kwartaalbericht LWV februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kwartaalbericht LWV februari 2015"

Transcriptie

1 kwartaalbericht LWV februari 2015 jaargang 4, nummer 1 renielle / photocase.com LWV goes Heidelberg Vier jaar geleden zijn we begonnen met het organiseren van buitenlandse reizen. Achterliggend doel was om een groep deelnemers bij elkaar te krijgen die de triple helix (structurele samenwerking bedrijfsleven-overheid-kennisinstellingen) vertegenwoordigen. Na succesvolle reizen naar Lille, Cambridge en Nordrhein-Westfalen is het reisdoel voor dit jaar Heidelberg op 10 en 11 juni Veel deelnemers aan de afgelopen reizen maken inmiddels deel uit van het Brainport 2020 programma voor Limburg. Door 2 dagen op een informele manier met elkaar op te trekken ontstaat er een persoonlijke band en samenwerken wordt een stuk makkelijker. Op 10 en 11 juni 2015 gaan we naar Heidelberg. Heidelberg herbergt de oudste universiteit van Duitsland met studenten. Vanaf de 70er jaren is daarnaast op een 2 tal terreinen een internationale toppositie verworven: - Heidelberg heeft het grootste en meest gespecialiseerde kankerinstituut van Duitsland met 3000 medewerkers; - het bio cluster Rhein Neckar behoort tot de toonaangevende internationale clusters op het gebied van bio technologie. Heidelberg ziet als grote verschil tussen de campussen in de USA en die in Europa dat in de USA samenwerking en bundeling van de verschillende clusters een vanzelfsprekendheid is, waar in Europa versnippering nog altijd troef is. Dat is de reden dat Bio Rhein Neckar besloten heeft tot een structurele samenwerking met Cambridge en Leuven en in gezamenlijkheid Europese projecten voorbereidt en indient. Kortom genoeg reden om 2 interessante dagen tegemoet te zien. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus mocht uw interesse gewekt zijn, meld u snel aan.

2 NIEUWJAARSBIJEENKOMST Nieuwjaarsbijeenkomst van Ondernemend Limburg op 6 januari 2015 met Willem Vermeend over Smart Industries. ZORGSYMPOSIUM Leden van de Raden van Bestuur en Toezicht van Limburgse zorginstellingen woonden op 11 december het 5e zorgsymposium bij dat in het teken stond van Innovaties in de zorg. 1 2

3 LWV kort nieuws Leer- Werkfabriek Samenwerkende Industrieterreinen Maasticht e.o.zorgt voor een betere aansluiting op arbeidsmarkt Participatiewet 3 Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van start gegaan. In de participatiewet worden de Wwb (Wet werk en bijstand), de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en de Wajong (Wet werk en ondersteuning jonggehandicapten) samengevoegd tot één regeling. De overheid wil met de nieuwe regeling zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan een baan helpen. In het regeerakkoord was hier een quotum voor afgesproken. Echter, in het sociaal akkoord van april 2013 is een banenafspraak gemaakt. Werkgevers gaan banen invullen met mensen uit de doelgroep. Gelukkig hoeft dit niet van vandaag op morgen te gebeuren. We hebben tot 2026 de tijd. Elk jaar moeten bepaalde aantallen gehaald worden. Het eerste meetpunt is 2017, dan moeten mensen met een arbeidsbeperking een baan hebben gevonden. Overigens zal ook de overheid zelf haar steentje bijdragen en plekken invullen. Indien de afgesproken aantallen niet gehaald worden, treedt alsnog de quotumwet in werking. Deze houdt in dat bedrijven met meer dan 25fte voor minimaal 5% uit mensen met een arbeidsbeperking moeten bestaan. Indien dit niet gehaald wordt, moet een boete van 5.000,- per niet gerealiseerde plek betaald worden. Maar gelukkig is dat op dit moment niet aan de orde. Vanaf dit jaar zijn 15 jonge werkzoekenden in Zuid-Limburg gestart bij een door Manpower en TRIGOS Support geïnitieerde Leer-Werkfabriek. Met dit project, waarbij de jongeren aan de slag gaan in een leerwerktraject in de leerwerkfabriek SIM, krijgen zij een duurzame kans op een stabiele toekomst. Manpower garandeert tijdens en na het traject een baan als Operator bij regionale technische productiebedrijven. Naast de twee deelnemende SIM-bedrijven Meerssen Papier en Rubber Resources is het project mede tot stand gekomen door het sectorplan voor de procesindustrie gefinancierd door OVP (opleidingsfonds We gaan ervan uit dat de aantallen gehaald worden. Veel bedrijven zijn al goed bezig op dit vlak. Dit blijkt ook een onlangs onder de leden gehouden enquête. 35% Van onze leden is al actief aan de slag met de doelgroep. Van de leden die nu nog niet actief zijn op dit gebied, geeft een groot aantal aan wel positief te staan ten opzichte van de banenafspraak. De LWV zal de komende tijd regelmatig aandacht besteden aan manieren waarop dit concreet zou kunnen worden ingevuld. Om de uitvoering in Limburg in goede banen te leiden, zullen drie zogenoemde werkbedrijven worden opgericht. In Noord, Midden en Zuid Limburg. Deze werkbedrijven gaan onder leiding van de centrumgemeenten een marktbewerkingsplan opstellen. Hierin wordt de markt maar ook het aanbod in kaart gebracht. Daarnaast wordt afgesproken hoe de werkgevers benaderd worden en welke instrumenten ter beschikking komen om de werkgever zoveel mogelijk te ontzorgen (jobcoaching, no-riskpolis, etc.). De LWV is vanuit het secretariaat alsook via een aantal leden goed vertegenwoordigd in de werkbedrijven. Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014: meer samenwerking tussen Limburgse bedrijven Limburgse bedrijven zijn in 2014 meer gaan samenwerken. Gevraagd naar hun netwerk blijken bedrijven in toenemende mate samen te werken met leveranciers en klanten, maar ook met bijvoorbeeld kennisinstellingen. Daarbij worden bedrijven steeds opener: de kennisdeling met externe partijen is flink toegenomen. Deze toegenomen samenwerking op innovatiegebied draagt positief bij aan het versterken van de van en voor procesindustrie) en het agentschap SZW. Ook is er ondersteuning vanuit Gemeente Maastricht, SIM (Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht) en UWV. Delen is het nieuwe hebben Als je zakelijk of privé verder wil komen, is het hebben van een goed relatienetwerk erg belangrijk. Een bekende kan je immers helpen om deuren die normaal gesproken gesloten blijven, te openen. Kennis-As Limburg. Dit concludeert het Netwerk Sociale Innovatie (NSI) van de Universiteit Maastricht in het rapport Sociale Innovatie Monitor Limburg Het onderzoek is door het NSI uitgevoerd in samenwerking met de LWV. De toegenomen samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties is een belangrijke sociale innovatie. Maar ook meer in het algemeen hebben Limburgse bedrijven en niet-commerciële organisaties sociale innovatie hoog in hun vaandel staan: het sociale innovatievermogen van Limburgse bedrijven is in 2014 gegroeid ten opzichte van Naast de toegenomen samenwerking en kennisdeling, blijkt dit ook uit de grote aandacht van Limburgse bedrijven voor de ontwikkeling van hun personeel. In veel organisaties krijgen medewerkers meer mogelijkheden tot professionele groei door taakverrijking en autonomie met een bijpassende verantwoordelijkheid. Hierdoor krijgen medewerkers meer uitdagingen in hun werk en kunnen zij zich verder ontwikkelen. Daarbij maakt het overigens nog niet eens zoveel uit wie jij kent. Het gaat er om dat mensen jou kennen en dat ze je weten te vinden. Reden genoeg om dus zeer secuur aan je netwerk te bouwen en dit te onderhouden. Vaak zijn we echter te veel op zoek naar voordeel voor onszelf en vergeten we wat we voor een ander kunnen betekenen. Zonde, want succesvol netwerken begint met weggeven. Je moet immers kunnen delen om te vermenigvuldigen. Netwerken is dan ook een must. Zeker in een tijd waarin zekerheden plotseling kunnen wegvallen, is je netwerk het enige waarop je zakelijk gezien kunt terugvallen. Zorg er daarom voor dat je genoeg aan je netwerk hebt gegeven, voordat je het écht nodig hebt. In deze tijd is delen immers het nieuwe hebben. Jack Braeken Stepco - 4

4 nieuwe leden Leden Jong LWV in blauw LWV kort nieuws t/m Kring Zuid-Limburg Arnoldussen, ing. E.G.M. (Emile) Maastricht Instruments BV Blösser, M.C.F. (Marcel) Geonius Bormans, M.M.L.M. (Michel) Brand Bierbrouwerij Burdorf, L. (Leo) Stichting Regiobranding Zuid-Limburg / Stichting LED Denis, P.M.F.T. (Paul) Morres & Company Dongen, J.H.M. van (Josje) Zuyd Hogeschool / Hotel Management School Maastricht Doremalen, I.J.G.M. van (Ingrid) Maastricht University Graaf, M. van der (Michel) Bonnefantenmuseum Grimbergen - Van-Louwers, I.C.G. (Ilona) Ernst & Young Maastricht Heuvel, R.H.M. van den (Robert) Consultancy for South East Asia & Africa Hollands, mw. M.J.P. (Michelle) GaiaZOO Huppertz, mr. J.J.M.C. (John) Paulussen Advocaten NV Knip, J.C. (Jos) INVISTA (Nederland) BV Kunnen, M.N.S. (Martijn) Chromaflo Technologies Europe BV Lammers, M.J. (Martin) Maastricht University Nicolaes, J.C.J.M. (Hans) GaiaZOO Pol, M. van (Michelle) Mediaan/abs bv Postema, drs. A. (André) Stichting Limburg Voortgezet Onderwijs Schaepkens, mr.drs. L.J.L. (Leon) Woningstichting Maasvallei Maastricht Kring Midden-Limburg Keurmerk Veilig Ondernemen 10 Bedrijventerreinen in de Gemeente Beek, Eijsden-Margraten en Maastricht hebben wederom het Keurmerk Veilig Ondernemen, Continu samenwerken behaalt. In 2008 is een start gemaakt met het opstellen van een plan van aanpak voor de certificering van KVO-B (Basis samenwerken). De politie, brandweer, gemeente Maastricht, gemeente Eijsden-Margraten en de ondernemers hebben eind 2008 een convenant ondertekent. In januari 2009 heeft dit geresulteerd in het KVO-B certificaat. Inmiddels zijn wij weer een aantal jaren verder en zijn de bedrijventerreinen voor de derde keer KVO-C gecertificeerd en heeft het bedrijventerrein Technoport Europe en BMAA het KVO-B certificaat behaald. Het Keurmerk Veilig Ondernemen verbetert op een gestructureerde manier de veiligheid beheer en onderhoud van bedrijventerreinen. Een duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer staat hierbij centraal. Bovendien maakt het KVO, de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het bedrijventerrein verbetert. Daar heeft niet alleen de ondernemer, maar ook de gemeente baat bij. Cremers, L.A.P. (Lou) SmitsVandenBroek Adviseurs Accountants Duijnhoven, P.A.A. van (Patrick) ABN AMRO Bank N.V. Eussen, P. (Philip) STRABAG BV Groei vraagt om innovatie. Om te innoveren is kennis nodig. Kennis die in overvloed Hoorn, P.M. Van (Patrick) Van Hoorn Carbide LWV agenda aanwezig is bij de euregionale kennisinstituten en campussen. Ommen, A.J. Van (Jan) Van Ommen Beheer B.V. * Jong LWV bijeenkomst Maar hoe zichtbaar en hoe toegankelijk is die kennis eigenlijk voor de MKB-ondernemer? Ommen, L.A.J. Van (Laurens) Restaurant Boschmolenplas 5 Dat blijkt in de praktijk nogal tegen te vallen. Het platform WhoKnowsWhat.eu brengt daar Nikkels, ing. O.G. (Olaf) VP Taxatie en Expertise 6 Schmitz, R.H.M. (Rob) Stichting Kinderopvang Roermond Senden, drs. M.J.M.J. (Marc) ING Zweep, R. van der (René) Alterar Kring Noord-Limburg Hafkamp, M.M.J. (Mark) Landsbergen, J.F.M. (Jeroen) Martens, P.W.H. (Geert) Massy, mr. J.J.C.P.K. (Jorg) Ridder,P.J.M. de (Paul) Sanders, P.S. (Sebastiaan) Vaes, P.H.J.P. (Pascal) Ziengs, E.M. (Ernst) Jong LWV Neefjes-Beunen, I.E.R. (Inez) Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V. IHI Hauzer Techno Coating B.V. Janssen de Jong Bouw Zuid Koenen en Co Belden Wire & Cable B.V. Leolux Living BV Vaes & Linthorst executive staffing B.V. ABN AMRO Bank N.V. INEZ Training & Consulting 16/03/2015 LWV-Limburg lunch 17/03/2015 LWV-Tefaf kring Zuid-Limburg 18/03/2015 LWV-Tefaf kring Midden- en Noord-Limburg 26/03/2015 Sandler salestraining* 24/04/2015 Rijdende rechter met een bezoek aan rechtbank Roermond* 18/05/2015 Matching en Coaching event* 25/06/2015 Members Choice* 17/06/2015 LWV-Golfdag LWV-Women gestart met Mastermindgroepen (Eu)regionaal kennisaanbod zichtbaar en toegankelijk voor MKB er binnenkort verandering in. Kern van het concept is de kennismakelaar die via de website gemakkelijk vindbaar is. De ondernemer kan de kennismakelaar direct via de zoekfunctie vinden, of via de thema s (de regionale topsectoren). De kennismakelaar doet de intake en brengt de ondernemer in contact met de juiste expert. Voordeel van dit concept is dat de kennismakelaar de urgentie van de ondernemersvraag bij de expert kan duidelijk maken en de samenwerking kan monitoren. WhoKnowsWhat.eu (eind februari online) is een initiatief van de Brightlands campussen in Maastricht en Sittard-Geleen, Maastricht University, Zuyd Hogeschool, LIOF en LWV. Doel van het project is het versterken van de Limburgse kenniseconomie door het stimuleren van kennisvalorisatie. De MKB er vervult een cruciale rol in de economische ontwikkeling van de Zuid-Limburgse economie. Van het MKB wordt de komende jaren een groei van 5 miljard verwacht. Deze groei kan alleen worden gerealiseerd als het innovatief vermogen van het MKB en een betere aansluiting op de campusontwikkeling en Kennis-As kan worden gerealiseerd. Het platform WhoKnowsWhat.eu kan hieraan een bijdrage leveren. Het LWV-Women netwerk is in 2015 gestart met een nieuwe vorm van bijeenkomsten: de mastermindgroep. De LWV-Women Mastermindgroepen hebben de doelstelling om op een vertrouwelijk niveau informatie te delen en van elkaar te leren. De groepen bestaan uit 8 tot 12 personen, men komt om de 6 weken bij elkaar om vraagstellingen d.m.v. de hot-seat methode te bespreken. Het is een innovatieve manier om persoonlijke vraagstellingen in een klein gezelschap te bespreken. Het netwerk kent inmiddels 164 deelnemers. Er lopen gesprekken met VNO-NCW om de belangen van topvrouwen en hun positie te versterken. Ook het komende jaar organiseert LWV-Women haar algemene lunch- en discuss-bijeenkomsten, onderwerpen die op de agenda staan: organisatie-opstellingen, 3D printing en nieuwe verdienmodellen, topvrouw aan het woord en strategisch denken. Interesse om deel te nemen aan een mastermindgroep? Stuur een mail naar Janou Martens:

5 partners/ sponsors Sponsors: LWV is gelieerd aan VNO-NCW Leeuwenborgh Wiertz Advocasso Essent De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) kroont de aantrekkelijkste werkgevers van de provincie Limburg van 2014 in de categorieën MKB & grote bedrijven In 2014 startte de LWV met de verkiezing Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg. De verkiezing is een open podium voor alle werkgevers in de provincie Limburg om in contact te komen met studenten. Wim Weijnen: Hiermee laten we zien hoe kansrijk onze regio is en laten we jongeren op een eigentijdse manier kennismaken met het bedrijfsleven. De verkiezing was een uitgelezen kans voor bedrijven en instellingen om zich te profileren onder met name jongeren. Veel mooie bedrijven in de provincie zijn namelijk nog onbekend bij deze arbeidskrachten van de toekomst, en onbekend maakt onbemind. Jongeren werden dan ook aangespoord om een stem uit te brengen op hun favoriete werkgever. In totaal hebben meer dan 75 bedrijven mee gedaan aan de verkiezing en zijn meer dan stemmen uitgebracht. De verkiezing is onderdeel van het imago-project Limburg Magnet, een initiatief van de LWV met als doel het (jonge) talent voor Limburg te binden, te boeien en te benutten. Dit wordt bewerkstelligd middels diverse deelprojecten waarvan deze verkiezing er één is. Via de site brainport2020career.nl worden studenten en bedrijven verder met elkaar in contact gebracht via een LinkedIn-methode. In totaal hebben hier al meer dan 3000 studenten een profiel. Was 2014 voor u ook een jaar als nooit tevoren? De wereld verandert snel en ondernemers moeten hier voortdurend op inspelen. Juist nu is het belangrijk om bewust stil te staan bij uw strategie. Hoe onderscheidend bent u en belangrijker nog: hoe verzilvert u uw onderscheidend vermogen? Onderzoek wijst uit dat het belangrijk is keuzes te maken, focus aan te brengen in uw strategische plannen. En hier in de praktijk aan vasthouden; met de lange termijn voortdurend in gedachte. Dat laatste blijkt behoorlijk lastig. Veel te vaak (volgens onderzoek meer dan 80%) worden lange termijn plannen voortijdig afgebroken, bijvoorbeeld vanwege korte termijn druk, een grote order of noodzaak tot kostenreductie. Juist het vasthouden aan het lange termijn plan is onderscheidend. Mits u uw lange termijn plan goed doordacht heeft door even tijd en afstand te nemen van de dagelijkse praktijk. Dat is nog zo n valkuil: voldoende tijd nemen. Kortom: neem voldoende tijd om uw lange termijn strategie te bepalen en houdt daar vervolgens aan vast. Succesvolle ondernemers doen dat ook! Bert Corten (Medtronic) en Gé Moonen (Moonen Packaging) nemen hun prijs in ontvangst Freek Schepers Koenen en Co - Limburgse Werkgevers Vereniging Steegstraat 5 Postbus AL Roermond Succesvolle ondernemers doen dat ook! column Partners: Koenen en Co Stepco ING Bank Boels Zanders Medtronic en Moonen Packaging aantrekkelijkste werkgevers van Limburg

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

PROJECT PRESENTATIE TIM-15. Project-B: Verbinden

PROJECT PRESENTATIE TIM-15. Project-B: Verbinden PROJECT PRESENTATIE TIM-15 Project-B: Verbinden 1 INTRODUCTIE Team: Louis Derks zelfstandig consultant Toon Kleinhout Koninklijke Landmacht Hans Slotema DSM Resolve René Verhoeven KvK Limburg Opdracht:

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

1. Wat is het probleem?

1. Wat is het probleem? Inleiding Bij ongewijzigd beleid ontstaat er de komende jaren vrijwel zeker een tekort aan gekwalificeerde procesoperators Het programma License to Operate is opgezet om gezamenlijk, gestructureerd en

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman De participatiewet Ed Staal en Richard Brenkman Doel van participatiewet Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, via betaald werk aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers Werkgevers Event 20 november 2014 Participatiewet De gevolgen hiervan voor werkgevers Startdatum: 1 januari 2015 De situatie nu èn per 1 januari 2015 Huidige situatie: Wajong, WSW, WWB verschillende rechten,

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Participatiewet wat betekent dit voor werkgevers De klassieke verzorgingsstaat

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Op naar 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten

Op naar 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten Op naar 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten Wie ben je & met welke gedachte(n) ben je hier gekomen? Werken met een arbeidsbeperking Werkzoekenden met een arbeidsbeperking hebben een achterstandspositie

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

Impactanalyse Participatiewet

Impactanalyse Participatiewet Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Impactanalyse Participatiewet Risico s en kansen die ontstaan als gevolg van de Participatiewet Risk. Reinsurance. Human Resources. Inleiding Om

Nadere informatie

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Voor jou als deelnemer Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Vind je het lastig om een baan te vinden of te houden? Weet je nog niet waar je talenten liggen, heb je nog geen keuze kunnen

Nadere informatie

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet!

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Programma 16.15 uur Welkom (Erik Rosier, projectleider Konnekt os) Hoofdlijnen Participatiewet (Jan Karel Jobse) Aan de slag & korte

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking

Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Het ambassadeursnetwerk werkgevers in actie voor mensen met een arbeidsbeperking Doel van deze bijeenkomst Participatiewet en banenafspraak Ambassadeursnetwerk Delen van ervaringen en adviezen Netwerken

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. Manager Operations Jos Bruens van PromTeg Industries, Duiven. Staan voor een baan Autisme is voor mijn werk geen beperking, maar een kracht. Panelenbouwer Niels

Nadere informatie

Accent op talent. Philips Werkgelegenheidsplan. Frank Visser Manager Philips Werkgelegenheidsplan GarantiebaneninBeeldt, 30 april 2015

Accent op talent. Philips Werkgelegenheidsplan. Frank Visser Manager Philips Werkgelegenheidsplan GarantiebaneninBeeldt, 30 april 2015 Accent op talent Philips Werkgelegenheidsplan Frank Visser Manager Philips Werkgelegenheidsplan GarantiebaneninBeeldt, 30 april 2015 1 Philips Werkgelegenheidsplan Programma vandaag Introductie Het DNA

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Afgesproken! 475 banen per jaar. Lars van der Hoorn: Sociaal ondernemen en winst maken. Dat gaat heel goed samen!

Afgesproken! 475 banen per jaar. Lars van der Hoorn: Sociaal ondernemen en winst maken. Dat gaat heel goed samen! Wijst werkgevers de weg in de nieuwe participatiewet Lars van der Hoorn: Sociaal ondernemen en winst maken. Dat gaat heel goed samen! 475 banen per jaar. Afgesproken! Sociaal ondernemen en winst maken.

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie

verbindt vertegenwoordigt versterkt

verbindt vertegenwoordigt versterkt LWV is gelieerd aan VNO-NCW Limburgse Werkgevers Vereniging VNO-NCW LWV Partners en sponsors: Partners: Boels Zanders NV, Koenen & Co, Rabobank en Stepco BV Sponsors: Advocasso, Essent, Leeuwenborgh Opleidingen,

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

doen Anders denken én De bouwsector is in transitie. We laten keuzes en paradigma s uit het verleden achter ons.

doen Anders denken én De bouwsector is in transitie. We laten keuzes en paradigma s uit het verleden achter ons. Anders denken én doen De bouwsector is in transitie. We laten keuzes en paradigma s uit het verleden achter ons. Sneller, beter, goedkoper en duurzamer werken, met oog voor de eindgebruiker, dat is het

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Samenwerken bij mobiliteit en recruitment. Jan van Goch 20 mei 2011

Samenwerken bij mobiliteit en recruitment. Jan van Goch 20 mei 2011 Samenwerken bij mobiliteit en recruitment Jan van Goch 20 mei 2011 Agenda Voorstellen Inleiding Ontwikkelingen/innovaties Voorbeelden samenwerkingsverbanden Vragen Voorstellen Jan van Goch 2001 heden Connexys

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

kwartaalbericht LWV december 2014

kwartaalbericht LWV december 2014 kwartaalbericht LWV december 2014 jaargang 3, nummer 4 foto: Ruewi / Photocase.com Economische groei; de raket met 2 stuwmotoren. Tijdens ons jaarlijkse congres op 18 november in het MECC in Maastricht

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Verslag elfde bijeenkomst NSI Denktank, 13 mei 2014 Gebouw van de Postgraduate Education, School of Business & Economics Universiteit Maastricht

Verslag elfde bijeenkomst NSI Denktank, 13 mei 2014 Gebouw van de Postgraduate Education, School of Business & Economics Universiteit Maastricht Verslag elfde bijeenkomst NSI Denktank, 13 mei 2014 Gebouw van de Postgraduate Education, School of Business & Economics Universiteit Maastricht Deelnemers Rob de Bie Nick Bos Frank Cörvers Math Jongen

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Duurzaam samenwerken. Groei en ambities stimuleren. Jeugd betrekken. Nieuwe energie ontwikkelen. Techniek van morgen maken. Van kennis kracht maken

Duurzaam samenwerken. Groei en ambities stimuleren. Jeugd betrekken. Nieuwe energie ontwikkelen. Techniek van morgen maken. Van kennis kracht maken Duurzaam samenwerken Jeugd betrekken Techniek van morgen maken Groei en ambities stimuleren Nieuwe energie ontwikkelen Van kennis kracht maken Samenwerkingsovereenkomst Energy Valley Topclub en Maatschappelijke

Nadere informatie

Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet. Sjoerd Potters

Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet. Sjoerd Potters Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet Sjoerd Potters Allereerst: de overheidsuitgaven De uitdaging is om de uitgaven te beheersen. Grootste uitgaven zijn de sociale zekerheid (77,6 miljard) en de

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar kvo veilig ondernemen iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. de schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet In deze factsheet staan de punten uit het sociaal akkoord die van invloed zijn op de Participatiewet en die van belang zijn voor mensen

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Cylin Participatie. Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Cylin Participatie. Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Cylin Participatie Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt De overheid vindt het belangrijk dat iedereen deelneemt aan de

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Checklist passie en poen

Checklist passie en poen Checklist passie en poen Aandachtspunten voor succesvol sociaal ondernemen gericht op de arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie Inleiding In het rapport Sociaal ondernemen:

Nadere informatie

Nut en noodzaak van eportfolio s. Welkom

Nut en noodzaak van eportfolio s. Welkom Nut en noodzaak van eportfolio s Welkom Wat is een eportfolio? Even voorstellen Projectleiders Marius Monen (Brainport Development) en Maartje Geenen (Provincie Limburg). Project met subsidie van Pieken

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 2.0

Projectplan MKB Roadmaps 2.0 Projectplan MKB Roadmaps 2.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. De eerste

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Partners for International Business Internationaal ondernemen

Nadere informatie

Integraal, sectoraal of per programma

Integraal, sectoraal of per programma Verslag VNG-bijeenkomst over effectieve overeenkomsten met werkgevers Zoetermeer, 19 december 2012 Bijeenkomst effectieve overeenkomsten met werkgevers Vanwege de energie die in bijeenkomsten van het bestuurlijk

Nadere informatie

Economisch Manifest. Noord-Limburg

Economisch Manifest. Noord-Limburg Noord-Limburg Inleiding In de vorm van een Plan van aanpak programma Greenport Venlo heeft de Provincie najaar 2014 haar visie gegeven op de koers die men voor Noord-Limburg van belang acht: het komen

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Regiobijeenkomsten Cao, Wwz & Participatiewet. www.poraad.nl

Regiobijeenkomsten Cao, Wwz & Participatiewet. www.poraad.nl Regiobijeenkomsten Cao, Wwz & Participatiewet Agenda Cao onderhandelingen tot 1 mei 2015 Loonruimteakkoord Wwz: 3-sporenbeleid PO-Raad Wwz: blokkendoos Cao inzet cao 2016 en verder Tools Wwz Participatiewet

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland Arbeidsmarktbeleid Onderwijs, jeugdbeleid, arbeidsmarktbeleid, zorg, welzijn en cultuur. Voor deze maatschappelijke thema s heeft Holland Rijnland een Sociale Agenda ontwikkeld. Vanuit deze agenda wisselen

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Cradle to Cradle Event New York

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Cradle to Cradle Event New York zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer RUIMTE EN ECONOMIE Reg.nr. B&W d.d. 17-09-2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Programma Startersdag Groningen

Programma Startersdag Groningen Programma Startersdag Groningen Zaterdag 1 november 2014 Welkom op de Startersdag Workshops Je kunt vandaag verschillende workshops bijwonen over het starten van een eigen bedrijf. Bij het aanmelden voor

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord 19 juni 2014 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde Boeken die spreken! Op 10 mei 2012 zal Rob de Wilde de tweede lezing van de collegereeks 2012 geven! Rob de Wilde is een gedreven en vanuit heldere

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 12 april Remco Claassen

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 12 april Remco Claassen COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 12 april Remco Claassen Boeken die spreken! Op 12 april 2012 zal Remco Claassen de aftrap geven van de collegereeks 2012! Remco Claassen is een rebelse spreker, trainer

Nadere informatie

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren.

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren. Alleen de uitgesproken tekst geldt. Toespraak bij de opening van het Innoversum Innovatiecongres door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op woensdag 25 mei 2011 om 9:20 te Enschede.

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 3 De Participatiewet 23 Heb je een beperking en heb je begeleiding nodig bij het werk? Dan

Nadere informatie

B-088 Green Deal Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing

B-088 Green Deal Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing B-088 Green Deal Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Minister van Binnenlandse

Nadere informatie

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Inleiding Ondanks het feit dat iedereen weet dat netwerken van belang is - we zullen dan ook niet meer ingaan op het waarom - blijkt dat veel mensen

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op www.cio-platform.nl CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Banenafspraak 2013-2026

Banenafspraak 2013-2026 Banenafspraak 2013-2026 Onderdeel van sociaal akkoord 2013 Presentatie: Hans Spigt Datum: 27 november 2015 www.vso-werkgevers.nl Taakstelling Banenafspraak Extra banen voor bijzondere doelgroep Taakstelling

Nadere informatie

Maastricht 30% 30% 48% Maastricht: 122.383 inw. Zuid-Limburg: 604.154 inw. factsheet: Participatie. Maastricht. Oprichting LED

Maastricht 30% 30% 48% Maastricht: 122.383 inw. Zuid-Limburg: 604.154 inw. factsheet: Participatie. Maastricht. Oprichting LED factsheet: Maastricht Maastricht: 122.383 inw. Zuid-Limburg: 604.154 inw. Participatie Maastricht Oprichting LED 2012 2020 30% 30% 48% beroepsbevolking werkend buiten eigen gemeente alledaagse voorzieningen

Nadere informatie

ECWGO/U201500521 Lbr: 15/020

ECWGO/U201500521 Lbr: 15/020 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft afspraak garantiebanen Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201500521 Lbr: 15/020 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Deze toelichting gaat uitgebreid in op enkele nieuwe instrumenten. Vervolgens wordt de nieuwe regeling

Nadere informatie

Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014

Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014 Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014 1. Inleiding In 2013 is een sociaal akkoord gesloten tussen Kabinet en sociale partners.

Nadere informatie

Participatiewet. Aanleiding. 35 Werkbedrijven

Participatiewet. Aanleiding. 35 Werkbedrijven Participatiewet Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. De wet zet een groot aantal veranderingen binnen de sociale zekerheid in gang en vervangt de Wet werk en bijstand. Aanleiding Op 13

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Notitie Regionaal Werkbedrijf

Notitie Regionaal Werkbedrijf Notitie Regionaal Werkbedrijf 1. Inleiding De memo Ambtelijke verkenning RPA en VNO-NCW Midden en FNV is in het Portefeuillehoudersoverleg Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (PHO RPA) van 16 april jl.

Nadere informatie

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Innoveren in de topsectoren chemie en energie InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Om innovaties in de topsectoren chemie en energie kansrijker te maken helpt InnovatieLink

Nadere informatie

Gulpen-Wittem 66% 66% 38% Gulpen-Wittem: 14.496 inw. Zuid-Limburg: 604.154 inw. factsheet: Participatie. Gulpen-Wittem.

Gulpen-Wittem 66% 66% 38% Gulpen-Wittem: 14.496 inw. Zuid-Limburg: 604.154 inw. factsheet: Participatie. Gulpen-Wittem. factsheet: Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem: 14.496 inw. Zuid-Limburg: 604.154 inw. Participatie Gulpen-Wittem Oprichting LED 2012 2014 2020 66% 66% 38% beroepsbevolking werkend buiten eigen gemeente alledaagse

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie