landbouw-service MAGAZINE November 2011 Agribex OPENT ZIJN 11 december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "landbouw-service MAGAZINE November 2011 Agribex OPENT ZIJN 11 december"

Transcriptie

1 landbouw-service MAGAZINE November 2011 Agribex OPENT ZIJN DEUREN VAN 6 TOT 11 december GOUDEN Agritechnica VOOR Fendt en KRone Nummerplaten VOOR LANDBOUWTRACTOREN

2 > verbondsnieuws INHOUD VOORWOORD 3 SOCIALE ACTUALITEITEN Nieuwe sociale regelingen 4 Pensioenfonds voor arbeid ers 4 Lonen 5 Nieuw eduplus: Vormingsaanbod Oei, sociale inspectie... 8 Stel u in orde voor de KBO 10 actueel Landbouw-service bezoekt fabriek van New Holland in Polen in Het vertrouwen van de land bouwers stijgt in hun sector. Voor de eerste maal in vijf jaar 12 Oneigenlijk gebruik van landbouwtractoren: update 16 Welke uitdagingen voor de landbouw na 2013? 18 COLOFON landbouw-service Landbouw-Service is een periodieke nieuwsbrief voor de leden van de Nationale Centrale Landbouw-Service, de enig erkende beroepsvereniging voor aannemers van land- en tuinbouwwerken, loonsproeiers, handelaars in veevoeders en in meststoffen. Copyright: Nationale Centrale Landbouw-Service is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie in deze publicatie. Citeren mag mits bronvermelding. Verantwoordelijke uitgever: Johan Van Bosch, Algemeen Secretaris Nationale Centrale Landbouw-Service, Spastraat 8, 1000 Brussel T , F , DOSSIER VERKEER Passeerhavens voor tractoren 21 Koninklijk besluit: uitzonderlijk vervoer 21 Nummerplaten voor landbouwtractoren 22 Sluipverkeer op plattelandswegen 24 Project trage wegen 25 Ongevallen met tractoren 26 BELANGENBEHARTIGING Oneerlijke concurrentie 26 Lidmaatschap FYTO Roundup verboden voor particulieren in Nederland 31 Nieuwe regels voor machines voor de toepassing van pesticiden 31 Nog steeds heel wat verboden pesticiden op de markt 32 Namaakpesticiden 32 Europa Nieuws uit Europa 34 LANDBOUW Agroforestry: Landbouwers tonen interesse voor subsidie om bomen te planten op akkers 35 Korte keten 35 DOSSIER Mechanisatie Nieuwigheden 36 Actualiteit 43 2 / Landbouw-service

3 verbondsnieuws < VOORWOORD Er is veel aan de hand met de loonwerkerssector. Misschien heeft u het nog niet gevoeld, maar de gevolgen kunnen heel belangrijk zijn voor het voortbestaan van ons beroep. In het vorige nummer berichtten wij u reeds over de commissie die zich buigt over het zogenaamde oneigenlijk gebruik van landbouwvoertuigen. De overheid zal op basis van de voorstellen van deze commissie een voorstel van nieuwe regelgeving maken. Dit is nefast voor alle landbouwvoertuigen die worden ingezet voor landbouwdoeleinden en voor doeleinden buiten de landbouw. Zo wordt onder meer gedacht aan een nieuwe nummerplaat voor landbouwactiviteiten. Maar als je dan met dezelfde tractor in grondverzet gaat, zal je een nieuwe tijdelijke nummerplaat moeten aanvragen. Niet evident, en verder op te volgen. Er gebeurden de laatste maanden weer een aantal dodelijke ongevallen met landbouwvoertuigen. Niet dat we dit moeten overschatten, noch onderschatten, maar diverse overheden, steden en gemeenten trekken hieruit conclusies. Ze installeren passeerhavens en verkeersremmers of gaan plattelandswegen een bepaalde bestemming geven. Andere overheden verbieden dan weer landbouwvoertuigen op bepaalde wegen. Daarnaast is Landbouw-Service bezig geweest met de aanpassingen van de regelgeving over het uitzonderlijk vervoer. Ook dit dossier heeft niet de gepaste en gewenste resultaten. De verkeersreglementering heeft ook tot gevolg dat er heel wat leden boetes hebben gekregen. Eén ding staat vast: het zal in de toekomst niet evident zijn om met je landbouwvoertuig op de openbare weg te komen. Naast het verkeershoofdstuk, is er ook een sociaal hoofdstuk. Diverse leden hebben ons gecontacteerd omdat ze de sociale inspectie op bezoek kregen. We zullen ons moeten voorbereiden op boetes en ons in orde moeten stellen met de sociale regelgeving. We bespreken dit verder in dit magazine. De tijd van AGRIBEX is aangebroken. Dat merkt u ook in dit magazine. Heel wat nieuwigheden komen aan bod in dit magazine, en we hopen u hiermee van dienst te zijn. We denken dat deze nieuwigheden u zullen helpen bij de rondleiding tijdens de professionele dag van AGRIBEX. We wensen u dan ook een vruchtbare beurs. Het einde van het jaar is voor onze beroepsvereniging ook weer de tijd van de ledencampagne. We hopen dat u uw bijdrage ook in 2012 opnieuw betaalt en dat u terug deel uitmaakt van de familie van Landbouw-Service, die momenteel 750 leden telt. Johan VAN BOSCH Algemeen Secretaris Landbouw-Service Johan Van Bosch verwacht uw reacties: Landbouw-service / 3

4 > SOCIALE ACTUALITEITEN NIEUWE SOCIALE REGELINGEN Op 12 juli 2011 hebben vakbonden en werkgevers binnen het paritair comité 132 voor ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken een sociaal akkoord ondertekend. Hierbij een chronologisch overzicht van de wijzigingen: December 2011: Ecocheques: net zoals de voorbije jaren worden er voor de voltijdse arbeiders ecocheques voorzien voor een waarde van 250 euro. De ecocheques voor deeltijdse en tijdelijke arbeiders worden pro rata berekend. Januari 2012: Koopkracht: de baremieke lonen verhogen op 1 januari 2012 met 0,3 %. Dit valt volledig binnen het kader dat interprofessioneel werd vastgelegd. De nieuwe anciënniteitstoeslagen bedragen: Van 1 tot 5 jaar dienst: + 0,03 euro Van 5 tot 10 jaar dienst: + 0,05 euro Van 10 tot 15 jaar dienst: + 0,15 euro Van 15 tot 20 jaar dienst: + 0,25 euro Meer dan 20 jaar dienst: + 0,38 euro 2e Pensioenpijler: de bijdrage voor de tweede pensioenpijler wordt vanaf 1 januari 2012 verhoogd met 0,5 %. Vervoerskosten Vanaf 1 januari 2012 wordt er een fietsvergoeding ingevoerd voor arbeiders die met de fiets naar het werk komen. Deze fietsvergoeding bedraagt 0,21 euro per kilometer. PENSIOENFONDS VOOR ARBEID Sinds 2008 hebben de sociale partners in onze sector (Paritair Comité 132) afgesproken om 1 % van de loonmassa te storten voor een bijkomende pensioenvorming voor de werknemers in de sector. Het sectoraal aanvullend pensioenplan zorgt er voor dat alle arbeiders uit onze sector aanspraak zullen kunnen maken op een aanvullende pensioenuitkering bovenop het wettelijk pensioen. De regeling houdt in dat de werkgever een premie stort ten behoeve van zijn werknemers. De betaling verloopt via de RSZ-bijdrage. Een arbeider zal recht hebben op een aanvullend pensioen voor zover hij 132 dagen tewerkstelling als werknemer in de sector van technische land- en tuinbouwwerken kan aantonen, te rekenen vanaf 1 januari 2008 tot aan zijn pensionering. Het aanvullend pensioen kan ten vroegste worden uitbetaald vanaf de leeftijd van 60 jaar of op het ogenblik van zijn pensionering. Recentelijk kregen de arbeiders van onze sector een pensioenfiche van AG Insurance. Wat betekent dit? Jaarlijks krijgen de arbeiders die sinds 1 januari 2008 minstens 132 dagen gewerkt hebben in de sector een pensioenfiche. Tijdens de maand oktober 2011 werd de pensioenfiche 2010 opgestuurd naar alle arbeiders die in de loop van 2010 die voorwaarde invullen. 4 / Landbouw-service

5 > ERS Daarnaast werd overeengekomen om de verplaatsingsvergoedingen met eigen vervoer terug te betalen aan 70 % van de effectieve prijs van een abonnement van de NMBS voor het overeengekomen aantal kilometers. Opzeggingstermijnen: de opzeggingstermijn voor arbeiders die van 6 maand tot 5 jaar in dienst zijn wordt vastgelegd wordt op 40 dagen. December 2012: Ecocheques: net zoals de voorbije jaren worden er voor de voltijdse arbeiders ecocheques voorzien voor een waarde van 250 euro. De ecocheques voor deeltijdse en tijdelijke arbeiders worden pro rata berekend. De pensioenfiche bestaat uit drie delen : 1. Samenvatting met de belangrijkste cijfers over van de aanvullende pensioenrechten die je opgebouwd hebt; 2. De officiële pensioenfiche (van AG Insurance) met de details van deze rechten. 3. Enkele verduidelijkingen omtrent het pensioenplan. Meer informatie over de pensioenfiche: Contact: i Lonen De lonen voor arbeiders die ressorteren onder het paritair comité 132 (Paritair Comité voor Technische Land- en Tuinbouwwerken) werden op 1 oktober 2011 geïndexeerd (verhoging met 0,76 % ). Hierbij de nieuwe loontabel. Technische land- en tuinbouwwerken ( ) CATEGORIE 1 1/10/2011 > Categorie 1A 8,27 > Categorie 1B 10,10 Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,05) 10,15 Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 0,15) 10,25 Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 0,25) 10,35 CATEGORIE 2 > Categorie 2 10,60 Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,05) 10,65 Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 0,15) 10,75 Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 0,25) 10,85 CATEGORIE 3 > Categorie 3 11,15 Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,05) 11,20 Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 0,15) 11,31 Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 0,25) 11,41 CATEGORIE 4 > Categorie 4 12,27 Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,05) 12,32 Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 0,15) 12,42 Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 0,25) 12,52 CATEGORIE 5 > Categorie 5 13,47 Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,05) 13,52 Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 0,15) 13,62 Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 0,25) 13,72 Vergoedingen Vergoeding op verplaatsing 15,04 Huisvestingsvergoeding 15,04 Scheidingsvergoeding per 8,14 verplichte overnachting Nachtwerk in de winteruurregeling (tussen 22u en 6u) +20 % in de zomeruurregeling (tussen 23u en 7u) +20 % Landbouw-service / 5

6 > SOCIALE ACTUALITEITEN NIEUW EDUPLUS Vormingsaanbod Vormingsaanbod op uw maat Hebt u de nieuwe vormingsbrochure reeds doorgenomen? Prima, want hij is er speciaal voor u. Dan hebt u ongetwijfeld een interessante én kosteloze opleiding aangestipt. Want wie werkt, blijft leren. Met meer dan 170 relevante onderwerpen verspreid over transport, gezondheid, veiligheid, vaktechnische en algemene vaardigheden wil EDUplus ook in uw meest voorkomende vragen invullen. Want net als u is EDUplus voortdurend op zoek naar nieuwe wegen om in te spelen op de steeds veranderende omgeving waarin de loonwerksector actief is. Hebt u een specifieke vraag die niet in het aanbod staat vermeld? Maatwerk kan ook : als werkgever of werknemer bepaalt u zelf de inhoud en de formule. Hebt u bijvoorbeeld een nieuwe machine in gebruik en geeft u als bedrijfsleider of de leverancier een aangepaste opleiding? Contacteer EDUplus voor een mogelijke erkenning en tussenkomst. Extra actie opleidingen voor arbeiders loonwerk Tips en ideeën aangebracht door werknemers, werkgevers, specialisten en docenten worden ieder jaar getoetst in adviescommissies met als enige doel een vormingsaanbod te ontwikkelen dat aanleunt bij de behoeften van de groene sector. Specifiek voor de sector loonwerk wordt komend werkjaar de nieuwe opleiding werken met kraanmachines ingericht. Deze en alle andere opleidingen met uitzondering van rijbewijzen en vakbekwaamheid zijn gratis en ook de loonkost van de medewerkers tijdens de vorming wordt u door het sociaal fonds vanaf de derde dag terugbetaald. Evenwel kunt u via het sociaal fonds loonwerk een premieaanvraag indienen bij het behalen van een professioneel rijbewijs voor een bedrag van 150. Toch ontmoeten we procentueel minder medewerkers uit loonwerk onder de deelnemers. Men weet dat het bestaat, dat er behoorlijk wat geld naar vloeit en heel veel initiatieven zijn. Maar deelnemen ligt heel wat moeilijker. Daarom steken Landbouwservice en EDUplus samen hun schouders onder de actieve promotie. Opleiden motiveert immers medewerkers en zorgt voor een grotere personeeltevredenheid en minder verloop. Tevens is uw bedrijf in orde met wettelijke vereisten zoals een heftruck-, hoogwerk - of kraanattest zoals gevolgd door de firma Germonpré te Leke. Hun werknemers hebben ondertussen ook gratis het attest VCA basis behaald via EDUplus. Veilig werken in de groene sector De land-, tuinbouw- en loonwerksector komt in de ongevallenstatistieken op een trieste vierde plaats. Dit terwijl het overgrote deel van de ongevallen kan vermeden worden. Vanuit deze vaststelling is het project PreventAgri ontstaan. Hun doelstelling is om bedrijven uit de groene sector warm te maken voor preventie. EDUplus en Preventagri slaan de handen in elkaar. Een eerste stap is het opstellen van een gratis risicoanalyse. Hierbij wordt op een gestructuedu+ Opleidingen voor werknemers uit de groene sectoren Aanbod Edu_Plus_brochure_2012.indd 1 8/07/11 14:33 6 / Landbouw-service

7 1 reerde wijze zowel de situatie binnen uw loonwerkbedrijf als de werkwijze van uw medewerkers geëvalueerd. Per machine of activiteit wordt een afzonderlijke analyse gemaakt. Dit beeld dient als materiaal om een uitgebreid verslag op te stellen voor het bedrijf en zijn medewerkers met enerzijds de gevaarlijke situaties of handelingen en anderzijds wordt er voor elk van deze risico s een passend advies en opleiding geformuleerd. Belangrijk is in elk geval dat op een actieve manier de participatie van iedereen in het bedrijf wordt gevraagd. Tussenkomst bij het behalen van het bewijs van vakbekwaamheid Het bewijs van vakbekwaamheid is een aanvulling op het rijbewijs C en CE. Het is vijf jaar geldig en kan worden verlengd indien de bestuurder kan aantonen dat hij bijscholing heeft gevolgd. In principe is het bewijs verplicht voor elke vrachtwagenbestuurder. Uitzondering vormen bestuurders van vrachtwagens die enkel gebruikt worden voor het vervoer van goederen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep zoals in de tuinaanleg-onderhoud. Een bewijs van vakbekwaamheid kan men verkrijgen door in een periode van 5 jaar 35 uur les te volgen of anders gezegd, 35 kredietpunten te verzamelen. Per gevolgde dag vorming kan men 7 punten verdienen. Medewerkers die hun rijbewijs C of CE hebben behaald voor 10 september 2009, krijgen respijt tot september Andere chauffeurs dienen deze opleiding af te werken binnen de vijf jaar na de afgiftedatum van het rijbewijs. EDUplus organiseert hiertoe tijdens dit vormingsjaar cursussen in samenwerking met organisaties en rijscholen rond vier onderwerpen: ladingzekering, gedrag bij een ongeval, eco-driving en defensief rijden. De tussenkomst is beperkt zoals bij de rijbewijzen tot het dragen van de volledige loonkost door het sociaal fonds vanaf de derde dag vorming. EDUplus neemt bij het volgen van de opleiding ladingzekering en gedrag bij een ongeval uitzonderlijk ook de opleidingskost voor haar rekening daar deze kennis ook voor andere bestuurders noodzakelijk is. Het is aan te raden om de vorming te spreiden over de komende vijf jaar. De firma s Braspenning-Schrouwen, Geuntjes Loonbedrijf NV en Gebroeders Geudens hebben alvast van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om door met het volgen van de opleiding ladingzekering de eerste stappen te zetten in het behalen van een attest van vakbekwaamheid. Wenst u meer info over de opleidingen en werking van EDUplus? Contacteer EDUplus op 09/ i KUHN, dat is mijn kracht! > maaiers en maaikneuzers > cirkelschudders > cirkelharken > opraappersen > wikkelaars VOEDERWINNING be strong, be KUHN PACKO AGRI WERKT UITSLUITEND MET EEN PROFESSIONEEL DEALERNET. KENNIS EN SERVICE BIJ DE DEUR. B-8210 Zedelgem T : 050/ B-5590 Ciney T : 083/ E : W : Landbouw-service / 7

8 > SOCIALE ACTUALITEITEN Oei, sociale inspectie... Heel wat loonwerkers werden tijdens de oogstwerkzaamheden geconfronteerd met sociale inspectie. Het is niet evident om in orde te zijn met alle sociale regels, gelet op de flexibiliteit in de loonwerksector. Toch willen we benadrukken dat de boetes op zwartwerk zeer hoog zijn en dat hier niet aan kan worden ontsnapt. een studie van de UNIZO-studiedienst. Het imago van de inspectiediensten is slecht, zegt Karel van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Veel komt door een gebrek aan communicatie. Een charter met daarin wat wel en niet kan moet daaraan verhelpen. Twee van de grootste sociale inspectiediensten, de RSZ en de arbeidsinspectie, hebben zich al bereid verklaard om mee in dergelijk charter te stappen. Ook de mogelijke invoering van een eenvormige legitimatiekaart voor alle inspecteurs en betere informatieprocedures, wordt met alle partijen samen bekeken. Doel moet zijn een transparantere en een communicatievere inspectiedienst, besluit Van Eetvelt. Indien u landbouwwerken (of andere werken uitvoert), zorg er steeds voor dat u in orde bent: Personeel is ingeschreven via DIMONA: - Via een telefoontoestel met druktoetsen (02/ ) - Via de internet website van de RSZ (www.socialsecurity.be) - Via uw sociaal secretariaat Onmiddellijk na deze aangifte zal de werkgever een ontvangstbevestiging krijgen. Pas nadat u deze ontvangstbevestiging gekregen heeft, mag u de werknemer tewerkstellen. Indien u werkt met zelfstandigen, let op dat het geen schijnzelfstandigen zijn (want dan betaalt u ook de boete voor zwartwerk), en let op dat de zelfstandige ook in orde is met zijn sociale verplichtingen (want u bent als hoofdaannemer steeds verantwoordelijk). Via onze interprofessionele organisatie UNIZO wordt gewerkt aan een charter voor sociale inspectiediensten. Een gedragscode voor inspecteurs én ondernemers moet het wantrouwen binnen KMO s over de sociale inspectiediensten helpen wegnemen. Vele KMO s zijn immers ontevreden over de (onaangekondigde) controles door de sociale inspectiediensten, zo blijkt uit Uit het UNIZO-dossier blijkt dat 41% van de KMO s in de afgelopen vijf jaar een of meerdere controles heeft gehad. 38% voelt bovendien aan dat het aantal controles toeneemt. Alleen weten ze niet door wie ze gecontroleerd worden: bijna 60% weet niet welke controledienst er precies is langs geweest. 75% geeft ook aan onvoldoende te zijn ingelicht omtrent zijn rechten en plichten tijden de controle, voor 65% was zelfs tijdens de controle niet duidelijk wat precies verwacht werd. Een groot deel van de gecontroleerde ondernemers bleef bovendien ook achteraf in het ongewisse: 40% van de respondenten gaf te kennen niet te weten waarom iets fout was en op basis waarvan een inbreuk werd vastgesteld. Ook suggesties voor verbetering blijven uit: slechts 10% zegt goed geïnformeerd te zijn over hun rechten en plichten tijdens de controle. 8 / Landbouw-service

9 1 Perceptie versus de feiten Maar de waarheid is, volgens de twee grootste inspectiediensten RSZ en de arbeidsinspectie, niet zo zwart-wit. Koen Snyders, administrateur-generaal van de RSZ, en Ludo Beck, adviseur-generaal van de arbeidsinspectie, met wie UNIZO haar sociale inspectie dossier overliep, zeggen dat de controles vooral slecht gepercipieerd worden. Vooral het gebrek aan procedurele houvast zorgt voor dit negatief aanvoelen. Toch is UNIZO geen voorstander van afschaffing van controles: Immers, alleen door fraudeurs op te sporen en aan te pakken, kunnen we iets doen aan het concurrentienadeel voor ondernemers die wel op een eerlijke manier zakendoen en de sociale wetgeving naleven. Voornamelijk imagoprobleem Verder blijkt uit de studie dat ondernemers de controleurs veelal onsympathiek vinden. Ze worden door 27% van de respondenten omschreven als arrogant, onbeleefd, onvriendelijk en dominant. 20% geeft aan de controle als louter repressief te ervaren. Toch blijkt uit concrete cijfers dat het optreden niet steeds tot inbreuken en straffen leidt. We zijn echt niet zo repressief als wordt gedacht, zegt Beck van de RSZ. Bij ons worden amper pv s uitgeschreven, terwijl we tien keer zoveel controles uitvoeren. Regularisaties en rechtzettingen, zonder verdere sancties, maken de overgrote meerderheid uit. Samen tot oplossingen komen Om aan de problematiek tegemoet te komen, dringt UNIZO aan op een charter met de inspectiediensten. Een ontwarring van het kluwen van sociale inspectiediensten en een duidelijk overzicht en coördinatie moeten hierin al verbetering brengen. Ook de invoering van een eenvormige legitimatiekaart voor alle inspecteurs en met betere informatieprocedures moet de negatieve perceptie wegwerken. Wanneer ondernemers geïnformeerd zijn, weten wie er controleert, waarom en wat, gaat het gevoel van onmacht ook meteen verdwijnen. De arbeidsinspectie toont zich voorstander om de interne databank van zijn inspectie -met richtlijnen over de precieze interpretatie van vaak erg complexe sociale wetgeving- open te stellen voor het publiek. Snyders ziet dan weer wat in een gezamenlijke informatiecampagne van de inspectiediensten en UNIZO bij de ondernemers. UNIZO dringt aan op een snelle realisering van bovengenoemde voorstellen. Voor meer informatie: controleseninspecties i Agribex stand 1107 Landbouw-service / 9

10 > SOCIALE ACTUALITEITEN STEL U IN ORDE VOOR DE KBO Uit een enquête bij onze leden blijkt dat heel wat leden op een verkeerde manier geregistreerd zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen. In 2003 werd het handelsregister afgeschaft en kwam de Kruispuntbank van Ondernemingen in de plaats. De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een gegevensbank aangemaakt en in beheer van de FOD Economie waarin de identificatiegegevens van ondernemingen zijn samengebracht. De KBO past in het streven van de Belgische overheid om de administratieve procedures voor ondernemingen te vereenvoudiging en tevens een efficiëntere organisatie te verkrijgen van de overheidsdiensten. De KBO levert eveneens diensten die alleen bestemd zijn voor ondernemingen. Zo kunnen ondernemingen met Private Search hun eigen gegevens raadplegen. Alle ondernemingen en zelfstandige ondernemers moeten hun activiteiten doorgeven aan de overheid. Vroeger werd dit geregistreerd in het Handelsregister, sinds 2003 in de KMO. Deze registratie gebeurde op basis van NACE-codes. NACE is de Europese activiteitennomenclatuur : NACE is een officiële Europese lijst van activiteitsomschrijvingen. NACE wordt door de RSZ en de ondernemingsloketten gebruikt om bedrijven in te delen in sectoren. NACE bestaat uit een nummer (de NACE-code) en een omschrijving. de NACE-code is de code die bij uw hoofdactiviteit hoort. Waar vind ik de NACE-code van mijn onderneming? U vindt uw eigen code terug op de papieren van de RSZ of op uw inschrijvingsbewijs van de Kruispuntbank van Ondernemingen. U kan uw NACE-code ook terugvinden op de website van de Kruispuntbank > Opzoeken van ondernemingsgegevens - publieke gegevens > zoeken met ondernemingsnummer OF zoeken per naam of benaming. Zie volgende link: Indien mogelijk, kan u het ook navragen bij uw personeelsadministratie. Sinds 1 januari 2008 is er een nieuwe lijst met NACE-codes, die de vorige lijst (de lijst van 2003) vervangt. U vindt de nieuwe lijst en een conversietabel op de website van de Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie: gegevensinzameling/nomenclaturen/ nacebel/ De codes die voor onze sectoren van belang zijn, zijn de volgende: Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst Zaadbewerking met het oog op vermeerdering Exploitatie van bossen Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw Bouwrijp maken van terreinen Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen Groothandel in granen en zaden Groothandel in veevoeders Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten Groothandel in andere akkerbouwproducten Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven Landschapsverzorging Tip: Kijk na of de activiteiten die u doet ook vermeld staan op de website van de KBO. Indien deze moeten aangepast worden, dan kan u best een ondernemingsloket contacteren. We raden hiervoor Zenito aan: i 10 / Landbouw-service

11 actueel > LANDBOUW-SERVICE BEZOEKT fabriek van New Holland in Polen in 2012 Van 4 tot 7 februari 2012 organiseert Landbouw-Service een studiereis naar Polen. Hierbij het voorlopige programma. (data onder voorbehoud) Zaterdag - 4 FEBRUARI u Aankomst in Warschau Airport met vlucht LO 232 uit Brussel u Lunch in Brewery Kompania Piwna in Warschau u Bezoek aan het Koninklijk Paleis in Warschau u Diner in Restaurant Ale Gloria in Warschau. Overnachting in Hotel Sheraton in Warschau. Maandag - 6 FEBRUARI u Ontbijt in het hotel u Transfer per autocar naar New Holland Plant in Plock u Welkomstkoffie bij aankomst, bezoek aan de fabriek u Lunch in de Canteen Inside Plant u Bezoek aan New Holland Dealer Rol Serwice en bezoek aan New Holland Big Farmer u Diner in typisch Pools Restaurant Figaro in Plock. Zondag - 5 FEBRUARI u Ontbijt in hotel u Bezoek aan Warschau per autocar u Lunch in Restaurant Sekret in Warschau. Vrije namiddag in Warschau u Transfer per autocar naar Plock u Diner in Hotel Starzynski in Plock. Dinsdag - 7 FEBRUARI u Ontbijt in het hotel u Bezoek aan het landbouwmuseum (40 km van Plock) Pauze in de Old Tavern voor warme thee, koffie of warm bier - Trip per slee u Lunch in Restaurant Oberza Pod Strzecha u Transfer naar Warschau Downtown u Transfer naar Warschau Airport u Terugreis met vlucht LO 231 naar Brussel. Vooraanmelding is reeds mogelijk. Deze studiereis wordt aangeboden aan een prijs van 800 euro per persoon (op basis van een tweepersoonskamer). Toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt 100 euro. In deze prijs zijn de vluchten, transfers, hotels, eten en dranken tijdens het eten inbegrepen. Persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Landbouw-service / 11

12 > actueel Voor de eerste maal in vijf jaar Het vertrouwen van de land bouwers stijgt in hun sector 12 / Landbouw-service

13 1 Sinds 2007 peilt Landbouwkrediet jaarlijks naar het vertrouwen van de landbouwers in hun sector. Bij deze gelegenheid onderzoekt de bank ook de belangrijkste trends op landbouwgebied. De vijfde editie van de vertrouwensindex werd voorgesteld op de opening van de landbouwbeurs van Libramont en tijdens de ondernemersdag. Dit artikel brengt de belangrijkste conclusies van de peiling voor het voetlicht en zoomt in op enkele ontwikkelingen die de dienstverleners aan de landbouwsector zeker zullen interesseren. Voor de eerste keer sinds vijf jaar stijgt de vertrouwensindex. Hij maakt een sprong van 16 punten in Wallonië en komt zo op een totaal van 47 op 100. In Vlaanderen staat de index door een sprong van 8 punten op 45. In Wallonië herstelt het vertrouwen zich en bevindt het zich nu op het niveau van Daarbij stijgt de index voor de eerste keer uit boven het peil in Vlaanderen. Daar haalt men nog niet het niveau anno In Wallonië is de akkerbouw het meest optimistisch, gevolgd door de melkveebedrijven en de vleesvee- en gemengde rundveebedrijven. In Vlaanderen zijn de verschillen tussen de specialisaties het grootst. Daar staat de melkveesector aan de top (net zoals in 2008 en 2010 trouwens), gevolgd door de groenten- en fruittelers. De vleesvee- en gemengde rundveebedrijven gingen er lichtjes op vooruit terwijl de Vlaamse varkenshouders al meer dan twee jaar de negatieve invloed van de crisis voelen. De boost in het vertrouwen van de landbouwers wordt vooral verklaard door de verbetering van het financieel resultaat. 48% van de ondervraagden in Wallonië oordelen positief over hun inkomen, wat een verbetering is van 31% tegenover vorig jaar. In Vlaanderen is net iets meer dan de helft van de ondervraagden tevreden met hun financieel resultaat. Van alle factoren die het inkomen beïnvloeden, speelde vooral de stijging van de verkoopsprijzen in het voordeel van de akkerbouw en de veeteelt. De liquiditeitsproblemen in die sectoren zijn dan ook afgenomen. In de varkensteelt daarentegen zijn de geldzorgen nog niet voorbij: 46% van de gemengde varkensbedrijven en 70% van de gespecialiseerde varkensbedrijven hebben financiële problemen. Hoewel de opbrengsten van bepaalde specialisaties de laatste maanden in de lift zitten, blijven de productiekosten stijgen, en dan vooral de prijzen van energie, meststoffen en veevoeder. Meer dan ooit wordt de landbouwsector geconfronteerd met een toenemende prijsvolatiliteit, waardoor ook de inkomsten onzekerder worden. Om zich hiertegen te beschermen kiest de landbouwer voor nieuwe oplossingen zoals het afsluiten van contracten op de termijnmarkt of door het bedingen van prijsgaranties. Deze technieken worden vooral gebruikt door de varkensbedrijven, de pluimveesector en de akkerbouw, en dat vooral in Wallonië. De investeringsverwachtingen Dat meer dan een derde van de ondervraagden aangaf dat zij tijdens de voorbije twaalf maanden meer dan EUR hebben geïnvesteerd, is ongetwijfeld een gunstig teken. Het herstel van het vertrouwen vertaalt zich in Wallonië al in een stijging van de investeringsplannen met 10% op korte termijn (< 1 jaar) en met 13% op middellange termijn (<5 jaar). Vlaanderen reageert blijkbaar minder snel, en we verwachten in de nabije toekomst geen grote verandering op dit vlak, ook omdat Vlaanderen en Wallonië zich op dit vlak nu op hetzelfde niveau bevinden. De projecten die zowel in het noorden als het zuiden van het land op korte termijn op stapel staan, zijn vooral de constructie of herinrichting van gebouwen. Het gaat dan vooral om de vervanging van verouderde gebouwen, maar ook om aanpassingen die noodzakelijk zijn om aan de milieu- en dierenwelzijnvoorschriften te voldoen. Daarna volgen in Vlaanderen de uitbreiding van het bestaande bedrijf en de aankoop van landbouwmaterieel (uitgezonderd tractoren). In Wallonië is de aankoop van landbouwmaterieel (uitgezonderd tractoren) de tweede prioriteit. Een grondigere analyse van de investeringsintenties voor materieel leert ons dat bijna 40% van de Waalse landbouwers op middellange termijn de aankoop van een tractor plannen (18% op korte termijn). Slechts 20% van de Vlaamse landbouwers zouden op middellange termijn een dergelijke aankoop overwegen. 52% van de Waalse landbouwers en 43% van de Vlaamse plannen landbouwmaterieel (uitgezonderd tractoren) aan te kopen. Het is opvallend dat van zij die de aankoop van een tractor overwegen, 36% nog niet beschikken over een bedrijfsboekhouding (!). Op dit vlak zal de mentaliteit in de toekomst moeten veranderen. Zowel de wetgeving als de financiële partners van de landbouwsector pleiten voor een professionalisering. Het bijhouden van een bedrijfsboekhouding is noodzakelijk om toekomstige uitdagingen te kunnen identificeren. > Landbouw-service / 13

14 > actueel > Solidariteit tussen landbouwers Dat landbouwers moeten samenwerken staat binnen de sector buiten kijf: 91% van de landbouwers in het noorden en 77% in het zuiden zijn ervan overtuigd dat samenwerking nodig is om gezamenlijke eisen kenbaar te kunnen maken. De realiteit is echter anders wanneer we de landbouwpopulatie die al deel uit maakt van een samenwerkingsverband analyseren. 35% van de Waalse landbouwers maken al deel uit van een professioneel samenwerkingsverband, vooral om de productiekosten te drukken en de werkdruk te verlagen. 22% van de Vlaamse landbouwers werken samen vooral met het oog op schaalvoordelen en om tot een beter rendement te komen. 14 / Landbouw-service Werkorganisatie op Vlaamse en Waalse landbouwbedrijven (2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6,1 9,5 44,9 39,5 Vlaanderen (n-717) De organisatiestructuur op het landbouwbedrijf Op het vlak van de werkorganisatie op het landbouwbedrijf is er weinig verschil tussen noord en zuid. In 2011 werken 40% van de landbouwers alleen op hun bedrijf of krijgen ze steun van hun gezin. 45% doet beroep op loonwerk voor een deel van het werk en 10% van de landbouwuitbatingen doet beroep op loonwerk voor het grootste deel van het werk. In vergelijking met vorig jaar stijgt de vraag naar loonwerkdiensten met 7% De helft 100% van de gemengde 6,3 bedrijven 6,1 doen een 90% beroep op hulp van buitenaf voor een 80% klein deel van het werk. De gespecialiseerde 70% 47,6 bedrijven 54,4 doen iets 60% minder vaak een beroep op loonwerkdiensten 50% 40% voor een deel van het werk 30% 20% 45,9 39,5 10% 0% 4,8 10, Wallonië (n470) 4 49,3 46,7 Er is eigen personeel Het merendeel van het werk wordt uitbesteed Een minderheid van het werk wordt uitbesteed De bedrijfsleider doet alles zelf of samen met familie (40%). De gespecialiseerde melkveebedrijven en de rundveesector doen het vaakst een beroep op externe diensten voor een deel van het werk. 4,8 Besluiten De laatste jaren hebben Een deel wij van duidelijk het de werk wordt uitbesteed noodzaak 56,3 voor de landbouwer aangetoond om actie te ondernemen De bedrijfsleider tegen de te doet sterke toename van de volatiliteit alles zelf of van samen de met prij- 39 Er is eigen personeel familie

15 20% 10% 0% 39,5 39 Vlaanderen (n-717) Wallonië (n470) < Werkorganisatie op Vlaamse en Waalse landbouwbedrijven in 2010 en % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6,3 47,6 45,9 6,1 54,4 39,5 4 49,3 46,7 4,8 56, Vlaanderen Wallonië zen. Ten gevolge van de soms sterke prijsschommelingen zien wij dat een aantal landbouwers stap voor stap maatregelen nemen om dit inkomensrisico te beheersen. Waar vroeger binnen het landbouwbedrijf de oplossingen voorhanden waren om een leefbaar bedrijf uit te bouwen, zien wij een evolutie naar een sector die Er is eigen personeel Een deel van het werk wordt uitbesteed De bedrijfsleider doet alles zelf of samen met familie meer en meer beroep doet op geavanceerde financiële hulpmiddelen (termijnmarkten, prijsgarantiecontracten ). Indien de landbouwers bovendien hun belangen op een meer efficiënte wijze willen verdedigen, zit er voor hen niets anders op dan in de toekomst nauwer samen te werken. Dit zal hen niet alleen helpen de kosten te drukken, maar ook van een aantal schaalvoordelen te genieten. Tevens moet aan iedereen sterk aangeraden worden om een bedrijfseconomische boekhouding bij te houden om zowel de dagelijkse als de strategische bedrijfsopvolging op een correcte wijze te realiseren. De organisatie op een landbouwbedrijf staat niet stil. Meer dan de helft van de Belgische landbouwbedrijven doet een beroep op loonwerkdiensten. Dit is een stijging van 7% in vergelijking met Christine Lambert en Vincent Van Zande, Alle resultaten van de vertrouwensindex landbouw 2011 vindt u op Landbouwkrediet i Een visie die werkelijkheid wordt: Perfectie in haar mooiste vorm! De nieuwe Fendt 700 Vario is met zijn praktijkgerichte innovaties onovertrefbaar. Zijn 140 tot 240 PK maximaal vermogen, de nieuwe SCR-motortechnologie en de Fendt Variotronic met Varioterminal maken van de 700 Vario een compacte tractor met de kwaliteiten van een zware. Het hoogtepunt van de 700 Vario is de nieuwe VisioPlus-cabine waarmee Fendt een nieuw zicht en ruimtegevoel creëert. Daarmee wordt de Fendt 700 Vario een vertegenwoordiger van de Fendt Efficient Technology. Ontdek de nieuwe 700 Vario: Première van de nieuwe op AGRIBEX kijk op scan de QR-code hiernaast in met uw SmartPhone Boomsesteenweg 174, 2610 WILRIJK (Antwerpen) Tel.: 03/ Fax: 03/ Landbouw-service / 15

16 > actueel ONEIGENLIJK GEBRUIK VAN LANDBOUWTRACTOREN: update Tractoren die ingezet worden voor land- en bosbouwactiviteiten krijgen een specifieke kentekenplaat om hen te onderscheiden van tractoren die ingezet worden voor grondverzet en ander transport. Hierover werd eveneens een parlementaire vraag gesteld door Jef Van den Bergh (zie artikel p. 22). Het onderscheid komt er na een akkoord tussen de transportfederaties, het Agrofront en Landbouw-Service. Op deze manier blijven de landbouwvoordelen behouden. De FOD Mobiliteit en Vervoer werkte een voorstel uit waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen landbouwvoertuigen die ingezet worden voor land- of bosbouw en landbouwvoertuigen die ingezet worden voor andere activiteiten. Op deze manier kunnen de voordelen van tractoren (rode diesel, geen tachograaf en vervoersvergunning) behouden blijven voor de landbouw- en loonwerksector. Diverse loonwerkers hebben hun activiteiten uitgebreid en kunnen zo een gans jaar werken. Ze gebruiken daarvoor dezelfde landbouwvoertuigen en genieten dan ook van dezelfde voordelen als de landbouwvoertuigen die ingezet worden voor landbouwdoeleinden. De andere activiteiten die beoogd worden en waarvoor de landbouwvoordelen niet meer zullen gelden, zijn grondverzet, afvaltransport, materiaalvervoer in het kader van infrastructuur- of bouwwerken en vervoer door loonwerkers in opdracht van een landbouwer wanneer het niet gaat om transport tussen de boerderij (exploitatie en erven) en de eerste laad- of losplaats die daar direct op aansluit. Op die limitatieve lijst zijn uitzonderingen, meer bepaald het transport van toegelaten meststoffen, bodemverbeteraars en eigen bedrijfsafval en grondverzet of materiaalvervoer in het kader van het beheer van de eigen landbouwof bosbouwexploitatie. In die gevallen en voor alle activiteiten die niet in de lijst worden opgesomd, mag de tractor uitgerust worden met een specifieke landbouwkentekenplaat en blijven de landbouwvoordelen behouden. Als de bevoegde minister in de nieuwe regering zijn goedkeuring geeft, dan wordt de kentekenplaat eerst voor de recentste, daarna voor de oudere tractoren ingevoerd. Dit zal gebeuren via een administratieve procedure tegen beperkte kostprijs. Een herkeuring van het voertuig zal niet vereist zijn. Dit verhaal krijgt wellicht nog een staartje. Landbouw-Service wacht vol ongeduld op de teksten en voorstellen van koninklijke of ministeriele besluiten om tegemoet te komen aan de afspraken die gemaakt werden. Hoe alles praktisch geregeld zal worden, dat zal u wellicht lezen in een volgende magazine. 16 / Landbouw-service

17

18 > ACTUEEL Welke uitdagingen voor de landbouw na 2013? De Groep Landbouwkrediet organiseert op 9 december, in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Landbouweconomie (BVLE), voor de tweede keer een prestigieus, internationaal symposium over een actueel thema in de landbouwsector. Na het succes van 2009 gaat de Groep Landbouwkrediet op haar elan verder met opnieuw een prikkelend actueel thema: Welke uitdagingen voor de landbouw na 2013? De sprekers zijn niet de minste: Paolo De Castro, Voorzitter van de Landbouwcommissie van het Europees Parlement, Krijn Poppe, vooraanstaand Nederlands landbouweconoom (LEI-WUR), Pierre- Emmanuel Lecocq, directeur Agriculture et Agro-Alimentaire bij Crédit Agricole France, Geert Noels, stichter Econopolis en Luc Versele, CEO Groep Landbouwkrediet. De genodigden zullen zich in een uitgelezen internationaal gezelschap bevinden en zullen er heel wat nieuwe inzichten kunnen verwerven over de toekomst van de landbouw. Daarenboven zullen ze live de uitreiking van de Landbouwkrediet Awards kunnen meemaken. Het vertrouwen in de landbouwsector is de jongste tijd weer toegenomen. Dat bleek alvast uit de Landbouwvertrouwensindex die Landbouwkrediet in juli publiceerde, naar aanleiding van de Beurs in Libramont. Toch blijft de sector geconfronteerd met een pak onzekerheden, met name rond het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de veranderingen die hieromtrent doorgevoerd zullen worden vanaf Landbouwkrediet besloot het heikele thema niet uit de weg te gaan, wel integendeel. Luc Versele: Als geprivilegieerde partner van de land- en tuinbouwsector in ons land, willen we deze sector steunen in al zijn facetten. Niet alleen door als hoofdsponsor aanwezig te zijn op het belangrijkste Salon van het jaar, met name Agribex. Maar ook door het wetenschappelijk onderzoek in de sector te steunen. We organiseren dit jaar voor de tweede keer een internationaal symposium en hebben resoluut gekozen voor het meest prangende vraagstuk uit de sector van vandaag: wat brengt ons de landbouw na de aanpassingen aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in 2013? We willen niet pretenderen om de wijsheid in > 18 / Landbouw-service

19 Doe zoals ik. Word Fidelio.* Sven Nys 7x Belgisch kampioen en wereldkampioen 2005 veldrijden. Ontdek uw 5 Uitzicht op een mooi dividend op aandelen van Lanbokas c.v.b.a : 5% netto** Gratis zichtrekening met 1 of 2 debetkaarten -voordelen. Gratis effectenrekening vanaf euro cadeau voor e-banking vanaf 2012 Kortingen in restaurants en winkels * Word Fidelio door intekening op maatschappelijke aandelen van Lanbokas c.v.b.a., lid van de Federatie van kredietinstellingen van de Groep Landbouwkrediet. ** Dividenden uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige rendementen. Alvorens te beleggen in deze aandelen, lees zeker het basisprospectus van 6 juni 2011 en de aanvulling op dit prospectus van 30 augustus 2011 waarin u meer informatie vindt. Beide documenten zijn beschikbaar in de agentschappen van Landbouwkrediet en Centea, en op de respectieve websites. In het prospectus vindt u ook alle informatie over de risico s die verbonden zijn aan de maatschappelijke aandelen waaronder het risico op verlies van het ingelegd kapitaal. Meer informatie en toekeningsvoorwaarden van de Fidelio-voordelen in uw agentschap of op

20 > ACTUEEL > pacht te hebben over zo n veelomvattend thema, we willen alleen enkele interessante inzichten van prominente personen meegeven aan ons publiek. Welke uitdagingen voor de landbouw na 2013? Wat zullen de veranderingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid concreet betekenen voor de landbouwbedrijfsleiders? Tijdens een studienamiddag zullen sprekers uit de academische, economische, landbouw- en bedrijfswereld een antwoord trachten te geven op deze prangende vraag. De invalshoeken vanuit Europa en België, van wetenschappers en van mensen op het terrein zullen aan bod komen. De inleiding op dit thema zal verzorgd worden door niemand minder dan de Voorzitter van de Landbouwcommissie van het Europees Parlement, Paolo De Castro. Hij zal zijn visie geven vanuit zijn enorme kennis en zijn rijke ervaring op dat domein. Hij tracht een eerste inzicht te geven op de vraag welke uitdagingen er op ons af komen: welke uitdagingen voor het beleid, voor de sector en voor de individuele ondernemer? Vervolgens knoopt Krijn Poppe (LEI- WUR) aan met het thema. Deze vooraanstaande landbouweconoom, verbonden aan de universiteit van Wageningen, heeft al diverse simulaties uitgevoerd rond de kernvragen: hoe kwetsbaar is het Europese landbouw- en voedselsysteem ten opzichte van rampen en geopolitiek? Hoe competitief en hoe duurzaam is de sector? Pierre-Emmanuel Lecocq, directeur Agriculture et Agro-alimentaire bij Crédit Agricole France, bekijkt de evoluties vooral vanuit zijn ervaring bij landbouwonderhandelingen. Komt er nog een GLB en hoe zal dit er in grote lijnen uitzien? Welke nieuwe maatschappelijke principes liggen aan de basis om een nieuw GLB te rechtvaardigen? Daarna zal Geert Noels, stichter van Econopolis, verder kijken dan de grenzen van de landbouw en het landbouwbeleid: welke zijn de grote uitdagingen en randvoorwaarden waarmee de wereld geconfronteerd zal worden? Landbouw wordt in de ruimere context van ondernemen geplaatst. Na deze inzichten volgt een rondetafelgesprek met de reeds genoemde sprekers en aangevuld met de volgende zwaargewichten uit de landbouwsector: Patrick ten Brink, Senior Fellow and Head of Brussels Office, Institute for European Environmental Policy Hendrik Van Damme, Voorzitter ABS (Algemeen Boerensyndicaat) en Ondervoorzitter SALV (Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij) Yvan Hayez, Secretaris-generaal FWA (Fédération Wallonne de l Agriculture) Bruno Henri de Frahan, Voorzitter van de BVLE (Belgische Vereniging voor Landbouweconomie). Luc Versele, CEO van de Groep Landbouwkrediet, zal het slot van dit studiegedeelte verzorgen. Hij zal de grote krijtlijnen van deze namiddag nog eens samenvatten voor de toehoorders. Landbouwkrediet Awards 2011: acht dubbele Awards Landbouwkrediet heeft de Awards in het leven geroepen om eindverhandelingen van afgestudeerde masters te bekronen en in de schijnwerpers te plaatsen. Enerzijds ontvangt elke winnende master een geldbedrag, anderzijds ontvangt de faculteit van de universiteit of hogeschool waar de master zijn of haar eindwerk gerealiseerd heeft eveneens eenzelfde bedrag. De winnende werken worden gepubliceerd op de website van Landbouwkrediet. Op die manier wil Landbouwkrediet het wetenschappelijk onderzoek valoriseren en steunen. De geldbedragen, gekoppeld aan de Awards werden als volgt bepaald: de winnende masters in de bio-wetenschappen of andere masters ontvangen een geldbedrag van EUR; de winnende masters in de bio-ingenieurswetenschappen ontvangen een geldbedrag van EUR. In totaal worden acht dubbele Awards overhandigd: een voor de masters in elke taalgroep en voor elk van de twee voorbije academiejaren (4) en een voor de masters in de bio-ingenieurswetenschappen in elke taalgroep en voor elk van de twee voorbije academiejaren (4). Prijs 2011 voor het beste doctoraatswerk over Landbouweconomie: eur Door de Belgische Vereniging voor Landbouweconomie wordt ook een wedstrijd georganiseerd ter bekroning van het beste doctoraatswerk over landbouweconomie. Landbouwkrediet schenkt hiervoor een cheque van EUR. Tijdens de uitreikingceremonie zal het winnende doctoraatswerk kort toegelicht worden en de prijs overhandigd worden. Luc Versele: De Groep Landbouwkrediet is onlangs uitgebreid dankzij de komst van Centea in onze Groep. Met deze versterking en verruiming wil de Groep Landbouwkrediet net zoals voorheen, en zelfs nog meer, de land- en tuinbouwsector ondersteunen. De organisatie van het symposium en de uitreiking van de Landbouwkrediet Awards zijn hiervan een mooi voorbeeld. Inschrijving voor het Symposium Welke uitdagingen voor de landbouw na 2013 zal vanaf 25 oktober mogelijk zijn via De inschrijvingen worden afgesloten op 25 november. Naar een persbericht van Landbouwkrediet i 20 / Landbouw-service

21 DOSSIER VERKEER > 1 PASSEERHAVENS VOOR TRACTOREN Steeds vaker moeten landbouwtractoren gebruik maken van gewone wegen. Het gewone snel verkeer is daardoor gefrustreerd en zoekt oplossingen. Bepaalde steden en gemeenten waren dan ook van plan om landbouwvoertuigen niet meer toe te laten tijdens bepaalde tijdstippen van de dag, bij voorbeeld tussen de ochtendspits en tijdens de avondspits. Andere steden gemeenten denken er dan weer aan om landbouwtractoren te verbieden op bepaalde wegen, waardoor ze kilometers ver moeten rijden om een nabije bestemming te bereiken. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is in september gestart met de aanleg van vier passeerhavens voor traag vervoer op de Naamsesteenweg tussen Sint-Truiden en Gingelom. Dat moet het verkeer van en naar de E40 vlotter laten verlopen. Om filevorming te voorkomen, zullen landbouwvoertuigen en ander traag vervoer na aanleg gebruik moeten maken van de passeerhavens of uitwijkstroken om auto s en vrachtwagens te laten passeren. Zo hoopt het AWV de verkeersproblemen op de weg van Sint-Truiden naar de E40 op te lossen. De landbouwsector is hier niet echt over te spreken. Om dergelijke passeerstrook te gebruiken, moeten de landbouwtractoren vertragen, waardoor ze het verkeer verder ophouden. Nadien moeten ze in stilstand vertrekken, waardoor ze het verkeer opnieuw ophouden. Passeerhavens worden ook geïnstalleerd in andere landen, waaronder Nederland. Toch wordt ook daar het nut ervan betwijfeld. In Salland liggen al een paar jaar passeerhavens langs provinciale wegen, waarop nooit een landbouwvoertuig staat. Ook op de passeerhavens in de N348 wordt zelden of nooit een tractor gesignaleerd. Hetzelfde geldt trouwens voor de passeerhavens in de Ruurlose rondweg. Loonwerkers en grondverzetbedrijven maken nu gebruik van alternatieve wegen, om toch maar die passeerhavens te vermijden. Of de bestuurder van een landbouwvoertuig voor de uitwijkmogelijkheid langs de weg kiest, hangt onder meer af van de bestuurder. Ook de drukte op de weg bepaalt of een chauffeur van een grote tractor naar de kant gaat. Tevens speelt mee hoe zwaar de lading is die je bij je hebt. Heb je een zware vracht, dan duurt het langer om weer de weg op te rijden. Het oprijden van de passeerhavens in de spits werkt niet. Dan is het zo druk dat je moeilijk ruimte vindt om weer op de weg te komen. Maar ook is door de drukte de snelheid van het verkeer zo laag, dat een landbouwvoertuig in dat tempo kan meegaan. KONINKLIJK BESLUIT Uitzonderlijk vervoer In het Belgisch Staatsblad van 3 november 2011 werd een nieuw Koninklijk Besluit gepubliceerd met betrekking tot het uitzonderlijk vervoer. In vorige magazines hebben we u reeds ingelicht over de bestaande wetgeving van juni Na vele reacties van de landbouw- en loonwerksector, werd dit bestaande koninklijk besluit aangepast. Voor landbouwvoertuigen met een breedte groter dan 3,50 meter (tot maximum 4,25 meter) moet een waarschuwingsvoertuig ingezet worden. Dit is niet hetzelfde als een officieel begeleidingsvoertuig. Voor een waarschuwingsvoertuig kan u zelf zorgen. Daarvoor is een personen- of bestelwagen geschikt met minstens één zwaailicht die rondom zichtbaar is en minstens één paneel Uitzonderlijk vervoer dat zowel voor- als achteraan zichtbaar is. Voor deze voertuigen moet een vergunning Straal 25 km aangevraagd worden. We herinneren u er aan dat voor de landbouwvoertuigen tot 3,50 meter de gebruikelijke vergunning met vermelding Alle wegen van België aangevraagd kan worden. Voor deze voertuigen zijn er geen begeleidingsvoertuigen of waarschuwingsvoertuigen verplicht. Voor voertuigen breder dan 4,25 meter en/of op traject langer dan 25 km van exploitatie of erf dient men een vergunning Op reisweg te vragen en te hebben en kan men ook niet genieten van de specifieke voorschriften. Landbouw-service / 21

Landbouwvoertuigen in het verkeer. Invoering landbouwkentekenplaat

Landbouwvoertuigen in het verkeer. Invoering landbouwkentekenplaat Landbouwvoertuigen in het verkeer Invoering landbouwkentekenplaat LANDBOUWKENTEKENTPLAAT 2 Agenda Inleiding Wat stond/staat er op het spel? Akkoord 2011 Huidig akkoord/voorstel Wat met de hobbylandbouwers?

Nadere informatie

Vertrouwen Belgische land- en tuinbouwsector daalt Crelan steunt land- en tuinbouwers met gespecialiseerd advies en producten

Vertrouwen Belgische land- en tuinbouwsector daalt Crelan steunt land- en tuinbouwers met gespecialiseerd advies en producten B R U S S E L, 1 2 j u l i 2 0 1 6 Vertrouwen Belgische land- en tuinbouwsector daalt Crelan steunt land- en tuinbouwers met gespecialiseerd advies en producten In de aanloop naar de landbouwbeurs van

Nadere informatie

Internationaal Crelan Symposium en uitreiking Crelan Awards 2013 op Agribex

Internationaal Crelan Symposium en uitreiking Crelan Awards 2013 op Agribex B R U S S E L, 6 D E C E M B E R 2013 Internationaal Crelan Symposium en uitreiking Crelan Awards 2013 op Agribex Ter gelegenheid van Agribex organiseerde Crelan in samenwerking met de Belgische Vereniging

Nadere informatie

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw B R U S S E L, 22 s e p t e m b e r 2014 Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw De coöperatieve bank Crelan steunt innovatie in de landbouw via leerstoel aan

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015

OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015 OPLEIDINGSAANBOD NAJAAR 2015 NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID VOOR CHAUFFEURS MET RIJBEWIJS C / D Kwalitatieve opleidingen, concreet resultaat www.syntra-bedrijfstrainingen.be SBT A4 Nascholing vakbekwaamheid

Nadere informatie

Crelan Vertrouwensindex Land- en tuinbouwsector 2015

Crelan Vertrouwensindex Land- en tuinbouwsector 2015 Crelan Vertrouwensindex Land- en tuinbouwsector 2015 Belangrijkste resultaten Het vertrouwen van de landbouwers daalt in België, vooral in de melkveesector. De evaluatie van het financieel resultaat loopt

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

Problematiek varkenshouderij

Problematiek varkenshouderij Problematiek varkenshouderij Vaststellingen Vertrouwensindex Landbouw 2011 van Landbouwkrediet Jozef De Laporte Kenniscenter Landbouw Landbouwkrediet Enquête Landbouwkrediet Berekening vertrouwensindex

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING CHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma voorjaar 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R PERMANENTE VORMING & NASCHOLING CHAUFFEURS De Europese Richtlijn

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Crelan Vertrouwensindex Landbouw 2013

Crelan Vertrouwensindex Landbouw 2013 Crelan Vertrouwensindex Landbouw 03 De landbouwer en het management van zijn bedrijf. Crelan publiceert sinds 007 de vertrouwensindex welke een maatstaf is voor het vertrouwen in de landbouwsector. De

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02) Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie van 30 maart 2004;

Gelet op de aanvraag van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie van 30 maart 2004; SCSZ/04/65 BERAADSLAGING NR 04/011 VAN 4 MEI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID AAN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE

Nadere informatie

Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien).

Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien). Onderstaande overgangsmaatregelen gelden voor personen werkzaam in de landbouwsector (incl. loonwerk/loonsproeien). De aanvrager moet de overgangsmaatregel van toepassing selecteren in stap 2 van het online/schriftelijk

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 Wat houdt de Richtlijn in? De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en verplicht actieve

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken

Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken Het beleid rond administratieve lasten kritisch bekeken Prof. dr. Frankie Schram Gastprofessor Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen UA Gastprofessor Instituut voor de Overheid K.U.Leuven Medewerker

Nadere informatie

DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX

DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX FOCUS 14 DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX RESULTATEN ENQUÊTE NAJAAR 14 Departement Landbouw en Visserij afdeling Monitoring en Studie 1. Blik op de conjunctuurindex 2. Landbouw per deelsector 3. Tuinbouw

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Houthandel. Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3

Houthandel. Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/183 BERAADSLAGING NR. 14/101 VAN 4 NOVEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Zagerijen en aanverwante nijverheden

Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/06/044 1 BERAADSLAGING NR. 06/035 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PENSIOENINSTELLING VAN DE METAALSECTOR,

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten "FONDS 313" Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten 1 Aan de werknemers en werkgevers in de apotheken en tariferingsdiensten1 Bij CAO van 9 juni 1997

Nadere informatie

Groententeelt

Groententeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450006 Groententeelt Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000 (55.844)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2007 (85.129)...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/137 BERAADSLAGING NR 09/075 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Vakbekwaamheid voor steden en gemeenten

Vakbekwaamheid voor steden en gemeenten Vakbekwaamheid voor steden en gemeenten VVSG DrivOlution Mechelen, 2013 Rein Casters Inhoud Waaruit bestaat deze Europese richtlijn? Welke vorming komt in aanmerking? Welke gevolgen bij het niet naleven?

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Het vertrouwen van de land- en tuinbouwers daalt, maar er is hoop voor de toekomst

Het vertrouwen van de land- en tuinbouwers daalt, maar er is hoop voor de toekomst B R U S S E L, 1 4 j u l i 2015 Het vertrouwen van de land- en tuinbouwers daalt, maar er is hoop voor de toekomst Crelan stelt de Vertrouwensindex Land- en Tuinbouwsector 2015 voor In aanloop van de landbouwbeurs

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- Elektronische ecocheques Follow-up en monitoring Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

Rijschool VAN DE VYVER

Rijschool VAN DE VYVER Vrachtwagen CLASSIC Rijschool VAN DE VYVER www.rijschoolvandevyver.com rijschool.vandevyver@telenet.be Tel 09/33 88 045 GSM 0475/ 371 751 Erkenning 2533 Ondernemingsnummer BE 0450 829 076 9052 ZWIJNAARDE-GENT

Nadere informatie

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 1400300 Wegvervoer en logistiek voor ALGEMEEN : RIJDEND PERSONEEL... 4 Vergoeding bij overlijden... 4 Overbruggingsuren... 4 Zon- en feestdagen... 4 Premie

Nadere informatie

1400300 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

1400300 Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 1400300 Wegvervoer en logistiek voor ALGEMEEN : RIJDEND PERSONEEL... 3 Overbruggingsuren... 3 Zon- en feestdagen... 3 Premie voor arbeidstijd en beschikbaarheidstijd...

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Voorstelling Landbouwrapport 2010 Het Vlaamse landbouwbeleid

Nadere informatie

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk. Voordelen in natura... 2

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk. Voordelen in natura... 2 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 3300008 Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk Voordelen in natura... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009

Nadere informatie

DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX

DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX FOCUS 2015 DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX RESULTATEN ENQUÊTE VOORJAAR 2015 INHOUD 1. Vlaamse conjunctuurindex 2. Landbouw 3. Tuinbouw 4. Investeringen 5. Belemmeringen 6. Meer informatie 1. VLAAMSE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/023 BERAADSLAGING NR 11/018 VAN 1 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis Informatiefiche Rijbewijzen Juridische fiche 1. Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten

Nadere informatie

De loonkosten in de land- en tuinbouw

De loonkosten in de land- en tuinbouw De loonkosten in de land- en tuinbouw anno 2015 Een vast werknemer in dienst nemen is vaak minder duur dan gevreesd! Enkele weken geleden gaven we in een beeld van de te verwachten evolutie van de loonkosten

Nadere informatie

DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX

DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX FOCUS 2015 DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX RESULTATEN ENQUÊTE NAJAAR 2015 INHOUD 1. Vlaamse conjunctuurindex 2. Landbouw 3. Tuinbouw 4. Belemmeringen 5. Administratieve taken 6. Meer informatie 1.

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 (76.404)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Reguleringsimpactanalyse voor

Reguleringsimpactanalyse voor Reguleringsimpactanalyse voor Aanpassing verdeelsleutel voor het budget opleidingsfonds dienstencheques 1 Gegevens van het advies 1.1 Gegevens van de regelgeving nummer taalen wetgevingstechnisch advies

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/187 BERAADSLAGING NR 08/069 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

U moet zich eveneens registreren bij het FAVV met opgave van alle FAVVactiviteiten per vestigingseenheid. Voor meer uitleg, zie p. 5 of 7.

U moet zich eveneens registreren bij het FAVV met opgave van alle FAVVactiviteiten per vestigingseenheid. Voor meer uitleg, zie p. 5 of 7. Sinds 30.06.2009 zijn de niet handelsondernemingen naar privaat recht wettelijk verplicht zich in te schrijven in de KBO. Landbouwers (zowel als natuurlijk persoon, rechtspersoon of als leden van een feitelijke

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in

Nadere informatie

Doc. nr. E4:23000C03 Brussel, A D V I E S. betreffende DE JAARLIJKSE BETALING VAN HET EUROVIGNET VOOR VRACHTWAGENS ***

Doc. nr. E4:23000C03 Brussel, A D V I E S. betreffende DE JAARLIJKSE BETALING VAN HET EUROVIGNET VOOR VRACHTWAGENS *** Doc. nr. E4:23000C03 Brussel, 12.10.1999 MH/GVB/LC A D V I E S betreffende DE JAARLIJKSE BETALING VAN HET EUROVIGNET VOOR VRACHTWAGENS *** 2 Op 22 september 1999 heeft het Interfederaal bureau nr. 10 en

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I TOEPASSINGSGEBIED 1/6 Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2014, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de arbeids en loonvoorwaarden in 2013 en 2014 Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/064 BERAADSLAGING NR. 08/022 VAN 8 APRIL 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Afhandeling op luchthavens

Afhandeling op luchthavens Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek 1400008 Afhandeling op luchthavens Vergoeding voor schade, verlies of diefstal tijdens beroepsverplaatsingen... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Strategisch plan voor de bouwsector Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Vijf acties moeten tegelijkertijd worden ingevoerd: 1. Versterken van het rechtskader 2. Sensibiliseren

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/090 BERAADSLAGING NR 10/053 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/112 BERAADSLAGING NR. 16/052 VAN 7 JUNI 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex.

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex. Bijkomende toelichting bij de CAO van 12 januari 2010 inzake het woonwerkverkeer en de financiële bijdrage door de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen. 1. Woonwerkverkeer

Nadere informatie

I N F O December 2012

I N F O December 2012 I N F O December 2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 december 2012... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/046 BERAADSLAGING NR 11/032 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

1 Beschrijving. 2 Wettelijke basis

1 Beschrijving. 2 Wettelijke basis Infofiche J001 07/2014 Rijbewijzen 1 Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten dat men

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/258 BERAADSLAGING NR. 13/125 VAN 3 DECEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/129 BERAADSLAGING NR 11/085 VAN 8 NOVEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/105 BERAADSLAGING NR. 14/056 VAN 1 JULI 2014 INZAKE HET GEBRUIK VAN DE PERSOONSGEGEVENSBANK AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2018

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2018 Polsslag Ondernemend Limburg januari 2018 VKW Limburg en UNIZO Limburg houden de vinger aan de pols van de Limburgse economie POL Themabevraging januari 2018 Outlook 2018 1 Evaluatie 2017 volgens sector

Nadere informatie

Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en hoofdelijke aansprakelijkheid lonen

Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en hoofdelijke aansprakelijkheid lonen Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en hoofdelijke aansprakelijkheid lonen 2 belangrijke controlemomenten Afsluiten van onderaannemingscontract Uitbetalen van de facturen Telkens

Nadere informatie

N Aard arbeidsrelaties laatste drie ontwerpen A1 Brussel, 4 juli 2013 MH/JC/AS 707-2013 ADVIES. over

N Aard arbeidsrelaties laatste drie ontwerpen A1 Brussel, 4 juli 2013 MH/JC/AS 707-2013 ADVIES. over N Aard arbeidsrelaties laatste drie ontwerpen A1 Brussel, 4 juli 2013 MH/JC/AS 707-2013 ADVIES over DE ONTWERPEN VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT INVOERING VAN SPECIFIEKE CRITERIA VOOR HET BEOORDELEN VAN DE

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 1/6 TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016 I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 Het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat werd voorgesteld door de Regering

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Rijschoolinstructeurs kunnen zich vanaf drie jaar na het behalen van het rijbewijs inschrijven voor de vorming tot instructeur.

Rijschoolinstructeurs kunnen zich vanaf drie jaar na het behalen van het rijbewijs inschrijven voor de vorming tot instructeur. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1421 van LODE CEYSSENS datum: 8 juni 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Examen rijbewijs - Instructeurs

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/15/004 BERAADSLAGING NR 06/082 VAN 14 NOVEMBER 2006, GEWIJZIGD OP 13 JANUARI 2015, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Sedert 11 april 2007 zijn nieuwe regels van toepassing m.b.t. de rij- en rusttijden voor het wegvervoer (Koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 83 November 2014 Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi Sarah Botterman (GFK Belgium) Colofon Wilt u meer weten

Nadere informatie

Brussel, 20 januari 2016

Brussel, 20 januari 2016 SOCIALE CIRCULAIRE AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/WINW/CIRCULAIRES FONDS /SOCIALES 2016 CHIFFONS/CHIFFONS 002 Formation permanente NL Brussel, 20 januari 2016 Betreft: Regeling om een

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/070 BERAADSLAGING NR. 14/031 VAN 6 MEI 2014 INZAKE DE TOEGANG TOT DE GEGEVENSBANK AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Paritair Comité voor het garagebedrijf

Paritair Comité voor het garagebedrijf 1120000 Paritair Comité voor het garagebedrijf Uurlonen... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2007 (86.361)... 2 Overgang naar contract van onbepaalde duur... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Invoering elektronische maaltijdcheque. Het einde van het papieren tijdperk

Invoering elektronische maaltijdcheque. Het einde van het papieren tijdperk Een stijging van de maaltijdcheques? Inderdaad, maar wel pas vanaf 2016. Dat is alvast wat er in het akkoord van de sociale partners voorzien is. Concreet zal u vanaf volgend jaar maaltijdcheques van 8

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie