De Nieuwe Meidoorn. Jaargang 10 Nummer 2. April Stichting Wijkraad Tuinzigt/Westerpark Zoekt nieuwe bestuursleden. Colofon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nieuwe Meidoorn. Jaargang 10 Nummer 2. April 2015. Stichting Wijkraad Tuinzigt/Westerpark Zoekt nieuwe bestuursleden. Colofon"

Transcriptie

1 Colofon Eens in de 2 maanden verschijnt de Wijkkrant Tuinzigt-Westerpark Oplage: 4350 Kopij inleveren voor: Bezorging In het weekend van: Als u geen wijkkrant heeft ontvangen kunt u een sturen naar: U krijgt dan zo snel mogelijk alsnog een wijkkrant. Redactie: p/a Postbus CD Breda Advertenties: p/a Postbus CD Breda Drukwerk: Drukkerij Bonne Copyprintservice Spinveld 22D Breda Bezorging: Scouting Sint Martinus Jaargang 10 Nummer 2 De Nieuwe Meidoorn April 2015 Extra vergadering wijkraad 11 maart 2015 met als enig agendapunt "De Nieuwe Meidoorn". Aanleiding voor deze extra vergadering is de heftige reactie in de sociale media op de mededeling van Hans van Agt van Zakenexpert aan "Breda Vandaag" dat er over de invulling van de Nieuwe Meidoorn overleg is geweest met bewoners. Omdat de Nieuwe Meidoorn een aantal keren op de agenda gestaan heeft van de algemene vergadering van de wijkraad, is Hans er ten onrechte van uitgegaan dat dit overleg heeft plaatsgevonden. Hij betreurt deze mededeling en hij biedt voor deze fout dan ook zijn welgemeende excuses aan. Hij dankt de wijkraad voor de mogelijkheid om dit recht te kunnen zetten en hij wil alsnog de plannen toelichten. Alvorens inhoudelijk op de nieuwe plannen in te gaan geeft Hans van Agt een terugblik vanaf het moment (eind 2012) waarop Bob Bergkamp mededeelde dat buurtcentrum De Meidoorn zou worden gesloten tot de (ondanks de acties van de bewoners) daadwerkelijke sluiting per 1 juli In oktober 2013 heeft hij van de gemeente de opdracht gekregen om aan de Nieuwe Meidoorn een zodanige invulling te geven dat het pand haar maatschappelijke toegevoegde waarde voor de buurt blijft houden. Maar het gebouw moet van de gemeente ook marktconforme huur opbrengen. Hij is uitgegaan van de behoeftes in de wijk en, rekening houdend met de voorzieningen die er al zijn, meent hij met de afspraken die er zijn gemaakt met de huurders daarin te zijn geslaagd. Voor de centrale ruimte, welke voorheen bekend stond als "de ontmoetingsruimte", moet de huurder zorgen dat de Nieuwe Meidoorn 7 dagen per week open is en dat er ruimte is voor buurtinitiatieven. In deze ruimte komt het wijkrestaurant. De bewoners met buurtinitiatieven moeten wel huur gaan betalen maar over de prijs is nog niets bekend. In overleg kunnen er afspraken worden gemaakt maar er is in de Nieuwe Meidoorn geen mogelijkheid tot biljarten. 't Honk is in februari 2014 weer open gegaan onder de voorwaarde dat de jongeren uit de buurt in ruil daarvoor activiteiten doen welke ten gunste van de wijk komen. Ook in 't Honk is geen ruimte voor een biljarttafel. Stichting Wijkraad Tuinzigt/Westerpark Zoekt nieuwe bestuursleden. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op. Telefoon: Er ontstaat een heftige discussie. Met name de ouderen zijn zeer teleurgesteld dat er geen mogelijkheid is om te biljarten. De activiteiten die wel worden geboden zijn in de Westerwiek al aanwezig en hoeven dus niet ook in de Nieuwe Meidoorn te worden georganiseerd. Op de vraag of de gemeente bereid is activiteiten van bewoners te faciliteren antwoordt Stan Sadée (sociaal wijkbeheerder van de gemeente) dat de gemeente geen subsidie verleent maar dat er naar mogelijkheden kan worden gekeken en kan worden overlegd met de nieuwe huurder. Na afloop van deze discussie stellen de volgende huurders zich voor: 1. Kober-groep: peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar. 2. De heer Abdul Boudhan. Hij is zorgondernemer en gaat een zorgonderneming beginnen die Zorggroep Tuinzigt" gaat heten. Hij gaat ook de centrale ruimte runnen. Dit wordt het wijkrestaurant. Buurtinitiatieven kunnen met hem worden afgestemd. Een andere tak van zorgonderneming is dagbesteding voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. 3. ATEA-groep/Werk aan de Wijk. Zij bieden allerlei ondersteuning zoals een formulierenbrigade en een repaircafé. 4. AlleeWonen en WonenBreburg gaan gezamenlijk ruimtes huren en spreekuur houden samen met de politie en de buurtmeester. Daarbij zullen ook de wijkconsulenten en de complex-beheerders aansluiten. De plek van WonenBreburg aan de Dijklaan 82 komt hiermee te vervallen. Voorgesteld wordt om een open dag te organiseren. Hans van Agt verwacht dat na het afronden van de verbouwing in april de feestelijke opening in mei 2015 zal kunnen plaatsvinden. Hans van Agt sluit de vergadering maar geeft aan dat er nog mogelijkheid is om contact te leggen met de nieuwe huurders. (zie ook het artikel op pagina 7)

2 Pagina 2

3 Bewoners in actie tegen spoorlawaai in Tuinzigt In februari 2014 heeft een aantal bewoners uit de wijk Tuinzigt aandacht gevraagd voor de toenemende geluidsoverlast door het spoor. Er waren hiervoor twee redenen: 1) De gemeente Breda wilde een studentencomplex laten bouwen op een bouwkavel aan de overzijde van het spoor. De bewoners wilden onderzocht hebben of de geluidsoverlast hierdoor verder zou toenemen. 2) In december 2013 was bekend geworden dat vanaf 2016 tot en met 2022 veel meer goederentreinen - met name s nachts - over het Brabant Spoor zullen gaan rijden. Aangezien in delen van de wijk de geluidsoverlast al ver boven de toegestane wettelijk norm uitstijgt, was voor de bewoners de maat vol. Na meerdere gesprekken met de gemeente werd duidelijk dat er een toename van geluid zou zijn door de bouw van het studentencomplex. De gemeente en de projectontwikkelaar zijn de bewoners een klein beetje tegemoet gekomen door wat geld beschikbaar te stellen om geluidsisolerende maatregelen aan een aantal woningen te nemen. Dit was voor de bewoners onvoldoende, ze zouden dan namelijk nog steeds niet rustig in hun tuin kunnen zitten en s nachts een raam open kunnen zetten. Daarom zijn bewoners een rechtszaak gestart tegen de bouw van het studentencomplex. Niet zozeer om de bouw te voorkomen, maar om de gemeente duidelijk te maken dat de bewoners willen dat overlast door spoorgeluid serieus genomen dient te worden. De rechtszaak hebben de bewoners niet gewonnen, maar de overlast door het spoor heeft hierdoor meer aandacht gekregen. Op 9 maart hebben Tweede Kamerlid Martijn van Helvert (CDA) en andere partijleden uit Breda, een bezoek gebracht aan onze buurt. Inmiddels zijn er over onze specifieke situatie Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Wethouder Bergkamp heeft toegezegd om samen met andere Brabantse gemeenten de druk op te voeren bij Prorail om op korte termijn actie te ondernemen tegen het spoorlawaai. Of dit alles zal leiden tot een acceptabele oplossing voor onze buurt, is de vraag. De bewoners blijven het onderwerp onder de aandacht brengen en willen de gemeente gaan ondersteunen in haar pogingen om maatregelen af te dwingen bij Prorail. Verwendag voor senioren Tuinzigt-Westerpark Woonzorgcentrum Westerwiek Op 18 Juni a.s. organiseren een aantal vrijwilligers weer een feestelijke verwendag voor alle senioren uit Tuinzigt en Westerpark. Het thema is: Met de muziek mee Er zijn leuke optredens zoals: Edwin Mensen, Berry van Huygenvoort en het Jordanees duo Barry en Dominicus van Beeren. Als afsluiter: John de Bever. De gratis toegangsenveloppen liggen bij de receptie van Woonzorgcentrum Westerwiek voor u klaar op dinsdag 9 Juni vanaf uur. op=op De toegangsenveloppen kunnen niet gereserveerd worden! Lokatie: Woonzorgcentrum Westerwiek De zaal gaat open om: uur Adres: Argusvlinder 298 Breda Meer informatie bij: Truus van Zundert Telefoon: Pagina 3

4 Zorgwekkende trend: 'kinderen vaak jonger uitgebuit voor de webcam' Dit blijkt uit internationaal onderzoek. Kinderen lopen op steeds jongere leeftijd risico om seksueel uitgebuit te worden op internet. Uit een groot internationaal onderzoek van de Internet Watch Foundation blijkt er meer materiaal op internet verschijnt die kinderen zelf met hun webcam maken. Het onderzoek is gefinancierd door Microsoft en werd eerder al in 2012 gehouden. Waar de personen in het geanalyseerde materiaal destijds altijd ouder waren dan 13, zijn er nu al kinderen zo jong als 7 jaar gespot. Vaak wordt gedacht dat dit soort materiaal vooral met smartphones wordt gemaakt, maar dat blijkt in de praktijk anders te zitten. Jongeren en kinderen onder de 15 jaar zoeken juist op webcamsites contact met vreemdelingen en verrichten daar seksueel expliciete handelingen, al dan niet gedwongen door hun chatpartner. Die verspreiden de beelden vervolgens op het internet, bijvoorbeeld op het verborgen Tor-netwerk. waarmee ze chatten. De onderzoekers hopen dat ouders vaker in gesprek gaan met hun kinderen over hun online gedrag, zodat de risico's duidelijker worden. Uit eerder Brits onderzoek bleek al dat veel tieners het heel normaal vinden om naakfoto's van zichzelf naar anderen te sturen, wat ook wel 'sexting' wordt genoemd. Door: Randolf Bouwma Vooral meisjes zijn het slachtoffer. Het IFW onderzocht meer dan 4000 foto's en video's, die bij elkaar verzameld werden in een periode van drie maanden. Meisjes zijn daarbij veel vaker slachtoffer dan jongens. Zo is in 93 procent van het gevonden materiaal een meisje te zien. Soms delen ze ook hun naam en woonplaats met de persoon Pagina 4

5 Repair Café in Tuinzigt / Westerpark Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! Repareer ze in het Repair Café. Hier kun je veel dingen tegen een (veelal) vrijwillige bijdrage laten repareren. Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook reparatiedeskundigen zijn aanwezig, zoals elektriciëns, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee, Buitenspeeldag 2015 of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Je kunt ook altijd inspiratie opdoen aan de leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter inzage liggen. Elke eerste zaterdag van de maand: in Tuinzigt in De Rozenkranskerk, Meidoornstraat 111, van uur. De organisatoren zijn respectievelijk Stichting Tientjes Breda, Stichting Werk aan de Wijk en stichting WIJ. De werkgroep Buitenspeeldag 2015 wil dit jaar op 10 juni a.s. weer een Buitenspeeldag organiseren. Afhankelijk van de ontvangst van voldoende financiële middelen en de aanwezigheid van voldoende vrijwilligers, wil de werkgroep ook dit jaar weer een Buienspeeldag organiseren op de Nationale Buitenspeeldag. Deze middag gaat dan plaatsvinden op het Nelson Mandelaplein (Meidoornplein) aan de Meidoornstraat. De kinderen uit de wijken Tuinzigt en Westerpark worden via een folder op De Boomgaardschool tijdig hierover geïnformeerd. Hiermede doen wij een oproep voor vrijwilligers en sponsors, om deze jaarlijkse middag weer tot een onvergetelijke middag te laten worden voor de kinderen t/m 12 jaar uit de wijken Tuinzigt en Westerpark. Inlichtingen en aanmelding van vrijwilligers bij: Jan Verstraeten Tel of via Spreekuur in De Nieuwe Meidoorn Iedere 1 e woensdag van de maand houdt de hondenwacht van gemeente Breda spreekuur in de Nieuwe Meidoorn. De hondenwacht start hiermee op woensdag 6 mei en zal van 9.30 tot uur aanwezig zijn in de ruimte van AlleeWonen. Heeft u vragen aan de hondenwacht? Kom gerust langs! Pagina 5

6 Pagina 6

7 Kennismaking met De Nieuwe Meidoorn De Nieuwe Meidoorn wordt op woensdag 20 mei 2015 geopend door Wethouder Patrick van Lunteren U bent welkom vanaf uur en het officiële gedeelte begint om uur. Nu wordt er nog volop verbouwd en geschilderd. Als we binnenkomen valt meteen de nieuwe centrale ruimte op, waar de ontmoetingsruimte c.q. het restaurant zal komen. De ontmoetingsruimte zal geopend zijn van uur tot uur. Deze grote ontmoetingsruimte is ontstaan nu de oude rookruimte en het biljart weg zijn. Het zal dus in de toekomst helaas niet meer mogelijk zijn om te biljarten en te roken in De Nieuwe Meidoorn. De Nieuwe Meidoorn wordt in gedeeltes door vijf huurders rechtstreeks van de gemeente Breda gehuurd. We worden ontvangen door de heer Abdul Boudhan, die de grootste huurder van de vijf is. De andere vier zijn de Atea-groep, Kober en WonenBreburg samen met AlleeWonen. Iedere huurder heeft inmiddels zijn eigen ingang en via de grote oude ingang komt men in de ontmoetingsruimte. Dan is er natuurlijk nog 't Honk, dat een aparte gebruikersovereenkomst heeft met de gemeente Breda en beheerd wordt door Pascal van Dooren. Er zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden in de grote ruimte in De Nieuwe Meidoorn. Mogelijk komen er sportprojecten zoals yoga of gymnastiek. Ook aan de creatieve medemens wordt gedacht, door projecten als tekenen, schilderen en bloemschikken. Misschien komen er filmavonden waar iedereen zich voor kan opgeven. Dit laatste zal afhankelijk zijn van de vraag die er is vanuit de buurt. Verder komt er het restaurant waar iedereen welkom is om tussen uur en uur te komen lunchen of tussen uur en uur te komen dineren tegen schappelijke prijzen. Dagbesteding Tuinzigt wordt georganiseerd door psycholoog mevrouw Jetske Diehl en komt er voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en ouderen met dementie. Het doel is om de cliënten een zinvolle dagbesteding te geven door middel van projecten als sporten, koken, computer lessen volgen en creatief bezig zijn, waardoor ze zich kunnen ontwikkelen en sociale contacten kunnen opdoen in een omgeving waar ze zich veilig voelen. Er is een samenwerking opgezet met de Liduinaschool, die onderwijs en dienstverlening levert aan kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. De Atea-groep is er met een project voor mensen die weinig kans hebben op betaald werk, Werk aan de Wijk en een Formulieren-brigade, die mensen helpt met invullen van allerhande formulieren en omgaan met "Instanties". Wijkconsulente Marja Halters van AlleeWonen, woonconsulent Roger de Leeuwe en huismeester Eric Wassing van Wonen- Breburg, wijkagente Marjan van Malsen, buurtmeester Wil Vermeulen en wijknetwerker Marten Voetman van Surplus Welzijn zullen inloopspreekuur houden. Kober is oudgediende in de nieuwe ploeg van huurders met de voorschool en kinderdagverblijf de Rupsentuin op Meidoornstraat 113 en met de voorschool en peutertuin de Meikevertjes in De Nieuwe Meidoorn. De heer Boudhan en de andere huurders zijn bereid mee te denken over een locatie binnen De Nieuwe Meidoorn, als er buurtinitiatieven zijn. Vanuit dat standpunt kan De Nieuwe Meidoorn na overleg tot uur open blijven, want het moet een ontmoetingscentrum worden, dat open staat voor iedereen uit de wijken Tuinzigt en Westerpark die iets wil organiseren. Foto van de huurders van De Nieuwe Meidoorn Wijkkrant Tuinzigt Westerpark zoekt hulp De redactie van de wijkkrant is dringend op zoek naar vrijwilligers die willen helpen in de redactie en/of de acquisitie van de wijkkrant voor Tuinzigt en Westerpark. De werkzaamheden voor het redactielid betreffen het zoeken of schrijven van geschikte artikelen voor in de wijkkrant, het beheren van de inkomende en het volgen van de twee redactievergaderingen per editie. Tevens zijn zij op zoek naar hulp in de acquisitie. Hierbij ga je op zoek naar nieuwe adverteerders, onderhoud je het contact met de huidige adverteerders en volg je de vergaderingen Heb je interesse stuur dan een naar: Pagina 7

8 Kijk snel op : Actiebonnen op de volgende pagina -> Actiebonnen op de volgende pagina -> Actiebonnen op de volgende pagina -> Actiebonnen op de volgende pagina -> Pagina 8

9 Onderstaande actiebonnen zijn geldig t/m 31 Mei 2015 The Readshop 3e PAK PRINTERPAPIER GRATIS WINKELCENTRUM TUINZIGT WERKT AAN HAAR UITERLIJK Zoals u waarschijnlijk al gemerkt heeft, krijgt het winkelcentrum Tuinzigt een make over. Alles krijgt een fris verfje en de galerij is versierd met banieren en posterhouders. Daarnaast worden beide entrees in een nieuw jasje gestoken. Kortom; de winkeliers zijn er klaar voor en willen u mee laten genieten. Maak daarom met veel plezier gebruik van deze coupon actie. Let op!, deze actie is geldig tot 31 mei Meacy Schraven uit Tuinzigt heeft bij de supermarkt aan de Cypresstraat een dagje uit voor het hele gezin gewonnen naar Bobbejaanland. Door deel te nemen aan een grote kleurplatenactie, maakten deelnemers kans op deze prijs. In totaal kwamen ruim 100 kleurplaten bij de winkel binnen. De winnaar is ontzettend blij met de prijs. Ik vond het al leuk om te kleuren en had niet verwacht dat ik zou winnen. Ik verheug mij op het dagje uit!, laat Meacy weten. De bedrijfsleider vond het bijzonder leuk om de kleurplatenactie te organiseren. "We doen alles wat we kunnen om te zorgen voor tevreden klanten. Daar hoort wat ons betreft ook bij dat we af en toe eens wat extra s doen. Een kleurwedstrijd, waarbij de deelnemers kans maakten op zo n feestelijk dagje uit is een mooie manier om mensen te verrassen", aldus de bedrijfsleider. "We zijn blij met alle inzendingen en hopen dat de winnaar een leuke dag tegemoet gaat. Foto s van de Jumbo actie Paaseieren schilderen op woensdag 1 April Arian Schoemaster 2e PAAR VETERS TOT 90 CM GRATIS Jumbo JUMBO STROOPWAFELS PER 10 VERPAKT 1,33 Maros BIEFSTUK(4 stuks) of VARKENSHAAS (4 stuks) of KIPFILET (1 kg) 6,00 Riccio Kappers BIJ AANKOOP VAN 2 KERASTASE PRODUCTEN HUISMERK PARFUM GRATIS Bloemenspeciaalzaak Verhoeven 2 BOSSEN BLOEMEN NAAR KEUZE 5,00 Etos 2e THERMEN PROCUCT GRATIS Marskramer 20% KORTING OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE UIT ONS HELE BRABANTIA ASSORTIMENT Pagina 9

10 Lekker in je vel, meedoen in je wijk Wie wil niet lekker actief zijn in z n eigen wijk? Veel mensen willen en doen dit al. Voor de mensen die dit wel graag willen, maar door verschillende redenen dit toch niet voor elkaar krijgen, is dit project. Wijkbewoners met een beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch / sociaal gebied) hebben vaak een klein sociaal netwerk. Zij vinden weinig aansluiting bij reguliere activiteiten in de wijk, zoals vrijwilligerswerk en sport/bewegen. Breda Actief gaat sport/beweegactiviteiten en vrijwilligerswerk in de eigen wijken ontwikkelen waar de wijkbewoners vanuit de verschillende groepen aan mee kunnen doen. Dit om de wijkbewoners te activeren en om hun sociale netwerk te vergroten zodat zij zich thuis voelen in hun wijk. Het betreft een periode van 2 x 6 weken: In de eerste 6 weken krijgen mensen een beweegprogramma aangeboden en tegelijk een educatief programma waarin nagedacht en gesproken wordt over wensen, mogelijkheden en actiepunten. Tijdens de tweede 6 weken gaat de deelnemer actief op stap (met of onder begeleiding van) om aan te sluiten bij vrijwilligerswerk of sport in de wijk. Het uitgangspunt is om aan te sluiten bij bestaande activiteiten. Daar waar dit (nog) niet mogelijk is, wordt als tussenstap een tijdelijke activiteit voor de wijkbewoners opgezet. De activiteiten voert Breda Actief uit samen met de bestaande verenigingen en organisaties uit de wijk. Hierdoor komen de wijkbewoners in contact met formele, informele en commerciële organisaties. Deze organisaties komen in contact met de wijkbewoners die mogelijk nieuwe vrijwilligers worden. Sport en vrijwilligerswerk zijn doel op zich én middel om te komen tot activering en participatie. Dit is een initiatief van Breda Actief, en combineert hiermee sport en vrijwilligerswerk aan elkaar. Actief meedoen kan op beide, afhankelijk van wensen en mogelijkheden De wijk Tuinzigt is gekozen als wijk om de 1 ste pilot te starten. Het beweegprogramma kan plaats vinden in De Nieuwe Meidoorn en kan na de meivakantie beginnen. Informatie bij: Corrie Marijnissen Adviseur Breda Actief, vrijwilligerswerk/sport en bewegen Aanwezig: dinsdag en donderdag Bezoekadres: Heerbaan 100 Telefoon: Pagina 10

