De Nieuwe Meidoorn. Jaargang 10 Nummer 2. April Stichting Wijkraad Tuinzigt/Westerpark Zoekt nieuwe bestuursleden. Colofon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nieuwe Meidoorn. Jaargang 10 Nummer 2. April 2015. Stichting Wijkraad Tuinzigt/Westerpark Zoekt nieuwe bestuursleden. Colofon"

Transcriptie

1 Colofon Eens in de 2 maanden verschijnt de Wijkkrant Tuinzigt-Westerpark Oplage: 4350 Kopij inleveren voor: Bezorging In het weekend van: Als u geen wijkkrant heeft ontvangen kunt u een sturen naar: U krijgt dan zo snel mogelijk alsnog een wijkkrant. Redactie: p/a Postbus CD Breda Advertenties: p/a Postbus CD Breda Drukwerk: Drukkerij Bonne Copyprintservice Spinveld 22D Breda Bezorging: Scouting Sint Martinus Jaargang 10 Nummer 2 De Nieuwe Meidoorn April 2015 Extra vergadering wijkraad 11 maart 2015 met als enig agendapunt "De Nieuwe Meidoorn". Aanleiding voor deze extra vergadering is de heftige reactie in de sociale media op de mededeling van Hans van Agt van Zakenexpert aan "Breda Vandaag" dat er over de invulling van de Nieuwe Meidoorn overleg is geweest met bewoners. Omdat de Nieuwe Meidoorn een aantal keren op de agenda gestaan heeft van de algemene vergadering van de wijkraad, is Hans er ten onrechte van uitgegaan dat dit overleg heeft plaatsgevonden. Hij betreurt deze mededeling en hij biedt voor deze fout dan ook zijn welgemeende excuses aan. Hij dankt de wijkraad voor de mogelijkheid om dit recht te kunnen zetten en hij wil alsnog de plannen toelichten. Alvorens inhoudelijk op de nieuwe plannen in te gaan geeft Hans van Agt een terugblik vanaf het moment (eind 2012) waarop Bob Bergkamp mededeelde dat buurtcentrum De Meidoorn zou worden gesloten tot de (ondanks de acties van de bewoners) daadwerkelijke sluiting per 1 juli In oktober 2013 heeft hij van de gemeente de opdracht gekregen om aan de Nieuwe Meidoorn een zodanige invulling te geven dat het pand haar maatschappelijke toegevoegde waarde voor de buurt blijft houden. Maar het gebouw moet van de gemeente ook marktconforme huur opbrengen. Hij is uitgegaan van de behoeftes in de wijk en, rekening houdend met de voorzieningen die er al zijn, meent hij met de afspraken die er zijn gemaakt met de huurders daarin te zijn geslaagd. Voor de centrale ruimte, welke voorheen bekend stond als "de ontmoetingsruimte", moet de huurder zorgen dat de Nieuwe Meidoorn 7 dagen per week open is en dat er ruimte is voor buurtinitiatieven. In deze ruimte komt het wijkrestaurant. De bewoners met buurtinitiatieven moeten wel huur gaan betalen maar over de prijs is nog niets bekend. In overleg kunnen er afspraken worden gemaakt maar er is in de Nieuwe Meidoorn geen mogelijkheid tot biljarten. 't Honk is in februari 2014 weer open gegaan onder de voorwaarde dat de jongeren uit de buurt in ruil daarvoor activiteiten doen welke ten gunste van de wijk komen. Ook in 't Honk is geen ruimte voor een biljarttafel. Stichting Wijkraad Tuinzigt/Westerpark Zoekt nieuwe bestuursleden. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op. Telefoon: Er ontstaat een heftige discussie. Met name de ouderen zijn zeer teleurgesteld dat er geen mogelijkheid is om te biljarten. De activiteiten die wel worden geboden zijn in de Westerwiek al aanwezig en hoeven dus niet ook in de Nieuwe Meidoorn te worden georganiseerd. Op de vraag of de gemeente bereid is activiteiten van bewoners te faciliteren antwoordt Stan Sadée (sociaal wijkbeheerder van de gemeente) dat de gemeente geen subsidie verleent maar dat er naar mogelijkheden kan worden gekeken en kan worden overlegd met de nieuwe huurder. Na afloop van deze discussie stellen de volgende huurders zich voor: 1. Kober-groep: peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar. 2. De heer Abdul Boudhan. Hij is zorgondernemer en gaat een zorgonderneming beginnen die Zorggroep Tuinzigt" gaat heten. Hij gaat ook de centrale ruimte runnen. Dit wordt het wijkrestaurant. Buurtinitiatieven kunnen met hem worden afgestemd. Een andere tak van zorgonderneming is dagbesteding voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. 3. ATEA-groep/Werk aan de Wijk. Zij bieden allerlei ondersteuning zoals een formulierenbrigade en een repaircafé. 4. AlleeWonen en WonenBreburg gaan gezamenlijk ruimtes huren en spreekuur houden samen met de politie en de buurtmeester. Daarbij zullen ook de wijkconsulenten en de complex-beheerders aansluiten. De plek van WonenBreburg aan de Dijklaan 82 komt hiermee te vervallen. Voorgesteld wordt om een open dag te organiseren. Hans van Agt verwacht dat na het afronden van de verbouwing in april de feestelijke opening in mei 2015 zal kunnen plaatsvinden. Hans van Agt sluit de vergadering maar geeft aan dat er nog mogelijkheid is om contact te leggen met de nieuwe huurders. (zie ook het artikel op pagina 7)

2 Pagina 2

3 Bewoners in actie tegen spoorlawaai in Tuinzigt In februari 2014 heeft een aantal bewoners uit de wijk Tuinzigt aandacht gevraagd voor de toenemende geluidsoverlast door het spoor. Er waren hiervoor twee redenen: 1) De gemeente Breda wilde een studentencomplex laten bouwen op een bouwkavel aan de overzijde van het spoor. De bewoners wilden onderzocht hebben of de geluidsoverlast hierdoor verder zou toenemen. 2) In december 2013 was bekend geworden dat vanaf 2016 tot en met 2022 veel meer goederentreinen - met name s nachts - over het Brabant Spoor zullen gaan rijden. Aangezien in delen van de wijk de geluidsoverlast al ver boven de toegestane wettelijk norm uitstijgt, was voor de bewoners de maat vol. Na meerdere gesprekken met de gemeente werd duidelijk dat er een toename van geluid zou zijn door de bouw van het studentencomplex. De gemeente en de projectontwikkelaar zijn de bewoners een klein beetje tegemoet gekomen door wat geld beschikbaar te stellen om geluidsisolerende maatregelen aan een aantal woningen te nemen. Dit was voor de bewoners onvoldoende, ze zouden dan namelijk nog steeds niet rustig in hun tuin kunnen zitten en s nachts een raam open kunnen zetten. Daarom zijn bewoners een rechtszaak gestart tegen de bouw van het studentencomplex. Niet zozeer om de bouw te voorkomen, maar om de gemeente duidelijk te maken dat de bewoners willen dat overlast door spoorgeluid serieus genomen dient te worden. De rechtszaak hebben de bewoners niet gewonnen, maar de overlast door het spoor heeft hierdoor meer aandacht gekregen. Op 9 maart hebben Tweede Kamerlid Martijn van Helvert (CDA) en andere partijleden uit Breda, een bezoek gebracht aan onze buurt. Inmiddels zijn er over onze specifieke situatie Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Wethouder Bergkamp heeft toegezegd om samen met andere Brabantse gemeenten de druk op te voeren bij Prorail om op korte termijn actie te ondernemen tegen het spoorlawaai. Of dit alles zal leiden tot een acceptabele oplossing voor onze buurt, is de vraag. De bewoners blijven het onderwerp onder de aandacht brengen en willen de gemeente gaan ondersteunen in haar pogingen om maatregelen af te dwingen bij Prorail. Verwendag voor senioren Tuinzigt-Westerpark Woonzorgcentrum Westerwiek Op 18 Juni a.s. organiseren een aantal vrijwilligers weer een feestelijke verwendag voor alle senioren uit Tuinzigt en Westerpark. Het thema is: Met de muziek mee Er zijn leuke optredens zoals: Edwin Mensen, Berry van Huygenvoort en het Jordanees duo Barry en Dominicus van Beeren. Als afsluiter: John de Bever. De gratis toegangsenveloppen liggen bij de receptie van Woonzorgcentrum Westerwiek voor u klaar op dinsdag 9 Juni vanaf uur. op=op De toegangsenveloppen kunnen niet gereserveerd worden! Lokatie: Woonzorgcentrum Westerwiek De zaal gaat open om: uur Adres: Argusvlinder 298 Breda Meer informatie bij: Truus van Zundert Telefoon: Pagina 3

4 Zorgwekkende trend: 'kinderen vaak jonger uitgebuit voor de webcam' Dit blijkt uit internationaal onderzoek. Kinderen lopen op steeds jongere leeftijd risico om seksueel uitgebuit te worden op internet. Uit een groot internationaal onderzoek van de Internet Watch Foundation blijkt er meer materiaal op internet verschijnt die kinderen zelf met hun webcam maken. Het onderzoek is gefinancierd door Microsoft en werd eerder al in 2012 gehouden. Waar de personen in het geanalyseerde materiaal destijds altijd ouder waren dan 13, zijn er nu al kinderen zo jong als 7 jaar gespot. Vaak wordt gedacht dat dit soort materiaal vooral met smartphones wordt gemaakt, maar dat blijkt in de praktijk anders te zitten. Jongeren en kinderen onder de 15 jaar zoeken juist op webcamsites contact met vreemdelingen en verrichten daar seksueel expliciete handelingen, al dan niet gedwongen door hun chatpartner. Die verspreiden de beelden vervolgens op het internet, bijvoorbeeld op het verborgen Tor-netwerk. waarmee ze chatten. De onderzoekers hopen dat ouders vaker in gesprek gaan met hun kinderen over hun online gedrag, zodat de risico's duidelijker worden. Uit eerder Brits onderzoek bleek al dat veel tieners het heel normaal vinden om naakfoto's van zichzelf naar anderen te sturen, wat ook wel 'sexting' wordt genoemd. Door: Randolf Bouwma Vooral meisjes zijn het slachtoffer. Het IFW onderzocht meer dan 4000 foto's en video's, die bij elkaar verzameld werden in een periode van drie maanden. Meisjes zijn daarbij veel vaker slachtoffer dan jongens. Zo is in 93 procent van het gevonden materiaal een meisje te zien. Soms delen ze ook hun naam en woonplaats met de persoon Pagina 4

5 Repair Café in Tuinzigt / Westerpark Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! Repareer ze in het Repair Café. Hier kun je veel dingen tegen een (veelal) vrijwillige bijdrage laten repareren. Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook reparatiedeskundigen zijn aanwezig, zoals elektriciëns, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee, Buitenspeeldag 2015 of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Je kunt ook altijd inspiratie opdoen aan de leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter inzage liggen. Elke eerste zaterdag van de maand: in Tuinzigt in De Rozenkranskerk, Meidoornstraat 111, van uur. De organisatoren zijn respectievelijk Stichting Tientjes Breda, Stichting Werk aan de Wijk en stichting WIJ. De werkgroep Buitenspeeldag 2015 wil dit jaar op 10 juni a.s. weer een Buitenspeeldag organiseren. Afhankelijk van de ontvangst van voldoende financiële middelen en de aanwezigheid van voldoende vrijwilligers, wil de werkgroep ook dit jaar weer een Buienspeeldag organiseren op de Nationale Buitenspeeldag. Deze middag gaat dan plaatsvinden op het Nelson Mandelaplein (Meidoornplein) aan de Meidoornstraat. De kinderen uit de wijken Tuinzigt en Westerpark worden via een folder op De Boomgaardschool tijdig hierover geïnformeerd. Hiermede doen wij een oproep voor vrijwilligers en sponsors, om deze jaarlijkse middag weer tot een onvergetelijke middag te laten worden voor de kinderen t/m 12 jaar uit de wijken Tuinzigt en Westerpark. Inlichtingen en aanmelding van vrijwilligers bij: Jan Verstraeten Tel of via Spreekuur in De Nieuwe Meidoorn Iedere 1 e woensdag van de maand houdt de hondenwacht van gemeente Breda spreekuur in de Nieuwe Meidoorn. De hondenwacht start hiermee op woensdag 6 mei en zal van 9.30 tot uur aanwezig zijn in de ruimte van AlleeWonen. Heeft u vragen aan de hondenwacht? Kom gerust langs! Pagina 5

6 Pagina 6

7 Kennismaking met De Nieuwe Meidoorn De Nieuwe Meidoorn wordt op woensdag 20 mei 2015 geopend door Wethouder Patrick van Lunteren U bent welkom vanaf uur en het officiële gedeelte begint om uur. Nu wordt er nog volop verbouwd en geschilderd. Als we binnenkomen valt meteen de nieuwe centrale ruimte op, waar de ontmoetingsruimte c.q. het restaurant zal komen. De ontmoetingsruimte zal geopend zijn van uur tot uur. Deze grote ontmoetingsruimte is ontstaan nu de oude rookruimte en het biljart weg zijn. Het zal dus in de toekomst helaas niet meer mogelijk zijn om te biljarten en te roken in De Nieuwe Meidoorn. De Nieuwe Meidoorn wordt in gedeeltes door vijf huurders rechtstreeks van de gemeente Breda gehuurd. We worden ontvangen door de heer Abdul Boudhan, die de grootste huurder van de vijf is. De andere vier zijn de Atea-groep, Kober en WonenBreburg samen met AlleeWonen. Iedere huurder heeft inmiddels zijn eigen ingang en via de grote oude ingang komt men in de ontmoetingsruimte. Dan is er natuurlijk nog 't Honk, dat een aparte gebruikersovereenkomst heeft met de gemeente Breda en beheerd wordt door Pascal van Dooren. Er zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden in de grote ruimte in De Nieuwe Meidoorn. Mogelijk komen er sportprojecten zoals yoga of gymnastiek. Ook aan de creatieve medemens wordt gedacht, door projecten als tekenen, schilderen en bloemschikken. Misschien komen er filmavonden waar iedereen zich voor kan opgeven. Dit laatste zal afhankelijk zijn van de vraag die er is vanuit de buurt. Verder komt er het restaurant waar iedereen welkom is om tussen uur en uur te komen lunchen of tussen uur en uur te komen dineren tegen schappelijke prijzen. Dagbesteding Tuinzigt wordt georganiseerd door psycholoog mevrouw Jetske Diehl en komt er voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en ouderen met dementie. Het doel is om de cliënten een zinvolle dagbesteding te geven door middel van projecten als sporten, koken, computer lessen volgen en creatief bezig zijn, waardoor ze zich kunnen ontwikkelen en sociale contacten kunnen opdoen in een omgeving waar ze zich veilig voelen. Er is een samenwerking opgezet met de Liduinaschool, die onderwijs en dienstverlening levert aan kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. De Atea-groep is er met een project voor mensen die weinig kans hebben op betaald werk, Werk aan de Wijk en een Formulieren-brigade, die mensen helpt met invullen van allerhande formulieren en omgaan met "Instanties". Wijkconsulente Marja Halters van AlleeWonen, woonconsulent Roger de Leeuwe en huismeester Eric Wassing van Wonen- Breburg, wijkagente Marjan van Malsen, buurtmeester Wil Vermeulen en wijknetwerker Marten Voetman van Surplus Welzijn zullen inloopspreekuur houden. Kober is oudgediende in de nieuwe ploeg van huurders met de voorschool en kinderdagverblijf de Rupsentuin op Meidoornstraat 113 en met de voorschool en peutertuin de Meikevertjes in De Nieuwe Meidoorn. De heer Boudhan en de andere huurders zijn bereid mee te denken over een locatie binnen De Nieuwe Meidoorn, als er buurtinitiatieven zijn. Vanuit dat standpunt kan De Nieuwe Meidoorn na overleg tot uur open blijven, want het moet een ontmoetingscentrum worden, dat open staat voor iedereen uit de wijken Tuinzigt en Westerpark die iets wil organiseren. Foto van de huurders van De Nieuwe Meidoorn Wijkkrant Tuinzigt Westerpark zoekt hulp De redactie van de wijkkrant is dringend op zoek naar vrijwilligers die willen helpen in de redactie en/of de acquisitie van de wijkkrant voor Tuinzigt en Westerpark. De werkzaamheden voor het redactielid betreffen het zoeken of schrijven van geschikte artikelen voor in de wijkkrant, het beheren van de inkomende en het volgen van de twee redactievergaderingen per editie. Tevens zijn zij op zoek naar hulp in de acquisitie. Hierbij ga je op zoek naar nieuwe adverteerders, onderhoud je het contact met de huidige adverteerders en volg je de vergaderingen Heb je interesse stuur dan een naar: Pagina 7

8 Kijk snel op : Actiebonnen op de volgende pagina -> Actiebonnen op de volgende pagina -> Actiebonnen op de volgende pagina -> Actiebonnen op de volgende pagina -> Pagina 8

9 Onderstaande actiebonnen zijn geldig t/m 31 Mei 2015 The Readshop 3e PAK PRINTERPAPIER GRATIS WINKELCENTRUM TUINZIGT WERKT AAN HAAR UITERLIJK Zoals u waarschijnlijk al gemerkt heeft, krijgt het winkelcentrum Tuinzigt een make over. Alles krijgt een fris verfje en de galerij is versierd met banieren en posterhouders. Daarnaast worden beide entrees in een nieuw jasje gestoken. Kortom; de winkeliers zijn er klaar voor en willen u mee laten genieten. Maak daarom met veel plezier gebruik van deze coupon actie. Let op!, deze actie is geldig tot 31 mei Meacy Schraven uit Tuinzigt heeft bij de supermarkt aan de Cypresstraat een dagje uit voor het hele gezin gewonnen naar Bobbejaanland. Door deel te nemen aan een grote kleurplatenactie, maakten deelnemers kans op deze prijs. In totaal kwamen ruim 100 kleurplaten bij de winkel binnen. De winnaar is ontzettend blij met de prijs. Ik vond het al leuk om te kleuren en had niet verwacht dat ik zou winnen. Ik verheug mij op het dagje uit!, laat Meacy weten. De bedrijfsleider vond het bijzonder leuk om de kleurplatenactie te organiseren. "We doen alles wat we kunnen om te zorgen voor tevreden klanten. Daar hoort wat ons betreft ook bij dat we af en toe eens wat extra s doen. Een kleurwedstrijd, waarbij de deelnemers kans maakten op zo n feestelijk dagje uit is een mooie manier om mensen te verrassen", aldus de bedrijfsleider. "We zijn blij met alle inzendingen en hopen dat de winnaar een leuke dag tegemoet gaat. Foto s van de Jumbo actie Paaseieren schilderen op woensdag 1 April Arian Schoemaster 2e PAAR VETERS TOT 90 CM GRATIS Jumbo JUMBO STROOPWAFELS PER 10 VERPAKT 1,33 Maros BIEFSTUK(4 stuks) of VARKENSHAAS (4 stuks) of KIPFILET (1 kg) 6,00 Riccio Kappers BIJ AANKOOP VAN 2 KERASTASE PRODUCTEN HUISMERK PARFUM GRATIS Bloemenspeciaalzaak Verhoeven 2 BOSSEN BLOEMEN NAAR KEUZE 5,00 Etos 2e THERMEN PROCUCT GRATIS Marskramer 20% KORTING OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE UIT ONS HELE BRABANTIA ASSORTIMENT Pagina 9

10 Lekker in je vel, meedoen in je wijk Wie wil niet lekker actief zijn in z n eigen wijk? Veel mensen willen en doen dit al. Voor de mensen die dit wel graag willen, maar door verschillende redenen dit toch niet voor elkaar krijgen, is dit project. Wijkbewoners met een beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch / sociaal gebied) hebben vaak een klein sociaal netwerk. Zij vinden weinig aansluiting bij reguliere activiteiten in de wijk, zoals vrijwilligerswerk en sport/bewegen. Breda Actief gaat sport/beweegactiviteiten en vrijwilligerswerk in de eigen wijken ontwikkelen waar de wijkbewoners vanuit de verschillende groepen aan mee kunnen doen. Dit om de wijkbewoners te activeren en om hun sociale netwerk te vergroten zodat zij zich thuis voelen in hun wijk. Het betreft een periode van 2 x 6 weken: In de eerste 6 weken krijgen mensen een beweegprogramma aangeboden en tegelijk een educatief programma waarin nagedacht en gesproken wordt over wensen, mogelijkheden en actiepunten. Tijdens de tweede 6 weken gaat de deelnemer actief op stap (met of onder begeleiding van) om aan te sluiten bij vrijwilligerswerk of sport in de wijk. Het uitgangspunt is om aan te sluiten bij bestaande activiteiten. Daar waar dit (nog) niet mogelijk is, wordt als tussenstap een tijdelijke activiteit voor de wijkbewoners opgezet. De activiteiten voert Breda Actief uit samen met de bestaande verenigingen en organisaties uit de wijk. Hierdoor komen de wijkbewoners in contact met formele, informele en commerciële organisaties. Deze organisaties komen in contact met de wijkbewoners die mogelijk nieuwe vrijwilligers worden. Sport en vrijwilligerswerk zijn doel op zich én middel om te komen tot activering en participatie. Dit is een initiatief van Breda Actief, en combineert hiermee sport en vrijwilligerswerk aan elkaar. Actief meedoen kan op beide, afhankelijk van wensen en mogelijkheden De wijk Tuinzigt is gekozen als wijk om de 1 ste pilot te starten. Het beweegprogramma kan plaats vinden in De Nieuwe Meidoorn en kan na de meivakantie beginnen. Informatie bij: Corrie Marijnissen Adviseur Breda Actief, vrijwilligerswerk/sport en bewegen Aanwezig: dinsdag en donderdag Bezoekadres: Heerbaan 100 Telefoon: Pagina 10

11 Ik ben Marieke Akkermans, geboren en getogen in Breda, en werkzaam bij Breda Actief als verenigingsadviseur Binnen mijn werkgebied vallen onder andere de wijken Tuinzigt en Westerpark. Via deze weg informeer ik jullie daarom graag over mijn werkzaamheden en ambities in de wijk. Eén van de doelen van mijn werkzaamheden als verenigingsadviseur is het versterken van sportverenigingen door te ondersteunen en adviseren op verschillende gebieden. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan het opzetten van een plan om meer vrijwilligers te werven of aan het meedenken over accommodatievraagstukken. Daarnaast ondersteun ik verenigingen om een grotere maatschappelijke rol in te nemen. Dit doe ik door de verbinding te leggen tussen sportverenigingen en organisaties in de wijk. Organisaties zoals de gemeente, onderwijs, zorg, re-integratiebureaus en het bedrijfsleven herkennen namelijk steeds meer de waarde van de sport. Het is daarom voor sportverenigingen goed om in contact te komen met deze organisaties. Door samen te werken kunnen sportverenigingen en organisaties uit andere sectoren elkaar versterken. Bovendien kunnen ze het huidige aanbod verdiepen en/of verbreden. Kortom, deze samenwerking zorgt ervoor dat de club gericht aan de slag kan gaan om activiteiten aan te bieden die de vereniging versterken. Ben jij betrokken bij een vereniging en ben je benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Of ben je een (maatschappelijke) organisatie die graag de samenwerking op zoekt met sport? Neem dan zeker vrijblijvend contact met me op via onderstaande contactgegevens: Marieke Akkermans Verenigingsadviseur Zuidwest Breda Telefoon: Pagina 11

12 DE LUNET HOUDT DE MOED ER IN Eigenaars Lunet stappen naar rechter. De eigenaars van winkelcentrum De Lunet in Breda hebben zich genoodzaakt gezien naar de rechter te stappen omdat B en W hun verzoek om planschadevergoeding heeft afgewezen. De Van Deursen Group en Interesting Vastgoed hebben in 2006 het winkelcentrum gekocht van Heja, het bedrijf van Jan Hoppen, die met de gemeente Breda afspraken heeft gemaakt om het winkelcentrum te slopen waarna op die plek appartementen zouden kunnen worden gebouwd. Om dat mogelijk te maken zou de bestemming worden gewijzigd van detailhandel in kantoren en woningen. Daartoe zou Jan Hoppen het oude winkelcentrum terugkopen van de Lunet B.V. De bedoeling was dat de ondernemers die in De Lunet zaten zouden overgaan naar het te realiseren groot winkelcentrum bij het NAC-stadion Stada Stores. Helaas kwam er een kink in de kabel toen het bedrijf van Jan Hoppen failliet werd verklaard. Wel werd uitvoering gegeven aan de plannen om bij het NAC-stadion een groot winkelcentrum te bouwen Stada Stores. Een aantal ondernemers uit de Lunet heeft zich ook daar gevestigd. Thans zitten de eigenaars met een winkelcentrum waar ze nauwelijks een kant mee op kunnen, omdat er alleen winkels in mogen worden gevestigd die nu al in Breda zitten en willen verhuizen (om overbewinkeling tegen te gaan) of winkels die een zelfde assortiment voeren als die voorheen in De Lunet zaten. Volgens de advocate van De Lunet, mr. Mieke Geeraedts, had de gemeente de afspraak met Heja niet mogen maken omdat Hoppen op dat moment geen eigenaar was van het winkelcentrum. In de tussentijd geven Marga Lallow -bedrijfsleidster van De Greef (carnavalskleding en stoffen)- en beheerder Cees de Leeuw -voormalig eigenaar van Ceesies Coffee Corner- de moed niet op. De vaste klanten willen dat de Lunet blijft en er zijn ook pluspunten voor de locatie zoals het gratis parkeren. Om klanten duidelijk te maken dat de winkel nog open is hebben de dames van De Greef de hele voorraad van boven naar beneden verhuisd. Verder zijn in de lege ruimte enkele paspoppen geplaatst om alles minder ongezellig te laten ogen. Ook heeft Mijn Kraam zich in inmiddels in de Lunet gevestigd. Mijn Kraam zat op de Ettensebaan maar daar werd de ruimte te klein. Mensen die iets te verkopen hebben, kunnen daar (ruimte op) een kraampje huren. Wat daar wordt verkocht krijgen de mensen op hun eigen rekening gestort. De verwachting is dat dit een aantrekkende werking zal hebben op andere ondernemers. De buitenkant is al een beetje opgeknapt met nieuwe vlaggen en de muren zijn graffitivrij gemaakt maar helaas mag binnen nog geen spijker in de muur worden geslagen. Zo lang de klanten echter blijven komen, houden Marga Lallow van De Greef en Cees de Leeuw de moed er in. Samen Sterker in Tuinzigt, Westerpark en Haagpoort Informatief huisbezoek voor en door senioren. Vanaf half maart starten deze huisbezoeken in de wijken Tuinzigt, Westerpark en Haagpoort. Ouderen zullen langer zelfstandig blijven wonen. Goed om eens met iemand de balans op te maken. Vrijwilligers van Samen Sterker gaan vanaf half maart ouderen in deze wijk bezoeken. Zij geven informatie en advies over allerlei onderwerpen, zoals: Is mijn woning geschikt Heb ik voldoende inkomen Voel ik me veilig Ben ik tevreden over mijn sociale contacten Kom ik geregeld de deur uit Wat doe ik zelf om zo vitaal mogelijk te blijven, beweeg ik voldoende, heb ik een gezond voedingspatroon Ben ik tevreden over mijn dag-invulling Kan ik alles zelf of heb ik hulp nodig Wilt u ook een informatief huisbezoek en hebt u geen uitnodiging ontvangen dan kunt u zich alsnog aanmelden: tel. (076) of SAMEN STERKER is een initiatief van twaalf Bredase organisaties i.s.m. de Gemeente Breda. De huisbezoeken worden uitgevoerd door vrijwilligers van WIJ, Het Rode Kruis Breda, Stib en Humanitas. Pagina 12

13 Tierelantuintjes Wijsheid Tierelantuintjes Aanvaard wat je niet veranderen kan, maar verander dat wat je niet aanvaarden kan. Als je de lat te hoog legt, dan ga je er altijd onder door. De beste weg om uit de problemen te komen is er dwars doorheen. De slak bereikte de ark van Noach door vol te houden. Een dag zonder lach is een verloren dag. Een mens zonder dromen, is armer dan een mens zonder geld. Het slechte wat je een ander toewenst, is het gif wat je jezelf toedient. Het is een wijs persoon, die van een vijand een vriend kan maken. Iedereen kent de tijd, maar heeft geen tijd. Inzicht geeft uitzicht. Je kan beter spijt hebben van de dingen die je gedaan hebt, dan spijt hebben van de dingen die je niet gedaan hebt!!! Je kunt de zee niet oversteken door alleen maar naar het water te staren Loop met je gezicht in de zon.dan valt de schaduw achter je! Nieuwe bezems vegen schoon, maar oude bezems kennen de hoekjes. Vergeet wie je dacht te zijn en accepteer wie je bent. Wanneer je niet kunt worden wat je wilt, wordt het tijd te waarderen wat je bent. Wees jezelf, er zijn anderen genoeg. Tierelantuintjes Pagina 13

14 Hulp bij boodschappen Mensen vinden het fijn dat zij er zelf op uit kunnen blijven gaan, zo lang het kan, zegt vrijwilliger Angelique. Ik heb twee vaste klanten uit de buurt die ik help met de boodschappen in huis halen. Ik doe dat op de zaterdagen, want ik werk zelf full-time. Fijn om te doen naast mijn vaste werk: ontspannend en ik kan flexibel afspraken maken. Eens in de twee weken ga ik met een mevrouw uit het Westerpark, met de rollator of rolstoel in de auto, naar de markt of supermarkt. En met een andere dame uit Princenhage ga ik wekelijks samen naar Albert Heijn. Zij loopt wat moeilijk en gaat graag met iemand samen boodschappen doen. Zij maakt zelf haar lijstje en weet precies wat ze wil hebben. De winkel is voor haar met rollator net op loopafstand. Ze vindt het prettig zelf de producten in de winkel te bekijken of samen iets nieuws te ontdekken. Zo blijf ik erbij betrokken, zei ze laatst. Ik leer er zelf ook van. We doen alles in een rustig tempo. En als we soms erna koffie drinken is er veel te praten. Zo bleek dat we gemeenschappelijke herinneringen hadden aan de camping van mijn grootouders waar zij ook kwam. Ze vertelde me allerlei over vroeger. En mijn huidige zwangerschap interesseert haar: kan ik ook mijn verhaal kwijt! Laatst zegde de andere dame af, omdat ze ziek was. Ik ging tussendoor toch maar even langs om te kijken hoe het gaat. Zo kon ik één van de kinderen inseinen voor wat extra hulp. Het is zinvol werk en ik leer er zelf ook van. Wilt u ook vrijwilliger worden en op deze manier voor mensen iets betekenen? Mail naar of bel (076) Wilt u niet wekelijks, maar wel af en toe een boodschap doen voor iemand? Dat kan ook, als Vriend van WIJ. Mail naar of bel (076) Pagina 14

15 Activiteiten in Tuinzigt en Westerpark in 2015 Kinderactiviteiten: Kinder Komitee Tuinzigt/Westerpark: De activiteiten vinden weer plaats, als zich voldoende actieve vrijwilligers aangemeld hebben. Voor de datums en locaties van de kinderactiviteiten let op de folders via de basisschool, stukjes in BNDeStem, De Bode, het Stadsblad de wijkkrant en op facebook: facebook.com/kinderkomitee.tuinzigtwesterpark Kinderactiviteiten op woensdagmiddag: Elke woensdagmiddag van half twee t/m half vier in t Honk voor de kinderen uit Tuinzigt en Westerpark van 4 t/m 10 jaar. Entree 0,50. Activiteiten voor ouderen uit de wijken Tuinzigt en Westerpark: Westerwiek: Wekelijkse activiteiten: Maandag: Meer Bewegen v. Ouderen, Line-dance, Sjoelen Dinsdag: Info-punt voor vragen over wonen, zorg en welzijn (10.00 u uur); PC café: Cursus computeren op afspraak, Jeu de Boules, kaarten maken o.a. 3D, pergamano, scrap en Cybercafé van u t/m u. Woensdag: Handwerk en schilderclub. Elke 3 de Bingo. Donderdag: Creatieve Workshop met elke maand andere technieken; elke eerste donderdag van de maand: Varia-avond van t/m uur en elke laatste donderdag van de maand: Zing-Mee Vrijdag: Meer Bewegen v. Ouderen combi-gym, Koersbal, gratis boekenuitleen in het Atrium. Rikken, jokeren en sjoelen 7 dagen per week vanaf 13.30u. Elke dag, 's morgens en 's middags, kunt koffie, thee (à 0,75 of 6,- voor een 10-strippen kaart) of een drankje komen drinken. Elke dag kunt u tussen en uur voor 7,50 een warme maaltijd gebruiken. Heeft u een Breda Pas én bent u 65+ dan kost het 5,20. Met vragen kunt u terecht bij de vrijwilligers, docenten en bij het Informatiepunt. Telefoon receptie (076) In de OC ruimte: Maandagmorgen: Meer bewegen voor ouderen Aanvang: uur tot uur. Kosten voor een les zijn 3,00. Iedereen die interesse heeft is welkom. Zumba lessen in de Westerwiek: Vanaf woensdag 8 april zijn er Zumba lessen. De Zumba is voor iedereen die graag op muziek in beweging is. Dit word verzorgd door gediplomeerd Zumba les instructrice Mexim Janzen. Aanvang: uur tot uur(op de 3e woensdag van de maand smorgens) Kosten voor een les zijn 3,00. Iedereen die interesse heeft is welkom. Zorg voor makkelijk zittende kleding, schoenen en een handdoekje Bingo e Pinksterdag Bingo Verwendag Muziekmiddag - met Edwin Mensen, een gastoptreden en een loterij. De muziek wordt verzorgd door: Drive in show Move To The Rhythm Aanvang: uur Wijkraad Tuinzigt- Westerpark Postbus CD Breda E live.nl Wijkagent Tuinzigt Marjan van Wijkagent Westerpark Leon van de Velden Tuinzigtlaan JW Breda T T teksttel. W E BENU Apotheek Acaciastraat HK Breda T F E Huisarts Drs. N. Baban Magnoliastraat CN Breda T W E Prikdienst Westerwiek Van maandag t/m vrijdag 8.30 uur t/m 9.30 u Woonzorgcentrum Westerwiek Argusvlinder 298, Breda Buurtmeester Tuinzigt Wil Vermeulen Dijklaan CE Breda T E Huismeester WonenBreburg Eric Wassing Dijklaan CE Breda T E Woonconsulent WonenBreburg Roger de Leeuwe Schorsmolenstraat VP Breda T E Wijkconsulente AlleeWonen Marja Halters T E Buurtambassadeurs Tuinzigt voor klachten: E voor ideeën: Brievenbus Duindoornstraat 1A Breda-Actief Verenigingsadviseur Zuid-West Breda Marieke Akkermans T E BELANGRIJKE ADRESSEN: Peuterspeelzaal De Meikervertjes Meidoornstraat KB Breda T Kinderdagverblijven : Vlindertuin Zandoogjes SB Breda T E Rupsentuin Meidoornstraat KB Breda T Katholieke basisschool De Boomgaard Wegedoornpage TZ Breda T W E Wijknetwerker Marten Voetman T E Jeugdwerkster Marian Mathijssen T E Boykes Speelhoeve Groentje 13 Fr. Schuurman T Kids-Time en Speeltuin Tuinzigt Suzan Teunisse Abeelstraat 8a/b 4814 HC Breda T E facebook.com/kinderfeest Kinder Komitee Tuinzigt/ Westerpark Tuinzigtlaan JE Breda T E Gemeente Breda Stadsmarinier: Frank Ewals T E Meldpunt Tel Dagelijks bereikbaar van: 8.00 uur t/m uur Op donderdag van: 8.00 uur t/m uur Buiten openingstijden: Alarmnummer Tel Bestrating, Pompen, Riolering, en Wegafzettingen Overlast door Bedrijven Tel Verlichting, Stank, Geluid en Vervuiling Afvalwijzer 2015: h p://www.mijnafvalwijzer.nl Pagina 15

16

Uitnodiging algemene vergadering Wijkraad Tuinzigt/Westerpark

Uitnodiging algemene vergadering Wijkraad Tuinzigt/Westerpark Colofon Eens in de 2 maanden verschijnt de Wijkkrant Tuinzigt-Westerpark Oplage: 4350 Kopij inleveren voor: 24-01-2014 25-07-2014 21-03-2014 19-09-2014 23-05-2014 14-11-2014 Bezorging In het weekend van:

Nadere informatie

Uitnodiging feestelijke heropening van het vernieuwd sport- en speelterrein Boykes Speelhoeve

Uitnodiging feestelijke heropening van het vernieuwd sport- en speelterrein Boykes Speelhoeve Colofon Eens in de 2 maanden verschijnt de Wijkkrant Tuinzigt-Westerpark Oplage: 4350 Kopij inleveren voor: 16-01-2015 24-07-2015 20-03-2015 18-09-2015 22-05-2015 13-11-2015 Bezorging In het weekend van:

Nadere informatie

De algemene vergadering van de wijkraad van 12 juni

De algemene vergadering van de wijkraad van 12 juni Colofon Eens in de 2 maanden verschijnt de Wijkkrant Tuinzigt-Westerpark Oplage: 4350 Kopij inleveren voor: 18-01-2013 19-07-2013 22-03-2013 20-09-2013 17-05-2013 08-11-2013 Bezorging op: 24-02-2013 25-08-2013

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

met o.a. sloop Bornego College vele (nieuwe) activiteiten _Heerenveen-midden in beweging _de Kempenaer actief

met o.a. sloop Bornego College vele (nieuwe) activiteiten _Heerenveen-midden in beweging _de Kempenaer actief maart / april / mei 2014 _nr. in dit nummer onder andere: _Heerenveen-midden in beweging met o.a. sloop Bornego College _de Kempenaer actief vele (nieuwe) activiteiten wijkkrant voor en door bewoners van

Nadere informatie

Nota Bene Bovenkerk. Een greep uit de andere onderwerpen: Zoals iedereen in Bovenkerk heeft gemerkt ondervinden de werkzaamheden

Nota Bene Bovenkerk. Een greep uit de andere onderwerpen: Zoals iedereen in Bovenkerk heeft gemerkt ondervinden de werkzaamheden Nota Bene Bovenkerk Maart 2015 / Nr. 85 De Wijkkrant voor alle Bovenkerkers Met de Fluistervink door het bos Vaar op zondagmiddag 29 maart om 14.00 uur mee met de boswachter in de Fluistervink door het

Nadere informatie

Sociale Zaken. Info. Werkervaring opdoen bij nieuwe Meedoen webshop. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Collectief verzekeren via uw gemeente

Sociale Zaken. Info. Werkervaring opdoen bij nieuwe Meedoen webshop. Borger-Odoorn Coevorden Emmen. Collectief verzekeren via uw gemeente Sociale Zaken Info Nr. 3, jaargang 2013 Werkervaring opdoen bij nieuwe Meedoen webshop Collectief verzekeren via uw gemeente Van de Cliëntenraad Wwb Actieplan Jeugdwerkloosheid Aanvragen beslagvrije voet

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!!

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!! 45e jaargang nummer 10 29 juni 2013 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

4Reportage. 10 Pleegzorg 13 TIP 13 Winnaars 14 Wat gaan we doen? 15 Gielis Beijsstraat

4Reportage. 10 Pleegzorg 13 TIP 13 Winnaars 14 Wat gaan we doen? 15 Gielis Beijsstraat 32 Bewonersblad Wonenbreburg november 2014 10 Pleegzorg 13 TIP 13 Winnaars 14 Wat gaan we doen? 15 Gielis Beijsstraat 4Reportage 7 123sprong 18 Waar gaat uw huur naartoe? 19 Straatfeest aan het Planciusplein

Nadere informatie

Praat mee over ontmoeten in de Ruwaard. Een zaak van alle inwoners. Winterfair 2014 Kinderboerderij De Elzenhoek. 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014

Praat mee over ontmoeten in de Ruwaard. Een zaak van alle inwoners. Winterfair 2014 Kinderboerderij De Elzenhoek. 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kopij

Nadere informatie

Rapport Dedemsvaart LLL Online

Rapport Dedemsvaart LLL Online Rapport Dedemsvaart LLL Online Sybren Bouwsma en Leo Verkaik april 2013 1 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage van een serie focusgroepgesprekken die vanuit het project LLL Online Dedemsvaart zijn gehouden.

Nadere informatie

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws.

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws. BEWAAREXEMPLAAR INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien Deze krant is ook te lezen op themanieuws.nl U staat er niet alleen voor! DICHTBIJ We merken allemaal dat de manier

Nadere informatie

op zoek naar leuk... ...vrijwilligerswerk? scouting De trappers hoogezand verwelkomt Nieuw schip zeus ii

op zoek naar leuk... ...vrijwilligerswerk? scouting De trappers hoogezand verwelkomt Nieuw schip zeus ii devrijwilligerskrant Vrijwilligers Huis aan Huis in de Gemeente Hoogezand-Sappemeer Jaargang 1 Nummer 3 Oplage: 20.000 exemplaren op zoek naar leuk... samenloop voor hoop Op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni

Nadere informatie

Fractie CDA op visite

Fractie CDA op visite nummer 2 Maart 2013 2 Zoekplaatje 3 Verminderen illegaal afval 4 Ouderenproof 6 Wijkcentrum de Hofstee Fractie CDA op visite 7 Problemen met Tramlijn 1 8 Nieuws van de De Bonte Pael foto: Henk Klootwijk

Nadere informatie

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No7 Jaargang 4 juli 2012 Buurtsuper Special! Met onder andere: interview met Auke Oosterhoff, regiomanager van MKB

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

SCHALKWIJK! Blad voor Schalkwijkers nummer 7 December 2014

SCHALKWIJK! Blad voor Schalkwijkers nummer 7 December 2014 MIJN SCHALKWIJK! Blad voor Schalkwijkers nummer 7 December 2014 Van elkaar leren in de Poelbroektuin Gezelligheid met Indisch tintje En ook nog: z Burgemeester trapt door Schalkwijk z Huisvestingsplan

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 colofon Vitirine is een uitgave van Stichting Trivire en verschijnt 4 keer per jaar. Teksten: Eindredactie: Redactieraad Trivire Communicatie Trivire Ontwerp

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Sterrenstof. «Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei. etiket. april - mei 2011

Sterrenstof. «Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei. etiket. april - mei 2011 Sterrenstof etiket april - mei 2011 Periodiek van LETS Utrecht e.o. «Jaargang 17 nummer 93 ««Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei 93 Sterrenstof Waarom LETS? We hebben allemaal wel

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

woonvenster Helvoirt en Haaren maken zich op voor nieuwbouw van Leyenhof en Haarensteyn Wateroverlast door regen Puzzel 9 4 2 2 1 5 www.puzzelpro.

woonvenster Helvoirt en Haaren maken zich op voor nieuwbouw van Leyenhof en Haarensteyn Wateroverlast door regen Puzzel 9 4 2 2 1 5 www.puzzelpro. Adressen en openingstijden Bezoekadres Afrikalaan 92, 5152 MD Drunen Postadres Postbus 127, 5150 AC Drunen T 0416-37 87 80 F 0416-37 32 76 E info@woonveste.nl www.woonveste.nl Openingstijden Maandag t/m

Nadere informatie

Lusten en Lasten. officieel van start. Bas Renne, een actief leven in Doornbos. Ideeën inleveren tot en met 23 mei.

Lusten en Lasten. officieel van start. Bas Renne, een actief leven in Doornbos. Ideeën inleveren tot en met 23 mei. Wijkkrant voor Hoge Vucht, Doornbos, Linie en Belcrum Mei 2009 DEZE MAAND: BUURTBUDGETTEN NORDIC SCENE ADVENDO ZOEKT JEUGD Flats Bernard de Willdestraat worden gesloopt Verhuizen verloopt voorspoedig De

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg WIJ(Z) VOORUIT! Alles over werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg WIJ(Z) VOORUIT! Alles over werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg WIJ(Z) VOORUIT! Alles over werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 specialistische behandeling [ voor cliënten van 0 tot 100 ] De Baalderborg Groep is gespecialiseerd

Nadere informatie