Wegwijzer De Woonmensen De W +punt Beekpark +punt Kerschoten Woon- en zorgcentrum Hubertus +punt Zuid Woonmensen Magazine punt Sluisoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijzer De Woonmensen De W +punt Beekpark +punt Kerschoten Woon- en zorgcentrum Hubertus +punt Zuid Woonmensen Magazine 2007 +punt Sluisoord"

Transcriptie

1 Wegwijzer De Woonmensen Deventerstraat 54, 7321 CA Apeldoorn Postbus 831, 7301 BB Apeldoorn Telefoon: Fax: Woon- en zorgcentrum Hubertus Koninginnelaan 254, 7315 EE Apeldoorn Postbus 831, 7301 BB Apeldoorn Telefoon: Fax: Woon- en zorgcentrum Sainte Marie Arnhemseweg 279, 7333 NC Apeldoorn Postbus 831, 7301 BB Apeldoorn Telefoon: Fax: punt Beekpark Roggestraat 35, 7311 CA Apeldoorn (ingang Vosselmanstraat, recht tegenover de brandweer) Telefoon: Openingstijden: iedere werkdag van 9.30 tot uur. Spreekuur: donderdag van tot uur Voor huurders van een woning: Telefonisch spreekuur rayonbeheerders: Dagelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Telefoon: Reparatieverzoeken: Dagelijks van 8.30 tot uur. Telefoon: Of via Voor spoedreparaties buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen belt u ook Storing huurgeiser of boiler? Rechtstreeks melden bij: Energie Service (Nuon), Telefoon: Woonkeus Stedendriehoek Voor informatie over woonruimteverdeling en inschrijving voor een huurwoning of een sociale koopwoning. +punt Sluisoord Boterbloem 17, 7322 GW Apeldoorn Telefoon: Spreekuur: dinsdag van tot uur donderdag en vrijdag van tot uur +punt Kerschoten Koninginnelaan 214, 7315 EE Apeldoorn Telefoon: Spreekuur: maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot uur. +punt Zuid Roekenhof 19 (Nieuw Zuidzicht) 7331 JX Apeldoorn Telefoon: Spreekuur: dinsdag en donderdag van 9.30 tot uur Afvoer verstopt? Rechtstreeks bellen naar de Riool Reinigings Service (RRS). Telefoon: (De Woonmensen betaalt de kosten van het verhelpen van een verstopping). Glasschade? Glasschade, zowel binnen als buiten, meldt u altijd bij de Woonmensen. Telefoon: (zowel binnen als buiten kantooruren). KlachtenAdviesCommissie Postbus 314, 7300 AH Apeldoorn Huurdersvereniging De Groene Stad Postbus 20155, 7302 HD Apeldoorn Colofon Woonmensen Magazine is een uitgave van de Woonmensen en verschijnt 3 keer per jaar. Woonmensen Magazine MAGAZINE VOOR KLANTEN EN RELATIES VAN DE WOONMENSEN NOVEMBER 2007 NUMMER 3 Mensen moeten zo lang mogelijk zelf de regie in handen houden! Grote uitdaging om kwaliteit van zorg te handhaven Deventerstraat 43, 7311 LV Apeldoorn Postbus 530, 7300 AM Apeldoorn Telefoon: Openingstijden: Van maandag t/m donderdag van 9.00 tot uur en op vrijdag van 9.00 tot uur. Redactiecommissie Rick Evers, Vincent Jansen, Marloes Siero, Ariette de Weerd, Josina Trompetter, Leo Oude Nijhuis en Maartje Caspers Tekst en productie LONCC BV (Deventer) Groenteman komt langs bij Sainte Marie Stichting Paraat Voor mensen die graag zelfstandig blijven wonen en daarbij professionele hulp kunnen inschakelen via het alarmeringssysteem als dat nodig is. Beatrijsgaarde 5, Postbus 10, 7300 AA Apeldoorn Telefoon: , Fax: Storingsnummer buiten kantoortijden: Fotografie De Woonmensen, Dirk Jansen en Alain Baars Aan de samenstelling van dit magazine is grote zorg besteed, maar aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Uw suggesties voor een artikel in het volgende nummer van Woonmensen Magazine zijn welkom. naar of stuur uw bijdrage aan de redactie van Woonmensen Magazine, Postbus 831, 7301 BB Apeldoorn. De Passerel opent restaurant in Oude Kantongerecht 16

2 Kanaalconcert Geslaagd en druk bezocht festijn! Zo n 5000 mensen genoten zaterdagavond 1 september van een succesvolle tweede editie van het Welgelegen Kanaalconcert, waarvan de Woonmensen hoofdsponsor is. De klanken van het Matrozenkoor, de Koninklijke Luchtmacht Kapel en Petra Berger waren prachtig. Het vuurwerk gaf de avond een passende afsluiting. De Stichting Welgelegen Kanaalconcerten gaf aan het succes volgend jaar een vervolg te willen geven. De CCR in vergadering. V.l.n.r.: P. Jansen, mw M.J. Berkhoff, W.J. Achtereekte, G. Slijkhuis, mw J.A. Slootmaker, mw M.H. Kool, de notuliste Nicolien Knapen en mw H.C.M. van Merwijk. Centrale Cliëntenraad van de Woonmensen: belangenbehartiging voor de bewoners van Hubertus en Sainte Marie Sinds 1 juni 1996 is in Nederland een wet van kracht waarin wordt bepaald dat bewoners van zorginstellingen inspraak hebben door middel van een cliëntenraad. De zorgcentra Hubertus en Sainte Marie hebben al geruime tijd een eigen cliëntenraad. Sinds 2005 worden de gemeenschappelijke belangen behartigd door de Centrale Cliëntenraad Woonmensen (CCR). Voorzitter Marja Berkhoff-Rozendal legt in een kort gesprek uit hoe de CCR daarbij te werk gaat. Samenstelling en vergaderschema De CCR bestaat uit zeven leden: drie vertegenwoordigers van de cliëntenraad van Hubertus, drie van de cliëntenraad van Sainte Marie, en een voorzitter als onafhankelijk persoon. Men vergadert één keer per zes weken, maar indien nodig vaker. Minstens twee keer per jaar is er overleg met de Raad van Bestuur van de Woonmensen over zaken waarover de CCR later advies moet uitbrengen. Taak Berkhoff vertelt dat het de taak van de CCR is om binnen het kader van de doelstellingen van de zorgaanbieder - de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de cliënten van Hubertus en Sainte Marie. Maar het is niet zo dat de onderwerpen waarover wij vergaderen alleen door de twee cliëntenraden worden aangedragen, ook de CCR en de Raad van Bestuur dragen onderwerpen aan. 2 Bevoegdheden De bevoegdheden van de CCR omschrijft Berkhoff als wettelijk geregelde adviesbevoegdheden. Concreet houdt het in dat wij zowel gewoon als verzwaard adviesrecht hebben. Het verschil zit in de manier waarop de Raad van Bestuur met ons advies kan omgaan. Bij het gewone adviesrecht kan de Raad van Bestuur met ons advies doen wat hij wil en bij verzwaard adviesrecht is de Raad verplicht om iets met ons advies te doen. De CCR kan ook bij elk advies een aanbeveling doen. Toepassingen in de praktijk Volgens Berkhoff heeft de CCR in de praktijk met beide soorten adviesrecht te maken: Het gewone adviesrecht geldt bijvoorbeeld bij een belangrijke wijziging in de organisatie. Ook bij de begroting en de jaarrekening maken we van dit recht gebruik. Maar bij het algemene beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid en hygiëne wordt verzwaard adviesrecht toegepast. Dat geldt ook voor voedingsaangelegenheden van algemene aard. Dit is momenteel voor ons actueel, omdat de Woonmensen volgend jaar de voedingsdienst in de twee zorg - centra gaat uitbesteden. De CCR gaat nu al voorproeven om straks een zo goed mogelijk verzwaard advies hierover te kunnen uitbrengen. Alles vanuit de visie van de cliënt Centraal bij de CCR staat de zorg voor de mensen, benadrukt Berkhoff tot slot. Wij denken mee met de directie en brengen onze punten in, maar alles vanuit de visie van de cliënt. Komen er bijvoorbeeld overheidsmaatregelen ter sprake die de zorg treffen, dan zitten wij er bovenop om te kijken of het niet ten koste gaat van de cliënten. Over de samenwerking met de Raad van Bestuur is Berkhoff overigens goed te spreken: Wij zijn soms erg kritisch, maar dat wordt goed opgepakt. Bouw appartementen Vellertzoom gestart Eerste project van de Woonmensen in Zuidbroek Zuidbroek Aan de noordoostzijde van Apeldoorn wordt de komende jaren de nieuwe wijk Zuidbroek gerea liseerd. Op een oppervlakte van 300 ha. worden zo n 3500 woningen gebouwd. Er is veel ruimte opge nomen voor groen en water, omdat de gemeente Apeldoorn zich wil profileren als groeikern met voldoende werkgelegenheid en woonmogelijkheden in het groen. Naast groen en water spelen thema s als energie en landschap ook een belangrijke rol. Zuidbroek moet een wijk worden met een eigen gezicht en identiteit. Met een wijkpark van ongeveer 30 ha., de zogeheten Groene Wig, wordt het groen in Zuidbroek in elk geval gegarandeerd! Drie woongebieden De wijk Zuidbroek bestaat uit drie woongebieden: Het Mozaïek, Het Rooster en De Wellen, die in fases zullen worden gerealiseerd. Het Mozaïek wordt momenteel als eerste gebied ontwikkeld. In deelgebied Vellertzoom is intussen gestart met de bouw van de zeven appartementgebouwen. In totaal worden in Het Mozaïek 1300 woningen gebouwd. Samen met woningcorporaties Ons Huis en De Goede Woning bouwt de Woonmensen zeven appartement gebouwen in deelgebied Vellertzoom in de nieuwe wijk Zuidbroek. De Woonmensen krijgt twee gebouwen met in totaal 50 huurappartementen. Het belooft wonen in een bijzondere wijk te worden. Voorzieningen Voorzieningen als scholen, winkels, sport en recreatie, en gezondheidszorg komen verspreid door heel Zuidbroek te liggen. Uitgangspunt hierbij is dat de inwoners van de wijk Zuidbroek en de ernaast gelegen wijk Zevenhuizen gebruik gaan maken van elkaars voorzieningen. Grote belangstelling De appartementen van project Vellertzoom konden zich verheugen in grote belangstelling. Voor de 50 appartementen van de Woonmensen schreven zich ruim 200 mensen in. Op basis van bepaalde voorwaarden, worden de woningen door Woonkeus-Stedendriehoek toege wezen. Belangstellenden die buiten de boot vielen kunnen zich even tueel later dit jaar inschrijven bij De Goede Woning of Ons Huis. 3

3 Triënnale Apeldoorn 2008: internationale manifestatie over tuin- en landschapsarchitectuur, van juni tot september! Vanaf 2008 organiseert Apeldoorn één keer in de drie jaar een inter nationale manifestatie over natuur, cultuur en landschap. De Triënnale belooft een zeer gevarieerde manifestatie te worden met diverse soorten programma s waarin zowel leringh als vermaeck tot hun recht komen. Zo zijn er exposities en tentoonstellingen, congressen, symposia, 4 (Dreigende) huurschuld? Zoek tijdig hulp bij de Woonmensen! Steeds meer mensen hebben problemen met het betalen van de huur. Het aantal schuldregelingen blijkt de laatste jaren fors gestegen te zijn. Toch zoekt men vaak te laat hulp als de huur niet meer betaald kan worden, aldus Gert Zwakman, medewerker huurincasso en overlast bij de Woonmensen. Samen iets ervan maken Een huurschuld begint vaak met het één maand niet kunnen betalen van de huur. Als na een paar maanden weer niet betaald kan worden, begint de situatie eigenlijk al uitzichtloos te worden, vertelt Gert Zwakman. Vaak heeft het te maken met ontslag, ziekte en echtscheiding en betalingen van uitkeringsinstanties die op zich laten wachten. En juist in deze situaties moeten de mensen een afspraak met ons maken! Dan kunnen we kijken of we hulp kunnen bieden. Mensen zijn vaak veel te afwachtend en dan wordt het voor ons ook heel moeilijk om een oplossing te kunnen bieden. Als men tijdig de problemen signaleert en hulp bij ons zoekt, dan kunnen we er samen iets van maken! Vele vormen van hulp De Woonmensen kan allerlei vormen van hulpverlening bieden. Preventieve Woonbegeleiding is een van de mogelijkheden. In dat geval gaan hulpverleners eerst alle problemen van een huurder op debatten, schoolprogramma s, spectaculaire manifestaties, landdagen, lokale en internationale gebeurtenissen, enz., enz. Onderdeel van de Triënnale is natuurlijk het project Tuinen van Zuidbroek, waarbij de Woonmensen samen met de andere corporaties garant staat voor sponsorgeld. Meer over de Tuinen van Zuidbroek leest u op pagina 12 een rijtje zetten om vervolgens hulp te bieden bij al wat nodig is. Zij gaan dan bijvoorbeeld eventueel mee naar de Stadsbank. Eigenlijk kunnen we de mensen altijd wel helpen, als ze zich maar op tijd bij ons melden! Heeft u (tijdelijk) problemen met het betalen van uw huur? Neem dan snel contact op met Gert Zwakman via (055) van dit magazine. Daarnaast gaat de Woonmensen, als onderdeel van de Triënnale, samen met bewoners een tuinenproject opnieuw aanleggen en onderhouden. Op moment van schrijven kijken we naar de moge lijk heden hiervoor. Op leest u alles over de Triënnale. Adie Smit, unitmanager op Sainte Marie, is een woonmens met een duidelijke visie. Woonmensen Magazine sprak met hem, over zijn taken en verantwoordelijkheden én over de door hem gestelde doelen. Streven naar zorg op maat Adie Smit werkt sinds 2002 bij de Woonmensen. Voor die tijd werkte hij ook in de zorg, met mensen met een verstandelijke beperking. Die werkervaring verklaart deels het doel dat hij zich stelde toen hij in 2002 als unitmanager ging werken. Smit: Ik wil het vaste patroon doorbreken en proberen om ieder individu er een beetje uit te laten springen. Meerdere mogelijkheden in de zorg realiseren, dat is mijn doel. Mijn visie is dat mensen zo lang mogelijk zelf de regie in handen moeten houden. Resultaten Terugkijkend zegt Smit dat er nog veel gedaan moet worden, maar toch vrij tevreden te zijn over de al bereikte resultaten. Er is nu meer communicatie met de bewoners waardoor er ook concretere afspraken gemaakt kunnen worden. Daardoor kunnen vaste patronen ook doorbroken worden. Zo zijn bijvoorbeeld de routes van uit bed halen en verzorgen zo veel mogelijk aangepast aan de wensen van de bewoners. Zorg met elkaar dragen Op de vraag wat hij als zijn taak ziet, antwoordt Smit: Mensen motiveren en enthousiast maken om zorg te verlenen. Dat probeer ik ook in mijn manier van leiding geven te doen. Ik De visie van een woonmens wil samen met elkaar dingen bedenken, zodat als we iets doen, het ook samen gedragen wordt. Daarbij is het dan ook vooral mijn taak om voorwaardenscheppend bezig te zijn, zodat iedereen ook de zorg kan verlenen die we samen hebben afgesproken. Met enige trots noemt hij als voorbeeld van het samen iets voor elkaar krijgen, de fitnessruimte in Sainte Marie waarvan bewoners nu druk gebruik maken! Visie overdragen Smit probeert zijn visie op de zorgverlening over te dragen op zijn medewerkers. Hij houdt hen voor dat ze zichzelf als referentieverzorger moeten nemen. Ik zeg hen dat ze zich vaak de vraag moeten stellen hoe ze het zelf zouden vinden om hier te wonen. Dat is een manier van mij om te coachen. Creatief binnen beperkte kaders Vanuit zijn visie op de zorg probeert Smit creatief om te gaan met de mogelijkheden die binnen de beperkte financiële en personele ruimte liggen. Ik neem geen genoegen met de opvatting dat het voldoende is als mensen de zorg krijgen die ze vragen en die ook geïndiceerd is. Ik zie het als mijn taak om te proberen voorwaarden te scheppen om extra zorg te kunnen verlenen passend binnen de indicatiestelling. Mensen moeten zo lang mogelijk zelf de regie in handen houden! Helaas dwingt de politiek ons elke keer weer tot allerlei aanpassingen, zowel financieel als in de manier van indiceren, en daarom blijft creativiteit geboden! De Woonmensen: op toekomst voorbereid Wat betreft het wonen in de toekomst denkt Smit dat mensen veel langer in hun eigen huis zullen blijven wonen, met of zonder (mantel)zorg. Dat past ook binnen mijn visie dat de mensen zo lang mogelijk de regie in eigen handen moeten houden! Maar hoe dan ook zullen veel mensen wonen én zorg moeten gaan combineren. Dat is nu juist wat de Woonmensen kan bieden, en daarom zijn wij goed op de toekomst voorbereid! Voldoening Op de vraag ten slotte naar zijn werkbeleving, antwoordt Smit: Ik heb het vreselijk druk, maar ik haal mijn voldoening uit het kunnen voldoen aan de zorgvraag van de bewoners, en liefst aan nog iets meer dan dat! 5

4 Energieprestatiecertificaat : In één oogopslag zien of uw woning energie zuinig is! De Woonmensen: certificaten voor 570 types woningen Voor de Woonmensen houdt deze wettelijke verplichting concreet in dat zij voor 1 januari 2009 voor 570 types bestaande woningen een energieprestatiecertificaat moet laten opstellen! Voor huurders kán dit betekenen dat zij bezoek krijgen van deskundigen die gegevens komen opnemen over het energieverbruik en controleren of de bouwtekeningen overeenkomen met de werkelijkheid. Uiteraard wordt u wel vooraf op de hoogte gesteld. Europese richtlijn De verplichte invoering van het energieprestatiecertificaat vloeit voort uit een Europese richtlijn die is opgesteld om de energieprestaties van gebouwen in de Europese Gemeenschap te verbeteren. Alle eigenaren van gebouwen moeten aan deze verplichting voldoen. Welke informatie geeft het energielabel? Op het energielabel van een gebouw kan men in één oogopslag zien hoe energiezuinig het gebouw is (of juist niet). Het energielabel geeft namelijk informatie over de hoeveelheid energie die bij normaal gebruik van het gebouw nodig is. Het betreft het energiegebruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling. Energieklassen Het label is te vergelijken met de energielabels die gehanteerd worden in de witgoedsector, bijvoorbeeld bij koelkasten, omdat ook hier sprake is van een indeling in energieklassen (A t/m G) gekoppeld aan kleuren. Zeer energiezuinige gebouwen hebben een A en zijn heldergroen, zeer energie-onzuinige gebouwen hebben een G en zijn felrood. Energie-index Op het label staat ook de energieindex vermeld: dit is de zogeheten energieprestatie van een gebouw, uitgedrukt in een getal. De energie-index wordt berekend op basis van: 1. gebouweigenschappen, bijv. oppervlakte van de woning, opbouw van de gevelconstructie, oppervlakte en type beglazing; 2. gebouwgebonden installaties, bijv. het type verwarming; 3. een gestandaardiseerd bewoners-/ gebruikersgedrag, oftewel: wat is het energieverbruik van de standaard bewoner. Met ingang van 1 januari 2008 zijn eigenaren van gebouwen wettelijk verplicht om bij bouw, verkoop of verhuur een energieprestatiecertificaat te kunnen overleggen. Dit certificaat, ook wel energielabel genoemd, geeft inzicht in de energieprestatie van het gebouw. Voor woningcorpo raties is een uitzondering gemaakt wat betreft de ingangsdatum van deze verplichting: onder bepaalde voorwaarden kunnen zij uitstel krijgen tot 1 januari De energie-index kan variëren van < 0,50 (klasse A) tot > 2,90 (klasse G). Energiebesparende maatregelen Op het label staan ten slotte ook nog maatregelen vermeld waarmee de energieprestatie van het gebouw verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld het aanbrengen van dak- of vloerisolatie of HR-beglazing, of het aanschaffen van een HR-ketel. Voordelen van het energielabel Op het energielabel is dus duidelijk te zien of een gebouw energiezuinig is of niet. Voor een potentiële koper of huurder van een woning kan het energielabel doorslaggevend zijn om te kiezen voor een woning met een beter label, zeker bij hoge energieprijzen! Een ander voordeel is dat op het label energiebesparende maatregelen vermeld staan: door die uit te voeren, kan men het energieverbruik en dus ook de energiekosten verlagen. Geldigheidsduur van het energielabel Het energielabel is maximaal tien jaar geldig. Het is alleen via een gecertificeerd adviseur te verkrijgen. Ideeën worden werkelijkheid Het oude pand is destijds door de gemeente aangekocht met de bedoeling er een goede bestemming voor te vinden. Na een paar jaar leegstand schreef de gemeente er een prijsvraag voor uit. Bij Freddie Wools, directeur van de Passerel, ontstond toen het idee om in dat pand een combinatie van wonen en werken voor cliënten van de Passerel te realiseren. De Woonmensen heeft hem hierin bijgestaan en een plan opgesteld dat volgens de gemeente - ook het mooiste bleek te zijn: dát plan is nu gerealiseerd! Het voormalige Kantongerecht op de hoek van de Stationsstraat en de Griftstraat heeft na een ingrijpende verbouwing waarbij het monumentale karakter zo veel mogelijk behouden is gebleven een nieuwe bestemming gekregen: op de begane grond opent de Passerel binnenkort een restaurant en op de verdieping zijn acht kamers gerealiseerd voor cliënten van deze stichting. Oude Kantongerecht door de Woonmensen verhuurd: De Passerel opent er een restaurant Monumentaal pand Bij de verbouwing werd de Woonmensen geconfronteerd met het feit dat het een monumentaal pand is. Zo bleken de brandweereisen zich niet goed te verhouden tot het monumentale karakter van het pand en was veel creativiteit nodig om hiervoor een oplossing te vinden. Uiteindelijk is men erin geslaagd om zowel te voldoen aan de veiligheidseisen als het kunnen behouden van elementen van cultuurhistorische waarde. Het restaurant: lunchroom en salon In het restaurant komen 24 cliënten van de Passerel te werken. Zij hebben geen enkele ervaring hierin, vertelt Rinus Eling, hoofd bedrijfsmatige activiteiten bij de Passerel. De eerstkomende tijd moet dan ook besteed worden aan het oefenen van de cliënten in het werk dat ze gaan doen. Wij zijn daarom nu ook alleen nog maar geopend voor onze eigen cliënten. Zodra we de tijd rijp achten, zetten we de deuren voor iedereen open. Het restaurant bestaat uit twee gedeelten: een lunchroom en een salon, beide ingericht in de sfeer van het Oude Kantongerecht. Men kan er volgens Eling heerlijke broodjes eten van een goede kwaliteit voor een scherpe prijs of genieten van een high tea! Het restaurant zal elke werkdag tot uur geopend zijn. Ook op donderdagavond en zaterdag kunt u er terecht. De exacte openingstijden moeten nog worden vastgesteld. Woonproject De Passerel heeft de locatie het Oude Kantongerecht ook gekozen om er een speciaal woonproject te realiseren. Eling: Dit project moet leiden tot zelfstandig wonen van een aantal cliënten. Het wonen in het Oude Kantongerecht is voor hen de opstap hiernaar toe. We zijn nu begonnen met vier cliënten, maar het is de bedoeling dat er uiteindelijk acht cliënten in het Oude Kantongerecht komen te wonen. Wonen en werken Wat betreft de mogelijke combinatie wonen-werken vertelt Eling dat er niet bewust naar gestreefd wordt om cliënten op dezelfde locatie te laten wonen en werken. Alleen als de mogelijkheid zich voordoet, maken we er gebruik van. 6 7

5 +Punt Sluisoord : vierde +punt van de Woonmensen van start gegaan Personele wisseling bij protestants pastoraal werk in zorgcentrum Sainte Marie De Woonmensen heeft in juli haar vierde +punt geopend. Het is +punt Sluisoord, dat samen met de Passerel onderdak heeft gevonden in het voormalig installatiebedrijf Hafkamp aan de Boterbloem 17. Volgens Ans Hissink, unitmanager Klantenservice bij de Woonmensen, toont de Woonmensen nogmaals aan meer te zijn dan alleen maar wonen. Afgelopen augustus heeft dominee Hollander afscheid genomen van Sainte Marie. Bijna vier jaar lang was zij de geestelijk verzorger van de protestantse bewoners van dit zorgcentrum. Haar taak is intussen overgenomen door pastor mevrouw De Vries-Slofstra. Tijd voor een korte terugblik met dominee Hollander en een kennismaking met mevrouw De Vries. Waarvoor naar een +punt? Op de +punten kan men terecht voor advies en alle mogelijke hulp op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Of het nu gaat om persoonlijke verzorging, verpleegkundige of huishoudelijke hulp of om gemaksdiensten, op een +punt wordt u daadwerkelijk geholpen. Ook wanneer u geen huurder bent van de Woonmensen, kunt u er terecht voor bijvoorbeeld hulp om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Eén persoon op één plaats Bij een +punt wordt alles geregeld door één persoon op één plaats: de klantadviseur op het +punt. Hissink: Deze klantadviseur bewaakt ook de voortgang van de gemaakte afspraken. Een klant hoeft dus zelf niet overal achteraan. En juist daar is de klant heel erg tevreden over. Voorzien in behoefte Steeds meer mensen vinden hun weg naar de +punten en vinden daar ook de gewenste hulp. Het aantal extramurale klanten neemt toe en daarmee is het succes van de +punten objectief aangetoond. Maar de +punten moeten nog veel meer bekendheid krijgen. Sainte Marie, vrijdagmorgen: De groenteman komt langs! Elke vrijdagmorgen komt Willem Bloemendal met zijn kar vol fruit en aardappelen voorgereden bij Sainte Marie. Hij doet dit nu bijna een jaar en naar eigen zeggen met veel plezier. Het is hier een gezellig stel. Ze komen voor goed spul én voor een vriendelijk woord, en daarvoor zijn ze bij mij aan het goede adres!, aldus Bloemendal. Evert van der Meijden (92 jr.) is de man die op het idee kwam om een groenteman naar Sainte Marie te laten komen. Toen ik hier drie jaar geleden kwam wonen, kon niemand hier seizoensfruit kopen. In het winkeltje kan het niet verkocht Alle inwoners van Apeldoorn moeten weten dat de Woonmensen meer is dan alleen maar wonen! Op de achterzijde van Woonmensen Magazine vindt u de openingstijden van +punt Sluisoord en van de andere +punten van de Woonmensen. worden omdat het te snel bederft. Omdat ook andere bewoners er best behoefte aan hadden, heb ik het idee naar voren gebracht in de cliëntenraad. Meer heb ik er niet aan gedaan. Maar men is er goed mee aan de slag ggegaan! g Dominee Hollander kijkt met tevredenheid terug op de periode dat zij in Sainte Marie werkzaam is geweest. Het contact met de mensen was erg fijn. Ik heb daar heel goede gesprekken over en weer gehad. Maar, zo veel mensen, zo veel verschillende gesprekken. Er is veel nood onder ouderen. Veel mensen zijn eenzaam en hebben veel vragen. Daar probeer je dan antwoord op te geven. Het fijne daarvan is dat je er veel voor terugkrijgt. Eigen karakter Ds. Hollander heeft duidelijk een eigen karakter aan haar werk gegeven. Zij wilde meer dan alleen maar huisbezoeken afleggen en kerkdiensten leiden. Ik wilde de mensen ook op een andere manier ontmoeten. Daarom organiseerde ik samen met een team van ouderlingen, organisten en vrijwilligers maandoverdenkingen, ontmoetingsavonden en oecumenische diensten voor demente bejaarden. Dan komen de mensen ook met een eigen bijdrage en dát maakt het juist zo fijn!. Contact met Sainte Marie was er via het Pastoraal Beraad waarin ook katholieken zitting hebben. Met haar team werkte ze mee aan de oecumenische diensten die vanuit het Pastoraal Beraad georganiseerd werden. Fijne tijd Terugkijkend concludeert ds. Hollander dat het werken in Sainte Marie haar veel voldoening heeft gegeven. Het is een fijne tijd geweest. Er was een heel goede samen werking met mijn team en met de bewoners. Mevrouw De Vries is vanuit de Protestantse Kerk i.w. in Apeldoorn aangesteld als ouderenpastor bij Sainte Marie en Hubertus. Ze werkt één dagdeel bij Hubertus en twee dagdelen bij Sainte Marie. In totaal heeft ze ongeveer 70 protestantse schapen onder haar hoede. Voordat ze naar Apeldoorn kwam, werkte ze als wijkpastor in een protestantse kerk. Waarom dan nu gekozen voor een pastoraat alleen voor ouderen? De Vries: Daar zijn twee redenen voor. De eerste is dat ik heel graag met oudere mensen praat over hun persoonlijke levenservaring en hun geloofsverhaal. Oudere mensen hebben veel te vertellen en zoeken wijsheid in hun omgang met God en met de Bijbel, maar ook in het omgaan met verdriet en moeilijkheden en het ouder worden. De tweede reden is dat ik me in mijn studie gespecialiseerd heb in het pastoraat in verzorg- en verpleeghuizen, rouwen stervensbegeleiding en het verzorgen van uitvaarten. De Vries zoekt van harte de samenwerking en noemt in dit verband ook het Pastoraal Beraad dat gezamenlijk activiteiten en oecumenische diensten organiseert. Weg naar de toekomst In haar preken gaat ze uit van de ervaringen die ze met mensen heeft opgedaan. Ouderen zoeken al terugziend een betekenisvolle weg om het leven van harte te beamen. Zij ervaren vaak dat lijden bij het leven hoort en het is heel waardevol om samen een weg naar de toekomst te mogen ontdekken. Tot slot vertelt ze wat volgens haar de diepste intentie is van haar werk: Het is mijn taak om rust en vertrouwen van Godswege te geven waar mensen het niet kunnen opbrengen. Geert de Vries Gerda Hollander 8 9

6 1 september feestelijk geopend! Zorgbudget van de Woonmensen zeer krap Boulevard van Welbevinden In het vorige nummer heeft u al kunnen lezen over de Boulevard van Welbevinden. Op zaterdag 1 september jl. opende wethouder Paul Blokhuis de Boulevard, het gebied tussen de Nieuwstraat en de brandweerkazerne aan de Vosselmanstraat. Tientallen organisaties openden hun deuren en organiseerden diverse activiteiten voor jong en oud. Het werd een feestelijke dag. De Woonmensen wordt dit jaar geconfronteerd met een budget van het Zorg kantoor dat zeer krap blijkt te zijn. Wat de oorzaken hiervan zijn en hoe de Woonmensen hiermee omgaat, vertelt Atty Kramer, manager Zorgdiensten a.i. bij de Woonmensen. Grote uitdaging om kwaliteit van zorg te handhaven! Autokraaaak, ook úw zaak!!! Onder dit motto wordt momenteel in Apeldoorn een campagne gehouden om autobezitters nadrukkelijk te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid om autokraken te voorkomen. Dat deze campagne noodzakelijk is, bleek bij een steekproef in De Maten, de wijk in Apeldoorn waar de meeste auto s gekraakt worden: in 214 van de 467 auto s bleken al dan niet zichtbaar - spullen te zitten die de auto voor autokrakers wel erg aantrekkelijk maken! 10 Bij deze campagne zijn behalve de gemeente, de politie en de ANWB, ook de woningcorporaties de Woonmensen, De Goede Woning en Ons Huis aangesloten. De nieuwe campagne maakt onderdeel uit van de Niets erin-niets eruit -campagne die ieder jaar in Apeldoorn wordt gehouden. De acties zijn bedoeld om het aantal aangiftes van diefstal aan en uit auto s terug te brengen tot minder dan 2000 per jaar. In 2006 werden in Apeldoorn nog 2276 aangiftes gedaan! Boven gemiddelde norm De wezenlijke oorzaak van het probleem is dat bij ons vrij veel mensen aanvullende zorg krijgen, stelt Kramer meteen duidelijk. Het Zorgkantoor Apeldoorn gaat uit van een gemiddelde norm van 34% van het aantal bewoners dat aanvullende zorg nodig heeft, maar wij zitten daar met 44% ruim boven. Het dilemma is nu dat het Zorgkantoor ons een budget geeft voor 34%, terwijl 44% van onze bewoners geïndiceerde aanvullende zorg nodig heeft en wij al die bewoners ook die zorg geven. Én volgens de kwaliteitsnormen die wij hanteren! Toename extramurale én aanvullende zorg Kramer constateert zowel een sterke toename van de benodigde extramurale zorg (zorg aan huis) alsook een toename van de benodigde aanvullende zorg in de verzorgingscentra: De trend is, en dat wordt ook gestimuleerd door de overheid, dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met alle mogelijke thuiszorg. Extramurale zorg is echt een groeimarkt. Maar er is altijd een groep die uiteindelijk toch naar een verzorgingshuis zal moeten gaan. Per definitie krijg je daarmee ook een zwaardere groep binnen. En juist dát zien we niet vertaald in het budget dat we krijgen. Geld genoeg: verdeling klopt niet De overheid stelt dat er in zijn totaliteit genoeg geld is voor de zorg, maar dat de verdeling in elk geval niet correct is, vervolgt Kramer. Volgens de overheid zijn er zorgaanbieders die minder omzetten dan verwacht en dus onderbezetting hebben en tóch een budget ontvangen dat gebaseerd is op de volle productie. Daarmee houden zij budget vast dat andere zorgaanbieders hard nodig hebben! Maatregelen om kwaliteit van zorg te handhaven Volgens Kramer is het nu de grote uitdaging voor de Woonmensen om gezien het probleem waar men nu voor staat - de kwaliteit van zorg te kunnen handhaven. Daarom kijken we kritisch naar de inzet van onze mensen en middelen. Soms moeten we beslissingen nemen die voor de medewerkers pijnlijk zijn. We maken het wel bespreekbaar en leggen het uit, met als positief resultaat overigens dat de mensen gaan meedenken en meehelpen om oplossingen te vinden! De bewoners Kramer verwacht dat er voor de bewoners op termijn ook wel wat zal gaan veranderen. Om te beginnen kijken we goed welke mensen bij ons willen komen wonen. Omdat we een krap budget hebben om zware zorg te kunnen bieden, bekijken we ook of mensen niet beter naar een verpleeghuis kunnen om de zorg die zij nodig hebben te krijgen. Voorop staat dat we de kwaliteit van zorg te allen tijde willen behouden! 11

7 Tuinen van Zuidbroek : ontmoetings- en dagbestedingsplek van Apeldoorn mét mogelijkheden voor natuur educatie! De Passerel huurt nieuwe locaties van de Woonmensen om werkvoorziening voor cliënten te kunnen realiseren Werk aanbieden om ontwikkelingskansen te creëren Ontmoeting en recreatie Het moet een locatie worden voor ontmoeting, ontspanning en recreatie, niet alleen voor de bewoners van Zuidbroek, maar voor iedereen die van deze bijzondere plaats wil genieten. Er komt een ontmoetingsgebouw met terras met daaromheen zo n vijfentwintig thematuinen, jeugdtuinen, ruimtes voor verschillende soorten kleinvee, diverse kassen, zitjes en gebouwtjes waarin laagdrempelige cursussen gegeven gaan worden. Educatie en dagbesteding Het hele complex dient voor educatie op het gebied van natuur en milieu en duurzaamheid. Samen met het Natuurhuis wordt nu bijvoorbeeld een lesprogramma opgesteld voor de jeugdtuinen Na jaren van hard werken gaat de grote droom van initiatiefnemer Eelke Bos in vervulling. In de nieuwe wijk Zuidbroek wordt - op m 2 - een bijna paradijselijke ontmoetingsplaats gerealiseerd: de Tuinen van Zuidbroek. waarmee in maart 2008 gestart wordt in het kader van naschoolse activiteiten. Dit zal de eerste concrete activiteit worden in de Tuinen. Daarnaast biedt het terrein een dagbesteding voor cliënten/ patiënten van een vijftal grote zorginstellingen. Juni 2008 Het streven is om in juni 2008 een basisdeel van de Tuinen te kunnen openen. Voor die tijd moet nog veel werk worden verzet. Dit najaar zal worden begonnen met promotieakties, fondsen - werving en het benaderen van particulieren en bedrijven voor de adoptie van een tuin. De Tuinen van Zuidbroek wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. de gemeente Apeldoorn en de zorginstellingen: s Heerenloo (Groot Schuylenburg), de Pluryn Werkenrode Groep (Het Hietveld), de Irisgroep (Het Hoogeland), de Sizadorpgroep (Activiteitencentrum Apeldoorn) en het RIBW afd. Oost-Veluwe. Ook de drie Apeldoornse woningcorporaties zijn erbij betrokken. De Woonmensen, Ons Huis en De Goede Woning staan binnen het project garant voor een bedrag van aan sponsoring. Meer weten? Kijk op Meedenken en/of meewerken? Bel Eelke Bos: Drie nieuwe locaties Stichting de Passerel heeft een aantal nieuwe locaties van de Woonmensen gehuurd, te weten: het Oude Kantongerecht (waarover elders in dit nummer meer), een locatie aan de Boterbloem waar ook +punt Sluisoord is gevestigd, en een locatie aan de Boulevard van Welbevinden (de Vosselmanstraat). Op al deze locaties zijn (of worden) werkvoorzieningen voor cliënten van de Passerel gerealiseerd. In het Oude Kantongerecht zijn ook woonvoorzieningen gerealiseerd voor cliënten van de Passerel. De Woonmensen onderzoekt momenteel of er voor Passerelcliënten ook woonvoor zieningen aan de Boterbloem komen. Werkvoorziening vervangt dagcentrum Rinus Eling, hoofd bedrijfsmatige activiteiten bij stichting de Passerel, vertelt dat de Passerel het dagcentum de Grifolet gaat sluiten en met het openen van de nieuwe locaties meer vorm wil geven aan het bedrijfsmatig werken. Wij gaan over tot het aanbieden van werk aan onze cliënten, in de hoop dat zij er ontwikkelingskansen aan ontlenen. Het is een stap naar bedrijfsmatig werken, waarin iedereen op zijn eigen manier volwaardig dienstbaar is aan het totale werkproces. Boterbloem nr.17: De Werkplaats van de Passerel De activiteiten aan de Boterbloem nr. 17 zijn vooralsnog verbouwingsactiviteiten. Op de begane grond wordt De Werkplaats gerealiseerd, waarbij het streven is om in decem - ber open te gaan. Pas in een later stadium zal dus wellicht worden begonnen met de bouw van waarschijnlijk acht woningen op de verdieping. In De Werkplaats komen een kaarsenmakerij en een houtwerkplaats, maar cliënten kunnen er ook in de civiele dienstverlening aan de slag: koffiezetten, zorgen voor de broodmaaltijd, enz. In totaal kunnen in eerste instantie vierentwintig cliënten in De Werkplaats werken. Dit aantal zal op termijn uitgebreid worden naar tweeëndertig. Boulevard van Welbevinden: atelier van de Passerel In het atelier van de Passerel aan de Boulevard van Welbevinden wordt al druk gewerkt. Het atelier is in juli geopend en blijkt een grote aantrekkingskracht te hebben op de cliënten: binnenkort is het maximumaantal van 24 cliënten al bereikt. De activiteiten in het atelier zijn geënt op de kunstnijverheid, en dat is een welbewuste keuze, vertelt Eling: Omdat in de hele straat veel creatieve, kunstzinnige en culturele activiteiten plaatsvinden, wilden wij ook in dat beeld meegaan en daarom hebben wij gekozen voor het maken van kunstzinnige textiel- en keramiekproducten, in de wetenschap dat onze cliënten dit werk ook graag doen. Het atelier bestaat uit een textielatelier en een keramiekwerkplaats. Het verkoopgedeelte is ingericht als een soort galerie en voor iedereen toegankelijk. Het is op werkdagen geopend tussen 9.00 en uur. 12 Over de Passerel Stichting de Passerel ondersteunt kinderen en volwassenen met een handicap op het gebied van leren, dagactiviteiten, werken en wonen. De ondersteuning is erop gericht dat de cliënten zoveel mogelijk een gewoon leven kunnen leiden. Het werkgebied van de Passerel omvat de gemeenten Heerde, Epe, Apeldoorn en Voorst. 13

8 Een modelwoning Om de bewoners alvast te laten zien hoe de tijdelijke woning er uit komt te zien, wordt nog deze maand op het terrein van Hubertus een modelwoning geplaatst. Binnenkort krijgen de bewoners ook de plattegronden van de tijdelijke huisvesting te zien. Verhuizing bewoners Hubertus: voorbereidingen in volle gang! De verhuizing van de bewoners van Hubertus komt steeds dichterbij. Allerlei zaken rondom de tijdelijke huisvesting komen in een definitief stadium. Voor de bewoners een ingrijpende gebeurtenis waarover zij zo goed mogelijk geïnformeerd worden. Bij het maken van de indeling zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de bewoners. Zelf niets regelen Bewoners krijgen een verhuisvergoeding in natura. Dat houdt in dat de Woonmensen alle zaken rondom de verhuizing verzorgt en de bewoners zelf niets hoeven te regelen. Een verhuisbedrijf regelt de verhuizing van elke bewoner, en een stoffeerder zorgt voor gordijnen en vloerbedekking waarbij de bewoner een aantal keuzemogelijkheden krijgt. Tijdens de verhuizing gaat de Woonmensen met alle bewoners een paar dagen op vakantie naar de Drentse bossen. Het Verhuisboekje Alle bewoners hebben inmiddels het Verhuisboekje ontvangen met informatie over de verhuizing. Mochten er toch nog vragen zijn, dan kunnen de bewoners hiervoor altijd terecht bij Vroukje Haanstra, unitmanager Hubertus. Hinder van je buren? Ga eerst eens met ze praten! Steeds weer krijgt de Woonmensen te maken met bewoners die klagen over hun buren. Wat blijkt? Vaak hebben zij niet eens de moeite genomen om er met hun buren over te praten. En daar ligt volgens Anno van der Weide, medewerker wijk ontwikkeling bij de Woonmensen, nu juist het begin van de oplossing van het probleem! Vrijetijdswinkel aan Boulevard van Welbevinden : winkel voor mensen met bijzondere wensen! Behoefte aan informatie Het idee van de vrijetijdswinkel is ontstaan in de stuurgroep Vrije tijd en vorming die in 2003 in Apeldoorn is ingesteld. In deze stuurgroep zaten vertegenwoordigers van organisaties die zich bezighielden met het ondersteunen van mensen met een handicap. Men was het erover eens dat zorg en wonen voor mensen met een beperking in het algemeen wel goed geregeld was, maar dat aan de vrijetijdsbesteding nog wel wat moest gebeuren. Er was wel het een en ander georganiseerd, maar de vraag was toch: waar vind je als ouder of verzorger informatie daarover? En zo is het idee ontstaan van een winkel waar mensen naar toe kunnen gaan om deze informatie te vinden. Aan de Boulevard van Welbevinden is sinds kort een vrijetijdswinkel gevestigd. De Woonmensen nam de complete verbouwing en inrichting financieel gezien voor haar rekening. U vindt er informatie over vrijetijds- en vormingsactiviteiten voor mensen met een beperking. Over het hoe en waarom vertelt Marian Geling, die als adviseur op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming ervan. Samenwerkingsverband Na inventarisatie van de behoeftes van de verschillende instanties zijn ideeën ontwikkeld die ertoe hebben geleid dat RIBW Oost Veluwe, WisselWerk, de Passerel, s Heeren Loo en de Woonmensen nu een samenwerkingsverband voor vijf jaar zijn aangegaan om een vrijetijdswinkel te realiseren. We bezinnen ons intussen al wel op mogelijk andere samenwerkingsverbanden. Zo zouden we voor organisaties aan de Boulevard een hand- en span dienstenbrigade kunnen gaan opzetten om bijvoorbeeld te helpen bij papier versnip peren, mailingen en kopieerwerk zaam heden. Maar ook binnen het samenwerkingsverband zijn nog veel ideeën te verwezenlijken. De winkel is op 15 oktober jl. geopend en is elke werkdag van 9.00 tot uur geopend (op maandagochtend gesloten). U vindt er alle relevante informatie over vrije tijd en vorming voor mensen met een beperking. Praat erover met je buren Als huurders last ondervinden van hun buren, gaan ze vaak de Woonmensen bellen zonder zelf eerst actie te ondernemen, vertelt Van der Weide. De bewoners verwachten dat wij direct een oplossing kunnen bieden. Maar wij doen pas iets, als gebleken is dat met gesprekken het probleem niet opgelost kan worden. Onze eerste vraag is altijd of de bewoner zelf al bij zijn buren op bezoek is geweest, want het is al vaak genoeg gebleken dat door een vriendelijk gesprek het probleem opgelost kan worden. Het gesprek Volgens Van der Weide moeten de mensen in het gesprek samen zoeken naar oplossingen. Meestal gaat het om geluidsoverlast en vaak blijkt het mogelijk om praktische afspraken hierover te maken. Bijvoorbeeld heel simpel om de muziek wat zachter te zetten, of de wasmachine niet tegen de gezamenlijke muur aan te zetten, of schoenen met zachte zolen te dragen wanneer men een parketof tegelvloer in de woning heeft. Het komt trouwens nog vaak genoeg voor dat iemand het niet eens dóór heeft dat hij overlast veroorzaakt! Rekening houden met elkaar Er zouden veel minder burenpro blemen zijn als mensen gewoon rekening met elkaar zouden houden, aldus Van der Weide. Iedereen zou zich eigenlijk moeten afvragen of een ander misschien hinder van hem heeft. Daarmee zou al heel veel burenoverlast voorkomen kunnen worden. Als praten niet helpt Als gesprekken - en eventueel ook Buurtbemiddeling* niets opleveren, gaat de Woonmensen over tot bemiddeling. Wij besteden veel tijd aan het probleem van overlast en proberen maatwerk hierin te leveren. Vaak leidt dit ook tot een oplossing. Maar als onze bemiddeling ook niets oplevert en de overlast ernstig is, dan rest ons niets anders dan een procedure op te starten tegen de overlastveroorzaker en zijn dossier voor te leggen aan de kantonrechter. Rechten en plichten Tot slot vertelt Van der Weide dat alle huurders de verplichting hebben om geen overlast te veroorzaken: In onze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van onze huurders vermeld. In art.7, lid 7.4 staat dat huurders geen overlast mogen veroorzaken. Daar staat ook beschreven wat de Woonmensen onder overlast verstaat. * Met Buurtbemiddeling komen buren onder begeleiding van een vrijwillige externe bemiddelaar zoveel mogelijk zelf tot een oplossing. In Woonmensen Magazine 4 van 2006 las u al eerder over project Buurtbemiddeling. Melden overlast Wilt u de overlast van uw buren melden bij de Woonmensen of informatie hierover inwinnen? Dat kan zowel mondeling als schriftelijk bij de afdeling Woondiensten, unit wijkontwikkeling

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt nr. 1 Mei 2012 Magazine voor klanten en relaties van de Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Bewoners in Orden denken mee Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt Magazine voor klanten

Nadere informatie

magazine Woonmensen Ruisend veld Woongroep senioren Historische schatten en stoere buurtfabrieken

magazine Woonmensen Ruisend veld Woongroep senioren Historische schatten en stoere buurtfabrieken nr. 2 September 2011 Magazine voor klanten en relaties van de Historische schatten en stoere buurtfabrieken Woongroep senioren Ruisend veld Van profvoetballer naar zorgassistent bij Sainte Marie zorgwonenbuurt

Nadere informatie

We gaan knallen. Kerstmarkt Kristal. Nieuwe afdeling Klantenservice. Blij met Bloemrijk. Nieuwe start voor de Schatkamer

We gaan knallen. Kerstmarkt Kristal. Nieuwe afdeling Klantenservice. Blij met Bloemrijk. Nieuwe start voor de Schatkamer MAGAZINE VOOR KLANTEN EN RELATIES VAN DE WOONMENSEN Kerstmarkt Kristal We gaan knallen Blij met Bloemrijk Een kleurrijk Woonmens neemt afscheid Nieuwe start voor de Schatkamer Nieuwe afdeling Klantenservice

Nadere informatie

Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg. Een handreiking voor particuliere initiatiefnemers

Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg. Een handreiking voor particuliere initiatiefnemers Rita Habekothé Willy Calis Anke Procee Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg Een handreiking voor particuliere initiatiefnemers Tweede herziene uitgave Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk

Nadere informatie

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland NUMMER 1 APRIL 2009 Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd w w w.w o o n p a r t n e r s - m

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

Een eigen bar en de auto parkeren voor de deur

Een eigen bar en de auto parkeren voor de deur MAGAZINE VOOR KLANTEN EN RELATIES VAN DE WOONMENSEN Een eigen bar en de auto parkeren voor de deur Entree Zonnedauw flink opgeknapt Harde aanpak woonfraude en hennepkwekerijen werkt Alles in huis voor

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE 't Groene Sticht Beschrijving van de good practice Auteur(s) Datum MOVISIE Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010 Utrecht, 12 februari 2010 * 't Groene Sticht Deze publicatie is ontwikkeld als

Nadere informatie

Wij zijn op zoek naar u!

Wij zijn op zoek naar u! De Zijlen nummer1:layout 1 16-03-2011 10:53 Pagina 2 JAARGANG 6 NUMMER 1 MAART 2011 ZIJLNIEUWS... VOOR VERWANTEN EN RELATIES Wij zijn op zoek naar u! Tien jaar lang hebben zij zich met veel plezier ingezet

Nadere informatie

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo index Help, ik wil een andere rolstoel! Compensatiebeginsel leidt tot verschraling van de zorg Waar is toch de patiëntenbeweging? Compensatiebeginsel stelt mensen

Nadere informatie

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening SWZ Sophieke Van Zuylen van Nijeveltstraat 313 2242 LJ Wassenaar Tel: 070-5121111 Fax: 070-5141500 SWZ Willibrord Poortlaan 20 2242 GN Wassenaar Tel:

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 2 Een goede buur is beter dan een verre vriend. Beter Wonen gaat verhuizen Nieuwbouwflitsen Veranderingen voor woningzoekenden Goed

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk

Kantelen in de praktijk Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de gekantelde Wmo-werkwijze Gemeente Breda Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten

Nadere informatie

Historisch renoveren slaat aan

Historisch renoveren slaat aan APRIL 201 W o o n m a g a z i n e v a n u w o o n Historisch renoveren slaat aan Huisvesting cruciaal voor snelle aanpassing Hart van Thornspic een hart van Doornspijk nieuws Nieuwe huisvestingswet, nieuwe

Nadere informatie

De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli: 1,0%

De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli: 1,0% woon kwartier Voorjaar 2015 P14 Mieneke & Gabriëlle werken al 48 jaar bij Wold & Waard o.a. in dit nummer: P4 Even voorstellen... In de afgelopen periode is Wold & Waard versterkt met vier nieuwe medewerkers.

Nadere informatie

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid 218e jaargang 2013 100 jaar Eigen Bouw Kerstgedachte Duurzaam wonen en leven Rookmelders Overstap naar IBAN Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid Voorbereiding sloop Stagiair aan het woord Planmatig

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

JAARBERICHT 2012. Maak het mogelijk met de SIG

JAARBERICHT 2012. Maak het mogelijk met de SIG JAARBERICHT 2012 1 Maak het mogelijk met de SIG De vier pijlers van de SIG Transparantie - uitleggen en overleggen Respect - gelijkwaardig zijn Autonomie - ikzelf: mijzelf kunnen zijn Professionaliteit

Nadere informatie

Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe

Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe 3 Colofon Uitgave in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe ETT Media Postbus 70112, 9704 AC

Nadere informatie

September 2010 20e jaargang nr. 2 Bewoners

September 2010 20e jaargang nr. 2 Bewoners Dit bewonersmagazine wordt driemaal per jaar gratis verspreid onder de huurders van Tablis Wonen September 2010 20e jaargang nr. 2 Bewoners magazine Investeren in onze relaties In dit nummer o.a.: Lopende

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie