Digitaal clubblad Voorwaarts Juli 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitaal clubblad Voorwaarts Juli 2014"

Transcriptie

1 Digitaal clubblad Voorwaarts Juli 2014 Foto: G. Boukes Inhoud pag. Voorwoord 2 Bestuur mededelingen 3 t/m 5 Advertentie 6 Verslag Alg. ledenvergadering t/m 12 Advertentie 13 Sport- en spelkalender 14 Vacature Sport- en spelcommissie 15 Advertentie 16 Advertentie 17 Kinderstrandfeest 18 Advertentie 19 Donateurslijst per 1 juli t/m 22 Advertentie 23 Smulpagina 24 Kleurplaat 25

2 63e jaargang no. 2 Juli 2014 Officieel cluborgaan van de Koninklijk goedgekeurd: kampeervereniging VOORWAARTS 23 okt. 1939, nr. 78 & 15 nov. 1667, nr. 54 Bestuursleden Rob de Haan, voorzitter Dennis van Delden, 2 e voorzitter Tel Vacature, Secretaris Tel Wesley van Woensel, 2 e secretaris /website Tel of (redactie website) Ad Oomen, penningmeester Tel Martin Klein, 2 e penningmeester Loni Lammers, algemeen bestuurslid Irmy Mollis, redactie clubblad Betty Ferwerda, redactie clubblad Beste Kampeerders, Wij zijn inmiddels alweer halverwege het kampeerseizoen en hebben inmiddels de kampcontrole achter de rug, waarin over het algemeen gesteld kan worden dat bijna alle kampeerders alles in orde hadden. De kampeerders die het niet in orde hadden, zijn hiervan in kennis gesteld middels een brief en hebben alsnog de vermelde aandachtspunten opgelost. Een paar kritische noten wil ik nog wel onder de aandacht van één ieder brengen: - Voor de benedenrij de nummerbordjes aan de achterkant van de huisjes goed zichtbaar moeten zijn. - Voor zowel de zandstraat alsmede op de bovenrij achter, dient s avonds opgeruimd te worden i.v.m. de veiligheid van de kampeerders in het donker. Als iedereen zich hieraan houdt scheelt het een hoop irritatie. Het openingsfeest werd goed bezocht en is zeer geslaagd te noemen, het kaartseizoen is weer met de nodige koppels in gang gezet, met een enkele afwijking qua dag vanwege het WK Voetbal wat voorrang kreeg op de vrijdag. Ook deze sportavonden op TV waren succesvol te noemen, zeker wanneer Nederland speelde. Maar helaas zijn wij geen wereldkampioen geworden maar 3 e. Het Jeu de Boules en het Volleybal hebben wij inmiddels ook al weer achter de rug. Er staan nog een aantal mooie activiteiten op het programma die, hopelijk ook met mooi weer, succesvol kunnen worden afgesloten, in het bijzonder het Kinderstrandfeest en het Voetbaltoernooi. Op 6 juli was het druk in de verenigingstent, daar de piketpaaltjes en de staanplaatsformulier voor het kampeerseizoen 2015 ingeleverd moesten worden. Wij hebben wijzigingsverzoeken van leden alsmede veel staanplaatsformulieren mogen ontvangen van donateurs die graag een plekje op het strand willen hebben. Tevens hebben wij veel staanplaatsverzoeken digitaal mogen ontvangen. Het was voor ons de eerste keer dat wij de aanmeldingen digitaal binnen hebben gekregen. Op moment van schrijven hebben wij aan een aantal wijzigingsverzoeken kunnen voldoen en een aantal donateurs blij kunnen maken d.m.v. het toewijzen van een plek voor het kampeerseizoen Echter voor de overige donateurs die nog geen plek toegewezen hebben gekregen is het nu afwachten totdat een lid alsnog stopt met kamperen om alsnog een plekje toegewezen te krijgen. Tot slot wens ik jullie nog een fijn en mooi kampeerseizoen toe! Martin Klein

3 BESTUURSMEDEDELINGEN JULI 2014 Adressering Voorwaarts: Strandafgang Barnaart 29A & B, 2041 KB Zandvoort. Dit is het adres dat kan worden gebruikt voor hulpdiensten. Er wordt geen post bezorgd. Het bestuur Het bestuur doet een oproep voor nieuwe medebestuursleden. Als er niet op korte termijn aanvulling komt zal het heel lastig blijven om onze vereniging goed te blijven besturen en de belangen van onze leden goed te blijven behartigen. Voor langs lopen De hierna genoemde leden en donateurs hebben toestemming om voor langs te lopen. Benedenrij: Nr. 3 mevrouw S. ter Beek Nr. 49 de heer J. van Woensel Nr. 7 de heer en mevrouw van Bakkum Nr. 59 mevr. G.C.M. van Woensel Nr. 15 mevrouw T. Matthaei-Bogaers Nr. 77 mevr. R. Bastiaans-Pronker Nr. 23 mevrouw A. Oosterbaan - de Ruyter Nr. 135 de heer C. Lammers Nr. 35 mevrouw A. Broers Nr. 135 mevr. L. Lammers Nr. 37 mevrouw A. Pronker Nr. 155 mevr. R. van Wettum Bovenrij: Nr. 6 de heer J. Meijer Nr. 14 de heer en mevrouw Hoogveld Nr. 28 mevrouw B. Broers Nr. 34 mevrouw C. Kroes Nr. 40 mevrouw M. Triest Nr. 42 mevrouw L. Grauwelman Nr. 48 mevrouw R. van Aalst Nr 106 mevrouw M. Kil Verder is er afgesproken dat iedereen uiteraard zijn/haar medewerking verleent bij visite die slecht ter been is. Financiën De financiële verplichtingen voor dit kampeerseizoen moesten voor 1 juni j.l. worden voldaan. Helaas is gebleken dat niet iedereen zich hieraan heeft gehouden, waardoor het bestuur genoodzaakt was om een aantal kampeerders, die ook na een herinneringsmail niet hebben gereageerd, hierop aan te spreken en nogmaals de consequenties te benadrukken. Indien niet op tijd betaald wordt, kan dat gevolgen hebben voor het toewijzen van een staanplaats in het volgende seizoen. Om te voorkomen dat u niet op tijd aan de financiële verplichtingen voldoet, kunt u natuurlijk altijd nu alvast beginnen met vooruit betalen. Als richtlijn kunt u dan uitgaan van de bedragen van 2014, want de definitieve bedragen zijn pas bekend na de Algemene Ledenvergadering Mocht dan blijken dat u teveel betaald heeft, dan zal de Penningmeester dat met u verrekenen. Mocht dan blijken dan u te weinig betaald heeft, dan hoeft u nog maar een klein bedrag te betalen. Inleveren formulier aanvraag/wijziging staanplaats Dit heeft inmiddels ook plaatsgevonden op zondag 6 juli 2014 van u tot u in de verenigingstent op het strand in Zandvoort. Wanneer u digitaal per het formulier heeft verzonden krijgt u binnenkort een reactie of uw verzoek wel of niet gehonoreerd kan worden. Verzoeken (of wijzigingen op eerdere verzoeken) die na binnen zijn gekomen, worden niet meer in behandeling genomen. Inleveren piketpalen Dit heeft inmiddels plaatsgevonden op zondag 6 juli 2014 van u tot u in de verenigingstent op het strand in Zandvoort. Units Als u van plan bent om volgend jaar met een unit te komen dan moet u dat melden bij Leen Paap en toestemming vragen aan het bestuur. De unitbrieven zijn op aanvraag beschikbaar bij de secretaris via

4 Gebruik toiletten Houdt rekening met elkaar bij uw bezoek aan de toiletten. Bij normaal gebruik en onderhoud blijven de toiletten schoon en netjes. Deze voorzieningen delen we allemaal met elkaar. Laten we ervoor zorgen dat we de toiletten en douches achterlaten zoals we ze zelf graag willen aantreffen en gebruiken. Op deze manier kunnen de toiletten nog een aantal jaren mee. Legen toiletemmer (chemisch toilet) Om het kamperen op ons mooie strand zo aangenaam mogelijk te blijven houden, willen wij graag uw aandacht vestigen op het legen van de toiletemmer(s) (chemisch toilet), dit dient plaats te vinden tussen 23:00 09:00. Belangrijke data Maandag 25 augustus : eerste afbreekdatum demontabele huisjes Zaterdag 23 augustus: eerste dag waarop trappen en schoeiingen mogen worden uitgegraven. Maandag 1 september : eerste geplande rijdatum benedenrij demontabele huisjes Donderdag 3 september : eerste geplande rijdatum units benedenrij vanaf Riche Houdt u er rekening mee dat 2 dagen vóór de eerste rijdatum de vrachtrijder langs komt om een spoor te maken. Verplichte werkzaamheden 24 augustus: schoonmaken en inruimen verenigingstent 30 augustus: Afbreken verenigingstent 31 augustus: Werkzaamheden rond de verenigingstent en andere voorkomende werkzaamheden 14 september: Schoon achterlaten kampeerterrein De betreffende kampeerders ontvangen nog een persoonlijke oproep. Kisten en dergelijke Houd rekening met een vrije doorgang van de zandstraat en uw directe omgeving bij het neerzetten van kisten, stoelen, tafels en dergelijke. Het bestuur verzoekt u dringend om stoelen, fietsen, etc binnen in uw huisje te plaatsen als u naar huis gaat, dat is wel zo veilig. Wensbalonnen/Dreamlights Het oplaten van deze lantaarns is populair. We willen U er graag op wijzen dat er ondanks dat het soms om goedgekeurde lampionnen gaat er rekening mee te houden dat het niet geheel zonder risico is. Wij adviseren het oplaten van deze lampionnen te doen vanaf de vloedlijn en bij voorkeur alleen bij oosten wind. Alvast bedankt voor U medewerking. Grof vuil Wekelijks wordt er grof vuil opgehaald door de gemeente. Bundel het grof vuil zodat het niet zo makkelijk weg kan waaien. De Gemeente Zandvoort wil graag dat er circa 3 meter ruimte blijft tussen de vuilcontainer en het grof vuil, anders kan de vrachtwagen het niet oppakken. adres Voor een snelle communicatie is het van belang dat het bestuur uw adres heeft. Als wij uw e- mailadres nog niet hebben of als u eraan twijfelt dat wij het juiste adres hebben stuur uw e- mailadres dan naar: Maakt u een ander adres aan, dan vernemen wij dat graag van u. In verband de digitale verzending van clubbladen en andere informatie is het ook voor donateurs van belang dat wij over een adres beschikken, zodat u op de hoogte blijft over het reilen en zeilen van de vereniging. Internet op het strand Op kunt u meer informatie terugvinden over de stand van zaken m.b.t. internet op het strand. Accu`s en (lege) gasflessen Aan het einde van het seizoen mogen geen accu s en (lege) gasflessen bij de toiletunits worden geplaatst. Lege accu s dient u zelfstandig af te voeren volgens de daarvoor geldende regels.

5 OPROEP VOOR NIEUWE BESTUURSLEDEN Het bestuur doet een beroep op u om u aan te melden voor een bestuursfunctie. Er zijn nog vacatures. Wij hebben uw hulp hard nodig om de vereniging goed te kunnen besturen en de belangen van onze leden te behartigen. Voor een goed reilen en zeilen van onze vereniging hebben wij een voltallig bestuur nodig. Als u belangstelling heeft voor een functie dan kunt u zich voor nadere informatie wenden tot één van de bestuursleden. Als u interesse heeft in een bestuursfunctie dan is dit een goed tijdstip om te doen, want dan kunt u dit seizoen al meelopen met het bestuur als zomer bestuurslid en zo kijken of het iets voor u is.

6 RIANT Sunny House Is de bouwer van strandhuisjes U zoekt een betrouwbaar en duurzaam strandhuis dat probleemloos vele jaren meegaat. Maar vooral ook een strandhuis dat gemaakt is op basis van uw persoonlijke wensen en een strandhuis dat alle weersomstandigheden aan kan en bestand is tegen zand en zout. Een RIANT Sunny House heeft het allemaal! Wij bouwen strandhuisjes en recreatiewoningen al vanaf 1980 en kunnen dus, uit eigen ervaring, garanderen dat uw huisje meer dan 30 jaar meegaat. Vele strandbewoners gingen u al voor (ook op uw strand). Vraagt u ook aan hen naar de kwaliteit en het comfort van de door ons gebouwde strandhuisjes. contactadres: Derde Industrieweg 5 D MD Lopik tel.:

7 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21 maart Opening De Voorzitter opent de vergadering. Hij bedankt alle aanwezige leden/donateurs voor hun aanwezigheid. Hij vraagt of alle mobiele telefoons uitgeschakeld of op de trilstand gezet kunnen worden. Aansluitend is er een moment van stilte voor de (oud) leden die niet meer onder ons zijn. Tot slot geeft hij aan dat de pauze op een nader te bepalen tijdstip plaats zal vinden. 2. Mededelingen De Voorzitter geeft aan dat er 20 berichten van verhindering bij het bestuur zijn binnengekomen. De namen worden opgenoemd. De Voorzitter geeft aan dat er een extra agendapunt zal zijn, te weten de presentatie over de verenigingstent door mevrouw L. Lammers. 3. Bestuursverkiezing De Voorzitter legt uit dat het bestuur een nieuw rooster van aftreden en aanstelling heeft opgesteld, zodat niet alle bestuursleden tegelijk (gepland) aftreden. Dit jaar zijn aan de beurt om af te treden; - De Secretaris (mevrouw C. Kroes), zij stelt zich niet herkiesbaar. - De 2 e Voorzitter (de heer D. van Delden), hij stelt zich wel herkiesbaar. De aanwezige leden hebben geen bezwaren en de 2 e Voorzitter wordt herkozen. - Het 1 e algemene bestuurslid (de heer B. Visser), hij stelt zich niet herkiesbaar. De Voorzitter geeft aan dat mevrouw L. Lammers de afgelopen periode met het bestuur heeft meegelopen als kandidaat-bestuurslid en geeft aan dat het bestuur haar voordraagt voor de functie van 1 e Algemene bestuurslid en daarbij contactpersoon voor de verenigingstent is. De aanwezige leden hebben geen bezwaren en mevrouw L. Lammers wordt bij acclamatie aangesteld. De Voorzitter nodigt mevrouw L. Lammers uit om naar voren te komen en plaats te nemen achter de bestuurstafel. De Voorzitter geeft aan dat het bestuur (nog steeds) niet helemaal voltallig is en vraagt of er mensen zijn die interesse hebben in een bestuursfunctie. Zij kunnen zich ook eventueel na de vergadering melden bij het bestuur voor meer informatie. 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 2013 De Voorzitter vraagt of er vragen zijn over het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 22 maart De heer Rob Lexmond stelt een vraag; hij wil graag weten welke afspraken er gemaakt zijn door de Federatie van kampeerverenigingen met de Firma Gebroeders Paap m.b.t. het bulldozeren van het strand. De Voorzitter antwoordt dat hier verderop in de vergadering uitgebreid bij stilgestaan zal worden. 5. Ingekomen stukken De Voorzitter licht de ingekomen stukken mondeling toe. 1) De heer H. Smit heeft een gestuurd om aandacht te vragen voor de terugslagklep op de waterleiding, met name voor nieuwe kampeerders. De Voorzitter geeft aan dat deze informatie ook bij de voorlichting voor de nieuwe kampeerders besproken wordt. De heer H. Nolting geeft aan dat er gecontroleerd moet worden of de kleppen overal geplaatst zijn. De Voorzitter antwoordt dat dit lastig te controleren is. De heer R. van de Horn geeft aan dat Kampeervereniging Helios de terugslagklep meteen bij het T-stuk heeft zitten. De Voorzitter geeft aan dat deze suggestie zal worden meegenomen.

8 2) De heer B. van Groenewoud heeft het bestuur een brief geschreven over een aantal onderwerpen. De Voorzitter licht deze mondeling toe; a. Oplaten van ballonnen tijdens Kinderstrandfeest Plastic ballonen hebben een schadelijke uitwerking als deze in de zee terecht komen. Hij vraagt of er eventueel een alternatief kan komen. Hij geeft een krantenartikel hierover aan het bestuur. b. Roken in de verenigingstent Hij geeft aan dat de leden/donateurs van de vereniging zich niet altijd aan de afspraak houden. Er wordt soms toch gerookt in de verenigingstent. Het bestuur is het met hem eens en vindt dat wij elkaar daar op moeten kunnen aanspreken. c. Fietsen geplaatst op de strandafgang nr. 26 Hij geeft aan dat hij zich stoort aan de gestalde fietsen op strandafgang nr. 26. De Voorzitter geeft aan dat dit het terrein is van de Gemeente Zandvoort en dat wij daar geen bevoegdheid hebben. Het zal wel worden meegenomen in het Federatieve overleg met de Gemeente. d. Algemeen gebruik van de verenigingstent Hij geeft aan dat een aantal kampeerders vorig jaar geen gebruik kon maken van de verenigingstent. De Voorzitter geeft aan dat, als het een verenigingsactiviteit betreft, er (indien nodig) ook sleutels beschikbaar zijn bij de bestuursleden, 3) Mevrouw C. Kroes en mevrouw T. LeGallias hebben een gestuurd betreffende financieel gerelateerde zaken binnen de vereniging. a. Vervanging van de verenigingstent Zij willen graag het jaarlijks afgeschreven bedrag wordt opgenomen in een voorzieningsfonds en dit dan te oormerken voor de vervanging van de verenigingstent. De heer B. Kroes geeft aan dat zij een verzoek (per ) hadden gedaan om een hoofdelijke stemming. De Voorzitter antwoordt dat de afschrijving conform de gebruikelijk boekhoudkundige regels plaatsvindt. Dit is ook terug te vinden in het financiële verslag van de penningmeester. b. Toiletunits Zij hebben een voorstel gedaan om de 68 euro die nu voor de rioolpersleiding wordt betaald, gebruikt kan gaan worden voor de vervanging van de toiletunits. De heer P. van Woensel vraagt of dit ook nog Federatief besproken wordt. De Voorzitter antwoord dat er een Federatieve commissie is voor de vervanging van de toiletunits en dat het nu nog te vroeg is om een beslissing te nemen over dit voorstel en stelt voor om dit bij een volgende Algemene Ledenvergadering te doen. De heer P. van Woensel geeft aan dat de Federatie sterk staat en dat de Gemeente nieuwe toiletunits zou moeten plaatsen. De Voorzitter antwoordt dat daar later in de vergadering meer informatie over gegeven wordt. De Voorzitter antwoordt verder dat het verzoek niet voor verzending van de stukken bekend was en dat dit dus niet in stemming gebracht kan gaan worden. De Voorzitter geeft mevrouw C. Kroes de mogelijkheid om te reageren. Zij vindt het jammer dat het voorstel niet in stemming gebracht wordt. Zij geeft aan dat er wel andere voorzieningen gemaakt zijn voor bijvoorbeeld bulldozeren. De Voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. Er volgt enige discussie over de verschillende standpunten. De Voorzitter geeft aan dat er geen stemming zal plaatsvinden, tenzij er bij agendapunt 7 en/of 8 ( aanzienlijk meer) kampeerders opstaan. De heer R. van de Horn vraagt zich af waarom dit voorstel überhaupt gedaan wordt, aangezien het voorstel is ingediend door oud-bestuursleden. Mevrouw C. Kroes vraagt tot slot of het dan nog onduidelijk is of de toiletunits überhaupt nog wel overgaan naar het eigendom van de verenigingen. De Voorzitter verwijst naar de eerder genoemde Federatieve commissie en geeft een bevestigend antwoord; het is inderdaad nog onzeker.

9 4) De Voorzitter geeft aan dat er 2 petities te vinden zijn op internet. Een petitie m.b.t. het bouwen van windmolenparken voor de Nederlandse kust en een petitie m.b.t. het jaartarief van de parkeervergunning. 6. Jaarverslag van de secretaris De Voorzitter vraagt of er vragen zijn over het jaarverslag van de (2 e )Secretaris. Er zijn geen vragen. De Voorzitter vraagt de aandacht voor de inbraken op de Paddock tijdens de opslagperiode. Hij vraagt of iedereen zijn bereikbaarheidsgegevens goed zichtbaar wil plaatsen, zodat er in dit soort gevallen altijd snel contact gezocht kan worden met de eigenaren. De Voorzitter geeft aan dat de Gebroeders Paap i.s.m. de Gemeente op zoek is naar een ander, beter te beveiligen terrein. Peter van Woensel vraagt of er misschien een webcam geïnstalleerd kan worden op het NH Hotel. De Voorzitter antwoordt dat het bestuur dit mee zal nemen, maar dat het NH Hotel waarschijnlijk te ver weg zal zijn om het goed te kunnen zien. 7. Financieel verslag Begroting 2014 De Voorzitter vraagt de Kascontrolecommissie naar voren. De heer R. van Zalm leest de verklaring voor. De Kascontrolecommissie geeft de complimenten aan de Penningmeester en stelt voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaart Er volgt een applaus van alle aanwezige leden/donateurs. De Voorzitter bedankt de vergadering. De heer J. de Vos (reserve lid) is gestopt met kamperen en de heer B. Honsdrecht mag volgend jaar niet meer in de Kascontrolecommissie plaatsnemen. De heer R. van Zalm wil nog wel een jaar in de Kascontrolecommissie plaatsnemen. Er zijn dus 2 nieuwe leden benodigd voor de Kascontrole commissie. De heer R. van Vuuren en mevrouw K. Bottenheft melden zich. De heer R. van Vuuren is (nog) donateur en de vraagt wordt gesteld of dit kan. Het bestuur zal dit uitzoeken. De Voorzitter vraagt of er nog vragen zijn. Er zijn geen vragen. De Voorzitter bedankt de Penningmeester voor het geleverde werk. De Voorzitter vraagt of er nog vragen zijn m.b.t. de begroting voor Er zijn geen vragen. De Algemene ledenvergadering gaat akkoord met de vastgestelde bedragen. 8. Financiën A. t/m E. F. Parkeervergunning; de Voorzitter geeft aan dat de Gemeente een nieuwe procedure hanteert voor het aanvragen van de parkeervergunning. Deze is inmiddels al bij iedereen bekend. De Voorzitter wijst nogmaals op de petitie m.b.t. de parkeervergunning. G. Betalingsprocedure; hier zijn geen wijzigingen. De Voorzitter verzoekt iedereen op tijd te betalen. De Voorzitter stelt voor om 20 minuten pauze te nemen. De pauze is van 20:55 tot 21:15.

10 9. Bestuursmededelingen A: Benoeming leden; voorgesteld wordt de volgende kandidaat-leden (sinds 2012) als lid te benoemen: N. van Rossem, J. Lindeboom, E. Hoffmeister. De Voorzitter vraagt of er bezwaren zijn vanuit de aanwezige leden. Er zijn geen bezwaren, de nieuwe leden worden naar voren gevraagd en ontvangen hun lidmaatschapsbrief. B: Brandveiligheid; de vereniging voldoet aan de eisen van de brandweer. Tussen de compartimenten van maximaal 1000 m2 is een brandgang van 5 meter. In de huisjes is een werkende rookmelder verplicht. Voor verdere informatie omtrent brandveiligheid verwijst de Voorzitter naar het veiligheidsdocument dat ieder jaar in het clubblad van april wordt gepubliceerd. De heer H. Nolting geeft aan dat de brandweer niet op het strand kan komen en verwijst naar het verslag van de Algemene Ledenvergadering van Zijn vraag is of daar al iets mee gedaan is. De Voorzitter antwoordt dat dit (nog) niet gedaan is en dat het Federatief opgepakt zal gaan worden. C: Stro als talud bedekking; voor de benedenrij wordt één baal stro per 2 huisjes beschikbaar gesteld. Voor de bovenrij wordt (indien gewenst) ook stro beschikbaar gesteld. Voor de bovenrij wordt ¾ baal stro per huisje beschikbaar gesteld. De kampeerders van de bovenrij moeten zelf aangeven of zij ook stro willen. De Voorzitter vraagt om vóór 30 maart een te sturen aan Het adres stond verkeerd vermeld in de toelichting op de agenda. De heer H. Nolting geeft aan dat er vorig jaar teveel stro over bleef. Hij vindt dat 1 baal per 2 huisjes teveel is. De Voorzitter antwoordt dat dit wel afhankelijk is van hoe het talud er precies uit ziet. Er komen verschillende reacties van diverse leden/donateurs. Er wordt gevraagd of schelpen (i.p.v. stro) rondom de verenigingstent gelegd kunnen worden. Het bestuur geeft aan ernaar te zullen kijken. De heer R. van Zalm vraagt of de bovenrij ook niet verplicht kan worden om alleen stro te gebruiken. Er komen verschillende reacties van diverse kampeerders. De Voorzitter geeft aan dat het bestuur dit niet verplicht gaat stellen. De heer R. Lexmond geeft aan dat de bovenrij dan in ieder geval wel voor een deugdelijke dijkbedekking dient zorg te dragen. De Voorzitter antwoordt dat hier ieder jaar tijdens de kampcontrole naar gekeken wordt. D: Commissie Huishoudelijk Reglement; De Voorzitter legt uit dat de afgelopen seizoenen een aantal aanpassingen plaats heeft gevonden in het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging. Het bestuur wil graag het gehele Huishoudelijke reglement nog een keer onder de loep nemen en moderniseren. Omdat zij dit graag samen met de leden van KV Voorwaarts wil doen, wil het bestuur een commissie oprichten die zich het komende jaar met het herzien van het Huishoudelijke Reglement bezig houdt. De Voorzitter vraagt om vrijwilligers. Er zijn 3 vrijwilligers, te weten: de heer Ronday, mevrouw van Wettum en mevrouw Woons- Mannaart. De Voorzitter geeft aan dat het bestuur nog contact met deze kampeerders op zal nemen. E: Wijziging procedure aanvragen staanplaats; De Voorzitter geeft aan dat vanaf seizoen 2014 een andere procedure gehanteerd zal worden voor: - het aanvragen van een staanplaats - het aanvragen van een andere staanplaats - overslaan voor het volgende seizoen Het aanvraagformulier kan voortaan ook digitaal voor de 1 ste zondag in juli (van het lopende seizoen) verstuurd worden naar Het formulier is via de website te downloaden.

11 F: Aanschaf nieuwe zeecontainer verenigingstent De Voorzitter geeft aan dat het bestuur voorbereidingen treft voor de aanschaf van een nieuwe zeecontainer. Realisatie seizoen De 2 e Voorzitter vraagt de aanwezige leden/donateurs om vrijwilligers die hierbij willen/kunnen ondersteunen. G: Stand van zaken toiletunits; de Voorzitter geeft aan dat de eerste federatieve bijeenkomst betreffende de (nieuwe) toiletunits op heeft plaatsgevonden. De Gemeente Zandvoort gaat de toiletunits privatiseren, dat betekent dat de toiletunits in 2017 worden overgedragen aan de kampeerverenigingen. Het federatie bestuur heeft een werkgroep geformeerd om te onderzoeken wat de consequenties zijn als de huidige toiletunits onder eigen beheer komen. In de werkgroep zijn de verschillende meningen en voorstellen besproken. Het is zelfs nog maar de vraag of de toiletunits vanaf 2017 überhaupt wel in eigendom van de verenigingen komen. De Voorzitter vraagt vrijwilligers die willen ondersteunen als het gaat om deze federatieve commissie. De heer P. van Woensel vraagt of iemand van KV Voorwaarts aanwezig is bij deze vergaderingen. De Voorzitter antwoordt dat dit inderdaad zo is. Dit was altijd het 1 e Algemene bestuurslid (de heer B. Visser), maar die zit niet meer in het bestuur. H: Vrijstelling verplichte werkzaamheden; de Voorzitter geeft aan dat het bestuur graag duidelijkheid wil verschaffen wie nu precies wel en wie nu precies niet worden aangewezen voor de verplichte werkzaamheden. In principe wordt iedereen ingedeeld. Bent u zelf niet in staat of in de gelegenheid om aanwezig te zijn, dan dient u zelf voor een vervang(st)er te zorgen. Een aantal kampeerders heeft zitting in een commissie of in het bestuur, deze kampeerders worden vanwege de belasting die dit met zich meebrengt vrijgesteld van de verplichte werkzaamheden. Het betreft: - Het Bestuur van KV Voorwaarts - De Bouwcommissie - De Uitmeetcommissie - De Toiletbeheerders - Kampeerders die de brandgangen in orde maken - Kampeerders inrichten-en uitruimen, schoonmaken verenigingstent - Kampeerders die trap A en B ingraven - Kampeerders die de leeftijd van 80 jaar hebben bereikt I: Inbraken units tijdens winteropslag; de Voorzitter geeft aan dat het bestuur naar aanleiding van de inbraken tijdens deze winteropslag op het Paddock, adviseert om uw contactgegevens zichtbaar aan de buitenzijde van uw unit te plaatsen, zodat Leen Paap makkelijker met u in contact kan komen als er bijzonderheden zijn. De Federatie is momenteel in overleg met Leen Paap om te bezien of er (eventueel) extra beveiligingsmogelijkheden te treffen zijn. De heer J. Ronday geeft aan dat hij gebeld is door de Politie hierover en dat er forensisch onderzoek plaats zou vinden, maar dat hij hierna niets meer vernomen heeft. Het bestuur heeft helemaal niets van de Politie vernomen. De heer P. van Woensel heeft een klacht over de Politie. Hij geeft aan dat hij van het kastje naar de muur is gestuurd bij het doen van de aangifte. De Voorzitter antwoordt dat het bestuur hier niets aan kan doen en dat dit een zaak is tussen u (als kampeerder), Gebroeders Paap en uw verzekeringsmaatschappij. J: Belangrijke data 2014; deze data staan vermeld in de toelichting op de agenda en de website en worden ter kennisgeving aangenomen.

12 10. Mededelingen vanuit de federatie - Stand van zaken m.b.t. vervanging/overdracht toiletunits; hier is tijdens de vergadering tot nu toe al genoeg over gesproken. - Probleem afvoer afvalwater kampeerhuisjes; hier heeft het bestuur niets meer van vernomen. Niet tijdens een Federatief overleg en niet van de Gemeente zelf. - Bulldozeren: via federatieve aanbesteding is dit jaar het bulldozeren aan Leen Paap opgedragen voor 1 jaar. De Voorzitter geeft aan dat de taluds van de verenigingen allemaal gelijk zijn (40 meter)en dat deze gelijk zal zijn aan de strandpaviljoens. - WIFI; de Voorzitter geeft aan dat Beachpoint WIFI masten heeft geplaatst bij de patat/viskramen op de Boulevard. De vereniging zal hier geen rol in spelen, dus het betreft een individuele overeenkomst tussen een kampeerder en Beachpoint. a. Er wordt een powerpoint presentatie gegeven door mevrouw Loni Lammers over wat er allemaal komt kijken om de verenigingstent te kunnen laten draaien. De nadruk wordt gelegd op het vrijwillige karakter van alle betrokkenen. De verschillende functies die nodig zijn om de verenigingstent goed te kunnen laten functioneren worden toegelicht. Er volgt enige discussie over welke functies essentieel zijn voor de verenigingstent, maar iedereen is het ermee eens dat het van belang is dat er een aantal mensen zich vrijwillig aanmeldt om iets voor de vereniging te betekenen. De Voorzitter doet nogmaals een oproep voor de functies van Inkoop, Financiën en barcoördinator. De heer Johan Ronday wil graag mevrouw L. Lammers en de heer J. Broers complimenteren voor hun inzet ten behoeve van de verenigingstent vorig jaar. De Voorzitter antwoord dat het bestuur zich hier volledig bij aansluit en voegt daar een woord van dank voor mevrouw M. Naviglio aan toe, voor haar rol als Sport & Spel coördinator. 11. Samenstelling commissies De Voorzitter haalt alleen de vacatures aan. De heer R. van Vuuren meldt zich als organisator voor het Kinderstrandfeest. De heer J. Ronday geeft aan dat hij graag zou zien dat de jongere leden zich in gaan zetten voor de vereniging en dat zij persoonlijk benaderd zouden moeten worden. De Voorzitter antwoordt dat dit een goed punt is en geeft aan dat het meegenomen zal worden in de voorlichting voor de nieuwe kampeerders en vraagt de oudere leden om (samen met het bestuur) de jongere leden aan te sporen. 12. Rondvraag De heer H. Nolting vraagt of er nog tapijt gelegd wordt tussen het huisje naast de verenigingstent en de verenigingstent zelf. De 2 e Voorzitter bevestigd dat het dit jaar gerealiseerd wordt. De heer F. Hoppenbrouwer vraagt of er nog een draaihek gemaakt wordt op de bovenrij (ten behoeve van de bevoorrading van de verenigingstent). De 2 e Voorzitter geeft aan dat hier al afspraken over gemaakt zijn met een aantal kampeerders die dat voortaan in orde gaan maken. Er wordt tot slot nog gesproken over het IBAN nummer. De Penningmeester geeft aan dat het geld tot 1 augustus nog zonder IBAN nummer overgemaakt kan worden. 13. Sluiting De Voorzitter bedankt alle leden/donateurs voor hun aanwezigheid en hun inbreng, wenst iedereen een mooi strandseizoen toe en wel thuis. Hij sluit de vergadering.

13

14

15 Vacatures Sport- en spelcommissie: Voor de volgende activiteiten hebben we nog open plekken. En geen organisatie betekent geen activiteit! Dat zou in sommige gevallen heel zonde zijn. Dus mensen kom op en geef u op! Er zijn vacatures voor: Coördinator sport en spel Strandloop Bingo voor volwassenen Bingo voor kinderen Kinder- en tiener disco VOOR HET KAMPEERSEIZOEN VAN 2015 ZIJN WE OOK OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS DIE HET VOETBAL STOKJE VAN STEPHAN CORNWALL WILLEN OVERNEMEN. NATUURLIJK GEEFT STEPHAN JE GRAAG TIPS EN TOOLS ZODAT DIT LEUKE EVENEMENT OOK VOLGEND JAAR DOOR KAN GAAN!!!!

16 Transport- en shovelbedrijf Gebr. Paap Tevens voor vervoer en opslag van uw kampeerhuisje Max Planckstraat CX Zandvoort of

17

18

19

20 Donateurslijst per 1 juli 2014 rangnr. adm.nr. naam rangnr. adm.nr. naam J.C. Panhorst M.D. Olivier G. Roodhorst B. Smit W.A.P. Horn van den S. Cuppé - Kamphuis J.A. Poel v/d - Homeijer Ch. Oosterbaan T. Horn van den J. Oosterbaan W. Haan de J. Horn van den S.M. Jelders T. Wijdekop M.S.I. Visser H.J. Smit J.L. Steeden van L. Kokernoot R. Hoogveld G.J. Smakman Y.C.P. Hoogenberk D.E. Rouwenhorst P.C. Ziessen M. Kroes B.M. Heide v/d S.J.G. Kingma J. Evers A. Dokter L.J. Bonenberg W.J. Water de S.M. Bastiaans F. Eliveld M.T.N. Bogaers G. Kiestra S. Pol v/d J.C.D. Bos J. Pie A.T.M. Haak van den R.P. Nolting A. Piket P. Meijer L. Lammers C. Hakvoort L. Pols (v.d. Vlugt) R. Ronday D.R. Mannaart P. Nolting J.D. Mannaart B. Lexmond T.H.M. Serné J.M. Pluijm v/d - Duijster S. Nifterick van P. Meijer G. Kappert M. Nolting A. Schreuders J. Kokernoot J.S. Rensink R. Pie A. Holzschuher J.J. Mannaart Y. Meijer S. Buné M. Durkstra S. Smaalen van G. Sandbergen L.W.H. Dirven F. Pronker J.F. Piets M. Lammers S. Bruinsma C.J.M. Gouweleeuw R. Horn van den T. Lexmond J. Bandsma M.M. Hirschfeld S.D.M. Man de M. Philips R. Halderman D. Wit de W.E.I. Bruinsma J.C. Buuren van K. Fruitema I.C.W. Landen v/d R.H. Groothuesheidkamp J.A.M. Dijt P. Jansen D. Kok - Picavet D. Heide v.d D.S. Onsia N. Haan de J.A. Onsia J. Roemer - Visser M. Heslinga P.W. Oosterbeek J. Heslinga F. Oostrum van F. Heres A.H. Jansen J.M.S. Heine C.M. Doorn van G. Lexmond H.J. Tillema S. Schnellen T. Klein M. Weidema

21 Donateurslijst per 1 juli 2014 rangnr. adm.nr. naam rangnr. adm.nr. naam D. Klein T. Weidema W. Stringer C.M. Smit O. Busch U.C. Verdonk T. Scheur van de J.D. Smit K. Bernard J.F. Neimeijer P.J. Ruijs J. Murdoch M. Achterbergh G. Vré - Bolkenstein de R. Woensel van A.J.L. Noordermeer R. Woensel van P.H. Hendriks R. Dijk van J. Woons J. Vries de R. Rumpt van J. Bos M.I. Balas D. Bos D. Horn van den B. Boelens N. Mollis I. Riet van J. Cornwall D. Hom L. Rumpt van - v.d. Wal T. Florijn H. Wittmarschen van Y. Florijn F. Baddag N. Woensel van M. Esselman C.R. Rumt van M.A. Vos (MM Bakker) C.P.J. Geurts J. Eerde van J.C. Horn van den O. Ben Addi J.C. Horn van den J.C. Vermij - Bamberger K. Horn van den K.I. Lang C. Veerkamp - Oosterhuis N. Jagtman K. Vliet - Rinkel van W.M. Kil N.E.S. Bos R. Joosten F.C.G. Dorresteijn E. Exterkate M. Bruijnsvoort van B. Bouwer / Zegstro N. Dinkgreve -vd Voort J. Gallais Le H. Kuiper M. Hoff van 't A.I.M. Jongh de S. Klop K. Buuren van G. Broers - Dijkstra D.S. Buuren van K.H. Sollard D. Langelaan M. Harren S. Woensel van Q. Barewijk D. Horn van den Y.M. Delil M. Haan de A.T. Delil J.A.P. Sweijen L. Jacobs T. Beerepoot P. Hoffmeister S. Langbein - Dekker L.F.P. Rummens D. Breen J. Wit de / de Groot E. Klop A.A. Stoke E. Naviglio R.M. Lee van der R. Hoff van 't T.P.E. Donders A. Hakvoort M.P. Seters van W. Bos R.N. Berg van den H.J. Boersma J.W. Donders J. Haan de X.C. Koningferander C. Laurens E. Woons K. Breen - Smit N.N. Laan van der M.M.J. Houdijk D. Sleebos D. Veltman J. Kelder J. Boot R. Mackay S. Kok de A.F.E. Witte

22 Donateurslijst per 1 juli 2014 rangnr. adm.nr. naam rangnr. adm.nr. naam E.D. Berkel van / Greb R. Schouten A. Soares M.A. Jonker-Peters J. Huijbrechts G.D.C. Wildt de A.T. Knuvers / Weyerman L. Cornwall P.A.H. Iersel van R.J.H. Tijkotte P.A. Cloin R. Verstraten M. Res L. Rumpt van S. Chkouri P. Jansen (Dona) W.S. Laarhoven van P.A.F. Vos / Drost W.E.W. Vink M. Regnault - Stoel A. Zondervan A.J. Tjokrotaroeno M. Snoeck G. Smits / Hoekstra D. Sollard I. Sluis A. Boelens - Bushoff R. Vuuren van L. Geursen D. Delden van L. Aker B. Delden van M.L. Aker N.J. Arke A. Bakker - Roozen D.S. Stek D.L. Strien van M. Haalebos B. Leijden van J.E. Roelse / v.d. Wel A. Leijden van M.C. Stuij - Brouwer Y. Kerkhof D.C. Hoorn J.R. Woudstra /vd Glas M.C. Franco - Baas A. Beumer - Bakhuijsen C.H. Tait / van der Putten M.J. Man de B. Meijer/Veerman S.J. Meyer D. Riet van 't C. Pieters M.L. Hilverda / Arduini M. Jager de L.R. Faasen C en L Krijkamp/Jonker H. Toman / v. Vuuren J.J. Egthuijsen D.M. Linthorst / Weers J.C. Feggelen van M.J.P. Verschuure E.J. Snijders J.A.M. Boumans P.P. Asselbergs T.H.S. Krabben van der G. Leden van der M. Nieuwpoort van T.P.M. Goderie S. Jacobs / van Nieuwpoort M.R. Elvers R.H. Burer A. Kroo de A.H. Voort van der M. Hout van den N.B.S. Horssen van M. Ceria W. Delft van M.J. Lodewijks M. Swinkels W. Dikkes J. Scheijndel van C.J. Dongen B.A. Aarle van I. Kuiper R.S. Barewijk / Been C. Ruijgrok B. Miltenburg - Krelekamp D. Klene G. Homeijer - Tongelet S. Minke P. Wijnand P.T.H. Hillige / Hoornstra D. Zwartjes

23

24 Recept Quesadilla met chorizo 2 blikje chilibonen (400 g) 2 zakje geraspte cheddar (100 g) 8 bloemtortilla's 4 eetlepels Jalapalenopepers 100 g chorizo (plakjes) 4 tomaten 8 eetlepels zure room aluminiumfolie Bereidingswijze Chilibonen later uitlekken, iets prakken en kaas erdoor scheppen. Mengsel over 4 tortilla's verdelen. Jalapalenopepers in kleine stukjes snijden en erover strooien. Beleggen met plakjes chorizo. Rest van tortilla's erop leggen. koekenpan verhitten. 1 Quesadilla erin leggen en ca. 3 minuten bakken. Quesadilla met behulp van een bord of deksel keren en andere kant nog ca. 2 minuten bakken. Quesadilla order aluminiumfolie warmhouden. Tweede quesadilla op dezelfde manier bakken. Intussen tomaten wassen en in stukjes snijden. Tomaten en zure room op quesadilla's scheppen

25 kleurplaat

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 2 jaargang 33 2011 De Wat e r-la n d e r twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN bestuurszitting 30 april geannuleerd agenda Algemene

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

Aan al onze leden, KOMT ALLEN! Het bestuur

Aan al onze leden, KOMT ALLEN! Het bestuur Aan al onze leden, Hierbij nodigen we u uit tot het bijwonen van de ledenvergadering van Tuinpark Eigen Hof op zaterdag 10 mei 2014 om 14.30 uur in het clubhuis. Op deze Ledenvergadering wordt naast het

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af Kom naar de ledenvergadering op 30 november * Verslag van de jubileumactiviteiten persoonlijk advies en kwaliteit

Nadere informatie

Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 1

Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 1 Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 1 Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 2 Het bestuur van Volkstuinvereniging "Elsgeest" bestaat uit de volgende leden met de bijbehorende

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Info. Emailadressen. Lidmaatschap opzeggen?!

Inhoudsopgave. Algemene Info. Emailadressen. Lidmaatschap opzeggen?! Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Voorwoord van de voorzitter Verslag ALV 24-4-2014 Going Heaven (Nachttoernooi) Uitnodiging ALV 23-1-2015 TEC Agenda Seizoen 2015 Van het secretariaat Van

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

5 Van de tweede Voorzitter. 6 Eigen Hof, Natuurlijk tuinieren. 9 Amstelglorie, Muziek op 7. 10 Eendracht, Vele Handen. 14 Agenda Bondsvergadering

5 Van de tweede Voorzitter. 6 Eigen Hof, Natuurlijk tuinieren. 9 Amstelglorie, Muziek op 7. 10 Eendracht, Vele Handen. 14 Agenda Bondsvergadering Colofon Eindredactie Annemarie Gijzelaar Vormgeving Nisvan van Sijl www.nisvan.com VROEGOP Vroegop wordt verspreid in een oplage van 8.500 exemplaren onder de leden en aspiranten van de Bond van Volkstuinders

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

De redactie wenst alle leden een gezond en sportief 2015 Samenspel

De redactie wenst alle leden een gezond en sportief 2015 Samenspel Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Contributierekening v.v. D.V.C. 26

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013

Inhoudsopgave. 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013 Inhoudsopgave Contactpersonen 3 Van de redactie 5 Van de voorzitter 7 Weekendbeurten havenmeester 9 Nieuwe Boot Nieuwe box. Mededeling secretaris 10 Bootverzekering

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

Colofon. 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_571 03-06-2009 11:45 Pagina 1

Colofon. 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_571 03-06-2009 11:45 Pagina 1 291297_BW Kaag_571 def:291297_bw_kaag_571 03-06-2009 11:45 Pagina 1 Kaagnieuws 571 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging "De Kaag", opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie