kwartaalbericht LWV februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kwartaalbericht LWV februari 2015"

Transcriptie

1 kwartaalbericht LWV februari 2015 jaargang 4, nummer 1 renielle / photocase.com LWV goes Heidelberg Vier jaar geleden zijn we begonnen met het organiseren van buitenlandse reizen. Achterliggend doel was om een groep deelnemers bij elkaar te krijgen die de triple helix (structurele samenwerking bedrijfsleven-overheid-kennisinstellingen) vertegenwoordigen. Na succesvolle reizen naar Lille, Cambridge en Nordrhein-Westfalen is het reisdoel voor dit jaar Heidelberg op 10 en 11 juni Veel deelnemers aan de afgelopen reizen maken inmiddels deel uit van het Brainport 2020 programma voor Limburg. Door 2 dagen op een informele manier met elkaar op te trekken ontstaat er een persoonlijke band en samenwerken wordt een stuk makkelijker. Op 10 en 11 juni 2015 gaan we naar Heidelberg. Heidelberg herbergt de oudste universiteit van Duitsland met studenten. Vanaf de 70er jaren is daarnaast op een 2 tal terreinen een internationale toppositie verworven: - Heidelberg heeft het grootste en meest gespecialiseerde kankerinstituut van Duitsland met 3000 medewerkers; - het bio cluster Rhein Neckar behoort tot de toonaangevende internationale clusters op het gebied van bio technologie. Heidelberg ziet als grote verschil tussen de campussen in de USA en die in Europa dat in de USA samenwerking en bundeling van de verschillende clusters een vanzelfsprekendheid is, waar in Europa versnippering nog altijd troef is. Dat is de reden dat Bio Rhein Neckar besloten heeft tot een structurele samenwerking met Cambridge en Leuven en in gezamenlijkheid Europese projecten voorbereidt en indient. Kortom genoeg reden om 2 interessante dagen tegemoet te zien. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus mocht uw interesse gewekt zijn, meld u snel aan.

2 NIEUWJAARSBIJEENKOMST Nieuwjaarsbijeenkomst van Ondernemend Limburg op 6 januari 2015 met Willem Vermeend over Smart Industries. ZORGSYMPOSIUM Leden van de Raden van Bestuur en Toezicht van Limburgse zorginstellingen woonden op 11 december het 5e zorgsymposium bij dat in het teken stond van Innovaties in de zorg. 1 2

3 LWV kort nieuws Leer- Werkfabriek Samenwerkende Industrieterreinen Maasticht e.o.zorgt voor een betere aansluiting op arbeidsmarkt Participatiewet 3 Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van start gegaan. In de participatiewet worden de Wwb (Wet werk en bijstand), de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en de Wajong (Wet werk en ondersteuning jonggehandicapten) samengevoegd tot één regeling. De overheid wil met de nieuwe regeling zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan een baan helpen. In het regeerakkoord was hier een quotum voor afgesproken. Echter, in het sociaal akkoord van april 2013 is een banenafspraak gemaakt. Werkgevers gaan banen invullen met mensen uit de doelgroep. Gelukkig hoeft dit niet van vandaag op morgen te gebeuren. We hebben tot 2026 de tijd. Elk jaar moeten bepaalde aantallen gehaald worden. Het eerste meetpunt is 2017, dan moeten mensen met een arbeidsbeperking een baan hebben gevonden. Overigens zal ook de overheid zelf haar steentje bijdragen en plekken invullen. Indien de afgesproken aantallen niet gehaald worden, treedt alsnog de quotumwet in werking. Deze houdt in dat bedrijven met meer dan 25fte voor minimaal 5% uit mensen met een arbeidsbeperking moeten bestaan. Indien dit niet gehaald wordt, moet een boete van 5.000,- per niet gerealiseerde plek betaald worden. Maar gelukkig is dat op dit moment niet aan de orde. Vanaf dit jaar zijn 15 jonge werkzoekenden in Zuid-Limburg gestart bij een door Manpower en TRIGOS Support geïnitieerde Leer-Werkfabriek. Met dit project, waarbij de jongeren aan de slag gaan in een leerwerktraject in de leerwerkfabriek SIM, krijgen zij een duurzame kans op een stabiele toekomst. Manpower garandeert tijdens en na het traject een baan als Operator bij regionale technische productiebedrijven. Naast de twee deelnemende SIM-bedrijven Meerssen Papier en Rubber Resources is het project mede tot stand gekomen door het sectorplan voor de procesindustrie gefinancierd door OVP (opleidingsfonds We gaan ervan uit dat de aantallen gehaald worden. Veel bedrijven zijn al goed bezig op dit vlak. Dit blijkt ook een onlangs onder de leden gehouden enquête. 35% Van onze leden is al actief aan de slag met de doelgroep. Van de leden die nu nog niet actief zijn op dit gebied, geeft een groot aantal aan wel positief te staan ten opzichte van de banenafspraak. De LWV zal de komende tijd regelmatig aandacht besteden aan manieren waarop dit concreet zou kunnen worden ingevuld. Om de uitvoering in Limburg in goede banen te leiden, zullen drie zogenoemde werkbedrijven worden opgericht. In Noord, Midden en Zuid Limburg. Deze werkbedrijven gaan onder leiding van de centrumgemeenten een marktbewerkingsplan opstellen. Hierin wordt de markt maar ook het aanbod in kaart gebracht. Daarnaast wordt afgesproken hoe de werkgevers benaderd worden en welke instrumenten ter beschikking komen om de werkgever zoveel mogelijk te ontzorgen (jobcoaching, no-riskpolis, etc.). De LWV is vanuit het secretariaat alsook via een aantal leden goed vertegenwoordigd in de werkbedrijven. Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014: meer samenwerking tussen Limburgse bedrijven Limburgse bedrijven zijn in 2014 meer gaan samenwerken. Gevraagd naar hun netwerk blijken bedrijven in toenemende mate samen te werken met leveranciers en klanten, maar ook met bijvoorbeeld kennisinstellingen. Daarbij worden bedrijven steeds opener: de kennisdeling met externe partijen is flink toegenomen. Deze toegenomen samenwerking op innovatiegebied draagt positief bij aan het versterken van de van en voor procesindustrie) en het agentschap SZW. Ook is er ondersteuning vanuit Gemeente Maastricht, SIM (Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht) en UWV. Delen is het nieuwe hebben Als je zakelijk of privé verder wil komen, is het hebben van een goed relatienetwerk erg belangrijk. Een bekende kan je immers helpen om deuren die normaal gesproken gesloten blijven, te openen. Kennis-As Limburg. Dit concludeert het Netwerk Sociale Innovatie (NSI) van de Universiteit Maastricht in het rapport Sociale Innovatie Monitor Limburg Het onderzoek is door het NSI uitgevoerd in samenwerking met de LWV. De toegenomen samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties is een belangrijke sociale innovatie. Maar ook meer in het algemeen hebben Limburgse bedrijven en niet-commerciële organisaties sociale innovatie hoog in hun vaandel staan: het sociale innovatievermogen van Limburgse bedrijven is in 2014 gegroeid ten opzichte van Naast de toegenomen samenwerking en kennisdeling, blijkt dit ook uit de grote aandacht van Limburgse bedrijven voor de ontwikkeling van hun personeel. In veel organisaties krijgen medewerkers meer mogelijkheden tot professionele groei door taakverrijking en autonomie met een bijpassende verantwoordelijkheid. Hierdoor krijgen medewerkers meer uitdagingen in hun werk en kunnen zij zich verder ontwikkelen. Daarbij maakt het overigens nog niet eens zoveel uit wie jij kent. Het gaat er om dat mensen jou kennen en dat ze je weten te vinden. Reden genoeg om dus zeer secuur aan je netwerk te bouwen en dit te onderhouden. Vaak zijn we echter te veel op zoek naar voordeel voor onszelf en vergeten we wat we voor een ander kunnen betekenen. Zonde, want succesvol netwerken begint met weggeven. Je moet immers kunnen delen om te vermenigvuldigen. Netwerken is dan ook een must. Zeker in een tijd waarin zekerheden plotseling kunnen wegvallen, is je netwerk het enige waarop je zakelijk gezien kunt terugvallen. Zorg er daarom voor dat je genoeg aan je netwerk hebt gegeven, voordat je het écht nodig hebt. In deze tijd is delen immers het nieuwe hebben. Jack Braeken Stepco - 4

4 nieuwe leden Leden Jong LWV in blauw LWV kort nieuws t/m Kring Zuid-Limburg Arnoldussen, ing. E.G.M. (Emile) Maastricht Instruments BV Blösser, M.C.F. (Marcel) Geonius Bormans, M.M.L.M. (Michel) Brand Bierbrouwerij Burdorf, L. (Leo) Stichting Regiobranding Zuid-Limburg / Stichting LED Denis, P.M.F.T. (Paul) Morres & Company Dongen, J.H.M. van (Josje) Zuyd Hogeschool / Hotel Management School Maastricht Doremalen, I.J.G.M. van (Ingrid) Maastricht University Graaf, M. van der (Michel) Bonnefantenmuseum Grimbergen - Van-Louwers, I.C.G. (Ilona) Ernst & Young Maastricht Heuvel, R.H.M. van den (Robert) Consultancy for South East Asia & Africa Hollands, mw. M.J.P. (Michelle) GaiaZOO Huppertz, mr. J.J.M.C. (John) Paulussen Advocaten NV Knip, J.C. (Jos) INVISTA (Nederland) BV Kunnen, M.N.S. (Martijn) Chromaflo Technologies Europe BV Lammers, M.J. (Martin) Maastricht University Nicolaes, J.C.J.M. (Hans) GaiaZOO Pol, M. van (Michelle) Mediaan/abs bv Postema, drs. A. (André) Stichting Limburg Voortgezet Onderwijs Schaepkens, mr.drs. L.J.L. (Leon) Woningstichting Maasvallei Maastricht Kring Midden-Limburg Keurmerk Veilig Ondernemen 10 Bedrijventerreinen in de Gemeente Beek, Eijsden-Margraten en Maastricht hebben wederom het Keurmerk Veilig Ondernemen, Continu samenwerken behaalt. In 2008 is een start gemaakt met het opstellen van een plan van aanpak voor de certificering van KVO-B (Basis samenwerken). De politie, brandweer, gemeente Maastricht, gemeente Eijsden-Margraten en de ondernemers hebben eind 2008 een convenant ondertekent. In januari 2009 heeft dit geresulteerd in het KVO-B certificaat. Inmiddels zijn wij weer een aantal jaren verder en zijn de bedrijventerreinen voor de derde keer KVO-C gecertificeerd en heeft het bedrijventerrein Technoport Europe en BMAA het KVO-B certificaat behaald. Het Keurmerk Veilig Ondernemen verbetert op een gestructureerde manier de veiligheid beheer en onderhoud van bedrijventerreinen. Een duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer staat hierbij centraal. Bovendien maakt het KVO, de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het bedrijventerrein verbetert. Daar heeft niet alleen de ondernemer, maar ook de gemeente baat bij. Cremers, L.A.P. (Lou) SmitsVandenBroek Adviseurs Accountants Duijnhoven, P.A.A. van (Patrick) ABN AMRO Bank N.V. Eussen, P. (Philip) STRABAG BV Groei vraagt om innovatie. Om te innoveren is kennis nodig. Kennis die in overvloed Hoorn, P.M. Van (Patrick) Van Hoorn Carbide LWV agenda aanwezig is bij de euregionale kennisinstituten en campussen. Ommen, A.J. Van (Jan) Van Ommen Beheer B.V. * Jong LWV bijeenkomst Maar hoe zichtbaar en hoe toegankelijk is die kennis eigenlijk voor de MKB-ondernemer? Ommen, L.A.J. Van (Laurens) Restaurant Boschmolenplas 5 Dat blijkt in de praktijk nogal tegen te vallen. Het platform WhoKnowsWhat.eu brengt daar Nikkels, ing. O.G. (Olaf) VP Taxatie en Expertise 6 Schmitz, R.H.M. (Rob) Stichting Kinderopvang Roermond Senden, drs. M.J.M.J. (Marc) ING Zweep, R. van der (René) Alterar Kring Noord-Limburg Hafkamp, M.M.J. (Mark) Landsbergen, J.F.M. (Jeroen) Martens, P.W.H. (Geert) Massy, mr. J.J.C.P.K. (Jorg) Ridder,P.J.M. de (Paul) Sanders, P.S. (Sebastiaan) Vaes, P.H.J.P. (Pascal) Ziengs, E.M. (Ernst) Jong LWV Neefjes-Beunen, I.E.R. (Inez) Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V. IHI Hauzer Techno Coating B.V. Janssen de Jong Bouw Zuid Koenen en Co Belden Wire & Cable B.V. Leolux Living BV Vaes & Linthorst executive staffing B.V. ABN AMRO Bank N.V. INEZ Training & Consulting 16/03/2015 LWV-Limburg lunch 17/03/2015 LWV-Tefaf kring Zuid-Limburg 18/03/2015 LWV-Tefaf kring Midden- en Noord-Limburg 26/03/2015 Sandler salestraining* 24/04/2015 Rijdende rechter met een bezoek aan rechtbank Roermond* 18/05/2015 Matching en Coaching event* 25/06/2015 Members Choice* 17/06/2015 LWV-Golfdag LWV-Women gestart met Mastermindgroepen (Eu)regionaal kennisaanbod zichtbaar en toegankelijk voor MKB er binnenkort verandering in. Kern van het concept is de kennismakelaar die via de website gemakkelijk vindbaar is. De ondernemer kan de kennismakelaar direct via de zoekfunctie vinden, of via de thema s (de regionale topsectoren). De kennismakelaar doet de intake en brengt de ondernemer in contact met de juiste expert. Voordeel van dit concept is dat de kennismakelaar de urgentie van de ondernemersvraag bij de expert kan duidelijk maken en de samenwerking kan monitoren. WhoKnowsWhat.eu (eind februari online) is een initiatief van de Brightlands campussen in Maastricht en Sittard-Geleen, Maastricht University, Zuyd Hogeschool, LIOF en LWV. Doel van het project is het versterken van de Limburgse kenniseconomie door het stimuleren van kennisvalorisatie. De MKB er vervult een cruciale rol in de economische ontwikkeling van de Zuid-Limburgse economie. Van het MKB wordt de komende jaren een groei van 5 miljard verwacht. Deze groei kan alleen worden gerealiseerd als het innovatief vermogen van het MKB en een betere aansluiting op de campusontwikkeling en Kennis-As kan worden gerealiseerd. Het platform WhoKnowsWhat.eu kan hieraan een bijdrage leveren. Het LWV-Women netwerk is in 2015 gestart met een nieuwe vorm van bijeenkomsten: de mastermindgroep. De LWV-Women Mastermindgroepen hebben de doelstelling om op een vertrouwelijk niveau informatie te delen en van elkaar te leren. De groepen bestaan uit 8 tot 12 personen, men komt om de 6 weken bij elkaar om vraagstellingen d.m.v. de hot-seat methode te bespreken. Het is een innovatieve manier om persoonlijke vraagstellingen in een klein gezelschap te bespreken. Het netwerk kent inmiddels 164 deelnemers. Er lopen gesprekken met VNO-NCW om de belangen van topvrouwen en hun positie te versterken. Ook het komende jaar organiseert LWV-Women haar algemene lunch- en discuss-bijeenkomsten, onderwerpen die op de agenda staan: organisatie-opstellingen, 3D printing en nieuwe verdienmodellen, topvrouw aan het woord en strategisch denken. Interesse om deel te nemen aan een mastermindgroep? Stuur een mail naar Janou Martens:

5 partners/ sponsors Sponsors: LWV is gelieerd aan VNO-NCW Leeuwenborgh Wiertz Advocasso Essent De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) kroont de aantrekkelijkste werkgevers van de provincie Limburg van 2014 in de categorieën MKB & grote bedrijven In 2014 startte de LWV met de verkiezing Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg. De verkiezing is een open podium voor alle werkgevers in de provincie Limburg om in contact te komen met studenten. Wim Weijnen: Hiermee laten we zien hoe kansrijk onze regio is en laten we jongeren op een eigentijdse manier kennismaken met het bedrijfsleven. De verkiezing was een uitgelezen kans voor bedrijven en instellingen om zich te profileren onder met name jongeren. Veel mooie bedrijven in de provincie zijn namelijk nog onbekend bij deze arbeidskrachten van de toekomst, en onbekend maakt onbemind. Jongeren werden dan ook aangespoord om een stem uit te brengen op hun favoriete werkgever. In totaal hebben meer dan 75 bedrijven mee gedaan aan de verkiezing en zijn meer dan stemmen uitgebracht. De verkiezing is onderdeel van het imago-project Limburg Magnet, een initiatief van de LWV met als doel het (jonge) talent voor Limburg te binden, te boeien en te benutten. Dit wordt bewerkstelligd middels diverse deelprojecten waarvan deze verkiezing er één is. Via de site brainport2020career.nl worden studenten en bedrijven verder met elkaar in contact gebracht via een LinkedIn-methode. In totaal hebben hier al meer dan 3000 studenten een profiel. Was 2014 voor u ook een jaar als nooit tevoren? De wereld verandert snel en ondernemers moeten hier voortdurend op inspelen. Juist nu is het belangrijk om bewust stil te staan bij uw strategie. Hoe onderscheidend bent u en belangrijker nog: hoe verzilvert u uw onderscheidend vermogen? Onderzoek wijst uit dat het belangrijk is keuzes te maken, focus aan te brengen in uw strategische plannen. En hier in de praktijk aan vasthouden; met de lange termijn voortdurend in gedachte. Dat laatste blijkt behoorlijk lastig. Veel te vaak (volgens onderzoek meer dan 80%) worden lange termijn plannen voortijdig afgebroken, bijvoorbeeld vanwege korte termijn druk, een grote order of noodzaak tot kostenreductie. Juist het vasthouden aan het lange termijn plan is onderscheidend. Mits u uw lange termijn plan goed doordacht heeft door even tijd en afstand te nemen van de dagelijkse praktijk. Dat is nog zo n valkuil: voldoende tijd nemen. Kortom: neem voldoende tijd om uw lange termijn strategie te bepalen en houdt daar vervolgens aan vast. Succesvolle ondernemers doen dat ook! Bert Corten (Medtronic) en Gé Moonen (Moonen Packaging) nemen hun prijs in ontvangst Freek Schepers Koenen en Co - Limburgse Werkgevers Vereniging Steegstraat 5 Postbus AL Roermond Succesvolle ondernemers doen dat ook! column Partners: Koenen en Co Stepco ING Bank Boels Zanders Medtronic en Moonen Packaging aantrekkelijkste werkgevers van Limburg

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

Vizier op noordelijke kansen

Vizier op noordelijke kansen I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 2 > 2014 investeringsvisie Vno-ncw noord Vizier op noordelijke kansen > AnnemIeke LAntInk: niets zo slecht ALs niet meer meedoen > Anne JAn zwart

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 0 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Inspiratiegids voor gemeenten

Inspiratiegids voor gemeenten Duurzaam werken aan ondernemerschap Inspiratiegids voor gemeenten INHOUDSOPGAVE 1 Visie... 6 2 Interne samenwerking in de praktijk... 11 3 Ontwikkeling ondernemerspleinen... 23 4 / 1 Stimuleer: Jongeren...

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

rail 2012-2016 kompas voor de arbeidsmarkt

rail 2012-2016 kompas voor de arbeidsmarkt rail 2012-2016 kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg inhoud 333 een positieve lijn voor Limburg 7 de wereld om ons heen verandert 8 politiek: concurrentiekracht

Nadere informatie

SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS AAN DE BZW DOE-TAFEL

SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS AAN DE BZW DOE-TAFEL PUNT BZW BZW IS DE REGIONALE WERKGEVERSVERENIGING VAN VNO-NCW LEDENMAGAZINE BZW JAARGANG 12 - NUMMER 1-2015 PETER STRUIK ONTMOET MARIJKE VAN KAN: SAMEN DEN HAAG OPSCHUDDEN OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE BALANS

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Projectplan IkGroeiSmart

Projectplan IkGroeiSmart Projectplan IkGroeiSmart 2 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Samenvatting 4 IkStartSmart 5 Beleidskader 5 Uitbreiding productportfolio IkStartSmart 7 1. Juridische Check 7 2. RegelingenCheck 7 3. Coach

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering 18 april 2011 Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan werkgeversdienstverlening door tien LeerWerkLoketten Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail:

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 201 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om!

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! jaarverslag 2008-2009 jaarverslag 2008-2009 2 VOORWOORD Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! De afgelopen 10 jaar stond de informatiemaatschappij in het teken

Nadere informatie

De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving

De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving Whitepaper De ROI van Social Media voor arbeidsmarktcommunicatie en werving Campaign Group Intelligence Group Anne-Britt Petri T 010 213 17 00 M 06 10 591 826 E anne-britt@campaigngroup.nl Auteurs: Geert-Jan

Nadere informatie

Aanjagen, verbinden en versterken

Aanjagen, verbinden en versterken jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden en versterken De oogst van één jaar Energy Board jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis TOA Lessen uit een ontdekkingsreis Inhoud Voorwoord 4 Jan Kamminga, voorzitter Taskforce TOA 01 Toa heeft geesten rijp gemaakt voor Topsectorenbeleid 8 Pieter Waasdorp 02 Laatste schakel in ketenaanpak

Nadere informatie

EEN SPEl IS EEN vereenvoudiging van De WerkelijkHeiD

EEN SPEl IS EEN vereenvoudiging van De WerkelijkHeiD punt BZW BZW IS DE REGIONAlE WERkGEVERSVERENIGING VAN VNO-NCW ledenmagazine BZW jaargang 11 - NuMMER 2-2014 GIjS VAN DER linden VAN l.i.b. BuSINESS GAMES: EEN SPEl IS EEN vereenvoudiging van De WerkelijkHeiD

Nadere informatie