Wie neemt het voortouw in de digitale transitie?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie neemt het voortouw in de digitale transitie?"

Transcriptie

1 Wie neemt het voortouw in de digitale transitie? Benchmark informatie- en documentmanagement 2015

2 Inhoud Voorwoord 3 Managementsamenvatting 4 Inleiding De huidige printcultuur 6 Trends en ontwikkelingen 11 Organisatie en beleid 15 Innovatie en printreductie 20

3 Voorwoord Nederlandse organisaties maakten in 2014 ruim 40 miljard printjes en besteedden 25% van hun werktijd aan het worstelen met informatie op papier. Dat lijkt veel in een tijd waarin allerlei digitale oplossingen voorhanden zijn om de papierstroom terug te dringen. Waarom printen we eigenlijk nog? Bij welke afdelingen gebeurt dat het meest? Kun je printgedrag zien als indicator voor zakelijk succes? Zijn communicatiemiddelen, applicaties en opslagfaciliteiten op zo n manier te verbinden dat printen niet meer nodig is? Wat is de impact daarvan? En wie zou het voortouw moeten nemen? Op basis van deze vragen is een benchmark onderzoek uitgevoerd onder de meest uiteenlopende organisaties. In dit rapport vindt u de belangrijkste uitkomsten. Ze bieden u de mogelijkheid om na te gaan waar u staat ten opzichte van andere organisaties in de digitale transitie. U leest of en hoe organisaties de printstroom hebben beperkt met slimme, digitale alternatieven voor het raadplegen, bewerken en delen van informatie. Daarbij komen zowel de kansen als de knelpunten aan bod. We wensen u veel wijsheid bij het benutten van de informatie in dit rapport. En uiteraard willen we de deelnemers aan het onderzoek hartelijk bedanken voor hun medewerking. Dirk Olivier Algemeen Directeur Veenman Augustus

4 Managementsamenvatting Ondanks de digitale revolutie is de paperless office nog nergens realiteit. Wereldwijd worden jaarlijks 3 triljoen prints gemaakt. Dat is een 3 met 18 nullen! Gemiddeld wordt nog 2% van de totale bedrijfsomzet besteed aan printkosten. Welke trends en ontwikkelingen beïnvloeden het printgedrag? Wie print het meeste binnen een organisatie? Welk effect heeft communicatie die vooral via papier verloopt op de effectiviteit van een organisatie? En met welke vormen van innovatie is de papierstroom te beperken? Vanuit deze hoofdvragen is een benchmark uitgevoerd door ProSpex in opdracht van Veenman. Het onderzoek had de vorm van een enquête, aangevuld met open vragen en is in juni 2015 afgenomen. Onderzoeksgroep Organisaties uit verschillende branches met een uiteenlopende omvang hebben deelgenomen. Met name gezondheidszorg, zakelijke dienstverlening, overheid, handel en industrie zijn goed vertegenwoordigd. 48% van de organisaties heeft meer dan 500 werknemers die doorgaans een flexibele werkplek hebben. Het grootste deel van de respondenten is ICT-manager, maar ook hebben veel inkoop/contractmanagers en facility-managers deelgenomen. De belangrijkste uitkomsten Het papierloze kantoor is voorlopig nog een illusie De afgelopen jaren blijkt de hoeveelheid prints bij ruim 60% van de respondenten sterk te zijn afgenomen. Bij een kwart is het volume gelijk gebleven en bij 13% zelfs toegenomen. 80% van de medewerkers print minimaal 1 keer per dag. Op afdelingsniveau is finance de koploper, gevolgd door HR. De respondenten menen dat oudere medewerkers en white collar werkers het meeste printen. Opleiding speelt volgens hen een kleinere rol, hoewel dit vaak ook bepaalt in welke functie men terecht komt. Ruim 40% van de respondenten stelt dat vooral geprint wordt omdat de werk processen dit voorschrijven. Onduidelijk wie het voortouw in de transitie moet nemen Een ruime meerderheid van de respondenten vindt de digitale transitie essentieel om het printgebruik terug te dringen. Medewerkers zijn meestal bereid om digitale alternatieven te gebruiken; maar het is niet duidelijk wie het voortouw moet nemen bij de digitale transitie: ICT, Facility Management of de directie. Dat komt omdat de industrialisatie zich heeft beperkt tot het primaire proces. Het kantoor is vergeten. De directie is bezig met het primaire proces. Proceseigenaren zijn gericht op de output van het proces en zijn vaak al blij dat ze het hoofd boven water houden. Administratie-intensieve gebruikers worden niet aangespoord tot een optimalisatieslag omdat ze dan hun eigen bestaansrecht (baan) mogelijk ondermijnen. Mobiliteit en beschikbaarheid van informatie bepalen printgedrag Het groeiend gebruik van tablets en smartphones heeft volgens de respondenten het grootste effect op de verschuiving van print naar digitale documenten. Andere redenen zijn de toenemende behoefte aan real time informatie en het opzetten van self service portalen voor klanten. Verder blijft de hoeveelheid informatie die medewerkers nodig hebben om optimaal te kunnen presteren sterk toenemen volgens de meeste respondenten. Het is onbegonnen werk om nog alles te printen. De digitale transitie wordt niet vanzelfsprekend omarmd Bijna 85% van de respondenten stelt dat een deel of zelfs de meerderheid van de medewerkers bereid is om digitale alternatieven voor prints te gebruiken. Maar verandering is niet vanzelfsprekend. Medewerkers kunnen huiverig zijn voor nieuwe technologie of onvoldoende vertrouwen in het systeem hebben. Over de vraag of de digitale transitie concurrentievoordelen biedt zijn de meningen verdeeld. Een meerderheid meent wél dat digitalisatie de kwaliteit van het werk (sterk) verbetert. Een derde van de organisaties heeft al beleid ge ïmplementeerd om het printen te verminderen. De snelste daling is te zien bij organisaties die alle medewerkers digitaal toegang geven tot bedrijfsinformatie. De innovatiekracht is bepalend voor het printvolume Volgens het grootste deel van de respondenten is printgebruik een indicator voor de innovatiekracht. Men verwacht met de digitale transitie met name efficiency-winst te boeken. Maar in hoeverre is die transitie al voltooid? Bij de helft is actuele informatie altijd en overal beschikbaar en bijna alle medewerkers maken zakelijk gebruik van tablets en smarthones. Verder beschikt bijna driekwart over een digitaal systeem voor opslaan en delen van informatie. Het is echter de vraag of ook de processen zijn ingericht op het reduceren van printgebruik. 4

5 Inleiding Voor u ligt het eindrapport van de benchmark over informatie- en document management. De resultaten verhelderen het printgedrag en de initiatieven om het printvolume te verkleinen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Veenman door ProSpex. Veenman helpt organisaties bij het inrichten en optimaliseren van hun informatie- en documentmanagement. Het onderzoek had de vorm van een enquête, aangevuld met open vragen. De hoge respons maakt duidelijk dat het vervangen van printen door digitale vormen van informatievoorziening veel organisaties bezighoudt. De enquête is afgenomen onder organisaties in verschillende sectoren. Met name gezondheidszorg, zakelijke dienstverlening, overheid, handel en industrie zijn goed vertegenwoordigd. Het grootste deel van de respondenten is ICT-manager, maar ook veel inkoop/contractmanagers en facility-managers hebben deelgenomen. In totaal heeft 48% van de organisaties meer dan 500 werknemers die meestal een flexibele werkplek hebben. De opbouw van het rapport is als volgt. In het eerste hoofdstuk kijken we naar de huidige printcultuur binnen organisaties. Het tweede hoofdstuk belicht de trends en ontwikkelingen die invloed hebben op het printgedrag. In het derde hoofdstuk wordt duidelijk wat de organisatorische en beleidsmatige aandachtspunten zijn om het printvolume te verkleinen. En het vierde hoofdstuk zoomt in op de innovatiestappen om de papierstroom in te dammen. 5

6 HOOFDSTUK 1 De huidige printcultuur Hoeveel printen organisaties per jaar? Ondanks de digitale revolutie is de paperless office nog nergens realiteit. Wereldwijd worden jaarlijks nog 3 triljoen prints gemaakt. Dat is een 3 met 18 nullen! Zo n 2% van de totale bedrijfsomzet wordt besteed aan printkosten. Gemiddeld maken de responderende organisaties prints per jaar. De aantallen verschillen sterk per branche. Zo maakt een productiebedrijf minder prints dan een zakelijke dienstverlener die veel rapporten uitbrengt. Doorvragen leert dat 80% van de medewerkers minimaal 1 keer per dag print. Gemiddeld besteden ze 20 minuten per dag aan het heen en weer lopen naar de printer, inclusief oponthoud, bijvoorbeeld als ze het papier moeten bijvullen. Is de hoeveelheid gebruikte prints in uw organisatie de afgelopen jaren? 13% 26% 61% Hoe ontwikkelt zich het printvolume? Al vanaf de jaren 70 wordt voorspeld dat technologie het gebruik van papier overbodig gaat maken. De afgelopen jaren blijkt de hoeveelheid prints bij ruim 60% van de respondenten inderdaad sterk afgenomen. Bij een kwart is het volume gelijk gebleven en bij 13% zelfs toegenomen. Daar zijn de ingesleten gewoonten van mensen of de inrichting van processen nog obstakels naar een volumeverlaging. Sterk afgenomen Gelijk gebleven Toegenomen 6

7 Wie zijn de papiervreters binnen de organisatie? Op afdelingsniveau is finance koploper in printverbruik. Hier worden veel Excel sheets, controlebestanden en financiële overzichten uitgedraaid. Verder bewaart men contracten met een handtekening op papier en worden vaak facturen per post verstuurd. Daarnaast zijn er soms geen goede digitale tools voor audits en controle. Ook bij HR wordt nog behoorlijk wat geprint. Bijvoorbeeld Excel sheets met verjaardagsoverzichten en jubilea. Maar ook prints van beoordelingen, aanvragen voor opleiding, talent of performance management en natuurlijk arbeidscontracten. Welke afdelingen maken naar uw inschatting nog het meeste gebruik van print? (kies maximaal 2 antwoorden) Finance 36% 2 HR 15% 3 Directie 14% 4 Verkoop 10% 5 Marketing 8% 6 Logistiek 7% 7 Zorgpersoneel 6% 8 Customer service 4% 9 Inkoop 0% 7

8 Zijn leeftijd en opleiding van invloed op printgedrag? De mening van de respondenten over deze vraag is verdeeld. Een kleine meerderheid (bijna 60%) meent dat oudere generaties meer printen. Men denkt dat in de leeftijdscategorieën en het meeste geprint wordt. Oudere medewerkers zijn van de papiergeneratie terwijl digital natives zijn opgegroeid met internet, mobieltjes en apps. Ouderen zijn wel met een inhaalslag bezig in het gebruik van digitale media. Het printgebruik kan ook te maken hebben met de functiecategorie en de tools die voorhanden zijn, hoewel ruim driekwart van de respondenten meent dat dit niet het geval is. Vaak zitten oudere mensen op hogere functies en daar wordt meer geprint. Dat blijft zo als de systemen niet overal en via elk apparaat informatie kunnen leveren. De meeste respondenten (76%) menen ook dat opleiding geen rol speelt. Dat is de vraag omdat het opleidingsniveau mede bepaalt of iemand een white of blue collar functie heeft. In dat kader is het ook merkwaardig dat naar de mening van veel respondenten MBO-ers het meeste printen. Hoe intensief maken volgens u de leeftijdsgroepen gebruik van print? Welk opleidingsniveau denkt u dat het meest gebruik maakt van print? 22% MBO Voortgezet onderwijs HBO 11% 22% Wetenschappelijk onderwijs 44% Leeftijd Zeer intensief Gemiddeld Geen gebruik % 68% 23% % 82% 9% % 91% 0% % 50% 0% % 32% 4% 8

9 Printgebruik zit vooral verankerd in werkprocessen Ruim 40% van de respondenten stelt dat vooral geprint wordt omdat de werkprocessen dit voorschrijven. Bijvoorbeeld omdat documenten hardcopy gefiled moeten worden. Ook print ruim een kwart van de organisaties uit gewoonte, terwijl er voldoende alternatieven beschikbaar zijn. Zonder een heldere beleidsagenda op digitale transformatie van werkprocessen en klantinteractie is vermindering van print moeilijk realiseerbaar. Medewerkers kunnen zich prima redden zonder veel te printen. Maar dan moeten ze wel mobile devices hebben en overal toegang tot informatie krijgen. En voor klantencommunicatie zijn self service front offices noodzakelijk. Sommige organisaties zijn hierin nog niet ver genoeg. Andere vinden het kennelijk (nog) niet belangrijk dat medewerkers de transitie van analoog naar digitaal maken. Zie hiervoor de antwoorden op de stelling. Wat is volgens u de belangrijkste reden dat er in uw organisatie nog steeds geprint wordt? (max. 2 antwoorden) Zit verankerd in de processen 42% 2 Oude gewoonte, we hebben voldoende alternatieven 27% 3 (Digitaal) alternatief beperkt beschikbaar 22% 4 (Digitaal) alternatief nog niet beschikbaar 6% 5 Anders 3% 9

10 Conclusie Samenvattend kun je stellen dat afdeling, leeftijd en functie enige invloed hebben op de mate van printverbruik. Maar het belangrijkste is dat organisaties de noodzaak zien van een digitale transformatie. Als ze hiervoor beleid ontwikkelen zal dat de grote ommekeer in het printverbruik inluiden. Applicaties, opslag en processen moeten zodanig verbonden zijn dat medewerkers kunnen samenwerken en informatie delen zonder te hoeven te printen. Op dit moment is er geen focus op het compleet automatiseren van secundaire processen. De digitale transformatie moet de basis leggen voor afnemend printgebruik. Digitalisering leidt tot procesoptimalisatie en kostenbesparing. 10

11 HOOFDSTUK 2 Trends en ontwikkelingen Mobiele apparatuur versnelt de digitalisatie Uit het onderzoek komt naar voren dat het toenemend gebruik van tablets en smartphones het grootste effect heeft op de verschuiving van print naar digitale documenten. Medewerkers gebruiken hun tablet als leesplankje en printen daarom minder. Ook op de smartphone heb je alle benodigde informatie digitaal bij de hand. Op de vijfde plaats vinden we het vergoten van de autonomie van medewerkers in het kader van Bring Your Own Device. Wanneer werknemers eigen laptops en smartphones gebruiken, moet de bedrijfsinformatie natuurlijk wel via deze mobile devices beschikbaar zijn. En omdat sommige medewerkers prints willen blijven maken voor bepaalde taken, moet dat ook vanaf deze apparatuur mogelijk zijn. Meer self service voorzieningen voor klanten Ook de klant zit niet meer te wachten op papierwerk bij het opvragen van informatie of het afhandelen van transacties. Zowel publieke als private organisaties bieden daarom steeds meer digitale faciliteiten in de vorm van web shops en self service portalen. Denk hierbij aan digitale overheidsloketten, online bankieren en elektronisch factureren. Door die ontwikkelingen is de hoeveelheid poststukken fors geslonken. Uit het onderzoek blijkt echter dat bij de interne processen nog flinke stappen te maken zijn om het printvolume te verkleinen. Men ziet met name verbeterpotentieel op het punt van efficiency. Verderop in dit rapport zien we dat medewerkers vaak wel de bereidheid hebben om minder te printen, maar dat de processen en tools hierop nog niet zijn ingericht. Sterke behoefte aan real time informatie Vroeger werden periodiek rapporten uitgedraaid over de resultaten van processen. Tegenwoordig is de economie zo turbulent dat een organisatie al snel achter de feiten aanloopt. Daarom moeten key performance indicatoren permanent bewaakt worden. Met als gevolg dat geprinte rapporten plaats maken voor digitale dashboards voor de belangrijkste kpi s die met real time informatie gevoed worden. Dit vinden we op de tweede plaats in de trendlijst. Het analyseren van bedrijfsgegevens is overigens niet meer voorbehouden aan data-analisten. Met de gebruiksvriendelijke business intelligence tools van vandaag kunnen managers ook zelf de oorzaken onderzoeken van indicatoren die op rood staan. 11

12 Wat zijn de belangrijkste trends die impact hebben op het gebruik van digitale documenten en print? Welke van de volgende ont wikkelingen spelen ook in uw organisatie? (maximaal 3 antwoorden) Gebruik van tablets en apps 25% 2 Realtime zien van belangrijkste meetindicatoren van mijn business (Dashboard voor belangrijkste KPI s) 20% 3 Inzetten self service voor eindklant 20% 4 Vergroten autonomie van medewerkers? (BYOD) 15% 5 Flexibele inhuur personeel 10% 6 Contact met klanten via sociale netwerken 10% Hoe meer men vertrouwd raakt met nieuwe systemen hoe kleiner de noodzaak om te printen. 12

13 Werknemers hebben steeds meer informatie nodig Markten en klanten zijn sterk in beweging. Organisaties staan voor de uitdaging om daar wendbaar op in te spelen. Dat begint met de beschikbaarheid van alle relevante informatie. Opgeteld is volgens ruim 90% van de respondenten de hoeveelheid informatie die medewerkers nodig hebben om optimaal te kunnen presteren de laatste jaren toegenomen. Volgens bijna 90% zal dat ook de komende 3 jaren het geval zijn. Het is onbegonnen werk om alles te blijven printen. Daarnaast stelt zo n 60% dat informatie steeds dynamischer beschikbaar dient te zijn. Dus niet alleen tijdens kantooruren op de PC, maar op elke plaats en tijd en via alle mobiele apparaten. Dat vraagt om een ICT-infrastructuur die 24/7 beschikbaar is op een veelheid aan platforms. De hoeveelheid informatie die onze medewerkers nodig hebben om hun werk optimaal te doen is de afgelopen drie jaar De hoeveelheid informatie die onze medewerkers nodig hebben om hun werk optimaal te doen zal de komende drie jaar 8% 10% 3% 32% 60% 34% 53% Toegenomen in hoeveelheid en dynamiek Toegenomen in hoeveelheid Niet veranderd Afgenomen Toenemen in hoeveelheid en dynamiek Toenemen in hoeveelheid Niet veranderen Afnemen 13

14 Wie trekt de kar bij de digitalisatie van werkprocessen? Een ruime meerderheid vindt de transitie van analoog naar digitaal delen van informatie essentieel voor het succes van de organisatie. Maar bij een transitie zijn per definitie verschillende partijen betrokken. Traditioneel is printen het domein van facility management. Met de komst van netwerken waarmee ook printers verbonden zijn, heeft ook ICT een rol. Aan de organisatiekant is het management verantwoordelijk om papiervrije processen in te richten. Risico is dat de partijen naar elkaar gaan zitten kijken. Er moet dus een eigenaar van de transitie worden aangewezen om de papierstromen te vervangen door efficiënte digitale workflows. Ook eindgebruikers spelen hierbij een rol. Het gaat tenslotte om een veranderingstraject en het loslaten van gewoonte. Stelling: Het is essentieel voor ons succes dat al onze medewerkers informatie digitaal delen en actief gebruiken. 13% 32% 55% Helemaal mee eens Deels mee eens Niet mee eens Helemaal niet mee eens 14

15 HOOFDSTUK 3 Organisatie en beleid Medewerkers willen veranderen. Maar hoe? Bijna 40% van de respondenten stelt dat de meerderheid van de medewerkers bereid is om digitale alternatieven voor prints te gebruiken. Bij 45% is men deels bereid. Om verandering te bereiken moet de organisatie deze alternatieven niet alleen beschikbaar stellen maar ze ook in werkprocessen borgen. Vaak zijn secundaire processen nog sterk analoog. Dat houdt de gewoonte om te printen in stand. Zijn de medewerkers bereid op een andere wijze dan print met informatie om te gaan? 16% 39% 45% Ja, klein deel medewerkers is bereid Ja, merendeel medewerkers is bereid Nee, medewerkers zijn daar niet mee bezig 15

16 Verandering is geen vanzelfsprekendheid Ook als organisaties de digitale transformatie goed hebben opgepakt, wordt dit niet altijd bedrijfsbreed opgepakt. Onbekend maakt onbemind is volgens 60% de reden dat nieuwe tools vaak niet gebruikt worden. Ook de leeftijd kan hierbij meespelen. Een andere factor zijn mogelijke tekortkomingen in de techniek. Wanneer applicaties niet gebruiksvriendelijk genoeg zijn laat men ze links liggen. Verder zijn binnen productiviteitssuites vaak zoveel functies beschikbaar, dat slechts een deel gebruikt wordt. Soms geldt less is more, en is het verstandig te inventariseren of er wel behoefte is aan tot dan toe ongebruikte functies. De user experience moet hierbij voorop staan. Verder blijft men volgens de respondenten soms printen omdat gebruikers geen vertrouwen in de systemen hebben. De systemen moeten altijd en overal beschikbaar zijn om als volwaardig alternatief voor printen te fungeren. Indien er voldoende digitale informatievormen beschikbaar zijn en deze zijn geborgd in de processen, waarom blijft men dan toch printen? 10% 29% 69% Tools in processen zijn nog te nieuw / onbekend Tekortkomingen in techniek, nog lastig digitaal Onvoldoende vertrouwen in systemen 16

17 Biedt digitalisatie concurrentievoordelen? Digitaliseren van de informatiestromen levert niet volgens alle ondervraagden direct concurrentievoordeel op. Indirect waarschijnlijk wel. Digitaal werken is immers efficiënter dus kan een bedrijf goedkoper en slimmer werken. Dat leidt tot meer omzet en/ of marge. Bovendien heeft verbetering van de informatievoorziening toegevoegde waarde voor de klant. Kwaliteitsverbetering door digitalisatie Een meerderheid meent dat de overgang van print naar meer digitale informatievoorziening van (zeer) grote invloed is op de kwaliteit van het werk. Begrijpelijk, want papieren kunnen zoekraken of rondslingeren en zijn lastiger terug te vinden dan digitale files. Verder kunnen fouten ontstaan bij het handmatig overnemen in de computer van informatie op papier. Levert het vervangen van print door digitale informatie direct concurrentievoordeel op? Levert het vervangen van print door digitale informatie kwaliteitsverbetering van het werk? 3% 5% 3% 13% 37% 47% 47% 45% Niet Enigszins Groot Zeer groot Niet Enigszins Groot Zeer groot 17

18 Printen verbieden of verandering bevorderen? Een derde van de organisaties heeft al beleid geïmplementeerd om het printen te verminderen. Daarnaast wordt er bij 21% op gestuurd en staat het bij 34% in de planning. Organisaties die al beleid voeren op verminderen van print zien het printverbruik afnemen. Maar als alle medewerkers digitaal toegang krijgen tot de informatie blijkt het gebruik veel sterker te dalen. Het reduceren van het aantal printers of het opstellen van printquota heeft dus geen aantoonbaar beter effect dan het bieden van betere tooling om informatie online te delen. Organisaties met een jongere opbouw van het personeelsbestand hebben opvallend genoeg geen beleid op vermindering printverbruik. Wel is ook bij deze organisaties het printverbruik afgenomen of gelijk gebleven. Dat zal komen door het grotere gebruik van tablets en locatieonafhankelijke toegang. Heeft de onderneming een beleid ten aanzien van het verminderen van print? 13% 34% 32% 21% Ja reeds ingevoerd Ja, wordt momenteel op gestuurd Nee geen beleid wel van plan Nee, staat niet op agenda 18

19 Als de informatie digitaal en op het juiste moment beschikbaar is, vervalt de behoefte om te printen en de informatie mee te dragen. Speerpunten in het beleid van de organisaties We hebben de organisaties die al een beleid hebben ontwikkeld om het printen terug te dringen gevraagd wat de speerpunten zijn in de uitvoering ervan. Hier een greep uit de reacties. als leesplankje. brieven, e-facturen, dashboards en dergelijke. printers waarmee je kunt kopiëren, printen, scannen en faxen) en geen persoonlijke of afdelingsprinters, digitalisering van papierstromen en prints betalen per afdruk. smartphones en tablets. facturering), documenten beschikbaar stellen via SharePoint en in vergaderruimten gebruik maken van PC met scherm en tablets om documenten te tonen en te bewerken. met tablet. digitaliseren van documenten. digitaal indienen van declaraties. 19

20 HOOFDSTUK 4 Innovatie en printreductie Altijd en overal actuele informatie In hoeverre hebben organisaties de digitale transitie al voltooid? Bij de helft is actuele informatie altijd en overal beschikbaar. Dat is hoog in vergelijking met andere onderzoeken. Maar kunnen medewerkers de belangrijkste informatie (files, , agenda, CRM) ook met mobile devices benaderen? Dat lijkt zo te zijn, want 97% maakt zakelijk gebruik van tablets en smarthones. Kunnen alle medewerkers altijd en overal over de meest actuele digitale informatie beschikken? 13% 37% 50% Ja, alle medewerkers Ja, een deel van de medewerkers (kantoor) Nee 20

21 Meer nodig dan een document management systeem Maar liefst 71% van de respondenten werkt met een digitaal systeem voor het opslaan en delen van informatie. Het is de vraag hoeveel efficiency-winst dat oplevert. Traditionele bedrijven werken met aparte informatiesilo s per applicatie en proces, waarbij afdelingen zelf hun printgedrag bepalen. De eerste stap is het inrichten van een integraal document management systeem. Vervolgens moet de informatievoorziening over processen heen zó geregeld worden dat printen nog nauwelijks nodig is. Het is de vraag of organisaties ook die stap genomen hebben. Op dit moment is 11% bezig met de implementatie van een systeem en gaat 8% dit binnen het jaar doen. Heeft uw organisatie een digitaal systeem voor opslaan en delen van informatie? Ja, operationeel 71% 2 Wordt geïmplementeerd 11% 3 Gepland 6-12 maanden 8% 4 Gepland >12 maanden 0% 5 Nee 10% 21

22 Stelling: Het printgebruik binnen organisaties is een indicator voor de innovatiekracht. 63% van de respondenten is het met de stelling eens en 37% oneens. Hier een greep uit de toelichtingen. We hebben helaas te maken met juridische rechtsgeldigheid en de acceptatie door rechtbanken. Dat vereist nog vrij veel papier. Digitaal werken en Document Management begint vaak bij de MFP. Hoe meer men vertrouwd raakt met nieuwe systemen hoe kleiner de noodzaak om te printen. Minder printgebruik staat gelijk aan meer digitale processen en systemen. Het principe Zo hebben we het altijd gedaan voert hier nog de boventoon. Digitalisering leidt tot procesoptimalisatie en kostenbesparing. Als de informatie digitaal en op het juiste moment beschikbaar is, vervalt de behoefte om te printen en de informatie mee te dragen. Printen = analoog = old school. 22

23 Is op zoiets gewoons nog zoveel te verbeteren? Respondenten geven aan dat ze op verschillende fronten denken te besparen als er minder geprint wordt. Ze menen vooral efficiënter te kunnen werken, wat leidt tot kostenbesparing. Dat is goed nieuws want zo kan de digitalisering zich snel terugverdienen. Ook tijdwinst wordt door een kwart van de respondenten genoemd. Medewerkers hoeven immers niet meer van hun plek om te printen. Op de tweede plaats vinden we het milieuaspect ofwel de reductie van de carbon footprint*. Digitalisatie legt de basis voor efficiency Alle respondenten zijn het eens of helemaal eens met de stelling dat veel efficiënter gewerkt kan worden door digitaal te werken en minder gebruik te maken van print. Doorvragen leert dat men hierbij wel als voorwaarde stelt dat de processen hierop moeten zijn ingericht. * Carbon footprint is een maat voor de hoeveelheid kooldioxide geproduceerd door een persoon, organisatie of staat in een bepaalde tijd. Waar ligt de verwachte besparing als u minder gaat printen? 24% 29% Efficiëntere informatievoorziening Milieubesparing Tijdsbesparing 47% 23

24 Over Veenman Veenman is een onafhankelijke partner die organisaties helpt bij het inrichten en optimaliseren van hun informatie- en documentmanagement. Als specialist op het gebied van Integrated Document Management (geïntegreerd documentbeheer) structureert, optimaliseert en digitaliseert Veenman informatieen documentstromen, zowel on premise als in de cloud. Het bedrijf is gespecialiseerd in de sectoren zorg, onderwijs, zakelijke dienstverlening, transport & logistiek. Naast het hoofdkantoor in Rotterdam, heeft Veenman vestigingen in Amsterdam, Best en Zwolle. De onderneming maakt deel uit van Xerox Corporation. Voor meer informatie: Veenman BV Linatebaan AH - Rotterdam

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken.

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. ICT Monitor 2014 Introductie: Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. Goede morgen/middag, U spreekt met van 24Interactive Smart Services. We zijn momenteel bezig

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company In oktober 2012 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International, met ondersteuning van

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID

TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID Het succes en de acceptatie van ICT-oplossingen staat of valt met de beschikbaarheid ervan en deze dient dan ook altijd zo hoog mogelijk te zijn.

Nadere informatie

Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst

Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst Solutions Een wereld van applicaties tot uw dienst Met Ricoh vindt u DE oplossing voor UW bedrijf! Vindt u het bestand dat u net scande niet meer terug? Verliest u kostbare tijd met zoeken in uw archieven?

Nadere informatie

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat.

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. Eenvoudig en betrouwbaar onderweg printen via de cloud Werken en studeren kan overal. Op kantoor, school, de

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering Print Services Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering We zitten er bovenop met professioneel gereedschap Totale controle begint met professioneel gereedschap Voor het beste resultaat gebruikt

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Ja Nee Toelichting Handreiking

Ja Nee Toelichting Handreiking Wilt u overtuigd worden over nut en noodzaak van printerloos werken of ziet u belemmeringen? Doe eerst de test en lees de business case voordat u dieper duikt in de materie! Ja Nee Toelichting Handreiking

Nadere informatie

Inhoud. 1 Veilig werken 2 Kostenbesparend werken 3. Efficiënt werken. Mobiel werken. Duurzaam werken

Inhoud. 1 Veilig werken 2 Kostenbesparend werken 3. Efficiënt werken. Mobiel werken. Duurzaam werken Tips & Tricks Inleiding Ricoh helpt u graag beter en makkelijker te werken en leven. Daarom vindt u in deze waaier praktische tips, die u inspireren om uw informatie effectiever te organiseren en te creëren.

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden Universiteit Leiden Richtlijn mobiele apparatuur BYOD en CYOD Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Visie... 3 Impact... 3 BYOD... 4

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware

Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Uw digitale werkplek met de beste bedrijfssoftware Over ons Xentral Station is een onafhankelijk app-store met de beste bedrijfssoftware. Wij normaliseren en verrijken uw stam- en transactiedata. Gebruik

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Ondernemen is vooruitzien slimmer werken is voorop lopen

Ondernemen is vooruitzien slimmer werken is voorop lopen Ondernemen is vooruitzien slimmer werken is voorop lopen Slimmer werken in het MKB 1 > Midden- en kleinbedrijf Inhoud Ondernemen bij tegenwind Slimmer werken met Ricoh Trends en ontwikkelingen 2 Ricoh

Nadere informatie

Preton PrintSaver Rapport voor VoorbeeldBedrijf

Preton PrintSaver Rapport voor VoorbeeldBedrijf 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Doelstellingen Preton PrintSaver Rapport... 4 1.2 Methodologie van het rapport... 4 2. PRINT ANALYSE... 6 2.1 Welke printer wordt efficiënt gebruikt?... 7 2.2 Wie

Nadere informatie

IT security in de mobiele MKB-wereld

IT security in de mobiele MKB-wereld IT security in de mobiele MKB-wereld Onderzoek onder o.a. Nederlandse MKB-bedrijven 14 maart 2013 Martijn van Lom General Manager Kaspersky Lab Benelux and Nordic PAGE 1 Onderzoek onder MKB-bedrijven in

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket Uw personeels- en salarisadministratie zijn van groot belang voor uw bedrijf en uw personeel. Om er voor te zorgen

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

YOUR DESKTOP IS CHANGING

YOUR DESKTOP IS CHANGING www.ressoftware.com YOUR DESKTOP IS CHANGING Inhoud 03 Voorwoord 04 Consumerization of IT 06 Waarom dit boek? 08 Your Desktop Is Changing 10 Wat betekent User Environment Management voor IT managers? 12

Nadere informatie

Van Kluis naar Cloud. DLC 2013, 12 november. Peter van Miltenburg, Raet Simon Kornblum, IntraData

Van Kluis naar Cloud. DLC 2013, 12 november. Peter van Miltenburg, Raet Simon Kornblum, IntraData Van Kluis naar Cloud DLC 2013, 12 november Peter van Miltenburg, Raet Simon Kornblum, IntraData Agenda: Van kluis naar Cloud 1. Korte introductie: Raet IntraData/Solipsis 2. Visie: Nederland digitaliseert

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

Scan Docs Mailroom Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.

Scan Docs Mailroom Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs. Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.nl Belangrijkste voordelen Tijdsbesparing door de snelle, digitale distributie van

Nadere informatie

Alle diensten via één loket, hoe gaan we dat organiseren! Marco van Dijke (Manager dienst ICT, ROC Zeeland) Bas van Dorst (Sales Director, Planon)

Alle diensten via één loket, hoe gaan we dat organiseren! Marco van Dijke (Manager dienst ICT, ROC Zeeland) Bas van Dorst (Sales Director, Planon) Alle diensten via één loket, hoe gaan we dat organiseren! Marco van Dijke (Manager dienst ICT, ROC Zeeland) Bas van Dorst (Sales Director, Planon) Agenda Ontwikkelingen Service Management Toegevoegde waarde

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013 1 Veilig mobiel werken Workshop VIAG 7 oktober 2013 Stelling 1: 2 Heeft u inzicht in de opbrengsten van mobiel werken Ja, dit biedt veel toegevoegde waarde voor de organisatie Ja, dit biedt geen toegevoegde

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Enquêteresultaten Kluwer Opleidingen 2011 Dit document bevat de enquêteresultaten over het onderzoek rond Het Nieuwe Werken dat in België werd gevoerd. Kluwer

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends

Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Met de Scannen naar MS Sharepoint oplossing scant uw documenten direct en eenvoudig vanaf uw multifunctional naar MS Sharepoint.

Met de Scannen naar MS Sharepoint oplossing scant uw documenten direct en eenvoudig vanaf uw multifunctional naar MS Sharepoint. De juiste uitstraling binnen uw organisatie komt van binnenuit. Uw backoffice is daarin een erg belangrijk onderdeel en moet vlekkeloos op orde zijn. Dit alles met als doel uw klanten zo optimaal en efficiënt

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

7x Managers in de cloud

7x Managers in de cloud cloud innovation by Macaw 7x Managers in de cloud Uitkomsten van het Nationale Cloudonderzoek Bij alles wat de businessmanager voorgelegd krijgt, wil hij weten wat het hem en zijn bedrijf oplevert. Voor

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

UW CORE BUSINESS VERDIENT HET

UW CORE BUSINESS VERDIENT HET Paragon Netherlands UW CORE BUSINESS VERDIENT HET Efficiency verbetering door uitbesteding van uw documentprocessen Efficiency EFFICIENCY Een ervaren marktspeler Ondernemingen hebben vandaag de dag te

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee SYNERGY HRM 3.0 Henke Willemsen Justus van Hoegee Trends in HRM Strategische rol Robotics Talent Management Vermindering van back office Cloud computing HR Analytics E-Recruitment HR als Business Partner

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager Welkom Christophe Limpens Solution Consultancy Manager Veranderende tijden For internal use only. Select your 'R' level. De huidige taal van onze klanten CLOUD Disaster Recovery MAART OKTOBER DECEMBER

Nadere informatie

Word een mobiele onderneming

Word een mobiele onderneming OFFICE DOCUMENT&ICT SOLUTIONS Mobiliteit Word een mobiele onderneming Volgens onderzoeksbureau Gartner bedroeg het aantal smartphones wereldwijd vorig jaar zo n 6,7 miljard. En dit jaar zal dat alleen

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Wie is Tensing? ± 75 ervaren specialisten Financieel gezond, vooruitzichten 2011

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

E-forum mfp s MFP: hub of overbodig?

E-forum mfp s MFP: hub of overbodig? 44 E-forum mfp s MFP: hub of overbodig? De multifunctional printer vormt een belangrijke factor in de documentenstroom. Welke rol dit device speelt, gaat spelen en kan spelen, wilden we boven tafel krijgen.

Nadere informatie

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD 2014 Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD Inhoud Inleiding... 2 Aanmelden bij office 365 via het portaal.... 2 Het portaal en gebruikers:...

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES

SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES SAMENWERKEN MET CENTRALE PRINTSERVICES Richard van Hoorn Trendseminar 4 februari0 Centrale printservices? Definitie: Centrale printservices (CPS) zetten productieprinters in voor andere afdelingen binnen

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Slaagt uw school voor de BYOD-test? Mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptops zijn niet meer weg te denken uit

Nadere informatie

Commercieel Succes. Klantgerichte communicatie ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Commercieel Succes. Klantgerichte communicatie ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Commercieel Succes Klantgerichte communicatie ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda De uitdagingen Uw klant centraal door: Real-time dashboards/rapportages Een snel en actueel CRM systeem

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

WERKBOX WERKT MET JE MEE

WERKBOX WERKT MET JE MEE WERKBOX WERKT MET JE MEE Altijd je kantoor bij DE HAND Het Nieuwe Werken. We horen er veel over. Het staat voor slim en effectief werken. Voor het werken van nu dus. Wat betekent het in de praktijk? Flexibiliteit.

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Ricoh Effeciency Index Purchase 2 Pay

Ricoh Effeciency Index Purchase 2 Pay heliview Ricoh Effeciency Index Purchase 2 Pay Benchmark voor de top van de Nederlandse markt Heliview introduceert samen met Ricoh een tool om de efficiency van processen rondom inkomende facturen te

Nadere informatie

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief.

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Praktijkcase Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Jordy Kool CEO / Sheila Sponselee HR-manager Infotheek digitaliseert talentmanagement en performance

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES

Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES Invoice Processing Marktinzicht Proces Steeds meer processen worden gedigitaliseerd. Wereldwijd worden er al meer dan 15 miljard facturen elektronisch verzonden

Nadere informatie

Internationaal Flexibel Werken Onderzoek 2013

Internationaal Flexibel Werken Onderzoek 2013 Internationaal Flexibel Werken Onderzoek 2013 In oktober 2013 heeft BakkerElkhuizen een online onderzoek uitgevoerd onder HRprofessionals in Duitsland, Engeland, België en Nederland met als thema Flexibel

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN WHITEPAPER HOME DECO 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN Nederlanders houden zich graag bezig met het inrichten van hun huis. Vrouwen hebben meer interesse

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Vodafone (Meeting the challenge of controlling

Uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Vodafone (Meeting the challenge of controlling Ondernemers kennen de voordelen van mobiele communicatie. Maar de oenemende mobiliteit van medewerkers roept de vraag op wat dit betekent voor de kosten. Zijn organisaties en hun CIO nog wel in control?

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

De strijd van de mobiele formulieren apps

De strijd van de mobiele formulieren apps ONDERZOEK: De strijd van de mobiele formulieren apps Door Kristina Meelind De strijd van de mobiele formulieren apps 9 april 2015 - Tegenwoordig is iedereen vooral bezig met duurzaam wonen en afval recycling.

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de praktijk

Het Nieuwe Werken in de praktijk Het Nieuwe Werken in de praktijk Business cases en ervaringen Jan van der Meij Geert Wirken 4 april 2012 Inhoud Wat is Het Nieuwe Werken? Bring Your Own Device Cloud Computing Business cases Afronding

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009

Resultaten ICT Barometer Green ICT. Jaargang 9 14 juli 2009 Resultaten ICT Barometer Green ICT Jaargang 9 14 juli 2009 DISCLAIMER: de kleine lettertjes De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. ICT-uitdagingen in 2013 2014

Onderzoeksrapport. ICT-uitdagingen in 2013 2014 Onderzoeksrapport ICT-uitdagingen in 2013 2014 april / mei 2013 Website: www.lemontree.nl Op welk vlak liggen de belangrijkste ICT-uitdagingen in 2013 en 2014. Het verbeteren van de kwaliteit van IT- en

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen Voor iedere medewerker het ideale communicatiepakket Het toenemend aantal communicatiemogelijkheden en de steeds grotere keuze aan devices,

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie