalisering Infoavond: Kunstenaarsstatuut / ACV Transcom (29/4/2014) Activiteit: Infostand Kunstenloket Infodag: Starten in de mode / FFI Antwerpen (14/01/2014, 29/4/2014) Activiteit: Consultaties intellectuele eigendomsrechten Roadshow: Generation Creatives / Flanders DC (28/05/2014, 12/06/2014, 26/06/2014) Activiteit: Consultaties juridische en zakelijke aangelegenheden Voka Brussel (11/7/2014) Activiteit: Creatieve partnershappen ism Voka Zomeracademie: Artistieke Ateliers / Destelheide Dworp (17/07/2014) Activiteit: Consultaties juridische aangelegenheden Infodag: Not my cup of tea / Huis van de creativiteit Turnhout Activiteit: Consultaties juridische aangelegenheden (02/10/2014) Netwerkevent: Antwerp Powered by Creatives / Antwerpen Activiteit: Consultaties juridische aangelegenheden (14/11/2014) Zitdag: Intellectuele Eigendomsrechten / BBIE Brussel Activiteit: Consultaties intellectuele eigendomsrechten (18/11/2014) Studiedag: Creatief schrijven / Creatief schrijven vzw Lier Activiteit: Consultaties juridische aangelegenheden (10/12/2014) 29

30 2.4 Aantal infosessies, events en deelnemers totaal 2012 totaal 2013 totaal 2014 # opleidingen # deelnemers # opleidingen # deelnemers # opleidingen # deelnemers On Tour M&G / 10 j k-lok Studiedag Infosessie school Sessies voor org Events Jaartotaal :

31 Bijlage 3: Statistieken website 3.1 Aantal bezoeken Bezoeken Unieke bez* Bezoeken Unieke bez* Bezoeken Unieke bez* januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december TOTAAL o o Het gemiddeld aantal bezochte pagina s per bezoek: : 2,52 pagina s : 2,80 pagina s : 2,56 pagina s De gemiddelde bezoektijd blijft doorheen de jaren ongeveer 2 minuten. 3.2 Verbinding naar via (2014) o o o o Direct verkeer: 12,80% (30 427bezoeken) Links vanuit een internet zoekmachine: 81,69% ( bezoeken) Links vanuit externe websites: 4,38% ( bezoeken) Links vanuit sociale media: 0,95% (2655 bezoeken) 31

32 3.3 Zoektermen op website (2014) 32

33 Bijlage 4: Statistieken online communicatie 4.1 Aantallen nieuwsbrief, inschrijvingen, uitschrijvingen en bounces Aantal nieuwsbrieven Inschrijvingen Uitschrijvingen Bounces Sociale media AANTAL VOLGERS Facebook Twitter /

34 BIJLAGE 5: LESMODULES - STEL JE EIGEN PAKKET SAMEN ( ) Hieronder de communicatie die we naar scholen stuurden om het aanbod van de lespakketten kenbaar te maken: 34

35 35

36 36

37 BIJLAGE 6: EINDVERSLAG SENSIBILISERINGSACTIVITEIT CREATIEVE PARTNERSCHAPPEN Aanwezigen. Isabel Albers (Hoofdredacteur De Tijd), Gunther Broucke (Intendant / Algemeen directeur Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor), Christine Buelens (CEO Metalogic), Björn Crul (Communicatie & events Voka), Jan De Cock (Kunstenaar), Stefaan De Ruyck (Zaakvoerder Kunstencentrum Vooruit), Michel Delbaere (Managing Director CEO Crop's), Gilles Ledure (Algemeen Directeur Flagey), Jo Libeer (Gedelegeerd bestuurder Voka), Paul Lievevrouw (Voorzitter Sum Research), Jan Smekens (CEO Arendsoog), Giulia Van Waeyenberge (Bestuurder Sofina), Eric Vermeylen (Directeur Kenniscentrum Voka), Walter Vanhaerents (Eigenaar Vanhaerents Art Gallery), Dirk De Wit (Directeur BAM - instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst), Stef Coninx (Directeur Muziekcentrum), Helena Vansteelant (Beleidsmedewerker Afdeling Kunsten - Agentschap Kunsten en Erfgoed), Pascal Cools (Algemeen Directeur Flanders DC), Christel Dusoleil (Zakelijk leidster Braakland/ZheBilding), Sakia Westerduin (Creatief Coördinator Designplatform Gent), Michel Espeel (Arteconomy) & partner: Julie Vandenbroucke, Thomas Nagels (Zaakvoerder The Protocol Room), Nick Ervinck (Kunstenaar), Joris Janssens (Directeur VTI - Vlaams Theater Instituut), Thérèse Legierse (Artistieke leiding De Nieuwe Opdrachtgevers), Rita Degraeve (Beleidsmedewerker Cultuur en economie - Departement CJSM Vlaamse overheid), Frederik De Wilde (Kunstenaar), Frank Merx (Kunstenaar), Robbert Goyvaerts (Kunstenaar), Alexander Devriendt (Kunstenaar), Jan Hautekiet (Kunstenaar + presentator radio 1 + voorzitter RvB Kunstenloket), Jan Timmermans (Directeur Kunstenloket), Julie Van Elslande (Consulent Kunstenloket), Laura Wielockx (Office manager Kunstenloket). Opzet. Sensibilisering van de ondernemerswereld omtrent het onderwerp Creatieve partnerschappen - Hoe kunnen samenwerkingen tussen de culturele en bedrijfswereld bijdragen tot groei voor allebei? Activiteit. Op 11 juli 2014 werd een lunchdebat georganiseerd door Kunstenloket. Met het oog op het benaderen van ondernemers vanuit een voor hen vertrouwd kader en om de juiste bedrijven te contacteren werd een samenwerking aangegaan met VOKA. 37

38 Op de lunch ontmoetten betrokkenen en geïnteresseerden uit de culturele en ondernemerswereld mekaar om in debat te gaan omtrent creatieve partnerschappen. 2 keynote speakers kwamen aan bod: - Frederik De Wilde (kunstenaar) omtrent interesse in partnercschappen en concrete voorbeelden zoals o.a. samenwerking met Melotte & NASA; Delvaux, - Tim De Kegel (Janssen Pharmaceutica) omtrent de nood aan partnerschappen en concrete voorbeelden zoals o.a. zit stil game voor ADHD patiënten, cocacola route, Het eindrapport Creatieve partnerschappen tussen kunstenaars en bedrijven in Vlaanderen werd verspreid. De foto s van het lunchdebat werden gepubliceerd op de website van VOKA en opgenomen in het septembernummer van hun magazine. Ervaringen. Een 30-tal mensen namen deel. Aangezien 11 juli niet voor alle geïnteresseerde genodigden een ideaal moment was, is er nog potentieel voor een eventuele volgende ontmoetingen. De reacties van deelnemers waren positief. Het was een aangename namiddag en de discussies werden als verrijkend en inspirerend ervaren. Er waren verschillende meningen omtrent hoe samenwerkingen moeten verlopen, hoe men hier kan op inzetten en of deze moeten begeleid /aangestuurd worden, Uit de gesprekken bleek duidelijk er nood is om voor geïnteresseerden en betrokkenen ruimte te creëren om ervaring en ideeën te delen zodat nieuwe partnerschappen kunnen ontstaan. Na de ontmoeting werd de initiatiefnemende organisaties meermaals gevraagd aandacht te blijven besteden aan deze thematiek. Conclusie. De ontmoeting heeft een bepekt informeel netwerk gecreëerd van geïnteresseerden en betrokkenen. VOKA heeft bovendien de intentie om rond het thema concreet aan de slag te gaan. De huidige nood aan innovatie en duurzaam ondernemen creëren een gunstig klimaat voor de verdere ontwikkeling van creatieve partnerschappen. De sensibilisering van de ondernemerswereld werd ingezet in dialoog tussen organisaties die verankerd zijn in hun respectievelijke context. Idealiter worden 38

39 concrete initiatieven in de toekomst opnieuw in samenwerking opgezet. Dit verzekert een verdere afstemming, inbedding en een win voor beide aangezien kennis, netwerk en middelen kunnen worden gedeeld BIJLAGE 7: PROGRAMMA TRAIN-THE-TRAINER EN LEREND NETWERK GENERATION CREATIVES Train-the-trainer Sessie 1: starters en hun uitdagingen in de verschillende subsectoren (28/03, Leuven) In deze sessie gaan we dieper in op wat specifieke drivers en drempels voor starters in de verschillende culturele en creatieve sectoren zijn en hoe die kunnen aangepakt worden. Sessie 2: starters en hun ondernemerschap (11/04 - Brussel) Wat houdt ondernemerschap en ondernemingszin in voor de verschillende subsectoren? Hoe kan een gepaste begeleiding worden voorzien in loopbaan- of bedrijfsplanning? Welke instrumenten kunnen hiervoor ingezet worden? Sessie 3: starters en hun organisatie (25/04, Brussel) In deze sessie focussen op de begeleiding in de keuze van rechtsvorm. Welke implicaties dit heeft op de organisatie van een creatieve starter (oogmerk, strategie, omvang van de activiteiten, betrokkenheid van investeerders ), zijn mogelijkheden en zijn groeipad? Sessie 4: starters en hun financiering (09/05, Leuven) Hoe kan de financiële gezondheid van een creatieve starter in kaart worden gebracht? Welke financiering past het best bij welke levensfase? Welke financieringsmogelijkheden zijn er vanuit de overheid en wat zijn hun modaliteiten? Sessie 5: starters en hun intellectuele eigendomsrechten (23/05, Brussel) Hoe kunnen creatieve starters geholpen worden in het (beter) leren beschermen van hun creaties? Welke aandachtspunten zijn belangrijk bij het verhandelen van deze rechten (en hoe kunnen ze aangepakt worden in de contractualisering met een producent, opdrachtgever, uitgever )? Sessie 6: starters en hun verdere ondersteuning (06/06, Leuven) Welke initiatieven en projecten bestaan er waar starters terecht kunnen voor begeleiding/coaching? Deze sessie kan desgewenst twee keer plaatsvinden: één sessie waarin sectororganisaties hun aanbod voorstellen aan ondernemersorganisaties en één sessie waarin ondernemersorganisaties hun aanbod aan sectororganisaties voorstellen. 39

40 Lerend netwerk Sessie 1: Kick-off (19/09, Leuven) In deze sessie laten we Bert Van Wassenhoven en Antony Verbaeys aan het woord over hun ervaring met creatieve ondernemers.bert Van Wassenhoven is bezig met trends binnen marketing en media, maar hier komt hij vertellen vanuit zijn ervaring met Heaven can t wait, een ecosysteem voor onafhankelijke bedrijven die een passie voor innovatieve communicatie delen. Antony Verbaeys is managing director bij CLCC nv, de modepoot van het rederijbedrijf van Christian Cigrang. Beiden komen getuigen over het ondersteunen en begeleiden van creatieve ondernemers. Op welke manier begeleid je creatieve ondernemers? Zijn creatieve ondernemers anders dan gewone ondernemers en hoe kan je hierop inspelen? Wat werkt, wat misschien niet? Sessie 2: Incubatoren en co (15/01, Kasterlee) We bekijken in deze sessie het effect van werkplaatsen en incubators. We analyseren de gelijkenissen en de verschillen tussen creatieve ondersteuning en zakelijke coaching. We volgen een rondleiding en nemen een kijkje achter de schermen bij het Frans Masereelcentrum, een plek waar artiesten en vormgevers kunnen verblijven en experimenteren met grafische mogelijkheden. Katrien Dewijngaert van KBC Start it die inzetten op zakelijke coaching en ondersteuning van starters, evalueert hun aanbod en project. Wat werkt? Wat heeft verrast? Waar wordt verder op ingezet? 40

41 BIJLAGE 8: CONCLUSIES I.V.M. VELDANALYSE ONDERNEMERSCHAP 1. De loopbaan van kunstenaars verloopt hobbelig. Veel kunstenaars werken met contracten van korte duur. Ze voeren opdrachten uit als werknemer en als zelfstandige of freelancer, soms ook in het buitenland. Ze werken in projecten, interdisciplinair en als coproducent, Loonvorming en financiering is niet evident. 2. Er is nood aan nieuwe vaardigheden. Het aantal freelancers groeit. Internationalisering is volop aan de gang. Kunstenaars werken steeds vaker interdisciplinair samen. Samenwerkingen ontstaan ook buiten de kunstensector. De hybride kunstenaar 21 is geen uitzondering meer. Ideële en commerciële activiteitenvloeien in elkaar over. Deze evoluties vragen om nieuwe vaardigheden: ondernemer zijn maakt deel uit van het kunstenaar zijn. 3. Zakelijke professionalisering is in opmars. De belangstelling voor niet-artistiek inhoudelijke thema s en kennis groeit, ook i.v.m. financiering. De helft van de actieve kunstenaars is jonger dan 35 jaar en is op zoek naar zakelijke informatie en advies. 4. Veel kunstenaars zijn ook ondernemer. Eén derde financiert zijn artistieke activiteit met eigen middelen, of met een lening bij de bank. En 40% is voltijds met zijn kunst bezig. De eigenheid van zijn beroep en de veranderende omgeving waarin hij dit de dag van vandaag uitoefent, maken van de kunstenaar ook een ondernemer. Deze manier van ondernemen verschilt niet zo veel van het klassieke ondernemerschap zoals zich dit manifesteert in een economisch-financiële omgeving. Ook de kunstenaar is (en hij zeker) vernieuwend (innoverend), neemt risico (weet zelfs niet of zijn artistiek werk zal aanslaan of niet), moet communicatievaardig zijn, netwerken, zoeken naar middelen, enz. 5. De kunstenaar wil zich goed organiseren. Hij is op zoek naar een professionalisering op administratief en organisatorisch vlak en wil hierover tijdens de opleiding maar ook er na informatie aangereikt krijgen. 21 In De Hybride kunstenaar (p. 58) wordt gesteld dat er voor de hybride kunstenaars geen duidelijk onderscheid meer te maken valt tussen het autonome werk dat ze als kunstenaar produceren en dat wat ze doen in opdracht of in andere toepassingen. 41

42 6. De kunstenaar kan voorbereid worden op de hobbelige loopbaan. Het is voor kunstenaars belangrijk om inzicht te verwerven in de economische realiteit en de zakelijke aspecten. In de opleidingen lijken vakken i.v.m. ondernemerschap nodig. 7. Verwerven van inkomsten uit artistieke activiteit is een knelpunt. Een betere kennis van zakelijke aspecten, of beschikken over middelen om zich hierbij te kunnen laten bijstaan, kan leiden tot een betere zelfredzaamheid. 8. Het is voor (startende) kunstenaars moeilijk. Een plek veroveren in het artistieke veld en kunnen leven zijn artistieke activiteit is geen evidentie. Veel kunstenaars zijn niet voltijds met hun artistieke activiteit bezig. Ze hebben uit noodzaak ook een niet-artistieke job. 9. Veel kunstenaars werken kleinschalig. Dit heeft zijn gevolgen op organisatorisch, administratief en financieel vlak: de kunstenaars is ondernemer en manager, de inkomsten zijn gering, enz. Het is ook moeilijk om te groeien: hiervoor is immers (investerings)kapitaal nodig. Het is niet omdat een project artistiek een succes is dat het dit ook economisch zou zijn. De investeerder vreest dus de geringe terugbetaalcapaciteit van de kunstenaar Ook de economische marktlogica kan gelden. Kunstenaars zijn begaan met de artistieke output en het proces hier naar toe. Dit neemt niet weg dat in bepaalde gevallen de economische marktlogica wel kan gelden. De aanwezigheid van een commercieel aspect hangt ook af van de houding van de kunstenaar en/of van het project waaraan wordt gewerkt. kunstvormen verschillen. Uiteraard qua aard, maar ook in termen van marktgebonden factoren die de achterliggende business modellen kenmerken. Ondermeer de mate waarin men afhankelijk is van of terug kan vallen op directe inkomsten vanuit de markt blijkt te divergeren Bijlage 11: Mogelijkheden van microkredieten, onderzoek in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Afdeling Beleid, Timmermans, J., Kunstenloket vzw, Brussel, 2008, p Bijlage 10: De Boeck, P. e.a. (2013); Publieke middelen voor de kunstensector: waarom investeren in kunstproductie de moeite loont. Visietekst, Metaforum KU Leuven, p

43 BIJLAGE 9: BESLUIT ONDERZOEK POSITIONERING KUNSTENLOKET CONCULLEGA-ANALYSE Om de positie van het Kunstenloket te kunnen kwalificeren en beoordelen, werd in de eerste plaats een concullega-analyse uitgevoerd. Hierbij werd toegespitst op de belangrijkste aspecten aangaande de werking van de organisatie, het aanbod en de externe communicatiekanalen. Uit dit onderzoek kwamen bepaalde punten naar voren die voor discussie vatbaar zijn. Uit de concullega-analyse blijkt dat het Kunstenloket zich vrij goed profileert in vergelijking met haar concullega s. Toch zijn er een aantal zaken waarop het Kunstenloket slecht scoort. Zo zijn de waarden waaraan de organisatie belang hecht en waarrond de werking is opgebouwd, nergens expliciet geformuleerd. Tevens moet het Kunstenloket een duidelijker onderscheid maken tussen opleidingen, infosessies, projecten en evenementen. Deze termen hebben niet dezelfde betekenis en dienen bijgevolg niet door elkaar te worden gehanteerd. Ook is de website van het Kunstenloket chaotisch en is het niet evident om zich een weg te banen doorheen de veelheid aan informatie die wordt aangeboden. Daarom lijkt het opportuun om een duidelijkere structuur aan te nemen op basis van de doelgroepen en subdoelgroepen die ze aanspreken. Een klare communicatie naar de klanten toe is immers van groot belang om verwarring te voorkomen. Op basis van de analyse kwamen ook andere punten naar boven waarop het Kunstenloket kan inspelen. Klantenbinding is een aspect waaraan gesleuteld dient te worden. Het lijkt voordelig voor het Kunstenloket om nieuwe klanten aan te trekken, maar tegelijkertijd is het behouden van het huidige klantenbestand evenzeer belangrijk. Zo zouden ze bijvoorbeeld kunnen opteren voor een lidkaart waarbij de klanten al dan niet tegen betaling bepaalde voordelen krijgen. De klantenbinding kan ook worden verbeterd door het aanbod (consultaties, infosessies en opleidingen) voldoende geografisch te verspreiden waardoor klanten een kortere reistijd moeten afleggen. Kunstenloket doet het op dit vlak wel goed maar kan hier verder op inspelen door op de infodagen ook individuele adviesgesprekken aan te bieden. Op deze manier wordt de kans dat klanten een gratis consultatie krijgen, verhoogd. Om meer klanten te verwerven, kan het uiteraard ook interessant zijn om meer in te spelen op de bereikbaarheid. Een ruime bereikbaarheid, ook buiten de kantooruren (naar het voorbeeld van Unizo), kan de organisatie ten goede komen. Als men het Kunstenloket met diens concullega s vergelijkt op vlak van opleidingen en infossies, bekleedt het Kunstenloket een gunstige positie omwille van het gratis aanbod. Kunstenloket biedt ook opleidingen aan scholen en andere organisaties, maar deze zijn wel betalend. Een aantal van de concullega s biedt ook informatie over premies aan op de website. Dit maakt hun opleidingen naar scholen en andere organisaties toe weliswaar meer uitnodigend omdat de opleidingen deels worden terugbetaald. Het aanbieden van premies en informatie over premies is een aspect dat het Kunstenloket kan overwegen

44 ONLINE SURVEY In het tweede deel van dit onderzoeksrapport werd er aan de hand van een online survey bij 484 respondenten gepeild naar de behoeften van het huidige en potentieel cliënteel. Het klantenbestand van het Kunstenloket vormde het steekproefkader voor de bevraging van de huidige en voormalige klanten. De potentiële klanten werden benaderd door hogescholen en universiteiten met creatieve richtingen aan te spreken, creatieven te contacteren via sociale media en beroep te doen op het eigen netwerk van de onderzoekers. De enquêtevragen voor beide doelgroepen werden afgestemd op de onderdelen aanbod en communicatie uit de concullega-analyse. Uit de analyse van de behoeften van de huidige en voormalige klanten betreffende het aanbod, blijkt dat zij tevreden zijn over de klantvriendelijkheid, de consultaties, de infosessies en opleidingen. De infosessies en opleidingen scoren sterk op het vlak van inhoud en de mogelijkheid om vragen te stellen. Verbeteringen kan het Kunstenloket aanbrengen door aandacht te schenken aan het aantal opleidingen, de aankondiging van het tijdstip van de opleidingen en de commentaren van individuele respondenten. De focus van het Kunstenloket op het verstrekken van zakelijke en juridische adviezen zorgt ervoor dat het cliënteel de voorkeur heeft om over juridische, maar ook over zakelijke thema s uiteenzettingen te krijgen. Inzake de vorm waarin deze opleidingen kunnen plaatsvinden, verkiest de meerderheid voor workshops. Voor de consultaties geldt dat telefonische en face-to-face gesprekken als het meest efficiënt worden beschouwd, in tegenstelling tot het beantwoorden van vragen via sociale media. Hoewel er een grote tevredenheid heerst over het vastleggen van de consultatie, de snelle respons en het invullen van de verwachtingen, zijn de respondenten minder tevreden over de plaats en het tijdstip van de consultaties in vergelijking met de infosessies. Deze lagere tevredenheid is sterk gerelateerd aan de provincie waarin de respondent woonachtig is. Vooral de provincies Limburg en Brussel zien hun behoeften niet volledig gerealiseerd, terwijl Vlaams-Brabant en Antwerpen het best bediend worden. De studiedagen en de check-up gesprekken zijn echter de grootste werkpunten om het aanbod nog beter af te stemmen op de behoeften van het cliënteel. Bij de potentiële klanten bekleedt het Kunstenloket een sterke, derde positie wat betreft de naamsbekendheid in vergelijking met de concullega s. Dit toekomstig cliënteel, waaronder in het bijzonder een doelgroep van studenten, hecht er belang aan om in de toekomst ingelicht te worden over juridische en zakelijke aspecten: de helft van deze doelgroep is bereid om in de toekomst een adviesorgaan te raadplegen. Net als de bestaande klanten zijn de potentiële klanten het meest geïnteresseerd in het verkrijgen van juridische informatie. Het verschil ligt in de tweede en derde voorkeur, deze bestaan uit het verkrijgen van informatie over budgetteren en expertlezingen. Kunstenloket bevindt zich op dit vlak in een voordelige positie omdat deze doelgroep verkiest om niet voor consultaties te betalen. De noden en verwachtingen voor het onderdeel communicatie worden onderverdeeld in drie kanalen: de website, sociale media en de nieuwsbrief. Het huidig cliënteel verkiest de website voor de zoektocht naar informatie, gevolgd door . De klanten die gebruik maken van de website, geven aan over alle 44

45 voorgelegde criteria tevreden te zijn. De potentiële klanten verkiezen de website als het voorkeursmedium bij uitstek voor het ontvangen van adviezen. Bij het verkrijgen van actuele informatie, behaalt de website in verhouding een lagere voorkeur en krijgt de nieuwsbrief nipt de overhand. Sociale media bekleedt voor deze mogelijke doelgroep een lagere positie, met een merkbaar sterkere score voor Facebook in verhouding met Twitter en LinkedIn. Opvallend is dat voor de potentiële toetreders het medium Facebook de bovenhand krijgt op telefonisch contact voor het verkrijgen van adviezen. De aanwezigheid van het Kunstenloket op Facebook vertoont een toename in aantal likes met enkele piekmomenten in de interactie bij de berichtgeving over infosessies, opleidingen en nieuwigheden. De aanbevelingen zijn om het aantal berichten te verhogen, berichten te posten die interactie stimuleren en beter in te spelen om de tijdsmomenten waarop de volgers aanwezig zijn. Het Twitterprofiel werd geëvalueerd in vergelijking met de profielen van de concullega s. Ook op Twitter is de interactie eerder laag en scoren vooral de retweets van anderen de hoogste toppen. Overtuigende berichten die mensen aanzetten tot actie, en relevante documentatie halen de hoogste interacties. Uit de vergelijking met andere spelers blijkt dat het Kunstenloket een relatief sterke positie bekleedt. Toch kan het Kunstenloket ook iets leren van concullega s die met een specifieke strategie een snellere groei weten te realiseren. Zowel voor Facebook als Twitter geldt dat de interactie met andere pagina s relevant is en een rol moet blijven spelen in de toekomst. Volgens het huidig cliënteel zijn Facebook en in nog sterkere mate Twitter inefficiënte communicatiekanalen voor consultaties. Ook bij de potentiële klanten krijgt Twitter een lage voorkeur, hoewel Facebook wel een relevant medium blijkt te zijn voor het verkrijgen van adviezen en actuele informatie. Ook de recente vernieuwing van de nieuwsbrief werpt voor het Kunstenloket zijn vruchten af. Er heerst een grote eensgezindheid over de tevredenheid met de huidige frequentie en ook de inhoud neigt naar een eerder tevreden score. Er rest aan het Kunstenloket de opdracht om het potentieel van dit medium uit te bouwen door het aantal inschrijven te verhogen en in te spelen op de behoeften van het potentieel doelpubliek. Deze respondentengroep geeft namelijk de voorkeur aan de nieuwsbrief voor het verkrijgen van actuele informatie. 45

46 BIJLAGE 10: AANBEVELINGEN SCRIPTIE AFHAAKGEDRAG BIJ BEELDENDE KUNSTENAARS 46

47 47

WERKINGSVERSLAG. Sainctelettesquare 19 1000 Brussel Tel. : 02 204 08 00 - Fax : 02 204 08 09 info@kunstenloket.be www.kunstenloket.

WERKINGSVERSLAG. Sainctelettesquare 19 1000 Brussel Tel. : 02 204 08 00 - Fax : 02 204 08 09 info@kunstenloket.be www.kunstenloket. Sainctelettesquare 19 1000 Brussel Tel. : 02 204 08 00 - Fax : 02 204 08 09 info@kunstenloket.be www.kunstenloket.be WERKINGSVERSLAG 2012 Brussel maart 2013 INHOUD 1. Voorwoord 2. Missie en kerntaken 3.

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG. Sainctelettesquare Brussel Tel. : Fax :

WERKINGSVERSLAG. Sainctelettesquare Brussel Tel. : Fax : Sainctelettesquare 19 1000 Brussel Tel. : 02 204 08 00 - Fax : 02 204 08 09 info@kunstenloket.be www.kunstenloket.be WERKINGSVERSLAG 2013 Brussel maart 2014 INHOUD 1. Voorwoord 2 2. Missie en kerntaken

Nadere informatie

Lesmodules KUNSTENLOKET VZW LESMODULES - 1 -

Lesmodules KUNSTENLOKET VZW LESMODULES - 1 - Lesmodules Om op veelvoorkomende vragen van (toekomstige) creatieven preventief een antwoord te bieden biedt het kunstenloket een waaier aan lesmodules aan. Hieronder vindt u een overzicht van deze verschillende

Nadere informatie

OPLEIDINGSMODULES. Voor meer info en prijzen mail info@kunstenloket.be of bel 02/204 08 00.

OPLEIDINGSMODULES. Voor meer info en prijzen mail info@kunstenloket.be of bel 02/204 08 00. OPLEIDINGSMODULES Om op veelvoorkomende vragen van creatieven en kunstenaars een een antwoord te geven, biedt het Kunstenloket een waaier van opleidingsmodules aan. Zowel scholen als culturele organisaties

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

STEL JE EIGEN PAKKET SAMEN

STEL JE EIGEN PAKKET SAMEN STEL JE EIGEN PAKKET SAMEN Reeds geruime tijd zet het Kunstenloket zich in om toekomstige creatieven/studenten al tijdens hun studies op correcte en neutrale wijze op de hoogte te brengen van de juridische

Nadere informatie

Sainctelettesquare 19 1000 Brussel Tel. : 02 204 08 00 - Fax : 02 204 08 09 info@kunstenloket.be www.kunstenloket.be WERKINGSVERSLAG.

Sainctelettesquare 19 1000 Brussel Tel. : 02 204 08 00 - Fax : 02 204 08 09 info@kunstenloket.be www.kunstenloket.be WERKINGSVERSLAG. Sainctelettesquare 19 1000 Brussel Tel. : 02 204 08 00 - Fax : 02 204 08 09 info@kunstenloket.be www.kunstenloket.be WERKINGSVERSLAG 2015 Maart 2016 INHOUD 1. Voorwoord 3 2. Missie en kerntaken van het

Nadere informatie

From Beauty to Business: CultuurInvest

From Beauty to Business: CultuurInvest 2de publieksmoment Cultuurforum 2020 30 mei 2011 C-mine Genk Parallelsessie: From Beauty to Business: CultuurInvest Verloop Voorstelling van de hernieuwde aanpak: Rita De Graeve (departement CJSM) Aanpak

Nadere informatie

INFOSESSIE. Infosessie: van culturele projecten met een. regionale uitstraling AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES

INFOSESSIE. Infosessie: van culturele projecten met een. regionale uitstraling AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES Infosessie: INFOSESSIE Transitiereglement AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES voor de subsidiëring van culturele projecten met een TRANSITIEREGLEMENT CULTURELE PROJECTEN MET REGIONALE UITSTRALING regionale uitstraling

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG. Sainctelettesquare 19 1000 Brussel Tel. : 02 204 08 00 - Fax : 02 204 08 09 info@kunstenloket.be www.kunstenloket.

WERKINGSVERSLAG. Sainctelettesquare 19 1000 Brussel Tel. : 02 204 08 00 - Fax : 02 204 08 09 info@kunstenloket.be www.kunstenloket. Sainctelettesquare 19 1000 Brussel Tel. : 02 204 08 00 - Fax : 02 204 08 09 info@kunstenloket.be www.kunstenloket.be WERKINGSVERSLAG 2011 Brussel maart 2012 INHOUD 1. Voorwoord 2. Missie en kerntaken 3.

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN VANDAAG MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE WAT? WAA 2 WAT ZIJN CREATIEVE INDUSTRIEËN? Het geheel van sectoren en activiteiten die een beroep doen op de input van

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

OPLEIDINGSMODULES. Voor meer info en prijzen mail of bel

OPLEIDINGSMODULES. Voor meer info en prijzen mail of bel OPLEIDINGSMODULES Om op veelvoorkomende vragen van creatieven en kunstenaars een een antwoord te geven, biedt het Kunstenloket een waaier van OPLEIDINGSMODULES aan. Op de volgende pagina s vind je een

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS PLANNEN!

ONDERNEMEN IS PLANNEN! ONDERNEMEN IS PLANNEN! Ondernemen wordt vaak geassocieerd met het beogen van economische meerwaarde. Dit geldt ook in de culturele en creatieve sectoren. Toch is dit niet de enige vebinding die je kan

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG. Sainctelettesquare 19 1000 Brussel Tel. : 02 204 08 00 - Fax : 02 204 08 09 info@kunstenloket.be www.kunstenloket.

WERKINGSVERSLAG. Sainctelettesquare 19 1000 Brussel Tel. : 02 204 08 00 - Fax : 02 204 08 09 info@kunstenloket.be www.kunstenloket. Sainctelettesquare 19 1000 Brussel Tel. : 02 204 08 00 - Fax : 02 204 08 09 info@kunstenloket.be www.kunstenloket.be WERKINGSVERSLAG 2010 Brussel maart 2011 INHOUD 1. Voorwoord 2. Missie en kerntaken 3.

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Overzicht 20 december 2012 1. Kunstenaarsstatuut 2. Wat is een artistieke prestatie? 3. Vergoeding voor een artistieke prestatie 3.1.

Nadere informatie

Forum Ondernemend Hoger Onderwijs. 17 februari 2017

Forum Ondernemend Hoger Onderwijs. 17 februari 2017 Forum Ondernemend Hoger Onderwijs 17 februari 2017 Welkom! 9.30 9.40u Introductie nieuwe Forumleden toelichting verloop Nieuws en Actualiteit 9.40 10.10u Ecosystemen in studentensteden Artepreneur en

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden Dagvan de Social Profit Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie P E R S O O N L I J K E U I T N O D I G I N G Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Nadere informatie

VR DOC.0728/1

VR DOC.0728/1 VR 2016 2906 DOC.0728/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de ondersteunende

Nadere informatie

PORTA CREATIO. Handleiding

PORTA CREATIO. Handleiding 1 PORTA CREATIO Handleiding 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstelling.. 4 Wie komt in aanmerking. 5 Procedure. 6 Privacy disclaimer 7 Contactinformatie 8 3 Inleiding In Porta Creatio worden creatieve projecten

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

VR DOC.1237/2BIS

VR DOC.1237/2BIS VR 2016 1811 DOC.1237/2BIS Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Gemeenten en het Dynamo Project: partners bij uitstek voor sportclubondersteuning! 17/3/2016, Genk

Gemeenten en het Dynamo Project: partners bij uitstek voor sportclubondersteuning! 17/3/2016, Genk Gemeenten en het Dynamo Project: partners bij uitstek voor sportclubondersteuning! 17/3/2016, Genk Sinds 2009 Vier kerntaken: Sportclubondersteuning Dynamo Project 1. Info- & documentatiecentrum 2. Helpdesk

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Incompany training voor coöperaties

Incompany training voor coöperaties Incompany training voor coöperaties 2016 Erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille Incompany trainingen: wij komen naar uw coöperatie. Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera, biedt: 1.

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Meerjarige werkingsubsidies Projectsubsidies (organisaties) Subsidies voor kunstenaars: Ontwikkelingsgerichte beurzen Projectsubsidies voor kunstenaars Creatieopdrachten

Nadere informatie

nr. 556 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Overdrachten familiebedrijf - Stand van zaken

nr. 556 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Overdrachten familiebedrijf - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Overdrachten familiebedrijf - Stand van zaken Sinds 1 januari

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven.

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Infosessie Crowdfunding 14 november 2013 Dames en heren, Totnogtoe

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Maart 2017 20-tal ingekantelde organisaties Van 20-tal organisaties naar één Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering 2015: installeren 2016: organiseren

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Wie zijn we? Erkende G-sportfederatie Recreatie, competitie en topsport 58 VLG-clubs, 2600 VLG-leden Samenwerking met 17 reguliere

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Programma Timing Locatie

Programma Timing Locatie Programma Timing Locatie Onthaal en koffie 9u15 9u45 DE Foyer Welkomstwoord 9u55 10u00 DE Zaal Infosessie afdeling Kunsten Frederik Beernaert presenteert een concrete wie-doet-wat in het kader van de nakende

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Agentschap voor Overheidspersoneel Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42

Agentschap voor Overheidspersoneel <overheidspersoneel@vlaanderen.be> Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42 Van: Agentschap voor Overheidspersoneel Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42 nummer 42 februari 2014 In deze editie: > Nieuws > Oproep

Nadere informatie

sponsordossier ithaka 25

sponsordossier ithaka 25 ithaka sponsordossier ithaka 25 bedankt voor het doornemen van dit dossier. hieronder stellen wij ithaka, het beeldende kunstenfestival van LOKO - de leuvense studentenkoepel, voor & bieden we u de kans

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Ambassadeursproject 27 mei 2011

Ambassadeursproject 27 mei 2011 Ambassadeursproject 27 mei 2011 Een ambassadeurwerking? Wat is ambassadeurswerking? Verschillende initiatieven in Vlaanderen: - Ambassadeurswerkingen studieloopbaan - Ambassadeurswerkingen rond specifieke

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Bestuursdecreet Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Beleidscontext Vlaams regeerakkoord Eén Vlaams Bestuursdecreet (minimaal decreten bestuurlijk beleid, deugdelijk bestuur,

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Programma Startersdag Groningen

Programma Startersdag Groningen Programma Startersdag Groningen Zaterdag 1 november 2014 Welkom op de Startersdag Workshops Je kunt vandaag verschillende workshops bijwonen over het starten van een eigen bedrijf. Bij het aanmelden voor

Nadere informatie

KIEZEN VOOR HET JUISTE STATUUT

KIEZEN VOOR HET JUISTE STATUUT KIEZEN VOOR HET JUISTE STATUUT Vergoedingswijzen in de creatieve sector Christine Nozaradan STUK, Leuven 16 december 2014 Statuut? Beroepsactiviteit Werknemer Zelfstandige Ambtenaar 2 Statuut? Artistieke

Nadere informatie

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE Nota Ref: N62x-15-05b Brussel, 17 april 2015 EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE SUBSIDIES VOOR DE SOCIALE ECONOMIE' 1 INFOSESSIES IN DE 5 PROVINCIES De voorbije maanden organiseerde Kenniscentrum

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Limburg 2 april 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Limburg 2 april 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Limburg 2 april 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

LOONT PASSIE? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen

LOONT PASSIE? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen LOONT PASSIE? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Muntpunt, Brussel, 22 november 2016 Presentatie onderzoeksresultaten en antwoorden vanuit het

Nadere informatie

Overzicht startersbeleid

Overzicht startersbeleid Overzicht startersbeleid 1. Gratis starten in Gent 2. Startersevents 3. Starterscontract 4. OndernemerschapsForum 5. Ruimte voor startende ondernemingen 6. Belasting vrijstelling voor startende ondernemingen

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2010-2011 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2010

Nadere informatie

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van:

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van: aanbod 2016 Ondernemers & Business UNIEK, INTERACTIEF LEREND NETWERK VOOR KMO-BEDRIJFSLEIDERS MET GROEIAMBITIES RAAD VAN ADVIES: EEN IDEAAL KLANKBORD KOMPAS EN INTERACTIEVE WEGWIJZER EXCLUSIEVE COACHING

Nadere informatie

LinkedIn Live Nieuwe Klanten Vinden

LinkedIn Live Nieuwe Klanten Vinden LinkedIn Live Nieuwe Klanten Vinden Voor wie Ondernemers, account managers, sales managers, business developers, freelancers en alle anderen die in het commerciële proces van een organisatie betrokken

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

HET LIMBURGS INVESTERINGSFONDS VOOR CULTURELE EN CREATIEVE START-UPS EN ONDERNEMINGEN

HET LIMBURGS INVESTERINGSFONDS VOOR CULTURELE EN CREATIEVE START-UPS EN ONDERNEMINGEN HET LIMBURGS INVESTERINGSFONDS VOOR CULTURELE EN CREATIEVE START-UPS EN ONDERNEMINGEN INHOUD 1. Wat is STROOMinvest? 2. Wat biedt STROOMinvest? 3. Wie komt in aanmerking voor STROOMinvest? 4. Hoe verloopt

Nadere informatie

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar?

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 551 van EMMILY TALPE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Raadpleging website en vacaturedatabank 1. In antwoord

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen

Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Loont passie? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Hoorzitting Vlaams Parlement, Commissie Cultuur, 31 januari 2017 Inleiding Aanleiding: studie

Nadere informatie

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze!

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze! V O L WA S S E N E N O N D E R W I J S KMO-management Een praktijkgerichte opleiding in management Persoonlijke groei is mijn keuze! Voor wie is de opleiding bestemd? KMO-bedrijfsleiders die hun managementvaardigheden

Nadere informatie

Programma Netwerk Samen Stromen. maandag 22 februari 2016 14-20u

Programma Netwerk Samen Stromen. maandag 22 februari 2016 14-20u Programma Netwerk Samen Stromen maandag 22 februari 2016 14-20u WEGWIJS IN DE BIJLOKE Programma 14u00 14u30 16u45 17u30 18u30 20u00 Onthaal Publieksfoyer Sessies Kraakhuis/Bibliotheek/Auditorium Koffie

Nadere informatie

Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen

Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen 7 oktober 2013 Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen Managementsamenvatting www.technopolis-group.com Evaluatie Stichting Onderwijs & Ondernemen Managementsamenvatting technopolis group, oktober 2013

Nadere informatie

Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur. Inleiding van de dag. Mieke Broeders, directeur. Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid

Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur. Inleiding van de dag. Mieke Broeders, directeur. Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur Inleiding van de dag Mieke Broeders, directeur Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Enter Enter vzw vzw, - Belgiëplein Vlaams Expertisecentrum

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding,

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding, EWI CJSM Kunsten & Erfgoed Sociaal-cultureel Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) Intermediairen Kunstenloket Vti BAM Muziekcentrum Vlaanderen (MCV) Vlaams Architectuurinstituut (Vai) oko VOBK NICC

Nadere informatie

Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025?

Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025? Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025? Het detailhandelslandschap evolueert snel. Internet is alomtegenwoordig. Sociale media, e-commerce, m-commerce, etc. zetten de klassieke, fysieke detailhandelszaken

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

ORGANISATIE COLLECTIEVE INFORMATIESESSIES: STAND VAN ZAKEN

ORGANISATIE COLLECTIEVE INFORMATIESESSIES: STAND VAN ZAKEN Nota Ref: N62o-14-07 Brussel, 15 december 2014 ORGANISATIE COLLECTIEVE INFORMATIESESSIES: STAND VAN ZAKEN In het kader van de opdracht Meer Europese samenwerking voor de sociale economie organiseert Kenniscentrum

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet SUBSIDIERING IN HET KADER VAN HET KUNSTENDECREET I. Kunstenorganisaties geheel van de projecten II. Organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke geheel van de projecten III.

Nadere informatie

Traject Leiderschap 2016

Traject Leiderschap 2016 Traject Leiderschap 2016 A anpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit 3 workshops in groep, gecombineerd met 2*2uur individuele coaching. Er wordt

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Subsidies voor

Nadere informatie

Stuurgroep Zorgtrajecten

Stuurgroep Zorgtrajecten Aanwezig: Dr. Bossuyt Bart, Dr. Boumendil Areski, Dr. Crepel Thierry, Dr. Devriendt Ivan, Dr. Leenknegt John, Dr. Vanneste Luc, Van Den Moorter Eve (stagiair Dr. Boumendil) Verontschuldigd: Dr. Deleu Gilles,

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2011-2012 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2011

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Raf Verbruggen & Toon Luypaert. De Ambrassade

Raf Verbruggen & Toon Luypaert. De Ambrassade Raf Verbruggen & Toon Luypaert De Ambrassade SESSIE GEDEELD RUIMTEGEBRUIK Wat is ruimte delen? Voorstellen project ruimte delen is ruimte creëren Typologie van gedeeld ruimtegebruik Goede voorbeelden in

Nadere informatie

Traject Leiderschap 2015-2016

Traject Leiderschap 2015-2016 Traject Leiderschap 2015-2016 Aanpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit een kick-off, 3 workshops van een halve dag, gecombineerd met 2*2uur

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd ingediend op 1082 (2016-2017) Nr. 5 3 mei 2017 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd Documenten

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl 1 Productencatalogus www.ondernemrslabtwente.nl 2 Voorwoord Ondernemerslab Het Ondernemerslab Twente is een samenwerking van het ROC van Twente en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen). Het Ondernemerslab

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE)

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is op zoek naar een: Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is een thinknet, dat staat voor een gelijkwaardige, rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. The Broker beoogt

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

Event #ikzoekwerk Werkt u mee?

Event #ikzoekwerk Werkt u mee? Event #ikzoekwerk Werkt u mee? WORKSHOP SOCIALE ECONOMIE - VERSLAG DEELNEMERS: Methap (stad Genk), Pieter (De Winning), Ilse (pom limburg), Veerle (In-Z), Hilda (prof U-hasselt), Vital (Bewel), Jef Adriaens

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

PROJECT Federatie Vrije Beroepen EEN ZORGZAME START. Concept

PROJECT Federatie Vrije Beroepen EEN ZORGZAME START. Concept PROJECT Federatie Vrije Beroepen EEN ZORGZAME START Concept Dit project richt zich tot de medische vrije beroepen of zelfstandige zorgverstrekkers. Op basis van recente RSVZ-cijfers (2011) blijkt dat de

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

BeMuseum. Conferentie 14 oktober Persmap. The Belgian network for innovation in museums

BeMuseum. Conferentie 14 oktober Persmap. The Belgian network for innovation in museums BeMuseum The Belgian network for innovation in museums Conferentie 14 oktober 2016 - Persmap Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel www.bemuseum.be info@bemuseum.be @Be_Museum INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van VERA CELIS datum: 23 mei 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs

Nadere informatie