Digitaal clubblad Voorwaarts Juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitaal clubblad Voorwaarts Juli 2014"

Transcriptie

1 Digitaal clubblad Voorwaarts Juli 2014 Foto: G. Boukes Inhoud pag. Voorwoord 2 Bestuur mededelingen 3 t/m 5 Advertentie 6 Verslag Alg. ledenvergadering t/m 12 Advertentie 13 Sport- en spelkalender 14 Vacature Sport- en spelcommissie 15 Advertentie 16 Advertentie 17 Kinderstrandfeest 18 Advertentie 19 Donateurslijst per 1 juli t/m 22 Advertentie 23 Smulpagina 24 Kleurplaat 25

2 63e jaargang no. 2 Juli 2014 Officieel cluborgaan van de Koninklijk goedgekeurd: kampeervereniging VOORWAARTS 23 okt. 1939, nr. 78 & 15 nov. 1667, nr. 54 Bestuursleden Rob de Haan, voorzitter Dennis van Delden, 2 e voorzitter Tel Vacature, Secretaris Tel Wesley van Woensel, 2 e secretaris /website Tel of (redactie website) Ad Oomen, penningmeester Tel Martin Klein, 2 e penningmeester Loni Lammers, algemeen bestuurslid Irmy Mollis, redactie clubblad Betty Ferwerda, redactie clubblad Beste Kampeerders, Wij zijn inmiddels alweer halverwege het kampeerseizoen en hebben inmiddels de kampcontrole achter de rug, waarin over het algemeen gesteld kan worden dat bijna alle kampeerders alles in orde hadden. De kampeerders die het niet in orde hadden, zijn hiervan in kennis gesteld middels een brief en hebben alsnog de vermelde aandachtspunten opgelost. Een paar kritische noten wil ik nog wel onder de aandacht van één ieder brengen: - Voor de benedenrij de nummerbordjes aan de achterkant van de huisjes goed zichtbaar moeten zijn. - Voor zowel de zandstraat alsmede op de bovenrij achter, dient s avonds opgeruimd te worden i.v.m. de veiligheid van de kampeerders in het donker. Als iedereen zich hieraan houdt scheelt het een hoop irritatie. Het openingsfeest werd goed bezocht en is zeer geslaagd te noemen, het kaartseizoen is weer met de nodige koppels in gang gezet, met een enkele afwijking qua dag vanwege het WK Voetbal wat voorrang kreeg op de vrijdag. Ook deze sportavonden op TV waren succesvol te noemen, zeker wanneer Nederland speelde. Maar helaas zijn wij geen wereldkampioen geworden maar 3 e. Het Jeu de Boules en het Volleybal hebben wij inmiddels ook al weer achter de rug. Er staan nog een aantal mooie activiteiten op het programma die, hopelijk ook met mooi weer, succesvol kunnen worden afgesloten, in het bijzonder het Kinderstrandfeest en het Voetbaltoernooi. Op 6 juli was het druk in de verenigingstent, daar de piketpaaltjes en de staanplaatsformulier voor het kampeerseizoen 2015 ingeleverd moesten worden. Wij hebben wijzigingsverzoeken van leden alsmede veel staanplaatsformulieren mogen ontvangen van donateurs die graag een plekje op het strand willen hebben. Tevens hebben wij veel staanplaatsverzoeken digitaal mogen ontvangen. Het was voor ons de eerste keer dat wij de aanmeldingen digitaal binnen hebben gekregen. Op moment van schrijven hebben wij aan een aantal wijzigingsverzoeken kunnen voldoen en een aantal donateurs blij kunnen maken d.m.v. het toewijzen van een plek voor het kampeerseizoen Echter voor de overige donateurs die nog geen plek toegewezen hebben gekregen is het nu afwachten totdat een lid alsnog stopt met kamperen om alsnog een plekje toegewezen te krijgen. Tot slot wens ik jullie nog een fijn en mooi kampeerseizoen toe! Martin Klein

3 BESTUURSMEDEDELINGEN JULI 2014 Adressering Voorwaarts: Strandafgang Barnaart 29A & B, 2041 KB Zandvoort. Dit is het adres dat kan worden gebruikt voor hulpdiensten. Er wordt geen post bezorgd. Het bestuur Het bestuur doet een oproep voor nieuwe medebestuursleden. Als er niet op korte termijn aanvulling komt zal het heel lastig blijven om onze vereniging goed te blijven besturen en de belangen van onze leden goed te blijven behartigen. Voor langs lopen De hierna genoemde leden en donateurs hebben toestemming om voor langs te lopen. Benedenrij: Nr. 3 mevrouw S. ter Beek Nr. 49 de heer J. van Woensel Nr. 7 de heer en mevrouw van Bakkum Nr. 59 mevr. G.C.M. van Woensel Nr. 15 mevrouw T. Matthaei-Bogaers Nr. 77 mevr. R. Bastiaans-Pronker Nr. 23 mevrouw A. Oosterbaan - de Ruyter Nr. 135 de heer C. Lammers Nr. 35 mevrouw A. Broers Nr. 135 mevr. L. Lammers Nr. 37 mevrouw A. Pronker Nr. 155 mevr. R. van Wettum Bovenrij: Nr. 6 de heer J. Meijer Nr. 14 de heer en mevrouw Hoogveld Nr. 28 mevrouw B. Broers Nr. 34 mevrouw C. Kroes Nr. 40 mevrouw M. Triest Nr. 42 mevrouw L. Grauwelman Nr. 48 mevrouw R. van Aalst Nr 106 mevrouw M. Kil Verder is er afgesproken dat iedereen uiteraard zijn/haar medewerking verleent bij visite die slecht ter been is. Financiën De financiële verplichtingen voor dit kampeerseizoen moesten voor 1 juni j.l. worden voldaan. Helaas is gebleken dat niet iedereen zich hieraan heeft gehouden, waardoor het bestuur genoodzaakt was om een aantal kampeerders, die ook na een herinneringsmail niet hebben gereageerd, hierop aan te spreken en nogmaals de consequenties te benadrukken. Indien niet op tijd betaald wordt, kan dat gevolgen hebben voor het toewijzen van een staanplaats in het volgende seizoen. Om te voorkomen dat u niet op tijd aan de financiële verplichtingen voldoet, kunt u natuurlijk altijd nu alvast beginnen met vooruit betalen. Als richtlijn kunt u dan uitgaan van de bedragen van 2014, want de definitieve bedragen zijn pas bekend na de Algemene Ledenvergadering Mocht dan blijken dat u teveel betaald heeft, dan zal de Penningmeester dat met u verrekenen. Mocht dan blijken dan u te weinig betaald heeft, dan hoeft u nog maar een klein bedrag te betalen. Inleveren formulier aanvraag/wijziging staanplaats Dit heeft inmiddels ook plaatsgevonden op zondag 6 juli 2014 van u tot u in de verenigingstent op het strand in Zandvoort. Wanneer u digitaal per het formulier heeft verzonden krijgt u binnenkort een reactie of uw verzoek wel of niet gehonoreerd kan worden. Verzoeken (of wijzigingen op eerdere verzoeken) die na binnen zijn gekomen, worden niet meer in behandeling genomen. Inleveren piketpalen Dit heeft inmiddels plaatsgevonden op zondag 6 juli 2014 van u tot u in de verenigingstent op het strand in Zandvoort. Units Als u van plan bent om volgend jaar met een unit te komen dan moet u dat melden bij Leen Paap en toestemming vragen aan het bestuur. De unitbrieven zijn op aanvraag beschikbaar bij de secretaris via

4 Gebruik toiletten Houdt rekening met elkaar bij uw bezoek aan de toiletten. Bij normaal gebruik en onderhoud blijven de toiletten schoon en netjes. Deze voorzieningen delen we allemaal met elkaar. Laten we ervoor zorgen dat we de toiletten en douches achterlaten zoals we ze zelf graag willen aantreffen en gebruiken. Op deze manier kunnen de toiletten nog een aantal jaren mee. Legen toiletemmer (chemisch toilet) Om het kamperen op ons mooie strand zo aangenaam mogelijk te blijven houden, willen wij graag uw aandacht vestigen op het legen van de toiletemmer(s) (chemisch toilet), dit dient plaats te vinden tussen 23:00 09:00. Belangrijke data Maandag 25 augustus : eerste afbreekdatum demontabele huisjes Zaterdag 23 augustus: eerste dag waarop trappen en schoeiingen mogen worden uitgegraven. Maandag 1 september : eerste geplande rijdatum benedenrij demontabele huisjes Donderdag 3 september : eerste geplande rijdatum units benedenrij vanaf Riche Houdt u er rekening mee dat 2 dagen vóór de eerste rijdatum de vrachtrijder langs komt om een spoor te maken. Verplichte werkzaamheden 24 augustus: schoonmaken en inruimen verenigingstent 30 augustus: Afbreken verenigingstent 31 augustus: Werkzaamheden rond de verenigingstent en andere voorkomende werkzaamheden 14 september: Schoon achterlaten kampeerterrein De betreffende kampeerders ontvangen nog een persoonlijke oproep. Kisten en dergelijke Houd rekening met een vrije doorgang van de zandstraat en uw directe omgeving bij het neerzetten van kisten, stoelen, tafels en dergelijke. Het bestuur verzoekt u dringend om stoelen, fietsen, etc binnen in uw huisje te plaatsen als u naar huis gaat, dat is wel zo veilig. Wensbalonnen/Dreamlights Het oplaten van deze lantaarns is populair. We willen U er graag op wijzen dat er ondanks dat het soms om goedgekeurde lampionnen gaat er rekening mee te houden dat het niet geheel zonder risico is. Wij adviseren het oplaten van deze lampionnen te doen vanaf de vloedlijn en bij voorkeur alleen bij oosten wind. Alvast bedankt voor U medewerking. Grof vuil Wekelijks wordt er grof vuil opgehaald door de gemeente. Bundel het grof vuil zodat het niet zo makkelijk weg kan waaien. De Gemeente Zandvoort wil graag dat er circa 3 meter ruimte blijft tussen de vuilcontainer en het grof vuil, anders kan de vrachtwagen het niet oppakken. adres Voor een snelle communicatie is het van belang dat het bestuur uw adres heeft. Als wij uw e- mailadres nog niet hebben of als u eraan twijfelt dat wij het juiste adres hebben stuur uw e- mailadres dan naar: Maakt u een ander adres aan, dan vernemen wij dat graag van u. In verband de digitale verzending van clubbladen en andere informatie is het ook voor donateurs van belang dat wij over een adres beschikken, zodat u op de hoogte blijft over het reilen en zeilen van de vereniging. Internet op het strand Op kunt u meer informatie terugvinden over de stand van zaken m.b.t. internet op het strand. Accu`s en (lege) gasflessen Aan het einde van het seizoen mogen geen accu s en (lege) gasflessen bij de toiletunits worden geplaatst. Lege accu s dient u zelfstandig af te voeren volgens de daarvoor geldende regels.

5 OPROEP VOOR NIEUWE BESTUURSLEDEN Het bestuur doet een beroep op u om u aan te melden voor een bestuursfunctie. Er zijn nog vacatures. Wij hebben uw hulp hard nodig om de vereniging goed te kunnen besturen en de belangen van onze leden te behartigen. Voor een goed reilen en zeilen van onze vereniging hebben wij een voltallig bestuur nodig. Als u belangstelling heeft voor een functie dan kunt u zich voor nadere informatie wenden tot één van de bestuursleden. Als u interesse heeft in een bestuursfunctie dan is dit een goed tijdstip om te doen, want dan kunt u dit seizoen al meelopen met het bestuur als zomer bestuurslid en zo kijken of het iets voor u is.

6 RIANT Sunny House Is de bouwer van strandhuisjes U zoekt een betrouwbaar en duurzaam strandhuis dat probleemloos vele jaren meegaat. Maar vooral ook een strandhuis dat gemaakt is op basis van uw persoonlijke wensen en een strandhuis dat alle weersomstandigheden aan kan en bestand is tegen zand en zout. Een RIANT Sunny House heeft het allemaal! Wij bouwen strandhuisjes en recreatiewoningen al vanaf 1980 en kunnen dus, uit eigen ervaring, garanderen dat uw huisje meer dan 30 jaar meegaat. Vele strandbewoners gingen u al voor (ook op uw strand). Vraagt u ook aan hen naar de kwaliteit en het comfort van de door ons gebouwde strandhuisjes. contactadres: Derde Industrieweg 5 D MD Lopik tel.:

7 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21 maart Opening De Voorzitter opent de vergadering. Hij bedankt alle aanwezige leden/donateurs voor hun aanwezigheid. Hij vraagt of alle mobiele telefoons uitgeschakeld of op de trilstand gezet kunnen worden. Aansluitend is er een moment van stilte voor de (oud) leden die niet meer onder ons zijn. Tot slot geeft hij aan dat de pauze op een nader te bepalen tijdstip plaats zal vinden. 2. Mededelingen De Voorzitter geeft aan dat er 20 berichten van verhindering bij het bestuur zijn binnengekomen. De namen worden opgenoemd. De Voorzitter geeft aan dat er een extra agendapunt zal zijn, te weten de presentatie over de verenigingstent door mevrouw L. Lammers. 3. Bestuursverkiezing De Voorzitter legt uit dat het bestuur een nieuw rooster van aftreden en aanstelling heeft opgesteld, zodat niet alle bestuursleden tegelijk (gepland) aftreden. Dit jaar zijn aan de beurt om af te treden; - De Secretaris (mevrouw C. Kroes), zij stelt zich niet herkiesbaar. - De 2 e Voorzitter (de heer D. van Delden), hij stelt zich wel herkiesbaar. De aanwezige leden hebben geen bezwaren en de 2 e Voorzitter wordt herkozen. - Het 1 e algemene bestuurslid (de heer B. Visser), hij stelt zich niet herkiesbaar. De Voorzitter geeft aan dat mevrouw L. Lammers de afgelopen periode met het bestuur heeft meegelopen als kandidaat-bestuurslid en geeft aan dat het bestuur haar voordraagt voor de functie van 1 e Algemene bestuurslid en daarbij contactpersoon voor de verenigingstent is. De aanwezige leden hebben geen bezwaren en mevrouw L. Lammers wordt bij acclamatie aangesteld. De Voorzitter nodigt mevrouw L. Lammers uit om naar voren te komen en plaats te nemen achter de bestuurstafel. De Voorzitter geeft aan dat het bestuur (nog steeds) niet helemaal voltallig is en vraagt of er mensen zijn die interesse hebben in een bestuursfunctie. Zij kunnen zich ook eventueel na de vergadering melden bij het bestuur voor meer informatie. 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 2013 De Voorzitter vraagt of er vragen zijn over het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 22 maart De heer Rob Lexmond stelt een vraag; hij wil graag weten welke afspraken er gemaakt zijn door de Federatie van kampeerverenigingen met de Firma Gebroeders Paap m.b.t. het bulldozeren van het strand. De Voorzitter antwoordt dat hier verderop in de vergadering uitgebreid bij stilgestaan zal worden. 5. Ingekomen stukken De Voorzitter licht de ingekomen stukken mondeling toe. 1) De heer H. Smit heeft een gestuurd om aandacht te vragen voor de terugslagklep op de waterleiding, met name voor nieuwe kampeerders. De Voorzitter geeft aan dat deze informatie ook bij de voorlichting voor de nieuwe kampeerders besproken wordt. De heer H. Nolting geeft aan dat er gecontroleerd moet worden of de kleppen overal geplaatst zijn. De Voorzitter antwoordt dat dit lastig te controleren is. De heer R. van de Horn geeft aan dat Kampeervereniging Helios de terugslagklep meteen bij het T-stuk heeft zitten. De Voorzitter geeft aan dat deze suggestie zal worden meegenomen.

8 2) De heer B. van Groenewoud heeft het bestuur een brief geschreven over een aantal onderwerpen. De Voorzitter licht deze mondeling toe; a. Oplaten van ballonnen tijdens Kinderstrandfeest Plastic ballonen hebben een schadelijke uitwerking als deze in de zee terecht komen. Hij vraagt of er eventueel een alternatief kan komen. Hij geeft een krantenartikel hierover aan het bestuur. b. Roken in de verenigingstent Hij geeft aan dat de leden/donateurs van de vereniging zich niet altijd aan de afspraak houden. Er wordt soms toch gerookt in de verenigingstent. Het bestuur is het met hem eens en vindt dat wij elkaar daar op moeten kunnen aanspreken. c. Fietsen geplaatst op de strandafgang nr. 26 Hij geeft aan dat hij zich stoort aan de gestalde fietsen op strandafgang nr. 26. De Voorzitter geeft aan dat dit het terrein is van de Gemeente Zandvoort en dat wij daar geen bevoegdheid hebben. Het zal wel worden meegenomen in het Federatieve overleg met de Gemeente. d. Algemeen gebruik van de verenigingstent Hij geeft aan dat een aantal kampeerders vorig jaar geen gebruik kon maken van de verenigingstent. De Voorzitter geeft aan dat, als het een verenigingsactiviteit betreft, er (indien nodig) ook sleutels beschikbaar zijn bij de bestuursleden, 3) Mevrouw C. Kroes en mevrouw T. LeGallias hebben een gestuurd betreffende financieel gerelateerde zaken binnen de vereniging. a. Vervanging van de verenigingstent Zij willen graag het jaarlijks afgeschreven bedrag wordt opgenomen in een voorzieningsfonds en dit dan te oormerken voor de vervanging van de verenigingstent. De heer B. Kroes geeft aan dat zij een verzoek (per ) hadden gedaan om een hoofdelijke stemming. De Voorzitter antwoordt dat de afschrijving conform de gebruikelijk boekhoudkundige regels plaatsvindt. Dit is ook terug te vinden in het financiële verslag van de penningmeester. b. Toiletunits Zij hebben een voorstel gedaan om de 68 euro die nu voor de rioolpersleiding wordt betaald, gebruikt kan gaan worden voor de vervanging van de toiletunits. De heer P. van Woensel vraagt of dit ook nog Federatief besproken wordt. De Voorzitter antwoord dat er een Federatieve commissie is voor de vervanging van de toiletunits en dat het nu nog te vroeg is om een beslissing te nemen over dit voorstel en stelt voor om dit bij een volgende Algemene Ledenvergadering te doen. De heer P. van Woensel geeft aan dat de Federatie sterk staat en dat de Gemeente nieuwe toiletunits zou moeten plaatsen. De Voorzitter antwoordt dat daar later in de vergadering meer informatie over gegeven wordt. De Voorzitter antwoordt verder dat het verzoek niet voor verzending van de stukken bekend was en dat dit dus niet in stemming gebracht kan gaan worden. De Voorzitter geeft mevrouw C. Kroes de mogelijkheid om te reageren. Zij vindt het jammer dat het voorstel niet in stemming gebracht wordt. Zij geeft aan dat er wel andere voorzieningen gemaakt zijn voor bijvoorbeeld bulldozeren. De Voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. Er volgt enige discussie over de verschillende standpunten. De Voorzitter geeft aan dat er geen stemming zal plaatsvinden, tenzij er bij agendapunt 7 en/of 8 ( aanzienlijk meer) kampeerders opstaan. De heer R. van de Horn vraagt zich af waarom dit voorstel überhaupt gedaan wordt, aangezien het voorstel is ingediend door oud-bestuursleden. Mevrouw C. Kroes vraagt tot slot of het dan nog onduidelijk is of de toiletunits überhaupt nog wel overgaan naar het eigendom van de verenigingen. De Voorzitter verwijst naar de eerder genoemde Federatieve commissie en geeft een bevestigend antwoord; het is inderdaad nog onzeker.

9 4) De Voorzitter geeft aan dat er 2 petities te vinden zijn op internet. Een petitie m.b.t. het bouwen van windmolenparken voor de Nederlandse kust en een petitie m.b.t. het jaartarief van de parkeervergunning. 6. Jaarverslag van de secretaris De Voorzitter vraagt of er vragen zijn over het jaarverslag van de (2 e )Secretaris. Er zijn geen vragen. De Voorzitter vraagt de aandacht voor de inbraken op de Paddock tijdens de opslagperiode. Hij vraagt of iedereen zijn bereikbaarheidsgegevens goed zichtbaar wil plaatsen, zodat er in dit soort gevallen altijd snel contact gezocht kan worden met de eigenaren. De Voorzitter geeft aan dat de Gebroeders Paap i.s.m. de Gemeente op zoek is naar een ander, beter te beveiligen terrein. Peter van Woensel vraagt of er misschien een webcam geïnstalleerd kan worden op het NH Hotel. De Voorzitter antwoordt dat het bestuur dit mee zal nemen, maar dat het NH Hotel waarschijnlijk te ver weg zal zijn om het goed te kunnen zien. 7. Financieel verslag Begroting 2014 De Voorzitter vraagt de Kascontrolecommissie naar voren. De heer R. van Zalm leest de verklaring voor. De Kascontrolecommissie geeft de complimenten aan de Penningmeester en stelt voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaart Er volgt een applaus van alle aanwezige leden/donateurs. De Voorzitter bedankt de vergadering. De heer J. de Vos (reserve lid) is gestopt met kamperen en de heer B. Honsdrecht mag volgend jaar niet meer in de Kascontrolecommissie plaatsnemen. De heer R. van Zalm wil nog wel een jaar in de Kascontrolecommissie plaatsnemen. Er zijn dus 2 nieuwe leden benodigd voor de Kascontrole commissie. De heer R. van Vuuren en mevrouw K. Bottenheft melden zich. De heer R. van Vuuren is (nog) donateur en de vraagt wordt gesteld of dit kan. Het bestuur zal dit uitzoeken. De Voorzitter vraagt of er nog vragen zijn. Er zijn geen vragen. De Voorzitter bedankt de Penningmeester voor het geleverde werk. De Voorzitter vraagt of er nog vragen zijn m.b.t. de begroting voor Er zijn geen vragen. De Algemene ledenvergadering gaat akkoord met de vastgestelde bedragen. 8. Financiën A. t/m E. F. Parkeervergunning; de Voorzitter geeft aan dat de Gemeente een nieuwe procedure hanteert voor het aanvragen van de parkeervergunning. Deze is inmiddels al bij iedereen bekend. De Voorzitter wijst nogmaals op de petitie m.b.t. de parkeervergunning. G. Betalingsprocedure; hier zijn geen wijzigingen. De Voorzitter verzoekt iedereen op tijd te betalen. De Voorzitter stelt voor om 20 minuten pauze te nemen. De pauze is van 20:55 tot 21:15.

10 9. Bestuursmededelingen A: Benoeming leden; voorgesteld wordt de volgende kandidaat-leden (sinds 2012) als lid te benoemen: N. van Rossem, J. Lindeboom, E. Hoffmeister. De Voorzitter vraagt of er bezwaren zijn vanuit de aanwezige leden. Er zijn geen bezwaren, de nieuwe leden worden naar voren gevraagd en ontvangen hun lidmaatschapsbrief. B: Brandveiligheid; de vereniging voldoet aan de eisen van de brandweer. Tussen de compartimenten van maximaal 1000 m2 is een brandgang van 5 meter. In de huisjes is een werkende rookmelder verplicht. Voor verdere informatie omtrent brandveiligheid verwijst de Voorzitter naar het veiligheidsdocument dat ieder jaar in het clubblad van april wordt gepubliceerd. De heer H. Nolting geeft aan dat de brandweer niet op het strand kan komen en verwijst naar het verslag van de Algemene Ledenvergadering van Zijn vraag is of daar al iets mee gedaan is. De Voorzitter antwoordt dat dit (nog) niet gedaan is en dat het Federatief opgepakt zal gaan worden. C: Stro als talud bedekking; voor de benedenrij wordt één baal stro per 2 huisjes beschikbaar gesteld. Voor de bovenrij wordt (indien gewenst) ook stro beschikbaar gesteld. Voor de bovenrij wordt ¾ baal stro per huisje beschikbaar gesteld. De kampeerders van de bovenrij moeten zelf aangeven of zij ook stro willen. De Voorzitter vraagt om vóór 30 maart een te sturen aan Het adres stond verkeerd vermeld in de toelichting op de agenda. De heer H. Nolting geeft aan dat er vorig jaar teveel stro over bleef. Hij vindt dat 1 baal per 2 huisjes teveel is. De Voorzitter antwoordt dat dit wel afhankelijk is van hoe het talud er precies uit ziet. Er komen verschillende reacties van diverse leden/donateurs. Er wordt gevraagd of schelpen (i.p.v. stro) rondom de verenigingstent gelegd kunnen worden. Het bestuur geeft aan ernaar te zullen kijken. De heer R. van Zalm vraagt of de bovenrij ook niet verplicht kan worden om alleen stro te gebruiken. Er komen verschillende reacties van diverse kampeerders. De Voorzitter geeft aan dat het bestuur dit niet verplicht gaat stellen. De heer R. Lexmond geeft aan dat de bovenrij dan in ieder geval wel voor een deugdelijke dijkbedekking dient zorg te dragen. De Voorzitter antwoordt dat hier ieder jaar tijdens de kampcontrole naar gekeken wordt. D: Commissie Huishoudelijk Reglement; De Voorzitter legt uit dat de afgelopen seizoenen een aantal aanpassingen plaats heeft gevonden in het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging. Het bestuur wil graag het gehele Huishoudelijke reglement nog een keer onder de loep nemen en moderniseren. Omdat zij dit graag samen met de leden van KV Voorwaarts wil doen, wil het bestuur een commissie oprichten die zich het komende jaar met het herzien van het Huishoudelijke Reglement bezig houdt. De Voorzitter vraagt om vrijwilligers. Er zijn 3 vrijwilligers, te weten: de heer Ronday, mevrouw van Wettum en mevrouw Woons- Mannaart. De Voorzitter geeft aan dat het bestuur nog contact met deze kampeerders op zal nemen. E: Wijziging procedure aanvragen staanplaats; De Voorzitter geeft aan dat vanaf seizoen 2014 een andere procedure gehanteerd zal worden voor: - het aanvragen van een staanplaats - het aanvragen van een andere staanplaats - overslaan voor het volgende seizoen Het aanvraagformulier kan voortaan ook digitaal voor de 1 ste zondag in juli (van het lopende seizoen) verstuurd worden naar Het formulier is via de website te downloaden.

11 F: Aanschaf nieuwe zeecontainer verenigingstent De Voorzitter geeft aan dat het bestuur voorbereidingen treft voor de aanschaf van een nieuwe zeecontainer. Realisatie seizoen De 2 e Voorzitter vraagt de aanwezige leden/donateurs om vrijwilligers die hierbij willen/kunnen ondersteunen. G: Stand van zaken toiletunits; de Voorzitter geeft aan dat de eerste federatieve bijeenkomst betreffende de (nieuwe) toiletunits op heeft plaatsgevonden. De Gemeente Zandvoort gaat de toiletunits privatiseren, dat betekent dat de toiletunits in 2017 worden overgedragen aan de kampeerverenigingen. Het federatie bestuur heeft een werkgroep geformeerd om te onderzoeken wat de consequenties zijn als de huidige toiletunits onder eigen beheer komen. In de werkgroep zijn de verschillende meningen en voorstellen besproken. Het is zelfs nog maar de vraag of de toiletunits vanaf 2017 überhaupt wel in eigendom van de verenigingen komen. De Voorzitter vraagt vrijwilligers die willen ondersteunen als het gaat om deze federatieve commissie. De heer P. van Woensel vraagt of iemand van KV Voorwaarts aanwezig is bij deze vergaderingen. De Voorzitter antwoordt dat dit inderdaad zo is. Dit was altijd het 1 e Algemene bestuurslid (de heer B. Visser), maar die zit niet meer in het bestuur. H: Vrijstelling verplichte werkzaamheden; de Voorzitter geeft aan dat het bestuur graag duidelijkheid wil verschaffen wie nu precies wel en wie nu precies niet worden aangewezen voor de verplichte werkzaamheden. In principe wordt iedereen ingedeeld. Bent u zelf niet in staat of in de gelegenheid om aanwezig te zijn, dan dient u zelf voor een vervang(st)er te zorgen. Een aantal kampeerders heeft zitting in een commissie of in het bestuur, deze kampeerders worden vanwege de belasting die dit met zich meebrengt vrijgesteld van de verplichte werkzaamheden. Het betreft: - Het Bestuur van KV Voorwaarts - De Bouwcommissie - De Uitmeetcommissie - De Toiletbeheerders - Kampeerders die de brandgangen in orde maken - Kampeerders inrichten-en uitruimen, schoonmaken verenigingstent - Kampeerders die trap A en B ingraven - Kampeerders die de leeftijd van 80 jaar hebben bereikt I: Inbraken units tijdens winteropslag; de Voorzitter geeft aan dat het bestuur naar aanleiding van de inbraken tijdens deze winteropslag op het Paddock, adviseert om uw contactgegevens zichtbaar aan de buitenzijde van uw unit te plaatsen, zodat Leen Paap makkelijker met u in contact kan komen als er bijzonderheden zijn. De Federatie is momenteel in overleg met Leen Paap om te bezien of er (eventueel) extra beveiligingsmogelijkheden te treffen zijn. De heer J. Ronday geeft aan dat hij gebeld is door de Politie hierover en dat er forensisch onderzoek plaats zou vinden, maar dat hij hierna niets meer vernomen heeft. Het bestuur heeft helemaal niets van de Politie vernomen. De heer P. van Woensel heeft een klacht over de Politie. Hij geeft aan dat hij van het kastje naar de muur is gestuurd bij het doen van de aangifte. De Voorzitter antwoordt dat het bestuur hier niets aan kan doen en dat dit een zaak is tussen u (als kampeerder), Gebroeders Paap en uw verzekeringsmaatschappij. J: Belangrijke data 2014; deze data staan vermeld in de toelichting op de agenda en de website en worden ter kennisgeving aangenomen.

12 10. Mededelingen vanuit de federatie - Stand van zaken m.b.t. vervanging/overdracht toiletunits; hier is tijdens de vergadering tot nu toe al genoeg over gesproken. - Probleem afvoer afvalwater kampeerhuisjes; hier heeft het bestuur niets meer van vernomen. Niet tijdens een Federatief overleg en niet van de Gemeente zelf. - Bulldozeren: via federatieve aanbesteding is dit jaar het bulldozeren aan Leen Paap opgedragen voor 1 jaar. De Voorzitter geeft aan dat de taluds van de verenigingen allemaal gelijk zijn (40 meter)en dat deze gelijk zal zijn aan de strandpaviljoens. - WIFI; de Voorzitter geeft aan dat Beachpoint WIFI masten heeft geplaatst bij de patat/viskramen op de Boulevard. De vereniging zal hier geen rol in spelen, dus het betreft een individuele overeenkomst tussen een kampeerder en Beachpoint. a. Er wordt een powerpoint presentatie gegeven door mevrouw Loni Lammers over wat er allemaal komt kijken om de verenigingstent te kunnen laten draaien. De nadruk wordt gelegd op het vrijwillige karakter van alle betrokkenen. De verschillende functies die nodig zijn om de verenigingstent goed te kunnen laten functioneren worden toegelicht. Er volgt enige discussie over welke functies essentieel zijn voor de verenigingstent, maar iedereen is het ermee eens dat het van belang is dat er een aantal mensen zich vrijwillig aanmeldt om iets voor de vereniging te betekenen. De Voorzitter doet nogmaals een oproep voor de functies van Inkoop, Financiën en barcoördinator. De heer Johan Ronday wil graag mevrouw L. Lammers en de heer J. Broers complimenteren voor hun inzet ten behoeve van de verenigingstent vorig jaar. De Voorzitter antwoord dat het bestuur zich hier volledig bij aansluit en voegt daar een woord van dank voor mevrouw M. Naviglio aan toe, voor haar rol als Sport & Spel coördinator. 11. Samenstelling commissies De Voorzitter haalt alleen de vacatures aan. De heer R. van Vuuren meldt zich als organisator voor het Kinderstrandfeest. De heer J. Ronday geeft aan dat hij graag zou zien dat de jongere leden zich in gaan zetten voor de vereniging en dat zij persoonlijk benaderd zouden moeten worden. De Voorzitter antwoordt dat dit een goed punt is en geeft aan dat het meegenomen zal worden in de voorlichting voor de nieuwe kampeerders en vraagt de oudere leden om (samen met het bestuur) de jongere leden aan te sporen. 12. Rondvraag De heer H. Nolting vraagt of er nog tapijt gelegd wordt tussen het huisje naast de verenigingstent en de verenigingstent zelf. De 2 e Voorzitter bevestigd dat het dit jaar gerealiseerd wordt. De heer F. Hoppenbrouwer vraagt of er nog een draaihek gemaakt wordt op de bovenrij (ten behoeve van de bevoorrading van de verenigingstent). De 2 e Voorzitter geeft aan dat hier al afspraken over gemaakt zijn met een aantal kampeerders die dat voortaan in orde gaan maken. Er wordt tot slot nog gesproken over het IBAN nummer. De Penningmeester geeft aan dat het geld tot 1 augustus nog zonder IBAN nummer overgemaakt kan worden. 13. Sluiting De Voorzitter bedankt alle leden/donateurs voor hun aanwezigheid en hun inbreng, wenst iedereen een mooi strandseizoen toe en wel thuis. Hij sluit de vergadering.

13

14

15 Vacatures Sport- en spelcommissie: Voor de volgende activiteiten hebben we nog open plekken. En geen organisatie betekent geen activiteit! Dat zou in sommige gevallen heel zonde zijn. Dus mensen kom op en geef u op! Er zijn vacatures voor: Coördinator sport en spel Strandloop Bingo voor volwassenen Bingo voor kinderen Kinder- en tiener disco VOOR HET KAMPEERSEIZOEN VAN 2015 ZIJN WE OOK OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS DIE HET VOETBAL STOKJE VAN STEPHAN CORNWALL WILLEN OVERNEMEN. NATUURLIJK GEEFT STEPHAN JE GRAAG TIPS EN TOOLS ZODAT DIT LEUKE EVENEMENT OOK VOLGEND JAAR DOOR KAN GAAN!!!!

16 Transport- en shovelbedrijf Gebr. Paap Tevens voor vervoer en opslag van uw kampeerhuisje Max Planckstraat CX Zandvoort of

17

18

19

20 Donateurslijst per 1 juli 2014 rangnr. adm.nr. naam rangnr. adm.nr. naam J.C. Panhorst M.D. Olivier G. Roodhorst B. Smit W.A.P. Horn van den S. Cuppé - Kamphuis J.A. Poel v/d - Homeijer Ch. Oosterbaan T. Horn van den J. Oosterbaan W. Haan de J. Horn van den S.M. Jelders T. Wijdekop M.S.I. Visser H.J. Smit J.L. Steeden van L. Kokernoot R. Hoogveld G.J. Smakman Y.C.P. Hoogenberk D.E. Rouwenhorst P.C. Ziessen M. Kroes B.M. Heide v/d S.J.G. Kingma J. Evers A. Dokter L.J. Bonenberg W.J. Water de S.M. Bastiaans F. Eliveld M.T.N. Bogaers G. Kiestra S. Pol v/d J.C.D. Bos J. Pie A.T.M. Haak van den R.P. Nolting A. Piket P. Meijer L. Lammers C. Hakvoort L. Pols (v.d. Vlugt) R. Ronday D.R. Mannaart P. Nolting J.D. Mannaart B. Lexmond T.H.M. Serné J.M. Pluijm v/d - Duijster S. Nifterick van P. Meijer G. Kappert M. Nolting A. Schreuders J. Kokernoot J.S. Rensink R. Pie A. Holzschuher J.J. Mannaart Y. Meijer S. Buné M. Durkstra S. Smaalen van G. Sandbergen L.W.H. Dirven F. Pronker J.F. Piets M. Lammers S. Bruinsma C.J.M. Gouweleeuw R. Horn van den T. Lexmond J. Bandsma M.M. Hirschfeld S.D.M. Man de M. Philips R. Halderman D. Wit de W.E.I. Bruinsma J.C. Buuren van K. Fruitema I.C.W. Landen v/d R.H. Groothuesheidkamp J.A.M. Dijt P. Jansen D. Kok - Picavet D. Heide v.d D.S. Onsia N. Haan de J.A. Onsia J. Roemer - Visser M. Heslinga P.W. Oosterbeek J. Heslinga F. Oostrum van F. Heres A.H. Jansen J.M.S. Heine C.M. Doorn van G. Lexmond H.J. Tillema S. Schnellen T. Klein M. Weidema

21 Donateurslijst per 1 juli 2014 rangnr. adm.nr. naam rangnr. adm.nr. naam D. Klein T. Weidema W. Stringer C.M. Smit O. Busch U.C. Verdonk T. Scheur van de J.D. Smit K. Bernard J.F. Neimeijer P.J. Ruijs J. Murdoch M. Achterbergh G. Vré - Bolkenstein de R. Woensel van A.J.L. Noordermeer R. Woensel van P.H. Hendriks R. Dijk van J. Woons J. Vries de R. Rumpt van J. Bos M.I. Balas D. Bos D. Horn van den B. Boelens N. Mollis I. Riet van J. Cornwall D. Hom L. Rumpt van - v.d. Wal T. Florijn H. Wittmarschen van Y. Florijn F. Baddag N. Woensel van M. Esselman C.R. Rumt van M.A. Vos (MM Bakker) C.P.J. Geurts J. Eerde van J.C. Horn van den O. Ben Addi J.C. Horn van den J.C. Vermij - Bamberger K. Horn van den K.I. Lang C. Veerkamp - Oosterhuis N. Jagtman K. Vliet - Rinkel van W.M. Kil N.E.S. Bos R. Joosten F.C.G. Dorresteijn E. Exterkate M. Bruijnsvoort van B. Bouwer / Zegstro N. Dinkgreve -vd Voort J. Gallais Le H. Kuiper M. Hoff van 't A.I.M. Jongh de S. Klop K. Buuren van G. Broers - Dijkstra D.S. Buuren van K.H. Sollard D. Langelaan M. Harren S. Woensel van Q. Barewijk D. Horn van den Y.M. Delil M. Haan de A.T. Delil J.A.P. Sweijen L. Jacobs T. Beerepoot P. Hoffmeister S. Langbein - Dekker L.F.P. Rummens D. Breen J. Wit de / de Groot E. Klop A.A. Stoke E. Naviglio R.M. Lee van der R. Hoff van 't T.P.E. Donders A. Hakvoort M.P. Seters van W. Bos R.N. Berg van den H.J. Boersma J.W. Donders J. Haan de X.C. Koningferander C. Laurens E. Woons K. Breen - Smit N.N. Laan van der M.M.J. Houdijk D. Sleebos D. Veltman J. Kelder J. Boot R. Mackay S. Kok de A.F.E. Witte

22 Donateurslijst per 1 juli 2014 rangnr. adm.nr. naam rangnr. adm.nr. naam E.D. Berkel van / Greb R. Schouten A. Soares M.A. Jonker-Peters J. Huijbrechts G.D.C. Wildt de A.T. Knuvers / Weyerman L. Cornwall P.A.H. Iersel van R.J.H. Tijkotte P.A. Cloin R. Verstraten M. Res L. Rumpt van S. Chkouri P. Jansen (Dona) W.S. Laarhoven van P.A.F. Vos / Drost W.E.W. Vink M. Regnault - Stoel A. Zondervan A.J. Tjokrotaroeno M. Snoeck G. Smits / Hoekstra D. Sollard I. Sluis A. Boelens - Bushoff R. Vuuren van L. Geursen D. Delden van L. Aker B. Delden van M.L. Aker N.J. Arke A. Bakker - Roozen D.S. Stek D.L. Strien van M. Haalebos B. Leijden van J.E. Roelse / v.d. Wel A. Leijden van M.C. Stuij - Brouwer Y. Kerkhof D.C. Hoorn J.R. Woudstra /vd Glas M.C. Franco - Baas A. Beumer - Bakhuijsen C.H. Tait / van der Putten M.J. Man de B. Meijer/Veerman S.J. Meyer D. Riet van 't C. Pieters M.L. Hilverda / Arduini M. Jager de L.R. Faasen C en L Krijkamp/Jonker H. Toman / v. Vuuren J.J. Egthuijsen D.M. Linthorst / Weers J.C. Feggelen van M.J.P. Verschuure E.J. Snijders J.A.M. Boumans P.P. Asselbergs T.H.S. Krabben van der G. Leden van der M. Nieuwpoort van T.P.M. Goderie S. Jacobs / van Nieuwpoort M.R. Elvers R.H. Burer A. Kroo de A.H. Voort van der M. Hout van den N.B.S. Horssen van M. Ceria W. Delft van M.J. Lodewijks M. Swinkels W. Dikkes J. Scheijndel van C.J. Dongen B.A. Aarle van I. Kuiper R.S. Barewijk / Been C. Ruijgrok B. Miltenburg - Krelekamp D. Klene G. Homeijer - Tongelet S. Minke P. Wijnand P.T.H. Hillige / Hoornstra D. Zwartjes

23

24 Recept Quesadilla met chorizo 2 blikje chilibonen (400 g) 2 zakje geraspte cheddar (100 g) 8 bloemtortilla's 4 eetlepels Jalapalenopepers 100 g chorizo (plakjes) 4 tomaten 8 eetlepels zure room aluminiumfolie Bereidingswijze Chilibonen later uitlekken, iets prakken en kaas erdoor scheppen. Mengsel over 4 tortilla's verdelen. Jalapalenopepers in kleine stukjes snijden en erover strooien. Beleggen met plakjes chorizo. Rest van tortilla's erop leggen. koekenpan verhitten. 1 Quesadilla erin leggen en ca. 3 minuten bakken. Quesadilla met behulp van een bord of deksel keren en andere kant nog ca. 2 minuten bakken. Quesadilla order aluminiumfolie warmhouden. Tweede quesadilla op dezelfde manier bakken. Intussen tomaten wassen en in stukjes snijden. Tomaten en zure room op quesadilla's scheppen

25 kleurplaat

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDEN VERGADERING KV VOORWAARTS. 16 maart 2012

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDEN VERGADERING KV VOORWAARTS. 16 maart 2012 JAARLIJKSE ALGEMENE LEDEN VERGADERING KV VOORWAARTS 16 maart 2012 1. Opening 1. Welkom op de ALV S.v.p. de mobiele telefoons uitzetten. 2. Moment van stilte.. Een minuut stilte voor overleden (oud) kampeerders

Nadere informatie

Digitaal clubblad Voorwaarts April 2013

Digitaal clubblad Voorwaarts April 2013 Digitaal clubblad Voorwaarts April 2013 Foto: Pieter Ferwerda Inhoud pag. Voorwoord 2 Bestuur mededelingen 3 t/m 6 Jaarverslag algemene ledenvergadering 7 t/m 12 Digitale verzending clubblad 13 Voorlopige

Nadere informatie

Digitaal clubblad Voorwaarts April 2012

Digitaal clubblad Voorwaarts April 2012 Digitaal clubblad Voorwaarts April 2012 Foto: Pieter Ferwerda Inhoud pag. Voorwoord 2 Bestuursmededelingen 3.4,5,6 Verslag vergadering secretaris 7,8 Verslag jaarvergadering 16 maart 9 tot 15 Veiligheid

Nadere informatie

Digitaal clubblad Voorwaarts november 2011

Digitaal clubblad Voorwaarts november 2011 Digitaal clubblad Voorwaarts november 2011 Foto: Pieter Ferwerda Inhoud pag. Voorwoord Bestuursmededelingen Familieberichten Verslag vergadering 17 augustus 2011 Digitale verzending clubblad Brief feestcommissie

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Digitaal clubblad Voorwaarts april 2010

Digitaal clubblad Voorwaarts april 2010 Digitaal clubblad Voorwaarts april 2010 Pag. Voorwoord 1-2 Jacht op een nieuwe redacteur 3 Bestuursmededelingen 4-6 Staanplaatslijsten 7-8 Verslag JAV 2010 9-13 Advertentie 14 Evenementenkalender Voorwaarts

Nadere informatie

Digitaal clubblad Voorwaarts Mei 2015

Digitaal clubblad Voorwaarts Mei 2015 Digitaal clubblad Voorwaarts Mei 2015 Foto: G. Boukes Inhoud pag. Voorwoord 2 Bestuurs mededelingen 3 t/m 7 Familieberichten 8 Veiligheidsmededeling 9 t/m 12 Advertentie 13 Overzicht oproep verplichte

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Digitaal clubblad Voorwaarts juni 2010

Digitaal clubblad Voorwaarts juni 2010 Digitaal clubblad Voorwaarts juni 2010 Foto: Karin Busch Inhoud pag. Voorwoord 1 Bestuursmededelingen 2-3 Advertentie 4 Oproep en welstandsnota strand 5 Donateurslijst 6 Geheugensteuntje 7 Evenementen

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

26e Algemene ledenvergadering in de Voorhof, Herenstraat 77a (naast de Oude Kerk) Voorburg. op donderdag 8 mei 2008, aanvang 20.

26e Algemene ledenvergadering in de Voorhof, Herenstraat 77a (naast de Oude Kerk) Voorburg. op donderdag 8 mei 2008, aanvang 20. Nr. 45, april 2008. Secretariaat HVV Postbus 49, 2270 AA Voorburg Tel: 079-3417604 info@historischvoorburg.nl www.historischvoorburg.nl Geachte leden en donateurs, Voorwoord van de voorzitter Het gaat

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Definities Artikel 1 De Achtbaan: Dalton Openbare Basisschool de Achtbaan; Locatie: een van de 4 locaties van De Achtbaan te weten: 1. De Achtbaan locatie

Nadere informatie

Digitaal clubblad KV Voorwaarts December 2014

Digitaal clubblad KV Voorwaarts December 2014 Digitaal clubblad KV Voorwaarts December 2014 Foto: G. Boukes Inhoud pag. Voorwoord 2 Bestuursmededelingen 3 t/m 5 Advertentie 6 Voorlopige staanplaatslijst 2015 7 t/m 8 Advertentie 9 Oproep Sport- en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 22 maart 2013

Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Aanwezigen van het bestuur: Dhr. K. v.d Zwet Slotenmaker, voorzitter Mw. M. van Wiggen, penningmeester Mw. I. de la Vieter, secretaris Dhr. M Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in.

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in. Notulen van de GMR-vergadering van 26-02-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: vrijdag 29 oktober 2010 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 19.30 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

4.1. Alternatief spelerspas De vergadering geeft het advies akkoord te gaan met de overwegingen van het districtsbestuur.

4.1. Alternatief spelerspas De vergadering geeft het advies akkoord te gaan met de overwegingen van het districtsbestuur. BESLUITENLIJST vergadering, cluster 3 t/m 7 zaalvoetbal gehouden op 21-10-2010 In DE Hangar te Eindhoven Aanwezig: De verenigingen: Brabantia, CFE/VDL groep, FC Elisa, KW, RKTVV De bestuursleden: M. Pieters.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III. Dordrecht, 08 mei 2013

Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III. Dordrecht, 08 mei 2013 Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III Dordrecht, 08 mei 2013 Onderwerp : uitnodiging algemene ledenvergadering Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007.

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Aanwezig: 37 stemgerechtigde leden, incl. bestuursleden, die de presentielijst getekend

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

BIJEENKOMST. Supporters. van waterland

BIJEENKOMST. Supporters. van waterland BIJEENKOMST Supporters van waterland SEIZOEN 2014-2015 Terugblik seizoen 2013/2014 Agenda Opening Terugblik 2013-2014 Financien Benoeming bestuursleden Ingekomen ideeën - Bordjes en cadeau Gala - Bierviltjes

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

Uitnodiging. Aanvang 20.30 uur in de kantine van het sportcomplex De Wilskracht aan de Pr. Irenestraat.

Uitnodiging. Aanvang 20.30 uur in de kantine van het sportcomplex De Wilskracht aan de Pr. Irenestraat. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering v.v. D.W.O.W. op donderdag 24 september 2015 Aanvang 20.30 uur in de kantine van het sportcomplex De Wilskracht aan de Pr. Irenestraat. AGENDA 1. Opening door de voorzitter.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

bladzijde =========================================================

bladzijde ========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015 Verslag : Vergadering Ouderraad KSH Datum : 8 september 2015 Aanwezig : Joyce van Dijk Arenda Doets Monique Hallegraeff (teamleider) Angelique Hogeveen Esther van der Linden Hans Nijhuis (voorzitter) Wim

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING

NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING Datum: 2 september 2013 Aanvang: 20.10u Einde: 22.10u Locatie: NH Hotel, De Maas 2, Best 1. Opening en vaststelling agenda: Afmeldingen: BOBAH, Batadorp, Best oost & Salderes

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. Datum: 1 maart 2010 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom, speciaal het kader Buiten de aanwezigheid van het bestuur zijn er circa 26 personen aanwezig bij deze

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering STRICT d.d. 11 november 2010

Verslag Algemene Ledenvergadering STRICT d.d. 11 november 2010 Verslag Algemene Ledenvergadering STRICT d.d. 11 november 2010 Op de vergadering waren aanwezig: Jos Egberink Karin Abma George Pol Peter Fokker Boudewijn Smit Carol Moes Paul van Putten Dirk Schouten

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Afwezig met Kennisgeving: Yolanda Leunk, Linda van den Broek, Dorinda Veenstra, Joke Ruysink, Marina Baars Aanwezig: 24 leden

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad. Communicatie Verenigingen/ zwemklanten m.b.t. sluiting zwembad

Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad. Communicatie Verenigingen/ zwemklanten m.b.t. sluiting zwembad Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad Doelgroep Gennep Boxmeer Gestopt Zwemles 108 20 43 (waarvan 17 afzwemmers ) Doelgroepen 1 groep MBVH 3 groepen MBVO 1 Aqua rug in behandeling Aantal

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Plaats & datum: Brekers, 7 mei 2016 Aanwezigen: Ivan Louer (IL, vz), Max de Groot (MdG, algemeen bestuurslid, Jan Snoek

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld.

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld. Algemene leden vergadering 3 maart 2005 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet een ieder van harte welkom en verzoekt de vergadering vervolgens op te staan en een moment stilte

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015 Dagelijks Bestuur Voorzitter Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Secretaris Giel van der Leest 06-41600402 secretaris@rksvcito.nl Penningmeester

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM 20.00 UUR Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Dhr. F. van Dalum, Dhr. E.A. Druppel,

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering 14-11-2011 Vanuit het bestuur aanwezig; Paul, Wim, Hans, Niek, Henk, Caroline en Monique Presentielijst leden, zie bijlage. Welkom 1. Paul opent de vergadering maar schorst hem

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Scoutinggroep de IJmondtrekkers

Scoutinggroep de IJmondtrekkers Scoutinggroep de IJmondtrekkers www.ijmondtrekkers.nl Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 26 maart 2012 Aanvang: Locatie: 20.00 uur Clubhuis aan de Heerenduinweg Het groepsbestuur nodigt u

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering HSV Naarden-Bussum

Algemene Leden Vergadering HSV Naarden-Bussum Algemene Leden Vergadering HSV Naarden-Bussum Notulist: Elly Brandenburg. Onderwerp: ALV HSV Naarden-Bussum. Locatie: Sporthal De Lunet in Naarden. Datum: 21-03-2017 Aanwezig: Ca. 25 Leden en het bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie