Data analyse systemen lichten de KPI s uit het proces via het lab

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Data analyse systemen lichten de KPI s uit het proces via het lab"

Transcriptie

1 Data analyse systemen lichten de KPI s uit het proces via het lab Wim van Nieuwenhuysen ekpi Solutions empowering Knowledge, Performance & Innovation

2 Inhoud De rol van het laboratorium De gebruikers De gegevens De analyse Gegevensverzameling en integratie met ICT De mogelijkheden Vragen?

3 Introductie Wellicht bent u zich er niet van bewust, maar vrijwel iedereen krijgt tegenwoordig te maken met vraagstukken waarbij een analytische benadering op zijn plaats is: het beslissen op basis van cijfers het interpreteren van tabellen het grafisch presenteren van resultaten het omgaan met onzekerheid het onderscheiden van oorzaken van verschijnselen het verband leggen tussen verschijnselen vaststellen van belangrijke parameters, etc.

4 Dit om vragen te beantwoorden zoals: Draait het proces (op termijn) binnen de gestelde normen? Welke acties moeten worden ondernomen bij problemen? Hoe worden de problemen veroorzaakt? Wanneer treden ze op? Kunnen we de processen verder fine-tunen? Hoe komen we met een beperkt aantal metingen achter de optimale instellingen? Welke parameters zijn daarbij echt belangrijk en hoe dragen ze bij aan kosten en baten? Hoe werkt een bepaalde processtap door in de kwaliteit van het eindproduct? Kunnen we ons proces valideren op basis van cijfers (FDA)?

5 Het laboratorium als spin Bij het beantwoorden van dergelijke vragen speelt het kenniscentrum van bedrijven "het laboratorium" een zeer belangrijke rol. Het lab is de spin in het web als het gaat om het verzamelen van gegevens, zoals de kwaliteit van de grondstoffen, de efficiëntie van processen, kwaliteitsborging van de eindproducten en zoveel meer...

6 Laboratoria: waar vinden we ze? Bijna alle bedrijven die met stoffen en materialen werken, hebben een (kwaliteits) laboratorium, waarin de zuiverheid en de eigenschappen van grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten worden getest. In veel gevallen meten ze ook de kwaliteit van het (productie)proces.

7 De rol van het laboratorium Een laboratorium is een ruimte die gebouwd is voor onderzoek. Een laboratorium is geschikt om bepaalde proeven, experimenten, controles en simulaties uit te voeren. Afhankelijk van de fase in de productlevenscyclus kan de rol van het laboratorium veranderen. Bijvoorbeeld: In de ontwikkelfase meer nadruk op experiment en simulatie In de productiefasen meer nadruk op kwaliteitscontrole en optimalisatie

8 Eisen aan het Lab Afhankelijk van het soort lab worden er verschillende eisen gesteld aan de betrouwbaarheid van de resultaten die een analist uit een experiment opmaakt. Laboratoria zijn onderhevig aan strenge internationale normen wat betreft kwaliteitscontrole. Wanneer het er om gaat om de klant te kunnen garanderen dat een resultaat een product, proces of dienst beantwoordt aan specifieke vereisten zal men veelal een vorm van Accreditatie nodig hebben.

9 Soort gebruikers Drie groepen gerelateerd aan het lab: 1. De dagelijkse gebruikers in het laboratorium zelf (meten, bijsturen, experimenteren,...) 2. Managers willen informatie over de stand van zaken (monitoring) van het proces om efficiëncy en effectiviteit te waarborgen (zodat ze kunnen sturen en beslissen). 3. Klanten, overheid, afnemers en toeleveranciers als stakeholders in de keten. Elk heeft zijn eigen conflicterende - wensen ten aanzien van de gegevens die in het laboratorium geproduceerd moeten worden. Inzicht en afstemming noodzakelijk. Integratie van gegevens en systemen een must.

10 Gegevens in het lab Transactie- en meetgegevens vormen de basis. Met behulp van pen, papier, meetinstrumenten en pc s wordt (slechts) een deel hiervan vastgelegd, al dan niet in LIMS. Veel van de vastgelegde gegevens zijn alleen relevant voor de analist in het lab. Beperkte analyse en rapportage mogelijk.

11 (Beperkte) Analyse met LIMS

12 Extra gegevens Wanneer we een aantal (vaak vergeten) gegevens toevoegen, dan wordt het allemaal een stuk spannender. Dan kunnen we uitspraken doen over de kwaliteit van het proces en de invloed op het eindproduct. Denk daarbij aan gegevens als proces, omgeving, operator, al dan niet instelbare factoren, normen, plaats in het proces, etc.

13 Inzicht voor de klant en de manager

14 Het probleem Het probleem is dat de meeste organisaties niet veel doen met de gegevens die het Lab oplevert. Veel parameters worden gemeten en geanalyseerd zonder echte relevantie en de informatie die echt van belang is komt niet tevoorschijn, wordt niet gebruikt. Er is vaak weining kennis in huis om gegevensanalyse te benutten. Daarbij is er weinig besef hoe je de ICT structuur van een organisatie hier op inricht.

15 Vragen die rijzen: Vragen wat meten, waar meten, hoe vaak en wanneer, hoeveel, tegen welke kosten en welke factoren hebben daadwerkelijk invloed op het resultaat? Dit is het terrein van Operationele Business Intelligence (OBI) waarbinnen het Lab optimale efficiëncy en effectiviteit kan waarborgen.

16 Soorten gegevens Wat moet er nu eigenlijk gemeten worden? Niet alleen het resultaat, maar ook de instellingen, de omgevingsfactoren, de proces status, de operators, notities, fouten, oorzaken, acties, etc

17 De formule De formule Y=f(X)+ ε Y = de uitkomst, het gewenste resultaat X vertegenwoordigt de instellingen, of delen die nodig zijn. Er kunnen er meerdere zijn. F is de functie, de manier of het proces waarmee de invoer wordt omgezet in de uitvoer ε is de fout of onzekerheid afhankelijk van de X n waarmee in het proces het gewenste resultaat wordt bereikt. Daarbij hebben we te maken met Variatie = natuurlijke variatie, speciale variatie (lange en korte termijn) Samengevat: Hoe worden bepaalde inputs via een bepaalde transformatie of proces omgezet in een output?

18 Workflow

19 Meerdere meetmomenten in de keten = workflow

20 Aanvullende gegevens Grondstoffen gebruik Handelingen Proces stappen Operators Omgevingsfactoren Batchnummers Uitzonderingen en oorzaken Etc.

21 De analyse Analyse afhankelijk van meerdere factoren: De gebruiker (analist, manager, klant) De fase (ontwikkeling, productie, ) Etc. Een deel hiervan vindt al plaats binnen LIMS, maar de analysemogelijkheden hierbinnen zijn vaak erg beperkt. Meer geavanceerde systemen zijn nodig (waaronder statistiek en BI).

22 Basis statistiek Summary: Yield No. of obs K-S d=.13440, p<.01 ; Lilliefors p<.01 Expected Normal Expected Normal Value Normal P-Plot: Yield X <= Category Boundary Summary Statistics:Yield Valid N=154 Mean= Minimum= Maximum= Std.Dev.= Yield Value Mean = Mean±SD = (0.6808, ) Mean±1.96*SD = (0.5485, )

23 Stapsgewijze identificatie Importance plot Dependent variable: Yield Param_148_avgval1 Param_9_avgval5 Param_9_avgval4 Param_784_avgval5 Param_79_avgval1 Param_140_avgval5 Param_758_avgval3 Param_758_avgval2 Param_3_avgval5 Param_79_avgval Importance (F-value)

24 Kwaliteitscontrole en SPC Is het proces onder controle? Hoeveel items te inspecteren? Capability: (Last Set) Histogram of Observations Cp =.6582 Cpk 1020 = X and Moving R Chart; variable: LENGTH X: (1005.0); Sigma: (3.0146); n: USL LSL Histogram of Moving Ranges Moving R: (3.4016); Sigma: (2.5699); n:

25 Invloed Operators 1 De Dataset Registreer niet alleen de meetgegevens zelf maar ook de instellingen: Operator Part Trial Causes Actions Etc.

26 Invloed Operators 2 The last column of numbers reports the variability due to different sources relative to the total variability in the measurements: Repeatability of measurements accounts for 6.5%, reproducibility across appraisers accounts for 8.1% of the total variability, the part-to-part variation accounts for 85.4%, and the combined repeatability and reproducibility variability accounts for about 14.6% of the total process variability. All though most of the variability in measurements is due to differences between parts (as is desirable for a reliable measurement system) we see that almost 15 % of variability is caused by measurement environment. Most industries accept >10% only.

27 Invloed Operators 3 A picture tells a thousand stories 10 Repeatability & Reproducibility Summary Plot No. of Operators: 5 (variable: OPERATOR) No. of Parts: 8 (variable: PART) No. of Trials: 3 (variable: TRIAL) 8 6 Deviation from Average SMITH HILL JONES HANKS MILLER Operators (variable: OPERATOR)

28 Simulatie en optimale instellingen Param_3_avgval1 Profiles for Predicted Values and Desirability Param_3_avgval4 Param_3_avgval5 Desirability 3D Surface Plot of Param_3_avgval5 against Param_3_avgval1 and Param_3_avgval4 30PredictorsOfYield 31v*154c Param_3_avgval5 = Distance Weighted Least Squares Yield > -9.4 < -9.7 < < < < < Desirability

29 Gegevensverzameling en ICT Overal in uw organisatie worden gegevens verzameld: inkoop, verkoop, productie, marktonderzoek, voorraadbeheer, relatiebeheer, productontwikkeling, logistiek, Al deze gegevens bevinden zich verspreid over uw organisatie: in spreadsheets, databases, dossiers, gegevenspakhuizen, Lims en in de hoofden van uw medewerkers. Zou het niet mooi zijn wanneer u deze gegevens met elkaar in verband kunt brengen en analyseren zodat u sneller kunt reageren?

30 Samenbrengen van gegevens Veel systemen zijn opgezet vanuit een bepaald doel of proces. Beperkte opslagmogelijkheden en structuren. Gegevens moeten worden samengevoegd voor analyse door meerdere gebruikers. Dit moet efficiënt en doelmatig gebeuren zodat online analyse mogelijk wordt.

31 De integratie

32

33 ERP ERP Framework OBI CR M FIN MF HR HR DWH + DM s Metrics Mart Your (O)B I tool Reports Olap Dashboards tool Alerts Workflow Escalation Files X Events Adapter X Analytics Server BUSINESS PROCESS Calculate KPI s based on: Event Process External data Existing KPI s Advantages Small data volumes o Only relevant fields o Only delta s o Frequent, light data retrievals Small Business Projects o Limited IT dependency o Quick, Agile development o Flexible to adapt to future changes Real Operational Process Insight o Multi-source, multi chain o Process aware o Alerting and Workflow Business able to better manage their Business Processes

34 Samenvatting Het laboratorium speelt een belangrijke rol in de organisatie bij ontwikkeling en controle maar ook als gegevensbron. Het lab moet niet als kostenpost gezien worden, maar als kenniscentrum waarmee de efficiëncy en effectiviteit vergroot kunnen worden. De integratie van het lab in de ICT structuur is noodzakelijk voor een verantwoorde analyse. Een volledig meetsysteem zorgt er voor dat de laborant, manager en anders stakeholders kunnen monitoren, beslissen en (bij)sturen. Al uw processen en procedures zodanig gestructureerd samengebracht dat dit de onderlinge samenwerking binnen uw organisatie, ook over afdelingen heen, bevordert. Rapportages zijn hierdoor sneller te maken, zodat u tijdig ziet waar u moet bijsturen.

35 Vragen De rol van het laboratorium? De gebruikers? De gegevensverzameling? De analyse? De integratie met ICT De mogelijkheden??

36 Contact P.O. Box HB Groningen, NL Phone: +31-(0) Fax: +31-(0) Web: Skype: ekpisolutions KvK: Business Empowerment Simple Measurable Agreed to Reasonable Time-based Where organization, product, process, and people are each assessed against performance, schedule, and cost for Business Improvement and Change.

Deloitte Analytics. Presteren in de Publieke Sector Data analytics en Beleidsrijke P&C

Deloitte Analytics. Presteren in de Publieke Sector Data analytics en Beleidsrijke P&C Deloitte Analytics Presteren in de Publieke Sector Data analytics en Beleidsrijke P&C Bij prestatiemanagement reken je elkaar niet af maar bouw je juist samen aan een beter proces Als onderwijsinstelling,

Nadere informatie

Business Service Management. BSM volgens Logica

Business Service Management. BSM volgens Logica Logica is a leading IT and business services company, employing 39,000 people across 36 countries. It provides business consulting, systems integration, and IT and business process outsourcing services.

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Sogeti Nederland B.V.

Sogeti Nederland B.V. Het SMART-principe is management- of pedagogenjargon voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. Doelstellingen zijn formuleringen van doelen. Specifiek; De doelstelling

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

Enterprise Data Management: nut en noodzaak

Enterprise Data Management: nut en noodzaak Enterprise Data : nut en noodzaak Ronald Jonker RE RA, drs. Jeroen Tegelaar en drs. Jan Geurtsen Enterprise Data betreft het geheel van activiteiten gericht op het zorgvuldig, logisch, bedrijfsmatig en

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Intro. Tekst. Fotobijschrift INNOVATIVE IT. De focus ligt op het innoveren mét IT

Intro. Tekst. Fotobijschrift INNOVATIVE IT. De focus ligt op het innoveren mét IT DAG2 Intro Tekst Speciale online editie VNSG Congres VNSG Congres oktober 2015 Congresdag 2 woensdag 14 oktober www.vnsgcongres.nl Fotobijschrift SERVICE & SUPPORT Onderschrift Contracten, supportmodellen,

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Verbeteren van het proces fondsjaarverslagen een casestudie naar de mogelijkheden van business process redesign R. L. Vos Afstudeerdocent:

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

BPM en WFM: echte flexibiliteit in de processen

BPM en WFM: echte flexibiliteit in de processen BPM en WFM: echte flexibiliteit in de processen Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0) 318 55 20 20 en te

Nadere informatie

Integrated Reporting Opkomst niet-financiële informatie vraagt om betere beheersing

Integrated Reporting Opkomst niet-financiële informatie vraagt om betere beheersing Opkomst niet-financiële informatie vraagt om betere beheersing Drs. Wim Bartels RA en drs. Maurice op het Veld RE Niet-financiële informatie wint de afgelopen decennia aan belang. Steeds meer bestuurders

Nadere informatie

MOF implementatie binnen The Backbone

MOF implementatie binnen The Backbone MOF implementatie binnen The Backbone Auteur: Gert Kienhuis Datum: 12 februari 2007 MOF implementatie binnen The Backbone Afstudeerder: Naam: Studie: Studentnummer: Opdrachtgever: Bedrijfsnaam: Eerste

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele controlfunctie met een

Nadere informatie

Meten is weten én het begin van verbeteren

Meten is weten én het begin van verbeteren DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 4 Meten is weten én het begin van verbeteren De onmiskenbare kracht van een integraal EMS! Meten is weten, Gissen is missen. Dit spreekwoord wordt zonder twijfel ter

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Onderzoek naar Customer Centricity binnen toporganisaties in de Benelux WHITE PAPER SAS White Paper Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Bacheloropdracht. Management van de beddencapaciteit in het. Medisch Spectrum Twente. Medisch Spectrum Twente

Bacheloropdracht. Management van de beddencapaciteit in het. Medisch Spectrum Twente. Medisch Spectrum Twente Management van de beddencapaciteit in het Medisch Spectrum Twente Bacheloropdracht Medisch Spectrum Twente Karlijn Alferink Julia Schnetgöke s1256165 s1131133 Begeleiders: Universiteit Twente dr. J.S.

Nadere informatie

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Waarom we informatiesystemen testen behoeft geen uitleg: Testen is nodig om inzicht te geven in de kwaliteit. Het voorkomen van risico

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2011 VCD Business Intelligence

Trainingsbrochure 2011 VCD Business Intelligence Trainingsbrochure 2011 2011 Trainingsbrochure SAP BusinessObjects en Crystal Reports trainingen Trainingsbrochure Trainingsbrochure sopgave Introductie mogelijkheden Trainingsmogelijkheden Overzicht trainingsaanbod

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence Trainingsbrochure 2012 2012 Trainingsbrochure en Crystal Reports trainingen sopgave Introductie sopgave Trainingsmogelijkheden Overzicht trainingsaanbod SAP BusinessObjects Trainingstrajecten Trainingstrajecten

Nadere informatie

Archetypes: Architectuur voor een BI-omgeving

Archetypes: Architectuur voor een BI-omgeving Archetypes: Architectuur voor een BI-omgeving Een White Paper in de BI-Scan serie Door Gerrit Versteeg Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 ARCHETYPES ALS VEEL VOORKOMENDE BI-INRICHTINGEN 3 1.1 ACHTERGROND 3 1.2

Nadere informatie

uitgave van i.deeds nv / editie oktober 14 - maart 15 #03 MAGAZINE Latexco: de wereld aan de voeten // zie pagina 06

uitgave van i.deeds nv / editie oktober 14 - maart 15 #03 MAGAZINE Latexco: de wereld aan de voeten // zie pagina 06 uitgave van i.deeds nv / editie oktober 14 - maart 15 #03 MAGAZINE Latexco: de wereld aan de voeten // zie pagina 06 i.speak i.ndex i.nformation Business Intelligence eenvoudig uitgelegd ZET UW DATA OP

Nadere informatie

Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?"

Informatiemanagement en accountinghouses: Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie? Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?" Koen Eijkemans 1. Voorwoord Voor u ligt de afronding van mijn postdoctorale controllersopleiding aan de Universiteit

Nadere informatie