Raadsmededeling - Openbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsmededeling - Openbaar"

Transcriptie

1 Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 42/2013 Datum : 11 april 2013 B&W datum : Portefeuillehouder : Onderwerp : beantwoording vragen gesteld in de RTG B&F/Ruimte d.d. 2 april 2013 inzake voorstel tot vaststellen van de geluidsverordening evenementen en horeca Aalten Aanleiding In de RTG Ruimte van 2 april jl. zijn een aantal vragen gesteld inzake de geluidsverordening evenementen en horeca Aalten. Inhoud mededeling Ter inzage leggen alle geluidsmetingen vanaf september van de hele horeca. De bijlagen zijn bij deze raadsmededeling gevoegd. Het gaat hier om verschillende rapporten waarin een indicatieve meting is verricht. Andere geluidsmetingen zijn niet verricht omdat daartoe geen aanleiding was. Navraag of de politie de middelen heeft om een 1 e overtreding vast te stellen. De politie doet geen geluidmetingen. Alle andere overtredingen kunnen zij direct vaststellen. Beantwoording vragen van de heer Navis: Artikel 5. Wat is de achtergrond van dit artikel? Hiermee wordt een niet te voorzien collectief feest mogelijk gemaakt als bijvoorbeeld het Nederlands voetbalelftal Europees of wereldkampioen wordt. Enkele vragen bij artikel 7 Artikel 7. Bij een aanvraag voor een evenementenvergunning verstrekt, als dit evenement na uur plaatsvindt of voortduurt tot na uur, de initiatiefnemer van tevoren de volgende gegevens: wat voor evenement het betreft; welk soort muziek er ten gehore gebracht wordt; wat het te verwachten geluidsniveau zal zijn; wat de begin- en eindtijd is van het evenement; wat de exacte locatie is en hoe de geluidsboxen opgesteld worden Waaruit volgt dat ik een evenementenvergunning moet aanvragen? Volgens mij niet uit de verordening. Uit de toelichting zou je kunnen opmaken dat dit volgt uit de APV. Moet je dit (met een verwijzing) niet in dezelfde verordening regelen? De geluidsverordening regelt zaken op gebied van geluid. Een evenementenvergunning heeft openbare orde als basis. Dat is het domein waar de APV specifiek over gaat. Een verwijzing moet dus niet, maar had wel gekund. Moet tevens niet ergens een verwijzing naar het Activiteitenbesluit zijn opgenomen? Nee, het Activiteitenbesluit regelt niet de openbare orde, maar de bescherming van het milieu.

2 Uit afdeling 7 van de APV volgt dat er voor evenementen en melding gedaan moet worden of dat er een vergunning nodig is (art. 2:25 Het is verboden zonder vergunning van B&W een evenement te organiseren enzovoort). Afdeling 7 valt onder hoofdstuk 2 Openbare orde. De vergunningsplicht heeft dus als basis het beschermen van de openbare orde. Vervolgens moet de aanvrager een behoorlijk hoeveelheid informatie aanleveren, die kan leiden tot subjectieve informatie). Met wat als doel? Wat gaat de betreffende toetsingsambtenaar met deze gegevens doen? Langs welke criteria worden deze gelegd? Met de gegevens wordt getracht een inschatting te maken van het te verwachten geluidsbelasting op omliggende woningen. Dit kan door hiervoor een berekening (al dan niet door middel van een geluidsmodel) te maken. Als daaruit blijkt dat de te verwachten geluidsbelasting te hoog zal zijn, kan hierover in overleg met de aanvrager wat aan gedaan worden. Het heeft dus een preventief doel. De gegevens zijn niet moeilijk te verkrijgen. De muziekproducent zal kunnen aangeven hoe hoog het te verwachten geluidsniveau zal zijn (hiervoor zijn ook kengetallen), of anders hier een redelijke indicatie kunnen geven. Op basis waarvan kan de gemeente eventueel komen tot een weigering van de vergunning? Staat er bezwaar en beroep tegen over? Bestaat daarmee de kans dat een vergunning te laat onherroepelijk wordt? De gemeente kan de vergunning weigeren op grond van de APV 2010 o.g.v. openbare orde en veiligheidsmotieven. Hoe zit het vervolgens met de handhaving hierop? Op basis van de verordening zal er op elke collectieve feestdag en/of evenement een geluidmeting moeten worden uitgevoerd. Dit om te beoordelen of aan de normen wordt voldaan of dat er een overschrijding is van de 90 dba norm. Deze mag n.l. 2 keer worden overschreden. Dit zal dan wel aangetoond moeten worden of die overschrijding er is. Moet er voor 30 april nog een vergunning worden aangevraagd en kan deze nog tijdig worden verleend? Voor 30 april is een vergunning nodig en die is/wordt verleend. Bezwaar kan desgewenst worden ingediend en ook een voorlopige voorziening/schorsing kan worden aangevraagd bij de rechtbank. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: geluid Leuven 30 april 2012 Malle Babbel geluid 11 en 12 augustus 2012 Malle Babbel geluid 21 juli 2012 Malle Babbel geluid 29 september 2012 Malle Babbel geluid 19 en 20 januari 2013 Overzicht geluidswaarden omliggende gemeenten De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd: n.v.t.

3 INTERNE NOTITIE Aan : Jan ten Klooster Van : Jaap Berentsen Datum : 1 mei 2012 Kopie aan : Betreft : geluidsmeting Leuven Op 30 april 2012 Koninginnedag meerdere geluidsmetingen uitgevoerd bij café Leuven aan de Landstraat 9 te Aalten. Hierbij zijn de in onderstaande tabel weergegeven resultaten gemeten. In de afbeelding daar onder zijn de verschillende meetposities weergegeven. Project LAeq LAmax Start tijd Stop tijd Duur meting ,2 db(a) 100,4 db(a) 16:55:13 17:05:13 10 min ,4 db(a) 108,2 db(a) 17:19:37 17:29:37 10 min ,1 db(a) 111,5 db(a) 17:39:03 17:49:02 9: ,5 db(a) 100,0 db(a) 18:01:50 18:11:50 10 min ,5 db(a) 114,4 db(a) 18:17:40 18:27:40 10 min Positie DJ en de geluidsboxen

4 INTERNE NOTITIE Aan : André Nijhuis Van : Jaap Berentsen Datum : 23 juli 2012 Kopie aan : Betreft : Geluidmeting Malle babbel Zaterdag 21 juli 2012 een geluidmeting uitgevoerd bij café de Malle Babbel aan de Landstraat 2 te Aalten. In onderstaande tabel zijn de gemeten resultaten weergegeven. Op de foto daaronder zijn de verschillende meetposities weergegeven. Op deze posities vond de meeste uitstraling van geluid plaats naar de omringende woningen. Na project 004 zijn nog enkele metingen uitgevoerd maar door te veel stoorgeluid van mensen rond het café zijn deze metingen verwijderd en is de geluidmeting beëindigd. Volgens het Activiteitenbesluit artikel 2.17 mag het maximaal toegestane geluid van het bedrijf op de gevel van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 45 db(a) LAr,lt tussen 19:00 23:00 uur en 40 db(a) LAr,lt tussen 23:00 07:00 uur. Met deze resultaten die in LAeg zijn gemeten en niet op 5 meter hoogte zal het bedrijf niet voldoen aan de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Project Gemeten tijd LAeq Lmax Start tijd Stop tijd :05:00 62,2 db(a) 91,7 db(a) 22:27:34 22:32: :05:00 62,3 db(a) 80,6 db(a) 22:35:53 22:40: :05:00 62,8 db(a) 93,5 db(a) 22:52:34 22:57: :01:11 68,6 db(a) 90,5 db(a) 23:08:55 23:10:17

5 INTERNE NOTITIE Aan : André Nijhuis Van : Jaap Berentsen Datum : 13 augustus 2012 Kopie aan : Betreft : Geluidmeting Malle babbel Van de nacht van zaterdag 11 augustus naar de nacht van zondag 12 augustus 2012 een geluidmeting uitgevoerd bij café de Malle Babbel aan de Landstraat 2 te Aalten. In onderstaande tabel zijn de gemeten resultaten weergegeven. Op de foto daaronder zijn de verschillende meetposities weergegeven. Op deze posities vond de meeste uitstraling van geluid plaats naar de omringende woningen. Volgens het Activiteitenbesluit artikel 2.17 mag het maximaal toegestane geluid van het bedrijf op de gevel van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 45 db(a) LAr,lt tussen 19:00 23:00 uur en 40 db(a) LAr,lt tussen 23:00 07:00 uur. Artikel 2.18 van het Activiteitenbesluit geeft dat bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17 wordt voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie toegepast. Met deze resultaten die in LAeg zijn gemeten en niet op 5 meter hoogte zal het bedrijf niet voldoen aan de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Deze worden in LAr,lt weergegeven. Project Gemeten tijd LAeq Lmax Start tijd Stop tijd Stoorgeluid :03:00 60,4 db(a) 81,6 db(a) 23:35:35 23:38:35 Geen stoorgeluid goede meting :03:00 65,4 db(a) 83,2 db(a) 23:40:16 23:43:16 Veel stoorgeluid daarom geen goede meting :00:58 58,8 db(a) 76,6 db(a) 23:44:02 23:45:00 Veel stoorgeluid daarom geen goede meting :03:00 61,3 db(a) 85,3 db(a) 23:48:23 23:51:23 Weinig stoorgeluid goede meting :00:25 63,3 db(a) 80,1 db(a) 00:01:04 00:01:29 Geen stoorgeluid goede meting voordeur stond open :00:20 54,6 db(a) 61,9 db(a) 00:02:20 00:2:40 Geen stoorgeluid goede meting voordeur was dicht :00:15 53,0 db(a) 58,9 db(a) 00:03:41 00:003:56 Geen stoorgeluid goede meting voordeur was dicht :00:15 61,4 db(a) 68,5 db(a) 00:04:33 00:04:48 Geen stoorgeluid goede meting voordeur stond open :01:49 68,0 db(a) 92,4 db(a) 00:25:07 00:26:56 Geen stoorgeluid goede meting :02:01 63,5 db(a) 78,7 db(a) 00:27:31 00:29:32 Geen stoorgeluid goede meting :01:02 65,4 db(a) 82,2 db(a) 0:30:22 0:31:24 Geen stoorgeluid goede meting :01:03 66,3 db(a) 86,2 db(a) 00:31:33 00:32:36 Geen stoorgeluid goede meting

6

7 INTERNE NOTITIE Aan : André Nijhuis Van : Jaap Berentsen Datum : 1 oktober 2012 Kopie aan : Betreft : Geluidmeting Malle babbel Van de nacht van zaterdag 29 september naar de nacht van zondag 30 september 2012 een geluidmeting uitgevoerd bij café de Malle Babbel aan de Landstraat 2 te Aalten. In onderstaande tabel zijn de gemeten resultaten weergegeven. Op de foto daaronder zijn de verschillende meetposities weergegeven. Op deze posities vond de meeste uitstraling van geluid plaats naar de omringende woningen. Volgens het Activiteitenbesluit artikel 2.17 mag het maximaal toegestane geluid van het bedrijf op de gevel van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 45 db(a) LAr,lt tussen 19:00 23:00 uur en 40 db(a) LAr,lt tussen 23:00 07:00 uur. Artikel 2.18 van het Activiteitenbesluit geeft dat bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17 wordt voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie toegepast. Met deze resultaten die in LAeg zijn gemeten en niet op 5 meter hoogte zal het bedrijf niet voldoen aan de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Deze worden in LAr,lt weergegeven. Project Gemeten tijd LAeq Lmax Start tijd Stop tijd Stoorgeluid :00: db(a) 50.8 db(a) 22:59:59 23:00:35 Geluid kwam van airco van Malle Babbel :00: db(a) 50.8 db(a) 23:00:54 23:01:26 Geluid kwam van airco van Malle Babbel :00: db(a) 48.9 db(a) 23:05:50 23:06: :00: db(a) 62.4 db(a) 23:19:20 23:20: :00: db(a) 55.8 db(a) 23:20:32 23:21: :00: db(a) 58.7 db(a) 23:28:36 23:29: :00: db(a) 45.2 db(a) 23:31:19 23:31: :00: db(a) 50.0 db(a) 23:33:17 23:34: :01: db(a) 60.5 db(a) 23:47:14 23:50: :00: db(a) 55.0 db(a) 23:58:28 23:59: :00: db(a) 56.0 db(a) 00:00:35 00:01:16

8

9 INTERNE NOTITIE Aan : André Nijhuis Van : Jaap Berentsen Datum : 19 en 20 januari 2013 Kopie aan : Betreft : Geluidmeting Malle babbel Van de nacht van zaterdag op zondag op 19 januari naar 20 januari 2013 een geluidmeting uitgevoerd, bij de woningen van de Lage blik 24 en Dijkstraat 2 te Aalten. Dit naar aanleiding van geluidsoverlast van café/discotheek de Malle Babbel aan de Landstraat 2 te Aalten. In onderstaande tabel zijn de gemeten resultaten weergegeven. Deze inrichting ligt niet in een concentratiegebied voor een horeca inrichting. Hiervan zijn namelijk geen gegevens gevonden. Ook in het bestemmingsplan kern Aalten 2011 staat niet weergegeven dat het bedrijf in een concentratiegebied ligt. Bedrijf moet hierdoor voldoen aan artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit. Volgens artikel 2.17 mag het maximaal toegestane geluid van het bedrijf in in- en aanpandige gevoelige gebouwen niet meer bedragen dan 30 db(a) LAr,lt tussen 19:00 23:00 uur en 25 db(a) LAr,lt tussen 23:00 07:00 uur. Artikel 2.18 van het Activiteitenbesluit geeft dat bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17 wordt voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie toegepast. Volgens het Activiteitenbesluit artikel 2.17 mag het maximaal toegestane geluid van het bedrijf op de gevel van de omliggende woningen niet meer bedragen dan 45 db(a) LAr,lt tussen 19:00 23:00 uur en 40 db(a) LAr,lt tussen 23:00 07:00 uur. Artikel 2.18 van het Activiteitenbesluit geeft dat bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17 wordt voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie toegepast. Met deze resultaten die in LAeg zijn gemeten, niet op 5 meter hoogte. Project Gemeten tijd LAeq Lmax Start tijd Stop tijd Stoorgeluid Lage Blik :01:00 34,1 db(a) 42,5 db(a) 11:47:13 11:48:13 Ruis koelkast :00:26 31,9 db(a) 36,3 db(a) 11:51:02 11:51:28 Ruis koelkast :00:38 33,0 db(a) 44,7 db(a) 11:54:29 11:55:07 Ruis koelkast :00:08 36,6 db(a) 39,8 db(a) 12:37:41 12:37:49 Ruis koelkast :00:23 33,9 db(a) 36,3 db(a) 12:39:11 12:39:34 Ruis koelkast :00:31 35,8 db(a) 40,7 db(a) 12:41:39 12:42:10 Ruis Koelkast Dijkstraat :00:30 31,8 db(a) 41,1 db(a) 12:07:17 12:07:51 Bezoekerslawaai :00:13 32,0 db(a) 35,2 db(a) 12:23:09 12:23:22 Bezoekerslawaai

10 1.46 horecacategorie horecabedrijven zijn in drie categorieën te onderscheiden: 1. horecacategorie 1: vormen van horeca-activiteiten die qua exploitatievorm aansluiten bij winkelvoorzieningen en waar naast kleinere etenswaren in hoofdzaak alcoholvrije dranken wordt verstrekt en waarvan de exploitatie onder omstandigheden een aantasting van het woon- en leefklimaat met zich mee kan brengen, zoals: broodjeszaken, cafetaria's, ijssalons, eethuisjes, lunchrooms, automatiek, afhaalhoreca. 2. horecacategorie 2: vormen van horeca-activiteiten waar in hoofdzaak maaltijden wordt verstrekt en waarvan de exploitatie doorgaans geen aantasting van het woonen leefklimaat veroorzaakt, zoals: café, bars, restaurants, hotels, pensions, bodega's; 3. horecacategorie 3: vormen van horeca-activiteiten met zaalaccommodatie; 4. horecacategorie 4: vormen van horeca-activiteiten waarbij in hoofdzaak alcoholische drank wordt verstrekt en waarvan de exploitatie een aantasting van het woon- en leefklimaat kan veroorzaken en een grote druk op de openbare orde met zich meebrengt, zoals: dancings, discotheken en nachtclubs Bestemmingsomschrijving De voor 'Centrum - Kernwinkelgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: f. horeca, met inachtneming van het volgende; 1. binnen deze bestemming zijn uitsluitend horecabedrijven uit horecacategorie 1

11 en 2 toegestaan; 2. in afwijking van het bepaalde in sub 1 is ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met horecacategorie 3' ook een horecabedrijf uit horecacategorie 3 toegestaan;

12

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 106/2013 Datum : 12 augustus 2013 B&W datum : 13 augustus 2013 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Factsheet situatie rond cafe de Malle Babbel Aanleiding Er

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 129/2015 Datum : 18 augustus 2015 B&W datum : Beh. ambtenaar : A. Nijhuis Portefeuillehouder : D.W. Luiten Onderwerp : Geluidsmetingen Malle Babbel Aanleiding Uit buurt

Nadere informatie

Vergunning Exploitatie Inrichting

Vergunning Exploitatie Inrichting Vergunning Exploitatie Inrichting 1. Vergunning wordt aangevraagd door: 2. Vergunning wordt aangevraagd ten behoeve van de inrichting: 3. De houder(s)/exploitant(en) van de inrichting: (indien meer houders/exploitanten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor een bedrijf waar alcohol wordt geschonken) tevens aanvraagformulier voor een terras

Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor een bedrijf waar alcohol wordt geschonken) tevens aanvraagformulier voor een terras StadsOntwikkeling / Frontoffice & Vergunningen Balie Bouwen Wonen en Ondernemen Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht Telefoon 030-286 37 09 Fax 030-286 3600 www.utrecht.nl/horecaloket Aanvraagformulier

Nadere informatie

Exploitatievergunning

Exploitatievergunning Exploitatievergunning Als u in Kapelle een horecabedrijf wilt exploiteren, heeft u in de meeste gevallen een exploitatievergunning nodig. De horecabedrijven die in het bezit zijn van een rechtsgeldige

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Houten

Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Houten Aan de burgemeester van de gemeente Houten Postbus 30 3990 DA Houten Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente

Nadere informatie

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 4 4 Hoofdstuk2 Bestemmingsregels Artikel 2 Groen Artikel 3 Horeca 6 6

Nadere informatie

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Type Categorie 1 Activiteit Zelfstandige horeca-inrichtingen, hoofdzakelijk gericht op spijsverstrekking en het verstrekken van alcoholvrije dranken aan bezoekers

Nadere informatie

Locatiebeleid evenementen

Locatiebeleid evenementen A gemeente Eindhoven Locatiebeleid evenementen Veiligheid & Bestuur Cluster Evenementen December 2013 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum December 2013 gemeente Eindhoven Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor een bedrijf waar alcohol wordt geschonken) tevens aanvraagformulier voor een terras

Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor een bedrijf waar alcohol wordt geschonken) tevens aanvraagformulier voor een terras Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht Telefoon 030-286 00 00 www.utrecht.nl/horecaloket Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor

Nadere informatie

R.T.G. Bestuur en Financiën/ Ruimte

R.T.G. Bestuur en Financiën/ Ruimte R.T.G. Bestuur en Financiën/ Ruimte Korte aantekeningen van de vergadering van RTG Bestuur en Financiën/ Ruimte d.d. 2 april 2013, aanvang 21.00 uur. Aanwezig: Voorzitter: de heer Luiten Leden RTG: de

Nadere informatie

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d.

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. 10 september 2014 1. Artikel 12 Horeca 12. 1. Bestemmingsomschrijving De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen ten behoeve van: 1. horeca

Nadere informatie

Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne

Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne Gemeenteblad nr. 75, 23 oktober 2013 Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne Deurne, 10 oktober 2013. Versie 1.0. Colofon: Portefeuillehouder : H.J. Mak,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Toelichting. Regels

Inhoudsopgave. Toelichting. Regels 2 Inhoudsopgave Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Doelstelling bestemmingsplan Binnenstad 7 1.2 Korte Putstraat 1g en 24 in bestemmingsplan Binnenstad 8 1.3 Aanpassing aanduiding 8 Hoofdstuk 2 Juridisch-bestuurlijke

Nadere informatie

onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015

onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015 onderwerp Geluidmetingen Stiefkiekn 2015 Locatie centrum Westerbork 21-06-2015 project Gemeente Midden-Drenthe datum 22-06-2015 RUD Drenthe Team Advies Email: a.abbingh@ruddrenthe.nl Contactpersoon: ing.

Nadere informatie

1. Aanleiding Conclusie... 7

1. Aanleiding Conclusie... 7 F 1. Aanleiding... 3 2. Uitgangspunten... 4 Wettelijk kader...4 Akoestische situatie uitgaangsgebied...5 Uitwerking Achtergrondniveaus...5 3. Geluidsuitbreiding horeca inrichtingen... 6 4. Conclusie...

Nadere informatie

STAPPENPLAN HANDHAVING GELUIDSOVERLAST HORECA- INRICHTINGEN EN EVENEMENTEN

STAPPENPLAN HANDHAVING GELUIDSOVERLAST HORECA- INRICHTINGEN EN EVENEMENTEN STAPPENPLAN HANDHAVING GELUIDSOVERLAST HORECA- INRICHTINGEN EN EVENEMENTEN juli 2009 Versiedatum 20 juli 2009 Versie : Definitief Auteur : G.J. van Veen Registratienummer : Documentnaam : Stappenplan handhaving

Nadere informatie

Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor een bedrijf waar geen alcohol wordt geschonken) tevens aanvraagformulier voor een terras

Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor een bedrijf waar geen alcohol wordt geschonken) tevens aanvraagformulier voor een terras Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht Telefoon 030-286 48 02 Fax 030-286 36 00 www.utrecht.nl/horecaloket Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning

Nadere informatie

onderwerp Geluidmetingen Nacht van Bork 2015 Centrum Westerbork

onderwerp Geluidmetingen Nacht van Bork 2015 Centrum Westerbork onderwerp Geluidmetingen Nacht van Bork 2015 Centrum Westerbork opdrachtgever Gemeente Midden-Drenthe RUD Drenthe Team Advies Email: a.abbingh@ruddrenthe.nl Contactpersoon: ing. A.J. Abbingh Inhoudsopgave

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ten Boer. Aanvraag evenementenvergunning. Naam en telefoonnummer voor nadere info:..

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ten Boer. Aanvraag evenementenvergunning. Naam en telefoonnummer voor nadere info:.. 1. Gegevens aanvrager: Aanvraag evenementenvergunning Organisatie: Naam en voorletters aanvrager: de heer / mevrouw: (doorhalen wat nvt is) Straatnaam: Postcode: Woonplaats: Tel. nummer: Fax. nummer: E-mail:

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk De exploitatievergunning is bestemd voor: ondernemers die een (horeca)inrichting

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: Cafetaria Friet & zo, gevestigd aan de Engstraat 8 Heusden heeft het verzoek ingediend om de bestemming van het pand waarin de caftaria is gevestigd, om te zetten van detailhandel naar horeca. Samenvatting:

Nadere informatie

U Dienstverlening

U Dienstverlening Zuídplas Brasserie Geen Idee V.O^F^ T.a.v, de heer R.J. Ouwendijk en mevrouw G. Ouwendijk Klein Hitland 2 2911 BR NIEUWERKERKAAN DEN IJSSEL lil li III lil verzenddatum afdeling 9 FEB 2016 U16.001245 Dienstverlening

Nadere informatie

De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016; gelet op de bepalingen in de Winkeltijdenwet;

De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016; gelet op de bepalingen in de Winkeltijdenwet; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016; gelet op de bepalingen in de Winkeltijdenwet; b e s l u i t : 1. De Verordening Winkeltijden Loppersum

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk De exploitatievergunning is bestemd voor: ondernemers die een (horeca)inrichting

Nadere informatie

Geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen 2013

Geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen 2013 versie: definitief 2013 Regeling Geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen 2013 Op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en

Nadere informatie

Ondergetekende maakt hiermee zijn zienswijze kenbaar ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan.

Ondergetekende maakt hiermee zijn zienswijze kenbaar ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan. 1 GsmMrit Dnnvn«i»n Rag. nr. '.*!». iv. *# 2 9 JUNI 2015 Aangetekend Gemeenteraad van Drimmelen Postbus 19 4920 AA MADE Dtoma MA PZ OW MO 8 1 BftW PWiaJ Lage Zwaluwe, 28 juni 2015 Betreft: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo)

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo) Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en Wethouders hebben op 23 april 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van een werkplaats/garage. De aanvraag

Nadere informatie

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet.

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet. No: Onderwerp: Vaststellen Drank- en Horecaverordening gemeente Hattem De raad der gemeente Hattem; gelezen het vorstel van et college d.d. 9 maart 2004, no.. gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen

Aanvraagformulier evenementenvergunning Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen Aanvraagformulier evenementenvergunning Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen Let op: Een aanvraag voor een evenementenvergunning dient minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement (bij

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

(Ontwerp)Verordening winkeltijden 2014

(Ontwerp)Verordening winkeltijden 2014 (Ontwerp)Verordening winkeltijden 2014 De raad van de gemeente Heerenveen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. 2014 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Concept-voorstel beoordelingscriteria voor horeca 1, horeca 4 en daghoreca

Concept-voorstel beoordelingscriteria voor horeca 1, horeca 4 en daghoreca Directie Omgevingsmanagement Afdeling Realisatie Fysiek & Afdeling Vernieuwing Concept-voorstel beoordelingscriteria voor horeca 1, horeca 4 en daghoreca Inhoud 1 Inleiding 3 2 Problematiek 3 3 Naar nieuwe

Nadere informatie

Geluidsverordening evenementen en horeca gemeente Aalten

Geluidsverordening evenementen en horeca gemeente Aalten Geluidsverordening evenementen en horeca gemeente Aalten Inhoudsopgave VOORAF...3 A GELUIDSVERORDENING HORECA EN EVENEMENTEN GEMEENTE AALTEN...4 Afdeling 1 BEGRIPPEN...4 Afdeling 2 GELUIDSREGELS VOOR COLLECTIEVE

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van Heerhugowaard, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel

Nadere informatie

Evenementenbeleid Boxmeer

Evenementenbeleid Boxmeer Evenementenbeleid Boxmeer Pieter Jans (Geluidspecialist) Arie Peters (Teammanager Vergunningen, toezicht en handhaving) Evenementenbeleid boxmeer Evenementenbeleid van 2008 - Gemeente wil actualiseren

Nadere informatie

onderwerp Geluidmetingen Keienfestival 2015 Locatie centrum Westerbork Gemeente Midden-Drenthe datum

onderwerp Geluidmetingen Keienfestival 2015 Locatie centrum Westerbork Gemeente Midden-Drenthe datum onderwerp Geluidmetingen Keienfestival 2015 Locatie centrum Westerbork 28-06-2015 project Gemeente Midden-Drenthe datum 30-06-2015 RUD Drenthe Team Advies Email: a.abbingh@ruddrenthe.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Kort verslag van de vergadering van RTG Ruimte II d.d.10 mei 2011 aanvang uur.

Kort verslag van de vergadering van RTG Ruimte II d.d.10 mei 2011 aanvang uur. R.T.G. - Ruimte Kort verslag van de vergadering van RTG Ruimte II d.d.10 mei 2011 aanvang 21.00 uur. Aanwezig: Voorzitter: Dhr. H. Meerdink Leden Rtg: de heren Frenken, Klein Lebbink, Smits, Leemreise,

Nadere informatie

Gemeentebreed Interventieteam

Gemeentebreed Interventieteam Gemeentebreed Interventieteam Team Toezicht en Handhaving 1 teammanager 8 coördinatoren (1 toezichthouder Drank- en Horecawet) 4 juristen 30 toezichthouders BOA gecertificeerd (3 toezichthouders Drank-

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Nota van zienswijzen bestemmingsplan Dobbelsteen Versie 1/09.10.2012 1 A. Beckers en Bergmans advocaten, de heer mr. A. Beckers, namens de heer P.R.J. Hendriks, p/a Paardestraat 29, 6131 HA Sittard, hierna

Nadere informatie

Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden

Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden Beleidsregels geluidhinder als gevolg van werkzaamheden Nadere invulling van: Algemene plaatselijke verordening, artikel 4.1.1 Bouwbesluit 2012, artikel 8.4 Nijmegen, 24 april 2012 Gemeente Nijmegen Afdeling

Nadere informatie

Gemeente Grootegast Notitie evenementen en festiviteiten - Concept

Gemeente Grootegast Notitie evenementen en festiviteiten - Concept Gemeente Grootegast Notitie evenementen en festiviteiten - Concept 1. Inleiding In de gemeente Grootegast vinden jaarlijks een groot aantal evenementen en festiviteiten plaats. Dergelijke activiteiten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Horecavergunning

Aanvraagformulier Horecavergunning Aanvraagformulier Horecavergunning Aanvraag ter verkrijging van een gecombineerde horecavergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf zoals bedoeld in artikel 2.11 van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Aanvraag exploitatievergunning

Aanvraag exploitatievergunning Aanvraag exploitatievergunning Voor het exploiteren van een horeca-inrichting heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning geldt voor de persoon en het pand. Deze aanvraag zenden aan: Gemeente Asten Afdeling

Nadere informatie

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER DEFINITIEF Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Registratiekenmerk: VVH/vr/615324 BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VLISSINGEN ONDERWERP Op 1 januari 2008 is het Besluit

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

Notitie Geluid en Evenementen Apeldoorn. In werking getreden op 28-5-2008. Geluid en evenementen Apeldoorn

Notitie Geluid en Evenementen Apeldoorn. In werking getreden op 28-5-2008. Geluid en evenementen Apeldoorn Notitie Geluid en Evenementen Apeldoorn In werking getreden op 28-5-2008 Geluid en evenementen Apeldoorn 1 1. Inleiding Apeldoorn is een levendige stad waar vele evenementen worden georganiseerd. Deze

Nadere informatie

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten KADER Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten PRINCIPE TOEPASSING LEUVEN POLITIEREGLEMENT ARGUMENTATIE VOLGENDE STAPPEN KADER Wetgeving voor 1 januari

Nadere informatie

Reactienota zienswijze Dorpsstraat 13 en 15, de Smederij

Reactienota zienswijze Dorpsstraat 13 en 15, de Smederij Reactienota zienswijze Dorpsstraat 13 en 15, de Smederij gemeente Baarn Programma Fysiek Domein April 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan... 3 1.2 Procedure...

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouw huis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 w abo@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente Datum 23-07-2014 Contactpersoon S.S.

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER Maatwerk Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer besluit

WET MILIEUBEHEER Maatwerk Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer besluit WET MILIEUBEHEER Maatwerk Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer besluit Datum : Nummer beschikking : Gegevens inrichting Naam inrichting : C.V.V. Be Fair Adres : Toernooiweg 101 Postcode

Nadere informatie

Geluidsnormen in de horeca

Geluidsnormen in de horeca Geluidsnormen in de horeca Een gids voor Leuvense Horeca-uitbaters De nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten * toepassing van de Wet Schauvlieghe (01-01-2013) Bent u uitbater van een horeca-zaak

Nadere informatie

Geluidsverordening evenementen en horeca 2014 gemeente Aalten

Geluidsverordening evenementen en horeca 2014 gemeente Aalten Geluidsverordening evenementen en horeca 2014 gemeente Aalten 2 Inhoudsopgave VOORAF...5 A GELUIDSVERORDENING HORECA EN EVENEMENTEN GEMEENTE AALTEN... 7 Afdeling 1 BEGRIPPEN... 7 Afdeling 2 REGELS VOOR

Nadere informatie

Deregulering in het fysiek domein

Deregulering in het fysiek domein Deregulering in het fysiek domein 4. Sluitingstijden horeca AFDELING 8: TOEZICHT OP HORECABEDRIJVEN Artikel 2:27 Begripsomschrijvingen In deze afdeling wordt verstaan onder: 1. Horecabedrijf: a. de voor

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008

Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008 Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008 Onderzoek geluidsuitstraling naar de omgeving van Norit Nederland B.V. te Klazienaveen In de nachtperiode van 11 op 12 december

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Kuehne + Nagel Logistics B.V. Activiteiten van de inrichting : 2e fase maatwerk Locatie : Lippestraat 15 te Zwolle Datum beschikking

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Horeca- exploitatievergunning

Aanvraagformulier Horeca- exploitatievergunning Aanvraagformulier Horeca- exploitatievergunning Aanvraag ingevolge artikel 2:28 van de geldende Algemene plaatselijke verordening Wageningen (APV) van een horeca- exploitatievergunning om al, dan niet

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Beslissingen op bezwaar gericht tegen last onder dwangsom Regentessestraat 3 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer D12.871468 Portefeuillehouder H. Kunst

Nadere informatie

EXPLOITATIEVERGUNNING AANVRAAG OF VRIJSTELLING EXPLOITATIEVERGUNNINGSPLICHT

EXPLOITATIEVERGUNNING AANVRAAG OF VRIJSTELLING EXPLOITATIEVERGUNNINGSPLICHT Wanneer dit formulier invullen? Als u een openbare inrichting wilt exploiteren, oprichten, overnemen, beëindigen of vrijstelling wilt. Hulp nodig? De medewerkers van Vergunningverlening & Handhaving helpen

Nadere informatie

H.G.I. ADVIESBUREAU VOOR GELUIDSISOLATIE

H.G.I. ADVIESBUREAU VOOR GELUIDSISOLATIE H.G.I. ADVIESBUREAU VOOR GELUIDSISOLATIE - INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 4 3. SITUATIE... 4 4. BOUWKUNDIGE CONSTRUCTIES... 7 5. WETTELIJKE KADER... 8 6. GEBRUIKTE APPARATUUR... 9 7.

Nadere informatie

Geluid. Dag 2 12.30 13.15

Geluid. Dag 2 12.30 13.15 Geluid Dag 2 12.30 13.15 1 2 De leerdoelen zijn de relatie met andere wet- en regelgeving de wijzigingen t.o.v. oude regelgeving de recente ontwikkelingen t.a.v. geluid(beleid) 3 5 Thema Geluid 5.1 5.2

Nadere informatie

Behoort bij punt 17 van de agenda voor de raadsvergadering van 19 mei 2008

Behoort bij punt 17 van de agenda voor de raadsvergadering van 19 mei 2008 Behoort bij punt 17 van de agenda voor de raadsvergadering van 19 mei 2008 onderwerp: Uitgangspunten voor evenementen in Cuijk afdeling: Algemene Zaken portefeuillehouder: L.M. Schoots Samenvatting voorstel

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN ANDEREN DORP, NIJEND 18 (ZAAGWERKZAAMHEDEN) 1 Algemeen In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Anderen

Nadere informatie

Vrijgestelde evenementen

Vrijgestelde evenementen Vrijgestelde evenementen Bronckhorst, 2013 Pagina 1 van 6 1. Vrijgestelde evenementen Evenementen bestaan er in vele soorten en maten. Bij een aantal evenementen is het zeer onwaarschijnlijk dat het evenement

Nadere informatie

Beschikking maatwerkvoorschriften

Beschikking maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften Inrichtingdrijver : Autobedrijf Westerhof VOF Activiteiten van de inrichting : Autodemontagebedrijf Locatie : Zwaferinksweg 5 te Losser Datum beschikking

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 maart 2016; de 'verordening winkeltijden Eemsmond 2016' vast te stellen.

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 maart 2016; de 'verordening winkeltijden Eemsmond 2016' vast te stellen. Nummer 09-05.2016 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 maart 2016; b e s l u i t: de 'verordening winkeltijden Eemsmond 2016' vast

Nadere informatie

Bed and Breakfast 2010

Bed and Breakfast 2010 Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Een nadere uitwerking voor de toepassing van de ontheffingsbevoegdheid als omschreven in artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 4.1.1 van het

Nadere informatie

Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf

Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf Waarom dit formulier? Wilt u een horecabedrijf exploiteren, dan heeft u een exploitatievergunning nodig van de gemeente. Met dit formulier vraagt u de vergunning

Nadere informatie

Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk

Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk Algemeen Op grond van de Apv Moerdijk (hierna: Apv) is het niet toegestaan om een evenement te organiseren zonder vergunning van de burgemeester. De weigeringsgronden,

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

ALGEMEEN AANVRAAGFORMULIER RECREATIE-INRICHTING

ALGEMEEN AANVRAAGFORMULIER RECREATIE-INRICHTING Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer ALGEMEEN AANVRAAGFORMULIER RECREATIE-INRICHTING Wie in Den Haag een recreatie-inrichting zoals bijvoorbeeld een café, restaurant, snackbar, muziek/dansschool of een

Nadere informatie

Intern advies. Geluid

Intern advies. Geluid Intern advies Zaaknummer : Registratienummer : Omschrijving project : Moskee Aanvrager : Projectlocatie : Bellavistaterrein Geluid Adviseur : P. Leemreize Datum advies : 20 april maart 2015 Advies aan

Nadere informatie

richtlijn muziekspectra in horecabedrijven

richtlijn muziekspectra in horecabedrijven richtlijn muziekspectra in horecabedrijven Deze richtlijn is bedoeld voor de beoordeling van muziekgeluid in horecabedrijven, in het kader van ruimtelijke ordening, het Activiteitenbesluit Milieubeheer,

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Gemeente Haarlemmermeer/Cluster RO/BVRM Akoestisch onderzoek Onderzoek Naam Adres Evenemententerrein Abbenes Bp Abbenes van Voorstlaan - Abbenes Steller: L. Herveille Rapport: 2015-01-BP Versie: 01 Datum:

Nadere informatie

Geluidbeleid voor evenementen

Geluidbeleid voor evenementen Geluidbeleid voor evenementen juli 2016 1 Geluidbeleid voor evenementen juli 2016 Inhoud 1 Inleiding p. 3 1.1 Reikwijdte van het geluidbeleid voor evenementen p. 3 1.2 Relatie met de APV p. 4 1.3 Naleven

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek nieuwbouwplan herontwikkeling Roozendries

Akoestisch onderzoek nieuwbouwplan herontwikkeling Roozendries Akoestisch onderzoek nieuwbouwplan herontwikkeling Roozendries SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage Akoestisch onderzoek nieuwbouwplan herontwikkeling Roozendries projectnummer 0404238.00 concept

Nadere informatie

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u de checklist waaruit blijkt

Nadere informatie

Nadere regels voor terrassen 2013

Nadere regels voor terrassen 2013 Nadere regels voor terrassen 2013 Het college van Waalwijk, gelezen het voorstel van afdeling RSO d.d. 27 november 2012; overwegende dat het wenselijk is ter bescherming van het bepaalde in artikel 2:10

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van Pijnacker-Nootdorp Postbus AA Pijnacker. Pijnacker, 12 december 2010

College van Burgemeester en Wethouders van Pijnacker-Nootdorp Postbus AA Pijnacker. Pijnacker, 12 december 2010 College van Burgemeester en Wethouders van Pijnacker-Nootdorp Postbus 1 2640 AA Pijnacker Pijnacker, 12 december 2010 Betreft: Beroep bestemmingsplan Kern Pijnacker-zuid-oost. Namens mijn cliënt ga ik

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 157/2015 Datum : 13 oktober 2015 B&W datum : Beh. ambtenaar : E. Geurkink Portefeuillehouder : D.W. Luiten Onderwerp : Toezegging rapportages Aalten Dagen 2015 en kermis

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatie- Terrasvergunning

Aanvraagformulier Exploitatie- Terrasvergunning Aanvraagformulier Exploitatie- Terrasvergunning 1. Ondernemingsvorm Naam inrichting Handelsnaam KvK Dossiernummer Kamer van Koophandel Natuurlijk(e) persoon/personen (b.v. eenmanszaak, V.O.F.) Rechtspersoon/rechtspersonen

Nadere informatie

C. Verhoeff, B. Waning, T. Hoogendoorn, J. Steens, A. Rollman, D. de Roock, T. Chaudron, M. Luhulima

C. Verhoeff, B. Waning, T. Hoogendoorn, J. Steens, A. Rollman, D. de Roock, T. Chaudron, M. Luhulima VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: B. van Hell Tel nr: 8914 Nummer: 15A.00206 Datum: 11 maart 2015 Team: JFZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk):

Geen aanvraag ingediend (aanvraag kansrijk): - 1 e keer : Geen aanvraag ingediend (aanvraag niet kansrijk): . Overtredingen Drank- en Horecawet Overtreding/andere bepalingen rtikel 3 : Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf zonder Drank- en horecawetvergunning Voedsel en Waren utoriteit (vergunning is niet aangevraagd)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Exploitatievergunning Aanvraagformulier Exploitatievergunning Aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf zoals bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening. 1.

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horeca

Aanvraagformulier exploitatievergunning horeca Aanvraagformulier exploitatievergunning horeca De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld en alle gevraagde bijlagen gelijktijdig worden ingediend. 1. Gegevens

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; RAADSBESLUIT Winkeltijdenverordening Best 2014 De raad van de gemeente Best; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet; besluit Vast

Nadere informatie

Werkgroep Sanering Oostelijk Stadsdeel 1 Secr.: PJ.J. van der Lee Verdronkenoord 77 1811BC Alkmaar e-mail : info@oostelijkstadsdeelalkmaar.

Werkgroep Sanering Oostelijk Stadsdeel 1 Secr.: PJ.J. van der Lee Verdronkenoord 77 1811BC Alkmaar e-mail : info@oostelijkstadsdeelalkmaar. Secr.: PJ.J. van der Lee Verdronkenoord 77 1811BC Alkmaar e-mail : info@oostelijkstadsdeelalkmaar.nl Aan: Het college van B&W van de gemeente Alkmaar Ter attentie van mw. M. Hartog Postbus 53 1800 BC Alkmaar

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Evenementen (art. 2:25 APV)

AANVRAAGFORMULIER Evenementen (art. 2:25 APV) (art. 2:25 APV) 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER Naam organisatie/persoon Naam contactpersoon : de heer mevrouw Adres Postcode Plaats Telefoonnummer (kantooruren) Telefoonnummer mobiel E-mailadres : NAAM EVENEMENT

Nadere informatie

In de zienswijze zijn 2 aspecten die opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Dat zijn geluidsaspecten en woongenot.

In de zienswijze zijn 2 aspecten die opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Dat zijn geluidsaspecten en woongenot. ADVIES Aan : gemeente Oude IJsselstreek Behandeld door : Erwin Kleinrensink Datum : 21 juni 2013 Ons kenmerk : S2013-000160 Onderwerp : reactie op zienswijze bestemmingsplan Bijlagen : 1 Samenvatting Bij

Nadere informatie

Aantal dagen Start Type Status. Prins Bernhardlaan Voorburg (evenemententerrein) 1 06-10-2013 vlooien-/rommelmarkt Vergunning verleend

Aantal dagen Start Type Status. Prins Bernhardlaan Voorburg (evenemententerrein) 1 06-10-2013 vlooien-/rommelmarkt Vergunning verleend KALENDER 2013 : 4 e kwartaal Deze evenementenkalender bevat: - vooraangekondigde middelgrote evenementen - in behandeling zijnde aanvragen middelgrote evenementen - verleende vergunningen middelgrote evenementen

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen

Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen Haarstraat 2 (28-10-2014) het vervangen van een dakkapel, activiteit bouwen, activiteit monumenten, activiteit slopen beschermd stadsgezicht (verzonden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Exploitatievergunning Dit formulier zenden aan: Gemeente Bunnik Burgemeester van Bunnik Postbus 5 3980 CA Bunnik Voor meer informatie kunt u bellen met: 030-659 4872 Niet beschrijven ruimte voor dagstempel 1 Ondernemingsvorm

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven

Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek

gemeente Hilvarenbeek Hartveroverende Heerlyckheit gemeente Hilvarenbeek A A N V R A A G F O R M U L I E R Exploitatievergunning Wanneer u een inrichting gaat exploiteren die valt onder de reikwijdte van artikel 2.28 van de

Nadere informatie