Jaarverslagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslagen 2012-2013 1892-2013"

Transcriptie

1 Jaarverslagen

2 Noordwijk, december 2013 Hierbij de jaarverslagen van NIJC Gevers. Veel leesplezier, Mirjam de Ridder Secretaris NIJC Gevers Foto s voorblad: Daan de Meester, Ruud Heemskerk Foto s verslagen: Coördinatoren, Ruud Heemskerk 2

3 Jaarverslag van het bestuur Het was een bewogen verenigingsjaar. Wederom natuurijs, verfraaiing van het park, een succesvol tennisseizoen, nieuwe pachters voor de kantine, een nieuwe website en andere memorabele gebeurtenissen. Begin 2013 ontvingen we het overlijdensbericht van ons erelid Jeanette (Nettie) Honsbeek- Ladan. Nettie heeft zich jarenlang ingezet voor de tennisafdeling van onze vereniging. Half januari begon de vorstperiode, de ijsbaancommissie had een dun laagje ijs aangebracht uit voorzorg voor de verwachte enorme berg sneeuw. Gelukkig kon de sneeuw door de geweldige inzet van vele vrijwilligers tijdig van het ijs worden gehaald. Dit bleek een gouden greep. Andere ijsbanen in de omgeving konden niet open. Dankzij de - vooral nachtelijke - inspanning van de ijsbaancommissie en andere vrijwilligers was het mogelijk om op woensdagmiddag 16 januari de ijsbaan te openen. Dit na slechts 3 nachten vorst! De beloning was een mooie lange ijsperiode, waarin ondanks veel sneeuwval het ijs in goede conditie werd gehouden. Het resultaat was een record aantal bezoekers. Een uitgebreid verslag van de ijsbaancommissie vindt u verderop. Op donderdag 17 januari 2013, een dag met schitterend ijs op de Jhr. Geversbaan, bereikte ons het bericht van het overlijden van onze erevoorzitter Job de Ridder. Dat Ome Job is overleden tijdens een ouderwetse ijsperiode heeft zo moeten zijn. Op dinsdag 22 januari nam de NIJC bijzonder waardig afscheid van Job. Geflankeerd door vele tientallen schaatsers en belangstellenden maakte Job een laatste ronde over de Jhr. Geversbaan. Het In Memoriam van Job vindt u na dit verslag. 3

4 Om de vele vrijwilligers van het schaatsen te bedanken voor hun inzet is een kaderavond georganiseerd. Er werd gestart met een leerzame lekkere wijnproeverij en aansluitend kon men gezellig napraten en genieten van een heerlijk diner. De tennisvrijwilligers zijn ook tijdens een gezellige avond bedankt voor hun inzet. In de lente is gestart met de verfraaiing van ons sportcomplex. Bij de entree zijn mooie houten schuttingen geplaatst. Deze verzorgde entree is nu het visitekaartje van onze vereniging. Ook het middenpad van de tennisbanen is vernieuwd. Tevens zijn er mooie houten banken, plantenbakken, hekjes en nieuwe vlaggenmasten geplaatst. Een enorme upgrading van ons park. Vele positieve berichten van leden, abonnementhouders en bezoekers hebben wij mogen ontvangen. Het open tennistoernooi was dit jaar een enorm succes. Een record aantal van 700 deelnemers had zich ingeschreven. Het Gevers Open is hiermee het grootste toernooi van de regio. De wedstrijden waren van hoog niveau en ook de traditionele feestavond was geslaagd. Het bestuur had eind vorig jaar besloten het contract met pachter Ben Teske in 2013 niet te verlengen en de exploitatie van de kantine via een open aanbesteding te gunnen. Een extern bureau is ingeschakeld om de procedure voor deze aanbesteding te begeleiden. In totaal zijn 5 inschrijvingen ontvangen. Op basis van het programma van eisen is een kandidaat geselecteerd. Met deze kandidaat is een gesprek gevoerd en op basis van de selectie en het gesprek is een aanbeveling gedaan naar het bestuur. Half juni 2013 heeft het bestuur van de NIJC unaniem besloten de opdracht te gunnen aan Floris Donker en Simone Donker- Koeman. Wegens tekortkoming in de nakoming van verbintenissen heeft het bestuur het contract met Ben Teske tussentijds, per 1 september 2013, moeten ontbinden. Floris en Simone Donker waren bereid om direct in te springen. De start van de exploitatie was hectisch, maar door het improvisatie talent van Floris & Simone en de flexibiliteit van de bezoekers van de kantine is alles goed verlopen. Inmiddels is er een nieuwe keuken geplaatst en op woensdag 6 november 2013 is het Exploitatiecontract door beide partijen getekend. Wij wensen onze nieuwe enthousiaste pachters veel succes. Bij deze een oproep aan de leden de gezelligheid in de vernieuwde kantine te ervaren onder het genot van een drankje of een maaltijd. NIJC Gevers heeft een legaat uit de nalatenschap van de heer J.E.P. Langendijk ontvangen. Het bestuur is de erfgenamen zeer dankbaar. We zullen zorgen voor een passende bestemming van het legaat. Afgelopen zomer is door Marije de Jong een nieuwe website gebouwd. Webmasters Mattijs Mussert voor het tennissen en Leander Stolwijk voor het schaatsen verzorgen de coördinatie van de website. De verschillende commissies hebben de taak ook zelf informatie, foto s en nieuws plaatsen. Een verslag over de website vindt u verderop. Het bestuur wil Ruud Heemskerk hartelijk bedanken voor het opzetten en jarenlang onderhouden van de website. Onze groundsman, Loek Brero heeft aan het eind van het seizoen te kennen gegeven dat hij gaat stoppen. Dit wordt door het bestuur zeer betreurd. Door de inzet en betrokkenheid van Loek ziet het tennispark er altijd perfect uit met uitstekend bespeelbare tennisbanen. Ook zorgt Loek ervoor dat na het tennisseizoen de tennisbanen worden omgebouwd naar een ijsbaan met een mooie gladde ondervloer. Het bestuur is nog bezig met het zoeken naar een opvolger of een andere oplossing. Verderop in dit boekje kunt u diverse uitgebreide verslagen vinden van de verschillende disciplines van onze vereniging. Mooie sportieve prestaties op de ijsbaan en op ons mooie sportcomplex en vele activiteiten worden in deze verslagen verder toegelicht. 4

5 Tijdens de bespreking van het financiële verslag door Edwin Compier zal ook toelichting worden gegeven op lopende zaken en actiepunten uit de vorige ALV. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar heeft onze voorzitter, Freerk Falkena al aangekondigd dat hij dit jaar zijn functie zal neerleggen. Het bestuur is nog niet geslaagd in het vinden van een opvolger. Tot die tijd zal Erik van den Berg als vicevoorzitter de taken waarnemen. Kijkend naar de toekomst, zal onze aandacht met name uitgaan naar het werven en koesteren van vrijwilligers,het verdelen van taken in overzichtelijke delen, het verbouwen van de kantine en het verder verfraaien van het park. De tennisverlichting is nog niet naar ieders tevredenheid. We gaan onderzoeken en de mogelijkheden bekijken hoe we dit kunnen verbeteren. Ook zijn we aan het onderzoeken hoe we de parkeergelegenheid kunnen uitbreiden. Bij de behandeling van de begroting door Edwin Compier zullen ook nog verdere toekomstplannen worden besproken. Wij wensen u een sportief en gelukkig verenigingsjaar toe. Namens het bestuur, Mirjam de Ridder 5

6 In Memoriam Job de Ridder

7 Bij het afscheid van Job de Ridder, dinsdag 22 januari 2013 oud-voorzitter Leo Schaap: De Noordwijkse IJsclub heeft gisteravond op indrukwekkende wijze afscheid genomen van Job de Ridder. Op een prachtige ijsvloer met helder vriezend weer reed Job de Ridder, begeleid door schaatsers en vrijwilligers, zijn laatste ronde over de door hem zo geliefde ijsbaan. Omdat ik jarenlang met Job in het bestuur heb samengewerkt ben ik gevraagd om hem in deze uitvaartmis te gedenken. Allereerst wil ik namens het bestuur medeleven uitdrukken aan kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden van Job. Jullie hebben een fijne vader, schoonvader en opa verloren. De NIJC wenst jullie daarbij veel kracht en sterkte toe. 7

8 Binnen de NIJC had Job de Ridder een gevleugelde uitspraak; ik ben op zoek naar een kwibus, de desbetreffende kwibus moest voorzitter van het bestuur worden, wedstrijdtrainer, begeleider van de jeugd of een andere taak uitvoeren. Ruud Heemskerk die naast mij staat zal u straks deelgenoot maken van zijn persoonlijke ervaring hoe hij bij de NIJC terecht is gekomen. Het woord kwibus was bepaald niet kleinerend of beledigend bedoeld. Integendeel, Job had voor jong en oud, al of niet gestudeerd, goed of slecht schaatsend even groot respect en benaderde iedereen gelijk. Meestal had hij al iemand op het oog die hij persoonlijk benaderde. Hij belde aan, zette zijn klompen bij de deur en zei, ik moet je even spreken, en dan wist je het al. Er zijn mij geen mensen bekend die zijn open en eerlijke verzoek konden weerstaan. Als het om de NIJC ging had Job een onweerstaanbaar charisma. Hij kon de IJsclub als de beste verkopen; we komen maar 4 keer per jaar bij elkaar. De voorzitter die dit overkwam kreeg meer telefoontjes van de NIJC dan van zijn artsenpraktijk. En de penningmeester in wording die er alleen zou komen voor het financiële beleid kreeg een in potlood geschreven boekhouding in de hand gedrukt en moest er maar iets van zien te maken. De zo gestrikte vaders en moeders van meestal jeugdige schaatsers bleven echter veel langer actief dan ze vooraf hadden ingeschat. Dat kwam omdat er een geweldige sfeer in de club heerst en ook omdat Job door had dat je vrijwilligers niet moest overbelasten en de taken moest verdelen. 8

9 Job had een ideaal; alle Noordwijkse kinderen moesten leren schaatsen en iedereen moest mee kunnen doen. Job had daarbij heel goed door dat een goed draaiende tennisafdeling onontbeerlijk was want subsidie was er niet. Toch waren er wel eens conflicten bijvoorbeeld als de gravelbanen door wild parkeren werden beschadigd. Hij kon flink uitpakken en boos worden. Dat was altijd snel over en kon er daarna zakelijk over gesproken worden. De oogappel van Job was de jeugd. Op het hoogtepunt gingen met 4 bussen meer dan 200 kinderen op iedere zaterdag in de winter naar de Uithof. Hij kende ze allemaal bij naam, wist wie de ouders waren en waar ze vandaan kwamen. Voor de kinderen was het Ome Job zoals ze hem liefkozend noemden ook als hij ze flink had gecorrigeerd als er wat fout was gegaan. De grote sterke bollenkweker heeft menig kind aan de hand gehad en het eerste schaatsen bijgebracht. Aan iedereen die hij niet goed kende vroeg hij; van wie ben jij er een? Job was een echte Binder, hij moest iedere avond de kerktoren zien. Gekscherend zei hij, dat afgezien van de Elfstedentocht die hij in 1986 uitreed, hij misschien één nacht van Noordwijk was af geweest. Hij kon daar heerlijk over vertellen, op zee kwam hij niet, alleen als er tijdens de bloementijd mozaïeken gelegd moesten worden. Toen zijn zus trouwde riep zijn vader de jongens bijeen en vertelde dat ze afscheid moesten nemen, ze zouden haar niet veel meer zien, ze ging op zee wonen! Zo hebben we Job leren kennen. Met mensen was Job verre van beperkt en bepaald niet eenkennig, ook de zeeërs kende hij bij naam, een vreemde of iemand van buiten Noordwijk was net zo welkom. Menige tocht is onder zijn leiding geschaatst al of niet met een schare kinderen erbij. Nieuwkoop, Molentochten, Gouwzee, noem maar op. Hij had altijd schaatsers op sleeptouw en hielp ze tegen de wind in of over slecht ijs. Als de vorst in de lucht kwam en zijn narcissen in de kas al boven de grond stonden, kon hij ze wel in de grond trappen; zo zei hij dat en zo voelde het. IJs en schaatsen daar lag zijn hart en naast de jeugd was de ijsbaan zijn tweede hartstocht. Nog maar kort geleden aan het begin van deze ijsperiode belde Job en vroeg hoe het ging. De ijsbaan moest er zijn voor alle kinderen en ook voor de scholen werd altijd een plek ingeruimd, ook als de openingstijden door de weersomstandigheden beperkt waren. Als het weer het toeliet werd er van alles georganiseerd zoals een mini-elfstedentocht waar soms wel 200 kinderen aan meededen. 9

10 Zonder een sterke thuisbasis kon ook Job zijn werk niet doen. Met Job gedenken wij ook zijn vrouw Leny die ruim twee jaar geleden is overleden. Zij had een grote belangstelling voor het wel en wee van de mensen in de club, als je een keer langs ging vroeg zij honderduit; hoe is het met de jongens en hoe gaat het op school, wat gaan ze doen. Het was goed te merken dat zij door Job overal in betrokken werd. Leny kon goed schrijven en dichten. Daarom schreef Leny alle schaatsdiploma s met de hand. De eerste letter had een andere kleur. Haar handschrift maakte het diploma van de jonge schaatsertjes extra gewichtig. Rond Sint Nicolaas kwam er voor iedere vrijwilligers een banketletter met een gedicht van Leny erbij. Dat was één van de manieren om de vrijwilligers te laten blijken dat hun inzet werd gewaardeerd. Er waren bloemen als je jarig was, bloemen voor speciale gelegenheden en feestjes om de onderlinge band te verstevigen. Op een avond in oktober 2001 kwam Job plotseling bij me langs. Ik schrok, want hij stak meteen van wal. Leo, ik kan het niet meer, er moet iemand anders komen. We waren overrompeld, Job was wel niet meer de oude maar veel hadden we nog niet gemerkt, niet bij de jeugd en niet in het bestuur. Job stond er niet lang bij stil, hij was toen kort van stof en er was weinig uitleg. Later hebben we pas vernomen dat er zich een slopende ziekte had geopenbaard. Job was 32 jaar actief in de NIJC en 22 jaar voorzitter van de jeugdcommissie. Tijdens de ledenvergadering van 11 december 2001 werd Job benoemd tot erevoorzitter van de Noordwijkse IJsclub. Een titel die alleen hij verdiende. Voor zijn verdiensten van de NIJC heeft Job verschillende onderscheidingen gekregen waaronder die van Lid in de Orde van Oranje Nassau op 15 juni De slopende ziekte heeft in de loop van de jaren zijn tol geëist maar tot aan het laatst toe bleef Job geïnteresseerd en werd geweldig ondersteund door zijn familie. Woorden schieten altijd tekort maar ik spreek de wens uit dat Job een inspiratiebron zal zijn, als mens en voor ieder die het schaatsen en het ijs lief heeft. We zullen hem missen. Ik geef nu het woord aan Ruud Heemskerk. Leo Schaap 10

11 Mijn naam is Ruud Heemskerk en ik ben lid van de NIJC Dit verhaal heet: Heb jij iets met schaatsen? Als import Noordwijker en buurman van Chris en Kim was ik op een verjaardag van Chris zo n 14 jaar geleden. Op die verjaardag kwam ik naast een grote vent te zitten, Job geheten, de vader van Chris. Job was makkelijk van stof en hij ondervroeg mij waar ik vandaan kwam en stelde even later de vraag: Heb jij iets met schaatsen? Ik antwoordde daarop dat we op de Rijndijk in Voorschoten een ijsbaan hadden die we vol lieten lopen en dat we altijd als eerste aan het schaatsen waren op de sloten en op de ijsbaan. Ja dat is een landijsbaan zei Job. Dat wist ik niet. Ik stelde de wedervraag: heeft u iets met schaatsen? Een betere vraag kan je Job niet stellen. Job stak van wal: wij gaan iedere zaterdag met 200 kinderen en een stel trainers met 4 bussen naar de Uithof en daar krijgen de kinderen schaatsles. Ik wist eerlijk gezegd niet wat ik hoorde, maar ik had er wel oren naar. Zouden onze kinderen ook mee kunnen? Dat zal nog niet meevallen zei Job, er is een wachtlijst van zo n 60 kinderen en je kind moet eerst 6 jaar zijn. (Sales en Marketing was Job niet vreemd) En hebben jullie ook schaatsen? Ja die verhuren we voor een klein prijsje en anders heb ik nog wel een paar houtjes liggen. Maar jullie gaan dus iedere zaterdag naar de uithof? Hebben jullie in Noordwijk geen ijsbaan? Het had al een paar jaar niet gevroren en ik was me nog niet bewust geraakt van een ijsbaan in Noordwijk. Jazeker, we hebben een echte vierhonderdmeterbaan en een krabbelbaantje aan de Gooweg. Is dat ook een landijsbaan? Nee in de zomer wordt er getennist en als het vriest spuiten wij de baan op. Wij hebben putten geslagen tot aan het grondwater waar het water een vaste temperatuur heeft van 7 graden. Dat pompen we op en spuiten dat met brandweerslangen op het gravel. Die grote vent die naast me zat werd groter en groter. Nou u begrijpt, dat wilde ik wel eens zien en meemaken. Om kort te gaan, Job heeft mij geïnspireerd om bij het spuiten te komen kijken en om daarvan foto s te maken, waardoor ik als vanzelf in de ijsbaancommissie werd getrokken. Door Job zijn onze dochters en ik gaan schaatsen bij de NIJC, ben ik trainer van de jeugd geworden en later trainer en coördinator van de recreanten. Ik weet nu dat ik één van de velen ben geweest die door Job in de vereniging zijn getrokken en dat is een welhaast onnavolgbare verdienste van Job. Job we doen ons best om in jouw spoor te blijven met jou als lichtend voorbeeld in onze gedachten. Door jou schaatsen wij achter een brede rug en voor het windje. De vraag blijft staan: Heb jij iets met schaatsen? 11

12 Job zijn timing wordt gezien als zijn laatste kunstje voor NIJC GEVERS 12

13 13

14 Website We schrijven 1999, Google bestaat al 2 jaar. Voorzitter NIJC: Leo Schaap Telefoongesprek met Leo. Hoi Leo, ik heb gekeken bij de domeinregistraties, van SIDN, en de domeinnamen NYC.NL en NIJC.NL zijn nog vrij. Wat doen we, want we moeten niet al te lang meer wachten voordat iemand anders deze naam kaapt? O.k. doen antwoord Leo. Op 25 november 1999 schrijven we nijc.nl in als onze domeinnaam en daarmee begint de historie van onze website. In de jaren daarna passeerden vele website technieken en sites. CMSen bestonden nog niet HTML en javascript waren in ontwikkeling. De eerste site werd met HTML en javascript interactief gemaakt. Daarna kwam er een tijd dat javascript meer en meer geweerd werd want javascript was clientsite en alles moest serversite. We zijn toen overgestapt naar een open source (gratis) Content Management Systeem. En daar kwamen we weer in aanraking met NYC. Er werden namelijk iedere dag door middenoosten gezanten inbraakpogingen (hacks) gedaan om die NYC plat te leggen. Van schaatsen hadden die gasten niet gehoord. En een verschil maken tussen Y en IJ al helemaal niet. En ze vergaten dat NYC niet in nl lag. Vervolgens vele jaren van werken aan een vernieuwde huisstijl voor de NIJC. Nieuw lettertype, logo, banners, vlaggen, groepslogos, kleurstelling en daarna om het samenzijn van schaatsen en tennis te bekrachtigen naamswisselingen. NIJC werd NIJCDEGEVERS en vervolgens NIJCGEVERS. Het clubblad verdween en maakte plaats voor een jaarboek en uitingen op de website. Digitale fotografie, SEO, Webcams, Twitter, Facebook en Mobieltjes deden hun intrede. Alle ontwikkelingen werden gevolgd. Mijn les. Je kunt veel zijn voor velen, niet alles voor iedereen. We zijn nu 14 jaar verder en dan wordt het ook wel eens tijd om het stokje over te dragen. We hebben het geluk gehad dat we een super webmaster hebben gevonden in de persoon van Marije de Jong en webbeheerders Leander Stolwijk voor het schaatsen en Mattijs Mussert voor de tennis. Samen met redacteuren van de verschillende groepen zullen zij verder vorm geven aan de nieuwe website. Ik dank jullie dat ik webmaster van de eerste uren (14 jaar) heb mogen zijn en wens je nog veel surfgenoegen op nijcgevers.nl Ruud Heemskerk 14

15 15

16 Nijc intikken op google 16

17 Verslag IJsrunners We kunnen weer terug kijken op een mooi seizoen met alle ingrediënten die het langebaan schaatsen zo leuk maken. We hadden 100 kinderen en 16 enthousiaste trainers en hulptrainers. Een deel van deze kinderen had al gebruik gemaakt van de droogtraining op woensdagavond op het Fluksterrein. Op 29 september hebben we met alle kinderen op de Geversbaan een droogtraining georganiseerd om kennis met elkaar te maken en om de pakken en schaatsen uit te geven. 6 oktober was de eerste keer schaatsen, vanaf toen reden er iedere week twee bussen van de firma Brouwer naar Haarlem en weer terug. Op 15 december was de Haarlemse ijsbaan helemaal van de NIJC. Omdat het jeugdschaatsen 40 jaar bestond, stond deze feestelijke avond vooral in het teken van de jeugd. Die was prima vertegenwoordigd, wel 40 kinderen deden mee aan de 100m en 300m wedstrijden. Voor veel kinderen was dit de allereerste keer dat zij een wedstrijd deden. Een gezellige en geslaagde avond. 17

18 In januari was er natuurijs, en veel IJsrunners hebben dankbaar gebruik gemaakt van het prachtige ijs op de Geversbaan. Zaterdag 19 januari was de training niet in Haarlem, maar op onze eigen ijsbaan. Die dag hebben we de schaatsproef geoefend, al met mooie resultaten. Na de warme chocomel hebben we met ouders, broers, zussen en vrienden een Jagermeestertocht gereden. Verbazingwekkend hoeveel kinderen de tocht (bijna) uitgereden hebben! De week erna lag er nog steeds ijs op de Geversbaan en hebben we de echte schaatsproef gedaan. Mooi om te zien hoe snel kinderen het schaatsen leren, en hoeveel plezier ze er aan kunnen beleven. Ook deze dag werd afgesloten met een Jagermeestertocht. 18

19 9 maart was de Elfdorpentocht in Haarlem. We moesten daarvoor vroeg uit de veren, de bussen vertrokken al om 7.15 uur vanaf het Wantveld om op tijd op het ijs in Haarlem te kunnen staan. Er was een leuk parcours uitgezet. Ook al was het niet zo n feest als in Den Haag altijd is, hebben de kinderen een leuke ochtend gehad. Op 30 maart was de mini-elfstedentocht in Den Haag. Dat was weer een spektakel met verklede kinderen en de jacht naar stempels. Ook weer een hele geslaagde middag. Het seizoen werd afgesloten in de Oude Tol in Sassenheim. We hebben gezellig gebowld, bitterballen gegeten, wat gedronken en prijzen en diploma s uitgereikt. In mei zijn we weer gestart met de zomertrainingen op het Fluksterrein, en het is goed om te zien dat er steeds meer kinderen iedere woensdagavond mee komen trainen. De IJsrunners commissie. 19

20 Jaarverslag jeugdrecreanten Met 39 jeugdrecreanten zijn we het afgelopen seizoen gaan schaatsen in Haarlem. Al vele jaren gaan Mariska, Henk, Kees en Marian als trainer mee. Zij hebben weer getracht om de jeugdrecreanten iets beter te laten schaatsen. Maar het gaat vooral ook om ze het plezier in het schaatsen bij te brengen. Dat deze combinatie ons aardig lukt blijkt uit het feit dat er diverse jeugdrecreanten al jaren met ons mee blijven gaan. Fijn dat deze trainers volgend seizoen ook weer meegaan met de jeugdrecreanten. Ook zijn we erg blij met onze invaltrainers: Pim, Mirjam en Arjan. Als een van de vaste trainers niet aanwezig kan zijn dan kunnen we altijd een beroep doen op een van de invaltrainers. Super! Een goede traditie is het geworden om tussen Sint en Kerst met elkaar iets te gaan drinken in de kantine van de ijsbaan. Het was weer erg gezellig, al is de tijd altijd erg kort omdat de bus ook weer op tijd moet vertrekken Ja en wederom konden we weer schaatsen op onze eigen ijsbaan. Wat een luxe en wat zijn we blij dat we voor het publieksuur mogen schaatsen met de jeugdrecreanten. IJsbaancommissie, bedankt dat dit mogelijk is voor de jeugdrecreanten. We kunnen dan met onze groep jeugd bijv. een levende slalom of een estafette doen en zij kunnen op een lege baan veel beter met elkaar de oefeningen doen. Op vrijdagavond moeten zij n.l. in Haarlem op een druk publieksuur schaatsen. We genieten er volop van. Hopelijk gaat het dit seizoen weer hard vriezen en komt er weer een ijsbaan op ons eigen park. 20

21 . 21

22 We konden afgelopen seizoen niet meer schaatsen op de 5 km ijsbaan in Biddinghuizen. Daar de ijsbaan failliet ging. Dit vonden we erg jammer, Wij vonden het altijd een leuk uitje alsof we een tochtje op natuurijs aan het schaatsen waren. We denken hard na over een ander uitje voor dit seizoen. Ook onze afsluitavond is traditioneel geworden. We hebben weer gegourmet in de kantine van de Geversbaan en het was wederom weer een gezellig avond. Op deze avond hebben we afscheid genomen van 8 jeugdrecreanten die vanwege drukte met studie of bijbaantje of vanwege overstap naar de wedstrijdjeugd gestopt zijn. Het was weer een goed en gezellig seizoen. In het nieuwe seizoen zijn er 4 nieuwe jeugdrecreanten, zodat er toch nog een aardig grote groep over is. Namens de jeugdrecreanten, Marian Wiersinga 22

23 Wedstrijdgroep Algemeen Het aantal actieve schaatsers van de wedstrijdgroep bedraagt thans 40 leden. Er is dus geen achteruitgang ten opzichte van vorig jaar. In 2012 zijn een paar personen de ST3 opleiding gaan volgen ( Gertjan Mol en Leander Stolwijk). De opleiding van genoemde personen is nog niet afgerond. Pascal Vergeer is als trainer aan het kader toegevoegd. Het aantal beschikbare trainers baart nog steeds zorgen. Hoewel het moeilijk is een compleet team te vormen is weer mee gedaan aan diverse inter-club wedstrijden. Er zijn hierbij redelijke resultaten gehaald, soms met een aanvulling uit een andere club om een compleet team te krijgen. Uitslagen waren; 7 e plaats bij de Haarlem trofee, 4 e plaats bij de STG Ter Aar trofee met daarbij de overwinning in de ploegenachtervolging in een toernooirecord ( ). Voorts een 6 e plaats bij de Willem Augustin Bokaal en een gedeelde 5 e plaats bij de Kees Jongert Bokaal. Er is op dit moment 1 NIJC-lid in de C-selectie in Haarlem (Lotte Nozeman) en 1 NIJC-lid is opgenomen in de districtselectie Sassenheim (Anouk Timan), Mark v.d. Hulst is uitgenodigd mee te trainen in de selectie van de marathon. Evenals vorig seizoen doet een deel van de ijsrunners mee aan de ijskonijn wedstrijden in Haarlem. Dit zijn mogelijk kinderen die in volgende jaren naar de wedstrijdgroep gaan. Ook dit jaar zijn er een aantal van de ijsrunners naar de wedstrijdgroep gegaan. Op zondagavond 24 Maart is een fantastische sluitingsavond gehouden in de OudeTol te Sassenheim. Op deze sluitingsavond zijn evenals vorig jaar de prijzen uitgereikt. 23

24 Training. Herman Nota heeft weer de toprijders van de NIJC getraind, vaak aangevuld met diverse rijders ook uit de marathon groep. Herman geeft eveneens technische ondersteuning aan de NIJC trainers. Cees Comadeur geeft ondersteuning bij de training aan een deel van de groep van Herman. Herman zet zich nog geweldig in voor de topgroep en de trainers en dat is zeker een compliment waard. De fietstraining gingen weer onder leiding van Gerard Koorn en de skeelertrainingen werden verzorgd door Job, Gertjan, Pascal en Herman, soms aangevuld door Arjan v.d. Meer. De droogtraining op het FLUKS terrein werden gedaan door Herman Nota, Job de Ridder en Ton Plug. Heel goed is dat ook de ijsrunners op het terrein van Fluks door Arjan v.d. Meer en Mark van Ruiten werden getraind. Eind Juni is in een weekend een trainingskamp in Doorn gehouden onder leiding van Job, Herman, Gertjan en Arjan v.d. Meer. Begin januari is een trainingskamp in Erfurt gehouden onder leiding van Job, Herman en Gertjan. Bij dit trainingskamp werd er ondersteuning gegeven door Janke Mol, Astrid v.d. Putten en Wim v.d. Putten. De fietstraining, skeelertraining en de droogtraining zijn goed bezocht. Job de Ridder is voorzitter van de trainersgroep. IJstraining en wedstrijden. Op vrijdag 1 februari is met succes weer een recordwedstrijd gehouden in Heerenveen (60 gereden PR s) en op zaterdag 9 maart is het clubkampioenschap gehouden. Het was een groot succes met heel goed ijs, er werden maar liefst 58 PR s gereden. Bij het clubkampioenschap werden Michelle v.d. Hoek en Stan v.d. Hulst 1 e bij de pupillen. Bij de C junioren werden Lotte Nozeman en Joes van t Wout 1 e. Bij de B junioren werden Melloney Post en Mark v.d. Hulst 1 e. Bij de dames junioren A tot en met de Masters werd Sanne v.d. Poel 1 e. Bij de junioren A t/m Neo-senioren h eren werd Roy Rotteveel 1 e en bij de Masters heren werd Iwan van Kimmenade 1 e. De Clubkampioenen zijn Sanne v/d Poel en Roy Rotteveel geworden. 24

25 De Job de Ridder motivatiebeker voor pupillen werd uitgereikt aan Stan v.d. Hulst. De Harm Meijers Motivatiebeker voor dames werd uitgereikt aan Denise v.d. Hulst en de Harm Meijers motivatiebeker voor heren was voor Jasper Weijers. Evenals voorgaande jaar werden aan het clubkampioenschap 9 niet licentiehouders uit de ijsrunners toegevoegd (mogelijk toekomstig wedstrijdrijders). Deze jonge rijders schaatsten 100/300m. Er werden door diverse mensen weer veel persoonlijke records gereden, Stan v.d. Hulst heeft dit jaar de meeste PR s gereden en werd dus winnaar van de PR-beker. Een deel van de NIJC-rijders heeft deelgenomen aan de baankampioenschappen in Haarlem. Belangrijk is te melden dat Michelle v.d. Hoek en Tessa Veltman op 26 januari mee hebben gedaan aan het jaarlijkse landelijk pupillentoernooi te Heerenveen. Michelle werd 5 e en Tessa 24 e. Het is geweldig aan zo n toernooi mee te kunnen doen en dan ook nog zo hoog eindigen. Wat bijzonder leuk was dat er wederom op de Jhr. Geversbaan kon worden geschaatst. 25

26 Wedstrijdcommissie en wedstrijdgroep. De wedstrijdcommissie wordt gevormd door Jan de Ridder, interim-voorzitter, interim secretaris Harm Meijers, jury en koppeling naar het hoofdbestuur Jelte Wiersinga, Job de Ridder koppeling naar de trainers. De leden Kitty Kiebert, Jeannette Timan en Wim van der Putten zorgen aanvullend voor regelen van taken. Rob Post neemt de coördinatie van de jury over. Voorts is er weinig veranderd in de samenstelling. Uitbreiding van de commissie nog steeds noodzakelijk omdat er best veel werk door weinig mensen wordt gedaan. De wedstrijdgroep bestaat thans uit 11 Pupillen, 6 Junioren C, 5 junioren B, 4 junioren A, 6 Neosenioren en 8 Senioren en masters (totaal 40 wedstrijdrijders). Het huidige aantal wedstrijdrijders tot en met de Neosenioren was slechts 35 (9 pupillen, 10 junioren C, 7 junioren B, 2 junioren A en 7 Neosenioren). Er is moeilijk precies vast te stellen hoe groot de wedstrijdgroep is omdat een aantal marathonners regelmatig traint met de wedstrijdgroep. Toekomstperspectief. De resultaten bij de wedstrijdjeugd was redelijk goed, vele PR s bij de pupillen. Een verbetering naar de top is zeker wenselijk om goed aansluiting te houden met de baanselectie van Haarlem en andere verenigingen. Er moet blijvend hard gewerkt worden aan goede doorstroom van de jeugd naar het wedstrijdschaatsen. Het ziet er onder leiding van Arjan v.d. Meer en Mark van Ruiten goed uit. Ook bij de jury en kader is aanwas zeker nodig. De overstap van het jeugdschaatsen naar Haarlem sluit goed aan bij het wedstrijdschaatsen, omdat een deel van de ijsrunners aan de ijskonijn wedstrijden in Haarlem meedoet. Deelname aan het Clubkampioenschap voor toekomstige rijders blijft een goed idee. Er moet ook gewerkt worden aan aanvulling bij de wedstrijdcommissie. Het zou goed zijn als een deel van de ouders een jury cursus gaat doen. Om te mogen jureren moet men een jury 1 diploma hebben. Een goede ondersteuning van het hoofdbestuur en aansluiting van het jeugdschaatsen blijft belangrijk om de wedstrijdgroep op peil te houden. Namens de Wedstrijdcommissie, Harm Meijers 26

27 Recreanten Terugkijkend op het vorig seizoen moet je toch vrolijk worden! Prachtig ijs in Haarlem maar vooral ook op de eigen ijsbaan in Noordwijk. Het aantal recreanten blijft al jaren stabiel. De vaardigheden laten een ander beeld zien. Sommigen gaan sneller anderen wat minder snel dan voorheen maar.de techniek gaat vooruit! De openingsavond werd redelijk bezocht en was erg gezellig. Onder het genot van een hapje en drankje werden plannen gesmeed en prognoses qua snelheid gemaakt. Er is de laatste jaren gekozen om vooraf geen groepsindeling meer te maken. Zowel op donderdag als op vrijdagavond zijn er voldoende trainers en groepen aanwezig van langzaam tot snel. Om juist wat meer doorstroming te bevorderen kan iedereen dus zelf bepalen bij en met wie zij/hij schaatsen wil. Het resultaat was nog niet onmiddellijk zichtbaar. Blijkbaar zag men elkaar en de trainer als vertrouwd. Het lopend seizoen is er gelukkig wel veel doorstroming zichtbaar. 27

28 De recreantenavond was een redelijk succes, al hadden bij lange na niet alle recreanten in de gaten hoe leuk en gezellig dit samenzijn is! De hoop is dat de avond een vast gegeven in het seizoen wordt en er een wervend effect vanuit gaat. De aanvang van het seizoen had nog een probleem. Op de trainersbezetting kwamen we iemand tekort! Gelukkig heeft Wim Schelvis zich, samen met Dirk Klinkenberg opgeofferd om de training van een vrijdaggroep te verzorgen. We hebben afgelopen seizoen op Haarlem weinig ongevallen gezien! Misschien was het ijs nog beter dan andere jaren of is het vooral aan onze trainers en de eigen inzet te danken? Punt van aandacht blijft wel de veiligheid op het ijs. Geef elkaar ruimte en rij uit aan de buitenkant. Het ijs op de eigen Jonkheer Geversbaan was helemaal om te smullen! Diverse groepen hebben de training op het Noordwijks ijs verkozen boven die van Haarlem. Een groot compliment voor onze ijsbaancommissie. De recreanten hebben keuze gehad uit de volgende eigen NIJC schaatstrainers Aad Hoogeveen, Erik van den Berg, Mirjam de Ridder, Claus v.d. Zalm, Susan Haasnoot, Wim Schelvis, André Roolfs, Hans de Ridder, Freerk Falkena, Gert Jan Mol, Ruud Heemskerk, Piet Chris van Dijk en Gerard Bedijn. En natuurlijk de recreanten die het van de trainer overnamen als die er een keer niet bij kon zijn. Allen bedankt! Met vriendelijke schaatsgroet, Gerard Bedijn 28

29 Marathongroep 2012/2013 Afgelopen seizoen deden 29 leden van de Marathongroep mee aan de competitie van de ijsbaan Haarlem. De resultaten waren over het algemeen matig. Alleen in de seniorenklasse C1 en C2 werd goed gepresteerd, Leander Stolwijk en Bob Bisschops werden 4 e en 6 e in het Eindklassement. Bij de C2 werden Sjaak van der Poel en Jan van der Putten 8 e en 11 e. De Masters deden het wat rustiger aan. Bart Stijger haalde regelmatig punten en werd 13 e in het klassement. Bij de M2 werd Paul van Nobelen ook 13 e, Jos Smit klasseerde zich als 14 e bij de M3. Onze dames Anja Mooijekind en Susan Haasnoot begonnen goed aan de competitie maar na een paar wedstrijden moesten ze stoppen vanwege blessures. Bij het kampioenschap van Haarlem haalden Leander en Bob een 7 e en 8e plaats. Onze 2 landelijke rijders waren Joost Vink, A rijder en Eric Bisschops, B rijder. Joost reed een hele goede competitie, haalde veel punten en werd ook nog eens Gewestelijk Kampioen, Grote klasse!! Eric reed goed mee in B competitie en haalde ook zijn punten. Beide toppers hebben overigens besloten te stoppen met ingang van seizoen , wel jammer want waar blijven de opvolgers??? We konden ook weer op onze Geversbaan een natuurijsmarathon organiseren. Het was een leuke maar zware wedstrijd op een goed geprepareerde baan. Bij de Dames werden Denise van der Hulst, Anja Mooijekind en Lisanne de Jong 1, 2 en 3. Bij de senioren Eric Bisschops, Roy Rotteveel en Leander Stolwijk. Bij de Masters Wim van der Slot, Bart Stijger en Rob Bisschops. 29

30 De jonkies Mark van der Hulst en Leander Stolwijk C1 rijders De 3 oudste krasse knarren van de Marathongroep. v.l.n.r. Frans Koeman (66), Rob Bisschops (64), Simon Rog (63) Onze Afsluitavond werd dit jaar georganiseerd door ondergetekende. Het was een gezellige avond met Chinees buffet en daarbij een schitterend optreden van de Nederlands kampioen tafelgoochelen Barrie Olivier. Ook werden deze avond de prijzen van het NIJC klassement uitgereikt. Uiteraard werden ook onze trainers bedankt en in de bloemen gezet. Ron Kortekaas C1 en C2. Jan Vreeburg M1 en M2. En Piet-Chris van Dijk M3, die tevens afscheid nam als trainer. 30

31 De Jan de Ridder Trofee werd wederom gewonnen door Joost Vink. Een terechte winnaar, want we kunnen wel stellen dat Joost de beste Marathonner geweest is in de historie van NIJC. OVERZICHT NIJC KLASSEMENT C1 1 e Leander Stolwijk 2 e Bob Bisschops 3 e Ron Kortekaas C2. 1 e Jan van der Putten 2 e Sjaak van der Poel 3 e Iwan van Kimmenade M1 1 e Bart Stijger 2 e Rob Bisschops 3 e Wim van der Slot M2 1 e Paul van Nobelen 2 e Frans Koeman 3 e Theo van der Meer M3 1 e Anton Koomen 2 e Hans van Klaveren 3 e Jos Smit Dames 1 e Susan Haasnoot 2 e Anja Mooijekind Namens marathoncommissie, Simon Rog. De Marathonfamilie Bisschops Bob, Rob en Eric 31

32 IJsbaancommissie Voor het 6de opeenvolgend seizoen een ijsbaan. Het was weer een ouderwetse gezellige ijspret periode afgelopen januari. Na de voorspelling van een vorstperiode, kregen wij, de ijsbaancommissie de ijskriebels. Na een nacht vorst voor hal in de grond, zijn we zondagavond 13 januari begonnen met spuiten. Het vroor 2 graden, eigenlijk te weinig, maar gelukkig zakte het kwik in de loop van de nacht naar -4 tot -7 in de vroege ochtend uren van 14 jan. We moesten haast maken want er werd sneeuw verwacht. Het lukte zowaar om een dun laagje ijs te maken. En toen 's middags de sneeuw kwam, konden we het er, weliswaar met veel mankracht, afschuiven. Na het nodige spuitwerk kwam er dinsdagnacht behoorlijke sneeuwval, zo'n 15 cm. Meer dan 10 man zijn er 4 uur mee bezig geweest om de baan weer sneeuwvrij te maken. Na nog een nacht spuiten, konden we woensdagmiddag open gaan. Het werd meteen gezellig druk. Na de middag opening moest er het nodige aan de baan gerepareerd worden. 's Avonds lag de baan er weer goed bij. Vanaf dat moment werd de baan steeds beter, gladder, en dikker. Vanaf vrijdagochtend vonden ook de scholen weer de weg naar de baan. Zoals bijna elk jaar beet de Witte school het spits af. Zaterdagmiddag was het topdrukte, met ongeveer 1500 bezoekers. De zondagochtend openstelling voor NIJC leden, werd zeer gewaardeerd. En toen er 's middags wederom sneeuwbuien over de baan trokken, konden we dat er met een sneeuwschuiver afschuiven. 32

33 Dinsdagmiddag reed Job, onder grote belangstelling zijn laatste ronde over de baan. Scholen, NIJCers en vele bezoekers, bleven komen. Tot zondag 27 januari kon er volop geschaatst worden. Er is dankbaar gebruik van gemaakt. We hebben zo'n bezoekers mogen verwelkomen, waaronder 1500 kinderen die met school zijn komen schaatsen. 33

34 Ook de NIJCers hebben de baan veelvuldig bezocht. De ijsrunners hebben 2 zaterdagochtenden de baan kunnen gebruiken voor o.a. wedstrijden, en Jager meester tochten. De marathon groep heeft een wedstrijd op de baan gehouden. De wedstrijd jeugd getraind, ook de jeugd recreanten hebben 2 x kunnen trainen. En de donderdag en vrijdag recreanten hoefden niet naar Haarlem voor hun wekelijkse schaatsavond. Dankzij vele vrijwilligers was het weer een geweldige ijsperiode. Gretha Reitsma, ijsbaancommissie. 34

35 Tennisjeugd is voor de jeugdleden van NIJC Gevers een zeer geslaagd en sportief seizoen te noemen. Niet altijd hadden de weergoden het goed met ons voor, maar meestal kwam alles op z n tennispootjes weer terecht. Aftrap was gepland op 31 maart 2013 met een Ouder/Kind-toernooi. Omdat het koude winterweer aanhield, was het niet mogelijk alle tennisbanen in topconditie te krijgen voor dit tennistoernooi. Helaas hebben wij de datum daarom moeten verschuiven naar 8 september Deze dag was wederom, net als vorig jaar, een doorslaand succes. 54 Koppels hebben deelgenomen. Opa s/oma s, vaders/moeders, ooms/tantes speelden met hun (klein)kinderen, neefjes of nichtjes. Een heerlijke lunch werd voorgeschoteld door Floris en Simone en alle kids gingen met een prijs naar huis. Op 27 maart 2013 is een (gratis) Open Jeugd Middag georganiseerd. Het doel: (basisschool)kinderen, lid of geen lid, kennis te laten maken met het spelletje tennis en zo meer jeugdleden aan te trekken. Onze eigen tennislerarengaven deze middag een professionele tennis-clinic aan de kinderen. Van 24 juni t/m 29 juni 2013 waren de Jeugdclubkampioenschappen. Leden in de leeftijd van 7 t/m 16 jaar streden in sportieve en vaak zeer spannende wedstrijden om de felbegeerde prijzen. Onze nieuwe Jeugd Clubkampioenen dit jaar zijn: Emma Barnhoorn en Daan van Ravenstein. 35

36 Als afsluiting van het tennisseizoen is op vrijdag 1 november 2013 een midgetgolf- toernooi georganiseerd bij Adventurepark De Rollygolf. Kinderen speelden in groepjes midgetgolf, konden trampolinespringen en werden tot slot verrast met heerlijke patatjes, snacks, drinken en een ijsje. Als laatste activiteit van de Jeugdcommissie staat een Sinterklaasmiddag op de agenda. Voor onze allerjongste tennisleden wordtop woensdagmiddag 27 november2013 een gezellige middag georganiseerd en op zondag 24 november 2013 kunnen de grotere jeugdleden deelnemen aan het Sinterklaas Dobbelspel. Natuurlijk hopen wij dat Sinterklaas en zijn pieten ook nog een bezoekje zullen brengen in de Vinkenveldhal! Graag willen wij iedereen bedanken die ons heeft geholpen dit tennisseizoen voor de Jeugd van NIJC Gevers weer onvergetelijk te maken. Zonder deze vele extra handjes was het voor ons niet mogelijk geweest alles te organiseren. Namens de jeugdcommissie, Angenita Noordermeer en Crista Zierlein 36

37 Dinsdagavond wintercompetitie en Interne zomercompetitie. Het afgelopen jaar zijn er twee competities georganiseerd. De dinsdagavond wintercompetitie en de interne zomercompetitie. De dinsdagavond wintercompetitie is het afgelopen jaar alleen door de dames gespeeld, omdat er bij de heren geen animo voor was. We hadden slechts 1 heren dubbel inschrijving. Bij de dames deden er 11 koppels mee. De dinsdagavond competitie bestaat uit 2 rondes. In de eerste ronde zijn er meer wedstrijden gespeeld dan in de tweede ronde. Voor het komende seizoen hebben we besloten om maar 1 ronde te spelen, verdeeld over de hele winter. Dit ook i.v.m. de weersomstandigheden. Dit jaar hadden we bij de interne zomercompetitie 42 inschrijvingen bij de dames dubbel en 4 inschrijvingen bij de heren dubbel. Bij de single deden er 17 dames mee en 10 heren. De competitie is verdeeld over 2 rondes. De eerste ronde wordt over het algemeen goed gespeeld. De tweede ronde daarentegen wordt vaak niet afgemaakt. We overwegen dan ook om het volgend jaar anders aan te pakken. Al met al was het een geslaagd tennisseizoen met hier en daar wat verbeterpunten. Silvia van der Ploeg en Annemieke Roubos 37

38 Dames Tennis Op 28 maart vond de slotavond plaats van de dames-wintercompetitie. Dit jaar had de organisatie Paul Sellers uitgenodigd voor een muzikale bingo. Er werd volop meegezongen met de liedjes op de bingokaart. Trudy Koelewijn had aangegeven te gaan stoppen met tennissen en de organisatie van het damestennis, omdat ze meer tijd wil vrijmaken voor haar kleinkinderen. In het geheim was er geld opgehaald om haar te verrassen met een cheque voor een dagje-uit met haar hele gezin. Na de grandioze verloting was het tijd voor de prijsuitreiking. Bij het naar huis gaan kreeg iedereen nog een gadget mee naar huis. Het was een hele geslaagde en gezellige avond. Iedere donderdagochtend waren alle dames van de Geversbaan welkom om te komen tennissen. Van april t/m augustus was er vanaf 9.00 tot uur rackettrekken. In mei kwam Noud van Dam ons wat tactische tips geven om onze prestaties omhoog te kunnen schroeven. In september hebben we het seizoen afgesloten met een Ladies Day. Om 9.00 uur werd iedereen welkom geheten met een kopje koffie met cake, waarna iedereen de banen op ging om drie kwartier te spelen. In de pauze kon men gezellig bijpraten en na een half uur ging men de banen weer op om de volgende wedstrijd te spelen. Na drie wedstrijden stond er een overheerlijke lunch klaar. Dit jaar verzorgd door de nieuwe beheerders, Floris en Simone. Na de lunch werden de prijzen uitgereikt. Het was een hele gezellige dag met mooi weer, waarin de gezelligheid de boventoon voerde. 38

39 Inmiddels zijn we in september weer van start gegaan met de wintercompetitie. Er hebben zich 29 teams ingeschreven die verdeeld zijn over drie poules. Ieder team speelt tegen alle andere teams uit hun poule. Er zijn twee rondes, die in maart afgesloten worden met een feestelijke slotavond, waar ook de prijsuitreiking plaats vindt. Het is vooral een gezellige en sportieve competitie. Anneke v.d.weijden en Marion Kuijper 39

40 Kaderleden seizoen SCHAATSEN Coördinatoren 2012 G. Bedijn recreanten 2004 H. Meijers wedstrijdgroep 2009 S. Rog marathon 2007 M.J.L. Wiersinga-de Ridder jeugdrecreanten 2012 A.T.J. van der Meer ijsrunners Abonnementenregistratie en afhandeling 2005 V. Stolwijk Coördinatie trainingspakken 2004 C. Rotteveel-Hoogerwerf wedstrijdgroep 2007 M.J.L. Wiersinga-de Ridder jeugdrecreanten 2012 N. v.d. Meer ijsrunners Slijpen en verhuur schaatsen 1987 A.P. Vink / J.P.J. de Ridder slijpen 2012 N. v.d. Meer verhuur Lid baancommissie kunstijsbaan Haarlem 2008 R. Weijers Contactpersoon voor de media 1995 J.J.W. Wiersinga (diverse berichtgevingen) Redactie De Doorloper 2009 L. Stolwijk redactie-adres Trainers Marathon 1995 J.M. Vreeburg 2008 P.C. van Dijk JSL ( 98);; A trainer ( 05) 2009 R. Kortekaas Trainers Jeugdrecreanten 1999 M.J.L. Wiersinga-de Ridder coördinator JSL ('95) 1997 C. v.d. Luijt JSL ('95) 2002 H. de Ridder 1999 M.M.M. Wiersinga Invaltrainers Jeugdrecreanten 2007 P. Schelvis 2011 A.T. J. van der Meer 2011 M.J.A. de Ridder 40

41 Scheidsrechter wedstrijden 1984 A.L.J. van der Meer D-bevoegd 2003 J.W.J.M. de Ridder 2 gewestelijk Wedstrijdjury 1993 J.J.W. Wiersinga Coördinator / jury C 2005 M. Compier jury W. Herûer-Beuk jury B 2010 M. Koomen jury A. Kriek jury A 1980 A.L.J. van der Meer D-bevoegd 1991 H. Meijers jury B en starter 1991 A. Mooijekind-Van der Weiden jury B 2006 P.J. Oortwijn jury 1 en EHBO 1993 H. de Ridder hulpstarter 1993 J.P.J. de Ridder hulpstarter 2003 J.W.J.M. de Ridder jury C.J.M. Rotteveel jury A 2005 C. Rotteveel - Hoogewerf jury L.J.J. Schaap 2006 M. Verdoes jury G. Vink jury B 2010 L. Weenk jury R. Weijers jury B 2012 R. Post jury 2 Wedstrijdcommissie 2008 J.W.J.M. de Ridder voorzitter 2008 H. Meijers secretaris 2009 K. Kiebert 2009 W. v.d. Putten 2003 J.J.W. Wiersinga 2009 J.J. de Ridder 2010 J. Timan de Kluiver Trainers Wedstrijdjeugd 1991 G. Koorn ABO ('77); Recr. Sportl. A; A-trainer ('86) 2009 G.J.N. Mol JSL ( 98) 2009 H. Nota ST T. Plug ST J.J. de Ridder CIOS ALO ST3 [ ABO = Algemene Basis Opleiding Sport ] [ JSL = Jeugd Schaats Leider (KNSB-diploma) ] Fietstraining wedstrijdjeugd 1995 G. Koorn Skeelertraining wedstrijdjeugd 2008 J.J. de Ridder 2009 G.J. N. Mol 2011 H. Nota 2011 F.B. Falkena 41

42 Trainers / begeleiders IJsrunners 2010 A.T.J. van der Meer coӧrdinator 2011 F. de Boer 2011 M. v.d. Hoek 2012 F. v.d. Noort 2012 W. v.d. Putten jr 1999 H. de Ridder JB1 ( 09) 1972 J. P.J. de Ridder ABO ( 80);;JSL( 81) 2004 M.A.M. van Ruiten 2012 L. van Slooten 2008 A. v.d. Slot 2012 W. v.d. Slot 2011 K. Steenvoorden 2011 L. Steenvoorden 2011 A. Stolwijk 2012 I. van Veldhuizen 2004 M.C.A. Zonneveld JB1 ( 09) Invaltrainers IJsrunners 2008 E. v.d. Berg 1998 J. de Boer JB1 ( 09) 2008 P. v.d. Brink 2011 J. van Duijn 2008 F.B. Falkena 2007 M. van Grieken 2011 R.P. Heemskerk 2002 B. Heruer 2010 I. van Kimmenade 2008 W. Loos 2007 G.J. Mol JSL ( 98) 2008 M. v.d. Niet 2005 J.P. v.d. Putten 2012 W.J. v.d. Putten sr 2011 M.J.A. de Ridder JSL ( 95) Groep van 5 IJsrunners A. van der Meer N. v.d. Meer H. de Ridder M.A.M. van Ruiten W. v.d. Slot Assistentie achter de schermen IJsrunners 2012 A. van Ginkel 2012 N. v.d. Meer 2009 H. v.d. Niet 2011 M. v.d. Niet 42

43 Trainers Recreanten 2002 G. Bedijn coördinator 2006 E. v.d. Berg 2012 P.C. van Dijk 2012 F. Falkena 2008 H.S. Haasnoot 2002 R.P. Heemskerk 1991 A.T.L. Hoogeveen JSL ('91) 1998 G.J.N. Mol JSL ( 98) 2010 H. de Ridder 2005 M.J.A. de Ridder JSL ( 95) 2004 A. Roolfs JSL ( 03) 2008 M. v.d. Zalm IJSBAAN IJsbaancommissie 2003 J.W.J.M. de Ridder voorzitter 1991 G. Reitsma-Kalse secretaris/p.r C.W.A.J. Spruyt penningmeester 2008 P. v.d. Brink ijsmeester/techn R.P. Heemskerk fotograaf/website 2008 H. van der Niet algeh.assistentie/orde 2012 M.J.B. van der Niet ijsmeester/assist J.P. Passchier algeh.assistentie 2012 J.P. van der Putten ijsmeester/assist 1999 J. de Ridder spuitploeg/ehbo 1989 J.P.J. de Ridder ijsmeester 1994 J.J.W. Wiersinga toezichthouder Verkoop abonnementen en entreekaartjes 1996 C.W.A.J. Spruyt contactpersoon Contactpersoon voor de media 1991 G. Reitsma-Kalse kranten,radio enz. TENNIS Tenniscommissie P. Weterman voorzitter S. Ruigrok secretariaat E. de Bes sponsorcommissie B. de Mooy toernooien senioren R. Giffard jeugdzaken C. Zierlein jeugdzaken A. van Dam tennisles E. den Hollander TV de Gevers, secr. Interne competitie zomer / winter S. van der Ploeg A. Roubos 43

44 Toernooien senioren B. de Mooij J. v.d. Deijl M. Jansen J. v.d. Niet M. v.d. Deijl M. Schuitemaker T. v.d. Ploeg Dames rackettrekken- wintercompetite donderdagochtend L. van Dam M. Kuiper A. van der Weijden Heren rackettrekken zaterdagmiddag L. van Rossum Mix rackettrekken vrijdagavond F. Donker S. Donker-Koeman Jeugdzaken R. Giffard C. Zierlein Activiteiten competitie (TV de Gevers / KNLTB) L. Guijt voorzitter E. den Hollander secretariaat C. Disseldorp penningmeester C. Zierlein comp. senioren voorjaar E. Arp comp. senioren najaar R. Giffard competitie jeugd Tennisleraren A. van Dam B. de Ridder R. Broekhof D. van Dam Sponsorcommissie E. de Bes J. van der Deijl A. de Lange A. Hoogeveen Communicatie A. de Lange 44

45 BESTUUR Ereleden van de NIJC 1989 J. de Kluiver 1997 C.W.J. v.d. Zalm 1997 N. Honsbeek-Ladan 2001 H. Honsbeek 2001 J.L.J. de Ridder 2003 A.T.M. Mooijekind-v.d. Weijden 2005 L.J.J. Schaap 2005 J. v. Klaveren 2009 B.H. de Haas 2009 A. P. Vink 2010 D. v.d. Klugt 2010 H. Meijers 2010 J.P.J. de Ridder 2010 R.B.M. Verhoef Leden van verdienste van de NIJC 1990 L.P.W. van der Zalm 1992 D. de Lincel-de Ridder 1992 J. P.J. de Ridder 1992 A.P. Vink 1992 J.L.J. de Ridder 1992 H. Meijers 1992 G. Vogelaar 1992 A.L.J. van der Meer 1995 J.G.J. Turk 1995 B.H. de Haas 1995 M. Hoogervorst-Verhart 2001 J. Koek-Caspers 2002 J. Kuiper Hettinga 2009 H. Heuzen 2012 R.P. Heemskerk 2012 A.T.L. Hoogeveen 2012 W. Schelvis 2012 J. Timan- de Kluiver Erevoorzitter van de NIJC 2001 J.L.J. de Ridder Gouden Schaats van de NIJC 1976 J P.J. de Ridder Legpenning in brons van de gemeente Noordwijk 1992 J.L.J. de Ridder Vrijwilliger van het jaar van de gemeente Noordwijk 1996 H. Meijers 1998 H. Honsbeek 1999 J.L.J. de Ridder Erelid van het Gewest J.L.J. de Ridder 45

46 Lid van verdienste van het gewest Noord-Holland - Utrecht 2008 J.P.J. de Ridder Leden van verdienste van het district Sassenheim 1992 D. de Lincel-De Ridder 1992 J.L.J. de Ridder 1992 J.P.J. de Ridder 1992 A.P. Vink Bestuur van de NIJC 2010 F.B. Falkena voorzitter 2004 M.J.A. de Ridder secretaris 2005 E.P.M. Compier penningmeester 2010 E. v.d. Berg vicevoorzitter 2012 A.T.J. van der Meer lid 2008 B. Punt lid 2003 J.W.J.M. de Ridder lid 2012 P.M. Weterman lid 2007 J.J.W. Wiersinga lid Notuliste van het Bestuur 2008 M. Compier Ledenadministratie 2003 V. Stolwijk 2008 M. Verdoes Website NIJC Gevers 1999 R.P. Heemskerk 2013 M. de Jong 2013 M. Mussert 2013 L. Stolwijk Kascommissie 2010 G. Bedijn 2011 S. Haasnoot 2012 C. van der Luijt Kantine-exploitatie 2013 F. Donker 2013 S. Donker-Koeman Beheersoverleg parkonderhoud 2010 E. v.d. Berg 1996 J.W.J.M. de Ridder Parkonderhoud 2003 L. van Brero 46

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015 ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015 TV De Delftse Hout Jaarverslag 2015 pag. 13 januari 2016 Jaarverslag Jeugdcommissie 2015 Het jaar begon met ons jaarlijks bezoek aan de Kidsday van het ABN AMRO Toernooi. Op

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4 December 2015

Nieuwsbrief nummer 4 December 2015 Nieuwsbrief nummer 4 December 2015 Beste tennisvrienden, sponsors en adverteerders, Het tennisseizoen van 2105 zit er weer op. Het bestuur wenst iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Jeugdschaatsen 2014-2015

Jeugdschaatsen 2014-2015 Jeugdschaatsen 2014-2015 www.ijsverenigingwoubrugge.nl www.ijsclubhoogmade.nl Algemene inleiding Welkom bij De ijsvereniging Woubrugge en de IJsclub Hoogmade. Bij ons kun je leren schaatsen gewoon omdat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Lidmaatschap en abonnementsaanvraag Seizoen 2012-2013

Lidmaatschap en abonnementsaanvraag Seizoen 2012-2013 Lidmaatschap en abonnementsaanvraag Seizoen 2012-2013 Kudelstaart, 31 mei 2012, Beste STG VZOD leden, Het is weer zover! De ijsbanen maken zich alweer op voor het seizoen 2012-2013. Ook wij treffen onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief 29 4 JULI

Nieuwsbrief 29 4 JULI Nieuwsbrief 29 4 JULI 2017 www.bcscarabee.nl Hallo beste leden! Hierbij de tweede nieuwsbrief van 2017! In deze editie nog een paar laatste weetjes van dit seizoen. De vakantie staat ook weer voor de deur

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Beste schaatsliefhebber, De eerste nieuwsbrief is goed ontvangen dus de hoop is er, dat ik regelmatig wat stof binnenkrijg voor een mooi stukje in de nieuwsbrief. Een aantal van

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014.

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. BESTE SCHAPEKOLKERS, Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. Wat kun je allemaal in deze nieuwsbrief lezen Nieuws van de Technische commissie Sponsorcommissie Jeugdcommissie mbt een jeugdtoernooi

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Prettige Jaarwisseling

Prettige Jaarwisseling Prettige Jaarwisseling Namens alle rijders en begeleiders van de Baanselectie Amsterdam Het jaar 2015! In deze nieuwbrief In deze nieuwsbrief zullen wij het een en ander vertellen over de prestaties van

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4 Oktober 2016

Nieuwsbrief nummer 4 Oktober 2016 Nieuwsbrief nummer 4 Oktober 2016 Beste leden, Het tennisseizoen van 2016 zit er bijna op. Toch wordt er nog op ons tennispark druk getennist op de maandagochtend door de koffie tossers. Ook is er begonnen

Nadere informatie

Interne vrijdagavond-competitie

Interne vrijdagavond-competitie Interne vrijdagavond-competitie Op 23 september begint TVN s gezellige interne vrijdagavond- competitie. Iedereen vanaf 16 jaar mag meedoen!! Geef je op met of zonder partner! Je speelt één dubbelpartij

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora.

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis  Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. Nieuwsbrief nr.8 SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. VOOR IN JE AGENDA: Elke dinsdag v.a. 19.30 uur

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Informatieboekje van TC Noordwijk

Informatieboekje van TC Noordwijk Informatieboekje van TC Noordwijk In dit boekje: 1.Tennis Club (TC) Noordwijk... 4 2. Het bestuur en commissies... 4 2.1 Bestuur... 4 2.2 Commissies en aanspreekpunten... 4 3. Clubhuis... 5 4. Contributie...

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014

Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014 Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014 Inloopavond / open school Dit jaar waren wij weer aanwezig op de inloopavond en hebben ons daar gepresenteerd om u en andere ouders enthousiast

Nadere informatie

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours 2015-2016 We kunnen terug kijken op een zeer enerverend seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten. Dit zowel sportief gezien, maar zeker als club.

Nadere informatie

Toch overheerst positiviteit en wil ik alle vrijwilligers en commissies bedanken voor hun tomeloze inzet, al het werk en vaak ook geduld.

Toch overheerst positiviteit en wil ik alle vrijwilligers en commissies bedanken voor hun tomeloze inzet, al het werk en vaak ook geduld. Inleiding TV de Gouw is een vereniging waar zowel men op prestatief als op recreatief niveau kan tennissen, zomer en winter, overdag en s avonds, alle dagen in de week. Daarnaast bieden we een veilige

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

NAAM BEDRIJF VEENSHUTTLE 40 JAAR!! Ben jij ook in voor een feestje? Hou dan zaterdag 21 april vrij in je agenda!

NAAM BEDRIJF VEENSHUTTLE 40 JAAR!! Ben jij ook in voor een feestje? Hou dan zaterdag 21 april vrij in je agenda! NAAM BEDRIJF MINI DIGI SHUTTLE Groot nieuws! Nieuwsbrief 1 2018 Mijdrecht januari 2018 VEENSHUTTLE 40 JAAR!! Ben jij ook in voor een feestje? Hou dan zaterdag 21 april vrij in je agenda! We vieren dit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Het programma voor het 50-jarig jubileum werd niet alleen beperkt tot een jubileum weekend. De jubileum

Nadere informatie

Nieuwe trainers Sporting Heerlen. Hub Essers overleden. Fernando Ricksen eregast bij Sporting Heerlen - ZSV

Nieuwe trainers Sporting Heerlen. Hub Essers overleden. Fernando Ricksen eregast bij Sporting Heerlen - ZSV Nieuwe trainers Sporting Heerlen Sporting Heerlen heeft de technische staf voor het seizoen 2015/2016 compleet. Als trainer voor Sporting Heerlen 2 is Martè Streng aangesteld en als leider Wiel Ruminski.

Nadere informatie

Poelster jaargids 2014/2015

Poelster jaargids 2014/2015 Poelster jaargids 2014/2015 Informatie over de Amstelveense schaatsvereniging de Poelster Voorwoord Welkom bij de Amstelveense schaatsvereniging de Poelster! In deze digitale jaargids vind je als lid van

Nadere informatie

Beste ouders en verzorgers,

Beste ouders en verzorgers, Beste ouders en verzorgers, Kijk ook op onze website: www.roomburg.nl ts Kijk ook op Binnenkort onze website: ook op www.roomburg.nl Twitter Binnenkort ook op Twitter ROOMBURG NIEUWSBRIEF Jongste Jeugd

Nadere informatie

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 We kunnen terug kijken op een geslaagd seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten bestuurlijk gezien hebben we vooruitgang geboekt maar

Nadere informatie

Eindfeest/afscheid juf Tineke. Doordraaiochtend

Eindfeest/afscheid juf Tineke. Doordraaiochtend Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Inhoud: Schooljaar 2014 2015 29 juni 2015 Pagina 1: Eindlfeest/afscheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Overstappen naar het. Wedstrijdschaatsen en. wat nu?

Overstappen naar het. Wedstrijdschaatsen en. wat nu? Overstappen naar het Wedstrijdschaatsen en wat nu? Versie 2014 1 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Voorwoord.3 3. Beleid ten aanzien van de trainingen... 4 3.1.Periodisering.. 4 3.1.1 Zomerperiode........4

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sport Voor Gehandicapten s- Hertogenbosch en omgeving

Nieuwsbrief Sport Voor Gehandicapten s- Hertogenbosch en omgeving Nieuwsbrief Sport Voor Gehandicapten s- Hertogenbosch en omgeving Uitgave 3 seizoen 2015-2016 Beste vrijwilligers, Het SVG seizoen 2015-2016 is al weer een tijdje afgelopen. Toch nog even een korte nieuwsbrief.

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2014-2015. Nieuwsbrief 1, sept 2014 Hallo Jeugdleden en ouders, De vakantie ligt alweer twee weken achter ons. De scholen zijn begonnen en langzaam aan rolt alles weer in het bekende ritme. Zo

Nadere informatie

Aan alle ouders, Fijn weekend allemaal! Team Weemewereld. Rapportgesprekken. Voorstelling voor groep 1 tot en met 4. Nieuw zand in de zandbakken

Aan alle ouders, Fijn weekend allemaal! Team Weemewereld. Rapportgesprekken. Voorstelling voor groep 1 tot en met 4. Nieuw zand in de zandbakken 2 4 Nieuwsbrief 39 Maandag 26 vrijdag 30 juni Aan alle ouders, Nog één keer een herinnering, komende dinsdag, 27 juni, doen we als school mee aan de (korte) staking. We beginnen die dag een uur later!

Nadere informatie

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen.

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Manger Cats is een bloeiende tennisvereniging met een sterk familiekarakter. Bij ons staat het prestatieve maar ook het recreatieve tennis

Nadere informatie

December. Tot dan, en pakt elkaar ondertussen allemaal ne keer goed vast! Veel liefs, de groepsleiding

December. Tot dan, en pakt elkaar ondertussen allemaal ne keer goed vast! Veel liefs, de groepsleiding December Normaal gezien beperkt dit voorwoord zich tot de nodige informatie, liefst melig geschreven en met af en toe een verwijzing naar de fratsen van de leiding. Normaal gezien doen wij als Vincies

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei

Nieuwsbrief mei Nieuwsbrief 24 01 mei 2016 www.bcscarabee.nl Hallo beste leden! Hierbij de derde nieuwsbrief van dit seizoen! Er is de afgelopen tijd veel gebeurd binnen Scarabee en wij willen in deze nieuwsbrief zowel

Nadere informatie

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter De Vlecht 18 december 2015 Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! In dit nummer: Vanuit het team 1 Groep 3/4 2 Groep 5/6 3 Sport en Bewegen 4 Afscheid juf José 5 MIKZ / Kerstcollage

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Jaarverslag. Ouderraad

Jaarverslag. Ouderraad Jaarverslag Ouderraad schooljaar 2014-2015 Evertsenstraat 39 3814 SG Amersfoort Telefoon: 033-4701202 Fax: 033-4701219 Email: info@devlindervallei.nl Website: www.devlindervallei.nl Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden.

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden. Van de voorzitter Inmiddels hebben wij de clubkampioenschappen achter de rug en wat was dat heerlijk met elke dag mooi weer!! Alleen op de finaledag iets minder maar het mocht de pret niet drukken met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE Sluitingsdatum nieuwe kopij: 15 juli 2015 Jaargang 3 nr. 5 Juni 2015 redactie@ltcdeschelde.nl MINI/MAX toernooi 2015 Op 21 juni gaan jong en oud het z.g. MINI/MAXI toernooi spelen.

Nadere informatie

UITKOMSTEN PEILING BUSVERVOER. Busvervoer naar Utrecht en Den Haag

UITKOMSTEN PEILING BUSVERVOER. Busvervoer naar Utrecht en Den Haag UITKOMSTEN PEILING BUSVERVOER Busvervoer naar Utrecht en Den Haag Peiling busvervoer Den Haag Formulier toegestuurd aan 78 kinderen 51 antwoorden ontvangen (65%) Bus Carpool Eigen vervoer Argumenten voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN

WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN WEDSTRIJD ATLETIEK PUPILLEN Inhoud wie is de GAC doelstellingen organisatie communicatie & coördinatie trainingsgroepen instroom nieuwe leden kleding & schoenen halen & brengen & afzeggen trainingen procedures

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders,

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders, NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012 1.Beste ouders, December is altijd een drukke maand op school. We zijn op school druk in de weer met allerlei activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)ers, De wintertijd is ingegaan maar dit is geen reden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NTC JEUGD WINTERWONDERTENNIS NTC JEUGD 19 februari 2016

NIEUWSBRIEF NTC JEUGD WINTERWONDERTENNIS NTC JEUGD 19 februari 2016 NIEUWSBRIEF NTC JEUGD 01 2016 NIEUWSBRIEF NR 1 Het tennis seizoen is vol aan de gang! De trainingen zijn begin april begonnen met een nieuwe trainster, de dorpen geel competitie is opgericht, en de reguliere

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Doorloper. April 2013, uitgave 1. ============================================= De eerste Doorloper nieuwsbrief. Onze adverteerders:

Nieuwsbrief. De Doorloper. April 2013, uitgave 1. ============================================= De eerste Doorloper nieuwsbrief. Onze adverteerders: Nieuwsbrief De Doorloper April 2013, uitgave 1 ============================================= De eerste Doorloper nieuwsbrief Zoals in de laatste Doorloper al aangegeven gaan wij de leden vanaf nu informeren

Nadere informatie

Het nieuwe bestuur stelt zich graag even voor

Het nieuwe bestuur stelt zich graag even voor Het nieuwe bestuur stelt zich graag even voor Bestuur Born Atletiek Totaal Even voorstellen, Beste atleten en ouders, wellicht heeft u er nooit zo bij stil gestaan maar achter de schermen is de Stichting

Nadere informatie

Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020. ALV april 2014

Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020. ALV april 2014 Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020 ALV april 2014 Jeugdplan presentatie Achtergrond De jeugd van tegenwoordig Kernpunten jeugdbeleid 2014-2020 Wat gaan we doen? Uitnodiging Waarom een jeugdplan? Jeugd is

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Deze aflevering: Van de voorzitter 3 Eindfeest op zaterdag 8 november 5 Klusdag op zaterdag 15 november 6 Activiteiten kalender 2014 7 Van de ledenadministratie

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen. NOVEMBER 2012 Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.nl VAN DE BESTUURSTAFEL Op maandag 5 november j.l. vond onze

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief oktober 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Nieuwsbulletin mei 2011. Kampioenen

Nieuwsbulletin mei 2011. Kampioenen 1 van 5 09/06/2011 13:45 LTC HARTEN Sportpark Wilhelmina Ginkelseweg Heelsum Introductie Nieuws Kalender Archief AC TC Harten Toernooi Nieuwsbulletin mei 2011 Kampioenen 21 mei was de laatste wedstrijd

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IJSBAAN

NIEUWSBRIEF IJSBAAN NIEUWSBRIEF 01-2012 IJSBAAN Velen van u zullen er geweest zijn, of het gehoord hebben maar voor de genen die het niet weten, onze tennisbaan is 2 weken lang een IJsbaan geweest. Het was een groot succes

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave:

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: 1) Inleiding 2) Structuur OV 2.1) Samenstelling OV 3) Activiteiten 3.1) Schoolfotograaf 3.2) Sinterklaas 3.3) Kerst 3.4) Projectweek rekenen

Nadere informatie

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Voor iedereen die ons een warm hart toedraagt. Hier is de tiende nieuwsbrief van HCOIJ, de laatste van 2013. Boordevol leuke nieuwtjes, foto s, mededelingen

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Luisteren Oefening 2 hobby Willem Linda hockeyen squashen tennissen voetballen bioscoop theater ballet kroegbezoek concertbezoek popmuziek jazz klassieke muziek Spreken Oefening

Nadere informatie

NIEUWBRIEF Competitietennis.

NIEUWBRIEF Competitietennis. NIEUWBRIEF 4-2013 Er is weer veel gebeurt in het Aarlanderveense op tennisgebied. Voor het eerst in de historie is er competitie gespeeld, we hebben nieuwe clubkampioenen en ook de jaarlijkse BBQ is weer

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Vrijdag 21 oktober (vakantie) Weekmarkt Beatrixplein 08.00-16.00 Jongerenwerk 16 + ZuidParker 19.00-23.00

Vrijdag 21 oktober (vakantie) Weekmarkt Beatrixplein 08.00-16.00 Jongerenwerk 16 + ZuidParker 19.00-23.00 Vrijdag 21 oktober (vakantie) Zaterdag 22 oktober Sport in de wijk 15+ Johan Cruijff Court 14.30-16.30 Maandag 24 oktober Opstapprogramma Moedercentrum Doenja 09.00-16.00 Opvoedingsondersteuning Moedercentrum

Nadere informatie

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens).

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens). Nieuwsbrief OBS De 't Iekeblattie Schooljaar 2015-2016 Nummer 118 9 maart 2016 Agenda: Maandag 14 maart Donderdag 17 maart Vrijdag 18 maart Woensdag 23 maart Vrijdag 25 maart Maandag 11 april Woensdag

Nadere informatie

Vanuit het team. De Vlecht. 3 juli 2015. Verjaardagen: In dit nummer:

Vanuit het team. De Vlecht. 3 juli 2015. Verjaardagen: In dit nummer: De Vlecht 3 juli 2015 Wij heten Femke van harte welkom! Wij wensen haar een goede start en veel plezier op onze school. In dit nummer: Vanuit het team 1 Groep 1/2 3 Groep 7/8 4 Sport en Bewegen 5 Vanuit

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Vrijdag 04 november 2011

Vrijdag 04 november 2011 Vrijdag 04 november 2011 Het nationale schoolontbijt. Op donderdag 3 november begon onze schooldag heel gezellig en vooral gezond. Toen de kinderen de klassen binnen kwamen, stonden de tafels gedekt. Supermarkt

Nadere informatie

Ik daag u uit om mij uw bedrijf te laten promoten

Ik daag u uit om mij uw bedrijf te laten promoten Ik daag u uit om mij uw bedrijf te laten promoten Jos de Vos Overzicht Wat ik voor u kan doen Blz. 3-5 Landelijke ijsbanen Blz. 6 Resultaten Blz. 7 Begroting Blz. 8 Sponsorpakketten Blz. 9 + 10 Contactgegevens

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11 Wethouder van Eupenschool Odysseuslaan 6 5631 JM Eindhoven 040-2446044 EUPENBULLETIN 6 februari 2015 nr.11 Inhoudsopgave Afscheid... 1 Rapportgesprekken... 3 Carnaval... 3 Even voorstellen... 3 Wisseling

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Voorzitters van 1969 tot 2013 Grote oefening, veel toeschouwers

Voorzitters van 1969 tot 2013 Grote oefening, veel toeschouwers Voorzitters van 1969 tot 2013. Grote oefening, veel toeschouwers ~ 81 ~ 71 ste jaarvergadering afsluiting jubileumjaar Sluiting jubileumjaar: de 7 en 0 werden weer uit elkaar gehaald door de Burgmeester

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Triade nieuwsbrief Editie

Triade nieuwsbrief Editie Triade nieuwsbrief Editie 4 09-09-2016 DE ZOMERVAKANTIE IS VOORBIJ, DUS NIEUW SEIZOEN IS BEGONNEN! We hopen dat jullie allemaal een goede, leuke en vooral ontspannende zomervakantie hebben gehad en dat

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering ACGV

Algemene Ledenvergadering ACGV TurnAround DIGITAAL april 2015 Algemene Ledenvergadering ACGV Op woensdag 22 april 2015 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ACGV. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd

Nadere informatie