landbouw-service MAGAZINE November 2011 Agribex OPENT ZIJN 11 december

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "landbouw-service MAGAZINE November 2011 Agribex OPENT ZIJN 11 december"

Transcriptie

1 landbouw-service MAGAZINE November 2011 Agribex OPENT ZIJN DEUREN VAN 6 TOT 11 december GOUDEN Agritechnica VOOR Fendt en KRone Nummerplaten VOOR LANDBOUWTRACTOREN

2 > verbondsnieuws INHOUD VOORWOORD 3 SOCIALE ACTUALITEITEN Nieuwe sociale regelingen 4 Pensioenfonds voor arbeid ers 4 Lonen 5 Nieuw eduplus: Vormingsaanbod Oei, sociale inspectie... 8 Stel u in orde voor de KBO 10 actueel Landbouw-service bezoekt fabriek van New Holland in Polen in Het vertrouwen van de land bouwers stijgt in hun sector. Voor de eerste maal in vijf jaar 12 Oneigenlijk gebruik van landbouwtractoren: update 16 Welke uitdagingen voor de landbouw na 2013? 18 COLOFON landbouw-service Landbouw-Service is een periodieke nieuwsbrief voor de leden van de Nationale Centrale Landbouw-Service, de enig erkende beroepsvereniging voor aannemers van land- en tuinbouwwerken, loonsproeiers, handelaars in veevoeders en in meststoffen. Copyright: Nationale Centrale Landbouw-Service is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie in deze publicatie. Citeren mag mits bronvermelding. Verantwoordelijke uitgever: Johan Van Bosch, Algemeen Secretaris Nationale Centrale Landbouw-Service, Spastraat 8, 1000 Brussel T , F , DOSSIER VERKEER Passeerhavens voor tractoren 21 Koninklijk besluit: uitzonderlijk vervoer 21 Nummerplaten voor landbouwtractoren 22 Sluipverkeer op plattelandswegen 24 Project trage wegen 25 Ongevallen met tractoren 26 BELANGENBEHARTIGING Oneerlijke concurrentie 26 Lidmaatschap FYTO Roundup verboden voor particulieren in Nederland 31 Nieuwe regels voor machines voor de toepassing van pesticiden 31 Nog steeds heel wat verboden pesticiden op de markt 32 Namaakpesticiden 32 Europa Nieuws uit Europa 34 LANDBOUW Agroforestry: Landbouwers tonen interesse voor subsidie om bomen te planten op akkers 35 Korte keten 35 DOSSIER Mechanisatie Nieuwigheden 36 Actualiteit 43 2 / Landbouw-service

3 verbondsnieuws < VOORWOORD Er is veel aan de hand met de loonwerkerssector. Misschien heeft u het nog niet gevoeld, maar de gevolgen kunnen heel belangrijk zijn voor het voortbestaan van ons beroep. In het vorige nummer berichtten wij u reeds over de commissie die zich buigt over het zogenaamde oneigenlijk gebruik van landbouwvoertuigen. De overheid zal op basis van de voorstellen van deze commissie een voorstel van nieuwe regelgeving maken. Dit is nefast voor alle landbouwvoertuigen die worden ingezet voor landbouwdoeleinden en voor doeleinden buiten de landbouw. Zo wordt onder meer gedacht aan een nieuwe nummerplaat voor landbouwactiviteiten. Maar als je dan met dezelfde tractor in grondverzet gaat, zal je een nieuwe tijdelijke nummerplaat moeten aanvragen. Niet evident, en verder op te volgen. Er gebeurden de laatste maanden weer een aantal dodelijke ongevallen met landbouwvoertuigen. Niet dat we dit moeten overschatten, noch onderschatten, maar diverse overheden, steden en gemeenten trekken hieruit conclusies. Ze installeren passeerhavens en verkeersremmers of gaan plattelandswegen een bepaalde bestemming geven. Andere overheden verbieden dan weer landbouwvoertuigen op bepaalde wegen. Daarnaast is Landbouw-Service bezig geweest met de aanpassingen van de regelgeving over het uitzonderlijk vervoer. Ook dit dossier heeft niet de gepaste en gewenste resultaten. De verkeersreglementering heeft ook tot gevolg dat er heel wat leden boetes hebben gekregen. Eén ding staat vast: het zal in de toekomst niet evident zijn om met je landbouwvoertuig op de openbare weg te komen. Naast het verkeershoofdstuk, is er ook een sociaal hoofdstuk. Diverse leden hebben ons gecontacteerd omdat ze de sociale inspectie op bezoek kregen. We zullen ons moeten voorbereiden op boetes en ons in orde moeten stellen met de sociale regelgeving. We bespreken dit verder in dit magazine. De tijd van AGRIBEX is aangebroken. Dat merkt u ook in dit magazine. Heel wat nieuwigheden komen aan bod in dit magazine, en we hopen u hiermee van dienst te zijn. We denken dat deze nieuwigheden u zullen helpen bij de rondleiding tijdens de professionele dag van AGRIBEX. We wensen u dan ook een vruchtbare beurs. Het einde van het jaar is voor onze beroepsvereniging ook weer de tijd van de ledencampagne. We hopen dat u uw bijdrage ook in 2012 opnieuw betaalt en dat u terug deel uitmaakt van de familie van Landbouw-Service, die momenteel 750 leden telt. Johan VAN BOSCH Algemeen Secretaris Landbouw-Service Johan Van Bosch verwacht uw reacties: Landbouw-service / 3

4 > SOCIALE ACTUALITEITEN NIEUWE SOCIALE REGELINGEN Op 12 juli 2011 hebben vakbonden en werkgevers binnen het paritair comité 132 voor ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken een sociaal akkoord ondertekend. Hierbij een chronologisch overzicht van de wijzigingen: December 2011: Ecocheques: net zoals de voorbije jaren worden er voor de voltijdse arbeiders ecocheques voorzien voor een waarde van 250 euro. De ecocheques voor deeltijdse en tijdelijke arbeiders worden pro rata berekend. Januari 2012: Koopkracht: de baremieke lonen verhogen op 1 januari 2012 met 0,3 %. Dit valt volledig binnen het kader dat interprofessioneel werd vastgelegd. De nieuwe anciënniteitstoeslagen bedragen: Van 1 tot 5 jaar dienst: + 0,03 euro Van 5 tot 10 jaar dienst: + 0,05 euro Van 10 tot 15 jaar dienst: + 0,15 euro Van 15 tot 20 jaar dienst: + 0,25 euro Meer dan 20 jaar dienst: + 0,38 euro 2e Pensioenpijler: de bijdrage voor de tweede pensioenpijler wordt vanaf 1 januari 2012 verhoogd met 0,5 %. Vervoerskosten Vanaf 1 januari 2012 wordt er een fietsvergoeding ingevoerd voor arbeiders die met de fiets naar het werk komen. Deze fietsvergoeding bedraagt 0,21 euro per kilometer. PENSIOENFONDS VOOR ARBEID Sinds 2008 hebben de sociale partners in onze sector (Paritair Comité 132) afgesproken om 1 % van de loonmassa te storten voor een bijkomende pensioenvorming voor de werknemers in de sector. Het sectoraal aanvullend pensioenplan zorgt er voor dat alle arbeiders uit onze sector aanspraak zullen kunnen maken op een aanvullende pensioenuitkering bovenop het wettelijk pensioen. De regeling houdt in dat de werkgever een premie stort ten behoeve van zijn werknemers. De betaling verloopt via de RSZ-bijdrage. Een arbeider zal recht hebben op een aanvullend pensioen voor zover hij 132 dagen tewerkstelling als werknemer in de sector van technische land- en tuinbouwwerken kan aantonen, te rekenen vanaf 1 januari 2008 tot aan zijn pensionering. Het aanvullend pensioen kan ten vroegste worden uitbetaald vanaf de leeftijd van 60 jaar of op het ogenblik van zijn pensionering. Recentelijk kregen de arbeiders van onze sector een pensioenfiche van AG Insurance. Wat betekent dit? Jaarlijks krijgen de arbeiders die sinds 1 januari 2008 minstens 132 dagen gewerkt hebben in de sector een pensioenfiche. Tijdens de maand oktober 2011 werd de pensioenfiche 2010 opgestuurd naar alle arbeiders die in de loop van 2010 die voorwaarde invullen. 4 / Landbouw-service

5 > ERS Daarnaast werd overeengekomen om de verplaatsingsvergoedingen met eigen vervoer terug te betalen aan 70 % van de effectieve prijs van een abonnement van de NMBS voor het overeengekomen aantal kilometers. Opzeggingstermijnen: de opzeggingstermijn voor arbeiders die van 6 maand tot 5 jaar in dienst zijn wordt vastgelegd wordt op 40 dagen. December 2012: Ecocheques: net zoals de voorbije jaren worden er voor de voltijdse arbeiders ecocheques voorzien voor een waarde van 250 euro. De ecocheques voor deeltijdse en tijdelijke arbeiders worden pro rata berekend. De pensioenfiche bestaat uit drie delen : 1. Samenvatting met de belangrijkste cijfers over van de aanvullende pensioenrechten die je opgebouwd hebt; 2. De officiële pensioenfiche (van AG Insurance) met de details van deze rechten. 3. Enkele verduidelijkingen omtrent het pensioenplan. Meer informatie over de pensioenfiche: Contact: i Lonen De lonen voor arbeiders die ressorteren onder het paritair comité 132 (Paritair Comité voor Technische Land- en Tuinbouwwerken) werden op 1 oktober 2011 geïndexeerd (verhoging met 0,76 % ). Hierbij de nieuwe loontabel. Technische land- en tuinbouwwerken ( ) CATEGORIE 1 1/10/2011 > Categorie 1A 8,27 > Categorie 1B 10,10 Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,05) 10,15 Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 0,15) 10,25 Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 0,25) 10,35 CATEGORIE 2 > Categorie 2 10,60 Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,05) 10,65 Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 0,15) 10,75 Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 0,25) 10,85 CATEGORIE 3 > Categorie 3 11,15 Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,05) 11,20 Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 0,15) 11,31 Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 0,25) 11,41 CATEGORIE 4 > Categorie 4 12,27 Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,05) 12,32 Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 0,15) 12,42 Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 0,25) 12,52 CATEGORIE 5 > Categorie 5 13,47 Anciënniteit vanaf 5 jaar (+ 0,05) 13,52 Anciënniteit vanaf 10 jaar (+ 0,15) 13,62 Anciënniteit vanaf 15 jaar (+ 0,25) 13,72 Vergoedingen Vergoeding op verplaatsing 15,04 Huisvestingsvergoeding 15,04 Scheidingsvergoeding per 8,14 verplichte overnachting Nachtwerk in de winteruurregeling (tussen 22u en 6u) +20 % in de zomeruurregeling (tussen 23u en 7u) +20 % Landbouw-service / 5

6 > SOCIALE ACTUALITEITEN NIEUW EDUPLUS Vormingsaanbod Vormingsaanbod op uw maat Hebt u de nieuwe vormingsbrochure reeds doorgenomen? Prima, want hij is er speciaal voor u. Dan hebt u ongetwijfeld een interessante én kosteloze opleiding aangestipt. Want wie werkt, blijft leren. Met meer dan 170 relevante onderwerpen verspreid over transport, gezondheid, veiligheid, vaktechnische en algemene vaardigheden wil EDUplus ook in uw meest voorkomende vragen invullen. Want net als u is EDUplus voortdurend op zoek naar nieuwe wegen om in te spelen op de steeds veranderende omgeving waarin de loonwerksector actief is. Hebt u een specifieke vraag die niet in het aanbod staat vermeld? Maatwerk kan ook : als werkgever of werknemer bepaalt u zelf de inhoud en de formule. Hebt u bijvoorbeeld een nieuwe machine in gebruik en geeft u als bedrijfsleider of de leverancier een aangepaste opleiding? Contacteer EDUplus voor een mogelijke erkenning en tussenkomst. Extra actie opleidingen voor arbeiders loonwerk Tips en ideeën aangebracht door werknemers, werkgevers, specialisten en docenten worden ieder jaar getoetst in adviescommissies met als enige doel een vormingsaanbod te ontwikkelen dat aanleunt bij de behoeften van de groene sector. Specifiek voor de sector loonwerk wordt komend werkjaar de nieuwe opleiding werken met kraanmachines ingericht. Deze en alle andere opleidingen met uitzondering van rijbewijzen en vakbekwaamheid zijn gratis en ook de loonkost van de medewerkers tijdens de vorming wordt u door het sociaal fonds vanaf de derde dag terugbetaald. Evenwel kunt u via het sociaal fonds loonwerk een premieaanvraag indienen bij het behalen van een professioneel rijbewijs voor een bedrag van 150. Toch ontmoeten we procentueel minder medewerkers uit loonwerk onder de deelnemers. Men weet dat het bestaat, dat er behoorlijk wat geld naar vloeit en heel veel initiatieven zijn. Maar deelnemen ligt heel wat moeilijker. Daarom steken Landbouwservice en EDUplus samen hun schouders onder de actieve promotie. Opleiden motiveert immers medewerkers en zorgt voor een grotere personeeltevredenheid en minder verloop. Tevens is uw bedrijf in orde met wettelijke vereisten zoals een heftruck-, hoogwerk - of kraanattest zoals gevolgd door de firma Germonpré te Leke. Hun werknemers hebben ondertussen ook gratis het attest VCA basis behaald via EDUplus. Veilig werken in de groene sector De land-, tuinbouw- en loonwerksector komt in de ongevallenstatistieken op een trieste vierde plaats. Dit terwijl het overgrote deel van de ongevallen kan vermeden worden. Vanuit deze vaststelling is het project PreventAgri ontstaan. Hun doelstelling is om bedrijven uit de groene sector warm te maken voor preventie. EDUplus en Preventagri slaan de handen in elkaar. Een eerste stap is het opstellen van een gratis risicoanalyse. Hierbij wordt op een gestructuedu+ Opleidingen voor werknemers uit de groene sectoren Aanbod Edu_Plus_brochure_2012.indd 1 8/07/11 14:33 6 / Landbouw-service

7 1 reerde wijze zowel de situatie binnen uw loonwerkbedrijf als de werkwijze van uw medewerkers geëvalueerd. Per machine of activiteit wordt een afzonderlijke analyse gemaakt. Dit beeld dient als materiaal om een uitgebreid verslag op te stellen voor het bedrijf en zijn medewerkers met enerzijds de gevaarlijke situaties of handelingen en anderzijds wordt er voor elk van deze risico s een passend advies en opleiding geformuleerd. Belangrijk is in elk geval dat op een actieve manier de participatie van iedereen in het bedrijf wordt gevraagd. Tussenkomst bij het behalen van het bewijs van vakbekwaamheid Het bewijs van vakbekwaamheid is een aanvulling op het rijbewijs C en CE. Het is vijf jaar geldig en kan worden verlengd indien de bestuurder kan aantonen dat hij bijscholing heeft gevolgd. In principe is het bewijs verplicht voor elke vrachtwagenbestuurder. Uitzondering vormen bestuurders van vrachtwagens die enkel gebruikt worden voor het vervoer van goederen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep zoals in de tuinaanleg-onderhoud. Een bewijs van vakbekwaamheid kan men verkrijgen door in een periode van 5 jaar 35 uur les te volgen of anders gezegd, 35 kredietpunten te verzamelen. Per gevolgde dag vorming kan men 7 punten verdienen. Medewerkers die hun rijbewijs C of CE hebben behaald voor 10 september 2009, krijgen respijt tot september Andere chauffeurs dienen deze opleiding af te werken binnen de vijf jaar na de afgiftedatum van het rijbewijs. EDUplus organiseert hiertoe tijdens dit vormingsjaar cursussen in samenwerking met organisaties en rijscholen rond vier onderwerpen: ladingzekering, gedrag bij een ongeval, eco-driving en defensief rijden. De tussenkomst is beperkt zoals bij de rijbewijzen tot het dragen van de volledige loonkost door het sociaal fonds vanaf de derde dag vorming. EDUplus neemt bij het volgen van de opleiding ladingzekering en gedrag bij een ongeval uitzonderlijk ook de opleidingskost voor haar rekening daar deze kennis ook voor andere bestuurders noodzakelijk is. Het is aan te raden om de vorming te spreiden over de komende vijf jaar. De firma s Braspenning-Schrouwen, Geuntjes Loonbedrijf NV en Gebroeders Geudens hebben alvast van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om door met het volgen van de opleiding ladingzekering de eerste stappen te zetten in het behalen van een attest van vakbekwaamheid. Wenst u meer info over de opleidingen en werking van EDUplus? Contacteer EDUplus op 09/ i KUHN, dat is mijn kracht! > maaiers en maaikneuzers > cirkelschudders > cirkelharken > opraappersen > wikkelaars VOEDERWINNING be strong, be KUHN PACKO AGRI WERKT UITSLUITEND MET EEN PROFESSIONEEL DEALERNET. KENNIS EN SERVICE BIJ DE DEUR. B-8210 Zedelgem T : 050/ B-5590 Ciney T : 083/ E : W : Landbouw-service / 7

8 > SOCIALE ACTUALITEITEN Oei, sociale inspectie... Heel wat loonwerkers werden tijdens de oogstwerkzaamheden geconfronteerd met sociale inspectie. Het is niet evident om in orde te zijn met alle sociale regels, gelet op de flexibiliteit in de loonwerksector. Toch willen we benadrukken dat de boetes op zwartwerk zeer hoog zijn en dat hier niet aan kan worden ontsnapt. een studie van de UNIZO-studiedienst. Het imago van de inspectiediensten is slecht, zegt Karel van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Veel komt door een gebrek aan communicatie. Een charter met daarin wat wel en niet kan moet daaraan verhelpen. Twee van de grootste sociale inspectiediensten, de RSZ en de arbeidsinspectie, hebben zich al bereid verklaard om mee in dergelijk charter te stappen. Ook de mogelijke invoering van een eenvormige legitimatiekaart voor alle inspecteurs en betere informatieprocedures, wordt met alle partijen samen bekeken. Doel moet zijn een transparantere en een communicatievere inspectiedienst, besluit Van Eetvelt. Indien u landbouwwerken (of andere werken uitvoert), zorg er steeds voor dat u in orde bent: Personeel is ingeschreven via DIMONA: - Via een telefoontoestel met druktoetsen (02/ ) - Via de internet website van de RSZ (www.socialsecurity.be) - Via uw sociaal secretariaat Onmiddellijk na deze aangifte zal de werkgever een ontvangstbevestiging krijgen. Pas nadat u deze ontvangstbevestiging gekregen heeft, mag u de werknemer tewerkstellen. Indien u werkt met zelfstandigen, let op dat het geen schijnzelfstandigen zijn (want dan betaalt u ook de boete voor zwartwerk), en let op dat de zelfstandige ook in orde is met zijn sociale verplichtingen (want u bent als hoofdaannemer steeds verantwoordelijk). Via onze interprofessionele organisatie UNIZO wordt gewerkt aan een charter voor sociale inspectiediensten. Een gedragscode voor inspecteurs én ondernemers moet het wantrouwen binnen KMO s over de sociale inspectiediensten helpen wegnemen. Vele KMO s zijn immers ontevreden over de (onaangekondigde) controles door de sociale inspectiediensten, zo blijkt uit Uit het UNIZO-dossier blijkt dat 41% van de KMO s in de afgelopen vijf jaar een of meerdere controles heeft gehad. 38% voelt bovendien aan dat het aantal controles toeneemt. Alleen weten ze niet door wie ze gecontroleerd worden: bijna 60% weet niet welke controledienst er precies is langs geweest. 75% geeft ook aan onvoldoende te zijn ingelicht omtrent zijn rechten en plichten tijden de controle, voor 65% was zelfs tijdens de controle niet duidelijk wat precies verwacht werd. Een groot deel van de gecontroleerde ondernemers bleef bovendien ook achteraf in het ongewisse: 40% van de respondenten gaf te kennen niet te weten waarom iets fout was en op basis waarvan een inbreuk werd vastgesteld. Ook suggesties voor verbetering blijven uit: slechts 10% zegt goed geïnformeerd te zijn over hun rechten en plichten tijdens de controle. 8 / Landbouw-service

9 1 Perceptie versus de feiten Maar de waarheid is, volgens de twee grootste inspectiediensten RSZ en de arbeidsinspectie, niet zo zwart-wit. Koen Snyders, administrateur-generaal van de RSZ, en Ludo Beck, adviseur-generaal van de arbeidsinspectie, met wie UNIZO haar sociale inspectie dossier overliep, zeggen dat de controles vooral slecht gepercipieerd worden. Vooral het gebrek aan procedurele houvast zorgt voor dit negatief aanvoelen. Toch is UNIZO geen voorstander van afschaffing van controles: Immers, alleen door fraudeurs op te sporen en aan te pakken, kunnen we iets doen aan het concurrentienadeel voor ondernemers die wel op een eerlijke manier zakendoen en de sociale wetgeving naleven. Voornamelijk imagoprobleem Verder blijkt uit de studie dat ondernemers de controleurs veelal onsympathiek vinden. Ze worden door 27% van de respondenten omschreven als arrogant, onbeleefd, onvriendelijk en dominant. 20% geeft aan de controle als louter repressief te ervaren. Toch blijkt uit concrete cijfers dat het optreden niet steeds tot inbreuken en straffen leidt. We zijn echt niet zo repressief als wordt gedacht, zegt Beck van de RSZ. Bij ons worden amper pv s uitgeschreven, terwijl we tien keer zoveel controles uitvoeren. Regularisaties en rechtzettingen, zonder verdere sancties, maken de overgrote meerderheid uit. Samen tot oplossingen komen Om aan de problematiek tegemoet te komen, dringt UNIZO aan op een charter met de inspectiediensten. Een ontwarring van het kluwen van sociale inspectiediensten en een duidelijk overzicht en coördinatie moeten hierin al verbetering brengen. Ook de invoering van een eenvormige legitimatiekaart voor alle inspecteurs en met betere informatieprocedures moet de negatieve perceptie wegwerken. Wanneer ondernemers geïnformeerd zijn, weten wie er controleert, waarom en wat, gaat het gevoel van onmacht ook meteen verdwijnen. De arbeidsinspectie toont zich voorstander om de interne databank van zijn inspectie -met richtlijnen over de precieze interpretatie van vaak erg complexe sociale wetgeving- open te stellen voor het publiek. Snyders ziet dan weer wat in een gezamenlijke informatiecampagne van de inspectiediensten en UNIZO bij de ondernemers. UNIZO dringt aan op een snelle realisering van bovengenoemde voorstellen. Voor meer informatie: controleseninspecties i Agribex stand 1107 Landbouw-service / 9

10 > SOCIALE ACTUALITEITEN STEL U IN ORDE VOOR DE KBO Uit een enquête bij onze leden blijkt dat heel wat leden op een verkeerde manier geregistreerd zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen. In 2003 werd het handelsregister afgeschaft en kwam de Kruispuntbank van Ondernemingen in de plaats. De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een gegevensbank aangemaakt en in beheer van de FOD Economie waarin de identificatiegegevens van ondernemingen zijn samengebracht. De KBO past in het streven van de Belgische overheid om de administratieve procedures voor ondernemingen te vereenvoudiging en tevens een efficiëntere organisatie te verkrijgen van de overheidsdiensten. De KBO levert eveneens diensten die alleen bestemd zijn voor ondernemingen. Zo kunnen ondernemingen met Private Search hun eigen gegevens raadplegen. Alle ondernemingen en zelfstandige ondernemers moeten hun activiteiten doorgeven aan de overheid. Vroeger werd dit geregistreerd in het Handelsregister, sinds 2003 in de KMO. Deze registratie gebeurde op basis van NACE-codes. NACE is de Europese activiteitennomenclatuur : NACE is een officiële Europese lijst van activiteitsomschrijvingen. NACE wordt door de RSZ en de ondernemingsloketten gebruikt om bedrijven in te delen in sectoren. NACE bestaat uit een nummer (de NACE-code) en een omschrijving. de NACE-code is de code die bij uw hoofdactiviteit hoort. Waar vind ik de NACE-code van mijn onderneming? U vindt uw eigen code terug op de papieren van de RSZ of op uw inschrijvingsbewijs van de Kruispuntbank van Ondernemingen. U kan uw NACE-code ook terugvinden op de website van de Kruispuntbank > Opzoeken van ondernemingsgegevens - publieke gegevens > zoeken met ondernemingsnummer OF zoeken per naam of benaming. Zie volgende link: Indien mogelijk, kan u het ook navragen bij uw personeelsadministratie. Sinds 1 januari 2008 is er een nieuwe lijst met NACE-codes, die de vorige lijst (de lijst van 2003) vervangt. U vindt de nieuwe lijst en een conversietabel op de website van de Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie: gegevensinzameling/nomenclaturen/ nacebel/ De codes die voor onze sectoren van belang zijn, zijn de volgende: Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst Zaadbewerking met het oog op vermeerdering Exploitatie van bossen Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw Bouwrijp maken van terreinen Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen Groothandel in granen en zaden Groothandel in veevoeders Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten Groothandel in andere akkerbouwproducten Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven Landschapsverzorging Tip: Kijk na of de activiteiten die u doet ook vermeld staan op de website van de KBO. Indien deze moeten aangepast worden, dan kan u best een ondernemingsloket contacteren. We raden hiervoor Zenito aan: i 10 / Landbouw-service

11 actueel > LANDBOUW-SERVICE BEZOEKT fabriek van New Holland in Polen in 2012 Van 4 tot 7 februari 2012 organiseert Landbouw-Service een studiereis naar Polen. Hierbij het voorlopige programma. (data onder voorbehoud) Zaterdag - 4 FEBRUARI u Aankomst in Warschau Airport met vlucht LO 232 uit Brussel u Lunch in Brewery Kompania Piwna in Warschau u Bezoek aan het Koninklijk Paleis in Warschau u Diner in Restaurant Ale Gloria in Warschau. Overnachting in Hotel Sheraton in Warschau. Maandag - 6 FEBRUARI u Ontbijt in het hotel u Transfer per autocar naar New Holland Plant in Plock u Welkomstkoffie bij aankomst, bezoek aan de fabriek u Lunch in de Canteen Inside Plant u Bezoek aan New Holland Dealer Rol Serwice en bezoek aan New Holland Big Farmer u Diner in typisch Pools Restaurant Figaro in Plock. Zondag - 5 FEBRUARI u Ontbijt in hotel u Bezoek aan Warschau per autocar u Lunch in Restaurant Sekret in Warschau. Vrije namiddag in Warschau u Transfer per autocar naar Plock u Diner in Hotel Starzynski in Plock. Dinsdag - 7 FEBRUARI u Ontbijt in het hotel u Bezoek aan het landbouwmuseum (40 km van Plock) Pauze in de Old Tavern voor warme thee, koffie of warm bier - Trip per slee u Lunch in Restaurant Oberza Pod Strzecha u Transfer naar Warschau Downtown u Transfer naar Warschau Airport u Terugreis met vlucht LO 231 naar Brussel. Vooraanmelding is reeds mogelijk. Deze studiereis wordt aangeboden aan een prijs van 800 euro per persoon (op basis van een tweepersoonskamer). Toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt 100 euro. In deze prijs zijn de vluchten, transfers, hotels, eten en dranken tijdens het eten inbegrepen. Persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Landbouw-service / 11

12 > actueel Voor de eerste maal in vijf jaar Het vertrouwen van de land bouwers stijgt in hun sector 12 / Landbouw-service

13 1 Sinds 2007 peilt Landbouwkrediet jaarlijks naar het vertrouwen van de landbouwers in hun sector. Bij deze gelegenheid onderzoekt de bank ook de belangrijkste trends op landbouwgebied. De vijfde editie van de vertrouwensindex werd voorgesteld op de opening van de landbouwbeurs van Libramont en tijdens de ondernemersdag. Dit artikel brengt de belangrijkste conclusies van de peiling voor het voetlicht en zoomt in op enkele ontwikkelingen die de dienstverleners aan de landbouwsector zeker zullen interesseren. Voor de eerste keer sinds vijf jaar stijgt de vertrouwensindex. Hij maakt een sprong van 16 punten in Wallonië en komt zo op een totaal van 47 op 100. In Vlaanderen staat de index door een sprong van 8 punten op 45. In Wallonië herstelt het vertrouwen zich en bevindt het zich nu op het niveau van Daarbij stijgt de index voor de eerste keer uit boven het peil in Vlaanderen. Daar haalt men nog niet het niveau anno In Wallonië is de akkerbouw het meest optimistisch, gevolgd door de melkveebedrijven en de vleesvee- en gemengde rundveebedrijven. In Vlaanderen zijn de verschillen tussen de specialisaties het grootst. Daar staat de melkveesector aan de top (net zoals in 2008 en 2010 trouwens), gevolgd door de groenten- en fruittelers. De vleesvee- en gemengde rundveebedrijven gingen er lichtjes op vooruit terwijl de Vlaamse varkenshouders al meer dan twee jaar de negatieve invloed van de crisis voelen. De boost in het vertrouwen van de landbouwers wordt vooral verklaard door de verbetering van het financieel resultaat. 48% van de ondervraagden in Wallonië oordelen positief over hun inkomen, wat een verbetering is van 31% tegenover vorig jaar. In Vlaanderen is net iets meer dan de helft van de ondervraagden tevreden met hun financieel resultaat. Van alle factoren die het inkomen beïnvloeden, speelde vooral de stijging van de verkoopsprijzen in het voordeel van de akkerbouw en de veeteelt. De liquiditeitsproblemen in die sectoren zijn dan ook afgenomen. In de varkensteelt daarentegen zijn de geldzorgen nog niet voorbij: 46% van de gemengde varkensbedrijven en 70% van de gespecialiseerde varkensbedrijven hebben financiële problemen. Hoewel de opbrengsten van bepaalde specialisaties de laatste maanden in de lift zitten, blijven de productiekosten stijgen, en dan vooral de prijzen van energie, meststoffen en veevoeder. Meer dan ooit wordt de landbouwsector geconfronteerd met een toenemende prijsvolatiliteit, waardoor ook de inkomsten onzekerder worden. Om zich hiertegen te beschermen kiest de landbouwer voor nieuwe oplossingen zoals het afsluiten van contracten op de termijnmarkt of door het bedingen van prijsgaranties. Deze technieken worden vooral gebruikt door de varkensbedrijven, de pluimveesector en de akkerbouw, en dat vooral in Wallonië. De investeringsverwachtingen Dat meer dan een derde van de ondervraagden aangaf dat zij tijdens de voorbije twaalf maanden meer dan EUR hebben geïnvesteerd, is ongetwijfeld een gunstig teken. Het herstel van het vertrouwen vertaalt zich in Wallonië al in een stijging van de investeringsplannen met 10% op korte termijn (< 1 jaar) en met 13% op middellange termijn (<5 jaar). Vlaanderen reageert blijkbaar minder snel, en we verwachten in de nabije toekomst geen grote verandering op dit vlak, ook omdat Vlaanderen en Wallonië zich op dit vlak nu op hetzelfde niveau bevinden. De projecten die zowel in het noorden als het zuiden van het land op korte termijn op stapel staan, zijn vooral de constructie of herinrichting van gebouwen. Het gaat dan vooral om de vervanging van verouderde gebouwen, maar ook om aanpassingen die noodzakelijk zijn om aan de milieu- en dierenwelzijnvoorschriften te voldoen. Daarna volgen in Vlaanderen de uitbreiding van het bestaande bedrijf en de aankoop van landbouwmaterieel (uitgezonderd tractoren). In Wallonië is de aankoop van landbouwmaterieel (uitgezonderd tractoren) de tweede prioriteit. Een grondigere analyse van de investeringsintenties voor materieel leert ons dat bijna 40% van de Waalse landbouwers op middellange termijn de aankoop van een tractor plannen (18% op korte termijn). Slechts 20% van de Vlaamse landbouwers zouden op middellange termijn een dergelijke aankoop overwegen. 52% van de Waalse landbouwers en 43% van de Vlaamse plannen landbouwmaterieel (uitgezonderd tractoren) aan te kopen. Het is opvallend dat van zij die de aankoop van een tractor overwegen, 36% nog niet beschikken over een bedrijfsboekhouding (!). Op dit vlak zal de mentaliteit in de toekomst moeten veranderen. Zowel de wetgeving als de financiële partners van de landbouwsector pleiten voor een professionalisering. Het bijhouden van een bedrijfsboekhouding is noodzakelijk om toekomstige uitdagingen te kunnen identificeren. > Landbouw-service / 13

14 > actueel > Solidariteit tussen landbouwers Dat landbouwers moeten samenwerken staat binnen de sector buiten kijf: 91% van de landbouwers in het noorden en 77% in het zuiden zijn ervan overtuigd dat samenwerking nodig is om gezamenlijke eisen kenbaar te kunnen maken. De realiteit is echter anders wanneer we de landbouwpopulatie die al deel uit maakt van een samenwerkingsverband analyseren. 35% van de Waalse landbouwers maken al deel uit van een professioneel samenwerkingsverband, vooral om de productiekosten te drukken en de werkdruk te verlagen. 22% van de Vlaamse landbouwers werken samen vooral met het oog op schaalvoordelen en om tot een beter rendement te komen. 14 / Landbouw-service Werkorganisatie op Vlaamse en Waalse landbouwbedrijven (2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6,1 9,5 44,9 39,5 Vlaanderen (n-717) De organisatiestructuur op het landbouwbedrijf Op het vlak van de werkorganisatie op het landbouwbedrijf is er weinig verschil tussen noord en zuid. In 2011 werken 40% van de landbouwers alleen op hun bedrijf of krijgen ze steun van hun gezin. 45% doet beroep op loonwerk voor een deel van het werk en 10% van de landbouwuitbatingen doet beroep op loonwerk voor het grootste deel van het werk. In vergelijking met vorig jaar stijgt de vraag naar loonwerkdiensten met 7% De helft 100% van de gemengde 6,3 bedrijven 6,1 doen een 90% beroep op hulp van buitenaf voor een 80% klein deel van het werk. De gespecialiseerde 70% 47,6 bedrijven 54,4 doen iets 60% minder vaak een beroep op loonwerkdiensten 50% 40% voor een deel van het werk 30% 20% 45,9 39,5 10% 0% 4,8 10, Wallonië (n470) 4 49,3 46,7 Er is eigen personeel Het merendeel van het werk wordt uitbesteed Een minderheid van het werk wordt uitbesteed De bedrijfsleider doet alles zelf of samen met familie (40%). De gespecialiseerde melkveebedrijven en de rundveesector doen het vaakst een beroep op externe diensten voor een deel van het werk. 4,8 Besluiten De laatste jaren hebben Een deel wij van duidelijk het de werk wordt uitbesteed noodzaak 56,3 voor de landbouwer aangetoond om actie te ondernemen De bedrijfsleider tegen de te doet sterke toename van de volatiliteit alles zelf of van samen de met prij- 39 Er is eigen personeel familie

15 20% 10% 0% 39,5 39 Vlaanderen (n-717) Wallonië (n470) < Werkorganisatie op Vlaamse en Waalse landbouwbedrijven in 2010 en % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6,3 47,6 45,9 6,1 54,4 39,5 4 49,3 46,7 4,8 56, Vlaanderen Wallonië zen. Ten gevolge van de soms sterke prijsschommelingen zien wij dat een aantal landbouwers stap voor stap maatregelen nemen om dit inkomensrisico te beheersen. Waar vroeger binnen het landbouwbedrijf de oplossingen voorhanden waren om een leefbaar bedrijf uit te bouwen, zien wij een evolutie naar een sector die Er is eigen personeel Een deel van het werk wordt uitbesteed De bedrijfsleider doet alles zelf of samen met familie meer en meer beroep doet op geavanceerde financiële hulpmiddelen (termijnmarkten, prijsgarantiecontracten ). Indien de landbouwers bovendien hun belangen op een meer efficiënte wijze willen verdedigen, zit er voor hen niets anders op dan in de toekomst nauwer samen te werken. Dit zal hen niet alleen helpen de kosten te drukken, maar ook van een aantal schaalvoordelen te genieten. Tevens moet aan iedereen sterk aangeraden worden om een bedrijfseconomische boekhouding bij te houden om zowel de dagelijkse als de strategische bedrijfsopvolging op een correcte wijze te realiseren. De organisatie op een landbouwbedrijf staat niet stil. Meer dan de helft van de Belgische landbouwbedrijven doet een beroep op loonwerkdiensten. Dit is een stijging van 7% in vergelijking met Christine Lambert en Vincent Van Zande, Alle resultaten van de vertrouwensindex landbouw 2011 vindt u op Landbouwkrediet i Een visie die werkelijkheid wordt: Perfectie in haar mooiste vorm! De nieuwe Fendt 700 Vario is met zijn praktijkgerichte innovaties onovertrefbaar. Zijn 140 tot 240 PK maximaal vermogen, de nieuwe SCR-motortechnologie en de Fendt Variotronic met Varioterminal maken van de 700 Vario een compacte tractor met de kwaliteiten van een zware. Het hoogtepunt van de 700 Vario is de nieuwe VisioPlus-cabine waarmee Fendt een nieuw zicht en ruimtegevoel creëert. Daarmee wordt de Fendt 700 Vario een vertegenwoordiger van de Fendt Efficient Technology. Ontdek de nieuwe 700 Vario: Première van de nieuwe op AGRIBEX kijk op scan de QR-code hiernaast in met uw SmartPhone Boomsesteenweg 174, 2610 WILRIJK (Antwerpen) Tel.: 03/ Fax: 03/ Landbouw-service / 15

16 > actueel ONEIGENLIJK GEBRUIK VAN LANDBOUWTRACTOREN: update Tractoren die ingezet worden voor land- en bosbouwactiviteiten krijgen een specifieke kentekenplaat om hen te onderscheiden van tractoren die ingezet worden voor grondverzet en ander transport. Hierover werd eveneens een parlementaire vraag gesteld door Jef Van den Bergh (zie artikel p. 22). Het onderscheid komt er na een akkoord tussen de transportfederaties, het Agrofront en Landbouw-Service. Op deze manier blijven de landbouwvoordelen behouden. De FOD Mobiliteit en Vervoer werkte een voorstel uit waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen landbouwvoertuigen die ingezet worden voor land- of bosbouw en landbouwvoertuigen die ingezet worden voor andere activiteiten. Op deze manier kunnen de voordelen van tractoren (rode diesel, geen tachograaf en vervoersvergunning) behouden blijven voor de landbouw- en loonwerksector. Diverse loonwerkers hebben hun activiteiten uitgebreid en kunnen zo een gans jaar werken. Ze gebruiken daarvoor dezelfde landbouwvoertuigen en genieten dan ook van dezelfde voordelen als de landbouwvoertuigen die ingezet worden voor landbouwdoeleinden. De andere activiteiten die beoogd worden en waarvoor de landbouwvoordelen niet meer zullen gelden, zijn grondverzet, afvaltransport, materiaalvervoer in het kader van infrastructuur- of bouwwerken en vervoer door loonwerkers in opdracht van een landbouwer wanneer het niet gaat om transport tussen de boerderij (exploitatie en erven) en de eerste laad- of losplaats die daar direct op aansluit. Op die limitatieve lijst zijn uitzonderingen, meer bepaald het transport van toegelaten meststoffen, bodemverbeteraars en eigen bedrijfsafval en grondverzet of materiaalvervoer in het kader van het beheer van de eigen landbouwof bosbouwexploitatie. In die gevallen en voor alle activiteiten die niet in de lijst worden opgesomd, mag de tractor uitgerust worden met een specifieke landbouwkentekenplaat en blijven de landbouwvoordelen behouden. Als de bevoegde minister in de nieuwe regering zijn goedkeuring geeft, dan wordt de kentekenplaat eerst voor de recentste, daarna voor de oudere tractoren ingevoerd. Dit zal gebeuren via een administratieve procedure tegen beperkte kostprijs. Een herkeuring van het voertuig zal niet vereist zijn. Dit verhaal krijgt wellicht nog een staartje. Landbouw-Service wacht vol ongeduld op de teksten en voorstellen van koninklijke of ministeriele besluiten om tegemoet te komen aan de afspraken die gemaakt werden. Hoe alles praktisch geregeld zal worden, dat zal u wellicht lezen in een volgende magazine. 16 / Landbouw-service

17

18 > ACTUEEL Welke uitdagingen voor de landbouw na 2013? De Groep Landbouwkrediet organiseert op 9 december, in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Landbouweconomie (BVLE), voor de tweede keer een prestigieus, internationaal symposium over een actueel thema in de landbouwsector. Na het succes van 2009 gaat de Groep Landbouwkrediet op haar elan verder met opnieuw een prikkelend actueel thema: Welke uitdagingen voor de landbouw na 2013? De sprekers zijn niet de minste: Paolo De Castro, Voorzitter van de Landbouwcommissie van het Europees Parlement, Krijn Poppe, vooraanstaand Nederlands landbouweconoom (LEI-WUR), Pierre- Emmanuel Lecocq, directeur Agriculture et Agro-Alimentaire bij Crédit Agricole France, Geert Noels, stichter Econopolis en Luc Versele, CEO Groep Landbouwkrediet. De genodigden zullen zich in een uitgelezen internationaal gezelschap bevinden en zullen er heel wat nieuwe inzichten kunnen verwerven over de toekomst van de landbouw. Daarenboven zullen ze live de uitreiking van de Landbouwkrediet Awards kunnen meemaken. Het vertrouwen in de landbouwsector is de jongste tijd weer toegenomen. Dat bleek alvast uit de Landbouwvertrouwensindex die Landbouwkrediet in juli publiceerde, naar aanleiding van de Beurs in Libramont. Toch blijft de sector geconfronteerd met een pak onzekerheden, met name rond het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de veranderingen die hieromtrent doorgevoerd zullen worden vanaf Landbouwkrediet besloot het heikele thema niet uit de weg te gaan, wel integendeel. Luc Versele: Als geprivilegieerde partner van de land- en tuinbouwsector in ons land, willen we deze sector steunen in al zijn facetten. Niet alleen door als hoofdsponsor aanwezig te zijn op het belangrijkste Salon van het jaar, met name Agribex. Maar ook door het wetenschappelijk onderzoek in de sector te steunen. We organiseren dit jaar voor de tweede keer een internationaal symposium en hebben resoluut gekozen voor het meest prangende vraagstuk uit de sector van vandaag: wat brengt ons de landbouw na de aanpassingen aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in 2013? We willen niet pretenderen om de wijsheid in > 18 / Landbouw-service

19 Doe zoals ik. Word Fidelio.* Sven Nys 7x Belgisch kampioen en wereldkampioen 2005 veldrijden. Ontdek uw 5 Uitzicht op een mooi dividend op aandelen van Lanbokas c.v.b.a : 5% netto** Gratis zichtrekening met 1 of 2 debetkaarten -voordelen. Gratis effectenrekening vanaf euro cadeau voor e-banking vanaf 2012 Kortingen in restaurants en winkels * Word Fidelio door intekening op maatschappelijke aandelen van Lanbokas c.v.b.a., lid van de Federatie van kredietinstellingen van de Groep Landbouwkrediet. ** Dividenden uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige rendementen. Alvorens te beleggen in deze aandelen, lees zeker het basisprospectus van 6 juni 2011 en de aanvulling op dit prospectus van 30 augustus 2011 waarin u meer informatie vindt. Beide documenten zijn beschikbaar in de agentschappen van Landbouwkrediet en Centea, en op de respectieve websites. In het prospectus vindt u ook alle informatie over de risico s die verbonden zijn aan de maatschappelijke aandelen waaronder het risico op verlies van het ingelegd kapitaal. Meer informatie en toekeningsvoorwaarden van de Fidelio-voordelen in uw agentschap of op

20 > ACTUEEL > pacht te hebben over zo n veelomvattend thema, we willen alleen enkele interessante inzichten van prominente personen meegeven aan ons publiek. Welke uitdagingen voor de landbouw na 2013? Wat zullen de veranderingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid concreet betekenen voor de landbouwbedrijfsleiders? Tijdens een studienamiddag zullen sprekers uit de academische, economische, landbouw- en bedrijfswereld een antwoord trachten te geven op deze prangende vraag. De invalshoeken vanuit Europa en België, van wetenschappers en van mensen op het terrein zullen aan bod komen. De inleiding op dit thema zal verzorgd worden door niemand minder dan de Voorzitter van de Landbouwcommissie van het Europees Parlement, Paolo De Castro. Hij zal zijn visie geven vanuit zijn enorme kennis en zijn rijke ervaring op dat domein. Hij tracht een eerste inzicht te geven op de vraag welke uitdagingen er op ons af komen: welke uitdagingen voor het beleid, voor de sector en voor de individuele ondernemer? Vervolgens knoopt Krijn Poppe (LEI- WUR) aan met het thema. Deze vooraanstaande landbouweconoom, verbonden aan de universiteit van Wageningen, heeft al diverse simulaties uitgevoerd rond de kernvragen: hoe kwetsbaar is het Europese landbouw- en voedselsysteem ten opzichte van rampen en geopolitiek? Hoe competitief en hoe duurzaam is de sector? Pierre-Emmanuel Lecocq, directeur Agriculture et Agro-alimentaire bij Crédit Agricole France, bekijkt de evoluties vooral vanuit zijn ervaring bij landbouwonderhandelingen. Komt er nog een GLB en hoe zal dit er in grote lijnen uitzien? Welke nieuwe maatschappelijke principes liggen aan de basis om een nieuw GLB te rechtvaardigen? Daarna zal Geert Noels, stichter van Econopolis, verder kijken dan de grenzen van de landbouw en het landbouwbeleid: welke zijn de grote uitdagingen en randvoorwaarden waarmee de wereld geconfronteerd zal worden? Landbouw wordt in de ruimere context van ondernemen geplaatst. Na deze inzichten volgt een rondetafelgesprek met de reeds genoemde sprekers en aangevuld met de volgende zwaargewichten uit de landbouwsector: Patrick ten Brink, Senior Fellow and Head of Brussels Office, Institute for European Environmental Policy Hendrik Van Damme, Voorzitter ABS (Algemeen Boerensyndicaat) en Ondervoorzitter SALV (Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij) Yvan Hayez, Secretaris-generaal FWA (Fédération Wallonne de l Agriculture) Bruno Henri de Frahan, Voorzitter van de BVLE (Belgische Vereniging voor Landbouweconomie). Luc Versele, CEO van de Groep Landbouwkrediet, zal het slot van dit studiegedeelte verzorgen. Hij zal de grote krijtlijnen van deze namiddag nog eens samenvatten voor de toehoorders. Landbouwkrediet Awards 2011: acht dubbele Awards Landbouwkrediet heeft de Awards in het leven geroepen om eindverhandelingen van afgestudeerde masters te bekronen en in de schijnwerpers te plaatsen. Enerzijds ontvangt elke winnende master een geldbedrag, anderzijds ontvangt de faculteit van de universiteit of hogeschool waar de master zijn of haar eindwerk gerealiseerd heeft eveneens eenzelfde bedrag. De winnende werken worden gepubliceerd op de website van Landbouwkrediet. Op die manier wil Landbouwkrediet het wetenschappelijk onderzoek valoriseren en steunen. De geldbedragen, gekoppeld aan de Awards werden als volgt bepaald: de winnende masters in de bio-wetenschappen of andere masters ontvangen een geldbedrag van EUR; de winnende masters in de bio-ingenieurswetenschappen ontvangen een geldbedrag van EUR. In totaal worden acht dubbele Awards overhandigd: een voor de masters in elke taalgroep en voor elk van de twee voorbije academiejaren (4) en een voor de masters in de bio-ingenieurswetenschappen in elke taalgroep en voor elk van de twee voorbije academiejaren (4). Prijs 2011 voor het beste doctoraatswerk over Landbouweconomie: eur Door de Belgische Vereniging voor Landbouweconomie wordt ook een wedstrijd georganiseerd ter bekroning van het beste doctoraatswerk over landbouweconomie. Landbouwkrediet schenkt hiervoor een cheque van EUR. Tijdens de uitreikingceremonie zal het winnende doctoraatswerk kort toegelicht worden en de prijs overhandigd worden. Luc Versele: De Groep Landbouwkrediet is onlangs uitgebreid dankzij de komst van Centea in onze Groep. Met deze versterking en verruiming wil de Groep Landbouwkrediet net zoals voorheen, en zelfs nog meer, de land- en tuinbouwsector ondersteunen. De organisatie van het symposium en de uitreiking van de Landbouwkrediet Awards zijn hiervan een mooi voorbeeld. Inschrijving voor het Symposium Welke uitdagingen voor de landbouw na 2013 zal vanaf 25 oktober mogelijk zijn via De inschrijvingen worden afgesloten op 25 november. Naar een persbericht van Landbouwkrediet i 20 / Landbouw-service

21 DOSSIER VERKEER > 1 PASSEERHAVENS VOOR TRACTOREN Steeds vaker moeten landbouwtractoren gebruik maken van gewone wegen. Het gewone snel verkeer is daardoor gefrustreerd en zoekt oplossingen. Bepaalde steden en gemeenten waren dan ook van plan om landbouwvoertuigen niet meer toe te laten tijdens bepaalde tijdstippen van de dag, bij voorbeeld tussen de ochtendspits en tijdens de avondspits. Andere steden gemeenten denken er dan weer aan om landbouwtractoren te verbieden op bepaalde wegen, waardoor ze kilometers ver moeten rijden om een nabije bestemming te bereiken. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is in september gestart met de aanleg van vier passeerhavens voor traag vervoer op de Naamsesteenweg tussen Sint-Truiden en Gingelom. Dat moet het verkeer van en naar de E40 vlotter laten verlopen. Om filevorming te voorkomen, zullen landbouwvoertuigen en ander traag vervoer na aanleg gebruik moeten maken van de passeerhavens of uitwijkstroken om auto s en vrachtwagens te laten passeren. Zo hoopt het AWV de verkeersproblemen op de weg van Sint-Truiden naar de E40 op te lossen. De landbouwsector is hier niet echt over te spreken. Om dergelijke passeerstrook te gebruiken, moeten de landbouwtractoren vertragen, waardoor ze het verkeer verder ophouden. Nadien moeten ze in stilstand vertrekken, waardoor ze het verkeer opnieuw ophouden. Passeerhavens worden ook geïnstalleerd in andere landen, waaronder Nederland. Toch wordt ook daar het nut ervan betwijfeld. In Salland liggen al een paar jaar passeerhavens langs provinciale wegen, waarop nooit een landbouwvoertuig staat. Ook op de passeerhavens in de N348 wordt zelden of nooit een tractor gesignaleerd. Hetzelfde geldt trouwens voor de passeerhavens in de Ruurlose rondweg. Loonwerkers en grondverzetbedrijven maken nu gebruik van alternatieve wegen, om toch maar die passeerhavens te vermijden. Of de bestuurder van een landbouwvoertuig voor de uitwijkmogelijkheid langs de weg kiest, hangt onder meer af van de bestuurder. Ook de drukte op de weg bepaalt of een chauffeur van een grote tractor naar de kant gaat. Tevens speelt mee hoe zwaar de lading is die je bij je hebt. Heb je een zware vracht, dan duurt het langer om weer de weg op te rijden. Het oprijden van de passeerhavens in de spits werkt niet. Dan is het zo druk dat je moeilijk ruimte vindt om weer op de weg te komen. Maar ook is door de drukte de snelheid van het verkeer zo laag, dat een landbouwvoertuig in dat tempo kan meegaan. KONINKLIJK BESLUIT Uitzonderlijk vervoer In het Belgisch Staatsblad van 3 november 2011 werd een nieuw Koninklijk Besluit gepubliceerd met betrekking tot het uitzonderlijk vervoer. In vorige magazines hebben we u reeds ingelicht over de bestaande wetgeving van juni Na vele reacties van de landbouw- en loonwerksector, werd dit bestaande koninklijk besluit aangepast. Voor landbouwvoertuigen met een breedte groter dan 3,50 meter (tot maximum 4,25 meter) moet een waarschuwingsvoertuig ingezet worden. Dit is niet hetzelfde als een officieel begeleidingsvoertuig. Voor een waarschuwingsvoertuig kan u zelf zorgen. Daarvoor is een personen- of bestelwagen geschikt met minstens één zwaailicht die rondom zichtbaar is en minstens één paneel Uitzonderlijk vervoer dat zowel voor- als achteraan zichtbaar is. Voor deze voertuigen moet een vergunning Straal 25 km aangevraagd worden. We herinneren u er aan dat voor de landbouwvoertuigen tot 3,50 meter de gebruikelijke vergunning met vermelding Alle wegen van België aangevraagd kan worden. Voor deze voertuigen zijn er geen begeleidingsvoertuigen of waarschuwingsvoertuigen verplicht. Voor voertuigen breder dan 4,25 meter en/of op traject langer dan 25 km van exploitatie of erf dient men een vergunning Op reisweg te vragen en te hebben en kan men ook niet genieten van de specifieke voorschriften. Landbouw-service / 21

landbouw-service MAGAZINE Mei - Juni - Juli 2015 Nieuwe testbanken bij Claas in Trangé Een nieuw gamma tractoren Pöttinger Novacat

landbouw-service MAGAZINE Mei - Juni - Juli 2015 Nieuwe testbanken bij Claas in Trangé Een nieuw gamma tractoren Pöttinger Novacat landbouw-service MAGAZINE Mei - Juni - Juli 2015 AFZENDER: Landbouw-Service vzw, Gasthuisstraat 31 b2, 1000 Brussel, nummer 2 (driemaandelijks), afgiftekantoor Brussel X - P915832 Een nieuw gamma tractoren

Nadere informatie

landbouw-service MAGAZINE Januari 2011 Amazone: een compleet gamma Groei veestapel remt daling milieudruk Vlaamse landbouw

landbouw-service MAGAZINE Januari 2011 Amazone: een compleet gamma Groei veestapel remt daling milieudruk Vlaamse landbouw landbouw-service MAGAZINE Januari 2011 Pensioenfonds voor arbeiders Groei veestapel remt daling milieudruk Vlaamse landbouw Amazone: een compleet gamma EDX precisie zaaimachines > verbondsnieuws INHOUD

Nadere informatie

landbouw-service MAGAZINE Oktober - November - December 2014 Nieuwe Fendt 1000 Vario Spuitmachine AFZENDER: Landbouw-Service vzw,

landbouw-service MAGAZINE Oktober - November - December 2014 Nieuwe Fendt 1000 Vario Spuitmachine AFZENDER: Landbouw-Service vzw, landbouw-service MAGAZINE Oktober - November - December 2014 AFZENDER: Landbouw-Service vzw, Gasthuisstraat 31 b2, 1000 Brussel, nummer 4 (driemaandelijks), afgiftekantoor Brussel X P915832 Nieuwe Fendt

Nadere informatie

het sdz zet zich voor u in!

het sdz zet zich voor u in! Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO Actie het sdz zet zich voor u in! september - oktober 2014 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Dossier Financiering KMO S Juridisch

Nadere informatie

DENKEN & DOEN OVER BEDRIJFSSTRATEGIE, JURIDISCHE STRUCTUUR EN KRITISCHE SUCCESFACTOREN

DENKEN & DOEN OVER BEDRIJFSSTRATEGIE, JURIDISCHE STRUCTUUR EN KRITISCHE SUCCESFACTOREN DENKEN & DOEN OVER BEDRIJFSSTRATEGIE, JURIDISCHE STRUCTUUR EN KRITISCHE SUCCESFACTOREN DENKEN & DOEN ONDERNEMEN IS netwerken, communiceren en onderhandelen ONDERNEMEN IS omgaan met externe factoren ONDERNEMEN

Nadere informatie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie Het tijdschrift van het Reglementering Een student aanwerven tijdens de vakantie mei - juni 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Tewerkstelling Webwinkels werven aan Verkoopstrategie 6 tips

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Het SDZ zegt NEEN aan de sociale dumping!

Het SDZ zegt NEEN aan de sociale dumping! Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO Sociale dumping Het SDZ zegt NEEN aan de sociale dumping! MEI - JUNI 2014 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Investeringsaftrek Energiebesparende

Nadere informatie

actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen Werk Fiscaal Juridisch

actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen Werk Fiscaal Juridisch Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen november - december 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Werk Welk eenheidsstatuut

Nadere informatie

HORECA. Juridisch. Tips. Dossier. januari - februari 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be. Het tijdschrift van het

HORECA. Juridisch. Tips. Dossier. januari - februari 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be. Het tijdschrift van het Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO HORECA Een plan om de horecasector te ondersteunen januari - februari 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Dossier Welk statuut

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

Alles wat de zelfstandigen en kmo s

Alles wat de zelfstandigen en kmo s Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO Regering Michel Alles wat de zelfstandigen en kmo s te wachten staat november - december 2014 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Tips

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

news BIV Het klopt, er is een belangrijke en gestage verbetering merkbaar Inclusief nieuwe EPC-folder

news BIV Het klopt, er is een belangrijke en gestage verbetering merkbaar Inclusief nieuwe EPC-folder Transparantie en een BIV Veel familiale sfeer, in de bres belangstelling dat is voor essentieel news voor BIVde syndici studiedag Makelaar getuigt BIV beroepsinstituut van vastgoedmakelaars 212 1 Januari

Nadere informatie

båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå

båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå iáòé=mfgmlmp éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=düáëä~áå=elr_bk = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen. Handleiding voor kwaliteitsvol denken en doen

Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen. Handleiding voor kwaliteitsvol denken en doen Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen Handleiding voor kwaliteitsvol denken en doen 1 Colofon: Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen 2 Uitgave: Plattelandstoerisme in Vlaanderen vzw Diestsevest

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word?

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word? Editoriaal Inhoud Het nieuwe BOL-Team 11 redenen om lid te worden Samenwerking Randstad Combinatie CAO 26 en PAB Wat als ik ziek word? p. 2 p. 3 p. 4 p. 6 p. 7 p. 7 Kilometervergoedingen en vervoerskosten

Nadere informatie

Het Voka-kenniscentrum bestudeert de. analyseert de sociaaleconomische. Dat levert langetermijninzichten

Het Voka-kenniscentrum bestudeert de. analyseert de sociaaleconomische. Dat levert langetermijninzichten Voka-studie 03 april 06 Het Voka-kenniscentrum bestudeert de maatschappelijke Administratieve evoluties en vereenvoudiging analyseert de sociaaleconomische Prioriteiten uit omgeving. de bedrijfspraktijk

Nadere informatie

Staatssecretaris Tommelein wil eerlijke concurrentie, minder lasten en minder administratie

Staatssecretaris Tommelein wil eerlijke concurrentie, minder lasten en minder administratie -MAGAZINE Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen www.nsz.be Staatssecretaris Tommelein wil eerlijke concurrentie, minder lasten en minder administratie 12 Vaak gestelde vragen bij de jaarlijkse belastingaangifte

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag A C E A 2011 4 8 12 16 PERSONENWAGENS BEDRIJFSVOERTUIGEN MOTO S MOBILITEIT 20 24 28 30 FISCALITEIT VERKEERSVEILIGHEID TECHNIEK SALON

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

MS in het dagelijks leven. Yoga en MS. Vlaanderen. Contactpersoonschap. Wereld- MS-dag. In deze editie: Jaargang 4 nr. 1 maart, april, mei 2012

MS in het dagelijks leven. Yoga en MS. Vlaanderen. Contactpersoonschap. Wereld- MS-dag. In deze editie: Jaargang 4 nr. 1 maart, april, mei 2012 Jaargang 4 nr. 1 maart, april, mei 2012 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Yoga en MS Nieuwe voorzitter MS-Liga Vlaanderen Contactpersoonschap Wereld- MS-dag MS in het dagelijks leven

Nadere informatie

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business p.505379 Maart 2014 nr.03 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business Voor elk archief een oplossing. Van klein tot

Nadere informatie

Focus. Inhoud. IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)

Focus. Inhoud. IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Focus IAB-Raad bepaalt kader inzake bestuursmandaat accountants. Inhoud Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) Opgericht bij Wetten van 21 februari 1985 en 22 april 1999 Uitvoerend

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden België-Belgique P.B. GENT 3/6221 1 Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden 15e jaargang driemaandelijks maart 2013 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Eenvoud Transparantie

Nadere informatie

Dialoog. Onderscheiden door flexibiliteit en kwaliteit. E-commerce Big Fish: zwemmen in de globale vijver van het internet

Dialoog. Onderscheiden door flexibiliteit en kwaliteit. E-commerce Big Fish: zwemmen in de globale vijver van het internet Dialoog Accountancy Tax & Legal Business control & IT M & A Magazine voor kmo-bedrijfsleiders, zomer 2013, nummer 11 Onderscheiden door flexibiliteit en kwaliteit Nina Smets, CFO Ninatrans E-commerce Big

Nadere informatie