Jaarverslagen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslagen 2012-2013 1892-2013"

Transcriptie

1 Jaarverslagen

2 Noordwijk, december 2013 Hierbij de jaarverslagen van NIJC Gevers. Veel leesplezier, Mirjam de Ridder Secretaris NIJC Gevers Foto s voorblad: Daan de Meester, Ruud Heemskerk Foto s verslagen: Coördinatoren, Ruud Heemskerk 2

3 Jaarverslag van het bestuur Het was een bewogen verenigingsjaar. Wederom natuurijs, verfraaiing van het park, een succesvol tennisseizoen, nieuwe pachters voor de kantine, een nieuwe website en andere memorabele gebeurtenissen. Begin 2013 ontvingen we het overlijdensbericht van ons erelid Jeanette (Nettie) Honsbeek- Ladan. Nettie heeft zich jarenlang ingezet voor de tennisafdeling van onze vereniging. Half januari begon de vorstperiode, de ijsbaancommissie had een dun laagje ijs aangebracht uit voorzorg voor de verwachte enorme berg sneeuw. Gelukkig kon de sneeuw door de geweldige inzet van vele vrijwilligers tijdig van het ijs worden gehaald. Dit bleek een gouden greep. Andere ijsbanen in de omgeving konden niet open. Dankzij de - vooral nachtelijke - inspanning van de ijsbaancommissie en andere vrijwilligers was het mogelijk om op woensdagmiddag 16 januari de ijsbaan te openen. Dit na slechts 3 nachten vorst! De beloning was een mooie lange ijsperiode, waarin ondanks veel sneeuwval het ijs in goede conditie werd gehouden. Het resultaat was een record aantal bezoekers. Een uitgebreid verslag van de ijsbaancommissie vindt u verderop. Op donderdag 17 januari 2013, een dag met schitterend ijs op de Jhr. Geversbaan, bereikte ons het bericht van het overlijden van onze erevoorzitter Job de Ridder. Dat Ome Job is overleden tijdens een ouderwetse ijsperiode heeft zo moeten zijn. Op dinsdag 22 januari nam de NIJC bijzonder waardig afscheid van Job. Geflankeerd door vele tientallen schaatsers en belangstellenden maakte Job een laatste ronde over de Jhr. Geversbaan. Het In Memoriam van Job vindt u na dit verslag. 3

4 Om de vele vrijwilligers van het schaatsen te bedanken voor hun inzet is een kaderavond georganiseerd. Er werd gestart met een leerzame lekkere wijnproeverij en aansluitend kon men gezellig napraten en genieten van een heerlijk diner. De tennisvrijwilligers zijn ook tijdens een gezellige avond bedankt voor hun inzet. In de lente is gestart met de verfraaiing van ons sportcomplex. Bij de entree zijn mooie houten schuttingen geplaatst. Deze verzorgde entree is nu het visitekaartje van onze vereniging. Ook het middenpad van de tennisbanen is vernieuwd. Tevens zijn er mooie houten banken, plantenbakken, hekjes en nieuwe vlaggenmasten geplaatst. Een enorme upgrading van ons park. Vele positieve berichten van leden, abonnementhouders en bezoekers hebben wij mogen ontvangen. Het open tennistoernooi was dit jaar een enorm succes. Een record aantal van 700 deelnemers had zich ingeschreven. Het Gevers Open is hiermee het grootste toernooi van de regio. De wedstrijden waren van hoog niveau en ook de traditionele feestavond was geslaagd. Het bestuur had eind vorig jaar besloten het contract met pachter Ben Teske in 2013 niet te verlengen en de exploitatie van de kantine via een open aanbesteding te gunnen. Een extern bureau is ingeschakeld om de procedure voor deze aanbesteding te begeleiden. In totaal zijn 5 inschrijvingen ontvangen. Op basis van het programma van eisen is een kandidaat geselecteerd. Met deze kandidaat is een gesprek gevoerd en op basis van de selectie en het gesprek is een aanbeveling gedaan naar het bestuur. Half juni 2013 heeft het bestuur van de NIJC unaniem besloten de opdracht te gunnen aan Floris Donker en Simone Donker- Koeman. Wegens tekortkoming in de nakoming van verbintenissen heeft het bestuur het contract met Ben Teske tussentijds, per 1 september 2013, moeten ontbinden. Floris en Simone Donker waren bereid om direct in te springen. De start van de exploitatie was hectisch, maar door het improvisatie talent van Floris & Simone en de flexibiliteit van de bezoekers van de kantine is alles goed verlopen. Inmiddels is er een nieuwe keuken geplaatst en op woensdag 6 november 2013 is het Exploitatiecontract door beide partijen getekend. Wij wensen onze nieuwe enthousiaste pachters veel succes. Bij deze een oproep aan de leden de gezelligheid in de vernieuwde kantine te ervaren onder het genot van een drankje of een maaltijd. NIJC Gevers heeft een legaat uit de nalatenschap van de heer J.E.P. Langendijk ontvangen. Het bestuur is de erfgenamen zeer dankbaar. We zullen zorgen voor een passende bestemming van het legaat. Afgelopen zomer is door Marije de Jong een nieuwe website gebouwd. Webmasters Mattijs Mussert voor het tennissen en Leander Stolwijk voor het schaatsen verzorgen de coördinatie van de website. De verschillende commissies hebben de taak ook zelf informatie, foto s en nieuws plaatsen. Een verslag over de website vindt u verderop. Het bestuur wil Ruud Heemskerk hartelijk bedanken voor het opzetten en jarenlang onderhouden van de website. Onze groundsman, Loek Brero heeft aan het eind van het seizoen te kennen gegeven dat hij gaat stoppen. Dit wordt door het bestuur zeer betreurd. Door de inzet en betrokkenheid van Loek ziet het tennispark er altijd perfect uit met uitstekend bespeelbare tennisbanen. Ook zorgt Loek ervoor dat na het tennisseizoen de tennisbanen worden omgebouwd naar een ijsbaan met een mooie gladde ondervloer. Het bestuur is nog bezig met het zoeken naar een opvolger of een andere oplossing. Verderop in dit boekje kunt u diverse uitgebreide verslagen vinden van de verschillende disciplines van onze vereniging. Mooie sportieve prestaties op de ijsbaan en op ons mooie sportcomplex en vele activiteiten worden in deze verslagen verder toegelicht. 4

5 Tijdens de bespreking van het financiële verslag door Edwin Compier zal ook toelichting worden gegeven op lopende zaken en actiepunten uit de vorige ALV. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar heeft onze voorzitter, Freerk Falkena al aangekondigd dat hij dit jaar zijn functie zal neerleggen. Het bestuur is nog niet geslaagd in het vinden van een opvolger. Tot die tijd zal Erik van den Berg als vicevoorzitter de taken waarnemen. Kijkend naar de toekomst, zal onze aandacht met name uitgaan naar het werven en koesteren van vrijwilligers,het verdelen van taken in overzichtelijke delen, het verbouwen van de kantine en het verder verfraaien van het park. De tennisverlichting is nog niet naar ieders tevredenheid. We gaan onderzoeken en de mogelijkheden bekijken hoe we dit kunnen verbeteren. Ook zijn we aan het onderzoeken hoe we de parkeergelegenheid kunnen uitbreiden. Bij de behandeling van de begroting door Edwin Compier zullen ook nog verdere toekomstplannen worden besproken. Wij wensen u een sportief en gelukkig verenigingsjaar toe. Namens het bestuur, Mirjam de Ridder 5

6 In Memoriam Job de Ridder

7 Bij het afscheid van Job de Ridder, dinsdag 22 januari 2013 oud-voorzitter Leo Schaap: De Noordwijkse IJsclub heeft gisteravond op indrukwekkende wijze afscheid genomen van Job de Ridder. Op een prachtige ijsvloer met helder vriezend weer reed Job de Ridder, begeleid door schaatsers en vrijwilligers, zijn laatste ronde over de door hem zo geliefde ijsbaan. Omdat ik jarenlang met Job in het bestuur heb samengewerkt ben ik gevraagd om hem in deze uitvaartmis te gedenken. Allereerst wil ik namens het bestuur medeleven uitdrukken aan kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden van Job. Jullie hebben een fijne vader, schoonvader en opa verloren. De NIJC wenst jullie daarbij veel kracht en sterkte toe. 7

8 Binnen de NIJC had Job de Ridder een gevleugelde uitspraak; ik ben op zoek naar een kwibus, de desbetreffende kwibus moest voorzitter van het bestuur worden, wedstrijdtrainer, begeleider van de jeugd of een andere taak uitvoeren. Ruud Heemskerk die naast mij staat zal u straks deelgenoot maken van zijn persoonlijke ervaring hoe hij bij de NIJC terecht is gekomen. Het woord kwibus was bepaald niet kleinerend of beledigend bedoeld. Integendeel, Job had voor jong en oud, al of niet gestudeerd, goed of slecht schaatsend even groot respect en benaderde iedereen gelijk. Meestal had hij al iemand op het oog die hij persoonlijk benaderde. Hij belde aan, zette zijn klompen bij de deur en zei, ik moet je even spreken, en dan wist je het al. Er zijn mij geen mensen bekend die zijn open en eerlijke verzoek konden weerstaan. Als het om de NIJC ging had Job een onweerstaanbaar charisma. Hij kon de IJsclub als de beste verkopen; we komen maar 4 keer per jaar bij elkaar. De voorzitter die dit overkwam kreeg meer telefoontjes van de NIJC dan van zijn artsenpraktijk. En de penningmeester in wording die er alleen zou komen voor het financiële beleid kreeg een in potlood geschreven boekhouding in de hand gedrukt en moest er maar iets van zien te maken. De zo gestrikte vaders en moeders van meestal jeugdige schaatsers bleven echter veel langer actief dan ze vooraf hadden ingeschat. Dat kwam omdat er een geweldige sfeer in de club heerst en ook omdat Job door had dat je vrijwilligers niet moest overbelasten en de taken moest verdelen. 8

9 Job had een ideaal; alle Noordwijkse kinderen moesten leren schaatsen en iedereen moest mee kunnen doen. Job had daarbij heel goed door dat een goed draaiende tennisafdeling onontbeerlijk was want subsidie was er niet. Toch waren er wel eens conflicten bijvoorbeeld als de gravelbanen door wild parkeren werden beschadigd. Hij kon flink uitpakken en boos worden. Dat was altijd snel over en kon er daarna zakelijk over gesproken worden. De oogappel van Job was de jeugd. Op het hoogtepunt gingen met 4 bussen meer dan 200 kinderen op iedere zaterdag in de winter naar de Uithof. Hij kende ze allemaal bij naam, wist wie de ouders waren en waar ze vandaan kwamen. Voor de kinderen was het Ome Job zoals ze hem liefkozend noemden ook als hij ze flink had gecorrigeerd als er wat fout was gegaan. De grote sterke bollenkweker heeft menig kind aan de hand gehad en het eerste schaatsen bijgebracht. Aan iedereen die hij niet goed kende vroeg hij; van wie ben jij er een? Job was een echte Binder, hij moest iedere avond de kerktoren zien. Gekscherend zei hij, dat afgezien van de Elfstedentocht die hij in 1986 uitreed, hij misschien één nacht van Noordwijk was af geweest. Hij kon daar heerlijk over vertellen, op zee kwam hij niet, alleen als er tijdens de bloementijd mozaïeken gelegd moesten worden. Toen zijn zus trouwde riep zijn vader de jongens bijeen en vertelde dat ze afscheid moesten nemen, ze zouden haar niet veel meer zien, ze ging op zee wonen! Zo hebben we Job leren kennen. Met mensen was Job verre van beperkt en bepaald niet eenkennig, ook de zeeërs kende hij bij naam, een vreemde of iemand van buiten Noordwijk was net zo welkom. Menige tocht is onder zijn leiding geschaatst al of niet met een schare kinderen erbij. Nieuwkoop, Molentochten, Gouwzee, noem maar op. Hij had altijd schaatsers op sleeptouw en hielp ze tegen de wind in of over slecht ijs. Als de vorst in de lucht kwam en zijn narcissen in de kas al boven de grond stonden, kon hij ze wel in de grond trappen; zo zei hij dat en zo voelde het. IJs en schaatsen daar lag zijn hart en naast de jeugd was de ijsbaan zijn tweede hartstocht. Nog maar kort geleden aan het begin van deze ijsperiode belde Job en vroeg hoe het ging. De ijsbaan moest er zijn voor alle kinderen en ook voor de scholen werd altijd een plek ingeruimd, ook als de openingstijden door de weersomstandigheden beperkt waren. Als het weer het toeliet werd er van alles georganiseerd zoals een mini-elfstedentocht waar soms wel 200 kinderen aan meededen. 9

10 Zonder een sterke thuisbasis kon ook Job zijn werk niet doen. Met Job gedenken wij ook zijn vrouw Leny die ruim twee jaar geleden is overleden. Zij had een grote belangstelling voor het wel en wee van de mensen in de club, als je een keer langs ging vroeg zij honderduit; hoe is het met de jongens en hoe gaat het op school, wat gaan ze doen. Het was goed te merken dat zij door Job overal in betrokken werd. Leny kon goed schrijven en dichten. Daarom schreef Leny alle schaatsdiploma s met de hand. De eerste letter had een andere kleur. Haar handschrift maakte het diploma van de jonge schaatsertjes extra gewichtig. Rond Sint Nicolaas kwam er voor iedere vrijwilligers een banketletter met een gedicht van Leny erbij. Dat was één van de manieren om de vrijwilligers te laten blijken dat hun inzet werd gewaardeerd. Er waren bloemen als je jarig was, bloemen voor speciale gelegenheden en feestjes om de onderlinge band te verstevigen. Op een avond in oktober 2001 kwam Job plotseling bij me langs. Ik schrok, want hij stak meteen van wal. Leo, ik kan het niet meer, er moet iemand anders komen. We waren overrompeld, Job was wel niet meer de oude maar veel hadden we nog niet gemerkt, niet bij de jeugd en niet in het bestuur. Job stond er niet lang bij stil, hij was toen kort van stof en er was weinig uitleg. Later hebben we pas vernomen dat er zich een slopende ziekte had geopenbaard. Job was 32 jaar actief in de NIJC en 22 jaar voorzitter van de jeugdcommissie. Tijdens de ledenvergadering van 11 december 2001 werd Job benoemd tot erevoorzitter van de Noordwijkse IJsclub. Een titel die alleen hij verdiende. Voor zijn verdiensten van de NIJC heeft Job verschillende onderscheidingen gekregen waaronder die van Lid in de Orde van Oranje Nassau op 15 juni De slopende ziekte heeft in de loop van de jaren zijn tol geëist maar tot aan het laatst toe bleef Job geïnteresseerd en werd geweldig ondersteund door zijn familie. Woorden schieten altijd tekort maar ik spreek de wens uit dat Job een inspiratiebron zal zijn, als mens en voor ieder die het schaatsen en het ijs lief heeft. We zullen hem missen. Ik geef nu het woord aan Ruud Heemskerk. Leo Schaap 10

11 Mijn naam is Ruud Heemskerk en ik ben lid van de NIJC Dit verhaal heet: Heb jij iets met schaatsen? Als import Noordwijker en buurman van Chris en Kim was ik op een verjaardag van Chris zo n 14 jaar geleden. Op die verjaardag kwam ik naast een grote vent te zitten, Job geheten, de vader van Chris. Job was makkelijk van stof en hij ondervroeg mij waar ik vandaan kwam en stelde even later de vraag: Heb jij iets met schaatsen? Ik antwoordde daarop dat we op de Rijndijk in Voorschoten een ijsbaan hadden die we vol lieten lopen en dat we altijd als eerste aan het schaatsen waren op de sloten en op de ijsbaan. Ja dat is een landijsbaan zei Job. Dat wist ik niet. Ik stelde de wedervraag: heeft u iets met schaatsen? Een betere vraag kan je Job niet stellen. Job stak van wal: wij gaan iedere zaterdag met 200 kinderen en een stel trainers met 4 bussen naar de Uithof en daar krijgen de kinderen schaatsles. Ik wist eerlijk gezegd niet wat ik hoorde, maar ik had er wel oren naar. Zouden onze kinderen ook mee kunnen? Dat zal nog niet meevallen zei Job, er is een wachtlijst van zo n 60 kinderen en je kind moet eerst 6 jaar zijn. (Sales en Marketing was Job niet vreemd) En hebben jullie ook schaatsen? Ja die verhuren we voor een klein prijsje en anders heb ik nog wel een paar houtjes liggen. Maar jullie gaan dus iedere zaterdag naar de uithof? Hebben jullie in Noordwijk geen ijsbaan? Het had al een paar jaar niet gevroren en ik was me nog niet bewust geraakt van een ijsbaan in Noordwijk. Jazeker, we hebben een echte vierhonderdmeterbaan en een krabbelbaantje aan de Gooweg. Is dat ook een landijsbaan? Nee in de zomer wordt er getennist en als het vriest spuiten wij de baan op. Wij hebben putten geslagen tot aan het grondwater waar het water een vaste temperatuur heeft van 7 graden. Dat pompen we op en spuiten dat met brandweerslangen op het gravel. Die grote vent die naast me zat werd groter en groter. Nou u begrijpt, dat wilde ik wel eens zien en meemaken. Om kort te gaan, Job heeft mij geïnspireerd om bij het spuiten te komen kijken en om daarvan foto s te maken, waardoor ik als vanzelf in de ijsbaancommissie werd getrokken. Door Job zijn onze dochters en ik gaan schaatsen bij de NIJC, ben ik trainer van de jeugd geworden en later trainer en coördinator van de recreanten. Ik weet nu dat ik één van de velen ben geweest die door Job in de vereniging zijn getrokken en dat is een welhaast onnavolgbare verdienste van Job. Job we doen ons best om in jouw spoor te blijven met jou als lichtend voorbeeld in onze gedachten. Door jou schaatsen wij achter een brede rug en voor het windje. De vraag blijft staan: Heb jij iets met schaatsen? 11

12 Job zijn timing wordt gezien als zijn laatste kunstje voor NIJC GEVERS 12

13 13

14 Website We schrijven 1999, Google bestaat al 2 jaar. Voorzitter NIJC: Leo Schaap Telefoongesprek met Leo. Hoi Leo, ik heb gekeken bij de domeinregistraties, van SIDN, en de domeinnamen NYC.NL en NIJC.NL zijn nog vrij. Wat doen we, want we moeten niet al te lang meer wachten voordat iemand anders deze naam kaapt? O.k. doen antwoord Leo. Op 25 november 1999 schrijven we nijc.nl in als onze domeinnaam en daarmee begint de historie van onze website. In de jaren daarna passeerden vele website technieken en sites. CMSen bestonden nog niet HTML en javascript waren in ontwikkeling. De eerste site werd met HTML en javascript interactief gemaakt. Daarna kwam er een tijd dat javascript meer en meer geweerd werd want javascript was clientsite en alles moest serversite. We zijn toen overgestapt naar een open source (gratis) Content Management Systeem. En daar kwamen we weer in aanraking met NYC. Er werden namelijk iedere dag door middenoosten gezanten inbraakpogingen (hacks) gedaan om die NYC plat te leggen. Van schaatsen hadden die gasten niet gehoord. En een verschil maken tussen Y en IJ al helemaal niet. En ze vergaten dat NYC niet in nl lag. Vervolgens vele jaren van werken aan een vernieuwde huisstijl voor de NIJC. Nieuw lettertype, logo, banners, vlaggen, groepslogos, kleurstelling en daarna om het samenzijn van schaatsen en tennis te bekrachtigen naamswisselingen. NIJC werd NIJCDEGEVERS en vervolgens NIJCGEVERS. Het clubblad verdween en maakte plaats voor een jaarboek en uitingen op de website. Digitale fotografie, SEO, Webcams, Twitter, Facebook en Mobieltjes deden hun intrede. Alle ontwikkelingen werden gevolgd. Mijn les. Je kunt veel zijn voor velen, niet alles voor iedereen. We zijn nu 14 jaar verder en dan wordt het ook wel eens tijd om het stokje over te dragen. We hebben het geluk gehad dat we een super webmaster hebben gevonden in de persoon van Marije de Jong en webbeheerders Leander Stolwijk voor het schaatsen en Mattijs Mussert voor de tennis. Samen met redacteuren van de verschillende groepen zullen zij verder vorm geven aan de nieuwe website. Ik dank jullie dat ik webmaster van de eerste uren (14 jaar) heb mogen zijn en wens je nog veel surfgenoegen op nijcgevers.nl Ruud Heemskerk 14

15 15

16 Nijc intikken op google 16

17 Verslag IJsrunners We kunnen weer terug kijken op een mooi seizoen met alle ingrediënten die het langebaan schaatsen zo leuk maken. We hadden 100 kinderen en 16 enthousiaste trainers en hulptrainers. Een deel van deze kinderen had al gebruik gemaakt van de droogtraining op woensdagavond op het Fluksterrein. Op 29 september hebben we met alle kinderen op de Geversbaan een droogtraining georganiseerd om kennis met elkaar te maken en om de pakken en schaatsen uit te geven. 6 oktober was de eerste keer schaatsen, vanaf toen reden er iedere week twee bussen van de firma Brouwer naar Haarlem en weer terug. Op 15 december was de Haarlemse ijsbaan helemaal van de NIJC. Omdat het jeugdschaatsen 40 jaar bestond, stond deze feestelijke avond vooral in het teken van de jeugd. Die was prima vertegenwoordigd, wel 40 kinderen deden mee aan de 100m en 300m wedstrijden. Voor veel kinderen was dit de allereerste keer dat zij een wedstrijd deden. Een gezellige en geslaagde avond. 17

18 In januari was er natuurijs, en veel IJsrunners hebben dankbaar gebruik gemaakt van het prachtige ijs op de Geversbaan. Zaterdag 19 januari was de training niet in Haarlem, maar op onze eigen ijsbaan. Die dag hebben we de schaatsproef geoefend, al met mooie resultaten. Na de warme chocomel hebben we met ouders, broers, zussen en vrienden een Jagermeestertocht gereden. Verbazingwekkend hoeveel kinderen de tocht (bijna) uitgereden hebben! De week erna lag er nog steeds ijs op de Geversbaan en hebben we de echte schaatsproef gedaan. Mooi om te zien hoe snel kinderen het schaatsen leren, en hoeveel plezier ze er aan kunnen beleven. Ook deze dag werd afgesloten met een Jagermeestertocht. 18

19 9 maart was de Elfdorpentocht in Haarlem. We moesten daarvoor vroeg uit de veren, de bussen vertrokken al om 7.15 uur vanaf het Wantveld om op tijd op het ijs in Haarlem te kunnen staan. Er was een leuk parcours uitgezet. Ook al was het niet zo n feest als in Den Haag altijd is, hebben de kinderen een leuke ochtend gehad. Op 30 maart was de mini-elfstedentocht in Den Haag. Dat was weer een spektakel met verklede kinderen en de jacht naar stempels. Ook weer een hele geslaagde middag. Het seizoen werd afgesloten in de Oude Tol in Sassenheim. We hebben gezellig gebowld, bitterballen gegeten, wat gedronken en prijzen en diploma s uitgereikt. In mei zijn we weer gestart met de zomertrainingen op het Fluksterrein, en het is goed om te zien dat er steeds meer kinderen iedere woensdagavond mee komen trainen. De IJsrunners commissie. 19

20 Jaarverslag jeugdrecreanten Met 39 jeugdrecreanten zijn we het afgelopen seizoen gaan schaatsen in Haarlem. Al vele jaren gaan Mariska, Henk, Kees en Marian als trainer mee. Zij hebben weer getracht om de jeugdrecreanten iets beter te laten schaatsen. Maar het gaat vooral ook om ze het plezier in het schaatsen bij te brengen. Dat deze combinatie ons aardig lukt blijkt uit het feit dat er diverse jeugdrecreanten al jaren met ons mee blijven gaan. Fijn dat deze trainers volgend seizoen ook weer meegaan met de jeugdrecreanten. Ook zijn we erg blij met onze invaltrainers: Pim, Mirjam en Arjan. Als een van de vaste trainers niet aanwezig kan zijn dan kunnen we altijd een beroep doen op een van de invaltrainers. Super! Een goede traditie is het geworden om tussen Sint en Kerst met elkaar iets te gaan drinken in de kantine van de ijsbaan. Het was weer erg gezellig, al is de tijd altijd erg kort omdat de bus ook weer op tijd moet vertrekken Ja en wederom konden we weer schaatsen op onze eigen ijsbaan. Wat een luxe en wat zijn we blij dat we voor het publieksuur mogen schaatsen met de jeugdrecreanten. IJsbaancommissie, bedankt dat dit mogelijk is voor de jeugdrecreanten. We kunnen dan met onze groep jeugd bijv. een levende slalom of een estafette doen en zij kunnen op een lege baan veel beter met elkaar de oefeningen doen. Op vrijdagavond moeten zij n.l. in Haarlem op een druk publieksuur schaatsen. We genieten er volop van. Hopelijk gaat het dit seizoen weer hard vriezen en komt er weer een ijsbaan op ons eigen park. 20

21 . 21

22 We konden afgelopen seizoen niet meer schaatsen op de 5 km ijsbaan in Biddinghuizen. Daar de ijsbaan failliet ging. Dit vonden we erg jammer, Wij vonden het altijd een leuk uitje alsof we een tochtje op natuurijs aan het schaatsen waren. We denken hard na over een ander uitje voor dit seizoen. Ook onze afsluitavond is traditioneel geworden. We hebben weer gegourmet in de kantine van de Geversbaan en het was wederom weer een gezellig avond. Op deze avond hebben we afscheid genomen van 8 jeugdrecreanten die vanwege drukte met studie of bijbaantje of vanwege overstap naar de wedstrijdjeugd gestopt zijn. Het was weer een goed en gezellig seizoen. In het nieuwe seizoen zijn er 4 nieuwe jeugdrecreanten, zodat er toch nog een aardig grote groep over is. Namens de jeugdrecreanten, Marian Wiersinga 22

23 Wedstrijdgroep Algemeen Het aantal actieve schaatsers van de wedstrijdgroep bedraagt thans 40 leden. Er is dus geen achteruitgang ten opzichte van vorig jaar. In 2012 zijn een paar personen de ST3 opleiding gaan volgen ( Gertjan Mol en Leander Stolwijk). De opleiding van genoemde personen is nog niet afgerond. Pascal Vergeer is als trainer aan het kader toegevoegd. Het aantal beschikbare trainers baart nog steeds zorgen. Hoewel het moeilijk is een compleet team te vormen is weer mee gedaan aan diverse inter-club wedstrijden. Er zijn hierbij redelijke resultaten gehaald, soms met een aanvulling uit een andere club om een compleet team te krijgen. Uitslagen waren; 7 e plaats bij de Haarlem trofee, 4 e plaats bij de STG Ter Aar trofee met daarbij de overwinning in de ploegenachtervolging in een toernooirecord ( ). Voorts een 6 e plaats bij de Willem Augustin Bokaal en een gedeelde 5 e plaats bij de Kees Jongert Bokaal. Er is op dit moment 1 NIJC-lid in de C-selectie in Haarlem (Lotte Nozeman) en 1 NIJC-lid is opgenomen in de districtselectie Sassenheim (Anouk Timan), Mark v.d. Hulst is uitgenodigd mee te trainen in de selectie van de marathon. Evenals vorig seizoen doet een deel van de ijsrunners mee aan de ijskonijn wedstrijden in Haarlem. Dit zijn mogelijk kinderen die in volgende jaren naar de wedstrijdgroep gaan. Ook dit jaar zijn er een aantal van de ijsrunners naar de wedstrijdgroep gegaan. Op zondagavond 24 Maart is een fantastische sluitingsavond gehouden in de OudeTol te Sassenheim. Op deze sluitingsavond zijn evenals vorig jaar de prijzen uitgereikt. 23

24 Training. Herman Nota heeft weer de toprijders van de NIJC getraind, vaak aangevuld met diverse rijders ook uit de marathon groep. Herman geeft eveneens technische ondersteuning aan de NIJC trainers. Cees Comadeur geeft ondersteuning bij de training aan een deel van de groep van Herman. Herman zet zich nog geweldig in voor de topgroep en de trainers en dat is zeker een compliment waard. De fietstraining gingen weer onder leiding van Gerard Koorn en de skeelertrainingen werden verzorgd door Job, Gertjan, Pascal en Herman, soms aangevuld door Arjan v.d. Meer. De droogtraining op het FLUKS terrein werden gedaan door Herman Nota, Job de Ridder en Ton Plug. Heel goed is dat ook de ijsrunners op het terrein van Fluks door Arjan v.d. Meer en Mark van Ruiten werden getraind. Eind Juni is in een weekend een trainingskamp in Doorn gehouden onder leiding van Job, Herman, Gertjan en Arjan v.d. Meer. Begin januari is een trainingskamp in Erfurt gehouden onder leiding van Job, Herman en Gertjan. Bij dit trainingskamp werd er ondersteuning gegeven door Janke Mol, Astrid v.d. Putten en Wim v.d. Putten. De fietstraining, skeelertraining en de droogtraining zijn goed bezocht. Job de Ridder is voorzitter van de trainersgroep. IJstraining en wedstrijden. Op vrijdag 1 februari is met succes weer een recordwedstrijd gehouden in Heerenveen (60 gereden PR s) en op zaterdag 9 maart is het clubkampioenschap gehouden. Het was een groot succes met heel goed ijs, er werden maar liefst 58 PR s gereden. Bij het clubkampioenschap werden Michelle v.d. Hoek en Stan v.d. Hulst 1 e bij de pupillen. Bij de C junioren werden Lotte Nozeman en Joes van t Wout 1 e. Bij de B junioren werden Melloney Post en Mark v.d. Hulst 1 e. Bij de dames junioren A tot en met de Masters werd Sanne v.d. Poel 1 e. Bij de junioren A t/m Neo-senioren h eren werd Roy Rotteveel 1 e en bij de Masters heren werd Iwan van Kimmenade 1 e. De Clubkampioenen zijn Sanne v/d Poel en Roy Rotteveel geworden. 24

25 De Job de Ridder motivatiebeker voor pupillen werd uitgereikt aan Stan v.d. Hulst. De Harm Meijers Motivatiebeker voor dames werd uitgereikt aan Denise v.d. Hulst en de Harm Meijers motivatiebeker voor heren was voor Jasper Weijers. Evenals voorgaande jaar werden aan het clubkampioenschap 9 niet licentiehouders uit de ijsrunners toegevoegd (mogelijk toekomstig wedstrijdrijders). Deze jonge rijders schaatsten 100/300m. Er werden door diverse mensen weer veel persoonlijke records gereden, Stan v.d. Hulst heeft dit jaar de meeste PR s gereden en werd dus winnaar van de PR-beker. Een deel van de NIJC-rijders heeft deelgenomen aan de baankampioenschappen in Haarlem. Belangrijk is te melden dat Michelle v.d. Hoek en Tessa Veltman op 26 januari mee hebben gedaan aan het jaarlijkse landelijk pupillentoernooi te Heerenveen. Michelle werd 5 e en Tessa 24 e. Het is geweldig aan zo n toernooi mee te kunnen doen en dan ook nog zo hoog eindigen. Wat bijzonder leuk was dat er wederom op de Jhr. Geversbaan kon worden geschaatst. 25

26 Wedstrijdcommissie en wedstrijdgroep. De wedstrijdcommissie wordt gevormd door Jan de Ridder, interim-voorzitter, interim secretaris Harm Meijers, jury en koppeling naar het hoofdbestuur Jelte Wiersinga, Job de Ridder koppeling naar de trainers. De leden Kitty Kiebert, Jeannette Timan en Wim van der Putten zorgen aanvullend voor regelen van taken. Rob Post neemt de coördinatie van de jury over. Voorts is er weinig veranderd in de samenstelling. Uitbreiding van de commissie nog steeds noodzakelijk omdat er best veel werk door weinig mensen wordt gedaan. De wedstrijdgroep bestaat thans uit 11 Pupillen, 6 Junioren C, 5 junioren B, 4 junioren A, 6 Neosenioren en 8 Senioren en masters (totaal 40 wedstrijdrijders). Het huidige aantal wedstrijdrijders tot en met de Neosenioren was slechts 35 (9 pupillen, 10 junioren C, 7 junioren B, 2 junioren A en 7 Neosenioren). Er is moeilijk precies vast te stellen hoe groot de wedstrijdgroep is omdat een aantal marathonners regelmatig traint met de wedstrijdgroep. Toekomstperspectief. De resultaten bij de wedstrijdjeugd was redelijk goed, vele PR s bij de pupillen. Een verbetering naar de top is zeker wenselijk om goed aansluiting te houden met de baanselectie van Haarlem en andere verenigingen. Er moet blijvend hard gewerkt worden aan goede doorstroom van de jeugd naar het wedstrijdschaatsen. Het ziet er onder leiding van Arjan v.d. Meer en Mark van Ruiten goed uit. Ook bij de jury en kader is aanwas zeker nodig. De overstap van het jeugdschaatsen naar Haarlem sluit goed aan bij het wedstrijdschaatsen, omdat een deel van de ijsrunners aan de ijskonijn wedstrijden in Haarlem meedoet. Deelname aan het Clubkampioenschap voor toekomstige rijders blijft een goed idee. Er moet ook gewerkt worden aan aanvulling bij de wedstrijdcommissie. Het zou goed zijn als een deel van de ouders een jury cursus gaat doen. Om te mogen jureren moet men een jury 1 diploma hebben. Een goede ondersteuning van het hoofdbestuur en aansluiting van het jeugdschaatsen blijft belangrijk om de wedstrijdgroep op peil te houden. Namens de Wedstrijdcommissie, Harm Meijers 26

27 Recreanten Terugkijkend op het vorig seizoen moet je toch vrolijk worden! Prachtig ijs in Haarlem maar vooral ook op de eigen ijsbaan in Noordwijk. Het aantal recreanten blijft al jaren stabiel. De vaardigheden laten een ander beeld zien. Sommigen gaan sneller anderen wat minder snel dan voorheen maar.de techniek gaat vooruit! De openingsavond werd redelijk bezocht en was erg gezellig. Onder het genot van een hapje en drankje werden plannen gesmeed en prognoses qua snelheid gemaakt. Er is de laatste jaren gekozen om vooraf geen groepsindeling meer te maken. Zowel op donderdag als op vrijdagavond zijn er voldoende trainers en groepen aanwezig van langzaam tot snel. Om juist wat meer doorstroming te bevorderen kan iedereen dus zelf bepalen bij en met wie zij/hij schaatsen wil. Het resultaat was nog niet onmiddellijk zichtbaar. Blijkbaar zag men elkaar en de trainer als vertrouwd. Het lopend seizoen is er gelukkig wel veel doorstroming zichtbaar. 27

28 De recreantenavond was een redelijk succes, al hadden bij lange na niet alle recreanten in de gaten hoe leuk en gezellig dit samenzijn is! De hoop is dat de avond een vast gegeven in het seizoen wordt en er een wervend effect vanuit gaat. De aanvang van het seizoen had nog een probleem. Op de trainersbezetting kwamen we iemand tekort! Gelukkig heeft Wim Schelvis zich, samen met Dirk Klinkenberg opgeofferd om de training van een vrijdaggroep te verzorgen. We hebben afgelopen seizoen op Haarlem weinig ongevallen gezien! Misschien was het ijs nog beter dan andere jaren of is het vooral aan onze trainers en de eigen inzet te danken? Punt van aandacht blijft wel de veiligheid op het ijs. Geef elkaar ruimte en rij uit aan de buitenkant. Het ijs op de eigen Jonkheer Geversbaan was helemaal om te smullen! Diverse groepen hebben de training op het Noordwijks ijs verkozen boven die van Haarlem. Een groot compliment voor onze ijsbaancommissie. De recreanten hebben keuze gehad uit de volgende eigen NIJC schaatstrainers Aad Hoogeveen, Erik van den Berg, Mirjam de Ridder, Claus v.d. Zalm, Susan Haasnoot, Wim Schelvis, André Roolfs, Hans de Ridder, Freerk Falkena, Gert Jan Mol, Ruud Heemskerk, Piet Chris van Dijk en Gerard Bedijn. En natuurlijk de recreanten die het van de trainer overnamen als die er een keer niet bij kon zijn. Allen bedankt! Met vriendelijke schaatsgroet, Gerard Bedijn 28

29 Marathongroep 2012/2013 Afgelopen seizoen deden 29 leden van de Marathongroep mee aan de competitie van de ijsbaan Haarlem. De resultaten waren over het algemeen matig. Alleen in de seniorenklasse C1 en C2 werd goed gepresteerd, Leander Stolwijk en Bob Bisschops werden 4 e en 6 e in het Eindklassement. Bij de C2 werden Sjaak van der Poel en Jan van der Putten 8 e en 11 e. De Masters deden het wat rustiger aan. Bart Stijger haalde regelmatig punten en werd 13 e in het klassement. Bij de M2 werd Paul van Nobelen ook 13 e, Jos Smit klasseerde zich als 14 e bij de M3. Onze dames Anja Mooijekind en Susan Haasnoot begonnen goed aan de competitie maar na een paar wedstrijden moesten ze stoppen vanwege blessures. Bij het kampioenschap van Haarlem haalden Leander en Bob een 7 e en 8e plaats. Onze 2 landelijke rijders waren Joost Vink, A rijder en Eric Bisschops, B rijder. Joost reed een hele goede competitie, haalde veel punten en werd ook nog eens Gewestelijk Kampioen, Grote klasse!! Eric reed goed mee in B competitie en haalde ook zijn punten. Beide toppers hebben overigens besloten te stoppen met ingang van seizoen , wel jammer want waar blijven de opvolgers??? We konden ook weer op onze Geversbaan een natuurijsmarathon organiseren. Het was een leuke maar zware wedstrijd op een goed geprepareerde baan. Bij de Dames werden Denise van der Hulst, Anja Mooijekind en Lisanne de Jong 1, 2 en 3. Bij de senioren Eric Bisschops, Roy Rotteveel en Leander Stolwijk. Bij de Masters Wim van der Slot, Bart Stijger en Rob Bisschops. 29

30 De jonkies Mark van der Hulst en Leander Stolwijk C1 rijders De 3 oudste krasse knarren van de Marathongroep. v.l.n.r. Frans Koeman (66), Rob Bisschops (64), Simon Rog (63) Onze Afsluitavond werd dit jaar georganiseerd door ondergetekende. Het was een gezellige avond met Chinees buffet en daarbij een schitterend optreden van de Nederlands kampioen tafelgoochelen Barrie Olivier. Ook werden deze avond de prijzen van het NIJC klassement uitgereikt. Uiteraard werden ook onze trainers bedankt en in de bloemen gezet. Ron Kortekaas C1 en C2. Jan Vreeburg M1 en M2. En Piet-Chris van Dijk M3, die tevens afscheid nam als trainer. 30

31 De Jan de Ridder Trofee werd wederom gewonnen door Joost Vink. Een terechte winnaar, want we kunnen wel stellen dat Joost de beste Marathonner geweest is in de historie van NIJC. OVERZICHT NIJC KLASSEMENT C1 1 e Leander Stolwijk 2 e Bob Bisschops 3 e Ron Kortekaas C2. 1 e Jan van der Putten 2 e Sjaak van der Poel 3 e Iwan van Kimmenade M1 1 e Bart Stijger 2 e Rob Bisschops 3 e Wim van der Slot M2 1 e Paul van Nobelen 2 e Frans Koeman 3 e Theo van der Meer M3 1 e Anton Koomen 2 e Hans van Klaveren 3 e Jos Smit Dames 1 e Susan Haasnoot 2 e Anja Mooijekind Namens marathoncommissie, Simon Rog. De Marathonfamilie Bisschops Bob, Rob en Eric 31

32 IJsbaancommissie Voor het 6de opeenvolgend seizoen een ijsbaan. Het was weer een ouderwetse gezellige ijspret periode afgelopen januari. Na de voorspelling van een vorstperiode, kregen wij, de ijsbaancommissie de ijskriebels. Na een nacht vorst voor hal in de grond, zijn we zondagavond 13 januari begonnen met spuiten. Het vroor 2 graden, eigenlijk te weinig, maar gelukkig zakte het kwik in de loop van de nacht naar -4 tot -7 in de vroege ochtend uren van 14 jan. We moesten haast maken want er werd sneeuw verwacht. Het lukte zowaar om een dun laagje ijs te maken. En toen 's middags de sneeuw kwam, konden we het er, weliswaar met veel mankracht, afschuiven. Na het nodige spuitwerk kwam er dinsdagnacht behoorlijke sneeuwval, zo'n 15 cm. Meer dan 10 man zijn er 4 uur mee bezig geweest om de baan weer sneeuwvrij te maken. Na nog een nacht spuiten, konden we woensdagmiddag open gaan. Het werd meteen gezellig druk. Na de middag opening moest er het nodige aan de baan gerepareerd worden. 's Avonds lag de baan er weer goed bij. Vanaf dat moment werd de baan steeds beter, gladder, en dikker. Vanaf vrijdagochtend vonden ook de scholen weer de weg naar de baan. Zoals bijna elk jaar beet de Witte school het spits af. Zaterdagmiddag was het topdrukte, met ongeveer 1500 bezoekers. De zondagochtend openstelling voor NIJC leden, werd zeer gewaardeerd. En toen er 's middags wederom sneeuwbuien over de baan trokken, konden we dat er met een sneeuwschuiver afschuiven. 32

33 Dinsdagmiddag reed Job, onder grote belangstelling zijn laatste ronde over de baan. Scholen, NIJCers en vele bezoekers, bleven komen. Tot zondag 27 januari kon er volop geschaatst worden. Er is dankbaar gebruik van gemaakt. We hebben zo'n bezoekers mogen verwelkomen, waaronder 1500 kinderen die met school zijn komen schaatsen. 33

34 Ook de NIJCers hebben de baan veelvuldig bezocht. De ijsrunners hebben 2 zaterdagochtenden de baan kunnen gebruiken voor o.a. wedstrijden, en Jager meester tochten. De marathon groep heeft een wedstrijd op de baan gehouden. De wedstrijd jeugd getraind, ook de jeugd recreanten hebben 2 x kunnen trainen. En de donderdag en vrijdag recreanten hoefden niet naar Haarlem voor hun wekelijkse schaatsavond. Dankzij vele vrijwilligers was het weer een geweldige ijsperiode. Gretha Reitsma, ijsbaancommissie. 34

35 Tennisjeugd is voor de jeugdleden van NIJC Gevers een zeer geslaagd en sportief seizoen te noemen. Niet altijd hadden de weergoden het goed met ons voor, maar meestal kwam alles op z n tennispootjes weer terecht. Aftrap was gepland op 31 maart 2013 met een Ouder/Kind-toernooi. Omdat het koude winterweer aanhield, was het niet mogelijk alle tennisbanen in topconditie te krijgen voor dit tennistoernooi. Helaas hebben wij de datum daarom moeten verschuiven naar 8 september Deze dag was wederom, net als vorig jaar, een doorslaand succes. 54 Koppels hebben deelgenomen. Opa s/oma s, vaders/moeders, ooms/tantes speelden met hun (klein)kinderen, neefjes of nichtjes. Een heerlijke lunch werd voorgeschoteld door Floris en Simone en alle kids gingen met een prijs naar huis. Op 27 maart 2013 is een (gratis) Open Jeugd Middag georganiseerd. Het doel: (basisschool)kinderen, lid of geen lid, kennis te laten maken met het spelletje tennis en zo meer jeugdleden aan te trekken. Onze eigen tennislerarengaven deze middag een professionele tennis-clinic aan de kinderen. Van 24 juni t/m 29 juni 2013 waren de Jeugdclubkampioenschappen. Leden in de leeftijd van 7 t/m 16 jaar streden in sportieve en vaak zeer spannende wedstrijden om de felbegeerde prijzen. Onze nieuwe Jeugd Clubkampioenen dit jaar zijn: Emma Barnhoorn en Daan van Ravenstein. 35

36 Als afsluiting van het tennisseizoen is op vrijdag 1 november 2013 een midgetgolf- toernooi georganiseerd bij Adventurepark De Rollygolf. Kinderen speelden in groepjes midgetgolf, konden trampolinespringen en werden tot slot verrast met heerlijke patatjes, snacks, drinken en een ijsje. Als laatste activiteit van de Jeugdcommissie staat een Sinterklaasmiddag op de agenda. Voor onze allerjongste tennisleden wordtop woensdagmiddag 27 november2013 een gezellige middag georganiseerd en op zondag 24 november 2013 kunnen de grotere jeugdleden deelnemen aan het Sinterklaas Dobbelspel. Natuurlijk hopen wij dat Sinterklaas en zijn pieten ook nog een bezoekje zullen brengen in de Vinkenveldhal! Graag willen wij iedereen bedanken die ons heeft geholpen dit tennisseizoen voor de Jeugd van NIJC Gevers weer onvergetelijk te maken. Zonder deze vele extra handjes was het voor ons niet mogelijk geweest alles te organiseren. Namens de jeugdcommissie, Angenita Noordermeer en Crista Zierlein 36

37 Dinsdagavond wintercompetitie en Interne zomercompetitie. Het afgelopen jaar zijn er twee competities georganiseerd. De dinsdagavond wintercompetitie en de interne zomercompetitie. De dinsdagavond wintercompetitie is het afgelopen jaar alleen door de dames gespeeld, omdat er bij de heren geen animo voor was. We hadden slechts 1 heren dubbel inschrijving. Bij de dames deden er 11 koppels mee. De dinsdagavond competitie bestaat uit 2 rondes. In de eerste ronde zijn er meer wedstrijden gespeeld dan in de tweede ronde. Voor het komende seizoen hebben we besloten om maar 1 ronde te spelen, verdeeld over de hele winter. Dit ook i.v.m. de weersomstandigheden. Dit jaar hadden we bij de interne zomercompetitie 42 inschrijvingen bij de dames dubbel en 4 inschrijvingen bij de heren dubbel. Bij de single deden er 17 dames mee en 10 heren. De competitie is verdeeld over 2 rondes. De eerste ronde wordt over het algemeen goed gespeeld. De tweede ronde daarentegen wordt vaak niet afgemaakt. We overwegen dan ook om het volgend jaar anders aan te pakken. Al met al was het een geslaagd tennisseizoen met hier en daar wat verbeterpunten. Silvia van der Ploeg en Annemieke Roubos 37

38 Dames Tennis Op 28 maart vond de slotavond plaats van de dames-wintercompetitie. Dit jaar had de organisatie Paul Sellers uitgenodigd voor een muzikale bingo. Er werd volop meegezongen met de liedjes op de bingokaart. Trudy Koelewijn had aangegeven te gaan stoppen met tennissen en de organisatie van het damestennis, omdat ze meer tijd wil vrijmaken voor haar kleinkinderen. In het geheim was er geld opgehaald om haar te verrassen met een cheque voor een dagje-uit met haar hele gezin. Na de grandioze verloting was het tijd voor de prijsuitreiking. Bij het naar huis gaan kreeg iedereen nog een gadget mee naar huis. Het was een hele geslaagde en gezellige avond. Iedere donderdagochtend waren alle dames van de Geversbaan welkom om te komen tennissen. Van april t/m augustus was er vanaf 9.00 tot uur rackettrekken. In mei kwam Noud van Dam ons wat tactische tips geven om onze prestaties omhoog te kunnen schroeven. In september hebben we het seizoen afgesloten met een Ladies Day. Om 9.00 uur werd iedereen welkom geheten met een kopje koffie met cake, waarna iedereen de banen op ging om drie kwartier te spelen. In de pauze kon men gezellig bijpraten en na een half uur ging men de banen weer op om de volgende wedstrijd te spelen. Na drie wedstrijden stond er een overheerlijke lunch klaar. Dit jaar verzorgd door de nieuwe beheerders, Floris en Simone. Na de lunch werden de prijzen uitgereikt. Het was een hele gezellige dag met mooi weer, waarin de gezelligheid de boventoon voerde. 38

39 Inmiddels zijn we in september weer van start gegaan met de wintercompetitie. Er hebben zich 29 teams ingeschreven die verdeeld zijn over drie poules. Ieder team speelt tegen alle andere teams uit hun poule. Er zijn twee rondes, die in maart afgesloten worden met een feestelijke slotavond, waar ook de prijsuitreiking plaats vindt. Het is vooral een gezellige en sportieve competitie. Anneke v.d.weijden en Marion Kuijper 39

40 Kaderleden seizoen SCHAATSEN Coördinatoren 2012 G. Bedijn recreanten 2004 H. Meijers wedstrijdgroep 2009 S. Rog marathon 2007 M.J.L. Wiersinga-de Ridder jeugdrecreanten 2012 A.T.J. van der Meer ijsrunners Abonnementenregistratie en afhandeling 2005 V. Stolwijk Coördinatie trainingspakken 2004 C. Rotteveel-Hoogerwerf wedstrijdgroep 2007 M.J.L. Wiersinga-de Ridder jeugdrecreanten 2012 N. v.d. Meer ijsrunners Slijpen en verhuur schaatsen 1987 A.P. Vink / J.P.J. de Ridder slijpen 2012 N. v.d. Meer verhuur Lid baancommissie kunstijsbaan Haarlem 2008 R. Weijers Contactpersoon voor de media 1995 J.J.W. Wiersinga (diverse berichtgevingen) Redactie De Doorloper 2009 L. Stolwijk redactie-adres Trainers Marathon 1995 J.M. Vreeburg 2008 P.C. van Dijk JSL ( 98);; A trainer ( 05) 2009 R. Kortekaas Trainers Jeugdrecreanten 1999 M.J.L. Wiersinga-de Ridder coördinator JSL ('95) 1997 C. v.d. Luijt JSL ('95) 2002 H. de Ridder 1999 M.M.M. Wiersinga Invaltrainers Jeugdrecreanten 2007 P. Schelvis 2011 A.T. J. van der Meer 2011 M.J.A. de Ridder 40

41 Scheidsrechter wedstrijden 1984 A.L.J. van der Meer D-bevoegd 2003 J.W.J.M. de Ridder 2 gewestelijk Wedstrijdjury 1993 J.J.W. Wiersinga Coördinator / jury C 2005 M. Compier jury W. Herûer-Beuk jury B 2010 M. Koomen jury A. Kriek jury A 1980 A.L.J. van der Meer D-bevoegd 1991 H. Meijers jury B en starter 1991 A. Mooijekind-Van der Weiden jury B 2006 P.J. Oortwijn jury 1 en EHBO 1993 H. de Ridder hulpstarter 1993 J.P.J. de Ridder hulpstarter 2003 J.W.J.M. de Ridder jury C.J.M. Rotteveel jury A 2005 C. Rotteveel - Hoogewerf jury L.J.J. Schaap 2006 M. Verdoes jury G. Vink jury B 2010 L. Weenk jury R. Weijers jury B 2012 R. Post jury 2 Wedstrijdcommissie 2008 J.W.J.M. de Ridder voorzitter 2008 H. Meijers secretaris 2009 K. Kiebert 2009 W. v.d. Putten 2003 J.J.W. Wiersinga 2009 J.J. de Ridder 2010 J. Timan de Kluiver Trainers Wedstrijdjeugd 1991 G. Koorn ABO ('77); Recr. Sportl. A; A-trainer ('86) 2009 G.J.N. Mol JSL ( 98) 2009 H. Nota ST T. Plug ST J.J. de Ridder CIOS ALO ST3 [ ABO = Algemene Basis Opleiding Sport ] [ JSL = Jeugd Schaats Leider (KNSB-diploma) ] Fietstraining wedstrijdjeugd 1995 G. Koorn Skeelertraining wedstrijdjeugd 2008 J.J. de Ridder 2009 G.J. N. Mol 2011 H. Nota 2011 F.B. Falkena 41

42 Trainers / begeleiders IJsrunners 2010 A.T.J. van der Meer coӧrdinator 2011 F. de Boer 2011 M. v.d. Hoek 2012 F. v.d. Noort 2012 W. v.d. Putten jr 1999 H. de Ridder JB1 ( 09) 1972 J. P.J. de Ridder ABO ( 80);;JSL( 81) 2004 M.A.M. van Ruiten 2012 L. van Slooten 2008 A. v.d. Slot 2012 W. v.d. Slot 2011 K. Steenvoorden 2011 L. Steenvoorden 2011 A. Stolwijk 2012 I. van Veldhuizen 2004 M.C.A. Zonneveld JB1 ( 09) Invaltrainers IJsrunners 2008 E. v.d. Berg 1998 J. de Boer JB1 ( 09) 2008 P. v.d. Brink 2011 J. van Duijn 2008 F.B. Falkena 2007 M. van Grieken 2011 R.P. Heemskerk 2002 B. Heruer 2010 I. van Kimmenade 2008 W. Loos 2007 G.J. Mol JSL ( 98) 2008 M. v.d. Niet 2005 J.P. v.d. Putten 2012 W.J. v.d. Putten sr 2011 M.J.A. de Ridder JSL ( 95) Groep van 5 IJsrunners A. van der Meer N. v.d. Meer H. de Ridder M.A.M. van Ruiten W. v.d. Slot Assistentie achter de schermen IJsrunners 2012 A. van Ginkel 2012 N. v.d. Meer 2009 H. v.d. Niet 2011 M. v.d. Niet 42

43 Trainers Recreanten 2002 G. Bedijn coördinator 2006 E. v.d. Berg 2012 P.C. van Dijk 2012 F. Falkena 2008 H.S. Haasnoot 2002 R.P. Heemskerk 1991 A.T.L. Hoogeveen JSL ('91) 1998 G.J.N. Mol JSL ( 98) 2010 H. de Ridder 2005 M.J.A. de Ridder JSL ( 95) 2004 A. Roolfs JSL ( 03) 2008 M. v.d. Zalm IJSBAAN IJsbaancommissie 2003 J.W.J.M. de Ridder voorzitter 1991 G. Reitsma-Kalse secretaris/p.r C.W.A.J. Spruyt penningmeester 2008 P. v.d. Brink ijsmeester/techn R.P. Heemskerk fotograaf/website 2008 H. van der Niet algeh.assistentie/orde 2012 M.J.B. van der Niet ijsmeester/assist J.P. Passchier algeh.assistentie 2012 J.P. van der Putten ijsmeester/assist 1999 J. de Ridder spuitploeg/ehbo 1989 J.P.J. de Ridder ijsmeester 1994 J.J.W. Wiersinga toezichthouder Verkoop abonnementen en entreekaartjes 1996 C.W.A.J. Spruyt contactpersoon Contactpersoon voor de media 1991 G. Reitsma-Kalse kranten,radio enz. TENNIS Tenniscommissie P. Weterman voorzitter S. Ruigrok secretariaat E. de Bes sponsorcommissie B. de Mooy toernooien senioren R. Giffard jeugdzaken C. Zierlein jeugdzaken A. van Dam tennisles E. den Hollander TV de Gevers, secr. Interne competitie zomer / winter S. van der Ploeg A. Roubos 43

44 Toernooien senioren B. de Mooij J. v.d. Deijl M. Jansen J. v.d. Niet M. v.d. Deijl M. Schuitemaker T. v.d. Ploeg Dames rackettrekken- wintercompetite donderdagochtend L. van Dam M. Kuiper A. van der Weijden Heren rackettrekken zaterdagmiddag L. van Rossum Mix rackettrekken vrijdagavond F. Donker S. Donker-Koeman Jeugdzaken R. Giffard C. Zierlein Activiteiten competitie (TV de Gevers / KNLTB) L. Guijt voorzitter E. den Hollander secretariaat C. Disseldorp penningmeester C. Zierlein comp. senioren voorjaar E. Arp comp. senioren najaar R. Giffard competitie jeugd Tennisleraren A. van Dam B. de Ridder R. Broekhof D. van Dam Sponsorcommissie E. de Bes J. van der Deijl A. de Lange A. Hoogeveen Communicatie A. de Lange 44

45 BESTUUR Ereleden van de NIJC 1989 J. de Kluiver 1997 C.W.J. v.d. Zalm 1997 N. Honsbeek-Ladan 2001 H. Honsbeek 2001 J.L.J. de Ridder 2003 A.T.M. Mooijekind-v.d. Weijden 2005 L.J.J. Schaap 2005 J. v. Klaveren 2009 B.H. de Haas 2009 A. P. Vink 2010 D. v.d. Klugt 2010 H. Meijers 2010 J.P.J. de Ridder 2010 R.B.M. Verhoef Leden van verdienste van de NIJC 1990 L.P.W. van der Zalm 1992 D. de Lincel-de Ridder 1992 J. P.J. de Ridder 1992 A.P. Vink 1992 J.L.J. de Ridder 1992 H. Meijers 1992 G. Vogelaar 1992 A.L.J. van der Meer 1995 J.G.J. Turk 1995 B.H. de Haas 1995 M. Hoogervorst-Verhart 2001 J. Koek-Caspers 2002 J. Kuiper Hettinga 2009 H. Heuzen 2012 R.P. Heemskerk 2012 A.T.L. Hoogeveen 2012 W. Schelvis 2012 J. Timan- de Kluiver Erevoorzitter van de NIJC 2001 J.L.J. de Ridder Gouden Schaats van de NIJC 1976 J P.J. de Ridder Legpenning in brons van de gemeente Noordwijk 1992 J.L.J. de Ridder Vrijwilliger van het jaar van de gemeente Noordwijk 1996 H. Meijers 1998 H. Honsbeek 1999 J.L.J. de Ridder Erelid van het Gewest J.L.J. de Ridder 45

46 Lid van verdienste van het gewest Noord-Holland - Utrecht 2008 J.P.J. de Ridder Leden van verdienste van het district Sassenheim 1992 D. de Lincel-De Ridder 1992 J.L.J. de Ridder 1992 J.P.J. de Ridder 1992 A.P. Vink Bestuur van de NIJC 2010 F.B. Falkena voorzitter 2004 M.J.A. de Ridder secretaris 2005 E.P.M. Compier penningmeester 2010 E. v.d. Berg vicevoorzitter 2012 A.T.J. van der Meer lid 2008 B. Punt lid 2003 J.W.J.M. de Ridder lid 2012 P.M. Weterman lid 2007 J.J.W. Wiersinga lid Notuliste van het Bestuur 2008 M. Compier Ledenadministratie 2003 V. Stolwijk 2008 M. Verdoes Website NIJC Gevers 1999 R.P. Heemskerk 2013 M. de Jong 2013 M. Mussert 2013 L. Stolwijk Kascommissie 2010 G. Bedijn 2011 S. Haasnoot 2012 C. van der Luijt Kantine-exploitatie 2013 F. Donker 2013 S. Donker-Koeman Beheersoverleg parkonderhoud 2010 E. v.d. Berg 1996 J.W.J.M. de Ridder Parkonderhoud 2003 L. van Brero 46

Hoger Op - pagina 1 37e jaargang - uitgave 1 september 2013

Hoger Op - pagina 1 37e jaargang - uitgave 1 september 2013 Hoger Op - pagina 1 Hoger Op - pagina 2 Hoger Op - pagina 3 Officieel orgaan van de schaatstrainingsvereniging Lekstreek. Opgericht 1 oktober 1965, aangesloten bij de K.N.S.B. De vereniging is ingeschreven

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Info. Emailadressen. Lidmaatschap opzeggen?!

Inhoudsopgave. Algemene Info. Emailadressen. Lidmaatschap opzeggen?! Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Voorwoord van de voorzitter Verslag ALV 24-4-2014 Going Heaven (Nachttoernooi) Uitnodiging ALV 23-1-2015 TEC Agenda Seizoen 2015 Van het secretariaat Van

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90 MatchPoint clubblad van MLTV90 Kom er ook bij!! De tennisvereniging MLTV90 heeft sinds 2013 een nieuw initiatief in het leven geroepen: De Club van 100. Waarom? Veel activiteiten en projecten kunnen op

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

De redactie wenst alle leden een gezond en sportief 2015 Samenspel

De redactie wenst alle leden een gezond en sportief 2015 Samenspel Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Contributierekening v.v. D.V.C. 26

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

Ledenadministratie Dick en Marian Spijker P. Monteuxstraat 14 7558 EA HENGELO 074-2775939 info@laactwente.nl

Ledenadministratie Dick en Marian Spijker P. Monteuxstraat 14 7558 EA HENGELO 074-2775939 info@laactwente.nl LAAC Duurloper nummer 1 februari 2011 verschijnt 6 keer per jaar Opgericht 18 oktober 1984 Aangesloten bij de Atletiekunie Redactie Gerrie Broeders 053-4339413 Laura Kotte 0541-530260 Marcel van Tellegen

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

Clubblad de Seidelsport 28 e jaargang nr.2

Clubblad de Seidelsport 28 e jaargang nr.2 Clubblad de Seidelsport 28 e jaargang nr.2 Het bestuur: Voorzitter Willem van Tilburg tel: 0527-254744 Secretaris Herma Veldhuis tel: 0527-253648 Penningmeester Gert van Oosten tel: 0527-251603 Leden namens

Nadere informatie

S.T.G. De Pinguïns. Bereik via. Reserveer hier. Sponsor. onze Toppers op de langebaan. in de Spotlight! ga mee naar Flevonice

S.T.G. De Pinguïns. Bereik via. Reserveer hier. Sponsor. onze Toppers op de langebaan. in de Spotlight! ga mee naar Flevonice S.T.G. De Pinguïns Bereik via onze Toppers op de langebaan Sponsor in de Spotlight! ga mee naar Flevonice Reserveer hier 20e jaargang nr. 1 109e editie februari 2009 www.depinguins.nl Bereik via S.T.G.

Nadere informatie

"In gesprek: G.S. van den IJssel..."

In gesprek: G.S. van den IJssel... Nummer 2-2009 "In gesprek: G.S. van den IJssel..." - 1 - Colofon A.T.V. Berkenrode Bestuur Voorzitter Secretaris Jacques Thoen, Brahmsstraat 8, Berkel en Rodenrijs, 5113900 Daan vd Ameele, Veldspaat 62,

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

Voor het bestuur was 2011 een hectisch jaar: dreigende bezuinigingen, renovatie speeltuin, wisseling bestuursleden etc.

Voor het bestuur was 2011 een hectisch jaar: dreigende bezuinigingen, renovatie speeltuin, wisseling bestuursleden etc. Voorwoord. Voor u ligt het jaarverslag van 2011. Deze is wederom, door inzet van al onze vrijwilligers, goed gevuld en geeft daarbij een perfect overzicht van alle activiteiten en de financiële situatie

Nadere informatie

www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014

www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014 www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014 inhoud De Ballenvanger Nummer 1 seizoen 2013-2014 10 Alle vrijwilligers zijn belangrijk,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Samenstelling bestuur

Inhoudsopgave. Samenstelling bestuur december 2014 2 Samenstelling bestuur Inhoudsopgave. Voorzitter : Kees de Jonge 0113-232855 odejonge@kpnmail.nl Secretaris : Janna Scheffer 0113-21 27 43 sfr@zeelandnet.nl Ledenadm. : Kees Tramper 0113-55

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Seizoen 12-13 42e Jaargang. www.vvhoogeveen.nl

Seizoen 12-13 42e Jaargang. www.vvhoogeveen.nl www.vvhoogeveen.nl Seizoen 12-13 42e Jaargang De Blauwwitter Clubblad v.v. Hoogeveen 42e jaargang Seizoen 2012-2013 Colofon Uitgave Voetbalvereniging Hoogeveen Samenstelling Gerjo Stegeman Medewerkers

Nadere informatie

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 RUGBYCLUB ETTEN-LEUR SCRUMPIE november 2013 Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 Colofon WWW.RUGBYCLUBETTENLEUR.NL Het Scrumpie is het clubblad van Rugbyclub Etten-Leur, opgericht 14 juni 1971 Bestuur Rugbyclub

Nadere informatie

drukwerk om te zoenen

drukwerk om te zoenen Seizoen 2013-2014 drukwerk om te zoenen opmaak ontwerp www.drukkerijbrandsma.nl advies LCF ontwerp huisstijl drukwerk website Hoofdstraat 35 9172 MN Ferwert T (0518) 411330 E bof@planet.nl September 2013

Nadere informatie

Voorwoord. Irma van Hof voorzitter. Hessenrevue 1

Voorwoord. Irma van Hof voorzitter. Hessenrevue 1 Voorwoord Ik zit wat te mijmeren en naar buiten te kijken, heerlijk (herfst?)kerstvakantie! Buiten is het 10 graden en overal in de natuur is het erg nat, het regent en waait. De krokussen en sneeuwklokjes

Nadere informatie

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden.

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. SMASH! verschijnt vijf keer per jaar; oplage 135 exemplaren. Oktober 2012, 34e Jaargang

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 25e jaargang nr. 2 (maart 2011)

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

Verrassingsloop 15 maart Wintercompetitie

Verrassingsloop 15 maart Wintercompetitie In deze Noviteit van Maart April 2015 Jeugd collecteert voor Jantje Beton Van 9 t/m 14 maart Verrassingsloop 15 maart Wintercompetitie Clubcross 29 maart Jaarvergadering 30 maart Avond4daagse 13 t/m 17

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie