Nieuw :Kinderen ravotten op nieuw speelfort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw :Kinderen ravotten op nieuw speelfort"

Transcriptie

1 GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE 15 april 2015 meer foto s op de website van Wachtebeke. Het Laatste Nieuws Kristof Vereecke Nieuw :Kinderen ravotten op nieuw speelfort Het nieuwe speelfort was meteen populair bij de kinderen. - Foto Kristof Vereecke Na maanden werken kon gisteren eindelijk het nieuwe speelfort Avontura ingespeeld worden in het provinciaal domein van Puyenbroeck.

2 De realisatie van het speelfort is de laatste stap in de renovatie van de grote speeltuin van het provinciaal domein. "De nieuwe speeltuin moet een klim- en klauterspeelwereld worden met aandacht voor de omgeving en integratie van speelervaringen voor kinderen met een beperking", vertelt gedeputeerde Peter Hertog (sp.a). "Door bijvoorbeeld een toegang aan te passen, kunnen alle kinderen samenspelen en hoeven er geen aparte speeltuigen voor kinderen met een beperking te zijn." Missie geslaagd zo bleek gisteren. Het speelfort werd mede dankzij de zomerse temperaturen meteen overrompeld. De inspanningen van de provincie lijken dan ook te renderen. De provincie investeerde euro in de speeltuin Avontura. De volledige speeltuin wordt er vernieuwd. (KVZ) Nieuw : Nieuwe fase werken Kalve-Molenhoek- Godshuisstraat-Dorp: Eénrichtingsverkeer Molenhoek Vanaf 20 april gaat een volgende fase van start voor de aanleg van de gasleiding in opdracht van Eandis. Aannemer Visser & Smit Hanab NV begint dan met graafwerken in de zone tussen Molenstraat en Lindestraat. Werken met verkeerslichten in dit deel van Molenhoek zou nefast zijn voor de verkeersdoorstroming in de Godshuisstraat. Om die reden is, in samenspraak met de politie, gekozen voor het tijdelijk invoeren van eenrichtingsverkeer in Molenhoek. Doorgaand verkeer van Moerbeke naar Wachtebeke blijft mogelijk, maar het verkeer richting Moerbeke wordt lokaal omgeleid via Stationsstraat en Axelsvaardeken. Ondanks deze ingreep dient nog steeds rekening gehouden te worden met grote hinder en zal de doorstroming van het verkeer in de dorpskern grondig verstoord worden. Wij reke nen op uw begrip voor de hinder die deze werken zullen veroorzaken.

3 Bijkomende informatie over deze werken kan verkregen worden bij Eandis op tel NIEUW: Herbestemming zones voor verblijfsrecreatie in Wachtebeke. (weekendverblijven Kloosterbos en Wildestraat) Openbaar onderzoek van 20 april tot 18 juni Op 25 maart 2015 stelde de provincieraad het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Reconversie verblijfsrecreatie' in Wachtebeke voorlopig vast. Het ruimtelijk uitvoeringsplan betreft de plangebieden Kloosterbos en Wildestraat. Situering Het plangebied Kloosterbos is een cluster van vier deelzones en is gelegen ten noordoosten van de kern van Wachtebeke. De snelweg E34 doorsnijdt het gebied. De drie deelzones ten noorden van de snelweg zijn ingenomen door weekendverblijven. De zone ten zuiden van de snelweg maakt deel uit van een bos en is onbebouwd.

4 Het plangebied Wildestraat bestaat uit twee beboste deelzones ten oosten van de Langelede. Deze deelzones zijn bijna volledig ingenomen door verblijfsrecreatie. Uitdoofscenario De zones liggen in een gebied met natuurlijke en landschappelijke waarde en potentie. De percelen zijn voor een groot deel bebost, hebben enige biologische waarde en liggen geïsoleerd ten opzichte van bebouwing/woongebied. Daarom is een herbestemming naar recreatief woongebied hier niet te verantwoorden. Permanent wonen zal hier dus niet mogelijk zijn. Voor de weekendverblijven wordt voorzien in een uitdoving. De percelen in een goedgekeurde nietvervallen verkaveling worden herbestemd naar een 'zone voor openluchtrecreatieve verblijven in een beboste omgeving met nabestemming bosgebied'. Deze percelen krijgen nog beperkte mogelijkheden voor verblijfsrecreatie tot 1/01/2022. Voor de percelen die niet gelegen zijn in een verkaveling en niet gelegen langs een uitgeruste weg, gaat de herbestemming 'bosgebied' onmiddellijk in.' Het zuidelijke deelgebied van het deelplan Kloosterbos is in gebruik als speelbos. Het gebied komt enkel in aanmerking voor zachte recreatie en wordt bijgevolg bestendigd als speelbos. Openbaar onderzoek Het ontwerp van het PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Wachtebeke' is voorlopig vastgesteld, waardoor nu een openbaar onderzoek volgt. Hierbij kunnen alle belanghebbenden en geïnteresseerden opmerkingen en bezwaren formuleren. Dit openbaar onderzoek loopt van 20 april 2015 tot en met 18 juni Om iedereen goed te informeren wordt een infobrochure bezorgd aan de betrokken. Vanaf eind april is de brochure ook verkrijgbaar op het gemeentehuis en deze biedt een antwoord op een aantal veel gestelde vragen. Het volledige ontwerp PRUP en de infofolder zijn terug te vinden tijdens het openbaar onderzoek op en liggen ter inzage in het Provinciaal Administratief Centrum (PAC) 'Het Zuid', Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent en in het gemeentehuis van Wachtebeke, Dorp 61, 9185 Wachtebeke Persoonlijk gesprek Met alle concrete vragen kunt u tijdens kantooruren steeds terecht op het nummer 09/ (Mw. Katrien Huysman) of u kunt hieromtrent een afspraak maken voor een onderhoud met iemand van de dienst Ruimtelijke Planning op maandag 11 mei 2015 in het cultuurhuis van Wachtebeke, Dr. J. Persynplein 6. Een afspraak voor die dag is verplicht en kan vooraf worden gemaakt op het nummer 09/ (secretariaat ruimtelijke planning Provincie). Verdere Inlichtingen: Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Ruimtelijke Planning Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, tel. 09/ nieuw: De LIJN: HINDER DOOR WERKEN IN WACHTEBEKE

5 Voor de bussen van Lijn 76 en Lijn 49 wijzigt de reisroute tijdelijk vanaf maandag 20 april Beide routes ondervinden hinder door wegeniswerken: vervangen Puyenbrug langs N449 en werken in opdracht van Eandis in Molenhoek. Lijn 76 zal beperkt worden tot Wachtebeke Dorp. Hiervoor wordt een tijdelijke eindhalte voorzien ter hoogte van het Dr. J. Persynplein. De haltes in de Godshuisstraat, Molenhoek, Axelsvaardeken, Kalve, Kalvebrug en Domein (Camping) worden niet bediend. Lijn 76 beperkt tot Wachtebeke Dorp: Richting Wachtebeke Dorp: Komende van Zaffelare > Leemstraat > Persijzerstraat > Stenenbrug > Verbindingsstraat > halte Dom. Puyenbroek P1 > Craenendam > Meersstraat > Godshuisstraat > Lindestraat > Dorp > Terminus Richting Zaffelare: Terminus Dorp > Meersstraat > Verbindingsstraat > tijdelijke halte Dom. Puyenbroek P1 > Verbindingsstraat > Stenenbrug > Persijzerstraat > Leemstraat > Oosteinde om verder de normale reisweg te volgen. Lijn 76 beperkt tot Wachtebeke Dorp (variant Warande): Richting Wachtebeke Dorp: Komende van Zaffelare > Leemstraat > Persijzerstraat > Stenenbrug > Verbindingsstraat > halte Dom. Puyenbroek P1 > Craenendam > Meersstraat > Godshuisstraat > Lindestraat > Dorp > Merelstraat > Groenstraat > Rechtstro > Dorp > Terminus Richting Zaffelare: Terminus > Dorp > Godshuisstraat > Lindestraat >Rechtstro > Groenstraat > Merelstraat > Dorp > Meersstraat > Verbindingsstraat > tijdelijke halte Dom. Puyenbroek P1 > Verbindingsstraat > Stenenbrug > Persijzerstraat > Leemstraat > Oosteinde om verder de normale reisweg te volgen. Lijn 49 ondervindt ook hinder van de wegenwerken. Door de werken van Eandis wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in Molenhoek, vanaf Molenstraat tot Lindestraat. Dit zorgt ervoor dat de Lijn 49, in de richting van Moerbeke, een omleiding moet volgen. Lijn 49: Richting Moerbeke: Komende van Rechtstro > Stationsstraat > Axelsvaardeken > Kalve om verder de normale reisweg te volgen. Richting Zelzate: De normale reisweg kan gevolgd worden. Alle informatie vindt u terug op de website van de Lijn

6 Nieuw Hagelstorm erkend als ramp

7 De mensen die menen nog recht te hebben op schadevergoeding van de hagelstorm kunnen een schadeclaim indienen. In bijlage vind je alle uitleg over de te volgen procedure. Op de gemeentelijke website kan je ook steeds de jongste informatie vinden over dit onderwerp De gemakkelijke manier om dit terug te vinden op de website is in de balk bovenaan rechts op het voorblad van de website hagelstorm in te typen en dan kom je onmiddellijk op de juiste bladzijde terecht. Kan ook via verschillende stappen: klikken op - wonen en leven - veiligheid noodplanning tussenkomst rampenfonds hagelstorm 9 juni 2014

8 Nieuw: MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL Van 25 april tot 30 mei 2015 organiseert het gemeentebestuur Wachtebeke i.s.m Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond en Unizo opnieuw de campagne "Met belgerinkel naar de winkel". Met deze campagne wil het gemeentebestuur de klanten van de handelszaken aanmoedigen om vaker met de fiets of te voet boodschappen te doen. Deze campagne motiveert inwoners bovendien om meer bij de detailhandels te winkelen. Zo draagt de campagne op diverse domeinen bij aan de leefbaarheid van de gemeente. Klanten die te voet of met de fiets winkelen, ontvangen van de handelaar een Belgerinkel-sticker met unieke code. Na registratie van deze code via maakt men binnen de 24 uur kans op een Belgerinkel-prijs. Deelnemers die niet via internet kunnen registreren, kunnen de stickers op een spaarkaart kleven en deze deponeren in de spaardozen die staan opgesteld in het gemeentehuis (Dorp 61) en in het GC Cultuurhuis Safarken (Dr. J. Persynplein 6). Alle deelnemers (zowel zij die deelnemen via internet als zij die een spaarkaart inleveren) maken na afloop van de actie kans op een prijs uit de gemeentelijke prijzenpot. Nieuw: Zwerfvuilactie Axelsvaardeken Jaarlijks worden er in Wachtebeke door verschillende verenigingen acties georganiseerd om het zwerfvuil op te ruimen.

9 Sedert 2009 steekt het buurtcomité van het Axelsvaardeken (Biax) elk voorjaar de handen uit de mouwen om zwerfvuil in de buurt aan te pakken. IDM zorgt voor handschoenen, fluo hesjes en afvalzakken en beloont de inspanning met een kleine attentie. Een propere buurt is trouwens niet alleen een mooiere buurt, maar ook een gezonde buurt waar het aangenaam vertoeven is voor iedereen. Zo maken we van Wachtebeke samen een propere gemeente! Want, afval hoort in de vuilbak! Op zaterdag 11 april organiseerde Biax opnieuw een zwerfvuilactie. Een tiental vuilniszakken en containers werden volgestouwd met vooral blikjes, flessen, plastiek, maar ook bouwafval en fietsbanden,... bleken in de buurt rond te slingeren. De buren in het Axelsvaardeken vinden het naar eigen zeggen enorm jammer dat jaar na jaar de berg zwerfvuil groter wordt, maar ze zullen zich ook de volgende jaren blijven inzetten voor een mooie leefomgeving in Wachtebeke. NIEUW Werken N449 vernieuwen Puyenbrug vanaf 22 APRIL Vanaf 22 april wordt de N449 ter hoogte van de Puyenbrug (over de Zuidlede, op de grens tussen Wachtebeke en Zaffelare) volledig afgesloten. De nutsmaatschappijen gaan eerst aanpassingswerken uitvoeren, nadien starten de werken aan de Puyenbrug. Er zijn 120 werkdagen voorzien. Een deel van het voorbereidend werk gebeurt naast de rijweg, maar de aannemer moet ook werken uitvoeren aan de landhoofden van de brug waardoor het verkeer (behalve fietsers en voetgangers) wordt omgeleid. Vanaf woensdag 22 april vervangt het Agentschap Wegen en Verkeer de Puyenbrug over de Zuidlede in Wachtebeke/Lochristi. De N449 gaat dicht ter hoogte van de brug. Tegen eind 2015 moet de nieuwe Puyenbrug klaar zijn. Bij slecht weer kan de planning wijzigen.

10 Over de werken De Puyenbrug over de Zuidlede dateert van de jaren '50 en is aan vervanging toe. De aannemer zal de oude brug afbreken en de landhoofden waar de brug op rust, herstellen. Ondertussen bouwt hij de nieuwe betonnen brug op de oever. Vanaf 22 april gaan de nutsmaatschappijen aan de slag. Nu liggen de leidingen voor water, gas, elektriciteit,... op de brug of hangen ze eraan vast. Na de nutswerken liggen de leidingen onder de Zuidlede. Hiervoor moeten boringen onder de waterloop uitgevoerd worden. Tegen midden mei start de aannemer met de werken aan de brug zelf. Ze zullen tot eind 2015 duren. Bereikbaarheid Vanaf 22 april tot het einde van de werken volgt alle auto- en vrachtverkeer in beide richtingen een omleiding via de N70 en de R4. Ook de bussen rijden om. Fietsers en voetgangers kunnen te voet langs de werf en over de Zuidlede. Het agentschap bouwt hiervoor een tijdelijke voetgangersbrug. Het Provinciaal Domein Puyenbroeck is vanaf de E17 bereikbaar via de N449, N70, Hoekstraat, Rechtstraat en de Stenenbrug. Vanaf E34 blijft het Domein Puyenbroeck bereikbaar via de N449 Puyenbrug. Nieuw : Het Nieuwsblad Emiel Tack Camera s tegen sluikstorters

11 De gemeente Wachtebeke wil de strijd tegen sluikstorten opvoeren. De gemeenteraad ging tijdens haar jongste zitting akkoord dat webcams hierbij kunnen helpen. Sluikstorten vormt binnen onze gemeente een aanhoudend probleem. zegt schepen van milieu Piet Penneman. Verschillende preventieve maatregelen hielpen in het verleden niet. Daarom willen we op cruciale plaatsen camera s inzetten om sluikstorters te betrappen. Het idee werd positief onthaald door de politiediensten en milieuraad. Met de steun van de raad vragen we nu ook toelating aan de privacycommissie. Pennemans vraag kreeg de goedkeuring van de voltallige raad, maar CD&V raadslid Wim Van Hoecke vraagt de garantie dat de eventuele overtreders voldoende hoge boetes krijgen, zodat de investering terug verdiend wordt. Volgens Penneman werd vorig jaar 4 ton zwerfvuil gevonden in Wachtebeke.De exacte plaats waar de camera s komen wil de schepen niet bekend maken. De locaties zijn geselecteerd uit een top tien van sluikstortplaatsen. zei hij na afloop van de gemeenteraad. Enkele hotspots zijn de bossen aan Walderdonk, de Akkerstraat, de Mendonkse Dreef, Verbeuldestraat. Plaatsen waar glasbollen staan, lijken ook zeer gevoelig. Het Nieuwsblad Emiel Tack Nieuw Vragen rond belijning wegen Eind vorig jaar werden de belijningen op de wegen in Wachtebeke herschilderd. Op heel wat plaatsen zijn die, amper enkele maanden later, alweer zo goed als verdwenen. wij stellen ons hierbij vragen bij, vertelde raadslid Rita De Block, oppositieraadslid voor N-VA, tijdens de jongste gemeenteraad. Is hiervoor een aanwijsbare reden en wat kan er aan gedaan worden?.de Block werd uit haar lijden verlost door schepen van Mobiliteit Rudy van Vlaender (ANDERS). Destijds werd een duidelijk bestek opgemaakt, reageerde de schepen. er werd een waarborgtermijn van twaalf kalendermaanden vastgelegd. Het schepencollege maakt nu een inventaris op van de staat van de markeringen. We zullen absoluut niet nalaten de aannemer te confronteren met de vastgestelde kwaliteitsgebreken.

12 nieuw: Zitdagen aangifte personenbelastingen dinsdag 9 juni 2015 dinsdag 16 juni 2015 telkens van 9:00>12:00u en van 13:30>16:00u. in het GC Cultuurhuis Safarken, Dr. J. Persynplein 6. Nieuw gemeenteraad vragen en antwoorden NEIWU I Vraag raadslid Rudy Van De Velde : Aanplanting bomen Warandewijk In de Warandewijk zijn er tal van bomen verwijderd of in slechte staat. Zal er voor aanvang van de lente nog werk gemaakt worden van nieuwe aanplantingen?

13 Antwoord schepen Jacques De Smet: we zijn vorig jaar beslist een groenbeleidsplan op te stellen voor de Warandewijk. We zijn bezig met de inventarisatie van de bomen in de wijk, daartoe werd de wijk in 3 zones ingedeeld. Eind mei zou alle bomen in de gehele wijk geïnventariseerd zijn. De inwoners ontvangen binnenkort een schrijven waarin de bedoeling wordt geschetst. Daarna komt het administratieve gedeelte : onderzoek, aanvragen en verkrijgen kapvergunning. In het najaar van 2015 zouden er bomen kunnen gerooid worden. Het totale groenbeleidsplan is echter nog niet klaar, we hopen dit tegen juni klaar te hebben. Vraag raadslid Etienne Fermont: Parkeerproblemen Woonerf Dr. Jules Persynplein We weten dat er een specifiek verkeers en parkeerreglement bestaat betreffende woonerven. Iedereen kan begrip opbrengen voor deze specificiteit, maar toch ontstaat er geregeld wrevel en animositeit betreffende het parkeerverbod op het woonerf van het Dr. Jules Persynplein. Bij evenementen in o.a. het cultuurhuis Safarken stellen we vast dat er zowat overal geparkeerd wordt op het woonerf bij het bezet zijn van de voorziene parkeerplaatsen. Al de overtreders zouden telkens geverbaliseerd moeten worden, maar gelukkig voor hen is er een gebrek aan controle door de politie. Op zaterdag staan marktkramers met hun kraam, maar ook dikwijls met hun voertuig geparkeerd op niet toegelaten plaatsen, met als gevolg dat de marktbezoekers zich ook zowat overal parkeren. We denken dat er voor Wachtebekenaren en nog meer voor niet- Wachtbekenaren onduidelijkheid bestaat betreffende het parkeerverbod op het woonerf en duidelijk op woonerven in het algemeen. ( Hoe kan daaraan verholpen worden?) Onze vraag : is het niet mogelijk om tijdelijke parkeeruitzonderingen toe te staan bij evenementen o.a. in het cultuurhuis bijv. door het plaatsen van verplaatsbare P verkeersborden. De bijkomende parkeerzone kan ook duidelijk afgebakend worden. Antwoord schepen Rudy van Vlaender :Het college wil zich strikt aan de verkeerswetgeving houden. Werken met uitzonderingen zal er enkel voor zorgen dat onduidelijkheid bij de gebruikers in de hand wordt gewerkt. Zoals eerder in de verkeerscommissie afgesproken zal het college de komende weken opnieuw door middel van informatie en sensibilisering aan de inwoners duidelijk maken waar in een woonerf kan geparkeerd worden. Vanaf midden april vergroot de parkeerfaciliteit in de dorpskern door de voltooiing van de omgevingswerken aan de

14 jeugdlokalen. Deze extra voorziening, op wandelafstand van het cultuurhuis, zal de parkeerdruk op het Dr.J.Persynplein deels verminderen. Vraag Raadslid Wim Van Hoecke: Goed burgerschap Het komt vaak voor dat gevaarlijke situaties ontstaan voor de weggebruiker, bijvoorbeeld door diepe groeven naast de rijweg, ontstaan vooral door zwaar vervoer, waardoor fietsers maar ook autobestuurders ( groot) gevaar lopen indien ze in dergelijke groeven of putten terecht komen. Als bezorgde burger kunnen ( of moeten) we dergelijke situaties melden aan het gemeentebestuur, maar voor er opgetreden wordt door de gemeentediensten verloopt soms heel wat tijd, wat begrijpelijk is. Mag men als bezorgde burger die groeven, putten zelf aanvullen met bijv. steenpuin of harde materialen als voorlopige oplossing om ongelukken en schade te voorkomen? Of is dit verboden en blijft de gevaarlijke situatie zo langer bestaan? Kan men bij het persoonlijk optreden één of andere vorm van bekeuring krijgen? Antwoord raadslid Sonia Van Lierde: men mag niet zelf putten vullen, want dan kan men na klachten buren als sluikstorter bestempeld worden. Aangeraden is uiteraard dat men de gemeente verwittigd, liefst met plaatsbeschrijving en als het kan foto, en de bevoegde diensten de herstelling dan snel kunnen uitvoeren. NIEUW Jaarlijkse algemene vergadering van de 13 adviesraden : 21 april Op dinsdag 21 april te 19u30 in Cultuurhuis Safarken Vorig jaar in april werd in april de eerste jaarvergadering van de 13 Wachtebeekse adviesraden georganiseerd. Na een jaar is het tijd om te evalueren. Er komt ook een concreet project op tafel rond infoavond in juni over samenwerking tussen adviesraden en verenigingen. Wat kunnen we nog verbeteren? Werking adviesraden? Procedure indienen en beantwoorden adviezen? Samenwerking tussen de verenigingen en onderling tussen adviesraden bevorderen? Hoeveel adviezen werden er gevraagd, ingediend? Positief beantwoord? Wat met de plaatsing van de verslagen van adviesraden op website? Verzekering vrijwilligers en van leden van adviesraden, hoe zit het daarmee?

15 Zoveel vragen die een antwoord krijgen op de jaarvergadering van de adviesraden op 21 april. Zorg dat je adviesraad vertegenwoordigd is. Zeker door 2 personen. Alle voorzitters en secretarissen van en adviesraden krijgen nog een aparte uitnodiging toegestuurd. Nieuw Het Nieuwsblad gsm's worden bomen De Oost-Vlaamse afdeling van Curieus, de progressieve sociaal-culturele vereniging voor volwassenen, zamelde met de actie Belbos niet meer gebruikte mobiele telefoons in. In november plant Curieus voor elke gsm een boom in het Gentbos in Merelbeke. Belbos was dit jaar aan zijn tweede editie toe. Lokale afdelingen van Curieus plaatsten op verschillende locaties inzamelboxen, of gingen de gsm's bij de eigenaars thuis ophalen. Uit onderzoek blijkt dat een Belgisch huisgezin gemiddeld drie niet-gebruikte mobiele telefoons in huis heeft. Gentbos Curieus Oost-Vlaanderen kon voor deze tweede editie welgeteld niet-gebruikte mobieltjes inzamelen. Die gaan nu naar de kringwinkel waar ze ofwel hergebruikt worden en terug in roulatie komen, ofwel gerecycleerd worden. Curieus gaat ook het engagement aan om per ingezamelde gsm een boom te planten in een zogenaamd Belbos. Vorig jaar kon Curieus

16 Vlaanderen alvast bomen planten op verschillende locaties. De Oost-Vlaamse bomen worden dit jaar in november geplant in het Gentbos in Merelbeke. (rtl) Ook curieus Wachtebeke nam enthousiast deel aan deze inzamelactie. Dan aan allen die gsm s inleverden. FOTO S VOOR PASPOORTEN OF IDENTITEITSKAARTEN MOETEN VAN GOEDE KWALITEIT ZIJN Iedereen kent dit. Je wil een reispas of je identiteitskaart moet vernieuwd worden. Dat vereist pasfoto s. Je laat pasfoto s nemen en bezorgt die aan de dienst bevolking van de gemeente. Die bezorgen de foto s aan de diensten van eid Binnenlandse Zaken. Maar de laatste maanden worden veel foto s teruggestuurd door eid omdat ze van onvoldoende kwaliteit zijn naar onze bevolkingsdienst. Wachtebeke staat voor het eerste trimester van 2015 zelfs in de top 3 van afgekeurde foto s. Dat jaagt u als inwoner op extra kosten, want dan moeten er nieuwe foto s gemaakt worden. We vragen en dringen er op aan, inwoners en fotografen, goed na te zien of de gemaakte foto s van degelijke kwaliteit zijn, bv. niet overbelicht. Een geode raad is geld waard. Nieuw: Waar knelt het wieltje in Wachtebeke? Mobiliteit is dit jaar een prioriteit voor de Ouderenadviesraad van Wachtebeke. We streven naar een leeftijdsvriendelijke gemeente en een toegankelijke omgeving. Onderweg zijn met een rolstoel is niet altijd een pretje. Daarom verkennen we op 28 april, samen met een groep van minder mobiele en mobiele inwoners, een deel van de dorpskern. We voorzien vooraf een korte vorming in WZC Moervaartheem en sluiten de namiddag af met een gezellig moment om na te babbelen in WZC De Mey. Beide woonzorgcentra zijn mede initiatiefnemers van deze namiddag. Tijdens de knelpuntenwandeling peilen we naar onveilige- storende of probleemsituaties en zoeken we naar verbeteringen of oplossingen. Om deze wandeling kracht bij te zetten nodigen we de pers en de mandatarissen van de gemeenteraad en de OCMW-raad uit. We willen deze wandeling tevens zien als aanzet om op termijn de gepaste maatregelen te nemen.

17 Deelnemers zijn welkom tussen 12:45>13:00u in WZC Moervaartheem, Meersstraat. Info bij: tel Landbouwfolies inleveren Het hele jaar door af te leveren op IDM-site Moortelstraat Lokeren 1. Voortaan zamelt IDM het hele jaar door landbouwfolies in, op haar site in de Moortelstraat. Voor het inleveren van landbouwfolies betaal je 0,10 EUR/kg (excl. BTW). Als je landbouwfolie aanlevert, moet je hiermee rekening houden: De folies moeten dik en homogeen zijn (hetzij volledig zwart, hetzij zwart boven en wit aan de onderkant, hetzij volledig transparant of volledig wit) Volgende folies zijn toegelaten: - voederzakken; - afdekfolie van voederputten; - krimpfolie en inpakfolie van hooibalen; - alle folies moeten veegschoon zijn; - de folies mogen geen bindmiddelen, zoals touwen en dergelijke meer bevatten Doven en dimmen straatverlichting gestart Vanaf 1 april start Eandis met de omschakeling naar aangepast brandregime voor de openbare verlichting. In een eerste fase wordt dit in volgende straten of wijken uitgevoerd: Achterhoek Axelsvaardeken Bijlestraat Bloemenwijk Bosstraat Bovenhoek Dennenlaan Dr. J. Persynplein (achter Cultuurhuis) Groenstraat Ijsvogelstraat Kievitstraat Kruisbekstraat Langelede-West - Kleistraat Langelede (dreef voorbij de Bosstraat) Lepelstraat Lijsterstraat Molenakkerstraat Molenhoek Muishoeken Nieuwestraat Omer Van Puyveldeplein Overslag Overslagdijk Palingstraat

18 Papdijk Stationsstraat (zijstraat) Ramonshoek Tortelduifstraat Reepstraat Verbeuldestraat Schooteveldstraat Vinkenstraat Sijslaan Waterbosstraat Spechtstraat Zwaluwlaan Spreeuwstraat Daar zullen de lampen geheel of gedeeltelijk gedoofd worden tussen 23:00 > 05:00u. In de wijken worden de palen met oneven nummer aangepast. Werk mee aan een propere buurt, gemeente Steeds vaker ergeren mensen zich aan zwerfvuil in hun nabije omgeving. IDM steekt heel wat tijd en middelen in het sensibiliseren en communiceren rond zwerfvuil. Zo zijn er onze jaarlijkse zwerfvuilacties, waarbij vrijwilligers ook dit jaar weer heel wat afval uit de natuur weghaalden. Daarnaast loopt ook het IDM project van de Propere Pioniers als een trein. Propere Pioniers zijn vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om hun buurt netjes te houden. Zij registreren zich bij IDM als Propere Pionier en krijgen daarvoor in ruil materiële ondersteuning (grijpstokken, fluovestjes, handschoenen en afvalzakken). Het project werd twee jaar geleden opgestart en intussen hebben zich in het hele werkingsgebied al meer dan 65 Propere Pioniers gemeld. Ook jonge gezinnen sluiten zich steeds vaker aan. Zo ook Paul Van De Vijver. Langs deze weg wil IDM iedereen die het zwerfvuil in zijn buurt opruimt een dikke pluim geven! Dankzij jullie ziet onze regio er weer wat properder uit! Heb ook jij zin gekregen op Propere Pionier te worden? Schrijf je dan snel in, via het E-loketformulier op de IDM website. BIN Wachtebeke van start : je verneemt er weldra meer over, sluit je dan aan bij de BIN.

19 Van links naar rechts staande: Paul Van De Vijver, Ivan Buyle ( Coördinator BIN Lochristi), Hilaire De Craecker, Commissaris Brenda Clemminck, Olivier Biesbroeck (wijkpolitie Wachtebeke), Egbert Van Waes, Hendrik Van Heesvelde. Zittend vlnr Christel Engels, Patrick Gerard, Raissa Van Damme. Ontbreken op de foto: Jan Vervaert en Philip Verbeke Besparingsplan Vlaamse regering noopt De Lijn tot aanpassing dienstregeling. De Lijn staat de komende jaren voor een reeks belangrijke en moeilijke opdrachten. Op vraag van de Vlaamse Regering dient er tussen 2015 en 2019 fors bespaard te worden. Tegen 2019 lopen deze besparingen op tot 65 miljoen euro per jaar. Een belangrijk deel van de besparingen wordt gerealiseerd via tariefhervormingen. De andere helft wordt gehaald uit besparingen op uitgaven. In eerste instantie wordt daarbij bespaard op algemene werkingskosten en interne projecten van De Lijn. Toch zijn enkele aanpassingen aan het aanbod onvermijdelijk. De Lijn is daarbij op zoek gegaan naar creatieve maatregelen die de reizigers zo weinig mogelijk treffen. De Lijn Oost-Vlaanderen heeft voor Wachtebeke volgende maatregelen uitgewerkt: Belbus Oostakker Wachtebeke - Zelzate Belbus Stekene Sint-Gillis-Waas Moerbeke(bedient 1 halte aan het Domein) Belbus Lokeren-Waasmunster (bedient 1 halte aan het Domein) Deze belbussen zullen vanaf 1/05/2015 niet meer rijden op zondag vóór 10u00 s morgens en ná 19u00 s avonds. Lijn 49 Lokeren-Moerbeke Waas-Zelzate Op zondag worden enkele ritten van lijn 49 vóór 10u00 's morgens en ná 20u00 s avonds geschrapt of ingekort wegens zeer laag gebruik. Volgende ritten worden geschrapt: - rit van 7:35 Wachtebeke Penen-Lokeren - rit van 8:24 Lokeren Station-Zelzate, - rit van 21:22 Zelzate-Lokeren - rit van 22:24 Lokeren Station-Wachtebeke Penen Volgende ritten worden ingekort: - rit 9:21 Zelzate-Lokeren zal pas vertrekken in Wachtebeke - rit 20:24 Lokeren-Zelzate wordt ingekort tot Wachtebeke De overige ritten op zondagvoormiddag worden herschikt ifv een optimale dienst. Verder zal dit schooljaar de laatste 4 dagen van juni reeds volgens vakantiedienstregeling worden gereden. Leerlingen moeten de laatste 4 dagen meestal niet meer op school zijn. De Lijn past hiervoor de dienstregeling aan, tenzij de school anders wenst. Deze maatregelen worden ingevoerd vanaf 1 mei Meer informatie is te vinden op de site van De Lijn:

20 t Bazaarke: nieuw initiatief tweedehandskledij kinderen in OCMW is de naam van een gloednieuw tweedehandswinkeltje met kinderkledij. Vanaf 6 mei kan je tweemaal per maand terecht in de gebouwen van het voormalige Rusthuis De Mey. Voor een spotprijsje kan je er kledij vinden voor baby s, peuters, kleuters en kinderen tot 12 jaar. Vanaf 0,5 bieden we mooie en modieuze tweedehandskleertjes, jasjes en kinderschoenen voor winter en zomer. Vanaf 6 mei is t Bazaarke open elke eerste woensdag van de maand tussen 15u en 17u en elke derde zaterdag van de maand tussen 10u en 12u. Welkom op de grandioze opening van t Bazaarke op woensdag 6 mei tussen 15u en 17u. Een ploeg van vrijwilligers staan klaar om jou te verwelkomen! Wil je zelf ook een handje toesteken? We zoeken nog extra vrijwilligers om het winkeltje open te houden! Kinderkledij doneren kan ook, onder strikte voorwaarden: mooi, zonder scheuren, gaten of vlekken, modieus. Ook schoentjes, sandalen en sokjes zijn welkom. Neem contact met Ann Vercauteren, ,

21 Wie wil zijn/haar kookkunsten tonen aan Wachtebekenaren? Aan Z organiseert De Wereld op je bord in buurthuis Snoopy in Overslag. Elke laatste dinsdag van de maand : dwz op 28 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli en 25 augustus. Deze eerste reeks zouden we als losse activiteiten beschouwen. De mensen kunnen dus inschrijven per keer. Telkens van 17u 20u. Het concept is zo dat iemand met een buitenlandse achtergrond een gerecht uit hun thuisland komt maken. Hij/zij brengt de ingrediënten mee voor de hele groep. De groep zouden we uit max. 12 personen laten bestaan, die dan samen het eten klaarmaken en eten. De kostprijs voor de ingrediënten wordt dan door de deelnemers gedeeld. Als richtprijs geven we meestal ca. 4 per persoon. Dit lukt meestal goed, tenzij feestgerechten, zoals paëlla, De groep zou beperkt worden tot 12 personen om een huiselijk sfeer te garanderen. We trachten telkens een kok met een andere cultuur/thuisland uit te nodigen. Het is niet noodzakelijk dat ze heel goed kunnen koken of goed Nederlands kunnen. Als we het niet begrijpen, leggen we het wel met handen en voeten uit. Voor 28 mei komt iemand uit Zuid-Afrikaanse afkomst. Nu zijn we nog op zoek naar mensen voor de overige data. We zoeken Wachtebekenaren met een buitenlandse achtergrond die het zien zitten om een authentiek gerecht uit hun thuisland te koken? Inlichtingen : Drieke Henau tel 32 (0) Aanwezig: Maandag tot donderdag: 8u30 16u30 Vrijdag: 08u30 12u30 Zaterdag 25 april staat Curieus Wachtebeke op de wekelijkse markt en delen rozen uit aan onze bezoekers!!!!! Van 10u30 komt Karin Temmerman, SP.A fractieleider in de Kamer, tekst en uitleg geven over de voordelen van samen aankoop van zonneboilers, pellets, condensatieketels, dakisolatie, hoog rendementsglas, elektrische fietsen, spouwmuurisolatie, stookolie, gas-en elektriciteit, enz..

22 Samen sterker organiseert groepsaankopen om zo de scherpste prijs te krijgen voor de consument! U komt toch ook? Het Laatste Nieuw Kristof Vereecke nieuw: Gemeente trakteert vrijwilligers op frietjes Foto Kristof Vereecke De gemeente Wachtebeke trakteerde tijdens de 'Week van de Vrijwilliger' al zijn vrijwilligers op frietjes. Tijdens een gezellige receptie in woon- en zorgcentrum De Mey werden alle gemeentelijke vrijwilligers letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. De vrijwilligers van het rusthuis, de mantelzorgers, de seingevers, de wijkwerkers,... Niemand werd vergeten. "We zijn onze vrijwilligers ontzettend dankbaar", zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). "Zij zijn het cement van onze gemeente. Dag in en dag uit staan ze er voor hun omgeving zonder aan zichzelf te denken. Op een dag als vandaag denken wij even aan hen met een bloemetje en een lekker pakje friet."

23 GEZOCHT : Helden in het verkeer, groene vingers of rechterhanden, mensen met passie, organisatietalenten, mensen met een hart op de juiste plaats, geboren docenten, babbelkousen, koffieschenkers, en nog veel, veel meer. om als vrijwilliger bij aan Z aan de slag te gaan. aan Z ondersteunt mensen om zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis te kunnen blijven wonen. Dit doen ze door een breed gamma van activiteiten en diensten aan te bieden. Zoals een vrijwillige vervoersdienst, een kleine klusjesdienst, ondersteuning bij het invullen van administratie, organiseren van ontmoetingsmogelijkheden en zo verder Dit kan aan Z niet realiseren zonder de hulp van vrijwilligers. Als vrijwilliger kan je van ons een persoonlijke ondersteuning en begeleiding, uitdagende taken passende bij jouw competenties, een onkostenvergoeding, een sterke verzekering en vooral veel vriendschap en dankbaarheid verwachten. Wij vragen van jou een beetje van jouw tijd (zelfs als dit maar een paar uur per maand kan zijn!) en veel enthousiasme. Meer weten hierover? Drieke Henau z.eu z.eu aan- z, nieuwe organisatie, nieuw logo! Sinds 1 januari 15 is er een nieuw logo voor de welzijnsorganisatie aan- z. Dit komt doordat we in Nederland samen met 4 organisaties één organisatie vormen: aan- z. Inhoudelijk verandert er niets voor onze diensten in Wachtebeke en de andere Belgische gemeenten waar we werkzaam zijn. We blijven de organisatie die preventief werkt voor ouderen en kwetsbare mensen in de thuissituatie. Ons nieuw logo ziet er vanaf nu zo uit: Onze contactgegeven blijven hetzelfde: z.eu - z.eu

24 WACHTEBEKE 28 april 2015 om 19u30 Omgaan met gezinnen die in armoede leven Cultuurhuis Safarken, Dr. J. Persynplein 6, Wachtebeke Meer info en inschrijvingen: of TAFELTJE DEK: JE MAALTIJD THUIS BEZORGD Dorpsrestaurant en tafeltje dek in OCMW rusthuis De Mey. Boek nu uw middagmaal. IK word VRIJWILLIGER!

25 De groei van het aantal personen dat gebruik maakt van het dorpsrestaurant gaat sneller dan verwacht. Dat vraagt extra vrijwilligers. Jij helpt toch ook? We willen deze beide diensten opzetten ter ondersteuning van ouderen en kwetsbare personen. Een gevarieerde en gezonde voeding is voor hen immers van vitaal belang. De maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht (vlees/vis, aardappelen/rijst, groenten) en dessert. De maaltijd wordt afgeleverd in een isolerende box zodat deze goed warm blijft. De maaltijden worden afgeleverd door een vrijwilliger uit Wachtebeke. Deze vrijwilligers hebben hierin een belangrijke functie, ze komen dagelijks langs, helpen eventueel om de sets te openen, of houden een klein praatje De maaltijd kost 8 en wordt maandelijks afgerekend. Er zijn twee mogelijkheden om te betalen, via overschrijving of automatisch via de bank. Als je een maaltijd wenst, kan je een aanvraag doen bij aan Z. Er komt een medewerker bij je langs om samen met jou te bekijken op welke dagen je Tafeltje Dekje wilt en of er bijzonderheden zijn i.v.m. diëten of aflevering. Heb je vragen, wil je je aanmelden voor het Dorpsrestaurant of Tafeltje Dekje, neem contact op met Drieke Henau, of z.eu // z.eu Aan de slag met je Android Tablet of smartphone In deze lessenreeks leer je jouw Android tablet of smartphone kennen. Met behulp van gratis applicaties zet je dit apparaat volledig naar je hand. Je zal je toestel leren gebruiken om te telefoneren, te mailen en te surfen, maar ook als gps, als manier om muziek te beluisteren, als agenda. Verder leer je ook je toestel te beveiligen, instellingen aan te passen, Start: wekelijks op vrijdag van u (tot 5 juni) Waar: Cultuurhuis Safarken, Dr.J. Persynplein 6 Prijs: 95,- per module Extra info: voor deze cursus dien je een eigen tablet of smartphone mee te brengen, enkel met Android, géén Apple. InschrijvINGEN VOLZET: maar er is kans dat er een tweede sessie komt van deze cursus. - via de website - door middel van een telefoontje van maandag tot vrijdag tussen 9-12u op nummer Naast de computercursussen, bieden we ook nog taalcursussen, beweegcursussen, kookcursussen, Je kan ons uitgebreid aanbod vinden in het ZVA (Terneuzen) of Hét Reklameblad of op Meer informatie: Drieke Henau, Dorpsrestaurant en tafeltje dek in OCMW rusthuis De Mey. IK word VRIJWILLIGER!

26 De groei van het aantal personen dat gebruik maakt van het dorpsrestaurant gaat sneller dan verwacht. Dat vraagt extra vrijwilligers. Jij helpt toch ook? We willen deze beide diensten opzetten ter ondersteuning van ouderen en kwetsbare personen. Een gevarieerde en gezonde voeding is voor hen immers van vitaal belang. De maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht (vlees/vis, aardappelen/rijst, groenten) en dessert. De maaltijd wordt afgeleverd in een isolerende box zodat deze goed warm blijft. De maaltijden worden afgeleverd door een vrijwilliger uit Wachtebeke. Deze vrijwilligers hebben hierin een belangrijke functie, ze komen dagelijks langs, helpen eventueel om de sets te openen, of houden een klein praatje De maaltijd kost 8 en wordt maandelijks afgerekend. Er zijn twee mogelijkheden om te betalen, via overschrijving of automatisch via de bank. Als je een maaltijd wenst, kan je een aanvraag doen bij aan Z. Er komt een medewerker bij je langs om samen met jou te bekijken op welke dagen je Tafeltje Dekje wilt en of er bijzonderheden zijn i.v.m. diëten of aflevering. Heb je vragen, wil je je aanmelden voor het Dorpsrestaurant of Tafeltje Dekje, neem contact op met Drieke Henau, of // Zitmomenten woonadviseur in gemeentehuis. Aarzel niet om contact op te nemen met Woonwijzer Meetjesland: telefonisch: per op een zitmoment in Wachtebeke (gemeentehuis): Inwoners van Wachtebeke kunnen zonder afspraak terecht bij een woonadviseur in het gemeentehuis. Contact: Tineke Rollier Inwoners kunnen steeds terecht voor informatie bij het SOCIAAL HUIS gratis nummer: Bereikbaarheid Het Sociaal Huis is te bereiken via het gratis telefoonnummer en dit elke werkdag van 9u-12u. Deze gratis infolijn is een telefonische wegwijzer doorheen de (ocmw)dienstverlening en wijst u de weg naar andere administratieve of sociale organisaties in en rond Wachtebeke. De sociale dienst : - Informeert u op een correcte en heldere manier - Verwijst u door of maakt een afspraak met de dienst die u verder kan helpen - Biedt indien nodig ondersteuning bij het bekomen van bepaalde premies of sociale voordelen - Biedt indien nodig administratieve hulp bij het invullen van allerlei documenten - Start indien nodig en in onderling overleg de gepaste dienstverlening op

27 Wat is er te doen in Wachtebeke de komende weken? Onze beknopte agenda : Dit is een agenda voor deze maand en volgende maand, voor zo ver de activiteiten aan ons zijn medegedeeld. Meer info hierover in onderstaande berichten. Bekijk zeker de volgende link : -Zaterdag 18 april KVLV: KNUFFELTURNEN MET JE PEUTER van u u. sportzolder Cultuurhuis -zaterdag 18 (19u) en zondag 19 april (10u): 20 jaar Ostarichi met Marc Pircher, Alpen Fever in Kringenhof -maandag 20 april: Rode Kruis : bloed geven te 17u30 tot 19u30 zaal Snoopy - dinsdag 21 april; jaarvergadering van alle 13 Wachtebeekse adviesraden in cultuurhuis Safarken te 19u30 - dinsdag 21 en woensdag 22 april Extra snoeihoutophaling voor Wachtebeke -donderdag 23 april: WAC en FEMMA daguitstap naar BIJSTERVELD en NETELVUUR Vertrek 9u15 Persynplein (volzet) - donderdag 23 april: CULTURHUIS SAFARKEN organiseert i.s.m. Volkshogeschool Vormingplus Gent- Eeklo VORMING over Ontspanningstechnieken van 13u30 tot 16u - vrijdag 24 april, basisschool Zwaluwnest : 4 de Quiz in zaal Zwaluwnest Zwaluwlaan, te 20u, ploegen van 4 personen -zaterdag 25 april: cultuurhuis : akoestisch optreden van popartiest Andy Sergeant te 20u30 in foyer Cultuurhuis -zaterdag 25 april : curieus: infovoormiddag over Samen Sterker gezamenlijke aankopen inwoners, met Karin Temmerman, in Cultuurhuis te 10u30 -zaterdag en zondag 25 en 26 april kunsttentoonstelling Isaura Chalmet, in cultuurhuis Safarken van 10-12u en van 14-17u --zaterdag 25 april : Langeledeschool: 45 ste Lentefeest vanaf 14u op Langeledeschool, 19u eetfestijn -zaterdag 26 april: Langeledeschool: 45 ste Lentefeest; 9u Motortocht, 14u kinderspelen, Langeschool -zondag 26 april: chiro, jaarlijkse pannenkoekenbak van deur tot deur

28 - zondag 26 april: JMA s aperitief woordhappening en gasten Duo Donne Eloquenti in Cultuurhuis te 10u -maandag 27 april : seniorenrestaurant met bingo in cultuurhuis te 11u30 -maandag 27 april: Rode Kruis : bloed geven te 17u30 tot 19u30 POLYVALENTE ZAAL OCMW Rusthuis De Mey, Godshuisstraat -dinsdag 28 april: Bibliotheek: Infoavond sociale media in vogelvlucht te 19u30 -dinsdag 28 april: LOK-LOO: infoavond Omgaan met gezinnen die in armoede leven te 19u30 in Cultuurhuis -dinsdag 28 april : aan-z : zaal Snoopy, De Wereld op je bord een inwoner van vreemde origine kookt voor 12 personen. Telkens van 17u 20u. - dinsdag 28 april: aan Z Bibliotheek: SOCIALE MEDIA IN VOGELVLUCHT, uur Bibliotheek, J. Persynplein 7, Wachtebeke -dinsdag 28 april: OAR in CH Safarken : voordracht door M. Polfliet en E. Blondeel in cultuurhuis Safarken: Mobiliteit: ZONDER en MET internet op 28 april 2015 van 14u tot 16u - woensdag 29 april: gemeenteraad te 19u30 in Cultuurhuis Safarken - woensdag 29 april: aan-z : WANDELZOEKTOCHT: OP ZOEK NAAR EEN SCHAT Geocaching, start om uur, Provinciaal Domein Puyenbroeck, het bezoekerscentrum aan parking 1, Wachtebeke - donderdag 30 april: curieus en sp.a : Grieks avondfeest in zaal Rozenhof, Dorp 80 te 19u - donderdag 30 april: CULTURHUIS SAFARKEN organiseert i.s.m. Volkshogeschool Vormingplus Gent- Eeklo VORMING over Ontspanningstechnieken van 13u30 tot 16u -dinsdag 5 mei : cultuurhuis en Velt en Vormingplus: Een bijenvriendelijke tuin van 19:30 tot 22:00u. -dinsdag 5 mei : wijkvergadering Overslag in zaal Snoopy te 19u30; voorstelling resultaten wijkbevraging, hoe verder, wat gaat er met onze voorstellen gebeuren? Wat kunnen we zelf doen. Iedereen welkom -woensdag 6 mei: wijkvergadering Langelede-Sluize: te 19u30 in school Langelede. voorstelling resultaten wijkbevraging, hoe verder, wat gaat er met onze voorstellen gebeuren? Wat kunnen we zelf doen. Iedereen welkom - donderdag 7 mei: CULTURHUIS SAFARKEN organiseert i.s.m. Volkshogeschool Vormingplus Gent- Eeklo VORMING over Ontspanningstechnieken van 13u30 tot 16u - donderdag 7 mei: seniorenvereniging: Daguitstap naar Postel, naar de Kaasboerin. Vertrekuur : 7u. We verzamelen aan de frituur op het Jules Persynplein.

29 -Donderdag 7 mei Kasseiken : Kasseifeesten : Kickertornooi -Vrijdag 8 mei: Kasseiken: Kasseifeesten: Dance Night -Zaterdag 9 mei: Kasseiken: Kasseifeesten: Bierbingo -Zondag 10 mei: Kasseiken: Kasseifeesten: Familiedag -zaterdag 9 mei : JMA : 3 x Swing dans- en eetavond in Basischool Sint Laurens Persynplein vanaf 18u -dinsdag 12 mei : wijkvergadering voor inwoners centrum: te 19u30 in cultuurhuis Safarken. Voorstelling resultaten wijkbevraging, hoe verder, wat gaat er met onze voorstellen gebeuren? Wat kunnen we zelf doen. Iedereen welkom -woensdag 13 mei : wijkvergadering voor inwoners Stationsstraat-Kalve-Molenhoek- Peene- Axelsvaardeken : te 19u30 in voetbalkantine SK wachtebeke in de Sportstraat. Voorstelling resultaten wijkbevraging, hoe verder, wat gaat er met onze voorstellen gebeuren? Wat kunnen we zelf doen. Iedereen welkom -woensdag 20 mei: wijkvergadering voor inwoners Warandewijk Groenstraat: te 19u30 in basisschool Zwaluwnest, Zwaluwlaan. Voorstelling resultaten wijkbevraging, hoe verder, wat gaat er met onze voorstellen gebeuren? Wat kunnen we zelf doen. Iedereen welkom BERICHT: komende activiteiten van lokale verenigingen worden in dit digitaal nieuwsbericht gepubliceerd. Van alle kleuren en overtuigingen. Maar ze moeten ons wel bezorgd worden. Wie zich nog NIET heeft opgegeven voor dit wekelijkse digitale bericht en het wenst te ontvangen stuur gewoon een mailtje naar Indien je het niet meer wenst ontvangen, stuur ook gewoon een mailtje naar

NIEUW :Algemene jaarvergadering 13 adviesraden

NIEUW :Algemene jaarvergadering 13 adviesraden GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE 22 april 2015 meer foto s op de website van Wachtebeke. Van Eddy de Smet en Roland Vereecke NIEUW :Algemene jaarvergadering 13 adviesraden Alle adviesraden

Nadere informatie

GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE 25 maart 2015

GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE 25 maart 2015 GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE 25 maart 2015 CONCERT GROOTEN OORLOG VAN SAPUKAY in kerk Overslag Groepsaankoop LED verlichting van WAC, Nieuwe foto s op de website van de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE 8 april 2015

GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE 8 april 2015 GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE 8 april 2015 Foto s paaseierenzoektocht Puyenbroeck Marc Suy, meer foto s op de website van Wachtebeke. Nieuw: Werken N449 vernieuwen Puyenbrug vanaf

Nadere informatie

ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan reconversie verblijfsrecreatie Kloosterbos en Wildestraat te Wachtebeke

ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan reconversie verblijfsrecreatie Kloosterbos en Wildestraat te Wachtebeke ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan reconversie verblijfsrecreatie Kloosterbos en Wildestraat te Wachtebeke ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 1 reconversie verblijfsrecreatie

Nadere informatie

15 Januari 2015. Hinder door werken op Axelsvaardeken vanaf 15 januari.

15 Januari 2015. Hinder door werken op Axelsvaardeken vanaf 15 januari. GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE 15 Januari 2015 Hinder door werken op Axelsvaardeken vanaf 15 januari. Aannemer Visser & Smit Hanab NV is reeds enkele weken gestart met werken in

Nadere informatie

Nieuw Wijkvergadering Warande : nuttige vergadering

Nieuw Wijkvergadering Warande : nuttige vergadering GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE 2 juni 2015 Meer foto s op de website van gemeente. Nieuw Wijkvergadering Warande : nuttige vergadering Er werd veel info gegeven en veel vragen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE 18 maart 2015

GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE 18 maart 2015 GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE 18 maart 2015 Foto s : Voordracht over Ebola door Peter Verlinden bij GAOS Nieuwe foto s op de website van de gemeente over: Tweedehandsbeurs Gezinsbond

Nadere informatie

Gemeentelijk digitaal nieuwsbericht gemeente Wachtebeke

Gemeentelijk digitaal nieuwsbericht gemeente Wachtebeke Gemeentelijk digitaal nieuwsbericht gemeente Wachtebeke 15 april 2014 Nieuwe vorm van het digitale nieuws Deel 1 is het nieuws vanuit het College, gemeenteraad of overheidsinstanties en een beknopte opsomming

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur Nero Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Openbaar onderzoek van 9 januari tot 8

Nadere informatie

nieuw Volkshaard opent twintig aanleunflats in centrum

nieuw Volkshaard opent twintig aanleunflats in centrum GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE 10 juni 2015 Meer foto s op de website van gemeente. VANAF DEZE WEEK WORDT HET DIGITAAL NIEUWSBERICHT VAN DE BURGEMEESTER SAMENGEVOEGD MET HET WEKELIJKS

Nadere informatie

NIEUW Het Nieuwsblad Andre Mulders. 18 februari 2015 GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE

NIEUW Het Nieuwsblad Andre Mulders. 18 februari 2015 GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE 18 februari 2015 NIEUW Het Nieuwsblad Andre Mulders Gouverneur Briers opent tentoonstelling Vrijdagavond opende gouverneur Briers in het bijzijn

Nadere informatie

Sluikstorten vs zwerfvuil

Sluikstorten vs zwerfvuil ONTWIJKGEDRAG Sluikstorten vs zwerfvuil Zwerfvuil > klein afval dat vaak nonchalant of zonder dat men er bij stilstaat op straat gooien of achterlaten in een park of berm Sluikstorten > het doelbewust

Nadere informatie

Inter-gemeentelijke samenwerking met v.z.w. Palliatieve Thuiszorg

Inter-gemeentelijke samenwerking met v.z.w. Palliatieve Thuiszorg Persmap 23 september 2010 Kook Je Fit Inter-gemeentelijke samenwerking met v.z.w. Palliatieve Thuiszorg OCMW Aalst Gasthuisstraat 40 9300 Aalst Tel. 053 77 24 24 e-mail: info@ocmwaalst.be website: www.ocmwaalst.be

Nadere informatie

Gemeentelijk digitaal nieuwsbericht gemeente Wachtebeke

Gemeentelijk digitaal nieuwsbericht gemeente Wachtebeke Gemeentelijk digitaal nieuwsbericht gemeente Wachtebeke 21 mei 2014 Deel 1 is het nieuws vanuit het College, gemeenteraad of overheidsinstanties en een beknopte opsomming van de activiteiten voor de komende

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

Verslag kindergemeenteraad 14 Maart u00

Verslag kindergemeenteraad 14 Maart u00 Gemeentebestuur Wachtebeke Jeugddienst Dr. Jules Persynplein 6 9185 Wachtebeke Verslag kindergemeenteraad 14 Maart 2017 16u00 Aanwezig: Jonathan Van Melle, Estée Huyben, Quilliano Van Hoove, Lisa Hamerlinck,

Nadere informatie

Netheidsverantwoordelijke

Netheidsverantwoordelijke Netheidsverantwoordelijke Infobrochure Dienst leefomgeving Tel.: 053 640 653 leefomgeving@denderleeuw.be 1. Waarom het project netheidsverantwoordelijken? Een buurt die er niet proper bij ligt zorgt voor

Nadere informatie

Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene.

Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene. Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene. Reeds voor de achttiende maal staan het bestuur en de leden van KLJ- Stekene in voor de organisatie van

Nadere informatie

Bladgroen emailbericht nr 124 22 februari 2014

Bladgroen emailbericht nr 124 22 februari 2014 Bladgroen is het informatieblad van Groen! Oud-Heverlee. Meer info op www.bladgroen.be Dit krantje sturen we uitsluitend naar wie erom vraagt. Klikken op inschrijven volstaat. Bladgroen emailbericht nr

Nadere informatie

Elke dag Fietsen, elke dag Winnen

Elke dag Fietsen, elke dag Winnen Elke dag Fietsen, elke dag Winnen Eindrapport Met Belgerinkel naar de Winkel 26 april - 31 mei 2014 1 Inhoudstafel Met Belgerinkel naar de Winkel 2014 - een jaar van vernieuwing Aantal deelnemers Profiel

Nadere informatie

GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE. 5 februari 2015. Foto Lisa Goethals :personeelsfeest gemeente-ocmw

GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE. 5 februari 2015. Foto Lisa Goethals :personeelsfeest gemeente-ocmw GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE 5 februari 2015 Foto Lisa Goethals :personeelsfeest gemeente-ocmw OFFICIELE START VAN DE BIN WERKING WACHTEBEKE Op maandag 23 februari in het Cultuurhuis

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 20632A infoavond juni 2015 3 + folder contactpersoon tel. e-mail Rik Spanhove 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Sint-Kruis-Winkel:

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Infovergadering Wijnendalestraat. 29 juni 2015

Infovergadering Wijnendalestraat. 29 juni 2015 Infovergadering Wijnendalestraat 29 juni 2015 Agenda - Verwelkoming schepen Coppé - Herinrichting Wijnendalestraat uitleg bij ontwerp - Nutswerken - Riolerings- en wegeniswerken - Maatregelen handelaars

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Binnen het OCMW van Hove worden heel wat vrijwilligers in verschillende diensten ingeschakeld. Ook jij kan je steentje bijdragen in het dienstencentrum om maaltijden

Nadere informatie

Hasta Bañana. 5 augustus Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene

Hasta Bañana. 5 augustus Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene Hasta Bañana 5 augustus 2017 www.kljstekene.be Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene 1 Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de de tweede editie van Hasta Bañana van KLJ-Stekene. Reeds

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan U GAAT (VER)BOUWEN Als u gaat (ver)bouwen, moet u met heel

Nadere informatie

Infoavond. Werken N499 Veldekens Kruipuit Zwepe

Infoavond. Werken N499 Veldekens Kruipuit Zwepe Infoavond Werken N499 Veldekens Kruipuit Zwepe Verloop Welke werken? Fasering & timing Omleidingen Bereikbaarheid: voertuigen Bereikbaarheid: fietsers Bereikbaarheid: voetgangers Handelszaken De Lijn Huisvuilophaling

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

Deze ongevallen worden gedekt, binnen de grenzen van de door ons afgesloten verzekering.

Deze ongevallen worden gedekt, binnen de grenzen van de door ons afgesloten verzekering. VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN. Hoeveel mag ik aanrekenen als babysitter? * Eén uurtarief : 4,00 euro/uur Overnachting (van 22 tot 8 uur + ontbijt): 20,00 euro Minimumprestatie: voor een prestatie

Nadere informatie

Gemeentelijk digitaal nieuwsbericht gemeente Wachtebeke

Gemeentelijk digitaal nieuwsbericht gemeente Wachtebeke Gemeentelijk digitaal nieuwsbericht gemeente Wachtebeke 8 april 2014 Nieuwe vorm van het digitale nieuws Deel 1 is het nieuws vanuit het College, gemeenteraad of overheidsinstanties en een beknopte opsomming

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee Vrijwilligersvervoer Rij met ons mee Op weg naar zorg Naar het ziekenhuis, de dokter of kine? Medische zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij zijn echt met je gezondheid bezig,

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en Verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en Verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Aanvraag voor het signaleren van werken en Verkeersbelemmeringen op de openbare weg Aanvrager Opdrachtgever veiligheidscoördinator Verantwoordelijke

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 26 maart 2015

Nadere informatie

GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE. 20 november Foto s

GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE. 20 november Foto s GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE 20 november 2014 Foto s Gas en Elektriciteit: durf vergelijken! Maandag 24 november van 16u30 tot 18u30 Voor energie en meer bepaald voor gas en

Nadere informatie

Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten

Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten De gemeenteraad heeft het ontwerp van de Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent voorlopig vastgesteld op 27 juni 2017. Daarmee komt de opmaak van de nieuwe

Nadere informatie

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP 167 Stedelijk Wonen. Met dit RUP wil

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Zoekt u vrijwilligerswerk? Dan zoeken wij u, want samen staan we sterk!

Zoekt u vrijwilligerswerk? Dan zoeken wij u, want samen staan we sterk! Vrijwilligers voor de cafetaria/restaurant Voor onze cafetaria en het restaurant zijn we op zoek naar gemotiveerde, positieve en sociale vrijwilligers die de gebruikers van ons dienstencentrum een warme

Nadere informatie

Het nieuwe logo van Wachtebeke wordt voorgesteld aan het publiek op donderdag 30 oktober

Het nieuwe logo van Wachtebeke wordt voorgesteld aan het publiek op donderdag 30 oktober GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE 29 oktober 2014 Het nieuwe logo van Wachtebeke wordt voorgesteld aan het publiek op donderdag 30 oktober Te 19u30 bij aanvang van de gemeenteraad

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

AFSPRAKENBOEKJE. Vrije basisschool De Lettertrein, Engsbergen. Beste ouders,

AFSPRAKENBOEKJE. Vrije basisschool De Lettertrein, Engsbergen. Beste ouders, Beste ouders, In dit boekje kan je de afspraken lezen die we met de kinderen maakten om er een fijn schooljaar van te maken. Mogen wij vragen dat u het boekje doorleest en tekent voor kennisname. Vrije

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09 Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Kinderoppasdienst: kinderoppas.gezinsbond9050@gmail.com 0473 97 85 24 Gezinsspaarkaart:

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Beste ouders, In de eerste nieuwsbrief van 2015 bezorgen wij jullie de nodige informatie i.v.m. de geplande activiteiten van de komende weken. Het schoolteam Agenda Vrijdag 30

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Maaltijdbedeling & Dorpsrestaurants. in Houthalen-Helchteren

Maaltijdbedeling & Dorpsrestaurants. in Houthalen-Helchteren Maaltijdbedeling & Dorpsrestaurants in Houthalen-Helchteren Beste inwoner van Houthalen-Helchteren Samen een gezonde maaltijd eten of de mogelijkheid hebben om een gezonde maaltijd aan huis te laten leveren,

Nadere informatie

Maak een. van je straat. Infobrochure Lovendegem.

Maak een. van je straat. Infobrochure Lovendegem. Maak een van je straat Infobrochure Lovendegem www.lovendegem.be/jeugd 1Wat is een speelstraat? Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen van een straat

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

December van Baarle te realiseren.

December van Baarle te realiseren. December 2017 In de kom van Baarle- Nassau (Nederland) en Baarle-Hertog (België) is sprake van problemen op het gebied van doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid. Om deze problemen aan te pakken

Nadere informatie

Stad Brugge Communicatie & Citymarketing 8000 BRUGGE

Stad Brugge Communicatie & Citymarketing 8000 BRUGGE Stad Brugge Communicatie & Citymarketing Aan de bewoners van de Noordzandstraat, Kopstraat en omgeving 8000 BRUGGE uw kenmerk ons kenmerk bijlagen verz.nr. datum ccm/sm/bb15/214(2200) 1 Vanaf 10 augustus

Nadere informatie

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee + ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015 JANUARI 2015 01/01/15- Cafetaria gesloten 04/01/15 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 14/01/15 Spelletjesnamiddag Uno, Rummikub,

Nadere informatie

INSPRAAKBIJEENKOMST OCMW- DOMEIN SINAAI Sint-Niklaas

INSPRAAKBIJEENKOMST OCMW- DOMEIN SINAAI Sint-Niklaas INSPRAAKBIJEENKOMST OCMW- DOMEIN SINAAI Sint-Niklaas in opdracht van het OCMW Sint-Niklaas FASE 2 ontwerpend onderzoek inspraakbijeenkomst 12 januari 2013 BRUT ism LAND en Talboom TENTOONSTELLINGSWEEK

Nadere informatie

stad brugge communicatiedienst 8000 BRUGGE

stad brugge communicatiedienst 8000 BRUGGE stad brugge communicatiedienst Aan de bewoners/eigenaars van de Eiermarkt, Geldmuntstraat, Noordzandstraat, Kopstraat en omgeving 8000 BRUGGE uw kenmerk ons kenmerk bijlagen verz.nr. datum comm/sm/bb14/439(2150)

Nadere informatie

11 december Sinterklaasfeest Cultuurhuis GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE. Foto s Eddy de Smet

11 december Sinterklaasfeest Cultuurhuis GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE. Foto s Eddy de Smet GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE 11 december 2014 Sinterklaasfeest Cultuurhuis Foto s Eddy de Smet. Maandag 15 december zijn de gemeentediensten slechts beperkt toegankelijk voor

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober 2015 OKTOBER Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

Infovergadering Izegemsestraat 9 juni 2015

Infovergadering Izegemsestraat 9 juni 2015 Infovergadering Izegemsestraat 9 juni 2015 Agenda - Verwelkoming schepen Coppé - Wegenwerken Izegemsestraat - Nutswerken - Riolerings- en wegeniswerken - Maatregelen handelaars - Communicatie Wegenwerken

Nadere informatie

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing Actieprogramma ABC Werkdomein Ruimtelijk beleid A.1: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Uitvoering Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 0,00 Gemeente A.2: ruimtelijke uitvoeringsplannen BPA De Bergen

Nadere informatie

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS.

De kleuterjuffen en de kleuters verrasten hun ouders en (over)grootouders in het BEROEPENHUIS. BASISSCHOOL MAATJES Beste lezer, Vanaf maandag 9 november: Veilig met helm en in fluo de winter door! Helm Op, Fluo Top is een project voor basisscholen in de provincie Antwerpen. De campagne loopt tussen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

Raadpleging startnota en procesnota Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Groen

Raadpleging startnota en procesnota Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Groen Raadpleging startnota en procesnota Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Groen Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Groen. Dit RUP wil de bestaande groengebieden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

Handleiding SPARROW app Versie 1.2, 21-8-2012

Handleiding SPARROW app Versie 1.2, 21-8-2012 Handleiding SPARROW app Versie 1.2, 21-8-2012 Overzicht Doel van de app Hoe de smartphone en app gebruiken? Hoofdscherm Agenda Voorbeelden Mogelijke problemen met de smartphone of app Contact Waarvoor

Nadere informatie

dorpskernvernieuwing Moorslede 12/05/2015 - slibvorm

dorpskernvernieuwing Moorslede 12/05/2015 - slibvorm 12/05/2015 - slibvorm 1 2 06/05/2015 - planning De planning (afhankelijk van het weer) kunnen we als volgt meedelen: Week van 4 mei: - Eandis voorziet de afbraak van de oude verlichtingspalen, het slopen

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

NERO. Het stadsbestuur heeft plannen voor uw buurt! Ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 135 Oude Dokken

NERO. Het stadsbestuur heeft plannen voor uw buurt! Ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 135 Oude Dokken NERO Het stadsbestuur heeft plannen voor uw buurt! Ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 135 Oude Dokken Openbaar onderzoek van 10 mei 2010 tot 8 juli 2010 Waarover gaat deze folder? Het stadsbestuur van Gent

Nadere informatie

CONCERT THE YOUNG ONES van harmonie De Eendracht

CONCERT THE YOUNG ONES van harmonie De Eendracht GEMEENTELIJK DIGITAAL NIEUWSBERICHT GEMEENTE WACHTEBEKE 26 november 2014 CONCERT THE YOUNG ONES van harmonie De Eendracht Dank voor de prachtige foto s aan Jacques Van den Berghe 2 de AED TOESTEL geplaatst

Nadere informatie

Heraanleg R8 Kortrijk-Kuurne. Infoavond Kuurne

Heraanleg R8 Kortrijk-Kuurne. Infoavond Kuurne Heraanleg R8 Kortrijk-Kuurne Infoavond 27-01-2010 Kuurne Inhoudstafel Situering Waarom werken? => huidige knelpunten Doelstellingen project Fasering van de werken uitleg fase per fase Overige projecten

Nadere informatie

Beste bewoner. Daniël Termont burgemeester

Beste bewoner. Daniël Termont burgemeester DRONGEN Beste bewoner Wijk van de Maand is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Niet langer één enkele debatavond,

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

Gemeentelijk digitaal nieuwsbericht gemeente Wachtebeke

Gemeentelijk digitaal nieuwsbericht gemeente Wachtebeke Gemeentelijk digitaal nieuwsbericht gemeente Wachtebeke 18 juni 2014 Deel 1 is het nieuws vanuit het College, gemeenteraad of overheidsinstanties en een beknopte opsomming van de activiteiten voor de komende

Nadere informatie

WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015

WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015 WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015 Dit is het laatste Wegelpraatje van dit schooljaar. Graag wensen wij alle kinderen, ouders en leerkrachten een deugddoende vakantie toe. Bedankt voor het vertrouwen tijdens

Nadere informatie

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden Richtlijnen voor het aanplakken van affiches en het plaatsen van publiciteitsborden Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden Meer info: Communicatiedienst L. Van der Looystraat 10 2890

Nadere informatie

U kunt uw antwoorden op deze vragen t.e.m. zondag 29 oktober 2017 aan ons bezorgen via

U kunt uw antwoorden op deze vragen t.e.m. zondag 29 oktober 2017 aan ons bezorgen via Vragenlijst beoordeling van een luwteplek in Gent Stad Gent, Dienst Milieu en Klimaat 2017 U kunt uw antwoorden op deze vragen t.e.m. zondag 29 oktober 2017 aan ons bezorgen via http://www.stad.gent/luwteplekken.

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Heraanleg Antwerpsesteenweg. 10 februari 2015 Infovergadering Sint-Amandsberg

Heraanleg Antwerpsesteenweg. 10 februari 2015 Infovergadering Sint-Amandsberg Heraanleg Antwerpsesteenweg 10 februari 2015 Infovergadering Sint-Amandsberg Agentschap Wegen en Verkeer Wegbeheerder van +- 6900 km gewestwegen, waarvan 1500 km autosnelwegen Aanleg, onderhoud en verbeteren

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 20.123 infoavond september 2015 2 contactpersoon tel. e-mail Gertjan Winten (Aquafin) +32 (0)3 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

Infodossier Noorderlaanbrug

Infodossier Noorderlaanbrug Infodossier Noorderlaanbrug DEEL 1: PROJECTINFORMATIE Laatste update: 9/0/08 Inhoudstafel Inleiding Pagina 3 Situering Noorderlaanbrug 4 Onderdeel van het project Bruggen Albertkanaal 5 Huidige situatie

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Zonnebloem. Een nieuwe thuis

Woonzorgcentrum Zonnebloem. Een nieuwe thuis Woonzorgcentrum Zonnebloem Een nieuwe thuis Inhoud Welkom..3 Missie en visie..5 Uw woning.9 Maaltijden 10 Cafetaria en faciliteiten.11 Personeel 12 Vrijwilligers..14 Welkom Beste senior, Wanneer u bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015 We zijn weer begonnen!

Nieuwsbrief september 2015 We zijn weer begonnen! Nieuwsbrief september 2015 We zijn weer begonnen! In deze Nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over belangrijke zaken die spelen op het Kindcentrum. Welkom! Een warm welkom aan alle ouders en kinderen op het

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015. 2. Laatste schooldag, dinsdag 30 juni. Volgnummer: 13. In dit nummer: 29 mei 2015

Nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015. 2. Laatste schooldag, dinsdag 30 juni. Volgnummer: 13. In dit nummer: 29 mei 2015 Schooljaar 2014-2015 Volgnummer: 13 In dit nummer: 1. Nieuwsbrieven lezen blijft belangrijk 2. Laatste schooldag 3. Mogelijke wijziging schooluren 4. Huwelijken 5. Schoolreizen 6. we betuigen ons medelen

Nadere informatie

2. 9. 44 ?4 @4 6 - 4> 4<. +.9 ( ( % & ( *. (( 9 / 9$,,:&:9$,, ; 0 ;9 0<690 -6 = ( !"# # % 56 = B ( 6#,=7;@0./ ( 6=( ( 6=0./@7; % 56,=( , -!!'#!

2. 9. 44 ?4 @4 6 - 4> 4<. +.9 ( ( % & ( *. (( 9 / 9$,,:&:9$,, ; 0 ;9 0<690 -6 = ( !# # % 56 = B ( 6#,=7;@0./ ( 6=( ( 6=0./@7; % 56,=( , -!!'#! - - 0-121 11 --458 012 02 0-0 01 4 < > -4D8 222< @> 1 119 9 1192 2 9 44 - = = 5 = B =;@0 = =0@; 5=?4 @4 2 055 1292-4> 4< C 9 22 C 9 C 9 2?2 C 9 22 C 9 C 9 22 C 9 22 C 9 C 9 C 9 2@2 C 9 C 9 2@?? C 9 2@

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Maandbrief oktober 2017

Maandbrief oktober 2017 Maandbrief oktober 2017 schooljaar 2017-2018 U vindt de maandbrieven ook ook terug op www.sjr.be Beste ouders De eerste schoolmaand is voorbij gevlogen! Onze kinderen hebben al heel veel dingen geleerd

Nadere informatie

ORGANISATIE FIETSBELCONCERT SAM RINKELT!

ORGANISATIE FIETSBELCONCERT SAM RINKELT! ORGANISATIE FIETSBELCONCERT SAM RINKELT! DRAAIBOEK VOOR SCHOLEN INHOUD 1 Sam de Verkeersslang 2 2 Sam rinkelt! 2 3 Wat is Sam rinkelt! 2 4 Het doel van Sam rinkelt! 3 5 Organisatie 3 5.1 Wanneer en waar

Nadere informatie