ZANDLOPER. Compagnie in de West Ready and Fit for Action Teacher Werken op Hoogte. INFORMATIEBULLETIN VAN EN VOOR DE LO/SPORTORGANISATIE december 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZANDLOPER. Compagnie in de West Ready and Fit for Action Teacher Werken op Hoogte. INFORMATIEBULLETIN VAN EN VOOR DE LO/SPORTORGANISATIE december 2011"

Transcriptie

1 ZANDLOPER INFORMATIEBULLETIN VAN EN VOOR DE LO/SPORTORGANISATIE december 2011 Compagnie in de West Ready and Fit for Action Teacher Werken op Hoogte

2 Foto omslag Beginnen met basis zwemtraining, waarna het uitgebreid wordt naar de specifieke trainingen. INHOUD december 2011 Teacher Werken op Hoogte Pagina 14 Ready and Fit for Action Pagina 29

3 Compagnie in de West Pagina 10 Van uw commandant 04 Door kolonel Henk Stuut Personeelsaangelegenheden 05 Bevorderingen, dienstverlatingen, ambtsjubilea, etc. Van uw MC 06 Zaken die de MC LO/Sportorganisatie bezighouden Stipnotering 07 Ik stel enthousiasme boven professionele vaardigheid CLAS-Bokaal 08 Bij het kleiner worden van de Krijgmacht is je fysieke gesteldheid heel belangrijk Sportkleding 12 Al lange tijd wil de LO/Sportorganisatie een nieuw tenue. Even voorstellen Eruit halen wat erin zit Kenniscentrum LO/Sportorganisatie 16 Het Kenniscentrum wil de lopende projecten delen met het LO/Sportpersoneel. Afscheid Nico Keus 17 Na de opheffing van het Regionaal Loopbaancentrum Schaarsbergen in 2007 Taakspecifieke Krachttraining 18 Bouwvakkers, lompe gasten, harde werkers, doordouwers, maar helaas vooral ook: Trainen is mijn vak. 20 In de laatste Zandloper mag zeker niet het interview ontbreken van de oprichter. Van Taak Specifieke Fitheid naar Cursus Militaire 22 Fysieke Vorming Op dinsdag 13 september werd de zevende Dienstvakdag van de LO/Sport gevierd. Zelfverdediging aan vrouwelijke militairen 24 De cultuur hier is keihard Dienstvakdag Langs de lijn 26 Op dinsdag 13 september werd de zevende Dienstvakdag van de LO/Sport gevierd. Waar hebben we het in 2011 over gehad 30 De redactie wenst u fijne feestdagen en een sprankelend 2012 Uitgezonden personeel 32

4 Van uw commandant Mission Statement van C-LAS Kolonel Henk Stuut Laten wij onszelf eens voorstellen! Niet altijd is bekend wie wij zijn en waar wij voor staan. Wij landmachters zijn goed opgeleid, getraind, gevormd, bereid om te vechten als dat nodig is. Wij weten wat we moeten doen. Wij zijn de Landmacht. Wij zijn professionele militairen met veel ervaring, realistische training en een can-do mentaliteit. Wij hebben de wil om te winnen en gaan door waar anderen stoppen. Al deze eigenschappen komen niet vanzelf, het kost veel tijd en inspanning om rekruten te vormen tot professionele militairen. Daarom vind ik onze eigen Opleidingsen Trainingsorganisatie (OTCo) essentieel. Betrouwbaar en inspirerend leiderschap is cruciaal. Ik wil daarom dat onze aspirant-officieren en -onderofficieren uitstekend opgeleid en gevormd worden. Daarbij past een eigen bakermat. Bij goed leiderschap past overigens ook goed volgerschap, het uitvoeren van je opdracht moet leidend zijn, of het nu gaat om een operationele klus of het voldoen aan de eisen van de FIT of conditieproef. De bezuinigingen hakken er bij de landmacht hard in, maar ik wil het personeel toekomstperspectief bieden. Ik wil ook duidelijkheid ontwikkelen over selectiecriteria. Een criterium kan bijvoorbeeld de Defensie Conditieproef zijn. De mens is ons grootste kapitaal! Tot het uiterste geoefend. In conflicten kunnen wij iedere vijand aan, overal ter wereld. Wij horen bij de beste legers van de wereld en door snel te leren en hard te trainen blijven wij een speler op topniveau. Hierboven enkele citaten uit de visie die onze nieuwe C-LAS, lgen De Kruif, onlangs heeft uitgebracht. Fysiek en mentaal fit zijn is een must! De LO/Sportorganisatie is daarbij onontbeerlijk, memoreerde generaal De Kruif bij de uitreiking van de CLAS-bokaal op de legerplaats Harskamp. Ook bij het uitdragen van zijn visie tijdens de CLAS-infodagen benadrukte hij het belang van fysiekeen mentale inzetbaarheid en de prominente rol die de LO/Sportorganisatie daarbij speelt. Vechten is alleen mogelijk met een adequate ondersteuning van operationele specialisten en opgeleide burgers. Zij maken het mogelijk dat de militairen in het operatiegebied hun taken succesvol uit kunnen voeren. De Landmacht werkt voor de gehele krijgsmacht. Wij verzorgen logistiek eenheden op het land, wij steunen met luchtverdediging, vuursteun en genie. Wij bouwen kampen in missiegebieden en wij leiden militairen en burgers op voor alle defensieonderdelen. De Landmacht werkt paars, aldus lgen De Kruif. LO/Sportorganisatie CLAS of Defensie LO/Sportorganisatie? Dit laatste past naadloos bij de opdracht die de CDS, generaal Van Uhm, aan de projectleider OTK, bgen Vleugels heeft verstrekt: schrijf een studie die moet leiden tot een samenhangende visie op fysieke training en sport bij Defensie en een eenduidige verankering daarvan in de defensieorganisatie. Deze studie loopt parallel aan de uitwerking van mijn project. Het zou maar zo kunnen dat, afhankelijk van de besluitvorming door de CDS, mijn project (bouw LO/ Sportorganisatie CLAS) wordt ingehaald door een Defensiebrede LO/Sportorganisatie. Ik heb de opdracht gekregen om de CLAS LO/Sportorganisatie te reorganiseren met de opgedragen reductie van 98 VTE n. Op basis van de opgelegde reductie aantallen en Numerus Fixus (NF) dient een nieuwe organisatie gebouwd te worden, aangepast aan het gereorganiseerde CLAS. De afgelopen weken is door een selecte groep personen uit de LO/Sportorganisatie (Kernteam en Denktank) gewerkt aan de voorbereidingen van deze opdracht waarbij het Programma Initiatie Document (PID), als brondocument, is ontwikkeld. Het PID bevat een analyse van alle tot nu toe beschikbare informatie rond het project. In het PID is aangegeven hoe ik invulling denk te geven aan de opgedragen reductie van LO/Sportpersoneel CLAS en de consequenties daarvan voor het CLAS. De PID wordt op 14 december 2011 door mij (projectmanager) gepresenteerd aan de Programmaraad CLAS. Het dient vervolgens als ijkpunt gedurende de uitvoering van het project. Daarnaast wordt op dezelfde dag ook een studierapport met op hoofdlijnen uitgewerkte voorstellen voor de toekomstige inrichting van de LO/ Sportorganisatie CLAS aangeleverd. Dit laatste is nog in bewerking. De dienstverlening, producten en werkwijze dienen zoveel als mogelijk gelijk te blijven aan de huidige situatie. Het gewenste eindresultaat dient een LO/Sportorganisatie te zijn onder eenhoofdige leiding die nog steeds in staat is om een significante bijdrage te leveren aan het op peil brengen en houden van de fysieke inzetbaarheid en mentale weerbaarheid van het militaire personeel van het CLAS. Dat kan echter niet met een reductie van 98 VTE n. De consequenties voor onze dienstverlening naar het CLAS zal door mij worden toegelicht. Vervolg van uw commandant op pag ZANDLOPER

5 Personeelsaangelegenheden Bevorderingen Elnt W.A.M. Frieling m.i.v tot kapitein Elnt L. Wennekes m.i.v tot kapitein Aooi M.C. Dekkers m.i.v tot eerste luitenant Smi P.C.W. Schoonen m.i.v tot adjudant Overplaatsing Maj Arie Slok m.i.v Account manager Baseco Amersfoort Ambtsjubileum Maj P.C. van der Peet op Officierskruis 15 jaar Maj J. Schonewille op Officierskruis 15 jaar Aooi J.J.C.M. Ooms op Gouden medaille Sgt1 I. Gün op Bronzen medaille Bert Wennekes bevorderd tot kapitein Terug van uitzending Sgt M. Seinstra oktober 2011 Afghanistan (PTG 1 KUNDUZ) Sgt P.A.W.M. van Beekveld november 2011 Compagnie in de West Smi R. van der Hoek december 2011 Burundi (Bujumbura) Sgt1 K. van Keulen december 2011 Burundi (Bujumbura) Geplaatst Maj G.M.H.P. de Brouwer op Hfd Sie Ost LO/Sport Aooi J.F. Joosen op Stafadjudant LO/Sport Functioneel Leeftijdsontslag Kap J.J. Röttger op Aooi Jacques Ooms ontvangt de gouden medaille. Eervol ontslag Sgt1 A. van Schijndel op Sgt C.L. Mook op Geboren Op 14 november 2011 is Guus geboren, zoon van Francis en Marloes Herrijgers - Oldehinkel Bij Joyce Philippa en René van Gurp is op 28 september 2011 dochter Julia geboren. Wij wensen ze alsnog veel geluk en gezondheid toe Rechts: FLO voor Kap Sjors Röttger (links op de foto) ZANDLOPER 05

6 Van uw commandant Vervolg van uw commandant op pag 4. Daarnaast dient ook de NF ons (LO/Sportorganisatie) nog de mogelijkheid te bieden om kennis en kwaliteit te leveren en uiteraard voldoende loopbaanperspectief. Zoals de percentages van de NF voor de LO/Sportorganisatie nu liggen, is dat niet mogelijk. Ik zal C-LAS daarom nadrukkelijk adviseren de NF aan te passen. Hij is uiteindelijk wel degene die de laatste stem heeft en dat geeft mij vertrouwen. Het LO/Sportpersoneel is door mij bijgepraat tijdens informatiebijeenkomsten in het land. Nadere informatie is verstrekt op onze Managementdag op 1 december Afronding 2011 en vooruitblik Medio december zal de uiteindelijke reductie voor de LO/ Sportorganisatie bekend zijn en de nieuwe organisatie een numerus fixus zijn toebedeeld. Met die ingrediënten zal de studie eind 1e kwartaal 2012 worden afgerond, waarna het reorganisatietraject kan starten. Op 31 december 2012 zal de nieuwe LO/Sportorganisatie er moeten staan. Pas dan zal voor ieder individu in onze organisatie duidelijk zijn wat dit voor hem of haar betekent. Het komende jaar wordt voor velen dus een spannend jaar. De kerstdagen en de jaarwisseling staan weer voor de deur. Mijn gedachten gaan hierbij in het bijzonder uit naar het uitgezonden LO/Sportpersoneel (Kunduz en Burundi) en hun dierbaren die deze dagen niet met elkaar kunnen doorbrengen. Aandacht daarvoor is, juist in deze periode, zeer belangrijk. Ik wens jullie allen fijne feestdagen toe en een voorspoedig, sportief en gezond Kolonel Henk Stuut Van uw Medezeggenschapscommissie Voor het eerst sinds lange tijd ziet het er naar uit dat de Medezeggenschapscommissie (MC) geheel gevuld gaat worden. Er zijn veel toehoorders bij de laatste vergadering aanwezig geweest en zij hebben aangegeven zitting in de MC te willen gaan nemen. Na hun formele aanstelling zal ik de namen in het volgende verslag benoemen. De MC zit in de TRMC (Tijdelijke Reorganisatie MC) DGLC de Peel en gaat zitting nemen in de TRMC met betrekking tot concept Instellingsbesluit ten aanzien van BV BPV en Loopbaanlint CLAS, die op 28 november a.s. de eerste bijeenkomst heeft. Wijzigingen Er zijn diverse ontwikkelingen op vele gebieden met betrekking tot wijzigingen in het beleidsvoornemen door de LO/Sportorganisatie op een voorgenomen maatregelen van het algemeen CLAS-beleid. Deze worden tezijnertijd bij de MC aangeboden en bij overeenstemming worden deze dan bekrachtigd. Onzeker Ook is de MC betrokken bij Reorganisatie LO/Sportorganisatie. In de studiefase zijn we uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de denktank en zullen een belangrijke rol gaan spelen in de voorbereidings- en besluitvormingsfase. Het zijn roerige tijden en wij hebben daarom de P-zaken hoog in het vaandel staan. Concreet Dat is een van de redenen waarom wij vragen hebben gesteld aan de vakbond AFMP over uiteenlopende zaken en met name over de startdatum van de nieuwe LO/Sportorganisatie, 1 januari Dit in relatie tot data van andere ondersteunende eenheden, die later georganiseerd moeten zijn. Wij wachten op een concreet antwoord. Ontwikkelingen Wij geven u allen het advies om met name het nieuwe Sociaal Beleidskader Defensie goed te lezen. Heeft u ook vragen, stel die dan aan de MC of raadpleeg uw vakbond. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door regelmatig in te loggen op de Website LO/Sport/Bezuinigingen en de MC. Aooi Kees Jaket, Voorzitter MC LO/Sportorganisatie 06 ZANDLOPER ZANDLOPER

7 Stipnotering Ik stel enthousiasme boven professionele vaardigheid Na een prachtig jaar als stafadjudant bij de LO/Sportorganisatie heb ik afscheid genomen. Vanaf 1 november ga ik bij de nieuw op te richten Divisie Personeel & Organisatie Defensie (DPOD) werken. Daar ga ik naast een directeur personeel dezelfde rol vervullen die ik in mijn huidige functie naast onze commandant kolonel Henk Stuut vervul. enthousiasme en inzet alles voor elkaar krijgen? Ik krijg bij mijn bezoeken, ook in mijn nieuwe functie, verhalen over sportinstructeurs die op een briljante manier hun les verkochten. Men is daar laaiend enthousiast over. We doen het dus goed. Maar doen we ook de goede dingen? Met de uitkomst van de werkgroep systematiek kunnen we daar ook winst boeken. Aooi Nico Spierenburg, Stafadjudant LO/Sportorganisatie Dan ga ik uit de sport en dat is toch wel iets om bij stil te staan. Achtennegentig collega s uit onze organisatie staan de komende periode mogelijk hetzelfde te wachten. Dat gebeurt niet omdat ze dat willen, maar omdat we gaan reorganiseren. Wakker De kolonel Stuut, mijn opvolger Jan Joosen en ikzelf hebben de afgelopen week vier maal een informatiebijeenkomst gehouden waarin het reorganisatietraject, de huidige stand van zaken en de voorstellen en mogelijkheden voor onze organisatie gecommuniceerd zijn. Wat mij betreft heeft onze toekomst twee handvatten; je kunt het handvat bezorgdheid pakken of het handvat enthousiasme. Zoals je keus is, zal ook je toekomst zijn. Uit de sport gaan heeft voor mij daarom een heel andere lading en daar kan ik soms wakker van liggen. Succesvol In 1987 ben ik omgeschoold van sergeant der infanterie naar LO/Sportinstructeur; ik loop dus al bijna 25 jaar bij onze geweldige organisatie rond. Op allerlei manieren heb ik me als onderofficier steeds verder ontwikkeld; als vakman in verschillende oefengebieden, tijdens instructie geven in alle lagen van de organisatie en daarnaast door steeds leiding te geven en te ontvangen. De drie jaar op de KMS, waar je aspirant onderofficieren op kan leiden tot vakman, leider en instructeur, zijn geweldig geweest. En dan word je gekozen tot stafadjudant en mag je eindelijk alle onderofficieren van de LO/Sport vertegenwoordigen. Wat een geweldige, verantwoordelijke baan. Terugkijkend naar deze periode heb ik me afgevraagd wat ik ervan gebakken heb. Ik kan wel zeggen dat het succes de laatste jaren vooral te danken is aan enthousiasme. Iedereen is af en toe enthousiast, de een dertig minuten lang, de ander dertig dagen maar alleen als je het dertig jaar vol kan houden, dan ben je echt succesvol. Competentie Ik heb nog geen competentie enthousiasme gezien, wel leervermogen, communicatie en resultaatgericht en nog veel meer anderen. Dat klopt, zul je zeggen, enthousiasme is geen competentie. In de Big Five wordt enthousiasme als persoonseigenschap of als type indicator genoemd. We selecteren aan de hand van competenties, maar zoeken we daarnaast ook geen kerels en meiden die met hun Opvolgen Wat ben ik blij dat Jan Joosen me op gaat volgen! De afgelopen twee weken hebben we de functie overgedragen en over van alles en nog wat gesproken. Ook Jan druipt van enthousiasme, begrijpt wat ons onderofficierskorps nodig heeft en legt zijn ziel erin. Jan is net terug uit Afghanistan en heeft daar pas te horen gekregen dat hij mij op ging volgen. Na zo n korte HOTO gaat hij de komende periode alle zeilen bijzetten om het een en ander in te halen. Om in de huidige hectische periode in de rijdende trein van de LO/Sportorganisatie te springen en dan je adviesrol naar de commandant te vervullen, te zorgen voor de kwaliteit van de onderofficieren en alle lopende projecten door te starten, vergt veel ondersteuning van zijn omgeving. Jan, succes! En als iemand zegt: Dat is onmogelijk, vertel hem dan maar met veel enthousiasme dat hij dat pas kan zeggen als je het geprobeerd hebt. Selectie Medio 2012 zal Fred Jansen, als opvolger van Jan Joosen, de functie als pelotonscommandant op de KMS gaan vervullen; weer een competente en enthousiaste vent! In plaats van februari 2013 ga ik veel sneller dan gepland, op 1 november 2011 van functie af. Daarom heb ik een aantal weken geleden alle adjudanten een mail gestuurd waarin ik ze de mogelijkheid geboden hebt zich kandidaat te stellen voor de opvolging op de KMS. Begin dit jaar heeft een aantal adjudanten aangegeven dat ze zich nog niet op wilden geven voor de opvolging op de KMS, ze hadden tenslotte de tijd tot Deze adjudanten heb ik persoonlijk benaderd. We hebben de opvolger geselecteerd uit drie kandidaten: Frank Hoek, Jan Welling en Fred Jansen. Uit de selectie kwam Fred Jansen als meest geschikt naar voren. Fred gefeliciteerd! Ontwikkeltraject Momenteel ligt bij het MC de uitvoeringsrichtlijnen voor getalenteerde onderofficieren ter inzage. Dit gaat over de detectie en selectie van onderofficieren voor het ontwikkeltraject LO/Sport. Wanneer het MC hier positief op reageert, worden de richtlijnen in het IDU opgenomen. Daarnaast zijn ze voor iedereen ter inzage en digitaal terug te vinden op onze LO/S-site. Dank jullie allemaal voor die geweldige tijd en Wacht niet tot het schip aankomt; zwem er naar toe. ZANDLOPER 07

8 CLAS-Bokaal Bij het kleiner worden van de Krijgmacht is je fysieke gesteldheid heel belangrijk en misschien wel doorslaggevend om deel uit te blijven maken van deze Krijgsmacht. Of je nu soldaat of generaal bent. Goede fysieke gesteldheid is belangrijk. Het is ons handelsmerk en tevens het bestaansrecht van de Koninklijke Landmacht, aldus Commandant Landstrijdkrachten (CLAS) luitenant-generaal Mart de Kruif in zijn toespraak tijdens de uitreiking van de CLAS-Bokaal. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid voor zijn fysieke gesteldheid nemen want tijdens uitzendingen kan fysieke fitheid het verschil maken tussen leven en dood. Met ingehouden adem luisterden de aanwezige sporters naar het betoog van de kersverse luitenant-generaal. Ook uitte hij woorden van dankbaarheid aan alle medewerkers die de competitie in goede banen hebben geleid. Na de spannende crossestafette werd de uiteindelijke winnaar van de CLAS-Bokaal 2011 het 13e Infanteriebataljon Luchtmobiel Regiment Stoottroepen Prins Bernhard uit Assen en bij de dames de Zelfstandige Eenheden uit Ermelo en mochten zij uit handen van luitenant-generaal Mart de Kruif de Bokaal ontvangen. Voor foto s en de eindstanden in het overallklassement van dames en heren kunt u terecht op de Intranetpagina van de LO/Sportcommissie en via internet middels www. sportcommissie.nl en In september 2011 zal 45 Painfbat te Ermelo een trainingsstudie ondergaan. De LO/Sportgroep Ermelo wordt hierin gesteund door twee inspanningsfysiologen van het bureau Trainings-geneeskunde en Trainingsfysiologie. 08 ZANDLOPER

9 SPORTKALENDER KL 2012 Cat Cat Cat Cat CLAS LOCATIE DATUM KL OPEN NMK KAMPIOENSCHAP S V1 V2 D BOKAAL PLAATS ORG 18 JAN X CROSS-COUNTRY (4 KM EN 10 KM) X X X X LBO 'T HARDE KL 1 FEB X SCHAATSEN (20 KM + 40 KM) X X X FLEVONICE BIDDINGHUIZEN KL 15 FEB X VOLLEYBAL X X SD HANZEHAL ZUTPHEN KL 22 FEB X ZAALVOETBAL X D HANZEHAL ZUTPHEN KL 24 FEB X ZAALVOETBAL X S VALKENHUIZEN ARNHEM KL 7 MRT X ZWEMMEN X X BREDA KLU 14 MRT X VOLLEYBAL X SEL X HANZEHAL - ZUTPHEN KMAR 20 MRT X SCHERMEN X X WOENSDRECHT KLU 21 MRT X ZAALVOETBAL X SEL X DEN HELDER KM 4 APR X BASKETBAL X SEL DEN HELDER KM 5 APR X BASKETBAL X DEN HELDER KM 11 APR X JUDO X X AMSTERDAM KMAR APR X SLOEPZEILEN X DEN HELDER KM 18 APR X STRANDLOOP X X DEN HAAG KMAR 25 APR X ORIENTERING ODL TEAMS X X X SVD BUDEL KL 9 MEI X GOLF X PURMEREND KL 11 MEI X RUGBY X NAT. RUGBY CENTRUM-A'DAM KL 22 MEI X PARCOURS SCHIETWEDSTRIJD X GWK HARSKAMP KL 23 MEI X ODL SCHIETEN GEWEER+PISTOOL X X SD+SD GWK HARSKAMP KL 24 MEI X GEWEER- EN PISTOOLSCHIETEN X GWK HARSKAMP KL MEI X ZEILEN X DEN HELDER KM 30 MEI X MOUNTAINBIKE X X X X DOORN KM 1 JUN X SPEEDMARS X X SD NLDA - BREDA KL 4--8 JUN X ZWEEFVLIEGEN X MALDEN KLU 6 JUN X X TRIATLON O.D. - 1/8 - TRI - RBR X X X FLEVONICE BIDDINGHUIZEN KL 8 JUN X RUITERSPORT (dressuur en springen) X BUNSCHOTEN MRV 13 JUN X ATLETIEK X X UDEN KLU 14 JUN X TENNIS ENKEL X X HILVERSUM KLU 19 JUN X SPORTSCHIETEN X X WOERDEN KLU 20 JUN X TENNIS DUBBEL X X HILVERSUM KLU 22 JUN X CRAMER REVOLVER X X HEUMERSOORD KLU JUN X MILITAIRE VIJFKAMP X X X X S RVS OIRSCHOT KL 29 AUG X BEACHVOLLEYBAL 4:4 X SCHEVENINGEN KM AUG X HONDENBIATLON X X X X WOENSDRECHT KLU 31 AUG X WIELRENNEN X X X AMERSFOORT VLASAKKERS KL 5 SEP X 10 ENGELSE MIJL X X X X AMERSFOORT VLASAKKERS KL 12 SEP X VELDVOETBAL X S HARDERWIJK KL 19 SEP X SURVIVAL IND/KOPPEL X X X S VEENHUIZEN-ASSEN KL 21 SEP X KLEIN TERREIN VOETBAL X D GMK GARDEREN KL 26 SEP X HALVE MARATHON X X X X DEN HELDER KM 3 OKT X ORIENTEREN - INDIVIDUEEL X X X HAVELTE KL 31 OKT X VELDVOETBAL X SEL X SPAKENBURG KLU 7 NOV X INDOORKLIMMEN X X X TILBURG KLU 22 NOV X CROSS-ESTAFETTE X X X SVD ERMELO KL 28 NOV X BADMINTON (HE,HD,DE,MIX) X X LTK 'T HARDE KMAR 7 DEC X ZAALVOETBAL X HANZEHAL ZUTPHEN KL 12 DEC X VOLLEYBAL X WIJCHEN KL ZANDLOPER 09

10 Compagnie in de West In de periode van augustus tot en met november ben ik als LO/Sportinstructeur uitgezonden met het 42 BLJ B-Cie uit Oirschot naar Compagnie in de West (Curacao). Mijn taak is om er voor te zorgen dat de compagnie in staat was om fysiek en mentaal onder warme omstandigheden kan functioneren en daarbij voorbereid te zijn op de eindoefening van deze term. De CLAS-compagnie bestaat uit 101 militairen van zowel mannen als vrouwen met als taak het inrichten van een territoriale verdediging. Dit gebeurt door het uitvoeren van een opleidings- en trainingsprogramma en het uitvoeren van amfibische oefeningen, waarbij men vanuit zee het land opgaat om daar de oefeningen voort te zetten. Dit alles gebeurt onder leiding van Mariniers. Taken De taken van deze compagnie kan men verdelen in verlenen van harde, zachte en ceremoniële taken. Hierbij kun je denken aan militaire bijstand, door bijvoorbeeld ingrijpen bij conflicten. Bij het verlenen van zachte bijstand moet u denken aan Hurricane Relief Operations (Humanitarian Assistance), wanneer een door een orkaan getroffen gebied noodhulp nodig heeft. Daarnaast voert de CLAS-compagnie ook nog een aantal ceremoniële taken uit. (Opening der Staten, Koninginnedag, dodenherdenking enzovoort). Voorbereidingen Om de inzet van de CLAS-compagnie goed te laten verlopen dient men voorafgaand in Nederland een bepaalde voorbereiding te volbrengen. Centraal staan de zwemtrainingen om op Curacao de Mariniers zwemtest succesvol uit te voeren. Deze test dient volbracht te worden om uiteindelijk deel te kunnen nemen aan de amfibische oefeningen. Test De zwemtest bestaat uit: 15 meter onderwater zwemmen, 25 meter zwemmen met wapen, een pop opduiken, reddingszwemmen, een verlaatrol te water laten (dit is bedoeld om te kunnen handelen als men een schip wil verlaten met uitrusting ) en als afsluiting van de test maakt men een reddingsvest van de gevechtsbroek. Deze gehele test wordt dan ook in gevechtstenue uitgevoerd. 10 ZANDLOPER

11 Oefening Aruba staat in het teken van tactisch optreden. Voorafgaand aan deze uitzending wordt er al flink getraind voor deze test. Beginnen met basis zwemtraining, waarna het uitgebreid wordt naar de specifieke trainingen. Ook wordt er aandacht besteed aan samenwerkings opdrachten en marstrainingen. Acclimatisatie De eerste twee weken van deze uitzending staan in het teken van acclimatiseren. Marstrainingen zonder uitrus ting en looptrainingen staan centraal. Ook is het mijn taak om scherp te zijn op de kerels dat ze voldoende drinken en dit bij een aantal trainingen verplicht te stellen. Tevens is het belangrijk om ze advies te geven wat men moet nuttigen nadat men veel vocht en mineralen heeft verloren, om zo het herstelproces te bevorderen. Temperaturen In de tweede en derde week gaat men het veld in om te wennen aan de temperaturen bij dag en nacht zonder af en toe de airco in te kunnen. In deze oefening krijgt men tevens les in Flora en Fauna van het eiland. Als afsluiting van deze twee weken, voert men de zwemtest uit. Opwerktraject Na het acclimatiseren begint het opwerktraject richting de eindoefening. Tussendoor zitten onder andere de oefeningen Bonaire (Aruba). Bonaire staat onder andere in het teken van Nonex hulpverlenen aan het Rode kruis en het Beteugelen van Woelingen wordt getraind. Oefening Aruba staat in het teken van tactisch optreden. Eindoefening De eindoefening bestaat voornamelijk uit tactische verplaatsingen en amfibisch optreden. In de voorbereiding daar naar toe wordt er met name aandacht besteed aan het verplaatsen te voet, intervaltrainingen, zwemtrainingen en eigen lichaamsgewicht (corestability training) trainingen. Tevens wordt het uithoudingsvermogen op de waterhindernisbaan getest en voert men een amfibische mars uit. Vrije tijd In de avonduren en weekend is er voldoende tijd om het eiland te verkennen. Er zijn vier privébussen beschikbaar die de CLAS-compagnie kan gebruiken. Soms is het dan ook erg genieten op het strand of in een Loungeclub aan zee. Tevens is het supergaaf om in de avonduren mijn eigen interval trainingen langs de zee te kunnen uitvoeren. Daarbij kom ik met verschillende hardloop- en triatlonwedstrijden voldoende aan mijn trekken en win ik ook regelmatig één van deze wedstrijden, wat de contacten met de lokale bevolking ook bevordert. Dit draagt ook bij aan een prima voorbereiding voor het komend crossseizoen. Al met al is dit voor mij een voorrecht om hier te mogen zijn en fantastisch om dit mee te maken. Sgt Pieter van Beekveld ZANDLOPER 11

12 Sportkleding Al lange tijd wil de LO/Sportorganisatie een nieuw tenue. Hiervoor is indertijd een project opgestart dat vanuit de CLAS begeleid werd door kap Fred de Ruijter. In 2009 hebben we binnen de aanbestedingen een groep instructeurs bereid gevonden voor een draagproef voor de nieuwe kleding. Er is door hen zeer serieus met de modellen en de enquêtes omgesprongen, waar we heel blij mee zijn omdat het nuttige input heeft gegeven. Instructeur Het afronden van het aanbestedingsproces heeft door verschillende onvoorziene omstandigheden langer geduurd dan gedacht en daarom heeft het lang geduurd voor wij een leverancier konden kiezen. Bovendien is er binnen het pakket het nodige veranderd waar een hoop tijd in is gaan zitten. Waar voorheen het pakket alleen voor de LO/Sportinstructeur bestemd was is het nu een pakket geworden voor alle sportinstructeurs, dus ook voor de instructeur van CZSK en KMar, waarmee er duidelijke en eenduidigheid is gekomen wie de instructeur is en wie de leerling. Het LO/Sportembleem mag niet meer gevoerd worden; er komt op alle kleding een algemeen defensielogo en ook dit heeft weer tot vertraging geleid. Doorslaggevend De nieuwe leverancier is Li Ning geworden. Deze kwam uit de aanbesteding als economisch beste aanbieder uit de bus. De keuze ging tussen twee goede leveranciers waarbij uiteindelijk de prijs doorslaggevend was, alhoewel het prijsverschil niet groot was, wat alleen maar aangeeft dat we met twee goede en vergelijkbare partijen te maken hadden. Vertraging Er is helaas vertraging opgetreden in de levering. Naast de bovengenoemde aanbestedingsvertraging is er ook een vertraging opgetreden door de bestedingstop van vorig jaar en een deel van dit jaar, maar gelukkig zijn de modellen nu volop in productie. Een groot deel is al gereed voor verscheping. We werken er keihard naar toe dat alles dit jaar nog uitgeleverd wordt, zodat volgend jaar overgegaan kan worden tot het uitreiken van de pakketten. Hoe dat gaat gebeuren is op dit moment nog niet te zeggen, dit zal in ieder geval projectmatig worden aangepakt. Schoenengeld Het schoenengeld 2009 en 2010 is nu vrijgegeven en wordt nog dit jaar overgemaakt en daarnaast hebben we dit jaar loop- en zaalschoenen verstrekt gekregen. Al met al gaan we dus goed gekleed het nieuwe jaar in. 12 ZANDLOPER

13 Even voorstellen... Eruit halen wat erin zit Maj Gertjan de Brouwer is de nieuwe Hoofd Sie Ondersteuning van de LO/Sportorganisatie, de opvolger van maj Arie Slok. Bij deze getrouwde collega uit Bemmel met zoon Pieter (10) en dochter Annet (7) stond een plaatsing bij de LO/Sportorganisatie, naast de wens van een buitenlandplaatsing, hoog op het verlanglijstje. Zijn (levens)doel is om het maximale uit zijn werk, sport en privéleven te halen. Gertjan begon zijn militaire carrière als dienstplichtige (1986) en volgde de Opleiding Centrum Officieren Speciale Diensten (OCOSD) om vervolgens als officier te starten bij de Luchtdoelartillerie. Na vijftien jaar onder dit wapen te hebben mogen dienen had hij het gezien. Het ontbreken van operationele inzetbaarheid deed Gertjan in 2007 besluiten over te stappen naar het Dienstvak Logistiek. Defensiebreed Zijn eerste plaatsing binnen de logistiek was bij Defensie Bedrijfstoffen Bedrijf (DBB), waar zijn opgedane ervaring als Commandant van een Logistiek peloton, de functie als accountmanager en de inmiddels gevolgde HBO Sales en accountmanager, goed van pas kwam. Later, als Hoofd Afd Behoeftebepaling en Vervulling had hij de verantwoording over de defensiebreed bevoorrading brandstof, olie en smeermiddelen, het vroegere BOSCO. Gertjan had een budget van 100 miljoen euro en speelde daarmee. Daarnaast stuurde hij een complete afdeling aan die je kunt vergelijken met de Staf van de LO/Sportorganisatie. Binding Zijn binding met de LO/Sportorganisatie vind je terug in zijn sportbeoefening. Gertjan is een heel gedreven allround sporter. Kwam daardoor met veel collega s in aanraking en bezocht vele LO/Sportgroepen. Zijn drive op onder andere het gebied van schermen, als onderdeel van de moderne vijfkamp, werd al snel opgemerkt door collega s. Destijds werd snel duidelijk dat hij een getalenteerde pistoolschutter was. Gediplomeerd Bij Luchtmobiel richt hij in Schaarsbergen een vijfkampvereniging op. In 1996 en 1997 bevestigt Gertjan dat schieten duidelijk zijn beste onderdeel is. Als zeer actief schutter, nog steeds overigens, gaat hij ook trainingscursussen verzorgen en wordt uiteindelijk gediplomeerd trainer. Zijn prestaties blijven niet onopgemerkt bij de Nederlandse Schietbond, want als gediplomeerd trainer moet je lid worden, en zo kwam men erachter dat Gertjan wel erg goed kon schieten. Olympische Spelen Hij werd benaderd om regionaal te gaan schieten en binnen een half jaar zat hij in de Nederlandse ploeg en die traint voor de Olympische Spelen. Vanwege het ontbreken van een sportklimaat in Nederland, in combinatie met het verkeerde vak en het ontbreken van visie bij de bond, bleven opzienbarende prestaties uit en heeft hij nooit optimaal kunnen trainen voor de Olympische Spelen. De Bond sloeg een andere richting in en voordat hij het zelf besefte begon de militaire ploeg aan Gertjan te trekken. Voor de gedreven Gertjan toch een teleurstelling want de overtuiging dat hij op Olympischniveau kan acteren is er. Verantwoordelijkheid Intussen schoot hij ook bij het KL-Schietteam en vroeg de BIMS om de expertise van Gert- jan; alleen een compleet andere discipline. Daar moest hij over nadenken. Gertjan; als ik iets doe, wil ik het goed doen. Tachtig procent van alle tijd die je erin steekt is privé. Je kunt niet elke dag trainen in de baas z n tijd, je hebt je verantwoordelijkheden. Dan moet je heel slim omgaan met je tijd om proberen zo hoog mogelijk te komen dus ik heb alles afgewogen om binnen het klimaat waarin je zit, er zoveel mogelijk uit te halen. Ambitie Toen Gertjan koos voor de militaire ploeg betekende dat ruim drie jaar hard trainen om naar de Wereldspelen te gaan, de Olympische Spelen voor militairen. Het een na grootste evenement ter wereld na de Olympische Spelen. Ik heb daar veel tijd ingestoken. Uiteindelijk mocht ik er niet heen ondanks dat ik me gekwalificeerd had; er zijn alleen medaille kandidaten heen gegaan. Dit sportieve doel staat nog steeds, namelijk de Wereldspelen 2015 in Korea. Combineren Bij de LO/Sportorganisatie is trainen en je werk doen, te combineren. Als ik ga trainen en doe daarnaast mijn werk goed is niemand die raar staat te kijken. Twintig jaar lang is dat wel aan de orde geweest. Wat kan blijven liggen tot morgen blijft liggen en ga ik sporten. Daarbij komt dat het schietproces wel aan je fysieke en mentale conditie gekoppeld is. Ik vind dat ik ook fysiek in orde moet zijn. Drive Gertjan staat op de nominatie om uitgezonden te worden. Inmiddels is duidelijk dat hij eind maart 2012 in Zuid Soedan als officier Logistiek in de Staf van VN missie gaat werken. Intussen is hij al volop bezig binnen de LO/Sportorganisatie. Gertjan is blij bij de LO/Sportorganisatie te werken. Hij heeft in het verleden veel met LO/Sportgroepen samengewerkt en de collega s zijn altijd fanatiek. Iedereen heeft een enorme drive en die heb ik ook. Fijn als je mensen om je heen hebt die dat ook hebben. Heerlijk om uiteindelijk bij zo n organisatie te mogen werken. ZANDLOPER 13

14 Teacher Werken op Hoogte Het is maandag 22 augustus als vijf cursisten in gebouw AA op de Bernhardkazerne te Amersfoort zich melden voor de Teacher Werken op Hoogte (TWOH) De deelnemers zijn Jasper de Jong, Delano Klein-entink, Sjarel Suijs, John Sanna en Sieger Everts. 14 ZANDLOPER

15 Voor Delano is het de tweede poging, voor de rest is het dus allemaal nieuw. Na het gebruikelijke handjes schudden, wordt er langzaam een opstart gemaakt. Dit jaar duurt de Rougecursus, sorry de TWOH, zes weken. Amersfoort De eerste week in Amersfoort stond in het teken van het aanscherpen van bekende en het vergaren van nieuwe stof. De rivercrossing, voorklimmen, het cacolet en diverse manieren van touwverlening stonden op het programma. Ook werden wij veelvuldig met de term risicomanagement bestookt, iets waar je onbewust al tijden mee bezig bent maar waar nu juist bij alles wat je doet de nadruk op ligt. Deze week werd zoals gebruikelijk afgesloten met een niveaumeting. Hierna was het tijd voor het spelletje, hoe krijg ik zoveel mogelijk klimmateriaal in een viertonner. Duitsland, Siedlinghausen Nadat de kamerindeling bekend was (Noord, Sjarel en Sieger), (Oost, Jasper en John) en Zuid (Delano), werd er koers gezet naar de bergsee, ons operatiegebied voor deze week. Hier werd het aangeleerde in een natuurlijke omgeving wederom aangeboden. Ook werden de eerste beurten gedraaid, waarbij de natuur af en toe behoorlijk tegenstribbelde. Op de bergreddings wand werden wat haken geboord. Waar wij onze voorklimkwaliteiten hebben kunnen verbeteren. Na een pittige dag op donderdag (vijf standendag, what s in a name) volgde er weer een niveaumeting op vrijdag. Na een evaluatie konden wij huiswaarts rijden en ons de maandag erop melden. Belgie, Marche Les Dames Na een rondleiding om het massief, kregen wij de opdracht: Verken vier omlopen plus TRA in vier uur. Weer een stapje complexer dan in Siedlinghausen. De dagen erna werd een aantal plannen gebouwd. Ook de overige vaardigheden zoals het takelen, voorklimmen en reddingen werden in moeilijkere scenario s weggezet. Helaas werd voor Sjarel in deze duidelijk dat de TWOH voor hem nog iets te vroeg kwam en heeft hijzelf de beslissing genomen om het een volgende TWOH weer te proberen. Hij is echter wel tot het eind van de cursus gebleven, puur voor de ervaringsopbouw, waarvoor hulde! Duitsland, Bad Reichenhall Voor de eerste dag stond bergredding op het programma, nu ook weer van simpele- naar een complexere situatie. Hierna was het tijd voor rust, de weekendbrake werd maximaal benut. Even uitslapen, de stad in en s avonds even genieten van het Herbstfest. Veel tijd voor ontspanning is er echter niet. Zondagmiddag begonnen de voorbereidingen voor de driedaagse tocht. Risicomanagement werd wederom toegepast en zaken zoals routetijdtabel, GPS werden voor bereid om de Boselsteig te gaan lopen. Wat erg gaaf was om te doen dat we een GVA-programma voor een van de groepen moesten verkennen. Uiteindelijk stond er een programma met drie omlopen. De laatste dag op de berg bestond wederom uit een aantal niveaumetingen. Waaronder GPS navigatie, twee reddingen en een kleine verkenning met tijdsdruk. Na de evaluatie stonden de overgebleven kandidaten op scherp. Volgende week woensdag, bijltjesdag. Frankrijk, Puy St Vincent Na een reis van veertien uur (vanuit het Noorden des lands) aangekomen bij de de Gite, ons onderkomen voor de aankomende tien dagen. Na twee dagen verkennen en bouwen is het tijd voor het oordeel: ben ik door of niet. Helaas mocht John niet door voor de proeve van bekwaamheid. De rest van de week stond in het teken van de plan van aanpak, reddingen en de GVA beurt. Deze dagen valt alles op zijn plek: risicomanagement, route plannen, het verkennen, uitvoeren van het plan. Nadat iedereen zijn tweede beurt had gedraaid had, was daar dan toch het verlossende woord. Drie TWOH s erbij. Smi Sieger Everts, LO/Sportgroep BHK Amersfoort ZANDLOPER 15

16 Kenniscentrum LO/Sportorganisatie Het Kenniscentrum wil de lopende projecten delen met het LO/Sportpersoneel. Een drietal van deze projecten wil ik ook hier kort benoemen. Daarnaast besteed ik kort aandacht aan de nieuwe samenstelling van het Kenniscentrum. Vanaf deze maand heeft het Kenniscentrum een nieuwe samenstelling. Helaas hebben we vorige maand afscheid moeten nemen van kapitein Sjors Röttger. Sjors mag gaan genieten van zijn functioneel leeftijdsontslag. We hebben het vermoeden dat we in de toekomst regelmatig nog wat van Sjors zullen horen in zijn rol als adviseur aan diverse sportbesturen en sportcoaches. We zullen hem zeker gaan missen. Zijn plaats is ingenomen door kapitein Christiaan Bakhuizen. Onderzoek Mentale veerkracht bij OOCL Onze missie geeft aan dat we naast het verbeteren van de optimale fysieke fitheid ons ook richten op de mentale fitheid van de militair. Het Kenniscentrum is betrokken bij drie projecten die te maken hebben met de mentale component. Eén van deze projecten is de samenwerking met TNO en het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL) in Garderen. De Brigade Generaal H.J. Maijers heeft de LO/Sportorganisatie en TNO toestemming gegeven om binnen OOCL het fenomeen mentale veerkracht te onderzoeken. In december 2011 zal TNO bij de gehele brigade (1000 militairen) de mentale veerkracht in kaart brengen. Zij doen dit door een vragenlijst en een bio-feedback game. Vervolgens zal er begin 2012 met ongeveer 150 personen een zogenaamde interventie van 6 tot 8 weken plaatsvinden. Deze interventie is in dit geval een LO/Sportprogramma gericht op twee vormingsdoelen. De vormingsdoelen zijn in overleg met de Bataljons Commandant vooraf vastgesteld aan de hand van de taken van de eenheid. De LO/Sportgroep in Garderen zal als vormingsmiddel diverse oefengebieden gebruiken. Ook zal het vaste kader een rol krijgen. Aansluitend zal deze interventiegroep de vragenlijst uit december nog een keer invullen. Op deze wijze kan TNO aangeven of er iets is gewijzigd is in de mentale veerkracht van de eenheid en van de diverse individuen. Daarnaast is het de bedoeling om de observaties van de LO/Sportinstructeurs naast de onderzoeksgegevens van TNO te leggen. Op deze wijze krijgen we objectief inzicht in de vraag of de interventie een verandering teweeg heeft gebracht en kunnen we onze observaties mogelijk staven. A t/m Z (Q-schijf) op Intranet Het Kenniscentrum is bezig om de Q-schijf te vullen met allerlei relevante informatie over onder andere uitzendingen, koudweer en jungletraining, oefengebieden, warmweer aspecten enzovoort. Op het intranet onder A t/m Z (Q-schijf) vindt u de diverse links. ARBO-catalogus Werken Op Hoogte Vanaf eind 2010 heeft het Kenniscentrum zitting in de werkgroep ARBO-catalogus Werken op Hoogte. Doel van de werkgroep, welke verder uit 4 subwerkgroepen bestaat, is om aan het einde van het jaar een Defensiebrede ARBO-catalogus Werken op Hoogte te presenteren, waarin alle regelgeving, taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het Werken op Hoogte staat beschreven. De realisatie van de ARBOcatalogus WOH heeft een behoorlijke vertraging opgelopen. Dat is gekomen door: 1. De grootte van de werkgroep. Aan tafel zitten vertegenwoordigers van alle Defensieonderdelen die met WOH te maken hebben. Een vertegenwoordiger van de Centrale van Overheidspersoneel en een vertegenwoordiger van het CMC. 2. De voortgang van de afzonderlijke werk groepen. 3. Cultuurverschillen en opvattingen tussen de verschillende OPCo s ten aanzien van het WOH (taken en verantwoordelijkheden). Wanneer uiteindelijk de ARBO-catalogus Werken op Hoogte het licht gaat zien is nog onduidelijk. Dat hij er uiteindelijk zal komen is zeker. Wat voor de LO/Sportinstructeur wel van belang is, is dat hij/zij door de Arbo-bril gaat leren kijken. De vraag die je jezelf voor elke les moet stellen is: Heb ik alle beheersmaatregelen genomen zodat het restrisico minimaal is? Dit geldt niet alleen voor onze klimactiviteiten maar voor al onze oefengebieden. Maj Pieter van der Peet en kap Arjan Kreeft 16 ZANDLOPER

17 Afscheid Nico Keus Na de opheffing van het Regionaal Loopbaancentrum Schaarsbergen in 2007 gaat Nico samen met twee P&O adviseurs de LO/Sportorganisatie ondersteunen als Senior medewerker P&O-advies. De hoofdtaak van Nico was het ondersteunen van de P&O adviseurs Theo van den Hof en Ramona Kellenaers en het fungeren als eerste aanspreekpunt met betrekking tot vragen op het gebied van P&O via de functionele mailbox LO/Sportorganisatie KL Aanspreekpunt P&O ondersteunt en adviseert de Commandant LO/Sportorganisatie KL op personeelsgebied, maar uiteindelijk beslist de commandant. Door de jaren heen vonden er op P&O adviseursgebied wat personele wisselingen plaats; Ramona wisselde met Leontien Patje en Theo met René Broek. Nico bleef het aanspreekpunt en de constante factor op Personeelsgebied voor de LO/Sport. Passie Op dit moment zijn de P&O adviseurs van de LO&Sportorganisatie René Kleinveld (P&O-adviseur) en René Broek (Sr P&O-adviseur). Naast zijn werk heeft Nico twee hobby s waar hij alles van afweet. Eén ervan is zijn passie voor oldtimers. Gevraagd en ongevraagd raakt hij niet uitgepraat over zijn Amerikaanse Pontiac Firebird uit Zijn andere hobby is fitness. Oerwoud Regelmatig worden er mensen overgeplaatst, tewerkgesteld of worden er stagiaires tijdelijk weggezet in het land. Dit heeft tot gevolg dat er administratief het nodige dient te gebeuren. Voor velen is het administratieve oerwoud dat Defensie rijk onoverzichtelijk en zien daardoor vaak door de bomen het bos niet meer. Nico kon altijd worden benaderd om hierin duidelijkheid te geven en mensen die hier vragen over hadden zo spoedig mogelijk antwoord te geven via de mail of telefonisch; hierdoor was de drempel naar P&O ook zeer laag en velen uit het land wisten hem dan ook te vinden. Weemoed In oktober 2011 heeft Nico met weemoed het stokje vrijwillig overgedragen aan collega aoo René Jelijs en gaat Nico zijn ondersteunende werkzaamheden nu verrichten voor 11 Infanteriebataljon Luchtmobiel te Schaarsbergen. Nico kijkt met heel veel plezier en tevredenheid terug op de afgelopen periode dat hij werkzaam is geweest voor de LO&Sportorganisatie KL en heeft deze leren kennen als een professionele organisatie waar de Koninklijke Landmacht niet buiten kan. Aooi Richard Wichhart ZANDLOPER 17

18 Taakspecifieke Krachttraining Bouwvakkers, lompe gasten, harde werkers, doordouwers, maar helaas vooral ook: rugklachten, SMR-klanten of tijdelijk geblesseerden. Kortom, ik heb het hier over de Genisten uit Wezep. 18 ZANDLOPER

19 We weten allemaal dat onze bouwvakkers van de Koninklijke Landmacht vaak fysiek zwaar werk doen. Maar met constant een groot aantal mensen in het SMR-traject, werd het tijd om weer eens kritisch naar de belasting/belastbaarheid van onze Genisten te kijken. Veelvuldige navraag bij de mannen van de werkvloer wees uit dat veel klachten ontstaan na fysiek zwaardere werkzaamheden zoals het bruggenbouwen. Meso-planning Jaarlijks trainen de meeste Genisten een week lang op de Bruggenschool in Hedel om hun brugbouwvaardigheden te verbeteren en onderhouden. Reden genoeg om de meso-planning nog eens kritisch tegen het licht te houden. Taakspecifiek Want hoe komt het toch dat, ondanks de steeds terugkerende Core Stability oefeningen en algemene krachttrainingen, die fitnesszaal tijdens de sportlessen nog steeds zo vol zit met mensen die niet met de les mee kunnen doen? Blijkbaar ontbrak het nog ergens aan, taakspecifieke krachttraining. Ik besluit een taakspecifiek krachtcircuit te maken die de mannen, na een Fmax-periode, zo goed mogelijk voorbereid op het bouwen van bruggen. Doctrine In de VTO n hebben we geleerd dat taakspecifieke krachttraining de laatste stap is voor de toepassingsperiode in de VATHcyclus (Voorbereiden - Aanpassen - Toepassen Herstel). Maar waarom wordt dit stukje zo vaak overgeslagen en blijven we meestal hangen in de wat meer algemene krachtoefeningen op dit vlak? Zonder al teveel moeite kan ik legio redenen bedenken, maar de belangrijkste reden is denk ik wel de continuïteit van trainen welke vaak ontbreekt. Volgens onze doctrine moeten we 2 á 3 maal in de week aan krachttraining doen om op te bouwen, bij een maal trainen in de week onderhouden we slechts. Op dit punt strandt mijn idee al. Want hoe gaan we dit ooit voor elkaar krijgen, met een eenheid die slechts twee sportmomenten in de week heeft, waarbij op het ene moment vaak ook nog andere gezichten te zien zijn dan op het andere moment? Bovendien moeten de lessen ook aantrekkelijk blijven voor de mannen want anders haken ze vanzelf af Medewerking Even overweeg ik mijn plannen overboord te gooien, maar ineens herinner ik me een discussie die ik ooit had met één van de cursusleiders van de VTO-2, tijdens mijn eindgesprek. Over hoe rendabel iets wel of niet is en over streven naar de ideale situatie. Ik bel de sergeant-majoor opleidingen (SMO) van mijn eenheid en na ons overleg, waarin ik hem op het hart druk dat dit alleen kan gaan werken en nut heeft als de mannen echt allemaal tweemaal per week komen trainen, verzekert hij me alle medewerking vanuit de eenheid. Puzzel Ik laat brugdelen ophalen uit Hedel en Vught, verdiep me in het Handboek der Geniesoldaat en na een ochtend uitleg en overleg met vijf enthousiaste Genisten over hoe alles getild en gedragen moet worden, heb ik voldoende informatie verzameld om de oefeningen op papier te zetten. Een avonddienst later kan het circuit getest worden. Het was nog een beste puzzel om de organisatie zo weg te zetten dat iedereen evenveel zou trainen, aangezien je sommige brugdelen met acht man en anderen weer met vier of zes man moet tillen. Maar het is gelukt en de mannen zijn enthousiast. Na wat aanpassingen hier en daar is het circuit klaar en kunnen er 42 man tegelijk trainen. Ik ben benieuwd hoe het zal lopen! Waan van de dag Een dag voordat de eenheid voor het eerst het krachtcircuit gaat doen in de les, krijg ik een telefoontje van de SMO. Hij heeft voor die les slechts een man of tien inplaats van de gebruikelijke 65. Of de les veranderd kan worden in een spellesje. Gefrustreerd vertel ik hem dat die tien man gewoon de geplande les gaan volgen en leg de telefoon neer. We zijn weer terug in de hectiek en waan van de dag. Ik bel de SMO terug en leg mijn frustratie uit. Van hogerhand is er een steunverlening doorgedrukt en hij heeft het niet kunnen tegenhouden. Ik begrijp het, het heeft ook geen zin om hier langer boos of teleurgesteld over te zijn. We komen tot een compromis voor de les van de volgende dag en spreken nogmaals af er alles aan te doen de volgende lessen door te laten gaan. Resultaat Op het moment van schrijven is het circuit in gebruik. Over vier weken gaat de eenheid weer naar de Bruggenschool. Tot die tijd staan de lessen in het teken van taakspecifieke krachttraining, uiteraard afgewisseld met zoveel mogelijk andere oefengebieden om het aantrekkelijk te houden. Of het beoogde resultaat: minder blessures na het bruggenbouwen, gehaald wordt? Ik kan het helaas niet voorspellen. Maar de mannen zijn erg enthousiast en gemotiveerd om nog harder te werken dan ze al deden. En daarmee is elke minuut voorbereidingstijd nuttig geweest! Sgt1 Fiona Lust, LO/Sportgroep PMK Wezep ZANDLOPER 19

20 uitstraling en liefde voor het vak dat ook jij hiermee besmet moest raken. Waar zijn ze gebleven? Trainen is mijn vak In de laatste Zandloper mag zeker niet het interview ontbreken van de oprichter en bedenker van het blad de Zandloper dat in 1994 het leven aanschouwde. Dat is de nu 61 jarige Ruud Makarawung die ik opzocht in Almere, in een prachtig onderkomen aan de Noorderplassen, het mooiste deel van Almere aan het water. Genietend van datgene wat het leven te bieden heeft samen met zijn vrouw Kamla, voormalig kapitein GNK, en hun tweejarig zoontje Ruben. Ruud, van oudsher Rotterdammer, werd als 12-jarige sportief bezig gehouden bij een OMNI-vereniging, waar sportinstructeurs van de Marine de scepter zwaaiden. Daar werden diverse sporten bedreven, waaronder ook schermen, de tak van sport die bij Ruud nog steeds een belangrijke plaats in zijn leven inneemt. Ooit heeft hij een vijfde plaats tijdens de wereldkampioenschappen kunnen veroveren en hij geeft nog steeds zijn BREAK schermclinics in het land. Besmet In 1972 kwam Ruud op als dienstplichtige en koos na de KMS-opleiding Artillerie als wapen vanwege de grotere kans om voor de sportopleiding in aanmerking te komen. Na het schrijven van een rekest kwam Ruud terecht op de LO/Sportopleiding, de laatste klas die nog in Hooghalen is opgeleid waar zijn liefde voor de sport werd vereeuwigd. Dit kon ook niet anders als je mensen ontmoet en opgeleid wordt door mensen met zo n Uniek Tijdens zijn studie Marketing en Public Relations bezocht hij bedrijven in het kader van communicatie en besefte meer en meer dat de LO/Sportorganisatie een erg uniek bedrijf is. Zoveel kennis op allerlei gebied. Actieve collega s als trainer of kader bij diverse sportbonden. Topsporters, eigen Medisch sportcentrum, toen nog met Frank Bettina aan het hoofd, wij organiseerden wedstrijden, NK-organisaties, aldus Ruud. Sterker nog, hij was ervan overtuigd dat wij met zoveel diamantjes in onze organisatie in staat waren om 90 procent van de Nationale evenementen op sportgebied te organi seren, zoveel kennis. Door onder andere onze geografische spreiding zagen collega s elkaar niet vaak en bedacht Ruud dat een eigen LO/Sporthuisorgaan onmisbaar was voor de LO/Sportorganisatie. Via dit blad konden collega s elkaar op de hoogte houden en lezen wat collega s zoal bezig hield. Ruud realiseerde zich dat defensie en dus ook de LO/Sportorganisatie een speelbal is van de politiek en ergerde zich aan collega s die uiteindelijk met hun eigen tuintje bezig waren en quasi met hun hart de organisatiebelangen dienden. Ondanks een aanstaande bevordering besloot hij in 1995 elders zijn capaciteiten te testen en koos voor de burgermaatschappij. Ik kon me in die periode niet verenigen met veranderde culturen en het beleid. Verwachtingspatroon Met zijn bedrijfje BREAK-Organisatiebureau b.v. startte hij en organiseerde sporteven e- menten voor de gemeente Arnhem, Politie, et cetera. Voor deze klussen huurde hij CIOS-sportleiders in, maar schrok van dat niveau. Ongetwijfeld had dat te maken met mijn verwachtingspatronen die ik nog had uit de LO/Sportorganisatie. Ik leende voor deze opdrachten vaak op ad hocbasis sportleiders maar schaamde me regelmatig hoe hier invulling aan werd gegeven. Tijdens deze evenementen bleek BREAK onder andere een onderdeel te zijn van het totale evenement en al gauw resulteerde dat in de organisatie van recepties, diners en s avonds muzikale invulling. Met de promo- 20 ZANDLOPER

WILLEM LODEWIJK V NASSAUKAZERNE, MATERIEEL LOGISTIEK PELETON (320) LOKAAL FACILITAIRE DIENST

WILLEM LODEWIJK V NASSAUKAZERNE, MATERIEEL LOGISTIEK PELETON (320) LOKAAL FACILITAIRE DIENST DE KAZERNES VAN NEDERLAND 2012. Hier vind u een lijst van landmachtkazernes in Nederland. In de lijst vind u de eenheden die er gelegerd zijn en de plaats waar de kazerne staat. JOHANNES POSTKAZERNE, HAVELTE.

Nadere informatie

Medic Special Forces: de hogere kunst van het pleisterplakken

Medic Special Forces: de hogere kunst van het pleisterplakken Medic Special Forces: de hogere kunst van het pleisterplakken tekst: sgt. Derek de Vries Lees het volledige artikel in de FALCON Grizzly, this is Mike ready to copy nine-liner This is grizzly, ready to

Nadere informatie

VCA Nieuwsbrief maart 2015

VCA Nieuwsbrief maart 2015 N A A M B E D R I J F VCA Nieuwsbrief maart 2015 Veteranen Cafe t Hookhoes, Grotestraat-zuid 129, Almelo www.veteranencafealmelo.nl vca@veteranen.nl Veteranencafé op 10 maart 2015 Contact : almeloveternen@gmail.com,

Nadere informatie

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding Reeds sinds 1993 voert de Nederlandse Badminton Bond een actief beleid om Talenten tijdig te ontdekken en regionaal en centraal op te leiden tot Topspeler.

Nadere informatie

Leidinggevende korporaal naast groepscommandant

Leidinggevende korporaal naast groepscommandant Een leidinggevende korporaal, te herkennen aan de gekruiste geweren op zijn rangonderscheidingstekens, geeft een bevel uit aan zijn groepsleden. Prestigestrijd NAVO en Rusland Voorbeeldgedrag en leidinggeven

Nadere informatie

Oprichting Defensie Gezondheidszorg Organisatie

Oprichting Defensie Gezondheidszorg Organisatie Oprichting Defensie Gezondheidszorg Organisatie Voortgang reorganisatie Januari 2013, nr.6 Met de oprichting van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) ontstaan een staf DGO en drie reguliere zorgelementen,

Nadere informatie

Beroepsmilitair. bij de. Koninklijke Landmacht

Beroepsmilitair. bij de. Koninklijke Landmacht Beroepsmilitair bij de Koninklijke Landmacht 1 Inleiding Duur van de voorlichting en inhoud Voorlichting beroepsmilitair Koninklijke Landmacht Aansluitend aan de voorlichting mogelijkheid tot: Solliciteren

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

DE VEVA OPLEIDING. Haal je MBO-Diploma en ontdek Defensie

DE VEVA OPLEIDING. Haal je MBO-Diploma en ontdek Defensie DE VEVA OPLEIDING Haal je MBO-Diploma en ontdek Defensie DE TIEN MEEST GES INFORMATIE VOOR OUDERS EN VERZORGERS 1 2 3 4 Is er ondanks de bezuinigingen bij Defensie een toekomst voor leerlingen Veiligheid

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Hoe Epke Zonderland Lars motiveert om zijn droom waar te maken

Hoe Epke Zonderland Lars motiveert om zijn droom waar te maken Hoe Epke Zonderland Lars motiveert om zijn droom waar te maken Lars (33) werkt 7 jaar als adviseur in de vastgoedsector, voornamelijk in kantooromgevingen. Sinds een half jaar heeft hij een nieuwe werkgever.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Sport en Beweeg december 2015

Nieuwsbrief Stichting Sport en Beweeg december 2015 Nieuwsbrief Stichting Sport en Beweeg december 2015 Met deze nieuwsbrief wil de stichting Sport en Beweeg belangstellenden informeren en enthousiasmeren voor de stichting Sport en Beweeg. Voorwoord Het

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten.

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten. 360 graden feedback Hieronder wordt door ieder groepslid een feedback gegeven op al zijn groepsgenoten. Zo kan iedereen zijn mening geven op de werkhouding van de betreffende persoon. Feedback van de groep

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Organisatie blz 3. 2. Chronologisch overzicht blz 4. 3. Huishoudelijke mededelingen blz 4. 4. Wedstrijdreglement blz 4

Inhoudsopgave. 1. Organisatie blz 3. 2. Chronologisch overzicht blz 4. 3. Huishoudelijke mededelingen blz 4. 4. Wedstrijdreglement blz 4 1 Inhoudsopgave 1. Organisatie blz 3 a) Sportcommissie KL b) Wedstrijdleiding c) Accommodatie 2. Chronologisch overzicht blz 4 3. Huishoudelijke mededelingen blz 4 4. Wedstrijdreglement blz 4 5. Eindklassement

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuws vanuit het team. 17 december 2015. Beste kinderen, ouders en verzorgers,

Nieuwsbrief. Nieuws vanuit het team. 17 december 2015. Beste kinderen, ouders en verzorgers, Nieuwsbrief 17 december 2015 Nieuws vanuit het team. Beste kinderen, ouders en verzorgers, Wat gaat de tijd toch snel Het eind van het jaar 2015 is alweer in zicht! Voor velen een moment om stil te staan

Nadere informatie

Stop met vergelijken. Je bent uniek

Stop met vergelijken. Je bent uniek Stop met vergelijken. Je bent uniek Deze week schrijft Tineke Franssen, een van de wandelcoaches van Het Coach Bureau, het artikel. Vlak voor de zomer rondt zij het wandelcoachtraject af met Hanneke (43).

Nadere informatie

ZO WORDEN VERGADERINGEN INTERESSANT VOOR JE. 4 SIMPELE TACTIEKEN

ZO WORDEN VERGADERINGEN INTERESSANT VOOR JE. 4 SIMPELE TACTIEKEN E-BLOG ZO WORDEN VERGADERINGEN INTERESSANT VOOR JE. 4 SIMPELE TACTIEKEN In carriere Zo worden vergaderingen interessant voor je. 4 simpele tactieken De vergadering is bij uitstek een plaats waar je kunt

Nadere informatie

Police Advisory Group (PAG) op pad

Police Advisory Group (PAG) op pad Maandag 07 januari 2013 Door onrust in een deel van ons werkgebied waren we het afgelopen weekend beperkt in de mogelijkheden om naar buiten te gaan (of het kamp te verlaten). Vandaag staat een bezoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2011

Nieuwsbrief oktober 2011 RSZK is In voor Zorg! Woensdag 28 september was een mooie zonnige dag met zomerse temperaturen. Een prachtige dag om van start te gaan met het project In voor Zorg. In dit project gaan we als organisatie

Nadere informatie

Spreektekst staatssecretaris Jack de Vries voor de werkconferentie van de Management Development training van het ministerie van Defensie.

Spreektekst staatssecretaris Jack de Vries voor de werkconferentie van de Management Development training van het ministerie van Defensie. Spreektekst staatssecretaris Jack de Vries voor de werkconferentie van de Management Development training van het ministerie van Defensie. Dames en heren, Ik ben nu ruim een jaar staatssecretaris van Defensie.

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

De coördinatoren van de evenementen waren in 2014: Ooldrik Modderman en Marlies Burgler m.i.v. 16-11-2014: Sjoukje Brouwer en Harry Dik

De coördinatoren van de evenementen waren in 2014: Ooldrik Modderman en Marlies Burgler m.i.v. 16-11-2014: Sjoukje Brouwer en Harry Dik Jaarverslag 2014 van de Evenementen Commissie Weg Na een lange aanloopperiode is op 18 februari 2015 is het Beleidsplan van de Evenementen Commissie Weg (ECW) door het bestuur van GA geaccordeerd. Zie

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

werken bij DEFENSIE MARINE Denk je aan de Marine, dan denk je aan schepen. Logisch, want die hebben we bij de Marine in alle soorten en maten. Van mijnenjagers tot onderzeeboten. Toch is de Marine meer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 55 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 september 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft een

Nadere informatie

Trainingsschema voor de marathon in München 2013

Trainingsschema voor de marathon in München 2013 Trainingsschema voor de marathon in München 2013 Nr Datum MAAN- DAG 5 trainingen per week (kan ingekort worden tot 4 trainingen per week: dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag) DINSDAG Variabele tempoloop

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Anna Kaulbachstraat 16 2032 KT Haarlem bel: (023) 5352279 fax: (023) 5352763 mail: mlking@mlkingschool.nl url: www.mlkingschool.nl

Anna Kaulbachstraat 16 2032 KT Haarlem bel: (023) 5352279 fax: (023) 5352763 mail: mlking@mlkingschool.nl url: www.mlkingschool.nl OBS Martin Luther King Anna Kaulbachstraat 16 2032 KT Haarlem bel: (023) 5352279 fax: (023) 5352763 mail: mlking@mlkingschool.nl url: www.mlkingschool.nl Belangrijke data 24 mei - Pinksteren kinderen vrij

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

De nieuwe missie en visie.

De nieuwe missie en visie. De nieuwe missie en visie. Beste collega s, Het is gelukt. Er is een Missie en Visie voor SSL. Graag neem ik jullie mee door het gehele proces. In deze uitgebreide personeelsinfo kun je het volgende lezen:

Nadere informatie

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen!

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen! Nieuwsbrief Mascha Pijnenborg Uitgave 1, 2011 Nieuw jaar, nieuwe ploeg, nieuwe fiets Een nieuw jaar is begonnen! Mijn oude ploeg bestaat nu écht niet meer en ik start nu officieel bij het nieuwe Dolmans

Nadere informatie

Horsemanship en Rijkunst

Horsemanship en Rijkunst Horsemanship en Rijkunst Janet Bos Monique de Rijk Een solide basis voor u en uw paard begint bij een goed contact, plus de juiste fysieke ontwikkeling van uw paard. En dát leert u allemaal tijdens de

Nadere informatie

HANDBALSCHOOL HAAGLANDEN

HANDBALSCHOOL HAAGLANDEN HANDBALSCHOOL HAAGLANDEN De tweede nieuwsbrief Handbalschool Haaglanden, talent ontwikkeling in de breedte In deze nieuwsbrief Het zit er op. 4 blokken hard gewerkt. Toernooien gespeeld en veel geleerd.

Nadere informatie

Koninklijke Landmacht infor A matiebulle N tin van en voor de L D O sp Portorg EanisaR Colofon tie 4-10 Redactieraad Kopij-Redactieadres

Koninklijke Landmacht infor A matiebulle N tin van en voor de L D O sp Portorg EanisaR Colofon tie 4-10 Redactieraad Kopij-Redactieadres Colofon LO PER informatiebulletin van en voor de sportorganisatie 4-10 ZAND Koninklijke Landmacht De Zandloper is een uitgave van en voor de LO/Sportorganisatie KL Jaargang 17 - Nummer 4 - December 2010

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Lesmateriaal bij de voorstelling: Zwemmen Zonder Mouwen

Lesmateriaal bij de voorstelling: Zwemmen Zonder Mouwen Lesmateriaal bij de voorstelling: Zwemmen Zonder Mouwen Beste docent, Binnenkort gaat u met uw klas naar de voorstelling Zwemmen Zonder Mouwen; een muzikale 8+ voorstelling die zich afspeelt in en rondom

Nadere informatie

Core. Sportstudio Sjàhto Dwarsdijk 3 7245 TV Laren (GLD) info@sjahto.nl 0573 421066

Core. Sportstudio Sjàhto Dwarsdijk 3 7245 TV Laren (GLD) info@sjahto.nl 0573 421066 Core Wat is ClubJoy Core? ClubJoy Core is een efficiënte workout om in slechts 30 minuten op een snelle én verantwoorde manier je kernspieren te trainen. Je buik, billen en rug worden strakker en sterker.

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Kalender september en oktober. Vrijdag 18 september Bezoek groep 7/8 aan Kramer Zuurkool

Kalender september en oktober. Vrijdag 18 september Bezoek groep 7/8 aan Kramer Zuurkool obs De Phoenix Week 38-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Bedankt voor uw komst op de groepsinformatieavond van vorige week. Tijdens deze avond is uitleg gegeven over de manier van werken en de methodes

Nadere informatie

Werkstuk bewegingsonderwijs

Werkstuk bewegingsonderwijs Werkstuk bewegingsonderwijs Taekwon-Do 26-6-2010 Door: Edwin Wanner Klas: V5B Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave.. Pagina 2 1. Plan van aanpak.. Pagina 3 2. Logboek.. Pagina 4 3. Vragen van het interview..

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Partieel bevel nr. 04 bij operatiebevel nr. 13208-1 nota (FGO MINUSMA)

Partieel bevel nr. 04 bij operatiebevel nr. 13208-1 nota (FGO MINUSMA) DEPMTTEMENTAAL VERTROUWELIJK Koninklijke Landmacht Cfm BIJLAGE ZZ (VERZENDLIJST) Partieel bevel nr. 04 bij operatiebevel nr. 13208-1 nota (FGO MINUSMA) HInIstarl* van D«r*n«i«Staf Commando LandrtrUdkrachten

Nadere informatie

Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel

Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel Auteur: Leni Minderhoud info@45plusondernemer.nl Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel Audio 2 Onderscheidend vermogen, specialisatie en toegevoegde waarde Welkom terug bij de tweede audioles van

Nadere informatie

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken Bijeenkomst 1 De trainer stelt zichzelf voor en geeft een korte toelichting over de inhoud en het doel van de training. Licht de afspraken en regels toe die gelden voor deelname. Neemt hier de tijd voor,

Nadere informatie

Infumomail 27 september 2013

Infumomail 27 september 2013 Roo, Marijke de Van: Provincie Fryslân Verzonden: vrijdag 27 september 2013 10:47 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Infumomail 27 september 2013 Kunt u deze mail niet

Nadere informatie

V.S.V. Velserbroek D Selectie

V.S.V. Velserbroek D Selectie Seizoen 2014 2015 V.S.V. Velserbroek D Selectie Beste spelers van V.S.V. Velserbroek, Komend seizoen zal de D1 spelen in de hoofdklasse. Door een prachtig resultaat van de oude D1 spelen we komend seizoen

Nadere informatie

Motivatie: presteren? Of toch maar leren?

Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Arjan van Dam Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Een van de lastigste opgaven van managers is werken met medewerkers die niet gemotiveerd zijn. Op zoek naar de oorzaken van het gebrek aan motivatie,

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Reinbôge

Nieuwsbrief van de Reinbôge vrijdag 16 januari 2015 Uit de jaarkalender: Januari Schoolkrant winter 30 januari Uurcultuur groep 6,7,8 13 februari Rapporten mee 17 en 19 februari Oudergesprekken 19 februari Nieuwsbrief februari 23

Nadere informatie

blijf van de chocola blijf van de chocola

blijf van de chocola blijf van de chocola 1 Blijf van de chocola Ontwikkel oefeningen voor Tenniskids met een doel Tennis lesgeven aan kinderen kan een echte uitdaging zijn. Dit niet in de minste plaats doordat kinderen eigenlijk maar een of twee

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Competitie als ondersteuning in de opleiding van een sporter in plaats van een slechte leermeester.

Competitie als ondersteuning in de opleiding van een sporter in plaats van een slechte leermeester. Competitie als ondersteuning in de opleiding van een sporter in plaats van een slechte leermeester. Aangezien het proces van LTAD voor sport evolueert, ontstaan gaandeweg evenveel antwoorden als nieuwe

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl

www.schakellelystad.nl www.schakellelystad.nl 28 november 2014 Schakelaartje Nr. 306 28 e jaargang week 48 01 december SR/MR 05 december sinterklaasviering en continu dag. Groep 5 t/m 8 14.15 uur vrij. 17 december kerstviering

Nadere informatie

Ik kan winnen, maar ik ben ook klaar om te verliezen

Ik kan winnen, maar ik ben ook klaar om te verliezen Ik kan winnen, maar ik ben ook klaar om te verliezen Over het formuleren van doelstellingen vanuit NLP (Neuro Lingustisch Programmeren) ging mijn artikel in de vorige Eekhoorn. NLP houdt zich vooral bezig

Nadere informatie

Start to Move door Leo Neuteboom

Start to Move door Leo Neuteboom Start to Move door Leo Neuteboom 7 november 2015 Waarom start to Move? Ik wil dat iedereen verantwoord kan ( leren ) bewegen. Tijdens een bostraining zag ik adspirant sporters ouderwets de vergane trimbaan

Nadere informatie

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST - LEERLING SuccesformulesVoorkant_Opmaak 1 06-10-14 10:08 Pagina 1 VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST 1 anigap 80:01 41-01-60 1 kaampo_tnakroovselumrofseccus

Nadere informatie

Joshua Verkuil 50 rugslag 39.53 100 rugslag 1:23.56 50 vlinderslag 33.61 200 wisselslag 2:50.94 PR

Joshua Verkuil 50 rugslag 39.53 100 rugslag 1:23.56 50 vlinderslag 33.61 200 wisselslag 2:50.94 PR Limietwedstrijd Dordrecht 50 vrije slag 33.17 50 vlinderslag 38.77. 200 wisselslag 2:49.57 50 vrije slag 32.19 100 vrije slag 1:07.99 PR 50 rugslag 41.77 PR 100 rugslag 1:27.93 PR 200 rugslag 2:55.53 PR

Nadere informatie

Boost Your Mindfulness

Boost Your Mindfulness Boost Your Mindfulness Ervaar. Voel. Luister. Kijk. Accepteer. Vertraag. Geniet. Zijn. Landgoed Yogabee in Zeeland 4-6 september 2015 Voel de wind door je haar, het natte zand onder je voeten, ervaar hoe

Nadere informatie

affirmaties voor een gelukshuis

affirmaties voor een gelukshuis affirmaties voor een gelukshuis affirmeer de verkoop van je huidige huis affirmeer de aankoop van je droomhuis Edith Hagenaar Affirmeren Weet je niet wat affirmaties zijn? Lees dan dit artikel: http://www.palaysia.com/affirmatie/index.html#aff

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Burn-out: een geluk bij een ongeluk

Burn-out: een geluk bij een ongeluk Burn-out: een geluk bij een ongeluk Als ik Els (39) voor het eerst spreek, is zij al bijna een jaar thuis vanwege een burn-out. Ze werkt zeven jaar als communicatiemedewerker voor een sportbond wanneer

Nadere informatie

HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016

HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016 HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016 Inhoud 1. Aan de slag!...3 2. Stappenplan...4 3. Extra tips voor publiciteit...5 4. Jij & je enthousiasme...6 5. Succes!...6 1. Aan de slag! Geweldig dat je hebt

Nadere informatie

Verslag van de A.L.V.: contributieverlaging!

Verslag van de A.L.V.: contributieverlaging! Met veel mensen wordt hard gebouwd aan onze vereniging. Het bestuur bouwt aan de benodigde kaders van de handbalvereniging, trainers en coaches bouwen aan de teams en het technisch kader bouwt alweer aan

Nadere informatie

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN PRAKTISCHE INFORMATIE Wat voor cursus? Het is een cursus voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen stevige vriendenkring (meer) hebben en die actief willen onderzoeken

Nadere informatie

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Nieuwsbrief januari 2013. Alle leden nog de beste wensen voor 2013. Bomenwacht Nederland is de nieuwe sponsor van de competitie. Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Dag Datum Wedstrijd Plaats Afstand zondag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

hun familie, geachte aanwezigen,

hun familie, geachte aanwezigen, Toespraak van de minister van Defensie, J.S.J. Hillen, ter gelegenheid van de uitreiking van de eerste universitair erkende diploma s van de Nederlandse Defensie Academie op 26 maart 2012 te Den Helder.

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Training Within Industry - Job Instruction

Training Within Industry - Job Instruction Training Within Industry - Job Instruction Inleiding In veel bedrijven worden problemen opgelost door doelgericht aan die problemen te werken. Achteraf hadden deze problemen voorkomen kunnen worden, door

Nadere informatie

Jan Harmenshof Nieuws 2015

Jan Harmenshof Nieuws 2015 Jan Harmenshof Nieuws 2015 Afscheid Na 42 jaar juf te zijn geweest, waarvan 41 jaar op obs Jan Harmenshof, heb ik besloten om als leerkracht te stoppen. Op 21-jarige leeftijd ben ik in 1973 begonnen in

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Selectiecriteria baanwielrennen 2015

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Selectiecriteria baanwielrennen 2015 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Selectiecriteria baanwielrennen 2015 Eisen KNWU 2015 Baan-DUUR mannen nationale selectie Leeftijd 17-17 18 - nieuwelingen top-6 - junioren top-3 (van alle eerstejaars)

Nadere informatie

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan De ontwikkeling van vrouwen en meisjes in het rugby heeft de afgelopen jaren flink aan momentum gewonnen en de beslissing om zowel heren als dames uit te laten komen op het sevenstoernooi van de Olympische

Nadere informatie

de Beste Studiekeuze Aanpak

de Beste Studiekeuze Aanpak de Beste Studiekeuze Aanpak Welk pad kies jij? Zelkennis is vaag pagina 3,4 Waar sta jij nu? Ontdek jouw volgende stap pagina 5,6 Hoe kom ik erachter wat ik wil? 3 bronnen voor zelfkennis pagina 7 Concreet

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3 Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3 In deze nieuwsbrief 1 Inleiding 2 Terugblikken 3 Pupillen van de week 4 Agenda 5 Afspraken 6 Competitie CMV 7 Weetjes 8 VOLAR nieuws 9 Voor de ouders 1. Inleiding

Nadere informatie

Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl. Informatie voor nieuwe jeugdleden

Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl. Informatie voor nieuwe jeugdleden Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl Informatie voor nieuwe jeugdleden JTC IJsselvogels jtc@ijsselvogels.nl December 2008 Korfballen bij IJsselvogels: echt

Nadere informatie

Whitepaper. Inzetten op integrale veiligheid

Whitepaper. Inzetten op integrale veiligheid Whitepaper Inzetten op integrale veiligheid Inzetten op integrale veiligheid Verliezen lijden? Door fraude, diefstal of schade? Of letsel? Daar zit u niet op te wachten. Sterker nog, u heeft zich ertegen

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016

RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016 RELATIE COACH OPLEIDING WEEKEND 2016 Health Balance Group Generaal Eisenhowerweg 4, 5056 CR Berkel-Enschot, Nederland T: +31 6 11424494 - I: www.healthbalance.nu - E: info@healthbalance.nu Voorwoord Je

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

TrainingsCoach. Hard work, magic moments: starting now! TrainingsCoach Kenya Classic

TrainingsCoach. Hard work, magic moments: starting now! TrainingsCoach Kenya Classic TrainingsCoach Hard work, magic moments: starting now! TrainingsCoach Kenya Classic De Kenya Classic voert door open savannegebied en dichte bergketens, steeds met uitzicht op paden van steenslag, zand

Nadere informatie

Topsport for Life, Fundrunner en jij? Informatie voor jouw inzet bij de nieuwe sportapp voor het goede doel

Topsport for Life, Fundrunner en jij? Informatie voor jouw inzet bij de nieuwe sportapp voor het goede doel Topsport for Life, Fundrunner en jij? Informatie voor jouw inzet bij de nieuwe sportapp voor het goede doel 1 1. Waarom Fundrunner bij Topsport for Life? Door alle acties van de laatste jaren zijn veel

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Samen iets doen voor de ziekte van een ander!

Samen iets doen voor de ziekte van een ander! Alphen geeft niet op Alphen d HuZes 2015 Samen iets doen voor de ziekte van een ander! Alphen d HuZes. Alphen geeft niet op Alphen d HuZes 2015 Samen iets doen voor de ziekte van een ander! Een aanleiding...

Nadere informatie

Hoe korfbal is ontstaan

Hoe korfbal is ontstaan Hoe korfbal is ontstaan Korfballers hebben hun sport te danken aan een onderwijzer, Nico Broekhuysen is zijn naam. Hij woonde in Amsterdam en hij moest een cursus gaan volgen in Zweden. s Avonds deden

Nadere informatie

Inextern Bureaupresentatie

Inextern Bureaupresentatie Inextern Bureaupresentatie Missie Inextern Klant Synergie Inextern Met in- en externe mensen organisaties laten renderen! Onze werkwijze Inextern aanpak Verkenning: Helder beeld vormen van de vraagstelling

Nadere informatie

Bedrijfs- en teamuitjes

Bedrijfs- en teamuitjes Robert Jansen, 06 24911360, contact@surfkaravaan.nl, www.surfkaravaan.nl, Kvk: 24457022 Bedrijfs- en teamuitjes Surfschool SurfKaravaan In Oudddorp : genieten van een lekkere dag aan het strand op de surfspot

Nadere informatie