11 Ik ben Marieke Akkermans, geboren en getogen in Breda, en werkzaam bij Breda Actief als verenigingsadviseur Binnen mijn werkgebied vallen onder andere de wijken Tuinzigt en Westerpark. Via deze weg informeer ik jullie daarom graag over mijn werkzaamheden en ambities in de wijk. Eén van de doelen van mijn werkzaamheden als verenigingsadviseur is het versterken van sportverenigingen door te ondersteunen en adviseren op verschillende gebieden. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan het opzetten van een plan om meer vrijwilligers te werven of aan het meedenken over accommodatievraagstukken. Daarnaast ondersteun ik verenigingen om een grotere maatschappelijke rol in te nemen. Dit doe ik door de verbinding te leggen tussen sportverenigingen en organisaties in de wijk. Organisaties zoals de gemeente, onderwijs, zorg, re-integratiebureaus en het bedrijfsleven herkennen namelijk steeds meer de waarde van de sport. Het is daarom voor sportverenigingen goed om in contact te komen met deze organisaties. Door samen te werken kunnen sportverenigingen en organisaties uit andere sectoren elkaar versterken. Bovendien kunnen ze het huidige aanbod verdiepen en/of verbreden. Kortom, deze samenwerking zorgt ervoor dat de club gericht aan de slag kan gaan om activiteiten aan te bieden die de vereniging versterken. Ben jij betrokken bij een vereniging en ben je benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Of ben je een (maatschappelijke) organisatie die graag de samenwerking op zoekt met sport? Neem dan zeker vrijblijvend contact met me op via onderstaande contactgegevens: Marieke Akkermans Verenigingsadviseur Zuidwest Breda Telefoon: Pagina 11

12 DE LUNET HOUDT DE MOED ER IN Eigenaars Lunet stappen naar rechter. De eigenaars van winkelcentrum De Lunet in Breda hebben zich genoodzaakt gezien naar de rechter te stappen omdat B en W hun verzoek om planschadevergoeding heeft afgewezen. De Van Deursen Group en Interesting Vastgoed hebben in 2006 het winkelcentrum gekocht van Heja, het bedrijf van Jan Hoppen, die met de gemeente Breda afspraken heeft gemaakt om het winkelcentrum te slopen waarna op die plek appartementen zouden kunnen worden gebouwd. Om dat mogelijk te maken zou de bestemming worden gewijzigd van detailhandel in kantoren en woningen. Daartoe zou Jan Hoppen het oude winkelcentrum terugkopen van de Lunet B.V. De bedoeling was dat de ondernemers die in De Lunet zaten zouden overgaan naar het te realiseren groot winkelcentrum bij het NAC-stadion Stada Stores. Helaas kwam er een kink in de kabel toen het bedrijf van Jan Hoppen failliet werd verklaard. Wel werd uitvoering gegeven aan de plannen om bij het NAC-stadion een groot winkelcentrum te bouwen Stada Stores. Een aantal ondernemers uit de Lunet heeft zich ook daar gevestigd. Thans zitten de eigenaars met een winkelcentrum waar ze nauwelijks een kant mee op kunnen, omdat er alleen winkels in mogen worden gevestigd die nu al in Breda zitten en willen verhuizen (om overbewinkeling tegen te gaan) of winkels die een zelfde assortiment voeren als die voorheen in De Lunet zaten. Volgens de advocate van De Lunet, mr. Mieke Geeraedts, had de gemeente de afspraak met Heja niet mogen maken omdat Hoppen op dat moment geen eigenaar was van het winkelcentrum. In de tussentijd geven Marga Lallow -bedrijfsleidster van De Greef (carnavalskleding en stoffen)- en beheerder Cees de Leeuw -voormalig eigenaar van Ceesies Coffee Corner- de moed niet op. De vaste klanten willen dat de Lunet blijft en er zijn ook pluspunten voor de locatie zoals het gratis parkeren. Om klanten duidelijk te maken dat de winkel nog open is hebben de dames van De Greef de hele voorraad van boven naar beneden verhuisd. Verder zijn in de lege ruimte enkele paspoppen geplaatst om alles minder ongezellig te laten ogen. Ook heeft Mijn Kraam zich in inmiddels in de Lunet gevestigd. Mijn Kraam zat op de Ettensebaan maar daar werd de ruimte te klein. Mensen die iets te verkopen hebben, kunnen daar (ruimte op) een kraampje huren. Wat daar wordt verkocht krijgen de mensen op hun eigen rekening gestort. De verwachting is dat dit een aantrekkende werking zal hebben op andere ondernemers. De buitenkant is al een beetje opgeknapt met nieuwe vlaggen en de muren zijn graffitivrij gemaakt maar helaas mag binnen nog geen spijker in de muur worden geslagen. Zo lang de klanten echter blijven komen, houden Marga Lallow van De Greef en Cees de Leeuw de moed er in. Samen Sterker in Tuinzigt, Westerpark en Haagpoort Informatief huisbezoek voor en door senioren. Vanaf half maart starten deze huisbezoeken in de wijken Tuinzigt, Westerpark en Haagpoort. Ouderen zullen langer zelfstandig blijven wonen. Goed om eens met iemand de balans op te maken. Vrijwilligers van Samen Sterker gaan vanaf half maart ouderen in deze wijk bezoeken. Zij geven informatie en advies over allerlei onderwerpen, zoals: Is mijn woning geschikt Heb ik voldoende inkomen Voel ik me veilig Ben ik tevreden over mijn sociale contacten Kom ik geregeld de deur uit Wat doe ik zelf om zo vitaal mogelijk te blijven, beweeg ik voldoende, heb ik een gezond voedingspatroon Ben ik tevreden over mijn dag-invulling Kan ik alles zelf of heb ik hulp nodig Wilt u ook een informatief huisbezoek en hebt u geen uitnodiging ontvangen dan kunt u zich alsnog aanmelden: tel. (076) of SAMEN STERKER is een initiatief van twaalf Bredase organisaties i.s.m. de Gemeente Breda. De huisbezoeken worden uitgevoerd door vrijwilligers van WIJ, Het Rode Kruis Breda, Stib en Humanitas. Pagina 12

13 Tierelantuintjes Wijsheid Tierelantuintjes Aanvaard wat je niet veranderen kan, maar verander dat wat je niet aanvaarden kan. Als je de lat te hoog legt, dan ga je er altijd onder door. De beste weg om uit de problemen te komen is er dwars doorheen. De slak bereikte de ark van Noach door vol te houden. Een dag zonder lach is een verloren dag. Een mens zonder dromen, is armer dan een mens zonder geld. Het slechte wat je een ander toewenst, is het gif wat je jezelf toedient. Het is een wijs persoon, die van een vijand een vriend kan maken. Iedereen kent de tijd, maar heeft geen tijd. Inzicht geeft uitzicht. Je kan beter spijt hebben van de dingen die je gedaan hebt, dan spijt hebben van de dingen die je niet gedaan hebt!!! Je kunt de zee niet oversteken door alleen maar naar het water te staren Loop met je gezicht in de zon.dan valt de schaduw achter je! Nieuwe bezems vegen schoon, maar oude bezems kennen de hoekjes. Vergeet wie je dacht te zijn en accepteer wie je bent. Wanneer je niet kunt worden wat je wilt, wordt het tijd te waarderen wat je bent. Wees jezelf, er zijn anderen genoeg. Tierelantuintjes Pagina 13

14 Hulp bij boodschappen Mensen vinden het fijn dat zij er zelf op uit kunnen blijven gaan, zo lang het kan, zegt vrijwilliger Angelique. Ik heb twee vaste klanten uit de buurt die ik help met de boodschappen in huis halen. Ik doe dat op de zaterdagen, want ik werk zelf full-time. Fijn om te doen naast mijn vaste werk: ontspannend en ik kan flexibel afspraken maken. Eens in de twee weken ga ik met een mevrouw uit het Westerpark, met de rollator of rolstoel in de auto, naar de markt of supermarkt. En met een andere dame uit Princenhage ga ik wekelijks samen naar Albert Heijn. Zij loopt wat moeilijk en gaat graag met iemand samen boodschappen doen. Zij maakt zelf haar lijstje en weet precies wat ze wil hebben. De winkel is voor haar met rollator net op loopafstand. Ze vindt het prettig zelf de producten in de winkel te bekijken of samen iets nieuws te ontdekken. Zo blijf ik erbij betrokken, zei ze laatst. Ik leer er zelf ook van. We doen alles in een rustig tempo. En als we soms erna koffie drinken is er veel te praten. Zo bleek dat we gemeenschappelijke herinneringen hadden aan de camping van mijn grootouders waar zij ook kwam. Ze vertelde me allerlei over vroeger. En mijn huidige zwangerschap interesseert haar: kan ik ook mijn verhaal kwijt! Laatst zegde de andere dame af, omdat ze ziek was. Ik ging tussendoor toch maar even langs om te kijken hoe het gaat. Zo kon ik één van de kinderen inseinen voor wat extra hulp. Het is zinvol werk en ik leer er zelf ook van. Wilt u ook vrijwilliger worden en op deze manier voor mensen iets betekenen? Mail naar of bel (076) Wilt u niet wekelijks, maar wel af en toe een boodschap doen voor iemand? Dat kan ook, als Vriend van WIJ. Mail naar of bel (076) Pagina 14

15 Activiteiten in Tuinzigt en Westerpark in 2015 Kinderactiviteiten: Kinder Komitee Tuinzigt/Westerpark: De activiteiten vinden weer plaats, als zich voldoende actieve vrijwilligers aangemeld hebben. Voor de datums en locaties van de kinderactiviteiten let op de folders via de basisschool, stukjes in BNDeStem, De Bode, het Stadsblad de wijkkrant en op facebook: facebook.com/kinderkomitee.tuinzigtwesterpark Kinderactiviteiten op woensdagmiddag: Elke woensdagmiddag van half twee t/m half vier in t Honk voor de kinderen uit Tuinzigt en Westerpark van 4 t/m 10 jaar. Entree 0,50. Activiteiten voor ouderen uit de wijken Tuinzigt en Westerpark: Westerwiek: Wekelijkse activiteiten: Maandag: Meer Bewegen v. Ouderen, Line-dance, Sjoelen Dinsdag: Info-punt voor vragen over wonen, zorg en welzijn (10.00 u uur); PC café: Cursus computeren op afspraak, Jeu de Boules, kaarten maken o.a. 3D, pergamano, scrap en Cybercafé van u t/m u. Woensdag: Handwerk en schilderclub. Elke 3 de Bingo. Donderdag: Creatieve Workshop met elke maand andere technieken; elke eerste donderdag van de maand: Varia-avond van t/m uur en elke laatste donderdag van de maand: Zing-Mee Vrijdag: Meer Bewegen v. Ouderen combi-gym, Koersbal, gratis boekenuitleen in het Atrium. Rikken, jokeren en sjoelen 7 dagen per week vanaf 13.30u. Elke dag, 's morgens en 's middags, kunt koffie, thee (à 0,75 of 6,- voor een 10-strippen kaart) of een drankje komen drinken. Elke dag kunt u tussen en uur voor 7,50 een warme maaltijd gebruiken. Heeft u een Breda Pas én bent u 65+ dan kost het 5,20. Met vragen kunt u terecht bij de vrijwilligers, docenten en bij het Informatiepunt. Telefoon receptie (076) In de OC ruimte: Maandagmorgen: Meer bewegen voor ouderen Aanvang: uur tot uur. Kosten voor een les zijn 3,00. Iedereen die interesse heeft is welkom. Zumba lessen in de Westerwiek: Vanaf woensdag 8 april zijn er Zumba lessen. De Zumba is voor iedereen die graag op muziek in beweging is. Dit word verzorgd door gediplomeerd Zumba les instructrice Mexim Janzen. Aanvang: uur tot uur(op de 3e woensdag van de maand smorgens) Kosten voor een les zijn 3,00. Iedereen die interesse heeft is welkom. Zorg voor makkelijk zittende kleding, schoenen en een handdoekje Bingo e Pinksterdag Bingo Verwendag Muziekmiddag - met Edwin Mensen, een gastoptreden en een loterij. De muziek wordt verzorgd door: Drive in show Move To The Rhythm Aanvang: uur Wijkraad Tuinzigt- Westerpark Postbus CD Breda E live.nl Wijkagent Tuinzigt Marjan van Wijkagent Westerpark Leon van de Velden Tuinzigtlaan JW Breda T T teksttel. W E BENU Apotheek Acaciastraat HK Breda T F E Huisarts Drs. N. Baban Magnoliastraat CN Breda T W E Prikdienst Westerwiek Van maandag t/m vrijdag 8.30 uur t/m 9.30 u Woonzorgcentrum Westerwiek Argusvlinder 298, Breda Buurtmeester Tuinzigt Wil Vermeulen Dijklaan CE Breda T E Huismeester WonenBreburg Eric Wassing Dijklaan CE Breda T E Woonconsulent WonenBreburg Roger de Leeuwe Schorsmolenstraat VP Breda T E Wijkconsulente AlleeWonen Marja Halters T E Buurtambassadeurs Tuinzigt voor klachten: E voor ideeën: Brievenbus Duindoornstraat 1A Breda-Actief Verenigingsadviseur Zuid-West Breda Marieke Akkermans T E BELANGRIJKE ADRESSEN: Peuterspeelzaal De Meikervertjes Meidoornstraat KB Breda T Kinderdagverblijven : Vlindertuin Zandoogjes SB Breda T E Rupsentuin Meidoornstraat KB Breda T Katholieke basisschool De Boomgaard Wegedoornpage TZ Breda T W E Wijknetwerker Marten Voetman T E Jeugdwerkster Marian Mathijssen T E Boykes Speelhoeve Groentje 13 Fr. Schuurman T Kids-Time en Speeltuin Tuinzigt Suzan Teunisse Abeelstraat 8a/b 4814 HC Breda T E facebook.com/kinderfeest Kinder Komitee Tuinzigt/ Westerpark Tuinzigtlaan JE Breda T E Gemeente Breda Stadsmarinier: Frank Ewals T E Meldpunt Tel Dagelijks bereikbaar van: 8.00 uur t/m uur Op donderdag van: 8.00 uur t/m uur Buiten openingstijden: Alarmnummer Tel Bestrating, Pompen, Riolering, en Wegafzettingen Overlast door Bedrijven Tel Verlichting, Stank, Geluid en Vervuiling Afvalwijzer 2015: h p://www.mijnafvalwijzer.nl Pagina 15

16

Verwendag 2014: 12,5 jaar Samen met Elkaar

Verwendag 2014: 12,5 jaar Samen met Elkaar Colofon Eens in de 2 maanden verschijnt de Wijkkrant Tuinzigt-Westerpark Oplage: 4350 Kopij inleveren voor: 24-01-2014 25-07-2014 21-03-2014 19-09-2014 23-05-2014 14-11-2014 Bezorging In het weekend van:

Nadere informatie

Uitnodiging algemene vergadering Wijkraad Tuinzigt/Westerpark

Uitnodiging algemene vergadering Wijkraad Tuinzigt/Westerpark Colofon Eens in de 2 maanden verschijnt de Wijkkrant Tuinzigt-Westerpark Oplage: 4350 Kopij inleveren voor: 24-01-2014 25-07-2014 21-03-2014 19-09-2014 23-05-2014 14-11-2014 Bezorging In het weekend van:

Nadere informatie

Bezwaar tegen bouwplan Markenhage Emerweg te Breda

Bezwaar tegen bouwplan Markenhage Emerweg te Breda Colofon Eens in de 2 maanden verschijnt de Wijkkrant Tuinzigt-Westerpark Oplage: 4350 Kopij inleveren voor: 16-01-2015 24-07-2015 20-03-2015 18-09-2015 22-05-2015 13-11-2015 Bezorging In het weekend van:

Nadere informatie

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl Wonen in Sprengenhof Sprengenhof ligt op een prachtige locatie Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum Sprengenhof. Ugchelen heeft een dorps karakter. Dit

Nadere informatie

Openbare vergadering wijkraad Tuinzigt / Westerpark

Openbare vergadering wijkraad Tuinzigt / Westerpark Colofon Eens in de 2 maanden verschijnt de Wijkkrant Tuinzigt-Westerpark Oplage: 4350 Kopij inleveren voor: 20-01-2012 20-07-2012 23-03-2012 21-09-2012 27-05-2012 09-11-2012 Bezorging op: 26-02-2012 26-08-2012

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Februari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

SurplusWelzijn Tuinzigt/Westerpark

SurplusWelzijn Tuinzigt/Westerpark Colofon Eens in de 2 maanden verschijnt de Wijkkrant Tuinzigt-Westerpark Oplage: 4350 Kopij inleveren voor: 16-01-2015 24-07-2015 20-03-2015 18-09-2015 22-05-2015 13-11-2015 Bezorging In het weekend van:

Nadere informatie

Activiteitenfolder oktober 2015

Activiteitenfolder oktober 2015 Activiteitenfolder oktober 2015 Prinsenhof bruist van de activiteiten in oktober! We organiseren deze maand een nieuwe ontmoetingsmiddag met een heerlijke maaltijd, mooie activiteiten bij het verliescafé,

Nadere informatie

Uitnodiging feestelijke heropening van het vernieuwd sport- en speelterrein Boykes Speelhoeve

Uitnodiging feestelijke heropening van het vernieuwd sport- en speelterrein Boykes Speelhoeve Colofon Eens in de 2 maanden verschijnt de Wijkkrant Tuinzigt-Westerpark Oplage: 4350 Kopij inleveren voor: 16-01-2015 24-07-2015 20-03-2015 18-09-2015 22-05-2015 13-11-2015 Bezorging In het weekend van:

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Maandag 10.00 tot 21.30 uur / Inloop de Spil Loop eens binnen bij De Spil voor een kop koffie en een praatje. De krant ligt klaar om gelezen te

Nadere informatie

Stichting Repair Café Den Haag

Stichting Repair Café Den Haag Stichting Repair Café Den Haag Beleidsplan maart 2016 www.repaircafedenhaag.nl repaircafe.denhaag@gmail.com Inleiding Vanaf 2011 is Repair Café in Den Haag actief, het viel tot oktober 2013 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook?

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook? Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06 13572083 Info bulletin januari t/m april 2013 Op vrijdagavond 11 januari is er in de Veldschoppe voor alle kinderen van groep

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg

In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg gesprek met wie: Jan van Esch, voorzitter bestuur en Cristel Priemus, penningmeester door wie: Astrid Huygen wanneer: (donderdag 31 mei en) 8 juni 2012 waar: In de Boomtak,

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 4 April 2015 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Beste lezers. Jaargang 10 Nummer 5. Oktober 2015

Beste lezers. Jaargang 10 Nummer 5. Oktober 2015 Colofon Eens in de 2 maanden verschijnt de Wijkkrant Tuinzigt-Westerpark Oplage: 4350 Kopij inleveren voor: 16-01-2015 24-07-2015 20-03-2015 18-09-2015 22-05-2015 13-11-2015 Bezorging In het weekend van:

Nadere informatie

Activiteiten in centrum voor Wonen & Zorg De Bloemschevaert

Activiteiten in centrum voor Wonen & Zorg De Bloemschevaert Activiteiten in centrum voor Wonen & Zorg De Bloemschevaert Inleiding Van harte welkom in De Bloemschevaert. In dit boekje vindt u een overzicht van al onze activiteiten. Bij elke activiteit staat kort

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. Juni

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. Juni Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender Juni 2015 MAANDAG 1 JUNI 10.00-11.00 uur Leesclub Grootletterboeken te leen voor de leesliefhebbers 0,25 per boek oplossen van allerlei puzzels 14.45-16.00

Nadere informatie

Gastvrije ouderenzorg in huiselijke sfeer

Gastvrije ouderenzorg in huiselijke sfeer Gastvrije ouderenzorg in huiselijke sfeer Hartelijk welkom Wij geloven dat mensen die zorg nodig hebben, het beste tot hun recht komen als ze zich gehoord, erkend en welkom voelen. In een omgeving met

Nadere informatie

Wijkontmoetingscentrum

Wijkontmoetingscentrum Wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Bezoekadres Wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Hertog Willemweg 3, 8084 VP t Harde Tel: (0525) 65 96 90 www.facebook.com wijkontmoetingscentrum Jeanne d Arc Openingstijden

Nadere informatie

Activiteitenfolder januari 2016

Activiteitenfolder januari 2016 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder januari 2016 Namens iedereen van Ontmoetingscentrum Prinsenhof, wensen wij u een mooi en gelukkig nieuwjaar! Om het nieuwe jaar goed te beginnen,

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Wijkontmoetingscentrum

Wijkontmoetingscentrum Wijkontmoetingscentrum GEZOCHT! (M/V) Inwoners van t Harde met groene vingers ten behoeve van onze vijf nieuwe moestuinbakken. U kunt mogelijk één keer per maand ondersteunen bij het onderhoud. Mocht u

Nadere informatie

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen!

Berghuizen Breed. Doe mee met leuke activiteiten in Zuid-Berghuizen! Tot woensdag 9 maart aanmelden Berghuizen Breed De eerste testuitgave in Zuid-Berghuizen, gemaakt en bezorgd door vrijwilligers. Lees en laat ons weten wat u ervan vindt! Mail uw ervaring, tips en vragen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 24 juni 2016 Wijkkamer.de.Dommer@ribw-nr.nl Dommer van Poldersveldtweg 73 Nijmegen Mail ons als je een bijdrage hebt! Extra zomeropening huiskamer We willen

Nadere informatie

Beetje zon, beetje regen, beetje warm, beetje koud. Kortom, we krijgen een wisselvallig Hemelvaartweekend!

Beetje zon, beetje regen, beetje warm, beetje koud. Kortom, we krijgen een wisselvallig Hemelvaartweekend! Beetje zon, beetje regen, beetje warm, beetje koud. Kortom, we krijgen een wisselvallig Hemelvaartweekend! Den Inkel InfoMagazine verschijnt wekelijks gedurende het hoogseizoen op iedere zondag en is af

Nadere informatie

Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Oktober Krant ook te bekijken via:

Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Oktober Krant ook te bekijken via: Locatie Henricus Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn - Oktober 2016 - Krant ook te bekijken via: www.zmw.nl/actueel Beste lezer, In deze activiteitenkrant treft u de activiteiten aan die georganiseerd

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Mei 2016

Activiteitenprogramma Mei 2016 Activiteitenprogramma Mei 2016 Wiemersheerd, T Hoge Heem, Assieshof, van Leeuwenhof, De Hoven Beste bewoners, aanleun bewoners en belangstellenden, Voor u het maandprogramma van Mei. Ook deze maand hebben

Nadere informatie

Activiteitenfolder maart 2016

Activiteitenfolder maart 2016 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder maart 2016 Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur (keuken sluit om 19.30 uur) Zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur Ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet Regio Waardenlanden

Nieuwsbrief CliëntAanZet Regio Waardenlanden Nummer 5 Juni 2015 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Hudsonhof Activiteitenlijst september Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof KP Amsterdam Tel:

Hudsonhof Activiteitenlijst september Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof KP Amsterdam Tel: Hudsonhof Activiteitenlijst september 2016 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 1 Nieuw in september!! : vanaf vrijdag 7 oktober zal een medische

Nadere informatie

Voorkom sluiting buurthuis De Meidoorn

Voorkom sluiting buurthuis De Meidoorn Colofon Eens in de 2 maanden verschijnt de Wijkkrant Tuinzigt-Westerpark Oplage: 4350 Kopij inleveren voor: 18-01-2013 19-07-2013 22-03-2013 20-09-2013 17-05-2013 08-11-2013 Bezorging op: 24-02-2013 25-08-2013

Nadere informatie

Activiteitenfolder december 2015

Activiteitenfolder december 2015 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder december 2015 Aangepaste openingstijden Prinsenhof: 11 december: Gesloten tot 11.30 uur 24 december: Gesloten vanaf 14.00 uur Gesloten: 25,

Nadere informatie

Ac viteitengids De Uiterton. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl

Ac viteitengids De Uiterton. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl Ac viteitengids De Uiterton Seizoen 2014-2015 www.woonzorgflevoland.nl U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in De Uiterton voor het seizoen September

Nadere informatie

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015 1 Belangrijk nieuws!! Gratis lunch op woensdag 2 december in verband

Nadere informatie

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate Borgsate, uw persoonlijke keuze laurens Borgsate Borgsate Laurens Borgsate is een woonzorglocatie voor ouderen, gelegen in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. De locatie kenmerkt zich door de open

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement Stegemanhof Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuiszorg in eigen appartement Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Stegemanhof Op loopafstand van het centrum van Aalten ligt Stegemanhof.

Nadere informatie

Bijlage: Huisgenoten gezocht St. wooninitiatief Villande Apeldoorn Speurdersmenu en Schatten van Zutphen

Bijlage: Huisgenoten gezocht St. wooninitiatief Villande Apeldoorn Speurdersmenu en Schatten van Zutphen Nieuwsbrief nummer 15 17 Mei 2016 Pagina 1 van 2 Inhoudsopgave: Algemeen: Oproep! Algemeen: Oproep! Algemeen: Gezocht Ouderraad leden. SO: Nogmaals aankondiging wisseling data handelingsplan bespreking

Nadere informatie

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof?

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof? Meer informatie? Welzijnsprogramma 2015 Vivium De Stichtse Hof Neem voor meer informatie gerust even contact op met het Uitbureau van De Stichtse Hof. Wij helpen u graag! Op zoek naar leuke activiteiten

Nadere informatie

Wonen als thuis. Bernlef, Antaresstraat 45 Paddepoel - Groningen

Wonen als thuis. Bernlef, Antaresstraat 45 Paddepoel - Groningen Wonen als thuis Bernlef, Antaresstraat 45 Paddepoel - Groningen Wonen als thuis Het is belangrijk om - als u ouder wordt - na te denken over de toekomst. Stel dat u kleiner wilt gaan wonen? Of als u in

Nadere informatie

de week van de contacten met Sofie op de koffie

de week van de contacten met Sofie op de koffie Week tegen de eenzaamheid 26 september tot en met 5 oktober De Langste Eettafel van Nederland de week van de contacten met Sofie op de koffie Programma: Het kan goed zijn om eens stil te staan bij de Week

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Januari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 5 e jaargang - dec nr. 11 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Kerstmarkt 16 december

NIEUWSBRIEF. 5 e jaargang - dec nr. 11 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Kerstmarkt 16 december NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - dec. 2017 - nr. 11 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Kerstmarkt 16 december Heb je plannen om dit jaar een of meerdere Kerstmarkten te bezoeken? Meer dan genoeg

Nadere informatie

Bij ons draait het om u.

Bij ons draait het om u. Bij ons draait het om u. En om de mensen die voor u belangrijk zijn. Als u wilt, kunnen wij u en uw naasten ondersteunen. Bijvoorbeeld met goede zorg, hulp bij het huishouden of een personenalarm. En alles

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier Aanmeldformulier www.uitinhaarlemmermeer.nl Mail dit formulier als bijlage naar info@uitinhaarlemmermeer.nl. Vergeet niet om per activiteit een jpeg afbeelding in de bijlage mee te sturen. Activiteit 1

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil!

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Divisie Ouderen Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Mondriaan voor geestelijke gezondheid Wie De divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Wat Wij verlenen

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

De vrijwilligers staan klaar om u te helpen. Kosten extern: consumptie Zaal open uur Aanvang uur

De vrijwilligers staan klaar om u te helpen. Kosten extern: consumptie Zaal open uur Aanvang uur Activiteiten programma De Meerstede Oktober 2016 Mededeling: Dinsdag 4 oktober is er geen hersengym. Dinsdag 4 oktober Jeu de boules De vrijwilligers staan klaar om u te helpen. Donderdag 6 oktober Jubileumfeest

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

Poort 20 Activiteiten overzicht

Poort 20 Activiteiten overzicht Poort 20 Activiteiten overzicht Recreatie voorjaar 2014 Kienen Vrij biljarten Dames biljarten Competitie biljarten 2 e dinsdag vd mnd. 14.30 u. tot 1630 u. Kosten : 3,50 per plankje Iedere dag met uitzondering

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

met activiteiten van Savant Ik ben blij dat ik nu mee doe. Gewoon gezellig en lekker actief.

met activiteiten van Savant Ik ben blij dat ik nu mee doe. Gewoon gezellig en lekker actief. met activiteiten van Savant Ik ben blij dat ik nu mee doe. Gewoon gezellig en lekker actief. Gewoon gezellig, lekker actief! Met de activiteiten van Savant Zorg kunt u samen met anderen veel plezier beleven.

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede december 2016

Activiteiten programma De Meerstede december 2016 Mededeling: dinsdag 6 december wordt het huis in de kerstsfeer gezet door creatieve vrijwilligers. Donderdag 1 december Sinterklaas lunch feest. De goede Sint komt vanmiddag op de Lunch. Hij moet tenslotte

Nadere informatie

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef

Vooruit in Hoograven: een interview met Mark Verhoef Verslag Utrecht Hoograven Activiteitenmarkt Hart van Hoograven, 18 november 2015 Op woensdag 18 november organiseerde Vooruit een activiteitenmarkt in het Hart van Hoograven, waarbij vrijwilligers, professionals

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

Activiteitenfolder november 2015

Activiteitenfolder november 2015 Activiteitenfolder november 2015 Wat kunt u deze maand allemaal van ons verwachten? We openen onze deuren waarbij u een kijkje kan nemen achter de schermen van Prinsenhof. Daarnaast hebben we onze maandelijkse

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, Februari 2017 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

ZOMERPROGRAMMA OOK SAMEN:

ZOMERPROGRAMMA OOK SAMEN: Nieuwsbrief OOK Zandvoort Zomer 2015 Inhoud: OOK samen Koffie-in Breiclub Kom je OOK eten Medische gym Herstel het Samen Burendag Alzheimercafé Mantelzorg Toon Hermansgroep Gezelligheid en ontmoeting staan

Nadere informatie

22 augustus 2014. www.tkoggeschip.nl

22 augustus 2014. www.tkoggeschip.nl 22 augustus 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u informatie over een pestproject dat binnenkort gegeven gaat worden in de groepen 7. Ook de

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 8 Regio Waardenlanden December 2016 Van de redactie Prettige feestdagen allemaal!!!! Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. De laatste alweer van dit jaar. In deze nieuwsbrief natuurlijk

Nadere informatie

De algemene vergadering van de wijkraad van 12 juni

De algemene vergadering van de wijkraad van 12 juni Colofon Eens in de 2 maanden verschijnt de Wijkkrant Tuinzigt-Westerpark Oplage: 4350 Kopij inleveren voor: 18-01-2013 19-07-2013 22-03-2013 20-09-2013 17-05-2013 08-11-2013 Bezorging op: 24-02-2013 25-08-2013

Nadere informatie

Activiteit Datum start & tijdstip Duur Prijs Tabblad. 19.30 21.30 uur Maandelijks gratis 1. Vrijdagmiddag van 14.00 16.00 uur

Activiteit Datum start & tijdstip Duur Prijs Tabblad. 19.30 21.30 uur Maandelijks gratis 1. Vrijdagmiddag van 14.00 16.00 uur Activiteit Datum start & tijdstip Duur Prijs Tabblad Alzheimercafé 19.30 21.30 uur Maandelijks gratis 1 Contact: Mevrouw M. de Leeuw Aquarelleren club Donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur Vrijdagmorgen

Nadere informatie

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban Laurens Den Hoogenban is een woonzorglocatie voor ouderen, die is gelegen in de wijk Overschie. De locatie kenmerkt zich door de

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December

Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender. December Dinxperlose Ontmoeten & Activiteitenkalender December 2015 DINSDAG 1 DECEMBER 09.15-11.45 uur Internetcafé Persoonlijke begeleiding bij het, momenteel een wachtlijst 9.30-11.30 uur Hobbycafé Gezellig samen

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Savant zorg... U krijgt er veel voor terug!

Vrijwilliger bij Savant zorg... U krijgt er veel voor terug! Vrijwilliger bij Savant zorg... U krijgt er veel voor terug! superfijn zinvol gezellig dankbaar gastvrij Welkom thuis We horen het regelmatig van onze ruim achthonderd vrijwilligers: bij Savant Zorg voel

Nadere informatie

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst april 2015

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst april 2015 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof -9 057 KP Amsterdam Tel: 020 233405 Hudsonhof Activiteitenlijst april 205 Lichamelijke beweging Een beweegoloog is aanwezig op woensdag en vrijdagmiddag

Nadere informatie

Laurens Borgsate. Locatie met een open en hartelijke sfeer. meer dan zorg

Laurens Borgsate. Locatie met een open en hartelijke sfeer. meer dan zorg Laurens Borgsate Locatie met een open en hartelijke sfeer meer dan zorg Borgsate Laurens Borgsate is een woonzorglocatie voor ouderen, gelegen in de Rotterdamse wijk Schiebroek. De locatie kenmerkt zich

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente.

Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente. Vrijwilligers maken het verschil voor de bewoners van Vilente. Wil jij ook iets extra s betekenen voor een ander? Kijk op www.vilente.nl/vrijwilligers voor de vacatures! Als vrijwilliger geef je kleur

Nadere informatie

U bent van harte welkom!

U bent van harte welkom! Seizoen 2017-2018 U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in de Hanzeborg voor het seizoen September 2017 September 2018. Het kan zijn dat er wijzigingen

Nadere informatie

Het Theeblaadje Juni 2015

Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theehuis is een wijklocatie van zorgorganisatie Het Spectrum. Het is een gezellig ontmoetingscentrum voor 55-plussers waar diverse activiteiten plaatsvinden. Het Theehuis

Nadere informatie

Bij deze willen wij iedereen die heeft meegeholpen nogmaals hartelijk bedanken!!!!

Bij deze willen wij iedereen die heeft meegeholpen nogmaals hartelijk bedanken!!!! Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 2014-2015 nr 5 september BeweegWijs De lijnen staan op het plein! Het ziet er echt mooi uit en de kinderen

Nadere informatie

Hudsonhof Activiteitenlijst oktober Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof KP Amsterdam Tel:

Hudsonhof Activiteitenlijst oktober Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof KP Amsterdam Tel: Hudsonhof Activiteitenlijst oktober 2016 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 1 Nieuw in oktober!! : vanaf vrijdag 7 oktober zal een medische pedicure

Nadere informatie

De huiskamer van WIJ Ouder en Kind, is dé plek in de wijk voor ouders van kinderen van - 9 mnd tot 23 jaar. Een overzicht van de openingstijden:

De huiskamer van WIJ Ouder en Kind, is dé plek in de wijk voor ouders van kinderen van - 9 mnd tot 23 jaar. Een overzicht van de openingstijden: WIJ Korrewegwijk Wat staat er op de agenda bij WIJ Ouder en Kind? De huiskamer van WIJ Ouder en Kind, is dé plek in de wijk voor ouders van kinderen van - 9 mnd tot 23 jaar. Een overzicht van de openingstijden:

Nadere informatie

Wonen, werken, meedoen

Wonen, werken, meedoen Wonen, werken, meedoen zoals jíj dat wilt Bij Prezzent is er van alles te doen Wij zíjn er voor jou Bij Prezzent kun je wonen, werken en meedoen zoals jij dat wilt. Wij hebben woonlocaties met zelfstandige

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Les 1 woordenschat 2F

Les 1 woordenschat 2F Het Repair Café Woorden van deze les toegankelijk ter inzage de reparateur de deskundige inspireren overdragen er de waarde van inzien opdoen de concurrentie professioneel Wat weet je al? 1. Hoe goed ken

Nadere informatie

1 e schoolweek: 18 augustus t/m 22 augustus 2014

1 e schoolweek: 18 augustus t/m 22 augustus 2014 1 e schoolweek: 18 augustus t/m 22 augustus 2014 Beste ouders en kinderen, Obs Dijkerhoek, een dijk van een nieuwe school! Het is zover! Na ruim twee jaar is de nieuwbouw van Obs Dijkerhoek gerealiseerd.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKRANT. Locatie Kasteelhof/De Hof. Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn Juni 2016 Krant ook te bekijken via: www.zmw.

ACTIVITEITENKRANT. Locatie Kasteelhof/De Hof. Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn Juni 2016 Krant ook te bekijken via: www.zmw. ACTIVITEITENKRANT Locatie Kasteelhof/ Maandelijkse uitgave van Bureau Welzijn Juni 2016 Krant ook te bekijken via: www.zmw.nl/actueel Colofon Activiteitenkrant: Jaargang 52, Juni 2016 Zorgcentrum De Kasteelhof

Nadere informatie

Marijke Hiem. Dienstverlening voor senioren

Marijke Hiem. Dienstverlening voor senioren Marijke Hiem Dienstverlening voor senioren Uw welzijn......daar draait het om! Iedereen geeft een eigen invulling aan plezierig wonen. Voor de één heeft dat te maken met een bepaald woonoppervlak en leefruimte,

Nadere informatie

Activiteitenkalender Het Anker Lemelerveld

Activiteitenkalender Het Anker Lemelerveld Activiteitenkalender Het Anker Lemelerveld September 2017 Activiteitenkalender Het Anker In deze kalender vindt u terug welke activiteiten er wanneer, waar en hoe laat plaatsvinden. Deze activiteiten zijn

Nadere informatie

Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Juni 20155

Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Juni 20155 Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Juni 20155 Voorjaarsreisje. Beste leden voor ons voorjaarsreisje op woensdag 24 Juni zijn nog plaatsen open,voor die

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie