Inhoud presentatie. Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt NBTC-NIPO Research Auteur Kees van der Most Ad Schalekamp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud presentatie. Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020. NBTC-NIPO Research Auteur Kees van der Most Ad Schalekamp"

Transcriptie

1

2 Inhoud presentatie 1. Achtergronden 2. Historische analyse 3. Omgevingsanalyse 4. Ontwikkelingen aanbodzijde 5. Ontwikkelingen vraagzijde 6. Kwantificering vakantiemarkt in Ontwikkeling naar vakantietype 8. Zoek- en boekgedrag 9. Conclusies Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 NBTC-NIPO Research Auteur Kees van der Most Ad Schalekamp NBTC-NIPO Research

3 Achtergronden Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020

4 Aanleiding & doelstelling De Nederlandse vakantiemarkt is sterk ontwikkeld: Nederland behoort tot de meest reislustige landen van Europa Een aantal belangrijke kengetallen is de laatste jaren vrij stabiel Is de Nederlandse vakantiemarkt verzadigd? Doelstelling: Inzicht krijgen in de mogelijkheden voor groei en ontwikkeling van de Nederlandse vakantiemarkt in Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Achtergronden

5 Onderzoeksaanpak 1. Analyse van de vraag- en aanbodzijde 2. Omgevingsanalyse 3. Consumentenonderzoek 4. Expertinterviews Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Achtergronden

6 Historische analyse: ontwikkelingen in dertig jaren vakantiegedrag Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020

7 Groei vakantieparticipatie vlakt geleidelijk af 90% 80% 70% 70% 68% 75% 77% 79% 81% 81% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% * 2010* Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002 Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Historische analyse: ontwikkelingen in dertig jaren vakantiegedrag

8 Vakantiefrequentie in 30 jaar tijd flink toegenomen 3,00 2,50 2,43 2,58 2,57 2,77 2,84 2,00 1,84 2,00 1,50 1,00 0,50 0, * 2010* Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002 Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Historische analyse: ontwikkelingen in dertig jaren vakantiegedrag

9 Buitenlandse vakanties groeien harder dan binnenlandse (x mln. vakanties) 20,0 16,3 16,7 14,6 15,0 13,9 12,3 11,4 11,1 10,8 10,0 7,8 7,5 5,0 18,4 17,3 17,7 17,1 2,2 1,2 1,6 0,5 0, * 2010* 2,8 Ontwikkeling : Binnenland +55% Buitenland +136% Buiten Europa +460% (v.a. 1990) Binnenland Buitenland (incl. ICA) Buiten Europa Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002 Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Historische analyse: ontwikkelingen in dertig jaren vakantiegedrag

10 Met name groei voor korte en middellange vakanties (x mln. vakanties) 14,0 12,9 12,2 12,0 12,0 11,6 11,5 10,7 10,6 10,1 10,0 9,1 9,4 11,2 10,7 8,0 8,1 8,0 6,5 8,4 7,9 5,8 6,0 6,9 4,0 4,7 4,7 Ontwikkeling : Kort +98% Middellang +138% 2,0 0, * 2010* Lang +50% Kort (2-4 dagen) Middellang (5-8 dagen) Lang (9+ dagen) Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002 Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Historische analyse: ontwikkelingen in dertig jaren vakantiegedrag

11 Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020

12 Het marktomgevingsmodel Demografie Economie Klimaatverandering / duurzaamheid Technologie Vraag naar vakanties Vakantieaanbod Sociaal- Cultureel Geopolitiek Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving

13 Het marktomgevingsmodel Economische groei en koopkracht Consumentenvertrouwen Werkloosheid Stagnatie bevolkingsgroei Vergrijzing Veranderende huishoudenssamenstelling Aantrekkelijkheid van bestemmingen verandert Adaptie- en mitigatiemaatregelen Verandering van levensstijl Ontwikkelingen rond social media en mobiel internet Transport en vervoerontwikkelingen Authentiek, bewust, eerlijk en duurzaam Compressie van tijd (druk, druk, druk!) Individualisering, tribalisering en segregatie Terrorisme (dreiging) Verschuiving van wereldmacht Instabiele regio s door crises in wereld Klimaatverandering / duurzaamheid Technologie Demografie Vakantieaanbod Sociaal- Cultureel Economie Vraag naar vakanties Geopolitiek Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving

14 Het marktomgevingsmodel Demografie Economie Focus op de volgende vier onderwerpen: Economie & vakanties Vergrijzing & vakanties Duurzaamheid & vakanties Nieuwe technieken & vakanties Klimaatverandering / duurzaamheid Technologie Vakantieaanbod Vraag naar vakanties Sociaal- Cultureel Geopolitiek Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving

15 Effecten crisis op vakantiemarkt Aantal vakanties stabiliseert, bestedingen dalen licht Consument op zoek naar value for money Enkele voorbeelden: In 2010 groei voor Turkije en Egypte (all-inclusive/ kosten vooraf duidelijk) Korte hotelvakanties in de plus (veel aanbiedingen door achterblijvende zakelijke vraag) Opkomst veilingsites Meer uitgesteld boekingsgedrag Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving

16 Relatie economie & vakanties Index, 1997 = 100 Trendbreuk CVO '97'98'99'00'01'02'03'04'05'06'07'08'09 Economische groei Aantal vakanties Koopkracht Vakantiebestedingen Bron: CBS & NBTC-NIPO Research, CVO Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving

17 Nederlanders minder crisisgevoelig dan rest EU Aandeel van de bevolking dat het reisgedrag aanpast door de economische crisis Hongarije Italië Spanje Groot-Brittannië Rusland Frankrijk België Europa Slowakije Tsjechië Polen Oostenrijk Duitsland Zweden Nederland Finland Zwitserland Noorwegen Denemarken 39% 37% 36% 35% 35% 34% 31% 25% 24% 23% 19% 17% 16% 14% 10% 59% 58% 54% 49% 0% 20% 40% 60% Bron: IPK International, 2010 Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving

18 Verwachte ontwikkeling Nederlandse economie : Gevolgen van de crisis nog merkbaar Overheidstekorten wegwerken Werkloosheid loopt op tot 6,75% in 2015 Koopkracht onder druk Stijging ziektekosten Onvolledige indexatie pensioenen Ontwikkeling enkele kerngegevens * Mutaties per jaar in % Bron: CPB, BBP* 3,4 3,6 2,0-4,0 1,5 1,25 Werkloosheid (in % eindjaar) 5,5 4,5 3,9 4,9 5,5 6,75 Koopkracht* 2,4 2,2-0,1 1,6-0,5-0, : Economie zal weer gaan aantrekken Conjunctuur / golfbeweging (economie komt weer op langetermijn groeipad) Eerst snoeien, dan groeien Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving

19 Vergrijzing Dubbele vergrijzing: Het aandeel 65-plussers neemt toe van 15,3% in 2010 tot 19,7% in 2020 Binnen de groep 65-plussers wordt het aandeel 80-plussers steeds groter Baby-boom: Vooral groei na 2010, wanneer de naoorlogse geboortegolf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt Ouder, maar vitaler: Sterk toegenomen levensverwachting Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving

20 Ontwikkeling Nederlandse bevolking / jr (15%) (14%) -6.4% jr. 989 (6%) 977 (6%) -1.2% jr (9%) (9%) 2.7% jr (12%) (13%) 7.1% jr (15%) (12%) -19.5% jr (15%) (14%) -2.1% jr (13%) (14%) 8.6% > 65 jr (15%) (20%) 32.4% Totaal (100%) (100%) 2.9% Bron: CBS Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving

21 Effect vergrijzing op de vakantiemarkt Door cohortverschuiving wijzigt samenstelling totale groep vakantiegangers: Relatief veel 65-plussers Toekomstige senioren zijn vitaler en gewend om regelmatig op vakantie te gaan Positieve impact op participatie en frequentie 65-plussers hebben andere reiswensen, bv. qua voorzieningen (meer belangstelling voor aspecten als gezondheid, comfort en veiligheid) Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving

22 Duurzaamheid Klimaatverandering, onder meer door de uitstoot van broeikasgassen Temperatuurstijging Zeespiegelstijging Extremen in weer CO2 Footprint van vakanties 2008: 35,9 miljoen vakanties leidt tot een uitstoot van 15,6 megaton CO2 (= ruim 9 procent van de uitstoot van de hele Nederlandse economie!) Buitenlandse vakanties brengen meer CO2 uitstoot met zich mee dan binnenlandse vakanties Circa ¾ van de uitstoot bij vakanties komt door vervoer naar de bestemming MAAR: toerisme draagt door de zorg voor bijvoorbeeld behoud van landschappelijke en cultuurhistorische aspecten op bestemmingen ook bij aan duurzaamheid Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving

23 Tegenmaatregelen Tegenmaatregelen door overheden en het bedrijfsleven om klimaatverandering tegen te gaan zijn tweeledig: Mitigatie maatregelen: het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen om de klimaatsverandering te remmen Toenemend gebruik van biobrandstoffen en duurzame energie Belastingen / milieuheffingen (in Nederland is de vliegtax vooralsnog op 0% gesteld) Emissieruilhandel (ETS systeem) Duurzaamheidscertificering van onder meer accommodaties (eco labels) Adaptatie maatregelen: bestemmingen worden aangepast om zich te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatsverandering Voorbeeld in NL: het verhogen / verzwaren van de dijken en kustbescherming; creëren van overloopgebieden Beide type maatregelen raken het toerisme en bieden ook kansen. De toeristische sector wordt dus zowel beïnvloed door de klimaatsverandering als dat ze er mede veroorzaker van is. Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving

24 Duurzaamheid nog geen topissue voor Nederlander Verbeteren gezondheidszorg 12 In stand houden oudedagsvoorzieningen Bestrijden criminaliteit in Nederland Bestrijden werkloosheid, 9 43 Verbetering van het onderwijs Opkomen voor normen en waarden Bestrijding van armoede In stand houden koopkracht Op orde brengen van overheidsfinanciën Duurzaam energie- en klimaatbeleid Stimuleren economische groei Terugdringen CO2-uitstoot Bestrijden van files Bestrijding terrorisme Groei kennis, innovatie en ondernemerschap Verbeteren allochtonen-beleid Uitbreiden van natuur in Nederland Verbeteren mensenrechten Geen enkele Weet niet grootste belang totaal (max 5) Bron: Duurzaamheid & vakanties, NBTC-NIPO Research, Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving

25 Aandacht voor duurzaamheid tijdens vakantie nog niet gewoon 7% 1% 5% 30% 32% 25% in zeer sterke mate in enige mate in geen enkele mate in sterke mate in beperkte mate weet niet Bron: Duurzaamheid & vakanties, NBTC-NIPO Research, 2010 Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving

26 Effect van duurzaamheid op de vakantiemarkt 1) Aantrekkelijkheid van bestemmingen verandert (grootste effecten na 2020): Middellandse Zeebestemmingen worden in zomer onaantrekkelijk (te heet) Onzekerheid neemt toe (toename bosbranden, waterschaartste e.d.) Noordwest Europa wordt aantrekkelijker qua klimaat (warmer, maar ook meer neerslag!) De kosten om wintersport mogelijk te blijven maken worden hoger Gevolg: op langere termijn gaan toerismestromen veranderen 2) Mobiliteit wordt duurder: Betalen naar gebruik Emissions Trading Scheme Belastingen / milieuheffingen (na 2015)? Olieschaarste/ stijging olieprijzen 3) Bewustwording / vergroening / verduurzaming Aanbieders worden steeds actiever op gebied van duurzaamheid (MVO) Bij consument gaat bewustwording en gedragsaanpassing langzaam Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving

27 Ontwikkelingen ICT/ Digital Technologie maakt het mogelijk om plaats-, locatie- en apparaatonafhankelijk te leven en werken Samenwerking van technologieën (bijv. GPS en mobiel internet) leidt tot verdere innovaties Adoptie van elektronische apparaten gaat steeds sneller (maar ook kortere levenscyclus) Belang van internet neemt toe (inmiddels is ruim 90% van de Nederlandse bevolking online) Aanbod van informatie op internet wordt uitgebreider, actueler, rijker en interactiever Sterke opkomst van social media en mobiel internet Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving

28 Social media Bijna driekwart van de Nederlandse bevolking is aangesloten bij sociale netwerksites (Hyves, Facebook, LinkedIn, Youtube en Twitter zijn het belangrijkst) Nederlander besteedt gemiddeld 2,3 uur aan social media per week (meest populaire online activiteit) Niet alleen jongeren, alle leeftijdsgroepen raken aangesloten Social media en mobiel internet convergeren (bijvoorbeeld Foursquare) Aanbieders maken meer gebruik van social media Passief (webcare) Actief (ambassadeurs creëren) Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving

29 Social media en vakanties Gebruik social media in relatie tot meest recente vakantie Bijna vier op de tien Nederlandse vakantiegangers gebruikt social netwerk sites in relatie tot vakantie Een groot deel van de Nederlandse vakantiegangers raadpleegt social travel sites. Bijna de helft van de vakantiegangers kijkt naar reviews en beoordelingen Invloed van social travel sites op beslissingsproces nog veel groter dan van social media sites Een kwart van de vakantiegangers geeft aan dat reviews op social travel sites invloed hebben op hun beslissingsproces voor vakanties 100% 80% 60% 40% 20% 0% 78% 22% Vooraf aan vakantie 86% 14% Tijdens vakantie 74% 26% Na vakantie Wel gebruikt Niet gebruikt Bron: NBTC-NIPO Research, themarapport Social media, mobiel internet en vakanties Basis: Nederlanders die in 2010 op vakantie zijn geweest Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving

30 Mobiel internet Naar verwachting in 2014 meer mobiel internet dan desktop internet Sterke opkomst van smartphones en tablets Aantal en gebruik van apps groeit explosief Nu nog erg op service / informatieverstrekking gericht (tijdens reis of op locatie bijv. location based services) Gebruik mobiel internet in buitenland blijft voorlopig duur Op termijn ook meer conversie: simpele producten (vliegticket, autohuur, hotelovernachting) Zoeken en boeken niet alleen vooraf, maar ook tijdens vakantie Aandeel mobiele boekingen vooralsnog beperkt (mogelijkheden liggen vooral bij regelen hotel, kamer, autohuur, e.d.) Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving

31 Mobiel internet en vakanties Rol ouderwetse mobiele telefoon nog groot. Mobiele telefoon 82% 5% 13% Laptop 23% 41% 36% Portable music/videoplayer 21% 14% 65% Video, game, spelcomputer 8% 25% 68% Smartphone 15% 3 81% Netbook 44 93% Ipad of vergelijkbaar 3 95% E-book reader 96% 0% 20% 40% 60% 80% 100% beschikking over én meegenomen op vakantie beschikking over maar niet meegenomen op vakantie beschik ik niet over Bron: NBTC-NIPO Research, themarapport Social media, mobiel internet en vakanties Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Omgevingsanalyse: de vakantiemarkt in een veranderende omgeving

32 Ontwikkelingen aanbodzijde Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020

33 Aanbodontwikkelingen Meer vliegverbindingen, maar kosten van vliegen zullen op termijn stijgen Aantrekkelijker aanbod hogesnelheidstrein (vaker en sneller) Toename hotelcapaciteit in Nederland en buitenland Groei bungalowparken/ concepten in buitenland Consument kan bij elke schakel in de bedrijfskolom direct boeken Door ontwikkelingen op gebied van E-commerce en CRM worden consumenten steeds vaker geconfronteerd met voor hun relevant aanbod Opkomst van nieuwe en innovatieve distributieconcepten als veiling- en deal-sites stimuleren vakantiekoopgedrag Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Ontwikkelingen aanbodzijde

34 Ontwikkelingen vraagzijde: welke vakanties wil de consument in de toekomst? Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020

35 Randvoorwaarden om op vakantie te gaan Tijd Nederlander heeft zo n 140 vrije dagen per jaar (52 weekenden, feestdagen en vakantiedagen) Hiervan worden er gemiddeld zo n 20 besteed aan vakanties Verplichtingen en afstemmingsproblemen bemoeilijken het plannen van vakanties (geldt minder voor korte vakanties) Geld Nederland behoort tot de meest welvarende landen van de wereld Koopkracht staat komende jaren (t/m 2015) onder druk Vanaf 2015 waarschijnlijk weer aantrekkende economie Mobiliteit Mogelijkheden voor mobiliteit groeien (meer vliegverbindingen, snellere treinen, groeiend autobezit) Stijgende mobiliteitskosten door belastingen en heffingen Reisbeperkingen Grenzen vallen steeds meer weg / formaliteiten nemen af (procedures om USA binnen te komen uitgezonderd) (Angst voor) terreuraanslagen, epidemieën en natuurrampen kunnen voor tijdelijke beperkingen zorgen Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Ontwikkelingen vraagzijde: welke vakanties wil de consument in de toekomst?

36 Vakanties in de toekomst: wat wil de consument? Stelt u zich voor dat u de komende jaren meer geld te besteden heeft. Aan welke categorie zult u vooral meer geld uit gaan geven? Vakanties/reizen Woning/wonen Vrijetijdsactiviteiten Kleding Auto Multimedia Eten & drinken Diversen Weet niet 7% 7% 9% 8% 7% 7% 3% 2% 3% 3% 8% 5% 12% 12% 24% 28% 28% 28% 0% 10% 20% 30% Bron: Toekomstonderzoek 2010 Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Ontwikkelingen vraagzijde: welke vakanties wil de consument in de toekomst?

37 Vakanties in de toekomst: wat wil de consument? Als u kijkt naar de komende 5 jaar, zou u dan de komende jaren vaker, even vaak, minder vaak of niet op vakantie willen? Vaker Even vaak 42% 47% 48% 45% Minder vaak Niet meer Weet niet 3% 3% 6% 4% 3% 1% % 10% 20% 30% 40% 50% Bron: Toekomstonderzoek 2010 Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Ontwikkelingen vraagzijde: welke vakanties wil de consument in de toekomst?

38 Vakanties in de toekomst: wat wil de consument? Wilt u juist meer korte of meer lange vakanties gaan ondernemen? Meer lang 23% 24% Meer kort 47% 47% Meer lang en kort Anders Weet niet 1% 1% 1% 0% 27% 28% % 10% 20% 30% 40% 50% Bron: Toekomstonderzoek 2010 Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Ontwikkelingen vraagzijde: welke vakanties wil de consument in de toekomst?

39 Kwantificering vakantiemarkt in 2020 Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020

40 Vakantiekengetallen Bevolkingsomvang* (x mln.) 15,5 mln. 15,6 mln. 15,6 mln. 15,8 mln. 16,1 mln. Vakantieparticipatie 81,6% 81,3% 81,5% 81,7% 82,5% Vakantiefrequentie 2,84 2,88 2,84 2,87 3,0 Vakantievolume (x mln.) 35,9 mln. 36,4 mln. 36,1 mln. 37,0 mln. 40,0 mln. - Waarvan kort (2-7 dagen) 18,8 mln. 19,7 mln. 19,4 mln. 20,0 mln. 22,5 mln. - Waarvan lang (8+ dagen) 17,1 mln. 16,6 mln. 16,8 mln. 17,0 mln. 17,5 mln. *Personen met de Nederlandse nationaliteit in particuliere huishoudens, Bron: CBS Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Kwantificering vakantiemarkt in 2020

41 Ontwikkeling naar vakantietype Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020

42 Uitwerking voor zeven vakantietypen Klimaatverandering / duurzaamheid Technologie Demografie Vakantieaanbod Sociaal- Cultureel Economie Vraag naar vakanties Geopolitiek Bungalowvakanties in Europa Korte hotelvakanties Intercontinentale vakanties Wintersportvakanties City trips Zon-vliegvakanties Middellandse Zee Kampeervakanties Vandaag focus op 2 typen, namelijk: Korte hotelvakanties Intercontinentale vakanties Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Ontwikkeling naar vakantietype

43 Korte hotelvakanties Ontwikkeling korte hotelvakanties : +1,5% per jaar Ontwikkeling aantal korte hotelvakanties (x 1.000)* Bron: CVO Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Ontwikkeling naar vakantietype

44 Korte hotelvakanties: ontwikkelingen Aanbodzijde Hotels bieden kamers aan via groot aantal kanalen/ intermediairs Websites die kamers en arrangementen veilen in opkomst (goedkoop, spannend en leuk) Door achterblijvende vraag zakelijke markt meer aanbiedingen richting consument Hotels spelen in op wellnesstrend Toename bijzondere hotels (beleving, authenticiteit belangrijk) Vraagzijde Vooral groei voor binnenland, buitenland stabiel Lente belangrijkste seizoen, aandeel winter groeit Aandeel senioren groeit sterk Sterke groei internetboekingen Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Ontwikkeling naar vakantietype

45 Korte hotelvakanties: kansen, bedreigingen Kansen Op middellange termijn weer aantrekkende economie Stimuleert korte (extra) vakanties Groeiend aantal senioren Economy of happiness: genieten van het goede leven Hang naar authenticiteit, vakantie in het achterland Behoefte aan rust, ruimte, er even tussen uit (vind je minder in de drukte van een city trip) Bedreigingen Groei stedentrip-segment kan ten koste gaan van korte hotelvakanties Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Ontwikkeling naar vakantietype

46 Korte hotelvakanties: toekomstige deelname 34% van de Nederlanders heeft de afgelopen 5 jaar een korte hotelvakantie ondernomen 32% geeft aan dit de komende 5 jaar te gaan doen Uitval 10% Bestaand 34% 24% Potentieel Nieuwe 8% 32% toetreders Vitaliteitsindex 0,25 Nieuwe toetreders Potentiële markt Bron: Toekomstonderzoek NBTC-NIPO Research Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Ontwikkeling naar vakantietype

47 Verwachte groei korte hotelvakanties ,0% per jaar ,0% per jaar Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Ontwikkeling naar vakantietype

48 Intercontinentale (ICA) vakanties Ontwikkeling ICA vakanties : +9,5% per jaar Ontwikkeling aantal intercontinentale vakanties (x 1.000) Bron: CVO Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Ontwikkeling naar vakantietype

49 ICA vakanties: ontwikkelingen Aanbodzijde Touroperators ontwikkelen meer aanbod op verre bestemmingen Martinair (gespecialiseerde verre reizen carrier) gaat op in KLM Vliegprijzen zijn gedaald (o.m. door lage dollarkoers) Vraagzijde Groeiende behoefte om verre reizen te maken VS, Caribisch gebied en Azië populairste bestemmingen Kinderen gaan steeds vaker mee met een intercontinentale vakantie Men kiest steeds meer voor een samengestelde reis waarbij vervoer en verblijf los van elkaar geboekt worden Het belang van bezoek aan familie of vrienden neemt sterk af ten gunste van rondreizen en strandvakanties Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Ontwikkeling naar vakantietype

50 ICA vakanties: kansen, bedreigingen Kansen Op middellange termijn weer aantrekkende economie Meer senioren met tijd en geld Grote behoefte om de wereld te zien / ontdekken Bedreigingen Door stijgende kosten van mobiliteit wordt vliegen duurder Hogere olieprijs (door aantrekkende wereldeconomie) Emissieruilhandel (ETS) vanaf 2012 Milieuheffingen / belastingen Meer gevoelig voor internationale instabiliteit Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Ontwikkeling naar vakantietype

51 ICA vakanties: toekomstige deelname 25% van de Nederlanders heeft de afgelopen 5 jaar een intercontinentale vakantie ondernomen 31% geeft aan dit de komende 5 jaar te gaan doen Uitval 5% Bestaand 25% 20% Potentieel Nieuwe 11% 31% toetreders Vitaliteitsindex 0,35 Nieuwe toetreders Potentiële markt Bron: Toekomstonderzoek NBTC-NIPO Research Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Ontwikkeling naar vakantietype

52 Verwachte groei ICA ,0% per jaar ,0% per jaar Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Ontwikkeling naar vakantietype

53 Groeiprognose alle vakantietypes 2020 Groeiprognose per type vakantie en (in aantallen en procenten) Aantal vakanties x % p.j. +0,5 p.j % p.j. +2% p.j % p.j. +2% p.j Bungalow ICA Kort hotel Wintersport City trips Zon/vlieg Mid. Zee -0,5 P.j. -1% p.j. +4% p.j. +2% p.j. 0% p.j. +1% p.j % p.j ,5 p.j. Kamperen Bron: Toekomstonderzoek NBTC-NIPO Research Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Ontwikkeling naar vakantietype

54 Zoek- en boekgedrag Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020

55 Zoeken Belang van internet bij vakantievoorbereiding is groot Van passief zoekgedrag naar actief Consumenten verliezen overzicht door wildgroei aan sites Consumentenvraag op zoekmachines wordt specifieker Opkomst semantische web Social media worden steeds belangrijker in oriëntatieproces Relevantie reviews neemt toe door verdere verfijning Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Zoek- en boekgedrag

56 Boeken Organisatiegraad van vakanties stijgt; aandeel verblijf rechtstreeks en bonnefooi daalt Aandeel pakketreizen onder druk, groei voor samengestelde reizen Aandeel internetboekingen stijgt en ligt inmiddels tegen de 70% Relatief eenvoudige producten worden veelal volledig via internet geboekt, dit geldt in toenemende mate ook voor complexe producten Meeste omzet bij partijen die al voor het internettijdperk in de branche zaten; meeste innovaties door nieuwe toetreders Opkomst van innovatieve concepten als veiling- en deal sites (4% van de vakanties) Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Zoek- en boekgedrag

57 Organisatiegraad toeristische vakanties 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27% 23% 19% 17% 17% 16% 16% 15% 15% 26% 26% 26% 26% 26% 25% 24% 24% 24% 25% 28% 31% 31% 32% 33% 33% 34% 35% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 4% 4% 5% 5% 5% 6% 6% 7% 6% 13% 14% 14% 15% 14% 14% 15% 13% 13% Pakketreis Samengestelde reis Alleen vervoer geregeld Alleen verblijf rechtstreeks Alleen verblijf geregeld Bonnef ooi Bron: CVO Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Zoek- en boekgedrag

58 Boekingswijze vooraf geregelde vakanties 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3% 4% 9% 8% 8% 7% 6% 6% 5% 26% 23% 19% 17% 16% 14% 14% 47% 20% 46% 38% 25% 33% 41% 33% 28% 25% 23% 48% 13% 11% 21% 16% 54% 57% 61% 69% Internet Telef onisch Mondeling / balie Schrif telijk Anders Bron: CVO Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Zoek- en boekgedrag

59 Rol stenen reisbureau wordt kleiner Een groeiend percentage geeft aan nooit naar een reisbureau te gaan Rol van het reisbureau verandert van boekingskantoor naar service center 100% 4% 4% 5% 5% 4% 4% 75% 23% 25% 29% 31% 33% 35% 50% 47% 47% 44% 42% 42% 42% 25% 0% 20% 17% 16% 16% 14% 13% 7% 7% 7% 6% 8% 5% Ik regel m ijn vakanties graag via een reisbureau (leuk en inspiratie) Ik boek m ijn vakanties graag via een reisbureau (regelt en verzorgt alles) Ik regel liefst alles zelf, ga alleen naar reisbureau als het niet anders kan Ik ga nooit naar een reisbureau Weet niet Bron: CVO, themarapport inspiratie en oriëntatie Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Zoek- en boekgedrag

60 Standaard pakketreis steeds minder populair Ik denk in de toekomst in toenemende mate zelf mijn vakantie te gaan samenstellen in plaats van standaard reizen te kiezen. Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee oneens Weet niet 12% 12% 12% 11% 5% 5% 8% 5% 28% 27% 35% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bron: Toekomstonderzoek NBTC-NIPO Research, 2007 en 2010 Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Zoek- en boekgedrag

61 Conclusies Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020

62 Conclusies Vakantie is en blijft belangrijk voor Nederlanders! Economische en demografische ontwikkelingen zijn belangrijkste drivers voor verdere groei: Tot 2015 beperkte groei door onzekere economische situatie, daarna meer perspectief voor groei Een groeiend aantal vitale, relatief koopkrachtige en aan vakantie gewende senioren zullen de vakantiemarkt de komende jaren een impuls geven Barrières c.q. remmers voor verdere groei zijn onder meer de stijgende kosten voor mobiliteit en externe omstandigheden als terreur(dreiging), natuurrampen en epidemieën (zij het tijdelijk) Gemiddelde groei per jaar t/m 2015: 0,5%, groei : 1,5% Wel verschillen per vakantietype: groei met name bij city trips en korte hotelvakanties Technologische ontwikkelingen rond (mobiel) internet en social media zullen vooral het zoek- en boekgedrag rond vakanties gaan beïnvloeden Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Conclusies

63 Meer weten? CVO-jaarcijfers 2010 Basisrapport De Nederlandse vakantiemarkt in 2010 Kosten: euro (excl. BTW) Toekomstvisie Rapport Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 Kosten: 450 euro (excl. BTW)* *Afnemers van CVO-uitkomsten 2010 ontvangen rapport kosteloos Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2020 > Conclusies

64

Toekomstvisie Inkomend Toerisme

Toekomstvisie Inkomend Toerisme Toekomstvisie Inkomend Toerisme Voorwoord Het internationale toerisme naar Nederland heeft zich de afgelopen decennia positief ontwikkeld. In 2007 bezochten 11 miljoen buitenlandse verblijfsgasten Nederland

Nadere informatie

Den Haag, oktober 2013. Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025

Den Haag, oktober 2013. Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 Den Haag, oktober 2013 Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025 Voorwoord Het internationaal toerisme naar Nederland heeft zich de afgelopen decennia positief ontwikkeld. Ook tijdens de economische

Nadere informatie

#travel2020. Hoe en met wie gaan we in de toekomst op vakantie? Klantgericht. Mobiel. Technologie. Innovatie. Flexibel

#travel2020. Hoe en met wie gaan we in de toekomst op vakantie? Klantgericht. Mobiel. Technologie. Innovatie. Flexibel #travel2020 Hoe en met wie gaan we in de toekomst op vakantie? Klantgericht Mobiel Technologie Innovatie Flexibel Colofon Auteurs Ferdinand Nijboer Emile Goedegebure ING Economisch Bureau NHTV 2 Voorwoord

Nadere informatie

Hoe reizen we verder?

Hoe reizen we verder? Hoe reizen we verder? Rekeninghoudend met socio-demografie 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends in de travelsector 7 Socio-demografische ontwikkelingen en de travelsector 2 Stakeholders

Nadere informatie

Camperen in Zeeland 2010

Camperen in Zeeland 2010 2010 Camperen in Zeeland 2010 Opdrachtgever: Opdracht: Uitgevoerd door: Provincie Zeeland Economische potentie van de campermarkt voor Zeeland. Hogeschool Zeeland Kenniscentrum (Kust)toerisme Telefoon:

Nadere informatie

Graag zorgvuldig controleren of alle pagina s in de goede volgorde aanwezig zijn en in geval van een afwijking een surveillant raadplegen.

Graag zorgvuldig controleren of alle pagina s in de goede volgorde aanwezig zijn en in geval van een afwijking een surveillant raadplegen. EXAMENOPGAVEN MODULE A2 Tijd: 13.30 16.00 uur (2 uur en 30 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen binnen de kaders op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden

Nadere informatie

Vakantieganger dwingt tot waardevoller reisaanbod

Vakantieganger dwingt tot waardevoller reisaanbod Reisorganisaties ING Economisch Bureau Vakantieganger dwingt tot waardevoller reisaanbod De uitgaven aan vakanties stijgen dit jaar met slechts 2%. Consumenten hebben weliswaar meer vertrouwen in de economie,

Nadere informatie

ToT 2025 Toekomstvisie op toerisme

ToT 2025 Toekomstvisie op toerisme ToT 2025 Toekomstvisie op toerisme Een onderzoek van Stichting FOOR door de Academie Toerisme van NHTV Internationaal Hoger Onderwijs in Breda in opdracht met als doel het vaststellen van een gedeelde

Nadere informatie

Tussenrapportage Fase 1. Marktonderzoek Divers Delta Januari 2010

Tussenrapportage Fase 1. Marktonderzoek Divers Delta Januari 2010 Tussenrapportage Fase 1 Marktonderzoek Divers Delta Januari 2010 Inhoud Executive summary... 3 1. Inleiding... 8 2. Markt voor duiken in Europa... 11 3. Toerisme vanuit Europa naar Nederland... 16 4. Het

Nadere informatie

Invloed van macrotrends op toerisme toerisme vlaanderen

Invloed van macrotrends op toerisme toerisme vlaanderen Invloed van macrotrends op toerisme toerisme vlaanderen Planning & Onderzoek 1 Inleiding Wereldwijde maatschappelijke ontwikkelingen hebben hun impact op toerisme. Evoluties in de communicatietechnologie,

Nadere informatie

Opmars buitenlandse gast zet door. Groei creëert nieuwe concurrentie in hotellerie en verblijfsrecreatie

Opmars buitenlandse gast zet door. Groei creëert nieuwe concurrentie in hotellerie en verblijfsrecreatie Opmars buitenlandse gast zet door Groei creëert nieuwe concurrentie in hotellerie en verblijfsrecreatie Colofon Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau Thijs.Geijer@ing.nl Redactie Jan van der Doelen

Nadere informatie

Joscintha Ballast. Masterscriptie. Universiteit Twente. Dr. M.L. Ehrenhard. Prof. Dr. C.C.J.M. Millar

Joscintha Ballast. Masterscriptie. Universiteit Twente. Dr. M.L. Ehrenhard. Prof. Dr. C.C.J.M. Millar Online communicatie: een theoretische en praktische evaluatie van de rol van online communicatie bij Nederlandse reisorganisaties, met specifieke aanbevelingen voor Oad Groep Joscintha Ballast Masterscriptie

Nadere informatie

M&C Scan 2013. Research MC&E Business Development & Operations

M&C Scan 2013. Research MC&E Business Development & Operations M&C Scan 2013 Research MC&E Business Development & Operations NBTC Holland Marketing (NBTC) NBTC Holland Marketing (NBTC) NBTC is verantwoordelijk voor de branding en marketing van bestemming Nederland

Nadere informatie

Trendrapport toerisme

Trendrapport toerisme Trendrapport toerisme 2014 inhoud VOORWOORD 4 INLEIDING 5 Hoofdstuk 1 Toerisme in de wereld INTERNATIONALE CONTEXT 6 Evolutie van het internationale toerisme 6 Hoofdstuk 2 Toerisme in Vlaanderen DE HUIDIGE

Nadere informatie

MarketScan Duitsland 2013. Den Haag, oktober 2013

MarketScan Duitsland 2013. Den Haag, oktober 2013 MarketScan Duitsland 2013 Den Haag, oktober 2013 NBTC Holland Marketing NBTC Holland Marketing (NBTC) NBTC is verantwoordelijk voor de branding en marketing van de bestemming Nederland in binnen- en buitenland.

Nadere informatie

Forten Linies in Grensbreed Perspectief

Forten Linies in Grensbreed Perspectief Forten Linies in Grensbreed Perspectief Zakelijke rapportage: vraag en aanbod Vermarktingsstudie Interreg IVA-project Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Provincie Zeeland Leisure Result en Tinker Imagineers

Nadere informatie

Helpt de reisprofessional verder! Branchevisie 2025. Factoren die de toekomst van de reisbranche bepalen. www.reiswerk.nl

Helpt de reisprofessional verder! Branchevisie 2025. Factoren die de toekomst van de reisbranche bepalen. www.reiswerk.nl Helpt de reisprofessional verder! Branchevisie 2025 Factoren die de toekomst van de reisbranche bepalen www.reiswerk.nl Factoren die de reisindustrie van de toekomst bepalen C De reisbranche is meer dan

Nadere informatie

MarketScan Scandinavië 2013. Den Haag, mei 2013

MarketScan Scandinavië 2013. Den Haag, mei 2013 MarketScan Scandinavië 2013 Den Haag, mei 2013 NBTC Holland Marketing NBTC Holland Marketing (NBTC) NBTC is verantwoordelijk voor de branding en marketing van de bestemming Nederland in binnen- en buitenland.

Nadere informatie

Mosaic Travel. Uw reisproducten optimaal afstemmen op de consument

Mosaic Travel. Uw reisproducten optimaal afstemmen op de consument Mosaic Travel Mosaic Travel Uw reisproducten optimaal afstemmen op de consument De Nederlandse consument heeft een enorme keuze uit aanbieders van vakanties en bestemmingen. De behoefte aan reizen verschilt

Nadere informatie

MarketScan België 2013

MarketScan België 2013 MarketScan België 2013 Den Haag, oktober 2013 Versie 2 2013 (update oktober) NBTC Holland Marketing NBTC Holland Marketing (NBTC) NBTC is verantwoordelijk voor de branding en marketing van de bestemming

Nadere informatie

M&C Scan 2014. Research MC&E

M&C Scan 2014. Research MC&E M&C Scan 2014 Research MC&E NBTC Holland Marketing (NBTC) NBTC Holland Marketing (NBTC) NBTC Holland marketing is verantwoordelijk voor de branding en marketing van bestemming Nederland in binnen-en buitenland.

Nadere informatie

Toeristisch vervoer 2.0. Integraal businessplan toeristisch vervoer Zeeland 2015-2025

Toeristisch vervoer 2.0. Integraal businessplan toeristisch vervoer Zeeland 2015-2025 Toeristisch vervoer 2.0 01 Integraal businessplan toeristisch vervoer Zeeland 2015-2025 Inhoud 02 1. Inleiding 03 2. Marktanalyse toeristische mobiliteit 04 2.1 Verblijfstoerisme in Zeeland 04 2.2 Dagtoerisme

Nadere informatie

Hoe reizen we verder? Rekeninghoudend met technologische ontwikkelingen

Hoe reizen we verder? Rekeninghoudend met technologische ontwikkelingen Hoe reizen we verder? Rekeninghoudend met technologische ontwikkelingen 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends in de travelsector 7 Technologische ontwikkelingen en de travelsector

Nadere informatie

Hoe reizen we verder? Rekeninghoudend met technologische ontwikkelingen

Hoe reizen we verder? Rekeninghoudend met technologische ontwikkelingen Hoe reizen we verder? Rekeninghoudend met technologische ontwikkelingen 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends in de travelsector 7 Technologische ontwikkelingen en de travelsector

Nadere informatie

MarketScan Italië 2013. Den Haag, mei 2013

MarketScan Italië 2013. Den Haag, mei 2013 MarketScan Italië 2013 Den Haag, mei 2013 NBTC Holland Marketing NBTC Holland Marketing (NBTC) NBTC is verantwoordelijk voor de branding en marketing van de bestemming Nederland in binnen- en buitenland.

Nadere informatie

Den Haag Marketing Beleidsplan 2009

Den Haag Marketing Beleidsplan 2009 Beleidsplan 2009 Den Haag Marketing Beleidsplan 2009 15 december 2008-1 - Waarom iedereen naar Den Haag moet komen? Omdat Den Haag in Nederland de enige grote stad is aan zee. We hebben topattracties en

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

bijdrage tot het strategisch beleidsplan voor het toerisme in vlaanderen en de hervorming van toerisme vlaanderen

bijdrage tot het strategisch beleidsplan voor het toerisme in vlaanderen en de hervorming van toerisme vlaanderen bijdrage tot het strategisch beleidsplan voor het toerisme in vlaanderen en de hervorming van toerisme vlaanderen Advies 2010/10 1 juli 2010 Colofon samenstelling: SARiV Freddy Evens (Secretaris) Eva Haeverans,

Nadere informatie

THE FUTURE OF TRAVEL

THE FUTURE OF TRAVEL presenteert THE FUTURE OF TRAVEL Rapportage van onderzoek onder stakeholders en reisconsumenten in Nederland Mei 2015 Copyright 2015 Blauw Research & Webloyalty Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit

Nadere informatie

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland 2014-2017 Ameland AME10608 Meerjarenplan.indd 1 09-06-10 07:42 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Evaluatie stakeholders MPS 2010 tot en met 2013 4 3.

Nadere informatie