Wegwijzer De Woonmensen De W +punt Beekpark +punt Kerschoten Woon- en zorgcentrum Hubertus +punt Zuid Woonmensen Magazine punt Sluisoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijzer De Woonmensen De W +punt Beekpark +punt Kerschoten Woon- en zorgcentrum Hubertus +punt Zuid Woonmensen Magazine 2007 +punt Sluisoord"

Transcriptie

1 Wegwijzer De Woonmensen Deventerstraat 54, 7321 CA Apeldoorn Postbus 831, 7301 BB Apeldoorn Telefoon: Fax: Woon- en zorgcentrum Hubertus Koninginnelaan 254, 7315 EE Apeldoorn Postbus 831, 7301 BB Apeldoorn Telefoon: Fax: Woon- en zorgcentrum Sainte Marie Arnhemseweg 279, 7333 NC Apeldoorn Postbus 831, 7301 BB Apeldoorn Telefoon: Fax: punt Beekpark Roggestraat 35, 7311 CA Apeldoorn (ingang Vosselmanstraat, recht tegenover de brandweer) Telefoon: Openingstijden: iedere werkdag van 9.30 tot uur. Spreekuur: donderdag van tot uur Voor huurders van een woning: Telefonisch spreekuur rayonbeheerders: Dagelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Telefoon: Reparatieverzoeken: Dagelijks van 8.30 tot uur. Telefoon: Of via Voor spoedreparaties buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen belt u ook Storing huurgeiser of boiler? Rechtstreeks melden bij: Energie Service (Nuon), Telefoon: Woonkeus Stedendriehoek Voor informatie over woonruimteverdeling en inschrijving voor een huurwoning of een sociale koopwoning. +punt Sluisoord Boterbloem 17, 7322 GW Apeldoorn Telefoon: Spreekuur: dinsdag van tot uur donderdag en vrijdag van tot uur +punt Kerschoten Koninginnelaan 214, 7315 EE Apeldoorn Telefoon: Spreekuur: maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot uur. +punt Zuid Roekenhof 19 (Nieuw Zuidzicht) 7331 JX Apeldoorn Telefoon: Spreekuur: dinsdag en donderdag van 9.30 tot uur Afvoer verstopt? Rechtstreeks bellen naar de Riool Reinigings Service (RRS). Telefoon: (De Woonmensen betaalt de kosten van het verhelpen van een verstopping). Glasschade? Glasschade, zowel binnen als buiten, meldt u altijd bij de Woonmensen. Telefoon: (zowel binnen als buiten kantooruren). KlachtenAdviesCommissie Postbus 314, 7300 AH Apeldoorn Huurdersvereniging De Groene Stad Postbus 20155, 7302 HD Apeldoorn Colofon Woonmensen Magazine is een uitgave van de Woonmensen en verschijnt 3 keer per jaar. Woonmensen Magazine MAGAZINE VOOR KLANTEN EN RELATIES VAN DE WOONMENSEN NOVEMBER 2007 NUMMER 3 Mensen moeten zo lang mogelijk zelf de regie in handen houden! Grote uitdaging om kwaliteit van zorg te handhaven Deventerstraat 43, 7311 LV Apeldoorn Postbus 530, 7300 AM Apeldoorn Telefoon: Openingstijden: Van maandag t/m donderdag van 9.00 tot uur en op vrijdag van 9.00 tot uur. Redactiecommissie Rick Evers, Vincent Jansen, Marloes Siero, Ariette de Weerd, Josina Trompetter, Leo Oude Nijhuis en Maartje Caspers Tekst en productie LONCC BV (Deventer) Groenteman komt langs bij Sainte Marie Stichting Paraat Voor mensen die graag zelfstandig blijven wonen en daarbij professionele hulp kunnen inschakelen via het alarmeringssysteem als dat nodig is. Beatrijsgaarde 5, Postbus 10, 7300 AA Apeldoorn Telefoon: , Fax: Storingsnummer buiten kantoortijden: Fotografie De Woonmensen, Dirk Jansen en Alain Baars Aan de samenstelling van dit magazine is grote zorg besteed, maar aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Uw suggesties voor een artikel in het volgende nummer van Woonmensen Magazine zijn welkom. naar of stuur uw bijdrage aan de redactie van Woonmensen Magazine, Postbus 831, 7301 BB Apeldoorn. De Passerel opent restaurant in Oude Kantongerecht 16

2 Kanaalconcert Geslaagd en druk bezocht festijn! Zo n 5000 mensen genoten zaterdagavond 1 september van een succesvolle tweede editie van het Welgelegen Kanaalconcert, waarvan de Woonmensen hoofdsponsor is. De klanken van het Matrozenkoor, de Koninklijke Luchtmacht Kapel en Petra Berger waren prachtig. Het vuurwerk gaf de avond een passende afsluiting. De Stichting Welgelegen Kanaalconcerten gaf aan het succes volgend jaar een vervolg te willen geven. De CCR in vergadering. V.l.n.r.: P. Jansen, mw M.J. Berkhoff, W.J. Achtereekte, G. Slijkhuis, mw J.A. Slootmaker, mw M.H. Kool, de notuliste Nicolien Knapen en mw H.C.M. van Merwijk. Centrale Cliëntenraad van de Woonmensen: belangenbehartiging voor de bewoners van Hubertus en Sainte Marie Sinds 1 juni 1996 is in Nederland een wet van kracht waarin wordt bepaald dat bewoners van zorginstellingen inspraak hebben door middel van een cliëntenraad. De zorgcentra Hubertus en Sainte Marie hebben al geruime tijd een eigen cliëntenraad. Sinds 2005 worden de gemeenschappelijke belangen behartigd door de Centrale Cliëntenraad Woonmensen (CCR). Voorzitter Marja Berkhoff-Rozendal legt in een kort gesprek uit hoe de CCR daarbij te werk gaat. Samenstelling en vergaderschema De CCR bestaat uit zeven leden: drie vertegenwoordigers van de cliëntenraad van Hubertus, drie van de cliëntenraad van Sainte Marie, en een voorzitter als onafhankelijk persoon. Men vergadert één keer per zes weken, maar indien nodig vaker. Minstens twee keer per jaar is er overleg met de Raad van Bestuur van de Woonmensen over zaken waarover de CCR later advies moet uitbrengen. Taak Berkhoff vertelt dat het de taak van de CCR is om binnen het kader van de doelstellingen van de zorgaanbieder - de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de cliënten van Hubertus en Sainte Marie. Maar het is niet zo dat de onderwerpen waarover wij vergaderen alleen door de twee cliëntenraden worden aangedragen, ook de CCR en de Raad van Bestuur dragen onderwerpen aan. 2 Bevoegdheden De bevoegdheden van de CCR omschrijft Berkhoff als wettelijk geregelde adviesbevoegdheden. Concreet houdt het in dat wij zowel gewoon als verzwaard adviesrecht hebben. Het verschil zit in de manier waarop de Raad van Bestuur met ons advies kan omgaan. Bij het gewone adviesrecht kan de Raad van Bestuur met ons advies doen wat hij wil en bij verzwaard adviesrecht is de Raad verplicht om iets met ons advies te doen. De CCR kan ook bij elk advies een aanbeveling doen. Toepassingen in de praktijk Volgens Berkhoff heeft de CCR in de praktijk met beide soorten adviesrecht te maken: Het gewone adviesrecht geldt bijvoorbeeld bij een belangrijke wijziging in de organisatie. Ook bij de begroting en de jaarrekening maken we van dit recht gebruik. Maar bij het algemene beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid en hygiëne wordt verzwaard adviesrecht toegepast. Dat geldt ook voor voedingsaangelegenheden van algemene aard. Dit is momenteel voor ons actueel, omdat de Woonmensen volgend jaar de voedingsdienst in de twee zorg - centra gaat uitbesteden. De CCR gaat nu al voorproeven om straks een zo goed mogelijk verzwaard advies hierover te kunnen uitbrengen. Alles vanuit de visie van de cliënt Centraal bij de CCR staat de zorg voor de mensen, benadrukt Berkhoff tot slot. Wij denken mee met de directie en brengen onze punten in, maar alles vanuit de visie van de cliënt. Komen er bijvoorbeeld overheidsmaatregelen ter sprake die de zorg treffen, dan zitten wij er bovenop om te kijken of het niet ten koste gaat van de cliënten. Over de samenwerking met de Raad van Bestuur is Berkhoff overigens goed te spreken: Wij zijn soms erg kritisch, maar dat wordt goed opgepakt. Bouw appartementen Vellertzoom gestart Eerste project van de Woonmensen in Zuidbroek Zuidbroek Aan de noordoostzijde van Apeldoorn wordt de komende jaren de nieuwe wijk Zuidbroek gerea liseerd. Op een oppervlakte van 300 ha. worden zo n 3500 woningen gebouwd. Er is veel ruimte opge nomen voor groen en water, omdat de gemeente Apeldoorn zich wil profileren als groeikern met voldoende werkgelegenheid en woonmogelijkheden in het groen. Naast groen en water spelen thema s als energie en landschap ook een belangrijke rol. Zuidbroek moet een wijk worden met een eigen gezicht en identiteit. Met een wijkpark van ongeveer 30 ha., de zogeheten Groene Wig, wordt het groen in Zuidbroek in elk geval gegarandeerd! Drie woongebieden De wijk Zuidbroek bestaat uit drie woongebieden: Het Mozaïek, Het Rooster en De Wellen, die in fases zullen worden gerealiseerd. Het Mozaïek wordt momenteel als eerste gebied ontwikkeld. In deelgebied Vellertzoom is intussen gestart met de bouw van de zeven appartementgebouwen. In totaal worden in Het Mozaïek 1300 woningen gebouwd. Samen met woningcorporaties Ons Huis en De Goede Woning bouwt de Woonmensen zeven appartement gebouwen in deelgebied Vellertzoom in de nieuwe wijk Zuidbroek. De Woonmensen krijgt twee gebouwen met in totaal 50 huurappartementen. Het belooft wonen in een bijzondere wijk te worden. Voorzieningen Voorzieningen als scholen, winkels, sport en recreatie, en gezondheidszorg komen verspreid door heel Zuidbroek te liggen. Uitgangspunt hierbij is dat de inwoners van de wijk Zuidbroek en de ernaast gelegen wijk Zevenhuizen gebruik gaan maken van elkaars voorzieningen. Grote belangstelling De appartementen van project Vellertzoom konden zich verheugen in grote belangstelling. Voor de 50 appartementen van de Woonmensen schreven zich ruim 200 mensen in. Op basis van bepaalde voorwaarden, worden de woningen door Woonkeus-Stedendriehoek toege wezen. Belangstellenden die buiten de boot vielen kunnen zich even tueel later dit jaar inschrijven bij De Goede Woning of Ons Huis. 3

3 Triënnale Apeldoorn 2008: internationale manifestatie over tuin- en landschapsarchitectuur, van juni tot september! Vanaf 2008 organiseert Apeldoorn één keer in de drie jaar een inter nationale manifestatie over natuur, cultuur en landschap. De Triënnale belooft een zeer gevarieerde manifestatie te worden met diverse soorten programma s waarin zowel leringh als vermaeck tot hun recht komen. Zo zijn er exposities en tentoonstellingen, congressen, symposia, 4 (Dreigende) huurschuld? Zoek tijdig hulp bij de Woonmensen! Steeds meer mensen hebben problemen met het betalen van de huur. Het aantal schuldregelingen blijkt de laatste jaren fors gestegen te zijn. Toch zoekt men vaak te laat hulp als de huur niet meer betaald kan worden, aldus Gert Zwakman, medewerker huurincasso en overlast bij de Woonmensen. Samen iets ervan maken Een huurschuld begint vaak met het één maand niet kunnen betalen van de huur. Als na een paar maanden weer niet betaald kan worden, begint de situatie eigenlijk al uitzichtloos te worden, vertelt Gert Zwakman. Vaak heeft het te maken met ontslag, ziekte en echtscheiding en betalingen van uitkeringsinstanties die op zich laten wachten. En juist in deze situaties moeten de mensen een afspraak met ons maken! Dan kunnen we kijken of we hulp kunnen bieden. Mensen zijn vaak veel te afwachtend en dan wordt het voor ons ook heel moeilijk om een oplossing te kunnen bieden. Als men tijdig de problemen signaleert en hulp bij ons zoekt, dan kunnen we er samen iets van maken! Vele vormen van hulp De Woonmensen kan allerlei vormen van hulpverlening bieden. Preventieve Woonbegeleiding is een van de mogelijkheden. In dat geval gaan hulpverleners eerst alle problemen van een huurder op debatten, schoolprogramma s, spectaculaire manifestaties, landdagen, lokale en internationale gebeurtenissen, enz., enz. Onderdeel van de Triënnale is natuurlijk het project Tuinen van Zuidbroek, waarbij de Woonmensen samen met de andere corporaties garant staat voor sponsorgeld. Meer over de Tuinen van Zuidbroek leest u op pagina 12 een rijtje zetten om vervolgens hulp te bieden bij al wat nodig is. Zij gaan dan bijvoorbeeld eventueel mee naar de Stadsbank. Eigenlijk kunnen we de mensen altijd wel helpen, als ze zich maar op tijd bij ons melden! Heeft u (tijdelijk) problemen met het betalen van uw huur? Neem dan snel contact op met Gert Zwakman via (055) van dit magazine. Daarnaast gaat de Woonmensen, als onderdeel van de Triënnale, samen met bewoners een tuinenproject opnieuw aanleggen en onderhouden. Op moment van schrijven kijken we naar de moge lijk heden hiervoor. Op leest u alles over de Triënnale. Adie Smit, unitmanager op Sainte Marie, is een woonmens met een duidelijke visie. Woonmensen Magazine sprak met hem, over zijn taken en verantwoordelijkheden én over de door hem gestelde doelen. Streven naar zorg op maat Adie Smit werkt sinds 2002 bij de Woonmensen. Voor die tijd werkte hij ook in de zorg, met mensen met een verstandelijke beperking. Die werkervaring verklaart deels het doel dat hij zich stelde toen hij in 2002 als unitmanager ging werken. Smit: Ik wil het vaste patroon doorbreken en proberen om ieder individu er een beetje uit te laten springen. Meerdere mogelijkheden in de zorg realiseren, dat is mijn doel. Mijn visie is dat mensen zo lang mogelijk zelf de regie in handen moeten houden. Resultaten Terugkijkend zegt Smit dat er nog veel gedaan moet worden, maar toch vrij tevreden te zijn over de al bereikte resultaten. Er is nu meer communicatie met de bewoners waardoor er ook concretere afspraken gemaakt kunnen worden. Daardoor kunnen vaste patronen ook doorbroken worden. Zo zijn bijvoorbeeld de routes van uit bed halen en verzorgen zo veel mogelijk aangepast aan de wensen van de bewoners. Zorg met elkaar dragen Op de vraag wat hij als zijn taak ziet, antwoordt Smit: Mensen motiveren en enthousiast maken om zorg te verlenen. Dat probeer ik ook in mijn manier van leiding geven te doen. Ik De visie van een woonmens wil samen met elkaar dingen bedenken, zodat als we iets doen, het ook samen gedragen wordt. Daarbij is het dan ook vooral mijn taak om voorwaardenscheppend bezig te zijn, zodat iedereen ook de zorg kan verlenen die we samen hebben afgesproken. Met enige trots noemt hij als voorbeeld van het samen iets voor elkaar krijgen, de fitnessruimte in Sainte Marie waarvan bewoners nu druk gebruik maken! Visie overdragen Smit probeert zijn visie op de zorgverlening over te dragen op zijn medewerkers. Hij houdt hen voor dat ze zichzelf als referentieverzorger moeten nemen. Ik zeg hen dat ze zich vaak de vraag moeten stellen hoe ze het zelf zouden vinden om hier te wonen. Dat is een manier van mij om te coachen. Creatief binnen beperkte kaders Vanuit zijn visie op de zorg probeert Smit creatief om te gaan met de mogelijkheden die binnen de beperkte financiële en personele ruimte liggen. Ik neem geen genoegen met de opvatting dat het voldoende is als mensen de zorg krijgen die ze vragen en die ook geïndiceerd is. Ik zie het als mijn taak om te proberen voorwaarden te scheppen om extra zorg te kunnen verlenen passend binnen de indicatiestelling. Mensen moeten zo lang mogelijk zelf de regie in handen houden! Helaas dwingt de politiek ons elke keer weer tot allerlei aanpassingen, zowel financieel als in de manier van indiceren, en daarom blijft creativiteit geboden! De Woonmensen: op toekomst voorbereid Wat betreft het wonen in de toekomst denkt Smit dat mensen veel langer in hun eigen huis zullen blijven wonen, met of zonder (mantel)zorg. Dat past ook binnen mijn visie dat de mensen zo lang mogelijk de regie in eigen handen moeten houden! Maar hoe dan ook zullen veel mensen wonen én zorg moeten gaan combineren. Dat is nu juist wat de Woonmensen kan bieden, en daarom zijn wij goed op de toekomst voorbereid! Voldoening Op de vraag ten slotte naar zijn werkbeleving, antwoordt Smit: Ik heb het vreselijk druk, maar ik haal mijn voldoening uit het kunnen voldoen aan de zorgvraag van de bewoners, en liefst aan nog iets meer dan dat! 5

4 Energieprestatiecertificaat : In één oogopslag zien of uw woning energie zuinig is! De Woonmensen: certificaten voor 570 types woningen Voor de Woonmensen houdt deze wettelijke verplichting concreet in dat zij voor 1 januari 2009 voor 570 types bestaande woningen een energieprestatiecertificaat moet laten opstellen! Voor huurders kán dit betekenen dat zij bezoek krijgen van deskundigen die gegevens komen opnemen over het energieverbruik en controleren of de bouwtekeningen overeenkomen met de werkelijkheid. Uiteraard wordt u wel vooraf op de hoogte gesteld. Europese richtlijn De verplichte invoering van het energieprestatiecertificaat vloeit voort uit een Europese richtlijn die is opgesteld om de energieprestaties van gebouwen in de Europese Gemeenschap te verbeteren. Alle eigenaren van gebouwen moeten aan deze verplichting voldoen. Welke informatie geeft het energielabel? Op het energielabel van een gebouw kan men in één oogopslag zien hoe energiezuinig het gebouw is (of juist niet). Het energielabel geeft namelijk informatie over de hoeveelheid energie die bij normaal gebruik van het gebouw nodig is. Het betreft het energiegebruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling. Energieklassen Het label is te vergelijken met de energielabels die gehanteerd worden in de witgoedsector, bijvoorbeeld bij koelkasten, omdat ook hier sprake is van een indeling in energieklassen (A t/m G) gekoppeld aan kleuren. Zeer energiezuinige gebouwen hebben een A en zijn heldergroen, zeer energie-onzuinige gebouwen hebben een G en zijn felrood. Energie-index Op het label staat ook de energieindex vermeld: dit is de zogeheten energieprestatie van een gebouw, uitgedrukt in een getal. De energie-index wordt berekend op basis van: 1. gebouweigenschappen, bijv. oppervlakte van de woning, opbouw van de gevelconstructie, oppervlakte en type beglazing; 2. gebouwgebonden installaties, bijv. het type verwarming; 3. een gestandaardiseerd bewoners-/ gebruikersgedrag, oftewel: wat is het energieverbruik van de standaard bewoner. Met ingang van 1 januari 2008 zijn eigenaren van gebouwen wettelijk verplicht om bij bouw, verkoop of verhuur een energieprestatiecertificaat te kunnen overleggen. Dit certificaat, ook wel energielabel genoemd, geeft inzicht in de energieprestatie van het gebouw. Voor woningcorpo raties is een uitzondering gemaakt wat betreft de ingangsdatum van deze verplichting: onder bepaalde voorwaarden kunnen zij uitstel krijgen tot 1 januari De energie-index kan variëren van < 0,50 (klasse A) tot > 2,90 (klasse G). Energiebesparende maatregelen Op het label staan ten slotte ook nog maatregelen vermeld waarmee de energieprestatie van het gebouw verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld het aanbrengen van dak- of vloerisolatie of HR-beglazing, of het aanschaffen van een HR-ketel. Voordelen van het energielabel Op het energielabel is dus duidelijk te zien of een gebouw energiezuinig is of niet. Voor een potentiële koper of huurder van een woning kan het energielabel doorslaggevend zijn om te kiezen voor een woning met een beter label, zeker bij hoge energieprijzen! Een ander voordeel is dat op het label energiebesparende maatregelen vermeld staan: door die uit te voeren, kan men het energieverbruik en dus ook de energiekosten verlagen. Geldigheidsduur van het energielabel Het energielabel is maximaal tien jaar geldig. Het is alleen via een gecertificeerd adviseur te verkrijgen. Ideeën worden werkelijkheid Het oude pand is destijds door de gemeente aangekocht met de bedoeling er een goede bestemming voor te vinden. Na een paar jaar leegstand schreef de gemeente er een prijsvraag voor uit. Bij Freddie Wools, directeur van de Passerel, ontstond toen het idee om in dat pand een combinatie van wonen en werken voor cliënten van de Passerel te realiseren. De Woonmensen heeft hem hierin bijgestaan en een plan opgesteld dat volgens de gemeente - ook het mooiste bleek te zijn: dát plan is nu gerealiseerd! Het voormalige Kantongerecht op de hoek van de Stationsstraat en de Griftstraat heeft na een ingrijpende verbouwing waarbij het monumentale karakter zo veel mogelijk behouden is gebleven een nieuwe bestemming gekregen: op de begane grond opent de Passerel binnenkort een restaurant en op de verdieping zijn acht kamers gerealiseerd voor cliënten van deze stichting. Oude Kantongerecht door de Woonmensen verhuurd: De Passerel opent er een restaurant Monumentaal pand Bij de verbouwing werd de Woonmensen geconfronteerd met het feit dat het een monumentaal pand is. Zo bleken de brandweereisen zich niet goed te verhouden tot het monumentale karakter van het pand en was veel creativiteit nodig om hiervoor een oplossing te vinden. Uiteindelijk is men erin geslaagd om zowel te voldoen aan de veiligheidseisen als het kunnen behouden van elementen van cultuurhistorische waarde. Het restaurant: lunchroom en salon In het restaurant komen 24 cliënten van de Passerel te werken. Zij hebben geen enkele ervaring hierin, vertelt Rinus Eling, hoofd bedrijfsmatige activiteiten bij de Passerel. De eerstkomende tijd moet dan ook besteed worden aan het oefenen van de cliënten in het werk dat ze gaan doen. Wij zijn daarom nu ook alleen nog maar geopend voor onze eigen cliënten. Zodra we de tijd rijp achten, zetten we de deuren voor iedereen open. Het restaurant bestaat uit twee gedeelten: een lunchroom en een salon, beide ingericht in de sfeer van het Oude Kantongerecht. Men kan er volgens Eling heerlijke broodjes eten van een goede kwaliteit voor een scherpe prijs of genieten van een high tea! Het restaurant zal elke werkdag tot uur geopend zijn. Ook op donderdagavond en zaterdag kunt u er terecht. De exacte openingstijden moeten nog worden vastgesteld. Woonproject De Passerel heeft de locatie het Oude Kantongerecht ook gekozen om er een speciaal woonproject te realiseren. Eling: Dit project moet leiden tot zelfstandig wonen van een aantal cliënten. Het wonen in het Oude Kantongerecht is voor hen de opstap hiernaar toe. We zijn nu begonnen met vier cliënten, maar het is de bedoeling dat er uiteindelijk acht cliënten in het Oude Kantongerecht komen te wonen. Wonen en werken Wat betreft de mogelijke combinatie wonen-werken vertelt Eling dat er niet bewust naar gestreefd wordt om cliënten op dezelfde locatie te laten wonen en werken. Alleen als de mogelijkheid zich voordoet, maken we er gebruik van. 6 7

5 +Punt Sluisoord : vierde +punt van de Woonmensen van start gegaan Personele wisseling bij protestants pastoraal werk in zorgcentrum Sainte Marie De Woonmensen heeft in juli haar vierde +punt geopend. Het is +punt Sluisoord, dat samen met de Passerel onderdak heeft gevonden in het voormalig installatiebedrijf Hafkamp aan de Boterbloem 17. Volgens Ans Hissink, unitmanager Klantenservice bij de Woonmensen, toont de Woonmensen nogmaals aan meer te zijn dan alleen maar wonen. Afgelopen augustus heeft dominee Hollander afscheid genomen van Sainte Marie. Bijna vier jaar lang was zij de geestelijk verzorger van de protestantse bewoners van dit zorgcentrum. Haar taak is intussen overgenomen door pastor mevrouw De Vries-Slofstra. Tijd voor een korte terugblik met dominee Hollander en een kennismaking met mevrouw De Vries. Waarvoor naar een +punt? Op de +punten kan men terecht voor advies en alle mogelijke hulp op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Of het nu gaat om persoonlijke verzorging, verpleegkundige of huishoudelijke hulp of om gemaksdiensten, op een +punt wordt u daadwerkelijk geholpen. Ook wanneer u geen huurder bent van de Woonmensen, kunt u er terecht voor bijvoorbeeld hulp om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Eén persoon op één plaats Bij een +punt wordt alles geregeld door één persoon op één plaats: de klantadviseur op het +punt. Hissink: Deze klantadviseur bewaakt ook de voortgang van de gemaakte afspraken. Een klant hoeft dus zelf niet overal achteraan. En juist daar is de klant heel erg tevreden over. Voorzien in behoefte Steeds meer mensen vinden hun weg naar de +punten en vinden daar ook de gewenste hulp. Het aantal extramurale klanten neemt toe en daarmee is het succes van de +punten objectief aangetoond. Maar de +punten moeten nog veel meer bekendheid krijgen. Sainte Marie, vrijdagmorgen: De groenteman komt langs! Elke vrijdagmorgen komt Willem Bloemendal met zijn kar vol fruit en aardappelen voorgereden bij Sainte Marie. Hij doet dit nu bijna een jaar en naar eigen zeggen met veel plezier. Het is hier een gezellig stel. Ze komen voor goed spul én voor een vriendelijk woord, en daarvoor zijn ze bij mij aan het goede adres!, aldus Bloemendal. Evert van der Meijden (92 jr.) is de man die op het idee kwam om een groenteman naar Sainte Marie te laten komen. Toen ik hier drie jaar geleden kwam wonen, kon niemand hier seizoensfruit kopen. In het winkeltje kan het niet verkocht Alle inwoners van Apeldoorn moeten weten dat de Woonmensen meer is dan alleen maar wonen! Op de achterzijde van Woonmensen Magazine vindt u de openingstijden van +punt Sluisoord en van de andere +punten van de Woonmensen. worden omdat het te snel bederft. Omdat ook andere bewoners er best behoefte aan hadden, heb ik het idee naar voren gebracht in de cliëntenraad. Meer heb ik er niet aan gedaan. Maar men is er goed mee aan de slag ggegaan! g Dominee Hollander kijkt met tevredenheid terug op de periode dat zij in Sainte Marie werkzaam is geweest. Het contact met de mensen was erg fijn. Ik heb daar heel goede gesprekken over en weer gehad. Maar, zo veel mensen, zo veel verschillende gesprekken. Er is veel nood onder ouderen. Veel mensen zijn eenzaam en hebben veel vragen. Daar probeer je dan antwoord op te geven. Het fijne daarvan is dat je er veel voor terugkrijgt. Eigen karakter Ds. Hollander heeft duidelijk een eigen karakter aan haar werk gegeven. Zij wilde meer dan alleen maar huisbezoeken afleggen en kerkdiensten leiden. Ik wilde de mensen ook op een andere manier ontmoeten. Daarom organiseerde ik samen met een team van ouderlingen, organisten en vrijwilligers maandoverdenkingen, ontmoetingsavonden en oecumenische diensten voor demente bejaarden. Dan komen de mensen ook met een eigen bijdrage en dát maakt het juist zo fijn!. Contact met Sainte Marie was er via het Pastoraal Beraad waarin ook katholieken zitting hebben. Met haar team werkte ze mee aan de oecumenische diensten die vanuit het Pastoraal Beraad georganiseerd werden. Fijne tijd Terugkijkend concludeert ds. Hollander dat het werken in Sainte Marie haar veel voldoening heeft gegeven. Het is een fijne tijd geweest. Er was een heel goede samen werking met mijn team en met de bewoners. Mevrouw De Vries is vanuit de Protestantse Kerk i.w. in Apeldoorn aangesteld als ouderenpastor bij Sainte Marie en Hubertus. Ze werkt één dagdeel bij Hubertus en twee dagdelen bij Sainte Marie. In totaal heeft ze ongeveer 70 protestantse schapen onder haar hoede. Voordat ze naar Apeldoorn kwam, werkte ze als wijkpastor in een protestantse kerk. Waarom dan nu gekozen voor een pastoraat alleen voor ouderen? De Vries: Daar zijn twee redenen voor. De eerste is dat ik heel graag met oudere mensen praat over hun persoonlijke levenservaring en hun geloofsverhaal. Oudere mensen hebben veel te vertellen en zoeken wijsheid in hun omgang met God en met de Bijbel, maar ook in het omgaan met verdriet en moeilijkheden en het ouder worden. De tweede reden is dat ik me in mijn studie gespecialiseerd heb in het pastoraat in verzorg- en verpleeghuizen, rouwen stervensbegeleiding en het verzorgen van uitvaarten. De Vries zoekt van harte de samenwerking en noemt in dit verband ook het Pastoraal Beraad dat gezamenlijk activiteiten en oecumenische diensten organiseert. Weg naar de toekomst In haar preken gaat ze uit van de ervaringen die ze met mensen heeft opgedaan. Ouderen zoeken al terugziend een betekenisvolle weg om het leven van harte te beamen. Zij ervaren vaak dat lijden bij het leven hoort en het is heel waardevol om samen een weg naar de toekomst te mogen ontdekken. Tot slot vertelt ze wat volgens haar de diepste intentie is van haar werk: Het is mijn taak om rust en vertrouwen van Godswege te geven waar mensen het niet kunnen opbrengen. Geert de Vries Gerda Hollander 8 9

6 1 september feestelijk geopend! Zorgbudget van de Woonmensen zeer krap Boulevard van Welbevinden In het vorige nummer heeft u al kunnen lezen over de Boulevard van Welbevinden. Op zaterdag 1 september jl. opende wethouder Paul Blokhuis de Boulevard, het gebied tussen de Nieuwstraat en de brandweerkazerne aan de Vosselmanstraat. Tientallen organisaties openden hun deuren en organiseerden diverse activiteiten voor jong en oud. Het werd een feestelijke dag. De Woonmensen wordt dit jaar geconfronteerd met een budget van het Zorg kantoor dat zeer krap blijkt te zijn. Wat de oorzaken hiervan zijn en hoe de Woonmensen hiermee omgaat, vertelt Atty Kramer, manager Zorgdiensten a.i. bij de Woonmensen. Grote uitdaging om kwaliteit van zorg te handhaven! Autokraaaak, ook úw zaak!!! Onder dit motto wordt momenteel in Apeldoorn een campagne gehouden om autobezitters nadrukkelijk te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid om autokraken te voorkomen. Dat deze campagne noodzakelijk is, bleek bij een steekproef in De Maten, de wijk in Apeldoorn waar de meeste auto s gekraakt worden: in 214 van de 467 auto s bleken al dan niet zichtbaar - spullen te zitten die de auto voor autokrakers wel erg aantrekkelijk maken! 10 Bij deze campagne zijn behalve de gemeente, de politie en de ANWB, ook de woningcorporaties de Woonmensen, De Goede Woning en Ons Huis aangesloten. De nieuwe campagne maakt onderdeel uit van de Niets erin-niets eruit -campagne die ieder jaar in Apeldoorn wordt gehouden. De acties zijn bedoeld om het aantal aangiftes van diefstal aan en uit auto s terug te brengen tot minder dan 2000 per jaar. In 2006 werden in Apeldoorn nog 2276 aangiftes gedaan! Boven gemiddelde norm De wezenlijke oorzaak van het probleem is dat bij ons vrij veel mensen aanvullende zorg krijgen, stelt Kramer meteen duidelijk. Het Zorgkantoor Apeldoorn gaat uit van een gemiddelde norm van 34% van het aantal bewoners dat aanvullende zorg nodig heeft, maar wij zitten daar met 44% ruim boven. Het dilemma is nu dat het Zorgkantoor ons een budget geeft voor 34%, terwijl 44% van onze bewoners geïndiceerde aanvullende zorg nodig heeft en wij al die bewoners ook die zorg geven. Én volgens de kwaliteitsnormen die wij hanteren! Toename extramurale én aanvullende zorg Kramer constateert zowel een sterke toename van de benodigde extramurale zorg (zorg aan huis) alsook een toename van de benodigde aanvullende zorg in de verzorgingscentra: De trend is, en dat wordt ook gestimuleerd door de overheid, dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met alle mogelijke thuiszorg. Extramurale zorg is echt een groeimarkt. Maar er is altijd een groep die uiteindelijk toch naar een verzorgingshuis zal moeten gaan. Per definitie krijg je daarmee ook een zwaardere groep binnen. En juist dát zien we niet vertaald in het budget dat we krijgen. Geld genoeg: verdeling klopt niet De overheid stelt dat er in zijn totaliteit genoeg geld is voor de zorg, maar dat de verdeling in elk geval niet correct is, vervolgt Kramer. Volgens de overheid zijn er zorgaanbieders die minder omzetten dan verwacht en dus onderbezetting hebben en tóch een budget ontvangen dat gebaseerd is op de volle productie. Daarmee houden zij budget vast dat andere zorgaanbieders hard nodig hebben! Maatregelen om kwaliteit van zorg te handhaven Volgens Kramer is het nu de grote uitdaging voor de Woonmensen om gezien het probleem waar men nu voor staat - de kwaliteit van zorg te kunnen handhaven. Daarom kijken we kritisch naar de inzet van onze mensen en middelen. Soms moeten we beslissingen nemen die voor de medewerkers pijnlijk zijn. We maken het wel bespreekbaar en leggen het uit, met als positief resultaat overigens dat de mensen gaan meedenken en meehelpen om oplossingen te vinden! De bewoners Kramer verwacht dat er voor de bewoners op termijn ook wel wat zal gaan veranderen. Om te beginnen kijken we goed welke mensen bij ons willen komen wonen. Omdat we een krap budget hebben om zware zorg te kunnen bieden, bekijken we ook of mensen niet beter naar een verpleeghuis kunnen om de zorg die zij nodig hebben te krijgen. Voorop staat dat we de kwaliteit van zorg te allen tijde willen behouden! 11

7 Tuinen van Zuidbroek : ontmoetings- en dagbestedingsplek van Apeldoorn mét mogelijkheden voor natuur educatie! De Passerel huurt nieuwe locaties van de Woonmensen om werkvoorziening voor cliënten te kunnen realiseren Werk aanbieden om ontwikkelingskansen te creëren Ontmoeting en recreatie Het moet een locatie worden voor ontmoeting, ontspanning en recreatie, niet alleen voor de bewoners van Zuidbroek, maar voor iedereen die van deze bijzondere plaats wil genieten. Er komt een ontmoetingsgebouw met terras met daaromheen zo n vijfentwintig thematuinen, jeugdtuinen, ruimtes voor verschillende soorten kleinvee, diverse kassen, zitjes en gebouwtjes waarin laagdrempelige cursussen gegeven gaan worden. Educatie en dagbesteding Het hele complex dient voor educatie op het gebied van natuur en milieu en duurzaamheid. Samen met het Natuurhuis wordt nu bijvoorbeeld een lesprogramma opgesteld voor de jeugdtuinen Na jaren van hard werken gaat de grote droom van initiatiefnemer Eelke Bos in vervulling. In de nieuwe wijk Zuidbroek wordt - op m 2 - een bijna paradijselijke ontmoetingsplaats gerealiseerd: de Tuinen van Zuidbroek. waarmee in maart 2008 gestart wordt in het kader van naschoolse activiteiten. Dit zal de eerste concrete activiteit worden in de Tuinen. Daarnaast biedt het terrein een dagbesteding voor cliënten/ patiënten van een vijftal grote zorginstellingen. Juni 2008 Het streven is om in juni 2008 een basisdeel van de Tuinen te kunnen openen. Voor die tijd moet nog veel werk worden verzet. Dit najaar zal worden begonnen met promotieakties, fondsen - werving en het benaderen van particulieren en bedrijven voor de adoptie van een tuin. De Tuinen van Zuidbroek wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. de gemeente Apeldoorn en de zorginstellingen: s Heerenloo (Groot Schuylenburg), de Pluryn Werkenrode Groep (Het Hietveld), de Irisgroep (Het Hoogeland), de Sizadorpgroep (Activiteitencentrum Apeldoorn) en het RIBW afd. Oost-Veluwe. Ook de drie Apeldoornse woningcorporaties zijn erbij betrokken. De Woonmensen, Ons Huis en De Goede Woning staan binnen het project garant voor een bedrag van aan sponsoring. Meer weten? Kijk op Meedenken en/of meewerken? Bel Eelke Bos: Drie nieuwe locaties Stichting de Passerel heeft een aantal nieuwe locaties van de Woonmensen gehuurd, te weten: het Oude Kantongerecht (waarover elders in dit nummer meer), een locatie aan de Boterbloem waar ook +punt Sluisoord is gevestigd, en een locatie aan de Boulevard van Welbevinden (de Vosselmanstraat). Op al deze locaties zijn (of worden) werkvoorzieningen voor cliënten van de Passerel gerealiseerd. In het Oude Kantongerecht zijn ook woonvoorzieningen gerealiseerd voor cliënten van de Passerel. De Woonmensen onderzoekt momenteel of er voor Passerelcliënten ook woonvoor zieningen aan de Boterbloem komen. Werkvoorziening vervangt dagcentrum Rinus Eling, hoofd bedrijfsmatige activiteiten bij stichting de Passerel, vertelt dat de Passerel het dagcentum de Grifolet gaat sluiten en met het openen van de nieuwe locaties meer vorm wil geven aan het bedrijfsmatig werken. Wij gaan over tot het aanbieden van werk aan onze cliënten, in de hoop dat zij er ontwikkelingskansen aan ontlenen. Het is een stap naar bedrijfsmatig werken, waarin iedereen op zijn eigen manier volwaardig dienstbaar is aan het totale werkproces. Boterbloem nr.17: De Werkplaats van de Passerel De activiteiten aan de Boterbloem nr. 17 zijn vooralsnog verbouwingsactiviteiten. Op de begane grond wordt De Werkplaats gerealiseerd, waarbij het streven is om in decem - ber open te gaan. Pas in een later stadium zal dus wellicht worden begonnen met de bouw van waarschijnlijk acht woningen op de verdieping. In De Werkplaats komen een kaarsenmakerij en een houtwerkplaats, maar cliënten kunnen er ook in de civiele dienstverlening aan de slag: koffiezetten, zorgen voor de broodmaaltijd, enz. In totaal kunnen in eerste instantie vierentwintig cliënten in De Werkplaats werken. Dit aantal zal op termijn uitgebreid worden naar tweeëndertig. Boulevard van Welbevinden: atelier van de Passerel In het atelier van de Passerel aan de Boulevard van Welbevinden wordt al druk gewerkt. Het atelier is in juli geopend en blijkt een grote aantrekkingskracht te hebben op de cliënten: binnenkort is het maximumaantal van 24 cliënten al bereikt. De activiteiten in het atelier zijn geënt op de kunstnijverheid, en dat is een welbewuste keuze, vertelt Eling: Omdat in de hele straat veel creatieve, kunstzinnige en culturele activiteiten plaatsvinden, wilden wij ook in dat beeld meegaan en daarom hebben wij gekozen voor het maken van kunstzinnige textiel- en keramiekproducten, in de wetenschap dat onze cliënten dit werk ook graag doen. Het atelier bestaat uit een textielatelier en een keramiekwerkplaats. Het verkoopgedeelte is ingericht als een soort galerie en voor iedereen toegankelijk. Het is op werkdagen geopend tussen 9.00 en uur. 12 Over de Passerel Stichting de Passerel ondersteunt kinderen en volwassenen met een handicap op het gebied van leren, dagactiviteiten, werken en wonen. De ondersteuning is erop gericht dat de cliënten zoveel mogelijk een gewoon leven kunnen leiden. Het werkgebied van de Passerel omvat de gemeenten Heerde, Epe, Apeldoorn en Voorst. 13

8 Een modelwoning Om de bewoners alvast te laten zien hoe de tijdelijke woning er uit komt te zien, wordt nog deze maand op het terrein van Hubertus een modelwoning geplaatst. Binnenkort krijgen de bewoners ook de plattegronden van de tijdelijke huisvesting te zien. Verhuizing bewoners Hubertus: voorbereidingen in volle gang! De verhuizing van de bewoners van Hubertus komt steeds dichterbij. Allerlei zaken rondom de tijdelijke huisvesting komen in een definitief stadium. Voor de bewoners een ingrijpende gebeurtenis waarover zij zo goed mogelijk geïnformeerd worden. Bij het maken van de indeling zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de bewoners. Zelf niets regelen Bewoners krijgen een verhuisvergoeding in natura. Dat houdt in dat de Woonmensen alle zaken rondom de verhuizing verzorgt en de bewoners zelf niets hoeven te regelen. Een verhuisbedrijf regelt de verhuizing van elke bewoner, en een stoffeerder zorgt voor gordijnen en vloerbedekking waarbij de bewoner een aantal keuzemogelijkheden krijgt. Tijdens de verhuizing gaat de Woonmensen met alle bewoners een paar dagen op vakantie naar de Drentse bossen. Het Verhuisboekje Alle bewoners hebben inmiddels het Verhuisboekje ontvangen met informatie over de verhuizing. Mochten er toch nog vragen zijn, dan kunnen de bewoners hiervoor altijd terecht bij Vroukje Haanstra, unitmanager Hubertus. Hinder van je buren? Ga eerst eens met ze praten! Steeds weer krijgt de Woonmensen te maken met bewoners die klagen over hun buren. Wat blijkt? Vaak hebben zij niet eens de moeite genomen om er met hun buren over te praten. En daar ligt volgens Anno van der Weide, medewerker wijk ontwikkeling bij de Woonmensen, nu juist het begin van de oplossing van het probleem! Vrijetijdswinkel aan Boulevard van Welbevinden : winkel voor mensen met bijzondere wensen! Behoefte aan informatie Het idee van de vrijetijdswinkel is ontstaan in de stuurgroep Vrije tijd en vorming die in 2003 in Apeldoorn is ingesteld. In deze stuurgroep zaten vertegenwoordigers van organisaties die zich bezighielden met het ondersteunen van mensen met een handicap. Men was het erover eens dat zorg en wonen voor mensen met een beperking in het algemeen wel goed geregeld was, maar dat aan de vrijetijdsbesteding nog wel wat moest gebeuren. Er was wel het een en ander georganiseerd, maar de vraag was toch: waar vind je als ouder of verzorger informatie daarover? En zo is het idee ontstaan van een winkel waar mensen naar toe kunnen gaan om deze informatie te vinden. Aan de Boulevard van Welbevinden is sinds kort een vrijetijdswinkel gevestigd. De Woonmensen nam de complete verbouwing en inrichting financieel gezien voor haar rekening. U vindt er informatie over vrijetijds- en vormingsactiviteiten voor mensen met een beperking. Over het hoe en waarom vertelt Marian Geling, die als adviseur op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming ervan. Samenwerkingsverband Na inventarisatie van de behoeftes van de verschillende instanties zijn ideeën ontwikkeld die ertoe hebben geleid dat RIBW Oost Veluwe, WisselWerk, de Passerel, s Heeren Loo en de Woonmensen nu een samenwerkingsverband voor vijf jaar zijn aangegaan om een vrijetijdswinkel te realiseren. We bezinnen ons intussen al wel op mogelijk andere samenwerkingsverbanden. Zo zouden we voor organisaties aan de Boulevard een hand- en span dienstenbrigade kunnen gaan opzetten om bijvoorbeeld te helpen bij papier versnip peren, mailingen en kopieerwerk zaam heden. Maar ook binnen het samenwerkingsverband zijn nog veel ideeën te verwezenlijken. De winkel is op 15 oktober jl. geopend en is elke werkdag van 9.00 tot uur geopend (op maandagochtend gesloten). U vindt er alle relevante informatie over vrije tijd en vorming voor mensen met een beperking. Praat erover met je buren Als huurders last ondervinden van hun buren, gaan ze vaak de Woonmensen bellen zonder zelf eerst actie te ondernemen, vertelt Van der Weide. De bewoners verwachten dat wij direct een oplossing kunnen bieden. Maar wij doen pas iets, als gebleken is dat met gesprekken het probleem niet opgelost kan worden. Onze eerste vraag is altijd of de bewoner zelf al bij zijn buren op bezoek is geweest, want het is al vaak genoeg gebleken dat door een vriendelijk gesprek het probleem opgelost kan worden. Het gesprek Volgens Van der Weide moeten de mensen in het gesprek samen zoeken naar oplossingen. Meestal gaat het om geluidsoverlast en vaak blijkt het mogelijk om praktische afspraken hierover te maken. Bijvoorbeeld heel simpel om de muziek wat zachter te zetten, of de wasmachine niet tegen de gezamenlijke muur aan te zetten, of schoenen met zachte zolen te dragen wanneer men een parketof tegelvloer in de woning heeft. Het komt trouwens nog vaak genoeg voor dat iemand het niet eens dóór heeft dat hij overlast veroorzaakt! Rekening houden met elkaar Er zouden veel minder burenpro blemen zijn als mensen gewoon rekening met elkaar zouden houden, aldus Van der Weide. Iedereen zou zich eigenlijk moeten afvragen of een ander misschien hinder van hem heeft. Daarmee zou al heel veel burenoverlast voorkomen kunnen worden. Als praten niet helpt Als gesprekken - en eventueel ook Buurtbemiddeling* niets opleveren, gaat de Woonmensen over tot bemiddeling. Wij besteden veel tijd aan het probleem van overlast en proberen maatwerk hierin te leveren. Vaak leidt dit ook tot een oplossing. Maar als onze bemiddeling ook niets oplevert en de overlast ernstig is, dan rest ons niets anders dan een procedure op te starten tegen de overlastveroorzaker en zijn dossier voor te leggen aan de kantonrechter. Rechten en plichten Tot slot vertelt Van der Weide dat alle huurders de verplichting hebben om geen overlast te veroorzaken: In onze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van onze huurders vermeld. In art.7, lid 7.4 staat dat huurders geen overlast mogen veroorzaken. Daar staat ook beschreven wat de Woonmensen onder overlast verstaat. * Met Buurtbemiddeling komen buren onder begeleiding van een vrijwillige externe bemiddelaar zoveel mogelijk zelf tot een oplossing. In Woonmensen Magazine 4 van 2006 las u al eerder over project Buurtbemiddeling. Melden overlast Wilt u de overlast van uw buren melden bij de Woonmensen of informatie hierover inwinnen? Dat kan zowel mondeling als schriftelijk bij de afdeling Woondiensten, unit wijkontwikkeling

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

ditie E Markenhof www.atlant.nl

ditie E Markenhof www.atlant.nl Wonen in Markenhof Markenhof ligt op een prachtige locatie Verpleeghuis Markenhof ligt midden in de bosrijke omgeving van Beekbergen. De geur van dennenbomen maakt deze locatie tot een bijzonder rustige

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt!

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt! Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum Uw mening telt! Inleiding De mening van cliënten en bezoekers is belangrijk voor het Zuyderland Medisch Centrum. Sinds 30 september 1998 heeft het ziekenhuis dan

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

zorg- en dienstencentrum Harskamp Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Harskamp kan u van dienst zijn!

zorg- en dienstencentrum Harskamp Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Harskamp kan u van dienst zijn! zorg- en dienstencentrum Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella kan u van dienst zijn! Verzorgd wonen achter uw eigen voordeur Wonen doe je het liefst in je eigen huis. Ook, of misschien juist

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

34Vraaggericht werken

34Vraaggericht werken DC 34Vraaggericht werken 1Inleiding Vraag jij aan een cliënt wat zijn wensen en behoeften zijn of weet jij wat het beste is voor de cliënt? Denk jij dat je cliënt zelf weet wat goed voor hem is en daarover

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

zorg- en dienstencentrum Lunteren Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Lunteren kan u van dienst zijn!

zorg- en dienstencentrum Lunteren Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Lunteren kan u van dienst zijn! zorg- en dienstencentrum Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella kan u van dienst zijn! Verzorgd wonen achter uw eigen voordeur Wonen doe je het liefst in je eigen huis. Ook, of misschien juist

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

Compleet wonen in Schavenweide

Compleet wonen in Schavenweide Compleet wonen in Wonen in In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een prachtige en veilige plek om te wonen. bestaat uit

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 6 Inschrijfformulier

Nadere informatie

Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg

Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf 2 Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Stichting Philadelphia

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. U wilt graag prettig wonen in een buurt waar de sfeer goed is. Wat kunt u doen bij overlast van anderen?

Baston Wonen. informatie. U wilt graag prettig wonen in een buurt waar de sfeer goed is. Wat kunt u doen bij overlast van anderen? Baston Wonen informatie U wilt graag prettig wonen in een buurt waar de sfeer goed is. Wat kunt u doen bij overlast van anderen? Overlast Beter een goede buur... U wilt graag prettig wonen in een buurt

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016 DE CLIËNTENRAAD Uw mening horen wij graag mei 2016 Cliëntenraad Horizon Zorgcentrum Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk Tel. 0226 314430 info@horizonzorgcentrum.nl www.horizonzorgcentrum.nl Uw mening Uw

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Met kleinzoon Stijn trekt meneer Zijlstra er vroeg op uit. Samen vangen ze die snoekbaars wel. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

Uit zorg voor elkaar

Uit zorg voor elkaar Informatiegids Uit zorg voor elkaar Oprechte aandacht voor elkaar en zorg uit een goed hart. Zo zullen veel bewoners hun ervaringen met Westerkim en Horizon samenvatten. Voor de meesten van hen was de

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout.

Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout. Deel 2 Specifieke informatie over De Schans Woon- en Zorgcentrum De Schans staat in de wijk Emmerhout te Emmen, op loopafstand van het winkelcentrum Emmerhout. Wonen Bij het woon- en zorgcentrum worden

Nadere informatie

De Volle Aandacht. Welkom

De Volle Aandacht. Welkom De Volle Aandacht Welkom Van harte welkom in De Volle Aandacht. Wij hopen dat u zich hier snel thuis voelt. Deze brochure met handige informatie helpt u daarbij. Heeft u vragen? U kunt altijd terecht bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

Te huur. 25 appartementen Schepenenstraat, IJsselmuiden. Vijfentwintig huurzorgappartementen in het nieuw te bouwen Woonzorgcentrum Maarlenhof.

Te huur. 25 appartementen Schepenenstraat, IJsselmuiden. Vijfentwintig huurzorgappartementen in het nieuw te bouwen Woonzorgcentrum Maarlenhof. Te huur 25 appartementen Schepenenstraat, IJsselmuiden Vijfentwintig huurzorgappartementen in het nieuw te bouwen Woonzorgcentrum Maarlenhof. Beter Wonen bouwt zorgcentrum Maarlenhof In november 2009 is

Nadere informatie

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welbions is dé woningcorporatie van en voor Borne en Hengelo We verhuren, verkopen, beheren, bouwen en onderhouden woningen. Ongeveer 27.500 mensen wonen

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

Wat kunnen wij u bieden?

Wat kunnen wij u bieden? Wat kunnen wij u bieden? Wonen, Welzijn & Zorg bij 1 Wat ons bezighoudt Van tijd tot tijd bereiken ons vragen van mensen of wij een bepaalde dienst of bepaalde zorg kunnen leveren. Soms is het een vraag

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Wonen bij Markenhof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Markenhof u? Waar vindt u Markenhof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Markenhof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Markenhof u? Waar vindt u Markenhof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Een rustige plek in een bosrijke omgeving Verpleeghuis ligt midden in de bosrijke omgeving van Beekbergen. De dennenbomen

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Verhuizing. Uitnodiging

NIEUWSBRIEF. Verhuizing. Uitnodiging 1 mei 2010 Openingstijden en telefoonnummers: Verhuizing Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Welkom in uw nieuwe woning

Welkom in uw nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning thuis in Deventer Inhoud Mijn Rentree p. 4 Huur betalen p. 5 Onderhoud aan de woning p. 6 Samen prettig wonen p. 7 Meepraten p. 8 Zelf regelen bij verhuizing p. 9 thuis... in

Nadere informatie

Welkom in De Laurenburg!

Welkom in De Laurenburg! De Laurenburg Welkom in De Laurenburg! De Laurenburg is een eigentijdse woonvorm voor mannen en vrouwen tussen de 18 en 65 jaar met niet-aangeboren hersenletsel of een spierziekte. Je woont hier zoveel

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor Geestelijke gezondheidszorg

Zilveren Kruis Zorgkantoor Geestelijke gezondheidszorg Zilveren Kruis Zorgkantoor Geestelijke gezondheidszorg Toelichting bij de praatplaat over het zorginkoopbeleid Wlz 2017 Uitleg Het is belangrijk dat cliënten en hun vertegenwoordigers weten wanneer en

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Elke week leest mevrouw Vervoort de weekbladen in de lounge van Transwijk. Met een kopje koffie erbij, is dat een echt ontspannen

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Mevrouw Somers en meneer De Bruijn oefenen samen de passen. Morgen is er een dansavond met buurtgenoten. Wonen bij Vecht en IJssel

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de Centrale Cliëntenraad

VERSLAG van de vergadering van de Centrale Cliëntenraad VERSLAG van de vergadering van de Centrale Cliëntenraad Datum: 10 oktober 2014 Tijd: 09.30 uur Locatie: Vergaderzaal 2 ABC Aanwezig: dhr. Pastoor, dhr. De Vries, dhr. Winters, mw. Hoogvliet, mw. Kamman,

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

regionaal & betrokken Klacht indienen

regionaal & betrokken Klacht indienen regionaal & betrokken Klacht indienen Bent u niet tevreden over het functioneren van R&B Wonen? Laat het ons weten! Een tevreden klant is het belangrijkste doel van R&B Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt Zelfstandig wonen Ieder mens telt U wilt het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis blijven wonen. Maar soms lukt dat niet meer of voelt u zich niet meer prettig of veilig in uw woning. In

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ZORG VOOR PATIËNTEN MET KANKER

PSYCHOSOCIALE ZORG VOOR PATIËNTEN MET KANKER PSYCHOSOCIALE ZORG VOOR PATIËNTEN MET KANKER 536 Inleiding Als u van uw behandelend specialist te horen krijgt dat u kanker heeft, krijgen u en uw naasten veel informatie en emoties te verwerken. Door

Nadere informatie

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 5 - september/oktober 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 5 Inhoud: 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

Nadere informatie

Goede zorg & ondersteuning

Goede zorg & ondersteuning Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking voor familie en vertegenwoordigers, cliëntenraden, begeleiders Mensen worden steeds ouder. Ook mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Energie besparen in uw huis

Energie besparen in uw huis > www.vrom.nl Energie besparen in uw huis Met energiepremie en EPA-advies Energie besparen in uw huis Een comfortabel huis en toch een lagere energierekening? Dat kan prima als u energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Overlast Prettig wonen naast elkaar

wonen begint bij mensen Overlast Prettig wonen naast elkaar wonen begint bij mensen Overlast Prettig wonen naast elkaar Waar veel mensen dicht op elkaar wonen, kan het soms gebeuren dat ze last hebben van elkaar. Gelukkig is de oplossing vaak gemakkelijk. Een vriendelijk

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM?

Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM? Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM? } { Nederland is een dichtbevolkt land. We hebben allemaal ons eigen levensritme door de verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter

Nadere informatie

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen november-december 2014 Bouwbrief 8 Herontwikkeling locatie De Wissel Achter de schermen De verbouw van de locaties t Rond 1, 3, 7, en 9 gaat razendsnel; als je een week niet hebt gekeken herken je het

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Geestelijke verzorging Zorg met aandacht - Aandacht voor wat u gelooft Onlangs bent u opgenomen in het Havenziekenhuis. Opname in een ziekenhuis kan vragen en emoties oproepen. Het kan prettig zijn om

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen.

Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen. Deel 2 Specifieke informatie over De Wanne Woon- en Zorgcentrum De Wanne staat in de dorpskern van Nieuw-Buinen, dichtbij allerlei voorzieningen. De zorginstelling heeft 44 zorgappartementen en verhuurt

Nadere informatie

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Dit is het verslag van de Mede-zeggenschap van Pluryn. Het verslag gaat over het jaar 2008. Bijvoorbeeld wat deden de lokale cliëntenraden en wat deed

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

Formulier bewerken - [ Client tevredenheidsonderzoek januari 2013 ] - Google Documenten

Formulier bewerken - [ Client tevredenheidsonderzoek januari 2013 ] - Google Documenten 34 reacties Overzicht Complete reacties bekijken Datum 2013 7-2-2013 11-2-2013 11-2-2013 7-2-2013 14-2-2013 12-2-2013 12-2-2013 11-2-2013 2-2-2013 6-2-2013 6-2-2013 10-2-2013 10-2-2013 11-2-2013 5-2- De

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP Nieuwe Kadekwartier Arnhem ALGEMEEN Nieuwe Kadekwartier Een nieuwe woonwijk in wording! Links en rechts van de recent vernieuwde Westervoortsedijk verrijst de komende

Nadere informatie

Veilig oud worden in uw nieuwe thuis, omringd door liefdevolle mensen

Veilig oud worden in uw nieuwe thuis, omringd door liefdevolle mensen Veilig oud worden in uw nieuwe thuis, omringd door liefdevolle mensen Uw levensgeluk is onze missie Wij vinden dat de zorg voor ouderen met een dementie anders moet en kan. Vooral op het gebied van voldoende

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Zorgeloos huren. regionaal & betrokken

Zorgeloos huren. regionaal & betrokken regionaal & betrokken Zorgeloos huren U huurt een woning bij een corporatie of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat uw corporatie doet om de kwaliteit van dienstverlening op orde te houden.

Nadere informatie

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Woonzorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wonen met zorg Carinova Woonzorg biedt wonen en zorg in zes woon- zorgcentra en twee verpleeghuizen. De woon- zorgcentra zijn Park Braband, De Diessenplas,

Nadere informatie

Gewoon Thuis met Hodes. Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodeswmo-unit.

Gewoon Thuis met Hodes. Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodeswmo-unit. Gewoon Thuis met Hodes Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodeswmo-unit.nl 2 Hodes Gewoon Thuis met Hodes 3 Maria kon thuis niet

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking MEE helpt u op weg We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Wie wijst ons de weg? Thuis, begeleid zelfstandig of groepswonen. Wat

Nadere informatie

Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen. Magazine. Energiezuinige woningen. Wat verandert er voor u in 2017?

Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen. Magazine. Energiezuinige woningen. Wat verandert er voor u in 2017? Magazine Extra uitgave editie januari 2017 Wat verandert er voor u in 2017? Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen Energiezuinige woningen Ontstoppingen Is er in uw woning een verstopping

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem

Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem Correspondentieadres De Gouden Leeuw Groep b.v. Postbus 607 7000 AP Doetinchem T 0314-38 07 99 F

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Sint Annaland, augustus 2007 Informatiebrochure Aanbod Zorg-en dienstverlening De Schutse De doelstelling van de

Nadere informatie

Bij ons draait het om u.

Bij ons draait het om u. Bij ons draait het om u. En om de mensen die voor u belangrijk zijn. Als u wilt, kunnen wij u en uw naasten ondersteunen. Bijvoorbeeld met goede zorg, hulp bij het huishouden of een personenalarm. En alles

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar!

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar! WELKOM BIJ LUCIVER! LuciVer is een kleinschalige organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of ondersteuning

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie