De Doarpsomropper fan Eastersee Wat zal het nieuwe jaar Oosterzee brengen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Doarpsomropper fan Eastersee Wat zal het nieuwe jaar Oosterzee brengen?"

Transcriptie

1 fan Eastersee Wat zal het nieuwe jaar Oosterzee brengen? Redactieadres: Sluispad januari VG Oosterzee nummer 1

2 28 januari 2015 Dorpskrant van Oosterzee e.o. 29e jaargang nummer 1 Verschijnt 6 keer per jaar Redactieadres: Sluispad VG Oosterzee tel adres: Penningmeester: Pieterik van der Zee Herenweg TN Oosterzee banknummer NL28RABO Redactie: Riekje Boon Janny Postma Sibbele Witteveen Pieterik van der Zee tel (secretaris) tel (lay-out) tel (voorzitter) tel (penningmeester) Drukwerk: Joop van der Werff, Erwin Boon, Jelle Vis, Piet de Jong en Riekje Boon Met dank aan de vele anderen voor het helpen bij het drukken en verspreiden. wordt gratis bij alle inwoners van Oosterzee en adverteerders thuis bezorgd. Abonnementen buiten het verspreidingsgebied kosten per jaar 12,50 in het verspreidingsgebied van de Doarpsomropper en 17,50 daarbuiten. Kosten advertenties per nummer: ⅛ pagina 7,00; ¼ 14,00. Kleine particuliere advertenties zijn gratis. Voor de inhoud van de ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoordelijkheid. Niet geplaatst worden artikelen waarvan de redactie meent dat ze beledigend, kwetsend of discriminerend kunnen zijn voor welke bevolkingsgroep dan ook. De redactie houdt zich het recht voor om taalfouten te corrigeren en artikelen eventueel in te korten of in een latere uitgave te plaatsen. Anonieme brieven worden niet geplaatst. Bij publicaties uit de Doarpsomropper wordt bronvermelding op prijs gesteld. Sluitingsdatum kopij volgende nummer: vrijdag 20 februari 2015 Het volgende nummer verschijnt op: woensdag 11 maart Na een rustige jaarwisseling gaan we weer een nieuwe jaargang tegemoet: al de 29 e. Ondanks alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de moderne communicatie proberen wij nog steeds stug door te gaan met het uitgeven van zes dorpskranten per jaar op ouderwets papier. Hoe lang nog? De Zuid-Friesland/Lemster Krant is inmiddels in zijn oude vorm als abonnementskrant al verdwenen. En er wordt nu op gespeculeerd dat over een aantal jaren de Leeuwarder Courant alleen nog maar digitaal te lezen is en in het weekeinde nog op papier verschijnt, dankzij de smartphone app en andere moderne apparatuur. Voor het laatste nieuws moet je natuurlijk ook niet bij zijn. Tegenwoordig kan iedereen binnen een paar minuten op de hoogte zijn van wat er dichtbij en veraf gebeurt. Maar niet alleen bejaarden, ook dorpsbewoners van middelbare leeftijd willen nog steeds graag hun eigen dorpskrant in de hand vast kunnen houden. Als die door een vergissing niet komt, trekken ze wel aan de bel. Een goed teken. En hoe zit het met de jeugd? - 2 -

3 INHOUD Doarpsomropper 1 Fûke nieuws 15 Redactie 2 Programma De Fûke 16 Inhoud 3 Grote Bingo 17 Plaatselijk Belang Oosterzee 4 Winnaars Grote Bingo 18 Oranjevereniging 5 Fanfare Us Ideael 19 Opknapbeurten yn Eastersee 6 Vrouwen van Nu Lemsterland 19 Fotopagina 7 Breicafé 19 Appelactie Lemster Mannenkoor 7 Ladies Night 20 Met het oog op Oosterzee 8 Advertenties In pypfol praat 9-10 Glasvezel 23 Dug-out dog verwijderd 11 Twadde Brêge Nieuws Het weer in Oosterzee 12 Advertentie 25 Verhoging abonnementsprijs Doarpsomropper 13 Eastersee Eartiids Advertenties De spreuk fan it Tegeltsjeshûs 13 Nijs út e natuer 29 Wêr komt dizze wensballon wei? 13 FietsNed Zijlstra 30 Café restaurant Tjeukemeer 13 Advertenties Enige wetenswaardigheden 33 Volleybalvereniging de 34 Tsjûkemarders Advertenties Peuterpagina 37 Hondenkapsalon 38 Kleurplaat 39 Vervlogen Liefde 40 Sudoku 40 Filippine 41 Inleverdata Doarpsomropper 42 Agenda Kerkdiensten Dokterswacht BURGERLIJKE STAND Jeskjen de Haan - van der Goot, oud inwoonster Oosterzee is 9 januari 2015 in Sneek overleden. Jesken is 96 jaar geworden. Vriendelijk verzoek: wilt u zelf uw verhuisbericht, een geboorte, huwelijk etc. doorgeven aan de redactie? Zo vergeten wij niemand! - 3 -

4 Nieuws Plaatselijk Belang Oosterzee Aanbieden exemplaar Dorpsvisie Oosterzee IBAN machtiging Enkele weken geleden hebben we huis-aan-huis uitgedeeld een gedrukt exemplaar van onze Dorpsvisie Er is meer aan het meer. Visie op Oosterzee. De vraag, die in de Dorpsvisie wordt beantwoord is geweest: Wat willen we nu in de toekomst met ons dorp? Met de Dorpsvisie in de hand kunnen we de maatregelen en ontwikkelingen beoordelen, die overheden als de gemeente op ons van toepassing verklaren. Bijvoorbeeld op de Algemene Ledenvergaderingen (2 april as.) zullen wij met u kijken hoe de werkelijke ontwikkelingen en de visie zich met elkaar verhouden. Heeft u nog geen exemplaar ontvangen? Zoek dan graag even contact met één van de bestuursleden en u krijgt er alsnog één aangereikt. Als bestuur van Plaatselijk Belang Oosterzee willen we graag dat zoveel mogelijk gezinnen (adressen) lid zijn. Omdat we werken met bankmachtigingen moeten we in verband met Europese regelgeving onze oude machtigingen vernieuwen naar de IBAN. Lang niet alle gezinnen hebben dat tot nu toe gedaan. Als Plaatselijk Belang Oosterzee kunnen we met gezag richting overheden spreken als we dat namens zoveel mogelijk gezinnen doen. Met het aanbieden van de Dorpsvisie hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om al die adressen, waarvan we nog geen IBAN machtiging in bezit hebben aan te schrijven. Een exemplaar van de in te vullen machtiging zat bij onze brief in de Dorpsvisie en kunt u ook vragen aan één van de bestuursleden. Het bestuur van Plaatselijk Belang Oosterzee Guus Verhoef, administraties Het bestuur van Plaatselijk Belang Oosterzee wil u hierbij uitnodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 02 april 2015 Locatie: Café Tjeukemeer Aanvang: uur - 4 -

5 Het nieuwe jaar is inmiddels al weer bijna een maand oud, maar het bestuur van de Oranjevereniging Oosterzee wenst iedereen alsnog folle lok en seine yn it nije jier. Voor het komende jaar staat er weer een feestweek op het programma van 18 t/m 20 juni maar eerst is er op 7 maart de jaarlijkse toneelavond. In Café Tjeukemeer speelt vanaf uur toneelvereniging It Freonental: Famylje Bruinsma troch de bocht: Groeten fan de Veluwe, In komeedzje fan Carl Slotboom, yn trije utkomsten. Oerset troch: Abele Krist. In famylje fan goede komôf, dy`t bestiet ut man, frou, dochter en in ynwenjende beppe, dy hat de earste priis mei in kryptogram wûn. De priis is in wike fakânsje yn in stakaravan op `e Veluwe. It kampearjen is foar dizze minsken, dy yn lùkse libje, in folsleine nije wrâld en hja hawwe it dan ek swier om harren oan te passen. Dit jild net foar de famylje Bruinsma. Heit Sjef, mem Truus en soan Boris hawwe dit wol faker by de ein hân. Mei sokke tsjinstellingen kinne tûkelteammen tusken de beide famyljes dan ek net ùtbliuwe. Persoanen: Sjef Bruinsma Truus Bruinsma Boris Bruinsma Jan Hein Swaanswyk Mathilda Swaanswyk Clarissa Swaanswyk Beppe Michiel Hulst Rezy: Ljocht en lûd Dekor Ynstekster Grime Jan Breimer Anny de Haan Kleis Oenema Jacob Jansma Tina van der Molen Marty de Haan Tiny de Haan Hedzer de Boer Harm en Martine Oenema Peter Westera Jan de Vries Hennie Zijlstra Tiny de Haan De voorstelling wordt op 7 maart 2015 opgevoerd in Café Tjeukemeer te Oosterzee. De voorstelling begint om uur en de zaal is vanaf uur geopend. Voor leden van de Oranjevereniging is de entree (op vertoon van de donateurskaart) gratis, niet-leden t/m 15 jaar 3,- en 16 jaar en ouder 5.- Zoals elk jaar zal er tijdens de pauze een verloting plaats vinden. De loten kosten 0,50 per stuk en zijn bij de kassa én in de zaal te koop. Namens het bestuur, Jacqueline Oud - 5 -

6 Opknapbeurten yn Eastersee Ein foarich jier is op meardere plakken de boel wat opknapt. Op de foto boppe binne se noch drok yn aksje by de earste huzen fan de Menso Poppiusstrjitte, sa as dy fan Ynze Bos. Hy is drok yn petear mei Jan Scholte dy't fertelt oer syn optreden op de tillevyzje yn it programma Man bijt hond. Hat Swarte Pyt by de yntocht fan Sinterklaas sá raar oan 'e gong west, dat it hiele dak fan skoalle De Wynbrekker flak dêrnei fernijd wurde moast? De Molesteech yn De Buorren hat tiden op 'e kop west fanwege nije riolearring. Begjin dit jier kinne de oanwenjenden wer mei de auto thús komme en hoeve de fytsers net langer om te fytsen

7 Na 4 jaar als ambulant kapster werkzaam te zijn, heeft Hendrika de Hoop op 29 november 2014 haar eigen kapsalon t Skjirreke aan de Zuivelweg 1 geopend. Amarins de Boer met haar prijs voor het leuke vakantieverslag Appelactie Lemster Mannenkoor dit jaar op maandag 2 en vrijdag 6 februari Ieder jaar is er in Lemmer en weide omgeving de appelactie. De ruim honderd leden van het Lemster Mannenkoor lopen dan met zakken vol van deur tot deur om dit gezonde fruit aan de man/vrouw te brengen. U was de afgelopen jaren gewend dat deze 'sutelaksje' in Oosterzee-Buren op maandag en dinsdag gehouden werd en in Oosterzee-Gietersebrug op zaterdagmorgen. Dit jaar kunt u mannen van het koor uit ons eigen dorp weer verwachten: weer op maandagmiddag 2 en zo nodig nog op dinsdag 3 februari in Oosterzee-Buren, afhankelijk van het feit hoe lang Sytze Jansma bij de klanten aan de praat gehouden wordt of zelf blijft praten. in Gietersebrug komen Jan van der Stouwe en Sibbele Witteveen dit jaar niet op zaterdagmorgen maar op vrijdagmiddag 6 februari langs. We weten niet of het lukt om bij alle inwoners van heel Oosterzee langs te gaan. Maar als u er zeker van wilt zijn dat u die lekkere appels van het koor ook dit jaar weer kunt bemachtigen, dan kunt u van tevoren met een van de drie bellen: , of

8 Met 't op Oosterzee Gezellige kerstborrel bij Peter en Froukje Fabriek in het café Het bestuur van Plaatselijk Belang had op 20 december een kleine veertig vrijwilligers uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst. De dresscode was dan ook 'feestkleding', wat dat ook mag zijn. Zo verschenen twee oud-voorzitters in keurig donker kostuum met een vlinderstrikje onder hun kin en de huidige voorzitter was gekleed in een chique outfit. Er was een flinke opkomst met vertegenwoordigers uit de verschillende doe-groepen: bestuur Plaatselijk Belang haven/camping glasvezel Sinterklaasfeest JOP (Jeugd Ontmoetings Plek) activiteitencommissie (Eastersimmer) dorpsvisie Dit is een aardige manier om al die vrijwilligers te bedanken voor het vele werk dat zij verrichten. Voor herhaling vatbaar. Superrr... Oosterzee deed mee aan de actie voor de Voedselbank Je kunt er niet omheen: in verband met de kerstdagen en de jaarwisseling wordt er door de reclamewereld en publiciteitsmedia ontzettend veel aandacht besteed aan vooral lekker eten. Maar niet iedereen is in de gelegenheid om zijn winkelwagentje vol te laden met alles wat zijn hartje begeert. Zelfs het aantal dat moeite heeft om de meest noodzakelijke levensbehoeften te kunnen kopen neemt ook in Nederland toe. In Lemmer draait dan ook al enkele jaren niet voor niets een Voedselbank om mensen te helpen die het financieel moeilijk hebben. Dit jaar had Omrop Fryslân een actie op touw gezet om in de hele provincie goederen in te zamelen voor de Voedselbanken en dat is een geweldig succes geworden. Mede dankzij de mogelijkheid om in onze plaatselijke supermarkt dozen te vullen met artikelen in de winkel die in het Fries en Nederlands op een boodschappenlijst stonden. Daar hebben ook de inwoners van Oosterzee flink gehoor aan gegeven. Muizenplaag Is het u ook opgevallen dat veel weilanden om ons heen momenteel bruin zijn in plaats van groen (zoals het gras in Bantega)? En dat terwijl we ook in januari nog bijna zomerse temperaturen hebben, waardoor het gras nog prima kan groeien. Oorzaak van die trieste aanblik: de muizenplaag. De oudsten onder ons kunnen zich misschien nog herinneren dat er in 1937 ook een grote muizenplaag in Friesland is geweest. De diertjes werden met emmers vol verzameld. Als ze niet op tijd gras kregen en van honger dood dreigden te gaan begonnen ze elkaar op te vreten. De muizen werden door de veearts ingespoten met ziektekiemen, weer losgelaten en op die manier besmetten ze ook hun soortgenoten. In 2005 was hier ook een muizenplaag. Er wordt aangenomen dat de oorzaak van deze plaag deels te wijten is aan het lage grondwaterpeil en een afnemende beweiding van de graslanden. Het is nu de vraag of we nog een strenge winter krijgen. Zo niet, dan met vee en water de muizen verjagen zoals nu al gebeurt? Sibbele - 8 -

9 in pypfol praat De Zuid-Friesland, ús Lemster krante, ferstoarn Rom 28 jier wiene wy abonnee, rom 28 jier haw ik my ôffrege: Wêrom? Eltse kear as ik deryn begûn te lêzen krige ik in gefoel fan haw ik dit ferline wike al net lêzen? It wie eltse wike wer safolle fan itselde. En dóchs hie it blêd wat, dat wy foar gjin noch safolle misse woene, dus wy bleauwen abonnee. Ien kear ha wy him opsein, mar in fearnsjier(=kwartaal) letter ús op e nij abonnearre,want wy fielden in gemis. Wiene it Jehannes syn knusse bakkerskoerpraatsjes yn Lemmer door de jaren heen? De meimeringen fan Meisje kinne it net west ha, want dêr ha k noch nea in sinnich wurd yn fine kinnen. (Ho!! Mis mei de lammen!! Yn jiergong 132 nûmer 51 dd skreau hja wiere wurden. Wól langtriedderich, mar wier! Oer it fuortsmiten fan nije, djoere medisinen troch de apotheker om t de pasjint se net mear hoecht yn te nimmen fan e dokter. Dus de prullebak yn! In Jeropeeske rigel wol it sa ha en dan giet it sa. Meisje wol de barrikaden op, sa skriuwt hja. Faaks sit se al yn Brussel. Ik hoopje dat hja dêr mear berikt mei har opsternatens as hjir mei har meimeringen.) En nó seit de ZF ús op! Tenei bin ik abonnee. In bytsje fan it ZFdna fine wy aanst werom yn e Jouster krante, mar dat sil stadichoan wol smoare tusken DE kofje en DE tabak, soe t net? Of soe Jehannes dêr ék wer in fêst plakje krije? It komt him mear as ta. Utferkeap De lêste tiid haw ik it gefoel dat ús regear alles fan wearde yn e útferkeap docht ûnder it mom fan marktwerking. Aldereintehuzen krije hieltyd mear lege keamers of wurde ôfstjitten, sikehuzen geane faillyt of moatte slute, it komplete arsenaal fan definsje is sa stadichoan oan t bûtenlân ferkocht, it grutste part fan de thússoarchmeiwurkers moat by it UWV oanklopje, in grut tal plysjeburo s wurdt sletten, koartsein: der giet tefolle de kontener yn. Sûnt de treinen net mear ûnder de flagge fan de Nederlânske Spoarwegen ride, gliidzje hja út oer hjerstblêden op e rails. Dat barde 25 jier lyn noait.yn myn bernetiid wie de wyksuster in begrip, dy wurdt yn 2015 op e nij útfûn. De minister fan definsje ropt no, dat der nij wapentúch oanskaft wurde moat, want Poetin is net mear te fertrouwen. Wêr ride ús tanks no dan? Ik sil hjir net beweare dat froeger alles better wie, mar wat my oanbelanget meie de PTT, it PEB, de NS en de FRAM juster wol wer réannimearre wurde. Dan wurdt it better en goedkeaper. Utferkeap is moai, meastentiids net te djoer, mar foar boppesteande saken is de priis te heech. Sa rekket Nederlân yn e nederklits. Wy moatte oarewei! Stim oars!!! Geert Wilders wol yn syn partij alles allinne foar t sizzen ha, mar as hy de dyk út giet moatte ynienen djoer betelle manlju mei him del om him te beskermjen. Dy wurde troch jo en my betelle! It moat net healwizer. Lit him ék allinne de dyk útgean! It kaptaal wat dêrmei besparre wurdt, kin jo en myn eigen risiko foar de sûnenssoarch wol teneate dwaan. It wurdt tiid dat sýn eigen risico swier ferhege wurdt. Lit him thús sitten bliuwe, hy mei sels in keamer útsykje. Yn e twadde keamer sil syn ûnfatsoenlike grutte bek net mist wurde. 9

10 Dizze moasje fan myn kant is al beskreaun yn it seisde kûplet fan t Wilhelmus: de tirannie verdrijven. (út it hert fan ús demokraatsy). Dy âlde St. Aldegonde hie in foarútsjende blik. Hie Geert dy ék mar. Swyp sa hyt de leafste knuffel fan myn pakesizzer Melle fan fjouwer. Hy giet nei de Eben- Haëzer skoalle en leart dêr ek bibelske lietsjes. Koartlyn kaam hy tusken de middei by ús te iten en song ús syn nijste ferske foar: Je bent nooit, nooit, nooit alleen. Ik frege: Wa is dan altyd by Melle? De lytse baas sei earnstich: Swyp ommers, pake. Knock-out Betekent letterlijk buiten gevecht gesteld. En dát overkomt in het weekend van 30/31 januari en 1 februari 2015 ruim veertig strijd(st)ers in café Tjeukemeer, meest dorpsgenoten. Hun wapen is de keu. Het strijdperk bestaat uit twee biljart-tafels, waarop vele duels zullen worden uitgevochten. Iedere deelnemer krijgt slechts drie kogels ter beschikking, dus qua munitie zijn ze allemaal aan elkaar gewaagd. De uitslag van ieder tweegevecht zal louter afhangen van gerichtheid, stootkracht, krijtgebruik en eventuele bandenpech. Ook kan een snij- of doorstootbal beslissend zijn. Waarom ik dit hier vermeld? Wel, geachte lezer(es), uw/jouw aanwezigheid bij dit prachtige toernooi zal de aantrekkelijkheid ervan enorm verhogen. Hij is al weer in Spanje, maar ik zing hier toch nog even: Oh, kom er eens kijken! Toegang gratis, gezelligheid gegarandeerd, wij stellen uw/jouw komst zeer op prijs!! 2015 is it jier wêryn ús mem 93 wurde kin en ik 66. Kin!!! Sjogge jo ek wat bysûnders oan beide getallen? Ik wól: 9+3 = 12, mar ék 6+6= 12. Gjin wûnder dat eltsenien beweart dat ik sprekkend op ús mem lykje. No noch wol, mar oer in pear jier is ús DNAprofyl yn e war. Rekkenje mar nei!! De optelsom fan mem en soan jout nei dit ier noch trije kear deselde útkomst, dêrnei is t út. Mei wa? Hâld de adfertinsjes yn e Ljouwerter mar skerp yn e rekken. Sechtjin lêzers hawwe my witte litten dat hja graach wolle dat ik noch mannich pypfol stopje. Tige tank foar dy positive lûden, jim sjogge: ik stopje wer. Dat wol sizze dat ik trochset, net te stopjen bin! Vervelende mensen kun je overal treffen, ook in Oosterzee. Echter, iemand kan voor de één een mispunt zijn en tegelijk voor de ander(en) een goede vriend. Voor de één onuitstaanbaar, voor de ander(en) een topper. Ik vertel u hiermee niets nieuws, dit is namelijk van alle tijden en plaatsen, maar omdat het gezegde verbeter de wereld, begin bij jezelf nog steeds van grote waarde is, wil ik deze bijdrage graag besluiten met het volgende advies: als je van jezelf weet dat je voor een ander onder de vetgedrukte categorie valt, probeer dar in het nieuwe jaar dan te veranderen en als de andere karakteristieken bij jou horen, blijf dan vooral wie je bent, want toppers en goede vrienden, de wrâld hat der ferlet fan. U/jij toch ook? Lokkich jan 10

11 Dug-out dak verwijderd Na het vreselijke ongeluk op 21 mei 2014 in het Friese dorp Twijzel waarbij een meisje omkwam doordat de betonplaat(dak) van een dug-out instortte heeft de gemeente alle dug-outs geïnspecteerd op gebreken en veiligheid. Ook bij het voetbalveld van EBC in Oosterzee heeft deze inspectie plaats gevonden en bij één van deze dug-outs waren scheurtjes ontdekt in de betonnen dakplaat. Op 30 december 2014 zijn in opdracht van de gemeente de beide betonnen dakplaten van de dug-out verwijderd. Met een flinke shovel, enige spanbanden en wat mankracht was dit klusje snel gefikst. Als de geruchten waar zijn worden de wanden van de dug-outs schoon gemaakt en opgeknapt. Hoe het dak er uit gaat zien is nu nog niet bekend maar dat het veiliger zal zijn is wel zeker. Als de jeugd deze opgeknapte vernieuwde dug-outs nu ook intact houden is iedereen weer tevreden. Even kiekeboe spelen nu het dak eraf is. Is het u ook al opgevallen? Nee, ze staan er echt. De nieuwe bomen langs het voetbalveld. Na het verwijderen van de bestaande bomen en struiken zouden er nieuwe bomen voor terug komen. Helaas was er een mis communicatie wanneer en door wie nu de nieuwe bomen bestelling uitgevoerd moest worden. Maar nu staan ze er wel weer. Hiernaast een historische foto. De nieuwe jonge boompjes welke nog vele jaren kunnen groeien. Daar tussen een oude dug-out waar enige minuten nadat deze foto gemaakt was het dak werd verwijderd en binnenkort de schoonmaak spuit erop los gelaten wordt. Leo vd Plaat 11

12 Het WEER in Oosterzee Het weerstation Oosterzee produceert dagelijks/wekelijks/maandelijks overzichten van de lokale weermetingen en deze worden om de 5 minuten ge-upload naar het KNMI en Meteo-Consult. Het is aan het begin van een nieuw jaar altijd leuk om te weten hoe betrouwbaar de gemeten cijfers nu zijn en waar mogelijk de afwijkingen door ontstaan. Onderstaand dan ook het jaaroverzicht in vergelijking met de KNMI cijfers. Hoogste Temperatuur Totaal jaar Neerslag Warmste dag Temp.jaar gemiddelde KNMI 36,5 gr. C. 770 mm 19 juli (H. v. H) 11,7 gr. C. Wst-Oosterzee 34,4 gr. C. 680 mm 2 augustus 11,2 gr. C. Onderzocht is ook waar nu de verschillen in zitten. In sommige gevallen heeft het Wst-Oosterzee een technische uitval gehad waardoor het ene software programma wel de meteo waarde had gemeten en het andere programma niet. Dit is in bovenstaand handmatig gecorrigeerd. In de praktijk blijkt ook dat onweer en regenbuien komende uit het (zuid)-westen regelmatig afbuigen vanaf Emmeloord naar Lemmer richting Joure of naar Zwolle. Dit is te verklaren door de ligging van het Tjeukemeer dat werkt als een soort temperatuur muur. Omdat het water in het meer relatief warm is ontstaat hierdoor een muur van opstijgende waterdamp en zal de koude regenbui afbuigen. Dit geldt natuurlijk niet voor elke (onweer)-regenbui omdat de intentie en wind hier ook een grote invloed op hebben. Het (weer)voorspelling programma heeft achteraf beoordeeld een groeiende betrouwbaarheid van 98 % voor 3 dagen, 93% voor 5 dagen en 85% voor een periode van max. 10 dagen. Dat het een zeer zonnig en warm jaar is geweest weten we zelf ook nog wel. Voor de bezitters van zonnepanelen was het een top jaar. Wij scoorden dit jaar ruim 107% rendement met 12 panelen van 250 W/piek. Voor een overzicht van de bovenstaande informatie kijkt u dan ook eens hier: Weerstation Oosterzee: KNMI: Opbrengst zonne-energie: Leo vd Plaat 12

13 Verhoging abonnementsprijs Doarpsomropper In verband met de stijgende kosten zijn wij genoodzaakt de abonnementsprijs te verhogen tot 12,50 in het verspreidingsgebied van de Doarpsomropper en daarbuiten 17,50. De redactie Dé spreuk fan It Tegeltsjeshûs: De klok kan gaan staan De tijd nooit Wêr komt dizze wensballon wei? Op nijjiersdei fûnen wy in grutte oranjekleurige papieren ballon op ús hiem mei de tekst: We missen je pake... Gelukkig nieuwjaar! Sijbrigje, Willianne & Danian Wy binne benijd fan wa't dizze ballon komt. Geartsje en Sibbele Witteveen Eastersee tel

14 Café Restaurant Tjeukemeer Eten, drinken & afhalen Herenweg 59, Oosterzee Tel: Agenda Café Restaurant Tjeukemeer Donderdag 29 jan. t/m zondag 1 feb., Knock-out toernooi biljart Vrijdag 6 februari, Klaverjassen Aanvang uur Zaterdag 7 februari, Jeugdtoneel Aanvang: uur Zondag 14 februari, optreden Franzen plays Fogerty Entree 5,00 Kaarten verkrijgbaar bij Café Restaurant Tjeukemeer Deuren open: 21.30, aanvang: uur Dinsdag 24 februari, kinderbingo Aanvang: uur Vrijdag 6 maart, Klaverjassen Aanvang uur Zaterdag 7 maart, Toneeluitvoering Oranjevereniging Oosterzee eo Aanvang uur Zondag 15 maart, Koppel Darttoernooi Zaterdag 21 maart, Amsterdamse Avond met Ruurd Bos (inclusief Hazes act) Aanvang: uur, entree vrij Zaterdag 28 maart, Super Bingo Vanaf uur gaan we weer van start met onze Super Bingo! Met mooie levensmiddelenpakketten, twee maal super ronde met waardebonnen en vele andere mooie prijzen!!! Vrijdag 3 april, slotavond klaverjassen met prijsuitreiking Aanvang: uur Zaterdag 18 en zondag 19 april, Koppel Biljarttoernooi 14

15 en nieuws uit de omgeving. De Fûke is het sociaal cultureel centrum aan de Hoofdweg 24 in Echten, tel Het postadres is: Hoofdweg 24, 8537 SE Echten (Fr.). Website : Kopij voor het Fûkenieuws en mailen naar: (Dus niet naar het adres van de Fûke!!) Redactieadres Fûkenieuws Sluispad 25, 8536VG Oosterzee... Dit krantje verschijnt zes keer per jaar in de dorpen Echten, Echtenerbrug, Delfstrahuizen en (als onderdeel van de dorpskrant) Oosterzee. Het geeft onder andere informatie over activiteiten die geweest zijn en over programma s in de komende periode. Op deze gehele uitgave rust copyright. Zonder schriftelijke toestemming van de redactie is het niet toegestaan (delen van) de inhoud over te nemen, in welke vorm dan ook.... Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn op: vrijdag 20 februari 2015 De verschijningsdatum van het volgende nummer is: woensdag 11 maart

16 Programma De Fûke GROTE BINGO: zaterdag 07-02, en Zaal open uur, Aanvang uur Vrij entree, met SUPER prijzen!! Klaverjassen: iedere 3 e vrijdag van de maand. Met fijne vleesprijzen, Loop vrij binnen! Vanaf uur Us Ideael-Nij Libben: Iedere maandagavond repeteren Loop vrij binnen Vrouwen van NU: Jaarvergadering + Bingo Zonnebloem: Jaarvergadering Breicafé: dinsdag middag van tot uur Om de 14 dagen, start dinsdag 3 februari Koersbal: iedere woensdag van tot uur Ladies Night: uur Alle datums onder voorbehoud! 16

17 17

18 3 willekeurige winnaars van de Grote Bingo in de Fûke! Staat jouw foto hier tussen in de volgende Doarpsomropper? Sietse Kelderhuis uit Bantega, Geert Hendrik Schokker uit Echtenerbrug Corrie van Deursen uit Echtenerbrug Alle winnaars van harte gefeliciteerd!!!!!!!!!!! De volgende grote Bingo is op 7 februari 2015, komt allen en sleep zelf een super prijs in de wacht!! 18

19 Fanfare Us Ideael Nieuw Leven wint eerste prijs Fanfare Us Ideael Nieuw Leven (UINL) heeft op 8 november de eerste prijs in de wacht gesleept tijdens het KNMO-Concours in Zaandam. In het Zaantheater hebben zij onder leiding van dirigent Koop Meindert Schokker de stukken t Ministerie van Fanfare en Concordia gespeeld. Maandenlange voorbereiding is aan dit concours vooraf gegaan. Dat dit buitengewoon goed gelukt is, getuigt het juryverslag met als eindconclusie: Zeer aangenaam om naar te luisteren, hier en daar vallen wat steekjes maar dat doet niets af aan de totaalpresentatie die goed doordacht en muzikaal is. Proficiat aan dirigent en orkest! Bron: Zuid Friesland Vrouwen van Nu Lemsterland 18 november s Avonds om 6 uur stonden heerlijke ovenschotels, gemaakt door het bestuur, voor ons klaar. Er was een zuurkoolschotel, rodekoolschotel, witlofschotel, shephards pie en een lasagneschotel. Iedereen schepte gretig op. Het toetje bestond uit ijs met warme kersen en slagroom. Tot slot een kopje koffie met pepernoten. De Sinterklaas werd dit jaar anders gevierd, we kregen geen cadeautje maar maakten zelf een samen met Maaike Lenis van het atelier Hemaai uit Joure. We hebben een mooi sfeerlicht gemaakt. Het was een geslaagde avond. 19 december We hebben de kerst bij de Orchideeën Hoeve gevierd, de z.g kaarsjesavond. Om uur zijn we begonnen met koffie en zijn we de kerstmarkt overgelopen waar het heel gezellig was. Om uur stond er een heerlijk lopend buffet voor ons klaar wat we ons goed lieten smaken. Na het eten hebben we nog van de kerstsfeer genoten die prachtig was en enkelen van ons hebben nog een kleinigheid gekocht voor thuis. Nies Hallo lezers, Breicafé Een nieuw jaar is weer aangebroken en nieuwe ideeën en plannen worden gemaakt. Als vrijwilliger van de Fûke wil ik graag een breicafé oprichten. Het is de bedoeling dat we om de 14 dagen op dinsdag middag van tot uur heerlijk gaan handwerken, breien, haken en borduren. Breien en haken is hip! De kosten zijn: je eigen consumpties en natuurlijk nemen jullie je eigen handwerkje mee. We starten 3 februari in de Fûke om uur en neem een vriendin mee. Nies 19

20 De Fûke te Echten Zaterdag 21 februari 2015 Om uur Tussen de presentaties een leuke verloting Kom gezellig langs en neem je vriendinnen mee!! 20

21 2015-januari-1 21

22 Roest Kleedt U goed Van hoofd tot voet Roest Kledingcentrum Marwei RC Delfstrahuizen Tel Stuiver Draai- en Freeswerk B.V. Lemsterpad AA LEMMER Tel Fax januari-2 22

23 Glasvezel Een snelle en brede internetverbinding komt eraan Bij voldoende belangstelling gaan we glasvezel in Oosterzee en omgeving aanleggen. Medio 2014 heeft het glasvezelproject een herstart gemaakt na een gesprek met Huub van Ettekoven (www.iipen.nl) over de mogelijkheid van aanleg van een glasvezel netwerk voor iedereen in ons woongebied. Daarbij wordt met de gebieden, die nu slecht ontsloten zijn begonnen. Met glasvezel worden de internet verbindingen in ons gebied sneller en beter, zijn we niet meer afhankelijk van een enkele aanbieder en gaan de kosten per aansluiting aanzienlijk omlaag. Een werkgroep met Leo van der Plaat als trekker en Freddy de Vries / Guus Verhoef vanuit het bestuur van Plaatselijk Belang Oosterzee werkt op dit moment de plannen uit. We werken daarin samen met andere Plaatselijke Belangen in het gebied en willen een glasvezel cirkel om het gehele Tsjûkemar realiseren. We gaan onze samenwerking in een coöperatie vormgeven. Ons doel: een vierde openbare nutsvoorziening (voor het internet) komt daarmee dichtbij. Binnen een paar maanden gaat u het verzoek ontvangen om deel te nemen in onze coöperatie en dus in glasvezel. Intekenen zal gaan via een website, waarop ook kosten en snelheden duidelijk zullen worden aangegeven. Maarrrr het glasvezel netwerk kan er alleen komen als we in het gebied voldoende aanmeldingen bij elkaar kunnen krijgen. Binnenkort ontvangt u meer informatie. Wilt u nu al meer weten over glasvezel kijk dan op en wilookglasvezel.nl PLAATSELIJK BELANG OOSTERZEE Leo van der Plaat Freddy de Vries Guus Verhoef TWADDE BRÊGE NIEUWS januari 2015 Nog steeds min of meer in winterslaap! Niet vanzelfsprekend, want alles in de natuur denkt dat de lente is aangebroken, dus ook wij. Maar als de winter binnenkort noch oan giet, dan staan we weer klaar met de priksleetjes en de Beerenburg met worst...! Het betekent wel, dat we ons jaarprogramma op de volgende bestuursvergadering in februari gaan vaststellen. Nu nog even afwachten dus, hoewel de vaste programmapunten - Paasfeest voor de kleintjes, Paasvuur, Uitje voor de grotere kinderen, BBQ, deelname aan de Vlootschouw - bijna zeker weer zullen opdoemen. 23

24 De jaarlijkse ledenvergadering wordt in maart gehouden en zal worden gevolgd door de vertoning van deel III van de dorpsfilm. Hierover komt nog nadere informatie in de brievenbus. Wel hebben we het nieuwe jaar al een energieke por gegeven met onze Nieuwjaarsborrel op 3 januari in de Koetswagen. Een goedgemutste groep inwoners van Echten werd weer gastvrij ontvangen door de fam. Bakker. Geen extra bezigheid of vermaak dit keer; 'alleen' een koffie, een (of meer) glaasjes, de beste wensen en in gesprek een terugblik op 2014, serieus, maar vooral ook veel gelachen. En zo was het een leuke dorpsbijeenkomst tot in de mooie, late uurtjes. Uw rapporteur kan uiteraard niet overal haar oor te luisteren leggen, maar b.v. plannen voor gemeenschappelijk bezoek van Echtense vrouwen aan Gooise vrouwen werd wel opgevangen... Tenslotte toch nog een soort vooruitblik met wat (eerder gemelde) aandachtspunten. Facebook - Op Facebook kunt u de pagina 'Echten (fr)' vinden. Deze wordt door de buurtvereniging beheerd en we doen ons best hem actueel te houden middels aankondigingen, berichten, verslagen, foto's enz. U kunt hierop zelf ook berichten en foto's plaatsen; de beheerders behouden zich wel het recht voor om deze te selecteren op 'relevantie voor het dorp'. Kijk, lees en doe mee! En vooral, 'vind onze pagina leuk' (knopje 'vind ik leuk' in de omslagfoto), dan komen de nieuwe berichten automatisch op uw startpagina en blijft u zonder moeite op de hoogte. Buurtborrel - Voor alle (oud)inwoners van Echten. Maandelijks op de laatste zaterdag van de maand in de Koetswagen. Vanaf ongeveer uur druppelen daar bewoners van Echten binnen voor een biertje/wijntje/frisje en vooral een praatje met elkaar. Ludo trakteert op heerlijke hete happen en omstreeks het middernachtelijk uur worden de grotere snacks besteld. Je spreekt elkaar weer eens uitgebreid, de dorpsnieuwtjes worden uitgewisseld en ook voor nieuwe inwoners is het een leuke manier van kennismaken met hun 'buren'. Jammer dat de opkomst wat aan het afnemen is vergeleken bij een aantal jaren geleden. Komt dus allen op de laatste zaterdagen van de maand dit jaar in de Koetswagen! Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Twadde Brêge, Gery Buwalda Contactgegevens van Buurtvereniging De Twadde Brêge: Jan Peter Bekema/voorzitter Gery Buwalda/secretariaat - Hoofdweg 29, 8537 SC Echten, E: 24

25 Brekkenweg PM Lemmer bgg: DINER/FEESTEN/BEDRIJFSFEESTEN/ETC. U BENT VAN HARTE WELKOM UW GASTHEER HENK SCHALK 2015-januari-3 25

26 Eastersee Eartiids (26) Wurkgroep Skiednis Eastersee: Wiebe Klijnsma: Seije Nolles: Jekkie Boorsma-de Jong: Sibbele Witteveen: Hans van der Berg Moai klaaid yn in matroazepakje gienen Hans en Tryntsje op nei it Oranjefeest yn Hans is dan 8 jier. Sa begjint it ferhaal dat Jekkie skreaun hat oan de hân fan in foto dy t wy fan Klaas de Jong krigen hienen. Har ferhaal stie de foarige kear yn (nr. 25), mar jim hienen dizze foto noch tegoede. Wêr sille de mappen mei âlde foto's en ferhalen fan Piet van der Veen hinne? Wy ha as wurkgroep fan Piet van der Veen noch altyd fiif mapkes mei in protte ynformaasje oer Eastersee en omkriten yn besit. Hy hat yn Eastersee oan de Landmanswei wenne en letter op 'e Lemmer oant syn dea yn In part fan syn foto's en ferhalen ha al ris yn de krante de Zuid-Friesland stien. Foar ús boeken 'As in faas mei blommen' en 'Sa wie dat doe' ha wy ek gebrûk makke fan syn argyf. Mar om dit materiaal fan him foar mear minsken tagonklik te meitsjen wolle wy it wol ôfstean oan in algemiene ynstânsje. Wy ha hjir yn ús bûtendoarpen net in eigen argyf, al soe dat bygelyks wol thús hearre kinne yn it Sociaal Cultureel Centrum De Fûke yn Ychten of yn in skoalle. Mar dêr soe dan wol in goed behear foar nedich wêze. In oare mooglikheid is de Aldheidskeamer it Lemster Fiifgea op 'e Lemmer. Of ít sintrum foar argiven yn hiel Fryslân: Tresoar yn Ljouwert? De mappen binne net oersichtlik. Der moatte noch teksten en foto's by elkoar socht/bundele wurde. It soe moai wêze as immen dêr mei oan'e slach kin/wol. Fragen, ideeën? Wy binne benijd. Op dizze foto út Piet van der Veen syn kolleksje stiet Minne Modderman mei syn bakkerswein oan de Landmanswei. 26

27 Iedere dinsdag in Oosterzee, Echten, Echtenerbrug, Delfstrahuizen en Bantega. Reijnoudt Aardappels Groenten en Fruit Tel U kunt bij ons ook pinnen. Pedicure Corry Hoeksema Kromme Warren RZ Echtenerbrug Tel Natuurrecreatiebedrijf de Gele Lis b.v. DE WEERRIBBEN Het adres voor al uw: PERSONEELS- en FAMILIEFEESTEN Voor meer informatie bezoek onze website of tel Wij verhuren ook kano s, fluisterboten en fietsen Bezoekadres: Tel Straatweg 54 Fax: Postadres: Postbus 21 internet: AA Lemmer Openstelling: ma.t/m do uur vrijdag uur ONBELEMMERD DE RUIMTE Voor al uw bestratingen(sier) & grondwerk Herenweg 114, 8537 SM Echten Tel.: januari-4 27

28 2015-januari-5 28

29 Nijs út e natuer Hoarnûlen (ransuilen) yn Eastersee Wat sjogge jim dêr heech yn de beam, Swarte Pyt? Dat waard op 22 novimber frege wylst wy achter Sinterklaas oanrûnen troch de Grietman Roordastrjitte. Yn de beam by Albert Marten en Rommie Cuiper oan de Menso Poppiusstrjitte sieten in stik as fiif hoarnûlen. Se bleauwen moai stil sitten, mar draaiden harren kopkes wol nei al dy minsken yn de strjitten om dy yn de gaten te hâlden. Al earder hie soan Simon melden dat dy ûlen dêr sieten. Letter kamen der ek noch reaksjes fan Ingrid de Vries, Gerrit en Aukje Muurling koenen se mei de ferrekiker fanút hûs ek moai besjen. Betiden binne der wol njoggen stiks tagelyk sjoen. Riekje Boon hat dizze foto makke. Iisfûgel (ijsvogel) ek yn Eastersee werom Jierren lyn koenen wy yn Eastersee en omkriten gauris dizze prachtige 'blauwe flits' bewûnderje. Troch winterwaar hie dizze tropyske fûgel it de lêste jierren dreech krigen. Mar no't wy wer waarme winters meimeitsje komt hy stadichoan op mear plakken wer foar't ljocht. Sa ek op âldjiersdei by de Giterskefeart, in ideaal plakje mei dy oerhingjende tûken boppe it wetter. In aardige ferrassing op de lêste dei fan it jier. En dan noch efkes oer de wite goes tusken dy wylde guozzen: Jan de Vries tinkt krekt as Anne Nynke Hiemstra dat it net in sniegoes is. Sy hat der ek noch in foto by stjoerd dy't yn 2013 nommen is yn de buert fan de Tsjonger. Mar dêr steane twa sokke wite guozzen op en binne dat deselde as dy by Eastersee? Ha jo wat bysûnders sjoen of ha jo fragen oer de natuer yn ús omkriten? Dan kinne jo kontakt opnimme mei: Sibbele Witteveen (tel ) of Jan de Vlas (541490). 29

30 FietsNED Zijlstra wordt Piet Zijlstra Tweewielerservice Echtenerbrug - FietsNED Zijlstra is per 1 januari j.l. verder gegaan onder de naam Piet Zijlstra Tweewielerservice. Rijwielmonteur Piet Zijlstra, inmiddels in heel Friesland bekend als de fietsenmaker aan huis, zet het bedrijf op eigen voet voort. De diensten van Piet Zijlstra Tweewielerservice blijven uit reparaties en onderhoud van alle soorten fietsen en overige rijwielen zoals skelters, driewielers, duofietsen, etc. bestaan. Ook voor rolstoelen en rollators (o.a. ANWB-rollators) kan men bij Piet terecht. Een belletje naar en ik kom bij u langs met mijn Tweewielerservice bus, ingericht als werkplaats. Zo hoeft u niet de deur uit en kunt u mij inschakelen op een door u gewenst moment. Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat deze service heel goed bevalt. Het is toch bijzonder dat de fietsenmaker met werkplaats bij je voor de deur staat. Dat extra tintje wil ik graag behouden door te blijven onderscheiden. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de jaarlijkse winteraktie die 1 januari is gestart. Kortingen tot 30% op een grote onderhoudsbeurt voor alle soorten fietsen. Zo vlak voor het voorjaar controleer en repareer ik uw fiets(en) voor een mooi prijsje. Zodra het zonnetje begint te schijnen, bent u klaar voor een fraai ritje op de fiets. De winteraktie is geldig tot en met 14 maart Piet Zijlstra Tweewielerservice is tevens hét adres voor het ombouwen van uw gewone fiets naar een elektrische fiets. Na ombouw kunt u veel verder fietsen met minder inspanning en is tegenwind geen enkel probleem meer. Bovendien is de Tweewielerservice gespecialiseerd op het gebied van de elektrische ANWB-fietsen: de Adventure Lithium en de Adventure XT10Ah. Zowel reparaties en onderhoud van deze fietsen alsook accu-revisie kunt u met een gerust hart aan mij overlaten. Voor meer informatie kijk op pietzijlstra2wielerservice.nl Muziek school Echten Voor al uw muzieklessen in: Zang, stemvorming, keyboard, kerkorgel, klavecimbel, blokfluit sopraan/alt/tenor/bas, dirigeren koor/orkest, muziektheorie, compositie Wij bieden diverse mogelijkheden voor persoonlijke begeleiding Privélessen en lessen in groepsverband Voor meer informatie of 30

31 Advertentiepagina 2015-januari-6 Tankstation en autoschadeherstel Bakker Tankstation Bakker Hoofdweg 30A Tel: Fax:

32 Pallet Recycling Friesland Onbetwist uw pallet specialist! In- en verkoop van alle soorten en maten pallets, contante betaling mogelijk. De beste prijs/ kwaliteit verhouding.pallets uit voorraad leverbaar dus een snelle levering gegarandeerd. Herenweg 88, 8536 TV, Oosterzee Tel Fax januari-7 32

33 Enige wetenswaardigheden Er is een maandelijkse Nieuwsbrief beschikbaar en uitgegeven door de website oosterzee.info met diverse nieuwtjes, vraag & aanbod, laatste nieuws en nog veel meer. Heeft u interesse om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes in en om Oosterzee meldt u zich dan gratis aan en u ontvangt GRATIS de nieuwsbrief als . Aanmelding kan op de website en heeft u een bijdrage voor de nieuwsbrief dan kan dit naar het adres In december 2014 ontvangen van dhr. Wiersma als gift/donatie een prachtige ip-webcam merk Axis type 221 incl. Eminent buitenbehuizing voor gebruik bij het weerstation. Deze gift is gedaan als blijk van waardering voor het maken en onderhouden van zijn website, zie zijn website Mijn hartelijke dank hiervoor. Er wordt nog gekeken naar de meest geschikte plaats voor montage. Binnenkort op oosterzee.info te zien. GEZOCHT: Wie heeft een ongebruikte laptop liggen met Windows-XP, minimaal 2 Gb intern geheugen en een interne cpu clock van minimaal 1.60 GHz.? Deze zou ik goed kunnen gebruiken voor weerstation Oosterzee. De huidige desktop slurpt nogal wat stroom bij een 24/7 gebruik. Reacties graag naar Bijvoorbaat bedankt. Leo vd Plaat 33

34 Volleybalvereniging de Tsjûkemarders Ben je op zoek naar iets sportiefs in dit jaar? Kom dan eens kijken en meedoen bij de volleybal vereniging de Tsjûkemarders. We kunnen nog wel wat mensen gebruiken die enthousiast bij de recreanten of de andere teams een balletje willen slaan. De recreatie volleybal is meestal op de donderdag avond en soms op de woensdag avond wanneer we niet op donderdag in de hal terecht kunnen. Onder leiding van onze trainster spelen we graag. Het is vooral erg gezellig. Op donderdag 5 febr en donderdag 12 febr zijn jullie om uur van harte welkom om mee te doen. Op de woensdagen beginnen we om uur en spelen dan een partijtje met de dames. Voor meer informatie kijk op onze website tsjukemarders.weebly.com of vraag bij iemand van onze vereniging. Graag tot ziens! Pieterik van der Zee, secretariaat Tsjûkemarders Lieve mensen, Via deze weg wil ik iedereen een liefdevol, gezond en uitdagend 2015 wensen, daarnaast bedank ik iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het project Cycle4Girls, de meisjes in Vietnam. Tot nu toe is er geld bijeengebracht om drie meisjes een gelukkiger 2015, 2016 en 2017 te bieden. Veel mensen hebben daar op de één of andere manier aan bijgedragen. Het zij door Vietnamees te komen eten, een (financiële) donatie, het kopen van een kinderrugzakje of extra reclame voor mij maken. Allemaal super bedankt. Het streven is om voor 1 februari (de vertrek datum) nog geld binnen te hebben voor een 4de meisje, daar zit ik nog een kleine 300,00 vanaf. In maart mag ik in een nieuwe galerie, die binnenkort in Heerenveen wordt geopend, alle gedoneerde kunstwerken tentoonstellen en verkopen. De overgebleven kunstwerken worden uiteindelijk geveild. Dat wordt mijn laatste actie voor dit project en hopelijk kan ik dan nog 1 of 2 meisjes een betere toekomst bieden. Plan Nederland wil heel graag dat de meisjes allemaal aan verschillende mensen worden toegeschreven. Is er iemand die voor drie jaar een meisje uit Vietnam op zijn naam wil hebben, laat het me even weten, via Met vriendelijk groet Madeleine 34

35 Middenweg 124 Bantega tel Ook kunt u online een afspraak maken op januzri-8 35

36 Reekers Assurantiën Marwei RA DELFSTRAHUIZEN T E. I. Altijd een scherp advies, maak vrijblijvend een afspraak januari-9 36

37

38 Even voorstellen, 2014 Hondenkapsalon Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Eva Hoekstra en heb sinds 2008 mijn hondenkapsalon. Sinds 2011 is de trimsalon gevestigd op de Binnendijk 3a te Rottum. Er is nog wel eens wat taboe over welke dieren er getrimd moeten worden. Je zou in de eerste instantie zeggen alleen honden. Nu klopt dat deels wel, de hoofdmoot is inderdaad honden trimmen, maar daarnaast moeten katten, konijnen en cavia s ook getrimd worden. Niet alleen katten met lang haar komen in de salon maar ook de huis tuin en keuken kat kan getrimd worden, niet te vergeten dat die nu eenmaal ook erg verharen. Ook voor nagels knippen (scheelt vaak veel nagels in het bankstel) en een badje zijn katten welkom. Konijnen kunnen ook erg verharen en zouden ook elke 3 maanden geborsteld en gewassen moeten worden. Helaas zijn de dierenwinkels nog niet zover dat ze dat er ook bij vertellen als de dieren worden aangeschaft. Sommige konijnen worden alleen gekamd maar ook geschoren of geknipt. En een lekker badje hoort daar natuurlijk ook bij. Voor cavia s geldt eigenlijk het zelfde, ook die kunnen geknipt, geschoren en gekamd worden. Ook in de winter is het belangrijk om met uw huisdier naar de kapper te gaan, als u thuis goed geborsteld heeft dan hoeft de vacht niet super kort maar kan het best wat langer blijven maar het is wel belangrijk dat uw huisdier getrimd wordt. Ik neem aan dat u zelf ook niet graag met de winterjas bij de verwarming zit? Uw huisdier ook niet, de vacht kan dan gaan irriteren, ze kunnen jeuk krijgen door de droge lucht van de kachel. Als u nu denkt dat ze het buiten dan heel erg koud krijgen, dat valt best mee. Als u met uw winterjas in huis zit en komt buiten krijgt u het ook koud, dat is voor uw huisdier niet anders. En zolang ze in beweging blijven, koelen ze ook niet erg af. Wat er nieuw is in Hondenkapsalon Eva. Heeft uw zoon of dochter een konijn of cavia en zou u het fijn vinden dat u kinderen zelf leren hoe ze hun vriendje zouden moeten verzorgen? Dan is er in de maand januari een aanbieding. De kosten bedragen 20,-. De kinderen krijgen les in het verzorgen van hun vriendje maar ook passend materiaal die ze mee naar huis kunnen nemen en voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd. In de maand januari is er ook een aanbieding voor het trimmen van katten, 15% korting op de eerste trimbeurt. In de maand februari is er een aanbieding voor het trimmen van honden, 5,00 korting op de eerste trimbeurt. Ook kunt u bij mij terecht voor kam/ borstel advies, gedragsadvies. U kunt ook vragen naar Hair extentions en feathers. Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt, ook in het weekend. Voor meer informatie of een afspraak Eva Hoekstra Het bedrijfsadres is: Binnendijk 3a Rottum Voor halen en brengen rondom Echtenerbrug gratis, zo ook vanaf Duimstraat 31b Echtenerbrug Gelieve afspraken te maken via telefoon of mail, daar ik zelf niet op het bedrijfsadres woon. 38

39 2014 Kleurplaat 39

40 2014 Vervlogen liefde Zoete woorden... weldadig lief en zacht: woorden als "Mijn liefde is er alleen voor jou, voor jou alleen" bleken inhoudelijk anders dan verwacht... De liefde bleek slechts "te leen". Want nu zijn die woorden van liefde aan een ander gericht: woorden als "Ik verlang zo naar jou, naar jou alleen", zijn nu al weer voor een ander gezicht! Hoe is het toch mogelijk dat die liefde pfft zomaar weer verdween. Hoe kan men weten dat woorden zo lief en zacht, woorden als "Ik hou alleen van jou, van jou alleen" inhoudelijk wél zullen zijn zoals verwacht? De liefde echt is en niet slechts als zo het scheen? John Bakker Sudoku Op elke rij (horizontaal en verticaal) alsmede in elk vierkant van drie bij drie, moeten de cijfers 1 tot en met 9 komen te staan. 40

41 2014 Filippine Vul de woorden in volgens onderstaande omschrijving. Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Bij juiste invullien ontstaat de oplossing in de grijze kolommen. 1. schoonheid 11. machtsaanwijzer 2. verbandmiddel 12. taak 3. dooreenmengen 13. aanrijding 4. netjes 14. bijten 5. vrucht 15. ruiterfeest 6. onhandig persoon 16. voorbijganger 7. wild en uitgelaten 17. gewijd 8. eigenaardig 18. niet overdreven 9. versnelde loop 19. deugniet 10. reisbenodigdheid 20. raadsel 41

42 2014 Overzicht inleverdata kopij Doarpsomropper 2015 Nummer Kopij Verschijningsdatum 2 20 februari 11 maart 3 17 april 6 mei 4 12 juni 1 juli 5 11 september 30 september 6 6 november 25 november AGENDA Datum Activiteit Tijd Plaats 2 april Algemene Ledenvergadering Plaatselijk uur Café Tjeukemeer Belang 7 maart Jaarlijkse Toneelavond uur Café Tjeukemeer 18 t/m 20 juni Feestweek Wilt u een activiteit vermeld hebben op deze pagina, geef het dan even door via het adres: KERKDIENSTEN Kerkdiensten van de Vrije Evangelische Gemeente Bantega: Elke zondagochtend dienst om 9.30 uur. De Evangelische Gemeente Bantega heeft een eigen website: Op deze website is allerlei informatie te vinden. Datum Tijdstip Kerk Voorganger Opmerking 1 februari Bantega M. v.d. Velde - Marum 7 februari Bantega J. Zomer - Zwolle Heilig Avondmaal 15 februari Bantega L. v.d. Ven - Oldeboorn 22 februari Bantega J. de Jong -Scharnegoutum 1 maart Bantega R. van Koningsveld - Nijland 42

43 2014 Kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Jacobustsjerke te Delfstrahuizen: Deze protestantse Gemeente heeft ook een eigen website: waar nieuws, informatie, e.d. te vinden is. Datum Tijdstip Kerk Voorganger Opmerking 1 februari Delfstrahuizen ds. S. de Vries-Terpstra Heilig Avondmaal 8 februari St. Johannesga ds. S. de Vries-Terpstra Gez. S. J 15 februari Delfstrahuizen ds. M. v.d. Vlugt-Plet 22 februari Delfstrahuizen ds. S. de Vries-Terpstra 1 maart Delfstrahuizen ds. S. de Vries-Terpstra 8 naart Delfstrahuizen ds. J. Schimmel - Kampen 11 maart Delfstrahuizen Biddag D.H. met Echtenerbrug Kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Echtenerbrug - Oosterzee: De kerkdiensten staan ook op de website: Op die site wordt ook het laatste nieuws en eventuele wijzigingen aangegeven. Datum Tijdstip Kerk Voorganger Opmerking 1 februari Echtenerburg ds. R. Klunder-Douma koffiedrinken 8 februari Echten ds. H.A. Cappon - Emmeloord 15 februari Echtenerbrug dhr. G. Doorn 15 februari Echten ds. P. Pit - Drachten jeugddienst 22 februari Echten ds. J.S. Helmantel - Midwolda 1 e zondag 40 dagen tijd 1 maart Echtenerbrug ds. M.M. Leffers - Stadskanaal 2 e zondag 40 dagen tijd koffiedrinken 8 maart Echten ds. P. Lindout - Joure 3 e zondag 40 dagen tijd 43

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen:

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen: Geachte ouder(s), verzorger(s), Ziekmelding leerling? Graag telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.20 uur. Voor u ligt de schoolkalender van schooljaar 2016-2017. In deze kalender staan belangrijke data

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang 2016-2017 Agenda: December 15 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Twa yn Ien

Nieuwsbrief van Twa yn Ien maandag 19 januari 2015 Uit de jaarkalender: 19 januari Extra luizencontrole. Graag geen gel in het haar deze ochtend. 20 januari Info avond voorgezet onderwijs op school, voor ouders van groep 7 en 8.

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

BRONNIEUWS 18 december 2015

BRONNIEUWS 18 december 2015 BRONNIEUWS 18 december 2015 *Prettige feestdagen en een fijne jaarwisseling! We wensen iedereen dat van harte toe! Op maandag 4 januari gaat de school weer open. Er is tussen 8.15 uur en 8.45 uur in het

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn)

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn) Het nieuwe seizoen De dagen beginnen al weer langer te worden, we gaan op weg naar de lente. Voor de meeste leden begint het al weer aardig te kriebelen. Hopelijk wordt het een mooi voorjaar met wat warme

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2013

Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 2 Juf Monique studieverlof 3 4 5 Sint Groep 1 t/m 4 12 uur vrij Groep 5 t/m 8 13 uur vrij 6 Groep 1/2 vrij Juf Lucille ADV 9 Juf Lucille

Nadere informatie

Nieuwsbrief schooljaar 2015/2016

Nieuwsbrief schooljaar 2015/2016 OBS De Lytse Mienskip Haulsterweg 2a 8506 BJ Haskerhorne Tel: 0513-416730 Mailadres: delytsemienskip@ogprimus.nl Nieuwsbrief schooljaar 2015/2016 No: 02 september Opbrengst flessen actie De opbrengst tot

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede december 2016

Activiteiten programma De Meerstede december 2016 Mededeling: dinsdag 6 december wordt het huis in de kerstsfeer gezet door creatieve vrijwilligers. Donderdag 1 december Sinterklaas lunch feest. De goede Sint komt vanmiddag op de Lunch. Hij moet tenslotte

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Eastersee Eastersee hat goede toanielspilers

De Doarpsomropper fan Eastersee Eastersee hat goede toanielspilers fan Eastersee Eastersee hat goede toanielspilers Redactieadres: Sluispad 25 11 8536 VG Oosterzee nummer 2 11 Dorpskrant van Oosterzee e.o. 29e jaargang nummer 2 Verschijnt 6 keer per jaar Redactieadres:

Nadere informatie

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw ma 4 09.30-12.00 uur Nieuwjaarsreceptie voor bewoners, familie, vrijwilligers en personeel

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2016

Nieuwsbrief september 2016 Nieuwsbrief september 2016 Dag dames, Nu de zomer bijna voorbij is en het verenigingsleven overal weer gaat beginnen ontvangt u deze eerste nieuwsbrief van ons nieuwe verenigingsjaar, 2016-2017. Ik

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg December 2010 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman Henschoterlaan 28 3931 DB

Nadere informatie

Beste lezer, NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014

Beste lezer, NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014 NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje

Nadere informatie

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen.

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen. www.obs-de-meent.nl Maandbericht Agenda jaargang 6 vrijdag 3 juli 2015 11 juli Oud papier 8 aug. Oud papier 17 aug. Eerste schooldag OUD PAPIER-ouders juli augustus : Wouter en Jasper Bos Merel Alberts

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Agenda: Februari. Maart

Agenda: Februari. Maart CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 8 jaargang 2016-2017 Agenda: Februari 16 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP Mooiste vakantiefoto!! Super, we zijn weer begonnen! En dat doen we door de vakantie op een leuke manier af te sluiten aan de hand van leuke vakantiefoto s Als je het leuk vindt om je eigen foto terug

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF december 2014

NIEUWSBRIEF december 2014 www.tjongerschool.nl tjongerschool@debasisheerenveen.nl NIEUWSBRIEF december 2014 Van de directie: Inmiddels zijn we een aantal maanden op weg en in deze periode heb ik veel onderzoek gedaan, geobserveerd

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Mei 2016

Activiteitenprogramma Mei 2016 Activiteitenprogramma Mei 2016 Wiemersheerd, T Hoge Heem, Assieshof, van Leeuwenhof, De Hoven Beste bewoners, aanleun bewoners en belangstellenden, Voor u het maandprogramma van Mei. Ook deze maand hebben

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015 Reinbôgenijs Nr.3 - Novimber 2015 Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2015! De december maand, de maand van Sinterklaas en Kerst, donkere

Nadere informatie

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15 Activiteiten Walcheren September 15 zon 30aug Rondje fietsen op Walcheren Zou je best eens een mooie fietstocht willen maken, maar doe je dat liever niet alleen? Fiets dan mee! We gaan een tocht maken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang 2016-2017 Agenda: Maart 1 Studiedag

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 1 FRIES CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei.

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. Regenboog van Marc Chagall Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. zingen voor de dienst: Welkom, mededelingen Stil gebed, Hymne/morgenlied : Lied 216 Dit is een morgen

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

leverdatum kopij: Bewoners Infobulletin Careyn de Vloot februari 2016 Pagina 1

leverdatum kopij: Bewoners Infobulletin Careyn de Vloot februari 2016 Pagina 1 Careyn, editie De Vloot, nummer februari 2016 Beste bewoners en meelezers, De 1 e maand van het jaar zit er al weer bijna op. Wind, regen, een paar graden onder 0 en een enkele sneeuwvlok heb ik al voorbij

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8 Reggio in groep 4 Paastoernooien Nieuws van de oudervereniging Groene voetstappen Kapstokken gevraagd Schoolfoto s manier zijn ze weer meer water. Verder hebben

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Februari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

Nieuwsbrief t Binerke Jaar / 5

Nieuwsbrief t Binerke Jaar / 5 Nieuwsbrief t Binerke Jaar 2015-2016 / 5 16 februari 2016 Deze keer weer een Binerke boordevol informatie voor u als ouders. We geven al vast een vooruitblik op het nieuwe jaar wat betreft de formatie,

Nadere informatie

De achtste editie van de nieuwsbrief

De achtste editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 8 Jaargang 6 18-12-2015 www.olivijn.almere-speciaal.nl De achtste editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: 21 december t/m 1 januari: Kerstvakantie 4 januari: start

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015 Nummer 5 december 2015 Agenda Wo 2 dec Inloopochtend 8:15-8:30 uur Vrij 4 dec Sinterklaasviering, alle leerlingen om 12:00 uur vrij Do 17 dec Kinderen vrij om 12:00 uur i.v.m. kerstdiner 17:00-18:30 uur

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 5 van 23 november Vernieuwing mailsysteem.

Basisschool Pius X. Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 5 van 23 november Vernieuwing mailsysteem. Basisschool Pius X Jaargang 18 Nieuwsbrief nr. 5 van 23 november 2015 Jordaansingel 20, 781 GP, Haaksbergen. Tel. 053-5721396. Directie@piusx.eu Vernieuwing mailsysteem. Binnenkort gaan we ons mailsysteem

Nadere informatie

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender December 2015 DINSDAG 1 DECEMBER 09.15-11.45 uur Internetcafé Persoonlijke begeleiding bij het, momenteel een wachtlijst 9.30-11.30 uur Hobbycafé Gezellig samen

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 3 April 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Wat wordt bedoeld met activiteitenbegeleiding?

Wat wordt bedoeld met activiteitenbegeleiding? Wat wordt bedoeld met activiteitenbegeleiding? De activiteitenbegeleiding van Maarsheerd zorgt er voor dat de activiteiten worden afgestemd op de zorgbehoefte van de bewoners. Het team bestaat uit hiervoor

Nadere informatie

digitil 18 - aug 2014

digitil 18 - aug 2014 digitil 18 - aug 2014 In deze digitil: Reünie op zondag 24 augustus Men s Night op dinsdag 26 augustus Ladies Night op woensdag 27 augustus Zaterdag 30 augustus tennisclinic Sjeng Schalken Jubileum loterij

Nadere informatie

5 & 6 juni. Ze geven zich dag en nacht, sponsor een Nonstopper!

5 & 6 juni. Ze geven zich dag en nacht, sponsor een Nonstopper! Nieuwsbrief Present Bollenstreek Present Bollenstreek heeft als doel om een maatschappelijke beweging op gang te brengen waarin het vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar omzien. Beste lezer, Present

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... de buren! Je buren kies je niet uit. Ze komen gewoon naast, boven of

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

OEFENSCHRIFT DEEL 3 A2-B1

OEFENSCHRIFT DEEL 3 A2-B1 OEFENSCHRIFT DEEL 3 A2-B1 Basisleergang Nederlands voor anderstaligen Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) Nicky Heijne Marten Hidma Karolien Kamma Vrije

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen.

Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen. Deel 2 Specifieke informatie over De Wanne Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen. De zorginstelling heeft 44 zorgappartementen en verhuurt

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. de liefde en ik

Inhoud. Mijn leven. de liefde en ik Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Gevoelens... 4 Hoofdstuk 2 Ontmoeten... 6 Hoofdstuk 3 Verliefd... 8 Hoofdstuk 4 Date... 10 Hoofdstuk 5 Verkering... 12 Hoofdstuk 6 Intimiteit... 14 Hoofdstuk 7 Seks...

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie