De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren."

Transcriptie

1 VOORWOORD Het overheidsopdrachtenrecht bevindt zich opnieuw op een kruispunt. Niet heel lang geleden, namelijk op 1 juli 2013 is de huidige wetgeving overheidsopdrachten in werking getreden. Onder invloed van het Europese recht zal die wetgeving weldra worden vervangen. In deze codex kan u voor wat betreft de opdrachten in de klassieke sectoren de huidige basisregels terugvinden. Het betreft in het bijzonder: Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen, diensten, 21 juni 2013 Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 Omdat de richtlijnen tegen 18 april 2016 hadden moeten worden omgezet is de komende maanden rekening te houden met de rechtstreekse werking van richtlijnbepalingen. 1 Ter implementatie van de richtlijnen werd intussen ook een nieuwe overheidsopdrachtenwet gestemd en gepubliceerd, namelijk de wet van 17 juni Van die wet zijn tot op vandaag echter nog maar een handvol bepalingen in werking getreden. In deze codex werden daarom ook opgenomen: Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG Voor de EER relevante tekst Om het gebruiksgemak van de codex te verhogen werden bij de KB s telkens ook de verslagen aan de Koning gepubliceerd. Bij de wetten werden uittreksels uit de (initiële) memorie van toelichting opgenomen. De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. Prof. Dr. Mr. Steven Van Garsse, Universiteit Antwerpen & Hasselt 1. Door de rechtstreekse werking kunnen particulieren zich ten overstaan van nationale of Europese rechterlijke instanties rechtstreeks op een Europese rechtsregel beroepen. In zijn jurisprudentie heeft het Hof bepaald dat richtlijnen een rechtstreekse werking hebben wanneer de erin opgenomen bepalingen onvoorwaardelijk en voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn en wanneer de EU-landen de richtlijn niet voor de uiterste datum hebben omgezet (arrest Van Duyn van 14 december 1974). Richtlijnen kunnen echter slechts een verticale rechtstreekse werking hebben; EU-landen zijn verplicht om de richtlijnen uit te voeren, maar richtlijnen kunnen niet door een EU-land tegen particulieren ingezet worden. (arrest Ratti van 5 april 1979); VOORWOORD 1

2 INHOUD VOORWOORD 3 WET VAN 15 JUNI 2006 OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 23 BESPREKING VAN DE ARTIKELS 26 TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES 26 TITEL II OVERHEIDSOPDRACHTEN 42 Hoofdstuk I Algemene beginselen 42 Hoofdstuk II Toepassingsgebied wat de personen betreft 46 Hoofdstuk III Toepassingsgebied wat de opdrachten betreft 48 Hoofdstuk IV Gunningsprocedure 49 Afdeling I Bekendmaking 49 Afdeling II Toegangsrecht en kwalitatieve selectie 50 Afdeling III Gunningswijzen 53 Onderafdeling I Aanbesteding en offerteaanvraag 53 Onderafdeling II Onderhandelingsprocedure 56 Onderafdeling III Concurrentiedialoog 62 Onderafdeling IV Specifieke of aanvullende opdrachten en procedures 62 Onderafdeling V Concessies voor openbare werken 67 Onderafdeling VI Gemeenschappelijke bepalingen 68 Hoofdstuk V Uitvoeringsvoorwaarden 69 Afdeling I Algemene uitvoeringsregels 69 Afdeling II Technische specificaties 70 Afdeling III Sociale en fiscale verplichtingen 71 Afdeling IV Derdenrechten op schuldvorderingen 71 Hoofdstuk VI Gunning, informatie van kandidaten en inschrijvers en wachttermijn 73 INHOUD 5

3 TITEL III OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN IN DE SECTOREN WATER, ENERGIE, VERVOER EN POSTDIENSTEN 76 Hoofdstuk I Toepassingsgebied en algemene bepalingen 76 Afdeling I Aanbestedende overheden en definities 76 Afdeling II Toepassingsgebied wat de opdrachten betreft 77 Afdeling III Overheidsopdrachten in de sectoren water en energie en specifieke uitsluitingen 78 Afdeling IV Overheidsopdrachten in de sector vervoer en specifieke uitsluitingen 79 Afdeling V Overheidsopdrachten in de sector postdiensten 79 Afdeling VI Opdrachten betreffende meerdere activiteiten en algemene uitsluitingen 80 Hoofdstuk II Gunningswijzen 81 TITEL IV MEDEDINGING IN HET RAAM VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VAN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN IN DE SECTOREN WATER, ENERGIE, VERVOER EN POSTDIENSTEN 85 Hoofdstuk I Algemene beginselen 85 Hoofdstuk II Opdrachten voor werken, leveringen en diensten gegund door prive-ondernemingen 85 Afdeling I Toepassingsgebied en algemene bepalingen 85 Onderafdeling I Aanbestedende entiteiten en definities 85 Onderafdeling II Opdrachten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten en specifieke uitsluitingen 86 Afdeling II Toegangsrecht en kwalitatieve selectie 86 Afdeling III Gunningswijzen van de opdrachten en regels van toepassing op de ontwerpenwedstrijden 86 Afdeling IV Uitvoeringsvoorwaarden 87 Afdeling V Technische specificaties en normen 87 Hoofdstuk III Opdrachten gesloten door overheidsbedrijven of inzake de productie van electriciteit 87 Hoofdstuk IV Gunning, informatie van kandidaten en inschrijvers en wachttermijn 88 TITEL V DIVERSE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN 88 6 INHOUD

4 WET VAN 15 JUNI 2006 OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 91 TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES 91 TITEL II OVERHEIDSOPDRACHTEN 97 Hoofdstuk I Algemene beginselen 97 Hoofdstuk II Toepassingsgebied wat de personen betreft 99 Hoofdstuk III Toepassingsgebied wat de opdrachten betreft 100 Hoofdstuk IV Gunningsprocedure 101 Afdeling I Bekendmaking 101 Afdeling II Toegangsrecht en kwalitatieve selectie 101 Afdeling III Gunningswijzen 103 Onderafdeling I Aanbesteding en offerteaanvraag 103 Onderafdeling II Onderhandelingsprocedure 104 Onderafdeling III Concurrentiedialoog 108 Onderafdeling IV Specifieke of aanvullende opdrachten en procedures 108 Onderafdeling V Concessies voor openbare werken 111 Onderafdeling VI Gemeenschappelijke bepalingen 112 Hoofdstuk V Uitvoeringsvoorwaarden 113 Afdeling I Algemene uitvoeringsregels 113 Afdeling II Technische specificaties 113 Afdeling III Sociale en fiscale verplichtingen 114 Afdeling IV Derdenrechten op schuldvorderingen 116 TITEL III OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN IN DE SECTOREN WATER, ENERGIE, VERVOER EN POSTDIENSTEN 118 Hoofdstuk I Toepassingsgebied en algemene bepalingen 118 Afdeling I Toepassingsgebied wat de personen betreft 118 Afdeling II Toepassingsgebied wat de opdrachten betreft 118 Afdeling III Toepassingsgebied wat de bedoelde activiteiten betreft 118 Onderafdeling I Overheidsopdrachten in de sectoren water en energie en specifieke uitsluitingen 118 INHOUD 7

5 Onderafdeling II Overheidsopdrachten in de sector vervoer 120 Onderafdeling III Overheidsopdrachten in de sector Postdiensten 120 Onderafdeling IV Opdrachten betreffende meerdere activiteiten en algemene uitsluitingen 121 Hoofdstuk II Gunningswijzen 123 TITEL IV MEDEDINGING IN HET RAAM VAN DE [EUROPESE UNIE] VAN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN IN DE SECTOREN WATER, ENERGIE, VERVOER EN POSTDIENSTEN 127 Hoofdstuk I Algemene beginselen 127 Hoofdstuk II Opdrachten voor werken, leveringen en diensten [geplaatst] door privéondernemingen 128 Afdeling I Toepassingsgebied en algemene bepalingen 128 Onderafdeling I Aanbestedende entiteiten en opdrachten 128 Onderafdeling II Opdrachten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten en specifieke uitsluitingen 128 Afdeling II Toegangsrecht en kwalitatieve selectie 130 Afdeling III Gunningswijzen en specifieke of aanvullende opdrachten en procedures 131 Afdeling IV Uitvoeringsvoorwaarden 135 Afdeling V Technische specificaties en normen 136 Hoofdstuk III Opdrachten [geplaatst] door overheidsbedrijven of inzake de productie van elektriciteit 136 TITEL V DIVERSE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN 136 KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 BETREFFENDE DE PLAATSING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN KLASSIEKE SECTOREN 143 VERSLAG AAN DE KONING 143 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 145 Afdeling 1 Inleidende bepaling 145 Afdeling 2 Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUD

6 Afdeling 3 Toepassingsgebied 148 Afdeling 4 Marktverkenning 150 Afdeling 5 Communicatiemiddelen 150 Afdeling 6 Technische specificaties en normen 152 Afdeling 7 Varianten, opties en percelen 154 Afdeling 8 Beroep op onderaannemers en andere entiteiten 156 Afdeling 9 Prijsvaststelling, prijsbestanddelen en prijsherziening 158 Afdeling 10 Prijsonderzoek 161 Afdeling 11 Belangenvermenging en afspraken 162 Hoofdstuk 2 Raming opdrachtbedrag 163 Hoofdstuk 3 Bekendmaking 167 Afdeling 1 Algemene bekendmakingsregels 167 Afdeling 2 Europese drempels 168 Afdeling 3 Europese bekendmaking 171 Afdeling 4 Belgische bekendmaking 174 Hoofdstuk 4 Indiening aanvragen tot deelneming en offertes 177 Afdeling 1 Termijnen Algemene bepalingen 177 Afdeling 2 Termijnen bij Europese bekendmaking 179 Afdeling 3 Termijnen bij Belgische bekendmaking 181 Afdeling 4 Uitnodiging geselecteerden tot indiening offerte 183 Afdeling 5 Indieningsrecht en wijze aanvragen tot deelneming en offertes 183 Afdeling 6 Verbintenistermijn 193 Hoofdstuk 5 Selectie kandidaten en inschrijvers Toegangsrecht en kwalitatieve selectie 194 Afdeling 1 Algemene bepalingen 194 Afdeling 2 Toegangsrecht 199 Afdeling 3 Kwalitatieve selectie 209 Hoofdstuk 6 Gunning bij aanbesteding en offerteaanvraag 215 Afdeling 1 Vorm, inhoud en ondertekening offerte 215 Afdeling 2 Samenvattende opmeting en inventaris 217 Afdeling 3 Interpretatie, fouten en leemten 218 Afdeling 4 Prijsopgave en percelen 219 Afdeling 5 Indiening offertes 220 Afdeling 6 Opening offertes 223 Afdeling 7 Onderzoek en regelmatigheid offertes 224 Afdeling 8 Gunning opdracht 232 Afdeling 9 Sluiting opdracht 235 INHOUD 9

7 Hoofdstuk 7 Gunning bij onderhandelingsprocedure 237 Afdeling 1 Specifieke drempels 237 Afdeling 2 Verloop en sluiting 239 Hoofdstuk 8 Gunning bij concurrentiedialoog 243 Hoofdstuk 9 Specifieke en aanvullende opdrachten en procedures 248 Afdeling 1 Promotieopdracht van werken 248 Onderafdeling 1 Algemene bepalingen 248 Onderafdeling 2 Opdrachtdocumenten 249 Afdeling 2 Dynamisch aankoopsysteem 251 Afdeling 3 Elektronische veiling 253 Afdeling 4 Raamovereenkomst 256 Afdeling 5 Werkenwedstrijd 258 Afdeling 6 Ontwerpenwedstrijd 259 Onderafdeling 1 Toepassingsvoorwaarden en jury 259 Onderafdeling 2 Raming en bekendmaking 261 Afdeling 7 Gunning bepaalde juridische diensten 262 Hoofdstuk 10 Concessie voor openbare werken 262 Afdeling 1 Concessieverplichtingen 262 Afdeling 2 Bekendmaking en selectievoorwaarden 262 Afdeling 3 Indiening aanvragen tot deelneming en offertes 263 Afdeling 4 Gunningsregels 264 Afdeling 5 Opdrachten te plaatsen door de concessiehouder 264 Hoofdstuk 11 Wijzigende en slotbepalingen 265 KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 BETREFFENDE DE PLAATSING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN KLASSIEKE SECTOREN 271 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 271 Afdeling 1 Inleidende bepaling 271 Afdeling 2 Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde 271 Afdeling 3 Toepassingsgebied 273 Afdeling 4 Marktverkenning 274 Afdeling 5 Communicatiemiddelen 274 Afdeling 6 Technische specificaties en normen 275 Afdeling 7 Varianten, opties en percelen 277 Afdeling 8 [Beroep op onderaannemers en andere entiteiten] INHOUD

8 Afdeling 9 Prijsvaststelling, prijsbestanddelen en prijsherziening 279 Afdeling 10 Prijsonderzoek 283 Afdeling 11 Belangenvermenging en afspraken 284 Hoofdstuk 2 Raming opdrachtbedrag 284 Hoofdstuk 3 Bekendmaking 286 Afdeling 1 Algemene bekendmakingsregels 286 Afdeling 2 Europese drempels 287 Afdeling 3 Europese bekendmaking 288 Afdeling 4 Belgische bekendmaking 290 Hoofdstuk 4 Indiening aanvragen tot deelneming en offertes 292 Afdeling 1 Termijnen Algemene bepalingen 292 Afdeling 2 Termijnen bij Europese bekendmaking 293 Afdeling 3 Termijnen bij Belgische bekendmaking 295 Afdeling 4 Uitnodiging geselecteerden tot indiening offerte 296 Afdeling 5 Indieningsrecht en -wijze aanvragen tot deelneming en offertes 297 Afdeling 6 Verbintenistermijn 301 Hoofdstuk 5 Selectie kandidaten en inschrijvers Toegangsrecht en kwalitatieve selectie 301 Afdeling 1 Algemene bepalingen 301 Afdeling 2 Toegangsrecht 303 Afdeling 3 Kwalitatieve selectie 309 Hoofdstuk 6 Gunning bij aanbesteding en offerteaanvraag 315 Afdeling 1 Vorm, inhoud en ondertekening offerte 315 Afdeling 2 Samenvattende opmeting en inventaris 316 Afdeling 3 Interpretatie, fouten en leemten 317 Afdeling 4 Prijsopgave en percelen 318 Afdeling 5 Indiening offertes 318 Afdeling 6 Opening offertes 320 Afdeling 7 Onderzoek en regelmatigheid offertes 321 Afdeling 8 Gunning opdracht 326 Afdeling 9 Sluiting opdracht 328 Hoofdstuk 7 Gunning bij onderhandelingsprocedure 330 Afdeling 1 Specifieke drempels 330 Afdeling 2 Verloop en sluiting 330 Hoofdstuk 8 Gunning bij concurrentiedialoog 333 INHOUD 11

9 Hoofdstuk 9 Specifieke of aanvullende opdrachten en procedures 335 Afdeling 1 Promotieopdracht van werken 335 Onderafdeling 1 Algemene bepalingen 335 Onderafdeling 2 Opdrachtdocumenten 336 Afdeling 2 Dynamisch aankoopsysteem 338 Afdeling 3 Elektronische veiling 339 Afdeling 4 Raamovereenkomst 341 Afdeling 5 Werkenwedstrijd 342 Afdeling 6 Ontwerpenwedstrijd 343 Onderafdeling 1 Toepassingsvoorwaarden en jury 343 Onderafdeling 2 Raming en bekendmaking 344 Afdeling 7 Gunning bepaalde juridische diensten 345 Hoofdstuk 10 Concessie voor openbare werken 345 Afdeling 1 Concessieverplichtingen 345 Afdeling 2 Bekendmaking en selectievoorwaarden 347 Afdeling 3 Indiening aanvragen tot deelneming en offertes 347 Afdeling 4 Gunningsregels 348 Afdeling 5 Opdrachten te plaatsen door concessiehouder 349 Hoofdstuk 11 Wijzigende en slotbepalingen 349 KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 JANUARI 2013 TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN VAN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN 353 VERSLAG AAN DE KONING 353 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 355 Hoofdstuk 2 Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en diensten 363 Afdeling 1 Algemeen kader 363 Afdeling 2 Intellectuele rechten 370 Afdeling 3 Financiële garanties 372 Afdeling 4 - Opdrachtdocumenten 378 Afdeling 5 Wijzigingen aan de opdracht 378 Afdeling 6 - Controle en toezicht op de opdracht 380 Afdeling 7 Actiemiddelen van de aanbestedende overheid 381 Afdeling 8 Indieningsvoorwaarden voor de klachten en verzoeken 386 Afdeling 9 Incidenten bij de uitvoering INHOUD

10 Afdeling 10 Einde van de opdracht 390 Afdeling 11 Algemene betalingsvoorwaarden 393 Afdeling 12 Rechtsvorderingen 397 Hoofdstuk 3 Specifieke bepalingen opdrachten voor werken 398 Afdeling 1 Bepalingen toepasselijk op alle opdrachten voor werken 398 Afdeling 2 Aanvullende bepalingen promotieopdrachten van werken 410 Hoofdstuk 4 Specifieke bepalingen concessies voor openbare werken 414 Hoofdstuk 5 Specifieke bepalingen opdrachten voor leveringen 419 Afdeling 1 Gemeenschappelijke bepalingen alle opdrachten voor leveringen 419 Afdeling 2 Aanvullende bepalingen opdrachten voor leveringen met aankoop 425 Afdeling 3 Aanvullende bepalingen opdrachten voor leveringen met huur, huurkoop of leasing 427 Hoofdstuk 6 Specifieke bepalingen opdrachten voor diensten 429 Hoofdstuk 7 Slotbepalingen 432 KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 JANUARI 2013 TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN VAN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN 433 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 433 Hoofdstuk 2 Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en diensten 439 Afdeling 1 Algemeen kader 439 Afdeling 2 Intellectuele rechten 443 Afdeling 3 Financiële garanties 445 Afdeling 4 Opdrachtdocumenten 450 Afdeling 5 Wijzigingen van de opdracht 452 Afdeling 6 Controle en toezicht op de opdracht 452 Afdeling 7 Actiemiddelen van de aanbestedende overheid 455 Afdeling 8 Indieningsvoorwaarden voor de klachten en verzoeken 459 INHOUD 13

11 Afdeling 9 Incidenten bij de uitvoering 460 Afdeling 10 Einde van de opdracht 463 Afdeling 11 Algemene betalingsvoorwaarden 466 Afdeling 12 Rechtsvorderingen 469 Hoofdstuk 3 Specifieke bepalingen opdrachten voor werken 470 Afdeling 1 Bepalingen toepasselijk op alle opdrachten voor werken 470 Afdeling 2 Aanvullende bepalingen promotieopdrachten van werken 489 Hoofdstuk 4 Specifieke bepalingen concessies voor openbare werken 493 Hoofdstuk 5 Specifieke bepalingen opdrachten voor leveringen 498 Afdeling 1 Gemeenschappelijke bepalingen alle opdrachten voor leveringen 498 Afdeling 2 Aanvullende bepalingen opdrachten voor leveringen met aankoop 505 Afdeling 3 Aanvullende bepalingen opdrachten voor leveringen met huur, huurkoop of leasing 508 Hoofdstuk 6 Specifieke bepalingen opdrachten voor diensten 510 Hoofdstuk 7 Slotbepalingen 518 WET VAN 17 JUNI 2013 BETREFFENDE DE MOTIVERING, DE INFORMATIE EN DE RECHTSMIDDELEN INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 519 MEMORIE VAN TOELICHTING 519 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 523 TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES 523 TITEL II DE MOTIVERING, DE INFORMATIE EN DE RECHTSMIDDELEN VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN DIE RESSORTEREN ONDER DE WET VAN 15 JUNI 2006 OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN INHOUD

12 Hoofdstuk 1 Opdrachten die de Europese drempels bereiken 524 Afdeling 1 Toepassingsgebied 524 Afdeling 2 Gemotiveerde beslissing 524 Afdeling 3 Informatie aan kandidaten, deelnemers en inschrijvers 526 Afdeling 4 Wachttermijn 527 Afdeling 5 Verhaalprocedures 528 Onderafdeling 1 Vernietiging 528 Onderafdeling 2 Schorsing 528 Onderafdeling 3 Schadevergoeding 529 Onderafdeling 4 Onverbindendverklaring 529 Onderafdeling 5 Alternatieve sancties 530 Onderafdeling 6 Verhaaltermijnen 531 Onderafdeling 7 Verhaalinstanties 531 Hoofdstuk 2 Opdrachten die de Europese drempels niet bereiken 531 Afdeling 1 Toepassingsgebied 531 Afdeling 2 Gemotiveerde beslissing, informatie aan kandidaten, deelnemers en inschrijvers en wachttermijn 532 Afdeling 3 Verhaalprocedures 535 Hoofdstuk 3 Correctiemechanisme 535 TITEL III DE MOTIVERING, DE INFORMATIE EN DE RECHTSMIDDELEN VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN DIE RESSORTEREN ONDER DE WET VAN 13 AUGUSTUS 2011 INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN OP DEFENSIE- EN VEILIGHEIDSGEBIED 536 Hoofdstuk 1 Opdrachten die de Europese drempels bereiken 536 Afdeling 1 Toepassingsgebied 536 Afdeling 2 Gemotiveerde beslissing 536 Afdeling 3 Informatie aan kandidaten, deelnemers en inschrijvers 537 Afdeling 4 Wachttermijn 538 Afdeling 5 Verhaalprocedures 539 Onderafdeling 1 Vernietiging 539 Onderafdeling 2 Schorsing 539 Onderafdeling 3 Schadevergoeding 539 Onderafdeling 4 Onverbindendverklaring 539 Onderafdeling 5 Alternatieve sancties 540 Onderafdeling 6 Verhaaltermijnen 540 Hoofdstuk 2 Opdrachten die de Europese drempels niet bereiken 541 INHOUD 15

13 Afdeling 1 Toepassingsgebied 541 Afdeling 2 Gemotiveerde beslissing, informatie aan kandidaten, deelnemers en inschrijvers en wachttermijn 541 Afdeling 3 Verhaalprocedures 542 Hoofdstuk 3 Correctiemechanisme 543 TITEL IV SLOTBEPALINGEN 543 WET VAN 17 JUNI 2013 BETREFFENDE DE MOTIVERING, DE INFORMATIE EN DE RECHTSMIDDELEN INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 545 TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES 545 TITEL II DE MOTIVERING, DE INFORMATIE EN DE RECHTSMIDDELEN VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN RESSORTERENDE ONDER DE WET VAN 15 JUNI Hoofdstuk 1 Opdrachten die de Europese drempels bereiken 547 Afdeling 1 Toepassingsgebied 547 Afdeling 2 Gemotiveerde beslissing 547 Afdeling 3 Informatie aan kandidaten, deelnemers en inschrijvers 549 Afdeling 4 Wachttermijn 551 Afdeling 5 Verhaalprocedures 552 Onderafdeling 1 Vernietiging 552 Onderafdeling 2 Schorsing 553 Onderafdeling 3 Schadevergoeding 553 Onderafdeling 4 Onverbindendverklaring 554 Onderafdeling 5 Alternatieve sancties 556 Onderafdeling 6 Verhaaltermijnen 557 Onderafdeling 7 Verhaalinstanties 558 Hoofdstuk 2 Opdrachten die de Europese drempels niet bereiken 559 Afdeling 1 Toepassingsgebied 559 Afdeling 2 Gemotiveerde beslissing, informatie aan kandidaten, deelnemers en inschrijvers en wachttermijn 559 Afdeling 3 Verhaalprocedures 562 Hoofdstuk 3 Correctiemechanisme INHOUD

14 TITEL III DE MOTIVERING, DE INFORMATIE EN DE RECHTSMIDDELEN VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN RESSORTERENDE ONDER DE WET VAN 13 AUGUSTUS Hoofdstuk 1 Opdrachten die de Europese drempels bereiken 564 Afdeling 1 Toepassingsgebied 564 Afdeling 2 Gemotiveerde beslissing 564 Afdeling 3 Informatie aan kandidaten, deelnemers en inschrijvers 566 Afdeling 4 Wachttermijn 569 Afdeling 5 Verhaalprocedures 570 Onderafdeling 1 Vernietiging 570 Onderafdeling 2 Schorsing 570 Onderafdeling 3 Schadevergoeding 571 Onderafdeling 4 Onverbindendverklaring 571 Onderafdeling 5 Alternatieve sancties 574 Onderafdeling 6 Verhaaltermijnen 575 Onderafdeling 7 Verhaalinstanties 576 Hoofdstuk 2 Opdrachten die de Europese drempels niet bereiken 577 Afdeling 1 Toepassingsgebied 577 Afdeling 2 Gemotiveerde beslissing, informatie aan kandidaten, deelnemers en inschrijvers en wachttermijn 577 Afdeling 3 Verhaalprocedures 578 Hoofdstuk 3 Correctiemechanisme 578 TITEL IV 579 Enig hoofdstuk Slotbepalingen 579 KONINKLIJK BESLUIT VAN 13 JULI 2014 BETREFFENDE DE ENERGIE-EFFICIËNTIE-EISEN IN HET KADER VAN BEPAALDE OVERHEIDSOPDRACHTEN BETREFFENDE DE VERWERVING VAN PRODUCTEN, DIENSTEN EN GEBOUWEN 581 VERSLAG AAN DE KONING 581 INHOUD 17

15 KONINKLIJK BESLUIT VAN 13 JULI 2014 BETREFFENDE DE ENERGIE-EFFICIËNTIE-EISEN IN HET KADER VAN BEPAALDE OVERHEIDSOPDRACHTEN BETREFFENDE DE VERWERVING VAN PRODUCTEN, DIENSTEN EN GEBOUWEN 587 Hoofdstuk I Algemene bepalingen 587 Afdeling 1 Toepassingsgebied 588 Afdeling 2 Energie-efficiëntie-eisen voor energiegerelateerde producten, kantoorapparatuur en banden 588 Afdeling 3 Energie-efficiëntie-eisen voor gebouwen 589 Hoofdstuk 3 Vrijwillige toepassing van de energie-efficiëntie-eisen 590 Hoofdstuk 4 Slotbepalingen 590 RICHTLIJN 2014/24/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD VAN 26 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET PLAATSEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN EN TOT INTREKKING VAN RICHTLIJN 2004/18/EG (VOOR DE EER RELEVANTE TEKST) 593 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED, DEFINITIES EN ALGEMENE BEGINSELEN 649 Hoofdstuk I Toepassingsgebied en definities 649 Afdeling I Onderwerp en definities 649 Afdeling 2 Drempels 654 Afdeling 3 Uitsluitingen 659 Afdeling 4 Specifieke situaties 665 Onderafdeling 1 Gesubsidieerde opdrachten en onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten 665 Onderafdeling 2 Aanbestedingen waaraan defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn 666 Hoofdstuk II Algemene regels 668 TITEL II VOORSCHRIFTEN INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN 675 Hoofdstuk I Procedures INHOUD

16 Hoofdstuk II Technieken en instrumenten voor elektronische en samengestelde aanbesteding 688 Hoofdstuk III Verloop van de procedure 701 Afdeling 1 Voorbereiding 701 Afdeling 2 Bekendmaking en transparantie 708 Afdeling 3 Selectie van deelnemers en gunning van opdrachten 714 Onderafdeling 1 Kwaliteitscriteria voor de selectie 715 Onderafdeling 2 beperking van het aantal gegadigden, inschrijvingen en oplossingen 729 Onderafdeling 3 Gunning van de opdracht 730 Hoofdstuk IV Uitvoering van de opdracht 733 TITEL III BIJZONDERE AANBESTEDINGSREGELINGEN 739 Hoofdstuk I Sociale diensten en andere specifieke diensten 739 Hoofdstuk II Regels inzake prijsvragen voor ontwerpen 741 TITEL IV BESTUUR 743 TITEL V GEDELEGEERDE BEVOEGDHEDEN, UITVOERINGSBEVOEGDHEDEN EN SLOTBEPALINGEN 748 WET VAN 17 JUNI 2016 INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN 751 MEMORIE VAN TOELICHTING 751 TITEL 1 INLEIDENDE BEPALING, DEFINITIES EN ALGEMENE BEGINSELEN 753 Hoofdstuk 1 Inleidende bepaling en definities Inleidende bepaling 753 Hoofdstuk 2 Algemene beginselen 766 TITEL 2 OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE KLASSIEKE SECTOREN 785 Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied 785 Afdeling 1 Toepassingsgebied ratione personae 785 Afdeling 2 Toepassingsgebied ratione materiae 786 Onderafdeling 1 Algemene bepaling 786 INHOUD 19

17 Onderafdeling 2 Gemengde opdrachten 786 Onderafdeling 3 Uitsluitingen 790 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedures 807 Hoofdstuk 3 Technieken en instrumenten voor elektronische en samengestelde opdrachten 823 Hoofdstuk 4 Verloop van de procedure 833 Afdeling 1 Voorbereiding 833 Afdeling 2 Bekendmaking en transparantie 842 Afdeling 3 Selectie van deelnemers en gunning van opdrachten 845 Afdeling 4 Gunning van de opdracht 862 Hoofdstuk 5 Uitvoering van de opdracht 867 Hoofdstuk 6 Sociale diensten en andere specifieke diensten 869 Hoofdstuk 7 Overheidsopdrachten van beperkte waarde 876 WET VAN 17 JUNI 2016 INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN 879 TITEL 1 INLEIDENDE BEPALING, DEFINITIES EN ALGEMENE BEGINSELEN 879 Hoofdstuk 1 Inleidende bepaling en definities 879 Hoofdstuk 2 - Algemene beginselen 887 TITEL 2 OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE KLASSIEKE SECTOREN 896 Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied 896 Afdeling 1 Toepassingsgebied ratione personae 896 Afdeling 2 Toepassingsgebied ratione materiae 897 Onderafdeling 1 Algemene bepaling 897 Onderafdeling 2 - Gemengde opdrachten 898 Onderafdeling 3 - Uitsluitingen 900 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedures 907 Hoofdstuk 3 Technieken en instrumenten voor elektronische en samengestelde opdrachten INHOUD

18 Hoofdstuk 4 Verloop van de procedure 929 Afdeling 1 Voorbereiding 929 Afdeling 2 Bekendmaking en transparantie 939 Afdeling 3 Selectie van deelnemers en gunning van opdrachten 942 Afdeling 4 Gunning van de opdracht 953 Hoofdstuk 5 Uitvoering van de opdracht 956 Hoofdstuk 6 Sociale diensten en andere specifieke diensten 957 Hoofdstuk 7 Overheidsopdrachten van beperkte waarde 961 TITEL 3 OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE SPECIALE SECTOREN 961 Hoofdstuk I Toepassingsgebied 961 Afdeling 1 Toepassingsgebied ratione personae 961 Afdeling 2 Toepassingsgebied wat de bedoelde activiteiten betreft 962 Afdeling 3 Gemengde opdrachten 965 Onderafdeling 1 Gemengde opdrachten en opdrachten voor dezelfde activiteit 965 Onderafdeling 2 Gemengde opdrachten voor verschillende activiteiten 966 Onderafdeling 3 Gemengde opdrachten die betrekking hebben op defensie- of veiligheidsaspecten 967 Afdeling 5 Uitsluitingen 969 Onderafdeling 1 Uitsluitingen die van toepassing zijn op alle aanbestedende entiteiten en bijzondere uitsluitingen voor de sectoren water- en energievoorziening 969 Onderafdeling 2 Uitsluiting in de defensie en veiligheidsdomeinen 971 Onderafdeling 3 Samenwerking, verbonden ondernemingen en gezamenlijke ondernemingen 971 Onderafdeling 4 Activiteiten die rechtstreeks blootstaan aan concurrentie 973 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedures 973 Hoofdstuk 3 Technieken en instrumenten voor elektronische en samengestelde opdrachten 985 Hoofdstuk 4 Verloop van de procedure 988 Afdeling 1 Voorbereiding 988 INHOUD 21

19 Afdeling 2 Bekendmaking en transparantie 991 Afdeling 3 Selectie van deelnemers en gunning van opdrachten 995 Onderafdeling 1 Algemene beginselen 995 Onderafdeling 2 Kwalificatie en kwalitatieve selectie 997 Onderafdeling 3 Gunning van de opdracht 1000 Afdeling 4 Offertes die producten uit derde landen bevatten en betrekkingen met deze landen 1000 Hoofdstuk 5 Uitvoering van de opdracht 1001 Hoofdstuk 6 Sociale diensten en andere specifieke diensten 1002 Hoofdstuk 7 Overheidsopdrachten van beperkte waarde 1006 TITEL 4 BESTUUR 1006 TITEL 5 SLOT-, WIJZIGINGS-, OPHEFFINGS- EN DIVERSE BEPALINGEN 1011 Hoofdstuk 1 Diverse bepalingen 1011 Hoofdstuk 2 Wijzigings- en opheffingsbepalingen 1013 Hoofdstuk 3 Inwerkingtreding 1019 TREFWOORDEN INHOUD

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78 Grondwet 1 Art. 2. Definities 11 Art. 3. Definities 28 Art. 4. Definities (private) speciale sectoren 48

Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78 Grondwet 1 Art. 2. Definities 11 Art. 3. Definities 28 Art. 4. Definities (private) speciale sectoren 48 Basisboel Kaft 1.book Page 17 Tuesday, July 15, 2014 10:57 AM INHOUDSTAFEL Inleiding Biografie auteurs Concordantietabel Titel I Algemene bepalingen en definities 1 Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene beginselen 1. Hoofdstuk II Toepassingsgebied wat de personen betreft 43

Hoofdstuk I Algemene beginselen 1. Hoofdstuk II Toepassingsgebied wat de personen betreft 43 INHOUDSTAFEL Inleiding Biografie auteurs Concordantietabel Titel I Algemene bepalingen en definities 1 Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78 Grondwet 1 Art. 2. Definities 11 Art. 3. Definities 28 Art. 4.

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2 CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 Algemene bepalingen KB 15.07.2011 KB 08.01.1996 Wet 24.12.1993 KB 26.09.1996-AUR KB 26.09.1996-AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel

Nadere informatie

Overheidsopdrachten Het K.B. plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht

Overheidsopdrachten Het K.B. plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht COLLECTIE PUBLIEKRECHT Overheidsopdrachten Het K.B. plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht DE CASTER Ann EECKHOUT Johan GEERTS Jochen HONNAY Frank JUDO Gitte LAENEN Stéphanie TAELEMANS

Nadere informatie

OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd

OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd Hoofdredactie David D'HOOGHE, (deeltijds) hoogleraar K.U.Leuven L e o p o l d SCHELLEKENS Redactie Jens DEBIÈVRE, gastdocent V.UB. Philip DEKEYSER Legal Counsel Leen DE

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen INHOUD Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden of instanties 1 1.1.1 Het personele toepassingsgebied in de regelgeving 1

Nadere informatie

Deel I Ratio legis, structuur en belangrijke nieuwigheden van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 15 juli

Deel I Ratio legis, structuur en belangrijke nieuwigheden van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 15 juli Verkort geciteerde wet- en regelgeving.................................. 11 Ten geleide......................................................... 15 Deel I Ratio legis, structuur en belangrijke nieuwigheden

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving

Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving Bart Zoete Vlaamse overheid departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Deel I: Het wettelijke kader 24 mei 2011 2 Europese

Nadere informatie

16 september Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

16 september Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten 16 september 2016 Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten Inhoud 1. Inleiding 2. Toepassingsgebied 3. Algemene beginselen 4. Sociale diensten en andere specifieke diensten 5. Plaatsingsprocedures Blok 1 Blok

Nadere informatie

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 INHOUD Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten 1 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Europese aanbesteding door de bril van een jurist. 4 oktober Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten

Europese aanbesteding door de bril van een jurist. 4 oktober Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten Europese aanbesteding door de bril van een jurist 4 oktober 2011 Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten www.callens-law.be I. Inleiding Overzicht van wetgeving Toepassingsgebied Algemene beginselen Soorten

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0346 (NLE) 14116/16 ADD 1 COEST 289 WTO 316 VOORSTEL van: ingekomen: 31 oktober 2016 aan: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

Kronieken. Overheidsopdrachten. this jurisquare copy is licenced to Universiteit Antwerpen. Steven Van Garsse...

Kronieken. Overheidsopdrachten. this jurisquare copy is licenced to Universiteit Antwerpen. Steven Van Garsse... Kronieken Steven Van Garsse... Veel later dan verwacht, maar eindelijk was het dan toch zover op 1 juli 2013: de nieuwe Belgische reglementering overheidsopdrachten trad in werking. Daarmee werd België

Nadere informatie

Wetten overheidsopdrachten

Wetten overheidsopdrachten Wetten overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten Johan Vanden Eynde Advocaat jv@vdelegal.be 18-10-2013 1 15 JUNI 2006. - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten

Nadere informatie

Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties

Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties Prof. Dr. Steven Van Garsse, Kenniscentrum PPS, Vlaamse overheid & Universiteit Antwerpen Overzicht Aandachtspunten inzake

Nadere informatie

Aankoopdienst UZ Leuven

Aankoopdienst UZ Leuven Aankoopdienst UZ Leuven Dienstvoorstelling Yvan Cox 9 februari 2010 Aankoopteam Aankoopvolume op jaarbasis TOEPASSING VAN DE WET OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN IN UZ LEUVEN Aankoopdienst / Materiaalbeheer Toepassing

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Nieuwe spelregels bij overheidsopdrachten

Nieuwe spelregels bij overheidsopdrachten Contactdagen STEPP vzw 15 oktober 2013 Nieuwe spelregels bij overheidsopdrachten Erik Van Eecke eve@ebp.be 02-894 56 21 Brussel Paris Amsterdam www.ebp.be www.mpfrance.info www.ebpnl.com Expert in overheidsopdrachten

Nadere informatie

15 JUNI Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (1)

15 JUNI Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (1) 15 JUNI 2006. - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (1) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES (Art. 1 4)... 3 TITEL

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen van de Wet van 15 mei 2014 in de Wet Overheidsopdrachten

Belangrijkste wijzigingen van de Wet van 15 mei 2014 in de Wet Overheidsopdrachten Belangrijkste wijzigingen van de Wet van 15 mei 2014 in de Wet Overheidsopdrachten Versie juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Nieuwe uitsluitingsgrond... 3 2 Energie-efficiëntieprestaties... 4 Belangrijkste

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Education Tender Day 2012 Flexibel aanbesteden op maat van onderwijsinstellingen

Education Tender Day 2012 Flexibel aanbesteden op maat van onderwijsinstellingen Education Tender Day 2012 Flexibel aanbesteden op maat van onderwijsinstellingen Dinsdag 24.04.2012 Johan GEERTS Advocaat GD&A Advocaten 1 bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister 2 3 1. Voornaamste

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Moet uw vereniging voldoen aan deze regelgeving?

Moet uw vereniging voldoen aan deze regelgeving? 1 Que? Op 1 juli wordt een nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten van kracht. Overheidsopdrachten zijn werken, leveringen of diensten die de overheid bestelt of waartoe ze opdracht geeft. De overheid

Nadere informatie

OVERHEIDSOPDRACHTEN Personal copy of ()

OVERHEIDSOPDRACHTEN Personal copy of () OVERHEIDSOPDRACHTEN OVERHEIDSOPDRACHTEN Totstandkoming, doelstellingen en toepassingsgebied Kris Wauters en Bart Gheysens Antwerpen Cambridge Overheidsopdrachten. Totstandkoming, doelstellingen en toepassingsgebied

Nadere informatie

KANTOORSEMINARIE Nieuwigheden Overheidsopdrachten

KANTOORSEMINARIE Nieuwigheden Overheidsopdrachten KANTOORSEMINARIE Nieuwigheden Overheidsopdrachten Vrijdag 8 maart 2013 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A 1 2 Basiswet van 24 december 1993 wordt vervangen door de Basiswet van 15 juni 2006; KB van 8 januari

Nadere informatie

STUDIEVOORMIDDAG VVSG

STUDIEVOORMIDDAG VVSG STUDIEVOORMIDDAG VVSG Overheidsopdrachten: brandend actueel Het nieuwe KB gunning Krachtlijnen en stand van zaken S. Depré FOD Kanselarij van de Eerste Minister 18 en 25 maart 2010 VOORAFGAANDE OPMERKING

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1. Artikel 1 Omzetting 1. Artikel 2 Definities 10. Artikel 3 Belasting over de toegevoegde waarde 36

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1. Artikel 1 Omzetting 1. Artikel 2 Definities 10. Artikel 3 Belasting over de toegevoegde waarde 36 Basisboek Artikelsgewijze Kaft 3 afl 15.book Page 7 Tuesday, July 15, 2014 11:29 AM INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Artikel 1 Omzetting 1 Artikel 2 Definities 10 Artikel 3 Belasting over

Nadere informatie

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNINGDRAAIBOEK zevende versie juli 2013 GEBRUIKSTIPS De afdeling Overheidsopdrachten wenst u met dit gunningdraaiboek wegwijs te

Nadere informatie

Cliquez pour modifier les styles Studiedag. du texte du masque Deuxième niveau. Quatrième niveau kiezen?

Cliquez pour modifier les styles Studiedag. du texte du masque Deuxième niveau. Quatrième niveau kiezen? Cliquez Institut et des modifiez Réviseurs R d Entreprises d le titre Cliquez pour modifier les styles Studiedag du texte du masque Deuxième niveau Hoe uw Troisième bedrijfsrevisor niveau Quatrième niveau

Nadere informatie

eerste hulp bij overheidsopdrachten

eerste hulp bij overheidsopdrachten eerste hulp bij overheidsopdrachten Marc De Caster adviseur met de functie van gewestelijk ontvanger Gent, 18 en 23 april 2013 Marc (De Caster) gewestelijk ontvanger OCMW Aalter en OCMW Denderleeuw tot

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2 Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie Info & onlineformulieren: http://simap.ted.europa.eu Afdeling I: Aanbestedende dienst Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten Richtlijn

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 31/07/2017 - BDA nummer: 2017-525001 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Het Facilitair Bedrijf. partner in overheidsopdrachten

Het Facilitair Bedrijf. partner in overheidsopdrachten Het Facilitair Bedrijf partner in overheidsopdrachten De regelgeving rond overheidsopdrachten in relatie tot innovatie Belgische regelgeving overheidsopdrachten Wet 15 juni 2006 Wet 17 juni 2013 (rechtsbescherming)

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: Erasmus MC

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon:   Erasmus MC Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 Wendy Niemeijer-Piet3015 CE Rotterdam NEDERLAND

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2 Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie Info & onlineformulieren: http://simap.ted.europa.eu Afdeling I: Aanbestedende dienst Aankondiging van een gegunde opdracht Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

Specimen. Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf. Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

Specimen. Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf. Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie Info & onlineformulieren: http://simap.ted.europa.eu Met deze aankondiging wordt beoogd vrijwillige transparantie vooraf te verschaffen als bedoeld

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

VAN HET KB PLAATSING Terminologische nieuwigheden en verduidelijkingen

VAN HET KB PLAATSING Terminologische nieuwigheden en verduidelijkingen HOOFDSTUK III BELANGRIJKSTE NIEUWIGHEDEN VAN HET KB PLAATSING 2011 17 Voorafgaande bemerking 5. Er wordt opgemerkt dat alle bedragen vermeld in het KB Plaatsing 2011, bedragen exclusief btw zijn 18 en

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

Zeer belangrijke sector: 50 miljard EUR = aanzienlijk deel BBP

Zeer belangrijke sector: 50 miljard EUR = aanzienlijk deel BBP Opportuniteit 2 Zeer belangrijke sector: 50 miljard EUR = aanzienlijk deel BBP Niet alleen overheid (ministeries, federale staat, gewesten, etc.), maar ook vele lokale overheden zoals steden en gemeenten

Nadere informatie

Nederland-Utrecht: Accommodatiediensten 2013/S 149-259369. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Utrecht: Accommodatiediensten 2013/S 149-259369. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259369-2013:text:nl:html Nederland-Utrecht: Accommodatiediensten 2013/S 149-259369 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen...

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen... Inhoudsopgave Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht... 21 1. Burgerlijk Wetboek... 21 Boek II Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom... 21 Titel I Onderscheiding van

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

NL-Delft: Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur 2011/S 195-318401 Aankondiging van een opdracht Diensten

NL-Delft: Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur 2011/S 195-318401 Aankondiging van een opdracht Diensten NL-Delft: Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur 2011/S 195-318401 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Technische

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht in onderaanneming

Aankondiging van een opdracht in onderaanneming Europese Unie Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Info & on-lineformulieren:

Nadere informatie

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNINGDRAAIBOEK negende versie januari 2016 GEBRUIKSTIPS De afdeling Overheidsopdrachten wenst u met dit gunningdraaiboek wegwijs

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Nationale identificatie: 09214908 Postadres: Eusebiusbuitensingel 53 Plaats: Postcode: 6828 HZ Land: NL Contactpunt(en):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta Nationale identificatie: 64208338 Postadres: Postbus 60 Plaats: Zwolle Postcode:

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010)

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) Urbain BRUGGEMAN Adviseur-generaal Directeur van de Cel Overheidsopdrachten

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL VOOR HET

CONCORDANTIETABEL VOOR HET CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 JANUARI 2013 Algemene bepalingen KB Uitvoering 14.01.2013 KB 26.09.1996 AUR KB 26.09.1996 bijlage - AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel 2: definities

Nadere informatie

Wetgeving overheidsopdrachten (klassieke sectoren)

Wetgeving overheidsopdrachten (klassieke sectoren) Wetgeving overheidsopdrachten (klassieke sectoren) Nieuwe wet 15/06/2006 KB 15/07/2011 (plaatsing) KB 14/01/2013 (algemene uitvoeringsregels) Wet 17/06/2013 (motivering, informatie en rechtsmiddelen) Jeugdwerking

Nadere informatie

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNINGDRAAIBOEK zesde versie juni 2011 Gebruikstips De afdeling Overheidsopdrachten wenst u met dit gunningdraaiboek wegwijs te

Nadere informatie

Steigerbouwwerkzaamheden o.a. bestaande uit: - De planning, werkvoorbereiding en coã rdinatie van steigerbouwwerkzaamheden; - Ontwerpen van steigers,

Steigerbouwwerkzaamheden o.a. bestaande uit: - De planning, werkvoorbereiding en coã rdinatie van steigerbouwwerkzaamheden; - Ontwerpen van steigers, Richtlijn 2004/17/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Contactpunt(en): Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid- Nederland

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8Utrecht, 3584 CSUtrecht(NL). Contactpunt(en): Universiteit

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE...vii AFKORTINGEN... xi EERSTE TRANCHE HET DOMEIN... 1 HOOFDSTUK 1 OPENBAAR DOMEIN... 3 Afdeling 1. Historiek... 3 Afdeling 2. Relevantie,

Nadere informatie

Inleiding en algemeen

Inleiding en algemeen I Inleiding en algemeen 1 Inleiding en omschrijving aanbestedingsrecht Aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht is enerzijds een onderdeel van het economisch ordeningsrecht, wat op zijn beurt valt onder

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

377. Uitvoering van de opdracht.

377. Uitvoering van de opdracht. INLEIDING De toepasbare uitvoeringsregels 377. Uitvoering van de opdracht. De sluiting van de opdracht behelst het aangaan van de juridische verbintenis (contractsluiting), na de budgettaire vastlegging

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146044-2016:text:nl:html Nederland-Nieuwegein: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Teylingen, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout (NL). Contactpunt(en): Inkoop, t.a.v.:

Nadere informatie

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 11 maart 2014 WOO: Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 24/1/2017 - BDA nummer: 2017-502209 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Busdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Busdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) ROC Leiden, Postbus 16158, 2301GD Leiden (NL). Contactpunt(en): ROC Leiden Hoofdkantoor,

Nadere informatie

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14:

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14: Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Montessori Lyceum Schimmelpenninckstraat 17 P.J. Sloover3039 KS +31

Nadere informatie

LEIDRAADNOTA OVERHEIDSOPDRACHTEN

LEIDRAADNOTA OVERHEIDSOPDRACHTEN februari 2009 LEIDRAADNOTA OVERHEIDSOPDRACHTEN 1/38 februari 2009 Inleiding... 4 1 Rechtsgrondslag... 5 1.1 Wet van 24 december 1993... 5 1.2 Koninklijk besluit van 8 januari 1996... 5 1.3 Koninklijk besluit

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Zwem- en Gymvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Zwem- en Gymvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Zaanstad, dienst Wijken afdeling Jeugd & Onderwijs, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam

Nadere informatie

Invulling Wet op de OverheidsOpdrachten V.S.Z. 4 oktober Eric De Brabanter Manu De Keuster

Invulling Wet op de OverheidsOpdrachten V.S.Z. 4 oktober Eric De Brabanter Manu De Keuster Invulling Wet op de OverheidsOpdrachten V.S.Z. 4 oktober 2012 Eric De Brabanter Manu De Keuster AAA+ Partners in Zorg Waardecreatie zorgsector Betaalbare en vooruitstrevende zorg Aankoop: Organisatie &

Nadere informatie

Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Alliander N.V. Utrechtseweg 68 Arnhem 6812 AH NL Alliander N.V. T. de Vries Email: Internetadres(sen): Adres van de aanbestedende

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer +

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer + AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Servicecentrum

Nadere informatie

Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 2014/S 141-253113

Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 2014/S 141-253113 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253113-2014:text:nl:html Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Amstelveen Nationale identificatie: 30505231 Postadres: Laan NieuwerAmstel

Nadere informatie